WB150/WB150F/ WB151/WB151F/WB152F

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "WB150/WB150F/ WB151/WB151F/WB152F"

Transcript

1 Το παρόν εγχειρίδιο χρήσης περιλαμβάνει λεπτομερείς οδηγίες για τη χρήση της φωτογραφικής σας μηχανής. Διαβάστε ολόκληρο το εγχειρίδιο. Κάντε κλικ σε ένα θέμα Βασική αντιμετώπιση προβλημάτων Γρήγορη αναφορά Περιεχόμενα Βασικές λειτουργίες Σύνθετες λειτουργίες Επιλογές λήψης Αναπαραγωγή/Επεξεργασία WB150/WB150F/ WB151/WB151F/WB152F Ασύρματο δίκτυο (μόνο WB150F/WB151F/WB152F) Ρυθμίσεις Παραρτήματα Ευρετήριο

2 Πληροφορίες για την υγεία και την ασφάλεια Να συμμορφώνεστε πάντα με τα ακόλουθα μέτρα και προφυλάξεις ώστε να αποφεύγονται οι πιθανοί κίνδυνοι και να διασφαλίζεται η κορυφαία απόδοση της φωτογραφικής μηχανής. Προειδοποίηση καταστάσεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν τραυματισμό σε εσάς και σε άλλα άτομα Μην αποσυναρμολογείτε και μην επιχειρείτε να επισκευάσετε τη φωτογραφική μηχανή σας. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή ζημιά στη φωτογραφική μηχανή. Μην χρησιμοποιείτε τη φωτογραφική μηχανή κοντά σε εύφλεκτα αέρια ή υγρά και εκρηκτικές ύλες. Αυτό μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή έκρηξη. Μην εισάγετε εύφλεκτα υλικά στη φωτογραφική μηχανή και μην αποθηκεύετε αυτά τα υλικά κοντά στη φωτογραφική μηχανή. Αυτό μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. Μην χρησιμοποιείτε τη φωτογραφική μηχανή με βρεγμένα χέρια. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία. Αποφύγετε τον κίνδυνο πρόκλησης βλάβης στην όραση του ατόμου που φωτογραφίζετε. Μην χρησιμοποιείτε φλας κοντά σε ανθρώπους ή ζώα (σε απόσταση μικρότερη από 1 m). Υπάρχει κίνδυνος προσωρινής ή μόνιμης βλάβης, αν χρησιμοποιήσετε το φλας ενώ η φωτογραφική μηχανή βρίσκεται πολύ κοντά στα μάτια του θέματος που φωτογραφίζετε. Φυλάσσετε τη φωτογραφική μηχανή μακριά από μικρά παιδιά και κατοικίδια ζώα. Φυλάσσετε τη φωτογραφική μηχανή και τα εξαρτήματά της μακριά από μικρά παιδιά και ζώα. Η κατάποση μικρών κομματιών ενέχει κίνδυνο πνιγμού και σοβαρού τραυματισμού. Τα κινητά μέρη και εξαρτήματα ενέχουν επίσης φυσικούς κινδύνους. Μην εκθέτετε τη φωτογραφική μηχανή σε υψηλές θερμοκρασίες ή άμεση ηλιακή ακτινοβολία για μεγάλη διάρκεια. Η παρατεταμένη έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία ή υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να προκαλέσει μόνιμη βλάβη στα εσωτερικά εξαρτήματα της φωτογραφικής μηχανής. 1

3 Πληροφορίες για την υγεία και την ασφάλεια Αποφύγετε την κάλυψη της φωτογραφικής μηχανής ή του φορτιστή με κουβέρτες ή ρούχα. Η φωτογραφική μηχανή ενδέχεται να υπερθερμανθεί, και έτσι να παραμορφωθεί η φωτογραφική μηχανή ή να προκληθεί πυρκαγιά. Μην χειρίζεστε το καλώδιο παροχής ρεύματος και μην πλησιάζετε στο φορτιστή κατά τη διάρκεια καταιγίδας. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία. Αν εισέλθουν στη φωτογραφική μηχανή υγρά ή ξένα σώματα, αποσυνδέστε αμέσως όλες τις πηγές ρεύματος, όπως την μπαταρία ή το φορτιστή, και κατόπιν επικοινωνήστε με κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης της Samsung. Αποφύγετε παρεμβολές σε βηματοδότες. Διατηρήστε μια ελάχιστη απόσταση 15 εκ. ανάμεσα σε φωτογραφικές μηχανές και βηματοδότες για να αποφευχθεί πιθανή παρεμβολή, όπως συνιστάται από κατασκευαστές και την ανεξάρτητη ομάδα έρευνας, Wireless Technology Research - Έρευνα Ασύρματης Τεχνολογίας. Αν έχετε οποιοδήποτε λόγο να υποπτεύεστε ότι η φωτογραφική μηχανή δημιουργεί παρεμβολές σε βηματοδότη ή άλλες ιατρικές συσκευές, απενεργοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή αμέσως και επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του βηματοδότη ή της ιατρικής συσκευής για οδηγίες. Συμμορφώνεστε με οποιουσδήποτε κανονισμούς οι οποίοι περιορίζουν τη χρήση φωτογραφικής μηχανής σε συγκεκριμένη περιοχή. Αποφύγετε παρεμβολές με άλλες ηλεκτρονικές συσκευές. Απενεργοποιείτε τη φωτογραφική μηχανή όταν επιβαίνετε σε αεροπλάνο. Η φωτογραφική μηχανή σας ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές στα όργανα του αεροπλάνου. Ακολουθείτε όλους τους κανονισμούς της αερογραμμής και απενεργοποιείτε τη φωτογραφική μηχανή σας όταν σας δοθεί η οδηγία από το προσωπικό της αερογραμμής. Απενεργοποιείτε τη φωτογραφική μηχανή όταν βρίσκεστε κοντά σε ιατρικά μηχανήματα. Η φωτογραφική μηχανή σας μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές στα ιατρικά μηχανήματα σε νοσοκομεία ή εγκαταστάσεις ιατρικής φροντίδας. Ακολουθείτε όλους τους κανονισμούς, τις αναρτημένες προειδοποιήσεις και τις οδηγίες του ιατρικού προσωπικού. 2

4 Πληροφορίες για την υγεία και την ασφάλεια Προσοχή καταστάσεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβη στη φωτογραφική μηχανή ή άλλο εξοπλισμό Αφαιρείτε τις μπαταρίες από τη φωτογραφική μηχανή αν πρόκειται να την αποθηκεύσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι μπαταρίες κινδυνεύουν από διάβρωση ή διαρροή αν μείνουν στη θήκη για όλο αυτό το διάστημα, αυξάνοντας την πιθανότητα πρόκλησης σοβαρής βλάβης στη φωτογραφική μηχανή. Χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικές μπαταρίες λιθίου αντικατάστασης που συστήνει ο κατασκευαστής. Μην επιφέρετε ζημιά και μην θερμαίνετε την μπαταρία. Αυτό μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή προσωπικό τραυματισμό. Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες, φορτιστές, καλώδια και παρελκόμενα που έχουν εγκριθεί από τη Samsung. Η χρήση μη εξουσιοδοτημένων μπαταριών, φορτιστών, καλωδίων ή παρελκομένων μπορεί να προκαλέσει έκρηξη των μπαταριών, βλάβη της φωτογραφικής μηχανής, ή να προκαλέσει τραυματισμό. Η Samsung δεν είναι υπεύθυνη για ζημιές ή τραυματισμούς που προκαλούνται από μη εγκεκριμένες μπαταρίες, φορτιστές, καλώδια ή παρελκόμενα. Μην χρησιμοποιείτε μπαταρίες για σκοπούς για τους οποίους δεν προορίζονται. Αυτό μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. Μην αγγίζετε το φλας όταν ενεργοποιείται. Το φλας είναι καυτό όταν ενεργοποιείται και μπορεί να κάψει το δέρμα σας. Όταν χρησιμοποιείτε φορτιστή εναλλασσόμενου ρεύματος, απενεργοποιείτε τη φωτογραφική μηχανή πριν αποσυνδέσετε το ρεύμα από το φορτιστή εναλλασσόμενου ρεύματος. Αν δεν γίνει αυτό, μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. Αποσυνδέετε το φορτιστή από την πηγή ρεύματος όταν δεν τον χρησιμοποιείτε. Αν δεν γίνει αυτό, μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. Μη χρησιμοποιείτε φθαρμένο καλώδιο τροφοδοσίας, βύσμα ή χαλαρή πρίζα όταν φορτίζετε μπαταρίες. Αυτό μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. Μην αφήσετε το φορτιστή εναλλασσόμενου ρεύματος να έρθει σε επαφή με τους πόλους +/- της μπαταρίας. Υπάρχει κίνδυνος φωτιάς ή ηλεκτροπληξίας. 3

5 Πληροφορίες για την υγεία και την ασφάλεια Μην ασκείτε πίεση στα μέρη της φωτογραφικής μηχανής ή στην ίδια τη φωτογραφική μηχανή. Αυτό μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία της φωτογραφικής μηχανής. Να είστε προσεχτικοί όταν συνδέετε καλώδια ή μετασχηματιστές και όταν τοποθετείτε μπαταρίες και κάρτες μνήμης. Η άσκηση δύναμης σε συνδέσμους, η μη σωστή σύνδεση καλωδίων ή μη ορθή τοποθέτηση μπαταριών και καρτών μνήμης, μπορούν να προκαλέσουν βλάβη στις θύρες, τους συνδέσμους και τα εξαρτήματα. Φυλάξτε τις κάρτες με μαγνητικές λωρίδες μακριά από τη θήκη της φωτογραφικής μηχανής. Οι πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στην κάρτα ενδέχεται να υποστούν βλάβη ή να διαγραφούν. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ κατεστραμμένο φορτιστή, μπαταρία ή κάρτα μνήμης. Αυτο μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία ή δυσλειτουργία της φωτογραφικής μηχανής ή να προκαλέσει πυρκαγιά. Βεβαιωθείτε ότι η φωτογραφική μηχανή λειτουργεί σωστά πριν την χρησιμοποιήσετε. Ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια αρχείων ή βλάβη που προέρχεται από κακή μεταχείριση ή ακατάλληλη χρήση της φωτογραφικής μηχανής. Αποφύγετε παρεμβολές με άλλες ηλεκτρονικές συσκευές. Η φωτογραφική μηχανή σας εκπέμπει σήματα ραδιοσυχνοτήτων (RF) που ενδέχεται να προκαλέσουν παρεμβολές σε μη θωρακισμένα ή ακατάλληλα θωρακισμένα ηλεκτρονικά όργανα, όπως βηματοδότες, βοηθήματα ακοής, ιατρικές συσκευές και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές σε σπίτια ή οχήματα. Συμβουλευτείτε τους κατασκευαστές των ηλεκτρονικών συσκευών σας για να επιλύσετε οποιαδήποτε προβλήματα παρεμβολών αντιμετωπίζετε. Για πρόληψη ανειθύμητης παρεμβολής, χρησιμοποιείτε μόνο συσκευές ή εξαρτήματα εγκεκριμένα από τη Samsung. Χρησιμοποιείτε τη φωτογραφική μηχανή σας στην κανονική θέση. Αποφύγετε την επαφή με την εσωτερική κεραία της φωτογραφικής μηχανής σας. Μεταβίβαση δεδομένων και νομική ευθύνη Τα δεδομένα που μεταφέρονται μέσω WLAN μπορεί να διαρρεύσουν, γι' αυτό αποφεύγετε τη μεταφορά ευαίσθητων δεδομένων σε κοινόχρηστους χώρους ή σε ανοικτά δίκτυα. Ο κατασκευαστής της φωτογραφικής μηχανής δεν είναι υπόλογος για οποιεσδήποτε μεταφορές δεδομένων οι οποίες παραβιάζουν τα πνευματικά δικαιώματα, σήματα κατατεθέντα, νόμους πνευματικής ιδιοκτησίας ή διαταγές περί χρηστών ηθών. Πρέπει να συνδέσετε το μικρό άκρο του καλωδίου USB στη φωτογραφική μηχανή. Αν το καλώδιο συνδεθεί αντίστροφα, ενδέχεται να καταστραφούν τα αρχεία σας. Ο κατασκευαστής δεν είναι υπεύθυνος για τυχόν απώλεια δεδομένων. 4

6 Σχεδιάγραμμα του εγχειριδίου χρήσης Πληροφορίες πνευματικών δικαιωμάτων Το Microsoft Windows και το λογότυπο Windows είναι εμπορικά σήματα κατατεθέντα της Microsoft Corporation. Το Mac είναι εμπορικό σήμα κατατεθέν της Apple Corporation. Τα microsd, microsdhc και microsdxc είναι εμπορικά σήματα κατατεθέντα της SD Association. Το Wi-Fi, το λογότυπο Wi-Fi CERTIFIED και το λογότυπο Wi-Fi είναι σήματα κατατεθέντα της Wi-Fi Alliance. Τα εμπορικά σήματα και εμπορικά ονόματα που χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους. Οι προδιαγραφές της φωτογραφικής μηχανής ή τα περιεχόμενα του παρόντος εγχειριδίου χρήσης υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση λόγω αναβάθμισης των χαρακτηριστικών της φωτογραφικής μηχανής. Σας συνιστούμε τη χρήση της φωτογραφικής μηχανής σας στη χώρα στην οποία την αγοράσατε. Χρησιμοποιείτε αυτή τη φωτογραφική μηχανή με υπευθυνότητα και τηρείτε όλους τους νόμους και κανονισμούς που αναφέρονται στη χρήση της. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε εκ νέου ή να διανείμετε οποιοδήποτε τμήμα του παρόντος εγχειριδίου χωρίς προηγούμενη άδεια. Για πληροφορίες άδειας ανοιχτού πηγαίου κώδικα, ανατρέξτε στο "OpenSourceInfo.pdf" που περιλαμβάνεται στο παρεχόμενο CD-ROM. 5 Βασικές λειτουργίες 14 Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζονται η διάταξη, τα εικονίδια και οι βασικές λειτουργίες της φωτογραφικής σας μηχανής. Σύνθετες λειτουργίες 34 Σε αυτήν την ενότητα παρουσιάζεται η λήψη φωτογραφιών και η εγγραφή βίντεο με επιλογή ενός τρόπου λειτουργίας. Επιλογές λήψης 53 Σε αυτήν την ενότητα παρουσιάζεται ο τρόπος ρύθμισης των επιλογών στη λειτουργία λήψης φωτογραφιών. Αναπαραγωγή/Επεξεργασία 76 Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζεται η αναπαραγωγή φωτογραφιών ή βίντεο καθώς και η επεξεργασία φωτογραφιών ή βίντεο. Επίσης, παρουσιάζεται η σύνδεση της φωτογραφικής μηχανής με τον υπολογιστή, τον εκτυπωτή φωτογραφιών ή την τηλεόραση. Ασύρματο δίκτυο (μόνο WB150F/WB151F/WB152F) 99 Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο συνδέεστε σε ασύρματα δίκτυα τοπικής περιοχής (WLAN) και χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες. Ρυθμίσεις 120 Ανατρέξτε στις επιλογές για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις της φωτογραφικής μηχανής. Παραρτήματα 126 Αποκτήστε πληροφορίες σχετικά με τα μηνύματα σφαλμάτων, τις προδιαγραφές και τη συντήρηση.

7 Ενδείξεις εγχειριδίου Λειτουργία λήψης Έξυπνη αυτόματη Πρόγραμμα Προτεραιότητα διαφράγματος, Προτεραιότητα κλείστρου, Μη αυτόματη Σκηνή Πρόσθετη μαγεία Wi-Fi (μόνο WB150F/WB151F/WB152F) Ζωντανό πανόραμα (μόνο WB150/WB151) Ρυθμίσεις Βίντεο Ένδειξη T p G s g w R n v Εικονίδια εγχειριδίου Εικονίδιο [ ] Λειτουργία Πρόσθετες πληροφορίες Προειδοποιήσεις και μέτρα ασφάλειας Κουμπιά φωτογραφικής μηχανής. Για παράδειγμα, το [Κλείστρο] είναι το κουμπί κλείστρου. ( ) Αριθμός σελίδας σχετικών πληροφοριών Η σειρά με την οποία πρέπει να ενεργοποιήσετε μενού ή επιλογές για να εκτελέσετε ένα βήμα, π.χ.: Επιλέξτε Ανίχνευση προσώπου Κανονικό (αντιστοιχεί σε Επιλέξτε Ανίχνευση προσώπου, και κατόπιν επιλέξτε Κανονικό). * Σχόλιο Εικονίδια λειτουργίας λήψης Τα εικονίδια αυτά εμφανίζονται στο κείμενο όταν κάποιο χαρακτηριστικό είναι διαθέσιμο σε έναν τρόπο λειτουργίας. Βλ. το παρακάτω παράδειγμα. Σημείωση: Η λειτουργία s ή g ενδέχεται να μην υποστηρίζει λειτουργίες για όλες τις σκηνές ή τρόπους λειτουργίας. Για παράδειγμα: Διαθέσιμα στις λειτουργίες Πρόγραμμα, Προτεραιότητα διαφράγματος, Προτεραιότητα κλείστρου, και Βίντεο 6

8 Εκφράσεις εγχειριδίου Πάτημα κλείστρου Πατήστε το κουμπί [Κλείστρο] μέχρι τη μέση της διαδρομής: πατήστε το κουμπί του κλείστρου μέχρι τη μέση της διαδρομής Πατήστε το κουμπί [Κλείστρο]: πατήστε το κουμπί κλείστρου μέχρι το τέρμα της διαδρομής Έκθεση (Φωτεινότητα) Η έκθεση καθορίζεται από την ποσότητα φωτός που περνά στο εσωτερικό της φωτογραφικής μηχανής. Μπορείτε να αλλάξετε την έκθεση μεταβάλλοντας την ταχύτητα του κλείστρου, την ταχύτητα του διαφράγματος και την ευαισθησία ISO. Αλλάζοντας την έκθεση, οι φωτογραφίες γίνονται πιο σκούρες ή πιο ανοιχτόχρωμες. Πατήστε το κουμπί [Κλείστρο] μέχρι τη μέση της διαδρομής Πατήστε το κουμπί [Κλείστρο] Κανονική έκθεση Υπερέκθεση (υπερβολική φωτεινότητα) Θέμα, φόντο και σύνθεση Θέμα: το κύριο αντικείμενο μιας σκηνής, όπως ένας άνθρωπος, ένα ζώο ή μια νεκρή φύση Φόντο: τα αντικείμενα γύρω από το κύριο θέμα Σύνθεση: ο συνδυασμός θέματος και φόντου Φόντο Θέμα Σύνθεση 7

9 Βασική αντιμετώπιση προβλημάτων Σε αυτήν την ενότητα παρουσιάζεται η επίλυση κοινών προβλημάτων μέσω της ρύθμισης των επιλογών λήψης. Τα μάτια του θέματος εμφανίζονται κόκκινα. Οι φωτογραφίες έχουν κηλίδες σκόνης. Οι φωτογραφίες είναι θολές. Οι φωτογραφίες είναι θολές κατά τη νυκτερινή λήψη. Τα αντικείμενα εμφανίζονται πολύ σκοτεινά λόγω του οπίσθιου φωτισμού. Αυτό προκαλείται λόγω αντανάκλασης του φλας της φωτογραφικής μηχανής. Ορίστε την επιλογή του φλας σε Φαινόμενο κόκκινων ματιών ή Μείωση κόκκινων ματιών. (σελ. 57) Αν έχετε ήδη τραβήξει τη φωτογραφία, επιλέξτε Μείωση κόκκινων ματιών στο μενού επεξεργασίας. (σελ. 90) Αν υπάρχουν σωματίδια σκόνης στον αέρα, ενδέχεται να εμφανιστούν στις φωτογραφίες όταν χρησιμοποιείτε φλας. Απενεργοποιήστε το φλας ή αποφύγετε τη λήψη φωτογραφιών σε χώρους όπου υπάρχει σκόνη. Ρυθμίστε τις επιλογές ευαισθησίας ISO. (σελ. 59) Θόλωμα μπορεί να προκύψει εάν τραβάτε φωτογραφίες σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού ή αν κρατάτε τη φωτογραφική μηχανή με λανθασμένο τρόπο. Χρησιμοποιείτε τη λειτουργία OIS ή πατάτε το κουμπί [Κλείστρο] μέχρι τη μέση της διαδρομής για να διασφαλίσετε τη σωστή εστίαση του αντικειμένου. (σελ. 32) Καθώς η φωτογραφική μηχανή προσπαθεί να χρησιμοποιήσει περισσότερο φως, η ταχύτητα του κλείστρου είναι πιο χαμηλή. Σε αυτή την περίπτωση, είναι δύσκολο να σταθεροποιηθεί η φωτογραφική μηχανή για αρκετό χρόνο ώστε να τραβήξετε μια καθαρή φωτογραφία και ενδέχεται να προκληθεί κούνημα της μηχανής. Επιλέξτε Νύχτα στη λειτουργία s. (σελ. 37) Ενεργοποιήστε το φλας. (σελ. 57) Ρυθμίστε τις επιλογές ευαισθησίας ISO. (σελ. 59) Χρησιμοποιήστε τρίποδο για να αποφύγετε το κούνημα της φωτογραφικής μηχανής. Όταν η πηγή φωτός βρίσκεται πίσω από το θέμα ή όταν υπάρχει υψηλή αντίθεση μεταξύ φωτεινών και σκοτεινών περιοχών, το θέμα ενδέχεται να εμφανίζεται πολύ σκοτεινό. Αποφύγετε να φωτογραφίζετε προς την κατεύθυνση του ήλιου. Επιλέξτε Οπίσθιος φωτισμός στη λειτουργία s. (σελ. 37) Ορίστε την επιλογή φλας σε Συμπλήρωση. (σελ. 57) Ρυθμίστε την έκθεση. (σελ. 69) Ορίστε την επιλογή αυτόματης εξισορρόπησης αντίθεσης (ACB). (σελ. 70) Ορίστε την επιλογή για τη φωτομέτρηση σε Σημείο εάν στο κέντρο του καρέ βρίσκεται ένα φωτεινό θέμα. (σελ. 70) 8

10 Γρήγορη αναφορά Λήψη φωτογραφιών ανθρώπων Λειτουργία s > Εντυπωσιακό στιγμιότυπο 38 Λειτουργία g > Picture in Picture 46 Φαινόμενο κόκκινων ματιών/μείωση κόκκινων ματιών (για αποφυγή ή διόρθωση του φαινομένου των κόκκινων ματιών) 57 Ανίχνευση προσώπου 64 Ατομικό πορτρέτο 65 Λήψη φωτογραφιών τη νύκτα ή σε σκοτεινούς χώρους Λειτουργία s > Νύχτα, Ηλιοβασίλεμα, Αυγή 37 Επιλογές φλας 57 Ευαισθησία ISO (για προσαρμογή της ευαισθησίας στο φως) 59 Λήψη φωτογραφιών δράσης Λειτουργία h 42 Συνεχόμενη, Καταγραφή κίνησης 73 Λήψη φωτογραφιών κειμένου, εντόμων ή λουλουδιών Λειτουργία s > Κείμενο 37 Μακροφωτογράφιση 60 Προσαρμογή έκθεσης (φωτεινότητα) Ευαισθησία ISO (για προσαρμογή της ευαισθησίας στο φως) 59 EV (Τιμή έκθεσης) - για προσαρμογή της έκθεσης 69 ACB (Αυτόματη εξισορρόπηση αντίθεσης) - για εξισορρόπηση θεμάτων σε περιπτώσεις φωτεινού φόντου 70 Μέτρηση έκθεσης 70 AEB (για λήψη 3 φωτογραφιών της ίδιας σκηνής με διαφορετική έκθεση) 73 Λήψη φωτογραφιών τοπίων Λειτουργία s > Τοπίο 37 Λειτουργία g > Ζωντανό πανόραμα 44 Εφαρμογή εφέ σε φωτογραφίες Λειτουργία g > Μαγικό καρέ 45 Λειτουργία g > Διαχωρισμένη λήψη 46 Λειτουργία g > Καλλιτεχνικό πινέλο 48 Λειτουργία g > Φίλτρο Φωτογραφίας 49 Προσαρμογή φωτογραφίας (για προσαρμογή των Ευκρίνεια, Αντίθεση, ή Κορεσμός) 74 Εφαρμογή εφέ σε βίντεο Μείωση κουνήματος φωτογραφικής μηχανής Οπτική σταθεροποίηση εικόνας (OIS) 31 Προβολή αρχείων ανά κατηγορία στο Έξυπνο άλμπουμ 79 Εμφάνιση αρχείων με μορφή μικρογραφίας 80 Διαγραφή όλων των αρχείων από την κάρτα μνήμης 82 Προβολή αρχείων ως παρουσίαση διαφανειών 84 Προβολή αρχείων σε τηλεόραση 91 Σύνδεση της φωτογραφικής μηχανής με υπολογιστή 92 Χρήση τοποθεσιών web κοινής χρήσης φωτογραφιών ή βίντεο (μόνο WB150F/WB151F/WB152F) 104 Αποστολή φωτογραφιών ή βίντεο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (μόνο WB150F/WB151F/WB152F) 107 Προσαρμογή ήχου και έντασης 122 Προσαρμογή φωτεινότητας της οθόνης 123 Αλλαγή γλώσσας οθόνης 124 Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας 124 Πριν επικοινωνήσετε με το κέντρο τεχνικής υποστήριξης 138 Λειτουργία g > Φίλτρο Ταινίας 50 9

11 Περιεχόμενα Βασικές λειτουργίες...14 Περιεχόμενα συσκευασίας Διάταξη φωτογραφικής μηχανής Τοποθέτηση της μπαταρίας και της κάρτας μνήμης Φόρτιση της μπαταρίας και ενεργοποίηση της φωτογραφικής μηχανής σας Φόρτιση της μπαταρίας Ενεργοποίηση της φωτογραφικής μηχανής Αρχική ρύθμιση Εκμάθηση των εικονιδίων Πρόσβαση σε επιλογές ή μενού Ρύθμιση της οθόνης και του ήχου Ρύθμιση του τύπου εμφάνισης της οθόνης Ρύθμιση του ήχου Λήψη φωτογραφιών Ζουμ Μείωση κουνήματος φωτογραφικής μηχανής (OIS - Οπτική σταθεροποίηση εικόνας) Συμβουλές σχετικά με τη λήψη πιο καθαρών φωτογραφιών Σύνθετες λειτουργίες...34 Χρήση της Έξυπνης αυτόματης λειτουργίας Χρήση της λειτουργίας σκηνής Χρήση της λειτουργίας εντυπωσιακού στιγμιότυπου Χρήση της λειτουργίας προγράμματος Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Προτεραιότητα διαφράγματος, Προτεραιότητα κλείστρου ή Μη αυτόματη Χρήση της λειτουργίας προτεραιότητας διαφράγματος Χρήση της λειτουργίας προτεραιότητας κλείστρου Χρήση της μη αυτόματης λειτουργίας Χρήση της λειτουργίας Πρόσθετη μαγεία Χρήση της λειτουργίας ζωντανό πανόραμα Χρήση της λειτουργίας μαγικού καρέ Χρήση της λειτουργίας διαχωρισμένης λήψης Χρήση της λειτουργίας Picture in Picture Χρήση της λειτουργίας Καλλιτεχνικό πινέλο Χρήση λειτουργίας φίλτρων φωτογραφιών Χρήση της λειτουργίας φίλτρου ταινίας Χρήση της λειτουργίας βίντεο Χρήση της λειτουργίας έξυπνης ανίχνευσης σκηνής

12 Περιεχόμενα Επιλογές λήψης...53 Επιλογή ανάλυσης και ποιότητας Επιλογή ανάλυσης Επιλογή ποιότητας εικόνας Χρήση του χρονόμετρου Λήψη φωτογραφιών σε σκοτεινό περιβάλλον Αποφυγή φαινομένου κόκκινων ματιών Χρήση του φλας Προσαρμογή της ευαισθησίας ISO Αλλαγή της εστίασης της φωτογραφικής μηχανής Χρήση μακροφωτογράφησης Χρήση αυτόματης εστίασης Εστίαση σε επιλεγμένη περιοχή Χρήση αυτόματης εστίασης με ανίχνευση Προσαρμογή της περιοχής εστίασης Χρήση εντοπισμού προσώπου Εντοπισμός προσώπων Αυτοφωτογράφηση πορτρέτου Λήψη στιγμιότυπου χαμόγελου Αναγνώριση βλεφαρίσματος Χρήση της έξυπνης αναγνώρισης προσώπων Καταγραφή αγαπημένων προσώπων (Το Αστέρι μου) Προσαρμογή φωτεινότητας και χρώματος Μη αυτόματη προσαρμογή της έκθεσης (EV) Αντιστάθμιση οπίσθιου φωτισμού (ACB) Αλλαγή της επιλογής φωτομέτρησης Επιλογή ρύθμισης ισορροπίας λευκού Χρήση λειτουργιών ριπής λήψεων Προσαρμογή φωτογραφιών Μείωση του ήχου του ζουμ

13 Περιεχόμενα Αναπαραγωγή/Επεξεργασία...76 Προβολή φωτογραφιών ή βίντεο στη λειτουργία αναπαραγωγής Έναρξη λειτουργίας αναπαραγωγής Προβολή φωτογραφιών Αναπαραγωγή βίντεο Επεξεργασία φωτογραφίας Αλλαγή μεγέθους φωτογραφίας Περιστροφή φωτογραφίας Εφαρμογή των εφέ Έξυπνο φίλτρο Προσαρμογή των φωτογραφιών Δημιουργία παραγγελίας εκτύπωσης (DPOF) Προβολή αρχείων σε τηλεόραση Μεταφορά αρχείων σε υπολογιστή με Windows Μεταφορά αρχείων με τη χρήση του Intelli-studio Μεταφορά αρχείων με τη σύνδεση της φωτογραφικής μηχανής ως αφαιρούμενη μονάδας δίσκου Αποσύνδεση της φωτογραφικής μηχανής (για Windows XP) Μεταφορά αρχείων σε υπολογιστή Mac Εκτύπωση φωτογραφιών με εκτυπωτή φωτογραφιών τύπου PictBridge Ασύρματο δίκτυο (μόνο WB150F/WB151F/WB152F)...99 Σύνδεση σε WLAN και προσαρμογή ρυθμίσεων δικτύου Σύνδεση σε WLAN Χρήση του προγράμματος περιήγησης σύνδεσης Συμβουλές για τη σύνδεση σε δίκτυο Εισαγωγή κειμένου Χρήση τοποθεσιών web κοινής χρήσης φωτογραφιών ή βίντεο Πρόσβαση σε τοποθεσία web Μεταφόρτωση φωτογραφιών ή βίντεο Αποστολή φωτογραφιών ή βίντεο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Αλλαγή ρυθμίσεων Αποστολή φωτογραφιών ή βίντεο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Αποστολή φωτογραφιών ή βίντεο σε έξυπνο τηλέφωνο Χρήση έξυπνου κινητού τηλεφώνου για απομακρυσμένη απελευθέρωση κλείστρου Αποστολή φωτογραφιών σε διακομιστή νέφους Χρήση αυτόματη εφεδρική αποθήκευση για αποστολή φωτογραφιών ή βίντεο Εγκατάσταση του προγράμματος για το αυτόματη εφεδρική αποθήκευση στον υπολογιστή σας Αποστολή φωτογραφιών ή βίντεο σε υπολογιστή Προβολή φωτογραφιών ή βίντεο σε τηλεόραση με TV Link Αποστολή φωτογραφιών με χρήση Wi-Fi Direct Σχετικά με τη λειτουργία Wake στο LAN (WOL)

14 Περιεχόμενα Ρυθμίσεις Μενού ρυθμίσεων Πρόσβαση στο μενού ρυθμίσεων Ήχος Οθόνη Συνδεσιμότητα Γενικά Παραρτήματα Μηνύματα σφάλματος Συντήρηση της φωτογραφικής μηχανής Καθαρισμός της φωτογραφικής μηχανής Χρήση ή αποθήκευση της φωτογραφικής μηχανής Πληροφορίες σχετικά με τις κάρτες μνήμης Πληροφορίες σχετικά με την μπαταρία Πριν επικοινωνήσετε με το κέντρο τεχνικής υποστήριξης Προδιαγραφές φωτογραφικής μηχανής Γλωσσάρι Φράση δήλωσης στις επίσημες γλώσσες Ευρετήριο

15 Βασικές λειτουργίες Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζονται η διάταξη, τα εικονίδια και οι βασικές λειτουργίες της φωτογραφικής σας μηχανής. Περιεχόμενα συσκευασίας 15 Διάταξη φωτογραφικής μηχανής 16 Τοποθέτηση της μπαταρίας και της κάρτας μνήμης 19 Φόρτιση της μπαταρίας και ενεργοποίηση της φωτογραφικής μηχανής σας 20 Φόρτιση της μπαταρίας 20 Ενεργοποίηση της φωτογραφικής μηχανής 20 Αρχική ρύθμιση 21 Εκμάθηση των εικονιδίων 23 Πρόσβαση σε επιλογές ή μενού 24 Ρύθμιση της οθόνης και του ήχου 26 Ρύθμιση του τύπου εμφάνισης της οθόνης 26 Ρύθμιση του ήχου 27 Λήψη φωτογραφιών 28 Ζουμ 29 Μείωση κουνήματος φωτογραφικής μηχανής (OIS - Οπτική σταθεροποίηση εικόνας) 31 Συμβουλές σχετικά με τη λήψη πιο καθαρών φωτογραφιών 32

16 Περιεχόμενα συσκευασίας Στο κουτί του προϊόντος περιέχονται τα παρακάτω είδη: Προαιρετικά εξαρτήματα Φωτογραφική μηχανή Μετασχηματιστής ρεύματος/ Καλώδιο USB Θήκη φωτογραφικής μηχανής Καλώδιο A/V Επαναφορτιζόμενη μπαταρία Λουράκι Φορτιστής μπαταρίας Κάρτα μνήμης CD-ROM με το εγχειρίδιο χρήσης Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Βασικές λειτουργίες 15 Κάρτα μνήμης/προσαρμογέας κάρτας μνήμης Οι εικόνες μπορεί να διαφέρουν κάπως από τα είδη που παραλάβατε μαζί με το προϊόν. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο πλαίσιο μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο. Μπορείτε να αγοράσετε προαιρετικά εξαρτήματα σε εμπορικό κατάστημα ή κέντρο τεχνικής υποστήριξης της Samsung. Η Samsung δεν ευθύνεται για τυχόν προβλήματα που προκαλούνται από τη χρήση μη εγκεκριμένων εξαρτημάτων.

17 Διάταξη φωτογραφικής μηχανής Πριν ξεκινήσετε, καλό θα είναι να εξοικειωθείτε με τα μέρη και τις λειτουργίες της φωτογραφικής μηχανής. Κουμπί Ενεργοποίησης/Απενεργοποίησης Κουμπί κλείστρου Μικρόφωνο Φλας Βοηθητική λυχνία αυτόματης εστίασης/λυχνία χρονόμετρου Ηχείο Εσωτερική κεραία* * Αποφύγετε την επαφή με την εσωτερική κεραία ενώ χρησιμοποιείτε ασύρματο δίκτυο. (μόνο WB150F/WB151F/WB152F) Φακός Υποδοχή τρίποδου Θύρα USB και A/V Δέχεται καλώδιο USB ή καλώδιο A/V Κάλυμμα θήκης μπαταρίας Τοποθέτηση κάρτας μνήμης και μπαταρίας Βασικές λειτουργίες 16

18 Διάταξη φωτογραφικής μηχανής Κουμπί ζουμ Στη λειτουργία λήψης: Μεγέθυνση ή σμίκρυνση Στη λειτουργία αναπαραγωγής: Μεγέθυνση ενός τμήματος μιας φωτογραφίας ή προβολή αρχείων ως μικρογραφίες ή προσαρμογή της έντασης του ήχου Λυχνία κατάστασης Αναβοσβήνει: Όταν η φωτογραφική μηχανή αποθηκεύει μια φωτογραφία ή ένα βίντεο, διαβάζεται από υπολογιστή ή εκτυπωτή, όταν η φωτογραφία είναι εκτός εστίασης, ή όταν υπάρχει πρόβλημα κατά τη φόρτιση της μπαταρίας (Στα μοντέλα WB150F/ WB151F/WB152F, όταν η φωτογραφική μηχανή συνδέεται με WLAN ή στέλνει μια φωτογραφία) Αναμμένη: Όταν η φωτογραφική μηχανή είναι συνδεδεμένη με υπολογιστή, φορτίζεται η μπαταρία ή όταν η εικόνα είναι εντός εστίασης Οθόνη Κουμπιά (σελ. 18) Επιλογέας λειτουργίας (σελ. 18) Το δέσιμο του λουριού x y Βασικές λειτουργίες 17

19 Διάταξη φωτογραφικής μηχανής Επιλογέας λειτουργίας Εικονίδιο T p G s g w R n v Περιγραφή Έξυπνη αυτόματη: Λήψη φωτογραφίας αφήνοντας τη φωτογραφική μηχανή να εντοπίσει και να επιλέξει αυτόματα κάποια λειτουργία σκηνής. Πρόγραμμα: Λήψη φωτογραφίας με ορισμό επιλογών εκτός της ταχύτητας κλείστρου και της τιμής διαφράγματος. A h M Προτεραιότητα διαφράγματος: Η φωτογραφική μηχανή επιλέγει ταχύτητα κλείστρου με βάση την τιμή διαφράγματος που έχετε ορίσει μη αυτόματα. Προτεραιότητα κλείστρου: Η φωτογραφική μηχανή επιλέγει τιμή διαφράγματος με βάση την ταχύτητα κλείστρου που έχετε ορίσει μη αυτόματα. Μη αυτόματη: Προσαρμογή διάφορων ρυθμίσεων της φωτογραφικής μηχανής μεταξύ των οποίων την ταχύτητα κλείστρου και την τιμή διαφράγματος. Σκηνή: Τραβήξτε μια φωτογραφία με προκαθορισμένες επιλογές για συγκεκριμένη σκηνή. Πρόσθετη μαγεία: Λήψη φωτογραφίας, εγγραφή βίντεο, ή επεξεργασία μιας εικόνας με διάφορα εφέ. Wi-Fi: Σύνδεση με ασύρματα δίκτυα τοπικής περιοχής και χρήση λειτουργιών. (μόνο WB150F/WB151F/WB152F) Ζωντανό πανόραμα: Λήψη και συνδυασμός μιας σειράς φωτογραφιών για δημιουργία πανοραμικής εικόνας. (μόνο WB150/WB151) Ρυθμίσεις: Διαμόρφωση των ρυθμίσεων της φωτογραφικής μηχανής. Βίντεο: Εξατομίκευση ρυθμίσεων για εγγραφή βίντεο. Κουμπιά Κουμπί Περιγραφή Ξεκινήστε την εγγραφή βίντεο. Πρόσβαση σε επιλογές ή μενού. Μετακίνηση προς τα πίσω. D c F t Βασικές λειτουργίες Αλλαγή της επιλογής εμφάνισης της οθόνης. Αλλαγή της επιλογής εστίασης μακροφωτογράφησης. Αλλαγή της επιλογής φλας. Αλλαγή της επιλογής χρονόμετρου. Άλλες λειτουργίες Μετακίνηση πάνω Μετακίνηση κάτω Μετακίνηση αριστερά Επιβεβαίωση της επιλογής ή του μενού που έχει επισημανθεί. Είσοδος στη λειτουργία αναπαραγωγής. Μετακίνηση δεξιά Διαγραφή αρχείων στη λειτουργία αναπαραγωγής. Βασικές λειτουργίες 18

20 Τοποθέτηση της μπαταρίας και της κάρτας μνήμης Σε αυτήν την ενότητα παρουσιάζεται ο τρόπος τοποθέτησης της μπαταρίας και μιας προαιρετικής κάρτας μνήμης στη φωτογραφική μηχανή. Αφαίρεση της μπαταρίας και της κάρτας μνήμης Κάρτα μνήμης Σπρώξτε απαλά την κάρτα έως ότου αποδεσμευτεί από τη φωτογραφική μηχανή και στη συνέχεια, τραβήξτε την από την υποδοχή. Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης με τις χρυσαφί επαφές προς τα επάνω. Κάρτα μνήμης Τοποθετήστε την μπαταρία με το λογότυπο της Samsung προς τα επάνω. Ασφάλεια μπαταρίας Επαναφορτιζόμενη μπαταρία Σπρώξτε την ασφάλεια προς τα κάτω για να απελευθερώσετε την μπαταρία. Επαναφορτιζόμενη μπαταρία Χρήση προσαρμογέα καρτών μνήμης Για χρήση μικροκαρτών μνήμης με το προϊόν αυτό, υπολογιστή ή συσκευή ανάγνωσης καρτών μνήμης, τοποθετήστε την κάρτα σε προσαρμογέα Βασικές λειτουργίες 19 Σε περίπτωση που δεν τοποθετήσετε κάρτα μνήμης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ως προσωρινό αποθηκευτικό χώρο την εσωτερική μνήμη.

21 Φόρτιση της μπαταρίας και ενεργοποίηση της φωτογραφικής μηχανής σας Φόρτιση της μπαταρίας Προτού χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη φωτογραφική μηχανή, θα πρέπει να φορτίσετε τη μπαταρία. Συνδέστε το μικρό άκρο του καλωδίου USB στη φωτογραφική μηχανή σας, και κατόπιν συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου USB στο μετασχηματιστή ρεύματος. Ενεργοποίηση της φωτογραφικής μηχανής Πατήστε το κουμπί [POWER] για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη φωτογραφική μηχανή. Η οθόνη αρχικής ρύθμισης εμφανίζεται όταν ενεργοποιείται η φωτογραφική σας μηχανή για πρώτη φορά. (σελ. 21) Λυχνία κατάστασης Αναμμένη κόκκινη λυχνία: Φόρτιση σε εξέλιξη Σβησμένη κόκκινη λυχνία: Πλήρως φορτισμένη Κόκκινη λυχνία που αναβοσβήνει: Σφάλμα Ενεργοποίηση της φωτογραφικής μηχανής σε λειτουργία αναπαραγωγής Πατήστε [P]. Η φωτογραφική μηχανή ενεργοποιείται και μεταβαίνει αμέσως στη λειτουργία αναπαραγωγής. Χρησιμοποιείτε μόνο το μετασχηματιστή ρεύματος και το καλώδιο USB που παρέχονται με τη φωτογραφική μηχανή σας. Αν χρησιμοποιήσετε έναν άλλο μετασχηματιστή ρεύματος (όπως ο SAC-48), η μπαταρία της φωτογραφικής μηχανής μπορεί να μην φορτίζει ή να μην λειτουργεί σωστά. Όταν ενεργοποιείτε τη φωτογραφική μηχανή σας πατώντας παρατεταμένα το κουμπί [P] μέχρι να αναβοσβήσει η λυχνία κατάστασης, η φωτογραφική μηχανή δεν εκπέμπει ήχους. Βασικές λειτουργίες 20

22 Αρχική ρύθμιση Η αρχική οθόνη ρύθμισης εμφανίζεται μόλις θέσετε τη φωτογραφική σας μηχανή σε λειτουργία για πρώτη φορά. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να διαμορφώσετε τις βασικές ρυθμίσεις της φωτογραφικής μηχανής. 1 Επιβεβαιώστε ότι το Language είναι επιλεγμένο, και κατόπιν πιέστε [t] ή [o]. 4 Πατήστε το [D/c] για να επιλέξετε Τόπος διαμονής, και κατόπιν πατήστε το [o]. Όταν ταξιδεύετε σε άλλη χώρα, επιλέξτε Τόπος προορισμού, και μετά επιλέξτε νέα ζώνη ώρας. 5 Πατήστε το [F/t] για να επιλέξετε μια ζώνη ώρας, και κατόπιν πατήστε το [o] [b]. Ζώνη ώρας : Τόπος διαμονής 2 Πατήστε το [D/c] για να επιλέξετε μια γλώσσα, και κατόπιν πατήστε το [o]. 3 Πατήστε το [c] για να επιλέξετε Ζώνη ώρας, και κατόπιν πατήστε το [t] ή το [o]. Άκυρο Λονδίνο Ρύθμιση Βασικές λειτουργίες 21

23 Αρχική ρύθμιση 6 Πατήστε το [c] για να επιλέξετε Ρύθμιση Ημ-νίας/Ώρας, και κατόπιν πατήστε το [t] ή το [o]. Ρύθμιση Ημ-νίας/Ώρας Έτος Μήνας Ημέρα Ώρα Λεπτό DST 9 Πατήστε το [c] για να επιλέξετε Μορφή ημερομηνίας, και κατόπιν πατήστε το [t] ή το [o]. 10 Πατήστε το [D/c] για να επιλέξετε μια μορφή ημερομηνίας, και κατόπιν πατήστε το [o]. 11 Πατήστε το [b] για να τελειώσετε τις αρχικές ρυθμίσεις. Άκυρο Ρύθμιση Η οθόνη ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την επιλεγμένη γλώσσα. 7 Πατήστε το [F/t] για να επιλέξετε ένα αντικείμενο. 8 Πατήστε [D/c] για να ρυθμίσετε την ημερομηνία, την ώρα, και τη θερινή ώρα, και κατόπιν πατήστε [o]. Βασικές λειτουργίες 22

WB850F/WB855F. Κάντε κλικ σε ένα θέμα. Βασική αντιμετώπιση προβλημάτων. Γρήγορη αναφορά. Περιεχόμενα. Βασικές λειτουργίες. Σύνθετες λειτουργίες GPS

WB850F/WB855F. Κάντε κλικ σε ένα θέμα. Βασική αντιμετώπιση προβλημάτων. Γρήγορη αναφορά. Περιεχόμενα. Βασικές λειτουργίες. Σύνθετες λειτουργίες GPS Το παρόν εγχειρίδιο χρήσης περιλαμβάνει λεπτομερείς οδηγίες για τη χρήση της φωτογραφικής σας μηχανής. Διαβάστε ολόκληρο το εγχειρίδιο. Κάντε κλικ σε ένα θέμα Βασική αντιμετώπιση προβλημάτων Γρήγορη αναφορά

Διαβάστε περισσότερα

User Manual ES80/ES81. Κάντε κλικ σε ένα θέμα. Συχνές ερωτήσεις. Γρήγορη αναφορά. Περιεχόμενα. Βασικές λειτουργίες. Σύνθετες λειτουργίες

User Manual ES80/ES81. Κάντε κλικ σε ένα θέμα. Συχνές ερωτήσεις. Γρήγορη αναφορά. Περιεχόμενα. Βασικές λειτουργίες. Σύνθετες λειτουργίες Το παρόν εγχειρίδιο χρήσης περιλαμβάνει λεπτομερείς οδηγίες για τη χρήση της φωτογραφικής μηχανής σας. Διαβάστε ολόκληρο το εγχειρίδιο. Κάντε κλικ σε ένα θέμα User Manual ES80/ES81 Συχνές ερωτήσεις Γρήγορη

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Καλώς ήρθατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 1 Απαιτήσεις συστήματος 2 Γενική επισκόπηση συσκευής 3 Γρήγορο ξεκίνημα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart

Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart Προφυλάξεις ασφαλείας Πριν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας, διαβάστε προσεκτικά αυτές τις προφυλάξεις ασφαλείας. Διαβάστε τον οδηγό "Πληροφορίες ασφαλείας"

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z1. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με λειτουργία line-in και θύρα micro SD/SDHC

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR.

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Έναρξη χρήσης Υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Γρήγορη έναρξη Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Πλήκτρα και µέρη 9 ευτερεύουσα κάµερα 10 Πλήκτρο Έντασης/Ζουµ 11 Πλήκτρο πολυµέσων 12 ιακόπτης κλειδώµατος οθόνης και πλήκτρων

Διαβάστε περισσότερα

MASTER-MID GPS. Εγχειρίδιο. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000

MASTER-MID GPS. Εγχειρίδιο. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 MASTER-MID GPS Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 Εγχειρίδιο GR Εισαγωγή...2 Περιεχόμενα συσκευασίας...2 Επισκόπηση...2 Κουμπιά...3 Ενεργοποίηση συσκευής...3 Απενεργοποίηση συσκευής...3 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Επαφών από την κάρτα SIM

Εισαγωγή Επαφών από την κάρτα SIM 1 Εισαγωγή Επαφών από την κάρτα SIM 1. Πατήστε το Πλήκτρο Κεντρικής Σελίδας > > Επαφές. 2. Πατήστε το Πλήκτρο Μενού > Εισαγωγή / Εξαγωγή > Εισαγωγή από κάρτα SIM. Η συσκευή σας ZTE-RACER θα διαβάσει αυτόματα

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών

Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών SCEH-0001 7010522 2010 Sony Computer Entertainment Europe Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το πακέτο μικροφώνων SingStar. Προτού χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν,

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z3. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Αγγίξτε τα «άκρα» με τη δική σας μουσική. Αισθανθείτε ελεύθερος

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης

Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης Το εγχειρίδιο αυτό σας βοηθά να εγκαταστήσετε μια ασύρματη σύνδεση μεταξύ του εκτυπωτή και των υπολογιστών σας. Ανατρέξτε στον "Οδηγό Δικτύωσης" στις ηλεκτρονικές Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G Εγχειρίδιο χρήσης Ασύρματα ακουστικά 2.4G Κατάλληλα για PC,MP3 και άλλες συσκευές ήχου. Χαρακτηριστικά. Ψηφιακή τεχνολογία 2.4GHz δύο κατευθύνσεων 2. Εμβέλεια μεγαλύτερη των 0 μέτρων χωρίς εμπόδια. 3.

Διαβάστε περισσότερα

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω;

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Ερωτήσεις 1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Απαντήσεις Υπάρχουν 3 κύριοι πιθανοί λόγοι για αυτό το πρόβλημα: κακή σύνδεση, ακατάλληλη θερμοκρασία, κατεστραμμένη μπαταρία ή τροφοδοτικό. Σε

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX BZ1

ENERGY MUSIC BOX BZ1 ENERGY MUSIC BOX BZ1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box BZ1 Bluetooth. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με τεχνολογία Bluetooth και hands-free

Διαβάστε περισσότερα

Ναι. +/- 2 επίπεδα. Σύστημα εστίασης Αυτόματη εστίαση TTL iesp με ανίχνευση της αντίθεσης Ανίχνευση Προσώπων AF, iesp, Σημειακή, AF Tracking

Ναι. +/- 2 επίπεδα. Σύστημα εστίασης Αυτόματη εστίαση TTL iesp με ανίχνευση της αντίθεσης Ανίχνευση Προσώπων AF, iesp, Σημειακή, AF Tracking µ TOUGH-3000 - Χαρακτηριστικά Αισθητήρας εικόνας Ενεργά pixels Διάταξη φίλτρου Πλήρης ανάλυση Τύπος 12 Megapixels Φίλτρο βασικών χρωμάτων (RGB) 12,7 Megapixels 1/2,33 '' Αισθητήρας CCD Φακός Οπτικό zoom

Διαβάστε περισσότερα

nüvi 2300 series εγχειρίδιο γρήγορης εκκίνησης για χρήση με αυτά τα μοντέλα nüvi: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370

nüvi 2300 series εγχειρίδιο γρήγορης εκκίνησης για χρήση με αυτά τα μοντέλα nüvi: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 nüvi 2300 series εγχειρίδιο γρήγορης εκκίνησης για χρήση με αυτά τα μοντέλα nüvi: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 Έναρξη χρήσης ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Ανατρέξτε στον οδηγό Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Owner s Guide. December 6, 2010 NSOG-1.0-100

Οδηγός χρήστη. Owner s Guide. December 6, 2010 NSOG-1.0-100 Οδηγός χρήστη Owner s Guide December 6, 2010 NSOG-1.0-100 2 2 Νομικές πληροφορίες Legal Πνευματικά δικαιώματα 2011 Google Inc. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Copyright 2010 Google Inc. All rights reserved.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Περιεχόµενα της συσκευασίας. Ελληνική Έκδοση. Ψηφιακή φωτογραφική µηχανή 4,2 megapixel

Εισαγωγή. Περιεχόµενα της συσκευασίας. Ελληνική Έκδοση. Ψηφιακή φωτογραφική µηχανή 4,2 megapixel JB000160 Ψηφιακή φωτογραφική µηχανή 4,2 Megapixel Sweex Εισαγωγή Σας ευχαριστούµε που προτιµήσατε την ψηφιακή φωτογραφική µηχανή 4,2 megapixel της Sweex. Σας συνιστούµε να διαβάσετε πρώτα προσεκτικά αυτό

Διαβάστε περισσότερα

MLS Destinator 3855C 4800C 5900

MLS Destinator 3855C 4800C 5900 ! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μην αφήνετε τον πλοηγό σας συνδεδεμένο στον φορτιστή ενώ είναι φορτισμένος. Η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας MLS Destinator 3855C 4800C 5900 3 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

81722 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μαζί με το BC-228 ένας ενήλικας θα πρέπει να ελέγχει το βρέφος σε τακτά διαστήματα. Παροχή ρεύματος (Α) Πομπός

81722 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μαζί με το BC-228 ένας ενήλικας θα πρέπει να ελέγχει το βρέφος σε τακτά διαστήματα. Παροχή ρεύματος (Α) Πομπός 81722 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το baby phone της Hama BC-228. Αυτή η συσκευή κατασκευάστηκε σύμφωνα με τα πιο αυστηρά ποιοτικά πρότυπα ελέγχου. Ελέγχθηκε και έφυγε από το εργοστάσιο

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν Sweex Portable Media Center. Απολαύστε εύκολα ταινίες, μουσική και φωτογραφίες

Διαβάστε περισσότερα

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND 1. Ένδειξη συχνότητας/ ώρας 2. Ένδειξη μπάσου 3. Ένδειξη FM 4. Ένδειξη έντασης σήματος 5. Ένδειξη λειτουργίας για το ξυπνητήρι 6. Ένδειξη λειτουργίας αυτόματης

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά. Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N

Ελληνικά. Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N Ελληνικά Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N 1 Ελληνικά Ευρετήριο 1. Επισκόπηση....3 2. Έναρξη χρήσης...5 3. Σύνδεση του κεφαλόφωνου Bluetooth.....6 4. Χρήση του κεφαλόφωνου Bluetooth... 9 5. Τεχνικές προδιαγραφές.

Διαβάστε περισσότερα

Δομή. 1 Πλήκτρα αυξομείωσης έντασης ήχου 7 Ηχεία 2 Θύρα Φόρτιση. 8 Πλήκτρο Home 3 Θύρα MicroUSB. 9 Είσοδος Κάρτας SD. 6 Μπροστινή κάμερα

Δομή. 1 Πλήκτρα αυξομείωσης έντασης ήχου 7 Ηχεία 2 Θύρα Φόρτιση. 8 Πλήκτρο Home 3 Θύρα MicroUSB. 9 Είσοδος Κάρτας SD. 6 Μπροστινή κάμερα Γρήγορος Οδηγός, Δομή 1 2 3 4 5 6 7 7 8 6 10 11 1 Πλήκτρα αυξομείωσης έντασης ήχου 7 Ηχεία 2 Θύρα Φόρτιση 8 Πλήκτρο Home 3 Θύρα MicroUSB 9 Είσοδος Κάρτας SD 4 Υποδοχή ακουστικών 3.5mm 10 Πίσω κάμερα 5

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Swap Frame. 17.8cm/ 7 Ψηφιακή κορνίζα με λειτουργία αναπαραγωγής εικόνας και ήχου. Εγχειρίδιο Χρήσης

Swap Frame. 17.8cm/ 7 Ψηφιακή κορνίζα με λειτουργία αναπαραγωγής εικόνας και ήχου. Εγχειρίδιο Χρήσης Swap Frame 17.8cm/ 7 Ψηφιακή κορνίζα με λειτουργία αναπαραγωγής εικόνας και ήχου Εγχειρίδιο Χρήσης 1 Μη ρίξετε τη συσκευή στα οικιακά απορρίμματα. Αν θελήσετε να την πετάξετε, να απευθυνθείτε στην τοπική

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. Ασύρματο ραντάρ οπισθοπορείας TL-3036

Εγχειρίδιο Χρήσης. Ασύρματο ραντάρ οπισθοπορείας TL-3036 Εγχειρίδιο Χρήσης Ασύρματο ραντάρ οπισθοπορείας TL-3036 Περιεχόμενα Περιεχόμενα...1 Εισαγωγή...2 Χαρακτηριστικά...3 Τεχνικές Προδιαγραφές...3 Εγκατάσταση...4 Συμβουλές Εγκατάστασης Αισθητήρων...5 Τοποθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180

Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180 Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Χρησιμοποιείτε μόνο την τροφοδοσία ρεύματος που αναγράφεται στα τεχνικά στοιχεία. Μην αφήνετε το προϊόν να έρχεται σε επαφή με υγρά. Εάν η μπαταρία

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινώντας. 9247677, Τεύχος 2 ΕL. Nokia N73-1

Ξεκινώντας. 9247677, Τεύχος 2 ΕL. Nokia N73-1 Ξεκινώντας 9247677, Τεύχος 2 ΕL Nokia N73-1 Πλήκτρα και τμήματα (μπροστά και πλάι) Αριθμός μοντέλου: Nokia N73-1 Στο εξής θα αναφέρεται ως Nokia N73. 1 Αισθητήρας φωτός 2 Δευτερεύουσα κάμερα με χαμηλότερη

Διαβάστε περισσότερα

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Copyright Huawei Technologies Co., Ltd. 2011. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή και η μετάδοση οποιουδήποτε τμήματος της παρούσας, σε οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Η συσκευή συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές FCC για οικιακή χρήση καθώς και για χρήση γραφείου.

Η συσκευή συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές FCC για οικιακή χρήση καθώς και για χρήση γραφείου. Εγχειρίδιο Χρήσης ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ Δήλωση Συμμόρφωσης Υπεύθυνος συμφώνα με το νόμο: JK Imaging Ltd. Διεύθυνση : JK Imaging Ltd., 17239 South Main Street, Gardena, CA 90248, USA JK Imaging Europe, 71 Clarendon

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση. Επέκταση εμβέλειας WiFi N600. Μοντέλο WN3500RP

Εγκατάσταση. Επέκταση εμβέλειας WiFi N600. Μοντέλο WN3500RP Εγκατάσταση Επέκταση εμβέλειας WiFi N600 Μοντέλο WN3500RP Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Αρχίστε εδώ BlackBerry Torch 9800 Smartphone

Αρχίστε εδώ BlackBerry Torch 9800 Smartphone Καλωσήρθατε στο BlackBerry! Γνωρίστε το νέο σας smartphone BlackBerry Torch 9800. Εξερεύνηση πλήκτρων 2010 Research In Motion Limited. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Τα BlackBerry, RIM, Research In Motion,

Διαβάστε περισσότερα

Marmitek UltraViewPro 1

Marmitek UltraViewPro 1 IP CAMERA SERIES IP Eye Anywhere 10 11 20 21 470 IP RoboCam 10 11 21 541 641 ULTRAVIEW PRO ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1..1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ....1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.. 2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ......3 ΧΡΗΣΗ MARMITEK Ultraview

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750 Μοντέλο EX3700 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ρομολογητής WiFi N300 (N300R)

ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Easy, Reliable & Secure Οδηγός εγκατάστασης ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Εμπορικά σήματα Οι επωνυμίες και τα ονόματα προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Xperia SmartTags NT1/NT2

Οδηγός χρήστη. Xperia SmartTags NT1/NT2 Οδηγός χρήστη Xperia SmartTags NT1/NT2 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Οδηγός έναρξης...4 Ενεργοποίηση της λειτουργίας NFC...4 Περιοχή εντοπισμού NFC...4 Χρήση του Smart Connect για τη διαχείριση των ετικετών

Διαβάστε περισσότερα

FWS710 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

FWS710 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ FWS710 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Δήλωση σχετικά με την ευθύνη του κατασκευαστή Ο προμηθευτής δεν ευθύνεται για τυχόν προβλήματα που προκύπτουν από τη χρήση του λογισμικού ή εφαρμογών τρίτων στη συσκευή, ή τα προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

NEX-3/5/5C/C3 NEX-VG10/VG10E Οι νέες λειτουργίες που παρέχονται με αυτήν την ενημέρωση

NEX-3/5/5C/C3 NEX-VG10/VG10E Οι νέες λειτουργίες που παρέχονται με αυτήν την ενημέρωση NEX-3/5/5C/C3 NEX-VG10/VG10E Οι νέες λειτουργίες που παρέχονται με αυτήν την ενημέρωση υλικολογισμικού και οι αντίστοιχες εφαρμογές τους περιγράφονται παρακάτω. Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο οδηγιών της φωτογραφικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ Σημειώσεις και ειδοποιήσεις ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει σημαντικές πληροφορίες που σας βοηθούν να χρησιμοποιείτε καλύτερα τον υπολογιστή σας. ΠΡΟΣΟΧΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μην αφήνετε τον πλοηγό σας συνδεδεμένο στον φορτιστή ενώ είναι φορτισμένος. Η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μην αφήνετε τον πλοηγό σας συνδεδεμένο στον φορτιστή ενώ είναι φορτισμένος. Η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της ! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μην αφήνετε τον πλοηγό σας συνδεδεμένο στον φορτιστή ενώ είναι φορτισμένος. Η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας 3 Περιεχόμενα ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 06 ΤΟ ΚΟΥΤΙ ΠΕΡΙΕΧΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

GK7211 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Transformer TF201

GK7211 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Transformer TF201 GK7211 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Transformer TF201 Διαχείριση αρχείων... 2 Πώς να μπω στα δεδομένα μου που είναι αποθηκευμένα στο microsd, στην κάρτα SD και τη συσκευή USB;... 2 Πώς να μετακινήσω το

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομος οδηγός χρήσης Vodafone Mobile Wi-Fi R209-Z

Σύντομος οδηγός χρήσης Vodafone Mobile Wi-Fi R209-Z Σύντομος οδηγός χρήσης Vodafone Mobile Wi-Fi R209-Z Καλώς ήρθατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 2 Επισκόπηση συσκευής 3 Γρήγορο ξεκίνημα 5 Εφαρμογή Mobile Wi-Fi Web 6 Επισκόπηση εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWNB5201 Οδηγός εγκατάστασης

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWNB5201 Οδηγός εγκατάστασης Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWNB5201 Οδηγός εγκατάστασης Τεχνική υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον αριθμό σειράς στην

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter Powerline Adapter Παρακαλούμε σημειώστε! Μην εκθέτετε τον Powerline Adapter σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου ή σε άμεση εγγύτητα με συσκευές ακτινοβολίας.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή & Αφαίρεση κάρτας microsιμ

Εισαγωγή & Αφαίρεση κάρτας microsιμ Γρήγορος Οδηγός ομή 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Reset 2 Θήρα Micro USB 3 Προστατευτιό κάλυμμα καρτών 4 Υποδοχή ακουστικών 3.5mm 5 Ακουστικό 6 Μπροστινή κάμερα 7 Πίσω Κάμερα 8 Φλας 13 14 9 Πλήκτρα αυξομείωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ. Δήλωση Συμμόρφωσης. Για τους πελάτες που βρίσκονται στις Η.Π.Α. Για τους πελάτες που βρίσκονται στην Ευρώπη

ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ. Δήλωση Συμμόρφωσης. Για τους πελάτες που βρίσκονται στις Η.Π.Α. Για τους πελάτες που βρίσκονται στην Ευρώπη Εγχειρίδιο Χρήσης ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ Δήλωση Συμμόρφωσης Υπεύθυνος συμφώνα με το νόμο: JK Imaging Ltd. Διεύθυνση: JK Imaging Ltd., 17239 South Main Street, Gardena, CA 90248, USA JK Imaging Europe, 71 Clarendon

Διαβάστε περισσότερα

ConferenceCam Connect. QuickStart Guide

ConferenceCam Connect. QuickStart Guide ConferenceCam Connect QuickStart Guide Ελληνικά........................ 113 ConferenceCam Connect QuickStart Guide Logitech ConferenceCam Connect Περιεχόμενα συσκευασίας 1 2 3 4 5 1. Κύρια μονάδα με κάμερα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο του Cyber-shot

Εγχειρίδιο του Cyber-shot VΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ! Πίνακας περιεχόμενων Βασικές λειτουργίες Χρήση των λειτουργιών λήψης Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή Εγχειρίδιο του Cyber-shot DSC-W110/W115/W120/W125/ W130 Πριν από τη λειτουργία της συσκευής,

Διαβάστε περισσότερα

MΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟ USB

MΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟ USB ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Περιεχόμενα πακέτου Ξεκινώντας Περιγραφή συσκευής Εισαγωγή κάρτας SIM & MicroSD Συνδέσεις 3G και Wi-Fi Το περιβάλλον Android Εργασία με το Android Επίλυση προβλημάτων για περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο του Cyber-shot

Εγχειρίδιο του Cyber-shot VΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ! Περιεχόμενα Βασικές λειτουργίες Χρήση των λειτουργιών λήψης Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή Εγχειρίδιο του Cyber-shot DSC-S930 Πριν θέσετε σε λειτουργία τη μονάδα, διαβάστε προσεκτικά το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

HDD Password Tool. Εγχειρίδιο χρήσης. Ελληνικά

HDD Password Tool. Εγχειρίδιο χρήσης. Ελληνικά HDD Password Tool Εγχειρίδιο χρήσης Ελληνικά 1 Πίνακας περιεχομένων Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή... 3 Εμπορικά σήματα... 4 Κεφάλαιο 2: Απαιτούμενο λειτουργικό σύστημα... 5 - HDD Password Tool για Windows... 5

Διαβάστε περισσότερα

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWN5001 Οδηγός εγκατάστασης

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWN5001 Οδηγός εγκατάστασης Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWN5001 Οδηγός εγκατάστασης Τεχνική υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον αριθμό σειράς στην

Διαβάστε περισσότερα

Συναγερμός μοτοσυκλέτας με τηλεειδοποίηση

Συναγερμός μοτοσυκλέτας με τηλεειδοποίηση Συναγερμός μοτοσυκλέτας με τηλεειδοποίηση Με επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Το εμπορικό σήμα, η ευρεσιτεχνία και τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στη Steelmate Co., Ltd. Διατηρείται το δικαίωμα αλλαγής σχεδίων

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY SISTEM BT8 WIRELESS NOISE CANCELLING HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY SISTEM BT8 WIRELESS NOISE CANCELLING HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY SISTEM BT8 WIRELESS NOISE CANCELLING HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που αγοράσατε τα BT8 ασύρματα ακουστικά της Energy Sistem. Ελπίζουμε να τα απολαύσετε. Με αυτά τα ακουστικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Δρομολογητής WiFi N150 (N150R)

Δρομολογητής WiFi N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Οδηγός εγκατάστασης Δρομολογητής WiFi N150 (N150R) Εμπορικά σήματα Οι επωνυμίες και τα ονόματα προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Διαβάστε περισσότερα

MOTOROLA. TLKR-T80 Extreme. Εγχειρίδιο χρήστη

MOTOROLA. TLKR-T80 Extreme. Εγχειρίδιο χρήστη MOTOROLA TLKR-T80 Extreme Εγχειρίδιο χρήστη Ενδείξεις Οθόνης 1. Δείκτης έντασης ήχου 2. Δείκτης εκπομπής 3. Δείκτης λήψης 4. Δείκτης dual watch 5. Δείκτης αυτόματης απενεργοποίησης λειτουργίας 6. Δείκτης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Connection Manager

Οδηγός χρήσης Connection Manager Οδηγός χρήσης Connection Manager Τεύχος 1.0 2 Περιεχόμενα Σχετικά με την εφαρμογή διαχείρισης συνδέσεων 3 Ξεκινώντας 3 Άνοιγμα της εφαρμογής διαχείρισης συνδέσεων 3 Προβολή της τρέχουσας κατάστασης σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματο Οπτικό Ποντίκι

Ασύρματο Οπτικό Ποντίκι Ασύρματο Οπτικό Ποντίκι WL200 Εγχειρίδιο Χρήσης Όλα τα ονόματα εταιρειών και προϊόντων ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

DVR-422. DVR 422 ver 1.1 www.tele.gr

DVR-422. DVR 422 ver 1.1 www.tele.gr Συσκευή καταγραφής εικόνας DVR-422 Οδηγίες χρήσης 1 Χειριστήρια και µέρη της συσκευής Ενδεικτικό φόρτισης Ενδεικτικό λειτουργίας Οθόνη Έναρξη λειτουργίας Ακροδέκτης τροφοδοσίας Κουµπί ΟΚ Κουµπί Μενού Μικρόφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης

Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης EL Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZDC1E Προφυλάξεις Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική χρήση. Επίσης, ανατρέξτε

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300. Μοντέλο WN3000RPv3

Εγκατάσταση. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300. Μοντέλο WN3000RPv3 Εγκατάσταση Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο WN3000RPv3 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Motorola O1. Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο. Για τα μοντέλα O101, O102, O103 και O104. Προειδοποίηση Φορτίστε τις μπαταρίες για 24 ώρες πριν τη χρήση.

Motorola O1. Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο. Για τα μοντέλα O101, O102, O103 και O104. Προειδοποίηση Φορτίστε τις μπαταρίες για 24 ώρες πριν τη χρήση. Motorola O1 Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο Για τα μοντέλα O101, O102, O103 και O104 Προειδοποίηση Φορτίστε τις μπαταρίες για 24 ώρες πριν τη χρήση. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ώρα και Ημερομηνία 3 1.1 Ημερομηνία 3 1.2 Ώρα.

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό Διαχείρισης Περιεχομένου

Λογισμικό Διαχείρισης Περιεχομένου Εάν χρησιμοποιείτε έναν υπολογιστή για να εισάγετε, οργανώσετε και να δείτε βίντεο, κατεβάστε το λογισμικό διαχείρισης περιεχομένου (συμβατό μόνο με PC). Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.fisher-price.com/kidtough

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY SISTEM BT7 WIRELESS HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY SISTEM BT7 WIRELESS HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY SISTEM BT7 WIRELESS HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που αγοράσατε τα BT7 ασύρματα ακουστικά της Energy Sistem. Ελπίζουμε να τα απολαύσετε. Με αυτά τα ακουστικά μπορείτε να ακούτε

Διαβάστε περισσότερα

GK6915 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Eee Pad TF201

GK6915 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Eee Pad TF201 GK6915 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Eee Pad TF201 Διαχείριση αρχείων... 2 Πώς να μπω στα δεδομένα μου που είναι αποθηκευμένα στο microsd, στην κάρτα SD και τη συσκευή USB;... 2 Πώς να μετακινήσω το επιλεγμένο

Διαβάστε περισσότερα

EVOLVEO StrongPhone WiFi

EVOLVEO StrongPhone WiFi EVOLVEO StrongPhone WiFi Πίνακας Περιεχομένων 1. Τεχνικές προδιαγραφές 2. Έναρξη 3. Ενεργοποίηση 4. Επιλογές και ρυθμίσεις 5. Μηνύματα 1. Τεχνικές προδιαγραφές μεγάλη έγχρωμη οθόνη 2.4 ανάλυση οθόνης 240

Διαβάστε περισσότερα

Dell Latitude E6430/E6530/E6430 ATG

Dell Latitude E6430/E6530/E6430 ATG Dell Latitude E6430/E6530/E6430 ATG Πληροφορίες για τη ρύθμιση και τα χαρακτηριστικά Σχετικά με τις προειδοποιήσεις ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ επισημαίνει ενδεχόμενο κίνδυνο για υλική ζημιά, τραυματισμό

Διαβάστε περισσότερα

GK6915 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Eee Pad TF201

GK6915 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Eee Pad TF201 GK6915 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Eee Pad TF201 Διαχείριση αρχείων... 2 Πώς να μπω στα δεδομένα μου που είναι αποθηκευμένα στο microsd, στην κάρτα SD και τη συσκευή USB;... 2 Πώς να μετακινήσω το επιλεγμένο

Διαβάστε περισσότερα

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ Κεραία οθόνη ON/OFF Αλλαγή ταχύτητας συντονισµού Σίγαση Αύξηση έντασης φωνής Πλήκτρο FM ιαγραφή/επιστροφή Μείωση έντασης φωνής Εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

ομή οθόνη 3 Αισθητήρας εγγύτητας 2 Υποδοχή ακουστικών 3.5mm 9 Φλας 4 Μπροστινή κάμερα 10 Κάμερα 5 Πλήκτρο ενεργοποίησης/κλειδώματος 11 Ηχείο 6 Menu

ομή οθόνη 3 Αισθητήρας εγγύτητας 2 Υποδοχή ακουστικών 3.5mm 9 Φλας 4 Μπροστινή κάμερα 10 Κάμερα 5 Πλήκτρο ενεργοποίησης/κλειδώματος 11 Ηχείο 6 Menu Γρήγορος Οδηγός, ομή 1 2 3 4 5 9 10 6 7 8 11 12 13 1 Πλήκτρο αυξομείωσης έντασης ήχου 8 Επιστροφή στην προηγούμενη 2 Υποδοχή ακουστικών 3.5mm οθόνη 3 Αισθητήρας εγγύτητας 9 Φλας 4 Μπροστινή κάμερα 10 Κάμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΉ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΉ ΜΗΧΑΝΉ. Εγχειρίδιο αναφοράς

ΨΗΦΙΑΚΉ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΉ ΜΗΧΑΝΉ. Εγχειρίδιο αναφοράς ΨΗΦΙΑΚΉ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΉ ΜΗΧΑΝΉ Εγχειρίδιο αναφοράς Gr Πληροφορίες για τα εμπορικά σήματα Οι επωνυμίες Microsoft, Windows και Windows Vista είναι σήματα κατατεθέντα ή εμπορικά σήματα της Microsoft Corporation

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήστη. Θυροτηλεόραση με μόνιτορ 3,5".

Εγχειρίδιο χρήστη. Θυροτηλεόραση με μόνιτορ 3,5. Εγχειρίδιο χρήστη Θυροτηλεόραση με μόνιτορ 3,5". 2 Περιεχόμενα 1. ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ... 4 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ... 6 2.1 Απάντηση κλήσεων 6 2.2 Λειτουργία αυτόματης ενεργοποίησης 7 2.3 Απόρρητο συνομιλίας

Διαβάστε περισσότερα

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM )

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM ) AKAI AR321 S ΘΕΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ 1. Πλήκτρο τροφοδοσίας 2. Πλήκτρο χρονοδιακόπτη 3. Πλήκτρο λειτουργίας 4. Πλήκτρο ήχου 5. Έλεγχος περιστροφής 6. Ρύθμιση φωτισμού 7. Οθόνη LCD 8. Κλίμακα περιστροφής 9. Πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων NeoTV 350 NTV350

Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων NeoTV 350 NTV350 Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων NeoTV 350 NTV350 2011 NETGEAR, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η μετάδοση, η μετεγγραφή, η αποθήκευση σε σύστημα ανάκτησης ή η μετάφραση

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Εγχειρίδιο Χρήσης Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή 2 Προειδοποιήσεις ασφάλειας 3 Γενική όψη 3.1 Πλήκτρα 3.2 Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση της συσκευής 3.3 Φόρτιση της

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Ασύρματη βάση φόρτισης Nokia DT-910

Οδηγός χρήσης Ασύρματη βάση φόρτισης Nokia DT-910 Οδηγός χρήσης Ασύρματη βάση φόρτισης Nokia DT-910 Τεύχος 1.0 2 Πληροφορίες για τον ασύρματο φορτιστή σας Με το Ασύρματη βάση φόρτισης Nokia DT-910, μπορείτε να φορτίζετε ασύρματα το τηλέφωνό σας. Απλώς

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης για την κάμερα web της HP

Οδηγός χρήσης για την κάμερα web της HP Οδηγός χρήσης για την κάμερα web της HP v4.3.el Part number: 5992-4251 Copyright 2008 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης. CK21+ Bluetooth Speakerphone

Οδηγίες Χρήσης. CK21+ Bluetooth Speakerphone Οδηγίες Χρήσης CK21+ Bluetooth Speakerphone Περιεχόμενα Λίγα λόγια για το CK21+...2 Για την Bluetooth Τεχνολογία...2 Ξεκινώντας...3 Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση του CK21+...6 Συνδεσιμότητα...6 Σύνδεση/Link

Διαβάστε περισσότερα

EASYDRIVE. Σύντομος οδηγός. για να ξεκινήσετε την πλοήγηση αμέσως. Με χρήσιμα παραδείγματα & πρακτικές συμβουλές

EASYDRIVE. Σύντομος οδηγός. για να ξεκινήσετε την πλοήγηση αμέσως. Με χρήσιμα παραδείγματα & πρακτικές συμβουλές EASYDRIVE Σύντομος οδηγός για να ξεκινήσετε την πλοήγηση αμέσως Με χρήσιμα παραδείγματα & πρακτικές συμβουλές Περιλαμβάνει: την Οθόνη Πλοήγησης, την Οθόνη Επεξεργασίας Χάρτη, και την λειτουργικότητα Hardware

Διαβάστε περισσότερα

Smartpel. Σόμπα πελλετ 11kW ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Printed on recycled paper.

Smartpel. Σόμπα πελλετ 11kW ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Printed on recycled paper. Smartpel Σόμπα πελλετ 11kW ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ 2012 Printed on recycled paper. Πίνακας περιεχομένων Οδηγίες Ασφαλείας...Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. Εισαγωγή...Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινώντας NSZ-GS7. Network Media Player. Οι εικόνες επί της οθόνης, οι λειτουργίες και οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Ξεκινώντας NSZ-GS7. Network Media Player. Οι εικόνες επί της οθόνης, οι λειτουργίες και οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Ξεκινώντας EL Network Media Player NSZ-GS7 Οι εικόνες επί της οθόνης, οι λειτουργίες και οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Ξεκινώντας: ON/STANDBY Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο του Cyber-shot

Εγχειρίδιο του Cyber-shot VΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ! Πίνακας περιεχομένων Βασικές λειτουργίες Χρήση των λειτουργιών λήψης Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή Εγχειρίδιο του Cyber-shot DSC-W300 Πριν θέσετε σε λειτουργία την μονάδα, διαβάστε προσεκτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV. Ένδειξη καταγραφής με φωνή (VOR) Πλήκτρο μενού. και μνήμης που απομένει. Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV. Ένδειξη καταγραφής με φωνή (VOR) Πλήκτρο μενού. και μνήμης που απομένει. Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV Ένδειξη καταγραφής Οθόνη LCD Πλήκτρο μενού Ένδειξη μνήμης που απομένει Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης Πλήκτρο REW/FF Πλήκτρο Rec/Stop Ενσωματωμένο μικρόφωνο Είσοδος μικροφώνου Έξοδος ακουστικού

Διαβάστε περισσότερα

M U L T I M E D I A P L A Y E R 2,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ SI-707138

M U L T I M E D I A P L A Y E R 2,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ SI-707138 M U L T I M E D I A P L A Y E R 2,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ SI-707138 ΕΛΛΗΝΙΚΆ -ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑΣ -ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ -ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ -ΕΓΓΎΗΣΗ MULTIMEDIA PLAYER

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία. Οδηγός χρήσης

Λειτουργία. Οδηγός χρήσης Λειτουργία Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα κατατεθέντα της εταιρίας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Η επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia Bluetooth Headset BH-112

Οδηγός χρήσης Nokia Bluetooth Headset BH-112 Οδηγός χρήσης Nokia Bluetooth Headset BH-112 Τεύχος 1.1 2 Εισαγωγή Σχετικά με τα ακουστικά με μικρόφωνο Με τα ακουστικά Bluetooth με μικρόφωνο Nokia BH-112, μπορείτε να χειρίζεστε τις κλήσεις σας χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ PA MUSP 080 / 120 / 180 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν για πρώτη φορά. Στις οδηγίες που ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY SISTEM H3 MP3 HEADPHONES SERIES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY SISTEM H3 MP3 HEADPHONES SERIES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY SISTEM H3 MP3 HEADPHONES SERIES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που αγοράσατε τα Η3 MP3 ακουστικά της Energy Sistem. Ελπίζουμε να τα απολαύσετε. Με αυτά τα ακουστικά μπορείτε να ακούτε τη

Διαβάστε περισσότερα

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Contents Ελληνικά 125 www.logitech.com/support/type-s

Διαβάστε περισσότερα

CD/USB/AM/FM Boombox

CD/USB/AM/FM Boombox CD/USB/AM/FM Boombox ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ Πρίν τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι η ονομαστική τάση της συσκευής σας ταιριάζει με την οικιακή τάση. Σημείωση : Συνδέστε τη

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά nüvi 2200. εγχειρίδιο γρήγορης εκκίνησης. για χρήση με αυτά τα μοντέλα nüvi: 2200, 2240, 2250

Σειρά nüvi 2200. εγχειρίδιο γρήγορης εκκίνησης. για χρήση με αυτά τα μοντέλα nüvi: 2200, 2240, 2250 Σειρά nüvi 2200 εγχειρίδιο γρήγορης εκκίνησης για χρήση με αυτά τα μοντέλα nüvi: 2200, 2240, 2250 Έναρξη χρήσης ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Ανατρέξτε στον οδηγό Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια και το προϊόν

Διαβάστε περισσότερα

FIRST FA-1925-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1]

FIRST FA-1925-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1] FIRST FA-1925-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] Φορητό σύστημα ηχείων με ραδιόφωνο, Υποδοχή USB Θύρα & TF κάρτα ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ευχαριστούμε που χρησιμοποιείτε τα προϊόντα της εταιρείας μας. Για να χρησιμοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΉ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΉ ΜΗΧΑΝΉ. Εγχειρίδιο αναφοράς

ΨΗΦΙΑΚΉ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΉ ΜΗΧΑΝΉ. Εγχειρίδιο αναφοράς ΨΗΦΙΑΚΉ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΉ ΜΗΧΑΝΉ Εγχειρίδιο αναφοράς Gr Σημαντικές λειτουργίες της φωτογραφικής μηχανής COOLPIX S6500 Διασκεδαστικά εφέ επεξεργασίας φωτογραφιών που εφαρμόζονται εύκολα κατά τη λήψη p Γρήγορα

Διαβάστε περισσότερα