Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο"

Transcript

1 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ευφυές τηλεματικό σύστημα πληροφόρησης οδηγών και πολιτών για τις μετακινήσεις και τη στάθμευση στο Δήμο Καλαμάτας μέσω πολλαπλών καναλιών ενημέρωσης ευφυής μετακίνηση» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Προϋπολογισμός: ,00 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια 12 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διεθνής με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: HH/MM/EE Κωδικός ΟΠΣ:

2 Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων...2 Συνοπτικά στοιχεία Έργου...4 ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ...5 Συντομογραφίες...5 Α1. Περιβάλλον του Έργου...6 Α1.1 Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του αντικειμένου του Έργου...6 Α1.2 Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Λειτουργίας...6 Α1.3 Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Υλοποίησης...6 Α1.4 Άλλοι Φορείς που εμπλέκονται στην επιτυχή έκβαση του Έργου...6 Α1.5 Όργανα και Επιτροπές (Διακυβέρνηση του Έργου)...7 Α1.6 Υφιστάμενη Υποδομή ΤΠΕ (Υφιστάμενο Πληροφοριακό Σύστημα, Πληροφοριακό Υπόβαθρο...7 Α1.7 Υφιστάμενη κατάσταση (σε σχέση με τις απαιτήσεις του Έργου)...7 Α1.7.1 Συνοπτική περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας του Φορέα Λειτουργίας 8 Α1.8 Αντικείμενο του Έργου...9 Α1.9 Σκοπιμότητα και αναμενόμενα οφέλη...10 Α1.10 Λειτουργικές Ανάγκες του έργου...10 Α1.11 Στόχοι και Έκταση του Έργου...11 Α2. Λειτουργικές και Τεχνικές προδιαγραφές Έργου...12 Α2.1 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες...12 Α2.2 Απαιτήσεις Αρχιτεκτονικής Συστήματος...13 Α2.3 Τεχνολογίες και σχέδιο υλοποίησης Έργου...15 Α2.4 Αρχιτεκτονική Συστήματος...17 Α2.5 Προδιαγραφές Λειτουργικών Ενοτήτων (Υποσυστημάτων, Εφαρμογών)...20 Α2.5.1 Κέντρο διαχείρισης και παρακολούθησης οχημάτων δημοσίων συγκοινωνιών.. 20 Α2.5.2 Συγκοινωνιακή Πλατφόρμα Διαχείρισης Κυκλοφοριακών Δεδομένων - Εποπτείας και Πρόβλεψης Κυκλοφοριακών Συνθηκών Α2.5.3 Διαδικτυακός τόπος ενημέρωσης κοινού για συνθήκες κίνησης και τεκμηρίωση χρήσης εφαρμογή Α2.5.4 Εφαρμογή παρακολούθησης στόλου δημόσιας συγκοινωνίας με ενσωματωμένες λειτουργίες Ενημέρωσης Κοινού...30 Σελίδα 2 από 57

3 Α2.5.5 Εφαρμογή ενημέρωσης για ελεύθερες θέσεις στάθμευσης και τεκμηρίωση χρήσης εφαρμογής...32 Α2.5.6 Εφαρμογή πληροφόρησης για κυκλοφοριακές συνθήκες μέσω SMS και τεκμηρίωση χρήσης εφαρμογής...32 Α2.5.7 Εφαρμογή πληροφόρησης για κυκλοφοριακές συνθήκες μέσω έξυπνων φορητών συσκευών και τεκμηρίωση χρήσης εφαρμογής...33 Α2.6 Λειτουργικά Χαρακτηριστικά Εξοπλισμού...34 Α2.6.1 Ηλεκτρονικές πινακίδες ενημέρωσης οδηγών (VMS) Α2.6.2 Ηλεκτρονικές πινακίδες ενημέρωσης οδηγών για διαθεσιμότητα χώρων στάθμευσης Α2.6.3 Ηλεκτρονικές πινακίδων έξυπνων στάσεων και εγχειρίδια χρήσης εξοπλισμού 35 Α2.6.4 Τηλεματικός εξοπλισμός οχήματος με οθόνη οδηγού...35 Α2.6.5 Aνιχνευτές κυκλοφοριακού φόρτου και εγχειρίδια χρήσης εξοπλισμού με εγκατάσταση...37 Α2.7 Διαλειτουργικότητα...37 Α2.8 Πολυκαναλική προσέγγιση...39 Α2.9 Ανοιχτά δεδομένα...40 Α2.10 Απαιτήσεις Ευχρηστίας Συστήματος...41 Α2.11 Χρονοδιάγραμμα και Φάσεις Έργου...41 Α2.12 Πίνακας Παραδοτέων...47 Α2.13 Σημαντικά Ορόσημα υλοποίησης Έργου...49 Α3. Ελάχιστες προδιαγραφές Υπηρεσιών...49 Α3.1 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης...49 Α3.2 Υπηρεσίες Ευαισθητοποίησης...50 Α3.3 Υπηρεσίες φιλοξενίας των εφαρμογών σε datacenter...51 Α3.4 Υπηρεσίες Πιλοτικής και Δοκιμαστικής Παραγωγικής Λειτουργίας...51 Α3.5 Υπηρεσίες Εγγύησης «Καλής Λειτουργίας»...52 Α3.6 Υπηρεσίες Συντήρησης...53 Α4. Μεθοδολογία Διοίκησης και Υλοποίησης Έργου...54 Α4.1 Μέθοδοι και Τεχνικές Υλοποίησης και Υποστήριξης...54 Α4.2 Σχήμα Διοίκησης, σχεδιασμού και υλοποίησης του Έργου...55 Α4.3 Σχέδιο και Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας...55 Α4.4 Σχέδιο και Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων...56 Α4.5 Σενάρια χρήσης και Ελέγχου - Διαδικασία παραλαβής λειτουργικότητας συστημάτων και Έργου...56 Σελίδα 3 από 57

4 Συνοπτικά στοιχεία Έργου Το υπό προκήρυξη έργο περιλαμβάνει μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα συστημάτων διαχείρισης τηλεματικών πληροφοριών για την παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης προς τους πολίτες σχετικά με τις μετακινήσεις με μέσα μαζικής μεταφοράς (ΜΜΜ) μέσω πολλαπλών καναλιών. Η πλατφόρμα θα λειτουργεί σε κέντρο ελέγχου στο Δήμο επιτρέποντας την παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο του στόλου αστικής συγκοινωνίας με δυνατότητα επέμβασης επί της εκτέλεσης των δρομολογίων και τον υπολογισμό αναμενόμενου χρόνου άφιξης οχήματος σε στάση. Το έργο περιλαμβάνει επίσης σύστημα καθοδήγησης οδηγών για θέσεις στάθμευσης στους δημόσιους χώρους. Η πληροφορία που θα παρέχεται στους οδηγούς θα αφορά τη διαθεσιμότητα των θέσεων. Η πλατφόρμα θα περιλαμβάνει: α)την εφαρμογή ομογενοποίησης και παρακολούθησης δεδομένων για τη συνολική διαχείριση των τηλεματικών συστημάτων της πλατφόρμας, τη διαχείριση των μέσων πληροφόρησης των πολιτών και την αποστολή πληροφοριακών μηνυμάτων σε πινακίδες β)την εφαρμογή διαχείρισης των αστικών λεωφορείων με λειτουργίες όπως ο εντοπισμός θέσης οχημάτων, οι επεμβάσεις επί της εκτέλεσης των δρομολογίων, ο υπολογισμός αναμενόμενου χρόνου άφιξης οχήματος σε στάση, οι αναφορές παρακολούθησης του στόλου γ)τους υπολογιστές οχημάτων που θα περιλαμβάνουν το σύστημα εντοπισμού θέσης οχήματος και την οθόνη οδηγού δ)τις ηλεκτρονικές πινακίδες ευφυείς στάσεις πληροφόρησης για τον αναμενόμενο χρόνο διέλευσης των αστικών λεωφορείων από τη στάση ε)το λογισμικό σχεδιασμού ταξιδιού με συνδυασμό μέσων που θα βασίζεται σε αλγόριθμο που υπολογίζει το βέλτιστο ταξίδι με ΙΧ ή με συνδυασμό μέσων (ΙΧ, πεζός, ΜΜΜ) στ)τις εφαρμογές πληροφόρησης των πολιτών μέσω πολλαπλών καναλιών όπως το διαδίκτυο και τις κινητές συσκευές ζ)την εφαρμογή ενημέρωσης οδηγών για τις διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης μέσω πινακίδων και mobile εφαρμογών η)τις ηλ. πινακίδες για την πληροφόρηση για ελεύθερες θέσεις στάθμευσης και θ) τις πινακίδες μεταβλητών μηνυμάτων (VMS) για πληροφόρηση συνθηκών κίνησης στο Δήμο. Σελίδα 4 από 57

5 ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ Συντομογραφίες o ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση o ΕΣΠΑ Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς o ΕΠ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα o Ο Ε Οµάδα ιοίκησης Έργου o ΨΣ Ψηφιακή Σύγκλιση o HL7 Health Level 7 o ISO International Organization for Standardization o WS Web Services o ΜΜΜ Μέσα Μαζικής Μεταφοράς Σελίδα 5 από 57

6 Α1. Περιβάλλον του Έργου Α1.1 Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του αντικειμένου του Έργου Οι εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του Έργου είναι ο Δήμος Καλαμάτας. Α1.2 Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Λειτουργίας Φορέας Λειτουργίας είναι ο Δήμος Καλαμάτας. Α1.3 Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Υλοποίησης Φορέας Υλοποίησης θα είναι ο Δήμος Καλαμάτας. Ο Δήμος Καλαμάτας που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης την 1η Ιανουαρίου 2011 προέκυψε από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Άριος, Αρφαρών, Θουρίας και Καλαμάτας. Η έκταση του νέου Δήμου είναι 440,3 τ.χλμ και ο πληθυσμός του κάτοικοι σύμφωνα με την απογραφή του Έδρα του δήμου ορίστηκε η Καλαμάτα. Ο Δήμος Καλαμάτας απαρτίζεται από ένα σύνολο διακριτών Υπηρεσιών, Διευθύνσεων και Τμημάτων οι οποίες συνεργάζονται στενά μεταξύ τους με σκοπό την αποτελεσματική διεκπεραίωση των εργασιών του Δήμου και την ικανοποίηση των βασικών και ιδιαίτερων αναγκών των δημοτών και των επιχειρήσεων του Δήμου. Τις υπηρεσίες του Δήμου συγκροτούν : 1. Η Διεύθυνση Διοικητικών, 2. Η Διεύθυνση Οικονομικών, 3. Η Διεύθυνση Προγραμματισμού & Ανάπτυξης, 4. Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, 5. Η Διεύθυνση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών, 6. Η Διεύθυνση Καθαριότητας & Αμαξοστασίου, 7. Η Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Πολιτών, 8. Η Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας, 9. Η Διεύθυνση Πολεοδομίας και 10. Η Διεύθυνση Πρόνοιας. Α1.4 Άλλοι Φορείς που εμπλέκονται στην επιτυχή έκβαση του Έργου Την υλοποίηση του έργου υποστηρίζουν οι υπηρεσιακές μονάδες του Δήμου ενώ για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου της παρούσας Διακήρυξης έχει οριστεί «Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ)». Αρμοδιότητα της ΕΠΠΕ αποτελεί η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης και η τμηματική και οριστική παραλαβή του παρόντος Έργου (βλ. παρ. «Διαδικασία Παραλαβής Έργου»). Σελίδα 6 από 57

7 Α1.5 Όργανα και Επιτροπές (Διακυβέρνηση του Έργου) Υπεύθυνος Έργου είναι. Θα συσταθεί τριμελής Επιτροπή Παρακολούθησης Παραλαβής (ΕΠΠE) του έργου απαρτιζόμενη από εξειδικευμένους υπηρεσιακούς παράγοντες του Δήμου. Θα οριστεί υπάλληλος του λογιστηρίου της Οικονομικής Υπηρεσίας, ως «υπόλογος» διαχείρισης του τραπεζικού λογαριασμού του Έργου. Τόσο ο διαγωνισμός όσο και οι παραλαβές θα διενεργηθούν από επιτροπές, που του Δήμου όπως προβλέπει η κείμενη νομοθεσία. Η οικονομική επιτροπή του Δήμου θα λάβει τις τελικές αποφάσεις κατακύρωσης του διαγωνισμού και θα εγκρίνει τις τμηματικές και την τελική πληρωμή του Αναδόχου. Τέλος θα εγκρίνει τα πρακτικά των τυχόν προσωρινών, διοικητικών και της οριστικής παραλαβής του Έργου. Α1.6 Υφιστάμενη Υποδομή ΤΠΕ (Υφιστάμενο Πληροφοριακό Σύστημα, Πληροφοριακό Υπόβαθρο Ο Δήμος Καλαμάτας διαθέτει βασική υποδομή Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Δομημένη Καλωδίωση, Συστήματα Υλικού, Λογισμικό Συστήματος, Λογισμικό Συστημάτων Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων) καθώς και τις κύριες εφαρμογές Back-Office για τη διεκπεραίωση των καθημερινών του λειτουργιών. Α1.7 Υφιστάμενη κατάσταση (σε σχέση με τις απαιτήσεις του Έργου) Στα πλαίσια υλοποίησης του συστήματος προτείνεται η προμήθεια και εγκατάσταση μιας ολοκληρωμένης πλατφόρμας συστημάτων διαχείρισης τηλεματικού εξοπλισμού πληροφοριών και υπηρεσιών πληροφόρησης επιβατικού κοινού για τις μετακινήσεις και την κυκλοφορία σε ενιαίο κέντρο ελέγχου, το οποίο θα αποτελείται από εξοπλισμό και εφαρμογές. Το κέντρο ελέγχου θα βρίσκεται στο Δήμο του οποίου οι υποδομές σε κτίρια και εξοπλισμό θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες του έργου. Ο επιπρόσθετος εξοπλισμός που θα προμηθευτεί ο Δήμος από το έργο, θα αφορά τον τηλεματικό εξοπλισμό που θα εγκατασταθεί στο κάθε όχημα αστικής συγκοινωνίας καθώς και τις πινακίδες μεταβλητών μηνυμάτων για την ενημέρωση των επιβατών για τους χρόνους άφιξης των οχημάτων στις στάσεις. Στο Δήμο Καλαμάτας η έλλειψη πληροφόρησης του πολίτη σε θέματα καθημερινής χρήσης και ανάγκης για τα μέσα μαζικής μεταφοράς (ΜΜΜ) οδηγούν τους πολίτες στην χρήση ιδιωτικών μέσων μεταφοράς με τραγικές επιπτώσεις στον κυκλοφοριακό φόρτο της πόλης και την προκύπτουσα επιβάρυνση του περιβάλλοντος. Η βέλτιστη χρήση των αστικών συγκοινωνιακών συστημάτων αποτελεί τον μοναδικό δρόμο για την υποστήριξη των αυξανόμενων αναγκών των πολιτών για μετακίνηση στην πόλη της Καλαμάτας. Προκειμένου τα αστικά ΜΜΜ να γίνουν αποδεκτά σαν εναλλακτικός τρόπος μετακίνησης σε σχέση με τα ιδιωτικά αυτοκίνητα (ΙΧ), θα πρέπει να παρέχουν υψηλές υπηρεσίες, όσον αφορά την άνεση και αξιοπιστία των δρομολογίων. Συνεπώς οι φορείς συγκοινωνιών και οι Δήμοι που ασκούν την πολιτική σε ζητήματα αστικών μεταφορών, πρέπει να βελτιώσουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Στο Δήμο σήμερα οι κεντρικές οδικές αρτηρίες αντιμετωπίζουν έντονα προβλήματα κυκλοφοριακής συμφόρησης με αποτέλεσμα να παρατηρούνται μεγάλες ουρές αυτοκινήτων σε σημαντικούς κόμβους. Επιπλέον, η συμφόρηση επιβαρύνεται και από οχήματα που κάνουν περιπορίες μέσα στην πόλη για την εύρεση χώρου στάθμευσης. Οι Σελίδα 7 από 57

8 χώροι στάθμευσης παρά την οδό είναι συνήθως γεμάτοι όπως και οι ειδικοί χώροι στάθμευσης, γεγονός που αυξάνει τις περιπορίες στο κέντρο της πόλης. Σήμερα, απουσιάζει παντελώς ένα σύστημα πληροφόρησης κοινού που να ενημερώνει τους οδηγούς για τις τρέχουσες κυκλοφοριακές συνθήκες στο οδικό δίκτυο και για τη διαθεσιμότητα χώρων στάθμευσης. Η σημερινή κατάσταση αναμένεται να βελτιωθεί σημαντικά από την υλοποίηση του έργου μιας και περιλαμβάνει υπηρεσίες πληροφόρησης του κοινού σχετικά με τις επικρατούσες κυκλοφοριακές συνθήκες γεγονός που θα συμβάλει στην αποσυμφόρηση των κεντρικών αρτηριών δεδομένου ότι οι οδηγοί θα μπορούν να επιλέγουν διαφορετικές διαδρομές για να φτάσουν στον τελικό τους προορισμό. Η ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών προσφέρει σήμερα τα εργαλεία που απαιτούνται, ώστε ο στόχος αυτός να είναι πραγματοποιήσιμος. Το ζητούμενο σύστημα αποσκοπεί στην δημιουργία ενός ολοκληρωμένου τηλεματικού συστήματος για τις αστικές μεταφορές στο Δήμο που περιλαμβάνει συστήματα δυναμικής πληροφόρησης του κοινού με χρήση προηγμένων μέσων. Ανάλογα ευφυή συστήματα δημοσίων μεταφορών έχουν υλοποιηθεί στο εξωτερικό όπως στο Τορίνο, στη Στοκχόλμη και στο Τορόντο. Η διεθνής πρακτική βασίζεται στην εγκατάσταση ανιχνευτών κυκλοφορίας στο οδικό δίκτυο για την καταγραφή της κυκλοφορίας, στην ανάπτυξη λογισμικού που θα υλοποιεί τις στρατηγικές διαχείρισης της κυκλοφορίας, στην εγκατάσταση και λειτουργία πινακίδων μεταβλητών μηνυμάτων ενημέρωσης κοινού (πινακίδες VMS) που να επιδεικνύει τις τρέχουσες κυκλοφοριακές συνθήκες στους διερχόμενους οδηγούς. Α1.7.1 Συνοπτική περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας του Φορέα Λειτουργίας Ο Δήμος είναι ΟΤΑ Α βαθμού και τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εσωτερικών. Οι υπηρεσίες του Δήμου διαρθρώνονται εσωτερικά στις παρακάτω Διευθύνσεις, Τμήματα και Γραφεία, σύμφωνα με την υπ αριθμ. Γ.Δ /59/1986 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών. Οι υπηρεσίες του δήμου Καλαμάτας είναι: * ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ * ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ * ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ * ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ * ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ KAI ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑΣ * ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ * ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ * ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ * ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ * ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ * ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ * ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ * ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ * ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ * ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ * ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΗΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ (Κ.Ε.Π) * ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ * ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ * ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Σελίδα 8 από 57

9 Α1.8 Αντικείμενο του Έργου Αντικείμενο του συγκεκριμένου έργου είναι η ανάπτυξη και λειτουργία ενός ενοποιημένου και πλήρους συστήματος ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ - ΕΥΦΥΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ που θα παρέχει τα μέσα στο ΑΣΤ. ΚΤΕΛ Καλαμάτας και στο Δήμο για τη συνολική και ενοποιημένη τηλεματική διαχείριση του συνόλου των λειτουργιών του συστήματος αστικών συγκοινωνιών κατά τα πρότυπα καλών πρακτικών σε αντίστοιχου μεγέθους πόλεις του Ευρωπαϊκού χώρου. Πιο συγκεκριμένα, το σύστημα απαιτεί: Την εποπτεία, επιχειρησιακό έλεγχο και την διαχείριση του στόλου οχημάτων. Την τήρηση δεδομένων που προέρχονται από την διαχείριση οχημάτων, την παρακολούθηση και την στατιστική ανάλυση αυτών. Την πληροφόρηση των επιβατών μέσα από κανάλια: διαδικτύου, SMS, και ευφυών στάσεων. Την εποπτεία και τον έλεγχο των ωραρίων οδηγών και λοιπών ανθρώπινων πόρων. Τον πλήρη εξοπλισμό των λεωφορείων με συστήματα τεχνολογιών αιχμής με στόχο την βελτιστοποίηση των λειτουργιών δρομολογίων και εξυπηρέτησης των επιβατών. Η υλοποίηση των παραπάνω θα έχει σαφή θετικό αντίκτυπο στην επιχειρησιακή λειτουργία όλων των επιμέρους τμημάτων του αστικού μεταφορικού συστήματος δημόσιων συγκοινωνιών. Μέσω της εφαρμογής διαχείρισης στόλου συγκεκριμένα ο παρέχεται ένα ένα ισχυρό εργαλείο άμεσης αντιμετώπισης προβλημάτων, σχεδιασμού δρομολογίων, εκτέλεσης μεταφορικού έργου και έγκαιρης αντιμετώπισης κρίσεων. Ο εκσυγχρονισμός αποτελεί και τον κύριο στόχο, καθώς είναι μονόδρομος για την βέλτιστη χρήση των διαθέσιμων πόρων, τον αυτοματισμό των διαδικασιών, τον ορθολογικό σχεδιασμό των μελλοντικών επιχειρηματικών κινήσεων και την διαχείριση των πελατειακών σχέσεων. Επιπλέον και σημαντικότερα η συλλογή και δυνατότητα ανάλυσης των συγκοινωνιακών δεδομένων (δεδομένα εκτέλεσης δρομολογίων) θα επιτρέψει στο ΑΣΤ. ΚΤΕΛ και στο Δήμο τόσο την μακρόχρονη βελτιστοποίηση του στρατηγικού συγκοινωνιακού σχεδιασμού όσο και την εύκολη υλοποίηση βραχυπρόθεσμων διορθωτικών ενεργειών. Επιπλέον το συλλεγόμενο συγκοινωνιακό περιεχόμενο αποτελεί την βάση για μια σειρά από υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας προς τον επιβάτη που στόχο θα έχει την βέλτιστη εξυπηρέτηση του, την προσέλκυση του στην χρήση δημόσιων συγκοινωνιών, ενώ δημιουργεί και προϋποθέσεις για μελλοντική εμπορική αξιοποίηση όπως έχει συμβεί και σε άλλες Ευρωπαϊκές πόλεις, όπως το Τορίνο Ιταλίας για παράδειγμα. Το σύστημα τηλεματικής που προτείνεται καλείται να ενοποιήσει σε εύρυθμη λειτουργία διαφορετικά υποσυστήματα, τα οποία θα λειτουργήσουν σε δύο διαφορετικά τηλεπικοινωνιακά δίκτυα: Υποσύστημα διαχείρισης στόλου και πόρων Υποσύστημα πληροφόρησης επιβατών Υποσύστημα συγκοινωνιακής πλατφόρμας που να παρέχει real-time δυνατότητες παρακολούθησης και εποπτείας του οδικού δικτύου του Δήμου Υποσύστημα διαχείρισης των ειδικά διαμορφωμένων χώρων στάθμευσης Πιο αναλυτικά το έργο περιλαμβάνει: Το Κέντρο διαχείρισης και παρακολούθησης οχημάτων δημοσίων συγκοινωνιών Σελίδα 9 από 57

10 Την Mobile εφαρμογή δρομολόγησης με Μέσα Μαζικής Μεταφοράς Την Εφαρμογή πληροφόρησης μέσω SMS Τη Διαδικτυακή εφαρμογή για τη δρομολόγηση μέσων μεταφοράς Τον τηλεματικό εξοπλισμό οχήματος με οθόνη οδηγού Τις ευφυείς στάσεις πληροφόρησης επιβατών Τους μόνιμους σταθμούς μέτρησης της κυκλοφορίας στο οδικό δίκτυο του Δήμου Τις πινακίδες VMS στο οδικό δίκτυο του Δήμου που θα ενημερώνουν τους διερχόμενους οδηγούς για τις τρέχουσες κυκλοφοριακές συνθήκες. Τις πινακίδες LED σε κατάλληλα στρατηγικά επιλεγμένες θέσεις του οδικού δικτύου του Δήμου που θα ενημερώνουν τους οδηγούς για τις διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους στάθμευσης του Δήμου, Α1.9 Σκοπιμότητα και αναμενόμενα οφέλη Τα οφέλη για το κράτος/ δήμο από την εφαρμογή του συστήματος αφορούν: τη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων τη μείωση του συνολικού κόστους διαχείρισης των συγκοινωνιακών υποδομών του Δήμου και την παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. Τα οφέλη για τις επιχειρήσεις όπως το ΚΤΕΛ είναι η μείωση του κόστους λειτουργίας τους και η αύξηση της αποτελεσματικότητας τους. Τα οφέλη για τους πολίτες αφορούν: την αποτελεσματικότερη πληροφόρηση των χρηστών τη μείωση του χρόνου των μετακινήσεων τους και την αύξηση της παραγωγικότητάς τους τη μείωση του αριθμού των ατυχημάτων λόγω της μείωσης των μετακινήσεων με ΙΧ και τη βελτίωση της κινητικότητας των ευάλωτων χρηστών Α1.10 Λειτουργικές Ανάγκες του έργου Το προτεινόμενο σύστημα αποτελεί καινοτόμο παρέμβαση στην υφιστάμενη κατάσταση και η εφαρμογή του αναμένεται να επιφέρει άμεσα, θετικά αποτελέσματα στην καθημερινή λειτουργία της δημοτικής συγκοινωνίας, καθώς: Σε σημεία μεγάλης πληθυσμιακής συγκέντρωσης, θα τοποθετηθούν «έξυπνες στάσεις», οι οποίες θα πληροφορούν το κοινό για τον πραγματικό χρόνο άφιξης του επόμενου λεωφορείου. Δημιουργούνται πολλαπλά και καινοτόμα κέντρα πληροφόρησης των πολιτών, για τις αστικές συγκοινωνίες. Αναβαθμίζεται το περιεχόμενο της πληροφορίας προς τους πολίτες. Το δημοσιευμένο στο διαδίκτυο υλικό, περιλαμβάνει πίνακες δρομολογίων, δρομολόγια και στάσεις σε ψηφιακούς χάρτες. Δημιουργούνται έγκαιροι και άμεσοι τρόποι πληροφόρησης των πολιτών, οι χρήστες πληροφορούνται για τα μέσα μαζικής μεταφοράς που πρέπει να χρησιμοποιήσουν, για να μετακινηθούν από ένα σημείο της πόλης σε άλλο. Σελίδα 10 από 57

11 Στα οχήματα θα τοποθετηθούν GPS και τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός για την επικοινωνία με το κέντρο ελέγχου. Προβλέπεται η εγκατάσταση λογισμικού για τον ορθό σχεδιασμό των δρομολογίων, σχετικά με την επιβατική κίνηση και την ανταπόκριση των οχημάτων στις ώρες αιχμής, σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες των πολιτών. Δημιουργείται ένα ολοκληρωμένο κέντρο ελέγχου των αστικών συγκοινωνιών, όπου παρέχονται στατιστικά στοιχεία και εξάγονται συμπεράσματα, σε σχέση με την τήρηση των δρομολογίων, τον επανασχεδιασμό τους, και την διαμόρφωση ορθολογικής πολιτικής με τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες των επιβατών. Οι περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης (αφορά την ασφάλεια μετακίνησης πολιτών, καθώς και μαθητών και νηπίων) αντιμετωπίζονται ταχύτατα, με γνώση της θέσης του οχήματος σε πραγματικό χρόνο και σύστημα ανοιχτής ακρόασης, ώστε το κέντρο να έχει γνώση του τι γίνεται στο όχημα που βρίσκεται σε ανάγκη. Το έργο και η προτεινόμενη λύση θα πρέπει να καλύπτει τις ακόλουθες λειτουργικές ανάγκες: - Ανάγκη για διαχείριση των κυκλοφοριακών συνθηκών του οδικού δικτύου του Δήμου. Το σύστημα παρέχει τις απαραίτητες διαχειριστικές λειτουργίες για την επιτήρηση και παρακολούθηση των κυκλοφοριακών συνθηκών ενώ παρέχει δυνατότητες εισαγωγής συμβάντων/εκδηλώσεων που επηρεάζουν την ομαλή λειτουργία των οδών. - Ανάγκη για βραχύ-μεσό πρόθεσμη πρόβλεψη των κυκλοφοριακών συνθηκών. Το σύστημα παρέχει τις απαραίτητες λειτουργίες για τη πρόβλεψη των κυκλοφοριακών συνθηκών έτσι ώστε ο Δήμος να γνωρίζει τις προβλεπόμενες συνθήκες για μέγιστο χρονικό διάστημα 1 ώρας. - Ανάγκη για δημιουργία κυκλοφοριακών προφίλ ανάλογα με την ώρα και το τύπο της ημέρας έτσι ώστε ο Φορέας Λειτουργίας να μπορεί να προβλέψει τυχόν προβλήματα στη λειτουργία του οδικού δικτύου. - Ανάγκη για διαχείριση των διαθέσιμων χώρων στάθμευσης έτσι ώστε οι οδηγοί να ενημερώνονται εγκαίρως για τις διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης που ωφελεί στη μείωση των περιπορίων στο οδικό δίκτυο. - Ανάγκη για ενημέρωση των χρηστών σχετικά με τις επικρατούσες και προβλεπόμενες κυκλοφοριακές συνθήκες σε κεντρικές αρτηρίες του Δήμου. Οι διερχόμενοι οδηγοί ενημερώνονται εγκαίρως είτε μέσω πινακίδων VMS είτε μέσω του δια-δικτυακού τόπου σχετικά με τις επικρατούσες συνθήκες και σχεδιάζουν αναλόγως τη μετακίνησή τους. Α1.11 Στόχοι και Έκταση του Έργου Οι βασικοί στόχοι του έργου είναι οι ακόλουθοι: Μείωση των έντονων προβλημάτων κυκλοφοριακής συμφόρησης κατά 15% Πληροφόρηση για χώρους στάθμευσης Μείωση των καθυστερήσεων στην επιβατική και εμπορευματική κίνηση κατά 10% Μείωση της ταλαιπωρία των οδηγών Μείωση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης κατά 5% Μείωση της όχλησης από την κυκλοφορία κατά 10% Αύξηση της διαθεσιμότητα χώρων στάθμευσης Αποσυμφόρηση των κεντρικών αρτηριών Οργάνωση συγκοινωνιακού έργου Χάραξη στρατηγικής για μέσα μαζικής μεταφοράς στην πόλη Σελίδα 11 από 57

12 Μείωση τους κόστους λειτουργίας της αστικής συγκοινωνίας κατά περίπου 5% Α2. Λειτουργικές και Τεχνικές προδιαγραφές Έργου Α2.1 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που θα πρέπει κατ ελάχιστον να προσφέρει το έργο είναι οι ακόλουθες: Απαιτούμενα Στοιχεία Παρατηρήσεις (π.χ. Περιγραφή επίπεδο στοιχεία αποτελέσματος «ηλεκτρονικοποίησης», Υπηρεσίας (δεδομένα εισόδου) (δεδομένα εξόδου) επίπεδο Υπηρεσίας κλπ.) Υπηρεσία 2 ο πληροφόρησης πολιτών για τους χρόνους άφιξης λεωφορείων μέσω SMS, διαδικτύου, ηλεκτρονικών πινακίδων και φορητών συσκευών Υπηρεσία προβολής κυκλοφοριακών στατιστικών δεδομένων γραφικών παραστάσεων εκθέσεων Υπηρεσία δημιουργίας ιστορικής μέσω και βάσης κυκλοφοριακών δεδομένων Υπηρεσία εισαγωγής κυκλοφοριακών συμβάντων στο οδικό δίκτυο του Δήμου Υπηρεσία υπολογισμού χρόνων διαδρομών και κυκλοφοριακών συνθηκών στο δίκτυο επιρροής του Δήμου Υπηρεσία υπολογισμού χρόνων Στοιχεία θέσης, ταχύτητας, διεύθυνσης, κατεύθυνσης και κατάστασης οχήματος σε συνδυασμό με το πρόγραμμα δρομολογίων Στοιχεία κίνησης οχημάτων Στοιχεία κίνησης οχημάτων Κυκλοφοριακά Συμβάντα Κυκλοφοριακά Συμβάντα και Στοιχεία κίνησης οχημάτων Κυκλοφοριακά Συμβάντα και Σελίδα 12 από 57 Πληροφορία για χρόνους άφιξης λεωφορείων Στατιστικά Κυκλοφορίας Ιστορικά Στατιστικά Κυκλοφορίας Σύνολο κυκλοφοριακών συμβάντων Κυκλοφοριακές Συνθήκες Κυκλοφοριακές Συνθήκες για ΜΜΜ 2 ο 3 ο 3 ο 1 ο 1 ο

13 διαδρομών με τα μέσα μαζικής μεταφοράς Υπηρεσία ενημέρωσης κοινού για τις τρέχουσες κυκλοφοριακές συνθήκες μέσω πινακίδων VMS, διαδικτυακού τόπου και υπηρεσιών SMS Υπηρεσία ενημέρωσης κοινού για τις διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης μέσω πινακίδων easyway LED, διαδικτυακού τόπου και υπηρεσιών SMS. Στοιχεία κίνησης ΜΜΜ Κυκλοφοριακά Συμβάντα, στοιχεία κίνησης οχημάτων και στοιχεία κίνησης ΜΜΜ Στοιχεία εισόδου και εξόδου οχημάτων Κυκλοφοριακές Συνθήκες Διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης 1 ο 1 ο Α2.2 Απαιτήσεις Αρχιτεκτονικής Συστήματος Οι εφαρμογές που θα πρέπει να αποτελούν την πλατφόρμα θα είναι οι παρακάτω: Ενοποιημένο Κέντρο διαχείρισης συστήματος ευφυών μεταφορών. Περιλαμβάνει το κέντρο ελέγχου από το οποίο θα ελέγχονται όλες οι επιμέρους εφαρμογές του συστήματος που αφορά την αστική συγκοινωνία και τις ευφυείς στάσεις, Λογισμικό σχεδιασμού ταξιδιού με συνδυασμό μέσων: το λογισμικό βασίζεται σε αλγόριθμο που υπολογίζει τον βέλτιστο σχεδιασμό ταξιδιού με ΙΧ (χρησιμοποιώντας πραγματικούς χρόνους ταξιδιού όπως πιο πάνω) ή με συνδυασμό μέσων, όπως ΙΧ και πεζή, ΙΧ και ΜΜΜ (αστική συγκοινωνία), ΜΜΜ και πεζή μετακίνηση. Λογισμικό και ειδικό εξοπλισμό για την παρακολούθηση του στόλου της αστικής συγκοινωνίας, η οποία θα πληροφορεί για τον υπολειπόμενο χρόνο άφιξης των λεωφορείων σε στάσεις. Η πληροφορία αυτή θα είναι διαθέσιμη και μέσω ειδικών ευφυών ηλεκτρονικών στάσεων σε επιλεγμένα κομβικά σημεία-στάσεις των λεωφορειακών γραμμών της αστικής συγκοινωνίας Web portal και πολυμεσικού οδηγού πόλης για πληροφόρηση των χρηστών για τις μεταφορές και την κατάσταση της κυκλοφορίας. Το web portal θα υποστηρίζεται με χαρτογραφικά δεδομένα και θα δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη για σχεδιασμό ταξιδιού με όλα τα μέσα (ΜΜΜ, ΙΧ), λαμβάνοντας υπόψη τη πραγματική κατάσταση του οδικού δικτύου. Το web portal θα ενημερώνει για την άφιξη και τους χρόνους των αστικών συγκοινωνιών, θα πληροφορεί το χρήστη για τις συνθήκες του οδικού δικτύου του Δήμου και για σημεία ενδιαφέροντος στην εγγύτητα διεύθυνσης ή στάσης ΜΜΜ. Η εφαρμογή θα περιλαμβάνει επιλεγμένες φωτογραφίες σημείων ενδιαφέροντος. Ο χρήστης μπορεί με αυτόν τον τρόπο να ξεναγηθεί εικονικά στην πόλη ή στην περιοχή ενδιαφέροντος. Eφαρμογή αναζήτησης εγγύτερης στάσης και πληροφόρησης για άφιξη λεωφορείου μέσω κινητού τηλεφώνου. Με την εφαρμογή αυτή ο επιβάτης θα μπορεί να πληροφορηθεί για τον χρόνο άφιξης του λεωφορείου μέσω SMS ή εφαρμογής σε κινητή συσκευή (με χρήση GPRS). Σελίδα 13 από 57

14 η προμήθεια και εγκατάσταση μόνιμων σταθμών μέτρησης της κυκλοφορίας στο οδικό δίκτυο του Δήμου. Οι μόνιμοι σταθμοί μέτρησης της κυκλοφορίας θα καταγράφουν κυκλοφοριακά δεδομένα 365 ημέρες το έτος και θα εγκατασταθούν σε στρατηγικά επιλεγμένες θέσεις στο οδικό δίκτυο του Δήμου. η προμήθεια και εγκατάσταση πινακίδων VMS στο οδικό δίκτυο του Δήμου που θα ενημερώνουν τους διερχόμενους οδηγούς για τις τρέχουσες κυκλοφοριακές συνθήκες. Επιπλέον, οι οδηγοί θα ενημερώνονται για έκτακτα συμβάντα στο οδικό δίκτυο της πόλης, η προμήθεια και εγκατάσταση πινακίδων LED σε κατάλληλα στρατηγικά επιλεγμένες θέσεις του οδικού δικτύου του Δήμου που θα ενημερώνουν τους οδηγούς για τις διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους στάθμευσης του Δήμου, η προμήθεια μίας (1) εξειδικευμένης συγκοινωνιακής πλατφόρμας που να παρέχει real-time δυνατότητες παρακολούθησης και εποπτείας του οδικού δικτύου του Δήμου. Η συγκοινωνιακή πλατφόρμα θα πρέπει να παραμετροποιηθεί στις ανάγκες του Δήμου και να υποστηρίζεται από συγκοινωνιακό πρότυπο που θα κάνει εφικτό το διαρκή και σε πραγματικό χρόνο υπολογισμό των χρόνων διαδρομής στο οδικό δίκτυο επιρροής του Δήμου. Επίσης η συγκοινωνιακή πλατφόρμα θα παρέχει τη δυνατότητα εισαγωγής οδικών συμβάντων στο οδικό δίκτυο του Δήμου και ανάλογα να αναπροσαρμόζονται οι χρόνοι διαδρομής, η προμήθεια και παραμετροποίηση ενός (1) λογισμικού διαχείρισης των ειδικά διαμορφωμένων χώρων στάθμευσης που να παρέχει τη δυνατότητα συμπλήρωσης του χειριστή των διαθέσιμων χώρων στάθμευσης. Το λογισμικό θα υπολογίζει τους διαθέσιμους χώρους στάθμευσης με βάση τη χωρητικότητα του χώρου στάθμευσης και θα μπορεί είτε αυτόματα είτε μέσω του χειριστή να αποστέλλει τη σχετική πληροφορία στις πινακίδες LED που είναι εγκατεστημένες στο οδικό δίκτυο. Το λογισμικό θα πρέπει να εγκατασταθεί τοπικά στους χώρους στάθμευσης καθώς και κεντρικά στο Κέντρο Ελέγχου του Δήμου για τη διάχυση της πληροφορίας, η ανάπτυξη ενός (1) διαδικτυακού τόπου ενημέρωσης του κοινού, όπου οι χρήστες του διαδικτυακού τόπου θα ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο για τη βέλτιστη δρομολόγηση με ένα πλήθος κριτηρίων (π.χ. μικρότερη απόσταση, ταχύτερη διαδρομή) με όλα τα μέσα μεταφοράς. Επιπλέον, για το δίκτυο επιρροής του Δήμου (σημεία εγκατάστασης μετρητών κυκλοφορίας και κίνησης), όπου συλλέγεται σε πραγματικό χρόνο η πληροφορία των κυκλοφοριακών δεδομένων, οι χρήστες θα ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο για το χρόνο διάνυσης του συγκεκριμένων οδών. Περαιτέρω, οι χρήστες θα ενημερώνονται σε real time για τις διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης στους χώρους. η ανάπτυξη υπηρεσιών κινητών τηλεφώνων SMS και mobile εφαρμογών για χρήση από smart phones. Μέσω πληκτρολόγησης ενός αριθμού, οι χρήστες θα μπορούν μέσω SMS υπηρεσιών να ενημερώνονται για τις τρέχουσες κυκλοφοριακές συνθήκες στο οδικό δίκτυο, τις διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης και για τον αναμενόμενο χρόνο άφιξης των λεωφορείων στις επιβατικές στάσεις. Οι υπηρεσίες που απορρέουν από το έργο θα πρέπει να είναι: υπηρεσία εποπτείας του οδικού δικτύου μέσω της εγκατάστασης των μόνιμων σταθμών μέτρησης της κυκλοφορίας, υπηρεσία προβολής κυκλοφοριακών στατιστικών δεδομένων μέσω γραφικών παραστάσεων και εκθέσεων, υπηρεσία δημιουργίας ιστορικής βάσης κυκλοφοριακών δεδομένων, υπηρεσία εισαγωγής κυκλοφοριακών συμβάντων στο οδικό δίκτυο του Δήμου, υπηρεσία υπολογισμού χρόνων διαδρομών και κυκλοφοριακών συνθηκών σε real time στο δίκτυο επιρροής του Δήμου, Σελίδα 14 από 57

15 υπηρεσία εκτίμησης χωρητικότητας θέσεων στάθμευσης, υπηρεσία ενημέρωσης κοινού για τις τρέχουσες κυκλοφοριακές συνθήκες μέσω πινακίδων VMS, διαδικτυακού τόπου, υπηρεσιών SMS και mobile εφαρμογών για χρήση από smart phones. υπηρεσία ενημέρωσης κοινού για τις διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης μέσω πινακίδων LED, διαδικτυακού τόπου, υπηρεσιών SMS και mobile εφαρμογών για χρήση από smart phones. υπολογισμός χρόνων διαδρομών και κυκλοφοριακών συνθηκών σε πραγματικό χρόνο εκτίμηση χωρητικότητας θέσεων στάθμευσης πληροφόρηση για τον χρόνο άφιξης ΜΜΜ σε στάσεις Η αναλυτική αρχιτεκτονική παρουσιάζεται στο επόμενο σχήμα: Α2.3 Τεχνολογίες και σχέδιο υλοποίησης Έργου Τα υποσυστήματα που συνθέτουν το σύστημα είναι τα εξής: Κέντρο Συλλογής (Κ.Σ.) Σελίδα 15 από 57

16 Το Κ.Σ. είναι υπεύθυνο για την συλλογή των στοιχείων (δεδομένων) και την αποθήκευση αυτών στην βάση δεδομένων και την αμφίδρομη επικοινωνία με όλες τις τηλεματικές οντότητες (τηλεματικά οχήματα και έξυπνες στάσεις) Κέντρο Διαχείρισης Οχημάτων (Κ.Δ.Ο.) Σκοπός του Κέντρου είναι η υλοποίηση όλων των απαραίτητων λειτουργιών με στόχο: τον έλεγχο και προγραμματισμό των δρομολογίων τον έλεγχο και προγραμματισμό των οχημάτων τον έλεγχο και προγραμματισμό του ανθρώπινου δυναμικού την παρακολούθηση των οχημάτων σε ψηφιακούς χάρτες. τη δημιουργία προγνώσεων χρόνου άφιξης βάσει κατάλληλων αλγορίθμων τη δρομολόγηση διορθωτικών λεωφορείων την αποστολή δεδομένων προς τις έξυπνες στάσεις (Τ.Ε.Σ.) μέσω gsm/gprs την αποστολή δεδομένων μέσω gsm/gprs προς τον υπολογιστή του οχήματος ώστε να παρουσιαστούν στις πινακίδες και στο σύστημα ηχητικής αναγγελίας των λεωφορείων. την αποστολή δεδομένων προς τον web server τη δημιουργία αναφορών για την εξαγωγή στατιστικών συμπερασμάτων Στο Κ.Δ.Ο. υποστηρίζεται η πλήρης διαχείριση των πληροφοριακών και δεδομένων, καθώς επίσης και η οπτική διαχείριση των τηλεματικών οχημάτων με χρήση Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (G.I.S). Τερματικό Ελεγκτή και Εποπτείας Διοίκησης (Τ.Ε.Ε.Δ.) Χρησιμοποιείται από τον ελεγκτή κίνησης και την Διοίκηση, για την εποπτεία των γραμμών και των λεωφορείων σε πραγματικό χρόνο. Λογισμικό Ενημέρωσης Μέσω Διαδικτύου (Ε.Μ.Δ.) Περιλαμβάνει το λογισμικό που απαιτείται ώστε ο χρήστης να: Λάβει πληροφορίες σχετικά με τις γραμμές (Γεωγραφική κάλυψη, σημεία στάσεων) σε μορφή πινάκων και ψηφιακών χαρτών. Λάβει πληροφορίες σχετικά με τις ώρες των δρομολογίων Λάβει ακριβείς πληροφορίες για τα μέσα που πρέπει να χρησιμοποιήσει (λεωφορεία), τις ώρες των δρομολογίων και τα σημεία μετεπιβίβασης, όταν θέλει να μετακινηθεί από ένα σημείο της πόλης σε άλλο. Τηλεματικά Οχήματα (Τ.Ο.) Κάθε όχημα θα είναι εξοπλισμένο με τα εξής: Υπολογιστή οχήματος (ΥΟ). Οθόνη και χειριστήριο οδηγού (ΟΧΟ). Σύστημα εντοπισμού GPS. Τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό GPRS. Κάρτα αναγνώρισης οδηγού (ΚΑΟ). Όλα τα συστήματα του οχήματος θα πρέπει να μπορούν να λειτουργούν αυτόνομα από το ΚΔΟ. Σελίδα 16 από 57

17 Τηλεματικές Έξυπνες Στάσεις (Τ.Ε.Σ.) Σκοπός των ΤΕΣ είναι η άμεση και η δυναμική πληροφόρηση των επιβατών στις στάσεις. Η ενημέρωση των επιβατών θα περιέχει: πληροφοριακά στοιχεία του χρόνου άφιξης των οχημάτων και των κωδικών γραμμής και προορισμού πληροφοριακά στοιχεία που σχετίζονται με τις ανταποκρίσεις των οχημάτων διαφορετικών γραμμών πληροφοριακά στοιχεία που σχετίζονται με πληροφοριακά μηνύματα Η ΤΕΣ αποτελείται από: Ράδιο-υλικό για την επικοινωνία με ΚΠΕ. Πληροφοριακή Πινακίδα μεταβλητών μηνυμάτων Α2.4 Αρχιτεκτονική Συστήματος Μία τυπική πρώτη αποτύπωση της αρχιτεκτονικής είναι η ακόλουθη: Σελίδα 17 από 57

18 Η λειτουργική αρχιτεκτονική του προτεινόμενου συστήματος περιλαμβάνει επίσης τη συλλογή ιστορικών και σε πραγματικό χρόνο δεδομένων, την ανάπτυξη και λειτουργία των λογισμικών που θα εγκατασταθούν στο Κέντρο Ελέγχου και τη διάχυση της πληροφορίας προς τα διαθέσιμα κανάλια επικοινωνίας. Συνεπώς, στην προτεινόμενη αρχιτεκτονική θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα: α. Συλλογή Ιστορικών και σε Πραγματικό Χρόνο Κυκλοφοριακών Δεδομένων. Η συλλογή των κυκλοφοριακών δεδομένων είναι απαραίτητη για τη τροφοδότηση του συστήματος. Απαιτούνται τα ακόλουθα ιστορικά κυκλοφοριακά δεδομένα: - Συλλογή προγενέστερων κυκλοφοριακών μελετών που έχουν εκπονηθεί στο Δήμο. Η πιθανή ύπαρξη προγενέστερου συγκοινωνιακού προτύπου αναμένεται να συμβάλει θετικά στην υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης και μπορεί να αποτελέσει δεδομένο εισόδου στην εξειδικευμένη συγκοινωνιακή πλατφόρμα. Προγενέστερες κυκλοφοριακές μετρήσεις στο οδικό δίκτυο του Δήμου θα συμβάλουν σημαντικά στην ανάκτηση τις γνώσης σχετικά με τις υφιστάμενες κυκλοφοριακές συνθήκες. - Συλλογή προγραμμάτων φωτεινής σηματοδότησης. Περαιτέρω απαιτείται η συλλογή των κυκλοφοριακών δεδομένων: - Συλλογή 365 ημέρες του χρόνου κυκλοφοριακών δεδομένων όπως ο κυκλοφοριακός φόρτος, η ταχύτητα μετακίνησης των οχημάτων και το ποσοστό κατάληψης της οδού. Η συλλογή των κυκλοφοριακών φόρτων πραγματοποιείται από μόνιμους σταθμούς μέτρησης της κυκλοφορίας που μπορεί να είναι οποιασδήποτε τεχνολογίας. Η οριστική χιλιομετρική θέση των μόνιμων σταθμών μέτρησης κυκλοφορίας θα καθορισθεί κατά την εκπόνηση της μελέτη εφαρμογής του έργου μετά από έρευνα του οδικού δικτύου. Τα κυκλοφοριακά δεδομένα σε πραγματικό χρόνο θα τροφοδοτήσουν την εξειδικευμένη συγκοινωνιακή Σελίδα 18 από 57

19 πλατφόρμα έτσι ώστε να επιτηρείται η κυκλοφορία και να είναι εφικτός ο υπολογισμός των κυκλοφοριακών συνθηκών. Η διασύνδεση του Κέντρου ελέγχου στο οποίο θα είναι εγκατεστημένο το λογισμικό συγκοινωνιακής πλατφόρμας με τον εξοπλισμό πεδίου θα διασφαλισθεί μέσω GPRS επικοινωνίας. - Συλλογή 365 ημέρες του χρόνου των δεδομένων στάθμευσης από χώρους στάθμευσης. Οι χειριστές των χώρων στάθμευσης θα εισάγουν χειροκίνητα την πληροφορία ανοικτό/πλήρες σε κατάλληλα διαμορφωμένο λογισμικό που θα εγκατασταθεί τοπικά στον κάθε χώρο στάθμευσης. Η πληροφορία θα αποθηκεύεται και θα επεξεργάζεται σε τοπικό και κεντρικό επίπεδο έτσι ώστε αφενός τοπικά από τον κάθε χώρο στάθμευσης η πληροφορία να τροφοδοτεί τις πινακίδες LED που είναι εγκατεστημένες στο πεδίο, αφετέρου να μεταφέρεται η πληροφορία σε κεντρικό λογισμικό που θα διαχέει την πληροφορία προς τα υπόλοιπα κανάλια επικοινωνίας (π.χ. διαδικτυακός τόπο, υπηρεσίες SMS). β. Ανάπτυξη και προμήθεια λογισμικών που εγκαθίστανται στο Κέντρο Ελέγχου. Τα λογισμικά τροφοδοτούνται από τα δεδομένα εισόδου που περιγράφηκαν στο α. Απαιτείται η προμήθεια/ανάπτυξη των παρακάτω λογισμικών: - Προμήθεια μίας (1) εξειδικευμένης συγκοινωνιακής πλατφόρμας για την επιτήρηση και εποπτεία των επικρατούντων κυκλοφοριακών συνθηκών στο οδικό δίκτυο του Δήμου. Η συγκοινωνιακή πλατφόρμα θα πρέπει να υποστηρίζεται από συγκοινωνιακό πρότυπο που να κάνει εφικτή τη βραχύ-μεσό πρόθεσμη πρόβλεψη των κυκλοφοριακών συνθηκών. Το συγκοινωνιακό πρότυπο θα πρέπει να υπολογίζει τα μητρώα ζήτησης των μετακινήσεων προέλευσης προορισμού ανά χρονικό διάστημα μίας (1) ώρας και να επικαιροποιεί τις προβλέψεις των κυκλοφοριακών δεδομένων ανά χρονικό διάστημα πέντε (5) λεπτών. Η συγκοινωνιακή πλατφόρμα θα πρέπει να παρέχει φιλική διεπιφάνεια χρήστη με την απεικόνιση χάρτη, γραφικών παραστάσεων και αναλυτικών εκθέσεων με τα τρέχοντα και προβλεπόμενα κυκλοφοριακά δεδομένα. Επιπλέον, θα πρέπει να παρέχει στο χρήστη τη δυνατότητα εισαγωγής οδικών συμβάντων. Τέλος, μέσω της εξειδικευμένης πλατφόρμας θα μπορεί ο Δήμος να διαχέει τα μηνύματά του προς τα κανάλια επικοινωνίας ενώ θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα προβολής των θέσεων και της λειτουργικής κατάστασης του εξοπλισμού πεδίου (πινακίδες VMS, μόνιμοι σταθμοί μέτρησης κυκλοφορίας). - Ανάπτυξη εφαρμογής για τη διαχείριση χώρων στάθμευσης. Το λογισμικό θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα χειροκίνητης ή/και αυτοματοποιημένης εισαγωγής δεδομένων σχετικά με τον αριθμό των διαθέσιμων χώρων στάθμευσης. Το λογισμικό θα εγκατασταθεί τοπικά στους χώρους στάθμευσης αλλά και κεντρικά για να είναι δυνατή η διάχυση της πληροφορίας στα κανάλια επικοινωνίας που θα αναπτυχθούν στα πλαίσια της παρούσας πράξης. γ. Ανάπτυξη καναλιών επικοινωνίας με το κοινό. Τα διαθέσιμα από το σύστημα κανάλια επικοινωνίας θα πρέπει να είναι τα ακόλουθα: - Προμήθεια και εγκατάσταση πινακίδων VMS σε κατάλληλα στρατηγικά επιλεγμένες θέσεις του οδικού δικτύου. Οι πινακίδες VMS θα ενημερώνουν τους διερχόμενους οδηγούς σύμφωνα με τα αποτελέσματα της συγκοινωνιακής πλατφόρμας αναφορικά με τις προβλεπόμενες κυκλοφοριακές συνθήκες (αραιή ροή, ομαλή ροή, πυκνή ροή, κορεσμένες συνθήκες). Η οριστική θέση των πινακίδων VMS θα καθορισθεί κατά την εκπόνηση της Μελέτης Εφαρμογής. - Προμήθεια και εγκατάσταση πινακίδων LED που να περιέχουν σε σταθερό πλαίσιο την ονομασία του πάρκινγκ και σε μεταβλητό πλαίσιο τη διαθεσιμότητα των χώρων στάθμευσης (πλήρες/ ανοικτό). Η οριστική θέση των πινακίδων VMS θα καθορισθεί κατά την εκπόνηση της Μελέτης Εφαρμογής. Σελίδα 19 από 57

20 - Την ανάπτυξη διαδικτυακού τόπου που να παρέχει υπηρεσίες δρομολόγησης για όλα τα μέσα μεταφοράς από κάθε προέλευση σε κάθε προορισμό εντός των ορίων του Δήμου. Για την περιοχή επιρροής του οδικού δικτύου του Δήμου θα παρέχονται οι χρόνοι διαδρομής των Ι.Χ. σε πραγματικό χρόνο δεδομένου ότι θα εξάγονται από τη συγκοινωνιακή πλατφόρμα. Οι χρόνοι δρομολόγησης των μέσων μαζικής μεταφοράς θα βασίζονται στα προγραμματισμένα δρομολόγια των ΚΤΕΛ και θα υλοποιούνται μέσω της δια-δικτυακής εφαρμογής. Ο διαδικτυακός τόπος θα πρέπει να υποστηρίζει υπηρεσίες διατροπικής μεταφοράς με όλα τα μέσα (πεζοί, Ι.Χ. και λεωφορεία) και θα πρέπει να παρέχει το χρόνο διαδρομής για τη βέλτιστη δρομολόγηση ανάλογα με το κριτήριο αναζήτησης (π.χ. ελάχιστος αριθμός μετεπιβιβάσεων, μικρότερη απόσταση, ταχύτερη διαδρομή). - Το σύστημα ενημέρωσης μέσω SMS θα παρέχει δυνατότητες πληροφόρησης προς τους πολίτες με τη χρήση κινητών τηλεφώνων. Ο πολίτης θα μπορεί να στέλνει αίτημα πληροφόρησης ένα ειδικό αριθμό και να λαμβάνει τη ζητούμενη πληροφορία σε μορφή κειμένου SMS. Η εφαρμογή θα συλλέγει την απαραίτητη πληροφορία, κάνοντας χρήση των διεπαφών διάχυσης πληροφορίας που προσφέρουν οι υπόλοιπες εφαρμογές της πλατφόρμας, και μέσω κατάλληλου SMS gateway αποστέλλει την πληροφορία στο κινητό του πολίτη. Οι πληροφορίες που θα μπορούν να λαμβάνουν οι πολίτες μέσω της εφαρμογής SMS αφορούν: τα δρομολόγια των μέσων μαζικής μεταφοράς, τα κυκλοφοριακά συμβάντα επί του οδικού δικτύου, τις πληροφορίες κυκλοφοριακής κατάστασης και τη δυνατότητα σχεδιασμού ταξιδιού με συνδυασμό μέσων μαζικής μεταφοράς και Ι.Χ., τις διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης. Α2.5 Προδιαγραφές Λειτουργικών Ενοτήτων (Υποσυστημάτων, Εφαρμογών) Α2.5.1 Κέντρο διαχείρισης και παρακολούθησης οχημάτων δημοσίων συγκοινωνιών ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Να δοθεί αναλυτική περιγραφή της σύνθεσης του προσφερόμενου λογισμικού, ήτοι: Στον κεντρικό υπολογιστή. Στους σταθμούς εργασίας των χειριστών Να αναφερθεί το λειτουργικό περιβάλλον του προσφερόμενου λογισμικού στον κεντρικό υπολογιστή του συστήματος και στους σταθμούς εργασίας των χειριστών. Το προσφερόμενο λογισμικό να έχει απαραίτητα τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: Διαλογικό χαρακτήρα επικοινωνίας με τον χειριστή σε απλή γλώσσα, έτσι ώστε να μην απαιτείται εξειδικευμένη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών. Παρουσίαση των οχημάτων με κωδικοποιημένα χρώματα. Να εξασφαλίζεται η αυτονομία λειτουργίας των οχημάτων σε περίπτωση μη κανονικών συνθηκών Ευελιξία και αρθρωτή συγκρότηση, έτσι ώστε χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία να είναι εφικτή η προσαρμογή στις ειδικές απαιτήσεις του Φορέα, όσον αφορά στη δρομολόγηση των οχημάτων, τα μηνύματα προς τους οδηγούς και τα σημεία πληροφόρησης του κοινού. Δυνατότητα από το λογισμικό του συστήματος για ταχεία ανάληψη των λειτουργιών, μετά από μία διακοπή κατά την διάρκεια της ημέρας. Να δηλωθεί αν η υλοποίηση της δυνατότητας αυτής απαιτεί επιπρόσθετο λογισμικό ή περιλαμβάνεται απ αρχής στο σύστημα. Φιλικότητα διάλογου: Σελίδα 20 από 57

Αρμόδια Δ/νση : Οικονομικής Διαχείρισης Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού Αθήνα 22-07-2011 Αρ. Πρωτ.:81363

Αρμόδια Δ/νση : Οικονομικής Διαχείρισης Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού Αθήνα 22-07-2011 Αρ. Πρωτ.:81363 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ - ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Tεύχος Δημοπράτησης Ανοικτού Διαγωνισμού Μέρος_Α: Μελέτη_Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ» Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης και διάχυσης πολιτισμικού περιεχομένου» της Πράξης:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης και διάχυσης πολιτισμικού περιεχομένου» της Πράξης: Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης και διάχυσης πολιτισμικού περιεχομένου» της Πράξης: «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο. «Δημιουργία κέντρου δεδομένων και υπηρεσιών για τα δημόσια νοσοκομεία» στο πλαίσιο της Πράξης

Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο. «Δημιουργία κέντρου δεδομένων και υπηρεσιών για τα δημόσια νοσοκομεία» στο πλαίσιο της Πράξης Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο «Δημιουργία κέντρου δεδομένων και υπηρεσιών για τα δημόσια νοσοκομεία» στο πλαίσιο της Πράξης «Ένταξη Νοσοκομειακών Μονάδων στο εθνικό ακαδημαϊκό δίκτυο ΕΔΕΤ, για την

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ-DIRECTORY ΚΛΑΔΟΥ ΤΠΕ»

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ-DIRECTORY ΚΛΑΔΟΥ ΤΠΕ» Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ-DIRECTORY Κωδ. ΟΠΣ: Προϋπολογισμός: (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Ημερομηνία Διενέργειας: 3.546.180,00 ΗΗ-ΜΜ-200Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Tεύχος Δημοπράτησης Ανοικτού (Διεθνούς) Διαγωνισμού_Mέρος Α: Μελέτη_Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου: Ψηφιακές Υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας και Ιατρικής Παρακολούθησης Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002783367 2015-05-18

15PROC002783367 2015-05-18 15PROC002783367 2015-05-18 Προκήρυξη Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το Υποέργο 4 «Προμήθεια εξοπλισμού αποθηκευτικού χώρου, υπολογιστικού και δικτυακού εξοπλισμού για την υλοποίηση κέντρου δεδομένων και υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 1.000.000,00 πλέον ΦΠΑ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 1.000.000,00 πλέον ΦΠΑ Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.» Λαγουμιτζή 40 Νέος Κόσμος 117 45 Αθήνα info@idika.gr www.idika.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Κολοβού Χριστίνα Αθήνα,././ 2010 Τηλέφωνο: 210-9282157

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σημαντικό διακύβευμα του μεταρρυθμιστικού εγχειρήματος συνιστά η μετάβαση

Διαβάστε περισσότερα

Phone : +30 26610 42843 Fax : +30 26610 42843 E.mail : mixalas@forthnet.gr

Phone : +30 26610 42843 Fax : +30 26610 42843 E.mail : mixalas@forthnet.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΤΗΣ ΚΤΠ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΕΥΧΟΣ Β ΚΕΡΚΥΡΑ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2002 - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2003 εκ 2003 Β 1 of 258 Τεύχος Β ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης»

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης» το οποίο αποτελεί το υποέργο 4 της Εγκεκριμένης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Για τη χρήση του παρακάτω υλικού: Σκοπός του έργου PORTAL είναι η επιτάχυνση της απορρόφησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ Ή ΑΛΛΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ Ή ΑΛΛΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠIΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΠ ΣΑΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ Ευρωπαϊκή Ένωση Η δράση αυτή χρηµατοδοτήθηκε από την Τεχνική Βοήθεια (Μέτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2020 "Καθένας έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Η διευκόλυνση της

Διαβάστε περισσότερα

ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5.1

ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5.1 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ» 2000-2006 Εκπόνηση στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδίου για την ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακού Κέντρου Διαχείρισης κρίσεων με σκοπό τη βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: Logistics ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ERP) ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Του σπουδαστή ΓΡΙΒΑ ΑΡΓΥΡΗ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 3 Η ΕΚΔΟΣΗ - ΙΟΥNΙΟΣ 2011 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 I) Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 6 II) ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2.7.1. Εκπαίδευση ιαχειριστών και Χρηστών... 15

2.7.1. Εκπαίδευση ιαχειριστών και Χρηστών... 15 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών Εµπορικών Καταναλωτών και Εφαρµογής Έξυπνων ικτύων». ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE of PELOPONNESE ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (πρώην ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΣΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΣΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΣΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ..

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΘΕΜΑ: Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Επιχειρήσεων και σχετικές αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. «Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών» Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Μάιος 2008 PLANET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Απρίλιος 2011-1 - Μια πρωτοβουλία του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΚΤ Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_4 ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) - ΕΚΤ Με τίτλο: Δημιουργία παιδαγωγικών προδιαγραφών Ενιαίας Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, Μεθοδολογία Ψηφιακής Διαμόρφωσης Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Ι: Αναλυτικοί κανόνες και πρότυπα για το σχεδιασμό, ανάπτυξη και λειτουργία των διαδικτυακών τόπων της Δημόσιας Διοίκησης

Παράρτημα Ι: Αναλυτικοί κανόνες και πρότυπα για το σχεδιασμό, ανάπτυξη και λειτουργία των διαδικτυακών τόπων της Δημόσιας Διοίκησης Παράρτημα Ι: Αναλυτικοί κανόνες και πρότυπα για το σχεδιασμό, ανάπτυξη και λειτουργία των διαδικτυακών τόπων της Δημόσιας Διοίκησης 1. Γενικές αρχές Οι Διαδικτυακοί Τόποι των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα