«Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη και στις Επιχειρήσεις»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη και στις Επιχειρήσεις»"

Transcript

1 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη και στις Επιχειρήσεις» 18/01/2006

2 KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Ταχ. Δ/νση : ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 8 Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες : Γ. ΚΟΥΓΙΑΝΟΣ Τηλέφωνο : FAX : , Αθήνα 18 Ιανουαρίου 2006 Αρ. Πρωτ. 269/ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ: : «Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για Παροχή Υπηρεσιών στον Πολίτη και στις Επιχειρήσεις». Ανοικτός Διαγωνισμός σε ΕΥΡΩ Κριτήριο αξιολόγησης: Συμφερότερη προσφορά ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ημερομηνία Ημέρα Ώρα ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Ημ. Μην. Έτος Εβδομάδας Οδός ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ Αριθμός 8, ΤΚ Παρασκευή 10:00 Αίθουσα Συσκέψεων 6 ος όροφος Προϋπολογισθείσα δαπάνη: Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 19% Χρονική διάρκεια του Έργου : 24 Μήνες. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ αποστολής για δημοσίευση στο ΦΕΚ της Εφ. της Κυβέρνησης (ΤΔΔ) και στην Ε.Ε. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Δημοσίευσης σε Ελληνικές Εφημερίδες ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ 2-224

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ... 7 Α ΜΕΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ... 8 A.1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 9 A.1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 9 A.1.2 ΟΡΙΣΜΟΙ...9 A.1.3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Α Παρουσίαση της ΚΕΔΚΕ Α Αντικείμενο του Διαγωνισμού Α.1.4 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Α Ισχύουσα Νομοθεσία Α Ενστάσεις Προσφυγές Α Γενικές Αρχές Α.1.5 ΑΙΤΗΣΗ - ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ Α.1.6 ΧΡΟΝΟΣ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α Ημερομηνία Αποστολής της Προκήρυξης Α Τόπος και χρόνος υποβολής προσφορών Α Τρόπος λήψης εγγράφων Διαγωνισμού Α.2 ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΠΡΟΚΉΡΥΞΗΣ Α.2.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Α.3 ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ Α.3.1 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Α Δικαιούμενοι Συμμετοχής Α Αποκλεισμός Συμμετοχής Α.3.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Α Εγγύηση Συμμετοχής Α Δικαιολογητικά Συμμετοχής Α Ενώσεις Εταιριών Α Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής Α.4 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Α.4.1 ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Α.4.2 ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Α.4.3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΛΩΝ Α Τεχνική Προσφορά Α Οικονομική Προσφορά Α.4.4 ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Α.4.5 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Α.4.6 ΜΕΡΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Α.4.7 ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΝΟΜΙΣΜΑ Α.5 ΔΙΕΝΈΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Α.5.1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Α.5.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΏΝ Α.5.3 ΒΑΘΜΟΛΌΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΏΝ ΠΡΟΣΦΟΡΏΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ 3-224

4 Α Ομάδες και συντελεστές κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης Α Διαμόρφωση του συγκριτικού κόστους προσφοράς (κόστος αξιολόγησης οικονομικών προσφορών) Α.5.4 ΑΠΌΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΏΝ Α.5.5 ΠΡΟΣΦΥΓΈΣ Α.5.6 ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑΚΎΡΩΣΗ ΜΑΤΑΊΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ...46 Α.6 ΒΑΣΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Α.6.1 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Α.6.2 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Α.6.3 ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΟΣ - ΦΟΡΟΙ ΔΑΣΜΟΙ Α.6.4 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ Α.6.5 ΠΕΡΊΟΔΟΣ ΕΓΓΎΗΣΗΣ Α.6.6 ΠΟΙΝΙΚΈΣ ΡΉΤΡΕΣ ΕΚΠΤΏΣΕΙΣ ΜΈΧΡΙ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΉ ΠΑΡΑΛΑΒΉ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ Α.6.7 ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ ΑΝΑΔΌΧΟΥ Α.6.8 ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΊΕΣ Α.6.9 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΌΤΗΤΑ Α.6.10 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΆ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΈΣ ΕΠΕΚΤΆΣΕΙΣ Α.6.11 ΕΦΑΡΜΟΣΤΈΟ ΔΊΚΑΙΟ ΔΙΑΙΤΗΣΊΑ Β ΜΕΡΟΣ : ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Β.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΥ ΕΡΓΟΥ B.1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ B.1.2 ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ B.1.3 ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ B.1.4 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ B Οργανωτικό και Λειτουργικό Πλαίσιο ΚΕΔΚΕ Β Οργανωτικό και Λειτουργικό Πλαίσιο των Δήμων Β Στοιχεία Οργάνωσης Λειτουργίας και Υποδομών των Δήμων 70 Β Νομοθετικό Πλαίσιο Β.2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Β.2.1 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Β.2.2 ΑΣΦΑΛΕΙΑ Β Γενικά Β Θεσμικό Πλαίσιο Ασφάλειας Β Πλήρες Σχέδιο Λειτουργιών Ασφάλειας Β Υποχρεώσεις Ασφάλειας του Αναδόχου Β.2.3 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» Β.2.4 ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Β Απαιτήσεις Παρόντος Διαγωνισμού Β Διασύνδεση Υφιστάμενων Εφαρμογών Β.3 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Β.3.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Β.3.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΟΕΣ Β.3.3 ΟΜΑΔΕΣ ΧΡΗΣΤΩΝ Β.3.4 ΜΕΣΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Β.3.5 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ Β.3.6 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ 4-224

5 Β.3.7 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Β Μελέτη - υλοποίηση του «Ενιαίου Διαδικτυακού Περιβάλλοντος ΟΤΑ για Παροχή Υπηρεσιών στο Πολίτη και στις Επιχειρήσεις» Β Μελέτη - υλοποίηση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών στους 16 φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης Β Υπηρεσίες που παρέχονται στο Πλαίσιο του SLA Β.3.8 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ Β.4 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (SERVICE LEVEL AGREEMENT) Β.4.1 ΓΕΝΙΚΑ Β.4.2 ΟΡΙΣΜΟΙ Β.4.3 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Β.4.4 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ SLA Β.4.5 ΕΠΙΠΕΔΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Β.4.6 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Β.4.7 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ) Β.4.8 ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ Β.4.9 ΡΗΤΡΕΣ SLA Β.4.10 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ SLA Β.4.11 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ SLA Γ ΜΕΡΟΣ : ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Γ.1 ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Γ.1.1 ΠΙΝΑΚΑΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 137 Γ.1.2 ΠΙΝΑΚΑΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ 16 ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Γ.1.3 ΠΙΝΑΚΑΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ SLA ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 143 Γ.1.4 ΠΙΝΑΚΑΣ - ΔΑΠΑΝΕΣ PROJECT DIRECTOR Γ.1.5 ΠΙΝΑΚΑΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ DATA CENTER ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Γ Πίνακας Υπηρεσιών DATA CENTER για το Πρώτο Έτος Μετά την Οριστική Παραλαβή του Έργου Γ Πίνακας Υπηρεσιών DATA CENTER για το Δευτερο Έτος Μετά την Οριστική Παραλαβή του Έργου Γ Πίνακας Υπηρεσιών DATA CENTER για το Τρίτο Έτος Μετά την Οριστική Παραλαβή του Έργου Γ.1.6 ΠΙΝΑΚΑΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ SLA ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Γ Πίνακας Υπηρεσιών SLA για το Πρώτο Έτος Μετά την Οριστική Παραλαβή του Έργου Γ Πίνακας Υπηρεσιών SLA για το Δεύτερο Έτος Μετά την Παραλαβή του Έργου Γ Πίνακας Υπηρεσιών SLA για το Τρίτο Έτος Μετά την Οριστική Παραλαβή του Έργου ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ 5-224

6 Γ.1.7 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΟΥ 158 Δ ΜΕΡΟΣ : ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Δ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ Δ.1.1 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Δ.1.2 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Δ.1.3 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ Δ.1.4 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ.1.5 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Δ.2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΠΡΟΤΥΠΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Δ.2.1 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ Δ.2.2 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ Δ.3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Δ.3.1 ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 178 Δ.3.2 ΠΙΝΑΚΑΣ Β ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ) ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Δ.3.3 ΠΙΝΑΚΑΣ Γ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δ Δομημένη Καλωδίωση Δ Προδιαγραφές σταθμών εργασίας Η/Υ Δ.3.4 ΠΙΝΑΚΑΣ Δ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ DATA CENTER Δ.3.5 ΠΙΝΑΚΑΣ Ε ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 197 Δ.3.6 ΠΙΝΑΚΑΣ Ζ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (SERVICE LEVEL AGREEMENT) Δ.4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΥΖΕΥΞΙΣ Δ.5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ 6-224

7 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΕΥΧΟΥΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 8, ΑΘΗΝΑ «Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για Παροχή Υπηρεσιών στο Πολίτη και στις Επιχειρήσεις» ΚΕΔΚΕ, ΤΕΔΚ Ν. Ημαθίας και 14 Δήμοι της χώρας Φορείς της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης όπως προσδιορίζονται στη προκήρυξη του διαγωνισμού Σύμβαση Υπηρεσιών. Κατηγορία υπηρεσίας 07 υπηρεσίες πληροφορικής και άλλες συναφείς υπηρεσίες. Ταξινόμηση κατά CPV «Υπηρεσίες Πληροφορικής και συναφείς υπηρεσίες». Άλλη σχετική ονοματολογία : CPC 84 Ανοικτός δημόσιος διεθνής διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των (ένα εκατομμύριο, εννιακόσιες εξήντα δύο χιλιάδες Ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 19%. (Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: , ΦΠΑ: ). Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας», στο πλαίσιο του Γ ΚΠΣ, σε ποσοστό 75% από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ και 25% από Εθνικούς Πόρους. Οι δαπάνες του έργου θα βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ΣΑΕ 015/3 της Γεν. Γραμ. Δημόσιας Διοίκησης και Ηλ/κής Διακυβέρνησης του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. 24 Μήνες από την υπογραφή της σύμβασης 24/02/2006, ημέρα Παρασκευή 17/03/2006 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. Η έδρα της ΚΕΔΚΕ στην Αθήνα, Γενναδίου 8, ΤΚ 10678, 6 ος Οροφος, Αίθουσα Συσκέψεων 17/03/2006 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. 18/01/2006 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ 7-224

8 Α ΜΕΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ 8-224

9 A.1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ A.1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (στο εξής: η Αναθέτουσα Αρχή ή ΚΕΔΚΕ) προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό, προϋπολογισμού δαπάνης ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων εξήντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων ( ) Ευρώ (συμπ. Φ.Π.Α. 19%), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την ανάθεση της παροχής των ακολούθων υπηρεσιών που κατατάσσονται στην κατηγορία 7 (αριθμός αναφοράς CPC 84 του παραρτήματος ΙΑ της Οδηγίας 92/50/ΕΟΚ): Μελέτη υλοποίηση βασικής πλατφόρμας λογισμικού του Ενιαίου Διαδικτυακού Περιβάλλοντος ΟΤΑ για Παροχή Υπηρεσιών στον Πολίτη και τις Επιχειρήσεις, μελέτη - υλοποίηση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε 16 φορείς της πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης καθώς και Υπηρεσίες με Συμβόλαιο Εξασφάλισης Επιπέδου Παρεχομένων Υπηρεσιών (SLA). Αναλυτικά, το αντικείμενο του έργου και συνολικά οι υποχρεώσεις του Αναδόχου περιγράφονται στο Μέρος Β «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ» της Προκήρυξης αυτής. A.1.2 ΟΡΙΣΜΟΙ Οι ακόλουθοι όροι θα έχουν, πλην της περιπτώσεως που τα συμφραζόμενα απαιτούν διαφορετικά, τις έννοιες που τους αποδίδονται στη συνέχεια: Αναθέτουσα Αρχή Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΚΕΔΚΕ) που εδρεύει στην Αθήνα Οδός Γενναδίου 8, Τ.Κ ΑΘΗΝΑ η οποία, με την με αριθμό 283/5012/ απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της προκηρύσσει τον διαγωνισμό αυτό. Υπηρεσία Διενέργειας Διαγωνισμού Η Γενική Δ/νση, Τμήμα Τεκμηρίωσης και Πληροφορικής της Αναθέτουσας Αρχής που στεγάζεται στον 5 ο όροφο του επί της οδού Γενναδίου 8, Τ.Κ ΑΘΗΝΑ κτιρίου της ΚΕΔΚΕ. Αρμόδιος Υπηρεσίας Διενέργειας Ο κ. Γαβρίλης Κουγιανός υπάλληλος της Υπηρεσίας Διενέργειας, που παρέχει σχετικές με το διαγωνισμό πληροφορίες (τηλέφωνο επικοινωνίας φαξ , ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ 9-224

10 Προκήρυξη Η παρούσα προκήρυξη που αποτελείται από το Μέρος Α : Γενικοί και Ειδικοί Όροι, το Μέρος Β : Τεχνική Περιγραφή, το Μέρος Γ : Ειδικές Απαιτήσεις Οικονομικής Προσφοράς και το Μέρος Δ : Παραρτήματα. Έργο Αντικείμενο της προκήρυξης είναι η επιλογή Αναδόχου για το έργο «Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για Παροχή Υπηρεσιών στον Πολίτη και στις Επιχειρήσεις», όπως αναλυτικά περιγράφεται στο Μέρος Β ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ της Προκήρυξης. Γίνονται δεκτές προσφορές μόνο για το σύνολο του Έργου. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που υποβάλλονται για μέρος του Έργου. Επιτροπή Διαγωνισμού Το αρμόδιο για την αποσφράγιση και την αξιολόγηση των προσφορών συλλογικό όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο θα συγκροτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό και το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις περί λειτουργίας των συλλογικών οργάνων της διοίκησης της ΚΕΔΚΕ. Προσφέρων Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ομάδα προσώπων συμμετέχει στο διαγωνισμό και υποβάλλει προσφορά με σκοπό τη σύναψη Σύμβασης με την Αναθέτουσα Αρχή. Εκπρόσωπος Ο υπογράφων την προσφορά -στην περίπτωση που αυτή δεν υπογράφεται από τον ίδιο τον Προσφέροντα- που μπορεί να είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του Προσφέροντα, ή πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από τον Προσφέροντα ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του, ή, σε περίπτωση ένωσης προσώπων, πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από όλα τα μέλη της ένωσης. Αντίκλητος Το πρόσωπο που ο Προσφέρων με δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax κ.λπ.), ορίζει σαν υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με τον Προσφέροντα. Ανάδοχος Ο Προσφέρων που θα επιλεγεί και θα συνάψει Σύμβαση με την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τον τρόπο και τη διαδικασία που περιγράφονται στο παρόν τεύχος. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

11 Κατακύρωση Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής με την οποία κατακυρώνεται η υλοποίηση του έργου στον Ανάδοχο. Σύμβαση Η έγγραφη συμφωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, η οποία καταρτίζεται μετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης. Προϋπολογισμός Το Έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας», στο πλαίσιο του Γ ΚΠΣ, σε ποσοστό 75% από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 25% από Εθνικούς Πόρους. Οι δαπάνες του Έργου θα βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ΣΑΕ 015/3 της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΥΠΕΣΔΔΑ. Ο προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων εξήντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων Ευρώ, ,00 (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: ΦΠΑ (19%): ). Συμβατικό Τίμημα Η τιμή προσφοράς στην οποία θα κατακυρωθεί το Έργο. A.1.3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Α Παρουσίαση της ΚΕΔΚΕ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ website: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ.: ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Σκοπός Η ΚΕΔΚΕ έχει ως αποστολή: Την προώθηση κάθε ζητήματος που αφορά την Τοπική Αυτοδιοίκηση Την υποστήριξη των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Την συγκέντρωση πληροφοριών που ευνοούν τις συνεργασίες μεταξύ των ΟΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

12 Την διεκδίκηση από την κεντρική εξουσία κάθε αρμοδιότητας η οποία ωφελεί την ανάπτυξη και την επέκταση του θεσμού της αποκέντρωσης Την παροχή τεχνικής υποστήριξης στους ΟΤΑ στην υποβολή αιτήσεων / σχεδίων για συμμετοχή στα Ευρωπαϊκά προγράμματα Την συμμετοχή σε ευρωπαϊκά και διεθνή όργανα που εκπροσωπούν συμφέροντα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Οργανωτική Δομή Το κύριο όργανο της ΚΕΔΚΕ είναι η Γενική Συνέλευση, αποτελούμενη από 500 αντιπροσώπους, οι οποίοι προέρχονται από τις 51 Τοπικές Ενώσεις Δήμων και Κοινοτήτων της χώρας, το όργανο των τοπικών αρχών σε κάθε νομό. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται ανά τετραετία και εκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΚΕ, αποτελούμενο από 31 μέλη, 19 δημάρχους και 12 δημοτικούς συμβούλους ή προέδρους κοινοτήτων. Η λειτουργία της ΚΕΔΚΕ διέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 197/78 όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με το Π.Δ. 48/99. Σύμφωνα με το Π.Δ. 197/78, οι σκοποί των κατά νόμο τοπικών ενώσεων και της κεντρικής ένωσης είναι η προαγωγή της δημοτικής και κοινοτικής Αυτοδιοίκησης, η έρευνα και η μελέτη ζητημάτων που αφορούν το χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η συγκέντρωση και παροχή στοιχείων και πληροφοριών σχετικών με τα ζητήματα αυτά και τέλος η υποβοήθηση της συνεργασίας μεταξύ των οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Στο ίδιο ΠΔ αναφέρονται για την ΚΕΔΚΕ στο άρθρο 1 η σύσταση, το όνομα και η έδρα, στο άρθρο 2 οι σκοποί αναλυτικά και στο άρθρο 3 οι πόροι. Ο τρόπος εκλογής των συλλογικών οργάνων της Τ.Α. περιγράφεται με το Π.Δ. 48/99. Προσωπικό Υποδομή Η ΚΕΔΚΕ απασχολεί συνολικά 36 μόνιμους και έκτακτους υπαλλήλους, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων έχει πολύχρονη πείρα στο χώρο της Αυτοδιοίκησης. Την περασμένη χρονιά, η ΚΕΔΚΕ ενίσχυσε το επιστημονικό της προσωπικό με την πρόσληψη τεσσάρων ακόμα μόνιμων υπαλλήλων, κατόχων μεταπτυχιακού τίτλου. Για την διεκπεραίωση των πολυπληθών θεμάτων με τα οποία καθημερινά ασχολείται το προσωπικό, η ΚΕΔΚΕ υποστηρίζεται από μηχανογραφική υποδομή η οποία περιλαμβάνει 30 H/Y και για κάθε υπάλληλο. Οι υπολογιστές συνδέονται σε δύο κεντρικούς Η/Υ (servers), ένας ξεχωριστός για το τμήμα οικονομικών υπηρεσιών και ένας για όλους τους υπόλοιπους τομείς. Συνεργασίες Παράλληλα, η ΚΕΔΚΕ διατηρεί τακτική και στενή συνεργασία με έναν αριθμό εξωτερικών συνεργατών όπως η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ), η εταιρεία Πληροφόρηση Επιμόρφωση Τοπική Ανάπτυξη (ΠΕΤΑ) και το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΙΤΑ), φορείς οι οποίοι, σε συνεργασία με την ΚΕΔΚΕ, αναλαμβάνουν την εκπόνηση μελετών ή ερευνών, την διοργάνωση ημερίδων και συνεδρίων κ.α. Επιπρόσθετα, η ΚΕΔΚΕ διαθέτει εκπροσώπους της σε ένα αρκετά μεγάλο αριθμό οργανισμών, επιτροπών του Ελληνικού Δημοσίου, επιχειρησιακών προγραμμάτων και ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

13 συμβουλίων καθώς και στα διεθνή όργανα της Αυτοδιοίκησης, όπως την Επιτροπή των Περιφερειών της Ε.Ε., το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Δήμων και Περιφερειών και το Κογκρέσο Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών της Ευρώπης. Επίσης, η ΚΕΔΚΕ διατηρεί Γραφείο στις Βρυξέλλες. Διεθνείς σχέσεις της ΚΕΔΚΕ - Δράσεις Η ΚΕΔΚΕ/The Central Union of Municipalities and Communities of Greece Η δομή της Αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα/Greek Local Authority Structure Εκπροσώπηση Ελληνικής Τ.Α. σε διεθνείς φορείς και όργανα Τ.Α. Αδελφοποιήσεις/Twinnings Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Δήμων και Περιφερειών - Αδελφοποιήσεις Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Δήμων και Περιφερειών (C.E.M.R.) Επιτροπή Περιφερειών (Committee of the Regions) Congress of Local and Regional Authorities of Europe (CLRAE) Πρόγραμμα Ευρωμεσογειακής Συνεργασίας (COPPEM) Κοινοτική Πρωτοβουλία EQUAL Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας ΚΕΔΚΕ - Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ισραήλ - Ένωση Δημάρχων Παλαιστίνης 10η Συνδιάσκεψη Αδελφοποιημένων Πόλεων της Μεσογείου Προκήρυξη Ολυμπιακής Εκεχειρίας Τοπικοί Δρόμοι Ειρήνης Διοργάνωση Συνεδρίων H ΚΕΔΚΕ οργανώνει ένα τακτικό συνέδριο ετησίως και διάφορα έκτακτα θεματικά κατά περίπτωση, όπως: Πρωτοβουλίες για τη Βιώσιμη Κινητικότητα και το Ποδήλατο στις Ελληνικές Πόλεις", Καρδίτσα 17-19/9/2004 Ευρωμεσογειακό Συνέδριο "Ολυμπιακή Εκεχειρία - βήμα προς την Παγκόσμια Ειρήνη" Παλαιά Βουλή 19, 'Εκτακτο Συνέδριο για τα Οικονομικά των ΟΤΑ, Αθήνα Αυγούστου 2003 Συνέδριο με Θέμα "Πόλη και Πολιτισμός" Ζάκυνθος 18-20/4/02 Εκτακτο Συνέδριο για τα Οικονομικά 2000 (Χαλκιδική) Διημερίδα για την Ύδρευση και την Αποχέτευση με έμφαση στο πόσιμο νερό - 15 χρόνια ΕΔΕΥΑ, Λάρισα, Σεπτεμβρίου 2004 Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μετακίνησης, Σεπτεμβρίου 2004 Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος 15ο Συνέδριο Πανελληνίου Δικτύου Οικολογικών Οργανώσεων - Σάμος, 17/ Ημερίδες ΚΕΔΚΕ - ΙΓΜΕ - Προστασία και διαχείριση των Υδατικών Πόρων ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

14 Ημερίδα ΥΠΕΣΔΔΑ - ΚΕΔΚΕ - ΥΠΕΧΩΔΕ "Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων" - 23/6/03 Σύσταση συμμετοχή Δικτύων σε Εθνικό Επίπεδο Συμβούλιο Νησιωτικών Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας Πόλεις κρασιού Δίκτυο Προώθησης της Απασχόλησης EQUAL - ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ Α Αντικείμενο του Διαγωνισμού Η ΚΕΔΚΕ, στο πλαίσιο του ρόλου της στο χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης και με βάση τη στρατηγική της για την αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών από τους Δήμους και τις κοινότητες και ευρύτερα από τις τοπικές κοινωνίες, έχει ως πάγια επιδίωξη της να επιλέγει την αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη λύση για τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και τους δημότες τους, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα. Στο πλαίσιο αυτής της επιδίωξης έχει υιοθετηθεί ως βασική αρχή ανάπτυξης των πληροφοριακών συστημάτων των φορέων της αυτοδιοίκησης η αρχή: «Ανάπτυξη της κάθε εφαρμογής μία φορά για χρήση απ όλους» (Develop once, use many). Με βάση την αρχή αυτή αποφεύγεται η αγορά της ίδιας εφαρμογής από τους 1033 δήμους της χώρας χωριστά με αποτέλεσμα την καταβολή πολλαπλάσιου κόστους. Οι πόροι που θα εξοικονομηθούν με αυτόν τον τρόπο θα επενδυθούν στην προμήθεια υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης με στόχο την ευρύτερη κάλυψη των αναγκών των δήμων και την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών. Το αντικείμενο του παρόντος έργου αφορά στην αναβάθμιση της εξυπηρέτησης του πολίτη και των επιχειρήσεων καθώς και στην βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσω της αυτοματοποίησης των διαδικασιών επικοινωνίας και εξυπηρέτησης του πολίτη και των επιχειρήσεων από τους Οργανισμούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ). Περιλαμβάνει ηλεκτρονικές και τηλεφωνικές υπηρεσίες εξυπηρέτησης του πολίτη και των επιχειρήσεων σε όλους τους βασικούς τομείς υπηρεσιών της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης σε 16 φορείς, όπως οι αναφερόμενες στη συνέχεια. Για τους πολίτες: 1. Πληρωμή Δημοτικών τελών, φόρων, προστίμων και χρεώσεων για παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών από το δήμο 2. Εγγραφή / διαγραφή / τροποποίηση στα δημοτικά μητρώα 3. Έκδοση ατομικών ή οικογενειακών πιστοποιητικών και βεβαιώσεων 4. Πολεοδομικά θέματα - έκδοση οικοδομικών άδειών 5. Συγκοινωνίες και οδικό δίκτυο 6. Περιβάλλον καθαριότητα ανακύκλωση 7. Υγεία και Κοινωνική φροντίδα 8. Εκπαίδευση ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

15 9. Πολιτισμός ψυχαγωγία 10. Τοπική οικονομική ανάπτυξη και επιχειρηματικότητα 11. Ηλεκτρονική δημοκρατία (e-democracy) Για τις Επιχειρήσεις: 1. Άδειες ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων 2. Ατομικές άδειες επαγγελματικής δραστηριότητας 3. Πληρωμή Δημοτικών τελών, φόρων και προστίμων Το έργο αυτό θα βασιστεί σε ανοιχτά πρότυπα και σε ανοιχτό λογισμικό. Τα βασικά πακέτα λογισμικού που προτείνεται να χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες του έργου, έχουν χρησιμοποιηθεί με επιτυχία, για να καλύψουν τις ανάγκες της τοπικής αυτοδιοίκησης σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. (Αγγλία, Σουηδία, κλπ) και είναι: APPLAWS - Σύστημα διαχείρισης και παρουσίασης περιεχομένου, LGOL Net, Ενδιάμεσο Λογισμικό διαλειτουργικότητας και επικοινωνίας, LGOL Flow, Λογισμικό διαχείρισης διεργασιών (workflow management), LGOL-X, Πακέτο προγραμμάτων παρουσίασης περιεχομένου και αλληλεπίδρασης μέσω διαδικτύου. Το λογισμικό θα μεταφραστεί στην Ελληνική γλώσσα και θα προσαρμοστεί στις απαιτήσεις της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης (ΚΕΔΚΕ, ΤΕΔΚ και ΟΤΑ). Πρόσθετα, για την διαχείριση τηλεφωνικών αιτήσεων (Interactive Voice Response) θα χρησιμοποιηθεί λογισμικό, ανοιχτών προτύπων, όπως το ASTERISKhttp://www.asterisk.org/. Ο στόχος του έργου είναι η υλοποίηση ηλεκτρονικών και τηλεφωνικών υπηρεσιών (22 επιπέδου1, 14 επιπέδου2, 21 επιπέδου3 και 6 επιπέδου4) για την διοικητική εξυπηρέτηση του πολίτη και των επιχειρήσεων στους 16 φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης αρχικά με την αξιοποίηση ενός Ενιαίου Διαδικτυακού Περιβάλλοντος και στη συνέχεια η προώθηση και ελεύθερη διάθεση του «Ενιαίου Διαδικτυακού Περιβάλλοντος ΟΤΑ για Παροχή Υπηρεσιών στο Πολίτη και στις Επιχειρήσεις» σε όλους τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης για την αυτοματοποίηση των διαδικασιών επικοινωνίας με το πολίτη, δεδομένου ότι όλες οι εφαρμογές θα αναπτυχθούν κεντρικά και θα είναι ελεύθερα και χωρίς κόστος διαθέσιμες από την ΚΕΔΚΕ, και όλοι οι Δήμοι θα μπορούν να τις εγκαταστήσουν αξιοποιώντας την εμπειρία των 16 φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης του έργου, με μόνο πρόσθετο κόστος τις υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης για την παραγωγική χρήση των εφαρμογών. H πλατφόρμα θα εγκατασταθεί και θα παραμετροποιηθεί στους παρακάτω επιλεγμένους αντιπροσωπευτικούς φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης: 1. ΚΕΔΚΕ 2. ΤΕΔΚ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ 3. ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ 4. ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 5. ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 6. ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 7. ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

16 8. ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ/ΑΤΤΙΚΗΣ 9. ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 10. ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ 11. ΔΗΜΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ/ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 12. ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΕΛΙΩΝ/ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 13. ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ 14. ΔΗΜΟΣ ΤΑΜΥΩΝ/ ΕΥΒΟΙΑΣ 15. ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΙΩΝ/ ΕΥΒΟΙΑΣ 16. ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ Α.1.4 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Α Ισχύουσα Νομοθεσία Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και ιδιαίτερα σύμφωνα με τις διατάξεις: 1. του Ν.2286/1995, «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις σχετικών θεμάτων», 2. του Ν.2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις», 3. της Οδηγίας 92/50 ΕΟΚ του Συμβουλίου «για το συντονισμό των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών», 4. της Οδηγίας 97/52/ΕΚ, για την τροποποίηση των οδηγιών 92/50, 93/36 και 93/37, 5. της Οδηγίας 89/665/ΕΟΚ, «για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων περί της εφαρμογής των διαδικασιών προσφυγής στον τομέα της σύναψης των συμβάσεων κρατικών προμηθειών και δημοσίων έργων», 6. του Ν.2522/1997, «Περί δικαστικής προστασίας κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών, σύμφωνα με την οδηγία 89/665ΕΟΚ»,` 7. του Π.Δ. 346/1998, «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών προς το Κοινοτικό Δίκαιο» (ΦΕΚ 230/Α/98), 8. του Π.Δ. 394/96, «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», 9. του Π.Δ. 18/00 «Τροποποίηση του Π.Δ. 346/98 σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 97/52/ΕΚ» (ΦΕΚ 15/Α/00), 10. του Ν.2522/97 «Δικαστική Προστασία κλ.π.» (ΦΕΚ 178/Α/97), 11. του Ν.3310/05 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/05, 12. του Π.Δ. 774/80 «Προσυμβατικός έλεγχος ελεγκτικού συνεδρίου» όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 12 παρ. 27 Ν.3310/05, ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

17 13. του άρθρου 98 παρ.1β του νέου Συντάγματος 2001, που αφορά στον έλεγχο συμβάσεων μεγάλης οικονομικής αξίας, στις οποίες αντισυμβαλλόμενος είναι το Δημόσιο ή άλλο νομικό πρόσωπο που εξομοιώνεται με το Δημόσιο από την άποψη αυτή, όπως νόμος ορίζει, 14. του Ν. 2741/99, άρθρο 8, «Κρατικές προμήθειες», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 15. του Ν. 2328/95, άρθρο 15, «Ονομαστικοποίηση μετοχών», 16. του ΠΔ 82/96, (κατ εξουσιοδότηση του ν.2328/95), «Ονομαστικοποίηση των μετοχών ελληνικών ανωνύμων εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημοσίου τομέα» 17. του Ν. 3060/2002, Άρθρο 2, «Έλεγχος νομιμότητας συμβάσεων προμηθειών, παροχής υπηρεσιών και δημοσίων έργων», 18. του Ν.3090/2002, Άρθρο 9, παράγραφος 3, 19. του Ν. 3021/2002, «Περιορισμοί στη σύναψη δημοσίων συμβάσεων με πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ή συμμετέχουν σε επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης και άλλες διατάξεις» και 20. της Υ.Α ΥΑΠ/Φ.30/Γ/133/367/2001 (ΦΕΚ 1223/Β), «Εξαίρεση περιπτώσεων προμήθειας εξοπλισμού πληροφορικής (υλικού, λογισμικού, δικτύων) και παροχής συναφών υπηρεσιών από την έγκριση του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης». 21. της ΚΥΑ Π1/2830/7/8/2001 (ΦΕΚ 1093Β/21/8/2001) εξαίρεση από την ένταξη στο ΕΠΠ προμήθειας ειδών πληροφορικής που εντάσσονται στο ΕΠ «Κοινωνία της Πληροφορίας» και έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 24, του νόμου 2860/2000 «Διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του κοινοτικού πλαισίου στήριξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 251/Α/ ). 2. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» που έχει ενταχθεί στο Γ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης με την απόφαση C(2001)551/ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 3. Τη ΣΑΕ 015/3 του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Αποκέντρωσης, με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του έργου «Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για Παροχή Υπηρεσιών στον Πολίτη και στις Επιχειρήσεις». 4. Την απόφαση 283/5012 της από Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΚΕ. Α Ενστάσεις Προσφυγές Οι Προσφέροντες δικαιούνται να υποβάλουν ένσταση: α. κατά της Προκήρυξης του διαγωνισμού β. κατά της συμμετοχής Προσφέροντα στο διαγωνισμό και γ. κατά της νομιμότητας διενέργειας του διαγωνισμού. Οι ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στην Υπηρεσία Διενέργειας ως εξής: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

18 α. Κατά της Προκήρυξης του διαγωνισμού, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της Προκήρυξης μέχρι την ημερομηνία διενέργειας ήτοι μέχρι την 17/02/2006. Η απόφαση περί αποδοχής ή απόρριψης της ένστασης, στην περίπτωση αυτή, εκδίδεται από την Αναθέτουσα Αρχή το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία διενέργειας. β. Κατά της συμμετοχής Προσφέροντα στο διαγωνισμό ή κατά της νομιμότητας της διενέργειας ως προς τη διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τη διάρκεια αποσφράγισης των προσφορών και μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Η ένσταση, στην περίπτωση αυτή, δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού αλλά εξετάζεται κατά τη διαδικασία αξιολόγησης από την Επιτροπή Διαγωνισμού η οποία γνωμοδοτεί σχετικά. Επί της ένστασης αποφασίζει η Υπηρεσία Διενέργειας. Η ένσταση κατά της συμμετοχής Προσφέροντα στο διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά από τον ενιστάμενο σ αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. γ. Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού έως και την Κατακύρωση, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών από την έκδοση των σχετικών αποφάσεων. Η ένσταση, στην περίπτωση αυτή, εξετάζεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία γνωμοδοτεί σχετικά. Επί της ένστασης αποφασίζει η Υπηρεσία Διενέργειας, το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την κατά περίπτωση λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων. Η προθεσμία των δέκα (10) ημερών είναι δυνατό να παρατείνεται, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, με απόφαση της Αναθέτουσα Αρχής. Οι Προσφέροντες δικαιούνται να υποβάλουν προσφυγή, κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν οποιασδήποτε μορφής κυρώσεις σε βάρος τους, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την έκδοσή τους. Επί της προσφυγής αποφαίνεται η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού. Α Γενικές Αρχές Η συμμετοχή στον προκηρυσσόμενο με την παρούσα διαγωνισμό είναι ανοικτή, επί ίσοις όροις, σε όσους πληρούν τις νομικές, οικονομικές και τεχνικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στην Προκήρυξη και διαθέτουν την απαιτούμενη επαγγελματική επάρκεια και εμπειρία. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές οι προσφορές που είναι σύμφωνες με όλους τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές της Προκήρυξης, ενώ είναι δυνατό, κατά την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού, να θεωρηθούν αποδεκτές και προσφορές που παρουσιάζουν ασήμαντες αποκλίσεις ή περιορισμούς. Ως ασήμαντες αποκλίσεις ή περιορισμοί, νοούνται οι αποκλίσεις και οι περιορισμοί που δεν επηρεάζουν την έκταση του Έργου ή την ποιότητα εκτέλεσής του, δεν περιορίζουν, σε κανένα σημείο, τα δικαιώματα της Αναθέτουσας Αρχής ή τις υποχρεώσεις του Προσφέροντος και δεν θίγουν την αρχή της ίσης μεταχείρισης των Προσφερόντων. Προσφορές που, κατά την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού, είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή περιέχουν όρους αντίθετους προς την Προκήρυξη ή/και αιρέσεις, χαρακτηρίζονται ως μη αποδεκτές και απορρίπτονται. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

19 Τα έγγραφα της προσφοράς και της Σύμβασης καθώς και όλη η σχετική αλληλογραφία που είναι δυνατό να απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. Α.1.5 ΑΙΤΗΣΗ - ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ Οι υποψήφιοι μπορούν να ζητήσουν γραπτώς (με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία) συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας Προκήρυξης μέχρι και την 24/02/2006. Η ΚΕΔΚΕ θα απαντήσει ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε όλες τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν εντός του ανωτέρω διαστήματος, σε όλους όσους έχουν παραλάβει τη Προκήρυξη, το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για την υποβολή των προσφορών. Οι απαντήσεις θα δημοσιευτούν και στην ιστοσελίδα της ΚΕΔΚΕ Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται στην ΚΕΔΚΕ, Γενική Διεύθυνση, Τμήμα Τεκμηρίωσης και Πληροφορικής. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της ΚΕΔΚΕ. Προς διευκόλυνση της διαδικασίας, η υποβολή των ερωτήσεων μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ( ) προς τη διεύθυνση: χωρίς όμως η δυνατότητα αυτή να απαλλάσσει τους υποψηφίους από την υποχρέωση να υποβάλλουν τα ερωτήματα και γραπτώς (με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία), μέσα στην προθεσμία που ορίζεται παραπάνω. Η ΚΕΔΚΕ δεν θα απαντήσει σε ερωτήματα που θα έχουν υποβληθεί μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Α.1.6 ΧΡΟΝΟΣ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α Ημερομηνία Αποστολής της Προκήρυξης Η Προκήρυξη του Διαγωνισμού στάλθηκε για δημοσίευση : 1. Στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 18/01/ Στο «Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων» της Εφημερίδας της Κυβέρνησης στις 18/01/ Στον ελληνικό τύπο στις 20/01/2006 όπου και δημοσιεύθηκε στις 21/01/2006. Καταχωρήθηκε επίσης και στο διαδίκτυο στη διεύθυνση (www.kedke.gr) στις 23/01/2006. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

20 Α Τόπος και χρόνος υποβολής προσφορών Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην Αίθουσα Συσκέψεων που βρίσκεται στον 6 ο όροφο του επί της οδού Γενναδίου 8, ΤΚ ΑΘΗΝΑ κτιρίου της ΚΕΔΚΕ, την Παρασκευή 17/03/2006 και ώρα 10:00 π.μ. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες. Α Τρόπος λήψης εγγράφων Διαγωνισμού Η διάθεση της Προκήρυξης γίνεται από την έδρα της ΚΕΔΚΕ, Γενική Διεύθυνση, Τμήμα Τεκμηρίωσης και Πληροφορικής, 5 ος όροφος και η παραλαβή της γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε με (ταχυμεταφορική) courier. Στην περίπτωση παραλαβής της Προκήρυξης μέσω ταχυμεταφορικής (courier), η ΚΕΔΚΕ δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοσή της. Οι παραλήπτες της Προκήρυξης θα πρέπει να συμπληρώνουν σχετικό έντυπο με τα στοιχεία των ενδιαφερομένων (όπως επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), έτσι ώστε η ΚΕΔΚΕ να έχει στη διάθεση της πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη Προκήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινίσεις επ αυτής. Οι παραλήπτες της Προκήρυξης υποχρεούνται να ελέγξουν άμεσα το αντίτυπο της Προκήρυξης που παραλαμβάνουν από άποψη πληρότητας σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και τον συνολικό αριθμό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν έγγραφα στην ΚΕΔΚΕ και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νομιμότητας του Διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της Προκήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Προκήρυξης διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του World Wide Web στη διεύθυνση Η ΚΕΔΚΕ αν και καταβάλει κάθε προσπάθεια για να εξασφαλίσει την πληρότητα και ορθότητα των εγγράφων που βρίσκονται στις ηλεκτρονικές της σελίδες, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να εγγυηθεί την ορθότητα, πληρότητα και την ακρίβεια των κειμένων που βρίσκονται στις ηλεκτρονικές της σελίδες (Web site). ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ»

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 14/10/2014 Αρ. Πρωτ. 1676/824 Κ.Α.Δ: 141349

Αθήνα, 14/10/2014 Αρ. Πρωτ. 1676/824 Κ.Α.Δ: 141349 ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ Διεύθυνση: Βασιλέως Γεωργίου Β αριθ. 5, 106 74 Αθήνα Τηλέφωνα: 210.3237-973, 210.3237-804, 210.3248-005 Fax: 210.3237-976 Email: info@bodossaki.gr / URL: www.bodossaki.gr Αθήνα, 14/10/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο. «Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργικών Υπηρεσιών» της πράξης. «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Καβάλας»

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο. «Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργικών Υπηρεσιών» της πράξης. «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Καβάλας» Αρ. Διακήρυξης: 22/2013 Αρ. πρωτ. 3483/9.12.2013 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο «Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργικών Υπηρεσιών» της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Καβάλας» Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002741637 2015-04-30

15PROC002741637 2015-04-30 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Τακτικού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου για το ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «Δράσεις Επικοινωνίας, δημοσιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων. ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3. Β2. Δικαίωμα Συμμετοχής Δικαιολογητικά...

Πίνακας Περιεχομένων. ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3. Β2. Δικαίωμα Συμμετοχής Δικαιολογητικά... Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3 Β1.1 Αντικείμενο Διαγωνισμού... 3 Β1.2 Προϋπολογισμός Έργου... 4 Β1.3 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής...

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φορέας ιαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου Πληροφορίες: Γεώργιος Χαρµπής Τηλ.: 26950-29870 Φαξ: 26950-23499 Email: info@nmp-zak.org ΑΝΑΡΤΗΣΗ - ΙΑΥΓΕΙΑ Ζάκυνθος, 17-09-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατά το άρθρο 2 παρ. 2 στοιχείο δ. του Π.Δ. 60/2007 για

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατά το άρθρο 2 παρ. 2 στοιχείο δ. του Π.Δ. 60/2007 για ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ Κ.Υ. ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ.» ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός: 22.500,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Προϋπολογισμός: 22.500,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ Διεύθυνση: Πλατ. Πύρρου & Μιχ. Αγγέλου 1 453 32-Ιωάννινα Τηλέφωνο: 2651036686, 2651083087 FAX: 2651033419 Email: epirus@epirussa.gr Wpage: www.epirussa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 2. Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται σε ποσοστό 8575% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 1525% από εθνικούς πόρους

Σελίδα 2. Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται σε ποσοστό 8575% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 1525% από εθνικούς πόρους ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.) Έργο: Επιλογή Συµβούλου Τεχνικής Υποστήριξης του έργου MEDITA στο πλαίσιο του διακρατικού προγράµµατος «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ Προϋπολογισµός: 28.000,00

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)»

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)» Τεύχος Β Αναθέτουσα Αρχή: Συμβούλιο της Επικρατείας Προϋπολογισμός: 2.959.268,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΝΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ» Κτίριο «. Μαρίτσας», Νίκου Καζαντζάκη Πανεπιστηµιούπολη Πατρών Τ.Κ. 26 504, Ρίo Πληροφορίες: Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο : «Προμήθεια Οχημάτων προς αντικατάσταση ρυπογόνων στο Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης»

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο : «Προμήθεια Οχημάτων προς αντικατάσταση ρυπογόνων στο Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης» Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο : «Προμήθεια Οχημάτων προς αντικατάσταση ρυπογόνων στο Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης» ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΕ5Ι46ΨΖΣΠ-Τ4Ξ ΑΔΑΜ: 15PROC002831054 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΑΔΑ: ΩΕ5Ι46ΨΖΣΠ-Τ4Ξ ΑΔΑΜ: 15PROC002831054 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΔΑ: ΩΕ5Ι46ΨΖΣΠ-Τ4Ξ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Σύμβουλος Λογιστικής Υποστήριξης (ΣΛΥ) του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. για το έργο των Δημοσίων ΙΕΚ & ΣΕΚ» ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Παραγωγή πολυχρηστικών οδηγών»

«Παραγωγή πολυχρηστικών οδηγών» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. Δ/νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες: Τηλέφωνα : FAX : E-mail : Γρ. Μαρασλή 1 69100 Κομοτηνή Μ. Μερέτη 25310/23175,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤIΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ ΙΑΤΡ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΠΙΣΤΗΜ. ΟΡΓΑΝΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ, ΓΡΑΦΕΙΟ 314

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 235/2014 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Καλεντζίδης Βλάσης ΤΗΛ.:2552350360 ΦΑΞ. 2552029966 ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 11 68200, ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

GREECE ITALY 2007-2013 Programme. Αποφ. ΔΕ : 4/18-2-2015 Αποφ. ΔΣ : 18-2-2015 Aρ. Διακήρυξης: 2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

GREECE ITALY 2007-2013 Programme. Αποφ. ΔΕ : 4/18-2-2015 Αποφ. ΔΣ : 18-2-2015 Aρ. Διακήρυξης: 2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΑΝ.ΕΤ.Ε.Κ.) Διεύθυνση : Αριστοτέλους 2 και Καποδιστρίου, 49100 Κέρκυρα Τηλέφωνο + 30 26610 81005-6 Fax : +30 26610 40088 Πληροφορίες : κα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Αθήνα, 28/5/2015 Αρ. Πρωτ. : 5841/8-6-2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για το ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.20 «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητέ Κύριε/ Αγαπητή Κυρία,

Αγαπητέ Κύριε/ Αγαπητή Κυρία, Αγαπητέ Κύριε/ Αγαπητή Κυρία, Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας για την παρούσα Προκήρυξη. Λόγω τεχνικών απαιτήσεων της ιστοσελίδας μας, όλα τα κείμενα σχετικά με την προκήρυξη περιέχονται αναγκαστικά

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002772601 2015-05-13

15PROC002772601 2015-05-13 Συγγρού83, 11745Αθήνα, τηλ. 2109285123, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.firstreception.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Πληροφορίες: Ζακεστίδης Κων/νος E-mail: k.zakestidis@firstreception.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ιαγωνισμός για την Προμήθεια και Εγκατάσταση ύο Ψυκτών του Συστήματος Κλιματισμού στο κτήριο της ΑνΑ Αριθμός ιαγωνισμού: 5/2012

ιαγωνισμός για την Προμήθεια και Εγκατάσταση ύο Ψυκτών του Συστήματος Κλιματισμού στο κτήριο της ΑνΑ Αριθμός ιαγωνισμού: 5/2012 ιαγωνισμός για την Προμήθεια και Εγκατάσταση ύο Ψυκτών του Συστήματος Κλιματισμού στο κτήριο της ΑνΑ Αριθμός ιαγωνισμού: 5/2012 Λευκωσία, Μάϊος 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Α: Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ (Ταμείο Συνοχής- Εθνικοί Πόροι)- Ίδιοι Πόροι ΔΕΥΑΤ

ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ (Ταμείο Συνοχής- Εθνικοί Πόροι)- Ίδιοι Πόροι ΔΕΥΑΤ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ( ΔΕΥΑΤ ) «Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλελέγχου Τηλεχειρισμού για τον έλεγχο των διαρροών του δικτύου ύδρευσης της πόλης των Τρικάλων» Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βερμίου 2 και 1 ης Ιουλίου Ταχ. Κώδ. : 66100 Πληροφορίες : Ι. Παπαδοπούλου Τηλ. : 2521350651 Fax : 2521023343

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα: ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax E-mail Πειραιώς & Κολωνού 2 104 37 Αθήνα 210 52.36.769

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Και Εφαρμογής συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων Πειραιάς, 23 /01/2015 ΑΠ: ΕΥΣΕΔ /B/111 ΜΟΝΑΔΑ B Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα