Ελληνικά Ακαδηµαϊκά Αποθετήρια και Ψηφιακές Βιβλιοθήκες ανοικτής πρόσβασης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ελληνικά Ακαδηµαϊκά Αποθετήρια και Ψηφιακές Βιβλιοθήκες ανοικτής πρόσβασης"

Transcript

1 Ελληνικά Ακαδηµαϊκά Αποθετήρια και Ψηφιακές Βιβλιοθήκες ανοικτής πρόσβασης Ευάγγελος Μπάνος Μηχανικός Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστηµάτων openarchives.gr Μηχανή αναζήτησης ελληνικών ψηφιακών βιβλιοθηκών ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα ιδρυµατικά αποθετήρια ανοικτής πρόσβασης αποτελούν πλέον µια πραγµατικότητα για τα ελληνικά ακαδηµαϊκά ιδρύµατα. Το παρόν άρθρο έχει στόχο να σκιαγραφήσει το τοπίο των ελληνικών ιδρυµατικών αποθετηρίων, να δώσει πληροφορίες για τις συλλογές που φιλοξενούν και να περιγράψει τις τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται για την υλοποίησή τους. Εισαγωγή Ιδρυµατικό αποθετήριο ενός πανεπιστηµίου ονοµάζεται ο δικτυακός τόπος µέσα στον οποίο συλλέγεται, διαφυλάσσεται και διαδίδεται σε ψηφιακή µορφή ολόκληρη η πνευµατική παραγωγή του. Η ιστορία των ιδρυµατικών αποθετηρίων σε παγκόσµιο επίπεδο ξεκινάει στις αρχές της δεκαετίας του 90 στις ΗΠΑ, όπου γίνονται οι πρώτες οργανωµένες προσπάθειες µε τη δηµιουργία του δικτυακού τόπου arxiv.org 1 από την Cornell University Library. Παράλληλα ξεκίνησε και η Open Access Movement 2, µια παγκόσµια προσπάθεια για τη διάθεση δωρεάν ηλεκτρονικής πρόσβασης σε επιστηµονικά περιοδικά και ερευνητικές πηγές. Τα ελληνικά ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα δραστηριοποιήθηκαν εδώ και µερικά χρόνια προς την κατεύθυνση της δηµιουργίας ιδρυµατικών αποθετηρίων µε σκοπό να διαχειριστούν αποτελεσµατικά προπτυχιακές και µεταπτυχιακές εργασίες, επιστηµονικές δηµοσιεύσεις, γκρίζα βιβλιογραφία, ιστορικά αρχεία ή ακόµη και εκπαιδευτικά βοηθήµατα. Με βασικό χρηµατοδότη τα προγράµµατα Α και Β ΕΠΕΑΕΚ του Γ ΚΠΣ καθώς και άλλες ερευνητικές δράσεις, όπως η Κοινωνία της Πληροφορίας, αρκετά ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα προχώρησαν σταδιακά τα τελευταία χρόνια στη δηµιουργία υποδοµών υλικού και λογισµικού που θα τους επιτρέψουν την οργάνωση ιδρυµατικού αποθετηρίου µε σκοπό: να παρουσιάσουν στο ευρύ κοινό την ερευνητική τους δραστηριότητα και γενικότερα ολόκληρη την πνευµατική παραγωγή τους, να διατηρήσουν το περιεχόµενό τους σε µια κεντρική ασφαλή τοποθεσία, να αποθηκεύσουν, να διατηρήσουν και να διαχειριστούν τεκµήρια που ήταν κατακερµατισµένα και δεν µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν αποτελεσµατικά. Στη συνέχεια θα δούµε ποια είναι τα σηµαντικότερα ελληνικά ιδρυµατικά αποθετήρια και σε ποιο στάδιο βρίσκεται η εξέλιξή τους. Ελληνικά ιδρυµατικά αποθετήρια ανοικτής πρόσβασης Αυτή τη στιγµή λειτουργούν ή βρίσκονται σε πειραµατικό στάδιο πάνω από δέκα ιδρυµατικά αποθετήρια ελληνικών Πανεπιστηµίων και ΤΕΙ. Τα σηµαντικότερα από αυτά είναι τα εξής: Ανέµη Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Κρήτης 3 Η ενασχόληση της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Κρήτης µε την ψηφιακή τεχνολογία από το της έχει προσδώσει µεγάλη εµπειρία και τεχνογνωσία πάνω στα ζητήµατα αυτά, γεγονός που είναι εµφανές στο τελευταίο έργο της, την ψηφιακή βιβλιοθήκη Ανέµη. Η Ανέµη ξεκίνησε τη λειτουργία της τον Απρίλιο του 2006 µε σκοπό τη δηµιουργία µιας πλούσιας ψηφιακής βιβλιοθήκης για το Νεότερο Ελληνισµό. Αυτή τη στιγµή περιέχει 6 συλλογές και πάνω από τεκµήρια: o Νεοελληνιστής, Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Βιβλιογραφιών, Λεξικών & Εγχειριδίων για το Νεότερο Ελληνισµό 1

2 o Βιβλιοθήκη Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Αδριανουπόλεως o Ανάχαρσις o Η Ελληνική Ψηφιακή Βιβλιογραφία o Περιηγητικά κείµενα o Μάρκος Μουσούρος Φιλοδοξία των υπευθύνων είναι να συνεχιστεί ο εµπλουτισµός της Ανέµης και µετά τη λήξη της κοινοτικής χρηµατοδότησης µε υλικό άλλων φορέων, ενώ παράλληλα να βελτιώνονται συνεχώς οι τεχνικές δυνατότητές της µε σκοπό να γίνει η σηµαντικότερη ηλεκτρονική πηγή πληροφόρησης για τις Νεοελληνικές Σπουδές. Πέργαµος Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Υπολογιστικού Κέντρου Βιβλιοθηκών ΕΚΠΑ 5. Η Πέργαµος αποτελεί ένα ολοκληρωµένο σύστηµα Ψηφιακής Βιβλιοθήκης για την οµοιόµορφη διαχείριση, τεκµηρίωση, διατήρηση και ανάδειξη ετερογενών ψηφιακών συλλογών, το οποίο έχει αναπτυχθεί από την οµάδα του Υπολογιστικού Κέντρου Βιβλιοθηκών του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Την παρούσα χρονική στιγµή η Πέργαµος φιλοξενεί την ψηφιακή συλλογή του Ιστορικού Αρχείου του ΕΚΠΑ 6 ενώ 4 ακόµα συλλογές βρίσκονται υπό ανάπτυξη (Συλλογή Λαογραφίας, Συλλογή Παπύρων, Συλλογή Θεατρικών Παραστάσεων, Συλλογή Ιατρικών Εικόνων). Έως το τέλος του 2007 η Πέργαµος θα φιλοξενεί συνολικά 11 ψηφιακές συλλογές του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Ψηφίδα Ψηφιακή Βιβλιοθήκη & Ιδρυµατικό Καταθετήριο του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας 7. Το Πανεπιστήµιο Μακεδονίας είναι πρωτοπόρο στην ανάπτυξη του ιδρυµατικού του αποθετηρίου, ενώ υπέγραψε πρώτο από όλα τα ελληνικά πανεπιστήµια τη ιακήρυξη του Βερολίνου για την Ανοιχτή Πρόσβαση στη Γνώση των Θετικών και Ανθρωπιστικών Επιστηµών 8. Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, στα πλαίσια υποστήριξης του κινήµατος Open Access (Ανοικτή Πρόσβαση), δίνει τη δυνατότητα στο διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό του Πανεπιστηµίου να καταθέτει ψηφιακό υλικό µε σκοπό τη διάδοση και προώθηση της επιστηµονικής έρευνας. Το υλικό αυτό περιλαµβάνει άρθρα, παρουσιάσεις συνεδρίων, σηµειώσεις και αποτελέσµατα δηµόσιας χρηµατοδοτηµένης έρευνας, τα οποία αποτελούν έργα του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού του Πανεπιστηµίου, εφόσον η δηµοσίευση του υλικού αυτού δεν παραβιάζει τα πνευµατικά δικαιώµατα τρίτων. Ψηφιακές Συλλογές Νεοελληνικής Γραµµατείας και Τέχνης του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης 9. Η ανάπτυξη του συστήµατος ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2003 µε σκοπό την ψηφιοποίηση των συλλογών διδακτορικών διατριβών και άρθρων εφηµερίδων της περιόδου , αλλά στην πορεία επεκτάθηκε µε την προσθήκη νέων συλλογών (Συλλογή Τρικόγλου). Αυτή τη στιγµή περιέχει περίπου τεκµήρια και αποτελεί το µεγαλύτερο ελληνικό ιδρυµατικό αποθετήριο ανοικτής πρόσβασης. Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Πανεπιστηµίου Πειραιά 10. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα πλούσιο ιδρυµατικό αποθετήριο, που περιέχει κυρίως µεταπτυχιακές εργασίες και διδακτορικές διατριβές του ιδρύµατος. Μέχρι πρόσφατα λειτουργούσε µόνο στο εσωτερικό δίκτυο του Πανεπιστηµίου Πειραιώς, ενώ πρόσφατα επιτράπηκε η περιορισµένη πρόσβαση από το διαδίκτυο. Νηµερτής - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Πανεπιστηµίου Πατρών 11. Η Νηµερτής είναι η βάση που φιλοδοξεί να φιλοξενήσει όλη την πνευµατική παραγωγή του Πανεπιστηµίου Πατρών. Αυτή τη στιγµή λειτουργεί ως ακαδηµαϊκό καταθετήριο για τις διδακτορικές διατριβές, τις µεταπτυχιακές και διπλωµατικές εργασίες που έχουν εκπονηθεί στο Πανεπιστήµιο Πατρών. Στο µέλλον η Νηµερτής θα εµπλουτιστεί µε το πλήρες κείµενο των πτυχιακών και διπλωµατικών εργασιών των φοιτητών του Πανεπιστηµίου, καθώς και τεχνικές αναφορές ερευνητών ή παρουσιάσεις σε συνέδρια των µελών της 2

3 ακαδηµαϊκής κοινότητας, µε απώτερο σκοπό να γίνει βιβλιοθήκη παρακαταθήκης για την ερευνητική δραστηριότητα που επιτελείται στο Πανεπιστήµιο Πατρών. Πέρα από τις παραπάνω προσπάθειες που είναι οι πιο εκτεταµένες, υπάρχουν αρκετά ιδρυµατικά αποθετήρια που βρίσκονται σε αρχικό στάδιο και δεν διαθέτουν ικανό αριθµό τεκµηρίων. Ορισµένα από αυτά είναι τα εξής: Ψηφιακή Βιβλιοθήκη του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου 12. Το ιδρυµατικό αποθετήριο του ΕΜΠ έκανε τον Ιούνιο του 2007 τα πρώτα του βήµατα. Φιλοξενεί τρεις βασικές συλλογές: o Ελληνική Επιστηµονική και Τεχνική Βιβλιογραφία o Ελληνικά Επιστηµονικά Περιοδικά o Ιδρυµατικό αποθετήριο Στα µελλοντικά σχέδια των δηµιουργών του είναι η προσθήκη της γκρίζας βιβλιογραφίας του ιδρύµατος και η συνεχής επέκτασή του. Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Πάνδηµος του Παντείου Πανεπιστηµίου 13. Ο Πάνδηµος ξεκίνησε τη λειτουργία του επίσης µέσα στο 2007 και λειτουργεί ως ιδρυµατικό αποθετήριο του Παντείου Πανεπιστηµίου, φιλοξενώντας προπτυχιακές και µεταπτυχιακές εργασίες όλων των σχολών του ιδρύµατος. Εύρηκα Ιδρυµατικό Καταθετήριο Ανοικτής Πρόσβασης του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης 14. Το Εύρηκα είναι ένα πολύ φιλόδοξο πρόγραµµα του ΑΤΕΙ Θεσ/νίκης µε σκοπό να περιλάβει όλη την πνευµατική παραγωγή του ιδρύµατος, επιστηµονική, ακαδηµαϊκή, πολιτιστική, ιστορική και διοικητική, καθώς και λοιπές πληροφορίες που σχετίζονται άµεσα µε το Ίδρυµα. Αυτή τη στιγµή βρίσκεται υπό ανάπτυξη και περιέχει µικρό αριθµό τεκµηρίων. Σε αυτό το σηµείο αξίζει να σηµειωθεί ότι το ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης είναι ένα από τα λίγα ελληνικα εκπαιδευτικά ιδρύµατα που υπέγραψε τη ιακήρυξη του Βερολίνου για την Ανοιχτή Πρόσβαση στη Γνώση των Θετικών και Ανθρωπιστικών Επιστηµών. Επιπρόσθετα θα πρέπει να σηµειωθεί ότι στη φάση του σχεδιασµού βρίσκονται και άλλα ιδρυµατικά αποθετήρια, όπως εκείνο του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (ΕΑΠ). Στη συνέχεια θα εξετάσουµε τις τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται για την ανάπτυξη των ιδρυµατικών αποθετηρίων. Τεχνολογίες Η ανάπτυξη ενός ιδρυµατικού αποθετηρίου προϋποθέτει σε κάθε περίπτωση την ύπαρξη ικανού υλικοτεχνικού εξοπλισµού για την ψηφιοποίηση, ψηφιακή επεξεργασία, αποθήκευση και διάθεση των τεκµηρίων µέσω του διαδικτύου. Στην περίπτωση που το αρχειακό υλικό αποτελείται από παλαιά ή εύθραυστα τεκµήρια, όπως για παράδειγµα στην περίπτωση των συλλογών της Ανέµης του Πανεπιστηµίου Κρήτης, απαιτείται η ύπαρξη ειδικών µηχανηµάτων σάρωσης και ψηφιακών φωτογραφικών µηχανών υψηλής ανάλυσης για την ψηφιοποίηση του υλικού. Επιπρόσθετα απαιτείται η διατήρηση διαδικτυακών εξυπηρετητών µε ικανότητα αποθήκευσης και διαχείρισης µεγάλου όγκου δεδοµένων. Όσον αφορά το λογισµικό, χρησιµοποιείται µια αρκετά µεγάλη γκάµα πακέτων λογισµικού ψηφιακής βιβλιοθήκης ανάλογα µε τις ανάγκες και την τεχνογνωσία του εκάστοτε πανεπιστηµίου. Τα πιο δηµοφιλή είναι τα εξής: DSpace. Το λογισµικό DSpace 15 είναι ένα πρωτοποριακό ψηφιακό σύστηµα βιβλιοθηκών που λαµβάνει, αποθηκεύει, ευρετηριάζει, διατηρεί και διανέµει το πνευµατικό απόσταγµα της ερευνητικής δραστηριότητας πανεπιστηµίων σε ψηφιακή µορφή. Το DSpace είναι προϊόν του από κοινού έργου ανάπτυξης των βιβλιοθηκών του MIT και της εταιρείας Hewlett-Packard (HP). Οι φορείς αυτοί µε τη δηµιουργία του DSpace θέλησαν να χτίσουν ένα σταθερό και µακροπρόθεσµο ψηφιακό 3

4 αποθετήριο, το οποίο θα συλλέγει, θα διατηρεί και θα διαδίδει το εκπαιδευτικό υλικό και την έρευνα που παράγεται από τα µέλη της ερευνητικής κοινότητας οποιουδήποτε οργανισµού, σε τοπικό ή σε παγκόσµιο επίπεδο. Το DSpace είναι αυτή τη στιγµή το δηµοφιλέστερο πακέτο λογισµικού, καθώς χρησιµοποιείται από οκτώ ελληνικά ιδρυµατικά αποθετήρια. CDSware To CDSware 16 είναι ένα λογισµικό ανοικτού κώδικα που δηµιούργησε το CERN µε σκοπό τη διαχείριση πολύ µεγάλων αποθετηρίων που περιέχουν διάφορους τύπους υλικού όπως κείµενα, εικόνες και βίντεο. Υποστηρίζει όλα τα διεθνή πρότυπα για τη δηµιουργία και την εµφάνιση µεταδεδοµένων (MARC, XML, Dublin Core) και είναι ιδιαίτερα παραµετροποιήσιµο. Το CDSware χρησιµοποιείται από τις Ψηφιακές Συλλογές Νεοελληνικής Γραµµατείας και Τέχνης του Α.Π.Θ. Fedora Το Fedora 17 είναι ένα ευέλικτο πακέτο λογισµικού που παρέχει ευέλικτα εργαλεία για τη διαχείριση και τη διάδοση ψηφιακού περιεχοµένου. Το Fedora µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως βάση για την ανάπτυξη ειδικού λογισµικού για ψηφιακές βιβλιοθήκες και ιδρυµατικά αποθετήρια. To Fedora χρησιµοποιείται από την Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Πέργαµος 18 του ΕΚΠΑ. Πρότυπα - ιαλειτουργικότητα Ένα από τα βασικά στοιχεία του Open Access Movement είναι η καθιέρωση ανοικτών προτύπων κωδικοποίησης και διάδοσης της πληροφορίας, ανεξάρτητα από το λογισµικό που χρησιµοποιείται από την εκάστοτε βιβλιοθήκη. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνουµε τη διαλειτουργικότητα των εφαρµογών µας και την καλύτερη αξιοποίηση των δεδοµένων από το σύνολο της επιστηµονικής κοινότητας που αποκτά πρόσβαση σε αυτά. Τα δύο βασικότερα πρότυπα που χρησµοποιούνται από τα ιδρυµατικά αποθετήρια είναι το Dublin Core (DC) 19 και το Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH) 20. Το Dublin Core είναι ένα απλό πρότυπο κανόνων που χρησιµοποιεί 15 στοιχεία (elements) για την περιγραφή ψηφιακών αντικειµένων µε απώτερο σκοπό τον εύκολο εντοπισµό και ανάκτησή τους. Το πρότυπο αυτό χρησιµοποιείται για την περιγραφή ψηφιακών αντικειµένων όπως βίντεο, ήχο, εικόνες, κείµενο αλλά και πιο πολύπλοκων αντικειµένων όπως ιστοσελίδες ή οποιοδήποτε τύπο εγγράφου. Η υλοποίησή του βασίζεται στις µεταγλώσσες XML και RDF και εξαιτίας της απλότητάς του έχει καταστεί το πιο διαδεδοµένο πρότυπο µεταδεδοµένων. Το Dublin Core χρησιµοποιείται κατά κόρον από όλα σχεδόν τα λογισµικά ψηφιακών βιβλιοθηκών για την περιγραφή των τεκµηρίων τους. Το πρωτόκολλο OAI-PMH δηµιουργεί ένα πλαίσιο διαλειτουργικότητας το οποίο επιτρέπει τη συγκέντρωση των µεταδεδοµένων των ψηφιακών συλλογών και διευκολύνει την αποτελεσµατική διάχυση του ψηφιακού περιεχοµένου. Χρησιµοποιώντας το OAI-PMH είναι δυνατή η αποµακρυσµένη ανάκτηση πληροφοριών για τα τεκµήρια ενός ιδρυµατικού αποθετηρίου και η αλληλεπίδραση µε το περιεχόµενό του. Χρησιµοποιώντας τα παραπάνω πρωτόκολλα, είναι δυνατό να δηµιουργηθούν εφαρµογές που να λαµβάνουν και να επεξεργάζονται τα µεταδεδοµένα των ιδρυµατικών αποθετηρίων ανάλογα µε τις ανάγκες των χρηστών. Μια τέτοια εφαρµογή είναι ο δικτυακός τόπος openarchives.gr Μηχανή αναζήτησης ελληνικών ψηφιακών βιβλιοθηκών 21. Το openarchives.gr πραγµατοποιεί ταυτόχρονη αναζήτηση σε όλα τα ελληνικά ιδρυµατικά αποθετήρια διευκολύνοντας έτσι αρκετά τους χρήστες, ενώ παράλληλα παρέχει υπηρεσίες προστιθέµενης αξίας όπως κατηγοριοποίηση των τεκµηρίων, RSS feeds και υπηρεσίες ενηµερώσεων µέσω για νέα τεκµήρια. Κριτική Παρά το γενικότερο θετικό κλίµα και τη ραγδαία ανάπτυξη που γνωρίζουν τα ελληνικά ιδρυµατικά αποθετήρια ανοικτής πρόσβασης, δεν παύουν να υπάρχουν ορισµένα προβλήµατα 4

5 που επηρεάζουν αρνητικά τη λειτουργία και την περαιτέρω διάδοσή τους. Γενικότερα µπορούµε να πούµε ότι δεν υπάρχει συντονισµός στις δράσεις που γίνονται για την ανάπτυξη των συστηµάτων αυτών. Ερευνώντας τα υπάρχοντα συστήµατα βλέπουµε ότι πρώτο σε προτιµήσεις έρχεται το DSpace, ενώ χρησιµοποιούνται επίσης τα εξής: EPrints 22, CDSware, Fedora, Keystone 23. εν υπάρχει καµία εθνική στρατηγική για τη χρήση ενός συγκεκριµένου πακέτου και την παραµετροποίησή του ανάλογα µε τις ανάγκες της εκάστοτε βιβλιοθήκης. Αντίθετα γίνεται κατασπατάληση πόρων, καθώς κάθε πανεπιστήµιο που επιθυµεί να δηµιουργήσει ιδρυµατικό αποθετήριο υλοποιεί από την αρχή το σύστηµά του και δεν χρησιµοποιεί τις ήδη εφαρµοσµένες λύσεις και την τεχνογνωσία των άλλων πανεπιστηµίων. Ένα ακόµη πρόβληµα είναι ότι πολλές φορές µέσα στο ίδιο ακαδηµαϊκό ίδρυµα δεν υπάρχει ενιαία πολιτική για τη δηµιουργία και την ανάπτυξη του ιδρυµατικού αποθετηρίου. Έτσι στην περίπτωση του Πανεπιστηµίου Πατρών υπάρχει η εφαρµογή Νηµερτής που αυτή τη στιγµή περιέχει τεκµήρια, ενώ παράλληλα διατηρείται και το ιδρυµατικό αποθετήριο του Πανεπιστηµίου Πατρών στη διεύθυνση: έχοντας ελάχιστο περιεχόµενο. Μια αντίστοιχη κατάσταση υπάρχει και στο Πανεπιστήµιο Μακεδονίας όπου λειτουργεί η Ψηφίδα, που αποτελεί το ιδρυµατικό αποθετήριο του Πανεπιστηµίου, ενώ το Computational Systems and Software Engineering Lab 24 διατηρεί το δικό του αποθετήριο χρησιµοποιώντας το λογισµικό eprints στη διεύθυνση Επίλογος Συµπερασµατικά τα ελληνικά ακαδηµαϊκά αποθετήρια ανοικτής πρόσβασης κάνουν ήδη τα πρώτα τους βήµατα και δείχνουν να εδραιώνονται στο τοπίο της ανώτατης εκπαίδευσης ως απαραίτητα και αναγκαία για τη σωστή συλλογή, διαφύλαξη και διάχυση της γνώσης που παράγεται στα ανώτερα και ανώτατα ακαδηµαϊκά ιδρύµατα. Παρά τα όποια προβλήµατα συντονισµού που παρατηρούνται, τα ιδρυµατικά αποθετήρια ανοικτής πρόσβασης είναι σε θέση να επιτελέσουν σηµαντικό έργο µε τη συσσώρευση, τη διαφύλαξη και τη διάδοση του συνόλου της πνευµατικής παραγωγής των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων της χώρας µας. Βιβλιογραφικές αναφορές 1 Cornell University Library, diau;esimo sto anakt;huhke stiw Open Access, διαθέσιµο στο ανακτήθηκε στις Κωβαίου, Ε. (2006), «H Ψηφιακή Βιβλιοθήκη για το Νεότερο Ελληνισµό "ANEMH", 15 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών, Πάτρα. 4 Κωβαίου, Ε. (2003), «Η διαχείριση των σπανίων και πολυτίµων βιβλίων της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Κρήτης. ψηφιακή προσέγγιση». Εργασία στο 12 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών «Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες: επεκτείνοντας τα όρια...», Σέρρες. 5 Πυρουνάκης, Γ., Σαΐδης, Κ. και Νικολαΐδη, Μ. (2005), «Πέργαµος: ένα προηγµένο σύστηµα ψηφιακής βιβλιοθήκης βασισµένο στο Fedora», 14 ο Πανελλήνιο Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών, Αθήνα. 6 Ιστορικό Αρχείο ΕΚΠΑ, διαθέσιµο στο ανακτήθηκε στις Banos, V. and Chantavaridou, E. (2006), Psepheda - Ψηφίδα : DSpace at University of Macedonia Library & Information Centre, DSUG 2006, Burgen, Norway. 8 Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities, διαθέσιµο στο ανακτήθηκε στις Αµανατίδης, Ε. και Σαραγιώτης, Α. (2006), «Ψηφιοποίηση Συλλογών Νεοελληνικής Γραµµατείας και Τέχνης του Α. Π. Θ.», 15 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών, Πάτρα. 10 Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Πανεπιστηµίου Πειραιώς, διαθέσιµο στο ανακτήθηκε στις Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Νηµερτής, διαθέσιµο στο ανακτήθηκε στις Κουλούρης, Α., Κόκκινος,. και Αναγνωστόπουλος, Ά. (2007), «Ανάπτυξη ψηφιακής βιβλιοθήκης και ιδρυµατικού αποθετηρίου στην Κεντρική Βιβλιοθήκη ΕΜΠ», 16 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών, Πειραιάς. 13 Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Παντείου Πανεπιστηµίου, διαθέσιµο στο ανακτήθηκε στις Ιδρυµατικό Καταθετήριο Ανοικτής Πρόσβασης του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, διαθέσιµο στο ανακτήθηκε στις

6 15 DSpace, διαθέσιµο στο ανακτήθηκε στις CDS Software Consortium, διαθέσιµο στο ανακτήθηκε στις Fedora Commons, διαθέσιµο στο ανακτήθηκε στις Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Υπολογιστικού Κέντρου ΕΚΠΑ, διαθέσιµο στο ανακτήθηκε στις Dublin Core Metadata Initiative, διαθέσιµο στο ανακτήθηκε στις Open Archives Protocol for MetaData Harvesting (OAI-PMH), διαθέσιµο στο ανακτήθηκε στις Μηχανή αναζήτησης ελληνικών ψηφιακών βιβλιοθηκών, διαθέσιµο στο ανακτήθηκε στις EPrints for Digital Repositories, διαθέσιµο στο ανακτήθηκε στις The Keystone Digital Library Suite, διαθέσιµο στο ανακτήθηκε στις Computational Systems and Software Engineering Lab, διαθέσιµο στο ανακτήθηκε στις

alexia.kounoudes@cut.ac.cy petros.artemi@cut.ac.cy marios.zervas@cut.ac.cy athinoula.evagorou@cut.ac.cy

alexia.kounoudes@cut.ac.cy petros.artemi@cut.ac.cy marios.zervas@cut.ac.cy athinoula.evagorou@cut.ac.cy Η πορεία προς την ανοιχτή πρόσβαση µέσω των Creative Commons Περίπτωση ΚΤΙΣΙΣ Αλεξία Ντίνη Κουνούδη alexia.kounoudes@cut.ac.cy Πέτρος Αρτέµη petros.artemi@cut.ac.cy Μάριος Ζέρβας marios.zervas@cut.ac.cy

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 2. Η φιλοσοφία της ΒΚΠ

1. Εισαγωγή. 2. Η φιλοσοφία της ΒΚΠ Οι ψηφιακές συλλογές της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών: Εργαλεία συνεργασίας για τη συστηματική ανάδειξη του ελληνικού επιστημονικού και πολιτιστικού αποθέματος Κατερίνα Συνέλλη,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:

ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Τ.Ε.Ι ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλον Ανάπτυξης - Στόχοι - Υπηρεσίες

Περιβάλλον Ανάπτυξης - Στόχοι - Υπηρεσίες Περιβάλλον Ανάπτυξης - Στόχοι - Υπηρεσίες Περιβάλλον Ανάπτυξης - Στόχοι - Υπηρεσίες ΕΠΣΕΤ Κοινωνικά Δίκτυα - Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες 1 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» Άξονας Προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΗΓΕΣ» ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Κ.

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΗΓΕΣ» ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Κ. ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Επιστήμη της Πληροφορίας Διοίκηση και Οργάνωση Βιβλιοθηκών με έμφαση στις Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης και διάχυσης πολιτισμικού περιεχομένου» της Πράξης:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης και διάχυσης πολιτισμικού περιεχομένου» της Πράξης: Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης και διάχυσης πολιτισμικού περιεχομένου» της Πράξης: «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση»

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» EKT / EIE: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ / ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ EKT / NHRF: NATIONAL DOCUMENTATION CENTRE / NATIONAL HELLENIC RESEARCH FOUNDATION Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» Άξονας Προτεραιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές Βιβλιοθήκες

Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Μία από τις πιο σηµαντικές εφαρµογές της επιστήµης της Πληροφορικής που έχει γνωρίσει ευρεία ανάπτυξη και εφαρµογή λόγω της µεγάλης διάδοσης του διαδικτύου είναι οι ψηφιακές βιβλιοθήκες (digital libraries)

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Tεύχος Δημοπράτησης Ανοικτού Διαγωνισμού Μέρος_Α: Μελέτη_Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ» Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. «Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών» Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Μάιος 2008 PLANET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΣΑΛΑΠΑΤΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΙΠΛΩΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ» ΣΤΙΣ ΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργασίες Μουσείων, Αρχείων, Βιβλιοθηκών με σκοπό τη δημιουργία κοινών καταλόγων. Εφαρμογές και προβληματισμοί

Συνεργασίες Μουσείων, Αρχείων, Βιβλιοθηκών με σκοπό τη δημιουργία κοινών καταλόγων. Εφαρμογές και προβληματισμοί Συνεργασίες Μουσείων, Αρχείων, Βιβλιοθηκών με σκοπό τη δημιουργία κοινών καταλόγων. Εφαρμογές και προβληματισμοί Κομπολύτη Μαρίνα Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών 1. Εισαγωγή Τα παράγωγα πολιτισμού, και ως τέτοια

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΑΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ: ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ Ε.Μ.Π. Διονύσης Κόκκινος Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Ο ΔΙΑΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ: ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ Ε.Μ.Π. Διονύσης Κόκκινος Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Ο ΔΙΑΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ: ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ Ε.Μ.Π. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Διονύσης Κόκκινος Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Στην εργασία αυτή περιγράφονται,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (στο πλαίσιο του έργου ΕΠΕΑΕΚ «ιεύρυνση τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης Πανεπιστήµιο Στερεάς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΟΣΤΡΕΦΕΙΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Ι.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΟΣΤΡΕΦΕΙΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Ι. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΟΣΤΡΕΦΕΙΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Ι. ΚΟΥΦΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2011 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Οι ευχαριστίες

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Πολυµορφική Εκπαίδευση: Προβληµατισµοί για µία ποιοτική προσέγγιση σχεδιασµού διδακτικού υλικού

Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Πολυµορφική Εκπαίδευση: Προβληµατισµοί για µία ποιοτική προσέγγιση σχεδιασµού διδακτικού υλικού 1 Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Πολυµορφική Εκπαίδευση: Προβληµατισµοί για µία ποιοτική προσέγγιση σχεδιασµού διδακτικού υλικού Αν το σύνθηµα στο 19 ο αιώνα ήταν «εκπαίδευση για τους µη έχοντες και µη γνωρίζοντες»,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΚΤ Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_4 ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) - ΕΚΤ Με τίτλο: Δημιουργία παιδαγωγικών προδιαγραφών Ενιαίας Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, Μεθοδολογία Ψηφιακής Διαμόρφωσης Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΑΡΧΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Ο ΗΓΟΣ ΑΡΧΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΑΡΧΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ιαφανής - αποδοτικός - συντηρήσιµος - προσβάσιµος - ανθρωποκεντρικός - 1 1. Περιεχόµενα 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...2 2. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 5 3. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ... 7 4. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ... 8 5. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Περίληψη Η ΜΟΔΙΠ του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας αποτελεί μια νέα δομή που αποκτά ιδιαίτερη σημασία μέσα στις νέες

Διαβάστε περισσότερα

2. Οριοθέτηση της Πληροφορικής

2. Οριοθέτηση της Πληροφορικής 2. Οριοθέτηση της Πληροφορικής Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται μια προσπάθεια ορισμού του αντικειμένου της Πληροφορικής ώστε να γίνει σαφές τι εννοούμε σήμερα με αυτόν τον όρο, και κατά συνέπεια να γίνει σαφές

Διαβάστε περισσότερα

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )»

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΝΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2006 Επιμέλεια και συντονισμός: Σωκράτης Δημητριάδης Μιχάλης Μανιαδάκης Ομάδα σύνταξης: Χάρης Γεωργίου Σωκράτης Δημητριάδης Γεωργία

Διαβάστε περισσότερα

Phone : +30 26610 42843 Fax : +30 26610 42843 E.mail : mixalas@forthnet.gr

Phone : +30 26610 42843 Fax : +30 26610 42843 E.mail : mixalas@forthnet.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΤΗΣ ΚΤΠ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΕΥΧΟΣ Β ΚΕΡΚΥΡΑ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2002 - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2003 εκ 2003 Β 1 of 258 Τεύχος Β ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Τμήμα Εφαρμογών της Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία

Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Τμήμα Εφαρμογών της Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Τμήμα Εφαρμογών της Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικότητας Πτυχιακή Εργασία Θέμα: «Το ηλεκτρονικό εμπόριο και τα παραδοσιακά τυριά.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 7. Οι Νέες Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 7. Οι Νέες Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 7. Οι Νέες Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας Ελληνική ηµοκρατία Ευρωπαϊκή Ένωση Έργο συγχρηµατοδοτούµενο κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» Άξονας 5 - Μέτρο 5.3 Μελέτη µε αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της γλώσσας και της λογοτεχνίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση:

Μελέτη για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της γλώσσας και της λογοτεχνίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Π3.1.2. Ανάπτυξη μεθοδολογίας για τη διδασκαλία των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων στο μάθημα της Ελληνικής Γλώσσας με τη δημιουργική αξιοποίηση της επιστήμης και των εργαλείων ΤΠΕ Μελέτη για την αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Η Βιβλιοθήκη του Ιστορικού Αρχείου της Εθνικής Τράπεζας και ο ιδιαίτερος ρόλος της στην έρευνα

Η Βιβλιοθήκη του Ιστορικού Αρχείου της Εθνικής Τράπεζας και ο ιδιαίτερος ρόλος της στην έρευνα ΖΗΣΙΜΟΣ Χ. ΣΥΝΟ ΙΝΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ- ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΟΣ Υποδιεύθυνση Ιστορικού Αρχείου Η Βιβλιοθήκη του Ιστορικού Αρχείου της Εθνικής Τράπεζας και ο ιδιαίτερος ρόλος της στην έρευνα Μια συνάντηση των εκπροσώπων των

Διαβάστε περισσότερα