ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΤΑ ΚΑΙ H ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ /ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΤΑ ΚΑΙ H ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ /ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ"

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΤΑ ΚΑΙ H ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ /ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΑΝΕΣΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΘΗΝΑ 2010

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΜΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ 4 ΠΕΡΙΛΗΨΗ.5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ..7 ΜΕΡΟΣ Α: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ...9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Ο θεσμός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα Η συγκέντρωση και η αποσυγκέντρωση της κρατικής εξουσίας και η έννοια της αυτοδιοίκησης 1.2 Ιστορική αναδρομή της Συνταγματικής και νομοθετικής κατοχύρωσης των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 1.3 Ο Νόμος 2539/1997 ( Σχέδιο Καποδίστριας) 1.4 Αρμοδιότητες των ΟΤΑ και διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια 1.5 Ευρωπαϊκός Χάρτης Τοπικής Αυτονομίας (N. 1850/1989) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Τοπική ανάπτυξη και Τοπική Αυτοδιοίκηση Η έννοια της ανάπτυξης 2.2 Τοπική/Περιφερειακή ανάπτυξη και βιώσιμη ανάπτυξη ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Επιχειρησιακά προγράμματα των ΟΤΑ και συμβολή στην τοπική ανάπτυξη..28 ΜΕΡΟΣ Β: Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ..31 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση (e-government) Η έννοια της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 1.2 Οι διαστάσεις της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 1.3 Οι μορφές της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 1.4 Τα στάδια εξέλιξης της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 1.5 Επίπεδα ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης δημοσίων υπηρεσιών 1.6 Τα οφέλη της εφαρμογής ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 2

3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση Η πρωτοβουλία eeurope (eeurope 2002 & eeurope 2005) 2.2 H στρατηγική i2010 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση στην Ελλάδα Υφιστάμενη κατάσταση στο δημόσιο τομέα 3.2 Το ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 3.3 ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» και ΟΤΑ 3.4 Οι 9 βασικές κατευθύνσεις της Ψηφιακής Στρατηγικής 3.5 Συνέργεια ΕΠ«Ψηφιακή Σύγκλιση» με το ΕΠ «Διοικητική Μεταρρύθμιση Το πρόγραμμα «Ψηφιακή Αυτοδιοίκηση» της Ειδικής Γραμματείας για την ΚτΠ 3.7 Σχέδιο Καλλικράτης και Ηλεκτρονική Δημοτική Διακυβέρνηση 3.8 Προβλήματα στην εφαρμογή Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στην Ελλάδα 3.9 Προϋποθέσεις εφαρμογής επιτυχούς Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 3.10 Swot analysis για την εφαρμογή Τοπικής Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης από τους ΟΤΑ ΜΕΡΟΣ Γ: ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ 85 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Καλές Πρακτικές. Παραδείγματα ΟΤΑ που προωθούν επιτυχώς μεθόδους Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στην Ελλάδα...86 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Καλές πρακτικές ΤΠΕ σε διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες...89 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ...95 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ..101 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΜΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ ΤΠΕ Τ.Α Ο.Τ.Α Κ.Π.Σ Ε.Σ.Π.Α ΚτΠ Δ.Δ Κ.Ε.Π ΚΕΔΚΕ Η.Δ Ε.Ε ΤΗΔ ΚΣ Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών Τοπική Αυτοδιοίκηση Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς Κοινωνία της Πληροφορίας Δημόσια Διοίκηση Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Ευρωπαϊκή Ένωση Τοπική Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινοτική Συμβολή ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Δημόσιες Υπηρεσίες προς Πολίτες...40 ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Δημόσιες Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις 41 ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Λίστα της ΕΕ με τις 20 βασικές δημόσιες υπηρεσίες 47 ΠΙΝΑΚΑΣ 4: 10 επιλεγμένοι Δείκτες αξιολόγησης σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο από διεθνείς πρακτικές.50 ΠΙΝΑΚΑΣ 5: Σκοποί Προγράμματος Πολιτεία...56 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΣΧΗΜΑ 1: Τα επίπεδα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 38 ΣΧΗΜΑ 2: Υποπρογράμματα Προγράμματος Πολιτεία 54 ΣΧΗΜΑ 3: ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση».65 ΣΧΗΜΑ 4: Ψηφιακός Δήμος 81 4

5 Abstract One of the most crucial problems of the public sector in Greece is the fact that it has not taken advantage of e-government in order to be transformed and create new methods of administration. E-government consists one of the most important elements in order to create an efficient public sector aiming at achieving results and improving services towards citizens and companies. A result oriented public administration contributes in order not only to create a more efficient state but also to create a more competitive open economy which can attract foreign investments. It is highly recommended from all international organizations that Greece should transform its public administration in order to achieve the above mentioned goal. Local administration in our country has a very important role to play in order to achieve this goal. 5

6 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η περιορισμένη εφαρμογή μεθόδων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε σχέση με τα περισσότερα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα στην ελληνική δημόσια διοίκηση. Το γεγονός αυτό αποτελεί εμπόδιο στην προσπάθεια μεταρρύθμισης της προς την κατεύθυνση εφαρμογής νέων μεθόδων αποτελεσματικής διακυβέρνησης. Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση αποτελεί ένα από τους πιο κρίσιμους παράγοντες προκειμένου να επιτευχθεί η δημιουργία ενός δημόσιου τομέα προσανατολισμένου στην επίτευξη αποτελεσμάτων με στόχο την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών σε πολίτες και επιχειρήσεις. Μια δημόσια διοίκηση προσανατολισμένη στην επίτευξη αποτελεσμάτων συμβάλει και στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων και ως εκ τούτου στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας της οικονομίας. Όλοι οι διεθνείς οργανισμοί συνιστούν μεταρρυθμίσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο και να συμβάλλει σημαντικά προς αυτή την κατεύθυνση. 6

7 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού κράτους με ευεργετικές συνέπειες για την οικονομική ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και την ευημερία του κοινωνικού συνόλου. Σύμφωνα με το πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση αφορά όχι απλά τη χρήση των εργαλείων που παρέχουν οι τεχνολογίες της πληροφορικής και των ηλεκτρονικών επικοινωνιών στη δημόσια διοίκηση, αλλά και το συνδυασμό τους με οργανωτικές αλλαγές και νέες δεξιότητες του προσωπικού, με σκοπό τη βελτίωση της εξυπηρέτησης του πολιτών, την ενδυνάμωση της δημοκρατίας και την αποτελεσματική υποστήριξη των ευρύτερων κυβερνητικών πολιτικών. Σήμερα οι κυβερνήσεις δηλώνουν ότι η ηλεκτρονική διακυβέρνηση αποτελεί το πιο σημαντικό εργαλείο για μια ευρεία διοικητική μεταρρύθμιση όπου οι νέες τεχνολογίες διαδραματίζουν ένα νέο ρόλο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια της υλοποίησης των στόχων της Λισσαβόνας και της στρατηγικής i2010 έχει δώσει ιδιαίτερο βάρος στην ανάπτυξη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στοχεύοντας στον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης και στην παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας προς τον πολίτη σε όλες τις χώρες της ΕΕ. Σκοπός αυτής της εργασίας είναι να καταδείξει την σημασία της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην επίτευξη του στόχου της οικοδόμησης ενός αποτελεσματικού κράτους, μιας αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης. Ως στόχο έχει να ενημερώσει τον αναγνώστη για την μέχρι τώρα εξέλιξη των πολιτικών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην Ευρώπη και την Ελλάδα, τόσο στην κεντρική διοίκ ηση όσο και στην αυτοδιοίκηση, να καταδείξει τη σημασία των βέλτιστων πρακτικών στην προώθηση της τοπικής ανάπτυξης, να αναλύσει τα πλεονεκτήματα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, τους τομείς προτεραιότητας στην εφαρμογής της, τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζονται στις δημόσιες υπηρεσίες της χώρας και αποτελούν τροχοπέδη στην εφαρμογή της και τέλος να τονίσει τις βασικές μεταρρυθμίσεις που θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα ταυτόχρονα με την προσπάθεια εφαρμογής πολιτικών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Στο πρώτο μέρος παρουσιάζεται το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο όσον αφορά τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και το πώς αυτό εξελίχθηκε μέχρι τώρα καθώς και πληροφορίες 7

8 σχετικά με την έννοια της ανάπτυξης και ειδικότερα της τοπικής και βιώσιμης ανάπτυξης. Επίσης γίνεται αναφορά στην υποχρέωση των Δήμων να εκπονούν δικά τους επιχειρησιακά προγράμματα για την ανάπτυξη της περιοχής τους. Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζεται η έννοια της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, οι μορφές της, τα στάδια εξέλιξης της, τα οφέλη της. Περιλαμβά νει επίσης τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προώθηση της, την κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα, καθώς επίσης και τα βασικά προβλήματα στην εφαρμογή της. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» καθώς και στη συνέργια του με το ΕΠ «Διοικητική Μεταρρύθμιση». Περιλαμβάνεται επίσης SWOT ανάλυση για την εφαρμογή τοπικής ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Αναφορά γίνεται και στις βασικές προβλέψεις του σχεδίου Καλλικράτης για την εφαρμογή μεθόδων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στα πλαίσια της νέας δι οικητικής δομής. Στο τρίτο μέρος παρουσιάζονται ορισμένες καλές πρακτικές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης τόσο σε άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και στην Ελλάδα. H εργασία κλείνει με ορισμένες συμπερασματικές παρατηρήσεις. 8

9 ΜΕΡΟΣ Α Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Ανάπτυξη 9

10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1.1 Η συγκέντρωση και η αποσυγκέντρωση της κρατικής εξουσίας. Η έννοια της Αυτοδιοίκησης Η κρατική εξουσία μπορεί να οργανώνεται με βάση δύο συστήματα: Το σύστημα της συγκέντρωσης. Κατά το σύστημα της συγκέντρωσης υπό την ευρεία έννοια η κρατική εξουσία επιφυλάσσεται στο «νομικό πρόσωπο» του κράτους και ασκείται με όργανά του. Το σύστημα αυτό διακρίνεται στο σύστημα της συγκέντρωσης υπό τη στενή έννοια και το σύστημα της αποκέντρωσης. Στην πρώτη περίπτωση η κρατική εξουσία ασκείται με κεντρικά όργανα, δηλαδή με όργανα που έχουν αρμοδιότητα σε όλη την επικράτεια. Στην δεύτερη περίπτωση η κρατική εξουσία ασκείται με περιφερειακά όργανα, δηλαδή με όργανα που έχουν αρμοδιότητα μόνο σε ένα τμήμα της επικράτειας. Το σύστημα της αποκέντρωσης εφαρμόζεται κυρίως για την οργάνωση της εκτελεστικής λειτουργίας (δημόσιας διοίκησης). Το σύστημα της αποσυγκέντρωσης. Κατά το σύστημα της αποσυγκέντρωσης κρατική εξουσία μεταβιβάζεται από τα κράτος σε αυτοτελή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και ασκείται με όργανά τους. Το σύστημα αυτό εφαρμόζεται για την οργάνωση και των τριών λειτουργιών του κράτους. Το σύστημα αυτό εφαρμόζεται στα σύγχρονα κράτη με τρεις μορφές: το ομοσπονδιακό σύστημα, την περιφερειακή αυτονομία και την αυτοδιοίκηση και κυρίως την τοπική. Το ομοσπονδιακό σύστημα συνιστά αποσυγκέντρωση ολόκληρης της κρατικής εξουσίας: νομοθετική, εκτελεστική και δικαστική λειτουργία κατανέμονται μεταξύ του ομοσπονδιακού κράτους και των κρατών μελών του. Κατά το σύστημα της περιφερειακής αυτονομίας το κράτος διαιρείται σε περιφέρειες οι οποίες έχουν το δικαίωμα της αυτονομίας στα πλαίσια του Συντάγματος αυτού. Πρόκειται για μια αποσυγκέντρωση ιδίως της νομοθετικής και εκτελεστικής λειτουργίας, η οποία είναι ανάλογη εκείνης των κρατών μελών του ομοσπονδιακού κράτους. Η αυτοδιοίκηση αποτελεί κατ αρχήν αποσυγκέντρωση μόνο της εκτελεστικής λειτουργίας και είναι η πιο συνηθισμένη μορφ ή αποσυγκέντρωσης. Η προσφυγή της έννομης τάξης στο θεσμό της Αυτοδιοίκησης εξηγείται από την ποικιλομορφία των θεμάτων που καλείται να αντιμετωπίσει ένα κράτος και τις κοινωνικές και οικονομικές ιδιαιτερότητες που το χαρακτηρίζουν. Λόγω της αδυναμίας που χαρακτηρίζει 10

11 την κρατική διοίκηση αναφορικά με την αναλυτική και σε βάθος γνώση των τοπικών υποθέσεων, οι διοικητικές αρμοδιότητες και η πολιτική ευθύνη διαχείρισης των τοπικών υποθέσεων των τοπικών κοινωνιών μεταβιβάζεται στις ίδιες. Ο όρος Διοίκηση είναι μια ευρύτατη έννοια δια της οποίας προσδ ιορίζεται γενικά ο τρόπος καλύτερης οργάνωσης ομάδων ανθρώπων προς ταχύτερη επίτευξη συγκεκριμένων στόχων. Συνεπώς ο όρος προσβλέπει μέσω στοχοποίησης στη βέλτιστη και αποδοτικότερη λειτουργία των ομάδων (του ανθρώπινου δυναμικού) στις οποίες και από τις ο ποίες αυτό εφαρμόζεται. Η Διοίκηση διακρίνεται σε Δημόσια, και σε Ιδιωτική. Με τον όρο Δημόσια Διοίκηση χαρακτηρίζεται γενικά το σύνολο μέσων και ενεργειών που αποσκοπούν στην επίτευξη συγκεκριμένου αποτελέσματος για τη ικανοποίηση του γενικού συμφέροντος των πολιτών ενός κράτους. Η Δημόσια Διοίκηση αποτελεί μέρος της εκτελεστικής εξουσίας. Επίσης υπό την ευρεία έννοια η Δημόσια Διοίκηση περιλαμβάνει δύο επιμέρους έννοιες, αυτή της εκάστοτε Κυβέρνησης και υπό στενή έννοια αυτή της Διοίκησης. Η Κυβέρνηση δια φέρει της Διοίκησης στο ότι είναι αυτή που χαράσσει τις κατευθυντήριες γραμμές και κινείται με απόλυτη νόμιμη πρωτοβουλία, ενώ η δεύτερη περιορίζεται στην εφαρμογή και παρακολούθηση της κυβερνητικής θέλησης. Η Περιφερειακή Διοίκηση αποτελεί το σύνολο των π αραρτημάτων των κεντρικών υπηρεσιών και οργανισμών της δημόσιας διοίκησης που λειτουργούν στην Περιφέρεια. Σύμφωνα με τον νόμο 1622/1986 η χώρα διαιρέθηκε σε 13 περιφέρειες. Η Περιφερειακή Διοίκηση συμβάλλει στον εθνικό σχεδιασμό και σχεδιάζει, προγραμματίζει και εφαρμόζει πολιτικές που σχετίζονται με την οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική της ανάπτυξη. Η Περιφέρεια δημιουργήθηκε κυρίως στην αδυναμία των παραδοσιακών διαρθρώσεων να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τα προβλήματα μειζόνων περιοχών, τα οποία απαιτούν ενιαίες πολιτικές και λήψη ευρείας κλίμακας αποφάσεων. Η ανάγκη λήψεως επί τόπου ορισμένων αποφάσεων από τα περιφερειακά όργανα του κράτους για την αντιμετώπιση τοπικών προβλημάτων επέβαλαν την ανάγκη εξουσιοδότησης ορισμένων κρατικών οργάνων που ήταν τοποθετημένα στην περιφέρεια να επιλύουν ορισμένα προβλήματα και να λαμβάνουν σχετικές αποφάσεις εντός ορισμένων σαφώς προδιαγεγραμμένων πλαισίων και φυσικά να λογοδοτούν στο κέντρο τόσο για τις δαπάνες όσο και για τα αποτελέσματα της δράσης τους. Η δι αδικασία αυτή αποτέλεσε το πρώτο βήμα προς την αποκέντρωση. 11

12 «Αποκέντρωση είναι η μεταβίβαση αποφασιστικών αρμοδιοτήτων από το κέντρο στην περιφέρεια, είτε με τη μεταβίβαση τους με νόμο στις μονάδες τοπικής αυτοδιοίκησης ή στους λοιπούς τοπικούς οργανισμούς ειδικής αρμοδιότητας, είτε με την αυτοσυγκέντρωση, δηλαδή την παροχή εξουσιοδότησης προς τα περιφερειακά κρατικά όργανα για λήψη αποφάσεων πάνω σε θέματα τοπικής σημασίας» (Τσάτσος, 1999, σελ. 16). Η Τοπική Αυτοδιοίκηση αποτελεί και αυτή μια μορφή αποκέντρωσης με την αποφασιστική αρμοδιότητα να ανατίθεται εκ του νόμου σε όργανα που εκλέγονται απευθείας από τους κατοίκους της περιοχής. Το κράτος μπορεί να διευρύνει ή να περιορίζει το πλαίσιο των αποφασιστικών αρμοδιοτήτων, αλλά και να συνιστά, να συγχωνεύει ή και να καταργεί υφιστάμενες μονάδες. Επίσης, το κράτος μπορεί να αναθέτει στην Τοπική Αυτοδιοίκηση την άσκηση και καθαρά κρατικών αρμοδιοτήτων, οι οποίες εμπίπτουν στα όρια της χωρικής αρμοδιότητας τους. Ο όρος «τοπικές συνθήκες» είναι αυτός που περιγράφει με τον καλύτερο τρόπο το σύνολο των παραγόντων που επηρεάζουν την μορφή και την έκταση της αποκέντρωσης. Η αποκέντρωση πρέπει να έχει ως τελικό στόχο την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και την ενίσχυση της εθνικής συνοχής. Προκειμένου να επιτε υχθεί αυτό ένα σύγχρονο αποκεντρωτικό σύστημα διοίκησης πρέπει να βασίζεται στις κάτωθι αρχές: Η αρχή της ενότητας της διοικήσεως, που νοείται ως ενότητα στόχων και κατευθύνσεων και συμφωνία τις δράσης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με τις βασικές κατευθυντήριες κυβερνητικές επιλογές. Η αρχή του ορθολογικού καταμερισμού των έργων και αρμοδιοτήτων μεταξύ των διαφόρων επιπέδων διοίκησης. Η αρχή της ισόρροπης ανάπτυξης στόχων και οργάνωσης, που βασίζεται στην αντίληψη ότι το μέγεθος κάθε οργανωτικής διάρθρωσης πρέ πει να ανταποκρίνεται στους στόχους που επιδιώκει. Η αρχή της επικουρικότητας, σύμφωνα με την οποία οι αρμοδιότητες πρέπει να ασκούνται από διοικητικές μονάδες που βρίσκονται όσο το δυνατόν πιο κοντά στον πολίτη τόσο για λόγους δημοκρατικής νομιμοποίησης όσο και για λόγους επίτευξης υψηλότερων επιπέδων αποτελεσματικότητας. Με τον όρο «Αυτοδιοίκηση» εννοούμε τη σύσταση και άλλων νομικών προσώπων, πέραν του νομικού προσώπου του κράτους. Οι μονάδες Τοπικής Αυτοδιοίκησης αποτελούν 12

13 δημιουργήματα του κράτους, απολαμβάνουν όμως ενός βαθμού αυτονομία στη διαχείριση των τοπικών υποθέσεων. Το κράτος μπορεί να επέμβει στο βαθμό που δεν θίγεται η τοπική αυτονομία. Αυτοδιοίκηση ονομάζεται η σύσταση οργανικών μονάδων της δημόσιας διοίκησης, έξω από το νομικό πρόσωπο του κράτους, που αποτελούν ιδιαίτερα νομικά πρόσωπα και έχουν δικά τους όργανα. Το Κράτος δημιουργεί με νόμους μερικότερα νομικά πρόσωπα, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και τους δίνει το δικαίωμα να ασκούν σε ορισμένα αντικείμενα δημόσια εξουσία. Οι υπηρεσίες αυτές γεωγραφικά είναι μέσα στα όρια του κράτους, αλλά ως υποκείμενα δικαιωμάτων και υποχρεώσεων είναι κάτι ξεχωριστό έξω από τη νομική προσωπικότητα του κράτους. Η Ελληνική επικράτεια είναι διαιρεμένη σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α). Αυτή τη στιγμή διακρίνεται σε τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού που είναι οι Δήμοι και οι Κοινότητες (1034) και σε δεύτερου βαθμού, που είναι οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις (57). Οι ΟΤΑ έχουν ως σκοπό να δημιουργήσουν ευκαιρίες ενεργητικής συμμετοχής του πολίτη στα κοινά και να ενδυναμώσουν το αίσθημα ευθύνης του ατόμου απέναντι στο κοινωνικό σύνολο. Η δημιουργία ενός καλύτερου κράτους εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις τοπικές διοικητικές δομές και την ενεργή τοπική δράση της κοινωνίας. Ο θεσμός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατοχυρώνεται από το Σύνταγμα του 1975 (άρθρο 102). Συγκεκριμένα: Η διοίκηση των τοπικών υποθέσεων ανήκει στους ΟΤΑ. Πρώτη βαθμίδα αυτών είναι οι Δήμοι και οι Κοινότητες, ενώ οι λοιπές βαθμίδες ορίζονται με νόμο. Οι ΟΤΑ έχουν διοικητική αυτοτέλεια. Οι αρχές τους εκλέγονται με καθολική και μυστική ψηφοφορία. Με Νόμο μπορεί να προβλέπεται για εκτέλεση έργων ή παροχή υπηρεσιών αναγκαστικοί ή εκούσιοι σύνδεσμοι ΟΤΑ. Με νόμο μπορεί να προβλεφθεί η συμμετοχή στη διοίκηση των δευτεροβάθμιων ΟΤΑ αιρετών αντιπροσώπων τοπικών επαγγελματικών, επιστημονικών και πνευματικών οργανώσεων και της κρατικής διοίκησης έως το ένα τρίτο του όλου αριθμού των μελών. Το Κράτος ασκεί στους ΟΤΑ εποπτεία που να μην εμποδίζει την πρωτοβουλία και την ελεύθερη δράση τους. 13

14 Το Κράτος μεριμνά ώστε να εξασφαλίζονται οι αναγκαίοι πόροι για την εκπλήρωση της αποστολής των ΟΤΑ. Οι ΟΤΑ αποτελούν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ) και απολαύουν διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας. Αυτό σημαίνει ότι έχουν δικαιώματα και υποχρ εώσεις, δική τους περιουσία, δικό τους προϋπολογισμό και απασχολούν δικούς τους υπαλλήλους. Η οικονομική τους δυνατότητα είναι ουσιαστικός παράγοντας για την αποτελεσματική λειτουργία τους. Γι αυτό, το κράτος μεριμνά για την εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων. Επίσης η πολιτεία προκειμένου να μην εμποδίζεται η πρωτοβουλία και η ελεύθερη δράση των ΟΤΑ περιορίζεται σε διοικητική εποπτεία, δηλαδή ασκεί έλεγχο νομιμότητας των πράξεων τοπικής αρμοδιότητας τους και όχι έλεγχο σκοπιμότητας, δεν εξετάζει με άλλα λόγια αν οι πράξεις τους εξυπηρετούν κάποιο σκοπό ή όχι. Το Σύνταγμα θα λέγαμε ότι προκρίνει την αμφίπλευρη ενσωμάτωση των ΟΤΑ τόσο ως διοικητικές μονάδες που στοχεύουν στην βελτίωση της διοικητικής ικανότητας όσο ως μηχανισμούς ενίσχυσης του δημοκρατικού πολιτεύματος. Επίσης πρέπει να σημειώσουμε πως όλα τα επίπεδα διοίκησης στην ελληνική έννομη τάξη πρέπει να λειτουργούν και να σέβονται τις τρεις ακόλουθες αρχές: Η αρχή της νομιμότητας, η οποία σημαίνει την υπαγωγή της δημόσιας διοίκησης στο ιεραρχικά δομημένο σύνολο των κανόνων δικαίου που διέπουν την οργάνωση και λειτουργία της. Σημαίνει, ειδικότερα, αφενός ότι οι ενέργειες των διοικητικών οργάνων δεν πρέπει να είναι αντίθετες στους ισχύοντες κανόνες δικαίου και αφετέρου ότι πρέπει οι ενέργειες των οργάνων να είναι σύμφωνες και να βρίσκονται σε αρμονία με τους κανόνες αυτούς. Από την αρχή της νομιμότητας πηγάζουν και ορισμένες άλλες οργανωτικές αρχές της έννομης τάξης: α) η αρχή της ισότητας, β) η αρχή της αμεροληψίας, γ) η αρχή της αξιοκρατίας δ) η αρχή της χρηστής διοίκησης. Η προαγωγή του δημοσίου συμφέροντος. Η άμεση ή έμμεση ικανοποίηση του είναι ο σκοπός δράσης της δημόσιας διοίκησης. Το δημόσιο συμφέρον, κατά κανόνα, συμπίπτει άμεσα με το συμφέρον όλων των μελών της κρατικής κοινωνίας, διότι αφορά την ικανοποίηση βασικών αναγκών που μπορεί να έχουν όλα τα μέλη αυτά ή μεγάλες ομάδες. Η προστασία του διοικουμένου. Σημαίνει ότι τα όργανα της διοίκησης δεν επιτρέπεται να βλάπτουν τα έννομα συμφέροντα και τα δικαιώματα των διοικουμένων παρά μόνο υπό τις προϋποθέσεις του νόμου και στο βαθμό που αυτό είναι απολύτως απαραίτητο για τη 14

15 θεραπεία του δημοσίου συμφέροντος (αρχή της αναλογικότητας). Ο πολίτης έχει συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα δικαστικής και διοικητικής προστασίας. 1.2 Ιστορική αναδρομή της Συνταγματικής και νομοθετικής κατοχύρωσης των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Οι Δήμοι στην Ελλάδα είναι μορφή διακυβέρνησης που έχει μεγάλη προϊστορία, καθώς υπήρχε ήδη από τα κλασικά χρόνια. Μετά την απελευθέρωση του Ελληνικού Κράτους, το 1832, συγκροτήθηκαν Δήμοι σε μεγάλα αστικά κέντρα, που τροποποιήθηκαν με διατάγματα του Η κατάσταση έμεινε στάσιμη ως το 1997 και την εφαρμογή του σχεδίου Καποδίστρια (Ν.2539/97), που προέβλεπε τη συγχώνευση ή συνένωση Κοινοτήτων για τη δημιουργία Δήμων. Για το Ελληνικό Κράτος η Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι θεσμός που αναπτύχθηκε τόσο στην Αρχαία Ελλάδα (Κλεισθένης), ο οποίος χώρισε την Αθηναϊκή Πολιτεία σε εκατό δήμους, όσο και στη Βυζαντινή αυτοκρατορία. Ιδιαίτερα ο θεσμός αναπτύχθηκε κατά την Τουρκοκρατία, όταν πολλές ελληνικές πόλεις ανέπτυξαν υψηλό βαθμό Αυτοδιοίκησης (Αμπελάκια, Δημητσάνα). Επί τουρκοκρατίας την τοπική διοίκηση ασκούσαν περιφερειακοί προεστοί αιρετοί, οι οποίοι είχαν κάποια εξάρτηση από την τουρκική αρχή. Στο νέο Ελληνική Κράτος παραμερίστηκε εντελώς ο θεσμός των Κοινοτήτων που συνδέονταν τόσο στενά με την περίοδο δουλείας του Έθνους. Τα Επαναστατικά Συντάγματα της Ελλάδας δεν περιελάμβαναν διατάξεις για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, ενώ η νομοθετική εξουσία ουδέποτε απέβαλε την πεποίθηση της ανάγκης διαχείρισης των τοπικών υποθέσεων από αιρετά όργανα. Η Α Εθνική Συνέλευση της Επιδαύρου (20/12/1821) κατάργησε τις παλιές κοινότητες με απώτερο σκοπό την ενοποίηση της διοίκησης και την καταπολέμηση του τοπικιστικού πνεύματος που είχε αναπτυχθεί. Το Προσωρινό Πολίτευμα της Ελλάδας (1/1/1822) δεν περιέλαβε στις διατάξεις του το θεσμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ο Νόμος 12 της 30 ης Απριλίου 1822 για τον Οργανισμό των Ελληνικών Επαρχιών διαίρεσε τη χώρα σε επαρχίες και κάθε επαρχία σε αντεπαρχία τη διοίκηση των οπο ίων ασκούσαν οι διορισμένοι έπαρχοι και αντέπαρχοι αντιστοίχως. Η Β Εθνική Συνέλευση του Άστρους, αναθεώρησε το Προσωρινό Πολίτευμα της Επιδαύρου και ψήφισε νέο Σύνταγμα που ονομάστηκε Νόμος της Επιδαύρου. Σε παράρτημα ψηφίστηκε 15

16 και ο Οργανισμός των Ελληνικών Επαρχιών, στον οποίο ορίστηκε ότι οι επαρχίες υποδιαιρούνται σε πόλεις, κωμοπόλεις και χωριά.. Κάθε συνοικισμός εξέλεγε ένα δημογέροντα ανά 100 οικογένειες, ο οποίος ασκούσε καθήκοντα διοικητικά, δημοσιονομικά και δικαστικά σύμφωνα με τις οδηγίες των επάρχων. Ανάλογες ρυθμίσεις για τους δημογέροντες θέσπισε και η Γ Εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας το 1827 και καθιέρωσε ρητά την κρατική εποπτεία των πράξεων τους. Τα τοπικά αυτά όργανα δεν είχαν επομένως καμία αποφασιστική αρμοδιότητα καθ όλη τη διάρκεια του αγώνα. Εκείνα τα χρόνια η εφαρμογή ουσιαστικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στην πραγματικότητα. Μεγάλο βάρος στην συστηματική οργάνωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης έδωσε ο Ιωάννης Καποδίστριας. Διαίρεσε την Ελληνική Επικράτεια σε τμήματα: την Πελοπόννησο σε επτά, τα νησιά σε έξι και τη Στερεά Ελλάδα σε δύο τμήματα. Τα τμήματα αργότερα διαιρέθηκαν σε Επαρχίες και κάθε επαρχία σε πόλεις, κωμοπόλεις και χωριά. Επίσης όρισε την εκλογή κοινοτικών αρχόντων με κριτήρια πληθυσμιακά, άρα εισήγαγε τον θεσμό των αιρετών αντιπροσώπων. Οι απόψεις του Καποδίστρια όμως λόγω της δυσαρέσκειας που δημιουργήθηκε δεν εφαρμόστηκαν και επικεφαλής των κοινοτήτων συνέχισαν να είναι όργανα της Κεντρικής Διοίκησης. Η Βαυαρική Αντιβασιλεία προσπάθησε να οργανώσει την Τοπική Αυτοδιοίκηση κατά τα Ευρωπαϊκά πρότυπα και ιδιαίτερα κατά το γαλλικό σύστημα. Οι βασικές τομές που ίσχυσαν μέχρι το 1912, αφορούσαν στο σχηματισμό των Δήμων, στη θεσμική τους οργάνωση, στη διάκριση των δημοτών σε ενεργούς και μη και το σύστημα εκλογής των δημοτικών αρχών. Σύμφωνα με το νόμο αυτό το Βασίλειο Της Ελλάδας διαιρέθηκε σε Δήμους οι οποίοι είχαν νομική προσωπικότητα. Ο θεσμός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αναγνωρίστηκε συνταγματικά για πρώτη φορά στην Ελλάδα από το Σύνταγμα του 1844 με το οποίο ο Δήμος αναγνωρίστηκε έστω και έμμεσα ως μονάδα Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η ρητή συνταγματική κατοχύρωση έγινε με το Σύνταγμα το 1864 με την οποία καθιερώθηκε η άμεση εκλογή των δημοτικών αρχών. Η αναδιοργάνωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης έγινε με το νόμο ΔΝΖ του 1912 «περί συστάσεως Δήμων και Κοινοτήτων» που άρχισε να ισχύει από το Η σπουδαιότερη μεταβολή ήταν η διάκριση των αυτοδιοικούμενων πρωτοβάθμιων τοπικών οργανισμών, από άποψη οργάνωσης και λειτουργίας, σε αστικούς και αγροτικούς. Οι πρώτ οι αποτελούσαν τους Δήμους και οι δεύτεροι τις Κοινότητες. Το πλεονέκτημα του νόμου ήταν η 16

17 βελτιστοποίηση στην κατανομή των πόρων καθώς αυτοί δεν συγκεντρώνονταν μόνο στην πρωτεύουσα του οργανισμού. Το μειονέκτημα ήταν ότι οι πόροι των μικρών περιφερειών ήταν ανεπαρκείς για την πραγματοποίηση σημαντικών τοπικών έργων. Το άρθρο 104 του Συντάγματος του 1925 κατοχύρωσε το θεσμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που περιλήφθηκαν με μερικές τροποποιήσεις στο άρθρο 107 του Συντάγματος του Στο τελευταίο αναφέρεται ότι το κράτος θα πρέπει να διαιρεθεί σε περιφέρειες μέσα στις οποίες οι πολίτες θα διαχειρίζονταν απευθείας τοπικές υποθέσεις, σύμφωνα με το νόμο. Οι αρμοδιότητες δηλαδή των τοπικών οργανισμών θα καθορίζονταν από τον κοινό νομοθέτη. Το συγκεκριμένο Σύνταγμα έκανε διάκριση μεταξύ τοπικών υποθέσεων, που οι πολίτες διαχειρίζονταν απευθείας μέσω ΟΤΑ και γενικών υποθέσεων, που διεκπεραιώνονταν από αποκεντρωμένα περιφερειακά όργανα. Η πολιτική κατανομής αρμοδιοτήτων ενίσχυε παρόλαυτα μέχρι τη δεκαετία του 70 το ρόλο των κρατικών οργάνων περιφερειακής διοίκησης παραγκωνίζοντας αντίστοιχα το ρόλο των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ. Το Σύνταγμα του 1927 καταργήθηκε με ψήφισμα στις 16/10/1935 από την Ε Εθνική Συνέλευση και επαναφέρθηκε σε προσωρινή ισχύ το Σύνταγμα της Βασιλευόμεν ης Δημοκρατίας του 1864 όπως αναθεωρήθηκε το 1911 και έτσι έπαψαν να ισχύουν οι διατάξεις για την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Θεμέλιος λίθος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης έγινε το Σύνταγμα του 1952, το οποίο και την καθιέρωσε ρητά αναφέροντας ότι η διοικητική οργάν ωση του κράτους βασίζεται στην αποκέντρωση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση (άρθρο 99). Επίσης καθιερώνει το θεσμό της καθολικής ψηφοφορίας. Ο Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας που ακολούθησε (Ν.Δ. 2888/1954), προσπάθησε ενδεικτικά να απαριθμήσει τις τοπικές υποθέσεις και τις παράλληλες αρμοδιότητες. Το Σύνταγμα του 1975 έρχεται να κατοχυρώσει την Τοπική Αυτοδιοίκηση απόλυτα, όχι μόνο ως θεσμό της δημόσιας διοίκησης αλλά και ως θεσμό ενίσχυσης της δημοκρατίας σε τοπικό επίπεδο. Στο άρθρο 152 περιλαμβάνονται λεπτομερείς διατάξεις για το θεσμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ως εξής: Η διοίκηση των τοπικών υποθέσεων ανήκει στους ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού. Υπέρ των οργανισμών συντρέχει τεκμήριο αρμοδιότητας για τη διοίκηση των τοπικών υποθέσεων. Νόμος καθορίζει το εύρος και τις κατηγορίες των τοπικών υποθέσεων, καθώς και 17

18 την κατανομή τους στους επιμέρους βαθμούς. Με νόμο μπορεί να ανατίθεται στους ΟΤΑ η άσκηση αρμοδιοτήτων που συνιστούν αποστολή του κράτους. Οι ΟΤΑ έχουν οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια. Οι αρχές τους εκλέγονται με καθολική και μυστική ψηφοφορία, όπως ο νόμος ορίζει. Με νόμο μπορεί να προβλέπονται για την εκτέλεση έργων ή την παροχή υπηρεσιών ή την άσκηση αρμοδιοτήτων των ΟΤΑ αναγκαστικοί ή εκούσιοι σύνδεσμοι, που διοικούνται από αιρετά όργανα. Το κράτος ασκεί στους ΟΤΑ εποπτεία που συνίσταται αποκλειστικά σε έλεγχο νομιμότητας και δεν επιτρέπεται να εμποδίζει την πρωτοβουλία και την ελεύθερη δράση τους. Ο έλεγχος νομιμότητας ασκείται όπως νόμος ορίζει. Πειθαρχικές ποινές στα αιρετά όργανα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εκτός από τις περιπτώσεις που συνεπάγονται αυτοδικαίως έκπτωση ή αργία, επιβάλλονται μόνον ύστερα από σύμφωνη γνώμη συμβουλίου, που αποτελείται κατά πλειοψηφία από τακτικούς δικαστές, όπως ο νόμος ορίζει. Το κράτος λαμβάνει τα νομοθετικά, κανονιστικά και δημοσιονομικά μέτρα που απαιτούνται για την εξασφάλιση της οικονομικής αυτοτέλειας και των πόρων που είναι αναγκαίοι για την εκπλήρωση της αποστολής και την άσκηση των αρμοδιοτήτων των ΟΤΑ με ταυτόχρονη διασφάλιση της διαφάνειας κατά την διαχείριση των πόρων αυτών. Νόμος ορίζει τα σχετικά με την απόδοση και κατανομή, μεταξύ των ΟΤΑ, των φόρων ή τελών, που καθορίζονται υπέρ αυτών και εισπράττονται από το κράτος. Κάθε μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από κεντρικά ή περιφερειακά όργανα του κράτους προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση συνεπάγεται και τη μεταφορά των αντίστοιχων πόρων. Νόμος καθορίζει τα σχετικά με τον καθορισμό και την είσπραξη τοπικών εσόδων απευθείας από τους ΟΤΑ. Με βάση τις διατάξεις του Συντάγματος θα μπορούσαμε να δώσουμε τον εξής ορισμό τ ης Τοπικής Αυτοδιοίκησης: «Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι η αυτοτελής (με ίδια ευθύνη) άσκηση της τοπικής δημόσιας διοίκησης από ένα εδαφικό νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με τη σύμπραξη του συνόλου των μελών του (λαού) και υπό την εποπτεία του κράτους» ( Μπέσιλα Βήκα 2004, σελ 217). 1.3 Ο Νόμος 2539/1997 (Σχέδιο Καποδίστριας) Ο Νόμος 2539/1997 επιχείρησε τη ριζική αναδιάρθρωση του συστήματος της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης με την αναγκαστική συγχώνευση δήμων και κοινοτήτων. 18

19 Το πρόγραμμα «Ιωάννης Καποδίστριας» για τον εκσυγχρονισμό της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης μελέτησε τα στοιχεία της απογραφής του 1991 σύμφωνα με τα οποία το 83% των ελληνικών ΟΤΑ (4911) είχαν πληθυσμό κάτω των χιλίων κατοίκων, σε αντίθεση με ότι συνέβαινε στις άλλες χώρες-μέλη της Ε.Ε. Τόσο μικρά μεγέθη πληθυσμού λειτουργούσαν αποτρεπτικά για την εφαρμογή προγραμμάτων ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού, παρατηρούνταν δυσκολίες στην άντληση πόρων ενώ ήταν ασύμφορη η ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων για την παροχή αγαθών και υπηρεσιών καλής ποιότητας και χαμηλού κόστους. Η μεταρρύθμιση με το Σχέδιο Καποδίστριας βασιζόταν στις εξής αρχές: Αρχή της συντονισμένης δράσης: με την οποία θεσμοθετούνται οι πόροι και τα χρηματοδοτικά μέσα του προγράμματος. Αρχή της κοινωνικής συναίνεσης: κανένα μέτρο πολιτικής δεν είναι δυνατό να πετύχει τον σκοπό του εάν δεν έχει την στήριξη και την αποδοχή της κοινωνίας. Αρχή της αποτελεσματικής διοίκησης και της δημοκρατικής αντιπροσώπευσης: που στοχεύει στη δημιουργία πρωτοβάθμιων ΟΤΑ με σύγχρονη διοικητική διάρθρωση και ικανότητα προγραμματισμού της δράσης τους. Αρχή της ενδοδημοτικής αναπτυξιακής ισορροπίας: με στόχο την άμβλυνση των ανισοτήτων και την εξασφάλιση ενός ελάχιστου ορίου έργων, που θα χωροθετηθούν στους οικισμού του νέου Δήμου με ορθολογικά κριτήρια. Αρχή της εγγυημένης αντιπροσώπευσης στον νέο Δήμο. Αρχή της διατήρησης των διευκολύνσεων των κατοίκων των μικρών χωριών: με στόχο την βελτίωση της διαβίωσης και της επαγγελματικής δραστηριότητας και την παραμονή του παραγωγικού δυναμικού στα μικρά και σχεδόν «άδεια» χωρία της υπαίθρου. 1.4 Αρμοδιότητες Ο.Τ.Α και διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια Ως «αρμοδιότητα» ορίζεται η ικανότητα «που απονέμει το δίκαιο στο όργανο για την επιτέλεση ορισμένου έργου» δηλαδή «είτε να θεσπίζει με πράξεις του κανόνες δικαίου (ατομικούς ή απρόσωπους) μονομερώς ή με συμβάσεις, είτε να συμβάλλει στην θέσπιση τέτοιων κανόνων είτε να προβαίνει σε υλικές ενέργειες». Η αρμοδιότητα είναι η «υποκειμενική όψη της λειτουργίας και η εξειδίκευσή της» (Χλέπ ας Ν., 1998, σελ 186). 19

20 Το περιεχόμενο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι η διοίκηση των τοπικών υποθέσεων με τρόπο που να οδηγεί στην βιώσιμη τοπική ανάπτυξη δηλαδή την προώθηση και εξυπηρέτηση των τοπικών υποθέσεων και συμφερόντων, σύμφωνα με το Σύνταγμα και το Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα.. Η έννοια της τοπικής υπόθεσης και ο προσδιορισμός του τοπικού συμφέροντος δεν είναι ευχερής. Θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε ότι το τοπικό συμφέρον αποτελεί έκφανση του δημοσίου συμφέροντος που διέπει ολόκληρη την κρατική δραστηριότητα. Βασικό στοιχείο των τοπικών υποθέσεων είναι η προαγωγή των κοινωνικών, οικονομικών και οικολογικών αναγκών της περιφέρειας του ΟΤΑ και την ικανοποίηση βασικών αναγκών των κατοίκων του. Συνεπώς όλες οι τοπικές υποθέσεις υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των ΟΤΑ. Στο άρθρο 75 του Ν.3463/2006, (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά θεματική συστηματοποίηση των αρμοδιοτήτων των ΟΤΑ: «Οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές διευθύνουν και ρυθμίζουν όλες τις τοπικές υπ οθέσεις, σύμφωνα με τις αρχές της επικουρικότητας και της εγγύτητας, με στόχο την προστασία, την ανάπτυξη και τη συνεχή βελτίωση των συμφερόντων και της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας». Οι αρμοδιότητες των Δήμων και Κοινοτήτων αφορούν, κυρίως στους τ ομείς: 1) Ανάπτυξης 2) Περιβάλλοντος 3) Ποιότητας ζωής και Εύρυθμης Λειτουργίας των πόλεων και των οικισμών 4) Απασχόλησης 5) Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης 6) Παιδείας, Πολιτισμού κα Αθλητισμού 7) Πολιτικής Προστασίας Οι Δήμοι και οι Κοινότητες ασκούν επίσης, σε τοπι κό επίπεδο, κρατικού χαρακτήρα αρμοδιότητες, οι οποίες τους έχουν ανατεθεί για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Βασικές αρχές που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και να τηρούνται κατά την κατανομή και την άσκηση αρμοδιοτήτων είναι η αρχή της επικουρικότητ ας και η αρχή της εγγύτητας. Η άσκηση της τοπικής δημόσιας διοίκησης από τους ΟΤΑ συνεπάγεται το δικαίωμα του κράτους να ρυθμίζει νομοθετικά την οργάνωση και λειτουργία των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και το δικαίωμα του να ελέγχει με διοικητικά ή δι καστικά όργανα την τήρηση των νόμων από αυτά. Η διοικητική εποπτεία περιλαμβάνει αφενός τον έλεγχο του 20

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ...4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ...5 ΠΕΡΙΛΗΨΗ...7 ABSTRACT...8 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...9 ΜΕΡΟΣ Α: ΟΙ ΟΤΑ...12 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΟΤΑ...

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ...4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ...5 ΠΕΡΙΛΗΨΗ...7 ABSTRACT...8 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...9 ΜΕΡΟΣ Α: ΟΙ ΟΤΑ...12 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΟΤΑ... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ...4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΡΑΦΙΩΝ...5 ΠΕΡΙΛΗΨΗ...7 ABSTRACT...8 ΕΙΣΑΩΗ...9 ΜΕΡΟΣ Α: ΟΙ ΟΤΑ...12 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΟΤΑ...13 1.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΙΟΙΚΗΣΗΣ... 13 1.2 ΙΣΤΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 10 01 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 Α ΜΕΡΟΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ»

ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 28/01/2010 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 8 2. Μεταρρυθμιστικές Εμπειρίες στην Τοπική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ «Δημιουργία Μεθοδολογιών και Εργαλείων Ένταξης Παρακολούθησης και Ελέγχου της Διάστασης της Ισότητας των Φύλων σε όλες τις Δημόσιες Πολιτικές»

ΕΡΓΟ «Δημιουργία Μεθοδολογιών και Εργαλείων Ένταξης Παρακολούθησης και Ελέγχου της Διάστασης της Ισότητας των Φύλων σε όλες τις Δημόσιες Πολιτικές» ΕΡΓΟ «Δημιουργία Μεθοδολογιών και Εργαλείων Ένταξης Παρακολούθησης και Ελέγχου της Διάστασης της Ισότητας των Φύλων σε όλες τις Δημόσιες Πολιτικές» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

3 2.1 : . / .. / /

3 2.1 : . /  .. /   / Υποέργο 3 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ» της Πράξης «Επιµόρφωση Στελεχών ιοίκησης της Εκπαίδευσης» του Μέτρου 2.1 του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, που συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΜΗΜΑ 6 «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Σ.Ε.Ι.Φ.) ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Καποδίστριας-Πρόγραμμα Καλλικράτης & Οικονομική Ανάλυση Δήμου Κασσάνδρας

Σχέδιο Καποδίστριας-Πρόγραμμα Καλλικράτης & Οικονομική Ανάλυση Δήμου Κασσάνδρας Σχέδιο Καποδίστριας-Πρόγραμμα Καλλικράτης & Οικονομική Ανάλυση Δήμου Κασσάνδρας Vs ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΓΩΓΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΤΖΙΑΡΗ ΑΝΝΑ Σχολή : Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα : Λογιστικής Επιβλέπων Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση: Τα οικονομικά της, η εκχώρηση αρμοδιοτήτων της και οι επιπτώσεις στο ανθρώπινο δυναμικό και στα Δημόσια αγαθά.

«Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση: Τα οικονομικά της, η εκχώρηση αρμοδιοτήτων της και οι επιπτώσεις στο ανθρώπινο δυναμικό και στα Δημόσια αγαθά. «Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση: Τα οικονομικά της, η εκχώρηση αρμοδιοτήτων της και οι επιπτώσεις στο ανθρώπινο δυναμικό και στα Δημόσια αγαθά.» ΜΕΛΕΤΗ ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2014 Έκδοση του Κοινωνικού Πολύκεντρου, «Πρωτοβάθμια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ελ. Βενιζέλου 236, 163 41 Ηλιούπολη ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210-9949837, Τηλεοµοιοτυπία (Fax): 210-5238967 Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο (e mail): esaea@otenet.gr http://www.esaea.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ

Η ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ Μελέτη με θέμα: Η ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ Μελετητής: ΔΗΜΗΤΡΗΣ Ι. ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ Νομικός, τ. Δήμαρχος Αυλώνος Ευβοίας ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Η θέση της τοπικής αυτοδιοίκησης στο εποικοδόμημα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ 1. Του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης, νομίμως εκπροσωπούμενου. 2. Του Δήμου Αλίμου, νομίμως εκπροσωπούμενου. ΚΑΤΑ 1) Του «Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Στρατηγική και Πολιτικές για Ταχεία Περιφερειακή Ανάπτυξη, Ισχυρές Επιχειρήσεις και Αποτελεσματικό Ανθρώπινο Δυναμικό ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΣΔΟ ΤΜΗΜΑ:ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ:ΚΥΡΜΙΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ Εγκρίθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 SWD(2012) 61 τελικό Μέρος I ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στοιχεία για κοινό στρατηγικό πλαίσιο 2014-2020 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ... 7 1. Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ... 8 1.1 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2015

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2015 Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2015 Απρίλιος 2015 Το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων του 2015 Συντονίστηκε από το Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Οικονομικών σε συνεργασία με τα Υπουργεία

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ για τις Εισηγμένες Εταιρείες Ιανουάριος 2011 1 Περιεχόμενα ιάρθρωση του Κώδικα Προοίμιο... 2 Μέρος A Το Σ και τα μέλη του... 7 I. Ρόλος και αρμοδιότητες του Σ... 7 II.

Διαβάστε περισσότερα

[ ] ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΧΑΡΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

[ ] ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΧΑΡΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ [ ] ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΧΑΡΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΧΑΡΤΑ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2013 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Εισήγηση Προσχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2013 Σαμιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑΔΑ 2012 2020» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.2.1: «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΟΚΕ)

ΕΛΛΑΔΑ 2012 2020» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.2.1: «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΟΚΕ) 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.2.1: «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΤΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝ ΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 47 παράγραφος 2, και τα άρθρα 55 και 95,

ΟΔΗΓΙΕΣ. Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 47 παράγραφος 2, και τα άρθρα 55 και 95, 14.8.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 211/55 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/72/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 2011-2015

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 2011-2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 2011-2015 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2011 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή... 4 1.1 Θεσμικό Πλαίσιο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων... 4 1.2 Το πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ... 5 1.3 Βασικά

Διαβάστε περισσότερα

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων»

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» του Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ. 2007-2013 (κωδ. ΟΠΣ 393311) Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2007-2013 1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίµηση (ΣΠΕ) είναι µια δυναµική διαδικασία που στοχεύει στην εκπλήρωση του στόχου της βιώσιµης ανάπτυξης, διαµέσου

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες

Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 1 Περιεχόμενα Διάρθρωση του Κώδικα Προοίμιο... 2 Μέρος A Το ΔΣ και τα μέλη του... 7 I. Ρόλος και αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση για το Επιχειρηματικό Περιβάλλον 2014

Ετήσια Έκθεση για το Επιχειρηματικό Περιβάλλον 2014 Ετήσια Έκθεση για το Επιχειρηματικό Περιβάλλον 2014 1 i Πίνακας περιεχομένων Μήνυμα του Προέδρου του ΣΕΒ... 1 Διοικητική Σύνοψη... 3 1. Εισαγωγή...10 1.1. Στόχος και αντικείμενο της έκθεσης... 10 1.2.

Διαβάστε περισσότερα