Το έργο ARTS εντάσσεται στο πέµπτο πρόγραµµα πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανταγωνιστική και βιώσιµη ανάπτυξη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το έργο ARTS εντάσσεται στο πέµπτο πρόγραµµα πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανταγωνιστική και βιώσιµη ανάπτυξη"

Transcript

1 ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ Ο ΗΓΟΣ Το έργο ARTS εντάσσεται στο πέµπτο πρόγραµµα πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανταγωνιστική και βιώσιµη ανάπτυξη

2 2

3 Πίνακας περιεχοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ.. 5 Επισκόπηση της διαδικασίας ΦΑΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ. 9 Αρχική αξιολόγηση Προφίλ της περιοχής Υπάρχουσες δηµόσιες συγκοινωνίες στην περιοχή Υπάρχοντες δηµόσιοι οργανισµοί και φορείς µεταφορών Σύνοψη της αρχικής αξιολόγησης Η συγκοινωνιακή λύση για την περιοχή σας Περιγραφή του προβλήµατος /θέµατος Στόχοι Κύρια δοµή της λύσης σας Ολοκλήρωση της φάσης σχεδιασµού και οργάνωσης ΠΡΟ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΦΑΣΗ Ζητήµατα οργάνωσης και διοίκησης Λειτουργικά χαρακτηριστικά της νέας υπηρεσίας Πλαίσιο αξιολόγησης Ολοκλήρωση της προ-λειτουργικής φάσης ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Λειτουργία της νέας υπηρεσίας Συνεχής παρακολούθηση ΦΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Λεπτοµερής κατάλογος εσόδων και εξόδων συγκοινωνιακής υπηρεσίας ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΡΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΕΙΞΗΣ Ruto, Ισπανία Leppävirta, Φινλανδία Plustrafiken, Σουηδία Dorfmobil, Αυστρία Bealach, Ιρλανδία.. 42 Μεσσαρά, Ελλάδα Development, Ουγγαρία Cymru, Ουαλία

4 4

5 Εισαγωγή Χρειάζεστε βοήθεια σχετικά µε την βελτίωση υπαρχόντων δηµόσιων συγκοινωνιών στην ύπαιθρο ή την οργάνωση νέων; Ο οδηγός αυτός είναι το αποτέλεσµα του Ευρωπαϊκού προγράµµατος ARTS, ράσεις για την Ολοκλήρωση των Συγκοινωνιών της Υπαίθρου. Σκοπός του είναι να προσφέρει βοήθεια στην σχεδίαση, εκτέλεση και αξιολόγηση δηµοσίων συγκοινωνιών στην ύπαιθρο. Στα πλαίσια του προγράµµατος ARTS οκτώ προτάσεις λειτουργίας δηµόσιων συγκοινωνιών σε αραιοκατοικηµένες περιοχές της υπαίθρου δοκιµάσθηκαν και αξιολογήθηκαν σε οκτώ Ευρωπαϊκές χώρες Αυστρία, Φινλανδία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Σουηδία, Γαλικία (Ισπανία) και Ουαλία (Ηνωµένο Βασίλειο). Κάθε δράση επίδειξης περιλάµβανε διάφορα µέτρα. Οι δράσεις στην Αυστρία, Ιρλανδία, Φινλανδία και Σουηδία ήταν υπηρεσίες ευαίσθητες στην ζήτηση. Οι δράσεις στην Ουγγαρία, Ελλάδα και Ισπανία στηρίζονταν στις σχολικές µεταφορές, ενώ η δράση στην Ουαλία περιλάµβανε την διάχυση πληροφορίας. Περιγραφές των δράσεων αυτών παρατίθενται στο τέλος του Οδηγού. Ο Οδηγός περιλαµβάνει συµβουλές γενικής φύσης που προέρχονται από απτά παραδείγµατα και τα αποτελέσµατα των δράσεων του ARTS, όπως επίσης και από την συνολική γνώση και εµπειρία των ειδικών συγκοινωνιολόγων µελών του ARTS. Τα περιεχόµενα του Οδηγού ακολουθούν την δοµή του ίδιου του προγράµµατος που εµφανίζεται παρακάτω: 1. Φάση σχεδιασµού και οργάνωσης 2. Προ-λειτουργική φάση 3. Φάση λειτουργίας 4. Φάση αξιολόγησης Για κάθε φάση προτείνουµε τα βήµατα που πρέπει να ακολουθήσετε και τις ενέργειες που πρέπει να ολοκληρώσετε. Αν είναι απαραίτητο για την καλλίτερη κατανόηση των ενεργειών παραθέτουµε παραδείγµατα από τις δράσεις επίδειξης του ARTS. Επίσης περιλαµβάνονται συµβουλές για τα προβλήµατα και τις δυσκολίες κάθε φάσης µε την ένδειξη «Προσέξτε». Το διάγραµµα της επόµενης σελίδας παρουσιάζει τις διάφορες φάσεις και την διασύνδεση τους. Στην φάση σχεδιασµού και οργάνωσης καθορίζετε την περιοχή λειτουργίας µε βάση τον πληθυσµό, τις υπάρχουσες συγκοινωνίες και τις ανάγκες. Έτσι θα είστε σε θέση να αποφασίσετε αν χρειάζεται βελτίωση των υπαρχόντων συγκοινωνιών ή εισαγωγή νέων. Αν επιλέξτε να προχωρήσετε, καθορίζετε τους στόχους και τα κύρια χαρακτηριστικά των λύσεων. Η µετάβαση στην προ-λειτουργική φάση σηµαίνει ότι αποφασίσατε την βελτίωση ή την οργάνωση µίας νέας συγκοινωνίας. Σε αυτή την φάση εκτελείται ο λεπτοµερής σχεδιασµός της υπηρεσίας και προσδιορίζονται οι µέθοδοι για την παρακολούθηση και αξιολόγηση των µέτρων. Στην φάση λειτουργίας η συγκοινωνία εκτελείται όπως είχε σχεδιασθεί κατά την προ-λειτουργική φάση, αλλά πρέπει να λαµβάνονται υπόψη εµπόδια που προκύπτουν, η γνώµη των επιβατών κλπ. Σε όλες αυτές τις τρεις φάσεις είναι σηµαντικό να έρθετε σε επαφή και να πετύχετε την υποστήριξη όλων των φορέων και όλων των κοινωνικών εταίρων που επηρεάζονται από τα νέα µέτρα. Η τελευταία φάση, η φάση αξιολόγησης, αρχίζει ουσιαστικά από την προ-λειτουργική φάση. Συλλέγετε στοιχεία συνεχώς και όταν η λειτουργία της συγκοινωνιακή λύσης φτάνει σε προκαθορισµένα στάδια την αξιολογείτε και προσδιορίζετε κατά πόσο έχουν επιτευχθεί οι στόχοι της. 5

6 6

7 Επισκόπηση της διαδικασίας 7

8 8

9 Φάση σχεδιασµού και οργάνωσης Είναι πολύ σηµαντικό να αρχίσετε τον σχεδιασµό µίας νέας ή βελτιωµένης συγκοινωνιακής λύσης µε µία διεξοδική εκτίµηση των αναγκών της αγοράς, της υπάρχουσας υποδοµής και των οργανωτικών συγκυριών. Στην συνεχεία πρέπει να καθορίσετε τους στόχους και τους σκοπούς της λύσης και µε την βοήθεια των αποτελεσµάτων του ARTS να σχεδιάσετε µε λεπτοµέρεια την υπηρεσία. Μην ξεχάσετε να αρχίσετε τις επαφές µε όλους όσους εµπλέκονται µε την υλοποίηση των νέων µέτρων όσο το δυνατόν συντοµότερα για να πετύχετε την ευρύτερη συναίνεση. Αρχική αξιολόγηση 1. Προφίλ της περιοχής Προσδιορίστε µε ακρίβεια την περιοχή που θα καλύπτει η νέα υπηρεσία. Παράδειγµα: Στην περίπτωση της Ελληνικής δράσης επίδειξης η νέα συγκοινωνία συνδέει τέσσερα χωριά µε την πρωτεύουσα του δήµου όπου βρίσκονται τα σχολεία. Η δράση αφορούσε την χρήση του σχολικού λεωφορείου από το ευρύ κοινό και χρηµατοδοτήθηκε από τον δήµο. Αρχικά η περιοχή που καλύπτονταν συνέπιπτε µε τα όρια του δήµου. Όµως έγινε σύντοµα αντιληπτό ότι οι ηλικιωµένοι δηµότες επιθυµούσαν να έχουν εύκολη πρόσβαση στο Κέντρο Υγείας που όµως βρίσκεται στον γειτονικό δήµο. Για να επιτευχθεί αυτό, η περιοχή που κάλυπτε αρχικά η δράση επεκτάθηκε ώστε να καλύπτει την πρωτεύουσα του γειτονικού δήµου µε τρία πρόσθετα εβδοµαδιαία δροµολόγια. Το συµπέρασµα είναι ότι οι ανάγκες των κατοίκων και των εν δυνάµει επιβατών πρέπει να λαµβάνονται υπόψη όταν αποφασίζεται η περιοχή που θα καλύπτει η λύση. Στην Αυστριακή δράση η υπηρεσία κάλυπτε κατά κύριο λόγο έναν δήµο, αλλά επεκτάθηκε σε µερικές κατοικίες γειτονικού δήµου όπου έµεναν µαθητές που παρακολουθούσαν δηµοτικό σχολείο στον πρώτο δήµο. 9

10 Προσέξτε: ιοικητικά όρια όπως αυτά που ορίζονται από δήµους, νοµούς και περιφέρειες πολύ συχνά αποτελούν και τα όρια περιοχών που καλύπτονται από δηµόσιες συγκοινωνίες. Με την νέα υπηρεσία όµως θα πρέπει να γίνεται δυνατή η πρόσβαση σε τοπικά κέντρα και σηµεία ενδιαφέροντος για τους χρήστες δηµόσιων συγκοινωνιών. Είναι σηµαντικό οι νέες υπηρεσίες να προσφέρονται σε περιοχές µε ελάχιστες ή καθόλου εναλλακτικές λύσεις έτσι ώστε να µην αυξάνεται ο ανταγωνισµός. Οι νέες περιοχές θα πρέπει να λειτουργούν συµπληρωµατικά στις ήδη υπάρχουσες. Είναι επίσης σηµαντικό να µην περιλαµβάνεται µεγάλος αριθµός διασκορπισµένων προορισµών και µία πολύ ευρεία περιοχή κάλυψης τουλάχιστον αρχικά. Η νέα υπηρεσία θα πρέπει να αρχίσει µε σηµαντικούς προορισµού και σταδιακά να προστίθενται και άλλοι (για παράδειγµα πάµπς όπως στην Ιρλανδία, βραδινά δροµολόγια για νέους όπως στην Σουηδία) όταν η νέα συγκοινωνία γίνεται αποδεκτή. Μελετήστε το δηµογραφικό και κοινωνικοοικονοµικό προφίλ της περιοχής, δηλ. την ηλικιακή δοµή, την πληθυσµιακή δοµή, την ανεργία και τα ποσοστά ιδιοκτησίας επιβατηγών οχηµάτων. Παράδειγµα: Καλές πηγές στοιχείων αποτελούν οι κεντρικές και περιφερειακές στατιστικές υπηρεσίες. Στην φάση σχεδιασµού της Ισπανικής δράσης τα πληθυσµιακά χαρακτηριστικά της περιοχής αναζητήθηκαν από το Εθνική Ισπανική Στατιστική Υπηρεσία και την αντίστοιχη της Γαλικίας. Τα πλέον επίκαιρα δεδοµένα πρέπει να χρησιµοποιούνται όπως αυτά των εθνικών απογραφών. Στην Ισπανία τα στοιχεία της απογραφής είχαν παλαιότητα δύο ετών και για την επικαιροποίηση τους χρησιµοποιήθηκαν στατιστικά στοιχεία από τους δήµους. Προσέξτε: Σε µια περιοχή µε χαµηλό δείκτη ιδιοκτησίας επιβατικών αυτοκινήτων, οι χρήστες δηµοσίων συγκοινωνιών είναι µικρής ή µεγάλης ηλικίας, αλλά υπάρχουν και άλλες οµάδες πιθανών χρηστών. Οι εθνικές στατιστικές επαρκούν για µία γενική θεώρηση, αλλά για µεγαλύτερη ακρίβεια συνιστώνται οι έρευνες ανά νοικοκυριό. Στοιχεία για την κατανοµή ανά µεταφορικό µέσο, εξάρτηση από δηµόσιες συγκοινωνίες, προορισµούς, τυπικές διαδροµές, χρήση τηλεφώνου βοηθούν τον σχεδιασµό της νέας υπηρεσίας. Οµάδες επικέντρωσης (focus groups) βοηθούν στην επισήµανση τοπικών αναγκών και ελλείψεων. Μελετήστε την διασπορά του πληθυσµού και την απόσταση (π.χ. χρόνος τυπικής διαδροµής µε επιβατικό αυτοκίνητο) από τα σηµαντικότερα κέντρα όπου παρέχονται υπηρεσίες Σηµειώστε σε έναν χάρτη την θέση και το προφίλ των βασικών υπηρεσιών: υγείας, τραπεζικών, κοινωνικών, εµπορίου, εκπαίδευσης, διασκέδασης, απασχόλησης (δείτε την Αυστριακή δράση στο παράρτηµα). Κατατάξτε κάθε προορισµό µε βάση την συνήθη /τυπική συχνότητα (π.χ. σχολείο και εργασία = καθηµερινά, ψώνια = εβδοµαδιαία, δήµο = µηνιαία) 2. Υπάρχουσες δηµόσιες συγκοινωνίες στην περιοχή Καταγράψτε και αξιολογήστε όλες τις υπάρχουσες δηµόσιες και τοπικές συγκοινωνίες. Συµπεριλάβετε συγκοινωνίες που προσφέρουν δηµόσιοι φορείς, ιδιωτικοί φορείς (λεωφορεία /ταξί), εθελοντές, τοπικοί σύλλογοι κλπ. Παράδειγµα: Στην Ιρλανδική δράση η περιοχή εξυπηρετείται από δηµόσιους, ιδιωτικούς και εθελοντικούς συγκοινωνιακούς φορείς. Ο φορείς αυτοί είναι: υπεραστικές και τοπικές λεωφορειακές γραµµές (κρατικής ιδιοκτησίας και ιδιωτικών εταιρειών) φεριµπότ σε γειτονικά νησιά αεροπορική σύνδεση στα τρία γειτονικά νησιά Άραν εθελοντικές και µη-επείγουσες µεταφορές αρρώστων σε κέντρα υγείας, σε συνδέσµους ηλικιωµένων και ΑΜΕΑ και σε νοσοκοµεία /κλινικές. σχολικές µεταφορές από τις οποίες πολλές γίνονται από ιδιώτες µε σύµβαση από την κρατική εταιρεία υπεραστικών λεωφορείων ταξί Άλλα σηµαντικά θέµατα: Τι είδους συµβόλαιο υπάρχει; Ποια είναι τα κόστη; Τα έσοδα; Αριθµός δροµολογίων /ηµέρα; Στάσεις δηµόσιων συγκοινωνιών; Σηµειώστε όλα αυτά στον χάρτη µαζί µε πληροφορίες σχετικά µε τα δροµολόγια. 10

11 Φάση σχεδιασµού και οργάνωσης αρχική αξιολόγηση Προσέξτε: Κάντε την διάκριση ανάµεσα σε δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς, την διαδικασία ανάθεσης (προσφορές, διαγωνισµός) και τις συµβάσεις ανάθεσης. Χρησιµοποιήστε τα πλέον πρόσφατα και πλήρη στοιχεία. Στις περισσότερες χώρες απαιτείται οι νέες δηµόσιες συγκοινωνιακές υπηρεσίες να συµπληρώνουν και να µην συναγωνίζονται τις ήδη υπάρχουσες. Η συντονισµένη χρήση διαφορετικών µέσων π.χ. οι νέες γραµµές να τροφοδοτούν τις υπάρχουσες αυξάνει σηµαντικά την δυνατότητα χρήσης δηµόσιων µεταφορικών µέσων. Η απόσταση στην πλησιέστερη στάση λεωφορείου /σταθµό τραίνου, αλλά και η ηµερήσια συχνότητα καθορίζουν την ποιότητα των προσφερόµενων υπηρεσιών. Καταγράψτε και αξιολογήστε τον βαθµό χρήσης των υπαρχόντων συγκοινωνιών. Παράδειγµα: Στην Φινλανδία το περιφερειακό συµβούλιο και ο δήµος διέθεταν στοιχεία σχετικά µε την λεωφορειακές γραµµές από µελέτες που είχαν αναθέσει µετά από µειοδοτικό διαγωνισµό. Για µεγαλύτερη ακρίβεια όµως οργανώθηκαν καταµετρήσεις επιβατών σε κάθε όχηµα. Έτσι υπολογίστηκε ο µέγιστος αριθµός των µεταφεροµένων επιβατών ανά όχηµα ο οποίος οδήγησε στον προσδιορισµό του µεγέθους των απαιτούµενων οχηµάτων για την νέα υπηρεσία. Στοιχεία για τις σχολικές µεταφορές και άλλες δηµοτικές συγκοινωνίες συλλέχθηκαν από δηµοτικές πηγές. Στην Ισπανική δράση επιδεικνύεται η χρήση των κενών θέσεων αποκλειστικών σχολικών λεωφορείων από το ευρύ κοινό. Ο αριθµός των κενών θέσεων εξαρτάται από την χωρητικότητα του λεωφορείου και τους µαθητές που µεταφέρει. Η ιεύθυνση Εκπαίδευσης της Κυβέρνησης της Γαλικίας παρείχε στοιχεία σχετικά µε τον αριθµό των µαθητών ανά δροµολόγιο. Οι χωρητικότητες των λεωφορείων υπολογίστηκε από τις άδειες κυκλοφορίας. Με βάση τα στοιχεία αυτά σχεδιάσθηκε η νέα υπηρεσία µεταφοράς επιβατών σε άδειες θέσεις σχολικών λεωφορείων. Προσέξτε: Συγκεντρωτικά στοιχεία οδηγούν σε παραπλανήσεις. Όπου είναι δυνατόν χρησιµοποιείστε αναλυτικά στοιχεία. Προσδιορίστε τις µεταφορικές ανάγκες / συνήθειες διαφόρων οµάδων στην περιοχή σας (π.χ. εργαζόµενοι, παιδιά, έφηβοι, ηλικιωµένοι και άτοµα µε ειδικές ανάγκες.) Παράδειγµα: Στην Αυστριακή δράση ALMA η έρευνα µετακινήσεων των νοικοκυριών (ηµερολόγιο) ανέδειξε τις µεταφορικές ανάγκες και συνήθειες των κοινωνικών οµάδων: Εργαζόµενοι κυρίως µετακινούνται προς και από τον τόπο εργασίας (69%), ενώ το µερίδιο τους στις µετακινήσεις για ψώνια /αγορές ανέρχεται σε 14%. 60 % των µετακινήσεων των συνταξιούχων γίνεται για ψώνια /αγορές, 79 % των µετακινήσεων των νέων σχετίζεται µε την εκπαίδευση. 21 % των µετακινήσεων των νοικοκυρών σχετίζεται µε ψώνια όπου µεταφέρουν κάποιο άτοµο κατά την µετάβαση ή την επιστροφή. Λόγω της αραιής δόµησης οι αποστάσεις προς κύριους προορισµούς (π.χ. µπακάλικο, τράπεζα, δηµοτικό σχολείο) και προς στάσεις λεωφορείου ανέχονται σε 8 km. Παρόλο που ο δείκτης ιδιοκτησίας Ι.Χ ανέρχεται σε 532 οχήµατα ανά 1000 κατοίκους, 9% των νοικοκυριών δεν διαθέτουν αυτοκίνητο. Συνολικά το 17% του πληθυσµού 18 και άνω δεν έχει δίπλωµα οδήγησης, 4% άνδρες και 29% γυναίκες. Προσέξτε: Αυτό είναι ένα πολύ σηµαντικό βήµα της όλης διαδικασίας. Οι πληροφορίες είναι σηµαντικές για την νέα υπηρεσία. Αν δεν καλύπτει τις ανάγκες των κυριοτέρων οµάδων εν δυνάµει επιβατών, τότε δεν θα υπάρχει αρκετή ζήτηση. Προβλήµατα είναι δυνατόν να προκύψουν από: έλλειψη προσβασιµότητας για ορισµένες οµάδες πληθυσµού διαδροµές γραµµών που δεν έχουν σχεδιασθεί ικανοποιητικά δροµολόγια µη επαρκώς συντονισµένα µε άλλα µέσα αντίδραση των κατοίκων της περιοχής για ορισµένα χαρακτηριστικά της νέας υπηρεσίας (π.χ. ανάµιξη διαφορετικών τύπων επιβατών όπως γενικό κοινό µε µαθητές ή η χρήση προηγµένης τεχνολογίας. Επίσης η διαδικασία κρατήσεων µέσω Κέντρου ιακοµιδής Επιβατών µπορεί να είναι δύσκολη). 11

12 3. Υπάρχοντες δηµόσιοι οργανισµοί και φορείς µεταφορών Προσδιορίστε υπάρχοντες τοπικούς συλλόγους, δηµόσιες υπηρεσίες, εταιρείες /ιδιώτες. Κατανοείστε την οργανωτική δοµή των διαφόρων φορέων και υπηρεσιών. Ποίοι είναι οι κυριότεροι κοινωνικοί εταίροι, προσωπικό σε κύριες θέσεις; Υπάρχουν εµπόδια; Παράδειγµα: Στην Ιρλανδική δράση προσδιορίστηκαν οι παρακάτω οµάδες: Τοπικοί σύλλογοι µε εθελοντικές διοικήσεις Τοπικοί αναπτυξιακοί σύλλογοι Τοπικές αναπτυξιακές εταιρείες Περιφερειακές αναπτυξιακές εταιρείες Άλλοι δηµόσιοι φορείς Το προσωπικό των παραπάνω φορέων σε καίριες θέσεις θεωρήθηκε ότι έρχεται σε επαγγελµατική επαφή µε τον τύπο των επιβατών που πιθανότερα θα χρησιµοποιούν την νέα υπηρεσία. Όλοι οι φορείς αυτοί έχουν δηµοκρατική δοµή, µε διοικητικά συµβούλια εθελοντών που εκλέγονται από το µέλη των συλλόγων ή µε πολιτικά πρόσωπα που εκλέγονται σε δηµοτικές /περιφερειακές εκλογές. Προσέξτε: Σε ορισµένες χώρες οι περιφέρειες είναι υπεύθυνες για τις δηµόσιες συγκοινωνίες, αλλά οι δήµοι µπορεί να παρέχουν χρηµατοδότηση για µία νέα συγκοινωνία, αν νοµίζουν ότι αυτό εξυπηρετεί κοινωνική ανάγκη σηµαντικής µερίδας των δηµοτών τους. Επίσης είναι δυνατόν ιδιώτες ή εταιρείες που προσφέρουν υπηρεσίες να διαµαρτυρηθούν ή να προσπαθήσουν να εµποδίσουν την νέα υπηρεσία φοβούµενοι τον συναγωνισµό (π.χ. λεωφορειούχοι, κάτοχοι ταξί) ή οµάδες που θίγονται (π.χ. σύλλογοι γονέων). Εποµένως απαιτείται να υπάρχει καθαρή εικόνα της τοπικής κοινωνίας και των οµάδων που εµπλέκονται από τα πρώτα στάδια της οργάνωσης της νέας υπηρεσίας έτσι ώστε να υπάρξουν συζητήσεις µεταξύ όλων των ενδιαφεροµένων για να επιτευχθεί συναίνεση µε την εξισορρόπηση των αντικρουόµενων συµφερόντων. Νοµική δοµή. Ποιο είναι το νοµοθετικό πλαίσιο και οι διατάξεις για τις δηµόσιες µεταφορές στην ύπαιθρο; Υπάρχουν περιορισµοί για την χορήγηση αδειών; Άλλα εµπόδια; Παράδειγµα: Στην Ισπανία ιδιώτες µεταφορείς συνάπτουν απευθείας συµβάσεις µε τις ιευθύνσεις Εκπαίδευσης για την µεταφορά των µαθητών υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Η νοµοθεσία γενικά απαγορεύει την ταυτόχρονη µεταφορά µαθητών και κοινού εκτός από ειδικές περιπτώσεις όπως αυτές της δράσης επίδειξης: µικρός πληθυσµός, αραιή δόµηση και απουσία άλλων δηµόσιων συγκοινωνιών. Επίσης τα λεωφορεία που χρησιµοποιήθηκαν δεν επιβίβαζαν επιβάτες από στάσεις γραµµών για τις οποίες είχαν άδεια εκµετάλλευσης άλλες εταιρείες. Το νοµικό πλαίσιο αυστηρά απαγορεύει άλλες δηµόσιες συγκοινωνίες σε γραµµές που έχουν παραχωρηθεί µε σύµβαση σε τρίτους. Στην Αυστρία δύο τύποι συµβάσεων εκµετάλλευσης επηρεάζονται από συγκοινωνίες ευαίσθητες στην ζήτηση: άδειες λεωφορειακών γραµµών και άδειες ταξί. Είναι σχεδόν αδύνατον να δοθεί άδεια για µία συγκοινωνία, αν κοντά της έχει παραχωρηθεί άδεια εκµετάλλευσης τακτικής συγκοινωνιακής γραµµής. Προσέξτε: Σηµαντικό ζήτηµα είναι η δυνατότητα µικρών, ενδεχοµένως νέων ιδιωτών να εισέλθουν στην αγορά δηµόσιων συγκοινωνιών. Ερωτήµατα προς απάντηση είναι: Είναι η αγορά κλειστή ή υπάρχουν και άλλοι ανταγωνιστές; Είναι απαραίτητη η άδεια εκµετάλλευσης για µια γραµµή; Γίνεται µειοδοτική διαγωνισµός για την παραχώρηση άδειας εκµετάλλευσης; Ποιοι όροι πρέπει να πληρούνται για την απόκτηση άδειας εκµετάλλευσης; (οικονοµική επάρκεια, εξοπλισµός, εκπαίδευση προσωπικού;) Η άδεια αναφέρεται σε σταθερές διαδροµές ή επιτρέπονται παρεκκλίσεις; Έχει η άδεια εκµετάλλευσης ορισµένη χρονική διάρκεια; Στις περισσότερες περιπτώσεις, επιπλέον νοµικά ερωτήµατα πρέπει να απαντηθούν, διότι οι πρωτοποριακές υπηρεσίες απαιτούν διαφορετικό νοµικό πλαίσιο. Η νοµιµότητα όλων των χαρακτηριστικών της νέας υπηρεσίας πρέπει να ελεγχθεί (π.χ. η χρήση εθελοντών οδηγών, η µεταφορά διαφορετικών τύπων επιβατών κλπ). Σε ορισµένες περιπτώσεις τα προβλήµατα µπορούν να λυθούν µε διοικητικές αποφάσεις. Μπορεί να χρειασθούν υπηρεσίες νοµικού συµβούλου αν η νέα υπηρεσία 12

13 Φάση σχεδιασµού και οργάνωσης αρχική αξιολόγηση υπερβαίνει το υπάρχον νοµικό πλαίσιο. Στην Αυστρία µη-κερδοσκοπικοί οργανισµοί, όπως τα ταξί της γειτονιάς, επιδιώκουν να αναγνωρισθούν ως σύνδεσµοι για να αποφύγουν προβλήµατα αδειών εκµετάλλευσης και φορολογίας εσόδων. 4. Σύνοψη της αρχικής αξιολόγησης Συνοψίστε τα αποτελέσµατα της αρχικής αξιολόγησης. Παρουσιάστε τα σε όλους τους κοινωνικούς εταίρους για συζητήσει. Ζητήστε την γνώµη των κοινωνικών εταίρων για τυχόν ελλείψεις και αποφασίστε αν χρειάζεται να περιλάβετε περισσότερα στοιχεία στην αξιολόγηση. Επισηµάνετε τα προβλήµατα και τις ανεπάρκειες του υπάρχοντος συστήµατος δηµόσιων συγκοινωνιών που εντοπίσατε σε αυτή την φάση. Αποφασίστε αν θα συνεχίσετε την µελέτη ή όχι αν η παρούσα κατάσταση είναι ικανοποιητική. Παράδειγµα: Η αρχική αξιολόγηση πρέπει να αναφέρεται στην κατάσταση πριν από την εισαγωγή των νέων µέτρων: δηλ. στις υπάρχουσες δηµόσιες συγκοινωνίες, τις οµάδες χρηστών στις οποίες απευθύνονται οι δηµόσιες συγκοινωνίες, την ζήτηση για µετακινήσεις και τα χαρακτηριστικά των µετακινήσεων των κατοίκων και των επισκεπτών της περιοχής και την προσβασιµότητα των υπηρεσιών. Η πρότερη κατάσταση θα πρέπει να αποτελέσει την βάση για µελλοντικές συγκρίσεις και για την αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας των νέων υπηρεσιών που θα οργανωθούν. Προσέξτε: Όταν παρουσιάζετε τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης στους αντιπρόσωπους των κοινωνικών εταίρων, ζητήστε να εκφράσουν την γνώµη τους. Επίσης αναζητήστε και κάποιους κοινωνικούς εταίρους που δεν είχατε επισηµάνει αρχικά. Το πρόβληµα /θέµα που επισηµάνθηκε εξακολουθεί να µην έχει λυθεί; 13

14 14

15 Η συγκοινωνιακή λύση για την περιοχή σας 1. Περιγραφή του προβλήµατος /θέµατος Ποια από τα προβλήµατα /θέµατα (που συνδέονται µε τις ανάγκες διάφορων οµάδων) που επισηµάνθηκαν κατά την αρχική αξιολόγηση επιδιώκετε να αντιµετωπίσετε; Ποια οµάδα /οµάδες επιθυµείτε να εξυπηρετήσετε; 2. Στόχοι Παράδειγµα: Στην Φινλανδική επίδειξη, αντιµετωπίσθηκαν οι ανάγκες των ηλικιωµένων που ζουν σε µικρά χωριά ή αποµονωµένα αγροκτήµατα για να έχουν πρόσβαση σε ιατρικές υπηρεσίες και τα καταστήµατα που βρίσκεται στην πρωτεύουσα του δήµου. Στην Ουγγρική δράση, οργανώθηκε η µεταφορά των µαθητών καθώς υπήρχε σηµαντική ανάγκη λόγω της µη λειτουργίας επαρχιακών σχολείων. Στην Ισπανική δράση, τα µέχρι πρότινος αποκλειστικά σχολικά λεωφορεία δέχονται κανονικούς επιβάτες προσφέροντας έτσι δηµόσια συγκοινωνία που έλειπε εντελώς στην περιοχή. Στην Αυστριακή δράση υπηρεσία ευαίσθητη στην ζήτηση καλυτέρευσε η πρόσβαση περιοχών (που µέχρι πρότινος δεν διέθεταν πρόσβαση) σε δηµόσιες συγκοινωνίες, µε την δυνατότητα µετακίνησης προς τον σιδηροδροµικό σταθµό και στάσεις λεωφορείων, όταν δεν υπάρχει τακτικό δροµολόγιο λεωφορείου. Προσέξτε: Προσαρµοσθείτε στις ανάγκες των οµάδων που επισηµάνατε κατά την αρχική αξιολόγηση, για παράδειγµα µικρά οχήµατα ευαίσθητα στην ζήτηση σε περιοχές και περιόδους µε µικρή ζήτηση που να τροφοδοτούν τις τακτικές λεωφορειακές γραµµές. Προσαρµόστε την τεχνολογία στη λύσης που σχεδιάζετε. Πιθανόν δεν χρειάζεστε ηλεκτρονικό σύστηµα κρατήσεων όταν η οµάδα που απευθύνεστε (π.χ. ηλικιωµένες νοικοκυρές χωρίς δίπλωµα οδήγησης) δεν έχει πρόσβαση σε κινητά τηλέφωνα ή υπολογιστές. Με βάση τα προβλήµατα /θέµατα και τις ανάγκες: ποιοι είναι οι στόχοι της νέας ή βελτιωµένης υπηρεσίας; Ορίστε τους στόχους σας έτσι ώστε να είναι σαφείς, ρεαλιστικοί και επιτεύξιµοι. Παράδειγµα: Στο ARTS αποφασίσαµε να επικεντρωθούµε στους ακόλουθους επτά στόχους, που καλύπτουν τις περισσότερες από τις ανάγκες της υπαίθρου. Στόχος 1: Αύξηση της διαθεσιµότητας συγκοινωνιακών υπηρεσιών στην ύπαιθρο. Προσφορά υπηρεσιών εκεί όπου µέχρι τώρα δεν υπήρχαν ή ήταν ελάχιστες. Ο πλέον σηµαντικός, κατά τεκµήριο στόχος, καθώς αφορά τον κύριο λόγο του κοινωνικού αποκλεισµού των κατοίκων της υπαίθρου: την έλλειψη συγκοινωνίας. Στόχος 2: Βελτίωση τις πρόσβασης σε σηµαντικές υπηρεσίες για τους κατοίκους της υπαίθρου. 15

16 Πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες θα µπορούν οι κάτοικοι να φθάσουν καταστήµατα, το κέντρο υγείας, κοινωνικές δραστηριότητες µε την νέα υπηρεσία; Ψυχολογική εντύπωση των χρηστών και εν δυνάµει χρηστών ότι βελτιώθηκε η πρόσβαση λόγω της εισαγωγής της νέας υπηρεσίας. Στόχος 3: Βελτίωση της ευκολίας επιβίβασης /αποβίβασης στο όχηµα. Στόχος 3α: Πόρτα-πόρτα. Πρόσβαση στο όχηµα όταν αυτό φθάνει µέχρι την πόρτα του σπιτιού ή ο επιβάτης πρέπει να µετακινηθεί µε δικά του µέσα µέχρι την στάση της νέας υπηρεσίας. Στόχος 3β: Οχήµατα χαµηλού δαπέδου. Πρόσβαση σε οχήµατα που χρησιµοποιούνται σε περιοχές της υπαίθρου. Η χρήση οχηµάτων χαµηλού δαπέδου διευκολύνει την επιβίβαση /αποβίβαση, αν και όταν δεν είναι εφικτή η προµήθεια τους, η βοήθεια του οδηγού είναι εξίσου σηµαντική. Στόχος 4: Αποτελεσµατικότερη εκµετάλλευση υπαρχόντων συγκοινωνιακών υπηρεσιών µέσω της συνδυασµένης χρήσης τους µε άλλα µέσα. Ένταξη της νέας υπηρεσίας στο υπάρχον δίκτυο µεταφορών. Είναι σηµαντικό όταν οργανώνεται µία νέα υπηρεσία να συµπληρώνει (π.χ. να λειτουργεί ως τροφοδότης) παρά να ανταγωνίζεται τις υπάρχουσες συγκοινωνιακές γραµµές. Στόχος 5: Βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης του χρήστη µε την παροχή πληροφοριών υψηλής ποιότητας. Πρόκειται για την πληροφόρηση που επιτρέπει στους χρήστες να χρησιµοποιούν αποτελεσµατικά τις συγκοινωνίες. Συχνά νέες συγκοινωνιακές λύσεις γνωρίζουν επιτυχία ή αποτυχία ανάλογα µε τον βαθµό πληροφόρησης των κατοίκων σχετικά µε την ύπαρξη τους και την δυνατότητα να τις χρησιµοποιούν. Στόχος 6: ιάθεση ολοκληρωµένων υπηρεσιών σε λογικές τιµές. Πρόκειται για ένα δίκαιο και κατανοητό σύστηµα µε διαφορετικά εισιτήρια που επιτρέπει την µετακίνηση σε λογικές τιµές για τους χρήστες της νέας υπηρεσίας. Στόχος 7: Επίτευξη οικονοµίας κλίµακας µε την δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου δικτύου δηµόσιων µεταφορών. Οικονοµική βιωσιµότητα, µε την κάλυψη της αρχικής επένδυσης και των λειτουργικών εξόδων και την επίτευξη υψηλού βαθµού κάλυψης θέσεων. Προσέξτε: Ο βαθµός επίτευξης των στόχων δεν πρέπει να τεθεί πολύ υψηλά. Είναι ευκολότερο να επεκταθούν οι ώρες λειτουργίας ή να αυξηθεί η συχνότητα των δροµολογίων µίας νέας υπηρεσίας, από το να περικοπούν αργότερα, π.χ. για λόγους οικονοµίας. Επίσης λάβετε υπόψη ότι διαφορετικοί κοινωνικοί εταίροι προσδοκούν διαφορετικό βαθµό επίτευξης κάθε ενός από τους παραπάνω στόχους. 3. Κύρια δοµή της λύσης σας Προσδιορίστε τα κύρια χαρακτηριστικά της υπηρεσίας σας έτσι ώστε να επιτύχετε τους στόχους και να καλύψετε τις ανάγκες. Παράδειγµα: Στην Αυστριακή δράση επίδειξης, ορισµένοι εργαζόµενοι και µαθητές πρέπει να προλάβουν το πρωινό δροµολόγιο του τραίνου ή του λεωφορείου. Για τον λόγο αυτό, η νέα υπηρεσία που είναι ευαίσθητη στην ζήτηση λειτουργεί από νωρίς. Η Ιρλανδική δράση έχει θέσει τους παρακάτω στόχους : Την εξυπηρέτηση ατόµων µε προβλήµατα κινητικότητας. Την συνεργασία µε ιδιώτες που προσφέρουν ήδη υπηρεσίες και δηµόσιους φορείς έτσι ώστε να δηµιουργηθεί ένα τοπικό δίκτυο ικανοποιητικής κάλυψης. Την συνεισφορά στην υποδοµή για την τοπική ανάπτυξη και η παροχή βοηθείας σε τοπικές αναπτυξιακές εταιρείες και συνδέσµους. Τα παρακάτω µέτρα υιοθετήθηκαν για την επίτευξη των παραπάνω στόχων: ιυπηρεσιακός συντονισµός των τοπικών συγκοινωνιών Τοπικές, ευέλικτες και προσβάσιµες υπηρεσίες ευαίσθητες στην ζήτηση Σηµεία µετεπιβίβασης ανάµεσα στις τοπικές και υπεραστικές γραµµές Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών για πληροφόρηση των επιβατών, κρατήσεις και δροµολόγηση ηµιουργία εταιρικής ταυτότητας για τις τοπικές συγκοινωνίες. 16

17 Προσέξτε: Προσπαθήστε να συντονίσετε και να εντάξετε σε ένα ενιαίο δίκτυο τις τοπικές υπηρεσίες όσο το δυνατόν καλλίτερα. Ένα ταξί, ένα λεωφορείο ή ένα ασθενοφόρο µπορούν να χρησιµοποιηθούν για µεταφορά του κοινού. Με αυτό τον τρόπο αποφεύγεται η αγορά οχηµάτων και εξοπλισµού και εξασφαλίζεται βιωσιµότητα. Περιορίστε τις ώρες λειτουργίας και την περιοχή κάλυψης αρχικά έτσι ώστε να αποφευχθούν απρόβλεπτα έξοδα. Η επέκταση είναι ευκολότερη από την στιγµή που η νέα υπηρεσία θα αρχίσει να λειτουργεί οµαλά. Περιορίστε στη τοπική ζήτηση και αποφύγετε να καλύψετε ένα ολόκληρο νοµό, αλλά εξασφαλίστε ανταποκρίσεις της νέας υπηρεσίας µε τακτικές λεωφορειακές και σιδηροδροµικές γραµµές για να προσφέρετε πρόσβαση σε άλλους προορισµούς. Προσδιορίστε τις ανάγκες σε προσωπικό και την απαιτούµενη εµπειρία του. Παράδειγµα: Το διοικητικό προσωπικό της νέας υπηρεσίας πρέπει να έχει εµπειρία στην: διοίκηση συγκοινωνιακών οργανισµών, οικονοµική διαχείριση, πληροφορική, τοπική ανάπτυξη και γνώση των τοπικών συνθηκών. Οι θέσεις προσωπικού περιλαµβάνουν: διευθυντή, προϊστάµενο, τηλεφωνητές και οδηγούς. Προσδιορίστε τις κατάλληλες τεχνολογικές λύσεις. Παράδειγµα: Στη Σουηδική δράση ο χρήστης πρέπει να κάνει κράτηση όταν επιθυµεί να ταξιδεύσει (υπηρεσία ευαίσθητη στην ζήτηση). Ήδη υπήρχε ένα κέντρο κρατήσεων και διακοµιδής για ασθενοφόρα και άλλα οχήµατα στον δήµο. Η Σουηδική δράση χρησιµοποίησε το υπάρχον κέντρο. Η χρήση νέου λογισµικού οδήγήσε σε ορισµένα προβλήµατα κατά την αρχική περίοδο και για τον λόγο αυτό συνιστάται η χρήση τεχνολογίας που έχει ήδη αποδειχθεί στην πράξη. Στην Ουαλία η απόφαση για την τεχνολογία που χρησιµοποιήθηκε στην δράση επίδειξης λήφθηκε µε κριτήριο την επίτευξη διαλειτουργικότητας ανάµεσα στα συστήµατα πληροφόρησης πραγµατικού χρόνου. Για να επιτευχθεί συνέχεια στη διάθεση της πληροφορίας, είναι σηµαντικό ότι η πληροφόρηση δεν σταµατά στα όρια µίας κοινότητας καθώς τα λεωφορεία καλύπτουν αρκετές κοινότητες. Στο µέλλον προσδοκάται, ότι και άλλες κοινότητες που θα επιθυµούν να προσφέρουν πληροφόρηση σε πραγµατικό χρόνο θα υιοθετήσουν την τεχνολογία της δράσης επίδειξης, έτσι ώστε να δηµιουργηθεί ένα ενιαίο δίκτυο πληροφόρησης στην Ουαλία. Προσέξτε: Καθώς η υψηλή τεχνολογία έχει υψηλό κόστος, αποφασίστε αν πραγµατικά βοηθά στην επίτευξη των στόχων σας. Ελέγξτε την διαθεσιµότητα σταθερών / κινητών τηλεφώνων αν χρησιµοποιούντα για κρατήσεις και την ύπαρξη συνδέσεων Ίντερνετ. Ελέγξτε αν υπάρχουν άλλα κέντρα κρατήσεων στην περιοχή που µπορεί να χρησιµοποιηθούν. Οι τεχνολογικές λύσεις είναι συµφέρουσες αν ο εξοπλισµός είναι διαθέσιµος και µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε µικρό πρόσθετο κόστος. Τηλέφωνα, για παράδειγµα, είναι ευρέως διαθέσιµα και µπορεί να χρησιµοποιηθούν από εθελοντές, οδηγούς ταξί κλπ χωρίς καµία εκπαίδευση. Το κόστος της κάθε τεχνολογικής λύσης θα πρέπει να είναι σε αναλογία µε τα αποτελέσµατα της (π.χ. αριθµός επιβατών). Προσδιορίστε αναλυτικά την νοµική υπόσταση και οργανωτική δοµή της υπηρεσίας σας. Παράδειγµα: Η Αυστριακή δράση είναι ένα συλλογικό ταξί που το διαχειρίζεται ένας µη κερδοσκοπικός σύλλογος εθελοντών οδηγών. Τα µέλη του συλλόγου αµείβονται µε ένα συµβολικό ποσό όταν οδηγούν. Με αυτό τον τρόπο ο σύλλογος έχει χαρακτήρα φιλανθρωπικό και δεν υπόκειται στις φορολογικές και άλλες διατάξεις των επαγγελµατικών επιχειρήσεων µεταφορών. Προσέξτε: Καθορίστε τον τρόπο οργάνωσης της νέας υπηρεσίας. Αρχικά µην προσπαθείτε να αλλάξετε, αλλά προσαρµοσθείτε στο υπάρχον νοµικό και οργανωτικό πλαίσιο. Αν η υπηρεσία καταχωρηθεί σαν πιλοτικό σχήµα µπορεί να είναι δυνατές κάποιες εξαιρέσεις. Αν η υπηρεσία αποτελεί καλή λύση, είναι πιθανόν ότι υψηλότερα διοικητικά κλιµάκια θα είναι σε θέση να επιβάλλουν την γνώµη τους στα κατώτερα. Αναζητήστε συνδέσµους σε τοπικούς συλλόγους και υπηρεσίες. Μην ξεχνάτε την δικτύωση. Παράδειγµα: Μία πολύ καλή λύση για να δηµιουργηθεί ένα δίκτυο επαφών και προσώπων είναι η συγκρότηση ενός τοπικού συγκοινωνιακού συµφώνου. Στην Ιρλανδική δράση, για παράδειγµα, 17

18 το σύµφωνο περιλάµβανε τις αναπτυξιακές εταιρείες για το Αγγλόφωνο και Ιρλανδόφωνο τµήµα της χώρας, της περιφερειακή διεύθυνση υγείας και κοινωνική πρόνοιας, την τοπική διεύθυνση εκπαίδευσης, ένα σύνδεσµό εθελοντών που διαχειρίζεται το κέντρο κρατήσεων και διακοµιδής και αντιπρόσωπους τοπικών συλλόγων. Προσέξτε: Αρχίστε τις επαφές όσο το δυνατόν νωρίτερα. ηµιουργείστε σηµεία επαφής µε ενώσεις χρηστών και παρόχους υπηρεσιών. Στους παρόχους περιλαµβάνονται εταιρείες, δηµόσιες υπηρεσίες, ιδιώτες επιχειρηµατίες και δηµοτικές επιχειρήσεις. Υπολογίστε έσοδα και έξοδα (προϋπολογισµός) σε γενικές γραµµές. Παράδειγµα: Συνοπτικός κατάλογος (για αναλυτικό κατάλογο δείτε το παράρτηµα) ιοικητικά έξοδα Χρηµατοοικονοµικά κόστη Λειτουργικά έξοδα και /ή κόστος αναθέσεων µετά από διαγωνισµό Έσοδα Προσέξτε: Η εξασφάλιση µακροπρόθεσµης χρηµατοδότησης είναι εξαιρετικά σηµαντική. Η κρατική συνεισφορά συνήθως περιλαµβάνει το κόστος της αρχικής επένδυσης χωρίς χρηµατοδότηση λειτουργικών εξόδων. Οι επιχορηγήσεις µε βάση τα εκτελούµενα δροµολόγια είναι πολύ δαπανηρές για το δηµόσιο. Είναι σηµαντικό να κερδίσετε πολιτική υποστήριξη για την εξασφάλιση µακροπρόθεσµης χρηµατοδότησης. Τα πλεονεκτήµατα της νέας υπηρεσίας θα πρέπει να παρουσιαστούν στις πολιτικές δυνάµεις µε σαφή τρόπο έτσι ώστε να αποφευχθεί η διακοπή της µετά από εκλογές. 4. Ολοκλήρωση της φάσης σχεδιασµού και οργάνωσης Παρουσιάστε τα αποτελέσµατα της φάσης σχεδιασµού και οργάνωσης στους κοινωνικούς εταίρους και όσους συµµετέχουν στην λήψη αποφάσεων. Ανάλογα µε την απόκριση, αποφασίστε αν χρειάζεται επανασχεδιασµός, ακύρωση ή µετάβαση στην επόµενη φάση. 18

19 Προ-λειτουργική φάση 1. Ζητήµατα οργάνωσης και διοίκησης Καθορίστε ένα σχέδιο οργάνωσης της νέας υπηρεσίας προ και κατά την διάρκεια της λειτουργίας, προσδιορίζοντας συγκεκριµένα την δοµή λήψης αποφάσεων. Παράδειγµα: Οι στόχοι της Σουηδικής δράσης απαίτησαν την συγκέντρωση της διοίκησης και διαχείρισης όλων των συγκοινωνιών που λαµβάνουν δηµόσια χρηµατοδότηση σε µία κοινή επιτροπή του δήµου και την ενοποίηση των κανόνων / διατάξεων για όλες τις οµάδες χρηστών (εισιτήρια, ώρες λειτουργίας κλπ). Το σχέδιο περιλάµβανε την µετάθεση προσωπικού από άλλες επιτροπές στην επιτροπή µεταφορών, ενοποίηση των εισιτηρίων και ενηµέρωση των πολιτικών, των κατοίκων και όλων των κοινωνικών εταίρων σχετικά µε τις αλλαγές. Η λήψη των κατάλληλων µέτρων σε κάθε βήµα της διαδικασίας αυτής αποδείχθηκε ιδιαίτερα σηµαντική. Εργαστείτε για την συναίνεση των κοινωνικών εταίρων και των άµεσα ενδιαφεροµένων. Παράδειγµα: Σε περιπτώσεις που η νέα υπηρεσία περιλαµβάνει την συνδυασµένη µεταφορά µαθητών και επιβατών είναι σηµαντικό να επιτευχθεί η συναίνεση των γονέων, που µπορεί να έχουν αντιρρήσεις για την µεταφορά των παιδιών τους µε ενήλικες στο ίδιο όχηµα. Η συναίνεση των γονέων αποδείχθηκε ιδιαίτερα σηµαντική για την επιτυχία όλων των δράσεων του ARTS που περιλάµβαναν σχολικές µεταφορές. Η επιτυχία της Ισπανικής δράσης επίδειξης εξασφαλίσθηκε όταν η ιεύθυνση Εκπαίδευσης και η ιεύθυνση Μεταφορών της Περιφερειακής Κυβέρνησης της Γαλικίας συµφώνησαν να επιτρέψουν την µεταφορά επιβατών σε αποκλειστικά σχολικά λεωφορεία. Οι δύο αυτές αρχές έχουν διαφορετικές αρµοδιότητες σχετικά µε τις σχολικές µεταφορές: η ιεύθυνση Εκπαίδευσης τις χρηµατοδοτεί και η ιεύθυνση Μεταφορών χορηγεί τις άδειες στους ιδιώτες λεωφορειούχους. Η πρώτη υποστήριξε την δράση από το αρχικό στάδιο, ενώ η δεύτερη συµφώνησε αργότερα. Στην Ισπανική δράση η συναίνεση των λεωφορειούχων επίσης ήταν σηµαντική διότι πολλοί από αυτούς είχαν αµφιβολίες αν οι συµβάσεις που είχαν υπογράψει µε την ιεύθυνση Εκπαίδευσης τους επέτρεπαν την µεταφορά επιβατών. Το γεγονός ότι η ιεύθυνση Εκπαίδευσης υποστήριξε την δράση έπεισε του ιδιώτες λεωφορειούχους να συµµετέχουν στην επίδειξη. 19

20 Προσδιορίστε το προσωπικό που θα επιβλέπει την λειτουργία της νέας υπηρεσίας, δηλ. τους υπεύθυνους των συµβάσεων εκµετάλλευσης, µάρκετινγκ και εκπαίδευσης. Παράδειγµα: Στην Αυστρία τον σχεδιασµό της νέας υπηρεσίας και την εκπαίδευση είχε αναλάβει το Πανεπιστήµιο Bodenkultur της Βιέννης, εταίρος του ARTS. Η Αυστριακή δράση επίσης υποστηρίζεται από τον τοπικό δήµο. Η κοινωνική της διάσταση η βελτίωση της πρόσβασης και της προσφοράς συγκοινωνίας αποτελεί ισχυρό κίνητρο για τον δήµο και βοηθά στο µάρκετινγκ προς τους κατοίκους της περιοχής. Προσέξτε: Στις αποµονωµένες περιοχές της υπαίθρου, εργατικό δυναµικό µε ανάλογα προσόντα είναι σπάνιο, εποµένως η εξεύρεση του για την νέα υπηρεσία είναι δύσκολη. Προσδιορίστε µε ακρίβεια τις ανάγκες εκπαίδευσης του προσωπικού. Παράδειγµα: Στη Αυστριακή δράση οι εθελοντές οδηγοί είναι υπεύθυνοι από να δέχονται κρατήσεις µέσω κινητού τηλεφώνου µέχρι την ασφαλή µεταφορά των επιβατών στους προορισµούς τους. Η εκπαίδευση τους έγινε µε ειδικά σεµινάρια. Στην Ιρλανδική δράση ακολουθήθηκε ένα ενηµερωτικό πρόγραµµα για νέο προσωπικό. Ο σκοπός του ήταν να προσφέρει ενηµέρωση για την όλη φιλοσοφία της νέας υπηρεσίας, τις συνθήκες εργασίας, τα συγκεκριµένα καθήκοντα και αρµοδιότητες, τις συµβάσεις εργασίας, τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας, όπως και τις απαντήσεις σε πιθανά ερωτήµατα χρηστών και την συµπλήρωση των σχετικών εγγράφων. Το ενηµερωτικό /εκπαιδευτικό πρόγραµµα για τους τηλεφωνητές του κέντρου κρατήσεων και διακοµιδής περιλάµβανε: κατανόηση του επιβάτη, τεχνικές και τρόπους από τηλεφώνου, χρήση υπολογιστών και εξοπλισµού γραφείου, καταγραφή κρατήσεων, εξοικείωση µε την περιοχή, επείγοντα περιστατικά, γενικές διαδικασίες γραφείου και λογιστική. Το πρόγραµµα επίσης αποδείχθηκε χρήσιµο για νέα µέλη του διοικητικού συµβουλίου, που πρέπει να ενηµερωθούν για την νέα υπηρεσία, την νοµοθεσία που διέπει τις εργασιακές σχέσεις, την υγιεινή και την ασφάλεια και τις µεταφορές. 2 Λειτουργικά χαρακτηριστικά της νέας υπηρεσίας Καθορίστε επακριβώς τον τύπο και τα χαρακτηριστικά της υπηρεσίας που οργανώνετε. Τα χαρακτηριστικά στοιχεία πρέπει να περιλαµβάνουν: ώρες λειτουργίας ώρες αποδοχής κρατήσεων τύπο υπηρεσίας (π.χ. ευαίσθητη στην ζήτηση, εθελοντών, σταθερή γραµµή) πληροφορίες σχετικές µε την λειτουργία της νέας υπηρεσίας (ώρες δροµολογίων και συχνότητα) κατηγορίες και αριθµό πιθανών επιβατών εισιτήρια και τιµολογιακή πολιτική τύπο οχηµάτων (ιδιόκτητα, δανεισµένα, µε µίσθωση, αριθµό θέσεων, δυνατότητα πρόσβασης από ΑΜΕΑ, χώροι στάθµευσης και απαιτήσεις συντήρησης) χάραξη διαδροµών (σε χάρτη) βάρδιες και συντονισµός της λειτουργίας Καθορίστε το λειτουργικό πρόγραµµα της νέας υπηρεσίας. Προσδιορίστε τις εργασίες που πρέπει να εκτελούνται σε µηνιαία βάση. Παράδειγµα: Το παρακάτω λειτουργικό πρόγραµµα ακολουθήθηκε στην Φινλανδική δράση επίδειξης: Οκτώβριος 2001: Μελέτη των επιβατικών µετακινήσεων και µέσων και προτάσεις για παραπέρα ανάπτυξη : Το δηµοτικό συµβούλιο της Leppävirta αποφασίζει την υλοποίηση πιλοτικής συγκοινωνίας για δύο έτη, µε ηµεροµηνία εκκίνησης την : ιαδικασία λήψης προσφορών για την παραχώρηση εκµετάλλευσης γραµµής µίνι µπάς και ταξί : Η τεχνική υπηρεσία του δήµου αποφασίζει για τις προσφορές. Αρχές Μαΐου 2002: Υπογράφονται συµβάσεις εκµετάλλευσης ανάµεσα στον δήµο της Leppävirta και τους ιδιοκτήτες λεωφορείων και ταξί : Πρώτη ηµέρα λειτουργίας των νέων συγκοινωνιών. 20

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2013 9 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΜΑΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού

Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού Στο τέλος του 1999, ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός ξεκίνησε ένα σηµαντικό πρόγραµµα έρευνας στο θέµα

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή της πρότασης του έργου στην πόλη της Αθήνας(Μέρος Ι)

Εφαρμογή της πρότασης του έργου στην πόλη της Αθήνας(Μέρος Ι) Εφαρμογή της πρότασης του έργου στην πόλη της Αθήνας(Μέρος Ι) Ανάγκες χρηστών, πάροχων συγκοινωνιακού έργου και υπεύθυνων λήψης αποφάσεων Παρουσίαση Πιλότου Αθήνας Βασίλης Μιζάρας Infotrip SA Αθήνα, 12.10.2010

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων Μέθοδοι και Τεχνικές για τον Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων (SISP) Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων Μάθηµα 2 No 1 Δοµή της Παρουσίασης l 1. Εισαγωγή l 2. Μεθοδολογία SISP

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τι είναι Οικολογικά Σχολεία Εγγραφή Εφαρμογή του Προγράμματος Αίτηση Αυτοαξιολόγησης Βράβευση Η Περιβαλλοντική Επισκόπηση των Οικολογικών Σχολείων ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

CRM. Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης. Customer Relationship Management

CRM. Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης. Customer Relationship Management CRM Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης Customer Relationship Management Το Customer Relationship Management ή Marketing είναι µια συνολική πελατοκεντρική προσέγγιση που επιτρέπει τον εντοπισµό,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΟΡΟΣΗΜΑ 1998 - Πιστοποίηση κατά ISO 9001 2002 Εγκαίνια νέων «οικολογικών» εγκαταστάσεων στα Σπάτα Αττικής 2003 - Πιστοποίηση Committed to Excellence του

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α. Οικ. Β- 54871/4060/2003 (Β 1364). (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001)

Υ.Α. Οικ. Β- 54871/4060/2003 (Β 1364). (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001) Υ.Α. Οικ. Β- 54871/4060/2003 (Β 1364). (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001) «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για το χαρακτηρισμό μιας περιοχής ως αστικής, μιας γραμμής ως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΑΕΚ Αριθμός Διαγωνισμού: 08/2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο C σηµαίνει αναχώρηση οχηµάτων από την αφετηρία µε µεγάλες

Επίπεδο C σηµαίνει αναχώρηση οχηµάτων από την αφετηρία µε µεγάλες ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τα πρώτα αποτελέσµατα της έρευνας αξιολόγησης υπηρεσιών και δικτύου του ΟΑΣΘ την οποία διεξάγει το Ινστιτούτο Μεταφορών για λογαριασµό του Συµβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ),

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ «ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ. Πρόεδρος.Σ. ΟΑΣΑ

ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ «ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ. Πρόεδρος.Σ. ΟΑΣΑ ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ «ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ηµήτριος Α. Τσαµπούλας, Καθηγητής ΕΜΠ Πρόεδρος.Σ. ΟΑΣΑ ΑΘΗΝΑ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 οµή Παρουσίασης 1. Υφιστάµενη κατάσταση στην Πρωτεύουσα

Διαβάστε περισσότερα

Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 671 00 ΞΑΝΘΗ Τηλ.: 2541079451 - Φαξ.: 2541079454

Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 671 00 ΞΑΝΘΗ Τηλ.: 2541079451 - Φαξ.: 2541079454 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 671 00 ΞΑΝΘΗ Τηλ.: 2541079451 - Φαξ.: 2541079454 Ξάνθη 29.01.2013 Α.Π. 1743 ΠΡΟΣ 1.

Διαβάστε περισσότερα

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών»

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014 «Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Αποτελεσματική Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών Νίκος Παπαδάτος, Μέλος & τ. Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα. ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh.

Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα. ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh. Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh.gr Εισαγωγή / Στόχος της Έρευνας Στα πλαίσια της μεγαλύτερης

Διαβάστε περισσότερα

[World Business Council for Sustainable Development] [OECD]

[World Business Council for Sustainable Development] [OECD] Βιώσιµη Κινητικότητα : Προς µια περιβαλλοντικά συµβατή µετακίνηση στις αστικές περιοχές µας Η πρώτη Ελληνική εφαρµογή στη Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη, 24 Μαΐου 2012 Βιώσιµη Κινητικότητα στη Θεσσαλονίκη: Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ

ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ 1. Μόνιµοι εν ενεργεία Αξιωµατικοί, Ανθυπασπιστές και Υπαξιωµατικοί (Μόνιµοι, Εθελοντές, Ανακαταταγέντες, ΕΜΘ, ΕΠΥ, ΕΠΟΠ κλπ), άνδρες και γυναίκες. α. Κανονική Άδεια ή 4ήµερη

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2014 13 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη Κορνηλία Μαρία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ ΚΑΙ CABOTAGE ΜΑΘΗΜΑ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΣΑΛΙΚΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΣΟΓΚΑ ΜΑΡΙΑ 30/10/2009

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ ΚΑΙ CABOTAGE ΜΑΘΗΜΑ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΣΑΛΙΚΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΣΟΓΚΑ ΜΑΡΙΑ 30/10/2009 ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ ΚΑΙ CABOTAGE ΜΑΘΗΜΑ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΣΑΛΙΚΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΣΟΓΚΑ ΜΑΡΙΑ 30/10/2009 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Έννοια ακτοπλοΐας: ακτοπλοΐα είναι η μετακίνηση επιβατών και φορτίου

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική περίοδο 2014 2020

Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική περίοδο 2014 2020 Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική περίοδο 2014 2020 Διαμόρφωση στρατηγικού πλαισίου αναπτυξιακής πολιτικής 2014-2020, για το Θεματικό Στόχο 7: «Προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Τομέας Συμβατικής Διακίνησης Επιβατών Τομέας Εμπορευματικών Μεταφορών Τομέας Δημόσιων Μεταφορών ΤΟΜΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Σχεδιαστής Ιστοσελίδων 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Γνωστό και ως Συνοπτική Ένας σχεδιαστής ιστοσελίδων κατασκευάζει και ενημερώνει ιστοσελίδες ως προς τη σχεδίαση και τη διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά Τεχνικής Συνάντησης Έργου

Πρακτικά Τεχνικής Συνάντησης Έργου Πρακτικά Τεχνικής Συνάντησης Έργου ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ (i-student trip) Ημερομηνία: Παρασκευή 26 Ιουλίου 2013 Ώρα: 10:00 π. μ. Τόπος: Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Balanced Scorecard ως σύστημα μέτρησης απόδοσης

Balanced Scorecard ως σύστημα μέτρησης απόδοσης Balanced Scorecard Η ΜΕΘΟΔΟΣ BALANCED SCORECARD Όπως είναι γνωστό οι εταιρείες αντιµετωπίζουν πολλά εµπόδια στην ανάπτυξη συστηµάτων µέτρησης επίδοσης τα οποία πραγµατικά µετρούν τα κατάλληλα µεγέθη. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Φιλιοπούλου. Η ταυτότητα της έρευνας

Μαρία Φιλιοπούλου. Η ταυτότητα της έρευνας Στοιχεία για τον σχεδιασµό και την υλοποίηση της έρευνας «Ανίχνευση των Εκπαιδευτικών & Επιµορφωτικών Αναγκών των Συνδικαλιστικών Στελεχών που εκπροσωπούν Εργαζόµενους στο ηµόσιο» Μαρία Φιλιοπούλου Η ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ

ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ 1. Μόνιµοι εν ενεργεία Αξιωµατικοί, Ανθυπασπιστές και Υπαξιωµατικοί (Μόνιµοι, Εθελοντές, Ανακαταταγέντες, ΕΜΘ, ΕΠΥ, ΕΠΟΠ κλπ), άνδρες και γυναίκες. α. Κανονική Άδεια ή 4ήµερη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

[ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ]

[ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ] ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΑΝ ΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέµατα Μάρκετινγκ Υπηρεσιών

Ειδικά Θέµατα Μάρκετινγκ Υπηρεσιών Ειδικά Θέµατα Μάρκετινγκ Υπηρεσιών 1 ΒΑΣΙΚΑ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ, ΟΜΕΣ, &

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΕΡΓΑΛΕΊΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΣΥΝΟΧΉΣ 2014-2020 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχε Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator Γνωστό και ως Ειδικός Σχεδιασμού 2Δ- 3Δ γραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

Τα 4P Προώθηση Προϊόντων. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Λέκτορας Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Τα 4P Προώθηση Προϊόντων. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Λέκτορας Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Τα 4P Προϊόντων Νικόλαος Α. Παναγιώτου Λέκτορας Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών 1 @ Νοέμβριος 2004 Περιεχόμενα ιαδικασία Βασικά Στοιχεία ς ιαφήμιση 2 ιαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ

ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ Το φυλλάδιο «Ένας οδηγός για την προαγωγή της ψυχικής υγείας στο χώρο εργασίας- πηγή βοήθειας για τους εργοδότες» απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογές Συστηµάτων Τηλεµατικής στις ηµόσιες Μεταφορές

Εφαρµογές Συστηµάτων Τηλεµατικής στις ηµόσιες Μεταφορές Εφαρµογές Συστηµάτων Τηλεµατικής στις ηµόσιες Μεταφορές Ντόρα Τόδη ιπλ. Ηλεκ/γος Μηχ/κος Υπεύθ.. Ανάπτυξης Εργασιών Β.Ελλάδος Λ. Μεσογείων 123 & Κριµαίας 1 115 26 Αθήνα Τηλ: 2106923100, Fax: 2106923120

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Το παρόν ερωτηματολόγιο ανάλυσης της θέσης εργασίας σχεδιάστηκε με σκοπό τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τα καθήκοντα και τις απαιτήσεις της θέσης εργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης& Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ Ο ΠΥΛΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ & ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: 2 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΑΝΤΑ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ:

1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: 2 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΑΝΤΑ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α (συμπληρώνεται από τους προϊσταμένους των Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας) ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΤΑ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: 2 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» "Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία"

Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία Newsletter No. 3 Α ρίλιος 2007 Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» Έργο: "Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία" Επιµέλεια: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

2.4 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4. Τεχνική βοήθεια και αξιολόγηση του Προγράµµατος

2.4 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4. Τεχνική βοήθεια και αξιολόγηση του Προγράµµατος 2.4 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 Τεχνική βοήθεια και αξιολόγηση του Προγράµµατος 178 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΟ: 4.1 Τίτλος Μέτρου: Τεχνική υποστήριξη υλοποίησης,

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΔΕΔ) χρηματοδοτούνται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εν μέρει από τα κράτη μέλη. Η χρηματοδοτική ενίσχυση της ΕΕ λειτουργεί ως καταλύτης,

Διαβάστε περισσότερα

για όλους τους Φορείς ηµοσίου

για όλους τους Φορείς ηµοσίου Project Training & Consulting Ltd ιοργάνωση Σεµιναρίων Σύµβουλοι Επιχειρήσεων Για την Υπηρεσία σας Υπόψη Στελεχών που έχουν στην ευθύνη τους θέµατα Προκηρύξεων, ιαγωνισµών & Συµβάσεων Η πιο συµφέρουσα

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά σημεία διάλεξης. λογιστική. Χρηματοοικονομική λογιστική (ΧΛ) ιοικητική Λογιστική. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.)

Βασικά σημεία διάλεξης. λογιστική. Χρηματοοικονομική λογιστική (ΧΛ) ιοικητική Λογιστική. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) ιοικητική Λογιστική Εισαγωγή στη διοικητική λογιστική Βασικά σημεία διάλεξης Τι είναι η διοικητική λογιστική Ο ρόλος του διοικητικού ού λογιστή Χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΛΕΩΝΙ ΑΣ ΜΟΣΧΟΣ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Η υπεροχή του σιδηρόδροµου σε ταχύτητα, οικονοµία, προστασία περιβάλλοντος, ασφάλεια κλπ. έναντι των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕ ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ;

ΣΕ ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ; ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ; Βοηθούν στη διαφοροποίηση της οικονομικής βάσης της χώρας Βοηθούν στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και στον περιορισμό της

Διαβάστε περισσότερα

Κάτι συμβαίνει στο Λαγκαδά της Θεσσαλονίκης! Πάρε μέρος - Ωφελήσου! Καθ. Αριστοτέλης Νανιόπουλος Ερευνητική Ομάδα Συστημάτων Μεταφοράς ΑΠΘ

Κάτι συμβαίνει στο Λαγκαδά της Θεσσαλονίκης! Πάρε μέρος - Ωφελήσου! Καθ. Αριστοτέλης Νανιόπουλος Ερευνητική Ομάδα Συστημάτων Μεταφοράς ΑΠΘ Το έργο SmartMove για την προώθηση της χρήσης των δημοσίων συγκοινωνιών σε αγροτικές & περι- αστικές περιοχές και η Ελληνική «Καμπάνια Ενεργού Συμβουλευτικής Κινητικότητας» Κάτι συμβαίνει στο Λαγκαδά της

Διαβάστε περισσότερα

Τα Οικονομικά. 6.1 Θεωρητικό πλαίσιο

Τα Οικονομικά. 6.1 Θεωρητικό πλαίσιο 6 Τα Οικονομικά 6.1 Θεωρητικό πλαίσιο Τα οικονομικά του Δημόσιου Τομέα ρυθμίζονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό κάθε έτους, στον οποίο προβλέπονται τα έσοδα από την φορολογία και υπολογίζονται τα ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ. Ειδικών Εμπειρογνωμόνων και Συνεργατών. Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ) Νοέμβριος 2012

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ. Ειδικών Εμπειρογνωμόνων και Συνεργατών. Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ) Νοέμβριος 2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ Ειδικών Εμπειρογνωμόνων και Συνεργατών Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ) Νοέμβριος 2012 Ο παρών Κανονισμός εμπεριέχει τους κανόνες και τις αρχές σύστασης, διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

KAZUAL Case study. Οργανόγραμμα εταιρείας. Υπεύθυνος προμηθειών/ πωλήσεων. Υπεύθυνος franchising Υπεύθυνος ποιότητας. Υπεύθυνος αποθήκης

KAZUAL Case study. Οργανόγραμμα εταιρείας. Υπεύθυνος προμηθειών/ πωλήσεων. Υπεύθυνος franchising Υπεύθυνος ποιότητας. Υπεύθυνος αποθήκης KAZUAL Case study ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ KAZUAL Η εταιρεία KAZUAL ιδρύθηκε το 1992 από δύο αδέλφια με εμπειρία στις πωλήσεις υποδημάτων. Το 1997 η εταιρεία επέκτεινε τις δραστηριότητές της με εισαγωγές

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες. Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11

Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες. Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11 Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Οικονοµοτεχνικές Μελέτες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Επιχειρηµατικότητα και Νέες Επιχειρηµατικές ραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 0111 «Σύγχρονα Θέµατα ιοίκησης Αθλητισµού»

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013

Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013 Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013 Θέμα 1: Διασύνδεση μεταφορών μικρών και μεγάλων αποστάσεων Εισαγωγή Στη λευκή βίβλο «WHITE PAPER Roadmap to a Single European Transport Area Towards a competitive

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

ποσό υπολογιζόμενο και ανάλογο του κύκλου εργασιών του Η Σύμβαση

ποσό υπολογιζόμενο και ανάλογο του κύκλου εργασιών του Η Σύμβαση FRANCHISING Γενικά Ως franchising νοείται το σύνολο των δικαιωμάτων βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας που αφορούν εμπορικά σήματα και επωνυμίες, πινακίδες καταστημάτων, πρότυπα χρήσεως, σχέδια, δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ: 24 Ανάπτυξη πλαισίου Κοινωνικού Διαλόγου σε επίπεδο κλάδου και επιχείρησης για την ανάδειξη των προσαρμογών των

ΔΡΑΣΗ: 24 Ανάπτυξη πλαισίου Κοινωνικού Διαλόγου σε επίπεδο κλάδου και επιχείρησης για την ανάδειξη των προσαρμογών των ΔΡΑΣΗ: 24 Ανάπτυξη πλαισίου Κοινωνικού Διαλόγου σε επίπεδο κλάδου και επιχείρησης για την ανάδειξη των προσαρμογών των καταστατικών κειμένων διοίκησης ανθρώπινου ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: δυναμικού ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επιδόσεις και Προοπτικές

Επιδόσεις και Προοπτικές Επιδόσεις και Προοπτικές Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς Περιεχόμενα 1. Αντικείμενο της μελέτης 2.Ο κλάδος της Ακτοπλοΐας στην Ελλάδα: Υφιστάμενη κατάσταση 3. Συμβολή της Ακτοπλοΐας στην Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία ΔΕΟ 11. www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr

Εργασία ΔΕΟ 11. www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr Εργασία ΔΕΟ 11 1.1 Προγραμματισμός είναι η λειτουργία του προσδιορισμού των αντικειμενικών στόχων ενός οικονομικού οργανισμού και των μέσων που απαιτούνται για την υλοποίησή τους. Ενώ ο σχεδιασμός αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1

Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1 Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1 Ο κανονισμός (EΕ) 181/2011 (εφεξής «ο κανονισμός») αρχίζει να εφαρμόζεται την 1 η Μαρτίου 2013. Προβλέπει ελάχιστο αριθμό δικαιωμάτων των επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση. στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές

Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση. στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές 1 Εισαγωγή Οι σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας (Information and Communication Technology, I.C.T.) καθώς και οι ηλεκτρονικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστεί η µεθοδολογία της έρευνας και η διαδικασία µε την οποία διεξήχθη η συλλογή των ερωτηµατολογίων. 3.1 Μεθοδολογία Έρευνας & ειγµατοληπτική Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ OΣ Πειραιάς, Μάρτιος 2009 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Η Γενική Γραµµατεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

(http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/jessica_en.htm) που αφορά στην

(http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/jessica_en.htm) που αφορά στην ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ Πώς µπορεί να υλοποιηθεί το πρόγραµµα; 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το καλοκαίρι του 2009, παρουσιάστηκε από το τότε Υπουργείο Ανάπτυξης το πρόγραµµα Εξοικονοµώ κατ οίκον το οποίο στόχευε στην ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ κυρίου LÁSZLÓ ANDOR ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ κυρίου ΑΝΔΡΕΑ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΥ Εκτιμώντας τα ακόλουθα: I. Το Υπουργείο Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδιο Ετήσιας Έκθεσης Αυτοαξιoλόγησης Υλοποίηση, Παρακολούθηση και

Διαβάστε περισσότερα

1. Ταυτότητα της Έρευνας. Βασικός σκοπός της έρευνας είναι η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του θεσμού μέσα από τις

1. Ταυτότητα της Έρευνας. Βασικός σκοπός της έρευνας είναι η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του θεσμού μέσα από τις Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης Αξιολόγηση Πιλοτικού θεσμού παραχώρησης διδακτικού χρόνου στις σχολικές μονάδες για συντονισμό της ενσωμάτωσης παραχώρησης Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στάθης Ραγκούσης Διευθύνων Σύµβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «Π.ΚΑΡΑΜΟΣΧΟΣ Κ.ΛΙΟΔΑΚΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.» δ.τ. «INFOΔΗΜ»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «Π.ΚΑΡΑΜΟΣΧΟΣ Κ.ΛΙΟΔΑΚΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.» δ.τ. «INFOΔΗΜ» ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «Π.ΚΑΡΑΜΟΣΧΟΣ Κ.ΛΙΟΔΑΚΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.» δ.τ. «INFOΔΗΜ» ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΝΤΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1ου ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Το συγκεκριµένο έντυπο έχει δηµιουργηθεί για την αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΕΘΕΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ» ίκτυο Υπηρεσιών Πρόληψης & Έγκαιρης Παρέµβασης ΚΕΘΕΑ. Κυρίτση Ι.

«Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΕΘΕΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ» ίκτυο Υπηρεσιών Πρόληψης & Έγκαιρης Παρέµβασης ΚΕΘΕΑ. Κυρίτση Ι. «Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΕΘΕΑ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ» ίκτυο Υπηρεσιών Πρόληψης & Έγκαιρης Παρέµβασης ΚΕΘΕΑ Αισώπου Β., Αλαµπάνου Ε., Κυρίτση Ι., Τσιώτρα

Διαβάστε περισσότερα

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως:

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: Άρθρο 4 Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 5: Η αίτηση για χορήγηση άδειας διανομής θερμότητας σε τρίτους υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Κατάρτιση & Σύνταξη Διακήρυξης Διαγωνισμού. 3η Συμμετοχή Δωρεάν. στα πλαίσια της ανάρτησης στο. Επίκαιρη Ημερίδα στο Ηράκλειο Κρήτης

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Κατάρτιση & Σύνταξη Διακήρυξης Διαγωνισμού. 3η Συμμετοχή Δωρεάν. στα πλαίσια της ανάρτησης στο. Επίκαιρη Ημερίδα στο Ηράκλειο Κρήτης Ειδικός Νομικός Σύμβουλος με εξειδικευμένη γνώση & πολυετή συμβουλευτική, πρακτική & διδακτική εμπειρία σε θέματα διαγωνιστικών διαδικασιών Τρίτη 16 Δεκεμβρίου Όλους τους Φορείς Δημοσίου Στελέχη Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

1η Ελληνο - Γαλλική & Διεθνής Συνάντηση, SD-MED:

1η Ελληνο - Γαλλική & Διεθνής Συνάντηση, SD-MED: Ε ΘΝΙΚΟ Μ ΕΤΣΟΒΙΟ Π ΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1η Ελληνο - Γαλλική & Διεθνής Συνάντηση, SD-MED: «Πολιτικές χωρικού σχεδιασμού και διευθέτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ E-LEARNING ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση

Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση (βασισμένη στο μοντέλο στρατηγικής που αναπτύχθηκε για το έργο SEED REG) Ε.Κ.Ε.Τ.Α. Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ευπωπαϊκό ππόηυπο Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας Έκθεση Συστηματικής Διερεύνησης

ευπωπαϊκό ππόηυπο Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας Έκθεση Συστηματικής Διερεύνησης ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΚΔΝΣΡΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας ευπωπαϊκό ππόηυπο Κλίμα & Σχέσεις στο Σχολείο Σχέσεις μεταξύ Σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. Το παρόν ερωτηµατολόγιο αφορά σε µία προσπάθεια της ιεύθυνσης. Περιβάλλοντος και Πρασίνου του ήµου Παλαιού Φαλήρου να συγκεντρώσει,

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. Το παρόν ερωτηµατολόγιο αφορά σε µία προσπάθεια της ιεύθυνσης. Περιβάλλοντος και Πρασίνου του ήµου Παλαιού Φαλήρου να συγκεντρώσει, ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ Παρνασσού & Αρτέµιδος, 17561 ΤΗΛ. : 213 20 20 298 ΦΑΞ. : 213 20 20 296 E-mail: prasino.dpf@palaiofaliro.gr Website: www.palaiofaliro.gr ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση της αλλαγής στη σχολική μονάδα: Η περίπτωση της εισαγωγής των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων

Διαχείριση της αλλαγής στη σχολική μονάδα: Η περίπτωση της εισαγωγής των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων Διαχείριση της αλλαγής στη σχολική μονάδα: Η περίπτωση της εισαγωγής των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων Εισηγητές: Μάριος Στυλιανίδης, ΕΔΕ Ανδρέας Θεοδωρίδης, Διευθυντής Σχολείου Ανδρέας Κυθραιώτης, Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ERP Τι Είναι - Χαρακτηριστικά Οφέλη από την Εφαρµογή τους 2. Μεθοδολογική Προσέγγιση Επιλογής & Υλοποίησης Συστηµάτων ERP

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010)

Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010) Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου της 29 ης Ιουλίου, 2008, τέθηκε σε εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

e-ticketing: Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου (ΑΣΣΚ) για τις Συγκοινωνίες Αθηνών 1/14

e-ticketing: Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου (ΑΣΣΚ) για τις Συγκοινωνίες Αθηνών 1/14 e-ticketing: Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου (ΑΣΣΚ) για τις Συγκοινωνίες Αθηνών 1/14 Περιεχόμενα Ο ρόλος του ΟΑΣΑ Βασική Λειτουργικότητα και κύρια χαρακτηριστικά ΑΣΣΚ Σκοπιμότητα του Έργου για τον

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη»

«Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη» «Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη» ρ. Παναγιώτης Παπαϊωάννου Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία.

Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία. Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία. Η παρακολούθηση ενός project κινητικότητας. Η διαδικασία παρακολούθησης ενός διακρατικού project κινητικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Χτίζοντας Το Μέλλον. Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Χτίζοντας Το Μέλλον. Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Χτίζοντας Το Μέλλον Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας ΚΑΠΕ ΥΠΕΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργία ηλεκτρονικού Μητρώου Ιδιωτών Συνεργατών

ηµιουργία ηλεκτρονικού Μητρώου Ιδιωτών Συνεργατών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 8 Σεπτεµβρίου 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) στα πλαίσια της βελτίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ [ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ] Αθήνα, 12 Ιουλίου 2012 1 ΓΕΝΙΚΑ Η Ελληνική Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Εφαρμοσμένες ΛΥΣΕΙΣ για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Ανάπτυξη Πωλήσεων Ανδρόμαχος Δημητροκάλλης, MBA Management

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής II

Case Study. Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής II Case Study Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής II ΕΡΕΥΝΑ Η έρευνα ικανοποίησης που πραγματοποιήθηκε αφορά µία εταιρεία πληροφορικής. Η έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Επιχορηγήσεων Πολιτισμικής Ποικιλομορφίας. 1 Ιουλίου 2015 30 Ιουνίου 2016

Πρόγραμμα Επιχορηγήσεων Πολιτισμικής Ποικιλομορφίας. 1 Ιουλίου 2015 30 Ιουνίου 2016 Πρόγραμμα Επιχορηγήσεων Πολιτισμικής Ποικιλομορφίας 1 Ιουλίου 2015 30 Ιουνίου 2016 Χρηματοδοτική συνεισφορά από το Δήμο Stonnington για δραστηριότητες κοινωνικής υποστήριξης μεταναστευτικών συλλόγων ηλικιωμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. για το Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. για το Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Ο ΗΓΟΣ για το Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Ηλεκτρονικό Εµπόριο e-commerce ανταλλαγή επιχειρηµατικής ή εµπορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕΥ

ΤΙ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕΥ ΤΙ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕΥ Πρόγραμμα Νέα Γενιά σε Δράση INFO KIT Μέρος 1 Μάης 2011 Εισαγωγή Το έγγραφο αυτό προορίζεται για τους εθελοντές και τους φορείς που συμμετέχουν στην ΕΕΥ. Δίνει σαφείς πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN Εισαγωγή Η κατάρτιση ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου αποτελεί ένα εργαλείο στο οποίο καταγράφεται ουσιαστικά το «Πλάνο Δράσης» της επιχείρησης, τα βήματα που θα

Διαβάστε περισσότερα

"Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης

Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης "Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Ινστιτούτο Πληροφοριακών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Εξαµηνιαία Έρευνα Συγκυρίας στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις 2 1. Εισαγωγή Το ΙΤΕΠ άρχισε να διεξάγει δύο φορές το χρόνο Έρευνα Συγκυρίας µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Ενθάρρυνση για την έναρξη των Πράσινων ηµόσιων Συµβάσεων

Ενθάρρυνση για την έναρξη των Πράσινων ηµόσιων Συµβάσεων Ενθάρρυνση για την έναρξη των Πράσινων ηµόσιων Συµβάσεων ηµήτρης Γιάκος Περιβαλλοντολόγος, MSc Τι είναι οι Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Ο όρος πράσινες ή οικολογικές δηµόσιες συµβάσεις αναφέρεται στη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

W.P.1 - ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1 : Τεύχος αποτελεσμάτων έρευνας

W.P.1 - ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1 : Τεύχος αποτελεσμάτων έρευνας 5. 4. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 4 Σκοπός του Ερωτηµατολογίου 4 Ο σκοπός του ερωτηµατολογίου αυτού είναι η καταγραφή των δεξιοτήτων επαγγελµατικής εκπαίδευσης επιλεγµένου δείγµατος διανοµέων, προκειµένου µετά από

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις

Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις Πολιτικές προώθησης Θέρμανσης & Ψύξης από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις Συγγραφείς: Austrian Energy Agency: Nina Pickl, Johannes Schmidl, Lorenz Strimitzer

Διαβάστε περισσότερα