ΑΓΓΕΛΟΣ Α. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΓΓΕΛΟΣ Α. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ"

Transcript

1 ΑΓΓΕΛΟΣ Α. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 1 II. ΣΠΟΥ ΕΣ... 1 ΙΙΙ. ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ IV. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΑ:... 1 V. ΕΙ ΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ:... 2 VI. ΣΥΝΕ ΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ... 2 ΣΥΝΕ ΡΙΑ... 2 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ... 4 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ... 6 ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕ ΡΙΑ,ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ... 6 VII. Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ... 7 VIII. ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ... 8 Συνοπτικός πίνακας ερευνητικής-επαγγελµατικής προϋπηρεσίας ΕΤΕΡΟΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΗΜΙΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ I

2 ΑΓΓΕΛΟΣ Α. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ I. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ: Ελληνική II. ΣΠΟΥ ΕΣ Πτυχίο Φυσικής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Μεταπτυχιακό ίπλωµα Ειδικεύσεως (M.Sc) στη Φυσικοχηµεία, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Τµήµα Χηµείας. Τίτλος ιατριβής «Υπολογισµοί µοριακών πολωσιµοτήτων και υπερπολωσιµοτήτων» ιδακτορικό στη Φυσικοχηµεία, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Τµήµα Χηµείας. Τίτλος ιατριβής «Πολωσιµότητες και υπερπολωσιµότητες µοριακών συστηµάτων» Σήµερα Μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Ινστιτούτο Οργανικής και Φαρµακευτικής Χηµείας, Εργαστήριο Υπολογιστικής Χηµείας του Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών (http://www.eie.gr/nhrf/institutes/iopc/researchgroups/ccggroup/ccg-en.html) ΙΙΙ. ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ : Αγγλικά (ΟΜΙΛΙΑ: Αρκετά καλά, ΑΝΑΓΝΩΣΗ, ΓΡΑΦΗ, Αρκετά καλά. IV. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΑ: Μοριακή Φυσική, υπολογιστική επιστήµη µε εφαρµογές στην υπολογιστική φυσικοχηµεία και στην επιστήµη των υλικών, σχεδιασµός και µελέτη υλικών για τεχνολογικές εφαρµογές µέσω υπολογισµών και µελέτη των µη γραµµικών οπτικών 1

3 ιδιοτήτων τους, πολωσιµότητας, πρώτης και δεύτερης υπερπολωσιµότητας, µικρών και µεγάλων µορίων στην αέρια φάση καθώς και σε συστήµατα συγκροτηµάτων (clusters), φουλερενίων, υπολογισµός µακροσκοπικών µη γραµµικών επιδεκτικοτήτων στερεών και υγρών µε τη χρήση µοριακής δυναµικής, σχεδιασµός µοριακών συστηµάτων-υλικών µε µεγάλες µη γραµµικές οπτικές ιδιότητες,. Τα κύρια ερευνητικά µου ενδιαφέροντα αφορούν τη συµβολή της δόνησης, της ηλεκτρονιακής συσχέτισης, όπως επίσης και την επίδραση της σχετικότητας, όπου απαιτείται, λόγω της ύπαρξης ατόµου µε µεγάλο ατοµικό αριθµό, στις προαναφερθείσες ιδιότητες, χρησιµοποιώντας ακριβείς µεθόδους της θεωρητικής χηµείας (CCSD(T), CASSCF, CASPT2). V. ΕΙ ΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ: 1) Πολύ καλή γνώση των προγραµµάτων της υπολογιστικής Χηµείας GAMESS, GAUSSIAΝ 98,MOPAC MOLCAS,DALTON,CADPAC,SPECTRO,SIESTA(Basics),NWCHEM 2) Πολύ καλή χρήση των λειτουργικών συστηµάτων Win95/98, WinNT4.0/2000, Unix (DEC Alpha σταθµούς εργασίας, HP-UX), Linux. 3) Πολύ Καλή γνώση της γλώσσας προγραµµατισµού FORTRAN, Shell scripting (C, Bourne, Korn) σε UNIX/Linux. 4) Καλή γνώση των εργαλείων του Microsoft Office (Word, Excell, Powerpoint), όπως επίσης συγγραφή και επεξεργασία κειµένων χρησιµοποιώντας το πρόγραµµα Latex. VI. ΣΥΝΕ ΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑ (α). i.συµµετοχή µε poster στο 18 ο Πανελλήνιο συνέδριο Χηµείας, Μάρτιος 2000, µε θέµα «ονητικές συµβολές στις ηλεκτρικές ιδιότητες των CuH, AgH και AuH.». ii.συµµετοχή µε poster στο διεθνές συνέδριο «Molecular Quantum Mechanics: The No Nonsense Path to Progress. An International Conference in Honour of Nicholas Handy Ιουλίου 2004, St John 2

4 College, Cambridge University. Τίτλος «The polarizabilities and Hyperpolarizabilities of HArF» P2.54 iii.συµµετοχή στο συνέδριο «Central European Symposium in Theoretical Chemistry 2004», έως , Tihany, Hungary. Τίτλος : On the molecular non linear optical properties, M. G. Papadopoulos and A. Avramopoulos iv. Conformation dependence of the excitation spectrum and electro-optical properties of 3-aminoacroleine. M. Jablonski, A. Avramopoulos, M. G. Papadopoulos and A. J. Sadlej, First European Symposium on Theoretical; Chemistry, October 2002, Zwettl, Austria. v. Συµµετοχή στην Ηµερίδα Θεωρητικής και Υπολογιστικής Χηµείας η οποία διεξήχθη στο Εθνικό Ιδρυµα Ερευνών στις 4/02/2005, µε θέµα «Μοριακές πολωσιµότητες και υπερπολωσιµότητες» vi. "A comparative study of the polarizability and hyperpolarizabilities of some Zn clusters. M. G. Papadopoulos, H. Reis, A. Avramopoulos, S. Erkoc and L. Amirouche.COST Meeting in Edinburgh, 5-8/5, 2005". vii. Οργάνωση συµποσίου στο διεθνές συνέδριο «International Conference Of Computational Methods in Science and Engineering 2006», Χανιά, Κρήτη, 27/10/06 1/11/06, µε τίτλο «Computation of the linear and nonlinear optical properties of molecules: recent developments. vii. Higher-order electric properties in a series of Rg-containing diacetylenes(rg=ar,kr,xe), T. Pluta, A. Avramopoulos, M.G. Papadopoulos, J. Leszcynski, 8 th Southern School on Computational Chemistry and Materials Science, 25,26 April 2008, Jackson, Mississippi, USA. viii Οργάνωση συµποσίου στο διεθνές συνέδριο «International Conference Of Computational Methods in Science and Engineering 2008», Χερσόνησος, Κρήτη, 25/10/08 30/11/08, µε τίτλο «Recent developments 3

5 of the calculation of nonlinear optical (NLO) properties: the NLO properties of fullerene derivatives and new approaches to the calculation of vibrational contributions» iχ Οργάνωση συµποσίου στο διεθνές συνέδριο «International Conference Of Computational Methods in Science and Engineering 2009», Ρόδος, 29/9/09 4/10/09, ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (β). Κατά τα έτη και συµµετείχα στο ερευνητικό πρόγραµµα TMR-CT µε τίτλο «Design, sythesis and study of novel non linear optical materials» που συµφωνήθηκε µεταξύ του Ινστιτούτου Οργανικής και Φαρµακευτικής Χηµείας του Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε αντικείµενο τη µελέτη και τον υπολογισµό και µελέτη των πολωσιµοτήτων και υπερπολωσιµοτήτων επιλεγµένων µορίων. (γ). Από το , στα πλαίσια του χρηµατοδοτούµενου ερευνητικού προγράµµατος µε τίτλο «atoms and molecules in external fields» το οποίο είχε συσταθεί µεταξύ Ελλάδος (Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών) και Πολωνίας µε διάρκεια από 8/11/ /3/2003, συνεργάστηκα µε τον καθηγητή Andrej J. Sadlej, department of Quantum Chemistry, Faculty of Chemistry, N. Copernicus University Torun, µε αντικείµενο τη µελέτη και τον υπολογισµό των ηλεκτρικών ιδιοτήτων των συστηµάτων CuH, AgH και AuH, όπως επίσης και στη µελέτη των επαγοµένων από την αλληλεπίδραση ηλεκτρικών ιδιοτήτων διµερών συστηµάτων που περιέχουν άτοµο µε µεγάλο ατοµικό αριθµό (HF AuH, HF AuOH). Στα πλαίσια της συνεργασίας αυτής έχω φιλοξενηθεί από τον καθηγητή Andrej J. Sadlej στο πανεπιστήµιο N. Copernicus University Torun, Poland, κατά τα έτη 1999, 2001 και

6 (δ). Από το 1998 συνεργάζοµαι µε τον Ερευνητή Α του Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών ρ. Ματθαίο Παπαδόπουλο µε αντικείµενο τη µελέτη τον υπολογισµό, και τη διερεύνηση ορισµένων φαινοµένων που συνδέονται µε τις ηλεκτρικές ιδιότητες πολωσιµότητα και υπερπολωσιµότητες µικρών και µεγάλων µοριακών συστηµάτων στην αέρια φάση.. (ε) Κατά το έτος 2004 συµµετείχα στο ερευνητικό πρόγραµµα «The nonlinear optical properties of advanced materials: clusters and nanotubes», το οποίο είχε συσταθεί µεταξύ του Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών και της Τουρκικής ερευνητικής οµάδας της οποίας υπεύθυνος είναι ο Καθηγητής Sakir Erkoc, Department of Physics,Middle East Technical University,06531 Ankara. Αντικείµενο του προγράµµατος αυτού ήταν η µελέτη και η επίλυση ορισµένων σηµαντικών προβληµάτων µε σκοπό τον ακριβή υπολογισµό των Μη Γραµµικών Οπτικών ιδιοτήτων µεγάλων συστάδων και νανο-σωλήνων. Τίτλος πρότασης «Μη-γραµµικές οπτικές ιδιότητες προηγµένων υλικών: Συγκροτήµατασυστάδες (Clusters) και νανο-σωλήνες» (στ) Από 1/03/05 31/05/06 συµµετοχή στο ερευνητικό πρόγραµµα: Marie Curie Host Development Fellowship (HPMD-CT ), µε τίτλο: Computation of non-linear optical properties of condensed phases. Αντικείµενο του προγράµµατος ήταν ο υπολογισµός και η µελέτη των µακροσκοπικών µη γραµµικών επιδεκτικοτήτων υγρών συστηµάτων (ακετονιτρίλιο). Συνδυάζοντας µοριακή δυναµική και κβαντοµηχανικούς υπολογισµούς, µελετήθηκε η επίδραση του τοπικού ηλεκτρικού πεδίου (Local field) στις µη γραµµικές οπτικές ιδιότητες. Για την περιγραφή του χρησιµοποιήθηκε το πρότυπο του πολυπολικού αναπτύγµατος µέσω του οποίου περιγράφονται οι ηλεκτροστατικές αλληλεπιδράσεις, ενώ στον υπολογισµό του ελήφθησαν υπόψη όροι ανωτέρας τάξεως πέραν του αντιστοίχου που περιγράφει την αλληλεπίδραση διπόλου διπόλου. (ζ) Από 15/06/07 σήµερα, συνεργάτης ερευνητής στο ερευνητικό πρόγραµµα: FP6-Marie Curie Transfer of Knowledge, MKT-CT , Fullerene Derivatives for Photonic applications, design, synthesis and measurements 5

7 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ i) Από 1/07/ /07/1999, 1/06/ /07/2001, 2/02/ /02/2002, πανεπιστήµιο N. Copernicus University Torun, Poland, καθηγητής Andrej J. Sadlej. ii) Στα πλαίσια της συµµετοχής µου ως συνεργάτης ερευνητής στο ερευνητικό πρόγραµµα: FP6-Marie Curie Transfer of Knowledge, MKT-CT , Fullerene Derivatives for Photonic applications, design, synthesis and measurements επισκέφτηκα το ινστιτούτο υπολογιστικής χηµείας του πανεπιστηµίου της Girona, Spain από 15/06/ /08/1007 iii) Στα πλαίσια της συµµετοχής µου ως συνεργάτης ερευνητής στο ερευνητικό πρόγραµµα: FP6-Marie Curie Transfer of Knowledge, MKT-CT , Fullerene Derivatives for Photonic applications, design, synthesis and measurements επισκέφτηκα το πανεπιστήµιο του Cambridge, Department of Earth Sciences, Laboratory of First Principles Simulations in Earth Sciences,Καθηγητής E. Artacho, από 3/07/2008-3/08/2008 (http://rock.esc.cam.ac.uk/~emilio/fpesc_group.html). iv) Στα πλαίσια της συµµετοχής µου ως συνεργάτης ερευνητής στο ερευνητικό πρόγραµµα: FP6-Marie Curie Transfer of Knowledge, MKT-CT , Fullerene Derivatives for Photonic applications, design, synthesis and measurements θα επισκεφτώ το πανεπιστήµιο του Cambridge, Department of Earth Sciences, Laboratory of First Principles Simulations in Earth Sciences,Καθηγητής E. Artacho, από 14/06/ /07/2009 (http://rock.esc.cam.ac.uk/~emilio/fpesc_group.html). ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕ ΡΙΑ,ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ i) A study of the environmental effects on the microscopic and macroscopic non-linear optical properties of liquids, based on a multipolar approximation: Liquid acetonitrile., 30/10/2006, ICCMSE 2006, Χανιά, Κρήτη, ii) The influence of rare gas insertion on the (hyper)polarizabilities:case studies of HArF,HXeC 2 H,HOXeH,HSXeH, 19/07/2007, Institut de 6

8 iii) Quimica Computational, University of Girona, Spain (http://iqc.udg.edu/seminaris/seminaris_a.php) On the vibrational contributions to the Non-Linear optical properties of small and medium size molecules, 28/09/2008, ICCMSE 2008, Χερσόνησος, Κρήτη, iv) The effect of the vibrations to the non-linear optical properties. Cases of small and medium size molecules, 29/09/2009, ICCMSE,2009, Ρόδος VII. Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Το ακαδηµαϊκό έτος δίδαξα ως εργαστηριακός συνεργάτης µε ωριαία αντιµισθία (14 ώρες/εβδ.) στο τµήµα Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών, της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρµογών του ΤΕΙ Λαµίας, τα ακόλουθα εργαστηριακά µαθήµατα : Εισαγωγή στα Ηλεκτρικά κυκλώµατα (1 ο Εξάµηνο), Ηλεκτρονική Φυσική (1 ο Εξάµηνο) και Μικροεπεξεργαστές Μικροελεγκτές (4 ο Εξάµηνο). Ακαδηµαϊκό έτος , εργαστηριακός συνεργάτης µε ωριαία αντιµισθία (14 ώρες/εβδ.) στο τµήµα Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών, της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρµογών του ΤΕΙ Λαµίας, διδασκαλία των ακολούθων µαθηµάτων: Ηλεκτρικά κυκλώµατα (1 ο Εξάµηνο), Συνδυαστικά Ψηφιακά Ηλεκτρονικά (2 ο Εξάµηνο). Ακαδηµαϊκό έτος , εργαστηριακός συνεργάτης (14 ώρες/εβδ.), τµήµα Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών, της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρµογών του ΤΕΙ Λαµίας: Ηλεκτρικά κυκλώµατα (1 ο Εξάµηνο), Ακολουθιακά Ψηφιακά Ηλεκτρονικά (3 ο Εξάµηνο). Ακαδηµαϊκό έτος , εργαστηριακός συνεργάτης στη βαθµίδα του καθηγητή εφαρµογών (10 ώρες/εβδ.), Ακολουθιακά Ψηφιακά Ηλεκτρονικά (3 ο Εξάµηνο), επιστηµονικός συνεργάτης στη βαθµίδα του επίκουρου καθηγητή (3 ώρες/εβδ.), Ακολουθιακά Ψηφιακά Ηλεκτρονικά (3 ο Εξάµηνο, (θεωρία), τµήµα Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών, της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρµογών του ΤΕΙ Λαµίας 7

9 Ακαδηµαϊκό έτος , εργαστηριακός συνεργάτης στη βαθµίδα του καθηγητή εφαρµογών (10 ώρες/εβδ.), Ακολουθιακά Ψηφιακά Ηλεκτρονικά (3 ο Εξάµηνο), επιστηµονικός συνεργάτης στη βαθµίδα του επίκουρου καθηγητή (3 ώρες/εβδ.), Ακολουθιακά Ψηφιακά Ηλεκτρονικά (3 ο Εξάµηνο, (θεωρία), τµήµα Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών, της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρµογών του ΤΕΙ Λαµίας Ακαδηµαϊκό έτος , τµήµα Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών, της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρµογών του ΤΕΙ Λαµίας. Ως συνεργάτης στο Τµήµα Πληροφορικής έχω επιβλέψει τις ακόλουθες πτυχιακές εργασίες: ι) Παπαµιχαήλ Κωνσταντίνα, «Εφαρµογές της Ολογραφίας στην επιστήµη της Πληροφορικής», ηµεροµηνία παρουσίασης, 20/06/2008, ιι) Ζαρκαλή Ιωάννα, Φραγκούλη Γεωργία, «Ιστορική Αναδροµή στην Τεχνολογία των οπτικών µέσων αποθήκευσης», ηµεροµηνία παρουσίασης, 16/10/2009 ιιι) Ζαµζάρας Σταύρος, «Ανάπτυξη εφαρµογών στις θετικές επιστήµες µε χρήση της γλώσσας προγραµµατισµόυ FORTRAN»,συνεπίβλεψη µε τον ρ. Κων/νο ηµητρίου, ηµεροµηνία ανάθεσης, γενική συνέλευση τµήµατος Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών, αριθµ. Πρακτικού 111/ & 112/ VIII. ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 1. Περιοδικά A. Avramopoulos, V. E. Ingamell, M. G. Papadopoulos and A. J. Sadlej, Vibrational corrections to electric properties of relativistic molecules: The coinage metal hydrides.j. Chem. Phys. 114, 198 (2001) [3.105/13] α. 2. A Avramopoulos and M. G. Papadopoulos, Trends in the electronic and vibrational contributions to the dipole moment, polarizabilities, and first and 8

10 second hyperpolarizabilities of the hydrides of Li, Na and K, Molecular Physics, 100, 821 (2002) [1.406/5]. 3. A. Avramopoulos, M.G. Papadopoulos and A. J. Sadlej, Relativistic effects on interaction electric properties of weakly interacting systems: The HF AuH dimmer,j. Chem. Phys., 117, (2002) [3.105/3] D. Kędziera, A. Avramopoulos, M. G. Papadopoulos and A. J. Sadlej, Electronic spectrum of the confined auride ion, Phys. Chem. Chem. Phys., 5, 1096 (2003) [2.076/7]. 5. A. Avramopoulos, M. G. Papadopoulos, A. J. Sadlej, Strong interactions through the X Au-Y, Chem. Phys. Lett., 370, 765 (2003) [2.438/8]. 6. K. Jug, S. Chiodo, P. Calaminici, A. Avramopoulos and M. G. Papadopoulos, Electronic and Vibrational Polarizabilities and Hyperpolarizabilities of Azoles: A comparative study of the Structure Polarization relationship, J. Phys. Chem. A, 107, 4172 (2003) [2.639/10]. 7. H. Reis, M. G. Papadopoulos and A. Avramopoulos, Calculation of the Microscopic Linear and Nonlinear Optical Properties of Acetonitrile: I. Accurate Molecular Properties in the Gas Phase and Susceptibilities of the Liquid in Onsager s Reaction Field Model, J. Phys. Chem.A, 107, 3907 (2003) [2.639/12] A. Avramopoulos, H. Reis, J. Li, and M. G. Papadopoulos, The Dipole moment, Polarizabilities, and First Hyperpolarizabilities of HArF. A Computational and Comparative study, J. Am. Chem. Soc., 126, 6179 (2004) [6.903/26]. 9

11 9. M. G. Papadopoulos, A. Avramopoulos, H Reis, S. Erkoc and L. Amirouche. A comparative study of the dipole polarizability of some Zn clusters, J. Phys Chem B, 109, (2005) ( ) [3.834/10]. 10. M. G. Papadopoulos, A. Avramopoulos, H Reis, S. Erkoc and L. Amirouche. Polarizabilities and second hyperpolarizabilities of Zn m Cd n clusters, Mol. Phys., 104, 2027 (2006). (a special issue in honour of Prof. Andrzej J. Sadlej.), 2006 [1.406/3] A. Avramopoulos, M. Jablonski, M. G. Papadopoulos, A. J. Sadlej, Linear and nonlinear electric properties and their dependence on the conformation and intramolecular H-bonding. A model study Chem. Phys., 328,33(2006) [2.316/3] A. Avramopoulos, H, Reis, M.G. Papadopoulos, Calculation of the Microscopic and Macroscopic Linear and Nonlinear Optical Properties of Liquid Acetonitrile: II. Local fields and nonlinear Optical Sucseptibilities in quadrupolar approximation J.Phys.Chem B, 111, 2546 (2007) [3.843/6] A. Avramopoulos, M.G. Papadopoulos et. al., Linear and nonlinear optical properties of some organoxenon derivatives J. Chem. Phys., 127, (2007) [3.166]. 14. A. Avramopoulos, M. G. Papadopoulos, The effect of Xenon insertion on the Linear and non-linear optical properties of HXeOH and HXeSH., Computing Letters, 3, (2007). Electric and Magnetic Properties of atoms and 10

12 molecules. A special issue in honour of Prof. David Buckingham, ISSN http://www.ingentaconnect.com/content/vsp/cole/2007/ /f T. Pluta, A. Avramopoulos, M. G. Papadopoulos,, J. Leszcynski On the origin 2009 of the Large electron correlation contribution on the hyperpolarizabilities of some diacetylene rare gas compounds J. Chem. Phys. 129, (2008). [3.149/2] 16. O.Loboda, R. Zalesny, A. Avramopoulos,J. M. Luis, B. Kirtman, N. et. al. Linear and NonLinear Optical Properties of [60] Fullerene derivatives J. Phys. Chem A, 113, 1159,2009. [2.918/2] 17. F. Holka, A. Avramopoulos, O. Loboda, V.Kellö, M. G. Papadopoulos, The (hyper) polarizabilities of AuXeF and XeAuF., Chem. Phys. Lett, 472, 185, [2.207/2] 18. R. Zalesny, G. Wojcik, I. Mossakowska, W. Bartkowiak, A. Avramopoulos, M. G. Papadopoulos, Static electronic and vibrational first hyperpolarizabilities of meta-dinitrobenzene as studied by quantum chemical calculations J. Mol. Struct.(Theochem), 907, 46, 2009, [1.112] &_cdi=5263&_pubtype=j&_auth=y&_acct=c &_version=1&_urlversion=0&_userid=577933&md5=c9dedd1a88872eed683ba4 766b9ff2ac 19. G. Soras, N. Psaroudakis, G. A. Mousdis, M. J. Manos, A. J. Tasiopoulos, S. Couris, P. Aloukos, P. Labéguerie, J. Lipinski, A. Avramopoulos, M. G. Papadopoulos, Synthesis and nonlinear optical properties of some novel nickel derivatives, under revision in Journal of Physical Chemistry A [2.918] 11

13 20. L. Serrano-Andrés, A.Avramopoulos, J. Li, P. Labéguerie, D.Bégué, V. Kellö, M. G. Papadopoulos, Linear and nonlinear optical properties of a series of Ni-dithiolene derivatives Journal of Chemical Physics, 131, (2009). [3.149]. [ ] 21. Robert Zaleśny, Oleksandr Loboda, K. Iliopoulos, G. Chatzikyriakos, Stelios Couris, Georgios Rotas, Nikos Tagmatarchis, Aggelos Avramopoulos, and Manthos G. Papadopoulos, Linear and Nonlinear Optical Properties of Triphenylamine-functionalized C 60 : Insights from Theory and Experiment accepted to Physical Chemistry Chemical Physics, 2010, [4.064]. 2. ηµοσιεύσεις σε συνέδρια (κατόπιν κρίσεως) 1. M. G. Papadopoulos, A. Avramopoulos and H. Reis, On the Vibrational Polarizabilities and Hyperpolarizabilities. Analysis of some specific examples: Pyrrole and HArF, in Lecture Series on Computer and Computational Sciences, International Conference of Computational Methods in Science and Enginnering 2004),, Vol.1, p. 1108, Editors: T. Simos and G. Maroulis, VSP International Science Publishers, (2004), ISBN (http://www.vsppub.com/books/mathe/cbk-intconcommetsciengicc200.html). 2. M. G. Papadopoulos, A. Avramopoulos, S. G. Raptis and A. J. Sadlej, On the electric polarizabilities and hyperpolarizabilities: The correlation, relativistic and vibrational contributions in In the frontiers of Computational Science: Lecture 12

14 Series on Computer and Computational Sciences, International Conference of Computational Methods in Science and Enginnering 2005) Vol. 3, p , Editors: George Maroulis and Theodore Simos, Brill Academic Publishers, 2005, ISBN ( ) [ /1] 3. A. Avramopoulos, H. Reis, M. G. Papadopoulos, A study of the environmental effects on the microscopic and macroscopic non-linear - optical properties of liquids, based on a multipolar approximation: Liquid acetonitrile, in Recent Progress in Computational Sciences and Engineering, Vol. 7 B, p ,2006 Eds G. Maroulis, T. Simos, Brill Academic Publishers, ISBN: ISSN: M. G. Papadopoulos, H. Reis, A. Avramopoulos and A. Alparone A systematic study of the linear and non-linear optical properties of small molecules and clusters: The correlation, vibrational and relativistic contributions in Trends and Perspectives in Modern Computational Science, Vol. 6, p , 2006,Eds G. Maroulis, T. Simos, Brill Academic Publishers, ISBN: ISSN: M. G. Papadopoulos, A. Avramopoulos The Linear and Non-Linear Optical Properties of Some Noble Gas Compounds, in COMPUTATIONAL METHODS IN SCIENCE AND ENGINEERING: Theory and Computation: Old Problems and New Challenges Edited by G. Maroulis and T. Simos, AIP Conference Proceedings Volume 963, , (2007). [DOI: / ] { 13

15 &idtype=cvips&gifs=Yes 6. A. Avramopoulos, H. Reis, M. G. Papadopoulos On the effect of the vibrational contributions to the Non-Linear optical properties. Cases of small and medium size molecules to be appeared in AIP Conference Proceedings Volume.http://proceedings.aip.org/proceedings/confproceed/1108.jsp 7. O. Loboda, R. Zalesny, A, Avramopoulos, H. Reis, M. G. Papadopoulos, E. Artacho, Linear Scaling calculations of linear and non-linear optical properties of [60] fullerene derivatives in Computational methods in modern science and engineering: Advances in Computational Science Edited by G. Maroulis and T. Simos AIP Conference Proceedings Volume 1108, ,2009, ISBN: Κεφάλαια σε βιβλία 1. V. E. Ingamells, S. G. Raptis, A. Avramopoulos and M.G. Papadopoulos, The Unusual effect of lithium substitution in organic molecules: The polarizability and second hyperpolarizability of C 2 H 2 Li 2 in Nonlinear optical responses of molecules, solids and liquids: Methods and applications, Editor: M. G. Papadopoulos, Research Singpost, ,(2003), ISBN: α [α/β], α: ο συντελεστής απήχησης (Impact Factor) του περιοδικού, β: αριθµός ετεροαναφορών. (Πηγή: wos.ekt.gr) Σύνολο ετεροαναφορών 123, είκτης h: 7, Impact Factor(average value) =

16 d=1 15

17 Συνοπτικός πίνακας ερευνητικής-επαγγελµατικής προϋπηρεσίας. Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ 1. ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ 2. ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ 3. ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ 4. ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ 5. ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ 6. ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ 7. ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΑΡΚΕΙΑ Από Έως 1/6/ /2/ β 1/3/ /5/ β 1/6/ /10/ β 1/11/ /7/ β 1/8/ /9/ β 1/10/ /12/ β 1/1/ /11/ β α Περιγραφή της απασχόλησης στο έργο. β Συνολική διάρκεια απασχόλησης ( σε µήνες) στο έργο. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ/<<ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ>> α 02 ΠΡΑΞΕ44, «συµµετοχή στη συγγραφή των υποµνηµάτων και της πιλοτικής µορφής λογισµικού» HPMD-CT , Computation of non-linear optical properties of condensed phases «υπολογισµός µη γραµµικών οπτικών ιδιοτήτων» MEST-CT «ενίσχυση των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του προγράµµατος EURODESY» Σχεδιασµός και Σύνθεση Βιοδραστικών και Λειτουργικών Μορίων, Αριστεία σε ερευνητικά ινστιτούτα ΓΓΕΤ (2 ος κύκλος) MTKD-CT , Fullerene Derivatives for Photonic Applications, Design, Synthesis and Measurements, Marie-Curie Actions, «υπολογισµός των µη γραµµικών ιδιοτήτων µορίων» MEST-CT , «ανάπτυξη µε θόδων για τη σχεδίαση φαρµάκων» MTKD-CT , Fullerene Derivatives for Photonic Applications, Design, Synthesis and Measurements, Marie-Curie Actions, (FDPA), «υπολογισµός των γραµµικών και µη γραµµικών οπτικών ιδιοτήτων φωτονικών υλικών» Αριθµός Συµβάσεων

18 ΕΤΕΡΟΑΝΑΦΟΡΕΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2009, Cambridge. ΠΗΓΗ, ISI, Web of Science 1. J.Am.Chem.Soc., 126 Issue: 19 Pages: Published: MAY Xu HL et. Al., CHEMICAL JOURNAL OF CHINESE UNIVERSITIES-CHINESE Volume: 30 Issue: 4 Pages: Published: APR Xu HL, et. Al., JOURNAL OF COMPUTATIONAL CHEMISTRY Volume: 30 Issue: 7 Pages: Published: MAY Li ZJ et. Al., JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY A Volume: 113 Issue: 12 Pages: Published: MAR Xu HL et. Al., JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C Volume: 113 Issue: 12 Pages: Published: MAR Li JB et. Al., JOURNAL OF THEORETICAL & COMPUTATIONAL CHEMISTRY Volume: 7 Issue: 4 Pages: Published: AUG Ma F et. Al., JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY A Volume: 112 Issue: 45 Pages: Published: NOV Maroulis G., JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS Volume: 129 Issue: 4 Article Number: Published: JUL Kirtman B, Luis JM, JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS Volume: 128 Issue: 11 Article Number: Published: MAR Xu HL et. Al., CHEMICAL PHYSICS LETTERS Volume: 454 Issue: 4-6 Pages: Published: MAR Wang FF et. Al., JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY B Volume: 112 Issue: 4 Pages: Published: JAN Luis JM et. Al., JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS Volume: 127 Issue: 8 Article Number: Published: AUG Wang BQ, JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY A Volume: 111 Issue: 28 Pages: Published: JUL Sun XY, et. Al., CHEMICAL JOURNAL OF CHINESE UNIVERSITIES-CHINESE Volume: 28 Issue: 6 Pages: Published: JUN Springborg M, Kirtman B, JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS Volume: 126 Issue: 10 Article Number: Published: MAR Xu HL, et. Al., JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY Volume: 129 Issue: 10 Pages: Published: MAR Christiansen O et. Al., JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS Volume: 125 Issue: 21 Article Number: Published: DEC Jing YQ et. Al., JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY B Volume: 110 Issue: 24 Pages: Published: JUN Alparone A. et. Al., JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY A Volume: 110 Issue: 17 Pages: Published: MAY McDowell SAC, CURRENT ORGANIC CHEMISTRY Volume: 10 Issue: 7 Pages: Published: MAY Chen W et. Al., JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY Volume: 128 Issue: 4 Pages:

19 21. Medved M et. Al., COLLECTION OF CZECHOSLOVAK CHEMICAL COMMUNICATIONS Volume: 70 Issue: 8 Pages: Published: Torrent-Sucarrat M, et. Al., JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS Volume: 122 Issue: 20 Article Number: Published: MAY McDowell SAC, CHEMICAL PHYSICS LETTERS Volume: 396 Issue: 4-6 Pages: Published: OCT J. M. Luis, H. Reis, M. Papadopoulos, B. Kirtman, JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS, 131, , Bochenkova AV, Bochenkov VE, Khriachtchev L Source: JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY A Volume: 113 Issue: 26 Pages: Published: JUL Liu ZB, Li ZR, Zuo MH 1, Li QZ, Ma F, Li ZJ, Chen GH, Sun CC JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS Volume: 131 Issue: 4 Article Number: Published: JUL B. Kirtman, J. M. Luis, in Non-linear optical properties of matter: From molecules to condensed phases, Editors: M. G. Papadopoulos, A. J. Sadlej and J. Leszczynski, Springer (2006), chap. 3, p. 101 (ISBN ). 28. Xu HL, Li ZR, Su ZM, Muhammad S, Gu FL, Harigayz K, JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C Volume: 113 Issue: 34 Pages: Published: AUG Muhammad S (Muhammad, Shabbir) 1, Xu HL (Xu, Hongliang) 1, Liao Y (Liao, Yi) 1, Kan YH (Kan, Yuhe) 1, Su ZM (Su, Zhongmin) 1 Source: JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY Volume: 131 Issue: 33 Pages: Published: AUG ********* 2. J.Chem.Phys., Volume: 114 Issue: 1 Pages: Published: JAN Sun SL et. Al., JOURNAL OF ORGANOMETALLIC CHEMISTRY Volume: 694 Issue: 9-10 Pages: Published: APR Zeng W, Ding FJ, Zhao KQ ACTA CHIMICA SINICA Volume: 66 Issue: 17 Pages: Published: SEP Yang GC, Fang L, Tan K, et al. ORGANOMETALLICS Volume: 26 Issue: 8 Pages: Published: APR Pitonak M, Neogrady P, Kello V, et al. MOLECULAR PHYSICS Volume: 104 Issue: Pages: Published: JUL Le Roy RJ, Appadoo DRT, Anderson K, et al. JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS Volume: 123 Issue: 20 Article Number: Published: NOV Yang GC, Su ZM, Qin CS, et al. JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS Volume: 123 Issue: 13 Article Number: Published: OCT Guitou-Guichemerre M, Chambaud G : JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS Volume: 122 Issue: 20 Article Number: Published: MAY Salek P, Helgaker T, Saue T CHEMICAL PHYSICS Volume: 311 Issue: 1-2 Pages: Published: APR Norman P, Jensen HJA JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS Volume: 121 Issue: 13 Pages: Published: OCT Pyykko P ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION Volume: 43 18

20 Issue: 34 Pages: Wang XF, Andrews L, Manceron L, et al. JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY A Volume: 107 Issue: 41 Pages: Published: OCT Cafiero M, Adamowicz L, Duran M, et al. JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE-THEOCHEM Volume: 633 Issue: 2-3 Pages: Published: AUG Norman P, Schimmelpfennig B, Ruud K, et al.journal OF CHEMICAL PHYSICS Volume: 116 Issue: 16 Pages: Published: APR ********* 3. J.Phys.Chem. A Volume: 107 Issue: 20 Pages: Published: MAY Kwok SW, Hein JE, Fokin VV, et al. HETEROCYCLES Volume: 76 Issue: 2 Pages: Published: NOV Liang XQ, Pu XM, Liao XW, et al. JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE- THEOCHEM Volume: 860 Issue: 1-3 Pages: Author(s): Pederson MR, Baruah T Conference Information: International Conference on Computational Methods in Sciences and Engineering (ICCMSE 2005), OCT 21-26, 2005 Corinth, GREECE Source: In the Frontiers of Computational Science Book Series: LECTURE SERIES ON COMPUTER AND COMPUTATIONAL SCIENCES Volume: 3 Pages: Published: 2005 Molecular polarizabilities from density-functional theory: From small molecules to light harvesting complexes 46. Calaminici P, Koster AM, Jug K, et al. JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE- THEOCHEM Volume: 762 Issue: 1-3 Pages: Published: APR Alparone A, Reis H, Papadopoulos MG JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY A Volume: 110 Issue: 17 Pages: Published: MAY Pederson MR, Baruah T, Allen PB, et al. JOURNAL OF CHEMICAL THEORY AND COMPUTATION Volume: 1 Issue: 4 Pages: Published: JUL-AUG Wang DZ TETRAHEDRON Volume: 61 Issue: 30 Pages: Published: JUL Calaminici P CHEMICAL PHYSICS LETTERS Volume: 387 Issue: 4-6 Pages: Published: APR Torrent-Sucarrat M, Sola M, Duran M, et al. JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS Volume: 120 Issue: 14 Pages: Published: APR Alparone A, Millefiori A, Millefiori S CHEMICAL PHYSICS Volume: 298 Issue: 1-3 Pages: Published: MAR Times Cited: B. Kirtman, J. M. Luis, in Non-linear optical properties of matter: From molecules to condensed phases, Editors: M. G. Papadopoulos, A. J. Sadlej and J. Leszczynski, Springer (2006), chap. 3, p. 101 (ISBN ). ******* 4. J.Phys.Chem B Volume: 109 Issue: 40 Pages: Published: OCT Li XB (Li, Xi-Bo) 2, Wang HY (Wang, Hong-Yan) 1, Lv R (Lv, Ran) 3, Wu WD (Wu, Wei-Dong) 2, Luo JS (Luo, Jiang-Shan) 2, Tang YJ (Tang, Yong-Jian) 2, JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY A Volume: 113 Issue: 38 Pages:

21 10342 Published: SEP Maroulis G JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND THEORETICAL NANOSCIENCE Volume: 6 Issue: 4 Special Issue: Sp. Iss. SI Pages: Published: APR Maroulis G, Haskopoulos A JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND THEORETICAL NANOSCIENCE Volume: 6 Issue: 2 Special Issue: Sp. Iss. SI Pages: Published: FEB Li L, Zhou ZW, Wang X, et al. PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS Volume: 10 Issue: 45 Pages: Published: Karamanis P, Xenides D, Leszczynski J JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS Volume: 129 Issue: 9 Article Number: Published: SEP Karamanis P, Leszczynski J JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS Volume: 128 Issue: 15 Article Number: Published: APR : Electric dipole polarizability of aluminum phosphide clusters AlnPn (n=2-9) and electron delocalization Author(s): Karamanis P, Xenides D Conference Information: International Conference on Computational Methods in Science and Engineering, SEP 25-30, 2007 Corfu, GREECE : COMPUTATION IN MODERN SCIENCE AND ENGINEERING VOL 2, PTS A AND B Book Series: AIP CONFERENCE PROCEEDINGS Volume: 2 Pages: Part: Part A - B Published: Sen S, Seal P, Chakrabarti S PHYSICAL REVIEW B Volume: 76 Issue: 11 Article Number: Published: SEP Karamanis P, Begue D, Pouchan C JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS Volume: 127 Issue: 9 Article Number: Published: SEP Gaston N, Schwerdtfeger P PHYSICAL REVIEW B Volume: 74 Issue: 2 Article Number: Published: JUL Alparone A, Reis H, Papadopoulos MG JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY A Volume: 110 Issue: 17 Pages: Published: MAY J. Phys. Chem A Volume: 107 Issue: 19 Pages: Published: MAY Christiansen O, Kongsted J, Paterson MJ, et al. JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS Volume: 125 Issue: 21 Article Number: Published: DEC Suponitsky KY, Timofeeva TV, Antipin MY USPEKHI KHIMII Volume: 75 Issue: 6 Pages: Published: Alparone A, Reis H, Papadopoulos MG JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY A Volume: 110 Issue: 17 Pages: Published: MAY v 68. Reis H, Grzybowski A, Papadopoulos MG JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY A Volume: 109 Issue: 44 Pages: Published: NOV Medved M, Cernusak I, Kedzuch S, et al. COLLECTION OF CZECHOSLOVAK CHEMICAL COMMUNICATIONS Volume: 70 Issue: 8 Pages: Published: Jensen L, van Duijnen PT JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS Volume:

22 Issue: 7 Article Number: Published: AUG Bartkowiak W, Niewodniczanski W, Misiaszek T, et al. CHEMICAL PHYSICS LETTERS Volume: 411 Issue: 1-3 Pages: 8-13 Published: AUG Jensen L, van Duijnen PT INTERNATIONAL JOURNAL OF QUANTUM CHEMISTRY Volume: 102 Issue: 5 Pages: Published: APR Jensen L, Swart M, van Duijnen PT JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS Volume: 122 Issue: 3 Article Number: Published: JAN Torrent-Sucarrat M, Sola M, Duran M, et al. JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS Volume: 120 Issue: 14 Pages: Published: APR F. de Brito Mota and Roberto Rivelino, JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY B, Volume: 113 Issue: 28 Pages: Published: JUL David Bugh in Chemical Modelling: Applications and Theory, Royal Society of Chemistry, 2004, chap. 5, p B. Kirtman, J. M. Luis, in Non-linear optical properties of matter: From molecules to condensed phases, Editors: M. G. Papadopoulos, A. J. Sadlej and J. Leszczynski, Springer (2006), chap. 3, p W. Bartkowiak in in Non-linear optical properties of matter: From molecules to condensed phases, Editors: M. G. Papadopoulos, A. J. Sadlej and J. Leszczynski, Springer (2006), chap. 9, p. 299 (ISBN ). 79. Suponitsky, Kyrill Yu, Liao, Yi, Masunov, Artem E., JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY A Volume: 113 Issue: 41 Pages: Published: OCT ****** 6. ChemPhys.Lett. Volume: 370 Issue: 5-6 Pages: Published: MAR Ganesamoorthy C, Balakrishna MS, Mague JT, et al. INORGANIC CHEMISTRY Volume: 47 Issue: 7 Pages: Published: APR Grochala W CHEMICAL SOCIETY REVIEWS Volume: 36 Issue: 10 Pages: Published: Ghanty TK JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS Volume: 124 Issue: 12 Article Number: Published: MAR Ghanty TK JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS Volume: 123 Issue: 24 Article Number: Published: DEC Pyykko P: INORGANICA CHIMICA ACTA Volume: 358 Issue: 14 Pages: Published: NOV Ghanty TK: JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS Volume: 123 Issue: 7 Article Number: Published: AUG : Pyykko P ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION Volume: 43 Issue: 34 Pages: Published: Mendizabal F, Zapata-Torres G, Olea-Azar C CHEMICAL PHYSICS LETTERS Volume: 382 Issue: 1-2 Pages: Published: NOV

23 ********** 7. MOL.PHYS. Volume: 100 Issue: 6 Pages: Published: MAR Santiago E, Castro MA, Fonseca TL, et al. JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS Volume: 128 Issue: 6 Article Number: Published: FEB Pessoa R, Castro MA, Amaral OAV, et al. CHEMICAL PHYSICS LETTERS Volume: 412 Issue: 1-3 Pages: Published: AUG Andrade OP, Aragao A, Amaral OAV, et al. CHEMICAL PHYSICS LETTERS Volume: 392 Issue: 1-3 Pages: Published: JUL Merawa M, Begue D, Dargelos A JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY A Volume: 107 Issue: 45 Pages: Published: NOV David Bugh in Chemical Modelling: Applications and Theory, Royal Society of Chemistry, 2004, chap. 5, p.174 ************* 8. J.Phys.Chem.B Volume: 111 Issue: 10 Pages: Published: MAR Ju Y, Huang JP JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY B Volume: 112 Issue: 26 Pages: Published: JUL Ray PC, Bonifassi P, Leszczynski J JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY A Volume: 112 Issue: 13 Pages: Published: APR Title: Multi-scale simulations for materials and life sciences Author(s): Caster F, Champagne B, Nakano M, et al. Conference Information: International Conference on Computational Methods in Science and Engineering, SEP 25-30, 2007 Corfu, GREECE Source: COMPUTATIONAL METHODS IN SCIENCE AND ENGINEERING VOL 1 - THEORY AND COMPUTATION: OLD PROBLEMS AND NEW CHALLENGES Book Series: AIP CONFERENCE PROCEEDINGS Volume: 963 Pages: Published: Luis JM, Torrent-Sucarrat M, Christiansen O, et al. Source: JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS Volume: 127 Issue: 8 Article Number: Published: AUG Hammond JR, Kowalski K JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS Volume: 130 Issue: 19 Article Number: Published: MAY F. de Brito Mota and Roberto Rivelino, JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY B Volume: 113 Issue: 28 Pages: Published: JUL ********** 9. Phys.Chem.Chem.Phys. Volume: 5 Issue: 6 Pages: Published: Kaczmarek A, Bartkowiak W PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS Volume: 11 Issue: 16 Pages: Published: Jablonski M, Sadlej AJ CHEMICAL PHYSICS LETTERS Volume: 463 Issue: 4-6 Pages: Published: OCT Kaczmarek A, Zalesny R, Bartkowiak W : CHEMICAL PHYSICS LETTERS Volume: 449 Issue: 4-6 Pages: Published: DEC Lo JMH, Klobukowski M CHEMICAL PHYSICS Volume: 328 Issue: 1-3 Pages: Published: SEP

24 103. Pyykko P ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION Volume: 43 Issue: 34 Pages: Holka F, Neogrady P, Kello V, et al. MOLECULAR PHYSICS Volume: 103 Issue: 20 Pages: Published: OCT Timo Fleig, Habilitationsschrift, p.41, Düsseldorf, 2006, ******** 10. J.ChemPhys, Volume: 117 Issue: 22 Pages: Published: DEC Skwara B, Bartkowiak W, Da Silva DL THEORETICAL CHEMISTRY ACCOUNTS Volume: 122 Issue: 3-4 Pages: Published: MAR Pitonak M, Neogrady P, Kello V, et al. MOLECULAR PHYSICS Volume: 104 Issue: Pages: Published: JUL Salek P, Helgaker T, Saue T CHEMICAL PHYSICS Volume: 311 Issue: 1-2 Pages: Published: APR ******* 11. Chem.Phys. Volume: 328 Issue: 1-3 Pages: Published: SEP Kirtman B, Luis JM JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS Volume: 128 Issue: 11 Article Number: Published: MAR Kishi R, Umezaki SY, Fukui H, et al. CHEMICAL PHYSICS LETTERS Volume: 454 Issue: 1-3 Pages: Published: MAR Jablonski M JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE-THEOCHEM Volume: 820 Issue: 1-3 Pages: Published: OCT ******* 12. MOLPHYS Volume: 104 Issue: Pages: Published: JUL Karamanis P, Pouchan C, Leszczynski J JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY A Volume: 112 Issue: 51 Pages: Published: DEC Karamanis P, Leszczynski J JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS Volume: 128 Issue: 15 Article Number: Published: APR Karamanis P, Begue D, Pouchan C JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS Volume: 127 Issue: 9 Article Number: Published: SEP *********** 13. Chem.Phys.Lett. Volume: 472 Issue: 4-6 Pages: Published: APR Cukras J, Antusek A, Holka F, et al. CHEMICAL PHYSICS LETTERS Volume: 474 Issue: 4-6 Pages: Published: JUN

25 116. Liu ZB, Li ZR, Zuo MH 1, Li QZ, Ma F, Li ZJ, Chen GH, Sun CC JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS Volume: 131 Issue: 4 Article Number: Published: JUL ******* 14. J.ChemPhys. Volume: 129 Issue: 14 Article Number: Published: OCT Cukras J, Antusek A, Holka F, et al. CHEMICAL PHYSICS LETTERS Volume: 474 Issue: 4-6 Pages: Published: JUN Liu ZB, Li ZR, Zuo MH 1, Li QZ, Ma F, Li ZJ, Chen GH, Sun CC JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS Volume: 131 Issue: 4 Article Number: Published: JUL J.Chem.Phys. Volume: 127 Issue: 21 Article Number: Published: DEC J.Phys.Chem.A Volume: 113 Issue: 6 Pages: Published: FEB J. M. Luis, H. Reis, M. Papadopoulos, B. Kirtman, JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS, 131, , Bradshaw DS, Andrews DL, JOURNAL OF NONLINEAR OPTICAL PHYSICS & MATERIALS Volume: 18 Issue: 2 Pages: Published: JUN Czyznikowska Z, Kurzawa J, Zalesny R, et al, CHEMICAL PHYSICS LETTERS Volume: 480 Issue: 1-3 Pages: Published: SEP J.MOL.STRUCT.(Theochem), 907, 46-50, On electric polarizabilities and hyperpolarizabilities: The correlation, relativistic and vibrational contributions Author(s): Papadopoulos MG, Avramopoulos A, Raptis SG, et al. Conference Information: International Conference on Computational Methods in Sciences and Engineering (ICCMSE 2005), OCT 21-26, 2005 Corinth, GREECE Source: In the Frontiers of Computational Science Book Series: LECTURE SERIES ON COMPUTER AND COMPUTATIONAL SCIENCES Volume: 3 Pages: Published:

26 122. Zeng W, Ding FJ, Zhao KQ ACTA CHIMICA SINICA Volume: 66 Issue: 17 Pages: Published: SEP M. G. Papadopoulos, A. Avramopoulos The Linear and Non-Linear Optical Properties of Some Noble Gas Compounds, in COMPUTATIONAL METHODS IN SCIENCE AND ENGINEERING: Theory and Computation: Old Problems and New Challenges Edited by G. Maroulis and T. Simos, AIP Conference Proceedings Volume 963, , (2007) Liu ZB, Li ZR, Zuo MH 1, Li QZ, Ma F, Li ZJ, Chen GH, Sun CC JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS Volume: 131 Issue: 4 Article Number: Published: JUL ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΗΜΙΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΕΡΟΑΝΑΦΟΡΩΝ: 123 Impact Factor(average value) = (Sum of IF = ), h-index: 7 Journal/IF Num. of Publications JACS/ JCP/ JPCA/ JPCB/ CP/ CPL/ PCCP/ MOLPHYS/ JMOLSTRUCT(Theo)/ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. 1. ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΑΞΙΟΛΟΓΕΣ ΜΓΟ [ 6, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 10, 16,17, 19,20 ] 2. ΜΕΛΕΤΗ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ Ι ΙΟΤΗΤΩΝ (ΜΓΟ) Α) ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΝΗΣΗΣ [ 1, 2, 6, 7, 8, 13, 14, 18 ] Β) ΕΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΑΛΛΗΛΕΠΙ ΡΑΣΗ ΜΓΟ [ 3 ] Γ) ΜΕΛΕΤΗ ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΜΓΟ [ 12 ] ) ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΓΟ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕ ΜΕΓΑΛΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ [1, 3, 4, 17 ] 25

27 3. ΧΡΗΣΗ ΕΞ ΥΠΑΡΧΗΣ ΜΕΘΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΒΑΝΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΙΑΦΟΡΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ [ 4, 5, 20 ] 26

chatzipa@math.uoc.gr http://www.math.uoc.gr/ chatzipa

chatzipa@math.uoc.gr http://www.math.uoc.gr/ chatzipa ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοµατεπώνυµο : ιεύθυνση : Email: Web: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΙ ΗΣ Τµήµα Μαθηµατικών, Λεωφ. Κνωσσού, Ηράκλειο, 71409. chatzipa@math.uoc.gr http://www.math.uoc.gr/ chatzipa Προσωπικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 30/06/2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Ελληνική ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ. Ονοµατεπώνυµο ΜΕΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. ιεύθυνση ΚΟΡΑΗ 2Α, 82100, ΧΙΟΣ - ΕΛΛΑ Α

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Ελληνική ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ. Ονοµατεπώνυµο ΜΕΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. ιεύθυνση ΚΟΡΑΗ 2Α, 82100, ΧΙΟΣ - ΕΛΛΑ Α ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοµατεπώνυµο ΜΕΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ιεύθυνση ΚΟΡΑΗ 2Α, 82100, ΧΙΟΣ - ΕΛΛΑ Α Τηλέφωνο 2271035042 Τηλεοµοιοτυπία 2271035299 Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο v.mennis@aegean.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 11/6/1966, ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ. ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ: Τακτικός Καθηγητής στο ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 11/6/1966, ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ. ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ: Τακτικός Καθηγητής στο ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ Δρ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΚΑΝΕΤΣΟΣ ΠΥΛΟΥ 22, Ν.ΚΗΦΙΣΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 22310 60140 Kινητό τηλέφωνο: 6945-273390 email : g anetsos@teilam.gr 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 11/6/1966, ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Eπώνυμο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2102634615 6945468751 Όνομα: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Έτος Γέννησης 1972

Eπώνυμο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2102634615 6945468751 Όνομα: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Έτος Γέννησης 1972 ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Eπώνυμο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2102634615 6945468751 Όνομα: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Έτος Γέννησης 1972 Πατρώνυμο: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμος με 2 τέκνα Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΣΠΟΥ ΕΣ 3. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Στυλιανός Θ. Τσιλίκης Βιογραφικό Σηµείωµα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΣΠΟΥ ΕΣ 3. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Στυλιανός Θ. Τσιλίκης Βιογραφικό Σηµείωµα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυµο : ΤΣΙΛΙΚΗΣ Όνοµα : ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Όνοµα Πατρός : ΘΕΟ ΩΡΟΣ Έτος Γέννησης : 12 Ιουνίου 1971 ιεύθυνση Κατοικίας : Αλεξάνδρου ιάκου 36, Νέο Ηράκλειο, Αθήνα Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σαλαμίνος 39, Άγια Παρασκευή, Τ.Κ. 153 43, Αθήνα ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6976 439249 FAX: 211 8009081

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σαλαμίνος 39, Άγια Παρασκευή, Τ.Κ. 153 43, Αθήνα ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6976 439249 FAX: 211 8009081 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΟΙΚΟΓ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Κολιώνης Γεώργιος 19 / 04 / 1980 (34 ετών) Θεσσαλονίκη Άγαμος ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ: ΌΝΟΜΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 1976 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ: ΌΝΟΜΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 1976 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΩΜΟΣ Ρ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΠΩΝΥΜΟ: ΌΝΟΜΑ: ΘΩΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 1976 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3121 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Οι πτυχιούχοι του τμήματος Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων (ΗΥΣ) του Τ.Ε.Ι. Πειραιά διαθέτουν τις εξειδικευμένες

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητικές,Δραστηριότητες,και, Ενδιαφέροντα,, Τμήμα,Μηχανικών,Η/Υ,&,Πληροφορικής, Τομέας,Λογικού,των,Υπολογιστών, Εργαστήριο,Γραφικών,,Πολυμέσων,και,Γεωγραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ. Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ. Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμη, 2 τέκνα Διεύθυνση:, Πατησίων 76, 104 34

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής

Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Γενικές Πληροφορίες για Μέλη ΔΕΠ Ονοματεπώνυμο Αδάμ Αδαμόπουλος Βαθμίδα Επίκουρος Καθηγητής Γνωστικό Αντικείμενο Ιατρική Φυσική Εργαστήριο/Κλινική Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Γραφείο Τηλέφωνο 25510 30501

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σπουδές

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σπουδές ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Αλέξανδρος Κουλούρης Βιβλιοθηκονόμος, Ph.D. Διεθνολόγος Πολιτικός επιστήμονας koulouris.a@gmail.com, akoul@teiath.gr http://users.teiath.gr/akoul/ Σπουδές Οκτώβριος 2007 Διδακτορικό

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό Επιλογής Συνεργάτη για το έργο «New Medicines for Trypanosomatidic Infections (NMTrypI)» Σε συνέχεια σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη Σύµβασης Έργου που δηµοσιεύθηκε στην

Διαβάστε περισσότερα

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ-Υποέργο 07 Επιστροφή του Αρχιμήδη: Συμβολή στην Μελέτη της Υδραυλικής Μηχανικής και Υδροδυναμικής Συμπεριφοράς των Αρχιμήδειων Κοχλιωτών Υδροτροχών για Ανάκτηση του Υδροδυναμικού Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 12 Σεπτεμβρίου 1976. Έγγαμος με ένα παιδί. Καβάλα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 12 Σεπτεμβρίου 1976. Έγγαμος με ένα παιδί. Καβάλα ΛΕΩΝΙΔΑΣ Λ. ΦΡΑΓΓΙΔΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία Γέννησης: Οικ. Κατάσταση: Τόπος Γέννησης: Ηλεκτρονική Διεύθυνση: 12 Σεπτεμβρίου 1976 Έγγαμος με ένα παιδί Καβάλα modip-tech@duth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυµο: ΚΕΣΙ ΗΣ Όνοµα: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Όνοµα πατέρα: Ιωάννης Έτος γεννήσεως: 1961 /νση επικοινωνίας : Τέρµα Κοντοπούλου, Φλώρινα, 53100 Τηλ: 238554646 e-mail: tkesidis@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πτυχίο Έτος Πεδίο Βαθμός /Τμήμα. Πανεπιστήμιο Κρήτης ιδακτορικό* 2005 2008 Οικονομικά /Οικ. Επιστημών Περιβάλλοντος Άριστα

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πτυχίο Έτος Πεδίο Βαθμός /Τμήμα. Πανεπιστήμιο Κρήτης ιδακτορικό* 2005 2008 Οικονομικά /Οικ. Επιστημών Περιβάλλοντος Άριστα Βιογραφικό Σημείωμα ΗΜΗΤΡΑ ΒΟΥΒΑΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία τόπος γέννησης Επικοινωνία Οικογενειακή κατάσταση 18 Ιουνίου 1979, Ηράκλειο Κρήτης Τηλέφωνο: 6942403934 E-mail: dimitra@econ.soc.uoc.gr

Διαβάστε περισσότερα

Project REPUBLIC MED ref: 1C MED12 73 Προσέγγιση και πρώτα αποτελέσματα

Project REPUBLIC MED ref: 1C MED12 73 Προσέγγιση και πρώτα αποτελέσματα Project REPUBLIC MED ref: 1C MED12 73 Προσέγγιση και πρώτα αποτελέσματα Δρ. Γ.Μ. Σταυρακάκης Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας, Συντονιστής εταίρος Κίνητρα και Στόχοι [1/2] Ισόγειο και

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Εκπαίδευση

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Εκπαίδευση ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 Ονοματεπώνυμο... Κοσσιέρη Ευαγγελία Όνομα πατέρα... Γεώργιος Όνομα μητέρας... Αικατερίνη Τόπος γεννήσεως... Αθήνα Οικογενειακή κατάσταση... Έγγαμη kjnnnbbvvghgf Διεύθυνση επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Σπανού Άννα Βιογραφικό Σημείωμα

Σπανού Άννα Βιογραφικό Σημείωμα Σπανού Άννα Βιογραφικό Σημείωμα Προσωπικές Πληροφορίες Όνομα Σπανού Άννα Εθνικότητα Ελληνική Ημερομηνία Γέννησης 18.04.1982 Διευθύνσεις Ζηργάνου 41Β τ.κ. 55134, Καλαμαριά-Θεσσαλονίκη Τηλέφωνα 6973616490

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ρ. Ευάγγελος Μεννής

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ρ. Ευάγγελος Μεννής ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ρ. Ευάγγελος Μεννής ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Βιογραφικά στοιχεία.....3 1.1 Προσωπικές Πληροφορίες 3 1.2 Εκπαίδευση και Κατάρτιση.. 3 1.3 Υποτροφίες και Βραβεία.. 4 1.4 Άλλες δραστηριότητες.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1979-1981, Πτυχίο Οπτικής. - Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας, Τμήμα Οπτικής του ΤΕΙ Αθήνας

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1979-1981, Πτυχίο Οπτικής. - Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας, Τμήμα Οπτικής του ΤΕΙ Αθήνας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα: Αριστείδης Επίθετο: Χανδρινός Τόπος Γέννησης: Αθήνα, Ελλάδα E-Mail: achand@teiath.gr, chandria@yahoo.com ΣΠΟΥΔΕΣ 1979-1981, Πτυχίο Οπτικής. - Σχολή Επαγγελμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Ονοματεπώνυμο : Σπανουδάκη Κατερίνα Όνομα Πατρός Μητρός : Εμμανουήλ Ειρήνη Έτος Γέννησης : 1977 Αριθμός Ταυτότητας : Ρ 834308 Τόπος Γέννησης : Ηράκλειο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

Master of Science in Information Technology (Software and Systems), 01/12/2000, ΙΚΑΤΣΑ, Μάστερ Επιστήµων (Μ.C.s.) στην πληροφορική 23/04/2001

Master of Science in Information Technology (Software and Systems), 01/12/2000, ΙΚΑΤΣΑ, Μάστερ Επιστήµων (Μ.C.s.) στην πληροφορική 23/04/2001 Τ.Ε.Ι. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΠΙΝΑΚΑΣ (α) άρθρου 2, παρ. 2, Π.. 163, ΦΕΚ 149/26-06-2002, τεύχος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. ΣΠΟΥ ΕΣ 2010 σήμερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. ΣΠΟΥ ΕΣ 2010 σήμερα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο ΠΛΟΣΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Πατρώνυμο Ιωάννης Μητρώνυμο Θεοδώρα Ημερομηνία και τόπος γέννησης 24/6/1985, Κοζάνη ιεύθυνση κατοικίας A. Συμεωνίδη 10, Τ.Κ. 54

Διαβάστε περισσότερα

Μονιµοποίηση κ. Nόβα ηµήτριου, Καθηγητή Εφαρµογών του Τµήµατος, µε ειδικότητα στα Μαθηµατικά και εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήµατα Μάρκετινγ».

Μονιµοποίηση κ. Nόβα ηµήτριου, Καθηγητή Εφαρµογών του Τµήµατος, µε ειδικότητα στα Μαθηµατικά και εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήµατα Μάρκετινγ». Μονιµοποίηση κ. Nόβα ηµήτριου, Καθηγητή Εφαρµογών του Τµήµατος, µε ειδικότητα στα Μαθηµατικά και εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήµατα Μάρκετινγ». Ηµεροµηνία σύγκλησης Συνέλευσης Τµήµατος για συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Λέκτορας στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Ιανουάριος 2012-Μάρτιος 2014.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Λέκτορας στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Ιανουάριος 2012-Μάρτιος 2014. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Γενικά στοιχεία Όνομα Επίθετο Θέση E-mail Πέτρος Μαραβελάκης Επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων με αντικείμενο «Εφαρμογές Στατιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Ηµερίδα: Γεωπληροφορική και Εκπαίδευση Η Ελληνική Πραγµατικότητα Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο ευτέρα και Τρίτη, 21-22 Maΐου 2007. Γεώργιος Ν.

Ηµερίδα: Γεωπληροφορική και Εκπαίδευση Η Ελληνική Πραγµατικότητα Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο ευτέρα και Τρίτη, 21-22 Maΐου 2007. Γεώργιος Ν. Ηµερίδα: Γεωπληροφορική και Εκπαίδευση Η Ελληνική Πραγµατικότητα Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο ευτέρα και Τρίτη, 21-22 Maΐου 2007 Γεώργιος Ν. Φώτης Geoinformatics Geoinformatics is a science which develops and

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Bασιλική Λ. Σουµελίδου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Bασιλική Λ. Σουµελίδου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Bασιλική Λ. Σουµελίδου Καθηγητής Εφαρµογών MSc Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών και ΣΤΕΦ ΤΕΙ Μ Κ. Τσιτσιλίκη 2 Κοζάνη 50100 Tel: 24610-40161 εσωτ.224 & 2461024273 e-mail: vsoum@teikoz.gr ΣΠΟΥ ΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής Πανεπιστήµιο Πειραιώς, Καραολή ηµητρίου 80, 18534 Πειραιάς Τηλ. 210 414-2147, e-mail: sofianop@unipi.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑ: ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΠΙΘΕΤΟ: ΠΕΡ ΙΚΗ ΒΑΘΜΙ Α: Καθηγήτρια Εφαρµογών Αγγλικής Γλώσσας, ΤΕΙ ΑΜΘ ΤΜΗΜΑ: Λογιστικής & Χρηµατοοικονοµικής ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: Περγάµου 32, Καβάλα,

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητής Παν Πειραιά, Δρ Φούντας Ευάγγελος. Δρ ΦΟΥΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς Πρόεδρος Τμήματος Πληροφορικής

Καθηγητής Παν Πειραιά, Δρ Φούντας Ευάγγελος. Δρ ΦΟΥΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς Πρόεδρος Τμήματος Πληροφορικής Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Δρ ΦΟΥΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς Πρόεδρος Τμήματος Πληροφορικής Μ. ΚΑΡΑΟΛΗ και Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 80, 185 34 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ 210 414 2314 / Fax: 210-4142107

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Λάρισα 07/09/2015 Προκήρυξη Αριθμός Πρωτοκόλλου: 3332/16-6-2015(ΣΥΝ) ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - Τομέας: Ενιαίος ΑΝΑΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. (2006-2008) Βαθμός: «Άριστα» (9,25/10)

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. (2006-2008) Βαθμός: «Άριστα» (9,25/10) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΓΠΣ MSc- ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τηλέφωνο: 6972314589 / 210-8221676 E-mail: tmaltez@otenet.gr, tasosmalt@yahoo.gr Στρατιωτική θητεία: Ολοκληρωμένη ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Ιφιγένεια Μεταξά Γ. Παπανδρέου 31, 54645, Θεσσαλονίκη Τηλ.: 6944 831485 Fax: 2310 569996 e-mail imetaxa@aqs.gr Περίληψη προσόντων Συµβουλευτική δραστηριότητα σε θέµατα Ποιότητας, Υγιεινής και Ασφάλειας,

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνο: (26310) 58212 3) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΦΑΞ : (26310) 25183 e-mail: ksamalek@teimes.gr

Τηλέφωνο: (26310) 58212 3) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΦΑΞ : (26310) 25183 e-mail: ksamalek@teimes.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεσολόγγι : 29/05/2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) Αριθ.Πρωτ : Φ 2.2/2089 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Ταχ. /νση : ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ Τ.Κ. 302.00 ΠΡΟΣ:1) Ο.Α.Ε. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Γενικά Λειτουργεί αυτοδύναμα από το ακαδημαϊκό έτος 2003-4 Οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του Κοτσαρίνη Παναγιώτη. Πτυχιούχου Ηλεκτρονικής

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του Κοτσαρίνη Παναγιώτη. Πτυχιούχου Ηλεκτρονικής ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Κοτσαρίνη Παναγιώτη Πτυχιούχου Ηλεκτρονικής ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΟΤΣΑΡΙΝΗΣ ΟΝΟΜΑ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 13 / 4 / 1970 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΕΓΓΑΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ & ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ****************************************************************************** ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ & ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ****************************************************************************** ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ & ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ****************************************************************************** ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Δρ Ιωάννης Θανόπουλος Οπτικές λαβίδες: Θεωρία και εφαρμογές με έμφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Χριστίνα Α. Παππά Οικονοµολόγος Βοηθός έρευνας Υποψήφια διδάκτωρ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Χριστίνα Α. Παππά Οικονοµολόγος Βοηθός έρευνας Υποψήφια διδάκτωρ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Οικονοµολόγος Βοηθός έρευνας Υποψήφια διδάκτωρ Μάιος 2007 Περιεχόµενα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Προσωπικά στοιχεία...1 2. Ακαδηµαϊκές σπουδές...1 3. Ξένες γλώσσες...1 4. Χειρισµός Η/Υ...1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ «ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014, ΩΡΑ 18.00 ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013» Μεθοδολογία προσέγγισης του προβλήματος στο έργο PhoReSE ΤόλκουΑθανασία Χημικός Εργαστήριο Ανόργανης & Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

EuroRIs-Net. European Research Infrastructures Network of National Contact Points

EuroRIs-Net. European Research Infrastructures Network of National Contact Points EuroRIs-Net European Research Infrastructures Network of National Contact Points Κύρια στοιχεία του έργου EuroRIs-Net Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του 7 ου Π.Π. (ως Coordination

Διαβάστε περισσότερα

Υ ΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ

Υ ΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ Υ ΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ Διεύθυνση Κατοικίας Πετεινός, Ξάνθη, Τ.Κ. 67 100 Τηλέφωνο 6937476255 Διεύθυνση Γραφείου Τμήμα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων Λάρισα 05/09/2013 Προκήρυξη Αριθμός Πρωτοκόλλου: 4292/3-7-2013 ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - Τομέας: Ενιαίος Βιοχημεία ή Κλινική

Διαβάστε περισσότερα

MΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ, ΜΑ I. ΣΠΟΥ ΕΣ

MΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ, ΜΑ I. ΣΠΟΥ ΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΑΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ 1 MΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ, ΜΑ Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαµη Ηµεροµηνία Γέννησης: 24/05/1980 Τόπος Γέννησης : Θεσσαλονίκη Τηλέφωνα : 6937-771301 ιεύθυνση : Π. Μαυροµιχάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Υπηκοότητα ΜΠΕΛΟΥΛΗ ΑΓΑΘΗ agathabel@yahoo.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ημερομηνία γέννησης 11/11/1985 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑ Ημερομηνίες (από

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Λάρισα 07/09/2015 Προκήρυξη Αριθμός Πρωτοκόλλου: 3339/16-6-2015 ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - Τομέας: Ενιαίος ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 Curriculum Vitae Dr Marios Vryonides I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION.... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 IV. PRESENTATIONS IN CONFERENCES AND SEMINARS... 5 V. PUBLICATIONS.... 6-1 - I. PERSONAL DETAILS

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ. Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη 22100 Τρίπολη Τηλ.: 2710-372113 Fax: 2710-230005

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ. Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη 22100 Τρίπολη Τηλ.: 2710-372113 Fax: 2710-230005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη 22100 Τρίπολη Τηλ.: 2710-372113 Fax: 2710-230005 Τρίπολη, 21 Ιουνίου 2012 Αρ. Πρωτ.: 3716 Προς: 1. ΙΤΣ Α.Ε. Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ & ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-15 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1 )

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ & ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-15 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1 ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/6/2015 ΠΕΜΠΤΗ 18/6/2015 ΤΕΤΑΡΤΗ 17/6/2015 ΤΡΙΤΗ 16/6/2015 ΔΕΥΤΕΡΑ 15/6/2015 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί να κάνω. µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα?

Γιατί να κάνω. µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα? Γιατί να κάνω µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα? Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα ΓιατίΤΠΕ? (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών) -ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Επώνυμο: ΒΥΛΛΙΩΤΗΣ. 2001 2003: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Επώνυμο: ΒΥΛΛΙΩΤΗΣ. 2001 2003: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Επώνυμο: ΒΥΛΛΙΩΤΗΣ Όνομα Τμήμα : ΗΡΑΚΛΗΣ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Μάθημα : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Ι & ΙΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Βαθμίδα : ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ PANTEION UNIVERSITY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES DEPARTMENT OF ECONOMIC & REGIONAL DEVELOPMENT Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ECTS ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. (Α) Λίστα με τα στοιχεία των μαθημάτων στα ελληνικά. Κυματομηχανική Κωδικός

ECTS ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. (Α) Λίστα με τα στοιχεία των μαθημάτων στα ελληνικά. Κυματομηχανική Κωδικός ECTS ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (Α) Λίστα με τα στοιχεία των μαθημάτων στα ελληνικά Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος Κυματομηχανική Κωδικός CE0 μαθήματος:

Διαβάστε περισσότερα

Μπιτζιόπουλος Αριστειδης. Διεύθυνση Θουκιδίδου 1α, Μυτιλήνη ΤΚ 81100 Τηλέφωνα 2251023706 Κινητό 6983506390 crmaris@aegean.gr, crmaris@gmail.

Μπιτζιόπουλος Αριστειδης. Διεύθυνση Θουκιδίδου 1α, Μυτιλήνη ΤΚ 81100 Τηλέφωνα 2251023706 Κινητό 6983506390 crmaris@aegean.gr, crmaris@gmail. Βιογραφικό σημείωμα Προσωπικές πληροφορίες Επώνυμο / Όνομα Διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Μπιτζιόπουλος Αριστειδης Διεύθυνση Θουκιδίδου 1α, Μυτιλήνη ΤΚ 81100 Τηλέφωνα 2251023706 Κινητό 6983506390

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός συγγραφής βιβλιογραφίας με τη χρήση του Βιβλιογραφικού προτύπου Vancouver 1

Οδηγός συγγραφής βιβλιογραφίας με τη χρήση του Βιβλιογραφικού προτύπου Vancouver 1 Οδηγός συγγραφής βιβλιογραφίας με τη χρήση του Βιβλιογραφικού προτύπου Vancouver 1 Abstract - Περίληψη Artwork - Έργο Τέχνης Bills/Resolutions - Νομοσχέδιο/Ψήφισμα Book, Edited - Βιβλίο, Επιμελημένο 1

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015 Evaluated - Accredited Programmes of Study by College Last update, 15/05/2015

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Management και Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών

Μάθημα: Management και Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ PANTEION UNIVERSITY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES DEPARTMENT OF ECONOMIC & REGIONAL DEVELOPMENT Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Ξ Η 5/31-03-2015

Π Ρ Α Ξ Η 5/31-03-2015 ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΟΛΗΣ Άρθρο 9 του N. 4009/2011 Π Ρ Α Ξ Η 5/31-03-2015 Στο Αιγάλεω, σήµερα στις 31-03-2015 ηµέρα Τρίτη και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαος Ε. Μωραϊτάκης

Νικόλαος Ε. Μωραϊτάκης Νικόλαος Ε. Μωραϊτάκης 1. ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 2003 2004 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Κράτος και Δημόσια Πολιτική» Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΠΟΛΗ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 08/07/2015

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΠΟΛΗ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 08/07/2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΠΟΛΗ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 08/07/2015 Evaluated - Accredited Programmes of Study by Town Last update, 08/07/2015 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

μ μ μ μ μ, μ ,.. μ : μ μ. μ μ 2003 μ μ μ 2004 μ μ μ μ 1 bar μ

μ μ μ μ μ, μ ,.. μ : μ μ. μ μ 2003 μ μ μ 2004 μ μ μ μ 1 bar μ μ μ μ μ μ μ. μ μ,,.. μ μ μ μ μ μ. μ,,. μ : μ μ μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ. μ μ μ μ 2003 μ μ. μ μ μ μ, μ 2004 μ μ μ μ 1 bar μ 1 2003 μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ :,,, μ,,. μ μ μ μ...... 1, μ, μ. 2 μ μ,,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών TECHNOLOGICAL EDUCATION INSTITUTE OF CENTRAL MACEDONIA SCHOOL OF TECHNOLOGICAL APPLICATIONS DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING Graduate Studies Program: Academic Year 2015-16 Renewable Energy Systems:

Διαβάστε περισσότερα

Όνοµα/Επίθετο Γέννηση Στρ. Θητεία Οικ. Κατάσταση Διεύθυνση Σπουδές Ξένες Γλώσσες Επαγγελµατική δραστηριότητα

Όνοµα/Επίθετο Γέννηση Στρ. Θητεία Οικ. Κατάσταση Διεύθυνση Σπουδές Ξένες Γλώσσες Επαγγελµατική δραστηριότητα Όνοµα/Επίθετο: Αναστάσιος (Τάσος) Ραγκούσης Γέννηση: 2 Δεκεµβρίου 1945, Αθήνα, Ελλάδα Στρ. Θητεία: Ναύτης διαχειριστής Π.Ν. 1969-1970 Οικ. Κατάσταση: Διαζευγµένος µε ένα γιό Αρχιτέκτονα Διεύθυνση: Κόνωνος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: "Μελέτη της χρηματοοικονομικής αποτύπωσης περιβαλλοντικών πληροφοριών, της περιβαλλοντικής διαχείρισης, επίδοσης και αποτελεσματικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων"

Διαβάστε περισσότερα

(*) βαθµίδες του κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς

(*) βαθµίδες του κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς Βιογραφικό σηµείωµα Europass Προσωπικές πληροφορίες Επώνυµο / Όνοµα Αθηνά ελλαπόρτα ιεύθυνση Λάσσης 18, Αργοστόλι, Κεφαλονιά Τηλέφωνα 2671022849 6979244774 Υπηκοότητα Ελληνική Ηµεροµηνία γέννησης 12/06/1978

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακά προγράμματα ειδίκευσης που δυνητικά ενδιαφέρουν τους πτυχιούχους Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΠΔΜ

Μεταπτυχιακά προγράμματα ειδίκευσης που δυνητικά ενδιαφέρουν τους πτυχιούχους Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΠΔΜ Μεταπτυχιακά προγράμματα ειδίκευσης που δυνητικά ενδιαφέρουν τους πτυχιούχους Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΠΔΜ Επιμέλεια: Ανανίας Τομπουλίδης Καθηγητής ΤΜΜ ΠΔΜ Συνεργάτης Γραφείου Διασύνδεσης ΠΔΜ 1.

Διαβάστε περισσότερα

Digital Travel Trends

Digital Travel Trends Travel @ Digital Travel Trends February 2012 Stefanos Loukakos Country Manager, Google Greece Google Confidential and Proprietary 1 Travel Market: Online vs Offline Google Confidential and Proprietary 2 Travel

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο : Κρεμμύδα Όνομα : Άννα Οικογεν. Κατάσταση : Έγγαμη με (2) παιδιά Εθνικότητα : Ελληνική Τηλ. / e-mail : 210-53.85.232, akremmyda@teiath.gr, annkre@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουάριος 2011 Dr. Άρης Ίκκος, ISHC

Ιανουάριος 2011 Dr. Άρης Ίκκος, ISHC Έρευνα Ικανοποίησης Πελατών & Απόδοση Ξενοδοχείων Θεσσαλονίκης Ιανουάριος 2011 Dr. Άρης Ίκκος, ISHC Έρευνα Ικανοποίησης Πελατών Πρωτογενής Έρευνα Τουριστών Περίοδος: Αύγουστος Οκτώβριος 2010 Μέθοδος: Ερωτηµατολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΒΟΡΔΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΒΟΡΔΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΒΟΡΔΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΘΕΤΟ :Βορδός ΟΝΟΜΑ :Νικόλαος ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ :Σάµου 6Α, Περιγίαλι Καβάλας Τ.Κ. 65201 E-MAIL :vordosn@yahoo.com ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΙΝΗΤΟ :6993582229

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Προσωπικά Στοιχεία Ονοματεπώνυμο : Αμανατιάδης Δημήτριος του Σοφοκλή Ημ/νία Γέννησης : 12 Φεβρουαρίου 1970 Τόπος κατοικίας : Θεσσαλονίκη, Βατοπεδίου 5, 56224 Εύοσμος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ι ΒΕ και λειτουργία Προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης»

ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ι ΒΕ και λειτουργία Προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης» ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ι ΒΕ και λειτουργία Προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης» ΠΡΟΤΑΣΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ια του Τµήµατος: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

... 1-3.... 3-16. 6. μ μ... 6 8. μ μ ( )... 7-8. 13. / μ μ... 10-11 15... 11-12 16. -... 12-13. -... 17-18... 18-23... 24-26... 27

... 1-3.... 3-16. 6. μ μ... 6 8. μ μ ( )... 7-8. 13. / μ μ... 10-11 15... 11-12 16. -... 12-13. -... 17-18... 18-23... 24-26... 27 .... 1-3.... 3-16 μ : 1. μ μ.... 3-4 2. μ... 4 3. μ / μ μ... 4-5 4. μ μ.... 5 5. μ... 5-6 6. μ μ.... 6 7.... 6-7 8. μ μ ( )... 7-8 9. μ/μ μ... 8 10. μ/μμ -... 8-9 11. μ / μ... 9-10 12. /... 10 13. / μ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Ξ Η 11/22-07-2015 Στο Αιγάλεω, σήµερα στις 22-07-2015 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.µ. συνήλθε σε

Π Ρ Α Ξ Η 11/22-07-2015 Στο Αιγάλεω, σήµερα στις 22-07-2015 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.µ. συνήλθε σε ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΟΛΗΣ Άρθρο 9 του N. 4009/2011 Π Ρ Α Ξ Η 11/22-07-2015 Στο Αιγάλεω, σήµερα στις 22-07-2015 ηµέρα Τετάρτη και

Διαβάστε περισσότερα

Prof. Maria Tzani. M.A. Στυλιανή Δασκαλάκη. M.A. Αριστείδης Κοσιονίδης

Prof. Maria Tzani. M.A. Στυλιανή Δασκαλάκη. M.A. Αριστείδης Κοσιονίδης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2 ΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 17.30 18.00 Τετάρτη 28-Jul Έναρξη Θερινού Σχολείου Prof. Maria Tzani Prof. Maria Tzani 18.15- Εργασίες 18.30 φοιτητών 19.00 19.00-1 9.00- - 10.00 Εργασίες φοιτητών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. development law 1262/82 in the recent stagnation of investment in Greece

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. development law 1262/82 in the recent stagnation of investment in Greece ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Αρτέμης Κουρτέσης Όνομα Πατρός: Βασίλειος Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος με δύο παιδιά Ημ/νία γέννησης: 28 Ιουνίου 1963 E-mail: akourtesis@aktis-sa.gr,

Διαβάστε περισσότερα

24-10-1985: Νοσηλευτική, Σχολή Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού. 03-04-2008: Ιατρικό Τμήμα Σχολή Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίου Κρήτης

24-10-1985: Νοσηλευτική, Σχολή Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού. 03-04-2008: Ιατρικό Τμήμα Σχολή Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίου Κρήτης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Ρουμπελάκη Μαρία roumb@staff.teicrete.gr Βασικό πτυχίο 24-10-1985: Νοσηλευτική, Σχολή Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Διδακτορικό 03-04-2008:

Διαβάστε περισσότερα

: ΧΑΤΖΗΣ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 29 Σεπτεμβρίου 1969 : ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ Δ/θμιας Εκπαίδευσης ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : Έγγαμος με τρία παιδιά

: ΧΑΤΖΗΣ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 29 Σεπτεμβρίου 1969 : ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ Δ/θμιας Εκπαίδευσης ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : Έγγαμος με τρία παιδιά ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Όνομα ΠΑΤΕΡΑ : ΧΑΤΖΗΣ : ΙΩΑΝΝΗΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 29 Σεπτεμβρίου 1969 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ : ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ Δ/θμιας Εκπαίδευσης ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : Έγγαμος

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος Οδηγός ιδακτορικών Σπουδών Στο Τµήµα λειτουργούν, από το 1985, µεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικής βαθµίδας. Με τη νοµοθεσία που ισχύει σήµερα, µε αίτησή τους οι απόφοιτοι του Μ.Π.Σ. µπορούν να συνεχίσουν

Διαβάστε περισσότερα

Energy. study live excel. MSc in Energy Systems. MSc in Energy Management. MSc in Energy Building Design

Energy. study live excel. MSc in Energy Systems. MSc in Energy Management. MSc in Energy Building Design www.ihu.edu.gr Thessaloniki study live excel Masters of Science Programmes in: Energy MSc in Energy Systems MSc in Energy Management MSc in Energy Building Design Information & Online Applications at www.tech.ihu.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. ΣΤΑΥΡΟΣ Μητρώνυμο ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. Τίτλος Πτυχίου. Υποψήφιος Διδάκτωρ, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

Βιογραφικό Σημείωμα. ΣΤΑΥΡΟΣ Μητρώνυμο ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. Τίτλος Πτυχίου. Υποψήφιος Διδάκτωρ, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Βιογραφικό Σημείωμα ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: ΜΑΝΩΛΙΤΖΑΣ Όνομα ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Πατρώνυμο : ΣΤΑΥΡΟΣ Μητρώνυμο ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ E-mail: pmanol@gmail.com ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Όνομα Ιδρύματος Πολυτεχνείο Κρήτης Τίτλος Πτυχίου

Διαβάστε περισσότερα

Λουκάς Βλάχος Καθηγητής αστροφυσικής. http://www.physics.auth.gr valhos@astro.auth.gr

Λουκάς Βλάχος Καθηγητής αστροφυσικής. http://www.physics.auth.gr valhos@astro.auth.gr Λουκάς Βλάχος Καθηγητής αστροφυσικής http://www.physics.auth.gr valhos@astro.auth.gr Εισαγωγή Δεξιότητες του σύγχρονου φυσικού Οι τομείς και οι κατευθύνσεις στο Τμήμα φυσικής Τα μεταπτυχιακά Γιατί να σπουδάσω

Διαβάστε περισσότερα

Chain Reaction: A Sustainable approach to Inquiry Based Science Education

Chain Reaction: A Sustainable approach to Inquiry Based Science Education Chain Reaction: A Sustainable approach to Inquiry Based Science Education Μαρία Φουσκάκη, Χημικός Επιτροπή Διαχείρισης του Προγράμματος Ηράκλειο, 13 Σεπτεμβρίου 2014 Ρέθυμνο, 19 Σεπτεμβρίου 2014 Chain

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Λαµία -0-05 Αρ. πρωτ.: 859 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. α1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. α1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ α1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοµατεπώνυµο : ΑΙΜΙΛΙΑ ΚΟΝ ΥΛΗ Πατρώνυµο : Μιχαήλ Ηµ/νία Γέννησης : 9 Αυγούστου 1960 ιεύθυνση : Βελισσαρίου 8, Νέα Σµύρνη 171-23 Τηλέφωνο : 6978003057, 010-9326224

Διαβάστε περισσότερα

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ανήκει στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (τεχνολογικός τοµέας, Ν. 2916/2001).

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ανήκει στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (τεχνολογικός τοµέας, Ν. 2916/2001). ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ανήκει στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα με έγκριση ποιότητας από την ΕΑΙΠ. Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Κοινωνικών Επιστημών και Νομικής

Προγράμματα με έγκριση ποιότητας από την ΕΑΙΠ. Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Κοινωνικών Επιστημών και Νομικής Ενημέρωση: 11 Μαρτίου, 2015 Διευκρινίζεται ότι τα ΙΠ με «Άδεια Λειτουργίας» δικαιούνται να προσφέρουν προγράμματα, τα οποία αυτόματα αναγνωρίζονται από το κράτος, χωρίς να τα υποβάλουν στην αυστηρή διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική κρίση και τραπεζικό σύστημα

Ελληνική κρίση και τραπεζικό σύστημα Ελληνική κρίση και τραπεζικό σύστημα Γκίκας Α. Χαρδούβελης 1 ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ: ΑΝΤΕΧΟΥΝ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΚΡΙΣΗ, ΥΠΟΚΥΠΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Αποτελέσματα: Τραπεζικοί Όμιλοι (4 συστημικές τράπεζες) ml. 2008 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ MSc in Energy

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ MSc in Energy ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ MSc in Energy Επιστηµονικός Υπεύθυνος ρ Ι.Κ. Καλδέλλης www.sealab.gr jkald@sealab.gr 1. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΒΑΣΙΚΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Master στην Αρχιτεκτονική (Master of Science), αριθμός πράξης αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.: 1/250, 25-11-1994.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Master στην Αρχιτεκτονική (Master of Science), αριθμός πράξης αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.: 1/250, 25-11-1994. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ-ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Προσωπικά Στοιχεία ΟΝΟΜΑ: ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-5294552 FAX: 210-5294553 KINHTO: 6977-356013 E-mail: vissilia@aua.gr ΒΙΣΙΛΙΑ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3114 Μέσα από ένα τετραετές πρόγραμμα σπουδών, το Τμήμα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων επιτρέποντας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Επιστημών (Paris X Nanterre), Παρίσι, Γαλλία Έτος απόκτησης: 1995. DEA en Sciences Politiques

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Επιστημών (Paris X Nanterre), Παρίσι, Γαλλία Έτος απόκτησης: 1995. DEA en Sciences Politiques ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Ονοματεπώνυμο: Φωτεινή (Φανή) Κομσέλη 2. Εκπαίδευση: Διδάκτωρ Πολιτικών Επιστημών 3. Δ/νση εργασίας: ΕΚΔΔΑ/ΙΝΕΠ, Πειραιώς 211, 177 78 Ταύρος 4. Τηλ.: 213.1306.236, -255, -200, -204

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. ΣΩΤΗΡΙΟΣ Α. ΔΑΛΙΑΝΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. ΣΩΤΗΡΙΟΣ Α. ΔΑΛΙΑΝΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. ΣΩΤΗΡΙΟΣ Α. ΔΑΛΙΑΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ KAI ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Institute of Sound

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΜΟΡΙΑ, ΥΛΙΚΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΜΟΡΙΑ, ΥΛΙΚΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΜΟΡΙΑ, ΥΛΙΚΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ι ΑΣΚΟΝΤΕΣ: Μαρία Κανακίδου, Σταύρος Φαράντος, Γιώργος Φρουδάκης ΣΚΟΠΟΣ Ι Σκοπός του µαθήµατος είναι να εισαγάγει τον ϕοιτητή στην Υπολογιστική

Διαβάστε περισσότερα

Λυμπερτός Ευστράτιος

Λυμπερτός Ευστράτιος Βιογραφικό Σημείωμα ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Λυμπερτός Ευστράτιος Φαίδρας 7, 26332 Πάτρα (Ελλάδα) +306932819610 +302610311485 +302615001231 libertos@teemail.gr http://www.libertos.net ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα