Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο. «ekallikratis ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΙΓIΑΛΕΙΑΣ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο. «ekallikratis ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΙΓIΑΛΕΙΑΣ»"

Transcript

1 Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο Σελίδα 1 από 54

2 Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων... 2 Συνοπτικά στοιχεία Έργου... 4 ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ... 6 Α1. Συντομογραφίες... 6 Α2. Αντικείμενο, στόχοι και κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου... 6 Α2.1 Αντικείμενο του Έργου...6 Α2.2 Σκοπιμότητα και αναμενόμενα οφέλη... 7 Α2.3 Στόχοι και Έκταση του Έργου... 9 Α2.4 Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου Α3. Περιβάλλον του Έργου Α3.1 Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του Έργου Α1.1.1 Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Υλοποίησης Α1.1.2 Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Λειτουργίας Α1.1.3 Άλλοι Φορείς που εμπλέκονται στο Έργο Α1.1.4 Όργανα και Επιτροπές Α3.2 Υφιστάμενη κατάσταση (σε σχέση με τις απαιτήσεις του Έργου) Α1.1.5 Συνοπτική περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας του φορέα λειτουργίας Α1.1.6 Ανάλυση υποδομών ΤΠΕ Α4. Τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές Έργου Α4.1 Δημοτική Διαδικτυακή Πύλη...15 Α4.2 Ηλεκτρονική Κάρτα Δημότη Α4.3 Σύστημα δωρεάν τηλεφωνικής επικοινωνίας με τις υπηρεσίες του Δήμου μέσω Ιντερνετ με χρήση της τεχνολογία VoIP Α4.4 Υποστήριξη διαδικτυακών ιστότοπων για κινητά τερματικά χρηστών (mobile web sites)...25 Α4.5 Υποστήριξη εγγενών εφαρμογών (native apps) για κινητά τερματικά χρηστών Α4.6 Σύστημα Ευφυούς Διαχείρισης Θέσεων Στάθμευσης και Ενημέρωσης Πολιτών Α4.7 Προτεινόμενη Αρχιτεκτονική Λύση Α4.8 Χρήστες...32 Α4.9 Δια-λειτουργικότητα...32 Α4.10 Πολυκαναλική προσέγγιση Σελίδα 2 από 54

3 Α4.11 Ανοιχτά δεδομένα...34 Α4.12 Απαιτήσεις Ασφάλειας Α4.13 Απαιτήσεις Ευχρηστίας Συστήματος Α4.14 Απαιτήσεις Προσβασιμότητας Α4.15 Τεχνολογίες και σχέδιο υλοποίησης Έργου Α4.16 Χρονοδιάγραμμα και Φάσεις Έργου Α4.17 Πίνακας Παραδοτέων Α4.18 Πίνακας Οροσήμων Έργου...45 Α4.19 Πίνακας Οροσήμων Έργου...45 Α5. Μεθοδολογία Διοίκησης και Υλοποίησης Έργου Α5.1 Σχήμα Διοίκησης Έργου Α5.2 Σχέδιο και Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας Α5.3 Σχέδιο και Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων Α5.4 Σενάρια χρήσης και Ελέγχου - Διαδικασία παραλαβής Έργου Α6. Ελάχιστες προδιαγραφές Υπηρεσιών Α6.1 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης...49 Α6.2 Ενέργειες Διάχυσης Αποτελεσμάτων Α6.3 Περίοδος και Υπηρεσίες Πιλοτικής και Παραγωγικής Λειτουργίας Α6.4 Περίοδος και Υπηρεσίες Εγγύησης «Καλής Λειτουργίας» Α6.5 Περίοδος και Υπηρεσίες Συντήρησης Σελίδα 3 από 54

4 Συνοπτικά στοιχεία Έργου Βασικός στόχος του προτεινόμενου έργου είναι η δημιουργία και λειτουργία Δημοτικής Διαδικτυακής Πύλης για το Δήμο μας, με σκοπό την υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών και ειδικά του Ιντερνέτ για την εξυπηρέτηση των πολιτών. Στο πλαίσιο της προτεινόμενης πράξης θα δοθεί έμφαση στις νέες τεχνολογίες όπως στην χρήση κινητών τηλεφώνων από τους δημότες - και τον τρόπο με τον οποίο θα εξυπηρετήσουν την ανάγκη υποστήριξης του συνόλου των δημοτών. Ο Δήμος Αιγιαλείας σε μία προσπάθεια να εκμεταλλευτεί στο έπακρο τα σημεία διασύνδεσης με το «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» που υπάρχουν στα κέντρα των δημοτικών ενοτήτων από τις οποίες αποτελείται προτίθεται να προχωρήσει στην υλοποίηση μίας κεντρικής διαδικτυακής πύλης που θα είναι διαθέσιμη προς χρήση από τους πολίτες του Δήμου και θα παρέχει τη δυνατότητα για να λαμβάνουν απαραίτητα στοιχεία και έγγραφα από οποιοδήποτε σημείο του Δήμου και αν βρίσκονται με αποτέλεσμα να επωφελούνται οι δημότες από την μείωση των αναγκών μετακίνησης στην έδρα του Δήμου. Παράλληλα ο Δήμος προτίθεται να προχωρήσει στην αναβάθμιση της κεντρικής διαδικτυακής πύλης που λειτουργεί για τη δημιουργία, διανομή και λειτουργία στους δημότες της «Ηλεκτρονικής Κάρτας Δημότη» η οποία θα είναι διαθέσιμη προς χρήση προς τους πολίτες του Δήμου και θα παρέχει τη δυνατότητα για να λαμβάνουν απαραίτητα στοιχεία και έγγραφα από οποιοδήποτε σημείο του Δήμου και αν βρίσκονται με αποτέλεσμα να επωφελούνται οι δημότες από την μείωση των αναγκών μετακίνησης στην έδρα του Δήμου. Τέλος για την αντιμετώπιση του σημαντικού προβλήματος διαχείρισης της στάθμευσης, ο Δήμος μέσω του προτεινόμενου έργου προτίθεται να προχωρήσει στην εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος ευφυούς διαχείρισης των θέσεων στάθμευσης με παράλληλη ενημέρωση των πολιτών e-parking. Το σύστημα θα εφαρμοσθεί στο κέντρο του Δήμου με στόχο την εξυπηρέτηση των πολιτών και της βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών του Δήμου στην πόλη του Αιγίου. Η ηλεκτρονική εξυπηρέτηση και πληροφόρηση των πολιτών αποτελεί δομικό στοιχείο μίας σύγχρονης και αποτελεσματικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Τα από την υλοποίηση των υπηρεσιών της Διαδικτυακής Πύλης θα είναι: Αποτελεσματικότερη και γρηγορότερη ενημέρωση των δημοτών κι άλλων ενδιαφερομένων για πολιτιστικές, αθλητικές ή άλλες δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στην ευρύτερη περιφέρεια του δήμου των δήμων μέσω της υιοθέτησης της πρόσβασης στην πληροφορία δυναμικά και με την χρήση ετερογενών μέσων όπως ηλεκτρονικοί υπολογιστές, επιπαλάμιοι υπολογιστές και κινητά τηλέφωνα. Εξυπηρέτηση μέσω Ίντερνετ των Δημοτών και λοιπών ενδιαφερομένων σχετικά με τις υπηρεσίες του Δήμου. Καταγραφή, κατάταξη και ενοποίηση σημαντικών πληροφοριών αναφορικά με τα θέματα του κάθε Δήμου και δημιουργία κεντρικού σημείου πρόσβασης σε αυτές τις πληροφορίες. Σελίδα 4 από 54

5 Ενίσχυση της εικόνας και προώθηση της ευρύτερης περιοχής των δήμων. Ευρύτερη προβολή των ιδιαιτεροτήτων / επιτευγμάτων των δήμων. Εξοικείωση των δημοτών με τις νέες τεχνολογίες. Βελτίωση των σχέσεων μεταξύ Δήμου - Δημοτών και δημιουργία ενός σύγχρονου καναλιού επικοινωνίας, Αύξηση της συμμετοχή του Δημότη στα θέματα των δήμων. Σημαντική εξοικονόμηση χρόνου και πόρων, τόσο για τους υπαλλήλους των δήμων, όσο και για τους Δημότες που θα χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες της Πύλης. Καλύτερη εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ και μεταναστών. Βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας στο κέντρο του Δήμου μέσω της εφαρμογής και λειτουργίας του συστήματος ευφυούς διαχείρισης των θέσεων στάθμευσης με παράλληλη ενημέρωση των πολιτών - e-parking. Το έργο μέσα από την εισαγωγή και αξιοποίηση των ΤΠΕ στοχεύει στην βελτίωση της πληροφόρησης και εξυπηρέτησης του Πολίτη και του Δημότη και στην γενικότερη παροχή αξιόπιστων υπηρεσιών σε πολίτες. Η Διαδικτυακή Πύλη θα αποτελέσει μια νέα βάση για το σύνολο των δημοτών σε όποια δημοτική ενότητα και αν κατοικούν και τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών τους καθώς και το βασικό μέσο για την παροχή "ηλεκτρονικών" υπηρεσιών από το Δήμο προς τους Δημότες. Η παράμετρος που έχει μεταβάλει την εισαγωγή εφαρμογών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών στην καθημερινή ζωή, κατά τα τελευταία δύο έτη, είναι η χαμηλού κόστους και μεγάλων ταχυτήτων επικοινωνία του εξοπλισμού κινητής τηλεφωνίας και λοιπών φορητών συσκευών μέσω εξοπλισμού ασύρματης δικτύωσης. Το σύνολο των εφαρμογών που θα αναπτυχθούν θα παρέχονται κατά βάση μέσω του διαδικτύου για να εξυπηρετήσουν τους πολίτες του Δήμου τοπικά, αλλά θα αναπτυχθεί και κατάλληλο λογισμικό που θα παρέχει τη δυνατότητα διασύνδεσης με τις υπηρεσίες που θα παρέχει ο Δήμος από την Διαδικτυακή πύλη μέσω συσκευών κινητής τηλεφωνίας και συσκευών χειρός. Σελίδα 5 από 54

6 ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ Α1. Συντομογραφίες ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΣΠΑ Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς ΕΠ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΟΔΕ Ομάδα Διοίκησης Έργου ΨΣ Ψηφιακή Σύγκλιση HL7 Health Level 7 ISO International Organization for Standardization WS Web Services ΠΕΣ Συνολική Περίοδος Εγγύησης και Συντήρησης του Έργου ΑΣΠ Ασύρματο Σημείο Πρόσβασης ΣΑΠ Συσκευή Ασύρματης Πρόσβασης ΚΣΠΔ Κεντρικό Σημείο Πρόσβασης στο Διαδίκτυο ΚΥ Κεντρική Υπηρεσία ΤΠΕ Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών ΕΠΠΕ Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου Α2. Αντικείμενο, στόχοι και κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου Α2.1 Αντικείμενο του Έργου Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη και θέση σε λειτουργία Δημοτικής Διαδικτυακής Πύλης για τον Δήμο Αιγιαλίας, με σκοπό την υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών και ειδικά του Ιντερνετ για την εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων. Ειδικότερα, το έργο περιλαμβάνει: Την ανάπτυξη και θέση σε παραγωγική λειτουργία Δημοτικής Διαδικτυακής Πύλης για το Δήμο Αιγιαλίας, μέσω της οποίας θα παρέχεται πληροφοριακό υλικό και on line υπηρεσίες του Δήμου. Η ανάπτυξη συστήματος ηλεκτρονικής κάρτας δημότη Η προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ευφυούς διαχείρισης θέσεων στάθμευσης και ενημέρωσης πολιτών (e-parking) Ανάπτυξη συστήματος δωρεάν τηλεφωνικής επικοινωνίας με τις υπηρεσίες του Δήμου μέσω Ιντερνετ με χρήση της τεχνολογία VoIP Την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού (Servers, PCs κ.λπ) για την «φιλοξενία» και ενημέρωση της Πύλης. Εκπαίδευση των χρηστών (εσωτερικών και εξωτερικών). Σελίδα 6 από 54

7 Δράσεις προβολής και προώθησης του Έργου στην τοπική κοινωνία του Δήμου. Ενδεικτικά αναφέρεται η δημιουργία ημερίδων, φυλλαδίων καθώς και εκθεσιακού περιπτέρου με τον απαραίτητο εξοπλισμό για την επίδειξη της λειτουργίας του έργου. Επιτόπια υποστήριξη από τον Ανάδοχο στο Δήμο κατά τη διάρκεια της Παραγωγικής Λειτουργίας του έργου. Η επιτόπια υποστήριξη θα περιλαμβάνει τη διάθεση ενός Ειδικευμένου Τεχνικού που θα παραβρίσκεται στις εγκαταστάσεις του Δήμου για μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο και θα είναι υπεύθυνος για την ενημέρωση και συντήρηση των συστημάτων του έργου αλλά και την μεταφορά τεχνογνωσίας στους υπαλλήλους του Δήμου σχετικά με τη διαδικασία ενημέρωσης και συντήρησης της Πύλης και των νέων υποδομών. Α2.2 Σκοπιμότητα και αναμενόμενα οφέλη Το έργο μέσα από την εισαγωγή και αξιοποίηση των ΤΠΕ στοχεύει στην βελτίωση της πληροφόρησης και εξυπηρέτησης του Πολίτη και του Δημότη και στην γενικότερη παροχή αξιόπιστων υπηρεσιών σε πολίτες. Η Διαδικτυακή Πύλη θα αποτελέσει μια νέα βάση για το σύνολο των δημοτών σε όποια δημοτική ενότητα και αν κατοικούν και τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών τους καθώς και το βασικό μέσο για την παροχή "ηλεκτρονικών" υπηρεσιών από το Δήμο προς τους Δημότες. Οι παρεμβάσεις του έργου κινούνται μέσα στο πλαίσιο δια-λειτουργικότητας, που θεωρείται ως ο θεμέλιος λίθος της πολιτικής του e-government και αφορά στη διασύνδεση των πληροφορικών συστημάτων ολόκληρου του δημόσιου τομέα, μέσα από την ενσωμάτωση και το συνδυασμό των διαφορετικών συστημάτων, που υπάρχουν ή βρίσκονται υπό ανάπτυξη σήμερα στους διαφορετικούς φορείς. Η λειτουργία των νέων συστημάτων θα οδηγήσει σε μείωση του λειτουργικού κόστους του δήμου και της πολυπλοκότητας στον τρόπο διάχυσης της πληροφορίας από και προς τους Δημότες, με παράλληλη μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων πρόσβασης από αυτούς στην πληροφορία. Έτσι, η αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών του δήμου θα αναβαθμιστεί, προσφέροντας ταχύτερη εξυπηρέτηση των φορέων που συναλλάσσονται με αυτόν (δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς ή φυσικά πρόσωπα), βελτιστοποιώντας (οικονομικά και διαδικαστικά) διαδικασίες συναλλαγής και εξυπηρέτησης των πολιτών, των επιχειρήσεων κ.λπ. Το έργο αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στην εξυπηρέτηση των δεικτών του στόχου που έχει θέσει η πρόσκληση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και ο οποίος αφορά τόσο στην ανάπτυξη υποδομών όσο και στη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών σύμφωνα με τους στόχους της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Το έργο υπάγεται στον τομέα "Διοικητικής εξυπηρέτησης του πολίτη" αφού σχετίζεται με την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών και καλύπτει ένα σύνολο Υπηρεσιών που περιλαμβάνουν: Σελίδα 7 από 54

8 α) Υπηρεσίες πληροφόρησης με δημοσίευση κειμένων και πακέτων πληροφοριών της Δημόσιας Διοίκησης (1ο Επίπεδο), β) Αλληλεπιδραστικές υπηρεσίες, όπως παροχή πληροφοριών στους πολίτες με ηλεκτρονικά μέσα ( , fax, κόμβοι FAQ, κλπ) (2ο Επίπεδο), γ) Ηλεκτρονικές συναλλαγές, με ελάχιστη δυνατότητα ηλεκτρονικής κατάθεσης αιτήσεων (3ο Επίπεδο), δ) Συνδυαζόμενες / ενοποιημένες Υπηρεσίες και εξυπηρέτηση των πολιτών από κέντρα που προσφέρουν υπηρεσίες, οι οποίες αφορούν διαφορετικά επίπεδα και τμήματα της Δημόσιας Διοίκησης (4ο Επίπεδο). Όλοι οι πολίτες που συναλλάσσονται με το Δήμο θα επωφεληθούν από την λειτουργία των συστημάτων αφού θα υπάρξει ουσιαστική βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών (μείωση χρόνου εξυπηρέτησης, βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών). Επιπλέον η λειτουργία της Διαδικτυακής Πύλης θα καλύψει το ποσοστό των πολιτών που θέλουν να εξυπηρετηθούν από απόσταση (παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών από το Δήμο) και διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό (Η/Υ, κινητό τηλέφωνο, επιπαλάμιο υπολογιστή και σύνδεση στο Διαδίκτυο). Τα αποτελέσματα της εφαρμογής και λειτουργίας των συστημάτων στο Δήμο αποδεικνύουν την χρησιμότητα που έχουν τέτοια συστήματα τόσο για την εσωτερική αναδιάρθρωση και οργάνωση του δήμου όσο και για την παροχή αξιόπιστων και αποτελεσματικών υπηρεσιών στους δημότες. Είναι προφανές ότι η νέα κατάσταση που θα διαμορφωθεί όσον αφορά στην παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών στους δημότες που δραστηριοποιούνται εντός των ορίων των δήμων θα δημιουργήσει μια σημαντική ζήτηση για τέτοιες υπηρεσίες και αναμένεται το ποσοστό αυτό να αυξάνεται με την πάροδο του χρόνου. Η διατήρηση και ανάπτυξη των αναμενόμενων αποτελεσμάτων κατά την εφαρμογή των νέων συστημάτων θα εξασφαλιστεί από: το βαθμό χρήσης τους από τους δημότες, την αυξανόμενη ζήτηση από τους δημότες για παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών από το δήμο, την επιτυχημένη και αποτελεσματική προβολή των νέων υπηρεσιών από το δήμο, την διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσα από ένα πλαίσιο συνεχών και οργανωμένων ελέγχων των συστημάτων, τη διαρκή ενημέρωση σύμφωνα με αλλαγές που συμβαίνουν στον Δήμο και με την ενσωμάτωση νέων υπηρεσιών, την παροχή εύχρηστων και χρήσιμων πληροφοριών οι οποίες θα καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα ενημέρωσης, τη σωστή στελέχωση των υπηρεσιών του δήμων με προσωπικό καταρτισμένο στις ΤΠΕ, Σελίδα 8 από 54

9 την εκπαίδευση των υπαλλήλων στον χειρισμό και την λειτουργία των συστημάτων, ενεργή συμμετοχή των υπαλλήλων στην βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών με χρήση νέων τεχνολογιών πληροφορικής, Ο μηχανισμός διατήρησης των αποτελεσμάτων του έργου θα περιλαμβάνει ένα οργανωμένο πλαίσιο αναδραστικού ελέγχου της σωστής λειτουργίας του συστημάτων που θα καθορίζει τις αλλαγές τους και την επιμέρους παραμετροποίηση τους σύμφωνα με τις ανάγκες των δήμων. Η διασφάλιση της συνέχισης της λειτουργίας της Διαδικτυακής Πύλης θα επιτευχθεί από την συνεχή προσθήκη υπηρεσιών σε αυτή έτσι ώστε να γίνει απαραίτητη σε όλους τους δημότες. Πέραν της συνέχισης της λειτουργίας της Διαδικτυακής Πύλης, η υλοποίηση του συστήματος συμβάλει άμεσα στην επίτευξη οικονομιών κλίμακας (σημαντική μείωση του κόστους συντήρησης των διαδικτυακών πυλών) μέσω της υιοθέτησης κεντρικής διαχείρισης του προβλεπόμενου υλικού που φιλοξενεί της πύλες καθώς και του περιεχομένου τους. Α2.3 Στόχοι και Έκταση του Έργου Οι Δήμοι που απαρτίζουν το Δήμο Αιγιαλείας τα τελευταία χρόνια κάνουν σημαντικά βήματα στην υποστήριξη του συνόλου των δημοτών του. Η προσαρμογή στη νέα κατάσταση που έχει διαμορφωθεί με την υιοθέτηση του προγράμματος ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ από την Τοπική Αυτοδιοίκηση θα απαιτήσει μεγαλύτερη προσπάθεια και ομογενοποίηση των υπηρεσιών προς όλους. Σήμερα, υπάρχουν διαφορετικά συστήματα εξυπηρέτησης των πολιτών του Δήμου. Με δεδομένη την μεγάλη επέκταση του Δήμου και την ανάγκη για ενιαία εξυπηρέτηση των πολιτών και στο πλέον απομακρυσμένο σημείο ο Δήμος σχεδίασε το παρόν έργο. Ταυτόχρονα, θα μπορούν να χρησιμοποιούν την εφαρμογή ενημέρωσης των δημοτών και δημότες που βρίσκονται σε απομακρυσμένα από το Δήμο σημεία χωρίς να είναι απαραίτητη η μετακίνησή τους έως την έδρα του Δήμου ακόμη και μέσω του κινητού τους τηλεφώνου. Οι Στόχοι που προσδοκά να καλύψει ο Δήμος μέσω του παρόντος έργου είναι: Στόχος 1: Η άμεση ικανοποίηση του συνόλου των δημοτών στην ενημέρωση και έκδοση απαραίτητων εντύπων ευθύνης του Δήμου. Στόχος 2: Η εν δυνάμει επέκταση του συστήματος με προσθήκη νέων υπηρεσιών που με την χρήση του ιδίου καναλιού θα παρέχουν υπηρεσίες υποστήριξης κάθε φύσεως στον πολίτη, κυρίως υποστηρίζοντας πολιτικές που θα εφαρμοστούν στο άμεσο μέλλον (κάρτα του πολίτη, κλπ). Σελίδα 9 από 54

10 Μετρήσιμος Στόχος Τιμή Αριθμός (#)χρηστών που θα χρησιμοποιούν πιλοτικά την υπηρεσία > Αριθμός (#)χρηστών που θα χρησιμοποιούν μελλοντικά την υπηρεσία > # επιχειρησιακών διεργασιών του Δικαιούχου που αυτοματοποιούνται για την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους πολίτες(σε ομάδες υπηρεσιών) 3 Πίνακας 1: Ποσοτικοποίηση των Στόχων του Έργου Η αντίληψη του Δήμου για την χρονική έκταση κατά την οποία το εν λόγω έργο θα εξυπηρετεί τους πολίτες είναι ότι αυτό θα παράσχει υπηρεσίες στο διηνεκές. Η προσθήκη, δε, νέων υπηρεσιών, που θα σχετίζονται με την ασφάλεια και την γρήγορη εξυπηρέτηση του πολίτη θα δώσει τη δυνατότητα για χαμηλού κόστους απομακρυσμένες υπηρεσίες στους πολίτες του Δήμου μας που εν μέρει είναι ημιορεινός και ορεινός. Α2.4 Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου Η υλοποίηση του έργου από τεχνολογικής απόψεως δεν αντιμετωπίζει δυσκολίες. Τα επιμέρους τμήματα έχουν αναπτυχθεί στο παρελθόν από σημαντικές εταιρίες στο εξωτερικό, αλλά και στο εσωτερικό. Κρίσιμος παράγοντας για την επιτυχία του έργου θεωρείται η ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών σχετικά με το έργο, τις προοπτικές και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Για τον λόγο αυτό προβλέπονται διαδικασίες και ενέργειες ενημέρωσης και προβολής του στην τοπική κοινωνία. Κρίσιμος Παράγοντας Επιτυχίας Ενημέρωση πολιτών Τύπος 1 Οργανωτικός Σχετικές Ενέργειες Αντιμετώπισης Ενέργειες ενημέρωσης και προβολής Α3. Περιβάλλον του Έργου Πίνακας 2: Κρίσιμοι Παράγοντες Επιτυχίας του Έργου Α3.1 Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του Έργου Α1.1.1 Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Υλοποίησης Ο Δήμος Αιγιαλείας ανήκει στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας που συστάθηκε με το σχέδιο ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ, με έδρα το Αίγιο. Η έκταση του είναι 729,42 τετρ. χλμ. και ο πληθυσμός του ανέρχεται σε κατοίκους (απογραφή 2001) και εκτείνεται σε μια περιοχή, όπου το βουνό και η θάλασσα βρίσκονται σε απόλυτη αρμονία. Απαρτίζεται από τις Δημοτικές Ενότητες που φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί: 1 Τ = Τεχνικός/Τεχνολογικός, Ο = Οργανωτικός, Δ = Διοικητικός, Κ = Κανονιστικός Σελίδα 10 από 54

11 ΑΙΓΕΙΡΑΣ (4.512) ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ (7.005) Τοπική Κοινότητα Αιγείρας Τοπική Κοινότητα Αιγών Τοπική Κοινότητα Αμπελοκήπων Τοπική Κοινότητα Βελάς Τοπική Κοινότητα Εξοχής Τοπική Κοινότητα Μοναστηρίου Τοπική Κοινότητα Οάσεως Τοπική Κοινότητα Περιθωρίου Τοπική Κοινότητα Σελιάνας Τοπική Κοινότητα Σινεβρού & Τοπική Κοινότητα Χρυσανθίου Τοπική Κοινότητα Διακοπτού Τοπική Κοινότητα Άνω Διακοπτού Τοπική Κοινότητα Ελαιώνος Τοπική Κοινότητα T.δ. Ελίκης Τοπική Κοινότητα Ζαχλωριτίκων Τοπική Κοινότητα Καθολικού Τοπική Κοινότητα Κερυνείας Τοπική Κοινότητα Μαμουσιάς Τοπική Κοινότητα Νικολαιίκων Τοπική Κοινότητα Ριζομύλου Τοπική Κοινότητα Ροδιάς Τοπική Κοινότητα Τραπέζης ΑΙΓΙΟΥ (27.812) ΑΚΡΑΤΑΣ (7.056) Δημοτική Κοινότητα Αγίου Τοπική Κοινότητα Βαλιμιτίκων Τοπική Κοινότητα Δαφνών Τοπική Κοινότητα Διγελιωτίκων Τοπική Κοινότητα Κουλούρας Τοπική Κοινότητα Κούμαρη Τοπική Κοινότητα Κουνινάς Τοπική Κοινότητα Μαυρικίου Τοπική Κοινότητα Μελισσίων Τοπική Κοινότητα Παρασκευής Τοπική Κοινότητα Πτέρης Τοπική Κοινότητα Σελινούντος Τοπική Κοινότητα Τέμενης Τοπική Κοινότητα Ακράτας Τοπική Κοινότητα Αγίας Βαρβάρας Τοπική Κοινότητα Αμπέλου Τοπική Κοινότητα Βαλιμής Τοπική Κοινότητα Βουτσίμου Τοπική Κοινότητα Ζαρούχλης Τοπική Κοινότητα Καλαμιά Τοπική Κοινότητα Κραθίου Τοπική Κοινότητα Μεσορρουγίου Τοπική Κοινότητα Παραλίας Πλατάνου Τοπική Κοινότητα Περιστέρας Τοπική Κοινότητα Πλατάνου Τοπική Κοινότητα Ποροβίτσης Τοπική Κοινότητα Χατζή Τοπική Κοινότητα Συλιβαινιώτικων ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ (7.840) ΕΡΙΝΕΟΥ (3.768) Τοπική Κοινότητα Ροδοδάφνης Τοπική Κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου Τοπική Κοινότητα Άλσους Τοπική Κοινότητα Βερίνου Τοπική Κοινότητα Γκραίκα Τοπική Κοινότητα Γρηγορίου Τοπική Κοινότητα Δημητροπούλου Τοπική Κοινότητα Καμάρων Τοπική Κοινότητα Αρραβωνίτσης Τοπική Κοινότητα Δαμακινίου Τοπική Κοινότητα Ζήριας Τοπική Κοινότητα Νέου Ερινεού Τοπική Κοινότητα Σαλμενίκου Σελίδα 11 από 54

12 Τοπική Κοινότητα Δουκαναιίκων Τοπική Κοινότητα Κρήνης Αιγιαλείας Τοπική Κοινότητα Λάκκας Τοπική Κοινότητα Λόγγου Τοπική Κοινότητα Μάγειρα Τοπική Κοινότητα Μυρόβρυσης Τοπική Κοινότητα Νεραντζιών Τοπική Κοινότητα Σελιανιτίκων Τοπική Κοινότητα Τούμπας Η όλη διαδικασία διαχείρισης του προγράμματος θα στηριχθεί στην Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Τμ. Ηλεκτρολογικών έργων & Εγκαταστάσεων του Δήμου, που έχει ως αντικείμενο της, μεταξύ των άλλων, την υποστήριξη θεμάτων ΤΠΕ και στην δυναμικότητα της οποίας υπάγονται αντιστοίχων ειδικοτήτων και κατηγορίας εκπαίδευσης προσωπικό. Α1.1.2 Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Λειτουργίας Ο φορέας Λειτουργίας ταυτίζεται με τον Φορέα Υλοποίησης. Α1.1.3 Άλλοι Φορείς που εμπλέκονται στο Έργο Δεν εμπλέκονται άλλοι Φορείς στην υλοποίηση του έργου. Α1.1.4 Όργανα και Επιτροπές Ομάδα Διοίκησης και Συντονισμού του Έργου Για την διοίκηση και τον συντονισμό του έργου θα δημιουργηθεί κατάλληλη ομάδα από τον Δήμο που θα προβλέπει τους ρόλους του Υπεύθυνου του Έργου και του Υπευθύνου Ποιότητας του Έργου. Σελίδα 12 από 54

13 Βασικοί Χρήστες (Key Users) Ομάδες χρηστών Το ολοκληρωμένο και εγκατεστημένο έργο θα έχει τις εξής κατηγορίες χρηστών: 1. «Εσωτερικοί» χρήστες, που είναι το Προσωπικό του Δήμου που θα αναλάβει την συντήρηση και ενημέρωση των συστημάτων. Οι χρήστες αυτοί θα έχουν πρόσβαση στην Πύλη με ειδική εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Επίσης, οι χρήστες αυτοί θα αναλάβουν την διαχείριση και συντήρηση του νέου εξοπλισμού. 2. «Εξωτερικοί» χρήστες, που είναι οι δημότες πολίτες που θα επισκέπτονται τη Διαδικτυακή Πύλη μέσω Ίντερνετ. Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ) Για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου της παρούσας Διακήρυξης, και σύμφωνα με τον Κανονισμό Προμηθειών, θα οριστεί «Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ)». Αρμοδιότητα της ΕΠΠΕ αποτελεί η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης και η τμηματική και οριστική παραλαβή του παρόντος Έργου (βλ. παρ. «Διαδικασία Παραλαβής Έργου»). Α3.2 Υφιστάμενη κατάσταση (σε σχέση με τις απαιτήσεις του Έργου) Ο Δήμος λειτουργεί με στόχο τον προγραμματισμό και την ενίσχυση της τοπικής ανάπτυξης, την προστασία και διαχείριση του περιβάλλοντος, την οργάνωση διαδικασιών στρατηγικού επιχειρησιακού προγραμματισμού του Δήμου, την αξιοποίηση ευρωπαϊκών & εθνικών προγραμμάτων, την εξοικονόμηση (φυσικών & οικονομικών) πόρων και τη βιώσιμη ανάπτυξη, υλοποιώντας πρωτοβουλίες με γνώμονα το γενικό κοινωνικό όφελος και της ευημερίας της περιοχής αναφοράς. Για την υλοποίηση του έργου θα συγκροτηθεί ομάδα υποστήριξης λειτουργίας της προτεινόμενης πράξης αποτελούμενη από στελέχη της παραπάνω Διεύθυνσης. Η ομάδα υποστήριξης αποτελούμενη από μόνιμα στελέχη του Δήμου θα εξασφαλίζει την λειτουργία του έργου μετά το πέρας ολοκλήρωσης της σύμβασης με τον ανάδοχο. Σε κάθε στάδιο η ΕΥΔ θα μπορεί να παρακολουθεί διαχειριστικά την πράξη μέσω επικοινωνίας με τους εξής υπεύθυνους: Ο κος ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ, Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης & Οικονομικών με εμπειρία στη διαχείριση και παρακολούθηση έργων που χρηματοδοτήθηκαν από το Γ ΚΠΣ. Ο κ. Προσελέντης Σπύρος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Τμηματάρχης με εμπειρία στη διαχείριση και παρακολούθηση έργων που χρηματοδοτήθηκαν από το Γ ΚΠΣ. Στην αρμοδιότητα τους περιλαμβάνονται η επικοινωνία με τη ΕΥΔ και η διαχειριστική παρακολούθηση της πράξης (π.χ. Προσυμβατικός Έλεγχος, Ενσωμάτωση σχολίων διαβούλευσης, Δελτίο Δήλωσης Δαπανών, κλπ). Σελίδα 13 από 54

14 Α1.1.5 Συνοπτική περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας του φορέα λειτουργίας Ο φορέας Λειτουργίας ταυτίζεται με τον Φορέα Υλοποίησης. Η παρουσίαση του και οι υποδομές σε εξοπλισμό, λογισμικό και ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτει παρατίθενται στην προηγούμενη παράγραφο. Α1.1.6 Ανάλυση υποδομών ΤΠΕ Ο Δήμος Αιγιαλείας, είναι κατάλληλα στελεχωμένος και διαθέτει άρτια υποδομή για να καλύπτει όχι μόνο τις καθημερινές μηχανογραφικές ανάγκες του, αλλά να παρακολουθεί και να στηρίζει την λειτουργία καινοτομικών έργων, όπως το προτεινόμενο. Η τεχνολογική υποδομή του Δήμου, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων: 1) Έξι (6) servers συνδεδεμένοι με το δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ και εγκατεστημένα τα ακόλουθα προγράμματα: Δημοτολόγιο Μητρώο Αρρένων & Πρωτοκόλλου Μισθοδοσία Οικονομική Υπηρεσία Διαχείριση έργων Ύδρευσης 2) Τοπικό δίκτυο (fast Ethernet) με: Routers (4) Φωτοτυπικά μηχανήματα Εκτυπωτές laser jet (Epson, hp) Εκτυπωτές inkjet (Epson,hp) Σαρωτής (scanner) ADSL router H/Y για τις εργασίες των στελεχών (με κατάλληλα λογισμικά) 3) 38 Η/Υ (σταθμοί εργασίας) με windows xp, pro, vista και: MS Office Software Antivirus & Wind XP PRO Antivirus Kasper sky Cord Draw Photoshop, κ.α. DVD Recorder & CD writer UPS 4) Φορητοί Υπολογιστές (Laptop) 5) Τηλεφωνικό κέντρο (ΣΥΖΕΥΞΙΣ) και τηλεφωνικές συσκευές. Σελίδα 14 από 54

15 6) Ευρυζωνικό δίκτυο οπτικών ινών. Α4.Τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές Έργου Στις παραγράφους που ακολουθούν περιγράφονται οι Τεχνικές και Λειτουργικές Προδιαγραφές του Έργου, στο πλαίσιο του οποίου θα αναπτυχθούν τα ακόλουθα συστήματα: Δημοτική διαδικτυακή Πύλη Ηλεκτρονική Κάρτα Δημότη Σύστημα δωρεάν τηλεφωνικής επικοινωνίας με τις υπηρεσίες του Δήμου μέσω Ιντερνετ με χρήση της τεχνολογία VoIP Σύστημα Υποστήριξης διαδικτυακών ιστότοπων για κινητά τερματικά χρηστών (mobile web sites) Σύστημα Υποστήριξης εγγενών εφαρμογών (native apps) για κινητά τερματικά χρηστών Σύστημα Ευφυούς Διαχείρισης Θέσεων Στάθμευσης και Ενημέρωσης Πολιτών (eparking) Ο ανάδοχος θα πρέπει επιπλέον να διασφαλίσει ότι η Διαδικτυακή Πύλη στο σύνολό της θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις της Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Ανάπτυξη, ενοποίηση και πιστοποίηση δημοτικών διαδικτυακών τόπων» (ΦΕΚ Β 2147/ ). Α4.1 Δημοτική Διαδικτυακή Πύλη Το έργο αφορά στην ανάπτυξη και λειτουργία Δημοτικής Διαδικτυακής Πύλης για τον Δήμο μας. Ειδικότερα, το έργο περιλαμβάνει: Την ανάπτυξη και θέση σε παραγωγική λειτουργία Διαδικτυακής Πύλης, μέσω της οποίας θα παρέχεται πληροφοριακό υλικό και σε πραγματικό χρόνο (on line) υπηρεσίες του δήμου, Την προμήθεια και εγκατάσταση βασικού εξοπλισμού στο Δήμο για τη φιλοξενία και ενημέρωση της Διαδικτυακής Πύλης και της τοπικής λειτουργίας του συστήματος σε κάθε Δημοτική Ενότητα. Την εκπαίδευση των χρηστών που θα αναλάβουν την ενημέρωση της Δικτυακής Πύλης, Δράσεις προβολής και προώθησης της Διαδικτυακής Πύλης στην τοπική κοινωνία του Δήμου. Ενδεικτικά αναφέρεται η δημιουργία ημερίδων, φυλλαδίων καθώς και εκθεσιακού περιπτέρου με τον απαραίτητο εξοπλισμό για την επίδειξη της λειτουργίας της Δικτυακής Πύλης υποστηριζόμενο από στέλεχος του αναδόχου. Επιτόπια υποστήριξη από τον Ανάδοχο για όλη τη διάρκεια της παραγωγικής λειτουργίας της Δικτυακής Πύλης. Η επιτόπια υποστήριξη θα περιλαμβάνει τη διάθεση Ειδικευμένου Τεχνικού που θα παραβρίσκεται στις εγκαταστάσεις του Δήμου για συγκεκριμένη περίοδο κατά τη διάρκεια της Παραγωγικής Λειτουργίας Σελίδα 15 από 54

16 της Δικτυακής Πύλης και θα είναι υπεύθυνος για την ενημέρωση και συντήρηση της Δικτυακής Πύλης αλλά και την μεταφορά τεχνογνωσίας στους υπαλλήλους του Δήμου σχετικά με τη διαδικασία ενημέρωσης και συντήρησης της Δικτυακής Πύλης Επιπλέον θα αξιοποιηθούν όλα τα διαθέσιμα αποτελέσματα των πλαισίων αυθεντικοποίησης, δια-λειτουργικότητας των έργων πληροφορικής που έχουν υλοποιηθεί σε κεντρικό επίπεδο για το σύνολο της δημόσιας διοίκησης. Οι υπηρεσίες που θα παρέχονται μέσω της Δημοτικής Διαδικτυακής Πύλης θα ακολουθούν το μοντέλο που πανευρωπαϊκά προτείνεται για την εξειδίκευση των υπηρεσιών «Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (e-government)» και το οποίο αναπτύσσεται στα παρακάτω επίπεδα ως εξής: 1ο Επίπεδο: Υπηρεσίες πληροφόρησης, δημοσίευση κειμένων και πακέτων πληροφοριών του Δήμου Η πληροφορία η οποία θα υπάρχει διαθέσιμη σε ψηφιακή μορφή εσωτερικά στο Δήμο θα μπορεί εύκολα να δημοσιοποιηθεί μέσω του νέου συστήματος. Μεταξύ των πληροφοριών αυτών θα είναι: Πληροφορίες για τον Δήμο (οργανωτική δομή, στόχοι, έργα, τοποθεσία, επικοινωνία, κλπ), Πληροφορίες για το Περιβάλλον (Έργα Υποδομής, Μεταφορές / Μετακινήσεις, Καθαριότητα / Διαχείριση Απορριμμάτων, Πράσινο, Περιβαλλοντική Διαχείριση, κλπ), Πληροφορίες για την Καθημερινή Ζωή (Εξυπηρέτηση του Πολίτη, Υποστήριξη 3ης Ηλικίας, Υγεία / Περίθαλψη, Ελεύθερος Χρόνος, Ασφάλεια στη Πόλη, κλπ), Πληροφορίες για Νέες Τεχνολογίες / Παιδεία / Πολιτισμό, Πληροφορίες για την Οικονομική Ανάπτυξη / Απασχόληση (Οργανισμός Ευρέσεως Εργασίας, Αναπτυξιακή, κλπ), Πληροφορίες για την Κοινωνική Συνοχή ( Οργανισμός Πρόνοιας, Κοινωνική Υπηρεσία, Κέντρο Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης, κλπ), Πληροφορίες για την συνεργασία με άλλους Φορείς, Πληροφορίες για Νέα (Δελτία Τύπου, Ανακοινώσεις, Συνέδρια, Ημερίδες, Εκδηλώσεις Προκηρύξεις κλπ), Δημοσίευση Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, Στατιστικές πληροφορίες, Πληροφορίες για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του πολίτη αναφορικά με την τοπική αυτοδιοίκηση, Σύνδεση με τις πύλες των υπηρεσιών της Κυβέρνησης και Διοίκησης, Σύνδεση με διαδικτυακούς τόπους των άλλων ΟΤΑ, Σύνδεση με ευρωπαϊκούς και διεθνείς διαδικτυακούς τόπους με πληροφορίες σε θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης. Σελίδα 16 από 54

17 2ο Επίπεδο: Αλληλεπιδραστικές υπηρεσίες. Αναζήτηση πληροφοριών από τους πολίτες με ηλεκτρονικά μέσα ( , fax, κόμβοι «συχνών ερωτήσεων» (FAQ), κλπ). Το σύστημα θα συνδράμει στην διάθεση της υπάρχουσας πληροφορίας και θα αποτελέσει μια νέα βάση στο Δήμο για τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών του. Η αλληλεπίδραση του πολίτη με το Δήμο θα εξυπηρετείται σε μεγάλο βαθμό μέσα από την επαφή του με τη Δικτυακή Πύλη, αφού ο πολίτης θα μπορεί άμεσα να ανακτήσει την πληροφορία που χρειάζεται και να εκμεταλλευτεί τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που θα παρέχονται. Μεταξύ των υπηρεσιών που εντάσσονται σε αυτό το επίπεδο θα είναι: Υπηρεσία καταγραφής παραπόνων και καταγγελιών του κοινού και δομημένοι τρόποι επίλυσης τους, Υπηρεσία αναζήτησης δελτίων τύπου και δημοσιευμάτων, Υπηρεσία αναζήτησης πληροφοριών σχετικά με πορεία αιτήσεων & αιτημάτων, Υπηρεσία αναζήτησης επαγγελματιών της περιοχής, Υπηρεσία αναζήτησης δημόσιων υπηρεσιών και φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα της περιοχής, Υπηρεσία αναζήτησης πληροφοριών σχετικά με Μέσα Μαζικής Μεταφοράς της περιοχής, Υπηρεσία ανεύρεσης τοπικών υπηρεσιών των δήμων (δημοτικές υπηρεσίες, κέντρα νεότητας, χώροι άθλησης, ΚΑΠΗ, κλπ). 3ο Επίπεδο: Ηλεκτρονικές συναλλαγές (ελάχιστη δυνατότητα ηλεκτρονικής κατάθεσης αιτήσεων). Η Διαδικτυακή Πύλη θα λειτουργήσει ως μέσο αμφίδρομης επικοινωνίας και θα εξασφαλίσει την επαφή με τον πολίτη και την αλληλεπίδρασή του με την Τοπική Αυτοδιοίκηση για την ικανοποίηση των αιτημάτων του. Μεταξύ των ηλεκτρονικών συναλλαγών που θα παρέχονται μέσω της Δικτυακής Πύλης θα είναι: Ηλεκτρονικές Αιτήσεις Πιστοποιητικών Δημοτολογίου, Πληρωμή Δημοτικού Φόρου, Αιτήματα & Καταγγελίες Πολιτών, Ενημέρωση Δικαιούχων για τους τίτλους πληρωμής, Ηλεκτρονικές Αιτήσεις για Βεβαιώσεις ΤΑΠ, Πληρωμή Προστίμων ΚΟΚ, Υπηρεσία ενημέρωσης του κοινού για πλήρωση θέσεων σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς της περιοχής και υποβολής της αντίστοιχης ηλεκτρονικής αίτησης. Σελίδα 17 από 54

Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Tεύχος Δημοπράτησης Ανοικτού (Διεθνούς) Διαγωνισμού_Mέρος Α: Μελέτη_Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου: Ψηφιακές Υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας και Ιατρικής Παρακολούθησης Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για

Διαβάστε περισσότερα

Αρμόδια Δ/νση : Οικονομικής Διαχείρισης Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού Αθήνα 22-07-2011 Αρ. Πρωτ.:81363

Αρμόδια Δ/νση : Οικονομικής Διαχείρισης Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού Αθήνα 22-07-2011 Αρ. Πρωτ.:81363 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ - ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Tεύχος Δημοπράτησης Ανοικτού Διαγωνισμού Μέρος_Α: Μελέτη_Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ» Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης και διάχυσης πολιτισμικού περιεχομένου» της Πράξης:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης και διάχυσης πολιτισμικού περιεχομένου» της Πράξης: Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης και διάχυσης πολιτισμικού περιεχομένου» της Πράξης: «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο. «Δημιουργία κέντρου δεδομένων και υπηρεσιών για τα δημόσια νοσοκομεία» στο πλαίσιο της Πράξης

Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο. «Δημιουργία κέντρου δεδομένων και υπηρεσιών για τα δημόσια νοσοκομεία» στο πλαίσιο της Πράξης Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο «Δημιουργία κέντρου δεδομένων και υπηρεσιών για τα δημόσια νοσοκομεία» στο πλαίσιο της Πράξης «Ένταξη Νοσοκομειακών Μονάδων στο εθνικό ακαδημαϊκό δίκτυο ΕΔΕΤ, για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002783367 2015-05-18

15PROC002783367 2015-05-18 15PROC002783367 2015-05-18 Προκήρυξη Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το Υποέργο 4 «Προμήθεια εξοπλισμού αποθηκευτικού χώρου, υπολογιστικού και δικτυακού εξοπλισμού για την υλοποίηση κέντρου δεδομένων και υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Phone : +30 26610 42843 Fax : +30 26610 42843 E.mail : mixalas@forthnet.gr

Phone : +30 26610 42843 Fax : +30 26610 42843 E.mail : mixalas@forthnet.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΤΗΣ ΚΤΠ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΕΥΧΟΣ Β ΚΕΡΚΥΡΑ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2002 - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2003 εκ 2003 Β 1 of 258 Τεύχος Β ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ-DIRECTORY ΚΛΑΔΟΥ ΤΠΕ»

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ-DIRECTORY ΚΛΑΔΟΥ ΤΠΕ» Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ-DIRECTORY Κωδ. ΟΠΣ: Προϋπολογισμός: (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Ημερομηνία Διενέργειας: 3.546.180,00 ΗΗ-ΜΜ-200Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2020 "Καθένας έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Η διευκόλυνση της

Διαβάστε περισσότερα

SGA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

SGA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ SGA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Περιεχόμενα 1. Επιχειρηματική Δομή... 3 1.1. Σύντομο Ιστορικό... 4 1.2. Διοίκηση - Οργάνωση Εταιρείας... 9 1.3. Απασχολούμενο Προσωπικό...

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. «Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών» Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Μάιος 2008 PLANET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 1.000.000,00 πλέον ΦΠΑ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 1.000.000,00 πλέον ΦΠΑ Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.» Λαγουμιτζή 40 Νέος Κόσμος 117 45 Αθήνα info@idika.gr www.idika.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Κολοβού Χριστίνα Αθήνα,././ 2010 Τηλέφωνο: 210-9282157

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΚΤ Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_4 ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) - ΕΚΤ Με τίτλο: Δημιουργία παιδαγωγικών προδιαγραφών Ενιαίας Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, Μεθοδολογία Ψηφιακής Διαμόρφωσης Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης»

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης» το οποίο αποτελεί το υποέργο 4 της Εγκεκριμένης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2013 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Εισήγηση Προσχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2013 Σαμιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: Logistics ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ERP) ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. INNOVATIVE ACTIONS της Περιφέρειας ΗΠΕΙΡΟΥ (ENTI)

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. INNOVATIVE ACTIONS της Περιφέρειας ΗΠΕΙΡΟΥ (ENTI) ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INNOVATIVE ACTIONS της Περιφέρειας ΗΠΕΙΡΟΥ (ENTI) ΜΕΛΕΤΗ Ανάλυσης καταγραφής καινοτόµων εκπαιδευτικών αναγκών για νέους επιχειρηµατίες ή επιχειρηµατικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ)

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Π.Ε. 3 Περιφερειακά και Μακρο Περιφερειακό / Διασυνοριακό Σχέδιο Δράσης για Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Τμήμα Εφαρμογών της Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία

Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Τμήμα Εφαρμογών της Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Τμήμα Εφαρμογών της Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικότητας Πτυχιακή Εργασία Θέμα: «Το ηλεκτρονικό εμπόριο και τα παραδοσιακά τυριά.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ.5 3. ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Ν.Α. ΕΥΒΟΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Ν.Α. ΕΥΒΟΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Ν.Α. ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΊΑ Ψαχνά, Μάρτιος 2005 ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΚΟΣ ΗΜ 00025 ΝΤΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΙ 98001 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Απρίλιος 2011-1 - Μια πρωτοβουλία του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 10 01 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 Α ΜΕΡΟΣ.

Διαβάστε περισσότερα

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΙΚΟΙΙΝΩΝΙΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΙΟ TOY E..Π.. «ΙΙΟΙΙΚΗΤΙΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΙΣΗ 2007--2013» CCI: 2007GR05UPO003 ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό/ Περιφερειακό Περιφέρεια. Αριθµός πράξεων. ηµόσια απάνη

Επιχειρησιακό/ Περιφερειακό Περιφέρεια. Αριθµός πράξεων. ηµόσια απάνη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» Πληροφορίες: Ενδιάµεσος Φορέας ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ Α.1. Οριοθέτηση και σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ Α.1. Οριοθέτηση και σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ Α.1. Οριοθέτηση σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης Σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Π.Δ. 185/2007, οι Δήμοι που έχουν καταρτίσει πενταετές επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 05 ΜΕΡΟΣ Α ΠΡOΣΚΛΗΣΗ 07 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 07 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΧΕΣ - ΔΟΜΗ 09 ΣΤΟΧΟΙ 09 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 11 ΔΟΜΗ 13

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 05 ΜΕΡΟΣ Α ΠΡOΣΚΛΗΣΗ 07 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 07 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΧΕΣ - ΔΟΜΗ 09 ΣΤΟΧΟΙ 09 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 11 ΔΟΜΗ 13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 05 ΜΕΡΟΣ Α ΠΡOΣΚΛΗΣΗ 07 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 07 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΧΕΣ - ΔΟΜΗ 09 ΣΤΟΧΟΙ 09 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 11 ΔΟΜΗ 13 ΜΕΡΟΣ Β ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 16 ΑΞΟΝΑΣ Ι. «ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Περίληψη Η ΜΟΔΙΠ του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας αποτελεί μια νέα δομή που αποκτά ιδιαίτερη σημασία μέσα στις νέες

Διαβάστε περισσότερα