ΟΔΗΓΟΣ EΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΔΗΓΟΣ EΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ"

Transcript

1 ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ: Ε.Σ.Υ.Α.Α.-01 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Ε.Σ.Υ.Α.Α. ΟΔΗΓΟΣ EΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΔΡ. ΚΩΣΤΑΣ ΣΟΛΩΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014

2 ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ: Ε.Σ.Υ.Α.Α.-01 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Ε.Σ.Υ.Α.Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙΤΛΟΣ Περιεχόμενα Πίνακας Αλλαγών i ii iii 1. Εισαγωγή 1 2. Στόχοι 1 3. Δράση 1 4. Δομή και Λειτουργία του Σχεδιασμού 2 5. Κριτήρια και Προύποθέσεις Ένταξης Σωματείων 3 6. Προϋποθέσεις Ένταξης Προπονητών 3 7. Αντικατάσταση και/η αλλαγή προπονητή 5 8. Διακοπή Συμβολαίου Προπονητή 5 9. Οικειοθελής αποχώρηση προπονητή Δεν δικαιούνται ένταξη στο Ε.Σ.Υ.Α.Α Διαδικασία Ένταξης Κριτήρια Επιχορήγησης Προπονητών/Σωματείων για Ομαδικά & Ατομικά Αθλήματα Έναρξη / Διάρκεια Σχεδίου Παρακολούθηση και Αξιολόγηση του Σχεδίου Επιχορηγήσεις Σχεδίου Τερματισμός του Σχεδίου 11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 12 Παράρτημα 1: Κατάλογος Αθλημάτων που ενεργοποιούνται στο Ε.Σ.Υ.Α.Α 13 Παράρτημα 2: Κωδικοποίηση Προυποθέσεων και Κριτηρίων Συμμετοχής στο Ε.Σ.Υ.Α.Α 15 Παράρτημα 3: Φιλοσοφία Προπονητών Ε.Σ.Υ.Α.Α 21 Παράρτημα 4: Έντυπα 23 ΕΝΤΥΠΟ 1: Δήλωση Συμμετοχής στο Ε.Σ.Υ.ΑΑ. 24 ΕΝΤΥΠΟ 2: Βασικά Στοιχεία Ακαδημίας 25 ΕΝΤΥΠΟ 3: Ερωτηματολόγιο Προπονητή Ε.Σ.Υ.Α.Α. 27 ΕΝΤΥΠΟ 4: Ονομαστική Κατάσταση Αθλητών Αθλητριών 29 ΕΝΤΥΠΟ 5: Δήλωση Προπονητών Σωματείων 30 ΕΝΤΥΠΟ 6: Επίσκεψη - Έλεγχος Προπονητικής Δραστηριότητας 31 ΕΝΤΥΠΟ 7: Επίσκεψη - Έλεγχος Αγωνιστικής Δραστηριότητας 33 ΕΝΤΥΠΟ 8: Δελτίο Επίσκεψης Επιθεώρηση Υπευθύνου Ε.Σ.Υ.Α.Α 35 Παράρτημα 5: Κριτήρια Καθορισμού Τρόπου Επιλογής και Αριθμού των Προπονητών/τριών για Ατομικά Αθλήματα 36 ii

3 ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ: Ε.Σ.Υ.Α.Α.-01 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Ε.Σ.Υ.Α.Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΛΛΑΓΩΝ ΑΝΑΘΕΩΡ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜ. 0 (έκδοση 1) Όλα Αρχική Έκδοση 25/10/12013 iii

4 Ε.Σ.Υ.Α.Α.-01 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Ε.Σ.Υ.Α.Α. ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Ε.Σ.Υ.Α.Α) 1. Εισαγωγή Το Εθνικό Σχέδιο Υποστήριξης Αναπτυξιακού Αθλητισμού (Ε.Σ.Υ.Α.Α.) συστάθηκε από τον ΚΟΑ το Σκοπός του είναι να υποστηρίζει τον αθλητισμό βάσης και συγκεκριμένα τις οργανωμένες αναπτυξιακές ηλικίες του αθλητισμού, μέσω των σωματείων και των συλλόγων, ενισχύοντάς τις σε συγκεκριμένους τομείς. Στην ουσία είναι ένα Εθνικό Σχέδιο με απώτερο στόχο ο Κυπριακός Αθλητισμός να αποκτήσει τη δική του ταυτότητα μέσα από αναπτυξιακές διαδικασίες. Το Ε.Σ.Υ.Α.Α. είναι ένας τεχνοκρατικός αγωνιστικός σχεδιασμός, που καλύπτει δύοτομείς: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ για παιδιά μέχρι 16 χρόνων, ΕΦΗΒΙΚΟ, για στήριξη παιδιών χρόνων. Ο σχεδιασμός καλύπτει και επιμέρους τομείς όπως είναι η επιμόρφωση, η επιστημονική στήριξη, η αξιολόγηση, η αξιοποίηση και τα κίνητρα. Ο σχεδιασμός βασίζεται πάνω σε επιστημονικά δεδομένα, τα οποία καθορίζονται από διεθνή πρότυπα. Το ΕΣΥΑΑ αποτελεί μια αναγκαιότητα που έχει καθιερωθεί ως ένα ειδικό αναπτυξιακό σχέδιο και ο σχεδιασμός δεν αφορά μόνο τα θεμέλια του αθλητικού οικοδομήματος της Κύπρου, αλλά καλύπτει και τον τρόπο αντιμετώπισης και ανάπτυξης των παιδιών με βάση τις ιδιαιτερότητές τους. Όλα όσα αναφέρονται στο παρόν έγγραφο είναι δεσμευτικά προς όλους ανεξαιρέτως τους συμμετέχοντες στο Σχέδιο. 2. Στόχοι Οι στόχοι του Σχεδίου είναι πολύπλευροι και πολυεπίπεδοι ως ακολούθως: 3. Δράση 2.1 Η εφαρμογή της πολιτικής του ΚΟΑ για τις ηλικίες που καλύπτει 2.2 Αγωνιστικοί στόχοι 2.3 Παιδαγωγικοί και κοινωνικοί στόχοι 2.4 Πρόληψης και βελτίωσης παραμέτρων υγείας 2.4 Επιμόρφωση 2.5 Η αξιοποίηση του προσωπικού 2.6 Οικονομική επιχορήγηση 2.7 Συμβουλευτική στήριξη 2.8 Η στήριξη του Κύπριου προπονητή, αθλητή και παράγοντα Η δραστηριοποίηση του Σχεδίου γίνεται μέσα από: 3.1 Την οργανωμένη συμμετοχή παιδιών στις ακαδημίες σωματείων του κάθε αθλήματος

5 Ε.Σ.Υ.Α.Α.-01 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Ε.Σ.Υ.Α.Α. 3.2 Την κάλυψη ολόκληρης της Κύπρου με ιδιαίτερη έμφαση την επαρχία 3.3 Την οικονομική ενίσχυση των σωματείων με δεσμευτικούς όρους για τη διάθεση των χρημάτων στις Ακαδημίες αποκλειστικά 3.4 Τη στήριξη του Κύπριου προπονητή 3.5 Την επιμόρφωση των προπονητών για τις ιδιαιτερότητες των αναπτυξιακών ηλικιών με συγκεκριμένο πρόγραμμα 3.6 Την παιδοκεντρική και παιδαγωγική προσέγγιση 3.7 Την οργάνωση των Ακαδημιών των σωματείων 3.8 Την εμπέδωση του Τίμιου Παιχνιδιού & Σεβασμού (Fair Play & Respect) 3.9 Την απαγόρευση αποπομπής και αποκλεισμού οποιουδήποτε παιδιού από τον αθλητισμό δίνοντας την ευκαιρία πρόσβασης στον αθλητισμό 3.10 Την επιμονή για διδασκαλία και ανάπτυξη της βασικής τεχνικής κάθε αθλήματος 3.11 Την κατά το δυνατόν επιστημονική και παιδαγωγική προσέγγισητων συμμετασχόντων στο πρόγραμμα 3.12 Την εφαρμογή κατά άθλημα, συγκεκριμένου προπονητικού και αγωνιστικού μοντέλου βασισμένου σε επιστημονικά δεδομένα 3.13 Την αξιολόγηση επίλεκτων αθλητών/τριών 3.14 Τη συμβολή στην αξιοποίηση των επίλεκτων αθλητών/τριών από τα σωματεία τους 3.15 Τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του Κυπριακού Αθλητισμού και των Εθνικών Ομάδων 4. Δομή και Λειτουργία Το Σχέδιο λειτουργεί υπό την ευθύνη του αρμόδιου Λειτουργού του Σχεδιασμού, με τέσσερις Υπεύθυνους Ομαδικών Αθλημάτων, ένα Υπεύθυνο Ατομικών Αθλημάτων, εννέα Περιφερειακoύς Επιθεωρητές και μία Γραφέα. Την ευθύνη για τη λήψη αποφάσεων για τη λειτουργία του Σχεδίου και την ένταξη ή όχι των Σωματείων - Προπονητών έχει ο αρμόδιος Λειτουργός, ο οποίος λειτουργεί με βάση τις εισηγήσεις των Υπεύθυνων Αθλημάτων (Ομαδικών και Ατομικών) που απορρέουν από τα προκαθορισμένα «Κριτήρια και 2

6 Ε.Σ.Υ.Α.Α.-01 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Ε.Σ.Υ.Α.Α. Προϋποθέσεις Ένταξης Σωματείων και Προπονητών στο Ε.Σ.Υ.Α.Α» ως αυτά εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΟΑ ( άρθρο 4,5,6). Οποιοδήποτε θέμα προκύψει το οποίο δεν προνοείται από τα ανωτέρω κριτήρια, αυτό θα παραπέμπεται στο Διοικητικό Συμβούλιο για λήψη τελικής απόφασης. Πριν από την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου (ατομικών-ομαδικών αθλημάτων), διοργανώνονται Παγκύπριες Ενημερωτικές Συναντήσεις κατά τις οποίες στην παρουσία προπονητών και παραγόντων των Σωματείων, επεξηγείται ο τρόπος λειτουργίας του Ε.Σ.Υ.Α.Α., τα καθήκοντά τους, ενώ τους δίνεται πληροφοριακό υλικό. 5. Κριτήρια και Προϋποθέσεις Ένταξης Σωματείου/Συλλόγου/Ομίλου στο Ε.Σ.Υ.Α.Α 5.1 Να είναι εγγεγραμμένο στο αθλητικό μητρώο του Κ.Ο.Α. 5.2 Να είναι επίσημο μέλος της αντίστοιxης Ομοσπονδίας 5.3 Να έχει συμμετοxή στα αντίστοιxα επίσημα πρωταθλήματα της Ομοσπονδίας τουλάχιστο 2 συνεχείς αγωνιστικές περιόδους 5.4 Να συμμορφώνεται στους κανονισμούς της Ομοσπονδίας, τις διατάξεις και τους όρους της προκήρυξης που εκδίδει 5.6 Να αγωνίζεται μέσα στα πλαίσια του Τίμιου Παιχνιδιού & Σεβασμού (Fair Play & Respect) 5.7 Να ακολουθεί υποxρεωτικά το αγωνιστικό ή άλλα προγράμματα της Ομοσπονδίας (εκδηλώσεις), αλλά και του Ε.Σ.Υ.Α.Α. 5.8 Η εργοδότηση και οι όροι εργασίας των προπονητών, που δηλώνονται από τα Σωματεία στο Ε.Σ.Υ.Α.Α., είναι αποκλειστική αρμοδιότητα των Σωματείων, που έxουν και την απόλυτη ευθύνη. Οι προπονητές είναι υπόλογοι στα σωματεία που εργοδοτούνται 5.9 Δεν είναι δυνατή η ένταξη Σωματείου και/η ενεργοποίηση τμήματος του μετά την έναρξη λειτουργίας του προγράμματος (βλέπε άρθρο 13) 6. Προϋποθέσεις Ένταξης Προπονητή στο Ε.Σ.Υ.Α.Α 6.1 Να είναι Κύπριος υπήκοος 6.2 Να είναι πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Α και Β ζώνης, ή μόνιμος κάτοικος της Κύπρου τα τελευταία 5 χρόνια 3

7 Ε.Σ.Υ.Α.Α.-01 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Ε.Σ.Υ.Α.Α. 6.3 Να είναι κάτοχος Πτυχίου αναγνωρισμένης Πανεπιστημιακής Σχολής Φυσικής Αγωγής. Ειδικότητα στο αντίστοιχο άθλημα αποτελεί επιπρόσθετο προσόν 6.4 Να κατέχει πολύ καλά την Ελληνική γλώσσα 6.5 Να είναι κάτοχος διπλώματος Σχολής Προπονητών Ποδοσφαίρου/ Καλαθοσφαίρισης/Πετοσφαίρισης/Χειροσφαίρισης, εγκεκριμένης από την U.E.F.A/F.I.B.A/F.I.V.B/ E.H.F. 6.6 Να είναι κάτοχος διπλώματος της Σχολής προπονητών της Κ.Ο.Π/Κ.Ο.Κ./ Κ.Ο.Π.Ε./ K.O.X. 6.7 Άτομα που δεν έχουν Κυπριακή Υπηκοότητα μπορούν να διεκδικήσουν θέση προπονητή στο Ε.Σ.Υ.Α.Α.. Οι αιτήσεις τους θα εξετάζονται ξεχωριστά για κάθε περίπτωση. Πτυχία ή διπλώματα που δεν είναι στην Ελληνική ή Αγγλική Γλώσσα, θα πρέπει να μεταφράζονται επίσημα στην Ελληνική Γλώσσα από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών και να προσκομίζονται στο Ε.Σ.Υ.Α.Α.. Απαιτείται και η αναγνώρισή τους από το ΚΥΣΑΤΣ 6.8 Προπονητής που δραστηριοποιείται σε δύο διαφορετικά σωματεία ή αθλήματα του Ε.Σ.Υ.Α.Α. θα επιχορηγείται μόνο από το ένα 6.9 Οι προπονητές που δηλώνονται στο Ε.Σ.Υ.Α.Α., τοποθετούνται σε κατηγορίες ανάλογα με τα προσόντα και το επίπεδο προπονητικού διπλώματος που αναγνωρίζει η οικεία Ομοσπονδία 6.10 Οι προπονητές που δηλώνονται στο Ε.Σ.Υ.Α.Α., είναι υποxρεωμένοι να ακολουθούν τα κριτήρια ένταξης στο Ε.Σ.Υ.Α.Α. σε ότι αφορά: Την εφαρμογή του Τίμιου Παιχνιδιού & Σεβασμού (Fair Play & Respect) Τη συμμόρφωση στον προγραμματισμό των σωματείων και της Ομοσπονδίας Την παρακολούθηση των ενημερωτικών- επιμορφωτικών προγραμμάτων του Ε.Σ.Υ.Α.Α Την εφαρμογή των όρων εργασίας που καθορίζει το σωματείο Τη συμμόρφωση σε όλους τους όρους του Ε.Σ.Υ.Α.Α. 4

8 Ε.Σ.Υ.Α.Α.-01 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Ε.Σ.Υ.Α.Α. 7. Αντικατάσταση και/η αλλαγή προπονητή 7.1 Προπονητής που ενεργοποιείται σε δύο διαφορετικές ομάδες, του ιδίου σωματείου επιδοτείται με το 1 και ½ του επιδόματος που τους αναλογεί σύμφωνα με τα Ακαδημαϊκά και/η προπονητικά του προσόντα και δε δικαιούται άλλης επιχορήγησης Σε περίπτωση διορισμού 2 ου προπονητή μετά την έναρξη της λειτουργίας του προγράμματος, αυτός θα συνεχίζει να αμείβεται με το 50% που επιχορηγείτο ο προηγούμενος προπονητής 7.2 Σε περίπτωση αντικατάστασης και/η αποχώρησης προπονητή μετά την έναρξη της λειτουργίας του Σχεδίου, ο νέος προπονητής θα επιχορηγείται με ποσό όχι μεγαλύτερο από το ποσό που επιχορηγείτο ο προηγούμενος προπονητής, ανεξαρτήτως του προπονητικού επιπέδου του (η προσαρμογή της μισθοδοσίας θα γίνεται πάντοτε προς τα κάτω) 7.3 Ο μέγιστος αριθμός προπονητών που μπορεί να αντικαταστήσει ένα σωματείο σε ένα τμήμα/κατηγορία, σε μια αγωνιστική περίοδο, είναι ένας (1). Σωματείο που θα αντικαταστήσει πέραν της μιας φοράς προπονητή σε ένα τμήμα/κατηγορία σε μια αγωνιστική περίοδο, το Ε.Σ.Υ.Α.Α. δε θα επιχορηγεί τον προπονητή 7.4 Σε περίπτωση αποχώρηση προπονητή λόγω ασθένειας και/η μητρότητας, το Σωματείο είναι υποχρεωμένο να ενημερώνει γραπτώς το Ε.Σ.Υ.Α.Α. για τους λόγους αποχώρησης, καθώς και τα στοιχεία του αντικαταστάτη του άμεσα και εντός 3 ημερών.. Νοείται ότι η επιχορήγηση προπονητή ξεκινά από την ημέρα δήλωσης των στοιχείων του αντικαταστάτη και όχι από την ημέρα αποχώρησης του προηγούμενου προπονητή. 8. Διακοπή συμβολαίου προπονητή Σε περίπτωση μονομερούς διακοπής συμβολαίου προπονητή (από πλευράς σωματείου), τότε το σωματείο θα πρέπει να αποστέλλει επιστολή στην οποία να αναφέρονται οι λόγοι διακοπής συμβολαίου του εν λόγω προπονητή. Η επιστολή θα πρέπει να είναι υπογραμμένη από τον Πρόεδρο και/η Γραμματέα του σωματείου κατάλληλα σφραγισμένη. Η αίτηση θα εξετάζεται από το Ε.Σ.Υ.Α.Α. και θα κρίνεται κατά πόσο πρόκειται για δικαιολογημένη η αδικαιολόγητη διακοπή συμβολαίου, έτσι ώστε να αποφασίζεται η παραχώρηση επιδόματος ή όχι στο νέο προπονητή κατά την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο. Η μισθοδοσία θα υπόκειται στα άρθρα 7.1, 7.2, 7.3 και 7.4 του οδηγού Ε.Σ.Υ.Α.Α. 5

9 Ε.Σ.Υ.Α.Α.-01 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Ε.Σ.Υ.Α.Α. 9. Οικιοθελής αποχώρηση προπονητή Σε περίπτωση που προπονητής θέλει να αποχωρήσει οικειοθελώς από το σωματείο/ομάδα που ήδη προπονεί, τότε θα πρέπει να αποστέλλεται επιστολή η οποία να είναι ενυπόγραφη και από τα δυο μέρη (Σωματείο και Προπονητή) και στην οποία να αναφέρονται οι λόγοι αποχώρησης του. Η αίτηση θα εξετάζεται από το Ε.Σ.Υ.Α.Α. και θα αποφασίζεται κατά πόσο θα συνεχιστεί η παραχώρηση επιδόματος ή όχι στον νέο προπονητή κατά την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο. Η μισθοδοσία θα υπόκειται στα άρθρα 7.1 και 7.2. του οδηγού Ε.Σ.Υ.Α.Α. 10. Δεν δικαιούνται ένταξης στο Ε.Σ.Υ.Α.Α Προπονητής που δραστηριοποιείται σε άλλο Σχεδιασμό του ΚΟΑ εκτός του Ε.Σ.Υ.Α.Α.., π.χ. Σχέδιο Ανάπτυξης Ταλέντων, Υψηλής Επίδοσης, ΑΓΟ, κ.λ.π Προπονητής που είναι ομοσπονδιακός και/η τεχνικός σύμβουλος και επιχορηγείται από τον ΚΟΑ και/ή Ομοσπονδία 10.3 Προπονητής ο οποίος είναι μέλος Δ.Σ. Σωματείου και/ή Ομοσπονδίας του εκάστοτε αθλήματος 11. Διαδικασία Ένταξης Ο αρμόδιος Λειτουργός υπεύθυνος για το Σχέδιο αποστέλλει επιστολή, ΕΝΤΥΠΟ 1, στην κάθε Ομοσπονδία, Σωματείο, Όμιλο και ζητά όπως υποβληθεί η συμμετοχή τους στο Σχέδιο, καθώς και τα ονόματα των προπονητών τους οποίους θα εργοδοτούν, σύμφωνα πάντα με τα απαραίτητα κριτήρια και προϋποθέσεις. Όλες οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να δηλώνονται στο Έντυπο 1 και να αποστέλλονται κατευθείαν στο Ε.Σ.Υ.Α.Α.. Οι δηλώσεις πρέπει να είναι πλήρως εμπεριστατωμένες και να συνοδεύονται απ όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και αποδεικτικά έγγραφα. Όλα τα έγγραφα θα πρέπει να φέρουν την υπογραφή του Προέδρου και Γραμματέα του Σωματείου/Συλλόγου/Ομίλου καθώς και τη σφραγίδα τους. Δηλώσεις συμμετοχής που δεν πληρούν τα ανωτέρω δε θα λαμβάνονται υπόψη, αλλά και ούτε το πρόγραμμα θα επανέρχεται στους ενδιαφερόμενους για διόρθωση. Οι δηλώσεις συμμετοχής αξιολογούνται από τους Υπεύθυνους Αθλημάτων, οι οποίοι υποβάλλουν εισηγήσεις προς τον Υπεύθυνο του Σχεδίου. Με την έγκριση της Δήλωσης Συμμετοχής το κάθε Σωματείο/Σύλλογος/Όμιλος, πρέπει να συμπληρώσει το ΕΝΤΥΠΟ 2 (Βασικά Στοιχεία Ακαδημίας), στο οποίο δηλώνονται τα στοιχεία τους καθώς και οι προπονητές που εργοδοτεί. 6

10 Ε.Σ.Υ.Α.Α.-01 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Ε.Σ.Υ.Α.Α. Ο κάθε προπονητής πρέπει να συμπληρώσει το ΕΝΤΥΠΟ 3 (Ερωτηματολόγιο Προπονητή), στο οποίο δηλώνονται τα προσωπικά στοιχεία του προπονητή, καθώς και το Έντυπο 4 (Ονομαστική Κατάσταση Αθλητών / τριών). Το Σωματείο/Σύλλογος/Όμιλος και οι Προπονητές είναι υποχρεωμένοι να υπογράψουν το ΕΝΤΥΠΟ 5 (Δήλωση Προπονητών), με το οποίο αποδέχονται τους όρους του Ε.Σ.Υ.Α.Α.. Στη συνέχεια όλα τα έντυπα αποστέλλονται στους Υπεύθυνους Αθλημάτων και καταχωρούνται στο αρχείο του Ε.Σ.Υ.Α.Α. 12. Κριτήρια καθορισμού του αριθμού αλλά και επιλογής των προπονητών Σωματείων/Συλλόγων/Ομίλων για Ατομικά Αθλήματα που επιχορηγούνται από το Ε.Σ.Υ.Α.Α.. Για τον αριθμό των προπονητών/τριων και ποιοι επιλέγονται από τα Σωματεία/Συλλόγους/Ομίλους για ένταξη στο Ε.Σ.Υ.Α.Α. βλέπε Παράρτημα 5,σελ Έναρξη / Διάρκεια Σχεδίου Η έναρξη και διάρκεια του Σχεδίου ποικίλλει αναλόγως του αθλήματος και έχει ως ακολούθως: ΟΜΑΔΙΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ Ποδόσφαιρο Οκτώβριος Απρίλιος ( Α κατηγορία ) - 7 μήνες Νοέμβριος Απρίλιος ( Β, Γ, Δ κατηγορία) - 6 μήνες Καλαθοσφαίριση, Πετοσφαίριση, Χειροσφαίριση Οκτώβριος Απρίλιος ( Εφηβική Στήριξη) - 7 μήνες Νοέμβριος Μάιος ( Ε.Σ.Υ.Α.Α) - 7 μήνες Νοείται ότι η καταβολή του επιδόματος προπονητή ομαδικού αθλήματος θα ξεκινά με την έναρξη του επίσημου πρωταθλήματος της οικείας ομοσπονδίας. Περαιτέρω νοείται ότι η επιχορήγηση θα καταβάλλεται με τη συμπλήρωση του 1 ου μήνα έναρξης του πρωταθλήματος και θα τερματίζεται με τη συμπλήρωση 7 μηνών το μέγιστο Βασική προϋπόθεση για επιχορήγηση προπονητών ομαδικών αθλημάτων, θα είναι ο αριθμός των αθλητών/τριών που παρουσιάζεται στους επίσημους αγώνες. Ο αριθμός αυτός ορίζεται στους πλην 2, απ ότι ορίζεται από το φύλο αγώνα στο κάθε άθλημα. Για παράδειγμα, το φύλλο αγώνα Καλαθοσφαίρισης προνοεί 12 καλαθοσφαιριστές / τριες, οπόταν η ομάδα θα πρέπει να παρουσιάζεται σε αγώνα με ελάχιστο αριθμό τους 10. 7

11 Ε.Σ.Υ.Α.Α.-01 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Ε.Σ.Υ.Α.Α. Σε αντίθετη περίπτωση θα υπάρχουν κυρώσεις (βλέπε Παράρτημα 2 «Κριτήρια & Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο ΕΣΥΑΑ», παράγραφος 3, άρθρο δ). ΑΤΟΜΙΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ Δεκέμβριος Ιούνιος (7 μήνες) Στίβος Οκτώβριος Απρίλιος (7 μήνες) Κολύμβηση Ιανουάριος Ιούλιος (7 μηνες) 13.2 Για τον αριθμό των αθλητών /τριων που θα θεωρείται επαρκείς για την επιχορήγηση των προπονητών ετοιμάζονται κριτήρια και θα ενσωματωθούν στον Οδηγό μετά την έγκριση τους από το Διοικητικό Συμβούλιο 13.3 Νοείται ότι το κάθε αγωνιστικό τμήμα σωματείου/συλλόγου θα πρέπει στις προπονήσεις αλλά και αγώνες να απαρτίζεται απαραιτήτως από αθλητές/τριες ηλικίας αντίστοιχης της αγωνιστικής τους κατηγορίας, αλλά και σε αριθμό όπως προνοείται στο άρθρο Περαιτέρω νοείται ότι η παρουσία, προπονητή/τριας που είναι δηλωμένοι στο Ε.Σ.Υ.Α.Α., είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ τόσο στους αγώνες πρωταθλήματος όσο και στις προπονήσεις των ομάδων τους. Προπονητής/τρια που θα απουσιάσει από τις δραστηριότητες της ομάδας οφείλει να ειδοποιήσει εκ των προτέρων (τηλεφωνικώς η γραπτώς), τον περιφερειακό επιθεωρητή του Σχεδίου ή τον αρμόδιο υπεύθυνο αθλήματος. Σε αντίθετη περίπτωση θα υπάρχουν κυρώσεις (βλέπε Παράρτημα 2 «Κριτήρια & Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Ε.Σ.Υ.Α.Α.», παράγραφος 3, άρθρο δ). 14. Παρακολούθηση και αξιολόγηση του Σχεδίου Απαραίτητη προϋπόθεση της επιτυχούς πορείας και εφαρμογής του Σχεδίου είναι η συνεχής παρακολούθηση και αξιολόγηση του. Η εποπτεία και ο έλεγχος εφαρμογής του Σχεδίου καθώς και της δράσης και λειτουργίας των Ακαδημιών όπως επίσης και για τη σωστή διάθεση της επιχορήγησης γίνεται από τον Υπεύθυνο του Ε.Σ.Υ.Α.Α.. 8

12 ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ: Ε.Σ.Υ.Α.Α.-01 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Ε.Σ.Υ.Α.Α. Η συνεχής παρακολούθηση των Σωματείων/Συλλόγων/Ομίλων και των Προπονητών γίνεται μέσω των Υπεύθυνων Αθλημάτων και των Περιφερειακών Επιθεωρητών. Οι Περιφερειακοί Επιθεωρητές πραγματοποιούν επισκέψεις-επιθεωρήσεις στα Σωματεία/Συλλόγους/Ομίλους που έχουν υπό την εποπτεία τους και καταγράφουν την προπονητική αλλά και αγωνιστική δραστηριότητα των ομάδων. Μέσα από τη συνεχή παρακολούθηση παρέχεται η δυνατότητα να εντοπίζονται έγκαιρα πιθανά προβλήματα που αφορούν τη συμπεριφορά των προπονητών, την καταλληλότητα των αγωνιστικών χώρων, του αθλητικού υλικού και τον αριθμό του έμψυχου δυναμικού των ομάδων, έτσι ώστε σε συνεργασία με τους Υπεύθυνους Αθλημάτων να δίνονται λύσεις σε όλα τα προβλήματα που θα παρουσιάζονται στη διάρκεια της χρονιάς. Τα καθήκοντα και οι ευθύνες των Υπευθύνων Αθλημάτων και των Περιφερειακών Επιθεωρητών καθορίζονται με βάση το Σχέδιο Υπηρεσίας. Για την καλύτερη παρακολούθηση οι Περιφερειακοί Επιθεωρητές συμπληρώνουν το ΕΝΤΥΠΟ 6 (Επίσκεψη - Έλεγχος Προπονητικής Δραστηριότητας) και ΕΝΤΥΠΟ 7 (Επίσκεψη - Έλεγχος Αγωνιστικής Δραστηριότητας) και τα παραδίδουν στους Υπεύθυνους Αθλημάτων μαζί με τη μηνιαία έκθεση στην οποία καταγράφουν τις παρατηρήσεις του μήνα. Παράλληλα με τις επιθεωρήσεις των Περιφερειακών Επιθεωρητών, οι Υπεύθυνοι Αθλημάτων πραγματοποιούν και οι ίδιοι επισκέψεις-επιθεωρήσεις στα σωματεία και καταγράφουν τις παρατηρήσεις σε ότι αφορά την προπονητική/αγωνιστική δραστηριότητα στο ΕΝΤΥΠΟ 8 (Δελτίο Επίσκεψης Επιθεώρησης Υπεύθυνου ΕΣΥΑΑ) και τα παραδίδουν στον Υπεύθυνο Προγράμματος μαζί με τη μηνιαία έκθεση. Η παρακολούθηση της προπονητικής και αγωνιστικής δραστηριότητας θα γίνεται μέσα από: 14.1 Εβδομαδιαίες συναντήσεις του Υπεύθυνου Προγράμματος με τους Υπεύθυνους Αθλημάτων 14.2 Μηνιαίες Συναντήσεις του Υπεύθυνου Προγράμματος με τους Περιφερειακούς Επιθεωρητές, παρουσία και των Υπεύθυνων Αθλημάτων 14.3 Συναντήσεις με τεχνικούς συμβούλους και/ή εκπροσώπους των Ομοσπονδιών Ατομικών Αθλημάτων 14.4 Συναντήσεις προπονητών υπεύθυνων ακαδημιών με τους Υπεύθυνους Αθλημάτων 9

13 Ε.Σ.Υ.Α.Α.-01 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Ε.Σ.Υ.Α.Α. 15. Επιχορηγήσεις Σχεδίου Οι συμμετέχοντες στο Σχέδιο, προπονητές / τριες ανάλογα με τα προσόντα και προπονητικά διπλώματα που κατέχουν κατατάσσονται σε διάφορες κατηγορίες και λαμβάνουν την ακόλουθη επιχορήγηση κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του σχεδιασμού. Η επιχορήγηση θα είναι μηνιαία και θα έχει διάρκεια 7 μηνών. Νοείται ότι το Ε.Σ.Υ.Α.Α μπορεί να μειώσει ή να αυξήσει την επιχορήγηση ανάλογα με το εγκρινόμενο ποσό που περιλαμβάνεται στον ετήσιο προϋπολογισμό του ΚΟΑ. ΟΜΑΔΙΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ / ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ / ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑ ΠΟΣΟ ΕΠΙΠΕΔΟ** ΠΟΣΟ UEFA A Α UEFA B Β UEFA C Γ Δ ** Το επίπεδο προπονητών για τα αθλήματα ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑΣ, ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑΣ και ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗ καθορίζεται από τις Σχολές Προπονητών των εκάστοτε Ομοσπονδιών. Για το λόγο αυτό και μέσα στα πλαίσια του εναρμονισμού του Ε.Σ.Υ.Α.Α. με βάση τα επίπεδα που καθορίζονται από τις αντίστοιχες Σχολές, το ύψος επιχορήγησης από την περίοδο θα καθορίζεται ανάλογα με το επίπεδο διπλώματος του προπονητή/τριας που θα επιβεβαιώνεται από την αντίστοιχη Σχολή Προπονητών. Ως εκ τούτου η περίοδος θεωρείται μεταβατική, ενώ από την περίοδο όλοι οι συμμετέχοντες προπονητές/τριες στο Σχεδιασμό θα πρέπει να συμμορφωθούν, να αναβαθμίσουν και/ή αναθεωρήσουν το πτυχίο και/ή ταυτότητα προπονητή/τριας που κατέχουν. ΑΤΟΜΙΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑ ΠΟΣΟ ΣΤΙΒΟΣ Α ΕΠΙΠΕΔΟ Β ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ Α ΕΠΙΠΕΔΟ Β ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ ΑΛΛΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ Οι επιχορηγήσεις του Σχεδίου σε προπονητές αποτελούν χορηγία προς το Σωματείο/Σύλλογο/Όμιλο/Ομοσπονδία που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Με βάση το πιο πάνω νοείται ότι δεν υπάρχει οποιαδήποτε σχέση εργοδότη-εργοδοτούμενου μεταξύ ΚΟΑ-προπονητών. 10

14 ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ: Ε.Σ.Υ.Α.Α.-01 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Ε.Σ.Υ.Α.Α Περαιτέρω και προς γνώση των σωματείων, συλλόγων, ομίλων, ομοσπονδιών και προπονητών/τριών, το Σχέδιο με τη λήξη κάθε ημερολογιακού έτους ετοιμάζει ονομαστικό κατάλογο προπονητών/τριών που επιχορηγήθηκαν από το Ε.Σ.Υ.Α.Α. συνοδευόμενος με άλλα στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα και ζητούνται από το Τμήμα Εσωτερικών προσόδων του Κράτους για δικές τους ενέργειες Σε περίπτωση που ανδρική και/ή γυναικεία ομάδα Σωματείου, αποχωρήσει από το πρωτάθλημα μετά την έναρξη αυτού για οικονομικούς και/ή άλλους λόγους π.χ. πειθαρχικούς και η προσυνενοημένους αγώνες τότε τα αγωνιστικά τμήματα που είναι ενταγμένα στο Ε.Σ.Υ.Α.Α. παραμένουν στο Σχεδιασμό για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται όλα όσα προνοούνται από τον ΟΔΗΓΟ Ε.Σ.Υ.Α.Α Τερματισμός του Σχεδίου Η συμμετοχή ενός Σωματείου/Συλλόγου/Ομίλου/Ομοσπονδίας, προπονητή/τριας στο σχέδιο τερματίζεται αυτόματα με τη λήξη της καθορισμένης διάρκειας λειτουργίας του Σχεδίου για το άθλημα στο οποίο συμμετέχει. 11

15 ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ: Ε.Σ.Υ.Α.Α.-01 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Ε.Σ.Υ.Α.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 12

16 ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ: Ε.Σ.Υ.Α.Α.-01 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Ε.Σ.Υ.Α.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ Ε.Σ.Υ.Α.Α. 13

17 ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ: Ε.Σ.Υ.Α.Α.-01 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Ε.Σ.Υ.Α.Α. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ Ε.Σ.Υ.Α.Α. 1. Ποδόσφαιρο 2. Καλαθοσφαίριση 3. Πετοσφαίριση 4. Χειροσφαίριση 5. Στίβος 6. Κολύμβηση 7. Επιτραπέζια Αντισφαίριση 8. Αντισφαίριση 9. Μπάντμιντον 10. Ποδηλασία 11. Τοξοβολία 12. Πάλη 13. Γυμναστική ( Ενόργανη & Ρυθμική ) 14. Πυγμαχία 15. Σκοποβολή 16. Σκουός 17. Τζούντο 18. Ταεκβοντό 19. Καράτε 20. Ιστιοπλοΐα 21. Χιονοδρομίες 22. Ξιφασκία 23. Ιππασία 24. Θαλάσσιο Σκι 25. Κανό 14

18 ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ: Ε.Σ.Υ.Α.Α.-01 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Ε.Σ.Υ.Α.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΚΡΙΤΗΡΙΑ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ Ε.Σ.Υ.Α.Α. 15

19 ΕΣΥΑΑ - ΕΝΤΥΠΟ 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Ε.Σ.Υ.ΑΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ Ε.Σ.Υ.Α.Α. Με βάση τα «Κριτήρια και τις Προϋποθέσεις» συμμετοχής των Ακαδημιών Σωματείων/Συλλόγων/Ομίλων και των Προπονητών τους στο Ε.Σ.Υ.Α.Α. θα πρέπει: 1. Nα είναι εγγεγραμμένοι στο Αθλητικό Μητρώο του Κ.Ο.Α και των εκάστοτε Ομοσπονδιών - Σωματείο/Σύλλογος/Όμιλος που δεν είναι εγγεγραμμένος στο Αθλητικό Μητρώο του Κ.Ο.Α. δεν μπορεί να συμμετέχει στο Ε.Σ.Υ.Α.Α. - Σωματείο/Σύλλογος/Όμιλος που δεν είναι μέλος των Ομοσπονδιών (ΚΟΠ, ΚΟΚ, ΚΟΠΕ, ΚΟΧ και των άλλων Ομοσπονδιών) δε θα μπορεί να συμμετέχει στο Ε.Σ.Υ.Α.Α. 2. Συμμετοχή στα αντίστοιχα επίσημα Πρωταθλήματα των Ομοσπονδιών - Σωματείο/Σύλλογος/Όμιλος που δε συμμετέχει στα επίσημα αναπτυξιακά πρωταθλήματα της εκάστοτε ομοσπονδίας για 2 τουλάχιστον χρόνια δεν μπορεί να συμμετέχει στο Ε.Σ.Υ.Α.Α. 3. Η συμμετοχή της ομάδας στο πρωτάθλημα θα πρέπει να είναι συνεχής κατά την διάρκεια αγωνιστικής περιόδου, ενώ ο αριθμός των αθλητών/τριων που παρουσιάζονται στον αγωνιστικό χώρο θα πρέπει να είναι ως ορίζεται στην παράγραφο 13.1 για τα ομαδικά και 13.2 για τα ατομικά, σε αντίθετη περίπτωση προνοούνται τα ακόλουθα: α. Σε περίπτωση που Σωματείο/Σύλλογος/Όμιλος και/η αγωνιστικό τμήμα παραλείψει να παρουσιαστεί σε επίσημο αγώνα της Ομοσπονδίας, του γίνεται γραπτή προειδοποίηση. β. Σε περίπτωση που Σωματείο/Σύλλογος/Όμιλος και/η αγωνιστικό τμήμα παραλείψει να παρουσιαστεί σε επίσημο αγώνα της Ομοσπονδίας για δεύτερη φορά τότε τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο 50% του επιδόματος του προπονητή. γ. Σε περίπτωση που Σωματείο/Σύλλογος/Όμιλος και/η αγωνιστικό τμήμα δεν παρουσιαστεί σε σύνολο τριών αγώνων τότε ΔΙΑΓΡΑΦΕΤΑΙ από το Σχέδιο. 16

20 ΕΣΥΑΑ - ΕΝΤΥΠΟ 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Ε.Σ.Υ.ΑΑ δ. Σε περίπτωση δε, κατά την οποία Σωματείο/Σύλλογος/Όμιλος και/η αγωνιστικό τμήμα, παρουσιαστεί σε επίσημο αγώνα με μικρότερο αριθμό αθλητών/τριών πέραν των δυο (2), ως ορίζεται από το φύλο αγώνα στο κάθε άθλημα (βλέπε παράγραφο 13.1), τότε εφαρμόζονται τα ακόλουθα: - 1 η φορά, γραπτή ειδοποίηση σε σωματείο και προπονητή -2 η φορά, 50% αποκοπή από την μηνιαία επιχορήγηση του προπονητή -3 η φορά, διαγραφή από το Σχέδιο του αγωνιστικού τμήματος/ομάδας και του προπονητή. Νοείται ότι όλα τα πιο πάνω ισχύουν και σε περίπτωση μη παρουσίας και/η απουσίας προπονητή/τριας από επίσημο αγώνα και/η προπονήσεις του αγωνιστικού τμήματος για το οποίο επιχορηγούνται. ε. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δε διεξάγεται ο ελάχιστος αριθμός προπονήσεων, ο οποίος ορίζεται υποχρεωτικά από τον Σχέδιο σε τρεις (3) ανά εβδομάδα, θα ακολουθείται η πιο κάτω διαδικασία: - 1 η φορά, γραπτή ειδοποίηση σε σωματείο και προπονητή -2 η φορά, 50% αποκοπή από τη μηνιαία επιχορήγηση του προπονητή -3 η φορά, διαγραφή από το Σχέδιο του σωματείου/τμήματος και του Προπονητή. Νοείται ότι, το κατά πόσο η μη διεξαγωγή προπόνησης ήταν δικαιολογημένη η όχι, επαφίεται στην κρίση του Περιφερειακού Επιθεωρητή ο/η οποίος/α ενημερώνει γραπτώς μέσα από τις μηνιαίες εκθέσεις του. 4. Να συμμορφώνονται στους Κανονισμούς, τις διατάξεις και τους όρους της προκήρυξης που εκδίδει η εκάστοτε Ομοσπονδία. Σε περίπτωση ΜΗ συμμόρφωσης με τις πιο πάνω διατάξεις, είτε διαπιστωθεί από την Ομοσπονδία και τιμωρηθεί από τη Δικαστική της Ομοσπονδίας, είτε διαπιστωθεί από το Ε.Σ.Υ.Α.Α. το Σωματείο/Σύλλογος/Όμιλος τιμωρείται ανάλογα με την παράβαση και την τιμωρία που θα επιβάλλει η Δικαστική. Η ποινή μπορεί να περιλαμβάνει πρόστιμο με ποσό που μπορεί να φτάσει μέχρι ολόκληρη την επιδότηση του Ε.Σ.Υ.Α.Α. είτε και με ΔΙΑΓΡΑΦΗ από το Σχέδιο. 5. Να αγωνίζεται μέσα στα πλαίσια του ΤΙΜΙΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ & ΣΕΒΑΣΜΟΥ (FAIR PLAY & RESPECT) Σε περίπτωση εκτροπής από το πνεύμα του Τίμιου Παιχνιδιού & Σεβασμού (Fair Play & Respect), είτε εκ μέρους παραγόντων του σωματείου, είτε προπονητή, είτε αθλητή/τριας, αρχικά θα υπάρχει γραπτή προειδοποίηση. Σε περίπτωση που 17

21 ΕΣΥΑΑ - ΕΝΤΥΠΟ 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Ε.Σ.Υ.ΑΑ επαναληφθεί από ένα εκ των τριών τότε, θα γίνεται αποκοπή μέρους της επιχορήγησης και σε περίπτωση επανάληψης της αντιαθλητικής συμπεριφοράς, τότε το σωματείο θα τιμωρείται με αποκοπή μέχρι και ολόκληρης της επιχορήγησης, ή με ΔΙΑΓΡΑΦΗ του ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ σε περίπτωση που είναι ο αίτιος, είτε και με ΔΙΑΓΡΑΦΗ του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ σε περίπτωση που η ευθύνη καταλογίζεται στο σωματείο και στους παράγοντες του. 6. Οι ομάδες πρέπει να ακολουθούν υποχρεωτικά το αγωνιστικό πρόγραμμα (πρωτάθλημα) ή άλλες δραστηριότητες της Ομοσπονδίας (εκδηλώσεις) και του Ε.Σ.Υ.Α.Α. 7. Να εναρμονίζονται με τα κριτήρια και προϋποθέσεις συμμετοχής στο Ε.Σ.Υ.Α.Α. Στην περίπτωση που Σωματείο/Σύλλογος/ Όμιλος ΔΕΝ ακολουθεί τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο Ε.Σ.Υ.Α.Α. τότε αρχικά γίνονται συστάσεις για να εναρμονιστεί. Σε περίπτωση που το Σωματείο/Σύλλογος/ Όμιλος ΔΕΝ συμμορφωθεί τότε ΔΙΑΓΡΑΦΕΤΑΙ από το Σχέδιο. 8. Η εργοδότηση των προπονητών, που δηλώνονται από τα Σωματεία/Συλλόγους/Ομίλους στο Ε.Σ.Υ.Α.Α, είναι αποκλειστική αρμοδιότητα των Σωματείων/Συλλόγων/Ομίλων, που έχουν και την απόλυτη ευθύνη. 9. Οι προπονητές που δηλώνονται στο Ε.Σ.Υ.Α.Α. τοποθετούνται σε κατηγορίες ανάλογα με το επίπεδο του προπονητικού τους διπλώματος, που πρέπει να είναι αναγνωρισμένο από την ΚΟΠ, ΚΟΚ, ΚΟΧ, ΚΟΠΕ ή και τις Σχολές Προπονητών των εκάστοτε Ομοσπονδιών. 10. Οι προπονητές που δηλώνονται στο Ε.Σ.Υ.Α.Α. είναι υποχρεωμένοι να ακολουθούν τα Κριτήρια ένταξης στο Ε.Σ.Υ.Α.Α. και αφορούν: 10.1 Την εφαρμογή του Τίμιου Παιχνιδιού & Σεβασμού (Fair Play & Respect) H ποινή για παραβίαση του όρου αυτού είναι η ίδια που αναφέρεται στη παράγραφο 5 πιο πάνω Τη συμμόρφωση στον προγραμματισμό των Σωματείων/Συλλόγων/Ομίλων και της Ομοσπονδίας Οι προϋποθέσεις της ποινής είναι οι ίδιες της παραγράφου 3 & 7 πιο πάνω. 18

22 ΕΣΥΑΑ - ΕΝΤΥΠΟ 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Ε.Σ.Υ.ΑΑ 10.3 Την παρακολούθηση των ενημερωτικών-επιμορφωτικών προγραμμάτων του Ε.Σ.Υ.Α.Α. Σε περίπτωση που προπονητής δεν παρευρεθεί στην όποια συνάντηση, τότε, ζητείται να απαντήσει γραπτώς προς το Ε.Σ.Υ.Α.Α. για τη μη συμμόρφωση του στην πρόνοια αυτή και να δικαιολογήσει την απουσία του. Σε περίπτωση που η απάντηση που θα δοθεί δεν κριθεί δικαιολογημένη, τότε επιβάλλεται ποινή αποκοπής 25% της επιχορήγησης του. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης απουσίας για δεύτερη φορά σε συνάντηση, τότε θα γίνεται αποκοπή 50% της επιχορήγησης του Περίπτωση τιμωρίας προπονητή Προπονητής που τιμωρείται από την οικεία Ομοσπονδία με αποκλεισμό από την είσοδο στον αγωνιστικό χώρο ή γήπεδο και/η για λόγους ανάρμοστης συμπεριφοράς, τότε θα του αποκόπτεται ΑΜΕΣΑ ποσοστό 25% για κάθε αγωνιστική από την μηνιαία επιχορήγηση του Σε περίπτωση που προπονητής/τρια τιμωρηθεί από τα αρμόδια όργανα της Ομοσπονδίας και ενεργοποιηθούν τα Κριτήρια και Προϋποθέσεις Ε.Σ.Υ.Α.Α., τότε η ποινή του/της θα είναι σε αναδρομική ισχύ για την επόμενη αγωνιστική περίοδο Για παράδειγμα. εάν κάποιος παρατηρηθεί με επιστολή την πρώτη χρονιά, την δεύτερη χρονιά θα αποκοπεί κατευθείαν το 50% της επιχορήγησης του (3δ) Σε περίπτωση που προπονητής/τρια υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα και τιμωρηθεί με απομάκρυνση του από τη δικαστική επιτροπή της Ομοσπονδίας, τότε ο εν λόγο προπονητής/τρια δεν θα δικαιούται ένταξης στο Ε.Σ.Υ.Α.Α. ούτε και την επόμενη χρονιά. Εάν επαναληφθεί η αντιαθλητική συμπεριφορά τότε ο εν λόγο προπονητής/τρια θα αποβάλλεται ΔΙΑ ΠΑΝΤΟΣ από το Ε.Σ.Υ.Α.Α. Σε περίπτωση που αγωνιστικά τμήματα (αγόρια-κορίτσια) είναι ενταγμένα στο Ε.Σ.Υ.Α.Α., για ομαδικά και ατομικά αθλήματα, και κάποιο σωματείο δεν λαμβάνει μέρος στο ένα από τα δύο, τότε ο εν λόγο προπονητής/τρια και/ή αγωνιστικό τμήμα τίθεται εκτός Ε.Σ.Υ.Α.Α. 19

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΡΘΡΟ 1 ο : Γενικές Αρχές Οι βασικές κατευθυντήριες αρχές της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης για την ανάπτυξη του βόλεϊ μέσα από πρωτοποριακές και καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «Ε.Ο.ΠΕ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «Ε.Ο.ΠΕ» ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «Ε.Ο.ΠΕ» Η Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης, έχοντας υπ όψιν της τη διάταξη του άρθρου 27 ν.2725/99, τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Δ.Π. 223/97. O ΠΕPI ΣTOIXΕIΩΔOΥΣ ΕΚΠΑIΔΕΥΣΕΩΣ ΝOΜOΣ Κανονισμοί σύμφωνα με το άρθρο 5

Κ.Δ.Π. 223/97. O ΠΕPI ΣTOIXΕIΩΔOΥΣ ΕΚΠΑIΔΕΥΣΕΩΣ ΝOΜOΣ Κανονισμοί σύμφωνα με το άρθρο 5 Κ.Δ.Π. 223/97 Oι περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως Κανονισμοί του 1997, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο με βάση το άρθρο 5 του περί Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 7 1. Γενική περιγραφή του Σχεδίου 7 2. Περιορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα : Αθλητικές δραστηριότητες σχολείων ευτεροβάθµιας και Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης.

Θέµα : Αθλητικές δραστηριότητες σχολείων ευτεροβάθµιας και Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Γενική ιεύθυνση Πρωτοβάθµιας & ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Τµήµα Γ Μητροπόλεως 12 14 101 85 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Α. Λαµπρινίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Ε.Ο.ΠΕ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Ε.Ο.ΠΕ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Ε.Ο.ΠΕ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ (Προοίμιο - γενικές αρχές) Το Δ. Σ. της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης (Ε.Ο.ΠΕ), έχοντας υπόψη: Τα άρθρα 27 και 44 του Ν.2725/1999,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2015 ΤΟΜΟΣ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΡΘΡΑ 1 ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤAΣ», με έδρα.. 2 ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ Για σκοπούς ιστορικούς, θα αναφέρεται ότι το Σωματείο αυτό, προήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ (Κ.Α.Π.) ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προοίµιο...1 Άρθρο 1 Ορισµοί...1 Άρθρο 2 Έκταση εφαρµογής...3 Άρθρο 3 Κατηγορίες ερασιτεχνικών πρωταθληµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ (Κ.Α.Π.) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προοίµιο...1 Άρθρο 1 Ορισµοί...1 Άρθρο 2 Έκταση εφαρµογής...3 Άρθρο 3 Κατηγορίες επαγγελµατικών πρωταθληµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση για ένα νέο σύστημα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών λειτουργών

Πρόταση για ένα νέο σύστημα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών λειτουργών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πρόταση για ένα νέο σύστημα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών λειτουργών Σεπτέμβριος 2012 1 Περιεχόμενα Προοίμιο 3 Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ( Κ. Α. Π.) ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ( Κ. Α. Π.) ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ( Κ. Α. Π.) ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προοίµιο...3 Άρθρο 1 Ορισµοί... 3 Άρθρο 2 Έκταση εφαρµογής... 5 Άρθρο 3 Κατηγορίες ερασιτεχνικών πρωταθληµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ( Κ. Α. Π.) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ( Κ. Α. Π.) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ( Κ. Α. Π.) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προοίµιο... 3 Άρθρο 1 Ορισµοί... 3 Άρθρο 2 Έκταση εφαρµογής... 5 Άρθρο 3 Κατηγορίες επαγγελµατικών πρωταθληµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΤΡΙΓΩΝΟΥ) ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΤΡΙΓΩΝΟΥ) ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΤΡΙΓΩΝΟΥ) 3η έκδοση Ιούνιος 2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΤΡΙΓΩΝΟΥ) 3η έκδοση Σκοποί & Μέσα Εφορεία Τεχνική επιτροπή Συντονιστής Τμήματος Προπονητές

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας»

Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας» Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας» Επικαιροποιημένη Έκδοση μετά τη λήξη της Πιλοτικής Φάσης Επωνυμία: ENVIROMETRICS ΤΕΧΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 224 του 1990 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

Αριθμός 224 του 1990 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Ε.Ε., Παρ. Ι Αρ. 2562, 7.12.90 Ν.224/90 Ο περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1997 EΩΣ 2005 Οδηγία δυνάµει των άρθρων 18 και 41

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1997 EΩΣ 2005 Οδηγία δυνάµει των άρθρων 18 και 41 Η ενοποίηση αυτή είναι ανεπίσηµη. Έχει γίνει για διευκόλυνση των χρηστών και συνίσταται στην ένταξη του βασικού κειµένου της Οδηγίας και της τροποποίησής της σε ένα ενιαίο, αλλά ανεπίσηµο έγγραφο για να

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Κολλεγίου Ανατόλια

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Κολλεγίου Ανατόλια Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Κολλεγίου Ανατόλια ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ( κατά τον Νόμο 682 / 77, άρθρο 11, παράγρ. 1 ) EΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 281/17.3.2009

Συνεδρίαση 281/17.3.2009 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Συνεδρίαση 281/17.3.2009 Θέμα: 5 Πρόληψη της χρησιμοποίησης των εποπτευομένων από την Τράπεζα της Ελλάδος πιστωτικών ιδρυμάτων και χρηματοπιστωτικών οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 20 ΕΤΩΝ SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2010-2011 1 Περιεχόμενα Προκήρυξης Πρωταθλήματος Κ20 Ενότητα Α: Διοργάνωση Πρωταθλήματος Άρθρο 1. Εφαρμοζόμενες ιατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Άρθρο 1 Έμβλημα Σφραγίδα 1. Το κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 83/1984 Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

GREECE ITALY 2007-2013 Programme. Αποφ. ΔΕ : 4/18-2-2015 Αποφ. ΔΣ : 18-2-2015 Aρ. Διακήρυξης: 2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

GREECE ITALY 2007-2013 Programme. Αποφ. ΔΕ : 4/18-2-2015 Αποφ. ΔΣ : 18-2-2015 Aρ. Διακήρυξης: 2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΑΝ.ΕΤ.Ε.Κ.) Διεύθυνση : Αριστοτέλους 2 και Καποδιστρίου, 49100 Κέρκυρα Τηλέφωνο + 30 26610 81005-6 Fax : +30 26610 40088 Πληροφορίες : κα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ. Δικαιώματα και Υποχρεώσεις ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ. Δικαιώματα και Υποχρεώσεις ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Δικαιώματα και Υποχρεώσεις ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδες 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΗ... 1-4 1.1. Πρόλογος...

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Φυσικής Αγωγής

Θέματα Φυσικής Αγωγής Θέματα Φυσικής Αγωγής: Αθλητική περιβολή, Απουσία, Βαθμός ετήσιας προόδου στο μάθημα Φ.Α., Απαλλαγή από το μάθημα της Φ.Α., Κλειστά Γυμναστήρια, Αίθουσες Γυμναστικής, Χώροι πολλαπλής χρήσεως Εγκύκλιος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ NOEMBΡΙΟΣ 2014 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος 2 Περίληψη Πρότασης 4 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ: Άτομα με Προβλήματα Όρασης Χειριστές Τηλεφωνικού Κέντρου Εξυπηρέτησης Πελατών ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ: Άτομα με Προβλήματα Όρασης Χειριστές Τηλεφωνικού Κέντρου Εξυπηρέτησης Πελατών ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Αθήνα 2003 0 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Τομέας Ειδικότητα Επιμέλεια Συντάκτες Επιμέλεια έκδοσης Ιδιοκτησία Τιράζ Ημερομηνία 1 ης έκδοσης Τρέχουσα έκδοση Κωδικός ειδικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΟΞΥΓΟΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» ΚΑΝ-02/4 ΤΙΤΛΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: ΚΑΝ-02 Σελίδα 1 από 19 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 -

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 - - 1 - Οδηγός Χρηματοδότησης Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας χρηματοδότησης οδηγός - 2 - ΕΛΚΕ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ περιεχόμενα Πρόλογος 1. Κεφάλαιο πρώτο 5 7 9 10 12 Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Μ Α Ι Ο Σ / Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2015 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Προοίμιο... 1 ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής... 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 Δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός Πρόσκλησης: S04/012015

Κωδικός Πρόσκλησης: S04/012015 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. Κωδικός Πρόσκλησης: S04/012015

Διαβάστε περισσότερα