Τεχνική Μελέτη Υλοποίησης της ιασύνδεσης των ΚΕ.Γ.Α. µέσω της Εγκατάστασης Συστήµατος Τηλεπληροφόρησης & Ενηµέρωσης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τεχνική Μελέτη Υλοποίησης της ιασύνδεσης των ΚΕ.Γ.Α. µέσω της Εγκατάστασης Συστήµατος Τηλεπληροφόρησης & Ενηµέρωσης"

Transcript

1 Τεχνική Μελέτη Υλοποίησης της ιασύνδεσης των ΚΕ.Γ.Α. µέσω της Εγκατάστασης Συστήµατος Τηλεπληροφόρησης & Ενηµέρωσης Τεχνική Εκπαιδευτική K.E.K.

2 Πίνακας Περιεχοµένων Πίνακας Περιεχοµένων...1 Εισαγωγή...2 Απαιτήσεις ιασύνδεσης των ΚΕ.Γ.Α...3 οµή της Πύλης Γνώσης των ΚΕ.Γ.Α....4 Παρουσίαση...4 Προσωποποίηση Περιεχοµένου...6 Συνεργασία...8 ηµοσίευση...9 Αναζήτηση και Ανεύρεση...11 Κατηγοριοποίηση...14 Ολοκλήρωση...15 Θεµελιώδη Στοιχεία της Πύλης...16 Εγκατάσταση της Πύλης...18 Εναλλακτικοί Τρόποι Υλοποίησης

3 Εισαγωγή Βασική λειτουργία της διαχείρισης γνώσης είναι η συγκέντρωση πληροφοριών και εµπειρίας - όπως αυτές δηµιουγούνται µέσα στον εργατικό και κοινωνικό ιστό - και η µετέπειτα διάδοσή τους σε µία ευρύτερη οµάδα συνεργατών. Οι εξελίξεις στις τεχνολογίες του διαδικτύου παρέχουν τα µέσα που είναι απαραίτητα ώστε να υποστηρίξουν τη λειτουργία της διαχείρισης γνώσης. Πιο συγκεκριµένα, οι εξειδικευµένες πύλες γνώσης (Knowledge Portals) του διαδικτύου, είναι τα πλέον κατάλληλα εργαλεία για την υποστήριξη της διάδοσης γνώσης στα άτοµα µίας οµάδας που σχετίζονται µε ένα, ή περισσότερα, γνωστικά αντικείµενα. Οι πύλες γνώσης είναι συστήµατα λογισµικού που υποστηρίζουν έναν ελεγχόµενο τρόπο πρόσβασης - από µοναδικό σηµείο εισόδου - σε γνωστικά αντικείµενα που αφορούν µία, ή περισσότερες, θεµατικές ενότητες και ταυτόχρονα εξυπηρετούν την «κατ ουσίαν» αλληλεπίδραση ανάµεσα σε άτοµα που µοιράζονται κοινούς στόχους και προβληµατισµούς. Ο όρος «πύλη» δεν αντιστοιχεί σε µία µόνο εφαρµογή, αλλά σε µία οµάδα τεχνολογιών που λειτουργούν παράλληλα ώστε να υποστηρίξουν µία απόλυτα εξειδικευµένη ταξινόµηση πληροφοριών. Το σύνολο αυτών των τεχνολογικών εφαρµογών δηµιουργεί ένα περιβάλλον πρόσβασης στη ροή των πληροφοριών που δηµιουργείται σε ένα σύγχρονο περιβάλλον γνώσης. Κύριο χαρακτηριστικό αυτής της λειτουργίας είναι η απλότητα της επικοινωνίας µια κι αυτή επιτυγχάνεται µέσα από ένα παράθυρο περιήγησης στο διαδίκτυο. Η υλοποίηση µίας τέτοιας πύλης στα πλαίσια της πιλοτικής λειτουργίας των Κέντρων Συµβουλευτικής Ενθάρρυνσης της Γυναικείας Επιχειρηµατικότητας, Προώθησης στην Απασχόληση, Ενηµέρωσης και Τηλεπληροφόρησης στους πέντε νοµούς (Σάµο, Χίο, Μυτιλήνη, Ρόδο και Σύρο) του Αιγαίου, θα επιτρέψει την «κατ ουσία» διασύνδεση των πέντε ΚΕ.Γ.Α. σε µία εικονική κοινωνία γνώσης. Η πύλη γνώσης θα επιτρέψει στα µέλη όλων των ΚΕ.Γ.Α. να έχουν ισότιµη πρόσβαση τόσο στο σύνολο των πληροφοριών που θα είναι αποθηκευµένες σε αυτή, όσο και στη δηµιουργία νέου πληροφοριακού υλικού που θα άπτεται των ενδιαφερόντων της κοινωνίας των ΚΕ.Γ.Α

4 Το ευρύ φάσµα των γνωστικών αντικειµένων που θα απασχολήσουν τη λειτουργία των ΚΕ.Γ.Α., σε συνδυασµό µε τις τοπικές ιδιαιτερότητες του κάθε κέντρου, καθιστούν τη δηµιουργία της πύλης γνώσης ένα εξαιρετικά απαιτητικό, στην υλοποίηση του, έργο. Επιπρόσθετα, τα µέλη που θα απαρτίζουν την εικονική κοινότητα της πύλης θα βρίσκονται διασκορπισµένα σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές, ενώ αρκετά µέλη της κοινότητας θα έχουν πρόσβαση από τους χώρους εργασίας ή την κατοικία τους. Απαιτήσεις ιασύνδεσης των ΚΕ.Γ.Α. Η δηµιουργία προσωποποιηµένων κόµβων, που θα προσφέρουν µοναδικό σηµείο πρόσβασης και θα ολοκληρώνονται µε τα υπάρχοντα δίκτυα γνώσης στους πέντε συνεργαζόµενους φορείς, θα προσφέρουν «κατ ουσία» διασύνδεση µε άλλα τηλεδίκτυα και φορείς. Η πολυπλοκότητα αυτού του εγχειρήµατος απαιτεί ένα σύνολο δοµικών στοιχείων που θα απαρτίσουν την πύλη γνώσης των ΚΕ.Γ.Α. Η απαίτηση διασύνδεσης των ΚΕ.Γ.Α. - που θα δηµιουργηθούν στα πέντε νησιά του Αιγαίου - εκπληρώνεται µε τη δηµιουργία ενός δικτυακού χώρου, ελεγχόµενης πρόσβασης, που θα αποτελέσει την πύλη γνώσης των εµπλεκόµενων φορέων. Οι απαιτήσεις λειτουργίας αυτής της πύλης είναι: 1. Η δηµιουργία και ο διαµοιρασµός πληροφοριών - αρχείων 2. Η πρόσβαση σε πληροφορίες από πολλαπλές πηγές 3. Η δηµοσίευση του περιεχοµένου της πύλης στον ευρύτερο χώρο του διαδικτύου 4. Η αναζήτηση και ανεύρεση πληροφοριών µε έναν εύκολο τρόπο 5. Η εύκολη λειτουργία και συντήρηση του µέσου διασύνδεσης H διασύνδεση της πύλης γνώσης των Κέντρων µε πολλαπλές πηγές πληροφόρησης µέσω του διαδικτύου την καθιστά έναν πρωτοποριακό µηχανισµό ολοκλήρωσης. Σε συνδυασµό µε το κύριο χαρακτηριστικό µίας πύλης, που είναι η παροχή στον κάθε χρήστη προσωποποιηµένης πρόσβασης στο σύνολο γνώσης που έχει ταξινοµηµένο, δηµιουργεί την ανάγκη σχεδιασµού µίας λύσης που θα παρέχει - 3 -

5 προσωποποιηµένη πρόσβαση σε πολλαπλά γνωστικά αντικείµενα σχετιζόµενα µε ένα σύνολο θεµατικών ενοτήτων. Η προτεινόµενη αρχιτεκτονική απαρτίζεται από επτά δοµικά στοιχεία που θα υποστηρίξουν πολλαπλές λειτουργίες και δυνατότητες της πύλης γνώσης των ΚΕ.Γ.Α. Η µελέτη που ακολουθεί βασίζεται στις ανάγκες διασύνδεσης των πέντε Κέντρων και περιγράφει τα συνθετικά στοιχεία της πύλης µαζί µε τα συγκεκριµένα υπολογιστικά συστήµατα που είναι απαραίτητα για την υλοποίησή τους. Σκοπός της µελέτης είναι να προσφέρει τα «αρχιτεκτονικά σχέδια» για τη δηµιουργία της πύλης γνώσης που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες διασύνδεσης της κοινότητας των ΚΕ.Γ.Α., ενώ συγχρόνως θα προτείνει και συγκεκριµένους τρόπους υλοποίησής της. οµή της Πύλης Γνώσης των ΚΕ.Γ.Α. Η προτεινόµενη δοµή βασίζεται στη λειτουργική διασύνδεση επτά υπολογιστικών µηχανισµών που θα υλοποιήσουν τις βασικές λειτουργίες που καλείται να εκτελέσει η πύλη γνώσης των ΚΕ.Γ.Α. Μια σχηµατική αναπαράσταση των επτά αυτών δοµικών λίθων εµφανίζεται στο Σχήµα 1 που ακολουθεί. Παρουσίαση ηµοσιοποίηση Αναζήτηση Προσωποποίηση Συνεργασία Κατηγοριοποίηση Ολοκλήρωση Σχήµα 1. οµικά στοιχεία της πύλης γνώσης των ΚΕ.Γ.Α. Παρουσίαση Το στοιχείο της Παρουσίασης είναι το πρώτο µε το οποίο έρχονται σε επαφή οι χρήστες και είναι εκείνο που θα καθορίσει τη βάση της γνώµης που θα σχηµατίσουν για την αποτελεσµατικότητα του µηχανισµού που έχει δηµιουργηθεί. Επίσης, θα - 4 -

6 υποστηρίξει τη λειτουργία του µηχανισµού προσωποποιηµένης επαφής µε τον κάθε χρήστη. Το στοιχείο της Παρουσίασης είναι εκείνος ο δοµικός λίθος που προσφέρει τη δυνατότητα «µοναδικού-σηµείου-πρόσβασης» που είναι απαραίτητη για όλους τους χρήστες της πύλης. Λόγω της φύσης λειτουργίας των ΚΕ.Γ.Α., η πύλη καλείται να έχει πρόσβαση σε πολλαπλές πηγές πληροφόρησης που θα άπτονται πολλών θεµατικών ενοτήτων. Συνάµα, όλες οι πληροφορίες θα πρέπει να παρουσιάζονται σε µία οθόνη ηλεκτρονικού υπολογιστή διαστάσης 15 ιντσών, χωρίς να υπάρχει η ευχέρεια εκτενούς εκπαίδευσης των χρηστών στη λειτουργία του συστήµατος. Οι αυστηρές αυτές προδιαγραφές καθιστούν το σύστηµα εξαιρετικά ευάλωτο σε πιθανά λάθη σχεδιασµού και ανάπτυξης. Η παρουσίαση της πύλης θα πρέπει να ικανοποιεί ένα ελάχιστο απαιτήσεων σε τέσσερις περιοχές: Χρώµα Οι χρωµατικές επιλογές θα συµβάλουν στον καθορισµό της ταυτότητας της πύλης και µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως µέσο επικοινωνίας πληροφοριών µε τον επισκέπτη. Είναι συνεπώς σηµαντικό να προσφέρεται στους χρήστες η δυνατότητα να προσωποποιήσουν τις σελίδες που τους ενδιαφέρουν - µέσω τις επιλογής χρωµάτων ώστε να µεγιστοποιηθεί ο βαθµός οικειότητας µε το περιεχόµενο της πύλης. Μορφή Η πύλη θα µπορούσε να χρησιµοποιήσει µία συνήθη µορφή κατανεµηµένων περιοχών, όπως αυτή που φαίνεται στο Σχήµα 2. Ο αριθµός των περιοχών στις οποίες έχει µοιραστεί είναι ενδεικτικός και θα µπορεί να αυξοµειωθεί ανάλογα µε τις ανάγκες των ΚΕ.Γ.Α. Ο ακριβής αριθµός των περιοχών καθώς και η χωρική τους τοποθέτηση θα προκύψει κατά τη διάρκεια της συλλογής απαιτήσεων από τα µέλη των εµπλεκόµενων φορέων. υναµικά Στοιχεία Η πύλη θα πρέπει να παρουσιάζει πληροφορίες στους χρήστες ανάλογα µε τον ρόλο τους, µε τον τρόπο πρόσβασης που θα έχουν στην πύλη και τις διαδικασίες στις οποίες θα εµπλέκονται. Αυτό σηµαίνει ότι η πύλη θα είναι σε θέση να δηµιουργεί ιστοσελίδες δυναµικά («στον αέρα») σύµφωνα µε το προφίλ του κάθε χρήστη. Με αυτό τον - 5 -

7 τρόπο θα µειωθεί σηµαντικά ο αριθµός των στατικών HTML σελίδων που θα έχει η πύλη και θα αυξηθεί η λειτουργικότητα της. Πολλαπλή Συµβατότητα Είναι απαραίτητο η πύλη να είναι συµβατή µε όλους τους ευρέως διαδεδοµένους φυλλοµετρητές (Internet Explorer, Netscape, Opera) υποστηρίζοντας όλες τις εκδόσεις τους των τελευταίων τριών χρόνων. Προσωποποίηση Περιεχοµένου Η προσωποποίηση του περιεχοµένου αποτελεί ένα κρίσιµο χαρακτηριστικό της πύλης γνώσης των ΚΕ.Γ.Α., τόσο για λόγους επαύξησης της σηµασίας της πύλης, όσο και για λόγους που σχετίζονται µε τις εξειδικευµένες ανάγκες γνώσης του κάθε χρήστη. Το δοµικό αυτό στοιχείο υποστηρίζει τη λειτουργία παροχής κατάλληλα φιλτραρισµένων πληροφοριών σύµφωνα µε τις προσωπικές απαιτήσεις κάθε επισκέπτη. Η ανάγκη για την προσωποποίηση των παρεχόµενων πληροφοριών είναι γενικευµένη και προκύπτει από τον τεράστιο όγκο πληροφοριών που είναι διαθέσιµες σε µία πύλη γνώσης. Είναι τέτοια η ποσότητα των πληροφοριών που ουσιαστικά αποδυναµώνει τον χρήστη από την ικανότητα να επεξεργαστεί και να οργανώσει όλα τα διαθέσιµα δεδοµένα. Περιοχή 1 Περιοχή τοποθέτησης της επικεφαλίδας της πύλης και παρουσίασης του πίνακα περιεχοµένων Σύντοµα Θέµα #1 Περιοχή 2 Νέα Περιγραφή Θέµατος #1 Περιοχή 3 Όνοµα Υπεύθυνου Θεµατικές Ενότητες Θέµα #2 Περιγραφή Θέµατος #2 Όνοµα Υπεύθυνου ιευθύνσεις στο διαδίκτυο που ενδιαφέρουν τον επισκέπτη Περιοχή 4 Σχήµα 2. Μορφή της πύλης γνώσης των ΚΕ.Γ.Α. δοµηµένη σε τέσσερις περιοχές - 6 -

8 Η προσωποποίηση του περιεχοµένου της πύλης γνώσης προσφέρει άµεσα στον χρήστη τις δυνατότητες: 1. Να επιλέξει να έχει πρόσβαση, ή να µην έχει πρόσβαση, σε συγκεκριµένες κατηγορίες ή πηγές πληροφοριών 2. Να οριοθετήσει τη θέση και τον τρόπο της παρουσίασης του περιεχοµένου στο οποίο έχει πρόσβαση (Σχήµα 2) Για να είναι εκµεταλλεύσιµα τα πλεονεκτήµατα αυτά η πύλη διασύνδεσης των ΚΕ.Γ.Α. πρέπει να έχει παρέχει στους χρήστες τα απαραίτητα εργαλεία έτσι, ώστε να προσωποποιούν το περιεχόµενο της πύλης σύµφωνα µε: 1. Το ρόλο τους στην κοινότητα των ΚΕ.Γ.Α. 2. Τα προσωπικά τους ενδιαφέροντα Οι προδιαγραφές για την προσωποποίηση του περιεχοµένου της πύλης προκύπτουν από τέσσερις απαιτήσεις που ορίζουν την εύρυθµη λειτουργία του συστήµατος: Περιεχόµενο Ο χρήστης πρέπει να είναι σε θέση να επιλέξει τις πληροφορίες που θα ήθελε να βλέπει καθώς και τον ρυθµό µε τον οποίο θα έχει πρόσβαση σε αυτές. Με αυτό τον τρόπο το µέλος της κοινωνίας γνώσης των ΚΕ.Γ.Α., δεν σπαταλά χρόνο αναζητώντας πληροφορίες σε γνωστικά αντικείµενα που δεν είναι ουσιαστικά για τις ανάγκες του. Η δυναµική παρουσίαση θεµάτων, που έχουν άµεσο ενδιαφέρον για τον χρήστη, προϋποθέτει ότι το περιεχόµενο της πύλης θα είναι ιεραρχικά ταξινοµηµένο βάσει µετα-δεδοµένων που σχετίζονται µε κάθε πληροφορία. Ενδεικτικα, τέτοια µετα-δεδοµένα µπορεί να είναι: 1. Θέµα 2. Συγγραφέας 3. Πηγή πληροφόρησης 4. Ηµεροµηνία συγγραφής 5. Λέξεις κλειδιά - 7 -

9 Ειδοποίηση Οι εφαρµογές της πύλης πρέπει να µπορούν να γίνουν αντικείµενο χειρισµών σύµφωνα µε την κατάσταση στην οποία βρίσκονται. Τυπικό παράδειγµα αυτής της λειτουργίας είναι η ανάγκη να λάβει γνώση η χρήστρια όταν µία νέα εγγραφή γίνει σε κάποια θεµατική ενότητα που είναι του αµέσου ενδιαφέροντός της. Τέτοια περίπτωση είναι η δηµοσιοποίση αγγελίας για πρόσληψη εργαζόµενης µε προσόντα που ταυτίζονται µε τα δικά της. Σε αυτή την περίπτωση, θα σταλεί µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στον προσωπικό της κωδικό ένα µήνυµα, που θα την ενηµερώνει ότι στις νέες αγγελίες για εργασία έχει καταχωρηθεί µία που την ενδιαφέρει. Αυτό θα είναι αποτέλεσµα της εγγραφής της ενδιαφερόµενης ως συνδροµήτριας στην υπηρεσία λήψης ειδοποιήσεων. υναµικά Στοιχεία Όπως αναλύθηκε στην προηγούµενη ενότητα. Πολλαπλή Συµβατότητα Όπως αναλύθηκε στην προηγούµενη ενότητα. Συνεργασία Η συνεργασία είναι εκείνος ο µηχανισµός που θα αναγάγει την πύλη γνώσης των Κέντρων από παθητικό κιόσκι παροχής πληροφοριών σε ένα δυναµικό φόρουµ οργανωτικής αλληλεπίδρασης ανάµεσα στα µέλη της κοινότητας των ΚΕ.Γ.Α. Η συνεργασία θα πρέπει να αξιολογηθεί κι υποστηριχθεί µέσα από δύο άξονες: 1. Ως λειτουργία του έργου 2. Ως µέσο υποστήριξης οµάδας εργασίας Υπάρχουν τέσσερις δυνατοί τρόποι συνεργασίας που µπορεί να παρέχει η πύλη των ΚΕ.Γ.Α. Σύγχρονη Επικοινωνία Τα εικονικά δωµάτια συζητήσεων (chat rooms) και οι απλές, αµφίδροµες συζητήσεις µε τη µορφή κειµένων είναι δύο σηµαντικά µέσα σύγχρονης επικοινωνίας. Τέτοιου είδους αλληλεπιδράσεις είναι εξαιρετικά χρήσιµες όταν εφαρµόζονται σε καταστάσεις όπου ο διάλογος είναι απαραίτητος. ιασυνδεδεµένη Ασύγχρονη Τυπικό παράδειγµα τέτοιας µορφής επικοινωνίας είναι οι συνεδρίες ερωτήσεων αποκρίσεων. Υποστηρίζοντας τέτοιας µορφής επικοινωνία, η πύλη γνώσης θα µπορεί να καταγράψει τους - 8 -

10 προβληµατισµούς που αποτυπώνονται και να κρατήσει αντίγραφο στη βάση γνώσης. Σε δεύτερο χρόνο, οι καταγεγραµµένες στιχοµυθίες θα αποτελέσουν µία δεξαµενή γνώσης που θα είναι διαθέσιµη σε όλα τα µέλη της κοινότητας των ΚΕ.Γ.Α. Μη- ιασυνδεδεµένη Ασύγχρονη Παράδειγµα τέτοιας µορφής επικοινωνίας είναι η ηλεκτρονική αλληλογραφία ( ). Αποτυπώνοντας τέτοιου είδους επικοινωνία, η πύλη γνώσης µπορεί να καταγράψει την επικοινωνία, όχι µόνο κατά τη στιγµή που συµβαίνει, αλλά και σαν ιστορικό αρχείο της επικοινωνίας και του αποτελέσµατός της. Ψηφοφορία Θεµελιώδες στοιχείο πολλών διαδικασιών ανάλυσης και λήψης αποφάσεων είναι η συλλογή απόψεων γύρω από κάποιο θέµα. Ο µηχανισµός της ψηφοφορίας επιτρέπει τη λειτουργία ηλεκτρονικής κάλπης όπου θα έχουν πρόσβαση µόνο τα µέλη της κοινότητας. Τα αποτελέσµατα της ψηφοφορίας θα καταγράφονται και θα κοινοποιούνται άµεσα στους ενδιαφερόµενους µέσω του Πίνακα Ανακοινώσεων της πύλης. ηµοσίευση Το στοιχείο της δηµοσίευσης υποστηρίζει τη δηµιουργία, έγκριση και δηµοσίευση του περιεχοµένου της πύλης. Με αυτό τον µηχανισµό επιτυγχάνεται, µε έναν δοµηµένο τρόπο, η κατασκευή και διανοµή δοµηµένης και αδόµητης πληροφορίας στην κοινότητα των ΚΕ.Γ.Α. Ουσιαστικά, αυτός είναι και ο πρωτεύων ρόλος της πύλης που λειτουργεί ως παράθυρο πρόσβασης στις διαθέσιµες πληροφορίες. Η αρχιτεκτονική που προτείνεται υποστηρίζει τρεις υπηρεσίες: τη δηµιουργία αρχείων, την έγκρισή τους και τέλος τη δηµοσίευση και συντήρησή τους. Σκοπός αυτής της διαδικασίας είναι να συµβάλει στη δηµιουργία και ροή της πληροφορίας στην κατάλληλη χρονική στιγµή έτσι, ώστε να ελαχιστοποιηθεί η απαιτούµενη υποδοµή και τα λειτουργικά έξοδα της πύλης. ηµιουργία αρχείων Αυτή η λειτουργία απαιτεί την ύπαρξη εργαλείων απαραίτητων για τη δηµιουργία, δηµοσίευση και συντήρηση του περιεχόµενου της πύλης. Οι χρήστες θα πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους απλά εργαλεία δηµιουργίας αρχείων, όπως η πλατφόρµα του Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, FrontPage) και το Acrobat Reader/ PDF Maker της Adobe. Με αυτό τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα στα µέλη των - 9 -

11 ΚΕ.Γ.Α. να δηµιουργήσουν τα αρχεία τους στη µορφή που είναι επιθυµητή για τη δηµοσίευσή τους στην πύλη. Ως ένα επιπλέον βοήθηµα, θα ήταν χρήσιµο να δηµιουργηθούν φόρµες που θα βοηθούν τους χρήστες να µορφοποιήσουν τα αρχεία τους µέσω µίας αυτόµατης διαδικασίας. Έτσι θα έχουν τη δυνατότητα να επικεντρώσουν την προσοχή τους στην ποιότητα του περιεχόµενου κι όχι στην µορφοποίηση της παρουσίασής του. Έλεγχος ηµοσίευσης Μία από τις κύριες προκλήσεις που θα αντιµετωπίσουν οι υπεύθυνοι λειτουργίας των ΚΕ.Γ.Α., είναι η επιβεβαίωση ότι το περιεχόµενο των προς δηµοσίευση αρχείων είναι ακριβές και έγκυρο. Για την υποστήριξη αυτής της λειτουργίας προτείνεται να υιοθετηθεί ένας µηχανισµός ροής εργασιών, στον οποίο θα υπάρχουν ένας ή περισσότεροι υπεύθυνοι για την έγκριση δηµοσίευσης ενός αρχείου. Η διαδικασία της αποδοχής µπορεί να είναι σειριακή, ή παράλληλη, επιζητώντας πολλαπλές ή µία µόνο έγκριση. Μία σχηµατική αναπαράσταση της διαδικασίας εµφανίζεται στο Σχήµα 3. Φορητότητα Αρχείων Πολλές φορές είναι απαραίτητο να γίνουν αλλαγές στη µορφοποίηση και στο είδος των αρχείων προς δηµοσίευση. Ένα τέτοιο παράδειγµα είναι η µετατροπή των αρχείων που βρίσκονται στη µορφή Word, σε µορφή HTML ή PDF. Για τον σκοπό αυτό, είναι χρήσιµο να δηµιουργηθούν απλές διαδικασίες αυτοµατοποιηµένης µετατροπής των αρχείων έτσι, ώστε να ελαχιστοποιείται ο φόρτος εργασίας των δηµιουργών τους καθώς επίσης και του διαχειριστή του συστήµατος. Πολλαπλότητα των Αρχείων Η πύλη θα πρέπει να υποστηρίζει τη δηµoσίευση αρχείων σε περισσότερες της µίας µορφές, π.χ. αρχείο Word και PDF. Έτσι αυξάνουν οι τρόποι µε τους οποίους µπορεί να παρουσιαστεί µία πληροφορία και συνεπώς να χρησιµοποιηθεί από τους δυνητικούς χρήστες της (όπως ανάγνωση στην οθόνη, εκτύπωση σε υψηλή ποιότητα, κ.λπ.) ιαχείριση του Περιεχοµένου Σε σύντοµο χρονικό διάστηµα µετά τη δηµοσιοποίηση της πύλης, ένα τµήµα του πληροφοριακού υλικού θα είναι χρονικά ξεπερασµένο και θα πρέπει να ανανεωθεί. Επίσης, είναι σύνηθες φαινόµενο οι διευθύνσεις οι οποίες θα αναφέρονται στην πύλη ως εξωτερικές πηγές πληροφόρησης να µεταφέρονται σε νέους δικτυακούς κόµβους και να χάνουν την αξιοπιστία τους. Για τους λόγους αυτούς είναι απαραίτητη η υιοθέτηση διαδικασιών - που θα βασίζονται στον χρόνο δηµοσίευσης των αρχείων και οι οποίοι θα εγγυώνται την ενηµέρωση της

12 πύλης µε όσο το δυνατόν πιο νέες πληροφορίες. Αυτό είναι ένα έργο που θα υλοποιείται από τους υπεύθυνους έγκρισης του περιεχόµενου σε συνεργασία µε τον ιαχειριστή του συστήµατος. Σχήµα 3. ιαδικασίες έγκρισης αρχείων προς δηµοσίευση στην πύλη των ΚΕ.Γ.Α. Αναζήτηση και Ανεύρεση Το στοιχείο της αναζήτησης εξυπηρετεί τη λειτουργία ανεύρεσης και πρόσβασης σε συγκεκριµένα ζητήµατα ενδιαφέροντος που βρίσκονται, είτε αποθηκευµένα στην πύλη, είτε µπορούν να βρεθούν µέσω της πύλης. Πολλές συλλογές πληροφοριών στο διαδίκτυο έχουν γίνει εξαιρετικά µεγάλες καθιστώντας αδύνατη την κατευθείαν έρευνά τους. Μία λύση σε αυτό το πρόβληµα είναι η δηµιουργία πολλαπλών δεικτών κατηγοριοποίησης που απλοποιούν τη διαδικασία έρευνας σε µεγάλο όγκο πληροφοριών. Η γραφική

13 αναπαράσταση τέτοιων δεικτών επιβάλλει τη δηµιουργία δένδρων αναζήτησης µε µεγάλο βάθος, που απαιτούν από τον χρήστη να τα εξερευνήσει. Σε αντίθετη περίπτωση, θα πρέπει να δηµιουργηθούν σχήµατα µε µεγάλο εύρος, που όµως θα παρέχουν µεγάλο αριθµό, επιλογών καθιστώντας τα πρακτικά άχρηστα για τον χρήστη. Σε αυτή την περίπτωση, η καλύτερη λύση είναι η δηµιουργία µίας αξιόπιστης λύσης αναζήτησης που θα αντικαταστήσει την έρευνα µε πλοήγηση µέσω ενός µενού πολλαπλών επιλογών. Αναµένεται ότι στην οµάδα χρηστών των ΚΕ.Γ.Α. θα υπάρχουν χρήστες που γνωρίζουν µε ακρίβεια το αντικείµενο το οποίο αναζητούν, καθώς επίσης κι εκείνοι που θα έχουν περιορισµένη γνώση για το θέµα που τους ενδιαφέρει. Η προτεινόµενη λύση θα καλύπτει τις ανάγκες και των δύο αυτών οµάδων, κάνοντας χρήση προκαθορισµένων φορµών αναζήτησης. Για τη διευκόλυνσή τους θα υπάρχει λεξικό όρων που θα άπτονται των θεµατικών ενοτήτων της πύλης και το οποίο θα είναι χρήσιµο για την αυτόµατη διόρθωση των όρων αναζήτησης ώστε να αποφεύγονται οι αστοχίες λόγω ορθογραφικών λαθών. Επιπλέον, το εργαλείο θα παρέχει τη δυνατότητα περαιτέρω έρευνας των αποτελεσµάτων µίας αναζήτησης έτσι, ώστε να βελτιώνεται το αποτέλεσµα της πρώτης αναζήτησης. Η µέχρι τώρα εµπειρία από παρόµοιες εφαρµογές στο διαδίκτυο έχει διδάξει ότι συνήθως τα αποτελέσµατα της αναζήτησης είναι είτε µηδενικά, είτε αντιστοιχούν σε µερικές εκατοντάδες «πιθανές» πηγές, εκτός εάν οι χρήστες είναι σε θέση να υποβάλουν ένα ακριβές ερώτηµα. Λαµβάνοντας υπ όψη τη φύση της λειτουργίας των ΚΕ.Γ.Α., είναι αναµενόµενο ότι παρόµοια προβλήµατα θα αντιµετωπίσουν τα περισσότερα µέλη της κοινότητας. Η προτεινόµενη λύση σε αυτό το πρόβληµα είναι η δηµιουργία µίας θεµατικής ταξινόµησης που οργανώνει τις αποθηκευµένες στην πύλη πληροφορίες σε κατηγορίες και υπο-κατηγορίες. Η σχηµατική αναπαράσταση µίας τέτοιας κατηγοριοποίησης φαίνεται στο Σχήµα 4. Αυτός ο σχεδιασµός επιτρέπει στους χρήστες να ανακαλύψουν τις θεµατικές ενότητες που είναι διαθέσιµες µαζί µε τις αντίστοιχες υπο-ενότητές τους. Έτσι, είναι εφικτό για τους χρήστες να ανακαλύψουν µέσα σε µία δοµηµένη ιεραρχία τις θεµατικές ενότητες που τους ενδιαφέρουν και, µε αυτό τον τρόπο, να περιορίσουν την έρευνά τους στον επιθυµητό βαθµό. Περαιτέρω ανάλυση αυτής της λειτουργίας υπάρχει στο στοιχείο της Κατηγοριοποίησης

14 Η διαδικασία της αναζήτησης, για τις ανάγκες των ΚΕ.Γ.Α., θα πρέπει να υποστηρίζει ένα σύνολο λειτουργιών που αναλυτικά είναι: Σχήµα 4. Ταξινόµηση των θεµατικών ενοτήτων µίας πύλης γνώσης και ταυτόχρονη χρήση µηχανής αναζήτησης πληροφοριών Πλαισιωµένο Κείµενο Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να δακτυλογραφήσει τις λέξεις κλειδιά µε τις οποίες θα ήθελε να αναζητήσει πληροφορίες. Αυτός ο τρόπος αναζήτησης που βασίζεται στη χρήση του πλήρους κειµένου, λειτουργεί καλύτερα για χρήστες που γνωρίζουν µε µεγάλη ακρίβεια τα στοιχεία που διερευνούν. Παραµετρική Αναζήτηση Αυτό το είδος αναζήτησης βασίζεται στη χρήση ενός συνόλου παραµέτρων που βοηθούν τον χρήστη να περιορίσει την αναζήτηση που διεξάγει έτσι, ώστε να αυξήσει τις πιθανότητες να έχει το επιθυµητό αποτέλεσµα. Τυπικό παράδειγµα τέτοιων παραµέτρων είναι η χρήση χρονικών ορίων δηµιουργίας αρχείων, ο περιορισµός της διερεύνησης µόνο σε αρχεία συγκεκριµένης µορφής (π.χ., doc, xls, pdf). Η παραµετρική αναζήτηση είναι εξαιρετικά χρήσιµη σε άτοµα που έχουν περιορισµένη γνώση των θεµατικών ενοτήτων που αναζητούν και συνήθως οι

15 διερευνήσεις τους καταλήγουν σε µερικές εκατοντάδες (ή και χιλιάδες) πιθανά αποτελέσµατα. Προκαθορισµένες Αναζητήσεις Αυτός ο τύπος έρευνας βασίζεται στη χρήση ιστορικών στοιχείων από προηγούµενες αναζητήσεις του ίδιου χρήστη. Λειτουργεί πολύ καλά για χρήστες που απλώς περιηγούνται το διαδίκτυο ή δεν έχουν σαφή αντίληψη των εννοιών που αναζητούν. Αναζήτηση σε Φυσική Γλώσσα Λαµβάνοντας υπ όψη τις ιδιαιτερότητες της «κατ ουσίαν» κοινωνίας των ΚΕ.Γ.Α. και το είδος των χρηστών, θα ήταν χρήσιµο να υλοποιηθεί ένας µηχανισµός αναζήτησης σε φυσική γλώσσα. Τέτοιου είδους µηχανισµοί είναι σε θέση να αντιλαµβάνονται ερωτήσεις που υποβάλλονται σε καθηµερινή γλώσσα µια και µπορούν να αποκωδικοποιούν το νοητικό περιεχόµενο µιας πρότασης. Ένα εργαλείο που βασίζει την αναζήτηση στο νοητικό περιεχόµενο της ερώτησης που τίθεται, είναι σε θέση να συσχετίσει την ουσία της ερώτησης µε τις αποθηκευµένες στην πύλη πληροφορίες. Εάν ο χρήστης υποβάλει την ερώτηση: «Θέλω να µάθω περισσότερα για δουλειές στη Σάµο,» η µηχανή αναζήτησης καταλαβαίνει ότι ενδιαφέρεται για θέσεις εργασίας στη Σάµο και θα τον κατευθύνει σε κόµβους όπου δηµοσιεύονται οι θέσεις εργασίας ανά γεωγραφική περιοχή. Κατηγοριοποίηση Το κύριο πλεονέκτηµα που θα προσφέρει στην πύλη το δοµικό στοιχείο της κατηγοριοποίησης είναι η συσχέτιση αρχείων µε θεµατικές ενότητες. Αυτό το είδος αντιστοίχισης θα είναι ένα από τα πρώτα ζητήµατα που θα κληθούν να αντιµετωπίσουν οι υπεύθυνοι των ΚΕ.Γ.Α. κατά την υλοποίηση της πύλης γνώσης. Θα πρέπει να αναγνωρίσουν τα γνωστικά αντικείµενα που θα περιγράφουν τα πεδία ενασχόλησης των ΚΕ.Γ.Α. και παράλληλα να αντιστοιχίσουν όλες τις διαθέσιµες πληροφορίες µε οδηγό αυτή την ταξινόµηση. Η κατηγοριοποίηση που θα επιλεγεί θα πρέπει να αντανακλά τη δοµή λειτουργίας των ΚΕ.Γ.Α. καθώς και τις πρακτικές που ακολουθούν. Θα είναι η ορολογία µε την οποία τα µέλη της κοινότητας θα χειρίζονται τις πληροφορίες και θα αλληλεπιδρούν µεταξύ τους. Ουσιαστικά, η κατηγοριοποίηση θα αποτυπώνει τον χάρτη γνώσης των ΚΕ.Γ.Α. και θα χρησιµοποιείται για να κατευθύνει τους χρήστες στις αναζητήσεις τους. Η κατηγοριοποίηση θα πρέπει να επεκταθεί ώστε να καλύπτει

16 όχι µόνο τη γνώση αλλά και τη λειτουργία των ΚΕ.Γ.Α., δηλαδή τµήµατα, ιεραρχία, δοµή λειτουργίας. Για να εξυπηρετηθεί η λειτουργικότητα του συστήµατος, οι χρήστες θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να χρησιµοποιήσουν οποιοδήποτε συνδυασµό από τις τρεις πιο κάτω προσεγγίσεις: Χειροκίνητη Κατηγοριοποίηση Βασίζεται στην ανθρώπινη επέµβαση για την αντιστοίχιση των αρχείων µε κάποια από τις υπάρχουσες κατηγορίες ή τη δηµιουργία µίας νέας. Είναι συνήθως καθήκον των ελεγκτών των αρχείων όπως γραφικά αναπαρίσταται στο Σχήµα 3 και αναλύθηκε στην ενότητα ηµοσίευση. Η όλη συντήρηση του συστήµατος θα είναι χειροκίνητη και αποτελεί καθήκον των ελεγκτών αρχείων και του ιαχειριστή του συστήµατος. Στην πράξη, είναι ένα εξαιρετικά εντατικό έργο που απαιτεί χρόνο και συνεχή προσπάθεια από πλευράς του εµπλεκοµένων. Αυτόµατη Κατηγοριοποίηση Βασίζεται στη χρησιµοποίηση εξειδικευµένων λογισµικών τα οποία, αφού επεξεργαστούν το αρχείο προς δηµοσίευση, προτείνουν µία πιθανή κατηγοριοποίησή του κανόντας χρήση λέξεων κλειδιών - και της συχνότητας εµφάνισης αυτών - µέσα στο κείµενο. Τέτοιου είδους εργαλεία θα έχουν χρησιµότητα στη δεύτερη φάση του έργου, όπου το πλήθος των αποθηκευµένων αρχείων θα είναι µεγάλο και θα υπάρχουν πολλές λέξεις κλειδιά µε επαναλαµβανόµενη εµφάνιση. Τροποποιήσιµη Κατηγοριοποίηση Λαµβάνοντας υπ όψη τον δυναµικό τρόπο µε τον οποίο εξελίσσεται η γνώση, καθώς και τη µετεξέλιξη της λειτουργίας των ΚΕ.Γ.Α., είναι αναγκαίο η αρχική κατηγοριοποίηση της πύλης να µπορεί εύκολα να τροποποιηθεί ώστε να αντανακλά όλες τις γνωστικές και διοικητικές αλλαγές. Αυτό το καθήκον θα είναι µέσα στις αρµοδιότητες του ιαχειριστή του συστήµατος και θα γίνεται σε συνεννόηση µε τους ιοικητικούς υπεύθυνους των ΚΕ.Γ.Α. Ολοκλήρωση Η επιτυχία της πύλης γνώσης των ΚΕ.Γ.Α. εξαρτάται όπως και σε όλα τα αντίστοιχα έργα από τον βαθµό ολοκλήρωσης δοµηµένων και αδόµητων δεδοµένων που προέρχονται από εσωτερικές κι εξωτερικές πηγές πληροφόρησης

17 Στην πρώτη κατηγορία είναι στοιχεία από βάσεις δεδοµένων, ενώ στη δεύτερη υπάγονται όλα τα αρχεία από ηλεκτρονικό ταχυδροµείο και σύγχρονη επικοινωνία. Το εύρος των πιθανών πηγών πληροφόρησης σε συνδυασµό µε τις εξειδικευµένες απαιτήσεις των µελών της κοινωνίας των ΚΕ.Γ.Α., καθιστούν το σχεδιασµό της πύλης ως µη απόλυτα συµβατό µε τις κλασικές µεθοδολογίες ανάπτυξης και τους κύκλους συντήρησης που ευρέως χρησιµοποιούνται σε έργα πληροφορικής. Για το λόγο αυτό, είναι σκόπιµο να γίνει πρόβλεψη ώστε η πύλη να δηµιουργήσει το δίκτυο των πηγών που είναι απαραίτητες για την πληροφόρηση των χρηστών της. Η διαδικασία της ολοκλήρωσης θα πρέπει να λάβει υπ όψη της την ολοκλήρωση της πύλης µε τα πιο κάτω πιθανά συστήµατα διαχείρισης πληροφοριών: Εσωτερικά συστήµατα πληροφόρησης Είναι οι µηχανογραφικές εφαρµογές των ίδιων των ΚΕ.Γ.Α και µε τις οποίες θα πρέπει να ολοκληρωθεί η πύλη γνώσης ώστε να δηµιουργηθεί η απαραίτητη υποδοµή επικοινωνίας µεταξύ των συστηµάτων. Βάση εδοµένων Πρέπει να υπάρξει διασύνδεση της πύλης µε µια βάση δεδοµένων στην οποία θα αποθηκεύονται οι πληροφορίες που θα παρουσιάζονται σε αυτήν. Εξωτερικές Βάσεις εδοµένων Είναι χρήσιµο να δηµιουργηθεί ο µηχανισµός διασυνδεσιµότητας της πύλης µε εξωτερικές βάσεις δεδοµένων που θα περιέχουν στοιχεία που σχετίζονται άµεσα µε τη λειτουργία των ΚΕ.Γ.Α. Θεµελιώδη Στοιχεία της Πύλης Μία από τις παραµέτρους στη διαδικασία σχεδιασµού της πύλης γνώσης των ΚΕ.Γ.Α. είναι η ενορχήστρωση της συνύπαρξής της µε τα υπόλοιπα συστήµατα πληροφορικής που θα υπάρχουν στο περιβάλλον λειτουργίας τους, καθώς και η βελτίωση της αποτελεσµατικότητας αυτών. Στόχος του σχεδιασµού είναι η πύλη να συµπληρώνει τις τεχνολογικές πλατφόρµες µε τις οποίες καλείται να συνυπάρξει. Αυτό είναι εξαιρετικά σηµαντικό για τα θεµελιώδη στοιχεία της ασφάλειας και του καταλόγου χρηστών του συστήµατος

18 Ασφάλεια Η ασφάλεια της πύλης γνώσης είναι πρωταρχικός στόχος του σχεδιασµού. Σκοπός είναι να προστατευθεί το περιεχόµενο της πύλης χωρίς όµως να δηµιουργηθεί ένα αποµονωµένο σιλό πληροφοριών το οποίο θα είναι δύσκολα προσβάσιµο από τους επισκέπτες. Η προτεινόµενη στρατηγική είναι να υλοποιηθεί λύση «µοναδικού-σηµείου-πρόσβασης» στην πύλη, από όπου οι χρήστες θα έχουν ελεγχόµενη πρόσβαση στα περιεχόµενα της πύλης. Τα δικαιώµατα πρόσβασης θα είναι πλήρως εναρµονισµένα µε την ιεραρχική δοµή των µελών των ΚΕ.Γ.Α. και θα αντιστοιχούν στους τέσσερις ρόλους που περιγράφονται. o Αναγνώστης Θα έχει δικαίωµα µη-ελεγχόµενης πρόσβασης στην πύλη και ανάγνωσης των δεδοµένων που θα δηµοσιεύονται, χωρίς να είναι σε θέση να συµµετέχει στις ενεργές διαδικασίες που θα υποστηρίζει η πύλη (π.χ. σύγχρονη επικοινωνία) o υναµικός Χρήστης Είναι επισκέπτης της πύλης µε ελεγχόµενη µέσω κωδικού πρόσβαση σε αυτή. Θα είναι µέλος της κοινωνίας των ΚΕ.Γ.Α. και θα έχει τη δυνατότητα να συµµετέχει σε όλες τις ενεργές διαδικασίες που θα υποστηρίζει η πύλη. Θα έχει τη δυνατότητα να δηµιουργεί αρχεία, τα οποία θα δηµοσιεύονται µετά από µία διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης. o Ελεγκτής Είναι προεξάρχοντα µέλη της προηγούµενης οµάδας, τα οποία θα έχουν την αρµοδιότητα ελέγχου και δηµοσίευσης των πληροφοριών που θα παρουσιάζονται στην πύλη. Επιπλέον, θα είναι επιφορτισµένοι µε τα καθήκοντα ανανέωσης της κατηγοριοποίησης των θεµατικών ενοτήτων της πύλης. Είναι σύνηθες να υπάρχουν τουλάχιστον δύο ελεγκτές ανά θεµατική ενότητα έτσι, ώστε να αποφεύγονται πιθανές καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση της διαδικασίας. Όπως και οι υναµικοί Χρήστες, θα έχουν ελεγχόµενη µέσω κωδικού πρόσβαση στην πύλη. Σε µια εξελιγµένη µορφή λειτουργίας του συστήµατος, οι ελεγκτές θα πρέπει να είναι εξειδικευµένοι ανά θεµατική ενότητα. Στην παρούσα φάση µία τέτοια προσέγγιση θα δηµιουργούσε µεγάλες απαιτήσεις στην αρχική εκπαίδευση του προσωπικού και θα ήταν αµφίβολης αποτελεσµατικότητας

19 o ιαχειριστής Θα εκτελεί τα καθήκοντα του ιαχειριστή του συστήµατος και θα έχει την πλήρη ευθύνη για την εύρυθµη λειτουργία του σε µία βάση λειτουργίας 24 Χ 7 Χ 365. Ενεργός Κατάλογος Ο ενεργός κατάλογος είναι µία ιδανική λύση που µπορεί να υποστηρίξει πολλαπλές λειτουργίες, όπως η παροχή προσωποποιηµένων δεδοµένων στους χρήστες. Είναι εφικτό να υλοποιηθούν ενεργοί κατάλογοι που θα υποστηρίξουν τα µηχανογραφικά συστήµατα των ΚΕ.Γ.Α. και αυτοί να χρησιµοποιηθούν ως οι βασικοί µηχανισµοί αποθήκευσης δεδοµένων που σχετίζονται µε την παροχή πληροφοριών, την πρόσβαση στην πύλη και την αποστολή µηνυµάτων. Μέσω της υλοποίησης του ενεργού καταλόγου η πύλη θα µπορεί να ολοκληρώνει όλες τις λειτουργίες καταλόγων που θα υπάρχουν στα διασυνδεδεµένα ΚΕ.Γ.Α. Εγκατάσταση της Πύλης Η υλοποίηση της αρχιτεκτονικής που προτείνεται µπορεί να γίνει µε την εγκατάσταση της πύλης στην έδρα της Τεχνικής Εκπαιδευτικής στην Ν. Ιωνία, Αττικής. Οι υπάρχουσες εγκαταστάσεις του Κ.Ε.Κ. επιτρέπουν την απρόσκοπτη λειτουργία και συντήρηση του συστήµατος καθ όλη τη διάρκεια του έργου. Ο κόµβος θα είναι εγκατεστηµένος σε έναν εξυπηρετητή που θα βρίσκεται στο δίκτυο της Τεχνικής Εκπαιδευτικής και θα προστατεύεται από το firewall του υπάρχοντος δικτύου. Ο ιαχειριστής της πύλης θα είναι εξοικειωµένος µε το δίκτυο της Τεχνικής Εκπαιδευτικής και συνάµα θα έχει την ευθύνη για την εύρυθµη λειτουργία της πλατφόρµας. Ο εξυπηρετητής θα µπορεί να έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: Pentium III with 1.2 GHz processor Windows 2000 Server λειτουργικό σύστηµα µε προσθήκη Service Pack 3 1 GB RAM 2*36 GB SCSI Hard Disks TCP/IP intranet access

20 Monitor with 1024 X 768 resolution Εγκατάσταση Office 2000 ή XP και Acrobat Reader / PDF Maker ιασύνδεση ISDN PSTN Kbps Σχήµα 5. Αναπαράσταση της διασύνδεσης µέσω του διαδίκτυου

21 Η διασύνδεση του εξυπηρετητή µε το διαδίκτυο µπορεί αρχικά να γίνει µέσω µίας ISDN γραµµής µε ταχύτητα 128 Κbps. Σε αυτή τη φάση του έργου, το εύρος των 128 Κbps σύνδεσης κρίνεται επαρκές και, ανάλογα µε τον αριθµό σελίδων που θα παρέχει ο εξυπηρετητής, µπορεί αργότερα να αυξηθεί µέσω της χρήσης µίας ADSL γραµµής µε 256 Κbps download / 128 Κbps upload, ή µίας HellasCom σύνδεσης µε ταχύτητα 256 Κbps. Οι υπολογιστές που θα βρίσκονται στα ΚΕ.Γ.Α. για τις ανάγκες διασύνδεσης µπορεί να έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: Pentium III with 800 ΜHz processor Windows 2000 λειτουργικό σύστηµα 256 ΜB RAM 20 GB Hard Disk TCP/IP intranet access Monitor with 1024 X 768 resolution Εγκατάσταση Office 2000 ή XP και Acrobat Reader Η σύνδεση των υπολογιστών που θα βρίσκονται στα ΚΕ.Γ.Α. µπορεί να γίνει µε απλές PSTN συνδέσεις που επιτυγχάνουν ταχύτητες πρόσβασης στην περιοχή Kbps ανάλογα µε την ποιότητα του δικτύου. Στην αρχική φάση θα µπορεί να εκτιµηθεί κατά πόσον αυτό το εύρος πρόσβασης είναι ικανοποιητικό για τις ανάγκες των µελών της κοινωνίας των ΚΕ.Γ.Α. Εάν κριθεί ως µη ικανοποιητικό, είναι εύκολο να γίνει αναβάθµισή του στο επίπεδο της ISDN σύνδεσης µε ταχύτητα 128 Kbps. Ο φορέας που θα υλοποιήσει την πύλη θα έχει την ευθύνη εκπαίδευσης του ιαχειριστή του συστήµατος, καθώς επίσης και την υποχρέωση της παροχής τεχνογνωσίας και υποστήριξης. Μέσα στα καθήκοντα του φορέα θα είναι και η κατοχύρωση του URL που θα καθορίζει την πύλη. Οι υπεύθυνοι των ΚΕ.Γ.Α. θα πρέπει να επιλέξουν δύο άτοµα από κάθε Κέντρο, τα οποία θα εκπαιδευθούν από τον φορέα υλοποίησης στις διαδικασίες που απαιτεί η λειτουργία της πύλης. Η θεµατολογία της εκπαίδευσης θα καλύπτει τις ενότητες της δηµιουργίας, έγκρισης και δηµοσιοποίησης υλικού, καθώς και την κατηγοριοποίηση αυτού. Τα άτοµα που θα εκπαιδευθούν από τον φορέα υλοποίησης θα έχουν την ευθύνη εκπαίδευσης των κατά τόπους χρηστών του συστήµατος

22 Εάν αυτό κριθεί αναγκαίο, η Τεχνική Εκπαιδευτική µπορεί να δηµιουργήσει το κατάλληλο περιβάλλον (εκπαιδευτικό υλικό, αίθουσες, σεµινάρια) που είναι απαραίτητο για την εκπαίδευση όλων των εµπλεκόµενων φορέων. Εναλλακτικοί Τρόποι Υλοποίησης Η υλοποίηση της πύλης γνώσης των ΚΕ.Γ.Α. µπορεί να πραγµατοποιηθεί χρησιµοποιώντας διαφορετικές πλατφόρµες και προσεγγίσεις που απαιτούν διαφορετικούς βαθµούς ανάπτυξης. Συνοπτικά: Μία προσέγγιση που είναι ευρέως διαδεδοµένη στο διαδίκτυο είναι αυτή που χρησιµοποιεί πλατφόρµες της Microsoft, σε µία αρχιτεκτονική που περιλαµβάνει δηµιουργία του κόµβου σε περιβάλλον Front Page 2000 ή XP και κάνει χρήση του SQL Server 2000 για βάση δεδοµένων. Μία εναλλακτική λύση θα ήταν η προσφυγή στην πλατφόρµα Microsoft Share Point Portal Server η οποία παρέχει τη δυνατότητα δηµιουργίας της πύλης µε έναν αυτοµατοποιηµένο τρόπο. Ο σχεδιασµός της είναι τέτοιος, ώστε να επιτρέπει τη γρήγορη υλοποίηση πυλών της αρχιτεκτονικής που διαγραµµατικά αναπαρίσταται στο Σχήµα 2. Η λειτουργία της βασίζεται στην εκτεταµένη χρήση XML και στην αυτοµατοποιηµένη δηµιουργία web parts, που παίζουν τον ρόλο των περιοχών που αναφέρονται στο Σχήµα 2. Η βάση δεδοµένων που απαιτείται για τη λειτουργία του Share Point Portal Server είναι η Microsoft SQL Server Με µία παρόµοια αρχιτεκτονική µπορεί να υλοποιηθεί η πύλη γνώσης των Κέντρων χρησιµοποιώντας την τεχνολογία του Oracle9iAS Portal. Η πλατφόρµα της Oracle υποστηρίζει τη δηµιουργία µε ένα πολύ απλό τρόπο φορµαρισµένων σελίδων χρήσιµων για την οµοιογενή παρουσίαση του περιεχοµένου της πύλης. Το σύστηµα υλοποιείται µέσω της χρήσης επαναχρησιµοποιούµενων τµηµάτων και οι χρήστες έχουν πρόσβαση σε αυτοµατοποιηµένες διαδικασίες που δεν απαιτούν εξειδικευµένες γνώσεις. Η βάση δεδοµένων που απαιτείται για τη λειτουργία του Oracle9iAS Portal είναι η Oracle9i data base

23 Μία λύση που θα βασίζεται σε δοµικά στοιχεία που προέρχονται από την ελεύθερη κοινότητα του διαδίκτυου, όπου δεν υπάρχει το κόστος αγοράς αδειών χρήσης των χρησιµοποιούµενων εργαλείων, θα µπορούσε να είναι η πλατφόρµα του Zope. Σε αυτή την περίπτωση, θα χρειαστεί µεγαλύτερο κόστος υλοποίησης και συντήρησης του έργου λόγω της µη ευρείας διάδοσής του στην Ελλάδα, κάτι που όµως θα αντισταθµιστεί από το µηδενικό κόστος αδειών χρήσης

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα Βελτιωμένη Εφαρμογή Νέες δυνατότητες Νέα Ιστοσελίδα ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 1 ΦΟΡΕΙΣ Α.Σ.Ε.Π. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 2 Φάση Α: Α: Μελέτη Εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτά Ακαδηµα κά Μαθήµατα. ιαδικτυακές εφαρµογές ιαχείριση µαθηµάτων µε ηλεκτρονικό τρόπο Πρόγραµµα σπουδών διδακτική ενότητα

Ανοικτά Ακαδηµα κά Μαθήµατα. ιαδικτυακές εφαρµογές ιαχείριση µαθηµάτων µε ηλεκτρονικό τρόπο Πρόγραµµα σπουδών διδακτική ενότητα ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Ανοικτά Ακαδηµα κά Μαθήµατα ιαδικτυακές εφαρµογές ιαχείριση µαθηµάτων µε ηλεκτρονικό τρόπο Πρόγραµµα σπουδών διδακτική ενότητα µάθηµα Παρέχουν εργαλεία για τη διαχείριση: Μαθησιακών πόρων

Διαβάστε περισσότερα

1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών

1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών 1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών Τα Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση καταχωρήσεων βιβλιοθηκών. Τα περιεχόμενα των βιβλιοθηκών αυτών είναι έντυπα έγγραφα, όπως βιβλία

Διαβάστε περισσότερα

01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883. Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων

01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883. Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων 01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883 e Prtcl-01 Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων Συνοπτική Παρουσίαση Το σύστημα e Prtcl-01 Το σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση και διάθεση ελληνικού ψηφιακού έγκριτου περιεχομένου

Αξιοποίηση και διάθεση ελληνικού ψηφιακού έγκριτου περιεχομένου Εισαγωγικός Οδηγός Το έργο Πλατφόρμα Παροχής Υπηρεσιών Κατάθεσης, Διαχείρισης και Διάθεσης Ανοικτών Δεδομένων & Ψηφιακού Περιεχομένου Αξιοποίηση και διάθεση ελληνικού ψηφιακού έγκριτου περιεχομένου To

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές αλλαγές στις εκδόσεις

Τεχνικές αλλαγές στις εκδόσεις Τεχνικές αλλαγές στις εκδόσεις SingularLogic Control 4 rel 3.05 SingularLogic Control 1, 2, 3 rel 3.05 SingularLogic Accountant rel 3.05 SingularLogic Λογιστικά rel 3.05 ή µεταγενέστερες εκδόσεις SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΞΑΜΗΝΟ Η ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ : ΜΟΣΧΟΥΛΑ ΟΛΓΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ : 30/02 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΎ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΎ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΎ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2012 Για την εταιρεία ACTS : Παπαγεωργίου Κων/νος Ποτιέ 21/ Χανιά, ΤΚ 73100 AΦΜ: 065439343 Τηλ./Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχέδιο Για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης (ΣΣΒΑΘ) 1 η Ενδιάµεση Έκθεση 3. ηµιουργία και Λειτουργία Web site

Στρατηγικό Σχέδιο Για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης (ΣΣΒΑΘ) 1 η Ενδιάµεση Έκθεση 3. ηµιουργία και Λειτουργία Web site Στρατηγικό Σχέδιο Για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης (ΣΣΒΑΘ) 1 η Ενδιάµεση Έκθεση 3. ηµιουργία και Λειτουργία Web site Θεσσαλονίκη 6/12/2001 Βασίλης Φούρκας, ΕΜΧΑ Η δηµιουργία και λειτουργία ενός

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Ηµεροµηνία Μάιος 2004 Πίνακας Περιεχοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 4 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΠ Α.Ε.

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΠ Α.Ε. Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΠ Α.Ε. ΒΗΜΑ 1: ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Η Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής στο Μητρώο Αξιολογητών

Διαβάστε περισσότερα

e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση

e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση - 0 - Πίνακας Περιεχοµένων 1 Εισαγωγή.. 2 1.1 Σχολές/Τµήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ... 22 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 23

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ... 22 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 23 Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet e-class Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter. 14o ΤΕΥΧΟΣ

Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter. 14o ΤΕΥΧΟΣ Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter 14o ΤΕΥΧΟΣ Πληροφορίες: Ευαγγελία Ίσαρη Evangelia.Isari@adecco.com 210 6930490 Αγαπητοί συνεργάτες, Το 14o τεύχος του HR Newsletter της Adecco είναι αφιερωμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

Είδη Groupware. Λογισμικό Συνεργασίας Ομάδων (Groupware) Λογισμικό Groupware. Υπάρχουν διάφορα είδη groupware ανάλογα με το αν οι χρήστες εργάζονται:

Είδη Groupware. Λογισμικό Συνεργασίας Ομάδων (Groupware) Λογισμικό Groupware. Υπάρχουν διάφορα είδη groupware ανάλογα με το αν οι χρήστες εργάζονται: Μάθημα 10 Συστήματα Διάχυσης και Διαχείρισης Γνώσης Chapter 10 Knowledge Transfer In The E-world Chapter 13 Knowledge Management Tools and Knowledge Portals Συστήματα Διάχυσης και Διαχείρισης Γνώσης Λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Απαιτήσεων Απαιτήσεις Λογισµικού

Ανάλυση Απαιτήσεων Απαιτήσεις Λογισµικού ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ Ανάλυση Απαιτήσεων Απαιτήσεις Λογισµικού Μάρα Νικολαϊδου Δραστηριότητες Διαδικασιών Παραγωγής Λογισµικού Καθορισµός απαιτήσεων και εξαγωγή προδιαγραφών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Μάθηµα Κατεύθυνσης Πληροφορική Επιστήµη Η.Υ. Β Ενιαίου Λυκείου ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2005 1 Αναλυτικό Πρόγραµµα Μάθηµα Κατεύθυνσης:

Διαβάστε περισσότερα

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAVIS-V1-2012 TRAVIS Λογισμικό Διαχείρισης Παραβάσεων Φωτοεπισήμανσης Το σύστημα διαχείρισης παραβάσεων φωτοεπισήμανσης

Διαβάστε περισσότερα

«Περιεχόµενα. 03 Εισαγωγή Ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα. 04 Περιγραφή Εργαλείο εφαρµογής διαδικασιών

«Περιεχόµενα. 03 Εισαγωγή Ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα. 04 Περιγραφή Εργαλείο εφαρµογής διαδικασιών «Περιεχόµενα 03 Εισαγωγή Ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα 04 Περιγραφή Εργαλείο εφαρµογής διαδικασιών 05 Χαρακτηριστικά Τι περιλαµβάνει το epolis 06 Πλεονεκτήµατα Λύσεις και οφέλη του προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου; δυναμικό περιεχόμενο

Τι είναι ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου; δυναμικό περιεχόμενο Τι είναι ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου; Παρά την μεγάλη εξάπλωση του διαδικτύου και τον ολοένα αυξανόμενο αριθμό ιστοσελίδων, πολλές εταιρείες ή χρήστες δεν είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Η εφαρμογή "Υδροληψίες Αττικής" είναι ένα πληροφοριακό σύστημα (αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

Open Text edocs Records Management

Open Text edocs Records Management Open Text edocs Records Management Η λύση Open Text edocs Records Management, παρέχει ένα ασφαλές και πλήρως λειτουργικό περιβάλλον τήρησης και παρακολούθησης του αρχείου ενός οργανισµού, πειθαρχώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΡΟΣ ΙΙ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΡΟΣ ΙΙ Κωδικός Πακέτου ACTA CCU/2-012 Τίτλος Πακέτου Εκπαιδευτικές Ενότητες ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΡΟΣ ΙΙ Χρήση Η/Υ και ιαχείριση Αρχείων - Windows Περιβάλλον Η/Υ - Βασικές Λειτουργίες και Ρυθµίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή: Σύστηµα ιαχείρισης ιαδικτυακού Περίπτερου / Ιστοσελίδας στον διαδικτυακό τόπο kalliergea.gr

Εφαρµογή: Σύστηµα ιαχείρισης ιαδικτυακού Περίπτερου / Ιστοσελίδας στον διαδικτυακό τόπο kalliergea.gr ..χτίζουµε την ιστοσελίδα σας στο Internet www.kalliergea.gr Λάουρα Π. Καζακράντε «Καλλιεργαία» Πληροφορική - Internet - ιαφήµιση - Μεταφράσεις Τηλ.: 211 0104925, 695 6118589 Email: info@kalliergea.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 3) Μέθοδος Υποβολής: Συμπλήρωση Φόρμας 3.α) Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 6. Σχήµατα ιαλειτουργικότητας Μεταδεδοµένων. Το RDF Το Warwick Framework. Ιόνιο Πανεπιστήµιο - Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας

ΜΑΘΗΜΑ 6. Σχήµατα ιαλειτουργικότητας Μεταδεδοµένων. Το RDF Το Warwick Framework. Ιόνιο Πανεπιστήµιο - Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας ΜΑΘΗΜΑ 6 195 Σχήµατα ιαλειτουργικότητας Μεταδεδοµένων Το RDF Το Warwick Framework 196 1 Resource Data Framework RDF Τα πολλαπλά και πολλαπλής προέλευσης σχήµατα παραγωγής δηµιουργούν την ανάγκη δηµιουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Φοιτητών. 1. Εισαγωγή

Εγχειρίδιο Φοιτητών. 1. Εισαγωγή Εγχειρίδιο Φοιτητών 1. Εισαγωγή Η ηλεκτρονική πλατφόρµα «e-class», αποτελεί ένα ολοκληρωµένο σύστηµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Στόχος της είναι παροχή υποδοµών εκπαίδευσης και κατάρτισης ανεξάρτητα από

Διαβάστε περισσότερα

Δέσμευση1: Παρακολούθηση αλλαγών που εφαρμόζονται στα νομοσχέδια από την κατάθεσή τους μέχρι και την ψήφισή τους στο σύνολο.

Δέσμευση1: Παρακολούθηση αλλαγών που εφαρμόζονται στα νομοσχέδια από την κατάθεσή τους μέχρι και την ψήφισή τους στο σύνολο. Δέσμευση1: Παρακολούθηση αλλαγών που εφαρμόζονται στα νομοσχέδια από την κατάθεσή τους μέχρι και την ψήφισή τους στο σύνολο. Η μέσω της διαδικτυακής της πύλης δημοσιοποιεί τα στάδια της επεξεργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Κεφάλαιο 1: Εγκατάσταση της Access Κεφάλαιο 2: Βάσεις δεδομένων και δομικά στοιχεία της Access

Εισαγωγή Κεφάλαιο 1: Εγκατάσταση της Access Κεφάλαιο 2: Βάσεις δεδομένων και δομικά στοιχεία της Access ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή...15 Κεφάλαιο 1: Εγκατάσταση της Access 2002...17 Τι είναι το Office XP;...17 Τεχνικές απαιτήσεις του Office XP...17 Πρόσθετα απαιτούμενα για την αξιοποίηση εξειδικευμένων χαρακτηριστικών...18

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήστη - Μαθητή

Εγχειρίδιο Χρήστη - Μαθητή Εγχειρίδιο Χρήστη - Μαθητή 1. Εισαγωγή Η ηλεκτρονική πλατφόρµα «e-class», αποτελεί ένα ολοκληρωµένο σύστηµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Στόχος της είναι παροχή υποδοµών εκπαίδευσης και κατάρτισης ανεξάρτητα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. Μιχάλης Κεφαλάς, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης

ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. Μιχάλης Κεφαλάς, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Μιχάλης Κεφαλάς, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης 1. Στοιχεία της υπηρεσίας Η υπηρεσία Κ.Υ.Ε.Λ. παρέχεται στο σύνδεσµο http://wwww.gen.teithe.gr/kyel Υλοποιήθηκε µε πόρους του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στην Πληροφορική 1.1 Βασικές Έννοιες Τι είναι ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 15 Ιστορική Ανασκόπηση 16 Γενιές Υπολογιστών 20 Κατηγορίες Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

Η λογαριθµική συνάρτηση και οι ιδιότητές της

Η λογαριθµική συνάρτηση και οι ιδιότητές της ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ Η λογαριθµική συνάρτηση και οι ιδιότητές της Η διδασκαλία της λογαριθµικής συνάρτησης, στο σχολικό εγχειρίδιο της Β Λυκείου, έχει σαν βάση την εκθετική συνάρτηση και την ιδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

GoDigital.CMS Content Management System. Πλήρης διαχείριση περιεχομένου ιστοσελίδας

GoDigital.CMS Content Management System. Πλήρης διαχείριση περιεχομένου ιστοσελίδας GoDigital.CMS Content Management System Πλήρης διαχείριση περιεχομένου ιστοσελίδας Γενική περιγραφή Πλήρης λύση ηλεκτρονικής παρουσίας Το GoDigital.CMS είναι μία πλήρη εφαρμογή διαχείρισης ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

Εγγραφή της etwinning συνεργασίας σας: αναλυτικός οδηγός

Εγγραφή της etwinning συνεργασίας σας: αναλυτικός οδηγός Εγγραφή της etwinning συνεργασίας σας: αναλυτικός οδηγός Γενική Επισκόπηση σελίδα 2 Βήµα 1: Εύρεση ενός συνεργάτη σελίδα 3 1) Αυτόµατη αναζήτηση σελίδα 3 2) Προχωρηµένη αναζήτηση σελίδα 4 3) Αναζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΡ. ΕΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΚΩΔΙΚΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Σ ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 Διαχείριση Αρχείων 06/11/2014 09:00-13:00 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα

Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα Εισηγητής: Γιώργος Καλπάκης MSc Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα 1 Θέµατα Κίνητρο της Ε1 Παρούσα Κατάσταση στην Ευρώπη Παρούσα Κατάσταση στην Ελλάδα Προϋποθέσεις Προώθησης της

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγχος Πρόσβασης (Access Control)

Ελεγχος Πρόσβασης (Access Control) Ελεγχος Πρόσβασης (Access Control) Το Access MaSter, που ανήκει στην οικογένεια εφαρµογών HR MaSter, αποτελεί το λογισµικό µιας ολοκληρωµένης λύσης, που έχει στόχο να καλύψει πλήρως τις ανάγκες µίας επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Open eclass 2.1 Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Open eclass 2.1 Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Open eclass 2.1 Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρµας Η πλατφόρµα Open eclass είναι ένα ολοκληρωµένο Σύστηµα ιαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθηµάτων και αποτελεί την πρόταση του Πανελλήνιου

Διαβάστε περισσότερα

Τη φυσική (MAC) διεύθυνση που δίνει ο κατασκευαστής του δικτυακού υλικού στις συσκευές του (π.χ. στις κάρτες δικτύου). Η περιοχή διευθύνσεων που

Τη φυσική (MAC) διεύθυνση που δίνει ο κατασκευαστής του δικτυακού υλικού στις συσκευές του (π.χ. στις κάρτες δικτύου). Η περιοχή διευθύνσεων που 7.7 Πρωτόκολλο ARP 1 ύο είδη διευθύνσεων: MAC - IP Τη φυσική (MAC) διεύθυνση που δίνει ο κατασκευαστής του δικτυακού υλικού στις συσκευές του (π.χ. στις κάρτες δικτύου). Η περιοχή διευθύνσεων που µπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΩΣ ΔΟΜΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΈΡΓΟΥ

ΟΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΩΣ ΔΟΜΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΈΡΓΟΥ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 351 ΟΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΩΣ ΔΟΜΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΈΡΓΟΥ Τζουμάκας Βασίλης Καθηγητής Πληροφορικής στο Παπαστράτειο Γυμνάσιο Αγρινίου vtzoum@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

...στις µέρες µας, όσο ποτέ άλλοτε, οι χώρες καταναλώνουν χρόνο και χρήµα στη µέτρηση της απόδοσης του δηµόσιου τοµέα...(oecd)

...στις µέρες µας, όσο ποτέ άλλοτε, οι χώρες καταναλώνουν χρόνο και χρήµα στη µέτρηση της απόδοσης του δηµόσιου τοµέα...(oecd) Κατηγορία Καλύτερης Εφαρµογής 4-delta: ηµιουργία & ιαχείριση ιαδικασιών Αξιολόγησης στο ηµόσιο τοµέα Χονδρογιάννης Θεόδωρος Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Αλεξόπουλος Χαράλαµπος Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα. Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com. Στόχος Σκοπός μαθήματος

Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα. Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com. Στόχος Σκοπός μαθήματος Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα Διδάσκων: Αγγελόπουλος Γιάννης Δευτέρα 3-5 Τρίτη 4-6 Εργαστήριο Α Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com 1 Στόχος Σκοπός μαθήματος Σκοπός:

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης

Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης Ενότητα 2: Γενική θεώρηση και κατάταξη συστημάτων πληροφοριών διοίκησης Διονύσιος Γιαννακόπουλος, Καθηγητής Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Εξοικονόµησης Υδάτινων Πόρων και Εξυπηρέτησης των Πολιτών του ήµου σε Θέµατα Ύδρευσης

Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Εξοικονόµησης Υδάτινων Πόρων και Εξυπηρέτησης των Πολιτών του ήµου σε Θέµατα Ύδρευσης Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Εξοικονόµησης Υδάτινων Πόρων και Εξυπηρέτησης των Πολιτών του ήµου σε Θέµατα Ύδρευσης Το αντικείµενο του παρόντος έργου αφορά στην ανάπτυξη, ενός Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Επιμελητή Δράσεων. (Υπηρεσία Ενημέρωσης για Εκπαιδευτικές και Πολιτισμικές Δράσεις)

Εγχειρίδιο Επιμελητή Δράσεων. (Υπηρεσία Ενημέρωσης για Εκπαιδευτικές και Πολιτισμικές Δράσεις) (Υπηρεσία Ενημέρωσης για Εκπαιδευτικές και Πολιτισμικές Δράσεις) Για το Έργο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή... 3 2 Τεχνικά Χαρακτηριστικά... 4 3 Περιβάλλον Εργασίας... 5 4 Σύνδεση / Αποσύνδεση Επιμελητή Δράσεων...

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Φοιτητών. 1. Εισαγωγή

Εγχειρίδιο Φοιτητών. 1. Εισαγωγή Εγχειρίδιο Φοιτητών 1. Εισαγωγή Η ηλεκτρονική πλατφόρµα «e-class», αποτελεί ένα ολοκληρωµένο σύστηµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Στόχος της είναι παροχή υποδοµών εκπαίδευσης και κατάρτισης ανεξάρτητα από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: ΠΕΛΑΤΕΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: ΠΕΛΑΤΕΣ VERSION CMS 4.0 ΕΚ ΟΣΗ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟΥ 4.0.1-2009 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 Το παρόν εγχειρίδιο διατίθεται µαζί µε την πλατφόρµα ηλεκτρονικού επιχειρείν altab2x

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρμας Η πλατφόρμα η-τάξη είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και υποστηρίζει την Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΗΘΕΙΑ για τη χρήση του ιδρυματικού αποθετηρίου ΥΠΑΤΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΒΟΗΘΕΙΑ για τη χρήση του ιδρυματικού αποθετηρίου ΥΠΑΤΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΒΟΗΘΕΙΑ για τη χρήση του ιδρυματικού αποθετηρίου ΥΠΑΤΙΑ Το Ιδρυματικό Αποθετήριο του ΤΕΙ Αθήνας συλλέγει, τεκμηριώνει, αποθηκεύει και διατηρεί ψηφιακό περιεχόμενο έρευνας και εκπαίδευσης. Περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή στο ΟΠΣ - ΠΔΕ

1. Εισαγωγή στο ΟΠΣ - ΠΔΕ 1. Εισαγωγή στο ΟΠΣ - ΠΔΕ 1.1 Εισαγωγή 1.1.1 Σύντομη περιγραφή και σκοπός ΟΠΣ Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.) αποτελεί ένα σύστημα πληροφόρησης και διαχείρισης, η χρήση του οποίου επιβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

φιλοξενία & διαχείριση ιστοσελίδων

φιλοξενία & διαχείριση ιστοσελίδων φιλοξενία & διαχείριση ιστοσελίδων για Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Internet Marketing κατάλογος προϊόντων & υπηρεσιών 2015 Πακέτα φιλοξενίας - Περιγραφή Cloud Hosting - Κατοχύρωση ονόματος - Οικονομικό START

Διαβάστε περισσότερα

Day 1 Internet & (Browsers)

Day 1 Internet & (Browsers) ιαδίκτυο Day 1 Internet ιαδίκτυο & Υπηρεσίες Φυλλοµετρητές (Browsers) Μηχανές Αναζήτησης ΕκπαιδευτικοίΣτόχοιΗµέρας Να κατανοήσουµε τι είναι δίκτυο υπολογιστών Να γνωρίσουµε τις βασικές υπηρεσίες του διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Το Microsoft Excel 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Γι αυτό το λόγο, δημιουργήσαμε αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης. Προσθήκη

Διαβάστε περισσότερα

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρμας Η πλατφόρμα eclass είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και αποτελεί την πρόταση του Ακαδημαϊκού Διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Α ΤΑΞΗ. 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ: Γνωρίζω τον υπολογιστή. Θα παρουσιαστεί µε τρόπο απλό και κατανοητό,

Α ΤΑΞΗ. 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ: Γνωρίζω τον υπολογιστή. Θα παρουσιαστεί µε τρόπο απλό και κατανοητό, 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ: Γνωρίζω τον υπολογιστή 1. εδοµένα, Πληροφορίες και Υπολογιστές 2. Πώς φτάσαµε στους σηµερινούς υπολογιστές 3. Το υλικό ενός υπολογιστικού συστήµατος 4. Το λογισµικό ενός υπολογιστικού συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο «Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού» Ενότητα. Επεξεργασία πινάκων

Εργαστήριο «Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού» Ενότητα. Επεξεργασία πινάκων Ενότητα 4 Επεξεργασία πινάκων 36 37 4.1 Προσθήκη πεδίων Για να εισάγετε ένα πεδίο σε ένα πίνακα που υπάρχει ήδη στη βάση δεδομένων σας, βάζετε τον κέρσορα του ποντικιού στο πεδίο πάνω από το οποίο θέλετε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μιλτιάδης Κακλαμάνης

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μιλτιάδης Κακλαμάνης Σελίδα 1από ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ Πτυχιακή εργασία Δικτυακή Εφαρμογή διαχείρισης ηλεκτρονικών εγγράφων υπηρεσίας. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μιλτιάδης Κακλαμάνης Σελίδα 2από Κατάλογος περιεχομένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 Σχετιζόμενα πρόσωπα...3

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle

Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle Κάργα Σουλτάνα MSc Πληροφορικός skarga@uom.gr Κατσάνα Αικατερίνη MSc Πληροφορικός akatsana@uom.gr «18 ο Συνάντηση Εκπαιδευτικών για θέματα Τ.Π.Ε. στη Δυτική Μακεδονία»,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Μέρος I Βασικά στοιχεία των Microsoft Windows XP Professional. Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19

Περιεχόµενα. Μέρος I Βασικά στοιχεία των Microsoft Windows XP Professional. Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19 Περιεχόµενα Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19 Μέρος I Βασικά στοιχεία των Microsoft Windows XP Professional 1 Εισαγωγή στη διαχείριση των Microsoft Windows XP Professional... 25 Ξεκίνηµα µε τα Windows XP

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Ηλεκτρονικής Υποβολής Προτάσεων

Οδηγίες Ηλεκτρονικής Υποβολής Προτάσεων ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ» «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ. (στο µάθηµα: Τεχνολογίες Εφαρµογών ιαδικτύου του Η εξαµήνου σπουδών του Τµήµατος Πληροφορικής & Τηλ/νιών)

ΕΡΓΑΣΙΑ. (στο µάθηµα: Τεχνολογίες Εφαρµογών ιαδικτύου του Η εξαµήνου σπουδών του Τµήµατος Πληροφορικής & Τηλ/νιών) ΕΡΓΑΣΙΑ (στο µάθηµα: Τεχνολογίες Εφαρµογών ιαδικτύου του Η εξαµήνου σπουδών του Τµήµατος Πληροφορικής & Τηλ/νιών) Τίτλος: Εφαρµογή ιαδικτύου ιαχείρισης Αποθήκων (Warehouse Management Web Application) Ζητούµενο:

Διαβάστε περισσότερα

Υποβολή Αναλώσιµων Υλικών ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Υποβολή Αναλώσιμων Υλικών. Σελίδα 1

Υποβολή Αναλώσιµων Υλικών ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Υποβολή Αναλώσιμων Υλικών. Σελίδα 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Υποβολή Αναλώσιµων Υλικών Σελίδα 1 Πίνακας περιεχομένων 1.1 Συμβατότητα Browser... 3 1.2 Διεύθυνση πρόσβασης... 3 2 Υποβολή Αναλώσιμων Υλικών... 4 2.1 Σύνδεση με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.) Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: και α/α «01»

ΠΡΑΞΗ: «Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.) Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: και α/α «01» ΠΡΑΞΗ: «Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.) Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 327465 ΥΠΟΕΡΓΟ: «Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.) Πανεπιστημίου Μακεδονίας» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

1 Εισαγωγή στην Πληροφορική

1 Εισαγωγή στην Πληροφορική ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 1 Εισαγωγή στην Πληροφορική 1.1 Βασικές Έννοιες της Πληροφορικής Εισαγωγή 17 Τι είναι ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 18 Υλικό Λογισµικό 19 Ιστορική Εξέλιξη των Η/Υ

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων Γιάννης Γιαννάκος Ηλεκτρονικός Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών/ Α.Δ.Α.Ε. Ηράκλειο,1Δεκεμβρίου 2008 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Σχεδιασµού Συστήµατος ιεπιφάνειας - Πλοήγηση

Βασικές Αρχές Σχεδιασµού Συστήµατος ιεπιφάνειας - Πλοήγηση Βασικές Αρχές Σχεδιασµού Συστήµατος ιεπιφάνειας - Πλοήγηση ρ. Κωνσταντίνα Βασιλοπούλου Περιεχόµενα Μη γραµµική επικοινωνία Μαθητευόµενου ΕΛ 1 Παράθυρο ΕΛ Πλαίσιο ιδασκαλίας Κουµπιά Πλοήγησης

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Εφαρμογής i-flow Protocol. (Ηλεκτρονική Διαχείριση Αλληλογραφίας Οργανισμών)

Παρουσίαση Εφαρμογής i-flow Protocol. (Ηλεκτρονική Διαχείριση Αλληλογραφίας Οργανισμών) Παρουσίαση Εφαρμογής i-flow Protocol (Ηλεκτρονική Διαχείριση Αλληλογραφίας Οργανισμών) Πληροφοριακό Σύστημα Dynamic Information Flow (i-flow) (1) Ολοκληρωμένη λύση Οργάνωσης Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής. Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων. Π.Σ. ιοίκησης. Κατηγορίες Π.Σ. Ο κύκλος ζωής Π.Σ.

Περιεχόµενα. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής. Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων. Π.Σ. ιοίκησης. Κατηγορίες Π.Σ. Ο κύκλος ζωής Π.Σ. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής Περιεχόµενα Κατηγορίες Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων ιοίκησης Υποστήριξης Αποφάσεων Έµπειρα Συστήµατα Ατόµων και Οµάδων Ο κύκλος ζωής Π.Σ. Ορισµός Φάσεις Χρήστες

Διαβάστε περισσότερα

Vellum Diploma in IT Skills. Πιστοποιητικό της Vellum στην Τεχνολογία των Πληροφοριών

Vellum Diploma in IT Skills. Πιστοποιητικό της Vellum στην Τεχνολογία των Πληροφοριών Vellum Diploma in IT Skills Πιστοποιητικό της Vellum στην Τεχνολογία των Πληροφοριών Εξεταστέα Ύλη 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή... 3 Κεφάλαιο 2: Παρουσίαση του Πιστοποιητικού.... 4 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις εδοµένων. Βασίλειος Βεσκούκης, Εµµ. Στεφανάκης ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ

Βάσεις εδοµένων. Βασίλειος Βεσκούκης, Εµµ. Στεφανάκης ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών Βάσεις εδοµένων Βασίλειος Βεσκούκης, Εµµ. Στεφανάκης v.vescoukis@cs.ntua.gr ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ Συστήµατα ιαχείρισης Βάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13. Πρόλογος... 11

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13. Πρόλογος... 11 Περιεχόμενα Πρόλογος... 11 Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13 1.1 Windows XP... 15 1.2 Επιφάνεια εργασίας... 19 1.3 Γραμμή εργασιών... 24 1.4 Χειρισμός παραθύρων... 30 1.5 Μενού... 36 1.6

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Αρχές. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ

Γενικές Αρχές. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ 7.1.1. Γενικές Αρχές 1. Τι ονοµάζεται επικοινωνιακό υποδίκτυο και ποιο είναι το έργο του; Το σύνολο όλων των ενδιάµεσων κόµβων που εξασφαλίζουν την επικοινωνία µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ά. Καρκαζή*, Α. Μαυρόπουλος*, Α.Τάγαρης** *ΕΠΕΜ Α.Ε Τοµέας ιαχείρισης Στερεών & Επικινδύνων Αποβλήτων, Αχαρνών 141β, Αθήνα. **INTEGRITY

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 4 1.1 Περιβάλλον Moodle...4 1.2 Χρήση ονόματος χρήστη και κωδικού...4 1.3 Δημιουργία νέου μαθήματος...4 1.3.1

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Ενότητα 1: Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων. Αθανάσιος Σπυριδάκος Διοίκηση Επιχειρήσεων

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Ενότητα 1: Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων. Αθανάσιος Σπυριδάκος Διοίκηση Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ενότητα 1: Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων Αθανάσιος Σπυριδάκος Διοίκηση Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες «Πρόγραμμα κατ οίκον φροντίδας συνταξιούχων», αίτηση συμμετοχής υποψηφίου παρόχου στο πρόγραμμα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες «Πρόγραμμα κατ οίκον φροντίδας συνταξιούχων», αίτηση συμμετοχής υποψηφίου παρόχου στο πρόγραμμα ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες «Πρόγραμμα κατ οίκον φροντίδας συνταξιούχων», αίτηση συμμετοχής υποψηφίου παρόχου στο πρόγραμμα Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 3 1.1 Συμβατότητα Browser...

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, Διαδραστικά Βιβλία και Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων

Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, Διαδραστικά Βιβλία και Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, Διαδραστικά Βιβλία και Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ Για να αναζητήσετε Μαθησιακά Αντικείμενα στο Φωτόδεντρο χρησιμοποιείστε το πεδίο εισαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. Draft version

ΟΓΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. Draft version ΟΓΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Draft version Θεσσαλονίκη, Ιούλιος 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 1. ΓΕΝΙΚΑ... 5 1.1. Πρόσβαση... 5 1.2. Χρήστες... 5 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΗΜΑ... 6 2.1.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ του ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ

Εγχειρίδιο χρήσης. ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ του ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ Εγχειρίδιο χρήσης ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ του ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ Εισαγωγή στο Μητρώο Επιμορφωτών Εκπαιδευτών Ενηλίκων Εφόσον είστε συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο, ανοίξτε το φυλλομετρητή Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός Οικολογικού ιαµεσολαβητή για την εποπτεία και διαχείριση δικτύου διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας

Σχεδιασµός Οικολογικού ιαµεσολαβητή για την εποπτεία και διαχείριση δικτύου διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας Σχεδιασµός Οικολογικού ιαµεσολαβητή για την εποπτεία και διαχείριση δικτύου διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας Σωτηρία ριβάλου Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μονάδα Εργονοµίας Συστήµατα διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης για Διαχειριστές. Πλατφόρμα Μεταφόρτωσης και Μετατροπής Βίντεο

Εγχειρίδιο Χρήσης για Διαχειριστές. Πλατφόρμα Μεταφόρτωσης και Μετατροπής Βίντεο Εγχειρίδιο Χρήσης για Διαχειριστές Πλατφόρμα Μεταφόρτωσης και Μετατροπής Βίντεο 1. Εισαγωγή 1.1 Περιγραφή Λειτουργίας Πλατφόρμας Η Πλατφόρμα Μεταφόρτωσης και Μετατροπής Βίντεο παρέχει τη δυνατότητα της

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Διαχείρισης, Ελέγχου και Παρακολούθησης Ασθενοφόρων και Περιστατικών

Σύστημα Διαχείρισης, Ελέγχου και Παρακολούθησης Ασθενοφόρων και Περιστατικών Σύστημα Διαχείρισης, Ελέγχου και Παρακολούθησης Ασθενοφόρων και Περιστατικών Η LINK Technologies Α.Ε. ιδρύθηκε το 2002 με στόχο να καταστεί πυρήνας καινοτομικών λύσεων Τηλεματικής αναβαθμίζοντας καθημερινά

Διαβάστε περισσότερα

«Εμπειρία ανάπτυξης συστημάτων βιβλιοθηκών Συνεργασίες με βιβλιοθήκες ββ Εξέλιξη ξη ΑΒΕΚΤ»

«Εμπειρία ανάπτυξης συστημάτων βιβλιοθηκών Συνεργασίες με βιβλιοθήκες ββ Εξέλιξη ξη ΑΒΕΚΤ» «Εμπειρία ανάπτυξης συστημάτων βιβλιοθηκών Συνεργασίες με βιβλιοθήκες ββ Εξέλιξη ξη ΑΒΕΚΤ» o Πρόγραμμα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών ΕΚΤ (ΑΒΕΚΤ) Ανάπτυξη του Λογισμικού Πορεία εξέλιξης Στόχοι Συστήματος Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Τηλε-κατάρτισης ΤΠΕ Ανέργων

Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Τηλε-κατάρτισης ΤΠΕ Ανέργων e-tutor Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Τηλε-κατάρτισης ΤΠΕ Ανέργων 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2 2. ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ 2 3. ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 3 4. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 4 5.

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένο Σύστηµα ιαχείρισης Ασφαλισµένου

Ολοκληρωµένο Σύστηµα ιαχείρισης Ασφαλισµένου Εγχειρίδιο Χρήστη: Ολοκληρωµένο Σύστηµα ιαχείρισης ΦΑΣΗ Α: Ηλεκτρονική Καταγραφή Παρακλινικών Εξετάσεων Έκδοση 0.02 Ιστορικό Αναθεωρήσεων Date [Ηµ/νία] Version Description Author Approved by Date of [Έκδοση]

Διαβάστε περισσότερα

Ιδρυματικό Αποθετήριο ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ιδρυματικό Αποθετήριο ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Οδηγίες κατάθεσης εργασίας στο σύστημα διαχείρισης αποθετηρίου DSpace 2 Κατάθεση εργασίας στο σύστημαdspace 1. Είσοδος στο σύστημα 1. Ανοίγουμε ένα γνωστό φυλλομετρητή

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας Web & Mobile apps Για µια ανοικτή επιχείρηση Σήµερα περισσότερο από ποτέ, µια επιχείρηση που θέλει να ανοίξει νέους δρόµους ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

2007 δράσης 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 δράσης 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Εφαρµογή Μεθοδολογίας Υλοποίησης Η µεθοδολογία που χρησιµοποιήθηκε είναι η µεθοδολογία του ερευνητικού προγράµµατος Ο ΥΣΣΕΑΣ. Με βάση αυτό σχεδιάστηκαν τέσσερις τηλεδιασκέψεις. Τα στάδια υλοποίησης των

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙ.ΑΠ. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙ.ΑΠ. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙ.ΑΠ. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΠΛΗΡΩΜΩΝ Η Διαχείριση Εργασιών ΔΙ.Α.Π. αποτελεί μία επέκταση της υφιστάμενης Εφαρμογής Διαχείρισης Έργων & Πληρωμών. Η Εφαρμογή Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

«Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα»

«Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα» Πανεπιστήµιο Πειραιά, Τµήµα Βιοµηχανικής ιοίκησης & Τεχνολογίας «Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα» Τί είναι το e-government Είναι η

Διαβάστε περισσότερα

11/4/2014 ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Πλατφόρµα Ασύγχρονησ Τηλεκπαίδευσησ eclass s ηµιο ι υρ υ γ ρ ία ί Μ αθήµατο τ σ 1

11/4/2014 ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Πλατφόρµα Ασύγχρονησ Τηλεκπαίδευσησ eclass s ηµιο ι υρ υ γ ρ ία ί Μ αθήµατο τ σ 1 ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης eclass ηµιουργία Μαθήµατος 1 Η ηµιουργία Μαθήµατος είναι η πιο σηµαντική ενέργεια του χρήστη Εκπαιδευτή στην πλατφόρµα. Ειδικότερα, για να δηµιουργήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Άνοιγμα (και κλείσιμο) της εφαρμογής Εγγράφου Κειμένου

Άνοιγμα (και κλείσιμο) της εφαρμογής Εγγράφου Κειμένου 3.1.1.1 Άνοιγμα (και κλείσιμο) της εφαρμογής Εγγράφου Κειμένου Ως επί το πλείστον δεν υπάρχουν διαφορές στη χρήση του Εγγράφου Κειμένου στα λειτουργικά Windows ή Linux. Η σημαντικότερη διαφορά παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Αναζήτηση σε όλα τα άρθρα των επιστηµονικών περιοδικών στα οποία το Α.Π.Θ. είναι συνδροµητής. Η αναζήτηση µπορεί να γίνει µε βάση λέξεις κλειδιά σε

Αναζήτηση σε όλα τα άρθρα των επιστηµονικών περιοδικών στα οποία το Α.Π.Θ. είναι συνδροµητής. Η αναζήτηση µπορεί να γίνει µε βάση λέξεις κλειδιά σε ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη 2003 ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ 1. http://www.sciencedirect.com Αναζήτηση σε όλα τα άρθρα των επιστηµονικών περιοδικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010 Μ.Ο.Δ..ΜΟΝΑΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Α.Ε. 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εγγραφή στο σύστημα...3 2.

Διαβάστε περισσότερα

Ωροµέτρηση - Άδειες/Απουσίες (Time & Attendance Absences/Leaves )

Ωροµέτρηση - Άδειες/Απουσίες (Time & Attendance Absences/Leaves ) Το Time MaSter, που ανήκει στην οικογένεια εφαρµογών HR MaSter, αποτελεί το λογισµικό ενός ολοκληρωµένου συστήµατος, που έχει στόχο να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του Γραφείου Προσωπικού µίας επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1.1. Χειρισµός εγγράφων 1.1.1. ηµιουργία, Άνοιγµα, Κλείσιµο, Αποθήκευση εγγράφου 1.1.2. Αποθήκευση εγγράφου µε

Διαβάστε περισσότερα