ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ - ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ Π. Σ. ΑΘΗΝΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ - ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ Π. Σ. ΑΘΗΝΩΝ"

Transcript

1 ΟΡΣΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ - ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ Π. Σ. ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΡΑ 1999

2 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ Επιστημονικός Υπεύθυνος και Κύριος Ερευνητής : Νίκος Δ. Πολυδωρίδης, Καθηγητής Πολεοδομίας Μέλη : Δέσποινα Τεταγιώτη, Πολ. Μηχ. Ξενοφών Χριστοδούλου, Αρχ. Τοπ., ειδικός GIS Δρ. Εφη Δημοπούλου, Τοπογράφος Γιάννης Μπαρδάνης, Πολ. Μηχ. ΟΡΣΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Πρόεδρος : [ κατά την ανάθεση του έργου ] Κλειτώ Γεράρδη [ κατά την συμπλήρωση του έργου ] Αυγή Μαρκοπούλου Προισταμένη : Καίτη Συκιανάκη Επιτροπή Παρακολούθησης Εργου : Θεοδόσης Ψυχογιός Λίλιαν Πάλλα Μαρία Φίλιππα Ερευνητικό Πρόγραμμα ΟΡΣΑ: Διερεύνηση των Σχέσεων Χρήσεωμ Γής και Κυκλοφοριακού Συστήματος στο Πολεοδομικό Συγκρότημα Αθηνών 2

3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Κύριος στόχος του ερευνητικού προγράμματος ήταν να διερευνηθούν οι σχέσεις και αλληλεξαρτήσεις Χρήσεων Γής και Κυκλοφοριακού Συστήματος γενικά, αλλά και ειδικότερα στις συνθήκες του Ευρύτερου Πολεοδομικού Συγκροτήματος Αθηνών [ΠΣΑ]. Από τη διερεύνηση αυτή θα προκύψουν αρχές, κανόνες, και στόχοι, για την επικαιροποίηση του Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθηνών του Η έρευνα αποτελεί μακροσκοπική - συνοπτική εξέταση των σχέσεων και αλληλεξαρτήσεων των δύο κυρίαρχων συστημάτων στο Πολεοδομικό Συγκρότημα, δηλαδή Χρήσεων Γής και Κυκλοφοριακού Συστήματος. Δεν αναφερόμαστε σε συγκεκριμένη και λεπτομερειακή εμπειρική εξέταση σχέσεων και αλληλεξαρτήσεων. Αυτό θα ήταν αντικείμενο ειδικής μελέτης, πολύ μεγαλύτερης κλίμακας και χρονικής διάρκειας. Αντίθετα, θέτουμε μακροσκοπικά ερωτήματα της ακόλουθης μορφής: [α] Πώς αναπτύσσονται οι χρήσεις γης στο ΠΣ, και πώς επηρεάζονται από τις δομές του κυκλοφοριακού συστήματος; [β] Τι επιπτώσεις θα έχουν σημαντικές αποφάσεις-χωροθετήσεις βασικών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην ανάπτυξη του ΠΣ και ειδικότερα στις χρήσεις γής; [γ] Πώς επηρεάζεται το κυκλοφοριακό σύστημα, από τις εξελίξεις στην κατανομή των χρήσεων γής και γενικότερα την αστικοποίηση του ευρύτερου χώρου; [δ] Ποιοι κανόνες μπορούν να διατυπωθούν για μια πιο αρμονική και λειτουργική σχέση των δύο βασικών πολεοδομικών συστημάτων; [ε] Ποια συμπεράσματα μπορούν να εξαχθούν, από την πιο πάνω διερεύνηση, για το [ΡΣΑ] και την αναγκαία επικαιροποίηση του προς τις νέες συνθήκες; Η έρευνα, και αντίστοιχα η ερευνητική έκθεση, χωρίζεται σε δύο βασικά μέρη: Στο Πρώτο μέρος αναπτύσσονται βασικές θεωρητικές έννοιες. Στο Κεφάλαιο 1 παρουσιάζονται οι στόχοι και η δομή της έρευνας, αλλά και αρχές του πολεοδομικού γίγνεσθαι και πολεοδομικού σχεδιασμού, που αποτελούν το Σημείο Αφετηρίας και θεωρητικό υπόβαθρο της εργασίας αυτής. Στο Κεφάλαιο 2 αναπτύσσονται αναλυτικότερα οι δύο βασικές έννοιες, της Χρήσης Γής και της Κυκλοφορίας, με τις συνιστώσες και τις αλληλεξαρτήσεις τους. Τέλος, στο Κεφάλαιο 3 παρουσιάζονται, σε εισαγωγική μορφή, τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, που αποτελούν κεντρικό στοιχείο της ερευνητικής πρότασης για την διαδικασία διατύπωσης του Ρυθμιστικού Σχεδίου του Πολεοδομικού Συγκροτήματος. Το Δεύτερο Μέρος ασχολείται συστηματικά με τη σημερινή δομή και την προβλεπόμενη μελλοντική εξέλιξη χρήσεων γής και κυκλοφορίας στο Πολεοδομικό Συγκρότημα της Αθήνας.

4 Με βάση τα δεδομένα της Μελέτης Ανάπτυξης Μετρό [ΜΑΜ] και της Στατιστικής Υπηρεσίας, περιγράφεται με συστηματικό και αναλυτικό τρόπο η σημερινή κατάσταση από πλευράς κατανομής πληθυσμού και χρήσεων γής, δομής του κυκλοφοριακού συστήματος και σχέσεων μεταξύ τους. Ειδικότερα, το Κεφάλαιο 4 αναφέρεται στα δεδομένα και τις επεξεργασίες και διορθώσεις που κρίθηκαν απαραίτητες, ώστε να προσαρμοστούν στις ανάγκες του ερευνητικού προγράμματος. Το Κεφάλαιο 5 αναλύει ειδικότερα τις σχέσεις ανάμεσα στις χρήσεις γης και την κυκλοφορία στο Πολεοδομικό Συγκρότημα. Στο Κεφάλαιο 6 περιγράφεται κατ αρχήν, ένα πολεοδομικό μοντέλο μελλοντικής κατανομής του πληθυσμού και των χρήσεων γής. Στόχος είναι η ταυτόχρονη ανάλυση των σημερινών και προβλεπόμενων δυνάμεων που θα επηρεάσουν την κατανομή αυτή, παράλληλα με τους πιθανούς στόχους και πολιτικές που θα θέσει το νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο. Τέλος στο Κεφάλαιο 7 παρουσιάζονται τα συμπεράσματα και προτάσεις του ερευνητικού προγράμματος, και προτείνεται μία εναλλακτική μεθοδολογία για τη διατύπωση του νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου του ΠΣΑ. Η Ερευνητική Εκθεση συμπληρώνεται με μία εκτεταμένη σειρά Παραρτημάτων, όπου συγκεντρώνεται όλα τα απαραίτητα στατιστικά και χαρτογραφικά στοιχεία που τεκμηριώνουν το ερευνητικό πρόγραμμα. Στο σύνολό της, η ερευνητική αυτή εργασία, τεκμηριώνει τα ακόλουθα: [α] Υπάρχει έντονη αλληλεξάρτηση ανάμεσα στη χρήση γης και την κυκλοφορία σε κάθε πολεοδομικό συγκρότημα. [β] Ειδικότερα, στο Πολεοδομικό Συγκρότημα της Αθήνας, τα σημερινά δεδομένα αλλά καί, κυρίως, οι δρομολογημένες εξελίξεις και σημαντικές παρεμβάσεις στο κυκλοφοριακό σύστημα, θα διαμορφώσουν νέες, εξαιρετικά δυναμικές, συνθήκες στο σύστημα χρήσεων γής, και ευρύτερα στο πολεοδομικό γίγνεσθαι. [γ] Η διαμόρφωση του νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου για το Πολεοδομικό Συγκρότημα Αθηνών, λόγω των δεδομένων αυτών, επιβάλλει 1. την ανάπτυξη ενός Πολεοδομικού Πληροφοριακού Συστήματος για το Πολεοδομικό Συγκρότημα, βασισμένου κατ αρχήν στα αποτελέσματα της μελέτης ΜΑΜ, το οποίο θα αποτελέσει το εργαλείο ανάλυσης και διαμόρφωσης πολεοδομικής πολιτικής από τον Οργανισμό Αθήνας 2. τη δημιουργία, ενός πολεοδομικού μοντέλου εξελίξεων και προοπτικών, αναφορικά με την κατανομή πληθυσμού και χρήσεων γης στο Πολεοδομικό Συγκρότημα, βασισμένου στα δεδομένα και τα εργαλεία του Πολεοδομικού Πληροφοριακού συστήματος, ώστε να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο ρεαλιστική και τεκμηριωμένη η πρόταση του νέου Ρυθμιστικού σχεδίου. 3. Τη διαμόρφωση μιάς πιο ευέλικτης μεθοδολογίας, για τη διατύπωση του νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου για την Αθήνα, θεμελιωμένης στο Πληροφοριακό Σύστημα και τα αποτελέσματα του μοντέλου εξελίξεων και προοπτικών, πάλι με στόχο τη διατύπωση ενός επιχειρησιακά και πολιτικά ευέλικτου και ουσιαστικού εργαλείου πολεοδομικής πολιτικής. Στα επί μέρους κεφάλαια της έρευνας που ακολουθούν, αναπτύσσονται όλα τα σχετικά θέματα, και ειδικότερα περιγράφονται συγκεκριμένες μεθοδολογικές προτάσεις για τα σημεία [1], [2], και [3] πιο πάνω. Ερευνητικό Πρόγραμμα ΟΡΣΑ: Διερεύνηση των Σχέσεων Χρήσεωμ Γής και Κυκλοφοριακού Συστήματος στο Πολεοδομικό Συγκρότημα Αθηνών 4

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΕΡΟΣ [Α] ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 1. Εισαγωγικά: Στόχοι και Δομή της Ερευνας 11. Στόχοι της Έρευνας 12. Φάσεις της Ερευνας 13. Πολεοδομική Κοσμοθεωρία: Αφετηρία για τη Μελέτη του Ρυθμιστικού Σχεδίου της Αθήνας [ΡΣΑ] 131. Βασικές σκέψεις πάνω στο χαρακτήρα της πόλης 132. Ο ρόλος του Πολεοδομικού Σχεδιασμού Χαρακτηριστικά του πολεοδομικού γίγνεσθαι. 14. Δομή της Ερευνητικής Εκθεσης 2. Χρήσεις Γης και Κυκλοφορία: Βασικές Συνιστώσες του Πολεδομικού Γίγνεσθαι 21. Εισαγωγικά 22. Οι Χρήσεις Γής 221. Ταξινόμηση Χρήσεων Γής 222. Κατοικία και Γειτονιά 223. Οικονομία - Παραγωγή 224. Ο Κεντρικός Πυρήνας και τα επί μέρους κέντρα 225. Ειδικές Λειτουργίες 23. Η Αστική Κυκλοφορία 231. Ροές και Δίκτυα 232. Παράμετροι της αστικής κυκλοφορίας 24. Ανάλυση των σχέσεων Κυκλοφορίας Χρήσεων Γής: Ενα Διαγραμματικό Μοντέλο 3 Δημιουργία Συστήματος GIS ως υποβάθρου για την περαιτέρω ανάλυση του Ρυθμιστικου Σχεδιου Αθηνων 31. Εισαγωγικά: Ανάγκη GIS στον ΟΡΣΑ 32. Βασικά Χαρακτηριστικά των Γεωγραφικων Συστημάτων Πληροφοριών 321. Ορισμοί 322. Κατηγορίες GIS 323. Χαρακτηριστικά, συνιστώσες, περιεχόμενο ενός GIS

6 33. Δυνατότητες και Εφαρμογές των GIS στον Πολεοδομικό Σχεδιασμό Δομή και Περιεχόμενο του GIS για το ΡΣΑ 331. Βασικό Χαρτογραφικό - Πληροφοριακό Υπόβαθρο 332. Θεματική Χαρτογραφία 333. Χωροθετήσεις 334. Βελτιστοποίηση 335. Ανάλυση Δικτύων 336. Εφαρμογές Σχεδίου Πόλεως 337. Διαχρονικές Συγκρίσεις - Monitoring 338. Εξειδικευμένες εφαρμογές πρόσφατης ηλεκτρονικής τεχνολογίας ΜΕΡΟΣ [Β] ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΣΤΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΘΗΝΩΝ 4 Τα Δεδομένα 41. Περιγραφή των Δεδομένων της Ερευνας Μ.Α.Μ. 42. Διορθώσεις και Προσαρμογές 421. Δομή του χώρου 422. Στατιστικοί πίνακες στατιστικά δεδομένα βάσης 423. Χρήσεις γής κωδικοποίηση 43. Μακροσκοπική Ανάλυση των σημερινών δεδομένων 431. Η συνολική περιοχή μελέτης: Αττική - Διαμερίσματα 432. Αναλύσεις Τομέων 433. Αναλύσεις Δήμων 434. Αναλύσεις Ζωνών 44. Κατανομή Πληθυσμού 441. Κατανομή Πληθυσμού Εξελίξεις Διαχρονικά 443. Σύνθεση Πληθυσμού [Ανάλυση Φύλου] 444. Ανάλυση Κοινωνικής Εξάρτησης [Dependency] 5 Χρήσεις Γής και Κυκλοφορία 51. Βασικές Εννοιες 52. Η Εννοια της Ποικιλότητας 53. Ο Δείκτης Αστικοποίησης και ο Δείκτης Διαθεσιμότητας 531. Περί Αστικοποίησης 532. Διαθεσιμότητα Γής προς Αστικοποίηση 54. Περί Κεντρικότητας 55. Ο Δείκτης Ελκυστικότητας 56. Ανάλυση Προσπελασιμότητας και Χρήσεων Γής: Το Παράδειγμα του Μετρό 561. Ανάλυση σταθμών Μετρό 562. Λειτουργία Δικτύου Μετρό Ερευνητικό Πρόγραμμα ΟΡΣΑ: Διερεύνηση των Σχέσεων Χρήσεωμ Γής και Κυκλοφοριακού Συστήματος στο Πολεοδομικό Συγκρότημα Αθηνών 6

7 6 Το Προτεινόμενο Μοντέλο 61. Στόχοι, Στρατηγική, και Βασικές Παραδοχές 611 Σημείο Αφετηρίας 612 Στόχοι 613. Προβλεπόμενες εξελίξεις στον αστικό τρόπο ζωής 62. Μεθοδολογία, Υποθέσεις, και Απλοποιήσεις 621. Χώρος Αναφοράς 622. Χρήσεις Γής 623. Νοικοκυριά 63. Τα Σενάρια 631. Τυπολογία Εναλλακτικών Σεναρίων 632. Συστηματική Αξιολόγηση των Σεναρίων 64. Βασική Δομή του Μοντέλου 7 Συμπεράσματα και Προτάσεις - Προς ένα νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο 71. Μεθοδολογικά 711. Κανόνες Πρακτικής Φύσεως για τη Σύνταξη του ΡΣΑ 712. Οργάνωση της Περιοχής Εφαρμογής του ΡΣΑ 72. Διατύπωση Σχεδίου Πλαισίου για ένα νέο ΡΣΑ για το Πολεοδομικό Συγκρότημα Αθηνών 73. Συμπερασματικά

8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Παράρτημα 1 Χαρτογραφική αποτύπωση Χρήσεων Γής και λοιπών κοινωνικό-οικονομικών χαρακτηριστικών Παράρτημα 2 Άτλας Χρήσεων Γής των Δήμων του Λεκανοπεδίου Αθηνών Παράρτημα 3 Χρήσεις Γης και Κυκλοφορία: Ανάλυση Διασυνδέσεων Αττική Οδός Σταθμοί Μετρό Παράρτημα 4 Στατιστική Ανάλυση περιοχής μελέτης Πίνακας 4.1 Βασικά Στατιστικά Μεγέθη Περιφέρειας Αττικής - [συνολικά, κατά Διαμέρισμα, κατά Τομέα] Πίνακας 4.2 Βασικά Στατιστικά Μεγέθη Δήμων Περιφέρειας Αττικής - [πληθυσμιακά, απασχόληση, κοινωνικο-οικονομικά,] Πίνακας 4.3 Αναλυτικά Στατιστικά Μεγέθη Δήμων Λεκανοπεδίου Αθηνών - [τα διαθέσιμα στοιχεία, για τους 61 Δήμους] Πίνακας 4.4 Στατιστικά Μεγέθη σε επίπεδο Ζωνών - [όλα τα στοιχεία, πλην του αναλυτικού πίνακα επαγγελμάτων] Ερευνητικό Πρόγραμμα ΟΡΣΑ: Διερεύνηση των Σχέσεων Χρήσεωμ Γής και Κυκλοφοριακού Συστήματος στο Πολεοδομικό Συγκρότημα Αθηνών 8

9 ΜΕΡΟΣ [Α] ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 2. ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΔΟΜΙΚΟΥ ΓΙΓΝΕΣΘΑΙ 3 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ GIS ΩΣ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

10 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ - ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 11. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Κύριος στόχος της έρευνας είναι να διερευνηθούν οι σχέσεις και αλληλεξαρτήσεις Χρήσεων Γής και Κυκλοφοριακού Συστήματος γενικά, αλλά και ειδικότερα στις συνθήκες του Ευρύτερου Πολεοδομικού Συγκροτήματος Αθηνών [ΠΣΑ]. Από τη διερεύνηση αυτή θα προκύψουν αρχές, κανόνες, και στόχοι, για την επικαιροποίηση του Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθηνών του 1985 [ΡΣΑ 85]. Η έρευνα αποτελεί μία μακροσκοπική - συνοπτική εξέταση των σχέσεων και αλληλεξαρτήσεων των δύο κυρίαρχων συστημάτων στο Πολεοδομικό Συγκρότημα, δηλαδή των Χρήσεων Γής και του Κυκλοφοριακού Συστήματος. Δεν αναφερόμαστε σε συγκεκριμένη και λεπτομερειακή εμπειρική εξέταση σχέσεων και αλληλεξαρτήσεων. Αυτό θα ήταν αντικείμενο ειδικής μελέτης, πολύ μεγαλύτερης κλίμακας και χρονικής διάρκειας. Αντίθετα αναφερόμαστε σε μακροσκοπικά ερωτήματα της ακόλουθης μορφής: [α] Πώς αναπτύσσονται οι χρήσεις γης στο ΠΣ, και πώς επηρεάζονται από τις δομές του κυκλοφοριακού συστήματος; [β] Τι επιπτώσεις θα έχουν σημαντικές αποφάσεις-χωροθετήσεις βασικών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην ανάπτυξη του ΠΣ και ειδικότερα στις χρήσεις γής; [γ] Πώς επηρεάζεται το κυκλοφοριακό σύστημα, από τις εξελίξεις στην κατανομή των χρήσεων γής και γενικότερα την αστικοποίηση του ευρύτερου χώρου; [δ] Ποιοι κανόνες μπορούν να διατυπωθούν για μια πιο αρμονική και λειτουργική σχέση των δύο βασικών πολεοδομικών συστημάτων; [ε] Ποια συμπεράσματα μπορούν να εξαχθούν, από την πιο πάνω διερεύνηση, για το [ΡΣΑ] και την αναγκαία επικαιροποίηση του προς τις νέες συνθήκες; Η έρευνα έχει ως αφετηρία την ανάγκη αναθεώρησης του Ρυθμιστικού Σχεδίου της Αθήνας 85, μία υποχρέωση και αρμοδιότητα του Οργανισμού Αθήνας. Στη διαδικασία αυτή, η έρευνα επιδιώκει να προσφέρει τέσσερεις βασικές αρχές, ως παραδοτέα: [1] Την πολεοδομική αρχή της αλληλεξάρτησης χρήσεων γής και κυκλοφοριακού συστήματος. Με δεδομένη δε την εξαιρετικά σημαντική αναβάθμιση του κυκλοφοριακού συστήματος στην περιοχή μελέτης που τώρα υλοποιείται (με κυρίαρχα παραδείγματα, αλλά όχι τα μόνα, τη δημιουργία του Μετρό, το νέο αεροδρόμιο των Σπάτων, και την Αττική οδό), είναι αδύνατον να φανταστούμε τη νέα διατύπωση του Ρυθμιστικού Σχεδίου της Αθήνας, χωρίς να ληφθεί θεμελιακά υπόψη η νέα δομή της κυκλοφορίας και οι συνακόλουθες τεράστιες επιπτώσεις στην κατανομή των χρήσεων γης. [2] Την μεθοδολογική θέση ότι τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών μπορούν να ενισχύσουν σε μεγάλο βαθμό τη διαδικασία σ ύνταξης και αξιολόγησης του ρυθμιστικού Σχεδίου. Η έρευνα παρουσιάζει τους βασικούς άξονες δημιουργίας ενός πολεοδομικού πληροφοριακού συστήματος για το Πολεοδομικό Συγκρότημα της Αθήνας, και περιγράφει παραδειγματικές εφαρμογές του ως εργαλείου ανάλυσης και αξιολόγησης της πολεοδομικής πολιτικής και προτάσεων. [3] Με βάση το πολεοδομικό πληροφοριακό σύστημα του [2] πιο πάνω, η έρευνα προχωρεί στη διατύπωση των αρχών και δομών ενός πολεοδομικού μοντέλου ανάλυσης και κατανομής μελλοντικών χρήσεων γης στην περιοχή μελέτης. Το μοντέλο αντιμετωπίζεται επίσης ως σημαντικό εργαλείο υποστήριξης της πολεοδομικής πολιτικής που θα πρέπει να διαμορφώσει το νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο. [4] Τέλος, προτείνεται, με βάση τα σημεία [2] και [3], μία μεθοδολογία διατύπωσης του Ρυθμιστικού Σχεδίου, χρησιμοποιώντας τα ως αναλυτικά εργαλεία, ώστε το τελικό αποτέλεσμα το Ρ.Σ. να είναι ένα ευέλικτο και μακροπρόθεσμο πλαίσιο πολιτικής και επιλογών για την βελτίωση του πολεοδομικού γίγνεσθαι της Περιφέρειας Πρωτευούσης, σε άμεση επαφή με τις κοινωνικο-οικονομικές εξελίξεις. Ερευνητικό Πρόγραμμα ΟΡΣΑ: Διερεύνηση των Σχέσεων Χρήσεωμ Γής και Κυκλοφοριακού Συστήματος στο Πολεοδομικό Συγκρότημα Αθηνών 10

11 12. ΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η έρευνα, όπως είχε αρχικά προταθεί, και σύμφωνα με τη Σύμβαση, προέβλεπε τα ακόλουθα βήματα: Φάση Α1 [1] Περιγραφή των δύο βασικών πολεοδομικών συστημάτων, σε αναλυτικό-επιστημονικό πλαίσιο Σύστημα Χρήσεων Γης: συνιστώσες, παράμετροι, μεγέθη Κυκλοφοριακό Σύστημα: συνιστώσες, παράμετροι, μεγέθη [2] Συστηματική Ανάλυση σχέσεων των δύο Συστημάτων. Με αφετηρία τη χωροθέτηση Χρήσεων Γης, τι κυκλοφοριακές ανάγκες προκύπτουν. Με αφετηρία τη δομή/χωροθέτηση κυκλοφοριακών συνισταμένων, τι πιέσεις και αλλαγές δημιουργούνται στη δομή των Χρήσεων Γής. Πως λειτουργούν σε συνδυασμό τα δύο συστήματα, δημιουργώντας το σύγχρονο πολεοδομικό γίγνεσθαι. Φάση Α2 [3] Ανάλυση σημερινής δομής των δύο συστημάτων στο Πολεοδομικό Συγκρότημα Αθηνών. Αποτύπωση, σε γενικές γραμμές, βασικών συνιστωσών του Κυκλοφοριακού Συστήματος στο ΠΣΑ σήμερα. Επισήμανση των νέων επιλογών και χωροθετήσεων, μετά το ΡΣΑ 85. Επισήμανση πιθανών σημείων τριβής και αντιπαλοτήτων, ανάμεσα σε χρήσεις γής ΡΣΑ 85 και τις νέες κυκλοφοριακές επιλογές. Στο σημείο αυτό παρεμβάλλεται η ακόλουθη φάση: [3α] Δημιουργία GIS Αθήνας, με βάση το ψηφιακό υπόβαθρο που θα δοθεί από τον Οργανισμό Αθήνας. Προβλέπεται η συμπλήρωση και εμπλουτισμός του βασικού ψηφιακού υποβάθρου του ΟΑ (που προέρχεται, όπως αντιλαμβανόμαστε, από ψηφιοποίηση Σχεδίου Πόλεως κλ. 1:5000) με στοιχεία απαραίτητα για την έρευνα, όπως θέση βασικών συγκοινωνιακών κόμβων θέση βασικού οδικού δικτύου, υφιστάμενου και προτεινόμενου θέση/ψηφιοποίηση βασικών εναλλακτικών ιδεών/προτάσεων/απόψεων της έρευνας. Η εργασία δεν αποτελεί, φυσικά, δημιουργία GIS για την Αθήνα. Απλά, επειδή η όλη έρευνα θα διεξαχθεί με χρήση Η/Υ και GIS, θεωρούμε σκόπιμο να παραδώσουμε και αυτή την πλευρά της εργασίας προς τον ΟΑ, υπό μορφή ολοκληρωμένου ψηφιακού συστήματος, που θα είναι σίγουρα εξαιρετικά χρήσιμο στα στελέχη του ΟΑ. [4] Κριτική Ανάλυση ΡΣΑ 85 με γνώμονα την ανάλυση του [2] και [3]. Γενική τοποθέτηση: Πράξεις και παραλήψεις. Η πολιτική κατοικίας στο ΡΣΑ 85, η πολιτική μεταφορών, η πολιτική β κατοικίας, η πολιτική κεντρικότητας [5] Ανάλυση των κυρίαρχων επιλογών και από τα δύο συστήματα. Προκαθορισμένα δεδομένα αφετηρίας (είτε λόγω σημερινών συνθηκών, είτε λόγω πολιτικών επιλογών) και προσδιορισμός κυρίαρχων συνιστωσών, αρχών λειτουργίας, και πολιτικής. Προσδιορισμός παγίων δεδομένων και καταστάσεων, που θα ληφθούν ως σημείο αφετηρίας στην ανάλυση εναλλακτικών σεναρίων ανάπτυξης.

12 Φάση Β1 [6] Διατύπωση εναλλακτικών σεναρίων προοπτικής, με βάση το [5] [7] Σχολιασμός και αξιολόγηση των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων των σεναρίων [6]. Φάση Β2 [8] Προκαταρκτικά συμπεράσματα και επιλογές, σε συνδυασμό με ΡΣΑ [Δ] για την προοπτική των επιλογών [Ζ]. Συμπεράσματα για ΡΣΑ 99. Φάση Γ [9] Κατά τη φάση αυτή, τα στελέχη του ΟΡΣΑ επεξεργάζονται το υλικό που έχει παραδοθεί, καθώς και το ψηφιακό σύστημα ανάλυσης, και βρίσκονται σε επαφή με την ερευνητική ομάδα για σχολιασμό σκέψεων, προτάσεων, απόψεων. Κατά την πρόοδο εκτέλεσης του έργου, διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα: [α] Η αναλυτική διατύπωση φάσεων και περιεχομένου, όπως προτάθηκε στη Σύμβαση, ήταν μάλλον δυσχερής παρά υποβοηθητική για την έρευνα. Διαπιστώθηκε ότι το μέγιστο μέρος των διερευνήσεων έπρεπε να προχωρήσουν παράλληλα, και όχι σε γραμμική σειρά όπως προτεινόταν στη Σύμβαση. [β] Υπήρξε σχετική καθυστέρηση (περίπου δύο μηνών) στην παραλαβή του πρωτογενούς ψηφιακού υλικού, από τη Μελέτη Ανάπτυξης Μετρό, το οποίο, σύμφωνα με τη Σύμβαση αποτελούσε το υλικό αφετηρίας. [γ] Υπήρξε σχετική καθυστέρηση στην οργάνωση και λειτουργία της ερευνητικής ομάδας σε ολόκληρο αυτό το διάστημα, για διάφορους λόγους, λειτουργικούς, οικονομικούς, αλλά και προσωπικούς (όπως η ασθένεια του επιστημονικού υπεύθυνου). Παράλληλα, η σχετικά μη ομαλή κατάσταση με τις διαδοχικές αλλαγές στην ηγεσία του ΟΡΣΑ σίγουρα δεν ενίσχυσε την απρόσκοπτη και συστηματική επαφή της ερευνητικής ομάδας με τον Εργοδότη. Για όλους τους πιο πάνω λόγους, επελέγη η αναθεώρηση του περιεχομένου και του χρονοδιαγράμματος της έρευνας ως ακολούθως: [1] ως προς το περιεχόμενο και τις φάσεις του, επελέγη η ενοποίηση όλων των αρχικών φάσεων Α-Β σε μία ενιαία. Στη φάση αυτή, η έρευνα επεξεργάζεται όλα τα σχετικά θέματα, όπως προτάθηκαν στη σύμβαση, ενοποιημένα σε τρεις άξονες: [α] σημερινά δεδομένα αναφορικά με τις χρήσεις γής και το κυκλοφοριακό σύστημα (σημερινή κατάσταση, σχέσεις και αλληλεξαρτήσεις) [β] μελλοντικές εξελίξεις και προβολές [γ] πιλοτική εφαρμογή αναλύσεων μέσω Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών. Η επόμενη φάση [Φάση Γ στη Σύμβαση] παραμένει ως έχει. [2] ως προς το χρονοδιάγραμμα, η νέα αναθεωρημένη Α Φάση συμπληρώθηκε και παραδόθηκε στις 15 Μαίου Η αναθεωρημένη Β φάση (αρχικά Γ Φάση), βασίστηκε στις παρατηρήσεις του Εργοδότη στην Έκθεση Προόδου της Α Φάσης, και εκπονήθηκε στο χρονικό διάστημα από Σεπτέμβριο 1998 έως και τον Ιούνιο Η παρούσα ερευνητική έκθεση καλύπτει όλες τις φάσεις της έρευνας [ήτοι τις δύο αρχικές φάσεις της έρευνας, με τα υποστάδιά τους, Α1, Α2, Β1 και Β2, μαζύ με την Φάση Γ σε ένα ενιαίο κείμενο, χωρισμένο σε επτά κεφάλαια.. Ερευνητικό Πρόγραμμα ΟΡΣΑ: Διερεύνηση των Σχέσεων Χρήσεωμ Γής και Κυκλοφοριακού Συστήματος στο Πολεοδομικό Συγκρότημα Αθηνών 12

13 13. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΙΑ: ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ [ΡΣΑ] 131. Βασικές σκέψεις πάνω στο χαρακτήρα της πόλης [1] Η μεγαλούπολη της Αθήνας ζεί και αναπτύσσεται ως αποτέλεσμα των εκατομμυρίων επιλογών που κάνουν κάθε μέρα οι κάτοικοί της. [2] Οι επιλογές αυτές είναι απλές καθημερινές τυχαίες (όπως η μετακίνηση για ψώνια ή ψυχαγωγία) ή απλές καθημερινές συστηματικές (όπως η μετάβαση στη δουλειά). Είναι επίσης μη καθημερινές, αλλά σταθερές (εβδομαδιαίες, μηνιαίες, ετήσιες, κλπ.) όπως και ασταθείς (γίνονται λίγες ή πολλές, χωρίς αναφορά σε συγκεκριμένο χρονικό ρυθμό). Υπάρχουν όμως και οι σύνθετες, όπως η αγορά σπιτιού, η έναρξη επαγγέλματος, κλπ. [3] Ο πληθυσμός της Αθήνας έχει διαφορετικά εισοδήματα, διαφορετικές ανάγκες, διαφορετικές προτιμήσεις. Επιμέρους ομάδες πληθυσμού έχουν παρόμοιες ανάγκες προτιμήσεις δυνατότητες και μπορούν να ομαδοποιηθούν αντίστοιχα. [4] Η πιο πάνω ανάλυση είναι έντονα κοινωνικό-λειτουργική. Υπάρχει και η οικονομική ανάλυση, όπου ο κάθε κάτοικος της πόλης (ή καλύτερα το κάθε νοικοκυριό - household) επιδιώκει να μεγιστοποιήσει ένα συγκεκριμένο utility function. [5] Αντίστοιχα συμβαίνουν και με τις επαγγελματικές μονάδες (firms) οι οποίες προσπαθούν να μεγιστοποιήσουν το κέρδος τους. Για το κατάστημα κέρδος είναι η μεγιστοποίηση του τζίρου, άρα η επιλογή της εμπορικότερης κατά το δυνατόν θέσης. Για την βιοτεχνία είναι η βέλτιστη τοποθέτηση ως προς την διακίνηση πρώτων υλών και τελικών προϊόντων, με γνώμονα πάντοτε την ελαχιστοποίηση του κόστους της αστικής γής που καταλαμβάνει. [6] Όλα τα πιο πάνω μας οδηγούν στο συμπέρασμα του κοσμοθεωρητικού μοντέλου για την πόλη, που αποτελείται από εκατομμύρια αποφάσεις, καθημερινά, από όλα τα νοικοκυριά και όλες τις μονάδες παραγωγής, με τους αντίστοιχους το καθένα στόχους και δεδομένα. [7] Αποτέλεσμα όλων αυτών των κινήσεων επιλογών αποφάσεων πραγματοποιήσεων, είναι ο αστικός χώρος, και η διαχρονική εξέλιξή του. Το άθροισμα όλων των ιδιωτικών ατομικών αποφάσεων, επιλογών και πράξεων, αποτελεί το πολεοδομικό γίγνεσθαι. [8] Το πολεοδομικό γίγνεσθαι δεν εξελίσσεται αυτόνομα και ανεξάρτητα. Αντίθετα, υφίσταται τον συστηματικό και ουσιαστικό έλεγχο της Πολιτείας. Αποτελεί κοινωνικά αποδεκτό θεσμό ότι η Πολιτεία έχει υποχρέωση, εθυύνη, και δυνατότητα, να ρυθμίσει το πολεοδομικό γίγνεσθαι. [9] Ο ρυθμιστικός έλεγχος της Πολιτείας υλοποιείται με δύο τρόπους: τον θετικό (με επεμβάσεις διαμόρφωσης του αστικού χώρου, κατασκευής δρόμων και εγκαταστάσεων, δημιουργίας χώρων πρασίνου και τα παρόμοια) και τον αποθετικό (απαγορεύσεις και περιορισμοί στη δόμηση, στη χρήση της γής, φορολογία, και τα παρόμοια). [10] Και οι δύο τρόποι είναι πάντοτε παρόντες. Καθένας έχει διαφορετικό στόχο. Ο μεν θετικός, επιδιώκει τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών γενικά, καθώς και την αντιμετώπιση των αναγκών της Πολιτείας ως ενός (σημαντικότατου) παράγοντα στο πλολεοδομικό γίγνεσθαι. Από την άλλη μεριά, ο αποθετικός τρόπος, επιδιώκει τη διαμόρφωση των κανόνων του παιγνιδιού, που είναι για όλους οι ίδιοι, και στοχεύουν στην ισοτιμία και την αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων σε ένα παράγοντα από τις επιλογές ενός άλλου. [11] Ο Πολεοδομικός Σχεδιασμός είναι ακριβώς η συνισταμένη των δύο αυτών τρόπων.

14 132. Ο ρόλος του Πολεοδομικού Σχεδιασμού. Ο ρόλος του Πολεοδομικού Σχεδιασμού σε ένα μοντέλο πολεοδομικού γίγνεσθαι όπως το πιο πάνω, είναι διπλός: [α] να επηρεάσει το παιγνίδι, επιβάλλοντας κάποιους κανόνες του παιγνιδιού, όπως για παράδειγμα οι όροι δόμησης, οι χρήσεις γής, κλπ. Οι κανόνες αυτοί μπαίνουν, με την υπόθεση (η οποία γίνεται αποδεκτή από το κοινωνικό σύνολο) ότι χρειάζονται για να βελτιώσουν (και ότι πράγματι ως κανόνες βελτιώνουν) την ποιότητα ζωής στην πόλη. Εδώ βέβαια ανοίγει ένα μεγάλο κεφάλαιο ως προς το ποιος ελέγχει αν πράγματι τα όποια σταθερότυπα είναι αποδεκτά από όλους (ή από κάποια πλειοψηφία? ή ακόμη χειρότερα από κάποια «εμπνευσμένη» μειοψηφία?). Ακόμη, έστω ότι είναι αποδεκτά ως σταθερότυπα, πώς αξιολογούμε τον τρόπο με τον οποίο τα επιβάλλει εφαρμόζει η πολιτεία. [β] να συμμετάσχει στο παιγνίδι, παίρνοντας κάποιες αποφάσεις χωροθέτησης κλπ. που αναφέρονται στο σύνολο, ή που αφορούν χρήσεις γής που είναι ευθύνη αρμοδιό-τητα υποχρέωση της πολιτείας. Παράδειγμα, ο ΟΣΚ όταν τοποθετεί σχολεία στο χώρο, κατά βάση ανταγωνίζεται τις υπόλοιπες χρήσεις γης. Το ίδιο και για τα κτήρια διοίκησης, τα πολιτιστικά, κλπ. Η ακόμη τα νεκροταφεία, τα έργα και χώρους και κτήρια υποδομής, τα οποία ανήκουν από τη φύση τους στο δημόσιο τομέα. Εδώ προκύπτει το ερώτημα αν αυτά τα κτήρια-μονάδες «προηγούνται» των καθαρά ιδιωτικών, ή αν θα πρέπει να ανταγωνίζονται επί ίσοις όροις όλους τούς υπόλοιπους παράγοντες (νοικοκυριά και μονάδες παραγωγής). Παράλληλο είναι και το ερώτημα-δίλημμα, εφόσον προηγούνται οι επιλογές απαιτήσεις των κοινών λειτουργιών χρήσεων, τότε μεταξύ τους ποια προτεραιότητα υπάρχει? Π.χ. μεταξύ πρασίνου και νέων αξόνων κυκλοφορίας. Όλα τα πιο πάνω δεν είναι τόσο θεωρητικά όσο φαίνονται. Παραδείγματος χάριν, αποτελούν όλα μέρος του κρίσιμου προβλήματος ερωτήματος Τι θα γίνει με το Ελληνικό όταν φύγει το αεροδρόμιο; Οι αποφάσεις τύπου [β] του Δημοσίου, αποτελούν παρεμβάσεις αποφασιστικές, που υλοποιούνται με σχέδια, προγράμματα και έργα πολεοδομικής φύσεως Χαρακτηριστικά του πολεοδομικού γίγνεσθαι. 133 [α] Η Εξέλιξη της Πόλης Αστικοποίηση Ένα κομμάτι αστικής γης κτίζεται και αναπτύσσεται σε αστικό, με διάφορους τρόπους. Βασικά όμως, με σχετική αφαίρεση και απλοποίηση, μπορούμε να ξεχωρίσουμε τρεις κυρίαρχους: [1] από αγροτεμάχιο, με ένταξη στο Σχέδιο Πόλεως μετατροπή σε οικόπεδο αστικοποίηση [2] από αγροτεμάχιο, με (νόμιμη) δόμηση εκτός Σχεδίου εμπορική-βιοτεχνική χρήση επί κοινοτικής οδού κλπ. β κατοικία [3] από αγροτεμάχιο, με αυθαίρετη δόμηση κατασκευή κατοικίας πιθανή μελλοντική ένταξη στο Σχέδιο Πόλεως Είναι σαφές ότι η «Ενταξη στο Σχέδιο Πόλεως» αποτελεί εξαιρετικά κομβικό σημείο στη διαδικασία. Μετατρέπει ουσιαστικά την γή, από μη αστική σε αστική. Είναι δε γενικός κανόνας, ότι η αστική γή, λόγω της δυνατότητας παραγωγής υπεραξίας που έχει, έχει σημαντικά μεγαλύτερη αξία από την μή αστική (κατά κανόνα). Ετσι, η ένταξη στο Σχέδιο Πόλεως αποτελεί σημαντικότατη πολιτική απόφαση, με μεγάλες οικονομικές, αλλά και κοινωνικές, επιπτώσεις. Η γη που έχει ενταχθεί στο Σχέδιο Πόλεως, συχνά έχει ήδη αναπτύξει προηγουμένως μία σχετική αστική δραστηριότητα (συνήθως αυθαίρετη ή περίπου αυθαίρετη δόμηση). Μάλιστα, συνηθέστατα ακριβώς αυτή η προηγηθείσα δραστηριότητα δημιουργεί την απαραίτητη πολιτική πίεση για την ένταξη στο Σχέδιο Πόλεως. Ερευνητικό Πρόγραμμα ΟΡΣΑ: Διερεύνηση των Σχέσεων Χρήσεωμ Γής και Κυκλοφοριακού Συστήματος στο Πολεοδομικό Συγκρότημα Αθηνών 14

15 Οπωσδήποτε όμως, η ένταξη ακολουθείται από έντονη αστικοποίηση. Ο ρυθμός και η ένταση της διαδικασίας αστικοποίησης, εξαρτάται από δύο ομάδες παραγόντων: [α] Γεωγραφικοί και κοινωνικο-οικονομικοί παράγοντες. Η θέση της περιοχής, η ύπαρξη προηγούμενων αστικών χρήσεων, η γενικότερη θέση της στο Πολεοδομικό γίγνεσθαι, καθορίζει εν πολλοίς την ταχύτητα με την οποία θα αστικοποιηθεί πλήρως η περιοχή. Για παράδειγμα, η ένταξη στο Σχέδιο Πόλεως έκτασης κοντά σε ήδη έντονα αναπτυσσόμενη περιοχή, θα έχει ταχύτατες επιπτώσεις. [β] Θεσμικοί παράγοντες. Εδώ ανήκουν οι Οροι Δόμησης με τους οποίους θα ενταχθεί η έκταση στο Σχέδιο Πόλεως, και ιδιαίτερα ο Συντελέστης Δόμησης. Η παροχή υψηλού Συντελεστή Δόμησης επιφέρει συγκριτικά ένταση της αστικοποίησης, ανεξάρτητα από τη θέση ή την αστική ποιότητα της περιοχής. Μ άλλα λόγια, επί δύο πολεοδομικά ισοδύναμων περιοχών, εκείνη με υψηλότερο Σ.Δ. θα αναπτυχθεί ταχύτερα και εντονότερα. Αυτό είναι απολύτως λογικό, με δεδομένο τον τρόπο με τον οποίο εργάζεται η ιδιωτική αγορά γής κάτω από το μοντέλο της ελεύθερης οικονομίας. Η μεγαλύτερη υπεραξία που επιτρέπει ο υψηλότερος Σ.Δ. είναι συνήθως ισχυρότερο κίνητρο για την παραγωγή αστικής γής, από άλλους παράγοντες. Πάντως, πέρα από τα ανωτέρω, το ίδιο φαινόμενο έντασης στην διαδικασία αστικοποίησης μπορεί να παρατηρηθεί και όταν η περιοχή γίνει για κάποιο λόγο «της μόδας». Τέτοιοι λόγοι είναι: [1] εγκατάσταση μεγάλης ελκυστικής χρήσης γής π.χ. σουπερμάρκετ [2] διάνοιξη δρόμου [3] δημιουργία πάρκου [4] κατασκευή νέου πολυτελούς κτιρίου, κατοικίας ή και άλλης χρήσης, που δίνει αίγλη και status στην περιοχή και τα παρόμοια Υπάρχουν δηλαδή χρήσεις γής που αποτελούν μαγνήτη για την περαιτέρω αστική ανάπτυξη της περιοχής. Αντίστοιχα υπάρχουν χρήσεις που παγώνουν απωθούν την ανάπτυξη. 133 [β] Παράμετροι που υπεισέρχονται στο παιγνίδι αστικοποίησης: Υπάρχουν πολλές παράμετροι που μπορεί να θεωρηθεί ότι επηρεάζουν τη διαδικασία αστικοποίησης. Μπορούν να αναφερθούν ως κύριοι, οι παρακάτω: [1] θεσμοθετημένος/δυνητικός βαθμός εκμετάλλευσης = τι δυνατότητες δίνουν οι όροι δόμησης [2] βαθμός πραγματοποιηθείσας εκμετάλλευσης = πόσο είναι ήδη κτισμένο [3] δυνατότητα εκμετάλλευσης = [1] [2] [4] βαθμός αστικοποίησης = επιπλέον του πιο πάνω, έχει εκτός από κατοικία και άλλες χρήσεις, καθώς και εργαζόμενους [5] προσπελασιμότητα κύρια = από το κύριο αστικό οδικό δίκτυο και τους βασικούς κόμβους του αστικού κέντρου συνολικά. [6] προσπελασιμότητα τοπική = βαθμός ένταξης στην επί μέρους γειτονιά [7] εμπορικότητα = βαθμός εκμετάλλευσης ύπαρξης εμπορικών δραστηριοτήτων [8] αξία γής = ταυτόχρονα παράμετρος και αποτέλεσμα, είναι ακριβώς η παράμετρος που συμπληρώνει τον κύκλο. 133 [γ] Κύριες συνιστώσες Τα δύο κύρια συστατικά-συνιστώσες του παιγνιδιού είναι: οι χρήσεις γης το κυκλοφοριακό σύστημα Το ένα επηρεάζει άμεσα και σημαντικά το άλλο. Οι δημόσιες αποφάσεις επηρεάζουν σε πολύ σημαντικό βαθμό και τα δύο. Παραδείγματα τέτοιων αποφάσεων είναι:

16 Η χωροθέτηση σημαντικών χρήσεων γής δημόσιου χαρακτήρα, επηρεάζουν άμεσα θετικά τις αποφάσεις των ιδιωτών ( π.χ. πάρκο, δημόσια υπηρεσία). Αντίστοιχα, η χωροθέτηση άλλων χρήσεων γης δημόσιου χαρακτήρα, επηρεάζουν άμεσα αρνητικά τις αποφάσεις των ιδιωτών (αποτρεπτικές, π.χ. χωματερή) Ο καθορισμός των κανόνων και προδιαγραφών για τη χωροθέτηση των δευτερευουσών χρήσεων γής δημόσιου χαρακτήρα. Η χωροθέτηση του βασικού οδικού δικτύου. Ο καθορισμός των κανόνων και προδιαγραφών για τη δομή και λειτουργία του δευτερεύοντος οδικού δικτύου. Ο καθορισμός των όρων και περιορισμών δόμησης, που επηρεάζουν άμεσα και αποφασιστικά τις αποφάσεις των ιδιωτών για χρήσεις γης. 133 [δ] Μοντέλο προσομοίωσης Ένα μοντέλο προσομοίωσης της διαδικασίας αστικοποίησης, θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο στο να κατανοήσουμε πληρέστερα το «παιγνίδι» αυτό. Η ιδέα του μοντέλου είναι να προβλέψει τους διαδοχικούς κύκλους ανάπτυξης αστικοποίησης. Σημείο αφετηρίας μπορεί να είναι ο βαθμός ανάπτυξης [Α] που αντιστοιχεί σε αξία γής [Β] στη συγκεκριμένη αστική θέση μετρήσιμα από τη σημερινή απογραφή. Ακολουθεί ο προσδιορισμός σειράς παραμέτρων, όπως αναφέρθηκαν πιο πάνω, που «παίζουν» στο παιγνίδι. Βασικός στόχος του μοντέλου πρέπει να είναι ο προσδιορισμός της σχέσης ανάμεσα στις παραμέτρους και τις δύο βασικές μεταβλητές [Α] και [Β], ώστε να μπορούμε να καταλήξουμε στην επόμενη χρονική φάση. Όλα τα πιο πάνω, αν ληφθούν συνδυασμένα, οδηγούν στο συμπέρασμα ότι το Ρυθμιστικό Σχέδιο της Αθήνας ΡΣΑ είναι το εργαλείο μέσον, βάσει του οποίου η Πολιτεία θα πετύχει δύο στόχους: [α] Θα χωροθετήσει αυτά για τα οποία έχει υποχρέωση να χωροθετήσει, είτε επειδή είναι βασικά δημόσια αγαθά που μόνο η Πολιτεία μπορεί να οριοθετήσει, είτε επειδή αποτελούν τις δικές της ανάγκες σε χρήσεις γης. [β] Θα προσδιορίσει τους κανόνες του παιγνιδιού, βάσει του οποίου θα εξελιχθεί το ιδιωτικό παιγνίδι του πολεοδομικού γίγνεσθαι. (π.χ. όροι δόμησης) Και τα δύο θα γίνουν με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Ερευνητικό Πρόγραμμα ΟΡΣΑ: Διερεύνηση των Σχέσεων Χρήσεωμ Γής και Κυκλοφοριακού Συστήματος στο Πολεοδομικό Συγκρότημα Αθηνών 16

17 14. ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Η ερευνητική έκθεση χωρίζεται σε δύο μέρη, και σειρά Παραρτημάτων: Στο Πρώτο Μέρος αναπτύσσονται οι βασικές θεωρητικές έννοιες που μας απασχολούν. Στο Κεφάλαιο 1 τοποθετούνται οι βασικές θεωρητικές έννοιες περί πολεοδομικού γίγνεσθαι και πολεοδομικού σχεδιασμού, που αποτελούν το Σημείο Αφετηρίας και θεωρητικό υπόβαθρο της εργασίας αυτής. Στο Κεφάλαιο 2 αναπτύσσονται αναλυτικότερα οι δύο βασικές έννοιες, της Χρήσης Γής και της Κυκλοφορίας, με τις συνιστώσες και τις αλληλεξαρτήσεις τους. Τέλος, στο Κεφάλαιο 3 παρουσιάζονται, σε εισαγωγική μορφή, τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, που αποτελούν βασικό στοιχείο της ερευνητικής πρότασης για την διαδικασία διατύπωσης του Ρυθμιστικού Σχεδίου του Πολεοδομικού Συγκροτήματος. Το Δεύτερο Μέρος ασχολείται συστηματικά με τη σημερινή δομή του Πολεοδομικού Συγκροτήματος της Αθήνας, καθώς και με τις αναμενόμενες μελλονυικές εξελίξεις. Με βάση τα δεδομένα της Μελέτης Ανάπτυξης Μετρό [ΜΑΜ] καθώς και της Στατιστικής Υπηρεσίας, περιγράφεται με συστηματικό και αναλυτικό τρόπο η σημερινή κατάσταση από πλευράς κατανομής πληθυσμού και χρήσεων γής, δομής του κυκλοφοριακού συστήματος και σχέσεων μεταξύ τους. Ειδικότερα, το Κεφάλαιο 4 αναφέρεται στα δεδομένα και τις επεξεργασίες και διορθώσεις που κρίθηκαν απαραίτητες, ώστε να προσαρμοστούν στις ανάγκες του ερευνητικού προγράμματος. Το Κεφάλαιο 5 αναλύει ειδικότερα το Πολεοδομικό Συγκρότημα, με το να εστιάζεται στις Χρήσεις Γης και την Κυκλοφορία. Τα δύο τελευταία κεφάλαια της Ερευνητικής Εκθεσης ασχολούνται με τη μελλοντική δομή του Πολεοδομικού Συγκροτήματος, ειδικότερα από τη σκοπιά της κατανομής των χρήσεων γής, προβλεπόμενης και επιθυμητής. Στο Κεφάλαιο 6 αναπτύσσεται η δομή ενός πολεοδομικού μοντέλου μελλοντικής κατανομής του πληθυσμού και των χρήσεων γής. Στόχος είναι η ταυτόχρονη ανάλυση των σημερινών και προβλεπόμενων μελλοντικών δυνάμεων που θα επηρεάσουν την κατανομή αυτή, παράλληλα με τους πιθανούς στόχους και πολιτικές που θα θέσει το νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο. Τα συμπεράσματα από την ανάλυση αυτή, καθώς και οι σχετικές προτάσεις του ερευνητικού προγράμματος, παρουσιάζονται στο τελευταίο Κεφάλαιο 7. Η Ερευνητική Εκθεση συμπληρώνεται με μία εκτεταμένη σειρά Παραρτημάτων, όπου συγκεντρώνονται όλα τα απαραίτητα χαρτογραφικά και στατιστικά στοιχεία που τεκμηριώνουν το ερευνητικό πρόγραμμα.

18 2. ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΓΙΓΝΕΣΘΑΙ 21. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Στην πόλη «συμβαίνουν» διάφορες δραστηριότητες: Οι διάφορες αυτές δραστηριότητες μπορούν να ομαδοποιηθούν σε κατηγορίες, όπως π.χ. «κατοικία», «εργασία», «αναψυχή». Οι δραστηριότητες επιτελούνται σε κάποιο χώρο. Μπορούμε να καταγράψουμε για ένα συγκεκριμένο χώρο (οικόπεδο, οικοδομικό τετράγωνο, μια γειτονιά) τι λειτουργίες συμβαίνουν στον χώρο αυτό, μ άλλα λόγια ποια είναι η χρήση του συγκεκριμένου χώρου. Φθάνουμε έτσι στον όρο χρήση γης, που ορίζεται έτσι: Χρήση γής, για συγκεκριμένο τμήμα του χώρου, είναι το άθροισμα των λειτουργιών που επιτελούνται στο χώρο αυτό σε μη παροδική βάση και τον χαρακτηρίζουν. Στον πιο πάνω ορισμό, υπογραμμίζουμε δύο σημεία: τη μη παροδική βάση, και το χαρακτηρισμό του χώρου. Η έννοια της σχετικής μονιμότητας μιας δραστηριότητας, ώστε να μπορεί να συνδεθεί με την χρήση γης, θα φανεί σε ένα παράδειγμα. Η πλατεία Συντάγματος χρησιμοποιείται συχνά για πολιτικές συγκεντρώσεις. Η χρήση όμως αυτή έχει παροδικό χαρακτήρα. Θα ήταν σφάλμα να χαρακτηρίσει κανείς, σε ένα υποθετικό χάρτη χρήσεων γής, την πλατεία Συντάγματος ως «χώρο συγκεντρώσεων». Μάλλον θα έπρεπε να χαρακτηριστεί υπαίθριος χώρος αναψυχής, που είναι μια πιο μόνιμη και συχνή χρήση. Αντίστροφα, αν η πλατεία χρησιμοποιούταν κατά κανόνα ως χώρος συγκεντρώσεων (όπως π.χ. η γνωστή «γωνιά των ρητόρων» στο Χάυντ Πάρκ του Λονδίνου) τότε σωστά θα χαρακτηριζόταν χώρος πολιτικών συγκεντρώσεων. Η οποιαδήποτε λειτουργία για να συνδεθεί με ένα χώρο ως χρήση γης, θα πρέπει να τον χαρακτηρίζει. Παράδειγμα: σε πολυκατοικία εγκαθίσταται το γραφείο γιατρού. Η χαρακτηριστική χρήση γης στο χώρο αυτό είναι η κατοικία, και όχι το ιατρείο. Φυσικά υπάρχει συχνά η περίπτωση των μικτών χρήσεων γης (π.χ. πολυκατοικίες με καταστήματα στο ισόγειο, κλπ.), αλλά πάντα οι δύο ή περισσότερες αυτές χρήσεις που συνυπάρχουν στο χώρο, πρέπει να είναι ικανές να τον χαρακτηρίσουν, μ άλλα λόγια να μην είναι τυχαία, ή εντελώς εξαιρετική η παρουσία τους. Παράλληλα, βασικό συστατικό του χώρου είναι το σύστημα ανταλλαγών και επικοινωνιών. Το σύστημα αυτό είναι ο αναγκαίος συνδετικός ιστός ανάμεσα στα άλλα συστατικά στοιχεία: τις λειτουργίες, τα κτίρια και τον πληθυσμό. Για παράδειγμα, για την μετάβαση ενός κατοίκου από την κατοικία του στον τόπο εργασίας (που τις περισσότερες φορές στην πόλη είναι χωριστά και αρκετά μακριά, και αυτό αποτελεί ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του αστικού χώρου), χρειάζεται ένα μεταφορικό μέσο και ένας γραμμικός άξονας σύνδεσης των δύο χώρων. Στο Κεφάλαιο αυτό εξετάζονται οι βασικές έννοιες χρήση γής και κυκλοφορία καθώς και οι σχέσεις μεταξύ τους. Ερευνητικό Πρόγραμμα ΟΡΣΑ: Διερεύνηση των Σχέσεων Χρήσεωμ Γής και Κυκλοφοριακού Συστήματος στο Πολεοδομικό Συγκρότημα Αθηνών 18

19 22. ΟΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ 221. Ταξινόμηση των Χρήσεων Γής Το Προεδρικό Διάταγμα «Περί Χρήσεων Γής» του 1987, διακρίνει τις χρήσεις γής στις περιοχές των γενικών πολεοδομικών σχεδίων, σε κατηγορίες, ως ακολούθως: [Α] Σύμφωνα με τη γενική πολεοδομική λειτουργία τους, σε 9 κατηγορίες 1. Αμιγής κατοικία 2. Γενική κατοικία 3. Πολεοδομικά κέντρα κεντρικές λειτουργίες πόλης τοπικό κέντρο συνοικίας γειτονιάς 4. Μη οχλούσα βιομηχανία βιοτεχνία, βιομηχανικό και βιοτεχνικό πάρκο (χαμηλή και μέση όχληση) 5. Οχλούσα βιομηχανία βιοτεχνία (υψηλή όχληση) 6. Χονδρεμπόριο 7. Τουρισμός αναψυχή 8. Ελεύθεροι χώροι αστικό πράσινο 9. Κοινωφελείς εξυπηρετήσεις [Β] Σύμφωνα με την ειδική πολεοδομική λειτουργία τους, το Π.Δ. διακρίνει αναλυτικότερα, 27 χρήσεις γής. 1 Κατοικία 2 Ξενώνες μικρού δυναμικού 3 Εμπορικά Καταστήματα 4 Γραφεία 5 Διοίκηση 6 Εστιατόρια 7 Αναψυκτήρια 8 Κέντρα διασκέδασης 9 Ξενοδοχεία-τουρισμός 10 Χώροι συνάθροισης 11 Πολιτιστικά κτίρια 12 Κτίρια εκπαίδευσης 13 Θρησκευτικοί χώροι 14 Κτίρια κοινωνικής Πρόνοιας 15 Κτήρια Περίθαλψης 16α Βιομηχανικές εγκαταστάσεις-χαμηλής όχλησης 16β Βιομηχανικές εγκαταστ.-μέσης, υψηλής όχλησης 17α Βιοτεχνικές εγκαταστ.- Εργαστήρια - χαμηλής όχλησης 17β Βιοτεχνικές εγκαταστ. Εργαστήρια - μέσης όχλησης 17γ Βιοτεχνικές εγκαταστ. Εργαστήρια - υψηλής όχλησης 18 Κτήρια, γήπεδα αποθήκευσης 19 Κτήρια, γήπεδα στάθμευσης 20 Πρατήρια βενζίνης 21 Χονδρεμπόριο 22 Γεωργικές, δασικές, κτηνοτροφ. εγκαταστ. 23 Εμπορικές εκθέσεις 24 Αθλητικές εγκαταστάσεις 25 Ελεύθεροι-κοινόχρηστοι χώροι 26 Εγκαταστάσεις μέσων μαζ.μεταφ. 27 Ειδικές χρήσεις (στρατόπεδα νεκροταφεία) Περαιτέρω, το Π.Δ. καθορίζει στα επόμενα άρθρα του, για κάθε μία από τις εννέα βασικές κατηγορίες χρήσης γής, ποιες από τις αναλυτικές κατηγορίες επιτρέπονται. Στον πίνακα που ακολουθεί, φαίνεται η σχέση αυτή.

20 ΠΙΝΑΚΑΣ 221. ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αναλυτική Κατηγορία Βασική Κατηγορία Χρήσεως Γης ΑΜΙΓΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΜΗ ΟΧΛΟΥΣΑ ΒΙΟΜΗΧΑ ΝΙΑ ΟΧΛΟΥΣΑ ΒΙΟΜΗΧΑ ΝΙΑ ΧΟΝΔΡΕΜ ΠΟΡΙΟ ΤΟΥΡΙ- ΣΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕ- ΡΟΙ ΧΩΡΟΙ 1 Κατοικία ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 2 Ξενώνες μικρού δυναμικού ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 3 Εμπορικά Καταστήματα ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 4 Γραφεία ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 5 Διοίκηση ΝΑΙ 6 Εστιατόρια ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 7 Αναψυκτήρια ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 8 Κέντρα διασκέδασης ΝΑΙ ΝΑΙ 9 Ξενοδοχεία-τουρισμός ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 10 Χώροι συνάθροισης ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 11 Πολιτιστικά κτίρια ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 12 Κτίρια εκπαίδευσης ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 13 Θρησκευτικοί χώροι ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 14 Κτίρια Κοινωνικής Πρόνοιας ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 15 Κτήρια Περίθαλψης ΝΑΙ 16α Βιομηχανικές εγκαταστάσεις - χαμηλής όχλησης ΝΑΙ ΝΑΙ 16β Βιομηχανικές εγκαταστάσεις - μέσης, υψηλης όχλησης ΝΑΙ 17α Βιοτεχνικές εγκαταστάσεις - Εργαστήρια - χαμηλής όχλησης ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 17β Βιοτεχνικές εγκαταστάσεις Εργαστήρια - μέσης όχλησης ΝΑΙ ΝΑΙ 17γ Βιοτεχνικές εγκαταστάσεις Εργαστήρια - υψηλής όχλησης ΝΑΙ 18 Κτήρια, γήπεδα αποθήκευσης ΝΑΙ ΝΑΙ 19 Κτήρια, γήπεδα στάθμευσης ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 20 Πρατήρια βενζίνης ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 21 Χονδρεμπόριο ΝΑΙ 22 Γεωργικές, δασικές, κτηνοτροφικές, εγκαταστάσεις ΝΑΙ 23 Εμπορικές εκθέσεις ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 24 Αθλητικές εγκαταστάσεις ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 25 Ελεύθεροι-κοινόχρηστοι χώροι ΝΑΙ 26 Εγκαταστάσεις μέσων μαζικής μεταφοράς. ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 27 Ειδικές χρήσεις (στρατιωτικές. νεκροταφεία) Το ΝΑΙ στον Πίνακα δηλοί ότι η συγκεκριμένη χρήση γής αριστερά (1-27) επιτρέπεται στη γενική περιοχή που ορίζεται από την αντίστοιχη στήλη. ΚΟΙΝΩΦΕ ΛΕΙΣ ΕΞΥΠΗΡΕ ΤΗΣΕΙΣ Πανεπιστήμιο Πατρών - Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής Τεχνολογίας και Σχεδιασμού του Χώρου 20

21 222. Κατοικία και Γειτονιά Ο ιστός της πόλης αποτελείται από περιοχές κατοικίας. Ο διαχωρισμός ανάμεσα σε περιοχές κατοικίας και περιοχές χωρίς κατοικία δεν είναι τόσο απλός όσο φαίνεται με πρώτη ματιά. Πρώτα απ όλα μπορούμε να ξεχωρίσουμε την περιοχή του κέντρου. Εκεί είναι εγκατεστημένες οι κεντρικές λειτουργίες, δηλ. καταστήματα, τράπεζες, διοίκηση, γραφεία κλπ. Υπάρχει κάποια δυσκολία να διαγράψει κανείς ξεκάθαρα και με ακριβή όρια την περιοχή του κέντρου. Οπωσδήποτε όμως, σε κάθε πόλη υπάρχει ένας κεντρικός πυρήνας όπου σε πολύ μεγάλη πλειοψηφία τα κτίρια χρησιμοποιούνται για άλλες χρήσεις, εκτός από κατοικία. Μια δεύτερη χρήση γης που συνήθως είναι ξεχωριστά από κατοικίες, είναι οι βιομηχανικές περιοχές. Για διάφορους λόγους, ιστορικούς, οικονομικούς και κυκλοφοριακούς, σε ορισμένες περιοχές της πόλης παρατηρείται συγκέντρωση από βιομηχανίες, εργαστήρια, συνεργεία, αποθήκες, καταστήματα χονδρεμπορίου και άλλες παρόμοιες χρήσεις. Στις περιοχές αυτές δύσκολα συναντά κανείς κατοικίες, είτε γιατί είναι εντελώς ακατάλληλη η περιοχή για κατοικία, είτε δεν επιτρέπεται η κατασκευή κατοικιών, ή απλούστατα δεν συμφέρει να χρησιμοποιηθεί η γη για κατοικία, όταν είναι πιο εκμεταλλεύσιμο να εγκατασταθεί εκεί κάποια παραγωγική χρήση. Ένα τρίτο είδος χρήσεων γης που μπορούν να διαχωριστούν από τις περιοχές κατοικίας, είναι μεγάλες εκτάσεις που διατίθενται για ειδικές χρήσεις, όπως π.χ. πανεπιστημιουπόλεις, νοσοκομεία, διοικητικά κέντρα, αθλητικά κέντρα, χώροι εκθέσεων ή αναψυχής, αρχαιολογικοί χώροι, στρατιωτικές εγκαταστάσεις, χώροι κυκλοφορίας (σιδηροδρομικοί σταθμοί, αεροδρόμια, λιμάνια, μεγάλες διασταυρώσεις λεωφόρων), μεγάλες περιοχές πράσινου, και άλλα αντίστοιχα. Κριτήριο για την εξαίρεση αυτή είναι το σχετικό μέγεθος. Για παράδειγμα μπορούμε εύκολα να ξεχωρίσουμε σε ένα χάρτη της Αθήνας την περιοχή του νοσοκομείου Σωτηρία, αλλά θα είναι δύσκολο να απομονώσουμε το οικόπεδο του Μαιευτηρίου Αλεξάνδρα από την γύρω περιοχή κατοικίας. Oι περιοχές κατοικίας δεν έχουν ως αποκλειστική χρήση την κατοικία. Μια τέτοια περίπτωση είναι οι αμιγείς περιοχές κατοικίας. Πολύ πιο συχνό είναι το φαινόμενο των μικτών περιοχών κατοικίας, όπου μαζί με κατοικίες συνυπάρχουν καταστήματα, γραφεία, σχολεία, ακόμη και μεμονωμένες μικρές βιοτεχνίες και συνεργεία. Αυτή είναι η πραγματικότητα στις περισσότερες περιοχές κατοικίας στην πόλη. Πολύ συχνά, μια περιοχή κατοικίας περιορισμένης έκτασης και μεγέθους, μαζί με τις διάφορες λειτουργίες που την εξυπηρετούν (μαγαζιά, σχολείο, εκκλησία) αποτελεί ένα σχετικά αυτόνομο κοινωνικό σύνολο, τη γειτονιά. Παραδοσιακά, η έννοια της γειτονιάς είχε μια πολύ ισχυρή παρουσία στην δομή του αστικού κέντρου. Βασικές προϋπόθεσης για την ύπαρξη της, ήταν η μικρή κινητικότητα του πληθυσμού και η σχετική ομοιογένειά του. Ήταν πολύ συνηθισμένο να γεννηθεί κανείς και να περάσει τα περισσότερα του χρόνια στο ίδιο σπίτι, να έχει γύρω του γείτονες, που τους ήξερε για πολλά χρόνια και συγγενείς, να ικανοποιεί τις περισσότερες ανάγκες του από τα γύρω μαγαζιά, να στέλνει τα παιδιά του στο κοντινό σχολείο κλπ. Ακόμη και ο τόπος εργασίας ήταν πολύ συχνά κοντά στην κατοικία, στην ίδια γειτονιά. Με την αύξηση του πληθυσμού, αλλά κυρίως με ορισμένα κοινωνικά και οικονομικά φαινόμενα που παρουσιάζονται παράλληλα στα μεγάλα αστικά κέντρα, αλλάζει και η έννοια και η λειτουργία της γειτονιάς ως αυτόνομου οικιστικού πυρήνα. Για πολλούς, τα χωροθετικά αυτά φαινόμενα συνδέονται με τον γενικότερο προβληματισμό πάνω στην αλλοτρίωση του σύγχρονου αστού στις κοινωνικές και οικονομικές του σχέσεις. Για άλλους, η παραδοσιακή έννοια της γειτονιάς είναι ξεπερασμένη και απλούστατα ο κάτοικος της σημερινής μεγαλούπολης έχει μεγαλύτερη κλίμακα και ευρύτητα επιλογών, διασυνδέσεων και εμπειριών. Είναι γεγονός ότι η γειτονιά, σαν ενότητα στο χώρο, έχει σήμερα πολύ λιγότερη σημασία και υπόσταση. Από την άλλη μεριά η αλλαγή αυτή δεν είναι τόσο ραγδαία, ή με τον ίδιο ρυθμό για όλες τις υποπεριοχές του αστικού κέντρου. Οι νέες περιοχές τείνουν να είναι περισσότερο απρόσωπες από ό,τι οι πιο παλιές που διατηρούν ακόμη κάποιες παραδοσιακές δομές και λειτουργίες Οικονομια - Παραγωγη Η δεύτερη μεγάλη κατηγορία χρήσεων γης, μετά την κατοικία, είναι οι οικονομικές παραγωγικές δραστηριότητες. Άλλωστε, η πόλη δεν είναι άλλο από μια μεγάλη παραγωγική μηχανή, κύρια παραγωγής και διακίνησης βιομηχανικών-επεξεργασμένων προϊόντων, και παροχής υπηρεσιών. Είναι γνωστός και ιδιαίτερα σημαντικός ο ρόλος και η σημασία του εμπορίου, στη δομή και ανάπτυξη της πόλης. H εμπορική δραστηριότητα είναι εξορισμού η κεντρική λειτουργία της πόλης. Ιστορικά, η ανάπτυξη των πόλεων ήταν πάντα συνδεδεμένη με την ανάπτυξη του εμπορίου. Μια πρώτη διάκριση είναι ανάμεσα σε χονδρικό και λιανικό εμπόριο. Το χονδρικό εμπόριο χαρακτηρίζεται από τον μεγάλο αριθμό (ή όγκο) των εμπορευμάτων. Οι περιοχές χονδρικού εμπορίου συνήθως αναπτύσσονται κοντά σε βασικούς κυκλοφοριακούς κόμβους (λιμάνι, σιδηροδρομικός σταθμός). Συνήθως, οι περιοχές όπου συγκεντρώνεται το Ερευνητικό Πρόγραμμα ΟΡΣΑ: Διερεύνηση των Σχέσεων Χρήσεων Γής και Κυκλοφοριακού Συστήματος 21

22 χονδρικό εμπόριο είναι λίγες και συγκεκριμένες σε μια πόλη. Αντίθετα, το λιανικό εμπόριο, δηλαδή τα καταστήματα που εξυπηρετούν κατευθείαν την κατανάλωση, είναι σκορπισμένα σε ολόκληρη την πόλη. Μια δεύτερη διάκριση των εμπορικών δραστηριοτήτων, είναι ανάλογα με το είδος τους: π.χ. καταστήματα τροφίμων, επίπλων, ειδών αυτοκινήτου κλπ. Η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία χρησιμοποιεί ένα συνδυασμό της διάκρισης χονδρικού-λιανικού και είδους των καταστημάτων, στην απογραφή του εμπορίου [βλέπε Πίνακα 2]. Η ταξινόμηση αυτή είναι χρήσιμο να ακολουθηθεί στην απογραφή της κατανομής των εμπορικών καταστημάτων στο χώρο. Μ αυτό τον τρόπο μπορεί να διερευνηθεί κατά κλάδο η χωροθέτηση ώστε να επισημανθεί αν σε ορισμένους κλάδους, και ποιους, υπάρχουν ιδιαίτερες συγκεντρώσεις σε ορισμένες περιοχές. Mια τρίτη διάκριση ανάμεσα στις εμπορικές δραστηριότητες, είναι ανάμεσα σε κεντρικές, περιφερειακές και γειτονιάς. Η διάκριση αυτή αντιστοιχεί με την ύπαρξη στην πόλη ενός κεντρικού πυρήνα (που συγκεντρώνει τις κεντρικές εμπορικές λειτουργίες),δευτερευόντων εμπορικών κέντρων στην περιφέρεια της πόλης, και σε τρίτο επίπεδο, πολλών καταστημάτων διασκορπισμένων σ όλο τον ιστό της πόλης. 223[α]. Βιομηχανία Μια βασική δραστηριότητα στην πόλη είναι η βιομηχανία. Πρώτο, είναι μονάδες που συγκεντρώνουν πολλούς απασχολούμενους. Συνήθως σε μια βιομηχανία απασχολούνται εκατοντάδες υπάλληλοι και εργάτες, με όλες τις σχετικές επιπτώσεις, στην κυκλοφορία και τις άλλες δραστηριότητες της πόλης. Οι επιπτώσεις αυτές γίνονται ακόμη μεγαλύτερες αν προστεθεί και η διακίνηση πρώτων υλών προς τη βιομηχανία και ετοίμων προϊόντων από τη βιομηχανία. Δεύτερο, μια βιομηχανία συνήθως καλύπτει πολύ μεγαλύτερη έκταση από αντίστοιχου μεγέθους γραφεία ή κατοικίες. Η βιομηχανία θα μπορούσε να χαρακτηριστεί σαν εκτατική δραστηριότητα στο χώρο, δηλαδή καλύπτει μεγάλη έκταση κατά κεφαλήν εργαζόμενου, σε αντίθεση, με ένα κτίριο γραφείων, που αποτελεί μια εντατική δραστηριότητα στο χώρο. Tρίτο, στις βιομηχανίες παρουσιάζεται συχνά το φαινόμενο των «οικονομιών συσσωρεύσεως», δηλαδή η επιδίωξη μιας βιομηχανίας να εγκατασταθεί κοντά σε άλλες, που παράγουν ομοειδή προϊόντα, ή προϊόντα που χρησιμοποιεί σαν πρώτες ύλες η υπόψη βιομηχανία. Δημιουργούνται έτσι στην πόλη φαινόμενα συγκέντρωσης βιομηχανιών σε βιομηχανικές περιοχές, δηλαδή περιοχές όπου σχεδόν αποκλειστικά χρησιμοποιείται ο χώρος για την εγκατάσταση βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων. Τέταρτο, η βιομηχανική δραστηριότητα έχει συνήθως επιπτώσεις στο γύρω της περιβάλλον. Μπορεί να προκαλεί, σε μικρό ή μεγάλο βαθμό, ρύπανση από απόβλητα στον αέρα και το νερό, από οσμές, από μεγάλο θόρυβο κλπ. Συνήθως οι επιπτώσεις στη γύρω περιοχή είναι σημαντικές, επηρεάζοντας τις υπόλοιπες χρήσεις γης (π.χ. ακαταλληλότητα για κατοικία) αλλά και οικονομικά-κοινωνικά δεδομένα της περιοχής. 223[β]. Διοίκηση - Υπηρεσίες - Γραφεία Η επόμενη δραστηριότητα που πρέπει να μελετηθεί, ανήκει στον τριτογενή τομέα: τα γραφεία και υπηρεσίες. Μια πρώτη μεγάλη κατηγορία είναι οι Δημόσιες Υπηρεσίες: Υπουργεία, Δημόσιοι Οργανισμοί και Νομικά Πρόσωπα, Οικονομικές Εφορίες και Δημόσια Ταμεία, Δικαστήρια, Αστυνομικά Τμήματα, Δημαρχεία και Γραφεία Τοπικής Αυτοδιοίκησης, και άλλα παρόμοια. Το σύνολο των υπηρεσιών αυτών, διέπεται από δύο «τρόπους» χωροθέτησης. Στην πρώτη ομάδα ανήκουν οι «κεντρικές» λειτουργίες και οι κεντρικοί χώροι των δραστηριοτήτων. Η ομάδα αυτή βρίσκεται συνήθως συγκεντρωμένη στο κέντρο της πόλης. Η δεύτερη ομάδα αποτελείται από τα διάφορα «παραρτήματα» της κεντρικής λειτουργίας, που βρίσκονται εγκατεσπαρμένα σ όλο το χώρο της πόλης, εξυπηρετώντας το καθένα μια συγκεκριμένη περιφέρεια γύρω του (π.χ. τα αστυνομικά τμήματα). Μια δεύτερη κατηγορία, για την οποία επίσης ταιριάζει η αντιδιαστολή ανάμεσα σε κεντρικά και περιφερειακά, είναι οι τράπεζες. Μια τρίτη κατηγορία υπηρεσιών, είναι τα γραφεία εταιριών (ασφαλιστικών, εμπορικών, βιομηχανικών, τεχνικών κλπ.) και τα ιδιωτικά επαγγελματικά γραφεία (δικηγόρων, μηχανικών, λογιστών, εμπορικών αντιπροσώπων, κ.ά.). Στις υπηρεσίες επίσης ανήκουν τα κουρεία και κομμωτήρια, τα ραφεία, και άλλες παρόμοιες λειτουργίες προσωπικών εξυπηρετήσεων. Πανεπιστήμιο Πατρών - Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής Τεχνολογίας και Σχεδιασμού του Χώρου 22

23 Μια ειδική κατηγορία του τριτογενή τομέα με ιδιαίτερη σημασία σε πολλές πόλεις, είναι ο τουρισμός. Εδώ ανήκουν τα ξενοδοχεία, τα γραφεία ταξιδιών και αεροπορικών εταιρειών, και διάφορες σχετικές λειτουργίες που αναπτύσσονται όταν υπάρχει μεγάλη τουριστική κίνηση στην πόλη (π.χ. γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων). Η καταγραφή των δραστηριοτήτων στο σύνολο του τομέα και κατά είδος, έχει διπλή σκοπιμότητα: Απ τη μια μεριά, πολύ μεγάλο μέρος αποτελεί σημαντικό συστατικό στοιχείο του κέντρου της πόλης. Η καταγραφή αυτή βοηθάει στον προσδιορισμό της κεντρικής αυτής περιοχής. Απ την άλλη μεριά, το δεύτερο υποσύνολο αποτελεί τις υπηρεσίες που είναι διασκορπισμένες σ ολόκληρο τον πολεοδομικό ιστό και αποτελούν τοπικές εξυπηρετήσεις σε περιορισμένη κλίμακα. Η καταγραφή των τοπικών λειτουργιών υποδεικνύει αμέσως το βαθμό ικανοποιητικής εξυπηρέτησης στη γειτονιά, ανεξάρτητα από το κέντρο της πόλης Ο Κεντρικός Πυρήνας και τα επί μέρους κέντρα Γενικό χαρακτηριστικό στην δομή της πόλης είναι η διαφοροποίηση στην κατανομή των στοιχείων της στον αστικό χώρο. Κάθε περιοχή της πόλης παρουσιάζει ένα διαφορετικό πλέγμα δραστηριοτήτων. Η ένταση των ροών ανάμεσα στις επί μέρους περιοχές ποικίλλει σε μεγάλο βαθμό. Πυκνότητα, όγκος, «υφή», και «χαρακτήρας» είναι κι αυτά έντονα διαφοροποιημένα από περιοχή σε περιοχή. Η διαφοροποίηση αυτή στην δομή του αστικού χώρου δεν μοιάζει να είναι τυχαίο φαινόμενο. Αντίθετα, μια εσωτερική λογική φαίνεται να ακολουθείται, που παίρνει την μορφή περισσότερο ή λιγότερο ξεκάθαρης σύγκλισης. Δραστηριότητες, ροές, αξίες γης, πυκνότητες και άλλα χαρακτηριστικά του δομημένου αστικού χώρου συνήθως κατανέμονται στην πόλη με την μορφή κυρτής καμπύλης: κάποιο σημείο του χώρου παρουσιάζει έξαρση και μέγιστες τιμές της υπόψη μεταβλητής, και από κει και πέρα οι τιμές μειώνονται όσο η απόσταση μεγαλώνει. Η μορφή αυτή κατανομής φαινομένων στο χώρο της πόλης, δεν αποτελεί φυσικά γενικό νόμο της αστικής δομής, εφαρμόσιμο σε όλα τα στοιχεία της, σε όλους τους τόπους και χρόνους. Μάλλον αποτελεί γενικευμένη απλή εμπειρική παρατήρηση. Η σημασία της όμως έγκειται αλλού: στο ότι τέτοιες καμπύλες κατανομής στοιχείων του χώρου τείνουν να αλληλεπικαλύπτονται. Η τάση αυτή των δομικών στοιχείων του αστικού χώρου να συγκλίνουν προς μια συγκεκριμένη περιοχή ή σημείο, ορίζεται σαν το χαρακτηριστικό φαινόμενο της κεντρικότητας: κεντρικότητα είναι η τάση στοιχείων του χώρου να κατανέμονται συγκλίνοντας γύρω από ένα πυρήνα: το κέντρο της πόλης. Ιστορικά, ο κεντρικός πυρήνας της πόλης κατέχει εξέχουσα θέση. Η Αγορά στην κλασσική ελληνική πόλη, το ρωμαϊκό Forum, η μεσαιωνική καθεδρική πλατεία, η αναγεννησιακή Piazza, όλα θεωρούνταν (και ήταν) συγκεντρωτικές εστίες πολιτικής, οικονομικής, και κοινωνικής δραστηριότητας. Είναι σήμερα σύμβολα και τόποι ξεπερασμένων μεγαλείων και διαδικασιών. Ο επιφανής και εξουσιαστικός ρόλος του κεντρικού πυρήνα γνώρισε αρχικά δραματική ένταση στην σύγχρονη εποχή. Ο πυρήνας της μητρόπολης δέχθηκε σφοδρές τις επιπτώσεις της αστικοβιομηχανικής επανάστασης. Λειτουργικά μετατράπηκε σε «επιχειρησιακό κέντρο» (central business district CBD), το κατ εξοχήν κέντρο της καπιταλιστικής πόλης. Απέκτησε εξοντωτική πυκνότητα, αρχιτεκτονική φόρμα, υπερβολική συγκέντρωση δραστηριοτήτων, αδιαχώρητες ροές ανθρώπων και οχημάτων, απλησίαστες τιμές γης. Πρόσφατα όμως, ο κεντρικός πυρήνας έχασε τον παραδοσιακό του ρόλο, σαν το πιο προσπελάσιμο σημείο στο χώρο, το κέντρο σύγκλισης και αναδιανομής ανθρώπων, προϊόντων, ιδεών. Με το αυτοκίνητο και το τηλέφωνο, για να περιοριστεί κανείς στα δύο πιο εξόφθαλμα στοιχεία της πρόσφατης «επανάστασης» στις επικοινωνίες, το κέντρο δεν είναι πια απαραίτητο, συνεχίζει το επιχείρημα. Αντίθετα, τείνει μάλλον να μετατραπεί σε εμπόδιο για την αποδοτικότερη ανταλλαγή προϊόντων, υπηρεσιών, μηνυμάτων. Η ιδέα του κεντρικού πυρήνα χάνει έτσι όλη σχεδόν την σημασία της για την πολεοδομική οργάνωση. Μερικοί προχώρησαν ακόμη περισσότερο στην πλήρη απόρριψη κάθε ίχνους κεντρικότητας. Γι αυτούς, το απόλυτο όραμα για την πόλη του μέλλοντος σκιαγραφείται από μια συνεχή «σχάρα» (grid) οργανωμένων δικτύων επικοινωνίας, όπου ενσωματώνονται τυποποιημένα κελύφη δραστηριοτήτων. Παρ όλα αυτά, το κέντρο της πόλης εξακολουθεί σήμερα να είναι το κορυφαίο στοιχείο της δομής της. Και σαν έννοια θεωρείται ακόμη ελκυστική και απαραίτητη. Στα διάφορα πολεοδομικά σχέδια το κέντρο εξακολουθεί να κρατάει μια τιμητική θέση και αφιερώνεται μεγάλο μέρος της πολεοδομικής προσπάθειας στην ανάπλασή του. Ερευνητικό Πρόγραμμα ΟΡΣΑ: Διερεύνηση των Σχέσεων Χρήσεων Γής και Κυκλοφοριακού Συστήματος 23

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΩΡΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΩΡΟΥ κ. Καριώτου

Διαβάστε περισσότερα

(Αρθ-1 ΠΔ/23-2/6-3-87, Αρθ-1 παρ.1 ΠΔ-8/19-12-90)

(Αρθ-1 ΠΔ/23-2/6-3-87, Αρθ-1 παρ.1 ΠΔ-8/19-12-90) (Αρθ-1 ΠΔ/23-2/6-3-87, Αρθ-1 παρ.1 ΠΔ-8/19-12-90) ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΝ Οι χρήσεις γης στις περιοχές των γενικών πολεοδομικών σχεδίων, καθορίζονται σε κατηγορίες ως ακολούθως: Α) Σύμφωνα με τη γενική πολεοδομική

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. ΤΗΣ 23.2/6.3.1987 (ΦΕΚ 166 Δ ) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης.

Π.Δ. ΤΗΣ 23.2/6.3.1987 (ΦΕΚ 166 Δ ) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. Σελίδα 1 από 9 Π.Δ. ΤΗΣ 23.2/6.3.1987 (ΦΕΚ 166 Δ ) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του Ν. 1561/1985 (ΦΕΚ 148/Α) και ειδικότερα το άρθρο 15 παρ. 1 αυτού. Την υπ αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔ/23-2-87 (ΦΕΚ-166/Δ/6-3-87) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης.

ΠΔ/23-2-87 (ΦΕΚ-166/Δ/6-3-87) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. ΠΔ/23-2-87 (ΦΕΚ-166/Δ/6-3-87) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν-1561/85 (ΦΕΚ-148/Α) και ειδικότερα το Αρθ- 15 παρ.1 αυτού. 2. Την υπ' αρ.γνωμ-36/87 του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 6/1987 Φ.Ε.Κ. Δ 166/ Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 6/1987 Φ.Ε.Κ. Δ 166/ Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 6/1987 Φ.Ε.Κ. Δ 166/6-3-1987 Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Βλ. Αριθ. ΟΙΚ. 3761 ΦΕΚ Δ 557/5-6-2003 "Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Ιωαννίνων στο Ο.Τ. 169

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔ 06-//1987 (ΠΔ ΦΕΚ Δ ): Χρήσεις γης.κατηγορίες-περιεχόμενο (72319) Κατά εξουσιοδότηση Εκδοθέντα και Εφαρμοστικά Νομοθετήματα 9

ΠΔ 06-//1987 (ΠΔ ΦΕΚ Δ ): Χρήσεις γης.κατηγορίες-περιεχόμενο (72319) Κατά εξουσιοδότηση Εκδοθέντα και Εφαρμοστικά Νομοθετήματα 9 ΠΔ 06-//1987 (ΠΔ ΦΕΚ Δ 166 1987): Χρήσεις γης.κατηγορίες-περιεχόμενο (72319) Αρθρο 0 Κατά εξουσιοδότηση Εκδοθέντα και Εφαρμοστικά Νομοθετήματα 9 Π.Δ. 23.2/6.3.1987 "Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης

Διαβάστε περισσότερα

2. Την υπ'αριθ. 36/1987 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επκρατείας µε πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ηµοσίων Εργων αποφασίζουµε :

2. Την υπ'αριθ. 36/1987 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επκρατείας µε πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ηµοσίων Εργων αποφασίζουµε : χρήσεων γης " ΦΕΚ 166 /1987 ++Θ.Φ.++ Εχοντες υπόψη : 1. Τις διατάξεις του Ν. 1561/1985 (ΦΕΚ 148/Α) και ειδικότερα το άρθρο 15 παρ. 1 αυτού. 2. Την υπ'αριθ. 36/1987 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επκρατείας

Διαβάστε περισσότερα

Νοµοθεσία. για τις. Χρήσεις γης. (απόσπασµα)

Νοµοθεσία. για τις. Χρήσεις γης. (απόσπασµα) Νοµοθεσία για τις Χρήσεις γης (απόσπασµα) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ 2006 Κατηγορίες και περιεχόµενο χρήσεων γης Π 23-2-87 (ΦΕΚ 166 6-3-87) 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν-1561/85 (ΦΕΚ-148/Α)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ. Οκτώβρης 2008

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ. Οκτώβρης 2008 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Οκτώβρης 2008 ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ Ο στρατηγικός σχεδιασμός της πόλης επιτυγχάνεται μέσα από το Γ.Π.Σ. Σε βάθος χρόνου οριοθέτηση των οχλουσών δραστηριοτήτων με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET17: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΓΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET17: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΓΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τη μεταβολή της βιομηχανικής και εμπορικής γης και γενικότερα γης που καταλαμβάνεται από οικονομικές δραστηριότητες στην άμεση ζώνη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET17: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΓΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET17: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΓΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τη μεταβολή της βιομηχανικής και εμπορικής γης και γενικότερα γης που καταλαμβάνεται από οικονομικές δραστηριότητες στην άμεση ζώνη

Διαβάστε περισσότερα

1η Ελληνο - Γαλλική & Διεθνής Συνάντηση, SD-MED:

1η Ελληνο - Γαλλική & Διεθνής Συνάντηση, SD-MED: Ε ΘΝΙΚΟ Μ ΕΤΣΟΒΙΟ Π ΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1η Ελληνο - Γαλλική & Διεθνής Συνάντηση, SD-MED: «Πολιτικές χωρικού σχεδιασμού και διευθέτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του άρθρου 33, παρ. 2 του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ Α 142)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του άρθρου 33, παρ. 2 του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ Α 142) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του άρθρου 33, παρ. 2 του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ Α 142) Με την παρούσα Τεχνική Έκθεση γίνεται αντιστοίχηση κατ αναλογία, των προβλεπομένων στην μελέτη Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ- ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ- ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ- ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟ 5 ο Ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ο ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Οι κλασικές προσεγγίσεις αντιμετωπίζουν τη διαδικασία της επιλογής του τόπου εγκατάστασης των επιχειρήσεων ως αποτέλεσμα επίδρασης ορισμένων μεμονωμένων παραγόντων,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (Γ.Π.Σ.) & ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (Γ.Π.Σ.) & ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (Γ.Π.Σ.) & ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ Αρσένης Ρίγγας Αρχιτέκτων-Πολεοδόμος Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) Το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) αποτελεί ένα κατευθυντήριο σχέδιο που σκοπό έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΙΓΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Κατοικία ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 41.20.1 Κοινωνική πρόνοια ΤΜΗΜΑ 88 Εκπαίδευση προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια ΟΜΑΔΑ 85.1-85.2-85.

ΑΜΙΓΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Κατοικία ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 41.20.1 Κοινωνική πρόνοια ΤΜΗΜΑ 88 Εκπαίδευση προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια ΟΜΑΔΑ 85.1-85.2-85. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΔ ΑΜΙΓΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Εκπαίδευση προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια ΟΜΑΔΑ 85.1-85.2-85.3 Αθλητικές εγκαταστάσεις τοπικής σημασίας ΟΜΑΔΑ 85.51-93.1 Πολιτιστικές εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργασίες με τον Λευτέρη Παπαγιαννάκη. Ερευνητικά προγράμματα Ε.Μ.Π. για την. Ερευνητικό πρόγραμμα Ε.Μ.Π. για ένα. Αθήνας Αττικής (δεκαετία 2000)

Συνεργασίες με τον Λευτέρη Παπαγιαννάκη. Ερευνητικά προγράμματα Ε.Μ.Π. για την. Ερευνητικό πρόγραμμα Ε.Μ.Π. για ένα. Αθήνας Αττικής (δεκαετία 2000) Ημερίδα Τ.Ε.Ε. / 11 Φεβρουαρίου 2010 Λουδοβίκος Κ. Βασενχόβεν Ομότιμος Καθηγητής Ε.Μ.Π. Συνεργασίες με τον Λευτέρη Παπαγιαννάκη Ερευνητικά προγράμματα Ε.Μ.Π. για την περιοχή του Ελαιώνα (δεκαετία του 1990)

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ 1 Η ΝΕΩΤΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 2 Τα εργαλεία ανάγνωσης της ταυτότητας της πόλης. Τα εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Οι συγγραφείς... xiii Πρόλογος και ευχαριστίες...xv

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Οι συγγραφείς... xiii Πρόλογος και ευχαριστίες...xv ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Οι συγγραφείς... xiii Πρόλογος και ευχαριστίες...xv 1. Πόλη και σχεδιασμός: oι βασικές συνιστώσες... 18 1.1 Αναγκαιότητα του χωρικού σχεδιασμού....18 1.2 Η ρύθμιση των χρήσεων γης...20 1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΟΙΚΟΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ «ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ»

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΟΙΚΟΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ «ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ» Ομάδα Εργασίας: Κόντου Χριστίνα, Λαζαρίδης Χριστόφορος, Μπουλταδάκη Άννα, Πάσχου Μαρία, Παυλίδου Ιωάννα, Τσιολάκη Φανή ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΟΙΚΟΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ «ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ» Η περιοχή μελέτης ανήκει

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ ΘΕΟ ΟΣΗΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων στην Περιφέρεια Αττικής

Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων στην Περιφέρεια Αττικής ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Σύμβουλοι Εξειδίκευσης Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ) του ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2014-2020 Στρατηγική Ολοκληρωμένων

Διαβάστε περισσότερα

H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού. Αθανασία Καρακίτσιου, PhD

H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού. Αθανασία Καρακίτσιου, PhD H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού Αθανασία Καρακίτσιου, PhD 1 Η Διαδικασία του προγραμματισμού Προγραμματισμός είναι η διαδικασία καθορισμού στόχων και η επιλογή μιας μελλοντικής πορείας για την

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ -Η κάθε αστική ή αγροτική τοποθεσία που µαρτυρεί πολιτισµό έχει µνηµειακή αξία -Το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται µόνο στην υψηλή αρχιτεκτονική αλλά και στα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα FATE ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Πρόγραμμα FATE ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Πρόγραμμα FATE ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Παρατηρήσεις επί της πρότασης/μελέτης Γενικές 1. Η μελέτη δεν έχει τη δομή ούτε μίας οικονομοτεχνικής ή επιχειρησιακής μελέτης αλλά ούτε και

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση και Σχεδιασμός Μεταφορών Ι Δειγματοληψία - Μέθοδοι συλλογής στοιχείων

Ανάλυση και Σχεδιασμός Μεταφορών Ι Δειγματοληψία - Μέθοδοι συλλογής στοιχείων Δειγματοληψία - Μέθοδοι συλλογής στοιχείων Παναγιώτης Παπαντωνίου Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, Συγκοινωνιολόγος ppapant@upatras.gr Πάτρα, 2017 Στόχοι Βασικές έννοιες στατιστικής Μέθοδοι συλλογής στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη διεθνή και ελληνική εμπειρία από την εφαρμογή προγραμμάτων αστικής αναγέννησης. Προτάσεις για το μέλλον

Εισαγωγή στη διεθνή και ελληνική εμπειρία από την εφαρμογή προγραμμάτων αστικής αναγέννησης. Προτάσεις για το μέλλον Προγράμματα αστικής αναγέννησης και βιώσιμη ανάπτυξη. Ελληνικές και Βρετανικές εμπειρίες ΤΕΕ / ΤΚΜ ΣΕΜΠΧΠΑ Εισαγωγή στη διεθνή και ελληνική εμπειρία από την εφαρμογή προγραμμάτων αστικής αναγέννησης. Προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η πόλη και οι λειτουργίες της.

Η πόλη και οι λειτουργίες της. Η πόλη και οι λειτουργίες της. Η έννοια του οικισµού. Τον αστικό χώρο χαρακτηρίζουν τα εξής δύο κύρια στοιχεία: 1. Το «κέλυφος», το οποίο αποτελείται από οικοδομικούς όγκους και τεχνικό εξοπλισμό συσσωρευμένους

Διαβάστε περισσότερα

Εμπόριο και πόλη: ζητήματα πολεοδομικής οργάνωσης η περίπτωση της οδού Πατησίων

Εμπόριο και πόλη: ζητήματα πολεοδομικής οργάνωσης η περίπτωση της οδού Πατησίων ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 7 Α - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Ανιχνεύοντας την κρίση με επίκεντρο την οδό Πατησίων. Σενάρια ανασυγκρότησης του αστικού ιστού Εμπόριο και πόλη: ζητήματα πολεοδομικής οργάνωσης η

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ BΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σ.Β.Α.Π)

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ BΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σ.Β.Α.Π) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ BΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σ.Β.Α.Π) ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ: 1951 ΕΔΡΑ: Πειραιάς, Μέγαρο ΕΒΕΠ, Λουδοβίκου 1, Γραφεία Αθηνών: Αμερικής 10, T.K. 106 71 ΑΘΗΝΑ, Τηλ: 210-3392567, Fax: 210-3631720 e-

Διαβάστε περισσότερα

Πολεοδοµικέςκαιχωροκοινωνικέςµεταβολέςσε. κεντρικέςπεριοχές µητροπολιτικώνπεριοχών. Αθήνα (Πλάκα-Κουκάκι).

Πολεοδοµικέςκαιχωροκοινωνικέςµεταβολέςσε. κεντρικέςπεριοχές µητροπολιτικώνπεριοχών. Αθήνα (Πλάκα-Κουκάκι). Πολεοδοµικέςκαιχωροκοινωνικέςµεταβολέςσε κεντρικέςπεριοχές µητροπολιτικώνπεριοχών. Αθήνα (Πλάκα-Κουκάκι). Αστική Γεωγραφία 6ο εξάµηνο Σ.Α.Τ.Μ. Μάιος 2014 Ακαδηµαϊκό έτος 2013-2014 Εαρινό εξάµηνο Α φάση

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Παρατηρήσεις ΓΣΕΒΕΕ επί του υπό διαβούλευση Προεδρικού Διατάγματος: Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης.

Θέμα: Παρατηρήσεις ΓΣΕΒΕΕ επί του υπό διαβούλευση Προεδρικού Διατάγματος: Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 46 104 33 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210 38.16.600 FAX: 210 38.20.735 http://www.gsevee.gr E-mail: gsevee@gsevee.gr Θέμα: Παρατηρήσεις ΓΣΕΒΕΕ επί του υπό διαβούλευση Προεδρικού Διατάγματος: Κατηγορίες και

Διαβάστε περισσότερα

5 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

5 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών 5 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Αθήνα, 14 15 Οκτωβρίου 2017 Κρομμύδα Βασιλική* / Στρατηγέα Αναστασία ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Μάθημα 2Σ6 01. ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Ελένη ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ, Γρηγόρης ΚΑΥΚΑΛΑΣ Χ Ε Ι Μ Ε Ρ Ι Ν Ο Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Μάθημα 2Σ6 01. ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Ελένη ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ, Γρηγόρης ΚΑΥΚΑΛΑΣ Χ Ε Ι Μ Ε Ρ Ι Ν Ο Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Μάθημα 2Σ6 01 ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Ελένη ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ, Γρηγόρης ΚΑΥΚΑΛΑΣ Χ Ε Ι Μ Ε Ρ Ι Ν Ο Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο 2 0 1 3-2014 1 Α. ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ Δίκτυο οικισμών και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 1.1 Αναφερθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΟΡΕΙΝΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΟΡΕΙΝΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΟΡΕΙΝΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΛΕΝΗ ΜΑΙΣΤΡΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016 1ο ερώτημα Γιατί και με ποιους όρους η προστασία της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς ενός

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγή στα κοινωνικά, οικονομικά και πολεοδομικά δεδομένα της περιοχής του Κέντρου της Πόλης

Αλλαγή στα κοινωνικά, οικονομικά και πολεοδομικά δεδομένα της περιοχής του Κέντρου της Πόλης Αλλαγή στα κοινωνικά, οικονομικά και πολεοδομικά δεδομένα της περιοχής του Κέντρου της Πόλης Ο Δήμος Λεμεσού πρωτοστάτησε για την δημιουργία του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου στο κέντρο της πόλης αφού πίστευε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΕ-ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Π.Δ «ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ» Άρθρο 1

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΕ-ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Π.Δ «ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ» Άρθρο 1 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΕ-ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Π.Δ «ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ» Γενική παρατήρηση Άρθρο 1 Το προτεινόμενο θεσμικό πλαίσιο αναφορικά με τις κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης,

Διαβάστε περισσότερα

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧ ΟΛΗ Α Ρ Χ ΙΤ Ε Κ Τ Ο Ν ΩΝ Μ Η Χ Α Ν Ι Κ ΩΝ Τ Ο Μ Ε Α Σ Ι Ι Ι Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α - Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Κ Α Ι Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Αθήνα, 2014 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: Το αστικό πράσινο και η διαχείρισή του από την Τοπική Αυτοδιοίκηση Η αξία του αστικού πρασίνου Η έννοια του αστικού πράσινου-χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1: Ιστορική προσέγγιση της οικονομικής θεωρίας και της έννοιας της προσόδου. Το υπόβαθρο των εκτιμήσεων στο σκηνικό του χθες

Περιεχόμενα. 1: Ιστορική προσέγγιση της οικονομικής θεωρίας και της έννοιας της προσόδου. Το υπόβαθρο των εκτιμήσεων στο σκηνικό του χθες Περιεχόμενα Εισαγωγή.................................................................. xiii 1: Ιστορική προσέγγιση της οικονομικής θεωρίας και της έννοιας της προσόδου. Το υπόβαθρο των εκτιμήσεων στο σκηνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟYΠΟΛΗΣ

ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟYΠΟΛΗΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟYΠΟΛΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗ 1 η Στην παράγραφο 20.1.β ζητείται η απόδειξη της ιδιότητας του συγκοινωνιολόγου από εγγραφή του στον Σύλλογο Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων.

Διαβάστε περισσότερα

Τα ψηλά κτίρια από την οπτική της πολεοδομίας: η περίπτωση της Λεμεσού

Τα ψηλά κτίρια από την οπτική της πολεοδομίας: η περίπτωση της Λεμεσού Τα ψηλά κτίρια από την οπτική της πολεοδομίας: η περίπτωση της Λεμεσού Ιωάννης Α. Πισσούριος (PhD), Αρχιτέκτονας - Πολεοδόμος Λέκτορας Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΨΗΛΑ ΚΤΗΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη διεθνή και ελληνική εμπειρία από την. Προτάσεις για το μέλλον

Εισαγωγή στη διεθνή και ελληνική εμπειρία από την. Προτάσεις για το μέλλον Προγράμματα αστικής αναγέννησης και βιώσιμη ανάπτυξη. Ελληνικές και Βρετανικές εμπειρίες ΤΕΕ / ΤΚΜ ΣΕΜΠΧΠΑ Εισαγωγή στη διεθνή και ελληνική εμπειρία από την εφαρμογή προγραμμάτων αστικής αναγέννησης. Προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής».

«Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής». «Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής». Mάρω Ευαγγελίδου. Αρχιτέκτων - Πολεοδόμος/ Χωροτάκτης Αθήνα 21.11.13 Περιφέρεια Αττικής Ημερίδα με θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Αναστασία Στρατηγέα. Υπεύθυνη Μαθήματος

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Αναστασία Στρατηγέα. Υπεύθυνη Μαθήματος ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Πηγή: Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις για τον Ειδικό Φόρο Ακινήτων (Ε.Φ.Α.) Νομικών Προσώπων

Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις για τον Ειδικό Φόρο Ακινήτων (Ε.Φ.Α.) Νομικών Προσώπων Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις για τον Ειδικό Φόρο Ακινήτων (Ε.Φ.Α.) Νομικών Προσώπων 1. Ποιο θεσμικό πλαίσιο διέπει την επιβολή Ειδικού φόρου επί των ακινήτων Ε.Φ.Α Με τις διατάξεις του άρθρου 57 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα διπλωµατική εργασία µε τίτλο «Η πόλη της Καστοριάς ως τουριστικός προορισµός», µελετάται η σχέση τουρισµού και πόλης, εξετάζοντας αν η αλλαγή που παρατηρείται σήµερα στη φυσιογνωµία

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ε. τμήμα Κερκύρας / Ν.Α. Νομού Κερκύρας. Ημερίδα με θέμα: Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός Όρος Ζωής για την Κέρκυρα

Τ.Ε.Ε. τμήμα Κερκύρας / Ν.Α. Νομού Κερκύρας. Ημερίδα με θέμα: Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός Όρος Ζωής για την Κέρκυρα Τ.Ε.Ε. τμήμα Κερκύρας / Ν.Α. Νομού Κερκύρας Ημερίδα με θέμα: Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός Όρος Ζωής για την Κέρκυρα Εισήγηση : Δημήτριος Ντοκόπουλος, Αρχιτέκτων - Πολεοδόμος "Από τον Ν.Δ. 17-7-23

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ Αναγνώριση της περιοχής μελέτης Προβλήματα και ελλείψεις στην κυκλοφοριακή λειτουργία και τις μεταφορικές υποδομές Αυξημένος φόρτος διέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

1ο ΣΤΑΔΙΟ ΓΕΝΕΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ

1ο ΣΤΑΔΙΟ ΓΕΝΕΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1ο ΣΤΑΔΙΟ ΓΕΝΕΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ πόσες μετακινήσεις δημιουργούνται σε και για κάθε κυκλοφοριακή ζώνη; ΟΡΙΣΜΟΙ μετακίνηση μετακίνηση με βάση την κατοικία μετακίνηση με βάση άλλη πέρα της κατοικίας

Διαβάστε περισσότερα

Πληρ.: Κ. Κιτσάκη Αριθμ.Πρωτ: 395 Τηλ , Αγρίνιο

Πληρ.: Κ. Κιτσάκη Αριθμ.Πρωτ: 395 Τηλ , Αγρίνιο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Περιφερειακό Τμήμα Νομού Αιτωλοακαρνανίας Π. ΣΟΥΛΟΥ 11, 30100 ΑΓΡΙΝΙΟ Τηλ: (26410) 55755, 56789 Fax: 31506 E-mail: tee_ait@tee.gr Πληρ.: Κ. Κιτσάκη Αριθμ.Πρωτ:

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρητήριο ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Παρατηρητήριο ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Παρατηρητήριο ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΩΝ ΓΗΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 10/2011 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 10/2011 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Νέα Φιλαδέλφεια 7/12/2011 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

στον αστικό ιστό Το παράδειγμα του Δήμου Αρτέμιδος Αττικής» ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Ι. ΠΟΛΥΖΟΣ, Τζ. ΚΟΣΜΑΚΗ, Σ. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ Αθήνα, Μάρτιος 2009

στον αστικό ιστό Το παράδειγμα του Δήμου Αρτέμιδος Αττικής» ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Ι. ΠΟΛΥΖΟΣ, Τζ. ΚΟΣΜΑΚΗ, Σ. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ Αθήνα, Μάρτιος 2009 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΠΜΣ: Αρχιτεκτονική - Σχεδιασμός του Χώρου Κατεύθυνση: Πολεοδομία Χωροταξία Μάθημα:Περιβαλλοντικές συνιστώσες του σχεδιασμού και της οικιστικής

Διαβάστε περισσότερα

6. Η ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΑ

6. Η ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΑ 6. Η ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΑ 6.1 Η Σύνθεση του Χώρου. Έχει τονισθεί επανειλημμένα η πολυπλοκότητα της πολεοδομικής φύσης την οποία γεννά η πολυπλοκότητα των απαιτήσεων που καλείται να υπηρετήσει μία αστική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Κλειτώ Λεοντίδου- Γεράρδη

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Κλειτώ Λεοντίδου- Γεράρδη ΠΡΟΛΟΓΟΣ Με το παρόν ερευνητικό πρόγραµµα «Στρατηγικό Πλαίσιο Χωρικής Ανάπτυξης για την Αθήνα Αττική» και µε τη συµµετοχή ενός ευρέως φάσµατος πανεπιστηµιακών δασκάλων και άλλων ερευνητών και συνεργατών,

Διαβάστε περισσότερα

2010-2020 2010-2020 ISBN: 978-9963-43-830-3

2010-2020 2010-2020 ISBN: 978-9963-43-830-3 2010-2020 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2 0 1 0-2 0 2 0 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010 Υπεύθυνοι Λειτουργοί Κυριάκος Κυριάκου,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΣΠΑΡΤΗΣ «Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα στην πόλη της Σπάρτης»

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΣΠΑΡΤΗΣ «Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα στην πόλη της Σπάρτης» ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΣΠΑΡΤΗΣ «Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα στην πόλη της Σπάρτης» ΒΕΡΟΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, MSc ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Ε.Ε. Ν.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ Σπάρτη 25.09.2016 ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικές δραστηριότητες στον χώρο

Οικονοµικές δραστηριότητες στον χώρο Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Ειδικό Εργαστήριο Χωροταξικού Σχεδιασµού Εργαστήριο επιλογής χειµερινού εξαµήνου, Πάτρα 2016 Οικονοµικές δραστηριότητες στο χώρο Βασίλης Παππάς, Καθηγητής vpappas@upatras.gr

Διαβάστε περισσότερα

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Εκτός από το γεγονός ότι όπως και αποδείχθηκε από την προηγούµενη οικονοµική ανάλυση η λειτουργία του ΒΙΟΠΑ Πτολεµαΐδας, αναµένεται να είναι οικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. 2. Τι περιλαμβάνει ο στενός και τι ο ευρύτερος δημόσιος τομέας και με βάση ποια λογική γίνεται ο διαχωρισμός μεταξύ τους;

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. 2. Τι περιλαμβάνει ο στενός και τι ο ευρύτερος δημόσιος τομέας και με βάση ποια λογική γίνεται ο διαχωρισμός μεταξύ τους; Μάθημα: Εισαγωγή στα δημόσια οικονομικά Διδάσκουσα: Καθηγήτρια Μαρία Καραμεσίνη Οι παρακάτω ερωτήσεις είναι οργανωτικές του διαβάσματος. Τα θέματα των εξετάσεων δεν εξαντλούνται σε αυτές, αλλά περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΙΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ

ΗΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΙΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ ΗΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ Αναστασία Δένδια Λυδία Μπόουεν α.μ. 04107001 α.μ. 04107660 6 ο εξάμηνο Κα. Σ. Αυγερινού Κολόνια ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΙΙ Προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ «ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ»

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ «ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ «ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ» ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ / ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ Συνολική έκταση του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Η πολεοδομική εξέλιξη της Χαλκίδας» Ευσταθοπούλου Αγγελική (ΑΜ) Παπαβασιλείου Βασιλική (ΑΜ) Επίβλεψη Τσουκάτου Στέλλα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Η πολεοδομική εξέλιξη της Χαλκίδας» Ευσταθοπούλου Αγγελική (ΑΜ) Παπαβασιλείου Βασιλική (ΑΜ) Επίβλεψη Τσουκάτου Στέλλα ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η πολεοδομική εξέλιξη της Χαλκίδας» Ευσταθοπούλου Αγγελική

Διαβάστε περισσότερα

Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού

Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού Κείμενο εργασίας στα πλαίσια του ερευνητικού έργου WASSERMed Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ Μονάδα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρίες Πολεοδομικού Σχεδιασμού. 4 ο Μάθημα Πολεοδομικός Σχεδιασμός και Χρήσεις Γης

Θεωρίες Πολεοδομικού Σχεδιασμού. 4 ο Μάθημα Πολεοδομικός Σχεδιασμός και Χρήσεις Γης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διδακτική ομάδα: Ελένη Ανδρικοπούλου, Γρηγόρης Καυκαλάς 4 ο Μάθημα Πολεοδομικός Σχεδιασμός και Χρήσεις Γης Εισήγηση: Δρ. Αθηνά Γιαννακού,

Διαβάστε περισσότερα

Οι επαγγελματικές προοπτικές των μηχανικών Νέοι τομείς ανάπτυξης

Οι επαγγελματικές προοπτικές των μηχανικών Νέοι τομείς ανάπτυξης Ενημερωτική Εσπερίδα ΤΕΕ Μαγνησίας και Κοσμητείας Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με θέμα: Οι επαγγελματικές προοπτικές των μηχανικών Νέοι τομείς ανάπτυξης ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Συνολικός Χάρτης Πόλης

Συνολικός Χάρτης Πόλης Στα πλαίσια εφαρµογής της οδηγίας 2002/49/ΕΚ, για την αντιµετώπιση των σοβαρών περιβαλλοντικών προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι πόλεις, εξαιτίας του οδικού Θορύβου, µε σοβαρές επιπτώσεις στην ανθρώπινη

Διαβάστε περισσότερα

Πολεοδομία σε περιβάλλον κρίσης. και με ποια εργαλεία; Σεμινάριο ΣΥΠΟΚ /ΕΤΕΚ. Παγκόσμια Ημέρα Πολεοδομίας

Πολεοδομία σε περιβάλλον κρίσης. και με ποια εργαλεία; Σεμινάριο ΣΥΠΟΚ /ΕΤΕΚ. Παγκόσμια Ημέρα Πολεοδομίας Σεμινάριο ΣΥΠΟΚ /ΕΤΕΚ Παγκόσμια Ημέρα Πολεοδομίας Πολεοδομία σε περιβάλλον κρίσης Τι μπορεί να προσφέρει Τι πρέπει να προσφέρει Τι πρέπει να επιτύχει και με ποια εργαλεία; Γλαύκος Κωνσταντινίδης Πολεοδόμος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2014-2024

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2014-2024 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2014-2024 Η συστηματική παρακολούθηση των διαχρονικών τάσεων στην αγορά εργασίας και η πρόβλεψη της μελλοντικής κατάστασης αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος του Τμήματος: Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης (152)

Στόχος του Τμήματος: Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης (152) Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης (152) Το Τμήμα: Το Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ιδρύθηκε το 1989 με αρχική ονομασία «Τμήμα Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης». Ανήκει στην ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 4 η ΑΣΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ Εισαγωγή Άσκησης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 4 η ΑΣΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ Εισαγωγή Άσκησης ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 4 η ΑΣΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ Εισαγωγή Άσκησης ΥΠΕΥΘΥΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Ν. Σκιαδά & Γιώργος Ν. Φώτης

Μαρία Ν. Σκιαδά & Γιώργος Ν. Φώτης «Υπολογιστική προσομοίωση της μελλοντικής αστικής επέκτασης με χρήση Κυψελοειδών Αυτομάτων και GIS: Εφαρμογή του υποδείγματος SLEUΤH στην ανατολική Αττική» Μαρία Ν. Σκιαδά & Γιώργος Ν. Φώτης Τομέας Γεωγραφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ SWOT ANALYSIS ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ SWOT ANALYSIS ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Ε.Μ.Π. Μεταπτυχιακή κατεύθυνση: Πολεοδοµία-Χωροταξία «Προσεγγίσεις του εφαρµοσµένου αστικού σχεδιασµού στην Ελλάδα» Υπεύθυνοι µαθήµατος: Κ. Σερράος, Ε. Κλαµπατσέα

Διαβάστε περισσότερα

Λάρισα - Αίτηση για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Πράσινης Πρωτεύουσας 2016

Λάρισα - Αίτηση για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Πράσινης Πρωτεύουσας 2016 6. Ποιότητα του ακουστικού περιβάλλοντος 6Α. Παρουσίαση κατάστασης Η χαρτογράφηση του περιβαλλοντικού θορύβου όπως προσδιορίζεται στην Οδηγία 2002/49/ΕΚ ενσωματώθηκε στο ελληνικό θεσμικό πλαίσιο με την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΠΕ - 4 : ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΠΕ - 4 : ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΩΝ ΓΗΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΖΩΝΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 3654) ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΠΕ - 4 : ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΥΧΟΣ 4 Ο ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΕΙΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Ανάπτυξη

Περιφερειακή Ανάπτυξη ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Περιφερειακή Ανάπτυξη Διάλεξη 3: Το Περιφερειακό Πρόβλημα (κεφάλαιο 1, Πολύζος Σεραφείμ) Δρ. Βασιλείου Έφη Τμήμα Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ KAI ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Εκτεταμένο Εργαστήριο Πολεοδομικού Σχεδιασμού

ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ KAI ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Εκτεταμένο Εργαστήριο Πολεοδομικού Σχεδιασμού ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ KAI ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Εκτεταμένο Εργαστήριο Πολεοδομικού Σχεδιασμού Μάθημα 2Σ5 13: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διδάσκων: Νίκος Κομνηνός, καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Χωροταξικού Σχεδιασμού

Εργαστήριο Χωροταξικού Σχεδιασμού ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διδακτική ομάδα: Ελένη Ανδρικοπούλου, Γρηγόρης Καυκαλάς 1η Διάλεξη Α. Τέσσερα Σχέδια για τη Θεσσαλονίκη Χωροταξική Μελέτη (1966-1968)

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση της συµπεριφοράς των πεζών ως προς τη διάσχιση οδών σε αστικές περιοχές

Ανάλυση της συµπεριφοράς των πεζών ως προς τη διάσχιση οδών σε αστικές περιοχές Ανάλυση της συµπεριφοράς των πεζών ως προς τη διάσχιση οδών σε αστικές περιοχές Ε.Παπαδηµητρίου Γ.Γιαννής Ι.Γκόλιας ΕΜΠ - Τοµέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδοµής 5ο ιεθνές Συνέδριο Έρευνα στις Μεταφορές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 2Σ6 01 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ 2Σ6 01 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 2Σ6 01 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1 Το εργαστήριο χωροταξικού σχεδιασμού ολοκληρώνεται ως εξής: ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ Παράδοση τελικής έκθεσης. Κάθε ομάδα θα παραδώσει, μέσω του

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος 14

Περιεχόμενα. Πρόλογος 14 Περιεχόμενα Πρόλογος 14 Κεφάλαιο 1 Ιστορική εξέλιξη των πόλεων 17 1.1 Ορισμός της πόλης και βασικές έννοιες.................... 17 1.2 Η εξέλιξη των πόλεων............................... 21 1.3 Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Άνθρωπος και δοµηµένο περιβάλλον

Άνθρωπος και δοµηµένο περιβάλλον ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Άνθρωπος και δοµηµένο περιβάλλον Α. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Επιλέξετε τη σωστή από τις παρακάτω προτάσεις, θέτοντάς την σε κύκλο. 1. Το περιβάλλον γίνεται ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ α) όταν µέσα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Ι. ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ; Η πορεία που πρέπει να ακολουθηθεί για την πραγματοποίηση των αντικειμενικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κατάλογος Εικόνων...XIII Κατάλογος Σχημάτων...XV Κατάλογος Πλαισίων...XIX Κατάλογος Πινάκων...XXII Βιβλιογραφικές Αναφορές...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κατάλογος Εικόνων...XIII Κατάλογος Σχημάτων...XV Κατάλογος Πλαισίων...XIX Κατάλογος Πινάκων...XXII Βιβλιογραφικές Αναφορές... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κατάλογος Εικόνων....XIII Κατάλογος Σχημάτων....XV Κατάλογος Πλαισίων....XIX Κατάλογος Πινάκων....XXII Βιβλιογραφικές Αναφορές.... XXIV Βιογραφικά Σημειώματα Συγγραφέων.... XXV Πρόλογος και

Διαβάστε περισσότερα

Α τική δ τική ιάχυση ιάχ

Α τική δ τική ιάχυση ιάχ Αστική διάχυση Δρ. Δέσποινα Διμέλλη Ορισμοί Ως αστική διάχυση ορίζεται η διαδικασία της μεταβολής των ορίων μιας αστικής περιοχής με κύριο χαρακτηριστικό τη χαμηλή πυκνότητα των νέων περιοχών που δημιουργούνται

Διαβάστε περισσότερα

Χωροταξικός και Πολεοδοµικός Σχεδιασµός

Χωροταξικός και Πολεοδοµικός Σχεδιασµός Χωροταξικός και Πολεοδοµικός Σχεδιασµός 1. Γενικά Υφιστάµενη κατάσταση Η έλλειψη χωροταξικού σχεδιασµού διαχρονικά έχει οδηγήσει σε ένα δαιδαλώδες και ασαφές θεσµικό πλαίσιο, προκαλώντας προβλήµατα επιβίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN Σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα» του ΕΣΠΑ 2007-2013, στον οδηγό αυτόν περιλαμβάνεται μια σειρά από επιμέρους κριτήρια

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013

Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013 Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013 Θέμα 1: Διασύνδεση μεταφορών μικρών και μεγάλων αποστάσεων Εισαγωγή Στη λευκή βίβλο «WHITE PAPER Roadmap to a Single European Transport Area Towards a competitive

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤAΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007 2013 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«γεωγραφικές δυναμικές και σύγχρονοι μετασχηματισμοί του ελληνικού χώρου» σ. αυγερινού- κολώνια, ε. κλαμπατσέα, ε.χανιώτου ακαδημαϊκό έτος

«γεωγραφικές δυναμικές και σύγχρονοι μετασχηματισμοί του ελληνικού χώρου» σ. αυγερινού- κολώνια, ε. κλαμπατσέα, ε.χανιώτου ακαδημαϊκό έτος «γεωγραφικές δυναμικές και σύγχρονοι μετασχηματισμοί του ελληνικού χώρου» σ. αυγερινού- κολώνια, ε. κλαμπατσέα, ε.χανιώτου ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 «ηοργανωμένηδόμησηστοελληνικόαστικότοπίο» φοιτήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 14 Οκτωβρίου 2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 14 Οκτωβρίου 2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 14 Οκτωβρίου 2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου στατιστικού σχεδίου δράσης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΜΠ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Πρόγραμμα Διατμηματικών Μεταπτυχιακών Σπουδών Εξειδίκευσης ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Σοφία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΙΙ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ Ε.Μ.Π. ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΙΙ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ Ε.Μ.Π. ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΙΙ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ Ε.Μ.Π. ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΘΙΜΟΥ ΕΛΕΝΑ-04107602, ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ-04107601 6 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: Σ.ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΣΤΟΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2011:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2011: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 10 / 9 / 2014 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ: 2011 Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνονται

Διαβάστε περισσότερα

Η παραθεριστική κατοικία. στην Ελλάδα

Η παραθεριστική κατοικία. στην Ελλάδα 1 Η παραθεριστική κατοικία Λόγοι ανάπτυξης: Οικογενειακοί δεσμοί. στην Ελλάδα Κοινωνικοί φιλικοί δεσμοί. Ανάγκη εύκολης και οικονομικής εργασιακής ανάπαυλας και τουριστικής χαλάρωσης. Επιθυμία οικείου

Διαβάστε περισσότερα