ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ"

Transcript

1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ «Ανάπτυξη, Χρηµατοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκµετάλλευση Σταθµών Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ), αριστερά στη θέση Περιστέρι και αµφίπλευρα στη θέση Ταξιάρχης της Εγνατίας Οδού» ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 K:\ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ\C04\2011\Περιστέρι\ΤΕΥΧΗ\Maps _31_422_5117.doc 0422/07_5117 C04/0310-

2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Άρθρο 4 Άρθρο 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Άρθρο 6 Άρθρο 7 Άρθρο 8 Άρθρο 9 Άρθρο 10 Άρθρο 11 Άρθρο 12 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΩΝ (Σ.Ε.Α.) Γενικές Αρχές Ορισµοί Αντικείµενο του Κανονισµού Λειτουργίας Χρήση των εγκαταστάσεων Υποχρεώσεις Παραχωρούσας Αρχής (ΕΟΑΕ) και Παραχωρησιούχου Γενικές υποχρεώσεις Παραχωρούσας Αρχής (ΕΟΑΕ) Γενικές υποχρεώσεις Παραχωρησιούχου 5.1 Ειδικές υποχρεώσεις Παραχωρησιούχου για το πρατήριο υγρών καυσίµων 5.2 Ειδικές υποχρεώσεις Παραχωρησιούχου για τα καταστήµατα εστίασης 5.3 Ειδικές υποχρεώσεις Παραχωρησιούχου για την µικρή αγορά Λειτουργία - Έλεγχοι Επιχειρήσεων του Σ.Ε.Α. Λειτουργία του Σ.Ε.Α. 6.1 Ωράριο λειτουργίας του ΣΕΑ 6.2 Επιχειρήσεις που λειτουργούν στον Σ.Ε.Α. ιαδικασίες Ελέγχου Λειτουργίας και Συντήρησης του Σ.Ε.Α. Κτίριο Εξυπηρέτησης Οχηµάτων (Κ.Ε.Ο.) - Πρατήριο Υγρών Καυσίµων 8.1 Αντικείµενο λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίµων 8.2 Παροχή υπηρεσιών πρατηρίου υγρών καυσίµων 8.3 Ωράριο λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίµων 8.4 Ταµειακές µηχανές Αποδείξεις πρατηρίου υγρών καυσίµων 8.5 Άδειες λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίµων Έλεγχος λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίµων 9.1 Έλεγχος παρεχόµενων υπηρεσιών και έλεγχος προσωπικού 9.2 Έλεγχος εγκαταστάσεων 9.3 Έλεγχος ωραρίου λειτουργίας Κτίριο Εξυπηρέτησης Ταξιδιωτών (Κ.Ε.Τ.) 10.1 Χώροι υγιεινής 10.2 Σταθµός πρώτων βοηθειών 10.3 Έξοδοι κινδύνου Καταστήµατα Εστίασης 11.1 Αντικείµενο λειτουργίας καταστηµάτων εστίασης 11.2 Παροχή υπηρεσιών καταστηµάτων εστίασης 11.3 Ωράριο λειτουργίας καταστηµάτων εστίασης 11.4 Ταµειακές µηχανές Αποδείξεις καταστηµάτων εστίασης 11.5 Άδειες λειτουργίας καταστηµάτων εστίασης Έλεγχος λειτουργίας των καταστηµάτων εστίασης 1

3 Άρθρο 13 Άρθρο 14 Άρθρο 15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Άρθρο 17 Άρθρο 18 Άρθρο 19 Άρθρο 20 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Άρθρο 21 Άρθρο 22 Άρθρο 23 Άρθρο 24 Άρθρο 25 Άρθρο 26 Άρθρο 27 Άρθρο Έλεγχος παρεχόµενων υπηρεσιών και προσωπικού 12.2 Έλεγχος εγκαταστάσεων 12.3 Έλεγχος ωραρίου λειτουργίας Μικρή Αγορά 13.1 Αντικείµενο λειτουργίας µικρής αγοράς Προϊόντα τοπικού ενδιαφέροντος 13.2 Ωράριο λειτουργίας µικρής αγοράς 13.3 Ταµειακές µηχανές Αποδείξεις µικρής αγοράς 13.4 Άδειες λειτουργίας µικρής αγοράς Έλεγχος λειτουργίας καταστήµατος µικρής αγοράς 14.1 Έλεγχος παρεχόµενων υπηρεσιών και προσωπικού 14.2 Έλεγχος εγκαταστάσεων 14.3 Έλεγχος ωραρίου λειτουργίας Συµπληρωµατικές δραστηριότητες στους χώρους του Σ.Ε.Α Ωράριο λειτουργίας συµπληρωµατικών δραστηριοτήτων 15.2 Ανάπτυξη συµπληρωµατικών δραστηριοτήτων και υπηρεσιών, µετά από απαίτηση της ΕΟΑΕ Αυτόµατο Τραπεζικό Μηχάνηµα (Α.Τ.Μ.) Σηµείο Πώλησης καρτών διοδίων ιαδικτυακή Πρόσβαση Οδικές / Τουριστικές Πληροφορίες 15.3 Ανάπτυξη συµπληρωµατικών δραστηριοτήτων και υπηρεσιών, συναφών µε τις ανάγκες των χρηστών, µετά από συµφωνία και οπωσδήποτε µε την έγγραφη έγκριση της ΕΟΑΕ Συντήρηση εγκαταστάσεων των Σ.Ε.Α. Υποχρεώσεις Παραχωρησιούχου για την Συντήρηση Συντήρηση των Σ.Ε.Α Εργασίες Συντήρησης 18.2 Προγραµµατισµός Ενεργειών 18.3 Πληµµελής Συντήρηση Καθαριότητα των εγκαταστάσεων Αποχιονισµός του ΣΕΑ ιάφορα Απαιτούµενες Εγκρίσεις Ισχύς των διατάξεων του παρόντος Κανονισµού Επίλυση ιαφορών Αναθεώρηση του φάσµατος των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρονται στους χρήστες Παράπονα και προτάσεις των χρηστών του ΣΕΑ Λογότυπο ΕΟΑΕ Εποπτεία µέσω κλειστού συστήµατος τηλεόρασης ιαφηµιστικές / ενηµερωτικές πινακίδες Παράρτηµα I Σύστηµα κλειστού κυκλώµατος τηλεόρασης για την κάλυψη χώρων ενός τυπικού Σ.Ε.Α. Παράρτηµα II Περιγραφή επιγραφής Σ.Ε.Α. της Εγνατία Οδού Παράρτηµα III Α. Έλεγχοι πρατηρίων υγρών καυσίµων Β. Έλεγχοι καταστηµάτων µαζικής εστίασης 2

4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Γενικές Αρχές Άρθρο 1 Ορισµοί Αρµόδιος Ασφαλείας : είναι το πρόσωπο που υποχρεούται να διορίζει ο Παραχωρησιούχος σύµφωνα µε το άρθρο Γ-7.2 της ΣΥ Αρµόδιοι Επιθεωρήσεων : είναι τα πρόσωπα που οφείλει να ορίζει και να εξουσιοδοτεί ο Παραχωρησιούχος, για τις ανάγκες διεξαγωγής των ελέγχων και επιθεωρήσεων στους ΣΕΑ, σύµφωνα µε το άρθρο Γ-7.3 της ΣΥ ΕΟΑΕ : «Εγνατία Οδός Α.Ε.» Κανονισµός Λειτουργίας : Είναι ο εσωτερικός κανονισµός λειτουργίας (εφεξής «Κανονισµός») των Σ.Ε.Α., του οποίου το αντικείµενο ορίζεται παρακάτω. Κ.Ε.Ο. : Κτίριο Εξυπηρέτησης Οχηµάτων Κ.Ε.Τ. : Κέντρο Εξυπηρέτησης Ταξιδιωτών Σ.Ε.Α. : είναι ο Σταθµός Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών, σε κάθε κατεύθυνση του αυτοκινητοδρόµου, ο οποίος θα αναπτυχθεί από τον Παραχωρησιούχο που θα επιλεγεί από το ιαγωνισµό Άρθρο 2 Αντικείµενο του Κανονισµού Λειτουργίας Ο Κανονισµός Λειτουργίας αφορά στις δραστηριότητες που αναπτύσσονται στις εγκαταστάσεις των Σ.Ε.Α., οι οποίες ορίζονται στο τεύχος του Αντικειµένου Παραχώρησης. Αντικείµενο του Κανονισµού είναι η θέσπιση των όρων για α) την εύρυθµη και σύµφωνη µε την Σύµβαση λειτουργία των Σ.Ε.Α., β) την οργάνωση της λειτουργίας των Σ.Ε.Α. ώστε να επιτευχθεί η ασφαλής, νόµιµη και αποδοτική λειτουργία τους, γ) τη διασφάλιση παροχής των διαφόρων υπηρεσιών προς τους χρήστες των Σ.Ε.Α. µε τρόπο οµαλό, ασφαλή, µε τις ελάχιστες πιθανές δαπάνες και µε τρόπο που να επιτυγχάνεται η βέλτιστη εξυπηρέτησή τους. Άρθρο 3 Χρήση των Εγκαταστάσεων Οι εγκαταστάσεις των Σ.Ε.Α. και οι χρήσεις τους, προορίζονται αποκλειστικά και µε συνεχή και αδιάλειπτο τρόπο για την άσκηση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας και λειτουργίας που προβλέπεται και ορίζεται στο αντικείµενο παραχώρησης και στις σχετικές συµβάσεις αυτού. Η διάταξη των εγκαταστάσεων του Σ.Ε.Α. γίνεται µε σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των υφιστάµενων και µελλοντικών αναγκών για την στάση/στάθµευση/ανεφοδιασµό/έλεγχο των οχηµάτων, καθώς και την ανάπαυση/υγιεινή/εστίαση των χρηστών του αυτοκινητοδρόµου, ώστε να επιτυγχάνεται το µέγιστο επίπεδο οδικής ασφάλειας στη χρήση του. 3

5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οι εγκαταστάσεις του Σ.Ε.Α. αποτελούνται α) από το Κτίριο Εξυπηρέτησης Οχηµάτων, (K.E.O.), το οποίο συµπεριλαµβάνει το Πρατήριο Υγρών Καυσίµων του σταθµού και όλες τις σχετικές εξυπηρετήσεις οδηγού και οχήµατος, και β) από το Κτίριο Εξυπηρέτησης Ταξιδιωτών (Κ.Ε.Τ.), το οποίο συµπεριλαµβάνει τα καταστήµατα εστίασης του σταθµού, την µικρή αγορά και όλες τις συµπληρωµατικές δραστηριότητες, συναφείς µε τις ανάγκες των χρηστών. 4

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Υποχρεώσεις Παραχωρούσας Αρχής (ΕΟΑΕ) και Παραχωρησιούχου Άρθρο 4 Γενικές Υποχρεώσεις Παραχωρούσας Αρχής (ΕΟΑΕ) Οι υποχρεώσεις της Παραχωρούσας Αρχής (ΕΟΑΕ) είναι: Να εξασφαλίζει τη συµµόρφωση του Παραχωρησιούχου µε τις διατάξεις του παρόντος Κανονισµού, ώστε να διασφαλίζεται η καλή λειτουργία και το υψηλό επίπεδο παρεχόµενων υπηρεσιών προς τους χρήστες. Να εξασφαλίζει τη συµµόρφωση του Παραχωρησιούχου µε τους ισχύοντες κανονισµούς της σύµβασης γενικά, καθώς και µε οποιουσδήποτε άλλους κανόνες που ρυθµίζουν την αναπτυσσόµενη επιχειρηµατική δραστηριότητα του Σ.Ε.Α.. Να εξασφαλίζει τη συµµόρφωση του Παραχωρησιούχου µε τις διατάξεις που αφορούν στην τήρηση των συνθηκών ασφάλειας και υγιεινής των εγκαταστάσεων, για την προστασία της δηµόσιας υγείας. Να διενεργεί µε κατάλληλα διαπιστευµένους αντιπροσώπους της, παρουσία του Αρµοδίου Επιθεώρησης και κατά περίπτωση του Αρµοδίου Ασφαλείας του Παραχωρησιούχου, ελέγχους και επιθεωρήσεις στους ΣΕΑ. Οι έλεγχοι αυτοί είναι ποσοτικοί και ποιοτικοί, και αφορούν στον Παραχωρησιούχο και τα πρόσωπα του άρθρου Α-12.3 της ΣΥ που ασκούν εµπορική ή οικονοµική δραστηριότητα στους ΣΕΑ και διενεργούνται ως εξής: οι τακτικοί κάθε τρεις (3) µήνες κατόπιν προγραµµατισµού, οι έκτακτοι όταν κρίνει η ΕΟΑΕ και χωρίς προηγούµενη ενηµέρωση του Παραχωρησιούχου ή των προσώπων του άρθρου Α-12.3 της ΣΥ. Κατά την διάρκεια των ελέγχων συµπληρώνεται επί τόπου το Έντυπο Επιθεώρησης από τους διαπιστευµένους αντιπροσώπους της Παραχωρούσας Αρχής και συνυπογράφεται µε το πέρας του ελέγχου, από τους ιδίους και εκ µέρους του Παραχωρησιούχου από τον Αρµόδιο Επιθεώρησης. Να συντάσσει, κατόπιν των τακτικών και εκτάκτων ελέγχων, Έκθεση Ελέγχου (για την συµµόρφωση ή µη) του Παραχωρησιούχου, όπου καταγράφονται οι τυχόν Παρατηρήσεις ή/και ιαπιστωµένες Παραβάσεις που εντοπίστηκαν κατά την διάρκεια του ελέγχου. Η Έκθεση Ελέγχου καταχωρείται στο Μητρώο Ελέγχων και Επιθεωρήσεων του Παραχωρησιούχου και συνοδεύει το Έντυπο Επιθεώρησης. Να τηρεί και να ενηµερώνει Μητρώο Λειτουργίας και Συντήρησης (αρχείο) των Σ.Ε.Α.. Στο Μητρώο τηρούνται τα στοιχεία των Παραχωρησιούχων των ΣΕΑ καθώς και όλες οι ιαδικασίες Ελέγχου, τα Έντυπα Επιθεώρησης, οι Εκθέσεις Ελέγχου, Στατιστικά Στοιχεία, Μηνιαίες και Ετήσιες Εκθέσεις κλπ. 5

7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Άρθρο 5 Γενικές Υποχρεώσεις Παραχωρησιούχου Ο Παραχωρησιούχος αναλαµβάνει (µε την υπογραφή της σύµβασης) να αναπτύξει, να συντηρεί και να λειτουργεί τις εγκαταστάσεις του Σ.Ε.Α.. Οι υποχρεώσεις του Παραχωρησιούχου είναι οι εξής: Να συµµορφώνεται µε τις διατάξεις του παρόντος Κανονισµού ώστε να διασφαλίζεται η καλή λειτουργία και το υψηλό επίπεδο παρεχόµενων υπηρεσιών προς τους χρήστες. Να συµµορφώνεται µε τους ισχύοντες κανονισµούς της σύµβασης γενικά, καθώς και µε οποιουσδήποτε άλλους κανόνες που ρυθµίζουν την αναπτυσσόµενη επιχειρηµατική δραστηριότητα του Σ.Ε.Α.. Να συµµορφώνεται µε τις διατάξεις που αφορούν στην τήρηση των συνθηκών ασφάλειας και υγιεινής των εγκαταστάσεων, για την προστασία της δηµόσιας υγείας. Να έχει και να εφαρµόζει εγκεκριµένες διαδικασίες λειτουργίας, από πιστοποιηµένους φορείς πιστοποίησης συστηµάτων διαχείρισης ποιότητας, τους οποίους (φορείς) προηγουµένως θα έχει εγκρίνει και αποδεχτεί η ΕΟΑΕ. Να τηρεί το Εγχειρίδιο Λειτουργίας και το Εγχειρίδιο Συντήρησης των Σ.Ε.Α.. Να εξασφαλίζει ότι οι διαδικασίες που περιγράφονται στο Εγχειρίδιο Λειτουργίας και στο Εγχειρίδιο Συντήρησης του Σ.Ε.Α. είναι συµβατές, όπου αρµόζει, µε τo πρότυπo ISO Να εκσυγχρονίζει τα Εγχειρίδια Λειτουργίας και Συντήρησης του Σ.Ε.Α. ώστε να απεικονίζουν τις πιο σύγχρονες τεχνικές εξελίξεις και κανονισµούς ασφαλείας. Να επικαιροποιεί το Σχέδιο ράσης, το οποίο συµπεριλαµβάνεται στο Εγχειρίδιο Λειτουργίας και να το θέτει κάθε φορά υπό την έγκριση της ΕΟΑΕ, όπως ορίζεται στο άρθρο Γ-5.2 της ΣΥ. Να τηρεί και να ενηµερώνει ανελλιπώς το Ηµερολόγιο Συµβάντων και Εκτάκτων Περιστατικών, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο Γ της ΣΥ. Επίσης να είναι σε θέση να παρουσιάζει το Ηµερολόγιο στην ΕΟΑΕ όποτε του ζητηθεί. Να συντάσσει και να υποβάλλει στην ΕΟΑΕ, έως τις 31 Ιανουαρίου κάθε έτους, ετήσια Έκθεση Λειτουργίας του Σ.Ε.Α. η οποία θα συνοδεύεται από τα οριζόµενα στο άρθρο Γ της ΣΥ. Να συντάσσει και να υποβάλλει στην ΕΟΑΕ, έως τις 31 Ιανουαρίου κάθε έτους, ετήσια Έκθεση Συντήρησης του Σ.Ε.Α. η οποία θα συνοδεύεται από τα οριζόµενα στο άρθρο Γ-14.2 της ΣΥ. 6

8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Να διορίσει προ της Ηµεροµηνίας Έναρξης Λειτουργίας του Σ.Ε.Α., πρόσωπο ως Αρµόδιο Ασφαλείας, όπως ορίζεται στο άρθρο Γ-7.2 της ΣΥ. Να ορίζει και να εξουσιοδοτεί καταλλήλως, Αρµόδιους Επιθεωρήσεων που θα τον εκπροσωπούν στους τακτικούς και έκτακτους ελέγχους τους οποίους θα διενεργεί η ΕΟΑΕ, όπως ορίζεται στο άρθρο Γ-7.3 της ΣΥ. Να διενεργεί τακτικούς ελέγχους (καθηµερινά, εβδοµαδιαία, µηνιαία και εξαµηνιαία) σύµφωνα µε το παράρτηµα III, που αφορούν στα θέµατα ασφάλειας της λειτουργίας των εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων του Σ.Ε.Α. και να αποστέλλει τα αποτελέσµατα αυτών στην ΕΟΑΕ. Να δέχεται και να διευκολύνει επισκέψεις και ελέγχους, τακτικούς και έκτακτους, που θα πραγµατοποιούνται από τους διαπιστευµένους αντιπροσώπους της ΕΟΑΕ. Να συνυπογράφει το Έντυπο Επιθεώρησης, όπως ορίζεται στο άρθρο Γ-13.2 της ΣΥ. Να συµµορφώνεται µε τις Εκθέσεις Ελέγχου της ΕΟΑΕ. Σε αντίθετη περίπτωση θα ισχύουν οι διατάξεις περί Αποζηµιώσεων - Ποινικών Ρητρών που ορίζονται στην Γ-16 της ΣΥ. Να λαµβάνει κάθε αναγκαίο µέτρο και να παρέχει κάθε δυνατή διευκόλυνση επέµβασης στον χώρο του Σ.Ε.Α. των διαπιστευµένων αντιπροσώπων της ΕΟΑΕ, ή προσώπων και Υπηρεσιών που δικαιούνται να επέµβουν σε όλες τις περιπτώσεις ανάγκης, επείγοντος περιστατικού, κρίσης ή ατυχήµατος, ακόµη και εν την απουσία αρµόδιου προσωπικού του Παραχωρησιούχου και πάντοτε εφόσον και στο µέτρο που αυτό δικαιολογείται από τις περιστάσεις ώστε να ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα ασφαλείας. Στις περιπτώσεις αυτές ο Παραχωρησιούχος δεν έχει καµία αξίωση έναντι της ΕΟΑΕ ή των ανωτέρω προσώπων και Υπηρεσιών για τυχόν επιπτώσεις από την λήψη των προαναφερόµενων µέτρων ασφαλείας. Να ορίζει ηµεροµηνίες συναντήσεων κατόπιν κοινής συµφωνίας µε την ΕΟΑΕ, όποτε κρίνεται απαραίτητο από τον ίδιο ή την ΕΟΑΕ, ώστε να συζητιούνται ζητήµατα σχετικά µε την καλύτερη λειτουργία των Σ.Ε.Α. και να επιλύονται θέµατα που τυχόν διαταράσσουν την οµαλή λειτουργία του. Να καταρτίζει τον ετήσιο προϋπολογισµό και απολογισµό και να ενηµερώνει εγγράφως την ΕΟΑΕ. Να µην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις οι οποίες εµποδίζουν, δυσχεραίνουν ή επιβαρύνουν γενικά την χρήση των εγκαταστάσεων. Να τηρεί αυστηρά, ο ίδιος και το προσωπικό του, το προκαθορισµένο ωράριο λειτουργίας του Σ.Ε.Α. Γενικά, να παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και προϊόντα. 7

9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ειδικότερα, Να µην ασκεί στις εγκαταστάσεις του Σ.Ε.Α., επιχειρηµατική δραστηριότητα διαφορετική από εκείνη που έχει ορισθεί στη σύµβαση, πλην των περιπτώσεων για τις οποίες έχει προηγουµένως λάβει σχετική έγκριση από την ΕΟΑΕ. Να φροντίζει για την ορθή έκδοση αποδείξεων Να προβαίνει στις αναγκαίες ανανεώσεις των εξοπλισµών ή των χώρων κάθε φορά που αυτό κρίνεται απαραίτητο. Να µην τοποθετεί ή να εκθέτει µέσα στις κτιριακές εγκαταστάσεις ή στους διαδρόµους αυτών και γενικά στους χώρους των Σ.Ε.Α., οποιοδήποτε µηχάνηµα ή προϊόντα, τα οποία λόγω βάρους, διαστάσεων ή της φύσης τους, µπορεί να προκαλέσουν βλάβη σε ανθρώπους ή περιουσία, ή σε οποιαδήποτε περίπτωση να υπερβαίνουν τις κατασκευαστικές, ηλεκτρικές ή θερµικές δυνατότητες που προβλέπουν τα σχέδια του Σ.Ε.Α. Να φροντίζει ώστε οι κάθε είδους παραδόσεις των προµηθευτών του και γενικά ο εφοδιασµός των επιχειρήσεων να γίνονται σε ορισµένο ωράριο ώστε να µην παρακωλύεται η λειτουργία του Σ.Ε.Α. κατά τις ώρες αιχµής. Τα σηµεία φορτοεκφόρτωσης να διατηρούνται καθαρά από τα κάθε είδους απορρίµµατα που προκαλούνται από τις εν λόγω δραστηριότητες, µε δαπάνη του Παραχωρησιούχου και οι κάθε είδους µεταφορές µετακινήσεις εµπορευµάτων να γίνονται µε τέτοιο τρόπο και µέσα, ώστε να µην αφήνουν σηµάδια στον χώρο του Σ.Ε.Α. Τα οχήµατα που χρησιµοποιούνται για τον σκοπό αυτό να µην παρεµποδίζουν την κυκλοφορία στον χώρο του Σ.Ε.Α. και να µην ρυπαίνουν µε την απόρριψη αντικειµένων, υγρών κλπ. Να µην χρησιµοποιεί µεγάφωνα, τηλεόραση, φωτογραφικό ή ηχητικό εξοπλισµό, µε τρόπο που να ενοχλεί τους χρήστες των άλλων επιχειρήσεων ή µε τρόπο που να επιτρέπει αυτά να ακούγονται πέραν της δικής του επιχείρησης. Να µην τοποθετεί οποιασδήποτε φύσεως διαφηµιστικά προϊόντα, διαφηµιστικό υλικό ή έντυπα ή να παρέχει πρόσθετες υπηρεσίες διαφήµισης, διαφορετικές από τις εγκεκριµένες από την Σύµβαση ή τον παρόντα Κανονισµό Λειτουργίας χωρίς την έγγραφη έγκριση της ΕΟΑΕ. Να µην τοποθετεί οποιασδήποτε µορφής, πινακίδα πληροφόρησης ή σήµανσης, η οποία δεν έχει την έγκριση ή δεν πληροί τις προδιαγραφές που έχουν οριστεί ρητά από την ΕΟΑΕ. Να µην τοποθετεί στις εγκαταστάσεις ή στον χώρο των Σ.Ε.Α., οποιαδήποτε ραδιοτηλεοπτική κεραία ή κεραία κινητής τηλεφωνίας. Να υποδεικνύει συγκεκριµένες περιοχές εντός του σταθµού, στις οποίες τα αυτοκίνητα των υπαλλήλων των επιχειρήσεων που λειτουργούν στον Σ.Ε.Α., µπορούν να σταθµεύουν. Επιπλέον, να αναγράφει τον αριθµό πινακίδας κάθε αυτοκινήτου στην αντίστοιχη θέση στάθµευσης, καθώς επίσης και να ενηµερώνει εγγράφως την ΕΟΑΕ για τον αριθµό θέσεων που έχει παραχωρήσει σε κάθε εγκατάσταση. 8

10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Να παραχωρεί µετά από απαίτηση της ΕΟΑΕ, ή της Τροχαίας, χώρο εντός του οδικού δικτύου του σταθµού, ο οποίος θα χρησιµοποιηθεί για ελέγχους τήρησης του ΚΟΚ. 5.1 Ειδικές υποχρεώσεις Παραχωρησιούχου για το πρατήριο υγρών καυσίµων Ο Παραχωρησιούχος έχει την ευθύνη για την λειτουργία και την συντήρηση του πρατηρίου υγρών καυσίµων. Ειδικότερα οφείλει: Να τηρεί, ο ίδιος και το προσωπικό του τις νόµιµες διαδικασίες για την λειτουργία του πρατηρίου του. Να τηρεί τις προβλεπόµενες από την πολιτεία διατάξεις για τα περιβαλλοντικά θέµατα. Να συντάξει συγκεκριµένες διαδικασίες για τη λειτουργία του πρατηρίου, τις οποίες µετά από έγκριση της ΕΟΑΕ, οφείλει να τηρεί ο ίδιος και το προσωπικό του. Να έχει πάντα διαθέσιµο στον χώρο του πρατηρίου του και να τηρεί το Ειδικό Εγχειρίδιο Ασφαλούς Λειτουργίας. Να διατηρεί το πρατήριο υγρών καυσίµων διαρκώς εφοδιασµένο µε προϊόντα και εξοπλισµό, σε επαρκή ποσότητα και ποιότητα, ώστε να εξασφαλίζει την ανελλιπή εξυπηρέτηση των χρηστών. Να διαθέτει τις κατάλληλες εγκαταστάσεις αποθήκευσης και εφοδιασµού καυσίµων και λιπαντικών ουσιών, για την ταχύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών. Να εµπορεύεται όλα τα νέα καύσιµα είτε µε δική του πρωτοβουλία, ή κατόπιν αίτησης της ΕΟΑΕ. Για την απόσυρση από την αγορά κάποιου καύσιµου, να εξασφαλίζει τη σύµφωνη γνώµη της ΕΟΑΕ. Επίσης, η σύµφωνη γνώµη της ΕΟΑΕ απαιτείται στην περίπτωση παροχής οποιασδήποτε άλλης πηγής ενέργειας. Να µην εµπορεύεται πετρέλαιο θέρµανσης στους Σ.Ε.Α. Να επιτρέπει στην ΕΟΑΕ την τακτική και έκτακτη καταγραφή των µετρητών των αντλιών. Να διατηρεί τον χώρο του πρατηρίου, την πλατεία και τον χώρο ανεφοδιασµού των δεξαµενών καθαρά. Να µην υπάρχουν σε καµία περίπτωση χυµένα λάδια, άχρηστα κενά δοχεία, χαρτοκιβώτια και άλλα απορρίµµατα. Απαραίτητη είναι η ύπαρξη µεταλλικών κάδων απορριµµάτων οι οποίοι να αδειάζονται τακτικά. Να µην υπάρχουν διαρροές από δεξαµενές και σωληνώσεις. Να διαθέτει κατάλληλα εκπαιδευµένο προσωπικό, σε θέµατα ασφάλειας, σωστού χειρισµού του εξοπλισµού, παροχής πρώτων βοηθειών, αντιµετώπισης 9

11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 εκτάκτων περιστατικών, υγιεινής, προσωπικής ασφάλειας, συµπεριφοράς προς τον καταναλωτή, κλπ. Να επαναλαµβάνει ανά τακτά χρονικά διαστήµατα την εκπαίδευση του προσωπικού του σε θέµατα πυρόσβεσης και να ενηµερώνει εγγράφως την ΕΟΑΕ. Να απαγορεύει την είσοδο των χρηστών στους χώρους του πρατηρίου, κατά την διάρκεια ανεφοδιασµού των δεξαµενών µε καύσιµα. Να διατηρεί την είσοδο και έξοδο του πρατηρίου πάντα ελεύθερες και να φροντίζει ώστε τα αυτοκίνητα των χρηστών να σταθµεύουν στους ειδικούς χώρους στάθµευσης για να µην παρεµποδίζεται η κυκλοφορία. Να παρέχει στις εγκαταστάσεις του πρατηρίου ειδικές θέσεις, µε την ανάλογη ένδειξη για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ), ώστε να εξυπηρετούνται κατάλληλα. Να διατηρεί τις πόρτες εισόδου / εξόδου ελεύθερες, ώστε να χρησιµοποιηθούν ως έξοδοι κινδύνου σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης (πχ. πυρκαγιάς, ατυχήµατος κλπ.) Να διαθέτει κουτί πρώτων βοηθειών, φορείο και κουβέρτα, για να χρησιµοποιηθούν σε περίπτωση ανάγκης. Να αναρτά σε ορατό σηµείο, πινακίδα µε οδηγίες για τις ενέργειες σε περίπτωση περιστατικού έκτακτης ανάγκης, όπως πυρκαγιά, διαρροή καυσίµου, τραυµατισµό, κλπ. Να αναρτά σε ορατό σηµείο, πινακίδα υπενθύµισης προς τους χρήστες για την απαγόρευση χρήσης κινητού τηλεφώνου και την απαγόρευση του καπνίσµατος. 5.2 Ειδικές υποχρεώσεις Παραχωρησιούχου για τα καταστήµατα εστίασης Ο Παραχωρησιούχος έχει την ευθύνη την λειτουργία και την συντήρηση των καταστηµάτων εστίασης. Ειδικότερα οφείλει: Να συντάξει συγκεκριµένες ιαδικασίες Λειτουργίας και ιαχείρισης Ποιότητας του καταστήµατος εστίασης, τις οποίες µετά από την σύµφωνη γνώµη της ΕΟΑΕ, οφείλει να τηρεί ο ίδιος και το προσωπικό του. (ISO 22000, κλπ.) Να διαθέτει τρόφιµα, εδέσµατα, και ποτά καλής ποιότητας, απολύτως φρέσκα και άρτια συντηρηµένα, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που προβλέπονται από τους Οργανισµούς Ελέγχου Τροφίµων και ηµόσιας Υγείας του Ελληνικού ηµοσίου. Να διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισµό για τα προϊόντα του και να είναι πάντα επαρκώς εφοδιασµένος. 10

12 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Να απασχολεί επαρκές προσωπικό, το οποίο να διαθέτει τα απαιτούµενα προσόντα, και να έχει τις προϋποθέσεις, ώστε να παρέχει άρτιες υπηρεσίες, να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των χρηστών και ιδιαίτερα να προσφέρει σε κάθε περίσταση, ευγενική υποδοχή και άψογη εξυπηρέτηση. Να απασχολεί κατάλληλα εκπαιδευµένο προσωπικό, µέρος του οποίου, θα πρέπει να µιλά µία τουλάχιστον ξένη γλώσσα (κατά προτίµηση Αγγλικά). Να µην διαθέτει είδη που είναι δυνατόν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια ή την υγεία των καταναλωτών. Να τηρεί τον αναγραφόµενο τιµοκατάλογο. 5.3 Ειδικές υποχρεώσεις για µικρή αγορά Ο Παραχωρησιούχος έχει την ευθύνη για τον εξοπλισµό, την οργάνωση, την λειτουργία και την συντήρηση του χώρου της µικρής αγοράς. Ειδικότερα οφείλει: Να συντάξει συγκεκριµένες διαδικασίες για την λειτουργία του χώρου της µικρής αγοράς, τις οποίες µετά από την σύµφωνη γνώµη της ΕΟΑΕ, οφείλει να τηρεί ο ίδιος και το προσωπικό του. Να φροντίζει ώστε τα τρόφιµα, εδέσµατα και ποτά να είναι πάντοτε καλής ποιότητας, απολύτως φρέσκα και άρτια συντηρηµένα, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που προβλέπονται από τους εκάστοτε αντίστοιχους αρµόδιους φορείς (Οργανισµούς Ελέγχου Τροφίµων και ηµόσιας Υγείας του Ελληνικού ηµοσίου). Να έχει επαρκή ποσότητα προϊόντων για την καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών. Να απασχολεί επαρκές προσωπικό το οποίο να διαθέτει τα απαιτούµενα προσόντα και να έχει τις προϋποθέσεις ώστε να παρέχει άρτιες υπηρεσίες, να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των χρηστών και ιδιαίτερα να προσφέρει σε κάθε περίσταση, ευγενική υποδοχή και άψογη εξυπηρέτηση. Να απασχολεί κατάλληλα εκπαιδευµένο προσωπικό, µέρος του οποίου να µιλά τουλάχιστον µία ξένη γλώσσα (κατά προτίµηση Αγγλικά). Να µην διαθέτει είδη που είναι δυνατόν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια ή την υγεία των καταναλωτών. Να τηρεί τον αναγραφόµενο τιµοκατάλογο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Λειτουργία - Έλεγχοι επιχειρήσεων των Σ.Ε.Α. Άρθρο 6 Λειτουργία του Σ.Ε.Α. 11

13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο Παραχωρησιούχος είναι ο µόνος αρµόδιος και υπεύθυνος να λειτουργεί συνεχώς και αδιαλείπτως τον Σ.Ε.Α., καθ όλη την διάρκεια της περιόδου Παραχώρησης. Στη λειτουργία περιλαµβάνονται κάθε είδους ενέργειες που απαιτούνται προκειµένου να εξασφαλίζονται συνθήκες πλήρους, συνεχούς και αδιάλειπτης εξυπηρέτησης των Χρηστών. 6.1 Ωράριο λειτουργίας του Σ.Ε.Α. Ο Σ.Ε.Α. είναι διαθέσιµος στο κοινό συνεχώς και αδιαλείπτως, καθ όλη την διάρκεια της περιόδου Παραχώρησης, σύµφωνα µε τις ισχύουσες νοµικές διατάξεις και τις απαιτήσεις της ΣΥ. 6.2 Επιχειρήσεις που λειτουργούν στον Σ.Ε.Α. Οι επιχειρήσεις οι οποίες εξυπηρετούν τους χρήστες των ΣΕΑ καθηµερινά, σε 24ωρη βάση, είναι οι εξής: Πρατήριο υγρών καυσίµων Αγορά Ειδών Αυτοκινήτου (Auto Market) Αγορά Ειδών Περιπτέρου (Mini Market) Εστίαση (Αναψυκτήριο) Κάθε άλλη συµπληρωµατική δραστηριότητα µπορεί να αναπτυχθεί σύµφωνα µε την ΣΥ, εφόσον είναι συναφής µε τις ανάγκες των χρηστών και κατόπιν συµφωνίας µε την ΕΟΑΕ. Σε κάθε κτίριο των εγκαταστάσεων του Σ.Ε.Α. πρέπει να παρέχονται υποχρεωτικά, σε 24ωρη βάση και δωρεάν, οι εξής υπηρεσίες προς τους χρήστες: - Τουαλέτες (Ανδρών και Γυναικών χωριστά) ανάλογα µε τα ισχύοντα πρότυπα υγιεινής σε επαρκή αριθµό, ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των χρηστών. Πρέπει επίσης να διατίθενται και ειδικές τουαλέτες, µε την ανάλογη ένδειξη, για τα ΑΜΕΑ ώστε να εξυπηρετούνται κατάλληλα. - Χώρος φροντίδας και περιποίησης βρεφών - Χώρος Πρώτων Βοηθειών (στον χώρο του Κ.Ε.Τ.) Σε κάθε κτίριο των εγκαταστάσεων του Σ.Ε.Α. πρέπει να προσφέρεται υποχρεωτικά, σε 24ωρη βάση και επί πληρωµή: - Ένα ή περισσότερα δηµόσια τηλέφωνα, σε χώρο ευδιάκριτο και επισηµασµένο κατάλληλα. Οι τιµές και η ανάρτησή τους πρέπει να συµµορφώνονται µε τις ισχύουσες αγορανοµικές διατάξεις. Προαιρετικά και σε συµφωνία µε την ΕΟΑΕ, µπορεί να διατίθεται οποιοδήποτε άλλο µέσο τηλεπικοινωνίας. Εφόσον οι ανάγκες της κυκλοφορίας το απαιτούν, η ΕΟΑΕ διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τον Παραχωρησιούχο να διασφαλίσει σε ορισµένα διαστήµατα του έτους, την παροχή πρόσθετων βραδινών υπηρεσιών, χωρίς δυνατότητα άρνησης εκ µέρους του. 12

14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Άρθρο 7 ιαδικασίες Ελέγχου Λειτουργίας και Συντήρησης του Σ.Ε.Α. Η ΕΟΑΕ διεξάγει ελέγχους και επιθεωρήσεις για το σύνολο των λειτουργιών που αποτελούν αντικείµενο του παρόντος Κανονισµού. Οι έλεγχοι αφορούν στην συντήρηση των εγκαταστάσεων και τη λειτουργία των επιχειρήσεων του σταθµού, ώστε ο Παραχωρησιούχος να συµµορφώνεται πλήρως µε τα οριζόµενα στην ΣΥ, τον παρόντα Κανονισµό Λειτουργίας και τα λοιπά Τεύχη ηµοπράτησης. Οι έλεγχοι αυτοί είναι ποσοτικοί και ποιοτικοί, διαχωρίζονται σε τακτικούς και έκτακτους, αφορούν στον Παραχωρησιούχο και τα πρόσωπα του άρθρου Α-12.3 της ΣΥ και διενεργούνται από κατάλληλα διαπιστευµένους αντιπροσώπους της ΕΟΑΕ, παρουσία του Αρµοδίου Επιθεώρησης που έχει ορισθεί σύµφωνα µε την ΣΥ και κατά περίπτωση του Αρµοδίου Ασφαλείας του Παραχωρησιούχου. Η απουσία του Αρµοδίου Επιθεώρησης ή του Αρµοδίου Ασφαλείας από τους ΣΕΑ κατά τον τακτικό ή έκτακτο έλεγχο δεν τον αναστέλλει ούτε θέτει σε αµφισβήτηση τα ευρήµατά του. Οι Έλεγχοι και οι Επιθεωρήσεις διενεργούνται ως εξής: οι τακτικοί κάθε τρεις (3) µήνες κατόπιν προγραµµατισµού, οι έκτακτοι όταν κρίνει η ΕΟΑΕ και χωρίς προηγούµενη ενηµέρωση του Παραχωρησιούχου ή των προσώπων του άρθρου Α-12.3 της ΣΥ. Κατά την διάρκεια των ελέγχων συµπληρώνεται επί τόπου το Έντυπο Επιθεώρησης από τους διαπιστευµένους αντιπροσώπους της Παραχωρούσας Αρχής και συνυπογράφεται µε το πέρας του ελέγχου, από τους ιδίους και εκ µέρους του Παραχωρησιούχου από τον Αρµόδιο Επιθεώρησης. Κατόπιν της διαδικασίας ελέγχου και εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών συντάσσεται και αποστέλλεται από την Παραχωρούσα Αρχή στον Παραχωρησιούχο, Έκθεση Ελέγχου (για την συµµόρφωσή του ή µη), στην οποία καταγράφονται τυχόν Παρατηρήσεις ή/και ιαπιστωµένες Παραβάσεις σχετικά µε την λειτουργία ή/και την συντήρηση του Σ.Ε.Α.. Η Έκθεση Ελέγχου συνοδεύει το σχετικό Έντυπο Επιθεώρησης και καταχωρείται στο Μητρώο Λειτουργίας και Συντήρησης (αρχείο) της ΕΟΑΕ και οπωσδήποτε στο Μητρώο Ελέγχων και Επιθεωρήσεων του Παραχωρησιούχου. Σε περίπτωση Παρατήρησης η ΕΟΑΕ ορίζει προθεσµία για την αποκατάσταση και συµµόρφωση του Παραχωρησιούχου την οποία γνωστοποιεί σε αυτόν, εκδίδοντας έγγραφη Εντολή η οποία του επιδίδεται µε αποδεικτικό παραλαβής, ή µε άλλον τρόπο που αποδεικνύει την ηµεροµηνία παραλαβής της. Σε περίπτωση ιαπιστωµένης Παράβασης του άρθρου Γ-16 της ΣΥ, δίνεται στον Παραχωρησιούχο προθεσµία δέκα (10) εργάσιµων ηµερών, για την υποβολή στην ΕΟΑΕ χρονοδιαγράµµατος, στο οποίο θα ορίζεται ο τρόπος αποκατάστασης της διαπιστωµένης παράβασης και η συµµόρφωση. Μετά την έγκριση του χρονοδιαγράµµατος από την ΕΟΑΕ, ο Παραχωρησιούχος οφείλει να προβεί άµεσα στις αναφερόµενες ενέργειες. Σε αντίθετη περίπτωση του επιβάλλονται ποινικές ρήτρες, σύµφωνα µε το άρθρο Γ-16 της ΣΥ. 13

15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Σχηµατική Περιγραφή της ιαδικασίας Ελέγχου απεικονίζεται παρακάτω : Τακτικός ή Εκτακτος Έλεγχος Λειτουργίας και Συντήρησης ΕΟΑΕ Έντυπο Επιθεώρησης (2 πρωτότυπα Έντυπα τα οποία συνυπογράφονται από ΕΟΑΕ και Παραχωρησιούχο) Έκθεση Ελέγχου (Συντάσσεται από την ΕΟΑΕ και αποστέλλεται στον Παραχωρησιούχο εντός 5 εργάσιµων ηµερών) 1 η περίπτωση : Ορθή λειτουργία του ΣΕΑ και Χ.Σ.Α. (Λειτουργία σύµφωνη µε τους συµβατικούς όρους και τα Εγχειρίδια Λειτουργίας και Συντήρησης) 2 η περίπτωση : Παρατήρηση (Ορίζεται προθεσµία συµµόρφωσης από την ΕΟΑΕ) 3 η περίπτωση : ιαπιστωµένη Παράβαση (Προθεσµία 10 εργάσιµων ηµερών για την υποβολή χρονοδιαγράµµατος συµµόρφωσης του Παραχωρησιούχου) Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης του Παραχωρησιούχου σε Παρατήρηση που του έχει γίνει από την ΕΟΑΕ και εντός της προθεσµίας που ορίζεται στην Έκθεση Ελέγχου, η µη συµµόρφωση µετατρέπεται σε ιαπιστωµένη Παράβαση του άρθρου Γ-16.3 της ΣΥ. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης του Παραχωρησιούχου µε τις ιαπιστωµένες Παραβάσεις του άρθρου Γ-16.3, και για κάθε µία από αυτές ξεχωριστά, χρεώνεται µε την αντίστοιχη ποινή, αντίστοιχης βαρύτητας (Α ή Β ή Γ). Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης του Παραχωρησιούχου µε την ίδια ιαπιστωµένη Παράβαση για δύο (2) φορές ετησίως, του επιβάλλονται οι ποινικές ρήτρες όπως αυτές αναφέρονται στον άρθρο Γ της ΣΥ. Σε περίπτωση υπέρβασης των δύο (2) ποινών, ανά ηµερολογιακό έτος, για την ίδια ιαπιστωµένη Παράβαση, ο Παραχωρησιούχος υποπίπτει στην αµέσως επόµενη κατηγορία ποινών, µεγαλύτερης βαρύτητας. Για τη διευκόλυνση των παραπάνω Ελέγχων Λειτουργίας, η ΕΟΑΕ διατηρεί το δικαίωµα να εγκαταστήσει και να λειτουργήσει Σύστηµα Καταγραφής της διερχόµενης και εισερχόµενης κυκλοφοριακής Κίνησης και Σύστηµα Καταγραφής των Καταναλώσεων στους Σ.Ε.Α.. Η ΕΟΑΕ θα εφαρµόζει το Σύστηµα Καταγραφής της Κίνησης για τη µέτρηση των κυκλοφοριακών δεδοµένων στις εγκαταστάσεις των Σ.Ε.Α., ώστε, σε συνάρτηση µε τις καταγεγραµµένες καταναλώσεις από το Σύστηµα Καταγραφής των Καταναλώσεων στους ΣΕΑ, να εξαγάγει στατιστικά δεδοµένα που είναι απαραίτητα για την παρακολούθηση της Λειτουργίας και αποτελεσµατικότητας των Σ.Ε.Α.. Ο Παραχωρησιούχος οφείλει να αποδεχθεί την 14

16 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 εγκατάσταση των Συστηµάτων Καταγραφής, ενώ τα έξοδα εγκατάστασης και λειτουργίας τους επιβαρύνουν την ΕΟΑΕ. Άρθρο 8 ΚΤΙΡΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Κ.Ε.Ο.) - ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 8.1 Αντικείµενο λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίµων Βασική λειτουργία του πρατηρίου υγρών καυσίµων είναι η προµήθεια στους χρήστες του αυτοκινητόδροµου κάθε είδους καυσίµων και λιπαντικών καθώς και η κάλυψη βασικών αναγκών του οδηγού αλλά και του οχήµατος. 8.2 Παροχή υπηρεσιών πρατηρίου υγρών καυσίµων ωρεάν υπηρεσίες Ο Παραχωρησιούχος προσφέρει στους χρήστες χωρίς χρέωση: Υπηρεσίες ελέγχου πίεσης και συµπλήρωσης αέρα των ελαστικών, ελέγχου στάθµης και συµπλήρωσης νερού των δοχείων υαλοκαθαριστήρων, καθαρισµού τουλάχιστον του εµπρόσθιου ανεµοθώρακα (παρµπρίζ) και ελέγχου της στάθµης λαδιών, εφόσον του ζητηθεί από τον οδηγό. Χώρους υγιεινής, σύµφωνα µε τα ισχύοντα πρότυπα, σε επαρκή αριθµό για την κάλυψη των αναγκών των χρηστών, µε χώρους ειδικά διαµορφωµένους για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) Χώρος φροντίδας και περιποίησης βρεφών Πρώτες Βοήθειες Πόσιµο νερό Υπηρεσίες επί πληρωµή Ο Παραχωρησιούχος παρέχει στους χρήστες, επί πληρωµή : Καύσιµα και λιπαντικά Υπηρεσίες οδικής βοήθειας, αλλαγής κατεστραµµένου ή φθαρµένου ελαστικού και τοποθέτησης ρεζέρβας, κλπ. Πλυντήριο (εφόσον υπάρχει) Λιπαντήριο (εφόσον υπάρχει) Προϊόντα όπως λαµπτήρες οχήµατος, λάστιχα υαλοκαθαριστήρων, τουριστικούς χάρτες κλπ., τα οποία διατίθενται στο χώρο του Πρατηρίου Αγοράς Ειδών Αυτοκινήτου (Auto Market) (εφόσον υπάρχει), εντός του πρατηρίου. 15

17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Συσκευασµένα τρόφιµα, αναψυκτικά, είδη πρώτης ανάγκης κλπ., για τον οδηγό, τα οποία διατίθενται στο χώρο της «Μικρής Αγοράς» (Mini Market) (εφόσον υπάρχει), εντός του πρατηρίου. Ένα ή περισσότερα δηµόσια τηλέφωνα Οι τιµές των εµπορεύσιµων προϊόντων αναρτώνται σύµφωνα µε τους σχετικούς κανονισµούς του Ελληνικού ηµοσίου. 8.3 Ωράριο λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίµων Οι εγκαταστάσεις του πρατηρίου υγρών καυσίµων που εξυπηρετούν στην παροχή καυσίµων και λιπαντικών, συµπεριλαµβανοµένων των τουαλετών και των δηµόσιων τηλεφώνων, πρέπει να είναι στη διάθεση των χρηστών καθ` όλη την διάρκεια του εικοσιτετραώρου, συµπεριλαµβανοµένων των Κυριακών και αργιών. Το ωράριο λειτουργίας καθορίζεται στην Σύµβαση και πρέπει να είναι σύµφωνο µε την ισχύουσα νοµοθεσία του κράτους. 8.4 Ταµειακές µηχανές αποδείξεις πρατηρίου υγρών καυσίµων Ο Παραχωρησιούχος υποχρεούται να εκδίδει, σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες φορολογικές διατάξεις σε όλους τους πελάτες, απόδειξη ή τιµολόγιο ή το εκάστοτε απαιτούµενο νόµιµο παραστατικό. Ο Παραχωρησιούχος υποχρεούται να επιδεικνύει ανά πάσα στιγµή στην ΕΟΑΕ, καθώς και κάθε άλλη αρµόδια Αρχή, τις ταινίες ελέγχου των ταµειακών µηχανών, τα διπλότυπα ή αντίγραφα των παραστατικών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ή ηλεκτρονικό αρχείο όπου τηρούνται αρχεία στα οποία είναι καταχωρηµένα στοιχεία που αφορούν στη διαδικασία είσπραξης εσόδων από τους χρήστες. Όλες οι αποδείξεις και τα τιµολόγια που δίνονται στους πελάτες πρέπει να αναφέρουν και την παρεχόµενη υπηρεσία, όπως απαιτείται από τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.). Ο Παραχωρησιούχος οφείλει να συµµορφώνεται µε τις εκάστοτε κείµενες διατάξεις (φορολογικές, αγορανοµικές κλπ). 8.5 Άδειες λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίµων Ο Παραχωρησιούχος υποχρεούται να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την έκδοση, ή εφόσον χρειάζεται, την ανανέωση αδειών, οι οποίες απαιτούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις για την λειτουργία του πρατηρίου. Οι άδειες πρέπει να αφορούν αποκλειστικά και να αναφέρουν ρητά την χρήση της εγκατάστασης για την οποία έχουν εκδοθεί. Κάθε µεταβολή των εγκαταστάσεων αυτών πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές βάσει των οποίων έχει χορηγηθεί η άδεια, άλλως θα πρέπει να γίνεται ανανέωση άδειας βάσει των νέων δεδοµένων. Άρθρο 9 Έλεγχος της λειτουργίας του πρατηρίου υγρών καυσίµων 9.1 Έλεγχος παρεχόµενων υπηρεσιών & έλεγχος προσωπικού 16

18 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Η ΕΟΑΕ µε τη διεξαγωγή τακτικών και έκτακτων ελέγχων, διασφαλίζει την ασφαλή λειτουργία των πρατηρίων υγρών καυσίµων και το υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης που προσφέρεται. Ελέγχει την εφαρµογή των λειτουργικών διαδικασιών ποιότητας καθώς και την ικανότητά του προσωπικού να αντεπεξέλθει τόσο σε θέµατα ασφάλειας, σωστού χειρισµού του εξοπλισµού, υγιεινής, παροχής πρώτων βοηθειών, αντιµετώπισης εκτάκτων περιστατικών, όσο και υπεύθυνη συµπεριφορά και σωστή εξυπηρέτηση των χρηστών. Αναλυτική λίστα των διαδικασιών και συνοπτικών αντικειµένων που ελέγχονται, βρίσκεται στο Παράρτηµα ΙΙΙ. 9.2 Έλεγχος εγκαταστάσεων Η ΕΟΑΕ είναι αρµόδια για τον έλεγχο τήρησης των κανόνων ασφαλούς λειτουργίας του πρατηρίου. Οφείλει να ελέγχει την συµµόρφωση του Παραχωρησιούχου σ ό,τι αφορά στις διατάξεις περί ασφαλούς λειτουργίας και συντήρησης που αναφέρονται στην ΣΥ Στο πλαίσιο αυτό ο Παραχωρησιούχος υποχρεούται να διατηρεί κατάλογο συγκεκριµένων ενεργειών που αφορούν στην ασφάλεια της λειτουργίας του πρατηρίου του, τον οποίο χρησιµοποιεί στους ελέγχους που διενεργεί ο ίδιος (καθηµερινά, εβδοµαδιαία, µηνιαία και εξαµηνιαία). Ενδεικτικά, ο κατάλογος συµπεριλαµβάνει θέµατα όπως : Τη συντήρηση Αντλιών Καυσίµων και εξαµενών Τη συντήρηση Αυτόµατων Πλυντηρίων (εφόσον υπάρχουν) Τη συντήρηση Αεροσυµπιεστών Τη συντήρηση Αερόµετρων Τη συντήρηση Γρασαδόρων Βαλβολινιέρων και Συλλεκτών Λαδιού Τα αποτελέσµατα των ελέγχων που διενεργούνται στις εγκαταστάσεις του πρατηρίου παραδίδονται στην ΕΟΑΕ ώστε να διευκολύνεται από πλευράς της η διενέργεια τακτικών (ανά τρίµηνο) και έκτακτων επιθεωρήσεων. 9.3 Έλεγχος ωραρίου λειτουργίας Η ΕΟΑΕ ελέγχει την τήρηση του προκαθορισµένου στην σύµβαση, ωραρίου λειτουργίας του πρατηρίου υγρών καυσίµων, φροντίζοντας έτσι για την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των χρηστών του σταθµού. 17

19 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Άρθρο 10 ΚΤΙΡΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΑΞΙ ΙΩΤΩΝ (Κ.Ε.Τ.) Το Κτίριο Εξυπηρέτησης Ταξιδιωτών (Κ.Ε.Τ.), απαρτίζεται από τα Καταστήµατα Εστίασης, την Μικρή Αγορά και τις Συµπληρωµατικές ραστηριότητες που αναπτύσσονται σε αυτό Χώροι υγιεινής Στο χώρο του Κ.Ε.Τ. λειτουργούν χωρίς χρέωση χώροι υγιεινής, σύµφωνα µε τα ισχύοντα πρότυπα και σε επαρκή αριθµό για την κάλυψη των αναγκών των χρηστών, καθώς και χώροι υγιεινής ειδικά διαµορφωµένοι για άτοµα µε ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) Σταθµός πρώτων βοηθειών Στο χώρο του Κ.Ε.Τ. λειτουργεί χωρίς χρέωση, καθηµερινά (συµπεριλαµβανοµένων Κυριακών και αργιών) και επί 24ώρου βάσεως ο Σταθµός Πρώτων Βοηθειών του Σ.Ε.Α. Σ αυτόν υπάρχει πάντα ένας τουλάχιστον νοσηλευτής καθώς και φαρµακείο, φορείο και κουβέρτες για την παροχή πρώτων βοηθειών στους χρήστες. Την ευθύνη για την λειτουργία του χώρου αυτού καθώς και της πρόσληψης του νοσηλευτή, έχει αποκλειστικά ο Παραχωρησιούχος Έξοδοι κινδύνου Καθ όλη την διάρκεια λειτουργίας των εγκαταστάσεων του Κ.Ε.Τ., ο Παραχωρησιούχος υποχρεούται να διατηρεί τις επισηµασµένες Εξόδους Κινδύνου ελεύθερες και σε καµία περίπτωση κλειδωµένες, ώστε να χρησιµοποιηθούν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης (πχ. πυρκαγιάς, ατυχήµατος κλπ.). Άρθρο 11 Καταστήµατα εστίασης 11.1 Αντικείµενο λειτουργίας καταστηµάτων εστίασης Αντικείµενο λειτουργίας των καταστηµάτων εστίασης του Σ.Ε.Α. είναι η παροχή υπηρεσιών εστίασης στους χρήστες της οδού. Στα καταστήµατα εστίασης µπορούν να λειτουργήσουν οι παρακάτω επιχειρήσεις, ή συνδυασµοί αυτών: Καταστήµατα στα οποία παρασκευάζονται ή/και προσφέρονται σε καθήµενους ή περαστικούς πελάτες, φαγητά, µε τη συνοδεία ή µη ποτών, κυρίως οινοπνευµατωδών, ((α) εστιατόριο, β) ψαροταβέρνα, γ) ψητοπωλείο, δ) οβελιστήριο, ε) πιτσαρία, στ) σνακ µπαρ (συµπεριλαµβάνει και τα Fast food)) Καταστήµατα προσφοράς ποτών, χωρίς φαγητό σε καθήµενους πελάτες ((α) Καφενείο, β) Καφετέρια) Καταστήµατα στα οποία παρασκευάζονται και προσφέρονται γλυκίσµατα και κάθε είδους παρασκευάσµατα γάλακτος κλπ. σε καθήµενους και περαστικούς 18

20 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 πελάτες ((α) Ζαχαροπλαστείο, β) Ζαχαροπλαστείο χωρίς εργαστήριο, γ) Γλυκίσµατα, δ) Πίτες, ε) Μεζεδάκια, στ) Γαλακτοπωλείο, ζ) Αναψυκτήριο κατάστηµα, η) Μπουγατσατζίδικο, θ) Αµιγές λουκουµατζίδικο)) Καταστήµατα τα οποία διαθέτουν σε περαστικούς πελάτες, τρόφιµα ή/και ποτά για άµεση κατανάλωση. ((α) Αναψυκτήρια περίπτερα, β) Καταστήµατα αναψυκτήρια χωρίς καθίσµατα, γ) Παγωτοπωλεία, δ) Οβελιστήρια για περαστικούς πελάτες δ) Κυλικεία µεγάρων, σχολείων, δηµοσίων θεαµάτων, ιδρυµάτων, κλινικών κλπ., ε) Κινητά καταστήµατα (κινητές καντίνες)) 11.2 Παροχή υπηρεσιών καταστηµάτων εστίασης Ο Παραχωρησιούχος οφείλει να τηρεί όλες τις αγορανοµικές διατάξεις καθώς και ότι προβλέπεται από τον παρόντα Κανονισµό Λειτουργίας. Ο Παραχωρησιούχος προσφέρει στους χρήστες επί πληρωµή : Ποικιλία και ποιότητα φαγητών, εδεσµάτων και ποτών. Όσο τον δυνατόν καλύτερη εξυπηρέτηση, καθ όλη την διάρκεια λειτουργίας του καταστήµατος και κυρίως στις ώρες αιχµής. Ο Παραχωρησιούχος οφείλει να αναρτά τις τιµές καταλόγου (µενού) σε ορατό σηµείο, σύµφωνα µε τους εκάστοτε κανονισµούς. Οποιαδήποτε άλλη συναφή δραστηριότητα που αφορά στα καταστήµατα εστίασης µπορεί να αναπτυχθεί κατόπιν σχετικής αίτησης του Παραχωρησιούχου και κατόπιν έγκρισης της ΕΟΑΕ Ωράριο λειτουργίας καταστηµάτων εστίασης Οι εγκαταστάσεις των καταστηµάτων εστίασης πρέπει να παραµένουν ανοιχτές όλες τις ηµέρες του χρόνου, σε 24ωρη βάση και να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στους χρήστες, χωρίς διακοπή. Κατά τις βραδινές ώρες, µεταξύ 23:00 και 7:00 και µόνο τότε, ο Παραχωρησιούχος µπορεί να µην προσφέρει το σύνολο των υπηρεσιών του καταστήµατος εστίασης, αλλά να εξασφαλίζει τουλάχιστον τη διάθεση ζεστών και κρύων ροφηµάτων, ελαφρών γευµάτων και τοστ. Με βάση τον όγκο της κυκλοφορίας ή για ορισµένες εποχές του χρόνου, η ΕΟΑΕ έχει το δικαίωµα να ζητήσει από τον Παραχωρησιούχο, να εξασφαλίσει την λειτουργία όλων των υπηρεσιών του καταστήµατος εστίασης, κατά τη διάρκεια της νύχτας (και µεταξύ και 7.00) και ο Παραχωρησιούχος οφείλει να συµµορφωθεί µε αυτήν την απαίτηση Ταµειακές µηχανές αποδείξεις καταστηµάτων εστίασης Ο Παραχωρησιούχος υποχρεούται να εκδίδει, σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες φορολογικές διατάξεις σε όλους τους πελάτες, απόδειξη ή τιµολόγιο ή το 19

Το προσύμφωνο υποβάλλεται στον ίδιο συστατικό τύπο (ιδιωτικό ή συμβολαιογραφικό έγγραφο) ο οποίος προβλέπεται για την κύρια σύμβαση που θα συναφθεί.

Το προσύμφωνο υποβάλλεται στον ίδιο συστατικό τύπο (ιδιωτικό ή συμβολαιογραφικό έγγραφο) ο οποίος προβλέπεται για την κύρια σύμβαση που θα συναφθεί. ΕΡ: Σε περίπτωση κατάθεσης αιτήματος για υπό σύσταση εταιρία, η οποία προτίθεται να μισθώσει ακίνητο και η επένδυση περιλαμβάνει νέες κτιριακές εγκαταστάσεις, στο Παράρτημα I της προκήρυξης αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

A/A Είδος Καταστήματος Κατηγορία Διατάξεις 1. Ζαχαροπλαστείο 18 Ζαχαροπλαστείο χωρίς εργαστήριο Καταστήματα παρασκευής και διάθεσης γλυκισμάτων και

A/A Είδος Καταστήματος Κατηγορία Διατάξεις 1. Ζαχαροπλαστείο 18 Ζαχαροπλαστείο χωρίς εργαστήριο Καταστήματα παρασκευής και διάθεσης γλυκισμάτων και Θέμα : Πλήρες αρχείο με τη νομοθεσία ανά κατηγορία καταστήματος που απαιτείται άδεια ίδρυσης και λειτουργίας A/A Είδος Καταστήματος Κατηγορία Διατάξεις 1 Καφενεία 2 Καφετέρια 3 Καταστήματα προσφοράς ποτών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ «ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΑ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΑ» ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ «ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΑ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΑ» ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ «ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΑ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΑ» ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Όροι και Ορισμοί Β. Σκοπός Σήματος Ποιότητας Κρητικής Κουζίνας της Περιφέρειας Κρήτης Γ. Προδιαγραφές Γ.1. Υποχρεωτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ 450Kva ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ 450Kva ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ 15/01/2014 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ 450Kva ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ Η Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων προκειμένου να συνάψει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η παρούσα µελέτη αφορά την προµήθεια νωπού χοιρινού κρέατος το οποίο θα χορηγηθεί σε άπορους δηµότες κατά τις ηµέρες των εορτών του Χριστουγέννων 2015 και την προµήθεια αρνίσιου κρέατος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ 6 Μαΐου 2006 Α/Α Απόφαση ΔΣ 1 ΒΕ 1 24/2/2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΛΑΓΩΝ Ημερομηνία Κεφάλαιο Περιεχόμενο Κεφάλαιο 4, παράγραφος 3 προστίθεται το εξής : «Στο

Διαβάστε περισσότερα

098/11-2-15 ΤΗΛ. 2410-685231 FAX. 2410-617116

098/11-2-15 ΤΗΛ. 2410-685231 FAX. 2410-617116 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτηµα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ηµεροµηνία: 12-2-2015 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνοµα είδους ή υπηρεσίας) ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΙΘΑΝΗ ΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70 ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνομα είδους ή υπηρεσίας) ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτηµα Α ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ

Παράρτηµα Α ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ Οδηγίες Παρακολούθησης Εφαρµογής ΠΠE Παράρτηµα Α ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ Όλες οι βασικές πληροφορίες που αφορούν ένα έργο πρέπει να καταγράφονται σε ηµερήσια βάση και να τηρούνται σε αρχείο. Για το σκοπό αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Τα είδη επιχείρησης που ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία είναι:

Τα είδη επιχείρησης που ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία είναι: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΥΙΒ/8577/83, την Υ1γ/Γ.Π./οικ. 96967/2012, Υγειονομική Διάταξη, ΚΥΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνολο 2.384,4 13,4. Μήκος (χλµ.) Προϋπολογ ι-σµός (δις ) Τρόπος Υλοποίησης. (Σύµφωνα µε τα «πακέτα» παραχωρήσεων) 1,4 παραχώρηση

Σύνολο 2.384,4 13,4. Μήκος (χλµ.) Προϋπολογ ι-σµός (δις ) Τρόπος Υλοποίησης. (Σύµφωνα µε τα «πακέτα» παραχωρήσεων) 1,4 παραχώρηση ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Ιωάννα X. Καρακαϊδού Πολιτικός Μηχανικός, MBA gkara@egnatia.gr 1 ιαχείριση της Οδικής Υποδοµής Η διαχείριση αφορά τρεις ενότητες: 1) Θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΔΔΗΕ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2 ο χλμ. ΝΕΟ Λαμίας Αθηνών 351 00 Λαμία

ΔΕΔΔΗΕ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2 ο χλμ. ΝΕΟ Λαμίας Αθηνών 351 00 Λαμία ΔΕΔΔΗΕ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2 ο χλμ. ΝΕΟ Λαμίας Αθηνών 351 00 Λαμία ΕΡΓΟ: Ανάδειξη εργολάβου για την εκτέλεση βοηθητικών εργασιών για τον έλεγχο και διαλογή των αποξηλούμενων ξύλινων στύλων

Διαβάστε περισσότερα

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως:

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: Άρθρο 4 Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 5: Η αίτηση για χορήγηση άδειας διανομής θερμότητας σε τρίτους υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Μουδανιά 26-02-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ: 5148/26-02-2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Μ. Αλεξάνδρου 26 Πληροφορίες: Γρηγόρης Θεοφανίδης Τηλέφωνο: 2373350258 Fax: 2373065791

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ Οδηγίες για την αδειοδότηση & τη λειτουργία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012

Διαβάστε περισσότερα

Οι παρούσες οδηγίες εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις ή στους μεμονωμένους ιδιώτες οι οποίοι εκμεταλλεύονται αυτόματους πωλητές τροφίμων ή ροφημάτων

Οι παρούσες οδηγίες εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις ή στους μεμονωμένους ιδιώτες οι οποίοι εκμεταλλεύονται αυτόματους πωλητές τροφίμων ή ροφημάτων Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1.1Πεδίο εφαρμογής Ορισμοί επιχειρήσεων... 2 1.2. Σκοπός... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο : ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ... 2 2.1. Διαδικασία αδειοδότησης (ως προς την Υγειονομική Υπηρεσία)...

Διαβάστε περισσότερα

EQA HELLAS AE ΚΑΛΑΜΑ Π. 30, 152 33 ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΑΘΗΝΑ Τ: 210-6834012, 210-6800552, F: 210-6850985 url:www.eqa.gr, e mail: eqa@eqa.gr, info@eqa.

EQA HELLAS AE ΚΑΛΑΜΑ Π. 30, 152 33 ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΑΘΗΝΑ Τ: 210-6834012, 210-6800552, F: 210-6850985 url:www.eqa.gr, e mail: eqa@eqa.gr, info@eqa. 1. Σκοπός ΟΔΗΓΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ Η Οδηγία αυτή παρέχει το πλαίσιο άσκησης του δέοντος ελέγχου στους τρόπους και πρακτικές που ακολουθεί ο πιστοποιημένος πελάτης (οργανισμός-εταιρεία-επιχείρηση κλπ), σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ 41330 «ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ 41330 «ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ 41330 «ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 2. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ---------------------- Ταχ. /νση: Πλ. Μπακογιάννη 2 Ταχ. Κώδικας: 62 400 Τηλέφωνο: 2325 3 50108 Φαξ: 2325

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών & ικτύων Γενική Γραµµατεία Εµπορίου /νση Μετρολογίας Σασαρώλης Εδµόνδος. Τι Είναι το Εισροών-Εκροών; Ως

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 4/13 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 58.794,62 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ : ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΑΣ: ΛΕΜΟΝΗΣ ΙΟΡ ΑΝΗΣ 1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η παρούσα µελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΣΚΟΠΟΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΙΚΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Σκοπός του συγκεκριμένου Σήματος είναι η πιστοποίηση των προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης για τις ανάγκες της πισίνας του Παγκρητίου Σταδίου και του ΑΠΚΗ

Θέµα: Προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης για τις ανάγκες της πισίνας του Παγκρητίου Σταδίου και του ΑΠΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) ------------------------------------------------------- Οδός Σ. Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο Τηλ: 2180 264560/2810215080 Θέµα: Προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες Για τις ανάγκες της Διευθύνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Ανακύκλωσης και προκειμένου να εξασφαλιστούν οι βασικές συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΚΙΜΕΣ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΚΙΜΕΣ 1. Σκοπός Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι να καθορίσει τις µεθόδους και τον τρόπο ελέγχου κατά την εκτέλεση των παρακάτω διαδικασιών: Έλεγχο εισερχοµένων Εγκατάσταση οργάνων Παροχή υπηρεσιών τεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

Προς κάθε ενδιαφερόµενο

Προς κάθε ενδιαφερόµενο ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) ------------------------------------------------------- Οδός Σ. Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο Τηλ: 2180 264560/2810215080 Ηράκλειο 8/12/ 2011 Αριθµός Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αθήνα, 24-07 - 2009 Αρ. Πρωτ.: ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2015-2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 5/2015 ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 169.674,81 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Η/ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης 3354/91/8-2-2001 (ΦΕΚ 149/Β/2001) ΕΣΥ Ε-ΦΠΕ-ΥΤ/01/02/06-12-2005 1/5 ΕΣΥ Ε-ΦΠΕ-ΥΤ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενηµερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568, 2102517292 - FAX:210-2517292 ΟΝΟΜΑ:... ΕΠΩΝΥΜΟ: ΙΕΥΘΥΝΣΗ:..

Διαβάστε περισσότερα

3. Τις διατάξεις της περ. στ' του άρθρου 38 του Π.Δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84/Α').

3. Τις διατάξεις της περ. στ' του άρθρου 38 του Π.Δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84/Α'). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα 14 Δεκεμβρίου 2004 Αρ.Πρωτ.: 1100938/845/0015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ.1134 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ΠΟΛ 1134 ΘΕΜΑ: Απαλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΧΕ ΙΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΟΨΕΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 1. Τίτλος Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων

Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων ΧV Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης Τηρουμένων των σχεδίων υπηρεσίας, ο Διευθυντής του σχολείου έχει τη γενική ευθύνη για την

Διαβάστε περισσότερα

1.4 Τα στοιχεία της 1.3 θα εξετάζονται από την τεχνική Υπηρεσία και οι ελλείψεις θα αναγράφονται στην τεχνική κρίση σαν λόγοι απόρριψης.

1.4 Τα στοιχεία της 1.3 θα εξετάζονται από την τεχνική Υπηρεσία και οι ελλείψεις θα αναγράφονται στην τεχνική κρίση σαν λόγοι απόρριψης. Σελίδα 1 από 5 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1 Οι προσφορές θα πρέπει να περιέχουν όλα τα στοιχεία που ζητούνται από τις συνημμένες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις τεχνικές παρατηρήσεις της διακήρυξης με σαφή

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L167 30.4.2004

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου (Αριθμ. Πρωτ.: )

Έκθεση Ελέγχου (Αριθμ. Πρωτ.: ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ Στοιχεία Υπηρεσίας Έκθεση Ελέγχου (Αριθμ. Πρωτ.: ) 1. Στοιχεία επιχείρησης: Επωνυμία Διεύθυνση ΤΚ Τηλέφωνο Fax e-mail Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Μελέτης:30/2013 Τ.Υ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Μελέτης:30/2013 Τ.Υ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Μελέτης:30/2013 Τ.Υ. ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ΤΕΡΜΑ ΠΑΤΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ & ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ,153 10 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΗΛ.: 210 650 3000, FAX: 210 6510649 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Σεπτέμβρης 2015 (περιλαμβάνει τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία από τις αντίστοιχες πηγές ) Πηγές Στοιχείων: Μητρώο Μελών Ε.Ε.Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΑΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΑΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΑΝΩΝ Επιλέξιµες είναι οι παρακάτω δαπάνες: ΕΝΟΙΚΙΑ Περιλαµβάνει το κόστος ενοικίων του τόπου υλοποίησης του σχεδίου. Σε περίπτωση ενοικίασης οικίας, το επιδοτούµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΤΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΤΑΣ Άρτα, 24 Μαρτίου 2015 Προς: ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 589 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΠΡΩΤΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Μελέτη, Κατασκευή, Χρηµατοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκµετάλλευση του Έργου : «Αυτοκινητόδροµος Κόρινθος Τρίπολη Καλαµάτα και Κλάδος Λεύκτρο Σπάρτη» ΠΡΩΤΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ (σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Απόφαση υπ αριθµ. 107 Θέµα: «ιενέργεια της υπηρεσίας: Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/01 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Μ. Πιτσίκα/ Ξ. Παπαϊωάννου Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Αρχές Επικοινωνίας με Πελάτη Άρθρο 1: Διαφημίσεις και εμπορικές πρακτικές

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Αρχές Επικοινωνίας με Πελάτη Άρθρο 1: Διαφημίσεις και εμπορικές πρακτικές ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Αρχές Επικοινωνίας με Πελάτη Άρθρο 1: Διαφημίσεις και εμπορικές πρακτικές Η Green χρησιμοποιεί ως μέσο διαφήμισης και προώθησης των υπηρεσιών προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας : την επίσημη ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο, 26/03/2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α. Γενικές Πληροφορίες 1. Η δημιουργία, η λειτουργία και η εποπτεία των Ξενοδοχείων και Τουριστικών

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 25.09.14. Profile Έκθεσης: Σύνολο εκθετών: 6.777 από 98 χώρες. Σύνολο εμπορικών επισκεπτών: 155.000 από 187 χώρες

Αθήνα, 25.09.14. Profile Έκθεσης: Σύνολο εκθετών: 6.777 από 98 χώρες. Σύνολο εμπορικών επισκεπτών: 155.000 από 187 χώρες ΙΑΤΡΟΥ ΛΙΟΥΓΚΑ 8 166 75, ΓΛΥΦΑΔΑ ΑΘΗΝΑ Τηλ. 210 9630630, 210 9690720 Fax. 210 9603142 E-mail: info@promosolution.net www.promosolution.net ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ ANUGA

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ 10.200 + Φ.Π.Α.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ 10.200 + Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών & Δαπανών Εσωτερικού ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ 10.200 + Φ.Π.Α. Στην

Διαβάστε περισσότερα

7.1.007/1 η Έκδοση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΠΙ- ΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ REGULATION ON THE USE OF NATIONAL CONFOR- MITY MARKS ON AGRICULTURAL PRODUCTS ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα. 1. Όροι Εγγύησης

Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα. 1. Όροι Εγγύησης Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα 1. Όροι Εγγύησης Η Schneider Electric αναλαµβάνει να αντικαταστήσει τυχόν ελαττωµατική λειτουργία των προϊόντων που προέρχεται από σφάλµα στο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ. Τα άτομα τα οποία θα χρησιμοποιούν τα εργαστήρια πρέπει:

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ. Τα άτομα τα οποία θα χρησιμοποιούν τα εργαστήρια πρέπει: ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Τα άτομα τα οποία θα χρησιμοποιούν τα εργαστήρια πρέπει: 1. Να έχουν εξασφαλίσει ενυπόγραφη έγκριση εισόδου (Επισυνάπτεται

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ.: 9/2015

Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ.: 9/2015 Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ.: 9/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 49.582,80 χωρίς Φ.Π.Α. ΣΥΝΤΑΞΑΣ : ΛΕΜΟΝΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ (ΤΕΧΝ. ΜΗΧ/ΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ) ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 9/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ» ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ» ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ» ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ» ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1.- Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 103 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ Κρητικό Σύμφωνο Ποιότητας Κριτοβουλίδου 15-17 Ρέθυμνο Τ.Κ 74100 Τ. 28310 51401 F. 2831030401 symfono_gram@nar.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ AΡ. 159 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ISO 22000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ AΡ. 159 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ISO 22000 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Γ.Ν. ΛΙΒΑ ΕΙΑΣ Γ.Ν. ΘΗΒΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΤΗΣ Ε ΡΑΣ ΛΙΒΑ ΕΙΑ Γ.Ν. Λιβαδειάς ΤΜΗΜΑ: Οικονοµικό ΓΡΑΦΕΙΟ: Προµηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτηµα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Ηµεροµηνία: 17-12-2015 ΠΙΘΑΝΗ ΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτηµα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Ηµεροµηνία: 17-12-2015 ΠΙΘΑΝΗ ΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτηµα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Ηµεροµηνία: 17-12-2015 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ/ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α.Ε. 559 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Πετρέλαιο θέρµανσης για τη βάση του ΕΚΑΒ στην Ορεστιάδα. Ποσότητα: 1.500 Lit

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ 10.500,00 ΕΥΡΩ ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α.

ΣΥΜΒΑΣΗ 10.500,00 ΕΥΡΩ ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Δ/νση: Φραγκούδη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 5. Άρθρο 5 ελτίο Αποστολής (Παράγραφοι 1-8)

Ενότητα 5. Άρθρο 5 ελτίο Αποστολής (Παράγραφοι 1-8) Ενότητα 5 Άρθρο 5 ελτίο Αποστολής (Παράγραφοι 1-8) ελτίο Αποστολής (Έκδοση από Υπόχρεο) ελτίο αποστολής εκδίδεται από τον υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών: α) σε κάθε περίπτωση χονδρικής πώλησης ή παράδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 457ΚΦ-8Σ1 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αθήνα 04-11-2011. Αρ. Πρωτ. : Α2-1783 ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΙΑΤΑΞΗ 5/2011

ΑΔΑ: 457ΚΦ-8Σ1 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αθήνα 04-11-2011. Αρ. Πρωτ. : Α2-1783 ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΙΑΤΑΞΗ 5/2011 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα 04-11-2011 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘ. ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ /ΝΣΗ TIΜΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΩΝ Tαχ. /νση: Πλ. Κάνιγγος 20 Τ.Κ.:

Διαβάστε περισσότερα

Απλοποίηση και εκσυγχρονισμός λειτουργίας μικρών σημείων λιανικής

Απλοποίηση και εκσυγχρονισμός λειτουργίας μικρών σημείων λιανικής Απλοποίηση και εκσυγχρονισμός λειτουργίας μικρών σημείων λιανικής Μαριλένα Αργυρού, Managing Director - Supply Chain Institute of Southeastern & Central Europe 1 Τον τελευταίο χρόνο, έχουν υπάρξει θεσμικές

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιώστε την απόδοση, εξασφαλίστε το κέρδος.

Βελτιώστε την απόδοση, εξασφαλίστε το κέρδος. Βελτιώστε την απόδοση, εξασφαλίστε το κέρδος. Υπηρεσίες λειτουργίας και συντήρησης για Φωτοβολταϊκά συστήματα Όλα όσα χρειάζεστε για την ομαλή λειτουργία της μονάδας σας. Σας προσφέρουμε ασφαλείς λύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) ΑΠΟΦΑΣΗ

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κρατίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο Ο παρών Κανονισμός αναφέρεται στη χρήση σημάτων τα οποία χορηγεί η a Cert A.E. σε επιχειρήσεις για την επισήμανση και τη διαφήμιση των πιστοποιημένων προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ»

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ» Σελ.: 1 Από: 7 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ OIKONOMIKH ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ( Π.3.6) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται για την Οικονοµική ιαχείριση των έργων /

Διαβάστε περισσότερα

498.531,50 23% 613.193,75

498.531,50 23% 613.193,75 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 104/12 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 613.193,75 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ : ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΑΣ : ΛΕΜΟΝΗΣ ΙΟΡ ΑΝΗΣ (ΤΕΧΝ. ΜΗΧ/ΚΟΣ. ΟΧΗΜΑΤΩΝ) 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ήµος Γρεβενών ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προµήθεια φρέσκου γάλακτος (έτος 2012) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 36.681,43 Ευρώ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Τεχνική Έκθεση -Τεχνικές Προδιαγραφές -Τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ συµπεριλαµβανοµένων των kit συντήρησης, ανταλλακτικών και εργασίας, τριών αναισθησιολογικών µηχανηµάτων PRIMUS του οίκου DRAEGER του

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ & Ε.Π.Π. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ & Ε.Π.Π. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ & Ε.Π.Π. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ιανουάριος 2014 Για ποιο λόγο τα τιμολόγια

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπο Ελέγχου Επιχειρήσεων Μαζικής Εστίασης

Έντυπο Ελέγχου Επιχειρήσεων Μαζικής Εστίασης Ηµεροµηνία ελέγχου: Θέση Στοιχείων Φορέα Ελέγχου ΚΩ : 1.01.04 Έντυπο Ελέγχου Επιχειρήσεων Μαζικής Εστίασης Επωνυµία Τίτλος Επιχείρησης Στοιχεία Επιχείρησης Πόλη - διεύθυνση Τ.Κ Τηλέφωνο, Φαξ Ονοµατεπώνυµο

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προμήθεια επιβατικών αυτοκινήτων για την εξυπηρέτηση των αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου. Προϋπολογισμού: 46.

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προμήθεια επιβατικών αυτοκινήτων για την εξυπηρέτηση των αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου. Προϋπολογισμού: 46. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια επιβατικών αυτοκινήτων για την εξυπηρέτηση των αναγκών των Υπηρεσιών του

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 340 Περί του επαγγέλµατος του Λογιστή Φοροτεχνικού και της αδείας ασκήσεώς του Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπ όψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Νάξος, 28-6-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αρ. Πρωτ.: 8450 Ταχ. ιεύθυνση : Χώρα Νάξος Ταχ. Κώδικας : 84 300 Τηλέφωνο : 2285360100 Fax : 2285023570 ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 4 Ο ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ 4 Ο ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΕΥΧΟΣ 4 Ο ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ PICK UP ΧΡΗΣΗ : Ι.Π. 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 19.926,00

Διαβάστε περισσότερα

καυσίμων Έλεγχοι Πυροσβεστικής Υπηρεσίας

καυσίμων Έλεγχοι Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νομοθεσία πυρασφαλείας στα πρατήρια υγρών καυσίμων Έλεγχοι Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Εισηγητής: Διονύσιος Κουτσούκος Υπεύθυνος Τμήματος Επιστημονικής Έρευνας & Μεθοδολογίας Δ/νσης Προληπτικής Πυροπροστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 210-2517292, 2131311568-9, 2131311572, 2131311604

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας Ιανουάριος 2013 Περιεχόμενα Υπόμνημα - Επεξηγήσεις... 3 Κεφάλαιο 1: Διαχείριση Προσωπικού... 4 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση Εξοπλισμού/ Εγκαταστάσεων... 5 Κεφάλαιο 3: Πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. CPV:34300000-0 Μέρη και εξαρτήµατα για αυτοκίνητα οχήµατα και για τους κινητήρες τους

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. CPV:34300000-0 Μέρη και εξαρτήµατα για αυτοκίνητα οχήµατα και για τους κινητήρες τους ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV:34300000-0 Μέρη και εξαρτήµατα για αυτοκίνητα οχήµατα και για τους κινητήρες τους Η παρούσα µελέτη αυτή αφορά την προµήθεια και τοποθέτηση νέου βενζινοκινητήρα για το µηχάνηµα ρίψης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 16/1/2015 ΠΟΛ. 1019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 16/1/2015 ΠΟΛ. 1019 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.mobi (στο εξής «η Ιστοσελίδα») και της αντίστοιχης εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια Τυριών στο Νοσοκομείο μας

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια Τυριών στο Νοσοκομείο μας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Διοίκηση 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς & Αιγαίου ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ===================== Πειραιάς: 12-10-15

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α 174) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι µεταφορικές

Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α 174) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι µεταφορικές Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α «Οι µεταφορικές επιχειρήσεις που έχουν άδεια να διεξάγουν διεθνείς οδικές εµπορευµατικές µεταφορές έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟ ΟΧΗΣ ΌΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΈΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟ ΟΧΗΣ ΌΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΈΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟ ΟΧΗΣ ΌΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΈΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο Συµφώνου Αποδοχής Ο ικαιούχος..αναλαµβάνει την υποχρέωση εκτέλεσης της πράξης «.», µε κωδικό ΟΠΣ, συνολικής δηµόσιας δαπάνης.. και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΛΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΛΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες Ισµήνη Μαρτίνη Τηλ. 213 2086517, φαξ 213-2086757/670 Prom4@kat-hosp.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ & ΠΟΛΥΠΛΕΚΤΩΝ (OLTE/MUX) ΥΛΙΚΟ: Με τον παρόν Συµπλήρωµα:

ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ & ΠΟΛΥΠΛΕΚΤΩΝ (OLTE/MUX) ΥΛΙΚΟ: Με τον παρόν Συµπλήρωµα: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΡΙΘ. ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 401306 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο 3 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21-06-2013 Οδός ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ Τ.Κ. 104 43 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Προστίμων ανάλογα με την παράβαση: ν. 3868/2010.

Πίνακας Προστίμων ανάλογα με την παράβαση: ν. 3868/2010. Πίνακας Προστίμων ανάλογα με την : ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α (Κοινής Υπουργικής Απόφασης) 1. Πίνακας Επιβαλλόµενων Προστίµων ανά σύµφωνα µε το ν. 3868/2010. ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΣΟ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ (ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο 29 / 08 /2013

Ηράκλειο 29 / 08 /2013 Έκδ.1 αναθ.2 ηµ/νία έγκρ. 3/1/2011 ΠΡΟ-ΠΣΠ 023 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. ιεύθυνση: Αγίου Τίτου 1 Πληροφορίες: Τζανιδάκης Βασίλης Τηλέφωνο: 2813409185 Fax:2810229207 Ηράκλειο 29 / 08 /2013

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4 η ΕΚΔΟΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1. Εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΟΡΙΣΜΟΣ Γραφείο Διαμεσολάβησης ορίζεται η Δομή, η οποία παρέχει πληροφόρηση σε ωφελούμενα άτομα, σχετικά με τις υπηρεσίες που

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΞΟΧΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗ ΧΑΝΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ, ΕΤΟΥΣ 2015

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΞΟΧΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗ ΧΑΝΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ, ΕΤΟΥΣ 2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 5/2015 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΞΟΧΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗ ΧΑΝΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ, ΕΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα