Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Της μονάδας ελέγχου λέβητα κεντρικής θέρμανσης με κοχλία/ έμβολο τροφοδοσίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Της μονάδας ελέγχου λέβητα κεντρικής θέρμανσης με κοχλία/ έμβολο τροφοδοσίας"

Transcript

1 Σύνδεση αισθητήρα εξωτερικής θερμοκρασίας Η μονάδα ελέγχου TITANIC είναι εξοπλισμένη με έξοδο για σύνδεση ενός αισθητήρα εξωτερικής θερμοκρασίας της εταιρίας PPHU "ProND". Τον αισθητήρα μπορείτε να τον αγοράσετε από τον κατασκευαστή του λέβητα, διανομέα ή παραγγέλλοντας στην εταιρεία PPHU "ProND". Εγκατάσταση του αισθητήρα εξωτερικής θερμοκρασίας. 1. Αφαιρέστε το περίβλημα. 2. Στην υπογεγραμμένη υποδοχή "Αισθητήρας καιρού" βιδώστε τον αισθητήρα της εξωτερικής θερμοκρασίας. 3. Περάστε το καλώδιο μέσα από την τομή στο πίσω μέρος της μονάδας ελέγχου. 4. Ξαναβιδώστε τη μονάδα ελέγχου. 5. Για να χρησιμοποιήσετε τον εγκαταστημένο αισθητήρα καιρού ρυθμίστε την κατάλληλη επιθυμητή θερμοκρασία στην παράμετρο Επιλογή επιθυμητής θερμοκρασίας. Κατασκευαστής της μονάδας ελέγχου: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo - Usługowe ProND ul. Kręta 2, Łęka Opatowska τηλ./φαξ κινητό ή Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Της μονάδας ελέγχου λέβητα κεντρικής θέρμανσης με κοχλία/ έμβολο τροφοδοσίας Στην πλακέτα τυπωμένων κυκλωμάτων έχει εγκατασταθεί μια κυτταρική μπαταρία λιθίου CR2032 για την εφεδρική μνήμη του ρολόι. Η αντικατάσταση μπαταριών πρέπει να γίνεται μόνον από την ειδική υπηρεσία σε περίπτωση ανάγκης δηλ. όταν υπάρχουν προβλήματα με το ρολόι. Υποδοχή για σύνδεση του απομακρυσμένου ελέγχου (τηλεχειρισμός) της εταιρίας ProND π.χ. PILOT R Συνδετήρας για σύνδεση του θερμοστάτη δωματίου Συνδετήρας του αισθητήρα θερμοκρασίας δεξαμενής / τροφοδότη Συνδετήρας του αισθητήρα θερμοκρασίας δεξαμενής ζεστού νερού χρήσης (θερμοσίφωνας) Συνδετήρας του αισθητήρα θερμοκρασίας λέβητα κεντρικής θέρμανσης Αφορά την έκδοση της μονάδας ελέγχου με υποδοχές στον εξωτερικό περίβλημα Κατά τη σύνδεση αισθητήρων πολύ σημαντική είναι η πολικότητα σύνδεσης!!! Στον αυτοκόλλητο κάτω από τους συνδετήρες περιγράφονται τα χρώματα των φλεβών. Αν έχετε απορίες ή οποιαδήποτε λειτουργικά προβλήματα, παρακαλούμε να επικοινωνήστε με τον τοπικό διανομέα. PPHU ProND, ul. Kręta 2, Łęka Opatowska, tel./fax , lub ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ Ο ΗΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ: τεχνικά χαρακτηριστικά, συνθήκες λειτουργίας, λειτουργικό σύστημα, παράμετροι εγκατάστασης και η περιγραφή τους δοκιμαστική λειτουργία εξόδων και αισθητήρων, Στο σετ περιλαμβάνονται και ΟΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Έκδοση του λογισμικού από: 6.14 Οδηγίες συντήρησης της μονάδας ελέγχου TITANIC 1S 12 1 Οδηγίες συντήρησης της μονάδας ελέγχου TITANIC 1S

2 Τεχνικά χαρακτηριστικά Τάση λειτουργίας ~230 V; 50 Hz Ασφάλεια - γρήγορες ασφάλειες 6,3A / ~230 V Αισθητήρας θερμοκρασίας λέβητα, τροφοδότη, ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ) DS18B20 Ηλεκτρική κατανάλωση (μόνο της μονάδας ελέγχου) do 5 W είκτης προστασίας από την πλευρά της μονάδας ελέγχου IP 62 Εύρος μέτρησης θερμοκρασίας C Ικανότητα παροχής ρεύματος της αντλίας κεντρικής θέρμανσης (ΚΘ) ~230V; έξοδος ρελέ με κύκλωμα RC 250 W του κυκλοφορητή (αντλία) ζεστού νερού χρήσης ~230V; έξοδος ρελέ με 250 W κύκλωμα RC του φυσητήρα ~230V; έξοδος ημιαγωγού με κύκλωμα RC 250 W του τροφοδότη ~230V; έξοδος ημιαγωγού με κύκλωμα RC 250 W Το μέγιστο συνολικό ρεύμα εξόδου 6 A Η θερμοκρασία ενεργοποίησης του θερμοστάτη εκτάκτου ανάγκης του εξοπλισμού εξωτερικού/ εσωτερικού ~90/~94 C του προγράμματος 93 C Η θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια λειτουργίας της μονάδας 5 45 C ελέγχου Η μέγιστη υγρασία περιβάλλοντος 75 % Ενεργοποίηση της αντλίας σε χαμηλές θερμοκρασίες κάτω από 5 C Ενεργοποίηση της αντλίας κάθε 14 μέρες για 1 λεπτό - αυτή κίνηση αποτρέπει την προσκόλληση της αντλίας μετά τη θερμαντική περίοδο (εφόσον η μονάδα ελέγχου παραμένει ενεργοποιημένη). Ασφάλεια χρήσης 1. Σε περίπτωση που επιχειρείτε να συνδέσετε (αποσυνδέσετε) οποιαδήποτε συσκευή με τη μονάδα ελέγχου, πρώτα πρέπει να αποσυνδέσετε την πρίζα από την παροχή ρεύματος. Ο διακόπτης της μονάδας ελέγχου δεν αποσυνδέει την τάση από τις εξόδους και από το ηλεκτρονικό κύκλωμα. 2. Για λόγους ασφάλειας χρήσης του ελεγκτή και των ελεγχόμενων απ' αυτόν συσκευών η μονάδα ελέγχου πρέπει να συνδεθεί με γειωμένη παροχή ρεύματος. Η χρήση πρίζας χωρίς την προστατευτική γείωση μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία. 3. Καλώδια δεν πρέπει να αγγίζουν ούτε το υδροθάλαμο ούτε την καμινάδα. 4. Η μονάδα ελέγχου δεν μπορεί να είναι εκτεθειμένη σε νερό ή υπερβολική υγρασία, η οποία εντός του περιβλήματος προκαλεί τη συμπύκνωση του ατμού (πχ. ξαφνικές αλλαγές θερμοκρασίας), και σε υψηλές θερμοκρασίες (πάνω από 45 C). Ο ελεγκτής δεν πρέπει να τοποθετείται επίσης πάνω από πόρτα ή άλλα μέρη του θαλάμου του λέβητα της κεντρικής θέρμανσης, τα οποία φτάνουν σε υψηλή θερμοκρασία. 5. Σε περίπτωση αμφιβολιών σχετικά με την εγκατάσταση ή λειτουργία της μονάδας ελέγχου παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τον κατασκευαστή του ελεγκτή ή άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. 6. Κατά τη διάρκεια καταιγίδας πρέπει να αποσυνδέσετε τη μονάδα ελέγχου, βγάζοντας την πρίζα από την παροχή ρεύματος. 7. Όταν δεν υπάρχει τάση (ή σε περίπτωση που η μονάδα έλεγχου θα αποσυνδεθεί από την παροχή ρεύματος λόγω καταιγίδας) - και ο λέβητας είναι καυτός πρέπει να προσέξετε να μη βράσει το νερό στον λέβητα. 8. Η μονάδα ελέγχου δεν αποτελεί το τελικό στοιχείο ασφάλειας. Σε συστήματα, οπού μπορεί να προκληθεί ζημιά λόγω βλάβης της μονάδας ελέγχου, πρέπει να χρησιμοποιηθεί και πρόσθετη ασφάλεια. Σε συστήματα που απαιτούν τη συνεχή λειτουργία - η εγκατάσταση και το σύστημα διεύθυνσης πρέπει να σχεδιαστούν έτσι ώστε να επιτρέπεται η λειτουργία ολόκληρου συστήματος χωρίς τη χρήση της μονάδας ελέγχου (καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης - βλάβη ελεγκτή). Οδηγίες συντήρησης της μονάδας ελέγχου TITANIC 1S 2 Σύνδεση του θερμοστάτη δωματίου Με τη μονάδα ελέγχου TITANIC μπορεί να συνδεθεί ένας θερμοστάτης δωματίου οποιουδήποτε κατασκευαστή (ελεγκτής δωματίου) που είναι εξοπλισμένος με ένα έξοδο ρελέ ημιαγωγού ή με έναν πίνακα ελέγχου, όπως το PILOT R (δύο αυτές συσκευές δεν μπορούν να λειτουργούν την ίδια στιγμή). Σύνδεση του θερμοστάτη: Αποσυνδέστε τη μονάδα ελέγχου από την παροχή ρεύματος. Ξεβιδώστε το περίβλημα. Βιδώστε στην υπογεγραμμένη υποδοχή "Θερμοστάτης δωματίου" στη μονάδα ελέγχου TITANIC 2 φλέβες καλωδίου. Στο περίβλημα βρίσκεται μια τομή και πρέπει σ' αυτό το σημείο να κόψετε το αυτοκόλλητο για να μπορείτε να βιδώσετε το περίβλημα της μονάδας. Βιδώστε την άλλη πλευρά των καλωδίων στις κατάλληλες υποδοχές στο θερμοστάτη Θερμοκρασία δωματίου χαμηλότερη από την ορισμένη στο θερμοστάτη - ανοιχτές επαφές του θερμοστάτη δωματίου. Η θερμοκρασία δωματίου έφτασε την επιθυμητή - κλειστές επαφές του θερμοστάτη δωμάτιο TITANIC Υπογεγραμμένη υποδοχή στη μονάδα ελέγχου TITA- NIC για τη σύνδεση του θερμοστάτη χώρου Επαφές θερμοστάτη Καλώδιο 2 φλέβων Θερμοστάτης δωματίου Σύνδεση απομακρυσμένο πίνακα ελέγχου (τηλεχειριστηρίου) Για να συνδέσετε το τηλεχειριστήριο χρησιμοποιήστε τις μεσαίες τέσσερεις γραμμές εξερχόμενες από τη μονάδα ελέγχου. Η σύνδεση άλλων γραμμών μπορεί να προκαλέσει βλάβη στον ελεγκτή. Για τη σύνδεση πρέπει να χρησιμοποιήσετε τις συνδετήρες RJ12 σφιγμένες στο τηλεφωνικό στρογγυλό ή επίπεδο καλώδιο τεσσάρων φλεβών. Το καλώδιο και οι συνδετήρες πάνω του σφιγμένες περιλαμβάνονται σε κάθε σετ πίνακα ελέγχου. Ξεβιδώστε το περίβλημα του ελεγκτή. Στην υποδοχή RJ12 βάλτε το καλώδιο με σφιγμένο τον συνδετήρα RJ12. Περάστε το καλώδιο μέσα από την τομή στο πίσω μέρος της μονάδας ελέγχου. Το μήκος καλωδίου που συνδέει τη μονάδα ελέγχου με τον πίνακα ελέγχου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 100 μέτρα. Αν χρειάζεται να συνδέσετε τον πίνακα ελέγχου με καλώδιο μεγαλύτερο των 100 μέτρων πρέπει να αγοράσετε μια ειδική έκδοση του απομακρυσμένου πίνακα ελέγχου με υποδοχή DC για εξωτερικό προσαρμογέα (με τον προσαρμογέα η μετάδοση μέχρι και 200 m). TITANIC Υποδοχή RJ12 στη μονάδα 4 μεσαίες φλέβες Συνδετήρας RJ12 σφιγμένος στο καλώδιο Υποδοχή RJ12 στον πίνακα Καλώδιο 4 φλεβών. COM 11 Οδηγίες συντήρησης της μονάδας ελέγχου TITANIC 1S NC Πίνακας ελέγχους της εταιρίας "ProND" π.χ. PILOT R

3 Εγκατάσταση της μονάδας ελέγχου στον λέβητα Ειδικός πίνακας ελέγχου με συνδετήρες επιτρέπει την εγκατάσταση του ελεγκτή σε οριζόντια ή κάθετη θέση - για να το κάνετε πρέπει να γυρίσετε τον πίνακα κατά 180 μοίρες. Τραβήξτε τον πίνακα έξω από το περίβλημα χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε μαχαίρι, βάζοντας το σε μια πλευρά του πίνακα τραβήξτε απαλά τον πίνακα από το περίβλημα. Γυρίστε τον πίνακα κατά 180 μοιρών και τοποθετήστε το ξανά στο περίβλημα. ιαστάσεις της τρύπας για τον πίνακα: mm x 57,5-58,5 mm Ειδικοί συνδετήρες για εύκολη αφαίρεση Κάθετη τοποθέτηση της μονάδας έλεγχου: - στην πλευρική μόνωση του λέβητα κεντρικής θέρμανσης, - στην πλευρική μόνωση της δεξαμενής καυσίμου, - σε τοίχο δίπλα στο λέβητα κεντρικής θέρμανσης. Οδηγίες συντήρησης της μονάδας ελέγχου TITANIC 1S 10 Ταινία που συνδέει τον πίνακα ελέγχου με την εκτελεστική μονάδα Οριζόντια εγκατάσταση της μονάδας ελέγχου: - στην πάνω μόνωση του λέβητα κεντρικής θέρμανσης., - στην πάνω μόνωση της δεξαμενής καυσίμου, - σε ράφι δίπλα στο λέβητα κεντρικής θέρμανσης. Κατανομή των στοιχείων στο πίσω μέρος της μονάδας ελέγχου ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ. ΤΡΟΦΟ ΟΤΗ ΦΥΣΗΤΗΡΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ - θερμοσίφωνα ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ WTA-F 6,3 A/250V ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΟ ΟΤΗ / ΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΟ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ PILOT R ή ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ και ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ Στο περίβλημα βρίσκεται μια τομή και πρέπει να κόψετε το αυτοκόλλητο για τη σύνδεση εξωτερικών αισθητήρων Έξοδος chinch στον αισθητήρα θέσης τροφοδότη (ηλεκτρονόμος) αφορά τροφοδότη έμβολο / ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΕΞΑΜΕΝΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ - ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ ΚΑΛΩ ΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 230V / 50Hz ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΛΕΒΗΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ ΛΕΒΗΤΑ ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ στους 90 C Παράμετροι ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ της μονάδας ελέγχου TITANIC για λέβητα με κοχλία/ έμβολο τροφοδοσίας Όνομα παραμέτρου 1. Επιλογή επιθυμητής θερμοκρασίας 2. Περιορισμός της ελάχιστης ρύθμισης Εργοστασιακ ή ρύθμιση κατασκευαστ ή της μονάδας ελέγχου μόνο ρύθμιση Ρύθμιση προτεινόμεν η από τον κατασκευαστ ή του λέβητα Εύρος παραμέτρων μόνο ρύθμιση; ρύθμιση +ζώνες; καιρική ρύθμιση καιρική ρύθμιση + ζώνες 3. Κύκλος τροφοδοσίας 8[s] 5[s] 20[min] 59[s] 4. Εκκίνηση τροφοδότη 2[s] 1 59[s] 5. Θερμοκρασία απενεργοποίησης της μονάδας ελέγχου 6. Χρόνος μέχρι την απενεργοποίηση της μονάδας ελέγχου 28 απενεργ C [min] 7. Υστέρηση λέβητα C 9. Αισθητήρας δεξαμενής C απενεργ. 10. Χρόνος τροφοδοσίας κατά τη διάρκεια βλάβης 11. Μετάβαση κατά την κάθοδο της ρύθμισης [min] 15 απενεργ C 12. Πλεόνασμα ζεστού νερού χρήσης 5 απενεργ C 13. Πορεία κυκλοφορητή μετά το σταμάτημα της θέρμανσης [min] 14. Ισχύς της ταχύτητας % 15. Ισχύς της ταχύτητας % 16. Εξωτερική θερμοκρασία απενεργοποίησης 17. Επεξεργασία καιρού Ρύθμιση κεντρικής θέρμανσης με εξωτερική θερμοκρασία πχ C 8. Ασφάλεια δεξαμενής αισθητήρας Αισθητήρας, θερμοστάτης Τροφοδοσίες κατά τη διάρκεια βλάβης δόσεις C απενεργοπ οίησε απενεργ -25; -15; -5; +5; ; 64; 56; 48; Τύπος τροφοδότη κοχλίας κοχλίας; έμβολο 3 Οδηγίες συντήρησης της μονάδας ελέγχου TITANIC 1S

4 Προορισμός και δυνατότητες της μονάδας ελέγχου TITANIC Η μονάδα ελέγχου TITANIC προορίζεται για τον έλεγχο λειτουργίας λεβήτων με κοχλία ή έμβολο τροφοδοσίας καυσίμων. Η διαδικασία ελέγχου πραγματοποιείται μέσω μέτρησης της θερμοκρασίας νερού στον λέβητα κεντρικής θέρμανσης καθώς και μέσω κατάλληλης διεύθυνσης της διαδικασίας καύσης στον λέβητα, χωρίς να σταματήσει η καύση. Η μονάδα ελέγχου διευθύνει τη λειτουργία: του τροφοδότη, του φυσητήρα, της αντλίας κεντρικής θέρμανσης, του κυκλοφορητή του ζεστού νερού χρήσης. Η ισχύς του ανεμιστήρα ρυθμίζεται ομαλά, πράγμα που επιτρέπει τον περιορισμό της ποσότητας του αέρα που παρέχεται κατά τη διάρκεια της καύσης. Με τη μονάδα ελέγχου μπορεί να συνδεθεί ένας θερμοστάτης δωματίου ή ένας απομακρυσμένος πίνακας ελέγχου (τηλεχειριστήριο) (πχ. PILOR R), ο οποίος διευκολύνει τη διατήρηση ορισμένης θερμοκρασίας στο δωμάτιο. Με αυτόν τον τρόπο αυξάνεται η άνεση χρήσης της μονάδας ελέγχου. Η μονάδα ελέγχου είναι εξοπλισμένη με: έναν αισθητήρα θερμοκρασίας του λέβητα κεντρικής θέρμανσης (ΚΘ), έναν αισθητήρα θερμοκρασία του τροφοδότη - προστατεύει τον λέβητα από την επιστροφή θερμότητας προς τον τροφοδότη, έναν αισθητήρα της δεξαμενής ζεστού νερού χρήσης, έναν θερμοστάτη του λέβητα 90 C - προστασία του λέβητα από την αύξηση θερμοκρασίας πάνω από 90 C. Ο ελεγκτής ελέγχει τη λειτουργία των αντλιών της κεντρικής θέρμανσης (ΚΘ) και του ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ) με τέσσερα προγράμματα: λειτουργία χωρίς την αντλία του ζεστού νερού χρήσης χειμώνας άνοιξη/ καλοκαίρι (προτεραιότητα - ζεστό νερό χρήσης) καλοκαίρι. Η χρήση του ημιαγωγού στη διεύθυνση του τροφοδότη αυξάνει την αξιοπιστία της διεύθυνσης κινητήρα του τροφοδότη. Λειτουργικό σύστημα της μονάδας ελέγχου TITANIC οκιμαστική λειτουργία εξόδων και αισθητήρων Μετά την εγκατάσταση της μονάδας ελέγχου στο λέβητα και τη σύνδεση όλων των συσκευών εξόδου και των αισθητήρων, πρέπει να γίνει έλεγχος της σύνδεσης και της λειτουργίας των αισθητήρων. Σε αυτήν τη λειτουργία ελέγχεται επίσης η ταχύτητα του φυσητήρα για κάθε ρυθμιζόμενη ταχύτητα. Εάν δεν φαίνονται οι αλλαγές ταχύτητας του ανεμιστήρα ενώ αλλάζετε την ταχύτητα από 1 έως 12, πρέπει να διορθώσετε τις παραμέτρους: Ισχύς της ταχύτητας 11 και Ισχύς της ταχύτητας 1. Η λειτουργία αυτή χρησιμοποιείται και κατά τη διάρκεια του σέρβις της μονάδας ελέγχου. Είσοδος στη δοκιμαστική λειτουργία εξόδων, εισόδων και αισθητήρων. 1. Απενεργοποιήστε τη μονάδα ελέγχου 2. Κρατήστε πατημένο το κουμπί ενεργοποιούμε τη μονάδα ελέγχου (ή με τον διακόπτη παροχής ρεύματος 0-1) 2. Όταν θα εμφανιστεί η ένδειξη: οκιμαστική λειτουργία αφήστε τα κουμπιά ελεύθερα Αφήνουμε ελεύθερα πρώτα το κουμπί και Kάθε επόμενο πάτημα του κουμπιού θα μας δείξει: - Τη θερμοκρασία του αισθητήρα του λέβητα - Τη θερμοκρασία του αισθητήρα της δεξαμενής - Τη θερμοκρασία του αισθητήρα του ζεστού νερού χρήσης - Τη θερμοκρασία του αισθητήρα καιρού - Την κατάσταση του αισθητήρα θέσης του τροφοδότη (κλειστός ή ανοικτός) - Την κατάσταση του θερμοστάτη δωματίου (αν είναι συνδεδεμένο το PILOT, ή απλώς κλειστή είσοδος του θερμοστάτη). οκιμή φυσητήρα και μπορείτε να ελέγξετε την ταχύτητα του φυσητήρα σε ορισμένες ταχύτητες. οκιμή αντλίας της κεντρικής θέρμανσης ενεργοποίηση, απενεργοποίηση της αντλίας οκιμή κυκλοφορητή του ζεστού νερού χρήσης ενεργοποίηση, απενεργοποίηση της αντλίας οκιμή του τροφοδότη ενεργοποίηση, απενεργοποίηση του τροφοδότη Κατά τη διάρκεια της δοκιμής του τροφοδότη στην οθόνη θα εμφανίζεται κείμενο: ανοιχτές / κλειστές επαφές στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης. Αυτή πληροφορία είναι χρήσιμη για τη μέτρηση του χρόνου ενός πλήρους κύκλου του τροφοδότη, και του χρόνου εκκίνησης του τροφοδότη (για πόσο καιρό κατά την εκκίνηση δεν κλείνουν οι επαφές του αισθητήρα θέσης). Οι δυο μετρήσεις αυτές πρέπει να υπολογιστούν σύμφωνα με τον πρότυπο στη σελ. 6 και μετά να ρυθμίσετε ανάλογα τον Κύκλο του τροφοδότη και την Εκκίνηση του τροφοδότη. Έξοδος από τη δοκιμαστική λειτουργία: - απενεργοποιήστε και ξανά ενεργοποιήστε τη μονάδα ελέγχου με το κουμπί (ή με τον διακόπτη 0-1) Οδηγίες συντήρησης της μονάδας ελέγχου TITANIC 1S 4 9 Οδηγίες συντήρησης της μονάδας ελέγχου TITANIC 1S

5 14. Ισχύς της ταχύτητας Ισχύς της ταχύτητας Εξωτερική θερμοκρασία απενεργοποίησης 17. Επεξεργασία καιρού Ρύθμιση ΚΘ με Θε (εξωτερική θερμοκρασία) 18. Τύπος τροφοδότη κοχλίας/ έμβολο Ρυθμίζοντας την ισχύ της ταχύτητας 11 πρέπει να προγραμματίσετε την ισχύ (%) έτσι ώστε κατά την αύξηση της δύναμης να γίνεται αισθητή μόνο μια μικρή αλλαγή στροφών του ανεμιστήρα. εν ρυθμίζεται η ισχύς της ταχύτητας 12, διότι η ταχύτητα 12 διαθέσιμη για τους χρήστες σημαίνει πλήρης τάση παροχής ρεύματος (δεν υπάρχει έλεγχος φάσεων). Κάθε χρήστης έχει τη δυνατότητα να μειώσει τη μέγιστη ταχύτητα, π.χ. στο 11, τότε η μονάδα ελέγχου δεν θα λειτουργήσει με περισσότερη δύναμη απ' αυτήν που ρυθμίστηκε στο σέρβις. Με αυτή τη ρύθμιση των χαρακτηριστικών ο χρήστης ρυθμίζοντας την απόδοση του φυσητήρας από 1 έως 12 έχει διαθέσιμο όλο το φάσμα ταχυτήτων ανεμιστήρα. Ρυθμίστε την παράμετρο έτσι ώστε ο ανεμιστήρας να περιστρέφεται και να λειτουργεί ομαλά. Εάν ο ανεμιστήρας είναι εξοπλισμένος με ρυθμιστή ελκυσμού, αυτό πρέπει επίσης να λαμβάνεται υπόψη κατά τον καθορισμό της ελάχιστης ταχύτητας. Αν ο χρήστης επιλέξει την παράμετρο Απόδοση του φυσητήρα, ο ανεμιστήρας θα λειτουργεί με την ταχύτητα η οποία προγραμματίστηκε στην παράμετρο Ισχύς της ταχύτητας 1. Για την οδήγηση σύμφωνα με τον καιρό. Υπέρβαση αυτής της θερμοκρασίας θα προκαλέσει την απενεργοποίηση της αντλίας της κεντρικής θέρμανσης (ο κυκλοφορητής του ΖΝΧ λειτουργεί χωρίς αλλαγή). Κατά τη ρύθμιση της θερμοκρασίας του λέβητα σύμφωνα με την καιρική χαρακτηριστική. Η επιθυμητή θερμοκρασία ορίζεται βάσει τη μέτρηση της εξωτερικής θερμοκρασίας και την προγραμματισμένη καμπύλη θέρμανσης. Σ' αυτήν την παράμετρο προγραμματίζεται: Tz=-25 - η επιθυμητή θερμοκρασία λέβητα με την εξωτ. θερμοκρασία -25 C. Εργοστασιακή ρύθμιση: 72 C Tz =-15 - η επιθυμητή θερμοκρασία λέβητα με την εξωτ. θερμοκρασία -25 C. Εργοστασιακή ρύθμιση: 64 C Tz =-05 - η επιθυμητή θερμοκρασία λέβητα με την εξωτ. θερμοκρασία -25 C. Εργοστασιακή ρύθμιση: 56 C Tz =+05 - η επιθυμητή θερμοκρασία λέβητα με την εξωτ. θερμοκρασία -25 C. Εργοστασιακή ρύθμιση: 48 C Tz =+15 - η επιθυμητή θερμοκρασία λέβητα με την εξωτ. θερμοκρασία -25 C. Εργοστασιακή ρύθμιση: 40 C Επιλογή τον τύπο του τροφοδότη. Επιλέγοντας ένα διαφορετικό είδος τροφοδότη από αυτόν που στην πραγματικότητα υπάρχει στον λέβητα, θα προκαλέσουμε την μη λειτουργία του ελεγκτή και του λέβητα. Λέβητες με έμβολο τροφοδοσίας υποχρεωτικά πρέπει να περιέχουν έναν αισθητήρα θέσης τροφοδότη (ηλεκτρονόμος). Αλλαγή παραμέτρων εγκατάστασης της μονάδας ελέγχου Είσοδος στον προγραμματισμό των παραμέτρων εγκατάστασης: 1. Απενεργοποιούμε τη μονάδα ελέγχου με τον διακόπτη 2. Κρατώντας πατημένο το κουμπί P ενεργοποιούμε τη μονάδα ελέγχου με το κουμπί (ή τον διακόπτη παροχής ρεύματος 0-1) 2. Μετά την εμφάνιση της ένδειξης Προγραμματισμός αφήστε τα κουμπιά ελεύθερα Αφήνουμε ελεύθερα πρώτα το κουμπί και Τώρα εμφανίζεται η πρώτη από τις παραμέτρους για προγραμματισμό. Με κάθε επόμενο πάτημα του κουμπιού P περνάμε στην επόμενη παράμετρο. Όταν στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη: Κωδικός, πρέπει να εισάγετε τον κωδικό της εγκατάστασης Μετά την εισαγωγή του κωδικού με κάθε επόμενο πάτημα του κουμπιού P θα εμφανίζονται οι παράμετροι εγκατάστασης με τις προεπιλεγμένες τιμές. Με τα κουμπιά + και μπορείτε να αλλάξετε τις τιμές. Για να αποθηκεύσετε τυχόν αλλαγές πρέπει να πατήσετε το κουμπί για 6 δευτερόλεπτα. Θα ακολουθήσει η επανεκκίνηση της μονάδας ελέγχου με αποθηκευμένες αλλαγές. Περιγραφή παραμέτρων εγκατάστασης και η επιρροή τους στη λειτουργία του λέβητα Όνομα παραμέτρου 1. Επιλογή επιθυμητής θερμοκρασίας Περιγραφή Σ' αυτήν την παράμετρο ρυθμίζεται τύπος επιθυμητής θερμοκρασίας, σύμφωνα με την οποία θα λειτουργεί η μονάδα ελέγχου: μόνο ρύθμιση - ρύθμιση της θερμοκρασίας λέβητα σύμφωνα με την τιμή προγραμματισμένη στον παράμετρο Ρύθμιση λέβητα ρύθμιση+ζώνες - ρύθμιση της θερμοκρασίας λέβητα σύμφωνα με την τιμή προγραμματισμένη στην παράμετρο Ρύθμιση λέβητα +/ καταλλήλως ρυθμισμένες προσαρμογές στις παραμέτρους ιόρθωση της κεντρικής θέρμανσης και ιόρθωση του ζεστού νερού χρήσης με συγκεκριμένες ώρες ενεργοποίησης αλλαγών - Χρόνος ενεργοποίησης ζώνης καιρική ρύθμιση - ρύθμιση θερμοκρασίας λέβητα σύμφωνα με την καιρική χαρακτηριστική. Η επιθυμητή θερμοκρασία του λέβητα ορίζεται βάσει τη μέτρηση της εξωτερικής θερμοκρασίας και τη προγραμματισμένη καμπύλη θέρμανσης.. καιρική ρύθμιση+ζώνες ρύθμιση θερμοκρασίας λέβητα σύμφωνα με την καιρική χαρακτηριστική. Η επιθυμητή θερμοκρασία του λέβητα ορίζεται βάσει τη μέτρηση της εξωτερικής θερμοκρασίας και τη προγραμματισμένη καμπύλη θέρμανσης. Έτσι υπολογισμένη επιθυμητή θερμοκρασία αλλάζει βάσει τις καταλλήλως ρυθμισμένες προσαρμογές της θερμοκρασίας στις παραμέτρους ιόρθωση της κεντρικής θέρμανσης και ιόρθωση του ζεστού νερού χρήσης με συγκεκριμένες ώρες ενεργοποίησης αλλαγών - Χρόνος ενεργοποίησης ζώνης Οδηγίες συντήρησης της μονάδας ελέγχου TITANIC 1S 8 5 Οδηγίες συντήρησης της μονάδας ελέγχου TITANIC 1S

6 2. Περιορισμός της ελάχιστης ρύθμισης 3. Κύκλος τροφοδοσίας 4. Εκκίνηση τροφοδότη 5. Θερμοκρασία απενεργοποίησης της μονάδας ελέγχου 6. Χρόνος μέχρι την απενεργοποίηση της μονάδας ελέγχου 7. Υστέρηση λέβητα 8. Ασφάλεια δεξαμενής 9. Αισθητήρας δεξαμενής 10. Χρόνος τροφοδοσίας κατά τη διάρκεια βλάβης Τροφοδοσίες κατά τη διάρκεια βλάβης Η ελάχιστη επιθυμητή θερμοκρασία που μπορεί να προγραμματίσει ο χρήστης. Η παράμετρος αυτή ορίζει επίσης την θερμοκρασία, κάτω από την οποία δεν μπορεί να κατέβει ο λέβητας κατά τη διάρκεια της λειτουργίας με θερμοστάτη δωματίου ή με απομακρυσμένο πίνακα ελέγχου. Είναι ο χρόνος που χρειάζεται για τον έλεγχο της θέσης του εμβόλου - τροφοδότη. Μια πλήρης περιστροφή του τροφοδότη από την αρχική θέση μέχρι και την αρχική θέση δεν μπορεί να υπερβαίνει το χρόνο ορισμένο σε αυτήν την παράμετρο. Ο χρόνος κύκλου πρέπει να οριστεί ως 1,3-1,7 "πραγματικού χρόνου κύκλου τροφοδοσίας" - πλήρης περιστροφής. Αν ο πραγματικός χρόνος του κύκλου θα υπερβεί την προγραμματισμένη τιμή της παραμέτρου ο ελεγκτής θα απενεργοποιήσει τον τροφοδότη και τον φυσητήρα, θα δείξει το συναγερμό κολλήματος του εμβόλου και θα ενεργοποιήσει τις αντλίες της κεντρική θέρμανσης και του ζεστού νερού χρήσης. Έλεγχος κολλήματος του εμβόλου τροφοδοσίας στην αρχική του θέση. Εάν μετά το χρόνο προγραμματισμένο σε αυτήν την παράμετρο δεν θα ανοίξουν επαφές του αισθητήρα θέσης, η μονάδα ελέγχου θα απενεργοποιήσει τον τροφοδότη και τον φυσητήρα, θα δείξει το συναγερμό κολλήματος του εμβόλου και θα ενεργοποιήσει τις αντλίες της ΚΘ και του ΖΝΧ. Πειραματικά προγραμματίστε την παράμετρο σε περίπου 0,2-0,5 x "πραγματικού χρόνου κύκλου του τροφοδότη". Όταν η θερμοκρασία του λέβητα πέσει κάτω από αυτή την τιμή αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση χρόνου προγραμματισμένου στην παράμετρο Χρόνος μέχρι την απενεργοποίηση της μονάδας ελέγχου Εάν η θερμοκρασία του λέβητα θα είναι χαμηλότερη από την τιμή που έχει οριστεί από τον κατασκευαστή κατά το χρόνο προγραμματισμένο σε αυτήν την παράμετρο ο λέβητας πηγαίνει στο πρόγραμμα "ΣΤΑΜΑΤΗΜΑ". ιαφορά μεταξύ την μετάβαση του λέβητα μεταξύ τη φάση "ΘΕΡΜΑΝΣΗ" και " ΙΑΤΗΡΗΣΗ". Επιλογή τύπου της ασφάλειας της δεξαμενής. Ο ψηφιακός αισθητήρας ή θερμοστάτης δυο καταστάσεων κανονικά κλειστές επαφές, μετά το πέρασμα της κρίσιμης θερμοκρασίας του τροφοδότη ανοιχτές επαφές. Εάν ο τροφοδότης φθάσει τη θερμοκρασία ορισμένη σε αυτήν την παράμετρο θα ενεργοποιηθεί ο τροφοδότης για Χρόνο τροφοδοσίας και θα σταματήσει ο φυσητήρας και θα ενεργοποιηθούν οι αντλίες. Προσοχή! Θέτοντας αυτήν την παράμετρο στην "απενεργοποίηση" απενεργοποιείτε την προστασία του τροφοδότη από την επιστροφή θερμότητας από το θάλαμο καύσης. Τότε μπορεί να λειτουργήσει η μονάδα ελέγχου χωρίς τον αισθητήρα λέβητα (σε ορισμένους λέβητες δε χρησιμοποιούνται αισθητήρες θερμοκρασίας δεξαμενής). Ο χρόνος ενεργοποίησης τροφοδοσίας (έκχυση καυσίμου) μετά το πέρας της κρίσιμης θερμοκρασίας τροφοδότη προγραμματισμένης στην παράμετρο Αισθητήρας δεξαμενής. Για έμβολο τροφοδοσίας αριθμός τροφοδοτικών κύκλων. Εάν μετά από 5 λεπτά η θερμοκρασία δεν πέσει επί 3 C ξανά ενεργοποιείται ο τροφοδότης για Χρόνο τροφοδοσίας κατά τη διάρκεια βλάβης. Μετά την ενεργοποίηση του συστήματος προστασίας της θερμοκρασίας του τροφοδότη η επανεκκίνηση της μονάδας ελέγχου στην κανονική λειτουργία δύναται μετά τη μείωση της θερμοκρασίας του τροφοδότη επί 3 C. Χειροκίνητη ακύρωση της κατάστασης βλάβης με το κουμπί Α. Οδηγίες συντήρησης της μονάδας ελέγχου TITANIC 1S Μετάβαση κατά την κάθοδο της ρύθμισης Για έμβολο τροφοδοσίας. 13. Πλεόνασμα ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ) Πλεόνασμα θερμ. λέβητα για την τροφοδοσία δεξαμενής του ΖΝΧ 14. Πορεία κυκλοφορητή μετά το σταμάτημα της θέρμανσης Αυτό ισχύει για την έκδοση της μονάδας ελέγχου με έμβολο τροφοδοσίας. Όταν ο ελεγκτής λειτουργεί στο πρόγραμμα ζωνών, μεταξύ των διαδοχικών ζωνών μπορεί να γίνεται μεγάλη αλλαγή θερμοκρασίας του λέβητα, πχ. στη ζώνη 1 η θερμοκρασία του λέβητα είναι 80 C και στην επόμενη ζώνη - 45 C. Για να μην σβήσει η φωτιά κατά την απότομη κάθοδο για παράδειγμα από 80 C έως 45 C, σε ορισμένους τύπους λεβήτων ορίζεται η βαθμιαία κάθοδος μέχρι την επιθυμητή θερμοκρασία (Ρυ - ρύθμισης υπολογισμένης). Όταν αυτή η παράμετρος έχει ρυθμιστεί στους 10 C, η θερμοκρασία του λέβητα από 80 C θα κατέβει πρώτα σε 70 C (θερμοκρασία του λέβητα θα κατέβει στους "70 C- Υστέρηση λέβητα επομένως ο ελεγκτής θα αυξήσει την θερμοκρασία του λέβητα στους 70 C), στο επόμενο βήμα η θερμοκρασία θα μειωθεί στους 60 C, μετά στους 50 C και τελικά στην επιθυμητή θερμοκρασία των 45 C. Εάν η κατασκευή του λέβητα δεν απαιτεί τέτοια βαθμιαία κάθοδο θερμοκρασίας, αυτή η παράμετρος πρέπει να ρυθμιστεί στην απενεργοποίηση (απενεργοποίηση της λειτουργίας της μετάβασης κατά την κάθοδο της ρύθμισης) Εάν ο ελεγκτής φορτώνει την δεξαμενή ΖΝΧ τότε η θερμοκρασία του λέβητα ορίζεται ως το άθροισμα των παραμέτρων Ρύθμιση ΖΝΧ και Πλεόνασμα ΖΝΧ. Απενεργοποίηση - απενεργοποίηση πλεονάσματος Εάν η επιθυμητή θερμοκρασία του ζεστού νερού χρήσης προγραμματισμένη στην παράμετρο Ρύθμιση ΖΝΧ θα είναι μεγαλύτερη από την επιθυμητή θερμοκρασία κεντρικής θέρμανσης (Ρύθμιση Ρχ ή πχ. προσαρμογές + / -) τότε κατά τη φόρτιση της δεξαμενής του ζεστού νερού χρήσης η θερμοκρασία του λέβητα θα ανέβει πάνω από την επιθυμητή θερμοκρασία - η αντλία της ΚΘ θα ενεργοποιείται για δύο λεπτά κάθε χρονικό διάστημα ορισμένο στην παράμετρο Χρόνος αποσύνδεσης αντλίας της ΚΘ για να μην αυξηθεί η θερμοκρασία στον κύκλωμα της κεντρικής θέρμανσης κατά τη φόρτωση της δεξαμενής του ΖΝΧ. Σύμφωνα με τις εργοστασιακές ρυθμίσεις η αντλία της κεντρικής θέρμανσης θα ενεργοποιείται για 2 λεπτά κάθε 5 λεπτά (ο χρόνος της αποσύνδεσης της αντλίας κεντρικής θέρμανσης εργοστασιακά ορίζεται σε 5 λεπτά). Εάν κατά τη φόρτωση της δεξαμενής η θερμοκρασία του κυκλώματος θα είναι πολύ χαμηλή, πρέπει να μειωθεί η παράμετρος Χρόνος αποσύνδεσης αντλίας της ΚΘ (τότε η αντλία θα ενεργοποιείται πιο συχνά για 2 λεπτά). Αυτή η παράμετρος καθορίζει πόσο καιρό η αντλία του ΖΝΧ λειτουργεί μετά την επίτευξη της επιθυμητής θερμοκρασίας στην δεξαμενή ΖΝΧ. Η λειτουργία αυτή σταθεροποιεί το σύστημα θέρμανσης, και είναι ιδιαίτερα σημαντική κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, αν ο λέβητας χρησιμοποιείται κυρίως για να θερμαίνει το νερό στην δεξαμενή ζεστού νερού χρήσης. Η μείωση αυτής της παραμέτρου στο 0 σημαίνει ότι δεν υπάρχει πορεία του κυκλοφορητή μετά το σταμάτημα της θέρμανσης. 7 Οδηγίες συντήρησης της μονάδας ελέγχου TITANIC 1S

IGNIS PELLET 35/65 [ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ] ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ-ΠΕΛΛΕΤ IGNIS 35/65 kw

IGNIS PELLET 35/65 [ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ] ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ-ΠΕΛΛΕΤ IGNIS 35/65 kw IGNIS PELLET 35/65 ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ-ΠΕΛΛΕΤ IGNIS 35/65 kw [ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ] Το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προϊόντος ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ-ΠΕΛΛΕΤ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού

Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού Σύστημα ρύθμισης R1 Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική τοποθεσία: www.wolf-heiztechnik.de Κωδ. είδους: 3062801_xxxx

Διαβάστε περισσότερα

www.thermogas.gr turbotec pro Balkon turbotec plus Balkon Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Επιτοίχιος λέβητας αερίου Για τον τεχνικό

www.thermogas.gr turbotec pro Balkon turbotec plus Balkon Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Επιτοίχιος λέβητας αερίου Για τον τεχνικό Για τον τεχνικό Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης turbotec pro Balkon turbotec plus Balkon 210 66 65 552 Επιτοίχιος λέβητας αερίου VUW GR 242/3-3B VUW GR 242/3-5B VUW GR 282/3-3B VUW GR 282/3-5B VUW

Διαβάστε περισσότερα

Ray. Εγχειρίδιο χρήστη και εγκατάστασης. Επιτοίχιος ηλεκτρικός λέβητας Εύρος ισχύος 6 28 kw Τρόπος λειτουργίας HDO, ισοθερμικός έλεγχος

Ray. Εγχειρίδιο χρήστη και εγκατάστασης. Επιτοίχιος ηλεκτρικός λέβητας Εύρος ισχύος 6 28 kw Τρόπος λειτουργίας HDO, ισοθερμικός έλεγχος Ray Εγχειρίδιο χρήστη και εγκατάστασης 6, 9, 12, 14, 18, 21, 24, 28 K έκδοση 13 Επιτοίχιος ηλεκτρικός λέβητας Εύρος ισχύος 6 28 kw Τρόπος λειτουργίας HDO, ισοθερμικός έλεγχος GR έκδοση Ray 6, 9, 12, 14,

Διαβάστε περισσότερα

ecomax 800, model P1 Ρυθμιστής λέβητα Έκδοση: L ΓΙΑ ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΕ ΚΟΧΛΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.

ecomax 800, model P1 Ρυθμιστής λέβητα Έκδοση: L ΓΙΑ ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΕ ΚΟΧΛΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1. Ρυθμιστής λέβητα ecomax 800, model P1 Έκδοση: L ΓΙΑ ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΕ ΚΟΧΛΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.0 MODULE PANEL APPLICABLE TO SOFTv06.11.031 v06.10.014

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΒΗΤΑ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΒΗΤΑ ÏÏ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΒΗΤΑ 1.1 Οδηγίες εγκατάστασης Μόνο ένας αρμόδιος επαγγελματίας τεχνικός θερμοϋδραυλικών συστημάτων θα πρέπει να εγκαθιστά συσκευές αερίων της Immergas. Η εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης Ελεγκτής χώρου Μονάδα χειρισμού RC35 Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά πριν από την έναρξη λειτουργίας και τις εργασίες συντήρησης 7 747 006 361-06/2007 GR Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού Πίνακας ρυθμίσεων R21

Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού Πίνακας ρυθμίσεων R21 Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού Πίνακας ρυθμίσεων R21 Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de WOLF Klima- und Heiztechnik GmbH Eduard-Haas-Str.

Διαβάστε περισσότερα

EKY / S ΣΕΙΡΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΕΒΗΤΕΣ Λέβητας με αυτόματη φόρτωση ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

EKY / S ΣΕΙΡΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΕΒΗΤΕΣ Λέβητας με αυτόματη φόρτωση ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ EKY / S ΣΕΙΡΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΕΒΗΤΕΣ Λέβητας με αυτόματη φόρτωση ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προειδοποιήσεις ασφαλείας.3 EKY / S 25-100 Τεχνικές Προδιαγραφές Πίνακας...5 EKY / S 125P-250P

Διαβάστε περισσότερα

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX 1. Σηµαντικές Προειδοποιήσεις MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Μετά την αφαίρεση της συσκευασίας να γίνεται πάντα έλεγχος για την πληρότητα της παράδοσης, ενώ σε περίπτωση ελαττωµάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης λέβητα

Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης λέβητα 1 BLACK STAR και WOODY Λέβητες καύσης pellets Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης λέβητα Κατάσταση Μάιος 2011 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΤΥΠΟΙ ΛΕΒΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ... 3 3. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΒΗΤΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΜΕ PELLET MILENA ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Αγαπητέ Πελάτη, Θα θέλαµε να Σας ευχαριστήσουµε για την προτίµησή σας να αποκτήσετε λέβητα της δικής µας κατασκευής. Είµαστε βέβαιοι ότι σας

Διαβάστε περισσότερα

Panther 24 KTV / 24 KOV / 28 KTV

Panther 24 KTV / 24 KOV / 28 KTV Panther 24 KTV / 24 KOV / 28 KTV O αύξον αριθμός του λέβητα φαίνεται στη πλακέτα που είναι τοποθετημένη στο πίσω μέρος του πίνακα ελέγχου. Ο πίνακας ελέγχου είναι προσβάσιμος εφόσον αφαιρεθεί το μπροστινό

Διαβάστε περισσότερα

Καλώς ορίσατε στο κόσμο του

Καλώς ορίσατε στο κόσμο του Καλώς ορίσατε στο κόσμο του Κρατάτε στα χέρια σας το εγχειρίδιο του ελεγκτή θερμοκρασιών ζεστού νερού χρήσης. Με απλά λόγια και παραδείγματα, θα προσπαθήσουμε να σας παρουσιάσουμε τις κυριότερες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΜΕ PELLET AQUOS ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Αγαπητέ Πελάτη, Θα θέλαµε να Σας ευχαριστήσουµε για την προτίµησή σας να αποκτήσετε λέβητα της δικής µας κατασκευής. Είµαστε βέβαιοι ότι σας έχουµε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης για τον τεχνικό Logamatic RC200

Οδηγίες εγκατάστασης για τον τεχνικό Logamatic RC200 Μονάδα χειρισμού EMS plus 6 720 807 337-00.1O Οδηγίες εγκατάστασης για τον τεχνικό Logamatic RC200 6 720 807 355 (2013/06) Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Καυστήρες αερίου... 2-28. Instrukcja obsługi Dla instalatora specjalisty Palniki gazowe... 29-55

Καυστήρες αερίου... 2-28. Instrukcja obsługi Dla instalatora specjalisty Palniki gazowe... 29-55 VG 2.120 D VG 2.160 D VG 2.210 D Βιβλίο Χρήσης Για τον ειδικευμένο τεχνικό εγκατάστασης Καυστήρες αερίου... 2-28 Instrukcja obsługi Dla instalatora specjalisty Palniki gazowe... 29-55 gr pl ru, es... 4200

Διαβάστε περισσότερα

6303 1365 04/2003 GR Για τον ειδικό. Οδηγίες συντήρησης. Ταµπλό ρύθµισης Logamatic 4211. Παρακαλούµε να διαβαστεί µε προσοχή πριν από την λειτουργία

6303 1365 04/2003 GR Για τον ειδικό. Οδηγίες συντήρησης. Ταµπλό ρύθµισης Logamatic 4211. Παρακαλούµε να διαβαστεί µε προσοχή πριν από την λειτουργία 6303 1365 04/2003 GR Για τον ειδικό Οδηγίες συντήρησης Ταµπλό ρύθµισης Logamatic 4211 Παρακαλούµε να διαβαστεί µε προσοχή πριν από την λειτουργία Πρόλογος Η συσκευή συµµορφώνεται µε τις βασικές απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ... σελ. 64 2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... σελ. 69 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... σελ. 80 4 ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... σελ. 84 FORMAT DGT - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΧΗ Πριν γίνει

Διαβάστε περισσότερα

Επίτοιχος Λέβητας αερίου, Κλειστού θαλάμου καύσης. με ηλεκτρονική ανάφλεξη και. στιγμιαίας παραγωγή ζεστού νερού χρήσης. και ανοξείδωτο μικρό μπόιλερ

Επίτοιχος Λέβητας αερίου, Κλειστού θαλάμου καύσης. με ηλεκτρονική ανάφλεξη και. στιγμιαίας παραγωγή ζεστού νερού χρήσης. και ανοξείδωτο μικρό μπόιλερ Επίτοιχος Λέβητας αερίου, Κλειστού θαλάμου καύσης με ηλεκτρονική ανάφλεξη και στιγμιαίας παραγωγή ζεστού νερού χρήσης και ανοξείδωτο μικρό μπόιλερ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΦΛΕΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

RinNOVA. Σημειώσεις για τη χρήση και Τεχνικές σημειώσεις για την εγκατάσταση

RinNOVA. Σημειώσεις για τη χρήση και Τεχνικές σημειώσεις για την εγκατάσταση RinNOVA Σημειώσεις για τη χρήση και Τεχνικές σημειώσεις για την εγκατάσταση Συγχαρητήρια για την επιλογή σας. WARNING Ο λέβητάς σας είναι αρθρωτός με ηλεκτρονική ρύθμιση και άναμμα. υψηλής απόδοσης με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΤΗ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΡ. DGB-160MES/200MES/250MES/300MES/350MES

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΤΗ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΡ. DGB-160MES/200MES/250MES/300MES/350MES ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΤΗ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΡ. DGB-160MES/200MES/250MES/300MES/350MES Γενική Περιγραφή Μοντέλο Αρ. DGB-160MES/200MES Απαγωγός των αερίων της καύσης Αγωγός παροχής αέρα Ανακουφιστική βαλβίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΤΥΠΟΥ (ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΔΩΜΑΤΙΟΥ)

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΤΥΠΟΥ (ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΔΩΜΑΤΙΟΥ) ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΤΥΠΟΥ (ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΔΩΜΑΤΙΟΥ) Μέσα θα βρείτε πολλές χρήσιμες συμβουλές για το πώς να χρησιμοποιήσετε και να συντηρήσετε σωστά το κλιματιστικό. Μια μικρή προληπτική φροντίδα από την

Διαβάστε περισσότερα

BINOVA (M297.24CM/...)

BINOVA (M297.24CM/...) BINOV (M297.24CM/...) 1 ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ Συσκευή κατηγορίας: II2H3B/P Χώρα προορισμού: Η συσκευή αυτή είναι συμβατή με τις ακόλουθες Ευρωπαϊκές Οδηγίες: Οδηγία Αερίου 2009/142/ΕΚ Οδηγία Αποδόσεων 92/42/ΕΟΚ Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΡΑΝΤ ΑΒΕΕ, ΦΑΛΗΡΟΥ 5, 18543 ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΤΗΛ. 2104212350, 2104212360, ΦΑΞ 2104200036 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 3 ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 5 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΛOYKA" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. Πέλλετ καύσιμο από βιομάζα βιοκαύσιμο

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ ΛOYKA ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. Πέλλετ καύσιμο από βιομάζα βιοκαύσιμο ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΛOYKA" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Πέλλετ καύσιμο από βιομάζα βιοκαύσιμο 1 Οι συσκευές θέρμανσης (εφεξής "σόμπες") της εταιρίας ALFA PLAM (εφεξής ALFA PLAM) κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ K ENERGY MENSA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ

ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ K ENERGY MENSA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ K ENERGY MENSA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ Περιεχόμενα Λέβητας Στερεών Καύσιμων MENSA Σελ. 1 Γενικές υποδείξεις ασφάλειας 3 2 Γενική περιγραφή 3 3 Τεχνική περιγραφή 5 4 Τύποι

Διαβάστε περισσότερα

Επίτοιχος Λέβητας αερίου, Κλειστού θαλάμου καύσης. με ηλεκτρονική ανάφλεξη και. ρύθμιση της φλόγας

Επίτοιχος Λέβητας αερίου, Κλειστού θαλάμου καύσης. με ηλεκτρονική ανάφλεξη και. ρύθμιση της φλόγας Επίτοιχος Λέβητας αερίου, Κλειστού θαλάμου καύσης με ηλεκτρονική ανάφλεξη και ρύθμιση της φλόγας ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΦΛΕΞΗ ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΜΟΝΤΈΛΑ FTXS35K2V1B FTXS42K2V1B FTXS50K2V1B FTXS35K3V1B FTXS42K3V1B FTXS50K3V1B Χαρακτηριστικά Για την άνεσή σας και την εξοικονόμηση ενέργειας ΕΞΥΠΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδ. Επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης BRAVA SLIM HE ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗΣ. Fonderie SIME S.p.A. 6322791-05/2014 - R0

Κωδ. Επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης BRAVA SLIM HE ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗΣ. Fonderie SIME S.p.A. 6322791-05/2014 - R0 Κωδ. Επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης BRAVA SLIM HE ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗΣ EL Fonderie SIME S.p.A. 6322791-05/2014 - R0 ΓΚΆΜΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΩΔΙΚΟΣ Brava Slim HE 25 - (G20) 8112250 Brava Slim HE

Διαβάστε περισσότερα