Το έργο ARTS εντάσσεται στο πέµπτο πρόγραµµα πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανταγωνιστική και βιώσιµη ανάπτυξη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το έργο ARTS εντάσσεται στο πέµπτο πρόγραµµα πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανταγωνιστική και βιώσιµη ανάπτυξη"

Transcript

1 ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ Ο ΗΓΟΣ Το έργο ARTS εντάσσεται στο πέµπτο πρόγραµµα πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανταγωνιστική και βιώσιµη ανάπτυξη

2 2

3 Πίνακας περιεχοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ.. 5 Επισκόπηση της διαδικασίας ΦΑΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ. 9 Αρχική αξιολόγηση Προφίλ της περιοχής Υπάρχουσες δηµόσιες συγκοινωνίες στην περιοχή Υπάρχοντες δηµόσιοι οργανισµοί και φορείς µεταφορών Σύνοψη της αρχικής αξιολόγησης Η συγκοινωνιακή λύση για την περιοχή σας Περιγραφή του προβλήµατος /θέµατος Στόχοι Κύρια δοµή της λύσης σας Ολοκλήρωση της φάσης σχεδιασµού και οργάνωσης ΠΡΟ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΦΑΣΗ Ζητήµατα οργάνωσης και διοίκησης Λειτουργικά χαρακτηριστικά της νέας υπηρεσίας Πλαίσιο αξιολόγησης Ολοκλήρωση της προ-λειτουργικής φάσης ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Λειτουργία της νέας υπηρεσίας Συνεχής παρακολούθηση ΦΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Λεπτοµερής κατάλογος εσόδων και εξόδων συγκοινωνιακής υπηρεσίας ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΡΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΕΙΞΗΣ Ruto, Ισπανία Leppävirta, Φινλανδία Plustrafiken, Σουηδία Dorfmobil, Αυστρία Bealach, Ιρλανδία.. 42 Μεσσαρά, Ελλάδα Development, Ουγγαρία Cymru, Ουαλία

4 4

5 Εισαγωγή Χρειάζεστε βοήθεια σχετικά µε την βελτίωση υπαρχόντων δηµόσιων συγκοινωνιών στην ύπαιθρο ή την οργάνωση νέων; Ο οδηγός αυτός είναι το αποτέλεσµα του Ευρωπαϊκού προγράµµατος ARTS, ράσεις για την Ολοκλήρωση των Συγκοινωνιών της Υπαίθρου. Σκοπός του είναι να προσφέρει βοήθεια στην σχεδίαση, εκτέλεση και αξιολόγηση δηµοσίων συγκοινωνιών στην ύπαιθρο. Στα πλαίσια του προγράµµατος ARTS οκτώ προτάσεις λειτουργίας δηµόσιων συγκοινωνιών σε αραιοκατοικηµένες περιοχές της υπαίθρου δοκιµάσθηκαν και αξιολογήθηκαν σε οκτώ Ευρωπαϊκές χώρες Αυστρία, Φινλανδία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Σουηδία, Γαλικία (Ισπανία) και Ουαλία (Ηνωµένο Βασίλειο). Κάθε δράση επίδειξης περιλάµβανε διάφορα µέτρα. Οι δράσεις στην Αυστρία, Ιρλανδία, Φινλανδία και Σουηδία ήταν υπηρεσίες ευαίσθητες στην ζήτηση. Οι δράσεις στην Ουγγαρία, Ελλάδα και Ισπανία στηρίζονταν στις σχολικές µεταφορές, ενώ η δράση στην Ουαλία περιλάµβανε την διάχυση πληροφορίας. Περιγραφές των δράσεων αυτών παρατίθενται στο τέλος του Οδηγού. Ο Οδηγός περιλαµβάνει συµβουλές γενικής φύσης που προέρχονται από απτά παραδείγµατα και τα αποτελέσµατα των δράσεων του ARTS, όπως επίσης και από την συνολική γνώση και εµπειρία των ειδικών συγκοινωνιολόγων µελών του ARTS. Τα περιεχόµενα του Οδηγού ακολουθούν την δοµή του ίδιου του προγράµµατος που εµφανίζεται παρακάτω: 1. Φάση σχεδιασµού και οργάνωσης 2. Προ-λειτουργική φάση 3. Φάση λειτουργίας 4. Φάση αξιολόγησης Για κάθε φάση προτείνουµε τα βήµατα που πρέπει να ακολουθήσετε και τις ενέργειες που πρέπει να ολοκληρώσετε. Αν είναι απαραίτητο για την καλλίτερη κατανόηση των ενεργειών παραθέτουµε παραδείγµατα από τις δράσεις επίδειξης του ARTS. Επίσης περιλαµβάνονται συµβουλές για τα προβλήµατα και τις δυσκολίες κάθε φάσης µε την ένδειξη «Προσέξτε». Το διάγραµµα της επόµενης σελίδας παρουσιάζει τις διάφορες φάσεις και την διασύνδεση τους. Στην φάση σχεδιασµού και οργάνωσης καθορίζετε την περιοχή λειτουργίας µε βάση τον πληθυσµό, τις υπάρχουσες συγκοινωνίες και τις ανάγκες. Έτσι θα είστε σε θέση να αποφασίσετε αν χρειάζεται βελτίωση των υπαρχόντων συγκοινωνιών ή εισαγωγή νέων. Αν επιλέξτε να προχωρήσετε, καθορίζετε τους στόχους και τα κύρια χαρακτηριστικά των λύσεων. Η µετάβαση στην προ-λειτουργική φάση σηµαίνει ότι αποφασίσατε την βελτίωση ή την οργάνωση µίας νέας συγκοινωνίας. Σε αυτή την φάση εκτελείται ο λεπτοµερής σχεδιασµός της υπηρεσίας και προσδιορίζονται οι µέθοδοι για την παρακολούθηση και αξιολόγηση των µέτρων. Στην φάση λειτουργίας η συγκοινωνία εκτελείται όπως είχε σχεδιασθεί κατά την προ-λειτουργική φάση, αλλά πρέπει να λαµβάνονται υπόψη εµπόδια που προκύπτουν, η γνώµη των επιβατών κλπ. Σε όλες αυτές τις τρεις φάσεις είναι σηµαντικό να έρθετε σε επαφή και να πετύχετε την υποστήριξη όλων των φορέων και όλων των κοινωνικών εταίρων που επηρεάζονται από τα νέα µέτρα. Η τελευταία φάση, η φάση αξιολόγησης, αρχίζει ουσιαστικά από την προ-λειτουργική φάση. Συλλέγετε στοιχεία συνεχώς και όταν η λειτουργία της συγκοινωνιακή λύσης φτάνει σε προκαθορισµένα στάδια την αξιολογείτε και προσδιορίζετε κατά πόσο έχουν επιτευχθεί οι στόχοι της. 5

6 6

7 Επισκόπηση της διαδικασίας 7

8 8

9 Φάση σχεδιασµού και οργάνωσης Είναι πολύ σηµαντικό να αρχίσετε τον σχεδιασµό µίας νέας ή βελτιωµένης συγκοινωνιακής λύσης µε µία διεξοδική εκτίµηση των αναγκών της αγοράς, της υπάρχουσας υποδοµής και των οργανωτικών συγκυριών. Στην συνεχεία πρέπει να καθορίσετε τους στόχους και τους σκοπούς της λύσης και µε την βοήθεια των αποτελεσµάτων του ARTS να σχεδιάσετε µε λεπτοµέρεια την υπηρεσία. Μην ξεχάσετε να αρχίσετε τις επαφές µε όλους όσους εµπλέκονται µε την υλοποίηση των νέων µέτρων όσο το δυνατόν συντοµότερα για να πετύχετε την ευρύτερη συναίνεση. Αρχική αξιολόγηση 1. Προφίλ της περιοχής Προσδιορίστε µε ακρίβεια την περιοχή που θα καλύπτει η νέα υπηρεσία. Παράδειγµα: Στην περίπτωση της Ελληνικής δράσης επίδειξης η νέα συγκοινωνία συνδέει τέσσερα χωριά µε την πρωτεύουσα του δήµου όπου βρίσκονται τα σχολεία. Η δράση αφορούσε την χρήση του σχολικού λεωφορείου από το ευρύ κοινό και χρηµατοδοτήθηκε από τον δήµο. Αρχικά η περιοχή που καλύπτονταν συνέπιπτε µε τα όρια του δήµου. Όµως έγινε σύντοµα αντιληπτό ότι οι ηλικιωµένοι δηµότες επιθυµούσαν να έχουν εύκολη πρόσβαση στο Κέντρο Υγείας που όµως βρίσκεται στον γειτονικό δήµο. Για να επιτευχθεί αυτό, η περιοχή που κάλυπτε αρχικά η δράση επεκτάθηκε ώστε να καλύπτει την πρωτεύουσα του γειτονικού δήµου µε τρία πρόσθετα εβδοµαδιαία δροµολόγια. Το συµπέρασµα είναι ότι οι ανάγκες των κατοίκων και των εν δυνάµει επιβατών πρέπει να λαµβάνονται υπόψη όταν αποφασίζεται η περιοχή που θα καλύπτει η λύση. Στην Αυστριακή δράση η υπηρεσία κάλυπτε κατά κύριο λόγο έναν δήµο, αλλά επεκτάθηκε σε µερικές κατοικίες γειτονικού δήµου όπου έµεναν µαθητές που παρακολουθούσαν δηµοτικό σχολείο στον πρώτο δήµο. 9

10 Προσέξτε: ιοικητικά όρια όπως αυτά που ορίζονται από δήµους, νοµούς και περιφέρειες πολύ συχνά αποτελούν και τα όρια περιοχών που καλύπτονται από δηµόσιες συγκοινωνίες. Με την νέα υπηρεσία όµως θα πρέπει να γίνεται δυνατή η πρόσβαση σε τοπικά κέντρα και σηµεία ενδιαφέροντος για τους χρήστες δηµόσιων συγκοινωνιών. Είναι σηµαντικό οι νέες υπηρεσίες να προσφέρονται σε περιοχές µε ελάχιστες ή καθόλου εναλλακτικές λύσεις έτσι ώστε να µην αυξάνεται ο ανταγωνισµός. Οι νέες περιοχές θα πρέπει να λειτουργούν συµπληρωµατικά στις ήδη υπάρχουσες. Είναι επίσης σηµαντικό να µην περιλαµβάνεται µεγάλος αριθµός διασκορπισµένων προορισµών και µία πολύ ευρεία περιοχή κάλυψης τουλάχιστον αρχικά. Η νέα υπηρεσία θα πρέπει να αρχίσει µε σηµαντικούς προορισµού και σταδιακά να προστίθενται και άλλοι (για παράδειγµα πάµπς όπως στην Ιρλανδία, βραδινά δροµολόγια για νέους όπως στην Σουηδία) όταν η νέα συγκοινωνία γίνεται αποδεκτή. Μελετήστε το δηµογραφικό και κοινωνικοοικονοµικό προφίλ της περιοχής, δηλ. την ηλικιακή δοµή, την πληθυσµιακή δοµή, την ανεργία και τα ποσοστά ιδιοκτησίας επιβατηγών οχηµάτων. Παράδειγµα: Καλές πηγές στοιχείων αποτελούν οι κεντρικές και περιφερειακές στατιστικές υπηρεσίες. Στην φάση σχεδιασµού της Ισπανικής δράσης τα πληθυσµιακά χαρακτηριστικά της περιοχής αναζητήθηκαν από το Εθνική Ισπανική Στατιστική Υπηρεσία και την αντίστοιχη της Γαλικίας. Τα πλέον επίκαιρα δεδοµένα πρέπει να χρησιµοποιούνται όπως αυτά των εθνικών απογραφών. Στην Ισπανία τα στοιχεία της απογραφής είχαν παλαιότητα δύο ετών και για την επικαιροποίηση τους χρησιµοποιήθηκαν στατιστικά στοιχεία από τους δήµους. Προσέξτε: Σε µια περιοχή µε χαµηλό δείκτη ιδιοκτησίας επιβατικών αυτοκινήτων, οι χρήστες δηµοσίων συγκοινωνιών είναι µικρής ή µεγάλης ηλικίας, αλλά υπάρχουν και άλλες οµάδες πιθανών χρηστών. Οι εθνικές στατιστικές επαρκούν για µία γενική θεώρηση, αλλά για µεγαλύτερη ακρίβεια συνιστώνται οι έρευνες ανά νοικοκυριό. Στοιχεία για την κατανοµή ανά µεταφορικό µέσο, εξάρτηση από δηµόσιες συγκοινωνίες, προορισµούς, τυπικές διαδροµές, χρήση τηλεφώνου βοηθούν τον σχεδιασµό της νέας υπηρεσίας. Οµάδες επικέντρωσης (focus groups) βοηθούν στην επισήµανση τοπικών αναγκών και ελλείψεων. Μελετήστε την διασπορά του πληθυσµού και την απόσταση (π.χ. χρόνος τυπικής διαδροµής µε επιβατικό αυτοκίνητο) από τα σηµαντικότερα κέντρα όπου παρέχονται υπηρεσίες Σηµειώστε σε έναν χάρτη την θέση και το προφίλ των βασικών υπηρεσιών: υγείας, τραπεζικών, κοινωνικών, εµπορίου, εκπαίδευσης, διασκέδασης, απασχόλησης (δείτε την Αυστριακή δράση στο παράρτηµα). Κατατάξτε κάθε προορισµό µε βάση την συνήθη /τυπική συχνότητα (π.χ. σχολείο και εργασία = καθηµερινά, ψώνια = εβδοµαδιαία, δήµο = µηνιαία) 2. Υπάρχουσες δηµόσιες συγκοινωνίες στην περιοχή Καταγράψτε και αξιολογήστε όλες τις υπάρχουσες δηµόσιες και τοπικές συγκοινωνίες. Συµπεριλάβετε συγκοινωνίες που προσφέρουν δηµόσιοι φορείς, ιδιωτικοί φορείς (λεωφορεία /ταξί), εθελοντές, τοπικοί σύλλογοι κλπ. Παράδειγµα: Στην Ιρλανδική δράση η περιοχή εξυπηρετείται από δηµόσιους, ιδιωτικούς και εθελοντικούς συγκοινωνιακούς φορείς. Ο φορείς αυτοί είναι: υπεραστικές και τοπικές λεωφορειακές γραµµές (κρατικής ιδιοκτησίας και ιδιωτικών εταιρειών) φεριµπότ σε γειτονικά νησιά αεροπορική σύνδεση στα τρία γειτονικά νησιά Άραν εθελοντικές και µη-επείγουσες µεταφορές αρρώστων σε κέντρα υγείας, σε συνδέσµους ηλικιωµένων και ΑΜΕΑ και σε νοσοκοµεία /κλινικές. σχολικές µεταφορές από τις οποίες πολλές γίνονται από ιδιώτες µε σύµβαση από την κρατική εταιρεία υπεραστικών λεωφορείων ταξί Άλλα σηµαντικά θέµατα: Τι είδους συµβόλαιο υπάρχει; Ποια είναι τα κόστη; Τα έσοδα; Αριθµός δροµολογίων /ηµέρα; Στάσεις δηµόσιων συγκοινωνιών; Σηµειώστε όλα αυτά στον χάρτη µαζί µε πληροφορίες σχετικά µε τα δροµολόγια. 10

11 Φάση σχεδιασµού και οργάνωσης αρχική αξιολόγηση Προσέξτε: Κάντε την διάκριση ανάµεσα σε δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς, την διαδικασία ανάθεσης (προσφορές, διαγωνισµός) και τις συµβάσεις ανάθεσης. Χρησιµοποιήστε τα πλέον πρόσφατα και πλήρη στοιχεία. Στις περισσότερες χώρες απαιτείται οι νέες δηµόσιες συγκοινωνιακές υπηρεσίες να συµπληρώνουν και να µην συναγωνίζονται τις ήδη υπάρχουσες. Η συντονισµένη χρήση διαφορετικών µέσων π.χ. οι νέες γραµµές να τροφοδοτούν τις υπάρχουσες αυξάνει σηµαντικά την δυνατότητα χρήσης δηµόσιων µεταφορικών µέσων. Η απόσταση στην πλησιέστερη στάση λεωφορείου /σταθµό τραίνου, αλλά και η ηµερήσια συχνότητα καθορίζουν την ποιότητα των προσφερόµενων υπηρεσιών. Καταγράψτε και αξιολογήστε τον βαθµό χρήσης των υπαρχόντων συγκοινωνιών. Παράδειγµα: Στην Φινλανδία το περιφερειακό συµβούλιο και ο δήµος διέθεταν στοιχεία σχετικά µε την λεωφορειακές γραµµές από µελέτες που είχαν αναθέσει µετά από µειοδοτικό διαγωνισµό. Για µεγαλύτερη ακρίβεια όµως οργανώθηκαν καταµετρήσεις επιβατών σε κάθε όχηµα. Έτσι υπολογίστηκε ο µέγιστος αριθµός των µεταφεροµένων επιβατών ανά όχηµα ο οποίος οδήγησε στον προσδιορισµό του µεγέθους των απαιτούµενων οχηµάτων για την νέα υπηρεσία. Στοιχεία για τις σχολικές µεταφορές και άλλες δηµοτικές συγκοινωνίες συλλέχθηκαν από δηµοτικές πηγές. Στην Ισπανική δράση επιδεικνύεται η χρήση των κενών θέσεων αποκλειστικών σχολικών λεωφορείων από το ευρύ κοινό. Ο αριθµός των κενών θέσεων εξαρτάται από την χωρητικότητα του λεωφορείου και τους µαθητές που µεταφέρει. Η ιεύθυνση Εκπαίδευσης της Κυβέρνησης της Γαλικίας παρείχε στοιχεία σχετικά µε τον αριθµό των µαθητών ανά δροµολόγιο. Οι χωρητικότητες των λεωφορείων υπολογίστηκε από τις άδειες κυκλοφορίας. Με βάση τα στοιχεία αυτά σχεδιάσθηκε η νέα υπηρεσία µεταφοράς επιβατών σε άδειες θέσεις σχολικών λεωφορείων. Προσέξτε: Συγκεντρωτικά στοιχεία οδηγούν σε παραπλανήσεις. Όπου είναι δυνατόν χρησιµοποιείστε αναλυτικά στοιχεία. Προσδιορίστε τις µεταφορικές ανάγκες / συνήθειες διαφόρων οµάδων στην περιοχή σας (π.χ. εργαζόµενοι, παιδιά, έφηβοι, ηλικιωµένοι και άτοµα µε ειδικές ανάγκες.) Παράδειγµα: Στην Αυστριακή δράση ALMA η έρευνα µετακινήσεων των νοικοκυριών (ηµερολόγιο) ανέδειξε τις µεταφορικές ανάγκες και συνήθειες των κοινωνικών οµάδων: Εργαζόµενοι κυρίως µετακινούνται προς και από τον τόπο εργασίας (69%), ενώ το µερίδιο τους στις µετακινήσεις για ψώνια /αγορές ανέρχεται σε 14%. 60 % των µετακινήσεων των συνταξιούχων γίνεται για ψώνια /αγορές, 79 % των µετακινήσεων των νέων σχετίζεται µε την εκπαίδευση. 21 % των µετακινήσεων των νοικοκυρών σχετίζεται µε ψώνια όπου µεταφέρουν κάποιο άτοµο κατά την µετάβαση ή την επιστροφή. Λόγω της αραιής δόµησης οι αποστάσεις προς κύριους προορισµούς (π.χ. µπακάλικο, τράπεζα, δηµοτικό σχολείο) και προς στάσεις λεωφορείου ανέχονται σε 8 km. Παρόλο που ο δείκτης ιδιοκτησίας Ι.Χ ανέρχεται σε 532 οχήµατα ανά 1000 κατοίκους, 9% των νοικοκυριών δεν διαθέτουν αυτοκίνητο. Συνολικά το 17% του πληθυσµού 18 και άνω δεν έχει δίπλωµα οδήγησης, 4% άνδρες και 29% γυναίκες. Προσέξτε: Αυτό είναι ένα πολύ σηµαντικό βήµα της όλης διαδικασίας. Οι πληροφορίες είναι σηµαντικές για την νέα υπηρεσία. Αν δεν καλύπτει τις ανάγκες των κυριοτέρων οµάδων εν δυνάµει επιβατών, τότε δεν θα υπάρχει αρκετή ζήτηση. Προβλήµατα είναι δυνατόν να προκύψουν από: έλλειψη προσβασιµότητας για ορισµένες οµάδες πληθυσµού διαδροµές γραµµών που δεν έχουν σχεδιασθεί ικανοποιητικά δροµολόγια µη επαρκώς συντονισµένα µε άλλα µέσα αντίδραση των κατοίκων της περιοχής για ορισµένα χαρακτηριστικά της νέας υπηρεσίας (π.χ. ανάµιξη διαφορετικών τύπων επιβατών όπως γενικό κοινό µε µαθητές ή η χρήση προηγµένης τεχνολογίας. Επίσης η διαδικασία κρατήσεων µέσω Κέντρου ιακοµιδής Επιβατών µπορεί να είναι δύσκολη). 11

12 3. Υπάρχοντες δηµόσιοι οργανισµοί και φορείς µεταφορών Προσδιορίστε υπάρχοντες τοπικούς συλλόγους, δηµόσιες υπηρεσίες, εταιρείες /ιδιώτες. Κατανοείστε την οργανωτική δοµή των διαφόρων φορέων και υπηρεσιών. Ποίοι είναι οι κυριότεροι κοινωνικοί εταίροι, προσωπικό σε κύριες θέσεις; Υπάρχουν εµπόδια; Παράδειγµα: Στην Ιρλανδική δράση προσδιορίστηκαν οι παρακάτω οµάδες: Τοπικοί σύλλογοι µε εθελοντικές διοικήσεις Τοπικοί αναπτυξιακοί σύλλογοι Τοπικές αναπτυξιακές εταιρείες Περιφερειακές αναπτυξιακές εταιρείες Άλλοι δηµόσιοι φορείς Το προσωπικό των παραπάνω φορέων σε καίριες θέσεις θεωρήθηκε ότι έρχεται σε επαγγελµατική επαφή µε τον τύπο των επιβατών που πιθανότερα θα χρησιµοποιούν την νέα υπηρεσία. Όλοι οι φορείς αυτοί έχουν δηµοκρατική δοµή, µε διοικητικά συµβούλια εθελοντών που εκλέγονται από το µέλη των συλλόγων ή µε πολιτικά πρόσωπα που εκλέγονται σε δηµοτικές /περιφερειακές εκλογές. Προσέξτε: Σε ορισµένες χώρες οι περιφέρειες είναι υπεύθυνες για τις δηµόσιες συγκοινωνίες, αλλά οι δήµοι µπορεί να παρέχουν χρηµατοδότηση για µία νέα συγκοινωνία, αν νοµίζουν ότι αυτό εξυπηρετεί κοινωνική ανάγκη σηµαντικής µερίδας των δηµοτών τους. Επίσης είναι δυνατόν ιδιώτες ή εταιρείες που προσφέρουν υπηρεσίες να διαµαρτυρηθούν ή να προσπαθήσουν να εµποδίσουν την νέα υπηρεσία φοβούµενοι τον συναγωνισµό (π.χ. λεωφορειούχοι, κάτοχοι ταξί) ή οµάδες που θίγονται (π.χ. σύλλογοι γονέων). Εποµένως απαιτείται να υπάρχει καθαρή εικόνα της τοπικής κοινωνίας και των οµάδων που εµπλέκονται από τα πρώτα στάδια της οργάνωσης της νέας υπηρεσίας έτσι ώστε να υπάρξουν συζητήσεις µεταξύ όλων των ενδιαφεροµένων για να επιτευχθεί συναίνεση µε την εξισορρόπηση των αντικρουόµενων συµφερόντων. Νοµική δοµή. Ποιο είναι το νοµοθετικό πλαίσιο και οι διατάξεις για τις δηµόσιες µεταφορές στην ύπαιθρο; Υπάρχουν περιορισµοί για την χορήγηση αδειών; Άλλα εµπόδια; Παράδειγµα: Στην Ισπανία ιδιώτες µεταφορείς συνάπτουν απευθείας συµβάσεις µε τις ιευθύνσεις Εκπαίδευσης για την µεταφορά των µαθητών υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Η νοµοθεσία γενικά απαγορεύει την ταυτόχρονη µεταφορά µαθητών και κοινού εκτός από ειδικές περιπτώσεις όπως αυτές της δράσης επίδειξης: µικρός πληθυσµός, αραιή δόµηση και απουσία άλλων δηµόσιων συγκοινωνιών. Επίσης τα λεωφορεία που χρησιµοποιήθηκαν δεν επιβίβαζαν επιβάτες από στάσεις γραµµών για τις οποίες είχαν άδεια εκµετάλλευσης άλλες εταιρείες. Το νοµικό πλαίσιο αυστηρά απαγορεύει άλλες δηµόσιες συγκοινωνίες σε γραµµές που έχουν παραχωρηθεί µε σύµβαση σε τρίτους. Στην Αυστρία δύο τύποι συµβάσεων εκµετάλλευσης επηρεάζονται από συγκοινωνίες ευαίσθητες στην ζήτηση: άδειες λεωφορειακών γραµµών και άδειες ταξί. Είναι σχεδόν αδύνατον να δοθεί άδεια για µία συγκοινωνία, αν κοντά της έχει παραχωρηθεί άδεια εκµετάλλευσης τακτικής συγκοινωνιακής γραµµής. Προσέξτε: Σηµαντικό ζήτηµα είναι η δυνατότητα µικρών, ενδεχοµένως νέων ιδιωτών να εισέλθουν στην αγορά δηµόσιων συγκοινωνιών. Ερωτήµατα προς απάντηση είναι: Είναι η αγορά κλειστή ή υπάρχουν και άλλοι ανταγωνιστές; Είναι απαραίτητη η άδεια εκµετάλλευσης για µια γραµµή; Γίνεται µειοδοτική διαγωνισµός για την παραχώρηση άδειας εκµετάλλευσης; Ποιοι όροι πρέπει να πληρούνται για την απόκτηση άδειας εκµετάλλευσης; (οικονοµική επάρκεια, εξοπλισµός, εκπαίδευση προσωπικού;) Η άδεια αναφέρεται σε σταθερές διαδροµές ή επιτρέπονται παρεκκλίσεις; Έχει η άδεια εκµετάλλευσης ορισµένη χρονική διάρκεια; Στις περισσότερες περιπτώσεις, επιπλέον νοµικά ερωτήµατα πρέπει να απαντηθούν, διότι οι πρωτοποριακές υπηρεσίες απαιτούν διαφορετικό νοµικό πλαίσιο. Η νοµιµότητα όλων των χαρακτηριστικών της νέας υπηρεσίας πρέπει να ελεγχθεί (π.χ. η χρήση εθελοντών οδηγών, η µεταφορά διαφορετικών τύπων επιβατών κλπ). Σε ορισµένες περιπτώσεις τα προβλήµατα µπορούν να λυθούν µε διοικητικές αποφάσεις. Μπορεί να χρειασθούν υπηρεσίες νοµικού συµβούλου αν η νέα υπηρεσία 12

13 Φάση σχεδιασµού και οργάνωσης αρχική αξιολόγηση υπερβαίνει το υπάρχον νοµικό πλαίσιο. Στην Αυστρία µη-κερδοσκοπικοί οργανισµοί, όπως τα ταξί της γειτονιάς, επιδιώκουν να αναγνωρισθούν ως σύνδεσµοι για να αποφύγουν προβλήµατα αδειών εκµετάλλευσης και φορολογίας εσόδων. 4. Σύνοψη της αρχικής αξιολόγησης Συνοψίστε τα αποτελέσµατα της αρχικής αξιολόγησης. Παρουσιάστε τα σε όλους τους κοινωνικούς εταίρους για συζητήσει. Ζητήστε την γνώµη των κοινωνικών εταίρων για τυχόν ελλείψεις και αποφασίστε αν χρειάζεται να περιλάβετε περισσότερα στοιχεία στην αξιολόγηση. Επισηµάνετε τα προβλήµατα και τις ανεπάρκειες του υπάρχοντος συστήµατος δηµόσιων συγκοινωνιών που εντοπίσατε σε αυτή την φάση. Αποφασίστε αν θα συνεχίσετε την µελέτη ή όχι αν η παρούσα κατάσταση είναι ικανοποιητική. Παράδειγµα: Η αρχική αξιολόγηση πρέπει να αναφέρεται στην κατάσταση πριν από την εισαγωγή των νέων µέτρων: δηλ. στις υπάρχουσες δηµόσιες συγκοινωνίες, τις οµάδες χρηστών στις οποίες απευθύνονται οι δηµόσιες συγκοινωνίες, την ζήτηση για µετακινήσεις και τα χαρακτηριστικά των µετακινήσεων των κατοίκων και των επισκεπτών της περιοχής και την προσβασιµότητα των υπηρεσιών. Η πρότερη κατάσταση θα πρέπει να αποτελέσει την βάση για µελλοντικές συγκρίσεις και για την αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας των νέων υπηρεσιών που θα οργανωθούν. Προσέξτε: Όταν παρουσιάζετε τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης στους αντιπρόσωπους των κοινωνικών εταίρων, ζητήστε να εκφράσουν την γνώµη τους. Επίσης αναζητήστε και κάποιους κοινωνικούς εταίρους που δεν είχατε επισηµάνει αρχικά. Το πρόβληµα /θέµα που επισηµάνθηκε εξακολουθεί να µην έχει λυθεί; 13

14 14

15 Η συγκοινωνιακή λύση για την περιοχή σας 1. Περιγραφή του προβλήµατος /θέµατος Ποια από τα προβλήµατα /θέµατα (που συνδέονται µε τις ανάγκες διάφορων οµάδων) που επισηµάνθηκαν κατά την αρχική αξιολόγηση επιδιώκετε να αντιµετωπίσετε; Ποια οµάδα /οµάδες επιθυµείτε να εξυπηρετήσετε; 2. Στόχοι Παράδειγµα: Στην Φινλανδική επίδειξη, αντιµετωπίσθηκαν οι ανάγκες των ηλικιωµένων που ζουν σε µικρά χωριά ή αποµονωµένα αγροκτήµατα για να έχουν πρόσβαση σε ιατρικές υπηρεσίες και τα καταστήµατα που βρίσκεται στην πρωτεύουσα του δήµου. Στην Ουγγρική δράση, οργανώθηκε η µεταφορά των µαθητών καθώς υπήρχε σηµαντική ανάγκη λόγω της µη λειτουργίας επαρχιακών σχολείων. Στην Ισπανική δράση, τα µέχρι πρότινος αποκλειστικά σχολικά λεωφορεία δέχονται κανονικούς επιβάτες προσφέροντας έτσι δηµόσια συγκοινωνία που έλειπε εντελώς στην περιοχή. Στην Αυστριακή δράση υπηρεσία ευαίσθητη στην ζήτηση καλυτέρευσε η πρόσβαση περιοχών (που µέχρι πρότινος δεν διέθεταν πρόσβαση) σε δηµόσιες συγκοινωνίες, µε την δυνατότητα µετακίνησης προς τον σιδηροδροµικό σταθµό και στάσεις λεωφορείων, όταν δεν υπάρχει τακτικό δροµολόγιο λεωφορείου. Προσέξτε: Προσαρµοσθείτε στις ανάγκες των οµάδων που επισηµάνατε κατά την αρχική αξιολόγηση, για παράδειγµα µικρά οχήµατα ευαίσθητα στην ζήτηση σε περιοχές και περιόδους µε µικρή ζήτηση που να τροφοδοτούν τις τακτικές λεωφορειακές γραµµές. Προσαρµόστε την τεχνολογία στη λύσης που σχεδιάζετε. Πιθανόν δεν χρειάζεστε ηλεκτρονικό σύστηµα κρατήσεων όταν η οµάδα που απευθύνεστε (π.χ. ηλικιωµένες νοικοκυρές χωρίς δίπλωµα οδήγησης) δεν έχει πρόσβαση σε κινητά τηλέφωνα ή υπολογιστές. Με βάση τα προβλήµατα /θέµατα και τις ανάγκες: ποιοι είναι οι στόχοι της νέας ή βελτιωµένης υπηρεσίας; Ορίστε τους στόχους σας έτσι ώστε να είναι σαφείς, ρεαλιστικοί και επιτεύξιµοι. Παράδειγµα: Στο ARTS αποφασίσαµε να επικεντρωθούµε στους ακόλουθους επτά στόχους, που καλύπτουν τις περισσότερες από τις ανάγκες της υπαίθρου. Στόχος 1: Αύξηση της διαθεσιµότητας συγκοινωνιακών υπηρεσιών στην ύπαιθρο. Προσφορά υπηρεσιών εκεί όπου µέχρι τώρα δεν υπήρχαν ή ήταν ελάχιστες. Ο πλέον σηµαντικός, κατά τεκµήριο στόχος, καθώς αφορά τον κύριο λόγο του κοινωνικού αποκλεισµού των κατοίκων της υπαίθρου: την έλλειψη συγκοινωνίας. Στόχος 2: Βελτίωση τις πρόσβασης σε σηµαντικές υπηρεσίες για τους κατοίκους της υπαίθρου. 15

16 Πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες θα µπορούν οι κάτοικοι να φθάσουν καταστήµατα, το κέντρο υγείας, κοινωνικές δραστηριότητες µε την νέα υπηρεσία; Ψυχολογική εντύπωση των χρηστών και εν δυνάµει χρηστών ότι βελτιώθηκε η πρόσβαση λόγω της εισαγωγής της νέας υπηρεσίας. Στόχος 3: Βελτίωση της ευκολίας επιβίβασης /αποβίβασης στο όχηµα. Στόχος 3α: Πόρτα-πόρτα. Πρόσβαση στο όχηµα όταν αυτό φθάνει µέχρι την πόρτα του σπιτιού ή ο επιβάτης πρέπει να µετακινηθεί µε δικά του µέσα µέχρι την στάση της νέας υπηρεσίας. Στόχος 3β: Οχήµατα χαµηλού δαπέδου. Πρόσβαση σε οχήµατα που χρησιµοποιούνται σε περιοχές της υπαίθρου. Η χρήση οχηµάτων χαµηλού δαπέδου διευκολύνει την επιβίβαση /αποβίβαση, αν και όταν δεν είναι εφικτή η προµήθεια τους, η βοήθεια του οδηγού είναι εξίσου σηµαντική. Στόχος 4: Αποτελεσµατικότερη εκµετάλλευση υπαρχόντων συγκοινωνιακών υπηρεσιών µέσω της συνδυασµένης χρήσης τους µε άλλα µέσα. Ένταξη της νέας υπηρεσίας στο υπάρχον δίκτυο µεταφορών. Είναι σηµαντικό όταν οργανώνεται µία νέα υπηρεσία να συµπληρώνει (π.χ. να λειτουργεί ως τροφοδότης) παρά να ανταγωνίζεται τις υπάρχουσες συγκοινωνιακές γραµµές. Στόχος 5: Βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης του χρήστη µε την παροχή πληροφοριών υψηλής ποιότητας. Πρόκειται για την πληροφόρηση που επιτρέπει στους χρήστες να χρησιµοποιούν αποτελεσµατικά τις συγκοινωνίες. Συχνά νέες συγκοινωνιακές λύσεις γνωρίζουν επιτυχία ή αποτυχία ανάλογα µε τον βαθµό πληροφόρησης των κατοίκων σχετικά µε την ύπαρξη τους και την δυνατότητα να τις χρησιµοποιούν. Στόχος 6: ιάθεση ολοκληρωµένων υπηρεσιών σε λογικές τιµές. Πρόκειται για ένα δίκαιο και κατανοητό σύστηµα µε διαφορετικά εισιτήρια που επιτρέπει την µετακίνηση σε λογικές τιµές για τους χρήστες της νέας υπηρεσίας. Στόχος 7: Επίτευξη οικονοµίας κλίµακας µε την δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου δικτύου δηµόσιων µεταφορών. Οικονοµική βιωσιµότητα, µε την κάλυψη της αρχικής επένδυσης και των λειτουργικών εξόδων και την επίτευξη υψηλού βαθµού κάλυψης θέσεων. Προσέξτε: Ο βαθµός επίτευξης των στόχων δεν πρέπει να τεθεί πολύ υψηλά. Είναι ευκολότερο να επεκταθούν οι ώρες λειτουργίας ή να αυξηθεί η συχνότητα των δροµολογίων µίας νέας υπηρεσίας, από το να περικοπούν αργότερα, π.χ. για λόγους οικονοµίας. Επίσης λάβετε υπόψη ότι διαφορετικοί κοινωνικοί εταίροι προσδοκούν διαφορετικό βαθµό επίτευξης κάθε ενός από τους παραπάνω στόχους. 3. Κύρια δοµή της λύσης σας Προσδιορίστε τα κύρια χαρακτηριστικά της υπηρεσίας σας έτσι ώστε να επιτύχετε τους στόχους και να καλύψετε τις ανάγκες. Παράδειγµα: Στην Αυστριακή δράση επίδειξης, ορισµένοι εργαζόµενοι και µαθητές πρέπει να προλάβουν το πρωινό δροµολόγιο του τραίνου ή του λεωφορείου. Για τον λόγο αυτό, η νέα υπηρεσία που είναι ευαίσθητη στην ζήτηση λειτουργεί από νωρίς. Η Ιρλανδική δράση έχει θέσει τους παρακάτω στόχους : Την εξυπηρέτηση ατόµων µε προβλήµατα κινητικότητας. Την συνεργασία µε ιδιώτες που προσφέρουν ήδη υπηρεσίες και δηµόσιους φορείς έτσι ώστε να δηµιουργηθεί ένα τοπικό δίκτυο ικανοποιητικής κάλυψης. Την συνεισφορά στην υποδοµή για την τοπική ανάπτυξη και η παροχή βοηθείας σε τοπικές αναπτυξιακές εταιρείες και συνδέσµους. Τα παρακάτω µέτρα υιοθετήθηκαν για την επίτευξη των παραπάνω στόχων: ιυπηρεσιακός συντονισµός των τοπικών συγκοινωνιών Τοπικές, ευέλικτες και προσβάσιµες υπηρεσίες ευαίσθητες στην ζήτηση Σηµεία µετεπιβίβασης ανάµεσα στις τοπικές και υπεραστικές γραµµές Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών για πληροφόρηση των επιβατών, κρατήσεις και δροµολόγηση ηµιουργία εταιρικής ταυτότητας για τις τοπικές συγκοινωνίες. 16

17 Προσέξτε: Προσπαθήστε να συντονίσετε και να εντάξετε σε ένα ενιαίο δίκτυο τις τοπικές υπηρεσίες όσο το δυνατόν καλλίτερα. Ένα ταξί, ένα λεωφορείο ή ένα ασθενοφόρο µπορούν να χρησιµοποιηθούν για µεταφορά του κοινού. Με αυτό τον τρόπο αποφεύγεται η αγορά οχηµάτων και εξοπλισµού και εξασφαλίζεται βιωσιµότητα. Περιορίστε τις ώρες λειτουργίας και την περιοχή κάλυψης αρχικά έτσι ώστε να αποφευχθούν απρόβλεπτα έξοδα. Η επέκταση είναι ευκολότερη από την στιγµή που η νέα υπηρεσία θα αρχίσει να λειτουργεί οµαλά. Περιορίστε στη τοπική ζήτηση και αποφύγετε να καλύψετε ένα ολόκληρο νοµό, αλλά εξασφαλίστε ανταποκρίσεις της νέας υπηρεσίας µε τακτικές λεωφορειακές και σιδηροδροµικές γραµµές για να προσφέρετε πρόσβαση σε άλλους προορισµούς. Προσδιορίστε τις ανάγκες σε προσωπικό και την απαιτούµενη εµπειρία του. Παράδειγµα: Το διοικητικό προσωπικό της νέας υπηρεσίας πρέπει να έχει εµπειρία στην: διοίκηση συγκοινωνιακών οργανισµών, οικονοµική διαχείριση, πληροφορική, τοπική ανάπτυξη και γνώση των τοπικών συνθηκών. Οι θέσεις προσωπικού περιλαµβάνουν: διευθυντή, προϊστάµενο, τηλεφωνητές και οδηγούς. Προσδιορίστε τις κατάλληλες τεχνολογικές λύσεις. Παράδειγµα: Στη Σουηδική δράση ο χρήστης πρέπει να κάνει κράτηση όταν επιθυµεί να ταξιδεύσει (υπηρεσία ευαίσθητη στην ζήτηση). Ήδη υπήρχε ένα κέντρο κρατήσεων και διακοµιδής για ασθενοφόρα και άλλα οχήµατα στον δήµο. Η Σουηδική δράση χρησιµοποίησε το υπάρχον κέντρο. Η χρήση νέου λογισµικού οδήγήσε σε ορισµένα προβλήµατα κατά την αρχική περίοδο και για τον λόγο αυτό συνιστάται η χρήση τεχνολογίας που έχει ήδη αποδειχθεί στην πράξη. Στην Ουαλία η απόφαση για την τεχνολογία που χρησιµοποιήθηκε στην δράση επίδειξης λήφθηκε µε κριτήριο την επίτευξη διαλειτουργικότητας ανάµεσα στα συστήµατα πληροφόρησης πραγµατικού χρόνου. Για να επιτευχθεί συνέχεια στη διάθεση της πληροφορίας, είναι σηµαντικό ότι η πληροφόρηση δεν σταµατά στα όρια µίας κοινότητας καθώς τα λεωφορεία καλύπτουν αρκετές κοινότητες. Στο µέλλον προσδοκάται, ότι και άλλες κοινότητες που θα επιθυµούν να προσφέρουν πληροφόρηση σε πραγµατικό χρόνο θα υιοθετήσουν την τεχνολογία της δράσης επίδειξης, έτσι ώστε να δηµιουργηθεί ένα ενιαίο δίκτυο πληροφόρησης στην Ουαλία. Προσέξτε: Καθώς η υψηλή τεχνολογία έχει υψηλό κόστος, αποφασίστε αν πραγµατικά βοηθά στην επίτευξη των στόχων σας. Ελέγξτε την διαθεσιµότητα σταθερών / κινητών τηλεφώνων αν χρησιµοποιούντα για κρατήσεις και την ύπαρξη συνδέσεων Ίντερνετ. Ελέγξτε αν υπάρχουν άλλα κέντρα κρατήσεων στην περιοχή που µπορεί να χρησιµοποιηθούν. Οι τεχνολογικές λύσεις είναι συµφέρουσες αν ο εξοπλισµός είναι διαθέσιµος και µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε µικρό πρόσθετο κόστος. Τηλέφωνα, για παράδειγµα, είναι ευρέως διαθέσιµα και µπορεί να χρησιµοποιηθούν από εθελοντές, οδηγούς ταξί κλπ χωρίς καµία εκπαίδευση. Το κόστος της κάθε τεχνολογικής λύσης θα πρέπει να είναι σε αναλογία µε τα αποτελέσµατα της (π.χ. αριθµός επιβατών). Προσδιορίστε αναλυτικά την νοµική υπόσταση και οργανωτική δοµή της υπηρεσίας σας. Παράδειγµα: Η Αυστριακή δράση είναι ένα συλλογικό ταξί που το διαχειρίζεται ένας µη κερδοσκοπικός σύλλογος εθελοντών οδηγών. Τα µέλη του συλλόγου αµείβονται µε ένα συµβολικό ποσό όταν οδηγούν. Με αυτό τον τρόπο ο σύλλογος έχει χαρακτήρα φιλανθρωπικό και δεν υπόκειται στις φορολογικές και άλλες διατάξεις των επαγγελµατικών επιχειρήσεων µεταφορών. Προσέξτε: Καθορίστε τον τρόπο οργάνωσης της νέας υπηρεσίας. Αρχικά µην προσπαθείτε να αλλάξετε, αλλά προσαρµοσθείτε στο υπάρχον νοµικό και οργανωτικό πλαίσιο. Αν η υπηρεσία καταχωρηθεί σαν πιλοτικό σχήµα µπορεί να είναι δυνατές κάποιες εξαιρέσεις. Αν η υπηρεσία αποτελεί καλή λύση, είναι πιθανόν ότι υψηλότερα διοικητικά κλιµάκια θα είναι σε θέση να επιβάλλουν την γνώµη τους στα κατώτερα. Αναζητήστε συνδέσµους σε τοπικούς συλλόγους και υπηρεσίες. Μην ξεχνάτε την δικτύωση. Παράδειγµα: Μία πολύ καλή λύση για να δηµιουργηθεί ένα δίκτυο επαφών και προσώπων είναι η συγκρότηση ενός τοπικού συγκοινωνιακού συµφώνου. Στην Ιρλανδική δράση, για παράδειγµα, 17

18 το σύµφωνο περιλάµβανε τις αναπτυξιακές εταιρείες για το Αγγλόφωνο και Ιρλανδόφωνο τµήµα της χώρας, της περιφερειακή διεύθυνση υγείας και κοινωνική πρόνοιας, την τοπική διεύθυνση εκπαίδευσης, ένα σύνδεσµό εθελοντών που διαχειρίζεται το κέντρο κρατήσεων και διακοµιδής και αντιπρόσωπους τοπικών συλλόγων. Προσέξτε: Αρχίστε τις επαφές όσο το δυνατόν νωρίτερα. ηµιουργείστε σηµεία επαφής µε ενώσεις χρηστών και παρόχους υπηρεσιών. Στους παρόχους περιλαµβάνονται εταιρείες, δηµόσιες υπηρεσίες, ιδιώτες επιχειρηµατίες και δηµοτικές επιχειρήσεις. Υπολογίστε έσοδα και έξοδα (προϋπολογισµός) σε γενικές γραµµές. Παράδειγµα: Συνοπτικός κατάλογος (για αναλυτικό κατάλογο δείτε το παράρτηµα) ιοικητικά έξοδα Χρηµατοοικονοµικά κόστη Λειτουργικά έξοδα και /ή κόστος αναθέσεων µετά από διαγωνισµό Έσοδα Προσέξτε: Η εξασφάλιση µακροπρόθεσµης χρηµατοδότησης είναι εξαιρετικά σηµαντική. Η κρατική συνεισφορά συνήθως περιλαµβάνει το κόστος της αρχικής επένδυσης χωρίς χρηµατοδότηση λειτουργικών εξόδων. Οι επιχορηγήσεις µε βάση τα εκτελούµενα δροµολόγια είναι πολύ δαπανηρές για το δηµόσιο. Είναι σηµαντικό να κερδίσετε πολιτική υποστήριξη για την εξασφάλιση µακροπρόθεσµης χρηµατοδότησης. Τα πλεονεκτήµατα της νέας υπηρεσίας θα πρέπει να παρουσιαστούν στις πολιτικές δυνάµεις µε σαφή τρόπο έτσι ώστε να αποφευχθεί η διακοπή της µετά από εκλογές. 4. Ολοκλήρωση της φάσης σχεδιασµού και οργάνωσης Παρουσιάστε τα αποτελέσµατα της φάσης σχεδιασµού και οργάνωσης στους κοινωνικούς εταίρους και όσους συµµετέχουν στην λήψη αποφάσεων. Ανάλογα µε την απόκριση, αποφασίστε αν χρειάζεται επανασχεδιασµός, ακύρωση ή µετάβαση στην επόµενη φάση. 18

19 Προ-λειτουργική φάση 1. Ζητήµατα οργάνωσης και διοίκησης Καθορίστε ένα σχέδιο οργάνωσης της νέας υπηρεσίας προ και κατά την διάρκεια της λειτουργίας, προσδιορίζοντας συγκεκριµένα την δοµή λήψης αποφάσεων. Παράδειγµα: Οι στόχοι της Σουηδικής δράσης απαίτησαν την συγκέντρωση της διοίκησης και διαχείρισης όλων των συγκοινωνιών που λαµβάνουν δηµόσια χρηµατοδότηση σε µία κοινή επιτροπή του δήµου και την ενοποίηση των κανόνων / διατάξεων για όλες τις οµάδες χρηστών (εισιτήρια, ώρες λειτουργίας κλπ). Το σχέδιο περιλάµβανε την µετάθεση προσωπικού από άλλες επιτροπές στην επιτροπή µεταφορών, ενοποίηση των εισιτηρίων και ενηµέρωση των πολιτικών, των κατοίκων και όλων των κοινωνικών εταίρων σχετικά µε τις αλλαγές. Η λήψη των κατάλληλων µέτρων σε κάθε βήµα της διαδικασίας αυτής αποδείχθηκε ιδιαίτερα σηµαντική. Εργαστείτε για την συναίνεση των κοινωνικών εταίρων και των άµεσα ενδιαφεροµένων. Παράδειγµα: Σε περιπτώσεις που η νέα υπηρεσία περιλαµβάνει την συνδυασµένη µεταφορά µαθητών και επιβατών είναι σηµαντικό να επιτευχθεί η συναίνεση των γονέων, που µπορεί να έχουν αντιρρήσεις για την µεταφορά των παιδιών τους µε ενήλικες στο ίδιο όχηµα. Η συναίνεση των γονέων αποδείχθηκε ιδιαίτερα σηµαντική για την επιτυχία όλων των δράσεων του ARTS που περιλάµβαναν σχολικές µεταφορές. Η επιτυχία της Ισπανικής δράσης επίδειξης εξασφαλίσθηκε όταν η ιεύθυνση Εκπαίδευσης και η ιεύθυνση Μεταφορών της Περιφερειακής Κυβέρνησης της Γαλικίας συµφώνησαν να επιτρέψουν την µεταφορά επιβατών σε αποκλειστικά σχολικά λεωφορεία. Οι δύο αυτές αρχές έχουν διαφορετικές αρµοδιότητες σχετικά µε τις σχολικές µεταφορές: η ιεύθυνση Εκπαίδευσης τις χρηµατοδοτεί και η ιεύθυνση Μεταφορών χορηγεί τις άδειες στους ιδιώτες λεωφορειούχους. Η πρώτη υποστήριξε την δράση από το αρχικό στάδιο, ενώ η δεύτερη συµφώνησε αργότερα. Στην Ισπανική δράση η συναίνεση των λεωφορειούχων επίσης ήταν σηµαντική διότι πολλοί από αυτούς είχαν αµφιβολίες αν οι συµβάσεις που είχαν υπογράψει µε την ιεύθυνση Εκπαίδευσης τους επέτρεπαν την µεταφορά επιβατών. Το γεγονός ότι η ιεύθυνση Εκπαίδευσης υποστήριξε την δράση έπεισε του ιδιώτες λεωφορειούχους να συµµετέχουν στην επίδειξη. 19

20 Προσδιορίστε το προσωπικό που θα επιβλέπει την λειτουργία της νέας υπηρεσίας, δηλ. τους υπεύθυνους των συµβάσεων εκµετάλλευσης, µάρκετινγκ και εκπαίδευσης. Παράδειγµα: Στην Αυστρία τον σχεδιασµό της νέας υπηρεσίας και την εκπαίδευση είχε αναλάβει το Πανεπιστήµιο Bodenkultur της Βιέννης, εταίρος του ARTS. Η Αυστριακή δράση επίσης υποστηρίζεται από τον τοπικό δήµο. Η κοινωνική της διάσταση η βελτίωση της πρόσβασης και της προσφοράς συγκοινωνίας αποτελεί ισχυρό κίνητρο για τον δήµο και βοηθά στο µάρκετινγκ προς τους κατοίκους της περιοχής. Προσέξτε: Στις αποµονωµένες περιοχές της υπαίθρου, εργατικό δυναµικό µε ανάλογα προσόντα είναι σπάνιο, εποµένως η εξεύρεση του για την νέα υπηρεσία είναι δύσκολη. Προσδιορίστε µε ακρίβεια τις ανάγκες εκπαίδευσης του προσωπικού. Παράδειγµα: Στη Αυστριακή δράση οι εθελοντές οδηγοί είναι υπεύθυνοι από να δέχονται κρατήσεις µέσω κινητού τηλεφώνου µέχρι την ασφαλή µεταφορά των επιβατών στους προορισµούς τους. Η εκπαίδευση τους έγινε µε ειδικά σεµινάρια. Στην Ιρλανδική δράση ακολουθήθηκε ένα ενηµερωτικό πρόγραµµα για νέο προσωπικό. Ο σκοπός του ήταν να προσφέρει ενηµέρωση για την όλη φιλοσοφία της νέας υπηρεσίας, τις συνθήκες εργασίας, τα συγκεκριµένα καθήκοντα και αρµοδιότητες, τις συµβάσεις εργασίας, τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας, όπως και τις απαντήσεις σε πιθανά ερωτήµατα χρηστών και την συµπλήρωση των σχετικών εγγράφων. Το ενηµερωτικό /εκπαιδευτικό πρόγραµµα για τους τηλεφωνητές του κέντρου κρατήσεων και διακοµιδής περιλάµβανε: κατανόηση του επιβάτη, τεχνικές και τρόπους από τηλεφώνου, χρήση υπολογιστών και εξοπλισµού γραφείου, καταγραφή κρατήσεων, εξοικείωση µε την περιοχή, επείγοντα περιστατικά, γενικές διαδικασίες γραφείου και λογιστική. Το πρόγραµµα επίσης αποδείχθηκε χρήσιµο για νέα µέλη του διοικητικού συµβουλίου, που πρέπει να ενηµερωθούν για την νέα υπηρεσία, την νοµοθεσία που διέπει τις εργασιακές σχέσεις, την υγιεινή και την ασφάλεια και τις µεταφορές. 2 Λειτουργικά χαρακτηριστικά της νέας υπηρεσίας Καθορίστε επακριβώς τον τύπο και τα χαρακτηριστικά της υπηρεσίας που οργανώνετε. Τα χαρακτηριστικά στοιχεία πρέπει να περιλαµβάνουν: ώρες λειτουργίας ώρες αποδοχής κρατήσεων τύπο υπηρεσίας (π.χ. ευαίσθητη στην ζήτηση, εθελοντών, σταθερή γραµµή) πληροφορίες σχετικές µε την λειτουργία της νέας υπηρεσίας (ώρες δροµολογίων και συχνότητα) κατηγορίες και αριθµό πιθανών επιβατών εισιτήρια και τιµολογιακή πολιτική τύπο οχηµάτων (ιδιόκτητα, δανεισµένα, µε µίσθωση, αριθµό θέσεων, δυνατότητα πρόσβασης από ΑΜΕΑ, χώροι στάθµευσης και απαιτήσεις συντήρησης) χάραξη διαδροµών (σε χάρτη) βάρδιες και συντονισµός της λειτουργίας Καθορίστε το λειτουργικό πρόγραµµα της νέας υπηρεσίας. Προσδιορίστε τις εργασίες που πρέπει να εκτελούνται σε µηνιαία βάση. Παράδειγµα: Το παρακάτω λειτουργικό πρόγραµµα ακολουθήθηκε στην Φινλανδική δράση επίδειξης: Οκτώβριος 2001: Μελέτη των επιβατικών µετακινήσεων και µέσων και προτάσεις για παραπέρα ανάπτυξη : Το δηµοτικό συµβούλιο της Leppävirta αποφασίζει την υλοποίηση πιλοτικής συγκοινωνίας για δύο έτη, µε ηµεροµηνία εκκίνησης την : ιαδικασία λήψης προσφορών για την παραχώρηση εκµετάλλευσης γραµµής µίνι µπάς και ταξί : Η τεχνική υπηρεσία του δήµου αποφασίζει για τις προσφορές. Αρχές Μαΐου 2002: Υπογράφονται συµβάσεις εκµετάλλευσης ανάµεσα στον δήµο της Leppävirta και τους ιδιοκτήτες λεωφορείων και ταξί : Πρώτη ηµέρα λειτουργίας των νέων συγκοινωνιών. 20

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Για τη χρήση του παρακάτω υλικού: Σκοπός του έργου PORTAL είναι η επιτάχυνση της απορρόφησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Νέες Τεχνικές Επιλογής Προσωπικού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή,

Διαβάστε περισσότερα

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν Ανάλυση των Μαθησιακών αναγκών των Νέων Επιχειρηµατιών στη Γεωργία (Μελλοντικές ανάγκες σε δεξιότητες) Συγγραφέας: Serifo srl, Maura Striano (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γενικής και Κοινωνικής Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

Επιλέγοντας τον πιο άξιο προµηθευτή- Εγχειρίδιο για οργανισµούς που αναθέτουν συµβάσεις ιδιωτικών υπηρεσιών προστασίας

Επιλέγοντας τον πιο άξιο προµηθευτή- Εγχειρίδιο για οργανισµούς που αναθέτουν συµβάσεις ιδιωτικών υπηρεσιών προστασίας Επιλέγοντας τον πιο άξιο προµηθευτή- Εγχειρίδιο για οργανισµούς που αναθέτουν συµβάσεις ιδιωτικών υπηρεσιών προστασίας with the support of European Commission Directorate General Employment and Social

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΟΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ: ΟΙΚΟ ΟΜΗΣΗ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ" υποβλήθηκε από τον Πρόεδρο PRODI και τον αντιπρόεδρο KINNOCK 1 1. Εισαγωγή Κατά τις

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματικά Δικαιώματα: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού

Πνευματικά Δικαιώματα: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού Δεκέμβριος 2010 Πνευματικά Δικαιώματα: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού Απαγορεύεται η μερική ή ολική αναδημοσίευση των ερευνητικών πορισμάτων έκδοσης, καθώς και η αναπαραγωγή της με οποιοδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΚΛΑΔΟ, ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ SBOKOS HOTEL GROUP (SHG) ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΠ ΣΑΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ Ευρωπαϊκή Ένωση Η δράση αυτή χρηµατοδοτήθηκε από την Τεχνική Βοήθεια (Μέτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή. Γκαρέτσα Νίκη, 2004 Α.Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή εργασία Γκαρέτσα Νικολέτα, Εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Στατιστικό Σύστηµα. Συµβουλευτική Επιτροπή Ορθής Πρακτικής. εύτερη Ετήσια Έκθεση

Ελληνικό Στατιστικό Σύστηµα. Συµβουλευτική Επιτροπή Ορθής Πρακτικής. εύτερη Ετήσια Έκθεση Ελληνικό Στατιστικό Σύστηµα Συµβουλευτική Επιτροπή Ορθής Πρακτικής εύτερη Ετήσια Έκθεση εκέµβριος 2014 1 Εισαγωγή Η Συµβουλευτική Επιτροπή Ορθής Πρακτικής, στο εξής αναφερόµενη ως η Επιτροπή, συστάθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 5.10.1999 COM(1999) 464 ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Η Στρατηγική για την Εσωτερική Αγορά της Ευρώπης ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΩΝ: ΓΕΩΡΓΙΑ Η ΕΥΑΝΘΙΑ ΣΑΜΟΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΦΡΙΛΙΓΚΟΥ ΓΚΟΛΦΩ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΩΝ: ΓΕΩΡΓΙΑ Η ΕΥΑΝΘΙΑ ΣΑΜΟΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΦΡΙΛΙΓΚΟΥ ΓΚΟΛΦΩ Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ Σ.Ε.Υ.Π ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Κ.Α.Π.Η. ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΡΟΥΣΩΝΑ» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura +

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + V Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura+ Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + 1 Η διαδικασία των Βημάτων Εισαγωγή 41 2 Τα Βήματα της Εκστρατείας Procura+ 43 3 Διάρκεια της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

Εξατοµικευµένα Σχέδια Μετάβασης. Υποστηρίζοντας τη Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία. Ευρωπαϊκός Φορέας για την ανάπτυξη της Ειδικής Αγωγής

Εξατοµικευµένα Σχέδια Μετάβασης. Υποστηρίζοντας τη Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία. Ευρωπαϊκός Φορέας για την ανάπτυξη της Ειδικής Αγωγής Εξατοµικευµένα Σχέδια Μετάβασης Υποστηρίζοντας τη Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία Ευρωπαϊκός Φορέας για την ανάπτυξη της Ειδικής Αγωγής Αυτή η αναφορά και το συνοδευτικό διαδραστικό CD έχουν συνταχθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1. Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1. Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1 Ο ΗΓΟΣ Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2013 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Αύγουστος 2000 ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Αύγουστος 2000

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για τον εντοπισµό αναγκών και το σχεδιασµό νέων υπηρεσιών στην Κοινωνική Οικονοµία ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ» Υποέργο: 23

Έρευνα για τον εντοπισµό αναγκών και το σχεδιασµό νέων υπηρεσιών στην Κοινωνική Οικονοµία ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ» Υποέργο: 23 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ» Υποέργο: 23 Έρευνα για τον εντοπισµό αναγκών και το σχεδιασµό νέων υπηρεσιών στην Κοινωνική Οικονοµία. ιερεύνηση αναγκών για στήριξη τοποθέτησης στην αγορά εργασίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Μ.Σ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ Νεανική Επιχειρηματικότητα Διδάσκων: Αριστείδης Μπιτζένης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Μ.Σ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ Νεανική Επιχειρηματικότητα Διδάσκων: Αριστείδης Μπιτζένης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Μ.Σ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ Νεανική Επιχειρηματικότητα Διδάσκων: Αριστείδης Μπιτζένης Θέμα: Επιχειρηματικό Σχέδιο «Δημιουργία Παιδικού Σταθμού Δροσοσταλίδες» Contents

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2014/24/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2014/24/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 28.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 94/65 ΟΔΗΓΙΑ 2014/24/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες και την κατάργηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σημαντικό διακύβευμα του μεταρρυθμιστικού εγχειρήματος συνιστά η μετάβαση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Καλών Πρακτικών Ηλεκτρονικής Συμμετοχής

Οδηγός Καλών Πρακτικών Ηλεκτρονικής Συμμετοχής Οδηγός Καλών Πρακτικών Ηλεκτρονικής Συμμετοχής www.eparticipation.eu Ο παρών οδηγός είναι αποτέλεσμα του χρηματοδοτούμενου έργου Interreg IVC ecitizen II Towards citizen-centered egovernment in European

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας»

Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας» Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας» Επικαιροποιημένη Έκδοση μετά τη λήξη της Πιλοτικής Φάσης Επωνυμία: ENVIROMETRICS ΤΕΧΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας

Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας Στα πλαίσια του έργου ανάπτυξης κόμβου ηλεκτρονικού εμπορίου για τον Εμπορικό Σύλλογο Ελασσόνας το

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 14.11.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 315/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2012/27/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2012 για την ενεργειακή απόδοση,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. INNOVATIVE ACTIONS της Περιφέρειας ΗΠΕΙΡΟΥ (ENTI)

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. INNOVATIVE ACTIONS της Περιφέρειας ΗΠΕΙΡΟΥ (ENTI) ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INNOVATIVE ACTIONS της Περιφέρειας ΗΠΕΙΡΟΥ (ENTI) ΜΕΛΕΤΗ Ανάλυσης καταγραφής καινοτόµων εκπαιδευτικών αναγκών για νέους επιχειρηµατίες ή επιχειρηµατικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ.5 3. ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αλεξάνδρα Βασιλική Π. Αλεξανδράκη Σημαντικοί Όροι: Υγεία, Σύστημα Υγείας, Υπηρεσίες Υγείας, Διαθεσιμότητα, Προσπελασιμότητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Mentoring AE ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2005 Το παρόν αποτελεί µέρος του υποέργου «Μελέτες ζήτησης και ανάπτυξης Ευρυζωνικών Υπηρεσιών στο Νοµό

Διαβάστε περισσότερα