ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣMΟΣ : 1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ... 3

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣMΟΣ : 1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ... 2 2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 3 3. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ... 3"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 7 ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αρ. Μελέτης. 20 /2014 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣMΟΣ : Δ.Δ. Τ.Π ,00 ΕΥΡΩ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Γενικές αρχές επέμβασης Προτεινόμενη αρχιτεκτονική οργάνωση ανά παιδική χαρά Μακρυγιάννη-Καραολή Δημητρίου στον Άγ. Στέφανο Μεγ. Αλεξάνδρου και Κανάρη στην Άνοιξη Αργυρουπόλεως και Αργοναυτών στην Δροσιά Εύξεινου Πόντου και 25 ης Μαρτίου στην Σταμάτα Μαινάδων και Κίου στον Διόνυσο Πλατεία Μ.Ασίας στο Κρυονέρι Καραϊσκάκη και Μαραθωνομάχων στην Ροδόπολη ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Εργασίες προς εκτέλεση Βασικές επιλογές υλικών και κατασκευαστικών λύσεων Χωματουργικές εργασίες Υποβάσεις Δάπεδα ασφαλείας Επιστρώσεις στους χώρους καθιστικού πορείας Παιχνίδια Περιφράξεις Ενημερωτική πινακίδα Στοιχεία αστικού εξοπλισμού Φυτεύσεις Δίκτυο ομβρίων ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1

2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η τεχνική περιγραφή περιλαμβάνει τις γενικές αρχές σχεδιασμού στις οποίες βασίστηκαν οι προτεινόμενες επεμβάσεις και δίνει γενικές κατευθύνσεις όσον αφορά τις εργασίες που απαιτούνται για την τελική υλοποίηση της κατασκευής. 1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την εκτέλεση εργασιών για την ανακατασκευή επτά παιδικών χαρών σε ισάριθμες δημοτικές κοινότητες στο Δήμο Διονύσου, που είναι οι εξής: 1. Παιδική χαρά επί των οδών Μακρυγιάννη και Καραολή Δημητρίου, στην Δ.Κ Αγ. Στεφάνου. 2. Παιδική χαρά επί των οδών Μεγ. Αλεξάνδρου και Κανάρη, στη Δ.Κ. Άνοιξης 3. Παιδική χαρά επί των οδών Αργυρουπόλεως και Αργοναυτών στην Δ.Κ. Δροσιάς 4. Παιδική χαρά επί των οδών Εύξεινου Πόντου και 25 ης Μαρτίου, στη Δ.Κ Σταμάτας 5. Παιδική χαρά επί των οδών Μαινάδων και Κίου στην Δ.Κ. Διονύσου 6. Παιδική χαρά επί της πλατείας Μ. Ασίας στη Δ.Κ. Κρυονερίου. 7. Παιδική χαρά επί των οδών Καραϊσκάκη και Μαραθωνομάχων στην Δ.Κ. Ροδόπολης Οι ανωτέρω παιδικές χαρές δεν πληρούν τις απαραίτητες προυποθέσεις ώστε να πιστοποιηθούν σύμφωνα με την υπ αριθ. 44 Εγκύκλιο του Υπ. Εσωτ. (αρ. πρωτ / ) και την με αρ / (ΦΕΚ 2029/ τεύχος Β ) Απόφαση ΥΠ. ΕΣ. περί Τροποποίησης και συμπλήρωσης της 28492/2009 (Β 931) απόφασης περί οργάνωσης και λειτουργίας των παιδικών χαρών των ΟΤΑ. Παρουσιάζουν σοβαρές ελλείψεις όσον αφορά τις προδιαγραφές ασφάλειας των παιχνιδιών και του δαπέδου πτώσης (σύμφωνα με τις εκθέσεις αυτοψίας φορέα πιστοποίησης) και ελλείψεις όσον αφορά τη γενικότερη λειτουργία τους (πρόσβαση, περίφραξη, πόσιμο νερό, ενημέρωση κλπ). Με σκοπό να εξασφαλιστεί το πιστοποιητικό καταλληλότητας που προβλέπεται από τη νομοθεσία, αλλά κυρίως με στόχο την υγιεινή και ασφάλεια των παιδιών που είναι οι χρήστες των χώρων αυτών, η παρούσα μελέτη αφορά την ανακατασκευή των ανωτέρω αναφερθέντων παιδικών χαρών. Η πρόσβαση Α.με.Α. αποτελεί βασική παράμετρο του ανασχεδιασμού. 2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Οι υπό μελέτη παιδικές χαρές σήμερα παρουσιάζουν την εξής εικόνα: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2

3 1. Τα παιχνίδια είναι παλιά και τα περισσότερα έχουν φθορές που τα καθιστούν ακατάλληλα για χρήση και δεν εξασφαλίζουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις ασφάλειας. 2. Οι επιφάνειες πτώσης (δάπεδα στον χώρο παιχνιδιού) καλύπτονται από φυσικό έδαφοςχαλίκι σε ακατάλληλη κοκκομετρία. 3. Όσον αφορά την περίφραξη, οι παιδικές χαρές είναι περιφραγμένες, αλλά δεν πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις ασφαλείας. Έτσι, απαιτούνται εργασίες επιδιόρθωσης ή πρόσθεσης νέων τμημάτων περίφραξης. Επίσης οι πόρτες εισόδου είτε δεν έχουν την απαιτούμενη δομική αρτιότητα, είτε δεν κλειδώνουν, οπότε χρειάζονται αντικατάσταση. 4. Ο εξοπλισμός (παγκάκια, κάδοι απορριμμάτων) δεν είναι επαρκής, ενώ δεν καλύπτεται η απαίτηση για ύπαρξη πόσιμου νερού ή όπου αυτό γίνεται χρειάζεται τροποποιήσειςβελτιώσεις. 5. Όσον αφορά την προσβασιμότητα, θα πρέπει να μελετηθούν οι δυνατότητες ασφαλούς πρόσβασης και οι διελεύσεις ΑΜΕΑ. 3. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Τα νέα δεδομένα που υπεισέρχονται στον σχεδιασμό των παιδικών χαρών (περίφραξη, ύπαρξη βρύσης, προσβασιμότητα, κίνηση ΑΜΕΑ) δημιουργούν νέες προδιαγραφές για την αρχιτεκτονική οργάνωση. Έτσι, μια μελέτη ανάπλασης που θα στοχεύει στην πιστοποίηση των παιδικών χαρών θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει όλα τα νέα δεδομένα και ταυτόχρονα να διερευνά πρωτότυπες ιδέες και λύσεις. Είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε ότι σκοπός όλων των επεμβάσεων έχουν τελικό στόχο την πιστοποίηση των υπό αναβάθμιση παιδικών χαρών από επίσημο φορέα πιστοποίησης. Η τελική παραλαβή του έργου θα γίνει από την αρμόδια υπηρεσία του δήμου μόνο μετά την έκδοση από τον ανάδοχο του πιστοποιητικού καταλληλότητας από την «Επιτροπή ελέγχου παιδικών χαρών». Eπίσης ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος ή ο εισαγωγέας ή ο διανομέας που θέτουν σε κυκλοφορία στην αγορά εξοπλισμούς παιδικών χαρών, πρέπει να διαθέτουν για καθένα από αυτούς, πιστοποιητικό συμμόρφωσης που έχει εκδοθεί από διαπιστευμένο φορέα ελέγχου και πιστοποίησης με το οποίο αποδεικνύεται η συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις ασφαλείας της σειράς προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ Το πιστοποιητικό συμμόρφωσης μαζί με την πιστοποίηση κατά ΙSO 9001 του κατασκευαστή, περιλαμβάνονται στις προκαταρκτικές πληροφορίες αναφορικά με την ασφάλεια της εγκατάστασης και πρέπει να προσκομίζεται πριν την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Γενικές αρχές επέμβασης ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 3

4 Βασική αρχή του ανασχεδιασμού αποτέλεσε το «διδακτικό περιεχόμενο». Αυτό επιτυγχάνεται κυρίως με την επιλογή των σύνθετων οργάνων παιχνιδιού, τα οποία φέρουν ενσωματωμένα εκπαιδευτικά παιχνίδια. Το «παιχνίδι ρόλων» αποτελεί βασικό συστατικό για την ανάπτυξη της προσωπικότητας των παιδιών και επιτυγχάνεται κυρίως με τη μορφολογία των παιχνιδιών, με σχήματα που κεντρίζουν τη φαντασία και δημιουργούν σκηνικό. Η τοποθέτηση στις παιδικές χαρές ηλιακών φωτιστικών με φωτοβολταϊκά διδάσκει στα παιδιά ότι ο ήλιος δίνει ενέργεια, την οποία μπορούμε να εκμεταλλευτούμε (τη συλλέγουμε την ημέρα και φωτίζουμε τον χώρο το βράδυ). Ο στόχος αυτής της επέμβασης είναι διπλός: α) η εξοικείωση των παιδιών στην έννοια των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, β) η ευαισθητοποίηση των πολιτών και των τοπικών αρχών στο θέμα της προστασίας του περιβάλλοντος, με τη χρήση ανάλογων λύσεων στα κτίρια και τους δημόσιους χώρους Προτεινόμενη αρχιτεκτονική οργάνωση ανά παιδική χαρά. Αναλύεται το σκεπτικό με βάση το οποίο σχεδιάστηκαν οι επτά παιδικές χαρές που περιλαμβάνονται στη μελέτη αυτή Παιδική χαρά επί των οδών Μακρυγιάννη και Καραολή Δημητρίου στον Άγιο Στέφανο (Επιφάνεια Ε= 420,00τμ). Ένας άξονας κίνησης συνδέει την βασική είσοδο της παιδικής χαράς με το τέλος του χώρου. Συνδυάζεται με χώρους στάσης όπου διαρθώνονται κτιστά καθιστικά και ουσιαστικά διαμερισματοποιεί τα όργανα σε δύο περιοχές για διαφορετικές ηλιακές ομάδες νηπίων και παίδων. Ο κυρίως διάδρομος διαμορφώνεται από χυτό δάπεδο ασφαλείας υψηλής αντοχής σε διάφορα χρώματα ενώ το δάπεδο των οργάνων διαμορφώνεται από ελαστικά πλακίδια ασφαλείας και πάχους ανάλογα το κρίσιμο ύψος πτώσης των οργάνων. Τοποθετείται σύνθετο παιχνίδι με δύο πύργους, τσουλήθρα, γέφυρα και αναρρίχηση που αποτελείται από δύο επίπεδα και απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας από 5-14 ετών, ξύλινη κούνια 2 θέσεων νηπίων και κούνια 2 θέσεων παίδων, μια ξύλινη τετραπλή τραμπάλα,3 παιχνίδια ελατηρίου, μύλος νηπίων και αναρριχητικό χωροδικτύωμα που απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 5-12 ετών. Επιδιορθώνεται η πόρτα εισόδου και τοποθετούνται καλάθια απορριμμάτων Παιδική χαρά επί των Μεγ. Αλεξάνδρου και Κανάρη στην Άνοιξη (Επιφάνεια Ε= 703,00τμ). Η παιδική χαρά βρίσκεται μέσα στον ιστό της πόλης. Δημιουργείται ένας κεντρικός άξονας διέλευσης ο οποίος ενοποιεί τις τρεις διαφορετικές εισόδους της παιδικής χαράς και ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 4

5 ο οποίος διαμορφώνεται από χυτό δάπεδο ασφαλείας υψηλής αντοχής, αναλλοίωτο από την επίδραση των καιρικών συνθηκών σε χρωματισμούς του μπλε, κεραμιδί, πράσινου και κίτρινου. Αντίστοιχα και τα παιχνίδια οργανώνονται σε ομάδες, δεξιά και αριστερά του άξονα για δύο ηλικιακές ομάδες. Κυριαρχούν δύο σύνθετα παιχνίδια, το ένα με δύο πύργους, τσουλήθρα, γέφυρα και αναρρίχηση που αποτελείται από δύο επίπεδα και απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας από 5-14 ετών και το άλλο σύνθετο νηπίων- παίδων απευθυνόμενο σε παιδιά ηλικίας Τοποθετείται επίσης όργανο αναρρίχησης με οριζόντια ξύλινη κλίμακα, που απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας έως 5-14 ετών, ξύλινη κούνια 2 θέσεων νηπίων και κούνια 2 θέσεων παίδων, μια ξύλινη τετραπλή τραμπάλα και 2 παιχνίδια ελατηρίου. Το δάπεδο των οργάνων διαμορφώνεται από ελαστικά πλακίδια ασφαλείας σε πάχος ανάλογο του κρίσιμου ύψους πτώσης των οργάνων. Στον χώρο κατασκευάζεται νέα μεταλλική περίφραξη, 3 θύρες εισόδου σύμφωνα με τις προδιαγραφές και βρύση. Προστίθενται τέλος κτιστοί καθιστικοί πάγκοι. Επιδιορθώνονται οι υπάρχοντες στύλοι φωτισμού ώστε να μην προεξέχουν αντικανονικά οι κοχλίες πάκτωσης Παιδική χαρά επί των οδών Αργυρουπόλεως και Αργοναυτών στην Δροσιά (Επιφάνεια Ε= 932,00τμ). Πρόκειται για ένα ευχάριστο χώρο με πολλά πεύκα, δίπλα στο δημοτικό σχολείο Δροσιάς και του γηπέδου μπάσκετ. Το έδαφος είναι φυσικό με ελαφρά κλίση το οποίο χρειάζεται εξυγίανση λόγω των ανασηκωμένων ριζών των δέντρων. Προτείνεται η διάστρωση του δαπέδου κάτω από τα όργανα με ελαστικά πλακίδια ασφαλείας σε πάχος ανάλογο του μέγιστου κρίσιμου ύψους πτώσης τους. Στον υπόλοιπο χώρο δημιουργούνται πορείεςδιαδρομές που επιστρώνονται με σταθεροποιημένο κεραμικό δάπεδο η όψη του οποίου προσομοιάζει με χωμάτινο έδαφος. Με το ίδιο υλικό διαστρώνεται και η επιφάνεια εισόδου η οποία παρουσιάζει πολλές ανωμαλίες. Δημιουργούνται 2 ηλικιακές ζώνες δραστηριοτήτων νηπίων- παίδων. Στην πρώτη τοποθετείται κούνια 2 θέσεων, τραμπάλα 4 θέσεων και παιχνίδι ελατηρίου. Στην δεύτερη σύνθετο παιχνίδι με δύο πύργους, τσουλήθρα, γέφυρα και αναρρίχηση που αποτελείται από δύο επίπεδα και απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας από 5-14 ετών, κούνια 2 θέσεων, μύλος και όργανο αναρρίχησης με οριζόντια ξύλινη κλίμακα. Τοποθετείται θύρα εισόδου σύμφωνα με τις προδιαγραφές, δοχεία απορριμμάτων και κατάλληλη περίφραξη μεταλλική γύρω από τον ηλεκτρικό πίνακα που υπάρχει στον χώρο. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 5

6 Παιδική χαρά επί των οδών Εύξεινου Πόντου και 25 ης Μαρτίου στην Σταμάτα (Επιφάνεια Ε=1.263,00τμ). Η παιδική χαρά βρίσκεται μέσα σε έκταση με μεγάλο αριθμό αυτοφυών πεύκων. Με σκοπό την διατήρηση της φυσικής βλάστησης δημιουργούνται διαδρομές σύνδεσης που συνδέουν την είσοδο με τις δύο διαχωρισμένες περιοχές με βάσει την ηλικία των χρηστών του εξοπλισμού (νηπίων και παίδων). Εδώ ο σχεδιασμός στοχεύει στη μάθηση μέσα από το παιχνίδι. Λόγω της μεγάλης έκτασης του χώρου επιλέγεται για την περιοχή των νηπίων ένα σύνθετο συγκρότημα με θέμα καράβι και τσουλήθρες συνολικής επιφανείας 12,50x11,50μ, το οποίο απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 2-14 ετών. Αποτελείται από δύο επίπεδα, σκάλα ανόδου, δύο τσουλήθρες, πάνελ δραστηριοτήτων και διακοσμητικό κατάρτι. Τοποθετείται επίσης κούνια 2 θέσεων, μύλος, 2 παιχνίδια ελατηρίου και τραμπάλα 4 θέσεων. Στην περιοχή των παίδων τοποθετείται σύνθετο παιχνίδι με δύο πύργους, τσουλήθρα, γέφυρα και αναρρίχηση. Το παιχνίδι αποτελείται από δύο επίπεδα και απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας από 5-14 ετών. Τοποθετείται επίσης κούνια 2 θέσεων και όργανο αναρρίχησης με οριζόντια κλίμακα. Ένα σύνθετο όργανο με δυνατότητα χρήσης και από ΑΜΕΑ χωροθετείται κοντά στην είσοδο και αποτελείται από ένα επίπεδο που φέρει τετράριχτη στέγη και δύο ράμπες. Η επιφάνεια πτώσης των οργάνων καλύπτεται με βότσαλο κατάλληλης κοκκομετρίας, οι διαδρομές κυκλοφορίας με σταθεροποιημένο κεραμικό δάπεδο η όψη του οποίου προσομοιάζει με χωμάτινο έδαφος ενώ η πορεία προς το όργανο για ΑΜΕΑ καλύπτεται με ξύλινο δάπεδο. Δημιουργείται μικρός χώρος πρασίνου γύρω από τα υφιστάμενα δένδρα. Επίσης κατασκευάζεται βρύση και προστίθενται κτιστοί καθιστικοί πάγκοι Παιδική χαρά επί των οδών Μαινάδων και Κίου στον Διόνυσο (Επιφάνεια Ε= 832,00τμ). Ο χώρος περιφράσσεται με μεταλλικό κιγκλίδωμα και τοποθετείται θύρα σύμφωνα με τις προδιαγραφές. Λόγω του ο φωτισμός δεν είναι επαρκής προστίθενται φωτοβολταϊκά φωτιστικά σώματα. Δημιουργούνται διαδρομές σύνδεσης από σταθεροποιημένο κεραμικό δάπεδο που συνδέουν την είσοδο με τις δύο διαχωρισμένες περιοχές με βάσει την ηλικία των χρηστών του εξοπλισμού (νηπίων και παίδων). Η επιφάνεια πτώσης των οργάνων καλύπτεται με ελαστικά πλακίδια ασφαλείας ενώ κατασκευάζεται κτιστός καθιστικός πάγκος. Τα όργανα που προδιαγράφονται είναι σύνθετο συγκρότημα με θέμα καράβι και τσουλήθρες συνολικής επιφανείας 12,50x11,50μ, το οποίο απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 2-14 ετών. Αποτελείται από δύο επίπεδα, σκάλα ανόδου, δύο τσουλήθρες, πάνελ δραστηριοτήτων και διακοσμητικό κατάρτι. Τοποθετείται επίσης κούνια 4 θέσεων, 2 παίδων και 2 νηπίων, μύλος, παιχνίδι ελατηρίου, τραμπάλα 4 θέσεων και αναρριχητικό χωροδικτύωμα που απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 5-12 ετών. Προστίθενται κτιστοί καθιστικοί πάγκοι. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 6

7 Παιδική χαρά επί της πλατείας Μ. Ασίας στο Κρυονέρι ) (Επιφάνεια Ε=270,60τμ) Τοποθετείται σύνθετο όργανο νηπίων- παίδων που απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 2-14 ετών. Αποτελείται από δύο επίπεδα το ένα με τετράριχτη στέγη, σκάλα ανόδου, τσουλήθρα, πάνελ δραστηριοτήτων, αναρριχητική δραστηριότητα. Επίσης κούνια 4 θέσεων, 2 παίδων και 2 νηπίων και 2 παιχνίδια ελατηρίου. Η επιφάνεια πτώσης των οργάνων καλύπτεται με ελαστικά πλακίδια ασφαλείας ενώ κατασκευάζεται κτιστός καθιστικός πάγκος Παιδική χαρά επί των οδών Καραϊσκάκη και Μαραθωνομάχων στην Δ.Κ. Ροδόπολης (Επιφάνεια Ε= 655,00τμ). Στην συγκεκριμένη παιδική χαρά αρκετά όργανα μπορούν να διατηρηθούν αφού γίνουν οι κατάλληλες διορθωτικές επεμβάσεις. Τοποθετείται μεταλλική περίφραξη στα σημεία που λείπει ή δεν καλύπτει τις προδιαγραφές. Προστίθεται ένας μύλος, 1 παιχνίδι ελατηρίου και ελαστικά πλακίδια ασφαλείας σε όλα τα όργανα. Ο κενός χώρος κινήσεων καλύπτεται με σταθεροποιημένο κεραμικό δάπεδο. Κατασκευάζεται κτιστός καθιστικός πάγκος. 4. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 4.1. Εργασίες προς εκτέλεση. Η παρούσα μελέτη αφορά στην εκτέλεση των εξής εργασιών: 1. Αποξήλωση και απομάκρυνση των παιχνιδιών που δεν πληρούν τις προδιαγραφές σύμφωνα με τις προδιαγραφές που προβλέπονται στη σειρά προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1176 και σύμφωνα με την έκθεση ελέγχου από την ΤUV HELLAS. 2. Προετοιμασία του εδάφους για επίστρωση του νέου υλικού ασφαλείας. 3. Επίστρωση νέων ελαστικών δαπέδων, σε πάχος τέτοιο ώστε να πληροί τις συνθήκες ασφαλείας σύμφωνα με το Κρίσιμο Ύψος Πτώσης κάθε παιχνιδιού. 4. Επισκευή υφιστάμενων ή νέα επίστρωση σκληρών δαπέδων. 5. Προμήθεια και τοποθέτηση νέων παιχνιδιών με πιστοποιητικό Εξασφάλισης Ποιοτικού Ελέγχου. 6. Τοποθέτηση περίφραξης με πόρτα. 7. Κατασκευή βρύσης, με τις απαραίτητες εκσκαφές, τοποθέτηση σωληνώσεων, φρεάτια. 8. Τοποθέτηση νέων αυτόνομων ενεργειακά φωτιστικών (φωτοβολταϊκά). 9. Προμήθεια τοποθέτηση εξοπλισμού. 10. Φυτεύσεις όπου απαιτούνται μαζί με το απαραίτητο σύστημα αυτόματου ποτίσματος. Παρακάτω αναφέρονται οι βασικές επιλογές υλικών και κατασκευαστικών λύσεων, για τις ανάγκες της παρούσας μελέτης. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 7

8 4.2. Επιλογές υλικών και κατασκευαστικών λύσεων. Τα υλικά επιλέχθηκαν με κριτήριο τη λειτουργικότητα, την ποιότητα, την οικονομία και την εύκολη εφαρμογή και συντήρηση τους. Σημαντικό κριτήριο ήταν επίσης να είναι φιλικά προς το περιβάλλον, αλλά και να εξασφαλίζουν υψηλή αισθητική για τους κύριους χρήστες, τα παιδιά Χωματουργικές εργασίες - Εκσκαφές Θα γίνουν γενικές εκσκαφές εξυγίανσης στο σύνολο των περιοχών ανάπλασης των παιδικών χαρών, εκσκαφές τάφρων για την διέλευση των απαιτούμενων σωληνώσεων, καθώς και για την θεμελίωση του περιμετρικού τοιχίου της περίφραξης και των κρασπέδων. Οι εκσκαφές αυτές θα εκτελεστούν με μικρό μηχάνημα και χειρωνακτικά. Θα γίνει συμπύκνωση του χώματος με οποιαδήποτε κατάλληλα μέσα. Εκσκαφή θα γίνει σε όλες τις επιφάνειες που θα επιστρωθούν. Φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές των υγιών προϊόντων εκσκαφών θα γίνουν προσωρινά μέσα στο εργοτάξιο μέχρι να ξαναχρησιμοποιηθούν όπου απαιτείται ή να απομακρυνθούν. Οι επιφάνειες που θα προκύψουν είτε από επίχωση είτε από εκσκαφή, θα συμπυκνωθούν καταλλήλως Υποβάσεις Σκυρόδεμα Υπόβαση επιφανειών Στους χώρους των διαμορφώσεων όπου απαιτείται θα κατασκευασθούν στρώσεις υποβάσεων από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα. Οι επιφάνειες των δαπέδων θα έχουν κλίση κατά πλάτος 2-3% για την ελεύθερη απορροή των ομβρίων και λοιπών υδάτων προς επιφανειακό ή υπεδάφιο σύστημα απορροής χωρίς να παρεμποδίζεται η κυκλοφορία πεζών. Το υπόστρωμα των διαμορφώσεων θα κατασκευασθεί από σκυρόδεμα C12/16 οπλισμένο με St IV Τ.131. Κατά την κατασκευή θα αφήνεται αρμός ανά επιφάνεια 20 περίπου τ.μ Πρόχυτα κράσπεδα Επί τόπου κράσπεδα κατασκευάζονται για τον εγκιβωτισμό επιφανειών καθώς και σαν διαχωριστικά επιφανειών από διαφορετικά υλικά. Χρησιμοποιούνται κράσπεδα οδοποιίας διαστάσεων 25Χ15Χ100 και κήπου διαστάσεων 25Χ6Χ100 σε χώρους πρασίνου και περιμετρικά των διαδρόμων Χυτά κράσπεδα Χυτά κράσπεδα χρησιμοποιούμε στις περιφράξεις όλων των παιδικών χαρών. Στο μίγμα των χυτών κρασπέδων θα περιληφθούν και πλαστικές ίνες πολυπροπυλενίου. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 8

9 Δάπεδα ασφαλείας στους χώρους παιχνιδιού Τα δάπεδα που διαστρώνονται οι παιδικές χαρές είναι ελαστικά πλακίδια, χυτό ελαστικό δάπεδο και σταθεροποιημένο κεραμικό δάπεδο. Προτείνονται τα βιομηχανικής παραγωγής ελαστικά πλακίδια ασφαλείας, στις περιπτώσεις που κρίνονται καταλληλότερα. Τα ελαστικά πλακίδια Προτιμούνται εκεί που οι χαράξεις των κατόψεων είναι ορθογωνισμένες και δεν προβλέπεται κάποιο ιδιαίτερο σχέδιο. Τα χυτά δάπεδα έχουν την δυνατότητα να σχηματίσουν πολύπλοκα σχήματα με χρώματα Επιστρώσεις σε καθιστικά διαδρόμους κίνησης Κυβόλιθοι Ως υλικό επίστρωσης επιλέγεται ο τεχνητός κυβόλιθος από σκυρόδεμα, διαστάσεων 10Χ10Χ6 εκ., που με το μικρό του μέγεθος διευκολύνει την τοποθέτηση σε ακανόνιστα σχήματα κάτοψης. Οι κυβόλιθοι επίσης εξασφαλίζουν αποστράγγιση, σε σημαντικό βαθμό, ώστε να μην έχουμε φαινόμενα συγκέντρωσης υδάτων, με κίνδυνο ολισθηρότητας όπως για παράδειγμα στις επιστρώσεις με τσιμεντόπλακες Τσιμεντόπλακες υπαίθριου χώρου Αντιολισθητικές τσιμεντόπλακες 40Χ40Χ4 σε χρώμα λευκό, θα τοποθετηθούν ως συμπλήρωμα σε πεζοδρόμια ή σε πεζοδρόμους περιμετρικά των παιδικές χαρές. Θα στερεωθούν πάνω στο σκυρόδεμα με τσιμεντοκονία Σταθεροποιημένο κεραμικό δάπεδο. Το σταθεροποιημένο κεραμικό δάπεδο προέρχεται από την ανάμειξη διαφόρων συγκολλητικών ουσιών και το αποτέλεσμα του έχει την όψη του χωμάτινου δαπέδου. Δεν χρειάζεται καμία συντήρηση και είναι υδατοπερατό Παιχνίδια - Όργανα παιδικής χαράς Στις παιδικές χαρές θα τοποθετηθούν όργανα στα οποία θα δραστηριοποιούνται παιδιά όλων των ηλικιών, χωρίζοντας άτυπα τον χώρο για μικρά και μεγαλύτερα παιδιά. Η επιλογή των παιχνιδιών έγινε μετά από έρευνα αγοράς, με κριτήριο στις τεχνικές προδιαγραφές και την καλύτερη σχέση ποιότητας/τιμής. Απαράβατο κριτήριο απετέλεσε τα παιχνίδια να είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ και ISO, τόσο όσο προς το σχεδιασμό, όσο και ως προς την κατασκευή τους. Σημαντικό στοιχείο για την επιλογή ήταν η προτίμηση των παιδιών. Σύνθετα παιχνίδια, που μπορούν να απασχολούν πολλά παιδιά ταυτόχρονα, επιλέχθηκαν για κάθε παιδική χαρά. Το πιο απλό κλασσικό παιχνίδι αποτελεί η κούνια. Προκειμένου να καλυφθούν οι ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 9

10 ανάγκες των παιδιών όλων των ηλικιών, επιλέχθηκαν παιχνίδια κατάλληλα για χρήση και από μικρότερα παιδιά (κάτω των 5 ετών). Επιλέχθηκαν παιχνίδια πρωτότυπα, με φαντασία στο σχεδιασμό τους και με ενσωματωμένα εκπαιδευτικά παιχνίδια. Τέλος χρησιμοποιήθηκαν παιχνίδια για χρήστες ΑΜΕΑ Περιφράξεις Η περίφραξη δημιουργεί ένα σημαντικό δεδομένο για τον σχεδιασμό, διότι αποτελεί ένα ισχυρό χωρικό όριο. Μια παιδική χαρά που είναι ανοικτή προς τον περιβάλλοντα χώρο (συνήθως χώρο πρασίνου ή πάρκο) έχει πρόσβαση από παντού και διεξόδους προς κάθε κατεύθυνση. Όταν η ίδια παιδική χαρά βρεθεί εντός περίφραξης, θα πρέπει να σχεδιαστούν διάδρομοι κίνησης με επαρκές πλάτος για ΑμεΑ, χώρος εισόδου με διεύρυνση για στάση και καροτσάκια, χώρος καθιστικού με παγκάκια, χώρος στάσης μπροστά στη βρύση. Ο περίκλειστος χώρος «εντός περίφραξης» αποτελεί μια οντότητα, ένα σύνολο με αυτόνομο σχεδιασμό και μόνο η είσοδός του συνδέεται με το δίκτυο του περιβάλλοντα χώρου. Οι υπό μελέτη παιδικές χαρές έχουν σήμερα περίφραξη που όταν δεν πληρεί τις προδιαγραφές θα επιδιορθώνεται ή καθαιρείται. Επίσης η περίφραξη πρέπει να είναι σύμφωνη με την ρυμοτομία της περιοχής Όπου κατασκευάζεται νέα περίφραξη, η προτεινόμενη (τα σχέδια επισυνάπτονται στη μελέτη) σχεδιάστηκε ώστε να πληροί τις προδιαγραφές ασφαλείας όσον αφορά την παγίδευση κεφαλιού ή ποδιού (κενά πλάτους μικρότερου των 8χιλ), καθώς και να αποτρέπει το σκαρφάλωμα (αποφυγή οριζόντιων πατημάτων). Διερευνήθηκε το βέλτιστο ύψος που πρέπει να έχει η περίφραξη, διότι δεν προδιαγράφεται από τη νομοθεσία. Προτείνονται δύο επιλογές ύψους: 1.40μ. ή 1.60μ. (τελικό ύψος από το έδαφος). Στην περίφραξη ενσωματώνεται πινακίδα, η οποία αποτελεί απαίτηση της νομοθεσίας Ενημερωτική πινακίδα Απαραίτητο ζητούμενο αποτελεί η τοποθέτηση πινακίδας σύμφωνα με το άρθρο 1 της υπ αρ /2014 Απόφαση (Β 2029), η οποία πρέπει θα φέρει το σήμα πιστοποίησης καταλληλότητας λειτουργίας της παιδικής χαράς, τις ηλικιακές ομάδες παιδιών για τις οποίες προορίζεται η παιδική χαρά, τηλέφωνα έκτατης ανάγκης, τηλέφωνα επικοινωνίας με τον ΟΤΑ, απαγόρευση εισόδου για ζώα συντροφιάς, με εξαίρεση σκύλους συνοδούς ατόμων με αναπηρία, προτροπή για διατήρηση της καθαριότητας, τις ώρες λειτουργίας. Λόγω της πληθώρας των απαιτούμενων πληροφοριών αποφασίστηκε η πινακίδα να περιλαμβάνει δύο τρόπους πληροφόρησης: με σήματα και με κείμενα. Τα σήματα είναι ένας γρήγορος οπτικός τρόπος, ώστε να μην απαιτείται πολύς χρόνος για διάβασμα. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 10

11 Η πινακίδα τοποθετείται ενσωματωμένη στην περίφραξη (το σχέδιο επισυνάπτεται στη μελέτη). Περιλαμβάνονται δύο ομάδες πληροφοριών: Α ΟΜΑΔΑ Διατηρείτε τον χώρο καθαρό. Ζώνη όδευσης για ΑΜΕΑ. Απαγορεύεται η είσοδος σε ζώα συντροφιάς, με εξαίρεση σκύλους - συνοδούς ατόμων με αναπηρία. Βρύση με πόσιμο νερό. Β ΟΜΑΔΑ - Προορίζεται για παιδιά. χρονών. - Ώρες λειτουργίας της παιδικής χαράς:. - Τηλέφωνα Επικοινωνίας με τον ΟΤΑ : - Τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης:. - Υποβολή παραπόνων: Στοιχεία αστικού εξοπλισμού Φωτιστικά υπαίθριου χώρου ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 11

12 Με το συγκεκριμένο έργο προβλέπεται η τοποθέτηση αυτόνομων ενεργειακά φωτιστικών (φωτοβολταϊκά) χωρίς απαίτηση για σύνδεση με το δίκτυο, καθώς και η επιδιόρθωση υπαρχόντων φωτιστικών τα οποία βρίσκονται μέσα σε χώρο παιχνιδιού. Εργασίες προς εκτέλεση: Εκσκαφή ορύγματος τοποθέτησης σωληνώσεων, φρεατίων και βάσεων των ιστών. Κατασκευή βάσης από οπλισμένο σκυρόδεμα και ταυτόχρονη πάκτωση των μεταλλικών αγκυρίων των ιστών. Τοποθέτηση νέων φωτιστικών με φωτοβολταϊκά συστήματα, που είναι αυτόνομα ενεργειακά. Tοποθέτηση λαμπτήρων τύπου LED. Τοποθέτηση αυτόνομων φωτιστικών: Θα τοποθετηθούν νέα φωτιστικά αυτόνομα ενεργειακά, χωρίς καλωδίωση και σύνδεση στο δίκτυο. Φέρουν φωτοβολταϊκά και επαρκούν για τον νυχτερινό φωτισμό της Π.Χ. με την ενέργεια που συγκεντρώνεται στη διάρκεια της ημέρας. Τοποθετούνται ως εξής: Θεμέλιο για τη στήριξη του 4μετρου ηλιακού φωτιστικού: Το θεμέλιο θα έχει διαστάσεις 1.2x1.2x0.6m και κατασκευάζεται από οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20 και οπλίζεται με χαλύβδινες ράβδους διαμέτρου 12mm από χάλυβα ποιότητας S500s. Στο θεμέλιο ενσωματώνονται 4 αγκύρια από στρογγυλή ράβδο Φ16mm μήκους 650mm και με μήκος σπειρώματος 150mm τα οποία κατασκευάζονται από χάλυβα ποιότητος Fe360. Τα άκρα των αγκυρίων που εγκλωβίζονται στο θεμέλιο καμπυλώνονται σε μορφή αγκίστρου ενώ μετά τη τοποθέτηση αυτών κάθε αγκύριο προεξέχει από την επιφάνεια του εδάφους mm. Φωτιστικό τεχνολογίας LED για την περίπτωση του 4μετρου ηλιακού φωτιστικού: Το φωτιστικό θα έχει διαστάσεις 360 x 335 x 90 mm (μήκος πλάτος ύψος) και θα αποτελείται από 300Leds. H τάση λειτουργίας του θα είναι συνεχής 12V. H ένταση φωτισμού ακριβώς κάτω από το φωτιστικό είναι μεγαλύτερη των 49.3 lux ενώ η διάμετρος επαρκούς φωτισμού περιμετρικά στον ιστό φωτισμού φτάνει τα 20m Κάδοι απορριμμάτων Θα τοποθετηθούν κάδοι κατά την επιλογή της Υπηρεσίας Βρύση Θα τοποθετηθεί βρύση, κατά την επιλογή της Υπηρεσίας. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 12

13 Φυτεύσεις Το κηπευτικό χώμα θα διαστρωθεί σύμφωνα με τη μελέτη ή/και τις οδηγίες της Υπηρεσίας σε μια στρώση με ελάχιστο πάχος 0,25m, αφού προηγουμένως η επιφάνεια έδρασής της καθαρισθεί και προετοιμασθεί επιμελώς. Η τοποθέτηση του κηπευτικού χώματος θα συμπυκνώνεται ελαφρά. Το κηπευτικό χώμα θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας γιατί αποτελεί το βασικό στοιχείο για την εκδήλωση των βιολογικών λειτουργιών των φυτών. Θα επιλέγεται κατά προτίμηση, από προϊόντα με αργιλοαμμώδη σύσταση. Τα προϊόντα εκσκαφών που προορίζονται για κηπευτικό χώμα πρέπει να είναι απαλλαγμένα από ξένες προσμίξεις Δίκτυο Ομβρίων Η διοχέτευση των ομβρίων θα γίνεται με φυσική απορροή μέσω των απαιτούμενων κλίσεων της διαμόρφωσης και επίστρωσης των δαπέδων. Η επιλογή αυτή έγινε για να υπάρξει η μικρότερη δυνατή παρέμβαση όσον αφορά τις εγκαταστάσεις υποδομής. Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ / / 2015 / / 2015 / / 2015 Η ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Τ.Υ. ΣΤΕΛΛΑ ΒΟΥΤΣΙΝΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ ΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΙΝΑ Αρχιτέκτων Μηχαν. Τοπογράφος Μηχαν. Πολιτικός Μηχαν. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 13

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών «Προμήθεια αναβάθμιση - προσαρμογή παιδικών χαρών στις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ» ΜΥΚΟΝΟΣ ΜΑΙΟΣ 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ...3

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ρ Γ Ο : Ανάπλαση του αστικού ιστού της Μύρινας Λήμνου

Ε Ρ Γ Ο : Ανάπλαση του αστικού ιστού της Μύρινας Λήμνου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ε Ρ Γ Ο : Ανάπλαση του αστικού ιστού της Μύρινας Λήμνου ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 35/2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.205.240,00 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ Ταχ. Δ/νση : ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ & ΜΕΓΑΣΘΕΝΟΥΣ 34 Ταχ. Κωδ.: 341 00 Πληροφορίες: ΙΩΑΝΝΗΣ Απ. ΚΥΡΙΑΚΗΣ Τηλ : 2221355198 Fax : 2221035000

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΑ Ο.Τ. ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΜΥΡΑΔΑΚΗ-ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΔΩΝ ΚΥΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Καρδίτσα 30/01/2015 Ταχ.Δ/νση: Σαρανταπόρου 140 Ταχ.Κώδικας: 43100 ΚΑΡΔΙΤΣΑ URL: http://www.karditsa-city.gr Τηλέφωνο: Fax: 24413 54802

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Χρήση: 2015

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Χρήση: 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ Έργο: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΧΑΡΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ» ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Προυπ: 150.000,00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23%) Πηγή: Πράσινο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ.1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.1 1.1. ΘΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 1.2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ 1.3. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 1.4.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ.1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.1 1.1. ΘΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 1.2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ 1.3. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 1.4. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ... 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 1 1.1. ΘΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ...1 1.2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ...2 1.3. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ...3 1.4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ...3

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΕΛΙΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΕΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΕΛΙΟΥ 1 Α. ΓΕΝΙΚΑ Αντικείµενο του έργου Αντικείµενο του έργου είναι η ανάπλαση της κεντρικής πλατείας του Σελίου, δηλαδή η πλατεία της εισόδου στο χωριό και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ, ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»

ΜΕΛΕΤΗ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ, ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Αρ. Μελέτης : 27/2013 (Τροποποίηση της υπ αριθμ. 17/2013 μελέτης ΤΥΔΕ) ΜΕΛΕΤΗ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΥΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΧΡΥΣΟΡΡΟΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΗΣ Σ.Θ.Ε.»

«ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΗΣ Σ.Θ.Ε.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΗΣ Σ.Θ.Ε.» Απρίλιος 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΕΡΓΟ: ΘΕΣΗ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΜΟΥΔΡΟΥ ΜΟΥΔΡΟΣ Δ. ΛΗΜΝΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ: ΣΚΥΛΟΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ. Βόλος Αρ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ. Βόλος Αρ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Σας διαβιβάζω το υπ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΘΗΝΑ 2008 ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ Στα πλαίσια της ποιοτικής αναβάθμισης των σχολικών κτιρίων, η Διεύθυνση Μελετών Συμβατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΝΕΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 7 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΝΕΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ο ΚΗΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αρ.Επικ. Μελέτης: 1/2015 - ( 4/2013 )

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αρ.Επικ. Μελέτης: 1/2015 - ( 4/2013 ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αρ.Επικ. Μελέτης: 1/2015 - ( 4/2013 ) «Αναβάθμιση παιδικής χαράς και δημιουργία υπαίθριου χώρου εκγύμνασης στο Δήμο Αλιάρτου - Θεσπιέων» 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Κ.Χ. Ο ΩΝ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΚΡΙΑΡΗ (ΤΜΗΜΑ Ο ΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ)» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΡΓΟ: «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Κ.Χ. Ο ΩΝ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΚΡΙΑΡΗ (ΤΜΗΜΑ Ο ΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ)» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Κ.Χ. Ο ΩΝ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΚΡΙΑΡΗ (ΤΜΗΜΑ Ο ΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ)» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΤΣΑΛΕΝΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗ, ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΣ ΠΑΛΙΑΣ ΒΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΑΖΑΣ ΕΡΓΟ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΥΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΧΡΥΣΟΡΡΟΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΤΟΥ ΝΕΣΤΟΥ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΤΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΤΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ, ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΧΩΡΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΛΟΤ ΕΝ 1176 ΚΑΙ ΕΛΟΤ ΕΝ 1177 Αρ. Μελέτης : 12/2015 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ- ΝΕΣΤΟΡΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΥΛΟΥ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ- ΝΕΣΤΟΡΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΥΛΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ- ΝΕΣΤΟΡΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΥΛΟΥ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών Δήμου Θερμαϊκού. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 234.333,45 με Φ.Π.Α. ΠΕΡΑΙΑ 19/08/2013

Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών Δήμου Θερμαϊκού. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 234.333,45 με Φ.Π.Α. ΠΕΡΑΙΑ 19/08/2013 Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών Δήμου Θερμαϊκού ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 234.333,45 με Φ.Π.Α. ΠΕΡΑΙΑ 19/08/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ : 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 3. ΓΕΝΙΚΗ KAI ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΒΡΥΣΩΝ. ΠΕΠ Κρήτης και νήσων Αιγαίου. ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του ήµου Χανίων

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΒΡΥΣΩΝ. ΠΕΠ Κρήτης και νήσων Αιγαίου. ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του ήµου Χανίων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ: ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΒΡΥΣΩΝ ΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ 1 : ΤΜΗΜΑ ΠΑΛΑΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ Ο ΟΥ ΠΕΠ Κρήτης και νήσων Αιγαίου. ΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΟΙ ΠΑΙΧΝΙ ΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ (ΠΑΙ ΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΕ

ΧΩΡΟΙ ΠΑΙΧΝΙ ΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ (ΠΑΙ ΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΕ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ & ΝΕΩΤΕΡΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΧΩΡΟΙ ΠΑΙΧΝΙ ΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ (ΠΑΙ ΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ, ΣΧΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΣΤΟ Ο.Τ. Κ984 (ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΔΡΟΣΟΥΠΟΛΗ) ΜΕ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ & ΚΤΙΡΙΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 10 ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ" ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.107.484,62 (ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 23%)

ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 10 ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.107.484,62 (ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 23%) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ,ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 10 ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ" ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.107.484,62 (ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 23%)

ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 10 ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.107.484,62 (ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 23%) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ,ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΑΘΗΝΑ 2002 Με την υπ αριθμ. Δ3/Ο/ 12/124-Ω / 4-12-2001 Απόφαση Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. συγκροτήθηκε επιτροπή για την επεξεργασία του ειδικού θέματος: «Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα