Product version: 2.0

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Product version: 2.0"

Transcript

1 Product version: 2.0 SiEBEN INNOVATIVE SOLUTIONS ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ 28, 14121, Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: , FAX:

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. SMARTPHONES MOBILE ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ POCKETBIZ SMARTPHONE ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ POCKETBIZ SMARTPHONE ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ SOFTWARE ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ HARDWARE ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ POCKETBIZ CONNECTIVITY ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΤΕ ΤΗ SIEBEN

3 Version 2.0 Η εταιρία SiEBEN Innovative Solutions αναγνωρίζοντας την ανάγκη των σύγχρονων managers για άµεση πληροφόρηση ανά πάσα στιγµή και από οποιοδήποτε σηµείο ανέπτυξε µια πρωτοποριακή και µοναδική για τα ελληνικά δεδοµένα εφαρµογή βασισµένη σε ασύρµατες τεχνολογίες (wireless). Σκοπός της εταιρίας µας µε τη δηµιουργία του PocketBiz SmartPhone είναι να βοηθήσει τα στελέχη των ελληνικών επιχειρήσεων στην άµεση λήψη κρίσιµων επιχειρηµατικών αποφάσεων και να συµβάλλει στην καλύτερη πληροφόρησή τους σχετικά µε τις πωλήσεις και τα οικονοµικά µεγέθη της επιχείρησής τους, εκµεταλλευόµενοι πάντα τα πλεονεκτήµατα των mobile τεχνολογιών. Η πρώτη έκδοση της εφαρµογής PocketBiz SmartPhone ολοκληρώθηκε τον Σεπτέµβριο του 2003 και αυτή τη στιγµή αποτελεί την πιο επιτυχηµένη mobile business λύση που λειτουργεί σε κινητό τηλέφωνο. 3

4 1. SMARTPHONES Οι σύγχρονες επιχειρηµατικές τεχνικές απαιτούν την παροχή, στα στελέχη των επιχειρήσεων, λειτουργικότητας και υψηλών υπηρεσιών ανεξαρτήτως τόπου και χρόνου. Οι απαιτήσεις αυτές οδήγησαν στο σχεδιασµό και την ανάπτυξη εξελιγµένων κινητών τηλεφώνων (SmartPhones) που επιτρέπουν στους χρήστες τους την πρόσβαση σε χρήσιµες πληροφορίες. Η ευελιξία που προσφέρουν τα SmartPhones έχει ήδη προσελκύσει το ενδιαφέρον πολλών κατασκευαστών hardware και software µε αποτέλεσµα να κερδίζουν συνεχώς έδαφος στην αγορά. Η SiEBEN είναι η πρώτη εταιρία πληροφορικής στον ελλαδικό χώρο η οποία έχει προχωρήσει στην ανάπτυξη πακέτων επιχειρηµατικού λογισµικού ειδικά σχεδιασµένων για SmartPhones. Έχοντας µελετήσει και αναλύσει σε βάθος την κατάσταση της αγοράς, η SiEBEN προτείνει SmartPhones, η λειτουργία των οποίων βασίζεται στο λειτουργικό σύστηµα της Microsoft, τα Windows Mobile Πρόκειται για µια «ελαφριά» έκδοση των δηµοφιλών, από τους προσωπικούς υπολογιστές, Windows ικανή να µετατρέψει ένα κινητό τηλέφωνο σε µια πλήρως λειτουργική προέκταση του γραφείου και του προσωπικού υπολογιστή ενός χρήστη, καθώς προσφέρει, µεταξύ άλλων, Office, Outlook (mail, calendar, contacts, tasks), Internet Explorer κτλ. Ταυτόχρονα, τα Windows Mobile 2003 αποτελούν και µια ισχυρή πλατφόρµα πάνω στην οποία µπορούν να αναπτυχθούν εφαρµογές προσαρµοσµένες στις ανάγκες του κάθε χρήστη ή επιχείρησης, όπως το PocketBiz. 4

5 2. MOBILE ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΙΣ Η απόδοση κάθε σύγχρονου manager αυξάνεται κατακόρυφα αν µπορεί να έχει στο κινητό του τηλέφωνο δεδοµένα χρήσιµα για την εκπλήρωση των επαγγελµατικών του υποχρεώσεων. Στην περίπτωση δε, που παρέχεται η δυνατότητα να επικοινωνεί ανά πάσα στιγµή και από οπουδήποτε µε τα κεντρικά και να λαµβάνει ενηµερωµένα στοιχεία η απόδοσή του µπορεί να γνωρίσει πρωτόγνωρα επίπεδα. Η εξέλιξη της τεχνολογίας, η αναβάθµιση των πληροφοριακών συστηµάτων των εταιριών, το πέρασµα στο ηλεκτρονικό επιχειρείν, καθώς και η αυξανόµενη ανάγκη να έχουµε ένα µέρος από τα πάσης φύσεως δεδοµένα των προσωπικών υπολογιστών πάντα µαζί µας δηµιούργησαν την τάση για την ανάπτυξη προηγµένων κινητών τηλεφώνων αλλά και ειδικών εφαρµογών που να κάνουν πραγµατικότητα τα όσα περιγράφηκαν παραπάνω. Η SiEBEN είναι η πρώτη ελληνική εταιρία η οποία αναγνωρίζοντας τις σύγχρονες επιχειρηµατικές τάσεις οδηγήθηκε στην ανάπτυξη του PocketBiz SmartPhone, µιας µοναδικής για τα ελληνικά δεδοµένα εφαρµογής, η οποία έχει σκοπό να φέρει επιχειρηµατικά δεδοµένα στο κινητό τηλέφωνο των στελεχών. Η ανάγκη για mobile εφαρµογές οι οποίες θα µπορούν να επικοινωνούν ασύρµατα µε τα κεντρικά πληροφοριακά συστήµατα µιας εταιρίας επιτυγχάνοντας την άµεση και ασφαλή αποστολή και άντληση δεδοµένων είναι ιδιαίτερα επιτακτική για την άµεση πληροφόρηση των στελεχών κάθε επιχείρησης: Τα στελέχη των επιχειρήσεων περνούν αρκετό από τον χρόνο τους εκτός επιχείρησης χωρίς να µπορούν να έχουν άµεση και συνεχή πρόσβαση στα κρίσιµα εταιρικά δεδοµένα. Η δυνατότητα πρόσβασης και παρακολούθηση συγκεκριµένων οικονοµικών δεικτών είναι ζωτική. 5

6 Η έγκαιρη ενηµέρωση για τα οικονοµικά στοιχεία της επιχείρησης συµβάλλουν στη λήψη αρτιότερων αποφάσεων από τα στελέχη. Είναι απαραίτητη η άνευ κόπου ενηµέρωση του υπεύθυνου για τα οικονοµικά µεγέθη της επιχείρησης όπου κι αν βρίσκεται. Είναι σηµαντικό το στέλεχος να έχει πρόσβαση στα οικονοµικά στοιχεία και τους δείκτες της εταιρίας τη στιγµή που καλείται να λάβει κάποια σηµαντική απόφαση. Σε όλα αυτά τα ζητήµατα άλλα και σε πολύ περισσότερα υπόσχεται να δώσει λύση το PocketBiz SmartPhone προσφέροντας στα στελέχη της επιχείρησής σας ένα τόσο σηµαντικό εργαλείο. 6

7 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 3.1 Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ POCKETBIZ SMARTPHONE Το PocketBiz SmartPhone αποτελείται από τέσσερα κύρια modules: PocketBiz Client, PocketBiz SmartPhone Server, PocketBiz Administration και PocketBiz ERP Connectivity. ERP PocketBiz Administration GPRS / RAS PocketBiz Server Ο τελικός χρήστης (στην περίπτωσή µας το στέλεχος της επιχείρησης) χρησιµοποιεί το PocketBiz Client στο κινητό του τηλέφωνο για να λαµβάνει πληροφορίες σχετικά µε τα οικονοµικά στοιχεία της εταιρίας και τις πωλήσεις. Οι πληροφορίες του είναι άµεσα διαθέσιµες µε το πάτηµα ενός κουµπιού. Ταυτόχρονα, η πληροφορία από τον PocketBiz Server συγχρονίζεται µέσω του PocketBiz ERP Connectivity µε το κεντρικό πληροφοριακό σύστηµα του πελάτη (on-line συγχρονισµός). 7

8 3.2 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ POCKETBIZ SMARTPHONE Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζεται επιγραµµατικά η λειτουργικότητα της εφαρµογής PocketBiz SmartPhone. POCKETBIZ CLIENT Το PocketBiz Client είναι ο πυρήνας της εφαρµογής. Το στέλεχος της επιχείρησης έχει πλέον στα χέρια του ένα ισχυρό εργαλείο και όχι ένα απλό κινητό τηλέφωνο. Εκτός από τις λειτουργίες που µέχρι τώρα του πρόσφερε το κινητό του τηλέφωνο έχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε σηµαντικά οικονοµικά στοιχεία της επιχείρησης όπως: Reporting Πωλήσεων Παρακολούθηση πελατών Καρτέλες Πελατών Reporting Logistics Συµφωνίες µε πελάτες Συµφωνίες µε προµηθευτές Η πληροφόρηση αυτή του επιτρέπει να λαµβάνει αρτιότερες αποφάσεις ανά πάσα στιγµή και χωρίς να απαιτείται η επιστροφή του στα κεντρικά της εταιρίας ή η τηλεφωνική επικοινωνία µε την εταιρία του. 8

9 POCKETBIZ SERVER Ο PocketBiz Server είναι το κεντρικό σύστηµα αποθήκευσης, πληροφόρησης κι επικοινωνίας της εφαρµογής. Πρόκειται για την κεντρική βάση δεδοµένων της εφαρµογής, όπου αποθηκεύονται όλα τα δεδοµένα και είναι βασισµένη στον Microsoft SQL Server 2000 και στον Microsoft SQL Server CE 2.0. Το τµήµα αυτό της εφαρµογής αναλαµβάνει επίσης την επιτυχή διεκπεραίωση της επικοινωνίας (µέσω Internet) µε τα κινητά τηλέφωνα (SmartPhones) των χρηστών-στελεχών. Η αρχιτεκτονική σχεδιασµού και η διαδικασία ανάπτυξης που έχουν επιλεγεί είναι τέτοιες ώστε να επιτρέπουν την οµαλή διασύνδεση του PocketBiz Server µε τα υπάρχοντα πληροφοριακά συστήµατα του πελάτη. Επίσης η πρόσφατη έκδοση υποστηρίζει και παράδοση του PocketBiz Server σε Virtual Machine (VMware, Virtual Server), µειώνοντας έτσι την ανάγκη ιδιαίτερη διαχείριση του server και ακριβό εξοπλισµό. POCKETBIZ ERP CONNECTIVITY Έµπειρα και καταρτισµένα στο χώρο των ERP στελέχη της SiEBEN αναλαµβάνουν την υλοποίηση της διασύνδεσης της εφαρµογής µε το εµπορολογιστικό/erp σύστηµα που διαθέτει η εταιρία σας. Ανάλογα µε τις απαιτήσεις και τα συστήµατα του πελάτη τα στελέχη της SiEBEN είναι σε θέση να χρησιµοποιήσουν πληθώρα τεχνολογικών λύσεων (ODBC, COM, XML, Ascii κλπ). Η SiEBEN έχει ήδη πραγµατοποιήσει πετυχηµένες συνδέσεις µε τα µεγαλύτερα ERP της ελληνικής αγοράς. 9

10 POCKETBIZ COMMUNICATION Η επικοινωνία των χρηστών του PocketBiz SmartPhone µε το κεντρικό πληροφοριακό σύστηµα της εταιρίας µπορεί να γίνει µε τον εξής τρόπο: Μέσω οποιουδήποτε κινητού τηλεφώνου µε λειτουργικό Windows Mobile 2003 SmartPhone. Τα δεδοµένα µεταφέρονται τοπικά στο κινητό τηλέφωνο του χρήστη µέσω GPRS ή κλήσης data στον PocketBiz SmartPhone Server σε µορφή XML. Στη συνέχεια, το client µέρος του PocketBiz SmartPhone το οποίο εκτελείται τοπικά στο κινητό τηλέφωνο του χρήστη αναλαµβάνει την εµφάνιση των αναφορών. Το σηµαντικό πλεονέκτηµα αυτής της λύσης είναι ότι τα δεδοµένα είναι διαθέσιµα στο χρήστη ανά πάσα στιγµή off - line, ακόµα και στις περιπτώσεις που δεν µπορεί να επιτευχθεί σύνδεση µε τον PocketBiz SmartPhone Server. POCKETBIZ ADMINISTRATION Το PocketBiz Administration αποτελεί το εργαλείο διαχείρισης του PocketBiz SmartPhone. Πρόκειται για µία web based εφαρµογή, µέσω της οποίας ο υπεύθυνος του συστήµατος µπορεί να οργανώσει και να παραµετροποιήσει τη λειτουργία του συστήµατος, να διαχειριστεί τις νέες πληροφορίες που εισάγουν τα στελέχη και να πάρει πολύτιµα για τις πωλήσεις της εταιρίας και την απόδοση των στελεχών reports. Μέσα από το συγκεκριµένο εργαλείο ο διαχειριστής ορίζει τα στοιχεία στα οποία µπορεί να έχει πρόσβαση ο κάθε χρήστης της εφαρµογής. 10

11 4.ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Το PocketBiz της SiEBEN, η απόλυτη λύση στο χώρο των mobile και wireless εφαρµογών, προσφέρει µια σειρά από οφέλη για τα στελέχη των επιχειρήσεων που θα αποφασίσουν να το εντάξουν στις επιχειρηµατικές τους διαδικασίες. Τα οφέλη αυτά συνοψίζονται στα ακόλουθα: Άµεση λήψη επιχειρηµατικών αποφάσεων σε τακτικό επίπεδο. Οι managers των επιχειρήσεων έχουν πλέον στη διάθεσή τους κρίσιµες επιχειρηµατικές πληροφορίες που τους επιτρέπουν να λαµβάνουν αποφάσεις σε τακτικό επίπεδο απλά ελέγχοντας τους διάφορους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες από το κινητό τους τηλέφωνο. Οι χρόνοι που απαιτούνταν µέχρι σήµερα για τη λήψη ανάλογων αποφάσεων µειώνονται σηµαντικά. Αύξηση της παραγωγικότητας των στελεχών. Τα στελέχη έχουν πλέον στα χέρια τους ένα πολύτιµο εργαλείο που τους επιτρέπει να πραγµατοποιούν τις καθηµερινές δουλειές πολύ πιο γρήγορα από ότι στο παρελθόν. Επιπλέον η άνεση που διαθέτουν αλλά και η αυτοπεποίθηση που νιώθουν συµβάλλουν σηµαντικά στην αύξηση της παραγωγικότητάς τους. Εκµετάλλευση ευκαιριών της αγοράς. Η άµεση ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση της επιχείρησης επιτρέπει την εκµετάλλευση ευκαιριών στην αγορά. Πλέον δεν υπάρχει λόγος για καθυστερήσεις που στο παρελθόν συνεπάγονταν και αδυναµία εκµετάλλευσης ευκαιριών. Ελαχιστοποίηση των µετακινήσεων των στελεχών. Από τη στιγµή που τα στελέχη έχουν στα χέρια τους ανά πάσα στιγµή και ανεξάρτητα από το µέρος χρήσιµες επιχειρηµατικές πληροφορίες που συµβάλλουν στην διεκπεραίωση των καθηµερινών τους εργασιών µπορούν πλέον να µειώνουν τις µετακινήσεις τους και τα τηλεφωνικά τους κόστη. 11

12 5.ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 5.1 SOFTWARE ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Η πλατφόρµα του PocketBiz SmartPhone είναι βασισµένη στις ακόλουθες τεχνολογίες: Microsoft Windows Mobile 2003: Το λειτουργικό σύστηµα των SmartPhones. Επιλέχθηκε η συγκεκριµένη πλατφόρµα, επειδή είναι το ιδανικό περιβάλλον για απαιτητικές εµπορικές εφαρµογές. (http://www.microsoft.com/windowsmobile/default.mspx) Microsoft Windows Server 2003 & IIS 6.0: Το κεντρικό λειτουργικό σύστηµα πάνω στο οποίο είναι εγκατεστηµένος ο PocketBiz Server. Το ρόλο του web server έχουν τα Internet Information Services 6.0, τα οποία επιτρέπουν την πρόσβαση µέσω internet στο σύστηµα. Επίσης, υποστηρίζεται ο PocketBiz Server να λειτουργεί σαν Virtual Machine, χρησιµοποιώντας για αυτό τον σκοπό τα προγράµµατα VMWare ή Virtual Server. (http://www.microsoft.com/windowsserversystem/default. mspx) Microsoft SQL Server 2000: Η κεντρική βάση δεδοµένων της εφαρµογής, όπου αποθηκεύονται όλες οι πληροφορίες. Με την ειδική έκδοση SQL Server CE 2.0 είναι δυνατή η αποθήκευση των πληροφοριών σε συσκευές PDA και ο µετέπειτα συγχρονισµός τους µε την κεντρική βάση δεδοµένων. (http://www.microsoft.com/sql) Microsoft Visual Studio.NET 2003: Είναι το προγραµµατιστικό εργαλείο της Microsoft µε τη χρήση του οποίου έχει αναπτυχθεί η εφαρµογή στο PocketBiz Client και Administration (100%.NET εφαρµογή). Είναι το πλέον σύγχρονο και ισχυρό εργαλείο προγραµµατισµού, το οποίο εκτοξεύει στα ύψη τις επιδόσεις των 12

13 εφαρµογών από θέµατα ταχύτητας και αξιοπιστίας. (http://msdn.microsoft.com/vstudio/) 5.2 HARDWARE ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ PocketBiz Client: Είναι δυνατό να χρησιµοποιηθούν όλες οι συσκευές SmartPhones της αγοράς που έχουν λειτουργικό σύστηµα Microsoft Windows Mobile 2003: Sierra Voq Professional, Motorola MPx200, Sagem mys-7, SDA SmartPhone, SPV e200, Qtek8010/8020/8080 PocketBiz Server: Ένας P4 2,8 MHz Server µε 1 GB Ram και 2x72 GB SCSI Hard Disk σε RAID 1 είναι οι βέλτιστες προδιαγραφές. Οι ελάχιστες απαιτήσεις είναι PIII 500 MHz, 256 MB Ram και 40 GB IDE Hard Disk. Οι υπολογιστές που θα έχουν πρόσβαση στο PocketBiz Administration αρκεί να έχουν Internet Explorer 5.0 ή µεταγενέστερα. Επίσης στην περίπτωση που γίνει χρήση του PocketBiz Server ως Virtual Machine, χρειάζεται ένα PC µε P4 2,8 Mhz, 1GB Ram, και 2 IDE Hard Disks. 5.3 POCKETBIZ CONNECTIVITY Για τον συγχρονισµό των δεδοµένων είναι απαραίτητη η ύπαρξη λογαριασµού µε σταθερή IP (static IP). Η γραµµή σύνδεσης µπορεί να είναι ISDN, DSL ή µόνιµη µισθωµένη. Η ταχύτητα των 64 Kbps κρίνεται ικανοποιητική για τα δεδοµένα της εφαρµογής. 5.4 ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η ασφάλεια αποτελεί ένα από τα θέµατα που απασχολούν όλο και περισσότερο τον χώρο της πληροφορικής. Στο PocketBiz έχουµε εφαρµόσει τις καλύτερες τεχνικές ασφαλείας και προστασίας των δεδοµένων, έτσι ώστε να εξασφαλίζουµε την αδιάλειπτη λειτουργία των εφαρµογών µας, χωρίς διαρροή κρίσιµης πληροφορίας. 13

14 Σηµαντικό είναι να τονίσουµε ότι όλες οι τεχνικές ασφαλείας που εφαρµόζουµε είναι «διάφανες» στον τελικό χρήστη, διατηρώντας την φιλικότητα χρήσης των εφαρµογών µας. Τεχνικές ασφαλείας στον τελικό χρήστη (PocketBiz Client) Ο τελικός χρήστης έχει στην συσκευή του δεδοµένα που αφορούν αυτόν και µόνο και όχι το σύνολο της εταιρίας Υπάρχει η δυνατότητα ορισµού κωδικού πρόσβασης και στην εφαρµογή αλλά και στην συσκευή Υπάρχει η δυνατότητα ενεργοποίησης της συσκευής µόνο µε αναγνώριση του δακτυλικού αποτυπώµατος του χρήστη Τεχνικές ασφαλείας στον Server (PocketBiz Server) Η πρόσβαση του PocketBiz Server στο Internet προστατεύεται πλήρως από Firewall Υπάρχει η δυνατότητα να περιοριστεί και η επικοινωνία του PocketBiz Server µε το υπόλοιπο δίκτυο της εταιρίας, δηµιουργώντας DMZ ζώνη Τεχνικές ασφαλείας για την επικοινωνία (PocketBiz Communication) Η επικοινωνία του PocketBiz µέσω Internet/GPRS περνάει από 2 τελείως ανεξάρτητα επίπεδα, ενισχύοντας την ασφάλεια της λύσης µας: o Authentication στα Internet Information Services των Windows και o Authentication στον SQL Server. Το πρώτο χρησιµοποιείται για να δηµιουργηθεί πρόσβαση στον Server και το δεύτερο στην βάση δεδοµένων. Αναλυτικά οι τεχνικές ασφαλείας που χρησιµοποιούνται για το κάθε επίπεδο είναι: 14

15 Internet Information Services o Basic Authentication µε χρήση strong password 20 τουλάχιστο χαρακτήρων. Σε αυτή την περίπτωση γίνεται χρήση κωδικοποίησης base64 η οποία είναι ενσωµατωµένη στα Windows. o Κωδικοποίηση Secure Sockets Layer (SSL) µε 128 bit. Πρέπει να γίνει προµήθεια ενός SSL Certificate και θεωρείται η απόλυτη λύση ασφαλείας SQL Server o Χρήση strong password 20 τουλάχιστο χαρακτήρων για την πρόσβαση στον SQL Server o Τα δεδοµένα που ανταλλάσσονται κατά τη διάρκεια του συγχρονισµού του SQL Server είναι encrypted Στην περίπτωση που γίνει χρήση SSL encryption, αυτή εφαρµόζεται επάνω στο εγγενές encryption του SQL Server που περιγράφεται παραπάνω. Συνεπώς, υπάρχουν 2 επίπεδα encryption των δεδοµένων Τέλος, είναι σηµαντικό να τονίσουµε ότι υπάρχει η δυνατότητα πλήρους προσαρµογής της εφαρµογής µας στην πολιτική ασφαλείας που ήδη εφαρµόζεται στην επιχείρηση (VPN, Restricted RAS, WEP για WiFi κλπ). 15

16 Ακολουθεί µια σχηµατική παράσταση υλοποίησης ασφαλείας µε συγχρονισµό µέσω Internet: 16

17 6.ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΤΕ ΤΗ SIEBEN Η SiEBEN έχει ήδη να επιδείξει ένα σηµαντικό πελατολόγιο µε έργα πρωτοποριακά για το χώρο του e business. Ιδρύθηκε από έµπειρα στελέχη του χώρου της πληροφορικής και απασχολεί αποκλειστικά Μηχανικούς Η/Υ, Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς και Μηχανολόγους Μηχανικούς. ιαθέτει µία ευέλικτη οµάδα ανθρώπων µε σηµαντικές γνώσεις και σπουδές όχι µόνο στο αντικείµενο της πληροφορικής τεχνολογίας και των σύγχρονων µεθόδων ανάπτυξης εφαρµογών, αλλά και στο αντικείµενο της οργάνωσης των επιχειρήσεων. Έτσι µπορούµε να εντοπίσουµε τις ανάγκες των πελατών µας και να µετατρέψουµε τις δυνατότητες που προσφέρει η νέα τεχνολογία σε επιχειρηµατικά πλεονεκτήµατα για αυτούς. Επιπλέον, γνώµονας κάθε προσπάθειάς µας είναι η καλύτερη ικανοποίηση του πελάτη και η άµεση ανταπόκριση προς αυτόν, γεγονός που επιβεβαιώνεται από όλες τις εταιρίες πελάτες οι οποίες έχουν συνεργαστεί µαζί µας (ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ, Creta Farm Όµιλος Χατζηϊωάννου, Avinoil, Berling, Παπασωτηρίου, Ideal Strom, Πανεπιστήµιο Αθηνών κτλ.). Η συνεχής προσπάθεια για καινοτοµία και η σηµαντική εξειδίκευσή της σε σύγχρονους τοµείς της πληροφορικής, την ανέδειξαν σε µια από τις κορυφαίες εταιρείες στον χώρο της υψηλής τεχνολογίας. Ο τιµητικός τίτλος του Microsoft Gold Certified Partner, απέδειξε την αφοσίωσή της SiEBEN προς τους πελάτες της µε την παροχή λύσεων υψηλής ποιότητας, που βρίσκονται στην αιχµή της 17

18 τεχνολογίας. Το πρόγραµµα Microsoft Gold Certified Partner ξεχωρίζει τους Certified Partners της Microsoft που έχουν αποδεδειγµένα επιδείξει αφοσίωση και ειδικές γνώσεις σε έναν ή περισσότερους τοµείς, και χρησιµοποιούν µε αποτελεσµατικότητα τις τελευταίες τεχνολογίες της Microsoft. Το PocketBiz SmartPhone είναι µια µοναδική πλατφόρµα για τα ελληνικά δεδοµένα, η οποία εκµεταλλεύεται πλήρως τις τελευταίες εξελίξεις στο χώρο των mobile εφαρµογών. Για περισσότερες πληροφορίες Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της SiEBEN, επικοινωνήστε µε το τµήµα πωλήσεων στο τηλέφωνο: ή στο Για πληροφορίες µέσω internet για τα προϊόντα της SiEBEN επισκεφθείτε τη διεύθυνση: και για τις υπηρεσίες τη διεύθυνση: SiEBEN Innovative Solutions 18

SiEBEN Innovative Solutions Μαρίνου Αντύπα 28, 141 21, Ν. Ηράκλειο, Aθήνα Τηλ: +30 210 2725350, Fax: +30 210 2724439 www.sieben.

SiEBEN Innovative Solutions Μαρίνου Αντύπα 28, 141 21, Ν. Ηράκλειο, Aθήνα Τηλ: +30 210 2725350, Fax: +30 210 2724439 www.sieben. SiEBEN Innovative Solutions Μαρίνου Αντύπα 28, 141 21, Ν. Ηράκλειο, Aθήνα Τηλ: +30 210 2725350, Fax: +30 210 2724439 www.sieben.gr, Email: info@sieben.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ... 3 1.1. EXCHANGE

Διαβάστε περισσότερα

B E N I N N O V A T I V E S O L U T I O N S

B E N I N N O V A T I V E S O L U T I O N S Product version: 3.0 SiEBEN INNOVATIVE SOLUTIONS ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ 28, 14121, Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: +30 210 2725350, FAX: +30 210 2724439 WWW.SIEBEN.GR, EMAIL: INFO@SIEBEN.GR ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΧΕΙΡΟΣ...7

Διαβάστε περισσότερα

SiEBEN Innovative Solutions Μαρίνου Αντύπα 28, 14121, Ν. Ηράκλειο, Αθήνα Τηλ.: 210 2725350, Fax.: 210 2724439 www.sieben.gr, e-mail: info@sieben.

SiEBEN Innovative Solutions Μαρίνου Αντύπα 28, 14121, Ν. Ηράκλειο, Αθήνα Τηλ.: 210 2725350, Fax.: 210 2724439 www.sieben.gr, e-mail: info@sieben. Product Version: 3.5 SiEBEN Innovative Solutions Μαρίνου Αντύπα 28, 14121, Ν. Ηράκλειο, Αθήνα Τηλ.: 210 2725350, Fax.: 210 2724439 www.sieben.gr, e-mail: info@sieben.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΧΕΙΡΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας Web & Mobile apps Για µια ανοικτή επιχείρηση Σήµερα περισσότερο από ποτέ, µια επιχείρηση που θέλει να ανοίξει νέους δρόµους ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

SiEBEN INNOVATIVE SOLUTIONS ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ 28, 14121, Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: +30 210 2725350, FAX: +30 210 2724439 WWW.SIEBEN.

SiEBEN INNOVATIVE SOLUTIONS ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ 28, 14121, Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: +30 210 2725350, FAX: +30 210 2724439 WWW.SIEBEN. SiEBEN INNOVATIVE SOLUTIONS ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ 28, 14121, Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: +30 210 2725350, FAX: +30 210 2724439 WWW.SIEBEN.GR, E M A I L : INFO@SIEBEN.GR ΑΘΗΝΑ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Η Ε Κ Μ Ε Τ Α Λ Λ

Διαβάστε περισσότερα

More than. Software as a Service

More than. Software as a Service More than Software as a Service! Software as a Service SaaS. Καινοτομία Τεχνολογία Αποτέλεσμα Το SaaS - Software as a Service ή on demand - είναι το νέο πρωτοποριακό μοντέλο διάθεσης λογισμικού που αξιοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. mobile CRM ΔΩΣΤΕ ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ

ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. mobile CRM ΔΩΣΤΕ ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ mobile CRM ΔΩΣΤΕ ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ Για µια ανοικτή επιχείρηση Σήµερα περισσότερο από ποτέ, µια επιχείρηση που θέλει να ανοίξει νέους δρόµους ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

1 Cosmos Business Systems SA Cosmos Consulting SA Software Solutions

1 Cosmos Business Systems SA Cosmos Consulting SA Software Solutions 1 Cosmos Business Systems SA Cosmos Consulting SA Software Solutions Microsoft Dynamics CRM Τι είναι; Το CRM αποτελεί το τεχνολογικό εργαλείο για την υλοποίηση ενιαίας, πελατοκεντρικής επιχειρηματικής

Διαβάστε περισσότερα

Cloud ERP. Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας

Cloud ERP. Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας Cloud ERP Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας για µια ανοικτή επιχείρηση... Με τις προκλήσεις της αγοράς να αυξάνονται διαρκώς, κάθε επιχείρηση, ανεξαρτήτως μεγέθους και κλάδου δραστηριοποίησης,

Διαβάστε περισσότερα

www.sieben.gr, Email: info@sieben.gr

www.sieben.gr, Email: info@sieben.gr SiEBEN INNOVATIVE SOLUTIONS ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ 28, 14121, Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: +30 210 2725350, Fax: +30 210 2724439 www.sieben.gr, Email: info@sieben.gr Αθήνα 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ INTERNET ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο Εστίασης Win XP:

Σενάριο Εστίασης Win XP: Σενάριο Εστίασης Win XP: Υλικό: 1 Η/Υ (backoffice), 1 POS, 1 router Motorola, 1 PDA. Σενάριο: Sync του backoffice με το POS και merge του POS με το PDA. Προϋποθέσεις Software: 1) BACK OFFICE : WIN XP pro,.net

Διαβάστε περισσότερα

Για να φτάσεις ψηλά, στοχεύεις ψηλότερα

Για να φτάσεις ψηλά, στοχεύεις ψηλότερα Cloud ERP Για να φτάσεις ψηλά, στοχεύεις ψηλότερα Για µια «ανοικτή» επιχείρηση Μπροστά στις σηµερινές απαιτήσεις και προκλήσεις Σήµερα περισσότερο από ποτέ, µια επιχείρηση που θέλει να ανοίξει νέους δρόµους

Διαβάστε περισσότερα

Ενοποιήστε τις επικοινωνίες σας χρησιμοποιώντας τεχνολογίες Microsoft και δείτε το άμεσο όφελος στην επιχείρησή σας

Ενοποιήστε τις επικοινωνίες σας χρησιμοποιώντας τεχνολογίες Microsoft και δείτε το άμεσο όφελος στην επιχείρησή σας Ενοποιήστε τις επικοινωνίες σας χρησιμοποιώντας τεχνολογίες Microsoft και δείτε το άμεσο όφελος στην επιχείρησή σας Η πλατφόρμα Unified Communications (UC), βασισμένη σε τεχνολογίες της Microsoft, χρησιμοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

DASH Case Study. Σκορδάκης Τάσος General Manager

DASH Case Study. Σκορδάκης Τάσος General Manager DASH Case Study Σκορδάκης Τάσος General Manager Η εταιρεία Ο όμιλος εταιριών Σκορδάκη αποτελείται από 3 εταιρίες: Σκορδάκης Α.Ε, Σκορδάκης Logistics & DASH Kuchen Spezialhaus Η εταιρία DASH δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένες λύσεις ERP για κάθε επιχείρηση

Ολοκληρωµένες λύσεις ERP για κάθε επιχείρηση Ολοκληρωµένες λύσεις ERP για κάθε επιχείρηση Η εταιρία H Data Communication ΑΕ ιδρύθηκε το 1987 στην Αθήνα µε αντικείµενο την ανάπτυξη λογισµικού για επιχειρήσεις και την παροχή ολοκληρωµένων λύσεων πληροφορικής.

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα. Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com. Στόχος Σκοπός μαθήματος

Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα. Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com. Στόχος Σκοπός μαθήματος Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα Διδάσκων: Αγγελόπουλος Γιάννης Δευτέρα 3-5 Τρίτη 4-6 Εργαστήριο Α Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com 1 Στόχος Σκοπός μαθήματος Σκοπός:

Διαβάστε περισσότερα

Human Resources SharePoint Solution. Ισίδωρος Σιδερίδης General Manager

Human Resources SharePoint Solution. Ισίδωρος Σιδερίδης General Manager Human Resources SharePoint Solution Ισίδωρος Σιδερίδης General Manager Agenda Παρουσίαση της SiEBEN Microsoft SharePoint HR SharePoint Solution Modules Demo Case Studies Πληροφορίες για τη SiEBEN Η SiEBEN

Διαβάστε περισσότερα

Ανακαλύψτε την αξία της ηλεκτρονικής τιµολόγησης

Ανακαλύψτε την αξία της ηλεκτρονικής τιµολόγησης Ανακαλύψτε την αξία της ηλεκτρονικής τιµολόγησης m o re than s o f t w a re 6 λόγοι για να επιλέξετε την υπηρεσία Απαλλαγείτε άµεσα από εργασίες που απαιτούν σηµαντικούς πόρους και προσθέτουν πολυπλοκότητα

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Προϊόντα... 4 Υπηρεσίες...

Διαβάστε περισσότερα

Mobility Καθιστώντας τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα Ready Business

Mobility Καθιστώντας τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα Ready Business Mobility Καθιστώντας τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα Ready Business Κάτια Σταθάκη Enterprise Segment Senior Manager Vodafone Ελλάδας Σε έναν κόσμο ραγδαίων και απρόβλεπτων αλλαγών, η ευελιξία και η κινητικότητα

Διαβάστε περισσότερα

τομείς δραστηριότητας η Διάδρασις δραστηριοποιείται σε δύο βασικούς άξονες:

τομείς δραστηριότητας η Διάδρασις δραστηριοποιείται σε δύο βασικούς άξονες: Διάδρασις Ο.Ε. Υπηρεσίες Συμβουλευτικής & Πληροφορικής Ζήνωνος 18 104 37 Αθήνα 210 5233244 - info@diadrasis.gr - www.diadrasis.gr Εταιρική Παρουσίαση ποιοι είμαστε η Διάδρασις είναι εταιρία που δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

B E N I N N O V A T I V E S O L U T I O N S

B E N I N N O V A T I V E S O L U T I O N S Product Version 4.0 S i EBEN INNOVATIVE SOLUTIONS ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ 28, 14121, Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: +30 210 2725350, FAX: +30 210 2724439 WWW.SIEBEN.GR, EMAIL: INFO@SIEBEN.GR ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Ηµεροµηνία Μάιος 2004 Πίνακας Περιεχοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 4 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Όνοµα Εταιρείας: URL: Entersoft S.A. www.entersoft.gr Τίτλος Case-Study Entersoft Business Suite και Entersoft Profit - ERP δεύτερης γενιάς για µεγάλες, µεσαίες και µικρές επιχειρήσεις βασισµένο εξ ολοκλήρου

Διαβάστε περισσότερα

Salespoint. hovernet Το τηλέφωνό µας: 2392500715-6976689066 Η διεύθυνσή µας: 25 Μαρτίου 44, Νέοι Επιβάτες 57019 Θεσσαλονίκη http://www.hovernet.

Salespoint. hovernet Το τηλέφωνό µας: 2392500715-6976689066 Η διεύθυνσή µας: 25 Μαρτίου 44, Νέοι Επιβάτες 57019 Θεσσαλονίκη http://www.hovernet. hovernet Το τηλέφωνό µας: 2392500715-6976689066 Η διεύθυνσή µας: 25 Μαρτίου 44, Νέοι Επιβάτες 57019 Θεσσαλονίκη http://www.hovernet.gr Salespoint Στις µέρες µας η ανάπτυξη και η δυναµική του τµήµατος πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

BUSINESS SOFTWARE DIVISION

BUSINESS SOFTWARE DIVISION BUSINESS SOFTWARE DIVISION Agenda DEMO Go-to-market strategy Γενικά για τα συστήματα CRM Περιγραφή πρότασης CRM Ειδικά για το project Πληροφορίες για τη SiEBEN SiEBEN We Lead By Numbers: 2000 SiEBEN Founding

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα για Μικρές Επιχειρήσεις

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα για Μικρές Επιχειρήσεις Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα για Μικρές Επιχειρήσεις Το alpha7 professional είναι ένα πρωτοποριακό, αξιόπιστο και ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα, το οποίο απευθύνεται σε επαγγελματίες και μικρές

Διαβάστε περισσότερα

Information Technology for Business

Information Technology for Business Information Technology for Business Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Computer System Hardware Υποδομή του Information Technology Υλικό Υπολογιστών (Hardware) Λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Επιλογή. Η Λογιστική Σουίτα ΙΙ αποτελείται από:

Στρατηγική Επιλογή. Η Λογιστική Σουίτα ΙΙ αποτελείται από: Στρατηγική Επιλογή Οι απαιτήσεις του συνεχώς μεταβαλλόμενου οικονομικού - φοροτεχνικού περιβάλλοντος σε συνδυασμό με τις αυξανόμενες ανάγκες πληροφόρησης των επιχειρήσεων, έχουν αυξήσει ραγδαία τον όγκο

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο, Σταθερό, Γρήγορο, Επεκτάσιμο

Ολοκληρωμένο, Σταθερό, Γρήγορο, Επεκτάσιμο Ολοκληρωμένο, Σταθερό, Γρήγορο, Επεκτάσιμο Περιβάλλον ανάπτυξης Τεχνολογία ROADS Ενσωματωμένες τεχνολογίες αιχμής Ανάπτυξη λύσεων από εταιρίες ISV Προηγμένο σύστημα αυτοέλεγχου και υποστήριξης Νέο user

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ Το ERP είναι ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων. Διαχειρίζεται και συντονίζει όλες τις λειτουργίες και διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα σε μια επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

Τώρα η εκπαίδευση έχει τη μηχανογράφηση που της αξίζει!

Τώρα η εκπαίδευση έχει τη μηχανογράφηση που της αξίζει! Τώρα η εκπαίδευση έχει τη μηχανογράφηση που της αξίζει! Βασισμένο στο Soft1ERP Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα για εκπαιδευτικούς οργανισμούς www.rdc.gr Έχετε κάθε λόγο να είστε χαρούμενοι! Ένα ολοκληρωμένο

Διαβάστε περισσότερα

DO Y O Y U S PEAK K F U F TURE R?

DO Y O Y U S PEAK K F U F TURE R? GALAXY είναι Τεχνολογία αιχμής που αξιοποιεί τις πλέον σύγχρονες διεθνείς τάσεις, συνδυάζοντας τo Microsoft.NET Framework 3.5 και τα εξελιγμένα εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών της SingularLogic. Εξασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

Όλες οι λειτουργίες της επιχείρησης, σε ένα σύστηµα

Όλες οι λειτουργίες της επιχείρησης, σε ένα σύστηµα ERP Όλες οι λειτουργίες της επιχείρησης, σε ένα σύστηµα Σήμερα, κάθε επιχείρηση, για να αναπτυχθεί, οφείλει να βελτιώσει την αποδοτικότητα των διαδικασιών της, να μειώσει το λειτουργικό κόστος και να αυξήσει

Διαβάστε περισσότερα

Title Title Title Title Title

Title Title Title Title Title Title Title Title Title Title Η Avaya είναι παγκόσμιος ηγέτης στα συστήματα, τις εφαρμογές και τις υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών. Αναλαμβάνει τον σχεδιασμό, την δημιουργία, την επέκταση και συντήρηση εταιρικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΜΕ ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΜΕ ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΜΕ ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΑΙΟΣ 2010 2 Περιεχόμενα Απογραφή Ειδών 3 Πωλήσεις- Αγορές 5 Παρακολούθηση Προγράμματος Εργασιών Αντιπροσώπων 6 Διαχείριση Αποθήκης 7 Έλεγχος Υπολοίπων 8 Μεταφέρετε

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική xline ERP xline ERP xline ERP

Στρατηγική xline ERP xline ERP xline ERP Στρατηγική Επιλογή Οι ανάγκες της σύγχρονης επιχείρησης απαιτούν την ύπαρξη στρατηγικών στόχων και επιλογών, τόσο σε επιχειρηματικό, όσο και σε τεχνολογικό επίπεδο. Κινητήριος δύναμη και των δύο αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΛΥΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΛΥΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ E-INVOICING 1 η Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στην Ελλάδα 1 η Ολοκληρωμένη εφαρμογή Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης βασισμένη στην Ελληνική Νομοθεσία και το Φορολογικό Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ INTERNET INFORMATION SERVER (IIS) ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (WEB SERVICES) ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ:Μπάρδα Μαρία ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Τσιαντής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΑΚΗΣ 141 171 24 Ν. ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ: 210-9313336 FAX: 210-9313337 http://www.netpath.gr e-mail:info@netpath.gr Η Εταιρεία µας Η NetPath Holistic Technology Solutions ιδρύθηκε από στελέχη µε εικοσαετή εµπειρία

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Επιλογή. Εσείς...

Στρατηγική Επιλογή. Εσείς... Στρατηγική Επιλογή Εσείς... Έχετε απαιτήσεις που πρέπει να καλυφθούν άμεσα και με τον καλύτερο τρόπο. Θέλετε να στηριχθείτε σε ένα υψηλής ποιότητας, αποδεδειγμένης αξιοπιστίας και εξαιρετικής ευχρηστίας

Διαβάστε περισσότερα

Business Development, SAP Hellas 01/12/2007

Business Development, SAP Hellas 01/12/2007 Επιχειρηµατική Ευφυΐα Απότηνιδέαστηνπράξη Παναγιώτης Θεοφάνους Business Development, SAP Hellas 01/12/2007 Περιεχόµενα 1. SAP Εταιρικόπροφίλ 2. Επιχειρηµατική Ευφυΐα - Η ανάγκη 3. SAP Business Intelligence

Διαβάστε περισσότερα

2004 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR

2004 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR ISV Royalty Πρόγραµµα Content created by 3 Leaf Solutions 1 ISV Royalty Licensing Program Απευθύνεται σε:: Independent Software Vendors (ISVs) εταιρίες ανάπτυξης προϊόντων λογισµικού οι οποίες ενδιαφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ... 22 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 23

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ... 22 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 23 Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet e-class Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης

Διαβάστε περισσότερα

Η Fresh Line είναι Ready Business. Vodafone Power to you

Η Fresh Line είναι Ready Business. Vodafone Power to you Η Fresh Line είναι Ready Business Vodafone Power to you Η Fresh Line είναι µια εξαγωγική εταιρία όπου η πλειοψηφία των εργαζοµένων µας είναι συνέχεια εν κινήσει. Μας ήταν λοιπόν απαραίτητο ένα αξιόπιστο

Διαβάστε περισσότερα

Οι 9 μύθοι του Cloud

Οι 9 μύθοι του Cloud Ο μύθος του Cloud Οι 9 μύθοι του Cloud 1 To Office 365 είναι οι γνωστές εφαρμογές του Office στις οποίες έχω πρόσβαση και online 2 3 4 5 6 7 8 9 Χρειάζομαι σύνδεση Internet για να έχω πρόσβαση στα αρχεία

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον. οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον. οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Πελατολόγιο... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Υπηρεσίες Τεχνολογική

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο, Σταθερό, Γρήγορο, Επεκτάσιμο

Ολοκληρωμένο, Σταθερό, Γρήγορο, Επεκτάσιμο Ολοκληρωμένο, Σταθερό, Γρήγορο, Επεκτάσιμο Περιβάλλον ανάπτυξης Τεχνολογία ROADS Ενσωματωμένες τεχνολογίες αιχμής Προηγμένο σύστημα αυτοέλεγχου και υποστήριξης Φιλικό user interface Ενσωματωμένες νέες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα ιοικητικής Επιστήµης & Τεχνολογίας ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Κεφάλαιο 5 Λογισµικό - Software Γιώργος Γιαγλής Το σηµερινό µάθηµα Λογισµικό (Software)

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστείτε εξυπνότερα με την Canon

Εργαστείτε εξυπνότερα με την Canon Λογισμικό iw360 Εργαστείτε εξυπνότερα με την Canon > > > > > > > > > > > > Παραγωγικότητα σε κάθε σημείο του γραφείου > > > > > > > > > > >>>>>>> Οι έρευνες αγοράς προσφέρουν πολύτιμη βοήθεια στον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

www.sieben.gr, Email: info@sieben.gr

www.sieben.gr, Email: info@sieben.gr SiEBEN INNOVATIVE SOLUTIONS ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ 28, 14121, Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: +30 210 2725350, Fax: +30 210 2724439 www.sieben.gr, Email: info@sieben.gr Αθήνα 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρία µας στελεχώνεται από: Μηχανικούς Πληροφορικής. ιδάκτορες Πληροφορικής. Επιµελητές κειµένων και Marketing υλικού

Η εταιρία µας στελεχώνεται από: Μηχανικούς Πληροφορικής. ιδάκτορες Πληροφορικής. Επιµελητές κειµένων και Marketing υλικού ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ Η Silicontech ιδρύθηκε πρόσφατα (Νοέµβριο 2004) πραγµατοποιώντας το όραµα µιας ολοκληρωµένης οµάδας συνεργατών, ειδικευµένων στον τοµέα της πληροφορικής και των επικοινωνιών. Μετά από µια

Διαβάστε περισσότερα

Communication Solution τεύχος 47 Ιανουάριος Φεβρουάριος 2007. Προϋπάρχουσα κατάσταση της εταιρείας

Communication Solution τεύχος 47 Ιανουάριος Φεβρουάριος 2007. Προϋπάρχουσα κατάσταση της εταιρείας Communication Solution τεύχος 47 Ιανουάριος Φεβρουάριος 2007 Άρθρο του Στέλιου Γκλάβα Computer Control System Email: info@glavas.gr Μελέτη Προµήθεια Εγκατάσταση Εξοπλισµού και Τηλεπικοινωνιακών Αναγκών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ERP Τι Είναι - Χαρακτηριστικά Οφέλη από την Εφαρµογή τους 2. Μεθοδολογική Προσέγγιση Επιλογής & Υλοποίησης Συστηµάτων ERP

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Dynamics NAV & Verticals

Microsoft Dynamics NAV & Verticals Microsoft Dynamics NAV & Verticals 1 Cosmos Business Systems SA Cosmos Consulting SA Software Solutions Microsoft Dynamics NAV ERP Τι είναι; Το Enterprise Resource Planning (ERP) είναι μια λύση λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική μελέτη & οικονομική προσφορά

Τεχνική μελέτη & οικονομική προσφορά Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Τεχνική μελέτη & οικονομική προσφορά REFLEXIS RETAIL: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (SOFTWARE) 2011

ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (SOFTWARE) 2011 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Οδόραµα mobile 2011 Η πλατφόρµα οδόραµα mobile της Praxicom Software Inc. είναι η πλέον ευέλικτη, παραµετροποιήσιµη, ανοιχτή και σύγχρονη λύση για την έκδοση τιµολογίων από το αυτοκίνητο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού»

Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού» Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού» Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1. Μέρος Γ., Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Πολυτεχνειούπολη Ακρωτηρίου, Χανιά, 73100 Τηλ.: 28210 37400 (κεντρικό), 28210 37766 (κτίριο ΜΗΠΕΡ), Fax: 28210 37571 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

1. Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται

1. Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται 1 Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται Επιχειρήσεις με περισσότερα από ένα σημεία παρουσίας (καταστήματα, γραφεία) πολύ συχνά αντιμετωπίζουν προβλήματα επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

e volution tech Υ πηρεσ ίες Loyalty

e volution tech Υ πηρεσ ίες Loyalty Smart Manager Υ πηρεσ ίες Loyalty 1 Η κάρτα η οποία σας εξοικονομεί χρήματα με τις αγορές σας. i Πίστη και ασφάλεια στην τσέπη σας Τι είναι: To Smart manager είναι ένα σύστημα εύκολο και ασφαλές δημιουργημένο

Διαβάστε περισσότερα

Η Data Communication έχει συνάψει στρατηγική συνεργασία με τη Microsoft ως Μicrosoft Gold Certified Partner που υλοποιείται σε τρεις τομείς:

Η Data Communication έχει συνάψει στρατηγική συνεργασία με τη Microsoft ως Μicrosoft Gold Certified Partner που υλοποιείται σε τρεις τομείς: Εταιρική Παρουσίαση Η Εταιρία Η Data Communication A.E. ιδρύθηκε το 1987. Έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του ιδιωτικού και

Διαβάστε περισσότερα

Καθιστώντας τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα Ready Business

Καθιστώντας τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα Ready Business Καθιστώντας τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα Ready Business Βαγγέλης Γκορίλας Enterprise Solutions Manager Vodafone Ελλάδας Οι επιχειρήσεις χρειάζονται να επιτύχουν σήμερα και να προετοιμαστούν για το αύριο

Διαβάστε περισσότερα

Business Software & Networks. Λύσεις Προώθησης Πωλήσεων µε τη πλατφόρµα mobile server. salesman. e-mailing software platform. www.bsn.

Business Software & Networks. Λύσεις Προώθησης Πωλήσεων µε τη πλατφόρµα mobile server. salesman. e-mailing software platform. www.bsn. Business Software & Networks Λύσεις Προώθησης Πωλήσεων µε τη πλατφόρµα mobile server Παραδοσιακό Μοντέλο Επικοινωνίας και Προώθησης Πωλήσεων Προϊόντων και Υπηρεσιών Η επιχείρηση χρησιµοποιεί: κατάλογους

Διαβάστε περισσότερα

Sunsoft Ltd Alexandros Αμβροσία

Sunsoft Ltd Alexandros Αμβροσία ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ SUNSOFT Ltd - Μάχης Αναλάτου 103, 11745 Ν. Κόσμος. Tηλ: 210 9317811, Fax: 210 9321603 www.sunsoft.gr info@sunsoftgr.com ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ASP B2B ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ. Παρουσίαση Υπηρεσίας

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ASP B2B ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ. Παρουσίαση Υπηρεσίας ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ASP B2B ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Παρουσίαση Υπηρεσίας Τι είναι i2dealer; Είναι µία υπηρεσία η οποία παρέχεται από την Vellum, σε συνεργασία µε τον µεγαλύτερο Internet Services Provider της χώρας,

Διαβάστε περισσότερα

Interworks Ltd. Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών 2007 Page 1 of 6

Interworks Ltd. Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών 2007 Page 1 of 6 Interworks Ltd. Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών 2007 Page 1 of 6 Οδηγός Κόστους Αδειών Χρήσης Interworks WebCRM Τύπος Χρήστη Κόστος Περιγραφή 1. OnDemand WebCRM Standard User 2. OnDemand WebCRM Professional User

Διαβάστε περισσότερα

121 (one2one) συμβουλές και υπηρεσίες Προσαρμόσιμη οθόνη (interface) χρήστη Κάθετη δομή ανά Δραστηριότητα Πρόσβαση στην Ομάδα Ανάπτυξης Λογισμικού μας

121 (one2one) συμβουλές και υπηρεσίες Προσαρμόσιμη οθόνη (interface) χρήστη Κάθετη δομή ανά Δραστηριότητα Πρόσβαση στην Ομάδα Ανάπτυξης Λογισμικού μας ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΙΑΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟΥ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (CRM) Το icomplete είναι μια βραβευμένη υπηρεσία, βασισμένη σε λογισμικό CRM μέσω cloud, ειδικά προσαρμοσμένο για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

PlugWise Ένα Ολοκληρωµένο Σύστηµα ιαχείρισης της Ηλεκτρικής Ενέργειας Ν. Καρελλά 44, 152 33 Χαλάνδρι, Τηλέφωνο 210-6839825, www.mitos-solutions.gr Σελίδα - 1 - Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Σύντοµη Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Νέες λύσεις της SiEBEN: Απάντηση στην κρίση με Τεχνολογία! Ισίδωρος Σιδερίδης Business Development Manager Σταύρος Λαγγούσης Technical Director

Νέες λύσεις της SiEBEN: Απάντηση στην κρίση με Τεχνολογία! Ισίδωρος Σιδερίδης Business Development Manager Σταύρος Λαγγούσης Technical Director Νέες λύσεις της SiEBEN: Απάντηση στην κρίση με Τεχνολογία! Ισίδωρος Σιδερίδης Business Development Manager Σταύρος Λαγγούσης Technical Director Agenda e-sales Development: βοηθάμε να αναπτύξετε τις πωλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Διευκρινίσεις για τον Ανοιχτό τακτικό διαγωνισμό με αρ. πρωτ. 675/28-02-2012

Διευκρινίσεις για τον Ανοιχτό τακτικό διαγωνισμό με αρ. πρωτ. 675/28-02-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Σπυρίδωνος 28 & Μήλου 1-122 10 ΑΙΓΑΛΕΩ Τηλέφωνο : 210-53.85.174-717

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Τεχνολογική Υποδομή ERP Βασίλειος Ταμπακάς, Καθηγητής Αθανάσιος Καλογεράς, Επ. Συνεργάτης Τεχνικά Χαρακτηριστικά ERP Αποτελεί σύνθεση ολοκληρωμένων

Διαβάστε περισσότερα

Server Virtualization με εργαλεία ΕΛ/ΛΑΚ. ΛΑΚ Δήμος Ρεθύμνης. www.rethymno.gr

Server Virtualization με εργαλεία ΕΛ/ΛΑΚ. ΛΑΚ Δήμος Ρεθύμνης. www.rethymno.gr Server Virtualization με εργαλεία ΕΛ/ΛΑΚ ΛΑΚ Μαθηνός Παναγιώτης Λ. Κουντουριώτη 80, τ.κ. 74100, Ρέθυμνο Τηλ: 28313 41310 e mail: mathinos@rethymno.gr www.linkedin.com/in/pmathinos Πληροφορική Μηχανοργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5Β (επανάληψη) Εισαγωγή στην Πληροφορική. Τυπικοί χρόνοι πρόσβασης. Μέσος χρόνος πρόσβασης. Ταχύτητα µεταφοράς δεδοµένων

Κεφάλαιο 5Β (επανάληψη) Εισαγωγή στην Πληροφορική. Τυπικοί χρόνοι πρόσβασης. Μέσος χρόνος πρόσβασης. Ταχύτητα µεταφοράς δεδοµένων Κεφάλαιο 5Β (επανάληψη) Εισαγωγή στην Πληροφορική Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 Απόδοση των οδηγών αποθηκευτικών µέσων Μέσος χρόνος πρόσβασης (Average Access Time) Ταχύτητα µεταφοράς δεδοµένων (Data-Transfer

Διαβάστε περισσότερα

για την επιχείρησή σας Λύση Χωρίς Συμβιβασμούς SOLO SMALL BUSINESS GATEWAY

για την επιχείρησή σας Λύση Χωρίς Συμβιβασμούς SOLO SMALL BUSINESS GATEWAY SOLO SMALL BUSINESS GATEWAY Το SOLO Small Business Gateway είναι ένα λογισμικό που έρχεται να καλύψει όλες τις βασικές ψηφιακές ανάγκες σας. Ενσωματώνει ένα σύγχρονο Τηλεφωνικό Κέντρο και ένα πλήρη Server

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Ηλεκτρονικό Εμπόριο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Ηλεκτρονικό Εμπόριο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ηλεκτρονικό Εμπόριο Αναπτύσσοντας ένα Ηλεκτρονικό Κατάστημα Ηλεκτρονικό Εμπόριο Λειτουργικότητα Εφαρμογής Κατάλογος προϊόντων Καλάθι

Διαβάστε περισσότερα

Sunsoft Ltd Alexandros F&B Management

Sunsoft Ltd Alexandros F&B Management ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ FOOD & BEVERAGE ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ SUNSOFT Ltd - Μάχης Αναλάτου 103, 11745 Ν. Κόσμος. Tηλ: 210 9317811, Fax: 210 9321603 www.sunsoft.gr info@sunsoftgr.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Η λύση της Microsoft Business Solutions-Navision για τις Πωλήσεις και το Μάρκετινγκ σας παρέχει ολοκληρωµένες και ακριβείς πληροφορίες ώστε να επικεντρώνετε τις ενέργειές σας σε

Διαβάστε περισσότερα

ξεχωριστό από τους υπόλοιπους κοινόχρηστους χώρους και τη Γραμματεία.

ξεχωριστό από τους υπόλοιπους κοινόχρηστους χώρους και τη Γραμματεία. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ECDL Οι ελάχιστες προδιαγραφές που πρέπει να ικανοποιεί μία επιχείρηση ώστε να πιστοποιηθεί ως Εξεταστικό Κέντρο ECDL χωρίζονται σε: Α. Χώροι / Απαιτούμενα

Διαβάστε περισσότερα

Printer Administration Utility 4.2

Printer Administration Utility 4.2 Printer Administration Utility 4.2 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ PRINTER ADMINISTRATION UTILITY (PAU) Εκδοση 2.1 ήλωση Αν και έχουν καταβληθεί οι βέλτιστες προσπάθειές µας ώστε το παρόν έγγραφο να είναι

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης. Αθηνά Global

Εγχειρίδιο εγκατάστασης. Αθηνά Global Εγχειρίδιο εγκατάστασης Αθηνά Global 1. 2. Ανοίξτε τον Internet Explorer και πληκτρολογήστε την διεύθυνση www.learnsoft.gr/agsetup.exe 3. 4. Πατήστε το κουμπί Εκτέλεση 5. Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί

Διαβάστε περισσότερα

Η νέα τεχνολογία στη µηχανοργάνωση! ΟΚ!!!

Η νέα τεχνολογία στη µηχανοργάνωση! ΟΚ!!! R V IC ES K IT A PP LI C A TI O N & SE Η νέα τεχνολογία στη µηχανοργάνωση! ΟΚ!!! 1 S1 ASK! APPLICATION & SERVICES KIT Για πρώτη φορά, µία ολοκληρωµένη υπηρεσία στο χώρο της µηχανοργάνωσης! Η υπηρεσία S1

Διαβάστε περισσότερα

Ισίδωρος Σιδερίδης Managing Director. linkedin.com/in/sideridis

Ισίδωρος Σιδερίδης Managing Director. linkedin.com/in/sideridis Ισίδωρος Σιδερίδης Managing Director linkedin.com/in/sideridis ηροφορίες για τη SiEBEN SiEBEN είναι Ελληνική εταιρεία που ιδρύθηκε το 2000 και παρέχει καινοτόμες λύσεις πληροφορικής αι με ειδίκευση σε

Διαβάστε περισσότερα

Αν Ναι, δείτε πως με το λογισμικό axes μπορείτε!

Αν Ναι, δείτε πως με το λογισμικό axes μπορείτε! Θέλετε να μάθετε πως μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις 5250 οθόνες μέσω browser, χωρίς αλλαγή στις υπάρχουσες εφαρμογές και χωρίς εγκατάσταση στον client? Αν Ναι, δείτε πως με το λογισμικό axes μπορείτε!

Διαβάστε περισσότερα

Εξελιγμένη διαχείριση της πλατφόρμας από τους Χρήστες:

Εξελιγμένη διαχείριση της πλατφόρμας από τους Χρήστες: Η Microsoft εξέδωσε τη νέα έκδοση του Microsoft Dynamics CRM, λίγο πριν τις επόμενες εκδόσεις όπως απεικονίζονται στο παρακάτω Microsoft Dynamics roadmap 2015. Η νέα έκδοση ή διαφορετικά το CRM 2015 έρχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΑ AΠΟΔ : 12/6/2013 ΗΜΕΡΑ ΔΗΜ: 12/6/2013

ΗΜΕΡΑ AΠΟΔ : 12/6/2013 ΗΜΕΡΑ ΔΗΜ: 12/6/2013 TO MICROSOFT LYNC 2010 ΕΠΕΛΕΞΕ Η HELLENIC DUTY FREE SHOPS ΚΩΔΙΚΟΣ : #65650423 / 26393037 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΜΙCROSOFT-MSN-KINECT V ΜΕΣΟ : ΚΕΡΔΟΣ ΗΜΕΡΑ AΠΟΔ : 12/6/2013 ΗΜΕΡΑ ΔΗΜ: 12/6/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Οδηγός Χρήσης Εργαστηρίων Η/Υ Προπτυχιακών Φοιτητών και Βασικές Υπηρεσίες που Παρέχονται από την Υπηρεσία Πληροφορικής & Επικοινωνιών Σάμου Υπηρεσία Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

PERFORMANCE Technologies Α.Ε.

PERFORMANCE Technologies Α.Ε. PERFORMANCE Technologies Α.Ε. Δομή παρουσίασης στοιχεία εταιρίας απολογισμός 2011 & επιτεύγματα στόχοι στρατηγικές πελατολόγιο συνεργασίες ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα επόμενα βήματα Η Εταιρία Η PERFORMANCE

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και βασικής παραμετροποίησης σεναρίου εστίασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και βασικής παραμετροποίησης σεναρίου εστίασης Εγχειρίδιο εγκατάστασης και βασικής παραμετροποίησης σεναρίου εστίασης Σε αυτό το εγχειρίδιο θα καλύψουμε τη μεθοδολογία εγκατάστασης ενός σεναρίου εστίασης από την αρχή έως το σημείο των βασικών ρυθμίσεων

Διαβάστε περισσότερα

Mobile Fleet. Mobile Fleet - Βασικά Χαρακτηριστικά

Mobile Fleet. Mobile Fleet - Βασικά Χαρακτηριστικά Mobile Fleet Το Mobile Fleet είναι ένα Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα εντοπισμού και διαχείρισης, σε πραγματικό χρόνο, οχημάτων παντός τύπου (φορτηγών, επιβατηγών, γερανοφόρων, χωματουργικών κλπ). τόσο

Διαβάστε περισσότερα

Academia Financials Γενική Λογιστική ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Academia Financials Γενική Λογιστική ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 05010103/03/12 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 1 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 1 1.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΗΣ DATA COMMUNICATION... 1 1.2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 1 1.3. ΤΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

www.diastasys.com mobiq & Stat Innovative solutions dynamic results Software Development & Consulting

www.diastasys.com mobiq & Stat Innovative solutions dynamic results Software Development & Consulting www.diastasys.com mobiq & Stat Innovative solutions dynamic results Software Development & Consulting ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ Σχεδιάζουµε και αναπτύσσουµε καθετοποιηµένες λύσεις, έχοντας κατανοήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΑ ΟΣΑ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ, ΟΤΑΝ ΤΑ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ: Η TOSHIBA ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΟΝ CANVIO CONNECT II

ΟΛΑ ΟΣΑ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ, ΟΤΑΝ ΤΑ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ: Η TOSHIBA ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΟΝ CANVIO CONNECT II ΟΛΑ ΟΣΑ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ, ΟΤΑΝ ΤΑ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ: Η TOSHIBA ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΟΝ CANVIO CONNECT II 7 Ιανουαρίου 2015, Neuss Η Toshiba Europe GmbH (TEG), Storage Peripherals Division με ενθουσιασμό παρουσιάζει τον Canvio

Διαβάστε περισσότερα

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu.

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu. Managing Information Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων και Διαχείριση Έργων Learning

Διαβάστε περισσότερα

Web Serve. Dynamic Datacenter Services. Interworks Data Center. Παρεχόμενες υπηρεσίες από το. interworks

Web Serve. Dynamic Datacenter Services. Interworks Data Center. Παρεχόμενες υπηρεσίες από το. interworks Dynamic Datacenter Services Παρεχόμενες υπηρεσίες από το Interworks Data Center Τμήμα Operations Εκδώθηκε: Oct 2009 Version: 1.0 interworks Dynamic Datacenter Services Εισαγωγή Υποδομή Interworks Dynamic

Διαβάστε περισσότερα

SCRIPTUM. Οδηγός Εγκατάστασης SCRIPTUM

SCRIPTUM. Οδηγός Εγκατάστασης SCRIPTUM Unified IT services Αγ. Παρασκευής 67 15234 Χαλάνδρι http://www.uit.gr SCRIPTUM Οδηγός Εγκατάστασης SCRIPTUM ΕΛΛΑΚ Έκδοση 2.0 Ημερομηνία: 13/12/11 Συγγραφή: Μιχάλης Μουντράκης / mountrakis@uit.gr UIT Χαλάνδρι

Διαβάστε περισσότερα

ERP SYSTEMS. Μεταπτυχιακή Διατριβή Παππά Χριστίνα Φωτοπούλου Μαρία. Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Πειραιά

ERP SYSTEMS. Μεταπτυχιακή Διατριβή Παππά Χριστίνα Φωτοπούλου Μαρία. Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Πειραιά ERP SYSTEMS Μεταπτυχιακή Διατριβή Παππά Χριστίνα Φωτοπούλου Μαρία Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Πειραιά Σύστημα ERP Ορισμός Συστημάτων ERP Ένα σύστημα ΕRP (Enterprise Resource Planning):

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοι είμαστε : Άξονες Δράσης :

Ποιοι είμαστε : Άξονες Δράσης : Ποιοι είμαστε : Η Epsilon Net προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε όσους δραστηριοποιούνται στον οικονομικό χώρο, όπως σε Οικονομικές Διευθύνσεις & Λογιστήρια Επιχειρήσεων, Τμήματα Μισθοδοσίας & Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων. Διάλεξη 5 η : Πολιτικές Ασφάλειας

Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων. Διάλεξη 5 η : Πολιτικές Ασφάλειας Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων Διάλεξη 5 η : Πολιτικές Ασφάλειας Πληροφορικά Συστήματα και Απειλές Απειλή (threat): ο,τιδήποτε μπορεί να προκαλέσει βλάβη! Διαρρήκτης, ιός, σεισμός, απρόσεκτος χρήστης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Βασίλειος Βεσκούκης, Επίκουρος Καθηγητής Προς : ΔΗΜΟ ΑΚΡΑΙΦΝΙΑΣ Θέμα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα