Κανονισμοί Συνεργασίας με Διαμεσολαβητές της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κανονισμοί Συνεργασίας με Διαμεσολαβητές της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου"

Transcript

1 Κανονισμοί Συνεργασίας με Διαμεσολαβητές της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου Σελίδα Ερμηνεία Διαμεσολαβητή 3 Προοίμιο 3 Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 4 2 Γενικές αρχές 5 3 Εγγραφή Διαμεσολαβητών 5 4 Προϋποθέσεις για εγγραφή 7 5 Συμβόλαιο εκπροσώπησης 8 6 Δημοσιοποίηση και δημοσίευση 9 7 Πληρωμές προς τους διαμεσολαβητές 10 8 Σύγκρουση συμφερόντων 12 9 Διαφορές, Αποφάσεις/Κυρώσεις Έλεγχος Εφαρμογής Κανονισμών Μεταβατικές πρόνοιες 15 Παράρτημα 1 Πρότυπο Δήλωσης Διαμεσολαβητή για Φυσικά Πρόσωπα 16 Παράρτημα 2 Πρότυπο Δήλωσης Διαμεσολαβητή για Νομικά Πρόσωπα 19 Παράρτημα 3 Πρότυπο Συμβολαίου Εκπροσώπησης/Αντιπροσώπευσης 22

2 2

3 Ερμηνεία Διαμεσολαβητή Ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο έναντι αμοιβής ή χωρίς χρέωση, δύναται αντιπροσωπεύει ποδοσφαιριστές και/ή προπονητές και/ή σωματεία ή άλλη νομική οντότητα που είναι μέλος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου (στο εξής η «ΚΟΠ») σε διαπραγματεύσεις με σκοπό την σύναψη συμβολαίου ή να αντιπροσωπεύει σωματεία σε διαπραγματεύσεις με σκοπό την σύναψη συμφωνίας μεταγραφής. Σημείωση: Όροι που αναφέρονται σε φυσικά πρόσωπα εφαρμόζονται και στα δυο φύλα όπως επίσης και στα νομικά πρόσωπα. Οποιοσδήποτε όρος στον ενικό εφαρμόζεται και στον πληθυντικό και αντίστροφα. Προοίμιο Η ΚΟΠ έχει την υποχρέωση για την συνεχή βελτίωση του παιχνιδιού του ποδοσφαίρου και να προφυλάξει την ακεραιότητα του ποδοσφαίρου εντός των πρωταθλημάτων που διοργανώνει. Σε αυτό το πλαίσιο, ένας από τους βασικούς στόχους της ΚΟΠ είναι να προωθήσει και να διασφαλίσει τα υψηλά ηθικά πρότυπα στις σχέσεις μεταξύ των σωματείων μελών της ΚΟΠ, ποδοσφαιριστών, προπονητών και τρίτων μερών στα πλαίσια και απαιτήσεις της καλής διακυβέρνησης και τις αρχές της οικονομικής ευθύνης. Πιο συγκεκριμένα, η ΚΟΠ θεωρεί απαραίτητη την προστασία ποδοσφαιριστών, προπονητών και σωματείων μελών της ΚΟΠ, από του να αναμειγνύονται σε μη ηθικές και/ή παράνομες πρακτικές και συνθήκες στο περιεχόμενο σύναψης συμβολαίου μεταξύ ποδοσφαιριστών ή προπονητών και σωματείων μελών της ΚΟΠ και/ή σύναψης συμφωνίας μεταγραφής. Υπό το φως αυτών των περιστάσεων και με στόχο την σωστή αντιμετώπιση των μεταβαλλόμενων πραγματικοτήτων των σύγχρονων σχέσεων μεταξύ ποδοσφαιριστών και/ή προπονητών και σωματείων μελών της ΚΟΠ, όπως επίσης για να επιτραπεί ο κατάλληλος έλεγχος και διαφάνεια των μεταγραφών των ποδοσφαιριστών, η ΚΟΠ έχει θεσπίσει αυτούς τους κανονισμούς σε σχέση με το άρθρο 4 των Κανονισμών που διέπουν την εφαρμογή του Καταστατικού της ΦΙΦΑ (FIFA). 3

4 Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 1. Αυτές οι διατάξεις αποσκοπούν στην ρύθμιση των ζητημάτων και αρχών σε σχέση με την εμπλοκή των υπηρεσιών ενός διαμεσολαβητή από ποδοσφαιριστές, προπονητές και σωματεία στο να: α) συνάψουν συμβόλαιο μεταξύ ποδοσφαιριστή και/ή προπονητή και σωματείου μέλους της ΚΟΠ, ή β) συνάψουν συμφωνία μεταγραφής ποδοσφαιριστή μεταξύ δύο σωματείων μελών της ΚΟΠ. 2. Η ΚΟΠ οφείλει να εφαρμόσει και να επιβάλει στα εμπλεκόμενα μέρη τουλάχιστον αυτές τις ελάχιστες απαιτήσεις/πρότυπα σε σχέση με τα καθήκοντα που τους ανατέθηκαν σε αυτούς τους κανονισμούς, που υπόκεινται στους υποχρεωτικούς νόμους και οποιαδήποτε άλλα υποχρεωτικά εθνικά νομοθετικά πρότυπα που εφαρμόζονται στην ΚΟΠ. Η ΚΟΠ εφαρμόζει τους παρόντες κανονισμούς που ενσωματώνουν τις αρχές που προβλέπονται σε αυτές τις διατάξεις. 3. Οι παρόντες κανονισμοί δεν μπορούν να επηρεάσουν την εγκυρότητα του σχετικού συμβολαίου προπονητή ή ποδοσφαιριστή και/ή της συμφωνίας μεταγραφής ποδοσφαιριστή. 4

5 Άρθρο 2 Γενικές αρχές 1. Ποδοσφαιριστές, προπονητές και σωματεία μέλη της ΚΟΠ, δικαιούνται να δεσμεύουν τις υπηρεσίες των διαμεσολαβητών όταν συνάψουν συμβόλαιο ή σε περίπτωση συμφωνίας μεταγραφής ποδοσφαιριστή μεταξύ δύο σωματείων μελών της ΚΟΠ. 2. Στην επιλογή και την διαδικασία δέσμευσης των διαμεσολαβητών, ποδοσφαιριστές, προπονητές και σωματεία μέλη της ΚΟΠ, θα πρέπει να ενεργούν με την δέουσα επιμέλεια. Σε αυτό το περιεχόμενο, η δέουσα επιμέλεια σημαίνει ότι, ποδοσφαιριστές, προπονητές και σωματεία μέλη της ΚΟΠ θα πρέπει να χρησιμοποιούν εύλογες προσπάθειες ούτως ώστε να διαβεβαιώσουν ότι, οι διαμεσολαβητές θα υπογράψουν την σχετική δήλωση διαμεσολαβητή και το συμβόλαιο εκπροσώπησης μεταξύ των μερών. 3. Οποτεδήποτε ένας διαμεσολαβητής εμπλέκεται/μεσολαβεί σε μια συναλλαγή, θα πρέπει να εγγράφεται σύμφωνα με το άρθρο 3 πιο κάτω. 4. Η διαμεσολάβηση μέλους διοικητικού συμβουλίου σωματείου μέλους της ΚΟΠ, μέλους επιτροπής, διαιτητή και/ή βοηθού διαιτητή, προπονητή, εκπαιδευτή και κάθε άλλου προσώπου που είναι υπεύθυνο για τεχνικά, ιατρικά και διοικητικά θέματα στη FIFA, σε συνομοσπονδία, ομοσπονδία μέλους της ΦΙΦΑ, σωματείου ή άλλης νομικής οντότητας που είναι μέλος της ΚΟΠ και γενικά ως ορίζονται στο σημείο 11 του τμήματος των Ορισμών του Καταστατικού της ΦΙΦΑ, ως διαμεσολαβητές διά ποδοσφαιριστές, προπονητές και σωματεία απαγορεύεται. Άρθρο 3 Εγγραφή διαμεσολαβητών 1. Για λόγους διαφάνειας, η ΚΟΠ εφαρμόζει με τους παρόντες κανονισμούς σύστημα εγγραφής διαμεσολαβητών το οποίο θα δημοσιοποιηθεί σε σχέση με το άρθρο 6 παράγραφο 3 πιο κάτω. Οι διαμεσολαβητές θα πρέπει να εγγράφονται στο σχετικό σύστημα εγγραφής κάθε φορά που αναμειγνύονται ατομικά σε μια συγκεκριμένη συναλλαγή (παράγραφοι 2 και 3 πιο κάτω). 2. Μέσα στην έννοια του πιο πάνω αναφερόμενου συστήματος εγγραφής, απαιτείται από τα σωματεία μέλη της ΚΟΠ, τους ποδοσφαιριστές και προπονητές που δεσμεύονται με τις υπηρεσίες ενός διαμεσολαβητή να καταθέσουν πέραν από το συμβόλαιο εκπροσώπησης/αντιπροσώπευσης διαμεσολαβητή ως το Παράρτημα 3 αυτών των κανονισμών, την δήλωση διαμεσολαβητή ως τα Παραρτήματα 1 και 2 αυτών των κανονισμών. Εναπόκειται στην διακριτική ευχέρεια της ΚΟΠ να ζητήσει περαιτέρω πληροφορίες και/ή έγγραφα. 5

6 3. Σε συνέχεια του κλεισίματος της σχετικής συναλλαγής, ποδοσφαιριστής ή προπονητής που δεσμεύεται με τις υπηρεσίες ενός διαμεσολαβητή μέσα στην έννοια του άρθρου 1 παράγραφο 1 α) πιο πάνω, θα πρέπει να καταθέσει στην ΚΟΠ πέραν από το συμβόλαιο εκπροσώπησης/αντιπροσώπευσης διαμεσολαβητή, τουλάχιστον την δήλωση διαμεσολαβητή και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα που απαιτούνται από την ΚΟΠ. Σε περίπτωση επαναδιαπραγμάτευσης συμβολαίου, ο ποδοσφαιριστής ή ο προπονητής που δεσμεύει τις υπηρεσίες ενός διαμεσολαβητή θα πρέπει επίσης να προσκομίσει στην ΚΟΠ τα ίδια έγγραφα. 4. Σε συνέχεια του κλεισίματος της σχετικής συναλλαγής, σωματείο μέλος της ΚΟΠ που δεσμεύεται με τις υπηρεσίες ενός διαμεσολαβητή μέσα στην έννοια του άρθρου 1 παράγραφο 1 β) πιο πάνω, θα πρέπει να καταθέσει στην ΚΟΠ πέραν από το συμβόλαιο εκπροσώπησης/αντιπροσώπευσης διαμεσολαβητή, τουλάχιστον την δήλωση διαμεσολαβητή και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα που απαιτούνται από την ΚΟΠ. Εάν το σωματείο μέλος της ΚΟΠ που αποδεσμεύει ποδοσφαιριστή ή προπονητή, δεσμεύεται με τις υπηρεσίες ενός διαμεσολαβητή, αυτό το σωματείο θα πρέπει να καταθέσει επίσης ένα αντίγραφο της δήλωσης διαμεσολαβητή στην ΚΟΠ. 5. Η προαναφερόμενη κοινοποίηση από ποδοσφαιριστές, προπονητές και σωματεία μέλη της ΚΟΠ, θα πρέπει να γίνεται κάθε φορά που οποιαδήποτε ενέργεια λαμβάνει χώρα μέσα στην έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 1 των παρόντων κανονισμών. 6

7 Άρθρο 4 Προϋποθέσεις για εγγραφή 1. Επιπλέον από τις πληροφορίες που δίδονται στην ΚΟΠ από ποδοσφαιριστή ή προπονητή ή σωματείο μέλος της ΚΟΠ, κάτω από το άρθρο 3 ανωτέρω και πριν ο σχετικός διαμεσολαβητής να εγγραφεί, η ΚΟΠ θα πρέπει να έχει ικανοποιηθεί ότι, ο διαμεσολαβητής που εμπλέκεται έχει άψογη φήμη. 2. Νομικά πρόσωπα θα εγγράφονται ως διαμεσολαβητές μόνο μέσω φυσικών προσώπων που εγγράφονται ως διαμεσολαβητές ως εκπρόσωποι των νομικών προσώπων. Η ΚΟΠ θα πρέπει επίσης να ικανοποιηθεί ότι τα άτομα που εκπροσωπούν την νομική οντότητα και/ή πρόσωπο έχουν άψογη φήμη. Νομικό πρόσωπο που εγγράφεται ως διαμεσολαβητής είναι υπεύθυνο να δηλώνει το εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο που το εκπροσωπεί ως το Παράρτημα Η ΚΟΠ θα πρέπει να ικανοποιηθεί ότι, στην άσκηση των καθηκόντων του διαμεσολαβητή ο οποίος έχει συμβόλαιο εκπροσώπησης/αντιπροσώπευσης με ένα ποδοσφαιριστή ή προπονητή ή σωματείο μέλος της ΚΟΠ, δεν έχει συμβατικές σχέσεις με ομοσπονδίες ή συνομοσπονδίες μέλη της ΦΙΦΑ ή την ΦΙΦΑ που μπορεί να οδηγήσουν σε πιθανή σύγκρουση συμφερόντων. Οι διαμεσολαβητές αποκλείονται από του να υπονοήσουν, άμεσα ή έμμεσα, ότι τέτοια συμβατική σχέση με συνδέσμους, ομοσπονδίες, συνομοσπονδίες ή την ΦΙΦΑ υπάρχει σε σχέση με τις ενέργειες τους. 4. Η ΚΟΠ εκ πρώτης όψεως θεωρεί ότι έχουν ικανοποιηθεί οι προϋποθέσεις κάτω από τα Άρθρα 1 μέχρι 3 πιο πάνω, εάν έχει λάβει μια δεόντως υπογεγραμμένη δήλωση διαμεσολαβητή ως τα παραρτήματα 1 ή 2 αυτών των κανονισμών από τον ενδιαφερόμενο διαμεσολαβητή. 5. Πρόσωπο του οποίου η εγγραφή δεν γίνεται αποδεκτή από την ΚΟΠ μπορεί να προσφύγει στην Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών της ΚΟΠ ως το άρθρο 9 κατωτέρω. Σε περίπτωση που η Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών της ΚΟΠ ανακαλέσει την απόφαση της ΚΟΠ και/ή αποφασίσει την εγγραφή του προσώπου ως διαμεσολαβητή, η ΚΟΠ δεν θα φέρει οιαδήποτε ευθύνη έναντι του προσώπου σε σχέση με οιαδήποτε απόφαση, πράξη ή παράλειψη της εν σχέση με την απόφαση της διά εγγραφή ή όχι ως διαμεσολαβητή του εν λόγω προσώπου. 6. Το συμβόλαιο αντιπροσώπευσης που έχει ο διαμεσολαβητής με τον ποδοσφαιριστή και/ή προπονητή και/ή το σωματείο μέλος της ΚΟΠ (Άρθρο 5 κατωτέρω) πρέπει να κατατεθεί στην ΚΟΠ προηγουμένως και εν πάση περίπτωση πριν από την εγγραφή του διαμεσολαβητή για την περάτωση οιασδήποτε συναλλαγής. 7

8 Άρθρο 5 Συμβόλαιο εκπροσώπησης/αντιπροσώπευσης 1. Για λόγους διαφάνειας και/ή σαφήνειας, ποδοσφαιριστές και/ή προπονητές και/ή σωματεία μέλη της ΚΟΠ, θα πρέπει να διευκρινίζουν στο σχετικό συμβόλαιο εκπροσώπησης την φύση της νομικής σχέσης που έχουν με τους διαμεσολαβητές τους, για παράδειγμα, κατά πόσο οι ενέργειες του διαμεσολαβητή αποτελούν μια υπηρεσία συμβούλου μέσα στην έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 1 αυτών των κανονισμών, μια τοποθεσία εργασίας ή οποιαδήποτε άλλη νομική σχέση. 2. Τα κύρια σημεία και/ή πλαίσιο της νομικής σχέσης που υπάρχει μεταξύ ενός ποδοσφαιριστή και/ή προπονητή και/ή σωματείου μέλους της ΚΟΠ και ενός διαμεσολαβητή, θα πρέπει να κατατίθενται γραπτώς πριν από την έναρξη των εργασιών του διαμεσολαβητή και/ή την εγγραφή του για περάτωση οιασδήποτε συναλλαγής. Το συμβόλαιο εκπροσώπησης/αντιπροσώπευσης πρέπει να περιέχει τις ακόλουθες ελάχιστες λεπτομέρειες: τα ονόματα των μερών, ο σκοπός των υπηρεσιών, η διάρκεια της νομικής σχέσης, αμοιβή που οφείλεται στον διαμεσολαβητή, οι γενικοί όροι πληρωμής, η ημερομηνία λήξης, οι διατάξεις τερματισμού και οι υπογραφές των μερών. Εάν ο ποδοσφαιριστής είναι ανήλικος, οι νόμιμοι κηδεμόνες του ποδοσφαιριστή θα πρέπει να υπογράψουν το συμβόλαιο εκπροσώπησης σύμφωνα με την εκάστοτε κρατούσα νομοθεσία. 3. Με την εκάστοτε καταχώρηση συμβολαίου εκπροσώπησης/αντιπροσώπευσης διαμεσολαβητή ως το Παράρτημα 3 αυτών των κανονισμών ως προνοείται ανωτέρω, ο διαμεσολαβητής θα καταβάλλει προς την ΚΟΠ σχετικό παράβολο ως θα καθορίζεται από καιρό σε καιρό από το Δ.Σ. της ΚΟΠ. 8

9 Άρθρο 6 Δημοσιοποίηση και δημοσίευση 1. Για ποδοσφαιριστές και/ή προπονητές και/ή σωματεία μέλη της ΚΟΠ, απαιτείται όπως δημοσιοποιήσουν στην ΚΟΠ (άρθρο 3 παράγραφοι 2 και 3) τις πλήρεις λεπτομέρειες για τις οποιεσδήποτε και/ή όλες τις συμφωνημένες αμοιβές ή πληρωμές οποιασδήποτε φύσεως που έγιναν ή που θα γίνουν σε ένα διαμεσολαβητή. Επιπλέον, οι ποδοσφαιριστές και/ή προπονητές και/ή σωματεία μέλη της ΚΟΠ, θα πρέπει, μετά από αίτημα των αρμοδίων οργάνων της ΚΟΠ, με εξαίρεση του συμβολαίου εκπροσώπησης η δημοσιοποίηση του οποίου είναι υποχρεωτική κάτω από το άρθρο 4 παράγραφο 5 πιο πάνω, να δημοσιοποιήσουν επίσης στα αρμόδια όργανα της ΚΟΠ, όλα τα προηγούμενα συμβόλαια, συμφωνίες και αρχεία με τους διαμεσολαβητές σε σχέση με τις ενέργειες αυτών των διατάξεων, για σκοπούς διερεύνησης τους εάν κριθεί αναγκαίο. Ποδοσφαιριστές και/ή προπονητές και/ή σωματεία μέλη της ΚΟΠ, θα πρέπει να περιλαμβάνουν σε οιεσδήποτε συμφωνίες με τους διαμεσολαβητές σχετική πρόνοια, για να επιβεβαιώσουν ότι, δεν υπάρχουν εμπόδια για την μετέπειτα δημοσιοποίηση των πιο πάνω αναφερόμενων πληροφοριών και εγγράφων. 2. Όλα τα πιο πάνω αναφερόμενα συμβόλαια θα πρέπει να είναι επισυναπτόμενα στην συμφωνία μεταγραφής ή το συμβόλαιο εργοδότησης, αναλόγως της περίπτωσης που έχουν χρησιμοποιηθεί, για σκοπούς εγγραφής του ποδοσφαιριστή. Ποδοσφαιριστές ή προπονητές ή Σωματεία μέλη της ΚΟΠ, πρέπει να εξασφαλίσουν ότι, οποιαδήποτε συμφωνία μεταγραφής ή συμβόλαιο που συνάφθηκε με τις υπηρεσίες ενός διαμεσολαβητή φέρει το όνομα και την υπογραφή του διαμεσολαβητή. Σε περίπτωση όπου ένας ποδοσφαιριστής και/ή προπονητής και/ή σωματείο μέλος της ΚΟΠ δεν έχει χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες ενός διαμεσολαβητή στις διαπραγματεύσεις τους, το σχετικό έγγραφο που υποβάλλεται μέσα στα πλαίσια της αντίστοιχης συναλλαγής θα πρέπει να περιλαμβάνει μια συγκεκριμένη δημοσιοποίηση αυτού του γεγονότος. 3. Η ΚΟΠ θα δημοσιοποιεί στο τέλος του Μάρτη κάθε ημερολογιακού έτους, στην επίσημη ιστοσελίδα της και/ή με επίσημη ανακοίνωση, τα ονόματα όλων των διαμεσολαβητών που ενεγράφησαν όπως επίσης και τις συναλλαγές στις οποίες ήταν εμπλεκόμενοι. Επιπλέον, η ΚΟΠ θα δημοσιεύει το συνολικό ποσό όλων των αμοιβών ή πληρωμών που έγιναν προς τους διαμεσολαβητές από τους εγγεγραμμένους ποδοσφαιριστές, προπονητές και από τα σωματεία μέλη της ΚΟΠ. Τα στοιχεία που θα δημοσιοποιούνται, θα είναι το ενοποιημένο συνολικό ποσό για όλους τους ποδοσφαιριστές, το ενοποιημένο συνολικό ποσό για όλους τους προπονητές και το ενοποιημένο συνολικό ποσό κάθε σωματείου μέλους της ΚΟΠ. 4. Η ΚΟΠ μέσω των αρμοδίων οργάνων της, θα μπορεί μετά από αίτημα, να διαθέσει στους εγγεγραμμένους ποδοσφαιριστές και/ή προπονητές και/ή στα σωματεία τους μέλη της ΚΟΠ όπου είναι εγγεγραμμένοι, οποιεσδήποτε πληροφορίες που έχουν σχέση με τις συναλλαγές που έγιναν κατά παράβαση αυτών των διατάξεων και που έχουν σημασία για τις σχετικές παρατυπίες. 9

10 Άρθρο 7 Πληρωμές προς τους διαμεσολαβητές 1. Το ποσό της αμοιβής που οφείλεται σε ένα διαμεσολαβητή που δεσμεύτηκε να ενεργήσει εκ μέρους ενός ποδοσφαιριστή και/ή προπονητή, θα πρέπει να υπολογιστεί στην βάση του βασικού ακαθάριστου εισοδήματος του ποδοσφαιριστή για ολόκληρη την διάρκεια του συμβολαίου (εξαιρουμένων άλλων ωφελημάτων, όπως παραχώρηση οχήματος, πριμ και/ή οποιουδήποτε είδους φιλοδωρήματος). 2. Σωματεία μέλη της ΚΟΠ τα οποία δεσμεύουν τις υπηρεσίες ενός διαμεσολαβητή θα πρέπει να τον αποζημιώσουν με πληρωμή του συνολικού ποσού που συμφωνήθηκε πριν το κλείσιμο της σχετικής συναλλαγής. Εάν συμφωνηθεί από τα μέρη, τέτοια πληρωμή μπορεί να γίνει με δόσεις. 3. Οι πληρωμές προς τους διαμεσολαβητές για τις υπηρεσίες τους, καθορίζονται ως ακολούθως: α) Το συνολικό ποσό της αμοιβής ανά συναλλαγή που οφείλεται στους διαμεσολαβητές που δεσμεύτηκαν να ενεργήσουν εκ μέρους του ποδοσφαιριστή και/ή του προπονητή, δεν πρέπει να ξεπερνούν το 3% του βασικού ακαθάριστου εισοδήματος του ποδοσφαιριστή και/ή του προπονητή, για ολόκληρη τη διάρκεια του σχετικού συμβολαίου (εξαιρουμένων άλλων ωφελημάτων, όπως παραχώρηση οχήματος, πριμ και/ή οποιουδήποτε είδους φιλοδωρήματος). β) Το συνολικό ποσό της αμοιβής ανά συναλλαγή που οφείλεται στους διαμεσολαβητές που δεσμεύτηκαν να ενεργήσουν εκ μέρους του σωματείου μέλους της ΚΟΠ, για να συνάψουν συμβόλαιο με ποδοσφαιριστή και/ή προπονητή, δεν πρέπει να ξεπερνά το 3% του ενδεχόμενου βασικού ακαθάριστου εισοδήματος του ποδοσφαιριστή και/ή προπονητή, για ολόκληρη την διάρκεια του σχετικού συμβολαίου (εξαιρουμένων άλλων ωφελημάτων, όπως παραχώρηση οχήματος, πριμ και/ή οποιουδήποτε είδους φιλοδωρήματος προς τον ποδοσφαιριστή και/ή προπονητή). γ) Το συνολικό ποσό της αμοιβής ανά συναλλαγή που οφείλεται στους διαμεσολαβητές που δεσμεύτηκαν να ενεργήσουν εκ μέρους του σωματείου για να συνάψουν συμφωνία μεταγραφής, δεν πρέπει να ξεπερνά το 3% του ενδεχόμενου τέλους μεταγραφής που πληρώνεται σε σχέση με την σχετική μεταγραφή του ποδοσφαιριστή. 10

11 4. Τα σωματεία μέλη της ΚΟΠ, οφείλουν να βεβαιωθούν ότι, πληρωμές που θα γίνουν από το ένα σωματείο σε άλλο σε σχέση με μια μεταγραφή, όπως αποζημίωση μεταγραφής, αποζημίωση για εκπαίδευση ή εισφορές αλληλεγγύης, δεν καταβάλλονται στους διαμεσολαβητές και ότι, η πληρωμή δεν έγινε από τους διαμεσολαβητές. Αυτό περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται σε οποιοδήποτε μερίδιο για οποιαδήποτε αποζημίωση μεταγραφής ή μελλοντική αξία μεταγραφής ενός ποδοσφαιριστή. Επίσης, απαγορεύεται η εκχώρηση απαιτήσεων. 5. Με την επιφύλαξη του άρθρου 7 παράγραφος 6 και του άρθρου 8 κατωτέρω, οποιαδήποτε πληρωμή για τις υπηρεσίες ενός διαμεσολαβητή θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά από τον πελάτη του διαμεσολαβητή στον διαμεσολαβητή. 6. Μετά το τέλος της σχετικής συναλλαγής και με την επιφύλαξη της σύμφωνης γνώμης του σωματείου μέλους της ΚΟΠ, ο ποδοσφαιριστής και/ή ο προπονητής, μπορεί να δώσει γραπτώς την συγκατάθεση του προς το σωματείο μέλος της ΚΟΠ, να πληρώσει τον διαμεσολαβητή εκ μέρους του. Η πληρωμή που έγινε εκ μέρους του ποδοσφαιριστή και/ή προπονητή θα πρέπει να είναι βάση των όρων της πληρωμής που συμφωνήθηκε μεταξύ του ποδοσφαιριστή και/ή προπονητή και του διαμεσολαβητή. 7. Πρόσωπα ως ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 4 ανωτέρω, απαγορεύεται από του να λάβουν οποιαδήποτε πληρωμή από ένα διαμεσολαβητή, μέρος από ή ολόκληρους τους φόρους που πληρώθηκαν στον διαμεσολαβητή για την συναλλαγή. Οποιοδήποτε πρόσωπο παραβαίνει τα πιο πάνω θα υπόκειται σε πειθαρχικές κυρώσεις. 8. Ποδοσφαιριστές και/ή σωματεία μέλη της ΚΟΠ που δεσμεύουν τις υπηρεσίες ενός διαμεσολαβητή όταν διαπραγματεύεται ένα συμβόλαιο και/ή συμφωνία μεταγραφής, απαγορεύεται από του να προβαίνουν σε οποιεσδήποτε πληρωμές στον διαμεσολαβητή εάν ο ποδοσφαιριστής είναι ανήλικος. 11

12 Άρθρο 8 Σύγκρουση συμφερόντων 1. Πριν τη δέσμευση των υπηρεσιών ενός διαμεσολαβητή, ποδοσφαιριστές και/ή προπονητές και/ή σωματεία μέλη της ΚΟΠ θα πρέπει να χρησιμοποιούν εύλογες προσπάθειες για να εξασφαλίσουν ότι, δεν υπάρχει οποιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων ή θα μπορεί να υπάρξει είτε για τους ποδοσφαιριστές και/ή προπονητές και/ή για τα σωματεία μέλη της ΚΟΠ ή για τους διαμεσολαβητές. 2. Καμία σύγκρουση συμφερόντων θα πρέπει να θεωρείται ότι υπάρχει εάν, ο διαμεσολαβητής γνωστοποιεί εγγράφως οποιαδήποτε πραγματική ή δυνητική σύγκρουση συμφερόντων που μπορεί να έχει με ένα από τα άλλα μέρη που εμπλέκονται στο ζήτημα, σε σχέση με την συναλλαγή, συμφωνία εκπροσώπησης ή κοινά συμφέροντα και αν έχει, την ρητή γραπτή συναίνεση όλων των άλλων μερών που εμπλέκονται, πριν την αρχή των σχετικών διαπραγματεύσεων. 3. Εάν ένας ποδοσφαιριστής ή προπονητής και σωματείο μέλος της ΚΟΠ, επιθυμούν να δεσμεύσουν τις υπηρεσίες του ιδίου διαμεσολαβητή εντός του πεδίου της ίδιας συναλλαγής κάτω από τους όρους που εφαρμόζονται στην παράγραφο 2 πιο πάνω, ο ποδοσφαιριστής ή προπονητής και το σωματείο θα πρέπει να δώσουν την ρητή τους γραπτή συναίνεση πριν την έναρξη των σχετικών διαπραγματεύσεων και θα πρέπει να εγκρίνουν γραπτώς ποιό μέρος (ποδοσφαιριστής ή προπονητής και/ή σωματείο μέλος της ΚΟΠ) θα αποζημιώσει τον διαμεσολαβητή. Τα μέρη θα πρέπει να ενημερώσουν την ΚΟΠ για οποιαδήποτε τέτοια συμφωνία και ταυτόχρονα να καταθέσουν όλα τα αναφερόμενα γραπτά έγγραφα εντός της διαδικασίας εγγραφής (άρθρα 3 και 4 πιο πάνω). 12

13 Άρθρο 9 Διαφορές Αποφάσεις/Κυρώσεις 1. Η Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών της ΚΟΠ είναι αρμόδια για την επίλυση οιασδήποτε διαφοράς δυνάμει των παρόντων Κανονισμών και για την επιβολή κυρώσεων σε οποιοδήποτε μέρος που υπόκειται στην δικαιοδοσία της και το οποίο παραβιάζει τις διατάξεις αυτών των Κανονισμών. Η ακολουθητέα διαδικασία επίλυσης οιασδήποτε διαφοράς δυνάμει των παρόντων Κανονισμών, θα είναι σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες Διαδικαστικούς Κανονισμούς της Επιτροπής Επίλυσης Διαφορών της ΚΟΠ. Η Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών της ΚΟΠ δύναται διά την όποια διαδικασία να χρεώσει κατάλληλη αμοιβή και/ή επιδικάσει το υπαίτιο μέρος σε έξοδα της διαδικασίας. 2. Σε περίπτωση παράβασης των παρόντων Κανονισμών και/ή ερμηνείας των παρόντων Κανονισμών μπορούν να επιβληθούν οι ακόλουθες κυρώσεις και/ή αποφάσεις: Α. προειδοποίηση, επίκριση Β. πρόστιμο και/ή επιδίκαση αποζημιώσεων Γ. αναστολή της άδειας διαμεσολαβητή Δ. ακύρωση της άδειας διαμεσολαβητή Ε. ανάκληση απόφασης της ΚΟΠ διά άρνηση εγγραφής διαμεσολαβητή Οι αποφάσεις/κυρώσεις αυτές μπορούν να επιβληθούν ταυτόχρονα και δύνανται να εφεσιβληθούν από τα μέρη εντός 15 ημερών στο Εφετείο της Επιτροπής Επίλυσης Διαφορών της ΚΟΠ. 3. Επιπρόσθετα προς τους λόγους που αναφέρονται ανωτέρω η άδεια θα ακυρώνεται, αν ο διαμεσολαβητής επανειλημμένα παραβαίνει ή υπέπεσε σε σοβαρή παράβαση των κανονισμών της ΚΟΠ και/ή της FIFA και/ή της Κυπριακής Νομοθεσίας που διέπουν την διεξαγωγή των εργασιών του διαμεσολαβητή. 4. Η ΚΟΠ έχει την ευθύνη να δημοσιεύει και να ενημερώνει την ΦΙΦΑ για οποιαδήποτε δικαστική κύρωση και/ή απόφαση που πάρθηκε εναντίον οποιουδήποτε διαμεσολαβητή. Η ΦΙΦΑ ακολούθως κέκτηται της διακριτικής ευχέρειας να αποφασίσει για την τυχόν επέκταση της κύρωσης, για εφαρμογή παγκόσμιας ισχύς σύμφωνα με τον Πειθαρχικό Κώδικα της ΦΙΦΑ. 13

14 Άρθρο 10 Έλεγχος Εφαρμογής Κανονισμών 1. Η ΦΙΦΑ θα ελέγχει την ορθή εφαρμογή των παρόντων Κανονισμών από το αρμόδιο όργανο της ΚΟΠ και θα μπορεί να λάβει τα ανάλογα μέτρα εάν οι σχετικές αρχές και/ή Κανονισμοί δεν τηρούνται. 2. Η Δικαστική Επιτροπή της ΦΙΦΑ θα μπορεί να επιλαμβάνεται τέτοιων θεμάτων σύμφωνα με τον Πειθαρχικό Κώδικα της ΦΙΦΑ. 14

15 Άρθρο 11 Μεταβατικές πρόνοιες 1. Αυτές οι διατάξεις υπερισχύουν των προηγούμενων Κανονισμών Αντιπροσώπων Ποδοσφαιριστών ως έχουν κατά καιρούς τροποποιηθεί και τίθενται σε ισχύ από την 01 Απριλίου Με την εφαρμογή αυτών των διατάξεων, το προηγούμενο σύστημα αδειοδότησης αντιπροσώπων θα εγκαταλειφθεί και όλες οι υπάρχουσες άδειες αντιπροσώπων θα χάσουν την εγκυρότητα τους με άμεση ισχύ και θα επιστραφούν στην ΚΟΠ. 3. Με την ισχύ των παρόντων Κανονισμών οι εγγεγραμμένοι διαμεσολαβητές θα μπορούν να αναφέρονται στις συναλλαγές τους ως Εγγεγραμμένος Διαμεσολαβητής ΚΟΠ. Πέραν αυτής της αναφοράς και/ή ιδιότητας καμία άλλη σχέση δεν υπάρχει μεταξύ διαμεσολαβητών και ΚΟΠ και οι διαμεσολαβητές απαγορεύονται από το να χρησιμοποιούν το έμβλημα της ΚΟΠ. 4. Διαμεσολαβητής ο οποίος έχει κατατεθειμένο συμβόλαιο εκπροσώπησης/ αντιπροσώπευσης με ποδοσφαιριστή ή προπονητή ή με σωματείο μέλους της ΚΟΠ πριν την 1η Απριλίου 2015 θα πρέπει να το καταθέσει εκ νέου με την έναρξη ισχύος των παρόντων Κανονισμών. Κωστάκης Κουτσοκούμνης Πρόεδρος Φοίβος Βάκης Γενικός Γραμματέας 26/02/

16 Παράρτημα 1 Πρότυπο Δήλωσης Διαμεσολαβητή για Φυσικά Πρόσωπα Όνοματεπώνυμο Ημερομηνία γεννήσεως Εθνικότητα/Εθνικότητες Πλήρης μόνιμη διεύθυνση Τηλ. κινητό/σταθερό Φαξ Ηλ. διεύθυνση Εγώ, (Όνομα και επίθετο του διαμεσολαβητή) ΔΗΛΩΝΩ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ: 1. Δεσμεύομαι, να σέβομαι και να συμμορφώνομαι με τις απαραίτητες διατάξεις της εφαρμοστέας Κυπριακής και Διεθνούς νομοθεσίας, περιλαμβανομένης και αυτής που σχετίζεται με την διεξαγωγή των εργασιών μου ως διαμεσολαβητής. Περαιτέρω, συμφωνώ να δεσμεύομαι από το καταστατικό και τους κανονισμούς της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, όπως επίσης και από το Καταστατικό και κανονισμούς της ΦΙΦΑ όπου σχετίζονται με τη διεξαγωγή των εργασιών μου ως διαμεσολαβητής. 2. Δηλώνω ότι, δεν κατέχω θέση ως ορίζεται στο Άρθρο 2 παράγραφος 4 των Κανονισμών Συνεργασίας με Διαμεσολαβητές της ΚΟΠ, ως επίσης ορίζεται στο σημείο 11 του τμήματος των Ορισμών του Καταστατικού της ΦΙΦΑ, ούτε θα έχω τέτοια θέση στο εγγύς μέλλον. 3. Δηλώνω ότι, έχω άψογη φήμη και συγκεκριμένα επιβεβαιώνω ότι δεν μου έχει επιβληθεί οποιαδήποτε ποινική κύρωση/απόφαση για οικονομικό ή βίαιο έγκλημα Δηλώνω ότι δεν έχω συμβατικές σχέσεις με ποδοσφαιρικά πρωταθλήματα, ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες, συνομοσπονδίες ή την ΦΙΦΑ που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μια πιθανή σύγκρουση συμφερόντων. Επίσης, αναγνωρίζω ότι απαγορεύεται από το να υπονοώ, άμεσα ή έμμεσα, ότι τέτοια συμβατική σχέση με ποδοσφαιρικά πρωταθλήματα, ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες, συνομοσπονδίες ή την ΦΙΦΑ υπάρχουν σε σχέση με τις εργασίες μου ως διαμεσολαβητής.

17 5. Δηλώνω ότι, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 4 των Κανονισμών Συνεργασίας με Διαμεσολαβητές της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, δεν θα δέχομαι οποιαδήποτε πληρωμή που θα γίνεται από το ένα σωματείο ή νομικό πρόσωπο μέλος της ΚΟΠ στο άλλο σωματείο ή νομικό πρόσωπο μέλος της ΚΟΠ σε σχέση με μεταγραφή, όπως αποζημίωση μεταγραφής, αποζημίωση εκπαίδευσης και ανάπτυξης ή εισφορές αλληλεγγύης. 6. Δηλώνω, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 8 των Κανονισμών Συνεργασίας με Διαμεσολαβητές της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, ότι δεν θα δέχομαι οποιαδήποτε πληρωμή από οποιοδήποτε μέρος εάν ο ποδοσφαιριστής είναι ανήλικος. 7. Δηλώνω ότι δεν θα λάβω μέρος ή λαμβάνω μέρος, είτε άμεσα ή έμμεσα ή άλλως πως, εν σχέση με στοίχημα, τυχερά παιχνίδια, λαχεία και παρόμοια γεγονότα ή συναλλαγές που συνδέονται με τους ποδοσφαιρικούς αγώνες. Αναγνωρίζω ότι απαγορεύεται να έχω μετοχές, είτε ενεργά ή παθητικά σε εταιρείες, συνεταιρισμούς, οργανισμούς κτλ που προωθούν, μεσολαβούν, οργανώνουν ή διεξάγουν τέτοια γεγονότα ή συναλλαγές. 8. Συναινώ, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 των Κανονισμών Συνεργασίας με Διαμεσολαβητές της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, όπως η ΚΟΠ λάβει τις πλήρεις λεπτομέρειες οποιασδήποτε πληρωμής οποιασδήποτε φύσεως που έγινε σε μένα από σωματείο και/ή νομικό πρόσωπο μέλος της ΚΟΠ ή ποδοσφαιριστή για τις υπηρεσίες μου ως διαμεσολαβητή. 9. Συναινώ, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 των Κανονισμών Συνεργασίας με Διαμεσολαβητές της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, όπως η ΚΟΠ, ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες, συνομοσπονδίες ή η ΦΙΦΑ, λαμβάνουν, εάν είναι απαραίτητο, για σκοπούς έρευνας, όλα τα συμβόλαια, συμφωνίες και αρχεία σε σχέση με τις εργασίες μου ως διαμεσολαβητής. Επίσης, συναινώ στα ως άνω αναφερόμενα όργανα/ομοσπονδίες να λάβουν οποιαδήποτε σχετικά έγγραφα από οποιοδήποτε άλλο μέρος που συμβουλεύει, διευκολύνει ή λαμβάνει ενεργό μέρος στις διαπραγματεύσεις στις οποίες είμαι εγώ υπεύθυνος. 10. Συναινώ, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 3 των Κανονισμών Συνεργασίας με Διαμεσολαβητές της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, όπως η ΚΟΠ και/ή αρμόδιο όργανο της κράτα στην φύλαξη της και επεξεργάζεται οποιαδήποτε δεδομένα με αφορούν για σκοπούς δημοσίευσης. 11. Συναινώ, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 5 των Κανονισμών συνεργασίας με Διαμεσολαβητές της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, όπως η ΚΟΠ και/ή το αρμόδιο όργανο της, δημοσιεύει λεπτομέρειες οποιωνδήποτε κυρώσεων/αποφάσεων που πάρθηκαν εναντίον μου και να ενημερώνει την ΦΙΦΑ ανάλογα. 17

18 12. Είμαι πλήρως ενημερωμένος και συμφωνώ ότι, αυτή η δήλωση θα είναι διαθέσιμη στα μέλη των αρμόδιων οργάνων της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου. Κάνω αυτή τη δήλωση με καλή πίστη, η αλήθεια της οποίας βασίζεται στις πληροφορίες και τα στοιχεία που υπάρχουν σήμερα σε μένα και συμφωνώ ότι, η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου και τα αρμόδια όργανα της, έχουν το δικαίωμα να διεξάγουν τέτοιους ελέγχους, ως αυτοί κρίνονται απαραίτητοι, για επιβεβαίωση των πληροφοριών που περιλαμβάνονται σε αυτή την δήλωση. Επίσης, αναγνωρίζω ότι, έχοντας υποβάλει αυτή την δήλωση, σε περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής στις πληροφορίες που υπάρχουν στην παρούσα δήλωση, θα πρέπει να ενημερώνω την Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου άμεσα. (Τόπος και ημερομηνία) (Υπογραφή) 18

19 Παράρτημα 2 Πρότυπο Δήλωσης Διαμεσολαβητή για Νομικά Πρόσωπα Όνομα εταιρείας (νομικό πρόσωπο/οντότητα) Διεύθυνση εταιρείας Τηλεφώνο Φαξ Ηλεκτρονική Διεύθυνση Ιστοσελίδα Εφεξής αναφερόμενη ως «η εταιρεία» Όνομα και επίθετο του ατόμου δεόντως εξουσιοδοτημένο να εκπροσωπεί την αναφερόμενη εταιρεία (νομικό πρόσωπο/οντότητα): (Σημειώστε επίσης: κάθε άτομο που ενεργά εκ μέρους της εταιρείας πρέπει να συμπληρώσει ξεχωριστή Δήλωση Διαμεσολαβητή) Εγώ, (Όνομα και, επίθετο του ατόμου που εκπροσωπεί το νομικό πρόσωπο/οντότητα) Είμαι δεόντως εξουσιοδοτημένος να εκπροσωπώ την εταιρεία και, ΔΗΛΩΝΩ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ: 1. Δηλώνω όπως εγώ και η εταιρεία που εκπροσωπώ θα σεβόμαστε τις οποιεσδήποτε απαραίτητες διατάξεις της εφαρμοστέας Κυπριακής και Διεθνούς νομοθεσίας, περιλαμβανομένης και αυτής που σχετίζεται με την διεξαγωγή των εργασιών μου ως διαμεσολαβητής. Περαιτέρω, δηλώνω όπως εγώ και η εταιρεία που εκπροσωπώ συμφωνούμε να δεσμευόμαστε από το καταστατικό και τους κανονισμούς της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, όπως επίσης και από το Καταστατικό και κανονισμούς της ΦΙΦΑ όπου σχετίζονται με την διεξαγωγή των εργασιών ως διαμεσολαβητή. 2. Δηλώνω ότι, δεν κατέχουμε θέση ως ορίζεται στο Άρθρο 2 παράγραφος 4 των Κανονισμών Συνεργασίας με Διαμεσολαβητές της ΚΟΠ, ως επίσης ορίζεται στο 19

20 σημείο 11 του τμήματος των Ορισμών του Καταστατικού της ΦΙΦΑ, ούτε θα έχω τέτοια θέση στο εγγύς μέλλον. 3. Δηλώνω ότι, έχουμε άψογη φήμη και συγκεκριμένα επιβεβαιώνω ότι δεν έχει επιβληθεί στην εταιρεία την οποία εκπροσωπώ οποιαδήποτε ποινική κύρωση/ απόφαση για οικονομικό ή βίαιο έγκλημα. 4. Δηλώνω ότι, ούτε η εταιρεία που εκπροσωπώ αλλά ούτε και εγώ έχουμε συμβατικές σχέσεις με ποδοσφαιρικά πρωταθλήματα, ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες, συνομοσπονδίες ή την ΦΙΦΑ που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μια πιθανή σύγκρουση συμφερόντων. Επίσης, αναγνωρίζω ότι, η εταιρεία που εκπροσωπώ απαγορεύεται από το να υπονοεί, άμεσα ή έμμεσα, ότι τέτοια συμβατική σχέση με ποδοσφαιρικά πρωταθλήματα, ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες, συνομοσπονδίες ή την ΦΙΦΑ υπάρχουν σε σχέση με τις εργασίες της ως διαμεσολαβητής. 5. Δηλώνω ότι, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 4 των Κανονισμών Συνεργασίας με Διαμεσολαβητές της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, ούτε η εταιρεία που εκπροσωπώ, είτε εγώ, θα δεχόμαστε οποιαδήποτε πληρωμή που θα γίνεται από το ένα σωματείο ή νομικό πρόσωπο μέλος της ΚΟΠ στο άλλο σωματείο ή νομικό πρόσωπο μέλος της ΚΟΠ σε σχέση με μεταγραφή, όπως αποζημίωση μεταγραφής, αποζημίωση εκπαίδευσης και ανάπτυξης ή εισφορές αλληλεγγύης. 6. Δηλώνω, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 8 των Κανονισμών Συνεργασίας με Διαμεσολαβητές της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, ότι, ούτε η εταιρεία που εκπροσωπώ, είτε εγώ, θα δεχόμαστε οποιαδήποτε πληρωμή από οποιοδήποτε μέρος εάν ο ποδοσφαιριστής είναι ανήλικος. 7. Δηλώνω ότι, ούτε η εταιρεία που εκπροσωπώ, είτε εγώ, δεν θα λάβουμε μέρος ή λαμβάνουμε μέρος, είτε άμεσα ή έμμεσα ή άλλως πως, εν σχέση με στοίχημα, τυχερά παιχνίδια, λαχεία και παρόμοια γεγονότα ή συναλλαγές που συνδέονται με τους ποδοσφαιρικούς αγώνες. Αναγνωρίζω ότι απαγορεύεται να έχουμε μετοχές, είτε ενεργά ή παθητικά σε εταιρείες, συνεταιρισμούς, οργανισμούς κτλ που προωθούν, μεσολαβούν, οργανώνουν ή διεξάγουν τέτοια γεγονότα ή συναλλαγές. 8. Συναινώ, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 των Κανονισμών Συνεργασίας με Διαμεσολαβητές της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, όπως η ΚΟΠ λάβει τις πλήρεις λεπτομέρειες οποιασδήποτε πληρωμής οποιασδήποτε φύσεως που έγινε στην εταιρεία μου από σωματείο και/ή νομικό πρόσωπο μέλος της ΚΟΠ ή ποδοσφαιριστή για τις υπηρεσίες μας ως διαμεσολαβητή. 20

21 9. Συναινώ, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 των Κανονισμών Συνεργασίας με Διαμεσολαβητές της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, όπως η ΚΟΠ, ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες, συνομοσπονδίες ή η ΦΙΦΑ, λαμβάνουν, εάν είναι απαραίτητο, για σκοπούς έρευνας, όλα τα συμβόλαια, συμφωνίες και αρχεία σε σχέση με τις εργασίες μου ως διαμεσολαβητής. Επίσης, συναινώ στα ως άνω αναφερόμενα όργανα/ομοσπονδίες να λάβουν οποιαδήποτε σχετικά έγγραφα από οποιοδήποτε άλλο μέρος που συμβουλεύει, διευκολύνει ή λαμβάνει ενεργό μέρος στις διαπραγματεύσεις στις οποίες είμαι εγώ υπεύθυνος. 10. Συναινώ, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 3 των Κανονισμών Συνεργασίας με Διαμεσολαβητές της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, όπως η ΚΟΠ και/ή αρμόδιο όργανο της κράτα στην φύλαξη της και επεξεργάζεται οποιαδήποτε δεδομένα αφορούν την εταιρεία που εκπροσωπώ για σκοπούς δημοσίευσης. 11. Συναινώ, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 5 των Κανονισμών συνεργασίας με Διαμεσολαβητές της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, όπως η ΚΟΠ και/ή το αρμόδιο όργανο της, δημοσιεύει λεπτομέρειες οποιωνδήποτε κυρώσεων/αποφάσεων που πάρθηκαν εναντίον της εταιρείας την οποία εκπροσωπώ και να ενημερώνει την ΦΙΦΑ ανάλογα. 12. Είμαι πλήρως ενημερωμένος και συμφωνώ ότι, αυτή η δήλωση θα είναι διαθέσιμη στα μέλη των αρμόδιων οργάνων της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου. Κάνω αυτή την δήλωση με καλή πίστη, η αλήθεια της οποίας βασίζεται στις πληροφορίες και τα στοιχεία που υπάρχουν σήμερα σε μένα και συμφωνώ ότι, η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου και τα αρμόδια όργανα της, έχουν το δικαίωμα να διεξάγουν τέτοιους ελέγχους, ως αυτοί κρίνονται απαραίτητοι, για επιβεβαίωση των πληροφοριών που περιλαμβάνονται σε αυτή την δήλωση. Επίσης, αναγνωρίζω ότι, έχοντας υποβάλει αυτή την δήλωση, σε περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής στις πληροφορίες που υπάρχουν στην παρούσα δήλωση, θα πρέπει να ενημερώνω την Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου άμεσα. (Τόπος και ημερομηνία) (Υπογραφή) 21

22 Παράρτημα 3 Πρότυπο Συμβολαίου Εκπροσώπησης/Αντιπροσώπευσης Τα Μέρη: Όνοματεπώνυμο Διαμεσολαβητή ή Εκπροσώπου νομικού προσώπου που ενεργεί ως διαμεσολαβητής Διεύθυνση Διαμεσολαβητή ή Εκπροσώπου νομικού προσώπου που ενεργεί ως διαμεσολαβητής Όνοματεπώνυμο στο εξής αναφερόμενου ως διαμεσολαβητής του ποδοσφαιριστή ή προπονητής ΚΑΙ Ονοματεπώνυμο ποδοσφαιριστή / παρατσούκλι Ημερομηνία Γέννησης Διεύθυνση Ονοματεπώνυμο προπονητή ή σωματείου Διεύθυνση Ονοματεπώνυμο (στο εξής: ο «πελάτης») Συμφωνούν να συνάψουν συμβόλαιο εκπροσώπησης/αντιπροσώπευσης με τους πιο κάτω όρους: 1. Διάρκεια Το παρόν συμβόλαιο θα ισχύει για (αριθμός μηνών, ανώτερο όριο 24) και τέθηκε σε ισχύ την (ημερομηνία) και λήγει την (ημερομηνία). 22

23 2. Πληρωμή Μόνο ο πελάτης μπορεί να πληρώσει τον διαμεσολαβητή για τις υπηρεσίες που έχει διεκπεραιώσει, εκτός εάν συμφωνηθεί μεταξύ των Μερών διαφορετικά. Α. Ποδοσφαιριστής ως πελάτης Ο διαμεσολαβητής του ποδοσφαιριστή θα λάβει ως προμήθεια και/ή αμοιβή το 3% του βασικού ακαθάριστου εισοδήματος του ποδοσφαιριστή για ολόκληρη την διάρκεια του σχετικού συμβολαίου (εξαιρουμένων άλλων ωφελημάτων, όπως παραχώρηση οχήματος, πριμ και/ή οποιουδήποτε είδους φιλοδωρήματος) ως ακολούθως: i) Κατ αποκοπή ποσό πληρωτέο με την έναρξη του συμβολαίου εργασίας: ((ii) Ετήσιες πληρωμές στο τέλος κάθε συμβατικού έτους (ανάλογα με το τι εφαρμόζεται) Β. Προπονητής ως πελάτης Ο διαμεσολαβητής του προπονητή θα λάβει ως προμήθεια και/ή αμοιβή το 3% του βασικού ακαθάριστου εισοδήματος του προπονητή για ολόκληρη την διάρκεια του σχετικού συμβολαίου (εξαιρουμένων άλλων ωφελημάτων, όπως παραχώρηση οχήματος, πριμ και/ή οποιουδήποτε είδους φιλοδωρήματος) ως ακολούθως: i) Κατ αποκοπή ποσό πληρωτέο με την έναρξη του συμβολαίου εργασίας: ((ii) Ετήσιες πληρωμές στο τέλος κάθε συμβατικού έτους (ανάλογα με το τι εφαρμόζεται) Γ. Σωματείο ως πελάτης Ο διαμεσολαβητής του σωματείου θα λάβει ως προμήθεια και/ή αμοιβή που δεν πρέπει να ξεπερνά το 3% του ενδεχόμενου τέλους μεταγραφής που πληρώνεται σε σχέση με την σχετική μεταγραφή του ποδοσφαιριστή. 3. Αποκλειστικότητα Τα μέρη συμφωνούν όπως τα δικαιώματα ιδιωτικής τοποθέτησης μεταβιβαστούν αποκλειστικά: Όχι αποκλειστικά: (δεικνύεται ποιο εφαρμόζεται) στον αντιπρόσωπο του ποδοσφαιριστή ή προπονητή 23

24 4. Άλλες συμφωνίες Οποιεσδήποτε άλλες ειδικές συμφωνίες οι οποίες είναι σύμφωνες με τις αρχές που περιέχονται στους Κανονισμούς Συνεργασίας με Διαμεσολαβητές θα επισυνάπτονται σε αυτό το συμβόλαιο και θα κατατίθενται στην ΚΟΠ. 5. Υποχρεωτική νομοθεσία Τα μέρη συμφωνούν να συμμορφώνονται με τους όρους του δημόσιου δικαίου που ρυθμίζει σχέσεις εργασίας και σε άλλες σχετικές νομοθεσίες και κανονισμούς που εκάστοτε ισχύουν στην Κυπριακή Δημοκρατία ως επίσης στο διεθνές δίκαιο και σχετικές διεθνείς συμβάσεις. 6. Τελικές σημειώσεις Το παρόν συμβόλαιο έχει υπογραφεί σε τέσσερα αντίγραφα τα οποία έχουν διανεμηθεί ως εξής: (i) (ii) (iii) (iv) Στην ΚΟΠ Στην ομοσπονδία την οποία ο πελάτης είναι εγγεγραμμένος: Όνομα: Στον διαμεσολαβητή του ποδοσφαιριστή ή προπονητή ή σωματείου Στον πελάτη Τόπος και ημερομηνία: Ο Διαμεσολαβητής Ο Πελάτης Βεβαίωση της παραλαβής του συμβολαίου: Μέρος και ημερομηνία: Ομοσπονδία στην οποία ανήκει ο Διαμεσολαβητής ΚΟΠ (ή ομοσπονδία όπου ανήκει ο πελάτης) (Σφραγίδα και υπογραφή) (Σφραγίδα και υπογραφή) 24

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ ΜΑΙΟΣ 2016 Περιεχόμενα Προοίμιο/Ορισμοί... 2 Άρθρο 1 Σκοπός... 3 Άρθρο 2 Γενικές αρχές... 3 Άρθρο 3 Εγγραφή διαμεσολαβητών... 4 Άρθρο 4 Απαιτήσεις εγγραφής... 5

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ότι η Κυβέρνηση της Αυτής Μεγαλειότητος δήλωσε στη Δήλωση ότι οι κύριοι σκοποί προς επίτευξη ήταν:

ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ότι η Κυβέρνηση της Αυτής Μεγαλειότητος δήλωσε στη Δήλωση ότι οι κύριοι σκοποί προς επίτευξη ήταν: Διευθέτηση μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βορείου Ιρλανδίας αναφορικά με τη ρύθμιση της ανάπτυξης στις Κυρίαρχες

Διαβάστε περισσότερα

II. ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

II. ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Άρθρο 3 ΠΡΟΛΟΓΟΣ I. ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 4 1 Φυσικά πρόσωπα 4 2 Χρόνος ισχύος II. ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 5 3 Γενικοί κανόνες 5 4 Επιλεξιμότητα και απόρριψη 6 5 Συγκρούση συμφερόντων 6 6

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Προοίµιο Ο παρών κανονισµός εκδίδεται σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 2 του καταστατικού της Ε.Π.Ο. και προβλέπει για κάθε θέµα που αφορά τους προπονητές ποδοσφαίρου. Η Ε.Π.Ο.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3851, 30.4.2004 3927 Κ.Δ.Π. 472/2004

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ Πίνακας περιεχομένων Άρθρο 1 Εισαγωγή... 3 Άρθρο 2 Πυλώνες υπεύθυνου εφοδιασμού... 3 2.1 Ανθρώπινα δικαιώματα στην εργασία... 3 2.2 Υγεία και ασφάλεια...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός [ ] ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ

ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός [ ] ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός [ ] Οι περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Μητρώο Μελετητών και Επιβλεπόντων Μηχανικών) Κανονισμοί του 2015 που κατατέθηκαν στη Βουλή των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΔΗ η απαγόρευση αυτή κρίνεται αναγκαίο να ισχύσει για όσο χρόνο διαρκούν οι έκτακτες συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί λόγω της οικονομικής κρίσης

ΕΠΕΙΔΗ η απαγόρευση αυτή κρίνεται αναγκαίο να ισχύσει για όσο χρόνο διαρκούν οι έκτακτες συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί λόγω της οικονομικής κρίσης ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΤΙΤΛΟΦΟΡΕΙΤΑΙ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Προοίμιο. ΕΠΕΙΔΗ λόγω της συνεχιζόμενης

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ερμηνεία

Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ερμηνεία BGBl. III - Ausgegeben am 15. Juni 2015 - Nr. 78 1 von 10 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ)

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ) Νοµικό Πρόσωπο Επωνυµία Εταιρείας: Άτοµο Επικοινωνίας: Αριθµός Τηλεφώνου: Τηλέφωνο Επικοινωνίας: Αριθµός Κινητού: Αριθµός Εγγραφής: Αριθµός ΦΠΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ.

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. Διαδικασία διεξαγωγής εποπτικού ελέγχου Διαδικασία επιβολής κυρώσεων/προστίμων ΦΛΩΡΙΝΗΣ 11, Γραφείο 101, 1 ος Όροφος, 1065 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2006O0004 EL 24.05.2013 002.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής Προπονητής κατά την έννοια των διατάξεων του παρόντος είναι κάθε πρόσωπο που έχει τα απαιτούµενα από τον κανονισµό αυτό προσόντα και δικαιούται κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΑΙ. Του/Της κ. αρ. ταυτότητας

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΑΙ. Του/Της κ. αρ. ταυτότητας ΣΥΜΦΩΝΙΑ Συμφωνία που γίνεται σήμερα την / / στη Λευκωσία Μεταξύ: Της εταιρείας IBS (INSTITUTE OF BANKING STUDIES) CYPRUS LIMITED, αρ. εγγραφής 57716 από Κωστάκη Παντελίδη 3, 4 ος όροφος, 2057, Λευκωσία,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ.4545,

Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ.4545, Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ.4545, 17.12.2015 Ν. 190(I)/2015 Ν. 190(I)/2015 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2015 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 106(Ι)/2013 106(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας δεοντολογίας για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε θέματα οικονομικών συμφερόντων και σύγκρουσης συμφερόντων

Κώδικας δεοντολογίας για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε θέματα οικονομικών συμφερόντων και σύγκρουσης συμφερόντων Κώδικας δεοντολογίας για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε θέματα οικονομικών συμφερόντων και σύγκρουσης συμφερόντων Άρθρο 1 Κατευθυντήριες αρχές Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους οι βουλευτές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 8(Ι)/97 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί Εθνικών Ομάδων

Κανονισμοί Εθνικών Ομάδων ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ CYPRUS CHESS FEDERATION Κανονισμοί Εθνικών Ομάδων Μέρος Ι - Κατηγορίες Εθνικών Ομάδων 1. Για την καλύτερη δυνατή εκπροσώπηση της Κύπρου σε διεθνείς ομαδικές διοργανώσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Ε. Π. Ο. ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006 I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ Άρθρο 1 1. ιαµεσολαβητής µετεγγραφών ποδοσφαιριστών είναι εκείνο το φυσικό πρόσωπο το οποίο, έναντι αµοιβής,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ.

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. (α) Διαδικασία διεξαγωγής εποπτικού ελέγχου (β) Διαδικασία επιβολής κυρώσεων/προστίμων 1 ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΟΡΥ 5Χ5 ΣΑΛΑΣ ΚΩΦΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΟΑΚ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΟΡΥ 5Χ5 ΣΑΛΑΣ ΚΩΦΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΟΑΚ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΟΡΥ 5Χ5 ΣΑΛΑΣ ΚΩΦΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΟΑΚ 2015 Ελληνική Ομοσπονδία Αθλητισμού Κωφών Φέρων 6 Office2@hafdeaf..gr www.hafdeaf.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΕΙΕΕ («ΚΩΔΙΚΑΣ»)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΕΙΕΕ («ΚΩΔΙΚΑΣ») ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΕΙΕΕ («ΚΩΔΙΚΑΣ») Εισαγωγή Το ΕΙΕΕ είναι δεσμευμένο με τα υψηλότερα πρότυπα ηθικής για να διεκδικεί και να διατηρεί την εμπιστοσύνη

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004O0013 EL 22.12.2004 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B M1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 1ης Ιουλίου 2004 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο.

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο. Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο. 2013 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Προοίμιο... 1 ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής... 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 Δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

28(Ι)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

28(Ι)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4558, 28.3.2016 Ν. 28(Ι)/2016 28(Ι)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2721, Ν. 5ί(Ι)/92

E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2721, Ν. 5ί(Ι)/92 E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2721, 3.7.92 799 Ν. 5ί(Ι)/92 Ο περί Ρύθμισης των Σχέσεων Εμπορικού Αντιπροσώπου και Αντιπροσωπεύαμε νου Νόμος του 1992 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί δυνάμει των άρθρων 28Α και 51 Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, ασκώντας τις εξουσίες που

Κανονισμοί δυνάμει των άρθρων 28Α και 51 Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, ασκώντας τις εξουσίες που Ε.Ε. Παρ. III(I) 3202 Κ.Δ.Π. 451/2004 Αρ. 3850, 30.4.2004 Αριθμός 451 Οι περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών (Εκδηλώσεις Μείζονος Σημασίας) Κανονισμοί του 2004, οι οποίοι εκδόθηκαν από την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αγώνων Κυπέλλου Επαγγελματικών Ομάδων Α και Β Εθνικής κατηγορίας (Super League- Football League) περιόδου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αγώνων Κυπέλλου Επαγγελματικών Ομάδων Α και Β Εθνικής κατηγορίας (Super League- Football League) περιόδου ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αγώνων Κυπέλλου Επαγγελματικών Ομάδων Α και Β Εθνικής κατηγορίας (Super League- Football League) περιόδου 2016-2017 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ έχοντας υπ' όψη: 1. Το Καταστατικό της 2.

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας

Κανονισμός Λειτουργίας Κανονισμός Λειτουργίας Υπηρεσίας Παροχής Συνδρομής και Πληροφόρησης για θέματα Διαφθοράς «ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΩΡΑ!» Α. ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 1. Υπηρεσία Παροχής Συνδρομής και Πληροφόρησης για θέματα Διαφθοράς 1.1. Το Σωματείο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο Άρθρο Σελίδα ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ 2 Ορισµοί 4 I. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 5 1 Σκοπός 5 IΙ. ΑΠΟ ΕΚΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3629, 9/8/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3629, 9/8/2002 Ο περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 167(Ι) του 2002 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Νέος Κανονισμός Προπονητών της ΕΠΟ Σύνδεσμος Προπονητών Αχαΐας

Ο Νέος Κανονισμός Προπονητών της ΕΠΟ Σύνδεσμος Προπονητών Αχαΐας Ο Νέος Κανονισμός Προπονητών της ΕΠΟ Ο παρών κανονισμός, έχει εναρμονιστεί σύμφωνα με τη Σύμβαση αμοιβαίας αναγνώρισης των προπονητικών προσόντων της Νυόν την 11.12.2003 και στην Αθήνα την 9.3.2007, ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΥΤΗ γίνεται σήμερα την../2013 στη Λευκωσία μεταξύ της Εταιρείας VELISTER LTD εξ Αγίου Νικολάου 41-49, Block B, 1ος όροφος,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 93(i)/2008 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4181 Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου 2008 751 Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008 εκδίδεται με

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012 Συνοπτικός τίτλος. 22 του 1985 68 του 1987 190 του 1989 8 του 1992 22(Ι) του 1992 140(Ι) του 1999 140(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 20 (ια)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 20 (ια) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 20 (ια) Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ασκώντας τις εξουσίες που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1.1 Πλήρη Λειτουργία και διαχείριση του ποδοσφαιρικού τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 310, 25.11.2005, σ. 28. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ» Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) Γενικός Διευθυντής

ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ» Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) Γενικός Διευθυντής ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ» 1. Αρμόδια Αρχή υπεύθυνη για την εφαρμογή: Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) Αρμόδιος Λειτουργός: Γενικός Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4153, 31/12/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΠΟΡΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως :

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4153, 31/12/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΠΟΡΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως : ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΠΟΡΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως : Συνοπτικός τίτλος. 63(I) του 1998 173(I) του 2002. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Σπόρων (Τροποποιητικός)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3738, 18/7/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3738, 18/7/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ελέγχου της τίτλος. Μεσιτείας Ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3939, 31/12/2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3939, 31/12/2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - (α) «Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 881/92 του Συμβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.Π.Σ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.Π.Σ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.Π.Σ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (σύμφωνα με όσα προβλέπονται από τον Κανονισμό Ερασιτεχνικών Ποδοσφαιρικών Σωματείων,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο Άρθρο Σελίδα ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ Ορισµοί 4 I.

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View Όροι και Προϋποθέσεις HSBC Global View Η υπηρεσία HSBC Global View (η «Υπηρεσία») παρέχεται από την HSBC Holdings plc και τις θυγατρικές της σε όλο τον κόσμο (κάθε μια από τις οποίες θα εννοείται όταν

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών 1. Γενικά 1.1. Η Plus500CY Ltd (εφεξής, η Εταιρεία ) είναι μέλος του Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών (Investor Compensation Fund,

Διαβάστε περισσότερα

Claridge Public Limited

Claridge Public Limited Γεωργίου Γενναδίου αρ.10, Αγαθάγγελος Κώρτ, γρ. 303, Τ.Κ. 50012, 3600 Λεμεσός Τηλ.: 25871600, Φαξ: 25362001 info@pkdlaw.com Πρόσκληση για Έκτακτη Γενική Συνέλευση Ειδοποιείστε ότι στις 15 Ιουνίου 2011,

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. I(III) 1417 Ν. 13(ΙΗ)/2001 Αρ. 3496, 4.5.2001 Ο περί Κυρώσεως της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας

E.E. Παρ. I(III) 1417 Ν. 13(ΙΗ)/2001 Αρ. 3496, 4.5.2001 Ο περί Κυρώσεως της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας E.E. Παρ. I(III) 1417 Ν. 13(ΙΗ)/2001 Αρ. 3496, 4.5.2001 Ο περί Κυρώσεως της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Κύπρου (Παιχνίδια που Διεξάγονται από τον ΟΠΑΠ ΑΕ) Νόμος του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς συμμόρφωσης με τις διατάξεις της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 176,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 Ο περί Διατήρησης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 139(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4188, 31/12/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΟΜΟ -----------------------------------

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4188, 31/12/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΟΜΟ ----------------------------------- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΟΜΟ ----------------------------------- H Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 62(Ι) του 1996 12(Ι) του 1997 96(Ι) του 2005. 1. Ο παρών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-13 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-13 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016 ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν ΕΔΡΑ: ΓΗΠΕΔΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΣΚ, ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ 1-ΣΥΡΟΣ 84100 ΤΗΛ: 22810-82888, FAX: 22810-87762, e-mail: epskykladon@gmail.com ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-13

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΑΕΚ Αριθμός Διαγωνισμού: 08/2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας της Διοίκησης. & των Οικονομικών Υπηρεσιών. της Τράπεζας & του Ομίλου

Κώδικας Δεοντολογίας της Διοίκησης. & των Οικονομικών Υπηρεσιών. της Τράπεζας & του Ομίλου Δεοντολογίας της Διοίκησης & των Οικονομικών Υπηρεσιών της Τράπεζας & του Ομίλου Δεοντολογίας της Διοίκησης & των I. ΣΚΟΠΟΣ Ο παρών Δεοντολογίας της Διοίκησης και των Οικονομικών Υπηρεσιών (εφεξής ) καθορίζει

Διαβάστε περισσότερα

"Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα

Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα "Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα 1. α) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (στο εξής: "υποψήφιος αγοραστής"), το οποίο μεμονωμένα ή μέσω κοινής δράσης με άλλα πρόσωπα, υπό την έννοια του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Στη Γεωργία και Κτηνοτροφία

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Στη Γεωργία και Κτηνοτροφία ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Στη Γεωργία και Κτηνοτροφία Συµφωνία που έγινε την..µεταξύ Όνοµα.... Επίθετο...... ιεύθυνση.... Τηλέφωνο... Αρ. Μητρώου εργοδότη (Κοιν.Ασφαλίσεων)... (εν τοις εφεξής καλουµένου «Εργοδότης»

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών [όπως κυρώθηκε με το N. 2502/1997: Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών, (ΦΕΚ 103, τ. Α )] Άρθρο πρώτο.-

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚ0 ΠΛΑΣΙΟ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Νεόφυτος Νεοφύτου

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚ0 ΠΛΑΣΙΟ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Νεόφυτος Νεοφύτου ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚ0 ΠΛΑΣΙΟ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Νεόφυτος Νεοφύτου ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ 12 ΜΗΝΕΣ Φόρος Εισοδήματος ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πειθαρχία και Διαχείριση Παραπόνων στην Επιχείρηση

Πειθαρχία και Διαχείριση Παραπόνων στην Επιχείρηση Υγιείς Εργασιακές Σχέσεις - Σύγχρονες Επιχειρήσεις Πειθαρχία και Διαχείριση Παραπόνων στην Επιχείρηση 3 η Ημέρα 12/6/2014 Πειθαρχικός Κώδικας Η πειθαρχία είναι ουσιώδης παράμετρος σε κάθε επιχείρηση για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Αντικείμενο Το αντικείμενο είναι η παραχώρηση άδειας χρήσης και εκμετάλλευσης της καντίνας του Δημοτικού Σταδίου Βορείου Πόλου. Έναρξη και διάρκεια Η ημερομηνία έναρξης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4010, 8/7/2005.Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4010, 8/7/2005.Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 .Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο:- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 70, 14.3.2009, σ. 11. «Οδηγία 2009/12/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) Άρθρο 1. Γενικές Αρχές 1.1 Ο Κώδικας Δεοντολογίας Εσωτερικός Κανονισμός (εφεξής Κώδικας Δεοντολογίας) περιέχει τις

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΦΟΡΩΝ, ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΙΒΟΥ 12 Η Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρίες (Ε.Α.ΟΜ ΑμεΑ) προκηρύσσει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου Αθλητών με Αναπηρίες στις 1 2 Ιουνίου 12 στο Κεντρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΜΙΚΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΗΚ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΜΙΚΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΗΚ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΜΙΚΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΗΚ Το παρόν έγγραφο έχει ετοιμαστεί αφού λήφθηκε υπόψη η διαβούλευση και η ανταλλαγή πληροφοριών στην Μικτή Συμβουλευτική Επιτροπή ΑΤΗΚ, σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

1. Ορισμοί Προεπιλογή Φορέα (ΠΦ, CPS)

1. Ορισμοί Προεπιλογή Φορέα (ΠΦ, CPS) 1. Ορισμοί Προεπιλογή Φορέα (ΠΦ, CPS) Η δυνατότητα που παρέχεται στους συνδρομητές ενός Τηλεπικοινωνιακού Οργανισμού να επιλέγουν σε πάγια βάση 4 ότι μία ή περισσότερες κατηγορίες τηλεφωνικών κλήσεων θα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟΥ ΡΕΥΣΤΟΥ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με το άρθρο 2 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ ΑΘΗΝΑ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Εισαγωγικό Σημείωμα Η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) είναι μη κερδοσκοπικό Σωματείο, που ως σκοπό έχει τη «διάδοση των αρχών και της σωστής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 99(I)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4520 Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2015 979 Ο περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Αξιολόγηση, Ελευθερία

Διαβάστε περισσότερα

LICENCE APPLICANT AND LICENCE - ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ Α ΕΙΑΣ ΚΑΙ Α ΕΙΑ

LICENCE APPLICANT AND LICENCE - ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ Α ΕΙΑΣ ΚΑΙ Α ΕΙΑ LICENCE APPLICANT AND LICENCE - ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ Α ΕΙΑΣ ΚΑΙ Α ΕΙΑ 4. ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ Α ΕΙΑΣ ΚΑΙ Α ΕΙΑ 4.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ To κεφάλαιο αυτό ορίζει τη νοµική οντότητα που πρέπει να αιτηθεί της άδειας, και την άδεια για συµµετοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΚΥΠΕΛΛΟΥ Γ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2016-2017 Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία αφού έλαβε υπόψη της: 1. Το Καταστατικό της 2. Τις διατάξεις των

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνισμός Φωτογραφίας Ευρωπόλ 2012

Διαγωνισμός Φωτογραφίας Ευρωπόλ 2012 Διαγωνισμός Φωτογραφίας Ευρωπόλ 2012 Η Ευρωπόλ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει τη διοργάνωση διαγωνισμού για την Καλύτερη Φωτογραφία Επιβολής του Νόμου 2012! Η νικητήρια φωτογραφία θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Άρθρο 1 ο Αντικείμενο της Σύμβασης 1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΑΔΜΗΕ ΑΕ η θαλάσσια μεταφορά των υλικών της που αναφέρονται στο Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 270 5 του 1965 88(Ι) του 1995 132(Ι) του 2001 63(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. (Εταιρείες Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών) ΦΛΩΡΙΝΗΣ 11, Γραφείο 101, 1 ος Όροφος, 1065 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, Τ.Θ. 21446, 1508 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην πρόταση διοργανικής συμφωνίας. σχετικά με υποχρεωτικό Μητρώο Διαφάνειας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην πρόταση διοργανικής συμφωνίας. σχετικά με υποχρεωτικό Μητρώο Διαφάνειας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.9.2016 COM(2016) 627 final ANNEXES 1 to 4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην πρόταση διοργανικής συμφωνίας σχετικά με υποχρεωτικό Μητρώο Διαφάνειας EL EL ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΑΡΚΟ ΓΟΥΔΗ - ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ Ε.Π.Σ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΔΟ ΣΤΗΝ Δ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ αφού

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ (Αρ.

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ (Αρ. ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2012» Συνοπτικός τίτλος. 200(Ι) του 2011 40(Ι) του 2012 49(Ι) του 2012. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ [1] ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Προοίμιο Η υιοθέτηση ενός Κώδικα Δεοντολογίας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ενίσχυση του αισθήματος εμπιστοσύνης της κοινής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 125(Ι)/2014 125(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΤΗΣ 15ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 Κεφάλαια:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, 21.7.2015 Ν. 131(Ι)/2015 131(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Προοίμιο. Για σκοπούς, μεταξύ άλλων, εναρμόνισης με Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΓγραφων ΚΑΙ. και ο περί της

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΓγραφων ΚΑΙ. και ο περί της ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΓγραφων ΚΑΙ μεταγραφων ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ και ο περί της ΕΕΔ Διαδικαστικός Κανονισμός 2013 Περιεχόμενα σελ. 1. ΕΡΜΗΝΕΙΑ 5 1.1 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ 6 1.2 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ Ή ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 7 1.3 ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4173, 18/7/2008

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4173, 18/7/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΧΩΡΟΥΝΤΩΝ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ING International 3, rue Jean Piret L-2350 Λουξεμβούργο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) αρ. B (η «Εταιρεία»)

ING International 3, rue Jean Piret L-2350 Λουξεμβούργο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) αρ. B (η «Εταιρεία») ING International 3, rue Jean Piret L-2350 Λουξεμβούργο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) αρ. B 47.586 (η «Εταιρεία») ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ Δεδομένου ότι κατά την προηγούμενη Έκτακτη Γενική

Διαβάστε περισσότερα

A ΓΕΝΙΚΑ Πεδίο Εφαρμογής Ερμηνεία Αμοιβές και Οδηγίες Πληρωμής Οδηγίες Επικοινωνίας Χρονικές Περίοδοι...

A ΓΕΝΙΚΑ Πεδίο Εφαρμογής Ερμηνεία Αμοιβές και Οδηγίες Πληρωμής Οδηγίες Επικοινωνίας Χρονικές Περίοδοι... A ΓΕΝΙΚΑ...2 1 Πεδίο Εφαρμογής... 2 2 Ερμηνεία... 2 3 Αμοιβές και Οδηγίες Πληρωμής... 2 4 Οδηγίες Επικοινωνίας... 2 5 Χρονικές Περίοδοι... 2 B ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ...3 1 Υποβολή Καταγγελίας... 3 2

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ (ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΕΤΑΞΥ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 2.6.2015 L 135/23 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2015/855 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2015 για τον καθορισμό των αρχών πλαισίου δεοντολογίας του Ευρωσυστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικοί Κανονισμοί

Διοικητικοί Κανονισμοί ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ CYPRUS CHESS FEDERATION Διοικητικοί Κανονισμοί 1. Στη δύναμη της ΚΥΣΟ εγγράφονται μέλη ερασιτεχνικά-φίλαθλα σωματεία που καλλιεργούν το άθλημα του σκακιού, σύμφωνα με όσα

Διαβάστε περισσότερα

I. Σκοπός της Επιτροπής

I. Σκοπός της Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ I. Σκοπός της Επιτροπής Σκοπός της επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ.Ι(Ι), Αρ. 4349, (Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΙΣ

Ε.Ε. Παρ.Ι(Ι), Αρ. 4349, (Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΙΣ Αρ. 4349, 27.7.2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΜΑΔΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΜΠΟΟΥΛΙΝΓΚ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΜΑΔΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΜΠΟΟΥΛΙΝΓΚ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΠΟΟΥΛΙΝΓΚ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΦΟΡΟΥ ΑΓΩΝΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ημ. 12/11/2013 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΜΑΔΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΜΠΟΟΥΛΙΝΓΚ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ (Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4318, 2.3.2012 Ν. 10(Ι)/2012 10(I)/2012 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΟΣ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα