Περιεχόμενα. 1 Εξερεύνηση του Office Εργασία με αρχεία 77. Μέρος 1 Microsoft Office Professional 2010

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιεχόμενα. 1 Εξερεύνηση του Office 2010 43. 2 Εργασία με αρχεία 77. Μέρος 1 Microsoft Office Professional 2010"

Transcript

1

2

3 Περιεχόμενα Εισαγωγή στο Microsoft Office Professional Αλλαγή της εμφάνισης της Κορδέλας Χαρακτηριστικά και συμβάσεις του βιβλίου Χρήση των αρχείων εξάσκησης Βοήθεια Μέρος 1 Microsoft Office Professional Εξερεύνηση του Office Εργασία στο περιβάλλον των προγραμμάτων του Office...44 Αλλαγή των ρυθμίσεων των προγραμμάτων του Office...57 Προσαρμογή της Κορδέλας...66 Προσαρμογή της γραμμής εργαλείων Γρήγορης Πρόσβασης...71 Βασικά σημεία Εργασία με αρχεία 77 Δημιουργία και αποθήκευση αρχείων...78 Ειδικό πλαίσιο: Συμβατότητα αρχείων με προηγούμενες εκδόσεις των προγραμμάτων του Office...84 Άνοιγμα αρχείων, μετακίνηση στο εσωτερικό τους, και κλείσιμό τους...86 Προβολή αρχείων με διαφορετικούς τρόπους...92 Βασικά σημεία...100

4 6 Περιεχόμενα Μέρος 2 Microsoft Word Επεξεργασία και έλεγχος κειμένου 103 Αλλαγές στο κείμενο Ειδικό πλαίσιο: Σχετικά με το Πρόχειρο Εύρεση και αντικατάσταση κειμένου Εύρεση της πιο κατάλληλης λέξης Διόρθωση ορθογραφικών και γραμματικών λαθών Ειδικό πλαίσιο: Εμφάνιση στατιστικών στοιχείων εγγράφου Εισαγωγή αποθηκευμένου κειμένου Ειδικό πλαίσιο: Εισαγωγή ενός εγγράφου σε ένα άλλο Βασικά σημεία Αλλαγή της εμφάνισης του κειμένου 139 Γρήγορη μορφοποίηση κειμένου Αλλαγή του θέματος ενός εγγράφου Μη αυτόματη αλλαγή της εμφάνισης χαρακτήρων Ειδικό πλαίσιο: Μορφοποίηση χαρακτήρων και πεζά-κεφαλαία Μη αυτόματη αλλαγή της εμφάνισης παραγράφων Ειδικό πλαίσιο: Εύρεση και αντικατάσταση μορφοποίησης Δημιουργία και τροποποίηση λίστας Ειδικό πλαίσιο: Μορφοποίηση κειμένου κατά την πληκτρολόγηση Βασικά σημεία Παρουσίαση πληροφοριών σε στήλες και πίνακες 179 Παρουσίαση πληροφοριών σε στήλες Δημιουργία λίστας με στηλοθέτες Παρουσίαση πληροφοριών σε πίνακες Ειδικό πλαίσιο: Υπολογισμοί σε πίνακες Ειδικό πλαίσιο: Άλλες επιλογές διάταξης Μορφοποίηση πινάκων Ειδικό πλαίσιο: Γρήγοροι Πίνακες Βασικά σημεία...205

5 Περιεχόμενα 7 6 Προσθήκη απλών στοιχείων γραφικών 207 Εισαγωγή και τροποποίηση εικόνων Ειδικό πλαίσιο: Σχετικά με τις έτοιμες εικόνες Clip Art Αλλαγή του φόντου ενός εγγράφου Προσθήκη δομικών μονάδων Ειδικό πλαίσιο: Σχεδίαση πλαισίου κειμένου Προσθήκη κειμένου WordArt Ειδικό πλαίσιο: Μορφοποίηση του πρώτου γράμματος παραγράφου Βασικά σημεία Προεπισκόπηση, εκτύπωση, και διανομή εγγράφων 245 Προεπισκόπηση και προσαρμογή της διάταξης σελίδας Έλεγχος των στοιχείων που εμφανίζονται σε κάθε σελίδα Εκτύπωση εγγράφων Προετοιμασία εγγράφων για ηλεκτρονική διανομή Βασικά σημεία Μέρος 3 Microsoft Excel Προετοιμασία βιβλίου εργασίας 267 Δημιουργία βιβλίων εργασίας Τροποποίηση βιβλίων εργασίας Τροποποίηση φύλλων εργασίας Προσαρμογή του παραθύρου προγράμματος του Excel Μεγέθυνση τμήματος του φύλλου εργασίας Τακτοποίηση παραθύρων βιβλίων εργασίας Προσθήκη κουμπιών στη γραμμή εργαλείων Γρήγορης Πρόσβασης Προσαρμογή της Κορδέλας Μεγιστοποίηση του χώρου που χρησιμοποιείται στο παράθυρο προγράμματος Βασικά σημεία...293

6 8 Περιεχόμενα 9 Εργασία με δεδομένα και πίνακες Excel 295 Καταχώριση και αναθεώρηση δεδομένων Μετακίνηση δεδομένων μέσα σε ένα βιβλίο εργασίας Εύρεση και αντικατάσταση δεδομένων Διόρθωση και βελτίωση των δεδομένων ενός φύλλου εργασίας Ορισμός πινάκων Excel Βασικά σημεία Υπολογισμοί με δεδομένα 321 Ονομασία ομάδων δεδομένων Δημιουργία τύπων για τον υπολογισμό τιμών Σύνοψη δεδομένων που πληρούν συγκεκριμένες συνθήκες Εύρεση και διόρθωση σφαλμάτων σε υπολογισμούς Βασικά σημεία Αλλαγή της εμφάνισης βιβλίων εργασίας 349 Μορφοποίηση κελιών Ορισμός στυλ Εφαρμογή θεμάτων βιβλίων εργασίας και στυλ πινάκων Excel Πιο ευανάγνωστοι αριθμοί Αλλαγή της εμφάνισης των δεδομένων με βάση την τιμή τους Προσθήκη εικόνων σε φύλλα εργασίας Βασικά σημεία Εστίαση σε συγκεκριμένα δεδομένα με τη χρήση φίλτρων 387 Περιορισμός των δεδομένων που εμφανίζονται στην οθόνη Χειρισμός δεδομένων φύλλου εργασίας Τυχαία επιλογή γραμμών λίστας Σύνοψη φύλλων εργασίας με κρυμμένες και φιλτραρισμένες γραμμές Εύρεση μοναδικών τιμών σε ένα σύνολο δεδομένων Ορισμός έγκυρων συνόλων τιμών για περιοχές κελιών Βασικά σημεία...407

7 Περιεχόμενα 9 Μέρος 4 Microsoft PowerPoint Επεξεργασία διαφανειών 411 Προσθήκη και διαγραφή διαφανειών Προσθήκη διαφανειών με έτοιμο περιεχόμενο Ειδικό πλαίσιο: Χρήση βιβλιοθηκών διαφανειών Ειδικό πλαίσιο: Εξαγωγή παρουσιάσεων σε μορφή διάρθρωσης Διαχωρισμός παρουσιάσεων σε ενότητες Αναδιάταξη διαφανειών και ενοτήτων Βασικά σημεία Επεξεργασία κειμένου διαφανειών 429 Καταχώριση κειμένου σε δεσμευτικά θέσης Προσθήκη πλαισίων κειμένου Ειδικό πλαίσιο: Αλλαγή της προεπιλεγμένης γραμματοσειράς των πλαισίων κειμένου Επεξεργασία κειμένου Ειδικό πλαίσιο: Λίγα λόγια για το Πρόχειρο Διόρθωση και αλλαγή μεγέθους κειμένου κατά την πληκτρολόγηση Έλεγχος ορθογραφίας και επιλογή των πιο κατάλληλων λέξεων Ειδικό πλαίσιο: Έρευνα πληροφοριών και μετάφραση κειμένου Εύρεση και αντικατάσταση κειμένου και γραμματοσειρών Βασικά σημεία Επεξεργασία διαφανειών 463 Εφαρμογή θεμάτων Χρήση διαφορετικών συνδυασμών χρωμάτων και γραμματοσειρών Αλλαγή του φόντου μιας διαφάνειας Αλλαγή της εμφάνισης των δεσμευτικών θέσεων Αλλαγή της στοίχισης, του μεγέθους, της απόστασης, και της εμφάνισης του κειμένου Ειδικό πλαίσιο: Χρώματα που δεν περιλαμβάνονται στους συνδυασμούς χρωμάτων Βασικά σημεία...485

8 10 Περιεχόμενα 16 Προσθήκη απλών οπτικών βελτιώσεων 487 Εισαγωγή φωτογραφιών και έτοιμων εικόνων clip art Εισαγωγή διαγραμμάτων Ειδικό πλαίσιο: Μορφές αρχείων γραφικών Ειδικό πλαίσιο: Μετατροπή υπαρχόντων στοιχείων κουκκίδων σε διαγράμματα Εισαγωγή γραφημάτων Σχεδίαση σχημάτων Ειδικό πλαίσιο: Σύνδεση σχημάτων Προσθήκη εφέ μετάβασης Βασικά σημεία Αναθεώρηση και προβολή παρουσιάσεων 525 Ρύθμιση παρουσιάσεων για προβολή Προεπισκόπηση και εκτύπωση παρουσιάσεων Προετοιμασία σημειώσεων ομιλητή και ακροατηρίου Ειδικό πλαίσιο: Βελτιωμένες σημειώσεις ακροατηρίου Ολοκλήρωση παρουσιάσεων Ειδικό πλαίσιο: Ρύθμιση της προβολής Παρουσιαστή Προβολή παρουσιάσεων σε κοινό Βασικά σημεία Μέρος 5 Microsoft OneNote Εξερεύνηση του OneNote Περιήγηση στο παράθυρο προγράμματος του OneNote Ειδικό πλαίσιο: Εργασία με πολλά σημειωματάρια Εργασία στο παράθυρο προγράμματος του OneNote Χρήση της Κορδέλας και της γραμμής εργαλείων Γρήγορης Πρόσβασης Εργασία στην προβολή Παρασκηνίου Εξερεύνηση του OneNote μέσα από το προεπιλεγμένο σημειωματάριο Προσαρμογή του OneNote Βασικά σημεία...577

9 Περιεχόμενα Δημιουργία και διευθέτηση σημειωματαρίων 579 Δημιουργία σημειωματαρίου για χρήση από ένα άτομο Δημιουργία σημειωματαρίων για χρήση από πολλά άτομα Κοινή χρήση νέου ή υπάρχοντος σημειωματαρίου Διαχείριση κοινόχρηστου σημειωματαρίου Δημιουργία ενοτήτων και σελίδων Δημιουργία σελίδων και δευτερευουσών σελίδων Ονομασία ενοτήτων και σελίδων Δημιουργία ενοτήτων και ομάδων ενοτήτων Βασικά σημεία Δημιουργία και οργάνωση σημειώσεων 603 Χρήση περιεκτών σημειώσεων Καταχώριση περιεχομένου απευθείας σε μια σελίδα Αναφορά σε εξωτερικά αρχεία Δημιουργία χειρόγραφων σημειώσεων Εισαγωγή εικόνων Μορφοποίηση σημειώσεων, σελίδων, και ενοτήτων Προσθήκη ετικετών Αποστολή περιεχομένου στο OneNote Συγκέντρωση αποσπασμάτων οθόνης Συγκέντρωση σημειώσεων Ιστού Ειδικό πλαίσιο: Εισαγωγή ημερομηνίας και ώρας Καταγραφή οπτικοακουστικών σημειώσεων Ειδικό πλαίσιο: Δεν βρίσκετε το εικονίδιο του OneNote; Λήψη γρήγορων σημειώσεων Ειδικό πλαίσιο: Συγκέντρωση πληροφοριών εκτός του περιβάλλοντος του OneNote Βασικά σημεία...634

10 12 Περιεχόμενα Μέρος 6 Microsoft Outlook Αποστολή και λήψη μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 637 Δημιουργία και αποστολή μηνυμάτων Διευθύνσεις μηνυμάτων Αντιμετώπιση προβλημάτων με διευθύνσεις μηνυμάτων Καταχώριση περιεχομένου Αποθήκευση και αποστολή μηνυμάτων Ειδικό πλαίσιο: Διαχείριση πολλών λογαριασμών Επισύναψη αρχείων σε μηνύματα Ειδικό πλαίσιο: Αντιμετώπιση προβλημάτων με τύπους και προεκτάσεις αρχείων Προβολή μηνυμάτων και συνημμένων αρχείων Ειδικό πλαίσιο: Προβολή συνομιλιών Ρύθμιση της συμπεριφοράς του παραθύρου Ανάγνωσης Προβολή του περιεχομένου του παραθύρου Ανάγνωσης Σήμανση μηνυμάτων ως αναγνωσμένων Ανάγνωση μηνυμάτων με ένα πλήκτρο Προβολή πληροφοριών για τους συμμετέχοντες Εικονίδια παρουσίας Κάρτες επαφών Το παράθυρο Ατόμων Ειδικό πλαίσιο: Αντιμετώπιση προβλημάτων με το παράθυρο Ατόμων Απόκριση σε μηνύματα Βασικά σημεία Ειδικό πλαίσιο: Επανάληψη αποστολής και ανάκληση μηνυμάτων Αποθήκευση και προσπέλαση πληροφοριών επαφών 683 Αποθήκευση και ενημέρωση πληροφοριών επαφών Δημιουργία εγγραφών επαφών Βιβλία διευθύνσεων Ειδικό πλαίσιο: Κανόνες κλήσης Ειδικό πλαίσιο: Σωστή καταχώριση διευθύνσεων...696

11 Περιεχόμενα 13 Επικοινωνία με τις επαφές σας Έναρξη επικοινωνίας μέσα από τις εγγραφές επαφών Επιλογή παραληπτών μηνυμάτων από βιβλία διευθύνσεων Προβολή εγγραφών επαφών με διαφορετικούς τρόπους Ειδικό πλαίσιο: Πεδία οριζόμενα από τον χρήστη Εκτύπωση των εγγραφών επαφών σας Βασικά σημεία Διαχείριση χρονοπρογραμματισμού 719 Προγραμματισμός και τροποποίηση συναντήσεων Ειδικό πλαίσιο: Προσθήκη τοπικών αργιών στο ημερολόγιό σας Ειδικό πλαίσιο: Δημιουργία συνάντησης από μήνυμα Προγραμματισμός και τροποποίηση συμβάντων Προγραμματισμός συσκέψεων Ειδικό πλαίσιο: Ενημέρωση και ακύρωση συσκέψεων Απόκριση σε προσκλήσεις σε σύσκεψη Προβολή ημερολογίου με διαφορετικούς τρόπους Προβολές Επιλογές τακτοποίησης Χρήση του τμήματος Επισκόπησης Ημερομηνιών Βασικά σημεία Παρακολούθηση εργασιών 755 Δημιουργία εργασιών Δημιουργία εργασιών από μηδενική βάση Επιλογές εργασιών Δημιουργία εργασιών από στοιχεία του Outlook Ενημέρωση εργασιών Κατάργηση εργασιών και άλλων στοιχείων από λίστες εργασιών Διαχείριση ανάθεσης εργασιών Εργασίες που αναθέτετε σε άλλους Εργασίες που αναθέτουν άλλοι σε εσάς Προβολή εργασιών με διαφορετικούς τρόπους Ειδικό πλαίσιο: Εύρεση και οργάνωση εργασιών Βασικά σημεία...783

12 14 Περιεχόμενα Μέρος 7 Microsoft Access Εξερεύνηση μιας βάσης δεδομένων της Access Εργασία με την Access Ειδικό πλαίσιο: Ενεργοποίηση μακροεντολών και άλλου περιεχομένου βάσεων δεδομένων..798 Κατανόηση εννοιών βάσεων δεδομένων Εξερεύνηση πινάκων Ειδικό πλαίσιο: Σελίδες σε καρτέλες και επικαλυπτόμενα παράθυρα Εξερεύνηση φορμών Εξερεύνηση ερωτημάτων Εξερεύνηση εκθέσεων Προεπισκόπηση και εκτύπωση αντικειμένων της Access Βασικά σημεία Δημιουργία βάσεων δεδομένων και απλών πινάκων 829 Δημιουργία βάσεων δεδομένων από πρότυπα Ειδικό πλαίσιο: Βάσεις δεδομένων Ιστού Δημιουργία βάσεων δεδομένων και πινάκων με μη αυτόματο τρόπο Ειδικό πλαίσιο: Σχεδιασμός βάσεων δεδομένων Χειρισμός στηλών και γραμμών πινάκων Βελτίωση της δομής των πινάκων Δημιουργία σχέσεων μεταξύ πινάκων Βασικά σημεία Δημιουργία απλών φορμών 861 Δημιουργία φορμών με το εργαλείο Φόρμας Αλλαγή της εμφάνισης των φορμών Αλλαγή της διάταξης φορμών Βασικά σημεία...883

13 Περιεχόμενα Προβολή δεδομένων 885 Ταξινόμηση πληροφοριών σε πίνακες Ειδικό πλαίσιο: Πώς ταξινομεί η Access Φιλτράρισμα πληροφοριών σε πίνακες Φιλτράρισμα πληροφοριών με χρήση φορμών Ειδικό πλαίσιο: Χαρακτήρες-μπαλαντέρ Εντοπισμός πληροφοριών που ικανοποιούν πολλά κριτήρια Ειδικό πλαίσιο: Δημιουργία εκθέσεων Βασικά σημεία Μέρος 8 Microsoft Publisher Τα πρώτα βήματα στο Publisher Δημιουργία νέων δημοσιεύσεων Χρήση προτύπων Ειδικό πλαίσιο: Προσαρμοσμένα πρότυπα Εισαγωγή εγγράφων του Word Αποθήκευση προσωπικών και εταιρικών στοιχείων Προεπισκόπηση και εκτύπωση δημοσιεύσεων Έλεγχος δημοσιεύσεων Χρήση προχωρημένων ρυθμίσεων εκτυπωτή Βασικά σημεία Δημιουργία ελκυστικών οπτικών στοιχείων 939 Χρήση πλαισίων κειμένου Χειρισμός πλαισίων κειμένου Μορφοποίηση κειμένου με σκοπό τον εντυπωσιασμό Χρήση κειμένου WordArt Χρήση γραφικών Χρήση σχημάτων Χειρισμός σχημάτων Σύνδεση και ομαδοποίηση σχημάτων Χρήση έτοιμων οπτικών στοιχείων Βασικά σημεία...987

14 16 Περιεχόμενα 31 Δημιουργία πολύχρωμων καρτών και ημερολογίων 989 Δημιουργία αναδιπλούμενων καρτών Επιλογή σχεδίασης ή διάταξης (στοιχειοθέτησης) Αλλαγή του συνδυασμού χρωμάτων Χρήση χρωμάτων που δεν περιλαμβάνονται στους συνδυασμούς χρωμάτων Επιλογή κειμένου Δημιουργία ταχυδρομικών καρτών Χρήση συγχώνευσης αλληλογραφίας Χρήση συγχώνευσης καταλόγων Δημιουργία ημερολογίων Προσθήκη λεζαντών, τίτλων αναγνώρισης, και πνευματικών δικαιωμάτων Αλλαγή φόντου σελίδας Χρήση κύριων σελίδων Βασικά σημεία Γλωσσάρι Λεξικό όρων Ευρετήριο Οι συγγραφείς

15 Εισαγωγή στο Microsoft Office Professional 2010 Το Microsoft Office 2010 είναι ένα πλήρες σύστημα προγραμμάτων, υπηρεσιών, και λύσεων, συμπεριλαμβανομένων έντεκα προγραμμάτων παραγωγικότητας για τον εργασιακό χώρο τα οποία μπορείτε να εγκαταστήσετε στον υπολογιστή σας, καθώς και τεσσάρων νέων διαδικτυακών εκδόσεων προγραμμάτων. Για να καλύψει τις ποικίλες ανάγκες χρηστών και επιχειρήσεων, η Microsoft προσφέρει πέντε διαφορετικά πακέτα του λογισμικού Office 2010, καθένα από τα οποία απαρτίζεται από ένα διαφορετικό υποσύνολο προγραμμάτων. Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται τα προγράμματα που διαθέτει καθένα από τα πακέτα λογισμικού. Office Home and Student 2010 Office Home and Business 2010 Office Standard 2010 Office Professional 2010 Office Professional Plus 2010 Access Ναι Ναι Communicator Ναι Excel Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Infopath Ναι OneNote Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Outlook Ναι Ναι Ναι Έκδοση Outlook που περιλαμβάνει και το Business Contact Manager PowerPoint Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Publisher Ναι Ναι Ναι SharePoint Workspace Ναι Word Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Office Web Apps Ναι Ναι Οι εκδόσεις Office Standard και Office Professional Plus είναι διαθέσιμες μόνο για συνδρομητές με πολλές άδειες χρήσης. Οι Εφαρμογές Web του Office, οι οποίες είναι διαθέσιμες με τις εκδόσεις Office Standard και Office Professional Plus, αλλά παρέχονται επίσης στο ευρύ κοινό μέσω της τοποθεσίας Ιστού Windows Live, είναι οι διαδικτυακές εκδόσεις των εφαρμογών Word, Excel, PowerPoint, και OneNote. Με τη χρήση των Εφαρμογών Web του Office, έχετε τη δυνατότητα να αποθηκεύετε έγγραφα στο Διαδίκτυο και να τα επεξεργάζεστε μέσα από το παράθυρο οποιουδήποτε φυλλομετρητή Ιστού.

16 18 Εισαγωγή στο Microsoft Office Professional 2010 Το βιβλίο αυτό σας παρέχει εκπαιδευτικό υλικό για τα προγράμματα που αναφέρονται παρακάτω και συλλογικά αποτελούν το πακέτο προγραμμάτων του Office Professional 2010: Microsoft Word 2010 Ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου με το οποίο μπορείτε να συντάσσετε και να μορφοποιείτε έγγραφα γρήγορα και αποδοτικά. Microsoft Excel 2010 Ένα πρόγραμμα λογιστικών φύλλων με το οποίο μπορείτε να αναλύετε, να μεταδίδετε, και να διαχειρίζεστε πληροφορίες. Microsoft PowerPoint 2010 Ένα πρόγραμμα με το οποίο έχετε τη δυνατότητα να αναπτύσσετε δυναμικές παρουσιάσεις διαφανειών με επαγγελματική εμφάνιση και να τις δείχνετε στο κοινό σας. Microsoft OneNote 2010 Ένα πρόγραμμα ψηφιακού σημειωματαρίου με το οποίο μπορείτε να συγκεντρώνετε, να οργανώνετε, και να εντοπίζετε γρήγορα πολλούς τύπους ηλεκτρονικών πληροφοριών. Microsoft Outlook 2010 Ένα πρόγραμμα διαχείρισης πληροφοριών με το οποίο μπορείτε να διαχειρίζεστε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στοιχεία επαφών, συσκέψεις, εργασίες, και άλλα είδη επικοινωνιών. Microsoft Access 2010 Ένα πρόγραμμα βάσεων δεδομένων με το οποίο μπορείτε να συλλέγετε πληροφορίες και να τις εξάγετε σε πολλές μορφές για να τις χρησιμοποιείτε με άλλους τρόπους. Microsoft Publisher 2010 Ένα πρόγραμμα ηλεκτρονικής σελιδοποίησης με το οποίο έχετε τη δυνατότητα να δημιουργείτε διατάξεις σελιδοποίησης για ενημερωτικά φυλλάδια, κάρτες, ημερολόγια, και άλλες δημοσιεύσεις. Οι πληροφορίες που περιέχει το βιβλίο αυτό αναφέρονται στα προγράμματα τα οποία περιέχονται σε όλα τα πακέτα λογισμικού. Αν δεν διαθέτετε την έκδοση Office Professional, αλλά κάποια άλλη έκδοση του πακέτου λογισμικού, ή σε περίπτωση που εγκαταστήσατε μεμονωμένα ένα ή περισσότερα από τα προγράμματα αυτά, τότε αυτό είναι το σωστό βιβλίο για εσάς. Πιστοποίηση Στην εποχή μας, η επάρκεια γνώσεων και ικανοτήτων στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών έχει ο- λοένα και μεγαλύτερη σημασία στον επαγγελματικό χώρο. Κατά την προεπιλογή, την πρόσληψη, και την εκπαίδευση των υπαλλήλων, όλο και περισσότεροι εργοδότες στηρίζονται στην αντικειμενικότητα και τη συνέπεια των τεχνολογικών πιστοποιήσεων προκειμένου να εξασφαλίζουν την επάρκεια των ικανοτήτων του εργατικού δυναμικού. Είτε είστε υπάλληλος είτε αναζητείτε εργασία σε κάποια εταιρεία, με τις τεχνολογικές πιστοποιήσεις μπορείτε να αποδείξετε ότι ήδη διαθέτετε τις δεξιότητες που χρειάζεστε για να επιτύχετε. Οι πιστοποιήσεις Microsoft Office Specialist (MOS) αποκτώνται από άτομα που έ- χουν αποδείξει ότι κατέχουν κοινώς αποδεκτά επίπεδα δεξιοτήτων στις εξετάσεις πιστοποίησης για ένα ή περισσότερα από τα προγράμματα του Office 2010, συμπεριλαμβανομένων των Microsoft Access, Excel, Outlook, PowerPoint, ή Word. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα MOS, επισκεφθείτε την τοποθεσία Ιστού Microsoft Office Specialist Certification στον σύνδεσμο go.microsoft.com/ fwlink/?linkid=

17 Εισαγωγή στο Microsoft Office Professional Περισσότερες πληροφορίες Τα κεφάλαια του βιβλίου αυτού που καλύπτουν τα Microsoft Word 2010, Excel 2010, και Access 2010 αποτελούν αποσπάσματα από τα ξεχωριστά βιβλία της σειράς Βήμα Βήμα που έχουν γραφεί για καθένα από αυτά τα προγράμματα. Το βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας θα σας δώσει μια γενική περιγραφή για κάθε πρόγραμμα και κάποια στοιχεία που θα σας βοηθήσουν να ξεκινήσετε να τα χρησιμοποιείτε. Για να μάθετε περισσότερα, ανατρέξτε στα παρακάτω βιβλία. Ελληνικό Microsoft Word 2010 Βήμα Βήμα Των Joyce Cox και Joan Lambert (Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2010) ISBN Περιεχόμενα: 1 Εξερεύνηση του Word Επεξεργασία και έλεγχος κειμένου 3 Αλλαγή της εμφάνισης του κειμένου 4 Παρουσίαση πληροφοριών σε πίνακες και στήλες 5 Προσθήκη απλών στοιχείων γραφικών 6 Προεπισκόπηση, εκτύπωση, και διανομή εγγράφων 7 Προσθήκη και τροποποίηση διαγραμμάτων 8 Προσθήκη και τροποποίηση γραφημάτων 9 Χρήση άλλων οπτικών στοιχείων 10 Οργάνωση και διάταξη περιεχομένου 11 Δημιουργία εγγράφων για χρήση έξω από το Word 12 Εξερεύνηση περισσότερων τεχνικών επεξεργασίας κειμένου 13 Χρήση εργαλείων αναφοράς για μεγαλύτερα έγγραφα 14 Χρήση της συγχώνευσης αλληλογραφίας 15 Συνεργασία με άλλους 16 Πιο αποδοτική χρήση του Word

18 20 Εισαγωγή στο Microsoft Office Professional 2010 Ελληνικό Microsoft Excel 2010 Βήμα Βήμα Του Curtis Frye (Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2010) ISBN Περιεχόμενα: 1 Προετοιμασία βιβλίου εργασίας 2 Εργασία με δεδομένα και πίνακες Excel 3 Υπολογισμοί με δεδομένα 4 Αλλαγή της εμφάνισης βιβλίων εργασίας 5 Εστίαση σε συγκεκριμένα δεδομένα με τη χρήση φίλτρων 6 Αναδιάταξη και σύνοψη δεδομένων 7 Συνδυασμός δεδομένων από πολλές πηγές 8 Ανάλυση εναλλακτικών συνόλων δεδομένων 9 Δημιουργία δυναμικών φύλλων εργασίας με χρήση Συγκεντρωτικών Πινάκων 10 Δημιουργία γραφημάτων και γραφικών 11 Εκτύπωση 12 Αυτοματοποίηση επαναλαμβανόμενων εργασιών με χρήση μακροεντολών 13 Συνεργασία με τα υπόλοιπα προγράμματα του Microsoft Office 14 Συνεργασία με άλλους Ελληνική Microsoft Access 2010 Βήμα Βήμα Των Joyce Cox και Joan Lambert (Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2011) ISBN Περιεχόμενα: 1 Εξερεύνηση μιας βάσης δεδομένων της Access Δημιουργία βάσεων δεδομένων και απλών πινάκων 3 Δημιουργία απλών φορμών 4 Προβολή δεδομένων 5 Δημιουργία απλών εκθέσεων 6 Διατήρηση της ακεραιότητας των δεδομένων 7 Δημιουργία προσαρμοσμένων φορμών

19 Εισαγωγή στο Microsoft Office Professional Δημιουργία ερωτημάτων 9 Δημιουργία προσαρμοσμένων εκθέσεων 10 Εισαγωγή και εξαγωγή δεδομένων 11 Δημιουργία βάσεων δεδομένων φιλικών προς τον χρήστη 12 Προστασία βάσεων δεδομένων 13 Προσαρμογή της Access Ας ξεκινήσουμε! Το Office 2010 περιλαμβάνει νέες δυνατότητες, νέες λειτουργίες, καθώς και μια εύχρηστη διασύνδεση χρήστη, που αποσκοπούν να βελτιώσουν τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε τον υπολογιστή και να σας διευκολύνουν στην εκμάθηση νέων προγραμμάτων. Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι που σας δείχνουμε, έστω και φευγαλέα, τις εσωτερικές διεργασίες ορισμένων επιλεγμένων δυνατοτήτων των βασικών προγραμμάτων του Office. Θα αρχίσουμε από τα βασικά και θα προχωρήσουμε σιγά-σιγά στις πιο ενδιαφέρουσες και πλέον απαραίτητες δυνατότητες κάθε προγράμματος. Αν έχετε πείρα στη χρήση του Office, τότε μπορείτε να ξεφυλλίσετε το Κεφάλαιο 1, «Εξερεύνηση του Office 2010», να παραλείψετε το Κεφάλαιο 2, «Χρήση αρχείων» και να προχωρήσετε απευθείας στα κεφάλαια που α- ναφέρονται σε καθένα από τα προγράμματα ξεχωριστά.

20

21 12 Εργασία με αρχεία Σε αυτό το κεφάλαιο θα μάθετε Να δημιουργείτε και να αποθηκεύετε έγγραφα. Να ανοίγετε έγγραφα, να κινείστε μέσα σε αυτά, και να τα κλείνετε. Να εμφανίζετε έγγραφα με διαφορετικούς τρόπους. Όταν εργάζεστε σε κάποιο από τα Microsoft Word, Excel, ή PowerPoint, αποθηκεύετε περιεχόμενο σε μεμονωμένα αρχεία. Σε κάθε πρόγραμμα, μπορείτε να αποθηκεύετε αρχεία διαφορετικών τύπων ανάλογα με το σκοπό καθενός. Τα τυπικά αρχεία είναι έγγραφα του Word, βιβλία εργασίας του Excel, και παρουσιάσεις του PowerPoint. Ανεξάρτητα από το πρόγραμμα ή τον τύπο αρχείου, σε όλα τα προγράμματα χρησιμοποιείτε παρόμοιες τεχνικές για τη δημιουργία αρχείων, την αποθήκευσή τους, τη μετακίνηση στο εσωτερικό τους, και την προβολή τους. Όταν εργάζεστε στο OneNote, το περιεχόμενό σας αποθηκεύεται σε μεμονωμένα αρχεία τα οποία αντιστοιχούν στις σελίδες που αποτελούν τη δομή των σημειωματαρίων. Το OneNote δημιουργεί αυτόματα τα αντίστοιχα αρχεία και αποθηκεύει τις αλλαγές σας καθώς εργάζεστε, με αποτέλεσμα να μη χρειάζεται να το κάνετε εσείς. Ωστόσο, για τη μετακίνηση στο εσωτερικό των αρχείων και την προβολή τους χρησιμοποιείτε μερικές από τις ίδιες τεχνικές που χρησιμοποιείτε και στα άλλα προγράμματα του Microsoft Office Στο κεφάλαιο αυτό θα εξασκηθείτε στη χρήση αρχείων στο Word, χρησιμοποιώντας τεχνικές που α- φορούν τη χρήση όλων των αρχείων, είτε δημιουργήθηκαν στο Word, είτε στο Excel, είτε στο PowerPoint. Πρώτα θα δημιουργήσετε και θα αποθηκεύσετε ένα έγγραφο και μετά θα αποθηκεύσετε ένα υπάρχον έγγραφο σε μια άλλη θέση. Έπειτα, θα μάθετε να ανοίγετε ένα υπάρχον έγγραφο Word, να μετακινείστε μέσα σε αυτό, και να το κλείνετε. Τέλος, θα εξερευνήσετε διάφορους τρόπους προβολής του περιεχομένου των αρχείων. Αρχεία εξάσκησης Για να ολοκληρώσετε τις ασκήσεις αυτού του κεφαλαίου, πρέπει να αντιγράψετε τα αρχεία πρακτικής εξάσκησης στον υπολογιστή σας. Τα αρχεία εξάσκησης που θα χρησιμοποιήσετε για να ολοκληρώσετε τις ασκήσεις του κεφαλαίου περιέχονται στον φάκελο Κεφάλαιο02. Μια πλήρη λίστα των αρχείων εξάσκησης θα βρείτε στην ενότητα «Χρήση των αρχείων εξάσκησης» στην αρχή του βιβλίου.

22 78 Κεφάλαιο 2 Εργασία με αρχεία Δημιουργία και αποθήκευση αρχείων Όταν ξεκινάτε το Word, το Excel ή το Powerpoint χωρίς να ανοίξετε ένα συγκεκριμένο αρχείο, εμφανίζεται ένα κενό έγγραφο, βιβλίο εργασίας ή παρουσίαση, όποτε εσείς μπορείτε απλώς να πληκτρολογήσετε το περιεχόμενο του αρχείου. Το παλλόμενο σημείο εισαγωγής στο τμήμα κειμένου ή στο κελί του φύλλου εργασίας δείχνει πού θα εμφανιστεί ο επόμενος χαρακτήρας που θα πληκτρολογήσετε. Όταν έχετε ήδη ανοιχτό ένα πρόγραμμα του Office 2010, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα νέο αρχείο από τη σελίδα Δημιουργία της προβολής Παρασκηνίου, την οποία ανοίγετε πατώντας στην καρτέλα Αρχείο της Κορδέλας. Από τη σελίδα Δημιουργία μπορείτε να δημιουργήσετε ένα έγγραφο που να βασίζεται σε κάποιο προ-μορφοποιημένο πρότυπο. Συμβουλή Στα διαθέσιμα πρότυπα της τοποθεσίας Ιστού Microsoft Office Online προστίθενται συνεχώς νέα, οπότε τα πρότυπα που εμφανίζονται στη σελίδα Δημιουργία μπορεί να διαφέρουν από αυτά της εικόνας. Τα έγγραφα που περιέχονται στη σελίδα Δημιουργία βασίζονται σε πρότυπα, τα οποία είναι σύνολα μορφοποιήσεων που έχουν αποθηκευτεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε ως οδηγούς για νέα έγγραφα. Για παράδειγμα, στο Word 2010 τα εικονίδια της πρώτης ενότητας της συλλογής διαθέσιμων προτύπων είναι τα εξής: Κενό έγγραφο Αυτός είναι ο τύπος εγγράφου που επιλέγεται εξ ορισμού. Το έγγραφο είναι κενό. Συμβουλή Οι τυπικές ρυθμίσεις των εγγράφων του Word βασίζονται στο πρότυπο Normal, το οποίο εγκαθίσταται στον υπολογιστή σας κατά την εγκατάσταση ολόκληρου του Office. Μπορείτε να κάνετε αλλαγές στο πρότυπο Normal, αλλά αυτό δεν συνηθίζεται, ούτε σας το προτείνουμε.

23 Δημιουργία και αποθήκευση αρχείων 79 Δημοσίευση ιστολογίου Πατώντας σε αυτό το εικονίδιο ανοίγετε ένα έγγραφο κατάλληλο για δημοσίευση σε ένα ιστολόγιο. Το παράθυρο εγγράφου περιλαμβάνει επιπλέον λειτουργίες οι οποίες σας επιτρέπουν να αναρτάτε τις δημοσιεύσεις σας σε ένα υπάρχον ιστολόγιο απευθείας μέσα από το ίδιο το Word. Πρόσφατα πρότυπα Όταν πατάτε σε αυτό το εικονίδιο εμφανίζεται μια σελίδα με τα πιο πρόσφατα πρότυπα που έχετε χρησιμοποιήσει. Συμβουλή Πατώντας στο κουμπί Προηγούμενο ή στο κουμπί Αρχική επιστρέφετε στη σελίδα Δημιουργία. Δείγματα προτύπων Όταν πατάτε σε αυτό το εικονίδιο εμφανίζεται μια σελίδα με δείγματα εγγράφων που συνοδεύουν το Word. Τα πρότυπά μου Πατώντας σε αυτό το εικονίδιο εμφανίζετε ένα πλαίσιο διαλόγου στο οποίο μπορείτε να επιλέξετε ως βάση για ένα νέο έγγραφο ένα πρότυπο που έχετε δημιουργήσει. Δημιουργία από υπάρχον Με αυτό το εικονίδιο εμφανίζετε ένα πλαίσιο διαλόγου στο ο- ποίο μπορείτε να επιλέξετε ένα υπάρχον έγγραφο ως βάση για ένα νέο έγγραφο. Τα εικονίδια στην περιοχή Πρότυπα του Office.com αντιπροσωπεύουν κατηγορίες συνηθισμένων τύπων εγγράφων. Ανάλογα με το πλήθος των προτύπων που είναι διαθέσιμα σε μια κατηγορία, το αντίστοιχο εικονίδιο μπορεί να είναι και φάκελος. Σε κάθε περίπτωση, πατώντας σε ένα από αυτά τα εικονίδια εμφανίζετε τα πρότυπα που είναι διαθέσιμα στην τοποθεσία Ιστού Office.com. Μπορείτε επίσης να ψάξετε για συγκεκριμένα έγγραφα, καταχωρίζοντας τον τύπο που σας ενδιαφέρει στο πλαίσιο κειμένου Αναζήτηση στο Office.com και πατώντας στο κουμπί Έναρξη αναζήτησης. Δείτε επίσης Για πληροφορίες σχετικά με τα πρότυπα εγγράφων, ανατρέξτε στο βιβλίο Ελληνικό Microsoft Word 2010 Βήμα Βήμα των Joyce Cox και Joan Lambert (Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2010). Όταν βρείτε ένα πρότυπο που ίσως θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως βάση για το νέο σας έγγραφο, και πατήστε στο εικονίδιό του, στο δεξιό τμήμα παραθύρου θα εμφανιστεί μια προεπισκόπηση αυτού του τύπου εγγράφου. Στη συνέχεια, μπορείτε να πατήσετε στο κουμπί Δημιουργία στο δεξιό τμήμα παραθύρου για να δημιουργήσετε το έγγραφο. Συμβουλή Διπλοπατώντας σε ένα εικονίδιο δημιουργείτε τον συγκεκριμένο τύπο εγγράφου χωρίς πρώτα να το εμφανίσετε στο τμήμα προεπισκόπησης. Κάθε έγγραφο που δημιουργείτε είναι προσωρινό μέχρι να το αποθηκεύσετε ως αρχείο με ένα μοναδικό όνομα ή σε μια μοναδική θέση. Για να αποθηκεύσετε για πρώτη φορά ένα έγγραφο, πατήστε στο κουμπί Αποθήκευση στη γραμμή εργαλείων Γρήγορης Πρόσβασης ή στην επιλογή Αποθήκευση σε προβολή Παρασκηνίου. Και με τους δύο τρόπους ανοίγει το πλαίσιο διαλόγου Αποθήκευση ως, όπου μπορείτε να δώσετε στο έγγραφο ένα όνομα και να ορίσετε μια θέση αποθήκευσης.

24 80 Κεφάλαιο 2 Εργασία με αρχεία Εξ ορισμού, το πλαίσιο διαλόγου Αποθήκευση ως εμφανίζει τα περιεχόμενα της βιβλιοθήκης Εγγράφων. Πρόβλημα Η παραπάνω εικόνα δείχνει το πλαίσιο διαλόγου Αποθήκευση ως όπως εμφανίζεται όταν το Word εκτελείται στα Windows 7. Αν χρησιμοποιείτε κάποια διαφορετική έκδοση του λειτουργικού συστήματος των Windows, το πλαίσιο διαλόγου είναι διαφορετικό, αλλά η λειτουργία του είναι η ίδια. Αν θέλετε να αποθηκεύσετε το έγγραφο σε έναν φάκελο διαφορετικό από αυτόν που εμφανίζεται στη γραμμή Διεύθυνσης στην κορυφή του πλαισίου διαλόγου, μπορείτε να πατήσετε στο βέλος ή στα καλλιτεχνικά εισαγωγικά (<<) στη γραμμή Διεύθυνσης ή να πατήσετε σε διάφορες θέσεις στο τμήμα Περιήγησης στα αριστερά για να εμφανίσετε τον κατάλληλο φάκελο. Αν θέλετε να δημιουργήσετε έναν φάκελο για να αποθηκεύσετε το έγγραφο εκεί, μπορείτε να πατήσετε στο κουμπί Δημιουργία φακέλου της γραμμής εργαλείων. Αν θέλετε να αποθηκεύσετε ένα αρχείο σε μια μορφή διαφορετική από εκείνη που εμφανίζεται στο πλαίσιο Αποθήκευση ως, πατήστε στο βέλος του πλαισίου και μετά, από τη λίστα, επιλέξτε τη μορφή αρχείου που θέλετε.

25 Δημιουργία και αποθήκευση αρχείων 81 Αφού αποθηκεύσετε ένα έγγραφο για πρώτη φορά, μπορείτε να αποθηκεύετε τις αλλαγές σε αυτό απλώς πατώντας στο κουμπί Αποθήκευση. Στην περίπτωση αυτή, η καινούργια έκδοση του εγγράφου αντικαθιστά την προηγούμενη. Συντόμευση Πατήστε τα πλήκτρα Ctrl+S για να αποθηκεύσετε το ενεργό έγγραφο. Συμβουλή Τα Windows 7 διατηρούν αυτόματα τις προηγούμενες εκδόσεις των αρχείων. Για να προβάλετε τις προηγούμενες εκδόσεις ενός αρχείου σε κάποιον υπολογιστή με Windows 7, πατήστε με το δεξιό πλήκτρο του ποντικιού στο αρχείο μέσα από την Εξερεύνηση των Windows, και στη συνέχεια επιλέξτε τη διαταγή Επαναφορά προηγούμενων εκδόσεων. Αν θέλετε να διατηρήσετε και την καινούργια και την παλιά έκδοση, πατήστε στην επιλογή Αποθήκευση ως της προβολής Παρασκηνίου, και μετά αποθηκεύστε τη νέα έκδοση με διαφορετικό όνομα στην ίδια θέση ή με το ίδιο όνομα σε μια διαφορετική θέση. (Δεν μπορείτε να αποθηκεύσετε δύο αρχεία με το ίδιο όνομα στον ίδιο φάκελο.) Συμβουλή Εξ ορισμού, το Word αποθηκεύει περιοδικά το έγγραφο το οποίο επεξεργάζεστε για την περίπτωση διακοπής απόκρισης του προγράμματος ή διακοπής του ρεύματος. Για να ρυθμίσετε το χρονικό διάστημα μεταξύ των αυτόματων αποθηκεύσεων, μεταφερθείτε σε προβολή Παρασκηνίου, πατήστε αρχικά στο κουμπί Επιλογές, μετά πατήστε στην επιλογή Αποθήκευση στο αριστερό τμήμα παραθύρου του πλαισίου διαλόγου Επιλογές του Word, και στη συνέχεια καθορίστε το χρονικό διάστημα στο πλαίσιο που βρίσκεται στα δεξιά του πλαισίου ελέγχου Αποθήκευση πληροφοριών Αυτόματης Ανάκτησης κάθε. Κατόπιν πατήστε στο OK. Στην επόμενη άσκηση θα δουλέψετε με αρχεία στο Word, εφαρμόζοντας τεχνικές οι οποίες είναι κοινές σε όλα τα προγράμματα του Office Θα δημιουργήσετε ένα κενό έγγραφο, θα καταχωρίσετε κείμενο σε αυτό, και θα αποθηκεύσετε το έγγραφο σε έναν φάκελο που θα δημιουργήσετε. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Δεν χρειάζεστε αρχεία εξάσκησης για να ολοκληρώσετε την άσκηση αυτή ανοίξτε το Word και ακολουθήστε τα βήματα. 1. Στην Κορδέλα, πατήστε στην καρτέλα Αρχείο. Στη συνέχεια, στο αριστερό τμήμα παραθύρου της προβολής Παρασκηνίου, πατήστε στην επιλογή Δημιουργία. 2. Στη σελίδα Δημιουργία, διπλοπατήστε στην επιλογή Κενό έγγραφο. Το Word θα δημιουργήσει ένα κενό έγγραφο το οποίο θα έχει το προσωρινό όνομα Έγγραφο2 και θα το εμφανίσει στο παράθυρο προγράμματος σε προβολή Διάταξης Εκτύπωσης. Το Έγγραφο1 θα παραμείνει ανοιχτό, αλλά το παράθυρό του θα κρυφτεί από το παράθυρο του εγγράφου Έγγραφο2. Συμβουλή Το Έγγραφο1 δημιουργήθηκε αυτόματα από το Word κατά την εκκινησή του. Δείτε επίσης Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εναλλαγή μεταξύ ανοιχτών παραθύρων, δείτε την ενότητα «Εμφάνιση εγγράφων με διαφορετικούς τρόπους» στη συνέχεια του κεφαλαίου. 3. Με το σημείο εισαγωγής στην αρχή του νέου εγγράφου, πληκτρολογήστε Ημέρα πάρκων, και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο Enter. Το κείμενο θα εμφανιστεί στο νέο έγγραφο.

26 82 Κεφάλαιο 2 Εργασία με αρχεία 4. Πληκτρολογήστε την παρακάτω φράση (χωρίς να ξεχάσετε την τελεία στο τέλος): Βοηθήστε να ομορφύνουμε την πόλη μας συμμετέχοντας στον ετήσιο καθαρισμό του Ανατολικού Πάρκου, του Δυτικού Πάρκου, και του Νότιου Πάρκου. Θα διασκεδάσετε πολύ! Για τους εθελοντές προβλέπεται ένα δωρεάν μπλουζάκι και ένα γεύμα μπάρμπεκιου. Φέρτε τα δικά σας κηπουρικά εργαλεία και γάντια. Παρατηρήστε ότι δεν χρειάστηκε να πατήσετε Enter όταν το σημείο εισαγωγής έφτασε στο δεξιό περιθώριο, επειδή το κείμενο αναδιπλώθηκε και συνεχίστηκε στην επόμενη γραμμή. Πρέπει να πατάτε Enter μόνο στο τέλος κάθε παραγράφου, αφού το κείμενο αναδιπλώνει αυτόματα στο τέλος κάθε γραμμής. Συμβουλή Αν κάτω από κάποια λέξη ή φράση εμφανιστεί μια κόκκινη κυματιστή γραμμή, το Word επισημαίνει ένα πιθανό λάθος. Προς το παρόν, αγνοήστε τυχόν λάθη. 5. Πατήστε το πλήκτρο Enter, και μετά πληκτρολογήστε την παρακάτω φράση (χωρίς να ξεχάσετε την τελεία στο τέλος): Ο συντονισμός των ομάδων που θα συμμετάσχουν στο γεγονός είναι αρμοδιότητα της Επιτροπής Συντονισμού. Αν σας ενδιαφέρει να περάσετε τον χρόνο σας στο ύπαιθρο με την οικογένεια και τους φίλους σας, βελτιώνοντας ταυτόχρονα την ποιότητα των πάρκων της πόλης μας, επικοινωνήστε με τον Παύλο Σενίδη στη διεύθυνση 6. Στη γραμμή εργαλείων Γρήγορης Πρόσβασης, πατήστε στο κουμπί Αποθήκευση. Θα ανοίξει το πλαίσιο διαλόγου Αποθήκευση ως, με τα περιεχόμενα της βιβλιοθήκης Έγγραφα. Στο πλαίσιο κειμένου Όνομα αρχείου, το Word προτείνει ως πιθανό όνομα τις πρώτες λέξεις του εγγράφου. 7. Μεταφερθείτε στον φάκελο Κεφάλαιο02 των αρχείων εξάσκησης.

27 Δημιουργία και αποθήκευση αρχείων Στη γραμμή εργαλείων του πλαισίου διαλόγου, πατήστε στο κουμπί Δημιουργία φακέλου, πληκτρολογήστε Τα νέα έγγραφά μου ως όνομα του νέου φακέλου, και πατήστε το Enter. Στη συνέχεια, διπλοπατήστε στον φάκελο Τα νέα έγγραφά μου. 9. Στο πλαίσιο κειμένου Όνομα αρχείου, πατήστε οπουδήποτε στο όνομα Ημέρα πάρκων για να το επιλέξετε, και μετά αντικαταστήστε το πληκτρολογώντας Η ανακοίνωσή μου. Σημαντικό Κάθε τύπος αρχείου προσδιορίζεται από μια συγκεκριμένη προέκταση ονόματος αρχείου. Για παράδειγμα, η προέκταση.docx προσδιορίζει έγγραφα του Word Τα Windows 7 δεν εμφανίζουν εξ ορισμού αυτές τις προεκτάσεις, και δεν πρέπει να τις πληκτρολογείτε στο πλαίσιο διαλόγου Αποθήκευση ως. Όταν αποθηκεύετε ένα αρχείο, το Word προσθέτει αυτόματα την προέκταση που είναι συσχετισμένη με τον τύπο αρχείου ο οποίος είναι επιλεγμένος στο πτυσσόμενο πλαίσιο καταλόγου Αποθήκευση ως. 10. Πατήστε στο κουμπί Αποθήκευση. Το πλαίσιο διαλόγου Αποθήκευση ως θα κλείσει, το Word θα αποθηκεύσει το έγγραφο Η ανακοίνωσή μου στον φάκελο Τα νέα έγγραφά μου, και το όνομα του εγγράφου, Η α- νακοίνωσή μου, θα εμφανιστεί στη γραμμή τίτλου του παραθύρου του προγράμματος. 11. Μεταφερθείτε σε προβολή Παρασκηνίου και στη συνέχεια πατήστε στην επιλογή Αποθήκευση ως. Θα ανοίξει το πλαίσιο διαλόγου Αποθήκευση ως, εμφανίζοντας τα περιεχόμενα του φακέλου Τα νέα έγγραφά μου επειδή αυτός είναι ο τελευταίος φάκελος που χρησιμοποιήσατε. 12. Στη γραμμή Διεύθυνσης του πλαισίου διαλόγου Αποθήκευση ως, στα αριστερά της θέσης Τα νέα έγγραφά μου, πατήστε στη λέξη Κεφάλαιο02. Το πλαίσιο διαλόγου θα εμφανίσει τώρα τα περιεχόμενα του φακέλου Κεφάλαιο02, ο οποίος περιέχει τον φάκελο Τα νέα έγγραφά μου. Δείτε επίσης Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των ιδιοτήτων αρχείων που εμφανίζονται στη βάση του πλαισίου διαλόγου Αποθήκευση ως, δείτε την ε- νότητα «Προετοιμασία εγγράφων για ηλεκτρονική διανομή» στο Κεφάλαιο 7, «Προεπισκόπηση, εκτύπωση, και διανομή εγγράφων». 13. Πατήστε στο κουμπί Αποθήκευση. Το Word θα αποθηκεύσει το έγγραφο Η ανακοίνωσή μου στον φάκελο Κεφάλαιο02. Τώρα θα έχετε δύο εκδόσεις του εγγράφου, αποθηκευμένες με το ίδιο όνομα αλλά σε διαφορετικούς φακέλους. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ Στο δεξιό άκρο της γραμμής τίτλου, πατήστε στο κουμπί Κλεισίματος (με το X) για να κλείσετε το έγγραφο Η ανακοίνωσή μου, αφήνοντας ανοιχτό το Έγγραφο1 για την επόμενη ενότητα.

28 84 Κεφάλαιο 2 Εργασία με αρχεία Συμβατότητα αρχείων με προηγούμενες εκδόσεις των προγραμμάτων του Office Τα προγράμματα του Microsoft Office 2010 χρησιμοποιούν μορφές αρχείων που βασίζονται στην Επεκτάσιμη Γλώσσα Σήμανσης (Extensible Markup Language) ή, απλώς XML. Αυτές οι μορφές, οι οποίες ονομάζονται Ανοιχτές Μορφές αρχείων XML του Microsoft Office, παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά στο Microsoft Office Οι Ανοιχτές Μορφές αρχείων XML του Microsoft Office έχουν τα παρακάτω πλεονεκτήματα: Το μέγεθος του αρχείου είναι μικρότερο επειδή τα αρχεία συμπιέζονται κατά την αποθήκευση, με αποτέλεσμα να απαιτείται λιγότερος χώρος δίσκου για την αποθήκευση του αρχείου, καθώς και λιγότερο εύρος ζώνης για την αποστολή αρχείων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μέσω δικτύου, ή μέσω του Διαδικτύου. Είναι δυνατή η ανάκτηση τουλάχιστον ενός μέρους του περιεχομένου αρχείων που έχουν υποστεί βλάβη, επειδή τα αρχεία XML μπορούν να ανοίξουν σε ένα πρόγραμμα επεξεργασίας απλού κειμένου όπως το Σημειωματάριο. Η ασφάλεια είναι μεγαλύτερη επειδή οι τυπικές μορφές αρχείων (π.χ. docx) δεν είναι δυνατόν να περιέχουν μακροεντολές, και είναι εφικτός ο εντοπισμός και η αφαίρεση προσωπικών δεδομένων από τα αρχεία. (Το Word 2010 και το Word 2007 παρέχουν μια διαφορετική μορφή αρχείου την.docm για έγγραφα που περιέχουν μακροεντολές.) Κάθε πρόγραμμα του Office 2010 προσφέρει διάφορες μορφές αρχείων οι οποίες παρέχουν συγκεκριμένα οφέλη. Στις μορφές αρχείων και τις προεκτάσεις ονομάτων αρχείων για τα έγγραφα του Word 2010 συγκαταλέγονται οι εξής: Έγγραφο του Word (.docx) Έγγραφο Word με ενεργοποιημένες μακροεντολές (.docm) Πρότυπο του Word (.dotx) Πρότυπο Word με ενεργοποιημένες μακροεντολές (.dotm) Έγγραφο XML του Word (.xml) Στις μορφές αρχείων και τις προεκτάσεις ονομάτων αρχείων για βιβλία εργασίας του Excel 2010 περιλαμβάνονται οι εξής: Βιβλίο εργασίας του Excel (.xlsx) Βιβλίο εργασίας του Excel με δυνατότητα μακροεντολών (.xlsm) Δυαδικό βιβλίο εργασίας του Excel (.xlsb) Πρότυπο του Excel (.xltx) Πρότυπο του Excel με δυνατότητα μακροεντολών (.xltm) Πρόσθετο του Excel (.xlam)

29 Δημιουργία και αποθήκευση αρχείων 85 Στις μορφές αρχείων και τις προεκτάσεις ονομάτων αρχείων για παρουσιάσεις του PowerPoint 2010 συγκαταλέγονται οι εξής: Παρουσίαση του PowerPoint (.pptx) Παρουσίαση με δυνατότητα μακροεντολών του PowerPoint (.pptm) Πρότυπο του PowerPoint (.potx) Πρότυπο με δυνατότητα μακροεντολών του PowerPoint (.potm) Προβολή του PowerPoint (.ppsx) Προβολή με δυνατότητα μακροεντολών του PowerPoint (.ppsm) Πρόσθετο του PowerPoint (.ppam) Παρουσίαση XML του PowerPoint (.xml) Παρουσίαση εικόνων του PowerPoint (.pptx) Επιπλέον, από το πλαίσιο διαλόγου Αποθήκευση ως κάθε προγράμματος είναι διαθέσιμοι και άλλοι τύποι αρχείων οι οποίοι δεν αφορούν αποκλειστικά ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, όπως αρχεία κειμένου, ιστοσελίδες, αρχεία PDF, και αρχεία XPS. Συμβουλή Τα σημειωματάρια του OneNote αποθηκεύονται σε φακέλους. Για πληροφορίες σχετικά με τις μορφές αρχείων του OneNote, δείτε την ενότητα «Περιήγηση στο παράθυρο προγράμματος του OneNote» στο Κεφάλαιο 18, «Εξερεύνηση του OneNote 2010». Μπορείτε να ανοίξετε ένα αρχείο που έχει δημιουργηθεί στο Office 2003, το Office XP, το Office 2000 ή το Office 97 στο αντίστοιχο πρόγραμμα του Office 2010, αλλά δεν θα είναι διαθέσιμες οι νέες δυνατότητες του Office Το όνομα του αρχείου εμφανίζεται στη γραμμή τίτλου με τη φράση [Λειτουργία συμβατότητας] στα δεξιά του. Μπορείτε να δουλέψετε σε λειτουργία συμβατότητας, ή να μετατρέψετε το αρχείο στη νέα μορφή, αφού πρώτα μεταφερθείτε σε προβολή Παρασκηνίου, πατήστε στην επιλογή Πληροφορίες, και μετά πατήστε στο κουμπί Μετατροπή της ενότητας Λειτουργία συμβατότητας. Επίσης, έχετε τη δυνατότητα να πατήσετε στην επιλογή Αποθήκευση ως σε προβολή Παρασκηνίου για να αποθηκεύσετε ένα αντίγραφο του αρχείου στην τρέχουσα μορφή. Αν συνεργάζεστε με άτομα που χρησιμοποιούν κάποιο από τα Office 2003, Office XP, Office 2000 ή Office 97, μπορείτε να αποθηκεύετε τα έγγραφά σας σε μια μορφή την οποία θα μπορούν και αυτοί να ανοίξουν και να χρησιμοποιήσουν, επιλέγοντας την αντίστοιχη μορφή αρχείου με το επίθεμα από τη λίστα Αποθήκευση ως. Εναλλακτικά, οι χρήστες αυτοί μπορούν να κατεβάσουν το πακέτο συμβατότητας του Microsoft Office για τις μορφές αρχείων Word, Excel, και PowerPoint από την τοποθεσία Ιστού Κέντρο Λήψης της Microsoft (στη διεύθυνση download.microsoft.com), ώστε να μπορούν να ανοίγουν αρχεία της τρέχουσας έκδοσης του Office στην έκδοση που διαθέτουν.

30

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 1 Microsoft Word 2010... 9. 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 17. 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office...

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 1 Microsoft Word 2010... 9. 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 17. 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office... Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 1 Microsoft Word 2010... 9 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 17 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office... 31 4 Μετακίνηση σε έγγραφο και προβολές εγγράφου... 37 5 Επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Google Apps για το Office 365 για επιχειρήσεις

Google Apps για το Office 365 για επιχειρήσεις Google Apps για το Office 365 για επιχειρήσεις Πραγματοποίηση της μετάβασης Το Office 365 για επιχειρήσεις έχει διαφορετική εμφάνιση από το Google Apps. Για το λόγο αυτό, όταν συνδεθείτε, θα δείτε αυτήν

Διαβάστε περισσότερα

PowerPoint 2007. Δημιουργία βασικής παρουσίασης στο PowerPoint 2007. Καθορισμός του αριθμού των διαφανειών που χρειάζονται

PowerPoint 2007. Δημιουργία βασικής παρουσίασης στο PowerPoint 2007. Καθορισμός του αριθμού των διαφανειών που χρειάζονται PowerPoint 2007 Δημιουργία παρουσίασης Δημιουργία βασικής παρουσίασης στο PowerPoint 2007 Γνωρίστε το χώρο εργασίας του PowerPoint Ονομασία και αποθήκευση της παρουσίασής σας Προσθήκη, αναδιάταξη και διαγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων...

Περιεχόμενα. Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων... Περιεχόμενα Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων...22 Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...23 Επιφάνεια εργασίας...26

Διαβάστε περισσότερα

Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης του Microsoft OneNote 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Γι αυτό το λόγο, δημιουργήσαμε αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης.

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της Αυτόματης προσαρμογής κειμένου

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της Αυτόματης προσαρμογής κειμένου - 117-2. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές, κάντε κλικ στην καρτέλα Επεξεργασία και κατόπιν επιλέξτε ή απαλείψτε το πλαίσιο ελέγχου Να επιτρέπεται η μεταφορά και η απόθεση κελιών. Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 Tο βιβλίο... 1. 2 Ξεκίνημα... 7. 3 Σύνταξη και αποστολή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας... 27. iii. Ευχαριστίες... ix

Περιεχόμενα. 1 Tο βιβλίο... 1. 2 Ξεκίνημα... 7. 3 Σύνταξη και αποστολή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας... 27. iii. Ευχαριστίες... ix Περιεχόμενα Ευχαριστίες... ix 1 Tο βιβλίο... 1 Χωρίς τεχνικούς όρους!...1 Σύντομη παρουσίαση...2 Μερικές συμβάσεις...4 Μία τελευταία λέξη (ή και δύο)...5 2 Ξεκίνημα... 7 Το ελληνικό Outlook 2002 με μια

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Βασικά έγγραφα του Word. 1 Εξερεύνηση του Word 2010 35. 2 Επεξεργασία και έλεγχος κειμένου 71. 3 Αλλαγή της εμφάνισης του κειμένου 107

Περιεχόμενα. Βασικά έγγραφα του Word. 1 Εξερεύνηση του Word 2010 35. 2 Επεξεργασία και έλεγχος κειμένου 71. 3 Αλλαγή της εμφάνισης του κειμένου 107 Περιεχόμενα Εισαγωγή στο Microsoft Word 2010...11 Αλλαγή της εμφάνισης της Κορδέλας...15 Χαρακτηριστικά και συμβάσεις του βιβλίου...21 Χρήση των αρχείων εξάσκησης...23 Βοήθεια...27 Μέρος 1 Βασικά έγγραφα

Διαβάστε περισσότερα

POWERPOINT 2003. Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων.

POWERPOINT 2003. Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων. POWERPOINT 2003 1. Τι είναι το PowerPoint (ppt)? Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων. 2. Τι δυνατότητες έχει? Δημιουργία παρουσίασης. Μορφοποίηση παρουσίασης. Δημιουργία γραφικών. Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΡ. ΕΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΚΩΔΙΚΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Σ ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 Διαχείριση Αρχείων 06/11/2014 09:00-13:00 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία βασικής παρουσίασης στο PowerPoint 2007

Δημιουργία βασικής παρουσίασης στο PowerPoint 2007 - 17 - PowerPoint 2007 Δημιουργία παρουσίασης Δημιουργία βασικής παρουσίασης στο PowerPoint 2007 Σε αυτή την ενότητα θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τη γρήγορη και εύκολη δημιουργία βασικής παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Πνευματικά Δικαιώματα 2007 Ίδρυμα ECDL (ECDL Foundation www.ecdl.org) Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα. Κανένα μέρος αυτού του εγγράφου δεν μπορεί να αναπαραχθεί

Διαβάστε περισσότερα

Windows 8.1 Word 2013 Excel 2013

Windows 8.1 Word 2013 Excel 2013 3 σε 1 Windows 8.1 Word 2013 Excel 2013 ΓΡΗΓΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΛΑ ΜΑΙΡΗ ΓΚΛΑΒΑ Μαθηματικός, MSc Computer Science _CONT_3 se 1.indd iii 18/8/2014 9:13:02 πμ τίτλος: 3 ΣΕ 1 WINDOWS 8.1 - WORD 2013 - EXCEL 2013 ΓΡΗΓΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μορφοποίηση εικόνων. Εισαγωγή. Στόχος κεφαλαίου

Μορφοποίηση εικόνων. Εισαγωγή. Στόχος κεφαλαίου Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1: Προετοιμασία παρουσίασης...1 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση διαφανειών...18 Κεφάλαιο 3: Διαχείριση γραφικών...31 Κεφάλαιο 4: Επεξεργασία εικόνων με το Adobe Photoshop...56 Κεφάλαιο 5: Μορφοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή 6 Gmail 8. Υαhoo! Mail 58. Δημιουργία λογαριασμού 58 Αλλαγή κωδικού 68 Επισύναψη αρχείων 69 Φίλτρα 71

Εισαγωγή 6 Gmail 8. Υαhoo! Mail 58. Δημιουργία λογαριασμού 58 Αλλαγή κωδικού 68 Επισύναψη αρχείων 69 Φίλτρα 71 περιεχόμενα Εισαγωγή 6 Gmail 8 Δημιουργία λογαριασμού 8 Δημιουργία επαφών 16 Αποστολή e-mail 24 Aπάντηση και προώθηση 30 Ρυθμίσεις Gmail 32 Ετικέτες 35 Φίλτρα e-mail 47 Πρόσβαση στο Gmail από Outlook 51

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Σύντομη περιγραφή 5 Για να ξεκινήσετε 6 Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Οι οθόνες του προγράμματος 8 Αρχική οθόνη 8 Στοιχεία ασθενή 9 Εργασίες - Ραντεβού 10 Εικόνες 11 Ημερολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

BlackBerry Internet Service. Οδηγός χρήστη

BlackBerry Internet Service. Οδηγός χρήστη BlackBerry Internet Service Οδηγός χρήστη Δημοσίευση: 2014-01-08 SWD-20140108171026083 Περιεχόμενα 1 Γρήγορα αποτελέσματα... 7 Πληροφορίες για τα σχέδια υπηρεσίας ανταλλαγής μηνυμάτων της υπηρεσίας BlackBerry

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης αναφοράς. 1: Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων

Οδηγός γρήγορης αναφοράς. 1: Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων Οδηγός γρήγορης αναφοράς Στους παρακάτω πίνακες παρατίθενται οι γνώσεις που πρέπει να διαθέτουν οι υποψήφιοι για τις γνωστικές ενότητες: Χρήση Η/Υ και διαχείριση αρχείων, Επεξεργασία κειμένου, Υπολογιστικά

Διαβάστε περισσότερα

Ο τίτλος «Know How - Πληροφορική για Όλους» σχεδιάστηκε με στόχο να προσφέρει στο χρήστη ένα περιβάλλον για:

Ο τίτλος «Know How - Πληροφορική για Όλους» σχεδιάστηκε με στόχο να προσφέρει στο χρήστη ένα περιβάλλον για: KNOW HOW Πληροφορική για Όλους Ο τίτλος «Know How - Πληροφορική για Όλους» σχεδιάστηκε με στόχο να προσφέρει στο χρήστη ένα περιβάλλον για: Να εμπεδώσει και εμπλουτίσει γνώσεις στην πληροφορική Να γνωρίσει

Διαβάστε περισσότερα

Εκτυπώσεις -> Ενσωματωμένες -> Νέες Μισθολογικές Εκτυπώσεις -> Νέα Μηνιαία Κατάσταση (3 γραμμές) Α3 (Οριζόντια) Α/Α 1037

Εκτυπώσεις -> Ενσωματωμένες -> Νέες Μισθολογικές Εκτυπώσεις -> Νέα Μηνιαία Κατάσταση (3 γραμμές) Α3 (Οριζόντια) Α/Α 1037 Εκτυπώσεις -> Ενσωματωμένες -> Νέες Μισθολογικές Εκτυπώσεις -> Νέα Μηνιαία Κατάσταση (3 γραμμές) Α3 (Οριζόντια) Α/Α 1037 Πρόκειται για εκτύπωση που απεικονίζει μία ή περισσότερες μισθοδοσίες μηνός, είτε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός των Ελληνικών Microsoft WINDOWS 7

Οδηγός των Ελληνικών Microsoft WINDOWS 7 Οδηγός των Ελληνικών Microsoft WINDOWS 7 Chris Fehily Απόδοση: Αγαμέμνων Μήλιος Μηχανικός Λογισμικού Εκδόσεις: Μ. Γκιούρδας Ζωοδόχου Πηγής 70-74 - Τηλ.: 210 3630219 106 81 Αθήνα, 2010 www.mgiurdas.gr Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΟΕΕΚ ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ MICROSOFT OFFICE SPECIALIST

ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΟΕΕΚ ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ MICROSOFT OFFICE SPECIALIST ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΟΕΕΚ ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ MICROSOFT OFFICE SPECIALIST ΑΡΘΡΟ 49. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1. Βασικές Λειτουργίες και Περιβάλλον Εφαρµογής Επεξεργασίας Κειµένου α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ - SYLLABUS Version 1.0.1

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ - SYLLABUS Version 1.0.1 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ - SYLLABUS Version 1.0.1 ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ Χρήση Η/Υ και διαχείριση αρχείων Επεξεργασία κειμένων Υπολογιστικά φύλλα Υπηρεσίες διαδικτύου Βάσεις δεδομένων Παρουσιάσεις ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία Κειμένου - Microsoft Word

Επεξεργασία Κειμένου - Microsoft Word Επεξεργασία Κειμένου - Microsoft Word 1) Έναρξη 1.1) Εκκίνηση Για να ξεκινήσουμε το Word, πατάμε στο κουμπί Εναρξη και από το μενού που εμφανίζεται επιλέγουμε Προγράμματα και Microsoft Word. Η εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1.1. Ορισµός εγγράφου, προτύπου, πρωτεύοντος και δευτερεύοντος εγγράφου 1.2. Πρότυπα 1.2.1. Δηµιουργία, µεταβολή, χρήση και διαγραφή προτύπων εγγράφων 1.2.2.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. OpenOffice 3.x Impress

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. OpenOffice 3.x Impress ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ OpenOffice 3.x Impress Στόχοι: Με τη βοήθεια του οδηγού αυτού ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να: χρησιμοποιεί τα εργαλεία του Impress για δημιουργία παρουσιάσεων εμπλουτίζει τις παρουσιάσεις με

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Στασινός. ουλεύοντας με τη. Microsoft Access ΑΘΗΝΑ

Χρήστος Στασινός. ουλεύοντας με τη. Microsoft Access ΑΘΗΝΑ Χρήστος Στασινός ουλεύοντας με τη Microsoft Access ΑΘΗΝΑ Κάθε γνήσιο αντίγραφο έχει την υπογραφή του συγγραφέα Έκδοση 1η, Copyright 1998 Έκδοση 2η, Copyright 2007 ISBN: 978-960-8105-97-3 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 3) Μέθοδος Υποβολής: Συμπλήρωση Φόρμας 3.α) Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Το λογισμικό παρουσιάσεων Power Point 2007

Το λογισμικό παρουσιάσεων Power Point 2007 Το λογισμικό παρουσιάσεων Power Point 2007 Το πρόγραμμα PowerPoint είναι η «αίθουσα προβολών» του Office. Μια προβολή (παρουσίασης) του PowerPoint μπορεί να έχει ως στόχο να ενημερώσει, να διδάξει ή και

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις δεδομένων (Access)

Βάσεις δεδομένων (Access) Βάσεις δεδομένων (Access) Όταν εκκινούμε την Access εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο: Για να φτιάξουμε μια νέα ΒΔ κάνουμε κλικ στην επιλογή «Κενή βάση δεδομένων» στο Παράθυρο Εργασιών. Θα εμφανιστεί το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑ : Η/Υ I (ενότητα WINDOWS) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ, Καθηγητής ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ : ΘΕΑΝΩ ΧΑΤΖΙΔΑΚΗ, Εργαστηριακό

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία κειμένου Ms Word 2007 2010 Βασικές δεξιότητες

Επεξεργασία κειμένου Ms Word 2007 2010 Βασικές δεξιότητες Επεξεργασία κειμένου Ms Word 2007 2010 Βασικές δεξιότητες Συγγραφέας: Βαγγέλης Γκιμπερίτης Επιμέλεια: Μαρία Ζάππα Κασαπίδη Επεξεργασία κειμένου: Περιεχόμενα ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Κεφάλαιο 1: Εκκίνηση -

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Σύστημα Business Intelligence (BI) Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1.0 Ιανουάριος 2012 [Ο παρών οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία παρουσιάσεων (Power Point)

Δημιουργία παρουσιάσεων (Power Point) Δημιουργία παρουσιάσεων (Power Point) Το πρόγραμμα PowerPoint είναι η «αίθουσα προβολών» του Office. Μια προβολή (παρουσίασης) του PowerPoint μπορεί να έχει ως στόχο να ενημερώσει, να διδάξει ή και να

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ. Από τον κατάλογο που εμφανίζεται επιλέγω: Αποστολή προς Δισκέτα (3,5)

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ. Από τον κατάλογο που εμφανίζεται επιλέγω: Αποστολή προς Δισκέτα (3,5) ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ Τοποθετώ μια δισκέτα στον οδηγό τη δισκέτας του υπολογιστή. Τοποθετώ τη δισκέτα που έχει το αρχείο μου στον οδηγό τη δισκέτας του υπολογιστή.

Διαβάστε περισσότερα

Marmitek UltraViewPro 1

Marmitek UltraViewPro 1 IP CAMERA SERIES IP Eye Anywhere 10 11 20 21 470 IP RoboCam 10 11 21 541 641 ULTRAVIEW PRO ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1..1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ....1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.. 2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ......3 ΧΡΗΣΗ MARMITEK Ultraview

Διαβάστε περισσότερα

10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. MP3 και άλλα αρχεία ήχου... 55 Εξαγωγή κομματιών από CD σε ψηφιακά αρχεία ήχου... 56 Εγγραφή αρχείων ήχου σε CD...

10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. MP3 και άλλα αρχεία ήχου... 55 Εξαγωγή κομματιών από CD σε ψηφιακά αρχεία ήχου... 56 Εγγραφή αρχείων ήχου σε CD... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ NERO Τι χρειάζεστε για να ξεκινήσετε... 18 Πώς να χρησιμοποιήσετε το βιβλίο... 18 Συμβάσεις του βιβλίου... 20 Σε ποιους απευθύνεται το βιβλίο... 20 Σημείωση για την ελληνική έκδοση...

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδές CAD, Πληροφορικής, Οικονομίας, Διοίκησης και D.T.P. με Σύστημα διδασκαλίας facetoface

Σπουδές CAD, Πληροφορικής, Οικονομίας, Διοίκησης και D.T.P. με Σύστημα διδασκαλίας facetoface Copyright 2012-2015 -SYSTEM- All rights reserved 2/180 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μάθημα 1: Εισαγωγή στο Dreamwever Μάθημα 2: Γραμμές εργαλείων document Μάθημα 3: Προετοιμασία τοποθεσίας ιστού Μάθημα 4: Ορισμός τοπικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΗΛΟΣ delos.uoa.gr. Εγχειρίδιο Χρήσης Μελών ΔΕΠ

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΗΛΟΣ delos.uoa.gr. Εγχειρίδιο Χρήσης Μελών ΔΕΠ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΗΛΟΣ delos.uoa.gr Εγχειρίδιο Χρήσης Μελών ΔΕΠ Αναζήτηση Δημόσιου Περιεχομένου Η διεύθυνση ιστού της νεάς πλατφόρμας διαχείρισης βιντεοδιαλέξεων Δήλος είναι: http://delos.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστικά Φύλλα Ms Excel 2007 2010 Βασικές δεξιότητες

Υπολογιστικά Φύλλα Ms Excel 2007 2010 Βασικές δεξιότητες Υπολογιστικά Φύλλα Ms Excel 2007 2010 Βασικές δεξιότητες Συγγραφέας: Βαγγέλης Γκιμπερίτης Επιμέλεια: Μαρία Ζάππα Κασαπίδη Υπολογιστικά Φύλλα: Περιεχόμενα ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή & Εκκίνηση

Διαβάστε περισσότερα

Ο επεξεργαστής κειμένου Word 2007

Ο επεξεργαστής κειμένου Word 2007 Ο επεξεργαστής κειμένου Word 2007 Κουμπί Office Γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης Καρτέλες Κορδέλα Ομάδες Γραμμή κατάστασης Ρυθμιστικό ζουμ Όταν ανοίγουμε το Word, ανοίγει αυτόματα ένα νέο έγγραφο. (Στο

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πακέτου Certified Computer User-ACTA

Τίτλος Πακέτου Certified Computer User-ACTA Κωδικός Πακέτου ACTA -CCU - 001 Τίτλος Πακέτου Certified Computer User-ACTA Εκπαιδευτικές Ενότητες Χρήση Η/Υ και Διαχείριση Αρχείων - Windows Περιβάλλον Η/Υ - Βασικές Λειτουργίες και Ρυθμίσεις Επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7. 91 Βάσεις δεδομένων και Microsoft Access... 9. 92 Microsoft Access... 22

Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7. 91 Βάσεις δεδομένων και Microsoft Access... 9. 92 Microsoft Access... 22 ΕΝΟΤΗΤΑ 5 Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 91 Βάσεις δεδομένων και Microsoft Access... 9 92 Microsoft Access... 22 93 Το σύστημα Βοήθειας του Microsoft Office... 32 94 Σχεδιασμός βάσης δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΠΑΜΑΚ

Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΠΑΜΑΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΠΑΜΑΚ Σεμινάριο Ενημέρωσης: 26 Σεπτεμβρίου 2013 Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου: Καθηγητής Μάνος Ρουμελιώτης Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Πνευματικά Δικαιώματα 2007 Ίδρυμα ECDL (ECDL Foundation www.ecdl.org) Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα. Κανένα μέρος αυτού του εγγράφου δεν μπορεί να αναπαραχθεί

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λειτουργίας Σάρωση σε e-mail

Εγκατάσταση λειτουργίας Σάρωση σε e-mail Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης λειτουργιών σάρωσης XE3024EL0-2 Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει οδηγίες για: Εγκατάσταση λειτουργίας Σάρωση σε e-mail στη σελίδα 1 Εγκατάσταση της λειτουργίας Σάρωση σε θυρίδα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης του PowerSuite

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης του PowerSuite Το PowerSuite είναι η ολοκληρωμένη λύση απόδοσης για τον υπολογιστή σας. Ενσωματώνοντας το RegistryBooster, το DriverScanner και το SpeedUpMyPC σε ένα ενιαίο περιβάλλον εργασίας σάρωσης, το PowerSuite

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ. Κειμενογράφος WORD

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ. Κειμενογράφος WORD ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Κειμενογράφος WORD ΣΚΟΠΟΣ Η ανάπτυξη δεξιοτήτων επεξεργασίας κειμένου ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Άνω περιθώριο (top margin) : 2.49cm Κάτω περιθώριο (bottom margin) :5.99cm Αριστερό περιθώριο

Διαβάστε περισσότερα

4. Γνωστικά Αντικείμενα και Αντίστοιχες Γνώσεις/Δεξιότητες προς Εξέταση

4. Γνωστικά Αντικείμενα και Αντίστοιχες Γνώσεις/Δεξιότητες προς Εξέταση Κωδ.: CSR-APDX2C Ισχύς: 01/10/2014 Έκδοση: 01 Σελίδα 1 από 8 Σύνταξη: Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας Έγκριση: Διευθύνων Σύμβουλος 1. Γενικές Προδιαγραφές Πιστοποιητικών Οι ειδικές απαιτήσεις για την πιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη

Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη Πνευματικά Δικαιώματα 2005 Samsung Electronics Co., Ltd. Περιεχόμενα 1. Samsung PC Studio...4 1.1. Απαιτήσεις συστήματος...4 1.2. Χαρακτηριστικά του PC Studio...4 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ Σημειώσεις και ειδοποιήσεις ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει σημαντικές πληροφορίες που σας βοηθούν να χρησιμοποιείτε καλύτερα τον υπολογιστή σας. ΠΡΟΣΟΧΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Μέρος I Βασικά στοιχεία των Microsoft Windows XP Professional. Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19

Περιεχόµενα. Μέρος I Βασικά στοιχεία των Microsoft Windows XP Professional. Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19 Περιεχόµενα Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19 Μέρος I Βασικά στοιχεία των Microsoft Windows XP Professional 1 Εισαγωγή στη διαχείριση των Microsoft Windows XP Professional... 25 Ξεκίνηµα µε τα Windows XP

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ. Πρόγραμμα Διαχείρισης Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ. Πρόγραμμα Διαχείρισης Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ Πρόγραμμα Διαχείρισης Α.Π.Δ. Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εγκατάσταση του προγράμματος 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Οδηγίες χρήσης προγράμματος με παράδειγμα 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Αντιγραφή Α.Π.Δ. προηγούμενης περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

2.1 Windows XP. 2.2 Επιφάνεια εργασίας. 2.3 Γραμμή εργασιών 1/10

2.1 Windows XP. 2.2 Επιφάνεια εργασίας. 2.3 Γραμμή εργασιών 1/10 2.1 Windows XP 1. Τι είναι τα Windows XP; 2. Τι εννοούμε με τον όρο λειτουργικό σύστημα; 3. Αναφέρετε μερικά άλλα λειτουργικά συστήματα που κυκλοφορούν στην αγορά. 4. Αναφέρετε μερικά από τα βοηθητικά

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία Κειµένου

Επεξεργασία Κειµένου Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Καβάλας Τίτλος πράξης: Κατηγορία Πράξης: Ενέργεια: Μέτρο: Επιστ. Υπεύθυνος: "Επιµόρφωση Πιστοποίηση Γυναικών Αρχικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης σε εξιότητες

Διαβάστε περισσότερα

BlackBerry Desktop Software. Έκδοση: 7.1. Οδηγός χρήσης

BlackBerry Desktop Software. Έκδοση: 7.1. Οδηγός χρήσης BlackBerry Desktop Software Έκδοση: 7.1 Οδηγός χρήσης Δημοσίευση: 2012-06-05 SWD-20120605130440069 Περιεχόμενα Βασικά στοιχεία... 7 Πληροφορίες σχετικά με το BlackBerry Desktop Software... 7 Ρύθμιση του

Διαβάστε περισσότερα

YourSMS User s Manual

YourSMS User s Manual YourSMS User s Manual Contents Πίνακας περιεχομένων Κεντρική οθόνη... 2 Αποστολές... 3 Αποστολή μοναδικού μηνύματος... 3 Αποστολή μαζικού μηνύματος σε ομάδα παραληπτών... 4 Αποστολή μαζικού προγραμματισμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ 1. Γενικά ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ Η ηλεκτρονική υποβολή των ισοζυγίων κρέατος πραγματοποιείται μέσα από το λογισμικό Άρτεμις του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

1. Τα τμήματα της επιφάνειας εργασίας των Windows

1. Τα τμήματα της επιφάνειας εργασίας των Windows 1. Τα τμήματα της επιφάνειας εργασίας των Windows Εικονίδια συντομεύσεων (αρχείου-φακέλου) Εικονίδια Ανενεργά Ενεργό Επιφάνεια (αρχείου-φακέλου) παράθυρα παράθυρο εργασίας Γραμμή μενού Γραμμή εργαλείων

Διαβάστε περισσότερα

Vellum Diploma in IT Skills. Πιστοποιητικό της Vellum στην Τεχνολογία των Πληροφοριών

Vellum Diploma in IT Skills. Πιστοποιητικό της Vellum στην Τεχνολογία των Πληροφοριών Vellum Diploma in IT Skills Πιστοποιητικό της Vellum στην Τεχνολογία των Πληροφοριών Εξεταστέα Ύλη 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή... 3 Κεφάλαιο 2: Παρουσίαση του Πιστοποιητικού.... 4 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ENTER. Εκπαιδευτικά σημεία: Εκπαιδευτικό Λογισμικό για τις ενότητες του ECDL (2, 3, 4, 5, 6 και 7)

ENTER. Εκπαιδευτικά σημεία: Εκπαιδευτικό Λογισμικό για τις ενότητες του ECDL (2, 3, 4, 5, 6 και 7) ENTER Εκπαιδευτικό Λογισμικό για τις ενότητες του ECDL (2, 3, 4, 5, 6 και 7) Εκπαιδευτικά σημεία: Είναι πιστοποιημένο από την ECDL Καλύπτει θεματικά όλη την εξετεσταέα ύλη του Syllabus 4.0 της ECDL. Στην

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία η-μαθήματος με τη. 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας

Δημιουργία η-μαθήματος με τη. 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας Δημιουργία η-μαθήματος με τη χρήση του Moodle 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας Δημιουργία η-μαθήματος με τη χρήση του Moodle 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Σιασιάκος, Δρ Πληροφορικής. Σταύρος Κωτσάκης, Ταταράκη Αλεξάνδρα

Κωνσταντίνος Σιασιάκος, Δρ Πληροφορικής. Σταύρος Κωτσάκης, Ταταράκη Αλεξάνδρα Επιστημονική Ευθύνη Κωνσταντίνος Σιασιάκος, Δρ Πληροφορικής Συγγραφή Σταύρος Κωτσάκης, Ταταράκη Αλεξάνδρα Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό παράχθηκε στο πλαίσιο του Έργου «Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων ΙΙ», το

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9 Οδηγίες Χρήσης Πίνακας Περιεχομένων 1. Αρχική οθόνη... 3 2. Αρχική Οθόνη Πιστοποιημένου Χρήστη... 4 2.1. Οριστικοποίηση της Περιουσιακής Εικόνας... 5 2.2. Καρτέλες

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικές οδηγίες για τη δημιουργία προσβάσιμων εγγράφων με το MS-Word 2013

Αναλυτικές οδηγίες για τη δημιουργία προσβάσιμων εγγράφων με το MS-Word 2013 Γεώργιος Κουρουπέτρογλου Αναλυτικές οδηγίες για τη δημιουργία προσβάσιμων εγγράφων με το MS-Word 2013 Έκδοση: 1.0 Αθήνα 2014 Έργο «Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθημάτων» http://ocw-project.gunet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Stellarium Εγχειρίδιο Οδηγιών

Stellarium Εγχειρίδιο Οδηγιών Προϋποθέσεις συστήματος: Windows (XP, Vista, 7) με DirectX 9.x και τελευταίες ServicePack ή MacOS X 10.3.x (ή υψηλότερη), κάρτα γραφικών 3D με υποστήριξη OpenGL, ελάχ. 512 MB RAM, 1 GB διαθέσιμος χώρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΥΛΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2012-2013 Β Α Ρ Δ Α Λ Α Χ Ο Υ Ε Υ Α Γ Γ Ε Λ Ι Α - Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Σ Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ MSC Τ. Π. Ε. Γ Ι Α Τ Η Ν Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η ΕΝΑΡΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 2.β) Αντιγραφή από προηγούμενη περίοδο 3) Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Σημειώσεις Εργαστηρίου για το Δρ. Ευάγγελος Φιλιππίδης ΣΕΡΡΕΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: efi.unipi@gmail.com Web: http://www.ekoletsou.gr

Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: efi.unipi@gmail.com Web: http://www.ekoletsou.gr MS-WORD Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: efi.unipi@gmail.com Web: http://www.ekoletsou.gr Ξεκινώντας με το WORD Επιμέλεια: ΚΩΛΕΤΣΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ A ναμφισβήτητα, τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα προγράμματα στους

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Τμήμα Φυσικής - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ομάδα Α. Προετοιμασία Αναφοράς Εργασία-2: Σύνθεση αναφοράς Σύνθεση Αναφοράς http://eep.physics.auth.gr Τι περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΕΝΑ & ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑΝΝΕΝΑ & ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

ΓΙΑΝΝΕΝΑ & ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑΝΝΕΝΑ & ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ & ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Περιγραφή και επεξήγηση της χρήσης του χώρου διαχείρισης της ιστοσελίδας για τους καλλιτέχνες 1 Περιεχόμενα Είσοδος στο χώρο διαχείρισης...3 Επεξεργασία της σελίδας

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ» (ΕΣΗΔΗΣ) ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

«ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ» (ΕΣΗΔΗΣ) ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ «ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ» (ΕΣΗΔΗΣ) ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ Έκδοση: 01.00 20/09/2013 Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων...2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ...3 1.1 Έναρξη

Διαβάστε περισσότερα

Το βιβλίο διευθύνσεων των Windows

Το βιβλίο διευθύνσεων των Windows Το βιβλίο διευθύνσεων των Windows Αν στέλνουμε email συχνά σε κάποιους, τότε για να μην πληκτρολογούμε τις διευθύνσεις τους κάθε φορά, τις αποθηκεύουμε στο Βιβλίο Διευθύνσεων. Έτσι όταν θα θέλουμε να τους

Διαβάστε περισσότερα

ημιουργία Παρουσιάσεων με τη βοήθεια του PowerPoint

ημιουργία Παρουσιάσεων με τη βοήθεια του PowerPoint TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Τομέας Αρχιτεκτονικής Η/Υ & Βιομηχανικών Εφαρμογών Μάθημα: «EIΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ»

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Libre Office Παρουσιάσεις με το Impress. Bάιος Κολοφωτιάς Επιστημονικός Συνεργάτης Sweng Lab A.Π.Θ

Εισαγωγή στο Libre Office Παρουσιάσεις με το Impress. Bάιος Κολοφωτιάς Επιστημονικός Συνεργάτης Sweng Lab A.Π.Θ Εισαγωγή στο Libre Office Παρουσιάσεις με το Impress Bάιος Κολοφωτιάς Επιστημονικός Συνεργάτης Sweng Lab A.Π.Θ Εισαγωγικά Οι παρουσιάσεις είναι μια εφαρμογή που χρησιμεύει στην παρουσίαση των εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης

Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης Περιεχόμενα 3 Εισαγωγή 4 Επισκόπηση εγκατάστασης 4 Βήμα 1: Έλεγχος για ενημερώσεις 4 Βήμα 2: Προετοιμασία του Mac για τα Windows 4 Βήμα 3: Εγκατάσταση των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Σημειώσεις Εργαστηρίου για το Δρ. Ευάγγελος Φιλιππίδης ΣΕΡΡΕΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Module 3. Επεξεργασία κειμένου. με τη χρήση του. OpenOffice.org Writer. για λειτουργικό σύστημα Ubuntu Linux. David Varley

Module 3. Επεξεργασία κειμένου. με τη χρήση του. OpenOffice.org Writer. για λειτουργικό σύστημα Ubuntu Linux. David Varley Module 3 Επεξεργασία κειμένου με τη χρήση του OpenOffice.org Writer για λειτουργικό σύστημα Ubuntu Linux David Varley Μετάφραση Βασιλική Οικονόμου Άννα Κρασσά Κατάλογος περιεχομένων Πρώτη ενότητα: Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ Η/Υ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ

ΧΡΗΣΗ Η/Υ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗ Η/Υ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Βασικές Λειτουργίες και Ρυθµίσεις 48.1.α.α1 48.1.α.α2 48.1.α.α3 48.1.α.α4 48.1.α.α5 48.1.α.α6 48.1.α.α7 48.1.α.α8 Εκκίνηση, Τερµατισµός,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠ.ΕΣ. -.Μ.Η.Ε.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ

ΥΠ.ΕΣ. -.Μ.Η.Ε.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ ΥΠ.ΕΣ. -.Μ.Η.Ε.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ V 1.3 εκέµβριος 2012 Πίνακας Περιεχοµένων 1. Εισαγωγή.. σελ. 3 2. Σύνδεση για πρώτη φορά µε την εφαρµογή 4 3. Είσοδος στην εφαρµογή 9 4. Αναζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 6 η OUTLOOK EXPRESS III ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 6 η OUTLOOK EXPRESS III ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6 η OUTLOOK EXPRESS III ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ψάχνετε να βρείτε ένα µήνυµα από τα πολλά που έχετε, πώς θα το καταφέρετε αυτό εύκολα και γρήγορα; Θέλετε τα µηνύµατά σας να εµφανίζονται µε βάση την ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Κομμωτηρίου - Κέντρου Αισθητικής

Διαχείριση Κομμωτηρίου - Κέντρου Αισθητικής 2014 Διαχείριση Κομμωτηρίου - Κέντρου Αισθητικής Hair & Beauty Salon Management Εγχειρίδιο Χρήσης ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ Σολωμού 41, 71306, Ηράκλειο Κρήτης τηλ/φαξ: 2810235901 www.nikos.michalo.gr Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ανακαλύπτω. Ο υπολογιστής στην πράξη!

Ανακαλύπτω. Ο υπολογιστής στην πράξη! ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΦΙΛΟΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» Κατερίνα Κεράστα 2014 Α Μαθαίνω τον υπολογιστή μου Ανακαλύπτω Ο υπολογιστής στην πράξη! Ο υπολογιστής στην πράξη! Επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός λήψης αντιγράφων ασφαλείας (backup) στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Οδηγός λήψης αντιγράφων ασφαλείας (backup) στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών Τμήμα Σχεδιασμού Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών για τον Πολίτη email: tshy@damt.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες «Πρόγραμμα κατ οίκον φροντίδας συνταξιούχων», αίτηση συμμετοχής υποψηφίου παρόχου στο πρόγραμμα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες «Πρόγραμμα κατ οίκον φροντίδας συνταξιούχων», αίτηση συμμετοχής υποψηφίου παρόχου στο πρόγραμμα ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες «Πρόγραμμα κατ οίκον φροντίδας συνταξιούχων», αίτηση συμμετοχής υποψηφίου παρόχου στο πρόγραμμα Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 3 1.1 Συμβατότητα Browser...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σε θέματα Πληροφορικής

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σε θέματα Πληροφορικής ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σε θέματα Πληροφορικής Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Κυπριακή

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Εγκατάστασης και Χρήσης Εκπαιδευτικής Εφαρμογής

Εγχειρίδιο Εγκατάστασης και Χρήσης Εκπαιδευτικής Εφαρμογής Εγχειρίδιο Εγκατάστασης και Χρήσης Εκπαιδευτικής Εφαρμογής Εγχειρίδιο Εγκατάστασης και Χρήσης Πίνακας Περιεχομένων. Πριν την εγκατάσταση... 3. Ελάχιστες απαιτήσεις σε εξοπλισμό... 3 2. Εγκατάσταση... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. OpenOffice 3.x Calc

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. OpenOffice 3.x Calc ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ OpenOffice 3.x Calc Στόχοι: Με τη βοήθεια του οδηγού αυτού ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να: χρησιμοποιεί τα βασικά εργαλεία του Calc κατασκευάζει πίνακες δημιουργεί φόρμουλες υπολογισμού κατασκευάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) INTERMEDIATE Υπηρεσίες Διαδικτύου ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Διεύθυνση: Ασκληπιού 18 Τηλέφωνο: 215.5515254

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) INTERMEDIATE Υπηρεσίες Διαδικτύου ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Διεύθυνση: Ασκληπιού 18 Τηλέφωνο: 215.5515254 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) INTERMEDIATE Υπηρεσίες Διαδικτύου ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ INTERMEDIATE Το Intermediate είναι εστιασμένο σε γνώσεις πληροφορικής και χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8

Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8 Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8 Τα Windows 8.1 και τα Windows RT 8.1 είναι βασισμένα στα Windows 8 και στα Windows RT, για να σας προσφέρουν βελτιώσεις στην εξατομίκευση, την αναζήτηση, τις εφαρμογές,

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση του εκτυπωτή από το CD λογισμικού και τεκμηρίωσης

Εγκατάσταση του εκτυπωτή από το CD λογισμικού και τεκμηρίωσης Σελίδα 1 από 6 Οδηγός σύνδεσης Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Μπορείτε να εγκαταστήσετε το λογισμικό του εκτυπωτή χρησιμοποιώντας το CD λογισμικού στα ακόλουθα λειτουργικά συστήματα: Windows 8.1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ OPENSMS WWW.OPENSMS.GR

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ OPENSMS WWW.OPENSMS.GR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ OPENSMS WWW.OPENSMS.GR Τηλέφωνο: 2810-211111 Διαδικασία εισόδου στο opensms Η πρόσβαση στην πλατφόρμα του opensms πραγματοποιείται με την εισαγωγή του Ονόματος χρήστη και του

Διαβάστε περισσότερα

Presto! PageManager για σαρωτές της Kodak

Presto! PageManager για σαρωτές της Kodak Presto! PageManager για σαρωτές της Kodak Οδηγίες χρήσης A-61830_el 1 Επισκόπηση Περιεχόμενα Εγκατάσταση...1-1 Δυνατότητες...1-2 Υποστηρικτική τεκμηρίωση...1-3 Η Kodak Alaris Inc. και η NewSoft συνεργάστηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ MICROSOFT WORD XP. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν!

ΤΟ MICROSOFT WORD XP. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν! XP ΚΑΡΤΕΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 Το Microsoft Word είναι ένα πρόγραμμα στον υπολογιστή που σας βοηθά να γράφετε όμορφα κείμενα στα οποία μπορείτε να προσθέσετε εικόνες, γραφικά ακόμα και ήχους. Aφού γράψετε ένα κείμενο,

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος 2 ο. Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (E-Mail)

Μέρος 2 ο. Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (E-Mail) Μέρος 2 ο Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (E-Mail) Ms Outlook για το Office 2010 Μαρία Ζάππα Κασαπίδη ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο 2 1. Εκκίνηση του προγράμματος 4 1.1 Ρυθμίσεις κατά την έναρξη

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα Skype (έκδοση 4.0.0.226)

Το πρόγραμμα Skype (έκδοση 4.0.0.226) Το πρόγραμμα Skype (έκδοση 4.0.0.226) Το Skype είναι ένα πρόγραμμα με το οποίο μπορούμε να μετατρέψουμε τον υπολογιστή μας σε βιντεοτηλέφωνο! Για να είναι ικανοποιητική η ποιότητα του ήχου και πολύ περισσότερο

Διαβάστε περισσότερα

Blog στο Wordpress. Επιμέλεια: Δέγγλερη Σοφία

Blog στο Wordpress. Επιμέλεια: Δέγγλερη Σοφία Blog στο Wordpress Επιμέλεια: Δέγγλερη Σοφία Περιεχόμενα Μετάβαση στο blog Σύνδεση ως διαχειριστής Πίνακας ελέγχου Εμφάνιση Ρυθμίσεις Άρθρα Σελίδες Πολυμέσα Σύνδεσμοι Widgets Μετάβαση στο blog Πληκτρολογούμε

Διαβάστε περισσότερα

Μενού Προβολή. Προβολές εγγράφου

Μενού Προβολή. Προβολές εγγράφου Μενού Προβολή Προβολές εγγράφου Το Word παρέχει πέντε διαφορετικού είδους προβολές στον χρήστη, οι οποίες και βρίσκονται στο μενού Προβολή (View). Εναλλακτικά μπορούμε να επιλέξουμε το είδος προβολής που

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Α.ΕΛ.Ε. Σημειώσεις επάνω στοn επεξεργαστή κειμένου Microsoft Word. Εισηγητής: Χαριτωνίδης Γεώργιος. Βόλος, Νοέμβριος 2008

Κ.Α.ΕΛ.Ε. Σημειώσεις επάνω στοn επεξεργαστή κειμένου Microsoft Word. Εισηγητής: Χαριτωνίδης Γεώργιος. Βόλος, Νοέμβριος 2008 Κ.Α.ΕΛ.Ε. Σημειώσεις επάνω στοn επεξεργαστή κειμένου Microsoft Word Βόλος, Νοέμβριος 2008 To Microsoft Word (έκδοση 2003) είναι ένας εξελιγμένος επεξεργαστής κειμένου, με τον οποίο μπορούμε να δημιουργήσουμε

Διαβάστε περισσότερα