ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΗΜΟΣΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΚΑΙ ΜΗz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΗΜΟΣΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΚΑΙ ΜΗz"

Transcript

1 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΗΜΟΣΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΚΑΙ ΜΗz

2 Πίνακας Περιεχοµένων 1. Εισαγωγή Τα επαγγελµατικά δίκτυα κινητών υπηρεσιών στην Ελλάδα Νοµικό Καθεστώς των Ειδικών Ραδιοδικτύων Μειονεκτήµατα των Ειδικών Ραδιοδικτύων Τυποποιήσεις και Τεχνολογία Εισαγωγή Το πρότυπο TETRA Τυποποίηση του ETSI Τεχνολογία και τρόποι λειτουργίας Υπηρεσίες ιαθεσιµότητα συσκευών Θέµατα ιαχείρισης Φάσµατος Ραδιοσυχνοτήτων Αναγνώριση ζωνών για την ανάπτυξη του TETRA Απαιτήσεις φάσµατος Πλάνο συχνοτήτων και διαθεσιµότητα φάσµατος στην Ελλάδα ιάθεση φάσµατος για την ανάπτυξη δηµόσιων κινητών τηλεπικοινωνιακών δικτύων Απαιτήσεις για διεθνή συντονισµό Γενικά Θέµατα Αδειοδότησης Εισαγωγή Αριθµός Αδειών ιαδικασία Απονοµής Αδειών Εισαγωγή Είδη πλειστηριασµών Κριτήρια Προεπιλογής Μελλοντική αξιοποίηση της ζώνης UHF για την κινητή υπηρεσία ξηράς και παρελκόµενες συνέπειες στην αδειοδότηση Συντοµογραφίες Παράρτηµα

3 1. Εισαγωγή Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδροµείων θεωρεί ότι η εισαγωγή ψηφιακών κινητών εµπορικών υπηρεσιών στις ζώνες και MHz στην Ελλάδα έχει την προοπτική να διευρύνει τις δυνατότητες επιλογής στην παροχή κινητών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και ότι το µεγαλύτερο όφελος θα προκύψει στην πρώτη φάση από την εισαγωγή δηµόσιων κινητών υπηρεσιών (PAMR) στις οποίες θα µπορούν να έχουν πρόσβαση επαγγελµατίες χρήστες. Στην άποψη αυτή συνηγορεί η υψηλή ζήτηση που υπάρχει για κάλυψη των αναγκών επικοινωνίας διαφόρων επαγγελµατικών κλάδων, η οποία σήµερα καλύπτεται µε την εγκατάσταση και λειτουργία από τον ίδιο το χρήστη ραδιοδικτύων αναλογικής τεχνολογίας. Η συγκεκριµένη τεχνολογία παρά το γεγονός ότι έχει δώσει λύσεις, µειονεκτεί κυρίως στο ότι δεν εξασφαλίζει αξιόπιστη και υψηλής ποιότητας επικοινωνία, ενώ παράλληλα είναι εξαιρετικά «φασµατοβόρα», επιτείνοντας ακόµα περισσότερο το ήδη σηµαντικό πρόβληµα της εξεύρεσης διαθέσιµων ραδιοσυχνοτήτων για την λειτουργία των επαγγελµατικών ραδιοδικτύων. Κρίνεται εποµένως απαραίτητη η εισαγωγή νέων συνκαναλικών (trunked) ψηφιακών τεχνολογιών, µε κύριο υποψήφιο το σύστηµα TETRA. Όπως περιγράφεται στο παρόν κείµενο, τα δηµόσια τηλεπικοινωνιακά δίκτυα TETRA µε τον µεγάλο αριθµό υπηρεσιών που προσφέρουν, µπορούν να καλύψουν πλήρως τις ανάγκες των χρηστών επαγγελµατικών ραδιοδικτύων. Επιπλέον, το TETRA αποτελεί ευρωπαϊκό πρότυπο και υπάρχουν πλέον αρκετοί κατασκευαστές που µπορούν να παρέχουν σχετικό ραδιοεξοπλισµό, αυξάνοντας τις επιλογές του χρήστη δηµιουργώντας τις προϋποθέσεις για χαµηλότερο κόστος. Σκοπός της παρούσας διαβούλευσης είναι να δώσει την δυνατότητα σε όλα τα εµπλεκόµενα µέρη (µεγάλες οµάδες χρηστών επαγγελµατικών ραδιοδικτύων, προµηθευτές ραδιοεξοπλισµού, παρόχους τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών) και γενικά σε κάθε ενδιαφερόµενο, να εκθέσουν τις απόψεις τους σχετικά µε την εισαγωγή δηµόσιων κινητών υπηρεσιών TETRA ή άλλων τεχνολογιών µε αντίστοιχες δυνατότητες στις ζώνες και ΜΗz στην Ελλάδα. Οι απόψεις αυτές θα ληφθούν υπόψη στη διαµόρφωση των αποφάσεων σχετικά µε τον αριθµό και το είδος των αδειών που θα διατεθούν στις προαναφερόµενες ζώνες, αλλά δεν είναι δεσµευτικές για τη διαµόρφωση της τελικής άποψης της ΕΕΤΤ. Το παρόν κείµενο διαβούλευσης έχει χωριστεί τα ακόλουθα κεφάλαια: Στο επόµενο κεφάλαιο γίνεται µια αναφορά στο καθεστώς αδειοδότησης και λειτουργίας των επαγγελµατικών δικτύων κινητής υπηρεσίας (τα λεγόµενα και «ειδικά ραδιοδίκτυα») στην Ελλάδα και τα µειονεκτήµατα που παρουσιάζουν σε σχέση µε τα αντίστοιχα ψηφιακά συνκαναλικά συστήµατα. Στο τρίτο κεφάλαιο περιγράφονται οι τεχνολογίες των ψηφιακών δικτύων κινητών υπηρεσιών µε έµφαση στα χαρακτηριστικά και τις υπηρεσίες των δικτύων TETRA. Στο τέταρτο κεφάλαιο αναλύονται θέµατα σχετικά µε την διαθεσιµότητα των ζωνών και MHz ενώ στο τελευταίο κεφάλαιο αναφέρονται τα θέµατα που σχετίζονται µε την αδειδότηση των νέων συστηµάτων. 2

4 2. Τα επαγγελµατικά δίκτυα κινητών υπηρεσιών στην Ελλάδα 2.1. Νοµικό Καθεστώς των Ειδικών Ραδιοδικτύων Ο όρος «ειδικά ραδιοδίκτυα» χρησιµοποιείται για να περιγράψει τα ραδιοδίκτυα της κινητής υπηρεσίας ξηράς, τα οποία χρησιµοποιούνται για την κάλυψη των αναγκών επικοινωνίας διαφόρων επαγγελµατιών χρηστών όπως ραδιοταξί, εταιρείες µεταφορών κλπ αλλά και υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης (ΕΚΑΒ, Πυροσβεστική κλπ). Τα δίκτυα αυτά δεν προορίζονται για παροχή δηµόσιων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, -άλλωστε για αυτό το λόγο απαγορεύεται και η εµπορική εκµετάλλευση τους- αλλά για ίδια χρήση από τους κατόχους της σχετικής άδειας και είναι προφανές ότι διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο, τόσο σε οικονοµικό όσο και κοινωνικό επίπεδο. Το βασικό νοµικό πλαίσιο που καθορίζει την αδειοδότηση των δικτύων τίθεται από το Ν1244/1972 όπως ισχύει µέχρι σήµερα (το συνολικό νοµικό πλαίσιο περιγράφεται στο Παράρτηµα). Ιδιαίτερα σηµαντικό είναι το Π 347/86 (ΦΕΚ154Α/6-1-86) µε το οποίο, στα πλαίσια της αποκέντρωσης, µεταφέρθηκαν οι αρµοδιότητες για την αδειοδότηση των δικτύων αυτών από την κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, στις αντίστοιχες διευθύνσεις των κατά τόπους Νοµαρχιών, στις οποίες και έχει παραµείνει µέχρι σήµερα. Επιπλέον, σύµφωνα µε το προαναφερόµενο Π, πριν την έκδοση κάθε άδειας από την Νοµαρχία, έπρεπε να ληφθεί η σύµφωνη γνώµη της κεντρικής Υπηρεσίας του ΥπΜΕ, αρµοδιότητα που από έχει µεταφερθεί στην ΕΕΤΤ, σύµφωνα µε τον πρόσφατο Ν2867/2000. Το νοµικό καθεστώς αδειοδότησης των ειδικών ραδιοδικτύων συµπληρώνεται µε διατάξεις για την εγκατάσταση των κεραιών που επιβάλλει ο Ν.2801/2000 καθώς και η ΚΥΑ 535/B Μειονεκτήµατα των Ειδικών Ραδιοδικτύων Τα ειδικά ραδιοδίκτυα αποτελούν µια απλή λύση που καλύπτει τις ανάγκες αρκετών χρηστών, είναι ενδιαφέρον όµως να αναφερθούν τα µειονεκτήµατα και οι περιορισµοί που παρουσιάζουν τα δίκτυα αυτά. Υψηλό κόστος Για την λειτουργία ενός ειδικού ραδιοδικτύου είναι προφανές ότι ο χρήστης θα πρέπει να επιβαρυνθεί όχι µόνο µε την αγορά του τερµατικού εξοπλισµού, αλλά και των σταθµών βάσης του δικτύου καθώς και µε το κόστος προµήθειας και εγκατάστασης του ιστού και της κεραίας του σταθµού. Περιορισµένη κάλυψη Είναι γεγονός ότι η συντριπτική πλειοψηφία των λειτουργούντων ειδικών ραδιοδικτύων αποτελούνται από ένα σταθµό βάσης και κάποιο αριθµό κινητών σταθµών. Το σχήµα αυτό, το οποίο ασφαλώς περιορίζει την γεωγραφική έκταση του δικτύου στην εµβέλεια κάλυψης του σταθµού βάσης, έχει επικρατήσει λόγω της αντικειµενικής δυσκολίας για δηµιουργία ενός δικτύου µε περισσότερους του ενός σταθµούς βάσης. Η δυσκολία αυτή συνίσταται κυρίως στην δυσχέρεια εξεύρεσης 1 ΦΕΚ B 1105/ :Μέτρα προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία κεραιών εγκατεστηµένων στην ξηρά» 3

5 κατάλληλων θέσεων για την εγκατάσταση των αναµεταδοτών, στο σχετικά υψηλό κόστος προµήθειας και εγκατάστασης των σταθµών, αλλά και την πολύπλοκη και χρονοβόρα διαδικασία πρέπει να ακολουθηθεί, προκειµένου να εκδοθούν όλες οι απαραίτητες διοικητικές άδειες για την εγκατάσταση και λειτουργία ενός αριθµού σταθµών ραδιοεπικοινωνιών σε διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας. Αποτέλεσµα αυτών των περιορισµών είναι η δυσκολία των αναλογικών ειδικών ραδιοδικτύων να καλύψουν τις ανάγκες χρηστών που κινούνται σε ευρύτερες γεωγραφικές περιοχές όπως είναι π.χ. οι εθνικές µεταφορικές εταιρείες. Περιορισµός στη χρήση Οι ραδιοσυχνότητες αποτελούν ένα πολύτιµο σπάνιο πόρο, τον οποίο όµως τα αναλογικής τεχνολογίας ειδικά ραδιοδίκτυα δεν χρησιµοποιούν αποτελεσµατικά. Για το λόγο αυτό και λόγω της δυσκολίας εξεύρεσης διαθέσιµων ραδιοσυχνοτήτων, η κείµενη νοµοθεσία προβλέπει ένα περιορισµένο αριθµό δικαιούχων οι οποίοι έχουν δικαίωµα να αποκτήσουν άδεια ειδικού ραδιοδικτύου. Παρά το ότι αυτός ο περιορισµός είναι απολύτως αναγκαίος, αναπόφευκτα αποκλείει κάποιες µεµονωµένες έστω- περιπτώσεις χρηστών. Επιπλέον έχουν τεθεί συγκεκριµένοι περιορισµοί στην χρήση των δικτύων αυτών, όπως είναι η απαγόρευση επικοινωνίας ανάµεσα σε κινητούς σταθµούς, περιορισµοί που βεβαίως δεν υπάρχουν σε δηµόσιας πρόσβασης κινητά ραδιοδίκτυα. Κοινή χρήση ραδιοσυχνοτήτων Λόγω του ιδιαίτερου περιορισµού στις διαθέσιµες ραδιοσυχνότητες για την λειτουργία των ειδικών ραδιοδικτύων, γίνεται κοινή χρήση των προς διάθεση ραδιοσυχνοτήτων από διαφορετικά δίκτυα, κάτι που βεβαίως επηρεάζει δυσµενώς την ποιότητα της επικοινωνίας, ιδίως στα χρονικά διαστήµατα που παρατηρείται αυξηµένη τηλεπικοινωνιακή κίνηση. Επιπρόσθετα το τηλεπικοινωνιακό κανάλι χρησιµοποιείται από όλους τους χρήστες στα ραδιοδίκτυα που χρησιµοποιούν την ίδια ραδιοσυχνότητα, µε αποτέλεσµα τυχόν κακόβουλη χρήση του ραδιοτηλεφώνου από κάποιο χρήστη να επηρεάζει αρνητικά την επικοινωνία των υπόλοιπων χρηστών. Αναποτελεσµατική χρήση ραδιοσυχνοτήτων Η αναλογική τεχνολογία στην οποία βασίζονται τα ειδικά ραδιοδίκτυα έχει ότι αποδειχτεί δεν εκµεταλλεύεται επαρκώς το φάσµα σε σχέση µε τις αντίστοιχες ψηφιακές τεχνολογίες, Οι προαναφερόµενοι περιορισµοί και τα µειονεκτήµατα που παρουσιάζουν τα ραδιοδίκτυα αναλογικής τεχνολογίας δηµιούργησαν την ανάγκη για δηµιουργία δικτύων ψηφιακών τεχνολογιών όπως είναι εκείνα που αναφέρονται στο επόµενο κεφάλαιο. 3. Τυποποιήσεις και Τεχνολογία 3.1. Εισαγωγή Υπάρχει ένας µεγάλος αριθµός τεχνολογιών ψηφιακών κινητών επικοινωνιών που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για εφαρµογές Ιδιωτικών Ραδιοδικτύων (Private Mobile Radio, PMR) και Ραδιοδικτύων ηµόσιας Πρόσβασης (Public Access 4

6 Mobile Radio, PAMR). Μερικές ευρύτερα γνωστές τεχνολογίες που εξυπηρετούν τις παραπάνω εφαρµογές είναι οι ακόλουθες: TETRA, APCO 25 και TETRAPOL. Το TErrestrial Trunked RAdio (TETRA) είναι ένα σχετικά πρόσφατο, ανοικτό, ασύρµατο ψηφιακό συνκαναλικό (trunked) σύστηµα, το οποίο έχει προτυποποιηθεί από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακής Τυποποίησης (ETSI) και το οποίο ικανοποιεί τις απαιτήσεις των πιο απαιτητικών χρηστών. Η συνκαναλική αρχιτεκτονική του, επιτρέπει σε δεδοµένο αριθµό ραδιοσυχνοτήτων, να κατανεµηθούν σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των χρηστών. Το TETRA σχεδιάστηκε από το ETSI για να ικανοποιήσει τις ανάγκες των επαγγελµατιών χρηστών που ζητούν υπηρεσίες φωνής, δεδοµένων και δυνατότητες που δεν είναι διαθέσιµες από τα αναλογικά συστήµατα κινητής τηλεφωνίας. Η συγκεκριµένη τυποποίηση έχει σχεδιαστεί τόσο για Ιδιωτικά (PMR) όσο και ηµόσιας Πρόσβασης Ραδιοδίκτυα (PAMR). Το πρότυπο κεφαλαιοποιεί την εµπειρία και τις τεχνικές που αναπτύχθηκαν στην εξέλιξη των προηγούµενων συνκαναλικών ραδιοσυστηµάτων και την επιτυχή ανάπτυξη του προτύπου GSM κατά την διάρκεια της δεκαετίας του Η ανάπτυξη του προτύπου TETRA ξεκίνησε το 1990 και τα πρώτα πρότυπα παρουσιάστηκαν το Τα πρότυπα TETRA είναι διαθέσιµα χωρίς επιβάρυνση από το ETSI. Εκτός από το ETSI, όπου το πρότυπο TETRA έχει οριστεί, σηµαντικές οµάδες χρηστών, τηλεπικοινωνιακές εταιρείες παροχής υπηρεσιών, κατασκευάστριες εταιρείες, ρυθµιστικές αρχές έχουν υπογράψει το µνηµόνιο συνεργασίας TETRA (MoU). Το Μνηµόνιο Συνεργασίας, αποτελεί κοινή προσπάθεια για την υποστήριξη και προώθηση της υλοποίησης συστηµάτων TETRA στην Ευρώπη. Το APCO-25 είναι ένα ψηφιακό συνκαναλικό σύστηµα που έχει προτυποποιηθεί στην Αµερική. Βασίζεται στην πολυπλεξία διαίρεσης συχνότητας FDMA, χρησιµοποιώντας εύρος καναλιού 12.5 KHZ. Ο ρυθµός µετάδοσης είναι 9.6 Kbps. Είναι πιθανό ότι το πρότυπο APCO 35 θα χρησιµοποιήσει την εξέλιξη που συντελέστηκε στο ETSI κατά την ανάπτυξη του προτύπου TETRA για την παροχή ευρείας ζώνης κινητών επικοινωνιών δεδοµένων. Το TETRAPOL είναι η τεχνολογία PMR/PAMR που προτείνεται από την Γαλλική κατασκευαστική εταιρεία Matra 2. Βασίζεται και αυτό στην µέθοδο FDMA. Τα συστήµατα TETRAPOL µπορούν να λειτουργούν σε ραδιοσυχνότητες που κυµαίνονται από 70 MHz µέχρι 520 MHz. Η διαυλοποίηση των καναλιών είναι στα 12,5 ή 10 khz, µε δυνατότητα επέκτασης και στα 6,25 khz. Η διαµόρφωση που χρησιµοποιείται είναι GMSK. Υπάρχουν δύο ειδών ραδιοδιεπαφής (air interface). Η πρώτη έχει σχεδιαστεί για συχνότητες χαµηλότερες των 150 MHz, ενώ δεύτερη για συχνότητες µεγαλύτερες των 150 MHz. Το σύστηµα TETRAPOL, όπως µέχρι σήµερα έχει διαµορφωθεί, υποστηρίζει ένα εύρος ζώνης 5 MHz, που αντιστοιχεί σε 500 κανάλια των 10 khz ή 400 κανάλια των 12.5 khz. Η διαφορά συχνότητας µεταξύ ανοδικής και καθοδικής ζεύξης του ίδιου καναλιού είναι σταθερή. Η προτεινόµενη τιµή για την µπάντα UHF είναι 10 MHz. ίκτυα TETRA έχον αναπτυχθεί σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες. Εκτός από την Ευρώπη, υπάρχουν δίκτυα στην Ιαπωνία, Αυστραλία, Ινδία, Νέα Ζηλανδία και Χονγκ Κονγκ. Η τεχνολογία APCO 25 χρησιµοποιείται κυρίως στην αµερικανική αγορά. Τα 2 Σηµειώνεται ότι το σύστηµα TETRAPOL δεν αποτελεί πρότυπο του ETSI 5

7 δίκτυα TETRAPOL βρίσκονται στην Ευρώπη (Γαλλία, Γερµανία, Αγγλία κλπ), Κεντρική Αµερική (Μεξικό), Μέση Ανατολή, Νότια Ανατολική Ασία (Σιγκαπούρη). Ερώτηση 1. Ποια προτυποποιηµένα συστήµατα (standards) και τεχνολογίες θεωρείτε ότι µπορούν να αξιοποιηθούν καλύτερα στην Ελλάδα για την ανάπτυξη ψηφιακών συνκαναλικών δικτύων; (π.χ. TETRA, APCO 25, TETRAPOL κλπ) Ερώτηση 2. Ποια κατά τη γνώµη σας είναι τα πλεονεκτήµατα / µειονεκτήµατα των παραπάνω προτυποποιηµένων συστηµάτων; 3.2. Το πρότυπο TETRA Τυποποίηση του ETSI Η τυποποίηση του ETSI δεν καλύπτει όλα τα τµήµατα του συστήµατος ΤETRA. Καθορίζει µόνο διεπαφές (διασυνδέσεις). Έτσι αφήνει ελεύθερο τον σχεδιασµό της αρχιτεκτονικής και τις εσωτερικές διεπαφές στο κάθε κατασκευαστή. Ο αριθµός των διεπαφών είναι έξι (6), περιγράφονται δε, στο πρότυπο ETS Τεχνολογία και τρόποι λειτουργίας To ΤETRA χρησιµοποιεί την πολυπλεξία διαίρεσης χρόνου (TDMA), µε τέσσερις (4) χρονοθυρίδες ανά φέρουσα και 25 khz διαφορά µεταξύ των φερουσών. Το ΤETRA καθορίζει τρεις βασικούς τρόπους λειτουργίας: α. Φωνή και εδοµένα -Μεταγωγή κυκλώµατος (Voice and Data - circuit switched) Είναι ο πιο συνηθισµένος τρόπος λειτουργίας. Επιτρέπει µεταγωγή µεταξύ φωνής και δεδοµένων ταυτόχρονα. Ο µεικτός ρυθµός µετάδοσης είναι 36 Kbps και 7.2 Kbps ανά κανάλι. Για την µετάδοση δεδοµένων, η λειτουργία πολλών χρονοθυρίδων είναι το κλειδί για να προσφέρει το ΤETRA, ευελιξία στην προσφορά υπηρεσιών. Κάθε κανάλι έχει ρυθµό µετάδοσης 7.2 Kbps. Αν για παράδειγµα, υπάρχει ανάγκη για υψηλότερους ρυθµούς µετάδοσης, το TETRA επιτρέπει την δέσµευση µέχρι και των τεσσάρων (4) χρονοθυρίδων για τον ίδιο χρήστη. Κάθε επιπλέον κανάλι αυξάνει την χωρητικότητα κατά 7.2 Kbps η οποία τελικά µπορεί να φτάσει µέχρι και 28.8 Kbps. Έτσι το εύρος ζώνης κατανέµεται ανάλογα µε τη ζήτηση. Ωστόσο, καθώς το επίπεδο προστασίας αυξάνεται, η ποσότητα των δεδοµένων που µπορεί να µεταδοθεί ελαττώνεται, αφού η κρυπτογραφηµένη πληροφορία δεσµεύει χωρητικότητα από το κανάλι επικοινωνίας. Αυτό φαίνεται στο Πίνακα 1. Αριθµός Χρονοθυρίδων Χωρίς Προστασία Χαµηλή Προστασία Υψηλή Προστασία Πίνακας 1. Μεταβολή της ωφέλιµης µεταδιδόµενης πληροφορίας ανάλογα µε το βαθµό κρυπτογράφησης 6

8 β. Αριστοποίηση µετάδοσης πακέτων δεδοµένων - Packet Data Optimized (PDO) Η δεύτερη µέθοδος έχει αναπτυχθεί µόνο για µετάδοση δεδοµένων. Η ραδιοδιεπαφή αυτού του τρόπου λειτουργίας είναι παρόµοια µε τον τρόπο λειτουργίας φωνής και δεδοµένων, µε την διαφορά ότι δεν είναι βασισµένη σε µια σταθερή κατανοµή των χρονοθυρίδων, αλλά σε µια τυχαία προσπέλαση όλης της φέρουσας. (σχετικό πρότυπο ETS ) γ. Τρόπος Απευθείας Λειτουργίας - Direct Mode Operation (DMO) Αυτός ο τρόπος, επιτρέπει απευθείας επικοινωνία µεταξύ των κινητών σταθµών, χωρίς την µεσολάβηση σταθµού βάσης. Έτσι οι TETRA συσκευές µπορούν να χρησιµοποιηθούν σαν "walkie-talkies" εντός ή εκτός του δικτύου. Άλλα σενάρια στα πλαίσια αυτού του τρόπου λειτουργίας, βασίζονται στη χρησιµοποίηση στοιχείων του συστήµατος όπως για παράδειγµα αναµεταδότες και πύλες. Μια άλλη λειτουργία που συνδέεται µε το DMO είναι η διπλή παρακολούθηση (dual watch), η οποία επιτρέπει σε έναν χρήστη που συνοµιλεί µε DMO λειτουργία µε άλλο χρήστη, να έχει και ταυτόχρονη συνκαναλική σύνδεση µε σταθµό βάσης. (σχετικό πρότυπο ETS ) Υπηρεσίες Όλες οι κλήσεις φωνής και δεδοµένων µπορούν να απευθύνονται σε έναν ή σε περισσότερους χρήστες (point-to-point or point-to-multipoint). Στη δεύτερη περίπτωση µπορεί να έχουµε είτε µια οµαδική κλήση (half-duplex operation) είτε µια κλήση ανακοίνωσης (broadcast) (simplex operation). Οι κλήσεις φωνής γίνονται µε ή χωρίς κρυπτογράφηση. Ένα από τα πλεονεκτήµατα της ραδιοδιεπαφής TETRA είναι η παροχή πληθώρας υπηρεσιών δεδοµένων. Αυτές οι υπηρεσίες περιλαµβάνουν: 1. Υπηρεσίες µεταγωγής κυκλώµατος, που χρησιµοποιούν από µια µέχρι τέσσερις χρονοθυρίδες. 2. Υπηρεσίες µεταγωγής πακέτων που υποστηρίζουν τόσο το πρωτόκολλο X.25, όσο και το Internet Protocol (IP). 3. Υπηρεσία σύντοµων µηνυµάτων. Το σύνολο των υπηρεσιών TETRA ολοκληρώνεται από περίπου 30 συµπληρωµατικές υπηρεσίες, που αποσκοπούν στον εµπλουτισµό των βασικών υπηρεσιών φωνής και δεδοµένων. Παραδείγµατα αυτών των συµπληρωµατικών υπηρεσιών είναι: κλήση προτεραιότητας µε ή χωρίς δικαίωµα προτίµησης, (preemptive priority) κλήση επείγουσας ανάγκης, επιλογή περιοχής, δυναµική εκχώρηση αριθµών, εξουσιοδότηση κλήσης από τον τηλεφωνητή (dispatcher). Για τις υπηρεσίες ασφάλειας προβλέπεται διαπίστευση (authentication) και κρυπτογράφηση στο επίπεδο της ραδιοδιεπαφής. Το πρότυπο επίσης, παρέχει την δυνατότητα κρυπτογράφησης µεταξύ των άκρων του συστήµατος. Τέλος, παρέχονται τηλεφωνικές υπηρεσίες τύπου GSM, όπως εκτροπή κλήσης, αναµονή κλήσης κλπ. Ερώτηση 3. Υπάρχει ανάγκη για την ανάπτυξη δικτύων TETRA στην Ελλάδα; 7

9 Ερώτηση 4. Σκοπεύετε να αξιοποιήσετε τον τρόπο λειτουργίας DMO και αν ναι, µε ποιο τρόπο; Ερώτηση 5. Περιγράψτε την πολιτική τιµολόγησης των υπηρεσιών φωνής και δεδοµένων, στα δίκτυα TETRA. Ερώτηση 6. Θεωρείτε εύκολη και άµεσα πραγµατοποιήσιµη τη διασύνδεση των δικτύων TETRA µε τα υφιστάµενα δηµόσια δίκτυα; ιαθεσιµότητα συσκευών Τα συστήµατα και ο εξοπλισµός TETRA χαρακτηρίζονται από υψηλό βαθµό προσαρµοστικότητας ο οποίος είναι αναγκαίος για να ικανοποιήσει τις ιδιαίτερες λειτουργικές ανάγκες των χρηστών αναφορικά στη διαθεσιµότητα και αξιοπιστία, συµπεριλαµβανοµένων και εκείνων των αναγκών που είναι κρίσιµες σε επίπεδο ασφάλειας. Ερώτηση 7. Υπάρχει σήµερα διαθέσιµος ραδιοεξοπλισµός που να καλύπτει τις λειτουργικές ανάγκες των διαφόρων κατηγοριών χρηστών που µπορούν να εξυπηρετηθούν από ένα σύστηµα TETRA; 4. Θέµατα ιαχείρισης Φάσµατος Ραδιοσυχνοτήτων 4.1. Αναγνώριση ζωνών για την ανάπτυξη του TETRA Ένας κρίσιµος παράγοντας για την επιτυχία του TETRA, όπως άλλωστε και κάθε πανευρωπαϊκού προτύπου, αποτελεί ο προσδιορισµός κοινών ζωνών ραδιοσυχνοτήτων εντός των οποίων, η τεχνολογία µπορεί να αναπτυχθεί. Στην πράξη όµως έγινε από πολύ νωρίς σαφές, ότι λόγω της διαφορετικής και εκτενούς χρήσης των υποψήφιων ζωνών από τις διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες, δεν ήταν δυνατή η υιοθέτηση µιας και µόνο ζώνης ραδιοσυχνοτήτων για την ανάπτυξη πολιτικών δικτύων TETRA. Για το λόγο αυτό, αποφασίστηκε µια πιο ευέλικτη προσέγγιση, µε την υπόδειξη από την ERC τεσσάρων υποψήφιων ζωνών ραδιοσυχνοτήτων, που επιτρέπουν την προσαρµογή σε συγκεκριµένες εθνικές συνθήκες και ανάγκες, δίνοντας παράλληλα συγκεκριµένες κατευθύνσεις σε ρυθµιστικές αρχές, παρόχους και κατασκευαστές. Οι τέσσερις αυτές υποψήφιες ζώνες, είναι σύµφωνα µε την Απόφαση ERC/DEC(96)04 οι εξής: ΜΗz συζευγµένη µε την MHz MHz συζευγµένη µε την MHz MHz συζευγµένη µε την MHz MHz συζευγµένη µε την MHz 8

10 Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε την ίδια απόφαση της ERC οι ζώνες MHz συζευγµένη µε την MHz, καθώς και η MHz συζευγµένη µε την MHz, θεωρούνται ως οι ζώνες προτιµώµενες για την ανάπτυξη των συστηµάτων TETRA για πολιτική χρήση Απαιτήσεις φάσµατος Οι ελάχιστες απαιτήσεις ραδιοφάσµατος για ένα δηµόσιας πρόσβασης εθνικό δίκτυο, καθορίζονται κυρίως από την απαιτούµενη χωρητικότητα κίνησης και τον βαθµό επαναχρησιµοποίησης των συχνοτήτων που µπορεί να επιτευχθεί. εδοµένου ότι ο βαθµός επαναχρησιµοποίησης κάθε ραδιοσυχνότητας παραµένει σχεδόν σταθερός για κάθε δίκτυο, το απαιτούµενο φάσµα ραδιοσυχνοτήτων για την ανάπτυξη του δικτύου είναι ευθέως ανάλογο µε την απαιτούµενη χωρητικότητα (από πλευράς τηλεπικοινωνιακής κίνησης). Η απαιτούµενη χωρητικότητα του δικτύου στηρίζεται κυρίως στον αριθµό των συνδροµητών και στην επιθυµητή ποιότητα και στον τύπο των παρεχόµενων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Λαµβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι στην αρχική φάση της ανάπτυξης κάθε τηλεπικοινωνιακού δικτύου (και ιδιαίτερα όταν αφορά νέες υπηρεσίες) ο αριθµός των συνδροµητών και κατά συνέπεια η τηλεπικοινωνιακή κίνηση που διεκπεραιώνεται είναι σχετικά µικρή, µπορεί να θεωρηθεί ότι το απαιτούµενο φάσµα για την ανάπτυξη του δικτύου στο αρχικό στάδιο, είναι µικρότερο από το φάσµα που θα απαιτηθεί για την εύρυθµη λειτουργία του δικτύου µετά από αρκετά χρόνια λειτουργίας. Εποµένως η προοπτική της κλιµακωτής απονοµής του φάσµατος από την ΕΕΤΤ στους αδειοδοτηµένους παρόχους, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη, δεδοµένης της δυσκολίας εύρεσης διαθέσιµων ραδιοσυχνοτήτων για την ανάπτυξη των δικτύων αυτών. Είναι εποµένως ιδιαίτερα σηµαντικό για κάθε υποψήφιο πάροχο, να έχει µια πολύ καλή εκτίµηση για το φάσµα που του είναι απαραίτητο, κατά την προοδευτική ανάπτυξη του δικτύου του και σύµφωνα µε το επιχειρησιακό του σχέδιο. Σύµφωνα µε την απόφαση της CEPT ERC/DEC/(96)01 τουλάχιστον 2x2MHz εύρος ζώνης ραδιοσυχνοτήτων θα πρέπει να είναι διαθέσιµο σε κάθε χώρα για την ανάπτυξη των δικτύων TETRA, στο αρχικό στάδιο. Παρά το γεγονός ότι στην παραπάνω Απόφαση δεν προσδιορίζεται ο αριθµός των δικτύων που µπορούν να λειτουργήσουν µε αυτό το φάσµα, δίνεται µια ένδειξη για το φάσµα που µπορεί να διατεθεί για κάθε δίκτυο. Ερώτηση 8: Πόσο φάσµα ραδιοσυχνοτήτων πιστεύετε ότι είναι αναγκαίο για την ανάπτυξη δηµόσιων εθνικών δικτύων TETRA από την αρχική µέχρι την τελική φάση ανάπτυξης του δικτύου; (Προσδιορίστε επακριβώς το χρονοδιάγραµµα των απαιτήσεων σας και τεκµηριώστε τεχνικά την απάντησή σας) Πλάνο συχνοτήτων και διαθεσιµότητα φάσµατος στην Ελλάδα Στο Σχήµα 1 παρουσιάζεται ένα απόσπασµα του Εθνικού Καταλόγου Κατανοµής Ζωνών Συχνοτήτων (ΕΚΚΖΣ) και συγκεκριµένα το τµήµα MHz. Η ζώνη MHz είναι κατανεµηµένη στην κινητή υπηρεσία ξηράς σε πρωτεύουσα βάση, ενώ επίσης ως πρωτεύουσα υπηρεσία είναι κατανεµηµένη και η σταθερή υπηρεσία στη ζώνη MHz συζευγµένη µε την MHz. 9

11 LM LM LM LM FS RL FS MOB MOB (MHz) LM : land mobile service FS: fixed service RL: radiolocation service MOB: mobile service Σχήµα 1. Απόσπασµα του ΕΚΚΖΣ. (Το τµήµα ραδιοσυχνοτήτων από 400 MHz έως 470 ΜΗz.) Το γεγονός ότι η ίδια υποζώνη είναι κατανεµηµένη σε πρωτεύουσα βάση σε δύο διαφορετικές υπηρεσίες, αποτελεί σηµαντική δυσκολία για την ανάπτυξη εθνικών δικτύων TETRA στην ζώνη MHz. Η χρήση στην Ελλάδα των προτεινόµενων ζωνών για την ανάπτυξη δικτύων TETRA, αναφέρεται παρακάτω MHz Σύµφωνα µε την απόφαση ERC/DEC(96)01 το χαµηλότερο 2x3MHz τµήµα αυτής της ζώνης προορίζεται εναρµονισµένα σε ολόκληρη την Ευρώπη για την χρήση από δίκτυα υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, µε την χρήση ενός επιπλέον τµήµατος 2x2MHz για τον ίδιο σκοπό. Στην Ελλάδα το τµήµα MHz συζευγµένη µε το ΜΗz (2x5MHz), είναι διαθέσιµο και προορίζεται για την λειτουργία κινητών ψηφιακών επικοινωνιών για δίκτυα υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης. Εποµένως η ζώνη δεν προορίζεται στην Ελλάδα για την ανάπτυξη πολιτικών δικτύων TETRA, παρόλα αυτά οι χρήστες των υπηρεσιών αυτών (Ελ. Αστυνοµία, Πυροσβεστική ΕΚΑΒ κλπ) είναι ευπρόσδεκτοι να εκθέσουν τις απόψεις τους στην παρούσα διαβούλευση, σχετικά µε τα πλάνα χρήσης της συγκεκριµένης ζώνης. Το υπόλοιπο συζευγµένο 2x5MHz εύρος ζώνης ( ΜΗz συζευγµένα µε τα MHz) έχει απονεµηθεί στο Υπουργείο Αµύνης για αποκλειστική χρήση MHz Αρκετοί κατασκευαστές παράγουν πλέον εξοπλισµό TETRA για την συγκεκριµένη ζώνη. Η ζώνη είναι µια από τις πιο πολυχρησιµοποιηµένες στην Ελλάδα, λόγω της ύπαρξης ενός σχετικά µεγάλου αριθµού ιδιωτικών ειδικών ραδιοδικτύων τα οποία στην ζώνη των UHF λειτουργούν κυρίως στην περιοχή των MHz. Σύµφωνα µε το τρέχων πλάνο ραδιοσυχνοτήτων, η ζώνη ΜΗz συζευγµένη µε την MHz ( µε ελαφρώς γκρίζο χρώµα στο ανωτέρω σχήµα) χρησιµοποιείται για την χρήση αναµεταδοτών ειδικών ραδιοδικτύων. Το υψηλότερο τµήµα ( ΜΗz) διατίθεται για την εκποµπή του σταθµού αναµετάδοσης (λήψη των κινητών), ενώ για την λήψη διατίθεται το χαµηλότερο τµήµα ( ΜΗzεκποµπή για τα κινητά). Ένας σηµαντικός αριθµός ιδιωτικών ειδικών ραδιοδικτύων έχουν αναπτυχθεί σε αυτή την ζώνη. Είναι επίσης σηµαντικό το γεγονός ότι λόγω της αποκλειστικής µέχρι 10

12 πρότινος- χρήσης της υπο-ζώνης MHz από την σταθερή υπηρεσία, τα χαρακτηριστικά χρήσης της εν λόγω υπο-ζώνης είναι διαφορετικά σε σχέση µε την MHz MHz Η συγκεκριµένη ζώνη έχει κατανεµηθεί για την ανάπτυξη δικτύων κινητών υπηρεσιών. Αρκετά ιδιωτικά ειδικά ραδιοδίκτυα λειτουργούν στη συγκεκριµένη ζώνη, αλλά η χρήση της είναι σαφώς µικρότερη σε σχέση µε την ζώνη ΜΗz. Για αυτό ακριβώς το λόγο και αποτελεί, από πλευράς διαθεσιµότητας των ραδιοσυχνοτήτων τουλάχιστον, την πιο κατάλληλη ζώνη για την ανάπτυξη δικτύων TETRA στην Ελλάδα. Παρόλα αυτά, η διαθεσιµότητα τερµατικού εξοπλισµού TETRA που να λειτουργεί στην εν λόγω ζώνη, παραµένει ένα σηµαντικό ζήτηµα και MHz Οι υποψήφιες υποζώνες έχουν απονεµηθεί στο Υπουργείο Αµύνης και ως εκ τούτου δεν είναι διαθέσιµες επί του παρόντος για την ανάπτυξη δικτύων TETRA στην Ελλάδα ιάθεση φάσµατος για την ανάπτυξη δηµόσιων κινητών τηλεπικοινωνιακών δικτύων Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η έλλειψη διαθέσιµων ραδιοσυχνοτήτων στην ζώνη ΜΗz, -η οποία µαζί µε την ζώνη / ΜΗz έχουν προσδιοριστεί από την CEPT ως οι προτιµώµενες ζώνες για την ανάπτυξη των δικτύων TETRA-, καθιστά την ανάπτυξη των δικτύων αυτών στην Ελλάδα προβληµατική. υνατές λύσεις του συγκεκριµένου προβλήµατος αποτελούν είτε η ανάπτυξη δικτύων στην ζώνη ΜΗz είτε η συνολική ευθυγράµµιση 3 της χρήσης της ζώνης MHz. Οι δύο πιθανές υποζώνες για την µεταφορά των υπαρχόντων ειδικών ραδιοδικτύων στη ζώνη ΜΗz, είναι είτε η υποζώνη ΜΗz είτε η MHz. Καθοριστικός παράγοντας για την όποια απόφαση, είναι η δυνατότητα του ραδιοεξοπλισµού των υπαρχόντων ραδιοδικτύων να συντονιστούν στις ζώνες αυτές, χωρίς καµία µετατροπή στον εξοπλισµό και κατά προτίµηση χωρίς κανένα κόστος. εδοµένου του ότι είναι λίγες οι περιπτώσεις του εξοπλισµού που µπορούν να συντονιστούν σε ολόκληρη την ζώνη ΜΗz, η µεταφορά των λειτουργούντων δικτύων από τη ζώνη στη ζώνη MHz συνεπάγεται κάποιο κόστος. Επιπλέον, σύµφωνα µε το υπάρχον πλάνο συχνοτήτων, υπάρχει ένας σηµαντικός αριθµός εγκατεστηµένων σταθµών αναµετάδοσης οι οποίοι λειτουργούν στις συζευγµένες υποζώνες ΜΗz (λήψη) και ΜΗz (εκποµπή). Λόγω του ότι η µεταφορά των εν λόγω σταθµών µπορεί να γίνει µόνο σε επίσης συζευγµένες υποζώνες, η πλέον οικονοµικά αποδεκτή λύση, τουλάχιστον για το κοντινό µέλλον, είναι η διατήρηση της λειτουργίας των υπαρχόντων αναλογικών σταθµών στις συγκεκριµένες ραδιοσυχνότητες. 3 «Ευθυγράµµιση» είναι ο όρος που χρησιµοποιείται για να δηλώσει την αναδιάρθρωση της χρήσης περιοχών ραδιοσυχνοτήτων εντός της ίδιας ζώνης, αποσκοπώντας στην οικονοµικότερη και αποτελεσµατικότερη χρήσης του φάσµατος ραδιοσυχνοτήτων 11

13 4.5. Απαιτήσεις για διεθνή συντονισµό Πρέπει να σηµειωθεί ότι όλοι οι χρήστες του φάσµατος ραδιοσυχνοτήτων εναπόκεινται σε διεθνή συντονισµό σε περιοχές κοντά στα σύνορα της χώρας. Ο συντονισµός συνήθως αφορά διάθεση των προτιµώµενων καναλιών σε κάθε χώρα σε ισότιµη βάση. Εποµένως, µέχρι και 50% των καναλιών που πρόκειται να απονεµηθούν µπορεί να µην είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθούν στις περιοχές αυτές, ή να απαιτούνται περιορισµοί στη χρήση τους. Ερώτηση 9: Θεωρείτε την ζώνη ΜΗz κατάλληλη για την ανάπτυξη δικτύων TETRA; (Παρακαλώ τεκµηριώστε τις απόψεις σας) Ερώτηση 10: Ποια λύση θεωρείτε την πλέον κατάλληλη για την εξεύρεση διαθέσιµου φάσµατος στη ζώνη MHz, και γιατί; Ερώτηση 11: Πόσο πιστεύετε ότι πρέπει να είναι το φάσµα που θα πρέπει να διατεθεί για την λειτουργία των αναλογικών ειδικών ραδιοδικτύων; Ερώτηση 12: Ποιο θεωρείται ότι πρέπει να είναι το εύρος της ζώνης φύλαξης ανάµεσα στα δίκτυα TETRA και στα αναλογικά ραδιοδίκτυα; (Παρακαλώ τεκµηριώστε τεχνικά τις απόψεις σας) Ερώτηση 13: Πιστεύετε ότι είναι τεχνικά εφικτός ο συντονισµός του ραδιοεξοπλισµού των υπαρχόντων ραδιοδικτύων που λειτουργούν στην περιοχή ΜΗz στην περιοχή MHz και αν ναι υπό ποιους περιορισµούς και µε τι κόστος; 5. Γενικά Θέµατα Αδειοδότησης 5.1 Εισαγωγή Η ΕΕΤΤ επιθυµεί να διασφαλίσει την µεγαλύτερη δυνατή διαθεσιµότητα υπηρεσιών TETRA στην Ελλάδα. Ένας τρόπος για να το επιτύχει αυτό θα µπορούσε να είναι η ενσωµάτωση όρων ανάπτυξης του δικτύου στην Ειδική Άδεια. Οι όροι αυτοί θα µπορούσαν να τεθούν σε χαµηλότερα επίπεδα από αυτά που συνήθως θεσπίζονται για κινητές τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες 2 ης γενιάς, καθόσον η τεχνολογία TETRA ή οι αντίστοιχές της, δεν προορίζονται για χρήση από τον γενικό πληθυσµό αλλά από επαγγελµατίες χρήστες µε ειδικές απαιτήσεις χρήσης. Ερώτηση 14. Θα πρέπει να συµπεριληφθούν υποχρεώσεις κάλυψης και/ή όροι ανάπτυξης του δικτύου στην Ειδική Άδεια για παροχή εθνικών δηµόσιων κινητών υπηρεσιών, και αν ναι ποιες/ποιοι θα πρέπει να είναι; (Παρακαλώ υποδείξατε σε τι επίπεδα νοµίζετε ότι οι υποχρεώσεις κάλυψης και/ή οι όροι ανάπτυξης θα πρέπει να θεσπιστούν.) 12

14 Η ΕΕΤΤ ενθαρρύνει την από κοινού χρήση κεραιών µεταξύ των υφισταµένων και µελλοντικών τηλεπικοινωνιακών επιχειρήσεων, όπου αυτό είναι δυνατό και υπό την αίρεση της τήρησης των διατάξεων περί ανταγωνισµού. Ερώτηση 15. Πως νοµίζετε ότι θα πρέπει να προωθηθεί η κοινή χρήση ιστών κεραιών στα πλαίσια λειτουργίας υφισταµένων ή νέων τηλεπικοινωνιακών επιχειρήσεων, έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί η ανάγκη για την ανέγερση νέων ιστών; 5.2 Αριθµός Αδειών Ο αριθµός και το είδος των ειδικών αδειών TETRA εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, συµπεριλαµβανοµένων της τρέχουσας διαθεσιµότητας φάσµατος ραδιοσυχνοτήτων, τις αναµενόµενες απαιτήσεις για φάσµα ανά πάροχο προκειµένου αυτός να προσφέρει σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο υπηρεσίες TETRA, την επιχειρηµατική ευκαιρία και το µέγεθος και την σύσταση της Ελληνικής αγοράς. Ερώτηση 16. Πόσες άδειες και τι είδους/χαρακτήρα (εθνικές, περιφερειακές) νοµίζετε ότι πρέπει να δοθούν; ικαιολογείστε τον προτεινόµενο αριθµό και τύπο αδειών (δηλαδή πόσες περιφερειακές και πόσες εθνικές) και αξιολογείστε τις συνέπειες σε ρυθµιστικό και επιχειρηµατικό επίπεδο. Η Οδηγία 97/13 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανάµεσα σε άλλα, απαιτεί από τα κράτη Μέλη να προσδώσουν το απαιτούµενο βάρος στην ανάγκη για την µεγιστοποίηση του οφέλους στους χρήστες και στην προώθηση της ανάπτυξης του ανταγωνισµού. Έτσι, η ΕΕΤΤ εξετάζει το ενδεχόµενο να δεσµεύσει µία άδεια για επιχειρήσεις που δεν έχουν προς το παρόν άδεια κινητών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Κατά συνέπεια, υφιστάµενοι πάροχοι κινητών υπηρεσιών καθώς και οι εταιρείες που ανήκουν στην ίδια οµάδα/όµιλο µε αυτούς, δεν θα έχουν την δυνατότητα απόκτησης της άδειας αυτής. Ερώτηση 17. Ποια είναι η άποψή σας σχετικά µε την πρόθεση να δεσµευθεί µία άδεια για επιχειρήσεις που δεν έχουν προς το παρόν άδεια κινητών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών; 5.3. ιαδικασία Απονοµής Αδειών Εισαγωγή Ο πλειστηριασµός γίνεται ολοένα και περισσότερο δηµοφιλής τρόπος απονοµής φάσµατος για την χορήγηση αδειών ανά τον κόσµο. Η µέθοδος του πλειστηριασµού έχει σηµαντικά πλεονεκτήµατα µόνον όταν υπάρχουν περισσότεροι υποψήφιοι φορείς που ζητούν άδεια από το πλήθος των εν δυνάµει αδειών, όπως αυτές περιορίζονται από την διαθεσιµότητα του φάσµατος ραδιοσυχνοτήτων. Για την επιτυχή έκβαση της διαδικασίας του πλειστηριασµού είναι απαραίτητο η φύση, ο χρόνος και οι παράµετροι του πλειστηριασµού να καθορίζονται από τους στόχους της πολιτικής αδειοδότησης όπως περιγράφονται στην Οδηγία 97/13/ΕΚ και τη σχετική εσωτερική ελληνική νοµοθεσία και όχι από την επίτευξη υψηλών εσόδων. 13

15 Επιπλέον, απαιτείται ένα είδος προεπιλογής των υποψηφίων, προκειµένου να αποφευχθεί το ενδεχόµενο αλλοίωσης της έκβασης του πλειστηριασµού από την συµµετοχή µη αξιόπιστων οικονοµικά συµµετεχόντων. Τα κύρια πλεονεκτήµατα του πλειστηριασµού είναι: Ότι ενθαρρύνει τις εταιρείες που αξιολογούν οικονοµικά περισσότερο το φάσµα ραδιοσυχνοτήτων να το χρησιµοποιήσουν παραγωγικά και µε καινοτόµους τρόπους. Ότι προσφέρει πολύτιµες πληροφορίες σχετικά µε το κόστος ευκαιρίας, γιατί αντικατοπτρίζει την αξία που η επόµενη πλέον ικανή εταιρεία προσφέρει για την απονοµή φάσµατος. Αυτή η πληροφορία επιτρέπει και στην αγορά και στα αρµόδια όργανα της πολιτείας να διαχειρίζονται το φάσµα πιο αποτελεσµατικά. Ότι διασφαλίζει ότι το φάσµα καταλήγει στα χέρια εκείνων που το εκτιµούν περισσότερο. Έτσι οι υπηρεσίες και οι τεχνολογίες γίνονται διαθέσιµες πιο γρήγορα γιατί ο πάροχος επιδιώκει γρήγορη απόσβεση του κόστους απονοµής του φάσµατος Είδη πλειστηριασµών Ο καλός σχεδιασµός είναι κρίσιµος για την επιτυχία του πλειστηριασµού. Η λήψη των αποφάσεων για επιλογή της καλύτερης διαδικασίας πλειστηριασµού χρειάζεται να γίνεται έχοντας υπόψη τον πιθανό αριθµό υποψηφίων και τον αριθµό των πακέτων φάσµατος που είναι διαθέσιµα. Μεταξύ των διαφόρων τύπων πλειστηριασµού, ο πλειστηριασµός µε διαδοχικά αυξανόµενο τίµηµα και ο πλειστηριασµός των σφραγισµένων προσφορών έχουν χρησιµοποιηθεί µε µεγάλη επιτυχία από την ΕΕΤΤ στην αδειοδότηση της Σταθερής Ασύρµατης Πρόσβασης και των κινητών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών 2 ης και 3 ης γενιάς, αντίστοιχα Πλειστηριασµός µε διαδοχικό αυξανόµενο τίµηµα Χρησιµοποιώντας αυτή τη µέθοδο, οι υποψήφιοι υποβάλλουν διαδοχικές προσφορές σε µια σειρά γύρων. Σε κάθε γύρο, ο υποψήφιος µπορεί είτε να δώσει µια µόνο προσφορά για οποιαδήποτε από τις άδειες προσφέροντας ποσό µεγαλύτερο από το µέχρι τότε εκπλειστηρίασµα, ή να αποχωρήσει από τον πλειστηριασµό ή να κάνει χρήση δικαιώµατος αποχής. Όµως, αν κάποιος υποψήφιος έδωσε τη µεγαλύτερη προσφορά για κάποια άδεια τον προηγούµενο γύρο, δεν µπορεί να δώσει καµιά προσφορά και δεσµεύεται από την προηγούµενη προσφορά του µέχρι κάποιος να δώσει προσφορά µεγαλύτερη από τη δική του. Αν κάποιος δώσει µεγαλύτερη προσφορά από τη δική του, µπορεί να συνεχίσει να προσφέρει για την ίδια ή άλλη άδεια, να κάνει χρήση του δικαιώµατος αποχής ή να αποχωρήσει. Αν κανείς δεν δώσει προσφορά µεγαλύτερη από τη δική του για µια ορισµένη άδεια µέχρι το τέλος του πλειστηριασµού, τότε ανακηρύσσεται υπερθεµατιστής Πλειστηριασµός Σφραγισµένης Προσφοράς Στη διαδικασία αυτή οι υποψήφιοι βάζουν τις προσφορές τους για την άδεια σε σφραγισµένους φακέλους, οι οποίοι ανοίγονται ταυτόχρονα. Οι άδειες χορηγούνται 14

16 σε όσους δώσουν την υψηλότερη προσφορά. Υπάρχουν τρεις κύριες παραλλαγές αυτής της µεθόδου: Πλειστηριασµός Πρώτης Τιµής - στην οποία κάθε υπερθεµατιστής πληρώνει το ποσό της προσφοράς του στον πλειστηριασµό. Πλειστηριασµός Vickrey - όπου κάθε υπερθεµατιστής πληρώνει το ποσό της προσφοράς του πρώτου επιλαχόντα. Πλειστηριασµός Χαµηλότερου Νικητή, όπου κάθε υπερθεµατιστής πληρώνει τη τιµή της µικρότερης από τις προσφορές που κέρδισαν Πλειστηριασµός που επιτρέπει τον ελεύθερο καθορισµό του αριθµού των αδειών από τους συµµετέχοντες υποψηφίους Η διαδικασία αυτή επιτρέπει στους υποψήφιους να αποφασίσουν για τον αριθµό των αδειών που θα κατακυρωθούν. Στηρίζεται στο λεγόµενο συνδυαστικό πλειστηριασµό, µέσω του οποίου ο αριθµός και το µέγεθος των αδειών, καθορίζονται µέσα σε συγκεκριµένα όρια. Όσοι δίνουν προσφορές ανταγωνίζονται για συγκεκριµένο αριθµό πακέτων φάσµατος (π.χ. των 2 MHz) προσφέροντας κλιµακωτά αυξανόµενες τιµές ανά πακέτο και η τελική κατανοµή καθορίζεται όταν καµία άδεια δεν διεκδικείται από κανένα συµµετέχοντα. Αυτή η προσέγγιση χρησιµοποιήθηκε πρόσφατα σε γερµανικούς και αυστριακούς πλειστηριασµούς ιαγωνισµός Συγκριτικής Αξιολόγησης ( Καλλιστείων ) Ένας εναλλακτικός τρόπος αδειοδότησης είναι τα ονοµαζόµενα Καλλιστεία, που αποτελούν ένα συγκριτικό µηχανισµό επιλογής που δίδει βάρος σε κριτήρια άλλα από τις οικονοµικές προσφορές προκειµένου να αποφασιστεί ποια(ες) προσφορά(ες) είναι η(οι) καλύτερη(ες). Παρά ταύτα, οικονοµικές προσφορές µπορούν να παίξουν κάποιο ρόλο και σε αυτό τον µηχανισµό επιλογής, π.χ. στην περίπτωση συνδυαστικής αξιολόγησης της καλύτερης τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς. Μερικοί πιστεύουν ότι ο καλύτερος τρόπος για την ανάπτυξη της τηλεπικοινωνιακής αγοράς και την παροχή ποιοτικά καλύτερων και φθηνότερων υπηρεσιών στον πολίτη είναι η µέθοδος των Καλλιστείων. Και αυτό διότι η µέθοδος αυτή επιτρέπει στην Ρυθµιστική Αρχή να αποφασίσει στην καλύτερη δυνατή και πιο αποτελεσµατική χρήση του φάσµατος. Η επιλογή βασίζεται στην αξιολόγηση του επιπέδου των προσφεροµένων υπηρεσιών, όπως π.χ. κάλυψη, ταχύτητα ανάπτυξης, ποιότητα υπηρεσίας και φροντίδα πελατών Κριτήρια Προεπιλογής Ανεξάρτητα από τον επιλεγέντα µηχανισµό αδειοδότησης (Πλειστηριασµός ή Συγκριτική Αξιολόγηση), η Επιτροπή θεσπίζει πάντοτε ελάχιστα κριτήρια προεπιλογής για τους συµµετέχοντες, τα οποία γενικά λειτουργούν σαν πρωτογενές φίλτρο για να διασφαλίζουν ότι οι εταιρείες, που εκπληρώνουν ελάχιστες προϋποθέσεις είναι ικανές να συµµετέχουν στην διαγωνιστική διαδικασία. Οι κανόνες προεπιλογής καθορίζουν τη βάση για τη συµµετοχή των εταιρειών στη διαδικασία προσφορών για την άδεια. Αυτοί οι κανόνες συνήθως περιέχουν: Κριτήρια οικονοµικής ικανότητας, Κριτήρια τεχνικής ικανότητας, 15

17 Κριτήρια επιτυχούς δραστηριοποίησης στην τηλεπικοινωνιακοί αγορά, Κριτήρια σχετικά µε τις συνδεδεµένες επιχειρήσεις ή οµίλους επιχειρήσεων. Ερώτηση 18. Με ποια διαγωνιστική διαδικασία νοµίζετε ότι πρέπει να γίνει η αδειοδότηση των υπηρεσιών TETRA; ( ικαιολογείστε τις απόψεις σας.) Ερώτηση 19. Αν τελικά επιλεγεί η µέθοδος του πλειστηριασµού, ποιο τύπο πλειστηριασµού θεωρείτε ως τον πλέον κατάλληλο για την αδειοδότηση υπηρεσιών TETRA; ( ικαιολογείστε την άποψή σας.) Έχει ήδη προαναφερθεί ότι η ΕΕΤΤ εξετάζει το ενδεχόµενο δέσµευσης µιας άδειας για επιχειρήσεις των οποίων οι όµιλοι δεν έχουν προς το παρόν άδεια δηµόσιων κινητών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Ερώτηση 20. Σε περίπτωση που υπάρξει δεσµευµένη άδεια TETRA θα πρέπει να υιοθετηθεί µια διαφορετική µέθοδος για την αδειοδότησή της; Εάν είστε υπέρ της µεθόδου της συγκριτικής αξιολόγησης, προσδιορίστε κατάλληλα επίπεδα απαιτήσεων υπηρεσιών (π.χ. κάλυψη, ταχύτητα ανάπτυξης δικτύου, ποιότητα υπηρεσίας, φροντίδα καταναλωτή, κλπ.), πάνω στα οποία θα βασιστεί η αξιολόγηση Μελλοντική αξιοποίηση της ζώνης UHF για την κινητή υπηρεσία ξηράς και παρελκόµενες συνέπειες στην αδειοδότηση Για την εισαγωγή του συστήµατος TETRA η ΕΕΤΤ πρέπει να αξιολογήσει τις τρέχουσες και µελλοντικές απαιτήσεις σε φάσµα ραδιοσυχνοτήτων. Σύµφωνα µε την Απόφαση ERC/DEC/(96)04 της CEPT, µελέτες που εκπονήθηκαν από το ERO έχουν επισηµάνει ότι η πιθανή επέκταση των συστηµάτων TETRA θα έχει ως αποτέλεσµα την αύξηση των απαιτήσεων για σηµαντικά τµήµατα ραδιοφάσµατος της τάξης µέχρι και 11 MHz µέχρι την 1 η Ιανουαρίου του Είναι συνεπώς ιδιαίτερα σκόπιµο στα πλαίσια του κειµένου της ηµόσιας ιαβούλευσης να συζητηθούν θέµατα σχετικά µε την µελλοντική αξιοποίηση της ζώνης UHF και ειδικότερα των υποζωνών UHF1 ( MHz) και UHF2 ( MHz). Νέες ψηφιακές και καινοτόµες τεχνολογίες κινητών υπηρεσιών συνεχώς παρουσιάζονται, για παράδειγµα το πρότυπο TETRA διάγει την δεύτερη φάση προτυποποίησής του και το Αµερικάνικο πρότυπο CDMA2000 έχει ήδη προσαρµοστεί για ευρυζωνικές εφαρµογές στην ζώνη UHF2 µε την ανάπτυξη του προτύπου CDMA450. Αυτά τα πρότυπα προσφέρουν την µετάδοση πακέτων δεδοµένων µε υψηλές ταχύτητες, κωδικοποίηση φωνής, βελτιστοποιήσεις στην ραδιοεπαφή, εξελιγµένη πλατφόρµα ταυτοποίησης χρήστη και διαλειτουργικότητα και περιαγωγή µε κυτταρικές τεχνολογίες όπως GSM, GPRS και UMTS/3G. Τα πρότυπα TETRA Release 2 και CDMA450 απαιτούν σηµαντικά τµήµατα ραδιοφάσµατος για να εγγυηθούν υψηλούς ρυθµούς µετάδοσης και να προσφέρουν προχωρηµένες υπηρεσίες φωνής και δεδοµένων. Τη ίδια στιγµή, υπάρχει µια σταθερή αν όχι αυξανόµενη- ζήτηση για παραδοσιακές υπηρεσίες αναλογικών ειδικών ραδιοδικτύων, που καθιστά ιδιαίτερα δύσκολο για την Επιτροπή να συνδυάσει τις παράλληλες αυτές απαιτήσεις. 16

18 Ερώτηση 21. Ποια είναι η πρότασή σας για την αξιοποίηση της ζώνης UHF; Θα πρέπει φάσµα να εκκενωθεί και/ή η ζώνη να ευθυγραµµιστεί εκ νέου, ώστε να καταστεί δυνατή η εισαγωγή νέων ευρυζωνικών κινητών υπηρεσιών; Ερώτηση 22. Νοµίζετε ότι οι νέες ευρυζωνικές τεχνολογίες, όπως η CDMA450, είναι κατευθείαν ανταγωνιστικές στις κινητές τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες 2 ης και 3 ης γενιάς; Ερώτηση 23. εδοµένου ότι η Επιτροπή έχει µόλις ολοκληρώσει την διαδικασία αδειδότησης κινητών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών 2 ης και 3 ης γενιάς, και υποθέτοντας διαθεσιµότητα φάσµατος σε ποιο χρονικό ορίζοντα νοµίζετε ότι τεχνολογίες όπως η CDMA450 θα πρέπει να αδειοδοτηθούν 6. Συντοµογραφίες APCO Association of Public Communications Officers (USA) CDMA Code Division Multiple Access CEPT European Conference of Postal and Telecommunications Administrations DMO Direct Mode Operation ETSI European Telecommunications Standardization Institute ERC European Radiocommunications Committee ERO European Radiocommunications Office FDMA Frequency Division Multiple Access, Πολλαπλή Πρόσβαση ιαίρεσης Συχνότητας GPRS General Packet Radio Services GSM Global System for Mobile communications IP Internet Protocol, Πρωτόκολλο διασύνδεσης δικτύων ISDN Integrated Services Digital Network, Ψηφιακό ίκτυο Ολοκληρωµένων Υπηρεσιών PAMR Public Access Mobile Radio, Ραδιοδίκτυα ηµόσιας Πρόσβασης PMR Private Mobile Radio, Ιδιωτικά Ραδιοδίκτυα TDMA Time Division Multiple Access, Πολλαπλή Πρόσβαση ιαίρεσης Χρόνου TETRA TErrestrial Trunked RAdio UMTS Universal Mobile Telecommunications System, Παγκόσµιο Σύστηµα Κινητών Τηλεπικοινωνιών 17

19 Παράρτηµα Νοµοθετικό πλαίσιο σχετικά µε Ειδικά Ραδιοδίκτυα! Ν /1972 (ΦΕΚ Α 181/ ) - Περί λειτουργίας Ερασιτεχνικών και Πειραµατικών Σταθµών Ασυρµάτου, Ειδικών Ραδιοδικτύων και ιδρύσεως Υπηρεσίας Ελέγχου Ραδιοεκποµπών! Π..271/1976 (ΦΕΚ Α 102/ ) - Περί λειτουργίας Ερασιτεχνικών και Πειραµατικών Σταθµών Ασυρµάτου, Ειδικών Ραδιοδικτύων ως και οργανώσεως Υπηρεσίας Ελέγχου Ραδιοεκποµπών! Π.. 347/1986 (ΦΕΚ Α 154/ ) - Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων στους Νοµάρχες και στις Περιφερειακές Αρχές ιανοµαρχιακού Επιπέδου! Ν. 1780/1988 (ΦΕΚ Α 114/ ) - Τροποποίηση και συµπλήρωση του Ν..1244/1972! Υ.Α /364/1990 (ΦΕΚ Β 411/ ) - Απαιτούµενα δικαιολογητικά και δικαιούχοι αδειών λειτουργίας ειδικών ραδιοδικτύων! Υ.Α /1982 (ΦΕΚ Β 891/ ) - Ειδικά ραδιοδίκτυα σε ταξί! Π..587/1988 (ΦΕΚ Α 282/ ) - Ειδικά ραδιοδίκτυα για επιβατηγά αυτοκίνητα δηµόσιας χρήσης µε µετρητή (ταξί) Αθηνών-Πειραιώς- Περιχώρων και Θεσ/νίκης! Π.. 482/1987 (ΦΕΚ Α 220/ ) - Ειδικά ραδιοδίκτυα για επιβατηγά αυτοκίνητα δηµόσιας χρήσης µε µετρητή (ταξί) εκτός των περιοχών Αθηνών-Πειραιώς-Περιχώρων και Θεσ/νίκης! Π..59/1989 (ΦΕΚ Α 28/ ) - Τροποποίηση του Π.. 482/1987! Π..371/1990 (ΦΕΚ Α 145/ ) - Τροποποίηση των διατάξεων του Π..482/

Το Ασύρματο Δίκτυο TETRA. Αντωνίου Βρυώνα (Α.Μ. 1019)

Το Ασύρματο Δίκτυο TETRA. Αντωνίου Βρυώνα (Α.Μ. 1019) Το Ασύρματο Δίκτυο TETRA Αντωνίου Βρυώνα (Α.Μ. 1019) Περίληψη Γενικά Χαρακτηριστικά Τι είναι το TETRA Γενικά στοιχεία Αρχιτεκτονική δικτύου Πρωτόκολλο TETRA Υπηρεσίες TETRA Κλήσεις DMO δικτύου TETRA Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά με τη διερεύνηση χορήγησης δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη

Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά με τη διερεύνηση χορήγησης δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά με τη διερεύνηση χορήγησης δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz Απρίλιος 2009 Πίνακας Περιεχομένων 1 Εισαγωγή...3

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz

Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz Απαντήσεις και σχόλια στις ερωτήσεις Ε1. Εκτιμάτε ότι υπάρχει ενδιαφέρον για την απόκτηση Δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 9 ο : Συστήµατα πολλαπλής πρόσβασης

Μάθηµα 9 ο : Συστήµατα πολλαπλής πρόσβασης Μάθηµα 9 ο : Συστήµατα πολλαπλής πρόσβασης Στόχοι: Στο τέλος αυτού του µαθήµατος ο σπουδαστής θα γνωρίζει: Τι είναι οι τεχνικές πολλαπλής πρόσβασης και ποια η ανάγκη χρήσης τους στις δορυφορικές επικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις της Forthnet Α.Ε. στη Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz

Παρατηρήσεις της Forthnet Α.Ε. στη Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz Παρατηρήσεις της Forthnet Α.Ε. στη Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz Σε απάντηση των ερωτήσεων που τίθενται στην δημόσια διαβούλευση «ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Μαρούσι, 09/6/2006 ΑΡΙΘ.: 523/17125

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Μαρούσι, 09/6/2006 ΑΡΙΘ.: 523/17125 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Μαρούσι, 09/6/2006 ΑΡΙΘ.: 523/17125 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Γ. Γεωργιάδης Τηλ. 210 611 8101 e-mail:ggeorgiadis@ote.gr ΠΡΟΣ : Την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδροµείων

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, εκέµβριος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ)

Μαρούσι, εκέµβριος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 529/138/30-6-2009 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕΤΤ «ΥΠΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ FEMTOCELLS ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 1 ΠΑΡ. 2 Ε. ΣΤ ΤΟΥ Ν. 2801/2000» (ΦΕΚ 1458/Β /20-7-2009)

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΤΩΝ 3,4-3,8 GHz

AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΤΩΝ 3,4-3,8 GHz AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΤΩΝ 3,4-3,8 GHz Μαρούσι, Απρίλιος 2013 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, Αρ. Πρωτ.: 623/026

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, Αρ. Πρωτ.: 623/026 Μαρούσι, 11-10-11 Αρ. Πρωτ.: 623/026 ΑΠΟΦΑΣΗ Έγκριση τελικών κειμένων διεπαφών σύμφωνα με το άρθρο 4.1 του Π.Δ. 44/2002 Ραδιοεξοπλισμός που προορίζεται για χρήση στην σταθερή και κινητή υπηρεσία ξηράς

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και απαντήσεις ΟΤΕ. στη ηµόσια ιαβούλευση ΕΕΤΤ αναφορικά µε τη χορήγηση Αδειών ή

Σχόλια και απαντήσεις ΟΤΕ. στη ηµόσια ιαβούλευση ΕΕΤΤ αναφορικά µε τη χορήγηση Αδειών ή Σχόλια και απαντήσεις ΟΤΕ στη ηµόσια ιαβούλευση ΕΕΤΤ αναφορικά µε τη χορήγηση Αδειών ή ικαιωµάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Σταθερής Ασύρµατης Πρόσβασης στην ζώνη συχνοτήτων 3,5 GHz Α. Γενικά Όπως αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 1 Κυψελωτά Συστήματα

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 1 Κυψελωτά Συστήματα Κινητές επικοινωνίες Κεφάλαιο 1 Κυψελωτά Συστήματα Ιστορικά στοιχεία 1940 1946 1975 1985 1 ο ασύρματο τηλέφωνο από την Bell System 1 η υπηρεσία παροχής κινητής τηλεφωνίας (Missouri, USA) 1 o κυψελωτό σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Ιανουάριος 2017 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ)

Μαρούσι, Ιανουάριος 2017 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ηµοσίευση των αποτελεσµάτων και των συµπερασµάτων της ΕΕΤΤ όπως αυτά προκύπτουν από τις µη εµπιστευτικές απαντήσεις των ενδιαφεροµένων µερών αναφορικά µε τη διαµόρφωση ρυθµιστικού πλαισίου για τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ GSM- Gateways ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μαρούσι, 16 Οκτωβρίου 2003 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 304 V.1.0: Ευρυζωνικές ζεύξεις ακουστικών συχνοτήτων που λειτουργούν στη ζώνη ραδιοσυχνοτήτων 25 MHz - 3 GHz

Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 304 V.1.0: Ευρυζωνικές ζεύξεις ακουστικών συχνοτήτων που λειτουργούν στη ζώνη ραδιοσυχνοτήτων 25 MHz - 3 GHz Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 304 V.1.0: Ευρυζωνικές ζεύξεις ακουστικών συχνοτήτων που λειτουργούν στη ζώνη ραδιοσυχνοτήτων 25 MHz - 3 GHz ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε :2003/242/GR 1. Πρόλογος Η µεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε : 2004/52/GR

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε : 2004/52/GR Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 203 V.1.0: Συσκευές µικρής εµβέλειας χρησιµοποιούµενες για συναγερµούς οι οποίες λειτουργούν στις ζώνες ραδιοσυχνοτήτων 868,60 868,70 MHz, 869,20 869,25 MHz, 869,25 869,30

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ

ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ, ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Ενότητα 1 Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Εύρος Ζώνης και Ταχύτητα Μετάδοσης Η ταχύτητα µετάδοσης [εύρος ζώνης (banwidth)] των δεδοµένων αποτελεί ένα δείκτη επίδοσης των δικτύων και συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

Για την εταιρεία Forthnet Α.Ε.,

Για την εταιρεία Forthnet Α.Ε., Προς: Ε.Ε.Τ.Τ. Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Κηφισίας 60, 15125 Μαρούσι, Αττική E-mail: fwa@eett.gr Φαξ: 2106105049 Θέμα: Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη Ζώνη των

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ.

ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ. ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ. (393047) Αρθρο :0 Αριθμ. 390/1 ΦΕΚ Β 750/21.06.2006 Κανονισμός Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Το δίκτυο GSM. ρ Απόστολος Γεωργιάδης Εργαστήριο Κινητών Επικοινωνιών Τµήµα Πληροφορικής & Επικοινωνιών ΑΤΕΙ Σερρών

Το δίκτυο GSM. ρ Απόστολος Γεωργιάδης Εργαστήριο Κινητών Επικοινωνιών Τµήµα Πληροφορικής & Επικοινωνιών ΑΤΕΙ Σερρών Το δίκτυο GSM ρ Απόστολος Γεωργιάδης Εργαστήριο Κινητών Επικοινωνιών Τµήµα Πληροφορικής & Επικοινωνιών ΑΤΕΙ Σερρών Ιστορικό Η 1 η γενιά κινητής τηλεφωνίας ήταν αναλογική και η επιτυχία της έδειξε ότι υπήρχε

Διαβάστε περισσότερα

«Δικαιώματα Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για την παροχή

«Δικαιώματα Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για την παροχή «Δικαιώματα Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για την παροχή Δικτύων ή / και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» παρουσίαση στο Forum, «WiFi SatCom Forum 2009» ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 Εισηγητής: Κ. Μπακάλης Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστικές προκλήσεις & προοπτικές στον τομέα των τηλεπικοινωνιών. Καθηγητής Δημ. Τσαμάκης Πρόεδρος ΕΕΤΤ

Ρυθμιστικές προκλήσεις & προοπτικές στον τομέα των τηλεπικοινωνιών. Καθηγητής Δημ. Τσαμάκης Πρόεδρος ΕΕΤΤ Ρυθμιστικές προκλήσεις & προοπτικές στον τομέα των τηλεπικοινωνιών Καθηγητής Δημ. Τσαμάκης Πρόεδρος ΕΕΤΤ 18o GREEEK ICT FORUM 26 Οκτωβρίου 2016 Agenda Σχετικά με την ΕΕΤΤ Ιστορική αναδρομή Σημερινή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε : 2004/59/GR

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε : 2004/59/GR Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 2054 V.1.0: Συσκευές µικρής εµβέλειας που χρησιµοποιούνται για εφαρµογές επαγωγικού βρόχου οι οποίες λειτουργούν στη ζώνη ραδιοσυχνοτήτων 26,957 27,283 khz ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΡΑ ΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2 ης ΚΑΙ 3 ης ΓΕΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΡΑ ΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2 ης ΚΑΙ 3 ης ΓΕΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΡΑ ΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2 ης ΚΑΙ 3 ης ΓΕΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΜΑΡΟΥΣΙ 09 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2001 Σελίδα 1 1 Εισαγωγή Η δηµόσια διαβούλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΕΑΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (ΜVNO) & ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΠΑΡΟΧΕΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ESP)

ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΕΑΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (ΜVNO) & ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΠΑΡΟΧΕΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ESP) ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΕΑΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (ΜVNO) & ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΠΑΡΟΧΕΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ESP) ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 Περιεχόμενα Σύνοψη... 2 Μέρος Α. Ισχύον νομοθετικό

Διαβάστε περισσότερα

O T E TETRA SERVICES Σχεδίαζη και βεληιζηοποίηζη ηηλεπικοινωνιακού δικηύου «ΟΤΕ TETRA SERVICES» µέζω ηων εργαλείων Cellular Expert και ArcGIS

O T E TETRA SERVICES Σχεδίαζη και βεληιζηοποίηζη ηηλεπικοινωνιακού δικηύου «ΟΤΕ TETRA SERVICES» µέζω ηων εργαλείων Cellular Expert και ArcGIS O T E TETRA SERVICES Σχεδίαζη και βεληιζηοποίηζη ηηλεπικοινωνιακού δικηύου «ΟΤΕ TETRA SERVICES» µέζω ηων εργαλείων Cellular Expert και ArcGIS Παυλόπουλος Σ. Τμήμα Συστημάτων Tetra Περιγραφή Τπηρεσίας Δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Κεραιοσυστήµατα Μικροκυψελών για τα οποία δεν απαιτείται άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν. 2801/2000»

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Κεραιοσυστήµατα Μικροκυψελών για τα οποία δεν απαιτείται άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν. 2801/2000» Μαρούσι, 22/12/2003 Αριθ. AΠ: 302/11 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: «Κεραιοσυστήµατα Μικροκυψελών για τα οποία δεν απαιτείται άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν. 2801/2000» Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο GSM

Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο GSM Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο GSM 1 Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο GSM Το GSM είναι ένα ψηφιακό κυψελωτό σύστημα κινητών επικοινωνιών και αναπτύχθηκε ώστε να δημιουργηθεί ένα Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση Ο ΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση Ο ΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 3.8.2005 COM(2005) 361 τελικό 2005/0147 (COD) Πρόταση Ο ΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάργηση της οδηγίας 90/544/ΕΟΚ σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κανονισµός Καθορισµού των Τελών Χρήσης του Φάσµατος και των Τελών Εκχώρησης Ραδιοσυχνοτήτων

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κανονισµός Καθορισµού των Τελών Χρήσης του Φάσµατος και των Τελών Εκχώρησης Ραδιοσυχνοτήτων Μαρούσι, 14-2-2003 ΑΡΙΘ. ΑΠ.:276/49 ΑΠΟΦΑΣΗ Κανονισµός Καθορισµού των Τελών Χρήσης του Φάσµατος και των Τελών Εκχώρησης Ραδιοσυχνοτήτων Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικασία Χορήγησης Αδειών για παροχή υπηρεσιών Κινητής Τηλεφωνίας 3 ης (UMTS) και 2 ης (GSM/DCS) Γενιάς

ιαδικασία Χορήγησης Αδειών για παροχή υπηρεσιών Κινητής Τηλεφωνίας 3 ης (UMTS) και 2 ης (GSM/DCS) Γενιάς Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ε Θ Ν Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ιαδικασία Χορήγησης Αδειών για παροχή υπηρεσιών Κινητής Τηλεφωνίας 3 ης (UMTS) και 2 ης (GSM/DCS)

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρµατη ευρυζωνικότητα µέσω τεχνολογίας Wimax

Ασύρµατη ευρυζωνικότητα µέσω τεχνολογίας Wimax Ασύρµατη ευρυζωνικότητα µέσω τεχνολογίας Wimax Γεώργιος Αγαπίου, PhD. Μέλος Ειδικής Επιστηµονικής Επιτροπής Θεµάτων Τηλεπικοινωνιακών Συστηµάτων ΤΕΕ Εισαγωγή Πολλοί ήταν αυτοί που περίµεναν την έλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, Λεωφ. Κηφισίας 76-78, 15125 Μαρούσι, Αθήνα, Τηλ.: 210 8113411, Fax.:210 8113456, www.tellas.

ΤΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, Λεωφ. Κηφισίας 76-78, 15125 Μαρούσι, Αθήνα, Τηλ.: 210 8113411, Fax.:210 8113456, www.tellas. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΕΛΛΑΣ ΣΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΩΝ Η ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑ ΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΖΩΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ 3,5 GHZ ΤΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 412V.1.0: Επινήια συστήµατα και εξοπλισµός επικοινωνιών UHF ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε :2003/245/GR

Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 412V.1.0: Επινήια συστήµατα και εξοπλισµός επικοινωνιών UHF ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε :2003/245/GR Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 412V.1.0: Επινήια συστήµατα και εξοπλισµός επικοινωνιών UHF ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε :2003/245/GR 1. Πρόλογος Η µεταφορά της Οδηγίας 99/5/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ιαµόρφωση Σχεδίων ράσης για τις Έκτακτες Συνθήκες στις Τηλεπικοινωνίες

ιαµόρφωση Σχεδίων ράσης για τις Έκτακτες Συνθήκες στις Τηλεπικοινωνίες ιαµόρφωση Σχεδίων ράσης για τις Έκτακτες Συνθήκες στις Τηλεπικοινωνίες Κείµενο ηµόσιας ιαβούλευσης Μαρούσι, 9 Σεπτεµβρίου 2003-09-09 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων Το παρόν κείµενο ηµόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Ως κλάδος τηλεπικοινωνιών ορίζεται η παραγωγή τηλεπικοινωνιακού υλικού και η χρήση των παραγόμενων τηλεπικοινωνιακών προϊόντων και

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές της κινητής τηλεφωνίας στην ιατρική

Εφαρμογές της κινητής τηλεφωνίας στην ιατρική Εφαρμογές της κινητής τηλεφωνίας στην ιατρική Λεωνίδας Μανωλόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική Σχολή Παν/μίου Αθηνών Εισαγωγή Τα κινητά τηλέφωνα αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της καθημερινής ζωής στον

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 4 ο

Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 4 ο Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 4 ο Τα επικοινωνιακά δίκτυα και οι ανάγκες που εξυπηρετούν Για την επικοινωνία δύο συσκευών απαιτείται να υπάρχει μεταξύ τους σύνδεση από σημείο

Διαβάστε περισσότερα

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ρ Θεοδώρου Παύλος pavlos@aegean.gr Βιβλίο Μαθήµατος: Επικοινωνίες Υπολογιστών & εδοµένων, William Stallings, 6/e, 2000. ΕΥ - κεφ.9 (1/2) ρ Παύλος Θεοδώρου 1 Εισαγωγή Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 1. Να αναφέρετε ονοµαστικά τις τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται στις υπηρεσίες δικτύων ευρείας περιοχής; Οι τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται στις υπηρεσίες δικτύων ευρείας περιοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Έστω ότι θέλετε να συνδέσετε 20 υπολογιστές με συνδέσεις από σημείο σε σημείο (point-to-point), ώστε να είναι δυνατή η επικοινωνία όλων

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1. Απάντηση Άσκησης 1

Άσκηση 1. Απάντηση Άσκησης 1 Άσκηση 1 Σε μια χώρα υπάρχουν δύο (2) Πάροχοι κινητών επικοινωνιών. Με βάση το πρότυπο του κυψελωειδούς δικτύου κινητής τηλεφωνίας GSM, να πραγματοποιηθεί η καταχώρηση συχνοτήτων (channel assignment) για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΤΩΝ 2,6 GHZ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΤΩΝ 2,6 GHZ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΤΩΝ 2,6 GHZ Μαρούσι, Ιούνιος 2009 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Κεραιοσυστήµατα Μικροκυψελών για τα οποία δεν απαιτείται άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν. 2801/2000»

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Κεραιοσυστήµατα Μικροκυψελών για τα οποία δεν απαιτείται άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν. 2801/2000» Μαρούσι, 22/12/2003 Αριθ. AΠ: 302/11 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: «Κεραιοσυστήµατα Μικροκυψελών για τα οποία δεν απαιτείται άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν. 2801/2000» Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Μαρούσι, Δεκέμβριος 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ Ι. Πρόλογος Η παρούσα δημόσια διαβούλευση

Διαβάστε περισσότερα

Η όλα σε - ένα λύση για μικρά και περιφερειακά ΤETRA δίκτυα

Η όλα σε - ένα λύση για μικρά και περιφερειακά ΤETRA δίκτυα Η όλα σε - ένα λύση για μικρά και περιφερειακά ΤETRA δίκτυα Με μια ματιά Το ACCESSNET Campus IP είναι ένα μικρό σύστημα TETRA το οποίο καθιστά την τεχνολογία TETRA προσιτή για όλους τους διαχειριστές δικτύων.

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα

Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα Εισηγητής: Γιώργος Καλπάκης MSc Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα 1 Θέµατα Κίνητρο της Ε1 Παρούσα Κατάσταση στην Ευρώπη Παρούσα Κατάσταση στην Ελλάδα Προϋποθέσεις Προώθησης της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Kατασκευές Κεραιών για τις οποίες δεν απαιτείται Άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν.2801/2000

ΑΠΟΦΑΣΗ. Kατασκευές Κεραιών για τις οποίες δεν απαιτείται Άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν.2801/2000 Μαρούσι, 29-8-2001 ΑΡΙΘ. ΑΠ. : 227/86 ΑΠΟΦΑΣΗ Kατασκευές Κεραιών για τις οποίες δεν απαιτείται Άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν.2801/2000 Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές έννοιες και ιστορική αναδρομή

Βασικές έννοιες και ιστορική αναδρομή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ MHX. H/Y & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Βασικές έννοιες και ιστορική αναδρομή ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ Ευάγγελος Παπαπέτρου Διάρθρωση μαθήματος Εισαγωγή Ορισμός ασύρματου δικτύου Παραδείγματα ασύρματων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (ΨΤ) Μερικές συχνές απορίες και οι απαντήσεις τους

ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (ΨΤ) Μερικές συχνές απορίες και οι απαντήσεις τους ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (ΨΤ) Μερικές συχνές απορίες και οι απαντήσεις τους 1. Είναι η ΕΕΤΤ ανεξάρτητη αρχή ή είναι ρυθµιστική αρχή και τι ρόλο έχει στο πεδίο της ψηφιακής τηλεόρασης; Η ΕΕΤΤ έχει ρητά

Διαβάστε περισσότερα

Κινητή ευρυζωνικότητα: Αγορά, πόροι & εφαρμογές. Ιωάννα Αλεξοπούλου Προϊσταμένη Τμ. Δημοσίων Σχέσεων

Κινητή ευρυζωνικότητα: Αγορά, πόροι & εφαρμογές. Ιωάννα Αλεξοπούλου Προϊσταμένη Τμ. Δημοσίων Σχέσεων Κινητή ευρυζωνικότητα: Αγορά, πόροι & εφαρμογές Ιωάννα Αλεξοπούλου Προϊσταμένη Τμ. Δημοσίων Σχέσεων Mobility Everywhere: The Touch n Go era! 26 Φεβρουαρίου 2015 Agenda Σύντομο προφίλ Η αγορά κινητής ευρυζωνικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 31/3/2011 ΑΡΙΘ.ΑΠ. : 598/002

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 31/3/2011 ΑΡΙΘ.ΑΠ. : 598/002 Μαρούσι, 31/3/2011 ΑΡΙΘ.ΑΠ. : 598/002 ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση της ΑΠ 521/32/5-5-2009 Απόφασης της ΕΕΤΤ «Κανονισμός Όρων Χρήσης Μεμονωμένων Ραδιοσυχνοτήτων ή Ζωνών Ραδιοσυχνοτήτων» (ΦΕΚ 1010/Β/28-5-2009) Η

Διαβάστε περισσότερα

Αρχική Διαφάνεια (1) ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Αρχική Διαφάνεια (1) ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Αρχική Διαφάνεια (1) ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Εισαγωγή Διαφάνεια 2 Οι στόχοι του Ψηφιακού Θεματολογίου είναι πλέον πολύ γνωστοί σε όλους μας. Η ΕΕ επιδιώκει να εξασφαλίσει ότι, μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 19-03-2013 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 9348/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 8492 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση στην Εταιρεία VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυµη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών Πιστοποιητικού Πληρότητας

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Δημόσια Διαβούλευση για την Ανάδειξη Επιχειρηματικού Σχήματος εκμετάλλευσης αξιοποίησης (Διαχειριστή) των Μητροπολιτικών Δικτύων Οπτικών Ινών.

Θέμα : Δημόσια Διαβούλευση για την Ανάδειξη Επιχειρηματικού Σχήματος εκμετάλλευσης αξιοποίησης (Διαχειριστή) των Μητροπολιτικών Δικτύων Οπτικών Ινών. Θέμα : Δημόσια Διαβούλευση για την Ανάδειξη Επιχειρηματικού Σχήματος εκμετάλλευσης αξιοποίησης (Διαχειριστή) των Μητροπολιτικών Δικτύων Οπτικών Ινών. Στα πλαίσια της ολοκλήρωσης των έργων των προσκλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΙΣ ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΧΑΡΗΣ ΣΤΕΛΛΑΚΗΣ. hstellakis@gmail.com

ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΙΣ ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΧΑΡΗΣ ΣΤΕΛΛΑΚΗΣ. hstellakis@gmail.com ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΙΣ ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΧΑΡΗΣ ΣΤΕΛΛΑΚΗΣ hstellakis@gmail.com (Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων: Θα ανακοινωθεί την Τρίτη) Απαιτήσεις επιτυχούς

Διαβάστε περισσότερα

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕΤΤ

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕΤΤ Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 20 Ιανουαρίου 2011 1. ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Στρατηγικός άξονας Α: Προστασία του υγιούς ανταγωνισμού και συνεχής ανάπτυξη της

Διαβάστε περισσότερα

8 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ

8 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ME ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΡΙΘΜΟ ΟΤΗΣΗΣ 8 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα. Εισαγωγή

Περιεχόµενα. Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα. Εισαγωγή Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα Περιεχόµενα Εισαγωγή Επικοινωνία εδοµένων Αναλογική vs. Ψηφιακή Μετάδοση ιαµόρφωση σήµατος Κανάλια επικοινωνίας Κατεύθυνση και ρυθµοί µετάδοσης Ασύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 4.1: «Ανάπτυξη µηχανισµών για την εφαρµογή του θεσµικού πλαισίου και την ενίσχυση του ανταγωνισµού»

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 4.1: «Ανάπτυξη µηχανισµών για την εφαρµογή του θεσµικού πλαισίου και την ενίσχυση του ανταγωνισµού» : «Ανάπτυξη µηχανισµών για την εφαρµογή του θεσµικού πλαισίου και την ενίσχυση του ανταγωνισµού» Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ ΚΠΣ 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟ ΦΟΡΕΑΣ/ΕΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία Κυψελωτή Τηλεφωνία

Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία Κυψελωτή Τηλεφωνία Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία Κυψελωτή Τηλεφωνία 1 Κυψελωτή Τηλεφωνία Για την ανάπτυξη νέων δικτύων κινητών επικοινωνιών υιοθετήθηκε η σχεδιαστική αρχή της κυψελωτής τηλεφωνίας που παρά την περιορισμένη

Διαβάστε περισσότερα

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση Κατάρτιση και Πιστοποίηση σε βασικές εξιότητες και Κατάρτιση σε Προηγµένες εξιότητες στη Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών Εργαζόµενων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Κεφάλαιο 6 KTYA EYPEAΣ ΠEPOXHΣ 6.5SDN Τατελευταία χρόνια εµφανίστηκε µεγάλη ζήτηση για παροχή υπηρεσιώνήχου, εικόνας, video, δεδοµένων. Οι διάφοροι τηλεπικοινωνιακοί φορείς προσπαθώντας να ικανοποιήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Διαχείρισης, Ελέγχου και Παρακολούθησης Ασθενοφόρων και Περιστατικών

Σύστημα Διαχείρισης, Ελέγχου και Παρακολούθησης Ασθενοφόρων και Περιστατικών Σύστημα Διαχείρισης, Ελέγχου και Παρακολούθησης Ασθενοφόρων και Περιστατικών Η LINK Technologies Α.Ε. ιδρύθηκε το 2002 με στόχο να καταστεί πυρήνας καινοτομικών λύσεων Τηλεματικής αναβαθμίζοντας καθημερινά

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΩΣΗ ΡΑ ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΝΑΜΕΤΑ ΟΤΗ ΠΡΙΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΗΝ ΗΛΩΣΗ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΤΜΗΜΑ A. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ

ΗΛΩΣΗ ΡΑ ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΝΑΜΕΤΑ ΟΤΗ ΠΡΙΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΗΝ ΗΛΩΣΗ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΤΜΗΜΑ A. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΩΝ ΗΛΩΣΗ ΡΑ ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΝΑΜΕΤΑ ΟΤΗ ΠΡΙΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΗΝ ΗΛΩΣΗ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΤΜΗΜΑ A. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ 1. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 27-11-2015 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 18438/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 10501 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυµη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών Άδειας Κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙ ΙΚΩΝ ΡΑ ΙΟ ΙΚΤΥΩΝ

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙ ΙΚΩΝ ΡΑ ΙΟ ΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙ ΙΚΩΝ ΡΑ ΙΟ ΙΚΤΥΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Προκειµένου να διευκολυνθεί

Διαβάστε περισσότερα

16 ο Infocom World 2014: Ψηφιακή Μετάβαση: Η επόµενη µέρα! Τοποθέτηση Αντιπροέδρου ΕΕΤΤ, ρ. Ν. Παπαουλάκη 21 Οκτωβρίου 2014. Κυρίες και Κύριοι,

16 ο Infocom World 2014: Ψηφιακή Μετάβαση: Η επόµενη µέρα! Τοποθέτηση Αντιπροέδρου ΕΕΤΤ, ρ. Ν. Παπαουλάκη 21 Οκτωβρίου 2014. Κυρίες και Κύριοι, 16 ο Infocom World 2014: Ψηφιακή Μετάβαση: Η επόµενη µέρα! Τοποθέτηση Αντιπροέδρου ΕΕΤΤ, ρ. Ν. Παπαουλάκη 21 Οκτωβρίου 2014 Κυρίες και Κύριοι, Αποτελεί τιµή και χαρά να βρίσκοµαι σήµερα µαζί σας, ανοίγοντας

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχοµένων. 1 Εισαγωγή...3

Πίνακας Περιεχοµένων. 1 Εισαγωγή...3 Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη ηµόσια ιαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά µε τη Χορήγηση ικαιώµατος Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Σταθερής Ασύρµατης Πρόσβασης στη ζώνη συχνοτήτων 3,5 GHz ΙΟΥΝΙΟΣ 2006 VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Εξοικονόµησης Υδάτινων Πόρων και Εξυπηρέτησης των Πολιτών του ήµου σε Θέµατα Ύδρευσης

Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Εξοικονόµησης Υδάτινων Πόρων και Εξυπηρέτησης των Πολιτών του ήµου σε Θέµατα Ύδρευσης Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Εξοικονόµησης Υδάτινων Πόρων και Εξυπηρέτησης των Πολιτών του ήµου σε Θέµατα Ύδρευσης Το αντικείµενο του παρόντος έργου αφορά στην ανάπτυξη, ενός Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματα δίκτυα και πολυμέσα. Αντωνοπούλου Ευθυμία ΓΤΠ 61

Ασύρματα δίκτυα και πολυμέσα. Αντωνοπούλου Ευθυμία ΓΤΠ 61 Ασύρματα δίκτυα και πολυμέσα Αντωνοπούλου Ευθυμία ΓΤΠ 61 Στόχοι Κατανόηση των θεμελιωδών αρχών που διέπουν τις ασύρματες επικοινωνίες και τα δίκτυα Γνωριμία με τα συστήματα των ασύρματων επικοινωνιών Ενημέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET Κεφάλαιο 7: Digital Subscriber Line/DSL(Θ) Ψηφιακή Γραμμή Συνδρομητή (Digital Subscriber Line, DSL) Χρήση απλού τηλεφωνικού καλωδίου (χαλκός, CAT3) Έως 2,3

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.»

ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» επί της Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με: «τη διερεύνηση χορήγησης Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6GHz» Παρατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 5ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 5-1

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 5ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 5-1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Μάθημα 5ο Βελώνης - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 5-1 Σύνδεση με το Internet PSTN, ISDN, xdsl, Leased Line 5-2 Τρόποι Σύνδεσης 1. Σύνδεση μέσω

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των Εναλλακτικών Παροχέων στην ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας του τομέα των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. Φώτιος Σαββίδης Cyta Hellas

Ο ρόλος των Εναλλακτικών Παροχέων στην ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας του τομέα των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. Φώτιος Σαββίδης Cyta Hellas Ο ρόλος των Εναλλακτικών Παροχέων στην ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας του τομέα των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. Φώτιος Σαββίδης Cyta Hellas 1 CYTA Προσφορά πλήρους γκάμας ηλεκτρονικών υπηρεσιών Έσοδα το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 10-12-2015 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 18676/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 10518 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία - Κινητές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε Άδειας Κατασκευής Κεραίας Σταθµού Ξηράς, σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η. Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η. Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Τι είναι επικοινωνία; Είναι η διαδικασία αποστολής πληροφοριών από ένα πομπό σε κάποιο δέκτη. Η Τηλεπικοινωνία είναι η επικοινωνία από απόσταση (τηλε-).

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Ιανουάριος 2015. Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ

Μαρούσι, Ιανουάριος 2015. Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠ. ΕΕΤΤ 677/03/2013 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟ ΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟ ΟΤΗΣΗΣ»,

Διαβάστε περισσότερα

Παραµένουµε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφόρηση ή διευκρίνιση.

Παραµένουµε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφόρηση ή διευκρίνιση. 15 Μαρτίου 2006 κ.ν.κουλούρη, Αντιπρόεδρο Τηλεπικοινωνιών Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων Λεωφ. Κηφισίας 60 151 25 Μαρούσι Σχετικά σας: Σχετικά µας: Αρ. τηλ: Αρ fax: Κινητό τηλ: SRD/L0239/MY

Διαβάστε περισσότερα

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ (κεφ. 9) ροµολόγηση σε ίκτυα Μεταγωγής Κυκλώµατος Σηµατοδοσία Ελέγχου Λειτουργίες Σηµατοδοσίας Τοποθεσία Σηµατοδοσίας Σηµατοδοσία Κοινού Καναλιού Σύστηµα Σηµατοδοσίας Νο 7 Βιβλίο

Διαβάστε περισσότερα

2185 Κ.Δ.Π. 355/2004. Ο! ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΠΕΚΟΙΝΟΝΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΜΕΧΡΙ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4(1 )(η), 17(3)(β) και 17(3)(δ)

2185 Κ.Δ.Π. 355/2004. Ο! ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΠΕΚΟΙΝΟΝΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΜΕΧΡΙ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4(1 )(η), 17(3)(β) και 17(3)(δ) Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3847, 30.4.2004 Αριθμός 355 2185 Κ.Δ.Π. 355/2004 Ο! ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΠΕΚΟΙΝΟΝΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΜΕΧΡΙ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4(1 )(η), 17(3)(β) και 17(3)(δ) Ο Υπουργός Συγκοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

«Ρυθμιστικές προκλήσεις για NGA» Καθηγητής Δημ. Τσαμάκης Πρόεδρος ΕΕΤΤ

«Ρυθμιστικές προκλήσεις για NGA» Καθηγητής Δημ. Τσαμάκης Πρόεδρος ΕΕΤΤ «Ρυθμιστικές προκλήσεις για NGA» Καθηγητής Δημ. Τσαμάκης Πρόεδρος ΕΕΤΤ 18 o Συνέδριο InfoCom World 2016 2 Νοεμβρίου 2016 Agenda Ο ρόλος της ΕΕΤΤ Η ελληνική αγορά τηλεπικοινωνιών Στόχοι και προοπτικές 2

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΖΩΝΩΝ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΖΩΝΩΝ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Ή ΖΩΝΩΝ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Μαρούσι, Μάιος 2009 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ.: ΕΕΤΤ Φεβρουάριος 2009 «Δημόσια διαβούλευση αναφορικά με την διερεύνηση χορήγησης δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz

ΣΧΕΤ.: ΕΕΤΤ Φεβρουάριος 2009 «Δημόσια διαβούλευση αναφορικά με την διερεύνηση χορήγησης δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz Προς Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων Λ. Κηφισίας 60 15125, Μαρούσι N. Ψυχικό, 6 Απριλίου 2009 ΣΧΕΤ.: ΕΕΤΤ Φεβρουάριος 2009 «Δημόσια διαβούλευση αναφορικά με την διερεύνηση χορήγησης δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ της ΕΕΤΤ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ της ΕΕΤΤ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ της ΕΕΤΤ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010 Συνέντευξη τύπου του Δρ. Λεωνίδα Κανέλλου Προέδρου της ΕΕΤΤ Μαρούσι, 14 Σεπτεμβρίου 2010 ΜΕΡΟΣ Α ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 2 Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες: Ευρυζωνικότητα

Διαβάστε περισσότερα

15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ

15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑ ΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΤΩΝ 3.5 GHZ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα Εργασίας ΣΤ 1. Εισαγωγές Παρατηρήσεις

Ομάδα Εργασίας ΣΤ 1. Εισαγωγές Παρατηρήσεις Ομάδα Εργασίας ΣΤ 1 Ανάλυση και Επίδραση του υπό διαμόρφωση Νέου Θεσμικού Πλαισίου στη Δικτυακή Οικονομία και στη διάθεση & προσφορά Νέων Υπηρεσιών- Εφαρμογών Εισαγωγές Παρατηρήσεις - Γενικές παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS)

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) ΟΜΑΔΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: Μιχαηλίνα Αργυρού Κασιανή Πάρη ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) Δρ. Χριστόφορος Χριστοφόρου Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Πληροφορικής WiMAX (Worldwide Interoperability

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη στην Ημερίδα της ΕΕΤΤ

Ομιλία του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη στην Ημερίδα της ΕΕΤΤ Ομιλία του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη στην Ημερίδα της ΕΕΤΤ «ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕΡΙΣΜΑ: Προκλήσεις και Ευκαιρίες στη Νέα Ψηφιακή Εποχή» Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2009 Κυρίες και Κύριοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κανονισμός Όρων Χρήσης Μεμονωμένων Ραδιοσυχνοτήτων ή Ζωνών Ραδιοσυχνοτήτων. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κανονισμός Όρων Χρήσης Μεμονωμένων Ραδιοσυχνοτήτων ή Ζωνών Ραδιοσυχνοτήτων. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 20-10-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠ: 624/216 ΑΠΟΦΑΣΗ Κανονισμός Όρων Χρήσης Μεμονωμένων Ραδιοσυχνοτήτων ή Ζωνών Ραδιοσυχνοτήτων Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας υπόψη : α. το

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση 1 η μεταγωγής κυκλώματος? : Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της. Ερώτηση 2 η : Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της μεταγωγής μηνύματος?

Ερώτηση 1 η μεταγωγής κυκλώματος? : Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της. Ερώτηση 2 η : Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της μεταγωγής μηνύματος? Μετάδοση Δεδομένων Δίκτυα Υπολογιστών 68 Ερώτηση 1 η μεταγωγής κυκλώματος? : Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της Απάντηση : Στα δίκτυα μεταγωγής κυκλώματος (circuit switching networks), η μετάδοση των

Διαβάστε περισσότερα

Κινητές Επικοινωνίες

Κινητές Επικοινωνίες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Κινητές Επικοινωνίες Ενότητα 3: Τεχνικές Ασύρματης Πολλαπλής Πρόσβασης (Multiple Access) Σαββαΐδης Στυλιανός Τμήμα Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...2 2. ΘΕΜΑΤΑ...3 3. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 3.1 Ερωτήσεις σχετικές µε

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας (1G)

Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας (1G) Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας (1G) *Generation = γενιά Το πρώτο αυτοματοποιημένο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας λειτούργησε στις αρχές της δεκαετίας του '80 στη Σκανδιναβία. Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του '80

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Χορήγηση, στην Εταιρεία WIND ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ Τηλεπικοινωνίες Άδειας Τύπου Κατασκευής Κεραίας με κωδικό αριθμό ΤΚΚ

ΑΠΟΦΑΣΗ. Χορήγηση, στην Εταιρεία WIND ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ Τηλεπικοινωνίες Άδειας Τύπου Κατασκευής Κεραίας με κωδικό αριθμό ΤΚΚ Μαρούσι, 20-2-2014 Α. Π.: 708/2 ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία WIND ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ Τηλεπικοινωνίες Άδειας Τύπου Κατασκευής Κεραίας με κωδικό αριθμό ΤΚΚ 01-004-04. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Διαβάστε περισσότερα

ιάφορες υπηρεσίες => ιάφοροι ρυθµοί

ιάφορες υπηρεσίες => ιάφοροι ρυθµοί Γ.Ι.Στεφάνου 1 ιάφορες υπηρεσίες => ιάφοροι ρυθµοί Data Video Voice service 9,6 k GSM 2 M UMTS Telephony Broadcasting Video conf. TV/HDTV Video Inter-LN/PBX communications Fax CD Graphics 10k 1M 100M bitrate

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με το τεχνοοικονομικό μοντέλο που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό των Ανώτατων Ορίων Τιμών (ΑΟΤ) για την υπηρεσία

Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με το τεχνοοικονομικό μοντέλο που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό των Ανώτατων Ορίων Τιμών (ΑΟΤ) για την υπηρεσία Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με το τεχνοοικονομικό μοντέλο που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό των Ανώτατων Ορίων Τιμών (ΑΟΤ) για την υπηρεσία μεταφοράς και διανομής περιεχομένου εθνικής και περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχοµένων Εισαγωγή...3

Πίνακας Περιεχοµένων Εισαγωγή...3 Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη ηµόσια ιαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά µε τον Κανονισµό Χορήγησης ικαιωµάτων Χρήσης Μεµονωµένων Ραδιοσυχνοτήτων ή Ζωνών Ραδιοσυχνοτήτων ΜΑΙΟΣ 2006 VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρυζωνική Σύγκλιση Τηλεπικοινωνιών & ΜΜΕ

Ευρυζωνική Σύγκλιση Τηλεπικοινωνιών & ΜΜΕ Ευρυζωνική Σύγκλιση Τηλεπικοινωνιών & ΜΜΕ Παντελής Τζωρτζάκης Διευθύνων Σύμβουλος Forthnet Nova 20 Μαΐου 2009 Θέματα Τηλεπικοινωνίες, Ευρυζωνικότητα και Οικονομική Ανάπτυξη Ευρυζωνική διείσδυση και σύγκλιση

Διαβάστε περισσότερα

TΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DSL (DSL TUTORIAL) (Πηγή: Τηλεπικοινωνιακό κέντρο Α.Π.Θ.: www.tcom.auth.gr/.../technologies/technologies.html )

TΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DSL (DSL TUTORIAL) (Πηγή: Τηλεπικοινωνιακό κέντρο Α.Π.Θ.: www.tcom.auth.gr/.../technologies/technologies.html ) TΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DSL (DSL TUTORIAL) (Πηγή: Τηλεπικοινωνιακό κέντρο Α.Π.Θ.: www.tcom.auth.gr/.../technologies/technologies.html ) Γενικά Για πολλά χρόνια, τα χάλκινα καλώδια (συνεστραµµένα ζεύγη - twisted pairs)

Διαβάστε περισσότερα