ΚΟΙΝ. : Ως Π.Δ. Ο Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΟΙΝ. : Ως Π.Δ. Ο Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ταχ. Κωδ. : Πληροφορίες : Τηλέφωνο : FAX : Σκαλιστήρη 19 & Πατησίων Αθήνα Θ. Παπανικολάου - Μ. Χαραμή / ΑΔΑ : ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας Αποδεκτών ΚΟΙΝ. : Ως Π.Δ. Αθήνα, 18 / 06 / 2015 Α. Π. : 2467/68197 ΘΕΜΑ : «Παρατάσεις των ημερομηνιών των χρονοδιαγραμμάτων υλοποιήσεων Επενδυτικών Σχεδίων που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο της 3 ης Πρόσκλησης του Μέτρου 123Α Αύξηση της Αξίας των Γεωργικών Προϊόντων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης περιόδου » Ο Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις εθνικές διατάξεις: α. το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α / ) β. το Π.Δ. 107/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ν. 4305/2014 (άρθρο 31 παρ. 3 και άρθρο 45). γ. το Π.Δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ 20/τ.Α / ) δ. το Π.Δ. 25/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ. 21/τ.Α / ) ε. του Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο (ΦΕΚ/267/Α) και ιδίως του άρθρου 37 αυτού, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 10 παρ. 22 του Ν. 3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση 1

2 της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και άλλες διατάξεις»(φεκ/53/α) στ. της υπ αριθ. 4435/144452/ (ΦΕΚ 3078/Β / Β) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ αριθ. 3467/108942/ (ΦΕΚ 2395/ Β / και διόρθωση σφάλματος ΦΕΚ 2604/τ.Β / ) ΚΥΑ και ιδίως το άρθρο 9 4 ζ. της υπ αριθ. 4627/152254/ (ΦΕΚ 3141/τ.Β / ) Απόφαση του Υπ.Α.Α.Τ, όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθ. 3605/113148/ (ΦΕΚ 2483/ Β / 2014) ΥΑ και ισχύει. η. της υπ. αριθμ. 252/3769/ (ΦΕΚ 74/τ.Β / ) Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων περί: «Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του δικαιώματος να υπογράφουν «με εντολή Υπουργού». 2. Τις ενωσιακές διατάξεις: α. του Καν.(Ε.Κ.) 1698/2005 του Συμβουλίου της 20 ης Σεπτεμβρίου 2005 για την στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), όπως τροποποιημένος ισχύει, καθώς και τους Καν. (Ε.Κ.) 1974/2006 της Επιτροπής της 15 ης Δεκεμβρίου 2006, Καν.(Ε.Κ.) 1975/2006 της Επιτροπής της 7 ης Δεκεμβρίου 2006, Καν.(Ε.Κ.) 1320/ Τις Αποφάσεις ΥΠΑΑΤ και ΥΠΑΠΕΝ για την ένταξη των με τα παρακάτω στοιχεία επενδυτικών σχεδίων, στο πλαίσιο του Μέτρου 123 Α «Αύξηση της αξίας των Γεωργικών Προϊόντων», του Άξονα 1 : «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα της γεωργίας και της δασοκομίας» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης περιόδου , όπως τροποποιημένες ισχύουν κάθε φορά 4. Τα σχετικά αιτήματα των φορέων των επενδυτικών σχεδίων, με τους αναφερόμενους στον παρακάτω πίνακα αριθμούς πρωτοκόλλου. 5. Την από συνεδρίαση της Πρωτοβάθμιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής Εξέτασης Επενδυτικών Σχεδίων Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων με τα στοιχεία του κατωτέρω πίνακα, που είναι αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, στο πλαίσιο της 3 ης Πρόσκλησης του μέτρου 123 Α του ΠΑΑ έως τις Α/Α ΑΡ. ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΡ. ΠΡ. ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ /59899/ /58074/ ΦΟΡΕΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΟΛΑΩΝ-ΠΑΚΙΩΝ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΘΗΡΑΪΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΥΝ. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ ΣΕ ΔΙΦΑΣΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΚΣ/ΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΠ 5258/ / /20697/

3 /60652/ /60760/ /59716/ /59938/ /59955/ /59911/ /59906/ /59928/ ΠΕ. ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑ (ΟΡΑΦΦΥΤ) ΙΚΕ. ΛΙΜΠΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΙΛΟΣΟΓΛΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ Ε. & Δ. ΚΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΜΟΥΣΤΕΡΗ ΕΛΕΝΗ ΤΣΕΛΕΠΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΙΟΥ ΙΚΕ ΤΟΜΑΤΑΚΙ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ ΙΔΡΥΣΗ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΙΔΡΥΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑΟΥΡΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟΥ ΞΗΡΩΝ ΣΥΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ ΣΕ ΔΙΦΑΣΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΥΞΗΣΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 5259/ / / / /17704/ /30341/ /22390/ /10048/ /20669/ ΙΔΡΥΣΗ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟΥ 325/10245/ /60159/ /60510/ /61107/ /61916/ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΛΑΝΙΚΟΣ Ο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜ. ΖΕΪΚΟΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΖΩΩΝ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟ ΦΙΚΗ ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ SULCE LEDION ΙΔΡΥΣΗ ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΗΡΙΟΥ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟΥ - ΔΙΑΛΟΓΗΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΨΥΞΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΠΩΠΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ 999/28931/ /32075/ /16632/ / /

4 /58071/ /57157/ /59895/ /58831/ /62375/ /59560/ /60219/ /60258/ /60255/ /63962/ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΤΗΝΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΦΟΙ ΒΑΡΔΑΛΑΧΑΚΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΖΑΚΡΟΥ Β.Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΒΑΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΑΦΟΙ ΒΑΛΣΑΜΙΔΗ Ο.Ε. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΡΕΝΙΕΡΗΣ Ε.Ε.Ε. ΛΥΓΙΔΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΣ ΤΗΝΟΥ & ΕΚΣΥΓΧ/ΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΗΣ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ ΜΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕΙΡΑΣ ΔΥΟ ΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΡΥΣΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗ, ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ ΔΥΟ ΦΑΣΕΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΠΑΧΑΡΙΚΩΝ, ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ, ΡΥΖΙΟΥ ΚΑΙ ΟΣΠΡΙΩΝ 5725/ / / / / / /7801/ /20315/ / / / / /96768/ /96774/ / /

5 /64650/ /64303/ ΜΟΥΤΑΦΗ ΔΑΦΝΗ Γ. ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ Εκσυγχρονισμός Συστήματος Παραγωγής μονάδας παραγωγής τυποποίησης βρώσιμης ελιάς 570/17664/ 12-02/ /25766/ /64309/ /65876/ /65212/ /66801/ /66443/ /66985/ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΕ- ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΙΟΥ - ΒΑΚΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΟΙΝΑΜΠΕΛΟΣ Α. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟ ΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ- ΓΕΩΡΓΙΚΗ- ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΙΠΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΑΛΑΝΤΩΝ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΤΑΝΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΞΑΓΩΓΙΜΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΟΥ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟΥ ΓΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΥΞΗΣΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΔΡΥΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟΥ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΤΑΛΑΝΤΩΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΒΡΩΣΙΜΗΣ ΕΛΙΑΣ 5255/ / / / /25760/ /20711/ /22547/ /8846/ Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι αναφερόμενες στον ανωτέρω πίνακα Αποφάσεις ένταξης των έργων, όπως τροποποιημένες ισχύουν κάθε φορά. ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Ε. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 5

6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 1. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΟΛΑΩΝ - ΠΑΚΙΩΝ Δ.Δ. ΜΟΛΑΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΟΛΑΩΝ - ΤΚ ΔΗΜΟΣ ΜΟΛΑΩΝ 2. ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΘΗΡΑΪΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΥΝ. ΠΕ. ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΥΡΓΟΣ - ΤΚ Ν. ΘΗΡΑ 3. ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑ (ΟΡΑΦΦΥΤ) ΙΚΕ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 49 ΑΛΜΥΡΟΣ ΛΙΜΠΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ Μαρμαρωτό Κω - ΤΚ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΙΛΟΣΟΓΛΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ &ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ ΕΘΝ. ΜΗΤΡ. ΙΩΑΚΕΙΜ - ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ ΤΚ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ 6. Ε. & Δ. ΚΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 12 Ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟ Δ. Δ. ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ Δ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΤΚ ΕΥΒΟΙΑ 7. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΣ Τ.Θ. 14, ΘΕΣΗ ΠΟΥΣΙ ΚΑΛΟΓΕΡΙ, ΤΚ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 8. ΜΟΥΣΤΕΡΗ ΕΛΕΝΗ ΚΟΜΠΟΤΑΔΕΣ, ΤΚ 35100, ΛΑΜΙΑ 9. ΤΣΕΛΕΠΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε. ΚΤΗΜΑ ΤΣΕΛΕΠΟΥ Α.Ε 14ο χλμ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΚΑΣΤΡΙΟΥ ΡΙΖΕΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΙΟΥ ΙΚΕ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΟΥ ΤΚ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Κτηματική Περιοχή (Κ.Τ.) Νέου Καυκάσου Δήμου Φλώρινας, Ν. Φλώρινας ΕΛΛΑΝΙΚΟΣ Ο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΚΕΡΑΜΕΙΑ Δ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Ν. ΛΕΣΒΟΥ Γ.Δ. ΖΕΪΚΟΣ ΑΕΒΕ ΓΕΡΑΚΑΡΙ ΑΓΙΑΣ ΑΓΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ SULCE LEDION Καρυώτισσα Σκύδρας Δήμου Πέλλας - 6

7 15. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΤΗΝΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΒΙΣΥΛΟ ΚΤΙΚΑΔΟΥ ΤΗΝΟΣ ΑΦΟΙ ΒΑΡΔΑΛΑΧΑΚΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Λ. ΙΚΑΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΖΑΚΡΟΥ ΖΑΚΡΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ - Τ.Κ Β.Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΖΕΡΒΟΧΩΡΙ ΣΟΥΛΙΟΥ, ΤΚ , ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ 19. ΒΑΓΙΑΣ Α.Ε. 3ο ΧΛΜ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΣΚΑΛΑΣ ΑΤΑΛΑΝΤΗ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΠΛΑΤΥ ΗΜΑΘΙΑΣ, ΤΚ ΑΦΟΙ ΒΑΛΣΑΜΙ Η ΟΕ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ ΣΑΜΟΥ - ΤΚ Ν. ΣΑΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΡΕΝΙΕΡΗΣ Ε.Ε.Ε. ΣΦΑΚΟΠΗΓΑΔΙ ΚΙΣΣΑΜΟΥ, ΤΚ , ΚΙΣΣΑΜΟΣ, ΧΑΝΙΑ 23. ΛΥΓΙΔΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΡΦΑΛΩΝΑΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ, ΤΚ , ΚΙΣΣΑΜΟΣ, ΧΑΝΙΑ 24. Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 49 - Δ. ΑΘΗΝΩΝ - ΤΚ ΑΤΤΙΚΗ ΜΟΥΤΑΦΗ ΔΑΦΝΗ ΟΛΥΝΘΟΣ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΑ ΤΚ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Γ. ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ Κάρυανη, Δ.Ε. Ορφανού Δήμος Παγγαίου, Ν. Καβάλας ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΕ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΚ ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΒΑΚΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΜΕΓΑΛΗ ΛΑΚΑ ΚΟΝΤΕΪΚΩΝ ΣΑΜΟΥ, ΤΚ ΟΙΝΑΜΠΕΛΟΣ Α.Ε. ΜΙΝΙΕΡΑ ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ ΚΩΣ ΠΙΠΕΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Απόλλωνας Ρόδου ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΑΛΑΝΤΩΝ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ - ΤΚ Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΤΑΝΤΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟ Δ.Δ. ΟΡΜΥΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ - ΤΚ ΧΑΛΚΙΔΙΔΚΗΣ 7

8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 1. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Β. Αποστόλου 2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, κ. Χ. Κασίμη 3. Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Π.Α.Α. Ανταγωνιστικότητα - Μονάδα Β2 Λεωφ. Αθηνών Αθήνα 4. Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. - Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας, Δομοκού Αθήνα 5. Δ/νση Προγραμματισμού & Εφαρμογών. Υ.Π.Α.Π.ΕΝ. - Τμήμα Α 6. Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας- Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής 7. Περιφερειακή Ενότητα Κυκλάδων- Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής 8. Περιφέρεια Θεσσαλίας - Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής 9. Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου - Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής 10. Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας- Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής 11. Περιφερειακή Ενότητα Ευβοίας - Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής 12. Περιφέρεια Αττικής - Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής 13. Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας - Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής 14. Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας - Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής 15. Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας - Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής 16. Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου - Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής 17. Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής - Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής 18. Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας - Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής 19. Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου Κρήτης - Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής 20. Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου Λασιθίου - Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής 21. Περιφερειακή Ενότητα Χανίων Κρήτης - Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής 22. Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας - Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής 23. Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας - Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής 24. Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας - Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής 25. Περιφερειακή Ενότητα Σάμου - Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής 26. Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας- Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής 27. Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας - Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής 28. Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης- Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής 29. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου - Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής 8

ΚΟΙΝ. : Ως Π.Δ. Ο Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΟΙΝ. : Ως Π.Δ. Ο Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ. : Ως Π.Δ. Ο Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΟΙΝ. : Ως Π.Δ. Ο Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ. : Ως Π.Δ. Ο Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΟΙΝ. : Ως Π.Δ. Ο Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΜΕ ΑΠΟ ΕΙΞΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΜΕ ΑΠΟ ΕΙΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα, 13-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 4230/128327 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΦΕΚ: 2897/τ. Β / 29-10-2014 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.Δ. Τμήμα: Δημοσίων & Ιδιωτικών Επενδύσεων Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ Αθήνα, 30/6/2015 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 70546/574 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας».

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Μιχαλακοπούλου 103 Τ.Κ 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Φλέρης Γεώργιος Τηλ.: 213 150 11 83 / 78 Φαξ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ,

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αθήνα, 30/ 7/ 2015 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 81136/641 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2015 Α.Π.: 972/229/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η

Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2015 Α.Π.: 972/229/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΕΤΠΑ & ΤΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ Αθήνα, 30/6/2015 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 70542/573 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας».

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Μιχαλακοπούλου 103 Τ.Κ 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Φλέρης Γεώργιος Τηλ.: 213 150 11 83 / 78 Φαξ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΝΒ-ΧΩ5 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΡΝΒ-ΧΩ5 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Μιχαλακοπούλου 103 Τ.Κ 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Σακελλαρίου Γιάννης Τηλ.: 213 150 11 83 Φαξ:

Διαβάστε περισσότερα

2. To Π.Δ. 402/88 (ΦΕΚ 187/Α/26.8.1988) «Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας», όπως. Αθήνα, 8 Απριλίου 2009 Αριθ. πρωτ.: 2974 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

2. To Π.Δ. 402/88 (ΦΕΚ 187/Α/26.8.1988) «Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας», όπως. Αθήνα, 8 Απριλίου 2009 Αριθ. πρωτ.: 2974 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα, 8 Απριλίου 2009 Αριθ. πρωτ.: 2974 Αρίθ. Απόφασης: 710 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΑΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας».

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Μιχαλακοπούλου 103 Τ.Κ. 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Ι. Κουντουράκης Τηλ.: 213 150 11 86 Fax :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 318 B (10-3-2015) Αθήνα, 4-3-2015

ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 318 B (10-3-2015) Αθήνα, 4-3-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 318 B (10-3-2015) Αθήνα, 4-3-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:871/25739 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Αθήνα, 8 Μαΐου 2015 Αριθ. Πρωτ.: 3707/50898

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Αθήνα, 8 Μαΐου 2015 Αριθ. Πρωτ.: 3707/50898 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΥΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 23/1/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ANAΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Μιχαλακοπούλου 103 Τ.Κ. 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Α. Σωτηρόπουλος 213 150 11 78 Fax : 210 777 40 90 ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ. : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 25 Ιουνίου 2014 Α.Π.: 7384/1060/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 25 Ιουνίου 2014 Α.Π.: 7384/1060/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΕΦ-5ΓΒ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 09/01/2014 Α.Π.: 171/1 Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΙΨΕΦ-5ΓΒ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 09/01/2014 Α.Π.: 171/1 Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/6/2014 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/02.02.01/535

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/6/2014 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/02.02.01/535 EΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας».

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας». ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 12.11.2013 (Αναγραφή κωδ. ΟΠΣΑΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Μιχαλακοπούλου 103 Τ.Κ 11527 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 26/2/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ANAΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα. Προϋπολογισμός. Δικαιούχοι αιτήσεων ενίσχυσης. Μέτρο 123 Α: «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων»

Πρόγραμμα. Προϋπολογισμός. Δικαιούχοι αιτήσεων ενίσχυσης. Μέτρο 123 Α: «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» Μέτρο 123 Α: «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» Πρόγραμμα Στα πλαίσια εφαρμογής του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» αναμένεται η προκήρυξη του Μέτρου 123Α στο οποίο προβλέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 10/10/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ANAΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΜΜΕ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 27 /11/2014 Α.Π.: Οικ. 12713/2803 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Έχοντας υπόψη:

Αθήνα, 27 /11/2014 Α.Π.: Οικ. 12713/2803 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΔΑ: ΒΛΓ6Β-Ω6Θ ΦΕΚ: 3141/τ.Β /10-12-2013 Αθήνα, 6-12-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 4627/152254 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.Δ. Τμήμα: Δημοσίων & Ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΦΒ-ΒΥ3 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΦΒ-ΒΥ3 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ, 20/8/2013 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ.: 16609 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα ΜΟΝΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας».

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας». ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓKΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ Μιχαλακοπούλου 103 Τ.Κ. 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : 213 150 11 78 Fax : 210 777

Διαβάστε περισσότερα