ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 19/2013

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 19/2013"

Transcript

1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 19/2013 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 238/2013 Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λήψη απόφασης για την έγκριση προμηθειών, εργασιών και έργων του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 παράγραφος 1 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α 87/ ). Στον Άγιο Δημήτριο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, στις 25 του μήνα Ιουλίου του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Δημητρίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 25187/59/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού. Η πρόσκληση - επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο σύμφωνα με τιςδιατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/ (ΦΕΚ Α' 87) με τίτλο «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 41 μελών παρέστησαν στη συνεδρίαση 29 μέλη ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ 1 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Α. 16 ΤΖΑΜΠΑΖΟΓΛΟΥ-ΚΟΤΟΠΟΔΗΑ. 1 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Δ. 2 ΒΑΖΑΙΟΣ Μ. 17 ΤΖΑΜΤΖΗΣ Ρ. 2 ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΦΕΙΡΑΚΟΥΑ. 3 ΒΡΕΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ Α. 18 ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ε. 3 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Α. 4 ΓΑΒΑΛΑΣ Α. 19 ΛΑΖΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Ν. 4 ΜΠΑΖΙΩΝΗΣ Χ. 5 ΔΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ν. 20 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Ν. 5 ΜΠΕΚΙΟΣ Ι. 6 ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΗΣ Σ. 21 ΤΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 6 ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ Κ. 7 ΕΙΡΗΝΑΚΗΣ Π. 22 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Ε. 7 ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δ. 8 ΘΑΝΟΥ Μ. 23 ΔΗΜΟΥ Π. 8 ΔΟΥΡΟΥ ΚΑΡΑΤΑΡΑΚΗ Α. 9 ΚΑΝΤΖΕΛΗ-ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Ε. 24 ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ Χ. 9 ΚΟΚΚΩΝΗΣ Π. 10 ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ Χ. 25 ΓΙΑΝΝΕΖΟΣ Α. 10 ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗΣ Σ. 11 ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΑΣ Β. 26 ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ Θ. 11 ΑΥΡΗΛΙΩΝΗΣ Α. 12 ΛΟΥΚΟΣ Δ. 27 ΒΡΕΤΤΟΣ Ν. 13 ΜΠΟΥΡΑΝΤΩΝΗΣ Δ. 28 ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ-ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ Α. 12 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 14 ΝΟΜΙΚΟΣ Ε. 29 ΚΟΥΤΣΟΒΑΣΙΛΗΣ Β. 15 ΣΥΡΡΑΚΟΣ Ν. Στη συνεδρίαση παρίσταται η Δήμαρχος κα Ανδρούτσου Μαρία, η οποία κλήθηκε νόμιμα με την πιο πάνω πρόσκληση του Προέδρου. Ο Πρόεδρος Συμβουλίου εισηγούμενος το 23ο θέμα της ημερήσιας διάταξης σχετικό με την περίληψη, έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος την υπ αριθμ. πρωτ / εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών η οποία έχει ως εξής «ΘΕΜΑ Έγκριση δαπανών του Δήμου α/α Σας διαβιβάζουμε αιτήματα των υπηρεσιών που αφορούν έγκριση δαπανών για τα οποία βεβαιώνουμε την ύπαρξη σχετικής πίστωσης σε βάρος του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013, ως κάτωθι Ποσό Προϋπολογ Χρηματοδότη Περιγραφή Κ.Α. Υπηρεσίας Διενέργειας ισμός 2013 ση 1

2 1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΛΠ 2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΑΦΩΝ 3 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 4 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ , ,00 Δ/νση Τεχνικών 5.000, ,00 Δ/νση Τεχνικών 1.000, ,00 Δ/νση Τεχνικών 3.000, ,00 Δ/νση Τεχνικών 5 ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 1.500, ,00 Δ/νση Τεχνικών ΚΤΙΡΙΩΝ 6 ΟΔΟΠΟΙΙΑ , ,00 Δ/νση Τεχνικών ΣΑΤΑ 7 ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» 8 ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΣΟΝΗΣΙ 9 ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΡΕΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΕΡ.ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΡΟ 10 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ , ,90 Δ/νση Τεχνικών , ,00 Δ/νση Τεχνικών 503, ,00 Δ/νση Τεχνικών 8.118, ,00 Δ/νση Τεχνικών ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 11 ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 3 ου ΠΑΛΑΙΟΥ Δ.Σ , ,00 Δ/νση Τεχνικών 12 ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ 6.000, ,00 Δ/νση Τεχνικών ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 13 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 4.500, ,00 Δ/νση Τεχνικών ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ 3 ΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ Δ.Σ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ 14 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 4.500, ,00 Δ/νση Τεχνικών ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ 3 ΟΥ Δ.Σ. ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ 15 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ , ,00 Δ/νση Τεχνικών ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ 16 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΙΝΩΝ ΦΡΑΚΤΩΝ & , ,00 Δ/νση Τεχνικών ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΧΩΡΟΥΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 17 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΠΑΣΣΑΛΩΝ 6.486, ,56 Δ/νση Τεχνικών ΚΑΙ ΖΑΡΤΙΝΙΕΡΩΝ 18 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΜΒΟΥ ΟΔΟΥ , ,00 Δ/νση Τεχνικών ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΤΣΙΜΠΑ ΚΑΙ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΩΝ 19 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 6.000, ,00 Δ/νση Τεχνικών 2

3 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΥ 20 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΜΕΡΩΝ ,00 Δ/νση Τεχνικών ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ , ,00 21 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ , ,00 Δ/νση Τεχνικών ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ 22 ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ , ,00 Δ/νση Τεχνικών ΓΕΝΝΑΙΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 23 ΝΕΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ , ,00 Δ/νση Τεχνικών ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΟΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 24 ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΡΟΗΣ ΣΕ , ,00 Δ/νση Τεχνικών ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΦΡΕΑΤΙΑ ΟΜΒΡΙΩΝ 25 ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ , ,00 Δ/νση Τεχνικών ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 26 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ , ,00 Δ/νση Τεχνικών ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 27 ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΛΛΑ , ,00 Δ/νση Τεχνικών ΣΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ, ΔΡΟΜΩΝ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Κ.Λ.Π. 28 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 2.000, ,00 Δ/νση Τεχνικών. Παρακαλούμε για την έγκριση των παραπάνω δαπανών του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ.1 του Ν.3852/2010, εφόσον δεν μπορούν να υλοποιηθούν από τις υπηρεσίες του Δήμου και την παροχή εξουσιοδότησης των αρμοδίων οργάνων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία για τις περαιτέρω ενέργειες. Τμήμα Λογιστικού Τμήμα Προμηθειών Δ/νση Οικ. Αντιδήμαρχος Οικ.Υπηρ.». Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του τις επιμέρους εισηγήσεις των υπηρεσιών σχετικές με έγκριση προμηθειών/ εργασιών / έργων, που έχουν ως κάτωθι 1.Διεύθυνση Τεχνικών «ΘΕΜΑ Έγκριση Διενέργειας Προμήθειας/ Εργασίας/Έργου Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 παράγραφος 1 του Ν. 3852/2010, προκειμένου να εγκριθεί η διενέργεια της/του κάτωθι έργου 1) Β) Κ.Α ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΧΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΧΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓ. 3

4 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» Δ) Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ ,90 ΣΤ) Προτεινόμενος Ζ) Χρόνος εκτέλεσης 2) Β) Κ.Α Δ) Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ 23200,00 ΣΤ) Προτεινόμενος ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΣΟΝΗΣΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΣΟΝΗΣΙ ΜΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ Ζ) Χρόνος εκτέλεσης 20 ΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 3) Β) Κ.Α Δ) Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ 503,00 ΣΤ) Προτεινόμενος ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΡΕΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΕΡΙΞ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΡΟ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΡΕΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΕΡΙΞ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΡΟ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ Ζ) Χρόνος εκτέλεσης ΕΝΑΣ ΜΗΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 4

5 ..» 2. Διεύθυνση Τεχνικών «ΘΕΜΑ Έγκριση Διενέργειας Εργασίας. Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 παράγραφος 1 του Ν. 3852/2010, προκειμένου να εγκριθεί η διενέργεια της κάτωθι εργασίας. 1. Περιγραφή Συντήρηση Ηλεκτρονικών εφημερίδων και λοιπές παρεμβάσεις. Κωδικός Εξόδου Τίτλος Κωδικού Εξόδου Συντήρηση Ηλεκτρονικών εφημερίδων και λοιπές παρεμβάσεις. Χρηματοδότηση Ιδίους πόρους. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 8.118,00 ευρώ. Προτεινόμενος εργασίας Απευθείας ανάθεση. Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης Ένας χρόνος.» 3. Διεύθυνση Τεχνικών «ΘΕΜΑ Έγκριση Διενέργειας Προμήθειας/ Εργασίας/Έργου Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 παράγραφος 1 του Ν. 3852/2010, προκειμένου να εγκριθεί η διενέργεια της/του κάτωθι έργου 1) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Β) Κ.Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Δ) Χρηματοδότηση ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 2.000,00 ΣΤ) Προτεινόμενος ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ Ζ) Χρόνος εκτέλεσης 2) Β) Κ.Α Δ) Χρηματοδότηση ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ ,00 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΙΝΩΝ ΦΡΑΚΤΩΝ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΧΩΡΟΥΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΙΝΩΝ ΦΡΑΚΤΩΝ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΧΩΡΟΥΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 5

6 ΣΤ) Προτεινόμενος ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ Ζ) Χρόνος εκτέλεσης ΤΡΕΙΣ ΜΗΝΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 3) Β) Κ.Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΑΠΑΣΜΑΤΩΝ ΠΑΣΣΑΛΩΝ ΚΑΙ ΖΑΡΝΤΙΝΙΕΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΑΠΑΣΜΑΤΩΝ ΠΑΣΣΑΛΩΝ ΚΑΙ ΖΑΡΝΤΙΝΙΕΡΩΝ Δ) Χρηματοδότηση ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 7.000,00 ΣΤ) Προτεινόμενος ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ Ζ) Χρόνος εκτέλεσης ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ 4) Β) Κ.Α Δ) Χρηματοδότηση ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 5.000,00 ΣΤ) Προτεινόμενος ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΠΡΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΠΡΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΑΦΩΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ Ζ) Χρόνος εκτέλεσης ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ 5) 6

7 ΟΔΟΠΟΙΪΑ Β) Κ.Α ΟΔΟΠΟΙΪΑ Δ) Χρηματοδότηση ΣΑΤΑ ,00 ΣΤ) Προτεινόμενος Ζ) Χρόνος εκτέλεσης 6) Β) Κ.Α ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΜΒΟΥ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΣΙΜΠΑ ΚΑΙ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΜΒΟΥ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΣΙΜΠΑ ΚΑΙ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΩΝ Δ) Χρηματοδότηση ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ, ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ ,00 ΣΤ) Προτεινόμενος Ζ) Χρόνος εκτέλεσης 7) Β) Κ.Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΥ Δ) Χρηματοδότηση ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 6.000,00 ΣΤ) Προτεινόμενος ΑΠ ΑΥΘΕΙΑΣ Ζ) Χρόνος εκτέλεσης ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 7

8 ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΥ 8) Β) Κ.Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΜΕΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΜΕΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ Δ) Χρηματοδότηση ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ ,00 ΣΤ) Προτεινόμενος ΑΠ ΑΥΘΕΙΑΣ Ζ) Χρόνος εκτέλεσης ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 9) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ Β) Κ.Α ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ Δ) Χρηματοδότηση ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ ,00 ΣΤ) Προτεινόμενος ΑΠ ΑΥΘΕΙΑΣ Ζ) Χρόνος εκτέλεσης ΤΡΕΙΣ ΜΗΝΕΣ 10) Β) Κ.Α Δ) Χρηματοδότηση ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ ,00 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΕΙ Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΓΕΝΝΑΙΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΓΕΝΝΑΙΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 8

9 ΣΤ) Προτεινόμενος Ζ) Χρόνος εκτέλεσης 11) Β) Κ.Α ΝΕΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΟΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΕΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΟΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Δ) Χρηματοδότηση ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ ,00 ΣΤ) Προτεινόμενος ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ προμήθειας / εργασίας / Ζ) Χρόνος εκτέλεσης ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 12) Β) Κ.Α Δ) Χρηματοδότηση ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ ,00 ΣΤ) Προτεινόμενος ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΡΟΗΣ ΣΕ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΦΡΕΑΤΙΑ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΡΟΗΣ ΣΕ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΦΡΕΑΤΙΑ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ Ζ) Χρόνος εκτέλεσης ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΣΤΑΣΙΜΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΑ ΦΡΕΑΤΙΑ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ 13) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ 9

10 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΟΙΝΟΥ Β) Κ.Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΟΙΝΟΥ Δ) Χρηματοδότηση ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ ,00 ΣΤ) Προτεινόμενος ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ Ζ) Χρόνος εκτέλεσης ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ 14) Β) Κ.Α ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ) Χρηματοδότηση ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ ,00 ΣΤ) Προτεινόμενος ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ Ζ) Χρόνος εκτέλεσης ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ 15) Β) Κ.Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΙΑΚΟ ΟΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δ) Χρηματοδότηση ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ ,00 ΣΤ) Προτεινόμενος Ζ) Χρόνος εκτέλεσης ΤΡΕΙΣ ΜΗΝΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ 10

11 16) Β) Κ.Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ (ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΩΝ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ (ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΩΝ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ Δ) Χρηματοδότηση ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 4.000,00 ΣΤ) Προτεινόμενος ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ Ζ) Χρόνος εκτέλεσης ΕΝΑΣ ΜΗΝΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ 17) Β) Κ.Α Δ) Χρηματοδότηση ΣΑΤΑ ,00 ΣΤ) Προτεινόμενος Ζ) Χρόνος εκτέλεσης.» ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ, ΔΡΟΜΩΝ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Κ.Λ.Π. ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ, ΔΡΟΜΩΝ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Κ.Λ.Π. 4. Διεύθυνση Τεχνικών «ΘΕΜΑ Έγκριση Διενέργειας Προμήθειας/ Εργασίας/Έργου 11

12 Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 παράγραφος 1 του Ν. 3852/2010, προκειμένου να εγκριθεί η διενέργεια της/του κάτωθι έργου 1) TEYXH ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 3ου ΠΑΛΑΙΟΥ Δ.Σ. Β) Κ.Α TEYXH ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 3ου ΠΑΛΑΙΟΥ Δ.Σ. Δ) Χρηματοδότηση ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 6.000,00 ΜΕ ΦΠΑ ΣΤ) Προτεινόμενος ΑΠ ΑΥΘΕΙΑΣ Ζ) Χρόνος εκτέλεσης (*απαιτείται ειδική αιτιολόγηση για τον προτεινόμενο τρόπο εκτέλεσης σε περίπτωση ύπαρξης ομοειδών Κ.Α. για αποφυγή κατατμήσεων) 2) Β) Κ.Α Δ) Χρηματοδότηση ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 6.000,00 ΜΕ ΤΟ ΦΠΑ ΣΤ) Προτεινόμενος ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ Ζ) Χρόνος εκτέλεσης 3) Β) Κ.Α ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ 3ου ΠΑΛΑΙΟΥ Δ.Σ. ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ 3ου ΠΑΛΑΙΟΥ Δ.Σ. ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ Δ) Χρηματοδότηση ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 4.500,00 ΜΕ ΤΟ ΦΠΑ ΣΤ) Προτεινόμενος ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ 12

13 Ζ) Χρόνος εκτέλεσης 4) Β) Κ.Α ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ 3ου ΠΑΛΑΙΟΥ Δ.Σ. ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ 3ου ΠΑΛΑΙΟΥ Δ.Σ. ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ Δ) Χρηματοδότηση ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 4.500,00 ΜΕ ΦΠΑ ΣΤ) Προτεινόμενος ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΑΣΕΣΗ Ζ) Χρόνος εκτέλεσης διαπίστωσης από μέρους Συμβουλίου της 5) Β) Κ.Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΑΦΩΝ Δ) Χρηματοδότηση ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 5.000,00 ΣΤ) Προτεινόμενος ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ Ζ) Χρόνος εκτέλεσης 6) Β) Κ.Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑΠΛΥΝΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 13

14 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑΠΛΥΝΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ Δ) Χρηματοδότηση ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 1.000,00 ΣΤ) Προτεινόμενος ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ προμήθειας / εργασίας / Ζ) Χρόνος εκτέλεσης Η) Αιτιολόγηση για την στοιχειοθέτηση της διαπίστωσης από μέρους του Δημοτικού 7) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ Β) Κ.Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ Δ) Χρηματοδότηση ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 3.000,00 ΣΤ) Προτεινόμενος ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ προμήθειας / εργασίας / Ζ) Χρόνος εκτέλεσης Η) Αιτιολόγηση για την στοιχειοθέτηση της διαπίστωσης από μέρους του Δημοτικού 8) ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Β) Κ.Α ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ) Χρηματοδότηση ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 1.500,00 ΣΤ) Προτεινόμενος ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ 14

15 προμήθειας / εργασίας / Ζ) Χρόνος εκτέλεσης Η) Αιτιολόγηση για την στοιχειοθέτηση της διαπίστωσης από μέρους του Δημοτικού» 5. Διεύθυνση Τεχνικών «ΘΕΜΑ Έγκριση Διενέργειας Εργασίας. Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 παράγραφος 1 του Ν. 3852/2010, προκειμένου να εγκριθεί η διενέργεια της κάτωθι εργασίας. 1. Περιγραφή ΟΔΟΠΟΙΙΑ. 2. Κωδικός Εξόδου Τίτλος Κωδικού Εξόδου ΟΔΟΠΟΙΙΑ 4. Χρηματοδότηση ΣΑΤΑ. 5. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός ,00 ευρώ. 6. Προτεινόμενος εργασίας. 7. Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης» 6. Διεύθυνση Τεχνικών «ΘΕΜΑ Έγκριση Διενέργειας Εργασίας. Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 παράγραφος 1 του Ν. 3852/2010, προκειμένου να εγκριθεί η διενέργεια της κάτωθι εργασίας. 1. Περιγραφή Προμήθεια συστημάτων συναγερμού για δημοτικά κτίρια κ.λπ.. 2. Κωδικός Εξόδου Τίτλος Κωδικού Εξόδου Προμήθεια συστημάτων συναγερμού για δημοτικά κτίρια κ.λπ.. 4. Χρηματοδότηση Ιδίους πόρους. 5. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός14.773,53 ευρώ. 6. Προτεινόμενος εργασίας Απευθείας ανάθεση. 7. Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης Τρεις (3) μήνες» 7. Διεύθυνση Τεχνικών «ΘΕΜΑ Έγκριση Διενέργειας Εργασίας. Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 παράγραφος 1 του Ν. 3852/2010, προκειμένου να εγκριθεί η διενέργεια της κάτωθι εργασίας. 1. Περιγραφή Ηλεκτρολογικές Υδραυλικές εγκαταστάσεις Νεκροταφείου. 2. Κωδικός Εξόδου Τίτλος Κωδικού Εξόδου Ηλεκτρολογικές Υδραυλικές εγκαταστάσεις Νεκροταφείου 4. Χρηματοδότηση Ιδίους πόρους. 5. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός ,03 ευρώ. 6. Προτεινόμενος εργασίας Απευθείας ανάθεση. 15

16 7. Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης Τρεις (3) μήνες» 8. Διεύθυνση Περιβάλλοντος «ΘΕΜΑ Έγκριση Διενέργειας Προμήθειας/ Εργασίας /Έργου Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 παράγραφος 1 του Ν. 3852/2010, προκειμένου να εγκριθεί η διενέργεια της/του κάτωθι έργου 1) Βιολογική καταπολέμηση πεύκων και κοπή κουκουλιών 2013 Β) Κ.Α Βιολογική καταπολέμηση πεύκων και κοπή κουκουλιών 2013 Δ) Χρηματοδότηση Ιδία έσοδα 6.000,00 ΣΤ) Προτεινόμενος εργασίας Απευθείας Ανάθεση Ζ) Χρόνος εκτέλεσης Σεπτέμβριος 2013-Σεπτέμβριος 2014 διαπίστωσης από μέρους Βιολογική καταπολέμηση πεύκων και κοπή κουκουλιών σε κοινόχρηστους χώρους και σχολικά προαύλια, λόγω αυξημένων κρουσμάτων αλλεργίας, καθώς και προστασίας των πεύκων από ξήρανση τους. 2) Προμήθεια λιπασμάτων,πασσάλων και ζαρντινιερών. Β) Κ.Α Προμήθεια λιπασμάτων,πασσάλων και ζαρντινιερών. Δ) Χρηματοδότηση Ιδία έσοδα 7.000,00 ΣΤ) Προτεινόμενος προμήθειας Απευθείας Ανάθεση Ζ) Χρόνος εκτέλεσης Αύγουστος 2013-Αύγουστος

17 διαπίστωσης από μέρους Απαραίτητη προμήθεια λιπασμάτων,πασσάλων και ζαρντινιερών για την σωστή ανάπτυξη(δένδρων, γκαζόν, κλπ), στήριξη και μεταφύτευση φυτών, που βρίσκονται σε κοινόχρηστους χώρους,πλατείες, σχολεία, λαχανόκηπο κλπ. 3) Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων και εργαλείων του τμήματος πρασίνου Β) Κ.Α Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων και εργαλείων Δ) Χρηματοδότηση Ιδία έσοδα 6.800,00 ΣΤ) Προτεινόμενος εργασίας Απευθείας Ανάθεση Ζ) Χρόνος εκτέλεσης Σεπτέμβριος 2013-Σεπτέμβριος 2014 διαπίστωσης από μέρους Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων και εργαλείων του Τμήματος Πρασίνου, απαραίτητα για την καθημερινή εργασία των τεχνιτών δενδροκηπουρών και την εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος...» Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη του τα ανωτέρω, την συμπλήρωση της απόφασης με την προσθήκη έγκρισης δαπανών για τους κωδικούς εξόδων , , , , , , , , , , , , 15.71,5.01, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , μετά από συζήτηση έτσι όπως αυτή καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Με ψήφους 20 υπέρ, 1 κατά (κ. Βρεττός) και 1 λευκό (κ. Ηρακλέους Παλαιολόγου) 17

18 α/α Α) Διαπιστώνει την αναγκαιότητα εκτέλεσης των ανωτέρω προμηθειών, εργασιών & έργων για τις οποίες εργασίες και έργα, οι υπηρεσίες του Δήμου αδυνατούν να εκτελέσουν, για όλους τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στις επιμέρους εισηγήσεις των υπηρεσιών. Β) Εγκρίνει τη διενέργεια προμηθειών, εργασιών & έργων σύμφωνα με τις εισηγήσεις των υπηρεσιών, ως κάτωθι Περιγραφή 1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΛΠ 2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΑΦΩΝ 3 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 4 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ 5 ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Ποσό Διενέργειας Κ.Α. Προϋπολογισμός 2013 Τρόπος εκτέλεσης , ,00 ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ 5.000, ,00 ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ 1.000, ,00 ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ 3.000, ,00 ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ 1.500, ,00 ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ 6 ΟΔΟΠΟΙΙΑ , ,00 ΣΑΤΑ 7 ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» 8 ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΣΟΝΗΣΙ 9 ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΡΕΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΕΡ.ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΡΟ 10 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ , ,90 ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ , ,00 ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ 503, ,00 ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ 8.118, ,00 ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ 11 ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 3 ου ΠΑΛΑΙΟΥ Δ.Σ , ,00 ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ 12 ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 13 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ 3 ΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΠΑΛΑΙΟΥ Δ.Σ ΣΕ 14 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ 3 ΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ Δ.Σ. ΣΕ 15 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ 16 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΙΝΩΝ ΦΡΑΚΤΩΝ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΧΩΡΟΥΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 17 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΠΑΣΣΑΛΩΝ ΚΑΙ ΖΑΡΤΙΝΙΕΡΩΝ 18 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΜΒΟΥ ΟΔΟΥ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΤΣΙΜΠΑ ΚΑΙ 6.000, ,00 ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ 4.500, ,00 ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ 4.500, ,00 ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ , ,00 ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ , ,00 ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ 6.486, ,00 ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ Χρηματοδότη ση ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ , ,00 Ανειδίκευτα έκτακτα 18

19 ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΩΝ 19 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 20 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΜΕΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ & ΚΟΙΝΗΤΗΡΙΟ 21 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ 22 ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΓΕΝΝΑΙΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 23 ΝΕΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΟΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 24 ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΡΟΗΣ ΣΕ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΦΡΕΑΤΙΑ ΟΜΒΡΙΩΝ 25 ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 26 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 27 ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ, ΔΡΟΜΩΝ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Κ.Λ.Π , ,00 ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ , , ,00 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ , ,00 ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ , , , ,00 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ , ,00 ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ , ,00 ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ , , , ,00 ΣΑΤΑ 28 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 2.000, ,00 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ 29 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ Κ.ΛΠ. 30 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΟΙΝΟΥ 31 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ (ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΩΝ) ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 32 ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΠΕΥΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΠΗ ΚΟΥΚΟΥΛΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΠΑΣΣΑΛΩΝ ΚΑΙ ΖΑΡΝΤΙΝΙΕΡΩΝ 34 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΥΝ. 35 ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ, ΔΡΟΜΩΝ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Κ.ΛΠ. 36 ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 37 ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 38 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΟΤ , ,00 ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ , ,00 ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ 4.000, ,00 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ , ,00 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ 7.000, ,00 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ 6.800, ,00 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ίδια έσοδα , ,00 ΣΑΤΑ , , , ,00 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ , ,00 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ 39 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΙΝΗΣ ΠΕΡΓΟΛΑΣ ΣΕ , ,00 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ 19

20 ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 40 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ 41 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΑΜΜΟΣ ΑΣΒΕΣΤΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΤΟΥΒΛΑ Κ.ΛΠ.) , ,00 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ , ,00 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ 42 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΚΙΑΣΗΣ , ,00 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ 43 ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ , ,00 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΝΗΠΙΩΝ 44 ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥΣ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ Μ. ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ 45 ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΠΟ ΕΥΔΑΠ (ΒΕΡΓΙΝΑΣ Κ.ΛΠ) ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΛΥΜΑΤΩΝ 46 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 47 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ 3.500, ,00 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ , ,00 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ 4.000, ,00 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ , ,00 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ 48 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ , ,00 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ 49 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ 1.000, ,00 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΛΥΝΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 50 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ 51 ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 3.000, ,00 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ 1.500, ,00 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ 52 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ , ,00 53 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ ΚΑΙ , ,00 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ 54 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ (ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΑ) 55 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η/Ζ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ , ,00 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ 6.998, ,00 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ 56 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 5.000, ,00 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ 57 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ 3.000, ,00 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ 58 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 1.000, ,00 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 59 ΕΚΤΡΟΠΗ ΚΑΤΑΡΕΥΣΑΝΤΟΣ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗΣ Κ.ΛΠ. 60 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ 61 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 62 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΕΝΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ (Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ) , ,00 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ , ,00 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ 6.000, ,00 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ , ,00 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ 63 ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ Η/M ΤΕΥΧΩΝ 4.500, ,00 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ 20

21 ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΓΚΑΡΑΖ 64 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΘΕΑΤΡΟΥ 2.800, ,00 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ 65 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΔΩΝ , ,00 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ 66 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ , ,00 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΣΩΜΑΤΩΝ 67 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΥΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 68 ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ 69 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΟΙΚΙΣΚΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 70 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ 71 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ 72 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΑΣΠΕΔΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΚΑΙ ΟΔΩΝ ΑΓ. ΣΑΡΑΝΤΑ & ΔΡΑΚΑΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΩΝ , ,00 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ , ,00 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ , ,00 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΙΝΙΣΜΟΣ , , , ,00 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ , ,00 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ 73 ΕΞΟΔΑ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ , ,00 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ Γ) Εξουσιοδοτεί ανάλογα με τον τρόπο της κάθε προμήθειας, εργασίας & έργου, τη Δήμαρχο ή την Οικονομική Επιτροπή για τις περαιτέρω ενέργειες. Κατά τη διάρκεια συζήτησης και λήψης απόφασης απουσίαζαν οι κ.κ. Παπαδακάκης, Δήμου, Λαζαρόπουλος, Ταμπακόπουλος, Αδαμόπουλος, Γιαννέζος, Αρναούτης. Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 238/ Μετά από αυτά συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΕΛΗ ΔΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΙΡΗΝΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Ακριβές απόσπασμα Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΔΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 21

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 26/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 26/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 26/2012 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 329/2012 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

25/2013 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

25/2013 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 25/2013 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 332/2013 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 17/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 17/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΔΑ: 4ΑΣ3Ω63-ΥΧΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 17/2011 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 285/2011 Γραφείο: Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014 Περιγραφή 1 Ειδική επιστημονική εργασία ελέγχου αθλητικών εγκαταστάσεων για την ασφαλή λειτουργεία τους Σ. 24.000 2 Ελεγχος στατικής επάρκειας δημοτικών εγκαταστασεων 4.500 3 Επικαιροποιηση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 21/2012 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Έκτακτης Συνεδρίασης του Δ.Σ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 242/2012

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 21/2012 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Έκτακτης Συνεδρίασης του Δ.Σ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 242/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 21/2012 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Έκτακτης Συνεδρίασης του Δ.Σ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 242/2012 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ0ΧΩ63-ΘΡ8. VITA PRODUCTIONS (Εκπρόσωπος: Ρούμπεν Βήτας) ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 33 Τ.Κ 172 35 ΔΑΦΝΗ Α.Φ.Μ. 148715808 Δ.Ο.Υ. ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΗΛ.

ΑΔΑ: ΒΛ0ΧΩ63-ΘΡ8. VITA PRODUCTIONS (Εκπρόσωπος: Ρούμπεν Βήτας) ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 33 Τ.Κ 172 35 ΔΑΦΝΗ Α.Φ.Μ. 148715808 Δ.Ο.Υ. ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΗΛ. ΑΔΑ: ΒΛ0ΧΩ63-ΘΡ8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 29/2013 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 394/2013 Γραφείο:

Διαβάστε περισσότερα

12/2013 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

12/2013 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 12/2013 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 121/2013 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 25/2012

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 25/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 25/2012 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 321/2012 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνταξη οριστικών μελετών για την περιβαλλοντική αναβάθμιση - Σύνταξη τευχών δημοπράτησης για την περιβαλλοντική

Σύνταξη οριστικών μελετών για την περιβαλλοντική αναβάθμιση - Σύνταξη τευχών δημοπράτησης για την περιβαλλοντική ΑΞΟΝΑΣ - ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗ - Περιγραφή ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Περιγραφή ΚΑ ΑΞΟΝΑΣ 1: Βελτίωση & Ανάπτυξη του Οικιστικού Περιβάλλοντος & των Υποδομών ΔΡΑΣΗ 1.1.1: ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΡΑΣΗ 1.1.2: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 27352/31-05-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 26-05-2011

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 27352/31-05-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 26-05-2011 Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 27352/31-05-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 15η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 26-05-2011 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 25/2012. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 531/2012 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 25/2012. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 531/2012 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 25/2012 ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 531/2012 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμ. 6/2013

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμ. 6/2013 ΑΔΑ: ΒΕΔΙΩ63-Λ52 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμ. 6/203 ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 42/203 Γραφείο : Οικονομικής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 93/2013

Αρ. Απόφασης: 93/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου Ταχ. Δ/νση: Δεκελείας 97 143 41 Ν. Φιλαδέλφεια Πληροφορίες: Πλέσσας

Διαβάστε περισσότερα

της..21-3-2011.. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..50/2011.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

της..21-3-2011.. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..50/2011.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 8η/2011.. της..21-3-2011.. ΔΗΜΟΣ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..50/2011.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της..21/3/2011..

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 23 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 337/2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 23 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 337/2014 Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 65984/7..204 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 23 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 337/204 ΘΕΜΑ Έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 158/2015

Αρ. Απόφασης: 158/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 7080 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Αριθ. Πρωτ. : 7080 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 4/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 20 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 4/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 20 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 4/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 20 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Aριθμός Απόφασης 4/2012» ΑΔΑ: Β4ΜΛΩΗΡ-Α2Ρ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αρίθμ. 7/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας,

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αρίθμ. 7/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 77/2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 7/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ43ΩΛΕ-Θ1Σ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ43ΩΛΕ-Θ1Σ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ελληνική Δημοκρατία Νόμος Δωδεκανήσου ΔΗΜΟΣ ΚΩ Απόφαση Νο 214 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Που έχει καταχωρηθεί στο 09ο Πρακτικό της από 05-07-2013 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κω, απόσπασμα

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 15/2015 από (12-06- 2015) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος.

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 15/2015 από (12-06- 2015) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Email: oedm@marathon.gr Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 15/2015 από (12-06- 2015) της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. της..15 ης /10/2012.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..214/2012..

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. της..15 ης /10/2012.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..214/2012.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..24η/2012.. της..15 ης /10/2012.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..214/2012.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 29/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 29/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας προμηθειών και υπηρεσιών του Δήμου. Εισηγητής: ΑΝΤΙΔ. ΧΑΡ. ΑΛΜΠΑΝΗΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας προμηθειών και υπηρεσιών του Δήμου. Εισηγητής: ΑΝΤΙΔ. ΧΑΡ. ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 1805/5.3.2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 2/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας-

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 128/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αρ. Απόφασης: 128/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΤΩΞΓ-Α7Ω ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: ΒΕΥΤΩΞΓ-Α7Ω ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.:1683/08-02-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 26/2014 έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 26/2014 έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 31-1-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 31

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 31-1-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 31 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 31-1-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 31 ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων

Διαβάστε περισσότερα