Εἰσαγωγικό Σημείωμα. Νεκταρίας Καραντζῆ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εἰσαγωγικό Σημείωμα. Νεκταρίας Καραντζῆ"

Transcript

1 Εἰσαγωγικό Σημείωμα 11 Νεκταρίας Καραντζῆ Χ ρειάστηκαν τρία χρόνια ἔρευνας, μελέτης καί ἠχογραφήσεων γιά νά ὁλοκληρωθεῖ τό συνολικό ἔργο, μέρος τοῦ ὁποίου κρατᾶτε στά χέρια σας. Ὑπῆρξε ὄνειρο καί θερμή ἐπιθυμία μου νά ἠχογραφήσω μία συλλογή ἀφιερωμένη στήν Παναγία, πού νά περιέχει ὄχι μόνο κάποιους ἀπό τούς πιό ἀριστοτεχνικούς Ὕμνους της, ἀλλά ἐπίσης τραγούδια τῆς Ἑλληνικῆς Παράδοσης πού ἀναφέρονται στό ὄνομά Της. Γιά τούς Ὕμνους γνώριζα, ἐκ τῶν προτέρων, ὅτι δέν θά ὑπῆρχε πρόβλημα ἐπιλογῆς, μιᾶς καί ἡ ὀρθόδοξη Ὑμνογραφία μας εἶναι γεμάτη ἀπό συνθέσεις ἀπαράμιλλης ὀμορφιᾶς γιά τήν Χάρη της. Ὡς πρός τά Παραδοσιακά Τραγούδια, ὅμως, δέν ἤξερα τί ὑλικό ἐπρόκειτο νά ἀνακαλύψω. Πρίν ξεκινήσω συστηματικά τήν ἔρευνα, εἶχα ὑπόψη μου βέβαια κάποιες σκόρπιες μελωδίες καί στίχους, ἀλλά οὐδέποτε περίμενα νά βρῶ τόσα πολλά παραδοσιακά τραγούδια γιά ὅλες σχεδόν τίς «Παναγιές» τῆς Ἑλλάδας. Ἡ Παναγία ἡ Πορταΐτισσα, ἡ Σουμελά, ἡ Σκιαδενή, τῆς Τήνου, τῆς Πάρου, τῆς Πάτμου, ἡ Ἀνωγειανή, καί πλῆθος ἄλλων ὀνομαστῶν θεομητορικῶν προσκυνημάτων ἔχουν τή δική τους ξεχωριστή θέση στήν καρδιά καί τήν τέχνη τοῦ ἀνώνυμου λαϊκοῦ ποιητῆ. Εἶναι, ἂν μή τι ἄλλο, συγκινητική καί ὑποδειγματική ἡ πίστη, ἡ ἀγάπη καί ἡ ἐλπίδα στό πρόσωπο τῆς Παναγίας, αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων, ὅπως φανερώνεται στά τραγούδια ἐκείνης τῆς ἄλλης ἐποχῆς, τῆς ἄλλης Ἑλλάδας, πού σπαράγματά της διασώθηκαν στή φωνή τῶν παππούδων μας, στό τραγούδι καί στίς ἱστορίες τους. Στά τραγούδια ἐκεῖνα, μπορεῖ κανείς νά βρεῖ ὄχι μόνο τήν ἁγνή πίστη, ἀλλά καί τή θεόπνευστη τέχνη. Τό πρόσωπο τῆς Παναγίας ἀγαπήθηκε ὅσο λίγα στήν ἑλληνική παράδο-

2 ση. Τά γεγονότα τῆς καθημερινῆς ζωῆς συνδέθηκαν μέ τήν πίστη στόν Θεό, οἱ στίχοι περιπλέχθηκαν μέ προσευχές καί ἕνας ἄμεσος διάλογος, μέ ἁπλότητα καί παρρησία, ἀνοίχθηκε ὅταν ὁ λαϊκός ποιητής ἀπευθυνόταν σέ Ἐκείνη. Ἴσως μία ἀπό τίς πιό ὄμορφες παρακλήσεις τῆς Παράδοσης πού ἔχει ποτέ εἰπωθεῖ στήν Παναγία, βρίσκεται σέ ἕναν στίχο ἀπό τό τραγούδι πού ἔλεγαν οἱ γυναῖκες τῆς Καλύμνου καθώς ἀποχαιρετοῦσαν τούς ἄνδρες καί τά παιδιά τους πού ἔφευγαν γιά τό μεγάλο καί ἐπικίνδυνο ταξίδι τῶν σφουγγαράδων: «Παναγιά μου, Παναγιά μου θάρρος καί παρηγοριά μου/παναγιά μου, Παναγιά μου, δῶσε ἀέρα στήν καρδιά μου»... Ἀκούγοντας σήμερα τούς στίχους αὐτούς, σκέφτεσαι πώς ἴσως πλέον σπάνια τα αἰτήματά μας στήν Παναγία ἔχουν αὐτή τήν ἀρχοντιά... Τό Ὑλικό Τό συνολικό ἔργο περιέχει πάνω ἀπό 40 βυζαντινούς ἐκκλησιαστικούς ὕμνους καί 30 περίπου παραδοσιακά τραγούδια, μέ ἀναφορά στήν Παναγία, γεγονός πού τό καθιστά ὡς τό πρῶτο καί μοναδικό ὁλοκληρωμένο μουσικό ἔργο συλλογῆς ὕμνων καί τραγουδιῶν τῆς Παναγίας, ἀπό ὅλη τήν Ἑλλάδα. Οἱ Ὕμνοι καλύπτουν τό σύνολο τῶν Θεομητορικῶν ἑορτῶν, ἐνῶ περιλαμβάνονται ἐπίσης: καλοφωνικοί εἱρμοί, κάποιοι γνωστοί ὕμνοι νεώτερων συνθέσεων (λ.χ. Ἁγνή Παρθένε Δέσποινα τοῦ Ἁγ. Νεκτα ρίου, Παναγία Δέσποινα τοῦ ἱερομονάχου Δανιήλ Κατουνακιώτου), καί διάφορα, ἐν γένει, γνωστά τροπάρια τῆς Παναγίας, ἀπό τόν Ἀκάθιστο Ὕμνο ἤ τίς Ἀκολουθίες τῶν Παρακλήσεών Της. Ὡς πρός τά παραδοσιακά τραγούδια, ἔχει γίνει προσπάθεια νά περιληφθοῦν ὅλες οἱ περιοχές τῆς Ἑλλάδας ἀπό τήν Κρήτη ὡς τή Θράκη, ἡ Κύπρος ἀλλά καί οἱ ἀλλοτινές ἀλησμόνητες πατρίδες (Σινασός Καπαδοκίας, Συληβρία, Τσεσμέ, Ἀλάτσατα, Κάτω Παναγιά). Ὁρι- 12

3 σμένα ἀπό τά τραγούδια τοῦ ἔργου εἶναι ἀνέκδοτα, περισωσμένα, εἴτε μέσω μουσικῶν ἀρχείων τοῦ Λαογραφικοῦ Κέντρου τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, τήν καταγραφή τῶν ὁποίων ἐπιμελήθηκαν, κατά καιρούς ἔγκριτοι μουσικοί καί μουσικολόγοι, ὅπως ὁ Σπυρίδων Περιστέρης (βλ. τό τραγούδι «Κατέβα Κυρά Παναγιά» ἀπό τήν Κῶ), εἴτε μέσω ἐρασιτεχνικῶν ἠχογραφήσεων προηγούμενων γενεῶν, πού εἶχα τήν τύχη νά περιέλθουν στά χέρια μου. Μία ἀπό αὐτές τίς ἠχογραφήσεις εἶναι τό τραγούδι τῆς «Λυγερῆς» ἀπό τήν πατρίδα μου, τά Βάτικα Λακωνίας, τό ὁποῖο μοῦ παρέδωσε ὁ λαογράφος Μηνᾶς Ἀναστασάκης, σέ πολύ παλιές ἐκτελέσεις κάποιων χαρισματικῶν καί καλλίφωνων γυναικῶν τοῦ χωριοῦ «Ἅγιος Νικόλαος» στόν Κάβο-Μαλιά: τῆς Ἀρετῆς Λιβανοῦ καί τῆς Μάρθας Πισσάνου. Τό συνολικό ἔργο ἔχει κατανεμηθεῖ σέ τρεῖς ἐκδόσεις, καθεμιά ἀπό τίς ὁποῖες περιέχει ἕνα διπλό CD, μέ παραδοσιακά τραγούδια καί βυζαντινούς ὕμνους τῆς Θεοτόκου. Ἀσφαλῶς, ὑπάρχουν ἀκόμα ἀρκετά τραγούδια, ἀλλά καί ὕμνοι πού δέν περιλαμβάνονται στό ἔργο, κυρίως μέ τό σκεπτικό ὅτι τό παρόν ὑλικό καλύπτει ἤδη ἐπαρκῶς, τόσο ἀπό πλευρᾶς περιεχομένου, ὅσο καί μουσικότητας, τίς ἀνάγκες τῆς ἔκδοσης. Στήν πρώτη αὐτή ἔκδοση τοῦ ἔργου περιλαμβάνονται μουσικές καταγραφές τοῦ κορυφαίου Ἑρμηνευτῆ καί Δασκάλου τῆς Παράδοσης Χρόνη Ἀηδονίδη, πλάι στόν ὁποῖο εἶχα τήν ἀνεκτίμητη ἐμπειρία νά μαθητεύσω ἐπί πολλά χρόνια καί νά μυηθῶ μέσω τῆς φωνῆς του στόν πλοῦτο τῆς Ἑλληνικῆς Μουσικῆς Κληρονομιᾶς. Ὁ Χρόνης Ἀηδονίδης ἀνέδειξε τά τραγούδια τῆς Θράκης, τῆς Μ. Ἀσίας καί τῆς Μακεδονίας, δίνοντάς τους σχῆμα, πνοή καί ἀρχοντιά μέ τή φωνή του. Μέ τήν παρουσία του ὁλοκληρώνεται ἕνα μεγάλο κομμάτι τῆς Ἱστορίας τοῦ Παραδοσιακοῦ Τραγουδιοῦ. Μετά ἀπό ἐκεῖνον, ὅλα εἶναι διαφορετικά... Στήν παροῦσα ἔκδοση, ὁ Χρόνης Ἀηδονίδης μᾶς παραδίδει ἀπό τό προσωπικό του ἀρχεῖο ἕνα τραγούδι - ὁρόσημο, πού ἔχει ταξιδέψει πολλά χρόνια τώρα μέ τή φωνή του. Μᾶς παραδίδει 13

4 ἐπίσης τήν εὐχή «Ἄσπιλε» πρός τήν Παναγία, σέ μία ἠχογράφηση πού πραγματοποιήθηκε τό Ἔχοντας ξεκινήσει ἀπό ψάλτης καί μέ πρῶτα μουσικά ἀκούσματα καί γνώσεις ἐκεῖνες τῆς βυζαντινῆς ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς, συνεχίζει καί ἐδῶ τόν δισκογραφικό δρόμο πού ἄνοιξε πρίν κάποια χρόνια μέ καταγραφές ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων. Ψάλλει ἀπό τήν ψυχή του, ἐπιστρέφοντας τό τάλαντο πού τοῦ δόθηκε, ἐκεῖ πού ἀνήκει... Ἔχουν περιληφθεῖ ἐπίσης, κάποιες ξεχωριστές μουσικές παρεμβάσεις καί διασκευές ἑνός σημαντικοῦ Ἕλληνα πού διαπρέπει χρόνια τώρα στό ἐξωτερικό καί ἀναδεικνύει τόν ἑλληνικό μουσικό πολιτισμό: τοῦ διεθνῶς καταξιωμένου πιανίστα, συνθέτη καί μαέστρου Βασίλη Τσαμπρόπουλου. Ἡ σχέση του μέ τόν κόσμο εἰδικά τῆς βυζαντινῆς μουσικῆς εἶναι πολύ γνωστή τόσο στόν κύκλο τῶν ἱεροψαλτῶν ὅσο κυρίως στή διεθνῆ μουσική σκηνή, μέσω τῆς κορυφαίας γερμανικῆς Ἑταιρείας ECM, ἡ ὁποία ἔχει ἐκδώσει καί κυκλοφορήσει τά συνθετικά ἔργα του πού βασίζονται στό βυζαντινό μέλος. Ἡ ἐπιθυμία μου νά μετέχει ὅμως στόν δίσκο αὐτό δέν ἐνισχύθηκε μόνο ἀπό τό γεγονός τῆς σπουδαιότητας τοῦ ἔργου καί τῆς μουσικῆς του φυσιογνωμίας. Μέ τόν Βασίλη Τσαμπρόπουλο ἔχουμε ἐγκαινιάσει τά τελευταῖα χρόνια μιά ἰδιαί τερη συνεργασία πού συνδέει τόν μουσικό κόσμο τῆς Δύσης μέ τήν Ἀνατολή. Στά χέρια ἑνός ἰδιοφυοῦς μουσικοῦ, τό «χάσμα» τῶν ἀποστάσεων ἐξαλείφεται καί τά χρώματα τῆς ἑλληνικῆς μουσικῆς παράδοσης ἀποκτοῦν μία διαφορετική λάμψη καί ὀμορφιά. Ὁ Βασίλης Τσαμπρόπουλος, μέσα σέ πολύ ἐλάχιστα μουσικά δείγματα αὐτῆς τῆς ἔκδοσης, κατορθώνει νά ἀναδείξει αὐτή τήν ἄλλη πτυχή καί τήν πορεία πού μπορεῖ νά ἀποκτήσουν οἱ ἑλληνικοί δρόμοι, ὅταν ἀφήνεται ἡ ψυχή ἐλεύθερη νά ἀνασαίνει, μακριά ἀπό προκαταλήψεις καί νοοτροπίες πού ἀποδομοῦν καί ἀποστεώνουν τή μουσικότητα καί συχνά γίνονται καταφύγιο πολλῶν κακοτεχνιῶν πού ἐπιβιώνουν ἁπλῶς καί μόνο μέ τήν ἐπίφαση μιᾶς ἀμφισβητούμενης αὐθεντικότητας. 14

5 Τέλος, περιλαμβάνεται ἕνα παραδοσιακό τραγούδι τῆς Οὐγγαρίας, ἑρμηνευμένο ἀπό μία σπουδαία φωνή καί προσωπικότητα, τή διεθνῶς ἀναγνωρισμένη παραδοσιακή ἑρμηνεύτρια τῆς Οὐγγαρίας καί καλλιτέχνιδα τῆς UNESCO γιά τήν εἰρήνη, Márta Sebestyén. Μέ τή Márta γνωριστήκαμε πρίν ἀπό κάποια χρόνια μέσω τοῦ καλοῦ φίλου καί δημοσιο γράφου Σωτήρη Μπέκα. Εἶχα τήν χαρά νά τραγουδήσω πλάι της σέ σημαντικές συναυλίες στήν Οὐγγαρία, στή Βασιλική τοῦ Ἁγίου Στεφάνου καί ἀλλοῦ. Ἀπό τήν πρώτη στιγμή, γνωρίζοντάς τη, καταλαβαίνεις ὅτι ἡ Márta Sebestyén βιώνει τήν Παράδοση μέ ἕναν ἐντελῶς διαφορετικό τρόπο. Τό χθές καί τό σήμερα στό ἠχόχρωμά της δέν ἔχουν στεγανά. Ἀνασύρει μνῆμες μιᾶς ἄλλης ἐποχῆς καί αὐτό γίνεται τόσο φυσικά στή φωνή της ὅσο ὁ τρόπος πού ἀνασαίνει. Στήν ἔκδοση αὐτή μᾶς παραδίδει ἀπό τό ἀρχεῖο της ἕνα παραδοσιακό οὐγγρικό τραγούδι ἀφιερωμένο στήν Παναγία. Οἱ στίχοι του μεταφέρουν τά λόγια τοῦ Ἀρχαγγέλου Γαβριήλ πρός τή Θεοτόκο κατά τόν Εὐαγγελισμό. Κάτι σάν ἕνα παραδοσιακό «Χαῖρε...» τῶν «Χαιρετισμῶν», ὅπως τό φαντάστηκε ὁ λαϊκός ποιητής. Τά Τραγούδια τῆς Παναγίας Ἐπιχειρώντας νά προσεγγίσουμε μέ τρόπο λαογραφικό τό περιεχόμενο τῶν παραδοσιακῶν τραγουδιῶν πού ἀφοροῦν, ἀπευθύνονται ἤ περικλείουν τό ὄνομα τῆς Θεοτόκου, θά μπορούσαμε νά διακρίνουμε τίς ἀκόλουθες κατηγορίες: 1. Τοῦ Γάμου. Πρόκειται ἴσως γιά τή μεγαλύτερη κατηγορία τραγουδιῶν, μέ ἀναφορά στήν Παναγία. Σέ κάθε περιοχή τῆς Ἑλλάδας, μά κυρίως στά Δωδεκάνησα, ὁ λαϊκός ποιητής ξεκινᾶ τά παινέματα γιά τούς νιόνυμφους, μόνο ἀφοῦ ζητήσει ἀπό τήν Παναγία νά κατέβει καί νά δώσει τήν εὐχή Της. Ἄλλοτε τήν ὥρα πού στολίζεται ἡ νύφη, ἄλλοτε μετά τή Στέψη, 15

6 στό γλέντι ἔξω ἀπό τήν αὐλή τῆς Ἐκκλησιᾶς, κι ἄλλοτε τήν ὥρα πού ἑτοιμάζουν τά κουλούρια τοῦ γάμου, κάθε τραγούδι τῆς γαμήλιας τελετῆς εἰσάγεται μέ τήν ἐπίκληση τῆς Θεοτόκου: «Κατέβα Κυρά Παναγιά μέ τό Μονογενή σου, στ ἀντρόυνον πού γίνηκε νά δώσεις τήν εὐχήν σου» (Κῶς) «Ἔλα Παναγιά μου σῶσε, νοῦν καί λογισμόν μου δῶσε / νά παινέσω τήν κυρά μας καί τήν χρυσοπέρτικά μας» (Ρόδος, Σύμη) «Ὤ Παναγιά, Κυρά Ψηλή, μέ τήν χρυσή κορῶνα / Ἔλα νά δώσεις τήν εὐκήν σ αὐτόν τόν ἀρρεβώνα» (Κάλυμνος) «Ἔλα Θεέ τζαί Πανα(γ)ιά μέ τό Μονο(γ)ενή σου / τζί εὐλόα μας τοῦ ἥν τήν δουλειάν, πού ναι πού τήν βουλή σου» (Κύπρος) 2. Τῆς Θάλασσας. Πρόκειται γιά τραγούδια-προσευχές στήν Παναγία, πού λένε οἱ γυναῖκες καί οἱ μανάδες τῶν ναυτικῶν, περιμένοντάς τους νά γυρίσουν ἀπό τό ταξίδι. Τάματα καί παρακλήσεις πλέκονται μέ ἀληθινές ἱστορίες καί κινδύνους τῆς θάλασσας. Συχνά τα τραγούδια αὐτά λειτούργησαν ὡς ἡ «ἐφημερίδα» τῆς ἐποχῆς, περιγράφοντας καί διαδίδοντας, ἀπό στόμα σέ στόμα, τραγουδισμένα, κάποια πραγματικά περιστατικά ναυαγίων καί ἀνθρώπινου πόνου: «Ὤ Παναγιά Γαλατζανή, βλέπε τά τά ναυτάκια / γιατ ἔχει ἡ θάλασσα χαρές, μά πιό πολλά φαρμάκια» (Δωδ/σα) «Παναγιά μας, Παναγιά μας, φύλαγέ τα παιδιά μας» (Κάλυμνος) «Ἀνάμεσα Τσιρίγο καί σέ Κάβο-Μαλιά / καράβι κινδυνεύει μ ὅλη τή σιρμαγιά [ ]/ 16

7 Βοήθα Παναγιά μου γιά νά γλυτώσουμε / κι ὅσα καντήλια ἔχεις θά σ τά ἀσημώσουμε» 17 (Λακωνία) 3. Νανουρίσματα. Σπάνια βρίσκει κανείς παραδοσιακά νανουρίσματα καί κανακίσματα, χωρίς τό ὄνομα τῆς Παναγίας: «Κοιμήσου μέ τήν Παναγιά καί μέ τόν Ἅγιο Γιάννη / Μέ τόν ἀφέντη τόν Χριστό κι ὁ πόνος σου νά γειάνει» (Μ. Ἀσία) «Παναγιά μου που τό Σκιάδι, βλέπε τό πρωί καί βράδυ / Παναγιά μου που τό Βάτι, βλέπε το κι ἐσύ κομμάτι / Παναγιά μου που τό Θάρρι, κόρην ὄμορφη νά πάρει» (Ἀσκληπειό Ρόδου) 4. Τῆς Ἅλωσης τῆς Κωνσταντινούπολης. Στά τραγούδια αὐτά περιγράφεται ὁ πόνος τῆς Θεοτόκου, ὡς προστάτιδας τῆς Βασιλεύουσας, γιά τήν ἅλωσή της. Ἡ Παναγία «κλαίγει πικρά» πού «τούρκεψεν» ἡ Πόλη, ἀλλά καί ἐκφράζει τήν κοινή προσδοκία τοῦ ὑπόδουλου ἑλληνισμοῦ, ὅτι κάποτε τά πράγματα θά ἀλλάξουν. Στέκεται στήν πόρτα τῆς Ἁγιά-Σοφιᾶς, λέγοντας στούς τούρκους: «Πάψτε μαστόροι τή δουλειά, μή χάνετε καιρό σας. Ἐδῶ τζαμί δέν γίνεται γιά νά λαλοῦν χοτζάδες. Ἐδῶ θά μένει «Ἁγιά-Σοφιά» (Μακεδονία) Κι ἄλλοτε πάλι, συμπάσχοντας μέ τούς ἀνθρώπους, θρηνεῖ σά μάνα γιά τόν χαμό της: «Μᾶς πήρανε τήν Πόλη μας καί τήν Ἁγιά Σοφιά μας / Κλαίγει πικρᾶν ἡ Παναγιά» (Ἀνατ. Θράκη) «Ἡ Παναγιά ἀναστέναξε καί δάκρυσαν οἱ κόνες» (Ἀνατ. Θράκη)

8 «Βοήθα Ἅη Γιώργη, βοήθα Παναγιά / νά πάρουμε τήν Πόλη καί τήν Ἅγια Σοφιά» (Ἀνατ. Θράκη) 5. Ἱστορικά. Πέραν ἀπό ὅσα εἰδικῶς ἀναφέρονται στήν Ἅλωση τῆς Πόλης, ἡ Παναγία ἐμφανίζεται καί σέ μία ἀκόμα σειρά τραγουδιῶν πού περιγράφουν ἄλλα ἱστορικά γεγονότα, συνήθως καταστροφές, ὅπως τῆς Μ. Ἀσίας, τῆς γενοκτονίας τοῦ Πόντου ἤ τοῦ ὁλοκαυτώματος τῶν Ἀνωγείων της Κρήτης, ἀπό τούς Γερμανούς τό 1944: «Ὤ Παναγιά μου Ἀνωγειανῆ, πού σουν αὐτή τήν ὥρα / ὄντεν ἐβάναν τήν φωθιά στά ξακουσμένα Ἀνώγεια» (Κρήτη) «Ἡ Παναγία λειτουργά τά σήμαντρα κτυποῦνε / Βροντοῦνε τά καμπάνας ἄτ ς, Τ Ὀρμάνα ἀντιβροοῦναι / Τῆς Σουμελᾶς τό μόναστηρ Ἐβζῆεν κ ἐχαλάεν» (Πόντος) 6. Ἀφιερωμένα ἀποκλειστικά στή Χάρη Της. Πρόκειται γιά τραγούδια πού περιέχουν στίχους ἐγκωμιαστικούς καί παρακλητικούς πρός τήν Θεοτόκο καί κυρίως ἀναφέρονται σέ «Παναγίες» πολύ ὀνομαστῶν προσκυνημάτων (Πορταΐτισσα, Τήνου κ.ο.κ.). Αὐτά δημιουργήθηκαν, ὡς ἐπί τό πλεῖστον, γιά νά τιμήσουν καί νά ὑμνήσουν ἀποκλειστικά τήν Παναγία κάθε τόπου: «Κυρά μου Πορταΐτισσα, μέ τό μεγάλο δρόμο, νά μ ἀξιώνει ἡ χάρη σου νά ρχομαι κάθε χρόνο» (Ἀστυπάλαια) «Ὤ Παναγιά μου Τηνιακιᾶ μέ τό χρυσό τσεμπέρι, κρατάεις τόν Μονογενῆ μέ τό δεξί σου χέρι / Ὅλος ὁ κόσμος προσκυνᾶ τήν ἐδική σου εἰκόνα, Ὤ Παναγιά μου Τηνιακιᾶ μέ τή χρυσή κορῶνα» (Τῆνος) 18

9 7. Θρῆνοι Παναγίας. Ἕνα πολύ μεγάλο τμῆμα τῶν παραδοσιακῶν τραγουδιῶν περιλαμβάνει τούς λαϊκούς θρήνους τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς, στούς ὁποίους ἡ Θεοτόκος θρηνεῖ γιά τόν Μονογενῆ της. Στά τραγούδια αὐτά, περισσότερο ἀπό κάθε ἄλλο, ὁ λαϊκός ποιητής, ταυτίζει τή συμπεριφορά της μέ ἐκείνη τῆς ἁπλῆς μάνας πού θρηνεῖ γιά τό παιδί της, λιποθυμᾶ στό χαμό, χάνει τά λογικά της, ἐλπίζει νά ξαναδεῖ ζωντανό το σπλάχνο της. Γι αὐτό οἱ θρῆνοι τῆς Παναγίας ἀποτελοῦσαν πάντα τά πιό παρηγορητικά τραγούδια γιά τίς μητέρες ἐκεῖνες πού ἔχουν ζήσει θάνατο παιδιοῦ. «Ἄρκοντες ἀφικράστε μου τῆς Δέσποινας τόν θρῆνον / πῶς κλαίει τόν Μονογενῆ εἰς τόν Σταυρόν ἐκεῖνον» (Κύπρος) «Σήμερα μαῦρος οὐρανός, σήμερα μαύρη μέρα [ ] / Ἡ Παναγιά ἡ Δέσποινα καθόταν μοναχή της τήν προσευχή της ἔκαμνε γιά τόν Μονογενῆ της»/[ ] Ἡ Παναγιά σάν τ ἄκουσε πέφτει λιπιθυμάει / σταμνιά νερό τῆς ρίχνουνε, τρία κανάτια μόσχο / καί σάν τῆς ἦρθε ὁ λογισμός καί σάν τῆς ἦρθε ὁ νοῦς της / ζητεῖ μαχαίρι νά σφαγεῖ, φωτιά νά πάει νά πέσει [ ]» (Θράκη) 8. Μέ τή μορφή Τσακισμάτων. Ὑπάρχουν ἐπίσης πολλά τραγούδια, ὅπου ἡ ἀναφορά στήν Παναγία γίνεται μέσω «τσακισμάτων», δηλαδή ἐπαναλαμβανόμενων φράσεων, παρένθετων κατά τή διάρκεια τῶν στίχων, ὅπως λ.χ.: «Βόηθα Παναγιά μου», «Παναγιά μου», «Βλέπε μας Παναγιά μου». Αὐτά, ἄλλοτε ἔχουν θέμα σχετικό μέ τήν Παναγία (ὁπότε μπορεῖ νά ἀνήκουν θεματολογικά σέ κάποια ἀπό τίς παραπάνω κατηγορίες), ἄλλοτε ὄχι: 19

10 «Μιά Λυγερή βόηθα Παναγιά μιά Λυγερή τραγούδαγε» (Βάτικα Λακωνίας) «Τρία καράβια βόηθα Παναγιά τρία καράβια φεύγουνε» (Ἀνατ. Θράκη) «Ἐλᾶτε ὅλα τα πουλιά νά κάνουμε ζυμάρι βοήθα Παναγιά μου» (Δωδ/σα) «Ὤ Παναγιά Κύ βλέπε μας Παναγιά μου ὤ Παναγιά Κυρά Ψηλή» (Κάλυμνος) «Δώδεκα εὐζωνάκια τ ἀποφασίσανε / στήν Πόλη γιά νά πᾶνε Παναγιά μου νά πολεμήσουνε» (Ἀνατ. Θράκη) 9. Λοιπά, γενικοῦ περιεχομένου. Ἐδῶ θά μπορούσαμε νά κατατάξουμε ὅλα τα ὑπόλοιπα, σέ θεματολογία, τραγούδια (τῆς ξενιτιᾶς, τῆς ἀγάπης κ.ο.κ.) πού δέν μποροῦν νά ἐνταχθοῦν σέ καμία ἀπό τίς παραπάνω κατηγορίες. Σέ αὐτά, ἡ ἀναφορά στήν Παναγία συνήθως γίνεται ὡς παράκληση νά ἐκπληρώσει μιά ἐπιθυμία, ἀλλά τό πρόσωπό Της δέν εἶναι αὐτό πού κατέχει ἐν τέλει τόν πρωταρχικό ρόλο στούς στίχους: «Καλέ Σύ Παναγιά μου κι Ἅγια μου Φωτεινή / βοήθα με καί μένα ὅπου μαι ὀρφανή [ ] Ἅγια μου Παναγιά μου κι Ἅγιε Γρηγόρη μου / βοήθα τό πουλί μου νά ρθει στή γνώμη μου» (Μ. Ἀσία) «Παναγιά τοῦ Μανταλάκη βλέπε μας τό νησάκι» (Πάτμος) «Συληβριανή μου Παναγιά, στό μπόι τοῦ λαμπάδα / Φύλαγε τήν ἀγάπη μου, πού ναι μακριά στά ξένα» (Σινασός Καππαδοκίας) Ἄλλοτε ἐπίσης τό ὄνομά Της χρησιμοποιεῖται γιά νά ἀποδείξει τό μέγεθος τῆς ἀγάπης: «Μαρία λέν τήν Παναγιά, Μαρία λέν κι ἐσένα / κι ἄν ἀρνηθῶ τήν Παναγιά, θά ἀρνηθῶ κι ἐσένα» (Ἤπειρος) 20

11 Ἐδῶ συναντᾶμε ἐπίσης καί κάποια τραγούδια μέ ἰδιαίτερο περιεχόμενο. Τό ἕνα ἀπό αὐτά εἶναι ὁ πολύ γνωστός χασάπικος τῆς Κωνσταντινούπολης: «Ἔχε γεια Παναγιά», ὅπως τουλάχιστον ἔχει καταγραφεῖ ἕως σήμερα. Κατ ἄλλη ἐκδοχή, οἱ στίχοι τοῦ τραγουδιοῦ ἀπαντῶνται καί ὡς: «Ἔχει γειά, πάντα γειά». Ὅπως καί νά ἔχει, ἡ Παναγία ὡς προστάτιδα τῆς Πόλης, μπορεῖ νά δικαιολογήσει τήν ὕπαρξή της σέ αὐτό τό τραγούδι, ἔστω καί ἄν γεννῶνται ἀπορίες γιά τό νόημα τῶν στίχων: «Ἔχε γειά Παναγιά, τά μιλήσαμε / ὄνειρο ἤτανε, τά λησμονήσαμε»... Τό δεύτερο εἶναι ἕνα καθιστικό της Ἀνατολικῆς Θράκης, πού συνηθιζόταν νά λέγεται τήν ὥρα τοῦ τραπεζιοῦ, ἀπό τόν οἰκοδεσπότη πρός τούς καλεσμένους του, στό ὁποῖο περιγράφεται ἕνα ὄνειρο μέ τήν Παναγία: «Ἐψές εἶδα στόν ὕπνο μου καί στό γλυκό ὄνειρό μου / τούς Ἀποστόλους φίλευα καί τόν Χριστό κερνοῦσα / καί τήν γλυκιά μας Παναγιά θερμοπαρακαλοῦσα / γιά νά μοῦ δώσει τά κλειδιά, κλειδιά τοῦ Παραδείσου» (Ἀνατ. Θράκη) 21

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ & ΕΦΗΒΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ & ΕΦΗΒΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ & ΕΦΗΒΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ 2014 www.stamoulis.gr Κ.Β.: 2244, 15,11 Κ.Β.: 2328, 11,50 Κ α λώς ορίσ α τε Από την Εγώπολη στην Εσύπολη Από την Εσύπολη στην Ουρανούπολη Μυρσίνη Βιγγοπούλου Δύο βιβλία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Η Κύπρος όπως είναι γνώστο είναι ένα μικρό νησί στη Μεσόγειο. Γι αυτό ακριβώς τον λόγο δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε τα δημοτικά

Πρόλογος. Η Κύπρος όπως είναι γνώστο είναι ένα μικρό νησί στη Μεσόγειο. Γι αυτό ακριβώς τον λόγο δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε τα δημοτικά Πρόλογος Το δημοτικό τραγούδι της Κύπρου όπως και η δημοτική μουσική της Κύπρου είναι αναπόσταστο κομμάτι της μουσικής παράδοσης του ευρύτερου ελληνικού χώρου. Τι κι αν πέρασαν πολλοί κατακτητές καταπατώντας

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Ε Ν Η Λ Α Δ Ι Α Τό Ποικιλόγραφο Βιβλίο

Ε Λ Ε Ν Η Λ Α Δ Ι Α Τό Ποικιλόγραφο Βιβλίο Ε Λ Ε Ν Η Λ Α Δ Ι Α Τό Ποικιλόγραφο Βιβλίο Ἄρθρα Ὁμιλίες Δοκίμια 1 9 7 2 2 0 1 2 ΑΘΗΝΑ 2012 Ἡ ἐπιμέλεια τῶν κειμένων, ἡ στοιχειοθεσία καί ἡ ἐπιμέλεια τῆς ἔκδοσης ἔγιναν ἀπό τόν Νίκο Δούκα (ndoukas@hol.gr).

Διαβάστε περισσότερα

Τρία χρόνια πέρασαν...

Τρία χρόνια πέρασαν... ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗΣ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΣ 18 ο ΤΕΥΧΟΣ 80 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 Τρία χρόνια πέρασαν... ἀπό τήν κοίμηση

Διαβάστε περισσότερα

www.kyttaro.eu πολιτισμικό περιοδικό έντυπο

www.kyttaro.eu πολιτισμικό περιοδικό έντυπο κύτταρο Ιερισσού www.kyttaro.eu πολιτισμικό περιοδικό έντυπο Τεύχος 04/2010 Θεοφάνεια στην Ιερισσό του 1954 [φωτογραφία του Σ. Μπλέ] Παιδικές χριστουγεννιάτικες αναμνήσεις στην Ιερισσό Κείμενο : Ά ν ν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΙΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΤΟ ΝΑΝΟΥΡΙΣΜΑ

ΤΟ ΜΟΙΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΤΟ ΝΑΝΟΥΡΙΣΜΑ ΤΟ ΜΟΙΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΤΟ ΝΑΝΟΥΡΙΣΜΑ Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΩΣ ΦΥΛΑΚΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ Μια λαογραφική προσέγγιση για την περιοχή της Δωδεκανήσου. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑΣ ΜΑΣΤΟΡΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑΣ Καθηγητές : Υπεύθυνος :Η.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΗ Α Σέβη Σούνα Δήμητρα Καρακωνσταντάκη Μαριαρένα Μαστορακάκη Λίνα Σημαντηράκη Αιμιλία Χαϊδεμενάκη Ελένη Τζινευράκη. Σέβη Σούνα

ΤΑΞΗ Α Σέβη Σούνα Δήμητρα Καρακωνσταντάκη Μαριαρένα Μαστορακάκη Λίνα Σημαντηράκη Αιμιλία Χαϊδεμενάκη Ελένη Τζινευράκη. Σέβη Σούνα ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΘΡΑΝΙΟΥ Μαθητικό περιοδικό του 5ου Γυμνασίου Χανίων Τεύχος 12ο, Άνοιξη 2015,Τιμή 3 ευρώ Γερασίμου Παρδάλη1, Τ.Κ.73131 Χανιά Τηλ.28210 91763, http//5gym-chanion.chan.sch.gr ΤΑΞΗ Α Σέβη Σούνα Δήμητρα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 36 κωδικός 7109 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 36 κωδικός 7109 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010 n n ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 36 κωδικός 7109 X 2 τ. 36, ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΦΩΚΙΔΟΣ 330 56 ΕΥΠΑΛΙΟ τηλ. 26340-44.391 e-mail: agnektar@otenet.gr site:

Διαβάστε περισσότερα

Τα υπόλοιπα είναι λίγο ως πολύ γνωστά για την Αμανή. Τα χωριά

Τα υπόλοιπα είναι λίγο ως πολύ γνωστά για την Αμανή. Τα χωριά ΤΡΙΜΗΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΩΝ ΕΓΡΗΓΟΡΙΑΝΩΝ ΧΙΟΥ ΧΡΟΝΟΣ 20oς, ΤΕΥΧΟΣ 78, ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ. Πειραιώς 43, Αθήνα 105 53 e-mail: avlogiros@yahoo.gr ΑΡΘΡΑ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ιλoι υλακισμενων Παρακαλοῦμε: Eὐχαριστοῦμε!

ιλoι υλακισμενων Παρακαλοῦμε: Eὐχαριστοῦμε! MηνYματα για τον παραλhπτη ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (ΕΥΑΝΑΓΝΩΣΤΑ) Παρακαλοῦμε: Ἐάν μᾶς στείλετε χρήματα μέσῳ τραπέζης, εἰδοποιῆστε μας μέ τά στοιχεῖα καί τήν ἡμερομηνία κατάθεσης, ὥστε νά σᾶς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗΣ ΠΑΡΟΥ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗΣ ΠΑΡΟΥ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗΣ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΣ 20 Ο ΤΕΥΧΟΣ 85 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΑΦΙΕΡΩΜΑ Δέκα χρόνια ἀπό τήν κοίμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΝΑΝΟΥΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΝΑΝΟΥΡΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ

ΘΕΜΑ: Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΝΑΝΟΥΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΝΑΝΟΥΡΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ΘΕΜΑ: Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΝΑΝΟΥΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΝΑΝΟΥΡΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ Επιμέλεια: Κόνιαρη Χριστίνα Αρ. Μητρώου:

Διαβάστε περισσότερα

www.kyttaro.eu πολιτισμικό περιοδικό έντυπο

www.kyttaro.eu πολιτισμικό περιοδικό έντυπο κύτταρο Ιερισσού www.kyttaro.eu πολιτισμικό περιοδικό έντυπο Τεύχος 03/2010 Η Ιερισσός λίγες ημέρες μετά τον καταστροφικό σεισμό της 26 ης Σεπτεμβρίου 1932 [φωτογραφία απο το αρχείο του Κυττάρου] Οι πρώτοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα εργασία πραγματεύεται τα νανουρίσματα τον ρόλο και τη σημασία τους στην Ελλάδα και στον κόσμο. Τα νανουρίσματα είναι απαλά τραγουδάκια που έχουν σκοπό να αποκοιμίσουν το παιδί. Αφού

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργία Μπλιάτσου. Απογραφές της μνήμης. μ α ρ τ υ ρ ί ε ς α π ό τ η ν τ ζ ί α

Γεωργία Μπλιάτσου. Απογραφές της μνήμης. μ α ρ τ υ ρ ί ε ς α π ό τ η ν τ ζ ί α Γεωργία Μπλιάτσου Απογραφές της μνήμης μ α ρ τ υ ρ ί ε ς α π ό τ η ν τ ζ ί α Απογραφές της μνήμης μ α ρ τ υ ρ ί ε ς α π ό τ η ν Τ ζ ι α Γεωργία Μπλιάτσου Απογραφές της μνήμης μ α ρ τ υ ρ ί ε ς α π ό τ

Διαβάστε περισσότερα

Παιδεία Κυρίου: Προετοιμασία για ζωή με νόημα

Παιδεία Κυρίου: Προετοιμασία για ζωή με νόημα ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΠΑΞΩΝ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΕΟΤΗΤΟΣ «Υἱέ μή ὀλιγώρει παιδείας Κυρίου» (Παροιμ. 3, 11) Παιδεία Κυρίου: Προετοιμασία για ζωή με νόημα ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τα νέα του ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ

Τα νέα του ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 56 ΤΙΜΗ 5 Ευρώ Τα νέα του ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ και έντονη παρουσία στο χωριό μας. Η απουσία του θα είναι σε όλους μας αισθητή. Θερμά Συλλυπητήρια στην οικογένειά του. ΣΤΙΣ 30 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Φιλοπολυτεκνικό Μνημόσυνο», βλ. σ. 6.

«Φιλοπολυτεκνικό Μνημόσυνο», βλ. σ. 6. ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ (1979) Ἡ Ἐθνική Παλιγγενεσία 1821 καί οἱ Πολύτεκνοι..., βλ. σ. 5. π. Νικόδημος Μπιλάλης «Φιλοπολυτεκνικό Μνημόσυνο», βλ. σ. 6. «Πῶς ἐκδικοῦνται οἱ νεκροί!», βλ. σ. 10. Ὑπερπολύτεκνη

Διαβάστε περισσότερα

Mεγαλειώδης ἐκδήλωσις

Mεγαλειώδης ἐκδήλωσις ΦΥΛΛΟ 50ο OΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 Παρακολουθεῖτε καθημερινά τό blog τῆς ἐφημερίδας dekeleianews.blogspot.com MHNIAIA EΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΒΑΡΥΜΠΟΠΗΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Τώρα τό

Διαβάστε περισσότερα

Ρ ΥΜΕΛΙΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙA. Ἱστορία Λαογραφία Περιβάλλον Λογοτεχνία Τέχνες Βιβλίο Πολιτισμός Παράδοση Ἀρχαιολογία

Ρ ΥΜΕΛΙΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙA. Ἱστορία Λαογραφία Περιβάλλον Λογοτεχνία Τέχνες Βιβλίο Πολιτισμός Παράδοση Ἀρχαιολογία Ρ ΥΜΕΛΙΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙA Ἱστορία Λαογραφία Περιβάλλον Λογοτεχνία Τέχνες Βιβλίο Πολιτισμός Παράδοση Ἀρχαιολογία τριμηνιαια εκδοση του Π.Κ.Ρ. σίνα & δαφνομήλη 1α - 106 80 Ἀθήνα τηλ. 210 3608885, τηλ.-fax: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝΤΑΣ ΤΑ ΧΝΑΡΙΑ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΑ (θεατρικό)

ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝΤΑΣ ΤΑ ΧΝΑΡΙΑ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΑ (θεατρικό) ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝΤΑΣ ΤΑ ΧΝΑΡΙΑ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΑ (θεατρικό) Η ιστορία της Ε τάξης εδώ και χρόνια, αποτελεί «αγκάθι» για τους μαθητές λόγω των πολλών ονομάτων και ημερομηνιών που υποτίθεται πως έχει.

Διαβάστε περισσότερα

EΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΖΟΥΡΤΣΑΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ

EΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΖΟΥΡΤΣΑΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΙΛΙΟΥ EΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΖΟΥΡΤΣΑΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΜΗΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΖΟΥΡΤΣΑΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ 23 Α, 104 32 ΑΘΗΝΑ ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ 109 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.zourtsa.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Ποιητική συλλογή Το παρόν υλικό εμπνεύστηκε και στην πορεία καταγράφτηκε το 1993, όταν ήμουν 15 χρονών. Τα ποιήματα-σκέψεις που υπάρχουν μέσα σε αυτό

Ποιητική συλλογή Το παρόν υλικό εμπνεύστηκε και στην πορεία καταγράφτηκε το 1993, όταν ήμουν 15 χρονών. Τα ποιήματα-σκέψεις που υπάρχουν μέσα σε αυτό Ποιητική συλλογή Το παρόν υλικό εμπνεύστηκε και στην πορεία καταγράφτηκε το 1993, όταν ήμουν 15 χρονών. Τα ποιήματα-σκέψεις που υπάρχουν μέσα σε αυτό το δείγμα, είναι παρμένα από διάφορες εμπειρίες της

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία των μαθητών και μαθητριών της ΣΤ τάξης του 1ου Δημοτικού Σχολείου Πλατυκάμπου στο μάθημα των Θρησκευτικών Σχολικό Έτος: 2008-2009

Εργασία των μαθητών και μαθητριών της ΣΤ τάξης του 1ου Δημοτικού Σχολείου Πλατυκάμπου στο μάθημα των Θρησκευτικών Σχολικό Έτος: 2008-2009 Εργασία των μαθητών και μαθητριών της ΣΤ τάξης του 1ου Δημοτικού Σχολείου Πλατυκάμπου στο μάθημα των Θρησκευτικών Σχολικό Έτος: 2008-2009 Υπεύθυνος εκπαιδευτικός: Μπαμπαλιούτας Δημήτρης 1 ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση των παλαιοδιαθηκικών χωρίων. στη διατύπωση του χριστολογικού δόγματος το παράδειγμα της «Προς Εβραίους» επιστολής 1

Η χρήση των παλαιοδιαθηκικών χωρίων. στη διατύπωση του χριστολογικού δόγματος το παράδειγμα της «Προς Εβραίους» επιστολής 1 1 Η χρήση των παλαιοδιαθηκικών χωρίων στη διατύπωση του χριστολογικού δόγματος το παράδειγμα της «Προς Εβραίους» επιστολής 1 Δρ. Ιωάννης Ν. Λίλης εκλ. Λέκτορας Δογματικής και Συμβολικής Θεολογίας της Ανωτάτης

Διαβάστε περισσότερα

δημιουργία KAΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ! «Χριστὸς ἐκ νεκρῶν ἐγήγερται» ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ Η ΘΕΟΜΗΤΩΡ ΤΕΥΧΟΣ 5 ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2011

δημιουργία KAΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ! «Χριστὸς ἐκ νεκρῶν ἐγήγερται» ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ Η ΘΕΟΜΗΤΩΡ ΤΕΥΧΟΣ 5 ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 δημιουργία ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ Η ΘΕΟΜΗΤΩΡ ΤΕΥΧΟΣ 5 ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 «Χριστὸς ἐκ νεκρῶν ἐγήγερται» KAΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ! Καπετανάκη Ελένη, Α 1 Λυκείου Αποστόλου Μαρίνα, Α 1 Λυκείου Βαβανός

Διαβάστε περισσότερα

Νέοι της Μητροπόλεώς μας γνωρίζουν από κοντά τον Ορθόδοξο Μοναχισμό

Νέοι της Μητροπόλεώς μας γνωρίζουν από κοντά τον Ορθόδοξο Μοναχισμό Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2009, Έτος 13ο - Τεύχος 75ο Νέοι της Μητροπόλεώς μας γνωρίζουν από κοντά τον Ορθόδοξο Μοναχισμό Εκδίδεται από το Γρ α φ ε ί ο Νεότητας της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 - Τεύχος 129. ΧαροΥμενο και ευλογημeνο ΠAΣχα ΚαλH ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ πνευματικη πορεια

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 - Τεύχος 129. ΧαροΥμενο και ευλογημeνο ΠAΣχα ΚαλH ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ πνευματικη πορεια 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 - Τεύχος 129 ΧαροΥμενο και ευλογημeνο ΠAΣχα ΚαλH ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ πνευματικη πορεια ΔΩΡΕΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ Γιά τή διευκόλυνση τῶν δωρητῶν μας ἀνοίξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Σολωμού, ο Κρητικός ερμηνευτικά σχόλια 1 Δήμος Χλωπτσιούδης Νεοελληνική Λογοτεχνία κατεύθυνσης 2 Σολωμού, ο Κρητικός ερμηνευτικά σχόλια 3 Δήμος Χλωπτσιούδης Νεοελληνική Λογοτεχνία κατεύθυνσης 4 Σολωμού,

Διαβάστε περισσότερα

Γυμνάσιο Λ.Τ. Παξών Ερευνητική Εργασία 2ου τετραμήνου της Α Λυκείου. Ταξίδι στην Ελληνική Μουσική του 20ού αιώνα

Γυμνάσιο Λ.Τ. Παξών Ερευνητική Εργασία 2ου τετραμήνου της Α Λυκείου. Ταξίδι στην Ελληνική Μουσική του 20ού αιώνα Γυμνάσιο Λ.Τ. Παξών Ερευνητική Εργασία 2ου τετραμήνου της Α Λυκείου Ταξίδι στην Ελληνική Μουσική του 20ού αιώνα Παξοί, Σχολικό Έτος 2012-2013 1η ομάδα: 1. Γιώτης Αλέξανδρος 2. Κάγκας Νίκος 3. Κόντης Αλέξανδρος

Διαβάστε περισσότερα