Κεφάλαιο Έκτο. Η ανόργανη θρέψη στα λιβαδοπονικά συστήματα Γενικά

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κεφάλαιο Έκτο. Η ανόργανη θρέψη στα λιβαδοπονικά συστήματα. 6.1. Γενικά"

Transcript

1 Κεφάλαιο Έκτο Η ανόργανη θρέψη στα λιβαδοπονικά συστήματα 6.1. Γενικά Το επίπεδο της οργάνωσης -- και η προοπτική της ανθρώπινης συμμετοχής στο λιβαδοπονικό σύστημα -- είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την κατανόηση της ανόργανης θρέψης του συστήματος, αυτό που συνήθως ονομάζουμε κύκλωμα των ανόργανων συστατικών στο σύστημα. Και είναι πιο κατάλληλο να υποστηρίξουμε ότι, αυτά κυκλοφορούν και μετασχηματίζονται μέσα σ ένα δίκτυο, ένα δίκτυο το οποίο μπορούμε, είτε να το διαχειριστούμε, είτε να το αγνοήσουμε. Μέσα στο δίκτυο αυτό, οι άνθρωποι παίζουν ένα μείζονα ρόλο, αφού αυτοί προκαθορίζουν τις εισροές, και πιο συγκεκριμένα τα λιπάσματα, αλλά και σε ποιο σημείο θα αποτεθούν τα κόπρανα και τα ούρα μέσα στο αγρόκτημα. Οι άνθρωποι επίσης, επιλέγουν τα επίπεδα κάποιων εκροών, με την απομάκρυνση των θρεπτικών στοιχείων μαζί με το σανό, την ενσίρωση, το γάλα, το κρέας κ.λ.π, και σιωπηρά, ελέγχοντας ή επιτρέποντας την απώλεια των θρεπτικών στοιχείων στα γειτνιάζοντα συστήματα, που συμβάλλουν στον ευτροφισμό των υπόγειων υδάτων ή των υδάτινων ρευμάτων και των λιμνών. Η διαχείριση της ανόργανης θρέψης στα λιβάδια είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα διότι ο διαχειριστής, λειτουργώντας ως επί το πλείστον στο επίπεδο του συστήματος βόσκησης (Εικόνα 1.4), συχνά δεν είναι ενήμερος και συνήθως, αυτός αδυνατεί να προβλέψει την μακροχρόνια επίδραση της ανθρώπινης επίδρασης στη λειτουργία του δικτύου των θρεπτικών στοιχείων, το οποίο επηρεάζεται εσωτερικά από λιγότερο ορατούς οργανισμούς, όπως είναι για παράδειγμα τα βακτήρια. Έτσι, η διαχείριση της θρέψης συνιστά μια περιοχή, η οποία αυξητικά υπόκειται στη συζήτηση και τη λήψη απόφασης στο επίπεδο της κοινότητας, της λεκάνης απορροής και της αγροτικής εκμετάλλευσης, αλλά και στο επίπεδο του αγρού. Αυτό καθιστά αναγκαίο να προστρέξουμε σ ένα εύρος συστεμικών βοηθειών λήψης απόφασης, οι οποίες κυμαίνονται από τη συμμετοχική συμβουλή μέχρι τα μοντέλα εξομοίωσης, τα βασιζόμενα στους Η/Υ (Roling 1994, van der Meer και van der Putten 1995).

2 Δεκαέξι (16) στοιχεία {εκτός φυσικά από τον άνθρακα (C), το υδρογόνο (Η) και το οξυγόνο (Ο)}, από τα 112 στοιχεία του περιοδικού πίνακα, είναι τα απαραίτητα στοιχεία για την ανάπτυξη των ποωδών λιβαδικών φυτών, όπως και των λοιπών κτηνοτροφικών ή μη φυτών. Αυτά διακρίνονται: (α) στα μακρο-στοιχεία: άζωτο (Ν), φωσφόρος (Ρ), κάλιο (Κ), θείο (S), ασβέστιο (Ca) και το μαγνήσιο (Mg), και (β) στα μικρο-στοιχεία: σίδηρος (Fe), μαγγάνιο (Mn), ψευδάργυρος (Zn), χαλκός (Cu), μολυβδαίνιο (Mo), χλώριο (Cl), βόριο (Bo) κοβάλτιο (Co), σελήνιο (Se), και νάτριο (Na). Επιπρόσθετα θα συμπληρώναμε και το ιώδιο (Ι), το οποίο θεωρείται ότι αποτελεί ένα ακόμη απαραίτητο συστατικό για τα βόσκοντα (αγροτικά) ζώα. Κάθε στοιχείο έχει τη δική του χημεία, όπως επίσης έχει και τη δική του εξάρτηση από τα ένζυμα που υπάρχουν μέσα στους οργανισμούς και επηρεάζουν κάποιους μετασχηματισμούς. Οι πλέον σημαντικοί μετασχηματισμοί, από την ανθρώπινη προοπτική, είναι η δέσμευση ή η κατακράτηση των στοιχείων στο έδαφος (είτε στα μόρια του εδάφους και την οργανική ουσία, είτε στην χλωρίδα και την πανίδα του εδάφους, ώστε το στοιχείο να μην χάνεται στο υπεδάφιο νερό) και ο μετασχηματισμός του στοιχείου από μια ανόργανη μορφή, με την οποία προσλαμβάνεται από τα φυτά, σε μια οργανική μορφή στο φυτό, ώστε να ενσωματώνεται στη δομή του φυτού και στη συνέχεια να καθίσταται διαθέσιμο (ή όχι άμεσα διαθέσιμο μερικές φορές) για τα βόσκοντα ζώα. Ποσοτικά, τα πλέον άφθονα στοιχεία στο φυτικό υλικό (μετά τον άνθρακα) είναι το άζωτο και το κάλιο. Για τη διαχείριση, το άζωτο, το κάλιο, ο φωσφόρος και το θείο θεωρούνται ως εκείνα τα στοιχεία, στα οποία αποδίδεται μεγαλύτερη σημασία, διότι αυτά κατά πάσα πιθανότητα είναι τα στοιχεία εκείνα τα οποία είναι δυνατόν να καταστούν ελλειμματικά, τόσο για τα φυτά, όσο και για τα ζώα. Στο κεφάλαιο αυτό λοιπόν, θα επικεντρώσουμε το ενδιαφέρον μας στα στοιχεία αυτά. Θα υπογραμμίσουμε όμως εδώ, ότι υπάρχουν πάρα πολλά εγχειρίδια στα οποία περιγράφεται λεπτομερέστερα τόσο η διατροφή των φυτών, αλλά και οι αναλυτικές περιγραφές όλων των στοιχείων Το δίκτυο των θρεπτικών ουσιών Στα λιβαδοπονικά συστήματα οι θρεπτικές ουσίες κατανέμονται μέσω ενός δικτύου (Εικόνα 6.1). Στο σύστημα οι θρεπτικές ουσίες επιστρέφουν με την εφαρμογή των λιπασμάτων, με την απελευθέρωση των ανόργανων στοιχείων, η οποία είναι αποτέλεσμα της διάσπασης της ανόργανης ύλης, με την αποσάθρωση των μητρικών πετρωμάτων, με την διαφυγή τους μέσω των πλευρικών κινήσεων της αποστράγγισης και της βροχόπτωσης και με την απομάκρυνση των μοριακών υλικών μέσω του αέρα. Μόνο στην περίπτωση του αζώτου, μπορεί να υπάρξει μια σημαντική εισροή με τη δέσμευση του μοριακού ατμοσφαιρικού αζώτου από την ατμόσφαιρα του εδάφους, με την επενέργεια και τη βοήθεια των βακτηριακών ριζικών εξογκωμάτων που είναι προσκολλημένα στις ρίζες των ψυχανθών. Τα (θρεπτικά) στοιχεία χάνονται με την απομάκρυνση των φυτικών και ζωικών προϊόντων, με την απορροή και την απόπλυση κάτω από το στρώμα της ριζόσφαιρας και με την εξάτμιση τους στην ατμόσφαιρα. Ενώ ενίοτε παρατηρούμε ότι τα λιβάδια έχουν ευεργετικά αποτελέσματα προς το περιβάλλον, για παράδειγμα, μέσω της χρησιμοποίησης του νερού και της αποφυγής της θέρμανσης της ατμόσφαιρας, στο κεφάλαιο αυτό πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι, επιπρόσθετα με την απορροή των θρεπτικών ουσιών που ρυπαίνουν τα υπόγεια νερά και τους υδροφόρους ορίζοντες, ένα μέρος του αέριου αζώτου που απελευθερώνεται τόσο μετά την ανόργανη λίπανση, όσο

3 και από την κοπριά και ειδικότερα με τα ούρα, αποτελούν και τα νιτρικά οξείδια, τα οποία και συνιστούν ένα ισχυρό «αέριο του θερμοκηπίου», το οποίο και αυτό συμβάλλει στην άνοδο της θερμότητας της ατμόσφαιρας. Εικόνα 6.1. Το δίκτυο του αζώτου για (α) ένα λειμώνα που η σύνθεσή του έχει σαν βάση τριφύλλια και στον οποίο έχει εφαρμοστεί λίπανση με 1,9 t ανά Ha υπερφοσφωρικού λιπάσματος για τέσσερα έτη και (β) ένα εντατικό λειμώνα για την παραγωγή γάλακτος που η σύνθεσή του έχει σαν βάση αγρωστώδη και δέχεται 500 kg Ν ανά Ha και έτος, στη Νέα Ζηλανδία. Πηγή: Προσαρμογή από στοιχεία που συγκέντρωσε και συνέθεσε ο Floate (1987). Η αειφορία «απαιτεί» το σύστημα να παραμένει σε σταθερή κατάσταση και οι απώλειες να αντικαθίστανται από τις εισροές. Ομοίως, υπάρχει η ανάγκη αυτή να διασφαλίζεται, ώστε οι ανεπιθύμητες απώλειες, όπως για παράδειγμα αυτές που προέρχονται από τις απορροές και τις αποπλύσεις και οι οποίες προσθέτουν εξωτερικές οικονομικές επιβαρύνσεις σε άλλα συστήματα, να ελαχιστοποιούνται μέσω της ορθολογικής διαχείρισης και, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο, να υπάρξουν θεσμικές αλλαγές και/ή νέα θεσμοθέτηση. Οι πρακτικές της ορθολογικής διαχείρισης λοιπόν, υπαγορεύουν οι απώλειες να αναχαιτίζονται και οι εισροές, μέσω των λιπασμάτων, να διατηρούν τις επιθυμητές εκροές, σε συνδυασμό με την αποκομιδή του προϊόντος. Η λήψη της ορθής απόφασης, για αμφότερα τα λιβάδια, εντατικά και χαμηλών εισροών (εκτατικά), είναι σε μεγάλο βαθμό τοπική και βασίζεται στην κατανόηση του τροφικού δικτύου των λιβαδοπονικών συστημάτων. Τα εντατικά λιβάδια, όπως αυτά τα οποία διαχειρίζονται για την παραγωγή γάλακτος στη Δυτική Ευρώπη και τις Βορειανατολικές Η.Π.Α., παράγουν μεγάλες ποσότητας ζωικής κοπριάς και ζωοκομικών προϊόντων και συνεπώς, η αειφορικότητά τους εξαρτάται από τη λίπανση. Για παράδειγμα, στις Η.Π.Α. παράγονται κάθε χρόνο 159 εκατομμύρια τόνοι ζωικής κοπριάς, ποσό το οποίο αποτελεί το 22% του συνόλου των οργανικών απωλειών. Η λίπανση των εντατικών αυτών συστημάτων έχει προκαλέσει, κατά τρόπο κοινό και προδιαγεγραμμένο, ανεπιθύμητες απώλειες των θρεπτικών στοιχείων. Οι Haynes και Williams (1993), αλλά και πολλοί άλλοι ερευνητές έχουν αποδείξει ότι η λίπανση με μια ποσότητα 400 kg Ν ανά έτος και Ha, προκαλεί μια απόπλυση της τάξης των 40 kg

4 Ν, ενώ ταυτόχρονα οι απώλειες στην ατμόσφαιρα ανέρχονται πάνω από 170 kg Ν, με τις ετήσιες τιμές να εξαρτώνται από τον τύπο του εδάφους, το κλίμα, και την αποστράγγιση. Πίνακας 6.1. Ένα σχέδιο ισοζυγίου θρεπτικών στοιχείων σε μια υποθετική αγροτική εκμετάλλευση της Ολλανδίας συνολικής έκτασης 55 Ηa, με 35 Ηa καλλιεργήσιμες εκτάσεις, 20 Ηa λιβάδια, 50 γαλακτοπαραγωγές αγελάδες, 100 χοιρομητέρες, 1000 χοίρους πάχυνσης και κοτόπουλα. N (kg) P (kg) K (kg) Χρήση θρεπτικών στοιχείων Νεαρά ζώα Σπόροι και φυτά Συνολικό αρχικό υλικό Συμπαγής τροφή Χονδροειδής τροφή Συνολική τροφή Λιπάσματα και κοπριά Περιβαλλοντική συνεισφορά 1 Άλλα (π.χ. άχυρο) Συνολική εισροή Εκροή θρεπτικών στοιχείων Ζώα Γάλα Συνολικά ζωικά προϊόντα Συνολικά φυτικά προϊόντα Κοπριά Άλλα (π.χ. απορρίμματα) Συνολική εκροή Πλεόνασμα θρεπτικών στοιχείων Πλεόνασμα θρεπτικών στοιχείων/ηa Αποθέσεις από τη βροχή, μεταλλοποίηση σε τυρφώδη εδάφη και αζωτοδέσμευση. Πηγή: Breembroek και συνεργάτες Συνεπώς, η πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπισθεί είναι τα υπολείμματα αυτά και τα λιπάσματα να καταστούν χρησιμοποιήσιμα μέσα σε σχεδόν κλειστά λιβαδοπονικά οικοσυστήματα, έτσι ώστε, και σε αντίθεση με την Εικόνα 6.1β, να μην παρατηρείται εκροή θρεπτικών στοιχείων σε κάποιο άλλο, πιθανόν ευαίσθητο οικοσύστημα. Η έννοια ότι τα λιβάδια πρέπει να καταστούν κλειστά, τόσο στο επίπεδο της αγροτικής εκμετάλλευσης, όσο και σε περιφερειακή κλίμακα, έχει οδηγήσει πολλούς στο να δώσουν μεγάλη έμφαση (προσοχή) στα σχέδια ισοζυγίου θρεπτικών στοιχείων. Τα σχέδια αυτά, τα οποία ονομάζονται υπολογισμοί θρεπτικών στοιχείων, είναι ιδιαίτερα κρίσιμα για τα συστήματα στα οποία εφαρμόζονται υψηλές ποσότητες

5 λιπασμάτων, όπως για παράδειγμα αυτά της Ολλανδίας, όπου οι εισροές θρεπτικών στοιχείων είναι δυνατόν να περιοριστούν για να αποφευχθεί η συσσώρευσή τους στις εκμεταλλεύσεις ή οι απώλειές τους να κατευθυνθούν από τα ποολίβαδα προς τα όμορα με αυτά οικοσυστήματα (Breembroek και συνεργάτες 1996). Τα σχέδια των θρεπτικών στοιχείων επίσης, είναι κρίσιμα για τα συστήματα των χαμηλών εισροών, στα οποία η απομάκρυνση των θρεπτικών στοιχείων με την μορφή ζωικών και φυτικών προϊόντων ξεπερνάει το ποσό του λιπάσματος που προστίθεται, ούτως ώστε, το λιβάδι να λειτουργεί μόνο μέσω της «εξόρυξης» της γονιμότητας του εδάφους (Pol 1992). Ο Πίνακας 6.1 παρουσιάζει ένα υποθετικό σχέδιο ισοζυγίου θρεπτικών στοιχείων για τα Ολλανδικά ποολίβαδα, που μας παρέχει τους εκτιμητές ενός μη ισόρροπου ισοζυγίου θρεπτικών ουσιών (πλεόνασμα), το οποίο πρέπει να κατευθυνθεί προς την πλευρά του περιορισμού της λίπανσης. Σε καταστάσεις χαμηλής εισροής, στις οποίες η απομάκρυνση των θρεπτικών στοιχείων είναι σχετικά μικρή, μπορεί να μην είναι απαραίτητο να παρέμβουμε μέσω της εφαρμογής της λίπανσης. Εδάφη καταστάσεων χαμηλής εισροής αποτελούν και τα ακόλουθα τρία (3) παραδείγματα: Αλλουβιακά εδάφη με υψηλή γονιμότητα. Εδώ τα στοιχεία που χάνονται με την απομάκρυνση των προϊόντων και την απορροή αναπληρώνονται από τις εισροές των θρεπτικών στοιχείων από άλλες, υψηλότερες περιοχές. Οι περιοχές αυτές συνήθως χρησιμοποιούνται για τις γεωργικές καλλιέργειες, και όχι ως ποολίβαδα και συχνά, ούτε αυτές, αλλά ούτε και τα ποολίβαδα ανταποκρίνονται στα μακροστοιχεία. Εδάφη με υψηλή περιεκτικότητα σε οργανική ουσία. Αυτά βρίσκονται σε ψυχρά εύκρατα κλίματα, όπου οι ρυθμοί των απωλειών σε ανόργανα στοιχεία και η λιβαδική αύξηση πιθανόν να είναι χαμηλοί, λόγω της χαμηλής ηλιακής ακτινοβολίας και της χαμηλής θερμοκρασίας. Στις περιοχές αυτές η πρόσληψη από τα φυτά είναι δυνατό να συσχετισθεί στενά με τους ρυθμούς ορυκτοποίησης από την οργανική ουσία. Εκτατικά μη λιπαινόμενα ποολίβαδα της σαβάνας. Σ αυτά, η απομάκρυνση των θρεπτικών στοιχείων με την συγκέντρωση και την «εκρίζωση» από ένα μικρό αριθμό μόσχων είναι χαμηλή, π.χ. 10 Kg N ανά Ha και έτος. Οι απώλειες αυτές μπορεί να καλυφθούν με την απελευθέρωση θρεπτικών στοιχείων μέσω της διάβρωσης του μητρικού πετρώματος. Εντούτοις, είναι προφανές ότι με την συνεχή «εξόρυξη» μέσω των γενεών και την πρόσφατα εντατικοποιηθείσα βόσκηση, συμβαίνει μια απομάκρυνση των θρεπτικών στοιχείων σε τεράστιες περιοχές της Υγρής Αφρικανικής σαβάνας (Pier 1992). Στην Εικόνα 6.1 παρουσιάζεται η ροή του αζώτου μέσα στο λιβαδικό οικοσύστημα, για δύο διαφορετικής σύνθεσης ποολίβαδα της Νέας Ζηλανδίας. Φυσικά, το μέγεθος και η σχετική σημασία της δεξαμενής των θρεπτικών στοιχείων ποικίλει μεταξύ των συστημάτων και μεταβάλλεται με την εποχή. Επίσης, οι μεταβολές αυτές εξαρτώνται από το χειρισμό, δηλαδή την εφαρμογή του λιπάσματος, αλλά και από τους παράγοντες του χρόνου, της τοποθεσίας όπου αποτίθεται η κοπριά, τα ούρα και τα φυτικά υπολείμματα, της έντασης της βόσκησης και της απομάκρυνσης των προϊόντων και τέλος της εποχικότητας των καιρικών συνθηκών, όπως αυτή επηρεάζει την ανάπτυξη του λιβαδιού, αλλά και την ορυκτοποίηση των θρεπτικών στοιχείων της οργανικής ουσίας.

6 6.3. Η χλωρίδα και η πανίδα του εδάφους Η χλωρίδα και η πανίδα του εδάφους «κατοικεί» τους εδαφικούς πόρους (κενά), την οργανική ουσία, τη ζώνη που επηρεάζεται από την αύξηση των ριζών (τη γνωστή και ως ριζόσφαιρα, η οποία αποτελεί το 3 έως 5% του εδαφικού όγκου) και αυτές καθαυτές τις ρίζες. Οι οργανισμοί συνεπώς, ομαδοποιούνται χρηστικά σ αυτούς, οι οποίοι συνήθως διαβιούν ελεύθεροι και σ αυτούς, οι οποίοι βρίσκονται στενά συνδεδεμένοι με τα φυτά. Οι αμοιβαία εμφανίζοντες ευεργετικές σχέσεις οργανισμοί ονομάζονται συμβιωτικοί. Αυτοί, είτε ανευρίσκονται στη ριζόσφαιρα, προσκολλημένοι στην επιφάνεια της ρίζας (όπως είναι για παράδειγμα τα συμβιούντα με τις ρίζες βακτήρια) είτε διαβιούν, «εν μέρει ή εν όλω», μέσα στη ρίζα. Συνολικά, η βιομάζα των μικροοργανισμών συνήθως κυμαίνεται από 50 έως 500 gr ανά τετραγωνικό μέτρο. Με το να βόσκουν αυτοί κάτω από το έδαφος, αυτό ισοδυναμεί με την επίδραση της βόσκησης μισού έως 5 μόσχων ανά Ha. Πίνακας 6.2. Η βιομάζα των μικροοργανισμών του εδάφους σε ένα μικτό ποολίβαδο, σε τιμές kg/ha. Μύκητες Στο έδαφος και σε ένα βάθος 30 εκ. Στα νεκρά φύλλα της κόμης Στα πράσινα φύλλα της κόμης Στην νεκρή φυλλάδα Βακτήρια και ακτινομύκητες Στο έδαφος και σε ένα βάθος 30 εκ. Στα νεκρά φύλλα της κόμης Στα πράσινα φύλλα της κόμης Στην νεκρή φυλλάδα Στα υπόγεια μέρη Πρωτόζωα Στο έδαφος και σε ένα βάθος 30 εκ. Ένζυμα Στο έδαφος και σε ένα βάθος 30 εκ ,4 15 2, ,1 Πηγή: Coupland (1992). Στον Πίνακα 6.2 παρουσιάζεται η πανίδα και τα βακτήρια που βρέθηκαν στο έδαφος ενός μικτού ποολίβαδου της Βόρειας Αμερικής. Οι πληθυσμοί, όπως ασφαλώς καθίσταται ευνόητο, ήταν ποικίλοι. Υπήρχαν τουλάχιστον 25 οικογένειες φυτοφάγων εντόμων στο έδαφος και περισσότερα από 20 είδη μυκήτων, τα οποία, ας σημειωθεί, ζούσαν αποκλειστικά και μόνο στις ρίζες του λευκού τριφυλλιού. Μια γενική ανασκόπηση των οργανισμών του εδάφους και του ρόλου τους παρουσιάζει ο Killham (1994). Σε γενικές γραμμές πάντως, οι οργανισμοί αυτοί, από την ανθρώπινη έποψη, παίζουν δύο ρόλους στα λιβαδικά συστήματα Οι οργανισμοί της ριζόσφαιρας Οι ρίζες των φυτών εκκρίνουν διάφορες οργανικές ουσίες, με πιο κοινές την γλυκόζη και τη φρουκτόζη και με τον τρόπο αυτό δημιουργούν ένα περιβάλλον το οποίο είναι ταυτόχρονα, επαγωγικό στον εποικισμό από τους μύκητες και τα βακτήρια

7 και τοξικό για κάποιους άλλους οργανισμούς και ειδικότερα για κάποια άλλα φυτά. Η «αποκρουστικότητα», η οποία φέρεται με τον όρο φυτοτοξικότητα, συμβάλλει ενεργά στον ανταγωνισμό μεταξύ των φυτών. Επιπλέον, μερικά φυτά, όπως π.χ. η κοινή μηδική, είναι δυνατό να εμφανίσουν αυτοτοξικότητα, αναστέλλοντας την αύξηση των ριζών άλλων φυτών μηδικής μέχρι και 50% (Hedge και Miller 1992). Το φυσικό περίβλημα, το οποίο επηρεάζεται από το φυτό και εποικίζεται από τους συσχετιζόμενους μύκητες, ονομάζεται μυκόρριζα. Μερικά είδη φυτών δεν έχουν μυκόρριζες, τα περισσότερα όμως έχουν. Γι αυτό άλλωστε, και οι περισσότεροι μύκητες του εδάφους διαβιούν μέσα στη ριζόσφαιρα, σ αυτό το περίβλημα. Υπάρχει μάλιστα κάποια ένδειξη ότι επεκτείνονται επιλεκτικά από τα παλαιά στα νέα αρτίφυτρα (Newman 1988). Το ριζικό σύστημα πιθανόν να είναι περισσότερο αποτελεσματικό, όταν προσβάλλεται από τις μυκόρριζες (για την διευκόλυνση της πρόσληψης του φωσφόρου), τα ελευθέρως διαβιούντα βακτήρια της ριζόσφαιρας, όπως για παράδειγμα από αυτά του γένους Azospirillium (για την διευκόλυνση της πρόσληψης του αζώτου) και τα συμβιωτικά βακτήρια. Προφανώς, μεταξύ της δομής των ριζών (ανάπτυξη πολλών ριζικών τριχιδίων) και της ικανότητας ενός λειμώνα να αποδέχεται και να ευνοείται από την μυκορριζική προσβολή, υφίσταται μια συσχέτιση. Τα είδη τα οποία φέρουν σχετικά λίγα ριζικά τριχίδια είναι, ως επί το πλείστο, υπεύθυνα (σε όρους αύξησης) για τον εμβολιασμό με μυκόρριζες (Crush 1974). Η αύξηση και η ανταπόκριση στο εφαρμοζόμενο ανόργανο λίπασμα εξαρτάται από το κατά πόσο οι ρίζες έχουν προσβληθεί από μυκόρριζες και βακτήρια. Το τριφύλλι μπορεί να φαίνεται ότι ανταποκρίνεται λιγότερο στην εφαρμοζόμενη φωσφορική λίπανση απ ό,τι το λόλιο, αυτή όμως η έλλειψη ανταπόκρισης υπερκεράζεται με την προσβολή του τριφυλλιού από τις μυκόρριζες (Bolan, Robson και Barrow 1983). Έχει αναπτυχθεί ένα ευρύ φάσμα βακτηρίων, τα οποία προσβάλλουν τις ρίζες των φυτών και επιβιώνουν πρωταρχικά μέσω της συμβίωσης. Το φυτό παρέχει υδρογονανθρακικά σκελετικά στοιχεία για την ενέργεια και την αύξηση των βακτηρίων και τα βακτήρια συμβάλλουν στην επιτάχυνση της πρόσληψης του αζώτου από το φυτό, στην αέρια μοριακή μορφή του από τον ατμοσφαιρικό αέρα του εδάφους. Σε γενικές γραμμές, υφίσταται μια εξειδίκευση μεταξύ του είδους του βακτηρίου και του φυτού ξενιστή. Μολονότι, κάποια βακτήρια είναι περισσότερο αποτελεσματικά και προσβάλλουν ένα ευρύ φάσμα ξενιστών, κάποια φυτά όμως, όπως π.χ. η σόγια, είναι δυνατό να προσβάλλονται από αρκετά ανομοιογενή βακτήρια. Η οικολογική σημασία της συμβίωσης και η εξειδίκευση της προσβολής χρειάζεται περαιτέρω διασαφήνιση καθώς, όπως τονίζουν και οι Chanway, Turkington και Holl (1991), «η σημασία της εξειδίκευσης κατά τη διάρκεια της προσβολής (infectivity) ή της επακολουθούσας αύξησης του φυτού (αποτελεσματικότητα) στην ανταγωνιστική ικανότητα του φυτού και τη συνεπακόλουθη δομή της φυτοκοινότητας, είναι άγνωστη, η ενδεχόμενη όμως επίδραση είναι μείζων». Η ονοματολογία των συμβιωτικών με τις ρίζες βακτηρίων βρίσκεται σε μια ρευστή κατάσταση. Οι αγρονομικά σημαντικοί τύποι, με τους οποίους γίνεται κοινότυπα ο εμβολιασμός των σπόρων των ψυχανθών κατά στην σπορά, μπορούν να κατανεμηθούν σε δύο ομάδες που συμπίπτουν με δύο γένη βακτηρίων: α) την ταχυαυξή ομάδα του γένους Rhizobium και β) την βραδυαυξή ομάδα του γένους Bradyrhizobium. Έχουν προταθεί και άλλα γένη βακτηρίων, όπως για παράδειγμα τα Sinorhizobium και τα Azorhizobium, αυτά όμως δεν θεωρήθηκαν ότι σχετίζονται με τα ψυχανθή των λιβαδιών. Μεταξύ των ομάδων και των ειδών υφίσταται ένας διασταυρωνόμενος εμβολιασμός. Για παράδειγμα στο Σουδάν, από τα δέκα κτηνοτροφικά ψυχανθή είδη της ακακίας, βρέθηκε ότι κάποια εμβολιάζονται με το Rhizobium και κάποια με το

8 Bradyrhizobium. Μεταξύ των ειδών του ψυχανθούς Lotus, κάποια είδη εμβολιάζονται με τα ταχυαυξή βακτήρια και κάποια με τα βραδυαυξή (Habish και Khairi 1970). Στον Πίνακα 6.3, παρουσιάζεται μια ανασκόπηση των αγρονομικά σημαντικών τύπων, με την παρατήρηση ότι η εξειδίκευση της συμβίωσης έχει διαχειριστική σημασία, δεδομένου ότι ο εμβολιασμός του σπόρου με ένα ακατάλληλο βακτήριο δεν θα είναι αποτελεσματικός. Πίνακας 6.3. Ονοματολογία των σημαντικών για τη διαχείριση των λιβαδιών τύπων συμβιωτικών αζωτοβακτήριων. Όνομα βακτηρίου Όνομα των γενών των φυτών ξενιστών Ταχυαυξείς τύποι Rhizobium legominosarum var. trifoli Rhizobium legominosarum var. legominosarum Rhizobium legominosarum var. phaseoli Rhizobium loti Rhizobium meliloti Βραδυαυξείς τύποι Bradyrhizobium japonicum Bradyrhizobium sp. Trifolium Pisum, Vicia Phaseolus Lotus (μερικά είδη) Melilotus, Medicago Clycine, Centrosema, Macroptilium, Stylosanthes και τα περισότερα θερμόβια Lupinus Στη συνέχεια παρουσιάζονται συνοπτικά μερικές αγρονομικές απόψεις που σχετίζονται με την συμβίωση ψυχανθούς και βακτηρίου. Αυτές είναι: (1) Μεταξύ του ξενιστή και του Rhizobium και σε μια ποικίλουσα έκταση, υφίσταται μια εξειδίκευση (Πίνακας 6.3). (2) Μέσα σ ένα εμφανώς μοναδικό βακτηριακό υποείδος, υπάρχουν πολυάριθμες μεμονωμένες ποικιλίες ή γραμμές, οι οποίες επιδεικνύουν μια ποικίλουσα εξειδίκευση ξενιστού (Heichel, Barnes και Vance 1981, Hardarson, Heichel και Barnes 1982). Σε εδάφη με χαμηλή περιεκτικότητα σε άζωτο, το βακτήριο προκαλεί διπλές διαφοροποιήσεις στην απόδοση του φυτού και αλλαγές στην κατάταξη της απόδοσης μεταξύ των ποικιλιών των φυτών. (3) Ο εποικισμός του ξενιστού και η αζωτοδέσμευση από τα βακτήρια (αθροιστικά οριζόμενος και ως «αποτελεσματικός εμβολιασμός») εξαρτάται από τον τύπο του εδάφους και το κλίμα. Τα βακτήρια, όταν έρχονται σε επαφή με το λίπασμα, θανατώνονται (Date, Batthyany και Jaureche 1965). Ο εμβολιασμός είναι ευαίσθητος και επηρεάζεται από το ph του εδάφους, τη θερμοκρασία και την αλατότητα. Η αποτελεσματικότητα επηρεάζεται επίσης, σε άγνωστη όμως έκταση, από το πλήθος των φυσικά υπαρχόντων και πολλές φορές ανταγωνιστικών (τουλάχιστο για το χώρο στη ρίζα του φυτού) βακτηρίων. (4) Η ποσότητα του αζώτου που δεσμεύεται από τα βακτήρια ποικίλει σε μεγάλο βαθμό, ανάλογα από το είδος και τις συνθήκες αύξησης. Τιμές από 100 έως 150

9 Kg N ανά Ηa και έτος είναι συνήθεις, ενώ έχουν αναφερθεί τιμές που ανέρχονται μέχρι τα 850 Kg N ανά Ηa και έτος. (5) Η αναλογία του συνολικού αζώτου που λαμβάνουν τα ψυχανθή από τα βακτήρια φαίνεται να κυμαίνεται από 0,3 έως 0,6, σε υψηλά λιπαινόμενες καταστάσεις (Heichel, Barnes και Vance 1981) μέχρι εικονικές τιμές του 1,0, σε εδάφη χαμηλής γονιμότητας. (6) Τα βακτήρια και τα συμβιούντα με τα ψυχανθή βακτήρια παρουσιάζουν απαιτήσεις σε θρεπτικά στοιχεία, οι οποίες διαφέρουν ποσοτικά από εκείνες των ψυχανθών, μόνο όταν αναπτύσσονται σε ανόργανο άζωτο. Η δέσμευση του μοριακού αζώτου παρουσιάζει μια σχετικά υψηλή απαίτηση για Μο, Co και Ca. Οι απαιτήσεις των ψυχανθών σε Ca είναι υψηλότερες από τις αντίστοιχες των αγρωστωδών (Πίνακας 6.4). Αντιστρόφως, τα βακτήρια φαίνεται να έχουν μια σχετικά χαμηλή απαίτηση για P, S και Zn (Robson 1983, O Hara, Boonkert και Dilworth 1988). Πίνακας 6.4. Σύγκριση της χρήσης της ενέργειας μεταξύ λειμώνων αγρωστωδών που λιπαίνονται με αζωτούχο λίπανση και μικτών από ψυχανθή και αγρωστώδη λειμώνων. Αγρωστώδες και τριφύλλι 1 Αγρωστώδες και 450 kg N 2 Συνολική εισροή ενέργειας (ΣΕΕ) Εκροή (kg ΞΟ/Ha) Εκροή ΜΕ Εκροή ΜΕ/Εισροή ΣEE , ,8 1 Μια εφαρμογή /έτος (kg), Ν, :60, Ρ 2 Ο 5, Κ 2 Ο, : Πέντε εφαρμογές /έτος (kg), Ν, :450, Ρ 2 Ο 5, :90, Κ 2 Ο, :190. ΜΕ, Μεταβολίσιμη ενέργεια, ΞΟ, ξηρή ουσία. Πηγή: Gordon (1980) (7) Η δέσμευση του ατμοσφαιρικού αζώτου συνεπάγεται κατανάλωση ενέργειας. Το κόστος της ενέργειας είναι δύσκολο να εκτιμηθεί αλλά προφανώς, είναι περίπου ίσο με 5,1 mol CO 2 ανά mol NH 4. Για να παραχθεί ενέργεια, η οποία θα χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή, την μεταφορά και την χρησιμοποίηση του κάθε mol της ριζοβιακής NH 4, οξειδώνονται από το ψυχανθές 0,85 mοles γλυκόζης (Mahon 1983). Άλλοι ερευνητές αναφέρουν (επισκόπηση από τους Philips, 1980 και Gordon και συνεργάτες 1985), ότι το κόστος της συνολικής διαδικασίας της αζωτοδέσμευσης ποικίλει ευρέως από 0,3 έως 20 gr C ανά gr N. Όμως, επειδή παρατηρείται το φαινόμενο το ενεργειακό αυτό κόστος να είναι υψηλότερο από αυτό που συνδέεται με την πρόσληψη και τη χρήση των νιτρικών, με την ανάπτυξη ψυχανθών σε ανόργανο άζωτο μπορούν να επιτευχθούν μικρές αυξήσεις απόδοσης. Βέβαια, μια τέτοια αντικατάσταση προϋποθέτει ένα υψηλό δραχμικό κόστος. (8) Σε όρους συνολικής ποσότητας ενέργειας που χρησιμοποιείται από το λιβαδικό οικοσύστημα (περισσότερο από ότι καταναλώνει από μόνο του τον ποώδη φυτικό παράγοντα), ένα μίγμα ψυχανθούς αγρωστώδους είναι περισσότερο αποτελεσματικό από ένα σύστημα που βασίζεται στο σύμπλοκο αγρωστώδες + αζωτούχο λίπασμα (Πίνακας 6.4). Η εφαρμογή του αζώτου στα ανόργανα λιπάσματα θα αυξήσει την απόδοση, αλλά η αναλογία του αζώτου που παρέχεται από τα βακτήρια θα μειωθεί και είναι πιθανόν να μειωθεί η απόλυτη

10 ποσότητα του αζώτου που επιτυγχάνεται από τα βακτήρια. Αυτό οδήγησε κάποιους συγγραφείς να υποστηρίξουν ότι για την διαχείριση του αζώτου στα λιβάδια μπορεί να υπάρχουν δύο οικονομικά άριστα. Το ένα βασίζεται στους χαμηλούς ή τους μηδενικούς ρυθμούς λίπανσης, με την παρουσία όμως των ψυχανθών και το δεύτερο βασίζεται στην ανόργανη λίπανση. (9) Όπου τα ψυχανθή επιτυγχάνουν σε μεγάλο βαθμό το αναγκαίο άζωτο μέσω της αζωτοδέσμευσης, η πρόσληψη των κατιόντων ξεπερνάει την αντίστοιχη των ανιόντων μέχρι και πέντε φορές, εκτός από την περίπτωση που το ισοζύγιο κατιόν προς ανιόν είναι κοντά στη μονάδα για τα ψυχανθή που αναπτύσσονται σε νιτρικό άζωτο (Israel και Jackson 1978) και ασφαλώς, αυτό ισχύει για τα αγρωστώδη και τα μη ψυχανθή (Kirkby και Knight 1977). Όταν η καθαρή πρόσληψη των κατιόντων ξεπερνάει αυτή των ανιόντων δεν υφίσταται καθαρή αποβολή υδροξυλικών ιόντων στο εδαφικό διάλυμα, με άμεση συνέπεια το έδαφος να καθίσταται περισσότερο όξινο. Έχει μάλιστα υπολογισθεί ότι τα ψυχανθή μπορεί να οξυνίσουν την ριζόσφαιρά τους με μια ταχύτητα 1 meq H + ανά gr συνολικής αύξησης ξηρού φυτικού βάρους (Israel και Jackson 1978). Στην περίπτωση που το μοριακό άζωτο (N 2 ) δεσμεύεται από τα βακτήρια και κατακρατείται από το ψυχανθές ξενιστή, είναι πλέον διαθέσιμο για μεταφορά στην εδαφική δεξαμενή του αζώτου, μέσω της νέκρωσης και της αποσύνθεσης (Εικόνα 6.1). Σ ένα μίγμα ψυχανθούς αγρωστώδους, η αποσύνθεση του φυτού ξενιστή (και, σε πολύ μικρότερη έκταση, η απώλεια του αζώτου με τη μορφή των αμιδίων και αμινοξέων από τις ρίζες στη ριζόσφαιρα) καθίσταται η πηγή προμήθειας του αζώτου για το αγρωστώδες. Σε μια μελέτη που έγινε στις Η.Π.Α. (Iowa) και αφορούσε το κερατειοφόρο λωτό (Lotus corniculatus) και την δακτυλίδα τη συσπειρωμένη (Dactylis glomerata), η δέσμευση κυμάνθηκε από 138 kg N ανά Ηa και έτος και απ αυτή το αγρωστώδες «κέρδισε» (επωφελήθηκε) και κάλυψε το πρώτο έτος το 8% των συνολικών του αναγκών σε άζωτο και κατά το δεύτερο το 42% (Farnham και George 1994). O Τhomas (1992), θεωρεί ότι για τα ποολίβαδα των τροπικών, σε μία σύνθεση από ψυχανθές και αγρωστώδες, η οποία, επί τη βάσει της ξηρής ουσίας, θα κυμαίνεται σε ποσοστά από 20% έως 45% και από 55% έως 80%, για το ψυχανθές και το αγρωστώδες αντίστοιχα, είναι επαρκής, έτσι ώστε, το αποτελεσματικά εμβολιασμένο ψυχανθές να προμηθεύσει το ποολίβαδο με τις απαραίτητες απαιτήσεις σε άζωτο Η διαδικασία της πρόσληψης από τα φυτά Η πρόσληψη των ανόργανων θρεπτικών στοιχείων Η ποσότητα των διαθέσιμων θρεπτικών στοιχείων στο έδαφος, η ικανότητα απορρόφησης του εδάφους και η μεταφορά των συγκεκριμένων ιόντων μέσω του εδάφους επηρεάζουν την συγκέντρωση των ιόντων στην κοινή επιφάνεια ρίζας/εδάφους και την ταχύτητα με την οποία την προσλαμβάνουν οι λειμώνες. Τα ιόντα προσεγγίζουν την ρίζα με τρεις (3) ανεξάρτητες διαδικασίες. Οι διαδικασίες αυτές είναι: (1) η μέσω της κίνησης του νερού μαζική ροή, η οποία επιδρά στο υδατικό δυναμικό με μια διαβάθμιση, (2) η διάχυση, η οποία οφείλεται στις διαβαθμίσεις συγκέντρωσης των συγκεκριμένων ιόντων, και (3) η πρόσληψη, από τη ρίζα ή τους συσχετιζόμενους μύκητες (μυκόρριζα) ή τα βακτήρια που αναπτύσσονται μέσα στο εδάφος.

11 Η μαζική ροή μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τα απαιτούμενα από τα περισσότερα φυτά συνολικά ποσά σε άζωτο, θείο, ασβέστιο και μαγνήσιο, αδυνατεί να τα προμηθεύσει όμως, με όλα τα ανόργανα θρεπτικά στοιχεία, όπως επίσης, δεν προμηθεύει όλες τις αναγκαίες ποσότητες αζώτου κατά την διάρκεια των περιόδων ταχείας αύξησης. Η μεταφορά κάποιων άλλων θρεπτικών στοιχείων, όπως π.χ. του φωσφόρου και του καλίου, συντελείται με την διάχυση. Μόλις ένα ιόν προσεγγίσει τη ρίζα, ο ρυθμός της πρόσληψής του μπορεί να αποδοθεί μαθηματικά από το την Εξίσωση 6.1, η οποία αποτελεί προϊόν τριών (3) παραγόντων (Milthorpe και Moorby 1979). Η εξίσωση είναι: Π = 2π Χ α Χ ā Χ Μ Χ Σρ (6.1) και οι παράγοντες αυτοί είναι: (1) η συγκέντρωση του ιόντος στην επιφάνεια της ρίζας (Σρ), (2) η έκταση της επιφάνειας της ρίζας. Πρακτικά αυτό βρίσκεται με το μήκος της ρίζας (Μ) που μπορεί να μετρηθεί ανά φυτό ή ανά περιοχή της επιφάνειας του εδάφους, πολλαπλασιαζόμενο δύο φορές με τη μέση ακτίνα όλων των ριζών στο ριζικό σύστημα, α. Η γραμμή που μπαίνει πάνω από το σύμβολο δείχνει ότι αναφερόμαστε σε μια μέση τιμή για ολόκληρο το ριζικό σύστημα, (3) η δύναμη απορρόφησης, ή η αποτελεσματικότητα της πρόσληψης, ή ο προφανής συντελεστής ριζικής μεταφοράς (ā), Ένα μέτρο για την ισχύ των απαιτήσεων της ρίζας για κάποιο στοιχείο, δίδεται από το γινόμενο α επί ā. Οι απαιτήσεις αυτές ποικίλουν τόσο μεταξύ των ποωδών ειδών, όσο και με την ηλικία του ριζικού συστήματος. Επίσης, ποικίλουν σημαντικά μεταξύ των θρεπτικών στοιχείων για συγκεκριμένα είδη. Παρόλα αυτά, η μαθηματική περιγραφή δείχνει ότι ένα είδος μπορεί να εμφανίζει μια υψηλή «ριζική απαίτηση» για ένα συγκεκριμένο θρεπτικό στοιχείο {π.χ. τα είδη του Stylosanthes για το φωσφόρο (Probert 1984)} εξαιτίας είτε του α, είτε του ā, είτε αμφοτέρων. Επιπλέον, ο συντελεστής της προφανούς ριζικής μεταφοράς μπορεί να συσχετισθεί με τον ρυθμό ανάπτυξης του λιβαδιού και την μέση συγκέντρωση του στοιχείου στο φυτό (Nye και Tinker 1969). Η μορφολογία της ρίζας και η ανταπόκριση των εφαρμοζόμενων θρεπτικών στοιχείων διαφέρουν μεταξύ των ειδών της ποώδους βλάστησης. Για παράδειγμα, οι ρίζες του υπόγειου τριφυλλιού (Trifolium subterraneum) είναι λεπτότερες και εμφανίζουν λιγότερα τριχίδια από αυτές του λόλιου (Lolium rigidum) (Barrow 1975). Διαφοροποίηση στη μορφολογία της ρίζας παρατηρείται επίσης, ανάμεσα στις ομάδες των λειμώνων, π.χ. τα θερμόβια ψυχανθή (Crush 1974). Τέλος, σε ότι αφορά την πρόσληψη του νερού και των θρεπτικών στοιχείων διατυπώθηκε και η άποψη ότι, το μη πολλαπλώς διακλαδιζόμενο ριζικό σύστημα πλεονεκτεί κατά την διάρκεια της πρώιμης ανάπτυξης, ενώ ένα λεπτό, πολυσχιδές ριζικό σύστημα είναι άριστο για την όψιμη ανάπτυξη (Fowkes και Landsberg 1981) Το ισοζύγιο ανιόντων και κατιόντων Το εύρος του φάσματος των συγκεντρώσεων των θρεπτικών στοιχείων, όπως φαίνεται στον Πίνακα 6.5, είναι κοινό για τα ψυχανθή και τα αγρωστώδη.

12 Πίνακας 6.5. Σύνθεση των θρεπτικών στοιχείων {επί τοις εκατόν (%) της ξηρής ουσίας} του πολυετούς λόλιου και του λευκού τριφυλλιού. Θρεπτικά στοιχεία Πολυετές λόλιο Λευκό τριφύλλι Φωσφόρος Κάλιο Ασβέστιο Μαγνήσιο Θείο Νάτριο Χλώριο Πυρίτιο 0,26 0,42 1,50 2,50 0,40 1,00 0,09 0,25 0,13 0,75 0,10 0,70 0,39 1,30 0,60 1,20 0,26 0,42 2,00 3,10 1,30 2,10 0,18 0,25 0,24 0,36 0,12 0,41 0,62 0,91 0,04 0,12 Πηγή: Τροποποιημένο από το εύρος των μέσων που κατέγραψε ο Whitehead (1966). Αναφορικά με τα σχετικά ποσά των κατιόντων και των ανιόντων που προσλαμβάνουν τα φυτά από το έδαφος, είναι δυνατό να κατηγοριοποιηθούν σε τρεις (3) ομάδες. Οι ομάδες αυτές είναι: (1) τα φυτά της οικογένειας Chenopodiaceae, τα οποία απορροφούν ισοδύναμες ποσότητες θρεπτικών στοιχείων σε κατιόντα και ανιόντα, έτσι ώστε, η πρόσληψή τους σε ιόντα να μην παρουσιάζει καμία επίδραση στο ph του εδάφους, (2) τα αγρωστώδη και τα αναποτελεσματικά στη δέσμευση του αζώτου ψυχανθή, τα οποία, (α) όταν η κύρια πηγή του αζώτου είναι τα νιτρικά, απορροφούν, σε μια βάση ισοδυναμίας, περισσότερα ανιόντα απ όσα κατιόντα, με συνέπεια να προκαλούν μια αύξηση στο ph του εδάφους, και (β) όταν η κύρια πηγή του αζώτου είναι η αμμωνία, αυτά απορροφούν περισσότερα κατιόντα απ όσα ανιόντα, με συνέπεια να προκαλούν μια μείωση στο ph του εδάφους, (3) τα εμβολιασμένα ψυχανθή (με αζωτοβακτήρια), τα οποία κατορθώνουν να προσλάβουν το άζωτο δεσμεύοντας το μοριακό άζωτο, αλλά και κάποια άλλα είδη, όπως για παράδειγμα το Fagopyrum esculentum, τα οποία προσλαμβάνουν νιτρικό άζωτο με τέτοιο τρόπο ώστε, η πρόσληψη των κατιόντων να ξεπερνάει αυτή των ανιόντων, με συνέπεια να προκαλείται μια μείωση στο ph του εδάφους. Οι διαφορές μεταξύ αυτών των τριών ομάδων φυτών έχουν αγρονομικές εφαρμογές και πιο συγκεκριμένα, στους λειμώνες με ψυχανθή παρατηρείται εξαπλωμένη οξείδωση του εδάφους. Η κύρια πηγή αζώτου που προσλαμβάνεται από τα φυτά στις πρώτες δύο ομάδες είναι συνήθως τα νιτρικά. Η πρόσληψη των νιτρικών ελέγχεται μεταβολικά και συνοδεύεται από την συνμεταφορά των κατιόντων, π.χ. του Κ +, την απανθρακοξυλίωση των οξειδίων μέσα στις ρίζες και την αποβολή των ανιόντων στο έδαφος για να διατηρηθεί η ηλεκτρική ουδετερότητα μέσα στο φυτό. Η αποβολή πρωτονίων (Η + ) είναι σχετικά μικρή, έτσι ώστε, ο λειμώνας από μόνος του να προκαλεί μόνο μικρές αλλαγές στο ph της ριζικής ζώνης. Εντούτοις, η προσθήκη στο έδαφος των αζωτούχων λιπασμάτων που περιέχουν αμμωνία και θειούχα και η απόπλυση των νιτρικών από τη ζώνη της ρίζας, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνια οξείδωση.

13 Οξύνιση του εδάφους με τους λειμώνες ψυχανθών Στις καλλιέργειες με ψυχανθή εμφανίζεται μια μακροχρόνια οξύνιση του εδάφους. Σε καλλιέργειες του λευκoύ τριφυλλιού (Trifolium repens) έχουν αναφερθεί μειώσεις του εδαφικού ph κατά 0,5 μονάδας μέσα σε τέσσερα έτη, ενώ μια μείωση μιας μονάδας φαίνεται να είναι ευρέως διαδεδομένη σ ένα χρονικό διάστημα 50 ετών. Οι διαδικασίες οι οποίες συμβάλλουν στην οξύνιση, όπως τις έχει καταγράψει ο Haynes (1983), είναι: (α) η συσσώρευση της οργανικής ύλης και η συνεπακόλουθη αύξηση της ικανότητας ανταλλαγής κατιόντων και της ανταλλαγής οξύτητας του εδάφους, (β) η δημιουργία κατά τη διάρκεια της νιτροποίησης, ανόργανων οξειδίων, π.χ. νιτρικού οξέος, από τους μικροοργανισμούς του εδάφους, (γ) η παραγωγή οργανικών οξέων από το διοξείδιο του άνθρακα που αποπνέουν η πανίδα και η χλωρίδα του εδάφους (και σ αυτό θα έπρεπε να προσθέσουμε και την αναπνοή των ριζών και των φυματίων), (δ) η απουσία της αποβολής ιόντων υδροξυλίου από τα ψυχανθή, και (ε) η εισροή των οξειδωτικών ουσιών από την ατμόσφαιρα. Η οξύνιση του εδάφους μεταβάλει την σχετική διαθεσιμότητα των θρεπτικών στοιχείων του εδάφους. Έτσι, το αλουμίνιο και το μαγνήσιο καθίστανται διαθέσιμα σε μεγάλο βαθμό (Εικόνα 6.2) και το μολυβδαίνιο καθίσταται λιγότερο διαθέσιμο σε ph κάτω από 5,2. Τόσο η οξύνιση, όσο και το τροποποιηθέν ισοζύγιο του αλουμινίου, του μαγνησίου και του μολυβδαινίου μειώνουν με τον τρόπο αυτό έμμεσα την αποτελεσματικότητα των βακτηρίων του γένους Rhizobium. Αυτό οδηγεί στην ακολουθία: Μακροχρόνια καλλιέργεια ψυχανθών και/ή μεγάλη χρήση αζωτούχου λίπανσης οξύνιση του εδάφους (συχνή) τοξικότητα αλουμινίου ή μαγνησίου μείωση στην ποώδη αύξηση και δυσκολία στην επανεγκατάσταση του λειμώνα. Αναφύεται λοιπόν, μια επιτακτική ανάγκη ώστε να εκδηλωθεί ενδιαφέρον για την έρευνα πάνω στην αειφορικότητα των συστημάτων που βασίζονται στην καλλιέργεια των ψυχανθών (Εδάφιο 2.2). Οι σύγχρονες αγρονομικές συστάσεις για τη βελτίωση της οξύνισης του εδάφους περιλαμβάνουν βαθιά άροση, εφαρμογή ασβέστου και εγκατάσταση αγρωστωδών ανθεκτικών σε όξινα εδάφη. Εντούτοις, μεταξύ των ψυχανθών υπάρχουν διαφορές, σε ότι αφορά την ικανότητά τους να αναπτύσσονται σε εδάφη με χαμηλό ph ή σε σχέση με τις αλλαγές στην διαθεσιμότητα του αλουμίνιου και του ασβεστίου. Αυτό οδήγησε στην παραδοχή ότι κάποια ψυχανθή είναι δυνατόν να θεωρούνται ως περισσότερο ανθεκτικά στην οξύτητα από κάποια άλλα. Έτσι για παράδειγμα, ο Munns (1978) αναφέρει ότι μερικά θερμόβια ψυχανθή, όπως τα γένη Centrosema και Macroptilium θεωρούνται και κατατάσσονται ως πάρα πολύ ανθεκτικά, άλλα θερμόβια ψυχανθή, όπως τα γένη Desmodium και Phaseolus και το ψυχρόβιο Trifolium subterraneum ως μετρίως ανθεκτικά και τα είδη του γένους Medicago, το Pisum sativum και το Trifolium repens ως άκρως ευαίσθητα στην οξύτητα. Η μελλοντική διαχείριση των εδαφών, τα οποία καθίστανται όξινα από την παρατεταμένη χρήση των ψυχανθών, την αζωτούχο λίπανση ή τα βιομηχανικά απόβλητα, πιθανώς να περιλάβει την αποδοχή των καταλληλότερων ψυχανθών σε συνδυασμό (όπου αυτό καθίσταται εφικτό) με τα βαθύρριζα πολυετή αγρωστώδη.

14 Εικόνα 6.2. Οι τάσεις των χαρακτηριστικών ενός γρανιτικής προέλευσης εδάφους στο χρόνο σε λειμώνα υπόγειου τριφυλλιού. (α) ph, (β) εξαχθέν από 0,01 McaCl 2 μαγνήσιο, (γ) ανταλλάξιμο αλουμίνιο. V = παρθένο έδαφος, C και D = έδαφος λειμώνα σε χρήση επί 26 έτη, Ο = έδαφος λειμώνα σε χρήση επί 55 έτη. Πηγή: Προσαρμογή από τον Bromfield (1983) Η διανομή των θρεπτικών στοιχείων μέσα στο φυτό Τα θρεπτικά στοιχεία μπορούν να ταξινομηθούν μέσα στο φυτό σε κινητά, ποικίλως κινητά ή ακίνητα θρεπτικά στοιχεία. Όταν το φυτό είναι νεαρό ή όταν αυτό βρίσκεται στα τελευταία στάδια της γήρανσης του, μερικά θρεπτικά στοιχεία μεταβολίζονται και μεταβάλλονται σε νέα αύξηση, αλλά, αυτά φαίνεται να παραμένουν ακίνητα, για το μεγαλύτερο μέρος στη ζωή του ποολίβαδου. Μολονότι απαιτείται περισσότερη και ενδελεχότερη έρευνα για τον επακριβή καθορισμό αυτών των τάξεων, επί του παρόντος οι τάξεις αυτές είναι: 1 η κινητά θρεπτικά στοιχεία: στην τάξη αυτή κατατάσσονται το άζωτο, ο φωσφόρος, το κάλιο. 2 η ποικίλως κινητά θρεπτικά στοιχεία: στην τάξη αυτή κατατάσσονται ο σίδηρος, ο ψευδάργυρος, το θείο, το μαγνήσιο. 3 η ακίνητα θρεπτικά στοιχεία: στην τάξη αυτή κατατάσσονται το ασβέστιο, το βόριο, το μαγκάνιο, το μολυβδαίνιο. Τα κινητά θρεπτικά στοιχεία, ας πάρουμε για παράδειγμα το άζωτο, δεν μετακινείται μόνο προς μια διεύθυνση, αλλά ανακυκλώνεται μέσα στο φυτό, ανάλογα με τις θέσεις της μεταβολικής δραστηριότητας. Η κυκλική κίνηση είναι εμφανέστατη στα αγρωστώδη, χαρακτηρίζουν όμως και τα κτηνοτροφικά ψυχανθή όπως π.χ. το λούπινο, στα οποία οι εγκάρσιες βαθμιδώσεις της συγκέντρωσης του στοιχείου συμβαίνουν λόγω της εγκάρσιας δομής της κομοστέγης και καθορίζουν την συμπεριφορά του λειμώνα. Διαγράμματα ροής της κατανομής του αζώτου, έχουν δοθεί από τους Simpson, Lambers και Dalling (1983) και τους Pate και Atkins (1983), για το σιτάρι και το λούπινο, αντίστοιχα. Τα ακίνητα θρεπτικά στοιχεία μετακινούνται στους αυξανόμενους ιστούς και παραμένουν εκεί. Δηλαδή, η συγκέντρωση του θρεπτικού στοιχείου στη νέα αύξηση εξαρτάται από τον τρέχοντα ρυθμό πρόσληψης και, όταν το όργανο νεκρώνεται και πέφτει, τα ακίνητα θρεπτικά στοιχεία χάνονται από τον λειμώνα.

15 Η κινητικότητα ενός θρεπτικού στοιχείου έχει συνέπειες τόσο πάνω στη διάγνωση της αποτελεσματικότητας του στοιχείου για τα λιβάδια, όσο και στη διαχείριση της εφαρμοζόμενης λίπανσης και της βόσκησης. Για τη διάγνωση της κατάστασης του στοιχείου με τη χρήση δειγμάτων φυτών, απαιτείται ένα δείγμα ολόκληρου του φυτού, ώστε να υπάρξει μεγαλύτερη πιθανότητα να εκτιμηθεί με ακρίβεια η κατάσταση των κινητών θρεπτικών στοιχείων, δεδομένου ότι αυτά είναι πολύ πιθανόν να βρεθούν σε επαρκείς συγκεντρώσεις στη νέα αύξηση, ανεξάρτητα από την τρέχουσα πρόσληψη ή την κατάσταση του εδάφους, ενώ ένα δείγμα της νέας αύξησης θα επιτρέψει την καλύτερη εκτίμηση της τρέχουσας κατάστασης των ακίνητων θρεπτικών στοιχείων. Η διαχείριση θα έπρεπε να υιοθετήσει τις πρακτικές λίπανσης που διασφαλίζουν μια συνεχή παροχή σε ακίνητα στοιχεία, ενώ η χρονική στιγμή κατά την οποία τα κινητά θρεπτικά στοιχεία είναι διαθέσιμα είναι λιγότερο κρίσιμη για μια αειφόρο λιβαδική αύξηση. Αντιστρόφως, κάποια κινητά θρεπτικά στοιχεία, και πιο συγκεκριμένα το άζωτο, είναι δυνατό να σωρευθούν σε υψηλές συγκεντρώσεις. Έτσι, και για να αποφευχθούν οι ανωμαλίες στα ζώα, η βόσκηση δεν πρέπει να ασκείται αμέσως μετά την εφαρμογή της αζωτούχου λίπανσης. Οι σχετικές συγκεντρώσεις ενός θρεπτικού στοιχείου στα διάφορα τμήματα του φυτού αλλάζουν, ανάλογα με το στάδιο της ανάπτυξης και την διαχειριστική πρακτική π.χ. αποφύλλωση,. Η αλλαγή των συγκεντρώσεων του οποιουδήποτε θρεπτικού στοιχείου είναι διακεκριμένη και δεν σχετίζεται αναγκαστικά με αυτές των άλλων στοιχείων. Σε άκοπα φυτά του αποτελεσματικά εμβολιαζόμενου Macroptilium lathyroides το άζωτο συσσωρεύεται κυρίως στα φύλλα και τους βλαστούς, πριν από και κατά την διάρκεια της πρώιμης άνθισης, οι οφθαλμοί όμως είναι οι σπουδαιότερες θέσεις συγκέντρωσης του αζώτου (και του άνθρακα) διαρκούσης της πλήρωσης των οφθαλμών (Othman, Asher και Wilson 1988). Στα φυτά από τα οποία αποσπώνται τα φύλλα, αυτά όμως εξακολουθούν να διατηρούν τους αναπτυσσόμενους οφθαλμούς, η αναβλάστηση καταπιέζεται, μέσω του μηχανισμού του αποτελεσματικού ανταγωνισμού από τους οφθαλμούς, με νέους βλαστούς για το άζωτο και με φυμάτια για τον άνθρακα. Η ενηλικίωση οδηγεί στη γήρανση, και στο σημείο αυτό το θρεπτικό στοιχείο επανεισάγεται στο μεγαλύτερο δίκτυο των θρεπτικών στοιχείων, με το πέρασμα του στην ενεργή, πλην όμως νεκρή, οργανική ουσία Η γήρανση και η απελευθέρωση των θρεπτικών στοιχείων από τη νεκρή ύλη Η αλυσίδα των οργανικών συντριμμάτων περιλαμβάνει την κίνηση της ύλης μέσα και διαμέσου της ενεργούς οργανικής δεξαμενής του εδάφους. Η δεξαμενή αυτή θα μπορούσε να εκληφθεί ως λειτουργικά αποτελούμενη από τέσσερις επιμέρους δεξαμενές, ήτοι : (α) της ιστάμενης νεκρής φυτικής ύλης, (β) του μη ενσωματωμένου (φυτικού) ξηροτάπητα, (γ) του ενσωματωμένου ξηροτάπητα και (δ) των απεκριμμάτων Νεκρή φυτική ύλη Η δεξαμενή της ιστάμενης νεκρής φυτικής ύλης αγρονομικά είναι πολύ σημαντική, διότι επηρεάζει την αύξηση της ποώδους βλάστησης και την πρόσληψη της από τα ζώα. Το μέγεθος της δεξαμενής αυτής διακυμαίνεται, ανάλογα με την

16 εποχικότητα των καιρικών συνθηκών, την μεγαλύτερη γήρανση στη διάρκεια των περιόδων με ακραίες θερμοκρασίες και ξηρασία ενώ, μια ποσότητα φυτικής ύλης με προέλευση τα φύλλα και τις ρίζες εισέρχονται στη νεκρή δεξαμενή σ όλη τη διάρκεια του έτους. Επίσης, το μέγεθος της δεξαμενής ακολουθεί πολύ στενά τον βιολογικό κύκλο των λιβαδικών φυτών. Το υψηλότερο σημείο στην καμπύλη της γήρανσης είναι ιδιαίτερα εμφανές στα ετήσια είδη. Πάντως, υπάρχουν αρκετές πειραματικές εργασίες που έχουν ποσοτικοποιήσει τη νεκρή ποώδη βλάστηση με τέτοιο τρόπο, ωστε να μας επιτρέπονται κάποιες γενικεύσεις, μολονότι ο Hunt (1965), αλλά και κάποιοι άλλοι έχουν στρέψει την προσοχή τους στην ποιοτική της σημασία. Σε μια μελέτη ενός ποολίβαδου του οποίου η βοτανική σύνθεση αποτελείτο από το πολυετές λόλιο (Lolium perenne), το λευκό τριφύλλι (Trifolium repens) και την ετήσια πόα (Poa annua), ο ρυθμός της γήρανσης των λαμίνα των φύλλων ανά μονάδα επιφανείας αυξήθηκε γραμμικά με την ποώδη βιομάζα (W s ) (BircHam και Hodgson 1983): S' = 0,5 + 0,023W s r 2 = 0,91 (6.2) Όπου: S' είναι ο ρυθμός γήρανσης σε kg ανά Ηa και ημέρα, και W s είναι η ποώδης βιομάζα σε kg ανά Ηa. Οι ρυθμοί του θανάτου των φυτών και της συσσώρευσης τους στον ξηροτάπητα είναι πολύ ευαίσθητοι στην θερμοκρασία και αυξάνουν κατά τη διάρκεια των περιόδων με χαμηλή ποσότητα διαθέσιμου εδαφικού νερού. Ρυθμοί θανάτου της τάξης των 0,1% και 7,5% ανά εβδομάδα, για τον χειμώνα και το καλοκαίρι αντίστοιχα, θεωρούνται ικανοποιητικοί για τα μικτά από φαλαρίδα και λευκό τριφύλλι ποολίβαδα της Αυστραλίας. Η μεγαλύτερη τιμή που έχει αναφερθεί είναι ισοδύναμη περίπου με 40 kg ανά Ha και ημέρα και παρατηρήθηκε σε ποολίβαδα με λόλιο, στην Αγγλία. Σχετικοί ρυθμοί της εξαφάνισης της ξηροφυλλάδας της τάξης των 4 mg ανά g ξηροτάπητα έχουν παρατηρηθεί σε μια πλειάδα λιβαδικών καταστάσεων (Yates 1982) Η κοπριά και τα ούρα Η απόθεση της κοπριάς στα λιβάδια συσχετίζεται με τον αριθμό και τον τύπο των βοσκόντων ζώων και δεν είναι εποχιακή. Η απόθεση μειώνεται ανά μονάδα ζώου με την μείωση της πρόσληψης της ποώδους βλάστησης, καθώς η βοσκοφόρτωση αυξάνεται. Το καθαρό βάρος της κοπριάς μειώνεται σε ρυθμό 0,16 kg ανά αγελάδα και ημέρα και αυξάνεται σε ρυθμό βοσκοφόρτωσης 8,6 αγελάδες ανά Ha στη Βικτώρια της Αυστραλίας (Stockdale και King 1983). Οι τυπικοί ρυθμοί της απόθεσης των θρεπτικών στοιχείων στην κοπριά ισοδυναμούν με 650 έως 850 kg, 125 έως 400 kg και 150 έως 170 kg ανά Ha και έτος, για το N, το P, και το K αντίστοιχα. Οι ημερήσιες τιμές δίνονται στον Πίνακα 6.6. Στα βοσκόμενα από βοοειδή λιβάδια, η επιφάνεια που δεν βόσκεται λόγω της κάλυψής της με ουρία και κοπριά μπορεί να προσεγγίσει μέχρι και το 45% της συνολικής επιφάνειας του λιβαδιού (Marsh και Campling 1970). Μεγάλες συγκεντρώσεις των θρεπτικών στοιχείων και ειδικότερα του καλίου, εντοπίζονται στις θέσεις όπου συγκεντρώνονται τα ζώα (στάλος). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μείζονες αλλαγές στη βοτανική σύνθεση του λιβαδιού. Μια τέτοια ανακατανομή των θρεπτικών στοιχείων βρέθηκε να έχει στην παραγωγικότητα μεγαλύτερη επίδραση απ ό,τι η μακροχρόνια εφαρμογή διαφόρων τύπων υπερφωσφορικού λιπάσματος. Η

17 ανακατανομή συχνά καταλήγει στην έλλειψη του καλίου στις θέσεις όπου δεν συγκεντρώνονται ζώα. Πίνακας 6.6. Σύνθεση των θρεπτικών στοιχείων της προσλαμβανόμενης ποώδους βλάστησης από γαλακτοπαραγωγές αγελάδες που καταναλώνουν 16 kg ξηρής ουσίας, η ημερήσια απέκκριση των στοιχείων σε γάλα, κόπρανα και ουρία και το ποσοστό των προσλαμβανόμενων θρεπτικών στοιχείων που δεν απεκκρίνονται στα κόπρανα (προφανής διαθεσιμότητα). Θρεπτικά στοιχεία % της ποώδους Ημερήσια πρόσληψη Ημερήσια απέκκριση (gr) Διαθεσιμότητα (%) ΞΟ (gr) Γάλα 1 Κόπρανα Ούρα Μέση Διακύμανση Κάλιο Νάτριο Χλώριο Θείο Ασβέστιο Μαγνήσιο Φωσφόρος 3, ,08 0,42 0,61 0,23 0, , Αναφέρεται σε παραγωγή 25 kg ανά ημέρα. Πηγή: Kemp και Geurick (1978) Η αποσύνθεση (αποδόμηση) Μόλις η φυτική ύλη εισέλθει στη «νεκρή» δεξαμενή αποσυντίθεται από τους διάφορους οργανισμούς. Οι οργανισμοί αυτοί είναι: (α) τα διαμένοντα στην επιφάνεια βακτήρια, η πλειονότητα των οποίων μπορούν να αναβρεθούν στα φυτά πριν από το θάνατό τους, (β) τα ένζυμα και οι νηματοειδείς μύκητες, οι οποίοι ομοίως μπορούν να απομονωθούν σε ζώντα, ειδικότερα παλαιά, φυτικά μέρη, και (γ) οι εσωτερικοί εποικιστές π.χ. οι σαπροφυτικοί και οι παρασιτικοί μύκητες. Οι μύκητες ή τα σπόριά τους, που αποδομούν (αποσυνθέτουν) την κοπριά, είναι δυνατόν να είναι παρόντες στην τροφή, όταν αυτή καταναλώνεται και ασφαλώς, καθώς αυτή απεκκρίνεται. Αυτοί αναπτύσσονται όταν η κοπριά αποτίθεται αλλά, μολονότι αυτοί συναυξάνονται στα αποσυντιθέμενα κόπρανα, τα διάφορα είδη των μυκήτων έχουν και διαφορετικό μήκος βιολογικού κύκλου, έτσι ώστε, τα καρποφόρα σώματα των διαφόρων μυκήτων, κατά την διάρκεια της αποσύνθεσης της κοπριάς, να εμφανίζουν μια σειριακή ακολουθία. Η σειριακή αυτή ακολουθία της ορατής παρουσίας, μαζί με τον αποικισμό και τον επαναποικισμό, δημιουργούν τον όρο της «διαδοχής», ώστε να περιγραφούν οι μεταβολές στους πληθυσμούς των αποδομητών της οργανικής ύλης. Η (μικρο)πανίδα του εδάφους, όπως π.χ. τα αρθρόποδα και οι γεωσκώληκες, επιταχύνουν την αποδόμηση, αλλά για να συμβεί η αποδόμηση η παρουσία τους δεν θεωρείται απολύτως απαραίτητη. Επίσης, η πανίδα παίζει ένα ρόλο στην «ενεργοποίηση» του ξηροτάπητα και του εδάφους. Αυτή βοηθάει στην αποσύνθεση του ξηροτάπητα, τον αερισμό του εδάφους και την δομική του βελτίωση. Η (μικρο)πανίδα των λιβαδιών είναι χαρακτηριστική των φυτικών ειδών του, του κλίματος και μικροκλίματος και της εφαρμοζόμενης διαχείρισης. Η εποχικότητα και οι καιρικές

18 συνθήκες επηρεάζουν καθοριστικά την σύνθεση του ασπόνδυλου πληθυσμού και παρατηρούνται επίσης βραχυπρόθεσμες αλλαγές στην αφθονία τους, σε συνδυασμό με τη βόσκηση, την κοπή ή την συντήρηση. Οι αριθμοί των κολλέμπολα και των ακάρεων μειώνεται, όταν το ύψος της βλάστησης του λιβαδιού ελαττώνεται λόγω της βόσκησης ή της κοπής, ενώ η αφθονία, ιδιαίτερα των μεγαλύτερων εντόμων, αυξάνεται κατά τη διάρκεια της συντήρησης της χορτονομής (Purvis και Curry 1981). Όπως απέδειξε ο Springett (1981), τα είδη των γαιοσκωλήκων ποικίλουν τόσο σε ρυθμό, όσο και στον τρόπο της δραστηριότητάς τους, αφού κάποια είναι περισσότερο αποτελεσματικά από κάποια άλλα στην ανάμιξη του εδάφους και των θρεπτικών στοιχείων. Ο Lumbricus terrestris, ο πιο κοινός γαιοσκώληκας, επιλέγει ξηροτάπητα με υψηλή περιεκτικότητα σε άζωτο και διαλυτούς υδατάνθρακες και απορρίπτει τα θρεπτικά στοιχεία στο έδαφος πριν τα καταναλώσει. Οι Curry και Bolger (1984), βρήκαν ότι με η παρουσία του σε εδάφη με αναμορφωμένη τύρφη ο Lumbricus terrestris αύξησε τον ρυθμό της αποσύνθεσης του ξηροτάπητα, ο οποίος σημειωτέον είχε τοποθετηθεί προς τούτο σε ειδικά «κλουβιά», από 5% ανά μήνα, σε 15% ανά μήνα. Με πολύ μεγάλη απλότητα, η αποδόμηση μπορεί να περιγραφεί από μια μη επίπεδη κωνοειδή καμπύλη στην οποία ο ρυθμός της αποδόμησης μειώνεται ταχύτατα, σε συνάρτηση με τον χρόνο, μετά το θάνατο ή την απόθεση. Ο ρυθμός της αποδόμησης ποικίλει ανάλογα με το υλικό, το περιβάλλον (ιδιαίτερα τη θερμοκρασία και την διαθεσιμότητα του εδαφικού νερού), και τα είδη της μικροβιακής πανίδας. Οι Ross, Henzel και Ross (1972), για να προβλέψουν την συχνότητα της νέκρωσης του φύλλου και της αποσύνθεσης των αγρωστωδών και των ψυχανθών, χρησιμοποίησαν για το ρυθμό της αποδόμησης μια μαθηματική έκφραση, στην οποία το παρατηρούμενο μέγιστο σημείο θανάτου του ψυχανθούς οφείλεται στη σκίασή του από το αγρωστώδες και ακολουθείται από ένα μέγιστο σημείο θανάτου του αγρωστώδους, λόγω της προκαλούμενης από αυτό εξάντλησης του αζώτου και αργότερα από την αύξηση της γήρανσης του ψυχανθούς. Ξεκινώντας από αυτή την σειριακή ακολουθία, η μεταφορά των θρεπτικών στοιχείων από τον ξηροτάπητα του ψυχανθούς στην εδαφική δεξαμενή συμβαίνει βαθμιαία. Για να υλοποιηθεί μια αξιόλογη μεταφορά (>10 kg ανά Ηa) απαιτούνται τουλάχιστον 100 ημέρες. Ο Vallis (1983), βρήκε ότι το 25 έως 91% του 15 Ν σε νεκρά ψυχανθή απωλέσθηκε από την δεξαμενή της οργανικής ύλης μέσα σ ένα έτος, αλλά μόλις το 7 έως 25% επανέκαμψε στα συνοδεύοντα αυτά Chloris gayana. Μεταξύ της πρόσληψης του αζώτου από το αγρωστώδες και της συγκέντρωσης του εφαρμοσμένου ξηροτάπητα από τα ψυχανθή, παρατηρείται μια καμπυλόγραμμη σχέση (Εικόνα 6.3). Από τα διαγράμματα της Εικόνας 6.3 φαίνεται μια αργή μεταφορά, εξ αιτίας της πολυπλοκότητας του δικτύου των θρεπτικών στοιχείων, μεταξύ των ψυχανθών και του αγρωστώδους, και της σπουδαιότητας της μικροχλωρίδας και του περιβάλλοντός τους. Η μικροβιακή δραστηριότητα περιορίζεται εκεί όπου το άζωτο του ξηροτάπητα είναι αργό, ενώ οι υψηλές συγκεντρώσεις αζώτου διεγείρουν την μικροβιακή δραστηριότητα και προκαλούν μια έξαρση του διαθέσιμου αζώτου πάνω από τις ανάγκες των οργανισμών των οργανικών συντριμμάτων. Κατά τη διάρκεια της αποδόμησης, τα ξηρά βάρη του ξηροτάπητα και των συστατικών του μειώνονται, μολονότι η πρωτείνη και τα περιεχόμενα στον ξηροτάπητα (ή στα κόπρανα) θρεπτικά στοιχεία είναι δυνατόν να αυξηθούν, λόγω της αύξησης των μικροοργανισμών μέσα και πάνω στον ξηροτάπητα. Έχει εκτιμηθεί ότι οι μικροοργανισμοί χρησιμοποιούν 1 kg N από το έδαφος ή τα πρόσθετα υπολείμματα για να μετατρέψουν 100 kg N υπολειμμάτων του χούμου.

Κεφάλαιο Τέταρτο. Η αύξηση και η ανάπτυξη της λιβαδικής βλάστησης. 4.1. Γενικά

Κεφάλαιο Τέταρτο. Η αύξηση και η ανάπτυξη της λιβαδικής βλάστησης. 4.1. Γενικά Κεφάλαιο Τέταρτο Η αύξηση και η ανάπτυξη της λιβαδικής βλάστησης 4.1. Γενικά Ως αύξηση (growth) της βλάστησης θεωρείται κάθε αλλαγή, συνήθως κάθε επαύξηση, της φυτικής βιομάζας. Άλλωστε, πολύ συχνά μιλάμε

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Όγδοο. Οι αλληλεπιδράσεις φυτών - ζώων και η διαχείριση των λιβαδιών. 8.1. Γενικά

Κεφάλαιο Όγδοο. Οι αλληλεπιδράσεις φυτών - ζώων και η διαχείριση των λιβαδιών. 8.1. Γενικά Κεφάλαιο Όγδοο Οι αλληλεπιδράσεις φυτών - ζώων και η διαχείριση των λιβαδιών 8.1. Γενικά Στο κεφάλαιο αυτό θα ασχοληθούμε με τις αλληλεπιδράσεις, όπως αυτές διαπιστώνονται ανάμεσα τα αγροτικά ζώα και τις

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Έβδομο. Η ποιότητα της ποώδους λιβαδικής βλάστησης και η πρόσληψη της από τα ζώα. 7.1. Γενικά

Κεφάλαιο Έβδομο. Η ποιότητα της ποώδους λιβαδικής βλάστησης και η πρόσληψη της από τα ζώα. 7.1. Γενικά Κεφάλαιο Έβδομο Η ποιότητα της ποώδους λιβαδικής βλάστησης και η πρόσληψη της από τα ζώα 7.1. Γενικά Η ποσότητα της βοσκήσιμης λιβαδικής βλάστησης, η οποία καταναλώνεται από τα αγροτικά ζώα, όταν αυτά

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πρώτο. 2. Τι είναι ποικιλότητα των ειδών. Ποια είδη ποικιλότητας γνωρίζετε;

Κεφάλαιο Πρώτο. 2. Τι είναι ποικιλότητα των ειδών. Ποια είδη ποικιλότητας γνωρίζετε; 1 Κεφάλαιο Πρώτο 1. Τι είναι σταθερότητα. Ποια είδη σταθερότητας γνωρίζετε; Σταθερότητα είναι η τάση ή το μέτρο ώστε ένα οικοσύστημα, αντιμετωπίζοντας μια διαταραχή, να φτάσει και να διατηρηθεί σε μια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ. Αυτοοικολογική Αγροοικολογία ή Τα φυτά και οι παράγοντες του περιβάλλοντος. Γενικά

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ. Αυτοοικολογική Αγροοικολογία ή Τα φυτά και οι παράγοντες του περιβάλλοντος. Γενικά 1 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αυτοοικολογική Αγροοικολογία ή Τα φυτά και οι παράγοντες του περιβάλλοντος Γενικά Ακόμη και στα πιο απλά αγροοικοσυστήματα, ανάμεσα στα φυτά που προορίζονται για συγκομιδή, τα φυτά που

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ. Εισαγωγή στην αγροοικολογία. Γενικά

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ. Εισαγωγή στην αγροοικολογία. Γενικά 1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Εισαγωγή στην αγροοικολογία Γενικά Η Γεωργία βρίσκεται σε κρίση. Μολονότι τα γεωργικά εδάφη σ ολόκληρο τον κόσμο συνεχίζουν να παράγουν τρόφιμα, όσα τουλάχιστο παρήγαγαν και στο παρελθόν,

Διαβάστε περισσότερα

3.1 Η ΘΡΕΨΗ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ

3.1 Η ΘΡΕΨΗ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ 3. Η ΛΙΠΑΝΣΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Καθηγητής Νικόλαος Α. Χουλιαράς Τµήµα Φυτικής Παραγωγής Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα (Τ.Ε.Ι.) Λάρισας 41110 Λάρισα. 3.1 Η ΘΡΕΨΗ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ 3.1.1 ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. Γενικά για τη δομή και τη λειτουργία του οικοσυστήματος

1. Γενικά για τη δομή και τη λειτουργία του οικοσυστήματος ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Δομή και λειτουργία του οικοσυστήματος 1. Γενικά για τη δομή και τη λειτουργία του οικοσυστήματος Η δομή καθορίζει τις λειτουργίες οι οποίες επιτελούνται μέσα στο οικοσύστημα, αλλά και αντιστρόφως,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ------------ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ------------ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ------------ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ------------ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ------------ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ------------ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ > ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ ΦΑΤΜΕ- ΤΙΝΑ ΜΩΧΑΜΕΤ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ ΙΧΘΥΟΠΟΝΙΑΣ ΓΛΥΚΕΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΙΒΑΔΙΚΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ. H μετάβασή μας στην αειφορικότητα. Γενικά

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ. H μετάβασή μας στην αειφορικότητα. Γενικά 1 ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ H μετάβασή μας στην αειφορικότητα Γενικά Η αειφορικότητα αποτέλεσε το παρασκηνιακό περιεχόμενο σχεδόν κάθε θέματος που εξετάσαμε μέχρι τώρα. Σ αυτό το τέταρτο μέρος, η αειφορικότητα θα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ Πρόδρομου Ζάνη Επίκουρου Καθηγητή Τμήμα Γεωλογίας Τομέας Μετεωρολογίας - Κλιματολογίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, Ιούνιος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ Το «φαινόμενο του θερμοκηπίου» αποτελεί τεράστιο θέμα, γιατί το αναμενόμενο αποτέλεσμα είναι η αλλαγή των κλιματικών συνθηκών, που

Διαβάστε περισσότερα

Τζόκας Γιάννης Γιαννοπούλου Μαρίνα. «Θρέψη και λίπανση της αμπέλου κατά την εφαρμογή βιολογικής καλλιέργειας»

Τζόκας Γιάννης Γιαννοπούλου Μαρίνα. «Θρέψη και λίπανση της αμπέλου κατά την εφαρμογή βιολογικής καλλιέργειας» Επιμέλεια και συγγραφή κειμένου: Ιακωβίδης Μηνάς Τζόκας Γιάννης Γιαννοπούλου Μαρίνα «Θρέψη και λίπανση της αμπέλου κατά την εφαρμογή βιολογικής καλλιέργειας» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η γεωγραφική θέση του Νησιού, η διαφορετική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 15 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 16 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:

Διαβάστε περισσότερα

Λόγοι που βοήθησαν τη ραγδαία εξέλιξη της καλλιέργειας Σουλτανίνας.

Λόγοι που βοήθησαν τη ραγδαία εξέλιξη της καλλιέργειας Σουλτανίνας. Καλλιέργεια Σουλτανίνας Ποικιλία τριπλής χρήσης με κύρια κατεύθυνση την παράγωγή ξηρής σταφίδας και δευτερευόντως την παραγωγή (5%) επιτραπέζιων σταφυλιών. Ευκαιριακά οινοποιούνται μικροποσότητες. Η ποικιλία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΡΕΨΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΡΕΨΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΡΕΨΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Γ. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ, Ινστιτούτο Εγγείων Βελτιώσεων ΑΝ ΡΕΑΣ Κ. ΗΛΙΑΣ, Ινστιτούτο Εγγείων Βελτιώσεων ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΠΑΝΩΡΑΣ, Ινστιτούτο Εγγείων Βελτιώσεων ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Μοντελοποίηση Οργανικών Ρύπων στον Ποταµό Ευρώτα»

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Μοντελοποίηση Οργανικών Ρύπων στον Ποταµό Ευρώτα» ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Μοντελοποίηση Οργανικών Ρύπων στον Ποταµό Ευρώτα» ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Ν. ΝΙΚΟΛΑΪ ΗΣ (επιβλέπων)

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για την αειφόρο παραγωγή και χρήση βιομάζας από Φυτείες Ξυλωδών Δασικών Ειδών Μικρού Περίτροπου Χρόνου στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Στρατηγική για την αειφόρο παραγωγή και χρήση βιομάζας από Φυτείες Ξυλωδών Δασικών Ειδών Μικρού Περίτροπου Χρόνου στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Φυτείες Ξυλωδών Δασικών Ειδών Μικρού Περίτροπου Χρόνου για εφοδιαστικές αλυσίδες τοπικής κλίμακας και θερμικές χρήσεις Κωδικός έργου: IEE/13/574 Στρατηγική για την αειφόρο παραγωγή και χρήση βιομάζας από

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικά συστήματα επεξεργασίας

Φυσικά συστήματα επεξεργασίας ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 157 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. Φυσικά συστήματα επεξεργασίας (Αγγελίδης, Tchobanoglou 1995) 9.1 Εισαγωγή Στο περιβάλλον συμβαίνουν διάφορες φυσικές, χημικές και βιολογικές διεργασίες με την

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Αρδεύσεις (Θεωρία) Ενότητα 2 : Το έδαφος Δρ. Μενέλαος Θεοχάρης

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Αρδεύσεις (Θεωρία) Ενότητα 2 : Το έδαφος Δρ. Μενέλαος Θεοχάρης Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Αρδεύσεις (Θεωρία) Ενότητα 2 : Το έδαφος Δρ. Μενέλαος Θεοχάρης 2. Το έδαφος 2.1. Γενικά. Έδαφος είναι ένα πολύπλοκο σύστημα αποτελούμενο από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. iii

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. iii ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Συνεισφορά εντός κοίτης αποθέσεων κατσίγαρου στην ποιότητα του ποταµού Ευρώτα» ΚΟΥΣΕΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ρ. Ν.ΝΙΚΟΛΑΙ ΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ. Οι μείζονες μορφές των χερσαίων φυσικών οικοσυστημάτων. Γενικά

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ. Οι μείζονες μορφές των χερσαίων φυσικών οικοσυστημάτων. Γενικά ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ Οι μείζονες μορφές των χερσαίων φυσικών οικοσυστημάτων Γενικά Οι κοινότητες των φυτών και των ζώων με χαρακτηριστική σύνθεση και κατανεμημένες σε εκτεταμένες περιοχές του κόσμου συνιστούν,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΘΟΥΡΙΟΥ (Anthurium andreanum) ΩΣ ΓΛΑΣΤΡΙΚΟ ΦΥΤΟ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΘΟΥΡΙΟΥ (Anthurium andreanum) ΩΣ ΓΛΑΣΤΡΙΚΟ ΦΥΤΟ Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΘΟΥΡΙΟΥ (Anthurium andreanum) ΩΣ ΓΛΑΣΤΡΙΚΟ ΦΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ.Γ.Ν.Γ.: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ. Επιστημονική ομάδα έργου:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ.Γ.Ν.Γ.: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ. Επιστημονική ομάδα έργου: ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Επιστημονική ομάδα έργου: Δημήτριος Τσελές, καθηγητής, Επιστημονικός Υπεύθυνος Ασπασία Ευθυμιάδου, Λέκτορας του Ανοιχτού Πανεπιστημίου Κύπρου Μαρία Γκούλτα, Γεωπόνος Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ-2011

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ: ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ: ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ: ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΚΡΟΚΙΔΩΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

«Η σκληρότητα ως ποιοτικό χαρακτηριστικό του πόσιμου νερού και η επίδραση στην ανθρώπινη υγεία. Η περίπτωση της Κέρκυρας.»

«Η σκληρότητα ως ποιοτικό χαρακτηριστικό του πόσιμου νερού και η επίδραση στην ανθρώπινη υγεία. Η περίπτωση της Κέρκυρας.» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΙΚΏΝ & ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ «Η σκληρότητα ως ποιοτικό χαρακτηριστικό

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Τρίτο. Αύξηση και έλεγχος πληθυσμών. 3.1. Γενικά

Κεφάλαιο Τρίτο. Αύξηση και έλεγχος πληθυσμών. 3.1. Γενικά Κεφάλαιο Τρίτο Αύξηση και έλεγχος πληθυσμών 3.1. Γενικά Η θνησιμότητα και η γεννητικότητα αποτελούν, όπως διαπιστώσαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο, τις δύο μείζονες δυνάμεις που επηρεάζουν την αύξηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΜΑΘΗΜΑ ΚΟΡΜΟΥ «ΥΔΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΡΥΠΑΝΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα