ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -186/14 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 2 & 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΡΑΜ ΓΙΑ ΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -186/14 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 2 & 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΡΑΜ ΓΙΑ ΙΑΦΗΜΙΣΗ"

Transcript

1 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -186/14 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 2 & 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΡΑΜ ΓΙΑ ΙΑΦΗΜΙΣΗ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014

2

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΟΠΩΣ ΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ) ΤΕΥΧΟΣ Α : ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΓΟΣ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ Α (ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΤΟΥ ΤΕΧΟΥΣ Α (ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ) ΤΕΥΧΟΣ Β : ΤΕΥΧΟΣ Γ : ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΟΣ) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΤΠ)

4

5 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -186/14 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 2 & 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΡΑΜ ΓΙΑ ΙΑΦΗΜΙΣΗ ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014

6

7 ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΕΥΧΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΧΩΡΩΝ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΚΥΡΩΣΗ - ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΛΩΣΣΑ ΙΚΑΙΟ ΑΡΜΟ ΙΑ ΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΟΠΩΣ ΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ) Τ Τ Τ -1/20

8 ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Τ Τ Τ -2/20

9 ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Η ανώνυµη εταιρία, µε την ε ωνυµία ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το δ.τ. ΣΤΑΣΥ Α.Ε. (εφεξής «ΣΤΑΣΥ»), ιδρύθηκε κατό ιν της α ορρόφησης των εταιρειών ΗΣΑΠ Α.Ε. και ΤΡΑΜ Α.Ε. α ό την ΑΜΕΛ Α.Ε. σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3920/2011. Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. α οτελεί εταιρεία του οµίλου ΟΑΣΑ, υ άγεται δε, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 7 αρ.1 του ν. 3920/2011, στον Ν. 3429/2005 ερί ΕΚΟ και έχει ως κύρια αρµοδιότητα την εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου µέσα στα όρια της Περιφέρειας Αττικής, ό ως αυτή ορίζεται στο ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α'), εκτός α ό τις νήσους, οι ο οίες εξυ ηρετούν το γενικότερο δηµόσιο συµφέρον, µε τα (ε ίγεια και υ όγεια) µέσα σταθερής τροχιάς (αστικοί σιδηρόδροµοι, τροχιόδροµοι-τραµ και λοι ά µέσα σταθερής τροχιάς). 1.2 Το Σύστηµα της Γραµµής 2 µετά την ροσθήκη ε τά νέων σταθµών µέσα στο 2014 (Ανθού ολη Ελληνικό) και της γραµµής 3 (Αγία Μαρίνα ουκίσσης Πλακεντίας) του Μετρό της Αθήνας έχει συνολικό µήκος 35,8 ερί ου χιλιόµετρα και εριλαµβάνει 36 υ όγειους σταθµούς. Οι Γραµµές 2 & 3 συνδέονται στο σταθµό Σύνταγµα. Ε ι λέον, η Γραµµή 2 συνδέεται µε τη Γραµµή 1 (Πειραιάς Κηφισιά) του Ηλεκτρικού στους σταθµούς Οµόνοια και Αττική, ενώ η Γραµµή 3 συνδέεται µε τη Γραµµή 1 στο σταθµό Μοναστηράκι και µε τον Προαστιακό Σιδηρόδροµο στο σταθµό ουκίσσης Πλακεντίας. Η ηµερήσια ε ιβατική κίνηση στις Γραµµές 2 & 3 εκτιµάται σε ε ιβιβάσεις. Το Σύστηµα των Γραµµών 2 & 3 του Μετρό της Αθήνας διαθέτει 683 φωτιζόµενα ιαφηµιστικά Πλαίσια, διανεµηµένα σε όλα τα ε ί εδα των εξής 17 σταθµών : Σε όλια, Αττική, Σταθµός Λαρίσης, Μεταξουργείο, Οµόνοια, Πανε ιστήµιο, Σύνταγµα, Συγγρού-Φίξ, Νέος Κόσµος, Άγιος Ιωάννης, άφνη, Ευαγγελισµός, Μέγαρο Μουσικής, Αµ ελόκη οι, Πανόρµου, Κατεχάκη, Εθνική Άµυνα. Οι σταθµοί του συστήµατος έχουν εισόδους/ εξόδους στο ε ί εδο του δρόµου. Η έκδοση εισιτηρίων και η ε ιλογή της α οβάθρας γίνονται στο ρώτο υ όγειο ε ί εδο και η ε ιβίβαση/α οβίβαση στους/α ό τους συρµούς γίνεται στο χαµηλότερο ε ί εδο των α οβάθρων. Η κατακόρυφη κυκλοφορία των ε ιβατών γίνεται µε σκάλες, α λές και κυλιόµενες, ενώ υ άρχουν ειδικές ροβλέψεις για Άτοµα µε Ανα ηρίες, ό ως ανελκυστήρες. 1.3 Το σύστηµα Τραµ εριλαµβάνει 25,9 χιλιόµετρα δι λής γραµµής. Η συγκοινωνιακή εξυ ηρέτηση του συστήµατος Τραµ υλο οιείται σήµερα µε 3 διαδροµές: Πλατεία Συντάγµατος Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (ΣΕΦ) Πλατεία Συντάγµατος Βούλα Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (ΣΕΦ) Βούλα Τ Τ Τ -3/20

10 ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Το δίκτυο εριλαµβάνει το αστικό τµήµα, µήκους 8,3 χλµ, ου ξεκινάει α ό το Σύνταγµα και µέσω του Ζα είου διασχίζει τις εριοχές Φιξ, Νέας Σµύρνης, Παλαιού Φαλήρου και το αραλιακό τµήµα, µήκους 15,4 χλµ, ου ξεκινάει α ό το ΣΕΦ και συνδέει µέσω της αραλιακής λεωφόρου Ποσειδώνος το Παλαιό Φάληρο µε τη Βούλα. Το συνολικό µήκος της γραµµής είναι 23,7 χιλιόµετρα, ου µαζί µε τα 2,2 χιλιόµετρα της γραµµής ου συνδέει το δίκτυο µε το αµαξοστάσιο στο Ελληνικό ανέρχεται σε 25,9 χλµ. Το τραµ της Αθήνας διαθέτει 75 διαφηµιστικά άνελ δι λής όψης διανεµηµένα σε 48 στάσεις οι ο οίες α έχουν η µία α ό την άλλη κατά µέσο όρο 460 µέτρα. Η µεταφορά των ολιτών / ε ιβατών γίνεται α ό 35 σύγχρονα οχήµατα (κλιµατισµός, τηλεµατική, θέσεις ΑΜΕΑ). Τα οχήµατα, έχουν χωρητικότητα 197 ε ιβάτες α ό τους ο οίους οι 54 είναι καθήµενοι. Εκτελούνται ερί ου 450 δροµολόγια ηµερησίως (150 δροµολόγια /διαδροµή Χ 3 διαδροµές) και µετακινεί λέον των ε ιβατών ηµερησίως. 1.4 Στα λαίσια εκ λήρωσης των στόχων της η ΣΤΑΣΥ διενεργεί λειοδοτικό διαγωνισµό µε αντικείµενο τη διαφηµιστική εκµετάλλευση των λαισίων του Μέτρο και του Τραµ. 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2.1 Προκειµένου οι ενδιαφερόµενοι να εκτιµήσουν τις α αιτήσεις της ΣΤΑΣΥ στα λαίσια του αρόντος διαγωνισµού στον ο οίο καλούνται να συµµετάσχουν, αρατίθεται η αρακάτω συνο τική εριγραφή του αντικειµένου της Σύµβασης ου θα συνάψει η ΣΤΑΣΥ µε τον Μισθωτή. Η ΣΤΑΣΥ θα δώσει στον Ανάδοχο το δικαίωµα της διαφηµιστικής εκµετάλλευσης κατ α οκλειστικότητα των λαισίων, ό ως εριγράφονται αρακάτω: ΕΚΜΙΣΘΩΜΕΝΑ ΠΛΑΙΣΙΑ - ΠΑΝΕΛ Μετρό: 683 διαφηµιστικά λαίσια στους 17 ροαναφερθέντες σταθµούς. Ο ανάδοχος, άντα µε την έγκριση της ΣΤΑΣΥ, δύναται να αναλάβει µε δικά του κόστη τη µετεγκατάσταση των ήδη υ αρχόντων λαισίων και στους νέους σταθµούς: Ανθού ολη, Περιστέρι, Αγ. Αντώνιος, Αγ. ηµήτριος, Ηλιού ολη, Άλιµος, Αργυρού ολη,ελληνικό,αγ.μαρίνα,αιγάλεω,ελαιώνας,χολαργός,νοµισµατοκο είο, Αγ.Παρασκευή, Χαλάνδρι. Τραµ: 75 λαίσια στους εξής σταθµούς: Τ Τ Τ -4/20

11 ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Σέφ (2),Νέο Φάληρο( 1), Μοσχάτο (1),Καλλιθέα (1),Τζιτζιφιές (1), έλτα Φαλήρου( 1), Αγία Σκέ η (1),Τροκαντερό (2), Φλοίσβος (1),Μ ατής (2), Εδέµ (3), Πικροδάφνη (2), Μαρίνα Αλίµου (1), Καλαµάκι (2), Ζέφυρος (2), Λουτρά Αλίµου (1), Ελληνικό (1), 1 η Αγίου Κοσµά (2), 2 η Αγίου Κοσµά (1),Αγιος Αλέξανδρος (2), Ελλ.Ολυµ ιονικών (2), Κέντρο Ιστιο λοΐας(2), Πλατεία Βεργωτή (1), λατεία Γλυφάδας( 1), Παλαιό ηµαρχείο (1), Πλατεία Κατράκη (4), Αγγέλου Μεταξά (2), λατεία Εσ ερίδων (2), Κολυµβητήριο (1), Μουσών (1), Παναγίτσα (1), Αµφιθέας (2), Αχιλλέως (2), Ευαγγελική Σχολή (2), Μήδειας Μυκάλης (2), Αγία Παρασκευή (2). Τα λαίσια του τραµ διαθέτουν φωτισµό. Σε όσα λαίσια ο φωτισµός έχει υ οστεί φθορές, θα α οκατασταθεί µε έξοδα του αναδόχου. ΕΚΜΙΣΘΩΜΕΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ Μετρό: Οι ιαστάσεις των λαισίων είναι : 180cm x120cm(υx Π). Η διάσταση του χαρτιού είναι 176 cm x 116 cm (Υ x Π). Ο ωφέλιµος χώρος εκτύ ωσης είναι 172 x 112 cm (Υ x Π). Τραµ: Ωφέλιµη διάσταση του χαρτιού είναι 1,36cm x 1,87cm.(Υ x Π) 2.2 Η ΣΤΑΣΥ θα έχει το δικαίωµα ροβολής ενηµερωτικών και κοινωνικών µηνυµάτων δεσµεύοντας, εφόσον α αιτείται, µέχρι 9% ετησίως των αραχωρηθέντων λαισίων των γραµµών 2 & 3, όχι ερισσότερο α ό 18% µηνιαίως και έως 9% για τον µήνα εκέµβριο, ενώ για το σύστηµα του Τραµ µέχρι 10% ετησίως των αραχωρηθέντων λαισίων και όχι ερισσότερο α ό 20% µηνιαίως, έως 10% για τον µήνα εκέµβριο. 3. ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 3.1 Η διάρκεια της σύµβασης ου θα υ ογραφεί µεταξύ της ΣΤΑΣΥ και του Αναδόχου θα είναι για χρονικό διάστηµα τεσσάρων (4) ετών και θα αρχίζει ένα µήνα µετά την ηµεροµηνία υ ογραφής της σύµβασης. 3.2 Η σύµβαση µ ορεί να αραταθεί µέχρι δύο (2) ακόµη έτη, µετά α ό δια ραγµάτευση µεταξύ των δύο µερών για την ανα ροσαρµογή του ετήσιου µισθώµατος, η ο οία δεν θα µ ορεί να είναι µικρότερη α ό αυτή ου είχε δοθεί το τελευταίο έτος της αρχικής διάρκειας της σύµβασης. Τ Τ Τ -5/20

12 ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 4. ΜΙΣΘΩΜΑ 4.1 Το ετήσιο µίσθωµα για το ρώτο έτος της σύµβασης ορίζεται στο οσό των εντακοσίων χιλιάδων ευρώ ( ,00 ) λέον ΦΠΑ. 4.2 Το ετήσιο µίσθωµα θα ανα ροσαρµόζεται κάθε έτος µε σταθερό οσοστό ανα ροσαρµογής, το ο οίο δεν µ ορεί να είναι µικρότερο, ε ί οινή α οκλεισµού, α ό 5% και α οτελεί κριτήριο ανάδειξης του Μισθωτή. Σύµφωνα µε την έννοια αυτή το ελάχιστο συνολικό τίµηµα για τα τέσσαρα χρόνια της σύµβασης ανέρχεται στο οσό των δύο εκατοµµυρίων εκατόν ενήντα έντε χιλιάδων εξήντα δύο ευρώ και ενήντα λε τών ( ,50 ) λέον ΦΠΑ. 5. ΤΙΤΛΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο τίτλος του διαγωνισµού είναι «ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 2 & 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΡΑΜ ΓΙΑ ΙΑΦΗΜΙΣΗ». Ο τίτλος αυτός, ρέ ει να αναγράφεται σε όλους τους φακέλους και υ οφακέλους των ροσφορών, συνοδευόµενος α ό τον κωδικό αναφοράς Τ - 186/ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΕΥΧΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΧΩΡΩΝ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 6.1 Το αρόν Τεύχος ιακήρυξης και τα τεύχη: Τεύχος Α: Γενικοί Όροι Σύµβασης (ΓΟΣ), Τεύχος Β: Ειδικοί Όροι Σύµβασης (ΕΟΣ), Τεύχος Γ: Τεχνική Προδιαγραφή (ΤΠ), διατίθενται στους ενδιαφερόµενους, οι ο οίοι µ ορούν να τα ροµηθευτούν ε ιτό ου α ευθυνόµενοι στην ΣΤΑΣΥ ως εξής: ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. Γραφείο Κεντρικής Γραµµατείας Αθηνάς 67, Αθήνα Τηλ.: & Fax: (εργάσιµες ηµέρες και ώρες 09:00 15:00) ή α ό την ιστοσελίδα της ΣΤΑΣΥ 6.2 Οι ενδιαφερόµενοι θα ρέ ει να υ οβάλουν τυχόν α ορίες και ερωτήµατα σχετικά µε τους όρους του διαγωνισµού α ευθυνόµενοι εγγράφως στην διεύθυνση ου αναφέρεται στην αράγραφο 6.1 ανωτέρω το αργότερο µέχρι την µε ρητή αναφορά στον τίτλο του διαγωνισµού, ό ως αυτός Τ Τ Τ -6/20

13 ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ εριγράφεται στο κεφάλαιο 5 ΤΙΤΛΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Η ΣΤΑΣΥ θα συγκεντρώσει όλα τα ερωτήµατα και έως την θα εκδώσει Τεύχος ιευκρινήσεων, το ο οίο οφείλουν να ροµηθευτούν οι ενδιαφερόµενοι α ευθυνόµενοι στην ΣΤΑΣΥ, ό ως εριγράφεται στην αράγραφο 6.1 ανωτέρω. Στο τεύχος αυτό είναι ε ίσης δυνατόν να εριληφθούν βελτιώσεις, συµ ληρώσεις ή τρο ο οιήσεις όρων των τευχών, ου τυχόν ροκύψει ότι α αιτούνται µετά την υ οβολή των ερωτηµάτων και α οριών. Για το λόγο αυτό καλούνται οι ενδιαφερόµενοι να µην αµελήσουν να το ροµηθευτούν. Το Τεύχος ιευκρινίσεων συµ ληρώνει και ενσωµατώνεται στα τεύχη του ιαγωνισµού και θεωρείται ανα όσ αστο µέρος της αρούσας ιακήρυξης. 7. ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 7.1 ικαίωµα συµµετοχής στον διαγωνισµό έχουν εταιρείες, ενώσεις εταιρειών και κοινο ραξίες, οι ο οίες δραστηριο οιούνται στον τοµέα της διαφήµισης, ό ως αυτό ροκύ τει α ό το καταστατικό ή το ισχύον δηµοσιευµένο ΦΕΚ των διαγωνιζοµένων, οι ο οίες: 1. Έχουν συσταθεί και λειτουργούν νόµιµα σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία. 2. Έχουν συσταθεί σύµφωνα µε τη νοµοθεσία κράτους µέλους της Ευρω αϊκής Ένωσης (Ε.Ε) ή του Ευρω αϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την έδρα τους στο εσωτερικό της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. 3. Έχουν συσταθεί και λειτουργούν σύµφωνα µε τη νοµοθεσία τρίτων χωρών, ου έχουν υ ογράψει τη Συµφωνία ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµ ορίου, η ο οία κυρώθηκε µε το νόµο 2513/ Ε ισηµαίνεται ότι κάθε διαγωνιζόµενος µ ορεί να συµµετέχει στο διαγωνισµό είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος µιας και µόνο κοινο ραξίας / σύµ ραξης. 7.3 Οι ενώσεις δεν α αιτείται να έχουν λάβει συγκεκριµένη νοµική µορφή ροκειµένου να υ οβάλουν ροσφορά. Σε ερί τωση ου η σύµβαση ανατεθεί σε κά οια α ό αυτές, η Αναθέτουσα Αρχή θα ζητήσει ριν την υ ογραφή της σύµβασης να συσταθεί Κοινο ραξία µε συµβολαιογραφικό έγγραφο. Τα µέλη της Κοινο ραξίας ευθύνονται έκαστος, έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για την εκτέλεση του συµβατικού αντικειµένου. Τ Τ Τ -7/20

14 ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 8. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 8.1 Η ροσφορά, ρέ ει να ακολουθεί σε ό,τι αφορά τον τρό ο υ οβολής και το εριεχόµενο του φακέλου, ό ως αυτά ορίζονται στην αρούσα ιακήρυξη. 8.2 Ο φάκελος της ροσφοράς ρέ ει να κατατεθεί ή να α οσταλεί µε συστηµένη ε ιστολή ή µε υ ηρεσία courier στην έδρα της ΣΤΑΣΥ, να είναι σφραγισµένος και να φέρει υ οχρεωτικά την αρακάτω ετικέτα: ΕΝΣΦΡΑΓΙΣΤΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Τ -186/14 ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 2 & 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΡΑΜ ΓΙΑ ΙΑΦΗΜΙΣΗ Προς: ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. Γραφείο Κεντρική Γραµµατείας Αθηνάς Αθήνα Υ όψη: Ε ιτρο ής διαγωνισµού ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 8.3 Ο Φάκελος της ροσφοράς, ρέ ει να εριέχει δυο σφραγισµένους Υ οφακέλους, µε τις ενδείξεις αντίστοιχα Υ οφάκελος ικαιολογητικών Συµµετοχής και Υ οφάκελος Οικονοµικής Προσφοράς. Στο φάκελο της ροσφοράς και στους δύο Υ οφακέλους ου θα εριέχονται στο φάκελο αυτό, ρέ ει να αναγράφεται ο τίτλος του διαγωνισµού, η ε ωνυµία και η διεύθυνση του διαγωνιζοµένου. Προκειµένου για σύµ ραξη εταιρειών θα αναγράφονται τα στοιχεία (ε ωνυµία, διεύθυνση, τηλέφωνο ε ικοινωνίας) όλων των εταιρειών - µελών της σύµ ραξης. Σε ερί τωση κοινο ραξίας/σύµ ραξης, η ροσφορά, καθώς και τα σχετικά έγγραφα θα υ ογράφονται α ό τους ειδικά εξουσιοδοτηµένους ρος τούτο εκ ροσώ ους όλων των εταιρειών µελών της κοινο ραξίας/ σύµ ραξης 8.4 Η ροθεσµία υ οβολής των ροσφορών λήγει την και ώρα Προσφορές ου κατατίθενται µετά τη λήξη της ανωτέρω ηµεροµηνίας και ώρας υ οβολής δεν θα α οσφραγίζονται α ό την Ε ιτρο ή ιαγωνισµού και θα α ορρί τονται ως εκ ρόθεσµες. Οι διαγωνιζόµενοι δεσµεύονται α ό την ροσφορά τους για διάστηµα εκατόν ογδόντα (180) ηµερολογιακών ηµερών α ό την ηµεροµηνία λήξης της ροθεσµίας αυτής. Προσφορές, ου αναφέρουν χρόνο ισχύος µικρότερο των εκατόν ογδόντα (180) ηµερολογιακών ηµερών, Τ Τ Τ -8/20

15 ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ α ορρί τονται ως α αράδεκτες. Στην ερί τωση α οστολής της ροσφοράς µε συστηµένη ε ιστολή, ή courier διευκρινίζεται ότι οι διαγωνιζόµενοι φέρουν την ευθύνη της έγκαιρης αραλαβής της α ό την ΣΤΑΣΥ, δεδοµένου ότι ρέ ει να έχει εριέλθει στην ΣΤΑΣΥ µέχρι την ανωτέρω ηµεροµηνία και ώρα, και όχι α λώς να έχει ταχυδροµηθεί µέχρι τότε. Η α οσφράγιση των φακέλων των ροσφορών γίνεται σε δηµόσια συνεδρίαση. Κατά την α οσφράγιση µ ορούν να αρίστανται µέχρι δύο νοµίµως εξουσιοδοτηµένοι εκ ρόσω οι των συµµετεχουσών εταιρειών, οι ο οίοι αραδίδουν στην Ε ιτρο ή του διαγωνισµού την α όφαση του αρµόδιου, σύµφωνα µε το καταστατικό, οργάνου της εταιρείας µε την ο οία εξουσιοδοτούνται να αρίστανται στο όνοµα και για λογαριασµό της εταιρείας κατά την εν λόγω διαδικασία. Η α οσφράγιση των ροσφορών και συγκεκριµένα των Υ οφάκελων των «ικαιολογητικών Συµµετοχής» θα ραγµατο οιηθεί την και ώρα στα γραφεία της εταιρείας Αθηνάς 67, Αθήνα- αίθουσα «Αθηνά», 2 ος όροφος. 8.4 Εάν ροκύψει θέµα αράτασης της ισχύος των ροσφορών, η ΣΤΑΣΥ, α ευθύνει έγγραφο ερώτηµα ρος τους διαγωνιζόµενους, αν α οδέχονται την αράταση για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Οι διαγωνιζόµενοι οφείλουν να α αντήσουν µέσα σε έντε (5) εργάσιµες ηµέρες. Ανακοίνωση ε ιλογής αναδόχου µ ορεί να γίνει και µετά τη λήξη της ισχύος της ροσφοράς, δεσµεύει όµως τον διαγωνιζόµενο µόνο εφόσον αυτός το α οδεχθεί. Σε ερί τωση άρνησής του η ανάθεση γίνεται στο δεύτερο κατά σειρά ε ιλογής διαγωνιζόµενο σύµφωνα µε την τελική κατάταξη. 8.5 Οι ροσφορές υ οβάλλονται στην ελληνική γλώσσα ή σε ο οιαδή οτε άλλη γλώσσα της Ευρω αϊκής Ένωσης, συνοδευόµενες α ό ε ίσηµη µετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Σε ερί τωση διαφωνίας, υ ερισχύει η ε ίσηµη µετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Πιστο οιητικά αλλοδα ών αρχών γίνονται δεκτά εφόσον συνοδεύονται α ό ε ίσηµη µετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Όλα τα έγγραφα των ροσφορών θα ρέ ει να έχουν συνταχθεί ή να έχουν ε ίσηµα µεταφρασθεί στην ελληνική γλώσσα ε ί οινή α οκλεισµού µε εξαίρεση τυχόν τεχνικά στοιχεία ου ενδεχοµένως να ζητηθούν α ό την ε ιτρο ή και τα ο οία δύναται να αραδοθούν στην αγγλική γλώσσα. 9. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Στον υ οφάκελο θα εριλαµβάνεται ίνακας εριεχοµένων, στον ο οίο θα καταγράφονται όλα τα υ οβαλλόµενα στοιχεία, κατ αντιστοιχία ρος τις αραγράφους της αρούσας. Τ Τ Τ -9/20

16 ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 9.1 Εγγύηση Συµµετοχής. Για τη συµµετοχή τους στο διαγωνισµό και για την εκ µέρους τους τήρηση των όρων της αρούσας διακήρυξης, οι διαγωνιζόµενοι θα ρέ ει είτε να καταθέσουν Εγγυητική ε ιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό, για οσό ίσο µε σαράντα τρεις χιλιάδες εκατόν ένα Ευρώ και είκοσι έντε λε τά (43.101,25 ), είτε να καταθέσουν το ως άνω οσό ως εγγύηση στο ταµείο της ΣΤΑΣΥ Α.Ε κατά τα ειδικότερα αναφερόµενα κατωτέρω Αν οι διαγωνιζόµενοι ε ιλέξουν να καταθέσουν εγγυητική ε ιστολή συµµετοχής, τότε αυτή θα ρέ ει να έχει εκδοθεί ρος όφελος της ΣΤΑ.ΣΥ µε α οκλειστική δα άνη του διαγωνιζόµενου, α ό αναγνωρισµένες τρά εζες ου λειτουργούν νόµιµα στη Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-µέλος της Ευρω αϊκής Ένωσης του Ευρω αϊκού Οικονοµικού Χώρου. Η εγγυητική αυτή ε ιστολή θα ισχύει για χρονικό διάστηµα έξι (6) µηνών α ό τη λήξη της ροθεσµίας υ οβολής των ροσφορών και θα εκδοθεί σύµφωνα µε το υ όδειγµα Α ου δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της αρούσας ιακήρυξης. Σε ερί τωση κατά την ο οία η έκδοση της εγγυητικής ε ιστολής δεν είναι δυνατό να γίνει στην ελληνική γλώσσα, γιατί η εκδότρια Τρά εζα δεν λειτουργεί στην Ελλάδα, θα εκδίδεται στην αγγλική γλώσσα σύµφωνα µε το υ όδειγµα Β ου δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της αρούσας ιακήρυξης. Σε ερί τωση ένωσης, οι Εγγυητικές Ε ιστολές Συµµετοχής ρέ ει να είναι κοινές υ έρ όλων των µελών της ένωσης. Στην ερί τωση αυτή είναι δυνατό να εκδοθούν Εγγυητικές Ε ιστολές ερισσότερες της µίας, οι ο οίες θα καλύ τουν αθροιστικά το συνολικό οσό της εγγύησης, µε την ροϋ όθεση ότι οι Εγγυητικές αυτές Ε ιστολές θα εκδοθούν η κάθε µία υ έρ όλων των µελών της ένωσης και όχι υ έρ µεµονωµένων µελών ξεχωριστά. Η Ε ιτρο ή διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει την διόρθωση της Εγγυητικής ε ιστολής σύµφωνα µε τα υ οδείγµατα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ Αν οι διαγωνιζόµενοι ε ιλέξουν την κατάθεση οσού της εγγύησης, τότε η κατάθεση του οσού θα ρέ ει να ραγµατο οιηθεί στο ταµείο της ΣΤΑΣΥ Α.Ε., (Αθηνάς 67, Αθήνα) µε µετρητά ή µε ε ιταγή ηµέρας, της ο οίας η εγκυρότητα θα ελέγχεται αυθηµερόν. Η κατάθεση γίνεται υ οχρεωτικά τουλάχιστον µία ηµέρα ριν την ηµεροµηνία λήξης υ οβολής των ροσφορών. Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. θα εκδίδει αραστατικό, αντίγραφο του ο οίου οι διαγωνιζόµενοι θα εσωκλείουν στην ροσφορά τους και ειδικότερα στον υ οφάκελο νοµιµο οιητικών στοιχείων και ουσιαστικών ροσόντων. Σε ερί τωση, ου ο διαγωνιζόµενος είναι κοινο ραξία / σύµ ραξη, τότε στο αραστατικό, ου θα εκδώσει η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. θα ρέ ει, µε ευθύνη του διαγωνιζοµένου, να αναγράφονται όλα τα µέλη της κοινο ραξίας / σύµ ραξης υ έρ των ο οίων έγινε η κατάθεση, διαφορετικά ο διαγωνιζόµενος α οκλείεται α ό την ε όµενη φάση του διαγωνισµού. Τ Τ Τ -10/20

17 ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Προσφορά, ου δε συνοδεύεται α ό εγγυητική ε ιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό (9.1.1.) ή α ό το αραστατικό της ΣΤΑΣΥ Α.Ε. (9.1.2.) δεν γίνεται δεκτή και ο διαγωνιζόµενος α οκλείεται α ό την ε όµενη φάση του διαγωνισµού. Η εγγυητική ε ιστολή συµµετοχής (9.1.1.) ή το καταβληθέν οσό της εγγύησης (9.1.2.) ε ιστρέφονται άτοκα στον ανακηρυχθέντα Ανάδοχο και στους υ όλοι ους διαγωνιζόµενους µε την υ ογραφή της Σύµβασης. Στους διαγωνιζόµενους ου τυχόν α οκλειστούν σε ροηγούµενο στάδιο διενέργειας του ιαγωνισµού, οι εγγυητικές ε ιστολές συµµετοχής ή το οσό εγγύησης ου καταβλήθηκε στη ΣΤΑΣΥ Α.Ε. είναι δυνατόν να τους ε ιστραφούν, εφόσον έχουν αρέλθει οι ροθεσµίες ροσβολής τυχόν α οκλεισµού τους. 9.2 Αντίγραφο α όφασης του Σ (σε ερί τωση Ανώνυµης Εταιρείας) ή του αρµόδιου καταστατικού οργάνου για τις λοι ές ερι τώσεις, για την έγκριση συµµετοχής στο διαγωνισµό. Με την ίδια α όφαση αν ο διαγωνιζόµενος το ε ιθυµεί µ ορεί να ορίσει ειδικό εκ ρόσω ό του, αντί του νοµίµου εκ ροσώ ου, για την υ οβολή και υ ογραφή της ροσφοράς, καθώς και για την υ ογραφή κάθε σχετικού εγγράφου ή δήλωσης για το διαγωνισµό. Στην ίδια α όφαση θα εριλαµβάνεται ε ίσης και ο διορισµός αντικλήτου µε τα λήρη στοιχεία του (ονοµατε ώνυµο, διεύθυνση, αριθµός τηλεφώνου-fax, κ.λ. ) για κάθε ε ικοινωνία ου τυχόν α αιτηθεί. Ως αντίκλητος µ ορεί ε ίσης να ορισθεί και το ρόσω ο ου τυχόν έχει ορισθεί ως ειδικός εκ ρόσω ος σύµφωνα µε τα ανωτέρω Σε ερί τωση κοινο ραξίας / σύµ ραξης, ο Αντίκλητος θα είναι κοινός για όλα τα µέλη. Ο ως άνω διοριζόµενος αντίκλητος θα δηλώσει γρα τώς την α οδοχή του µε σχετική «υ εύθυνη δήλωση του Ν. 1599/89», ου θα συνυ οβληθεί µε την άνω α όφαση. Ε ίσης, σε ερί τωση κοινο ραξίας η ως άνω α όφαση οφείλει να εριλαµβάνει ε ι λέον για κάθε µέλος: α) Την α οδοχή για την α ό κοινού συµµετοχή στο διαγωνισµό και την εκτέλεση της σύµβασης, β) Το οσοστό συµµετοχής κάθε µέλους στην κοινο ραξία, γ) Τον διορισµό µιας α ό τις εταιρείες - µέλη ως κοινής εκ ροσώ ου της κοινο ραξίας α έναντι στην ΣΤΑΣΥ καθ όλη τη διάρκεια της σύµβασης, η ο οία θα έχει την ανέκκλητη εντολή και ληρεξουσιότητα των υ ολοί ων εταιρειών για να εκ ροσω εί την κοινο ραξία και να δεσµεύει τις εταιρείες - µέλη α έναντι στην ΣΤΑΣΥ και γενικότερα να ενεργεί και δηλώνει κάθε τι α αραίτητο για την ραγµατο οίηση της σύµβασης, δ) Τη δήλωση ότι ευθύνονται αλληλέγγυα και σε ολόκληρο η κάθε µια α ό αυτές για τις υ οχρεώσεις ου α ορρέουν α ό την σύµβαση α έναντι στην ΣΤΑΣΥ και Τ Τ Τ -11/20

18 ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ε) Τη δήλωση ότι σε ερί τωση ου τους ανατεθεί η σύµβαση θα συντάξουν συµβολαιογραφικό έγγραφο για την σύσταση κοινο ραξίας µε έδρα την Αθήνα, ου θα ροσκοµίσουν στην ΣΤΑΣΥ, στο ο οίο θα συµ εριλάβουν υ οχρεωτικά όλα τα αρα άνω υ ό στοιχεία α, β, γ & δ αναφερόµενα Υ εύθυνη ήλωση του Ν. 1599/86 του νοµίµου εκ ροσώ ου ότι: έχει µελετήσει λε τοµερώς τα στοιχεία της διακήρυξης και έχει λάβει γνώση όλων των στοιχείων καθώς και των ε ιτό ου συνθηκών ου αφορούν την εκµίσθωση (τό ος, συνθήκες ροσ έλασης, και µεταφοράς υλικών κλ.) µετά λε τοµερή εξέταση και ότι αναλαµβάνει την εκτέλεση της σύµβασης υ ό τους όρους του ιαγωνισµού αυτού όλα τα υ οβαλλόµενα στοιχεία και ληροφορίες ου υ οβάλλει µε την ροσφορά του είναι ακριβή έχει µελετήσει ε ακριβώς τους όρους του αρόντος ιαγωνισµού και τα Τεύχη αυτού και τους α οδέχεται. 9.4 Αντίγραφο της α όφασης µε την ο οία συγκροτήθηκε σε σώµα το εν ενεργεία ιοικητικό Συµβούλιο της τρα εζικής εταιρείας και ΦΕΚ ό ου έγινε η αντίστοιχη δηµοσίευση, α ό το ο οίο θα ροκύ τει το ρόσω ο ου εκ ροσω εί την εταιρία. 9.5 Ανάλογη Εµ ειρία Σχετικά µε την ανάλογη εµ ειρία σε συµβάσεις αρόµοιου αντικειµένου και σε σχέση µε την οικονοµική κατάσταση της εταιρείας, ε ί οινή α οκλεισµού, οι διαγωνιζόµενοι θα ρέ ει να καταθέσουν: δύο (2) συµβάσεις αροµοίου αντικειµένου, οι ο οίες ήταν σε ισχύ την τελευταία τριετία, τουλάχιστον για ένα εξάµηνο και το συµβατικό αντικείµενο της κάθε µιας να είναι τουλάχιστον εκατόν ενήντα χιλιάδες ( ,00 ) Ευρώ. Ως συµβάσεις αροµοίου αντικειµένου νοούνται οι συµβάσεις, ου αφορούν στη διαχείριση διαφηµιστικού εξο λισµού. Οι διαγωνιζόµενοι ρος α όδειξη των ανωτέρω θα ρέ ει να ροσκοµίσουν : o Τον ελάτη, o Το όνοµα και τηλέφωνο του ροσώ ου ε ικοινωνίας (Η ΣΤΑΣΥ ε ιφυλάσσεται, εάν το ε ιθυµεί, να κάνει ενδεικτικούς ελέγχους ε αλήθευσης των στοιχείων ου θα υ οβληθούν), o Το είδος και το µέγεθος του διαφηµιστικού εξο λισµού, o Τη διάρκεια των συµβάσεων, o Αντίγραφα των ως άνω δύο συµβάσεων συνοδευόµενα µε αντίγραφα των αντίστοιχων αραστατικών καταβολής του συµβατικού τιµήµατος. Τ Τ Τ -12/20

19 ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Σε ερί τωση κατά την ο οία ο διαγωνιζόµενος ροσκοµίσει σύµβαση την ο οία έχει συνάψει συµ ράττοντας µε άλλη εταιρεία θα λαµβάνεται υ όψη το οσοστό συµµετοχής του στην εν λόγω σύµβαση. 9.6 Χρηµατοοικονοµική ικανότητα Οικονοµικές καταστάσεις για τα τρία (3) ροηγούµενα οικονοµικά έτη (2011, 2012 και 2013) α ό τις ο οίες θα ρέ ει να ροκύ τει ότι τουλάχιστον για τα δύο έτη είχαν θετικό ισολογισµό. Ο κάθε διαγωνιζόµενος ρέ ει να υ οβάλει βεβαίωση Τρά εζας ή αντίστοιχου Πιστωτικού Ιδρύµατος, στην ο οία να αναφέρεται: «Σε ερί τωση κατακύρωσης του διαγωνισµού Τ -186/14 για την εκµίσθωση λαισίων στους σταθµούς των γραµµών 2 & 3 του Μετρό και στις στάσεις του ΤΡΑΜ για διαφήµιση, δύναται να εκδώσει εγγυητική ε ιστολή καλής εκτέλεσης σε οσό ύψους τουλάχιστον διακοσίων δέκα έντε χιλιάδων εντακοσίων ( ,00 ) Ευρώ». Σε ερί τωση κοινο ραξίας ή ένωσης η χρηµατολη τική και η οικονοµική ικανότητα µ ορεί να καλύ τεται αθροιστικά α ό τις συµµετέχουσες στην κοινο ραξία ή στην ένωση ε ιχειρήσεις κατά το οσοστό συµµετοχής τους σε αυτήν. 10. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Σφραγισµένη Οικονοµική Προσφορά στην ο οία θα εριέχονται όλα τα στοιχεία ου α αιτούνται να υ οβληθούν, ό ως αυτά εριγράφονται στο συνηµµένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. 11. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11.1 Ο αρών ιαγωνισµός διεξάγεται µε ανοικτή διαδικασία και Μισθωτής θα ανακηρυχθεί εκείνος ου θα υ οβάλλει το υψηλότερο οσοστό ετήσιας ανα ροσαρµογής, το ο οίο δεν µ ορεί, ε ί οινή α οκλεισµού να είναι µικρότερο α ό 5% Με α όφαση του Προέδρου & ιευθύνοντα Συµβούλου της ΣΤΑΣΥ έχει ορισθεί Ε ιτρο ή ιαγωνισµού για την αξιολόγηση των ροσφορών ου θα υ οβληθούν. Η Ε ιτρο ή αυτή θα έχει την ευθύνη διενέργειας του διαγωνισµού µέχρι και το στάδιο της υ οβολής εισήγησης για ανάθεση ρος το ιοικητικό Συµβούλιο της ΣΤΑΣΥ το ο οίο και είναι αρµόδιο για τη λήψη της α όφασης ανάθεσης Η α οσφράγιση των ροσφορών θα ραγµατο οιηθεί την και ώρα στα γραφεία της ΣΤΑΣΥ, Αθηνάς 67. Όσοι διαγωνιζόµενοι έχουν καταθέσει ροσφορά και το ε ιθυµούν µ ορούν να αρευρεθούν. Τ Τ Τ -13/20

20 ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 11.4 Σε ρώτη φάση και σε κλειστή συνεδρίαση θα ελεγχθούν α ό την Ε ιτρο ή ιαγωνισµού οι Υ οφάκελοι ικαιολογητικών Συµµετοχής των διαγωνιζοµένων. Η Ε ιτρο ή διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει διευκρινήσεις ή συµ ληρώσεις ε ί των στοιχείων, τα ο οία οι διαγωνιζόµενοι οφείλουν να τα χορηγήσουν Σε διαφορετική ερί τωση θα α ορρί τεται η ροσφορά τους. Μετά την αροχή των ανωτέρω διευκρινίσεων ή/και την χορήγηση των συµ ληρωµατικών στοιχείων ου τυχόν ζητηθούν α ό την ε ιτρο ή, η ε ιτρο ή ελέγχει εκ νέου αν οι διαγωνιζόµενοι, έχουν καταθέσει τα ζητούµενα δικαιολογητικά συµµετοχής, σύµφωνα µε τη διακήρυξη Οι διαγωνιζόµενοι, οι ο οίοι δεν θα έχουν καταθέσει τα ζητούµενα δικαιολογητικά συµµετοχής, θα α ορριφθούν και δεν θα α οσφραγισθούν οι Οικονοµικές τους Προσφορές. Μετά το τέλος των εργασιών της, η Ε ιτρο ή θα γνωστο οιήσει εγγράφως σε όλους τους διαγωνιζόµενους οιοι ροκρίνονται στη δεύτερη φάση του διαγωνισµού, κοινο οιώντας τους και το σχετικό ρακτικό. Ταυτόχρονα καλούνται να ροσέλθουν στα γραφεία της ΣΤΑΣΥ Α.Ε. σε συγκεκριµένη ηµέρα και ώρα ροκειµένου να λάβουν γνώση των υ οφακέλων δικαιολογητικών συµµετοχής. Σε ερί τωση α οκλεισµού ενός ή ερισσοτέρων διαγωνιζοµένων, η Ε ιτρο ή θα τους καλέσει να αραλάβουν τους σφραγισµένους φακέλους της Οικονοµικής τους ροσφοράς Τέλος σε δεύτερη φάση, η Ε ιτρο ή ιαγωνισµού καλεί εγγράφως µε ρόσκληση, ου θα α οσταλεί µε τηλεοµοιοτυ ία (fax), τους διαγωνιζόµενους, ου έχουν ροκριθεί στη φάση αυτή, ό ως ροσέλθουν σε συγκεκριµένη ηµέρα και ώρα να αραστούν κατά την α οσφράγιση των Οικονοµικών Προσφορών. Κατά τη δηµόσια αυτή συνεδρίαση, η Ε ιτρο ή ιαγωνισµού, ροχωρά στην α οσφράγιση των Οικονοµικών Προσφορών των διαγωνιζοµένων. Στη συνέχεια δίδεται η δυνατότητα στους διαγωνιζοµένους, να λάβουν γνώση του εριεχοµένου των οικονοµικών ροσφορών των λοι ών διαγωνιζοµένων. Στο σηµείο αυτό λήγει η δηµόσια συνεδρίαση της Ε ιτρο ής. Στη συνέχεια η Ε ιτρο ή του ιαγωνισµού, ελέγχει αν το εριεχόµενο των οικονοµικών ροσφορών είναι σύµφωνο µε τη διακήρυξη. Στη συνέχεια ροβαίνει στην τελική κατάταξη των διαγωνιζοµένων µε βάση την Οικονοµική τους Προσφορά και στην έγγραφη γνωστο οίηση των α οτελεσµάτων σε αυτούς, κοινο οιώντας και το σχετικό ρακτικό. 12. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ Ε ί των α οφάσεων της Ε ιτρο ής οι διαγωνιζόµενοι µ ορούν να υ οβάλουν ενστάσεις µέσα σε έντε (5) ηµερολογιακές ηµέρες α ό την κοινο οίηση σε αυτούς της αντίστοιχης α όφασης. Οι ενστάσεις υ οβάλλονται εγγράφως, µε ε ιστολή ου α ευθύνουν οι διαγωνιζόµενοι στον Πρόεδρο της Ε ιτρο ής ιαγωνισµού και η ο οία κατατίθεται ή α οστέλλεται στο Γραφείο της Κεντρικής Γραµµατείας της ΣΤΑ.ΣΥ στην διεύθυνση ου Τ Τ Τ -14/20

21 ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ αναφέρεται ανωτέρω στην αράγραφο 6.1 του αρόντος Τεύχους ιαγωνισµού. Οι ενστάσεις αυτές ρέ ει να εριέχουν υ οχρεωτικά ε αρκή αιτιολόγηση των αρα όνων, ώστε να είναι δυνατή η αξιολόγησή τους. Ε ί των ενστάσεων αυτών α οφασίζει το ιοικητικό Συµβούλιο της ΣΤΑΣΥ, µετά α ό γνωµοδότηση της Ε ιτρο ής του διαγωνισµού. Οι ενστάσεις για κάθε στάδιο του ιαγωνισµού θα ρέ ει να υ οβάλλονται µέσα στην ροβλε όµενη ροθεσµία κατά τα ανωτέρω. Οι ενστάσεις ρέ ει ε ίσης να αφορούν τα θέµατα, ου κρίθηκαν α ό την Ε ιτρο ή στη συγκεκριµένη φάση του διαγωνισµού και µόνο, και όχι θέµατα ου κρίθηκαν σε ροηγούµενες φάσεις του διαγωνισµού. Ε ί των α οφάσεων του ιοικητικού Συµβουλίου δεν χωρεί υ οβολή εραιτέρω ενστάσεων. 13 ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 13.1 Η ε ιλογή αναδόχου θα γίνει µεταξύ των διαγωνιζοµένων ου ληρούν τους όρους συµµετοχής στο διαγωνισµό και δεν συντρέχει λόγος α οκλεισµού τους µε βάση τον έλεγχο των ικαιολογητικών Συµµετοχής Μισθωτής θα ανακηρυχθεί ο διαγωνιζόµενος, ου θα υ οβάλλει το υψηλότερο οσοστό ετήσιας ανα ροσαρµογής, το ο οίο δεν µ ορεί, ε ί οινή α οκλεισµού να είναι µικρότερο α ό 5%. Υ ό την έννοια αυτή το ελάχιστο συνολικό µίσθωµα για τα τέσσερα χρόνια της σύµβασης ανέρχεται στο οσό των δύο εκατοµµυρίων εκατόν ενήντα έντε χιλιάδων εξήντα δύο ευρώ και ενήντα λε τών ( ,50 ) λέον ΦΠΑ. 14 ΑΚΥΡΩΣΗ - ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 14.1 Ο διαγωνισµός ολοκληρώνεται µε την έγκριση των α οτελεσµάτων του και την κατακύρωσή του α ό το ιοικητικό Συµβούλιο της ΣΤΑΣΥ Το α οτέλεσµα του διαγωνισµού µ ορεί να ακυρωθεί, µε α όφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της ΣΤΑΣΥ, στις αρακάτω ερι τώσεις : α. για αράτυ η διεξαγωγή της διαδικασίας, β. εάν ο ανταγωνισµός υ ήρξε ανε αρκής ή, εάν υ άρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε συνεννόηση των διαγωνιζοµένων εις βάρος του ραγµατικού ανταγωνισµού, γ. εάν λήξει η ισχύς των οικονοµικών ροσφορών και δεν δοθούν οι α αιτούµενες αρατάσεις α ό τους διαγωνιζοµένους Ο διαγωνισµός µ ορεί ε ίσης να µαταιωθεί, µε α όφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της ΣΤΑΣΥ, ιδίως εάν : α. το α οτέλεσµα του διαγωνισµού κριθεί αιτιολογηµένα µη ικανο οιητικό, Τ Τ Τ -15/20

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -183/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -183/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -183/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -010/11 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 10.000.

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -010/11 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 10.000. ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -010/11 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 10.000.000 ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745,.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 214 4141369 FAX: 210-3223935 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Ιανουάριος 2015

Αθήνα, Ιανουάριος 2015 Αγ. Μελετίου 166, 10445, ΑΘΗΝΑ www.kek-cmh.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Σχέδιο Πιλοτικής φάσης ιστο οίησης

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 6731 Ηµεροµηνία :09.04.2015

Αριθ. Πρωτ. : 6731 Ηµεροµηνία :09.04.2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ Αθηνών ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210-3248311-17 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. :11311 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 213.1314568-9-71-72 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 210.2517292, www.inedivim.gr Ηµεροµηνία: 16-12-2013 Προς:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ε είγουσες Ρυθµίσεις ου αφορούν την εφαρµογή του µεσο ρόθεσµου λαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ε είγουσες Ρυθµίσεις ου αφορούν την εφαρµογή του µεσο ρόθεσµου λαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ε είγουσες Ρυθµίσεις ου αφορούν την εφαρµογή του µεσο ρόθεσµου λαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015» Α. Γενική αρουσίαση Ενόψει της έναρξης των συζητήσεων µε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρµογής 1. Ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε.) ρυθµίζει τη φορολογία του εισοδήµατος : α) των φυσικών ροσώ ων, β) των νοµικών

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Αρ.πρωτ.:620/27/02-08-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9-70-71-72, 2102517292

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-076/15. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 16 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ / ΓΡΑΦΕΙΩΝ / OIΚΟΠΕΔΟΥ ΣΕ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 1 και 2 ΣΤΑΣΥ ΑΕ

ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-076/15. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 16 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ / ΓΡΑΦΕΙΩΝ / OIΚΟΠΕΔΟΥ ΣΕ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 1 και 2 ΣΤΑΣΥ ΑΕ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-076/15 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 16 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ / ΓΡΑΦΕΙΩΝ / OIΚΟΠΕΔΟΥ ΣΕ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 1 και 2 ΣΤΑΣΥ ΑΕ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗN ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΓΝΗ- Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΓΝΗ- Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΓΝΗ- Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» Ταχ. Δ/νση : Διασταύρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΝΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ» Κτίριο «. Μαρίτσας», Νίκου Καζαντζάκη Πανεπιστηµιούπολη Πατρών Τ.Κ. 26 504, Ρίo Πληροφορίες: Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φορέας ιαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου Πληροφορίες: Γεώργιος Χαρµπής Τηλ.: 26950-29870 Φαξ: 26950-23499 Email: info@nmp-zak.org ΑΝΑΡΤΗΣΗ - ΙΑΥΓΕΙΑ Ζάκυνθος, 17-09-2014

Διαβάστε περισσότερα

CPV : 45246410-0. Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ { /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ} Έχοντας υπόψη:

CPV : 45246410-0. Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ { /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ} Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, Ιούλιος 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ Παροχή Υπηρεσιών: «Καθαρισµός ρεµάτων Κεντρικού ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Τοµέα, Βόρειου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠO ΤΟ Ε.Κ.Τ. ΜΟΝΑ Α Γ (ΕΛΕΓΧΟΥ) Ο ΗΓΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΝΑ ΟΧΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητέ Κύριε/ Αγαπητή Κυρία,

Αγαπητέ Κύριε/ Αγαπητή Κυρία, Αγαπητέ Κύριε/ Αγαπητή Κυρία, Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας για την παρούσα Προκήρυξη. Λόγω τεχνικών απαιτήσεων της ιστοσελίδας μας, όλα τα κείμενα σχετικά με την προκήρυξη περιέχονται αναγκαστικά

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 2. Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται σε ποσοστό 8575% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 1525% από εθνικούς πόρους

Σελίδα 2. Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται σε ποσοστό 8575% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 1525% από εθνικούς πόρους ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.) Έργο: Επιλογή Συµβούλου Τεχνικής Υποστήριξης του έργου MEDITA στο πλαίσιο του διακρατικού προγράµµατος «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ Προϋπολογισµός: 28.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Ε ΗΕ / ΠΠ-Η/ΠΕΡ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Ε ΗΕ / ΠΠ-Η/ΠΕΡ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ιεύθυνση Περιφέρειας Πελ/σου Ηπείρου Περιοχή Καλαµάτας Αρτέµιδος 24100 Καλαµάτα ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Ε ΗΕ / ΠΠ-Η/ΠΕΡ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΑΔΑ: ΒΛ4ΥΟΞΘΩ-Ξ1Β ΑΔΑΜ: 13PROC001544160 Αθήνα, 17/07/2013 Α.Π.: 14208/2013

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΑΔΑ: ΒΛ4ΥΟΞΘΩ-Ξ1Β ΑΔΑΜ: 13PROC001544160 Αθήνα, 17/07/2013 Α.Π.: 14208/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ Φραγκούδη 11 και Αλ.Πάντου

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός Πρόσκλησης: S04/012015

Κωδικός Πρόσκλησης: S04/012015 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. Κωδικός Πρόσκλησης: S04/012015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: :ΒΙΡΥ46ΨΧΕΣ-3ΕΑ

ΑΔΑ: :ΒΙΡΥ46ΨΧΕΣ-3ΕΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΚΩΣΠ Ταχ. Δ/νση : Καρόλου 1-3 104 37 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Ι. Αντύπας Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤIΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ ΙΑΤΡ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΠΙΣΤΗΜ. ΟΡΓΑΝΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ, ΓΡΑΦΕΙΟ 314

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ MEIOΔOTIKOΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ MAΘΗΤΙΚΣ ΕΣΤΙΑΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (Μ.Ε.Α.Α.) ΓΙΑ Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 6096

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 6096 Ελληνική ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 6096 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΤΑ Εγκύκλιος:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη,

Ο ήµαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατά το άρθρο 2 παρ. 2 στοιχείο δ. του Π.Δ. 60/2007 για

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατά το άρθρο 2 παρ. 2 στοιχείο δ. του Π.Δ. 60/2007 για ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ Κ.Υ. ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ.» ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα