ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν//50130/ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ Ν ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν//50130/12.05.2015 ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ Ν ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ"

Transcript

1 ` ιεύθυνση ιαχείρισης Νησιών Υπηρεσίες Κρήτης - Ρόδου Οδός Καστοριάς Κατσαµπάς Ηράκλειο Κρήτης Τ.Θ. 1168, Ηράκλειο ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν//50130/ ΣΥΜΒΑΣΗ Ν/.. ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ Ν ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το έργο αφορά στη φύλαξη των εγκαταστάσεων, περιουσιακών στοιχείων, στελεχών και προσωπικού του Ε ΗΕ Α.Ε µε την υποστήριξη ανθρώπινου δυναµικού. Σκοπός του έργου είναι : Η φύλαξη των εγκαταστάσεων, περιουσιακών στοιχείων, στελεχών και προσωπικού του Ε ΗΕ Α.Ε από εισβολή τρίτων, ο αυστηρός έλεγχος των εισερχοµένων στις εγκαταστάσεις του Ε ΗΕ Α.Ε, ο εντοπισµός υπόπτων ατόµων, περιφερόµενων εξωτερικά και εσωτερικά της έδρας των Υπηρεσιών Κρήτης/ Ν, η διαφύλαξη των περιουσιακών στοιχείων της Επιχείρησης, προστασία στελεχών και προσωπικού του Ε ΗΕ και γενικά ενέργειες που ενδεχοµένως να διαταράξουν την οµαλή λειτουργία του Ε ΗΕ. ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5 Τ Αθήνα F

2 Φυλασσόµενες εγκαταστάσεις Α/Α ΕΙ ΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑ ΟΝ ΟΙΚΟΠΕ ΟΥ ΕΜΒΑ ΟΝ ΚΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑ ΟΡΟΦΟ 1 Οι εγκαταστάσεις που φυλάσσονται στον υπόψη χώρο (ένα φυλακτικό σηµείο) είναι : τα Γραφεία της Υπηρεσίας, το Κέντρο Ελέγχου Ενέργειας Κρήτης και ο Υποσταθµός 150/20kV Ηράκλειο ΙΙ Οδός τέρµα Καστοριάς, Κατσαµπάς, Τ.Κ Ηράκλειο Κρήτης 15 στρέµµατα Υπάρχει διώροφο κτίριο µε υπόγειο 700µ2 κάθε επίπεδο (όροφος) Ειδικότερα, τα καθήκοντα του προσωπικού φύλαξης περιγράφονται ως εξής : 1. ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ - Ελέγχει τα στοιχεία ταυτότητας των προσερχοµένων στα κτίρια ή τις εγκαταστάσεις, επισκεπτών και καταχωρεί στο ειδικό βιβλίο τον Α..Τ., το χώρο επίσκεψης, την ώρα εισόδου και εξόδου τους και τους χορηγεί την ειδική κάρτα εισόδου επισκέπτη, µε την υποχρέωση να τη φέρουν σε εµφανές σηµείο καθ όλη τη διάρκεια παραµονής τους στο χώρο του Ε ΗΕ. - Ο έλεγχος θα πρέπει να γίνεται µε διακριτικότητα, ήπιους τόνους και ευγένεια, ΠΡΙΝ από την είσοδο του επισκέπτη σε οποιοδήποτε υπηρεσιακό χώρο, θα ειδοποιεί τον µισθωτό για τον οποίο αφορά η επίσκεψη και θα επιβεβαιώνει την ύπαρξη του ραντεβού ή ότι η επίσκεψη είναι δεκτή, άλλως δεν θα επιτρέπεται η είσοδος. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει ο έλεγχος να ενεργείται άµεσα, προληπτικά αλλά και κατασταλτικά µε συντονισµό και συνεργασία της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. - εν επιτρέπει την είσοδο στους χώρους εργασίας µικροπωλητών, πλασιέ και γενικά κάθε ατόµου που θέλει να εισέλθει για διαφήµιση ή διάθεση εµπορευµάτων. - εν επιτρέπει τη λήψη φωτογραφιών στο εσωτερικό των εγκαταστάσεων και κρατά προς φύλαξη τυχόν φωτογραφική µηχανή του επισκέπτη, µέχρι την αποχώρηση του, εκτός εάν υπάρχει ειδική προς τούτο άδεια, γεγονός που οφείλει να διαπιστώσει, µέσω του Προϊσταµένου της Υπηρεσιακής Μονάδας. 2. ΟΧΗΜΑΤΑ - εν επιτρέπει την είσοδο στις εγκαταστάσεις όλων των ιδιωτικών αυτοκινήτων (επισκεπτών, εργολάβων) εκτός εάν υπάρχει ειδική προς τούτο άδεια (π.χ. για 2

3 παράδοση ή παραλαβή υλικού) ή πρόκειται για επίσηµους επισκέπτες και πάντα µε εντολή και ευθύνη των προϊσταµένων του. - ιενεργεί διακριτικούς ελέγχους σε όλα τα σταθµευµένα πλησίον της Επιχείρησης αυτοκίνητα. 3. ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΕΡΙΠΟΛΙΕΣ - Στις εγκαταστάσεις της έδρας «Υπηρεσίες Κρήτης/ Ν» και κατά την καθηµερινή νυχτερινή βάρδια, θα διενεργεί συνεχείς ελέγχους περιπολίες στην εσωτερική περίµετρο των εγκαταστάσεων, καθώς και ελέγχους στους χώρους εργασίας, κοινόχρηστους χώρους, ιδιαιτέρως δε, σε χώρους από τους οποίους είναι δυνατή η ανορθόδοξη είσοδος στα κτίρια (π.χ. παράθυρα ισογείων, κλιµακοστασίων, πόρτες ταρατσών κλπ). Όταν διενεργείται νυκτερινή περιπολία, κρίνεται απαραίτητη η χρήση φακού και εφόσον οι ειδικές συνθήκες του χώρου το επιβάλλουν (π.χ. όταν η περιπολούµενη έκταση είναι µεγάλη και αποµονωµένη) κρίνεται απαραίτητη και η χρήση φορητού ποµποδέκτη ή κινητού τηλεφώνου. - Αναφέρει άµεσα αρµοδίως κάθε τι ύποπτο που θα υποπέσει στην αντίληψη του στον εξωτερικό χώρο των εγκαταστάσεων (π.χ. ύποπτο αντικείµενο, περίεργη και επίµονη κίνηση πεζών ή οχηµάτων κ.λ.π.). 4. Ι ΙΑΙΤΕΡΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ - Ρητά δεν επιτρέπει την έξοδο κάθε υλικού του Ε ΗΕ αν δεν προσκοµιστεί η προβλεπόµενη από τις σχετικές οδηγίες «άδεια εξαγωγής υλικού». - Ελέγχει την περίφραξη, τον φωτισµό ασφαλείας και τις πόρτες των εγκαταστάσεων, έχει την ευθύνη για τη διαπίστωση ελλείψεων ή παραλείψεων (π.χ. ελλιπής φωτισµός ασφαλείας, κατεστραµµένες λάµπες φωτισµού, κατεστραµµένα τµήµατα περίφραξης, συσσωρεύσεις εύφλεκτων υλικών, µη αποψίλωση χόρτων µε κίνδυνο πυρκαγιάς κ.λ.π.) και αναφέρεται αρµοδίως. - Σε περίπτωση πυρκαγιάς ειδοποιεί αµέσως τηλεφωνικά την Πυροσβεστική Υπηρεσία και τον Προϊστάµενο της Μονάδας και προσπαθεί να σβήσει τη φωτιά χρησιµοποιώντας τα πυροσβεστικά µέσα που υπάρχουν στη Μονάδα χωρίς ιδιαίτερη έγκριση. - Υπενθυµίζει στους υπαλλήλους που προσέρχονται για υπερωριακή εργασία να σηµειώνουν το όνοµα τους καθώς και την ώρα προσέλευσης και αποχώρησης στο ειδικό έντυπο, που τηρείται γι αυτό το λόγο στο Φυλάκιο. - ιατηρεί στο χώρο του Φυλακίου καθ όλη τη διάρκεια της νύκτας τα φώτα αναµµένα και τα τζάµια ακάλυπτα, έτσι ώστε να φαίνεται από το εξωτερικό µέρος. - ιατηρεί στο χώρο του Φυλακίου εσωτερικά και εξωτερικά απόλυτα καθαρό. 3

4 Ο Ανάδοχος και το προσωπικό του, θα ενεργεί πάντοτε στα πλαίσια της κείµενης νοµοθεσίας και του εσωτερικού κανονισµού και οδηγιών του Ε ΗΕ, όπως κάθε φορά ισχύουν. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει ο έλεγχος να ενεργείται άµεσα και προληπτικά µε συντονισµό και συνεργασία του Επόπτη Ασφαλείας της Επιχείρησης ή οποιουδήποτε εντεταλµένου οργάνου του Ε ΗΕ. Αυτό θα γίνεται αν υπάρχει Επόπτης Ασφαλείας από το Ε ΗΕ ή άλλο εξουσιοδοτηµένο όργανο, όπου η Εταιρεία και το προσωπικό της υποχρεούνται να υπακούσει στις οδηγίες του σύµφωνα µε τους όρους κ.λ.π. της παρούσας σύµβασης και την σύµφωνη γνώµη της Προϊσταµένης Υπηρεσίας. Σε περιπτώσεις που οι ενέργειες που πρέπει να εκτελεί η Εταιρεία δεν αναφέρονται στον εσωτερικό κανονισµό, τότε ζητείται άµεσα η συνδροµή της Προϊσταµένης Υπηρεσίας από την οποία θα δοθούν οι εντολές και οι οδηγίες για τις περαιτέρω ενέργειες εγγράφως. Εν γένει, η παροχή υπηρεσιών από τον Ανάδοχο, θα εκτελείται µε την άµεση εποπτεία και παρακολούθηση των εντεταλµένων οργάνων του Ε ΗΕ που είναι : Α) Η Προϊστάµενη Υπηρεσία Β) Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία Η Επιχείρηση µέσω της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας πάντα θα έχει το δικαίωµα κατά την κρίση της να αποµακρύνει το προσωπικό του Αναδόχου που θεωρεί ακατάλληλο για την εκτέλεση της εργασίας µε υποχρέωση του Αναδόχου να αντικαθιστά το προσωπικό αυτό, το αργότερο σε τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες, διάστηµα που θεωρείται εύλογο για την αντικατάσταση και εκπαίδευση στα καθήκοντα του έργου, του νέου φύλακα. Όλες οι ενέργειες και οι παρατηρήσεις των φυλάκων, θα καταγράφονται καθηµερινά σε ηµερολόγιο έργου το οποίο θα παραδίδεται κάθε πρωί στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία. Ο τύπος εντύπου που θα χρησιµοποιείται από τον Ανάδοχο για «ηµερολόγιο έργου» θα υποδειχθεί από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία θα είναι σε διπλούν και θα υπογράφεται και από τα δύο µέρη. Σε καµία περίπτωση δεν θα γίνει αποχώρηση του προσωπικού, χωρίς να αντικατασταθεί από την επόµενη βάρδια. Το προσωπικό του Αναδόχου, θα προσέρχεται στο χώρο εργασίας µε ειδική στολή που θα χορηγείται από την Εταιρεία και στο δεξιό ηµιθωράκιο θα είναι αναρτηµένη η ειδική ταυτότητα. Ο Ανάδοχος υποχρεούται, πριν την έναρξη της απασχόλησης του προσωπικού του, να παραδώσει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, κατάσταση µε τα στοιχεία που αφορούν το προσωπικό που πρόκειται να εργασθεί στις εγκαταστάσεις του Ε ΗΕ. κ.λ.π., καθώς και δύο φωτογραφίες πρόσφατης έκδοσης για τον καθένα, οι οποίες θα χρησιµοποιηθούν για την έκδοση ελτίου Ταυτότητας. Μετά τη λήξη ισχύος της 4

5 Σύµβασης ή σε τυχόν αλλαγές, αντικαταστάσεις κ.λ.π. φυλάκων, τα δελτία ταυτότητας θα επιστρέφονται στον Ε ΗΕ. Επίσης, µέσα σε 10 ηµέρες από την έναρξη της Σύµβασης θα προσκοµίζεται από τον Ανάδοχο για κάθε φύλακα : α. Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο της Άδειας Εργασίας προσωπικού ασφαλείας (Ν.2518/97) και αν δεν έχει εκδοθεί, φωτοαντίγραφο της απόδειξης κατάθεσης των δικαιολογητικών για έκδοση της υπόψη άδειας από Αστυνοµικό Τµήµα. β. Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου (ή αντίγραφο θεωρηµένο) και απολυτήριο Στρατού. γ. Πιστοποιητικό Εκπαίδευσης Προσωπικού. Σε καµιά περίπτωση το προσωπικό του Αναδόχου που θα απασχοληθεί στον Ε ΗΕ δεν µπορεί να έχει µε οποιοδήποτε τρόπο και έννοια, σύµβαση εργασίας µε τον Ε ΗΕ Α.Ε., παρότι το προσωπικό αυτό, κατά την εκτέλεση της εργασίας του, θα υπόκειται στον έλεγχο και την εποπτεία των οργάνων του Ε ΗΕ. Εποµένως, σε όλη τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης, το προσωπικό αυτό θα συνδέεται µε εργασιακή σχέση µόνο µε τον Ανάδοχο στον οποίο θα παρέχει τις υπηρεσίες του και για τυχόν ατύχηµα που ενδεχοµένως συµβεί, κατά την εκτέλεση της εργασίας του, ο Ε ΗΕ καµιά ευθύνη δεν θα φέρει αλλά θα βαρύνεται αποκλειστικά και µόνο η Εταιρεία φύλαξης. Απαγορεύεται στον Ανάδοχο καθώς και στο προσωπικό του, να εµπλακεί µε οποιοδήποτε τρόπο σε Συνδικαλιστικές, Απεργιακές ή άλλες κινητοποιήσεις των εργαζοµένων στο Ε ΗΕ. Για την καλύτερη φύλαξη της Επιχείρησης, η Εταιρεία θα µπορεί να υποβάλλει εισηγήσεις στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, ώστε εάν κριθεί σκόπιµο να ενσωµατωθούν στον εσωτερικό κανονισµό ασφάλειας εγκαταστάσεων, για να είναι δυνατή η εφαρµογή τους. 5

6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Οδηγία µε κατευθύνσεις για περιπτώσεις εκτάκτων καταστάσεων όπως ληστείας, κοινωνικών αναταραχών, τοποθέτησης εκρηκτικών µηχανισµών κλπ. α. Αντίδραση κατά τη διάρκεια ληστείας, ένοπλης επίθεσης, οµηρίας Λόγω της φύσης των εργασιών τους ορισµένα κτίρια της Εταιρεία (Ταµεία, λογιστήρια κλπ) µπορεί να γίνουν στόχοι ληστείας, ένοπλης επίθεσης, οµηρίας. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν είναι πάντα δυνατό να επεµβαίνει και να αναλαµβάνει πρωτοβουλίες άµεσα ο συντονιστής του Σχεδίου, ο οποίος έχει οριστεί από τη Μονάδα στο πλαίσιο του ΣΑΕΚ. Το προσωπικό των εν λόγω κτιρίων πρέπει να γνωρίζει και να εφαρµόζει τις ακόλουθες οδηγίες: 1. ιατηρούµε την ψυχραιµία µας. Είµαστε ευγενικοί, δεν προκαλούµε, δεν επιτρέπουµε διαφωνίες διαµάχες και ακολουθούµε πιστά τις εντολές οδηγίες των ληστών. 2. Απαντάµε άµεσα στις ερωτήσεις τους. 3. Πέφτουµε κάτω αν µας το ζητήσουν. 4. εν προβαίνουµε σε απότοµες κινήσεις. 5. Ο πανικός µεταδίδεται στους επιτιθέµενους και το αποτέλεσµα θα είναι ανεξέλεγκτο. 6. εν υποτιµάµε ποτέ καταστάσεις, συνθήκες και ανθρώπους οι οποίοι είναι σίγουρα αποφασισµένοι και πιθανόν επαγγελµατίες στο είδος τους. 7. Οι χαµηλοί τόνοι επιβάλλονται ώστε να µη γίνουµε στόχοι. 8. Πάντοτε προσπαθούµε να παίρνουµε θέσεις ώστε να βρισκόµαστε εκτός βολής σε περίπτωση επιθέσεων µε ψυχρά όπλα. 9. Παρατηρούµε και εντοπίζουµε σηµεία κάλυψης. 10. Παρατηρούµε τα πάντα και ιδιαίτερα τις λεπτοµέρειες χωρίς να µιλάµε εάν δεν υπάρχει ανάγκη. 6

7 11. Κατά τη διάρκεια της ληστείας παρατηρούµε τα χαρακτηριστικά του ληστή όπως χρώµα µαλλιών, µύτη, µάτια, αυτιά, τατουάζ, ρούχα, είδος όπλου και γενικά ό,τι µπορεί να βοηθήσει τις αστυνοµικές αρχές. 12. Είναι πιθανόν να υπάρχει στο χώρο και συνεργός ληστής, ο οποίος δεν έχει γίνει αντιληπτός. 13. Σίγουρο είναι ότι εξωτερικά υπάρχει όχηµα διαφυγής (δίκυκλο ή αυτοκίνητο). 14. Σε καµία περίπτωση δεν προβλέπεται η ύπαρξη-χρήση από το προσωπικό οποιουδήποτε θερµού ή ψυχρού όπλου. 15. Όταν απειλούµαστε από όπλο : α. σηκώνουµε τα χέρια ψηλά β. στρέφουµε το σώµα µας δείχνοντας την δεξιά πλευρά ώστε να µην έχει άµεσο στόχο την καρδιά µας. γ. δεν στεκόµαστε πρόσωπο µε πρόσωπο. δ. δεν κοιτάζουµε στα µάτια το άτοµο που µας απειλεί. ε. αποτυπώνουµε τα χαρακτηριστικά του 16. Σε περίπτωση συζήτησης προσπαθούµε να µιλάµε µόνο µε έναν τον οποίο θεωρούµε επικεφαλής. 17. ΠΡΟΣΟΧΗ! Χρησιµοποιούµε το συναγερµό ΜΟΝΟΝ όταν δεν απειλείται η ζωή µας. 18. Με την αποµάκρυνση του ληστή δεν βγαίνουµε από το κατάστηµα και δεν τον κυνηγάµε (περίπτωση άοπλου φύλακα). 19. εν ακουµπάµε τα σηµεία που πέρασε ο ληστής για να µην αλλοιωθούν τυχόν αποτυπώµατα. 20. Τοποθετούµε στην είσοδο την πινακίδα ΚΛΕΙΣΤΟ ΛΟΓΩ ΛΗΣΤΕΙΑΣ. 21. Συµπληρώνουµε το Απογραφικό ελτίο ένοπλης ληστείας. β. Ενέργειες αντίδρασης σε περίπτωση επίθεσης πελάτη Οι δεξιότητες στην αντιµετώπιση διενέξεων είναι απαραίτητες για το χειρισµό των διαφόρων πιθανών τρόπων αντίδρασης των ατόµων. Σε κάθε περίπτωση: 1. Προσδιορίζουµε τη διένεξη 2. Προσπαθούµε να καθησυχάσουµε τον επιτεθέµενο πελάτη και να τον ηρεµήσουµε 7

8 3. Του δείχνουµε ότι αντιλαµβανόµαστε το πρόβληµά του και θέλουµε να τον εξυπηρετήσουµε. 4. Κρατάµε απόσταση ασφαλείας. 5. Εξετάζουµε τις πιθανές λύσεις, τις αξιολογούµε και εφαρµόζουµε την καλύτερη. 6. Ο συντονιστής του Σχεδίου, ο οποίος έχει οριστεί από τη Μονάδα στο πλαίσιο του ΣΑΕΚ, εκτιµά αν θα κληθεί η αστυνοµία. γ. Ενέργειες αντίδρασης σε περίπτωση απειλής για τοποθέτηση εκρηκτικού µηχανισµού 1. Παραµένουµε ψύχραιµοι. 2. Σε κάθε περίπτωση οποιαδήποτε βοµβιστική απειλή τηλεφωνική ή προφορική θεωρείται ως πραγµατική. 3. Ακούµε προσεκτικά τον καλούντα. 4. είχνουµε ενδιαφέρον. 5. Προσπαθούµε να τον κρατήσουµε στο τηλέφωνο όσο µπορούµε κάνοντας ερωτήσεις : -Ποιος είσαι και τι ζητάς; -Πότε θα εκραγεί η βόµβα; -Που βρίσκεται; -Με τι µοιάζει η διάταξη της βόµβας; -Πότε τοποθετήθηκε; -Μπορείς να επαναλάβεις ό,τι είπες σε εµένα και στο ιευθυντή; 6. εν κλείνουµε πρώτοι το τηλέφωνο. 7. Ενηµερώνουµε το συντονιστή του Σχεδίου, ο οποίος έχει οριστεί από τη Μονάδα στο πλαίσιο του ΣΑΕΚ. 8. Ο συντονιστής ειδοποιεί την αστυνοµία. 9. Ακολουθούµε τις οδηγίες της Αστυνοµίας. 10. Συµπληρώνουµε το απογραφικό δελτίο τηλεφωνικής απειλής εκρηκτικών µηχανισµών (Έντυπο 2). 8

9 δ. Ενέργειες αντίδρασης σε περίπτωση κοινωνικών αναταραχών Οι εκδηλώσεις των κοινωνικών αναταραχών ποικίλουν από ειρηνικές διαµαρτυρίες έως και καταστροφικές οι οποίες µπορούν να βλάψουν τα κτήρια της Επιχείρησης, τον εξοπλισµό τους και το προσωπικό που εργάζεται σε αυτά. Αν προκύψουν κοινωνικές αναταραχές κοντά στο χώρο εργασίας µας την ώρα λειτουργίας της Επιχείρησης: Ειδοποιείται ο Συντονιστής του Σχεδίου, ο οποίος έχει οριστεί από τη Μονάδα στο πλαίσιο του ΣΑΕΚ, προκειµένου να αξιολογήσει την κατάσταση και να δώσει τις ανάλογες οδηγίες (π.χ. εκκένωση, ασφάλιση ή µη των θυρών- ρολών, αποµάκρυνση Υπηρεσιακών οχηµάτων κλπ). Οι υπάλληλοι παραµένουν στο κτίριο. Αποφεύγουν να τραβήξουν την προσοχή. Ενισχύουµε τον αριθµό των πυροσβεστήρων στο ισόγειο. Ελέγχουµε τις εξόδους κινδύνου και βεβαιωνόµαστε ότι είναι ελεύθερες. Σε περίπτωση κατάληψης η επαφής των διαµαρτυροµένων µε το προσωπικό της Επιχείρησης εφαρµόζονται οι παρακάτω κανόνες αντιµετώπισης πλήθους: 1. Μην πανικοβάλλεστε. Παραµείνετε ψύχραιµοι και λογικοί. 2. Επιµείνετε στις απόψεις σας. 3. Μην ανταποκρίνεστε σε προσβολές ή επιθετικές ενέργειες. 4. Υπερασπιστείτε τον εαυτό σας µόνο ως τελευταία λύση. 5. Παραβλέψετε προσβλητικά σχόλια. 6. Παραµείνετε ήρεµοι. 7. Μην έρχεστε σε αντιπαράθεση. 8. Παραµείνετε σιωπηλοί και ανέκφραστοι. 9. Μην κάνετε αστεία ή χαµογελάτε. 10. Μην εκφράζετε την άποψή σας. 11. Μη µιλάτε ή αντιδράτε στα ΜΜΕ. 12. Μην προσπαθείτε να κρύψετε το πρόσωπό σας από φωτογραφίες ή βίντεο, καθώς το πλήθος θα νοµίζει ότι τους φοβάστε. ε. Ενέργειες αντίδρασης σε περίπτωση εντοπισµού παράνοµων, επικίνδυνων, ύποπτων ή εγκαταλελειµµένων αντικειµένων Ύποπτο θεωρούµε κάθε αντικείµενο (δέµα, τσάντα κλπ) που δεν έχει εµφανή κάτοχο ή βρίσκεται εγκαταλελειµµένο αδικαιολόγητα. Είναι αυτό που δεν ανήκει στο χώρο και είναι τοποθετηµένο σε τόπο και χρόνο που µπορεί να προκαλέσει δολιοφθορά. 9

10 Ειδοποιείται άµεσα ο Συντονιστής του Σχεδίου, ο οποίος έχει οριστεί από τη Μονάδα στο πλαίσιο του ΣΑΕΚ, προκειµένου να αξιολογήσει την κατάσταση και να δώσει τις ανάλογες οδηγίες. Παράλληλα : 1. Αποµακρύνουµε τον κόσµο και δηµιουργούµε ασφαλή ζώνη. 2. εν πλησιάζουµε, δε µετακινούµε, δεν αγγίζουµε, δεν επεξεργαζόµαστε το αντικείµενο. 3. ιατηρούµε πάντα την οπτική επαφή, υπό κάλυψη. 4. Αποφεύγουµε χρήση συστηµάτων επικοινωνίας πλησίον του αντικειµένου. 5. Αναζητούµε τον ιδιοκτήτη. 6. Ο συντονιστής του σχεδίου εκτιµά πότε θα κληθεί η αστυνοµία. 7. Ακολουθούµε τις οδηγίες της Αστυνοµίας. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ Στους κάδους απορριµµάτων οι οποίοι χρησιµοποιούνται από τα κτήρια και βρίσκονται εξωτερικά και κοντά σε αυτά. Στα χώρους των τηλεφωνικών γραµµών του Ο.Τ.Ε εξωτερικά όταν παρατηρούνται εργασίες σε αυτούς για τις οποίες δεν είχαµε ενηµέρωση. Οπού διενεργούνται εργασίες σε χώρους του κτηρίου και δεν υπάρχει η ανάλογη ενηµέρωση. Σε σηµεία τα οποία θα κριθούν ως επικίνδυνα για τη στάθµευση οχηµάτων διαφυγής. Στα σηµεία όπου εξωτερικά σταθµεύουν τα υπηρεσιακά οχήµατα Σηµεία προσωρινής στάθµευσης όπου µπορεί να παραµείνει αυτοκίνητο για λίγη ώρα Στους πεζόδροµους από τους οποίους µπορεί να υπάρξει διέλευση οχηµάτων. Σε σηµεία όπου µπορεί να υπάρξει παρατήρηση από ανθρώπους και συλλογή πληροφοριών από διπλανούς κοινόχρηστους χώρους. 10

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ NOMOY ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΜΑ ΣΧΙΣΤΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ NOMOY ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΜΑ ΣΧΙΣΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ NOMOY ΑΤΤΙΚΗΣ Ε.Δ.Σ.Ν.Α. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΜΑ ΣΧΙΣΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002870456 2015-06-24

15PROC002870456 2015-06-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ- TMHMA A ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΡΓΟ: ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Α.Μ: ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΚΟΡΜΙΣΤΑΣ Ν. ΜΠΑΦΡΑΣ ΑΓΓΙΣΤΑΣ 1 / 2014 ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ο Δήμος Γρεβενών προτίθεται να προχωρήσει στην ανάδειξη αναδόχου σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες για τη φύλαξη της ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ. Το κτίριο περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Φ Υ Λ Α Ξ Η Ε Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ω Ν Τ Ο Υ Δ Η Μ Ο Υ

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Φ Υ Λ Α Ξ Η Ε Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ω Ν Τ Ο Υ Δ Η Μ Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Φ Υ Λ Α Ξ Η Ε Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ω Ν Τ Ο Υ Δ Η Μ Ο Υ Α ΟΜΑΔΑ «ΦΥΛΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1 Έργο Ανάπλαση - διαµόρφωση παρόδιων χώρων περιµετρικά του παλαιοντολογικού Μουσείου. Τηλ.: 28310-40000, FAX: 2831040004

1 Έργο Ανάπλαση - διαµόρφωση παρόδιων χώρων περιµετρικά του παλαιοντολογικού Μουσείου. Τηλ.: 28310-40000, FAX: 2831040004 Α. ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ Τα στοιχεία που ακολουθούν θα πρέπει να συµπληρωθούν µετά την υπογραφή της σύµβασης και την ανάληψη του έργου από συγκεκριµένο ανάδοχο. Θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. Χρηματοδότηση : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : Κωδ. 15.7332.05 Προϋπολογισμός : 29.842,00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα Ποιότητας, ιαδικασίες και πιστοποίηση Τεχνικού ελέγχου οχηµάτων σε Ιδιωτικό ΚΤΕΟ.

Σύστηµα Ποιότητας, ιαδικασίες και πιστοποίηση Τεχνικού ελέγχου οχηµάτων σε Ιδιωτικό ΚΤΕΟ. ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ TMHMA MHXANOΛΟΓΙΑΣ Σύστηµα Ποιότητας, ιαδικασίες και πιστοποίηση Τεχνικού ελέγχου οχηµάτων σε Ιδιωτικό ΚΤΕΟ. Quality System, Procedures and Certification of Technical Control in vechicles in

Διαβάστε περισσότερα

Ε ι δ ι κ ή Σ υ γ γ ρ α φ ή Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν

Ε ι δ ι κ ή Σ υ γ γ ρ α φ ή Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Έργο: Συντήρηση δωµάτων και στεγών σχολικών συγκροτηµάτων.η. Ε ι δ ι κ ή Σ υ γ γ ρ α φ ή Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Περιεχόμενα Άρθρο 1 : Αντικείμενο της Εργολαβίας...1 Άρθρο 2 : Ισχύουσα Νομοθεσία Συμβατικά τεύχη της εργολαβίας εγγύηση καλής εκτέλεσης...1 Άρθρο 3: Προσαρμογή Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ. Ηµεροµηνία αποστολής για δηµοσίευση στην Εφ. της Ε.Ε, Ε τ.

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ. Ηµεροµηνία αποστολής για δηµοσίευση στην Εφ. της Ε.Ε, Ε τ. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 26, T.K. 71201 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, ΠΛΑΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΗΛΕΦ.: 2813-404440,404424

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. Δ/νση: Λεωνίδιο Αρκαδίας, Τ.Κ. 22300 Τηλ: 27570-22807, Fax: 27570-23230 Κεντρικό e-mail: info@parnonas.gr Ιστοσελίδα: www.parnonas.gr ΕΡΓΟ: ΦΟΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός Πρόσκλησης: S04/012015

Κωδικός Πρόσκλησης: S04/012015 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. Κωδικός Πρόσκλησης: S04/012015

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Κάθε μέρα καθένας μας είναι υπεύθυνος, μέσω των ενεργειών του, για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε ο ένας τον άλλον, τους πελάτες μας, τους προμηθευτές και

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ Α.Μ. 2/2012 ΠΡΟΫΠ. : 1.350.000,00 (µε ΦΠΑ) Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: «Ανακαίνιση της ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Φοιτητικής Εστίας του ----- Πάντειου Πανεπιστημίου» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕ 046 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΑ: ΠΡΟΫΠ. ΧΡΗΜ. «ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΡΕΙΝΟ ΟΓΚΟ ΥΜΗΤΤΟΥ» «ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Αρθρο 1 Έκταση εφαρµογής

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Αρθρο 1 Έκταση εφαρµογής NOMOΣ: 1568/85 Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων. (ΦΕΚ 177/Α/18-10-85) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κυρώνουµε και εκδίδουµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Αρθρο 1 Έκταση

Διαβάστε περισσότερα

Σύµβαση παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής ΦΑ Σελ. 1 από 29

Σύµβαση παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής ΦΑ Σελ. 1 από 29 ΣΥΜΒΑΣΗ Παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής Φυσικού Αερίου Στην Αθήνα σήµερα την...µεταξύ της.. Α.Ε. (εφεξής καλουµένης ο «Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ») που εδρεύει στ.., στην οδό και εδώ εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ι ΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισµός: 16.499,99 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: LEADER

ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ι ΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισµός: 16.499,99 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: LEADER ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ι ΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισµός: 16.499,99 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΡΘΡΟ 1ο ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ...4 ΑΡΘΡΟ 2ο ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ...4 ΑΡΘΡΟ 3ο ΑΡΘΡΟ 4ο ΑΡΘΡΟ 5ο ΑΡΘΡΟ 6ο ΑΡΘΡΟ 7ο ΑΡΘΡΟ 8ο ΕΙ ΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ...5 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ Μαρία Λυρατζή για την Βιβλιοθήκη του Π.Ι Ιούλιος 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 9 Σχήµα 1 11 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 12 1.1. Γενικές πληροφορίες 12

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ 6. ΘΕΜΑ: «Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου καθαρισμού των χώρων του ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ 6. ΘΕΜΑ: «Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου καθαρισμού των χώρων του ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ» Ημερομηνία 14/07/2014 Α. Π. 41399 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη μικρότερη προσφερόμενη τιμή για την ανάθεση του έργου καθαρισμού των χώρων που στεγάζεται το ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εκτέλεση γεωερευνητικών εργασιών για την οριστική μελέτη σηράγγων και σηράγγων με εκσκαφή και επανεπίχωση (C&C) της Εξωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης και της σύνδεσής

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕ. Υ. ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 2 ΜΗΝΩΝ»

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕ. Υ. ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 2 ΜΗΝΩΝ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΚΗ ΜΣ Αθήνα, 23/6/2014 Αρ πρωτ: 36763 ΠΕΡΙΦ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΟΠΥΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:ΑΧΑΡΝΩΝ 96, ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. ΣΑΛΑΟΥΝΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2108202801 FAX: 2108202844

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 2 ΜΗΝΩΝ»

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 2 ΜΗΝΩΝ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΚΗ ΜΣ Αθήνα, 23/06/2014 Αρ πρωτ: 36766 ΠΕΡΙΦ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΟΠΥΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:ΑΧΑΡΝΩΝ 96, ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Ε.ΣΑΛΑΟΥΝΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2108202801 FAX: 2108202844

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 281/17.3.2009

Συνεδρίαση 281/17.3.2009 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Συνεδρίαση 281/17.3.2009 Θέμα: 5 Πρόληψη της χρησιμοποίησης των εποπτευομένων από την Τράπεζα της Ελλάδος πιστωτικών ιδρυμάτων και χρηματοπιστωτικών οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα

NΟΜΟΣ 1568/1985. "Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων" (Φ.Ε.Κ. 177/Α/18-10-1985) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ.

NΟΜΟΣ 1568/1985. Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων (Φ.Ε.Κ. 177/Α/18-10-1985) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ. NΟΜΟΣ 1568/1985 "Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων" (Φ.Ε.Κ. 177/Α/18-10-1985) ( Σηµειώνεται, ότι για όλες τις επιχειρήσεις, συµπεριλαµβανοµένων και αυτών που απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόµενους,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΑΔΑ: ΒΛ4ΥΟΞΘΩ-Ξ1Β ΑΔΑΜ: 13PROC001544160 Αθήνα, 17/07/2013 Α.Π.: 14208/2013

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΑΔΑ: ΒΛ4ΥΟΞΘΩ-Ξ1Β ΑΔΑΜ: 13PROC001544160 Αθήνα, 17/07/2013 Α.Π.: 14208/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ Φραγκούδη 11 και Αλ.Πάντου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Οργάνωση παροχής υπηρεσιών. Άρθρο 1. Βασικοί κανόνες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Οργάνωση παροχής υπηρεσιών. Άρθρο 1. Βασικοί κανόνες. Σχέδιο νόµου «Κανόνες ελεύθερης παροχής υπηρεσιών µεταφοράς µε Επιβατηγά ηµόσιας Χρήσης (Ε..Χ.) αυτοκίνητα (Νέα ΤΑΞΙ, Ειδικής Μίσθωσης µέχρι εννέα (9) θέσεων) και Μοτοσικλέτες ηµόσιας Χρήσης (Μ..Χ)». ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα