ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ο ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ 300 ΩΡΕΣ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΟΣ ΣΕ 11 ΕΒ ΟΜΑ ΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ο ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ 300 ΩΡΕΣ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΟΣ ΣΕ 11 ΕΒ ΟΜΑ ΕΣ"

Transcript

1 Final Project Report Στο θα βρείτε την περιγραφ της εργασίας Final Project Report (FPR). Η εργασία αυτ βαθµολογείται µε 90% της συνολικς βαθµολογίας της πτυχιακς σας. ιαβάστε προσεκτικά το κείµενο. Τα κριτρια βάσει των οποίων αξιολογείται η εργασία σας είναι στο: Μελετστε τα και προσέξτε ιδιαίτερα τις διαφορές µεταξύ των διαφόρων βαθµολογικών βαθµίδων (Characteristics of each grade: 1 st, 2 nd, 3 rd ). Για παράδειγµα η διαφορά µεταξύ 2 nd upper και 1 st ΕΝ είναι ένας βαθµός (69-70) αλλά η ύπαρξη σε κάποιο βαθµό των κριτηρίων που περιγράφονται στην πρώτη ενότητα All criteria for an Upper 2nd Class Honours grade project should apply. Additionally: Οι εξεταστές αποφασίζουν βάσει των κριτηρίων αν η εργασία σας είναι 1 st, 2 nd upper, 2 nd lower, 3 rd or Fail και στη συνέχει πόσο καλά είναι σε αυτό το βαθµό και καθορίζουν τον ακριβ % βαθµό. Μερικά (αλλά όχι όλα) από τα σηµεία που πρέπει να προσέξετε ιδιαιτέρως στην πτυχιακ σας εργασία: Η εργασία (FPR) απευθύνεται σε αναγνώστες που έχουν τουλάχιστον τις ίδιες γνώσεις µε εσάς. Άρα δεν πρέπει να γράφετε γνωστά πράγµατα αλλά µόνο ότι εσείς έχετε κάνει. Η εργασία πρέπει να είναι έτσι γραµµένη ώστε κάποιος που δεν σας γνωρίζει, δεν έχει δει τι έχετε κάνει να µπορεί να βαθµολογσει την πτυχιακ σας. Αυτό απλά σηµαίνει ότι βαθµολογστε για ότι περιγράφετε στην εργασία σας (FPR) και µόνο για αυτό. Κάτι που δεν το περιγράφετε δεν θα βαθµολογηθεί. Αν πάλι περιγράφετε κάτι που δεν έχετε κάνει στην προφορικ εξέταση θα φανεί και θα έχετε τις ανάλογες επιπτώσεις. Μην γράφετε θεωρίες. εν βαθµολογούνται αντιθέτως σας µειώνουν το βαθµό. Επιπλέον αν δεν κάνετε σωστ χρση (βιβλιογραφία παραποµπές κλπ) κινδυνεύετε να κατηγορηθείτε για λογοκλοπ (plagiarism). Γνωρίζουµε τι είναι και που χρησιµοποιούνται πληροφοριακά συστµατα, server, JAVA, βάση δεδοµένων, UML κλπ. Το κυρίως κείµενο δεν πρέπει να περιλαµβάνει σχµατα, διαγράµµατα κλπ. Όλα αυτά πρέπει να βρίσκονται στα παραρτµατα, να περιγράφονται στο κείµενο και να γίνεται παραποµπ στα παραρτµατα. Η εργασία (FPR) δεν αποτελεί επίδειξη γνώσεων. Κάποιοι φοιτητές για παράδειγµα περιγράφουν την ανάλυση σχεδίαση µε µεθοδολογίες YOURDON και UML. Χρησιµοποιείστε ανάλογα µε την εργασία σας. Το γεγονός ότι διδαχθκατε και τις δύο δεν σηµαίνει ότι πρέπει πάντα να χρησιµοποιείτε και τις δύο. Φροντίστε να είστε µεθοδικοί We expect to see evidence that you have taken a methodical approach to the work αποτελεί κριτριο για 2 nd lower. Σε πολλές εργασίες (π.χ. πληροφοριακά συστµατα) απαιτείται η συλλογ απαιτσεων (requirements). Βάσει αυτών γίνεται η σχεδίαση και η ανάπτυξη. Στην εργασία σας πρέπει να περιγράφετε - τεκµηριώνετε πως συγκεντρώσατε τις απαιτσεις και πως από αυτές καταλξατε στη σχεδίαση. Περιγράψτε - τεκµηριώστε πως κάνατε τους ελέγχους (tests) της εφαρµογς σας. Προσέξτε στα κριτρια για 2 nd lower αναφέρει We expect to see a presentation of testing, verification and validation και αντίστοιχα για καλύτερο βαθµό. Χρησιµοποιείστε κατάλληλη βιβλιογραφία (βιβλία, επιστηµονικά περιοδικά όχι σηµειώσεις καθηγητών, manuals προγραµµάτων, διαφηµιστικά εταιριών). Μην παραθέτετε βιβλία papers που δεν έχετε χρησιµοποισει. Ότι υπάρχει στη βιβλιογραφία πρέπει να έχει τουλάχιστο µία παραποµπ µέσα στο κείµενο. Η αναφορά στα κριτρια βαθµολόγησης with reference to literature (3 rd class) και published articles (2 nd upper) προσδιορίζει αντίστοιχα βιβλία (text books) και επιστηµονικά περιοδικά (papers). Μην ξεχάσετε να δώσετε σε CD/ DVD όλη την εργασία σας, δηλαδ το κείµενο FPR (MS Word), κώδικας εφαρµογς, εκτελέσιµο αρχείο, οδηγίες χρσης / εγκατάστασης (όπου απαιτείται), επιστηµονικά περιοδικά (papers) που τυχόν χρησιµοποισατε, και εν γένει οτιδποτε απαιτείται για να τεκµηριώσει την εργασία σας. Παρουσιάστε το management του project. Προσέξτε ότι για 2 nd lower A report without description of the management of the project, and the students work, and the use of the supervisor through out the project development period cannot be graded a Lower 2nd Class Honours grade, even if the rest of the work is of 1st Class grade standards. Μια πτυχιακ χωρίς συµπεράσµατα (Evaluation) δύσκολα θα περάσει. Για 3 rd class Your report must provide an account of work done, and must contain an evaluation of your work, as well as some proposals for improvements, otherwise cannot be marked with a 3rd Class grade even if it has some merits of a 1st class grade work, και για 1 st class We expect all major issues, including the really hard and perhaps unresolvable ones, to be properly evaluated, validated them in reference to proper references including published papers / articles, and commented upon in the project report. ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ο ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ 300 ΩΡΕΣ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΟΣ ΣΕ 11 ΕΒ ΟΜΑ ΕΣ 1

2 Content of the report Structure The final project report must have the following structure: Title page Acknowledgements (if any) Contents page Introduction Main chapters (Chapter 1, 2,..) Discussion and evaluation Appendices Declaration Statement Length When taken together, the introduction, main chapters, conclusions and evaluation should be about words in length, and should not exceed words. (Reports which are less than 8000 words or more than words in length may be penalised). Final reports not submitted in electronic form, as MS-Word document, will be penalized as not submitted. Title Page The title page must be laid out in the style shown at the end of these notes. The abstract should be a statement up to half a page in length describing the subject matter of the project report and the main findings and conclusions presented in the report. A reader should be able to decide what the report is about by reading this alone. Contents page The table of contents must show the chapters of the report, with the title of each and the page number on which each chapter begins. If your chapters are organised in sections, with a title for each, show these sections on the contents page as well. Do not go to greater detail than sections, as the table of contents should fit on a single page. A contents page will look something like: Contents Page Acknowledgements 1 Introduction 2 2 First main chapter First section n Discussion and evaluation Appendix A DPP 50 Appendix B IPR 55 Appendix C Weekly Reports 65 Appendix D. 75 If you have used headings then, MS Word easily generates this. The introduction Chapter 1 should state what the project is about, give some brief background information (sufficient to set the scene ) and list your project objectives. It should give a very brief statement of the contents of each chapter of the report, just to help the reader gain an idea of how you are going to present the outcome of your work. 2

3 The main chapters Unfortunately, we can give very little general guidance on how to present these, apart from saying that you should make sure you use appropriate chapter headings and sub-headings, because it will depend very largely on the subject of the project. Here are a few points of advice however. a) You may assume that your readership has the level of knowledge of a Computer Science student who has taken the same modules as you. Bear this in mind when writing about background technical information and do not present large amounts of information that such a reader would already know or that could be read in a standard textbook on the topic. Simply reference the textbook in your bibliography, and keep the information you present specific to your own work. Μην γράφετε θεωρίες. Ο αναγνώστης της πτυχιακς σας δεν περιµένει από σας να µάθει τι είναι Πληροφοριακά Συστµατα, Βάση εδοµένων, Internet, δίκτυο, server κλπ. Το µόνο που θα πετύχετε γράφοντας θεωρίες είναι να χάσετε βαθµούς. Επιπλέον υπάρχει και ο κίνδυνος να κατηγορηθείτε για λογοκλοπ (plagiarism). Μην περιγράφετε µεθοδολογίες κλπ. εν υπάρχει λόγος να περιγράψετε για παράδειγµα τι είναι και πως χρησιµοποιείται η UML, Τα DFD, ERD, κλπ. Απλά περιγράψτε τα δικά σας UML, DFD, ERD, κλπ Περιγράψετε µόνο ότι έχετε κάνει εσείς, ότι είναι δικό σας. εν θέλουµε για παράδειγµα να µας περιγράψετε τι είναι τα ερωτηµατολόγια ( οι συνεντεύξεις), που και γιατί χρησιµοποιούνται κλπ. αλλά να περιγράψετε πως καταλξατε στα ερωτηµατολόγια που χρησιµοποισατε, γιατί αυτές οι ερωτσεις, τι πληροφορία για την πτυχιακ σας θα δώσουν αυτές οι ερωτσεις, πως εκτιµσατε τα αποτελέσµατα και πως τα αποτελέσµατα των ερωτηµατολογίων µετατράπηκαν σε απαιτσεις του συστµατος και στη συνέχεια σε σχεδίαση - υλοποίηση. b) You may need to repeat some of the work you submitted for the Project Proposal or the Interim Progress Report. It is perfectly acceptable to do this, but try not to quote large chunks verbatim. Do not forget that you must, of course, include them as appendices to the report, so there is no point of repeating them, just reference them if you need so. c) The main chapters of your report should describe the tasks that you carried out as you worked to meet your objectives, but it is not a good idea to adopt a diary-style order of presentation. It is better to organise the chapters around topics or tasks. These chapters should tell the reader what you ve done, what results you obtained, what you feel you ve achieved (including the problems you ve overcome) how you went about evaluating your work (tests performed, etcetera). d) It is very important to present the results of your project work properly, especially when the main task of the project was a software development. A weakness of too many student projects is a failure to present program results and to discuss the significance of those results, leaving the examiners with a possibly excellent specification and design, but very little idea of whether the implementation actually worked. It is natural to want to postpone the generation of test results for as long as possible while you put the final touches to the system, but you should resist this temptation, because you may never get around to generating the results. You should persuade the examiner on what you have done, without forcing him to see the actual application. Do not forget that you will be marked from what it is in your report. If something is not clearly presented it will not be marked. As an example, depending on the nature of your project and the way you approached your work, this might include: Discussion of database analysis and design decisions, system structure or program design issues; Commentary on any uncertainties in the project specification or requirements and how you resolved them; Discussion of design decisions that were considered and the reasons for choosing one method over another; Use of software tools (what inputs you supplied, how you configured them, what outputs were produced); Presentation and discussion of intermediate results, for instance of a program which was progressively refined or extended; Consideration of HCI issues and how they influenced your design; Your strategy for testing your software. This might include some user evaluation of your software and if so, you should report on the outcomes. Όλα αυτά πρέπει να τεκµηριώνονται. Για παράδειγµα πολλοί φοιτητές γράφουν: Έγιναν ερωτηµατολόγια ( συνεντεύξεις) και από αυτά βγκαν οι απαιτσεις του συστµατος. Τίποτα απολύτως Μηδέν. Περιγράψτε πλρως, και κάντε παραποµπές στα σχετικά στοιχεία που έχετε στα παραρτµατα. 3

4 Έγινε Black Box έλεγχος του συστµατος και όλα δουλεύουν σωστά, έδωσα την εφαρµογ σε 3 άτοµα και είναι ικανοποιηµένα. εν σηµαίνει τίποτα απολύτως. Περιγράψτε µε λεπτοµέρεια πως έγινε αυτός ο έλεγχος. Τι δεδοµένα χρησιµοποιθηκαν; Τι κινσεις έγιναν (εγγραφές, διαγραφές, κλπ κλπ); Πως έγιναν οι έλεγχοι; Ποιο το πλάνο των ελέγχων; Πως εξασφαλίσατε ότι ελέγχθηκε κάθε δυνατ περίπτωση; Ποια τα αποτελέσµατα για κάθε ένα από αυτούς; Αναλύστε στο κείµενο και δώστε πίνακες, διαγράµµατα, πλάνα κλπ στα παραρτµατα (Appendices) αναφερόµενοι σε αυτά. Αντίστοιχα και σε περίπτωση που κάποιος έκανε εκτίµηση της εφαρµογς σας. Τα DFD ERD του συστµατος είναι στα Appendices 7. εν σηµαίνει τίποτα απολύτως. Περιγράψτε µε λεπτοµέρεια τα DFD, ERD (υπάρχει τρόπος αναφερθείτε στη βιβλιογραφία), πως αυτά συνδέονται µε τις απαιτσεις γενικά πως οι απαιτσεις υλοποιθηκαν στην σχεδίαση. Οι φόρµες εισαγωγς δεδοµένων είναι στα Appendices 8. εν σηµαίνει τίποτα απολύτως. Περιγράψτε µε λεπτοµέρεια µια - µια τις φόρµες, µε τη συνδέονται (πίνακες-αρχεία) πως λειτουργούν (π.χ. ψευδοκώδικας), τι ενηµερώνουν (πίνακες αρχεία) κλπ. κλπ... Σε πληροφοριακά συστµατα εδοµένα Σε όλες τις πτυχιακές που έχουν αρχεία δεδοµένα τύπου βάσεων δεδοµένων. Χρησιµοποιστε δεδοµένα εγγραφές. Κάντε ικανό αριθµό εγγραφών. Στον Η: στον κατάλογο (DataForStudents) θα βρείτε αρκετά δεδοµένα για να εισάγετε στη βάση σας. Για παράδειγµα η βάση Pelates2.mdb έχει 3000 εγγραφές µε ονοµατεπώνυµα, διευθύνσεις κλπ. και η var1.mdb έχει γύρω στις εγγραφές. Αντίστοιχα θα βρείτε και άλλα δεδοµένα όπως Ταχυδροµικά γραφεία, εµπορεύµατα κλπ. εδοµένα µπορείτε να βρείτε και στο internet συνθως σε µορφ Excel Text και να χρησιµοποισετε. Επίσης µπορείτε µε απλά query, µε χρση EXCEL, βασισµένοι σε αυτά τα δεδοµένα που σας δίνουµε να δηµιουργσετε άλλα. Μην περιµένετε βαθµό καλύτερο από 3 rd class (49%) αν η βάση σας έχει πίνακες µε εγγραφές. Εκτυπώσεις εν είναι δυνατόν να υπάρχει πληροφοριακό σύστηµα χωρίς εκτυπώσεις. Validation of data entry Φροντίστε να ελέγχετε τα δεδοµένα που καταχωρούνται. Για παράδειγµα δεν είναι δυνατόν να γίνεται δεκτ καταχώρηση ηµεροµηνίας γέννησης φοιτητ (έστω χωρίς προειδοποίηση) 25/3/1901!! Ούτε να καταχωρείτε π.χ. κράτηση εισιτηρίου για περασµένη ηµεροµηνία, ούτε να κρατάτε θέσεις σε ξενοδοχείο από 1/7/2011 έως 1/6/2011, να πουλάτε 20 µολύβια όταν η αποθκη έχει 10 υπόλοιπο κλπ. κλπ. Μεθοδολογίες Εργαλεία Ανάλυσης - Σχεδίασης - Ανάπτυξης εν κάνετε επίδειξη των γνώσεών σας σε µεθοδολογίες εργαλεία. Επειδ έχετε µάθει κάποιο αριθµό διαφορετικών µεθοδολογιών δεν πρέπει να τις χρησιµοποισετε όλες. Ανάλογα µε την εφαρµογ σας διαλέξτε την κατάλληλη και δικαιολογείστε την επιλογ σας. Συχνά βλέπουµε πτυχιακές µε DFD, ERD, UML, κλπ. «Αντε αφού το ξέρουµε γιατί να µην το βάλουµε να γεµίσουµε σελίδες». Αντίστοιχα ο βαθµολογητς θα πει «Αχταρµάς εν ξέρει τι του γίνεται» θα έχει απόλυτο δίκιο και θα δώσει ένα πλρως δικαιολογηµένο βαθµό. Discussion and evaluation chapter In this chapter you should summarise your main findings/results and evaluate what you have done. You may find it more convenient to include an evaluation of your work in the chapters where it is presented, and merely summarise that evaluation here. That is fine: what is crucial about this chapter is whether it contains a critical evaluation of the extent to which you have achieved the things you set out to do. You are not penalised for acknowledging that you failed to achieve your objectives, but you certainly would be criticised if you gave the impression of not having noticed that you had failed to meet an objective, or of having forgotten about them altogether! The extent to which you demonstrate the ability to reflect upon your work is very important. You may find it assists you to evaluate each of the following where relevant to your project: description of the tasks you completed, for the purpose of providing evidence of success on the project, though an exhaustive enumeration of every activity carried out does not alone constitute an effective evaluation; presentation and discussion of intermediate results, for example of a program which was progressively refined or extended; discussion of design decisions that were considered and explanation of the reasons for choosing one method over another; commentary on how well the project plan stood the test of time; commentary on any ambiguities in the project specification and how they were resolved; an assessment of your learning, in terms of the development of technical skills and project management skills, over the period of the project; and so on. 4

5 In an investigative project, with an outcome that is unknown in advance, you may put up a hypothesis that turns out to be wrong, but still get a top mark for a thorough, methodical investigation that is properly evaluated. You should have a short section on management of the project (usually to one page, but possibly longer), including how you planned to allocate time at the start of the year and how it worked out in practice. Μια πτυχιακ χωρίς συµπεράσµατα (Evaluation) δύσκολα θα περάσει. Για 3 rd class Your report must provide an account of work done, and must contain an evaluation of your work, as well as some proposals for improvements, otherwise cannot be marked with a 3rd Class grade even if it has some merits of a 1st class grade work Αντίστοιχα για τους άλλους βαθµούς., µέχρι για 1 st class We expect all major issues, including the really hard and perhaps unresolvable ones, to be properly evaluated, validated them in reference to proper references including published papers / articles, and commented upon in the project report. The recommended format for references and the bibliography is the Harvard system.. Go back to Level 1 Professional and Study Skills notes to refresh your memory. Appendices All code written by the student must be presented in the appendices. DO NOT include any code which is machine generated, or comes from a different author. If the two kinds of work are mixed, it is the student s responsibility to make clear which parts of the program are his/her own and which parts are not. To attempt to gain credit for automatically generated code is plagiarism. Appendices (A, B, C) should include (in that order) your approved DPP/S, IPR (without their appendices) and Weekly Reports ( text no attached files). Appendices provide supporting evidence of the quality of the student s work. Markers will look at those referred to in the body of the text. They are not obliged to read the appendices in detail, though they may do so. Specification, design documents, survey forms and results, included for discussion purposes in the body of the report in order to illuminate a particular point. Declaration Statement The declaration statement can be obtained from the office desk. A template will be available on line to download. You MUST bind it with the report and sign it. You must place the declaration as the very last pages of your report, just in front of the back cover. No report would be accepted without it. ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ο ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για ένα µέσο φοιτητ να αναπτύξει ένα 1 st class project ΕΙΝΑΙ 300 ΩΡΕΣ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΟΣ ΣΕ 11 ΕΒ ΟΜΑ ΕΣ, δηλαδ 27 ΩΡΕΣ / ΕΒ ΟΜΑ Α 5

Lion s. Voice. Teachers Voice CONTENTS. Issue 4 April 2010. Teacher s Corner. Cover Story. Απλά Μαθήµατα Σχολικής Ψυχολογίας. Inside City & Guilds

Lion s. Voice. Teachers Voice CONTENTS. Issue 4 April 2010. Teacher s Corner. Cover Story. Απλά Μαθήµατα Σχολικής Ψυχολογίας. Inside City & Guilds The Newsletter of PEOPLECERT for City & Guilds English Language Lion s Voice Teachers Voice CONTENTS Teacher s Corner > Fear not the Listening Experience 2 by George Vassilakis Cover Story > Computer Based

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΥ-464 ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Διδάσκων: Κωνσταντίνος Στεφανίδης Στην παρούσα φάση καλείστε να αξιολογήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εκπαιδευτή ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ISO 9001:2008 ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Οδηγός εκπαιδευτή ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ISO 9001:2008 ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Οδηγός εκπαιδευτή ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ISO 9001:2008 ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Σημείωση: Η διάρκεια του μαθήματος είναι περίπου 12 ώρες. Μπορεί να επεκταθεί σε 16

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Σχεδιασμός και Υλοποίηση Πλατφόρμας Ελαστικής Διαχείρισης Εργαλείων Επεξεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Περιοδικό Εκπαίδευση & Θέατρο

Περιοδικό Εκπαίδευση & Θέατρο Το άρθρο αυτό είναι ελεύθερα προσβάσιμο μέσω της ιστοσελίδας: www.theatroedu.gr Εκδότης: Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση Για παραγγελίες σε έντυπη μορφή όλων των βιβλίων: info@theatroedu.gr

Διαβάστε περισσότερα

MINISTRY OF EDUCATION, LIFELONG LEARNING AND RELIGIONS CENTRE FOR THE GREEK LANGUAGE. Thessaloniki

MINISTRY OF EDUCATION, LIFELONG LEARNING AND RELIGIONS CENTRE FOR THE GREEK LANGUAGE. Thessaloniki MINISTRY OF EDUCATION, LIFELONG LEARNING AND RELIGIONS CENTRE FOR THE GREEK LANGUAGE Guide to the examination for the certificate of attainment in Greek Thessaloniki Academic Committee for the Certificate

Διαβάστε περισσότερα

Lion s. Voice. Teachers Voice CONTENTS. Issue 5 September 2010. Teacher s Corner. Cover Story. Απλά Μαθήµατα Σχολικής Ψυχολογίας. Inside City & Guilds

Lion s. Voice. Teachers Voice CONTENTS. Issue 5 September 2010. Teacher s Corner. Cover Story. Απλά Μαθήµατα Σχολικής Ψυχολογίας. Inside City & Guilds The Newsletter of PEOPLECERT for City & Guilds English Language Lion s Voice Teachers Voice CONTENTS Teacher s Corner > Aptitude and Attitude: Which is which? 2 by George Lampropoulos Cover Story > Disabled

Διαβάστε περισσότερα

ISSN1108-4170. L A TEX babel

ISSN1108-4170. L A TEX babel ISSN1108-4170 TÇ EÚtupon TeÜqoc 3, >Oktÿbrioc 1999 TEX Σ ΑΥΤΟΤΟΤΕΥΧΟΣ: W L A TEX babel Επιφυλλίδα iii Σημειώσειςτοῦτυπογράφου iv Ιωάννης Δημάκος pdftex: Συνδυάζοντας την ευελιξία του PDF μετηνδύναμητου

Διαβάστε περισσότερα

MINISTRY OF EDUCATION, LIFELONG LEARNING AND RELIGIOUS AFFAIRS CENTRE FOR THE GREEK LANGUAGE. Thessaloniki

MINISTRY OF EDUCATION, LIFELONG LEARNING AND RELIGIOUS AFFAIRS CENTRE FOR THE GREEK LANGUAGE. Thessaloniki MINISTRY OF EDUCATION, LIFELONG LEARNING AND RELIGIOUS AFFAIRS CENTRE FOR THE GREEK LANGUAGE Guide to the examination for the certificate of attainment in Greek Thessaloniki 1 This booklet was written

Διαβάστε περισσότερα

Guide to the examination for the certificate of attainment in Greek

Guide to the examination for the certificate of attainment in Greek MINISTRY OF EDUCATION AND RELIGIOUS AFFAIRS, CULTURE AND SPORTS CENTRE FOR THE GREEK LANGUAGE Guide to the examination for the certificate of attainment in Greek Thessaloniki 1 This booklet was written

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΟΙ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Κεφάλαιο 7 ΟΙ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Αδαμαντία Σπανακά ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ... 2 ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ... 3 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ... 3 7.1 ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Preparing a seminar on Terminology for engineering PhD candidates. Προετοιμασία σεμιναρίου Ορολογίας για υποψήφιους διδάκτορες Πολυτεχνικών Σχολών

Preparing a seminar on Terminology for engineering PhD candidates. Προετοιμασία σεμιναρίου Ορολογίας για υποψήφιους διδάκτορες Πολυτεχνικών Σχολών Preparing a seminar on Terminology for engineering PhD candidates Marina Pantazidou, Kostas Valeontis SUMMARY As training in transferable skills is becoming an integral component of Doctoral Education

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010

ΔΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Υ Π Ο Β Ο Λ Η Σ Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ω Ν ΔΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010 Ι Δ Ρ Υ Μ Α Τ Ο Σ Π Ρ Ο Ω Θ Η Σ Η Σ Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ ΔΡΑΣH ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

asc TimeTables - Online Help asc TimeTables - Online Help

asc TimeTables - Online Help asc TimeTables - Online Help Table of Contents asc TimeTables... 1 1 Γενικά... 1 1.1 Καλωσήλθατε... 1 1.2 Απαιτήσεις Συστήµατος... 1 1.3 PDF documentation... 1 2 Πρώτα Βήµατα... 1 2.1 Ξεκινώντας την εφαρµογή... 2 2.2 Βλέποντας την

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *4589269407* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking and Listening Role Play Booklets

Διαβάστε περισσότερα

GREEK SECOND ADDITIONAL LANGUAGE (Updated April 2014) A. MEANS OF ASSESSMENT External Examination: Paper I 2 hours [100] Paper II 2 hours [100]

GREEK SECOND ADDITIONAL LANGUAGE (Updated April 2014) A. MEANS OF ASSESSMENT External Examination: Paper I 2 hours [100] Paper II 2 hours [100] 36/1 GREEK SECOND ADDITIONAL LANGUAGE (Updated April 2014) A. MEANS OF ASSESSMENT External Examination: Paper I 2 hours [100] Paper II 2 hours [100] Oral [100] Internal Assessment: SBA [100] B. REQUIREMENTS

Διαβάστε περισσότερα

Lion s. Lion s. Voice. Roars. Teachers Voice CONTENTS. Issue 1 September 2009. Teacher s Corner. Cover Story. Απλά Μαθήµατα Σχολικής Ψυχολογίας

Lion s. Lion s. Voice. Roars. Teachers Voice CONTENTS. Issue 1 September 2009. Teacher s Corner. Cover Story. Απλά Μαθήµατα Σχολικής Ψυχολογίας The Newsletter of PEOPLECERT for City & Guilds English Language Lion s Issue 1 September 2009 Lion s Roars CONTENTS Teacher s Corner > When in doubt, look it up! 2 Cover Story > The City & Guilds International

Διαβάστε περισσότερα

L A TEXbabelÏ. ǫφτ. ë16 19 Οκτώβριος/October 2007. Σ αὐτὸτὸτεῦχος/in this issue. iii. iv Οἱ σημειώσεις τοῦ τυπογράφου

L A TEXbabelÏ. ǫφτ. ë16 19 Οκτώβριος/October 2007. Σ αὐτὸτὸτεῦχος/in this issue. iii. iv Οἱ σημειώσεις τοῦ τυπογράφου eutypon1619 2007/10/3 12:47 page 1 #1 Ì ØÙÔÓÒ Ì ÙØÝÔÓÒ ÁËËƽ½¼ ¹ ½ ¼ ë16 19 Οκτώβριος/October 2007 Σ αὐτὸτὸτεῦχος/in this issue iii ΕνTEXνα καὶ ἄtexνα iv Οἱ σημειώσεις τοῦ τυπογράφου 1 Erik Meijer Citations,

Διαβάστε περισσότερα

Editorial Team Nelly Kalliga Stella Bochori Sarah Yu. ISBN: 978-960-6895-18-0 978-960-6895-17-3 Teacher s. Παραγωγή - Copyright Supercourse Publishing

Editorial Team Nelly Kalliga Stella Bochori Sarah Yu. ISBN: 978-960-6895-18-0 978-960-6895-17-3 Teacher s. Παραγωγή - Copyright Supercourse Publishing Editorial Team Nelly Kalliga Stella Bochori Sarah Yu ISBN: 978-960-6895-18-0 978-960-6895-17-3 Teacher s Παραγωγή - Copyright Supercourse Publishing Πληροφορίες - Παραγγελίες Τηλ. Κέντρο: 23310 73777 Αθήνα:

Διαβάστε περισσότερα

Ref Date Question Answer. Q1 23/06 Is it possible for a third country to participate to this open call?

Ref Date Question Answer. Q1 23/06 Is it possible for a third country to participate to this open call? Q1 23/06 Is it possible for a third country to participate to this open call? Q2 23/06 Are the electronic versions of documents available under the website http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm

Διαβάστε περισσότερα

510658-LLP-1-2010-1-GR-GRUNDTVIG-GMP

510658-LLP-1-2010-1-GR-GRUNDTVIG-GMP NATIONAL REPORT ON PILOT TESTING a. INTERACTIVE COURSE FOR MIGRANT WOMEN / WOMEN FROM ETHNIC GROUPS b. ONLINE SELF-ASSESSMENT TOOL WP3 OUTCOME No 19 Compiled by EPICENTRE S.A., Greece December 2012 1 ALMA-DC_WP3_REPORT

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *8016823217* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking and Listening Role Play Booklets One Nine 1 March

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *8016823217* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking and Listening Role Play Booklets

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *2445814447* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking and Listening Role Play Booklets One Nine 1 March

Διαβάστε περισσότερα

LISTENING PRACTICE TESTS

LISTENING PRACTICE TESTS New Michigan ECCE B2 30 LISTENING PRACTICE TESTS Teacher s Book New Michigan ECCE B2 30 Listening Practice Tests Teacher s Book Writer Marilyn Tate-Antani Editing Στέλλα Μποχώρη Sarah Yu Maria Ioannou

Διαβάστε περισσότερα

Όλα όσα θέλετε να πείτε... στα Aγγλικά

Όλα όσα θέλετε να πείτε... στα Aγγλικά Όλα όσα θέλετε να πείτε... στα Aγγλικά Ελληνοαγγλικός οδηγός φράσεων, ορολογιών, παρουσιάσεων για τον κόσμο των επιχειρήσεων BLP BLP Business Linguistic Publication Ltd Το περιεχόμενο του παρόντος εγχειριδίου

Διαβάστε περισσότερα

7 th International Conference in Open & Distance Learning - November 2013, Athens, Greece - PROCEEDINGS

7 th International Conference in Open & Distance Learning - November 2013, Athens, Greece - PROCEEDINGS i i ii iii iv TraIning teachers in competence based education the TRANSIt use case in Greece Katerina Riviou Ellinogermaniki Agogi, R&D Department kriviou@ea.gr Sofoklis Sotiriou Ellinogermaniki Agogi,

Διαβάστε περισσότερα

Αγγλικά για το χώρο εργασίας (Α2-Β1)

Αγγλικά για το χώρο εργασίας (Α2-Β1) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Αγγλικά για το χώρο εργασίας (Α2-Β1) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Νίκος Σηφάκις Υπεύθυνος διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΑΤΡΑ COURSE HANDBOOK Contents Letter from the Editorial Group - Η Ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

WINDOWS PHONE STYLE GUIDE FOR GREEK. Contents. 2014 Microsoft Corporation. All rights reserved.

WINDOWS PHONE STYLE GUIDE FOR GREEK. Contents. 2014 Microsoft Corporation. All rights reserved. WINDOWS PHONE STYLE GUIDE FOR GREEK Contents 1. Goals of This Guide... 3 2. The Windows Phone Voice... 3 3. Language-Specific... 4 3.1. General Tone & Voice Share the Message... 4 3.2. Style Help deliver

Διαβάστε περισσότερα