Τεχνική Μελέτη Υλοποίησης της ιασύνδεσης των ΚΕ.Γ.Α. µέσω της Εγκατάστασης Συστήµατος Τηλεπληροφόρησης & Ενηµέρωσης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τεχνική Μελέτη Υλοποίησης της ιασύνδεσης των ΚΕ.Γ.Α. µέσω της Εγκατάστασης Συστήµατος Τηλεπληροφόρησης & Ενηµέρωσης"

Transcript

1 Τεχνική Μελέτη Υλοποίησης της ιασύνδεσης των ΚΕ.Γ.Α. µέσω της Εγκατάστασης Συστήµατος Τηλεπληροφόρησης & Ενηµέρωσης Τεχνική Εκπαιδευτική K.E.K.

2 Πίνακας Περιεχοµένων Πίνακας Περιεχοµένων...1 Εισαγωγή...2 Απαιτήσεις ιασύνδεσης των ΚΕ.Γ.Α...3 οµή της Πύλης Γνώσης των ΚΕ.Γ.Α....4 Παρουσίαση...4 Προσωποποίηση Περιεχοµένου...6 Συνεργασία...8 ηµοσίευση...9 Αναζήτηση και Ανεύρεση...11 Κατηγοριοποίηση...14 Ολοκλήρωση...15 Θεµελιώδη Στοιχεία της Πύλης...16 Εγκατάσταση της Πύλης...18 Εναλλακτικοί Τρόποι Υλοποίησης

3 Εισαγωγή Βασική λειτουργία της διαχείρισης γνώσης είναι η συγκέντρωση πληροφοριών και εµπειρίας - όπως αυτές δηµιουγούνται µέσα στον εργατικό και κοινωνικό ιστό - και η µετέπειτα διάδοσή τους σε µία ευρύτερη οµάδα συνεργατών. Οι εξελίξεις στις τεχνολογίες του διαδικτύου παρέχουν τα µέσα που είναι απαραίτητα ώστε να υποστηρίξουν τη λειτουργία της διαχείρισης γνώσης. Πιο συγκεκριµένα, οι εξειδικευµένες πύλες γνώσης (Knowledge Portals) του διαδικτύου, είναι τα πλέον κατάλληλα εργαλεία για την υποστήριξη της διάδοσης γνώσης στα άτοµα µίας οµάδας που σχετίζονται µε ένα, ή περισσότερα, γνωστικά αντικείµενα. Οι πύλες γνώσης είναι συστήµατα λογισµικού που υποστηρίζουν έναν ελεγχόµενο τρόπο πρόσβασης - από µοναδικό σηµείο εισόδου - σε γνωστικά αντικείµενα που αφορούν µία, ή περισσότερες, θεµατικές ενότητες και ταυτόχρονα εξυπηρετούν την «κατ ουσίαν» αλληλεπίδραση ανάµεσα σε άτοµα που µοιράζονται κοινούς στόχους και προβληµατισµούς. Ο όρος «πύλη» δεν αντιστοιχεί σε µία µόνο εφαρµογή, αλλά σε µία οµάδα τεχνολογιών που λειτουργούν παράλληλα ώστε να υποστηρίξουν µία απόλυτα εξειδικευµένη ταξινόµηση πληροφοριών. Το σύνολο αυτών των τεχνολογικών εφαρµογών δηµιουργεί ένα περιβάλλον πρόσβασης στη ροή των πληροφοριών που δηµιουργείται σε ένα σύγχρονο περιβάλλον γνώσης. Κύριο χαρακτηριστικό αυτής της λειτουργίας είναι η απλότητα της επικοινωνίας µια κι αυτή επιτυγχάνεται µέσα από ένα παράθυρο περιήγησης στο διαδίκτυο. Η υλοποίηση µίας τέτοιας πύλης στα πλαίσια της πιλοτικής λειτουργίας των Κέντρων Συµβουλευτικής Ενθάρρυνσης της Γυναικείας Επιχειρηµατικότητας, Προώθησης στην Απασχόληση, Ενηµέρωσης και Τηλεπληροφόρησης στους πέντε νοµούς (Σάµο, Χίο, Μυτιλήνη, Ρόδο και Σύρο) του Αιγαίου, θα επιτρέψει την «κατ ουσία» διασύνδεση των πέντε ΚΕ.Γ.Α. σε µία εικονική κοινωνία γνώσης. Η πύλη γνώσης θα επιτρέψει στα µέλη όλων των ΚΕ.Γ.Α. να έχουν ισότιµη πρόσβαση τόσο στο σύνολο των πληροφοριών που θα είναι αποθηκευµένες σε αυτή, όσο και στη δηµιουργία νέου πληροφοριακού υλικού που θα άπτεται των ενδιαφερόντων της κοινωνίας των ΚΕ.Γ.Α

4 Το ευρύ φάσµα των γνωστικών αντικειµένων που θα απασχολήσουν τη λειτουργία των ΚΕ.Γ.Α., σε συνδυασµό µε τις τοπικές ιδιαιτερότητες του κάθε κέντρου, καθιστούν τη δηµιουργία της πύλης γνώσης ένα εξαιρετικά απαιτητικό, στην υλοποίηση του, έργο. Επιπρόσθετα, τα µέλη που θα απαρτίζουν την εικονική κοινότητα της πύλης θα βρίσκονται διασκορπισµένα σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές, ενώ αρκετά µέλη της κοινότητας θα έχουν πρόσβαση από τους χώρους εργασίας ή την κατοικία τους. Απαιτήσεις ιασύνδεσης των ΚΕ.Γ.Α. Η δηµιουργία προσωποποιηµένων κόµβων, που θα προσφέρουν µοναδικό σηµείο πρόσβασης και θα ολοκληρώνονται µε τα υπάρχοντα δίκτυα γνώσης στους πέντε συνεργαζόµενους φορείς, θα προσφέρουν «κατ ουσία» διασύνδεση µε άλλα τηλεδίκτυα και φορείς. Η πολυπλοκότητα αυτού του εγχειρήµατος απαιτεί ένα σύνολο δοµικών στοιχείων που θα απαρτίσουν την πύλη γνώσης των ΚΕ.Γ.Α. Η απαίτηση διασύνδεσης των ΚΕ.Γ.Α. - που θα δηµιουργηθούν στα πέντε νησιά του Αιγαίου - εκπληρώνεται µε τη δηµιουργία ενός δικτυακού χώρου, ελεγχόµενης πρόσβασης, που θα αποτελέσει την πύλη γνώσης των εµπλεκόµενων φορέων. Οι απαιτήσεις λειτουργίας αυτής της πύλης είναι: 1. Η δηµιουργία και ο διαµοιρασµός πληροφοριών - αρχείων 2. Η πρόσβαση σε πληροφορίες από πολλαπλές πηγές 3. Η δηµοσίευση του περιεχοµένου της πύλης στον ευρύτερο χώρο του διαδικτύου 4. Η αναζήτηση και ανεύρεση πληροφοριών µε έναν εύκολο τρόπο 5. Η εύκολη λειτουργία και συντήρηση του µέσου διασύνδεσης H διασύνδεση της πύλης γνώσης των Κέντρων µε πολλαπλές πηγές πληροφόρησης µέσω του διαδικτύου την καθιστά έναν πρωτοποριακό µηχανισµό ολοκλήρωσης. Σε συνδυασµό µε το κύριο χαρακτηριστικό µίας πύλης, που είναι η παροχή στον κάθε χρήστη προσωποποιηµένης πρόσβασης στο σύνολο γνώσης που έχει ταξινοµηµένο, δηµιουργεί την ανάγκη σχεδιασµού µίας λύσης που θα παρέχει - 3 -

5 προσωποποιηµένη πρόσβαση σε πολλαπλά γνωστικά αντικείµενα σχετιζόµενα µε ένα σύνολο θεµατικών ενοτήτων. Η προτεινόµενη αρχιτεκτονική απαρτίζεται από επτά δοµικά στοιχεία που θα υποστηρίξουν πολλαπλές λειτουργίες και δυνατότητες της πύλης γνώσης των ΚΕ.Γ.Α. Η µελέτη που ακολουθεί βασίζεται στις ανάγκες διασύνδεσης των πέντε Κέντρων και περιγράφει τα συνθετικά στοιχεία της πύλης µαζί µε τα συγκεκριµένα υπολογιστικά συστήµατα που είναι απαραίτητα για την υλοποίησή τους. Σκοπός της µελέτης είναι να προσφέρει τα «αρχιτεκτονικά σχέδια» για τη δηµιουργία της πύλης γνώσης που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες διασύνδεσης της κοινότητας των ΚΕ.Γ.Α., ενώ συγχρόνως θα προτείνει και συγκεκριµένους τρόπους υλοποίησής της. οµή της Πύλης Γνώσης των ΚΕ.Γ.Α. Η προτεινόµενη δοµή βασίζεται στη λειτουργική διασύνδεση επτά υπολογιστικών µηχανισµών που θα υλοποιήσουν τις βασικές λειτουργίες που καλείται να εκτελέσει η πύλη γνώσης των ΚΕ.Γ.Α. Μια σχηµατική αναπαράσταση των επτά αυτών δοµικών λίθων εµφανίζεται στο Σχήµα 1 που ακολουθεί. Παρουσίαση ηµοσιοποίηση Αναζήτηση Προσωποποίηση Συνεργασία Κατηγοριοποίηση Ολοκλήρωση Σχήµα 1. οµικά στοιχεία της πύλης γνώσης των ΚΕ.Γ.Α. Παρουσίαση Το στοιχείο της Παρουσίασης είναι το πρώτο µε το οποίο έρχονται σε επαφή οι χρήστες και είναι εκείνο που θα καθορίσει τη βάση της γνώµης που θα σχηµατίσουν για την αποτελεσµατικότητα του µηχανισµού που έχει δηµιουργηθεί. Επίσης, θα - 4 -

6 υποστηρίξει τη λειτουργία του µηχανισµού προσωποποιηµένης επαφής µε τον κάθε χρήστη. Το στοιχείο της Παρουσίασης είναι εκείνος ο δοµικός λίθος που προσφέρει τη δυνατότητα «µοναδικού-σηµείου-πρόσβασης» που είναι απαραίτητη για όλους τους χρήστες της πύλης. Λόγω της φύσης λειτουργίας των ΚΕ.Γ.Α., η πύλη καλείται να έχει πρόσβαση σε πολλαπλές πηγές πληροφόρησης που θα άπτονται πολλών θεµατικών ενοτήτων. Συνάµα, όλες οι πληροφορίες θα πρέπει να παρουσιάζονται σε µία οθόνη ηλεκτρονικού υπολογιστή διαστάσης 15 ιντσών, χωρίς να υπάρχει η ευχέρεια εκτενούς εκπαίδευσης των χρηστών στη λειτουργία του συστήµατος. Οι αυστηρές αυτές προδιαγραφές καθιστούν το σύστηµα εξαιρετικά ευάλωτο σε πιθανά λάθη σχεδιασµού και ανάπτυξης. Η παρουσίαση της πύλης θα πρέπει να ικανοποιεί ένα ελάχιστο απαιτήσεων σε τέσσερις περιοχές: Χρώµα Οι χρωµατικές επιλογές θα συµβάλουν στον καθορισµό της ταυτότητας της πύλης και µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως µέσο επικοινωνίας πληροφοριών µε τον επισκέπτη. Είναι συνεπώς σηµαντικό να προσφέρεται στους χρήστες η δυνατότητα να προσωποποιήσουν τις σελίδες που τους ενδιαφέρουν - µέσω τις επιλογής χρωµάτων ώστε να µεγιστοποιηθεί ο βαθµός οικειότητας µε το περιεχόµενο της πύλης. Μορφή Η πύλη θα µπορούσε να χρησιµοποιήσει µία συνήθη µορφή κατανεµηµένων περιοχών, όπως αυτή που φαίνεται στο Σχήµα 2. Ο αριθµός των περιοχών στις οποίες έχει µοιραστεί είναι ενδεικτικός και θα µπορεί να αυξοµειωθεί ανάλογα µε τις ανάγκες των ΚΕ.Γ.Α. Ο ακριβής αριθµός των περιοχών καθώς και η χωρική τους τοποθέτηση θα προκύψει κατά τη διάρκεια της συλλογής απαιτήσεων από τα µέλη των εµπλεκόµενων φορέων. υναµικά Στοιχεία Η πύλη θα πρέπει να παρουσιάζει πληροφορίες στους χρήστες ανάλογα µε τον ρόλο τους, µε τον τρόπο πρόσβασης που θα έχουν στην πύλη και τις διαδικασίες στις οποίες θα εµπλέκονται. Αυτό σηµαίνει ότι η πύλη θα είναι σε θέση να δηµιουργεί ιστοσελίδες δυναµικά («στον αέρα») σύµφωνα µε το προφίλ του κάθε χρήστη. Με αυτό τον - 5 -

7 τρόπο θα µειωθεί σηµαντικά ο αριθµός των στατικών HTML σελίδων που θα έχει η πύλη και θα αυξηθεί η λειτουργικότητα της. Πολλαπλή Συµβατότητα Είναι απαραίτητο η πύλη να είναι συµβατή µε όλους τους ευρέως διαδεδοµένους φυλλοµετρητές (Internet Explorer, Netscape, Opera) υποστηρίζοντας όλες τις εκδόσεις τους των τελευταίων τριών χρόνων. Προσωποποίηση Περιεχοµένου Η προσωποποίηση του περιεχοµένου αποτελεί ένα κρίσιµο χαρακτηριστικό της πύλης γνώσης των ΚΕ.Γ.Α., τόσο για λόγους επαύξησης της σηµασίας της πύλης, όσο και για λόγους που σχετίζονται µε τις εξειδικευµένες ανάγκες γνώσης του κάθε χρήστη. Το δοµικό αυτό στοιχείο υποστηρίζει τη λειτουργία παροχής κατάλληλα φιλτραρισµένων πληροφοριών σύµφωνα µε τις προσωπικές απαιτήσεις κάθε επισκέπτη. Η ανάγκη για την προσωποποίηση των παρεχόµενων πληροφοριών είναι γενικευµένη και προκύπτει από τον τεράστιο όγκο πληροφοριών που είναι διαθέσιµες σε µία πύλη γνώσης. Είναι τέτοια η ποσότητα των πληροφοριών που ουσιαστικά αποδυναµώνει τον χρήστη από την ικανότητα να επεξεργαστεί και να οργανώσει όλα τα διαθέσιµα δεδοµένα. Περιοχή 1 Περιοχή τοποθέτησης της επικεφαλίδας της πύλης και παρουσίασης του πίνακα περιεχοµένων Σύντοµα Θέµα #1 Περιοχή 2 Νέα Περιγραφή Θέµατος #1 Περιοχή 3 Όνοµα Υπεύθυνου Θεµατικές Ενότητες Θέµα #2 Περιγραφή Θέµατος #2 Όνοµα Υπεύθυνου ιευθύνσεις στο διαδίκτυο που ενδιαφέρουν τον επισκέπτη Περιοχή 4 Σχήµα 2. Μορφή της πύλης γνώσης των ΚΕ.Γ.Α. δοµηµένη σε τέσσερις περιοχές - 6 -

8 Η προσωποποίηση του περιεχοµένου της πύλης γνώσης προσφέρει άµεσα στον χρήστη τις δυνατότητες: 1. Να επιλέξει να έχει πρόσβαση, ή να µην έχει πρόσβαση, σε συγκεκριµένες κατηγορίες ή πηγές πληροφοριών 2. Να οριοθετήσει τη θέση και τον τρόπο της παρουσίασης του περιεχοµένου στο οποίο έχει πρόσβαση (Σχήµα 2) Για να είναι εκµεταλλεύσιµα τα πλεονεκτήµατα αυτά η πύλη διασύνδεσης των ΚΕ.Γ.Α. πρέπει να έχει παρέχει στους χρήστες τα απαραίτητα εργαλεία έτσι, ώστε να προσωποποιούν το περιεχόµενο της πύλης σύµφωνα µε: 1. Το ρόλο τους στην κοινότητα των ΚΕ.Γ.Α. 2. Τα προσωπικά τους ενδιαφέροντα Οι προδιαγραφές για την προσωποποίηση του περιεχοµένου της πύλης προκύπτουν από τέσσερις απαιτήσεις που ορίζουν την εύρυθµη λειτουργία του συστήµατος: Περιεχόµενο Ο χρήστης πρέπει να είναι σε θέση να επιλέξει τις πληροφορίες που θα ήθελε να βλέπει καθώς και τον ρυθµό µε τον οποίο θα έχει πρόσβαση σε αυτές. Με αυτό τον τρόπο το µέλος της κοινωνίας γνώσης των ΚΕ.Γ.Α., δεν σπαταλά χρόνο αναζητώντας πληροφορίες σε γνωστικά αντικείµενα που δεν είναι ουσιαστικά για τις ανάγκες του. Η δυναµική παρουσίαση θεµάτων, που έχουν άµεσο ενδιαφέρον για τον χρήστη, προϋποθέτει ότι το περιεχόµενο της πύλης θα είναι ιεραρχικά ταξινοµηµένο βάσει µετα-δεδοµένων που σχετίζονται µε κάθε πληροφορία. Ενδεικτικα, τέτοια µετα-δεδοµένα µπορεί να είναι: 1. Θέµα 2. Συγγραφέας 3. Πηγή πληροφόρησης 4. Ηµεροµηνία συγγραφής 5. Λέξεις κλειδιά - 7 -

9 Ειδοποίηση Οι εφαρµογές της πύλης πρέπει να µπορούν να γίνουν αντικείµενο χειρισµών σύµφωνα µε την κατάσταση στην οποία βρίσκονται. Τυπικό παράδειγµα αυτής της λειτουργίας είναι η ανάγκη να λάβει γνώση η χρήστρια όταν µία νέα εγγραφή γίνει σε κάποια θεµατική ενότητα που είναι του αµέσου ενδιαφέροντός της. Τέτοια περίπτωση είναι η δηµοσιοποίση αγγελίας για πρόσληψη εργαζόµενης µε προσόντα που ταυτίζονται µε τα δικά της. Σε αυτή την περίπτωση, θα σταλεί µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στον προσωπικό της κωδικό ένα µήνυµα, που θα την ενηµερώνει ότι στις νέες αγγελίες για εργασία έχει καταχωρηθεί µία που την ενδιαφέρει. Αυτό θα είναι αποτέλεσµα της εγγραφής της ενδιαφερόµενης ως συνδροµήτριας στην υπηρεσία λήψης ειδοποιήσεων. υναµικά Στοιχεία Όπως αναλύθηκε στην προηγούµενη ενότητα. Πολλαπλή Συµβατότητα Όπως αναλύθηκε στην προηγούµενη ενότητα. Συνεργασία Η συνεργασία είναι εκείνος ο µηχανισµός που θα αναγάγει την πύλη γνώσης των Κέντρων από παθητικό κιόσκι παροχής πληροφοριών σε ένα δυναµικό φόρουµ οργανωτικής αλληλεπίδρασης ανάµεσα στα µέλη της κοινότητας των ΚΕ.Γ.Α. Η συνεργασία θα πρέπει να αξιολογηθεί κι υποστηριχθεί µέσα από δύο άξονες: 1. Ως λειτουργία του έργου 2. Ως µέσο υποστήριξης οµάδας εργασίας Υπάρχουν τέσσερις δυνατοί τρόποι συνεργασίας που µπορεί να παρέχει η πύλη των ΚΕ.Γ.Α. Σύγχρονη Επικοινωνία Τα εικονικά δωµάτια συζητήσεων (chat rooms) και οι απλές, αµφίδροµες συζητήσεις µε τη µορφή κειµένων είναι δύο σηµαντικά µέσα σύγχρονης επικοινωνίας. Τέτοιου είδους αλληλεπιδράσεις είναι εξαιρετικά χρήσιµες όταν εφαρµόζονται σε καταστάσεις όπου ο διάλογος είναι απαραίτητος. ιασυνδεδεµένη Ασύγχρονη Τυπικό παράδειγµα τέτοιας µορφής επικοινωνίας είναι οι συνεδρίες ερωτήσεων αποκρίσεων. Υποστηρίζοντας τέτοιας µορφής επικοινωνία, η πύλη γνώσης θα µπορεί να καταγράψει τους - 8 -

10 προβληµατισµούς που αποτυπώνονται και να κρατήσει αντίγραφο στη βάση γνώσης. Σε δεύτερο χρόνο, οι καταγεγραµµένες στιχοµυθίες θα αποτελέσουν µία δεξαµενή γνώσης που θα είναι διαθέσιµη σε όλα τα µέλη της κοινότητας των ΚΕ.Γ.Α. Μη- ιασυνδεδεµένη Ασύγχρονη Παράδειγµα τέτοιας µορφής επικοινωνίας είναι η ηλεκτρονική αλληλογραφία ( ). Αποτυπώνοντας τέτοιου είδους επικοινωνία, η πύλη γνώσης µπορεί να καταγράψει την επικοινωνία, όχι µόνο κατά τη στιγµή που συµβαίνει, αλλά και σαν ιστορικό αρχείο της επικοινωνίας και του αποτελέσµατός της. Ψηφοφορία Θεµελιώδες στοιχείο πολλών διαδικασιών ανάλυσης και λήψης αποφάσεων είναι η συλλογή απόψεων γύρω από κάποιο θέµα. Ο µηχανισµός της ψηφοφορίας επιτρέπει τη λειτουργία ηλεκτρονικής κάλπης όπου θα έχουν πρόσβαση µόνο τα µέλη της κοινότητας. Τα αποτελέσµατα της ψηφοφορίας θα καταγράφονται και θα κοινοποιούνται άµεσα στους ενδιαφερόµενους µέσω του Πίνακα Ανακοινώσεων της πύλης. ηµοσίευση Το στοιχείο της δηµοσίευσης υποστηρίζει τη δηµιουργία, έγκριση και δηµοσίευση του περιεχοµένου της πύλης. Με αυτό τον µηχανισµό επιτυγχάνεται, µε έναν δοµηµένο τρόπο, η κατασκευή και διανοµή δοµηµένης και αδόµητης πληροφορίας στην κοινότητα των ΚΕ.Γ.Α. Ουσιαστικά, αυτός είναι και ο πρωτεύων ρόλος της πύλης που λειτουργεί ως παράθυρο πρόσβασης στις διαθέσιµες πληροφορίες. Η αρχιτεκτονική που προτείνεται υποστηρίζει τρεις υπηρεσίες: τη δηµιουργία αρχείων, την έγκρισή τους και τέλος τη δηµοσίευση και συντήρησή τους. Σκοπός αυτής της διαδικασίας είναι να συµβάλει στη δηµιουργία και ροή της πληροφορίας στην κατάλληλη χρονική στιγµή έτσι, ώστε να ελαχιστοποιηθεί η απαιτούµενη υποδοµή και τα λειτουργικά έξοδα της πύλης. ηµιουργία αρχείων Αυτή η λειτουργία απαιτεί την ύπαρξη εργαλείων απαραίτητων για τη δηµιουργία, δηµοσίευση και συντήρηση του περιεχόµενου της πύλης. Οι χρήστες θα πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους απλά εργαλεία δηµιουργίας αρχείων, όπως η πλατφόρµα του Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, FrontPage) και το Acrobat Reader/ PDF Maker της Adobe. Με αυτό τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα στα µέλη των - 9 -

11 ΚΕ.Γ.Α. να δηµιουργήσουν τα αρχεία τους στη µορφή που είναι επιθυµητή για τη δηµοσίευσή τους στην πύλη. Ως ένα επιπλέον βοήθηµα, θα ήταν χρήσιµο να δηµιουργηθούν φόρµες που θα βοηθούν τους χρήστες να µορφοποιήσουν τα αρχεία τους µέσω µίας αυτόµατης διαδικασίας. Έτσι θα έχουν τη δυνατότητα να επικεντρώσουν την προσοχή τους στην ποιότητα του περιεχόµενου κι όχι στην µορφοποίηση της παρουσίασής του. Έλεγχος ηµοσίευσης Μία από τις κύριες προκλήσεις που θα αντιµετωπίσουν οι υπεύθυνοι λειτουργίας των ΚΕ.Γ.Α., είναι η επιβεβαίωση ότι το περιεχόµενο των προς δηµοσίευση αρχείων είναι ακριβές και έγκυρο. Για την υποστήριξη αυτής της λειτουργίας προτείνεται να υιοθετηθεί ένας µηχανισµός ροής εργασιών, στον οποίο θα υπάρχουν ένας ή περισσότεροι υπεύθυνοι για την έγκριση δηµοσίευσης ενός αρχείου. Η διαδικασία της αποδοχής µπορεί να είναι σειριακή, ή παράλληλη, επιζητώντας πολλαπλές ή µία µόνο έγκριση. Μία σχηµατική αναπαράσταση της διαδικασίας εµφανίζεται στο Σχήµα 3. Φορητότητα Αρχείων Πολλές φορές είναι απαραίτητο να γίνουν αλλαγές στη µορφοποίηση και στο είδος των αρχείων προς δηµοσίευση. Ένα τέτοιο παράδειγµα είναι η µετατροπή των αρχείων που βρίσκονται στη µορφή Word, σε µορφή HTML ή PDF. Για τον σκοπό αυτό, είναι χρήσιµο να δηµιουργηθούν απλές διαδικασίες αυτοµατοποιηµένης µετατροπής των αρχείων έτσι, ώστε να ελαχιστοποιείται ο φόρτος εργασίας των δηµιουργών τους καθώς επίσης και του διαχειριστή του συστήµατος. Πολλαπλότητα των Αρχείων Η πύλη θα πρέπει να υποστηρίζει τη δηµoσίευση αρχείων σε περισσότερες της µίας µορφές, π.χ. αρχείο Word και PDF. Έτσι αυξάνουν οι τρόποι µε τους οποίους µπορεί να παρουσιαστεί µία πληροφορία και συνεπώς να χρησιµοποιηθεί από τους δυνητικούς χρήστες της (όπως ανάγνωση στην οθόνη, εκτύπωση σε υψηλή ποιότητα, κ.λπ.) ιαχείριση του Περιεχοµένου Σε σύντοµο χρονικό διάστηµα µετά τη δηµοσιοποίηση της πύλης, ένα τµήµα του πληροφοριακού υλικού θα είναι χρονικά ξεπερασµένο και θα πρέπει να ανανεωθεί. Επίσης, είναι σύνηθες φαινόµενο οι διευθύνσεις οι οποίες θα αναφέρονται στην πύλη ως εξωτερικές πηγές πληροφόρησης να µεταφέρονται σε νέους δικτυακούς κόµβους και να χάνουν την αξιοπιστία τους. Για τους λόγους αυτούς είναι απαραίτητη η υιοθέτηση διαδικασιών - που θα βασίζονται στον χρόνο δηµοσίευσης των αρχείων και οι οποίοι θα εγγυώνται την ενηµέρωση της

12 πύλης µε όσο το δυνατόν πιο νέες πληροφορίες. Αυτό είναι ένα έργο που θα υλοποιείται από τους υπεύθυνους έγκρισης του περιεχόµενου σε συνεργασία µε τον ιαχειριστή του συστήµατος. Σχήµα 3. ιαδικασίες έγκρισης αρχείων προς δηµοσίευση στην πύλη των ΚΕ.Γ.Α. Αναζήτηση και Ανεύρεση Το στοιχείο της αναζήτησης εξυπηρετεί τη λειτουργία ανεύρεσης και πρόσβασης σε συγκεκριµένα ζητήµατα ενδιαφέροντος που βρίσκονται, είτε αποθηκευµένα στην πύλη, είτε µπορούν να βρεθούν µέσω της πύλης. Πολλές συλλογές πληροφοριών στο διαδίκτυο έχουν γίνει εξαιρετικά µεγάλες καθιστώντας αδύνατη την κατευθείαν έρευνά τους. Μία λύση σε αυτό το πρόβληµα είναι η δηµιουργία πολλαπλών δεικτών κατηγοριοποίησης που απλοποιούν τη διαδικασία έρευνας σε µεγάλο όγκο πληροφοριών. Η γραφική

13 αναπαράσταση τέτοιων δεικτών επιβάλλει τη δηµιουργία δένδρων αναζήτησης µε µεγάλο βάθος, που απαιτούν από τον χρήστη να τα εξερευνήσει. Σε αντίθετη περίπτωση, θα πρέπει να δηµιουργηθούν σχήµατα µε µεγάλο εύρος, που όµως θα παρέχουν µεγάλο αριθµό, επιλογών καθιστώντας τα πρακτικά άχρηστα για τον χρήστη. Σε αυτή την περίπτωση, η καλύτερη λύση είναι η δηµιουργία µίας αξιόπιστης λύσης αναζήτησης που θα αντικαταστήσει την έρευνα µε πλοήγηση µέσω ενός µενού πολλαπλών επιλογών. Αναµένεται ότι στην οµάδα χρηστών των ΚΕ.Γ.Α. θα υπάρχουν χρήστες που γνωρίζουν µε ακρίβεια το αντικείµενο το οποίο αναζητούν, καθώς επίσης κι εκείνοι που θα έχουν περιορισµένη γνώση για το θέµα που τους ενδιαφέρει. Η προτεινόµενη λύση θα καλύπτει τις ανάγκες και των δύο αυτών οµάδων, κάνοντας χρήση προκαθορισµένων φορµών αναζήτησης. Για τη διευκόλυνσή τους θα υπάρχει λεξικό όρων που θα άπτονται των θεµατικών ενοτήτων της πύλης και το οποίο θα είναι χρήσιµο για την αυτόµατη διόρθωση των όρων αναζήτησης ώστε να αποφεύγονται οι αστοχίες λόγω ορθογραφικών λαθών. Επιπλέον, το εργαλείο θα παρέχει τη δυνατότητα περαιτέρω έρευνας των αποτελεσµάτων µίας αναζήτησης έτσι, ώστε να βελτιώνεται το αποτέλεσµα της πρώτης αναζήτησης. Η µέχρι τώρα εµπειρία από παρόµοιες εφαρµογές στο διαδίκτυο έχει διδάξει ότι συνήθως τα αποτελέσµατα της αναζήτησης είναι είτε µηδενικά, είτε αντιστοιχούν σε µερικές εκατοντάδες «πιθανές» πηγές, εκτός εάν οι χρήστες είναι σε θέση να υποβάλουν ένα ακριβές ερώτηµα. Λαµβάνοντας υπ όψη τη φύση της λειτουργίας των ΚΕ.Γ.Α., είναι αναµενόµενο ότι παρόµοια προβλήµατα θα αντιµετωπίσουν τα περισσότερα µέλη της κοινότητας. Η προτεινόµενη λύση σε αυτό το πρόβληµα είναι η δηµιουργία µίας θεµατικής ταξινόµησης που οργανώνει τις αποθηκευµένες στην πύλη πληροφορίες σε κατηγορίες και υπο-κατηγορίες. Η σχηµατική αναπαράσταση µίας τέτοιας κατηγοριοποίησης φαίνεται στο Σχήµα 4. Αυτός ο σχεδιασµός επιτρέπει στους χρήστες να ανακαλύψουν τις θεµατικές ενότητες που είναι διαθέσιµες µαζί µε τις αντίστοιχες υπο-ενότητές τους. Έτσι, είναι εφικτό για τους χρήστες να ανακαλύψουν µέσα σε µία δοµηµένη ιεραρχία τις θεµατικές ενότητες που τους ενδιαφέρουν και, µε αυτό τον τρόπο, να περιορίσουν την έρευνά τους στον επιθυµητό βαθµό. Περαιτέρω ανάλυση αυτής της λειτουργίας υπάρχει στο στοιχείο της Κατηγοριοποίησης

14 Η διαδικασία της αναζήτησης, για τις ανάγκες των ΚΕ.Γ.Α., θα πρέπει να υποστηρίζει ένα σύνολο λειτουργιών που αναλυτικά είναι: Σχήµα 4. Ταξινόµηση των θεµατικών ενοτήτων µίας πύλης γνώσης και ταυτόχρονη χρήση µηχανής αναζήτησης πληροφοριών Πλαισιωµένο Κείµενο Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να δακτυλογραφήσει τις λέξεις κλειδιά µε τις οποίες θα ήθελε να αναζητήσει πληροφορίες. Αυτός ο τρόπος αναζήτησης που βασίζεται στη χρήση του πλήρους κειµένου, λειτουργεί καλύτερα για χρήστες που γνωρίζουν µε µεγάλη ακρίβεια τα στοιχεία που διερευνούν. Παραµετρική Αναζήτηση Αυτό το είδος αναζήτησης βασίζεται στη χρήση ενός συνόλου παραµέτρων που βοηθούν τον χρήστη να περιορίσει την αναζήτηση που διεξάγει έτσι, ώστε να αυξήσει τις πιθανότητες να έχει το επιθυµητό αποτέλεσµα. Τυπικό παράδειγµα τέτοιων παραµέτρων είναι η χρήση χρονικών ορίων δηµιουργίας αρχείων, ο περιορισµός της διερεύνησης µόνο σε αρχεία συγκεκριµένης µορφής (π.χ., doc, xls, pdf). Η παραµετρική αναζήτηση είναι εξαιρετικά χρήσιµη σε άτοµα που έχουν περιορισµένη γνώση των θεµατικών ενοτήτων που αναζητούν και συνήθως οι

15 διερευνήσεις τους καταλήγουν σε µερικές εκατοντάδες (ή και χιλιάδες) πιθανά αποτελέσµατα. Προκαθορισµένες Αναζητήσεις Αυτός ο τύπος έρευνας βασίζεται στη χρήση ιστορικών στοιχείων από προηγούµενες αναζητήσεις του ίδιου χρήστη. Λειτουργεί πολύ καλά για χρήστες που απλώς περιηγούνται το διαδίκτυο ή δεν έχουν σαφή αντίληψη των εννοιών που αναζητούν. Αναζήτηση σε Φυσική Γλώσσα Λαµβάνοντας υπ όψη τις ιδιαιτερότητες της «κατ ουσίαν» κοινωνίας των ΚΕ.Γ.Α. και το είδος των χρηστών, θα ήταν χρήσιµο να υλοποιηθεί ένας µηχανισµός αναζήτησης σε φυσική γλώσσα. Τέτοιου είδους µηχανισµοί είναι σε θέση να αντιλαµβάνονται ερωτήσεις που υποβάλλονται σε καθηµερινή γλώσσα µια και µπορούν να αποκωδικοποιούν το νοητικό περιεχόµενο µιας πρότασης. Ένα εργαλείο που βασίζει την αναζήτηση στο νοητικό περιεχόµενο της ερώτησης που τίθεται, είναι σε θέση να συσχετίσει την ουσία της ερώτησης µε τις αποθηκευµένες στην πύλη πληροφορίες. Εάν ο χρήστης υποβάλει την ερώτηση: «Θέλω να µάθω περισσότερα για δουλειές στη Σάµο,» η µηχανή αναζήτησης καταλαβαίνει ότι ενδιαφέρεται για θέσεις εργασίας στη Σάµο και θα τον κατευθύνει σε κόµβους όπου δηµοσιεύονται οι θέσεις εργασίας ανά γεωγραφική περιοχή. Κατηγοριοποίηση Το κύριο πλεονέκτηµα που θα προσφέρει στην πύλη το δοµικό στοιχείο της κατηγοριοποίησης είναι η συσχέτιση αρχείων µε θεµατικές ενότητες. Αυτό το είδος αντιστοίχισης θα είναι ένα από τα πρώτα ζητήµατα που θα κληθούν να αντιµετωπίσουν οι υπεύθυνοι των ΚΕ.Γ.Α. κατά την υλοποίηση της πύλης γνώσης. Θα πρέπει να αναγνωρίσουν τα γνωστικά αντικείµενα που θα περιγράφουν τα πεδία ενασχόλησης των ΚΕ.Γ.Α. και παράλληλα να αντιστοιχίσουν όλες τις διαθέσιµες πληροφορίες µε οδηγό αυτή την ταξινόµηση. Η κατηγοριοποίηση που θα επιλεγεί θα πρέπει να αντανακλά τη δοµή λειτουργίας των ΚΕ.Γ.Α. καθώς και τις πρακτικές που ακολουθούν. Θα είναι η ορολογία µε την οποία τα µέλη της κοινότητας θα χειρίζονται τις πληροφορίες και θα αλληλεπιδρούν µεταξύ τους. Ουσιαστικά, η κατηγοριοποίηση θα αποτυπώνει τον χάρτη γνώσης των ΚΕ.Γ.Α. και θα χρησιµοποιείται για να κατευθύνει τους χρήστες στις αναζητήσεις τους. Η κατηγοριοποίηση θα πρέπει να επεκταθεί ώστε να καλύπτει

16 όχι µόνο τη γνώση αλλά και τη λειτουργία των ΚΕ.Γ.Α., δηλαδή τµήµατα, ιεραρχία, δοµή λειτουργίας. Για να εξυπηρετηθεί η λειτουργικότητα του συστήµατος, οι χρήστες θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να χρησιµοποιήσουν οποιοδήποτε συνδυασµό από τις τρεις πιο κάτω προσεγγίσεις: Χειροκίνητη Κατηγοριοποίηση Βασίζεται στην ανθρώπινη επέµβαση για την αντιστοίχιση των αρχείων µε κάποια από τις υπάρχουσες κατηγορίες ή τη δηµιουργία µίας νέας. Είναι συνήθως καθήκον των ελεγκτών των αρχείων όπως γραφικά αναπαρίσταται στο Σχήµα 3 και αναλύθηκε στην ενότητα ηµοσίευση. Η όλη συντήρηση του συστήµατος θα είναι χειροκίνητη και αποτελεί καθήκον των ελεγκτών αρχείων και του ιαχειριστή του συστήµατος. Στην πράξη, είναι ένα εξαιρετικά εντατικό έργο που απαιτεί χρόνο και συνεχή προσπάθεια από πλευράς του εµπλεκοµένων. Αυτόµατη Κατηγοριοποίηση Βασίζεται στη χρησιµοποίηση εξειδικευµένων λογισµικών τα οποία, αφού επεξεργαστούν το αρχείο προς δηµοσίευση, προτείνουν µία πιθανή κατηγοριοποίησή του κανόντας χρήση λέξεων κλειδιών - και της συχνότητας εµφάνισης αυτών - µέσα στο κείµενο. Τέτοιου είδους εργαλεία θα έχουν χρησιµότητα στη δεύτερη φάση του έργου, όπου το πλήθος των αποθηκευµένων αρχείων θα είναι µεγάλο και θα υπάρχουν πολλές λέξεις κλειδιά µε επαναλαµβανόµενη εµφάνιση. Τροποποιήσιµη Κατηγοριοποίηση Λαµβάνοντας υπ όψη τον δυναµικό τρόπο µε τον οποίο εξελίσσεται η γνώση, καθώς και τη µετεξέλιξη της λειτουργίας των ΚΕ.Γ.Α., είναι αναγκαίο η αρχική κατηγοριοποίηση της πύλης να µπορεί εύκολα να τροποποιηθεί ώστε να αντανακλά όλες τις γνωστικές και διοικητικές αλλαγές. Αυτό το καθήκον θα είναι µέσα στις αρµοδιότητες του ιαχειριστή του συστήµατος και θα γίνεται σε συνεννόηση µε τους ιοικητικούς υπεύθυνους των ΚΕ.Γ.Α. Ολοκλήρωση Η επιτυχία της πύλης γνώσης των ΚΕ.Γ.Α. εξαρτάται όπως και σε όλα τα αντίστοιχα έργα από τον βαθµό ολοκλήρωσης δοµηµένων και αδόµητων δεδοµένων που προέρχονται από εσωτερικές κι εξωτερικές πηγές πληροφόρησης

17 Στην πρώτη κατηγορία είναι στοιχεία από βάσεις δεδοµένων, ενώ στη δεύτερη υπάγονται όλα τα αρχεία από ηλεκτρονικό ταχυδροµείο και σύγχρονη επικοινωνία. Το εύρος των πιθανών πηγών πληροφόρησης σε συνδυασµό µε τις εξειδικευµένες απαιτήσεις των µελών της κοινωνίας των ΚΕ.Γ.Α., καθιστούν το σχεδιασµό της πύλης ως µη απόλυτα συµβατό µε τις κλασικές µεθοδολογίες ανάπτυξης και τους κύκλους συντήρησης που ευρέως χρησιµοποιούνται σε έργα πληροφορικής. Για το λόγο αυτό, είναι σκόπιµο να γίνει πρόβλεψη ώστε η πύλη να δηµιουργήσει το δίκτυο των πηγών που είναι απαραίτητες για την πληροφόρηση των χρηστών της. Η διαδικασία της ολοκλήρωσης θα πρέπει να λάβει υπ όψη της την ολοκλήρωση της πύλης µε τα πιο κάτω πιθανά συστήµατα διαχείρισης πληροφοριών: Εσωτερικά συστήµατα πληροφόρησης Είναι οι µηχανογραφικές εφαρµογές των ίδιων των ΚΕ.Γ.Α και µε τις οποίες θα πρέπει να ολοκληρωθεί η πύλη γνώσης ώστε να δηµιουργηθεί η απαραίτητη υποδοµή επικοινωνίας µεταξύ των συστηµάτων. Βάση εδοµένων Πρέπει να υπάρξει διασύνδεση της πύλης µε µια βάση δεδοµένων στην οποία θα αποθηκεύονται οι πληροφορίες που θα παρουσιάζονται σε αυτήν. Εξωτερικές Βάσεις εδοµένων Είναι χρήσιµο να δηµιουργηθεί ο µηχανισµός διασυνδεσιµότητας της πύλης µε εξωτερικές βάσεις δεδοµένων που θα περιέχουν στοιχεία που σχετίζονται άµεσα µε τη λειτουργία των ΚΕ.Γ.Α. Θεµελιώδη Στοιχεία της Πύλης Μία από τις παραµέτρους στη διαδικασία σχεδιασµού της πύλης γνώσης των ΚΕ.Γ.Α. είναι η ενορχήστρωση της συνύπαρξής της µε τα υπόλοιπα συστήµατα πληροφορικής που θα υπάρχουν στο περιβάλλον λειτουργίας τους, καθώς και η βελτίωση της αποτελεσµατικότητας αυτών. Στόχος του σχεδιασµού είναι η πύλη να συµπληρώνει τις τεχνολογικές πλατφόρµες µε τις οποίες καλείται να συνυπάρξει. Αυτό είναι εξαιρετικά σηµαντικό για τα θεµελιώδη στοιχεία της ασφάλειας και του καταλόγου χρηστών του συστήµατος

18 Ασφάλεια Η ασφάλεια της πύλης γνώσης είναι πρωταρχικός στόχος του σχεδιασµού. Σκοπός είναι να προστατευθεί το περιεχόµενο της πύλης χωρίς όµως να δηµιουργηθεί ένα αποµονωµένο σιλό πληροφοριών το οποίο θα είναι δύσκολα προσβάσιµο από τους επισκέπτες. Η προτεινόµενη στρατηγική είναι να υλοποιηθεί λύση «µοναδικού-σηµείου-πρόσβασης» στην πύλη, από όπου οι χρήστες θα έχουν ελεγχόµενη πρόσβαση στα περιεχόµενα της πύλης. Τα δικαιώµατα πρόσβασης θα είναι πλήρως εναρµονισµένα µε την ιεραρχική δοµή των µελών των ΚΕ.Γ.Α. και θα αντιστοιχούν στους τέσσερις ρόλους που περιγράφονται. o Αναγνώστης Θα έχει δικαίωµα µη-ελεγχόµενης πρόσβασης στην πύλη και ανάγνωσης των δεδοµένων που θα δηµοσιεύονται, χωρίς να είναι σε θέση να συµµετέχει στις ενεργές διαδικασίες που θα υποστηρίζει η πύλη (π.χ. σύγχρονη επικοινωνία) o υναµικός Χρήστης Είναι επισκέπτης της πύλης µε ελεγχόµενη µέσω κωδικού πρόσβαση σε αυτή. Θα είναι µέλος της κοινωνίας των ΚΕ.Γ.Α. και θα έχει τη δυνατότητα να συµµετέχει σε όλες τις ενεργές διαδικασίες που θα υποστηρίζει η πύλη. Θα έχει τη δυνατότητα να δηµιουργεί αρχεία, τα οποία θα δηµοσιεύονται µετά από µία διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης. o Ελεγκτής Είναι προεξάρχοντα µέλη της προηγούµενης οµάδας, τα οποία θα έχουν την αρµοδιότητα ελέγχου και δηµοσίευσης των πληροφοριών που θα παρουσιάζονται στην πύλη. Επιπλέον, θα είναι επιφορτισµένοι µε τα καθήκοντα ανανέωσης της κατηγοριοποίησης των θεµατικών ενοτήτων της πύλης. Είναι σύνηθες να υπάρχουν τουλάχιστον δύο ελεγκτές ανά θεµατική ενότητα έτσι, ώστε να αποφεύγονται πιθανές καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση της διαδικασίας. Όπως και οι υναµικοί Χρήστες, θα έχουν ελεγχόµενη µέσω κωδικού πρόσβαση στην πύλη. Σε µια εξελιγµένη µορφή λειτουργίας του συστήµατος, οι ελεγκτές θα πρέπει να είναι εξειδικευµένοι ανά θεµατική ενότητα. Στην παρούσα φάση µία τέτοια προσέγγιση θα δηµιουργούσε µεγάλες απαιτήσεις στην αρχική εκπαίδευση του προσωπικού και θα ήταν αµφίβολης αποτελεσµατικότητας

19 o ιαχειριστής Θα εκτελεί τα καθήκοντα του ιαχειριστή του συστήµατος και θα έχει την πλήρη ευθύνη για την εύρυθµη λειτουργία του σε µία βάση λειτουργίας 24 Χ 7 Χ 365. Ενεργός Κατάλογος Ο ενεργός κατάλογος είναι µία ιδανική λύση που µπορεί να υποστηρίξει πολλαπλές λειτουργίες, όπως η παροχή προσωποποιηµένων δεδοµένων στους χρήστες. Είναι εφικτό να υλοποιηθούν ενεργοί κατάλογοι που θα υποστηρίξουν τα µηχανογραφικά συστήµατα των ΚΕ.Γ.Α. και αυτοί να χρησιµοποιηθούν ως οι βασικοί µηχανισµοί αποθήκευσης δεδοµένων που σχετίζονται µε την παροχή πληροφοριών, την πρόσβαση στην πύλη και την αποστολή µηνυµάτων. Μέσω της υλοποίησης του ενεργού καταλόγου η πύλη θα µπορεί να ολοκληρώνει όλες τις λειτουργίες καταλόγων που θα υπάρχουν στα διασυνδεδεµένα ΚΕ.Γ.Α. Εγκατάσταση της Πύλης Η υλοποίηση της αρχιτεκτονικής που προτείνεται µπορεί να γίνει µε την εγκατάσταση της πύλης στην έδρα της Τεχνικής Εκπαιδευτικής στην Ν. Ιωνία, Αττικής. Οι υπάρχουσες εγκαταστάσεις του Κ.Ε.Κ. επιτρέπουν την απρόσκοπτη λειτουργία και συντήρηση του συστήµατος καθ όλη τη διάρκεια του έργου. Ο κόµβος θα είναι εγκατεστηµένος σε έναν εξυπηρετητή που θα βρίσκεται στο δίκτυο της Τεχνικής Εκπαιδευτικής και θα προστατεύεται από το firewall του υπάρχοντος δικτύου. Ο ιαχειριστής της πύλης θα είναι εξοικειωµένος µε το δίκτυο της Τεχνικής Εκπαιδευτικής και συνάµα θα έχει την ευθύνη για την εύρυθµη λειτουργία της πλατφόρµας. Ο εξυπηρετητής θα µπορεί να έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: Pentium III with 1.2 GHz processor Windows 2000 Server λειτουργικό σύστηµα µε προσθήκη Service Pack 3 1 GB RAM 2*36 GB SCSI Hard Disks TCP/IP intranet access

20 Monitor with 1024 X 768 resolution Εγκατάσταση Office 2000 ή XP και Acrobat Reader / PDF Maker ιασύνδεση ISDN PSTN Kbps Σχήµα 5. Αναπαράσταση της διασύνδεσης µέσω του διαδίκτυου

21 Η διασύνδεση του εξυπηρετητή µε το διαδίκτυο µπορεί αρχικά να γίνει µέσω µίας ISDN γραµµής µε ταχύτητα 128 Κbps. Σε αυτή τη φάση του έργου, το εύρος των 128 Κbps σύνδεσης κρίνεται επαρκές και, ανάλογα µε τον αριθµό σελίδων που θα παρέχει ο εξυπηρετητής, µπορεί αργότερα να αυξηθεί µέσω της χρήσης µίας ADSL γραµµής µε 256 Κbps download / 128 Κbps upload, ή µίας HellasCom σύνδεσης µε ταχύτητα 256 Κbps. Οι υπολογιστές που θα βρίσκονται στα ΚΕ.Γ.Α. για τις ανάγκες διασύνδεσης µπορεί να έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: Pentium III with 800 ΜHz processor Windows 2000 λειτουργικό σύστηµα 256 ΜB RAM 20 GB Hard Disk TCP/IP intranet access Monitor with 1024 X 768 resolution Εγκατάσταση Office 2000 ή XP και Acrobat Reader Η σύνδεση των υπολογιστών που θα βρίσκονται στα ΚΕ.Γ.Α. µπορεί να γίνει µε απλές PSTN συνδέσεις που επιτυγχάνουν ταχύτητες πρόσβασης στην περιοχή Kbps ανάλογα µε την ποιότητα του δικτύου. Στην αρχική φάση θα µπορεί να εκτιµηθεί κατά πόσον αυτό το εύρος πρόσβασης είναι ικανοποιητικό για τις ανάγκες των µελών της κοινωνίας των ΚΕ.Γ.Α. Εάν κριθεί ως µη ικανοποιητικό, είναι εύκολο να γίνει αναβάθµισή του στο επίπεδο της ISDN σύνδεσης µε ταχύτητα 128 Kbps. Ο φορέας που θα υλοποιήσει την πύλη θα έχει την ευθύνη εκπαίδευσης του ιαχειριστή του συστήµατος, καθώς επίσης και την υποχρέωση της παροχής τεχνογνωσίας και υποστήριξης. Μέσα στα καθήκοντα του φορέα θα είναι και η κατοχύρωση του URL που θα καθορίζει την πύλη. Οι υπεύθυνοι των ΚΕ.Γ.Α. θα πρέπει να επιλέξουν δύο άτοµα από κάθε Κέντρο, τα οποία θα εκπαιδευθούν από τον φορέα υλοποίησης στις διαδικασίες που απαιτεί η λειτουργία της πύλης. Η θεµατολογία της εκπαίδευσης θα καλύπτει τις ενότητες της δηµιουργίας, έγκρισης και δηµοσιοποίησης υλικού, καθώς και την κατηγοριοποίηση αυτού. Τα άτοµα που θα εκπαιδευθούν από τον φορέα υλοποίησης θα έχουν την ευθύνη εκπαίδευσης των κατά τόπους χρηστών του συστήµατος

22 Εάν αυτό κριθεί αναγκαίο, η Τεχνική Εκπαιδευτική µπορεί να δηµιουργήσει το κατάλληλο περιβάλλον (εκπαιδευτικό υλικό, αίθουσες, σεµινάρια) που είναι απαραίτητο για την εκπαίδευση όλων των εµπλεκόµενων φορέων. Εναλλακτικοί Τρόποι Υλοποίησης Η υλοποίηση της πύλης γνώσης των ΚΕ.Γ.Α. µπορεί να πραγµατοποιηθεί χρησιµοποιώντας διαφορετικές πλατφόρµες και προσεγγίσεις που απαιτούν διαφορετικούς βαθµούς ανάπτυξης. Συνοπτικά: Μία προσέγγιση που είναι ευρέως διαδεδοµένη στο διαδίκτυο είναι αυτή που χρησιµοποιεί πλατφόρµες της Microsoft, σε µία αρχιτεκτονική που περιλαµβάνει δηµιουργία του κόµβου σε περιβάλλον Front Page 2000 ή XP και κάνει χρήση του SQL Server 2000 για βάση δεδοµένων. Μία εναλλακτική λύση θα ήταν η προσφυγή στην πλατφόρµα Microsoft Share Point Portal Server η οποία παρέχει τη δυνατότητα δηµιουργίας της πύλης µε έναν αυτοµατοποιηµένο τρόπο. Ο σχεδιασµός της είναι τέτοιος, ώστε να επιτρέπει τη γρήγορη υλοποίηση πυλών της αρχιτεκτονικής που διαγραµµατικά αναπαρίσταται στο Σχήµα 2. Η λειτουργία της βασίζεται στην εκτεταµένη χρήση XML και στην αυτοµατοποιηµένη δηµιουργία web parts, που παίζουν τον ρόλο των περιοχών που αναφέρονται στο Σχήµα 2. Η βάση δεδοµένων που απαιτείται για τη λειτουργία του Share Point Portal Server είναι η Microsoft SQL Server Με µία παρόµοια αρχιτεκτονική µπορεί να υλοποιηθεί η πύλη γνώσης των Κέντρων χρησιµοποιώντας την τεχνολογία του Oracle9iAS Portal. Η πλατφόρµα της Oracle υποστηρίζει τη δηµιουργία µε ένα πολύ απλό τρόπο φορµαρισµένων σελίδων χρήσιµων για την οµοιογενή παρουσίαση του περιεχοµένου της πύλης. Το σύστηµα υλοποιείται µέσω της χρήσης επαναχρησιµοποιούµενων τµηµάτων και οι χρήστες έχουν πρόσβαση σε αυτοµατοποιηµένες διαδικασίες που δεν απαιτούν εξειδικευµένες γνώσεις. Η βάση δεδοµένων που απαιτείται για τη λειτουργία του Oracle9iAS Portal είναι η Oracle9i data base

23 Μία λύση που θα βασίζεται σε δοµικά στοιχεία που προέρχονται από την ελεύθερη κοινότητα του διαδίκτυου, όπου δεν υπάρχει το κόστος αγοράς αδειών χρήσης των χρησιµοποιούµενων εργαλείων, θα µπορούσε να είναι η πλατφόρµα του Zope. Σε αυτή την περίπτωση, θα χρειαστεί µεγαλύτερο κόστος υλοποίησης και συντήρησης του έργου λόγω της µη ευρείας διάδοσής του στην Ελλάδα, κάτι που όµως θα αντισταθµιστεί από το µηδενικό κόστος αδειών χρήσης

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Σχολή Θετικών Επιστηµών Τµήµα Πληροφορικής

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Σχολή Θετικών Επιστηµών Τµήµα Πληροφορικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Σχολή Θετικών Επιστηµών Τµήµα Πληροφορικής Συστήµατα ιαχείρισης Περιεχοµένου & Υπηρεσίες Καταλόγου ιπλωµατική Εργασία Γεωργιάδου Ευδοξία Επιβλέπων Καθηγητής: Παπαδηµητρίου

Διαβάστε περισσότερα

«Πλατφόρµες Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης»

«Πλατφόρµες Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης» «Πλατφόρµες Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης» Εισαγωγή Χαρακτηριστικά - Σύγκριση Οµάδα Εργασίας: ηµήτριος Βαγιάνος Ευάγγελος Γρηγορόπουλος Αύγουστος Τσινάκος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ασφαλών Εφαρμογών Ανοικτού Κώδικα

Ανάπτυξη Ασφαλών Εφαρμογών Ανοικτού Κώδικα Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Μηχανικών Πληροφοριακών κ Επικοινωνιακών Συστηµάτων ΠΜΣ: Ασφάλεια Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστηµάτων Ανάπτυξη Ασφαλών Εφαρμογών Ανοικτού Κώδικα ιπλωµατική Εργασία: ιβάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ( Ι.ΟΡΓΑΝΩ.ΣΗ) ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2: ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ 8: Ο ΗΓΟΣ ΜΕΘΟ

Διαβάστε περισσότερα

MDS Marathon Data Systems - 1 -

MDS Marathon Data Systems - 1 - Π ΑΡ ΑΡ Τ ΗΜ Α ΙΙ ΙΙ ΤΕΧΝ ΙΙ ΚΗ Π Ρ ΟΣ Φ Ο Ρ Α ΑΝ ΑΔ Ο Χ ΟΥ MDS Marathon Data Systems - 1 - Περιεχόμενα Τεχνικής Προσφοράς MDS Marathon Data Systems - 2 - ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ -----------------------------9

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 1.1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ... 4 1.2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ... 5 1.3. ΒΑΣΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ... 5 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ... 7 2.1. ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Τεχνική Προσφορά για την Ανάπτυξη Συστήματος erecruitment Δευτέρα 28 Μαρτίου 2011

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Τεχνική Προσφορά για την Ανάπτυξη Συστήματος erecruitment Δευτέρα 28 Μαρτίου 2011 Τεχνική Προσφορά για την Ανάπτυξη Συστήματος erecruitment Δευτέρα 28 Μαρτίου 2011 Το παρόν διανέμεται υπό την άδεια Creative Commons BY-SA. Δημιουργήθηκε με τη χρήση της σουίτας γραφείου OpenOffice.Org

Διαβάστε περισσότερα

TECHNICAL REPORT No. TR2004/01/02

TECHNICAL REPORT No. TR2004/01/02 RESEARCH ACADEMIC COMPUTER TECHNOLOGY INSTITUTE 2004 TECHNICAL REPORT No. TR2004/01/02 ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Γαροφαλάκης Γιάννης, Ορκοπούλου Ξένια,

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο {Ψηφιοποίηση αρχειακού και επιστημονικού υλικού για σπήλαια και άλλες καρστικές μορφές της Ελλάδας} Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές Υπηρεσίες Ιεράς Μητρόπολης Νικοπόλεως και Πρεβέζης

Ψηφιακές Υπηρεσίες Ιεράς Μητρόπολης Νικοπόλεως και Πρεβέζης Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές Υπηρεσίες Ιεράς Μητρόπολης Νικοπόλεως και Πρεβέζης Αναθέτουσα Αρχή: ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΕΒΕΖΗΣ Προϋπολογισμός: 301.500.00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: Δημιουργία διαδραστικής ιστοσελίδας για το μάθημα της νανοηλεκτρονικής Υπεύθυνος : Δρ. Καναπίτσας

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΩΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΕΣΩ ΕΞΥΠΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ-ΑΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1 Εισαγωγή. Προαπαιτήσεις χρηµατοδότησης νέας επιχειρηµατικής δραστηριότητας.

1 Εισαγωγή. Προαπαιτήσεις χρηµατοδότησης νέας επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Για την εκπόνηση του παρόντος οδηγού συνεργάστηκαν το Ταµείο Ανάπτυξης Νέας Οικονοµίας και το Τµήµα ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Ο οδηγός συντάχθηκε, υπό τη

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Σύστημα Μέτρησης και Παρουσίασης Δεικτών Ποιότητας Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία του

Πτυχιακή εργασία του ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ Πτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

1 ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

1 ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1 ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1.1 Εισαγωγή Ένα Πληροφοριακό Σύστηµα (Π.Σ.) αποτελεί κάτι µη απτό. Είναι ένα ιδεατό κατασκεύασµα το οποίο δηµιουργείται για να αντιπροσωπεύσει µια φυσική οντότητα,

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Προϊόντων - Εργαλείων Οδηγός Αξιοποίησης

Παρουσίαση Προϊόντων - Εργαλείων Οδηγός Αξιοποίησης ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΙΙΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ικτύωση και Συντονισµός υπαρχουσών και νέων δοµών και µετεξέλιξή τους σε one stop shops ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περιφερειακές Προσεγγίσεις Τοπικά ίκτυα Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle

Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle (Έκδοση Moodle 1.9.5) Σουλτάνα Κάργα, Msc. Κατερίνα Κατσάνα, Msc. Φωτεινή Τρίμμη, Msc Άδεια Χρήσης: Creative Commons Το υλικό διατίθεται υπό την άδεια:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Διακήρυξη Διαγωνισμού Διακήρυξη Διαγωνισμού «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ» Της Πράξης «ΝΕΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )»

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΧΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Υ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΜΕ ΩΣ ΜΕΣΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΤΑΛΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο ! Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο «Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Α.Ε. και εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ιπλωµατική Εργασία

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ιπλωµατική Εργασία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ιπλωµατική Εργασία "Μελέτη περιπτώσεων και ανάλυση δυνατοτήτων λογισµικών υποδοµής για εφαρµογές δηµιουργίας και υποστήριξης ερωτηµατολογίων

Διαβάστε περισσότερα

Η αρχιτεκτονική S.a.a.S :... 8 Γιατί να επιλέξω S.a.a.S εφαρμογή :... 8. Το IBSHOP... 8

Η αρχιτεκτονική S.a.a.S :... 8 Γιατί να επιλέξω S.a.a.S εφαρμογή :... 8. Το IBSHOP... 8 Πίνακας περιεχομένων Η Internet Business Hellas... 3 Στοιχεία Επικοινωνίας Τοποθεσία... 3 Τμήμα Υποστήριξης (Help Desk and Client Support)... 3 Προφίλ... 4 Όραμα... 4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 Σχετικά με το IBSHOP....

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του ΕΡΜΙΤΖΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Επιβλέπων: Μαλάµος Αθανάσιος Ηράκλειο, Οκτώβριος 2010 1 Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγοί - Eγχειρίδια 10. «Οδηγός Οργάνωσης και Εφαρµογής ιστοσελίδων των ΕΥ», ΜΟ A.E. 2003

Oδηγοί - Eγχειρίδια 10. «Οδηγός Οργάνωσης και Εφαρµογής ιστοσελίδων των ΕΥ», ΜΟ A.E. 2003 Oδηγοί - Eγχειρίδια 10. «Οδηγός Οργάνωσης και Εφαρµογής ιστοσελίδων των ΕΥ», ΜΟ A.E. 2003 265 ΠΛHPOΦOPHΣH & HMOΣIOTHTA ΣTO KΠΣ 2000-2006: Oδηγοί - Eγχειρίδια «Οδηγός Οργάνωσης και Εφαρµογής ιστοσελίδων

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «Ψηφιακές Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας Διοικητικού και Δικαστικού Χαρακτήρα»

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «Ψηφιακές Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας Διοικητικού και Δικαστικού Χαρακτήρα» Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «Ψηφιακές Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας Διοικητικού και Κωδικός Πράξης: (ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ) Προϋπολογισμός: (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Ημερομηνία Διενέργειας:

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Προσφορά. για την. Ανάπτυξη Συστήματος Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου και Διαχείρισης Υποθέσεων ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Τεχνική Προσφορά. για την. Ανάπτυξη Συστήματος Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου και Διαχείρισης Υποθέσεων ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Τεχνική Προσφορά για την Ανάπτυξη Συστήματος Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου και Διαχείρισης Υποθέσεων Σάββατο 16 Οκτωβρίου 2010 Σελίδα 1 από 97 Πίνακας Περιεχομένων 1 Επιτελική Σύνοψη... 4 1.1 Σύντομη Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 2250/2014

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 2250/2014 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ /νση: Φωκίδος 7 Κέντρο για την Μελέτη και Πρόληψη της 5 26 Αθήνα Κακοποίησης & Παραµέλησης του Παιδιού Τηλ: (210) 77.15.791 ιευθυντής: Γ. Νικολαΐδης, MD,

Διαβάστε περισσότερα