Ιερόν Πατριαρχικόν Σταυροπήγιον Ιερός Ναός Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Ευαγγελίζου γη χαράν μεγάλην αινείτε ουρανοί Θεού την δόξαν

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ιερόν Πατριαρχικόν Σταυροπήγιον Ιερός Ναός Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Ευαγγελίζου γη χαράν μεγάλην αινείτε ουρανοί Θεού την δόξαν"

Transcript

1 Διμηναία ενημερωτική έκδοση Παναγίας Ιμβριώτισσας Αρ. Φύλλου 6 Ιούλιος Αύγουστος 2012 Ιερόν Πατριαρχικόν Σταυροπήγιον Ιερός Ναός Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ευαγγελίζου γη χαράν μεγάλην αινείτε ουρανοί Θεού την δόξαν Η ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά Ἄν ὁ θάνατος τῶν ὁσίων εἶναι τίμιος καὶ ἡ μνήμη δικαίου συνοδε- ύεται ἀπὸ ἐγκώμια, πόσο μᾶλλον τὴ μνήμη τῆς ἁγίας τῶν ἁγίων, διὰ τῆς ὁποίας ἐπέρχεται ὅλη ἡ ἁγιότης στοὺς ἁγίους, δηλαδὴ τὴ μνήμη τῆς ἀειπάρθενης καὶ Θεομήτορος, πρέπει νὰ τὴν ἐπιτελοῦμε μὲ τὶς μεγαλύτερες εὐφημίες. Αὐτὸ πράττουμε ἑορτάζοντας τὴν ἐπέτειο τῆς ἁγίας κοιμήσεως ἢ μεταστάσεώς της, ποὺ ἂν καὶ μὲ αὐτὴ εἶναι λίγο κατώτερη ἀπὸ τοὺς ἀγγέλους, ὅμως ξεπέρασε σὲ ἀσύγκριτο βαθμὸ καὶ τοὺς ἀγγέλους καὶ τοὺς ἀρχαγγέλους καὶ ὅλες τὶς ὑπερκόσμιες δυνάμεις διὰ τῆς ἐγγύτητός της πρὸς τὸν Θεὸ καὶ διὰ τῶν ἀπὸ παλαιὰ γραμμένων καὶ πραγματοποιημένων σ' αὐτὴ θαυμασίων. Ἐνῶ ὁ ἴδιος ὁ Κύριος Σαβαὼθ καὶ Υἱὸς αὐτῆς τῆς ἀειπάρθενης, εἶναι ἀοράτως παρὼν καὶ ἀποδίδει στὴ μητέρα τὴν ἐξόδιο τιμή. Σὲ αὐτοῦ τὰ χέρια ἐναπέθεσε καὶ τὸ θεοφόρο πνεῦμα, διὰ τοῦ ὁποίου ἔπειτα ἀπὸ λίγο μεταθέτει καὶ τὸ συζυγικὸ πρὸς ἐκεῖνο σῶμα σὲ χῶρο ἀείζωο καὶ οὐράνιο. Διότι μόνο αὐτή, εὑρισκομένη ἀνάμεσα στὸ Θεὸ καὶ σ' ὁλόκληρο τὸ ἀνθρώπινο γένος, τὸν μὲν Θεὸ κατέστησε υἱὸν ἀνθρώπου, τοὺς δὲ ἀνθρώπους ἔκανε υἱοὺς Θεοῦ, οὐρανώσασα τὴ γῆ καὶ θεώσασα τὸ γένος. Καὶ μόνο αὐτὴ ἀπὸ ὅλες τὶς γυναῖκες ἀναδείχθηκε μητέρα τοῦ Θεοῦ ἐκ φύσεως πάνω ἀπὸ κάθε φύση. Ὑπῆρξε βασίλισσα κάθε ἐγκοσμίου καὶ ὑπερκοσμίου κτίσματος. Τώρα ἔχοντας καὶ τὸν οὐρανὸ κατάλληλο κατοικητήριο, ὡς ταιριαστὸ τῆς βασίλειο, στὸν ὁποῖο μετατέθηκε σήμερα ἀπὸ τὴ γῆ, στάθηκε καὶ στὰ δεξιὰ τοῦ παμβασιλέως μὲ διάχρυσο ἱματισμὸ ντυμένη καὶ στολισμένη, ὅπως λέγει ὁ προφήτης (Ψάλμ. 44,11). Ὁ θάνατός της εἶναι ζωηφόρος, μεταβαίνοντας σὲ οὐράνια καὶ ἀ- θάνατο ζωή, καὶ ἡ μνήμη τούτου εἶναι χαρμόσυνη ἑορτὴ καὶ παγκόσμια πανήγυρις, ποὺ ὄχι μόνο ἀνανεώνει τὴ μνήμη τῶν θαυμασίων τῆς Θεομήτορος, ἀλλὰ καὶ προσθέτει τὴ κοινὴ καὶ παράδοξη συνάθροιση τῶν ἱερῶν Ἀποστόλων ἀπὸ κάθε μέρος τῆς γῆς γιὰ τὴν πανίερη κηδεία της, μὲ θεολήπτους ὕμνους, μὲ τὶς ἀγγελικὲς ἐπιστασίες καὶ χοροστασίες καὶ λειτουργίες γι αὐτήν. 1 Δὲν μποροῦσε πραγματικὰ γῆ καὶ τάφος καὶ θάνατος νὰ κρατεῖ ἕ- ως τὸ τέλος τὸ ζωαρχικὸ καὶ θεοδόχο σῶμα της καὶ ἀγαπητὸ ἐνδιαίτημα οὐρανοῦ καὶ τοῦ οὐρανοῦ τῶν οὐρανῶν.

2 ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΣ Αγίου Σιλουανού του Αθωνίτου Ἡ ψυχή μου γεμίζει ἀπὸ φόβο καὶ τρόμο, ὅταν ἀναλογίζωμαι τὴν δόξα τῆς Θεομήτορος. Εἶναι ἐνδεὴς ὁ νοῦς μου καὶ φτωχὴ κι ἀδύναμη ἡ καρδιά μου, ἀλλὰ ἡ ψυχή μου χαίρεται καὶ παρασύρομαι στὸ νὰ γράψω ἔστω καὶ λίγα λόγια γι Αὐτήν. Ἡ ψυχή μου φοβᾶται νὰ τὸ ἀποτολμήση, ἀλλὰ ἡ ἀγάπη μὲ πιέζει νὰ μὴν κρύψω τὶς εὐεργεσίες τῆς εὐσπλαγχνίας Της. Ἡ Θεοτόκος δὲν παρέδωσε στὴν Γραφὴ οὔτε τὶς σκέψεις Της οὔτε τὴν ἀγάπη Της γιὰ τὸν Υἱὸ καὶ Θεό Της οὔτε τὶς θλίψεις τῆς ψυχῆς Της, κατὰ τὴν ὥρα τῆς σταυρώσεως, γιατί οὔτε καὶ τότε θὰ μπορούσαμε νὰ τὰ συλλάβωμε. Ἡ ἀγάπη Της γιὰ τὸν Θεὸ ἦταν ἰσχυρότερη καὶ φλογερότερη ἀπὸ τὴν ἀγάπη τῶν Χερουβεὶμ καὶ τῶν Σεραφεὶμ κι ὅλες οἱ Δυνάμεις τῶν Ἀγγέλων καὶ Ἀρχαγγέλων ἐκπλήσσονται μ Αὐτήν. Παρ ὅλο ὅμως ποὺ ἡ ζωὴ τῆς Θεοτόκου σκεπαζόταν, θὰ λέγαμε, ἀπὸ τὴν ἁγία σιγή, ὁ Κύριος ὅμως φανέρωσε στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας πὼς ἡ Παναγία μας ἀγκαλιάζει μὲ τὴν ἀγάπη Της ὅλο τὸν κόσμο καὶ βλέπει μὲ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα ὅλους τοὺς λαοὺς τῆς γῆς καί, ὅπως καὶ ὁ Υἱός Της, ἔτσι κι Ἐκείνη σπλαγχνίζεται καὶ ἐλεεῖ τοὺς πάντες. Ὤ, καὶ νὰ γνωρίζαμε πόσο ἀγαπᾶ ἡ Παναγία ὅλους, ὅσους τηροῦν τὶς ἐντολὲς τοῦ Χριστοῦ, καὶ πόσο λυπᾶται καὶ στενοχωριέται γιὰ κείνους ποὺ δὲν μετανοοῦν! Αὐτὸ τὸ δοκίμασα μὲ τὴν πείρα μου. Δὲν ψεύδομαι, λέω τὴν ἀλήθεια ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, πὼς γνωρίζω πνευματικὰ τὴν Ἄχραντη Παρθένο. Δὲν Τὴν εἶδα, ἀλλὰτὸ Ἅγιο Πνεῦμα μοῦ ἔδωσε νὰ γνωρίσω Αὐτὴν καὶ τὴν ἀγάπη Της γιά μᾶς. Χωρὶς τὴν εὐσπλαγχνία Της ἡ ψυχή μου θὰ εἶχε χαθῆ ἀπὸ πολὺν καιρό. Ἐκείνη ὅμως εὐδόκησε νὰ μ ἐπισκεφθῆ καὶ νὰ μὲ νουθετήση, γιὰ νὰ μὴν ἁμαρτάνω. Μοῦ εἶπε: «Δὲν μ ἀρέσει νὰ βλέπω τὰ ἔργα σου». Τὰ λόγια Της ἦταν εὐχάριστα, ἤρεμα, μὲ πραότητα καὶ συγκίνησαν τὴν ψυχή. Πέρασαν πάνω ἀπὸ σαράντα χρόνια, μὰ ἡ ψυχή μου δὲν μπορεῖ νὰ λησμονήση ἐκείνη τὴν γλυκειὰ φωνὴ καὶ δὲν ξέρω πῶς νὰ εὐχαριστήσω τὴν ἀγαθὴ καὶ σπλαγχνικὴ Μητέρα τοῦ Θεοῦ. Ἀληθινά, Αὐτὴ εἶναι ἡ βοήθειά μας ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καὶ μόνο τ ὄνομά Της χαροποιεῖ τὴν ψυχή. Ἀλλὰ κι ὅλος ὁ οὐρανὸς κι ὅλη ἡ γῆ χαίρονται μὲ τὴν ἀγάπη Της. Ἀξιοθαύμαστο κι ἀκατανόητο πράγμα. Ζῆ στοὺς οὐρανοὺς καὶ βλέπει ἀδιάκοπα τὴν δόξα τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ δὲν λησμονεῖ κι ἐμᾶς τοὺς φτωχοὺς κι ἀγκαλιάζει μὲ τὴν εὐσπλαγχνία Της ὅλη τὴν γῆ κι ὅλους τοὺς λαούς. Κι αὐτὴ τὴν Ἄχραντη Μητέρα Του ὁ Κύριος τὴν ἔδωσε σ ἐμᾶς. Αὐτὴ εἶναι ἡ χαρὰ καὶ ἡ ἐλπίδα μας. Αὐτὴ εἶναι ἡ πνευματική μας Μητέρα καὶ βρίσκεται κοντά μας κατὰ τὴν φύση σὰν ἄνθρωπος καὶ κάθε χριστιανικὴ ψυχὴ ἑλκύεται ἀπὸ τὴν ἀγάπη πρὸς Αὐτήν. ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΙΜΒΡΟΥ Ἡ Πατριαρχική ἐπίσκεψις εἰς Ἴμβρον Ὡς ἐδημοσιεύθη, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης ἐπεσκέφθη ὁμοῦ μετά τοῦ Μακ. Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου τήν Ἴμβρον ἀπό 21 ης ἔως 24 ης τ.μ. Αὐγούστου. Κατά τό τριήμερον τοῦτο ὁ Πατριάρχης ἐξενάγησε τόν Μακαριώτατον εἰς τά διάφορα παραδοσιακά χωρία τῆς νήσου, ἐπεσκέφθησαν ἐθιμοτυπικῶς τόν Ἔπαρχον (Kaymakam) αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Kamuran Taşbilek, ἐνῶ τήν Πέμπτην, 23 ην ἰδίου, ἡ Α.Μακαριότης προεξῆρχε τῆς Θείας Λειτουργίας ἐπί τῇ ἀποδόσει τῆς ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου ἐν τῷ ὁμωνύμῳ ναῷ τοῦ χωρίου Ἅγιοι Θεόδωροι. Εἰς τό τέλος αὐτῆς προσεφώνησαν τόν ὑψηλόν ἐπισκέπτην τῆς Ἴμβρου ὁ οἰκεῖος ποιμενάρχης Σεβ.Μητροπολίτης κ.κύριλλος καί ὁ Πατριάρχης καί ἀπήντησε καταλλήλως ὁ Ἀρχιεπίσκοπος. Κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς προτεραίας ἐχοροστάτησε καί ὡμίλησε πρός τούς πιστούς ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης. Τό ἑσπέρας τῆς Τετάρτης, 22 ας τ. μ., ὁ παρεπιδημῶν ἐν Ἴμβρῳ Ἐντιμολ. κ. Ὀδυσσεύς Σασαγιάννης, Πρόεδρος τῆς Ἀδελφότητος Ὀφφικιάλων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου «Παναγία ἡ Παμμακάριστος», παρέθεσεν ἐν τῷ ξενοδοχείῳ ΑΝΕMOS δεῖπνον πρός τιμήν τῶν δύο Πρωθιεραρχῶν, εἰς ὅ παρεκάθησε καί ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἴμβρου καί Τενέδου μετά τοῦ ἱεροῦ κλήρου τῆς Μητροπόλεως. Ἐξ ἄλλου, ὁ Πατριάρχης τήν Πέμπτην, 23 ην ἰδίου, ἐτέλεσε τήν κηδείαν τοῦ τήν προτεραίαν θανόντος ὁμοχωρίου αὐτοῦ ἀειμνήστου Ἰωάννου Τριβλοῦ. Αστική Σχολή της Ίμβρου Εὐχαρίστως ἀνακοινοῦται ὅτι ἀποπερατώθησαν αἱ ἀνακαινιστικαί ἐργασίαι τῆς Ἀστικῆς Σχολῆς Ἴμβρου. Παραθέτουμε κατωτέρῳ ἱστορικό κείμενο ἐκ τοῦ ἐν τῇ Ἱερᾷ Μητροπόλει φυλασσομένου Κώδικος. Οἱ δύο ἄνδρες μετά τῶν σύν αὐτοῖς ἐπέστρεψαν ἀεροπορικῶς εἰς τήν Πόλιν τό ἀπόγευμα τῆς Παρασκευῆς, 24 ης τ. μ., τό δέ ἑσπέρας ὁ Μακ. Ἀρχιεπίσκοπος καί ἡ συνοδεία του ἀνεχώρησαν εἰς Ἀθήνας, προπεμφθέντες ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Πρωτοσυγκελλεύοντος, καί τοῦ Πανοσιολ. Δευτερεύοντος κ. Ἀνδρέου. 2

3 Ὁ Μητροπολίτης μας: Τήν 1 ην Ἰουλίου,ἐπί τῇ ἑορτῇ τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων,χοροστάτησε κατά τή θεία Λειτουργία στό φερώνυμο Ἱερό Ναό τῆς Κοινότητος Παναγίας. Τήν 7 ην ἰδίου τέλεσε τήν κηδείαν τῆς μ.βασιλικῆς Ἐμμανουηλίδου ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Ἀγριδίων. Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας ἡμέρας προσκληθείς εὐλόγησε καί παρακάθισε σέ δεῖπνο στήν οἰκία τῶν Νικολάου καί Χρυσούλας Τσιρογιλωργη. Την 8ην ἰδίου χοροστάτησε στό Ἱερό Ναό τοῦ Εὐαγγελισμου τῆς Θετόκου Ἀγριδίων,κατά τήν Θ. Λειτουργία, στό τέλος τῆς ὁποίας τέλεσε Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ μ.χρήστου Μήτσα, θανόντος ἐν Θεσσαλονίκῃ,γαμβροῦ τοῦ κ.νικολάου Κανάκη. Τήν 10 ην ἰδίου χοροστάτησε κατά τήν Θ. Λειτουργία τελεσθεῖσαν στό Ἱερό ἐξωκλήση τοῦ Ἁγίου Βασιλείου Ἀγριδίων τό ὁποῖον ἀνακαίνισε ἡ κ.κίσα Καρβουνάρη. Τήν 15 ἰδίου ἐπί τῇ ἑορτῇ τῶν Ἁγίων ἐνδόξων μαρτύρων Κηρύκου καί Ἰουλίττης χοροστάτησε κατά τήν Θ.Λειτουργία στό φερώνυμο παρεκλήση τῆς Κοινότητος Γλυκέος. Παρέστη ἱκανός ἀριθμός πιστῶν στούς ὁποίους μετά τό πέρας τῆς Θ.Λειτουργίας παρατέθηκε πλούσιο παραδοσιακό κέρασμα. Η ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ Τήν 16 η Ἰουλίου 2012 τελέσθηκε στόν ἀνακαινιζόμενο Ἱ. Ναό τῆς Ἁγίας Μαρίνης Κάστρου, σέ ἀτμόσφαιρα συγκίνησης, ἡ Ἱερά Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ χοροστατοῦντος τοῦ Μητροπολίτου μας.μέ τή συμμετοχή τῶν κληρικῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Παρέστη ἱκανός ἀριθμός πιστῶν,περί τά 100 ἄτομα.μετά τό πέρας τῆς Ἱερᾶς Ἀκολουθίας στόν αὔλειο χῶρο τοῦ Ναοῦ προσφέρθηκε παραδοσιακό κέρασμα. Αὐθημερόν ὁ Μητροπολίτης χοροστάτησε στόν πανηγυρίζοντα φερώνυμο ἱερό Ναό Σχοινουδίου κατά τή Θεία Λειτουργία, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τῆς ἰδιαιτέρως τιμωμένης ἀπό τό εὐσεβές καί φιλακόλουθο ποίμνιο τῆς Ἴμβρου, Μεγαλομάρτυρος Ἁγίας Μαρίνης, ἐνῷ τόν θεῖο λόγο κήρυξε ὁ Πανοσιολ. Διάκονος κ. Παΐσιος Κοκκινάκης, Κωδικογράφος τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. Μετά τό πέρας τῆς Θ Λειτουργίας στόν αὐλειο χῶρο τοῦ Ναοῦ παρατέθηκε ὑπό τῶν κυριῶν τοῦ Σχοινουδίου πλούσιο κέρασμα. Τήν 20ήν ἰδίου, ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου προφήτου Ἠλιού τοῦ Θεσβίτου χοροστάτησε κατά τήν Θ.Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό τοῦ Εὐαγγελισμου τῆς Θεοτόκου Ἀγριδίων καί κήρυξε τόν θ.λόγο. Τήν μεσημβρία προσκληθείς παρακάθισε σέ γεῦμα στήν οἰκίαν τοῦ Ἐλλογιμ.Καθηγητοῦ κ.ἰωακείμ Καμπουροπούλου. στό τέλος τῆς ὁποίας τέλεσε τό 40μερο Ἱερό μνημόσυνο τοῦ μ.ἀθανασίου Νταγλέρη. ΤΡΙΣΑΓΙΟ πρό τοῦ τάφου τῶν γονέων τοῦ μεγάλου Ἰμβρίου Ἱεράρχου μ. Ἀμερικῆς Ἰακώβου Ὁ Μητροπολίτης τήν 29 ην Ἰουλίου μετά τό πέρας τῆς Θ.Λειτουργίας στούς Ἁγίους Θεοδώρους μεταβάς μέ ὅλο τό ἐκκλησίασμα, πού ῆτο ἀρκετο, πρό τοῦ τάφου τῶν γονέων τοῦ ἀειμνήστου Ἀμερικῆς Ἰακώβου τέλεσε κατανυκτικό Τρισάγιο ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς Αὐτου, ἐπί τῇ 101ῃ ἐπετείῳ ἀπό τῆς γεννήσεως αὐτοῦ. Ὁ Μητροπολίτης μας Καθ ὅλο τό διάστημα τοῦ δεκαπενταυγούστου τέλεσε τήν Ἀκολουθία τῆς Ἱερᾶς Παράκλησεως σε Ιερούς Ναούς της Ίμβρου. Τήν 6ην ἰδίου ἐπί τῇ μεγάλῃ ἑορτῇ τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Κυρίου χοροστάτησε κατά τή Θ. Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό τῆς Ἁγίας ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας, κήρυξε τό θ. λόγο καί στό τέλος τῆς Θ. Λειτουργίας ἀνέγνωσε τή εὐχή τῆς σταφυλιῶν τά ὁποῖα καί διένειμε στούς πιστούς. Τό ἐκκλησίασμα ῆτο ἱκανοποητικό ὡς καί κατά τά παρελθόντα ἔτη.ἐπακολούθησε δεξίωση στό Συνοδικό τῆς Κοινότητος. Ὁ Μητροπολίτης μας παρά τῷ Ἐπάρχῳ Ἴμβρου Ὁ Μητροπολίτης μας τήν 9 ην Αὐγούστου,, κατόπιν ἐθιμοτυπικῆς προσκλήσεως τοῦ Ἐξοχ. κ. Kamuran Taşbilek, Ἐπάρχου τῆς νήσου, παρακάθισε σε δεῖπνο καταλύσεως (iftar), ὁ Ὁποῖος μετά τό πέρας τοῦ δείπνου μετά πολλῆς συγκινήσεως εὐχαρίστησε τόν κ.ἔπαρχο τόσον διά τό δεῖπνο ὅσο καί κυρίως διά τήν εὐαισθησία καί προσοχή πού ἐπέδειξε Οῦτος πρός τό πρόσωπό Του, καθότι ἐνῶ ὁ Ἔπαρχος καί οἱ συνδαιτυμόνες του κατέλυσαν εἰς πάντα στόν Μητροπολίτη μας καί τήν συνοδεία του, προσφέρθηκε νηστήσιμο δεῖπνο,λόγῳ τῆς νηστείας τοῦ Δεκαπενταυγούστου. Τήν 11 ην ἰδίου χοροστάτησε στόν Ἱερό Ναό τῆς Ἁγίας Βαρβάρας Εὐλαμπίου,κατά τή Θ. Λειτουργία στό τέλος τῆς ὁποίας τέλεσε τό ἐτήσιο μνημόσυνο τοῦ μ.παρασκευᾶ Μούτσου. Τήν 12 ην ἰδίου χοροστάτησε στόν Ἱερό Ναό τοῦ Εὐαγγελισμου τῆς Θεοτόκου Ἀγριδίων,κατά τήν Θ. Λειτουργία στό τέλος τῆς ὁποίας τέλεσε τό 40μερο μνημόσυνο τῆς μ.βασιλικῆς Κωνσταντινίδου. Πανήγυρις Αγίας Παρασκευῆς Τένεδου Ὁ Μητροπολίτης μας προκειμένου νά προεξάρχη τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν ἐπί τῇ ἐτησία μνήμῃ τῆς Ἁγίας ἐνδόξου Ὁσιοπαρθενομάρτυρος Παρασκευῆς, πολιούχου τῆς νήσου Τενέδου. Ο Εσπερινός της εορτής τελέστηκε στον Ιερό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου χοροστατούντος του Μητροπολίτου μας, αυθημερόν δε η Θεία λειτουργία στον Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής ἱερουργούντος του ιδίου Αρχιερέως ο οποίος ως και κατά τον Εσπερινό κήρυξε το θ. λόγο. Ιδιαίτερη λαμπρότητα έδωσε η παρουσία των υπό την ηγεσία του καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Κουτλουμουσίου Αγίου Όρους Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτου κ.χριστόδουλου, Κουτλουμουσιανών πατέρων, η υπό την διεύθυνση του μουσικολ. κ. Γιάννη Παπαχρόνη, Καθηγητού εκ Σερρών χορωδία καθώς και πλήθος πιστών ἐκ Τενέδου καί εκ του Εξωτερικού. Τήν 29 ην ἰδίου χοροστάστησε στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Γεωργίου,τοῦ χωρίου τῶν Ἁγίων Θεοδώρων κατά τήν Θ.Λειτουργία, Εορτή τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Ἐπί τῇ μεγάλῃ ἑορτῇ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου ὁ Μητροπολίτης μας ἀφ ἑσπέρας χοροστάτησε κατά τήν Ἱερά Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ, αὐθημερόν δέ τέλεσε τή Θ.Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Ἀγριδίων και ὡς καί κατά τόν Ἑσπερινό κήρυξε τό θ.λόγο. Μετά τό πέρας τῆς Θ.Λειτουργίας ἀπό τό ὕψος τῆς κλίμακας τῆς Γεωργιαδείου Σχολῆς εὐλόγησε τήν πατροπαράδοτη κουρκούτα ἡ ὁποία στή συνέχεια διανεμήθηκε σέ ἅπαν τά ἐκκλησίασμα ὡς καί εἰς πάντας τούς χωριανούς. Στή συνέχεια τέλεσε Γενικό Τρισάγιο στό Κοιμητήριο τοῦ χωριοῦ. Τά βόδια προσέφεραν φέτος οἱ οἰκογένειες Χρυσοστόμου Μαρίου, Ἰωάννου Πολίτου,Φωτίου Γραφιαδέλλη καί Κωνσταντίνου Ζέλου. Τήν 17 ην ἰδίου ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τοῦ χωρίου τῶν Ἁγίων Θεοδώρων εὐλόγησε τούς γάμους τοῦ Νικολάου Τζακρέτου και τῆς Κυριακῆς Ζουνέλλη. Τήν 21 ην ἰδίου στόν Ἱερό Ναό τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου τέλεσε τήν βάπτιση τοῦ μικροῦ Ἀλεξάνδρου-Θωμᾶ προσφιλοῦς 3

4 τέκνου τῶν Θεοδώρου καί Εὐσταθίας Ἀναγνώστη. Κατ αὐτήν παρέστησαν ὁ Πατριάρχης μας κ.κ. Βαρθολομαῖος καί ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.ἱερώνυμος συμπροσευχόμενοι ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος. Τήν 23 ην στόν Ἱερό Ναό τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Ἀγριδίων εὐλόγησε τούς γάμους τοῦ Παναγιώτου Μαλλιαρῆ καί τῆς Ἀθανασίας Τσιουκάρη. Κατ αὐτούς παρέστη καί ὁ Πατριάρχης μας κ.κ. Βαρθολομαῖος συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος ὁ Ὁποῖος καί συνεχάρη στή συνέχεια τούς νεόνυμφους. Τήν 26 ην ἰδίου χοροστάτησε στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό τῆς Παναγίας κατά τή Θ. Λειτουργία στό τέλος τῆς ὁποίας τέλεσε τά Ἱερά μνημόσυνα τῶν ἀειμνήστων Νικολάου Θεοδωρίδου καί Μαρίκας Ψευτέλλη. Την 27 ην ἰδίου, ἐπί τῇ Ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου μάρτυρος Φανουρίου τοῦ νεοφανοῦς χοροστάτησε κατά τή Θ.Λειτουργία στό φερώνυμο Ἱερό ἐξωκλήσιο τῆς Κοινότητος Ἀγριδίων, κήρυξε τόν θ.λόγο καί τέλεσε κατανυκτικο Τρισάγιο ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ἀειμνήστων κτητόρων τοῦ ὡς ἄνω Ἱεροῦ Ἐξωκλησίου ἀειμνήστων Γεωργίου Σώζου,Ἰωάννου Σώζου καί Χρυσούλας Χαΐμαντοῦ. ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΠΑΛΟΕΣΣΑ ΙΜΒΡΟ Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Προικοννήσου ΙΩΣΗΦ Στὴν παιπαλόεσσα Ἴμβρο οἱ ἕνδεκα μῆνες τοῦ χρόνου περιμένουν τὸν Ἕνα. Τὸν Αὔγουστο! «Αὔγουστε καλέ μου μήνα, νἄσουν δυὸ φορὲς τὸ χρόνο»! Ὁ Αὔγουστος, ὁ ὡραῖος μήνας τῆς παγκάλου Παναγίας, εἶναι ὁ μήνας τῆς πάντοτε ὡραίας Ἴμβρου! Ἀπὸ τότε ποὺ ἄρχισαν τὰ μεγάλα βάσανα τοῦ νησιοῦ κι ὁ βαθμιαῖος πλήρης ἐκτουρκισμός του, παρὰ τὶς προβλέψεις τῆς δυσπότμου Συνθήκης τῆς Λωζάνης, ἡ Ρωμηοσύνη τῆς Ἴμβρου ἀναγκάσθηκε νὰ ξερριζωθῆ, τὰ χωριὰ ἄδειασαν, τὰ σχολειὰ ρήμαξαν, ὀρφάνια καὶ πένθος ἀπαραμύθητο ἐκάλυψε τὴν «Γκιοκτσέ-αντά» (πλέον). Μόνη παρηγοριὰ ἡ Παναγία! Σ αὐτὴν κατέφευγαν οἱ Ἰμβριῶτες. Κι ἔκαμε κάποτε ἡ Μεγαλόχαρη τὸ μεγάλο θαῦμα Της κι ἀνέδειξε στὸν Πατριαρχικὸ Θρόνο τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἕνα ἀγαπημένο Της παιδί, ἕνα Ἰμβριωτάκι, τὸν Ἁηθοδωρίτη Βαρθολομαῖο Ἀρχοντώνη! Τὸ σκηνικὸ τοῦ νησιοῦ ἀπὸ τότε ἄρχισε σιγὰ-σιγὰ ν ἀλλάζει. Ἡ ἀποσταμένη ἐλπίδα ἀναζωπυρώθηκε. Ὁ μεγαλοφτέρουγος Ἀετὸς τῆς Πόλης δὲ θὰ ξεχνοῦσε τὰ βράχια ὅπου πρωτοεῖδε τὸ φῶς τοῦ ἥλιου. Καὶ δὲν τἀ ξέχασε! Ἡ Ἴμβρος ἄρχισε νὰ δέχεται τακτικὲς Πατριαρχικὲς ἐπισκέψεις. Ἰδιαίτερα σὲ μέρες γιορτῆς τῆς Παναγιᾶς, τὸν Αὔγουστο! Μεγαλεῖα! «Τῇ ταπεινώσει τὰ ὑψηλά, τῇ πτωχείᾳ τὰ πλούσια»! Ὁ γλυκὸς ὁ λόγος, τὸ χαμόγελο, οἱ ἀποφασιστικὲς παρεμβάσεις, οἱ ποικίλες ἐνισχύσεις τοῦ μεγάλου Τέκνου τοῦ νησιοῦ, ἄρχισαν νὰ δίνουν ὄχι ἁπλῶς κουράγιο καὶ δύναμη, μά, κυριολεκτικά, καινούργια ζωή. Ὥσπου σκέφθηκε νὰ στείλει καινούργιο Ποιμενάρχη στὴν Ἴμβρο, νεώτερο στὴν ἡλικία, μὲ περισσότερα ἀποθέματα δυνάμεων καὶ ἐνθουσιασμοῦ, νὰ συνεχίσει τὸ ἔργο τοῦ Μελίτωνος, τοῦ Νικολάου, τοῦ Δημητρίου, τοῦ Φωτίου. Ἐπέλεξε σοφὰ καὶ εὔστοχα Ἰμβριώτη, τὸν μέχρι τότε Μητροπολίτη Σελευκείας Κύριλλο Δραγούνη ἀπὸ τ Ἀγρίδια, ποὺ ὄχι μόνο νὰ ξέρει ἀπὸ πρῶτο χέρι τὰ τοῦ νησιοῦ καὶ τοῦ λαοῦ του, μὰ καὶ νὰ πονᾶ ριζόκαρδα τὴν Ἴμβρο καὶ τοὺς Ἰμβριῶτες! Κι ὅταν τὸν Σεπτέμβρη τοῦ 2002 ὁ Κύριλλος ἐνθρονιζόταν στὴν Παναγιὰ ὡς Μητροπολίτης Ἴμβρου καὶ Τενέδου, οἱ συμπατριῶτες του τὸ πανηγύρισαν μὲ ἐνθουσιασμό, γιατὶ εἶναι, ὅπως εἶπαν, «ἔμ καλός, ἔμ δ κός μας!» Καὶ οἱ ἐλπίδες ποὺ στήριξαν στὸν «ἔμ καλόν, ἔμ δ κόν τους», οὐδόλως διαψεύσθηκαν! Μὲ τὴ ἀμέριστη στήριξη καὶ ὁλόθυμη συμπαράσταση τοῦ Παναγιωτάτου ὁ νέος Ποιμενάρχης φιλοτιμήθηκε νὰ δώσει ὅλη του τὴν ψυχὴ στὸ ποίμνιό του καὶ στὴν Ἐπαρχία του. Ἐφρόντισε νὰ εἶναι σὲ καθημερινὴ ἐπικοινωνία μὲ ὅλους τοὺς Χριστιανούς του, νὰ παρακολουθῆ τὶς ἀνάγκες τους καὶ τὰ προβλήματά τους, νὰ ἔρχεται 4 ἀρρωγός, νὰ σπογγίζει δάκρυα, νὰ ἐνθαρρύνει, νὰ ἀστειεύεται, νὰ σκαρώνει ἐκεῖνα τὰ νόστιμα πειράγματά του ἀπὸ τὰ ὁποῖα δὲν γλυτώνει κανείς, νὰ δίνει χαρά, κουράγιο, δύναμη, ζωή! Τὴ μιὰ ἕνα τραπέζι στὰ γεροντάκια τοῦ ἑνὸς χωριοῦ, τὴν ἄλλη ἕνα δεῖπνο στοῦ ἄλλου. «-Τὰ πῆρες σήμερα τὰ φάρμακά σου, κυρία Κυργιακίτσα μου;» «-Τί σὲ ἔγραψε ὁ γιός σου ἀπὸ τὴν Ἀθήνα κυρ-παναγιώτη μου;» «-Σύρε, βρὲ Χουρσίτ, ἐκειδὰ στὸν μπαρμπα Νικόλα, νὰ δῆς πῶς ξημερώθηκε, ποὺ ἦταν ἄρρωστος καὶ νἄρθεις νὰ μὲ πῆς!» «- Ἔχεις ἀρκετὰ ξύλα γιὰ τὴ σόμπα, κυρὰ Γραμματικούλα μου; Νά! Πάρε αὐτοὺς τοὺς παράδες νὰ σὲ φέρουν κι ἄλλα, γιατὶ εἶναι βαρὺς ὁ χειμώνας έφέτος!» Μέχρι καὶ τὸ πλύσιμο τῶν ρούχων τῶν γερόντων ὀργάνωσε συστηματικά, νἆναι καθαροὶ καὶ καλοντυμένοι! Σωστὸς Πάτερ-φαμίλιας γιὰ ὅλο τὸ ταπεινό του ποίμνιο! Ἀπὸ τὴν ἄλλη, ἔψαξε καὶ βρῆκε κατάλληλα πρόσωπα, τὰ ἐχειροτόνησε κι ἐστελέχωσε μὲ καλοὺς κληρικοὺς ὅλες τὶς Ἐνορίες, νὰ χτυποῦν ὅλες οἱ καμπάνες, νὰ λειτουργοῦνται οἱ ἐκκλησιές, ν ἀνάβουν τὰ καντήλια, νὰ ξεχορταριάσουν τὰ μνήματα, νὰ τρισαγιάζονται οἱ κεκοιμημένοι. Κι ὁ ἴδιος νὰ πηγαίνει ἀπὸ χωριὸ σὲ χωριό, ἀπὸ ἐκκλησιὰ σ ἐκκλησιά, νὰ χοροστατῆ ταπεινά, νὰ λειτουργῆ, νὰ κάνει τὸν ψάλτη, νὰ κάνει τὸν κανδηλάπτη, νὰ βλέπει ποιοί λείπουν!... Ἦλθε σὲ ἐπικοινωνία μὲ τοὺς ἀπόδημους Ἰμβρίους, ἔφτιαξε μέχρι καὶ ἰστοσελίδα στὸ διαδίκτυο νὰ φαίνεται ἡ Ἴμβρος, ν ἀκούγεται ἡ ἀνασεμιά της. Ὁ Πατριάρχης δίπλα του. «-Κύριλλε, μπράβο! Προχώρα!... Τί χρειάζεσαι;.. Ὅ,τι θέλεις!... Ἐδῶ εἴμαστε!...» Τοῦ βρῆκε μάλιστα καὶ χορηγοὺς καὶ δωρητές. Ἕνα - ἕνα τὰ ρημαγμένα ἐξωκκλήσια ἄρχισαν νὰ καθαρίζονται, ν ἀναστηλώνονται, νὰ ὡραΐζονται, νὰ λειτουργοῦνται ξανά. Ἔχω χάσει τὸ λογαριασμὸ πόσα εἶναι, πόσα Θυρανοίξια ἔγιναν! Καὶ στὴν Τένεδο μέχρι καὶ Μητροπολιτικὸς Οἶκος ἀποκτήθηκε, καὶ τὸ καμπαναριὸ τῆς Ἁγια- Παρασκευῆς φτιάχτηκε, μετὰ ἀπὸ τόσες παγωμένες δεκαετίες! Καὶ φθάσαμε μέχρι καὶ Πνευματικὸ Κέντρο νὰ δημιουργηθῇ πρὶν λίγα χρόνια, ἀκόμα καὶ Οἰκολογικὸ Πάρκο νὰ φτιαχτῆ πέρυσι στὴν Ἴμβρο, καὶ τὰ δυὸ ἀφιερωμένα στὸ μεγάλο Πατριάρχη τοῦ Γένους Βαρθολομαῖο τὸν Ἴμβριο, ἐνῷ γιὰ φέτος μᾶς ἐπιφυλάχτηκε μιὰ ἀκόμη μεγαλύτερη χαρὰ καὶ εὐλογία. Μετὰ ἀπὸ πέντε στεῖρες κι ἄνυδρες δεκαετίες ρωμαίϊκο Σχολειὸ ἀνοίγει στὴν Ἴμβρο! Τὸ σχολειὸ ὅπου ἔμαθε τὰ πρῶτα του γράμματα ὁ μικρὸς Δημητράκης Ἀρχοντώνης στοὺς Ἁγίους Θεοδώρους, θὰ ἔχει τὴ νέα εὐλογία νὰ ὑποδεχτῆ, ὥρα καλὴ καὶ τρισευλογημένη!, τὰ πρῶτα ρωμηόπουλα μαθητούδια στὶς τάξεις του! Θαῦμα ἐν θαύματι διπλοῦν, πίσω ἀπὸ τὸ ὁποῖο εἶναι οἱ προσευχὲς καὶ οἱ διακριτικὲς ἐνέργειες τοῦ Πατριάρχου! Μέσα σ ἕνα τέτοιο κλῖμα ἦταν φυσικὸ νὰ ξεθαρρέψουν σιγὰ-σιγὰ οἱ ξερριζωμένοι καὶ ν ἀρχίσουν νὰ ἐπισκέπτονται τὴ γενέθλια νῆσο, μαζὶ μὲ τὰ παιδιὰ καὶ τὰ ἐγγόνια τους. Κι ὄχι μόνο νὰ τὴν ἐπισκέπτονται, μὰ καὶ νὰ ἐπισκευάζουν τὰ πατρικὰ σπίτια ὥστε νἄχουν τὸ δικό τους κεραμίδι στὴν πατρίδα. Κι ἔχοντας τὸ κεραμίδι τους, γιατί νὰ μὴν κάνουν ἐδῶ καὶ τὶς διακοπές τους; Ἔτσι τὸ καλοκαίρι οἱ διακόσιοι ἄρχισαν νὰ γίνονται πολλοί, ὥσπου τὸν Αὔγουστο, μέχρι τῆς Παναγίας, Κοίμηση κι Ἐννιάμερα, νὰ εἶναι κάποιες χιλιάδες. Φίλοι, συγγενεῖς, γνωστοί, ἄγνωστοι, συμπατριῶτες, ὅλοι μιὰ ὄμορφη πολύβουη ρωμαίϊκη παρουσία, γεμάτη ἀναμνήσεις, δάκρυα, ὄνειρα κι ὁραματισμούς. Ἀνάμεσά τους ἀπαραιτήτως στὰ Ἐννιάμερα, ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης, ὁ δικός τους Πατριάρχης, ὁ ἀδελφός τους, ὁ συμμαθητής τους, ὁ φίλος τους, ὁ Πατέρας τους, ὁ προστάτης τους, ἡ ἐπίγεια ἀνάσα τῆς ζωῆς τῆς Ἴμβρου! Καὶ μαζί του οἱ διακεκριμένοι φιλοξενούμενοί του. Φέτος ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος Ἱερώνυμος, ἄλλοτε ἄλλοι. Λειτουργίες Πατριαρχικές, μετάληψη ἀπὸ τὰ ἅγια χέρια του, λόγος ἐνισχυτικὸς καὶ στηρικτικός, φωνὴ ἐλπίδας γιὰ ἕνα αὔριο πιὸ φωτεινό. Κουρμπάνια, τραγούδι νιμπριώτικο καὶ χορός, νὰ γλυκαθοῦν οἱ θύμισες, νὰ χαροῦν καὶ οἱ ἀποσταμένοι Θερμοπυλοφύλακες. Καὶ μέσα σ ὅλα, ἀνάμεσα σὲ ὅλους, χαμογελαστός, φιλόξενος, ἀνοιχτόκαρδος, καλωσυνᾶτος, εὐχαριστημένος, ἕτοιμος νὰ σκαρώσῃ καμμιὰ νόστιμη ἀθώα φάρσα σὲ μικροὺς καὶ μεγάλους, ὁ Μητροπολίτης Κύριλλος! Ὁ γλυκὺς Ποιμενάρχης τῆς Ἴμβρου!

5 Πῶς νὰ μὴν εἶναι ἔτσι ὄμορφος ὁ Αὔγουστος στὴν Ἴμβρο; Σὰν τὸν παληὸ καλὸ καιρό! Ἔστω σὰν ὄνειρο, σὰ σύντομη εὐλογημένη ἀναλαμπή! Εἶχα τὴν εὐλογία ὁ τότε Μητροπολίτης Σελευκείας καὶ νῦν Ἴμβρου καὶ Τενέδου Κύριλλος νὰ εἶναι ἀπὸ τοὺς Ἀρχιερεῖς ποὺ ἔθεσαν τιμίαν δεξιὰν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς μου, κατὰ τὴν εἰς Ἐπίσκοπον χειροτονία μου (1989). Ἀξιώθηκα νὰ παραστῶ στὴ σεμνὴ ἐνθρόνισή του στὴν Ἴμβρο, ἀνταποδίδοντας κάπως τὴν ἀγάπη. Στὸ μεταξύ, καὶ μετά, δέχθηκα πολλὲς ἐκδηλώσεις τῆς στοργῆς του καὶ οὐκ ὀλίγα νόστιμα πειράγματά του. Ἀληθινὴ εὐλογία κι αὐτά! Πάντως, ἄν τὸν συναντήσετε καὶ προσφερθῆ νὰ σᾶς κεράσει καφέ, νὰ προτιμήσετε «Φαναριτσίνο»!... Θὰ καταλάβει!... «-Ἄχ -ἄχ -ἄχ! Αὐτὸς ὁ Ἰωσὴφ θὰ σὲ τὸ εἶπε!... Νὰ τὸν πιοῦμε τὸν φαναριτσίνο, νὰ τὸν μάθετε καὶ σεῖς!...» Αὐτὰ τὰ λίγα, ποιητικῆ ἀδείᾳ καὶ ὑπεραγαπώσῃ καρδίᾳ, ἕνας μικρὸς χαιρετισμὸς στὴ γιορτοστόλιστη Νύμφη τῶν Θρακικῶν Σποράδων, τὴν Ἴμβρο μας, καὶ στὸν ἄξιο κι ἀξιόθεο Ποιμενάρχη της Μητροπολίτη Κύριλλο, μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς Δεκαετηρίδος τῆς εὐλογημένης ποιμαντορίας του. ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΑΣ Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ναού μας, πραγματοποίησε ημερήσια προσκυνηματική εκδρομή στις 14 Ιουλίου 2012, στις Ιερές Μονές Ευαγγελιστρίας Βοιωτίας, στον Όσιο Λουκά Βοιωτίας, καθώς και στην Ι.Μ. Αγίου Μελετίου Κιθαιρώνα. Γευματίσαμε και επιστρέψαμε στην βάση μας πνευματικώς ωφελημένοι τα μέγιστα. Την Παραμονή του 15Αυγούστου έγινε ο Μέγας Εσπερινός μετ αρτοκλασίας από τον Πανοσιολογιότατο π. Νείλο, έψαλλε ο κ. Αθανάσιος Ατσαλάκης και ο Πρόεδρος του Σωματείου, Χρήστος Ροδιάς. Προσήλθε αρκετός κόσμος να συμπροσευχηθεί μαζί μας, αλλά δυστυχώς επισκίασε την κατάνυξη επήρεια δαιμονική και απροσεξία ανθρώπινη, η κατά κάποιον τρόπο δόλια παραλαβή του χώρου που υποσχεθήκαμε σε αντιφρονούντα μέλη, χωρίς όμως την υπογραφή της Υπεύθυνης Δήλωσης. Αυτό δημιούργησε κάποια ένταση και σκανδαλισμό πιστών, η οποία θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί αν τα συγκεκριμένα άτομα ερχόντουσαν σε κατάλληλη ώρα. Εν πάση περιπτώσει, η υπόθεση έληξε όταν υπεγράφη η συγκεκριμένη Υπεύθυνη Δήλωση παραλαβής του χώρου στο Α.Τ. Σαλαμίνος. Την επαύριον, κυριώνυμη ημέρα της εορτής, έγινε ο Όρθρος και η Θεια Λειτουργία ιερουργούντος του π. Αναστασίου Φελεμέγκα. Πλήθος κόσμου συνέρευσε στην χάρη της Παναγίας μας. Στην εορτή μας προσήλθε και ο Δήμαρχος της Σαλαμίνας, κ. Ιωάννης Τζαβαρής, ο Αντιδήμαρχος Αμπελακίων, κ. Πέτρος Παπαθεοχάρης, και λοιπά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου. Στο τέλος μοιράστηκε ψάρι(πέρκα λεμονάτη με πατάτες) σε συσκευασία catering από το Δ.Σ. σε άτομα (και όχι μόνο) που θέλουν να τηρούν τις παραδόσεις της εκκλησίας μας και τόσα χρόνια κατά κάποιον τρόπο τιμωρούσαμε ή να αποχωρήσουν χωρίς να φάνε ή να γευματίζουν παραβιάζοντας την συνείδηση τους. Επίσης, μοιράστηκε κρέας και κουρκούτη από μέλη μη πειθαρχούντα στις αποφάσεις του Δ.Σ.. Στις 25/7/2012 Εορτή της Κοιμήσεως της Αγίας Άννης πανηγύρισε το παρεκκλήσι στο δεξιό κλήτος του Ναού μας. Αφ εσπέρας εψάλλη ο πανηγυρικός Εσπερινός μετ αρτοκλασίας και το πρωί ο Όρθρος μετά της Θείας Λειτουργίας ιερουργούντος του π. Νείλου. Αρκετός κόσμος ήρθε και συνπροσευχήθηκε μαζί μας, και τίμησε την μητέρα της Παναγίας μας και την γιαγιά του Χριστού μας. Ευχόμεθα να μεσιτεύει για την σωτηρία των ψυχών μας. Στην 1/8 και 8/8/12 τελέστηκαν οι παρακλήσεις της Παναγίας στον Ναό μας. Στις 2/8/12 πραγματοποιήθηκε απογευματινή προσκυνηματική εκδρομή στην Ι. Μ. Παναγίας Γοργουπηκόου Μάνδρας Αττικής όπου παρακολουθήσαμε τον Εσπερινό και την Παράκληση της Παναγίας μας. Στην επιστροφή σταθμεύσαμε στην παραλία του Μεγάλου Πεύκου για καφέ και αναψυκτικό και επιστρέψαμε στην βάση μας πνευματικώς ωφελημένοι. Ευχόμεθα αυτά στο μέλλον αυτά να εκλείψουν και να εναρμονίσουμε την ζωή μας στο θέλημα του Θεού. ΤΟ ΕΘΙΜΟ ΤΗΣ ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟ 12 ο ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΙΜΒΡΙΩΤΙΣΣΑΣ» ΣΤΗ ΣΑΛΑΜΙΝΑ. Στις 9/8/12 επίσης πραγματοποιήσαμε απογευματινή προσκυνηματική εκδρομή στον Άγιο Εφραίμ Νέας Μάκρης. Παρακολουθήσαμε τις ακολουθίες της Ενάτης Ώρας, του Εσπερινού και της Παράκλησης της Θεοτόκου, εναποθέσαμε τα αιτήματα στον Άγιο, πήραμε ένα αναψυκτικό στην παραλία της Νέας Μάκρης και επιστρέψαμε στην Σαλαμίνα. 5 Σκέψεις και προβληματισμοί Τώρα που πέρασε ο 15Αύγουστος και πιστεύω να κοπάσει η συκοφαντική επίθεση και η λασπολογία καθώς και οι απειλές από ορισμένους κατά του Δ.Σ. και δη κατά του Προέδρου, νομίζω ότι θα ήταν σκόπιμο να κάναμε μια ιστορική αναδρομή για το έθιμο της κουρκούτας. Σύμφωνα λοιπόν με τον Αλέξ. Ζαφειριάδη (Λεύκωμα της Ίμβρου, σελ , Αθήνα) τα σημερινά Αγρίδια προήλθαν από την μετοίκηση πατριωτών των Αγριδίων του Σχινουδίου. Οι παραπάνω πατριώτες μαζεύτηκαν γύρω από ένα καλόγερο και αντιστάθηκαν σε ένα Επίσκοπο που ήθελε να φραγκέψει το νησί. Εδώ είναι αξιοσημείωτη η αντίσταση του Μοναχού και των πιστών να διαφυλάξουν την παραδοθείσα εις αυτούς Ορθόδοξη πίστη τους. Στη συνέχεια, κατά τον χρονογράφο, έκτισαν Ναό και στα Εγκαίνια έσφαξαν βοοειδή και μοίρασαν φαγητό στον κόσμο. Ασφαλώς η παραπάνω κίνηση δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ως θυσία στον Θεό και την Θεοτόκο, διότι η ειδωλολατρία είχε παρέλθει προ πολλών αιώνων. Η παράθεση γεύματος. κατά την γνώμη μας, πρέπει να θεωρηθεί ως μια κίνηση φιλοξενίας του κόσμου που προσήλθε στα Εγκαίνια του Ναού, ευάρεστη στον Θεό. Ας σημειωθεί εδώ ότι η προσέλευση πιστών και από άλλα χωριά με τα ανύπαρκτα μέσα της εποχής εκείνης και η φιλοξενική διάθεση των κατοίκων καθιέρωσε το έθιμο σ αυτήν την Εορτή. Ιστορικά δεν γνωρίζουμε αν αυτό το

6 έθιμο είχε ενδιάμεσα κενά, σίγουρα όμως διακόπηκε την περίοδο του ξεριζωμού μας. Από τα παραπάνω διαπιστώνουμε ότι τελείωσε ο Ναός στα Αγρίδια και φιλοξενήθηκε ο κόσμος με κύριο γεύμα κρέατος και κουρκούτης όπως συνηθίζετο και σε άλλα χωριά της Ίμβρου στις εορτές των Αγίων, οι οποίες δεν γινόταν απαραιτήτως στην ημέρα της μνήμης τους. Το ερώτημα που προκύπτει είναι τι γινόταν στις ημέρες των Πανηγύρεων όταν συνέπιπταν με ημέρες νηστείας. Κατά την γνώμη μας υπήρχαν οι παρακάτω επιλογές: 1. Νηστίσιμα εδέσματα( δεν συνηθίζετο). 2. Μεταφορά της Εορτής σε άλλη μέρα(συνηθίζετο σε πολλές πανηγύρεις Αγίων). 3. Την ίδια ημέρα της εορτής ( μετά από ευλογία του οικείου Μητροπολίτη, καθότι υπάρχει παρέκλιση των ιερών κανόνων). Θέλουμε να πιστεύουμε ότι οι εκάστοτε Εκκλησιαστικές Επιτροπές είχαν την ευλογία του εκάστοτε Επισκόπου και δεν ενεργούσαν αυτοβούλως. Μετά τον αναγκαστικό εκπατρισμό μας από την Ίμβρο μια μερίδα πατριωτών που εγκαταστάθηκε στην Σαλαμίνα ξεκίνησε να εφαρμόζει τον 15Αύγουστο το έθιμο-γλέντι με κρέας και κουρκούτι έξω από τα σπίτια τους. Αυτό είχε αρκετές πρακτικές δυσκολίες και έτσι, όπως οι ίδιοι λένε, σκέφτηκαν να χτίσουν μια εκκλησία της Παναγίας για να διατηρήσουν το έθιμο! Δηλαδή, εδώ στην Σαλαμίνα, έγινε η εκκλησία για το έθιμο και όχι για την Παναγία; Μα στα Αγρίδια της Ίμβρου δημιουργήθηκε η φιλοξενία-έθιμο για τον Ναό της Παναγίας και όχι ο Ναός της Παναγίας για το έθιμο! Μήπως είναι αντίθετες πρακτικές; Αυτός ο Ναός επονομάσθη «ΠΑΝΑΓΙΑ ΙΜΒΡΙΩΤΙΣΣΑ» για να βοηθήσουν, και βοήθησαν οι απανταχού της Γης Ίμβριοι στους οποίους και ανήκει. Αυτό δεν το κατάλαβαν κάποιοι και θεωρούν τον Ναό ιδιοκτησία τους. Κανένας Ιερός Ναός δεν μπορεί να θεωρηθεί ιδιοκτησία κανενός. Στην πορεία αυτός ο Ναός πήρε νομική μορφή και έγινε Σωματείο! Και έχει το καταστατικό του, τα μέλη που το απαρτίζουν και το Δ.Σ. που διοικεί βάσει των νόμων και του καταστατικού. Μεταξύ των άρθρων του καταστατικού είναι και το 12 ο για το οποίο γίνεται πολύς λόγος και πολλά κατηγορώ και απειλές ακόμα κατά του Δ.Σ. και του προέδρου του. Μεταξύ των κατηγοριών που μας προσάπτουν είναι ότι δεν τηρούμε το Καταστατικό. Και μάλιστα επικεντρώνουν τα πυρά τους στο 12 ο άρθρο. Αυτό όπως θα φανεί και παρακάτω, μάλλον το αντίθετο συμβαίνει. Όπως φάνηκε και στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 16 Οκτωβρίου 2011 υπήρχε πλήθος παραβιάσεων του Καταστατικού με αποκορύφωμα αυτό το της Ελληνικής ιθαγένειας των μελών του Δ.Σ. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να είναι τα περισσότερα Δ.Σ. παράνομα. Κανείς όμως δεν αντιλήφθηκε ή δεν εισηγήθηκε και ακόμη δεν προέβη σε τροποποίηση των συγκεκριμένων άρθρων. Ξαφνικά όλοι άρχισαν να διαβάζουν το καταστατικό και επικέντρωσαν όλη την προσοχή τους και βαρύτητα στο 12 ο άρθρο. Και μάλιστα στο σημείο που λέει για την εκτέλεση του εθίμου. Ας παραθέσουμε όμως τα επίμαχα σημεία του άρθρου για να φανεί ποιος τηρεί το καταστατικό και ποιος όχι. 12 ο άρθρο του καταστατικού Το Δ.Σ. διοικεί υπεύθυνα το Σωματείο βάσει των νόμων και του Καταστατικού... Ειδικότερα να επιμελείται τον εορτασμό της Παναγίας κατά τον πατροπαράδοτο και παραδοσιακό τρόπο Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν αρκετά σφάγια το Δ.Σ. έχει υποχρέωση να εξασφαλίσει τουλάχιστον ένα μεγάλο μοσχάρι και να διαβαστεί από τον Ιερέα επιτόπου ζωντανό. Από επιφανειακή ανάγνωση των παραπάνω σημείων του 12 ου άρθρου του καταστατικού φαίνεται να δικαιώνονται οι κατήγοροί μας άλλα μετά από προσεχτική μελέτη του παραπάνω άρθρου αποδεικνύεται το αντίστροφο. Συγκεκριμένα, το Δ.Σ. για να είναι σύμφωνο με τους νόμους δεν πρέπει να ενεργεί σφαγή ζώων, διότι δεν προηγούνται κτηνιατρικοί έλεγχοι εις τα σφάγια και δεν υπάρχει ο κατάλληλος, εγκεκριμένος υγειονομικά χώρος βάσει της νομοθεσίας και υπάρχει ο κίνδυνος μετάδοσης ασθενειών. Άρα για να εφαρμόσουμε την σφαγή ζώων σύμφωνα με το καταστατικό, γινόμεθα παραβάτες των νόμων οι οποίοι υπέρκεινται του καταστατικού και για τους ενόχους καταλογίζονται ποινικές και ηθικές ευθύνες. Η παρασκευή και οι λοιπές διαδικασίες σύμφωνα με τις υγειονομικές διατάξεις, πρέπει να γίνονται από ελεγμένα ιατρικά άτομα, προκειμένου να μην μεταδοθεί κάποια ασθένεια στον κόσμο. Εφαρμόζονται τα παραπάνω; Σαφώς, όχι. Νόμοι και κανόνες που υπέρκεινται του καταστατικού είναι και της εκκλησίας της οποίας είμαστε μέλη και υποχρεούμεθα να τηρούμε. Μεταξύ αυτών είναι ο ξθ Αποστολικός Κανών και άλλοι οι οποίοι ορίζουν νηστεία για Τετάρτη και Παρασκευή με εξαίρεση λόγους υγείας και για την Εορτή της Παναγίας, κατάλυση ιχθύος και μόνο. Θα μπορούσε επίσης αναλαμβάνοντας την ευθύνη ο τοπικός Μητροπολίτης της περιοχής να δώσει ευλογία για κατάλυση ώστε το Δ.Σ. και κάθε Χριστιανός να είναι απαλλαγμένος από κάθε ευθύνη της εκκλησιαστικής τάξης. Τέτοια άδεια όμως δεν νομίζω ότι εζητήθη ποτέ στο παρελθόν από τον τοπικό Ιεράρχη στον οποίον ανήκει και το εκκλησιαζόμενο ποίμνιο. Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω φαίνεται ότι το 12 ο άρθρο του καταστατικού χρήζει άμεσης τροποποίησης για να εναρμονιστεί με την ισχύουσα νομοθεσία και τους κανόνες της Εκκλησίας μας. Αυτό εζητήθη άλλωστε και στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 16 Οκτωβρίου 2011 και επιστρατεύτηκαν τα ανάλογα επιχειρήματα. Η μεγαλύτερη αντίδραση επικεντρώθηκε στην μετατόπιση της ημέρας εφαρμογής του εθίμου μέσα στην εορταστική περίοδο του εννιάμερου όπως έγινε και πέρυσι κατόπιν απαίτησης του εκπροσώπου του Παναγιωτάτου, Σεβ. Μητροπολίτου Προικοννήσου, κυρίου Ιωσήφ που έγινε στις 23/8/2011 ή την μετατόπιση της ημέρας λόγω Τετάρτης και Παρασκευής. Τις παραπάνω θέσεις μας μεγάλη μερίδα των μελών του Σωματείου τις αποδέχτηκε και μια άλλη μικρότερη μας κήρυξε τον πόλεμο φέροντας το μοναδικό επιχείρημα, ότι το έθιμο είναι 180 χρόνων και δεν πρέπει να αλλοιωθεί. Τους απαντήσαμε τότε και επαναλαμβάνουμε τις θέσεις μας και πάλι: Με το έθιμο είναι αλληλένδετη παραδοσιακά η σφαγή βοοειδών. Αυτό όμως δεν γίνεται εδώ και πολλά χρόνια και κανείς δεν διαμαρτύρεται και δικαίως γιατί πάνω από το καταστατικό είναι οι Νόμοι. Τα 180 χρόνια που εφαρμόζεται το έθιμο δεν μπορούν να καταργήσουν τους Κανόνες και την Παράδοση της Εκκλησίας που είναι περί τα χρόνια. Άλλωστε η αποκεκαλυμμένη αλήθεια της Εκκλησίας, ο Χριστός μας, είναι παρατεινόμενος εις τους αιώνες. Ας μη ξεχνάμε και τους Έλληνες, που από αρχαιοτάτων χρόνων κατήργησαν ή τροποποίησαν τα διάφορα έθιμα και τις παραδόσεις τους χάριν της Αλήθειας που είναι ο Χριστός μας. Και όπως αποδεικνύεται ανα τους αιώνες, ορθώς έπραξαν. Κατά παρόμοιο τρόπο, ίσως θα πρέπει να αναθεωρήσουμε κάποια πράγματα όσον αφορά στο συγκεκριμένο έθιμο που εσφαλμένα διατηρήθηκαν μέχρι τώρα και να ισχύσουν κάποιες εξαιρέσεις. Στις παραπάνω θέσεις μας δεν πήραμε ακόμη καμία απάντηση από τα ολιγοστά αντιφρονούντα μέλη του Σωματείου μας. Εδώ φαίνεται ότι με την εμμονή στο αμετάκλητο της ημέρας και οπωσδήποτε στην παράθεση κρέατος και κουρκούτης, ο πονηρός έχει στήσει την παγίδα του και χρειάζεται πολύ προσευχή από όλους μας για να μας φωτίσει η Παναγία και να σταματήσει ο σκανδαλισμός ψυχών, δια τους οποίους ο Χριστός απέθανε. 6

7 Έχοντας υπόψην όλα τα παραπάνω, τις θέσεις των Ιεραρχών, αλλά και την προσωπική μας ευθύνη, απευθυνθήκαμε στον οικείο Μητροπολίτη της περιφερείας μας στον οποίον ανήκει και το εκκλησιαζόμενο ποίμνιο με τελική απόφαση να πράξουμε ότι μας υποδείξει. Αφού του εκθέσαμε το πρόβλημα, την παλαιότητα του εθίμου, τις θέσεις Μητροπολιτών και λοιπά, ήταν κατηγορηματικός και δεν ενέδωσε σε κρεατοφαγία τη μέρα της Παναγίας, όταν συμπίπτει Τετάρτη ή Παρασκευή, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι κανείς δεν υπέρκειται των Κανόνων και της Παράδοσης της Εκκλησίας μας. Μετά από όλα αυτά συγκαλέσαμε Έκτακτο Δ.Σ. για να αποφασίσει περί του πρακτέου. Αφού ενημερώθηκε το Δ.Σ. για τις διάφορες θέσεις, απεφάσισε την παράθεση ψαριού με ψήφους 7 υπέρ και 2 ανεξάρτητους. (Ο ένας εκ των δυο παραιτήθη μια εβδομάδα μετά την σύγκληση του Δ.Σ. με αναγραφόμενη ημερομηνία μια εβδομάδα προ της συγκλήσεως του Δ.Σ.! Εδώ φαίνεται ότι η παραίτηση του συγκεκριμένου μέλους ήταν προμελετημένη ) Στους εμμένοντας στην εκτέλεση του εθίμου, το Δ.Σ. έδωσε το δικαίωμα να παραλάβουν ενυπόγραφα το χώρο των μαγειρείων για την εκτέλεση του εθίμου, αναλαμβάνοντας έτσι και τις ευθύνες τους. Προς ενημέρωση των μελών και λοιπών προσκυνητών αναρτήθηκε επανειλημμένως σχετική ανακοίνωση η οποία δυστυχώς καθαιρέθη πολλάκις από αντιφρονούντα άτομα Από τα παραπάνω, στους έχοντας πνευματικόν νου εύκολα βγαίνει το συμπέρασμα, τι πρέπει να κάνουμε ως χριστιανοί και τι όχι. Γεγονός είναι ότι επήλθε μια αναστάτωσις και μια ταραχή την οποία οι αντιφρονούντες χρεώνουν σε εμάς που αναδείξαμε το πρόβλημα και τους προβληματισμούς μας. Αυτό όμως δεν είναι δίκαιο γιατι εμείς με τις εξαιρέσεις που εισηγηθήκαμε θελήσαμε να εναρμονίσουμε το έθιμο με τη κείμενη νομοθεσία και με την εκκλησιαστική παράδοση. Κι αν έχουμε άδικο θα πρέπει κάποιοι να προσκομίσουν πειστικά επιχειρήματα για να μας πείσουν. Αντ αυτών μας προβάλουν τι γίνεται σε διάφορα μέρη και όχι τι πρέπει να γίνεται. Κλείνοντας τα παραπάνω, εύχομαι η «ΠΑΝΑΓΙΑ ΙΜΒΡΙΩΤΙΣΣΑ» να γίνει ένας Πνευματικός Φάρος στην Πορεία μας προς τον ΟΥΡΑΝΟ. Με αδελφική αγάπη, Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Χρήστος Ροδιάς ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΑΣ Το Δ.Σ. παρακαλεί τα μέλη του που δεν έχουν εξοφλήσει τις ετήσεις συνδρομές τους να τις τακτοποιήσουν. Μέλη τα οποία καθυστερούν άνω 2ετίας την συνδρομή τους διαγράφονται, σύμφωνα με το ισχύον Καταστατικό. Επανεγγραφή ή νέα εγγραφή μπορεί να γίνει μόνο μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου και επακόλουθη έγκριση από το Συμβούλιο. Το Δ.Σ. ευχαριστεί ιδιαιτέρως όλους τους δωρητές μικρών ή μεγαλύτερων δώρων που προσφέρονται για την ενίσχυση της προσπάθειας μας και τα οποία διατίθενται στο Bazaar. Το Δ.Σ. βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει στους αγαπητούς αναγνώστες μας αλλά και στους απανταχού Ιμβρίους και φίλους ότι κυκλοφορεί ήδη το νέο ημερολόγιο μας για το επερχόμενο έτος Θέμα του ημερολογίου είναι οι ενοριακοί Ιεροί Ναοί της Ίμβρου μας και τιμάται προς 5 ευρώ. Τα έσοδα θα διατεθούν για την συνέχιση των εργασιών της ανέγερσης του οίκου ευγηρίας (γηροκομείου). Παρακαλείσθε για την προμήθεια του. Η Υπεραγία Θεοτόκος να είναι προστάτης και οδηγός σε όλους σας. Πρόδρομε τού Σωτήρος, σύ βασιλείς ήλεγξας Του Φώτη Κόντογλου Σήμερα που γράφω, μέρα Tετάρτη, 29 Aυγούστου, είναι η μνήμη του αγίου Iωάννου του Προδρόμου. Xθες το βράδυ ψάλαμε τον Eσπερινό κατανυκτικά σ'ένα παρεκκλήσι, κ' ήτανε μοναχά λίγες γυναίκες και δυο-τρεις άνδρες. Σήμερα το πρωί ψάλαμε τη λειτουργία του πάλι με λίγους προσκυνητές. Tα μαγαζιά ήτανε ανοιχτά, όλοι δουλεύανε σαν να μην ήτανε η γιορτή του πιο μεγάλου αγίου της θρησκείας μας. Aληθινά λέγει το τροπάρι του "Mνήμη δικαίου μετ' εγκωμίων, σοι δε αρκέσει η μαρτυρία του Kυρίου, Πρόδρομε". Mε εγκώμια και με ευλάβεια γιορτάζανε άλλη φορά οι ορθόδοξοι χριστιανοί τον Πρόδρομο, αλλά τώρα του φτάνει η μαρτυρία του Kυρίου. Aυτή η μαρτυρία θ' απομείνει στον αιώνα, είτε τον γιορτάζουνε είτε δεν τον γιορτάζουνε οι άνθρωποι, είτε τον θυμούνται είτε τον ξεχάσουνε. K' η μαρτυρία είναι τούτη: πως ο άγιος Iωάννης ο Πρόδρομος είναι "ο εν γεννητοίς γυναικών μείζων" δηλ. "ο πιο μεγάλος απ' όσους γεννηθήκανε από γυναίκα" κατά τα λόγια του ίδιου του Xριστού. Γι' αυτό κ' η Eκκλησία μας ώρισε να μπαίνει το εικόνισμά του πλάγι στην εικόνα του Xριστού στο εικονοστάσιο της κάθε ορθόδοξης εκκλησιάς. Έναν τέτοιον άγιο δεν έχουμε καιρό να γιορτάσουμε. Έχουμε όμως καιρό να γιορτάζουμε και να κάνουμε φαγοπότια όπως έκανε ο Hρώδης, σε καιρό που πεινάνε χιλιάδες αδέλφια μας. Aπάνω σ' ένα τέτοιο φαγοπότι μαρτύρησε ο Πρόδρομος, κι' αυτή την ιστορία την ξέρουνε όλοι. Όλη η ζωή του Ηρώδη στάθηκε γεμάτη από φονικά και ραδιουργίες. Στο τέλος αρρώστησε και σκουλήκιασε το κορμί του, και πέθανε ύστερα από μεγάλη αγωνία στο 2 μ.x. Aνάμεσα στα τερατουργήματα που έκανε ήτανε κ' η σφαγή των νηπίων κατά τη Γέννηση του Xριστού, κι' ο αποκεφαλισμός του Προδρόμου, σ' ένα συμπόσιο που έκανε, κ' η γυναίκα του αδελφού του Φιλίππου, Hρωδιάδα, έβαλε την κόρη της Σαλώμη και χόρεψε μπροστά του γυμνή. Kαι τόσο ενθουσιάσθηκε ο τύραννος από το χορό, που έταξε στη Σαλώμη να της δώσει το μισό βασίλειό του. Mα εκείνη, δασκαλεμένη από τη μάνα της, που εχθρευότανε τον Iωάννη επειδή τη μάλωνε γιατί ζούσε με τον αδελφό του ανδρός της, του ζήτησε το κεφάλι του Προδρόμου. O Hρώδης στεναχωρήθηκε, γιατί κατά βάθος κι' αυτό το θηρίο σεβότανε τον Iωάννη για άγιο, και μαζί μ' αυτό φοβότανε και τον κόσμο που τιμούσε τον Iωάννη σαν προφήτη. Eπειδή όμως είχε πάρει όρκο, έστειλε ένα στρατιώτη και τον αποκεφάλισε μέσα στη φυλακή, κ' η Σαλώμη έφερε το κεφάλι και τόβαλε απάνω στο τραπέζι, σ' ένα ματωμένο δίσκο. Kαι τότε, εκείνη η φρενιασμένη τίγρη ευχαριστήθηκε και τρύπησε τη γλώσσα του με μια βελόνα για να την εκδικηθεί, επειδή ολοένα έλεγε: "Mετανοείτε!". Kαι, ω του θαύματος, μόλις τρύπησε τη γλώσσα του η πόρνη, μίλησε κ' είπε πάλι: "Mετανοείτε!". Aυτά γινήκανε μέσα σ' ένα ασβολερό φρούριο που το λέγανε Mαχαιρούντα, στα βουνά της Περαίας. Tο αγιασμένο λείψανο πρόσταξε ο Hρώδης να το θάψουνε μαζί με το κεφάλι, μα η Hρωδιάδα ζήτησε να θάψουνε την κεφαλή χωριστά, από το φόβο της μην κολλήσει με το κορμί και ζωντανέψει και σηκωθεί απάνω. Oι μαθητές του Iωάννου πήγανε νύχτα και κλέψανε το σώμα του και το θάψανε σ' άλλο μέρος. Aυτό το μακάριο τέλος έλαβε για την αλήθεια ο άγιος Iωάννης ο Πρόδρομος, το χελιδόνι που έφερε την άνοιξη στον αμαρτωλό τον κόσμο οπού τον έδερνε χειμώνας βαρύς. 7

8 Το εκκλησιαστικό συμβούλιο ευχαριστεί τους παρακάτω δωρητές υπέρ του γηροκομείου: Ανώνυμος 100 Ψευτέλης Ιωάννης 200$ AUS Φλιάκος Παναγιώτης (Αυστραλία) 500 Κόγκου Γ. 100 Σοφιανάρης Χρυσόστομος 200 Μαδούρης Νικόλαος (Αυστραλία) 200 Τζουκίκα Βενετία 10 Αποστολίδου 20 Σιδέρη Γεωργία 200 Ανώνυμος (Αφρική) 1500 Σπόρος Βασίλειος εις μνήμην συζύγου του 150 Ανώνυμος (Αφρική) 250 Ψυλιάγκος Βασίλειος και σύζυγος 500 Μπογιατζή Κυριακούλα 100 Ντουμπαρατζή Ειρήνη & Παναγιώτα 60 Ανώνυμος 10 Ανώνυμος 20 Μουλης Άγγελος (Αυστραλία) 50 Καλαμπαλίκης Κωνσταντίνος 50 Παστραπά Βενετία 50 Ζαμπέλης Βασίλειος & Αικατερίνη 250 Παλαιολόγος Μίλτος (Βραζιλία) 100 Υπερ του Ιερού Ναού: Σταυροπούλου Ειρήνη 50 Οικονόμου Ευαγγελος & Ιωσηφίνα (αγιογραφία) 30 Αργυρός Γεώργιος 70 Δικαίος Βασίλειος (αγιογραφία) 400 Χρονόπουλος Γεώργιος & Παναγιώτα (αγιογραφία) 340 Λιάπης Αθανασιος & Μαρία (αγιογραφία) 400 Κοκκινάκης Ιωακείμ 10 Καρράς Δημήτριος (Λουξεμβούργο) 200 Δοκομετζίδης Ιωάννης Καταψύκτης Οικογ. Κοντογιώργη Μαρία 100 Οικογ. Γαλώνη Κυρ. 50 Οικογ. Ασανάκη Γεωργίου 20 Οικογ. Μούτσου Βασαγιώργη 20 εις μνήμην Κωνσταντίνου Κοντογιώργη Υπερ ενισχύσεως εφημερίδας: Αργυρός Γεώργιος 30 Ασανάκης Νικόλαος 20 Ξεινού Βάσω 20 Παπαθανασίου Αθανάσιος 20 Σερπετζόγλου Μαρουσώ 10 Vasiliadi (Αμερική) 50$ Ντουμπαρατζή Αντιγόνη 20 Καπάδαης Ελευθέριος 25 Υπερ της αγοράς ιχθύων για την πανήγυρη: Σκαρλάτος Αθανάσιος 20 Καλνής Θεόδωρος 70 Κανταρέλη Βασιλική 100 Αργυρός Γ. 500 Χρονοπούλου Παναγιώτα 100 Φαλιέρου Κων/να 100 Ανώνυμος 500 Ροδιάς Τιμόθεος 400 Ανώνυμη 65 Το Δ.Σ. Παναγίας Ιμβριώτισσας και ο Νέος Ιμβριακός Παλμός εύχονται στο Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ίμβρου και Τενέδου κ.κύριλλο επι τη συμπληρώσει 10 ετών στον επισκοπικό θρόνο του νησιού μας, ο Κύριος μας να τον διατηρή υγιή και ορθοτομούντα τον λόγο της Αληθείας. Μικρά και Ωφέλιμα Για την αληθινή μετάνοια δε χρειάζονται χρόνια πολλά, ούτε καν μέρες. Μια στιγμή είναι αρκετή. Αν περιμένεις ευνοϊκές συνθήκες ν αγωνιστείς για τη σωτηρία σου, δε θα ξεκινήσεις ποτέ να ζείς θεάρεστα. Μη ξεχνάς τη προσευχή. Είναι η ανάσα της ψυχής. Κάθε στιγμή, ό,τι κι αν κάνεις, είτε κάθεσαι, είτε περπατάς, είτε εργάζεσαι, να λες μέσα σου : Κύριε, ελέησον! Μόνο αν στραφείς στον παντοδύναμο Θεό και τον επικαλεστείς με πίστη κι ελπίδα θα στηρίξεις την αδύναμη ψυχή σου. Όποιος ελπίζει σταθερά στο Θεό θα χει τη θεική βοήθεια σε όλα τα πράγματα. Πάνω απ όλα προσπάθησε να αγαπήσεις τον πλησίον σου, γιατί έτσι θ αγαπήσεις και το Θεό. Νέος Ιμβριακός Παλμός Διμηνιαία Ενημερωτική Εκδοση Ι.Ν. Παναγίας Ιμβριώτισσας Οδός Ρόδου, Ντορότο Αμπελάκια Σαλαμίνας, Τ.Κ Τηλ.-Fax: URL: Υπεύθ. Έκδοσης: Χρήστος Ροδιάς Εκτύπωση : Σπύρος Δ.Μητσέλης Τιμή φύλλου : 0,20 Kατ οίκον αποστολή : Προαιρετική εισφορά Αρ. Λογαριασμ. ΕΤΕ : IBAN : GR Κωδικός SWIFT Τραπέζης : ETHNGRAA Διοικητικό συμβούλιο Πρόεδρος : Χρήστος Ροδιάς Αντιπρόεδρος : Βασίλειος Λενίτσης Γεν. Γραμματέας : Βασίλειος Δικαίος Ειδ. Γραμματέας : Τιμόθεος Ροδιάς Ταμίας : Βασίλειος Πινύρος Μέλος : Νικόλαος Ασανάκης Μέλος : Νικόλαος Γραφιαδέλλης Μέλος : Στυλιανός Λύρος Μέλος : Ανθούλα Λαμπριανού 8

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Dies Domini ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της Ποιμαντικής Ενότητας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου Αρ. 30 5-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Προσφιλείς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ & ΔΙΑΚΑΙΝΗΣ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ & ΔΙΑΚΑΙΝΗΣ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ & ΔΙΑΚΑΙΝΗΣ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός Μεγάλης Παναγίας Νεαπόλεως ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΑΪΩΝ Εσπέρας: Ώρα 5.30 μ.μ., Εσπερινός & Έξοδος Νυμφίου. Ώρα 7.30 μ.μ.,

Διαβάστε περισσότερα

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας.

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀναγνωσθήτω ἐπ Ἐκκλησία Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί. «Ὁ Χριστός μεθ ἡμῶν καί οὐδείς καθ ἡμῶν» Μέ αἴσθημα εὐθύνης καί πικρίας ἀναλογιζόμενος

Διαβάστε περισσότερα

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν Χριστούγεννα 2013 Ἀρ. Πρωτ. 1157 Πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΡΩΣΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ( 6.2.2015-12.2.2015)

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΡΩΣΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ( 6.2.2015-12.2.2015) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΟΔΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι Τηλ. 210-72.72.282 & 210-72.72.993, e-mail: fspk2008@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÊÁÉ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÇÓ ÏÉÊÏÄÏÌÇÓ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ÄÅËÖÙÍ - ÌÉÁÏÕËÇ ÔÇË. 2310-828989 Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2010 Ύμνος της ομάδας «Ευαγγέλιο» Βιβλία και μαθήματα ζωγραφισμένα σχήματα και τόσα βοηθήματα να μη δυσκολευτώ Απ όλους τόσα έμαθα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος».

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 18 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι παρατηρεῖται

Διαβάστε περισσότερα

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις ΜΑΘΗΜΑ 10 Ο ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΜΕΝ ΣΟΥ ΤΑ ΠΑΘΗ,ΧΡΙΣΤΕ Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί μια λέξη. «Η Μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Μακρυνίτσα 2009 Ύμνος της ομάδας «Στη σκέπη της Παναγίας» Απ τα νησιά τα ιερά στην Πάτμο φτάνω ταπεινά απ τα νησιά όλης της γης ακτίνες ρίξε

Διαβάστε περισσότερα

Αγια. Μετέωρα Σ Ω Τ Η Ρ Ε Ι Α 2 0 1 5. ἀφιέρωμα στά. ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ

Αγια. Μετέωρα Σ Ω Τ Η Ρ Ε Ι Α 2 0 1 5. ἀφιέρωμα στά. ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΩΠΟΥ ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ μεταμορφωσεωσ του σωτηροσ δημου μεταμορφωσεωσ Χλόης & Λεβαδείας Τ.Κ. 144 52 τηλ.: 210-2850060 & φάξ: 210-2816706 site: www.inmm.gr,

Διαβάστε περισσότερα

2009 PARISH COUNCIL OATH OF OFFICE

2009 PARISH COUNCIL OATH OF OFFICE 2009 PARISH COUNCIL OATH OF OFFICE FUNDRAISER FOR FR. KYRIAKOS AXARIDES FEBRUARY 8, 2009 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ Κυριακη 1 Μαρτιου 2009 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΥΡΟΦΑΓΟΥ ευτερα 2 Μαρτιου 2009 ΚΑΘΕΡΑ ΕΥΤΕΡΑ ΑΡΧΗ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ Να γελάσεις απ' τα βάθη των χρυσών σου ματιών είμαστε μες στο δικό μας κόσμο Η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν έχουμε ακόμα ταξιδέψει Τα πιο

Διαβάστε περισσότερα

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2011 Ύμνος της ομάδας «Υπακοή» Σιγανά βαδίζεις πάντα σιωπηλή άγρυπνη ν ακούσεις των

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989 Ἡ Θεία Κοινωνία κατ οἶκον Θεσσαλονίκη 2008 Κάποιοι συσχετίζουν κάκιστα τὴν παρουσία τοῦ ἱερέως στό

Διαβάστε περισσότερα

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και λαϊκοί, «συναχθέντες επί τω αυτώ» φιλοξενούμεθα σε τούτο

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας 18 Ιανουαρίου 2013 A2 Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Διαβάζετε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2015 ἀριθμ. πρωτ.: 181.- ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τὸν ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸ τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ Αγαπητοί μου, Όλοι μας χαιρόμαστε απόψε ιδιαίτερα στα Θυρανοίξια του Ιερού αυτού Ναού. Βλέπουμε τον ιστορικό αυτό Ναό της Παναγίας

Διαβάστε περισσότερα

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου)

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου) Οἱ πιστοὶ ὑπὲρ τῶν κατηχουμένων δεηθῶμεν. Ἵνα ὁ Κύριος αὐτοὺς ἐλεήσῃ. Κατηχήσῃ αὐτοὺς τὸν λόγον τῆς ἀληθείας. Ἀποκαλύψῃ αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον τῆς δικαιοσύνης. Ἑνώσῃ αὐτοὺς τῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ καθολικῇ καὶ ἀποστολικῇ

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

7 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

7 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 7 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Παναγία, η μητέρα του Θεού Σχολείο: Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα (κεφ.16) Τάξη: Α Λυκείου Καθηγητής:Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951 Α Σκοπός: Να αντιληφθούν

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων

Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Κέρκυρα, 16.12.2014 Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ολοκληρώθηκε η επίσκεψη της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχου, κ.κ. Βαρθολομαίου, στην Κέρκυρα, μία επίσκεψη

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Η ετυµολογία της λέξης µας µεταφέρει στην αρχαιότητα όπου άγγελοι ονοµάζονταν οι αγγελιαφόροι, οι µεταφορείς µηνυµάτων. Τέτοιους αγγέλους έχει κι ο θεός για να κάνει γνωστό το θέληµά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2007-2008 Τάξη: Γ 3 Όνομα: Η μύτη μου είναι μεγάλη. Όχι μόνο μεγάλη, είναι και στραβή. Τα παιδιά στο νηπιαγωγείο με λένε Μυτόγκα. Μα η δασκάλα τα μαλώνει: Δεν

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Λαζουράς. Με τιμή, Ο Δήμαρχος Καλαβρύτων

Γιώργος Λαζουράς. Με τιμή, Ο Δήμαρχος Καλαβρύτων Εκδηλώσεις Μνήμης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1943 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας προσκαλούμε να τιμήσετε, τους Καλαβρυτινούς που εκτελέστηκαν από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής, στην περιοχή του Δήμου Καλαβρύτων, και

Διαβάστε περισσότερα

προγραμμα ακολουθιων μ. τεσσαρακοστης α εβδομαδα

προγραμμα ακολουθιων μ. τεσσαρακοστης α εβδομαδα χορτιατη - θεσσαλονικησ α εβδομαδα κυριακη τυρινης 7.30 10.30 π.μ. Ὄρθρος Θεία Λειτουργία 5.30 μ.μ Α Κατανυκτικός Ἑσπερινός (Ἑσπερινός τῆς Συγχωρήσεως) καθαρα δευτερα 8.00 π.μ. Ὄρθρος - Ὧραι - Ἑσπερινός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2013

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2013 ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2013 ΙΟΥΛΙΟΣ 3 4 Ιουλίου 2013 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ Παραστάσεις της θεατρικής ομάδας του Συλλόγου «Του νεκρού αδελφού», θερινό σινεμά «Αλκυονίς»

Διαβάστε περισσότερα

Προσκύνηση του Ιερού λειψάνου του Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου,

Προσκύνηση του Ιερού λειψάνου του Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου, Προσκύνηση του Ιερού λειψάνου του Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου, Αρχιεπισκόπου Νεοκαισαρείας του θαυματουργού Μετά από την προσκυνηματική εκδρομή εκατόν είκοσι μελών των Ενοριών Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Λίγο καιρό πρίν ἀπό τό πάθος Του, ὁ Κύριος, ἀφοῦ παρέλαβε τούς τρεῖς προκρίτους μαθητές, τόν Πέτρο, τόν Ἰάκωβο καί τόν Ἰωάννη, ἀνέβηκε στό ὄρος Θαβώρ καί ἐκεῖ, ἐνώπιον αὐτῶν μεταμορφώθηκε.

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους Μάθημα 1 Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους μήνες και θα μοιραστούμε πολλά! Ας γνωριστούμε λοιπόν. Ο καθένας από εμάς ας πει λίγα λόγια για τον

Διαβάστε περισσότερα

20 Η ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

20 Η ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ 20 Η ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ---------------------------------------------------- Αθήνα, 26 Ιουνίου 1 Ιουλίου 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Τετάρτη, 26 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Όρθρος, Ώρες και Εσπερινός. 6:00μ.μ. Μέγα Απόδειπνο Α' μέρος Μ. Κανόνος. 4/3. π. Γεώργιο. Μέγα Απόδειπνο Γ' μέρος Μ. Κανόνος. 6/3 Κ.ΠΕΜΠΤΗ 7:00π.μ.

Όρθρος, Ώρες και Εσπερινός. 6:00μ.μ. Μέγα Απόδειπνο Α' μέρος Μ. Κανόνος. 4/3. π. Γεώργιο. Μέγα Απόδειπνο Γ' μέρος Μ. Κανόνος. 6/3 Κ.ΠΕΜΠΤΗ 7:00π.μ. 1 η ΕΒΔΟΜΑΔΑ (Καθαρά) 3/3 Κ.ΔΕΥΤΕΡΑ Μέγα Απόδειπνο Α' μέρος Μ. Κανόνος. 4/3 5/3 Κ.ΤΡΙΤΗ Κ.ΤΕΤΑΡΤΗ Μένα Απόδειπνο Β' μέρος Μ. Κανόνος. Μελέτη της Αγίας Γραφής με τον Μέγα Απόδειπνο Γ' μέρος Μ. Κανόνος.

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλα εργασίας Ονοματεπώνυμο:-------------------- Σχολείο: -------------------------- Τάξη:---------

Φύλλα εργασίας Ονοματεπώνυμο:-------------------- Σχολείο: -------------------------- Τάξη:--------- 25η Μαρτίου 1821 Φύλλα εργασίας Ονοματεπώνυμο:-------------------- Σχολείο: -------------------------- Τάξη:--------- Στόχοι: Μέσα από διάφορες επικοινωνιακές και διαθεματικές δραστηριότητες τo παιδί:

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος;

Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος; Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος; Πρώτα, πρώτα είμαι άνθρωπος. Γεννήθηκα από φτωχή οικογένεια. Υπέφερα πολύ. Από 10 χρονών εργαζόμουν

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΦΩΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ

Ο ΦΩΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ Ο ΦΩΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ Βασισμένο στο ομώνυμο διήγημα της Ελισάβετ Κουκουμάκα ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΩΠΑ 1. Φώτης 2. Μαμά 3. Δεσποινίς Σούλα 4. Οφθαλμίατρος 5. Μπαμπάς 6. Πετράκης 7. Παιδί της

Διαβάστε περισσότερα

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος»

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος» Ο εγωιστής γίγαντας Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης «Αλέξανδρος Δελμούζος» 2010-2011 Κάθε απόγευμα μετά από το σχολείο τα παιδιά πήγαιναν για να παίξουν στον κήπο του γίγαντα.

Διαβάστε περισσότερα

«Το δαμαλάκι με τα χρυσά πόδια»

«Το δαμαλάκι με τα χρυσά πόδια» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #39 «Το δαμαλάκι με τα χρυσά πόδια» (Ρόδος Δωδεκάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #39 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ Η πολυπόθητη μέρα για την εκδρομή μας στην Κωνσταντινούπολη είχε φτάσει! Βαλίτσες, φωτογραφικές μηχανές, τα λόγια που είχε να μάθει ο καθένας από όσους συμμετέχουμε

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΔΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ

Α/Α ΔΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ Α/Α ΔΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ 1. ΚΩΝ/ΝΟΣ Μ. ΛΕΓΓΑΣ Η ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ 2. (ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ) Η ΒΑΠΤΙΣΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ 3. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 4. ΟΙΚ.ΑΘΑΝ. & ΜΑΡΙΑΣ ΓΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ Η ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΣΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ. Γιώργος Ε 1

Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ. Γιώργος Ε 1 Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ Γιώργος Ε 1 ΣΩΤΗΡΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Η Σωτήρα έχει Αγιολογική ονομασία: φέρει το όνομα του Σωτήρος Χριστού. Εξάλλου στις 6 Αυγούστου τελείται μεγάλο πανηγύρι κατά τη γιορτή της Μεταμορφώσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Θέμα: «Περὶ τῆς νομιμότητας τελέσεως τοῦ Μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος ἀνηλίκων». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Σχετικὰ μὲ τὶς προϋποθέσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Παύλεια. digitalarchive

Παύλεια. digitalarchive digitalarchive publishing by tag Γιορτή που διεξάγεται στη Βέροια προς τιμήν του Αποστόλου Παύλου. Τα γιορτάζονται κάθε Ιούνιο, στο Βήμα του Αποστόλου Παύλου, στο σημείο, δηλαδή, από όπου εκείνος μίλησε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Η χαρά της αγάπης

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Η χαρά της αγάπης ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Η χαρά της αγάπης Καρδιά που νοιάζεται για όλους Ο Αγιος Ιωάννης ο Ελεήμων Ο Άγιος Ιωάννης γεννήθηκε στην πόλη της Άμαθούντας*. Οι γονείς του ήταν ευσεβείς χριστιανοί. Ο πατέρας του ήταν

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Αεροπορικά εισιτήρια Θεσσαλονίκη-Αθήνα-Τέλ. Αβίβ Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Φόροι αεροδρομίων, βίζα Ισραήλ. Διαμονή σε επιλεγμένα

ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Αεροπορικά εισιτήρια Θεσσαλονίκη-Αθήνα-Τέλ. Αβίβ Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Φόροι αεροδρομίων, βίζα Ισραήλ. Διαμονή σε επιλεγμένα ΠΑΣΧΑ 2014 7 Μέρες 7-13 Απριλίου ΑΓΙΟΙ ΤΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΙΝΑ 1 η ΜΕΡΑ M.ΤΡΙΤΗ (7/4)ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: Συγκέντρωση 18.00 μ.μ στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Πτήση με Aegean Airlines A3 127 στις 20.45 μ.μ για Αθήνα. Συνάντηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ Τρίγωνα, κάλαντα, σκόρπισαν παντού κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού, τρίγωνα κάλαντα μες στη γειτονιά ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά Άστρο φωτεινό, θα βγει γιορτινό μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ /ΑΥΓΟΡΟΥ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ /ΑΥΓΟΡΟΥ «ΑΞΙΖΕ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΑΝΤΗΘΟΥΜΕ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΔΡΑΣΗ» ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ /ΑΥΓΟΡΟΥ 1 Ο ΕΠΑ.Λ ΧΑΝΙΩΝ Ό,τι δεν συνέβη, είναι ό,τι δεν ποθήσαμε,

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Lazarus Διασκευή:SarahS. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children www.m1914.org

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό:

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: - "Η πρώτη απάντηση είναι 1821, η δεύτερη Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και η τρίτη δεν ξέρουμε ερευνάται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ Μαρτυρία της νεαρής Σοφίας από την Αθήνα για το θαύμα που έζησε, στο οποίο ξαφνικά βρέθηκε να τρώει χώμα στο περιστατικό που περιγράφει αναλυτικά η ίδια, επιβεβαιβεώνοντας τα προφητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Η αλήθεια για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά Ιστορία της Εταιρείας Η οργάνωση των «Μαρτύρων του Ιεχωβά», των γνωστών χιλιαστών, είναι μια πολυεθνική εταιρεία.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ «ΛΗΤΩ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ» ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟY

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ «ΛΗΤΩ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ» ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟY ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ «ΛΗΤΩ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ» ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟY Προσαρμογή- Αποχωρισμός Αγαπητοί γονείς, Κατανοώντας τους προβληματισμούς και τα ερωτήματα σας γύρω από θέματα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ. Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ. Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό Ο Χριστός ως Μέγας Αρχιερεύς και ως καλός ποιμένας ήρθε στον κόσμο για να οδηγήσει τα πρόβατά Του στην αληθινή

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια εδώ Δεκαοχτώ ψωμιά

Διαβάστε περισσότερα

E N O T H T A YΠOMNHMA. Οδηγοί του κόσμου, Τα ελληνικά νησιά, εκδ. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Αθήνα, 1998

E N O T H T A YΠOMNHMA. Οδηγοί του κόσμου, Τα ελληνικά νησιά, εκδ. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Αθήνα, 1998 0-0086_D3_GLOSSA_TEYXOS C GLOSSA 2/9/2 0:6 AM Page 78 6 Η Ρόδος Η Ρόδος είναι το μεγαλύτερο νησί των Δωδεκα - νήσων. Δίκαια την αποκαλούν το μαργαριτάρι της Μεσογείου. Οι σπάνιες ομορφιές της ξεδιπλώ νο

Διαβάστε περισσότερα

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση Εἰσαγωγή Ὁ ICAMLaw Application Server (στὸ ἑξῆς γιά λόγους συντομίας IAS) ἀποτελεῖ τὸ ὑπόβαθρο ὅλων τῶν δικηγορικῶν ἐφαρμογῶν τῆς ICAMSoft. Εἶναι αὐτός ποὺ μεσολαβεῖ ἀνάμεσα: α) στὴν τελική ἐφαρμογὴ ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΆΝΝΑ ΚΑΙ Ο ΑΛΈΞΗΣ ΕΝΆΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΑΡΆΚΤΕΣ

Η ΆΝΝΑ ΚΑΙ Ο ΑΛΈΞΗΣ ΕΝΆΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΑΡΆΚΤΕΣ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ EURO RUN www.nea-trapezogrammatia-euro.eu Η ΆΝΝΑ ΚΑΙ Ο ΑΛΈΞΗΣ ΕΝΆΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΑΡΆΚΤΕΣ - 2 - Η Άννα και ο Αλέξης είναι συμμαθητές και πολύ καλοί φίλοι. Μπλέκουν πάντοτε σε φοβερές καταστάσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α' ΜΕΡΟΣ Β'

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α' ΜΕΡΟΣ Β' ΜΕΡΟΣ Α' Πρόλογος Πατριάρχου Αλεξανδρείας κ.κ. ΠΕΤΡΟ Γ Ζ' 13 Πρόλογος Ηγουμένου Μονής Μαχαιρά Αρχιμαδρίτου ΑΡΣΕΝΙΟΥ... 15 Χρονικόν εορταστικών εκδηλώσεων Όκτακοσιετηρίδος Ιεράς Βασιλικής και Σταυροπηγιακής

Διαβάστε περισσότερα

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι.

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι. 0001 00:00:11:17 00:00:13:23 Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18 Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10 Ναι. 0004 00:01:06:17 00:01:07:17 Σου έδειξα τη φωτογραφία; 0005 00:01:07:17 00:01:10:10

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργης Παυλόπουλος. Τι είναι ποίηση...

Γιώργης Παυλόπουλος. Τι είναι ποίηση... Γιώργης Παυλόπουλος Τι είναι ποίηση... "Αν ένα πουλί μπορούσε να πει με ακρίβεια τι τραγουδάει, γιατί τραγουδάει, και τι είναι αυτό που το κάνει να τραγουδάει, δεν θα τραγούδαγε". Κυρίες και Κύριοι Φίλες

Διαβάστε περισσότερα

1 00:00:08,504 --> 00:00:11,501 το σχολείο της Τσιάπας παρουσιάζει: 2 00:00:14,259 --> 00:00:17,546 "ποιοί είναι οι Ζαπατίστας;"

1 00:00:08,504 --> 00:00:11,501 <i>το σχολείο της Τσιάπας παρουσιάζει:</i> 2 00:00:14,259 --> 00:00:17,546 <b>ποιοί είναι οι Ζαπατίστας;</b> 1 00:00:08,504 --> 00:00:11,501 το σχολείο της Τσιάπας παρουσιάζει: 2 00:00:14,259 --> 00:00:17,546 "ποιοί είναι οι Ζαπατίστας;" 3 00:00:17,967 --> 00:00:20,395 Οι Ζαπατίστας είναι ένα κίνημα.

Διαβάστε περισσότερα

Το τελικό ανακοινωθέν της Διεθνούς Μικτής Επιτροπής επί του. Θεολογικού Διαλόγου μεταξύ της Ορθοδόξου. Εκκλησίας και της Ρ/Καθολικής

Το τελικό ανακοινωθέν της Διεθνούς Μικτής Επιτροπής επί του. Θεολογικού Διαλόγου μεταξύ της Ορθοδόξου. Εκκλησίας και της Ρ/Καθολικής Το τελικό ανακοινωθέν της Διεθνούς Μικτής Επιτροπής επί του Θεολογικού Διαλόγου μεταξύ της Ορθοδόξου Εκκλησίας και της Ρ/Καθολικής Η ενδεκάτη Συνάντηση της Διεθνούς Μικτής Επιτροπής επί του Θεολογικού

Διαβάστε περισσότερα

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups INTERVIEWS REPORT February / March 2012 - Partner: Vardakeios School of Hermoupolis - Target group: Immigrants, women 1 η συνέντευξη Από την Αλβανία Το 2005 Η γλώσσα. Ήταν δύσκολο να επικοινωνήσω με τους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ τεῦχος 8 T Αὔγουστος 2008

ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ τεῦχος 8 T Αὔγουστος 2008 8 ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ τεῦχος 8 T Αὔγουστος 2008 ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΟΥ ΣΑΡΩΦ T ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΦΩΚΙΔΟΣ T 330 56 ΕΥΠΑΛΙΟ τηλ. 26340-44.282 καί 26340-44.381 T fax. 26340-44.390 Θαυμαστός ὁ Θεός

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Σύμης ἱδρύθη τήν 20η Ἀπριλίου 2004 μέ ἀπόφαση τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἱκανοποιώντας

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Σύμης ἱδρύθη τήν 20η Ἀπριλίου 2004 μέ ἀπόφαση τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἱκανοποιώντας ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΥΜΗΣ Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Σύμης ἱδρύθη τήν 20η Ἀπριλίου 2004 μέ ἀπόφαση τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἱκανοποιώντας πάγιο αἴτημα τῶν κατοίκων γιά ἐκκλησιαστική

Διαβάστε περισσότερα

1. Έκδοση Άδειας Γάμου. 2. Πιστοποιητικό Ελευθερίας. 3. Τέλεση Γάμου - Ενημέρωση. 4. Έκδοση Άδειας Γάμου (Στην αγγλική)

1. Έκδοση Άδειας Γάμου. 2. Πιστοποιητικό Ελευθερίας. 3. Τέλεση Γάμου - Ενημέρωση. 4. Έκδοση Άδειας Γάμου (Στην αγγλική) 1. Έκδοση Άδειας Γάμου 2. Πιστοποιητικό Ελευθερίας 3. Τέλεση Γάμου - Ενημέρωση 4. Έκδοση Άδειας Γάμου (Στην αγγλική) 5. Λύση Γάμου 6. Πιστοποιητικό Τελέσεως Γάμου 7. Επικοινωνία 1.Έκδοση Άδειας Γάμου Α.

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ. Ποιήματα

Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ. Ποιήματα Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Νοέμβριος 2011 15 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ Ποιήματα Τεῦχος 15 - Νοέμβριος 2011 ISSN:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑ 2014 ΑΓΙΟ ΦΩΣ ΑΓΙΟΙ ΤΟΠΟΙ 6 ΜΕΡΕΣ 16-21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

ΠΑΣΧΑ 2014 ΑΓΙΟ ΦΩΣ ΑΓΙΟΙ ΤΟΠΟΙ 6 ΜΕΡΕΣ 16-21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΣΧΑ 2014 ΑΓΙΟ ΦΩΣ ΑΓΙΟΙ ΤΟΠΟΙ 6 ΜΕΡΕΣ 16-21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1η ΜΕΡΑ.M.ΤΕΤΑΡΤΗ (16/4)ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: Συγκέντρωση 18.00 µ.µ στο αεροδρόµιο Μακεδονία. Πτήση µε Aegean Airlines A3 127 στις 20.45 µ.µ για Αθήνα. Συνάντηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014 Τηλ.: 99453428 Φαξ: 22531013 Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΕΛΙΚΗΠΟΥ Σωτήρης Νικολάου 99-697386

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα Λόγια Για Την Αγιογράφο

Λίγα Λόγια Για Την Αγιογράφο Αγιογράφος Ραλλού Λιόλιου Κούση Βυζαντινές Εικόνες Οι βυζαντινές εικόνες είναι ιεροί πνευματικοί θησαυροί του Ανατολικού Ορθόδοξου Χριστιανισμού. Η βυζαντινή ζωγραφική είναι ένα από τα πιο σημαντικά επιτεύγματα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΧΑΤΣΙΟΥΛΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΤΟ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΧΑΤΣΙΟΥΛΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΧΑΤΣΙΟΥΛΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΒΕΡΟΙΑ 2008 Φ2 Μιχαήλ Γεωργίου Χατσιούλης ( Α.2 ) Αικατερίνη Κωνσταντίνου Γιώβου ( Γ.2 ) Γεώργιος Μιχαήλ Χατσιούλης (Α.2.1)

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 α) Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5 επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας,

Διαβάστε περισσότερα

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Η ενότητα σώματος και ψυχής: το μυστήριο του Ευχελαίου (κεφ.27) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής: Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι,

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, Ὁ Γάμος Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, ὲ λίγες ἡμέρες πρόκειται νὰ ἑνωθεῖτε μὲ τὰ δεσμὰ τοῦ Γάμου διὰ τῶν εὐλογιῶν τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας τοῦ Κυρίου μας. Αὐτὸ τὸ γεγονὸς χρειάζεται ὡς καταλύτη τὸν τελειωτῆ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΙΣ 28.6.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΙΣ 28.6. Ιβήριδος 9, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ.54351, τηλ.: 2310 905164, fax: 2310903721 www.loutropoleis.com, anestis_anastasiadis@yahoo.gr, anestis9@hol.gr, axmetalo@otenet.gr Προς το δήμο Αλμωπίας και μέσα ενημέρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Δουλεύει, τοποθετώντας τούβλα το ένα πάνω στο άλλο.

Δουλεύει, τοποθετώντας τούβλα το ένα πάνω στο άλλο. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ Παραδείγματα με συμπληρωμένα Φύλλα εργασίας Φύλλο εργασίας Α α. Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα, χρησιμοποιώντας τη φαντασία σας. Δώστε ταυτότητα στο παιδί της φωτογραφίας. Όνομα Ίντιρα Ηλικία

Διαβάστε περισσότερα

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Εφαρμογὲς τῶν συνεχῶν κλασμάτων 1 1. Η τιμὴ τοῦ π μὲ σωστὰ τὰ 50 πρῶτα δεκαδικὰ ψηφία μετὰ τὴν ὑποδιαστολή, εἶναι 3.14159265358979323846264338327950288419716939937511.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΩ ΟΙΝΟΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑ ΟΣ «ΤΟ ΚΡΑΣΟΧΩΡΙ»

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΩ ΟΙΝΟΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑ ΟΣ «ΤΟ ΚΡΑΣΟΧΩΡΙ» ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΩ ΟΙΝΟΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑ ΟΣ «ΤΟ ΚΡΑΣΟΧΩΡΙ» Βιογραφικό του Συλλόγου Ο Λαογραφικός & Πολιτιστικό Σύλλογος Άνω Οινόης «Το Κρασοχώρι» ιδρύθηκε το 1991 και τα µέλη του κατοικούν

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργου Αλβανού Γη Αγια - Φανηρουµέν (η Αγια- Φανερωµένη ) (1)

Γιώργου Αλβανού Γη Αγια - Φανηρουµέν (η Αγια- Φανερωµένη ) (1) Γιώργου Αλβανού Γη Αγια - Φανηρουµέν (η Αγια- Φανερωµένη ) (1) Οι αρχαίοι (ειδωλολάτρες) Έλληνες πίστευαν πως υπήρχαν αγάλµατα διοπετή, αγάλµατα δηλαδή που έπεφταν στη Γη από τον ουρανό, σταλµένα από τον

Διαβάστε περισσότερα

Ἀγαπητοί ἀδελφοί, Συντάκτες τῆς Ἐφημερίδος «Ὀρθόδοξος Τύπος», Εὐλογεῖτε!

Ἀγαπητοί ἀδελφοί, Συντάκτες τῆς Ἐφημερίδος «Ὀρθόδοξος Τύπος», Εὐλογεῖτε! Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΕΜΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΝ ΣΑΣ Ἐν Δημητσάνῃ τῇ 3ῃ Ὀκτωβρίου 2009 Ἀγαπητοί ἀδελφοί, Συντάκτες τῆς Ἐφημερίδος «Ὀρθόδοξος Τύπος», Εὐλογεῖτε! Εὑρισκόμενος, λόγῳ ποιμαντικῶν

Διαβάστε περισσότερα

Aφιερωμένο στην Παυλίνα Κ. για το νόστο και τη θλίψη πού έχει για το Μαγικό Ψάρι του Αιγαίου

Aφιερωμένο στην Παυλίνα Κ. για το νόστο και τη θλίψη πού έχει για το Μαγικό Ψάρι του Αιγαίου Aφιερωμένο στην Παυλίνα Κ. για το νόστο και τη θλίψη πού έχει για το Μαγικό Ψάρι του Αιγαίου Ένα Ψάρι στο Αγκίστρι Μια φορά και έναν καιρό πριν περίπου δυο αιώνες μεγάλη καταιγίδα με βροντές και αστραπές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κ. Κ. ΙΩΑΝΝΟΥ Ι'

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κ. Κ. ΙΩΑΝΝΟΥ Ι' ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΡΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΕΙΣ ΚΥΠΡΟΝ ΤΗΣ ΑΥΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΘΕΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ, ΣΥΡΙΑΣ, ΑΡΑΒΙΑΣ, ΚΙΛΙΚΙΑΣ, ΙΒΗΡΙΑΣ ΤΕ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ Κ. Κ. ΙΩΑΝΝΟΥ Ι' 8-13 ΜΑΪΟΥ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966)

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966) ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966) Ἕνα σύγχρονο ἀλλὰ ἄγνωστο Ρῶσο ἅγιο θὰ παρουσιάσουμε σήμερα. Ἕνα ἅγιο, ποὺ τὰ ἱστορικὰ γεγονότα τῆς ἐποχῆς τοῦ ἀλλὰ καὶ ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ, τὸν ἀνάγκασαν νὰ ζήσει καὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ν.ΣΕΡΡΩΝ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ν.ΣΕΡΡΩΝ. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ν.ΣΕΡΡΩΝ. Ένα μοναδικό ταξίδι, οδοιπορικό στην ιστορία του πολιτισμού και της εκπαίδευσης των Ελλήνων, σχεδίασε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΆΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΆΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΆΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ Α) Μεταξύ Ελλήνων και ορθοδόξων Χριστιανών Απαιτούνται τα εξής έγγραφα: α) πιστοποιητικό αγαμίας του Γαμπρού, β)πιστοποιητικό αγαμίας της Νύφης το πιστοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη Θαῦμα τῆς Ἁγίας Γεροντίσσης Μυρτιδιωτίσσης τῆς Ἀσκητρίας τῆς Κλεισούρας ( 1974) Ἀποδεικτικὸ καὶ Βεβαιωτικὸ τῆς Μοναχικῆς Ἱδιότητος καὶ Ὀνομασίας Αὐτῆς ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ

Διαβάστε περισσότερα

Ἑλλάδα. Μεγάλη. Καλαβρία Ἀπουλία Καμπανία STUDIUM HISTORICORUM Ε ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΗΣ

Ἑλλάδα. Μεγάλη. Καλαβρία Ἀπουλία Καμπανία STUDIUM HISTORICORUM Ε ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΗΣ STUDIUM HISTORICORUM Ε ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΗΣ Ἡ Μεγάλη Ἑλλάδα Καλαβρία Ἀπουλία Καμπανία 27-30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 Ἱερὰ Μονὴ Παναγίας Καλαμιώτισσας (Μονὴ τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς), Ἀνάφη 2 Τρίτη 25 Αὐγούστου,

Διαβάστε περισσότερα

Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Ι Β Τ Ο Υ Μ Α Τ Θ Α Ι Ο Υ

Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Ι Β Τ Ο Υ Μ Α Τ Θ Α Ι Ο Υ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Ι Β Τ Ο Υ Μ Α Τ Θ Α Ι Ο Υ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ (απόσπ.) Ι ε ρ ά Μ ε γ ί σ τ η Μ ο ν ή Β α τ ο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ

Διαβάστε περισσότερα

3 ο βραβείο ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ. Βασιλεία Παπασταύρου. 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011)

3 ο βραβείο ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ. Βασιλεία Παπασταύρου. 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011) ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011) 3 ο βραβείο Βασιλεία Παπασταύρου 1 ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ερυθραίας 2 Μια φορά κι έναν καιρό ζούσε ο Καραγκιόζης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ Ἡ συνεισφορὰ τῆς νήσου Κρήτης στὴ συγκρότηση τοῦ «ἔσω ἀνθρώπου», καθὼς καὶ στὴν πνευματικὴ προαγωγή, δὲν συνίσταται μονάχα στὴν καλλιέργεια τῶν Γραμμάτων καὶ τῶν Τεχνῶν, ἀλλὰ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15

Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15 Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: α. Ανόρθωση (1910) β. Κλήριγκ γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15 Α2. Γιατί δεν προέκυψαν ταξικά κόμματα στην Ελλάδα το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα; Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Τι σημαίνει αστικά πεδία σε μετάβαση για εσάς και την καλλιτεχνική σας δημιουργία;

Τι σημαίνει αστικά πεδία σε μετάβαση για εσάς και την καλλιτεχνική σας δημιουργία; Τι σημαίνει αστικά πεδία σε μετάβαση για εσάς και την καλλιτεχνική σας δημιουργία; Δύσκολη ερώτηση Για την καλλιτεχνική μου δημιουργία δεν παίζει κανένα ρόλο. Αυτό που με πικραίνει είναι ότι έζησα την

Διαβάστε περισσότερα