Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ"

Transcript

1 Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή TEN/453 Ενίσχυση του ψηφιακού γραμματισμού, των ηλεκτρονικών δεξιοτήτων και της ηλεκτρονικής ένταξης Βρυξέλλες, 13 Ιουλίου 2011 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα Ενίσχυση του ψηφιακού γραμματισμού, των ηλεκτρονικών δεξιοτήτων και της ηλεκτρονικής ένταξης (διερευνητική γνωμοδότηση) Εισηγήτρια: η κ. BATUT TEN/453 CESE 1182/2011 ΚΠ/ΝΠ/ΑΖ/ΑΧ/ελ Rue Belliard/Belliardstraat Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË Τel Fax Internet: EL

2 - 1 - Στις 24 Ιανουαρίου 2011, και σύμφωνα με το άρθρο 304 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να ζητήσει τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα: "Ενίσχυση του ψηφιακού γραμματισμού, των ηλεκτρονικών δεξιοτήτων και της ηλεκτρονικής ένταξης" (διερευνητική γνωμοδότηση). Το ειδικευμένο τμήμα «Μεταφορές, ενέργεια, υποδομές, κοινωνία των πληροφοριών» στο οποίο ανατέθηκε η προετοιμασία των σχετικών εργασιών, επεξεργάστηκε τη γνωμοδότησή του στις 22 Ιουνίου Κατά την 473η σύνοδο ολομέλειάς της, της 13ης και 14ης Ιουλίου 2011 (συνεδρίαση της 13ης Ιουλίου 2011), η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε με 136 ψήφους υπέρ και 2 αποχές, την ακόλουθη γνωμοδότηση. * * * 1. Συμπεράσματα και συστάσεις 1.1 Η άνιση πρόσβαση στον ψηφιακό κόσμο είναι προέκταση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων: η ανάπτυξη της οικονομικής μεγέθυνσης και της απασχόλησης και η εκ των άνω έξοδος από την κρίση είναι επείγουσες. 1.2 Για ΚΑΘΕ πολίτη, η κριτική οικείωση με το περιεχόμενο των διαφόρων μέσων σημαίνει ότι 1) έχει σύνδεση, 2) γνωρίζει πώς να χειρίζεται τον υλικό εξοπλισμό, 3) είναι εξοικειωμένος με την τεχνολογία, 4) έχει εκπαιδευτεί στη χρήση της και 5) συμμετέχει στον ψηφιακό κόσμο. 1.3 Η ηλεκτρονική ένταξη πρέπει να αποτελεί παγκόσμια προσέγγιση και να διασφαλίζει μέσω της ψηφιακής τεχνολογίας τη χειραφέτηση του καθένα, ανεξάρτητα από τη θέση του στην κοινωνία. Η ΕΟΚΕ εκτιμά ότι η Ένωση και τα κράτη μέλη (ΚΜ) πρέπει να εγγυηθούν την πρόσβαση στον ψηφιακό κόσμο μέσω της συνεχούς απόκτησης των ψηφιακών δεξιοτήτων που απαιτούνται για την άσκηση επαγγελμάτων και/ή για τον ίδιο το χρήστη και για την ιδιότητά του ως πολίτη. 1.4 Η πρόσβαση στις υποδομές και τα μέσα πρέπει να θεωρείται θεμελιώδες δικαίωμα. 1.5 Η ΕΟΚΕ ζητά από τις ευρωπαϊκές, εθνικές και τοπικές αρχές να χρησιμοποιήσουν τις υπάρχουσες δομές διαλόγου με σκοπό την πραγματοποίηση συναντήσεων με τους

3 - 2 - εκπροσώπους της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών, ώστε να καταστεί δυνατός ο σαφέστερος προσδιορισμός των πραγματικών αναγκών. 1.6 Η ποιότητα, η καινοτομία, η διαφάνεια και η προσβασιμότητα που πρέπει να εξασφαλίζουν οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας (ΥΚΩ) και οι ευρωπαϊκές διοικήσεις των κρατών μελών, αποτελούν τις καθαυτό βάσεις της ηλεκτρονικής ένταξης. 1.7 Επειδή το ψηφιακό φαινόμενο επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τις κοινωνίες 1, και δεδομένου ότι έως και το 2010, το 30% των νοικοκυριών δεν διέθετε ακόμη σύνδεση με το Διαδίκτυο 2, η ΕΟΚΕ φρονεί ότι ο ρόλος της ΕΕ πρέπει να είναι παρωθητικός και καθοδηγητικός για να διασφαλισθεί η αρχή των ίσων ευκαιριών, συνεπώς, ότι θα μπορούσε να προτείνει ευθύς εξαρχής στα ΚΜ μία εναρμονισμένη προσέγγιση, στην οποία θα προβλέπεται και η απαίτηση προστασίας, για την ασφάλεια των πρακτικών και των δεδομένων. Η ΕΟΚΕ συνιστά να υπάρξει συντονισμός μεταξύ της ΕΕ και των κρατών μελών: όσον αφορά την ηλεκτρονική ένταξη των ηλικιωμένων, προκειμένου: να καταστεί το "Έτος ενεργού γήρανσης" (2012) μία ευκαιρία της ΕΕ για την ανάδειξη του συνδετικού ρόλου που διαδραματίζουν οι ΤΠΕ μεταξύ των γενεών, τη διατήρηση στην ενεργό δράση των λιγότερο ηλικιωμένων και την καταπολέμηση της απομόνωσης προς όφελος ενός άνετου βίου των πιο ηλικιωμένων να διασφαλισθεί η καθοδήγηση των ηλικιωμένων ως προς την εκμάθηση των ψηφιακών τεχνολογιών μέσω εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και τοπικής υποστήριξης να εξασφαλισθούν οι στόχοι, ο υλικός εξοπλισμός και το λογισμικό που απαιτούνται για να κινηθεί κατ αρχάς το ενδιαφέρον και στη συνέχεια να δημιουργηθεί η ανάγκη να θεσπιστούν τοπικά προγράμματα σχετικά με την ηλεκτρονική υγεία, τη συγκρότηση συλλογικής μνήμης, πχ. σε επίπεδο γειτονιάς και αυτονομίας, για την αναζωογόνηση των κοινωνικών δεσμών όσον αφορά τα άτομα με αναπηρία, προκειμένου: να διασφαλισθεί μέσω των ΤΠΕ η χωρίς διακρίσεις συμμετοχή τους στην κοινωνία, με την επιφύλαξη της εγγυημένης πρόσβασης και της ευκολίας στη χρήση να αναπτυχθεί μέσω της Επιτροπής σε συνεργασία με τη βιομηχανία, τους σχεδιαστές και τους κατασκευαστές, η απαίτηση της αρχής «Σχεδιασμός για όλους", να επιβληθεί η ρήτρα προσβασιμότητας του υλικού εξοπλισμού και των λογισμικών στις αγορές εισαγωγής, και η λήψη μέτρων για τη διάδοση ευφυών τεχνολογιών στις οικιακές χρήσεις, τις δημόσιες και ιδιωτικές συγκοινωνίες, τις κατασκευές κλπ. 1 2 ΕΕ C 116 της , σ. 30, ΕΕ C 77 της , σ.60 και σ. 63, ΕΕ C 175 της , σ. 92, ΕΕ C 317 της , σ. 84, ΕΕ C 128 της , σ. 69, ΕΕ C 255 της , σ. 116, ΕΕ C 48 της , σ. 72, ΕΕ C 54 της , σ. 58, ΕΕ C 107 της , σ. 44 και σ. 58, CESE 816/2011 της 04/ Βλ. Eurostat-STAT10/193,

4 - 3 - όσον αφορά τα άτομα χαμηλού εισοδήματος, προκειμένου: να στηριχθεί η παραγωγή προσβάσιμου λογισμικού προσαρμοσμένου στις ανάγκες των μειονεκτικών πληθυσμών να υποστηριχθεί δωρεάν δημόσια υπηρεσία πρόσβασης στο Διαδίκτυο στα νευραλγικά σημεία των πόλεων, καθώς και στις υποβαθμισμένες συνοικίες τους να δοθεί η ευκαιρία μάθησης και πιστοποίησης προσόντων για μια θέση εργασίας μέσω της ηλεκτρονικής μάθησης να διευκολυνθεί η χρήση ανοιχτών δεδομένων 2.0 ("open data") και προγραμμάτων ανοιχτού κώδικα. όσον αφορά τα άτομα που στερούνται βασικής εκπαίδευσης, προκειμένου: να έχουν πρόσβαση σε δημόσιες ενισχύσεις για την παροχή υποστήριξης (σε τοπικό επίπεδο, από "γνώστες") προκειμένου να μην μένουν μόνοι μπροστά σε ένα μηχάνημα να απαιτηθούν από τους παρόχους προσιτές τιμές για τη χρήση του τηλεφώνου και των μέσων επικοινωνίας ως εργαλείων εκπαίδευσης να προωθηθούν ψυχαγωγικές μέθοδοι που δεν απωθούν: διδακτικά παιχνίδια (serious games), λογισμικό εκπαιδευτικού περιεχομένου, χρήση της κοινωνικής δικτύωσης να διασφαλισθεί η στήριξη των τοπικών παραγόντων. όσον αφορά τις μειονότητες, προκειμένου: να υποστηριχθούν πρωτοβουλίες για διαδικτυακές, πολύγλωσσες και προσαρμοσμένες εφαρμογές (π.χ. την αγωγή υγείας, την ηλεκτρονική υγεία, την ηλεκτρονική μάθηση κλπ.) και να εξασφαλισθεί η πρόσβαση των μειονοτήτων σε δημόσια και δωρεάν σημεία σύνδεσης στο Διαδίκτυο, στην ηλεκτρονική μάθηση και στο σχολείο. 1.8 Γενικότερα, η ΕΟΚΕ κρίνει σκόπιμο: να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να καταστεί η ηλεκτρονική ένταξη, σε επίπεδο ΕΕ και κρατών μελών, στοιχείο ευθυγράμμισης των πολιτικών να αναπτυχθούν άμεσα οι υποδομές δικτύου (απομονωμένες περιοχές, ευρυζωνικότητα...) οι δημόσιες πολιτικές για την ψηφιακή ανάπτυξη σε ευρωπαϊκό, εθνικό και τοπικό επίπεδο να χαράσσονται εξ αρχής με στόχο την ένταξη και την αποφυγή διακρίσεων να ενθαρρυνθεί η χρήση υλικού εξοπλισμού και λογισμικών που έχουν μόλις ξεπερασθεί να ενεργοποιηθούν τα μέσα διασφάλισης της ηλεκτρονικής ένταξης των γυναικών Για τη χρηματοδότηση των δράσεων: να ενθαρρυνθεί η χρηματοδότηση της οικουμενικής πρόσβασης μέσω εθνικών δημόσιων επιχορηγήσεων και κοινοτικών πόρων

5 - 4 - να αναπτυχθούν οι επενδύσεις ιδίως όσον αφορά κοινωφελείς υπηρεσίες (ΕΚΤ, ΕΤΠΑ), να εξασφαλισθούν οι πόροι του προϋπολογισμού για την Ε&Α σε επίπεδο 3% του ευρωπαϊκού ΑΕγχΠ και να μειωθούν οι περικοπές στους δημόσιους προϋπολογισμούς να δημιουργηθεί αποθεματικό ταμείο ενόψει της ζωτικής αυτής πρόκλησης, ώστε να διατηρηθεί η γνώση και να αποφευχθούν οι επιπτώσεις των κρίσεων να συμπεριληφθεί η ψηφιακή πρόκληση ως προτεραιότητα (του ΕΚΤ) στα θεματολόγια των προγραμμάτων των τοπικών αρχών και να παρασχεθούν στις οργανώσεις της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών τα μέσα ενίσχυσης των αποκλεισμένων από τον ψηφιακό κόσμο να ρυθμιστεί το ζήτημα της προσθετικότητας των κονδυλίων των Διαρθρωτικών Ταμείων που διατίθενται για την ψηφιακή ένταξη να χρησιμοποιηθούν προς τούτο ομολογιακά δάνεια για τη χρηματοδότηση μείζονων έργων υποδομών να προωθηθούν οι συμπράξεις μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) σε κατάλληλο ευρωπαϊκό πλαίσιο να ενθαρρυνθεί η ιδέα ευρωπαϊκής φορολόγησης των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών (ΦΧΣ) και να διατεθεί μέρος των εσόδων για την ψηφιακή ένταξη να εξετασθεί η ιδέα διαπραγματεύσεων μεταξύ των επιχειρήσεων "εμπορικών ηλεκτρονικών παιχνιδιών" και δημόσιων φορέων (εκπαίδευσης), ώστε να επαναχρησιμοποιούνται για δεύτερη φορά με μειωμένο κόστος, αφού πλέον έχουν ξεπερασθεί οι τεχνολογίες τους να ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη μικροχρηματοδότησης των προγραμμάτων κατάρτισης να προωθηθούν συστήματα άμεσης ενίσχυσης των ατόμων για την πρόσβασή τους σε βασικά εργαλεία και λογισμικά να γίνει αξιολόγηση της προόδου που επέφεραν οι ψηφιακές τεχνολογίες τα 5 τελευταία χρόνια (θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν) για να καθοριστούν από κοινού με τους σχετικούς φορείς οι πραγματικές ανάγκες τους Όσον αφορά τις δεξιότητες: να δημιουργηθεί τομεακό συμβούλιο του οποίου καθήκον θα είναι να θεσπίσει ευρωπαϊκό μητρώο να θεσπιστεί ευρωπαϊκό μητρώο κατάρτισης και νέων επαγγελματικών κλάδων που σχετίζονται με τις ψηφιακές τεχνολογίες και να καθοριστούν οι χρήσιμες πτυχές της χορήγησης διπλωμάτων που αναγνωρίζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο να δημιουργηθεί ευρωπαϊκό σύστημα μάθησης με πολύγλωσσο περιεχόμενο με στόχο την ταχεία απόκτηση των απαιτούμενων γνώσεων και προσόντων μέσω του ευρωπαϊκού αυτού πλαισίου, να αναδειχθούν και να αμείβονται καλύτερα τα ψηφιακά επαγγέλματα και να στραφεί η ηλεκτρονική μάθηση προς την ποιοτική επαγγελματική κατάρτιση (επικαιροποίηση των επαγγελμάτων πληροφορικής) ώστε να αυξηθεί ο αριθμός των επαγγελματιών των ψηφιακών τεχνολογιών και η μετεκπαίδευσή τους

6 - 5 - να δημιουργηθεί "Ευρωπαϊκό ψηφιακό διαβατήριο" που θα είναι υποχρεωτικό για τη δημιουργία επιχείρησης Όσον αφορά την ασφάλεια των πιο ευαίσθητων ομάδων του κοινού σε σχέση με τις ψηφιακές τεχνολογίες κοινών: να ορισθεί το κύριο περιεχόμενο του Διαδικτύου και να μην αφεθούν όλα στην ευχέρεια της αγοράς (ΕΕ και ΚΜ) να θεσπιστούν κανόνες "αντιρρύπανσης" των ιστοσελίδων και να διδάσκεται η κυβερνασφάλεια από τη σχολική ηλικία να διασφαλιστεί η ενσωμάτωση σε όλες τις ιστοσελίδες στοιχείων που μπορούν να συμβάλουν στην υπενθύμιση βασικών προφυλάξεων ασφάλειας να διασφαλιστεί η θέσπιση και ο σεβασμός των δικαιωμάτων του χρήστη των δικτύων να θεσπιστεί προς τούτο κώδικας δικαίου των χρηστών ψηφιακών υπηρεσιών, σύμφωνα με τις αρχές του Χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων και με το άρθρο 9 της ΣΛΕΕ, που θα διασφαλίζει τουλάχιστον τον σεβασμό της ελευθερίας έκφρασης, της ενημέρωσης, του δικαιώματος προστασίας των προσωπικών δεδομένων, του δικαιώματος διαγραφής και του δικαιώματος προστασίας των ανηλίκων Όσον αφορά την πρόσβαση στην εργασία: να προωθηθεί η ανάπτυξη κοινωνικού και πολιτικού διαλόγου μέσω των υφιστάμενων πολυάριθμων δομών που υφίσταντα δομές για όλα τα υπό εξέταση σημεία, ώστε να γίνουν γνωστές οι ανάγκες τους και να μετασχηματισθούν οι ψηφιακές τεχνολογίες σε απασχόληση και σε ευκαιρία οικονομικής, κοινωνικής και προσωπικής ανάπτυξης να προωθηθεί η εκπαίδευση των υπαλλήλων στις επιχειρήσεις ψηφιακών τεχνολογιών, ώστε να παραταθεί η διάρκεια της απασχόλησης και να ενισχυθεί η παραγωγικότητα της επιχείρησης Όσον αφορά την εκπαίδευση για όλους, η ΕΟΚΕ καλεί την ΕΕ να δεσμευθεί για: την προώθηση της ίσης πρόσβασης σε εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς σε όλα τα σχολεία την προώθηση της ηλεκτρονικής ένταξης του μέλλοντος από την προσχολική ήδη ηλικία, χωρίς διακρίσεις την προώθηση της ηλεκτρονικής κατάρτισης των γονέων και των εκπαιδευτικών, και την προσαρμογή των συνθηκών εργασίας των τελευταίων την προώθηση, για τους μαθητές, και ιδιαίτερα για εκείνους με χαμηλή απόδοση, της γενικευμένης χρήσης ψηφιακών τεχνολογιών στο σχολείο, ιδίως με τη μορφή ψυχαγωγίας 3, φυσικά με την εποπτεία των διδασκόντων, με στόχο την ελεγχόμενη χρήση της εικόνας που οδηγεί προς νέες μορφές μάθησης με ψυχαγωγικό τρόπο (χρήση 3 Η πρακτική που στην αγγλική αποκαλείται "edutainement".

7 - 6 - έξυπνων τηλεφώνων, διδακτικών παιχνιδιών, της ψηφιακής "ταμπλέτας", των ψηφιακών βιβλίων, μέσων κοινωνικής δικτύωσης...) την προώθηση της ανοιχτής σε όλους πρόσβασης στην αγορά εργασίας μέσω της απόκτησης στέρεας γενικής και ψηφιακής γνωστικής βάσης. 2. Ιστορικό 2.1 Ο στόχος της Στρατηγικής "ΕΕ 2020" είναι μια έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη για την έξοδο από την κρίση. Το "Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη 4 " θεωρεί ως εμπόδια την έλλειψη ψηφιακού γραμματισμού και δεξιοτήτων, τον κίνδυνο αναξιοπιστίας των δικτύων, την κυβερνοπαραβατικότητα και τις χαμένες ευκαιρίες αντιμετώπισης των κοινωνιακών προκλήσεων. 2.2 Η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι ο εν λόγω στόχος έχει πρωταρχική σημασία. Κανένας πολίτης δεν πρέπει να μείνει έξω από τον ψηφιακό κόσμο, διότι αυτός παρέχει μέσα για προσωπική ολοκλήρωση, συμμετοχή στην κοινωνική ζωή και χειραφέτηση του πολίτη Ορισμοί 3.1 Ηλεκτρονική ένταξη Σύμφωνα με τη δήλωση της Ρίγας 6, η ηλεκτρονική ένταξη αφορά ταυτοχρόνως και τις τεχνολογίες πληροφορικής και τη χρήση τους για την επίτευξη των ευρύτερων στόχων ένταξης, μέσω της συμμετοχής κάθε ατόμου και κάθε συλλογικότητας σε όλες τις πτυχές της κοινωνίας της πληροφορίας. 3.2 Αποδέκτες των μέτρων Αν και οι πολίτες κατατάσσονται σε κατηγορίες, ώστε να καθίσταται δυνατός ο εντοπισμός τους για την παροχή της βοήθειας που δικαιούνται, εντούτοις η ηλεκτρονική ένταξη πρέπει να αποτελέσει ένα εγχείρημα οικουμενικό. Σε ανθρώπινο επίπεδο, η ηλεκτρονική ένταξη αρχίζει από τη μη διακριτική κατάταξη των ατόμων σε κατηγορίες, εν συνεχεία, σε κοινωνικό επίπεδο συναρτάται με τη συλλογική κάλυψη των εξόδων και τέλος, σε επίπεδο βιομηχανίας και εμπορίου, αφορά έναν "σχεδιασμό για όλους" που θα καλύπτει εκ των προτέρων όλο το φάσμα από τη σύλληψη της ιδέας μέχρι τον τερματισμό της χρήσης COM(2010) 245 τελικό/2, ΕΕ C 54 της ΕΕ, Υπουργική δήλωση, Malmö, Σουηδία, της ΕΕ, Υπουργική δήλωση "Οι ΤΠΕ για μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς", Ρίγα, Λετονία, της , σ. 4.

8 Ψηφιακός γραμματισμός Εξ ορισμού, ο ψηφιακός γραμματισμός αποτελεί μέσο χωρίς το οποίο δεν μπορούμε πλέον να απολαμβάνουμε αυτό που παλιά θεωρείτο πολιτισμός με την ευρεία έννοια, δηλαδή τον δεσμό μεταξύ των πολιτών. Χωρίς αυτό το εργαλείο, η επικοινωνία με τους άλλους και η απόκτηση νέων γνώσεων αποβαίνει δυσχερής. Ο γραμματισμός, οι δεξιότητες και η ένταξη αποτελούν αλληλένδετα στοιχεία και αντιστοιχούν σε έναν ολιστικό και χωρίς διακρίσεις ορισμό της ηλεκτρονικής ένταξης για όλη την κοινωνία Η ένταξη προϋποθέτει την πλήρωση ορισμένων κριτηρίων: Σύνδεση: η ηλεκτρονική πρόσβαση αποτελεί ζωτικής σημασίας παράγοντα. Γνώση χειρισμού του υλικού εξοπλισμού. Εξοικείωση με την τεχνολογία: κατάρτιση, ψηφιακές δεξιότητες για τη χρήση των διαφόρων λογισμικών Mac, Windows, Linux, Διαδικτύου, κινητής τηλεφωνίας κλπ. Οικείωση των πληροφοριών για την κριτική αξιολόγηση του περιεχομένου όλων των μέσων, στο πλαίσιο ενεργού άσκησης της ιδιότητας του πολίτη Μεταξύ των αποκλεισμένων του ψηφιακού κόσμου περιλαμβάνονται οι ηλικιωμένοι, τα άτομα με αναπηρία, ενίοτε τα άτομα που τους φροντίζουν, τα άτομα χαμηλού εισοδήματος, χαμηλού μορφωτικού επιπέδου, ενώ δεν λείπουν οι εξαιρέσεις: μεταξύ των "ηλικιωμένων", ορισμένοι έχουν υψηλό μορφωτικό επίπεδο και χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο το οποίο γνωρίζουν από τη γέννησή του. Αυτή η ομάδα αποτελεί σε ορισμένα κράτη μέλη πραγματική κινητήρια δύναμη της οικονομίας. Η ΕΟΚΕ εκτιμά πως το διακύβευμα είναι η εγγύηση, μέσω των ψηφιακών τεχνολογιών, της χειραφέτησης του καθενός, ανεξαρτήτως θέσης στην κοινωνία, μέσω ειδικών προσεγγίσεων και ταυτόχρονα μιας προσέγγισης για όλους που να είναι πιο οικονομική και χωρίς να συνεπάγεται αποκλεισμούς Η ΕΟΚΕ εκτιμά ότι η ηλεκτρονική ένταξη απέχει πολύ από το να χαρακτηρισθεί σταθερή και γραμμική. Οι τεχνολογίες εξελίσσονται συνεχώς, η εργασία γίνεται ολοένα αβεβαιότερη και ελαστικότερη, οι σταδιοδρομίες αποσπασματικότερες. Ο ηλεκτρονικός αποκλεισμός συνδέεται συχνά με αλληλεπικαλυπτόμενα αίτια. Η κατάρτιση και η επικαιροποίηση των γνώσεων είναι καθοριστικοί παράγοντες για την ένταξη Η ηλεκτρονική ένταξη αφορά επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες ή έλλειψη δεξιοτήτων και/ή χρόνου. Κατά την ΕΟΚΕ, η ηλεκτρονική ένταξη πρέπει να είναι προορατική ώστε οι εξελίξεις στις ΤΠΕ να συμβαδίζουν ει δυνατόν με την εξέλιξη των παραγόντων αποκλεισμού.

9 Οι ηλεκτρονικές δεξιότητες των επαγγελματιών Η δια βίου μάθηση έχει ζωτική σημασία. Έχοντας καταστεί πραγματική μόδα για τις νέες γενιές, η απόκτηση ηλεκτρονικών προσόντων 7 πάσχει σήμερα από την έλλειψη προβολής των σχετικών επαγγελμάτων και τις όχι τόσο ανταγωνιστικές αμοιβές τους. Κρίνεται επείγουσα η εκ νέου ενθάρρυνση των μελλοντικών επαγγελματιών του κλάδου μέσω της βελτίωσης του εργασιακού τους καθεστώτος, των αμοιβών και των συνθηκών εργασίας για την αντιμετώπιση της έλλειψης ειδικευμένου προσωπικού και κατάλληλων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, καθώς και για την ένταξη των μειονεκτικότερων ομάδων του πληθυσμού. Οι επαγγελματίες των ψηφιακών τεχνολογιών αποτελούν τον προπομπό των χρηστών τους. 4. Τα μέσα 4.1 Οικουμενική πρόσβαση Για να εξαλειφθούν οι διαφορές στην πρόσβαση στις ΤΠΕ και να προωθηθεί η ηλεκτρονική ένταξη, η Ένωση θέσπισε το 2002 την έννοια της καθολικής υπηρεσίας και των δικαιωμάτων των χρηστών των δικτύων και των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών 8. Το αίτημα σύνδεσης στο δημόσιο δίκτυο επικοινωνιών πρέπει να συνεπάγεται την παροχή ικανών ταχυτήτων για μια λειτουργική και προσιτή σύνδεση στο Διαδίκτυο. Δεν πρόκειται για την εξάλειψη της αγοράς ή του θεμιτού ανταγωνισμού, αλλά για την εξισορρόπηση των οικονομικών στόχων και των επειγουσών κοινωνικών αναγκών που πρέπει να καλυφθούν. Όπως έχει επισημάνει επανειλημμένα η ΕΟΚΕ, η αγορά δεν αποτελεί αυτοσκοπό αλλά εξυπηρετεί τη βελτίωση της ζωής των πολιτών Η ποιότητα, η καινοτομία, η διαφάνεια και η προσβασιμότητα που αναμένονται από τις ΥΚΩ στην Ευρώπη και τα κράτη μέλη αποτελούν την ίδια τη βάση της ηλεκτρονικής ένταξης. Πρόκειται για κοινωνική αποδοτικότητα και, κατά συνέπεια, διαρκή αποδοτικότητα, πράγμα που αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο της χωρίς αποκλεισμούς απόδοσης. Αυτό ακριβώς είναι το παράδοξο της ψηφιακής ένταξης: η κοινωνική αποδοτικότητα των σχετικών ΥΚΩ και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφελείας (ΚΥΚΩ) και οι διαρκείς κρατικές δράσεις θα καθορίσουν τις επιδόσεις της ένταξης, εφόσον πρόκειται για κλάδο όπου η ταχύτητα αποτελεί ζωτικό στοιχείο. Η επίλυση αυτού του παραδόξου είναι αρμοδιότητα των δημόσιων αρχών. 7 8 Σύμφωνα με το Insead, "Το σχολείο του κόσμου" που αναφέρεται στην ακρόαση της του κ. Richier, ΓΔ ENT. Οδηγία 2002/22/ΕΚ

10 Ίση πρόσβαση για όλους Η κάλυψη όλης της ευρωπαϊκής επικράτειας από τα δίκτυα, η ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας σε συχνότητες που ευνοούν τις υψηλές ταχύτητες και η χρήση του ψηφιακού μερίσματος 9 πρέπει να επιτευχθούν γρήγορα προκειμένου να διασφαλισθεί η καθολική υπηρεσία Διαπιστώνεται ωστόσο ότι η άνιση πρόσβαση και χρήση των ΤΠΕ παραμένει και ανακλά τις προϋπάρχουσες οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες. Οι ηλεκτρονικά ενταγμένοι πολίτες είναι συνήθως όσοι διαθέτουν τα μέσα απόκτησης του απαιτούμενου εξοπλισμού και δεξιοτήτων. 5. Απόκτηση των βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων Ο ψηφιακός αλφαβητισμός Η συνάντηση των τριών εννοιών "ανάγκη + ενδιαφέρον + μέσα (χρηματοοικονομικά και άλλα)" οδηγεί το κοινό στην ψηφιακή τεχνολογία. 5.1 Οι ηλικιωμένοι Οι πιο ηλικιωμένοι 10, ο αριθμός των οποίων αυξάνεται, χρησιμοποιούν λιγότερο τις ΤΠΕ: Εάν είναι εξοικειωμένοι: πρέπει να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους. Η ΕΟΚΕ εκτιμά ότι οι τοπικές αρχές, από κοινού με τις επιχειρήσεις, μπορούν να προτείνουν, στο πλαίσιο του κοινωνικού διαλόγου, προσαρμοσμένη κατάρτιση με στόχο την επανένταξη ή την παραμονή στην αγορά εργασίας. Εάν δεν είναι εξοικειωμένοι: πρέπει να καταπολεμηθεί η έλλειψη ενδιαφέροντος, η διστακτικότητα και η δυσπιστία, και να διδαχθεί η χρήση των μέσων, είτε για την εργασία είτε για τη διευκόλυνση της οικιακής και κοινωνικής ζωής. Η ΕΟΚΕ εκτιμά πως η τεχνολογία και οι "γνώστες" πρέπει να προσαρμοστούν σε αυτό. Οι ηλικιωμένοι πρέπει να έχουν τη δυνατότητα 1) καθοδήγησης από τρίτους, 2) διάθεσης λογισμικού που θα διευκολύνει τη διαδικασία, 3) διάθεσης εύκολα προσβάσιμου υλικού εξοπλισμού, 4) προσαρμοσμένων στόχων που θα κινούν το ενδιαφέρον και στη συνέχεια θα δημιουργούν ανάγκη, όπως η θέσπιση προγραμμάτων ηλεκτρονικής υγείας, η ανασυγκρότηση συλλογικής μνήμης σε επίπεδο γειτονιάς, η επανάκτηση των κοινωνικών δεσμών, η αυτονομία Για τα άτομα που ζουν μόνα τους, οι ψηφιακές τεχνολογίες μπορούν να αποτελέσουν ζωτικής σημασίας σύνδεσμο: για παράδειγμα, η γενίκευση των τηλεφωνικών συνδέσεων με υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης με το πάτημα ενός κουμπιού και με λογικό κόστος μπορεί να αποτελεί 9 10 ΕΕ C 94 της , ΕΕ C 110 της , ΕΕ C 175 της , ΕΕ C 224 της , ΕΕ C 175 της , ΕΕ C 128 της , ΕΕ C 44 της , ΕΕ C 54 της , ΕΕ C 107 της , σ. 53. ΕΕ C 44 της , σ. 17; ΕΕ C 77 της , σ. 115; ΕΕ C 74 της , σ. 44.

11 πραγματικό στόχο των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφελείας (ΚΥΚΩ) που θα σώζει πολίτες που κινδυνεύουν. Η υγεία στο Διαδίκτυο θα διαδραματίζει ενισχυμένο ρόλο 11 όλες οι αρχές που προτάσσει η ΕΟΚΕ για τους χρήστες ψηφιακών τεχνολογιών έχουν οικουμενικό χαρακτήρα και περιλαμβάνουν τους τομείς της υγείας και της κοινωνικής πρόνοιας Το 2012 ως "Έτος ενεργής γήρανσης" και οι συμπράξεις καινοτομίας του πρέπει να αποτελέσουν ευκαιρία για την ΕΕ να αναδείξει τον ρόλο του συνδέσμου χωρίς αποκλεισμούς που επιτελούν οι ΤΠΕ μεταξύ των γενεών (μάθηση), ενάντια στην απομόνωση και προς όφελος του άνετου βίου των πιο ηλικιωμένων. 5.2 Τα άτομα με αναπηρία Οι ΤΠΕ μπορούν να διευκολύνουν τη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στην κοινωνία σε ίση βάση με τους υπόλοιπους πολίτες 12. Τα χαρακτηριστικά παραμένουν τα ίδια με όλες τις υπόλοιπες ομάδες πληθυσμού: καθορισμός στόχων, καθοδήγηση στη μάθηση, προσβάσιμο και προσαρμοσμένο λογισμικό και υλικός εξοπλισμός, προσβάσιμα και εύχρηστα μηχανήματα και κυρίως ευφυή συστήματα μεταφορών 13. Ο ρόλος της "υπηρεσίας κοινής ωφέλειας" του ψηφιακού κόσμου έχει σημασία για τα άτομα με αναπηρία. Η βοήθεια για κάθε είδος αναπηρίας μπορεί να οδηγήσει στην καλύτερη κοινωνική ένταξη. Ο ρόλος των ΜΚΟ πρέπει να αναγνωριστεί και να συντονιστεί με αυτόν της δημόσιας διοίκησης. Μια καθολική προσέγγιση του σχεδιασμού, η οποία να συνεκτιμά, στο μέτρο του δυνατού, τις ανάγκες των χρηστών όλων των κατηγοριών, είναι προτιμότερη από τα εξειδικευμένα σχέδια που απευθύνονται μόνο στα άτομα με αναπηρία. 5.3 Τα άτομα χαμηλού εισοδήματος Η άνιση πρόσβαση στον ψηφιακό κόσμο αποτελεί την προέταση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων: άνδρες/γυναίκες, νοικοκυριά/μόνες γυναίκες, πόλεις/αγροτικές ή νησιωτικές περιοχές, πλούσιες χώρες/λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες. Οι ανισότητες πρέπει προφανώς να αντιμετωπισθούν για την επίτευξη της μεγαλύτερης δυνατής ένταξης Οι μετανάστες και οι μειονότητες βρίσκονται σε ακόμα μειονεκτικότερη θέση. Δεν παράγεται λογισμικό που να προκαλεί το ενδιαφέρον τους Η ΕΟΚΕ φρονεί ότι η οργάνωση δημόσιων δωρεάν σημείων σύνδεσης στο Διαδίκτυο σε νευραλγικά σημεία της πόλης και η πρόσβαση σε ανοιχτά δεδομένα 2.0 καθώς και σε προγράμματα ανοιχτού κώδικα θα δώσουν τη δυνατότητα αναζήτησης εργασίας και επικοινωνίας. Τα εν λόγω ζητήματα διατηρούν τη σημασία τους όσον αφορά τη βοήθεια στη ΕΕ C 317 της , σ. 84. Βλ. EHTEL, European Health Telematics Association (Ευρωπαϊκή ένωση τηλεματικής στην υγεία). COM(2010) 636 τελικό Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία/UE/ ΕΕ C 277 της , σ. 85.

12 μάθηση. Πρόκειται για ρόλο που πρέπει να μοιραστούν οι δημόσιες αρχές, οι πάροχοι πρόσβασης και οι οργανώσεις Η πρόσβαση στις υποδομές και τα μέσα πρέπει να θεωρείται θεμελιώδες δικαίωμα: οι δράσεις κατάρτισης και η μετάδοση γνώσεων και εμπειρίας είναι πολύ σημαντικές για κάθε ηλικία και για κάθε βιοτικό επίπεδο όσον αφορά τον ψηφιακό αλφαβητισμό. 5.4 Τα άτομα χαμηλού μορφωτικού επιπέδου Η ΕΟΚΕ εκτιμά ότι τα άτομα αυτά πρέπει να αναζητήσουν τα ψηφιακά τους ενδιαφέροντα μέσω ειδικών προγραμμάτων βοήθειας με αφετηρία το τηλέφωνο και τα ΜΜΕ Με τη σύνδεση του μηχανήματος με τον εκπαιδευτή και χρησιμοποιώντας ως αφετηρία την αναψυχή αποτρέπεται η απόρριψη. Η ΕΟΚΕ εκτιμά πως τα παιδιά που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο σχολείο θα μπορούσαν να προσελκυσθούν από ένα "έξυπνο τηλέφωνο" που θα έχει τον ρόλο ενός καινούριου μολυβιού. Η πρόσβαση στη θεμελιώδη εκπαίδευση μπορεί να ξεκινήσει από "διδακτικά παιχνίδια" που μοιάζουν με σπαζοκεφαλιές, τόσο για τους νέους όσο και για τους ενήλικες, με λογισμικό σχετικού περιεχομένου Για να άρει τους αποκλεισμούς, ο ψηφιακός κόσμος της Ένωσης χρειάζεται πολιτιστικά πλούσιο Διαδίκτυο. Ο πολιτισμός είναι αυτό που οι Ευρωπαίοι αναγνωρίζουν περισσότερο ως κοινό χαρακτηριστικό. Η ΕΕ πρέπει να αναδείξει την πολυμορφία της πολιτιστικής έκφρασης σε όλες τις πρωτοβουλίες που σχετίζονται με το ψηφιακό θεματολόγιο 14. Η ψηφιοποίηση πολιτιστικών αντικειμένων διευκολύνει την πρόσβαση των μειονεκτικότερων ομάδων στη γνώση που είναι χρήσιμη τόσο στην κοινωνική ένταξη όσο και στην προσωπική χειραφέτηση, ιδίως στη μητρική γλώσσα. 5.5 Οι μειονότητες Η ΕΟΚΕ επιθυμεί η δυνατότητα ηλεκτρονικής ένταξης να δοθεί σε αυτούς τους πληθυσμούς, είτε μεταναστευτικής καταγωγής είτε όχι, όπως οι Ρομά. Δεν πρόκειται για αναλφάβητους, αλλά για άτομα που δεν κατέχουν τη γλώσσα και τον πολιτισμό της χώρας υποδοχής τους. Η χρήση υπολογιστών δεν είναι εύκολα προσβάσιμη. Οι γυναίκες είναι συχνά λιγότερο ενημερωμένες και σε ακόμα μειονεκτικότερη θέση Το παράδειγμα του IMI 15, πολύγλωσσης διαδικτυακής εφαρμογής που απευθύνεται στις εθνικές διοικητικές αρχές της ΕΕ για την εύκολη επικοινωνία τους, θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση κοινωνικών εφαρμογών για την ανάπτυξη της επιμόρφωσης των κατοίκων και πολιτών της ΕΕ και τη συνεπαγόμενη πρόσβαση στην ηλεκτρονική μάθηση Σύμβαση της Unesco σχετικά με την προώθηση της πολυμορφίας των πολιτιστικών εκφράσεων , που τέθηκε σε ισχύ στις 18 Μαρτίου 2007 Ψήφισμα ΕΚ της Ένα νέο ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη, 2015.eu. IMI, COM(2011) 75 τελικό της Συνεργασία και Ευρώπη/Οικονομική ανάπτυξη και απασχόληση,

13 Για το σύνολο των ομάδων που αναφέρονται στο άρθρο 5, ο ρόλος των κοινωνικών δικτύων μπορεί να είναι σημαντικός εάν παραμείνει ελεγχόμενος. Επίσης, τα διαδικτυακά καφενεία που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του ενδιαφέροντος και των ψηφιακών δεξιοτήτων των νέων θα μπορούσαν να καταστούν πιο προσιτά μέσω, π.χ., των επιδοτούμενων από τις τοπικές αρχές δελτίων πρόσβασης. 5.6 Και οι επιχειρήσεις Οι ΜΜΕ των οποίων η κύρια δραστηριότητα δεν σχετίζεται με τις ψηφιακές τεχνολογίες μπορούν να βρεθούν σε κατάσταση ηλεκτρονικού αποκλεισμού. Η έλλειψη χρόνου για την εισαγωγή στη χρήση τους, το βάρος της παράδοσης, οι οικονομικές δυσκολίες και μια παρωχημένη προσέγγιση της διαχείρισης της πληροφορικής μπορούν να επηρεάσουν τη διοίκηση των επιχειρήσεων, των διαδικασιών και των εργαζομένων τους. Η πρακτική του "υπολογιστικού νέφους 16 ", που δίνει λύσεις σε ζητήματα ΤΠΕ, ενδέχεται να τους διαφεύγει. Καθώς η παραγωγικότητά τους επηρεάζεται, είναι αναγκαία η αναζήτηση μέσων για την ένταξή τους. 6. Ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων όλων των ανθρώπων για την αντιμετώπιση των κοινωνικών και κοινωνιακών προκλήσεων 6.1 Εκπαίδευση και κατάρτιση Η αυριανή ένταξη ξεκινά από την προσχολική ηλικία. Η ισότιμη πρόσβαση όλων των σχολείων σε ψηφιακή εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς για όλα τα παιδιά, συμπεριλαμβανομένων αυτών με αναπηρία, των απομονωμένων, αυτών που προέρχονται από προβληματικές οικογένειες, θα ενισχύσει την αυτονομία των παιδιών στην ενήλικη ζωή τους. Η γενίκευση των "διδακτικών παιχνιδιών", της ηλεκτρονικής "ταμπλέτας", των ψηφιακών βιβλίων από τους εκπαιδευτικούς, μέσω της χρήσης των κοινωνικών δικτύων, θα μπορούσε να οδηγήσει στην ένταξη των μαθητών που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερα προβλήματα, χάρη στις νέες δυνατότητες μάθησης που προσφέρουν τα μέσα αυτά Η απόκτηση δεξιοτήτων και τίτλων και η σταδιοδρομία σε επαγγελματικούς κλάδους που σχετίζονται με τις ψηφιακές τεχνολογίες πρέπει να στηριχθεί από ένα ευρωπαϊκό μητρώο κατάρτισης, ιδίως όσον αφορά τους νέους επαγγελματικούς κλάδους που σχετίζονται με τον ψηφιακό κόσμο. Ορισμένα επαγγέλματα αποτελούν εξέλιξη παλαιότερων, άλλα όχι. Θα μπορούσε να θεσπιστεί ανοιχτός ευρωπαϊκός κατάλογος "ψηφιακών δεξιοτήτων" που θα ορίζει τις προϋποθέσεις απονομής ευρωπαϊκών πτυχίων για τη διευκόλυνση της Υπολογιστικό νέφος: χρήση τεχνολογιών πληροφορικής με στόχο την παροχή προϊόντων, υπηρεσιών και διαχειριστικών λύσεων σε πραγματικό χρόνο μέσω Διαδικτύου, στο εσωτερικό της επιχείρησης (ιδιωτικό) ή στο εξωτερικό της (δημόσιο) ή σε υβριδικό επίπεδο. Γνωμοδότηση CESE (TEN/452), υπό κατάρτιση. Ηλεκτρονική μάθηση: χρήση των νέων τεχνολογιών, των πολυμέσων και του διαδικτύου για τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης και της κατάρτισης μέσω της εξ αποστάσεως πρόσβασης σε πόρους και υπηρεσίες, καθώς και μέσω συνεργασιών και ανταλλαγών. (ορισμός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής - -πρωτοβουλία "Ηλεκτρονική μάθηση").

14 κινητικότητας των ενδιαφερομένων. Η ΕΟΚΕ εκτιμά πως μέτρα που θα επιτρέπουν στους ευρωπαίους φοιτητές την επίτευξη ποιοτικού κοινωνικοεπαγγελματικού επιπέδου θα ανακόψουν την αποστροφή τους στα ψηφιακά επαγγέλματα Θα πρέπει να δοθεί ευρωπαϊκή ώθηση σε όλα τα είδη ψηφιακής κατάρτισης σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των γονέων και των δασκάλων, οι συνθήκες εργασίας των οποίων πρέπει να αναπροσαρμοσθούν. 6.2 Δια βίου ηλεκτρονική μάθηση Ορισμένες από τις ομάδες κοινού απαιτούν στοχοθετημένες εκστρατείες. Για τους ηλεκτρονικά αποκλεισμένους, η μετάδοση πειραματικών γνώσεων είναι σημαντική, ενώ οι συμμετοχικές μέθοδοι, παράλληλα με τη θεωρητική εκπαίδευση, αποτελούν παράλληλα τρόπο ανάπτυξης του δυναμικού και ευκαιρία ενσωμάτωσης. Αυτό αφορά ιδιαίτερα τους ανέργους, τον ενεργό πληθυσμό, τους ηλικιωμένους και τις κοινωνικά αποκλεισμένες ομάδες που χρήζουν απασχολησιμότητας και κοινωνικότητας Δράσεις των επιχειρήσεων Η απόκτηση "Διαβατηρίου για την ψηφιακή οικονομία" μετά από τυποποιημένη κατάρτιση στις ΤΠΕ στο επιχειρηματικό περιβάλλον ενδέχεται στο μέλλον να απαιτείται για τη σύσταση επιχείρησης. Η εσωτερική κατάρτιση του προσωπικού των επιχειρήσεων στις ΤΠΕ πρέπει να γενικευθεί μέσω εσωτερικών συμφωνιών, καθώς αποτελεί μέρος της ηλεκτρονικής ένταξης και επιτρέπει τη διατήρηση του προσωπικού στην εργασία για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και την αύξηση της παραγωγικότητας της επιχείρησης Δράσεις των δημοσίων αρχών Οι πολιτικές για την ψηφιακή ανάπτυξη σε εθνικό και τοπικό επίπεδο πρέπει να χαράσσονται εξ αρχής με στόχο την ένταξη και την αποφυγή διακρίσεων. Αξιοποίηση των Διαρθρωτικών Ταμείων: οι αρχές είναι αρμόδιες για τον καθορισμό των καινοτόμων δραστηριοτήτων που είναι σημαντικές για την κοινωνία στο σύνολό της και μπορούν να υποστηριχθούν προκειμένου να παρέχονται σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη στην καλύτερη δυνατή τιμή. Η ΕΕ και τα κράτη μέλη πρέπει να προτείνουν ευρωπαϊκό πλαίσιο για την ανάπτυξη του επαγγελματικού χαρακτήρα των επαγγελμάτων πληροφορικής. 6.3 Βελτίωση του περιεχομένου

15 Η σημασία του περιεχομένου απαγορεύει τον ορισμό της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και του πολιτισμού από την αγορά Οι εθνικές δημόσιες αρχές πρέπει να καθορίσουν το βασικό περιεχόμενο, να διευκολύνουν την εξ αποστάσεως κατάρτιση και, από κοινού με την Ένωση, να ορίσουν τα κριτήρια για την απονομή αναγνωρισμένων σε ευρωπαϊκό επίπεδο πτυχίων. Για τον καθορισμό των πραγματικών αναγκών πρέπει να ακουστεί η φωνή των χρηστών Ένα προσαρμόσιμο περιεχόμενο πολυμέσων είναι απαραίτητο για τη συνέχεια του ψηφιακού περιβάλλοντος του ατόμου (γραμματισμένο διαδίκτυο), λαμβάνοντας υπόψη την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία Οι πολίτες χωρών με ελάχιστα ομιλούμενες γλώσσες βρίσκονται συχνά σε μειονεκτική θέση όσον αφορά το προσφερόμενο περιεχόμενο στο Διαδίκτυο. Η Ένωση και τα κράτη μέλη πρέπει να μεριμνήσουν για τον πολιτισμό τους και τη διάδοση πραγματικού περιεχομένου στη γλώσσα τους Το περιεχόμενο των κοινωνικών δικτύων δημιουργείται από τους χρήστες. Το μέσο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προσέλκυση ατόμων με ψηφιακές δυσκολίες, στο πλαίσιο των δικαιωμάτων του χρήστη. 7. Ενίσχυση της ασφάλειας για την κάμψη της δυσπιστίας A. Η χρήση ψηφιακών τεχνολογιών απαιτεί τη μεγαλύτερη δυνατή σύνεση 18 εάν δεν αισθανόμεθα βέβαιοι για τον εαυτό μας ή για το σύστημα και προκειμένου να αντιμετωπισθεί η σχετική άγνοια σε ζητήματα κυβερνασφάλειας 19. Τα ηλεκτρονικά αποκλεισμένα ή υπό ένταξη άτομα διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο. B. Η ψηφιακή πρακτική μεταβάλλει τη νοητική θεώρηση των ατόμων και της κοινωνίας: για παράδειγμα, πρέπει να προστατευτεί η "διαφάνεια" ή η "ιδιωτικότητα"; Σε γενικές γραμμές, κάθε προσέγγιση της ηλεκτρονικής ένταξης πρέπει να γίνει με επίγνωση της έντονης "διεισδυτικότητας" 20 που έχει εκ των πραγμάτων το ηλεκτρονικό μέσο στην ιδιωτική ζωή, με ή χωρίς συναίνεση, και του οποίου η κακή χρήση θα είχε καταστροφικές συνέπειες για κάθε χρήστη, ιδίως δε για τους πιο ευάλωτους. Πρέπει όμως να εντατικοποιηθεί η καταπολέμηση των καταχρήσεων και της εγκληματικότητας που συνδέεται με την ψηφιακή τεχνολογία ώστε να αυξηθεί η εμπιστοσύνη των χρηστών CESE 816/2011 της 04/ ΕΕ C 107 της , σ. 58 και COM(2010) 521 τελικό. Alex Türk, πρόεδρος της Εθνικής επιτροπής πληροφορικής και ελευθεριών, Γαλλία, "Η ιδιωτική ζωή σε κίνδυνο, οι πολίτες υπό έλεγχο", Εκδόσεις O. Jacob, 2011 εργασίες της G29, ομάδας εργασίας που συγκεντρώνει τους εκπροσώπους των ανεξάρτητων εθνικών αρχών προστασίας προσωπικών δεδομένων (άρθρο 29, Οδηγία της

16 Γ. Συνοπτικά, οι προκλήσεις που θέτει το ψηφιακό θεματολόγιο και οι προσδοκίες των πολιτών αναπαρίστανται ως τρεις ομόκεντροι κύκλοι. 7.1 Τα δικαιώματα των χρηστών Η ΕΟΚΕ επιθυμεί μέτρα που θα εμπνέουν εμπιστοσύνη και ασφάλεια σε όλες τις ομάδες του πληθυσμού, στον ψηφιακό κόσμο και στις διαδικτυακές συναλλαγές, όπως προβλέπεται στο 7ο πρόγραμμα ΠΠΕΑ Θα μπορούσαν να ενσωματωθούν στις ιστοσελίδες κάποια χαρακτηριστικά με σκοπό την υπενθύμιση απλών συμβουλών για τη διαδικτυακή ασφάλεια 22. Η σχολική διδασκαλία, από την αρχή της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μικρών εγχειριδίων,όπως ο "Οδηγός eyou Τα δικαιώματά σου στο Διαδίκτυο" 23 που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα ήταν ιδιαίτερα σημαντική για την ευαισθητοποίηση των νέων, που είναι επίσης ευάλωτοι, ως προς τα αντανακλαστικά που πρέπει να διαθέτουν για την ασφαλή χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών Η ΕΟΚΕ εκτιμά ότι ο ρόλος του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ), που ορίζεται στο άρθρο 16 της ΣΛΕΕ, καθώς και αυτός της G29, θα πρέπει να γίνει ευρύτερα γνωστός στους πολίτες ο ΠΠΕΑ για την περίοδο Απόφαση CE 1982/2006 της Γνωμοδότηση 5/2009 της G29 για τους διαδικτυακούς τόπους κοινωνικής δικτύωσης, , κεφ. 5, σ. 8: σύλληψη τεχνολογιών με εξ ορισμού προσανατολισμό στον σεβασμό της ιδιωτικής ζωής.

17 Η ΕΟΚΕ επιθυμεί να προστατεύεται η αξιοπρέπεια των χρηστών χάρη στη δημιουργία κανόνων ευρωπαϊκού δικαίου 24 σύμφωνα με τις αρχές του Χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων, για το σεβασμό: της ελευθερίας της έκφρασης, της ενημέρωσης, ιδίως δε στη μητρική γλώσσα, του δικαιώματος προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών δεδομένων (ΑΔΤ, Υγεία...), του δικαιώματος διαγραφής, του δικαιώματος προστασίας των ανηλίκων Υπενθυμίζει επίσης πως υπάρχουν ήδη διαφορετικοί εθνικοί και διεθνείς χάρτες 25 καταναλωτών που επαναλαμβάνουν τα θεμελιώδη δικαιώματα των χρηστών ψηφιακών τεχνολογιών προκειμένου να τα κατοχυρώσουν. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμμερίζεται τον εν λόγο στόχο. Η ΕΟΚΕ εύχεται ο Κώδικας επιγραμμικών δικαιωμάτων στην ΕΕ που αναγγέλθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη σχετική ανακοίνωση για την ψηφιακή στρατηγική 26, να αποτελέσει σύντομα το αντικείμενο διαλόγου με τις οργανώσεις καταναλωτών και τους ευρωπαίους κοινωνικούς εταίρους. 7.2 Το ΕΚ επιθυμεί την αναγνώριση "πέμπτης ελευθερίας που αφορά την ελεύθερη διακίνηση περιεχομένου και γνώσης" στα δίκτυα. Η ΕΟΚΕ εκτιμά πως πρέπει να διασφαλισθεί η ασφάλεια των χρηστών και της πνευματικής ιδιοκτησίας. Τα οικονομικά και βιομηχανικά δεδομένα χρήζουν επίσης ασφάλειας. Τα "δίκτυα" και το "υπολογιστικό νέφος" που ενεργοποιούν ταυτόχρονα πολυάριθμους ψηφιακούς φορείς χρειάζονται ειδική προστασία που πρέπει να είναι στη διάθεση των επιχειρήσεων, ιδίως στις ΠΜΕ. 7.3 Η επιτάχυνση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 27 υπό το πρίσμα της διευκόλυνσης των γραφειοκρατικών διαδικασιών θα μπορούσε να ενισχύσει την ασφάλεια των διοικητικών δραστηριοτήτων, ιδίως για τους ηλικιωμένους, λαμβανομένου υπόψη πως η ηλεκτρονική δημοκρατία μπορεί να είναι ευρείας εμβέλειας αλλά δεν πρέπει να συγκρούεται με την απλή δημοκρατία, και πως οι πρακτικές της πρέπει να διέπονται από τις αρχές που υπενθυμίζονται πιο πάνω. 8. Δημιουργία θέσεων εργασίας 8.1 Η ηλεκτρονική ένταξη όλου του πληθυσμού θεωρείται πως θα οδηγήσει στην αύξηση των εργατικών χεριών και στην οικονομική μεγέθυνση. Η κρίση, η δημογραφική κατάσταση και η αύξηση της ανεργίας και της ανασφάλειας δεν ευνοούν την ανάπτυξη δεξιοτήτων ούτε από Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5 ης Μαίου 2010 σχετικά με τη νέα Ψηφιακή Ατζέντα στην Ευρώπη, 2015 ΕΕ, σημείο 29: πολυάριθμα κράτη μέλη "δεν έχουν ακόμη κυρώσει τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Εγκληματικότητα στον Κυβερνοχώρο". Έγγρ. Αρ.: 3708 INFOSOC, Μάρτιος 2008 Χάρτης δικαιωμάτων των καταναλωτών στον ψηφιακό κόσμο. COM(2010) 245 τελικό/2, Δράση 4. Δήλωση του Malmö, 2009.

18 την πλευρά των εργαζομένων ούτε από αυτήν των εργοδοτών. Η καταπολέμηση της εργασιακής ανασφάλειας και της απομόνωσης αποτελεί προϋπόθεση για την απόκτηση δεξιοτήτων, ιδίως ψηφιακών, προκειμένου να υπάρξει πρόσβαση σε μια αγορά εργασίας χωρίς αποκλεισμούς 28, και δεδομένης της διεύρυνσης του χάσματος μεταξύ ειδικευμένων και ανειδίκευτων εργαζομένων. Ο κοινωνικός διάλογος, ιδίως ο τομεακός 29, και οι δημόσιες πολιτικές πρέπει να συσχετίζονται προκειμένου να αυξηθούν και να μετουσιωθούν σε θέσεις εργασίας οι ψηφιακές δεξιότητες των μειονεκτικών πληθυσμών. 8.2 Οι νέοι επαγγελματικοί κλάδοι ενδιαφέρουν τις κατηγορίες ατόμων που εκπαιδεύονται στις ψηφιακές τεχνολογίες για την επανένταξή τους. Οι οργανισμοί απασχόλησης των κρατών μελών πρέπει να είναι σε θέση να τους αναδεικνύουν στους διάφορους τομείς, ώστε να ενθαρρυνθεί η αναγνώρισή τους από την Ένωση. 8.3 Σε όλα τα κράτη μέλη, οι οργανισμοί επιθεώρησης εργασίας πρέπει να επικαιροποιηθούν. 8.4 Η ευθυγράμμιση και η συνεργία μεταξύ ευρωπαϊκών δράσεων θα αποτελέσουν γνώμονα της επιτυχίας της ηλεκτρονικής ένταξης στην Ένωση. Η πλειονότητα του ψηφιακού υλικού εξοπλισμού του τελικού χρήστη εισάγεται στην Ένωση, και τα χαρακτηριστικά της κατασκευής τους διαφεύγουν των Ευρωπαίων. Κατά συνέπεια, για τον πολίτη η πρόσβαση εξαρτάται από την τεχνολογία του υλικού εξοπλισμού που διαθέτει, ιδίως όσον αφορά τις μειονεκτικές ομάδες πληθυσμού και ειδικότερα τους ηλικιωμένους και τα άτομα με αναπηρία. Κρίνεται σκόπιμο να ενθαρρυνθεί ιδιαίτερα προσβάσιμος σχεδιασμός και λειτουργίες και λογισμικό με προσαρμοσμένο περιεχόμενο ώστε να ενισχύσουν τον χωρίς αποκλεισμούς ψηφιακό γραμματισμό, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή προσέγγιση και με σεβασμό στις παγκόσμιες προδιαγραφές, καθώς και να περιληφθούν σχετικές ρήτρες στις εμπορικές συμφωνίες. 8.5 Αυτό προϋποθέτει επενδύσεις σε όλους τους τομείς, ιδίως στις υπηρεσίες που απευθύνονται στο κοινό. Εάν δεν το πράξουν οι Ευρωπαίοι θα το πράξουν άλλοι, και οι επιχειρήσεις της ΕΕ θα απολέσουν αγορές και θέσεις εργασίας. Στόχος της ΕΕ είναι επί του παρόντος η επένδυση του 3% του ΑΕΠ σε Ε&Α. Η ΕΟΚΕ εκτιμά πως αυτό πρέπει να επιτευχθεί επειγόντως. Όλες οι μειονεκτικές ομάδες πληθυσμού αναμένουν να σημειωθεί πρόοδος. 9. Χρηματοδότηση των δράσεων 9.1 Οι προς ανάπτυξη πολιτικές πρέπει να μεριμνούν ώστε οι ηλεκτρονικά ενταγμένοι σήμερα θα παραμείνουν ενταγμένοι. Ο προϋπολογισμός που θα διατεθεί για αυτό το ζωτικής σημασίας για την Ένωση ζήτημα πρέπει να σχεδιαστεί μακροπρόθεσμα, από την αρχή (Ε&Α&Κ) μέχρι το τέλος της αλυσίδας (τελικοί χρήστες), με αποθεματικά κονδύλια που θα επιτρέπουν την αντιμετώπιση των επιπτώσεων των κρίσεων. Όταν οι εθνικοί προϋπολογισμοί δεν διαθέτουν Συμφωνία-πλαίσιο ΕΣΣΟ-BUSINESS.EUROPE, CEEP, UEAPME Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση του ευρωπαϊκού πλαισίου επαγγελματικών προσόντων για τη διά βίου μάθηση (2008/111/01/ΕΚ)

19 πλέον περιθώριο ελιγμών λόγω περικοπών των δαπανών τους, κάθε 1% επιπλέον μπορεί να αποβεί κρίσιμο. 9.2 Η ένταξη όλων των ηλεκτρονικά αποκλεισμένων μπορεί να επιτευχθεί μέσω της δημιουργίας διαρθρωμένης ευρωπαϊκής αγοράς κατάλληλων υπηρεσιών υποστήριξης, ενδεχομένως με τη μορφή ομάδας εργασίας, που θα είχε επίδραση κλίμακας. 9.3 Η χρηματοδότηση αφορά την πλήρη κάλυψη της ευρωπαϊκής επικράτειας όσον αφορά τις υποδομές, την έρευνα και την τεχνολογική καινοτομία, το περιεχόμενο, την κοινωνική καινοτομία για το αποκλεισμένο κοινό, την ηλεκτρονική μάθηση, τη μετουσίωση των δεξιοτήτων σε θέσεις εργασίας, τις δράσεις της κοινωνίας των πολιτών, των επιχειρήσεων και των δημόσιων εθνικών, περιφερειακών και τοπικών φορέων. 9.4 Οι σωρευμένες ενισχύσεις πρέπει να συντελέσουν ώστε να εξαλειφθούν τα αίτια αποκλεισμού, που λειτουργούν επίσης σωρευτικά, να καλυφθούν το ενεργειακό κόστος, οι εγκαταστάσεις, και ο καθορισμός του περιεχομένου, να δημιουργηθεί προσαρμοσμένο υλικό εξοπλισμό και να σχεδιασθούν προσαρμοσμένες δράσεις εκπαίδευσης. 9.5 Τα μέτρα σχετικά με την ηλεκτρονική ένταξη (διαχείριση, δράσεις, έλεγχος) πρέπει, σύμφωνα με την ΕΟΚΕ, να αναφέρονται στην ετήσια έκθεση της Επιτροπής και να συζητώνται με τους κοινωνικούς εταίρους τα μέτρα προσανατολισμού των πολιτών προς τις δυνατότητες της ηλεκτρονικής ένταξης, θα πρέπει να διαδοθούν ευρέως Οι τοπικοί παράγοντες που αποτελούν την εμπροσθοφυλακή για την υλοποίηση των εθνικών πολιτικών πρέπει να: 1) εντάξουν στην τοπική τους ημερήσια διάταξη την ψηφιακή προτεραιότητα και να απευθυνθούν στο ΕΚΤ 2) ευαισθητοποιήσουν τους αρμοδίους για τις ψηφιακές ανάγκες των κοινωνικών ομάδων της δικαιοδοσίας τους 3) ευαισθητοποιήσουν τις εν λόγω ομάδες με τοπικά μέσα όπως η τοπική τηλεόραση 4) διαβουλευτούν για τις δικές τους ανάγκες μέσω συναντήσεων με τους εκπροσώπους της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών Η ΕΟΚΕ εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι ο κοινωνικός διάλογος και ο διάλογος των πολιτών, τόσο ευρωπαϊκός όσο και εθνικός, δεν έχει σαφή προσανατολισμό ως προς την ηλεκτρονική κοινωνία, η οποία επηρεάζει βαθύτατα τον τρόπο ζωής, τη στιγμή κατά την οποία οι μειονεκτικές ομάδες χρειάζονται διάρκεια, συνοχή, εγγυήσεις και αποκεντρωμένες δράσεις. 9.6 Οι επιχειρήσεις πρέπει να διαθέτουν τη δυνατότητα ανάπτυξης μέσω των ψηφιακών τεχνολογιών και ευαισθητοποίησης των κατασκευαστών και των προγραμματιστών, τόσο για τις ίδιες όσο και για την αντιμετώπιση αναπηριών κάθε είδους ("Σχεδιασμός για όλους", συμπεριλαμβανομένης και της ηλεκτρονικής προσβασιμότητας).

20 Τρόποι χρηματοδότησης Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) για την περίοδο , η Επιτροπή (Βασικές δράσεις 11 & 12) προβλέπει τη διάθεση κονδυλίων στα κράτη μέλη μέσω του ΕΚΤ για την επίτευξη των στόχων της ηλεκτρονικής ένταξης. Η ΕΟΚΕ εκτιμά πως είναι ολοένα πιο αναγκαία η αναζήτηση συνεργιών μεταξύ των γραμμών προϋπολογισμού Η ΕΟΚΕ διερωτάται ως προς τη σκοπιμότητα της αρχής της προσθετικότητας όσον αφορά τη διάθεση κονδυλίων των Διαρθρωτικών Ταμείων για την αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης του μέλλοντος, τη στιγμή που πολυάριθμοι δημόσιοι φορείς αντιμετωπίζουν έντονα δημοσιονομικά προβλήματα και τα μέτρα για τη μείωση του ψηφιακού χάσματος δεν μπορούν πλέον να εκκρεμούν. Ελπίζει να εξετασθεί η δυνατότητα απευθείας διάθεσης Όσον αφορά την επίτευξη της ηλεκτρονικής ένταξης, η ΕΟΚΕ προτείνει να εξερευνηθούν οι δυνατότητες νέων τρόπων χρηματοδότησης: μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, για τις ΤΠΕ εν γένει, π.χ. με τις εταιρίες "εμπορικών παιχνιδιών" (που έχουν σημαντικά έσοδα) ώστε οι τεχνολογίες αιχμής τους να επαναχρησιμοποιούνται με μικρό κόστος, για τις ηλεκτρονικές και μη υποδομές, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της Επιτροπής "ομολογιακά δάνεια Ευρώπη 2020 για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων" εάν αυτή υιοθετηθεί 30, εισφορά των παρόχων πρόσβασης, των τελεστών και των προμηθευτών υλικού εξοπλισμού, που θα διατίθεται για τους σκοπούς της ηλεκτρονικής μάθησης, ευρωπαϊκή φορολόγηση των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών (ΦΧΣ) 31, μέρος της οποίας θα μπορούσε να διατεθεί στην ψηφιακή ένταξη Σε κάθε περίπτωση, ο έλεγχος 32 της χρήσης των κονδυλίων θα είναι καθοριστικός για την αποτελεσματικότητα των ενισχύσεων. Οι κοινωνικοί εταίροι πρέπει να συμμετέχουν στα διάφορα είδη ελέγχου. Όσον αφορά το ΕΚΤ, υφίστανται ήδη επιτροπές παρακολούθησης. Όσον αφορά τις ΣΔΙΤ, που θα λειτουργούν εντός κατάλληλου ευρωπαϊκού πλαισίου, κρίνεται σκόπιμη η δημιουργία νέων μορφών ελέγχου του τελικού κόστους τόσο για το φορολογούμενο όσο και για τον χρήστη, σύμφωνα με τη λογική και τους κανόνες των ΥΚΩ, των υπηρεσιών κοινής οικονομικής ωφελείας (ΥΚΟΩ) και των ΚΥΚΩ. Οι ΣΔΙΤ δεν κρίνονται σκόπιμες εκτός κατάλληλου ευρωπαϊκού πλαισίου Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τις ΕΕ, Έκθεση Ποδηματά για τη φορολόγηση των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών ψήφοι υπέρ, 127 ψήφοι κατά, 18 αποχές (8& ). ΕΕ C 132 της , σ. 8. ΕΕ C 48 της 15/02/2011, σ. 72.

15312/16 ΙΑ/ακι 1 DGD 1B

15312/16 ΙΑ/ακι 1 DGD 1B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) 15312/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 9 Δεκεμβρίου 2016 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων (1ο τμήμα)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2008(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Ádám Kósa. PE v01-00

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2008(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Ádám Kósa. PE v01-00 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 24.10.2013 2013/2008(INI) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-20 Ádám Kósa (PE519.793v01-00) σχετικά με την πολιτική συνοχής της ΕΕ και τη στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 15.4.2015 2014/2236(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα και την κοινωνική καινοτομία στην καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νέων είναι ένα στοιχείο της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου που φέρνει σε επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.3.2015 COM(2015) 99 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (STATE OF THE ART) ΤΟΥ ENTELIS ΕΚΔΟΣΗ EΥΚΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (STATE OF THE ART) ΤΟΥ ENTELIS ΕΚΔΟΣΗ EΥΚΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (STATE OF THE ART) ΤΟΥ ENTELIS ΕΚΔΟΣΗ EΥΚΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ Εισαγωγή Η έρευνα στην Ευρώπη δείχνει ότι οι άνθρωποι με αναπηρίες όλων των ηλικιών έχουν προσωπική εμπειρία με την τεχνολογία.

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μητροπόλεως 42, 105 63 Αθήνα τηλ.: 210 3259200, fax: 210 3259209 Ανταγωνιστικότητα Πρώτα Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την απασχόληση και την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 2008/2173(INI) 20.11.2008 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την προστασία των καταναλωτών, ιδίως των ανηλίκων, όσον αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραμματική Περίοδος

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραμματική Περίοδος Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραμματική Περίοδος 2014-2015 Στάθης Ραγκούσης Διευθύνων Σύμβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στάθης Ραγκούσης Διευθύνων Σύµβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει 16 πρωτοβουλίες για να κάνει την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά πραγματικότητα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει 16 πρωτοβουλίες για να κάνει την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά πραγματικότητα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανεξάρτητη Αρχή Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας Αθήνα, 11 Μαΐου 2015 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει 16 πρωτοβουλίες για να κάνει την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά πραγματικότητα. Το διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ειδικευμένο τμήμα «Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις, δικαιώματα του πολίτη» Παρατηρητήριο της Αγοράς Εργασίας Πιλοτική μελέτη με θέμα την εφαρμογή των πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-1134/2016 19.10.2016 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016 σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Σχέδιο Κειμένου Βασικών Αρχών και Κατευθύνσεων Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 22 Μαΐου 2013 1 "Δεν μπορεί να υπάρξει διοικητική μεταρρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14

Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14 Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14 (A renewed European agenda for adult learning 2012-14) Μαθαίνω για καλύτερη ζωή και καλύτερες ευκαιρίες απασχόλησης Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Όλες οι αντιπροσωπίες συμφωνούν πλέον ευρέως επί του κειμένου, υπό την επιφύλαξη μόνον ενδεχόμενων γλωσσικών επιφυλάξεων.

Όλες οι αντιπροσωπίες συμφωνούν πλέον ευρέως επί του κειμένου, υπό την επιφύλαξη μόνον ενδεχόμενων γλωσσικών επιφυλάξεων. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) 13413/16 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου EDUC 331 SOC 630 EMPL 426 MI 646 ECOFIN 913 JEUN 78 SPORT

Διαβάστε περισσότερα

Καθ. Στέφανος Γκρίτζαλης Ειδικός Γραμματέας Διοικητικής Μεταρρύθμισης

Καθ. Στέφανος Γκρίτζαλης Ειδικός Γραμματέας Διοικητικής Μεταρρύθμισης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ «ΦΟΡΟΥΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2020» Καθ. Στέφανος Γκρίτζαλης Ειδικός Γραμματέας Διοικητικής Μεταρρύθμισης Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΕΤΤ. Η Καινοτομία στο Ευρυζωνικό διαδίκτυο Ο ρόλος της Κοινωνίας των Πολιτών

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΕΤΤ. Η Καινοτομία στο Ευρυζωνικό διαδίκτυο Ο ρόλος της Κοινωνίας των Πολιτών ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΕΤΤ Η Καινοτομία στο Ευρυζωνικό διαδίκτυο Ο ρόλος της Κοινωνίας των Πολιτών Bασικό συνθετικό στοιχείο και παράλληλα ζητούμενο για τη Δημοκρατία αποτελεί η εμπεδωμένη σχέση, η επικοινωνία και

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΨΗΦΙΣΜΑ

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΨΗΦΙΣΜΑ Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Βρυξέλλες, 15 Φεβρουαρίου 2007 ΨΗΦΙΣΜΑ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα "Η εφαρμογή της ανανεωμένης στρατηγικής της Λισσαβώνας" CESE

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. www.kas.de

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. www.kas.de ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ www.kas.de ΣΕΛΊΔΑ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ 3 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 1. Κανονιστικό πλαίσιο του

Διαβάστε περισσότερα

εσμεύσεις Ευρωπαϊκών πόλεων με Πράσινο Ψηφιακό Χάρτη

εσμεύσεις Ευρωπαϊκών πόλεων με Πράσινο Ψηφιακό Χάρτη εσμεύσεις Ευρωπαϊκών πόλεων με Πράσινο Ψηφιακό Χάρτη Ο χάρτης δεσμεύσεων που ακολουθεί κάνει λόγο για τις προσπάθειες αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής μέσα από προσπάθειες και πρωτοβουλίες των Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 29.6.2011 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για την εφαρμογή της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

Η αντιπροσωπία ΚΧ διατύπωσε γενική επιφύλαξη εξέτασης για το κείμενο.

Η αντιπροσωπία ΚΧ διατύπωσε γενική επιφύλαξη εξέτασης για το κείμενο. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 6 Ιουνίου 2014 (OR. en) 10463/14 SAN 220 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων / Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 Μαρτίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 Μαρτίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 20 Μαρτίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η Εθνική Στρατηγική για τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών και την Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ: ,

Τηλ: , Εθνική σχολή δημόσιας διοίκησης & τοπικής αυτοδιοίκησης Προτεινόμενο Θέμα : Γενικοί προσανατολισμοί των οικονομικών πολιτικών (2005-2008) Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να συγκεντρώσει την προσοχή της στις

Διαβάστε περισσότερα

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δρ. Ράλλης Γκέκας Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΔΕ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Δημάρχων & Δημοτικών Συμβούλων Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0300(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Sandra Kalniete (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0300(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Sandra Kalniete (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 2011/0300(COD) 7.5.2012 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 12-32 Σχέδιο γνωμοδότησης Sandra Kalniete (PE487.677v01-00) Διευρωπαϊκές ενεργειακές

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης

Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης Η ένταξη των ΤΠΕ στα πλαίσια των στόχων της εκπαίδευσης για το 2010 Αναπτυξιακή Στρατηγική για την Εκπαίδευση 2007-2013 Ευρωπαϊκές πολιτικές H Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0278(COD)

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0278(COD) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 11.10.2016 2015/0278(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων προς

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας

Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας Στόχος της Προεδρίας πρέπει να είναι η προώθηση µιας ενωµένης και παραγωγικής Ευρώπης ικανής να ανταποκριθεί στις προσδοκίες που έχουν απ αυτήν

Διαβάστε περισσότερα

Οι διακρίσεις στην απασχόληση παραμένουν μεγάλες σήμερα παρά τις σημαντικές προσπάθειες που έχουν γίνει στη χώρα μας τα τελευταία 30 χρόνια.

Οι διακρίσεις στην απασχόληση παραμένουν μεγάλες σήμερα παρά τις σημαντικές προσπάθειες που έχουν γίνει στη χώρα μας τα τελευταία 30 χρόνια. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, Οι διακρίσεις στην απασχόληση παραμένουν μεγάλες σήμερα παρά τις σημαντικές προσπάθειες που έχουν γίνει στη χώρα μας τα τελευταία 30 χρόνια. Οι διακρίσεις συνδέονται άμεσα με

Διαβάστε περισσότερα

Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Υφιστάμενη και επιθυμητή κατάσταση του οικονομικού δυναμικού σε περιοχές εκτός της περιοχής της ελληνικής πρωτεύουσας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτή η προπαρασκευαστική

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ. Αθήνα, Οκτωβρίου 2007 ΤΕΛΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

- 1 - ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ. Αθήνα, Οκτωβρίου 2007 ΤΕΛΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ - 1 - ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Αθήνα, 15 16 Οκτωβρίου 2007 ΤΕΛΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ 1. Οι εκπρόσωποι των Οικονομικών και Κοινωνικών Επιτροπών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

Ράλλης Γκέκας. Διευθύνων Σύμβουλος Ε.Ε.Τ.Α.Α. A.E.

Ράλλης Γκέκας. Διευθύνων Σύμβουλος Ε.Ε.Τ.Α.Α. A.E. Ράλλης Γκέκας Διευθύνων Σύμβουλος Ε.Ε.Τ.Α.Α. A.E. 100 100 100 100 100 100 Ε.Ε. Ελλάδα 90 80 70 93 94 87 79 75 60 50 40 30 20 10 0 2008 2009 2010 2011 2012 Πηγή: Eurostat Ε.Ε. Ελλάδα 30 25 24,2 27,4 20

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 - Με την παρούσα εγκύκλιο γίνεται αποτύπωση της προόδου των διαπραγµατεύσεων για τη διαµόρφωση του Κανονιστικού πλαισίου της νέας περιόδου, καθώς και των σηµαντικών

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 13.5.2013 B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx σύμφωνα με το άρθρο 115 παράγραφος 5 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 28.2.2012

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 28.2.2012 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 28.2.2012 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την προετοιμασία για τη διάσκεψη κορυφής «Ρίο+20» - Συνεδρίαση Διακοινοβουλευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Συνηγόρων του Παιδιού (ENOC) Δημόσια Θέση «Ίσες Ευκαιρίες για Όλα τα Παιδιά στην Εκπαίδευση»

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Συνηγόρων του Παιδιού (ENOC) Δημόσια Θέση «Ίσες Ευκαιρίες για Όλα τα Παιδιά στην Εκπαίδευση» Ευρωπαϊκό Δίκτυο Συνηγόρων του Παιδιού (ENOC) Δημόσια Θέση «Ίσες Ευκαιρίες για Όλα τα Παιδιά στην Εκπαίδευση» Υιοθετήθηκε στην 20 η Γενική Συνέλευση του ENOC, 22 Σεπτεμβρίου 2016, Βίλνιους Εμείς, τα μέλη

Διαβάστε περισσότερα

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ένα από τα επτά Τομεακά/ Εθνικά Επιχειρησιακά Προγράμματα με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ Εισαγωγή Σκοπός του εντύπου είναι η παρουσίαση των βασικών προνοιών του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΒΕΙΟ ΤΗΣ ΕΟΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ 2014 Επιβράβευση των κορυφαίων πρωτοβουλιών της κοινωνίας πολιτών

ΒΡΑΒΕΙΟ ΤΗΣ ΕΟΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ 2014 Επιβράβευση των κορυφαίων πρωτοβουλιών της κοινωνίας πολιτών Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΒΡΑΒΕΙΟ ΤΗΣ ΕΟΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ 2014 Επιβράβευση των κορυφαίων πρωτοβουλιών της κοινωνίας πολιτών ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ, ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2009/2229(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Σταύρος Λαμπρινίδης (PE441.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2009/2229(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Σταύρος Λαμπρινίδης (PE441. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 19.5.2010 2009/2229(INI) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-13 Σταύρος Λαμπρινίδης (PE441.186v01-00) σχετικά με τη διακυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

«Προσχέδιο Διαχείρισης Πολιτιστικών Δομών και Υποδομών Δήμου Κορυδαλλού»

«Προσχέδιο Διαχείρισης Πολιτιστικών Δομών και Υποδομών Δήμου Κορυδαλλού» «Προσχέδιο Διαχείρισης Πολιτιστικών Δομών και Υποδομών Δήμου Κορυδαλλού» Συνάντηση με τη «Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης» - 16.11.2015 Αναστασία Στρατηγέα Αναπλ. Καθηγ. Ε.Μ.Π. stratige@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ, Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί, Κυρίες και Κύριοι,

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ, Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί, Κυρίες και Κύριοι, Ομιλία του κ. Philippe Μaystadt, Προέδρου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2008 Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ, Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί, Κυρίες και Κύριοι, Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 2015/0009(COD) 3.3.2015 ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου προς την Επιτροπή Προϋπολογισµών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2088(INI) 26.6.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2088(INI) 26.6.2015 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 2015/2088(INI) 26.6.2015 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τις πολιτικές δεξιοτήτων για την καταπολέμηση της νεανικής ανεργίας (2015/2088

Διαβάστε περισσότερα

Το Μανιφέστο των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Το Μανιφέστο των Δικαιωμάτων του Παιδιού Το Μανιφέστο των Δικαιωμάτων του Παιδιού Τα παιδιά αποτελούν το μισό του πληθυσμού στις αναπτυσσόμενες χώρες. Περίπου 100 εκατομμύρια παιδιά ζουν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ζωή των παιδιών σε ολόκληρο

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ιεθνούς Συνάντησης AGE/inc, Κολόνια, Γερµανία 16-17 Μαΐου 2006 Στα πλαίσια ενός υπερεθνικού προγράµµατος ανταλλαγής µε χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συναντήθηκαν εκπρόσωποι συνδέσµων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.2.2015 COM(2014) 720 final 2014/0342 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάργηση της απόφασης 77/706/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 7ης Νοεμβρίου 1977, περί καθορισμού

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική απασχόλησης

Πολιτική απασχόλησης Πολιτική απασχόλησης Η δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας αποτελεί έναν από τους κύριους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση, που περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η ανάπτυξη του

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ. «Χάραξη στρατηγικής για επιβίωση των εθελοντικών οργανώσεων/μκο σε συνθήκες συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης»

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ. «Χάραξη στρατηγικής για επιβίωση των εθελοντικών οργανώσεων/μκο σε συνθήκες συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης» ΤΕΛΙΚΟ-Υπόμνημα/4 Συν ΚΠ/17/10/14 ΥΠΟΜΝΗΜΑ 4 ης ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ «Χάραξη στρατηγικής για επιβίωση των εθελοντικών οργανώσεων/μκο σε συνθήκες συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης» 17 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.3.2013 COM(2013) 152 final 2013/0085 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εξουσιοδότηση των κρατών μελών να κυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ο Υπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας κ. Βασίλης Μαγγίνας μίλησε σήμερα Δευτέρα 16 Ιουλίου στο Όγδοο Διακυβερνητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΤΡΙΜΕΡΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΟΡΥΦΗΣ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΚΡΙΣΗ 1. Από την έναρξη της προσφυγικής κρίσης το 2013, τα κράτη μέλη της ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

MINISTER PRESS CONFERENCE STATEMENTS

MINISTER PRESS CONFERENCE STATEMENTS COUNCIL MEETINGS Education, Youth, Culture and Sport Council (EYCS) 26.11.2012-27.11.2012 Location: Council of the European Union (Justus Lipsius building), Brussels MINISTER PRESS CONFERENCE STATEMENTS

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Παραδοτέο 2.1.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ Ε&Α, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, Αύγουστος 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 10.5.2010 2008/0196(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής προς την Επιτροπή Εσωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

H Υφιστάμενη Κατάσταση των Νέων στην Κύπρο. Νοέμβριος 2015

H Υφιστάμενη Κατάσταση των Νέων στην Κύπρο. Νοέμβριος 2015 H Υφιστάμενη Κατάσταση των Νέων στην Κύπρο Νοέμβριος 2015 Ατζέντα 1. Εισαγωγή 2. Γενικά Στοιχεία Ερωτηθέντων 3. Εκπαίδευση και Κατάρτιση 4. Νεανική Απασχόληση και Επιχειρηματικότητα 5. Κοινωνική Ένταξη

Διαβάστε περισσότερα

10254/16 ΕΚΜ/γομ 1 DGC 2B

10254/16 ΕΚΜ/γομ 1 DGC 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10254/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 20 Ιουνίου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Ειδική Εκπαίδευση

Εισαγωγή στην Ειδική Εκπαίδευση Εισαγωγή στην Ειδική Εκπαίδευση Παιδιά με ειδικές ανάγκες Κατηγορίες διαφορετικών δυνατοτήτων Διανοητικές αναπηρίες (νοητική καθυστέρηση) Μαθησιακές δυσκολίες Συναισθηματικές ή συμπεριφορικές διαταραχές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ ΤΠΕ. Τομεακό Σχέδιο

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ ΤΠΕ. Τομεακό Σχέδιο ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ ΤΠΕ Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους και Εμπειρογνώμονες στο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΛΕΨΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ

ΔΟΥΛΕΨΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΣΠΟΥΔΑΣ Ε Νεολαία σε κίνηση: ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΟΥ Η Ευρώπη στηρίζει τους νέους ΔΟΥΛΕΨΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΘΕ ΚΙΝΗΣΟΥ ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ στην ΕΕ Δεν είναι υπεύθυνη ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε

Διαβάστε περισσότερα

"ΟΙ 4 ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕ 7 ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ"

ΟΙ 4 ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕ 7 ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΟΙ 4 ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕ 7 ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ" Η ΕΣΕΕ ανακοίνωσε ότι οι 4 μεγαλύτερες ευρωπαϊκές οργανώσεις BUSINESSEUROPE, UEAPME, EUROCOMMERCE

Διαβάστε περισσότερα

«Περισσότερα ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης» Αθήνα, 7 Μαΐου 2014

«Περισσότερα ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης» Αθήνα, 7 Μαΐου 2014 ΟΜΙΛΙΑ κ. ΔΗΜΗΤΡΗ ΑΡΒΑΝΙΤΟΖΗΣΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ «Περισσότερα ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης» Αθήνα, 7 Μαΐου 2014 Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας 2008/2173(INI) 11.11.2008 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-19 Ivo Belet (PE414.337v01-00) H προστασία των καταναλωτών, ιδιαίτερα των ανηλίκων, όσον αφορά τη

Διαβάστε περισσότερα

7075/16 ΙΑ/νκ 1 DGG 2B

7075/16 ΙΑ/νκ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Μαρτίου 2016 (OR. en) 7075/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.: 6334/16,

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Πεδίο Εφαρμογής

Άρθρο 1: Πεδίο Εφαρμογής ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΟΜΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ (ΔΑΣΤΑ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ)

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα για τις Κοινωνικές Δομές Δήμων στο πλαίσιο του ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Ημερίδα για τις Κοινωνικές Δομές Δήμων στο πλαίσιο του ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Ημερίδα για τις Κοινωνικές Δομές Δήμων στο πλαίσιο του ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 2014-2020 Ενεργοποίηση των Κοινωνικών Δομών του ΘΣ 9 Λαμία 31.05.2016 Οι Πόροι του ΕΠ Το ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.7.2016 COM(2016) 293 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία διαπιστώνεται ότι δεν έχουν ληφθεί αποτελεσματικά μέτρα από την Πορτογαλία σε εφαρμογή της σύστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ. Για το περιεχόμενο στην ψηφιακή ενιαία αγορά

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ. Για το περιεχόμενο στην ψηφιακή ενιαία αγορά ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2012 COM(2012) 789 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ Για το περιεχόμενο στην ψηφιακή ενιαία αγορά EL EL ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για το περιεχόμενο στην ψηφιακή ενιαία αγορά 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Η θέση της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Πληροφορικής Επιμέλεια κειμένου: Δ.Σ. ΠΕΚαΠ κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης των μελών της Ένωσης από 20/07/2010. Τελική έκδοση κειμένου:

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και

Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Μένη Τσιτουρίδου Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδαγωγική Σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.12. COM() 614 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Πρακτικός Οδηγός Πώς να σχεδιάσετε ένα πολυταμειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα για την ενεργειακά αποδοτική ανακαίνιση του κτιριακού δυναμικού Σχεδιάζετε τα επιχειρησιακά

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: η κα Γεννηµατά Πρόεδρος ιευρυµένης Ν.Α. Αθηνών-Πειραιώς Πρόεδρος ENAE (EL/PES)

Εισηγήτρια: η κα Γεννηµατά Πρόεδρος ιευρυµένης Ν.Α. Αθηνών-Πειραιώς Πρόεδρος ENAE (EL/PES) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ EDUC - 043 Επιτροπή των Περιφερειών Βρυξέλλες, 7 Σεπτεµβρίου 2005 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ της Επιτροπής "Πολιτισµός και Παιδεία" για την Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός του Καθηγητή Νικήτα Αλεξανδρίδη, Προέδρου ΕΕΤΤ για την ημερίδα Forum Ευρυζωνικότητας: Διάλογος για την Ευρυζωνική Ανάπτυξη»

Χαιρετισμός του Καθηγητή Νικήτα Αλεξανδρίδη, Προέδρου ΕΕΤΤ για την ημερίδα Forum Ευρυζωνικότητας: Διάλογος για την Ευρυζωνική Ανάπτυξη» Χαιρετισμός του Καθηγητή Νικήτα Αλεξανδρίδη, Προέδρου ΕΕΤΤ για την ημερίδα Forum Ευρυζωνικότητας: Διάλογος για την Ευρυζωνική Ανάπτυξη» (Αθήνα 26-2-2008) Κύριε Υπουργέ, Κύριοι Γενικοί Γραμματείς, Κυρίες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Εισηγητής Χατζηευστρατίου Ιγνάτιος Μόνιμος Πάρεδρος Π.Ι. Γνωρίσματα Ελληνικού Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ & ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, PROLEPSIS Η ΑΝΑΓΚΗ Η οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 9. ΑΠΟΦΑΣΗ 92/421/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13 ης Ιουλίου 1992 σχετικά με σχέδιο κοινοτικών δράσεων υπέρ του τουρισμού (EE L. 231/26) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ομιλία Νίκου Σηφουνάκη Πολιτικού Εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ για θέματα Μεταφορών και Επικοινωνιών στο 3 ο Διεθνές Συνέδριο της ΕΕΤΤ για το Ευρυζωνικό Διαδίκτυο ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη Έναρξη λειτουργίας Γραφείου Ενημέρωσης ΑΜΕΑ

Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη Έναρξη λειτουργίας Γραφείου Ενημέρωσης ΑΜΕΑ Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη Έναρξη λειτουργίας Γραφείου Ενημέρωσης ΑΜΕΑ Κυρίες και κύριοι Αγαπητοί εργαζόμενοι Φίλες και φίλοι Θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας σήμερα εδώ, στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 1. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 2020 Η "Ευρώπη 2020" είναι μια πολυδιάστατη στρατηγική για τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και την απασχόληση την επόμενη δεκαετία, με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Λετονίας για το 2016

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Λετονίας για το 2016 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.5.2016 COM(2016) 334 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Λετονίας για το 2016 και τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Η καταπολέμηση της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και των διακρίσεων

Η καταπολέμηση της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και των διακρίσεων Η καταπολέμηση της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και των διακρίσεων Με την υποστήριξη που παρέχει προς τα κράτη μέλη όσον αφορά την καταπολέμηση της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και των

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

αντιπροσωπεύουν περίπου το τέσσερα τοις εκατό του συνολικού πληθυσμού διαμορφώνονται νέες συνθήκες και δεδομένα που απαιτούν νέους τρόπους

αντιπροσωπεύουν περίπου το τέσσερα τοις εκατό του συνολικού πληθυσμού διαμορφώνονται νέες συνθήκες και δεδομένα που απαιτούν νέους τρόπους Χαιρετισμός της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Εργαστήριο με θέμα «Παιδική φτώχεια και ευημερία : 'Έμφαση στην κατάσταση των παιδιών μεταναστών στην Κύπρο και την Ευρωπαϊκή Ένωση» 17 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη στην Ημερίδα της ΕΕΤΤ

Ομιλία του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη στην Ημερίδα της ΕΕΤΤ Ομιλία του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη στην Ημερίδα της ΕΕΤΤ «ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕΡΙΣΜΑ: Προκλήσεις και Ευκαιρίες στη Νέα Ψηφιακή Εποχή» Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2009 Κυρίες και Κύριοι,

Διαβάστε περισσότερα