ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ - ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ Π. Σ. ΑΘΗΝΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ - ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ Π. Σ. ΑΘΗΝΩΝ"

Transcript

1 ΟΡΣΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ - ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ Π. Σ. ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΡΑ 1999

2 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ Επιστημονικός Υπεύθυνος και Κύριος Ερευνητής : Νίκος Δ. Πολυδωρίδης, Καθηγητής Πολεοδομίας Μέλη : Δέσποινα Τεταγιώτη, Πολ. Μηχ. Ξενοφών Χριστοδούλου, Αρχ. Τοπ., ειδικός GIS Δρ. Εφη Δημοπούλου, Τοπογράφος Γιάννης Μπαρδάνης, Πολ. Μηχ. ΟΡΣΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Πρόεδρος : [ κατά την ανάθεση του έργου ] Κλειτώ Γεράρδη [ κατά την συμπλήρωση του έργου ] Αυγή Μαρκοπούλου Προισταμένη : Καίτη Συκιανάκη Επιτροπή Παρακολούθησης Εργου : Θεοδόσης Ψυχογιός Λίλιαν Πάλλα Μαρία Φίλιππα Ερευνητικό Πρόγραμμα ΟΡΣΑ: Διερεύνηση των Σχέσεων Χρήσεωμ Γής και Κυκλοφοριακού Συστήματος στο Πολεοδομικό Συγκρότημα Αθηνών 2

3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Κύριος στόχος του ερευνητικού προγράμματος ήταν να διερευνηθούν οι σχέσεις και αλληλεξαρτήσεις Χρήσεων Γής και Κυκλοφοριακού Συστήματος γενικά, αλλά και ειδικότερα στις συνθήκες του Ευρύτερου Πολεοδομικού Συγκροτήματος Αθηνών [ΠΣΑ]. Από τη διερεύνηση αυτή θα προκύψουν αρχές, κανόνες, και στόχοι, για την επικαιροποίηση του Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθηνών του Η έρευνα αποτελεί μακροσκοπική - συνοπτική εξέταση των σχέσεων και αλληλεξαρτήσεων των δύο κυρίαρχων συστημάτων στο Πολεοδομικό Συγκρότημα, δηλαδή Χρήσεων Γής και Κυκλοφοριακού Συστήματος. Δεν αναφερόμαστε σε συγκεκριμένη και λεπτομερειακή εμπειρική εξέταση σχέσεων και αλληλεξαρτήσεων. Αυτό θα ήταν αντικείμενο ειδικής μελέτης, πολύ μεγαλύτερης κλίμακας και χρονικής διάρκειας. Αντίθετα, θέτουμε μακροσκοπικά ερωτήματα της ακόλουθης μορφής: [α] Πώς αναπτύσσονται οι χρήσεις γης στο ΠΣ, και πώς επηρεάζονται από τις δομές του κυκλοφοριακού συστήματος; [β] Τι επιπτώσεις θα έχουν σημαντικές αποφάσεις-χωροθετήσεις βασικών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην ανάπτυξη του ΠΣ και ειδικότερα στις χρήσεις γής; [γ] Πώς επηρεάζεται το κυκλοφοριακό σύστημα, από τις εξελίξεις στην κατανομή των χρήσεων γής και γενικότερα την αστικοποίηση του ευρύτερου χώρου; [δ] Ποιοι κανόνες μπορούν να διατυπωθούν για μια πιο αρμονική και λειτουργική σχέση των δύο βασικών πολεοδομικών συστημάτων; [ε] Ποια συμπεράσματα μπορούν να εξαχθούν, από την πιο πάνω διερεύνηση, για το [ΡΣΑ] και την αναγκαία επικαιροποίηση του προς τις νέες συνθήκες; Η έρευνα, και αντίστοιχα η ερευνητική έκθεση, χωρίζεται σε δύο βασικά μέρη: Στο Πρώτο μέρος αναπτύσσονται βασικές θεωρητικές έννοιες. Στο Κεφάλαιο 1 παρουσιάζονται οι στόχοι και η δομή της έρευνας, αλλά και αρχές του πολεοδομικού γίγνεσθαι και πολεοδομικού σχεδιασμού, που αποτελούν το Σημείο Αφετηρίας και θεωρητικό υπόβαθρο της εργασίας αυτής. Στο Κεφάλαιο 2 αναπτύσσονται αναλυτικότερα οι δύο βασικές έννοιες, της Χρήσης Γής και της Κυκλοφορίας, με τις συνιστώσες και τις αλληλεξαρτήσεις τους. Τέλος, στο Κεφάλαιο 3 παρουσιάζονται, σε εισαγωγική μορφή, τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, που αποτελούν κεντρικό στοιχείο της ερευνητικής πρότασης για την διαδικασία διατύπωσης του Ρυθμιστικού Σχεδίου του Πολεοδομικού Συγκροτήματος. Το Δεύτερο Μέρος ασχολείται συστηματικά με τη σημερινή δομή και την προβλεπόμενη μελλοντική εξέλιξη χρήσεων γής και κυκλοφορίας στο Πολεοδομικό Συγκρότημα της Αθήνας.

4 Με βάση τα δεδομένα της Μελέτης Ανάπτυξης Μετρό [ΜΑΜ] και της Στατιστικής Υπηρεσίας, περιγράφεται με συστηματικό και αναλυτικό τρόπο η σημερινή κατάσταση από πλευράς κατανομής πληθυσμού και χρήσεων γής, δομής του κυκλοφοριακού συστήματος και σχέσεων μεταξύ τους. Ειδικότερα, το Κεφάλαιο 4 αναφέρεται στα δεδομένα και τις επεξεργασίες και διορθώσεις που κρίθηκαν απαραίτητες, ώστε να προσαρμοστούν στις ανάγκες του ερευνητικού προγράμματος. Το Κεφάλαιο 5 αναλύει ειδικότερα τις σχέσεις ανάμεσα στις χρήσεις γης και την κυκλοφορία στο Πολεοδομικό Συγκρότημα. Στο Κεφάλαιο 6 περιγράφεται κατ αρχήν, ένα πολεοδομικό μοντέλο μελλοντικής κατανομής του πληθυσμού και των χρήσεων γής. Στόχος είναι η ταυτόχρονη ανάλυση των σημερινών και προβλεπόμενων δυνάμεων που θα επηρεάσουν την κατανομή αυτή, παράλληλα με τους πιθανούς στόχους και πολιτικές που θα θέσει το νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο. Τέλος στο Κεφάλαιο 7 παρουσιάζονται τα συμπεράσματα και προτάσεις του ερευνητικού προγράμματος, και προτείνεται μία εναλλακτική μεθοδολογία για τη διατύπωση του νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου του ΠΣΑ. Η Ερευνητική Εκθεση συμπληρώνεται με μία εκτεταμένη σειρά Παραρτημάτων, όπου συγκεντρώνεται όλα τα απαραίτητα στατιστικά και χαρτογραφικά στοιχεία που τεκμηριώνουν το ερευνητικό πρόγραμμα. Στο σύνολό της, η ερευνητική αυτή εργασία, τεκμηριώνει τα ακόλουθα: [α] Υπάρχει έντονη αλληλεξάρτηση ανάμεσα στη χρήση γης και την κυκλοφορία σε κάθε πολεοδομικό συγκρότημα. [β] Ειδικότερα, στο Πολεοδομικό Συγκρότημα της Αθήνας, τα σημερινά δεδομένα αλλά καί, κυρίως, οι δρομολογημένες εξελίξεις και σημαντικές παρεμβάσεις στο κυκλοφοριακό σύστημα, θα διαμορφώσουν νέες, εξαιρετικά δυναμικές, συνθήκες στο σύστημα χρήσεων γής, και ευρύτερα στο πολεοδομικό γίγνεσθαι. [γ] Η διαμόρφωση του νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου για το Πολεοδομικό Συγκρότημα Αθηνών, λόγω των δεδομένων αυτών, επιβάλλει 1. την ανάπτυξη ενός Πολεοδομικού Πληροφοριακού Συστήματος για το Πολεοδομικό Συγκρότημα, βασισμένου κατ αρχήν στα αποτελέσματα της μελέτης ΜΑΜ, το οποίο θα αποτελέσει το εργαλείο ανάλυσης και διαμόρφωσης πολεοδομικής πολιτικής από τον Οργανισμό Αθήνας 2. τη δημιουργία, ενός πολεοδομικού μοντέλου εξελίξεων και προοπτικών, αναφορικά με την κατανομή πληθυσμού και χρήσεων γης στο Πολεοδομικό Συγκρότημα, βασισμένου στα δεδομένα και τα εργαλεία του Πολεοδομικού Πληροφοριακού συστήματος, ώστε να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο ρεαλιστική και τεκμηριωμένη η πρόταση του νέου Ρυθμιστικού σχεδίου. 3. Τη διαμόρφωση μιάς πιο ευέλικτης μεθοδολογίας, για τη διατύπωση του νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου για την Αθήνα, θεμελιωμένης στο Πληροφοριακό Σύστημα και τα αποτελέσματα του μοντέλου εξελίξεων και προοπτικών, πάλι με στόχο τη διατύπωση ενός επιχειρησιακά και πολιτικά ευέλικτου και ουσιαστικού εργαλείου πολεοδομικής πολιτικής. Στα επί μέρους κεφάλαια της έρευνας που ακολουθούν, αναπτύσσονται όλα τα σχετικά θέματα, και ειδικότερα περιγράφονται συγκεκριμένες μεθοδολογικές προτάσεις για τα σημεία [1], [2], και [3] πιο πάνω. Ερευνητικό Πρόγραμμα ΟΡΣΑ: Διερεύνηση των Σχέσεων Χρήσεωμ Γής και Κυκλοφοριακού Συστήματος στο Πολεοδομικό Συγκρότημα Αθηνών 4

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΕΡΟΣ [Α] ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 1. Εισαγωγικά: Στόχοι και Δομή της Ερευνας 11. Στόχοι της Έρευνας 12. Φάσεις της Ερευνας 13. Πολεοδομική Κοσμοθεωρία: Αφετηρία για τη Μελέτη του Ρυθμιστικού Σχεδίου της Αθήνας [ΡΣΑ] 131. Βασικές σκέψεις πάνω στο χαρακτήρα της πόλης 132. Ο ρόλος του Πολεοδομικού Σχεδιασμού Χαρακτηριστικά του πολεοδομικού γίγνεσθαι. 14. Δομή της Ερευνητικής Εκθεσης 2. Χρήσεις Γης και Κυκλοφορία: Βασικές Συνιστώσες του Πολεδομικού Γίγνεσθαι 21. Εισαγωγικά 22. Οι Χρήσεις Γής 221. Ταξινόμηση Χρήσεων Γής 222. Κατοικία και Γειτονιά 223. Οικονομία - Παραγωγή 224. Ο Κεντρικός Πυρήνας και τα επί μέρους κέντρα 225. Ειδικές Λειτουργίες 23. Η Αστική Κυκλοφορία 231. Ροές και Δίκτυα 232. Παράμετροι της αστικής κυκλοφορίας 24. Ανάλυση των σχέσεων Κυκλοφορίας Χρήσεων Γής: Ενα Διαγραμματικό Μοντέλο 3 Δημιουργία Συστήματος GIS ως υποβάθρου για την περαιτέρω ανάλυση του Ρυθμιστικου Σχεδιου Αθηνων 31. Εισαγωγικά: Ανάγκη GIS στον ΟΡΣΑ 32. Βασικά Χαρακτηριστικά των Γεωγραφικων Συστημάτων Πληροφοριών 321. Ορισμοί 322. Κατηγορίες GIS 323. Χαρακτηριστικά, συνιστώσες, περιεχόμενο ενός GIS

6 33. Δυνατότητες και Εφαρμογές των GIS στον Πολεοδομικό Σχεδιασμό Δομή και Περιεχόμενο του GIS για το ΡΣΑ 331. Βασικό Χαρτογραφικό - Πληροφοριακό Υπόβαθρο 332. Θεματική Χαρτογραφία 333. Χωροθετήσεις 334. Βελτιστοποίηση 335. Ανάλυση Δικτύων 336. Εφαρμογές Σχεδίου Πόλεως 337. Διαχρονικές Συγκρίσεις - Monitoring 338. Εξειδικευμένες εφαρμογές πρόσφατης ηλεκτρονικής τεχνολογίας ΜΕΡΟΣ [Β] ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΣΤΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΘΗΝΩΝ 4 Τα Δεδομένα 41. Περιγραφή των Δεδομένων της Ερευνας Μ.Α.Μ. 42. Διορθώσεις και Προσαρμογές 421. Δομή του χώρου 422. Στατιστικοί πίνακες στατιστικά δεδομένα βάσης 423. Χρήσεις γής κωδικοποίηση 43. Μακροσκοπική Ανάλυση των σημερινών δεδομένων 431. Η συνολική περιοχή μελέτης: Αττική - Διαμερίσματα 432. Αναλύσεις Τομέων 433. Αναλύσεις Δήμων 434. Αναλύσεις Ζωνών 44. Κατανομή Πληθυσμού 441. Κατανομή Πληθυσμού Εξελίξεις Διαχρονικά 443. Σύνθεση Πληθυσμού [Ανάλυση Φύλου] 444. Ανάλυση Κοινωνικής Εξάρτησης [Dependency] 5 Χρήσεις Γής και Κυκλοφορία 51. Βασικές Εννοιες 52. Η Εννοια της Ποικιλότητας 53. Ο Δείκτης Αστικοποίησης και ο Δείκτης Διαθεσιμότητας 531. Περί Αστικοποίησης 532. Διαθεσιμότητα Γής προς Αστικοποίηση 54. Περί Κεντρικότητας 55. Ο Δείκτης Ελκυστικότητας 56. Ανάλυση Προσπελασιμότητας και Χρήσεων Γής: Το Παράδειγμα του Μετρό 561. Ανάλυση σταθμών Μετρό 562. Λειτουργία Δικτύου Μετρό Ερευνητικό Πρόγραμμα ΟΡΣΑ: Διερεύνηση των Σχέσεων Χρήσεωμ Γής και Κυκλοφοριακού Συστήματος στο Πολεοδομικό Συγκρότημα Αθηνών 6

7 6 Το Προτεινόμενο Μοντέλο 61. Στόχοι, Στρατηγική, και Βασικές Παραδοχές 611 Σημείο Αφετηρίας 612 Στόχοι 613. Προβλεπόμενες εξελίξεις στον αστικό τρόπο ζωής 62. Μεθοδολογία, Υποθέσεις, και Απλοποιήσεις 621. Χώρος Αναφοράς 622. Χρήσεις Γής 623. Νοικοκυριά 63. Τα Σενάρια 631. Τυπολογία Εναλλακτικών Σεναρίων 632. Συστηματική Αξιολόγηση των Σεναρίων 64. Βασική Δομή του Μοντέλου 7 Συμπεράσματα και Προτάσεις - Προς ένα νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο 71. Μεθοδολογικά 711. Κανόνες Πρακτικής Φύσεως για τη Σύνταξη του ΡΣΑ 712. Οργάνωση της Περιοχής Εφαρμογής του ΡΣΑ 72. Διατύπωση Σχεδίου Πλαισίου για ένα νέο ΡΣΑ για το Πολεοδομικό Συγκρότημα Αθηνών 73. Συμπερασματικά

8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Παράρτημα 1 Χαρτογραφική αποτύπωση Χρήσεων Γής και λοιπών κοινωνικό-οικονομικών χαρακτηριστικών Παράρτημα 2 Άτλας Χρήσεων Γής των Δήμων του Λεκανοπεδίου Αθηνών Παράρτημα 3 Χρήσεις Γης και Κυκλοφορία: Ανάλυση Διασυνδέσεων Αττική Οδός Σταθμοί Μετρό Παράρτημα 4 Στατιστική Ανάλυση περιοχής μελέτης Πίνακας 4.1 Βασικά Στατιστικά Μεγέθη Περιφέρειας Αττικής - [συνολικά, κατά Διαμέρισμα, κατά Τομέα] Πίνακας 4.2 Βασικά Στατιστικά Μεγέθη Δήμων Περιφέρειας Αττικής - [πληθυσμιακά, απασχόληση, κοινωνικο-οικονομικά,] Πίνακας 4.3 Αναλυτικά Στατιστικά Μεγέθη Δήμων Λεκανοπεδίου Αθηνών - [τα διαθέσιμα στοιχεία, για τους 61 Δήμους] Πίνακας 4.4 Στατιστικά Μεγέθη σε επίπεδο Ζωνών - [όλα τα στοιχεία, πλην του αναλυτικού πίνακα επαγγελμάτων] Ερευνητικό Πρόγραμμα ΟΡΣΑ: Διερεύνηση των Σχέσεων Χρήσεωμ Γής και Κυκλοφοριακού Συστήματος στο Πολεοδομικό Συγκρότημα Αθηνών 8

9 ΜΕΡΟΣ [Α] ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 2. ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΔΟΜΙΚΟΥ ΓΙΓΝΕΣΘΑΙ 3 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ GIS ΩΣ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

10 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ - ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 11. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Κύριος στόχος της έρευνας είναι να διερευνηθούν οι σχέσεις και αλληλεξαρτήσεις Χρήσεων Γής και Κυκλοφοριακού Συστήματος γενικά, αλλά και ειδικότερα στις συνθήκες του Ευρύτερου Πολεοδομικού Συγκροτήματος Αθηνών [ΠΣΑ]. Από τη διερεύνηση αυτή θα προκύψουν αρχές, κανόνες, και στόχοι, για την επικαιροποίηση του Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθηνών του 1985 [ΡΣΑ 85]. Η έρευνα αποτελεί μία μακροσκοπική - συνοπτική εξέταση των σχέσεων και αλληλεξαρτήσεων των δύο κυρίαρχων συστημάτων στο Πολεοδομικό Συγκρότημα, δηλαδή των Χρήσεων Γής και του Κυκλοφοριακού Συστήματος. Δεν αναφερόμαστε σε συγκεκριμένη και λεπτομερειακή εμπειρική εξέταση σχέσεων και αλληλεξαρτήσεων. Αυτό θα ήταν αντικείμενο ειδικής μελέτης, πολύ μεγαλύτερης κλίμακας και χρονικής διάρκειας. Αντίθετα αναφερόμαστε σε μακροσκοπικά ερωτήματα της ακόλουθης μορφής: [α] Πώς αναπτύσσονται οι χρήσεις γης στο ΠΣ, και πώς επηρεάζονται από τις δομές του κυκλοφοριακού συστήματος; [β] Τι επιπτώσεις θα έχουν σημαντικές αποφάσεις-χωροθετήσεις βασικών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην ανάπτυξη του ΠΣ και ειδικότερα στις χρήσεις γής; [γ] Πώς επηρεάζεται το κυκλοφοριακό σύστημα, από τις εξελίξεις στην κατανομή των χρήσεων γής και γενικότερα την αστικοποίηση του ευρύτερου χώρου; [δ] Ποιοι κανόνες μπορούν να διατυπωθούν για μια πιο αρμονική και λειτουργική σχέση των δύο βασικών πολεοδομικών συστημάτων; [ε] Ποια συμπεράσματα μπορούν να εξαχθούν, από την πιο πάνω διερεύνηση, για το [ΡΣΑ] και την αναγκαία επικαιροποίηση του προς τις νέες συνθήκες; Η έρευνα έχει ως αφετηρία την ανάγκη αναθεώρησης του Ρυθμιστικού Σχεδίου της Αθήνας 85, μία υποχρέωση και αρμοδιότητα του Οργανισμού Αθήνας. Στη διαδικασία αυτή, η έρευνα επιδιώκει να προσφέρει τέσσερεις βασικές αρχές, ως παραδοτέα: [1] Την πολεοδομική αρχή της αλληλεξάρτησης χρήσεων γής και κυκλοφοριακού συστήματος. Με δεδομένη δε την εξαιρετικά σημαντική αναβάθμιση του κυκλοφοριακού συστήματος στην περιοχή μελέτης που τώρα υλοποιείται (με κυρίαρχα παραδείγματα, αλλά όχι τα μόνα, τη δημιουργία του Μετρό, το νέο αεροδρόμιο των Σπάτων, και την Αττική οδό), είναι αδύνατον να φανταστούμε τη νέα διατύπωση του Ρυθμιστικού Σχεδίου της Αθήνας, χωρίς να ληφθεί θεμελιακά υπόψη η νέα δομή της κυκλοφορίας και οι συνακόλουθες τεράστιες επιπτώσεις στην κατανομή των χρήσεων γης. [2] Την μεθοδολογική θέση ότι τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών μπορούν να ενισχύσουν σε μεγάλο βαθμό τη διαδικασία σ ύνταξης και αξιολόγησης του ρυθμιστικού Σχεδίου. Η έρευνα παρουσιάζει τους βασικούς άξονες δημιουργίας ενός πολεοδομικού πληροφοριακού συστήματος για το Πολεοδομικό Συγκρότημα της Αθήνας, και περιγράφει παραδειγματικές εφαρμογές του ως εργαλείου ανάλυσης και αξιολόγησης της πολεοδομικής πολιτικής και προτάσεων. [3] Με βάση το πολεοδομικό πληροφοριακό σύστημα του [2] πιο πάνω, η έρευνα προχωρεί στη διατύπωση των αρχών και δομών ενός πολεοδομικού μοντέλου ανάλυσης και κατανομής μελλοντικών χρήσεων γης στην περιοχή μελέτης. Το μοντέλο αντιμετωπίζεται επίσης ως σημαντικό εργαλείο υποστήριξης της πολεοδομικής πολιτικής που θα πρέπει να διαμορφώσει το νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο. [4] Τέλος, προτείνεται, με βάση τα σημεία [2] και [3], μία μεθοδολογία διατύπωσης του Ρυθμιστικού Σχεδίου, χρησιμοποιώντας τα ως αναλυτικά εργαλεία, ώστε το τελικό αποτέλεσμα το Ρ.Σ. να είναι ένα ευέλικτο και μακροπρόθεσμο πλαίσιο πολιτικής και επιλογών για την βελτίωση του πολεοδομικού γίγνεσθαι της Περιφέρειας Πρωτευούσης, σε άμεση επαφή με τις κοινωνικο-οικονομικές εξελίξεις. Ερευνητικό Πρόγραμμα ΟΡΣΑ: Διερεύνηση των Σχέσεων Χρήσεωμ Γής και Κυκλοφοριακού Συστήματος στο Πολεοδομικό Συγκρότημα Αθηνών 10

11 12. ΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η έρευνα, όπως είχε αρχικά προταθεί, και σύμφωνα με τη Σύμβαση, προέβλεπε τα ακόλουθα βήματα: Φάση Α1 [1] Περιγραφή των δύο βασικών πολεοδομικών συστημάτων, σε αναλυτικό-επιστημονικό πλαίσιο Σύστημα Χρήσεων Γης: συνιστώσες, παράμετροι, μεγέθη Κυκλοφοριακό Σύστημα: συνιστώσες, παράμετροι, μεγέθη [2] Συστηματική Ανάλυση σχέσεων των δύο Συστημάτων. Με αφετηρία τη χωροθέτηση Χρήσεων Γης, τι κυκλοφοριακές ανάγκες προκύπτουν. Με αφετηρία τη δομή/χωροθέτηση κυκλοφοριακών συνισταμένων, τι πιέσεις και αλλαγές δημιουργούνται στη δομή των Χρήσεων Γής. Πως λειτουργούν σε συνδυασμό τα δύο συστήματα, δημιουργώντας το σύγχρονο πολεοδομικό γίγνεσθαι. Φάση Α2 [3] Ανάλυση σημερινής δομής των δύο συστημάτων στο Πολεοδομικό Συγκρότημα Αθηνών. Αποτύπωση, σε γενικές γραμμές, βασικών συνιστωσών του Κυκλοφοριακού Συστήματος στο ΠΣΑ σήμερα. Επισήμανση των νέων επιλογών και χωροθετήσεων, μετά το ΡΣΑ 85. Επισήμανση πιθανών σημείων τριβής και αντιπαλοτήτων, ανάμεσα σε χρήσεις γής ΡΣΑ 85 και τις νέες κυκλοφοριακές επιλογές. Στο σημείο αυτό παρεμβάλλεται η ακόλουθη φάση: [3α] Δημιουργία GIS Αθήνας, με βάση το ψηφιακό υπόβαθρο που θα δοθεί από τον Οργανισμό Αθήνας. Προβλέπεται η συμπλήρωση και εμπλουτισμός του βασικού ψηφιακού υποβάθρου του ΟΑ (που προέρχεται, όπως αντιλαμβανόμαστε, από ψηφιοποίηση Σχεδίου Πόλεως κλ. 1:5000) με στοιχεία απαραίτητα για την έρευνα, όπως θέση βασικών συγκοινωνιακών κόμβων θέση βασικού οδικού δικτύου, υφιστάμενου και προτεινόμενου θέση/ψηφιοποίηση βασικών εναλλακτικών ιδεών/προτάσεων/απόψεων της έρευνας. Η εργασία δεν αποτελεί, φυσικά, δημιουργία GIS για την Αθήνα. Απλά, επειδή η όλη έρευνα θα διεξαχθεί με χρήση Η/Υ και GIS, θεωρούμε σκόπιμο να παραδώσουμε και αυτή την πλευρά της εργασίας προς τον ΟΑ, υπό μορφή ολοκληρωμένου ψηφιακού συστήματος, που θα είναι σίγουρα εξαιρετικά χρήσιμο στα στελέχη του ΟΑ. [4] Κριτική Ανάλυση ΡΣΑ 85 με γνώμονα την ανάλυση του [2] και [3]. Γενική τοποθέτηση: Πράξεις και παραλήψεις. Η πολιτική κατοικίας στο ΡΣΑ 85, η πολιτική μεταφορών, η πολιτική β κατοικίας, η πολιτική κεντρικότητας [5] Ανάλυση των κυρίαρχων επιλογών και από τα δύο συστήματα. Προκαθορισμένα δεδομένα αφετηρίας (είτε λόγω σημερινών συνθηκών, είτε λόγω πολιτικών επιλογών) και προσδιορισμός κυρίαρχων συνιστωσών, αρχών λειτουργίας, και πολιτικής. Προσδιορισμός παγίων δεδομένων και καταστάσεων, που θα ληφθούν ως σημείο αφετηρίας στην ανάλυση εναλλακτικών σεναρίων ανάπτυξης.

12 Φάση Β1 [6] Διατύπωση εναλλακτικών σεναρίων προοπτικής, με βάση το [5] [7] Σχολιασμός και αξιολόγηση των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων των σεναρίων [6]. Φάση Β2 [8] Προκαταρκτικά συμπεράσματα και επιλογές, σε συνδυασμό με ΡΣΑ [Δ] για την προοπτική των επιλογών [Ζ]. Συμπεράσματα για ΡΣΑ 99. Φάση Γ [9] Κατά τη φάση αυτή, τα στελέχη του ΟΡΣΑ επεξεργάζονται το υλικό που έχει παραδοθεί, καθώς και το ψηφιακό σύστημα ανάλυσης, και βρίσκονται σε επαφή με την ερευνητική ομάδα για σχολιασμό σκέψεων, προτάσεων, απόψεων. Κατά την πρόοδο εκτέλεσης του έργου, διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα: [α] Η αναλυτική διατύπωση φάσεων και περιεχομένου, όπως προτάθηκε στη Σύμβαση, ήταν μάλλον δυσχερής παρά υποβοηθητική για την έρευνα. Διαπιστώθηκε ότι το μέγιστο μέρος των διερευνήσεων έπρεπε να προχωρήσουν παράλληλα, και όχι σε γραμμική σειρά όπως προτεινόταν στη Σύμβαση. [β] Υπήρξε σχετική καθυστέρηση (περίπου δύο μηνών) στην παραλαβή του πρωτογενούς ψηφιακού υλικού, από τη Μελέτη Ανάπτυξης Μετρό, το οποίο, σύμφωνα με τη Σύμβαση αποτελούσε το υλικό αφετηρίας. [γ] Υπήρξε σχετική καθυστέρηση στην οργάνωση και λειτουργία της ερευνητικής ομάδας σε ολόκληρο αυτό το διάστημα, για διάφορους λόγους, λειτουργικούς, οικονομικούς, αλλά και προσωπικούς (όπως η ασθένεια του επιστημονικού υπεύθυνου). Παράλληλα, η σχετικά μη ομαλή κατάσταση με τις διαδοχικές αλλαγές στην ηγεσία του ΟΡΣΑ σίγουρα δεν ενίσχυσε την απρόσκοπτη και συστηματική επαφή της ερευνητικής ομάδας με τον Εργοδότη. Για όλους τους πιο πάνω λόγους, επελέγη η αναθεώρηση του περιεχομένου και του χρονοδιαγράμματος της έρευνας ως ακολούθως: [1] ως προς το περιεχόμενο και τις φάσεις του, επελέγη η ενοποίηση όλων των αρχικών φάσεων Α-Β σε μία ενιαία. Στη φάση αυτή, η έρευνα επεξεργάζεται όλα τα σχετικά θέματα, όπως προτάθηκαν στη σύμβαση, ενοποιημένα σε τρεις άξονες: [α] σημερινά δεδομένα αναφορικά με τις χρήσεις γής και το κυκλοφοριακό σύστημα (σημερινή κατάσταση, σχέσεις και αλληλεξαρτήσεις) [β] μελλοντικές εξελίξεις και προβολές [γ] πιλοτική εφαρμογή αναλύσεων μέσω Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών. Η επόμενη φάση [Φάση Γ στη Σύμβαση] παραμένει ως έχει. [2] ως προς το χρονοδιάγραμμα, η νέα αναθεωρημένη Α Φάση συμπληρώθηκε και παραδόθηκε στις 15 Μαίου Η αναθεωρημένη Β φάση (αρχικά Γ Φάση), βασίστηκε στις παρατηρήσεις του Εργοδότη στην Έκθεση Προόδου της Α Φάσης, και εκπονήθηκε στο χρονικό διάστημα από Σεπτέμβριο 1998 έως και τον Ιούνιο Η παρούσα ερευνητική έκθεση καλύπτει όλες τις φάσεις της έρευνας [ήτοι τις δύο αρχικές φάσεις της έρευνας, με τα υποστάδιά τους, Α1, Α2, Β1 και Β2, μαζύ με την Φάση Γ σε ένα ενιαίο κείμενο, χωρισμένο σε επτά κεφάλαια.. Ερευνητικό Πρόγραμμα ΟΡΣΑ: Διερεύνηση των Σχέσεων Χρήσεωμ Γής και Κυκλοφοριακού Συστήματος στο Πολεοδομικό Συγκρότημα Αθηνών 12

13 13. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΙΑ: ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ [ΡΣΑ] 131. Βασικές σκέψεις πάνω στο χαρακτήρα της πόλης [1] Η μεγαλούπολη της Αθήνας ζεί και αναπτύσσεται ως αποτέλεσμα των εκατομμυρίων επιλογών που κάνουν κάθε μέρα οι κάτοικοί της. [2] Οι επιλογές αυτές είναι απλές καθημερινές τυχαίες (όπως η μετακίνηση για ψώνια ή ψυχαγωγία) ή απλές καθημερινές συστηματικές (όπως η μετάβαση στη δουλειά). Είναι επίσης μη καθημερινές, αλλά σταθερές (εβδομαδιαίες, μηνιαίες, ετήσιες, κλπ.) όπως και ασταθείς (γίνονται λίγες ή πολλές, χωρίς αναφορά σε συγκεκριμένο χρονικό ρυθμό). Υπάρχουν όμως και οι σύνθετες, όπως η αγορά σπιτιού, η έναρξη επαγγέλματος, κλπ. [3] Ο πληθυσμός της Αθήνας έχει διαφορετικά εισοδήματα, διαφορετικές ανάγκες, διαφορετικές προτιμήσεις. Επιμέρους ομάδες πληθυσμού έχουν παρόμοιες ανάγκες προτιμήσεις δυνατότητες και μπορούν να ομαδοποιηθούν αντίστοιχα. [4] Η πιο πάνω ανάλυση είναι έντονα κοινωνικό-λειτουργική. Υπάρχει και η οικονομική ανάλυση, όπου ο κάθε κάτοικος της πόλης (ή καλύτερα το κάθε νοικοκυριό - household) επιδιώκει να μεγιστοποιήσει ένα συγκεκριμένο utility function. [5] Αντίστοιχα συμβαίνουν και με τις επαγγελματικές μονάδες (firms) οι οποίες προσπαθούν να μεγιστοποιήσουν το κέρδος τους. Για το κατάστημα κέρδος είναι η μεγιστοποίηση του τζίρου, άρα η επιλογή της εμπορικότερης κατά το δυνατόν θέσης. Για την βιοτεχνία είναι η βέλτιστη τοποθέτηση ως προς την διακίνηση πρώτων υλών και τελικών προϊόντων, με γνώμονα πάντοτε την ελαχιστοποίηση του κόστους της αστικής γής που καταλαμβάνει. [6] Όλα τα πιο πάνω μας οδηγούν στο συμπέρασμα του κοσμοθεωρητικού μοντέλου για την πόλη, που αποτελείται από εκατομμύρια αποφάσεις, καθημερινά, από όλα τα νοικοκυριά και όλες τις μονάδες παραγωγής, με τους αντίστοιχους το καθένα στόχους και δεδομένα. [7] Αποτέλεσμα όλων αυτών των κινήσεων επιλογών αποφάσεων πραγματοποιήσεων, είναι ο αστικός χώρος, και η διαχρονική εξέλιξή του. Το άθροισμα όλων των ιδιωτικών ατομικών αποφάσεων, επιλογών και πράξεων, αποτελεί το πολεοδομικό γίγνεσθαι. [8] Το πολεοδομικό γίγνεσθαι δεν εξελίσσεται αυτόνομα και ανεξάρτητα. Αντίθετα, υφίσταται τον συστηματικό και ουσιαστικό έλεγχο της Πολιτείας. Αποτελεί κοινωνικά αποδεκτό θεσμό ότι η Πολιτεία έχει υποχρέωση, εθυύνη, και δυνατότητα, να ρυθμίσει το πολεοδομικό γίγνεσθαι. [9] Ο ρυθμιστικός έλεγχος της Πολιτείας υλοποιείται με δύο τρόπους: τον θετικό (με επεμβάσεις διαμόρφωσης του αστικού χώρου, κατασκευής δρόμων και εγκαταστάσεων, δημιουργίας χώρων πρασίνου και τα παρόμοια) και τον αποθετικό (απαγορεύσεις και περιορισμοί στη δόμηση, στη χρήση της γής, φορολογία, και τα παρόμοια). [10] Και οι δύο τρόποι είναι πάντοτε παρόντες. Καθένας έχει διαφορετικό στόχο. Ο μεν θετικός, επιδιώκει τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών γενικά, καθώς και την αντιμετώπιση των αναγκών της Πολιτείας ως ενός (σημαντικότατου) παράγοντα στο πλολεοδομικό γίγνεσθαι. Από την άλλη μεριά, ο αποθετικός τρόπος, επιδιώκει τη διαμόρφωση των κανόνων του παιγνιδιού, που είναι για όλους οι ίδιοι, και στοχεύουν στην ισοτιμία και την αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων σε ένα παράγοντα από τις επιλογές ενός άλλου. [11] Ο Πολεοδομικός Σχεδιασμός είναι ακριβώς η συνισταμένη των δύο αυτών τρόπων.

14 132. Ο ρόλος του Πολεοδομικού Σχεδιασμού. Ο ρόλος του Πολεοδομικού Σχεδιασμού σε ένα μοντέλο πολεοδομικού γίγνεσθαι όπως το πιο πάνω, είναι διπλός: [α] να επηρεάσει το παιγνίδι, επιβάλλοντας κάποιους κανόνες του παιγνιδιού, όπως για παράδειγμα οι όροι δόμησης, οι χρήσεις γής, κλπ. Οι κανόνες αυτοί μπαίνουν, με την υπόθεση (η οποία γίνεται αποδεκτή από το κοινωνικό σύνολο) ότι χρειάζονται για να βελτιώσουν (και ότι πράγματι ως κανόνες βελτιώνουν) την ποιότητα ζωής στην πόλη. Εδώ βέβαια ανοίγει ένα μεγάλο κεφάλαιο ως προς το ποιος ελέγχει αν πράγματι τα όποια σταθερότυπα είναι αποδεκτά από όλους (ή από κάποια πλειοψηφία? ή ακόμη χειρότερα από κάποια «εμπνευσμένη» μειοψηφία?). Ακόμη, έστω ότι είναι αποδεκτά ως σταθερότυπα, πώς αξιολογούμε τον τρόπο με τον οποίο τα επιβάλλει εφαρμόζει η πολιτεία. [β] να συμμετάσχει στο παιγνίδι, παίρνοντας κάποιες αποφάσεις χωροθέτησης κλπ. που αναφέρονται στο σύνολο, ή που αφορούν χρήσεις γής που είναι ευθύνη αρμοδιό-τητα υποχρέωση της πολιτείας. Παράδειγμα, ο ΟΣΚ όταν τοποθετεί σχολεία στο χώρο, κατά βάση ανταγωνίζεται τις υπόλοιπες χρήσεις γης. Το ίδιο και για τα κτήρια διοίκησης, τα πολιτιστικά, κλπ. Η ακόμη τα νεκροταφεία, τα έργα και χώρους και κτήρια υποδομής, τα οποία ανήκουν από τη φύση τους στο δημόσιο τομέα. Εδώ προκύπτει το ερώτημα αν αυτά τα κτήρια-μονάδες «προηγούνται» των καθαρά ιδιωτικών, ή αν θα πρέπει να ανταγωνίζονται επί ίσοις όροις όλους τούς υπόλοιπους παράγοντες (νοικοκυριά και μονάδες παραγωγής). Παράλληλο είναι και το ερώτημα-δίλημμα, εφόσον προηγούνται οι επιλογές απαιτήσεις των κοινών λειτουργιών χρήσεων, τότε μεταξύ τους ποια προτεραιότητα υπάρχει? Π.χ. μεταξύ πρασίνου και νέων αξόνων κυκλοφορίας. Όλα τα πιο πάνω δεν είναι τόσο θεωρητικά όσο φαίνονται. Παραδείγματος χάριν, αποτελούν όλα μέρος του κρίσιμου προβλήματος ερωτήματος Τι θα γίνει με το Ελληνικό όταν φύγει το αεροδρόμιο; Οι αποφάσεις τύπου [β] του Δημοσίου, αποτελούν παρεμβάσεις αποφασιστικές, που υλοποιούνται με σχέδια, προγράμματα και έργα πολεοδομικής φύσεως Χαρακτηριστικά του πολεοδομικού γίγνεσθαι. 133 [α] Η Εξέλιξη της Πόλης Αστικοποίηση Ένα κομμάτι αστικής γης κτίζεται και αναπτύσσεται σε αστικό, με διάφορους τρόπους. Βασικά όμως, με σχετική αφαίρεση και απλοποίηση, μπορούμε να ξεχωρίσουμε τρεις κυρίαρχους: [1] από αγροτεμάχιο, με ένταξη στο Σχέδιο Πόλεως μετατροπή σε οικόπεδο αστικοποίηση [2] από αγροτεμάχιο, με (νόμιμη) δόμηση εκτός Σχεδίου εμπορική-βιοτεχνική χρήση επί κοινοτικής οδού κλπ. β κατοικία [3] από αγροτεμάχιο, με αυθαίρετη δόμηση κατασκευή κατοικίας πιθανή μελλοντική ένταξη στο Σχέδιο Πόλεως Είναι σαφές ότι η «Ενταξη στο Σχέδιο Πόλεως» αποτελεί εξαιρετικά κομβικό σημείο στη διαδικασία. Μετατρέπει ουσιαστικά την γή, από μη αστική σε αστική. Είναι δε γενικός κανόνας, ότι η αστική γή, λόγω της δυνατότητας παραγωγής υπεραξίας που έχει, έχει σημαντικά μεγαλύτερη αξία από την μή αστική (κατά κανόνα). Ετσι, η ένταξη στο Σχέδιο Πόλεως αποτελεί σημαντικότατη πολιτική απόφαση, με μεγάλες οικονομικές, αλλά και κοινωνικές, επιπτώσεις. Η γη που έχει ενταχθεί στο Σχέδιο Πόλεως, συχνά έχει ήδη αναπτύξει προηγουμένως μία σχετική αστική δραστηριότητα (συνήθως αυθαίρετη ή περίπου αυθαίρετη δόμηση). Μάλιστα, συνηθέστατα ακριβώς αυτή η προηγηθείσα δραστηριότητα δημιουργεί την απαραίτητη πολιτική πίεση για την ένταξη στο Σχέδιο Πόλεως. Ερευνητικό Πρόγραμμα ΟΡΣΑ: Διερεύνηση των Σχέσεων Χρήσεωμ Γής και Κυκλοφοριακού Συστήματος στο Πολεοδομικό Συγκρότημα Αθηνών 14

15 Οπωσδήποτε όμως, η ένταξη ακολουθείται από έντονη αστικοποίηση. Ο ρυθμός και η ένταση της διαδικασίας αστικοποίησης, εξαρτάται από δύο ομάδες παραγόντων: [α] Γεωγραφικοί και κοινωνικο-οικονομικοί παράγοντες. Η θέση της περιοχής, η ύπαρξη προηγούμενων αστικών χρήσεων, η γενικότερη θέση της στο Πολεοδομικό γίγνεσθαι, καθορίζει εν πολλοίς την ταχύτητα με την οποία θα αστικοποιηθεί πλήρως η περιοχή. Για παράδειγμα, η ένταξη στο Σχέδιο Πόλεως έκτασης κοντά σε ήδη έντονα αναπτυσσόμενη περιοχή, θα έχει ταχύτατες επιπτώσεις. [β] Θεσμικοί παράγοντες. Εδώ ανήκουν οι Οροι Δόμησης με τους οποίους θα ενταχθεί η έκταση στο Σχέδιο Πόλεως, και ιδιαίτερα ο Συντελέστης Δόμησης. Η παροχή υψηλού Συντελεστή Δόμησης επιφέρει συγκριτικά ένταση της αστικοποίησης, ανεξάρτητα από τη θέση ή την αστική ποιότητα της περιοχής. Μ άλλα λόγια, επί δύο πολεοδομικά ισοδύναμων περιοχών, εκείνη με υψηλότερο Σ.Δ. θα αναπτυχθεί ταχύτερα και εντονότερα. Αυτό είναι απολύτως λογικό, με δεδομένο τον τρόπο με τον οποίο εργάζεται η ιδιωτική αγορά γής κάτω από το μοντέλο της ελεύθερης οικονομίας. Η μεγαλύτερη υπεραξία που επιτρέπει ο υψηλότερος Σ.Δ. είναι συνήθως ισχυρότερο κίνητρο για την παραγωγή αστικής γής, από άλλους παράγοντες. Πάντως, πέρα από τα ανωτέρω, το ίδιο φαινόμενο έντασης στην διαδικασία αστικοποίησης μπορεί να παρατηρηθεί και όταν η περιοχή γίνει για κάποιο λόγο «της μόδας». Τέτοιοι λόγοι είναι: [1] εγκατάσταση μεγάλης ελκυστικής χρήσης γής π.χ. σουπερμάρκετ [2] διάνοιξη δρόμου [3] δημιουργία πάρκου [4] κατασκευή νέου πολυτελούς κτιρίου, κατοικίας ή και άλλης χρήσης, που δίνει αίγλη και status στην περιοχή και τα παρόμοια Υπάρχουν δηλαδή χρήσεις γής που αποτελούν μαγνήτη για την περαιτέρω αστική ανάπτυξη της περιοχής. Αντίστοιχα υπάρχουν χρήσεις που παγώνουν απωθούν την ανάπτυξη. 133 [β] Παράμετροι που υπεισέρχονται στο παιγνίδι αστικοποίησης: Υπάρχουν πολλές παράμετροι που μπορεί να θεωρηθεί ότι επηρεάζουν τη διαδικασία αστικοποίησης. Μπορούν να αναφερθούν ως κύριοι, οι παρακάτω: [1] θεσμοθετημένος/δυνητικός βαθμός εκμετάλλευσης = τι δυνατότητες δίνουν οι όροι δόμησης [2] βαθμός πραγματοποιηθείσας εκμετάλλευσης = πόσο είναι ήδη κτισμένο [3] δυνατότητα εκμετάλλευσης = [1] [2] [4] βαθμός αστικοποίησης = επιπλέον του πιο πάνω, έχει εκτός από κατοικία και άλλες χρήσεις, καθώς και εργαζόμενους [5] προσπελασιμότητα κύρια = από το κύριο αστικό οδικό δίκτυο και τους βασικούς κόμβους του αστικού κέντρου συνολικά. [6] προσπελασιμότητα τοπική = βαθμός ένταξης στην επί μέρους γειτονιά [7] εμπορικότητα = βαθμός εκμετάλλευσης ύπαρξης εμπορικών δραστηριοτήτων [8] αξία γής = ταυτόχρονα παράμετρος και αποτέλεσμα, είναι ακριβώς η παράμετρος που συμπληρώνει τον κύκλο. 133 [γ] Κύριες συνιστώσες Τα δύο κύρια συστατικά-συνιστώσες του παιγνιδιού είναι: οι χρήσεις γης το κυκλοφοριακό σύστημα Το ένα επηρεάζει άμεσα και σημαντικά το άλλο. Οι δημόσιες αποφάσεις επηρεάζουν σε πολύ σημαντικό βαθμό και τα δύο. Παραδείγματα τέτοιων αποφάσεων είναι:

16 Η χωροθέτηση σημαντικών χρήσεων γής δημόσιου χαρακτήρα, επηρεάζουν άμεσα θετικά τις αποφάσεις των ιδιωτών ( π.χ. πάρκο, δημόσια υπηρεσία). Αντίστοιχα, η χωροθέτηση άλλων χρήσεων γης δημόσιου χαρακτήρα, επηρεάζουν άμεσα αρνητικά τις αποφάσεις των ιδιωτών (αποτρεπτικές, π.χ. χωματερή) Ο καθορισμός των κανόνων και προδιαγραφών για τη χωροθέτηση των δευτερευουσών χρήσεων γής δημόσιου χαρακτήρα. Η χωροθέτηση του βασικού οδικού δικτύου. Ο καθορισμός των κανόνων και προδιαγραφών για τη δομή και λειτουργία του δευτερεύοντος οδικού δικτύου. Ο καθορισμός των όρων και περιορισμών δόμησης, που επηρεάζουν άμεσα και αποφασιστικά τις αποφάσεις των ιδιωτών για χρήσεις γης. 133 [δ] Μοντέλο προσομοίωσης Ένα μοντέλο προσομοίωσης της διαδικασίας αστικοποίησης, θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο στο να κατανοήσουμε πληρέστερα το «παιγνίδι» αυτό. Η ιδέα του μοντέλου είναι να προβλέψει τους διαδοχικούς κύκλους ανάπτυξης αστικοποίησης. Σημείο αφετηρίας μπορεί να είναι ο βαθμός ανάπτυξης [Α] που αντιστοιχεί σε αξία γής [Β] στη συγκεκριμένη αστική θέση μετρήσιμα από τη σημερινή απογραφή. Ακολουθεί ο προσδιορισμός σειράς παραμέτρων, όπως αναφέρθηκαν πιο πάνω, που «παίζουν» στο παιγνίδι. Βασικός στόχος του μοντέλου πρέπει να είναι ο προσδιορισμός της σχέσης ανάμεσα στις παραμέτρους και τις δύο βασικές μεταβλητές [Α] και [Β], ώστε να μπορούμε να καταλήξουμε στην επόμενη χρονική φάση. Όλα τα πιο πάνω, αν ληφθούν συνδυασμένα, οδηγούν στο συμπέρασμα ότι το Ρυθμιστικό Σχέδιο της Αθήνας ΡΣΑ είναι το εργαλείο μέσον, βάσει του οποίου η Πολιτεία θα πετύχει δύο στόχους: [α] Θα χωροθετήσει αυτά για τα οποία έχει υποχρέωση να χωροθετήσει, είτε επειδή είναι βασικά δημόσια αγαθά που μόνο η Πολιτεία μπορεί να οριοθετήσει, είτε επειδή αποτελούν τις δικές της ανάγκες σε χρήσεις γης. [β] Θα προσδιορίσει τους κανόνες του παιγνιδιού, βάσει του οποίου θα εξελιχθεί το ιδιωτικό παιγνίδι του πολεοδομικού γίγνεσθαι. (π.χ. όροι δόμησης) Και τα δύο θα γίνουν με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Ερευνητικό Πρόγραμμα ΟΡΣΑ: Διερεύνηση των Σχέσεων Χρήσεωμ Γής και Κυκλοφοριακού Συστήματος στο Πολεοδομικό Συγκρότημα Αθηνών 16

17 14. ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Η ερευνητική έκθεση χωρίζεται σε δύο μέρη, και σειρά Παραρτημάτων: Στο Πρώτο Μέρος αναπτύσσονται οι βασικές θεωρητικές έννοιες που μας απασχολούν. Στο Κεφάλαιο 1 τοποθετούνται οι βασικές θεωρητικές έννοιες περί πολεοδομικού γίγνεσθαι και πολεοδομικού σχεδιασμού, που αποτελούν το Σημείο Αφετηρίας και θεωρητικό υπόβαθρο της εργασίας αυτής. Στο Κεφάλαιο 2 αναπτύσσονται αναλυτικότερα οι δύο βασικές έννοιες, της Χρήσης Γής και της Κυκλοφορίας, με τις συνιστώσες και τις αλληλεξαρτήσεις τους. Τέλος, στο Κεφάλαιο 3 παρουσιάζονται, σε εισαγωγική μορφή, τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, που αποτελούν βασικό στοιχείο της ερευνητικής πρότασης για την διαδικασία διατύπωσης του Ρυθμιστικού Σχεδίου του Πολεοδομικού Συγκροτήματος. Το Δεύτερο Μέρος ασχολείται συστηματικά με τη σημερινή δομή του Πολεοδομικού Συγκροτήματος της Αθήνας, καθώς και με τις αναμενόμενες μελλονυικές εξελίξεις. Με βάση τα δεδομένα της Μελέτης Ανάπτυξης Μετρό [ΜΑΜ] καθώς και της Στατιστικής Υπηρεσίας, περιγράφεται με συστηματικό και αναλυτικό τρόπο η σημερινή κατάσταση από πλευράς κατανομής πληθυσμού και χρήσεων γής, δομής του κυκλοφοριακού συστήματος και σχέσεων μεταξύ τους. Ειδικότερα, το Κεφάλαιο 4 αναφέρεται στα δεδομένα και τις επεξεργασίες και διορθώσεις που κρίθηκαν απαραίτητες, ώστε να προσαρμοστούν στις ανάγκες του ερευνητικού προγράμματος. Το Κεφάλαιο 5 αναλύει ειδικότερα το Πολεοδομικό Συγκρότημα, με το να εστιάζεται στις Χρήσεις Γης και την Κυκλοφορία. Τα δύο τελευταία κεφάλαια της Ερευνητικής Εκθεσης ασχολούνται με τη μελλοντική δομή του Πολεοδομικού Συγκροτήματος, ειδικότερα από τη σκοπιά της κατανομής των χρήσεων γής, προβλεπόμενης και επιθυμητής. Στο Κεφάλαιο 6 αναπτύσσεται η δομή ενός πολεοδομικού μοντέλου μελλοντικής κατανομής του πληθυσμού και των χρήσεων γής. Στόχος είναι η ταυτόχρονη ανάλυση των σημερινών και προβλεπόμενων μελλοντικών δυνάμεων που θα επηρεάσουν την κατανομή αυτή, παράλληλα με τους πιθανούς στόχους και πολιτικές που θα θέσει το νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο. Τα συμπεράσματα από την ανάλυση αυτή, καθώς και οι σχετικές προτάσεις του ερευνητικού προγράμματος, παρουσιάζονται στο τελευταίο Κεφάλαιο 7. Η Ερευνητική Εκθεση συμπληρώνεται με μία εκτεταμένη σειρά Παραρτημάτων, όπου συγκεντρώνονται όλα τα απαραίτητα χαρτογραφικά και στατιστικά στοιχεία που τεκμηριώνουν το ερευνητικό πρόγραμμα.

18 2. ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΓΙΓΝΕΣΘΑΙ 21. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Στην πόλη «συμβαίνουν» διάφορες δραστηριότητες: Οι διάφορες αυτές δραστηριότητες μπορούν να ομαδοποιηθούν σε κατηγορίες, όπως π.χ. «κατοικία», «εργασία», «αναψυχή». Οι δραστηριότητες επιτελούνται σε κάποιο χώρο. Μπορούμε να καταγράψουμε για ένα συγκεκριμένο χώρο (οικόπεδο, οικοδομικό τετράγωνο, μια γειτονιά) τι λειτουργίες συμβαίνουν στον χώρο αυτό, μ άλλα λόγια ποια είναι η χρήση του συγκεκριμένου χώρου. Φθάνουμε έτσι στον όρο χρήση γης, που ορίζεται έτσι: Χρήση γής, για συγκεκριμένο τμήμα του χώρου, είναι το άθροισμα των λειτουργιών που επιτελούνται στο χώρο αυτό σε μη παροδική βάση και τον χαρακτηρίζουν. Στον πιο πάνω ορισμό, υπογραμμίζουμε δύο σημεία: τη μη παροδική βάση, και το χαρακτηρισμό του χώρου. Η έννοια της σχετικής μονιμότητας μιας δραστηριότητας, ώστε να μπορεί να συνδεθεί με την χρήση γης, θα φανεί σε ένα παράδειγμα. Η πλατεία Συντάγματος χρησιμοποιείται συχνά για πολιτικές συγκεντρώσεις. Η χρήση όμως αυτή έχει παροδικό χαρακτήρα. Θα ήταν σφάλμα να χαρακτηρίσει κανείς, σε ένα υποθετικό χάρτη χρήσεων γής, την πλατεία Συντάγματος ως «χώρο συγκεντρώσεων». Μάλλον θα έπρεπε να χαρακτηριστεί υπαίθριος χώρος αναψυχής, που είναι μια πιο μόνιμη και συχνή χρήση. Αντίστροφα, αν η πλατεία χρησιμοποιούταν κατά κανόνα ως χώρος συγκεντρώσεων (όπως π.χ. η γνωστή «γωνιά των ρητόρων» στο Χάυντ Πάρκ του Λονδίνου) τότε σωστά θα χαρακτηριζόταν χώρος πολιτικών συγκεντρώσεων. Η οποιαδήποτε λειτουργία για να συνδεθεί με ένα χώρο ως χρήση γης, θα πρέπει να τον χαρακτηρίζει. Παράδειγμα: σε πολυκατοικία εγκαθίσταται το γραφείο γιατρού. Η χαρακτηριστική χρήση γης στο χώρο αυτό είναι η κατοικία, και όχι το ιατρείο. Φυσικά υπάρχει συχνά η περίπτωση των μικτών χρήσεων γης (π.χ. πολυκατοικίες με καταστήματα στο ισόγειο, κλπ.), αλλά πάντα οι δύο ή περισσότερες αυτές χρήσεις που συνυπάρχουν στο χώρο, πρέπει να είναι ικανές να τον χαρακτηρίσουν, μ άλλα λόγια να μην είναι τυχαία, ή εντελώς εξαιρετική η παρουσία τους. Παράλληλα, βασικό συστατικό του χώρου είναι το σύστημα ανταλλαγών και επικοινωνιών. Το σύστημα αυτό είναι ο αναγκαίος συνδετικός ιστός ανάμεσα στα άλλα συστατικά στοιχεία: τις λειτουργίες, τα κτίρια και τον πληθυσμό. Για παράδειγμα, για την μετάβαση ενός κατοίκου από την κατοικία του στον τόπο εργασίας (που τις περισσότερες φορές στην πόλη είναι χωριστά και αρκετά μακριά, και αυτό αποτελεί ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του αστικού χώρου), χρειάζεται ένα μεταφορικό μέσο και ένας γραμμικός άξονας σύνδεσης των δύο χώρων. Στο Κεφάλαιο αυτό εξετάζονται οι βασικές έννοιες χρήση γής και κυκλοφορία καθώς και οι σχέσεις μεταξύ τους. Ερευνητικό Πρόγραμμα ΟΡΣΑ: Διερεύνηση των Σχέσεων Χρήσεωμ Γής και Κυκλοφοριακού Συστήματος στο Πολεοδομικό Συγκρότημα Αθηνών 18

19 22. ΟΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ 221. Ταξινόμηση των Χρήσεων Γής Το Προεδρικό Διάταγμα «Περί Χρήσεων Γής» του 1987, διακρίνει τις χρήσεις γής στις περιοχές των γενικών πολεοδομικών σχεδίων, σε κατηγορίες, ως ακολούθως: [Α] Σύμφωνα με τη γενική πολεοδομική λειτουργία τους, σε 9 κατηγορίες 1. Αμιγής κατοικία 2. Γενική κατοικία 3. Πολεοδομικά κέντρα κεντρικές λειτουργίες πόλης τοπικό κέντρο συνοικίας γειτονιάς 4. Μη οχλούσα βιομηχανία βιοτεχνία, βιομηχανικό και βιοτεχνικό πάρκο (χαμηλή και μέση όχληση) 5. Οχλούσα βιομηχανία βιοτεχνία (υψηλή όχληση) 6. Χονδρεμπόριο 7. Τουρισμός αναψυχή 8. Ελεύθεροι χώροι αστικό πράσινο 9. Κοινωφελείς εξυπηρετήσεις [Β] Σύμφωνα με την ειδική πολεοδομική λειτουργία τους, το Π.Δ. διακρίνει αναλυτικότερα, 27 χρήσεις γής. 1 Κατοικία 2 Ξενώνες μικρού δυναμικού 3 Εμπορικά Καταστήματα 4 Γραφεία 5 Διοίκηση 6 Εστιατόρια 7 Αναψυκτήρια 8 Κέντρα διασκέδασης 9 Ξενοδοχεία-τουρισμός 10 Χώροι συνάθροισης 11 Πολιτιστικά κτίρια 12 Κτίρια εκπαίδευσης 13 Θρησκευτικοί χώροι 14 Κτίρια κοινωνικής Πρόνοιας 15 Κτήρια Περίθαλψης 16α Βιομηχανικές εγκαταστάσεις-χαμηλής όχλησης 16β Βιομηχανικές εγκαταστ.-μέσης, υψηλής όχλησης 17α Βιοτεχνικές εγκαταστ.- Εργαστήρια - χαμηλής όχλησης 17β Βιοτεχνικές εγκαταστ. Εργαστήρια - μέσης όχλησης 17γ Βιοτεχνικές εγκαταστ. Εργαστήρια - υψηλής όχλησης 18 Κτήρια, γήπεδα αποθήκευσης 19 Κτήρια, γήπεδα στάθμευσης 20 Πρατήρια βενζίνης 21 Χονδρεμπόριο 22 Γεωργικές, δασικές, κτηνοτροφ. εγκαταστ. 23 Εμπορικές εκθέσεις 24 Αθλητικές εγκαταστάσεις 25 Ελεύθεροι-κοινόχρηστοι χώροι 26 Εγκαταστάσεις μέσων μαζ.μεταφ. 27 Ειδικές χρήσεις (στρατόπεδα νεκροταφεία) Περαιτέρω, το Π.Δ. καθορίζει στα επόμενα άρθρα του, για κάθε μία από τις εννέα βασικές κατηγορίες χρήσης γής, ποιες από τις αναλυτικές κατηγορίες επιτρέπονται. Στον πίνακα που ακολουθεί, φαίνεται η σχέση αυτή.

20 ΠΙΝΑΚΑΣ 221. ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αναλυτική Κατηγορία Βασική Κατηγορία Χρήσεως Γης ΑΜΙΓΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΜΗ ΟΧΛΟΥΣΑ ΒΙΟΜΗΧΑ ΝΙΑ ΟΧΛΟΥΣΑ ΒΙΟΜΗΧΑ ΝΙΑ ΧΟΝΔΡΕΜ ΠΟΡΙΟ ΤΟΥΡΙ- ΣΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕ- ΡΟΙ ΧΩΡΟΙ 1 Κατοικία ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 2 Ξενώνες μικρού δυναμικού ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 3 Εμπορικά Καταστήματα ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 4 Γραφεία ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 5 Διοίκηση ΝΑΙ 6 Εστιατόρια ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 7 Αναψυκτήρια ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 8 Κέντρα διασκέδασης ΝΑΙ ΝΑΙ 9 Ξενοδοχεία-τουρισμός ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 10 Χώροι συνάθροισης ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 11 Πολιτιστικά κτίρια ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 12 Κτίρια εκπαίδευσης ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 13 Θρησκευτικοί χώροι ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 14 Κτίρια Κοινωνικής Πρόνοιας ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 15 Κτήρια Περίθαλψης ΝΑΙ 16α Βιομηχανικές εγκαταστάσεις - χαμηλής όχλησης ΝΑΙ ΝΑΙ 16β Βιομηχανικές εγκαταστάσεις - μέσης, υψηλης όχλησης ΝΑΙ 17α Βιοτεχνικές εγκαταστάσεις - Εργαστήρια - χαμηλής όχλησης ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 17β Βιοτεχνικές εγκαταστάσεις Εργαστήρια - μέσης όχλησης ΝΑΙ ΝΑΙ 17γ Βιοτεχνικές εγκαταστάσεις Εργαστήρια - υψηλής όχλησης ΝΑΙ 18 Κτήρια, γήπεδα αποθήκευσης ΝΑΙ ΝΑΙ 19 Κτήρια, γήπεδα στάθμευσης ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 20 Πρατήρια βενζίνης ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 21 Χονδρεμπόριο ΝΑΙ 22 Γεωργικές, δασικές, κτηνοτροφικές, εγκαταστάσεις ΝΑΙ 23 Εμπορικές εκθέσεις ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 24 Αθλητικές εγκαταστάσεις ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 25 Ελεύθεροι-κοινόχρηστοι χώροι ΝΑΙ 26 Εγκαταστάσεις μέσων μαζικής μεταφοράς. ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 27 Ειδικές χρήσεις (στρατιωτικές. νεκροταφεία) Το ΝΑΙ στον Πίνακα δηλοί ότι η συγκεκριμένη χρήση γής αριστερά (1-27) επιτρέπεται στη γενική περιοχή που ορίζεται από την αντίστοιχη στήλη. ΚΟΙΝΩΦΕ ΛΕΙΣ ΕΞΥΠΗΡΕ ΤΗΣΕΙΣ Πανεπιστήμιο Πατρών - Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής Τεχνολογίας και Σχεδιασμού του Χώρου 20

21 222. Κατοικία και Γειτονιά Ο ιστός της πόλης αποτελείται από περιοχές κατοικίας. Ο διαχωρισμός ανάμεσα σε περιοχές κατοικίας και περιοχές χωρίς κατοικία δεν είναι τόσο απλός όσο φαίνεται με πρώτη ματιά. Πρώτα απ όλα μπορούμε να ξεχωρίσουμε την περιοχή του κέντρου. Εκεί είναι εγκατεστημένες οι κεντρικές λειτουργίες, δηλ. καταστήματα, τράπεζες, διοίκηση, γραφεία κλπ. Υπάρχει κάποια δυσκολία να διαγράψει κανείς ξεκάθαρα και με ακριβή όρια την περιοχή του κέντρου. Οπωσδήποτε όμως, σε κάθε πόλη υπάρχει ένας κεντρικός πυρήνας όπου σε πολύ μεγάλη πλειοψηφία τα κτίρια χρησιμοποιούνται για άλλες χρήσεις, εκτός από κατοικία. Μια δεύτερη χρήση γης που συνήθως είναι ξεχωριστά από κατοικίες, είναι οι βιομηχανικές περιοχές. Για διάφορους λόγους, ιστορικούς, οικονομικούς και κυκλοφοριακούς, σε ορισμένες περιοχές της πόλης παρατηρείται συγκέντρωση από βιομηχανίες, εργαστήρια, συνεργεία, αποθήκες, καταστήματα χονδρεμπορίου και άλλες παρόμοιες χρήσεις. Στις περιοχές αυτές δύσκολα συναντά κανείς κατοικίες, είτε γιατί είναι εντελώς ακατάλληλη η περιοχή για κατοικία, είτε δεν επιτρέπεται η κατασκευή κατοικιών, ή απλούστατα δεν συμφέρει να χρησιμοποιηθεί η γη για κατοικία, όταν είναι πιο εκμεταλλεύσιμο να εγκατασταθεί εκεί κάποια παραγωγική χρήση. Ένα τρίτο είδος χρήσεων γης που μπορούν να διαχωριστούν από τις περιοχές κατοικίας, είναι μεγάλες εκτάσεις που διατίθενται για ειδικές χρήσεις, όπως π.χ. πανεπιστημιουπόλεις, νοσοκομεία, διοικητικά κέντρα, αθλητικά κέντρα, χώροι εκθέσεων ή αναψυχής, αρχαιολογικοί χώροι, στρατιωτικές εγκαταστάσεις, χώροι κυκλοφορίας (σιδηροδρομικοί σταθμοί, αεροδρόμια, λιμάνια, μεγάλες διασταυρώσεις λεωφόρων), μεγάλες περιοχές πράσινου, και άλλα αντίστοιχα. Κριτήριο για την εξαίρεση αυτή είναι το σχετικό μέγεθος. Για παράδειγμα μπορούμε εύκολα να ξεχωρίσουμε σε ένα χάρτη της Αθήνας την περιοχή του νοσοκομείου Σωτηρία, αλλά θα είναι δύσκολο να απομονώσουμε το οικόπεδο του Μαιευτηρίου Αλεξάνδρα από την γύρω περιοχή κατοικίας. Oι περιοχές κατοικίας δεν έχουν ως αποκλειστική χρήση την κατοικία. Μια τέτοια περίπτωση είναι οι αμιγείς περιοχές κατοικίας. Πολύ πιο συχνό είναι το φαινόμενο των μικτών περιοχών κατοικίας, όπου μαζί με κατοικίες συνυπάρχουν καταστήματα, γραφεία, σχολεία, ακόμη και μεμονωμένες μικρές βιοτεχνίες και συνεργεία. Αυτή είναι η πραγματικότητα στις περισσότερες περιοχές κατοικίας στην πόλη. Πολύ συχνά, μια περιοχή κατοικίας περιορισμένης έκτασης και μεγέθους, μαζί με τις διάφορες λειτουργίες που την εξυπηρετούν (μαγαζιά, σχολείο, εκκλησία) αποτελεί ένα σχετικά αυτόνομο κοινωνικό σύνολο, τη γειτονιά. Παραδοσιακά, η έννοια της γειτονιάς είχε μια πολύ ισχυρή παρουσία στην δομή του αστικού κέντρου. Βασικές προϋπόθεσης για την ύπαρξη της, ήταν η μικρή κινητικότητα του πληθυσμού και η σχετική ομοιογένειά του. Ήταν πολύ συνηθισμένο να γεννηθεί κανείς και να περάσει τα περισσότερα του χρόνια στο ίδιο σπίτι, να έχει γύρω του γείτονες, που τους ήξερε για πολλά χρόνια και συγγενείς, να ικανοποιεί τις περισσότερες ανάγκες του από τα γύρω μαγαζιά, να στέλνει τα παιδιά του στο κοντινό σχολείο κλπ. Ακόμη και ο τόπος εργασίας ήταν πολύ συχνά κοντά στην κατοικία, στην ίδια γειτονιά. Με την αύξηση του πληθυσμού, αλλά κυρίως με ορισμένα κοινωνικά και οικονομικά φαινόμενα που παρουσιάζονται παράλληλα στα μεγάλα αστικά κέντρα, αλλάζει και η έννοια και η λειτουργία της γειτονιάς ως αυτόνομου οικιστικού πυρήνα. Για πολλούς, τα χωροθετικά αυτά φαινόμενα συνδέονται με τον γενικότερο προβληματισμό πάνω στην αλλοτρίωση του σύγχρονου αστού στις κοινωνικές και οικονομικές του σχέσεις. Για άλλους, η παραδοσιακή έννοια της γειτονιάς είναι ξεπερασμένη και απλούστατα ο κάτοικος της σημερινής μεγαλούπολης έχει μεγαλύτερη κλίμακα και ευρύτητα επιλογών, διασυνδέσεων και εμπειριών. Είναι γεγονός ότι η γειτονιά, σαν ενότητα στο χώρο, έχει σήμερα πολύ λιγότερη σημασία και υπόσταση. Από την άλλη μεριά η αλλαγή αυτή δεν είναι τόσο ραγδαία, ή με τον ίδιο ρυθμό για όλες τις υποπεριοχές του αστικού κέντρου. Οι νέες περιοχές τείνουν να είναι περισσότερο απρόσωπες από ό,τι οι πιο παλιές που διατηρούν ακόμη κάποιες παραδοσιακές δομές και λειτουργίες Οικονομια - Παραγωγη Η δεύτερη μεγάλη κατηγορία χρήσεων γης, μετά την κατοικία, είναι οι οικονομικές παραγωγικές δραστηριότητες. Άλλωστε, η πόλη δεν είναι άλλο από μια μεγάλη παραγωγική μηχανή, κύρια παραγωγής και διακίνησης βιομηχανικών-επεξεργασμένων προϊόντων, και παροχής υπηρεσιών. Είναι γνωστός και ιδιαίτερα σημαντικός ο ρόλος και η σημασία του εμπορίου, στη δομή και ανάπτυξη της πόλης. H εμπορική δραστηριότητα είναι εξορισμού η κεντρική λειτουργία της πόλης. Ιστορικά, η ανάπτυξη των πόλεων ήταν πάντα συνδεδεμένη με την ανάπτυξη του εμπορίου. Μια πρώτη διάκριση είναι ανάμεσα σε χονδρικό και λιανικό εμπόριο. Το χονδρικό εμπόριο χαρακτηρίζεται από τον μεγάλο αριθμό (ή όγκο) των εμπορευμάτων. Οι περιοχές χονδρικού εμπορίου συνήθως αναπτύσσονται κοντά σε βασικούς κυκλοφοριακούς κόμβους (λιμάνι, σιδηροδρομικός σταθμός). Συνήθως, οι περιοχές όπου συγκεντρώνεται το Ερευνητικό Πρόγραμμα ΟΡΣΑ: Διερεύνηση των Σχέσεων Χρήσεων Γής και Κυκλοφοριακού Συστήματος 21

22 χονδρικό εμπόριο είναι λίγες και συγκεκριμένες σε μια πόλη. Αντίθετα, το λιανικό εμπόριο, δηλαδή τα καταστήματα που εξυπηρετούν κατευθείαν την κατανάλωση, είναι σκορπισμένα σε ολόκληρη την πόλη. Μια δεύτερη διάκριση των εμπορικών δραστηριοτήτων, είναι ανάλογα με το είδος τους: π.χ. καταστήματα τροφίμων, επίπλων, ειδών αυτοκινήτου κλπ. Η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία χρησιμοποιεί ένα συνδυασμό της διάκρισης χονδρικού-λιανικού και είδους των καταστημάτων, στην απογραφή του εμπορίου [βλέπε Πίνακα 2]. Η ταξινόμηση αυτή είναι χρήσιμο να ακολουθηθεί στην απογραφή της κατανομής των εμπορικών καταστημάτων στο χώρο. Μ αυτό τον τρόπο μπορεί να διερευνηθεί κατά κλάδο η χωροθέτηση ώστε να επισημανθεί αν σε ορισμένους κλάδους, και ποιους, υπάρχουν ιδιαίτερες συγκεντρώσεις σε ορισμένες περιοχές. Mια τρίτη διάκριση ανάμεσα στις εμπορικές δραστηριότητες, είναι ανάμεσα σε κεντρικές, περιφερειακές και γειτονιάς. Η διάκριση αυτή αντιστοιχεί με την ύπαρξη στην πόλη ενός κεντρικού πυρήνα (που συγκεντρώνει τις κεντρικές εμπορικές λειτουργίες),δευτερευόντων εμπορικών κέντρων στην περιφέρεια της πόλης, και σε τρίτο επίπεδο, πολλών καταστημάτων διασκορπισμένων σ όλο τον ιστό της πόλης. 223[α]. Βιομηχανία Μια βασική δραστηριότητα στην πόλη είναι η βιομηχανία. Πρώτο, είναι μονάδες που συγκεντρώνουν πολλούς απασχολούμενους. Συνήθως σε μια βιομηχανία απασχολούνται εκατοντάδες υπάλληλοι και εργάτες, με όλες τις σχετικές επιπτώσεις, στην κυκλοφορία και τις άλλες δραστηριότητες της πόλης. Οι επιπτώσεις αυτές γίνονται ακόμη μεγαλύτερες αν προστεθεί και η διακίνηση πρώτων υλών προς τη βιομηχανία και ετοίμων προϊόντων από τη βιομηχανία. Δεύτερο, μια βιομηχανία συνήθως καλύπτει πολύ μεγαλύτερη έκταση από αντίστοιχου μεγέθους γραφεία ή κατοικίες. Η βιομηχανία θα μπορούσε να χαρακτηριστεί σαν εκτατική δραστηριότητα στο χώρο, δηλαδή καλύπτει μεγάλη έκταση κατά κεφαλήν εργαζόμενου, σε αντίθεση, με ένα κτίριο γραφείων, που αποτελεί μια εντατική δραστηριότητα στο χώρο. Tρίτο, στις βιομηχανίες παρουσιάζεται συχνά το φαινόμενο των «οικονομιών συσσωρεύσεως», δηλαδή η επιδίωξη μιας βιομηχανίας να εγκατασταθεί κοντά σε άλλες, που παράγουν ομοειδή προϊόντα, ή προϊόντα που χρησιμοποιεί σαν πρώτες ύλες η υπόψη βιομηχανία. Δημιουργούνται έτσι στην πόλη φαινόμενα συγκέντρωσης βιομηχανιών σε βιομηχανικές περιοχές, δηλαδή περιοχές όπου σχεδόν αποκλειστικά χρησιμοποιείται ο χώρος για την εγκατάσταση βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων. Τέταρτο, η βιομηχανική δραστηριότητα έχει συνήθως επιπτώσεις στο γύρω της περιβάλλον. Μπορεί να προκαλεί, σε μικρό ή μεγάλο βαθμό, ρύπανση από απόβλητα στον αέρα και το νερό, από οσμές, από μεγάλο θόρυβο κλπ. Συνήθως οι επιπτώσεις στη γύρω περιοχή είναι σημαντικές, επηρεάζοντας τις υπόλοιπες χρήσεις γης (π.χ. ακαταλληλότητα για κατοικία) αλλά και οικονομικά-κοινωνικά δεδομένα της περιοχής. 223[β]. Διοίκηση - Υπηρεσίες - Γραφεία Η επόμενη δραστηριότητα που πρέπει να μελετηθεί, ανήκει στον τριτογενή τομέα: τα γραφεία και υπηρεσίες. Μια πρώτη μεγάλη κατηγορία είναι οι Δημόσιες Υπηρεσίες: Υπουργεία, Δημόσιοι Οργανισμοί και Νομικά Πρόσωπα, Οικονομικές Εφορίες και Δημόσια Ταμεία, Δικαστήρια, Αστυνομικά Τμήματα, Δημαρχεία και Γραφεία Τοπικής Αυτοδιοίκησης, και άλλα παρόμοια. Το σύνολο των υπηρεσιών αυτών, διέπεται από δύο «τρόπους» χωροθέτησης. Στην πρώτη ομάδα ανήκουν οι «κεντρικές» λειτουργίες και οι κεντρικοί χώροι των δραστηριοτήτων. Η ομάδα αυτή βρίσκεται συνήθως συγκεντρωμένη στο κέντρο της πόλης. Η δεύτερη ομάδα αποτελείται από τα διάφορα «παραρτήματα» της κεντρικής λειτουργίας, που βρίσκονται εγκατεσπαρμένα σ όλο το χώρο της πόλης, εξυπηρετώντας το καθένα μια συγκεκριμένη περιφέρεια γύρω του (π.χ. τα αστυνομικά τμήματα). Μια δεύτερη κατηγορία, για την οποία επίσης ταιριάζει η αντιδιαστολή ανάμεσα σε κεντρικά και περιφερειακά, είναι οι τράπεζες. Μια τρίτη κατηγορία υπηρεσιών, είναι τα γραφεία εταιριών (ασφαλιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών, τεχνικών κλπ.) και τα ιδιωτικά επαγγελματικά γραφεία (δικηγόρων, μηχανικών, λογιστών, εμπορικών αντιπροσώπων, κ.ά.). Στις υπηρεσίες επίσης ανήκουν τα κουρεία και κομμωτήρια, τα ραφεία, και άλλες παρόμοιες λειτουργίες προσωπικών εξυπηρετήσεων. Πανεπιστήμιο Πατρών - Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής Τεχνολογίας και Σχεδιασμού του Χώρου 22

23 Μια ειδική κατηγορία του τριτογενή τομέα με ιδιαίτερη σημασία σε πολλές πόλεις, είναι ο τουρισμός. Εδώ ανήκουν τα ξενοδοχεία, τα γραφεία ταξιδιών και αεροπορικών εταιρειών, και διάφορες σχετικές λειτουργίες που αναπτύσσονται όταν υπάρχει μεγάλη τουριστική κίνηση στην πόλη (π.χ. γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων). Η καταγραφή των δραστηριοτήτων στο σύνολο του τομέα και κατά είδος, έχει διπλή σκοπιμότητα: Απ τη μια μεριά, πολύ μεγάλο μέρος αποτελεί σημαντικό συστατικό στοιχείο του κέντρου της πόλης. Η καταγραφή αυτή βοηθάει στον προσδιορισμό της κεντρικής αυτής περιοχής. Απ την άλλη μεριά, το δεύτερο υποσύνολο αποτελεί τις υπηρεσίες που είναι διασκορπισμένες σ ολόκληρο τον πολεοδομικό ιστό και αποτελούν τοπικές εξυπηρετήσεις σε περιορισμένη κλίμακα. Η καταγραφή των τοπικών λειτουργιών υποδεικνύει αμέσως το βαθμό ικανοποιητικής εξυπηρέτησης στη γειτονιά, ανεξάρτητα από το κέντρο της πόλης Ο Κεντρικός Πυρήνας και τα επί μέρους κέντρα Γενικό χαρακτηριστικό στην δομή της πόλης είναι η διαφοροποίηση στην κατανομή των στοιχείων της στον αστικό χώρο. Κάθε περιοχή της πόλης παρουσιάζει ένα διαφορετικό πλέγμα δραστηριοτήτων. Η ένταση των ροών ανάμεσα στις επί μέρους περιοχές ποικίλλει σε μεγάλο βαθμό. Πυκνότητα, όγκος, «υφή», και «χαρακτήρας» είναι κι αυτά έντονα διαφοροποιημένα από περιοχή σε περιοχή. Η διαφοροποίηση αυτή στην δομή του αστικού χώρου δεν μοιάζει να είναι τυχαίο φαινόμενο. Αντίθετα, μια εσωτερική λογική φαίνεται να ακολουθείται, που παίρνει την μορφή περισσότερο ή λιγότερο ξεκάθαρης σύγκλισης. Δραστηριότητες, ροές, αξίες γης, πυκνότητες και άλλα χαρακτηριστικά του δομημένου αστικού χώρου συνήθως κατανέμονται στην πόλη με την μορφή κυρτής καμπύλης: κάποιο σημείο του χώρου παρουσιάζει έξαρση και μέγιστες τιμές της υπόψη μεταβλητής, και από κει και πέρα οι τιμές μειώνονται όσο η απόσταση μεγαλώνει. Η μορφή αυτή κατανομής φαινομένων στο χώρο της πόλης, δεν αποτελεί φυσικά γενικό νόμο της αστικής δομής, εφαρμόσιμο σε όλα τα στοιχεία της, σε όλους τους τόπους και χρόνους. Μάλλον αποτελεί γενικευμένη απλή εμπειρική παρατήρηση. Η σημασία της όμως έγκειται αλλού: στο ότι τέτοιες καμπύλες κατανομής στοιχείων του χώρου τείνουν να αλληλεπικαλύπτονται. Η τάση αυτή των δομικών στοιχείων του αστικού χώρου να συγκλίνουν προς μια συγκεκριμένη περιοχή ή σημείο, ορίζεται σαν το χαρακτηριστικό φαινόμενο της κεντρικότητας: κεντρικότητα είναι η τάση στοιχείων του χώρου να κατανέμονται συγκλίνοντας γύρω από ένα πυρήνα: το κέντρο της πόλης. Ιστορικά, ο κεντρικός πυρήνας της πόλης κατέχει εξέχουσα θέση. Η Αγορά στην κλασσική ελληνική πόλη, το ρωμαϊκό Forum, η μεσαιωνική καθεδρική πλατεία, η αναγεννησιακή Piazza, όλα θεωρούνταν (και ήταν) συγκεντρωτικές εστίες πολιτικής, οικονομικής, και κοινωνικής δραστηριότητας. Είναι σήμερα σύμβολα και τόποι ξεπερασμένων μεγαλείων και διαδικασιών. Ο επιφανής και εξουσιαστικός ρόλος του κεντρικού πυρήνα γνώρισε αρχικά δραματική ένταση στην σύγχρονη εποχή. Ο πυρήνας της μητρόπολης δέχθηκε σφοδρές τις επιπτώσεις της αστικοβιομηχανικής επανάστασης. Λειτουργικά μετατράπηκε σε «επιχειρησιακό κέντρο» (central business district CBD), το κατ εξοχήν κέντρο της καπιταλιστικής πόλης. Απέκτησε εξοντωτική πυκνότητα, αρχιτεκτονική φόρμα, υπερβολική συγκέντρωση δραστηριοτήτων, αδιαχώρητες ροές ανθρώπων και οχημάτων, απλησίαστες τιμές γης. Πρόσφατα όμως, ο κεντρικός πυρήνας έχασε τον παραδοσιακό του ρόλο, σαν το πιο προσπελάσιμο σημείο στο χώρο, το κέντρο σύγκλισης και αναδιανομής ανθρώπων, προϊόντων, ιδεών. Με το αυτοκίνητο και το τηλέφωνο, για να περιοριστεί κανείς στα δύο πιο εξόφθαλμα στοιχεία της πρόσφατης «επανάστασης» στις επικοινωνίες, το κέντρο δεν είναι πια απαραίτητο, συνεχίζει το επιχείρημα. Αντίθετα, τείνει μάλλον να μετατραπεί σε εμπόδιο για την αποδοτικότερη ανταλλαγή προϊόντων, υπηρεσιών, μηνυμάτων. Η ιδέα του κεντρικού πυρήνα χάνει έτσι όλη σχεδόν την σημασία της για την πολεοδομική οργάνωση. Μερικοί προχώρησαν ακόμη περισσότερο στην πλήρη απόρριψη κάθε ίχνους κεντρικότητας. Γι αυτούς, το απόλυτο όραμα για την πόλη του μέλλοντος σκιαγραφείται από μια συνεχή «σχάρα» (grid) οργανωμένων δικτύων επικοινωνίας, όπου ενσωματώνονται τυποποιημένα κελύφη δραστηριοτήτων. Παρ όλα αυτά, το κέντρο της πόλης εξακολουθεί σήμερα να είναι το κορυφαίο στοιχείο της δομής της. Και σαν έννοια θεωρείται ακόμη ελκυστική και απαραίτητη. Στα διάφορα πολεοδομικά σχέδια το κέντρο εξακολουθεί να κρατάει μια τιμητική θέση και αφιερώνεται μεγάλο μέρος της πολεοδομικής προσπάθειας στην ανάπλασή του. Ερευνητικό Πρόγραμμα ΟΡΣΑ: Διερεύνηση των Σχέσεων Χρήσεων Γής και Κυκλοφοριακού Συστήματος 23