Product version: 2.0

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Product version: 2.0"

Transcript

1 Product version: 2.0 SiEBEN INNOVATIVE SOLUTIONS ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ 28, 14121, Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: , FAX:

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. SMARTPHONES MOBILE ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ POCKETBIZ SMARTPHONE ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ POCKETBIZ SMARTPHONE ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ SOFTWARE ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ HARDWARE ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ POCKETBIZ CONNECTIVITY ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΤΕ ΤΗ SIEBEN

3 Version 2.0 Η εταιρία SiEBEN Innovative Solutions αναγνωρίζοντας την ανάγκη των σύγχρονων managers για άµεση πληροφόρηση ανά πάσα στιγµή και από οποιοδήποτε σηµείο ανέπτυξε µια πρωτοποριακή και µοναδική για τα ελληνικά δεδοµένα εφαρµογή βασισµένη σε ασύρµατες τεχνολογίες (wireless). Σκοπός της εταιρίας µας µε τη δηµιουργία του PocketBiz SmartPhone είναι να βοηθήσει τα στελέχη των ελληνικών επιχειρήσεων στην άµεση λήψη κρίσιµων επιχειρηµατικών αποφάσεων και να συµβάλλει στην καλύτερη πληροφόρησή τους σχετικά µε τις πωλήσεις και τα οικονοµικά µεγέθη της επιχείρησής τους, εκµεταλλευόµενοι πάντα τα πλεονεκτήµατα των mobile τεχνολογιών. Η πρώτη έκδοση της εφαρµογής PocketBiz SmartPhone ολοκληρώθηκε τον Σεπτέµβριο του 2003 και αυτή τη στιγµή αποτελεί την πιο επιτυχηµένη mobile business λύση που λειτουργεί σε κινητό τηλέφωνο. 3

4 1. SMARTPHONES Οι σύγχρονες επιχειρηµατικές τεχνικές απαιτούν την παροχή, στα στελέχη των επιχειρήσεων, λειτουργικότητας και υψηλών υπηρεσιών ανεξαρτήτως τόπου και χρόνου. Οι απαιτήσεις αυτές οδήγησαν στο σχεδιασµό και την ανάπτυξη εξελιγµένων κινητών τηλεφώνων (SmartPhones) που επιτρέπουν στους χρήστες τους την πρόσβαση σε χρήσιµες πληροφορίες. Η ευελιξία που προσφέρουν τα SmartPhones έχει ήδη προσελκύσει το ενδιαφέρον πολλών κατασκευαστών hardware και software µε αποτέλεσµα να κερδίζουν συνεχώς έδαφος στην αγορά. Η SiEBEN είναι η πρώτη εταιρία πληροφορικής στον ελλαδικό χώρο η οποία έχει προχωρήσει στην ανάπτυξη πακέτων επιχειρηµατικού λογισµικού ειδικά σχεδιασµένων για SmartPhones. Έχοντας µελετήσει και αναλύσει σε βάθος την κατάσταση της αγοράς, η SiEBEN προτείνει SmartPhones, η λειτουργία των οποίων βασίζεται στο λειτουργικό σύστηµα της Microsoft, τα Windows Mobile Πρόκειται για µια «ελαφριά» έκδοση των δηµοφιλών, από τους προσωπικούς υπολογιστές, Windows ικανή να µετατρέψει ένα κινητό τηλέφωνο σε µια πλήρως λειτουργική προέκταση του γραφείου και του προσωπικού υπολογιστή ενός χρήστη, καθώς προσφέρει, µεταξύ άλλων, Office, Outlook (mail, calendar, contacts, tasks), Internet Explorer κτλ. Ταυτόχρονα, τα Windows Mobile 2003 αποτελούν και µια ισχυρή πλατφόρµα πάνω στην οποία µπορούν να αναπτυχθούν εφαρµογές προσαρµοσµένες στις ανάγκες του κάθε χρήστη ή επιχείρησης, όπως το PocketBiz. 4

5 2. MOBILE ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΙΣ Η απόδοση κάθε σύγχρονου manager αυξάνεται κατακόρυφα αν µπορεί να έχει στο κινητό του τηλέφωνο δεδοµένα χρήσιµα για την εκπλήρωση των επαγγελµατικών του υποχρεώσεων. Στην περίπτωση δε, που παρέχεται η δυνατότητα να επικοινωνεί ανά πάσα στιγµή και από οπουδήποτε µε τα κεντρικά και να λαµβάνει ενηµερωµένα στοιχεία η απόδοσή του µπορεί να γνωρίσει πρωτόγνωρα επίπεδα. Η εξέλιξη της τεχνολογίας, η αναβάθµιση των πληροφοριακών συστηµάτων των εταιριών, το πέρασµα στο ηλεκτρονικό επιχειρείν, καθώς και η αυξανόµενη ανάγκη να έχουµε ένα µέρος από τα πάσης φύσεως δεδοµένα των προσωπικών υπολογιστών πάντα µαζί µας δηµιούργησαν την τάση για την ανάπτυξη προηγµένων κινητών τηλεφώνων αλλά και ειδικών εφαρµογών που να κάνουν πραγµατικότητα τα όσα περιγράφηκαν παραπάνω. Η SiEBEN είναι η πρώτη ελληνική εταιρία η οποία αναγνωρίζοντας τις σύγχρονες επιχειρηµατικές τάσεις οδηγήθηκε στην ανάπτυξη του PocketBiz SmartPhone, µιας µοναδικής για τα ελληνικά δεδοµένα εφαρµογής, η οποία έχει σκοπό να φέρει επιχειρηµατικά δεδοµένα στο κινητό τηλέφωνο των στελεχών. Η ανάγκη για mobile εφαρµογές οι οποίες θα µπορούν να επικοινωνούν ασύρµατα µε τα κεντρικά πληροφοριακά συστήµατα µιας εταιρίας επιτυγχάνοντας την άµεση και ασφαλή αποστολή και άντληση δεδοµένων είναι ιδιαίτερα επιτακτική για την άµεση πληροφόρηση των στελεχών κάθε επιχείρησης: Τα στελέχη των επιχειρήσεων περνούν αρκετό από τον χρόνο τους εκτός επιχείρησης χωρίς να µπορούν να έχουν άµεση και συνεχή πρόσβαση στα κρίσιµα εταιρικά δεδοµένα. Η δυνατότητα πρόσβασης και παρακολούθηση συγκεκριµένων οικονοµικών δεικτών είναι ζωτική. 5

6 Η έγκαιρη ενηµέρωση για τα οικονοµικά στοιχεία της επιχείρησης συµβάλλουν στη λήψη αρτιότερων αποφάσεων από τα στελέχη. Είναι απαραίτητη η άνευ κόπου ενηµέρωση του υπεύθυνου για τα οικονοµικά µεγέθη της επιχείρησης όπου κι αν βρίσκεται. Είναι σηµαντικό το στέλεχος να έχει πρόσβαση στα οικονοµικά στοιχεία και τους δείκτες της εταιρίας τη στιγµή που καλείται να λάβει κάποια σηµαντική απόφαση. Σε όλα αυτά τα ζητήµατα άλλα και σε πολύ περισσότερα υπόσχεται να δώσει λύση το PocketBiz SmartPhone προσφέροντας στα στελέχη της επιχείρησής σας ένα τόσο σηµαντικό εργαλείο. 6

7 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 3.1 Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ POCKETBIZ SMARTPHONE Το PocketBiz SmartPhone αποτελείται από τέσσερα κύρια modules: PocketBiz Client, PocketBiz SmartPhone Server, PocketBiz Administration και PocketBiz ERP Connectivity. ERP PocketBiz Administration GPRS / RAS PocketBiz Server Ο τελικός χρήστης (στην περίπτωσή µας το στέλεχος της επιχείρησης) χρησιµοποιεί το PocketBiz Client στο κινητό του τηλέφωνο για να λαµβάνει πληροφορίες σχετικά µε τα οικονοµικά στοιχεία της εταιρίας και τις πωλήσεις. Οι πληροφορίες του είναι άµεσα διαθέσιµες µε το πάτηµα ενός κουµπιού. Ταυτόχρονα, η πληροφορία από τον PocketBiz Server συγχρονίζεται µέσω του PocketBiz ERP Connectivity µε το κεντρικό πληροφοριακό σύστηµα του πελάτη (on-line συγχρονισµός). 7

8 3.2 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ POCKETBIZ SMARTPHONE Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζεται επιγραµµατικά η λειτουργικότητα της εφαρµογής PocketBiz SmartPhone. POCKETBIZ CLIENT Το PocketBiz Client είναι ο πυρήνας της εφαρµογής. Το στέλεχος της επιχείρησης έχει πλέον στα χέρια του ένα ισχυρό εργαλείο και όχι ένα απλό κινητό τηλέφωνο. Εκτός από τις λειτουργίες που µέχρι τώρα του πρόσφερε το κινητό του τηλέφωνο έχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε σηµαντικά οικονοµικά στοιχεία της επιχείρησης όπως: Reporting Πωλήσεων Παρακολούθηση πελατών Καρτέλες Πελατών Reporting Logistics Συµφωνίες µε πελάτες Συµφωνίες µε προµηθευτές Η πληροφόρηση αυτή του επιτρέπει να λαµβάνει αρτιότερες αποφάσεις ανά πάσα στιγµή και χωρίς να απαιτείται η επιστροφή του στα κεντρικά της εταιρίας ή η τηλεφωνική επικοινωνία µε την εταιρία του. 8

9 POCKETBIZ SERVER Ο PocketBiz Server είναι το κεντρικό σύστηµα αποθήκευσης, πληροφόρησης κι επικοινωνίας της εφαρµογής. Πρόκειται για την κεντρική βάση δεδοµένων της εφαρµογής, όπου αποθηκεύονται όλα τα δεδοµένα και είναι βασισµένη στον Microsoft SQL Server 2000 και στον Microsoft SQL Server CE 2.0. Το τµήµα αυτό της εφαρµογής αναλαµβάνει επίσης την επιτυχή διεκπεραίωση της επικοινωνίας (µέσω Internet) µε τα κινητά τηλέφωνα (SmartPhones) των χρηστών-στελεχών. Η αρχιτεκτονική σχεδιασµού και η διαδικασία ανάπτυξης που έχουν επιλεγεί είναι τέτοιες ώστε να επιτρέπουν την οµαλή διασύνδεση του PocketBiz Server µε τα υπάρχοντα πληροφοριακά συστήµατα του πελάτη. Επίσης η πρόσφατη έκδοση υποστηρίζει και παράδοση του PocketBiz Server σε Virtual Machine (VMware, Virtual Server), µειώνοντας έτσι την ανάγκη ιδιαίτερη διαχείριση του server και ακριβό εξοπλισµό. POCKETBIZ ERP CONNECTIVITY Έµπειρα και καταρτισµένα στο χώρο των ERP στελέχη της SiEBEN αναλαµβάνουν την υλοποίηση της διασύνδεσης της εφαρµογής µε το εµπορολογιστικό/erp σύστηµα που διαθέτει η εταιρία σας. Ανάλογα µε τις απαιτήσεις και τα συστήµατα του πελάτη τα στελέχη της SiEBEN είναι σε θέση να χρησιµοποιήσουν πληθώρα τεχνολογικών λύσεων (ODBC, COM, XML, Ascii κλπ). Η SiEBEN έχει ήδη πραγµατοποιήσει πετυχηµένες συνδέσεις µε τα µεγαλύτερα ERP της ελληνικής αγοράς. 9

10 POCKETBIZ COMMUNICATION Η επικοινωνία των χρηστών του PocketBiz SmartPhone µε το κεντρικό πληροφοριακό σύστηµα της εταιρίας µπορεί να γίνει µε τον εξής τρόπο: Μέσω οποιουδήποτε κινητού τηλεφώνου µε λειτουργικό Windows Mobile 2003 SmartPhone. Τα δεδοµένα µεταφέρονται τοπικά στο κινητό τηλέφωνο του χρήστη µέσω GPRS ή κλήσης data στον PocketBiz SmartPhone Server σε µορφή XML. Στη συνέχεια, το client µέρος του PocketBiz SmartPhone το οποίο εκτελείται τοπικά στο κινητό τηλέφωνο του χρήστη αναλαµβάνει την εµφάνιση των αναφορών. Το σηµαντικό πλεονέκτηµα αυτής της λύσης είναι ότι τα δεδοµένα είναι διαθέσιµα στο χρήστη ανά πάσα στιγµή off - line, ακόµα και στις περιπτώσεις που δεν µπορεί να επιτευχθεί σύνδεση µε τον PocketBiz SmartPhone Server. POCKETBIZ ADMINISTRATION Το PocketBiz Administration αποτελεί το εργαλείο διαχείρισης του PocketBiz SmartPhone. Πρόκειται για µία web based εφαρµογή, µέσω της οποίας ο υπεύθυνος του συστήµατος µπορεί να οργανώσει και να παραµετροποιήσει τη λειτουργία του συστήµατος, να διαχειριστεί τις νέες πληροφορίες που εισάγουν τα στελέχη και να πάρει πολύτιµα για τις πωλήσεις της εταιρίας και την απόδοση των στελεχών reports. Μέσα από το συγκεκριµένο εργαλείο ο διαχειριστής ορίζει τα στοιχεία στα οποία µπορεί να έχει πρόσβαση ο κάθε χρήστης της εφαρµογής. 10

11 4.ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Το PocketBiz της SiEBEN, η απόλυτη λύση στο χώρο των mobile και wireless εφαρµογών, προσφέρει µια σειρά από οφέλη για τα στελέχη των επιχειρήσεων που θα αποφασίσουν να το εντάξουν στις επιχειρηµατικές τους διαδικασίες. Τα οφέλη αυτά συνοψίζονται στα ακόλουθα: Άµεση λήψη επιχειρηµατικών αποφάσεων σε τακτικό επίπεδο. Οι managers των επιχειρήσεων έχουν πλέον στη διάθεσή τους κρίσιµες επιχειρηµατικές πληροφορίες που τους επιτρέπουν να λαµβάνουν αποφάσεις σε τακτικό επίπεδο απλά ελέγχοντας τους διάφορους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες από το κινητό τους τηλέφωνο. Οι χρόνοι που απαιτούνταν µέχρι σήµερα για τη λήψη ανάλογων αποφάσεων µειώνονται σηµαντικά. Αύξηση της παραγωγικότητας των στελεχών. Τα στελέχη έχουν πλέον στα χέρια τους ένα πολύτιµο εργαλείο που τους επιτρέπει να πραγµατοποιούν τις καθηµερινές δουλειές πολύ πιο γρήγορα από ότι στο παρελθόν. Επιπλέον η άνεση που διαθέτουν αλλά και η αυτοπεποίθηση που νιώθουν συµβάλλουν σηµαντικά στην αύξηση της παραγωγικότητάς τους. Εκµετάλλευση ευκαιριών της αγοράς. Η άµεση ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση της επιχείρησης επιτρέπει την εκµετάλλευση ευκαιριών στην αγορά. Πλέον δεν υπάρχει λόγος για καθυστερήσεις που στο παρελθόν συνεπάγονταν και αδυναµία εκµετάλλευσης ευκαιριών. Ελαχιστοποίηση των µετακινήσεων των στελεχών. Από τη στιγµή που τα στελέχη έχουν στα χέρια τους ανά πάσα στιγµή και ανεξάρτητα από το µέρος χρήσιµες επιχειρηµατικές πληροφορίες που συµβάλλουν στην διεκπεραίωση των καθηµερινών τους εργασιών µπορούν πλέον να µειώνουν τις µετακινήσεις τους και τα τηλεφωνικά τους κόστη. 11

12 5.ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 5.1 SOFTWARE ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Η πλατφόρµα του PocketBiz SmartPhone είναι βασισµένη στις ακόλουθες τεχνολογίες: Microsoft Windows Mobile 2003: Το λειτουργικό σύστηµα των SmartPhones. Επιλέχθηκε η συγκεκριµένη πλατφόρµα, επειδή είναι το ιδανικό περιβάλλον για απαιτητικές εµπορικές εφαρµογές. (http://www.microsoft.com/windowsmobile/default.mspx) Microsoft Windows Server 2003 & IIS 6.0: Το κεντρικό λειτουργικό σύστηµα πάνω στο οποίο είναι εγκατεστηµένος ο PocketBiz Server. Το ρόλο του web server έχουν τα Internet Information Services 6.0, τα οποία επιτρέπουν την πρόσβαση µέσω internet στο σύστηµα. Επίσης, υποστηρίζεται ο PocketBiz Server να λειτουργεί σαν Virtual Machine, χρησιµοποιώντας για αυτό τον σκοπό τα προγράµµατα VMWare ή Virtual Server. (http://www.microsoft.com/windowsserversystem/default. mspx) Microsoft SQL Server 2000: Η κεντρική βάση δεδοµένων της εφαρµογής, όπου αποθηκεύονται όλες οι πληροφορίες. Με την ειδική έκδοση SQL Server CE 2.0 είναι δυνατή η αποθήκευση των πληροφοριών σε συσκευές PDA και ο µετέπειτα συγχρονισµός τους µε την κεντρική βάση δεδοµένων. (http://www.microsoft.com/sql) Microsoft Visual Studio.NET 2003: Είναι το προγραµµατιστικό εργαλείο της Microsoft µε τη χρήση του οποίου έχει αναπτυχθεί η εφαρµογή στο PocketBiz Client και Administration (100%.NET εφαρµογή). Είναι το πλέον σύγχρονο και ισχυρό εργαλείο προγραµµατισµού, το οποίο εκτοξεύει στα ύψη τις επιδόσεις των 12

13 εφαρµογών από θέµατα ταχύτητας και αξιοπιστίας. (http://msdn.microsoft.com/vstudio/) 5.2 HARDWARE ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ PocketBiz Client: Είναι δυνατό να χρησιµοποιηθούν όλες οι συσκευές SmartPhones της αγοράς που έχουν λειτουργικό σύστηµα Microsoft Windows Mobile 2003: Sierra Voq Professional, Motorola MPx200, Sagem mys-7, SDA SmartPhone, SPV e200, Qtek8010/8020/8080 PocketBiz Server: Ένας P4 2,8 MHz Server µε 1 GB Ram και 2x72 GB SCSI Hard Disk σε RAID 1 είναι οι βέλτιστες προδιαγραφές. Οι ελάχιστες απαιτήσεις είναι PIII 500 MHz, 256 MB Ram και 40 GB IDE Hard Disk. Οι υπολογιστές που θα έχουν πρόσβαση στο PocketBiz Administration αρκεί να έχουν Internet Explorer 5.0 ή µεταγενέστερα. Επίσης στην περίπτωση που γίνει χρήση του PocketBiz Server ως Virtual Machine, χρειάζεται ένα PC µε P4 2,8 Mhz, 1GB Ram, και 2 IDE Hard Disks. 5.3 POCKETBIZ CONNECTIVITY Για τον συγχρονισµό των δεδοµένων είναι απαραίτητη η ύπαρξη λογαριασµού µε σταθερή IP (static IP). Η γραµµή σύνδεσης µπορεί να είναι ISDN, DSL ή µόνιµη µισθωµένη. Η ταχύτητα των 64 Kbps κρίνεται ικανοποιητική για τα δεδοµένα της εφαρµογής. 5.4 ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η ασφάλεια αποτελεί ένα από τα θέµατα που απασχολούν όλο και περισσότερο τον χώρο της πληροφορικής. Στο PocketBiz έχουµε εφαρµόσει τις καλύτερες τεχνικές ασφαλείας και προστασίας των δεδοµένων, έτσι ώστε να εξασφαλίζουµε την αδιάλειπτη λειτουργία των εφαρµογών µας, χωρίς διαρροή κρίσιµης πληροφορίας. 13

14 Σηµαντικό είναι να τονίσουµε ότι όλες οι τεχνικές ασφαλείας που εφαρµόζουµε είναι «διάφανες» στον τελικό χρήστη, διατηρώντας την φιλικότητα χρήσης των εφαρµογών µας. Τεχνικές ασφαλείας στον τελικό χρήστη (PocketBiz Client) Ο τελικός χρήστης έχει στην συσκευή του δεδοµένα που αφορούν αυτόν και µόνο και όχι το σύνολο της εταιρίας Υπάρχει η δυνατότητα ορισµού κωδικού πρόσβασης και στην εφαρµογή αλλά και στην συσκευή Υπάρχει η δυνατότητα ενεργοποίησης της συσκευής µόνο µε αναγνώριση του δακτυλικού αποτυπώµατος του χρήστη Τεχνικές ασφαλείας στον Server (PocketBiz Server) Η πρόσβαση του PocketBiz Server στο Internet προστατεύεται πλήρως από Firewall Υπάρχει η δυνατότητα να περιοριστεί και η επικοινωνία του PocketBiz Server µε το υπόλοιπο δίκτυο της εταιρίας, δηµιουργώντας DMZ ζώνη Τεχνικές ασφαλείας για την επικοινωνία (PocketBiz Communication) Η επικοινωνία του PocketBiz µέσω Internet/GPRS περνάει από 2 τελείως ανεξάρτητα επίπεδα, ενισχύοντας την ασφάλεια της λύσης µας: o Authentication στα Internet Information Services των Windows και o Authentication στον SQL Server. Το πρώτο χρησιµοποιείται για να δηµιουργηθεί πρόσβαση στον Server και το δεύτερο στην βάση δεδοµένων. Αναλυτικά οι τεχνικές ασφαλείας που χρησιµοποιούνται για το κάθε επίπεδο είναι: 14

15 Internet Information Services o Basic Authentication µε χρήση strong password 20 τουλάχιστο χαρακτήρων. Σε αυτή την περίπτωση γίνεται χρήση κωδικοποίησης base64 η οποία είναι ενσωµατωµένη στα Windows. o Κωδικοποίηση Secure Sockets Layer (SSL) µε 128 bit. Πρέπει να γίνει προµήθεια ενός SSL Certificate και θεωρείται η απόλυτη λύση ασφαλείας SQL Server o Χρήση strong password 20 τουλάχιστο χαρακτήρων για την πρόσβαση στον SQL Server o Τα δεδοµένα που ανταλλάσσονται κατά τη διάρκεια του συγχρονισµού του SQL Server είναι encrypted Στην περίπτωση που γίνει χρήση SSL encryption, αυτή εφαρµόζεται επάνω στο εγγενές encryption του SQL Server που περιγράφεται παραπάνω. Συνεπώς, υπάρχουν 2 επίπεδα encryption των δεδοµένων Τέλος, είναι σηµαντικό να τονίσουµε ότι υπάρχει η δυνατότητα πλήρους προσαρµογής της εφαρµογής µας στην πολιτική ασφαλείας που ήδη εφαρµόζεται στην επιχείρηση (VPN, Restricted RAS, WEP για WiFi κλπ). 15

16 Ακολουθεί µια σχηµατική παράσταση υλοποίησης ασφαλείας µε συγχρονισµό µέσω Internet: 16

17 6.ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΤΕ ΤΗ SIEBEN Η SiEBEN έχει ήδη να επιδείξει ένα σηµαντικό πελατολόγιο µε έργα πρωτοποριακά για το χώρο του e business. Ιδρύθηκε από έµπειρα στελέχη του χώρου της πληροφορικής και απασχολεί αποκλειστικά Μηχανικούς Η/Υ, Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς και Μηχανολόγους Μηχανικούς. ιαθέτει µία ευέλικτη οµάδα ανθρώπων µε σηµαντικές γνώσεις και σπουδές όχι µόνο στο αντικείµενο της πληροφορικής τεχνολογίας και των σύγχρονων µεθόδων ανάπτυξης εφαρµογών, αλλά και στο αντικείµενο της οργάνωσης των επιχειρήσεων. Έτσι µπορούµε να εντοπίσουµε τις ανάγκες των πελατών µας και να µετατρέψουµε τις δυνατότητες που προσφέρει η νέα τεχνολογία σε επιχειρηµατικά πλεονεκτήµατα για αυτούς. Επιπλέον, γνώµονας κάθε προσπάθειάς µας είναι η καλύτερη ικανοποίηση του πελάτη και η άµεση ανταπόκριση προς αυτόν, γεγονός που επιβεβαιώνεται από όλες τις εταιρίες πελάτες οι οποίες έχουν συνεργαστεί µαζί µας (ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ, Creta Farm Όµιλος Χατζηϊωάννου, Avinoil, Berling, Παπασωτηρίου, Ideal Strom, Πανεπιστήµιο Αθηνών κτλ.). Η συνεχής προσπάθεια για καινοτοµία και η σηµαντική εξειδίκευσή της σε σύγχρονους τοµείς της πληροφορικής, την ανέδειξαν σε µια από τις κορυφαίες εταιρείες στον χώρο της υψηλής τεχνολογίας. Ο τιµητικός τίτλος του Microsoft Gold Certified Partner, απέδειξε την αφοσίωσή της SiEBEN προς τους πελάτες της µε την παροχή λύσεων υψηλής ποιότητας, που βρίσκονται στην αιχµή της 17

18 τεχνολογίας. Το πρόγραµµα Microsoft Gold Certified Partner ξεχωρίζει τους Certified Partners της Microsoft που έχουν αποδεδειγµένα επιδείξει αφοσίωση και ειδικές γνώσεις σε έναν ή περισσότερους τοµείς, και χρησιµοποιούν µε αποτελεσµατικότητα τις τελευταίες τεχνολογίες της Microsoft. Το PocketBiz SmartPhone είναι µια µοναδική πλατφόρµα για τα ελληνικά δεδοµένα, η οποία εκµεταλλεύεται πλήρως τις τελευταίες εξελίξεις στο χώρο των mobile εφαρµογών. Για περισσότερες πληροφορίες Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της SiEBEN, επικοινωνήστε µε το τµήµα πωλήσεων στο τηλέφωνο: ή στο Για πληροφορίες µέσω internet για τα προϊόντα της SiEBEN επισκεφθείτε τη διεύθυνση: και για τις υπηρεσίες τη διεύθυνση: SiEBEN Innovative Solutions 18

1. Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται

1. Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται 1 Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται Επιχειρήσεις με περισσότερα από ένα σημεία παρουσίας (καταστήματα, γραφεία) πολύ συχνά αντιμετωπίζουν προβλήματα επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Προτάσεις προς τις Επιχειρήσεις

1.1 Προτάσεις προς τις Επιχειρήσεις 1.1 Προτάσεις προς τις Επιχειρήσεις Κάθε επιχείρηση που επιθυμεί να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών της, να αυξήσει την παραγωγικότητα των εργαζομένων της και κατά συνέπεια να επιτύχει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Εκπαιδευτήρια «Αδαµάντιος Σχολή» Τοπική Απασχολησιµότητα (ΤΟΠ.ΑΠ.) Θεσσαλονίκη, Απρίλιος 2004

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Εκπαιδευτήρια «Αδαµάντιος Σχολή» Τοπική Απασχολησιµότητα (ΤΟΠ.ΑΠ.) Θεσσαλονίκη, Απρίλιος 2004 ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΚΤΥΩΣΗ ΜΕ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΗΛΕ ΙΑΣΚΕΨΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΟΥ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΕ ΙΟΥ «ΤΟΠΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Ελευθέριος Αθ. Παπαθανασίου Καθηγητής Επιχειρηµατικής Πληροφορικής. Τµήµα Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: Logistics ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ERP) ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )»

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας Web & Mobile apps Για µια ανοικτή επιχείρηση Σήµερα περισσότερο από ποτέ, µια επιχείρηση που θέλει να ανοίξει νέους δρόµους ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

SGA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

SGA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ SGA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Περιεχόμενα 1. Επιχειρηματική Δομή... 3 1.1. Σύντομο Ιστορικό... 4 1.2. Διοίκηση - Οργάνωση Εταιρείας... 9 1.3. Απασχολούμενο Προσωπικό...

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας

Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας Στα πλαίσια του έργου ανάπτυξης κόμβου ηλεκτρονικού εμπορίου για τον Εμπορικό Σύλλογο Ελασσόνας το

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες - Εφαρμογές. & Υλοποίηση Δικτύων Η/Υ. Γ. Μπάρδης

Μελέτες - Εφαρμογές. & Υλοποίηση Δικτύων Η/Υ. Γ. Μπάρδης Μελέτες - Εφαρμογές & Υλοποίηση Δικτύων Η/Υ Γ. Μπάρδης Πίνακας Περιεχομένων Πρόλογος... V ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στα Δίκτυα Επικοινωνιών...1 1.1 Εισαγωγή...3 1.2 Επικοινωνίες & Τηλεπικοινωνίες...4 1.3 Τηλεπικοινωνιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ FORTHnet ΚΑΙ OTEnet ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΟΧΕΙΣ ΙΝΤΕΡΝΕΤ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ FORTHnet ΚΑΙ OTEnet ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΟΧΕΙΣ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ FORTHnet ΚΑΙ OTEnet ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΟΧΕΙΣ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: ΜΗΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΑΓΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΖΑΡΚΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Του σπουδαστή ΓΡΙΒΑ ΑΡΓΥΡΗ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ MARKETING ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ MARKETING ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ MARKETING ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΓΡΗΓΟΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. INNOVATIVE ACTIONS της Περιφέρειας ΗΠΕΙΡΟΥ (ENTI)

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. INNOVATIVE ACTIONS της Περιφέρειας ΗΠΕΙΡΟΥ (ENTI) ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INNOVATIVE ACTIONS της Περιφέρειας ΗΠΕΙΡΟΥ (ENTI) ΜΕΛΕΤΗ Ανάλυσης καταγραφής καινοτόµων εκπαιδευτικών αναγκών για νέους επιχειρηµατίες ή επιχειρηµατικές

Διαβάστε περισσότερα

Βάγιας ηµήτριος (311)

Βάγιας ηµήτριος (311) Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής & Πολυµέσων Πτυχιακή Εργασία Τίτλος: Θεωρητική Μελέτη του Asterisk αναφορικά µε τα πρωτόκολλα VOIP και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ...9

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ...9 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τήρηση Βιβλίων Γ Κατηγορίας σε Μηχανογραφικό Περιβάλλον για µια ιαχειριστική Χρήση Σπουδαστές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ EMC. Ιδιωτικό εικονικό περιβάλλον σημαίνει επιχείρηση: Μείωση κόστους, αύξηση ευελιξίας

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ EMC. Ιδιωτικό εικονικό περιβάλλον σημαίνει επιχείρηση: Μείωση κόστους, αύξηση ευελιξίας ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ EMC Ιδιωτικό εικονικό περιβάλλον σημαίνει επιχείρηση: Μείωση κόστους, αύξηση ευελιξίας Τι είναι το ιδιωτικό εικονικό περιβάλλον (private cloud); Το ιδιωτικό εικονικό περιβάλλον είναι ένας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΡΑΜΠΙΠΕΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΣΤΑΙΚΟΥ ΣΟΦΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΡΑΜΠΙΠΕΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΣΤΑΙΚΟΥ ΣΟΦΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (Internet Banking) ΚΑΡΑΜΠΙΠΕΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΣΤΑΙΚΟΥ ΣΟΦΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ & ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ WMS. Μελέτη περίπτωσης: Ο.Ε.Δ.Β

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ & ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ WMS. Μελέτη περίπτωσης: Ο.Ε.Δ.Β ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS (ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ) ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ, ΑΝ.ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ &ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ &ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ &ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Internet Banking. Ίσως ο πιο εξελιγμένος τρόπος επικοινωνίας και συναλλαγών για την παροχή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών από τις

Διαβάστε περισσότερα

my Real Business Solution H πραγµατική Λύση για να αποκτήσετε τον έλεγχο της επιχείρησής σας ΕΜΠΟΡΙΟ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

my Real Business Solution H πραγµατική Λύση για να αποκτήσετε τον έλεγχο της επιχείρησής σας ΕΜΠΟΡΙΟ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ RBS.ERP my Real Business Solution H πραγµατική Λύση για να αποκτήσετε τον έλεγχο της επιχείρησής σας ΕΜΠΟΡΙΟ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1 RBS.ERP H αξιόπιστη λύση της REAL CONSULTING για κάθε σύγχρονη επιχείρηση,

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ»

«Η ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ» ΠΟΥΛΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία. email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr. Μέρος Γ'

Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία. email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr. Μέρος Γ' Επικοινωνίες και Δίκτυα Η/Υ Τεχνικός Εφαρμογών Ιατρικής Πληροφορικής ΟΕΕΚ ΙΕΚ Ηρακλείου 2010-2011 Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr Μέρος Γ' Οι σημειώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ Εφαρμογές της Πληροφορικής στα Χρηματιστήρια Στοιχειά Σπουδαστή: Πασχαλίδης Ιωάννης Επιβλέπουσα Καθηγήτρια Θάνου Ελένη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

EPSILON NET Ανώνυµη Βιοτεχνική και Εµπορική Εταιρία Πληροφορικής, Εκπαίδευσης και Προϊόντων Υψηλής Τεχνολογίας.Τ. EPSILON NET ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΑΜ 2769 Επιβλέπων Καθηγητής Κώστας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΜΟΔΑΣ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΜΟΔΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Phone : +30 26610 42843 Fax : +30 26610 42843 E.mail : mixalas@forthnet.gr

Phone : +30 26610 42843 Fax : +30 26610 42843 E.mail : mixalas@forthnet.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΤΗΣ ΚΤΠ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΕΥΧΟΣ Β ΚΕΡΚΥΡΑ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2002 - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2003 εκ 2003 Β 1 of 258 Τεύχος Β ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληρωμών. Έκδοση 2.0 Σεπτέμβριος 2009. Η πρωτοβουλία είναι δική σας! ΤΩΡΑ. Πληροφορίες για τον ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληρωμών. Έκδοση 2.0 Σεπτέμβριος 2009. Η πρωτοβουλία είναι δική σας! ΤΩΡΑ. Πληροφορίες για τον ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληρωμών Έκδοση 2.0 Σεπτέμβριος 2009 Η πρωτοβουλία είναι δική σας! ΤΩΡΑ Πληροφορίες για τον ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ Ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για τον SEPA Ενημερωτικά φυλλάδια του EPC* Making

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle

Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle (Έκδοση Moodle 1.9.5) Σουλτάνα Κάργα, Msc. Κατερίνα Κατσάνα, Msc. Φωτεινή Τρίμμη, Msc Άδεια Χρήσης: Creative Commons Το υλικό διατίθεται υπό την άδεια:

Διαβάστε περισσότερα