Τεχνική Μελέτη Υλοποίησης της ιασύνδεσης των ΚΕ.Γ.Α. µέσω της Εγκατάστασης Συστήµατος Τηλεπληροφόρησης & Ενηµέρωσης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τεχνική Μελέτη Υλοποίησης της ιασύνδεσης των ΚΕ.Γ.Α. µέσω της Εγκατάστασης Συστήµατος Τηλεπληροφόρησης & Ενηµέρωσης"

Transcript

1 Τεχνική Μελέτη Υλοποίησης της ιασύνδεσης των ΚΕ.Γ.Α. µέσω της Εγκατάστασης Συστήµατος Τηλεπληροφόρησης & Ενηµέρωσης Τεχνική Εκπαιδευτική K.E.K.

2 Πίνακας Περιεχοµένων Πίνακας Περιεχοµένων...1 Εισαγωγή...2 Απαιτήσεις ιασύνδεσης των ΚΕ.Γ.Α...3 οµή της Πύλης Γνώσης των ΚΕ.Γ.Α....4 Παρουσίαση...4 Προσωποποίηση Περιεχοµένου...6 Συνεργασία...8 ηµοσίευση...9 Αναζήτηση και Ανεύρεση...11 Κατηγοριοποίηση...14 Ολοκλήρωση...15 Θεµελιώδη Στοιχεία της Πύλης...16 Εγκατάσταση της Πύλης...18 Εναλλακτικοί Τρόποι Υλοποίησης

3 Εισαγωγή Βασική λειτουργία της διαχείρισης γνώσης είναι η συγκέντρωση πληροφοριών και εµπειρίας - όπως αυτές δηµιουγούνται µέσα στον εργατικό και κοινωνικό ιστό - και η µετέπειτα διάδοσή τους σε µία ευρύτερη οµάδα συνεργατών. Οι εξελίξεις στις τεχνολογίες του διαδικτύου παρέχουν τα µέσα που είναι απαραίτητα ώστε να υποστηρίξουν τη λειτουργία της διαχείρισης γνώσης. Πιο συγκεκριµένα, οι εξειδικευµένες πύλες γνώσης (Knowledge Portals) του διαδικτύου, είναι τα πλέον κατάλληλα εργαλεία για την υποστήριξη της διάδοσης γνώσης στα άτοµα µίας οµάδας που σχετίζονται µε ένα, ή περισσότερα, γνωστικά αντικείµενα. Οι πύλες γνώσης είναι συστήµατα λογισµικού που υποστηρίζουν έναν ελεγχόµενο τρόπο πρόσβασης - από µοναδικό σηµείο εισόδου - σε γνωστικά αντικείµενα που αφορούν µία, ή περισσότερες, θεµατικές ενότητες και ταυτόχρονα εξυπηρετούν την «κατ ουσίαν» αλληλεπίδραση ανάµεσα σε άτοµα που µοιράζονται κοινούς στόχους και προβληµατισµούς. Ο όρος «πύλη» δεν αντιστοιχεί σε µία µόνο εφαρµογή, αλλά σε µία οµάδα τεχνολογιών που λειτουργούν παράλληλα ώστε να υποστηρίξουν µία απόλυτα εξειδικευµένη ταξινόµηση πληροφοριών. Το σύνολο αυτών των τεχνολογικών εφαρµογών δηµιουργεί ένα περιβάλλον πρόσβασης στη ροή των πληροφοριών που δηµιουργείται σε ένα σύγχρονο περιβάλλον γνώσης. Κύριο χαρακτηριστικό αυτής της λειτουργίας είναι η απλότητα της επικοινωνίας µια κι αυτή επιτυγχάνεται µέσα από ένα παράθυρο περιήγησης στο διαδίκτυο. Η υλοποίηση µίας τέτοιας πύλης στα πλαίσια της πιλοτικής λειτουργίας των Κέντρων Συµβουλευτικής Ενθάρρυνσης της Γυναικείας Επιχειρηµατικότητας, Προώθησης στην Απασχόληση, Ενηµέρωσης και Τηλεπληροφόρησης στους πέντε νοµούς (Σάµο, Χίο, Μυτιλήνη, Ρόδο και Σύρο) του Αιγαίου, θα επιτρέψει την «κατ ουσία» διασύνδεση των πέντε ΚΕ.Γ.Α. σε µία εικονική κοινωνία γνώσης. Η πύλη γνώσης θα επιτρέψει στα µέλη όλων των ΚΕ.Γ.Α. να έχουν ισότιµη πρόσβαση τόσο στο σύνολο των πληροφοριών που θα είναι αποθηκευµένες σε αυτή, όσο και στη δηµιουργία νέου πληροφοριακού υλικού που θα άπτεται των ενδιαφερόντων της κοινωνίας των ΚΕ.Γ.Α

4 Το ευρύ φάσµα των γνωστικών αντικειµένων που θα απασχολήσουν τη λειτουργία των ΚΕ.Γ.Α., σε συνδυασµό µε τις τοπικές ιδιαιτερότητες του κάθε κέντρου, καθιστούν τη δηµιουργία της πύλης γνώσης ένα εξαιρετικά απαιτητικό, στην υλοποίηση του, έργο. Επιπρόσθετα, τα µέλη που θα απαρτίζουν την εικονική κοινότητα της πύλης θα βρίσκονται διασκορπισµένα σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές, ενώ αρκετά µέλη της κοινότητας θα έχουν πρόσβαση από τους χώρους εργασίας ή την κατοικία τους. Απαιτήσεις ιασύνδεσης των ΚΕ.Γ.Α. Η δηµιουργία προσωποποιηµένων κόµβων, που θα προσφέρουν µοναδικό σηµείο πρόσβασης και θα ολοκληρώνονται µε τα υπάρχοντα δίκτυα γνώσης στους πέντε συνεργαζόµενους φορείς, θα προσφέρουν «κατ ουσία» διασύνδεση µε άλλα τηλεδίκτυα και φορείς. Η πολυπλοκότητα αυτού του εγχειρήµατος απαιτεί ένα σύνολο δοµικών στοιχείων που θα απαρτίσουν την πύλη γνώσης των ΚΕ.Γ.Α. Η απαίτηση διασύνδεσης των ΚΕ.Γ.Α. - που θα δηµιουργηθούν στα πέντε νησιά του Αιγαίου - εκπληρώνεται µε τη δηµιουργία ενός δικτυακού χώρου, ελεγχόµενης πρόσβασης, που θα αποτελέσει την πύλη γνώσης των εµπλεκόµενων φορέων. Οι απαιτήσεις λειτουργίας αυτής της πύλης είναι: 1. Η δηµιουργία και ο διαµοιρασµός πληροφοριών - αρχείων 2. Η πρόσβαση σε πληροφορίες από πολλαπλές πηγές 3. Η δηµοσίευση του περιεχοµένου της πύλης στον ευρύτερο χώρο του διαδικτύου 4. Η αναζήτηση και ανεύρεση πληροφοριών µε έναν εύκολο τρόπο 5. Η εύκολη λειτουργία και συντήρηση του µέσου διασύνδεσης H διασύνδεση της πύλης γνώσης των Κέντρων µε πολλαπλές πηγές πληροφόρησης µέσω του διαδικτύου την καθιστά έναν πρωτοποριακό µηχανισµό ολοκλήρωσης. Σε συνδυασµό µε το κύριο χαρακτηριστικό µίας πύλης, που είναι η παροχή στον κάθε χρήστη προσωποποιηµένης πρόσβασης στο σύνολο γνώσης που έχει ταξινοµηµένο, δηµιουργεί την ανάγκη σχεδιασµού µίας λύσης που θα παρέχει - 3 -

5 προσωποποιηµένη πρόσβαση σε πολλαπλά γνωστικά αντικείµενα σχετιζόµενα µε ένα σύνολο θεµατικών ενοτήτων. Η προτεινόµενη αρχιτεκτονική απαρτίζεται από επτά δοµικά στοιχεία που θα υποστηρίξουν πολλαπλές λειτουργίες και δυνατότητες της πύλης γνώσης των ΚΕ.Γ.Α. Η µελέτη που ακολουθεί βασίζεται στις ανάγκες διασύνδεσης των πέντε Κέντρων και περιγράφει τα συνθετικά στοιχεία της πύλης µαζί µε τα συγκεκριµένα υπολογιστικά συστήµατα που είναι απαραίτητα για την υλοποίησή τους. Σκοπός της µελέτης είναι να προσφέρει τα «αρχιτεκτονικά σχέδια» για τη δηµιουργία της πύλης γνώσης που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες διασύνδεσης της κοινότητας των ΚΕ.Γ.Α., ενώ συγχρόνως θα προτείνει και συγκεκριµένους τρόπους υλοποίησής της. οµή της Πύλης Γνώσης των ΚΕ.Γ.Α. Η προτεινόµενη δοµή βασίζεται στη λειτουργική διασύνδεση επτά υπολογιστικών µηχανισµών που θα υλοποιήσουν τις βασικές λειτουργίες που καλείται να εκτελέσει η πύλη γνώσης των ΚΕ.Γ.Α. Μια σχηµατική αναπαράσταση των επτά αυτών δοµικών λίθων εµφανίζεται στο Σχήµα 1 που ακολουθεί. Παρουσίαση ηµοσιοποίηση Αναζήτηση Προσωποποίηση Συνεργασία Κατηγοριοποίηση Ολοκλήρωση Σχήµα 1. οµικά στοιχεία της πύλης γνώσης των ΚΕ.Γ.Α. Παρουσίαση Το στοιχείο της Παρουσίασης είναι το πρώτο µε το οποίο έρχονται σε επαφή οι χρήστες και είναι εκείνο που θα καθορίσει τη βάση της γνώµης που θα σχηµατίσουν για την αποτελεσµατικότητα του µηχανισµού που έχει δηµιουργηθεί. Επίσης, θα - 4 -

6 υποστηρίξει τη λειτουργία του µηχανισµού προσωποποιηµένης επαφής µε τον κάθε χρήστη. Το στοιχείο της Παρουσίασης είναι εκείνος ο δοµικός λίθος που προσφέρει τη δυνατότητα «µοναδικού-σηµείου-πρόσβασης» που είναι απαραίτητη για όλους τους χρήστες της πύλης. Λόγω της φύσης λειτουργίας των ΚΕ.Γ.Α., η πύλη καλείται να έχει πρόσβαση σε πολλαπλές πηγές πληροφόρησης που θα άπτονται πολλών θεµατικών ενοτήτων. Συνάµα, όλες οι πληροφορίες θα πρέπει να παρουσιάζονται σε µία οθόνη ηλεκτρονικού υπολογιστή διαστάσης 15 ιντσών, χωρίς να υπάρχει η ευχέρεια εκτενούς εκπαίδευσης των χρηστών στη λειτουργία του συστήµατος. Οι αυστηρές αυτές προδιαγραφές καθιστούν το σύστηµα εξαιρετικά ευάλωτο σε πιθανά λάθη σχεδιασµού και ανάπτυξης. Η παρουσίαση της πύλης θα πρέπει να ικανοποιεί ένα ελάχιστο απαιτήσεων σε τέσσερις περιοχές: Χρώµα Οι χρωµατικές επιλογές θα συµβάλουν στον καθορισµό της ταυτότητας της πύλης και µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως µέσο επικοινωνίας πληροφοριών µε τον επισκέπτη. Είναι συνεπώς σηµαντικό να προσφέρεται στους χρήστες η δυνατότητα να προσωποποιήσουν τις σελίδες που τους ενδιαφέρουν - µέσω τις επιλογής χρωµάτων ώστε να µεγιστοποιηθεί ο βαθµός οικειότητας µε το περιεχόµενο της πύλης. Μορφή Η πύλη θα µπορούσε να χρησιµοποιήσει µία συνήθη µορφή κατανεµηµένων περιοχών, όπως αυτή που φαίνεται στο Σχήµα 2. Ο αριθµός των περιοχών στις οποίες έχει µοιραστεί είναι ενδεικτικός και θα µπορεί να αυξοµειωθεί ανάλογα µε τις ανάγκες των ΚΕ.Γ.Α. Ο ακριβής αριθµός των περιοχών καθώς και η χωρική τους τοποθέτηση θα προκύψει κατά τη διάρκεια της συλλογής απαιτήσεων από τα µέλη των εµπλεκόµενων φορέων. υναµικά Στοιχεία Η πύλη θα πρέπει να παρουσιάζει πληροφορίες στους χρήστες ανάλογα µε τον ρόλο τους, µε τον τρόπο πρόσβασης που θα έχουν στην πύλη και τις διαδικασίες στις οποίες θα εµπλέκονται. Αυτό σηµαίνει ότι η πύλη θα είναι σε θέση να δηµιουργεί ιστοσελίδες δυναµικά («στον αέρα») σύµφωνα µε το προφίλ του κάθε χρήστη. Με αυτό τον - 5 -

7 τρόπο θα µειωθεί σηµαντικά ο αριθµός των στατικών HTML σελίδων που θα έχει η πύλη και θα αυξηθεί η λειτουργικότητα της. Πολλαπλή Συµβατότητα Είναι απαραίτητο η πύλη να είναι συµβατή µε όλους τους ευρέως διαδεδοµένους φυλλοµετρητές (Internet Explorer, Netscape, Opera) υποστηρίζοντας όλες τις εκδόσεις τους των τελευταίων τριών χρόνων. Προσωποποίηση Περιεχοµένου Η προσωποποίηση του περιεχοµένου αποτελεί ένα κρίσιµο χαρακτηριστικό της πύλης γνώσης των ΚΕ.Γ.Α., τόσο για λόγους επαύξησης της σηµασίας της πύλης, όσο και για λόγους που σχετίζονται µε τις εξειδικευµένες ανάγκες γνώσης του κάθε χρήστη. Το δοµικό αυτό στοιχείο υποστηρίζει τη λειτουργία παροχής κατάλληλα φιλτραρισµένων πληροφοριών σύµφωνα µε τις προσωπικές απαιτήσεις κάθε επισκέπτη. Η ανάγκη για την προσωποποίηση των παρεχόµενων πληροφοριών είναι γενικευµένη και προκύπτει από τον τεράστιο όγκο πληροφοριών που είναι διαθέσιµες σε µία πύλη γνώσης. Είναι τέτοια η ποσότητα των πληροφοριών που ουσιαστικά αποδυναµώνει τον χρήστη από την ικανότητα να επεξεργαστεί και να οργανώσει όλα τα διαθέσιµα δεδοµένα. Περιοχή 1 Περιοχή τοποθέτησης της επικεφαλίδας της πύλης και παρουσίασης του πίνακα περιεχοµένων Σύντοµα Θέµα #1 Περιοχή 2 Νέα Περιγραφή Θέµατος #1 Περιοχή 3 Όνοµα Υπεύθυνου Θεµατικές Ενότητες Θέµα #2 Περιγραφή Θέµατος #2 Όνοµα Υπεύθυνου ιευθύνσεις στο διαδίκτυο που ενδιαφέρουν τον επισκέπτη Περιοχή 4 Σχήµα 2. Μορφή της πύλης γνώσης των ΚΕ.Γ.Α. δοµηµένη σε τέσσερις περιοχές - 6 -

8 Η προσωποποίηση του περιεχοµένου της πύλης γνώσης προσφέρει άµεσα στον χρήστη τις δυνατότητες: 1. Να επιλέξει να έχει πρόσβαση, ή να µην έχει πρόσβαση, σε συγκεκριµένες κατηγορίες ή πηγές πληροφοριών 2. Να οριοθετήσει τη θέση και τον τρόπο της παρουσίασης του περιεχοµένου στο οποίο έχει πρόσβαση (Σχήµα 2) Για να είναι εκµεταλλεύσιµα τα πλεονεκτήµατα αυτά η πύλη διασύνδεσης των ΚΕ.Γ.Α. πρέπει να έχει παρέχει στους χρήστες τα απαραίτητα εργαλεία έτσι, ώστε να προσωποποιούν το περιεχόµενο της πύλης σύµφωνα µε: 1. Το ρόλο τους στην κοινότητα των ΚΕ.Γ.Α. 2. Τα προσωπικά τους ενδιαφέροντα Οι προδιαγραφές για την προσωποποίηση του περιεχοµένου της πύλης προκύπτουν από τέσσερις απαιτήσεις που ορίζουν την εύρυθµη λειτουργία του συστήµατος: Περιεχόµενο Ο χρήστης πρέπει να είναι σε θέση να επιλέξει τις πληροφορίες που θα ήθελε να βλέπει καθώς και τον ρυθµό µε τον οποίο θα έχει πρόσβαση σε αυτές. Με αυτό τον τρόπο το µέλος της κοινωνίας γνώσης των ΚΕ.Γ.Α., δεν σπαταλά χρόνο αναζητώντας πληροφορίες σε γνωστικά αντικείµενα που δεν είναι ουσιαστικά για τις ανάγκες του. Η δυναµική παρουσίαση θεµάτων, που έχουν άµεσο ενδιαφέρον για τον χρήστη, προϋποθέτει ότι το περιεχόµενο της πύλης θα είναι ιεραρχικά ταξινοµηµένο βάσει µετα-δεδοµένων που σχετίζονται µε κάθε πληροφορία. Ενδεικτικα, τέτοια µετα-δεδοµένα µπορεί να είναι: 1. Θέµα 2. Συγγραφέας 3. Πηγή πληροφόρησης 4. Ηµεροµηνία συγγραφής 5. Λέξεις κλειδιά - 7 -

9 Ειδοποίηση Οι εφαρµογές της πύλης πρέπει να µπορούν να γίνουν αντικείµενο χειρισµών σύµφωνα µε την κατάσταση στην οποία βρίσκονται. Τυπικό παράδειγµα αυτής της λειτουργίας είναι η ανάγκη να λάβει γνώση η χρήστρια όταν µία νέα εγγραφή γίνει σε κάποια θεµατική ενότητα που είναι του αµέσου ενδιαφέροντός της. Τέτοια περίπτωση είναι η δηµοσιοποίση αγγελίας για πρόσληψη εργαζόµενης µε προσόντα που ταυτίζονται µε τα δικά της. Σε αυτή την περίπτωση, θα σταλεί µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στον προσωπικό της κωδικό ένα µήνυµα, που θα την ενηµερώνει ότι στις νέες αγγελίες για εργασία έχει καταχωρηθεί µία που την ενδιαφέρει. Αυτό θα είναι αποτέλεσµα της εγγραφής της ενδιαφερόµενης ως συνδροµήτριας στην υπηρεσία λήψης ειδοποιήσεων. υναµικά Στοιχεία Όπως αναλύθηκε στην προηγούµενη ενότητα. Πολλαπλή Συµβατότητα Όπως αναλύθηκε στην προηγούµενη ενότητα. Συνεργασία Η συνεργασία είναι εκείνος ο µηχανισµός που θα αναγάγει την πύλη γνώσης των Κέντρων από παθητικό κιόσκι παροχής πληροφοριών σε ένα δυναµικό φόρουµ οργανωτικής αλληλεπίδρασης ανάµεσα στα µέλη της κοινότητας των ΚΕ.Γ.Α. Η συνεργασία θα πρέπει να αξιολογηθεί κι υποστηριχθεί µέσα από δύο άξονες: 1. Ως λειτουργία του έργου 2. Ως µέσο υποστήριξης οµάδας εργασίας Υπάρχουν τέσσερις δυνατοί τρόποι συνεργασίας που µπορεί να παρέχει η πύλη των ΚΕ.Γ.Α. Σύγχρονη Επικοινωνία Τα εικονικά δωµάτια συζητήσεων (chat rooms) και οι απλές, αµφίδροµες συζητήσεις µε τη µορφή κειµένων είναι δύο σηµαντικά µέσα σύγχρονης επικοινωνίας. Τέτοιου είδους αλληλεπιδράσεις είναι εξαιρετικά χρήσιµες όταν εφαρµόζονται σε καταστάσεις όπου ο διάλογος είναι απαραίτητος. ιασυνδεδεµένη Ασύγχρονη Τυπικό παράδειγµα τέτοιας µορφής επικοινωνίας είναι οι συνεδρίες ερωτήσεων αποκρίσεων. Υποστηρίζοντας τέτοιας µορφής επικοινωνία, η πύλη γνώσης θα µπορεί να καταγράψει τους - 8 -

10 προβληµατισµούς που αποτυπώνονται και να κρατήσει αντίγραφο στη βάση γνώσης. Σε δεύτερο χρόνο, οι καταγεγραµµένες στιχοµυθίες θα αποτελέσουν µία δεξαµενή γνώσης που θα είναι διαθέσιµη σε όλα τα µέλη της κοινότητας των ΚΕ.Γ.Α. Μη- ιασυνδεδεµένη Ασύγχρονη Παράδειγµα τέτοιας µορφής επικοινωνίας είναι η ηλεκτρονική αλληλογραφία ( ). Αποτυπώνοντας τέτοιου είδους επικοινωνία, η πύλη γνώσης µπορεί να καταγράψει την επικοινωνία, όχι µόνο κατά τη στιγµή που συµβαίνει, αλλά και σαν ιστορικό αρχείο της επικοινωνίας και του αποτελέσµατός της. Ψηφοφορία Θεµελιώδες στοιχείο πολλών διαδικασιών ανάλυσης και λήψης αποφάσεων είναι η συλλογή απόψεων γύρω από κάποιο θέµα. Ο µηχανισµός της ψηφοφορίας επιτρέπει τη λειτουργία ηλεκτρονικής κάλπης όπου θα έχουν πρόσβαση µόνο τα µέλη της κοινότητας. Τα αποτελέσµατα της ψηφοφορίας θα καταγράφονται και θα κοινοποιούνται άµεσα στους ενδιαφερόµενους µέσω του Πίνακα Ανακοινώσεων της πύλης. ηµοσίευση Το στοιχείο της δηµοσίευσης υποστηρίζει τη δηµιουργία, έγκριση και δηµοσίευση του περιεχοµένου της πύλης. Με αυτό τον µηχανισµό επιτυγχάνεται, µε έναν δοµηµένο τρόπο, η κατασκευή και διανοµή δοµηµένης και αδόµητης πληροφορίας στην κοινότητα των ΚΕ.Γ.Α. Ουσιαστικά, αυτός είναι και ο πρωτεύων ρόλος της πύλης που λειτουργεί ως παράθυρο πρόσβασης στις διαθέσιµες πληροφορίες. Η αρχιτεκτονική που προτείνεται υποστηρίζει τρεις υπηρεσίες: τη δηµιουργία αρχείων, την έγκρισή τους και τέλος τη δηµοσίευση και συντήρησή τους. Σκοπός αυτής της διαδικασίας είναι να συµβάλει στη δηµιουργία και ροή της πληροφορίας στην κατάλληλη χρονική στιγµή έτσι, ώστε να ελαχιστοποιηθεί η απαιτούµενη υποδοµή και τα λειτουργικά έξοδα της πύλης. ηµιουργία αρχείων Αυτή η λειτουργία απαιτεί την ύπαρξη εργαλείων απαραίτητων για τη δηµιουργία, δηµοσίευση και συντήρηση του περιεχόµενου της πύλης. Οι χρήστες θα πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους απλά εργαλεία δηµιουργίας αρχείων, όπως η πλατφόρµα του Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, FrontPage) και το Acrobat Reader/ PDF Maker της Adobe. Με αυτό τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα στα µέλη των - 9 -

11 ΚΕ.Γ.Α. να δηµιουργήσουν τα αρχεία τους στη µορφή που είναι επιθυµητή για τη δηµοσίευσή τους στην πύλη. Ως ένα επιπλέον βοήθηµα, θα ήταν χρήσιµο να δηµιουργηθούν φόρµες που θα βοηθούν τους χρήστες να µορφοποιήσουν τα αρχεία τους µέσω µίας αυτόµατης διαδικασίας. Έτσι θα έχουν τη δυνατότητα να επικεντρώσουν την προσοχή τους στην ποιότητα του περιεχόµενου κι όχι στην µορφοποίηση της παρουσίασής του. Έλεγχος ηµοσίευσης Μία από τις κύριες προκλήσεις που θα αντιµετωπίσουν οι υπεύθυνοι λειτουργίας των ΚΕ.Γ.Α., είναι η επιβεβαίωση ότι το περιεχόµενο των προς δηµοσίευση αρχείων είναι ακριβές και έγκυρο. Για την υποστήριξη αυτής της λειτουργίας προτείνεται να υιοθετηθεί ένας µηχανισµός ροής εργασιών, στον οποίο θα υπάρχουν ένας ή περισσότεροι υπεύθυνοι για την έγκριση δηµοσίευσης ενός αρχείου. Η διαδικασία της αποδοχής µπορεί να είναι σειριακή, ή παράλληλη, επιζητώντας πολλαπλές ή µία µόνο έγκριση. Μία σχηµατική αναπαράσταση της διαδικασίας εµφανίζεται στο Σχήµα 3. Φορητότητα Αρχείων Πολλές φορές είναι απαραίτητο να γίνουν αλλαγές στη µορφοποίηση και στο είδος των αρχείων προς δηµοσίευση. Ένα τέτοιο παράδειγµα είναι η µετατροπή των αρχείων που βρίσκονται στη µορφή Word, σε µορφή HTML ή PDF. Για τον σκοπό αυτό, είναι χρήσιµο να δηµιουργηθούν απλές διαδικασίες αυτοµατοποιηµένης µετατροπής των αρχείων έτσι, ώστε να ελαχιστοποιείται ο φόρτος εργασίας των δηµιουργών τους καθώς επίσης και του διαχειριστή του συστήµατος. Πολλαπλότητα των Αρχείων Η πύλη θα πρέπει να υποστηρίζει τη δηµoσίευση αρχείων σε περισσότερες της µίας µορφές, π.χ. αρχείο Word και PDF. Έτσι αυξάνουν οι τρόποι µε τους οποίους µπορεί να παρουσιαστεί µία πληροφορία και συνεπώς να χρησιµοποιηθεί από τους δυνητικούς χρήστες της (όπως ανάγνωση στην οθόνη, εκτύπωση σε υψηλή ποιότητα, κ.λπ.) ιαχείριση του Περιεχοµένου Σε σύντοµο χρονικό διάστηµα µετά τη δηµοσιοποίηση της πύλης, ένα τµήµα του πληροφοριακού υλικού θα είναι χρονικά ξεπερασµένο και θα πρέπει να ανανεωθεί. Επίσης, είναι σύνηθες φαινόµενο οι διευθύνσεις οι οποίες θα αναφέρονται στην πύλη ως εξωτερικές πηγές πληροφόρησης να µεταφέρονται σε νέους δικτυακούς κόµβους και να χάνουν την αξιοπιστία τους. Για τους λόγους αυτούς είναι απαραίτητη η υιοθέτηση διαδικασιών - που θα βασίζονται στον χρόνο δηµοσίευσης των αρχείων και οι οποίοι θα εγγυώνται την ενηµέρωση της

12 πύλης µε όσο το δυνατόν πιο νέες πληροφορίες. Αυτό είναι ένα έργο που θα υλοποιείται από τους υπεύθυνους έγκρισης του περιεχόµενου σε συνεργασία µε τον ιαχειριστή του συστήµατος. Σχήµα 3. ιαδικασίες έγκρισης αρχείων προς δηµοσίευση στην πύλη των ΚΕ.Γ.Α. Αναζήτηση και Ανεύρεση Το στοιχείο της αναζήτησης εξυπηρετεί τη λειτουργία ανεύρεσης και πρόσβασης σε συγκεκριµένα ζητήµατα ενδιαφέροντος που βρίσκονται, είτε αποθηκευµένα στην πύλη, είτε µπορούν να βρεθούν µέσω της πύλης. Πολλές συλλογές πληροφοριών στο διαδίκτυο έχουν γίνει εξαιρετικά µεγάλες καθιστώντας αδύνατη την κατευθείαν έρευνά τους. Μία λύση σε αυτό το πρόβληµα είναι η δηµιουργία πολλαπλών δεικτών κατηγοριοποίησης που απλοποιούν τη διαδικασία έρευνας σε µεγάλο όγκο πληροφοριών. Η γραφική

13 αναπαράσταση τέτοιων δεικτών επιβάλλει τη δηµιουργία δένδρων αναζήτησης µε µεγάλο βάθος, που απαιτούν από τον χρήστη να τα εξερευνήσει. Σε αντίθετη περίπτωση, θα πρέπει να δηµιουργηθούν σχήµατα µε µεγάλο εύρος, που όµως θα παρέχουν µεγάλο αριθµό, επιλογών καθιστώντας τα πρακτικά άχρηστα για τον χρήστη. Σε αυτή την περίπτωση, η καλύτερη λύση είναι η δηµιουργία µίας αξιόπιστης λύσης αναζήτησης που θα αντικαταστήσει την έρευνα µε πλοήγηση µέσω ενός µενού πολλαπλών επιλογών. Αναµένεται ότι στην οµάδα χρηστών των ΚΕ.Γ.Α. θα υπάρχουν χρήστες που γνωρίζουν µε ακρίβεια το αντικείµενο το οποίο αναζητούν, καθώς επίσης κι εκείνοι που θα έχουν περιορισµένη γνώση για το θέµα που τους ενδιαφέρει. Η προτεινόµενη λύση θα καλύπτει τις ανάγκες και των δύο αυτών οµάδων, κάνοντας χρήση προκαθορισµένων φορµών αναζήτησης. Για τη διευκόλυνσή τους θα υπάρχει λεξικό όρων που θα άπτονται των θεµατικών ενοτήτων της πύλης και το οποίο θα είναι χρήσιµο για την αυτόµατη διόρθωση των όρων αναζήτησης ώστε να αποφεύγονται οι αστοχίες λόγω ορθογραφικών λαθών. Επιπλέον, το εργαλείο θα παρέχει τη δυνατότητα περαιτέρω έρευνας των αποτελεσµάτων µίας αναζήτησης έτσι, ώστε να βελτιώνεται το αποτέλεσµα της πρώτης αναζήτησης. Η µέχρι τώρα εµπειρία από παρόµοιες εφαρµογές στο διαδίκτυο έχει διδάξει ότι συνήθως τα αποτελέσµατα της αναζήτησης είναι είτε µηδενικά, είτε αντιστοιχούν σε µερικές εκατοντάδες «πιθανές» πηγές, εκτός εάν οι χρήστες είναι σε θέση να υποβάλουν ένα ακριβές ερώτηµα. Λαµβάνοντας υπ όψη τη φύση της λειτουργίας των ΚΕ.Γ.Α., είναι αναµενόµενο ότι παρόµοια προβλήµατα θα αντιµετωπίσουν τα περισσότερα µέλη της κοινότητας. Η προτεινόµενη λύση σε αυτό το πρόβληµα είναι η δηµιουργία µίας θεµατικής ταξινόµησης που οργανώνει τις αποθηκευµένες στην πύλη πληροφορίες σε κατηγορίες και υπο-κατηγορίες. Η σχηµατική αναπαράσταση µίας τέτοιας κατηγοριοποίησης φαίνεται στο Σχήµα 4. Αυτός ο σχεδιασµός επιτρέπει στους χρήστες να ανακαλύψουν τις θεµατικές ενότητες που είναι διαθέσιµες µαζί µε τις αντίστοιχες υπο-ενότητές τους. Έτσι, είναι εφικτό για τους χρήστες να ανακαλύψουν µέσα σε µία δοµηµένη ιεραρχία τις θεµατικές ενότητες που τους ενδιαφέρουν και, µε αυτό τον τρόπο, να περιορίσουν την έρευνά τους στον επιθυµητό βαθµό. Περαιτέρω ανάλυση αυτής της λειτουργίας υπάρχει στο στοιχείο της Κατηγοριοποίησης

14 Η διαδικασία της αναζήτησης, για τις ανάγκες των ΚΕ.Γ.Α., θα πρέπει να υποστηρίζει ένα σύνολο λειτουργιών που αναλυτικά είναι: Σχήµα 4. Ταξινόµηση των θεµατικών ενοτήτων µίας πύλης γνώσης και ταυτόχρονη χρήση µηχανής αναζήτησης πληροφοριών Πλαισιωµένο Κείµενο Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να δακτυλογραφήσει τις λέξεις κλειδιά µε τις οποίες θα ήθελε να αναζητήσει πληροφορίες. Αυτός ο τρόπος αναζήτησης που βασίζεται στη χρήση του πλήρους κειµένου, λειτουργεί καλύτερα για χρήστες που γνωρίζουν µε µεγάλη ακρίβεια τα στοιχεία που διερευνούν. Παραµετρική Αναζήτηση Αυτό το είδος αναζήτησης βασίζεται στη χρήση ενός συνόλου παραµέτρων που βοηθούν τον χρήστη να περιορίσει την αναζήτηση που διεξάγει έτσι, ώστε να αυξήσει τις πιθανότητες να έχει το επιθυµητό αποτέλεσµα. Τυπικό παράδειγµα τέτοιων παραµέτρων είναι η χρήση χρονικών ορίων δηµιουργίας αρχείων, ο περιορισµός της διερεύνησης µόνο σε αρχεία συγκεκριµένης µορφής (π.χ., doc, xls, pdf). Η παραµετρική αναζήτηση είναι εξαιρετικά χρήσιµη σε άτοµα που έχουν περιορισµένη γνώση των θεµατικών ενοτήτων που αναζητούν και συνήθως οι

15 διερευνήσεις τους καταλήγουν σε µερικές εκατοντάδες (ή και χιλιάδες) πιθανά αποτελέσµατα. Προκαθορισµένες Αναζητήσεις Αυτός ο τύπος έρευνας βασίζεται στη χρήση ιστορικών στοιχείων από προηγούµενες αναζητήσεις του ίδιου χρήστη. Λειτουργεί πολύ καλά για χρήστες που απλώς περιηγούνται το διαδίκτυο ή δεν έχουν σαφή αντίληψη των εννοιών που αναζητούν. Αναζήτηση σε Φυσική Γλώσσα Λαµβάνοντας υπ όψη τις ιδιαιτερότητες της «κατ ουσίαν» κοινωνίας των ΚΕ.Γ.Α. και το είδος των χρηστών, θα ήταν χρήσιµο να υλοποιηθεί ένας µηχανισµός αναζήτησης σε φυσική γλώσσα. Τέτοιου είδους µηχανισµοί είναι σε θέση να αντιλαµβάνονται ερωτήσεις που υποβάλλονται σε καθηµερινή γλώσσα µια και µπορούν να αποκωδικοποιούν το νοητικό περιεχόµενο µιας πρότασης. Ένα εργαλείο που βασίζει την αναζήτηση στο νοητικό περιεχόµενο της ερώτησης που τίθεται, είναι σε θέση να συσχετίσει την ουσία της ερώτησης µε τις αποθηκευµένες στην πύλη πληροφορίες. Εάν ο χρήστης υποβάλει την ερώτηση: «Θέλω να µάθω περισσότερα για δουλειές στη Σάµο,» η µηχανή αναζήτησης καταλαβαίνει ότι ενδιαφέρεται για θέσεις εργασίας στη Σάµο και θα τον κατευθύνει σε κόµβους όπου δηµοσιεύονται οι θέσεις εργασίας ανά γεωγραφική περιοχή. Κατηγοριοποίηση Το κύριο πλεονέκτηµα που θα προσφέρει στην πύλη το δοµικό στοιχείο της κατηγοριοποίησης είναι η συσχέτιση αρχείων µε θεµατικές ενότητες. Αυτό το είδος αντιστοίχισης θα είναι ένα από τα πρώτα ζητήµατα που θα κληθούν να αντιµετωπίσουν οι υπεύθυνοι των ΚΕ.Γ.Α. κατά την υλοποίηση της πύλης γνώσης. Θα πρέπει να αναγνωρίσουν τα γνωστικά αντικείµενα που θα περιγράφουν τα πεδία ενασχόλησης των ΚΕ.Γ.Α. και παράλληλα να αντιστοιχίσουν όλες τις διαθέσιµες πληροφορίες µε οδηγό αυτή την ταξινόµηση. Η κατηγοριοποίηση που θα επιλεγεί θα πρέπει να αντανακλά τη δοµή λειτουργίας των ΚΕ.Γ.Α. καθώς και τις πρακτικές που ακολουθούν. Θα είναι η ορολογία µε την οποία τα µέλη της κοινότητας θα χειρίζονται τις πληροφορίες και θα αλληλεπιδρούν µεταξύ τους. Ουσιαστικά, η κατηγοριοποίηση θα αποτυπώνει τον χάρτη γνώσης των ΚΕ.Γ.Α. και θα χρησιµοποιείται για να κατευθύνει τους χρήστες στις αναζητήσεις τους. Η κατηγοριοποίηση θα πρέπει να επεκταθεί ώστε να καλύπτει

16 όχι µόνο τη γνώση αλλά και τη λειτουργία των ΚΕ.Γ.Α., δηλαδή τµήµατα, ιεραρχία, δοµή λειτουργίας. Για να εξυπηρετηθεί η λειτουργικότητα του συστήµατος, οι χρήστες θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να χρησιµοποιήσουν οποιοδήποτε συνδυασµό από τις τρεις πιο κάτω προσεγγίσεις: Χειροκίνητη Κατηγοριοποίηση Βασίζεται στην ανθρώπινη επέµβαση για την αντιστοίχιση των αρχείων µε κάποια από τις υπάρχουσες κατηγορίες ή τη δηµιουργία µίας νέας. Είναι συνήθως καθήκον των ελεγκτών των αρχείων όπως γραφικά αναπαρίσταται στο Σχήµα 3 και αναλύθηκε στην ενότητα ηµοσίευση. Η όλη συντήρηση του συστήµατος θα είναι χειροκίνητη και αποτελεί καθήκον των ελεγκτών αρχείων και του ιαχειριστή του συστήµατος. Στην πράξη, είναι ένα εξαιρετικά εντατικό έργο που απαιτεί χρόνο και συνεχή προσπάθεια από πλευράς του εµπλεκοµένων. Αυτόµατη Κατηγοριοποίηση Βασίζεται στη χρησιµοποίηση εξειδικευµένων λογισµικών τα οποία, αφού επεξεργαστούν το αρχείο προς δηµοσίευση, προτείνουν µία πιθανή κατηγοριοποίησή του κανόντας χρήση λέξεων κλειδιών - και της συχνότητας εµφάνισης αυτών - µέσα στο κείµενο. Τέτοιου είδους εργαλεία θα έχουν χρησιµότητα στη δεύτερη φάση του έργου, όπου το πλήθος των αποθηκευµένων αρχείων θα είναι µεγάλο και θα υπάρχουν πολλές λέξεις κλειδιά µε επαναλαµβανόµενη εµφάνιση. Τροποποιήσιµη Κατηγοριοποίηση Λαµβάνοντας υπ όψη τον δυναµικό τρόπο µε τον οποίο εξελίσσεται η γνώση, καθώς και τη µετεξέλιξη της λειτουργίας των ΚΕ.Γ.Α., είναι αναγκαίο η αρχική κατηγοριοποίηση της πύλης να µπορεί εύκολα να τροποποιηθεί ώστε να αντανακλά όλες τις γνωστικές και διοικητικές αλλαγές. Αυτό το καθήκον θα είναι µέσα στις αρµοδιότητες του ιαχειριστή του συστήµατος και θα γίνεται σε συνεννόηση µε τους ιοικητικούς υπεύθυνους των ΚΕ.Γ.Α. Ολοκλήρωση Η επιτυχία της πύλης γνώσης των ΚΕ.Γ.Α. εξαρτάται όπως και σε όλα τα αντίστοιχα έργα από τον βαθµό ολοκλήρωσης δοµηµένων και αδόµητων δεδοµένων που προέρχονται από εσωτερικές κι εξωτερικές πηγές πληροφόρησης

17 Στην πρώτη κατηγορία είναι στοιχεία από βάσεις δεδοµένων, ενώ στη δεύτερη υπάγονται όλα τα αρχεία από ηλεκτρονικό ταχυδροµείο και σύγχρονη επικοινωνία. Το εύρος των πιθανών πηγών πληροφόρησης σε συνδυασµό µε τις εξειδικευµένες απαιτήσεις των µελών της κοινωνίας των ΚΕ.Γ.Α., καθιστούν το σχεδιασµό της πύλης ως µη απόλυτα συµβατό µε τις κλασικές µεθοδολογίες ανάπτυξης και τους κύκλους συντήρησης που ευρέως χρησιµοποιούνται σε έργα πληροφορικής. Για το λόγο αυτό, είναι σκόπιµο να γίνει πρόβλεψη ώστε η πύλη να δηµιουργήσει το δίκτυο των πηγών που είναι απαραίτητες για την πληροφόρηση των χρηστών της. Η διαδικασία της ολοκλήρωσης θα πρέπει να λάβει υπ όψη της την ολοκλήρωση της πύλης µε τα πιο κάτω πιθανά συστήµατα διαχείρισης πληροφοριών: Εσωτερικά συστήµατα πληροφόρησης Είναι οι µηχανογραφικές εφαρµογές των ίδιων των ΚΕ.Γ.Α και µε τις οποίες θα πρέπει να ολοκληρωθεί η πύλη γνώσης ώστε να δηµιουργηθεί η απαραίτητη υποδοµή επικοινωνίας µεταξύ των συστηµάτων. Βάση εδοµένων Πρέπει να υπάρξει διασύνδεση της πύλης µε µια βάση δεδοµένων στην οποία θα αποθηκεύονται οι πληροφορίες που θα παρουσιάζονται σε αυτήν. Εξωτερικές Βάσεις εδοµένων Είναι χρήσιµο να δηµιουργηθεί ο µηχανισµός διασυνδεσιµότητας της πύλης µε εξωτερικές βάσεις δεδοµένων που θα περιέχουν στοιχεία που σχετίζονται άµεσα µε τη λειτουργία των ΚΕ.Γ.Α. Θεµελιώδη Στοιχεία της Πύλης Μία από τις παραµέτρους στη διαδικασία σχεδιασµού της πύλης γνώσης των ΚΕ.Γ.Α. είναι η ενορχήστρωση της συνύπαρξής της µε τα υπόλοιπα συστήµατα πληροφορικής που θα υπάρχουν στο περιβάλλον λειτουργίας τους, καθώς και η βελτίωση της αποτελεσµατικότητας αυτών. Στόχος του σχεδιασµού είναι η πύλη να συµπληρώνει τις τεχνολογικές πλατφόρµες µε τις οποίες καλείται να συνυπάρξει. Αυτό είναι εξαιρετικά σηµαντικό για τα θεµελιώδη στοιχεία της ασφάλειας και του καταλόγου χρηστών του συστήµατος

18 Ασφάλεια Η ασφάλεια της πύλης γνώσης είναι πρωταρχικός στόχος του σχεδιασµού. Σκοπός είναι να προστατευθεί το περιεχόµενο της πύλης χωρίς όµως να δηµιουργηθεί ένα αποµονωµένο σιλό πληροφοριών το οποίο θα είναι δύσκολα προσβάσιµο από τους επισκέπτες. Η προτεινόµενη στρατηγική είναι να υλοποιηθεί λύση «µοναδικού-σηµείου-πρόσβασης» στην πύλη, από όπου οι χρήστες θα έχουν ελεγχόµενη πρόσβαση στα περιεχόµενα της πύλης. Τα δικαιώµατα πρόσβασης θα είναι πλήρως εναρµονισµένα µε την ιεραρχική δοµή των µελών των ΚΕ.Γ.Α. και θα αντιστοιχούν στους τέσσερις ρόλους που περιγράφονται. o Αναγνώστης Θα έχει δικαίωµα µη-ελεγχόµενης πρόσβασης στην πύλη και ανάγνωσης των δεδοµένων που θα δηµοσιεύονται, χωρίς να είναι σε θέση να συµµετέχει στις ενεργές διαδικασίες που θα υποστηρίζει η πύλη (π.χ. σύγχρονη επικοινωνία) o υναµικός Χρήστης Είναι επισκέπτης της πύλης µε ελεγχόµενη µέσω κωδικού πρόσβαση σε αυτή. Θα είναι µέλος της κοινωνίας των ΚΕ.Γ.Α. και θα έχει τη δυνατότητα να συµµετέχει σε όλες τις ενεργές διαδικασίες που θα υποστηρίζει η πύλη. Θα έχει τη δυνατότητα να δηµιουργεί αρχεία, τα οποία θα δηµοσιεύονται µετά από µία διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης. o Ελεγκτής Είναι προεξάρχοντα µέλη της προηγούµενης οµάδας, τα οποία θα έχουν την αρµοδιότητα ελέγχου και δηµοσίευσης των πληροφοριών που θα παρουσιάζονται στην πύλη. Επιπλέον, θα είναι επιφορτισµένοι µε τα καθήκοντα ανανέωσης της κατηγοριοποίησης των θεµατικών ενοτήτων της πύλης. Είναι σύνηθες να υπάρχουν τουλάχιστον δύο ελεγκτές ανά θεµατική ενότητα έτσι, ώστε να αποφεύγονται πιθανές καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση της διαδικασίας. Όπως και οι υναµικοί Χρήστες, θα έχουν ελεγχόµενη µέσω κωδικού πρόσβαση στην πύλη. Σε µια εξελιγµένη µορφή λειτουργίας του συστήµατος, οι ελεγκτές θα πρέπει να είναι εξειδικευµένοι ανά θεµατική ενότητα. Στην παρούσα φάση µία τέτοια προσέγγιση θα δηµιουργούσε µεγάλες απαιτήσεις στην αρχική εκπαίδευση του προσωπικού και θα ήταν αµφίβολης αποτελεσµατικότητας

19 o ιαχειριστής Θα εκτελεί τα καθήκοντα του ιαχειριστή του συστήµατος και θα έχει την πλήρη ευθύνη για την εύρυθµη λειτουργία του σε µία βάση λειτουργίας 24 Χ 7 Χ 365. Ενεργός Κατάλογος Ο ενεργός κατάλογος είναι µία ιδανική λύση που µπορεί να υποστηρίξει πολλαπλές λειτουργίες, όπως η παροχή προσωποποιηµένων δεδοµένων στους χρήστες. Είναι εφικτό να υλοποιηθούν ενεργοί κατάλογοι που θα υποστηρίξουν τα µηχανογραφικά συστήµατα των ΚΕ.Γ.Α. και αυτοί να χρησιµοποιηθούν ως οι βασικοί µηχανισµοί αποθήκευσης δεδοµένων που σχετίζονται µε την παροχή πληροφοριών, την πρόσβαση στην πύλη και την αποστολή µηνυµάτων. Μέσω της υλοποίησης του ενεργού καταλόγου η πύλη θα µπορεί να ολοκληρώνει όλες τις λειτουργίες καταλόγων που θα υπάρχουν στα διασυνδεδεµένα ΚΕ.Γ.Α. Εγκατάσταση της Πύλης Η υλοποίηση της αρχιτεκτονικής που προτείνεται µπορεί να γίνει µε την εγκατάσταση της πύλης στην έδρα της Τεχνικής Εκπαιδευτικής στην Ν. Ιωνία, Αττικής. Οι υπάρχουσες εγκαταστάσεις του Κ.Ε.Κ. επιτρέπουν την απρόσκοπτη λειτουργία και συντήρηση του συστήµατος καθ όλη τη διάρκεια του έργου. Ο κόµβος θα είναι εγκατεστηµένος σε έναν εξυπηρετητή που θα βρίσκεται στο δίκτυο της Τεχνικής Εκπαιδευτικής και θα προστατεύεται από το firewall του υπάρχοντος δικτύου. Ο ιαχειριστής της πύλης θα είναι εξοικειωµένος µε το δίκτυο της Τεχνικής Εκπαιδευτικής και συνάµα θα έχει την ευθύνη για την εύρυθµη λειτουργία της πλατφόρµας. Ο εξυπηρετητής θα µπορεί να έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: Pentium III with 1.2 GHz processor Windows 2000 Server λειτουργικό σύστηµα µε προσθήκη Service Pack 3 1 GB RAM 2*36 GB SCSI Hard Disks TCP/IP intranet access

20 Monitor with 1024 X 768 resolution Εγκατάσταση Office 2000 ή XP και Acrobat Reader / PDF Maker ιασύνδεση ISDN PSTN Kbps Σχήµα 5. Αναπαράσταση της διασύνδεσης µέσω του διαδίκτυου

21 Η διασύνδεση του εξυπηρετητή µε το διαδίκτυο µπορεί αρχικά να γίνει µέσω µίας ISDN γραµµής µε ταχύτητα 128 Κbps. Σε αυτή τη φάση του έργου, το εύρος των 128 Κbps σύνδεσης κρίνεται επαρκές και, ανάλογα µε τον αριθµό σελίδων που θα παρέχει ο εξυπηρετητής, µπορεί αργότερα να αυξηθεί µέσω της χρήσης µίας ADSL γραµµής µε 256 Κbps download / 128 Κbps upload, ή µίας HellasCom σύνδεσης µε ταχύτητα 256 Κbps. Οι υπολογιστές που θα βρίσκονται στα ΚΕ.Γ.Α. για τις ανάγκες διασύνδεσης µπορεί να έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: Pentium III with 800 ΜHz processor Windows 2000 λειτουργικό σύστηµα 256 ΜB RAM 20 GB Hard Disk TCP/IP intranet access Monitor with 1024 X 768 resolution Εγκατάσταση Office 2000 ή XP και Acrobat Reader Η σύνδεση των υπολογιστών που θα βρίσκονται στα ΚΕ.Γ.Α. µπορεί να γίνει µε απλές PSTN συνδέσεις που επιτυγχάνουν ταχύτητες πρόσβασης στην περιοχή Kbps ανάλογα µε την ποιότητα του δικτύου. Στην αρχική φάση θα µπορεί να εκτιµηθεί κατά πόσον αυτό το εύρος πρόσβασης είναι ικανοποιητικό για τις ανάγκες των µελών της κοινωνίας των ΚΕ.Γ.Α. Εάν κριθεί ως µη ικανοποιητικό, είναι εύκολο να γίνει αναβάθµισή του στο επίπεδο της ISDN σύνδεσης µε ταχύτητα 128 Kbps. Ο φορέας που θα υλοποιήσει την πύλη θα έχει την ευθύνη εκπαίδευσης του ιαχειριστή του συστήµατος, καθώς επίσης και την υποχρέωση της παροχής τεχνογνωσίας και υποστήριξης. Μέσα στα καθήκοντα του φορέα θα είναι και η κατοχύρωση του URL που θα καθορίζει την πύλη. Οι υπεύθυνοι των ΚΕ.Γ.Α. θα πρέπει να επιλέξουν δύο άτοµα από κάθε Κέντρο, τα οποία θα εκπαιδευθούν από τον φορέα υλοποίησης στις διαδικασίες που απαιτεί η λειτουργία της πύλης. Η θεµατολογία της εκπαίδευσης θα καλύπτει τις ενότητες της δηµιουργίας, έγκρισης και δηµοσιοποίησης υλικού, καθώς και την κατηγοριοποίηση αυτού. Τα άτοµα που θα εκπαιδευθούν από τον φορέα υλοποίησης θα έχουν την ευθύνη εκπαίδευσης των κατά τόπους χρηστών του συστήµατος

22 Εάν αυτό κριθεί αναγκαίο, η Τεχνική Εκπαιδευτική µπορεί να δηµιουργήσει το κατάλληλο περιβάλλον (εκπαιδευτικό υλικό, αίθουσες, σεµινάρια) που είναι απαραίτητο για την εκπαίδευση όλων των εµπλεκόµενων φορέων. Εναλλακτικοί Τρόποι Υλοποίησης Η υλοποίηση της πύλης γνώσης των ΚΕ.Γ.Α. µπορεί να πραγµατοποιηθεί χρησιµοποιώντας διαφορετικές πλατφόρµες και προσεγγίσεις που απαιτούν διαφορετικούς βαθµούς ανάπτυξης. Συνοπτικά: Μία προσέγγιση που είναι ευρέως διαδεδοµένη στο διαδίκτυο είναι αυτή που χρησιµοποιεί πλατφόρµες της Microsoft, σε µία αρχιτεκτονική που περιλαµβάνει δηµιουργία του κόµβου σε περιβάλλον Front Page 2000 ή XP και κάνει χρήση του SQL Server 2000 για βάση δεδοµένων. Μία εναλλακτική λύση θα ήταν η προσφυγή στην πλατφόρµα Microsoft Share Point Portal Server η οποία παρέχει τη δυνατότητα δηµιουργίας της πύλης µε έναν αυτοµατοποιηµένο τρόπο. Ο σχεδιασµός της είναι τέτοιος, ώστε να επιτρέπει τη γρήγορη υλοποίηση πυλών της αρχιτεκτονικής που διαγραµµατικά αναπαρίσταται στο Σχήµα 2. Η λειτουργία της βασίζεται στην εκτεταµένη χρήση XML και στην αυτοµατοποιηµένη δηµιουργία web parts, που παίζουν τον ρόλο των περιοχών που αναφέρονται στο Σχήµα 2. Η βάση δεδοµένων που απαιτείται για τη λειτουργία του Share Point Portal Server είναι η Microsoft SQL Server Με µία παρόµοια αρχιτεκτονική µπορεί να υλοποιηθεί η πύλη γνώσης των Κέντρων χρησιµοποιώντας την τεχνολογία του Oracle9iAS Portal. Η πλατφόρµα της Oracle υποστηρίζει τη δηµιουργία µε ένα πολύ απλό τρόπο φορµαρισµένων σελίδων χρήσιµων για την οµοιογενή παρουσίαση του περιεχοµένου της πύλης. Το σύστηµα υλοποιείται µέσω της χρήσης επαναχρησιµοποιούµενων τµηµάτων και οι χρήστες έχουν πρόσβαση σε αυτοµατοποιηµένες διαδικασίες που δεν απαιτούν εξειδικευµένες γνώσεις. Η βάση δεδοµένων που απαιτείται για τη λειτουργία του Oracle9iAS Portal είναι η Oracle9i data base

23 Μία λύση που θα βασίζεται σε δοµικά στοιχεία που προέρχονται από την ελεύθερη κοινότητα του διαδίκτυου, όπου δεν υπάρχει το κόστος αγοράς αδειών χρήσης των χρησιµοποιούµενων εργαλείων, θα µπορούσε να είναι η πλατφόρµα του Zope. Σε αυτή την περίπτωση, θα χρειαστεί µεγαλύτερο κόστος υλοποίησης και συντήρησης του έργου λόγω της µη ευρείας διάδοσής του στην Ελλάδα, κάτι που όµως θα αντισταθµιστεί από το µηδενικό κόστος αδειών χρήσης

Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter. 14o ΤΕΥΧΟΣ

Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter. 14o ΤΕΥΧΟΣ Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter 14o ΤΕΥΧΟΣ Πληροφορίες: Ευαγγελία Ίσαρη Evangelia.Isari@adecco.com 210 6930490 Αγαπητοί συνεργάτες, Το 14o τεύχος του HR Newsletter της Adecco είναι αφιερωμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές αλλαγές στις εκδόσεις

Τεχνικές αλλαγές στις εκδόσεις Τεχνικές αλλαγές στις εκδόσεις SingularLogic Control 4 rel 3.05 SingularLogic Control 1, 2, 3 rel 3.05 SingularLogic Accountant rel 3.05 SingularLogic Λογιστικά rel 3.05 ή µεταγενέστερες εκδόσεις SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Ηµεροµηνία Μάιος 2004 Πίνακας Περιεχοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 4 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883. Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων

01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883. Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων 01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883 e Prtcl-01 Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων Συνοπτική Παρουσίαση Το σύστημα e Prtcl-01 Το σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

GoDigital.CMS Content Management System. Πλήρης διαχείριση περιεχομένου ιστοσελίδας

GoDigital.CMS Content Management System. Πλήρης διαχείριση περιεχομένου ιστοσελίδας GoDigital.CMS Content Management System Πλήρης διαχείριση περιεχομένου ιστοσελίδας Γενική περιγραφή Πλήρης λύση ηλεκτρονικής παρουσίας Το GoDigital.CMS είναι μία πλήρη εφαρμογή διαχείρισης ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγχος Πρόσβασης (Access Control)

Ελεγχος Πρόσβασης (Access Control) Ελεγχος Πρόσβασης (Access Control) Το Access MaSter, που ανήκει στην οικογένεια εφαρµογών HR MaSter, αποτελεί το λογισµικό µιας ολοκληρωµένης λύσης, που έχει στόχο να καλύψει πλήρως τις ανάγκες µίας επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΡ. ΕΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΚΩΔΙΚΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Σ ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 Διαχείριση Αρχείων 06/11/2014 09:00-13:00 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα

Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα Εισηγητής: Γιώργος Καλπάκης MSc Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα 1 Θέµατα Κίνητρο της Ε1 Παρούσα Κατάσταση στην Ευρώπη Παρούσα Κατάσταση στην Ελλάδα Προϋποθέσεις Προώθησης της

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου; δυναμικό περιεχόμενο

Τι είναι ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου; δυναμικό περιεχόμενο Τι είναι ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου; Παρά την μεγάλη εξάπλωση του διαδικτύου και τον ολοένα αυξανόμενο αριθμό ιστοσελίδων, πολλές εταιρείες ή χρήστες δεν είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση

e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση - 0 - Πίνακας Περιεχοµένων 1 Εισαγωγή.. 2 1.1 Σχολές/Τµήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ά. Καρκαζή*, Α. Μαυρόπουλος*, Α.Τάγαρης** *ΕΠΕΜ Α.Ε Τοµέας ιαχείρισης Στερεών & Επικινδύνων Αποβλήτων, Αχαρνών 141β, Αθήνα. **INTEGRITY

Διαβάστε περισσότερα

«Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα»

«Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα» Πανεπιστήµιο Πειραιά, Τµήµα Βιοµηχανικής ιοίκησης & Τεχνολογίας «Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα» Τί είναι το e-government Είναι η

Διαβάστε περισσότερα

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAVIS-V1-2012 TRAVIS Λογισμικό Διαχείρισης Παραβάσεων Φωτοεπισήμανσης Το σύστημα διαχείρισης παραβάσεων φωτοεπισήμανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 3 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (SOFTWARE)

ΜΑΘΗΜΑ 3 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (SOFTWARE) ΜΑΘΗΜΑ 3 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (SOFTWARE) ΣΤΟΧΟΙ: 1. Λογισμικό 2. Λογισμικό Λειτουργικού Συστήματος 3. Προσαρμοστικό Γραφικών Χρήστη 4. Λογισμικών Εφαρμογών 5. Διαφορά Μεταξύ Λογισμικού Λειτουργικού Συστήματος Και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 3) Μέθοδος Υποβολής: Συμπλήρωση Φόρμας 3.α) Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή: Σύστηµα ιαχείρισης ιαδικτυακού Περίπτερου / Ιστοσελίδας στον διαδικτυακό τόπο kalliergea.gr

Εφαρµογή: Σύστηµα ιαχείρισης ιαδικτυακού Περίπτερου / Ιστοσελίδας στον διαδικτυακό τόπο kalliergea.gr ..χτίζουµε την ιστοσελίδα σας στο Internet www.kalliergea.gr Λάουρα Π. Καζακράντε «Καλλιεργαία» Πληροφορική - Internet - ιαφήµιση - Μεταφράσεις Τηλ.: 211 0104925, 695 6118589 Email: info@kalliergea.gr

Διαβάστε περισσότερα

4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Η εφαρμογή "Υδροληψίες Αττικής" είναι ένα πληροφοριακό σύστημα (αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση υπηρεσιών Τηλεδιάσκεψης και Aσύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Παρουσίαση υπηρεσιών Τηλεδιάσκεψης και Aσύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Παρουσίαση υπηρεσιών Τηλεδιάσκεψης και Aσύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Δρ. Αύγουστος Τσινάκος ΠΛΗΝΕΤ Δυτικής Θεσ/νίκης tsinakos@uom.gr Παν. Μακεδονίας Ομάδα Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 Γ Κ.Π.Σ.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 Γ Κ.Π.Σ. @ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 Γ Κ.Π.Σ. ΑΞΟΝΑΣ 2: «ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ» ΜΕΤΡΟ 2.4 «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ωροµέτρηση - Άδειες/Απουσίες (Time & Attendance Absences/Leaves )

Ωροµέτρηση - Άδειες/Απουσίες (Time & Attendance Absences/Leaves ) Το Time MaSter, που ανήκει στην οικογένεια εφαρµογών HR MaSter, αποτελεί το λογισµικό ενός ολοκληρωµένου συστήµατος, που έχει στόχο να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του Γραφείου Προσωπικού µίας επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Day 1 Internet & (Browsers)

Day 1 Internet & (Browsers) ιαδίκτυο Day 1 Internet ιαδίκτυο & Υπηρεσίες Φυλλοµετρητές (Browsers) Μηχανές Αναζήτησης ΕκπαιδευτικοίΣτόχοιΗµέρας Να κατανοήσουµε τι είναι δίκτυο υπολογιστών Να γνωρίσουµε τις βασικές υπηρεσίες του διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Vellum Diploma in IT Skills. Πιστοποιητικό της Vellum στην Τεχνολογία των Πληροφοριών

Vellum Diploma in IT Skills. Πιστοποιητικό της Vellum στην Τεχνολογία των Πληροφοριών Vellum Diploma in IT Skills Πιστοποιητικό της Vellum στην Τεχνολογία των Πληροφοριών Εξεταστέα Ύλη 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή... 3 Κεφάλαιο 2: Παρουσίαση του Πιστοποιητικού.... 4 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ηµιουργία internet spot στο Πολύκεντρο Ζάκρου & επέκταση δικτύου Wi Fi στην Κάτω Ζάκρο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΡΓΟ : ηµιουργία internet spot στο Πολύκεντρο Ζάκρου & επέκταση δικτύου Wi Fi στην Κάτω Ζάκρο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΕΡΓΟ : ηµιουργία internet spot στο Πολύκεντρο Ζάκρου & επέκταση δικτύου Wi Fi στην Κάτω Ζάκρο ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Το σχέδιο Ο.Σ.Α.Π.Υ. του ήµου Σητείας το οποίο εντάσσεται Ε,Π.

Διαβάστε περισσότερα

ξεχωριστό από τους υπόλοιπους κοινόχρηστους χώρους και τη Γραμματεία.

ξεχωριστό από τους υπόλοιπους κοινόχρηστους χώρους και τη Γραμματεία. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ECDL Οι ελάχιστες προδιαγραφές που πρέπει να ικανοποιεί μία επιχείρηση ώστε να πιστοποιηθεί ως Εξεταστικό Κέντρο ECDL χωρίζονται σε: Α. Χώροι / Απαιτούμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΠ Α.Ε.

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΠ Α.Ε. Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΠ Α.Ε. ΒΗΜΑ 1: ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Η Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής στο Μητρώο Αξιολογητών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Βασίλειος Βεσκούκης, Επίκουρος Καθηγητής Προς : ΔΗΜΟ ΑΚΡΑΙΦΝΙΑΣ Θέμα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Μέρος I Βασικά στοιχεία των Microsoft Windows XP Professional. Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19

Περιεχόµενα. Μέρος I Βασικά στοιχεία των Microsoft Windows XP Professional. Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19 Περιεχόµενα Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19 Μέρος I Βασικά στοιχεία των Microsoft Windows XP Professional 1 Εισαγωγή στη διαχείριση των Microsoft Windows XP Professional... 25 Ξεκίνηµα µε τα Windows XP

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο

Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο Στόχος του Πανελλήνιου Σχολικού ικτύου Στόχος του Πανελλήνιου Σχολικού ικτύου είναι να διασυνδέσει όλα τα σχολεία της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης σε ένα εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

τομείς δραστηριότητας η Διάδρασις δραστηριοποιείται σε δύο βασικούς άξονες:

τομείς δραστηριότητας η Διάδρασις δραστηριοποιείται σε δύο βασικούς άξονες: Διάδρασις Ο.Ε. Υπηρεσίες Συμβουλευτικής & Πληροφορικής Ζήνωνος 18 104 37 Αθήνα 210 5233244 - info@diadrasis.gr - www.diadrasis.gr Εταιρική Παρουσίαση ποιοι είμαστε η Διάδρασις είναι εταιρία που δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3. Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet

Ενότητα 3. Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet Ενότητα 3 Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet Εισαγωγή στις βασικές έννοιες του στρώµατος Ζεύξης (Data Link Layer) στα δίκτυα ΗΥ Γενικές Αρχές Λειτουργίας ηµιουργία Πλαισίων Έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Πίνακες συµµόρφωσης και απαιτήσεων του έργου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Πίνακες συµµόρφωσης και απαιτήσεων του έργου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /νση Τεχνικών Υπηρεσιών «Προβολή της πολιτιστικής κληρονοµιάς του ήµου Μινώα Πεδιάδας µε ηλεκτρονικά και έντυπα µέσα» Προϋπολογισµός (µε Φ.Π.Α.):

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων. I. Sommerville 2006 Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Κεφ. 12

Αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων. I. Sommerville 2006 Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Κεφ. 12 Αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων Στόχοι Εξήγηση των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων των αρχιτεκτονικών κατανεμημένων συστημάτων Εξέταση των αρχιτεκτονικών συστημάτων πελάτηδιακομιστή και των

Διαβάστε περισσότερα

Υποβολή Αναλώσιµων Υλικών ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Υποβολή Αναλώσιμων Υλικών. Σελίδα 1

Υποβολή Αναλώσιµων Υλικών ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Υποβολή Αναλώσιμων Υλικών. Σελίδα 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Υποβολή Αναλώσιµων Υλικών Σελίδα 1 Πίνακας περιεχομένων 1.1 Συμβατότητα Browser... 3 1.2 Διεύθυνση πρόσβασης... 3 2 Υποβολή Αναλώσιμων Υλικών... 4 2.1 Σύνδεση με

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες οδηγίες για την πορεία δημιουργίας ιστοσελίδων

Χρήσιμες οδηγίες για την πορεία δημιουργίας ιστοσελίδων Χρήσιμες οδηγίες για την πορεία δημιουργίας ιστοσελίδων Η δημιουργία ιστοσελίδων και η φιλοξενία τους στο διαδίκτυο αποτελεί σήμερα ένα άμεσο και εύκολο τρόπο επικοινωνίας, ενημέρωσης, προβολής και προώθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ - Ο ΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ - Ο ΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ - Ο ΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Έκδοση Εγγράφου: 1.0 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Εκπαίδευση & ια Βίου Μάθηση» (ΕΚ. ι.βι.μ) Κενή σελίδα 2 Πίνακας περιεχοµένων 1 Εισαγωγή... 6 1.1 ηµιουργία πρότασης...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ 1. Γενικά ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ Η ηλεκτρονική υποβολή των ισοζυγίων κρέατος πραγματοποιείται μέσα από το λογισμικό Άρτεμις του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

φιλοξενία & διαχείριση ιστοσελίδων

φιλοξενία & διαχείριση ιστοσελίδων φιλοξενία & διαχείριση ιστοσελίδων για Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Internet Marketing κατάλογος προϊόντων & υπηρεσιών 2015 Πακέτα φιλοξενίας - Περιγραφή Cloud Hosting - Κατοχύρωση ονόματος - Οικονομικό START

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Τηλε-κατάρτισης ΤΠΕ Ανέργων

Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Τηλε-κατάρτισης ΤΠΕ Ανέργων e-tutor Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Τηλε-κατάρτισης ΤΠΕ Ανέργων 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2 2. ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ 2 3. ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 3 4. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 4 5.

Διαβάστε περισσότερα

FAQ. της OTEplus. Έκδοση 1.0

FAQ. της OTEplus. Έκδοση 1.0 FAQ Συχνές Ερωτήσεις & Απαντήσεις για τη χρήση της διαδικτυακής πλατφόρµας κατά την διαδικασία nline αξιολόγησης υποψηφίων της OTEplus Έκδοση 1.0 Αθήνα, εκέµβριος 2013 1 FAQ - Συχνές Ερωτήσεις & Απαντήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, Διαδραστικά Βιβλία και Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων

Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, Διαδραστικά Βιβλία και Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, Διαδραστικά Βιβλία και Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ Για να αναζητήσετε Μαθησιακά Αντικείμενα στο Φωτόδεντρο χρησιμοποιείστε το πεδίο εισαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα - Internet Υπηρεσίες Internet O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία FTP (File Transfer Protocol)

ίκτυα - Internet Υπηρεσίες Internet O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία FTP (File Transfer Protocol) Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας Κέρκυρα ίκτυα - Internet 2 Υπηρεσίες Internet O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) ΜηχανέςΑναζήτησηςστοWeb Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα. Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com. Στόχος Σκοπός μαθήματος

Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα. Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com. Στόχος Σκοπός μαθήματος Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα Διδάσκων: Αγγελόπουλος Γιάννης Δευτέρα 3-5 Τρίτη 4-6 Εργαστήριο Α Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com 1 Στόχος Σκοπός μαθήματος Σκοπός:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ [ΥΠΗΡΕΣΊΑ 7 - ΥΠΗΡΕΣΊΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ [ΥΠΗΡΕΣΊΑ 7 - ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ [ΥΠΗΡΕΣΊΑ 7 - ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΉΣ ΚΑΤ ΑΠΑΊΤΗΣΗ (VIDEO ON DEMAND) ΜΕ ΠΑΡΆΛΛΗΛΗ ΑΡΧΕΙΟΘΈΤΗΣΗ ΤΟΥ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΎ ΥΛΙΚΟΎ] ΓΙΑ ΤΟN ΧΡΗΣΤΗ [13/01/2014] έκδοση: 1.0 1 Περιεχόμενα 1.

Διαβάστε περισσότερα

7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής. 7.11.2 Βασικές και Προηγµένες Υπηρεσίες ιαδικτύου. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ

7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής. 7.11.2 Βασικές και Προηγµένες Υπηρεσίες ιαδικτύου. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ 7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής 104. Αναφέρετε ονοµαστικά τις πιο χαρακτηριστικές εφαρµογές που υποστηρίζει η τεχνολογία TCP/IP οι οποίες είναι διαθέσιµες στο ιαδίκτυο 1. Ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

Ιδρυματικό Αποθετήριο ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ιδρυματικό Αποθετήριο ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Οδηγίες κατάθεσης εργασίας στο σύστημα διαχείρισης αποθετηρίου DSpace 2 Κατάθεση εργασίας στο σύστημαdspace 1. Είσοδος στο σύστημα 1. Ανοίγουμε ένα γνωστό φυλλομετρητή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες «Πρόγραμμα κατ οίκον φροντίδας συνταξιούχων», αίτηση συμμετοχής υποψηφίου παρόχου στο πρόγραμμα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες «Πρόγραμμα κατ οίκον φροντίδας συνταξιούχων», αίτηση συμμετοχής υποψηφίου παρόχου στο πρόγραμμα ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες «Πρόγραμμα κατ οίκον φροντίδας συνταξιούχων», αίτηση συμμετοχής υποψηφίου παρόχου στο πρόγραμμα Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 3 1.1 Συμβατότητα Browser...

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Αν Ναι, δείτε πως με το λογισμικό axes μπορείτε!

Αν Ναι, δείτε πως με το λογισμικό axes μπορείτε! Θέλετε να μάθετε πως μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις 5250 οθόνες μέσω browser, χωρίς αλλαγή στις υπάρχουσες εφαρμογές και χωρίς εγκατάσταση στον client? Αν Ναι, δείτε πως με το λογισμικό axes μπορείτε!

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι IEK ΟΑΕΔ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΟΦΟΡΙΚΗΣ Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι Διδάσκουσα: Κανελλοπούλου Χριστίνα ΠΕ19 Πληροφορικής 4 φάσεις διαδικτυακών εφαρμογών 1.Εφαρμογές στατικής πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: Εργαλεία Ανάπτυξης εφαρμογών internet.

ΜΑΘΗΜΑ: Εργαλεία Ανάπτυξης εφαρμογών internet. ΜΑΘΗΜΑ: Εργαλεία Ανάπτυξης εφαρμογών internet. ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Μικτό Γενικός σκοπός είναι να αποκτήσει ο καταρτιζόμενος τις αναγκαίες γνώσεις σχετικά με εργαλεία και τις τεχνικές για

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού»

Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού» Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού» Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1. Μέρος Γ., Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Η νέα Πύλη etwinning. Εργαλεία για την κοινωνική δικτύωση και την επικοινωνία των εκπαιδευτικών. Εργαλεία διαχείρισης ενός έργου etwinning

Η νέα Πύλη etwinning. Εργαλεία για την κοινωνική δικτύωση και την επικοινωνία των εκπαιδευτικών. Εργαλεία διαχείρισης ενός έργου etwinning Η νέα Πύλη etwinning Εργαλεία για την κοινωνική δικτύωση και την επικοινωνία των εκπαιδευτικών Εργαλεία διαχείρισης ενός έργου etwinning ΝΕΑ ΠΥΛΗ ETWINNING...3 ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ...4 ΕΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δείτε την επιχείρησή σας να πηγαίνει στο µέλλον, σήµερα

Δείτε την επιχείρησή σας να πηγαίνει στο µέλλον, σήµερα Δείτε την επιχείρησή σας να πηγαίνει στο µέλλον, σήµερα DO YOU SPEAK FUTURE? Τώρα για την επιχείρησή σας υπάρχει µια νέα δύναµη Τεχνολογία αιχµής που αξιοποιεί τις πλέον σύγχρονες διεθνείς τάσεις, συνδυάζοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 4 1.1 Περιβάλλον Moodle...4 1.2 Χρήση ονόματος χρήστη και κωδικού...4 1.3 Δημιουργία νέου μαθήματος...4 1.3.1

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΑΣ ΣΤΟ MICROSOFT WORD

ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΑΣ ΣΤΟ MICROSOFT WORD ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΑΣ ΣΤΟ MICROSOFT WORD Σε ορισµένες περιπτώσεις είναι ιδιαίτερα χρήσιµη η δηµιουργία ιστοσελίδων ενηµερωτικού περιεχοµένου οι οποίες στη συνέχεια µπορούν να δηµοσιευθούν σε κάποιο τόπο

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας Web & Mobile apps Για µια ανοικτή επιχείρηση Σήµερα περισσότερο από ποτέ, µια επιχείρηση που θέλει να ανοίξει νέους δρόµους ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Ναυτίλος. Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Πανεπιστημίου Αιγαίου

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Ναυτίλος. Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Πανεπιστημίου Αιγαίου Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ναυτίλος Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Πανεπιστημίου Αιγαίου Εγχειρίδιο Χρήσης για τον υποψήφιο Έκδοση 1.4.1 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγικά... 3 2. Εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Ηλεκτρονικής Υποβολής Προτάσεων

Οδηγίες Ηλεκτρονικής Υποβολής Προτάσεων ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ» «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 1 - ΠΑΙ ΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΟ: 1.3 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η νέα τεχνολογία στη µηχανοργάνωση! ΟΚ!!!

Η νέα τεχνολογία στη µηχανοργάνωση! ΟΚ!!! R V IC ES K IT A PP LI C A TI O N & SE Η νέα τεχνολογία στη µηχανοργάνωση! ΟΚ!!! 1 S1 ASK! APPLICATION & SERVICES KIT Για πρώτη φορά, µία ολοκληρωµένη υπηρεσία στο χώρο της µηχανοργάνωσης! Η υπηρεσία S1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: ΠΕΛΑΤΕΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: ΠΕΛΑΤΕΣ VERSION CMS 4.0 ΕΚ ΟΣΗ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟΥ 4.0.1-2009 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 Το παρόν εγχειρίδιο διατίθεται µαζί µε την πλατφόρµα ηλεκτρονικού επιχειρείν altab2x

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Γιάννης Σταµατίου Επιστηµονικός Σύµβουλος σε θέµατα Κρυπτογραφίας και Ασφάλειας στο Ε.Α.Ι.Τ.Υ., Επίκουρος ΚαθηγητήςΤµήµατος Μαθηµατικών, Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 2.β) Αντιγραφή από προηγούμενη περίοδο 3) Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

Αναγγελία Εισιτηρίων - εξιτηρίων ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Αναγγελία Εισιτηρίων - Εξιτηρίων. Σελίδα 1

Αναγγελία Εισιτηρίων - εξιτηρίων ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Αναγγελία Εισιτηρίων - Εξιτηρίων. Σελίδα 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Αναγγελία Εισιτηρίων - Εξιτηρίων Σελίδα 1 Πίνακας περιεχομένων 1.Εισαγωγή... 4 1.1 Συμβατότητα Browser... 4 1.2 Διεύθυνση πρόσβασης... 4 2 ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Ενότητα 1 Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Εύρος Ζώνης και Ταχύτητα Μετάδοσης Η ταχύτητα µετάδοσης [εύρος ζώνης (banwidth)] των δεδοµένων αποτελεί ένα δείκτη επίδοσης των δικτύων και συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ. Helpdesk

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ. Helpdesk ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Helpdesk Σύντομη περιγραφή λειτουργίας Έκδοση 1 Μάιος 2011

Διαβάστε περισσότερα

Ως Μεταδεδοµένα ορίζονται τα δοµηµένα και κωδικοποιηµένα στοιχεία τα οποία περιγράφουν χαρακτηριστικά πληροφοριακών οντοτήτων, µε στόχο την

Ως Μεταδεδοµένα ορίζονται τα δοµηµένα και κωδικοποιηµένα στοιχεία τα οποία περιγράφουν χαρακτηριστικά πληροφοριακών οντοτήτων, µε στόχο την ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ 325 ΗΜΟΥΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 I. ΓΕΝΙΚΑ Η Ε.Ε.Τ.Α.Α. στο πλαίσιο της Πράξης «Ψηφιοποίηση δεδοµένων στους 325 ήµους» έχει αναλάβει την οργάνωση, τον συντονισµό, την υποστήριξη και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός ηµιουργίας Εξετάσεων Adobe Περιεχόµενα:

Οδηγός ηµιουργίας Εξετάσεων Adobe Περιεχόµενα: Οδηγός ηµιουργίας Εξετάσεων Adobe Περιεχόµενα: 1. ιαδικασία δηµιουργίας Ηλεκτρονικών εξετάσεων Adobe...2 2. ηµιουργία Συντόµευσης Ηλεκτρονικών Εξετάσεων Adobe...2 2.1 Login µε δικαιώµατα διαχειριστή....2

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ» (ΕΣΗΔΗΣ) ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

«ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ» (ΕΣΗΔΗΣ) ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ «ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ» (ΕΣΗΔΗΣ) ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ Έκδοση: 01.00 20/09/2013 Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων...2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ...3 1.1 Έναρξη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ Το σύστηµα οργάνωσης επιχειρήσεων εστίασης αποτελεί µια ολοκληρωµένη εφαρµογή αντιµετώπισης των καθηµερινών απαιτήσεων της λειτουργίας αντίστοιχων καταστηµάτων.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2014 1 1. Τι είναι το e-learning; Το e-learning, η ηλεκτρονική μάθηση, είναι μια διαδικασία μάθησης και ταυτόχρονα μια μεθοδολογία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για προσθήκη Web Frames Tools to the Quick Access Bar σε μεταγενέστερη έκδοση του Word

Οδηγίες για προσθήκη Web Frames Tools to the Quick Access Bar σε μεταγενέστερη έκδοση του Word Οδηγίες για προσθήκη Web Frames Tools to the Quick Access Bar σε μεταγενέστερη έκδοση του Word Επειδή οι μεταγενέστερες εκδόσεις του Word δεν περιλαμβάνουν στο μενού τη δυνατότητα δημιουργίας πολλαπλών

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση Εξ αποστάσεως εκπαίδευση 1. ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΗΛΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 2. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΕΙ Καβάλας ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Κατηγορία Πράξεων 4.1.1.στ "Θετικές Ενέργειες υπέρ των γυναικών", ράση V. Συντάκτες: Θάλεια

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πακέτου Certified Computer User-ACTA

Τίτλος Πακέτου Certified Computer User-ACTA Κωδικός Πακέτου ACTA -CCU - 001 Τίτλος Πακέτου Certified Computer User-ACTA Εκπαιδευτικές Ενότητες Χρήση Η/Υ και Διαχείριση Αρχείων - Windows Περιβάλλον Η/Υ - Βασικές Λειτουργίες και Ρυθμίσεις Επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 26/03/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 26/03/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 26/03/2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 77816/4259 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. ΑΧΑΪΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ Κ.Ε.Κ..Β.Μ. Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ ΑΥΤ. ΘΕΟ ΟΣΙΟΥ 2 10 Τ.Κ.:26333 ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ.:2610 330273-330252

Διαβάστε περισσότερα

α. 1024 Megabyte. β. 1024 Gigabyte. γ. 1048576 Gigabyte. δ. 1048576 byte.

α. 1024 Megabyte. β. 1024 Gigabyte. γ. 1048576 Gigabyte. δ. 1048576 byte. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ Μάθηµα: ΕI ΙΚΟ (Η.Υ.)

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ευελιξία να σχεδιάσετε τη δική σας αποθήκη ώστε να ταιριάζει καλύτερα στις δικές σας απαιτήσεις.

ευελιξία να σχεδιάσετε τη δική σας αποθήκη ώστε να ταιριάζει καλύτερα στις δικές σας απαιτήσεις. ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ Το Microsoft Business Solutions Navision για τη διαχείριση της αποθήκης σας βοηθάει να κερδίσετε χρόνο και χρήµατα µέσω αποτελεσµατικών διαδικασιών διαχείρισης της αποθήκης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5Β (επανάληψη) Εισαγωγή στην Πληροφορική. Τυπικοί χρόνοι πρόσβασης. Μέσος χρόνος πρόσβασης. Ταχύτητα µεταφοράς δεδοµένων

Κεφάλαιο 5Β (επανάληψη) Εισαγωγή στην Πληροφορική. Τυπικοί χρόνοι πρόσβασης. Μέσος χρόνος πρόσβασης. Ταχύτητα µεταφοράς δεδοµένων Κεφάλαιο 5Β (επανάληψη) Εισαγωγή στην Πληροφορική Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 Απόδοση των οδηγών αποθηκευτικών µέσων Μέσος χρόνος πρόσβασης (Average Access Time) Ταχύτητα µεταφοράς δεδοµένων (Data-Transfer

Διαβάστε περισσότερα

Open Discovery Space. ODS Portal Manual

Open Discovery Space. ODS Portal Manual ODS Portal Manual Project Acronym: ODS Project Title: Open Discovery Space: A socially powered and multilingual open learning infrastructure to boost the adoption of elearning resources ODS Portal Manual

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020. Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΕΥ ΟΠΣ) 1/17

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020. Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΕΥ ΟΠΣ) 1/17 ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 1/17 ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Διαχειριστικές Αρχές & Ενδιάμεσοι Φορείς Εμπλεκόμενοι: Δικαιούχοι Αρχή Πληρωμής, ΕΔΕΛ Υπουργεία, Περιφέρειες 8.000 χρήστες δικαιούχων 1.500 διαχειριστικών Μερικοί

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένα συστήµατα διαχείρισης κρίσεων δασικών πυρκαγιών: το σύστηµα firementor

Ολοκληρωµένα συστήµατα διαχείρισης κρίσεων δασικών πυρκαγιών: το σύστηµα firementor Ολοκληρωµένα συστήµατα διαχείρισης κρίσεων δασικών πυρκαγιών: το σύστηµα firementor Νίκος Μαρκάτος, Καθ. ΕΜΠ Βασίλης Βεσκούκης, Επ.Καθ Καθ.ΕΜΠ Τεχνικό Επιµελητήριο της Ελλάδας Τεχνολογίες πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

e-invoicing Eγχειρίδιο χρήσης Online Billing µε την ΤΝΤ

e-invoicing Eγχειρίδιο χρήσης Online Billing µε την ΤΝΤ e-invoicing Eγχειρίδιο χρήσης Online Billing µε την ΤΝΤ Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το τμήμα Πιστωτικού Ελέγχου e-mail: creditcontrol.gr@tnt.com Τηλέφωνο: 210-8905800

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ του ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ

Εγχειρίδιο χρήσης. ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ του ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ Εγχειρίδιο χρήσης ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ του ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ Εισαγωγή στο Μητρώο Επιμορφωτών Εκπαιδευτών Ενηλίκων Εφόσον είστε συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο, ανοίξτε το φυλλομετρητή Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Βερονίκης Σπύρος Τμήμα Αρχειονομίας- Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο spver@ionio.gr Stoica Adrian Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη εφαρµογών στο διαδίκτυο - σχεδιασµός ιστοσελίδων. Εφαρµογές συστηµάτων συντήρησης µηχανηµάτων και θερµαντικού - ψυκτικού εξοπλισµού

Ανάπτυξη εφαρµογών στο διαδίκτυο - σχεδιασµός ιστοσελίδων. Εφαρµογές συστηµάτων συντήρησης µηχανηµάτων και θερµαντικού - ψυκτικού εξοπλισµού Α/Α ΝΟΜΟΣ ΠΕΡ ΚΩ ΙΚΟΙ ΝΟΜ ΟΤΑ Θ.Π. ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΩ ΙΚΟΙ Υ2 Υ3 ΚΩ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΛΗ Ε.Ε. ΑΤΟΜΑ ΩΡΕΣ ΘΕΩ -ΡΙΑ ΠΡΑ- ΚΤΙΚΗ 1 ΑΤΤΙΚΗ 9 95 95.05 6 2 ΑΤΤΙΚΗ 9 95 95.05 9 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο. ΕΠΛ 422: Συστήµατα Πολυµέσων. Σχεδίαση και Ανάπτυξη Πολυµεσικών Εφαρµογών. Βιβλιογραφία. Καγιάφας [2000]: Κεφάλαιο 9, [link]

Περιεχόµενο. ΕΠΛ 422: Συστήµατα Πολυµέσων. Σχεδίαση και Ανάπτυξη Πολυµεσικών Εφαρµογών. Βιβλιογραφία. Καγιάφας [2000]: Κεφάλαιο 9, [link] Περιεχόµενα ΕΠΛ 422: Συστήµατα Πολυµέσων Σχεδίαση και Ανάπτυξη Πολυµεσικών Εφαρµογών Βασικά ζητήµατα σχεδίασης Η διαδικασία ανάπτυξης πολυµεσικών εφαρµογών Η οµάδα ανάπτυξης πολυµεσικών εφαρµογών Σχεδίαση

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Καταστήµατα. Νικόλαος Πρωτόγερος Πανεπιστήµιο Μακεδονίας

Ηλεκτρονικά Καταστήµατα. Νικόλαος Πρωτόγερος Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Ηλεκτρονικά Καταστήµατα Νικόλαος Πρωτόγερος Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Ορισµός Τα Ηλεκτρονικά Καταστήµατα αποτελούν το ψηφιακό αντίστοιχο µιας επιχείρησης στο Internet που παρουσιάζει την ίδια και τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Τηλεφωνικών Κλήσεων

ιαχείριση Τηλεφωνικών Κλήσεων ιαχείριση Τηλεφωνικών Κλήσεων 1 Διαχει ριση Τηλεφωνικω ν Κλη σεων ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ... 3 ΔΟΜΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ... 3 ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ... 4 ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ... 5

Διαβάστε περισσότερα

More than. Software as a Service

More than. Software as a Service More than Software as a Service! Software as a Service SaaS. Καινοτομία Τεχνολογία Αποτέλεσμα Το SaaS - Software as a Service ή on demand - είναι το νέο πρωτοποριακό μοντέλο διάθεσης λογισμικού που αξιοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ-ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ WEB SITE ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΣ ESHOP

ΠΡΟΤΑΣΗ-ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ WEB SITE ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΣ ESHOP ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ INTERNET WEB SOLUTIONS ΠΡΟΤΑΣΗ-ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ WEB SITE ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΣ ESHOP Ηµεροµηνία:... E-mail Εταιρία:... Tηλ.. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ WEBSITE ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ-ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΗΛΟΣ delos.uoa.gr. Εγχειρίδιο Χρήσης Μελών ΔΕΠ

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΗΛΟΣ delos.uoa.gr. Εγχειρίδιο Χρήσης Μελών ΔΕΠ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΗΛΟΣ delos.uoa.gr Εγχειρίδιο Χρήσης Μελών ΔΕΠ Αναζήτηση Δημόσιου Περιεχομένου Η διεύθυνση ιστού της νεάς πλατφόρμας διαχείρισης βιντεοδιαλέξεων Δήλος είναι: http://delos.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Vellum Diploma in IT Skills

Vellum Diploma in IT Skills Vellum Diploma in IT Skills ίπλωµα της Vellum στην Τεχνολογία των Πληροφοριών Εξεταστέα Ύλη 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή... 3 Κεφάλαιο 2: Παρουσίαση του ιπλώµατος.... 5 Κεφάλαιο 3: οµή

Διαβάστε περισσότερα

Εγγραφή της etwinning συνεργασίας σας: αναλυτικός οδηγός

Εγγραφή της etwinning συνεργασίας σας: αναλυτικός οδηγός Εγγραφή της etwinning συνεργασίας σας: αναλυτικός οδηγός Γενική Επισκόπηση σελίδα 2 Βήµα 1: Εύρεση ενός συνεργάτη σελίδα 3 1) Αυτόµατη αναζήτηση σελίδα 3 2) Προχωρηµένη αναζήτηση σελίδα 4 3) Αναζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

Από το χαρτί στις ψηφιακές ευκολίες

Από το χαρτί στις ψηφιακές ευκολίες Από το χαρτί στις ψηφιακές ευκολίες Μετατροπή της παραδοσιακής λειτουργίας ενός Σ.Ε.Κ. 2 Σ.Ε.Κ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΚΟΡΩΠΙΟΥ) Μετατροπή της παραδοσιακής λειτουργίας ενός Σ.Ε.Κ. Τα Σχολικά Εργαστηριακά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΟΕΕΚ ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ MICROSOFT OFFICE SPECIALIST

ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΟΕΕΚ ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ MICROSOFT OFFICE SPECIALIST ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΟΕΕΚ ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ MICROSOFT OFFICE SPECIALIST ΑΡΘΡΟ 49. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1. Βασικές Λειτουργίες και Περιβάλλον Εφαρµογής Επεξεργασίας Κειµένου α.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Δημιουργία σύνδεσης... 27 5. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΚΑΙ ΤΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΙΣΤΟΥ... 37. Γνωριμία με μια ιστοσελίδα:... 38

Περιεχόμενα. Δημιουργία σύνδεσης... 27 5. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΚΑΙ ΤΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΙΣΤΟΥ... 37. Γνωριμία με μια ιστοσελίδα:... 38 Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ... 13 1. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ... 15 2. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ INTERNET;... 16 3. ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ, ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΡΕΙ ΚΑΝΕΙΣ... 19 4. ΤΙ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα