Το έργο ARTS εντάσσεται στο πέµπτο πρόγραµµα πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανταγωνιστική και βιώσιµη ανάπτυξη

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το έργο ARTS εντάσσεται στο πέµπτο πρόγραµµα πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανταγωνιστική και βιώσιµη ανάπτυξη"

Transcript

1 ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ Ο ΗΓΟΣ Το έργο ARTS εντάσσεται στο πέµπτο πρόγραµµα πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανταγωνιστική και βιώσιµη ανάπτυξη

2 2

3 Πίνακας περιεχοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ.. 5 Επισκόπηση της διαδικασίας ΦΑΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ. 9 Αρχική αξιολόγηση Προφίλ της περιοχής Υπάρχουσες δηµόσιες συγκοινωνίες στην περιοχή Υπάρχοντες δηµόσιοι οργανισµοί και φορείς µεταφορών Σύνοψη της αρχικής αξιολόγησης Η συγκοινωνιακή λύση για την περιοχή σας Περιγραφή του προβλήµατος /θέµατος Στόχοι Κύρια δοµή της λύσης σας Ολοκλήρωση της φάσης σχεδιασµού και οργάνωσης ΠΡΟ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΦΑΣΗ Ζητήµατα οργάνωσης και διοίκησης Λειτουργικά χαρακτηριστικά της νέας υπηρεσίας Πλαίσιο αξιολόγησης Ολοκλήρωση της προ-λειτουργικής φάσης ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Λειτουργία της νέας υπηρεσίας Συνεχής παρακολούθηση ΦΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Λεπτοµερής κατάλογος εσόδων και εξόδων συγκοινωνιακής υπηρεσίας ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΡΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΕΙΞΗΣ Ruto, Ισπανία Leppävirta, Φινλανδία Plustrafiken, Σουηδία Dorfmobil, Αυστρία Bealach, Ιρλανδία.. 42 Μεσσαρά, Ελλάδα Development, Ουγγαρία Cymru, Ουαλία

4 4

5 Εισαγωγή Χρειάζεστε βοήθεια σχετικά µε την βελτίωση υπαρχόντων δηµόσιων συγκοινωνιών στην ύπαιθρο ή την οργάνωση νέων; Ο οδηγός αυτός είναι το αποτέλεσµα του Ευρωπαϊκού προγράµµατος ARTS, ράσεις για την Ολοκλήρωση των Συγκοινωνιών της Υπαίθρου. Σκοπός του είναι να προσφέρει βοήθεια στην σχεδίαση, εκτέλεση και αξιολόγηση δηµοσίων συγκοινωνιών στην ύπαιθρο. Στα πλαίσια του προγράµµατος ARTS οκτώ προτάσεις λειτουργίας δηµόσιων συγκοινωνιών σε αραιοκατοικηµένες περιοχές της υπαίθρου δοκιµάσθηκαν και αξιολογήθηκαν σε οκτώ Ευρωπαϊκές χώρες Αυστρία, Φινλανδία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Σουηδία, Γαλικία (Ισπανία) και Ουαλία (Ηνωµένο Βασίλειο). Κάθε δράση επίδειξης περιλάµβανε διάφορα µέτρα. Οι δράσεις στην Αυστρία, Ιρλανδία, Φινλανδία και Σουηδία ήταν υπηρεσίες ευαίσθητες στην ζήτηση. Οι δράσεις στην Ουγγαρία, Ελλάδα και Ισπανία στηρίζονταν στις σχολικές µεταφορές, ενώ η δράση στην Ουαλία περιλάµβανε την διάχυση πληροφορίας. Περιγραφές των δράσεων αυτών παρατίθενται στο τέλος του Οδηγού. Ο Οδηγός περιλαµβάνει συµβουλές γενικής φύσης που προέρχονται από απτά παραδείγµατα και τα αποτελέσµατα των δράσεων του ARTS, όπως επίσης και από την συνολική γνώση και εµπειρία των ειδικών συγκοινωνιολόγων µελών του ARTS. Τα περιεχόµενα του Οδηγού ακολουθούν την δοµή του ίδιου του προγράµµατος που εµφανίζεται παρακάτω: 1. Φάση σχεδιασµού και οργάνωσης 2. Προ-λειτουργική φάση 3. Φάση λειτουργίας 4. Φάση αξιολόγησης Για κάθε φάση προτείνουµε τα βήµατα που πρέπει να ακολουθήσετε και τις ενέργειες που πρέπει να ολοκληρώσετε. Αν είναι απαραίτητο για την καλλίτερη κατανόηση των ενεργειών παραθέτουµε παραδείγµατα από τις δράσεις επίδειξης του ARTS. Επίσης περιλαµβάνονται συµβουλές για τα προβλήµατα και τις δυσκολίες κάθε φάσης µε την ένδειξη «Προσέξτε». Το διάγραµµα της επόµενης σελίδας παρουσιάζει τις διάφορες φάσεις και την διασύνδεση τους. Στην φάση σχεδιασµού και οργάνωσης καθορίζετε την περιοχή λειτουργίας µε βάση τον πληθυσµό, τις υπάρχουσες συγκοινωνίες και τις ανάγκες. Έτσι θα είστε σε θέση να αποφασίσετε αν χρειάζεται βελτίωση των υπαρχόντων συγκοινωνιών ή εισαγωγή νέων. Αν επιλέξτε να προχωρήσετε, καθορίζετε τους στόχους και τα κύρια χαρακτηριστικά των λύσεων. Η µετάβαση στην προ-λειτουργική φάση σηµαίνει ότι αποφασίσατε την βελτίωση ή την οργάνωση µίας νέας συγκοινωνίας. Σε αυτή την φάση εκτελείται ο λεπτοµερής σχεδιασµός της υπηρεσίας και προσδιορίζονται οι µέθοδοι για την παρακολούθηση και αξιολόγηση των µέτρων. Στην φάση λειτουργίας η συγκοινωνία εκτελείται όπως είχε σχεδιασθεί κατά την προ-λειτουργική φάση, αλλά πρέπει να λαµβάνονται υπόψη εµπόδια που προκύπτουν, η γνώµη των επιβατών κλπ. Σε όλες αυτές τις τρεις φάσεις είναι σηµαντικό να έρθετε σε επαφή και να πετύχετε την υποστήριξη όλων των φορέων και όλων των κοινωνικών εταίρων που επηρεάζονται από τα νέα µέτρα. Η τελευταία φάση, η φάση αξιολόγησης, αρχίζει ουσιαστικά από την προ-λειτουργική φάση. Συλλέγετε στοιχεία συνεχώς και όταν η λειτουργία της συγκοινωνιακή λύσης φτάνει σε προκαθορισµένα στάδια την αξιολογείτε και προσδιορίζετε κατά πόσο έχουν επιτευχθεί οι στόχοι της. 5

6 6

7 Επισκόπηση της διαδικασίας 7

8 8

9 Φάση σχεδιασµού και οργάνωσης Είναι πολύ σηµαντικό να αρχίσετε τον σχεδιασµό µίας νέας ή βελτιωµένης συγκοινωνιακής λύσης µε µία διεξοδική εκτίµηση των αναγκών της αγοράς, της υπάρχουσας υποδοµής και των οργανωτικών συγκυριών. Στην συνεχεία πρέπει να καθορίσετε τους στόχους και τους σκοπούς της λύσης και µε την βοήθεια των αποτελεσµάτων του ARTS να σχεδιάσετε µε λεπτοµέρεια την υπηρεσία. Μην ξεχάσετε να αρχίσετε τις επαφές µε όλους όσους εµπλέκονται µε την υλοποίηση των νέων µέτρων όσο το δυνατόν συντοµότερα για να πετύχετε την ευρύτερη συναίνεση. Αρχική αξιολόγηση 1. Προφίλ της περιοχής Προσδιορίστε µε ακρίβεια την περιοχή που θα καλύπτει η νέα υπηρεσία. Παράδειγµα: Στην περίπτωση της Ελληνικής δράσης επίδειξης η νέα συγκοινωνία συνδέει τέσσερα χωριά µε την πρωτεύουσα του δήµου όπου βρίσκονται τα σχολεία. Η δράση αφορούσε την χρήση του σχολικού λεωφορείου από το ευρύ κοινό και χρηµατοδοτήθηκε από τον δήµο. Αρχικά η περιοχή που καλύπτονταν συνέπιπτε µε τα όρια του δήµου. Όµως έγινε σύντοµα αντιληπτό ότι οι ηλικιωµένοι δηµότες επιθυµούσαν να έχουν εύκολη πρόσβαση στο Κέντρο Υγείας που όµως βρίσκεται στον γειτονικό δήµο. Για να επιτευχθεί αυτό, η περιοχή που κάλυπτε αρχικά η δράση επεκτάθηκε ώστε να καλύπτει την πρωτεύουσα του γειτονικού δήµου µε τρία πρόσθετα εβδοµαδιαία δροµολόγια. Το συµπέρασµα είναι ότι οι ανάγκες των κατοίκων και των εν δυνάµει επιβατών πρέπει να λαµβάνονται υπόψη όταν αποφασίζεται η περιοχή που θα καλύπτει η λύση. Στην Αυστριακή δράση η υπηρεσία κάλυπτε κατά κύριο λόγο έναν δήµο, αλλά επεκτάθηκε σε µερικές κατοικίες γειτονικού δήµου όπου έµεναν µαθητές που παρακολουθούσαν δηµοτικό σχολείο στον πρώτο δήµο. 9

10 Προσέξτε: ιοικητικά όρια όπως αυτά που ορίζονται από δήµους, νοµούς και περιφέρειες πολύ συχνά αποτελούν και τα όρια περιοχών που καλύπτονται από δηµόσιες συγκοινωνίες. Με την νέα υπηρεσία όµως θα πρέπει να γίνεται δυνατή η πρόσβαση σε τοπικά κέντρα και σηµεία ενδιαφέροντος για τους χρήστες δηµόσιων συγκοινωνιών. Είναι σηµαντικό οι νέες υπηρεσίες να προσφέρονται σε περιοχές µε ελάχιστες ή καθόλου εναλλακτικές λύσεις έτσι ώστε να µην αυξάνεται ο ανταγωνισµός. Οι νέες περιοχές θα πρέπει να λειτουργούν συµπληρωµατικά στις ήδη υπάρχουσες. Είναι επίσης σηµαντικό να µην περιλαµβάνεται µεγάλος αριθµός διασκορπισµένων προορισµών και µία πολύ ευρεία περιοχή κάλυψης τουλάχιστον αρχικά. Η νέα υπηρεσία θα πρέπει να αρχίσει µε σηµαντικούς προορισµού και σταδιακά να προστίθενται και άλλοι (για παράδειγµα πάµπς όπως στην Ιρλανδία, βραδινά δροµολόγια για νέους όπως στην Σουηδία) όταν η νέα συγκοινωνία γίνεται αποδεκτή. Μελετήστε το δηµογραφικό και κοινωνικοοικονοµικό προφίλ της περιοχής, δηλ. την ηλικιακή δοµή, την πληθυσµιακή δοµή, την ανεργία και τα ποσοστά ιδιοκτησίας επιβατηγών οχηµάτων. Παράδειγµα: Καλές πηγές στοιχείων αποτελούν οι κεντρικές και περιφερειακές στατιστικές υπηρεσίες. Στην φάση σχεδιασµού της Ισπανικής δράσης τα πληθυσµιακά χαρακτηριστικά της περιοχής αναζητήθηκαν από το Εθνική Ισπανική Στατιστική Υπηρεσία και την αντίστοιχη της Γαλικίας. Τα πλέον επίκαιρα δεδοµένα πρέπει να χρησιµοποιούνται όπως αυτά των εθνικών απογραφών. Στην Ισπανία τα στοιχεία της απογραφής είχαν παλαιότητα δύο ετών και για την επικαιροποίηση τους χρησιµοποιήθηκαν στατιστικά στοιχεία από τους δήµους. Προσέξτε: Σε µια περιοχή µε χαµηλό δείκτη ιδιοκτησίας επιβατικών αυτοκινήτων, οι χρήστες δηµοσίων συγκοινωνιών είναι µικρής ή µεγάλης ηλικίας, αλλά υπάρχουν και άλλες οµάδες πιθανών χρηστών. Οι εθνικές στατιστικές επαρκούν για µία γενική θεώρηση, αλλά για µεγαλύτερη ακρίβεια συνιστώνται οι έρευνες ανά νοικοκυριό. Στοιχεία για την κατανοµή ανά µεταφορικό µέσο, εξάρτηση από δηµόσιες συγκοινωνίες, προορισµούς, τυπικές διαδροµές, χρήση τηλεφώνου βοηθούν τον σχεδιασµό της νέας υπηρεσίας. Οµάδες επικέντρωσης (focus groups) βοηθούν στην επισήµανση τοπικών αναγκών και ελλείψεων. Μελετήστε την διασπορά του πληθυσµού και την απόσταση (π.χ. χρόνος τυπικής διαδροµής µε επιβατικό αυτοκίνητο) από τα σηµαντικότερα κέντρα όπου παρέχονται υπηρεσίες Σηµειώστε σε έναν χάρτη την θέση και το προφίλ των βασικών υπηρεσιών: υγείας, τραπεζικών, κοινωνικών, εµπορίου, εκπαίδευσης, διασκέδασης, απασχόλησης (δείτε την Αυστριακή δράση στο παράρτηµα). Κατατάξτε κάθε προορισµό µε βάση την συνήθη /τυπική συχνότητα (π.χ. σχολείο και εργασία = καθηµερινά, ψώνια = εβδοµαδιαία, δήµο = µηνιαία) 2. Υπάρχουσες δηµόσιες συγκοινωνίες στην περιοχή Καταγράψτε και αξιολογήστε όλες τις υπάρχουσες δηµόσιες και τοπικές συγκοινωνίες. Συµπεριλάβετε συγκοινωνίες που προσφέρουν δηµόσιοι φορείς, ιδιωτικοί φορείς (λεωφορεία /ταξί), εθελοντές, τοπικοί σύλλογοι κλπ. Παράδειγµα: Στην Ιρλανδική δράση η περιοχή εξυπηρετείται από δηµόσιους, ιδιωτικούς και εθελοντικούς συγκοινωνιακούς φορείς. Ο φορείς αυτοί είναι: υπεραστικές και τοπικές λεωφορειακές γραµµές (κρατικής ιδιοκτησίας και ιδιωτικών εταιρειών) φεριµπότ σε γειτονικά νησιά αεροπορική σύνδεση στα τρία γειτονικά νησιά Άραν εθελοντικές και µη-επείγουσες µεταφορές αρρώστων σε κέντρα υγείας, σε συνδέσµους ηλικιωµένων και ΑΜΕΑ και σε νοσοκοµεία /κλινικές. σχολικές µεταφορές από τις οποίες πολλές γίνονται από ιδιώτες µε σύµβαση από την κρατική εταιρεία υπεραστικών λεωφορείων ταξί Άλλα σηµαντικά θέµατα: Τι είδους συµβόλαιο υπάρχει; Ποια είναι τα κόστη; Τα έσοδα; Αριθµός δροµολογίων /ηµέρα; Στάσεις δηµόσιων συγκοινωνιών; Σηµειώστε όλα αυτά στον χάρτη µαζί µε πληροφορίες σχετικά µε τα δροµολόγια. 10

11 Φάση σχεδιασµού και οργάνωσης αρχική αξιολόγηση Προσέξτε: Κάντε την διάκριση ανάµεσα σε δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς, την διαδικασία ανάθεσης (προσφορές, διαγωνισµός) και τις συµβάσεις ανάθεσης. Χρησιµοποιήστε τα πλέον πρόσφατα και πλήρη στοιχεία. Στις περισσότερες χώρες απαιτείται οι νέες δηµόσιες συγκοινωνιακές υπηρεσίες να συµπληρώνουν και να µην συναγωνίζονται τις ήδη υπάρχουσες. Η συντονισµένη χρήση διαφορετικών µέσων π.χ. οι νέες γραµµές να τροφοδοτούν τις υπάρχουσες αυξάνει σηµαντικά την δυνατότητα χρήσης δηµόσιων µεταφορικών µέσων. Η απόσταση στην πλησιέστερη στάση λεωφορείου /σταθµό τραίνου, αλλά και η ηµερήσια συχνότητα καθορίζουν την ποιότητα των προσφερόµενων υπηρεσιών. Καταγράψτε και αξιολογήστε τον βαθµό χρήσης των υπαρχόντων συγκοινωνιών. Παράδειγµα: Στην Φινλανδία το περιφερειακό συµβούλιο και ο δήµος διέθεταν στοιχεία σχετικά µε την λεωφορειακές γραµµές από µελέτες που είχαν αναθέσει µετά από µειοδοτικό διαγωνισµό. Για µεγαλύτερη ακρίβεια όµως οργανώθηκαν καταµετρήσεις επιβατών σε κάθε όχηµα. Έτσι υπολογίστηκε ο µέγιστος αριθµός των µεταφεροµένων επιβατών ανά όχηµα ο οποίος οδήγησε στον προσδιορισµό του µεγέθους των απαιτούµενων οχηµάτων για την νέα υπηρεσία. Στοιχεία για τις σχολικές µεταφορές και άλλες δηµοτικές συγκοινωνίες συλλέχθηκαν από δηµοτικές πηγές. Στην Ισπανική δράση επιδεικνύεται η χρήση των κενών θέσεων αποκλειστικών σχολικών λεωφορείων από το ευρύ κοινό. Ο αριθµός των κενών θέσεων εξαρτάται από την χωρητικότητα του λεωφορείου και τους µαθητές που µεταφέρει. Η ιεύθυνση Εκπαίδευσης της Κυβέρνησης της Γαλικίας παρείχε στοιχεία σχετικά µε τον αριθµό των µαθητών ανά δροµολόγιο. Οι χωρητικότητες των λεωφορείων υπολογίστηκε από τις άδειες κυκλοφορίας. Με βάση τα στοιχεία αυτά σχεδιάσθηκε η νέα υπηρεσία µεταφοράς επιβατών σε άδειες θέσεις σχολικών λεωφορείων. Προσέξτε: Συγκεντρωτικά στοιχεία οδηγούν σε παραπλανήσεις. Όπου είναι δυνατόν χρησιµοποιείστε αναλυτικά στοιχεία. Προσδιορίστε τις µεταφορικές ανάγκες / συνήθειες διαφόρων οµάδων στην περιοχή σας (π.χ. εργαζόµενοι, παιδιά, έφηβοι, ηλικιωµένοι και άτοµα µε ειδικές ανάγκες.) Παράδειγµα: Στην Αυστριακή δράση ALMA η έρευνα µετακινήσεων των νοικοκυριών (ηµερολόγιο) ανέδειξε τις µεταφορικές ανάγκες και συνήθειες των κοινωνικών οµάδων: Εργαζόµενοι κυρίως µετακινούνται προς και από τον τόπο εργασίας (69%), ενώ το µερίδιο τους στις µετακινήσεις για ψώνια /αγορές ανέρχεται σε 14%. 60 % των µετακινήσεων των συνταξιούχων γίνεται για ψώνια /αγορές, 79 % των µετακινήσεων των νέων σχετίζεται µε την εκπαίδευση. 21 % των µετακινήσεων των νοικοκυρών σχετίζεται µε ψώνια όπου µεταφέρουν κάποιο άτοµο κατά την µετάβαση ή την επιστροφή. Λόγω της αραιής δόµησης οι αποστάσεις προς κύριους προορισµούς (π.χ. µπακάλικο, τράπεζα, δηµοτικό σχολείο) και προς στάσεις λεωφορείου ανέχονται σε 8 km. Παρόλο που ο δείκτης ιδιοκτησίας Ι.Χ ανέρχεται σε 532 οχήµατα ανά 1000 κατοίκους, 9% των νοικοκυριών δεν διαθέτουν αυτοκίνητο. Συνολικά το 17% του πληθυσµού 18 και άνω δεν έχει δίπλωµα οδήγησης, 4% άνδρες και 29% γυναίκες. Προσέξτε: Αυτό είναι ένα πολύ σηµαντικό βήµα της όλης διαδικασίας. Οι πληροφορίες είναι σηµαντικές για την νέα υπηρεσία. Αν δεν καλύπτει τις ανάγκες των κυριοτέρων οµάδων εν δυνάµει επιβατών, τότε δεν θα υπάρχει αρκετή ζήτηση. Προβλήµατα είναι δυνατόν να προκύψουν από: έλλειψη προσβασιµότητας για ορισµένες οµάδες πληθυσµού διαδροµές γραµµών που δεν έχουν σχεδιασθεί ικανοποιητικά δροµολόγια µη επαρκώς συντονισµένα µε άλλα µέσα αντίδραση των κατοίκων της περιοχής για ορισµένα χαρακτηριστικά της νέας υπηρεσίας (π.χ. ανάµιξη διαφορετικών τύπων επιβατών όπως γενικό κοινό µε µαθητές ή η χρήση προηγµένης τεχνολογίας. Επίσης η διαδικασία κρατήσεων µέσω Κέντρου ιακοµιδής Επιβατών µπορεί να είναι δύσκολη). 11

12 3. Υπάρχοντες δηµόσιοι οργανισµοί και φορείς µεταφορών Προσδιορίστε υπάρχοντες τοπικούς συλλόγους, δηµόσιες υπηρεσίες, εταιρείες /ιδιώτες. Κατανοείστε την οργανωτική δοµή των διαφόρων φορέων και υπηρεσιών. Ποίοι είναι οι κυριότεροι κοινωνικοί εταίροι, προσωπικό σε κύριες θέσεις; Υπάρχουν εµπόδια; Παράδειγµα: Στην Ιρλανδική δράση προσδιορίστηκαν οι παρακάτω οµάδες: Τοπικοί σύλλογοι µε εθελοντικές διοικήσεις Τοπικοί αναπτυξιακοί σύλλογοι Τοπικές αναπτυξιακές εταιρείες Περιφερειακές αναπτυξιακές εταιρείες Άλλοι δηµόσιοι φορείς Το προσωπικό των παραπάνω φορέων σε καίριες θέσεις θεωρήθηκε ότι έρχεται σε επαγγελµατική επαφή µε τον τύπο των επιβατών που πιθανότερα θα χρησιµοποιούν την νέα υπηρεσία. Όλοι οι φορείς αυτοί έχουν δηµοκρατική δοµή, µε διοικητικά συµβούλια εθελοντών που εκλέγονται από το µέλη των συλλόγων ή µε πολιτικά πρόσωπα που εκλέγονται σε δηµοτικές /περιφερειακές εκλογές. Προσέξτε: Σε ορισµένες χώρες οι περιφέρειες είναι υπεύθυνες για τις δηµόσιες συγκοινωνίες, αλλά οι δήµοι µπορεί να παρέχουν χρηµατοδότηση για µία νέα συγκοινωνία, αν νοµίζουν ότι αυτό εξυπηρετεί κοινωνική ανάγκη σηµαντικής µερίδας των δηµοτών τους. Επίσης είναι δυνατόν ιδιώτες ή εταιρείες που προσφέρουν υπηρεσίες να διαµαρτυρηθούν ή να προσπαθήσουν να εµποδίσουν την νέα υπηρεσία φοβούµενοι τον συναγωνισµό (π.χ. λεωφορειούχοι, κάτοχοι ταξί) ή οµάδες που θίγονται (π.χ. σύλλογοι γονέων). Εποµένως απαιτείται να υπάρχει καθαρή εικόνα της τοπικής κοινωνίας και των οµάδων που εµπλέκονται από τα πρώτα στάδια της οργάνωσης της νέας υπηρεσίας έτσι ώστε να υπάρξουν συζητήσεις µεταξύ όλων των ενδιαφεροµένων για να επιτευχθεί συναίνεση µε την εξισορρόπηση των αντικρουόµενων συµφερόντων. Νοµική δοµή. Ποιο είναι το νοµοθετικό πλαίσιο και οι διατάξεις για τις δηµόσιες µεταφορές στην ύπαιθρο; Υπάρχουν περιορισµοί για την χορήγηση αδειών; Άλλα εµπόδια; Παράδειγµα: Στην Ισπανία ιδιώτες µεταφορείς συνάπτουν απευθείας συµβάσεις µε τις ιευθύνσεις Εκπαίδευσης για την µεταφορά των µαθητών υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Η νοµοθεσία γενικά απαγορεύει την ταυτόχρονη µεταφορά µαθητών και κοινού εκτός από ειδικές περιπτώσεις όπως αυτές της δράσης επίδειξης: µικρός πληθυσµός, αραιή δόµηση και απουσία άλλων δηµόσιων συγκοινωνιών. Επίσης τα λεωφορεία που χρησιµοποιήθηκαν δεν επιβίβαζαν επιβάτες από στάσεις γραµµών για τις οποίες είχαν άδεια εκµετάλλευσης άλλες εταιρείες. Το νοµικό πλαίσιο αυστηρά απαγορεύει άλλες δηµόσιες συγκοινωνίες σε γραµµές που έχουν παραχωρηθεί µε σύµβαση σε τρίτους. Στην Αυστρία δύο τύποι συµβάσεων εκµετάλλευσης επηρεάζονται από συγκοινωνίες ευαίσθητες στην ζήτηση: άδειες λεωφορειακών γραµµών και άδειες ταξί. Είναι σχεδόν αδύνατον να δοθεί άδεια για µία συγκοινωνία, αν κοντά της έχει παραχωρηθεί άδεια εκµετάλλευσης τακτικής συγκοινωνιακής γραµµής. Προσέξτε: Σηµαντικό ζήτηµα είναι η δυνατότητα µικρών, ενδεχοµένως νέων ιδιωτών να εισέλθουν στην αγορά δηµόσιων συγκοινωνιών. Ερωτήµατα προς απάντηση είναι: Είναι η αγορά κλειστή ή υπάρχουν και άλλοι ανταγωνιστές; Είναι απαραίτητη η άδεια εκµετάλλευσης για µια γραµµή; Γίνεται µειοδοτική διαγωνισµός για την παραχώρηση άδειας εκµετάλλευσης; Ποιοι όροι πρέπει να πληρούνται για την απόκτηση άδειας εκµετάλλευσης; (οικονοµική επάρκεια, εξοπλισµός, εκπαίδευση προσωπικού;) Η άδεια αναφέρεται σε σταθερές διαδροµές ή επιτρέπονται παρεκκλίσεις; Έχει η άδεια εκµετάλλευσης ορισµένη χρονική διάρκεια; Στις περισσότερες περιπτώσεις, επιπλέον νοµικά ερωτήµατα πρέπει να απαντηθούν, διότι οι πρωτοποριακές υπηρεσίες απαιτούν διαφορετικό νοµικό πλαίσιο. Η νοµιµότητα όλων των χαρακτηριστικών της νέας υπηρεσίας πρέπει να ελεγχθεί (π.χ. η χρήση εθελοντών οδηγών, η µεταφορά διαφορετικών τύπων επιβατών κλπ). Σε ορισµένες περιπτώσεις τα προβλήµατα µπορούν να λυθούν µε διοικητικές αποφάσεις. Μπορεί να χρειασθούν υπηρεσίες νοµικού συµβούλου αν η νέα υπηρεσία 12

13 Φάση σχεδιασµού και οργάνωσης αρχική αξιολόγηση υπερβαίνει το υπάρχον νοµικό πλαίσιο. Στην Αυστρία µη-κερδοσκοπικοί οργανισµοί, όπως τα ταξί της γειτονιάς, επιδιώκουν να αναγνωρισθούν ως σύνδεσµοι για να αποφύγουν προβλήµατα αδειών εκµετάλλευσης και φορολογίας εσόδων. 4. Σύνοψη της αρχικής αξιολόγησης Συνοψίστε τα αποτελέσµατα της αρχικής αξιολόγησης. Παρουσιάστε τα σε όλους τους κοινωνικούς εταίρους για συζητήσει. Ζητήστε την γνώµη των κοινωνικών εταίρων για τυχόν ελλείψεις και αποφασίστε αν χρειάζεται να περιλάβετε περισσότερα στοιχεία στην αξιολόγηση. Επισηµάνετε τα προβλήµατα και τις ανεπάρκειες του υπάρχοντος συστήµατος δηµόσιων συγκοινωνιών που εντοπίσατε σε αυτή την φάση. Αποφασίστε αν θα συνεχίσετε την µελέτη ή όχι αν η παρούσα κατάσταση είναι ικανοποιητική. Παράδειγµα: Η αρχική αξιολόγηση πρέπει να αναφέρεται στην κατάσταση πριν από την εισαγωγή των νέων µέτρων: δηλ. στις υπάρχουσες δηµόσιες συγκοινωνίες, τις οµάδες χρηστών στις οποίες απευθύνονται οι δηµόσιες συγκοινωνίες, την ζήτηση για µετακινήσεις και τα χαρακτηριστικά των µετακινήσεων των κατοίκων και των επισκεπτών της περιοχής και την προσβασιµότητα των υπηρεσιών. Η πρότερη κατάσταση θα πρέπει να αποτελέσει την βάση για µελλοντικές συγκρίσεις και για την αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας των νέων υπηρεσιών που θα οργανωθούν. Προσέξτε: Όταν παρουσιάζετε τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης στους αντιπρόσωπους των κοινωνικών εταίρων, ζητήστε να εκφράσουν την γνώµη τους. Επίσης αναζητήστε και κάποιους κοινωνικούς εταίρους που δεν είχατε επισηµάνει αρχικά. Το πρόβληµα /θέµα που επισηµάνθηκε εξακολουθεί να µην έχει λυθεί; 13

14 14

15 Η συγκοινωνιακή λύση για την περιοχή σας 1. Περιγραφή του προβλήµατος /θέµατος Ποια από τα προβλήµατα /θέµατα (που συνδέονται µε τις ανάγκες διάφορων οµάδων) που επισηµάνθηκαν κατά την αρχική αξιολόγηση επιδιώκετε να αντιµετωπίσετε; Ποια οµάδα /οµάδες επιθυµείτε να εξυπηρετήσετε; 2. Στόχοι Παράδειγµα: Στην Φινλανδική επίδειξη, αντιµετωπίσθηκαν οι ανάγκες των ηλικιωµένων που ζουν σε µικρά χωριά ή αποµονωµένα αγροκτήµατα για να έχουν πρόσβαση σε ιατρικές υπηρεσίες και τα καταστήµατα που βρίσκεται στην πρωτεύουσα του δήµου. Στην Ουγγρική δράση, οργανώθηκε η µεταφορά των µαθητών καθώς υπήρχε σηµαντική ανάγκη λόγω της µη λειτουργίας επαρχιακών σχολείων. Στην Ισπανική δράση, τα µέχρι πρότινος αποκλειστικά σχολικά λεωφορεία δέχονται κανονικούς επιβάτες προσφέροντας έτσι δηµόσια συγκοινωνία που έλειπε εντελώς στην περιοχή. Στην Αυστριακή δράση υπηρεσία ευαίσθητη στην ζήτηση καλυτέρευσε η πρόσβαση περιοχών (που µέχρι πρότινος δεν διέθεταν πρόσβαση) σε δηµόσιες συγκοινωνίες, µε την δυνατότητα µετακίνησης προς τον σιδηροδροµικό σταθµό και στάσεις λεωφορείων, όταν δεν υπάρχει τακτικό δροµολόγιο λεωφορείου. Προσέξτε: Προσαρµοσθείτε στις ανάγκες των οµάδων που επισηµάνατε κατά την αρχική αξιολόγηση, για παράδειγµα µικρά οχήµατα ευαίσθητα στην ζήτηση σε περιοχές και περιόδους µε µικρή ζήτηση που να τροφοδοτούν τις τακτικές λεωφορειακές γραµµές. Προσαρµόστε την τεχνολογία στη λύσης που σχεδιάζετε. Πιθανόν δεν χρειάζεστε ηλεκτρονικό σύστηµα κρατήσεων όταν η οµάδα που απευθύνεστε (π.χ. ηλικιωµένες νοικοκυρές χωρίς δίπλωµα οδήγησης) δεν έχει πρόσβαση σε κινητά τηλέφωνα ή υπολογιστές. Με βάση τα προβλήµατα /θέµατα και τις ανάγκες: ποιοι είναι οι στόχοι της νέας ή βελτιωµένης υπηρεσίας; Ορίστε τους στόχους σας έτσι ώστε να είναι σαφείς, ρεαλιστικοί και επιτεύξιµοι. Παράδειγµα: Στο ARTS αποφασίσαµε να επικεντρωθούµε στους ακόλουθους επτά στόχους, που καλύπτουν τις περισσότερες από τις ανάγκες της υπαίθρου. Στόχος 1: Αύξηση της διαθεσιµότητας συγκοινωνιακών υπηρεσιών στην ύπαιθρο. Προσφορά υπηρεσιών εκεί όπου µέχρι τώρα δεν υπήρχαν ή ήταν ελάχιστες. Ο πλέον σηµαντικός, κατά τεκµήριο στόχος, καθώς αφορά τον κύριο λόγο του κοινωνικού αποκλεισµού των κατοίκων της υπαίθρου: την έλλειψη συγκοινωνίας. Στόχος 2: Βελτίωση τις πρόσβασης σε σηµαντικές υπηρεσίες για τους κατοίκους της υπαίθρου. 15

16 Πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες θα µπορούν οι κάτοικοι να φθάσουν καταστήµατα, το κέντρο υγείας, κοινωνικές δραστηριότητες µε την νέα υπηρεσία; Ψυχολογική εντύπωση των χρηστών και εν δυνάµει χρηστών ότι βελτιώθηκε η πρόσβαση λόγω της εισαγωγής της νέας υπηρεσίας. Στόχος 3: Βελτίωση της ευκολίας επιβίβασης /αποβίβασης στο όχηµα. Στόχος 3α: Πόρτα-πόρτα. Πρόσβαση στο όχηµα όταν αυτό φθάνει µέχρι την πόρτα του σπιτιού ή ο επιβάτης πρέπει να µετακινηθεί µε δικά του µέσα µέχρι την στάση της νέας υπηρεσίας. Στόχος 3β: Οχήµατα χαµηλού δαπέδου. Πρόσβαση σε οχήµατα που χρησιµοποιούνται σε περιοχές της υπαίθρου. Η χρήση οχηµάτων χαµηλού δαπέδου διευκολύνει την επιβίβαση /αποβίβαση, αν και όταν δεν είναι εφικτή η προµήθεια τους, η βοήθεια του οδηγού είναι εξίσου σηµαντική. Στόχος 4: Αποτελεσµατικότερη εκµετάλλευση υπαρχόντων συγκοινωνιακών υπηρεσιών µέσω της συνδυασµένης χρήσης τους µε άλλα µέσα. Ένταξη της νέας υπηρεσίας στο υπάρχον δίκτυο µεταφορών. Είναι σηµαντικό όταν οργανώνεται µία νέα υπηρεσία να συµπληρώνει (π.χ. να λειτουργεί ως τροφοδότης) παρά να ανταγωνίζεται τις υπάρχουσες συγκοινωνιακές γραµµές. Στόχος 5: Βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης του χρήστη µε την παροχή πληροφοριών υψηλής ποιότητας. Πρόκειται για την πληροφόρηση που επιτρέπει στους χρήστες να χρησιµοποιούν αποτελεσµατικά τις συγκοινωνίες. Συχνά νέες συγκοινωνιακές λύσεις γνωρίζουν επιτυχία ή αποτυχία ανάλογα µε τον βαθµό πληροφόρησης των κατοίκων σχετικά µε την ύπαρξη τους και την δυνατότητα να τις χρησιµοποιούν. Στόχος 6: ιάθεση ολοκληρωµένων υπηρεσιών σε λογικές τιµές. Πρόκειται για ένα δίκαιο και κατανοητό σύστηµα µε διαφορετικά εισιτήρια που επιτρέπει την µετακίνηση σε λογικές τιµές για τους χρήστες της νέας υπηρεσίας. Στόχος 7: Επίτευξη οικονοµίας κλίµακας µε την δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου δικτύου δηµόσιων µεταφορών. Οικονοµική βιωσιµότητα, µε την κάλυψη της αρχικής επένδυσης και των λειτουργικών εξόδων και την επίτευξη υψηλού βαθµού κάλυψης θέσεων. Προσέξτε: Ο βαθµός επίτευξης των στόχων δεν πρέπει να τεθεί πολύ υψηλά. Είναι ευκολότερο να επεκταθούν οι ώρες λειτουργίας ή να αυξηθεί η συχνότητα των δροµολογίων µίας νέας υπηρεσίας, από το να περικοπούν αργότερα, π.χ. για λόγους οικονοµίας. Επίσης λάβετε υπόψη ότι διαφορετικοί κοινωνικοί εταίροι προσδοκούν διαφορετικό βαθµό επίτευξης κάθε ενός από τους παραπάνω στόχους. 3. Κύρια δοµή της λύσης σας Προσδιορίστε τα κύρια χαρακτηριστικά της υπηρεσίας σας έτσι ώστε να επιτύχετε τους στόχους και να καλύψετε τις ανάγκες. Παράδειγµα: Στην Αυστριακή δράση επίδειξης, ορισµένοι εργαζόµενοι και µαθητές πρέπει να προλάβουν το πρωινό δροµολόγιο του τραίνου ή του λεωφορείου. Για τον λόγο αυτό, η νέα υπηρεσία που είναι ευαίσθητη στην ζήτηση λειτουργεί από νωρίς. Η Ιρλανδική δράση έχει θέσει τους παρακάτω στόχους : Την εξυπηρέτηση ατόµων µε προβλήµατα κινητικότητας. Την συνεργασία µε ιδιώτες που προσφέρουν ήδη υπηρεσίες και δηµόσιους φορείς έτσι ώστε να δηµιουργηθεί ένα τοπικό δίκτυο ικανοποιητικής κάλυψης. Την συνεισφορά στην υποδοµή για την τοπική ανάπτυξη και η παροχή βοηθείας σε τοπικές αναπτυξιακές εταιρείες και συνδέσµους. Τα παρακάτω µέτρα υιοθετήθηκαν για την επίτευξη των παραπάνω στόχων: ιυπηρεσιακός συντονισµός των τοπικών συγκοινωνιών Τοπικές, ευέλικτες και προσβάσιµες υπηρεσίες ευαίσθητες στην ζήτηση Σηµεία µετεπιβίβασης ανάµεσα στις τοπικές και υπεραστικές γραµµές Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών για πληροφόρηση των επιβατών, κρατήσεις και δροµολόγηση ηµιουργία εταιρικής ταυτότητας για τις τοπικές συγκοινωνίες. 16

17 Προσέξτε: Προσπαθήστε να συντονίσετε και να εντάξετε σε ένα ενιαίο δίκτυο τις τοπικές υπηρεσίες όσο το δυνατόν καλλίτερα. Ένα ταξί, ένα λεωφορείο ή ένα ασθενοφόρο µπορούν να χρησιµοποιηθούν για µεταφορά του κοινού. Με αυτό τον τρόπο αποφεύγεται η αγορά οχηµάτων και εξοπλισµού και εξασφαλίζεται βιωσιµότητα. Περιορίστε τις ώρες λειτουργίας και την περιοχή κάλυψης αρχικά έτσι ώστε να αποφευχθούν απρόβλεπτα έξοδα. Η επέκταση είναι ευκολότερη από την στιγµή που η νέα υπηρεσία θα αρχίσει να λειτουργεί οµαλά. Περιορίστε στη τοπική ζήτηση και αποφύγετε να καλύψετε ένα ολόκληρο νοµό, αλλά εξασφαλίστε ανταποκρίσεις της νέας υπηρεσίας µε τακτικές λεωφορειακές και σιδηροδροµικές γραµµές για να προσφέρετε πρόσβαση σε άλλους προορισµούς. Προσδιορίστε τις ανάγκες σε προσωπικό και την απαιτούµενη εµπειρία του. Παράδειγµα: Το διοικητικό προσωπικό της νέας υπηρεσίας πρέπει να έχει εµπειρία στην: διοίκηση συγκοινωνιακών οργανισµών, οικονοµική διαχείριση, πληροφορική, τοπική ανάπτυξη και γνώση των τοπικών συνθηκών. Οι θέσεις προσωπικού περιλαµβάνουν: διευθυντή, προϊστάµενο, τηλεφωνητές και οδηγούς. Προσδιορίστε τις κατάλληλες τεχνολογικές λύσεις. Παράδειγµα: Στη Σουηδική δράση ο χρήστης πρέπει να κάνει κράτηση όταν επιθυµεί να ταξιδεύσει (υπηρεσία ευαίσθητη στην ζήτηση). Ήδη υπήρχε ένα κέντρο κρατήσεων και διακοµιδής για ασθενοφόρα και άλλα οχήµατα στον δήµο. Η Σουηδική δράση χρησιµοποίησε το υπάρχον κέντρο. Η χρήση νέου λογισµικού οδήγήσε σε ορισµένα προβλήµατα κατά την αρχική περίοδο και για τον λόγο αυτό συνιστάται η χρήση τεχνολογίας που έχει ήδη αποδειχθεί στην πράξη. Στην Ουαλία η απόφαση για την τεχνολογία που χρησιµοποιήθηκε στην δράση επίδειξης λήφθηκε µε κριτήριο την επίτευξη διαλειτουργικότητας ανάµεσα στα συστήµατα πληροφόρησης πραγµατικού χρόνου. Για να επιτευχθεί συνέχεια στη διάθεση της πληροφορίας, είναι σηµαντικό ότι η πληροφόρηση δεν σταµατά στα όρια µίας κοινότητας καθώς τα λεωφορεία καλύπτουν αρκετές κοινότητες. Στο µέλλον προσδοκάται, ότι και άλλες κοινότητες που θα επιθυµούν να προσφέρουν πληροφόρηση σε πραγµατικό χρόνο θα υιοθετήσουν την τεχνολογία της δράσης επίδειξης, έτσι ώστε να δηµιουργηθεί ένα ενιαίο δίκτυο πληροφόρησης στην Ουαλία. Προσέξτε: Καθώς η υψηλή τεχνολογία έχει υψηλό κόστος, αποφασίστε αν πραγµατικά βοηθά στην επίτευξη των στόχων σας. Ελέγξτε την διαθεσιµότητα σταθερών / κινητών τηλεφώνων αν χρησιµοποιούντα για κρατήσεις και την ύπαρξη συνδέσεων Ίντερνετ. Ελέγξτε αν υπάρχουν άλλα κέντρα κρατήσεων στην περιοχή που µπορεί να χρησιµοποιηθούν. Οι τεχνολογικές λύσεις είναι συµφέρουσες αν ο εξοπλισµός είναι διαθέσιµος και µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε µικρό πρόσθετο κόστος. Τηλέφωνα, για παράδειγµα, είναι ευρέως διαθέσιµα και µπορεί να χρησιµοποιηθούν από εθελοντές, οδηγούς ταξί κλπ χωρίς καµία εκπαίδευση. Το κόστος της κάθε τεχνολογικής λύσης θα πρέπει να είναι σε αναλογία µε τα αποτελέσµατα της (π.χ. αριθµός επιβατών). Προσδιορίστε αναλυτικά την νοµική υπόσταση και οργανωτική δοµή της υπηρεσίας σας. Παράδειγµα: Η Αυστριακή δράση είναι ένα συλλογικό ταξί που το διαχειρίζεται ένας µη κερδοσκοπικός σύλλογος εθελοντών οδηγών. Τα µέλη του συλλόγου αµείβονται µε ένα συµβολικό ποσό όταν οδηγούν. Με αυτό τον τρόπο ο σύλλογος έχει χαρακτήρα φιλανθρωπικό και δεν υπόκειται στις φορολογικές και άλλες διατάξεις των επαγγελµατικών επιχειρήσεων µεταφορών. Προσέξτε: Καθορίστε τον τρόπο οργάνωσης της νέας υπηρεσίας. Αρχικά µην προσπαθείτε να αλλάξετε, αλλά προσαρµοσθείτε στο υπάρχον νοµικό και οργανωτικό πλαίσιο. Αν η υπηρεσία καταχωρηθεί σαν πιλοτικό σχήµα µπορεί να είναι δυνατές κάποιες εξαιρέσεις. Αν η υπηρεσία αποτελεί καλή λύση, είναι πιθανόν ότι υψηλότερα διοικητικά κλιµάκια θα είναι σε θέση να επιβάλλουν την γνώµη τους στα κατώτερα. Αναζητήστε συνδέσµους σε τοπικούς συλλόγους και υπηρεσίες. Μην ξεχνάτε την δικτύωση. Παράδειγµα: Μία πολύ καλή λύση για να δηµιουργηθεί ένα δίκτυο επαφών και προσώπων είναι η συγκρότηση ενός τοπικού συγκοινωνιακού συµφώνου. Στην Ιρλανδική δράση, για παράδειγµα, 17

18 το σύµφωνο περιλάµβανε τις αναπτυξιακές εταιρείες για το Αγγλόφωνο και Ιρλανδόφωνο τµήµα της χώρας, της περιφερειακή διεύθυνση υγείας και κοινωνική πρόνοιας, την τοπική διεύθυνση εκπαίδευσης, ένα σύνδεσµό εθελοντών που διαχειρίζεται το κέντρο κρατήσεων και διακοµιδής και αντιπρόσωπους τοπικών συλλόγων. Προσέξτε: Αρχίστε τις επαφές όσο το δυνατόν νωρίτερα. ηµιουργείστε σηµεία επαφής µε ενώσεις χρηστών και παρόχους υπηρεσιών. Στους παρόχους περιλαµβάνονται εταιρείες, δηµόσιες υπηρεσίες, ιδιώτες επιχειρηµατίες και δηµοτικές επιχειρήσεις. Υπολογίστε έσοδα και έξοδα (προϋπολογισµός) σε γενικές γραµµές. Παράδειγµα: Συνοπτικός κατάλογος (για αναλυτικό κατάλογο δείτε το παράρτηµα) ιοικητικά έξοδα Χρηµατοοικονοµικά κόστη Λειτουργικά έξοδα και /ή κόστος αναθέσεων µετά από διαγωνισµό Έσοδα Προσέξτε: Η εξασφάλιση µακροπρόθεσµης χρηµατοδότησης είναι εξαιρετικά σηµαντική. Η κρατική συνεισφορά συνήθως περιλαµβάνει το κόστος της αρχικής επένδυσης χωρίς χρηµατοδότηση λειτουργικών εξόδων. Οι επιχορηγήσεις µε βάση τα εκτελούµενα δροµολόγια είναι πολύ δαπανηρές για το δηµόσιο. Είναι σηµαντικό να κερδίσετε πολιτική υποστήριξη για την εξασφάλιση µακροπρόθεσµης χρηµατοδότησης. Τα πλεονεκτήµατα της νέας υπηρεσίας θα πρέπει να παρουσιαστούν στις πολιτικές δυνάµεις µε σαφή τρόπο έτσι ώστε να αποφευχθεί η διακοπή της µετά από εκλογές. 4. Ολοκλήρωση της φάσης σχεδιασµού και οργάνωσης Παρουσιάστε τα αποτελέσµατα της φάσης σχεδιασµού και οργάνωσης στους κοινωνικούς εταίρους και όσους συµµετέχουν στην λήψη αποφάσεων. Ανάλογα µε την απόκριση, αποφασίστε αν χρειάζεται επανασχεδιασµός, ακύρωση ή µετάβαση στην επόµενη φάση. 18

19 Προ-λειτουργική φάση 1. Ζητήµατα οργάνωσης και διοίκησης Καθορίστε ένα σχέδιο οργάνωσης της νέας υπηρεσίας προ και κατά την διάρκεια της λειτουργίας, προσδιορίζοντας συγκεκριµένα την δοµή λήψης αποφάσεων. Παράδειγµα: Οι στόχοι της Σουηδικής δράσης απαίτησαν την συγκέντρωση της διοίκησης και διαχείρισης όλων των συγκοινωνιών που λαµβάνουν δηµόσια χρηµατοδότηση σε µία κοινή επιτροπή του δήµου και την ενοποίηση των κανόνων / διατάξεων για όλες τις οµάδες χρηστών (εισιτήρια, ώρες λειτουργίας κλπ). Το σχέδιο περιλάµβανε την µετάθεση προσωπικού από άλλες επιτροπές στην επιτροπή µεταφορών, ενοποίηση των εισιτηρίων και ενηµέρωση των πολιτικών, των κατοίκων και όλων των κοινωνικών εταίρων σχετικά µε τις αλλαγές. Η λήψη των κατάλληλων µέτρων σε κάθε βήµα της διαδικασίας αυτής αποδείχθηκε ιδιαίτερα σηµαντική. Εργαστείτε για την συναίνεση των κοινωνικών εταίρων και των άµεσα ενδιαφεροµένων. Παράδειγµα: Σε περιπτώσεις που η νέα υπηρεσία περιλαµβάνει την συνδυασµένη µεταφορά µαθητών και επιβατών είναι σηµαντικό να επιτευχθεί η συναίνεση των γονέων, που µπορεί να έχουν αντιρρήσεις για την µεταφορά των παιδιών τους µε ενήλικες στο ίδιο όχηµα. Η συναίνεση των γονέων αποδείχθηκε ιδιαίτερα σηµαντική για την επιτυχία όλων των δράσεων του ARTS που περιλάµβαναν σχολικές µεταφορές. Η επιτυχία της Ισπανικής δράσης επίδειξης εξασφαλίσθηκε όταν η ιεύθυνση Εκπαίδευσης και η ιεύθυνση Μεταφορών της Περιφερειακής Κυβέρνησης της Γαλικίας συµφώνησαν να επιτρέψουν την µεταφορά επιβατών σε αποκλειστικά σχολικά λεωφορεία. Οι δύο αυτές αρχές έχουν διαφορετικές αρµοδιότητες σχετικά µε τις σχολικές µεταφορές: η ιεύθυνση Εκπαίδευσης τις χρηµατοδοτεί και η ιεύθυνση Μεταφορών χορηγεί τις άδειες στους ιδιώτες λεωφορειούχους. Η πρώτη υποστήριξε την δράση από το αρχικό στάδιο, ενώ η δεύτερη συµφώνησε αργότερα. Στην Ισπανική δράση η συναίνεση των λεωφορειούχων επίσης ήταν σηµαντική διότι πολλοί από αυτούς είχαν αµφιβολίες αν οι συµβάσεις που είχαν υπογράψει µε την ιεύθυνση Εκπαίδευσης τους επέτρεπαν την µεταφορά επιβατών. Το γεγονός ότι η ιεύθυνση Εκπαίδευσης υποστήριξε την δράση έπεισε του ιδιώτες λεωφορειούχους να συµµετέχουν στην επίδειξη. 19

20 Προσδιορίστε το προσωπικό που θα επιβλέπει την λειτουργία της νέας υπηρεσίας, δηλ. τους υπεύθυνους των συµβάσεων εκµετάλλευσης, µάρκετινγκ και εκπαίδευσης. Παράδειγµα: Στην Αυστρία τον σχεδιασµό της νέας υπηρεσίας και την εκπαίδευση είχε αναλάβει το Πανεπιστήµιο Bodenkultur της Βιέννης, εταίρος του ARTS. Η Αυστριακή δράση επίσης υποστηρίζεται από τον τοπικό δήµο. Η κοινωνική της διάσταση η βελτίωση της πρόσβασης και της προσφοράς συγκοινωνίας αποτελεί ισχυρό κίνητρο για τον δήµο και βοηθά στο µάρκετινγκ προς τους κατοίκους της περιοχής. Προσέξτε: Στις αποµονωµένες περιοχές της υπαίθρου, εργατικό δυναµικό µε ανάλογα προσόντα είναι σπάνιο, εποµένως η εξεύρεση του για την νέα υπηρεσία είναι δύσκολη. Προσδιορίστε µε ακρίβεια τις ανάγκες εκπαίδευσης του προσωπικού. Παράδειγµα: Στη Αυστριακή δράση οι εθελοντές οδηγοί είναι υπεύθυνοι από να δέχονται κρατήσεις µέσω κινητού τηλεφώνου µέχρι την ασφαλή µεταφορά των επιβατών στους προορισµούς τους. Η εκπαίδευση τους έγινε µε ειδικά σεµινάρια. Στην Ιρλανδική δράση ακολουθήθηκε ένα ενηµερωτικό πρόγραµµα για νέο προσωπικό. Ο σκοπός του ήταν να προσφέρει ενηµέρωση για την όλη φιλοσοφία της νέας υπηρεσίας, τις συνθήκες εργασίας, τα συγκεκριµένα καθήκοντα και αρµοδιότητες, τις συµβάσεις εργασίας, τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας, όπως και τις απαντήσεις σε πιθανά ερωτήµατα χρηστών και την συµπλήρωση των σχετικών εγγράφων. Το ενηµερωτικό /εκπαιδευτικό πρόγραµµα για τους τηλεφωνητές του κέντρου κρατήσεων και διακοµιδής περιλάµβανε: κατανόηση του επιβάτη, τεχνικές και τρόπους από τηλεφώνου, χρήση υπολογιστών και εξοπλισµού γραφείου, καταγραφή κρατήσεων, εξοικείωση µε την περιοχή, επείγοντα περιστατικά, γενικές διαδικασίες γραφείου και λογιστική. Το πρόγραµµα επίσης αποδείχθηκε χρήσιµο για νέα µέλη του διοικητικού συµβουλίου, που πρέπει να ενηµερωθούν για την νέα υπηρεσία, την νοµοθεσία που διέπει τις εργασιακές σχέσεις, την υγιεινή και την ασφάλεια και τις µεταφορές. 2 Λειτουργικά χαρακτηριστικά της νέας υπηρεσίας Καθορίστε επακριβώς τον τύπο και τα χαρακτηριστικά της υπηρεσίας που οργανώνετε. Τα χαρακτηριστικά στοιχεία πρέπει να περιλαµβάνουν: ώρες λειτουργίας ώρες αποδοχής κρατήσεων τύπο υπηρεσίας (π.χ. ευαίσθητη στην ζήτηση, εθελοντών, σταθερή γραµµή) πληροφορίες σχετικές µε την λειτουργία της νέας υπηρεσίας (ώρες δροµολογίων και συχνότητα) κατηγορίες και αριθµό πιθανών επιβατών εισιτήρια και τιµολογιακή πολιτική τύπο οχηµάτων (ιδιόκτητα, δανεισµένα, µε µίσθωση, αριθµό θέσεων, δυνατότητα πρόσβασης από ΑΜΕΑ, χώροι στάθµευσης και απαιτήσεις συντήρησης) χάραξη διαδροµών (σε χάρτη) βάρδιες και συντονισµός της λειτουργίας Καθορίστε το λειτουργικό πρόγραµµα της νέας υπηρεσίας. Προσδιορίστε τις εργασίες που πρέπει να εκτελούνται σε µηνιαία βάση. Παράδειγµα: Το παρακάτω λειτουργικό πρόγραµµα ακολουθήθηκε στην Φινλανδική δράση επίδειξης: Οκτώβριος 2001: Μελέτη των επιβατικών µετακινήσεων και µέσων και προτάσεις για παραπέρα ανάπτυξη : Το δηµοτικό συµβούλιο της Leppävirta αποφασίζει την υλοποίηση πιλοτικής συγκοινωνίας για δύο έτη, µε ηµεροµηνία εκκίνησης την : ιαδικασία λήψης προσφορών για την παραχώρηση εκµετάλλευσης γραµµής µίνι µπάς και ταξί : Η τεχνική υπηρεσία του δήµου αποφασίζει για τις προσφορές. Αρχές Μαΐου 2002: Υπογράφονται συµβάσεις εκµετάλλευσης ανάµεσα στον δήµο της Leppävirta και τους ιδιοκτήτες λεωφορείων και ταξί : Πρώτη ηµέρα λειτουργίας των νέων συγκοινωνιών. 20

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2013 9 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΜΑΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ιεθνούς Συνάντησης AGE/inc, Κολόνια, Γερµανία 16-17 Μαΐου 2006 Στα πλαίσια ενός υπερεθνικού προγράµµατος ανταλλαγής µε χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συναντήθηκαν εκπρόσωποι συνδέσµων

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση αναγκών & Κοινωνικός Σχεδιασμός. Μάθημα 2 ο Κοινωνικός Σχεδιασμός. Κούτρα Κλειώ Κοινωνική Λειτουργός PhD, MPH

Εκτίμηση αναγκών & Κοινωνικός Σχεδιασμός. Μάθημα 2 ο Κοινωνικός Σχεδιασμός. Κούτρα Κλειώ Κοινωνική Λειτουργός PhD, MPH Εκτίμηση αναγκών & Κοινωνικός Σχεδιασμός Μάθημα 2 ο Κοινωνικός Σχεδιασμός Κούτρα Κλειώ Κοινωνική Λειτουργός PhD, MPH kkoutra@staff.teicrete.gr 1 Κοινωνικός Σχεδιασμός 2 Κοινωνικός Σχεδιασμός Αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Μανιάειο 6ο Δημοτικό Σχολείο Καλύμνου

Μανιάειο 6ο Δημοτικό Σχολείο Καλύμνου KENTΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΡΓΟ : ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Έκθεση Προόδου Α τετραμήνου της Σχολικής Μονάδας σχετικά με την υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης Αθήνα, Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή της πρότασης του έργου στην πόλη της Αθήνας(Μέρος Ι)

Εφαρμογή της πρότασης του έργου στην πόλη της Αθήνας(Μέρος Ι) Εφαρμογή της πρότασης του έργου στην πόλη της Αθήνας(Μέρος Ι) Ανάγκες χρηστών, πάροχων συγκοινωνιακού έργου και υπεύθυνων λήψης αποφάσεων Παρουσίαση Πιλότου Αθήνας Βασίλης Μιζάρας Infotrip SA Αθήνα, 12.10.2010

Διαβάστε περισσότερα

CRM. Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης. Customer Relationship Management

CRM. Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης. Customer Relationship Management CRM Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης Customer Relationship Management Το Customer Relationship Management ή Marketing είναι µια συνολική πελατοκεντρική προσέγγιση που επιτρέπει τον εντοπισµό,

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων Μέθοδοι και Τεχνικές για τον Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων (SISP) Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων Μάθηµα 2 No 1 Δοµή της Παρουσίασης l 1. Εισαγωγή l 2. Μεθοδολογία SISP

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθµ. 18183/02.04.2007 (ΦΕΚ 534/13.04.2007 τεύχος Β ) Περιεχόµενο, δοµή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραµµάτων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθµού. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά Εναρκτήριας Συνάντησης Έργου

Πρακτικά Εναρκτήριας Συνάντησης Έργου Πρακτικά Εναρκτήριας Συνάντησης Έργου ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ (i-student trip) Ημερομηνία: Πέμπτη 25 Απριλίου 2013 Ώρα: 10:00 π. μ. Τόπος: Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού

Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού Στο τέλος του 1999, ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός ξεκίνησε ένα σηµαντικό πρόγραµµα έρευνας στο θέµα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής. Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων. Π.Σ. ιοίκησης. Κατηγορίες Π.Σ. Ο κύκλος ζωής Π.Σ.

Περιεχόµενα. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής. Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων. Π.Σ. ιοίκησης. Κατηγορίες Π.Σ. Ο κύκλος ζωής Π.Σ. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής Περιεχόµενα Κατηγορίες Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων ιοίκησης Υποστήριξης Αποφάσεων Έµπειρα Συστήµατα Ατόµων και Οµάδων Ο κύκλος ζωής Π.Σ. Ορισµός Φάσεις Χρήστες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών 1 2 Παράρτημα Σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών που αποσκοπούν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τι είναι Οικολογικά Σχολεία Εγγραφή Εφαρμογή του Προγράμματος Αίτηση Αυτοαξιολόγησης Βράβευση Η Περιβαλλοντική Επισκόπηση των Οικολογικών Σχολείων ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ανασχεδιασµός ικτύου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ανασχεδιασµός ικτύου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ press@yen.gr ευτέρα 08 Απριλίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ανασχεδιασµός ικτύου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών ηµόσια ιαβούλευση Η πολυνησιακή διαµόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ «ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ. Πρόεδρος.Σ. ΟΑΣΑ

ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ «ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ. Πρόεδρος.Σ. ΟΑΣΑ ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ «ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ηµήτριος Α. Τσαµπούλας, Καθηγητής ΕΜΠ Πρόεδρος.Σ. ΟΑΣΑ ΑΘΗΝΑ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 οµή Παρουσίασης 1. Υφιστάµενη κατάσταση στην Πρωτεύουσα

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηµατικός Σχεδιασµός

Επιχειρηµατικός Σχεδιασµός Επιχειρηµατικός Σχεδιασµός Η απόφαση για την έναρξη επιχειρηµατικής δραστηριότητας Η πρώτη βασική ενέργεια (βήµα) είναι η δηµιουργία ενός επιχειρηµατικού σχεδίου. Το επιχειρηµατικό σχέδιο είναι ένα συµβόλαιο

Διαβάστε περισσότερα

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών»

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014 «Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Αποτελεσματική Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών Νίκος Παπαδάτος, Μέλος & τ. Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α. Οικ. Β- 54871/4060/2003 (Β 1364). (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001)

Υ.Α. Οικ. Β- 54871/4060/2003 (Β 1364). (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001) Υ.Α. Οικ. Β- 54871/4060/2003 (Β 1364). (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001) «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για το χαρακτηρισμό μιας περιοχής ως αστικής, μιας γραμμής ως

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα. ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh.

Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα. ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh. Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh.gr Εισαγωγή / Στόχος της Έρευνας Στα πλαίσια της μεγαλύτερης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Επικαιροποίηση γνώσεων αποφοίτων ΑΕΙ στην οργάνωση, διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων και στην προώθηση τουριστικών προορισμών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Επικαιροποίηση γνώσεων αποφοίτων ΑΕΙ στην οργάνωση, διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων και στην προώθηση τουριστικών προορισμών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Εσωτερική Αξιολόγηση Προγράμματος Ανάλυση Αποτελεσμάτων Ερωτηματολογίου Αποφοίτων του Προγράμματος Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων Α.Ε.Ι. (Π.Ε.Γ.Α.) Επικαιροποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΟΡΟΣΗΜΑ 1998 - Πιστοποίηση κατά ISO 9001 2002 Εγκαίνια νέων «οικολογικών» εγκαταστάσεων στα Σπάτα Αττικής 2003 - Πιστοποίηση Committed to Excellence του

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση και Αξιολόγηση Επιχειρηµατικής Στρατηγικής

Ανάλυση και Αξιολόγηση Επιχειρηµατικής Στρατηγικής Ανάλυση και Αξιολόγηση Επιχειρηµατικής Στρατηγικής Καθηµερινά αντιµετωπίζουµε εξαιρετικές επιχειρηµατικές ευκαιρίες ευφυώς µεταµφιεσµένες σε άλυτα προβλήµατα. J.W. Gardner. Αξιολόγηση Επιχειρηµατικής Στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

(α) Αρµοδιότητες Τµήµατος Μελετών και Κατασκευών Έργων

(α) Αρµοδιότητες Τµήµατος Μελετών και Κατασκευών Έργων (α) Αρµοδιότητες Τµήµατος Μελετών και Κατασκευών Έργων Το Τμήμα Μελετών και Κατασκευών Έργων έχει αρμοδιότητα για την μελέτη και κατασκευή των συγκοινωνιακών, εγγειοβελτιωτικών, κτιριακών, ηλεκτρομηχανολογικών

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική περίοδο 2014 2020

Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική περίοδο 2014 2020 Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική περίοδο 2014 2020 Διαμόρφωση στρατηγικού πλαισίου αναπτυξιακής πολιτικής 2014-2020, για το Θεματικό Στόχο 7: «Προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

Συµφιλίωση εργασιακής και οικογενειακής ζωής

Συµφιλίωση εργασιακής και οικογενειακής ζωής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Συµφιλίωση εργασιακής και οικογενειακής ζωής Έρευνα Εργατικού υναµικού Ειδική Έρευνα 2010 (Αριθµός Συµβολαίου 10201.200.002-200.42) Τελική Τεχνική Έκθεση Πειραιάς,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Το παρόν ερωτηματολόγιο ανάλυσης της θέσης εργασίας σχεδιάστηκε με σκοπό τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τα καθήκοντα και τις απαιτήσεις της θέσης εργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο 2.1 Αναφορά Υπάρχουσας Κατάστασης

Παραδοτέο 2.1 Αναφορά Υπάρχουσας Κατάστασης Παραδοτέο 2.1 Αναφορά Υπάρχουσας Κατάστασης Δημοσιεύσιμη Περίληψη Συντονιστής: DTV Consultants, Mr. Johan Janse, PO Box 3559, 4800 DN, Breda, The Netherlands, +31 76 513 6631 enerqi@dtvconsultants.nl Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ»

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2014 13 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη Κορνηλία Μαρία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

υνατότητες και αδυναµίες ανάλυσης στοιχείων οδικών ατυχηµάτων στην Ελλάδα

υνατότητες και αδυναµίες ανάλυσης στοιχείων οδικών ατυχηµάτων στην Ελλάδα ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ υνατότητες και αδυναµίες ανάλυσης στοιχείων οδικών ατυχηµάτων στην Ελλάδα Γ. Γιαννής Ι. Γκόλιας Ε. Παπαδηµητρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ»

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» Σελ.: 1 Από: 8 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ( Π.3.3) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται για τον καθορισµό των απαιτήσεων, σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Φιλιοπούλου. Η ταυτότητα της έρευνας

Μαρία Φιλιοπούλου. Η ταυτότητα της έρευνας Στοιχεία για τον σχεδιασµό και την υλοποίηση της έρευνας «Ανίχνευση των Εκπαιδευτικών & Επιµορφωτικών Αναγκών των Συνδικαλιστικών Στελεχών που εκπροσωπούν Εργαζόµενους στο ηµόσιο» Μαρία Φιλιοπούλου Η ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

ευπωπαϊκό ππόηυπο Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας Έκθεση Συστηματικής Διερεύνησης

ευπωπαϊκό ππόηυπο Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας Έκθεση Συστηματικής Διερεύνησης ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΚΔΝΣΡΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας ευπωπαϊκό ππόηυπο Κλίμα & Σχέσεις στο Σχολείο Σχέσεις μεταξύ Σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΛΕΩΝΙ ΑΣ ΜΟΣΧΟΣ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Η υπεροχή του σιδηρόδροµου σε ταχύτητα, οικονοµία, προστασία περιβάλλοντος, ασφάλεια κλπ. έναντι των

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέµατα Μάρκετινγκ Υπηρεσιών

Ειδικά Θέµατα Μάρκετινγκ Υπηρεσιών Ειδικά Θέµατα Μάρκετινγκ Υπηρεσιών 1 ΒΑΣΙΚΑ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ, ΟΜΕΣ, &

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθμού. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΜΑ: Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθμού. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Δείκτες για την Αξιολόγηση στη Συνεκπαίδευση

Γενικοί Δείκτες για την Αξιολόγηση στη Συνεκπαίδευση Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ EL Γενικοί Δείκτες για την Αξιολόγηση στη Συνεκπαίδευση Εισαγωγή Η αξιολόγηση στη συνεκπαίδευση αποτελεί μια προσέγγιση της αξιολόγησης στο πλαίσιο της γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕNOΣ ΠΛΑΝΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕNOΣ ΠΛΑΝΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕNOΣ ΠΛΑΝΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Θα παρουσιαστούν Τα βασικά στάδια ανάπτυξης ενός πλάνου Η σχέση χρόνου - ανάπτυξης πλάνου 1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. Προγραµµατισµός 2.

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα σε τερματικούς σταθμούς μεταφορών στο Βόλο

Έρευνα σε τερματικούς σταθμούς μεταφορών στο Βόλο Έρευνα σε τερματικούς σταθμούς μεταφορών στο Βόλο Το Εργαστήριο Κυκλοφορίας, Μεταφορών και Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας πραγματοποιεί έρευνα για τους τερματικούς σταθμούς

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Διαχείρισης, Ελέγχου και Παρακολούθησης Ασθενοφόρων και Περιστατικών

Σύστημα Διαχείρισης, Ελέγχου και Παρακολούθησης Ασθενοφόρων και Περιστατικών Σύστημα Διαχείρισης, Ελέγχου και Παρακολούθησης Ασθενοφόρων και Περιστατικών Η LINK Technologies Α.Ε. ιδρύθηκε το 2002 με στόχο να καταστεί πυρήνας καινοτομικών λύσεων Τηλεματικής αναβαθμίζοντας καθημερινά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Τομέας Συμβατικής Διακίνησης Επιβατών Τομέας Εμπορευματικών Μεταφορών Τομέας Δημόσιων Μεταφορών ΤΟΜΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ ΚΑΙ CABOTAGE ΜΑΘΗΜΑ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΣΑΛΙΚΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΣΟΓΚΑ ΜΑΡΙΑ 30/10/2009

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ ΚΑΙ CABOTAGE ΜΑΘΗΜΑ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΣΑΛΙΚΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΣΟΓΚΑ ΜΑΡΙΑ 30/10/2009 ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ ΚΑΙ CABOTAGE ΜΑΘΗΜΑ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΣΑΛΙΚΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΣΟΓΚΑ ΜΑΡΙΑ 30/10/2009 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Έννοια ακτοπλοΐας: ακτοπλοΐα είναι η μετακίνηση επιβατών και φορτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. Το παρόν ερωτηµατολόγιο αφορά σε µία προσπάθεια της ιεύθυνσης. Περιβάλλοντος και Πρασίνου του ήµου Παλαιού Φαλήρου να συγκεντρώσει,

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. Το παρόν ερωτηµατολόγιο αφορά σε µία προσπάθεια της ιεύθυνσης. Περιβάλλοντος και Πρασίνου του ήµου Παλαιού Φαλήρου να συγκεντρώσει, ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ Παρνασσού & Αρτέµιδος, 17561 ΤΗΛ. : 213 20 20 298 ΦΑΞ. : 213 20 20 296 E-mail: prasino.dpf@palaiofaliro.gr Website: www.palaiofaliro.gr ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 0111 «Σύγχρονα Θέµατα ιοίκησης Αθλητισµού»

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση

Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση (βασισμένη στο μοντέλο στρατηγικής που αναπτύχθηκε για το έργο SEED REG) Ε.Κ.Ε.Τ.Α. Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ κυρίου LÁSZLÓ ANDOR ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ κυρίου ΑΝΔΡΕΑ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΥ Εκτιμώντας τα ακόλουθα: I. Το Υπουργείο Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜIA IΔΕΑ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. στην

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜIA IΔΕΑ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. στην ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2013 COM(2013) 913 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜIA IΔΕΑ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ,

Διαβάστε περισσότερα

1. Την παρουσίαση του ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1452 για τη διαχείριση της ποιότητας εμπορικών καταστημάτων,

1. Την παρουσίαση του ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1452 για τη διαχείριση της ποιότητας εμπορικών καταστημάτων, Εκδήλωση για Πρότυπο ποιότητας για εμπορικά καταστήματα Νέες εκδόσεις προτύπων συστημάτων διαχείρισης αίθουσα Εμπορικού και Εισαγωγικού Συλλόγου Πατρών πλ. Γεωργίου Α 25, ΠΑΤΡΑ Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργία ηλεκτρονικού Μητρώου Ιδιωτών Συνεργατών

ηµιουργία ηλεκτρονικού Μητρώου Ιδιωτών Συνεργατών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 8 Σεπτεµβρίου 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) στα πλαίσια της βελτίωσης

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: 2 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΑΝΤΑ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ:

1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: 2 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΑΝΤΑ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α (συμπληρώνεται από τους προϊσταμένους των Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας) ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΤΑ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: 2 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογές Συστηµάτων Τηλεµατικής στις ηµόσιες Μεταφορές

Εφαρµογές Συστηµάτων Τηλεµατικής στις ηµόσιες Μεταφορές Εφαρµογές Συστηµάτων Τηλεµατικής στις ηµόσιες Μεταφορές Ντόρα Τόδη ιπλ. Ηλεκ/γος Μηχ/κος Υπεύθ.. Ανάπτυξης Εργασιών Β.Ελλάδος Λ. Μεσογείων 123 & Κριµαίας 1 115 26 Αθήνα Τηλ: 2106923100, Fax: 2106923120

Διαβάστε περισσότερα

6. Διαχείριση Έργου. Έκδοση των φοιτητών

6. Διαχείριση Έργου. Έκδοση των φοιτητών 6. Διαχείριση Έργου Έκδοση των φοιτητών Εισαγωγή 1. Η διαδικασία της Διαχείρισης Έργου 2. Διαχείριση κινδύνων Επανεξέταση Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης Διαχείριση του έργου είναι να βάζεις σαφείς στόχους,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Is είναι βιώσιμη η επιχείρηση

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Is είναι βιώσιμη η επιχείρηση ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Is είναι βιώσιμη η επιχείρηση Ent-teach κεφαλαιο 3 - Ανάλυση Αγοράς Περιγραφή της εκπαιδευτικής δραστηριότητας Αυτή η εκπαιδευτική δραστηριότητα απευθύνεται σε μαθητές από όλους

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο. Τρόποι χορήγησης: α) Με αλληλογραφία β) Με απευθείας χορήγηση γ) Τηλεφωνικά

Ερωτηματολόγιο. Τρόποι χορήγησης: α) Με αλληλογραφία β) Με απευθείας χορήγηση γ) Τηλεφωνικά Ερωτηματολόγιο Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από μια σειρά ερωτήσεων, οι οποίες έχουν ως στόχο την καταγραφή των απόψεων, γνώσεων ή στάσεων μιας ομάδας ατόμων. Τρόποι συμπλήρωσης: α) άμεσος (ο ίδιος ο

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού ή Διοίκηση Προσωπικού. Η Στελέχωση 1

Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού ή Διοίκηση Προσωπικού. Η Στελέχωση 1 Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού ή Διοίκηση Προσωπικού Η Στελέχωση 1 Με τον όρο στελέχωση εννοούνται εκείνες οι λειτουργίες που διασφαλίζουν ότι η οργάνωση έχει στο παρόν, και θα έχει στο κοντινό μέλλον,

Διαβάστε περισσότερα

[World Business Council for Sustainable Development] [OECD]

[World Business Council for Sustainable Development] [OECD] Βιώσιµη Κινητικότητα : Προς µια περιβαλλοντικά συµβατή µετακίνηση στις αστικές περιοχές µας Η πρώτη Ελληνική εφαρµογή στη Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη, 24 Μαΐου 2012 Βιώσιµη Κινητικότητα στη Θεσσαλονίκη: Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» "Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία"

Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία Newsletter No. 3 Α ρίλιος 2007 Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» Έργο: "Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία" Επιµέλεια: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Ορισμός Επιχειρηματικός Σχεδιασμός είναι η διαδικασία εκπόνησης ενός σχεδίου που υλοποιεί μια επιχειρηματική ιδέα από έναν ή περισσότερους επιχειρηματίες και τους συνεργάτες

Διαβάστε περισσότερα

Balanced Scorecard ως σύστημα μέτρησης απόδοσης

Balanced Scorecard ως σύστημα μέτρησης απόδοσης Balanced Scorecard Η ΜΕΘΟΔΟΣ BALANCED SCORECARD Όπως είναι γνωστό οι εταιρείες αντιµετωπίζουν πολλά εµπόδια στην ανάπτυξη συστηµάτων µέτρησης επίδοσης τα οποία πραγµατικά µετρούν τα κατάλληλα µεγέθη. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο ΤΕΙ ΠΡΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής

Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο ΤΕΙ ΠΡΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής ΠΡΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής Από Τεχνολογική άποψη Εναλλακτικές πηγές απόκτησης τεχνολογίας Διερεύνηση της δυνατότητας δημιουργίας νέας τεχνολογίας Ποιοι θα τη δημιουργήσουν Τι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής

ΠΡΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής ΠΡΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής Από Τεχνολογική άποψη Εναλλακτικές πηγές απόκτησης τεχνολογίας Διερεύνηση της δυνατότητας δημιουργίας νέας τεχνολογίας Από Τεχνική άποψη Σχετίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχε Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator Γνωστό και ως Ειδικός Σχεδιασμού 2Δ- 3Δ γραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικοποίηση και Παρακολούθηση Τεχνικών Λύσεων για την Οδική Ασφάλεια

Ποσοτικοποίηση και Παρακολούθηση Τεχνικών Λύσεων για την Οδική Ασφάλεια Βρετανική Πρεσβεία στην Αθήνα Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών Σεµινάριο Οδικής Ασφάλειας Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2001 Ποσοτικοποίηση και Παρακολούθηση Τεχνικών Λύσεων για την Οδική Ασφάλεια ρ. Γιώργος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.5 Ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΟ ΟΣ ΝΕΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΣΟ ΟΣ ΝΕΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΙΣΟ ΟΣ ΝΕΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Έρευνα Εργατικού υναµικού Ειδική έρευνα 2009 (Αριθµός Σύµβασης 10302.2008.001-2008.718) Τελική Τεχνική Έκθεση Πειραιάς,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης& Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ Ο ΠΥΛΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ & ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ [ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ] Αθήνα, 12 Ιουλίου 2012 1 ΓΕΝΙΚΑ Η Ελληνική Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων

Διαβάστε περισσότερα

Μανιάειο 6ο Δημοτικό Σχολείο Καλύμνου

Μανιάειο 6ο Δημοτικό Σχολείο Καλύμνου KENTΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΡΓΟ : ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Έντυπο Παρακολούθησης/ Ενδιάμεσης Αξιολόγησης του Σχεδίου Δράσης Αθήνα, Δεκέμβριος 2011 Το παρόν έντυπο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλον Διαχείρισης Συνεδρίων και άλλων Επιστημονικών Εκδηλώσεων. Πολιτική Χρήσης

Περιβάλλον Διαχείρισης Συνεδρίων και άλλων Επιστημονικών Εκδηλώσεων. Πολιτική Χρήσης Περιβάλλον Διαχείρισης Συνεδρίων και άλλων Επιστημονικών Εκδηλώσεων Πολιτική Χρήσης Θεσσαλονίκη 30/11/2012 Πίνακας Περιεχομένων Εισαγωγή... 3 1. Πολιτική περιεχοµένου... 4 2. Πολιτική κατάθεσης εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΑΕΚ Αριθμός Διαγωνισμού: 08/2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του προσωπικού της εκπαίδευσης στη διασφάλιση ποιότητας

Ο ρόλος του προσωπικού της εκπαίδευσης στη διασφάλιση ποιότητας Ο ρόλος του προσωπικού της εκπαίδευσης στη διασφάλιση ποιότητας Προφίλ απαιτούμενων προσόντων και ικανοτήτων του υπεύθυνου ποιότητας και των εκπαιδευτών σε έναν εκπαιδευτικό οργανισμό IDEC Α.Ε. 25.09.2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Εξαµηνιαία Έρευνα Συγκυρίας στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις 2 1. Εισαγωγή Το ΙΤΕΠ άρχισε να διεξάγει δύο φορές το χρόνο Έρευνα Συγκυρίας µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Απογραφή πληθυσμού κατοίκων Χολαργός, 9 Μαΐου 2011 ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ / 6

Απογραφή πληθυσμού κατοίκων Χολαργός, 9 Μαΐου 2011 ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ / 6 Χολαργός, 9 Μαΐου 2011 ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 2011 1 / 6 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ (ΕΛΣΤΑΤ) Η Γενική Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ταχ. /νση: ΥΨΗΛΑΝΤΗ 12 Ταχ.Κωδ: 35100- ΛΑΜΙΑ Τηλ.: 2231-052861-3/FAX 2231-052864 e-mail

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΣ. Ανάπτυξη Ολοκληρωµένου Συστήµατος Μέτρησης και ιαχείρισης Πιστωτικού Κινδύνου

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΣ. Ανάπτυξη Ολοκληρωµένου Συστήµατος Μέτρησης και ιαχείρισης Πιστωτικού Κινδύνου ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΣ Ανάπτυξη Ολοκληρωµένου Συστήµατος Μέτρησης και ιαχείρισης Πιστωτικού Κινδύνου 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η µέτρηση και διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου για τις Επιχειρήσεις αλλά και τα Χρηµατοπιστωτικά

Διαβάστε περισσότερα

Χτίζοντας Το Μέλλον. Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Χτίζοντας Το Μέλλον. Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Χτίζοντας Το Μέλλον Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας ΚΑΠΕ ΥΠΕΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MARKETING

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MARKETING Πανεπιστήµιο Πειραιώς Τµήµα Οικονοµικής Επιστήµης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MARKETING Πέµπτο Εξάµηνο, Ακαδηµαϊκό Ετος 2005-2006 Υπεύθυνος Καθηγητής: Γιάννης Α. Πολλάλης Ειδικός Επιστήµονας: Ανδρέας Μήλιος Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων - Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών ιεθνές Συνέδριο Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα Αθήνα, Φεβρουαρίου 2002

Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων - Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών ιεθνές Συνέδριο Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα Αθήνα, Φεβρουαρίου 2002 Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων - Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών ιεθνές Συνέδριο Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα Αθήνα, 21-22 Φεβρουαρίου 2002 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ο ΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προσόντα με υψηλή αξία για τους εργοδότες σε σχέση με την αναπηρία

Προσόντα με υψηλή αξία για τους εργοδότες σε σχέση με την αναπηρία Προσόντα με υψηλή αξία για τους εργοδότες σε σχέση με την αναπηρία Απρίλιος 2013 Χαρακτηριστικά που ζητούν οι εργοδότες αναπηρία Πως θα όριζες τη λέξη προσόν ή τη λέξη δεξιότητα ; Και τι εννοούν οι εργοδότες

Διαβάστε περισσότερα

για όλους τους Φορείς ηµοσίου

για όλους τους Φορείς ηµοσίου Project Training & Consulting Ltd ιοργάνωση Σεµιναρίων Σύµβουλοι Επιχειρήσεων Για την Υπηρεσία σας Υπόψη Στελεχών που έχουν στην ευθύνη τους θέµατα Προκηρύξεων, ιαγωνισµών & Συµβάσεων Η πιο συµφέρουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΟΜΑ Α Καραµητόπουλος Λεωνίδας Κώστογλου Βασίλης Τίγκας Οδυσσέας Τσιφετάκης Γεώργιος Χαρλαύτης Σπυρίδων ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κάτι συμβαίνει στο Λαγκαδά της Θεσσαλονίκης! Πάρε μέρος - Ωφελήσου! Καθ. Αριστοτέλης Νανιόπουλος Ερευνητική Ομάδα Συστημάτων Μεταφοράς ΑΠΘ

Κάτι συμβαίνει στο Λαγκαδά της Θεσσαλονίκης! Πάρε μέρος - Ωφελήσου! Καθ. Αριστοτέλης Νανιόπουλος Ερευνητική Ομάδα Συστημάτων Μεταφοράς ΑΠΘ Το έργο SmartMove για την προώθηση της χρήσης των δημοσίων συγκοινωνιών σε αγροτικές & περι- αστικές περιοχές και η Ελληνική «Καμπάνια Ενεργού Συμβουλευτικής Κινητικότητας» Κάτι συμβαίνει στο Λαγκαδά της

Διαβάστε περισσότερα

2.4 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4. Τεχνική βοήθεια και αξιολόγηση του Προγράµµατος

2.4 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4. Τεχνική βοήθεια και αξιολόγηση του Προγράµµατος 2.4 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 Τεχνική βοήθεια και αξιολόγηση του Προγράµµατος 178 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΟ: 4.1 Τίτλος Μέτρου: Τεχνική υποστήριξη υλοποίησης,

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ & ΙΝΕ ΓΣΕΕ. Αθήνα, 24/1/2013

Δελτίο Τύπου ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ & ΙΝΕ ΓΣΕΕ. Αθήνα, 24/1/2013 Δελτίο Τύπου ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ & ΙΝΕ ΓΣΕΕ Αθήνα, 24/1/2013 Κοινή Έρευνα των Ινστιτούτων της ΓΣΕΒΕΕ και της ΓΣΕΕ σχετικά με τα κίνητρα και τα εμπόδια συμμετοχής των ενηλίκων στη διά βίου μάθηση. Το Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ LOGISTICS

ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ LOGISTICS Α.Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ LOGISTICS Καθηγητής Ηλίας Ζήλας MSc in Information Systems ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΕΤΟΣ 2008-2009 ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ - ΟΡΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακός Σχεδιασμός & Επιχειρηματικότητα

Επιχειρησιακός Σχεδιασμός & Επιχειρηματικότητα ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Επιχειρησιακός Σχεδιασμός & Επιχειρηματικότητα Ενότητα 5: Προαξιολόγηση Νικόλαος Καρανάσιος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

1. Ταυτότητα της Έρευνας. Βασικός σκοπός της έρευνας είναι η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του θεσμού μέσα από τις

1. Ταυτότητα της Έρευνας. Βασικός σκοπός της έρευνας είναι η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του θεσμού μέσα από τις Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης Αξιολόγηση Πιλοτικού θεσμού παραχώρησης διδακτικού χρόνου στις σχολικές μονάδες για συντονισμό της ενσωμάτωσης παραχώρησης Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Στάσεις και συνήθειες γονέων με παιδιά μαθητές Λυκείου απέναντι στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία. Μάρτιος 2007

Στάσεις και συνήθειες γονέων με παιδιά μαθητές Λυκείου απέναντι στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία. Μάρτιος 2007 Στάσεις και συνήθειες γονέων με παιδιά μαθητές Λυκείου απέναντι στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία Μάρτιος 2007 Η ταυτότητα της έρευνας [σε γονείς μαθητών Λυκείου] Ανάθεση :Σύνδεσμος φροντιστών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ 2000 2013 : ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2013 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : Επιχειρήσεις και οργανισµοί Να απαντήσετε αν είναι σωστή ή λανθασµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ OΣ Πειραιάς, Μάρτιος 2009 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Η Γενική Γραµµατεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

"Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης

Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης "Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Ινστιτούτο Πληροφοριακών

Διαβάστε περισσότερα