Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Της μονάδας ελέγχου λέβητα κεντρικής θέρμανσης με κοχλία/ έμβολο τροφοδοσίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Της μονάδας ελέγχου λέβητα κεντρικής θέρμανσης με κοχλία/ έμβολο τροφοδοσίας"

Transcript

1 Σύνδεση αισθητήρα εξωτερικής θερμοκρασίας Η μονάδα ελέγχου TITANIC είναι εξοπλισμένη με έξοδο για σύνδεση ενός αισθητήρα εξωτερικής θερμοκρασίας της εταιρίας PPHU "ProND". Τον αισθητήρα μπορείτε να τον αγοράσετε από τον κατασκευαστή του λέβητα, διανομέα ή παραγγέλλοντας στην εταιρεία PPHU "ProND". Εγκατάσταση του αισθητήρα εξωτερικής θερμοκρασίας. 1. Αφαιρέστε το περίβλημα. 2. Στην υπογεγραμμένη υποδοχή "Αισθητήρας καιρού" βιδώστε τον αισθητήρα της εξωτερικής θερμοκρασίας. 3. Περάστε το καλώδιο μέσα από την τομή στο πίσω μέρος της μονάδας ελέγχου. 4. Ξαναβιδώστε τη μονάδα ελέγχου. 5. Για να χρησιμοποιήσετε τον εγκαταστημένο αισθητήρα καιρού ρυθμίστε την κατάλληλη επιθυμητή θερμοκρασία στην παράμετρο Επιλογή επιθυμητής θερμοκρασίας. Κατασκευαστής της μονάδας ελέγχου: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo - Usługowe ProND ul. Kręta 2, Łęka Opatowska τηλ./φαξ κινητό ή Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Της μονάδας ελέγχου λέβητα κεντρικής θέρμανσης με κοχλία/ έμβολο τροφοδοσίας Στην πλακέτα τυπωμένων κυκλωμάτων έχει εγκατασταθεί μια κυτταρική μπαταρία λιθίου CR2032 για την εφεδρική μνήμη του ρολόι. Η αντικατάσταση μπαταριών πρέπει να γίνεται μόνον από την ειδική υπηρεσία σε περίπτωση ανάγκης δηλ. όταν υπάρχουν προβλήματα με το ρολόι. Υποδοχή για σύνδεση του απομακρυσμένου ελέγχου (τηλεχειρισμός) της εταιρίας ProND π.χ. PILOT R Συνδετήρας για σύνδεση του θερμοστάτη δωματίου Συνδετήρας του αισθητήρα θερμοκρασίας δεξαμενής / τροφοδότη Συνδετήρας του αισθητήρα θερμοκρασίας δεξαμενής ζεστού νερού χρήσης (θερμοσίφωνας) Συνδετήρας του αισθητήρα θερμοκρασίας λέβητα κεντρικής θέρμανσης Αφορά την έκδοση της μονάδας ελέγχου με υποδοχές στον εξωτερικό περίβλημα Κατά τη σύνδεση αισθητήρων πολύ σημαντική είναι η πολικότητα σύνδεσης!!! Στον αυτοκόλλητο κάτω από τους συνδετήρες περιγράφονται τα χρώματα των φλεβών. Αν έχετε απορίες ή οποιαδήποτε λειτουργικά προβλήματα, παρακαλούμε να επικοινωνήστε με τον τοπικό διανομέα. PPHU ProND, ul. Kręta 2, Łęka Opatowska, tel./fax , lub ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ Ο ΗΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ: τεχνικά χαρακτηριστικά, συνθήκες λειτουργίας, λειτουργικό σύστημα, παράμετροι εγκατάστασης και η περιγραφή τους δοκιμαστική λειτουργία εξόδων και αισθητήρων, Στο σετ περιλαμβάνονται και ΟΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Έκδοση του λογισμικού από: 6.14 Οδηγίες συντήρησης της μονάδας ελέγχου TITANIC 1S 12 1 Οδηγίες συντήρησης της μονάδας ελέγχου TITANIC 1S

2 Τεχνικά χαρακτηριστικά Τάση λειτουργίας ~230 V; 50 Hz Ασφάλεια - γρήγορες ασφάλειες 6,3A / ~230 V Αισθητήρας θερμοκρασίας λέβητα, τροφοδότη, ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ) DS18B20 Ηλεκτρική κατανάλωση (μόνο της μονάδας ελέγχου) do 5 W είκτης προστασίας από την πλευρά της μονάδας ελέγχου IP 62 Εύρος μέτρησης θερμοκρασίας C Ικανότητα παροχής ρεύματος της αντλίας κεντρικής θέρμανσης (ΚΘ) ~230V; έξοδος ρελέ με κύκλωμα RC 250 W του κυκλοφορητή (αντλία) ζεστού νερού χρήσης ~230V; έξοδος ρελέ με 250 W κύκλωμα RC του φυσητήρα ~230V; έξοδος ημιαγωγού με κύκλωμα RC 250 W του τροφοδότη ~230V; έξοδος ημιαγωγού με κύκλωμα RC 250 W Το μέγιστο συνολικό ρεύμα εξόδου 6 A Η θερμοκρασία ενεργοποίησης του θερμοστάτη εκτάκτου ανάγκης του εξοπλισμού εξωτερικού/ εσωτερικού ~90/~94 C του προγράμματος 93 C Η θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια λειτουργίας της μονάδας 5 45 C ελέγχου Η μέγιστη υγρασία περιβάλλοντος 75 % Ενεργοποίηση της αντλίας σε χαμηλές θερμοκρασίες κάτω από 5 C Ενεργοποίηση της αντλίας κάθε 14 μέρες για 1 λεπτό - αυτή κίνηση αποτρέπει την προσκόλληση της αντλίας μετά τη θερμαντική περίοδο (εφόσον η μονάδα ελέγχου παραμένει ενεργοποιημένη). Ασφάλεια χρήσης 1. Σε περίπτωση που επιχειρείτε να συνδέσετε (αποσυνδέσετε) οποιαδήποτε συσκευή με τη μονάδα ελέγχου, πρώτα πρέπει να αποσυνδέσετε την πρίζα από την παροχή ρεύματος. Ο διακόπτης της μονάδας ελέγχου δεν αποσυνδέει την τάση από τις εξόδους και από το ηλεκτρονικό κύκλωμα. 2. Για λόγους ασφάλειας χρήσης του ελεγκτή και των ελεγχόμενων απ' αυτόν συσκευών η μονάδα ελέγχου πρέπει να συνδεθεί με γειωμένη παροχή ρεύματος. Η χρήση πρίζας χωρίς την προστατευτική γείωση μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία. 3. Καλώδια δεν πρέπει να αγγίζουν ούτε το υδροθάλαμο ούτε την καμινάδα. 4. Η μονάδα ελέγχου δεν μπορεί να είναι εκτεθειμένη σε νερό ή υπερβολική υγρασία, η οποία εντός του περιβλήματος προκαλεί τη συμπύκνωση του ατμού (πχ. ξαφνικές αλλαγές θερμοκρασίας), και σε υψηλές θερμοκρασίες (πάνω από 45 C). Ο ελεγκτής δεν πρέπει να τοποθετείται επίσης πάνω από πόρτα ή άλλα μέρη του θαλάμου του λέβητα της κεντρικής θέρμανσης, τα οποία φτάνουν σε υψηλή θερμοκρασία. 5. Σε περίπτωση αμφιβολιών σχετικά με την εγκατάσταση ή λειτουργία της μονάδας ελέγχου παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τον κατασκευαστή του ελεγκτή ή άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. 6. Κατά τη διάρκεια καταιγίδας πρέπει να αποσυνδέσετε τη μονάδα ελέγχου, βγάζοντας την πρίζα από την παροχή ρεύματος. 7. Όταν δεν υπάρχει τάση (ή σε περίπτωση που η μονάδα έλεγχου θα αποσυνδεθεί από την παροχή ρεύματος λόγω καταιγίδας) - και ο λέβητας είναι καυτός πρέπει να προσέξετε να μη βράσει το νερό στον λέβητα. 8. Η μονάδα ελέγχου δεν αποτελεί το τελικό στοιχείο ασφάλειας. Σε συστήματα, οπού μπορεί να προκληθεί ζημιά λόγω βλάβης της μονάδας ελέγχου, πρέπει να χρησιμοποιηθεί και πρόσθετη ασφάλεια. Σε συστήματα που απαιτούν τη συνεχή λειτουργία - η εγκατάσταση και το σύστημα διεύθυνσης πρέπει να σχεδιαστούν έτσι ώστε να επιτρέπεται η λειτουργία ολόκληρου συστήματος χωρίς τη χρήση της μονάδας ελέγχου (καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης - βλάβη ελεγκτή). Οδηγίες συντήρησης της μονάδας ελέγχου TITANIC 1S 2 Σύνδεση του θερμοστάτη δωματίου Με τη μονάδα ελέγχου TITANIC μπορεί να συνδεθεί ένας θερμοστάτης δωματίου οποιουδήποτε κατασκευαστή (ελεγκτής δωματίου) που είναι εξοπλισμένος με ένα έξοδο ρελέ ημιαγωγού ή με έναν πίνακα ελέγχου, όπως το PILOT R (δύο αυτές συσκευές δεν μπορούν να λειτουργούν την ίδια στιγμή). Σύνδεση του θερμοστάτη: Αποσυνδέστε τη μονάδα ελέγχου από την παροχή ρεύματος. Ξεβιδώστε το περίβλημα. Βιδώστε στην υπογεγραμμένη υποδοχή "Θερμοστάτης δωματίου" στη μονάδα ελέγχου TITANIC 2 φλέβες καλωδίου. Στο περίβλημα βρίσκεται μια τομή και πρέπει σ' αυτό το σημείο να κόψετε το αυτοκόλλητο για να μπορείτε να βιδώσετε το περίβλημα της μονάδας. Βιδώστε την άλλη πλευρά των καλωδίων στις κατάλληλες υποδοχές στο θερμοστάτη Θερμοκρασία δωματίου χαμηλότερη από την ορισμένη στο θερμοστάτη - ανοιχτές επαφές του θερμοστάτη δωματίου. Η θερμοκρασία δωματίου έφτασε την επιθυμητή - κλειστές επαφές του θερμοστάτη δωμάτιο TITANIC Υπογεγραμμένη υποδοχή στη μονάδα ελέγχου TITA- NIC για τη σύνδεση του θερμοστάτη χώρου Επαφές θερμοστάτη Καλώδιο 2 φλέβων Θερμοστάτης δωματίου Σύνδεση απομακρυσμένο πίνακα ελέγχου (τηλεχειριστηρίου) Για να συνδέσετε το τηλεχειριστήριο χρησιμοποιήστε τις μεσαίες τέσσερεις γραμμές εξερχόμενες από τη μονάδα ελέγχου. Η σύνδεση άλλων γραμμών μπορεί να προκαλέσει βλάβη στον ελεγκτή. Για τη σύνδεση πρέπει να χρησιμοποιήσετε τις συνδετήρες RJ12 σφιγμένες στο τηλεφωνικό στρογγυλό ή επίπεδο καλώδιο τεσσάρων φλεβών. Το καλώδιο και οι συνδετήρες πάνω του σφιγμένες περιλαμβάνονται σε κάθε σετ πίνακα ελέγχου. Ξεβιδώστε το περίβλημα του ελεγκτή. Στην υποδοχή RJ12 βάλτε το καλώδιο με σφιγμένο τον συνδετήρα RJ12. Περάστε το καλώδιο μέσα από την τομή στο πίσω μέρος της μονάδας ελέγχου. Το μήκος καλωδίου που συνδέει τη μονάδα ελέγχου με τον πίνακα ελέγχου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 100 μέτρα. Αν χρειάζεται να συνδέσετε τον πίνακα ελέγχου με καλώδιο μεγαλύτερο των 100 μέτρων πρέπει να αγοράσετε μια ειδική έκδοση του απομακρυσμένου πίνακα ελέγχου με υποδοχή DC για εξωτερικό προσαρμογέα (με τον προσαρμογέα η μετάδοση μέχρι και 200 m). TITANIC Υποδοχή RJ12 στη μονάδα 4 μεσαίες φλέβες Συνδετήρας RJ12 σφιγμένος στο καλώδιο Υποδοχή RJ12 στον πίνακα Καλώδιο 4 φλεβών. COM 11 Οδηγίες συντήρησης της μονάδας ελέγχου TITANIC 1S NC Πίνακας ελέγχους της εταιρίας "ProND" π.χ. PILOT R

3 Εγκατάσταση της μονάδας ελέγχου στον λέβητα Ειδικός πίνακας ελέγχου με συνδετήρες επιτρέπει την εγκατάσταση του ελεγκτή σε οριζόντια ή κάθετη θέση - για να το κάνετε πρέπει να γυρίσετε τον πίνακα κατά 180 μοίρες. Τραβήξτε τον πίνακα έξω από το περίβλημα χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε μαχαίρι, βάζοντας το σε μια πλευρά του πίνακα τραβήξτε απαλά τον πίνακα από το περίβλημα. Γυρίστε τον πίνακα κατά 180 μοιρών και τοποθετήστε το ξανά στο περίβλημα. ιαστάσεις της τρύπας για τον πίνακα: mm x 57,5-58,5 mm Ειδικοί συνδετήρες για εύκολη αφαίρεση Κάθετη τοποθέτηση της μονάδας έλεγχου: - στην πλευρική μόνωση του λέβητα κεντρικής θέρμανσης, - στην πλευρική μόνωση της δεξαμενής καυσίμου, - σε τοίχο δίπλα στο λέβητα κεντρικής θέρμανσης. Οδηγίες συντήρησης της μονάδας ελέγχου TITANIC 1S 10 Ταινία που συνδέει τον πίνακα ελέγχου με την εκτελεστική μονάδα Οριζόντια εγκατάσταση της μονάδας ελέγχου: - στην πάνω μόνωση του λέβητα κεντρικής θέρμανσης., - στην πάνω μόνωση της δεξαμενής καυσίμου, - σε ράφι δίπλα στο λέβητα κεντρικής θέρμανσης. Κατανομή των στοιχείων στο πίσω μέρος της μονάδας ελέγχου ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ. ΤΡΟΦΟ ΟΤΗ ΦΥΣΗΤΗΡΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ - θερμοσίφωνα ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ WTA-F 6,3 A/250V ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΟ ΟΤΗ / ΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΟ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ PILOT R ή ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ και ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ Στο περίβλημα βρίσκεται μια τομή και πρέπει να κόψετε το αυτοκόλλητο για τη σύνδεση εξωτερικών αισθητήρων Έξοδος chinch στον αισθητήρα θέσης τροφοδότη (ηλεκτρονόμος) αφορά τροφοδότη έμβολο / ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΕΞΑΜΕΝΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ - ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ ΚΑΛΩ ΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 230V / 50Hz ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΛΕΒΗΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ ΛΕΒΗΤΑ ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ στους 90 C Παράμετροι ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ της μονάδας ελέγχου TITANIC για λέβητα με κοχλία/ έμβολο τροφοδοσίας Όνομα παραμέτρου 1. Επιλογή επιθυμητής θερμοκρασίας 2. Περιορισμός της ελάχιστης ρύθμισης Εργοστασιακ ή ρύθμιση κατασκευαστ ή της μονάδας ελέγχου μόνο ρύθμιση Ρύθμιση προτεινόμεν η από τον κατασκευαστ ή του λέβητα Εύρος παραμέτρων μόνο ρύθμιση; ρύθμιση +ζώνες; καιρική ρύθμιση καιρική ρύθμιση + ζώνες 3. Κύκλος τροφοδοσίας 8[s] 5[s] 20[min] 59[s] 4. Εκκίνηση τροφοδότη 2[s] 1 59[s] 5. Θερμοκρασία απενεργοποίησης της μονάδας ελέγχου 6. Χρόνος μέχρι την απενεργοποίηση της μονάδας ελέγχου 28 απενεργ C [min] 7. Υστέρηση λέβητα C 9. Αισθητήρας δεξαμενής C απενεργ. 10. Χρόνος τροφοδοσίας κατά τη διάρκεια βλάβης 11. Μετάβαση κατά την κάθοδο της ρύθμισης [min] 15 απενεργ C 12. Πλεόνασμα ζεστού νερού χρήσης 5 απενεργ C 13. Πορεία κυκλοφορητή μετά το σταμάτημα της θέρμανσης [min] 14. Ισχύς της ταχύτητας % 15. Ισχύς της ταχύτητας % 16. Εξωτερική θερμοκρασία απενεργοποίησης 17. Επεξεργασία καιρού Ρύθμιση κεντρικής θέρμανσης με εξωτερική θερμοκρασία πχ C 8. Ασφάλεια δεξαμενής αισθητήρας Αισθητήρας, θερμοστάτης Τροφοδοσίες κατά τη διάρκεια βλάβης δόσεις C απενεργοπ οίησε απενεργ -25; -15; -5; +5; ; 64; 56; 48; Τύπος τροφοδότη κοχλίας κοχλίας; έμβολο 3 Οδηγίες συντήρησης της μονάδας ελέγχου TITANIC 1S

4 Προορισμός και δυνατότητες της μονάδας ελέγχου TITANIC Η μονάδα ελέγχου TITANIC προορίζεται για τον έλεγχο λειτουργίας λεβήτων με κοχλία ή έμβολο τροφοδοσίας καυσίμων. Η διαδικασία ελέγχου πραγματοποιείται μέσω μέτρησης της θερμοκρασίας νερού στον λέβητα κεντρικής θέρμανσης καθώς και μέσω κατάλληλης διεύθυνσης της διαδικασίας καύσης στον λέβητα, χωρίς να σταματήσει η καύση. Η μονάδα ελέγχου διευθύνει τη λειτουργία: του τροφοδότη, του φυσητήρα, της αντλίας κεντρικής θέρμανσης, του κυκλοφορητή του ζεστού νερού χρήσης. Η ισχύς του ανεμιστήρα ρυθμίζεται ομαλά, πράγμα που επιτρέπει τον περιορισμό της ποσότητας του αέρα που παρέχεται κατά τη διάρκεια της καύσης. Με τη μονάδα ελέγχου μπορεί να συνδεθεί ένας θερμοστάτης δωματίου ή ένας απομακρυσμένος πίνακας ελέγχου (τηλεχειριστήριο) (πχ. PILOR R), ο οποίος διευκολύνει τη διατήρηση ορισμένης θερμοκρασίας στο δωμάτιο. Με αυτόν τον τρόπο αυξάνεται η άνεση χρήσης της μονάδας ελέγχου. Η μονάδα ελέγχου είναι εξοπλισμένη με: έναν αισθητήρα θερμοκρασίας του λέβητα κεντρικής θέρμανσης (ΚΘ), έναν αισθητήρα θερμοκρασία του τροφοδότη - προστατεύει τον λέβητα από την επιστροφή θερμότητας προς τον τροφοδότη, έναν αισθητήρα της δεξαμενής ζεστού νερού χρήσης, έναν θερμοστάτη του λέβητα 90 C - προστασία του λέβητα από την αύξηση θερμοκρασίας πάνω από 90 C. Ο ελεγκτής ελέγχει τη λειτουργία των αντλιών της κεντρικής θέρμανσης (ΚΘ) και του ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ) με τέσσερα προγράμματα: λειτουργία χωρίς την αντλία του ζεστού νερού χρήσης χειμώνας άνοιξη/ καλοκαίρι (προτεραιότητα - ζεστό νερό χρήσης) καλοκαίρι. Η χρήση του ημιαγωγού στη διεύθυνση του τροφοδότη αυξάνει την αξιοπιστία της διεύθυνσης κινητήρα του τροφοδότη. Λειτουργικό σύστημα της μονάδας ελέγχου TITANIC οκιμαστική λειτουργία εξόδων και αισθητήρων Μετά την εγκατάσταση της μονάδας ελέγχου στο λέβητα και τη σύνδεση όλων των συσκευών εξόδου και των αισθητήρων, πρέπει να γίνει έλεγχος της σύνδεσης και της λειτουργίας των αισθητήρων. Σε αυτήν τη λειτουργία ελέγχεται επίσης η ταχύτητα του φυσητήρα για κάθε ρυθμιζόμενη ταχύτητα. Εάν δεν φαίνονται οι αλλαγές ταχύτητας του ανεμιστήρα ενώ αλλάζετε την ταχύτητα από 1 έως 12, πρέπει να διορθώσετε τις παραμέτρους: Ισχύς της ταχύτητας 11 και Ισχύς της ταχύτητας 1. Η λειτουργία αυτή χρησιμοποιείται και κατά τη διάρκεια του σέρβις της μονάδας ελέγχου. Είσοδος στη δοκιμαστική λειτουργία εξόδων, εισόδων και αισθητήρων. 1. Απενεργοποιήστε τη μονάδα ελέγχου 2. Κρατήστε πατημένο το κουμπί ενεργοποιούμε τη μονάδα ελέγχου (ή με τον διακόπτη παροχής ρεύματος 0-1) 2. Όταν θα εμφανιστεί η ένδειξη: οκιμαστική λειτουργία αφήστε τα κουμπιά ελεύθερα Αφήνουμε ελεύθερα πρώτα το κουμπί και Kάθε επόμενο πάτημα του κουμπιού θα μας δείξει: - Τη θερμοκρασία του αισθητήρα του λέβητα - Τη θερμοκρασία του αισθητήρα της δεξαμενής - Τη θερμοκρασία του αισθητήρα του ζεστού νερού χρήσης - Τη θερμοκρασία του αισθητήρα καιρού - Την κατάσταση του αισθητήρα θέσης του τροφοδότη (κλειστός ή ανοικτός) - Την κατάσταση του θερμοστάτη δωματίου (αν είναι συνδεδεμένο το PILOT, ή απλώς κλειστή είσοδος του θερμοστάτη). οκιμή φυσητήρα και μπορείτε να ελέγξετε την ταχύτητα του φυσητήρα σε ορισμένες ταχύτητες. οκιμή αντλίας της κεντρικής θέρμανσης ενεργοποίηση, απενεργοποίηση της αντλίας οκιμή κυκλοφορητή του ζεστού νερού χρήσης ενεργοποίηση, απενεργοποίηση της αντλίας οκιμή του τροφοδότη ενεργοποίηση, απενεργοποίηση του τροφοδότη Κατά τη διάρκεια της δοκιμής του τροφοδότη στην οθόνη θα εμφανίζεται κείμενο: ανοιχτές / κλειστές επαφές στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης. Αυτή πληροφορία είναι χρήσιμη για τη μέτρηση του χρόνου ενός πλήρους κύκλου του τροφοδότη, και του χρόνου εκκίνησης του τροφοδότη (για πόσο καιρό κατά την εκκίνηση δεν κλείνουν οι επαφές του αισθητήρα θέσης). Οι δυο μετρήσεις αυτές πρέπει να υπολογιστούν σύμφωνα με τον πρότυπο στη σελ. 6 και μετά να ρυθμίσετε ανάλογα τον Κύκλο του τροφοδότη και την Εκκίνηση του τροφοδότη. Έξοδος από τη δοκιμαστική λειτουργία: - απενεργοποιήστε και ξανά ενεργοποιήστε τη μονάδα ελέγχου με το κουμπί (ή με τον διακόπτη 0-1) Οδηγίες συντήρησης της μονάδας ελέγχου TITANIC 1S 4 9 Οδηγίες συντήρησης της μονάδας ελέγχου TITANIC 1S

5 14. Ισχύς της ταχύτητας Ισχύς της ταχύτητας Εξωτερική θερμοκρασία απενεργοποίησης 17. Επεξεργασία καιρού Ρύθμιση ΚΘ με Θε (εξωτερική θερμοκρασία) 18. Τύπος τροφοδότη κοχλίας/ έμβολο Ρυθμίζοντας την ισχύ της ταχύτητας 11 πρέπει να προγραμματίσετε την ισχύ (%) έτσι ώστε κατά την αύξηση της δύναμης να γίνεται αισθητή μόνο μια μικρή αλλαγή στροφών του ανεμιστήρα. εν ρυθμίζεται η ισχύς της ταχύτητας 12, διότι η ταχύτητα 12 διαθέσιμη για τους χρήστες σημαίνει πλήρης τάση παροχής ρεύματος (δεν υπάρχει έλεγχος φάσεων). Κάθε χρήστης έχει τη δυνατότητα να μειώσει τη μέγιστη ταχύτητα, π.χ. στο 11, τότε η μονάδα ελέγχου δεν θα λειτουργήσει με περισσότερη δύναμη απ' αυτήν που ρυθμίστηκε στο σέρβις. Με αυτή τη ρύθμιση των χαρακτηριστικών ο χρήστης ρυθμίζοντας την απόδοση του φυσητήρας από 1 έως 12 έχει διαθέσιμο όλο το φάσμα ταχυτήτων ανεμιστήρα. Ρυθμίστε την παράμετρο έτσι ώστε ο ανεμιστήρας να περιστρέφεται και να λειτουργεί ομαλά. Εάν ο ανεμιστήρας είναι εξοπλισμένος με ρυθμιστή ελκυσμού, αυτό πρέπει επίσης να λαμβάνεται υπόψη κατά τον καθορισμό της ελάχιστης ταχύτητας. Αν ο χρήστης επιλέξει την παράμετρο Απόδοση του φυσητήρα, ο ανεμιστήρας θα λειτουργεί με την ταχύτητα η οποία προγραμματίστηκε στην παράμετρο Ισχύς της ταχύτητας 1. Για την οδήγηση σύμφωνα με τον καιρό. Υπέρβαση αυτής της θερμοκρασίας θα προκαλέσει την απενεργοποίηση της αντλίας της κεντρικής θέρμανσης (ο κυκλοφορητής του ΖΝΧ λειτουργεί χωρίς αλλαγή). Κατά τη ρύθμιση της θερμοκρασίας του λέβητα σύμφωνα με την καιρική χαρακτηριστική. Η επιθυμητή θερμοκρασία ορίζεται βάσει τη μέτρηση της εξωτερικής θερμοκρασίας και την προγραμματισμένη καμπύλη θέρμανσης. Σ' αυτήν την παράμετρο προγραμματίζεται: Tz=-25 - η επιθυμητή θερμοκρασία λέβητα με την εξωτ. θερμοκρασία -25 C. Εργοστασιακή ρύθμιση: 72 C Tz =-15 - η επιθυμητή θερμοκρασία λέβητα με την εξωτ. θερμοκρασία -25 C. Εργοστασιακή ρύθμιση: 64 C Tz =-05 - η επιθυμητή θερμοκρασία λέβητα με την εξωτ. θερμοκρασία -25 C. Εργοστασιακή ρύθμιση: 56 C Tz =+05 - η επιθυμητή θερμοκρασία λέβητα με την εξωτ. θερμοκρασία -25 C. Εργοστασιακή ρύθμιση: 48 C Tz =+15 - η επιθυμητή θερμοκρασία λέβητα με την εξωτ. θερμοκρασία -25 C. Εργοστασιακή ρύθμιση: 40 C Επιλογή τον τύπο του τροφοδότη. Επιλέγοντας ένα διαφορετικό είδος τροφοδότη από αυτόν που στην πραγματικότητα υπάρχει στον λέβητα, θα προκαλέσουμε την μη λειτουργία του ελεγκτή και του λέβητα. Λέβητες με έμβολο τροφοδοσίας υποχρεωτικά πρέπει να περιέχουν έναν αισθητήρα θέσης τροφοδότη (ηλεκτρονόμος). Αλλαγή παραμέτρων εγκατάστασης της μονάδας ελέγχου Είσοδος στον προγραμματισμό των παραμέτρων εγκατάστασης: 1. Απενεργοποιούμε τη μονάδα ελέγχου με τον διακόπτη 2. Κρατώντας πατημένο το κουμπί P ενεργοποιούμε τη μονάδα ελέγχου με το κουμπί (ή τον διακόπτη παροχής ρεύματος 0-1) 2. Μετά την εμφάνιση της ένδειξης Προγραμματισμός αφήστε τα κουμπιά ελεύθερα Αφήνουμε ελεύθερα πρώτα το κουμπί και Τώρα εμφανίζεται η πρώτη από τις παραμέτρους για προγραμματισμό. Με κάθε επόμενο πάτημα του κουμπιού P περνάμε στην επόμενη παράμετρο. Όταν στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη: Κωδικός, πρέπει να εισάγετε τον κωδικό της εγκατάστασης Μετά την εισαγωγή του κωδικού με κάθε επόμενο πάτημα του κουμπιού P θα εμφανίζονται οι παράμετροι εγκατάστασης με τις προεπιλεγμένες τιμές. Με τα κουμπιά + και μπορείτε να αλλάξετε τις τιμές. Για να αποθηκεύσετε τυχόν αλλαγές πρέπει να πατήσετε το κουμπί για 6 δευτερόλεπτα. Θα ακολουθήσει η επανεκκίνηση της μονάδας ελέγχου με αποθηκευμένες αλλαγές. Περιγραφή παραμέτρων εγκατάστασης και η επιρροή τους στη λειτουργία του λέβητα Όνομα παραμέτρου 1. Επιλογή επιθυμητής θερμοκρασίας Περιγραφή Σ' αυτήν την παράμετρο ρυθμίζεται τύπος επιθυμητής θερμοκρασίας, σύμφωνα με την οποία θα λειτουργεί η μονάδα ελέγχου: μόνο ρύθμιση - ρύθμιση της θερμοκρασίας λέβητα σύμφωνα με την τιμή προγραμματισμένη στον παράμετρο Ρύθμιση λέβητα ρύθμιση+ζώνες - ρύθμιση της θερμοκρασίας λέβητα σύμφωνα με την τιμή προγραμματισμένη στην παράμετρο Ρύθμιση λέβητα +/ καταλλήλως ρυθμισμένες προσαρμογές στις παραμέτρους ιόρθωση της κεντρικής θέρμανσης και ιόρθωση του ζεστού νερού χρήσης με συγκεκριμένες ώρες ενεργοποίησης αλλαγών - Χρόνος ενεργοποίησης ζώνης καιρική ρύθμιση - ρύθμιση θερμοκρασίας λέβητα σύμφωνα με την καιρική χαρακτηριστική. Η επιθυμητή θερμοκρασία του λέβητα ορίζεται βάσει τη μέτρηση της εξωτερικής θερμοκρασίας και τη προγραμματισμένη καμπύλη θέρμανσης.. καιρική ρύθμιση+ζώνες ρύθμιση θερμοκρασίας λέβητα σύμφωνα με την καιρική χαρακτηριστική. Η επιθυμητή θερμοκρασία του λέβητα ορίζεται βάσει τη μέτρηση της εξωτερικής θερμοκρασίας και τη προγραμματισμένη καμπύλη θέρμανσης. Έτσι υπολογισμένη επιθυμητή θερμοκρασία αλλάζει βάσει τις καταλλήλως ρυθμισμένες προσαρμογές της θερμοκρασίας στις παραμέτρους ιόρθωση της κεντρικής θέρμανσης και ιόρθωση του ζεστού νερού χρήσης με συγκεκριμένες ώρες ενεργοποίησης αλλαγών - Χρόνος ενεργοποίησης ζώνης Οδηγίες συντήρησης της μονάδας ελέγχου TITANIC 1S 8 5 Οδηγίες συντήρησης της μονάδας ελέγχου TITANIC 1S

6 2. Περιορισμός της ελάχιστης ρύθμισης 3. Κύκλος τροφοδοσίας 4. Εκκίνηση τροφοδότη 5. Θερμοκρασία απενεργοποίησης της μονάδας ελέγχου 6. Χρόνος μέχρι την απενεργοποίηση της μονάδας ελέγχου 7. Υστέρηση λέβητα 8. Ασφάλεια δεξαμενής 9. Αισθητήρας δεξαμενής 10. Χρόνος τροφοδοσίας κατά τη διάρκεια βλάβης Τροφοδοσίες κατά τη διάρκεια βλάβης Η ελάχιστη επιθυμητή θερμοκρασία που μπορεί να προγραμματίσει ο χρήστης. Η παράμετρος αυτή ορίζει επίσης την θερμοκρασία, κάτω από την οποία δεν μπορεί να κατέβει ο λέβητας κατά τη διάρκεια της λειτουργίας με θερμοστάτη δωματίου ή με απομακρυσμένο πίνακα ελέγχου. Είναι ο χρόνος που χρειάζεται για τον έλεγχο της θέσης του εμβόλου - τροφοδότη. Μια πλήρης περιστροφή του τροφοδότη από την αρχική θέση μέχρι και την αρχική θέση δεν μπορεί να υπερβαίνει το χρόνο ορισμένο σε αυτήν την παράμετρο. Ο χρόνος κύκλου πρέπει να οριστεί ως 1,3-1,7 "πραγματικού χρόνου κύκλου τροφοδοσίας" - πλήρης περιστροφής. Αν ο πραγματικός χρόνος του κύκλου θα υπερβεί την προγραμματισμένη τιμή της παραμέτρου ο ελεγκτής θα απενεργοποιήσει τον τροφοδότη και τον φυσητήρα, θα δείξει το συναγερμό κολλήματος του εμβόλου και θα ενεργοποιήσει τις αντλίες της κεντρική θέρμανσης και του ζεστού νερού χρήσης. Έλεγχος κολλήματος του εμβόλου τροφοδοσίας στην αρχική του θέση. Εάν μετά το χρόνο προγραμματισμένο σε αυτήν την παράμετρο δεν θα ανοίξουν επαφές του αισθητήρα θέσης, η μονάδα ελέγχου θα απενεργοποιήσει τον τροφοδότη και τον φυσητήρα, θα δείξει το συναγερμό κολλήματος του εμβόλου και θα ενεργοποιήσει τις αντλίες της ΚΘ και του ΖΝΧ. Πειραματικά προγραμματίστε την παράμετρο σε περίπου 0,2-0,5 x "πραγματικού χρόνου κύκλου του τροφοδότη". Όταν η θερμοκρασία του λέβητα πέσει κάτω από αυτή την τιμή αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση χρόνου προγραμματισμένου στην παράμετρο Χρόνος μέχρι την απενεργοποίηση της μονάδας ελέγχου Εάν η θερμοκρασία του λέβητα θα είναι χαμηλότερη από την τιμή που έχει οριστεί από τον κατασκευαστή κατά το χρόνο προγραμματισμένο σε αυτήν την παράμετρο ο λέβητας πηγαίνει στο πρόγραμμα "ΣΤΑΜΑΤΗΜΑ". ιαφορά μεταξύ την μετάβαση του λέβητα μεταξύ τη φάση "ΘΕΡΜΑΝΣΗ" και " ΙΑΤΗΡΗΣΗ". Επιλογή τύπου της ασφάλειας της δεξαμενής. Ο ψηφιακός αισθητήρας ή θερμοστάτης δυο καταστάσεων κανονικά κλειστές επαφές, μετά το πέρασμα της κρίσιμης θερμοκρασίας του τροφοδότη ανοιχτές επαφές. Εάν ο τροφοδότης φθάσει τη θερμοκρασία ορισμένη σε αυτήν την παράμετρο θα ενεργοποιηθεί ο τροφοδότης για Χρόνο τροφοδοσίας και θα σταματήσει ο φυσητήρας και θα ενεργοποιηθούν οι αντλίες. Προσοχή! Θέτοντας αυτήν την παράμετρο στην "απενεργοποίηση" απενεργοποιείτε την προστασία του τροφοδότη από την επιστροφή θερμότητας από το θάλαμο καύσης. Τότε μπορεί να λειτουργήσει η μονάδα ελέγχου χωρίς τον αισθητήρα λέβητα (σε ορισμένους λέβητες δε χρησιμοποιούνται αισθητήρες θερμοκρασίας δεξαμενής). Ο χρόνος ενεργοποίησης τροφοδοσίας (έκχυση καυσίμου) μετά το πέρας της κρίσιμης θερμοκρασίας τροφοδότη προγραμματισμένης στην παράμετρο Αισθητήρας δεξαμενής. Για έμβολο τροφοδοσίας αριθμός τροφοδοτικών κύκλων. Εάν μετά από 5 λεπτά η θερμοκρασία δεν πέσει επί 3 C ξανά ενεργοποιείται ο τροφοδότης για Χρόνο τροφοδοσίας κατά τη διάρκεια βλάβης. Μετά την ενεργοποίηση του συστήματος προστασίας της θερμοκρασίας του τροφοδότη η επανεκκίνηση της μονάδας ελέγχου στην κανονική λειτουργία δύναται μετά τη μείωση της θερμοκρασίας του τροφοδότη επί 3 C. Χειροκίνητη ακύρωση της κατάστασης βλάβης με το κουμπί Α. Οδηγίες συντήρησης της μονάδας ελέγχου TITANIC 1S Μετάβαση κατά την κάθοδο της ρύθμισης Για έμβολο τροφοδοσίας. 13. Πλεόνασμα ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ) Πλεόνασμα θερμ. λέβητα για την τροφοδοσία δεξαμενής του ΖΝΧ 14. Πορεία κυκλοφορητή μετά το σταμάτημα της θέρμανσης Αυτό ισχύει για την έκδοση της μονάδας ελέγχου με έμβολο τροφοδοσίας. Όταν ο ελεγκτής λειτουργεί στο πρόγραμμα ζωνών, μεταξύ των διαδοχικών ζωνών μπορεί να γίνεται μεγάλη αλλαγή θερμοκρασίας του λέβητα, πχ. στη ζώνη 1 η θερμοκρασία του λέβητα είναι 80 C και στην επόμενη ζώνη - 45 C. Για να μην σβήσει η φωτιά κατά την απότομη κάθοδο για παράδειγμα από 80 C έως 45 C, σε ορισμένους τύπους λεβήτων ορίζεται η βαθμιαία κάθοδος μέχρι την επιθυμητή θερμοκρασία (Ρυ - ρύθμισης υπολογισμένης). Όταν αυτή η παράμετρος έχει ρυθμιστεί στους 10 C, η θερμοκρασία του λέβητα από 80 C θα κατέβει πρώτα σε 70 C (θερμοκρασία του λέβητα θα κατέβει στους "70 C- Υστέρηση λέβητα επομένως ο ελεγκτής θα αυξήσει την θερμοκρασία του λέβητα στους 70 C), στο επόμενο βήμα η θερμοκρασία θα μειωθεί στους 60 C, μετά στους 50 C και τελικά στην επιθυμητή θερμοκρασία των 45 C. Εάν η κατασκευή του λέβητα δεν απαιτεί τέτοια βαθμιαία κάθοδο θερμοκρασίας, αυτή η παράμετρος πρέπει να ρυθμιστεί στην απενεργοποίηση (απενεργοποίηση της λειτουργίας της μετάβασης κατά την κάθοδο της ρύθμισης) Εάν ο ελεγκτής φορτώνει την δεξαμενή ΖΝΧ τότε η θερμοκρασία του λέβητα ορίζεται ως το άθροισμα των παραμέτρων Ρύθμιση ΖΝΧ και Πλεόνασμα ΖΝΧ. Απενεργοποίηση - απενεργοποίηση πλεονάσματος Εάν η επιθυμητή θερμοκρασία του ζεστού νερού χρήσης προγραμματισμένη στην παράμετρο Ρύθμιση ΖΝΧ θα είναι μεγαλύτερη από την επιθυμητή θερμοκρασία κεντρικής θέρμανσης (Ρύθμιση Ρχ ή πχ. προσαρμογές + / -) τότε κατά τη φόρτιση της δεξαμενής του ζεστού νερού χρήσης η θερμοκρασία του λέβητα θα ανέβει πάνω από την επιθυμητή θερμοκρασία - η αντλία της ΚΘ θα ενεργοποιείται για δύο λεπτά κάθε χρονικό διάστημα ορισμένο στην παράμετρο Χρόνος αποσύνδεσης αντλίας της ΚΘ για να μην αυξηθεί η θερμοκρασία στον κύκλωμα της κεντρικής θέρμανσης κατά τη φόρτωση της δεξαμενής του ΖΝΧ. Σύμφωνα με τις εργοστασιακές ρυθμίσεις η αντλία της κεντρικής θέρμανσης θα ενεργοποιείται για 2 λεπτά κάθε 5 λεπτά (ο χρόνος της αποσύνδεσης της αντλίας κεντρικής θέρμανσης εργοστασιακά ορίζεται σε 5 λεπτά). Εάν κατά τη φόρτωση της δεξαμενής η θερμοκρασία του κυκλώματος θα είναι πολύ χαμηλή, πρέπει να μειωθεί η παράμετρος Χρόνος αποσύνδεσης αντλίας της ΚΘ (τότε η αντλία θα ενεργοποιείται πιο συχνά για 2 λεπτά). Αυτή η παράμετρος καθορίζει πόσο καιρό η αντλία του ΖΝΧ λειτουργεί μετά την επίτευξη της επιθυμητής θερμοκρασίας στην δεξαμενή ΖΝΧ. Η λειτουργία αυτή σταθεροποιεί το σύστημα θέρμανσης, και είναι ιδιαίτερα σημαντική κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, αν ο λέβητας χρησιμοποιείται κυρίως για να θερμαίνει το νερό στην δεξαμενή ζεστού νερού χρήσης. Η μείωση αυτής της παραμέτρου στο 0 σημαίνει ότι δεν υπάρχει πορεία του κυκλοφορητή μετά το σταμάτημα της θέρμανσης. 7 Οδηγίες συντήρησης της μονάδας ελέγχου TITANIC 1S

Σύστημα τηλεχειρισμού με χρονοθερμοστάτη για λέβητες αερίου

Σύστημα τηλεχειρισμού με χρονοθερμοστάτη για λέβητες αερίου Amico Remote Control Σύστημα τηλεχειρισμού με χρονοθερμοστάτη για λέβητες αερίου Το COMANDO AMICO REMOTO (CAR) είναι ένα σύστημα τηλεχειρισμού που επιτρέπει την ρύθμιση και τον έλεγχο συσκευών της IMMERGAS

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομες οδηγίες χρήσης

Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύστημα ρύθμισης R1 Σύστημα ρύθμισης R2/R3 Μονάδα χειρισμού BM Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική τοποθεσία: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ PID 11-100

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ PID 11-100 ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ PID ΠΡΟΣΟΧΗ: Σιγουρευτείτε ότι ο θερµοστάτης δεν είναι συνδεδεµένος στο ηλεκτρικό δίκτυο προτού αρχίσει η τροφοδοσία (συνδέσεις καλωδίων, εγκατάσταση συσκευής κλπ.) Όλες οι λειτουργίες σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ gr ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ηλεκτρική παροχή: Ο.Τ. (Open Therm protocol) για τον πομπό και μπαταρίες ΑΑ LR06 για το δέκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

THERMIS A.B.E.E. Pellet Controller 14400. www.thermis.gr e mail: info@thermis sa.gr

THERMIS A.B.E.E. Pellet Controller 14400. www.thermis.gr e mail: info@thermis sa.gr Pellet Controller 14400 Οδηγίες Χρήσης. Ο ελεγκτής περιλαμβάνει την αυτόματη διαδικασία της ανάφλεξης, καύσης και σβησίματος ενός λέβητα pellet ή βιομάζας. MENU Εγκαταστάτη. Για να εισέλθουμε στο menu

Διαβάστε περισσότερα

SFBC. Ψηφιακός Πίνακας Λέβητα Στερεών Καυσίμων

SFBC. Ψηφιακός Πίνακας Λέβητα Στερεών Καυσίμων SFBC Ψηφιακός Πίνακας Λέβητα Στερεών Καυσίμων Γενικά Ο ελεγκτής SFBC προορίζεται να ελέγχει λέβητες στερεών καυσίμων που δε βρίσκονται σε χύμα μορφή όπως ξύλα, κάρβουνα, μπριγκέτες κ.α. Τρόποι λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ BASIC

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ BASIC ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ BASIC GR ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Θερμοκρασία λειτουργίας 0 ºC 50 ºC Ρυθμιζόμενο εύρος θερμοκρασίας: Dt (Διαφορικό θερμοκρασίας μεταξύ συλλέκτη Τ1 και δεξαμενής Τ2)

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7 Περιεχόμενα Οδηγίες ασφάλειας 3 Θερμοστάτης Χώρου 4 Εικονίδιο οθόνης LCD 5 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6 Ρύθμιση ρολογιού 7 Ρύθμιση θερμοκρασίας δωματίου 8 Έλεγχος θερμοκρασίας παροχής 9 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Τεχνικά χαρακτηριστικά Τροφοδοσία Αριθμός επιπέδων θερμοκρασίας Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας ΗΜΕΡΑ Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας ΝΥΧΤΑ Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας

Διαβάστε περισσότερα

6300 4299-06/99 GR. Οδηγίες χρήσης. Ταµπλώ ρύθµισης Logamatic 2109. Φυλάξτε τις οδηγίες αυτές σε ασφαλές µέρος

6300 4299-06/99 GR. Οδηγίες χρήσης. Ταµπλώ ρύθµισης Logamatic 2109. Φυλάξτε τις οδηγίες αυτές σε ασφαλές µέρος 6300 4299-06/99 GR Οδηγίες χρήσης Ταµπλώ ρύθµισης Logamatic 2109 Φυλάξτε τις οδηγίες αυτές σε ασφαλές µέρος Περιεχόµενα Οδηγίες Χρήσης Σελίδα 1 Έναρξη λειτουργίας................................................................

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Περιεχόμενα 1. Θερμοστάτης 02905 2 2. Τοποθέτηση/Αντικατάσταση μπαταριών τροφοδοσίας 2 3. Οθόνη 3 3.1 Λειτουργίες πλήκτρων 4 3.2 Σύμβολα 4 3.3 Ecometer

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΕΛΛΕΤ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΕΛΛΕΤ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΕΛΛΕΤ 1) Αποσυνδέστε το καλώδιο του ρεύματος από το τριπολικό φίς του καυστήρα. 2) Αφαιρέστε το κάλυμμα του καυστήρα ξεβιδώνοντας τις τέσσερις λαμαρινόβιδες. 3)Τοποθετήστε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ SELTRON PROMATIC D20 1. Οδηγίες συνδεσµολογίας του ελεγκτή 2. Επισκόπηση και βασικές ενδείξεις του ελεγκτή 3. Ρυθµίσεις του ελεγκτή ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός χυτοσίδηρος λέβητας BBC 6kW Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου 1 κύκλωμα θέρμανσης ελεγχόμενο από εξωτερικό αισθητήριο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 - Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη Πίνακας περιεχομένων 1. Θερμοστάτης 02950 2 2. Οθόνη 2 2.1 Λειτουργίες πλήκτρων 2 2.2 Σύμβολα 3 2.3 Ecometer 3 2.4 Κλείδωμα interface μέσω PIN 4

Διαβάστε περισσότερα

www.e-garden-shop.gr SVC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

www.e-garden-shop.gr SVC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ SVC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ O προγραμματιστής μπαταρίας μίας βαλβίδας SVC αποτελεί την ιδανική λύση για περιπτώσεις όπου απαιτείται αξιόπιστη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 50 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιληπτικά 3 2. Τι θα βρείτε στη συσκευασία... 3 Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια της συσκευής...3 Κανόνες για την ασφαλή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr UT-602, UT-603 ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗΣ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το όργανο µέτρησης µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΧΡΗΣΤΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΧΡΗΣΤΗ 16 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΧΡΗΣΤΗ Η διασύνδεση του πίνακα ελέγχου και τα στοιχεία του παρουσιάζονται στην ακόλουθη εικόνα: Ο πίνακας ελέγχου έχει τις ακόλουθες λειτουργίες: 1. Παρουσιάζει την πραγµατική

Διαβάστε περισσότερα

U R Safe. GSM Emergency Alarm System URS-007EG. Εγχειρίδιο χρήσης

U R Safe. GSM Emergency Alarm System URS-007EG. Εγχειρίδιο χρήσης U R Safe GSM Emergency Alarm System URS-007EG Εγχειρίδιο χρήσης Για την καλύτερη κατανόηση των λειτουργιών της συσκευής, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλο το παρόν εγχειρίδιο, πριν χρησιμοποιήσετε τη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ KF ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ KF ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ KF ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ Αποκλειστική Αντιπροσωπεία Παράπλευρος Εγνατίας Οδού Τ.Θ. 1200 Τ.Κ. 57 008 Κόµβος ιαβατών, Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομέρειες προϊόντος

Λεπτομέρειες προϊόντος Λεπτομέρειες προϊόντος Χαρακτηριστικά εξοπλισμού και δυνατότητες τοποθέτησης για το SUNNY STRING-MONITOR SSM16-11 Περιεχόμενα Το Sunny String-Monitor SSM16-11 είναι ειδικά σχεδιασμένο για την επιτήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες προγραμματισμού MOTORLINE EVO 60 & 100 Μηχανισμός για γκαραζόπορτες οροφής

Οδηγίες προγραμματισμού MOTORLINE EVO 60 & 100 Μηχανισμός για γκαραζόπορτες οροφής Οδηγίες προγραμματισμού MOTORLINE EVO 60 & 100 Μηχανισμός για γκαραζόπορτες οροφής Τοποθέτηση μηχανισμού Εγκαταστήστε το μηχανισμό σύμφωνα με τα σχέδια του αγγλικού φυλλαδίου δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 20B ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ 3 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 3 ΕΝΤΟΛΕΣ CETA 104 1. Πρόλογος Οι ψηφιακές µονάδες αντιστάθµισης της EbV Elektronik λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια και κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακός Εντοιχιζόμενος Ελεγκτής Υδροθερμικών Τζακιών

Ψηφιακός Εντοιχιζόμενος Ελεγκτής Υδροθερμικών Τζακιών VARIO S-Max Ψηφιακός Εντοιχιζόμενος Ελεγκτής Υδροθερμικών Τζακιών Γενικά Ο ελεγκτής VARIO S-Max προορίζεται να ελέγχει υδροθερμικά τζάκια (καλοριφέρ) και βοηθάει στην ενσωμάτωσή τους στο υπάρχον σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12.

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12. Α Τ Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Μοντέλα: L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12 Σ Υ Σ Τ Η Μ Τηλεχειριστήριο Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη μονάδα κλιματισμού της INVENTOR. Για τη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Model: ED-CS5000. Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες.

Model: ED-CS5000. Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες. Model: ED-CS5000 Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες. Ο πίνακας είναι συμβατός με χειριστήρια σταθερού (11 32bit) η κυλιόμενου κωδικού στην συχνότητα των 433,92Mhz

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΤ-e03 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. KT-e03 www.tele.gr. Προετοιμασία για τη λειτουργία του τηλεχειριστηρίου

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΤ-e03 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. KT-e03 www.tele.gr. Προετοιμασία για τη λειτουργία του τηλεχειριστηρίου ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΤ-e03 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Προετοιμασία για τη λειτουργία του τηλεχειριστηρίου Αφαιρέστε το κάλυμμα των μπαταριών, τοποθετήστε 2 μπαταρίες τύπου ΑΑΑ δίνοντας προσοχή ώστε η

Διαβάστε περισσότερα

BS-844/2 (5) (6) (8) Προγραμματιζόμενος χωνευτός θερμοστάτης για ξυλολέβητα με δυνατότητα 2 αισθητηρίων

BS-844/2 (5) (6) (8) Προγραμματιζόμενος χωνευτός θερμοστάτης για ξυλολέβητα με δυνατότητα 2 αισθητηρίων Ακολουθήστε μας Olympia Electronics @Olympiaelectro Olympia Electronics OlympiaElectronics Olympia Electronics Προγραμματιζόμενος χωνευτός θερμοστάτης για ξυλολέβητα με δυνατότητα 2 αισθητηρίων BS-844/2

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΤΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΤΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΤΗ Οι οδηγίες εγκατάστασης αναφέρονται σε ειδικευμένους τεχνίτες. Γι αυτό δεν θα γίνει αναφορά σε θεμελιώδης αρχές εγκατάστασης. Παράδειγμα μιας ολοκληρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Αρχικό τηλεχειριστήριο αυτοκινήτου Οδηγός ρύθμισης - Greek Αγαπητέ πελάτη, Στο εγχειρίδιο αυτό θα βρείτε τις πληροφορίες που χρειάζονται για να ενεργοποιήσετε/

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΠΡΟΪΟΝ: 52467

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΠΡΟΪΟΝ: 52467 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΠΡΟΪΟΝ: 52467 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 1. Ο χρονοδιακόπτης αυτός μπορεί να προ-ρυθμιστεί σε χρόνο on/off για τις Ηλεκτρικές σας Συσκευές. Είναι ιδανικός για

Διαβάστε περισσότερα

Energy Under Control

Energy Under Control ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Για την ασφάλειά σας Η συσκευή έχει δύο λειτουργίες: θέρµανσης/ στεγνώµατος πετσετών και συµπληρωµατικής θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

HX-DG20 TELE HX-DG20 1

HX-DG20 TELE HX-DG20 1 HX-DG20 Συσκευή τηλεφωνητή µέσω GSM και PSTN Οδηγίες χρήσης και προγραµµατισµού Εγκατάσταση Ξεβιδώστε την βίδα που υπάρχει στο κάτω µέρος της συσκευής και αφαιρέστε το πίσω κάλυµµα. Πριν τοποθετήσετε την

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης

Οδηγίες συναρµολόγησης 6303 5779 03/003 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρµολόγησης Πλακέτες λειτουργίας xm10 για Επίτοιχους λέβητες και επιδαπέδιους λέβητες καθώς και τοποθέτηση σε τοίχο ιαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρµολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM )

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM ) AKAI AR321 S ΘΕΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ 1. Πλήκτρο τροφοδοσίας 2. Πλήκτρο χρονοδιακόπτη 3. Πλήκτρο λειτουργίας 4. Πλήκτρο ήχου 5. Έλεγχος περιστροφής 6. Ρύθμιση φωτισμού 7. Οθόνη LCD 8. Κλίμακα περιστροφής 9. Πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

www.e-garden-shop.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

www.e-garden-shop.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ EC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Μοντέλα 2,4,6 στάσεων INDOOR & OUTDOOR ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Όταν ο προγραμματιστής είναι σε αυτόματη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔHΓΙΩΝ. Εγχειρίδιο Oδηγιών Ασύρματη Xειροσυσκευή. Ελληνικά. OM-GS02-1011(1)-Daikin Part No.: R08019037090A MODE TURBO TIMER CANCEL

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔHΓΙΩΝ. Εγχειρίδιο Oδηγιών Ασύρματη Xειροσυσκευή. Ελληνικά. OM-GS02-1011(1)-Daikin Part No.: R08019037090A MODE TURBO TIMER CANCEL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔHΓΙΩΝ Εγχειρίδιο Oδηγιών Ασύρματη Xειροσυσκευή Ελληνικά SWING FAN TURBO MODE QUIET SLEEP ON TIMER OFF CLOCK OM-GS02-1011(1)-Daikin Part No.: R08019037090A Δείκτης τηλεχειριστηρίου GS02 1

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΟΘΟΝΗ

ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΟΘΟΝΗ Λειτουργία Χειμώνας / Καλοκαίρι 2 επίπεδα θερμοκρασίας + παγετός ΜΟΝΤΕΛΑ: 3V dc L-N:230V ac ΕΛΛΗΝΙΚΑ PE - DETPNN006 08/09 EL ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ DATI

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΗ ΔΟΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΒΑΣΙΚΗ ΔΟΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ενότητα 2.1 ΒΑΣΙΚΗ ΔΟΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟΧΟΙ Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής θα μπορείτε: Να περιγράφετε ένα απλό σύστημα Αυτοματισμού Να διακρίνετε ένα Ανοικτό από ένα Κλειστό σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE)

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) 7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB122-11/19/24/24K Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Γενικές Οδηγίες. Μεταφορά/Εγκατάσταση της Συσκευής

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Γενικές Οδηγίες. Μεταφορά/Εγκατάσταση της Συσκευής ιεύθυνση Επικοινωνίας: Τ.Θ. 47, 19013 Ανάβυσσος Τ η λ. / f a x : 700-700-1530/1531 TM W e b : w w w. p h a r m a l i n e. g r email: info@pharmaline.gr M E D 2 8 8 / 3 4 0 / 4 6 8 Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Σας

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΠΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΦΟΠΛΙΣΗΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΟΚΑΘΗΣΤΕΡΗΣΗ.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΠΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΦΟΠΛΙΣΗΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΟΚΑΘΗΣΤΕΡΗΣΗ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΠΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΦΟΠΛΙΣΗΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΟΚΑΘΗΣΤΕΡΗΣΗ. Θέλουμε όταν ενεργοποιήσουμε τον συναγερμό να καθυστερήσει η όπλιση του 10 δευτερόλεπτα (έως ότου φύγουμε από το σπίτι).έτσι αν μέσα σε

Διαβάστε περισσότερα

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec Μοντέλο: Fantec SB-200BT Εγχειρίδιο Αγγλικά Τεχνικές προδιαγραφές: Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 340 x 110 x 110 mm Ισχύς εξόδου: 24W (2 x 12W) RMS Έκδοση Bluetooth:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΟΥΜΠΙΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΟΥΜΠΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Συγχαρητήρια! Από σήμερα συγκαταλέγεστε στους πολυάριθμους χρήστες των προϊόντων LEXIBOOK. Το dventure Watch W40 της Lexibook είναι ένα ψηφιακό προϊόν που παρέχει υψομετρητή, βαρόμετρο, δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

22. ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ PELLETS

22. ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ PELLETS Τα πάντα για τις ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΕΙΣ 375 22. ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ PELLETS Ο καυστήρας pellet είναι μία συσκευή που αποστολή έχει την τροφοδοσία του λέβητα με καύσιμο, του άναμμα της φλόγας, την παροχή του αέρα καύσης

Διαβάστε περισσότερα

Θέση των πλήκτρων της συσκευής

Θέση των πλήκτρων της συσκευής APRC9235 Προφύλαξη Παρακαλώ διαβάστε το εγχειρίδιο χρήστη προσεχτικά πριν τη χρήση της συσκευής, και κρατήστε το εγχειρίδιο για μελλοντική βοήθεια. Οι προειδοποιήσεις και οι προφυλάξεις στο εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ψηφιακός ελεγκτής Vario Hydro προορίζεται για τον έλεγχο εγκαταστάσεων με υδροθερμικά τζάκια που είναι η κύρια ή βοηθητική πηγή ενέργειας.

Ο ψηφιακός ελεγκτής Vario Hydro προορίζεται για τον έλεγχο εγκαταστάσεων με υδροθερμικά τζάκια που είναι η κύρια ή βοηθητική πηγή ενέργειας. VARIOhydro Ψηφιακός Ελεγκτής Υδροθερμικών Τζακιών Γενικά Ο ψηφιακός ελεγκτής Vario Hydro προορίζεται για τον έλεγχο εγκαταστάσεων με υδροθερμικά τζάκια που είναι η κύρια ή βοηθητική πηγή ενέργειας. Η χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Με καθαρή συνείδηση. Βιομηχανική Λύση

Με καθαρή συνείδηση. Βιομηχανική Λύση Μειώστε τα έξοδα θέρμανσης Με καθαρή συνείδηση Βιομηχανική Λύση Λέβητες Βιομάζας REFO-AMECO ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 303-5 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ο λέβητας REFO είναι κατασκευασμένος από πιστοποιημένο χάλυβα

Διαβάστε περισσότερα

www.e-garden-shop.gr PRO-C ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

www.e-garden-shop.gr PRO-C ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ PRO-C ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Βασικά μοντέλα 3 στάσεων INDOOR & OUTDOOR με πλακέτες επέκτασης των 3 στάσεων για την δημιουργία μοντέλων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-8058 ΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεφωνικό Σύστημα Έκτακτης Αναγκης με Μπουτόν Βοηθείας. U R Safe DAS1100

Τηλεφωνικό Σύστημα Έκτακτης Αναγκης με Μπουτόν Βοηθείας. U R Safe DAS1100 Τηλεφωνικό Σύστημα Έκτακτης Αναγκης με Μπουτόν Βοηθείας U R Safe DAS1100 Οδηγίες Χρήσης Σύστημα Συναγερμού Κινδύνου - Ειδοποιεί φίλους και οικογένεια με το πάτημα ενός κουμπιού - Προσφέρει ανεξαρτησία

Διαβάστε περισσότερα

Πλήκτρα λειτουργίας. Eνδείξεις οθόνης. Eπεξήγηση συμβόλων. Πλήκτρο λειτουργίας θέρμανσης. Πλήκτρο λειτουργίας ζεστού νερού χρήσης.

Πλήκτρα λειτουργίας. Eνδείξεις οθόνης. Eπεξήγηση συμβόλων. Πλήκτρο λειτουργίας θέρμανσης. Πλήκτρο λειτουργίας ζεστού νερού χρήσης. Πλήκτρα λειτουργίας Πλήκτρο λειτουργίας ζεστού νερού χρήσης Πλήκτρο λειτουργίας θέρμανσης Πλήκτρο ESC (ακύρωση) Οθόνη ενδείξεων Πλήκτρο ΟΚ (καταχώρηση) Πλήκτρο τεχνικού Πλήκτρο πληροφοριών Περιστροφικός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1. 0 Περιγραφή του καταµετρητή, λειτουργίες και ενδείξεις Βοηθητικοί οδηγοί υποδοχής χαρτονοµισµάτων Βίδα ρύθµισης πάχους χαρτονοµίσµατος Αισθητήρες

Διαβάστε περισσότερα

RSR 28. Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo CE 0694. Επίτοιχος λέβητας αερίου άµεσης παραγωγής. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959

RSR 28. Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo CE 0694. Επίτοιχος λέβητας αερίου άµεσης παραγωγής. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo RSR 28 Επίτοιχος λέβητας αερίου άµεσης παραγωγής CE 0694 Documentazione Tecnica RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY RSR 28

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Δίκτυα & Βιομηχανικές Εφαρμογές. Όργανο Ελέγχου και Δοκιμών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων

Ενεργειακά Δίκτυα & Βιομηχανικές Εφαρμογές. Όργανο Ελέγχου και Δοκιμών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων Όργανο Ελέγχου και Δοκιμών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ, ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ V1.1/04/12 1. Οθόνη LCD με φωτισμό. 2. Σύνδεση αισθητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Οι μηχανικοί επιδιώκουν διαρκώς την βελτίωση. Πριν 30 χρόνια, αρχίσαμε να αναπτύσσουμε την κυκλωνική λειτουργία στο σκούπισμα. Πρόσφατα, αναπτύξαμε

Οι μηχανικοί επιδιώκουν διαρκώς την βελτίωση. Πριν 30 χρόνια, αρχίσαμε να αναπτύσσουμε την κυκλωνική λειτουργία στο σκούπισμα. Πρόσφατα, αναπτύξαμε Οι μηχανικοί επιδιώκουν διαρκώς την βελτίωση. Πριν 30 χρόνια, αρχίσαμε να αναπτύσσουμε την κυκλωνική λειτουργία στο σκούπισμα. Πρόσφατα, αναπτύξαμε στεγνωτήρες χεριών που αντί της θερμότητας, χρησιμοποιούν

Διαβάστε περισσότερα

RS 28. Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo CE 0694. Επίτοιχος λέβητας αερίου µόνο θέρµανση. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959

RS 28. Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo CE 0694. Επίτοιχος λέβητας αερίου µόνο θέρµανση. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo RS 28 Επίτοιχος λέβητας αερίου µόνο θέρµανση CE 0694 Documentazione Tecnica RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY RS 28 - ΧΡΗΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧ-GD30+ Συσκευή τηλεφωνητή μέσω GSM και PSTN

ΗΧ-GD30+ Συσκευή τηλεφωνητή μέσω GSM και PSTN ΗΧ-GD30+ Συσκευή τηλεφωνητή μέσω GSM και PSTN Οδηγίες χρήσης και προγραμματισμού Εγκατάσταση Ξεβιδώστε την βίδα που υπάρχει στο κάτω μέρος της συσκευής και αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα. Πριν τοποθετήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Logamatic. Logamatic 2101 / 2109 Σελ. 73. Logamatic 2107 / 2107M Σελ. 74. Logamatic 4212 / 4211 Σελ. 77. Logamatic 4321 / 4322 Σελ.

Κεφάλαιο 5. Logamatic. Logamatic 2101 / 2109 Σελ. 73. Logamatic 2107 / 2107M Σελ. 74. Logamatic 4212 / 4211 Σελ. 77. Logamatic 4321 / 4322 Σελ. Logamatic 4211 Κεφάλαιο 5 Logamatic Πίνακες ελέγχου και αυτοματισμοί Logamatic 2101 / 2109 Σελ. 73 Logamatic 2107 / 2107M Σελ. 74 Logamatic 4212 / 4211 Σελ. 77 Logamatic 4321 / 4322 Σελ. 80 Logamatic 4121

Διαβάστε περισσότερα

Συναγερμός μοτοσυκλέτας

Συναγερμός μοτοσυκλέτας Συναγερμός μοτοσυκλέτας Με επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Το εμπορικό σήμα, η ευρεσιτεχνία και τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στη Steelmate Co., Ltd. Διατηρείται το δικαίωμα αλλαγής σχεδίων και προδιαγραφών.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ ( ΡΕΛΕ ) ή ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΓΕΝΙΚΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ ( ΡΕΛΕ ) ή ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΓΕΝΙΚΑ Page 1 of 66 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ ( ΡΕΛΕ ) ή ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΓΕΝΙΚΑ Οι ηλεκτρονόμοι ( ΡΕΛΕ ) αποτελούν βασικό στοιχείο στα κυκλώματα του κλασσικού αυτοματισμού. Με την χρήση των ηλεκτρονόμων

Διαβάστε περισσότερα

LPH Α/Θ LPH. ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας. από 8 έως 18 kw. µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ

LPH Α/Θ LPH. ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας. από 8 έως 18 kw. µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας LPH από 8 έως 18 kw µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ Οι αντλίες θερµότητας LPH είναι ιδανικότερη λύση για την θέρµανση εξωτερικών πισινών,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ. Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ. Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Μην συνδέετε τον ανεμιστήρα σε ένα οποιοδήποτε σημείο τροφοδοσίας, παρά μόνο εγκαταστήστε το στην οροφή. 2. Η ελάχιστη απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Ακολουθήστε μας... Olympia Electronics RF54 @Olympiaelectro Olympia Electronics OlympiaElectronics Olympia Electronics Συσκευή ελέγχου ηλεκτρικής κλειδαριάς, και κλιματισμού που συνεργάζεται με καρτοδιακόπτες

Διαβάστε περισσότερα

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω;

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Ερωτήσεις 1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Απαντήσεις Υπάρχουν 3 κύριοι πιθανοί λόγοι για αυτό το πρόβλημα: κακή σύνδεση, ακατάλληλη θερμοκρασία, κατεστραμμένη μπαταρία ή τροφοδοτικό. Σε

Διαβάστε περισσότερα

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND 1. Ένδειξη συχνότητας/ ώρας 2. Ένδειξη μπάσου 3. Ένδειξη FM 4. Ένδειξη έντασης σήματος 5. Ένδειξη λειτουργίας για το ξυπνητήρι 6. Ένδειξη λειτουργίας αυτόματης

Διαβάστε περισσότερα

A ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 020 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

A ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 020 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ AΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 020 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.... 3 1.2 Τοποθέτηση της κάρτας SIM......4 1.3 Λειτουργία...4 3 Ρυθµίσεις της συσκευής.....4 3.1 Ρυθµίσεις µέσω του πληκτρολογίου.....4

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό εγχειρίδιο. Χαλύβδινος λέβητας βιομάζας σειρά BMT

Τεχνικό εγχειρίδιο. Χαλύβδινος λέβητας βιομάζας σειρά BMT THERM LEV Τεχνικό εγχειρίδιο Χαλύβδινος λέβητας βιομάζας σειρά BMT ΨΣας ευχαριστούμε για την επιστοσύνη που δείχνετε στα προιόντα μας. ΨΓια την αποτελεσματική χρήση του λέβητα βιομάζας σειράς ΒΜΤ σας συνιστούμε

Διαβάστε περισσότερα

R-061 R-062 Τάση 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz. 63cm (L) x 57cm (H) x 23 cm (W) 73cm (L) x 67cm (H) x 23 cm (W)

R-061 R-062 Τάση 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz. 63cm (L) x 57cm (H) x 23 cm (W) 73cm (L) x 67cm (H) x 23 cm (W) ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ MICA (MICATHERMIC) ΜΟΝΤΕΛΟ R-061 / R-062 Αυτοί οι νέου τύπου θερµοποµποί διαθέτουν θερµικά στοιχεία κατασκευασµένα µε MICA, υλικό που αποτελεί τη νέα τεχνολογία θέρµανσης του 21

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης Οδηγίες συντήρησης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου CGB-75 CGB-100 Λέβητες θέρμανσης Λέβητες θέρμανσης Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Auto-Hydrogen 60a PWM οδηγός εγκατάστασης

Auto-Hydrogen 60a PWM οδηγός εγκατάστασης Auto-Hydrogen 60a PWM οδηγός εγκατάστασης Βρείτε µια θέση στo PWM όσο πιο κοντά γίνεται στην µπαταρία του αυτοκινήτου Αυτό είναι το νέο µοντέλο 9-28V Auto PWM 1. ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΛΕΙ ΙΟΥ / ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ: α) Ένα καλώδιο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συντήρησης. για λέβητα µε ψηφιακό αυτόµατο σύστηµα καύσης SAFe. ιαβάστε προσεκτικά πριν από τις εργασίες συντήρησης

Οδηγίες συντήρησης. για λέβητα µε ψηφιακό αυτόµατο σύστηµα καύσης SAFe. ιαβάστε προσεκτικά πριν από τις εργασίες συντήρησης 6303 7193 02/2004 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συντήρησης για λέβητα µε ψηφιακό αυτόµατο σύστηµα καύσης SAFe ιαβάστε προσεκτικά πριν από τις εργασίες συντήρησης Περιεχόµενα 1 Ασφάλεια..................................................

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ : ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ : ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ : - Μεγάλη οθόνη γραφικών με φωτισμό - Εύκολο στην χρήση (4 πλήκτρα με κυκλικό μενού) - Πολλές γλώσσες ενδείξεων - Μέτρηση ενέργειας με interface υπολογιστή για την αποθήκευση

Διαβάστε περισσότερα

Oικιακή Θέρμανση Yutaki

Oικιακή Θέρμανση Yutaki Oικιακή Θέρμανση Yutaki Hitachi Europe Ltd 2 Περιεχόμενα 1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ 3. ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 4. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 5. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 6. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 7. ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού Συστήματα συναγερμού Εισαγωγή: ΕΛΛΗΝΙΚA Ασύρματο σύστημα συναγερμού Plug and Play πολλαπλών λειτουργιών. Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση. Λειτουργεί με μπαταρίες, χωρίς προσαρμογείς και καλώδια. Ασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

POWER ( /OFF) A. B. 5. 5. TEMP A. MODE -L001 (COOL

POWER ( /OFF) A. B. 5. 5. TEMP A. MODE -L001 (COOL Τηλεχειριστήριο µε δυνατότητα αντιγραφής εντολών από άλλο τηλεχειριστήριο για κλιµατιστικά KT L001 Οδηγίες Χρήσης Γενικά Το KT L001 µπορεί να αντιγράψει το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο που συνοδεύει µια συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ «ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ» Τεύχος 1389 Απρίλιος 2005 1 ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ Παναγιώτη Φαντάκη Μέρος 2 ο. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΠΟΪΛΕΡ Υπάρχουν μπόϊλερ διπλής και τριπλής ενέργειας. Τα μπόϊλερ διπλής ενέργειας,

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-DrainLift Con. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-DrainLift Con. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-DrainLift Con GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά... 5 1.1 Σκοπός χρήσης... 5 1.2 Στοιχεία σύνδεσης και ηλεκτρικά στοιχεία... 5 2 Ασφάλεια... 5 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Η ΛΥΣΗ ΣΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Ο οίκος Sime, αναλογιζόμενος τα ενεργειακά προβλήματα και τη ζήτηση χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, προσφέρει στην αγορά και λέβητες βιομάζας:

Διαβάστε περισσότερα

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ελληνικά 9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Πριν ξεκινήσετε... 116 2) Περιεχόμενα συσκευασίας... 116 3) Γενικές προφυλάξεις... 116 4) Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 116 5) Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ο λέβητας περιλαμβάνεται στη γερμανική λίστα BAFA χάρη στο χαμηλό επίπεδο ρύπων και στην υψηλή απόδοση

Ο λέβητας περιλαμβάνεται στη γερμανική λίστα BAFA χάρη στο χαμηλό επίπεδο ρύπων και στην υψηλή απόδοση Οικονομία Lambda prbe Προηγμένος αλγόριθμος ελέγχει το λέβητα σύμφωνα με τις δεδομένες συνθήκες προσφέροντας τη βέλτιστη απόδοση ανά πάσα στιγμή. Εγγυάται σημαντική εξοικονόμηση, καθαρισμό εναλλάκτη και

Διαβάστε περισσότερα

GH21PB ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΒΗΤΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ψηφιακός πίνακας για λέβητες pellet και βιοµάζας

GH21PB ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΒΗΤΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ψηφιακός πίνακας για λέβητες pellet και βιοµάζας ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΒΗΤΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Ψηφιακός πίνακας για λέβητες pellet και βιοµάζας GH21PB ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ο ελεγκτής GH21PB έχει κατασκευαστεί για τον έλεγχο λειτουργίας λεβήτων στερεών καυσίµων µε pellet και

Διαβάστε περισσότερα

Επιτοίχιοι ηλεκτρικοί λέβητες

Επιτοίχιοι ηλεκτρικοί λέβητες Επιτοίχιοι ηλεκτρικοί λέβητες GRP24.7 GRP18.7 GRP15.7 GRP12.7 GRP09.7 ebloc Σειρά 7 DOCID 0603EBL7GR Αναθεώρηση 1.0 Οκτωβρίου 2010 2010 EKOPAN D.M. d.o.o. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται. Το περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΕΙΣ Προειδοποιήσεις ασφαλείας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΕΙΣ Προειδοποιήσεις ασφαλείας ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΕΙΣ Προειδοποιήσεις ασφαλείας Σημαντικό! - Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και πάνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης. Vitotronic 150 Τύπος ΚΒ1 Ψηφιακό σετ αντιστάθµισης µε Fuzzy Logic Part No. 7450 350

Οδηγίες Χρήσης. Vitotronic 150 Τύπος ΚΒ1 Ψηφιακό σετ αντιστάθµισης µε Fuzzy Logic Part No. 7450 350 Οδηγίες Χρήσης Vitotronic 150 Τύπος ΚΒ1 Ψηφιακό σετ αντιστάθµισης µε Fuzzy Logic Part No. 7450 350 Λειτουργίες και ενδείξεις 9 1 2 3 4 8 6 10 7 11 12 5 13 14 15 16 17 18 19 20 1. Χαµηλή θερµοκρασία δωµατίου

Διαβάστε περισσότερα

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 150 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτής Θερµοκρασίας χώρου αυτοεκπαιδευόµενος

Ελεγκτής Θερµοκρασίας χώρου αυτοεκπαιδευόµενος 2 261 Ελεγκτής Θερµοκρασίας χώρου αυτοεκπαιδευόµενος REV12 5 τρόποι λειτουργίας, µενού µε περιστροφικό επιλογέα Ελεγκτής θερµοκρασίας χώρου µε τροφοδοσία ανεξάρτητη του δικτύου Εύκολο µενού µε επεξηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

SMART SYSTEMS. Διαχειριστής ζεστού νερού χρήσης ZNX IC2. ΦΥΛΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Εφαρμογές : Πλεονεκτήματα. Συσκευή. Διαστάσεις εξαρτημάτων (σε mm)

SMART SYSTEMS. Διαχειριστής ζεστού νερού χρήσης ZNX IC2. ΦΥΛΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Εφαρμογές : Πλεονεκτήματα. Συσκευή. Διαστάσεις εξαρτημάτων (σε mm) SMART SYSTEMS Διαχειριστής ζεστού νερού χρήσης ZNX IC2 ΦΥΛΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Εφαρμογές : Ο ελεγκτής έχει την δυνατότητα να ελέγχει το άνω όριο της θερμοκρασίας του boiler μέσω εντολής εξόδου (προς κυκλοφορητή-λέβητα

Διαβάστε περισσότερα

A ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 12 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ GSM 12 1

A ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 12 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ GSM 12 1 AΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 12 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ GSM 12 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.... 3 1.2 Τοποθέτηση της κάρτας SIM........3 1.3 Λειτουργία...3 3 Ρυθµίσεις της συσκευής......3 4 Προγραµµατισµός µέσω εντολών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού

Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού Σύστημα ρύθμισης R1 Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική τοποθεσία: www.wolf-heiztechnik.de Κωδ. είδους: 3062801_xxxx

Διαβάστε περισσότερα

WZH Α/Θ WΖΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ WZH. Από 7,4 έως 38 kw στη θέρµανση

WZH Α/Θ WΖΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ WZH. Από 7,4 έως 38 kw στη θέρµανση ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ WZH WZH Από 7,4 έως 38 kw στη θέρµανση Οι αντλίες θερµότητας WZH είναι κατάλληλες για γεωθερµικές εφαρµογές µε υδρογεώτρηση ή µε κατακόρυφους γήινους εναλλάκτες. Τα µηχανήµατα

Διαβάστε περισσότερα