Γυναίκες στην περιφέρεια της Πληροφορικής: Αθέατοι μηχανισμοί κατασκευής κοινωνικού φύλου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γυναίκες στην περιφέρεια της Πληροφορικής: Αθέατοι μηχανισμοί κατασκευής κοινωνικού φύλου"

Transcript

1 Γυναίκες στην περιφέρεια της Πληροφορικής: Αθέατοι μηχανισμοί κατασκευής κοινωνικού φύλου Χαρίκλεια (Χαρά) Κώνστα Υποψήφια Διδάκτωρ Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ( Περίληψη Μέσα από την ανάλυση μέσων που διαμορφώνουν τη δημόσια εικόνα της πληροφορικής τεχνολογίας, όπως οι διαφημίσεις, μελετάται το ζήτημα της κατασκευής ταυτοτήτων χρηστών της υπολογιστικής τεχνολογίας στο ελληνικό κοινό. Η έμφαση δίνεται στον εντοπισμό αθέατων μηχανισμών συνδιαμόρφωσης χρηστών υπολογιστών και ταυτοτήτων κοινωνικού φύλου, στο πλαίσιο μιας διάκρισης πέντε περιόδων ιστορίας της πληροφορικής. Σε αντίθεση με τις συνήθεις κατανομές σε «γενιές» υπολογιστών με βάση καινοτομίες σε υλικά (οι λυχνίες, το τσιπ, κοκ), η προτεινόμενη περιοδολόγηση βασίζεται στις αλλαγές στη χρήση του υπολογιστή όπως αυτές προωθήθηκαν από διαφημίσεις διεθνών και ελληνικών εταιρίες εισαγωγής και διάθεσης ηλεκτρονικών υπολογιστών. Μέσω της μελέτης απεικονίσεων συμπλεγμάτων γυναίκα-υπολογιστής-άντρας, στην παρούσα ανακοίνωση υποστηρίζεται ότι οι γυναίκες δεν αποκλείονται από την πληροφορική αλλά συμπεριλαμβάνονται σε αυτή με ένα συγκεκριμένο στερεοτυπικό τρόπο. Με τις απεικονίσεις αυτές προωθείται τελικά ο εγκλωβισμός των γυναικών σε συγκεκριμένα τμήματα του υπολογιστή. Εισαγωγή Η διεθνής κοινότητα των ειδικών στην εκπαίδευση στην πληροφορική προβληματίζεται από το ότι η αναπαραγωγή κατά φύλο διακρίσεων στην εκπαίδευση και στην εργασία δεν υποχωρεί, παρά την από δεκαετίες κατάργηση κάθε τυπικής διάκρισης ως προς την πρόσβαση των δύο φύλων στην εκπαίδευση στην πληροφορική.1 Η ηγεμονία μιας ιδεολογίας κοινωνικού φύλου στον εργασιακό χώρο 1 Για ζητήματα κοινωνικού φύλου σε σχέση με την ιστορία της τεχνολογίας βλέπε ενδεικτικά: Abbate, J. (2003). "Women and Gender in the History of Computing." IEEE Annals of the History of Computing 4: 4-8. Bijker, W. E. and K. Bijsterveld (2000). "Women Walking through Plans: Technology, Democracy, and Gender Identity." Technology and Culture 41(3): Cowan, R. S. (1976). "The Industrial Revolution in the Home: Household Technology and Social Change in the 20th Century." Technology & Culture 17(1): Cowan, Ruth. (1983) More Work for Mother: The Ironies of Household Technology from the Open Hearth to the Microwave, Basic Books Inc. Cowan,

2 έχει τεκμηριωθεί επαρκώς στο πλαίσιο διαφόρων ερευνητικών τομέων.2 Είναι γνωστό ότι οι απεικονίσεις των νέων τεχνολογιών στα ΜΜΕ αναπαράγουν αυτή την ιδεολογία με εικόνες οι οποίες παρουσιάζουν τις γυναίκες ως υποδεέστερες των αντρών.3 Οι προηγούμενες όμως μελέτες περιορίζονται σε σημειωτικές αναλύσεις σχέσεων αντρών και γυναικών, αφήνοντας εκτός ερμηνείας τους τρόπους με τους οποίους δημόσιες απεικονίσεις κατασκευάζουν τόσο ταυτότητες κοινωνικού φύλου όσο και υπολογιστικές διατάξεις. Μέσα από την ανάλυση μέσων που διαμορφώνουν τη δημόσια εικόνα της πληροφορικής τεχνολογίας, όπως οι διαφημίσεις, η παρούσα ανακοίνωση εξετάζει το ζήτημα της κατασκευής ταυτοτήτων χρηστών της υπολογιστικής τεχνολογίας στο ελληνικό κοινό. 4 Για μια εξήγηση του φαινομένου, μελετώ την ιστορία της υπολογιστικής τεχνολογίας (ή πληροφορικής) όπως αυτή μπορεί να ερευνηθεί σε διαφόρων ειδών έντυπα (εφημερίδες, περιοδικά τεχνικά και ευρείας κυκλοφορίας), κατά τη διάρκεια πέντε περιόδων. 5 Πιο συγκεκριμένα, R. S. (1996). "Technology Is to Science as Female Is to Male: Musings on the History and Character of Our Discipline." Technology & Culture 37(3): Wajcman, J. (2007). "From Women and Technology to Gendered Technoscience." Information, Communication & Society 10(3): Wajcman, J. (2010). "Feminist theories of technology." Cambridge Journal of Economics 34: Lie, Merete. Gender in the Image of Technology, in Merete Lie and Knut H. Sorensen, Making Technology Our Own? (Oslo/Stockholm/Copenhagen, Scandinavian University Press, 1996), pp Για ζητήματα κοινωνικού φύλου και εργασίας βλέπε ενδεικτικά: Berner, B. (2007). "Rationalizing Technical Work Visions and Realities of the Systematic Drawing Office in Sweden, " Technology and Culture 48(1): Boyer, K. and K. England (2008). "Gender, work and technology in the information workplace: from typewriters to ATMs." Social and Cultural Geography 9(3): Croissant, J. L. (1999). Engendering Technology: Culture, Gender, and Work. Women and technology: Historical, Societal and Professional perspectives, New Brunswick, NJ, USA. Gutek, B. A. and T. K. Bikson (1985). "Differential Experiences of Men and Women in Computerized Offices." Sex Roles 13(3/4): Wajcman, J. (2006). "New connections: social studies of science and technology and studies of work." Work, employment and society 20(4): Bell, P. and M. Milic (2002). "Goffman s Gender Advertisements revisited: combining content analysis with semiotic analysis." Visual Communication 1(2): Clarke, Adele E Situational Analysis: Grounded Theory After the Postmodern Turn. Thousand Oaks, CA: Sage. 4 Για την μεθοδολογία ανάλυσης απεικονίσεων βλέπε ενδεικτικά: Bell, S.E "Visual methods for collecting and analyzing data. In I. Bourgeault, R. Dingwall, & R. devries (Eds.). Qualitative Methods in Health Research. Thousand Oaks, CA: Sage (pp ). Dumit, Joseph and Burri, Regula Valérie "Social Studies of Scientific Imaging and Visualization. The Handbook of Science and Technology Studies. Third Edition. (ed. Hackett, Lynch et.al.) October. Pauwels, Luc A Theoretical Framework for Assessing Visual Representational Practices in Knowledge Building and Science Communications. Pauwels, Luc (ed.). Visual Cultures of Science. Dartmouth College Press. (1-25). Rose, Gillian Visual Methodologies: An Introduction to the Interpretation of Visual Materials. London: Sage, 2nd ed. Chapter 1: Researching Visual Materials: Towards a Critical Visual Methodology (Pages 1-34). Clarke, Adele E Situational Analysis: Grounded Theory After the Postmodern Turn. Thousand Oaks, CA: Sage. Van Leeuwen, Theo and Carey Jewitt (Eds.) Handbook of Visual Analysis. London: Sage. 5 Για ιστοριογραφικά ζητήματα της ιστορίας του ηλεκτρονικού υπολογιστή, βλέπε ενδεικτικά Michael S. Mahoney The history of computing in the history of technology in Annals for the History of Computing Vol. 10, No. 2, 1988, pp Aristotle Tympas, Computers: Analog, in 2

3 αναλύονται ευρήματα ιστορικής έρευνας σε διαφημίσεις πληροφορικής της εποχής Η έρευνα αυτή επικεντρώνεται στη μελέτη των άτυπων μηχανισμών αναπαραγωγής διακρίσεων φύλου. Οι διαφημίσεις αποτελούν σημαντικό πρωτογενές υλικό στην ιστορική έρευνα γιατί παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με τη δημόσια εικόνα των υπολογιστών σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μέσο για να επικοινωνήσουν διαφορετικές περιοχές, όπως η διανοητική ιστορία και η ιστορία της τεχνολογίας, η ιστορία των επιχειρήσεων και της οικονομίας και τέλος η κοινωνική και πολιτισμική ιστορία.7 Οι διαφημίσεις αποτελούν προνομιακό μέσο για τη μελέτη απεικονίσεων που καθορίζουν τη διαδικασία της κοινωνικής κατασκευής των χρηστών μιας τεχνολογίας.8 Όπως υποστηρίζει η Christina Lindsay οι «κατασκευασμένοι χρήστες» είναι προϊόντα σχεδιαστών, διαφημιστών και άλλων διαμεσολαβητών. Οι διαμεσολαβητές προτείνουν τις ταυτότητες κατασκευασμένων χρηστών αναμένοντας ότι οι πραγματικοί χρήστες αναπτύσσουν τις δικές τους ταυτότητες με πρότυπο εκείνες των κατασκευασμένων χρηστών. Αν και αυτοί οι χρήστες δεν κατοικούν σε φυσικά σώματα, αποτελούν εικονικές ταυτότητες οι οποίες διαδραματίζουν κυρίαρχο ρόλο στη διαμόρφωση ιδεολογιών και ταυτοτήτων Encyclopedia of 20th-Century Technology, Colin Hempstead (editor), Routledge, London, Great Britain, 2005, Aristotle Tympas, Computers: Hybrid, in Encyclopedia of 20th Century Technology, Colin Hempstead (editor), Routledge, London, Great Britain, 2005, Aristotle Tympas, Calculation and Computation, in New Dictionary of the History of Ideas, Maryanne Cline Horowitz (editor), Charles Scribner s Sons, New York, New York, 2004, Volume I, Έχω εξετάσει περί τα τεύχη και φύλλα από το οικονομικό περιοδικό ευρείας κυκλοφορίας Οικονομικός Ταχυδρόμος, τις εφημερίδες Το Βήμα και Τα Νέα, το Ενημερωτικό Δελτίο του Τεχνικού Επιμελητήριου Ελλάδος. Η έρευνα αυτή εντόπισε σημαντικό αριθμό διαφημίσεων, η ανάλυση των οποίων δίνει, εκτιμώ, την δυνατότητα να καταλήξουμε σε κάποια πρώτα συμπεράσματα. Aspray, William, and Donald B. Beaver, Marketing The Monster: Advertising Computer Technology. IEEE Annals of the History of Computing 8 no. 2 (1986): Για τη συνδιαμόρφωση χρηστών και τεχνολογίας βλέπε ενδεικτικά: Oldenziel R. & Zachmann Κ., (Eds) (2009) Cold War Kitchen Americanization, Technology and European Users, The MIT Press. Oudshoorn N. & Pinch Τ (2008) User-Technology Relationships: Some Recent Developments ( ) In The Handbook of Science and Technology Studies, Third Edition, edited by Edward J. Haclett etc., Cambridge, Mass: MIT Press. Oudshoorn, N. & Pinch, T. (Eds.). (2003). How Users Matter: the Co-construction of Users and Technology.(1-4) Cambridge, Massachusetts: MIT Press. Stepulevage, L. (2003). "Computer-Based Office Work: Stories of Gender, Design, and Use." IEEE Annals of the History of Computing (4): Garrety, K. & Badham R. (2004). "User-Centered Design and the Normative Politics of Technology." Science Technology Human Values 29: Lundin, Per Documenting the Use of Computers in Swedish Society between 1950 and 1980 Final Report on the Project From Computing Machines to IT, Working Papers from the Division of History of Science and Technology (Stockholm 2009). Lindsay, Christina From the Basement to the Kitchen: Constructing the Gendered Personal Computer User, Technology and Society, Women and Technology: Historical, Societal, and Professional Perspectives. Proceedings. International Symposium (1999): Βλέπε, επίσης: Gamson, W. A., D. Croteau, et al. (1992). "Media Images and the Social Construction of Reality." Annual Review of Sociology 18:

4 Χρησιμοποιώντας μεθόδους ανάλυσης περιεχομένου και σημείων, η εργασία μου έχει μια αφετηρία στη μελέτη των William Aspray και Donald Beaver, οι οποίοι όμως δεν στηρίχθηκαν ακριβώς στην αλλαγή των απεικονίσεων του υπολογιστή από διαμεσολαβητές αλλά σε αλλαγές στις απεικονίσεις του υπολογιστή όπως αυτές αποτυπώνονται σε διαφημίσεις που απευθύνονται σε κατηγορίες χρηστών. Μια δεύτερη αφετηρία βρίσκω στην προαναφερθείσα μελέτη της Lindsay. Επιπλέον, η ανακοίνωση συνεχίζει και εμπλουτίζει στην κατεύθυνση μιας πρόσφατα δημοσιευθείσας μελέτης, στην οποία προτείναμε μια πρώτη καταγραφή τμημάτων του ηλεκτρονικού υπολογιστή τα οποία απεικονίζονται ως κατάλληλα για τη γυναικεία εργασία.10 Εδώ συνεχίζω με μια μελέτη που καλύπτει ένα μεγαλύτερο χρονικό εύρος, από την πρώτη διαφημιστική καταχώρηση ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή (δεκαετία 1950) μέχρι τα πολύ πρόσφατα χρόνια (δεκαετία 2000). Παρακολουθώ τους μετασχηματισμούς του υπολογιστή και την μετάβαση του από μια μαθηματική μηχανή με διαστάσεις ενός ολόκληρου δωματίου σε μια διαδικτυωμένη συσκευή τηλεπικοινωνιών (Παράρτημα 1). Περιοδολογήσεις της Ιστορία της Πληροφορικής: Από την εφεύρεση των μηχανών στη διαμόρφωση τους στη χρήση11 Στη διαφημιστική εκστρατεία της εταιρίας εισαγωγής μηχανών γραφείου Αφοί Συμεωνίδη εμφανίζεται η εικόνα του χαρούμενου, ενεργητικού επαγγελματία άντρα.12 Τέτοιες διαφημίσεις ανήκουν στην προ-κομπιούτερ εποχή (εποχή πριν τον ηλεκτρονικό υπολογιστή). Αποτελούν βάση στην ιστορία που αφηγούμαι γιατί τα συνοδευτικά σκίτσα περιλαμβάνουν γνώριμα σύμβολα που θα επανέλθουν 10 Tympas, Aristotle, Hara Konsta, Theodore Lekkas, Serkan Karas Constructing Gender and Technology in Advertising Images, Feminine and Masculine Computer Parts, in Gender Codes in Why Women Are Leaving Computing (Eds Thomas J. Misa), IEEE-CS Press/Wiley, Ο συσχετισμός της τεχνολογικής αλλαγής με κάποιο είδος περιοδολόγησης είναι μια εγγενώς επισφαλής διαδικασία. Υπάρχουν πάντα ενδιάμεσοι περίοδοι, διασταυρώσεις και φαινόμενα που καθιστούν δύσκολη την απλή ταξινόμηση ή τον εντοπισμό διακριτών επιδράσεων, υποστηρίζει ο Magnus Johansson (Johansson M., Smart, Fast and Beautiful On Rhetoric of Technology and Computing Discourse in Sweden , Second Edition ed.: Linköping University, 1997). Εγκαταλείποντας παραδοσιακές ιστορικές προσεγγίσεις που επικεντρώνονται στο υλισμικό του υπολογιστή, προχωρώ σε μια κατανομή σε περιόδους η οποία βασίζεται στις αλλαγές στη χρήση (και τις κατηγορίες χρηστών) στους οποίους απευθύνονται οι διαφημίσεις υπό εξέταση. Στη βάση αυτή προτείνω τη διάκριση σε πέντε περιόδους. 12 Περιοδικό Οικονομικός Ταχυδρόμος,

5 συνδεδεμένα με ιδιότητες τις οποίες οι νέες μηχανές υπόσχονται να παρέχουν (π.χ. κλεψύδρα για την οικονομία χρόνου, πύραυλος για την ταχύτητα, στόχος για την επιτυχία) ενώ τα συνοδευτικά κείμενα αναφέρονται σε ιδιότητες όπως η ακρίβεια, η αποτελεσματικότητα στους αριθμητικούς υπολογισμούς κ.α. (Παράρτημα 2). Αυτή είναι η αρχή μιας μακράς ιστορίας διαφημίσεων υπολογιστικών μηχανών στη χώρα. Οι διαφημίσεις για μικρές υπολογιστικές μηχανές («προσθετοαφαιρετικές») στα μέσα του 1950, οι οποίες είχαν ως διακηρυγμένο στόχο να διευκολύνουν, αν όχι να απαλλάξουν, τον ανθρώπινο νου από την πολύπλοκη διαδικασία υπολογιστικών πράξεων, παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες για τις βάσεις μιας μακρόχρονης ιστορίας διαφήμισης της υπολογιστικής τεχνολογίας. Οι μέθοδοι που επιλέχθηκαν για την προώθηση των «νέων μηχανών» στην Ελληνική κοινωνία βασίστηκαν σε οικείες διαφημιστικές παραδόσεις των προηγούμενων λογιστικών μηχανών. Την πρώτη περίοδο, όπως φαίνεται από τα ευρήματα που εντοπίστηκαν στις διαφημίσεις, ο ηλεκτρονικός υπολογιστής παρουσιάζεται στο ελληνικό κοινό ως μια μηχανή που εκτελεί υπολογισμούς (calculator) είτε με διάτρητες καρτέλες, είτε με αποθηκευμένα προγράμματα, ως μια «ταχύτερη» και ικανότερη συσκευή υπολογισμών της διαδεδομένης από τις προηγούμενες δεκαετίες αριθμομηχανής. Ο πιο συνηθισμένος τρόπος διάκρισης μεταξύ των μηχανών εντοπίζεται στο φυσικό μέγεθος: οι υπολογιστικές μηχανές ήταν μικρές ενώ οι ηλεκτρονικοί εγκέφαλοι ή διερευνητές μεγάλοι. Ένας άλλος τρόπος διάκρισης ήταν μέσω της διαφημιζόμενης χρήσης. Οι «μικρές» μηχανές ήταν υποτίθεται εύκολες στη χρήση και προσβάσιμες σε μηχανικούς και λογιστές. Οι «μεγάλες» μηχανές σε απομονωμένα εργαστήρια για επιστήμονες και δημόσιους οργανισμούς, να εργάζονται «μόνες τους». Σε μια σειρά διαφημίσεων μικρών μηχανών αυτής της περιόδου παρατηρούμε ότι οι ανθρώπινες φιγούρες που απεικονίζονται είναι φιγούρες αντρών. Οι διαφημίσεις αυτές προέτρεπαν τον άντρα επιστήμονα ή επαγγελματία να χρησιμοποιήσει την υπολογιστική μηχανή για να απαλλάξει το μυαλό του από την επίπονη διαδικασία των υπολογισμών. Παρ όλα αυτά σε καμία περίπτωση οι άντρες δεν παρουσιαζόταν να πραγματοποιούν κάποια εργασία με την υπολογιστική μηχανή.13 Η μηχανή 13 Για ζητήματα εργασίας και υπολογιστικής τεχνολογίας βλέπε ενδεικτικά: Bergin, T. J. T. (2006). "The Origins of Word Processing Software for Personal Computers: " IEEE Annals of the History of Computing 28(4): Campbell-Kelly, M. and D. D. Garcia-Swartz (2008 ). "Economic Perspectives on the History of the Computer Time-Sharing Industry, " IEEE Annals of the History of Computing 30(1): Fritz, W. B. (1996). "The Women of ENIAC." IEEE Annals of the History of Computing 18(3): Haigh, T. (2001). "The Chromium-Plated 5

6 τοποθετείται σε απόσταση ασφαλείας από τα αντρικά χέρια αφήνοντας να υποτεθεί ότι εκτελεί τους υπολογισμούς σχεδόν με έναν μεταφυσικό τρόπο, «διαβάζοντας τη σκέψη» του άντρα. Για τις γυναίκες υπάρχει μια συγκράτηση τους από τα προηγούμενα χρόνια και την παράδοση της δακτυλογράφου στη θέση της κονσόλας χειρισμού, η οποία παραπέμπει σε την χειρωνακτική και μονότονη εργασία. Ο χώρος εργασίας δεν απεικονίζεται ενιαία ομοιόμορφος για όλες τις κατηγορίες χρηστών. Ανοιχτός, αφαιρετικός, απροσδιόριστος, δίνει ελευθερία κίνησης και έκφρασης για τον άντρα επιχειρηματία, διευθυντή ή ανώτερο στέλεχος μιας εταιρίας που συμμετέχει ενεργά στη δημιουργική εργασία και στη λήψη αποφάσεων. Περιορισμένος, κλειστός και στενός για την γυναίκα η οποία λειτουργεί ως εκτελεστικό όργανο στις υπηρεσίες του δημιουργικού άντρα-«επιβλέποντα», καθισμένη μπροστά στην τερματική συσκευή που χρησιμοποιείται για την εισαγωγή των δεδομένων (Παράρτημα 3). Η δεύτερη περίοδος σηματοδοτείται από την πρώτη καταχώρηση για ηλεκτρονικό υπολογιστή. Εμφανίζεται το 1958 και αφορά τον ΙΒΜ 650. Πρόκειται για την εποχή της εμφάνισης των μεγάλων ηλεκτρονικών εγκεφάλων (mainframes). Το κοινό καλείται να υποδεχθεί τον υπολογιστή σαν μια μηχανή επεξεργασίας δεδομένων κάθε τύπου η οποία «χρησιμοποιείται διά την επίλυση παντός είδους προβλήματος», μια «έξυπνη μηχανή». 14 Ο υπολογιστής παύει να παρουσιάζεται απλά ως μια βελτιωμένη έκδοση της ηλεκτρομηχανικής υπολογιστικής μηχανής και προωθείται ως μια μηχανή επεξεργασίας πληροφοριών, με πολλαπλές δυνατότητες. Με σπουδαιότερη όλων την ικανότητα να παίρνει λογικές αποφάσεις. Ο μεγάλος ηλεκτρονικός εγκέφαλος τοποθετείται στο αποστειρωμένο, «πίσω δωμάτιο» ενώ οι εργαζόμενοι έχουν επαφή μόνο με τις τερματικές συσκευές εισαγωγής δεδομένων. Προτείνεται για χρήσεις στη βιομηχανία, τις επιχειρήσεις και στις επιστήμες σε αντίθεση με τις μικρές μηχανές που αφορούσαν το γραφείο. Η εισαγωγή των δεδομένων (όπως άλλοτε η δακτυλογράφηση σε μια Tabulator: Institutionalizing an Electronic Revolution, " IEEE Annals of the History of Computing(4): Haigh, T. (2001). "Inventing Information Systems: The Systems Men and the Computer, " Business History Review 75: Haigh, T. (2006). "Remembering the Office of the Future: The Origins of Word Processing and Office Automation." IEEE Annals of the History of Computing(4): Lipartito, K. (1994). "When Women Were Switches: Technology, Work, and Gender in the Telephone Industry, " The American Historical Review 99(4): Για το βάθος της ιδεολογίας της παρουσίασης του υπολογιστή ως έξυπνης μηχανής βλέπε: Tympas, Aristotle "From Digital to Analog and Back: The ldeology of lntelligent Machines in The History of the Electrical Analyzer, 1870s-1960s, vol. 18, (1996):

7 «απλούστατου χειρισμού» γραφομηχανή) φαίνεται να είναι μια εργασία που πραγματοποιείται από γυναίκες. Οι άντρες παρουσιάζονται ως τεχνικοί του υλισμικού, ως προγραμματιστές ή επιστήμονες, πάντα σε όρθια θέση, υποδηλώνοντας επίβλεψη της μηχανής ή/και της γυναίκας. Δεν παρουσιάζονται ποτέ μπροστά στην κονσόλα ελέγχου ή το πληκτρολόγιο, συνεπώς εργάζονται σε διαφορετικό φυσικό χώρο από αυτόν στον οποίο λαμβάνει χώρα η γυναικεία εργασία. Μοιάζει σαν η γυναίκα να είναι το βοηθητικό χέρι για τον άντρα ο οποίος είναι, μεταξύ άλλων, και επιστήμονας. Γνωρίζει την κατασκευή και αρχιτεκτονική της μηχανής, αφήνοντας για τη γυναίκα είτε τον άχαρο και μονότονο ρόλο της χειρίστριας είτε το ρόλο της υπεύθυνης για την αλλαγή και συντήρηση των συσκευών αποθήκευσης δεδομένων (δίσκοι) στην παράδοση της βιομηχανικής εργασίας και της «εκμηχάνισης» του θηλυκού.15 Μόνο με αυτή την αρμοδιότητα απομακρύνεται από τη μικρή επιφάνεια εργασίας ενός γραφείου και εμφανίζεται σε όρθια στάση. Ταυτόχρονα, μια άλλη κατηγορία διαφημίσεων, η οποία απεικονίζει άντρες σε στάσεις ανάπαυσης, τονίζει την υποτιθέμενη δυνατότητα του υπολογιστή να εργάζεται μόνος του. Στις λίγες περιπτώσεις που οι άντρες εργάζονται καθιστοί μπροστά σε ένα τερματικό, απεικονίζονται να εκτελούν πολύπλοκες εργασίες υπολογισμού και ποτέ κάποια ανιαρή εργασία εισαγωγής δεδομένων (Παράρτημα 4). Ο χώρος της πληροφορικής απεικονίζεται είτε αφαιρετικά είτε ως αποστειρωμένο εργαστήριο στο οποίο πρόσβαση έχουν οι εκλεκτοί. Όταν οι γυναίκες τοποθετούνται σε κοινό χώρο με τους άντρες, είναι συνήθως όρθιες για να εξυπηρετήσουν, σε αντίθεση με του άνδρες που όταν είναι όρθιοι φαίνεται να δίνουν εντολές. Κατά τη διάρκεια της τρίτης περιόδου, η οποία ξεκινά στις αρχές της δεκαετίας του 1970, η ιστορία της υπολογιστικής τεχνολογίας συνδέεται με τον αυτοματισμό του γραφείου. Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής γίνεται κάτι πιο οικείο. Μαζί με τα μεγάλα συστήματα τύπου mainframe για δημόσιους οργανισμούς και επιχειρήσεις, εμφανίζονται μικρότερα συστήματα, τα οποία «εισβάλλουν» στο μικρό γραφείο, με διαφημιζόμενο στόχο την αυτοματοποίηση της γραφικής εργασίας για τη βελτίωση του λειτουργικού κόστους και των εργασιακών συνθηκών. Στο νέο χώρο 15 Gardey, D. (2001). "Mechanizing writing and photographing the word: Utopias, office work, and histories of gender and technology." History and Technology 17(4): Stubbs, Katherine "Mechanizing the Female: Discourse and Control in the Industrial Economy," Differences: A Journal of Feminist Cultural Studies, Vol. 7 (1995):

8 γραφείου οι γυναίκες εξακολουθούν να ασχολούνται με την εργασία της προηγούμενης περιόδου. Εργάζονται σε περιορισμένο χώρο, μπροστά σε μια οθόνη, εισάγοντας δεδομένα, κάτι που μας επιτρέπει να συμπεράνουμε ότι ο αυτοματισμός του γραφείου αφορούσε κατ εξοχήν «αντρικές» εργασίες. Οι άντρες απεικονίζονται ως επιστήμονες, διευθυντές και εργοδότες διατηρώντας το ρόλο της επίβλεψης της γυναικείας χειρωνακτικής εργασία στον υπολογιστή. Ο χώρος της πληροφορικής αρχίζει να διαμορφώνεται αποκτώντας τα εργονομικά χαρακτηριστικά του σύγχρονου γραφείου το οποίο θα ολοκληρωθεί κατά τη διάρκεια της επόμενης περιόδου (Παράρτημα 5). Ο επιτραπέζιος υπολογιστής που εμφανίζεται στις αρχές της δεκαετίας του 1980 σηματοδοτεί την τέταρτη περίοδο. Το κόστος αγοράς μειώνεται παράλληλα με το μέγεθος καθώς μικρά συστήματα επεξεργασίας κειμένου ή προσωπικοί υπολογιστές διατίθενται πλέον και για οικιακή χρήση ή ψυχαγωγία.16 Τα περί «επανάστασης του προσωπικού υπολογιστή» έχουν δεχθεί έντονη κριτική από ιστορικούς και ανθρωπολόγους της τεχνολογίας. Αν και η νέα μηχανή κατάφερε να βγει από τον περιορισμένο χώρο του εργαστηρίου και να γίνει μια μηχανή για όλους, δεν κατάφερε τελικά να αποδεσμευθεί από «συνδεσιμότητες», στην παράδοση των μεγάλων υπολογιστικών συστημάτων με την κεντρική μονάδα και τις τερματικές συσκευές. 17 Συνηθισμένη παρουσιάζεται η εικόνα της οικογένειας μπροστά στον υπολογιστή, ενώ στις απεικονίσεις χρηστών προστίθενται παιδιά, κυρίως αγόρια. Ενώ όμως γυναίκες και άντρες τοποθετούνται στο πληκτρολόγιο, οι τελευταίοι παρουσιάζονται σε πιο άνετες στάσεις και λιγότερο προσηλωμένοι στην εργασία τους. Μιλώντας ταυτόχρονα στο τηλέφωνο, συνεχίζουν την παράδοση των προηγούμενων περιόδων, όπου η υπολογιστική μηχανή εκτελούσε τους υπολογισμούς (που πραγματοποιούσαν οι άντρες παλαιότερα) δίχως την παρέμβαση Για ζητήματα σχετικά με την ιστοριογραφία του προσωπικού υπολογιστή, βλέπε ενδεικτικά: Bardini T. & Horvath, A. T. "The Social Construction of the Personal Computer User," Journal of Communication, vol. 45, (1995): Haddon, L Researching Gender and Home Computers. In: Sorensen, K. & Berg, A. (eds.) Technology and Everyday Life: Trajectories and Transformations Trondheim. Selwyn, N. "Learning to Love the Micro: The discursive construction of 'educational' computing in the UK, ," British Journal of Sociology of Education, vol. 23, (2002): Για την «επανάσταση» του προσωπικού υπολογιστή βλέπε ενδεικτικά: Ceruzzi, P. "From scientific instrument to everyday appliance: The emergence of personal computers, ," History and Technology, vol. 13, (1996): Pfaffenberger, B. "The Social Meaning of the Personal Computer: Or, why the Personal Computer Revolution was no Revolution," Anthropological Quarterly, vol. 61, (1988): Ceruzzi P. & Grad, B. "PC Software: Word Processing for Everyone," IEEE Annals of the History of Computing, October-December (2006):

9 τους. Η γνώση της χρήσης των ηλεκτρονικών υπολογιστών αρχίζει να προβάλλεται ως μια πολύτιμη δεξιότητα η οποία υπόσχεται την εξασφάλιση μιας καλής θέσης εργασίας (Παράρτημα 6). Η πέμπτη και τελευταία περίοδος, ξεκινά στις αρχές του 1990 και φτάνει μέχρι στις μέρες μας. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο υπολογιστής (φορητός και επιτραπέζιος) παρουσιάζεται ως μια μηχανή τηλεπικοινωνιών, συνδεδεμένη στον παγκόσμιο ιστό και το διαδίκτυο, σηματοδοτώντας την ψηφιακή επανάσταση. Κινητά τηλεφώνα και διαδικτυακές συσκευές προωθούνται ως τεχνολογίες οι οποίες απελευθερώνουν την εργασία από τον περιορισμό που επιβάλλει ο φυσικός χώρος. Στην «ψηφιακή» αυτή εποχή, κατά την οποία ο υπολογιστής μετατρέπεται σε μια κινητή μηχανή πολλαπλών χρήσεων, στις διαφημίσεις οι γυναίκες συνεχίζουν να χρησιμοποιούν τον υπολογιστή σε περιορισμένους χώρους (φυσικούς ή αφηρημένους), ακόμη και όταν η εργασία εκτελείται με ένα φορητό μοντέλο. Η απελευθέρωση από τα στενά όρια του γραφείου προβάλλεται ως μια υπόθεση που αφορά μόνο τον άντρα χρήστη (Παράρτημα 7). ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΙΔΟΣ ΜΗΧΑΝΗΣ Δεκαετία 1940 ENIAC Δεκαετίες Μεγάλοι Υπολογιστές Ηλεκτρονικός Διερευνητής - Εγκέφαλος (Mainframe Computer) ΕΙΚΟΝΑ ΧΡΗΣΗ Στρατιωτική Επιστημονική (μικρής κλίμακας) Επιστημονική Εμπορική, Βιομηχανική Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα 9

10 Δεκαετία 1970 Δεκαετίες Δεκαετίες Επιτραπέζιος υπολογιστής - Mini υπολογιστής - Μικρό-υπολογιστής Προσωπικός Υπολογιστής (PC) Φορητός Υπολογιστής Κινητό Τηλέφωνο Επιστημονική Βιομηχανική, Εμπορική, Δημόσιοι Οργανισμοί Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα Μηχανογράφηση Γραφείου (Λογιστήριο) Γραφεία Μηχανικών διαφόρων ειδικοτήτων Εμπορική, Βιομηχανική Δημόσιοι Οργανισμοί Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα Μηχανογράφηση Γραφείου (Λογιστήριο), Γραφεία Μηχανικών, Οργάνωση Γραφείου κάθε τύπου (Ξενοδοχεία, Επιχειρήσεις μικρού μεγέθούς, Καταστήματα, κ.α.) Οικιακή Χρήση Γραφείο Επεξεργασία κειμένου, λογιστικών φύλλων κ.α. Σπίτι Παιχνίδια, Εφαρμογές αποθήκης, οικονομικών κ.α. Εμπορική, Βιομηχανική Δημόσιοι Οργανισμοί Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα Μηχανογράφηση Γραφείου (Λογιστήριο) Γραφεία Μηχανικών Οικιακή Χρήση Διαδίκτυο Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο ( ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 10

11 Οικονομικός Ταχυδρόμος Οικονομικός Ταχυδρόμος Οικονομικός Ταχυδρόμος Οικονομικός Ταχυδρόμος

12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 Οικονομικός Ταχυδρόμος Το Βήμα pg7 Οικονομικός Ταχυδρόμος Οικονομικός Ταχυδρόμος

13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 Οικονομικός Ταχυδρόμος Οικονομικός Ταχυδρόμος Οικονομικός Ταχυδρόμος Οικονομικός Ταχυδρόμος

14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 Οικονομικός Ταχυδρόμος Οικονομικός Ταχυδρόμος Οικονομικός Ταχυδρόμος Οικονομικός Ταχυδρόμος

15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 Οικονομικός Ταχυδρόμος Οικονομικός Ταχυδρόμος Οικονομικός Ταχυδρόμος RAM

16 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 Το Βήμα pg /04/20pg93V 2003/05/11pg117V Το Βήμα pg121 Το Βήμα pg48 16

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΜΕ Η/Υ 1. Του Αποστόλου Παπαποστόλου Επίκουρου Καθηγητή του ΤΕΙ Αθήνας

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΜΕ Η/Υ 1. Του Αποστόλου Παπαποστόλου Επίκουρου Καθηγητή του ΤΕΙ Αθήνας ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΜΕ Η/Υ 1 Του Αποστόλου Παπαποστόλου Επίκουρου Καθηγητή του ΤΕΙ Αθήνας ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι γραφικές παραστάσεις µε υπολογιστές έχουν προχωρήσει πολύ από τότε που οι ε- πιστήµονες που δούλευαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ kv@hua.gr Στόχος Μαθήματος Εισαγωγή σε Βασικούς Όρους Πληροφορικής και Τηλεματικής. Εφαρμογές Τηλεματικής. Αναφορά στις κοινωνικές επιπτώσεις των Υπολογιστών.

Διαβάστε περισσότερα

K. Oatley & J. Jenkins, Συγκίνηση: Ερμηνείες και Κατανόηση (μεταφ. Μ. Σόλμαν, Μπ. Ντάβου) Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήση, 2004, σελ. 41-59.

K. Oatley & J. Jenkins, Συγκίνηση: Ερμηνείες και Κατανόηση (μεταφ. Μ. Σόλμαν, Μπ. Ντάβου) Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήση, 2004, σελ. 41-59. K. Oatley & J. Jenkins, Συγκίνηση: Ερμηνείες και Κατανόηση (μεταφ. Μ. Σόλμαν, Μπ. Ντάβου) Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήση, 2004, σελ. 41-59. Εισαγωγή Περί Μελέτης της Συγκίνησης Τα πάθη Μόνον αυτά δίνουν τη νοημοσύνη

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Έννοιες Πληροφορικής

Βασικές Έννοιες Πληροφορικής Βασικές Έννοιες Πληροφορικής 1. Τι είναι ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής είναι οποιαδήποτε συσκευή μεγάλη ή μικρή που επεξεργάζεται δεδομένα και εκτελεί την εργασία του σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία της Ιστοριογραφίας

Ιστορία της Ιστοριογραφίας Ιστορία της Ιστοριογραφίας Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 4) Ιστορία των γυναικών και του φύλου Ανδρονίκη Διαλέτη Η ιστορία των γυναικών έχει ως στόχο

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διεθνείς κι Ευρωπαϊκές Πολιτικές στην Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Έρευνα» Μάθημα: Εκπαίδευση, Κατάρτιση, Αγορά Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΙΛΑΛΗΣ (2002). ΙΣΤΟΡΙΕΣ «ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΑΣΗΣ» ΑΝΑΓΝΩΣΕΙΣ TOΥ 19ου ΑΙΩΝΑ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ. Μνήμων, 24, 387-402.

ΜΠΙΛΑΛΗΣ (2002). ΙΣΤΟΡΙΕΣ «ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΑΣΗΣ» ΑΝΑΓΝΩΣΕΙΣ TOΥ 19ου ΑΙΩΝΑ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ. Μνήμων, 24, 387-402. Μνήμων Τομ. 24, 2002 ΙΣΤΟΡΙΕΣ «ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΑΣΗΣ» ΑΝΑΓΝΩΣΕΙΣ TOΥ 19ου ΑΙΩΝΑ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΠΙΛΑΛΗΣ ΜΗΤΣΟΣ 10.12681/mnimon.747 Copyright 2002 To cite this article: ΜΠΙΛΑΛΗΣ (2002).

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ανδρέας Βέγλης - καθηγητής Προγράμματα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Τμήματος Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ Διατμηματικό ΠΜΣ στα Προηγμένα Συστήματα Υπολογιστών και Επικοινωνιών (επισπεύδων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΝΑΙ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΓΕΝΟΥΣ ΘΗΛΥΚΟΥ; Ιστορική Εξέλιξη & Κοινωνική Ανάλυση

ΕΙΝΑΙ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΓΕΝΟΥΣ ΘΗΛΥΚΟΥ; Ιστορική Εξέλιξη & Κοινωνική Ανάλυση ΕΙΝΑΙ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΓΕΝΟΥΣ ΘΗΛΥΚΟΥ; Ιστορική Εξέλιξη & Κοινωνική Ανάλυση ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΦΥΛΟ Μυστήριο αποτελεί τα τελευταία 20 χρόνια η συνεχής µείωση της συµµετοχής του γυναικείου φύλου στην επιστήµη των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) 1.1 Κωνσταντίνος Ταραμπάνης Καθηγητής Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Γρ. 307 2310-891-578 kat@uom.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα. Ενότητα 9: Πληροφοριακά Συστήματα Ορισμοί

Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα. Ενότητα 9: Πληροφοριακά Συστήματα Ορισμοί Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα Ενότητα 9: Πληροφοριακά Συστήματα Ορισμοί Κωνσταντίνος Ταραμπάνης Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Κωνσταντίνος Ταραμπάνης

Διαβάστε περισσότερα

Information Technology for Business

Information Technology for Business Information Technology for Business Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Computer System Hardware Υποδομή του Information Technology Υλικό Υπολογιστών (Hardware) Λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο διδασκόμενος αναμένεται να είναι σε θέση να:

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο διδασκόμενος αναμένεται να είναι σε θέση να: Τίτλος Μαθήματος: ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ Κωδικός Μαθήματος: MUS 652 Κατηγορία Μαθήματος: (Υποχρεωτικό/Επιλεγόμενο) Υποχρεωτικό Επίπεδο Μαθήματος: (πρώτου, δεύτερου

Διαβάστε περισσότερα

Η Διαδραστική Τηλεδιάσκεψη στο Σύγχρονο Σχολείο: Πλαίσιο Διδακτικού Σχεδιασμού

Η Διαδραστική Τηλεδιάσκεψη στο Σύγχρονο Σχολείο: Πλαίσιο Διδακτικού Σχεδιασμού Η Διαδραστική Τηλεδιάσκεψη στο Σύγχρονο Σχολείο: Πλαίσιο Διδακτικού Σχεδιασμού Παναγιώτης Αναστασιάδης Πανεπιστήμιο Κρήτης panas@ edc.uoc.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι προηγμένες τεχνολογίες σύγχρονης μετάδοσης και ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ Ο όρος είναι συντομογραφία του όρου «Αυτόματος, Ηλεκτρονικός Ψηφιακός Υπολογιστής Γενικού Σκοπού» [1]. Αυτόματος Μετά την έναρξη της λειτουργίας του εργάζεται μόνος του εκτελώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑφήγησηκαιΕκπαίδευση: ιστορίες για όλους, ιστορίες από όλους

ΑφήγησηκαιΕκπαίδευση: ιστορίες για όλους, ιστορίες από όλους Αριστοτέλειο Κολλέγιο Θεσσαλονίκης Ημερίδα«ΤοΣχολείοστηνΨηφιακήΕποχή: Διαδραστικοί Πίνακες και Πλατφόρμες e-learning» Θεσσαλονίκη, 12 Μαρτίου2011 ΑφήγησηκαιΕκπαίδευση: ιστορίες για όλους, ιστορίες από

Διαβάστε περισσότερα

-,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,.

-,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,. παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο Προσκήνιο 77 : patrhenis@keda.gr -,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,. Abstract Constructivism constitutes a broad theoretical-cognitive movement encompassing

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική

Εισαγωγή στην Πληροφορική Εισαγωγή στην Πληροφορική Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 ρ. Παναγιώτης Χατζηδούκας (Π..407/80) Εισαγωγή στην Πληροφορική 1 Γενικές πληροφορίες Εισαγωγή στην Πληροφορική ιδασκαλία: Παναγιώτης Χατζηδούκας Email:

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο)

BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο) Καλωσήλθατε στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του epiheirimatikotita.gr. Εδώ μπορείτε να βρείτε άφθονο BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο) Seven Steps To A Successfull pdf Business Plan Writing an effective

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3114 Μέσα από ένα τετραετές πρόγραμμα σπουδών, το Τμήμα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων επιτρέποντας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ Κωδικός Μαθήματος: MUS 650. Υποχρεωτικό. Μεταπτυχιακό (2 ος κύκλος) Θα ανακοινωθεί

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ Κωδικός Μαθήματος: MUS 650. Υποχρεωτικό. Μεταπτυχιακό (2 ος κύκλος) Θα ανακοινωθεί Τίτλος Μαθήματος: ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ Κωδικός Μαθήματος: MUS 650 Κατηγορία Μαθήματος: (Υποχρεωτικό/Επιλεγόμενο) Επίπεδο Μαθήματος: (πρώτου, δεύτερου ή τρίτου κύκλου) Έτος Σπουδών:

Διαβάστε περισσότερα

Η διδασκαλία της θεωρίας της εξέλιξης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Η διδασκαλία της θεωρίας της εξέλιξης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση Η διδασκαλία της θεωρίας της εξέλιξης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση Πανελλήνιο συνέδριο με θέμα: Βιολογικές και Φυσικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση Αθήνα, 11-13/04/2008 Κώστας Καμπουράκης Εκπαιδευτήρια Γείτονα,

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτισμός και ψυχοπαθολογία:

Πολιτισμός και ψυχοπαθολογία: Πολιτισμός και ψυχοπαθολογία: Επιπτώσεις στη συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία με μετανάστες και τις οικογένειές τους Βασίλης Παυλόπουλος Τομέας Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών vpavlop@psych.uoa.gr http://www.psych.uoa.gr/~vpavlop

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Πεδίο Έρευνας και Τεχνολογίας. Όνομα Εργαστηρίου Σχολή Ιστορίας. Έρευνα Εργαστηρίου Α/Α

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Πεδίο Έρευνας και Τεχνολογίας. Όνομα Εργαστηρίου Σχολή Ιστορίας. Έρευνα Εργαστηρίου Α/Α ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΟΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ταξινομημένα κατά Πεδίο Έρευνας και Τεχνολογίας) Α/Α 1 Πεδίο Έρευνας και Τεχνολογίας Γεωπολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας. Δρ. Ιωάννης Γκιόσος

Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας. Δρ. Ιωάννης Γκιόσος Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας Δρ. Ιωάννης Γκιόσος Γιατί κάνουμε ανασκόπηση στη βιβλιογραφία; 1. Γιαναπροσδιορίσουμεκενάστηνέρευνατου γνωστικού μας αντικειμένου 2. Για να εντοπίσουμε νέες τάσεις στην έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτικές µέθοδοι στην Κοινωνική Έρευνα και Μεθοδολογία Κοινωνικής Πολιτικής (7 σεµινάρια - 1 ο εξάµηνο)

Ποιοτικές µέθοδοι στην Κοινωνική Έρευνα και Μεθοδολογία Κοινωνικής Πολιτικής (7 σεµινάρια - 1 ο εξάµηνο) Ποιοτικές µέθοδοι στην Κοινωνική Έρευνα και Μεθοδολογία Κοινωνικής Πολιτικής (7 σεµινάρια - 1 ο εξάµηνο) 1η 2η 3η 4η 5η 6η 7η ιδάσκοντες: Άννα Λυδάκη (Πάντειο Παν/µιο), Χριστόφορος Σκαµνάκης ( ΠΘ) ΠΜΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3121 Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων αποκτούν

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαμπος Βρασίδας

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαμπος Βρασίδας Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαμπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy info@cardet.org Ανασκόπηση Σύγχρονες τάσεις Στοιχεία από ΕΕ Προκλήσεις Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Security in the Cloud Era

Security in the Cloud Era Security in the Cloud Era Dimitris Gritzalis October 2011 Ασφάλεια στην εποχή του Cloud: Παράδοξο ή απλώς διαφορετικό; Δημήτρης Γκρίτζαλης Καθηγητής Ασφάλειας στις ΤΠΕ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ CHAT ROOMS

Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ CHAT ROOMS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Ι Ο Ν Ι Ω Ν Ν Η Σ Ω Ν ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : ΑΤΕΙ Ιονίων Νήσων- Λεωφόρος Αντώνη Τρίτση Αργοστόλι Κεφαλληνίας, Ελλάδα 28100,+30

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Α Γενικού Λυκείου (Μάθημα Επιλογής)

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Α Γενικού Λυκείου (Μάθημα Επιλογής) ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α Γενικού Λυκείου (Μάθημα Επιλογής) Σύγχρονα Υπολογιστικά Συστήματα τους υπερυπολογιστές (supercomputers) που χρησιμοποιούν ερευνητικά εργαστήρια τα μεγάλα συστήματα (mainframes)

Διαβάστε περισσότερα

Αντώνης Βεντούρης. Επίκουρος Καθηγητής Διδακτικής των Γλωσσών Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Αντώνης Βεντούρης. Επίκουρος Καθηγητής Διδακτικής των Γλωσσών Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Αντώνης Βεντούρης Επίκουρος Καθηγητής Διδακτικής των Γλωσσών Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Δυσκολία κειμένων Δυσκολία ερωτημάτων (items) Ίση βαρύτητα πιστοποιητικών

Διαβάστε περισσότερα

κεφάλαιο Βασικές Έννοιες Επιστήμη των Υπολογιστών

κεφάλαιο Βασικές Έννοιες Επιστήμη των Υπολογιστών κεφάλαιο 1 Βασικές Έννοιες Επιστήμη 9 1Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ Στόχοι Στόχος του κεφαλαίου είναι οι μαθητές: να γνωρίσουν βασικές έννοιες και τομείς της Επιστήμης. Λέξεις κλειδιά Επιστήμη

Διαβάστε περισσότερα

e-εκπαιδευτησ gakis_kostas@yahoo.gr, arispaliouras@yahoo.gr Περίληψη Η παρούσα εισήγηση αφορά την παρουσίαση του εκπαιδευτικού λογισμικού με τίτλο

e-εκπαιδευτησ gakis_kostas@yahoo.gr, arispaliouras@yahoo.gr Περίληψη Η παρούσα εισήγηση αφορά την παρουσίαση του εκπαιδευτικού λογισμικού με τίτλο e-εκπαιδευτησ K. Γάκης 1 και Α. Παλιούρας 2 1 3ο ΣΕΚ Ανατ. Αττικής 2 Γενικό Λύκειο Αρτέμιδος gakis_kostas@yahoo.gr, arispaliouras@yahoo.gr Περίληψη Η παρούσα εισήγηση αφορά την παρουσίαση του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 1- MULTIPLE CHOICE

ΜΑΘΗΜΑ 1- MULTIPLE CHOICE ΜΑΘΗΜΑ 1- MULTIPLE CHOICE 1. Ποιος τύπος Η/Υ χρησιμοποιείται για την λειτουργία συστημάτων και βάσεων δεδομένων μεγάλων εταιρειών; a) Επιτραπέζιος Η/Υ b) Προσωπικός Ψηφιακός Βοηθός c) Μεγάλο σύστημα d)

Διαβάστε περισσότερα

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 Curriculum Vitae Dr Marios Vryonides I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION.... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 IV. PRESENTATIONS IN CONFERENCES AND SEMINARS... 5 V. PUBLICATIONS.... 6-1 - I. PERSONAL DETAILS

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ «ERASMUS+: ΝΕΟΛΑΙΑ»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ «ERASMUS+: ΝΕΟΛΑΙΑ» ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ «ERASMUS+: ΝΕΟΛΑΙΑ» Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων 17 Μαρτίου 2014, με παράταση 24 Μαρτίου 2014 Για περίοδο έναρξης σχεδίων 17/6/2014 31/12/2014 Βασική Δράση 1 Μαθησιακή Κινητικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Η λειτουργία της εκπαίδευσης στην κοινωνικοποίηση των ατόμων για το ρόλο των φύλων

Η λειτουργία της εκπαίδευσης στην κοινωνικοποίηση των ατόμων για το ρόλο των φύλων Η λειτουργία της εκπαίδευσης στην κοινωνικοποίηση των ατόμων για το ρόλο των φύλων Μάριος Βρυωνίδης 5ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο ΟΕΛΜΕΚ - ΠΟΕΔ ΟΛΤΕΚ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ «Φύλο και Εκπαίδευση : Μια εξίσωση ισότητας» Σάββατο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 002: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗς ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Εφαρμογές της Πληροφορικής

ΕΠΛ 002: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗς ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Εφαρμογές της Πληροφορικής ΕΠΛ 002: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗς ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Εφαρμογές της Πληροφορικής Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα 1 επικοινωνία εφαρμογές λειτουργικό σύστημα προγράμματα υλικό δεδομένα Εφαρμογές στη Βιομηχανία

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική και Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών: Συνύπαρξη και παιδαγωγική πρακτική. Τάσος Μικρόπουλος Ιωάννα Μπέλλου Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Πληροφορική και Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών: Συνύπαρξη και παιδαγωγική πρακτική. Τάσος Μικρόπουλος Ιωάννα Μπέλλου Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Πληροφορική και Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών: Συνύπαρξη και παιδαγωγική πρακτική Τάσος Μικρόπουλος Ιωάννα Μπέλλου Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Πληροφορική και ΤΠΕ Η Πληροφορική και οι Τεχνολογίες της

Διαβάστε περισσότερα

Το Φύλο στην Επιστήμη και Τεχνολογία. Μαρία Ρεντετζή. δικαιώματα μ αυτά των ανδρών συναδέλφων τους στην ακαδημαϊκή ιεραρχία. Οι

Το Φύλο στην Επιστήμη και Τεχνολογία. Μαρία Ρεντετζή. δικαιώματα μ αυτά των ανδρών συναδέλφων τους στην ακαδημαϊκή ιεραρχία. Οι Το Φύλο στην Επιστήμη και Τεχνολογία Μαρία Ρεντετζή Συγκεκριμένες πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες στις αρχές της δεκαετίας του 1970 παρακίνησαν φεμινίστριες σε πολλά από τα πανεπιστήμια των Ηνωμένων

Διαβάστε περισσότερα

Μύθος και διακείμενα ως συνθετικά στοιχεία της ποιητικής ταυτότητας του Σωτήρη Σαράκη. Γεώργιος Παπαντωνάκης

Μύθος και διακείμενα ως συνθετικά στοιχεία της ποιητικής ταυτότητας του Σωτήρη Σαράκη. Γεώργιος Παπαντωνάκης 1 Μύθος και διακείμενα ως συνθετικά στοιχεία της ποιητικής ταυτότητας του Σωτήρη Σαράκη Γεώργιος Παπαντωνάκης 1. Γενικά. Εκδοχές ταυτότητας Με την εργασία αυτή, έχουμε στόχο να διερευνήσουμε τον τρόπο

Διαβάστε περισσότερα

Η. Σάββας Κ. Μπαλτά - Α. Φράγκου ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Τα CD-ROMs στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: Σήμερα και στο μέλλον

Η. Σάββας Κ. Μπαλτά - Α. Φράγκου ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Τα CD-ROMs στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: Σήμερα και στο μέλλον Η. Σάββας Κ. Μπαλτά - Α. Φράγκου ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τα CD-ROMs στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: Σήμερα και στο μέλλον I. Savvas Κ. Balta - A. Fragkou T.E.I. OF LARISA - UNIV.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΣΕΛΙΟΥ Κωδικός μαθήματος: ΒΠΟ815 (3Ω/Υ) Εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε)

Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Μάθησης Learning Technologies 2015 Τι είναι; Πρόκειται για διεπιστημονική Κατεύθυνση σπουδών που εστιάζει στις Τεχνολογίες Μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτικές Μέθοδοι Έρευνας

Ποιοτικές Μέθοδοι Έρευνας Ελληνική Εταιρία Νοσηλευτικής Έρευνας και Εκπαίδευσης Ποιοτικές Μέθοδοι Έρευνας Ερμηνευτική Φαινομενολογική Ανάλυση (IPA) TEI Κρήτης Τμήμα Νοσηλευτικής 23-24 Μαρτίου 2012 Δρ. Εύα Φραγκιαδάκη, ΜSc, PsychD

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα με έγκριση ποιότητας από την ΕΑΙΠ. Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Κοινωνικών Επιστημών και Νομικής

Προγράμματα με έγκριση ποιότητας από την ΕΑΙΠ. Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Κοινωνικών Επιστημών και Νομικής Ενημέρωση: 11 Μαρτίου, 2015 Διευκρινίζεται ότι τα ΙΠ με «Άδεια Λειτουργίας» δικαιούνται να προσφέρουν προγράμματα, τα οποία αυτόματα αναγνωρίζονται από το κράτος, χωρίς να τα υποβάλουν στην αυστηρή διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Ακαδ. Έτος 2014-15, Διδάσκων: Χρήστος Βασιλειάδης, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: chris@uom.edu.gr,

Διαβάστε περισσότερα

1. Ηλεκτρονική Συνεργασία

1. Ηλεκτρονική Συνεργασία 1. Ηλεκτρονική Συνεργασία Στο εισαγωγικό αυτό κεφάλαιο συζητούνται βασικά θέματα ηλεκτρονικής συνεργασίας (ecollaboration). Αρχικά, παρέχονται χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με το πώς και πότε αυτή αναπτύχθηκε.

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρµα Επικοινωνίας Εκπαιδευτικών Εικαστικής Αγωγής: Μία Κοινότητα Πρακτικής και Επαγγελµατικής Μάθησης

Πλατφόρµα Επικοινωνίας Εκπαιδευτικών Εικαστικής Αγωγής: Μία Κοινότητα Πρακτικής και Επαγγελµατικής Μάθησης Πλατφόρµα Επικοινωνίας Εκπαιδευτικών Εικαστικής Αγωγής: Μία Κοινότητα Πρακτικής και Επαγγελµατικής Μάθησης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δεκέµβρης 2015 Η Πλατφόρµα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Μαρίνος Θεμιστοκλέους Email: mthemist@unipi.gr Ανδρούτσου 150 Γραφείο 206 Τηλ. 210 414 2723 Ώρες Γραφείου: Δευτέρα 11-12 AM Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΣ) Information Systems (IS) Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων:Μ.Χατζόπουλος, Παραδόσεις:Τρίτη 4-6, Τετάρτη 1-3; (Αμφιθέατρο Α15) Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του μαθήματος http://www.di.uoa.

Διδάσκων:Μ.Χατζόπουλος, Παραδόσεις:Τρίτη 4-6, Τετάρτη 1-3; (Αμφιθέατρο Α15) Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του μαθήματος http://www.di.uoa. Πληροφορική 1 Διδάσκων:Μ.Χατζόπουλος, Παραδόσεις:Τρίτη 4-6, Τετάρτη 1-3; (Αμφιθέατρο Α15) Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του μαθήματος http://www.di.uoa.gr/~organosi/ 2 Η δομή του μαθήματος Εισαγωγή στην

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Κορφιατη - Π. Γεωργίου ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ

Μ. Κορφιατη - Π. Γεωργίου ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ Μ. Κορφιατη - Π. Γεωργίου ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ Αξιολόγηση υπηρεσιών: Έρευνα χρηστών της ΒιΒλιοθήκης και Υπηρεσίας Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών Μ. Korfiati - P. Georgiou

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΣΕΛΙΟΥ Κωδικός μαθήματος: ΒΠΟ815 (3Ω/Υ) Εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

Email: vrapanos@econ.uoa.gr

Email: vrapanos@econ.uoa.gr ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδηµαϊκό έτος 2008-2009 Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών Μάθηµα: ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Γραφείο 305, Σταδίου 5 ιδασκαλία: Β. Ράπανος Ηµέρα και ώρα µαθήµατος: Τρίτη, 11.00-14.00 Ώρες γραφείου:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 003: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Εφαρμογές της Πληροφορικής

ΕΠΛ 003: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Εφαρμογές της Πληροφορικής ΕΠΛ 003: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Εφαρμογές της Πληροφορικής Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα 1 επικοινωνία εφαρμογές λειτουργικό σύστημα προγράμματα υλικό δεδομένα Εφαρμογές

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση πληροφοριακών συστηµάτων και υπηρεσιών πληροφόρησης

Αξιολόγηση πληροφοριακών συστηµάτων και υπηρεσιών πληροφόρησης Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Μεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών στην Επιστήµη της Πληροφορίας Αξιολόγηση πληροφοριακών συστηµάτων και υπηρεσιών πληροφόρησης 2006 2007 Μελέτες χρηστών

Διαβάστε περισσότερα

Social Media World 26/6/2014. Προσεγγίσεις της τεχνολογίας από τη σκοπιά των σπουδών Επιστήμης, Τεχνολογίας, Κοινωνίας (STS Studies)

Social Media World 26/6/2014. Προσεγγίσεις της τεχνολογίας από τη σκοπιά των σπουδών Επιστήμης, Τεχνολογίας, Κοινωνίας (STS Studies) Social Media World 26/6/2014 Προσεγγίσεις της τεχνολογίας από τη σκοπιά των σπουδών Επιστήμης, Τεχνολογίας, Κοινωνίας (STS Studies) 1.Τι είναι τα STS; Σπουδές Επιστήμης, Τεχνολογίας, Κοινωνίας (STS) προσεγγίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργική Εκπαίδευση. Θεματική ενότητα 8 2/2. Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης

Γεωργική Εκπαίδευση. Θεματική ενότητα 8 2/2. Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Γεωργική Εκπαίδευση Θεματική ενότητα 8 2/2 Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Οι φοιτητές/τριες πρέπει να είναι ικανοί/ες: α) να αναφέρουν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΟΣ Προσωπικά Στοιχεία:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΟΣ Προσωπικά Στοιχεία: Όνομα Marios Πανεπιστήμιο / Brunel University London Επώνυμο Angelides E-mail Marios.Angelides@brun el.ac.uk Electronic and Computer Engineering Βαθμίδα Professor Επιστημονική Περιοχή Multimedia Content

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 1ο: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

ΜΕΡΟΣ 1ο: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΜΕΡΟΣ 1ο: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΕΦ. 1 Ο Ρόλος του Μάρκετινγκ στη Κοινωνία και την Οικονομία...29 1.1 Εισαγωγικές Οικονομικές Έννοιες...29 1.2 Η Εξέλιξη και το Περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες

Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες ρ. Κλεοπάτρα Νικολοπούλου kleopatra@internet.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία αυτή εξετάζει τη χρήση υπολογιστών στο σπίτι από έφηβους µαθητές και µαθήτριες.

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική. Μάθημα Κατεύθυνσης

Πληροφορική. Μάθημα Κατεύθυνσης Πληροφορική Μάθημα Κατεύθυνσης Σκοπός Μαθήματος Οι μαθητές που θα ακολουθήσουν το μάθημα αυτό θα είναι ικανοί να λύνουν προβλήματα με αλγοριθμικό τρόπο, ακολουθούν τα βήματα του κύκλου ανάπτυξης, ώστε

Διαβάστε περισσότερα

Αναζητώντας θέμα έρευνας: ορισμένες μεθοδολογικές παρατηρήσεις. Δρ. Ηλίας Μαυροειδής

Αναζητώντας θέμα έρευνας: ορισμένες μεθοδολογικές παρατηρήσεις. Δρ. Ηλίας Μαυροειδής Αναζητώντας θέμα έρευνας: ορισμένες μεθοδολογικές παρατηρήσεις Δρ. Ηλίας Μαυροειδής Σ.Ε.Π.,., Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 1 Το αρχικό πρόβλημα o Πώς θα επιλέξω θέμα για την διπλωματική μου εργασία; o

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπίδραση Ανθρώπου- Υπολογιστή & Ευχρηστία

Αλληλεπίδραση Ανθρώπου- Υπολογιστή & Ευχρηστία Αλληλεπίδραση Ανθρώπου- Υπολογιστή & Ευχρηστία Ενότητα 10: Κοινωνικοτεχνικά Μοντέλα και Ενδιαφερόμενα Μέρη Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ/ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ/ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ &ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ/ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ * 22η ΤΜΗΜΑ*

Διαβάστε περισσότερα

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. Κωνσταντίνα Παπακώστα. Φιλόλογος, 1ο Γυμνάσιο Περαίας, υπ. Διδ. Εκπαιδευτικής Πολιτικής

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. Κωνσταντίνα Παπακώστα. Φιλόλογος, 1ο Γυμνάσιο Περαίας, υπ. Διδ. Εκπαιδευτικής Πολιτικής 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Πρωτάθλημα Αρχαίων Ελληνικών» Κωνσταντίνα Παπακώστα Φιλόλογος, 1ο Γυμνάσιο Περαίας, υπ. Διδ. Εκπαιδευτικής Πολιτικής ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα εργασία περιγράφει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Κύκλος Ζωής Εφαρμογών ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Εφαρμογές Πληροφορικής. Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Κύκλος Ζωής Εφαρμογών ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Εφαρμογές Πληροφορικής. Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών 44 Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών Διδακτικοί στόχοι Σκοπός του κεφαλαίου είναι οι μαθητές να κατανοήσουν τα βήματα που ακολουθούνται κατά την ανάπτυξη μιας εφαρμογής.

Διαβάστε περισσότερα

Οι υποκειμενικές αντιλήψεις και οι απόψεις φοιτητριών σχετικά με τους ηλεκτρονικούς

Οι υποκειμενικές αντιλήψεις και οι απόψεις φοιτητριών σχετικά με τους ηλεκτρονικούς Οι υποκειμενικές αντιλήψεις και οι απόψεις φοιτητριών σχετικά με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές Όλγα Παντούλη, ΕΕΔΙΠ ΙΙ Τομέα Παιδαγωγικής, ΑΠΘ. pantouli@edlit.auth.gr τηλ. : 2310 997348 Στην Κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: "Μελέτη της χρηματοοικονομικής αποτύπωσης περιβαλλοντικών πληροφοριών, της περιβαλλοντικής διαχείρισης, επίδοσης και αποτελεσματικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων"

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΕΠΙΚΤΗΤΗΣ ΑΝΟΣΟΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (AIDS) Αλέξης Δημήτρη Α.Φ.Τ: 20085675385 Λεμεσός

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Γνωστική Ψυχολογία. επ. Κωνσταντίνος Π. Χρήστου

Εισαγωγή στη Γνωστική Ψυχολογία. επ. Κωνσταντίνος Π. Χρήστου Εισαγωγή στη Γνωστική Ψυχολογία Inside the black box για µια επιστήµη του Νου Επιστροφή στο Νου Γνωστική Ψυχολογία / Γνωσιακή Επιστήµη Inside the black box για µια επιστήµη του Νου Επιστροφή στο Νου Γνωστική

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Παρουσίαση Σεναρίου

Συνοπτική Παρουσίαση Σεναρίου Συνοπτική Παρουσίαση Σεναρίου Εκπαιδευτικοί: Δημήρης Φάσουρας, Καθηγητής Τεχνολογίας dfasouras@gmail.com Λεμονιά Γολικίδου, Καθηγήτρια Πληροφορικής lgolikidou@sch.gr Τίτλος : Εκτιμώμενη διάρκεια: Ένταξη

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια από τον συγγραφέα... 7. 01 Εισαγωγή στους υπολογιστές... 9. 02 Μονάδες μέτρησης χωρητικότητας... 31

Λίγα λόγια από τον συγγραφέα... 7. 01 Εισαγωγή στους υπολογιστές... 9. 02 Μονάδες μέτρησης χωρητικότητας... 31 ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Περιεχόμενα Λίγα λόγια από τον συγγραφέα... 7 01 Εισαγωγή στους υπολογιστές... 9 02 Μονάδες μέτρησης χωρητικότητας... 31 03 Οι βασικές λειτουργίες του ηλεκτρονικού υπολογιστή... 37 04 Συσκευές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ στην εκπαιδευση Το έγγραφο αυτό παρέχει πληροφορίες και οδηγίες μορφοποίησης που θα σας βοηθήσουν να προετοιμάσετε καλύτερα την εργασία σας.... Αποστολή Εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Σχολικό Βιβλίο - Κεφάλαιο 1 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2 Ευάγγελος Χρ. Ζιούλας (Καθηγητής Πληροφορικής) ΑΒΑΚΑΣ Πρώτη υπολογιστική μηχανή της ιστορίας (3000 π.χ.) Αρχαίο σύστημα ΑΒΑΚΑ Μοντέρνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΕ2 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Β ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Management και Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών

Μάθημα: Management και Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ PANTEION UNIVERSITY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES DEPARTMENT OF ECONOMIC & REGIONAL DEVELOPMENT Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. Τμήμα Λογιστικής. 1 Στέργιος Παλαμάς

Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. Τμήμα Λογιστικής. 1 Στέργιος Παλαμάς ΤΕΙ Ηπείρου Παράρτημα Πρέβεζας Τμήμα Λογιστικής 1 Θεματικές Ενότητες Ιστορική Αναδρομή - Εφαρμογές Αρχιτεκτονική ενός Η/Υ - Υλικό Σύνθεση ενός Προσωπικού Υπολογιστή Λογισμικό Η/Υ - Λειτουργικά Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Η σχέση Ιστορίας και Φιλοσοφίας των Επιστημών με την Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες Κωνσταντίνα Στεφανίδου, PhD

Η σχέση Ιστορίας και Φιλοσοφίας των Επιστημών με την Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες Κωνσταντίνα Στεφανίδου, PhD Η σχέση Ιστορίας και Φιλοσοφίας των Επιστημών με την Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες Κωνσταντίνα Στεφανίδου, PhD Εργαστήριο Διδακτικής, Επιστημολογίας Φυσικών Επιστημών και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία - Περιφερειακή Ανάπτυξη και Δεδομένα

Καινοτομία - Περιφερειακή Ανάπτυξη και Δεδομένα Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης Ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας για τη ΓΔ Περιφ. Πολιτικής τ η ς Ε υ ρ ω π α ϊ κ ή ς Ε π ι τ ρ ο π ή ς, σ ε θ έ μ α τ α Κ α ι ν ο τ ο μ ί α ς κ α ι τ η σ τ ρ α τ η γ ι κ ή Έ ξ υ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.)

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) 2.1 Κωνσταντίνος Ταραμπάνης Καθηγητής Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Γρ. 307 2310-891-578 kat@uom.gr ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Wiki. Wiki. Analysis of user activity of closed Wiki used by small groups

Wiki. Wiki. Analysis of user activity of closed Wiki used by small groups Wiki Wiki Wiki Wiki qwikweb Wiki Wiki Wiki Analysis of user activity of closed Wiki used by small groups Satoshi V. Suzuki, Koichiro Eto, Keiki Shimada, Shinobu Shibamura and Takuichi Nishimura Wikis are

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη σχεδίαση κινούμενων γραφικών

Εισαγωγή στη σχεδίαση κινούμενων γραφικών ΕΣΔ200 Δημιουργία Περιεχομένου ΙI Εισαγωγή στη σχεδίαση κινούμενων γραφικών Νικόλας Τσαπατσούλης Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Επικοινωνίας & Σπουδών Διαδικτύου Εισαγωγή Εφαρμογές Κύρια Χαρακτηριστικά Flash

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων

Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων Πτυχιακή Εργασία: Τοπογραφικό διάγραμμα σε ηλεκτρονική μορφή κεντρικού λιμένα Κέρκυρας και κτιρίου νέου επιβατικού σταθμού σε τρισδιάστατη μορφή και σχεδίαση με AutoCAD

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές

Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές 1 ο Εξάμηνο Σπουδών Χειμερινό Εξάμηνο 2012/13 Τμήμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Κρήτης Διδάσκων: Χαρμανδάρης Ευάγγελος, email: vagelis@tem.uoc.gr, Ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα ΜΜΕ

Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα ΜΜΕ Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα ΜΜΕ Τίτλος κατεύθυνσης Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης Στόχος της κατεύθυνσης Η ραγδαία εξέλιξη της ψηφιακής

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωµάτωση πολιτικών κατά των διακρίσεων στην φιλοσοφία και τον τρόπο λειτουργίας των ΜΚΟ (Gender) kranou Konstantina Kranou

Ενσωµάτωση πολιτικών κατά των διακρίσεων στην φιλοσοφία και τον τρόπο λειτουργίας των ΜΚΟ (Gender) kranou Konstantina Kranou Ενσωµάτωση πολιτικών κατά των διακρίσεων στην φιλοσοφία και Konstantina Kranou therapist adult trainer Sex (βιολογικό φύλο) και Gender (κοινωνικό φύλο) Βιολογικό Φύλο: Καθορίζεται από τα χρωµοσώµατα και

Διαβάστε περισσότερα

e-knownet Δίκτυο για τη μη-τυπική εκπαίδευση στην επιστήμη, με τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)

e-knownet Δίκτυο για τη μη-τυπική εκπαίδευση στην επιστήμη, με τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) LLP Application Call EAC/61/2006 Transversal Programme / Key Activity 3: ICT / Networks e-knownet Δίκτυο για τη μη-τυπική εκπαίδευση στην επιστήμη, με τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργική Εκπαίδευση. Θεματική ενότητα 8 1/2. Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης

Γεωργική Εκπαίδευση. Θεματική ενότητα 8 1/2. Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Γεωργική Εκπαίδευση Θεματική ενότητα 8 1/2 Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Οι φοιτητές/τριες πρέπει να είναι ικανοί/ες: α) να αναφέρουν

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία έρευνας ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΔΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΚΟΠΟΣ/ΕΙΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Μεθοδολογία έρευνας ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΔΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΚΟΠΟΣ/ΕΙΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Μεθοδολογία έρευνας ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΔΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΚΟΠΟΣ/ΕΙΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Μεθοδολογία έρευνας Η ερευνητική διαδικασία έχει ως αφορμή ένα προβληματισμό και προσπαθεί να απαντήσει σε ένα ερευνητικό ερώτημα.

Διαβάστε περισσότερα

215 Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πάτρας

215 Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πάτρας 215 Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πάτρας Το Τμήμα ασχολείται με τη διδασκαλία και την έρευνα στην επιστήμη και τεχνολογία των υπολογιστών και τη μελέτη των εφαρμογών τους. Το Τμήμα ιδρύθηκε το 1980 (ως

Διαβάστε περισσότερα

... 1-3.... 3-16. 6. μ μ... 6 8. μ μ ( )... 7-8. 13. / μ μ... 10-11 15... 11-12 16. -... 12-13. -... 17-18... 18-23... 24-26... 27

... 1-3.... 3-16. 6. μ μ... 6 8. μ μ ( )... 7-8. 13. / μ μ... 10-11 15... 11-12 16. -... 12-13. -... 17-18... 18-23... 24-26... 27 .... 1-3.... 3-16 μ : 1. μ μ.... 3-4 2. μ... 4 3. μ / μ μ... 4-5 4. μ μ.... 5 5. μ... 5-6 6. μ μ.... 6 7.... 6-7 8. μ μ ( )... 7-8 9. μ/μ μ... 8 10. μ/μμ -... 8-9 11. μ / μ... 9-10 12. /... 10 13. / μ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΥ3 ΕΞΑΜΗΝΟΣΠΟΥΔΩΝ Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΙ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

υπηρεσιες προστιθέμενης αξίας Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας

υπηρεσιες προστιθέμενης αξίας Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας υπηρεσιες προστιθέμενης αξίας Η σημασία των υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, εφευρετική, να καινοτομεί περισσότερο και να αντιδρά καλύτερα στις ανάγκες και τις προτιμήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Ηλεκτρονική Υγεία. Εργαστήριο 4 ο : MATLAB

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Ηλεκτρονική Υγεία. Εργαστήριο 4 ο : MATLAB Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονική Υγεία Εργαστήριο 4 ο : MATLAB Αν. καθηγητής Αγγελίδης Παντελής e-mail: paggelidis@uowm.gr Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία»

«Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία» «Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία» Σίμου Δανάη Μεταπτυχιακή φοιτήτρια: Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση danai.simou@st.ouc.ac.cy Περίληψη: Στη σημερινή κοινωνία παρατηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Αντ.Τρίτση, Αργοστόλι Κεφαλληνίας Τ.Κ. 28 100 τηλ. : 26710-27311 fax : 26710-27312

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Σπύρος Παπαδάκης. Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Δρ. Σ. Παπαδάκης

Δρ. Σπύρος Παπαδάκης. Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Δρ. Σ. Παπαδάκης Τεκμηρίωση η Επιστημονικών Εργασιών,, Διπλωματικών και Διδακτορικών Διατρίβων: Το σύστημα APA Δρ. Σπύρος Παπαδάκης Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Σκοπός σκοπός και

Διαβάστε περισσότερα