ADVANCE LINE. Επώνυµα Συστήµατα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ADVANCE LINE. Επώνυµα Συστήµατα"

Transcript

1 ADVANCE LINE Επώνυµα Συστήµατα Ασφαλείας & Επικοινωνίας ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2015 Branded Security & Communication Systems CATALOGUE 2015

2 Επώνυμα Συστήματα Ασφαλείας & Επικοινωνίας Ιδανική για μικρά ή μεσαία συμβούλια, η λύση συνδιάλεξης Advance Line είναι ευέλικτη, προσιτή, φορητή και προσφέρει λειτουργία plug and play. Το σύστημα περιλαμβάνει ενσωματωμένη ψηφιακή καταστολή ακουστικής ανάδρασης για βελτιστοποιημένη αντιληπτικότητα ομιλίας και εγγραφή ήχου ΜΡ3 για πρόσθετη αξιοπιστία και δυνατότητα αρχειοθέτησης. Είναι διαθέσιμη σε έναν ελκυστικό και διακριτικό σχεδιασμό και παρέχει όλα όσα απαιτούνται για τον πλήρη έλεγχο συμβουλίων χωρίς χειριστή. Μπορεί να εγκατασταθεί προσωρινά σε αίθουσες συνεδριάσεων ξενοδοχείων ή να χρησιμοποιηθεί ως μόνιμη εγκατάσταση σε αίθουσες συμβουλίων ή δικαστήρια. Το σύστημα παρέχει τη δυνατότητα εύκολης επέκτασης με επιπλέον μονάδες και προσφέρει εξαιρετική αντιληπτικότητα ομιλίας, ενώ η ψηφιακή τεχνολογία επιτρέπει την αύξηση της έντασης χωρίς κίνδυνο ακουστικής ανάδρασης. Το συνεδριακό σύστημα μπορεί να διασυνδεθεί με συστήματα δημοσίων ανακοινώσεων, ασύρματα μικρόφωνα, συστήματα τηλεδιάσκεψης και μετάφρασης. Μπορεί να εγγράψει ολόκληρο το συνέδριο ή σημαντικά μέρη του σε αποσπώμενες κάρτες SD και μπορεί να αναπαράγει αυτές τις εγγραφές οποιαδήποτε στιγμή. Οι κομψές και εύχρηστες μονάδες συνέδρων παρέχονται με ενσωματωμένο μεγάφωνο, εύκαμπτο μικρόφωνο, υποδοχές ακουστικών, έλεγχο έντασης ήχου και κουμπί ενεργοποίησης μικροφώνου. Η μονάδα του προέδρου διαθέτει επιπλέον λειτουργία προτεραιότητας που μπορεί να σιγάσει όλα τα μικρόφωνα των συνέδρων. Προαιρετικό χαρακτηριστικό είναι η μελωδία που ηχεί πριν μιλήσει ο πρόεδρος. Η μονάδα ελέγχου παρέχει ισχύ για ολόκληρο το σύστημα (έως και 50 μονάδες) και μπορεί να ελέγξει μέχρι έως και 150 μονάδες. Διαθέτει επίσης ενσωματωμένα κυκλώματα ακουστικής ανάδρασης και μοναδική ενσωματωμένη ψηφιακή συσκευή εγγραφής ΜΡ3. Επιτρέπει την παρακολούθηση και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο της έντασης ήχου του συστήματος, του αριθμού των ταυτόχρονα ενεργών μικροφώνων, καθώς και της προτεραιότητας του ομιλητή. Για φορητή χρήση και αποθήκευση υπάρχουν διαθέσιμες δυο βαλίτσες: μια για δέκα μονάδες συνέδρων / προέδρου και μια για έξι, συν τροφοδοτικό και καλώδια. The Advance Line conversation solution is ideal for small or medium sized councils. It is flexible, affordable, portable and offers Plug and Play operation. The system includes an integrated digital acoustic feedback suppression optimized speech intelligibility and MP3 sound recording for additional reliability and archiving. It is available in an attractive, distinctive design and provides everything necessary for full control of councils without operator. It can be installed temporarily in hotel conference rooms or used as a permanent installation in board rooms or courts. The system enables easy expansion with additional units and it offers outstanding speech intelligibility and digital technology that allows to increase the volume without risk of acoustic feedback. The conference system can be interfaced with public address systems, wireless microphones, video conferencing systems and translation. It can record the entire conference or important parts of it on the removable SD cards and can play these records at any time. The elegant and user-friendly units are provided with an integrated speaker, flexible microphone, headphone jack, volume control and microphone activation button. The chairman s unit has an additional priority function that can mute the microphones of all delegates. Optional feature is the melody that sounds before chairman s talking. The control unit provides power for the entire system (up to 50 units) and can control up to 150 units. It also features integrated circuits of acoustic feedback and unique embedded digital MP3 recorder. It allows monitoring and can be used in order to control the system volume, the number of the simultaneously active microphones, and the priority of the speaker. For portable use and storage, there are two suitcases available, one for ten units delegate / chairman and one for six, plus power supply and cables. 76 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2015 CATALOGUE 2015

3 1.1 ΣΕΙΡΑ CCS CCS-900 SERIES Branded Security & Communication Systems CCS-DS ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ ΣΥΝΕΔΡΟΥ Η μονάδα συνέδρου καθιστά δυνατό στους σύνεδρους να συμμετέχουν στις εργασίες του συνεδρίου μέσω μικροφώνου, μεγαφώνου ή ακουστικών Mικρόφωνο με κόκκινη ένδειξη ενεργοποίησης Ενσωματωμένο μεγάφωνο με αυτόματο mute 2 υποδοχές στερεοφωνικών ακουστικών Σύνδεση σε διάταξη Bus Έως 50 συσκευές στο ίδιο Bus DELEGATE UNIT 330,10 The delegate unit enable delegates to take part in the proceedings via microphone, loudspeaker or headphones Microphone with red LED for power on indicator Built-in loudspeaker with auto mute 2 headphone sockets Bus connection Up to 50 units connected to the same Bus CCS-CMS ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Mονάδα προέδρου Πλήκτρο προτεραιότητας για τη σίγαση των υπολοίπων μικροφώνων Προσωρινή ή μόνιμη σιγή για τα μικρόφωνα των συνέδρων Προαιρετική δυνατότητα μελωδικού τόνου που προηγείται των αναγγελιών του προέδρου Mικρόφωνο με κόκκινη ένδειξη ενεργοποίησης Ενσωματωμένο μεγάφωνο με αυτόματο mute 2 υποδοχές στερεοφωνικών ακουστικών Σύνδεση σε διάταξη Bus Έως 50 συσκευές στο ίδιο Bus CHAIRMAN UNIT 400,98 Chairman unit Priority button for the muting of delegate microphones Temporary or permanent muting of delegate microphones Optional chime tone facility for preceding chairman announcements Microphone with red LED for power on indicator Built-in loudspeaker with auto mute 2 headphone sockets Bus connection Up to 50 units connected to the same Bus CCS-CU ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Διαχείριση και έλεγχος μέχρι 50 συνεδριακών μονάδων Eνσωματωμένο μεγάφωνο που επιτρέπει τον έλεγχο του συνεδρίου σε πραγματικό χρόνο Ενσωματωμένη οθόνη LCD, ενδείξεων κατάστασης συστήματος 4 προσαρμοσμένα προγράμματα λειτουργίας Δυνατότητα σύνδεσης μεγαφωνικού συστήματος CONTROL UNIT 854,54 Up to 50 contribution units can be controlled Built-in loudspeaker allow the conference s control in real time Built in LCD monitor for system s state indication 4 customized operation programs Optional connection to PA systems LBB3316/05 LBB3316/10 ΚΑΛΩΔΙΟ 5 ΜΕΤΡΩΝ για σύνδεση των παραπάνω Συνεδριακών Υλικών ΚΑΛΩΔΙΟ 10 ΜΕΤΡΩΝ για σύνδεση των παραπάνω Συνεδριακών Υλικών 5 METER CABLE for the connection of the above Conference Material 10 METER CABLE for the connection of the above Conference Material 60,58 71,02 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2015 CATALOGUE

4 Επώνυμα Συστήματα Ασφαλείας & Επικοινωνίας 1.2 ΣΕΙΡΑ CCS-1000D - CCS-1000D SERIES CCSD-DS CCS 1000 DS ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ CCS 1000 DS DISCUSSION DEVICE 415,02 Μοναδική ευρεσιτεχνία ένδειξης ομιλίας λειτουργίας για την εξασφάλιση ταχείας εγκατάστασης και αναδιαμόρφωσης Συμπαγής, ελκυστικός εργονομικός σχεδιασμός Εύκολα ρυθμιζόμενο από τον συμμετέχοντα (πρόεδρο ή σύνεδρο) Ανοσία σε παρεμβολές κινητού τηλεφώνου Ενσωματωμένο ηχείο με ελεγκτή έντασης Κοντό μικρόφωνο: 310mm 2 σετ πλήκτρων προέδρου και ειδικό τοποθέτησης των πλήκτρων παρέχονται με κάθε Κεντρική Μονάδα Ελέγχου Unique patent pending possible-to-speak indicator Plug and play functionality for ensuring fast installation and reconfiguration times Compact, attractive ergonomic design Easily configured as a participant device or chairperson s device Immunity to mobile phone interference Built-in loudspeaker with volume control Short microphone stem: 310mm 2 Sets of chairperson s buttons and a special tool for removing the buttons are supplied with each Control Unit CCSD-DL CCS 1000 DL ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ CCS 1000 DL DISCUSSION DEVICE 424,05 Μοναδική ευρεσιτεχνία ένδειξης ομιλίας λειτουργίας για την εξασφάλιση ταχείας εγκατάστασης και αναδιαμόρφωσης Συμπαγής, ελκυστικός εργονομικός σχεδιασμός Εύκολα ρυθμιζόμενο από τον συμμετέχοντα (πρόεδρο ή σύνεδρο) Ανοσία σε παρεμβολές κινητού τηλεφώνου Ενσωματωμένο ηχείο με ελεγκτή έντασης Κοντό μικρόφωνο: 480mm 2 σετ πλήκτρων προέδρου και ειδικό τοποθέτησης των πλήκτρων παρέχονται με κάθε Μονάδα Ελέγχου Unique patent pending possible-to-speak indicator Plug and play functionality for ensuring fast installation and reconfiguration times Compact, attractive ergonomic design Easily configured as a participant device or chairperson s device Immunity to mobile phone interference Built-in loudspeaker with volume control Long microphone stem: 480 mm 2 Sets of chairperson s buttons and a special tool for removing the buttons are supplied with each Control Unit CCSD-CU CCS 1000 D ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ CCS 1000 D CONTROL UNIT 1.282,45 λειτουργίας για γρήγορη και εύκολη σύνδεση μέχρι 80 Συσκευών Συνεδρίασης Έξυπνος έλεγχος μέσω web browser για προηγμένη διαμόρφωση και έλεγχο Υποστηρίζει μέχρι και 6 IP κάμερες HD (VCD-811-IWT ή με ONVIF συμβατότητα ) Διεπαφή για περιφερειακό εξοπλισμό (π.χ. μικρόφωνα, υπολογιστή, εξωτερικό καταγραφέα, εξοπλισμό ήχου) Plug-and-play functionality for quick and easy connection of up to 80 Discussion Devices Intuitive web browser control for advance configuration and control Supports up to 6 IP HD cameras (VCD-811-IWT or ONVIF compatible) Interface for peripheral equipment (e.g. microphones, computer, external recorder, audio equipment) 78 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2015 CATALOGUE 2015

5 Branded Security & Communication Systems CCSD-CURD CCS 1000 D ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΟΛΕΑ ΑΝΑΔΡΑΣΗΣ DAFS CCS 1000 D CONTROL UNIT RECORDER DAFS 1.675,56 λειτουργίας για γρήγορη και εύκολη σύνδεση μέχρι 80 Συσκευών Συνεδρίασης Έξυπνος έλεγχος μέσω web browser για προηγμένη διαμόρφωση και έλεγχο Υποστηρίζει μέχρι και 6 IP κάμερες HD (VCD-811-IWT ή με ONVIF συμβατότητα ) Διεπαφή για περιφερειακό εξοπλισμό (π.χ. μικρόφωνα, υπολογιστή, εξοπλισμό ήχου) Ενσωματωμένο καταγραφέα MP3 με εσωτερική μνήμη Ενσωματωμένο Ψηφιακό Ακουστικό Καταστολέα Ανάδρασης εξασφαλίζοντας υψηλού επιπέδου ευκρίνεια ομιλίας Υποστήριξη αυτόματου ελέγχου HD κάμερας 4 έξοδοι RCA για εγγραφή μεμονωμένων μικροφώνων (π.χ. για εγγραφή μεμονωμένων ομιλητών σε δικαστήριο) Plug-and-play functionality for quick and easy connection of up to 80 Discussion Devices Intuitive web browser control for advanced configuration and control Supports up to 6 IP HD cameras (VCD-811-IWT or ONVIF compatible) Interface for peripheral equipment (e.g. microphones, computer, audio equipment) Built in MP3 recorder with internal memory Built in Digital Acoustic Feedback Suppression (DAFS) for ensuring superior speech intelligibility Native support for automatic HD camera control 4 x RCA outputs for individual microphone recording, e.g. for recording individual speakers in a courtroom CCSD-TC CCS 1000 D ΒΑΛΙΤΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ CCS 1000 D TRANSPORT SUITCASE Για 6 Συσκευές Συνεδρίασης και τη Μονάδα Ελέγχου For 6 Discussion Devices and Contol Unit 373,78 CCSD-DL HD ΚΑΜΕΡΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΘΟΛΟΥ HD CONFERENCE DOME CAMERA 4.188,90 Κάμερα υψηλής ανάλυσης HD 1080p εσωτερικού χώρου Εστίαση 160x (10x οπτική, 16x ψηφιακή) Έλεγχος και παραμετροποίηση μέσω Ethernet Δυνατότητα εμφάνισης μέχρι 16 ονομάτων συμμετεχόντων στην οθόνη Πολλαπλές ροές βίντεο Έξοδο HD-SDI Εύκολη εγκατάσταση POE Μέγεθος: 153,00 x 133,00mm HD 1080p resolution indoor camera 160x zoom (10x optical, 16x digital) Control and configuration via Ethernet Screen line option for displaying delegate names up to 16 characters Multiple video streams HD-SDI output Ease of installation POE Size: 153,00 x 133,00mm ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2015 CATALOGUE

CCS CU Μονάδα ελέγχου

CCS CU Μονάδα ελέγχου Συστήματα επικοινωνίας CCS CU Μονάδα ελέγχου CCS CU Μονάδα ελέγχου www.boschsecrity.gr Ενσωματωμένη εγγραφή MP3 και αναπαραγωγή με οθόνη γραφικών Προσωρινή μνήμη, για την οποία εκκρεμεί δίπλωμα ευρεσιτεχνίας

Διαβάστε περισσότερα

Συστήµατα Καταγραφής Συνοµιλιών. Συστήµατα Διαχείρισης Κλήσεων. Όποια και αν είναι η εφαρµογή σας έχουµε τη λύση

Συστήµατα Καταγραφής Συνοµιλιών. Συστήµατα Διαχείρισης Κλήσεων. Όποια και αν είναι η εφαρµογή σας έχουµε τη λύση Συστήµατα Καταγραφής Συνοµιλιών Συστήµατα Διαχείρισης Κλήσεων Όποια και αν είναι η εφαρµογή σας έχουµε τη λύση Συστήµατα Καταγραφής Συνοµιλιών Τηλεφωνικών συνοµιλιών σταθερού, κινητού, τηλεφωνικών κέντρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηµεροµηνία : 16/04/2013 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηµεροµηνία : 16/04/2013 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηµεροµηνία : 16/04/2013 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ Ταχ. /νση: 701 00 Πεζά Πληροφορίες: Βελεγράκης Ιωάννης Τηλέφωνο: 2813

Διαβάστε περισσότερα

Bosch DCN Επόμενης γενιάς Διάλογος χωρίς όρια...

Bosch DCN Επόμενης γενιάς Διάλογος χωρίς όρια... Bosch DCN Επόμενης γενιάς Διάλογος χωρίς όρια... Με νέο δυναμικό λογισμικό! 2 DCN Επόμενης γενιάς Σχεδιασμένο να είναι διακριτικό Το Ψηφιακό Συνεδριακό Δίκτυο (DCN) Επόμενης γενιάς της Bosch αποτελεί το

Διαβάστε περισσότερα

Ισχύει από 1/3/2013 ΤΥΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TIMH USB POWER DAC

Ισχύει από 1/3/2013 ΤΥΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TIMH USB POWER DAC Ισχύει από 1/3/2013 ΤΥΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TIMH USB POWER DAC Explorer 1 x USB mini type B. Έξοδοι: 1 x 3.5mm analogue/digital jack για σύνδεση ακουστικών με ρυθμιζόμενη στάθμη εξόδου 130mW into

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο αποκωδικοποιητή / Set-Top Box Manual. NovaBox HD 831. www.nova.gr

Εγχειρίδιο αποκωδικοποιητή / Set-Top Box Manual. NovaBox HD 831. www.nova.gr Εγχειρίδιο αποκωδικοποιητή / Set-Top Box Manual NovaBox HD 831 www.nova.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ.... 2 Αποθήκευση... 2 Συντήρηση... 2 Χειρισμός... 2 Περιβαλοντολογικά θέματα... 2 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Free-control. The RF system for switching, controlling and securing. Model. Modelreicidolupti. Pudamet ex earchil. Pudamet ex earchil

Free-control. The RF system for switching, controlling and securing. Model. Modelreicidolupti. Pudamet ex earchil. Pudamet ex earchil Modelreicidolupti Το ασύρματο σύστημα για Modelreicidolupti Volupidel φωτισμό, maximaximus. έλεγχο και ασφάλεια Volupidel maximaximus. Pudamet ex earchil Pudamet ex earchil The RF system for switching,

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Προϊόντων 2010 Product Catalog 2010

Κατάλογος Προϊόντων 2010 Product Catalog 2010 Κατάλογος Προϊόντων 2010 Product Catalog 2010 Περιεχόμενα Contents 1 25 Ελληνικός κατάλογος 2010 1 25 Greek Catalog 2010 PLgr1 PLgr3 Ελληνικός Τιμοκατάλογος 2010 PLgr1 PLgr3 Greek Pricelist 2010 en 1 en

Διαβάστε περισσότερα

ThinkPad X30 Series Service and Troubleshooting Guide

ThinkPad X30 Series Service and Troubleshooting Guide ThinkPad X30 Series Service and Troubleshooting Guide ThinkPad X30 Series Service and Troubleshooting Guide Note Before using this information and the product it supports, be sure to read the general

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ MPEG-4 ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ

ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ MPEG-4 ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ MPEG-4 ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Το προιόν αυτό είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις των Ευρωπαικών Οδηγιών 2004/108/CE, 2006/95/CE, 1275/2008/EC, 2009/125/EC Σημαντικές οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

LG-P720. Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Quick start guide ΕΛΛΗΝΙΚΑ. www.lg.com

LG-P720. Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Quick start guide ΕΛΛΗΝΙΚΑ. www.lg.com ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο: 801 11 200 900 ή από κινητό στο: 210 4800564 Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Quick start guide LG-P720 P/N : MBM00000000 (1.0) www.lg.com Wi-Fi

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις ηχοσυστημάτων ανακοινώσεων Plena Μια ευέλικτη προσέγγιση στη διαχείριση ήχου

Λύσεις ηχοσυστημάτων ανακοινώσεων Plena Μια ευέλικτη προσέγγιση στη διαχείριση ήχου Λύσεις ηχοσυστημάτων ανακοινώσεων Plena Μια ευέλικτη προσέγγιση στη διαχείριση ήχου 2 Λύσεις ηχοσυστημάτων ανακοινώσεων Plena Το επεκτάσιμο ηχοσύστημα ανακοινώσεων Είτε πρόκειται για ένα τοπικό σούπερ

Διαβάστε περισσότερα

Save. save Programme. Ανελκυστήρες χωρίς μηχανοστάσιο Machine room-less lifts

Save. save Programme. Ανελκυστήρες χωρίς μηχανοστάσιο Machine room-less lifts Save save Programme Ανελκυστήρες χωρίς μηχανοστάσιο Machine room-less lifts save Programme Ανελκυστήρες χωρίς μηχανοστάσιο 3 Εγκαταστάσεις IGV IGV Installations Οι ανελκυστήρες SAVE Programme είναι η νέα

Διαβάστε περισσότερα

LAPTOP ACCESSORIES 27/01-28/02. Φαγητό χωρίς αλατοπίπερο δεν γίνεται... Ούτε τεχνολογία χωρίς. αξεσουάρ

LAPTOP ACCESSORIES 27/01-28/02. Φαγητό χωρίς αλατοπίπερο δεν γίνεται... Ούτε τεχνολογία χωρίς. αξεσουάρ LAPTOP ACCESSORIES 27/01-28/02 Φαγητό χωρίς αλατοπίπερο δεν γίνεται... Ούτε τεχνολογία χωρίς αξεσουάρ Το QR Code διαβάζεται με smartphone και δίνει real time ενημέρωση τιμών για τα προϊόντα. Tσέκαρε τις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης, προγραμματισμού και λειτουργίας του προγραμματιστή ESP-LX Modular

Οδηγός εγκατάστασης, προγραμματισμού και λειτουργίας του προγραμματιστή ESP-LX Modular Οδηγός εγκατάστασης, προγραμματισμού και λειτουργίας του προγραμματιστή ESP-LX Modular ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ SAFETY INFORMATION ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: WARNING: A CIRCUIT ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ BREAKER ΑΣΦΑΛΕΙΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ OR

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Εκπαιδευτήρια «Αδαµάντιος Σχολή» Τοπική Απασχολησιµότητα (ΤΟΠ.ΑΠ.) Θεσσαλονίκη, Απρίλιος 2004

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Εκπαιδευτήρια «Αδαµάντιος Σχολή» Τοπική Απασχολησιµότητα (ΤΟΠ.ΑΠ.) Θεσσαλονίκη, Απρίλιος 2004 ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΚΤΥΩΣΗ ΜΕ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΗΛΕ ΙΑΣΚΕΨΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΟΥ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΕ ΙΟΥ «ΤΟΠΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ. ΤΜΗΜΑ Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ. ΤΜΗΜΑ Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σύγχρονες Τεχνικές Απομακρυσμένου Έλεγχου Συστημάτων Ασφαλείας. ΒΟΥΡΒΑΧΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Ηalkidiki Greece. Conference Center Guide. Χαλκιδική Οδηγός Συνεδριακών Κέντρων

Ηalkidiki Greece. Conference Center Guide. Χαλκιδική Οδηγός Συνεδριακών Κέντρων Ηalkidiki Greece Conference Center Guide Χαλκιδική Οδηγός Συνεδριακών Κέντρων Conference Center Map Χάρτης Συνεδριακών Κέντρων Lake Koronia Pefka Kalochori Lagadikia Exohi Vasiloudi THESSALONIKI Nikomidino

Διαβάστε περισσότερα

EGUARDIAN EG DH48EN / DH88DN / DH168DN 4/8/16/32 CHANNEL H.264 DVR

EGUARDIAN EG DH48EN / DH88DN / DH168DN 4/8/16/32 CHANNEL H.264 DVR DVR 4/8/16/32CH digital video recorder Οδηγίες Χρήσης. EGUARDIAN EG DH48EN / DH88DN / DH168DN 4/8/16/32 CHANNEL H.264 DVR 1 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ.Γ.Ν.Γ.: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΜΙΚΡΟΚΛΙΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ.Γ.Ν.Γ.: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΜΙΚΡΟΚΛΙΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ.Γ.Ν.Γ.: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΜΙΚΡΟΚΛΙΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: Δημήτριος Τσελές, Καθηγητής, Επιστημονικός Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματη εστίαση (AF): Λειτουργία αυτόματης εστίασης ενός καρέ (AF-S), διαρκής λειτουργία αυτόματης εστίασης

Αυτόματη εστίαση (AF): Λειτουργία αυτόματης εστίασης ενός καρέ (AF-S), διαρκής λειτουργία αυτόματης εστίασης Προδιαγραφές της ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής SLR D4 της Nikon Τύπος φωτογραφικής μηχανής Μονοοπτική ψηφιακή φωτογραφική μηχανή reflex Υποδοχή φακού Μοντούρα F της Nikon (με σύζευξη AF και επαφές AF)

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Λειτουργίας HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV 4.055 / 4.075 / 4.110 HV 4.150 / 4.185 / 4.220. V 2012/03A-V01.

Οδηγίες Λειτουργίας HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV 4.055 / 4.075 / 4.110 HV 4.150 / 4.185 / 4.220. V 2012/03A-V01. Οδηγίες Λειτουργίας HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV 4.055 / 4.075 / 4.110 HV 4.150 / 4.185 / 4.220 V 2012/03A-V01.4 ελληνικά Περιεχόμενα 1 Σημαντικές οδηγίες ασφάλειας...5 2 Σχεδιασμός Συστήματος...8

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Index. Σελίδα. Page

Περιεχόμενα. Index. Σελίδα. Page Περιεχόμενα Σελίδα Οδηγίες κάρτας Bonus... 4-5 Για την κουζίνα σας... 6-8 Για το νοικοκυριό σας... 8-9 Για την προσωπική σας φροντίδα...9-10 Για το μωρό... 10-11 Για την επικοινωνία σας... 11-12 Εικόνα

Διαβάστε περισσότερα

Οπτικά Εξαρτήματα. Optical compοnents

Οπτικά Εξαρτήματα. Optical compοnents Οπτικά Εξαρτήματα Τα οπτικά εξαρτήματα της POLYTRON συνδυάζουν την ανώτερη λειτουργική ποιότητα της POLYTRON με την τελευταία οπτική τεχνολογία. Οι δύο δρόμων οπτικοί κόμβοι μεταδίδουν σήματα RF (ψηφιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. Νέα συστήματα θυροτηλεόρασης. Η καινοτομία έχει πολλά και διαφορετικά ονόματα.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. Νέα συστήματα θυροτηλεόρασης. Η καινοτομία έχει πολλά και διαφορετικά ονόματα. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Νέα συστήματα θυροτηλεόρασης. Η καινοτομία έχει πολλά και διαφορετικά ονόματα. Η καινοτομία ως επιλογή για την προσφορά ακόμη πιο μοντέρνων προϊόντων. Καινοτομία πάνω από όλα.

Διαβάστε περισσότερα

LAVATHERM 86580IH EN User manual 2 EL Οδηγίες Χρήσης 24

LAVATHERM 86580IH EN User manual 2 EL Οδηγίες Χρήσης 24 LAVATHERM 86580IH EN User manual 2 EL Οδηγίες Χρήσης 24 2 www.aeg.com CONTENTS 1. SAFETY INSTRUCTIONS...................................................... 3 2. PRODUCT DESCRIPTION.....................................................

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ...140 Υπηρεσία βίντεο κατά παραγγελία (V.O.D.) Acetrax...140 Διαδικτυακοι ιστοτοποι...140

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ...140 Υπηρεσία βίντεο κατά παραγγελία (V.O.D.) Acetrax...140 Διαδικτυακοι ιστοτοποι...140 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ...134 ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ...135 ΚΥΡΙΩΣ ΜΕΝΟΥ...137 TV (ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ)...1377 Παρακολουθηση καναλιων...137 Αναζητηση καναλιων...137 Ταξινομηση καναλιων...138 EPG (ηλεκτρονικοσ οδηγοσ προγραμματοσ)...138

Διαβάστε περισσότερα

2002/96/EC (WEEE) Waste Electrical and Equipment Directive. To σήµα IVS SERIES 2

2002/96/EC (WEEE) Waste Electrical and Equipment Directive. To σήµα IVS SERIES 2 «ΕΞΥΠΝΑ» ΙΚΤΥΑΚΑ DVR H.264 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και τους περιορισµούς που αναφέρονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Κρατήστε το παρόν εγχειρίδιο για µελλοντική

Διαβάστε περισσότερα

1 The chart below is used for a first approach of the appropriate

1 The chart below is used for a first approach of the appropriate Βίντσια Άγκυρας Windlasses LEWMAR Η πιό πλήρης σειρά στα βίντσια άγκυρας The most complete windlass series Πώς γίνεται η επιλογή του κατάλληλου εργάτη? Όσα αναφέρονται σε αυτήν τη σελίδα αποτελούν μία

Διαβάστε περισσότερα

1ο ΕΠΑΛ Περάματος -7ο ΕΚ Πειραιά. Εφαρμογές Arduino. Σεμινάριο Ηλεκτρονικού Τομέα. Φεβρουάριος 2014

1ο ΕΠΑΛ Περάματος -7ο ΕΚ Πειραιά. Εφαρμογές Arduino. Σεμινάριο Ηλεκτρονικού Τομέα. Φεβρουάριος 2014 1 1ο ΕΠΑΛ Περάματος -7ο ΕΚ Πειραιά Εφαρμογές Arduino Σεμινάριο Ηλεκτρονικού Τομέα Φεβρουάριος 2014 2 Εισαγωγή Με αυτό το σεμιναρίο φιλοδοξούμε να μάθουμε ο ένας στον άλλο βασικές αρχές και εφαρμογές που

Διαβάστε περισσότερα