ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ"

Transcript

1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή Τίτλος δραστηριότητας Είδος και μέγεθος δραστηριότητας Γεωγραφική θέση και διοικητική υπαγωγή Θέση Διοικητική υπαγωγή Γεωγραφικές συντεταγμένες Κατάταξη της δραστηριότητας Φορέας της δραστηριότητας Περιβαλλοντικός μελετητής για την τροποποίηση της δραστηριότητας Περιγραφή αδειοδοτημένης δραστηριότητας Συνοπτική τεχνική περιγραφή της αδειοδοτημένης δραστηριότητας Εισαγωγή Αυτοματισμοί και βοηθητικές εγκαταστάσεις Αναλώσεις και παραγωγές Χρήση ενέργειας Χρήση νερού Χρόνος λειτουργίας Παραγωγή αποβλήτων Εξέλιξη της αδειοδοτημένης δραστηριότητας Αλλαγές στις λιμενικές εγκαταστάσεις Χωριστή άλεση Χρήση εναλλακτικών Α υλών Περιγραφή προτεινόμενων τροποποιήσεων Αναλυτική περιγραφή των τροποποιήσεων Χρήση εναλλακτικών πρώτων υλών Χρήση εναλλακτικών καυσίμων Προσωρινή υπαίθρια αποθήκευση του κλίνκερ Βελτίωση του συστήματος μείωσης εκπομπών NOx (SNCR) ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΕΠΟ ΣΕΛ. 1

2 3.2. Αναλυτική περιγραφή κύριων, βοηθητικών και επιμέρους υποστηρικτικών εγκαταστάσεων και έργων Παρουσίαση εναλλακτικών λύσεων Συμβατότητα προτεινόμενων τροποποιήσεων με θεσμοθετημένες δεσμεύσεις Υφιστάμενη κατάσταση του περιβάλλοντος Αποτελέσματα παρακολούθησης και ελέγχου Εκτίμηση και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων Μέτρα αντιμετώπισης των ενδεχόμενων επιπτώσεων Κωδικοποίηση αποτελεσμάτων και προτάσεων για την τροποποίηση της ΑΕΠΟ Φωτογραφική τεκμηρίωση Χάρτες και Σχέδια Παραρτήματα Παράρτημα Ι: Υφιστάμενες ΑΕΠΟ και άλλες άδειες Παράρτημα ΙΙ: Αποτελέσματα παρακολούθησης και ελέγχου Παράρτημα ΙΙΙ: Μελετητικό πτυχίο Παράρτημα IV: Χάρτες και Σχέδια ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΕΠΟ ΣΕΛ. 2

3 1. Εισαγωγή 1.1. Τίτλος δραστηριότητας ΑΝΩΝΥΜΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ «ΗΡΑΚΛΗΣ», Εργοστάσιο Βόλου μέλος του Ομίλου LAFARGE. Διοικητικές πράξεις περιβαλλοντικής αδειοδότησης: ΥΠΕΚΑ, Γ.Δ. Περιβάλλοντος, Δ/νση ΕΑΡΘ, α.π / Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για το σύνολο των εγκαταστάσεων του εργοστασίου παραγωγής τσιμέντου της εταιρίας «ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ» που λειτουργεί στο 5 ο χλμ. Βόλου Αγριάς του Ν. Μαγνησίας ΥΠΕΧΩΔΕ, Γ.Δ. Περιβάλλοντος, Δ/νση ΕΑΡΘ, α.π / Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για το σύνολο των εγκαταστάσεων του εργοστασίου παραγωγής τσιμέντου της εταιρίας «ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ» που λειτουργεί στην Αγριά Βόλου του Ν. Μαγνησίας 1.2. Είδος και μέγεθος δραστηριότητας Εργοστάσιο παραγωγής τσιμέντου και συνοδά έργα. Αναλυτικά, περιλαμβάνονται οι εξής επιμέρους δραστηριότητες: Παραγωγή και διάθεση τσιμέντων Λιμάνι για φόρτωση και εκφόρτωση στερεών καυσίμων, Α υλών και τελικών προϊόντων Μέγεθος μονάδας: Ετήσια δυναμικότητα τόνοι φαιό κλίνκερ τόνοι λευκό κλίνκερ τόνοι τσιμέντο Επιφάνεια οικοπέδου εργοστασίου: m 2 Κτιριακή κάλυψη οικοπέδου: m 2 Εγκατεστημένη κινητήρια ισχύς: ,59 kw (αναφερόμενη στην ισχύοσα άδεια λειτουργίας) ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΕΠΟ ΣΕΛ. 3

4 Εργαζόμενο προσωπικό: ΑΓΕΤ 226 άτομα, συνεργαζόμενοι εργολάβοι 234 άτομα 1.3. Γεωγραφική θέση και διοικητική υπαγωγή Θέση Το εργοστάσιο Βόλου (ΟΛΥΜΠΟΣ) της εταιρίας ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ βρίσκεται στο 5 km της Εθνικής οδού Βόλου Αγριάς, της περιοχής Βόλου του Ν. Μαγνησίας, στη θέση Τσιμέντα Ηρακλής, στο βόρειο μέρος του Παγασητικού Κόλπου. Η έκταση που καταλαμβάνει η εγκατάσταση του Εργοστασίου είναι στρέμματα περίπου και η γεωγραφική της θέση (γεωγραφικές συντεταγμένες) είναι: X: y: Το σύνολο του ακινήτου βρίσκεται εκτός σχεδίου και ισχύουν οι όροι του ΠΔ 24/ Πιο συγκεκριμένα όμως, τμήμα του ακινήτου εμβαδού ,40 m2 ανήκει στη Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου ΖΟΕ με στοιχεία 2. Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται εκτάσεις υπαρχουσών βιομηχανιών, επιτρέπεται η ανέγερση κτιρίων συμπληρωματικών των υφισταμένων βιομηχανικών εγκαταστάσεων που προορίζονται για τον εκσυγχρονισμό και βελτίωση της παραγωγής, τη διακίνηση των πρώτων υλών ή των παραγόμενων προϊόντων και την προστασία του περιβάλλοντος. Το κατώτατο όριο κατάτμησης των γηπέδων και το ελάχιστο εμβαδόν αρτιότητας αυτών ορίζεται το εμβαδόν που έχουν τα γήπεδα κατά τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος. Το δεύτερο τμήμα του ακινήτου ανήκει στη Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου ΖΟΕ με στοιχεία 3α που αφορά στους όρους και στους περιορισμούς δόμησης των γηπέδων για ανέγερση βιομηχανικών εγκαταστάσεων ΠΔ 17/ όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 13/ Η παραπάνω έκταση χρησιμοποιείται ως εργοστάσιο παραγωγής τσιμέντου και ως λατομείο δολομίτη μέχρι το 2005 (τώρα ανενεργό). Το εργοστάσιο συνορεύει: ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ: Με εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων της ΕΛΙΝΟΙΛ και ελαιώνες του συνοικισμού Αστέρια Αγριάς, δήμου Βόλου. ΒΟΡΕΙΑ: ΔΥΤΙΚΑ: ΝΟΤΙΑ: Με χέρσες ημιορεινές εκτάσεις, περιοχή Άλλης Μεριάς δήμου Βόλου. Με το λόφο Γορίτσας Με τη θάλασσα (Παγασητικός Κόλπος). ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΕΠΟ ΣΕΛ. 4

5 Η περιοχή περιβάλλεται από λόφους ύψους m που την προστατεύουν από Β-ΒΑ και Ανατολικούς ανέμους. Έτσι σχηματίζεται μια σχεδόν κλειστή λεκάνη. Δεν υπάρχει πράξη χαρακτηρισμού δασαρχείου αλλά η άδεια επέμβασης η οποία έχει ζητηθεί από το δασαρχείο αναφέρει την περιοχή του λατομείου ως δασική έκταση Διοικητική υπαγωγή Σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 (Α 87), η δραστηριότητα υπάγεται διοικητικά στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, στην Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας, στο Δήμο Βόλου Γεωγραφικές συντεταγμένες Οι συντεταγμένες ΕΓΣΑ87 του εργοστασίου είναι Χ=412544,373, Υ= ,001. Στην επόμενη Εικόνα δίνεται η αεροφωτογραφία της περιοχής της δραστηριότητας. Εικόνα 1.1: Το εργοστάσιο Βόλου της ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ. Αριστερά διακρίνεται η πόλη του Βόλου και δεξιά η πόλη της Αγριάς. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΕΠΟ ΣΕΛ. 5

6 1.4. Κατάταξη της δραστηριότητας Κατάταξη της δραστηριότητας σύμφωνα με την ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21Β). Παραγωγή τσιμέντου: 9 η Ομάδα, Α/Α 117 (βιομηχανικές δραστηριότητες και συναφείς εγκαταστάσεις, κατασκευή προϊόντων από μη μεταλλικά ορυκτά, παραγωγή τσιμέντου), ταξινομείται ως Α1 ανεξάρτητα της δυναμικότητας ή άλλων στοιχείων Λιμάνι εξυπηρέτησης βιομηχανικής εγκατάστασης: 3 η Ομάδα, Α/Α 2 (Λιμενικά έργα, λιμένες βιομηχανικού χαρακτήρα), ταξινομείται ως Α1 (εξυπηρετεί σκάφη με L>150 μέτρων) Ταξινόμηση σύμφωνα με IED (Παράρτημα Ι της ΚΥΑ 36060/1155/Ε.103/2013): Η εγκατάσταση εντάσσεται στο εδάφιο 3.1.α (παραγωγή κλίνκερ τσιμέντου σε περιστροφικές καμίνους παραγωγικής δυναμικότητας άνω των 500 τόνων ημερησίως ή σε άλλες καμίνους παραγωγικής δυναμικότητας άνω των 50 τόνων ημερησίως. Ταξινόμηση σύμφωνα με την εθνική ονοματολογία οικονομικών δραστηριοτήτων (NACE 2008): (Παραγωγή τσιμέντου) Αντιστοίχηση με το βαθμό όχλησης σύμφωνα με την ΚΥΑ 3137/191/Φ.15/2012 (ΦΕΚ 1048Β/2012): Η εγκατάσταση είναι υψηλής όχλησης (Α/Α:125, παραγωγή τσιμέντου με δυναμικότητα > 500 ΜΤ ανά ημέρα) 1.5. Φορέας της δραστηριότητας ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ 19,3 χλμ Λεωφ. Μαρκοπούλου, Παιανία, Αττική Τηλ. Κέντρο: Url: Υπεύθυνος επικοινωνίας: Βαρβάρα Γεωργαλή, , 1.6. Περιβαλλοντικός μελετητής για την τροποποίηση της δραστηριότητας ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ IPPC ΕΠΕ Αποστόλη 58, Χαλκίδα, Τηλ./Φαξ: /25790 Url: Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Στάθης Κουρνιώτης, ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΕΠΟ ΣΕΛ. 6

7 2. Περιγραφή αδειοδοτημένης δραστηριότητας 2.1. Συνοπτική τεχνική περιγραφή της αδειοδοτημένης δραστηριότητας Εισαγωγή Το εργοστάσιο Βόλου της ΑΓΕΤ Ηρακλής βρίσκεται περίπου 5 km από το κέντρο της πόλης του Βόλου και 200 m δυτικά του συνοικισμού Αστέρια. Η ιδιοκτησία της ΑΓΕΤ Ηρακλής καταλαμβάνει συνολικά (εργοστάσιο συν λατομείο) 1550 στρ. Η ετήσια παραγωγική ικανότητα του Εργοστασίου σε κλίνκερ ανέρχεται στους kt φαιό κλίνκερ και 120 kt λευκό κλίνκερ και 4500 kt τσιμέντο. Η λειτουργία του εργοστασίου είναι συνεχής, δηλαδή 365 ημέρες το έτος και 24 ώρες την ημέρα και καλύπτεται με τρεις βάρδιες. Το εργοστάσιο απασχολεί συνολικά 460 άτομα. Η παραγωγική διαδικασία κλίνκερ και τσιμέντου περιλαμβάνει α)την προετοιμασία και αποθήκευση καυσίμου, β) την διαχείριση των πρώτων υλών κλίνκερ, γ) την παραγωγή κλίνκερ, δ) την παραγωγή τσιμέντου και την αποθήκευση και ε) την συσκευασία και μεταφορά των προϊόντων. Η βασική πρώτη ύλη, ο ασβεστόλιθος, παραλαμβάνεται από τις εγκαταστάσεις / λατομείο στην περιοχή Πλατάνου-Αλμυρού και μεταφέρεται με πλοία στο Εργοστάσιο. Οι υπόλοιπες Α Ύλες μεταφέρονται με πλοία ή με αυτοκίνητα. Ως καύσιμο χρησιμοποιούνται κάρβουνο πετρελαϊκό κωκ, φυτική βιομάζα, φυσικό αέριο και εναλλακτικά καύσιμα που περιγράφονται αναλυτικά στην παρ της ΑΕΠΟ του Το κάρβουνο και το πετρελαϊκό κωκ, μεταφέρονται στο Εργοστάσιο με πλοία. Η βιομάζα με φορτηγά οχήματα. Στο χώρο του Εργοστασίου λειτουργεί και μονάδα αποθήκευσης και άλεσης κάρβουνου και πετρελαϊκού κωκ για την κάλυψη των αναγκών του Εργοστασίου. Τα εναλλακτικά καύσιμα (από μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων ΕΚΑ ) μεταφέρονται στο εργοστάσιο με φορτηγά οχήματα. Οι Α Ύλες αντιδρούν στην περιστροφική κάμινο προς κλίνκερ, το δε κλίνκερ συναλέθεται με άλλες Α ύλες στους μύλους, προς παραγωγή τσιμέντου. Οι παραδόσεις τσιμέντου γίνονται κυρίως χύδην σε πλοία ή/και σιλοφόρα οχήματα, μικρότερες δε ποσότητες παραδίδονται ως σακκευμένο τσιμέντο. Το εργοστάσιο Βόλου διαθέτει λιμενικές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από την εταιρεία. Συγκεκριμένα διαθέτει τρεις προβλήτες (Β, Α και Γ) με μήκος 45, 210, και 140 μέτρα αντίστοιχα. Οι υφιστάμενες λιμενικές εγκαταστάσεις χρησιμοποιούνται για την παραλαβή των Α υλών και των καυσίμων και την διάθεση των προϊόντων του εργοστασίου. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΕΠΟ ΣΕΛ. 7

8 Μέσα στα όρια του εργοστασίου Βόλου της ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ, υπάρχει πλήρες οδικό δίκτυο. Η είσοδος στο χώρο γίνεται είτε από τη Νότια πλευρά του εργοστασίου και είναι κατάλληλα διαμορφωμένη με χωριστή είσοδο και έξοδο για τα οχήματα, μπάρες προστασίας, φυλάκιο κλπ. είτε από τη Βόρεια πλευρά του οικοπέδου, η οποία συνδέει το εργοστάσιο με τη νέα Περιφερειακή οδό του Βόλου. Στο χώρο του εργοστασίου υπάρχουν μόνιμα συστήματα διαβροχής σε κατάλληλες θέσεις. Μέσα στα όρια του εργοστασίου υπάρχουν δύο Υποσταθμοί της ΔΕΗ. H συνολική εγκατεστημένη ισχύ είναι ,59 kw. Οι ανάγκες του εργοστασίου για νερό εξυπηρετούνται από γεωτρήσεις και μέσω της σύνδεσής του με την εταιρία ΕΨΑ (από την οποία λαμβάνει τα επεξεργασμένα υγρά απόβλητα). Στο εργοστάσιο Βόλου υπάρχει δίκτυο αποχέτευσης των αστικού τύπου λυμάτων. Τα αστικού τύπου λύματα συλλέγονται μέσω του δικτύου και καταλήγουν για επεξεργασία στη μονάδα βιολογικού καθαρισμού του εργοστασίου. Η επεξεργασμένη εκροή διατίθεται με υπεδάφιο σύστημα σε παρακείμενο της εγκατάστασης του βιολογικού καθαρισμού, χώρο. Επίσης στο εργοστάσιο υφίσταται διάταξη συλλεκτήρων αγωγών όμβριων η οποία οδηγεί τα όμβρια σε σύστημα καθίζησης και ελαιοδιαχωρισμού πριν την τελική διάθεσή τους στην θαλάσσια περιοχή του λιμένα του εργοστασίου. Τα νερά ψύξης των μηχανημάτων του εργοστασίου (βάθρα κλιβάνων, έδρανα μύλων άλεσης, υδρόψυκτοι αεροσυμπιεστές κλπ.) κυκλοφορούν σε κλειστό κύκλωμα. Τυχόν διαρροές ή εκκένωση του κλειστού κυκλώματος ψύξης για λόγους συντήρησης, συλλέγονται σε ειδικό δίκτυο, επεξεργάζονται με απορροφητικά υλικά και σε δεξαμενές καθίζησης και στην συνέχεια απορρίπτονται στη θαλάσσια περιοχή του λιμένα του εργοστασίου. Στο εργοστάσιο Βόλου υπάρχει διαμορφωμένος χώρος που λειτουργεί ως ελικοδρόμιο. Στις επόμενες παραγράφους εξετάζονται αναλυτικά τα διάφορα τμήματα του εργοστασίου, οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις που ανακύπτουν σε αυτά και ο τρόπος που οι επιπτώσεις αυτές παρακολουθούνται και αντιμετωπίζονται. Τα τμήματα στα οποία έχουν χωριστεί οι δραστηριότητες του εργοστασίου είναι τα εξής: Παραλαβή και διαχείριση καυσίμων Διαχείριση πρώτων υλών κλίνκερ Παραγωγή κλίνκερ Παραγωγή, συσκευασία και διακίνηση τσιμέντου Βοηθητικές εγκαταστάσεις ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΕΠΟ ΣΕΛ. 8

9 Βιομηχανική μονάδα παραγωγής τσιμέντου Παραλαβή και διαχείριση καυσίμων Η χρήση ενέργειας είναι εξαιρετικά σημαντική για τη λειτουργία της εγκατάστασης. Η ενέργεια χρησιμοποιείται για τη λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού (ηλεκτρική ενέργεια) αλλά και στη διεργασία για την παραγωγή του κλίνκερ. Η απαιτούμενη θερμική ενέργεια λαμβάνεται κατά κύριο λόγο από στερεά καύσιμα όπως το πετρελαϊκό κωκ, το κάρβουνο, η βιομάζα (αγροτικά υπολείμματα) και τα εναλλακτικά καύσιμα (απόβλητα μεικτών συσκευασιών, ΕΚΑ ). Η ενέργεια αυτή χρησιμοποιείται για τη μετατροπή των πρώτων υλών σε κλίνκερ. Στο εργοστάσιο έχει εγκατασταθεί δίκτυο φυσικού αερίου, το οποίο χρησιμοποιείται στις προθερμάνσεις των κλιβάνων και στην ξήρανση εντός των μύλων άλεσης τσιμέντου και φαρίνας υποκαθιστώντας το μαζούτ. Τα καύσιμα που χρησιμοποιούνται στην εγκατάσταση περιλαμβάνουν: Στερεά καύσιμα: Πετρελαϊκό κωκ, κάρβουνο, βιομάζα, εναλλακτικά καύσιμα Το πετρελαϊκό κωκ και το κάρβουνο παραλαμβάνονται με πλοία. Τα πλοία αυτοεκφορτώνονται στην Γ προβλήτα της εγκατάστασης. Το pet coke και το κάρβουνο εισέρχονται στην εγκατάσταση μέσω μεταφορικής ταινίας και αποτίθενται σε ανοικτό χώρο αποθήκευσης έκτασης 33 x 140 μέτρων και χωρητικότητας τόνων. Ο αποθέτης έχει δυναμικότητα 800 t/h. Από εκεί ένας παραλήπτης δυναμικότητας 100 t/h παραλαμβάνει το pet coke ενώ το κάρβουνο αποτίθεται σε hopper με τη βοήθεια φορτωτή. Τα καύσιμα οδηγούνται σε ένα από τους δύο μύλους άλεσης. Εκεί, αλέθονται και παράλληλα ξηραίνονται με τη χρήση θερμών απαερίων που έρχονται από τους περιστροφικούς κλιβάνους (ΠΚ). Οι δύο μύλοι άνθρακα είναι της εταιρείας POLYSIUS, κατασκευής Διαθέτουν δυο ζεύγη τροχών έκαστος και κάθε μύλος παράγει, ανάλογα με το είδος, τη σκληρότητα και την επιθυμητή λεπτότητα 15-33t/h και έχει ειδική κατανάλωση 7-14 kwh/t. Στην Εικόνα 10.1 δίνεται μια άποψη του χώρου απόθεσης των στερεών καυσίμων. Στη συνέχεια, τα αλεσμένα και ξηραμένα καύσιμα οδηγούνται σε εννέα μεταλλικά σιλό προσωρινής αποθήκευσης. Από εκεί ζυγίζονται και με αερομεταφορά οδηγούνται στις Π.Κ. Από τα εννέα σιλό, τα πέντε είναι των 60t, και υπάρχουν από ένα σιλό των 30t, 50t, 80t και 120t. Η βιομάζα (αγροτικά υπολείμματα και κυρίως υπολείμματα καλλιέργειας βαμβακιού) εισέρχεται στην εγκατάσταση με φορτηγά οχήματα. Αποθηκεύεται σε κλειστή αποθήκη με κατάλληλα συστήματα ασφαλείας έναντι πυρκαγιάς (πυρανίχνευση, πυρόσβεση). Εναλλακτικά υπάρχει η δυνατότητα υπαίθριας αποθήκευσης στην περιοχή του αποκατεστημένου λατομείου. Η βιομάζα τεμαχίζεται κατάλληλα σε τεμαχιστή, αποθηκεύεται σε σιλό χωρητικότητας 200 m3 (25-35 τόνοι). Εξερχόμενη από το σιλό η βιομάζα με κατάλληλη λειτουργία ξύστρας και μεταφορικής βίδας, ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΕΠΟ ΣΕΛ. 9

10 απαλλάσσεται από σιδερένια ξένα σώματα, ζυγίζεται και δια αερομεταφοράς οδηγείται στον αντιδραστήρα ασβεστοποίησης του κλιβάνου 1. Στην Εικόνα 10.2 δίνεται μια άποψη της κλειστής αποθήκης βιομάζας. Μετά την επιτυχημένη εισαγωγή της βιομάζας από αγροτικά υπολλείμματα στο μίγμα καυσίμων, η εγκατάσταση αξιοποιεί, ως εναλλακτικό καύσιμα το υλικό που προέρχεται από μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων (ΕΚΑ ). Ειδικά για τη χρήση του εναλλακτικού καυσίμου RDF, χρησιμοποιούνται συγκεκριμένες προδιαγραφές, όπως αυτές ορίζονται από το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 15359:2011. Οι προδιαγραφές αυτές είναι κοινές για όλες τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διασφαλίζουν τη δυνατότητα της εγκατάστασης να επιτυγχάνει τις περιβαλλοντικές επιδόσεις που προδιαγράφονται στους περιβαλλοντικούς της όρους. Στον επόμενο πίνακα δίνονται οι προδιαγραφές αυτές: Πίνακας 2.1: Προδιαγραφές προτύπου EN 15359:2011 για τα χαρακτηριστικά του RDF Παράμετρος Μέση κατώτερη θερμογόνος δύναμη (LHV) Μονάδα μέτρησης MJ/kg (as received) Κατηγορία Μέση περιεκτικότητα σε χλώριο % σε ξηρή βάση 0,2 0,6 1,0 Διάμεσος της περιεκτικότητας σε υδράργυρο mg/mj (as received) 0,02 0,03 0,08 80% των τιμών της περιεκτικότητας σε υδράργυρο mg/mj (as received) 0,04 0,06 0,16 Στην εγκατάσταση πραγματοποιείται επίσης σάκκευση petcoke σε μεγασάκους (big bags) προς πώληση. Η διαδικασία σάκκευσης ξεκινά με την απολαβή αλεσμένου petcoke από υφιστάμενο σιλό αποθήκευσης αλεσμένου καυσίμου (σιλό 770). Μέσω δικλείδας, αεροφράκτη και πνευματικής αντλίας συνεχούς ροής, μεταφέρεται το αλεσμένο petcoke σε εγκατεστημένο σιλό αποθήκευσης 65tn. Η γραμμή πνευματικής μεταφοράς έχει συνολικό μήκος 190 μέτρων. Τόσο το σιλό 770, όσο και το δεύτερο σιλό αποθήκευσης διαθέτουν δικά τους επικαθήμενα σακκόφιλτρα για την αποκονίωση της τροφοδοσίας και της απαγωγής τους. Τα υπολείμματα αυτών οδηγούνται απευθείας εντός των σιλό. Από το σιλό αποθήκευσης το αλεσμένο petcoke τροφοδοτεί την μηχανή σάκκευσης μέσω αεροφράκτη και μεταφορικού κοχλία διπλής φοράς. Η μηχανή διαθέτει 2 σταθμούς ζύγισης και φόρτωσης οι οποίοι ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΕΠΟ ΣΕΛ. 10

11 λειτουργούν εναλλάξ. Η αποκονίωση της μηχανής γίνεται μέσω δικού της σακκοφίλτρου και τα υπολείμματα αυτού ζυγίζονται και οδηγούνται στην παραγωγή. Η λειτουργία των γραμμών αποκονίωσης είναι αποτελεσματική καθώς δεν παρουσιάζεται διαφυγή σκόνης ή υλικού κατά την διάρκεια μεταφοράς. Στην Εικόνα 10.3 δίνεται μια άποψη της διαδικασίας σάκκευσης του petcoke. Υγρά καύσιμα: Μαζούτ, πετρέλαιο κίνησης Στην εγκατάσταση υπάρχουν τρεις δεξαμενές μαζούτ οι οποίες φορτώνονται από πλοία και μικρές δεξαμενές ανακύκλωσης. Μέχρι πρόσφατα χρησιμοποιούνταν οι δύο από τις δεξαμενές (χωρητικότητας & 850 τόνων), η τρίτη (χωρητικότητας τόνων) έχει καθαριστεί και χρησιμοποιείται για αποθήκη. Το μαζούτ χρησιμοποιούνταν ως βοηθητικό καύσιμο στους ΠΚ, στις πυρεστίες για την ξήρανση των πρώτων υλών του τσιμέντου και για καύσιμο όταν υπήρχε δυσλειτουργία στο σύστημα καύσης στερεών καυσίμων. Τώρα πια δεν χρησιμοποιείται καθόλου μαζούτ, η χρήση του έχει υποκατασταθεί πλήρως από το φυσικό αέριο. Οι δύο δεξαμενές που χρησιμοποιούνταν για την αποθήκευση του μαζούτ, σταδιακά, απορυπαίνονται με στόχο να αποξηλωθούν. Στο οικόπεδο της εγκατάστασης λειτουργούν επίσης μια δεξαμενή 7200 lt πετρελαίου κίνησης και μία (7200 lt) βενζίνης, και οι δύο είναι υπόγειες. Η βενζίνη χρησιμοποιείται στα οχήματα. Το πετρέλαιο χρησιμοποιείται στα οχήματα, τα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη και στους πετρελαιοκινητήρες των βοηθητικών κινήσεων των κλιβάνων όταν παρατηρηθεί διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος. Συνολικά υπάρχουν 3 λειτουργικά Η/Ζ. Αέρια καύσιμα: Φυσικό αέριο Η εγκατάσταση προμηθεύεται φυσικό αέριο από την ΕΠΑ Θεσσαλίας. Στα όρια του οικοπέδου υπάρχει σύστημα μετρητή με διορθωτή θερμοκρασίας και πίεσης. Το σύστημα αυτό ανήκει, ελέγχεται και βαθμονομείται από την ΕΠΑ. Το φυσικό αέριο χρησιμοποιείται για προθερμάνσεις, εναύσεις φούρνων και ξήρανση των πρώτων υλών τσιμέντου Διαχείριση πρώτων υλών κλίνκερ και παραγωγή φαρίνας Ο ασβεστόλιθος αποτελεί τη βασική πρώτη ύλη για την παραγωγή του κλίνκερ. Παραλαμβάνεται με φορτηγίδες της ΑΓΕΤ από τον Πλάτανο Αλμυρού, όπου βρίσκεται το λατομείο ασβεστόλιθου της εγκατάστασης. Οι φορτηγίδες ξεφορτώνουν στην κεφαλή της Γ προβλήτας (αυτό-εκφορτωνόμενες φορτηγίδες). Στη συνέχεια ο ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΕΠΟ ΣΕΛ. 11

12 ασβεστόλιθος μεταφέρεται στο οικόπεδο της εγκατάστασης με εναέριες μεταφορικές ταινίες και ανάλογα με την περίσταση κατευθύνεται είτε κατευθείαν στις προομογενοποιήσεις (δύο κλειστά κτίρια) είτε σε σιλό (χωρητικότητας τόνων) είτε μεταφορτώνεται σε φορτηγά και μεταφέρεται στο χώρο του αποκατεστημένου λατομείου για τη δημιουργία αποθέματος. Στο χώρο του αποκατεστημένου λατομείου υπάρχει υπαίθρια αποθήκη πρώτων υλών όπου τηρούνται αποθέματα ασφαλείας. Η συνολική δυναμικότητα αποθήκευσης του χώρου είναι περίπου τόνοι. Βασική πρώτη ύλη είναι επίσης η άργιλος, η οποία εισέρχεται στην εγκατάσταση με φορτηγά και μετά από ένα μικρό διάστημα προσωρινής αποθήκευσης σε σωρούς δίπλα στο χόπερ του θραυστήρα αργίλου, οδηγείται στο θραυστήρα αργίλου, δυναμικότητας 350 t/h. Μετά το θραυστήρα, η άργιλος μεταφέρεται με ταινία στους σωρούς προομογενοποίησης. Αντίστοιχα, ο δολομίτης, επίσης πρώτη ύλη, οδηγείται στο θραυστήρα δυναμικότητας 270 t/h και από εκεί, με ταινίες, στους σωρούς προομογενοποίησης. Βασικές πρώτες ύλες είναι επίσης ο γύψος και η ποζολάνη που παραλαμβάνονται με πλοία και κατευθύνονται σε σωρούς με αποθέτη. Σε κάποιες περιπτώσεις χρησιμοποιείται, επίσης, ιπτάμενη τέφρα. Η εκφόρτωση της τέφρας στο εργοστάσιο πραγματοποιείται μέσω πνευματικής μεταφοράς από υφιστάμενη γραμμή προς τα σιλό 18 και 19. Η τέφρα μεταφέρεται από τις υφιστάμενες μηχανολογικές διατάξεις μέσω αερογλυσιέρων και αναβατήρων (κάθε σιλό διαθέτει τις δικές του εγκαταστάσεις απαγωγής) προς το πιεστικό δοχείο (pressure vessel) μέσω του οποίου μεταφέρεται πνευματικά προς το μύλο φαρίνας ΠΚ1. Οι γραμμές εκφόρτωσης από την παραλία, τα σιλό 18 και 19, οι γραμμές απαγωγής από τα σιλό και το πιεστικό δοχείο αποκονιώνονται από 2 σακκόφιλτρα τύπου pulse jet, τα οποία είναι εγκατεστημένα στις οροφές των σιλό 18 και 19. Στην περιοχή του μύλου φαρίνας ΠΚ1 η τέφρα αποθηκεύεται σε ένα ζυγιστικό σιλό. Από το ζυγιστικό σιλό μέσω δικλείδων και αερογλυσιέρων μεταφέρεται η τέφρα σε ζυγό τύπου coriolis, ο οποίος ζυγίζει την επιθυμητή ποσότητα και τροφοδοτεί τον μύλο φαρίνας μέσω αεροφράκτη. Η τροφοδοσία τέφρας στον μύλο φαρίνας κυμαίνεται από 10 εώς 30tn/h. Η εγκατάσταση αποκονιώνεται κατά κύριο λόγο από σακκόφιλτρο, και συμπληρωματικά από την υποπίεση του ίδιου του μύλου φαρίνας ΠΚ1. Οι αποκονιώσεις τόσο της γραμμής παραλαβής, της προσωρινής αποθήκευσης και της μεταφοράς είναι ικανοποιητικές καθώς δεν παρουσιάζονται φαινόμενα υπερπίεσης σε κανένα σημείο της εγκατάστασης, αλλά και δεν υπάρχει διαφυγούσα σκόνη σε κανένα σημείο αυτής. Όλα τα υλικά, μετά την πιθανή αρχική τους προσωρινή αποθήκευση, πάνε για προομεγονοποίηση (εκτός της καλαμίνας, των στείρων βωξίτη και του κερατόλιθου, τα οποία χρησιμοποιούνται ως διορθωτικά για να ελεγχθεί η σύσταση και τα οποία ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΕΠΟ ΣΕΛ. 12

13 αποθηκεύονται σε κλειστό χώρο). Στην εγκατάσταση λειτουργούν δύο μονάδες προομογενοποίησης, και οι δύο λειτουργούν σε κλειστά κτίρια. Μετά την προομογενοποίηση, τα υλικά κατευθύνονται με κλειστούς ταινιόδρομους στους πέντε μύλους φαρίνας που διαθέτει η εγκατάσταση. Η φαρίνα πάει στα σιλό ομογενοποίησης και αποθηκεύεται μέχρι να σταλεί στους περιστροφικούς κλιβάνους. Συνολικά υπάρχουν 15 σιλό φαρίνας, συνολικής δυναμικότητας τόνων. Ο βασικός εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για τη διαχείριση των πρώτων υλών και την παραγωγή της φαρίνας είναι: Α. Θραύση Α υλών κλίνκερ 3. Θραυστήρας Νο5 αργίλου: Κατασκευής οίκου BEDESCHI το Διαθέτει δυο στροφεία με σφυριά και η παραγωγική του ικανότητα είναι 350(t/h). Μετά το θραυστήρα, η Άργιλος, μέσω ταινιών, εναποτίθεται στους σωρούς προομογενοποιήσεως. 4. Θραυστήρας Νο6 Δολομίτη: Κατασκευής οίκου HAZEMAG τo 1997 με ρότορα τύπου Q. Η παραγωγική ικανότητά του σε ασβεστόλιθο είναι 300t/h και σε δολομίτη 270t/h. Μετά το θραυστήρα ο ασβεστόλιθος ή ο δολομίτης οδεύει μέσω ταινιοδρόμων κατ ευθείαν στους σωρούς προομοιογενοποιήσεως. Β. Προομοιογενοποίηση Α υλών κλίνκερ Οι Α Ύλες εναποτίθενται στις δυο προομογενοποιήσεις μέσω αποθετών. Προομοιογενοποίηση Νο1: Κατασκευής FLC τo 1971 και είναι κλειστή. Mε τη χρήση αποθέτη δημιουργούνται δυο διαμήκεις σωροί t έκαστος. Ο αποθέτης είναι ικανότητος 1400t/h. Ο παραλήπτης είναι ικανότητος 600t/h και στέλνει το μείγμα στο σιλό πετρώματος Νο 1 χωρητικότητας 2.000t που τροφοδοτεί τους μύλους φαρίνας Νο 3,4,και 5. Έχει την δυνατότητα τροφοδοτήσεως και του σιλό πετρώματος Νο2 χωρητικότητας 1.000tn για τον μύλο φαρίνας Νο1. Σε περιόδους μη λειτουργίας των ΠΚ4 και ΠΚ5, χρησιμοποιείται για αποθήκευση και φόρτωση κλίνκερ και πρώτων υλών τσιμέντου. Η συνολική αποθηκευτική ικανότητα είναι έως τόνοι. Προομοιογενοποίηση Νο2: Κατασκευής οίκου F.L.C το 1977 και είναι κλειστή. Δημιουργούνται δύο σωροί διαμήκης t έκαστος. Ο αποθέτης είναι ικανότητος 1400 t/h και ο παραλήπτης 700 t/h και στέλνει το υλικό στον μύλο φαρίνας Νο 1. Γ. Παραγωγή φαρίνας Μύλος Φαρίνας Νο1: Κατασκευής του οίκου LOESCHE το Είναι κάθετος μύλος με τέσσερις τροχούς. Η διάμετρος της τράπεζας είναι 4,3m. Ο μύλος, μετά την παραγωγική του αναβάθμιση, έχει παραγωγική ικανότητα 435 tn/h και ειδική ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΕΠΟ ΣΕΛ. 13

14 ηλ. κατανάλωση 10,5 kwh/tn. Η φαρίνα οδεύει στα σιλό ΙΗΙ ομοιογενοποιήσεως συνολικής χωρητικότητας tn. Από αυτά τροφοδοτείται η περιστροφική κάμινος Νο1. Στην Εικόνα 10.4 δίνεται μια άποψη του ΜΦ1. Μύλος Φαρίνας Νο2: Κατασκευής οίκου F.L.S το Είναι σφαιρόμυλος δυο διαμερισμάτων και έχει μήκος 6,7m και διάμετρο 3m. Παράγει 40tn/h φαιά φαρίνα και 31tn/h λευκή. Ειδική κατανάλωση 38,3 kwh/tn. Η φαρίνα εναποτίθεται στα σιλό ομοιογενοποιήσεως «Α» των 2.520tn ή στα 6 σιλό των 420tn έκαστο. Αυτά τροφοδοτούν την ΠΚ2. Μύλος Φαρίνας Νο3: Κατασκευής Polysius το Είναι σφαιρόμυλος με ξηραντήρι και δύο θαλάμους κεντρικής εκφορτώσεως. Έχει μήκος 11,5m και διάμετρο 3,4m. Παράγει 77tn/h φαρίνα. H ειδική του κατανάλωση είναι 20kwh/tn. Έχει την δυνατότητα να χρησιμοποιήσει για ξήρανση πυρεστία ή τα απαέρια της ΠΚ-4. Η φαρίνα οδεύει στα σιλό αναμείξεως Δ και Ε, χωρητικότητας tn και tn αντιστοίχως. Από αυτά τροφοδοτούνται οι ΠΚ-4 και ΠΚ-5. Μύλος Φαρίνας Νο4: Κατασκευής οίκου K.H.D. το Σφαιρόμυλος μονοθάλαμος με μήκος 9m και διάμετρο 4m. Η παραγωγική ικανότητά του είναι 106 tn/h και η ειδική κατανάλωση 28 Kwh/tn. Διαθέτει δυνατότητα άλεσης με απαέρια του ΠΚ-4 αλλά και πυρεστία. Η φαρίνα μεταφέρεται στα σιλό Δ και Ε. Μύλος Φαρίνας Νο5: Κατασκευής οίκου FLC το Είναι κεντρικής εκφορτώσεως με ξηραντήριο. Έχει μήκος 16m και διάμετρο 4,8m. Λειτουργεί με τα απαέρια της ΠΚ-5 με δυνατότητα άλεσης και με την υπάρχουσα πυρεστία. Η παραγωγική ικανότητά του είναι 240 tn/h και η ειδική κατανάλωση 24,2 kwh/tn. Η φαρίνα μεταφέρεται στα σιλό Δ και Ε. Υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς φαρίνας από τα σιλό Δ και Ε στα σιλό ΙΗΙ και αντιστρόφως. Δ. Σιλό ομοιογένειας / αποθήκευσης φαρίνας Υπάρχουν 15 σιλό τα οποία έχουν τις παρακάτω χωρητικότητες: 2 σιλό x tn 10 σιλό x 420 tn 3 σιλό x tn 2 σιλό x tn Παραγωγή κλίνκερ Η παραγωγή κλίνκερ αποτελεί τη βασική παραγωγική διεργασία της εγκατάστασης. Η παραγωγή γίνεται σε περιστρεφόμενους κλιβάνους (ΠΚ), στους οποίους εισέρχεται η ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΕΠΟ ΣΕΛ. 14

15 φαρίνα και τα καύσιμα (κάρβουνο, petcoke, ΦΑ, βιομάζα, εναλλακτικά καύσιμα). Πριν την είσοδό της στην ΠΚ, η φαρίνα διέρχεται από σύστημα προθέρμανσης (σειρά κυκλώνων) και προασβεστοποίησης με στόχο να ελαχιστοποιηθεί η ειδική ενεργειακή κατανάλωση (κατανάλωση ενέργειας ανά μονάδα παραγόμενου κλίνκερ). Μετά την έξοδο του από τον ΠΚ, το κλίνκερ οδηγείται σε σύστημα ψύξης (ψυγείο κλίνκερ) προκειμένου να μειωθεί η θερμοκρασία του. Τελικά, αποθηκεύεται προσωρινά έως ότου οδηγηθεί στη μονάδα παραγωγής τσιμέντου. Στην εγκατάσταση υπάρχουν τέσσερις ΠΚ. Οι τρεις (ΠΚ1, ΠΚ4, ΠΚ5) είναι κατασκευασμένοι για να παράγουν φαιό τσιμέντο και ο τέταρτος (ΠΚ2) για να παράγει λευκό τσιμέντο. Τα τελευταία χρόνια, η παραγωγή λευκού τσιμέντου έχει ανασταλεί και ο ΠΚ, ο οποίος είναι παλαιάς τεχνολογίας, βρίσκεται σε εφεδρεία. Ο ΠΚ4 διαθέτει σύστημα προθέρμανσης που αποτελείται από μία σειρά κυκλώνων 4 βαθμίδων. Οι ΠΚ5 και ΠΚ1 έχουν συστήματα προθέρμανσης που αποτελούνται από δύο σειρές κυκλώνων 4 βαθμίδων και, επίσης, έχουν και προασβεστοποιητή. Μετά τις φάσεις προθέρμανσης και προασβεστοποίησης, το υλικό μπαίνει στους ΠΚ όπου γίνεται η κλινκεροποίηση. Από τους ΠΚ πέφτει με φυσική ροή στο ψυγείο όπου (α) μειώνεται απότομα η θερμοκρασία (έλεγχος της κρυσταλοδομής του κλίνκερ) και (β) εξοικονομείται η θερμότητα του κλίνκερ. Τα ψυγεία είναι με σχάρες (μία κινούμενη και μία σταθερή). Κάθε ΠΚ διαθέτει και ένα ψυγείο, οπότε στην εγκατάσταση υπάρχουν συνολικά πέντε ψυγεία. Μετά τη διέλευσή του από τα ψυγεία, το κλίνκερ μεταφέρεται με μηχανικά συστήματα(καδοφόρους, αναβατήρες) και αποθηκεύεται σε σιλό κλίνκερ. Συνολικά, στην εγκατάσταση υπάρχουν τρία σιλό κλίνκερ δυναμικότητας τόνων και δύο σιλό λευκού κλίνκερ, δυναμικότητας τόνων. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα αποθήκευσης κλίνκερ στη αποθήκη προομογενοποίησης Νο1, όπως αναφέρθηκε παραπάνω. Δεν αποθηκεύεται κλίνκερ σε ανοικτούς χώρους. Σε κάποιες περιπτώσεις το κλίνκερ πρέπει να ζυγιστεί, προκειμένου να ελεγχθούν οι συντελεστές μετατροπής. Τότε και για χρονικά διαστήματα 2-3 ημερών, το κλίνκερ φορτώνεται σε φορτηγά, αποστέλλεται για ζύγιση και στη συνέχεια οδηγείται απευθείας στους μύλους τσιμέντου ή στη μονάδα προομεγενοποίησης Νο1. Η διαδρομή του υλικού από τα σιλό φαρίνας έως τα σιλό κλίνκερ φαίνεται σχηματικά στο διάγραμμα ροής που ακολουθεί (Εικόνα 2.1). Στις Εικόνες 10.5 και 10.6 δίνονται όψεις του κλιβάνου ΠΚ1 και του ανακομιστή του αντίστοιχα. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΕΠΟ ΣΕΛ. 15

16 Σιλό φαρίνας Προασβεστοποιητής Κυκλώνες προθέρμανσ ης ΠΚ Ψυγείο κλίνκερ Σιλό κλίνκερ Εικόνα 2.1: Σχηματική παράσταση της διαδρομής του υλικού από τα σιλό φαρίνας έως τα σιλό τσιμέντου Κάθε ΠΚ και κάθε ψυγείο είναι συνδεδεμένα με ηλεκτρόφιλτρα. Το ηλεκτρόφιλτρο της ΠΚ1 έχει αντικατασταθεί από υβριδικό φίλτρο, σύμφωνα με το σχετικό όρο της ισχύουσας Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων. Οι ΠΚ2 και ΠΚ4 έχουν τεθεί σε εφεδρεία και δεν αναμένεται να λειτουργήσουν στο μέλλον. Για το λόγο αυτό τα Η/Φ τους δεν έχουν αντικατασταθεί. Η ΠΚ5 διαθέτει δύο ηλεκτρόφιλτρα σε σειρά. Η διαχείριση του αέρα και των απαερίων των ΠΚ και των ψυγείων είναι σημαντική διότι δίνει την ευκαιρία για σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας. Τελικά, μετά τη χρήση τους για μεταφορά θερμότητας, τα απαέρια των ΠΚ οδηγούνται σε πύργο ψεκασμού με νερό, διέρχονται από τον μύλο φαρίνας και στη συνέχεια σε ηλεκτρόφιλτρα (ένα για κάθε ΠΚ), όπου γίνεται η συγκράτηση της σκόνης. Ο αέρας που ψύχει το κλίνκερ στο ψυγείο οδηγείται κατά ένα μέρος (το πιο θερμό) στην ΠΚ ως αέρας καύσης και το υπόλοιπο (το πιο ψυχρό) στο ηλεκτρόφιλτρο ψυγείου για κατακράτηση σκόνης και εν συνεχεία στην καμινάδα. Ο βασικός εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για την παραγωγή του κλίνκερ είναι: Α. Παραγωγή κλίνκερ Περιστροφική Κάμινος Νο1: Κατασκευής οίκου Ι.Η.Ι το Έχει μήκος 72m, διάμετρο 4,8m και στηρίζεται σε 3 βάθρα. Ανακομιστής με δυο κολώνες και 4 κυκλώνες έκαστος. Η παραγωγική ικανότητα είναι 5.000t/d. Διαθέτει προασβεστοποιητή χωρητικότητας 900m3 και διαμέτρου 6.600mm. To κλίνκερ οδεύει μέσω 2 καδοφόρων στο σιλό κλίνκερ, χωρητικότητας t. Το καύσιμο που συνήθως χρησιμοποιείται είναι μίγμα άνθρακα/petcoke, βιομάζα, εναλλακτικό καύσιμο και για την προθέρμανση φυσικό αέριο. Ο καυστήρας είναι Pillard σχεδιασμού Lafarge χαμηλών NOx κατασκευής Η μέση θερμική κατανάλωση 860 Kcal/kg κλίνκερ. Η αποκονίωση των καυσαερίων γίνεται υβριδικό φίλτρο. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΕΠΟ ΣΕΛ. 16

17 Περιστροφική Κάμινος Νο2: Κατασκευής οίκου F.L.S το Έχει μήκος 122m, διάμετρο 3,2m και στηρίζεται σε 5 βάθρα. Η παραγωγική ικανότητά της είναι 330t/d λευκό κλίνκερ. Δεν διαθέτει προασβεστοποιητή. Το κλίνκερ μεταφέρεται μέσω μεταλλικών μεταφορέων και αναβατήρων σε σιλό λευκου. Το καύσιμο που χρησιμοποιείται είναι PETCOKE και για την προθέρμανση φυσικό αέριο. H μέση θερμική κατανάλωση είναι kcal/kg λευκού κλίνκερ. Διαθέτει πύργο ψύξης των καυσαερίων. Η αποκονίωση των καυσαερίων γίνεται με δύο ηλεκτρόφιλτρα εν παραλλήλω. Περιστροφική Κάμινος Νο4: Κατασκευής FLC το Έχει μήκος 72m και διάμετρο 4,35m και στηρίζεται σε 4 βάθρα. Έχει προθερμαντή τεσσάρων βαθμίδων με μία συστοιχία δίδυμων κυκλώνων. Δεν διαθέτει προασβεστοποιητή. Η παραγωγική ικανότητά της είναι 2000 tn/d. Το καύσιμο που χρησιμοποιείται είναι μίγμα άνθρακα/petcoke και για την προθέρμανση φυσικό αέριο. Ο καυστήρας είναι Pillard τροποποιημένος κατά Lafarge, χαμηλών NOx και κατασκευής H ετήσια θερμική κατανάλωση είναι 890 kcal/kg κλίνκερ. Διαθέτει πύργο ψύξης των καυσαερίων. Αποκονίωση των καυσαερίων της καμίνου γίνεται επίσης με δύο Η.Φ. εν παραλλήλω, κατασκευής οίκου KHD. Περιστροφική Κάμινος Νο5: Κατασκευής FLC το Έχει μήκος 72m και διάμετρο 4,8m. Στηρίζεται σε 3 βάθρα. Η παραγωγική ικανότητά της είναι t/d. Έχει προθερμαντή τεσσάρων βαθμίδων με δύο συστοιχίες δίδυμων κυκλώνων, κατασκευής Διαθέτει δύο προασβεστοποιητές, έναν ανά συστοιχία κυκλώνων, συνολικής χωρητικότητας 454m3. Ο καυστήρας είναι Pillard τροποποιημένος κατά Lafarge, χαμηλών NOx και κατασκευής Το καύσιμο που χρησιμοποιείται είναι μίγμα άνθρακα/petcoke με δυνατότητα χρήσης βιομάζας και για την προθέρμανση φυσικό αέριο. H μέση θερμική κατανάλωση είναι 870 kcal/kg κλίνκερ. Διαθέτει πύργο ψύξης των καυσαερίων. Αποκονίωση των καυσαερίων της καμίνου γίνεται επίσης με δύο Η.Φ. εν σειρά. Β. Εγκαταστάσεις ψύξης κλίνκερ Ψυγείο κλίνκερ ΠΚ1 3 εσχάρες παλινδρόμησης ενεργός επιφάνεια ψύξης m2 συνολική παροχή αέρα ψύξης Nm3/h - ανάκτηση θερμότητας απαερίων - 65,37% 2 Η/Φ εν παραλλήλω Ψυγείο κλίνκερ ΠΚ2 1 κεκλιμένη εσχάρα συνολική παροχή αέρα ψύξης Nm3/h ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΕΠΟ ΣΕΛ. 17

18 ανάκτηση θερμότητας απαερίων - 47,7% Η/Φ (εγκατ.1996) Ψυγείο κλίνκερ ΠΚ3: Εκτός λειτουργίας, υπό αποξήλωση Ψυγείο κλίνκερ ΠΚ4 2 εσχάρες παλινδρόμησης - βελτίωση 1ης εσχάρας (1995) ενεργός επιφάνεια ψύξης - 62 m2 συνολική παροχή αέρα ψύξης Nm3/h ανάκτηση θερμότητας απαερίων - 67,9% Η/Φ (εγκατ.1995) Ψυγείο κλίνκερ ΠΚ5 3 εσχάρες παλινδρόμησης - βελτίωση 1ης εσχάρας (1997) ενεργός επιφάνεια ψύξης - 62 m2 συνολική παροχή αέρα ψύξης Nm3Ih ανάκτηση θερμότητας απαερίων - 68% Η/Φ (εγκατ / 1999) Γ. Αποθήκες και εγκαταστάσεις αποθήκευσης κλίνκερ Σιλό κλίνκερ Νο1 (ΠΑΚ). Είναι παλαιά αποθήκη, ορθογωνικής διατομής με τρία διαμερίσματα, διαστάσεων 70 m x 20m x 25 m και χωρητικότητας tn. Είναι κατασκευασμένη από οπλισμένο σκυρόδεμα. Παραλαμβάνει το κλίνκερ των ΠΚ4 και ΠΚ5 και έχει δυνατότητα παραλαβής κλίνκερ από την ΠΚ1. Σιλό κλίνκερ Νο2 (ΝΑΚ). Αποθήκη, κυκλικής διατομής και χωρητικότητας tn. Παραλαμβάνει το κλίνκερ των ΠΚ1,4και 5 Νέο σιλό κλίνκερ Νο3 (ΜΑΚ). Το νέο σιλό έχει χωρητικότητα tn και είναι κατασκευασμένο από οπλισμένο σκυρόδεμα. Η διάμετρός του είναι 48 m και το συνολικό ύψος 44 m. Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς των μηχανημάτων 242,80 KW. Το σιλό τροφοδοτείται με καδοφόρο μεταφορέα κλίνκερ και για την παραλαβή του κλίνκερ προς τα σημεία άλεσης υπάρχουν δύο μεταλλικοί μεταφορείς παραλαβής κλίνκερ (στον πυθμένα του σιλό). Τέλος, διαθέτει σύστημα αποκονίωσης με τρία σακκόφιλτρα. Σιλό λευκού κλίνκερ. Δύο σιλό των 2.000tn έκαστο. Παραλαμβάνει το κλίνκερ της ΠΚ2. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΕΠΟ ΣΕΛ. 18

19 Παραγωγή, συσκευασία και διακίνηση τσιμέντου Το κλίνκερ μπαίνει στους μύλους τσιμέντου μαζί με γύψο και ποζολάνη ή ιπτάμενη τέφρα (συν-άλεση). Συνολικά, στην εγκατάσταση λειτουργούν έξι μύλοι τσιμέντου και όλοι συνδέονται είτε με σακόφιλτρα είτε με ηλεκτρόφιλτρα. Μετά τη συν-άλεσή του με άλλα υλικά, το τσιμέντο πια, οδηγείται στα σιλό τσιμέντου. Η παραγωγή τσιμέντου σε κάποιες περιπτώσεις γίνεται μα ξεχωριστή άλεση κλίνκερ γύψου και τέφρας ποζολάνης και τελικής ανάμιξης των δύο προϊόντων χωριστής άλεσης. Στην εγκατάσταση υπάρχουν συνολικά 23 σιλό με αποθηκευτική ικανότητα τόνων. Τα σιλό αποκονιώνονται με σακόφιλτρα. Το τσιμέντο διακινείται από την εγκατάσταση χύδην ή συσκευασμένο. Χύδην, το τσιμέντο πάει στα πλοία είτε με πνευματική μεταφορά (air slides) είτε με βίδα (screw conveyor). Επίσης, χύδην το τσιμέντο φορτώνεται σε ειδικά σιλοφορα οχήματα (αγελάδες). Για τη συσκευασία του τσιμέντου λειτουργούν τεσσερις μηχανές σάκκευσης και δύο παλεττομηχανές. Ο βασικός εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για την παραγωγή τσιμέντου από κλίνκερ, τη συσκευασία και τη διακίνησή του είναι: Α. Μύλοι τσιμέντου και κλειστή αποθήκη ά υλών τσιμέντου Μύλος τσιμέντου Νο3: Ο Μύλος Νο3 είναι της εταιρείας Fuller κατασκευής Τα χαρακτηριστικά του είναι τα εξής: σφαιρόμυλος KW, Φ - 3,66 m, L -10,97 m 2 διαμερίσματα δυναμικότητα / παραγωγή: 40 t/h φαιο ή 25 t/h λευκο 2 διαχωριστές παλαιού τύπου ειδική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας: 64,5-103 KWh/t 2 Σ/Φ εν παραλλήλω Μύλος τσιμέντου Νο4: Ο Μύλος Νο4 είναι της εταιρείας F.L.S Τα χαρακτηριστικά του είναι τα εξής: σφαιρόμυλoς KW, Φ - 4,2 m, L -13 m 2 διαμερίσματα δυναμικότητα / παραγωγή: 110 t/h 100 t/h 1 διαχωριστής τρίτης γενιάς ειδική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας 41 KWh/t Η/Φ Μύλος τσιμέντου Νο5: Ο Μύλος Νο5 είναι της εταιρείας F.L.S Μία άποψη του ΜΤ5 δίνεται στην Εικόνα 10.7 Τα χαρακτηριστικά του είναι τα εξής: σφαιρόμυλoς KW, Φ - 4,2 m, L -13 m ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΕΠΟ ΣΕΛ. 19

20 2 διαμερίσματα δυναμικότητα / παραγωγή: 110 t/h 100 t/h 1 διαχωριστής τρίτης γενιάς ειδική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας: 41 KWh/t Η/Φ Μύλος τσιμέντου Νο6: Ο Μύλος Νο6 είναι της εταιρείας Fuller κατασκευής Τα χαρακτηριστικά του είναι τα εξής: σφαιρόμυλος KW, Φ - 4,57 m, L -13,72 m 2 διαμερίσματα δυναμικότητα / παραγωγή: 160 t/h 150 t/h διαχωριστής 3ης γενιάς (Απρίλιος 1998) ειδική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας: 37,4 KWh/t Η/Φ Μύλος τσιμέντου Νο7: Ο Μύλος Νο7 είναι της εταιρείας Fuller κατασκευής Τα χαρακτηριστικά του είναι τα εξής: σφαιρόμυλος KW, Φ - 4,57 m, L -13,72 m 2 διαμερίσματα δυναμικότητα / παραγωγή: 160 t/h 150 t/h διαχωριστής 3ης γενιάς (Ιανουάριος 1995) ειδική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας: 37,4 KWh/t Η/Φ Μύλος τσιμέντου Νο8: Ο Μύλος Νο8 είναι της εταιρείας F.L.S Τα χαρακτηριστικά του είναι τα εξής: σφαιρόμυλος KW, Φ - 4,27 m, L -14,02 m 2 διαμερίσματα δυναμικότητα / παραγωγή :175 t/h 170 t/h διαχωριστής δεύτερης γενιάς ειδική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας: 34,7 KWh/t Η/Φ Την προηγούμενη δεκαετία έγιναν βελτιώσεις και τοποθετήθηκαν έμπειρα συστήματα (LUCIE) στους Μύλους Τσιμέντου (ΜΤ) 3,4,5,6,7,8, τοποθετήθηκαν νέοι διαχωριστές στους μύλους τσιμέντου 4 και 5. Το 2011 το πανελ των μύλων τσιμέντου 3,4,5,6,7 και 8 μεταφέρθηκε στο νέο ενιαίο πάνελ του εργοστασίου. Το πάνελ αυτό στεγάζει ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΕΠΟ ΣΕΛ. 20

21 τα εξής μηχανήματα : παραγωγή κλίνκερ γραμμή 1 και 5, άλεση τσιμέντου σε ΜΤ, γραμμή άλεσης στερεών καυσίμων, σάκκευση και φόρτωση τσιμέντου. Κλειστή αποθήκη ά υλών τσιμέντου: Οι α ύλες για την παραγωγή τσιμέντου και συγκεκριμένα ποζολάνη και γύψος, αποτίθενται αυτόματα σε κλειστή αποθήκη με τη χρήση ταινιοδρόμων και αποθέτη. Η παραλαβή τους και η τροφοδοσία των α υλών τσιμέντου γίνεται αυτόματα με τη χρήση παραλήπτη και ταινιοδρόμων. Η αποθήκη κατασκευάστηκε το 2010 και έχει δυναμικότητα αποθήκευσης τόνων α υλών. Ο αποθέτης έχει ικανότητα απόθεσης τόνων ανά ώρα και ο παραλήπτης έχει ικανότητα παραλαβής και τροφοδοσίας των μύλων τσιμέντου 400 τόνων ανά ώρα. Και τα δύο μηχανήματα είναι ιταλικής κατασκευής (Οίκος Pedeschi) Β. Αποθήκευση τσιμέντου Για την αποθήκευση του τσιμέντου υπάρχουν 23 σιλό με συνολική αποθηκευτική ικανότητα: 90kt, τα οποία παρατίθενται στη συνέχεια: Σιλό τσιμέντου Νο.(1-4) t (συνολικά) Σιλό τσιμέντου Νο t (h - 17,0 m) Σιλό τσιμέντου Νο t (h - 22,0 m) Σιλό τσιμέντου Νο t (h - 22,0 m) Σιλό τσιμέντου Νο t (h - 46,0 m) Σιλό τσιμέντου Νο t (h - 46,0 m) Σιλό τσιμέντου Νο t (h - 42,0 m) Σιλό τσιμέντου Νο t (h - 42,0 m) Σιλό τσιμέντου Νο t (h - 42,0 m) Σιλό τσιμέντου Νο t (h - 42,0 m) Σιλό τσιμέντου Νο t (h - 36,5 m) Σιλό τσιμέντου Νο t (h - 36,5 m) Σιλό τσιμέντου Νο t (συνολικά) Γ. Μηχανές σάκκευσης Οι μηχανές σάκκευσης είναι τέσσερις (4) τον αριθμό, κατασκευής του οίκου HAVER AND BOCKER. Τα χαρακτηριστικά τους αναφέρονται στον Πίνακα που ακολουθεί. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΕΠΟ ΣΕΛ. 21

22 Πίνακας 2.2. Χαρακτηριστικά μηχανών σάκκευσης Νο5 Νο6 Νο8 Νο9 ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΥΠΟΣ 8RV 8RV 8RV 8RV ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ t/h ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ σε σάκκους/h Δ. Παλετομηχανές Υπάρχουν δυο παλετομηχανές κατασκευής του οίκου BEUMER. Η Νο.1 κατασκευάστηκε το 1995 και βρίσκεται στο λιμάνι και η Νο.2 κατασκευάστηκε το 1993 και βρίσκεται στο χώρο των μηχανών σακκεύσεως. Εκάστη παράγει 120t/h παλετοποιημένο σακκευμένο τσιμέντο. Ε. Διακίνηση τσιμέντου με σιλοφόρα Οι σταθμοί φόρτωσης των σιλοφόρων έχουν ως εξής: Τρεις (3) σταθμοί x 300 t/h και ένας (1) σταθμός x 150t/h Τέσσερις (4) γεφυροπλάστιγγες x 60 t Λιμενικές εγκαταστάσεις Το εργοστάσιο διαθέτει λιμενικές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από την εταιρεία. Συγκεκριμένα διαθέτει τρεις προβλήτες (Α, Β και Γ) με μήκος 45, 210, και 140 μέτρα αντίστοιχα. Οι υφιστάμενες λιμενικές εγκαταστάσεις χρησιμοποιούνται για την παραλαβή των Α υλών και των καυσίμων και την διάθεση των προϊόντων του εργοστασίου. Προβλήτα Α Στην Προβλήτα Α λειτουργούν: Ο Γερανός Α1 (εξυπηρετεί Bulk carriers είναι ο μόνος που μπορεί να φορτώσει κλίνκερ) δυναμικότητας 300 t τσιμέντου/h ή 500 t κλίνκερ/h. και τα Blow Tanks A5 (εξυπηρετεί πλοία ειδικού τύπου «τσιμεντάδικα»). O αεροσυμπιεστής του Α5 είναι κοχλιοφόρος και παροχής 50 m3/min. Προβλήτα B ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΕΠΟ ΣΕΛ. 22

23 Στην Προβλήτα B λειτουργεί Air slide (δυναμικότητας 500 t/ώρα) που εξυπηρετεί Bulk Carriers, εξοπλισμένο με τοπικό φίλτρο για τη φόρτωση τσιμέντου. Στην προβλήτα Β υπάρχει εγκατάσταση σάκκευσης τσιμέντου σε big-bags μέσω ενός μικρού σιλό. Τα big bags μεταφέρονται με περονοφόρο στην προβλήτα Α, που φέρει στέγαστρο για προστασία από τις καιρικές συνθήκες, όπου και αποθηκεύονται μέχρι να φορτωθούν σε πλοία. Προβλήτα Γ Στην Προβλήτα Γ λειτουργούν: Οι Γερανοί Γ1 (503hp), Γ3 (377,7 hp) και Γ4 (716,7 hp) δυναμικότητας 500 t/h και Η αυτοεκφορτώμενη, κλειστή ταινία ασβεστολίθου Γ5 (1200 t/ώρα) Από το 2008 έχουν τοποθετηθεί στην ανατολική και δυτική πλευρά της Γ προβλήτας από ένα χόπερ, μετακινούμενο σε ράγες. Στην εγκατάσταση καταφθάνουν ειδικά πλοία ξηρού φορτίου με δυνατότητα αυτοεκφόρτωσης μέσω δικής τους αρπάγης ή τσάπας. Έτσι δεν χρησιμοποιούνται οι γερανοί Γ1,3,4 και αποφεύγεται η ρύπανση καθώς η εκφόρτωση γίνεται από χαμηλό ύψος. Στο κενό μεταξύ πλοίου και προβλήτας τοποθετείται ειδικό ύφασμα για την κατακράτηση-συλλογή σωματιδίων από τα εκφορτωνόμενα υλικά. Έτσι αποφεύγεται η ρύπανση της θάλασσας Τέλος, οι λιμενικές εγκαταστάσεις συμπληρώνονται από μια εγκατάσταση παραγωγής παλετών και έναν εξωτερικό εργολαβικό γερανό μεταφοράς 60 t. Τα χαρακτηριστικά όλων των γερανών δίνονται στον επόμενο Πίνακα. Πίνακας 2.3: Χαρακτηριστικά γερανών Κωδικός Α1 Α5 Γ1 Γ3 Γ4 Φορτώσεις χύμα τσιμέντου & κλίνκερ Φορτώσεις χύδην τσιμέντου Εκφορτώσεις Εκφορτώσεις Εκφορτώσεις Έτος κατασκευής Ικανότητα tn/h ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΕΠΟ ΣΕΛ. 23

24 Στην προβλήτα Β φορτώνεται τσιμέντο χύδην επί πλοίων με ρυθμό t/h. Στον επόμενο πίνακα δίνονται τα στοιχεία διακίνησης υλικών από το λιμάνι. Πίνακας 2.4: Εκφόρτωση Α υλών και Καυσίμων με γερανούς (σε τόνους) Υλικό Κοινή Γύψος Ποζολάνη Φθορίτης Ασβεστόλιθος Βωξίτης Κάρβουνο Πετρελαϊκό κωκ Ελαφρόπετρα ΣΥΝΟΛΟ Σημειώνεται ότι η χρήση πρώτων υλών ενδέχεται να διαφέρει από έτος σε έτος ανάλογα με τη διαθεσιμότητα του υλικού και την παραγωγή του εργοστασίου. Ο παραπάνω πίνακας αναφέρεται στις πραγματικές εκφορτώσεις της τελευταίας τριετίας, ωστόσο ενδέχεται να διαφοροποιηθεί στο μέλλον Αυτοματισμοί και βοηθητικές εγκαταστάσεις Αυτοματισμός χειρισμού μονάδων Οι μονάδες του Εργοστασίου ΠΚ-1, ΠΚ-5, ΠΚ-2, ΜΚ, Προομοιογενοποίηση, Εκφόρτωση Α Υλών, ΜΤ-4,ΜΤ-5,ΜΤ-6, ΜΤ-7, ΜΤ-8 και σιλό τσιμέντου 10,11,12,13, ελέγχονται με μικροϋπολογιστές προγραμματιζόμενης λογικής (PLC). Οι μικροϋπολογιστές αυτοί, είναι κατανεμημένοι σε κέντρα ελέγχου κινητήρων ή συλλογής μετρήσεων. Στους θαλάμους ελέγχου των μονάδων αυτών υπάρχουν κεντρικοί μικροϋπολογιστές που επικοινωνούν συνεχώς με τους τοπικούς και είτε πληροφορούν τους χειριστές μέσω οθονών για την κατάσταση λειτουργίας της μονάδας ή μεταφέρουν τις εντολές τους προς τους τοπικούς για την εκτέλεση. Παράλληλα υπάρχει ηλεκτρονικό σύστημα χρονικής καταγραφής των μετρήσεων (SCADA). Τα ηλεκτρονικά καταγραφικά που είναι προσωπικοί υπολογιστές (PCs) αποτελούν κόμβους του δικτύου Ethernet, που καλύπτει όλο το Εργοστάσιο και έτσι τα δεδομένα είναι διαθέσιμα στα γραφεία των προϊστάμενων συνεχώς (on-line). ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΕΠΟ ΣΕΛ. 24

25 Από τις υπόλοιπες μονάδες η ΠΚ-4 έχει μερικώς αυτοματοποιηθεί με το παραπάνω σύστημα, ενώ οι άλλες διαθέτουν ηλεκτρομηχανικό σύστημα. Οι μονάδες με μικροϋπολογιστές καλύπτουν περίπου τα 4/5 του συνόλου. Αυτοματισμοί εξοικονόμησης ενέργειας Όλοι οι μεγάλοι ανεμιστήρες ελκυσμου των απαερίων των κλιβάνων και ορισμένοι φυσητήρες ψυγείων του Εργοστασίου διαθέτουν σύστημα Inverter ελέγχου της ροής αερίων μέσω ρύθμισης των στροφών τους. Yπάρχει στο εργοστάσιο σύστημα παρακολούθησης της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας κατά παραγωγική μονάδα μέσω μικροϋπολογιστή και προσωπικού υπολογιστή. Το ίδιο σύστημα ελέγχει και τα μέγιστα από ΔΕΗ προκειμένου να μην ξεπεραστούν τα συμφωνημένα όρια. Αυτοματισμοί ελέγχου διεργασιών και ποιότητας προϊόντος Στην άλεση τσιμέντου υπάρχει σύστημα μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή σε σύνδεση με τους μικροϋπολογιστές που ελέγχει τις συνταγές που αλέθουν οι Μ.Τ.Το σύστημα ελέγχεται από το Χημείο μέσω Η/Υ Vax Station συνδεδεμένου στο δίκτυο Η/Υ. Συστήματα πληροφορικής Το Εργοστάσιο διαθέτει δίκτυο υπολογιστών τελευταίας τεχνολογίας. Το δίκτυο βασίζεται στο Ethernet πάνω στο οποίο είναι συνδεδεμένοι δύο Υ/Η τύπου Alpha 2000 και Alpha 1000 της Digital που ελέγχουν αφενός την κίνηση στο δίκτυο, αφετέρου δε διαχειρίζονται τη βάση δεδομένων Oracle πάνω στην οποία είναι βασισμένες όλες οι νέες εφαρμογές λογισμικού διαχείρισης. Το λογισμικό αυτό περιλαμβάνει τις αποθήκες, μισθοδοσία και προγραμματισμό της συντήρησης του εργοστασίου. Στο δίκτυο είναι συνδεδεμένοι και δυο PDP 11/73 που τρέχουν εφαρμογές που δεν έχουν ακόμη μετατραπεί σε νέου τύπου και ένα VAX STATION που προαναφέρθηκε στον έλεγχο ποιότητας. Επίσης στο σχεδιαστήριο υπάρχει server Windows/NT για εφαρμογές AutoCAD και το αρχείο σχεδίων ενώ υπάρχει και δεύτερος server που υποστηρίζει σύστημα αρχειοθέτησης με πρόγραμμα Key File. Το δίκτυο του εργοστασίου λόγω χωροταξίας και ισχυρών ρευμάτων που κυκλοφορούν, απαρτίζεται από τρεις βρόχους που συνδέονται μεταξύ τους με ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΕΠΟ ΣΕΛ. 25

26 οπτικές ίνες (συνεχούς τηλεμετάδοσης δεδομένων (on line ) εντός εργοστασίου). Πάνω στο δίκτυο είναι συνδεδεμένοι 82 σταθμοί εργασίας (PCs),60 τερματικές οθόνες και 32 εκτυπωτές. Εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου Εντός του εργοστασίου λειτουργεί πλήρως οργανωμένο εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου για τον έλεγχο τόσο των πρώτων υλών και καυσίμων που καταφθάνουν στο εργοστάσιο όσο και του κλίνκερ και του τσιμέντου. Ο εξοπλισμός του εργαστηρίου περιλαμβάνει τα εξής: Α. Αναλυτικό εργαστήριο Όργανο XR-F χημικής ανάλυσης. Μηχανή σύντηξης δειγμάτων με βόρακα λιθίου(κατασκευή παστίλιαςυαλώματος) Φούρνοι ( ο C) Πυριαντήρια (300ο C) Yάλινα σκεύη (Προχοίδες, ογκομετρικές φιάλες,κωνικές φιάλες, ποτήρια ζέσεως, υάλινοι ηθμοί κ.λ.π). Χωνευτήρια (πλατίνας και πορσελάνης). θερμαντικές πλάκες Πεχάμετρο Συσκευές προσδιορισμού ειδικής επιφάνειας κατά BLAINE Θερμιδόμετρο Θολωσίμετρο (για προσδιορισμό (SO3) Φλογοφωτόμετρο (Για προσδιορισμό αλκαλίων) Φασμαφωτόμετρο Χρωματόμετρο Εργαστηριακοί αναλυτικοί ζυγοί Ιξωδόμετρο Συσκευή κοκκομετρικής ανάλυσης (περίθλαση ακτίνων Laser) ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΕΠΟ ΣΕΛ. 26

27 Β. Αίθουσα προετοιμασίας δειγμάτων Εργαστηριακός σπαστήρας Εργαστηριακά τριβεία Συσκευή Alpine Kόσκινα (R90,R200) Εργαστηριακός ζυγός Γ. Εργαστήριο Φυσικομηχανικών δοκιμασιών Πρέσα θραύσης δοκιμίων τσιμέντου (μέτρηση αντοχής) Μηχανή προσδιορισμού αντοχής σε κάμψη Δονητική τράπεζα συμπύκνωσης (ΕΝ) Δονητική τράπεζα (BS) Τράπεζα εξάπλωσης (ASTM) Μήτρες δοκιμίων τσιμέντου (ΕΝ,ΒS,ΑSΤΜ) Aναμικτήρας (ΕΝ) Συσκευές βελόνες). VICAT για προσδιορισμό χρόνου πήξης (καλούπια, έμβολα, Δακτύλιοι Le Chatelier για μέτρηση διαστολής Φιάλες Le chatelier για προσδιορισμό ειδικού βάρους. Αυτόκλειστο Υγρός θάλαμος με δεξαμενές νερού για διατήρησης δοκιμίων(ελεγχόμενης θερμοκρασίας και υγρασίας). Μηχανή προσδιορισμού του thickening time στο τσιμέντο (χρόνος μείωσης ρευστότητος υπό επιβεβλημένες συνθήκες θερμοκρασίας και πίεσης). Το σύνολο των οργάνων και συσκευών είναι διακριβωμένο σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Σημάτων Ποιότητας και του Συστήματος Ποιότητος του Εργοστασίου που είναι πιστοποιημένο κατά ISO Αναλώσεις και παραγωγές Πρώτες / βοηθητικές ύλες ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΕΠΟ ΣΕΛ. 27

28 Στην εγκατάσταση αναλώνεται ένας σημαντικός αριθμός πρώτων και βοηθητικών υλών. Τα υλικά μεταφέρονται κυρίως με πλοία και δευτερευόντως με φορτηγά. Στον Πίνακα 2.5 δίνονται οι εναλλακτικές πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται στην εγκατάσταση. Στον Πίνακα 2.6 δίνονται οι ποσότητες πρώτων υλών που χρησιμοποιήθηκαν στις παραγωγικές διεργασίες ανά έτος, την τελευταία τριετία. Πίνακας 2.5: Εναλλακτικές πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται στην εγκατάσταση Υλικό ΕΚΑ Προέλευση Ενδεικτική ποσότητα (tn/yr) Διαχείριση Στείρα βωξίτη Εργοστάσια παραγωγής αλουμίνας Μίγμα πρώτων υλών προς ΜΦ Ερυθρά ιλύς Εργοστάσια παραγωγής αλουμίνας Μίγμα πρώτων υλών προς ΜΦ Εργοστάσια Αποφρύγματα σιδηροπυρίτη παραγωγής οξέων, αζώτου και Μίγμα πρώτων υλών προς ΜΦ λιπασμάτων Τέφρα κλιβάνου Μονάδες παραγωγής ενέργειας Μίγμα πρώτων υλών προς ΜΤ Ιπτάμενη (πτητική) τέφρα άνθρακα Μονάδες παραγωγής ενέργειας Μίγμα πρώτων υλών προς ΜΦ και ΜΤ Χημική γύψος (FGD) Μονάδες παραγωγής ενέργειας Μίγμα πρώτων υλών προς ΜΦ Πτητική τέφρα από συναποτέφρωση Μονάδες παραγωγής ενέργειας Μίγμα πρώτων υλών προς ΜΤ Απόβλητα επεξεργασίας σκωριών Εργοστάσια παραγωγής σιδήρου και Μίγμα πρώτων υλών προς ΜΦ χάλυβα ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΕΠΟ ΣΕΛ. 28

ΑΔΑ: ΒΙ6Ν0-ΧΗΝ. Σχετ.: 183075, 183831, 184059, 184146, 184403. Τηλ./fax: 210 8650214 210 8646939

ΑΔΑ: ΒΙ6Ν0-ΧΗΝ. Σχετ.: 183075, 183831, 184059, 184146, 184403. Τηλ./fax: 210 8650214 210 8646939 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜ. ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ /ΝΣΗ Ε.Α.Ρ.Θ. ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση :Πατησίων 147 11251, Αθήνα Πληρ. : Γ.ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Τηλ./fax: 210 8650214

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨ00-ΕΘΛ. Σχετ.: 105499, 165191, 166382, 166531, 168331, 168535, 168719, 169303, 169390, 169415, 169801, 189152, 211272

ΑΔΑ: ΒΙΨ00-ΕΘΛ. Σχετ.: 105499, 165191, 166382, 166531, 168331, 168535, 168719, 169303, 169390, 169415, 169801, 189152, 211272 1 Υπαγωγή στην Οδηγία 2010/75/ΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜ. ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ /ΝΣΗ Ε.Α.Ρ.Θ. ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση :Πατησίων 147 11251, Αθήνα Πληρ. : Γ.ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜΑΚΗ ΡΑΛΛΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ

ΦΑΡΜΑΚΗ ΡΑΛΛΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 96/61/ΕΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ (IPPC)» ΦΑΡΜΑΚΗ ΡΑΛΛΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρoς: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ. Κοιν.: ΑΠΟΦΑΣΗ

Πρoς: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ. Κοιν.: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΚΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΣΩΤΡΟΥ ΩΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΒΕΣΤΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΚΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΣΩΤΡΟΥ ΩΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΒΕΣΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΚΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΣΩΤΡΟΥ ΩΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΒΕΣΤΗ σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΚΥΑ 11535/1993 (ΦΕΚ 328Β/06-05-1993) «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΣΒΕΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 7 Αριθμ. Συνεδρίασης 7 η /16.04.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 41

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 7 Αριθμ. Συνεδρίασης 7 η /16.04.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 41 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 2-12- 2014 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ. 4962/220871 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΛ ΨΥΤΤΑΛΕΙΑΣ.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΛ ΨΥΤΤΑΛΕΙΑΣ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΛ ΨΥΤΤΑΛΕΙΑΣ.6 1.1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ...6 1.2. ΘΕΣΗ... 7 1.3. ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΑΙ...8 1.4. ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ...8 1.5. ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φ6280/534/13 ΠΡΟΣ.:ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

Φ6280/534/13 ΠΡΟΣ.:ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ /ΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΤΑΧ. /ΝΣΗ: ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 239 ΤΑΧ.ΚΩ : 15451 Ν.ΨΥΧΙΚΟ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΕΟΓΚΑΖ Ι.Κ.Ε. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Μονάδας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από βιομάζα, ισχύος 0,998 MW.

ΜΕΤΕΟΓΚΑΖ Ι.Κ.Ε. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Μονάδας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από βιομάζα, ισχύος 0,998 MW. ΜΕΤΕΟΓΚΑΖ Ι.Κ.Ε. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Μονάδας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από βιομάζα, ισχύος 0,998 MW. Δ.Δ. Σαρακήνας, Δ. Καλαμπάκας, Π.Ε. Τρικάλων Π Ρ Ο Ε Τ ΟΙΜ Α Σ Ι Α Ι π π ο κ ρ ά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 1 kwh ΣΕ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ, ΑΤΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Κος ΚΟΥΚΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Θεοδωράτου & Βέλλιου Ταχ. Κώδικας : 351 00 Πληροφορίες : Μ. Τζήκα Τηλέφωνο : 22310-43191 Fax : 22310-42502 ΚΟΙΝ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Θεοδωράτου & Βέλλιου Ταχ. Κώδικας : 351 00 Πληροφορίες : Μ. Τζήκα Τηλέφωνο : 22310-43191 Fax : 22310-42502 ΚΟΙΝ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 10 Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ. 5470/234263 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 Ονομασία και είδος έργου ή δραστηριότητας 4 2 Αντικείμενο της Μελέτης 5 3 Γεωγραφική θέση Εκταση, Διοικητική υπαγωγή 7 4 Περιγραφή υφιστάμενης κατάστασης περιβάλλοντος 10 4.1 Φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ :

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ : Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ : ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΚΡΗΞΙΜΕΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΕΣ ΣΤΟΝ ΑΗΣ ΧΑΝΙΩΝ Κ Ρ Η Τ Η Σ ΦΟΙΤΗΤΗΣ : ΣΟΥΡΓΙΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Με την ολοκλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΠΜΣ «ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΜΑΖΑ ΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΘΕΡΜΟΧΗΜΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΕΡΕΟ ΚΑΥΣΙΜΟ Επιμέλεια: Αλεξίου Μάριος Αρ. Μητρώου: 03100425 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΥΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΥΣΗΣ 1. Επωνυμία Έργου Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιομάζας ισχύος 1,0 MW στο Δήμο Ρήγα Φεραίου, νομού Μαγνησίας 2. Είδος έργου Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιομάζας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ... 5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ... 5 ΔΕΗ Α.Ε. ΔΠΝ Αίτηση Αύξησης Εγκατεστημένης Ισχύος ΑΣΠ ΣΥΡΟΥ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ... 5 2.1 Υφιστάμενη υποδομή... 5 2.2 Παραγωγική διαδικασία λειτουργία ΑΣΠ Σύρου...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 2 Αριθμ. Συνεδρίασης 2 η /28.01.2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 2 Αριθμ. Συνεδρίασης 2 η /28.01.2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πρoς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών

Πρoς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών Βαθμός ασφαλείας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ XΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ KAI ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΣΤΟΧΟΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΣΤΟΧΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΣΤΟΧΟΣ 3 Η παρούσα µελέτη αποτελεί την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που υποβάλλεται για την έκδοση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων της µελετώµενης δραστηριότητας: «ΤΖΑΦΕΤΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

BASF ΗELLAS S.A. Sindos Plant Εγκατάσταση Σίνδου ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ. Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1221/2009 (EMAS)

BASF ΗELLAS S.A. Sindos Plant Εγκατάσταση Σίνδου ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ. Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1221/2009 (EMAS) BASF ΗELLAS S.A. Sindos Plant Εγκατάσταση Σίνδου ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1221/2009 (EMAS) Επιθεωρημένη Περιβαλλοντική Διαχείριση Reg.No: EL-000088 Έκδοση 4 η : Φεβρουάριος 2012 Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η /15.04.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 61

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η /15.04.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 61 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ... 4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ... 4 ΔΕΗ Α.Ε. ΔΠΝ Αίτηση Αύξησης Εγκατεστημένης Ισχύος ΤΣΠ ΣΚΥΡΟΥ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ... 4 2.1 Υφιστάμενη υποδομή... 4 2.2 Παραγωγική διαδικασία λειτουργία TΣΠ Σκύρου...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΕΤ Α.Ε.---------------------------------------------------------------------------------------------- 32

ΑΝΑΜΕΤ Α.Ε.---------------------------------------------------------------------------------------------- 32 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Σύµφωνα µε τον Ευρωπαϊκό Κανονισµό 761/2001 για την εφαρµογή Συστήµατος Οικολογικής ιαχείρισης και Ελέγχου (EMAS) ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009 Σελίδα 2 από 50 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...15 2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ...17

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...15 2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ...17 ΑΝΑΛΥΤΙΙΚΟΣ ΠΙΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...15 1.1 ΟΝΟΜΑΣΙΑ & ΕΙΔΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ... 15 1.2 ΑΔΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ (ΑΕΠΟ, ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)... 16 2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ...17 2.1 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Ι, ΘΕΣΗ «ΧΟΥΝΙΤΣΑ» Τ.Κ. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Δ.Ε. ΦΕΡΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ, Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014

ΘΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Ι, ΘΕΣΗ «ΧΟΥΝΙΤΣΑ» Τ.Κ. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Δ.Ε. ΦΕΡΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ, Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 : «Λατομείο Αδρανών Υλικών» σε «Λατομείο Αδρανών Υλικών & Μονάδα Ανακύκλωσης Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατασκευές & Κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)» ΘΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Ι, ΘΕΣΗ «ΧΟΥΝΙΤΣΑ» Τ.Κ. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Ξενοδοχείο Κλασσικού Τύπου ADRINA BEACH, Ιδιοκτησίας «ΑΝΤΡΙΝΑ ΜΠΗΤΣ Α.Ε.Ξ.Τ.Ε.»(παλιό) ΘΕΣΗ : ΑΝΤΡΙΝΑ, ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

Ξενοδοχείο Κλασσικού Τύπου ADRINA BEACH, Ιδιοκτησίας «ΑΝΤΡΙΝΑ ΜΠΗΤΣ Α.Ε.Ξ.Τ.Ε.»(παλιό) ΘΕΣΗ : ΑΝΤΡΙΝΑ, ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Ξενοδοχείο Κλασσικού Τύπου ADRINA BEACH, Ιδιοκτησίας «ΑΝΤΡΙΝΑ ΜΠΗΤΣ Α.Ε.Ξ.Τ.Ε.»(παλιό) ΘΕΣΗ : ΑΝΤΡΙΝΑ, ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΔΙΑΛΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΔΡΑΣΗ «Ενίσχυση της απασχόλησης των ερευνητών σε

Διαβάστε περισσότερα

OHSAS 18001 ISO 14001. BUREAU VERITAS Certification BUREAU VERITAS. Certification

OHSAS 18001 ISO 14001. BUREAU VERITAS Certification BUREAU VERITAS. Certification ISO 14001 OHSAS 18001 BUREAU VERITAS BUREAU VERITAS Certification MotorOil_Exofyllo_raxi.indd 1 Certification 8/21/14 3:25 PM Περιβαλλοντική Δήλωση 2013 ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα