Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Της μονάδας ελέγχου λέβητα κεντρικής θέρμανσης με κοχλία/ έμβολο τροφοδοσίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Της μονάδας ελέγχου λέβητα κεντρικής θέρμανσης με κοχλία/ έμβολο τροφοδοσίας"

Transcript

1 Σύνδεση αισθητήρα εξωτερικής θερμοκρασίας Η μονάδα ελέγχου TITANIC είναι εξοπλισμένη με έξοδο για σύνδεση ενός αισθητήρα εξωτερικής θερμοκρασίας της εταιρίας PPHU "ProND". Τον αισθητήρα μπορείτε να τον αγοράσετε από τον κατασκευαστή του λέβητα, διανομέα ή παραγγέλλοντας στην εταιρεία PPHU "ProND". Εγκατάσταση του αισθητήρα εξωτερικής θερμοκρασίας. 1. Αφαιρέστε το περίβλημα. 2. Στην υπογεγραμμένη υποδοχή "Αισθητήρας καιρού" βιδώστε τον αισθητήρα της εξωτερικής θερμοκρασίας. 3. Περάστε το καλώδιο μέσα από την τομή στο πίσω μέρος της μονάδας ελέγχου. 4. Ξαναβιδώστε τη μονάδα ελέγχου. 5. Για να χρησιμοποιήσετε τον εγκαταστημένο αισθητήρα καιρού ρυθμίστε την κατάλληλη επιθυμητή θερμοκρασία στην παράμετρο Επιλογή επιθυμητής θερμοκρασίας. Κατασκευαστής της μονάδας ελέγχου: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo - Usługowe ProND ul. Kręta 2, Łęka Opatowska τηλ./φαξ κινητό ή Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Της μονάδας ελέγχου λέβητα κεντρικής θέρμανσης με κοχλία/ έμβολο τροφοδοσίας Στην πλακέτα τυπωμένων κυκλωμάτων έχει εγκατασταθεί μια κυτταρική μπαταρία λιθίου CR2032 για την εφεδρική μνήμη του ρολόι. Η αντικατάσταση μπαταριών πρέπει να γίνεται μόνον από την ειδική υπηρεσία σε περίπτωση ανάγκης δηλ. όταν υπάρχουν προβλήματα με το ρολόι. Υποδοχή για σύνδεση του απομακρυσμένου ελέγχου (τηλεχειρισμός) της εταιρίας ProND π.χ. PILOT R Συνδετήρας για σύνδεση του θερμοστάτη δωματίου Συνδετήρας του αισθητήρα θερμοκρασίας δεξαμενής / τροφοδότη Συνδετήρας του αισθητήρα θερμοκρασίας δεξαμενής ζεστού νερού χρήσης (θερμοσίφωνας) Συνδετήρας του αισθητήρα θερμοκρασίας λέβητα κεντρικής θέρμανσης Αφορά την έκδοση της μονάδας ελέγχου με υποδοχές στον εξωτερικό περίβλημα Κατά τη σύνδεση αισθητήρων πολύ σημαντική είναι η πολικότητα σύνδεσης!!! Στον αυτοκόλλητο κάτω από τους συνδετήρες περιγράφονται τα χρώματα των φλεβών. Αν έχετε απορίες ή οποιαδήποτε λειτουργικά προβλήματα, παρακαλούμε να επικοινωνήστε με τον τοπικό διανομέα. PPHU ProND, ul. Kręta 2, Łęka Opatowska, tel./fax , lub ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ Ο ΗΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ: τεχνικά χαρακτηριστικά, συνθήκες λειτουργίας, λειτουργικό σύστημα, παράμετροι εγκατάστασης και η περιγραφή τους δοκιμαστική λειτουργία εξόδων και αισθητήρων, Στο σετ περιλαμβάνονται και ΟΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Έκδοση του λογισμικού από: 6.14 Οδηγίες συντήρησης της μονάδας ελέγχου TITANIC 1S 12 1 Οδηγίες συντήρησης της μονάδας ελέγχου TITANIC 1S

2 Τεχνικά χαρακτηριστικά Τάση λειτουργίας ~230 V; 50 Hz Ασφάλεια - γρήγορες ασφάλειες 6,3A / ~230 V Αισθητήρας θερμοκρασίας λέβητα, τροφοδότη, ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ) DS18B20 Ηλεκτρική κατανάλωση (μόνο της μονάδας ελέγχου) do 5 W είκτης προστασίας από την πλευρά της μονάδας ελέγχου IP 62 Εύρος μέτρησης θερμοκρασίας C Ικανότητα παροχής ρεύματος της αντλίας κεντρικής θέρμανσης (ΚΘ) ~230V; έξοδος ρελέ με κύκλωμα RC 250 W του κυκλοφορητή (αντλία) ζεστού νερού χρήσης ~230V; έξοδος ρελέ με 250 W κύκλωμα RC του φυσητήρα ~230V; έξοδος ημιαγωγού με κύκλωμα RC 250 W του τροφοδότη ~230V; έξοδος ημιαγωγού με κύκλωμα RC 250 W Το μέγιστο συνολικό ρεύμα εξόδου 6 A Η θερμοκρασία ενεργοποίησης του θερμοστάτη εκτάκτου ανάγκης του εξοπλισμού εξωτερικού/ εσωτερικού ~90/~94 C του προγράμματος 93 C Η θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια λειτουργίας της μονάδας 5 45 C ελέγχου Η μέγιστη υγρασία περιβάλλοντος 75 % Ενεργοποίηση της αντλίας σε χαμηλές θερμοκρασίες κάτω από 5 C Ενεργοποίηση της αντλίας κάθε 14 μέρες για 1 λεπτό - αυτή κίνηση αποτρέπει την προσκόλληση της αντλίας μετά τη θερμαντική περίοδο (εφόσον η μονάδα ελέγχου παραμένει ενεργοποιημένη). Ασφάλεια χρήσης 1. Σε περίπτωση που επιχειρείτε να συνδέσετε (αποσυνδέσετε) οποιαδήποτε συσκευή με τη μονάδα ελέγχου, πρώτα πρέπει να αποσυνδέσετε την πρίζα από την παροχή ρεύματος. Ο διακόπτης της μονάδας ελέγχου δεν αποσυνδέει την τάση από τις εξόδους και από το ηλεκτρονικό κύκλωμα. 2. Για λόγους ασφάλειας χρήσης του ελεγκτή και των ελεγχόμενων απ' αυτόν συσκευών η μονάδα ελέγχου πρέπει να συνδεθεί με γειωμένη παροχή ρεύματος. Η χρήση πρίζας χωρίς την προστατευτική γείωση μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία. 3. Καλώδια δεν πρέπει να αγγίζουν ούτε το υδροθάλαμο ούτε την καμινάδα. 4. Η μονάδα ελέγχου δεν μπορεί να είναι εκτεθειμένη σε νερό ή υπερβολική υγρασία, η οποία εντός του περιβλήματος προκαλεί τη συμπύκνωση του ατμού (πχ. ξαφνικές αλλαγές θερμοκρασίας), και σε υψηλές θερμοκρασίες (πάνω από 45 C). Ο ελεγκτής δεν πρέπει να τοποθετείται επίσης πάνω από πόρτα ή άλλα μέρη του θαλάμου του λέβητα της κεντρικής θέρμανσης, τα οποία φτάνουν σε υψηλή θερμοκρασία. 5. Σε περίπτωση αμφιβολιών σχετικά με την εγκατάσταση ή λειτουργία της μονάδας ελέγχου παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τον κατασκευαστή του ελεγκτή ή άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. 6. Κατά τη διάρκεια καταιγίδας πρέπει να αποσυνδέσετε τη μονάδα ελέγχου, βγάζοντας την πρίζα από την παροχή ρεύματος. 7. Όταν δεν υπάρχει τάση (ή σε περίπτωση που η μονάδα έλεγχου θα αποσυνδεθεί από την παροχή ρεύματος λόγω καταιγίδας) - και ο λέβητας είναι καυτός πρέπει να προσέξετε να μη βράσει το νερό στον λέβητα. 8. Η μονάδα ελέγχου δεν αποτελεί το τελικό στοιχείο ασφάλειας. Σε συστήματα, οπού μπορεί να προκληθεί ζημιά λόγω βλάβης της μονάδας ελέγχου, πρέπει να χρησιμοποιηθεί και πρόσθετη ασφάλεια. Σε συστήματα που απαιτούν τη συνεχή λειτουργία - η εγκατάσταση και το σύστημα διεύθυνσης πρέπει να σχεδιαστούν έτσι ώστε να επιτρέπεται η λειτουργία ολόκληρου συστήματος χωρίς τη χρήση της μονάδας ελέγχου (καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης - βλάβη ελεγκτή). Οδηγίες συντήρησης της μονάδας ελέγχου TITANIC 1S 2 Σύνδεση του θερμοστάτη δωματίου Με τη μονάδα ελέγχου TITANIC μπορεί να συνδεθεί ένας θερμοστάτης δωματίου οποιουδήποτε κατασκευαστή (ελεγκτής δωματίου) που είναι εξοπλισμένος με ένα έξοδο ρελέ ημιαγωγού ή με έναν πίνακα ελέγχου, όπως το PILOT R (δύο αυτές συσκευές δεν μπορούν να λειτουργούν την ίδια στιγμή). Σύνδεση του θερμοστάτη: Αποσυνδέστε τη μονάδα ελέγχου από την παροχή ρεύματος. Ξεβιδώστε το περίβλημα. Βιδώστε στην υπογεγραμμένη υποδοχή "Θερμοστάτης δωματίου" στη μονάδα ελέγχου TITANIC 2 φλέβες καλωδίου. Στο περίβλημα βρίσκεται μια τομή και πρέπει σ' αυτό το σημείο να κόψετε το αυτοκόλλητο για να μπορείτε να βιδώσετε το περίβλημα της μονάδας. Βιδώστε την άλλη πλευρά των καλωδίων στις κατάλληλες υποδοχές στο θερμοστάτη Θερμοκρασία δωματίου χαμηλότερη από την ορισμένη στο θερμοστάτη - ανοιχτές επαφές του θερμοστάτη δωματίου. Η θερμοκρασία δωματίου έφτασε την επιθυμητή - κλειστές επαφές του θερμοστάτη δωμάτιο TITANIC Υπογεγραμμένη υποδοχή στη μονάδα ελέγχου TITA- NIC για τη σύνδεση του θερμοστάτη χώρου Επαφές θερμοστάτη Καλώδιο 2 φλέβων Θερμοστάτης δωματίου Σύνδεση απομακρυσμένο πίνακα ελέγχου (τηλεχειριστηρίου) Για να συνδέσετε το τηλεχειριστήριο χρησιμοποιήστε τις μεσαίες τέσσερεις γραμμές εξερχόμενες από τη μονάδα ελέγχου. Η σύνδεση άλλων γραμμών μπορεί να προκαλέσει βλάβη στον ελεγκτή. Για τη σύνδεση πρέπει να χρησιμοποιήσετε τις συνδετήρες RJ12 σφιγμένες στο τηλεφωνικό στρογγυλό ή επίπεδο καλώδιο τεσσάρων φλεβών. Το καλώδιο και οι συνδετήρες πάνω του σφιγμένες περιλαμβάνονται σε κάθε σετ πίνακα ελέγχου. Ξεβιδώστε το περίβλημα του ελεγκτή. Στην υποδοχή RJ12 βάλτε το καλώδιο με σφιγμένο τον συνδετήρα RJ12. Περάστε το καλώδιο μέσα από την τομή στο πίσω μέρος της μονάδας ελέγχου. Το μήκος καλωδίου που συνδέει τη μονάδα ελέγχου με τον πίνακα ελέγχου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 100 μέτρα. Αν χρειάζεται να συνδέσετε τον πίνακα ελέγχου με καλώδιο μεγαλύτερο των 100 μέτρων πρέπει να αγοράσετε μια ειδική έκδοση του απομακρυσμένου πίνακα ελέγχου με υποδοχή DC για εξωτερικό προσαρμογέα (με τον προσαρμογέα η μετάδοση μέχρι και 200 m). TITANIC Υποδοχή RJ12 στη μονάδα 4 μεσαίες φλέβες Συνδετήρας RJ12 σφιγμένος στο καλώδιο Υποδοχή RJ12 στον πίνακα Καλώδιο 4 φλεβών. COM 11 Οδηγίες συντήρησης της μονάδας ελέγχου TITANIC 1S NC Πίνακας ελέγχους της εταιρίας "ProND" π.χ. PILOT R

3 Εγκατάσταση της μονάδας ελέγχου στον λέβητα Ειδικός πίνακας ελέγχου με συνδετήρες επιτρέπει την εγκατάσταση του ελεγκτή σε οριζόντια ή κάθετη θέση - για να το κάνετε πρέπει να γυρίσετε τον πίνακα κατά 180 μοίρες. Τραβήξτε τον πίνακα έξω από το περίβλημα χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε μαχαίρι, βάζοντας το σε μια πλευρά του πίνακα τραβήξτε απαλά τον πίνακα από το περίβλημα. Γυρίστε τον πίνακα κατά 180 μοιρών και τοποθετήστε το ξανά στο περίβλημα. ιαστάσεις της τρύπας για τον πίνακα: mm x 57,5-58,5 mm Ειδικοί συνδετήρες για εύκολη αφαίρεση Κάθετη τοποθέτηση της μονάδας έλεγχου: - στην πλευρική μόνωση του λέβητα κεντρικής θέρμανσης, - στην πλευρική μόνωση της δεξαμενής καυσίμου, - σε τοίχο δίπλα στο λέβητα κεντρικής θέρμανσης. Οδηγίες συντήρησης της μονάδας ελέγχου TITANIC 1S 10 Ταινία που συνδέει τον πίνακα ελέγχου με την εκτελεστική μονάδα Οριζόντια εγκατάσταση της μονάδας ελέγχου: - στην πάνω μόνωση του λέβητα κεντρικής θέρμανσης., - στην πάνω μόνωση της δεξαμενής καυσίμου, - σε ράφι δίπλα στο λέβητα κεντρικής θέρμανσης. Κατανομή των στοιχείων στο πίσω μέρος της μονάδας ελέγχου ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ. ΤΡΟΦΟ ΟΤΗ ΦΥΣΗΤΗΡΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ - θερμοσίφωνα ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ WTA-F 6,3 A/250V ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΟ ΟΤΗ / ΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΟ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ PILOT R ή ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ και ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ Στο περίβλημα βρίσκεται μια τομή και πρέπει να κόψετε το αυτοκόλλητο για τη σύνδεση εξωτερικών αισθητήρων Έξοδος chinch στον αισθητήρα θέσης τροφοδότη (ηλεκτρονόμος) αφορά τροφοδότη έμβολο / ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΕΞΑΜΕΝΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ - ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ ΚΑΛΩ ΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 230V / 50Hz ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΛΕΒΗΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ ΛΕΒΗΤΑ ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ στους 90 C Παράμετροι ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ της μονάδας ελέγχου TITANIC για λέβητα με κοχλία/ έμβολο τροφοδοσίας Όνομα παραμέτρου 1. Επιλογή επιθυμητής θερμοκρασίας 2. Περιορισμός της ελάχιστης ρύθμισης Εργοστασιακ ή ρύθμιση κατασκευαστ ή της μονάδας ελέγχου μόνο ρύθμιση Ρύθμιση προτεινόμεν η από τον κατασκευαστ ή του λέβητα Εύρος παραμέτρων μόνο ρύθμιση; ρύθμιση +ζώνες; καιρική ρύθμιση καιρική ρύθμιση + ζώνες 3. Κύκλος τροφοδοσίας 8[s] 5[s] 20[min] 59[s] 4. Εκκίνηση τροφοδότη 2[s] 1 59[s] 5. Θερμοκρασία απενεργοποίησης της μονάδας ελέγχου 6. Χρόνος μέχρι την απενεργοποίηση της μονάδας ελέγχου 28 απενεργ C [min] 7. Υστέρηση λέβητα C 9. Αισθητήρας δεξαμενής C απενεργ. 10. Χρόνος τροφοδοσίας κατά τη διάρκεια βλάβης 11. Μετάβαση κατά την κάθοδο της ρύθμισης [min] 15 απενεργ C 12. Πλεόνασμα ζεστού νερού χρήσης 5 απενεργ C 13. Πορεία κυκλοφορητή μετά το σταμάτημα της θέρμανσης [min] 14. Ισχύς της ταχύτητας % 15. Ισχύς της ταχύτητας % 16. Εξωτερική θερμοκρασία απενεργοποίησης 17. Επεξεργασία καιρού Ρύθμιση κεντρικής θέρμανσης με εξωτερική θερμοκρασία πχ C 8. Ασφάλεια δεξαμενής αισθητήρας Αισθητήρας, θερμοστάτης Τροφοδοσίες κατά τη διάρκεια βλάβης δόσεις C απενεργοπ οίησε απενεργ -25; -15; -5; +5; ; 64; 56; 48; Τύπος τροφοδότη κοχλίας κοχλίας; έμβολο 3 Οδηγίες συντήρησης της μονάδας ελέγχου TITANIC 1S

4 Προορισμός και δυνατότητες της μονάδας ελέγχου TITANIC Η μονάδα ελέγχου TITANIC προορίζεται για τον έλεγχο λειτουργίας λεβήτων με κοχλία ή έμβολο τροφοδοσίας καυσίμων. Η διαδικασία ελέγχου πραγματοποιείται μέσω μέτρησης της θερμοκρασίας νερού στον λέβητα κεντρικής θέρμανσης καθώς και μέσω κατάλληλης διεύθυνσης της διαδικασίας καύσης στον λέβητα, χωρίς να σταματήσει η καύση. Η μονάδα ελέγχου διευθύνει τη λειτουργία: του τροφοδότη, του φυσητήρα, της αντλίας κεντρικής θέρμανσης, του κυκλοφορητή του ζεστού νερού χρήσης. Η ισχύς του ανεμιστήρα ρυθμίζεται ομαλά, πράγμα που επιτρέπει τον περιορισμό της ποσότητας του αέρα που παρέχεται κατά τη διάρκεια της καύσης. Με τη μονάδα ελέγχου μπορεί να συνδεθεί ένας θερμοστάτης δωματίου ή ένας απομακρυσμένος πίνακας ελέγχου (τηλεχειριστήριο) (πχ. PILOR R), ο οποίος διευκολύνει τη διατήρηση ορισμένης θερμοκρασίας στο δωμάτιο. Με αυτόν τον τρόπο αυξάνεται η άνεση χρήσης της μονάδας ελέγχου. Η μονάδα ελέγχου είναι εξοπλισμένη με: έναν αισθητήρα θερμοκρασίας του λέβητα κεντρικής θέρμανσης (ΚΘ), έναν αισθητήρα θερμοκρασία του τροφοδότη - προστατεύει τον λέβητα από την επιστροφή θερμότητας προς τον τροφοδότη, έναν αισθητήρα της δεξαμενής ζεστού νερού χρήσης, έναν θερμοστάτη του λέβητα 90 C - προστασία του λέβητα από την αύξηση θερμοκρασίας πάνω από 90 C. Ο ελεγκτής ελέγχει τη λειτουργία των αντλιών της κεντρικής θέρμανσης (ΚΘ) και του ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ) με τέσσερα προγράμματα: λειτουργία χωρίς την αντλία του ζεστού νερού χρήσης χειμώνας άνοιξη/ καλοκαίρι (προτεραιότητα - ζεστό νερό χρήσης) καλοκαίρι. Η χρήση του ημιαγωγού στη διεύθυνση του τροφοδότη αυξάνει την αξιοπιστία της διεύθυνσης κινητήρα του τροφοδότη. Λειτουργικό σύστημα της μονάδας ελέγχου TITANIC οκιμαστική λειτουργία εξόδων και αισθητήρων Μετά την εγκατάσταση της μονάδας ελέγχου στο λέβητα και τη σύνδεση όλων των συσκευών εξόδου και των αισθητήρων, πρέπει να γίνει έλεγχος της σύνδεσης και της λειτουργίας των αισθητήρων. Σε αυτήν τη λειτουργία ελέγχεται επίσης η ταχύτητα του φυσητήρα για κάθε ρυθμιζόμενη ταχύτητα. Εάν δεν φαίνονται οι αλλαγές ταχύτητας του ανεμιστήρα ενώ αλλάζετε την ταχύτητα από 1 έως 12, πρέπει να διορθώσετε τις παραμέτρους: Ισχύς της ταχύτητας 11 και Ισχύς της ταχύτητας 1. Η λειτουργία αυτή χρησιμοποιείται και κατά τη διάρκεια του σέρβις της μονάδας ελέγχου. Είσοδος στη δοκιμαστική λειτουργία εξόδων, εισόδων και αισθητήρων. 1. Απενεργοποιήστε τη μονάδα ελέγχου 2. Κρατήστε πατημένο το κουμπί ενεργοποιούμε τη μονάδα ελέγχου (ή με τον διακόπτη παροχής ρεύματος 0-1) 2. Όταν θα εμφανιστεί η ένδειξη: οκιμαστική λειτουργία αφήστε τα κουμπιά ελεύθερα Αφήνουμε ελεύθερα πρώτα το κουμπί και Kάθε επόμενο πάτημα του κουμπιού θα μας δείξει: - Τη θερμοκρασία του αισθητήρα του λέβητα - Τη θερμοκρασία του αισθητήρα της δεξαμενής - Τη θερμοκρασία του αισθητήρα του ζεστού νερού χρήσης - Τη θερμοκρασία του αισθητήρα καιρού - Την κατάσταση του αισθητήρα θέσης του τροφοδότη (κλειστός ή ανοικτός) - Την κατάσταση του θερμοστάτη δωματίου (αν είναι συνδεδεμένο το PILOT, ή απλώς κλειστή είσοδος του θερμοστάτη). οκιμή φυσητήρα και μπορείτε να ελέγξετε την ταχύτητα του φυσητήρα σε ορισμένες ταχύτητες. οκιμή αντλίας της κεντρικής θέρμανσης ενεργοποίηση, απενεργοποίηση της αντλίας οκιμή κυκλοφορητή του ζεστού νερού χρήσης ενεργοποίηση, απενεργοποίηση της αντλίας οκιμή του τροφοδότη ενεργοποίηση, απενεργοποίηση του τροφοδότη Κατά τη διάρκεια της δοκιμής του τροφοδότη στην οθόνη θα εμφανίζεται κείμενο: ανοιχτές / κλειστές επαφές στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης. Αυτή πληροφορία είναι χρήσιμη για τη μέτρηση του χρόνου ενός πλήρους κύκλου του τροφοδότη, και του χρόνου εκκίνησης του τροφοδότη (για πόσο καιρό κατά την εκκίνηση δεν κλείνουν οι επαφές του αισθητήρα θέσης). Οι δυο μετρήσεις αυτές πρέπει να υπολογιστούν σύμφωνα με τον πρότυπο στη σελ. 6 και μετά να ρυθμίσετε ανάλογα τον Κύκλο του τροφοδότη και την Εκκίνηση του τροφοδότη. Έξοδος από τη δοκιμαστική λειτουργία: - απενεργοποιήστε και ξανά ενεργοποιήστε τη μονάδα ελέγχου με το κουμπί (ή με τον διακόπτη 0-1) Οδηγίες συντήρησης της μονάδας ελέγχου TITANIC 1S 4 9 Οδηγίες συντήρησης της μονάδας ελέγχου TITANIC 1S

5 14. Ισχύς της ταχύτητας Ισχύς της ταχύτητας Εξωτερική θερμοκρασία απενεργοποίησης 17. Επεξεργασία καιρού Ρύθμιση ΚΘ με Θε (εξωτερική θερμοκρασία) 18. Τύπος τροφοδότη κοχλίας/ έμβολο Ρυθμίζοντας την ισχύ της ταχύτητας 11 πρέπει να προγραμματίσετε την ισχύ (%) έτσι ώστε κατά την αύξηση της δύναμης να γίνεται αισθητή μόνο μια μικρή αλλαγή στροφών του ανεμιστήρα. εν ρυθμίζεται η ισχύς της ταχύτητας 12, διότι η ταχύτητα 12 διαθέσιμη για τους χρήστες σημαίνει πλήρης τάση παροχής ρεύματος (δεν υπάρχει έλεγχος φάσεων). Κάθε χρήστης έχει τη δυνατότητα να μειώσει τη μέγιστη ταχύτητα, π.χ. στο 11, τότε η μονάδα ελέγχου δεν θα λειτουργήσει με περισσότερη δύναμη απ' αυτήν που ρυθμίστηκε στο σέρβις. Με αυτή τη ρύθμιση των χαρακτηριστικών ο χρήστης ρυθμίζοντας την απόδοση του φυσητήρας από 1 έως 12 έχει διαθέσιμο όλο το φάσμα ταχυτήτων ανεμιστήρα. Ρυθμίστε την παράμετρο έτσι ώστε ο ανεμιστήρας να περιστρέφεται και να λειτουργεί ομαλά. Εάν ο ανεμιστήρας είναι εξοπλισμένος με ρυθμιστή ελκυσμού, αυτό πρέπει επίσης να λαμβάνεται υπόψη κατά τον καθορισμό της ελάχιστης ταχύτητας. Αν ο χρήστης επιλέξει την παράμετρο Απόδοση του φυσητήρα, ο ανεμιστήρας θα λειτουργεί με την ταχύτητα η οποία προγραμματίστηκε στην παράμετρο Ισχύς της ταχύτητας 1. Για την οδήγηση σύμφωνα με τον καιρό. Υπέρβαση αυτής της θερμοκρασίας θα προκαλέσει την απενεργοποίηση της αντλίας της κεντρικής θέρμανσης (ο κυκλοφορητής του ΖΝΧ λειτουργεί χωρίς αλλαγή). Κατά τη ρύθμιση της θερμοκρασίας του λέβητα σύμφωνα με την καιρική χαρακτηριστική. Η επιθυμητή θερμοκρασία ορίζεται βάσει τη μέτρηση της εξωτερικής θερμοκρασίας και την προγραμματισμένη καμπύλη θέρμανσης. Σ' αυτήν την παράμετρο προγραμματίζεται: Tz=-25 - η επιθυμητή θερμοκρασία λέβητα με την εξωτ. θερμοκρασία -25 C. Εργοστασιακή ρύθμιση: 72 C Tz =-15 - η επιθυμητή θερμοκρασία λέβητα με την εξωτ. θερμοκρασία -25 C. Εργοστασιακή ρύθμιση: 64 C Tz =-05 - η επιθυμητή θερμοκρασία λέβητα με την εξωτ. θερμοκρασία -25 C. Εργοστασιακή ρύθμιση: 56 C Tz =+05 - η επιθυμητή θερμοκρασία λέβητα με την εξωτ. θερμοκρασία -25 C. Εργοστασιακή ρύθμιση: 48 C Tz =+15 - η επιθυμητή θερμοκρασία λέβητα με την εξωτ. θερμοκρασία -25 C. Εργοστασιακή ρύθμιση: 40 C Επιλογή τον τύπο του τροφοδότη. Επιλέγοντας ένα διαφορετικό είδος τροφοδότη από αυτόν που στην πραγματικότητα υπάρχει στον λέβητα, θα προκαλέσουμε την μη λειτουργία του ελεγκτή και του λέβητα. Λέβητες με έμβολο τροφοδοσίας υποχρεωτικά πρέπει να περιέχουν έναν αισθητήρα θέσης τροφοδότη (ηλεκτρονόμος). Αλλαγή παραμέτρων εγκατάστασης της μονάδας ελέγχου Είσοδος στον προγραμματισμό των παραμέτρων εγκατάστασης: 1. Απενεργοποιούμε τη μονάδα ελέγχου με τον διακόπτη 2. Κρατώντας πατημένο το κουμπί P ενεργοποιούμε τη μονάδα ελέγχου με το κουμπί (ή τον διακόπτη παροχής ρεύματος 0-1) 2. Μετά την εμφάνιση της ένδειξης Προγραμματισμός αφήστε τα κουμπιά ελεύθερα Αφήνουμε ελεύθερα πρώτα το κουμπί και Τώρα εμφανίζεται η πρώτη από τις παραμέτρους για προγραμματισμό. Με κάθε επόμενο πάτημα του κουμπιού P περνάμε στην επόμενη παράμετρο. Όταν στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη: Κωδικός, πρέπει να εισάγετε τον κωδικό της εγκατάστασης Μετά την εισαγωγή του κωδικού με κάθε επόμενο πάτημα του κουμπιού P θα εμφανίζονται οι παράμετροι εγκατάστασης με τις προεπιλεγμένες τιμές. Με τα κουμπιά + και μπορείτε να αλλάξετε τις τιμές. Για να αποθηκεύσετε τυχόν αλλαγές πρέπει να πατήσετε το κουμπί για 6 δευτερόλεπτα. Θα ακολουθήσει η επανεκκίνηση της μονάδας ελέγχου με αποθηκευμένες αλλαγές. Περιγραφή παραμέτρων εγκατάστασης και η επιρροή τους στη λειτουργία του λέβητα Όνομα παραμέτρου 1. Επιλογή επιθυμητής θερμοκρασίας Περιγραφή Σ' αυτήν την παράμετρο ρυθμίζεται τύπος επιθυμητής θερμοκρασίας, σύμφωνα με την οποία θα λειτουργεί η μονάδα ελέγχου: μόνο ρύθμιση - ρύθμιση της θερμοκρασίας λέβητα σύμφωνα με την τιμή προγραμματισμένη στον παράμετρο Ρύθμιση λέβητα ρύθμιση+ζώνες - ρύθμιση της θερμοκρασίας λέβητα σύμφωνα με την τιμή προγραμματισμένη στην παράμετρο Ρύθμιση λέβητα +/ καταλλήλως ρυθμισμένες προσαρμογές στις παραμέτρους ιόρθωση της κεντρικής θέρμανσης και ιόρθωση του ζεστού νερού χρήσης με συγκεκριμένες ώρες ενεργοποίησης αλλαγών - Χρόνος ενεργοποίησης ζώνης καιρική ρύθμιση - ρύθμιση θερμοκρασίας λέβητα σύμφωνα με την καιρική χαρακτηριστική. Η επιθυμητή θερμοκρασία του λέβητα ορίζεται βάσει τη μέτρηση της εξωτερικής θερμοκρασίας και τη προγραμματισμένη καμπύλη θέρμανσης.. καιρική ρύθμιση+ζώνες ρύθμιση θερμοκρασίας λέβητα σύμφωνα με την καιρική χαρακτηριστική. Η επιθυμητή θερμοκρασία του λέβητα ορίζεται βάσει τη μέτρηση της εξωτερικής θερμοκρασίας και τη προγραμματισμένη καμπύλη θέρμανσης. Έτσι υπολογισμένη επιθυμητή θερμοκρασία αλλάζει βάσει τις καταλλήλως ρυθμισμένες προσαρμογές της θερμοκρασίας στις παραμέτρους ιόρθωση της κεντρικής θέρμανσης και ιόρθωση του ζεστού νερού χρήσης με συγκεκριμένες ώρες ενεργοποίησης αλλαγών - Χρόνος ενεργοποίησης ζώνης Οδηγίες συντήρησης της μονάδας ελέγχου TITANIC 1S 8 5 Οδηγίες συντήρησης της μονάδας ελέγχου TITANIC 1S

6 2. Περιορισμός της ελάχιστης ρύθμισης 3. Κύκλος τροφοδοσίας 4. Εκκίνηση τροφοδότη 5. Θερμοκρασία απενεργοποίησης της μονάδας ελέγχου 6. Χρόνος μέχρι την απενεργοποίηση της μονάδας ελέγχου 7. Υστέρηση λέβητα 8. Ασφάλεια δεξαμενής 9. Αισθητήρας δεξαμενής 10. Χρόνος τροφοδοσίας κατά τη διάρκεια βλάβης Τροφοδοσίες κατά τη διάρκεια βλάβης Η ελάχιστη επιθυμητή θερμοκρασία που μπορεί να προγραμματίσει ο χρήστης. Η παράμετρος αυτή ορίζει επίσης την θερμοκρασία, κάτω από την οποία δεν μπορεί να κατέβει ο λέβητας κατά τη διάρκεια της λειτουργίας με θερμοστάτη δωματίου ή με απομακρυσμένο πίνακα ελέγχου. Είναι ο χρόνος που χρειάζεται για τον έλεγχο της θέσης του εμβόλου - τροφοδότη. Μια πλήρης περιστροφή του τροφοδότη από την αρχική θέση μέχρι και την αρχική θέση δεν μπορεί να υπερβαίνει το χρόνο ορισμένο σε αυτήν την παράμετρο. Ο χρόνος κύκλου πρέπει να οριστεί ως 1,3-1,7 "πραγματικού χρόνου κύκλου τροφοδοσίας" - πλήρης περιστροφής. Αν ο πραγματικός χρόνος του κύκλου θα υπερβεί την προγραμματισμένη τιμή της παραμέτρου ο ελεγκτής θα απενεργοποιήσει τον τροφοδότη και τον φυσητήρα, θα δείξει το συναγερμό κολλήματος του εμβόλου και θα ενεργοποιήσει τις αντλίες της κεντρική θέρμανσης και του ζεστού νερού χρήσης. Έλεγχος κολλήματος του εμβόλου τροφοδοσίας στην αρχική του θέση. Εάν μετά το χρόνο προγραμματισμένο σε αυτήν την παράμετρο δεν θα ανοίξουν επαφές του αισθητήρα θέσης, η μονάδα ελέγχου θα απενεργοποιήσει τον τροφοδότη και τον φυσητήρα, θα δείξει το συναγερμό κολλήματος του εμβόλου και θα ενεργοποιήσει τις αντλίες της ΚΘ και του ΖΝΧ. Πειραματικά προγραμματίστε την παράμετρο σε περίπου 0,2-0,5 x "πραγματικού χρόνου κύκλου του τροφοδότη". Όταν η θερμοκρασία του λέβητα πέσει κάτω από αυτή την τιμή αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση χρόνου προγραμματισμένου στην παράμετρο Χρόνος μέχρι την απενεργοποίηση της μονάδας ελέγχου Εάν η θερμοκρασία του λέβητα θα είναι χαμηλότερη από την τιμή που έχει οριστεί από τον κατασκευαστή κατά το χρόνο προγραμματισμένο σε αυτήν την παράμετρο ο λέβητας πηγαίνει στο πρόγραμμα "ΣΤΑΜΑΤΗΜΑ". ιαφορά μεταξύ την μετάβαση του λέβητα μεταξύ τη φάση "ΘΕΡΜΑΝΣΗ" και " ΙΑΤΗΡΗΣΗ". Επιλογή τύπου της ασφάλειας της δεξαμενής. Ο ψηφιακός αισθητήρας ή θερμοστάτης δυο καταστάσεων κανονικά κλειστές επαφές, μετά το πέρασμα της κρίσιμης θερμοκρασίας του τροφοδότη ανοιχτές επαφές. Εάν ο τροφοδότης φθάσει τη θερμοκρασία ορισμένη σε αυτήν την παράμετρο θα ενεργοποιηθεί ο τροφοδότης για Χρόνο τροφοδοσίας και θα σταματήσει ο φυσητήρας και θα ενεργοποιηθούν οι αντλίες. Προσοχή! Θέτοντας αυτήν την παράμετρο στην "απενεργοποίηση" απενεργοποιείτε την προστασία του τροφοδότη από την επιστροφή θερμότητας από το θάλαμο καύσης. Τότε μπορεί να λειτουργήσει η μονάδα ελέγχου χωρίς τον αισθητήρα λέβητα (σε ορισμένους λέβητες δε χρησιμοποιούνται αισθητήρες θερμοκρασίας δεξαμενής). Ο χρόνος ενεργοποίησης τροφοδοσίας (έκχυση καυσίμου) μετά το πέρας της κρίσιμης θερμοκρασίας τροφοδότη προγραμματισμένης στην παράμετρο Αισθητήρας δεξαμενής. Για έμβολο τροφοδοσίας αριθμός τροφοδοτικών κύκλων. Εάν μετά από 5 λεπτά η θερμοκρασία δεν πέσει επί 3 C ξανά ενεργοποιείται ο τροφοδότης για Χρόνο τροφοδοσίας κατά τη διάρκεια βλάβης. Μετά την ενεργοποίηση του συστήματος προστασίας της θερμοκρασίας του τροφοδότη η επανεκκίνηση της μονάδας ελέγχου στην κανονική λειτουργία δύναται μετά τη μείωση της θερμοκρασίας του τροφοδότη επί 3 C. Χειροκίνητη ακύρωση της κατάστασης βλάβης με το κουμπί Α. Οδηγίες συντήρησης της μονάδας ελέγχου TITANIC 1S Μετάβαση κατά την κάθοδο της ρύθμισης Για έμβολο τροφοδοσίας. 13. Πλεόνασμα ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ) Πλεόνασμα θερμ. λέβητα για την τροφοδοσία δεξαμενής του ΖΝΧ 14. Πορεία κυκλοφορητή μετά το σταμάτημα της θέρμανσης Αυτό ισχύει για την έκδοση της μονάδας ελέγχου με έμβολο τροφοδοσίας. Όταν ο ελεγκτής λειτουργεί στο πρόγραμμα ζωνών, μεταξύ των διαδοχικών ζωνών μπορεί να γίνεται μεγάλη αλλαγή θερμοκρασίας του λέβητα, πχ. στη ζώνη 1 η θερμοκρασία του λέβητα είναι 80 C και στην επόμενη ζώνη - 45 C. Για να μην σβήσει η φωτιά κατά την απότομη κάθοδο για παράδειγμα από 80 C έως 45 C, σε ορισμένους τύπους λεβήτων ορίζεται η βαθμιαία κάθοδος μέχρι την επιθυμητή θερμοκρασία (Ρυ - ρύθμισης υπολογισμένης). Όταν αυτή η παράμετρος έχει ρυθμιστεί στους 10 C, η θερμοκρασία του λέβητα από 80 C θα κατέβει πρώτα σε 70 C (θερμοκρασία του λέβητα θα κατέβει στους "70 C- Υστέρηση λέβητα επομένως ο ελεγκτής θα αυξήσει την θερμοκρασία του λέβητα στους 70 C), στο επόμενο βήμα η θερμοκρασία θα μειωθεί στους 60 C, μετά στους 50 C και τελικά στην επιθυμητή θερμοκρασία των 45 C. Εάν η κατασκευή του λέβητα δεν απαιτεί τέτοια βαθμιαία κάθοδο θερμοκρασίας, αυτή η παράμετρος πρέπει να ρυθμιστεί στην απενεργοποίηση (απενεργοποίηση της λειτουργίας της μετάβασης κατά την κάθοδο της ρύθμισης) Εάν ο ελεγκτής φορτώνει την δεξαμενή ΖΝΧ τότε η θερμοκρασία του λέβητα ορίζεται ως το άθροισμα των παραμέτρων Ρύθμιση ΖΝΧ και Πλεόνασμα ΖΝΧ. Απενεργοποίηση - απενεργοποίηση πλεονάσματος Εάν η επιθυμητή θερμοκρασία του ζεστού νερού χρήσης προγραμματισμένη στην παράμετρο Ρύθμιση ΖΝΧ θα είναι μεγαλύτερη από την επιθυμητή θερμοκρασία κεντρικής θέρμανσης (Ρύθμιση Ρχ ή πχ. προσαρμογές + / -) τότε κατά τη φόρτιση της δεξαμενής του ζεστού νερού χρήσης η θερμοκρασία του λέβητα θα ανέβει πάνω από την επιθυμητή θερμοκρασία - η αντλία της ΚΘ θα ενεργοποιείται για δύο λεπτά κάθε χρονικό διάστημα ορισμένο στην παράμετρο Χρόνος αποσύνδεσης αντλίας της ΚΘ για να μην αυξηθεί η θερμοκρασία στον κύκλωμα της κεντρικής θέρμανσης κατά τη φόρτωση της δεξαμενής του ΖΝΧ. Σύμφωνα με τις εργοστασιακές ρυθμίσεις η αντλία της κεντρικής θέρμανσης θα ενεργοποιείται για 2 λεπτά κάθε 5 λεπτά (ο χρόνος της αποσύνδεσης της αντλίας κεντρικής θέρμανσης εργοστασιακά ορίζεται σε 5 λεπτά). Εάν κατά τη φόρτωση της δεξαμενής η θερμοκρασία του κυκλώματος θα είναι πολύ χαμηλή, πρέπει να μειωθεί η παράμετρος Χρόνος αποσύνδεσης αντλίας της ΚΘ (τότε η αντλία θα ενεργοποιείται πιο συχνά για 2 λεπτά). Αυτή η παράμετρος καθορίζει πόσο καιρό η αντλία του ΖΝΧ λειτουργεί μετά την επίτευξη της επιθυμητής θερμοκρασίας στην δεξαμενή ΖΝΧ. Η λειτουργία αυτή σταθεροποιεί το σύστημα θέρμανσης, και είναι ιδιαίτερα σημαντική κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, αν ο λέβητας χρησιμοποιείται κυρίως για να θερμαίνει το νερό στην δεξαμενή ζεστού νερού χρήσης. Η μείωση αυτής της παραμέτρου στο 0 σημαίνει ότι δεν υπάρχει πορεία του κυκλοφορητή μετά το σταμάτημα της θέρμανσης. 7 Οδηγίες συντήρησης της μονάδας ελέγχου TITANIC 1S

Σύστημα τηλεχειρισμού με χρονοθερμοστάτη για λέβητες αερίου

Σύστημα τηλεχειρισμού με χρονοθερμοστάτη για λέβητες αερίου Amico Remote Control Σύστημα τηλεχειρισμού με χρονοθερμοστάτη για λέβητες αερίου Το COMANDO AMICO REMOTO (CAR) είναι ένα σύστημα τηλεχειρισμού που επιτρέπει την ρύθμιση και τον έλεγχο συσκευών της IMMERGAS

Διαβάστε περισσότερα

COMMO. Παρουσίαση για τεχνικούς

COMMO. Παρουσίαση για τεχνικούς Παρουσίαση για τεχνικούς 1 Ευρετήριο Ξεκίνημα Πρώτο άναμμα: Διαδικασία ελέγχου Πρώτο άναμμα Συντήρηση και καθάρισμα Service Τα πιο συχνά λάθη 2 Ξεκίνημα Πρώτο άναμμα 3 Διαδικασία ελέγχου Έλεγχος εγκατάστασης:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ PID 11-100

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ PID 11-100 ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ PID ΠΡΟΣΟΧΗ: Σιγουρευτείτε ότι ο θερµοστάτης δεν είναι συνδεδεµένος στο ηλεκτρικό δίκτυο προτού αρχίσει η τροφοδοσία (συνδέσεις καλωδίων, εγκατάσταση συσκευής κλπ.) Όλες οι λειτουργίες σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ gr ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ηλεκτρική παροχή: Ο.Τ. (Open Therm protocol) για τον πομπό και μπαταρίες ΑΑ LR06 για το δέκτη

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομες οδηγίες χρήσης

Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύστημα ρύθμισης R1 Σύστημα ρύθμισης R2/R3 Μονάδα χειρισμού BM Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική τοποθεσία: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης κλειστού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου C) ή ανοιχτού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου Β) με ενσωματωμένο μπόιλερ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

THERMIS A.B.E.E. Pellet Controller 14400. www.thermis.gr e mail: info@thermis sa.gr

THERMIS A.B.E.E. Pellet Controller 14400. www.thermis.gr e mail: info@thermis sa.gr Pellet Controller 14400 Οδηγίες Χρήσης. Ο ελεγκτής περιλαμβάνει την αυτόματη διαδικασία της ανάφλεξης, καύσης και σβησίματος ενός λέβητα pellet ή βιομάζας. MENU Εγκαταστάτη. Για να εισέλθουμε στο menu

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης πίνακα ελέγχου λεβήτων pellet - βιομάζας

Οδηγίες χρήσης πίνακα ελέγχου λεβήτων pellet - βιομάζας Ο ηλεκτρικός πίνακας ελέγχου pellets-βιομάζας με κοχλία χρησιμοποιείται σε κατοικίες με λέβητα στερεών καυσίμων και ελέγχει τον ηλεκτρομειωτήρα (κοχλία) και τον φυσητήρα του λέβητα για παροχή θέρμανσης.

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομες οδηγίες χρήσης

Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύντομες οδηγίες χρήσης Πίνακας ρυθμίσεων R1 Πίνακας ρυθμίσεων R2/R3 Μονάδα χειρισμού BM Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική τοποθεσία: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ BASIC

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ BASIC ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ BASIC GR ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Θερμοκρασία λειτουργίας 0 ºC 50 ºC Ρυθμιζόμενο εύρος θερμοκρασίας: Dt (Διαφορικό θερμοκρασίας μεταξύ συλλέκτη Τ1 και δεξαμενής Τ2)

Διαβάστε περισσότερα

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Τεχνικά χαρακτηριστικά Τροφοδοσία Αριθμός επιπέδων θερμοκρασίας Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας ΗΜΕΡΑ Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας ΝΥΧΤΑ Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 4 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 3 ΕΝΤΟΛΕΣ CETA 101c 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της EbV Elektronik λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

6300 4299-06/99 GR. Οδηγίες χρήσης. Ταµπλώ ρύθµισης Logamatic 2109. Φυλάξτε τις οδηγίες αυτές σε ασφαλές µέρος

6300 4299-06/99 GR. Οδηγίες χρήσης. Ταµπλώ ρύθµισης Logamatic 2109. Φυλάξτε τις οδηγίες αυτές σε ασφαλές µέρος 6300 4299-06/99 GR Οδηγίες χρήσης Ταµπλώ ρύθµισης Logamatic 2109 Φυλάξτε τις οδηγίες αυτές σε ασφαλές µέρος Περιεχόµενα Οδηγίες Χρήσης Σελίδα 1 Έναρξη λειτουργίας................................................................

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Περιεχόμενα 1. Θερμοστάτης 02905 2 2. Τοποθέτηση/Αντικατάσταση μπαταριών τροφοδοσίας 2 3. Οθόνη 3 3.1 Λειτουργίες πλήκτρων 4 3.2 Σύμβολα 4 3.3 Ecometer

Διαβάστε περισσότερα

CONTROLLER GH10RA ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α. Γ. ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ΤΗΛ.: 22260 52043 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΤΙΑΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ

CONTROLLER GH10RA ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α. Γ. ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ΤΗΛ.: 22260 52043 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΤΙΑΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ CONTROLLER GH10RA ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α. Γ. ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΤΙΑΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΗΛ.: 22260 52043 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕΛ. 3 1.1 ΣΥΜΒΟΛΑ ΣΕΛ. 3 1.2 ΠΛΗΚΤΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

SFBC. Ψηφιακός Πίνακας Λέβητα Στερεών Καυσίμων

SFBC. Ψηφιακός Πίνακας Λέβητα Στερεών Καυσίμων SFBC Ψηφιακός Πίνακας Λέβητα Στερεών Καυσίμων Γενικά Ο ελεγκτής SFBC προορίζεται να ελέγχει λέβητες στερεών καυσίμων που δε βρίσκονται σε χύμα μορφή όπως ξύλα, κάρβουνα, μπριγκέτες κ.α. Τρόποι λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Smartpel. Σόμπα πελλετ 11kW ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Printed on recycled paper.

Smartpel. Σόμπα πελλετ 11kW ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Printed on recycled paper. Smartpel Σόμπα πελλετ 11kW ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ 2012 Printed on recycled paper. Πίνακας περιεχομένων Οδηγίες Ασφαλείας...Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. Εισαγωγή...Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΧΡΗΣΤΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΧΡΗΣΤΗ 16 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΧΡΗΣΤΗ Η διασύνδεση του πίνακα ελέγχου και τα στοιχεία του παρουσιάζονται στην ακόλουθη εικόνα: Ο πίνακας ελέγχου έχει τις ακόλουθες λειτουργίες: 1. Παρουσιάζει την πραγµατική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ (ανακεφαλαίωση με επιπλέον πληροφορίες)

ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ (ανακεφαλαίωση με επιπλέον πληροφορίες) Παναγιώτης Φαντάκης 1 ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ (ανακεφαλαίωση με επιπλέον πληροφορίες) Όπως είδαμε και στο περί απωλειών κεφάλαιο, η ισχύς των σωμάτων που τοποθετούνται σε ένα χώρο υπολογίζεται ώστε να μπορούν να

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7 Περιεχόμενα Οδηγίες ασφάλειας 3 Θερμοστάτης Χώρου 4 Εικονίδιο οθόνης LCD 5 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6 Ρύθμιση ρολογιού 7 Ρύθμιση θερμοκρασίας δωματίου 8 Έλεγχος θερμοκρασίας παροχής 9 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ CETA 101a 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της EbV Elektronik λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ SELTRON SGC13 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της SELTRON λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

Ο χρόνος λειτουργίας του κοχλία 1. κατά Φάση 2 της έναυσης Επίπεδο 3 0 δευτ.

Ο χρόνος λειτουργίας του κοχλία 1. κατά Φάση 2 της έναυσης Επίπεδο 3 0 δευτ. 1. Μενού Ρύθμισης παραμέτρων του λέβητα PelleTech 15-50 (τεχνικό μενού) Το παρόν έντυπο αφορά τη ρύθμιση των παραμέτρων του λογισμικού για την λειτουργία του λέβητα. Συνεπώς η είσοδος και η τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακός Εντοιχιζόμενος Ελεγκτής Υδροθερμικών Τζακιών

Ψηφιακός Εντοιχιζόμενος Ελεγκτής Υδροθερμικών Τζακιών VARIO S-Max Ψηφιακός Εντοιχιζόμενος Ελεγκτής Υδροθερμικών Τζακιών Γενικά Ο ελεγκτής VARIO S-Max προορίζεται να ελέγχει υδροθερμικά τζάκια (καλοριφέρ) και βοηθάει στην ενσωμάτωσή τους στο υπάρχον σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

BIOMASS ELECTRONIC CONTROLLER PWC-2500. διαχείριση. συστημάτων θέρμανσης βιοκαυσίμων

BIOMASS ELECTRONIC CONTROLLER PWC-2500. διαχείριση. συστημάτων θέρμανσης βιοκαυσίμων BIOMASS ELECTRONIC CONTROLLER PWC-2500 διαχείριση συστημάτων θέρμανσης βιοκαυσίμων CONTROLLER PWC-2500 Ο CONTROLLER PWC-2500 κατασκευάσθηκε για να καλύψει τις ανάγκες που απαιτούνται για τον έλεγχο την

Διαβάστε περισσότερα

www.e-garden-shop.gr SVC-400 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

www.e-garden-shop.gr SVC-400 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ SVC-400 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ O προγραμματιστής μπαταρίας τεσσάρων βαλβίδων SVC 400 αποτελεί την ιδανική λύση για περιπτώσεις όπου απαιτείται αξιόπιστη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ SELTRON PROMATIC D20 1. Οδηγίες συνδεσµολογίας του ελεγκτή 2. Επισκόπηση και βασικές ενδείξεις του ελεγκτή 3. Ρυθµίσεις του ελεγκτή ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

www.e-garden-shop.gr SVC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

www.e-garden-shop.gr SVC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ SVC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ O προγραμματιστής μπαταρίας μίας βαλβίδας SVC αποτελεί την ιδανική λύση για περιπτώσεις όπου απαιτείται αξιόπιστη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Διαφορικός Θερµοστάτης TDC1 Συνοπτικος Οδηγος

Διαφορικός Θερµοστάτης TDC1 Συνοπτικος Οδηγος Διαφορικός Θερµοστάτης TDC1 Συνοπτικος Οδηγος Tεχνικα χαρακτηριστικά Διαφορικου Θερµοστατη Τάση τροφοδοσίας 230VAC +/- 10 % Συχνότητα τροφοδοσίας 50 εως 60Hz Κατανάλωση 2VA Μηχανικός ηλεκτρονόµος 460VA

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης. Συναγερµός SkyLink Audio Alarm ΑΑ-433

Οδηγίες Χρήσης. Συναγερµός SkyLink Audio Alarm ΑΑ-433 Οδηγίες Χρήσης Συναγερµός SkyLink Audio Alarm ΑΑ-433 Για την εγκατάσταση µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τις βίδες που θα βρείτε µέσα στη συσκευασία του συναγερµού. Για µεγαλύτερη ευκολία στη συσκευασία περιλαµβάνονται,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 50 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 20B ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες προγραμματισμού MOTORLINE EVO 60 & 100 Μηχανισμός για γκαραζόπορτες οροφής

Οδηγίες προγραμματισμού MOTORLINE EVO 60 & 100 Μηχανισμός για γκαραζόπορτες οροφής Οδηγίες προγραμματισμού MOTORLINE EVO 60 & 100 Μηχανισμός για γκαραζόπορτες οροφής Τοποθέτηση μηχανισμού Εγκαταστήστε το μηχανισμό σύμφωνα με τα σχέδια του αγγλικού φυλλαδίου δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή

Διαβάστε περισσότερα

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr UT-602, UT-603 ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗΣ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το όργανο µέτρησης µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Energy Under Control

Energy Under Control ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Περιγραφή Το τηλεχειριστήριο ZEFIRO περιλαµβάνει: Τον ποµποδέκτη υπέρυθρης ακτινοβολίας. 4 κουµπιά ελέγχου λειτουργίας ενεργοποίησης/

Διαβάστε περισσότερα

Ελεύθερα Προγραμματιζόμενος Ελεγκτής Θερμικών Εφαρμογών

Ελεύθερα Προγραμματιζόμενος Ελεγκτής Θερμικών Εφαρμογών Ελεύθερα Προγραμματιζόμενος Ελεγκτής Θερμικών Εφαρμογών Γενικά Χρήση Επιπλέον δυνατότητες Ελεγχόμενες διατάξεις Ελεύθερα προγραμματιζόμενος ελεγκτής θερμοκρασίας με 4 εισόδους αισθητηρίων και 3 εξόδους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός χυτοσίδηρος λέβητας BBC 6kW Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου 1 κύκλωμα θέρμανσης ελεγχόμενο από εξωτερικό αισθητήριο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 - Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτές θερµοκρασίας χώρου µε οθόνη LCD

Ελεγκτές θερµοκρασίας χώρου µε οθόνη LCD 3 031 Ελεγκτές θερµοκρασίας χώρου µε οθόνη LCD για συστήµατα θέρµανσης RDD101 Έλεγχος 2 θέσεων µε έξοδο ON / OFF για θέρµανση Τρόποι λειτουργίας: κανονική λειτουργία και εξοικονόµησης ενέργειας Αυτόµατη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού

Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού Μονάδα ηλιακής ενέργειας SM1 ΝΕΟ "Ηλιακή διακοπή λέβητα" Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική τοποθεσία: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ DIGITECH Mod. Honeywell SM 20019 - cod. Radiant 76677LA

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ DIGITECH Mod. Honeywell SM 20019 - cod. Radiant 76677LA ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ DIGITECH Mod. Honeywell SM 209 - cod. Radiant 76677LA Documentazione Tecnica Radiant Bruciatori S.p.A. R &D ΝΕΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Η νέα ενσωµατωµένη πλακέτα ρύθµισης SM 209 παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12.

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12. Α Τ Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Μοντέλα: L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12 Σ Υ Σ Τ Η Μ Τηλεχειριστήριο Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη μονάδα κλιματισμού της INVENTOR. Για τη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη Πίνακας περιεχομένων 1. Θερμοστάτης 02950 2 2. Οθόνη 2 2.1 Λειτουργίες πλήκτρων 2 2.2 Σύμβολα 3 2.3 Ecometer 3 2.4 Κλείδωμα interface μέσω PIN 4

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικός Προγραμματιζόμενος Θερμοστάτης Διπλού Αισθητηρίου

Ηλεκτρονικός Προγραμματιζόμενος Θερμοστάτης Διπλού Αισθητηρίου OCD4/OCC4 Ηλεκτρονικός Προγραμματιζόμενος Θερμοστάτης Διπλού Αισθητηρίου Εισαγωγή Ελληνικά Ο θερμοστάτης διπλού αισθητηρίου OCD4/OCC4 προορίζεται για έλεγχο και προγραμματισμό της ενδοδαπέδιας θέρμανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΕΛΛΕΤ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΕΛΛΕΤ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΕΛΛΕΤ 1) Αποσυνδέστε το καλώδιο του ρεύματος από το τριπολικό φίς του καυστήρα. 2) Αφαιρέστε το κάλυμμα του καυστήρα ξεβιδώνοντας τις τέσσερις λαμαρινόβιδες. 3)Τοποθετήστε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ψηφιακός ελεγκτής Vario Hydro προορίζεται για τον έλεγχο εγκαταστάσεων με υδροθερμικά τζάκια που είναι η κύρια ή βοηθητική πηγή ενέργειας.

Ο ψηφιακός ελεγκτής Vario Hydro προορίζεται για τον έλεγχο εγκαταστάσεων με υδροθερμικά τζάκια που είναι η κύρια ή βοηθητική πηγή ενέργειας. VARIOhydro Ψηφιακός Ελεγκτής Υδροθερμικών Τζακιών Γενικά Ο ψηφιακός ελεγκτής Vario Hydro προορίζεται για τον έλεγχο εγκαταστάσεων με υδροθερμικά τζάκια που είναι η κύρια ή βοηθητική πηγή ενέργειας. Η χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ 3 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 3 ΕΝΤΟΛΕΣ CETA 104 1. Πρόλογος Οι ψηφιακές µονάδες αντιστάθµισης της EbV Elektronik λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια και κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Προγραμματισμού αναβαθμισμένου Προγραμματιστή RAIN DIAL

Οδηγίες Προγραμματισμού αναβαθμισμένου Προγραμματιστή RAIN DIAL Οδηγίες Προγραμματισμού αναβαθμισμένου Προγραμματιστή RAIN DIAL Ο προγραμματιστής Rain Dial ακλουθώντας τις εξελίξεις αναβαθμίστηκε αποκτώντας νέες δυνατότητες που μέχρι σήμερα υπήρχαν σε επαγγελματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΠΡΟΪΟΝ: 52467

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΠΡΟΪΟΝ: 52467 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΠΡΟΪΟΝ: 52467 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 1. Ο χρονοδιακόπτης αυτός μπορεί να προ-ρυθμιστεί σε χρόνο on/off για τις Ηλεκτρικές σας Συσκευές. Είναι ιδανικός για

Διαβάστε περισσότερα

Συναγερμός μοτοσυκλέτας με τηλεειδοποίηση

Συναγερμός μοτοσυκλέτας με τηλεειδοποίηση Συναγερμός μοτοσυκλέτας με τηλεειδοποίηση Με επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Το εμπορικό σήμα, η ευρεσιτεχνία και τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στη Steelmate Co., Ltd. Διατηρείται το δικαίωμα αλλαγής σχεδίων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Οι οδηγίες αυτές θα πρέπει να διαβαστούν προσεκτικά και να φυλαχθούν για μελλοντική χρήση. Δεν μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε προβλήματα προκύψουν με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΟΥΜΠΙΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΟΥΜΠΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Συγχαρητήρια! Από σήμερα συγκαταλέγεστε στους πολυάριθμους χρήστες των προϊόντων LEXIBOOK. Το dventure Watch W40 της Lexibook είναι ένα ψηφιακό προϊόν που παρέχει υψομετρητή, βαρόμετρο, δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΤ-e03 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. KT-e03 www.tele.gr. Προετοιμασία για τη λειτουργία του τηλεχειριστηρίου

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΤ-e03 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. KT-e03 www.tele.gr. Προετοιμασία για τη λειτουργία του τηλεχειριστηρίου ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΤ-e03 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Προετοιμασία για τη λειτουργία του τηλεχειριστηρίου Αφαιρέστε το κάλυμμα των μπαταριών, τοποθετήστε 2 μπαταρίες τύπου ΑΑΑ δίνοντας προσοχή ώστε η

Διαβάστε περισσότερα

www.vageo.gr Εγχειρίδιο χρήσης (01VS-2-2013) Ψηφιακό Διπλό Θερμόμετρο & Διπλός Ελεγκτής για Εφαρμογές Θέρμανσης - Ψύξης

www.vageo.gr Εγχειρίδιο χρήσης (01VS-2-2013) Ψηφιακό Διπλό Θερμόμετρο & Διπλός Ελεγκτής για Εφαρμογές Θέρμανσης - Ψύξης VS-2 Εγχειρίδιο χρήσης (01VS-2-2013) Ψηφιακό Διπλό Θερμόμετρο & Διπλός Ελεγκτής για Εφαρμογές Θέρμανσης - Ψύξης Σελ.2 Οδηγίες ασφαλείας - Τοποθέτηση Τεχνικά Χαρακτηριστικά Σελ.3,4,5 Σύνδεση - Χειρισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός χυτοσίδηρος λέβητας Gialix 120 MA Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου 1 κύκλωμα θέρμανσης ελεγχόμενο από εξωτερικό αισθητήριο 1 κύκλωμα ζεστού

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθμιση θερμοκρασίας θέρμανσης

Ρύθμιση θερμοκρασίας θέρμανσης ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΕΒΗΤΩΝ Ο λέβητας πρέπει να χρησιμοποιηθεί από ένα πρόσωπο άνω των 18 ΕΤΩΝ. Κουμπιά υπηρεσιών LCD οθόνη Κεντρικός διακόπτης επιλογέας Ρύθμιση θερμοκρασίας θέρμανσης Ρύθμιση θερμοκρασίας νερού

Διαβάστε περισσότερα

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM )

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM ) AKAI AR321 S ΘΕΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ 1. Πλήκτρο τροφοδοσίας 2. Πλήκτρο χρονοδιακόπτη 3. Πλήκτρο λειτουργίας 4. Πλήκτρο ήχου 5. Έλεγχος περιστροφής 6. Ρύθμιση φωτισμού 7. Οθόνη LCD 8. Κλίμακα περιστροφής 9. Πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακός Πίνακας Λέβητα Στερεών Καυσίμων, Βιομάζας & Μικτής Χρήσης

Ψηφιακός Πίνακας Λέβητα Στερεών Καυσίμων, Βιομάζας & Μικτής Χρήσης SFBC-M Ψηφιακός Πίνακας Λέβητα Στερεών Καυσίμων, Βιομάζας & Μικτής Χρήσης Γενικά Ο ελεγκτής SFBC-Μ προορίζεται να ελέγχει λέβητες στερεών καυσίμων ή καυσίμων σε χύμα μορφή όπως ξύλα, κάρβουνα, μπριγκέτες,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ KF ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ KF ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ KF ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ Αποκλειστική Αντιπροσωπεία Παράπλευρος Εγνατίας Οδού Τ.Θ. 1200 Τ.Κ. 57 008 Κόµβος ιαβατών, Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ή 3 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 2 ΕΝΤΟΛΕΣ SELTRON SGC24 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της SELTRON λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

SUNNY CENTRAL. 1 Εισαγωγή. Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας

SUNNY CENTRAL. 1 Εισαγωγή. Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας SUNNY CENTRAL Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας 1 Εισαγωγή Μερικοί κατασκευαστές μονάδων συνιστούν ή/και απαιτούν, κατά τη χρήση των φωτοβολταϊκών μονάδων λεπτής μεμβράνης

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιληπτικά 3 2. Τι θα βρείτε στη συσκευασία... 3 Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια της συσκευής...3 Κανόνες για την ασφαλή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

BS-844/2 (5) (6) (8) Προγραμματιζόμενος χωνευτός θερμοστάτης για ξυλολέβητα με δυνατότητα 2 αισθητηρίων

BS-844/2 (5) (6) (8) Προγραμματιζόμενος χωνευτός θερμοστάτης για ξυλολέβητα με δυνατότητα 2 αισθητηρίων Ακολουθήστε μας Olympia Electronics @Olympiaelectro Olympia Electronics OlympiaElectronics Olympia Electronics Προγραμματιζόμενος χωνευτός θερμοστάτης για ξυλολέβητα με δυνατότητα 2 αισθητηρίων BS-844/2

Διαβάστε περισσότερα

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Αρχικό τηλεχειριστήριο αυτοκινήτου Οδηγός ρύθμισης - Greek Αγαπητέ πελάτη, Στο εγχειρίδιο αυτό θα βρείτε τις πληροφορίες που χρειάζονται για να ενεργοποιήσετε/

Διαβάστε περισσότερα

U R Safe. GSM Emergency Alarm System URS-007EG. Εγχειρίδιο χρήσης

U R Safe. GSM Emergency Alarm System URS-007EG. Εγχειρίδιο χρήσης U R Safe GSM Emergency Alarm System URS-007EG Εγχειρίδιο χρήσης Για την καλύτερη κατανόηση των λειτουργιών της συσκευής, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλο το παρόν εγχειρίδιο, πριν χρησιμοποιήσετε τη

Διαβάστε περισσότερα

150mA max. 12-14V. 100 μ. 133 x 89 x 19 mm 0... 55 º C. Κατάσταση συστήματος Μήνυμα. Σύστημα Trouble. Ένδειξη. Έ θιμο Πληκτρολόγιο Διχοτόμηση Τίτλος

150mA max. 12-14V. 100 μ. 133 x 89 x 19 mm 0... 55 º C. Κατάσταση συστήματος Μήνυμα. Σύστημα Trouble. Ένδειξη. Έ θιμο Πληκτρολόγιο Διχοτόμηση Τίτλος LCD EKB2 Το EKB2 είναι ένα πληκτρολόγιο LCD που προορίζεται για χρήση με συναγερμό ELDES SM ( Perseas- Thiseas) και τα συστήματα διαχείρισης του. Τα κύρια χαρακτηριστικά του πληκτρολογίου EKB2 είναι τα

Διαβάστε περισσότερα

HX-DG20 TELE HX-DG20 1

HX-DG20 TELE HX-DG20 1 HX-DG20 Συσκευή τηλεφωνητή µέσω GSM και PSTN Οδηγίες χρήσης και προγραµµατισµού Εγκατάσταση Ξεβιδώστε την βίδα που υπάρχει στο κάτω µέρος της συσκευής και αφαιρέστε το πίσω κάλυµµα. Πριν τοποθετήσετε την

Διαβάστε περισσότερα

Ο υδραυλικός τεύχος 1435 ΜΑΪΟΣ 2009 1

Ο υδραυλικός τεύχος 1435 ΜΑΪΟΣ 2009 1 Ο υδραυλικός τεύχος 1435 ΜΑΪΟΣ 2009 1 Το πρόβλημα της υπερθέρμανσης στις εγκαταστάσεις των κεντρικών θερμάνσεων και οι τρόποι αποθέρμανσης. Του Παναγιώτη Φαντάκη (εκπαιδευτικός μηχανολόγος μηχανικός) www.fantakis.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΤΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΤΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΤΗ Οι οδηγίες εγκατάστασης αναφέρονται σε ειδικευμένους τεχνίτες. Γι αυτό δεν θα γίνει αναφορά σε θεμελιώδης αρχές εγκατάστασης. Παράδειγμα μιας ολοκληρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Αυτοματισμοί και

Διαβάστε περισσότερα

Model: ED-CS5000. Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες.

Model: ED-CS5000. Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες. Model: ED-CS5000 Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες. Ο πίνακας είναι συμβατός με χειριστήρια σταθερού (11 32bit) η κυλιόμενου κωδικού στην συχνότητα των 433,92Mhz

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης

Οδηγίες συναρµολόγησης 6303 5779 03/003 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρµολόγησης Πλακέτες λειτουργίας xm10 για Επίτοιχους λέβητες και επιδαπέδιους λέβητες καθώς και τοποθέτηση σε τοίχο ιαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρµολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Αυτοματισμοί και

Διαβάστε περισσότερα

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND 1. Ένδειξη συχνότητας/ ώρας 2. Ένδειξη μπάσου 3. Ένδειξη FM 4. Ένδειξη έντασης σήματος 5. Ένδειξη λειτουργίας για το ξυπνητήρι 6. Ένδειξη λειτουργίας αυτόματης

Διαβάστε περισσότερα

Η συσκευή είναι εφοδιασμένη με τους διακόπτες που φαίνονται στην ΕΙΚΟΝΑ 7.

Η συσκευή είναι εφοδιασμένη με τους διακόπτες που φαίνονται στην ΕΙΚΟΝΑ 7. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1 2 3 ΓΕΝΙΚΑ Εκτιμούμε την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε με την αγορά αυτού του θερμαντικού σώματος. Έχετε αγοράσει ένα ποιοτικό προϊόν που έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τους κανόνες ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

www.e-garden-shop.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

www.e-garden-shop.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ EC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Μοντέλα 2,4,6 στάσεων INDOOR & OUTDOOR ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Όταν ο προγραμματιστής είναι σε αυτόματη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός χυτοσίδηρος λέβητας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1- Γενικά Σελίδα 1 2- Εγκατάσταση.. Σελίδα 5 3- Ηλεκτρικές συνδέσεις.. Σελίδα 6 4- Υδραυλικές συνδέσεις........

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1 Πίνακας 1. Μοντέλα Inverters IP20 380-480V ±10% - 3 Phase Input Αριθμός Μοντέλου με φίλτρο KW Έξοδος Ρεύματος (Α) Frame Size ODL-2-24400-3KF42 4 9.5 2 ODL-2-34055-3KF42

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ι. 2, & ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 13, ΙΛΙΟΝ ΤΗΛ:210 5777176, FAX: 210 5777143

ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ι. 2, & ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 13, ΙΛΙΟΝ ΤΗΛ:210 5777176, FAX: 210 5777143 Μονάδα διάγνωσης A:Η μονάδα διάγνωσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τους παρακάτω καυστήρες: Σύνδεση της μονάδας δοκιμής Συνδέστε την μονάδα δοκιμής ως ακολουθως: (1).Συνδέστε το μέρος του καλωδίου ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΟΘΟΝΗ

ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΟΘΟΝΗ Λειτουργία Χειμώνας / Καλοκαίρι 2 επίπεδα θερμοκρασίας + παγετός ΜΟΝΤΕΛΑ: 3V dc L-N:230V ac ΕΛΛΗΝΙΚΑ PE - DETPNN006 08/09 EL ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ DATI

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Δίκτυα & Βιομηχανικές Εφαρμογές. Όργανο Ελέγχου και Δοκιμών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων

Ενεργειακά Δίκτυα & Βιομηχανικές Εφαρμογές. Όργανο Ελέγχου και Δοκιμών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων Όργανο Ελέγχου και Δοκιμών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ, ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ V1.1/04/12 1. Οθόνη LCD με φωτισμό. 2. Σύνδεση αισθητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Energy Under Control

Energy Under Control ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Για την ασφάλειά σας Η συσκευή έχει δύο λειτουργίες: θέρµανσης/ στεγνώµατος πετσετών και συµπληρωµατικής θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1. 0 Περιγραφή του καταµετρητή, λειτουργίες και ενδείξεις Βοηθητικοί οδηγοί υποδοχής χαρτονοµισµάτων Βίδα ρύθµισης πάχους χαρτονοµίσµατος Αισθητήρες

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧ-GD30+ Συσκευή τηλεφωνητή μέσω GSM και PSTN

ΗΧ-GD30+ Συσκευή τηλεφωνητή μέσω GSM και PSTN ΗΧ-GD30+ Συσκευή τηλεφωνητή μέσω GSM και PSTN Οδηγίες χρήσης και προγραμματισμού Εγκατάσταση Ξεβιδώστε την βίδα που υπάρχει στο κάτω μέρος της συσκευής και αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα. Πριν τοποθετήσετε

Διαβάστε περισσότερα

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Τοποθετήστε τη συσκευή σε

Διαβάστε περισσότερα

Οι μηχανικοί επιδιώκουν διαρκώς την βελτίωση. Πριν 30 χρόνια, αρχίσαμε να αναπτύσσουμε την κυκλωνική λειτουργία στο σκούπισμα. Πρόσφατα, αναπτύξαμε

Οι μηχανικοί επιδιώκουν διαρκώς την βελτίωση. Πριν 30 χρόνια, αρχίσαμε να αναπτύσσουμε την κυκλωνική λειτουργία στο σκούπισμα. Πρόσφατα, αναπτύξαμε Οι μηχανικοί επιδιώκουν διαρκώς την βελτίωση. Πριν 30 χρόνια, αρχίσαμε να αναπτύσσουμε την κυκλωνική λειτουργία στο σκούπισμα. Πρόσφατα, αναπτύξαμε στεγνωτήρες χεριών που αντί της θερμότητας, χρησιμοποιούν

Διαβάστε περισσότερα

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec Μοντέλο: Fantec SB-200BT Εγχειρίδιο Αγγλικά Τεχνικές προδιαγραφές: Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 340 x 110 x 110 mm Ισχύς εξόδου: 24W (2 x 12W) RMS Έκδοση Bluetooth:

Διαβάστε περισσότερα

POWER ( /OFF) A. B. 5. 5. TEMP A. MODE -L001 (COOL

POWER ( /OFF) A. B. 5. 5. TEMP A. MODE -L001 (COOL Τηλεχειριστήριο µε δυνατότητα αντιγραφής εντολών από άλλο τηλεχειριστήριο για κλιµατιστικά KT L001 Οδηγίες Χρήσης Γενικά Το KT L001 µπορεί να αντιγράψει το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο που συνοδεύει µια συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη Τύπος. τοποθέτηση του σήματος. Τοποθέτηση χρόνο για 90ο στα 50 Hz. τάση λειτουργίας. ροπή

Περίληψη Τύπος. τοποθέτηση του σήματος. Τοποθέτηση χρόνο για 90ο στα 50 Hz. τάση λειτουργίας. ροπή . GRA 21.07 Σήμα ελέγχου 3-θέση Ονομαστική γωνία περιστροφής 90ο Ονομαστική ροπή 5 Nm Για άμεση συναρμολόγηση, χωρίς την ανάγκη του κιτ τοποθέτησης 1 βοηθητική επαφή για πρόσθετες λειτουργίες Χειροκίνητος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ EASY/ EASY COMPACT

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ EASY/ EASY COMPACT ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ EASY/ EASY COMPACT Γενικά χαρακτηριστικά easy Λειτουργίες πληκτρολογίου για τα μοντέλα easy 1. Για να ανοίξουμε και να κλείσουμε το όργανο ON / OFF πατάμε το πλήκτρο 1 πάνω από

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1] Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (εικ. Α) 1. Κυρίως σώμα 2. ON/0/R (Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση/Αντίστροφη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης

Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης 6304 5455 03/2000 GR Για το χρήστη Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης Πλακέτα λειτουργίας λέβητα ZM 427 για ταμπλό ρύθμισης Logamatic 4212 Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Παρακαλούμε διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του μηχανήματος. 1 Διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν συνδέσετε το μηχάνημα. 2

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομέρειες προϊόντος

Λεπτομέρειες προϊόντος Λεπτομέρειες προϊόντος Χαρακτηριστικά εξοπλισμού και δυνατότητες τοποθέτησης για το SUNNY STRING-MONITOR SSM16-11 Περιεχόμενα Το Sunny String-Monitor SSM16-11 είναι ειδικά σχεδιασμένο για την επιτήρηση

Διαβάστε περισσότερα