ΑΓΓΕΛΟΣ Α. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΓΓΕΛΟΣ Α. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ"

Transcript

1 ΑΓΓΕΛΟΣ Α. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 1 II. ΣΠΟΥ ΕΣ... 1 ΙΙΙ. ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ IV. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΑ:... 1 V. ΕΙ ΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ:... 2 VI. ΣΥΝΕ ΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ... 2 ΣΥΝΕ ΡΙΑ... 2 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ... 4 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ... 6 ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕ ΡΙΑ,ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ... 6 VII. Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ... 7 VIII. ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ... 8 Συνοπτικός πίνακας ερευνητικής-επαγγελµατικής προϋπηρεσίας ΕΤΕΡΟΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΗΜΙΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ I

2 ΑΓΓΕΛΟΣ Α. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ I. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ: Ελληνική II. ΣΠΟΥ ΕΣ Πτυχίο Φυσικής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Μεταπτυχιακό ίπλωµα Ειδικεύσεως (M.Sc) στη Φυσικοχηµεία, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Τµήµα Χηµείας. Τίτλος ιατριβής «Υπολογισµοί µοριακών πολωσιµοτήτων και υπερπολωσιµοτήτων» ιδακτορικό στη Φυσικοχηµεία, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Τµήµα Χηµείας. Τίτλος ιατριβής «Πολωσιµότητες και υπερπολωσιµότητες µοριακών συστηµάτων» Σήµερα Μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Ινστιτούτο Οργανικής και Φαρµακευτικής Χηµείας, Εργαστήριο Υπολογιστικής Χηµείας του Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών (http://www.eie.gr/nhrf/institutes/iopc/researchgroups/ccggroup/ccg-en.html) ΙΙΙ. ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ : Αγγλικά (ΟΜΙΛΙΑ: Αρκετά καλά, ΑΝΑΓΝΩΣΗ, ΓΡΑΦΗ, Αρκετά καλά. IV. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΑ: Μοριακή Φυσική, υπολογιστική επιστήµη µε εφαρµογές στην υπολογιστική φυσικοχηµεία και στην επιστήµη των υλικών, σχεδιασµός και µελέτη υλικών για τεχνολογικές εφαρµογές µέσω υπολογισµών και µελέτη των µη γραµµικών οπτικών 1

3 ιδιοτήτων τους, πολωσιµότητας, πρώτης και δεύτερης υπερπολωσιµότητας, µικρών και µεγάλων µορίων στην αέρια φάση καθώς και σε συστήµατα συγκροτηµάτων (clusters), φουλερενίων, υπολογισµός µακροσκοπικών µη γραµµικών επιδεκτικοτήτων στερεών και υγρών µε τη χρήση µοριακής δυναµικής, σχεδιασµός µοριακών συστηµάτων-υλικών µε µεγάλες µη γραµµικές οπτικές ιδιότητες,. Τα κύρια ερευνητικά µου ενδιαφέροντα αφορούν τη συµβολή της δόνησης, της ηλεκτρονιακής συσχέτισης, όπως επίσης και την επίδραση της σχετικότητας, όπου απαιτείται, λόγω της ύπαρξης ατόµου µε µεγάλο ατοµικό αριθµό, στις προαναφερθείσες ιδιότητες, χρησιµοποιώντας ακριβείς µεθόδους της θεωρητικής χηµείας (CCSD(T), CASSCF, CASPT2). V. ΕΙ ΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ: 1) Πολύ καλή γνώση των προγραµµάτων της υπολογιστικής Χηµείας GAMESS, GAUSSIAΝ 98,MOPAC MOLCAS,DALTON,CADPAC,SPECTRO,SIESTA(Basics),NWCHEM 2) Πολύ καλή χρήση των λειτουργικών συστηµάτων Win95/98, WinNT4.0/2000, Unix (DEC Alpha σταθµούς εργασίας, HP-UX), Linux. 3) Πολύ Καλή γνώση της γλώσσας προγραµµατισµού FORTRAN, Shell scripting (C, Bourne, Korn) σε UNIX/Linux. 4) Καλή γνώση των εργαλείων του Microsoft Office (Word, Excell, Powerpoint), όπως επίσης συγγραφή και επεξεργασία κειµένων χρησιµοποιώντας το πρόγραµµα Latex. VI. ΣΥΝΕ ΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑ (α). i.συµµετοχή µε poster στο 18 ο Πανελλήνιο συνέδριο Χηµείας, Μάρτιος 2000, µε θέµα «ονητικές συµβολές στις ηλεκτρικές ιδιότητες των CuH, AgH και AuH.». ii.συµµετοχή µε poster στο διεθνές συνέδριο «Molecular Quantum Mechanics: The No Nonsense Path to Progress. An International Conference in Honour of Nicholas Handy Ιουλίου 2004, St John 2

4 College, Cambridge University. Τίτλος «The polarizabilities and Hyperpolarizabilities of HArF» P2.54 iii.συµµετοχή στο συνέδριο «Central European Symposium in Theoretical Chemistry 2004», έως , Tihany, Hungary. Τίτλος : On the molecular non linear optical properties, M. G. Papadopoulos and A. Avramopoulos iv. Conformation dependence of the excitation spectrum and electro-optical properties of 3-aminoacroleine. M. Jablonski, A. Avramopoulos, M. G. Papadopoulos and A. J. Sadlej, First European Symposium on Theoretical; Chemistry, October 2002, Zwettl, Austria. v. Συµµετοχή στην Ηµερίδα Θεωρητικής και Υπολογιστικής Χηµείας η οποία διεξήχθη στο Εθνικό Ιδρυµα Ερευνών στις 4/02/2005, µε θέµα «Μοριακές πολωσιµότητες και υπερπολωσιµότητες» vi. "A comparative study of the polarizability and hyperpolarizabilities of some Zn clusters. M. G. Papadopoulos, H. Reis, A. Avramopoulos, S. Erkoc and L. Amirouche.COST Meeting in Edinburgh, 5-8/5, 2005". vii. Οργάνωση συµποσίου στο διεθνές συνέδριο «International Conference Of Computational Methods in Science and Engineering 2006», Χανιά, Κρήτη, 27/10/06 1/11/06, µε τίτλο «Computation of the linear and nonlinear optical properties of molecules: recent developments. vii. Higher-order electric properties in a series of Rg-containing diacetylenes(rg=ar,kr,xe), T. Pluta, A. Avramopoulos, M.G. Papadopoulos, J. Leszcynski, 8 th Southern School on Computational Chemistry and Materials Science, 25,26 April 2008, Jackson, Mississippi, USA. viii Οργάνωση συµποσίου στο διεθνές συνέδριο «International Conference Of Computational Methods in Science and Engineering 2008», Χερσόνησος, Κρήτη, 25/10/08 30/11/08, µε τίτλο «Recent developments 3

5 of the calculation of nonlinear optical (NLO) properties: the NLO properties of fullerene derivatives and new approaches to the calculation of vibrational contributions» iχ Οργάνωση συµποσίου στο διεθνές συνέδριο «International Conference Of Computational Methods in Science and Engineering 2009», Ρόδος, 29/9/09 4/10/09, ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (β). Κατά τα έτη και συµµετείχα στο ερευνητικό πρόγραµµα TMR-CT µε τίτλο «Design, sythesis and study of novel non linear optical materials» που συµφωνήθηκε µεταξύ του Ινστιτούτου Οργανικής και Φαρµακευτικής Χηµείας του Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε αντικείµενο τη µελέτη και τον υπολογισµό και µελέτη των πολωσιµοτήτων και υπερπολωσιµοτήτων επιλεγµένων µορίων. (γ). Από το , στα πλαίσια του χρηµατοδοτούµενου ερευνητικού προγράµµατος µε τίτλο «atoms and molecules in external fields» το οποίο είχε συσταθεί µεταξύ Ελλάδος (Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών) και Πολωνίας µε διάρκεια από 8/11/ /3/2003, συνεργάστηκα µε τον καθηγητή Andrej J. Sadlej, department of Quantum Chemistry, Faculty of Chemistry, N. Copernicus University Torun, µε αντικείµενο τη µελέτη και τον υπολογισµό των ηλεκτρικών ιδιοτήτων των συστηµάτων CuH, AgH και AuH, όπως επίσης και στη µελέτη των επαγοµένων από την αλληλεπίδραση ηλεκτρικών ιδιοτήτων διµερών συστηµάτων που περιέχουν άτοµο µε µεγάλο ατοµικό αριθµό (HF AuH, HF AuOH). Στα πλαίσια της συνεργασίας αυτής έχω φιλοξενηθεί από τον καθηγητή Andrej J. Sadlej στο πανεπιστήµιο N. Copernicus University Torun, Poland, κατά τα έτη 1999, 2001 και

6 (δ). Από το 1998 συνεργάζοµαι µε τον Ερευνητή Α του Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών ρ. Ματθαίο Παπαδόπουλο µε αντικείµενο τη µελέτη τον υπολογισµό, και τη διερεύνηση ορισµένων φαινοµένων που συνδέονται µε τις ηλεκτρικές ιδιότητες πολωσιµότητα και υπερπολωσιµότητες µικρών και µεγάλων µοριακών συστηµάτων στην αέρια φάση.. (ε) Κατά το έτος 2004 συµµετείχα στο ερευνητικό πρόγραµµα «The nonlinear optical properties of advanced materials: clusters and nanotubes», το οποίο είχε συσταθεί µεταξύ του Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών και της Τουρκικής ερευνητικής οµάδας της οποίας υπεύθυνος είναι ο Καθηγητής Sakir Erkoc, Department of Physics,Middle East Technical University,06531 Ankara. Αντικείµενο του προγράµµατος αυτού ήταν η µελέτη και η επίλυση ορισµένων σηµαντικών προβληµάτων µε σκοπό τον ακριβή υπολογισµό των Μη Γραµµικών Οπτικών ιδιοτήτων µεγάλων συστάδων και νανο-σωλήνων. Τίτλος πρότασης «Μη-γραµµικές οπτικές ιδιότητες προηγµένων υλικών: Συγκροτήµατασυστάδες (Clusters) και νανο-σωλήνες» (στ) Από 1/03/05 31/05/06 συµµετοχή στο ερευνητικό πρόγραµµα: Marie Curie Host Development Fellowship (HPMD-CT ), µε τίτλο: Computation of non-linear optical properties of condensed phases. Αντικείµενο του προγράµµατος ήταν ο υπολογισµός και η µελέτη των µακροσκοπικών µη γραµµικών επιδεκτικοτήτων υγρών συστηµάτων (ακετονιτρίλιο). Συνδυάζοντας µοριακή δυναµική και κβαντοµηχανικούς υπολογισµούς, µελετήθηκε η επίδραση του τοπικού ηλεκτρικού πεδίου (Local field) στις µη γραµµικές οπτικές ιδιότητες. Για την περιγραφή του χρησιµοποιήθηκε το πρότυπο του πολυπολικού αναπτύγµατος µέσω του οποίου περιγράφονται οι ηλεκτροστατικές αλληλεπιδράσεις, ενώ στον υπολογισµό του ελήφθησαν υπόψη όροι ανωτέρας τάξεως πέραν του αντιστοίχου που περιγράφει την αλληλεπίδραση διπόλου διπόλου. (ζ) Από 15/06/07 σήµερα, συνεργάτης ερευνητής στο ερευνητικό πρόγραµµα: FP6-Marie Curie Transfer of Knowledge, MKT-CT , Fullerene Derivatives for Photonic applications, design, synthesis and measurements 5

7 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ i) Από 1/07/ /07/1999, 1/06/ /07/2001, 2/02/ /02/2002, πανεπιστήµιο N. Copernicus University Torun, Poland, καθηγητής Andrej J. Sadlej. ii) Στα πλαίσια της συµµετοχής µου ως συνεργάτης ερευνητής στο ερευνητικό πρόγραµµα: FP6-Marie Curie Transfer of Knowledge, MKT-CT , Fullerene Derivatives for Photonic applications, design, synthesis and measurements επισκέφτηκα το ινστιτούτο υπολογιστικής χηµείας του πανεπιστηµίου της Girona, Spain από 15/06/ /08/1007 iii) Στα πλαίσια της συµµετοχής µου ως συνεργάτης ερευνητής στο ερευνητικό πρόγραµµα: FP6-Marie Curie Transfer of Knowledge, MKT-CT , Fullerene Derivatives for Photonic applications, design, synthesis and measurements επισκέφτηκα το πανεπιστήµιο του Cambridge, Department of Earth Sciences, Laboratory of First Principles Simulations in Earth Sciences,Καθηγητής E. Artacho, από 3/07/2008-3/08/2008 (http://rock.esc.cam.ac.uk/~emilio/fpesc_group.html). iv) Στα πλαίσια της συµµετοχής µου ως συνεργάτης ερευνητής στο ερευνητικό πρόγραµµα: FP6-Marie Curie Transfer of Knowledge, MKT-CT , Fullerene Derivatives for Photonic applications, design, synthesis and measurements θα επισκεφτώ το πανεπιστήµιο του Cambridge, Department of Earth Sciences, Laboratory of First Principles Simulations in Earth Sciences,Καθηγητής E. Artacho, από 14/06/ /07/2009 (http://rock.esc.cam.ac.uk/~emilio/fpesc_group.html). ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕ ΡΙΑ,ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ i) A study of the environmental effects on the microscopic and macroscopic non-linear optical properties of liquids, based on a multipolar approximation: Liquid acetonitrile., 30/10/2006, ICCMSE 2006, Χανιά, Κρήτη, ii) The influence of rare gas insertion on the (hyper)polarizabilities:case studies of HArF,HXeC 2 H,HOXeH,HSXeH, 19/07/2007, Institut de 6

8 iii) Quimica Computational, University of Girona, Spain (http://iqc.udg.edu/seminaris/seminaris_a.php) On the vibrational contributions to the Non-Linear optical properties of small and medium size molecules, 28/09/2008, ICCMSE 2008, Χερσόνησος, Κρήτη, iv) The effect of the vibrations to the non-linear optical properties. Cases of small and medium size molecules, 29/09/2009, ICCMSE,2009, Ρόδος VII. Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Το ακαδηµαϊκό έτος δίδαξα ως εργαστηριακός συνεργάτης µε ωριαία αντιµισθία (14 ώρες/εβδ.) στο τµήµα Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών, της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρµογών του ΤΕΙ Λαµίας, τα ακόλουθα εργαστηριακά µαθήµατα : Εισαγωγή στα Ηλεκτρικά κυκλώµατα (1 ο Εξάµηνο), Ηλεκτρονική Φυσική (1 ο Εξάµηνο) και Μικροεπεξεργαστές Μικροελεγκτές (4 ο Εξάµηνο). Ακαδηµαϊκό έτος , εργαστηριακός συνεργάτης µε ωριαία αντιµισθία (14 ώρες/εβδ.) στο τµήµα Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών, της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρµογών του ΤΕΙ Λαµίας, διδασκαλία των ακολούθων µαθηµάτων: Ηλεκτρικά κυκλώµατα (1 ο Εξάµηνο), Συνδυαστικά Ψηφιακά Ηλεκτρονικά (2 ο Εξάµηνο). Ακαδηµαϊκό έτος , εργαστηριακός συνεργάτης (14 ώρες/εβδ.), τµήµα Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών, της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρµογών του ΤΕΙ Λαµίας: Ηλεκτρικά κυκλώµατα (1 ο Εξάµηνο), Ακολουθιακά Ψηφιακά Ηλεκτρονικά (3 ο Εξάµηνο). Ακαδηµαϊκό έτος , εργαστηριακός συνεργάτης στη βαθµίδα του καθηγητή εφαρµογών (10 ώρες/εβδ.), Ακολουθιακά Ψηφιακά Ηλεκτρονικά (3 ο Εξάµηνο), επιστηµονικός συνεργάτης στη βαθµίδα του επίκουρου καθηγητή (3 ώρες/εβδ.), Ακολουθιακά Ψηφιακά Ηλεκτρονικά (3 ο Εξάµηνο, (θεωρία), τµήµα Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών, της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρµογών του ΤΕΙ Λαµίας 7

9 Ακαδηµαϊκό έτος , εργαστηριακός συνεργάτης στη βαθµίδα του καθηγητή εφαρµογών (10 ώρες/εβδ.), Ακολουθιακά Ψηφιακά Ηλεκτρονικά (3 ο Εξάµηνο), επιστηµονικός συνεργάτης στη βαθµίδα του επίκουρου καθηγητή (3 ώρες/εβδ.), Ακολουθιακά Ψηφιακά Ηλεκτρονικά (3 ο Εξάµηνο, (θεωρία), τµήµα Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών, της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρµογών του ΤΕΙ Λαµίας Ακαδηµαϊκό έτος , τµήµα Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών, της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρµογών του ΤΕΙ Λαµίας. Ως συνεργάτης στο Τµήµα Πληροφορικής έχω επιβλέψει τις ακόλουθες πτυχιακές εργασίες: ι) Παπαµιχαήλ Κωνσταντίνα, «Εφαρµογές της Ολογραφίας στην επιστήµη της Πληροφορικής», ηµεροµηνία παρουσίασης, 20/06/2008, ιι) Ζαρκαλή Ιωάννα, Φραγκούλη Γεωργία, «Ιστορική Αναδροµή στην Τεχνολογία των οπτικών µέσων αποθήκευσης», ηµεροµηνία παρουσίασης, 16/10/2009 ιιι) Ζαµζάρας Σταύρος, «Ανάπτυξη εφαρµογών στις θετικές επιστήµες µε χρήση της γλώσσας προγραµµατισµόυ FORTRAN»,συνεπίβλεψη µε τον ρ. Κων/νο ηµητρίου, ηµεροµηνία ανάθεσης, γενική συνέλευση τµήµατος Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών, αριθµ. Πρακτικού 111/ & 112/ VIII. ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 1. Περιοδικά A. Avramopoulos, V. E. Ingamell, M. G. Papadopoulos and A. J. Sadlej, Vibrational corrections to electric properties of relativistic molecules: The coinage metal hydrides.j. Chem. Phys. 114, 198 (2001) [3.105/13] α. 2. A Avramopoulos and M. G. Papadopoulos, Trends in the electronic and vibrational contributions to the dipole moment, polarizabilities, and first and 8

10 second hyperpolarizabilities of the hydrides of Li, Na and K, Molecular Physics, 100, 821 (2002) [1.406/5]. 3. A. Avramopoulos, M.G. Papadopoulos and A. J. Sadlej, Relativistic effects on interaction electric properties of weakly interacting systems: The HF AuH dimmer,j. Chem. Phys., 117, (2002) [3.105/3] D. Kędziera, A. Avramopoulos, M. G. Papadopoulos and A. J. Sadlej, Electronic spectrum of the confined auride ion, Phys. Chem. Chem. Phys., 5, 1096 (2003) [2.076/7]. 5. A. Avramopoulos, M. G. Papadopoulos, A. J. Sadlej, Strong interactions through the X Au-Y, Chem. Phys. Lett., 370, 765 (2003) [2.438/8]. 6. K. Jug, S. Chiodo, P. Calaminici, A. Avramopoulos and M. G. Papadopoulos, Electronic and Vibrational Polarizabilities and Hyperpolarizabilities of Azoles: A comparative study of the Structure Polarization relationship, J. Phys. Chem. A, 107, 4172 (2003) [2.639/10]. 7. H. Reis, M. G. Papadopoulos and A. Avramopoulos, Calculation of the Microscopic Linear and Nonlinear Optical Properties of Acetonitrile: I. Accurate Molecular Properties in the Gas Phase and Susceptibilities of the Liquid in Onsager s Reaction Field Model, J. Phys. Chem.A, 107, 3907 (2003) [2.639/12] A. Avramopoulos, H. Reis, J. Li, and M. G. Papadopoulos, The Dipole moment, Polarizabilities, and First Hyperpolarizabilities of HArF. A Computational and Comparative study, J. Am. Chem. Soc., 126, 6179 (2004) [6.903/26]. 9

11 9. M. G. Papadopoulos, A. Avramopoulos, H Reis, S. Erkoc and L. Amirouche. A comparative study of the dipole polarizability of some Zn clusters, J. Phys Chem B, 109, (2005) ( ) [3.834/10]. 10. M. G. Papadopoulos, A. Avramopoulos, H Reis, S. Erkoc and L. Amirouche. Polarizabilities and second hyperpolarizabilities of Zn m Cd n clusters, Mol. Phys., 104, 2027 (2006). (a special issue in honour of Prof. Andrzej J. Sadlej.), 2006 [1.406/3] A. Avramopoulos, M. Jablonski, M. G. Papadopoulos, A. J. Sadlej, Linear and nonlinear electric properties and their dependence on the conformation and intramolecular H-bonding. A model study Chem. Phys., 328,33(2006) [2.316/3] A. Avramopoulos, H, Reis, M.G. Papadopoulos, Calculation of the Microscopic and Macroscopic Linear and Nonlinear Optical Properties of Liquid Acetonitrile: II. Local fields and nonlinear Optical Sucseptibilities in quadrupolar approximation J.Phys.Chem B, 111, 2546 (2007) [3.843/6] A. Avramopoulos, M.G. Papadopoulos et. al., Linear and nonlinear optical properties of some organoxenon derivatives J. Chem. Phys., 127, (2007) [3.166]. 14. A. Avramopoulos, M. G. Papadopoulos, The effect of Xenon insertion on the Linear and non-linear optical properties of HXeOH and HXeSH., Computing Letters, 3, (2007). Electric and Magnetic Properties of atoms and 10

12 molecules. A special issue in honour of Prof. David Buckingham, ISSN http://www.ingentaconnect.com/content/vsp/cole/2007/ /f T. Pluta, A. Avramopoulos, M. G. Papadopoulos,, J. Leszcynski On the origin 2009 of the Large electron correlation contribution on the hyperpolarizabilities of some diacetylene rare gas compounds J. Chem. Phys. 129, (2008). [3.149/2] 16. O.Loboda, R. Zalesny, A. Avramopoulos,J. M. Luis, B. Kirtman, N. et. al. Linear and NonLinear Optical Properties of [60] Fullerene derivatives J. Phys. Chem A, 113, 1159,2009. [2.918/2] 17. F. Holka, A. Avramopoulos, O. Loboda, V.Kellö, M. G. Papadopoulos, The (hyper) polarizabilities of AuXeF and XeAuF., Chem. Phys. Lett, 472, 185, [2.207/2] 18. R. Zalesny, G. Wojcik, I. Mossakowska, W. Bartkowiak, A. Avramopoulos, M. G. Papadopoulos, Static electronic and vibrational first hyperpolarizabilities of meta-dinitrobenzene as studied by quantum chemical calculations J. Mol. Struct.(Theochem), 907, 46, 2009, [1.112] &_cdi=5263&_pubtype=j&_auth=y&_acct=c &_version=1&_urlversion=0&_userid=577933&md5=c9dedd1a88872eed683ba4 766b9ff2ac 19. G. Soras, N. Psaroudakis, G. A. Mousdis, M. J. Manos, A. J. Tasiopoulos, S. Couris, P. Aloukos, P. Labéguerie, J. Lipinski, A. Avramopoulos, M. G. Papadopoulos, Synthesis and nonlinear optical properties of some novel nickel derivatives, under revision in Journal of Physical Chemistry A [2.918] 11

13 20. L. Serrano-Andrés, A.Avramopoulos, J. Li, P. Labéguerie, D.Bégué, V. Kellö, M. G. Papadopoulos, Linear and nonlinear optical properties of a series of Ni-dithiolene derivatives Journal of Chemical Physics, 131, (2009). [3.149]. [ ] 21. Robert Zaleśny, Oleksandr Loboda, K. Iliopoulos, G. Chatzikyriakos, Stelios Couris, Georgios Rotas, Nikos Tagmatarchis, Aggelos Avramopoulos, and Manthos G. Papadopoulos, Linear and Nonlinear Optical Properties of Triphenylamine-functionalized C 60 : Insights from Theory and Experiment accepted to Physical Chemistry Chemical Physics, 2010, [4.064]. 2. ηµοσιεύσεις σε συνέδρια (κατόπιν κρίσεως) 1. M. G. Papadopoulos, A. Avramopoulos and H. Reis, On the Vibrational Polarizabilities and Hyperpolarizabilities. Analysis of some specific examples: Pyrrole and HArF, in Lecture Series on Computer and Computational Sciences, International Conference of Computational Methods in Science and Enginnering 2004),, Vol.1, p. 1108, Editors: T. Simos and G. Maroulis, VSP International Science Publishers, (2004), ISBN (http://www.vsppub.com/books/mathe/cbk-intconcommetsciengicc200.html). 2. M. G. Papadopoulos, A. Avramopoulos, S. G. Raptis and A. J. Sadlej, On the electric polarizabilities and hyperpolarizabilities: The correlation, relativistic and vibrational contributions in In the frontiers of Computational Science: Lecture 12

14 Series on Computer and Computational Sciences, International Conference of Computational Methods in Science and Enginnering 2005) Vol. 3, p , Editors: George Maroulis and Theodore Simos, Brill Academic Publishers, 2005, ISBN ( ) [ /1] 3. A. Avramopoulos, H. Reis, M. G. Papadopoulos, A study of the environmental effects on the microscopic and macroscopic non-linear - optical properties of liquids, based on a multipolar approximation: Liquid acetonitrile, in Recent Progress in Computational Sciences and Engineering, Vol. 7 B, p ,2006 Eds G. Maroulis, T. Simos, Brill Academic Publishers, ISBN: ISSN: M. G. Papadopoulos, H. Reis, A. Avramopoulos and A. Alparone A systematic study of the linear and non-linear optical properties of small molecules and clusters: The correlation, vibrational and relativistic contributions in Trends and Perspectives in Modern Computational Science, Vol. 6, p , 2006,Eds G. Maroulis, T. Simos, Brill Academic Publishers, ISBN: ISSN: M. G. Papadopoulos, A. Avramopoulos The Linear and Non-Linear Optical Properties of Some Noble Gas Compounds, in COMPUTATIONAL METHODS IN SCIENCE AND ENGINEERING: Theory and Computation: Old Problems and New Challenges Edited by G. Maroulis and T. Simos, AIP Conference Proceedings Volume 963, , (2007). [DOI: / ] { 13

15 &idtype=cvips&gifs=Yes 6. A. Avramopoulos, H. Reis, M. G. Papadopoulos On the effect of the vibrational contributions to the Non-Linear optical properties. Cases of small and medium size molecules to be appeared in AIP Conference Proceedings Volume.http://proceedings.aip.org/proceedings/confproceed/1108.jsp 7. O. Loboda, R. Zalesny, A, Avramopoulos, H. Reis, M. G. Papadopoulos, E. Artacho, Linear Scaling calculations of linear and non-linear optical properties of [60] fullerene derivatives in Computational methods in modern science and engineering: Advances in Computational Science Edited by G. Maroulis and T. Simos AIP Conference Proceedings Volume 1108, ,2009, ISBN: Κεφάλαια σε βιβλία 1. V. E. Ingamells, S. G. Raptis, A. Avramopoulos and M.G. Papadopoulos, The Unusual effect of lithium substitution in organic molecules: The polarizability and second hyperpolarizability of C 2 H 2 Li 2 in Nonlinear optical responses of molecules, solids and liquids: Methods and applications, Editor: M. G. Papadopoulos, Research Singpost, ,(2003), ISBN: α [α/β], α: ο συντελεστής απήχησης (Impact Factor) του περιοδικού, β: αριθµός ετεροαναφορών. (Πηγή: wos.ekt.gr) Σύνολο ετεροαναφορών 123, είκτης h: 7, Impact Factor(average value) =

16 d=1 15

17 Συνοπτικός πίνακας ερευνητικής-επαγγελµατικής προϋπηρεσίας. Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ 1. ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ 2. ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ 3. ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ 4. ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ 5. ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ 6. ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ 7. ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΑΡΚΕΙΑ Από Έως 1/6/ /2/ β 1/3/ /5/ β 1/6/ /10/ β 1/11/ /7/ β 1/8/ /9/ β 1/10/ /12/ β 1/1/ /11/ β α Περιγραφή της απασχόλησης στο έργο. β Συνολική διάρκεια απασχόλησης ( σε µήνες) στο έργο. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ/<<ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ>> α 02 ΠΡΑΞΕ44, «συµµετοχή στη συγγραφή των υποµνηµάτων και της πιλοτικής µορφής λογισµικού» HPMD-CT , Computation of non-linear optical properties of condensed phases «υπολογισµός µη γραµµικών οπτικών ιδιοτήτων» MEST-CT «ενίσχυση των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του προγράµµατος EURODESY» Σχεδιασµός και Σύνθεση Βιοδραστικών και Λειτουργικών Μορίων, Αριστεία σε ερευνητικά ινστιτούτα ΓΓΕΤ (2 ος κύκλος) MTKD-CT , Fullerene Derivatives for Photonic Applications, Design, Synthesis and Measurements, Marie-Curie Actions, «υπολογισµός των µη γραµµικών ιδιοτήτων µορίων» MEST-CT , «ανάπτυξη µε θόδων για τη σχεδίαση φαρµάκων» MTKD-CT , Fullerene Derivatives for Photonic Applications, Design, Synthesis and Measurements, Marie-Curie Actions, (FDPA), «υπολογισµός των γραµµικών και µη γραµµικών οπτικών ιδιοτήτων φωτονικών υλικών» Αριθµός Συµβάσεων

18 ΕΤΕΡΟΑΝΑΦΟΡΕΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2009, Cambridge. ΠΗΓΗ, ISI, Web of Science 1. J.Am.Chem.Soc., 126 Issue: 19 Pages: Published: MAY Xu HL et. Al., CHEMICAL JOURNAL OF CHINESE UNIVERSITIES-CHINESE Volume: 30 Issue: 4 Pages: Published: APR Xu HL, et. Al., JOURNAL OF COMPUTATIONAL CHEMISTRY Volume: 30 Issue: 7 Pages: Published: MAY Li ZJ et. Al., JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY A Volume: 113 Issue: 12 Pages: Published: MAR Xu HL et. Al., JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C Volume: 113 Issue: 12 Pages: Published: MAR Li JB et. Al., JOURNAL OF THEORETICAL & COMPUTATIONAL CHEMISTRY Volume: 7 Issue: 4 Pages: Published: AUG Ma F et. Al., JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY A Volume: 112 Issue: 45 Pages: Published: NOV Maroulis G., JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS Volume: 129 Issue: 4 Article Number: Published: JUL Kirtman B, Luis JM, JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS Volume: 128 Issue: 11 Article Number: Published: MAR Xu HL et. Al., CHEMICAL PHYSICS LETTERS Volume: 454 Issue: 4-6 Pages: Published: MAR Wang FF et. Al., JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY B Volume: 112 Issue: 4 Pages: Published: JAN Luis JM et. Al., JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS Volume: 127 Issue: 8 Article Number: Published: AUG Wang BQ, JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY A Volume: 111 Issue: 28 Pages: Published: JUL Sun XY, et. Al., CHEMICAL JOURNAL OF CHINESE UNIVERSITIES-CHINESE Volume: 28 Issue: 6 Pages: Published: JUN Springborg M, Kirtman B, JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS Volume: 126 Issue: 10 Article Number: Published: MAR Xu HL, et. Al., JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY Volume: 129 Issue: 10 Pages: Published: MAR Christiansen O et. Al., JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS Volume: 125 Issue: 21 Article Number: Published: DEC Jing YQ et. Al., JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY B Volume: 110 Issue: 24 Pages: Published: JUN Alparone A. et. Al., JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY A Volume: 110 Issue: 17 Pages: Published: MAY McDowell SAC, CURRENT ORGANIC CHEMISTRY Volume: 10 Issue: 7 Pages: Published: MAY Chen W et. Al., JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY Volume: 128 Issue: 4 Pages:

19 21. Medved M et. Al., COLLECTION OF CZECHOSLOVAK CHEMICAL COMMUNICATIONS Volume: 70 Issue: 8 Pages: Published: Torrent-Sucarrat M, et. Al., JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS Volume: 122 Issue: 20 Article Number: Published: MAY McDowell SAC, CHEMICAL PHYSICS LETTERS Volume: 396 Issue: 4-6 Pages: Published: OCT J. M. Luis, H. Reis, M. Papadopoulos, B. Kirtman, JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS, 131, , Bochenkova AV, Bochenkov VE, Khriachtchev L Source: JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY A Volume: 113 Issue: 26 Pages: Published: JUL Liu ZB, Li ZR, Zuo MH 1, Li QZ, Ma F, Li ZJ, Chen GH, Sun CC JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS Volume: 131 Issue: 4 Article Number: Published: JUL B. Kirtman, J. M. Luis, in Non-linear optical properties of matter: From molecules to condensed phases, Editors: M. G. Papadopoulos, A. J. Sadlej and J. Leszczynski, Springer (2006), chap. 3, p. 101 (ISBN ). 28. Xu HL, Li ZR, Su ZM, Muhammad S, Gu FL, Harigayz K, JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C Volume: 113 Issue: 34 Pages: Published: AUG Muhammad S (Muhammad, Shabbir) 1, Xu HL (Xu, Hongliang) 1, Liao Y (Liao, Yi) 1, Kan YH (Kan, Yuhe) 1, Su ZM (Su, Zhongmin) 1 Source: JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY Volume: 131 Issue: 33 Pages: Published: AUG ********* 2. J.Chem.Phys., Volume: 114 Issue: 1 Pages: Published: JAN Sun SL et. Al., JOURNAL OF ORGANOMETALLIC CHEMISTRY Volume: 694 Issue: 9-10 Pages: Published: APR Zeng W, Ding FJ, Zhao KQ ACTA CHIMICA SINICA Volume: 66 Issue: 17 Pages: Published: SEP Yang GC, Fang L, Tan K, et al. ORGANOMETALLICS Volume: 26 Issue: 8 Pages: Published: APR Pitonak M, Neogrady P, Kello V, et al. MOLECULAR PHYSICS Volume: 104 Issue: Pages: Published: JUL Le Roy RJ, Appadoo DRT, Anderson K, et al. JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS Volume: 123 Issue: 20 Article Number: Published: NOV Yang GC, Su ZM, Qin CS, et al. JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS Volume: 123 Issue: 13 Article Number: Published: OCT Guitou-Guichemerre M, Chambaud G : JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS Volume: 122 Issue: 20 Article Number: Published: MAY Salek P, Helgaker T, Saue T CHEMICAL PHYSICS Volume: 311 Issue: 1-2 Pages: Published: APR Norman P, Jensen HJA JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS Volume: 121 Issue: 13 Pages: Published: OCT Pyykko P ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION Volume: 43 18

20 Issue: 34 Pages: Wang XF, Andrews L, Manceron L, et al. JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY A Volume: 107 Issue: 41 Pages: Published: OCT Cafiero M, Adamowicz L, Duran M, et al. JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE-THEOCHEM Volume: 633 Issue: 2-3 Pages: Published: AUG Norman P, Schimmelpfennig B, Ruud K, et al.journal OF CHEMICAL PHYSICS Volume: 116 Issue: 16 Pages: Published: APR ********* 3. J.Phys.Chem. A Volume: 107 Issue: 20 Pages: Published: MAY Kwok SW, Hein JE, Fokin VV, et al. HETEROCYCLES Volume: 76 Issue: 2 Pages: Published: NOV Liang XQ, Pu XM, Liao XW, et al. JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE- THEOCHEM Volume: 860 Issue: 1-3 Pages: Author(s): Pederson MR, Baruah T Conference Information: International Conference on Computational Methods in Sciences and Engineering (ICCMSE 2005), OCT 21-26, 2005 Corinth, GREECE Source: In the Frontiers of Computational Science Book Series: LECTURE SERIES ON COMPUTER AND COMPUTATIONAL SCIENCES Volume: 3 Pages: Published: 2005 Molecular polarizabilities from density-functional theory: From small molecules to light harvesting complexes 46. Calaminici P, Koster AM, Jug K, et al. JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE- THEOCHEM Volume: 762 Issue: 1-3 Pages: Published: APR Alparone A, Reis H, Papadopoulos MG JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY A Volume: 110 Issue: 17 Pages: Published: MAY Pederson MR, Baruah T, Allen PB, et al. JOURNAL OF CHEMICAL THEORY AND COMPUTATION Volume: 1 Issue: 4 Pages: Published: JUL-AUG Wang DZ TETRAHEDRON Volume: 61 Issue: 30 Pages: Published: JUL Calaminici P CHEMICAL PHYSICS LETTERS Volume: 387 Issue: 4-6 Pages: Published: APR Torrent-Sucarrat M, Sola M, Duran M, et al. JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS Volume: 120 Issue: 14 Pages: Published: APR Alparone A, Millefiori A, Millefiori S CHEMICAL PHYSICS Volume: 298 Issue: 1-3 Pages: Published: MAR Times Cited: B. Kirtman, J. M. Luis, in Non-linear optical properties of matter: From molecules to condensed phases, Editors: M. G. Papadopoulos, A. J. Sadlej and J. Leszczynski, Springer (2006), chap. 3, p. 101 (ISBN ). ******* 4. J.Phys.Chem B Volume: 109 Issue: 40 Pages: Published: OCT Li XB (Li, Xi-Bo) 2, Wang HY (Wang, Hong-Yan) 1, Lv R (Lv, Ran) 3, Wu WD (Wu, Wei-Dong) 2, Luo JS (Luo, Jiang-Shan) 2, Tang YJ (Tang, Yong-Jian) 2, JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY A Volume: 113 Issue: 38 Pages:

21 10342 Published: SEP Maroulis G JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND THEORETICAL NANOSCIENCE Volume: 6 Issue: 4 Special Issue: Sp. Iss. SI Pages: Published: APR Maroulis G, Haskopoulos A JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND THEORETICAL NANOSCIENCE Volume: 6 Issue: 2 Special Issue: Sp. Iss. SI Pages: Published: FEB Li L, Zhou ZW, Wang X, et al. PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS Volume: 10 Issue: 45 Pages: Published: Karamanis P, Xenides D, Leszczynski J JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS Volume: 129 Issue: 9 Article Number: Published: SEP Karamanis P, Leszczynski J JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS Volume: 128 Issue: 15 Article Number: Published: APR : Electric dipole polarizability of aluminum phosphide clusters AlnPn (n=2-9) and electron delocalization Author(s): Karamanis P, Xenides D Conference Information: International Conference on Computational Methods in Science and Engineering, SEP 25-30, 2007 Corfu, GREECE : COMPUTATION IN MODERN SCIENCE AND ENGINEERING VOL 2, PTS A AND B Book Series: AIP CONFERENCE PROCEEDINGS Volume: 2 Pages: Part: Part A - B Published: Sen S, Seal P, Chakrabarti S PHYSICAL REVIEW B Volume: 76 Issue: 11 Article Number: Published: SEP Karamanis P, Begue D, Pouchan C JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS Volume: 127 Issue: 9 Article Number: Published: SEP Gaston N, Schwerdtfeger P PHYSICAL REVIEW B Volume: 74 Issue: 2 Article Number: Published: JUL Alparone A, Reis H, Papadopoulos MG JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY A Volume: 110 Issue: 17 Pages: Published: MAY J. Phys. Chem A Volume: 107 Issue: 19 Pages: Published: MAY Christiansen O, Kongsted J, Paterson MJ, et al. JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS Volume: 125 Issue: 21 Article Number: Published: DEC Suponitsky KY, Timofeeva TV, Antipin MY USPEKHI KHIMII Volume: 75 Issue: 6 Pages: Published: Alparone A, Reis H, Papadopoulos MG JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY A Volume: 110 Issue: 17 Pages: Published: MAY v 68. Reis H, Grzybowski A, Papadopoulos MG JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY A Volume: 109 Issue: 44 Pages: Published: NOV Medved M, Cernusak I, Kedzuch S, et al. COLLECTION OF CZECHOSLOVAK CHEMICAL COMMUNICATIONS Volume: 70 Issue: 8 Pages: Published: Jensen L, van Duijnen PT JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS Volume:

22 Issue: 7 Article Number: Published: AUG Bartkowiak W, Niewodniczanski W, Misiaszek T, et al. CHEMICAL PHYSICS LETTERS Volume: 411 Issue: 1-3 Pages: 8-13 Published: AUG Jensen L, van Duijnen PT INTERNATIONAL JOURNAL OF QUANTUM CHEMISTRY Volume: 102 Issue: 5 Pages: Published: APR Jensen L, Swart M, van Duijnen PT JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS Volume: 122 Issue: 3 Article Number: Published: JAN Torrent-Sucarrat M, Sola M, Duran M, et al. JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS Volume: 120 Issue: 14 Pages: Published: APR F. de Brito Mota and Roberto Rivelino, JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY B, Volume: 113 Issue: 28 Pages: Published: JUL David Bugh in Chemical Modelling: Applications and Theory, Royal Society of Chemistry, 2004, chap. 5, p B. Kirtman, J. M. Luis, in Non-linear optical properties of matter: From molecules to condensed phases, Editors: M. G. Papadopoulos, A. J. Sadlej and J. Leszczynski, Springer (2006), chap. 3, p W. Bartkowiak in in Non-linear optical properties of matter: From molecules to condensed phases, Editors: M. G. Papadopoulos, A. J. Sadlej and J. Leszczynski, Springer (2006), chap. 9, p. 299 (ISBN ). 79. Suponitsky, Kyrill Yu, Liao, Yi, Masunov, Artem E., JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY A Volume: 113 Issue: 41 Pages: Published: OCT ****** 6. ChemPhys.Lett. Volume: 370 Issue: 5-6 Pages: Published: MAR Ganesamoorthy C, Balakrishna MS, Mague JT, et al. INORGANIC CHEMISTRY Volume: 47 Issue: 7 Pages: Published: APR Grochala W CHEMICAL SOCIETY REVIEWS Volume: 36 Issue: 10 Pages: Published: Ghanty TK JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS Volume: 124 Issue: 12 Article Number: Published: MAR Ghanty TK JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS Volume: 123 Issue: 24 Article Number: Published: DEC Pyykko P: INORGANICA CHIMICA ACTA Volume: 358 Issue: 14 Pages: Published: NOV Ghanty TK: JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS Volume: 123 Issue: 7 Article Number: Published: AUG : Pyykko P ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION Volume: 43 Issue: 34 Pages: Published: Mendizabal F, Zapata-Torres G, Olea-Azar C CHEMICAL PHYSICS LETTERS Volume: 382 Issue: 1-2 Pages: Published: NOV

23 ********** 7. MOL.PHYS. Volume: 100 Issue: 6 Pages: Published: MAR Santiago E, Castro MA, Fonseca TL, et al. JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS Volume: 128 Issue: 6 Article Number: Published: FEB Pessoa R, Castro MA, Amaral OAV, et al. CHEMICAL PHYSICS LETTERS Volume: 412 Issue: 1-3 Pages: Published: AUG Andrade OP, Aragao A, Amaral OAV, et al. CHEMICAL PHYSICS LETTERS Volume: 392 Issue: 1-3 Pages: Published: JUL Merawa M, Begue D, Dargelos A JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY A Volume: 107 Issue: 45 Pages: Published: NOV David Bugh in Chemical Modelling: Applications and Theory, Royal Society of Chemistry, 2004, chap. 5, p.174 ************* 8. J.Phys.Chem.B Volume: 111 Issue: 10 Pages: Published: MAR Ju Y, Huang JP JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY B Volume: 112 Issue: 26 Pages: Published: JUL Ray PC, Bonifassi P, Leszczynski J JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY A Volume: 112 Issue: 13 Pages: Published: APR Title: Multi-scale simulations for materials and life sciences Author(s): Caster F, Champagne B, Nakano M, et al. Conference Information: International Conference on Computational Methods in Science and Engineering, SEP 25-30, 2007 Corfu, GREECE Source: COMPUTATIONAL METHODS IN SCIENCE AND ENGINEERING VOL 1 - THEORY AND COMPUTATION: OLD PROBLEMS AND NEW CHALLENGES Book Series: AIP CONFERENCE PROCEEDINGS Volume: 963 Pages: Published: Luis JM, Torrent-Sucarrat M, Christiansen O, et al. Source: JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS Volume: 127 Issue: 8 Article Number: Published: AUG Hammond JR, Kowalski K JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS Volume: 130 Issue: 19 Article Number: Published: MAY F. de Brito Mota and Roberto Rivelino, JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY B Volume: 113 Issue: 28 Pages: Published: JUL ********** 9. Phys.Chem.Chem.Phys. Volume: 5 Issue: 6 Pages: Published: Kaczmarek A, Bartkowiak W PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS Volume: 11 Issue: 16 Pages: Published: Jablonski M, Sadlej AJ CHEMICAL PHYSICS LETTERS Volume: 463 Issue: 4-6 Pages: Published: OCT Kaczmarek A, Zalesny R, Bartkowiak W : CHEMICAL PHYSICS LETTERS Volume: 449 Issue: 4-6 Pages: Published: DEC Lo JMH, Klobukowski M CHEMICAL PHYSICS Volume: 328 Issue: 1-3 Pages: Published: SEP

24 103. Pyykko P ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION Volume: 43 Issue: 34 Pages: Holka F, Neogrady P, Kello V, et al. MOLECULAR PHYSICS Volume: 103 Issue: 20 Pages: Published: OCT Timo Fleig, Habilitationsschrift, p.41, Düsseldorf, 2006, ******** 10. J.ChemPhys, Volume: 117 Issue: 22 Pages: Published: DEC Skwara B, Bartkowiak W, Da Silva DL THEORETICAL CHEMISTRY ACCOUNTS Volume: 122 Issue: 3-4 Pages: Published: MAR Pitonak M, Neogrady P, Kello V, et al. MOLECULAR PHYSICS Volume: 104 Issue: Pages: Published: JUL Salek P, Helgaker T, Saue T CHEMICAL PHYSICS Volume: 311 Issue: 1-2 Pages: Published: APR ******* 11. Chem.Phys. Volume: 328 Issue: 1-3 Pages: Published: SEP Kirtman B, Luis JM JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS Volume: 128 Issue: 11 Article Number: Published: MAR Kishi R, Umezaki SY, Fukui H, et al. CHEMICAL PHYSICS LETTERS Volume: 454 Issue: 1-3 Pages: Published: MAR Jablonski M JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE-THEOCHEM Volume: 820 Issue: 1-3 Pages: Published: OCT ******* 12. MOLPHYS Volume: 104 Issue: Pages: Published: JUL Karamanis P, Pouchan C, Leszczynski J JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY A Volume: 112 Issue: 51 Pages: Published: DEC Karamanis P, Leszczynski J JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS Volume: 128 Issue: 15 Article Number: Published: APR Karamanis P, Begue D, Pouchan C JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS Volume: 127 Issue: 9 Article Number: Published: SEP *********** 13. Chem.Phys.Lett. Volume: 472 Issue: 4-6 Pages: Published: APR Cukras J, Antusek A, Holka F, et al. CHEMICAL PHYSICS LETTERS Volume: 474 Issue: 4-6 Pages: Published: JUN

25 116. Liu ZB, Li ZR, Zuo MH 1, Li QZ, Ma F, Li ZJ, Chen GH, Sun CC JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS Volume: 131 Issue: 4 Article Number: Published: JUL ******* 14. J.ChemPhys. Volume: 129 Issue: 14 Article Number: Published: OCT Cukras J, Antusek A, Holka F, et al. CHEMICAL PHYSICS LETTERS Volume: 474 Issue: 4-6 Pages: Published: JUN Liu ZB, Li ZR, Zuo MH 1, Li QZ, Ma F, Li ZJ, Chen GH, Sun CC JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS Volume: 131 Issue: 4 Article Number: Published: JUL J.Chem.Phys. Volume: 127 Issue: 21 Article Number: Published: DEC J.Phys.Chem.A Volume: 113 Issue: 6 Pages: Published: FEB J. M. Luis, H. Reis, M. Papadopoulos, B. Kirtman, JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS, 131, , Bradshaw DS, Andrews DL, JOURNAL OF NONLINEAR OPTICAL PHYSICS & MATERIALS Volume: 18 Issue: 2 Pages: Published: JUN Czyznikowska Z, Kurzawa J, Zalesny R, et al, CHEMICAL PHYSICS LETTERS Volume: 480 Issue: 1-3 Pages: Published: SEP J.MOL.STRUCT.(Theochem), 907, 46-50, On electric polarizabilities and hyperpolarizabilities: The correlation, relativistic and vibrational contributions Author(s): Papadopoulos MG, Avramopoulos A, Raptis SG, et al. Conference Information: International Conference on Computational Methods in Sciences and Engineering (ICCMSE 2005), OCT 21-26, 2005 Corinth, GREECE Source: In the Frontiers of Computational Science Book Series: LECTURE SERIES ON COMPUTER AND COMPUTATIONAL SCIENCES Volume: 3 Pages: Published:

26 122. Zeng W, Ding FJ, Zhao KQ ACTA CHIMICA SINICA Volume: 66 Issue: 17 Pages: Published: SEP M. G. Papadopoulos, A. Avramopoulos The Linear and Non-Linear Optical Properties of Some Noble Gas Compounds, in COMPUTATIONAL METHODS IN SCIENCE AND ENGINEERING: Theory and Computation: Old Problems and New Challenges Edited by G. Maroulis and T. Simos, AIP Conference Proceedings Volume 963, , (2007) Liu ZB, Li ZR, Zuo MH 1, Li QZ, Ma F, Li ZJ, Chen GH, Sun CC JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS Volume: 131 Issue: 4 Article Number: Published: JUL ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΗΜΙΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΕΡΟΑΝΑΦΟΡΩΝ: 123 Impact Factor(average value) = (Sum of IF = ), h-index: 7 Journal/IF Num. of Publications JACS/ JCP/ JPCA/ JPCB/ CP/ CPL/ PCCP/ MOLPHYS/ JMOLSTRUCT(Theo)/ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. 1. ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΑΞΙΟΛΟΓΕΣ ΜΓΟ [ 6, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 10, 16,17, 19,20 ] 2. ΜΕΛΕΤΗ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ Ι ΙΟΤΗΤΩΝ (ΜΓΟ) Α) ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΝΗΣΗΣ [ 1, 2, 6, 7, 8, 13, 14, 18 ] Β) ΕΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΑΛΛΗΛΕΠΙ ΡΑΣΗ ΜΓΟ [ 3 ] Γ) ΜΕΛΕΤΗ ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΜΓΟ [ 12 ] ) ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΓΟ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕ ΜΕΓΑΛΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ [1, 3, 4, 17 ] 25

27 3. ΧΡΗΣΗ ΕΞ ΥΠΑΡΧΗΣ ΜΕΘΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΒΑΝΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΙΑΦΟΡΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ [ 4, 5, 20 ] 26

chatzipa@math.uoc.gr http://www.math.uoc.gr/ chatzipa

chatzipa@math.uoc.gr http://www.math.uoc.gr/ chatzipa ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοµατεπώνυµο : ιεύθυνση : Email: Web: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΙ ΗΣ Τµήµα Μαθηµατικών, Λεωφ. Κνωσσού, Ηράκλειο, 71409. chatzipa@math.uoc.gr http://www.math.uoc.gr/ chatzipa Προσωπικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 30/06/2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Ακρίβης. Προσωπικά στοιχεία. Εκπαίδευση. Ακαδημαϊκές Θέσεις. Ηράκλειο. Country, Ισπανία. Λευκωσία, Κύπρος. Rennes, Γαλλία.

Γεώργιος Ακρίβης. Προσωπικά στοιχεία. Εκπαίδευση. Ακαδημαϊκές Θέσεις. Ηράκλειο. Country, Ισπανία. Λευκωσία, Κύπρος. Rennes, Γαλλία. Γεώργιος Ακρίβης Προσωπικά στοιχεία Έτος γέννησης 1950 Τόπος γέννησης Χρυσοβίτσα Ιωαννίνων Εκπαίδευση 1968 1973,, Ιωάννινα. Μαθηματικά 1977 1983,, Μόναχο, Γερμανία. Μαθηματικά, Αριθμητική Ανάλυση Ακαδημαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 11/6/1966, ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ. ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ: Τακτικός Καθηγητής στο ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 11/6/1966, ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ. ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ: Τακτικός Καθηγητής στο ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ Δρ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΚΑΝΕΤΣΟΣ ΠΥΛΟΥ 22, Ν.ΚΗΦΙΣΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 22310 60140 Kινητό τηλέφωνο: 6945-273390 email : g anetsos@teilam.gr 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 11/6/1966, ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Ελληνική ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ. Ονοµατεπώνυµο ΜΕΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. ιεύθυνση ΚΟΡΑΗ 2Α, 82100, ΧΙΟΣ - ΕΛΛΑ Α

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Ελληνική ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ. Ονοµατεπώνυµο ΜΕΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. ιεύθυνση ΚΟΡΑΗ 2Α, 82100, ΧΙΟΣ - ΕΛΛΑ Α ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοµατεπώνυµο ΜΕΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ιεύθυνση ΚΟΡΑΗ 2Α, 82100, ΧΙΟΣ - ΕΛΛΑ Α Τηλέφωνο 2271035042 Τηλεοµοιοτυπία 2271035299 Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο v.mennis@aegean.gr

Διαβάστε περισσότερα

M.A. Comparative History, Univ. of Essex, /1007/97 ΟΑΤΑΠ 25/8/2000 ιδακτορικό, ΑΠΘ, Τµήµα Πολιτικών Επιστηµών, 16/12/2005

M.A. Comparative History, Univ. of Essex, /1007/97 ΟΑΤΑΠ 25/8/2000 ιδακτορικό, ΑΠΘ, Τµήµα Πολιτικών Επιστηµών, 16/12/2005 Τ.Ε.Ι. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ) ΑΚΑ. ΕΤΟΣ 2015-2016 ΠΙΝΑΚΑΣ (α) άρθρου 2, παρ. 2, Π.. 163, ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό Επιλογής Συνεργάτη για το έργο «New Medicines for Trypanosomatidic Infections (NMTrypI)» Σε συνέχεια σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη Σύµβασης Έργου που δηµοσιεύθηκε στην

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΣΠΟΥ ΕΣ 3. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Στυλιανός Θ. Τσιλίκης Βιογραφικό Σηµείωµα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΣΠΟΥ ΕΣ 3. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Στυλιανός Θ. Τσιλίκης Βιογραφικό Σηµείωµα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυµο : ΤΣΙΛΙΚΗΣ Όνοµα : ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Όνοµα Πατρός : ΘΕΟ ΩΡΟΣ Έτος Γέννησης : 12 Ιουνίου 1971 ιεύθυνση Κατοικίας : Αλεξάνδρου ιάκου 36, Νέο Ηράκλειο, Αθήνα Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. A/A Oνοµατεπώνυµο Βασικό Πτυχίο Μεταπτυχιακοί Τίτλοι Επαγγελµατική Εµπειρία

Τ.Ε.Ι. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. A/A Oνοµατεπώνυµο Βασικό Πτυχίο Μεταπτυχιακοί Τίτλοι Επαγγελµατική Εµπειρία Τ.Ε.Ι. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (Εργαστήριο) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΑΚΑ. ΕΤΟΣ 2014-2015 ΠΙΝΑΚΑΣ (α) άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Eπώνυμο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2102634615 6945468751 Όνομα: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Έτος Γέννησης 1972

Eπώνυμο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2102634615 6945468751 Όνομα: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Έτος Γέννησης 1972 ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Eπώνυμο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2102634615 6945468751 Όνομα: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Έτος Γέννησης 1972 Πατρώνυμο: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμος με 2 τέκνα Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ: ΌΝΟΜΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 1976 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ: ΌΝΟΜΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 1976 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΩΜΟΣ Ρ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΠΩΝΥΜΟ: ΌΝΟΜΑ: ΘΩΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 1976 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

epublishing Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

epublishing Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης epublishing 2000-2010 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών Αθήνα 2012 Προτεινόμενος τρόπος αναφοράς Σαχίνη Ε., Μάλλιου Ν., Χούσος Ν., Καραϊσκος Δ. (2012), Ελληνικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητικές,Δραστηριότητες,και, Ενδιαφέροντα,, Τμήμα,Μηχανικών,Η/Υ,&,Πληροφορικής, Τομέας,Λογικού,των,Υπολογιστών, Εργαστήριο,Γραφικών,,Πολυμέσων,και,Γεωγραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝ ΡΕΑ ΝΙΚ. Α ΑΜΟΠΟΥΛΟΥ. Οικονοµολόγου ΛΑΡΙΣΑ 2012. Βιογραφικό Σηµείωµα : Ανδρέα Αδαµόπουλου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝ ΡΕΑ ΝΙΚ. Α ΑΜΟΠΟΥΛΟΥ. Οικονοµολόγου ΛΑΡΙΣΑ 2012. Βιογραφικό Σηµείωµα : Ανδρέα Αδαµόπουλου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝ ΡΕΑ ΝΙΚ. Α ΑΜΟΠΟΥΛΟΥ Οικονοµολόγου ΛΑΡΙΣΑ 2012 1 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυµο: Όνοµα: Όνοµα πατρός: Αδαµόπουλος Ανδρέας Νικόλαος Ηµεροµηνία γεννήσεως: 28-10-1979 Οικογενειακή κατάσταση:

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτριος Θ. Τόμτσης, Ph.D. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα

Δημήτριος Θ. Τόμτσης, Ph.D. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα Δημήτριος Θ. Τόμτσης, Ph.D. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα Τίτλοι σπουδών Πτυχίο: Μηχανικός Πληροφοριακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Coventry, U.K,, 1991. Μεταπτυχιακό: Μηχανικός Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΡΟΜΠΟΛΗΣ ΟΝΟΜΑ: ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ΣΑΒΒΑΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 16/1/1977 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 29, 16122, ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 12 Σεπτεμβρίου 1976. Έγγαμος με ένα παιδί. Καβάλα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 12 Σεπτεμβρίου 1976. Έγγαμος με ένα παιδί. Καβάλα ΛΕΩΝΙΔΑΣ Λ. ΦΡΑΓΓΙΔΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία Γέννησης: Οικ. Κατάσταση: Τόπος Γέννησης: Ηλεκτρονική Διεύθυνση: 12 Σεπτεμβρίου 1976 Έγγαμος με ένα παιδί Καβάλα modip-tech@duth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. 1. Γενικό πλαίσιο. 2. Η ΚΑΠ σήµερα. 3. Γιατί χρειαζόµαστε τη µεταρρύθµιση; 4. Νέοι στόχοι, µελλοντικά εργαλεία και πολιτικές επιλογές

Περιεχόµενα. 1. Γενικό πλαίσιο. 2. Η ΚΑΠ σήµερα. 3. Γιατί χρειαζόµαστε τη µεταρρύθµιση; 4. Νέοι στόχοι, µελλοντικά εργαλεία και πολιτικές επιλογές Ανακοίνωση για το µέλλον της ΚAΠ «Η ΚΑΠπροςτο2020: αντιµετωπίζοντας τις προκλήσεις στον τοµέα των τροφίµων, στους φυσικούς πόρους και στις περιφέρειες» Γ Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3121 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Οι πτυχιούχοι του τμήματος Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων (ΗΥΣ) του Τ.Ε.Ι. Πειραιά διαθέτουν τις εξειδικευμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΠΟΛΙΤΗΣ Διπλ. Φυσικός Πανεπιστημίου Πατρών Υποψήφιος Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΠΟΛΙΤΗΣ Διπλ. Φυσικός Πανεπιστημίου Πατρών Υποψήφιος Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΠΟΛΙΤΗΣ Διπλ. Φυσικός Πανεπιστημίου Πατρών Υποψήφιος Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο ΠΟΛΙΤΗΣ Όνομα Όνομα πατρός Διεύθυνση Ηλ. διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυµο: ΚΕΣΙ ΗΣ Όνοµα: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Όνοµα πατέρα: Ιωάννης Έτος γεννήσεως: 1961 /νση επικοινωνίας : Τέρµα Κοντοπούλου, Φλώρινα, 53100 Τηλ: 238554646 e-mail: tkesidis@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σαλαμίνος 39, Άγια Παρασκευή, Τ.Κ. 153 43, Αθήνα ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6976 439249 FAX: 211 8009081

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σαλαμίνος 39, Άγια Παρασκευή, Τ.Κ. 153 43, Αθήνα ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6976 439249 FAX: 211 8009081 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΟΙΚΟΓ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Κολιώνης Γεώργιος 19 / 04 / 1980 (34 ετών) Θεσσαλονίκη Άγαμος ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ. Σεπτέμβριος 2007 Σήμερα Υποψήφιος Διδάκτορας στο γνωστικό πεδίο του Τουρισμού

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ. Σεπτέμβριος 2007 Σήμερα Υποψήφιος Διδάκτορας στο γνωστικό πεδίο του Τουρισμού ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα Πατρός: Γεώργιος Ημερομηνία Γέννησης: 8 Νοεμβρίου 1981 Διεύθυνση Κατοικίας: Σωκράτους 13 Ν. Ηράκλειο Αττικής Προσωρινή Κατοικία: Β Πάροδος Καλαμπόκα 6, Χίος,

Διαβάστε περισσότερα

τµήµατος Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος της σχολής στο πρόγραµµα παιδαγωγικής κατάρτισης της ανώτατης σχολής

τµήµατος Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος της σχολής στο πρόγραµµα παιδαγωγικής κατάρτισης της ανώτατης σχολής ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυµο : ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΗΣ Όνοµα : ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Πατρώνυµο : ΜΙΛΤΙΑ ΗΣ Τόπος Κατοικίας : ΚΟΖΑΝΗ ιεύθυνση : Ν. ΠΟΛΙΤΗ 3 ΘΕΣΗ Εργαστηριακό διδακτικό προσωπικό στη σχολή τεχνολογικών εφαρµογών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Εκθεση χώρας - Κύπρος 2015. {COM(2015) 85 final}

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Εκθεση χώρας - Κύπρος 2015. {COM(2015) 85 final} ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.2.2015 SWD(2015) 32 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Εκθεση χώρας - Κύπρος 2015 {COM(2015) 85 final} Το παρόν έγγραφο δεν συνιστά επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής

Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Γενικές Πληροφορίες για Μέλη ΔΕΠ Ονοματεπώνυμο Αδάμ Αδαμόπουλος Βαθμίδα Επίκουρος Καθηγητής Γνωστικό Αντικείμενο Ιατρική Φυσική Εργαστήριο/Κλινική Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Γραφείο Τηλέφωνο 25510 30501

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σπουδές

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σπουδές ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Αλέξανδρος Κουλούρης Βιβλιοθηκονόμος, Ph.D. Διεθνολόγος Πολιτικός επιστήμονας koulouris.a@gmail.com, akoul@teiath.gr http://users.teiath.gr/akoul/ Σπουδές Οκτώβριος 2007 Διδακτορικό

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πτυχίο Έτος Πεδίο Βαθμός /Τμήμα. Πανεπιστήμιο Κρήτης ιδακτορικό* 2005 2008 Οικονομικά /Οικ. Επιστημών Περιβάλλοντος Άριστα

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πτυχίο Έτος Πεδίο Βαθμός /Τμήμα. Πανεπιστήμιο Κρήτης ιδακτορικό* 2005 2008 Οικονομικά /Οικ. Επιστημών Περιβάλλοντος Άριστα Βιογραφικό Σημείωμα ΗΜΗΤΡΑ ΒΟΥΒΑΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία τόπος γέννησης Επικοινωνία Οικογενειακή κατάσταση 18 Ιουνίου 1979, Ηράκλειο Κρήτης Τηλέφωνο: 6942403934 E-mail: dimitra@econ.soc.uoc.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο : Παπαδοπούλου Όνομα : Παναγιώτα Όνομα πατρός : Δημήτριος Όνομα συζύγου : Λεωνίδας Ημερομηνία Γέννησης : 1-6 - 1970 Οικογενειακή Κατάσταση : Έγγαμη με ένα

Διαβάστε περισσότερα

I. Μητρώο Εξωτερικών Μελών της ημεδαπής για το γνωστικό αντικείμενο «Μη Γραμμικές Ελλειπτικές Διαφορικές Εξισώσεις»

I. Μητρώο Εξωτερικών Μελών της ημεδαπής για το γνωστικό αντικείμενο «Μη Γραμμικές Ελλειπτικές Διαφορικές Εξισώσεις» Τα μητρώα καταρτίστηκαν με απόφαση της Ακαδημαϊκής Συνέλευσης της ΣΝΔ της 18ης Απριλίου 2013. Η ανάρτησή τους στον ιστότοπο της ΣΝΔ εγκρίθηκε με απόφαση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου της 24ης Απριλίου 2013.

Διαβάστε περισσότερα

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ-Υποέργο 07 Επιστροφή του Αρχιμήδη: Συμβολή στην Μελέτη της Υδραυλικής Μηχανικής και Υδροδυναμικής Συμπεριφοράς των Αρχιμήδειων Κοχλιωτών Υδροτροχών για Ανάκτηση του Υδροδυναμικού Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

Master of Science in Information Technology (Software and Systems), 01/12/2000, ΙΚΑΤΣΑ, Μάστερ Επιστήµων (Μ.C.s.) στην πληροφορική 23/04/2001

Master of Science in Information Technology (Software and Systems), 01/12/2000, ΙΚΑΤΣΑ, Μάστερ Επιστήµων (Μ.C.s.) στην πληροφορική 23/04/2001 Τ.Ε.Ι. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΠΙΝΑΚΑΣ (α) άρθρου 2, παρ. 2, Π.. 163, ΦΕΚ 149/26-06-2002, τεύχος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Α) Προσωπικά στοιχεία Επώνυµο: Γεωργόπουλος Όνοµα: Kων/νος Ηµ/νία Γέννησης: 6-8-1959 Ειδικότητα: Φυσικός Οργανική Θέση: 2 Ενιαίο Λύκειο Ιωαννίνων ιεύθυνση: Χρήστου Πάτση 1-45332 - Ιωάννινα

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ. Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ. Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμη, 2 τέκνα Διεύθυνση:, Πατησίων 76, 104 34

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΤΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα

ΠΑΤΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα ΠΑΤΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.1 Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Δημήτριος Πατίκας Πατρώνυμο: Αλέξανδρος Ημερομηνία Γέννησης: 18.06.1974 Τόπος γέννησης: Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ρ. Ευάγγελος Μεννής

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ρ. Ευάγγελος Μεννής ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ρ. Ευάγγελος Μεννής ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Βιογραφικά στοιχεία.....3 1.1 Προσωπικές Πληροφορίες 3 1.2 Εκπαίδευση και Κατάρτιση.. 3 1.3 Υποτροφίες και Βραβεία.. 4 1.4 Άλλες δραστηριότητες.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Εκπαίδευση

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Εκπαίδευση ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 Ονοματεπώνυμο... Κοσσιέρη Ευαγγελία Όνομα πατέρα... Γεώργιος Όνομα μητέρας... Αικατερίνη Τόπος γεννήσεως... Αθήνα Οικογενειακή κατάσταση... Έγγαμη kjnnnbbvvghgf Διεύθυνση επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Βασικό Πτυχίο Μεταπτυχιακό Επαγγελµατική Εµπειρία

Βασικό Πτυχίο Μεταπτυχιακό Επαγγελµατική Εµπειρία Τ.Ε.Ι. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΑΚΑ. ΕΤΟΣ 2013-2014 ΠΙΝΑΚΑΣ (α) άρθρου 2, παρ. 2, Π.. 163, ΦΕΚ 149/26-06-2002,

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Ημιαγώγιμων Υμενίων Σεληνιούχου Καδμίου Σε Υπόστρωμα Νικελίου Για Φωτοβολταϊκές Εφαρμογές

Αξιολόγηση Ημιαγώγιμων Υμενίων Σεληνιούχου Καδμίου Σε Υπόστρωμα Νικελίου Για Φωτοβολταϊκές Εφαρμογές ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Αξιολόγηση Ημιαγώγιμων Υμενίων Σεληνιούχου Καδμίου Σε Υπόστρωμα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Ονοματεπώνυμο : Σπανουδάκη Κατερίνα Όνομα Πατρός Μητρός : Εμμανουήλ Ειρήνη Έτος Γέννησης : 1977 Αριθμός Ταυτότητας : Ρ 834308 Τόπος Γέννησης : Ηράκλειο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1.3.Ξένες γλώσσες Αγγλικά πολύ καλά 1.4.Τεχνικές γνώσεις

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1.3.Ξένες γλώσσες Αγγλικά πολύ καλά 1.4.Τεχνικές γνώσεις 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοµατεπώνυµο: Παπαγεωργίου Γεώργιος του Ιωάννη. ιεύθυνση κατοικίας: ηµητρακοπούλου 10 Φάρσαλα Έγγαµος, πατέρας δύο (2) παιδιών. Τηλέφωνα: 6984143143, 2491022594

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Μαθηματική Ανάλυση ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Μαθηματική Ανάλυση ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Μαθηματική Ανάλυση ΠΙΝΑΚΑΣ (β) Άρθρου 2, παρ. 2, Π.Δ. 163, ΦΕΚ 149/26-06-2002,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ. 2004 2009 Διδακτορικό σε Υπολογιστική Εμβιομηχανική, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ. 2004 2009 Διδακτορικό σε Υπολογιστική Εμβιομηχανική, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας (ΙΕΤΕΘ) Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) Δημητριάδος 95 και Παύλου Μελά 38333 Βόλος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Προστασία ηλεκτροδίων γείωσης από τη διάβρωση»

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Προστασία ηλεκτροδίων γείωσης από τη διάβρωση» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Προστασία ηλεκτροδίων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑ: ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΠΙΘΕΤΟ: ΠΕΡ ΙΚΗ ΒΑΘΜΙ Α: Καθηγήτρια Εφαρµογών Αγγλικής Γλώσσας, ΤΕΙ ΑΜΘ ΤΜΗΜΑ: Λογιστικής & Χρηµατοοικονοµικής ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: Περγάµου 32, Καβάλα,

Διαβάστε περισσότερα

E-mail: mailto:michael_agathos@yahoo.gr

E-mail: mailto:michael_agathos@yahoo.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοµατεπώνυµο: Αγάθος Μιχαήλ ιεύθυνση: Γιαννάδες Πόλη: Κέρκυρα Τηλέφωνο: 26610-51390, 699 222 3070 E-mail: mailto:michael_agathos@yahoo.gr Ηµεροµηνία γέννησης: 11/02/1979 Οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

Μονιµοποίηση κ. Nόβα ηµήτριου, Καθηγητή Εφαρµογών του Τµήµατος, µε ειδικότητα στα Μαθηµατικά και εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήµατα Μάρκετινγ».

Μονιµοποίηση κ. Nόβα ηµήτριου, Καθηγητή Εφαρµογών του Τµήµατος, µε ειδικότητα στα Μαθηµατικά και εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήµατα Μάρκετινγ». Μονιµοποίηση κ. Nόβα ηµήτριου, Καθηγητή Εφαρµογών του Τµήµατος, µε ειδικότητα στα Μαθηµατικά και εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήµατα Μάρκετινγ». Ηµεροµηνία σύγκλησης Συνέλευσης Τµήµατος για συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

Project REPUBLIC MED ref: 1C MED12 73 Προσέγγιση και πρώτα αποτελέσματα

Project REPUBLIC MED ref: 1C MED12 73 Προσέγγιση και πρώτα αποτελέσματα Project REPUBLIC MED ref: 1C MED12 73 Προσέγγιση και πρώτα αποτελέσματα Δρ. Γ.Μ. Σταυρακάκης Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας, Συντονιστής εταίρος Κίνητρα και Στόχοι [1/2] Ισόγειο και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΝΑ Ε. ΜΠΙΣΑΚΗ. Τκήκα Δθαξκνζκέλωλ Μαζεκαηηθώλ Παλεπηζηήκην Κξήηεο Τ.Θ. 2208 71306, Ηξάθιεην, Κξήηε

ΜΑΡΙΝΑ Ε. ΜΠΙΣΑΚΗ. Τκήκα Δθαξκνζκέλωλ Μαζεκαηηθώλ Παλεπηζηήκην Κξήηεο Τ.Θ. 2208 71306, Ηξάθιεην, Κξήηε ΜΑΡΙΝΑ Ε. ΜΠΙΣΑΚΗ Τκήκα Δθαξκνζκέλωλ Μαζεκαηηθώλ Παλεπηζηήκην Κξήηεο Τ.Θ. 2208 71306, Ηξάθιεην, Κξήηε Τει: +302810-393724 +306972-003446 E-mail: marina@csd.uoc.gr ΠΟΤΔΕ Διδακηοπικό Δίπλωμα ζηην Επιζηήμη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Χριστίνα Α. Παππά Οικονοµολόγος Βοηθός έρευνας Υποψήφια διδάκτωρ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Χριστίνα Α. Παππά Οικονοµολόγος Βοηθός έρευνας Υποψήφια διδάκτωρ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Οικονοµολόγος Βοηθός έρευνας Υποψήφια διδάκτωρ Μάιος 2007 Περιεχόµενα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Προσωπικά στοιχεία...1 2. Ακαδηµαϊκές σπουδές...1 3. Ξένες γλώσσες...1 4. Χειρισµός Η/Υ...1

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του Κοτσαρίνη Παναγιώτη. Πτυχιούχου Ηλεκτρονικής

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του Κοτσαρίνη Παναγιώτη. Πτυχιούχου Ηλεκτρονικής ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Κοτσαρίνη Παναγιώτη Πτυχιούχου Ηλεκτρονικής ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΟΤΣΑΡΙΝΗΣ ΟΝΟΜΑ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 13 / 4 / 1970 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΕΓΓΑΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΑ ΩΝ ECTS ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΑ ΩΝ ECTS ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΑ ΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Στην υπ αριθµ. 361/30-11-2009 Γ.Σ. το Τµήµα Φυσικής του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων υιοθέτησε, σε εναρµόνιση µε το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3121 Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων αποκτούν

Διαβάστε περισσότερα

Ηµερίδα: Γεωπληροφορική και Εκπαίδευση Η Ελληνική Πραγµατικότητα Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο ευτέρα και Τρίτη, 21-22 Maΐου 2007. Γεώργιος Ν.

Ηµερίδα: Γεωπληροφορική και Εκπαίδευση Η Ελληνική Πραγµατικότητα Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο ευτέρα και Τρίτη, 21-22 Maΐου 2007. Γεώργιος Ν. Ηµερίδα: Γεωπληροφορική και Εκπαίδευση Η Ελληνική Πραγµατικότητα Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο ευτέρα και Τρίτη, 21-22 Maΐου 2007 Γεώργιος Ν. Φώτης Geoinformatics Geoinformatics is a science which develops and

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013» Μεθοδολογία προσέγγισης του προβλήματος στο έργο PhoReSE ΤόλκουΑθανασία Χημικός Εργαστήριο Ανόργανης & Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. (2006-2008) Βαθμός: «Άριστα» (9,25/10)

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. (2006-2008) Βαθμός: «Άριστα» (9,25/10) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΓΠΣ MSc- ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τηλέφωνο: 6972314589 / 210-8221676 E-mail: tmaltez@otenet.gr, tasosmalt@yahoo.gr Στρατιωτική θητεία: Ολοκληρωμένη ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Σπανού Άννα Βιογραφικό Σημείωμα

Σπανού Άννα Βιογραφικό Σημείωμα Σπανού Άννα Βιογραφικό Σημείωμα Προσωπικές Πληροφορίες Όνομα Σπανού Άννα Εθνικότητα Ελληνική Ημερομηνία Γέννησης 18.04.1982 Διευθύνσεις Ζηργάνου 41Β τ.κ. 55134, Καλαμαριά-Θεσσαλονίκη Τηλέφωνα 6973616490

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαος Ζαχαρόπουλος

Νικόλαος Ζαχαρόπουλος Νικόλαος Ζαχαρόπουλος Τηλ.: +306974607996 +302281097139 Διεύθυνση: Τµήµα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστηµάτων Κωνσταντινουπόλεως 1 84100 Ερµούπολη E-mail: nzacharo@aegean.gr Α. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Λάρισα 07/09/2015 Προκήρυξη Αριθμός Πρωτοκόλλου: 3332/16-6-2015(ΣΥΝ) ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - Τομέας: Ενιαίος ΑΝΑΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. ΣΠΟΥ ΕΣ 2010 σήμερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. ΣΠΟΥ ΕΣ 2010 σήμερα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο ΠΛΟΣΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Πατρώνυμο Ιωάννης Μητρώνυμο Θεοδώρα Ημερομηνία και τόπος γέννησης 24/6/1985, Κοζάνη ιεύθυνση κατοικίας A. Συμεωνίδη 10, Τ.Κ. 54

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητής Παν Πειραιά, Δρ Φούντας Ευάγγελος. Δρ ΦΟΥΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς Πρόεδρος Τμήματος Πληροφορικής

Καθηγητής Παν Πειραιά, Δρ Φούντας Ευάγγελος. Δρ ΦΟΥΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς Πρόεδρος Τμήματος Πληροφορικής Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Δρ ΦΟΥΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς Πρόεδρος Τμήματος Πληροφορικής Μ. ΚΑΡΑΟΛΗ και Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 80, 185 34 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ 210 414 2314 / Fax: 210-4142107

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ /νση Κατοικίας Προς: ΤΕΙ Χαλκίδας Οδός, αριθµός Τµήµα ιοίκησης Επιχ/σεων Περιοχή Τηλέφωνο Κινητό e-mail

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ /νση Κατοικίας Προς: ΤΕΙ Χαλκίδας Οδός, αριθµός Τµήµα ιοίκησης Επιχ/σεων Περιοχή Τηλέφωνο Κινητό e-mail ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Ι ΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Για να καταθέσετε την παρούσα αίτηση οφείλετε προηγουµένως να έχετε διαβάσει το φυλλάδιο των οδηγιών συµπλήρωσης που βρίσκεται στο τέλος του εντύπου. Επίσης πρέπει να συµβουλευτείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA του Μιχαήλ Σκουμιού Ρόδος 2014 I. ΠPOΣΩΠIKA ΣTOIXEIA Επώνυμο: Όνομα: Όνομα πατέρα: Όνομα μητέρας: Σκουμιός Μιχαήλ Nικόλαος Mαρία Έτος γέννησης: 1964 Τόπος γέννησης: Οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο : Κρεμμύδα Όνομα : Άννα Οικογεν. Κατάσταση : Έγγαμη με (2) παιδιά Εθνικότητα : Ελληνική Τηλ. / e-mail : 210-53.85.232, akremmyda@teiath.gr, annkre@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

CONFIOUS: The Conference Nous Σύστημα Διαχείρισης Επιστημονικών & Ακαδημαϊκών Συνεδρίων. (http://confious.ics.forth.gr)

CONFIOUS: The Conference Nous Σύστημα Διαχείρισης Επιστημονικών & Ακαδημαϊκών Συνεδρίων. (http://confious.ics.forth.gr) CONFIOUS: The Conference Nous Σύστημα Διαχείρισης Επιστημονικών & Ακαδημαϊκών Συνεδρίων (http://confious.ics.forth.gr) Manos Papagelis ICS-FORTH & Department of Computer Science, University of Toronto

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ & ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ****************************************************************************** ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ & ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ****************************************************************************** ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ & ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ****************************************************************************** ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Δρ Ιωάννης Θανόπουλος Οπτικές λαβίδες: Θεωρία και εφαρμογές με έμφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1979-1981, Πτυχίο Οπτικής. - Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας, Τμήμα Οπτικής του ΤΕΙ Αθήνας

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1979-1981, Πτυχίο Οπτικής. - Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας, Τμήμα Οπτικής του ΤΕΙ Αθήνας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα: Αριστείδης Επίθετο: Χανδρινός Τόπος Γέννησης: Αθήνα, Ελλάδα E-Mail: achand@teiath.gr, chandria@yahoo.com ΣΠΟΥΔΕΣ 1979-1981, Πτυχίο Οπτικής. - Σχολή Επαγγελμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ CLIMATOLOGY

ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ CLIMATOLOGY 10 ο COMECAP 2010, Πρακτικά Συνεδρίου, Πάτρα 10 th COMECAP 2010, Proceedings, Patras, Greece ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ CLIMATOLOGY ΥΧΡΟΥΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΜΑΝΖ ΣΧΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΧΝ ΔΚΚΔΝΧΔΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΥΡΟΝΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ 1998-2007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ «ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014, ΩΡΑ 18.00 ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της ερευνητικής δραστηριότητας των Ελληνικών Πανεπιστημιακών Τμημάτων με τη χρήση βιβλιομετρικών δεικτών

Αξιολόγηση της ερευνητικής δραστηριότητας των Ελληνικών Πανεπιστημιακών Τμημάτων με τη χρήση βιβλιομετρικών δεικτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΜΟ.ΔI.Π.) Αξιολόγηση της ερευνητικής δραστηριότητας των Ελληνικών Πανεπιστημιακών Τμημάτων με τη χρήση βιβλιομετρικών δεικτών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Bασιλική Λ. Σουµελίδου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Bασιλική Λ. Σουµελίδου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Bασιλική Λ. Σουµελίδου Καθηγητής Εφαρµογών MSc Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών και ΣΤΕΦ ΤΕΙ Μ Κ. Τσιτσιλίκη 2 Κοζάνη 50100 Tel: 24610-40161 εσωτ.224 & 2461024273 e-mail: vsoum@teikoz.gr ΣΠΟΥ ΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Λέκτορας στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Ιανουάριος 2012-Μάρτιος 2014.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Λέκτορας στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Ιανουάριος 2012-Μάρτιος 2014. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Γενικά στοιχεία Όνομα Επίθετο Θέση E-mail Πέτρος Μαραβελάκης Επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων με αντικείμενο «Εφαρμογές Στατιστικής

Διαβάστε περισσότερα

EuroRIs-Net. European Research Infrastructures Network of National Contact Points

EuroRIs-Net. European Research Infrastructures Network of National Contact Points EuroRIs-Net European Research Infrastructures Network of National Contact Points Κύρια στοιχεία του έργου EuroRIs-Net Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του 7 ου Π.Π. (ως Coordination

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων Λάρισα 05/09/2013 Προκήρυξη Αριθμός Πρωτοκόλλου: 4292/3-7-2013 ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - Τομέας: Ενιαίος Βιοχημεία ή Κλινική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ202:'Η'επιστημονική'δημοσίευση

ΕΠΛ202:'Η'επιστημονική'δημοσίευση Θέµατα ΕΠΛ202:'Η'επιστημονική'δημοσίευση 2 Ορισµός Τι είναι ένα επιστηµονικό άρθρο; Παρουσίαση και τεκµηρίωση µιας πρωτότυπης επιστηµονικής συνεισφοράς 3 Θέµατα Θέµατα 7 8 Θέµατα Ετεροναφορές Η δοµή ενός

Διαβάστε περισσότερα

Η Διαδραστική Τηλεδιάσκεψη στο Σύγχρονο Σχολείο: Πλαίσιο Διδακτικού Σχεδιασμού

Η Διαδραστική Τηλεδιάσκεψη στο Σύγχρονο Σχολείο: Πλαίσιο Διδακτικού Σχεδιασμού Η Διαδραστική Τηλεδιάσκεψη στο Σύγχρονο Σχολείο: Πλαίσιο Διδακτικού Σχεδιασμού Παναγιώτης Αναστασιάδης Πανεπιστήμιο Κρήτης panas@ edc.uoc.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι προηγμένες τεχνολογίες σύγχρονης μετάδοσης και ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

κεφάλαιο Βασικές Έννοιες Επιστήμη των Υπολογιστών

κεφάλαιο Βασικές Έννοιες Επιστήμη των Υπολογιστών κεφάλαιο 1 Βασικές Έννοιες Επιστήμη 9 1Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ Στόχοι Στόχος του κεφαλαίου είναι οι μαθητές: να γνωρίσουν βασικές έννοιες και τομείς της Επιστήμης. Λέξεις κλειδιά Επιστήμη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ & ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-15 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1 )

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ & ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-15 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1 ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/6/2015 ΠΕΜΠΤΗ 18/6/2015 ΤΕΤΑΡΤΗ 17/6/2015 ΤΡΙΤΗ 16/6/2015 ΔΕΥΤΕΡΑ 15/6/2015 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Υπηκοότητα ΜΠΕΛΟΥΛΗ ΑΓΑΘΗ agathabel@yahoo.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ημερομηνία γέννησης 11/11/1985 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑ Ημερομηνίες (από

Διαβάστε περισσότερα

Δ3.4. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων

Δ3.4. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ-Υποέργο 07 Επιστροφή του Αρχιμήδη: Συμβολή στην Μελέτη της Υδραυλικής Μηχανικής και Υδροδυναμικής Συμπεριφοράς των Αρχιμήδειων Κοχλιωτών Υδροτροχών για Ανάκτηση του Υδροδυναμικού Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

Β Εξάµηνο Τίτλος Μαθήµατος Θ Φ Α.Π Ε Φ.E. Π.Μ Προαπαιτούµενα

Β Εξάµηνο Τίτλος Μαθήµατος Θ Φ Α.Π Ε Φ.E. Π.Μ Προαπαιτούµενα ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ Α Εξάµηνο Τίτλος Μαθήµατος Θ Φ Α.Π Ε Φ.Ε Π.Μ Προαπαιτούµενα Κ10 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής Πανεπιστήµιο Πειραιώς, Καραολή ηµητρίου 80, 18534 Πειραιάς Τηλ. 210 414-2147, e-mail: sofianop@unipi.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνο: (26310) 58212 3) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΦΑΞ : (26310) 25183 e-mail: ksamalek@teimes.gr

Τηλέφωνο: (26310) 58212 3) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΦΑΞ : (26310) 25183 e-mail: ksamalek@teimes.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεσολόγγι : 29/05/2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) Αριθ.Πρωτ : Φ 2.2/2089 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Ταχ. /νση : ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ Τ.Κ. 302.00 ΠΡΟΣ:1) Ο.Α.Ε. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογή περιοχικών υδρολογικών σχέσεων στις Ελληνικές λεκάνες

Προσαρμογή περιοχικών υδρολογικών σχέσεων στις Ελληνικές λεκάνες Ημερίδα Ερευνητικού Προγράμματος ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ «Εκτίμηση πλημμυρικών ροών στην Ελλάδα σε συνθήκες υδροκλιματικής μεταβλητότητας: Ανάπτυξη φυσικά εδραιωμένου εννοιολογικού πιθανοτικού πλαισίου και υπολογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ ΟΥ 3 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ ΟΥ 3 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ ΟΥ 3 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Σήμερα 7-02-2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 συνήλθε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Αθήνας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3.1 : Έκθεση καταγραφής χρήσεων γης

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3.1 : Έκθεση καταγραφής χρήσεων γης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ. Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη 22100 Τρίπολη Τηλ.: 2710-372113 Fax: 2710-230005

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ. Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη 22100 Τρίπολη Τηλ.: 2710-372113 Fax: 2710-230005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη 22100 Τρίπολη Τηλ.: 2710-372113 Fax: 2710-230005 Τρίπολη, 21 Ιουνίου 2012 Αρ. Πρωτ.: 3716 Προς: 1. ΙΤΣ Α.Ε. Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

http://kesyp.didefth.gr/ 1

http://kesyp.didefth.gr/ 1 248_Τµήµα Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών Πανεπιστήµιο Κρήτης, Ηράκλειο Προπτυχιακό Πρόγραµµα Σκοπός του Τµήµατος Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών είναι η εκαπαίδευση επιστηµόνων ικανών όχι µόνο να υπηρετήσουν και να

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΠΩΝΥΜΟ : ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΟΝΟΜΑ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ : ΘΕΜΙΣΤΙΚΛΗΣ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : ΛΑΜΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΑΒΕΡΩΦ 51 ΛΑΜΙΑ ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : ΕΓΓΑΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα Δρ. Ψύχας Ηρακλής - Δημήτριος

Βιογραφικό σημείωμα Δρ. Ψύχας Ηρακλής - Δημήτριος Βιογραφικό σημείωμα Δρ. Ψύχας Ηρακλής - Δημήτριος Βιογραφικό Σημείωμα Δρ. Ψύχας Ηρακλής - Δημήτριος Σελίδα 1 Προσωπικές Πληροφορίες Επώνυμο: Ψύχας Όνομα: Ηρακλής - Δημήτριος Έτος γεννήσεως: 1987 Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ANALYSIS AND CONTROL OF FOOD PRODUCTS) ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ANALYSIS AND CONTROL OF FOOD PRODUCTS) ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ANALYSIS AND CONTROL OF FOOD PRODUCTS) ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ University of Food Technologies at Plovdiv (UFT-Plovdiv

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΥ του έργου ρ. Ε. Μαθιουλάκης ο οποίος είναι και ο αρµόδιος ερευνητής στο συγκεκριµένο φυσικό αντικείµενο, πραγµατοποίησε

Ο ΕΥ του έργου ρ. Ε. Μαθιουλάκης ο οποίος είναι και ο αρµόδιος ερευνητής στο συγκεκριµένο φυσικό αντικείµενο, πραγµατοποίησε Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης για δυο (2) θέσεις εξωτερικών συνεργατών στο πρόγραµµα SolMeD δράση «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ» Την 17/07/2015 συνεκλήθη η Επιτροπή Αξιολόγησης, όπως ορίστηκε µε την απόφαση µε αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί να κάνω. µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα?

Γιατί να κάνω. µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα? Γιατί να κάνω µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα? Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα ΓιατίΤΠΕ? (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών) -ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

(*) βαθµίδες του κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς

(*) βαθµίδες του κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς Βιογραφικό σηµείωµα Europass Προσωπικές πληροφορίες Επώνυµο / Όνοµα Αθηνά ελλαπόρτα ιεύθυνση Λάσσης 18, Αργοστόλι, Κεφαλονιά Τηλέφωνα 2671022849 6979244774 Υπηκοότητα Ελληνική Ηµεροµηνία γέννησης 12/06/1978

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Δ. Τριάντης, Ι. Λεράκη, Α. Κιντώνη ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Συνέδριο «Διασφάλιση και

Διαβάστε περισσότερα

Επώνυμο: ΒΥΛΛΙΩΤΗΣ. 2001 2003: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Επώνυμο: ΒΥΛΛΙΩΤΗΣ. 2001 2003: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Επώνυμο: ΒΥΛΛΙΩΤΗΣ Όνομα Τμήμα : ΗΡΑΚΛΗΣ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Μάθημα : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Ι & ΙΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Βαθμίδα : ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3114 Ηλεκτρονική είναι η τεχνολογία που ασχολείται με την ανάπτυξη και τη συμπεριφορά των ηλεκτρονικών συσκευών (υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα)

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ελληνικός βούβαλος.

Ο Ελληνικός βούβαλος. ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 3Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Τεχνολογίας Ζωικής Παραγωγής Φεβρουάριος 2011, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση Ενεργειακής Απόδοσης Οικιακής Φωτοβολταϊκής Εγκατάστασης

Αποτίμηση Ενεργειακής Απόδοσης Οικιακής Φωτοβολταϊκής Εγκατάστασης 16 o Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας «Ενέργεια & Ανάπτυξη 2011», Αθήνα, 22-23 Νοεμβρίου 2011 Αποτίμηση Ενεργειακής Απόδοσης Οικιακής Φωτοβολταϊκής Εγκατάστασης Ε. Αλούκος 1, Θ. Γιαννακόπουλος 1, Ε. Αμοιραλής

Διαβάστε περισσότερα

Ιφιγένεια Μεταξά Γ. Παπανδρέου 31, 54645, Θεσσαλονίκη Τηλ.: 6944 831485 Fax: 2310 569996 e-mail imetaxa@aqs.gr Περίληψη προσόντων Συµβουλευτική δραστηριότητα σε θέµατα Ποιότητας, Υγιεινής και Ασφάλειας,

Διαβάστε περισσότερα