ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ref : NP52I GR

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ref : NP52I GR"

Transcript

1 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ref : NP52I GR

2 ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΕΡΙΩΝ Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που επιλέξατε μια συσκευή της INDUSTRIAL SCIENTIFIC, και σας ευχαριστούμε θερμά. Έχουμε λάβει κάθε απαραίτητο μέτρο για να εξασφαλίσουμε την πλήρη ικανοποίησή σας με τον εξοπλισμό αυτό. Είναι λοιπόν σημαντικό να διαβάσετε προσεκτικά το ακόλουθο έγγραφο. Ο Ρ Ι Α Ε Υ Θ Υ Ν Η Σ * Η INDUSTRIAL SCIENTIFIC αποποιείται κάθε ευθύνη απέναντι σε οποιοδήποτε άτομο για υλικές ζημιές, σωματικό τραυματισμό ή θάνατο που προκύπτουν συνολικά ή μερικά από μη ενδεδειγμένη χρήση, εγκατάσταση ή αποθήκευση του εξοπλισμού της μη σύμφωνες προς τις οδηγίες και τις προειδοποιήσεις ή/και προς τα ισχύοντα πρότυπα και κανονισμούς. * Η INDUSTRIAL SCIENTIFIC δεν υποστηρίζει ούτε και εξουσιοδοτεί καμία άλλη επιχείρηση, άτομο ή νομικό πρόσωπο να αναλάβει την ευθύνη της INDUSTRIAL SCIENTIFIC, ακόμα και αν εμπλέκεται στην πώληση των προϊόντων της INDUSTRIAL SCIENTIFIC. * Η INDUSTRIAL SCIENTIFIC δε θα φέρει ευθύνη για τις άμεσες ή έμμεσες ζημιές, ούτε και για τις άμεσες και έμμεσες αποζημιώσεις που προκύπτουν από την πώληση και τη χρήση όλων των προϊόντων της ΕΑΝ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΥΤΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΟΡΙΣΤΕΙ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΓΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ INDUSTRIAL SCIENTIFIC ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ. Ο Ρ Ο Ι Σ Χ Ε Τ Ι Κ Ο Ι Μ Ε Τ Η Ν Ι Δ Ι Ο Κ Τ Η Σ Ι Α * Τα σκίτσα, τα σχέδια, οι προδιαγραφές και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν περιέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες που αποτελούν ιδιοκτησία της INDUSTRIAL SCIENTIFIC. * Οι πληροφορίες αυτές δεν θα αναπαραχθούν, αντιγραφούν, διαδοθούν, μεταφραστούν, χρησιμοποιηθούν, μερικά ή ολικά, υλικά, ηλεκτρονικά ή υπό οποιαδήποτε άλλη μορφή, ως βάση για την κατασκευή ή την πώληση εξοπλισμών της INDUSTRIAL SCIENTIFIC, ούτε για οποιοδήποτε άλλο λόγο, χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση της INDUSTRIAL SCIENTIFIC. Π Ρ Ο Ε Ι Δ Ο Π Ο Ι Η Σ Ε Ι Σ * Το έγγραφο αυτό δεν είναι συμβατικό. Η INDUSTRIAL SCIENTIFIC, προς όφελος της πελατείας της, επιφυλάσσεται του δικαιώματος τροποποίησης, χωρίς προειδοποίηση, των τεχνικών χαρακτηριστικών των εξοπλισμών της με στόχο τη βελτίωση των επιδόσεών τους. * ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ: το εγχειρίδιο αυτό πρέπει να διαβαστεί από κάθε άτομο το οποίο έχει ή θα αναλάβει την ευθύνη της χρήσης, της συντήρησης ή της επισκευής του εξοπλισμού αυτού. * Ο εξοπλισμός αυτός θα ανταποκρίνεται στις ανακοινωμένες επιδόσεις μόνο εάν χρησιμοποιείται, συντηρείται και επισκευάζεται σύμφωνα με τις οδηγίες της INDUSTRIAL SCIENTIFIC, από προσωπικό της INDUSTRIAL SCIENTIFIC ή από προσωπικό εξουσιοδοτημένο από την INDUSTRIAL SCIENTIFIC. Ε Γ Γ Υ Η Σ Η * Διετής εγγύηση υπό φυσιολογικές συνθήκες χρήσης για ανταλλακτικά και εργασία, επιστροφή στο συνεργείο μας, εκτός αναλώσιμων (κυψελίδες, φίλτρα, κλπ.) 3

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ MX52 (ΣΧ 8): Παροχή εναλλασσόμενου ρεύματος Παροχή συνεχούς ρεύματος ΟΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ (ΣΧ 9 - ΣΧ 12) Αισθητήρες εκρηκτικών αερίων τύπου PONT Αισθητήρες 4-20 ma 3 αγωγών: 3 αγωγοί σύνδεσης θωρακισμένου καλωδίου Αισθητήρες 4-20 ma 2 αγωγών: 2 αγωγοί σύνδεσης θωρακισμένου καλωδίου Αισθητήρες ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ (καπνοί και θερμοκρασία): 2 αγωγοί σύνδεσης θωρακισμένου καλωδίου Αισθητήρες ΦΛΟΓΑΣ: 2, 3 ή 4 αγωγοί σύνδεσης θωρακισμένου καλωδίου ανάλογα με τη χρήση Αισθητήρας CO 2 τύπου «Ventostat VT» Ειδική περίπτωση αισθητήρων εσωτερικής ασφάλειας Άλλοι αισθητήρες με έξοδο κανονικοποιημένου ρεύματος Εφαρμογή πάρκιν ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ Οι σερβοδιατάξεις Οι έξοδοι ρεύματος 4-20 ma (σχ 12) Οι έξοδοι RS 232 και RS Αποκοπή εξ αποστάσεως ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΈΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΡΟΠΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ηχητική προειδοποίηση (βομβητής): Φωτοδίοδοι (DEL) (σχ 26) Τιμές κατωφλιού συναγερμού Η κεντρική μονάδα μέτρησης

4 3. ΧΡΗΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ «ΧΡΗΣΤΗ» ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Το πληκτρολόγιο (βλέπε σχ 26 και 4) Τα πλήκτρα συντήρησης SCRAPPING OF MX ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΕΚΡΗΚΤΙΚΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ATEX 94/9/CE ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΗ ΖΩΝΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΛΛΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ INDUSTRIAL SCIENTIFIC ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ MX Καμπύλες μεταφοράς της κεντρικής μονάδας σε διαμόρφωση από 0 έως 100 % ΚΟΕ Καμπύλες μεταφοράς της κεντρικής μονάδας σε διαμόρφωση από 0 έως 30.0 % ΟΞΥΓΟΝΟ Χαρακτηριστικά τροφοδοσίας και αντίστασης φόρτισης ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

5 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Οι προδιαγραφές αυτές προσδιορίζουν τις γενικές αρχές που εφαρμόζονται στην σχεδίαση και την πραγματοποίηση των γειώσεων των συσκευών INDUSTRIAL SCIENTIFIC, Πόστα ελέγχου και Αισθητήρες, και των σχετικών εξοπλισμών σύνδεσης. ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Η ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να είναι σύμφωνη με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία, με τις ευρωπαϊκές οδηγίες, με τα πρότυπα AFNOR και τους ισχύοντες κώδικες, στο μέτρο που είναι αυτά εφαρμόσιμα, όπως επίσης και με τις γενικές και ειδικές προδιαγραφές του πελάτη. NFC NFC CEM Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ΥΤ -κανόνες. Προστασία από κεραυνό - Εγκατάσταση αλεξικέραυνων. Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα - Οδηγία 89/336/ΕΟΚ ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Διάταγμα N της 14/11/88 (προστασία των εργαζομένων...) Απόφαση της 19/12/88 (συνθήκες εγκατάστασης των εξοπλισμών σε τοποθεσίες που παρουσιάζουν κίνδυνο έκρηξης) Διάταγμα N της 17/07/78 που τροποποιήθηκε από το διάταγμα N της 5/05/81 και συμπληρώθηκε την 1/07/91 Απόφαση της 6/04/81 και της 7/09/82 Απόφαση της 31/03/80 (κανονισμός των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων των κτιρίων που διέπονται από τον κανονισμό ως νομοθεσία για τις ταξινομημένες εγκαταστάσεις που ενδέχεται να παρουσιάσουν κίνδυνο έκρηξης). ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Βλέπε τα 4 συνημμένα έγγραφα, επιπλέον των κατωτέρω ειδικών οδηγιών Όδευση καλωδίων: Οι οδεύσεις μεταλλικών καλωδίων γειώνονται στα μεταλλικά στοιχεία «Ισχύς», η διατομή του καλωδίου δικτύου γείωσης είναι 10 mm 2 Κιβώτια ζεύξεων: Εάν γίνεται χρήση κιβωτίων ζεύξεων από πολυεστέρα, θα πρέπει να διαθέτουν: - μια σπειροειδή μεταλλική πλάκα για τη διασύνδεση γείωσης των μεταλλικών στυπιοθλιπτών - έναν ακροδέκτη γείωσης συνδέσμου 4 mm 2 Η σύνδεση στη γείωση μεταλλικών στοιχείων πραγματοποιείται μέσω γυμνού αγωγού από γαλβανισμένο χάλυβα. Σύνθετη αντίσταση κλειστού βρόχου του καλωδίου σύνδεσης Πόστο ελέγχου, Αισθητήρας. Ποικίλλει ανάλογα με τον τύπο αισθητήρα και τον τύπο του πόστου ελέγχου (ή τροφοδοσίας) που προτείνονται. Στην περίπτωση του MX52, συμβουλευτείτε στο εγχειρίδιο αυτό το κεφάλαιο 1.3. Οι αισθητήρες. 6

6 ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΤΥΠΟΙ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΤΗΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΥΤΩΝ Παραδείγματα καλωδίων Κατάλογος μη περιοριστικός CNOMO FRN05 VC4V5-F GMBS GVCSTV RH xx-xx-09/15- EG-SF EG-FA EG-PF * ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΑΛΩΔΙΑ ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΛΗΦΘΗΚΑΝ ΣΤΙΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΑΣ. Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ U1000 R2V(FV)* U1000 RGPFV- RH* A/H07 RN-F* FRN07 RN-F* GVS-RH* 7

7 TF ADF ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΦΛΟΓΑΣ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΗ TG ADF ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ / ΧΩΡΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΗ Tox ADF ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ xx ΜΕ / ΧΩΡΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΗ /// /// // ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ Κατανεμητής Β Λ Ε Π Ε Λ Ε Π Τ Ο Μ Ε Ρ Ε Ι Ε Σ /// /// // Ι Κ Ρ Ι Ω Μ Α Α Ε Ρ Ι Ο Υ κ α ι X 16 /// Φ Λ Ο Γ Α Συνημμένο έγγραφο N 1 8

8 Ειδική περίπτωση σύνδεσης ενός αισθητήρα φλόγας ΤΥΠΟΥ IR3 συνδεδεμένου στην MX31/41/51 Μια κεντρική μονάδα Oldham Μπλοκ ακροδεκτών Αισθητήρα: Τύπου Α Κεντρικό μπλοκ ακροδεκτών 41 (1) 3x1.5 (1) R=φορτίο που αντιπροσωπεύει το ηλεκτρονικό σύστημα του 2 17 κυκλώματος μέτρησης 41 Στην περίπτωση που είναι απαραίτητη η χρήση θωρακισμένου καλωδίου εξακολουθεί να συνιστάται ο οπλισμός,. Για τη σύνδεση του οπλισμού, βλέπε ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΦΛΟΓΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΜΕ ΜΠΛΟΚ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ: ΤΥΠΟΥ Α Συνημμένο έγγραφο Ν 2 9

9 Το καλώδιο συναρτάται με την ισοδυναμική σύνδεση στα άκρα κάθε τμήματος καλωδίου, μέσω του ΣΤΘ όταν υπάρχει Το ηλεκτρονικό κύκλωμα γείωσης συνδέεται με ένα συγκεκριμένο στοιχείο γείωσης ( αντίσταση < 2 ohms) που με τη σειρά του συνδέεται με τη γείωση μεταλλικών στοιχείων ( ισχύς) και με το δίκτυο γείωσης της εγκατάστασης Στήριγμα του ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΗΣ SSA Κεντρική μονάδα μέτρησης OLDHAM ή άλλ Σύσφιξη των καλωδίων σε οπλισμό Οπλισμός καλωδίων ΓΕΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑ- ΣΤΑΣΗΣ Θωράκιση των καλωδίων ΓΕΙΩΣΗ ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΗ ΙΚΡΙΩΜΑ ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΓΕΙΩΣΗΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΝΕΜΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΑΡΧΗ - Συνημμένο έγγραφο Ν 3 10

10 Τα ζεύγη τροφοδοσίας μπορούν να διπλασιαστούν, σε περίπτωση που χρειαστεί, εάν είναι πολύ μακριές οι γραμμές το ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ. και ο ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΣ ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΒ.ΣΥΓΚ. ΕΠΙΤ.ΚΑΤΑΝ REy. ΙΚΡΙΩΜΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ. ΑΕΡΙΟΥ/ΦΛΟΓΑΣ AA-BB-REx AA-0B-REx 3 2 Είσοδοι TF 1 x3 x2 x1 1 1T1.3YYYY 1T1.3ZZZZ 1 Πλαίσιο MX xx Κύκλωμα 01 T a Οπλισμός ΕΝΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ ΑΠΟΚΑΛΟΥΜΕΝΟ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ» ΚΥΚΛΩΜΑ ΓΕΙΩΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΟΚΑΛΟΥΜΕΝΟ «ΙΣΧΥΣ» ΚΥΚΛΩΜΑ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΒΡΟΧΟΥ Συνημμένο έγγραφο Ν 4 11

11 1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ Διαβάστε οπωσδήποτε την παράγραφο: Ιδιαίτερες Προδιαγραφές για χρήση σε Εκρηκτική Ατμόσφαιρα Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία ATEX 94/9/CE 1.1. Εγκατάσταση: συστάσεις Η κεντρική μονάδα MX52 μπορεί να εγκατασταθεί σε οποιοδήποτε χώρο εκτός εκρηκτικής ατμόσφαιρας. Θα τοποθετηθεί κατά προτίμηση σε χώρο αεριζόμενο και επιτηρούμενο (πόστο επιτήρησης, αίθουσα ελέγχου, αίθουσα οργάνων,...). Η στερέωση γίνεται σύμφωνα τις διαστάσεις του σχεδιαγράμματος 1 (4 σημεία στερέωσης). ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Προκειμένου να μπορέσετε να ανοίξετε εντελώς την περιστρεφόμενη πρόσοψη της κεντρικής μονάδας, προβλέψτε το άνοιγμα με περιστροφή 180 προς τα κάτω. Για την εκτέλεση οποιασδήποτε σύνδεσης, θέστε την κεντρική μονάδα σε παύση με τη βοήθεια του γενικού διακόπτη M / A που βρίσκεται στο κάτω μέρος αριστερά του ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ κυκλώματος (βλέπε σχ 4 και σχ 26) Ηλεκτρικές συνδέσεις της κεντρικής μονάδας MX52 (σχ 8): Διαθέτει μηχανισμό αυτόματης μεταγωγής που επιτρέπει τη σύνδεση της συνεχούς τάσης 24 VDC σε περίπτωση απουσίας τάσης δικτύου 220 V AC, επιτρέποντας επομένως τη δυνατότητα χρήσης οικονομικών εφεδρικών τροφοδοσιών Παροχή εναλλασσόμενου ρεύματος - Τάση: 230 V AC (207 έως 244 V) 50/60 HZ - Μέγιστη ισχύς: 300 VA - Μέγιστο ρεύμα μέσα στο καλώδιο = 1,5 A - Καλώδιο = 3 x 1,5 mm² (με τη γείωση) - Θέση μπλοκ ακροδεκτών σύνδεσης: σχ 8 ένδ A - Προστασία: οι αγωγοί, φάση και ουδέτερο, προστατεύονται από ασφάλειες τύπου 2A με χρονοκαθυστέρηση που βρίσκονται στο πίσω μέρος της μονάδας τροφοδοσίας (σχ 8 ένδ B). - Τάση: 103 έως 122 V AC - 50/60 HZ κατ επιλογή. ΠΡΟΣΟΧΗ Η συσκευή πρέπει απαραιτήτως να γειωθεί. Υπάρχει ακροδέκτης που προορίζεται για το σκοπό αυτό στο πίσω μέρος της μονάδας τροφοδοσίας: Σχ 5 σελίδα 32. Η σύνδεση αυτή είναι απαραίτητη για την εξασφάλιση της καλής λειτουργίας: - του αντιπαρασιτικού φίλτρου δικτύου - των διατάξεων προστασίας από τις ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές Παροχή συνεχούς ρεύματος - Τάση: 21 έως 30 Volts συνεχούς. Το «πλην» της συνεχούς τροφοδοσίας γειώνεται (και η γείωση συνδέεται με το πλαίσιο). - Μέγιστη ισχύς: 240 W - Μέγιστο ρεύμα μέσα στο καλώδιο: 12,5 A - Καλώδιο = 2 x 2,5 mm² ή 2 x 4 mm² ανάλογα με το μήκος. - Θέση του μπλοκ ακροδεκτών: σχ 8 ένδ D - Προστασία: μέσω 2 ασφαλειών που βρίσκονται στο πίσω μέρος της μονάδας τροφοδοσίας (σχ 8 ένδ E). 12

12 1.3. Οι αισθητήρες (σχ 9 - σχ 12) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ - Οι αισθητήρες συνδέονται με ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΑ καλώδια. - Η χρήση των θωρακισμένων καλωδίων είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ. - Η πλεξούδα γείωσης των θωρακισμένων καλωδίων πρέπει να είναι γειωμένη μόνο στο ένα άκρο (πλευρά μονάδας) ΠΡΟΣΟΧΗ Κάθε κύκλωμα έχει ρυθμιστεί στο εργοστάσιο για έναν τύπο αισθητήρα (εκρηκτικών αερίων, τοξικών αερίων, πυρκαγιάς ή φλόγας). Η αναστροφή δύο τύπων αισθητήρων επιφέρει την καταστροφή της κεντρικής κάρτας ή του αισθητήρα Αισθητήρες εκρηκτικών αερίων τύπου PONT 3 αγωγοί σύνδεσης θωρακισμένου καλωδίου. - Αντίσταση του καλωδίου αισθητήρα κεντρικής μονάδας: μέγιστη 16 ανά αγωγό, ή 32 σε βρόχο (1 km σε καλώδιο 3 x 1,5 mm²). - Σύνδεση στην MX52: βλέπε σχ Αισθητήρες 4-20 ma 3 αγωγών: 3 αγωγοί σύνδεσης θωρακισμένου καλωδίου. - Αντίσταση του καλωδίου αισθητήρα κεντρικής μονάδας: μέγιστη 16 ανά αγωγό, ή 32 σε βρόχο (1 km σε καλώδιο 3 x 1,5 mm²). - Σύνδεση στην MX52: βλέπε σχ Αισθητήρες 4-20 ma 2 αγωγών: 2 αγωγοί σύνδεσης θωρακισμένου καλωδίου. - Αντίσταση του καλωδίου αισθητήρα κεντρικής μονάδας: μέγιστη 32 ανά αγωγό, ή 64 σε βρόχο (2 km σε καλώδιο 2 x 1, 5 mm²) - Σύνδεση στην MX52: βλέπε σχ 11 13

13 Αισθητήρες ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ (καπνοί και θερμοκρασία): 2 αγωγοί σύνδεσης θωρακισμένου καλωδίου Οι τρέχουσες εμπορικές ονομασίες είναι: - Αισθητήρες θερμικοί τύπου EC 11 (ευαίσθητοι στις διακυμάνσεις της θερμοκρασίας T ) - Αισθητήρες ιονικοί τύπου EI (ευαίσθητοι στους καπνούς) - Αισθητήρες οπτικοί τύπου EO (ευαίσθητοι στους καπνούς) - Αντίσταση του καλωδίου αισθητήρα κεντρικής μονάδας: μέγιστη 28 ανά αγωγό ή 56 σε βρόχο (2 km σε καλώδιο 2 x 1, 5 mm²). - Οι αισθητήρες πυρκαγιάς μπορούν να συναρμολογηθούν παράλληλα, έως τρεις το πολύ. Η αντίσταση τέλους βρόχου (2,7 K) πρέπει να τεθεί στο άκρο της γραμμής στον τελευταίο αισθητήρα. - Σύνδεση στην MX52: βλέπε σχ Αισθητήρες ΦΛΟΓΑΣ: 2, 3 ή 4 αγωγοί σύνδεσης θωρακισμένου καλωδίου ανάλογα με τη χρήση ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Οι αισθητήρες μπορούν να τροφοδοτηθούν είτε από την κεντρική μονάδα MX52, είτε από βοηθητική πηγή 24 VDC. Οι αισθητήρες αυτοί μπορούν να λειτουργήσουν αυτόνομα: Τροφοδοσία 24 VDC και απευθείας χρήση των επαφών των ρελέ σύμφωνα με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές του αισθητήρα που χρησιμοποιείται. Οι τρέχουσες εμπορικές ονομασίες είναι: - μοντέλο 20/20 U - αναλογικό - τύπου UV (ευαίσθητος στην ακτινοβολία UV) - μοντέλο 20/20 UC - αναλογικό - τύπου UV (ευαίσθητος στην ακτινοβολία UV) - μοντέλο 20/20 UB - τεχνολογίας P - τύπου UV (ευαίσθητος στην ακτινοβολία UV) - μοντέλο 20/20 UBC - τεχνολογίας P - τύπου UV - (ευαίσθητος στην ακτινοβολία UV) - μοντέλο 20/20 LC - αναλογικό - τύπου UV/IR (πυροηλεκτρικός, συνδυασμός αισθητήρων UV και IR) - μοντέλο 20/20 LBC - τεχνολογίας P - τύπου UV/IR (πυροηλεκτρικός, συνδυασμός αισθητήρων UV και IR) - μοντέλο 20/20 I - τεχνολογίας P τριπλός αισθητήρας IR (πυροηλεκτρικοί - ευαίσθητοι στην ακτινοβολία IR). Αυτοί οι αισθητήρες διαθέτουν διάφορους τύπους μπλοκ ακροδεκτών (βλέπε πίνακα παρακάτω): Μοντέλο 20/20 U 20/20 UC 20/20 UB 20/20 LC 20/20 UBC 20/20 LBC 20/20 I Τύπος μπλοκ ακροδεκτών B C A C C C A - Αντίσταση του καλωδίου / κεντρικής μονάδας - Στην περίπτωση τοπικής τροφοδοσίας 24 VDC: 8, 5 μέγιστη ανά αγωγό ή 17 σε βρόχο - Στην περίπτωση τροφοδοσίας από την κεντρική μονάδα MX52: 3 μέγιστη ανά αγωγό ή 6 * σε βρόχο. * 4 για αισθητήρα 20 / 20 I (IR3) 14

14 - Σύνδεση στην MX52 (ΕΝΑΣ ΜΟΝΟ αισθητήρας ανά κύκλωμα μέτρησης): - αισθητήρας που διαθέτει ένα μπλοκ ακροδεκτών A: βλέπε σχ 13 - αισθητήρας που διαθέτει ένα μπλοκ ακροδεκτών B: βλέπε σχ 14 - αισθητήρας που διαθέτει ένα μπλοκ ακροδεκτών C: βλέπε σχ 15 Παράδειγμα χρήσης του σήματος 4-20 ma που προέρχεται από αισθητήρες φλόγας εξοπλισμένους με συνδέσμους τύπου Α ή C: βλέπε σχ 16 Παράδειγμα χρήσης αισθητήρων που διαθέτουν εξίσου συνδέσμους τύπου A ή B και με εφεδρική τροφοδοσία. Η εφεδρική τροφοδοσία θα πρέπει να μπορεί να τροφοδοτήσει τον αριθμό των αισθητήρων που προβλέπονται στο κύκλωμα μέτρησης. (βλέπε σχ 17). ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Σε τέτοιου είδους εφαρμογές, μπορούμε να συνδέσουμε το πολύ έως 3 αισθητήρες φλόγας στο κύκλωμα μέτρησης. Παράδειγμα χρήσης αισθητήρων IR3 ή UV/IR, που διαθέτουν συνδέσμους τύπου A, με κιβώτιο τοπικής διασύνδεσης και γαλβανική απομόνωση (βλέπε σχ 18 σελίδα 45) Αισθητήρας CO 2 τύπου «Ventostat VT» - Σύνδεση στην κεντρική μονάδα MX52: βλέπε σχ 20 σελίδα 47 - Αντίσταση του καλωδίου τροφοδοσίας αισθητήρα κεντρικής μονάδας: μέγιστη 12 ανά καλώδιο ή 24 σε βρόχο. - Έξοδος 4-20 ma: μέγιστο φορτίο = 280 (πλήρης βρόχος) Ειδική περίπτωση αισθητήρων εσωτερικής ασφάλειας - Δύο τύποι διατάξεων μόνωσης εσωτερικής ασφάλειας Z787 / EX, MTL787S+ μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Προφυλάξεις Πριν συνδέσετε τη διάταξη μόνωσης στην κεντρική μονάδα, ελέγξτε ότι η τάση είναι < 25 VDC - Βραχυκύκλωμα των ηλεκτρικών συνδέσεων επιφέρει την καταστροφή της διάταξης μόνωσης. - Συνδέστε ΕΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ - Η ηλεκτρική σύνδεση μεταξύ του MX 52 και του περιοριστή εκτελείται με καλώδιο που διαθέτει θωράκιση και περιλαμβάνει 2 ενεργούς αγωγούς με μέγιστη αντίσταση 12 ohms ο κάθε ένας. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Σε ταξινομημένη περιοχή, η εγκατάσταση πρέπει να είναι σύμφωνη με τα ισχύοντα πρότυπα. - Συνδέσεις στην κεντρική μονάδα MX52: βλέπε σχ 21 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Κάθε εγκατάσταση εσωτερικής ασφάλειας πρέπει να είναι ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ στο σύνολό της από κάποιο εγκεκριμένο οργανισμό (DRIRE, κλπ...). 15

15 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΟΝΩΣΗΣ «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» INDUSTRIAL SCIENTIFIC Τύπος διάταξης SI (Ε.Α.) Στοιχεία αναφοράς Ιδιαιτερότητες Z787 / EX Συναρμολογείται σε RAIL DIN MTL787S Συναρμολογείται ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ σε εγκεκριμένο περίβλημα Στοιχεία αναφοράς περιβλήματος INDUSTRIAL SCIENTIFIC Για 2 περιοριστές Για 5 περιοριστές Για 12 περιοριστές Άλλοι αισθητήρες με έξοδο κανονικοποιημένου ρεύματος - Κάθε αισθητήρας (2 αγωγών ή 3 αγωγών) που μπορεί να τροφοδοτηθεί μεταξύ 19 VDC και 32 VDC και που παρέχει ρεύμα (σήμα) κανονικοποιημένο από 4 έως 20 ma, μπορεί να συνδεθεί στην κεντρική μονάδα MX52. - Οι συνθήκες σύνδεσης είναι ίδιες με εκείνες των αντίστοιχων αισθητήρων INDUSTRIAL SCIENTIFIC. (βλέπε σχ 22) Εφαρμογή πάρκιν - Οι αισθητήρες τοξικών αερίων CTX300 "CO πάρκιν" μπορούν να συναρμολογηθούν «παράλληλα» στην περίπτωση που θέλουμε να μετρήσουμε μέση συγκέντρωση αερίου. Οι αισθητήρες πρέπει οπωσδήποτε να είναι τοποθετημένοι στην ίδια περιοχή. Σε αυτή την περίπτωση, μπορούμε να συνδέσουμε έως 5 αισθητήρες το πολύ. (βλέπε σχ 23). 16

16 1.4. Συνδέσεις της κεντρικής μονάδας με εξωτερικά όργανα Οι σερβοδιατάξεις Το κάθε ένα από τα 16 κυκλώματα μέτρησης του MX52 διαθέτει 2 ρελέ που θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο εξωτερικών οργάνων: σειρήνες, ηλεκτροβαλβίδες, εξαγωγείς, τηλεφωνικές κλήσεις, κλπ... Για κάθε κύκλωμα μέτρησης, τα ρελέ κατανέμονται με τον εξής τρόπο: (βλέπε σχ 7) - Ένα ρελέ συνδυασμένο με την ενεργοποίηση του συναγερμού 1 - Ένα ρελέ συνδυασμένο με την ενεργοποίηση του συναγερμού 2 - Η επιλογή χρήσης ανοιχτών ή κλειστών επαφών γίνεται μέσω ενός φορέα καλωδίου (βλέπε σχ 7) - Η επιλογή χρήσης της θετικής ή της αρνητικής ασφάλειας γίνεται μέσω προγραμματισμού (βλέπε μενού προγραμματισμού ΚΥΚΛΩΜΑ) - Έξοδοι των επαφών στο πίσω μέρος της κάρτας μέτρησης (βλέπε σχ 12) - ένα παράδειγμα σύνδεσης δίδεται στο σχ 24: - Μια σειρήνα, συνδεδεμένη με το ρελέ AL1, θα ενεργοποιηθεί με την ενεργοποίηση του συναγερμού 1 - μια ηλεκτροβαλβίδα, συνδεδεμένη με το ρελέ AL2, θα ενεργοποιηθεί με την ενεργοποίηση του συναγερμού 2. Για το σύνολο των κυκλωμάτων: - Ένα κοινό ρελέ συνδυασμένο με την ενεργοποίηση των συναγερμών 3 των 16 κυκλωμάτων. Μέσω προγραμματισμού, αυτό το κοινό ρελέ θα μπορούσε επίσης να χρησιμοποιηθεί για τον εξ αποστάσεως έλεγχο της ηχητικής προειδοποίησης (το ρελέ αυτό θα συνδεθεί τότε με όλους τους συναγερμούς της κεντρικής μονάδας). Οι 3 επαφές είναι διαθέσιμες στο πίσω μέρος της μονάδας τροφοδοσίας (σχ 8). - Ένα ρελέ σφαλμάτων που συνδυάζεται με την ενεργοποίηση των σφαλμάτων των κυκλωμάτων (ανωμαλίες αισθητήρα, ηλεκτρικές συνδέσεις, μηδέν υπερβολικά αρνητικό, κλπ...). Το ρελέ αυτό θα βρίσκεται πάντα σε θετική ασφάλεια (σχ 5). Η επιλογή χρήσης των ανοιχτών ή κλειστών επαφών γίνεται μέσω προγραμματισμού στο κοινό κύκλωμα. - Έξοδοι των επαφών των κοινών ρελέ στο πίσω μέρος της μονάδας τροφοδοσίας: σχ 8. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ - Λαμβανομένης υπόψη της ισχύος διακοπής των ρελέ του MX52 που περιορίζεται στα 2A / 250VAC ή 30 VDC, πρέπει να χρησιμοποιούνται εξωτερικά ενδιάμεσα ρελέ εάν είναι μεγάλης ισχύος τα όργανα προς έλεγχο. - Οι επαφές αναπαρίστανται: με την κεντρική μονάδα σε παύση Οι έξοδοι ρεύματος 4-20 ma (σχ 12) Για κάθε κύκλωμα μέτρησης, η κεντρική μονάδα MX52 διαθέτει μια έξοδο 4-20 ma που θα ακολουθήσει τις μετρήσεις της οθόνης ή του εξωτερικού εντολέα. Η μέγιστη αντίσταση σε βρόχο είναι 600. Οι γειώσεις των εξόδων 4-20 ma είναι κοινές μεταξύ τους και με την κεντρική μονάδα. Οι γραμμές 4-20 ma δεν είναι γαλβανικά μονωμένες μεταξύ τους. Η έξοδος ρεύματος ποικίλλει ανάλογα με την μέτρηση και μπορεί να βρίσκεται σε διάφορες καταστάσεις: - Κατά τη θέση σε λειτουργία της κεντρικής μονάδας: I < 1 ma - Με ΣΦΑΛΜΑ: I < 1 ma - Σε ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ: I = 2 ma - ΜΕΤΡΗΣΗ ΜΗΔΕΝ: I = 4 ma - Πλήρης κλίμακα: I = 20 ma - Εκτός περιοχής ή «εξάλειψη αμφιβολίας»: I > 23,2 ma Ένα παράδειγμα σύνδεσης καταγραφέα πολλαπλών κυκλωμάτων δίδεται στο σχ

17 Η έξοδος RS Οι έξοδοι RS 232 και RS 485 Μπορούμε να συνδέσουμε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή, σε ένα θηλυκό σύνδεσμο τύπου sub.d/db9 που βρίσκεται στο πίσω μέρος της κάρτας micro (σχ 6 ένδ A). Η σύνδεση αυτή θα επιτρέψει, τον προγραμματισμό της κεντρικής μονάδας MX52 από έξω. ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΞΟΔΟΥ RS Βγάλτε τον αρσενικό σύνδεσμο DB9 (βύσμα που διαθέτει εσωτερικό φορέα καλωδίου) - Συνδέστε στον ελεύθερο θηλυκό σύνδεσμο DB9 (ένδ A σχ 6) του MX52, ένα καλώδιο σύνδεσης Αναφ. INDUSTRIAL SCIENTIFIC: το οποίο θα συνδέσει την κεντρική μονάδα με έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή. ΗΛ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ PC DB9 αρσενικό MX52 DB9 θηλυκό Καλώδιο σύνδεσης PC/MX52 - Μετά τη χρήση: αποσυνδέστε το καλώδιο και ξαναβάλτε το αρσενικό «βύσμα» DB9. Η ΕΞΟΔΟΣ RS 485 (Σύνδεση στο σχ 29) Μπορούμε να συνδέσουμε περισσότερες από μια κεντρικές μονάδες MX52 στον ίδιο ηλεκτρονικό υπολογιστή, που είναι ο «κύριος» του δικτύου που σχηματίζεται έτσι. Σε αυτή την περίπτωση, θα αποδώσουμε (Μέσω προγραμματισμού / κεντρικής μονάδας) έναν αριθμό υποταγής σε κάθε κεντρική μονάδα MX52. Αυτή η έξοδος RS 485 μπορεί προαιρετικά να μονωθεί γαλβανικά. 1 η περίπτωση: χωρίς γαλβανική απομόνωση - δεν έχει ενσωματωθεί εξάρτημα μόνωσης - οι 2 αντιστάσεις πόλωσης είναι συγκολλημένες και προγραμματισμένες 2 η περίπτωση: με γαλβανική απομόνωση - εξάρτημα μόνωσης ενσωματωμένο και συγκολλημένο - αντίσταση πόλωσης στο «συν» (+5V) όχι προγραμματισμένη α- με γείωση (θωράκιση) στο RS μη προγραμματισμένη αντίσταση πόλωσης στο «πλην» (GND) β- χωρίς γείωση στο RS προγραμματισμένη αντίσταση πόλωσης στο «πλην» (GND) 18

18 Αντίσταση τέλους βρόχου Βρίσκεται στην κάρτα micro του MX52. Πρέπει να είναι προγραμματισμένη στον τελευταίο MX52 του βρόχου (με επαφές συγκόλλησης) και η τιμή της είναι 120 ohms. Τα επανακτούμενα δεδομένα του MX52 είναι στιγμιαίες τιμές. Η έξοδος RS485 είναι ημιαμφίδρομου τύπου (half duplex). ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΞΟΔΟΥ RS485 - Αφήστε τον αρσενικό σύνδεσμο «βύσμα» sub D / DB9 στη θέση του. - συνδεθείτε στους ακροδέκτες 3, 4 και 5 του βιδωτού συνδέσμου, που βρίσκεται στο πίσω μέρος του MX52 (ένδ B σχ 6). Βλέπε τις λεπτομέρειες των συνδέσεων σχ Με τη βοήθεια ενός ζεύγους στριμμένων καλωδίων, θωρακισμένων ή όχι (ανάλογα με την εγκατάσταση και τον εξοπλισμό που έχει ή όχι ήδη γειωθεί...). ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Όλες οι λεπτομέρειες σχετικά με την πλήρη περιγραφή της εξόδου RS485 (πρωτόκολλο Modbus / Jbus, οι δομές, οι διευθύνσεις, κλπ...) αναπτύσσονται στο τεύχος με αναφορά D ΠΡΟΣΟΧΗ Για την εκτύπωση των στιγμιαίων δεδομένων της κεντρικής μονάδας MX52, θα πρέπει οπωσδήποτε να χρησιμοποιηθεί ηλεκτρονικός υπολογιστής Αποκοπή εξ αποστάσεως Η αποκοπή εξ αποστάσεως είναι δυνατή με σύνδεση στους ακροδέκτες 1 και 2 του συνδέσμου 5 επαφών, στο πίσω μέρος της κάρτας «micro»: ένδ B σχ 6, σχ 29. Οι έξοδοι αυτοί αντιστοιχούν σε ένα βρόχο ρεύματος (περίπου 16 ma) και η μέγιστη χρήσιμη εμπέδηση είναι 1 KΩ. Παρατηρήσεις: είναι δυνατό να συνδεθούν περισσότερες από μια κεντρικές μονάδες στο ίδιο δίκτυο αποκοπής εξ αποστάσεως, πρέπει όμως οπωσδήποτε να τηρηθούν οι πολικότητες. 19

19 2. ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 2.1. Έλεγχος της εγκατάστασης Πρέπει τουλάχιστον να έχουν εκτελεσθεί όλες οι συνδέσεις και η εγκατάσταση να είναι πλήρως σύμφωνη με τα τρέχοντα ισχύοντα πρότυπα. ΠΡΟΣΟΧΗ Η συμμόρφωση του πλήρους συστήματος ηλεκτρικής ασφάλειας δεν είναι ευθύνη της INDUSTRIAL SCIENTIFIC. Η ηλεκτροδότηση της κεντρικής μονάδας MX52 μπορεί να γίνει με τη βοήθεια αποζευκτών* που έχουν προβλεφθεί για το σκοπό αυτό και που προστατεύουν την τροφοδοσία δικτύου. *Οι αποζεύκτες θα επιλεγούν σε συνάρτηση με τα στοιχεία κατανάλωσης που έχουν δοθεί από τον κατασκευαστή, και το μήκος των ηλεκτρικών καλωδίων Ηλεκτροδότηση της κεντρικής μονάδας ΠΡΟΣΟΧΗ Οι χειρισμοί και οι ρυθμίσεις που περιγράφονται σε αυτές τις παραγράφους προορίζονται αυστηρώς για πρόσωπα εξουσιοδοτημένα, καθότι είναι πιθανό να θέσουν υπό αμφισβήτηση την ασφάλεια της ανίχνευσης. Για να «θέσετε σε λειτουργία» την κεντρική μονάδα MX52, πρέπει: - Να ανατρέψετε την πρόσοψη - Να πατήσετε το πλήκτρο M/A που βρίσκεται στο κάτω μέρος αριστερά του ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ κυκλώματος: βλέπε σχ 4 και σχ 26 σελίδα 53 (ένδ A). - Εμφανίζεται τότε στην οθόνη, για παράδειγμα MX 52 V2.0 Η κεντρική μονάδα τίθεται τότε σε ΑΡΧΙΚΟΠΟΙΗΣΗ για 1 λεπτό. Έτσι, για τα κυκλώματα σε δοκιμαστική λειτουργία, όλοι οι συναγερμοί έχουν ανασταλεί, και οι έξοδοι ρεύματος έχουν τιμή 1 ma. Η κεντρική μονάδα εκτελεί έτσι μια αυτό-δοκιμή* του βομβητή της και όλων των φωτοδιόδων. Αφότου περάσει το λεπτό, τα κυκλώματα σε δοκιμαστική λειτουργία τίθενται σε κανονική λειτουργία, και οι αντίστοιχοι συναγερμοί και ρελέ περνούν σε ενεργή κατάσταση. * Ο χρήστης μπορεί να κάνει μια «χειροκίνητη αυτό-δοκιμή» πατώντας ανά πάσα στιγμή το πλήκτρο ΤEST (σχ 26). Η αυτό-δοκιμή αυτή εκτελείται για 20 δευτερόλεπτα και μπορούμε να δούμε να εμφανίζονται στην οθόνη και εναλλάξ, για παράδειγμα: (ΜΧ 52 V2.φ xx KOE CH4) MX 52 V2. xx LIE CH4 ΕΠΕΙΤΑ Γραμμή που αντιστοιχεί στο κύκλωμα που εμφανίζεται τη στιγμή του πατήματος του πλήκτρου ENTER. (***ΑΥΤΟ-ΔΟΚΙΜΗ*** xx KOE CH4) AUTOTEST xx LIE CH4 Ο χρήστης μπορεί να διακόψει πρόωρα τον κύκλο αυτό-δοκιμής πατώντας το πλήκτρο ACQUIT. 20

20 2.3. Τρόποι λειτουργίας Ηχητική προειδοποίηση (βομβητής): Σε κανονική λειτουργία και με κάθε εμφάνιση σφάλματος ή συναγερμού, ενεργοποιείται η ηχητική προειδοποίηση. Η ηχητική προειδοποίηση απενεργοποιείται πατώντας το πλήκτρο ACQUIT ή με αποκοπή εξ αποστάσεως. Ο βομβητής εκπέμπει έναν ήχο συνεχή ή διακεκομμένο (ανάλογα με τον προγραμματισμό της κεντρικής μονάδας) σε περίπτωση υπέρβασης της τιμής κατωφλιού συναγερμού Φωτοδίοδοι (DEL) (σχ 26). Κάθε κύκλωμα διαθέτει 5 DEL (ορατές και με ενδείξεις στην ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ πλευρά): DEL Σβησμένη Σταθερά αναμμένη Αναβοσβήνει ΠΡΑΣΙΝΗ Κύκλωμα Εκτός Κύκλωμα σε λειτουργία λειτουργίας 1 η κόκκινη AL1 μη ενεργοποιημένος Υπέρβαση τιμής κατωφλιού AL1 (με αυτόματη διαγραφή) Υπέρβαση τιμής κατωφλιού AL1 (χειροκίνητη διαγραφή) 2 η κόκκινη AL2 μη ενεργοποιημένος Υπέρβαση τιμής κατωφλιού AL2 (με αυτόματη διαγραφή) και δεν έγινε αποκοπή Υπέρβαση τιμής κατωφλιού AL2 (χειροκίνητη διαγραφή) και δεν έγινε αποκοπή 3 η κόκκινη AL3 μη ενεργοποιημένος Υπέρβαση τιμής κατωφλιού AL3 από μέσο όρο ή προθεσμία (με αυτόματη διαγραφή) Κίτρινη Δεν υπάρχει σφάλμα Σφάλμα κυκλώματος - Κύκλωμα σε βαθμονόμηση ή προγραμματισμό - αισθητήρας σε βαθμονόμηση Τιμές κατωφλιού συναγερμού Κάθε μια από τις 3 τιμές κατωφλιού συναγερμού έχει δυνατότητα ξεχωριστού προγραμματισμού για κάθε κύκλωμα (βλέπε μενού «Programmation Voie»- Προγραμματισμός κυκλώματος-). Σε κανονική λειτουργία, ενεργοποιείται συναγερμός αερίου μόνο κατόπιν προγραμματισμένης προθεσμίας, προκειμένου να αποφευχθούν άτοποι συναγερμοί. Ο χειρισμός των κατωφλιών συναγερμού μπορεί να γίνει με τους εξής τρόπους: - σε κανονικό κύκλο με χειροκίνητη διαγραφή: σύνοψη 1 - σε κανονικό κύκλο με αυτόματη διαγραφή: σύνοψη 2 - σε κύκλο πάρκιν: σύνοψη 3 Τα κατώφλια συναγερμού θα επιλεγούν σε συνάρτηση με τα ανιχνευμένα αέρια και τα αντίστοιχα ισχύοντα πρότυπα. 21

21 Ειδική περίπτωση: Κύκλωμα συνδεδεμένο με αισθητήρα πυρκαγιάς. - η κλίμακα 100 υποδιαιρέσεων θα επιλεγεί ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ - το κατώφλι συναγερμού θα έχει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 60 υποδιαιρέσεις (Χάρη στην αντίσταση τέλους βρόχου 2,7 K, ο αισθητήρας πυρκαγιάς θα παρέχει 4 ma χωρίς πυρκαγιά και 20 ma σε περίπτωση ανίχνευσης πυρκαγιάς) Η κεντρική μονάδα μέτρησης Ένα λεπτό μετά τη θέση σε λειτουργία και εάν δεν έχει γίνει καμία ενέργεια δοκιμής στο πληκτρολόγιο, η κεντρική μονάδα διερευνά διαδοχικά όλα τα κυκλώματα σε λειτουργία και εμφανίζει τις τιμές που έχουν μετρηθεί. Παραδείγματα εμφάνισης Voie 1 x x LIE CH4 (Κύκλωμα 1 x x ΚΟΕ CH4) Ή Voie 2 x x x ppm CO (Κύκλωμα 2 x x x ppm CO) - κάθε κύκλωμα εξετάζεται για 10 δευτερόλεπτα - Ο χρήστης εξετάζει χειροκίνητα ένα κύκλωμα επιλέγοντας το κύκλωμα αυτό με τη βοήθεια των πλήκτρων + και και για χειροκίνητη εμφάνιση 1 mn. - Ο χρήστης μπορεί να επιστρέψει σε κανονική κυκλική εξέταση, κατά τη διάρκεια αυτού του λεπτού, πατώντας ταυτόχρονα τα πλήκτρα + και -, και στην οθόνη εμφανίζεται τότε (εναλλάξ) και 3 φορές συνεχόμενα: για παράδειγμα Voie 5 x x x ppm CO (Κύκλωμα 5 x x x ppm CO) έπειτα scrute normale x x x ppm CO (κανονική εξέταση x x x ppm CO) 22

22 3. ΧΡΗΣΗ 3.1. Κατάλογος και λειτουργία των διαφόρων στοιχείων «ΧΡΗΣΤΗ» για τον προγραμματισμό και τη βαθμονόμηση της κεντρικής μονάδας Το πληκτρολόγιο (βλέπε σχ 26 και 4) Εξοπλισμένο με 4 πλήκτρα αφής στα οποία υπάρχει πρόσβαση χωρίς να ανοίξετε και να ανατρέψετε το ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ τμήμα του MX52 ή ανοίγοντας και ανατρέποντας το ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ τμήμα για τη συντήρηση. Ένδ D σχ 26 ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - Χειροκίνητη εμφάνιση του προηγούμενου κυκλώματος - Σε συνδυασμό με το πλήκτρο «PLUS» για επανενεργοποίηση του κύκλου αυτόματης εμφάνισης των κυκλωμάτων ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - Χειροκίνητη εμφάνιση του προηγούμενου μενού - Μείωση της τιμής, του κατωφλιού, κλπ... - Εμφάνιση της προηγούμενης επιλογής (λειτουργία παύση, κλπ...) - NON (ΟΧΙ) ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - Χειροκίνητη εμφάνιση του επόμενου κυκλώματος - Σε συνδυασμό με το πλήκτρο «MOINS» για επανενεργοποίηση του κύκλου αυτόματης εμφάνισης των κυκλωμάτων ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - Χειροκίνητη εμφάνιση του επόμενου μενού - Αύξηση της τιμής, του κατωφλιού, κλπ... - Εμφάνιση της επόμενης επιλογής (λειτουργία παύση, κλπ...) - OUI (ΝΑΙ) 23

23 - Διαγραφή«ηχητικού και οπτικού» ή «ηχητικού» συναγερμού - Για έξοδο από το τρέχον μενού - Χειροκίνητη ενεργοποίηση αυτό-δοκιμής - ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ Τα πλήκτρα συντήρησης - Πλήκτρο PROGRAMMATION (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ) (ένδ B σχ 26): προσβάσιμο αφού ανοίξετε και ανατρέψετε την μπροστινή πλευρά. - Σε συνδυασμό με το πλήκτρο «-» για επιστροφή προς τα πίσω μέσα σε μενού. - Επιτρέπει να φύγετε από την κανονική λειτουργία εμφάνισης και να έχετε πρόσβαση στα διάφορα μενού (βλέπε σύνοψη των διαφόρων μενού) - Επιτρέπει την διαδοχική εμφάνιση μέσα σε ένα μενού - Πλήκτρο CALIBRAGE (ένδ C σχ 26) προσβάσιμο αφού ανοίξετε και ανατρέψετε την μπροστινή πρόσοψη. - Επιτρέπει τη θέση ενός κυκλώματος σε λειτουργία CALIBRAGE (ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ) - Επιτρέπει την έξοδο από αυτή την ίδια λειτουργία 4. Scrapping of mx52 Concerning the conservation, of the protection and the improvement of the quality of the environment, as well as for the protection of the health of the persons and the careful and rational use of natural resources, MX52 has to be the object of a selective collection for the electronic equipments and cannot be scrapped with the normal domestic waste. The user thus has the obligation to separate the MX52 of the other waste so as to guarantee that it is recycled in a sure way at the environmental level. For more details of the existing sites of collection, contact the local administration or the distributor of this product. 24

24 5. Ιδιαίτερες Προδιαγραφές για χρήση σε Εκρηκτική Ατμόσφαιρα Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία ATEX 94/9/CE. Η κεντρική μονάδα ανίχνευσης MX52 που προορίζεται για τη μέτρηση των εκρηκτικών αερίων και του οξυγόνου είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας ATEX 94/9/CE σχετικά με τις εκρηκτικές ατμόσφαιρες. Χάρη στις μετρολογικές επιδόσεις της οι οποίες δοκιμάστηκαν από τον κοινοποιημένο φορέα INERIS, η κεντρική μονάδα MX52 σε συνδυασμό με τους ανιχνευτές INDUSTRIAL SCIENTIFIC CEX300 και εκείνους της σειράς OLC/OLCT 20, 40, 50, 60, ταξινομείται ως διάταξη ασφαλείας. Η κεντρική μονάδα μπορεί συνεπώς να συμβάλλει στον περιορισμό του κινδύνου έκρηξης χάρη στις πληροφορίες που παρέχονται στα εξωτερικά όργανα. Οι πληροφορίες που περιγράφονται στις παρακάτω παραγράφους πρέπει να ληφθούν υπόψη και να τηρηθούν από τον υπεύθυνο της τοποθεσίας εγκατάστασης του εξοπλισμού. Ανατρέξτε στις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας ATEX 1999/92/CE σχετικά με τη βελτίωση της προστασίας και της υγείας των εργαζομένων που είναι εκτεθειμένοι στον κίνδυνο εκρηκτικών ατμοσφαιρών Προδιαγραφές για τις μηχανικές και ηλεκτρικές εγκαταστάσεις σε Ταξινομημένη Ζώνη. Η εγκατάσταση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα, κυρίως τα πρότυπα EN , EN , EN Η κεντρική μονάδα MX52 δεν πρέπει να υπόκειται σε έντονες μηχανικές δονήσεις και πρέπει να εγκατασταθεί σε σίγουρη ζώνη, εκτός εκρηκτικής ατμόσφαιρας. Είναι απαραίτητο να αναφερθείτε στα εγχειρίδια χρήσης και θέσης σε λειτουργία των ανιχνευτών αερίου που αναφέρονται ανωτέρω, παράγραφος Ιδιαίτερες Προδιαγραφές για τη χρήση σε Εκρηκτικές Ατμόσφαιρες Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία ATEX 94/9/CE Για τις εγκαταστάσεις εσωτερικής ασφαλείας υπενθυμίζεται πως ο υπεύθυνος της εγκατάστασης ΕΑ, ο λεγόμενος «σχεδιαστής του συστήματος» πρέπει να εκπονήσει ένα έγγραφο καταγραφής του συστήματος το οποίο να αποδεικνύει πως το σύνολο του συστήματος Ανιχνευτή Καλωδίου Παροχής Ρεύματος είναι Εσωτερικής Ασφαλείας. Ανατρέξτε στο πρότυπο EN για την ομάδα II και το πρότυπο EN για την ομάδα I για την εκπόνηση του εγγράφου αυτού Μετρολογικές Προδιαγραφές Η κεντρική μονάδα είναι σύμφωνη με τα ακόλουθα ευρωπαϊκά πρότυπα: Με τους ανιχνευτές εκρηκτικών αερίων: - Ευρωπαϊκά Πρότυπα EN και EN για τα αέρια Μεθάνιο ( αέριο βαθμονόμησης), Προπάνιο και Υδρογόνο ( αέρια ανάλογα με τις καμπύλες απόκρισης ), όταν η κεντρική μονάδα χρησιμοποιείται με τους ανιχνευτές αερίου CEX300 και εκείνους της σειράς OLC/OLCT 20, 40, 50, 60. Σε περίπτωση που η κεντρική μονάδα χρησιμοποιείται με άλλα είδη αισθητήρων που παρέχουν ρεύμα μέτρησης 4/20 ma, θα πρέπει να είναι σύμφωνοι με την παράγραφο 1.5 του Παραρτήματος II της Οδηγίας Atex 94/9/CE και συμβατοί με τα χαρακτηριστικά τους ( βλέπε καμπύλη μεταφοράς της κεντρικής μονάδας). - Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN

25 Ανιχνευτές αερίου Οξυγόνο: - Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN όταν η κεντρική μονάδα χρησιμοποιείται με τους ανιχνευτές αερίου OLCT 20, 40, 50, 60. Σε περίπτωση που η κεντρική μονάδα χρησιμοποιείται με αισθητήρες άλλου τύπου που παρέχουν ρεύμα μέτρησης 4/20 ma, θα πρέπει να είναι σύμφωνοι με την παράγραφο 1.5 του Παραρτήματος II της Οδηγίας Atex 94/9/CE και συμβατοί με τα χαρακτηριστικά τους ( βλέπε καμπύλη μεταφοράς της κεντρικής μονάδας). - Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN Σύνδεση άλλων ανιχνευτών από τους INDUSTRIAL SCIENTIFIC στην κεντρική μονάδα MX52 Όπως εξηγήθηκε παραπάνω, ο χρήστης που επιθυμεί να συνδέσει ανιχνευτές άλλους από τους INDUSTRIAL SCIENTIFIC, πρέπει να βεβαιωθεί πως είναι συμβατοί με την κεντρική μονάδα ώστε το σύνολο να μπορεί να θεωρηθεί ως διάταξη ασφαλείας Καμπύλες μεταφοράς της κεντρικής μονάδας σε διαμόρφωση από 0 έως 100 % ΚΟΕ Η παρακάτω καμπύλη δίνει την απόκριση της κεντρικής μονάδας όσον αφορά την μετρημένη τιμή και την επεξεργασία των σφαλμάτων, ανάλογα με την τιμή του ρεύματος εισόδου που παρέχεται από τον ανιχνευτή. Πράγματι, σε περίπτωση που ο χρήστης συνδέσει έναν ανιχνευτή άλλης μάρκας από INDUSTRIAL SCIENTIFIC στην κεντρική μονάδα MX52, αυτός θα πρέπει να βεβαιωθεί πως η καμπύλη μεταφοράς είναι πράγματι συμβατή με τα χαρακτηριστικά εισόδου της κεντρικής μονάδας, ώστε να ερμηνευτεί σωστά η παρεχόμενη από τον ανιχνευτή πληροφορία. Επίσης, η κεντρική μονάδα θα πρέπει να παράσχει επαρκή τάση τροφοδοσίας λαμβανομένων υπόψη των πτώσεων τάσης μέσα στο καλώδιο. Εμφάνιση σε % ΚΟΕ ΑΝΩ 100 % ΚΟΕ Σφάλμα 0 % ΚΟΕ % ΚΟΕ 1.2 ma 4 ma Σφάλμα 20 ma Σήμα που δίνει ο ανιχνευτής σε ma Προσοχή: Όταν η μέτρηση είναι >= 100 % ΚΟΕ, η κεντρική μονάδα μέτρησης αποθηκεύει αυτήν την υπέρβαση κλίμακας, τα κυκλώματα περνάνε σε συναγερμό και σε σφάλμα. Ο επανοπλισμός των καταστάσεων αυτών είναι χειροκίνητος, υπό την ευθύνη του χρήστη που πρέπει να ακολουθήσει τις ειδικές συστάσεις ασφαλείας της εγκατάστασης. Ο επανοπλισμός επικυρώνεται είτε με το πλήκτρο On /Off της κεντρικής μονάδας είτε με κάποια ενέργεια συντήρησης. 26

26 Καμπύλες μεταφοράς της κεντρικής μονάδας σε διαμόρφωση από 0 έως 30.0 % ΟΞΥΓΟΝΟ Η παρακάτω καμπύλη δίνει την απόκριση της κεντρικής μονάδας όσον αφορά την μετρημένη τιμή και την επεξεργασία των σφαλμάτων, ανάλογα με την τιμή ρεύματος εισόδου που παρέχεται από τον ανιχνευτή. Πράγματι, σε περίπτωση που ο χρήστης συνδέσει έναν ανιχνευτή άλλης μάρκας από INDUSTRIAL SCIENTIFIC στην κεντρική μονάδα MX52, αυτός θα πρέπει να βεβαιωθεί πως η καμπύλη μεταφοράς είναι πράγματι συμβατή με τα χαρακτηριστικά εισόδου της κεντρικής μονάδας, ώστε να ερμηνευτεί σωστά η παρεχόμενη από τον ανιχνευτή πληροφορία. Επίσης, η κεντρική μονάδα θα πρέπει να παράσχει επαρκή τάση τροφοδοσίας λαμβανομένων υπόψη των πτώσεων τάσης μέσα στο καλώδιο. Εμφάνιση σε % Όγκου O % 30.0 % Σφάλμα 0.0 % -5.3 % Σφάλμα 1.2 ma 4 ma 20 ma 23.2 ma Σήμα που δίνει ο ανιχνευτής σε ma Χαρακτηριστικά τροφοδοσίας και αντίστασης φόρτισης Μέγιστο διαθέσιμο ρεύμα ανάμεσα στους ακροδέκτες 2 και 3: 350 ma υπό 21 V. Μέγιστη τάση χωρίς φορτίο ανάμεσα στους ακροδέκτες 2 και 3: 30 V Αντίσταση φόρτισης ( εκτός διάταξης εσωτερικής ασφαλείας ΕΑ) ανάμεσα στους ακροδέκτες 1 και 2: 47 ohms Σημείωση: Τα δεδομένα αυτά είναι έγκυρα μόνο σε περίπτωση που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ανιχνευτές άλλης μάρκας από INDUSTRIAL SCIENTIFIC. Σε περίπτωση ανάμειξης διάφορων τύπων, επικοινωνήστε με την INDUSTRIAL SCIENTIFIC για να μάθετε την εφικτότητα ΣΗΜΑΝΣΗ INDUSTRIAL SCIENTIFIC 0080 II 2 (G) INERIS 04ATEX

27 28

28 29

29 6. ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 30

30 31 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΧ52 σχ. 1

31 Κάρτα τροφοδοσίας Πίσω όψη της μονάδας τροφοδοσίας Μετασχηματιστής τροφοδοσίας Οθόνη φθορίου Κάρτα micro 8 κάρτες γραμμές μέτρησης 2 κυκλωμάτων έκαστη Χειρολαβή εξαγωγής της κάρτας Πλήκτρο Μ / Α Πληκτρολόγιο και πλήκτρα χρήσεων Βομβητής Σύνδεσμος για μονό κύκλωμα Κάρτα 2 κυκλωμάτων μέτρησης Μπροστινή κάρτα διασύνδεσης Φωτοδίοδος (DEL) Ποτενσιόμετρο ρύθμισης για κύκλωμα ζεύγους ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΜΧ 52 σχ. 4 32

32 Ρελέ 24v Τροφοδοσία 24v Πίσω όψη της μονάδας τροφοδοσίας Ασφάλεια 24v Υποδοχή δικτύου ρεύματος (με εσωτερικές ασφάλειες) Ρελέ δικτύου ρεύματος 110v Κοινά ρελέ Ασφάλειες 24v Ένδ. Β Έξοδοι των κοινών ρελέ Ακροδέκτης γείωσης ΚΑΡΤΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΣΧ 5. 33

33 A B ΚΑΡΤΑ MICRO ΣΧ 6. 34

34 Σύνδεσμος εξόδων Κύκλωμα μονό Ασφάλεια σήματος Αισθητήρας μονός Ασφάλεια γραμμής μονής Ρελέ AL1 και AL2 Κύκλωμα μονό Σύνδεσμος εξόδων Κύκλωμα ζεύγους Φορείς καλωδίων: επαφές ανοιχτές ή κλειστές Ποτενσιόμετρα Κύκλωμα μονό Φορείς καλωδίων: επαφές ανοιχτές ή κλειστές Ποτενσιόμετρα Κύκλωμα ζεύγους Ασφάλεια σήματος Αισθητήρας ζεύγους Αισθητήρας γραμμής ζεύγους Ρελέ AL1 και AL2 Κύκλωμα ζεύγους ΚΑΡΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΧ 7. 35

35 Μπλοκ Bornier alimentation ακροδεκτών 24V 24V RepD συνεχούς MX52 CE 24V 240W + - Ασφάλειες Fusibles secteur δικτύου RepB 230V 50/60Hz 300VA 115V 50/60Hz 300VA 230V 115V T T 2A 4A Ασφάλειες Fusibles 24V 24V Ένδ. RepE Ε DEF Υποδοχή τροφοδοσίας δικτύου Prise alimentation secteur RepA Ακροδέκτης Borne de terre γείωσης RepC ένδ. C ΠΙΣΩ ΟΨΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ Σχ. 8 Vue arri?re du module alimentation Figure 36

36 Κύκλωμα μονό Σήμα) 1 (Πλην) 2 (Συν) 3 Αισθητήρας μονός Κύκλωμα ζεύγους Αισθητήρας ζεύγους ΠΙΣΩ ΟΨΗ ΚΑΡΤΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ σχ 9. 37

37 Κάρτα ΜΧ52 Κύκλωμα μονό Σήμα) 1 (Πλην) 2 (Συν) 3 Αισθητήρες εκρηκτικών αερίων ΡΟΝΤ Κύκλωμα ζεύγους Αισθητήρες 4.20 ma 3 αγωγών ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ 4-20 ma 3 αγωγών ΣΤΟΝ MX52 Σχ

38 Κάρτα Carte MX52 ΜΧ52 Κύκλωμα μονό Voie impaire V- V+ Αισθητήρες 4.20 ma 2 αγωγών Capteurs 4.20 ma 2 fils Voie paire Κύκλωμα ζεύγους Αισθητήρας 1 Αισθητήρας 2 Capteur 1 Capteur Σημείωση: η αντίσταση 2.7Κ (στον τελευταίο αισθητήρα = 3 κατά το μέγιστο) 7-8 Note: La rθsistance de 2.7 K est α mettre en bout de ligne (sur le dernier capteur = 3 au maximum) ATTENTION a la configuration de la voie de mesure 7-8 Ω για θέση στην άκρη της γραμμής R=2x3.9K K en Ω en // Capteurs Αισθητήρες incendie (Ionique ou Optique) πυρκαγιάς (ιονικός ή οπτικός) ΠΡΟΣΟΧΗ στη διαμόρφωση του κυκλώματος μέτρησης ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ 4-20 ma EXEMPLES 2 ΑΓΩΓΩΝ DE CONNEXION DE CAPTEURS ΚΑΙ 4.20 ma A 2 FILS ET DE CAPTEURS INCENDIE ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ (ιονικό ή οπτικό) Σχ 11. (IONIQUE OU OPTIQUE) Fig.11 39

39 Κάρτα ΜΧ52 Κύκλωμα μονό Σήμα) 1 (Πλην) 2 (Συν) 3 Αισθητήρας Επαφές ανοιχτές ή κλειστές κατ επιλογή Έξοδος ρεύματος 4.20 ma Επαφή ΡΕΛ AL1 Επαφή ΡΕΛ AL2 Κύκλωμα ζεύγους Επαφές ανοιχτές ή κλειστές κατ επιλογή Σήμα) 1 (Πλην) 2 (Συν) 3 Αισθητήρας Έξοδος ρεύματος 4.20 ma Επαφή ΡΕΛ AL1 Επαφή ΡΕΛ AL2 ΚΑΡΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΕΞΟΔΟΙ ΣΤΟΝ ΠΙΣΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ Σχ

40 Μπλοκ ακροδεκτών Αισθητήρα: Τύπος Α Μπλοκ ακροδεκτών του ΜΧ52 (1) Καλώδιο 3xn θωρακισμένο 6Ω μέγιστη σε βρόχο μεταξύ 2 και 3 ΜΧ52 (1) R= φορτίο που αναπαριστά το ηλεκτρονικό κύκλωμα του κυκλώματος μέτρησης ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΦΛΟΓΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΜΕ ΜΠΛΟΚ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ ΤΥΠΟΥ A: Σχ

41 Μπλοκ ακροδεκτών Αισθητήρα: Τύπος B Μπλοκ ακροδεκτών του ΜΧ52 (1) Καλώδιο 3xn θωρακισμένο 6Ω μέγιστη σε βρόχο μεταξύ 2 και 3 ΜΧ52 (1) R= φορτίο που αναπαριστά το ηλεκτρονικό κύκλωμα του λώ έ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΦΛΟΓΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΜΕ ΜΠΛΟΚ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ ΤΥΠΟΥ B: σχ

42 Μπλοκ ακροδεκτών Αισθητήρα: Τύπος C Μπλοκ ακροδεκτών του ΜΧ52 (1) Καλώδιο 3xn θωρακισμένο 6Ω μέγιστη σε βρόχο μεταξύ 2 και 3 ΜΧ52 (1) R= φορτίο που αναπαριστά το ηλεκτρονικό κύκλωμα του λώ έ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΦΛΟΓΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΜΠΛΟΚ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ ΤΥΠΟΥ C: ΣΧ

43 Μπλοκ ακροδεκτών Αισθητήρα: Τύπος A ή C Μπλοκ ακροδεκτών του ΜΧ52 Γαλβανική απομόνωση (1) Καλώδιο 3xn θωρακισμένο 6Ω μέγιστη σε βρόχο μεταξύ 2 και 3 ΜΧ52 Παρατήρηση: Το ρελέ του αισθητήρα εξακολουθεί να χρησιμοποιείται τοπικά. Η γαλβανική απομόνωση βρίσκεται σε άμεση γειτνίαση με την κεντρική μονάδα ΜΧ52 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ 4-20 ma ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΌ ΕΝΑΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΦΛΟΓΑΣ (UV / IR Η IR3) ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΜΠΛΟΚ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ ΤΥΠΟΥ A Η C: Σχ 16. (1) R= φορτίο που αναπαριστά το ηλεκτρονικό κύκλωμα του κυκλώματος μέτρησης 44

44 Αισθητήρας Μπλοκ ακροδεκτών Τύπος: Β Εφεδρική τροφοδοσία DC Αισθητήρας Μπλοκ ακροδεκτών Τύπος: Α Μπλοκ ακροδεκτών του ΜΧ52 Παρατήρηση: Κύκλωμα τροφοδοσίας σε αστέρι Κύκλωμα σημάτων σε σειρά (βρόχος) RI: μόνο στον τελευταίο αισθητήρα (5 το πολύ) ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΦΛΟΓΑΣ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΕΙΤΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ Α Η B ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ DC Σχ

45 Τοπικό κιβώτιο που περιλαμβάνει τροφοδοσία + μπλοκ ακροδεκτών ελέγχου (εκτός ταξινομημένης περιοχής) Μπλοκ ακροδεκτών του αισθητήρα Τύπος: Α Μπλοκ ακροδεκτών του ΜΧ52 Γαλβανική απομόνωση Καλώδιο 2xn θωρακισμένο 250Ω μέγιστη σε βρόχο μεταξύ 1 και 2 ΜΧ.. Καλώδιο 2xn θωρακισμένο 17Ω μέγιστη σε βρόχο μεταξύ 1 και 2 αισθητήρα ΣΥΝΟΨΗ ΤΥΠΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΕΙ ΕΠΙ ΑΡΙΘΜΟ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Κύκλωμα ΜΧ Κύκλωμα ΜΧ Κύκλωμα ΜΧ ΤΟΠΙΚΟ ΚΙΒΩΤΙΟ ΜΕ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΜΠΛΟΚ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩ Ν ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ - 1 μόνο αισθητήρας ανά κύκλωμα ΜΧ52 - το ρελέ αισθητήρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί τοπικά - Η γαλβανική απομόνωση βρίσκεται πολύ κοντά στην κεντρική μονάδα ΜΧ52 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΙΒΩΤΙΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΓΑΛΒΑΝΙΚΗΣ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ Σχ

46 Μπλοκ ακροδεκτών του ΜΧ52 Ventostat γείωση γείωση Στη θέση αυτή για σήμα εξόδου 4-20mA Βλέπε λεπτομέρειες Μην χρησιμοποιείτε τη θέση αυτή ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ CO2 ΤΥΠΟΥ VENTOSTAT 2001 ΣΧ

47 Μπλοκ ακροδεκτών του ΜΧ52 Μπλοκ ακροδεκτών του Ventostat VT Σήμα: 4-20mA Πλήκτρα Παρακαλούμε μην αγγίζετε ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ CO2 ΤΥΠΟΥ VENTOSTAT VT ΣΧ

48 Σύνδεσμοι σε κάρτα κυκλώματος μετρήσεων ΜΧ52 Εκρηκτική ατμόσφαιρα Διάταξη μόνωσης SI (περιοριστής) Τύπος MTL787S+ Αισθητήρας CTX/COX 100 Μπλοκ ακροδεκτών (άλλος αισθητήρας) Εκρηκτική ατμόσφαιρα Διάταξη μόνωσης SI (περιοριστής) Τύπος Ζ787 / ΕΧ Αισθητήρας CTX/COX 100 Μπλοκ ακροδεκτών (άλλος αισθητήρας) ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΜΕ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΟΝΩΣΗΣ Si ΣΧ

49 Κάρτα ΜΧ52 (Σήμα) 1 (Πλην) 2 (Συν) 3 Μπλοκ ακροδεκ τών Αισθητήρες 4.20mA 3 αγωγών εκτός από OLDHAM (Σήμα) 1 (Συν) 3 Μπλοκ ακροδεκ τών Αισθητήρες 4.20mA 2 αγωγών εκτός από OLDHAM ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ 4-20 ma ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ OLDHAM (Τροφοδοτούνται από την κεντρική μονάδα MX52) Σχ

50 Κάρτα ΜΧ52 Αισθητήρας ΤΟΧ 1 Αισθητήρας ΤΟΧ 2 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ «ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ» ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ CTX 300 "CO πάρκιν" (5 το πολύ) Σχ

51 Κάρτα ΜΧ52 Κύκλωμα μονό Σειρήνα Επαφή ρελέ AL1 Επαφή ρελέ AL2 Κύκλωμα ζεύγους Ηλεκτροβαλβίδα ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΑΦΕΣ ΡΕΛΕ ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ 1 ΚΑΙ 2 ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Σχ

52 Κάρτα ΜΧ52 Κύκλωμα μονό Καταγραφέας Κύκλωμα ζεύγους Έξοδος ρεύματος 4.20mA ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑ 2 ΕΙΣΟΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΟΔΟ 4-20 ma 2 ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Σχ

53 Οθόνη φθορίου Κύκλωμα 1 Ένδ Ε Κύκλωμα 3 Θέση σε λειτουργία Πληκτρολόγιο χρήστη ένδ D ΣΦΑΛΜΑ Πλήκτρο Μ / Α ένδ Α Πλήκτρο προγραμματισμού ένδ Β Πλήκτρο βαθμονόμησης ένδ C Βομβητής Εκτός λειτουργίας Διακόπτης Interrupteur βομβητή Βομβητής Βομβητής Σε λειτουργία Κύκλωμα 2 Κύκλωμα 4 ΚΥΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΣΧ

54 Αποκοπή εξ αποστάσεως έξοδος RS 485 (l) θωρακισμένη ή όχι ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΙΣΩ ΜΑΡΟΣ ΤΟΥ MX52: ΣΧ 29 (στην κάρτα MICRO) 55

55 Η Ε Γ Γ Υ Η Σ Η Τ Η Σ Σ Ο Β Α Ρ Ο Τ Η Τ Α Σ Ε Ν Ο Σ Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ Ι Α Τ Η Σ Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ! Ανατρέξτε στους όρους πώλησης Ε Γ Γ Υ Η Σ Η Α Ξ Ι Ο Π Ι Σ Τ Ι Α - Ε Λ Ε Γ Χ Ο Ι Η ικανοποίησή σας είναι η πρωταρχική μας έννοια. Εξαρτάται από την αξιοπιστία των συσκευών και των τεχνικών μας υπηρεσιών. Εξασφαλίζεται χάρη σε πολύ αυστηρούς ελέγχους κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας της κατασκευής και πριν από την αποστολή (κάθε εξοπλισμός που αποστέλλεται διαμορφώνεται σύμφωνα με τις ανάγκες σας). Όλα αυτά συνεισφέρουν στην ελαχιστοποίηση της απώλειας χρόνου κατά τη διάρκεια των θέσεων σε λειτουργία και του επιπλέον κόστους. Θ Ε Σ Η Σ Ε Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Το να εμπιστευθείτε τη θέση σε λειτουργία του εξοπλισμού σας στους εξειδικευμένους μας τεχνικούς είναι μια επιπλέον εγγύηση ασφαλείας: συμβουλευτείτε τον κατάλογο των υποκαταστημάτων μας στη Γαλλία, ή των αντιπροσώπων μας στο εξωτερικό. Κ Α Τ Ο Ι Κ Ο Ν Ε Π Ι Σ Κ Ε Υ Η Β Λ Α Β Η Σ Οι τεχνικοί της υπηρεσίας ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ είναι έτοιμοι να επισκευάσουν πολύ σύντομα τη βλάβη σας επί τόπου. Αυτό είναι δυνατό χάρη σε μια σωστή κατανομή των υποκαταστημάτων μας στη ΓΑΛΛΙΑ. Για κάθε επέμβαση της Υπηρεσίας Τεχνικής Εξυπηρέτησης, έχει τεθεί στη διάθεσή σας ένας τηλεφωνικός αριθμός χωρίς χρέωση Ε Π Ι Σ Κ Ε Υ Η Β Λ Α Β Η Σ Σ Τ Ο Ε Ρ Γ Ο Σ Τ Α Σ Ι Ο Για κάθε πρόβλημα που δεν μπορεί να επιλυθεί επιτόπου: έχει προβλεφθεί μια ομάδα ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ η οποία θα επισκευάσει αμέσως τον εξοπλισμό σας, που αποστέλλεται στο εργοστάσιο του ARRAS (ΓΑΛΛΙΑ). Η εταιρεία INDUSTRIAL SCIENTIFIC δεσμεύεται έτσι να περιορίσει στο μέγιστο την περίοδο ακινητοποίησης των συσκευών σας. 56

56 Σ Υ Μ Β Ο Λ Α Ι Ο Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Σ Για να ανταποκρίνεται ο εξοπλισμός σας στις αναμενόμενες επιδόσεις, για τη δική σας ασφάλεια και για την ασφάλεια του προσωπικού σας : ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΤΑΚΤΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ! Η INDUSTRIAL SCIENTIFIC Α.Ε. ΞΕΡΕΙ να σας προτείνει ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ : * Μια ή περισσότερες ετήσιες επισκέψεις, εγγύηση ολική ή όχι. * Ανανεώσιμα μέσω σιωπηρής ανανέωσης. * Περιλαμβάνονται η ρύθμιση των κεντρικών μονάδων μέτρησης, η βαθμονόμηση των συσκευών και ο έλεγχος των σερβοδιατάξεων. Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Η Η INDUSTRIAL SCIENTIFIC Α.Ε. διαθέτει μια πλήρη υπηρεσία ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ: πολυάριθμους εκπαιδευτές μηχανικούς, αίθουσα συνδιασκέψεων, προϊόντα διαθέσιμα προς χειρισμό, υλικό πληροφορικής και οπτικής απεικόνισης κλπ... Έτσι εξασφαλίζετε την ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ του προσωπικού σας στη χρήση και τη συντήρηση πρώτου επιπέδου ενδεχομένως για όλη τη σειρά των προϊόντων μας. Η INDUSTRIAL SCIENTIFIC Α.Ε. διοργανώνει ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ (1 εβδομάδας) στην έδρα της στο ARRAS - ΓΑΛΛΙΑ. Ωστόσο, μπορούν να σας προταθούν ειδικά επιμορφωτικά προγράμματα στην έδρα σας ή στις εγκαταστάσεις σας. Π Ο Ι Ο Τ Η Τ Α Με εξασφαλισμένη την τήρηση των προτύπων ISO, οι χρήστες των προϊόντων μας μπορούν να επαναπαυτούν στην ΠΟΙΟΤΗΤΑ INDUSTRIAL SCIENTIFIC. Τ Α Σ Υ Ν Η INDUSTRIAL SCIENTIFIC Α.Ε. είναι παρούσα σε όλη τη Γαλλία χάρη σε πραγματικά υποκαταστήματα (7): γραμματεία, εμπορικά τμήματα και τεχνικοί. Ικανές τεχνικές ομάδες χάρη στην ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ. Μηχανογραφημένο απόθεμα ανταλλακτικών. Η INDUSTRIAL SCIENTIFIC Α.Ε. χρησιμοποιεί όλους τους μοντέρνους τρόπους επικοινωνίας : , φαξ και δίκτυο INTERNET,... Η INDUSTRIAL SCIENTIFIC είναι πάντα παρούσα στις μεγάλες συναντήσεις: περιφερειακές, εθνικές και διεθνείς ΕΚΘΕΣΕΙΣ. 57

57 58

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ AURORA Φωτοβολταϊκοί αναστροφείς ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αριθμός μοντέλου: PVI-3.8/4.6-I-OUTD Αναθ. 1.4 Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας Σελίδα 2 από 98 Αναθεώρηση του εγγράφου ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el ALTOSONIC V12 Εγχειρίδιο οδηγιών Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer KROHNE : Βιβλιογραφικά στοιχεία ::::::::::::::::::::::::::::::::: Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

*21271186_0115* Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες. Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B

*21271186_0115* Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες. Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες *21271186_0115* Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B Έκδοση 01/2015 21271186/EL SEW-EURODRIVE Driving the world Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B

Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B Drive Technology \ Drive Automation \ System Integration \ Services Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B Έκδοση 03/2013 20091931 / EL SEW-EURODRIVE Driving the world Περιεχόμενα 1 Γενικές οδηγίες... 7 1.1

Διαβάστε περισσότερα

REFUsol Φωτοβολταϊκός αντιστροφέας REFUsol 008K bis 20K. Οδηγίες χρήσης. εκδοχή 07

REFUsol Φωτοβολταϊκός αντιστροφέας REFUsol 008K bis 20K. Οδηγίες χρήσης. εκδοχή 07 REFUsol Φωτοβολταϊκός αντιστροφέας REFUsol 008K bis 20K Οδηγίες χρήσης εκδοχή 07 Τίτλος Είδος τεκμηρίωσης Εκδότης Νομική επιφύλαξη Πνευματικά δικαιώματα Εμπορικό σήμα REFUsol Ηλιακός μετατροπέας Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Powador Argus 16S DCS / 16S DCS FR 24S DCS / 24S DCS FR

Powador Argus 16S DCS / 16S DCS FR 24S DCS / 24S DCS FR Powador Argus 16S DCS / 16S DCS FR 24S DCS / 24S DCS FR Οδηγίες λειτουργίας Ελληνική μετάφραση Οδηγίες λειτουργίας για εγκαταστάτες και χρήστες Powador Argus 16S DCS 24S DCS Περιεχόμενα 1 Γενικές υποδείξεις...

Διαβάστε περισσότερα

Powador 12.0 TL3 - INT 14.0 TL3 - INT 18.0 TL3 - INT 20.0 TL3 - INT. Οδηγίες λειτουργίας. Μετάφραση της Γερμανικής πρωτότυπης έκδοσης

Powador 12.0 TL3 - INT 14.0 TL3 - INT 18.0 TL3 - INT 20.0 TL3 - INT. Οδηγίες λειτουργίας. Μετάφραση της Γερμανικής πρωτότυπης έκδοσης Powador. TL - INT 4. TL - INT 8. TL - INT. TL - INT Οδηγίες λειτουργίας Μετάφραση της Γερμανικής πρωτότυπης έκδοσης Οδηγίες λειτουργίας για εγκαταστάτες και χρήστες Περιεχόμενα Γενικές υποδείξεις... 4.

Διαβάστε περισσότερα

Καυστήρες αερίου... 2-28. Instrukcja obsługi Dla instalatora specjalisty Palniki gazowe... 29-55

Καυστήρες αερίου... 2-28. Instrukcja obsługi Dla instalatora specjalisty Palniki gazowe... 29-55 VG 2.120 D VG 2.160 D VG 2.210 D Βιβλίο Χρήσης Για τον ειδικευμένο τεχνικό εγκατάστασης Καυστήρες αερίου... 2-28 Instrukcja obsługi Dla instalatora specjalisty Palniki gazowe... 29-55 gr pl ru, es... 4200

Διαβάστε περισσότερα

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX. Οδηγός χρήσης DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX. Οδηγός χρήσης DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX Οδηγός χρήσης DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS Η Danfoss δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για πιθανά σφάλματα στους καταλόγους, τα φυλλάδια και το λοιπό

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια προϊόντων και ειδική πληροφόρηση περί κανονισμών για τα προϊόντα έξυπνων υποσταθμών της GE Digital Energy

Ασφάλεια προϊόντων και ειδική πληροφόρηση περί κανονισμών για τα προϊόντα έξυπνων υποσταθμών της GE Digital Energy GE Digital Energy Ασφάλεια προϊόντων και ειδική πληροφόρηση περί κανονισμών για τα προϊόντα έξυπνων υποσταθμών της GE Digital Energy Κωδικός δημοσίευσης GE: GET-8563 Copyright 2014 GE Multilin Inc. GE

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης SOLIVIA CM EU G3

Εγχειρίδιο χρήσης SOLIVIA CM EU G3 CM Εγχειρίδιο χρήσης SOLIVIA CM EU G3 EU Εγχειρίδιο χρήσης SOLIVIA CM EU G3 Το εγχειρίδιο υπόκειται σε αλλαγή. Για την πιο ενημερωμένη έκδοση του εγχειριδίου, να ελέγχετε την ιστοσελίδα μας www.solar-inverter.com.

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοσίφωνας αντλία θερμότητας

Θερμοσίφωνας αντλία θερμότητας Θερμοσίφωνας αντλία θερμότητας ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το εγχειρίδιο αυτό προορίζεται για τους τελικούς χρήστες της σειράς θερμαντήρων νερού αντλιών θερμότητας ΝUOS και τους υπεύθυνους υδραυλικούς για την εγκατάσταση.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης SOLIVIA CS EU G3

Εγχειρίδιο χρήσης SOLIVIA CS EU G3 CS Εγχειρίδιο χρήσης SOLIVIA CS EU G3 EU Εγχειρίδιο χρήσης SOLIVIA CS EU G3 Το εγχειρίδιο υπόκειται σε αλλαγή. Για την πιο ενημερωμένη έκδοση του εγχειριδίου, να ελέγχετε την ιστοσελίδα μας www.solar-inverter.com.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ LP30 ΕΛΛΗΝΙΚΑ/GRECO

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ LP30 ΕΛΛΗΝΙΚΑ/GRECO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ LP30 ΕΛΛΗΝΙΚΑ/GRECO Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την εταιρεία μας. Το προϊόν μας είναι μια τέλεια λύση θέρμανσης που γεννήθηκε από την πιο προχωρημένη τεχνολογία με μια ποιότητα επεξεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ESP-101 Σύστημα κοπής με τόξο πλάσματος

ESP-101 Σύστημα κοπής με τόξο πλάσματος ESP-101 Σύστημα κοπής με τόξο πλάσματος Εγχειρίδιο χρήσης (Ελληνικά) Το παρόν εγχειρίδιο παρέχει οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας για τα παρακάτω πακέτα κοπής ESP-101 που ξεκινούν με το σειριακό αριθμό:

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. MICROMASTER 440 0.12 kw - 200 kw. Οδηγίες Λειτουργίας Έκδοση 08/02. Εγχειρίδιο Χρήστη 6SE6400-5AW00-0BP0

SIEMENS. MICROMASTER 440 0.12 kw - 200 kw. Οδηγίες Λειτουργίας Έκδοση 08/02. Εγχειρίδιο Χρήστη 6SE6400-5AW00-0BP0 SIEMENS MICROMASTER 440 0.12 kw - 200 kw Οδηγίες Λειτουργίας Έκδοση 08/02 Εγχειρίδιο Χρήστη 6SE6400-5AW00-0BP0 2 Έντυπα MICROMASTER 440 Οδηγός εκκίνησης Για γρήγορη θέση σε λειτουργία με οθόνη SDP και

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια προϊόντων και ειδική πληροφόρηση περί κανονισμών για προϊόντα εξοπλισμού ενέργειας της

Ασφάλεια προϊόντων και ειδική πληροφόρηση περί κανονισμών για προϊόντα εξοπλισμού ενέργειας της Τίτλος σελίδας Digital Energy Ασφάλεια προϊόντων και ειδική πληροφόρηση περί κανονισμών για προϊόντα εξοπλισμού ενέργειας της GE Digital Energy Κωδικός δημοσίευσης GE: GET-8545 Copyright 2011 GE Digital

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο λειτουργίας

Εγχειρίδιο λειτουργίας Εγχειρίδιο λειτουργίας Smart-UPS Σύστημα αδιάλειπτης παροχής ρεύματος 750/1000/1500/2200/3000 VA Πύργος 100/120/230 Vac 500 VA Πύργος 100 Vac Επισκόπηση Περιγραφή του προϊόντος Το Smart-UPS 500 VA έως

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. Σύστημα μετάδοσης κίνησης για αποκεντρωμένη εγκατάσταση διεπαφών και διανομέων πεδίου PROFIBUS P R O F I B U S.

Εγχειρίδιο. Σύστημα μετάδοσης κίνησης για αποκεντρωμένη εγκατάσταση διεπαφών και διανομέων πεδίου PROFIBUS P R O F I B U S. Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες P R O F I PROCESS FIELD BUS B U S Σύστημα μετάδοσης κίνησης για αποκεντρωμένη εγκατάσταση διεπαφών και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B

Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B Έκδοση 11/2013 20145942 / EL SEW-EURODRIVE Driving the world Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Eγχειρίδιο χειρισμού SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL

Eγχειρίδιο χειρισμού SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL Eγχειρίδιο χειρισμού SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL STP5-10TL-20-BE-el-13 98-108800.03 Έκδοση 1.3 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Νομικές διατάξεις SMA Solar Technology AG Νομικές

Διαβάστε περισσότερα

PS 3.0 Excellent PS 3.6 Excellent PS 4.2 Excellent PS 5.5 Excellent PS 7.0 Excellent PS 8.3 Excellent PS 10.1 Excellent. www.centrosolar.

PS 3.0 Excellent PS 3.6 Excellent PS 4.2 Excellent PS 5.5 Excellent PS 7.0 Excellent PS 8.3 Excellent PS 10.1 Excellent. www.centrosolar. Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης PS 3.0 Excellent PS 3.6 Excellent PS 4. Excellent PS 5.5 Excellent PS 7.0 Excellent PS 8.3 Excellent PS 0. Excellent www.centrosolar.com ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΤΗ CENTROSOLAR AG Stresemannstr.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης. Smart connections. Οδηγίες χρήσης. Πιστοποιητικά PIKO 3.0 3.6 4.2 5.5 7.0 8.3 10.1

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης. Smart connections. Οδηγίες χρήσης. Πιστοποιητικά PIKO 3.0 3.6 4.2 5.5 7.0 8.3 10.1 Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης GR Smart connections. Οδηγίες χρήσης Πιστοποιητικά PIKO 3.0 3.6 4. 5.5 7.0 8.3 0. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΤΗ KOSTAL Solar Electric GmbH Hanferstraße 6 7908 Freiburg i. Br. Γερμανία

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain TS 40 / TS 50 / TS 65 / TP 50 / TP 65

Wilo-Drain TS 40 / TS 50 / TS 65 / TP 50 / TP 65 Wilo-Drain TS 40 / TS 50 / TS 65 / TP 50 / TP 65 D Einbau- und Betriebsanleitung NL Inbouw- en bedieningsvoorschriften US Installation and operating instructions GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο συστήματος. Τερματικά χειρισμού DOP11B. Έκδοση 11/2008 16667018 / EL

Εγχειρίδιο συστήματος. Τερματικά χειρισμού DOP11B. Έκδοση 11/2008 16667018 / EL Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Τερματικά χειρισμού DOP11B Έκδοση 11/28 Εγχειρίδιο συστήματος 1666718 / EL SEW-EURODRVE Driving the world

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ LUCREZIA IDRO LCD ΕΛΛΗΝΙΚΑ/GRECO

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ LUCREZIA IDRO LCD ΕΛΛΗΝΙΚΑ/GRECO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ LUCREZIA IDRO LCD ΕΛΛΗΝΙΚΑ/GRECO Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την εταιρεία μας. Το προϊόν μας είναι μια τέλεια λύση θέρμανσης που γεννήθηκε από την πιο προχωρημένη τεχνολογία με μια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ pellet λέβητες. hp 15-22 -30 ΕΛΛΗΝΙΚΑ/GRECO

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ pellet λέβητες. hp 15-22 -30 ΕΛΛΗΝΙΚΑ/GRECO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ pellet λέβητες hp 15-22 -30 /GRECO 2 Τεχνικά χαρακτηριστικά... 4 Προσδιορισμός των εξαρτημάτων...5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 Αποστάσεις που συνίστανται για το λεβητοστάσιο... 7 Προειδοποιήσεις...

Διαβάστε περισσότερα

Υποδείξεις για αυτό το εγχειρίδιο χειρισμού. Προσωπικά. Η ομάδα στόχος

Υποδείξεις για αυτό το εγχειρίδιο χειρισμού. Προσωπικά. Η ομάδα στόχος Υποδείξεις για αυτό το εγχειρίδιο χειρισμού Να έχετε αυτό το εγχειρίδιο χειρισμού πάντα στη διάθεσή σας κοντά στον υπολογιστή. Φυλάξτε το εγχειρίδιο χειρισμού και τη συσκευασία καλά ώστε σε μελλοντική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ LUCREZIA IDRO LCD ΕΛΛΗΝΙΚΑ/GRECO

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ LUCREZIA IDRO LCD ΕΛΛΗΝΙΚΑ/GRECO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ LUCREZIA IDRO LCD ΕΛΛΗΝΙΚΑ/GRECO Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την εταιρεία μας. Το προϊόν μας είναι μια τέλεια λύση θέρμανσης που γεννήθηκε από την πιο προχωρημένη τεχνολογία με μια

Διαβάστε περισσότερα

Ray. Εγχειρίδιο χρήστη και εγκατάστασης. Επιτοίχιος ηλεκτρικός λέβητας Εύρος ισχύος 6 28 kw Τρόπος λειτουργίας HDO, ισοθερμικός έλεγχος

Ray. Εγχειρίδιο χρήστη και εγκατάστασης. Επιτοίχιος ηλεκτρικός λέβητας Εύρος ισχύος 6 28 kw Τρόπος λειτουργίας HDO, ισοθερμικός έλεγχος Ray Εγχειρίδιο χρήστη και εγκατάστασης 6, 9, 12, 14, 18, 21, 24, 28 K έκδοση 13 Επιτοίχιος ηλεκτρικός λέβητας Εύρος ισχύος 6 28 kw Τρόπος λειτουργίας HDO, ισοθερμικός έλεγχος GR έκδοση Ray 6, 9, 12, 14,

Διαβάστε περισσότερα