χειριστήρια Χειρισμός συστήματος μέσω τηλεφώνου 14 ιαθέσιμες εργοστασιακές συντομεύσεις 15 Τεχνικές ορολογίες Λεξιλόγιο Σημειώσεις 18

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "χειριστήρια Χειρισμός συστήματος μέσω τηλεφώνου 14 ιαθέσιμες εργοστασιακές συντομεύσεις 15 Τεχνικές ορολογίες Λεξιλόγιο 16-17 Σημειώσεις 18"

Transcript

1

2 Περιεχόμενα Κεφάλαιο Θέμα Σελίδα Συνοπτική αναφορά χειρισμού συστήματος 2 Γενικές πληροφορίες συστήματος SmartLiving 3 Αναφορά στα πληκτρολόγια του συστήματος 4 Ενδείξεις πληκτρολογίων - οθόνη 4 Ενδείξεις πληκτρολογίων - ενδεικτικά 5 Πίνακας ένδειξης προβλημάτων 5 Βομβητής πληκτρολογίων 5 Χρήση πληκτρολογίων - Πλήκτρα 6 Πλήκτρα Εντολές Άμεσης Ανάγκης 6 Πλήκτρα Κωδικοί Χρήστη 6 Συντομεύσεις και Μενού επιλογών Χρήστη 7 Συντομεύσεις πληκτρολογίου 7 Μενού επιλογών χρήστη 7 Επεξήγηση επιλογών μενού χρήστη 8 Επιλογές ιαχείριση Συναγερμών 8 Επιλογές Όπλισης / Αφόπλισης 8 Επιλογές Ενεργοποιήσεων 8-9 Επιλογές Προβολής 9-10 Χειρισμός Εξόδων 10 Ρυθμίσεις Ημερομηνίας & ώρας 10 Ρυθμίσεις πληκτρολογίου 10 Αλλαγή κωδικών χρήστη 11 Αίτηση τηλεσέρβις 11 Παράταση χρόνου αυτό-όπλισης 11 Επιλογές λειτουργιών φωνής 11 Συντομεύσεις χρήστη 12 Συντομεύσεις χρήστη με πλήκτρα F1 ~ F4 12 Συντομεύσεις χρήστη με πλήκτρα 0 ~ 9 12 Χειρισμός συστήματος Ψηφιακά κλειδιά 13 Αναγνώστες κλειδιά proximity 13 Χειρισμός ενδείξεις Αναγνωστών 13 Βομβητής αναγνωστών 13 Ενδείξεις αναγνωστών σε πληκτρολόγια 14 Joy/MAX Χειρισμός συστήματος με Ασύρματα 14 χειριστήρια Χειρισμός συστήματος μέσω τηλεφώνου 14 ιαθέσιμες εργοστασιακές συντομεύσεις 15 Τεχνικές ορολογίες Λεξιλόγιο Σημειώσεις 18 Σελίδα 1 από 18

3 Συνοπτική Αναφορά Χειρισμού Συστήματος Παρακάτω αναφέρονται περιληπτικά οι βασικές λειτουργίες χειρισμού του συστήματος SmartLiving μέσω πληκτρλογίου: Οπλισμός 1. Βεβαιωθείτε ότι όλες οι ζώνες είναι κλειστές (σε ηρεμία): το μπλε ενδεικτικό είναι αναμμένο. Αν θέλετε μπορείτε να απομονώσετε κάποια ζώνη πριν τον οπλισμό (βλέπε Απομόνωση ζωνών). Είναι δυνατόν κάποιες προκαθορισμένες (από τον εγκαταστάτη) ζώνες να απομονώνονται αυτόματα, αν κατά τον οπλισμό είναι ανοιχτές. Οι ζώνες αυτές εμφανίζονται σε μαύρο φόντο, στην οθόνη του πληκτρολογίου ος τρόπος: Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο συντόμευσης F1 ή 2 ος τρόπος: δώστε τον κωδικό σας > OK > με τα βέλη επιλέξτε ΟΠΛΙΣΗ/ΑΦΟΠΛΙΣΗ > με το κάτω βέλος επιλέξτε > ΟΠΛΙΣΗ (Ο) > ΟΚ 3. Ο βομβητής ηχεί κατά την διάρκεια του χρόνου εξόδου, το κόκκινο ενδεικτικό ανάβει, ενώ στην οθόνη εμφανίζεται (Ο) στη θέση του αντίστοιχου τμήματος (Ο ). Μπορείτε τώρα να απομακρυνθείτε από το χώρο. Περιμετρικός Οπλισμός 1. Όσον αφορά τις ζώνες ισχύει ότι και στην διαδικασία οπλισμού ος τρόπος: Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο συντόμευσης που έχει καθοριστεί από τον εγκαταστάτη σας για περιμετρική όπλιση ή 2 ος τρόπος: δώστε τον κωδικό σας > OK > με τα βέλη επιλέξτε ΟΠΛΙΣΗ/ΑΦΟΠΛΙΣΗ > με το κάτω βέλος επιλέξτε > ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ (Π) > ΟΚ 3. Ο βομβητής ηχεί κατά την διάρκεια του χρόνου εξόδου, το κόκκινο ενδεικτικό ανάβει, ενώ στην οθόνη εμφανίζεται (Π) στη θέση του αντίστοιχου τμήματος (Π ). Μετά τη λήξη του χρόνου εξόδου το σύστημα θα οπλίσει, απομονώνοντας αυτόματα όλες τις ζώνες που έχουν προκαθοριστεί σαν εσωτερικές, ώστε να κυκλοφορείτε ελεύθερα στον προστατευόμενο χώρο. Οπλισμός χωρίς Χρόνους 1. Όσον αφορά τις ζώνες ισχύει ότι και στην διαδικασία οπλισμού 2. 1 ος τρόπος: Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο συντόμευσης που έχει καθοριστεί από τον εγκαταστάτη σας για όπλιση χωρίς χρόνους καθυστέρησης ή 2 ος τρόπος: δώστε τον κωδικό σας > OK > με τα βέλη επιλέξτε ΟΠΛΙΣΗ/ΑΦΟΠΛΙΣΗ > με το κάτω βέλος επιλέξτε > ΧΩΡΙΣ ΧΡΟΝΟ (Χ) > ΟΚ 3. Το σύστημα θα οπλίσει αμέσως, το κόκκινο ενδεικτικό ανάβει, ενώ στην οθόνη εμφανίζεται (Χ) στη θέση του αντίστοιχου τμήματος (Χ ). Το σύστημα οπλίστηκε απομονώνοντας αυτόματα όλες τις ζώνες που έχουν προκαθοριστεί σαν εσωτερικές, ώστε να κυκλοφορείτε ελεύθερα στον προστατευόμενο χώρο ενώ παράλληλα έχει καταργηθεί ο χρόνος εισόδου στις ζώνες καθυστέρησης. Αφοπλισμός Κατά την είσοδο στο χώρο, ο ήχος του βομβητή σας ειδοποιεί ότι το σύστημα είναι οπλισμένο και θα πρέπει να το αφοπλίσετε: 1 ος τρόπος: Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο F2 και όταν σας ζητηθεί δώστε τον κωδικό σας > ΟΚ. 2 ος τρόπος: ώστε τον κωδικό σας > OK > με τα βέλη επιλέξτε ΟΠΛΙΣΗ/ΑΦΟΠΛΙΣΗ > με το κάτω βέλος επιλέξτε > ΑΦΟΠΛΙΣΗ (Α) > ΟΚ. Το σύστημα θα αφοπλιστεί: Το κόκκινο ενδεικτικό θα πρέπει να σβήσει. Έλεγχος κατάστασης Ζωνών Κωδικός χρήστη > ΟΚ > με τα βέλη επιλέξτε ΠΡΟΒΟΛΗ > ΟΚ > με τα βέλη επιλέξτε ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΩΝΩΝ Απομόνωση & Επαναφορά Ζωνών Τερματισμός Συναγερμού (σειρήνες) Τερματισμός τηλεφ. Κλήσεων Προσωπική Απειλή Αναγγελία Πυρκαγιάς Κλήση Ιατρικής Βοήθειας Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Εξόδων Ρύθμιση Πληκτρολογίου > ΟΚ > με τα πάνω/κάτω βέλη μετακινηθείτε μεταξύ των ζωνών. Για έξοδο πατήστε Esc. 1 ος τρόπος: εξί βέλος> πατήστε F1 > Κωδικός χρήστη > ΟΚ > με τα πάνω/κάτω βέλη μετακινηθείτε μεταξύ των ζωνών. Για απομόνωση μιας ζώνης πατήστε (*), για επαναφορά πατήστε (#).Τέλος πατήστε ΟΚ. 2 ος τρόπος: Κωδικός χρήστη > ΟΚ > με τα βέλη επιλέξτε > ΟΚ > ΖΩΝΕΣ > ΟΚ > με τα πάνω/κάτω βέλη μετακινηθείτε μεταξύ των ζωνών. Για απομόνωση μιας ζώνης πατήστε (*), για επαναφορά πατήστε (#).Τέλος πατήστε ΟΚ. Για έξοδο από το μενού χρήστη πατήστε Esc. 1 ος τρόπος: Πατήστε F4 > Κωδικός χρήστη > ΟΚ 2 ος τρόπος: Κωδικός χρήστη > ΟΚ > ΙΑΧ.ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ > ΟΚ > ΛΗΞΗ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ > ΟΚ. Για έξοδο από το μενού χρήστη πατήστε Esc. 1 ος τρόπος: Πατήστε F3 > Κωδικός χρήστη > ΟΚ 2 ος τρόπος: Κωδικός χρήστη > ΟΚ > ΙΑΧ.ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ > ΟΚ > ΛΗΞΗ Τ/Φ ΚΛΗΣΕΩΝ > ΟΚ. Για έξοδο από το μενού χρήστη πατήστε Esc. Κρατήσετε πατημένα συγχρόνως και 3 δευτερόλεπτα τα πλήκτρα F1 και F4 Κρατήσετε πατημένα συγχρόνως και 3 δευτερόλεπτα τα πλήκτρα F1 και F2 Κρατήσετε πατημένα συγχρόνως και 3 δευτερόλεπτα τα πλήκτρα F1 και F3 Κωδικός χρήστη > ΟΚ > με τα βέλη επιλέξτε ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ > ΟΚ > με τα πάνω/κάτω βέλη μετακινηθείτε μεταξύ των διαθέσιμων εξόδων. Για ενεργοποίηση μιας εξόδου πατήστε (*), για απενεργοποίηση πατήστε (#).Τέλος πατήστε ΟΚ. Για έξοδο από το μενού χρήστη πατήστε Esc. 1 ος τρόπος: εξί βέλος (2 φορές) > πατήστε F4 > με τα πάνω/κάτω βέλη μετακινηθείτε μεταξύ των επιλογών. ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ ΦΩΤΕΙΝ.ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΕΝΤΑΣΗ ΒΟΜΒΗΤΗ. Πατήστε ΟΚ στην επιλογή και ρυθμίστε με τα αριστερό/δεξί βέλη > ΟΚ. Για έξοδο από το μενού χρήστη πατήστε Esc. 2 ος τρόπος: Κωδικός χρήστη > ΟΚ > με τα βέλη επιλέξτε ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΛΗΚΤΡΟΛ > ΟΚ > μετά ακολουθήστε τη διαδικασία του 1 ου τρόπου. Αλλαγή Κωδικού 1 ος τρόπος: εξί βέλος (2 φορές) > πατήστε F3 > δώστε τον αρχικό κωδικό χρήστη > ΟΚ > επιλέξτε με τα πάνω/κάτω βέλη τον κωδικό που θέλετε να αλλάξετε > ΟΚ > δώστε τον νέο κωδικό > ΟΚ > δώστε ξανά τον νέο κωδικό για επιβεβαίωση > ΟΚ > Για έξοδο Esc. 2 ος τρόπος: Κωδικός χρήστη > ΟΚ > με τα βέλη επιλέξτε ΑΛΛΑΓΗ ΚΩ ΙΚΟΥ > ΟΚ > μετά ακολουθήστε τη διαδικασία του 1 ου τρόπου. Αλλαγή Ημερομηνίας & Ώρας 1 ος τρόπος: εξί βέλος > πατήστε F4 > με τα αριστερό / δεξί βέλη μετακινηθείτε μεταξύ των πεδίων (Ώρα) (Λεπτά) (Ημερομηνία) (Μήνας) (Έτος) και με τα πάνω/κάτω βέλη αλλάξτε την τιμή τους. Για έξοδο δώστε ΟΚ. 2 ος τρόπος: Κωδικός χρήστη > ΟΚ > με τα βέλη επιλέξτε ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ/ΩΡΑ > ΟΚ > μετά ακολουθήστε τη διαδικασία του 1 ου τρόπου. Έλεγχος τρεχόντων προβλημάτων 1 ος τρόπος: εξί βέλος > πατήστε F3 > Θα εμφανιστούν τυχόν τρέχοντα προβλήματα του συστήματος π.χ. ΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ. Για έξοδο δώστε ΟΚ. 2 ος τρόπος: Κωδικός χρήστη > ΟΚ > με τα βέλη επιλέξτε ΠΡΟΒΟΛΗ > ΟΚ > ΠΡΟΒΟΛΗ ΒΛΑΒΩΝ > ΟΚ. Σελίδα 2 από 18

4 Το Σύστημα Συναγερμού SmartLiving Σας ευχαριστούμε για την επιλογή σας να χρησιμοποιήσετε το σύστημα συναγερμού SmartLiving. Είναι ένα σύστημα υψηλής τεχνολογίας αλλά παράλληλα εύχρηστο και φιλικό προς τον χρήστη του. Σας προτείνουμε να διαβάσετε ολόκληρο το παρόν εγχειρίδιο, ώστε παράλληλα με τις διευκρινήσεις και την εκπαίδευση από τον εγκαταστάτη σας, να είστε σε θέση να αξιοποιήσετε όσο το δυνατόν περισσότερο τις λειτουργίες που παρέχει. Ένα σύστημα SmartLivng μπορεί να αποτελείται από: 1. Τη βασική μονάδα ελέγχου (πίνακας συναγερμού). Μπορεί να είναι ένα από τα 3 διαθέσιμα μοντέλα SmartLiving 515, 1050 και Ο τρόπος λειτουργίας όλων των μοντέλων είναι παρόμοιος και διαφοροποιούνται μόνο ως προς τον μέγιστο αριθμό των διαθέσιμων ζωνών, τμημάτων και κωδικών ή ψηφιακών κλειδιών του χρήστη. 2. Το πληκτρολόγιο (ή πληκτρολόγια) χειρισμού με οθόνη. Μπορεί να είναι από τα 3 διαθέσιμα μοντέλα Joy/GR, Joy/MAX και ncode/g. Και σε αυτή την περίπτωση, ο χειρισμός του συστήματος είναι παρόμοιος σε όλα τα πληκτρολόγια, με βασική διαφορά ότι το πληκτρολόγιο Joy/MAX περιλαμβάνει καρταναγνώστη ψηφιακών κλειδιών proximity, αισθητήρα θερμοκρασίας χώρου και μικρόφωνο / μεγάφωνο για φωνητικές λειτουργίες όπως ενδοεπικοινωνία μεταξύ πληκτρολογίων που βρίσκονται σε διαφορετικούς χώρους, φωνητικό οδηγό χειρισμού, εγγραφή/αναπαραγωγή φωνητικών μηνυμάτων κλπ. Ο πίνακας 515 μπορεί να δεχτεί μέχρι και 5 πληκτρολόγια, ο 1050 μέχρι 10 και ο μέχρι και 15 πληκτρολόγια, ανεξαρτήτως τύπου και συνδυασμού αυτών. 3. Ψηφιακά κλειδιά proximity και ασύρματα χειριστήρια για τον χειρισμό του συστήματος. Παρέχουν ασφάλεια και ταυτόχρονα ευκολία χειρισμού. (Για τα ασύρματα χειριστήρια απαιτείται ο προαιρετικός δέκτης ασύρματων Air2). 4. ιάφορους ανιχνευτές ή παγίδες για την κάλυψη του προστατευόμενου χώρου (αναφέρονται και σαν ζώνες). Μια ζώνη συναγερμού μπορεί να περιλαμβάνει και περισσότερους του ενός ανιχνευτών ή παγίδων. 5. Σειρήνες για την ηχητική ειδοποίηση και φωτεινή σήμανση σε περίπτωση συναγερμού. Οι σειρήνες μπορεί να είναι εξωτερικής, εσωτερικής τοποθέτησης (ή ακόμη καλλίτερα συνδυασμός και των δύο). 6. Μπαταρίες εφεδρείας, για την απρόσκοπτη λειτουργία του συστήματος συναγερμού, ακόμη και με την διακοπή της κύριας τροφοδοσίας ρεύματος. 7. Τηλεφωνική σύνδεση, για την αναφορά σε 24ωρο κέντρο λήψης σημάτων συναγερμού, φωνητική αναφορά σε τηλέφωνα του χρήστη ή και απομακρυσμένο χειρισμό του συστήματος μέσω τηλεφωνικής συσκευής. (Οι δύο τελευταίες περιπτώσεις απαιτούν την προαιρετική εγκατάσταση της μονάδας φωνητικών μηνυμάτων SmartLogos30M και ενδείκνυται η χρήση των πληκτρολογίων τύπου Joy/MAX). 8. Προαιρετικά και ανάλογα με τις απαιτήσεις της κάθε εφαρμογής, μπορεί να χρησιμοποιούνται ανεξάρτητοι αναγνώστες proximity, ασύρματοι ανιχνευτές, παγίδες και χειριστήρια, μονάδα επικοινωνίας μέσω δικτύου GSM, μονάδα για χειρισμό του συστήματος μέσω web κλπ. Περισσότερες πληροφορίες, πάνω στην επέκταση ενός συστήματος SmartLiving, μπορείτε να πάρετε από τον εγκαταστάτη του συστήματος σας. Παρακάτω, παρουσιάζεται διεξοδικά ο τρόπος χειρισμού ενός συστήματος SmartLiving. Ο βασικός τρόπος χειρισμού του είναι μέσω των πληκτρολογίων αλλά μπορεί να πραγματοποιηθούν και επί μέρους χειρισμοί μέσω των αναγνωστών proximity, των ασύρματων χειριστηρίων ή ακόμη και απομακρυσμένα μέσω τηλεφώνου (π.χ. κινητό). Παράγοντες που επηρεάζουν το επίπεδο ασφαλείας ενός συστήματος συναγερμού: Η καλή σχεδίαση της εγκατάστασης του συστήματος ασφάλειας, η οποία διαφέρει από οίκημα σε οίκημα. Θα πρέπει να γίνεται μόνο από έμπειρο σύμβουλο και τεχνικό στα συστήματα ασφαλείας. Η σωστή επιλογή και τοποθέτηση των συσκευών που αποτελούν το σύστημα συναγερμού, παρέχουν τη μέγιστη κάλυψη του οικήματος, μείωση στο ελάχιστο της από λάθος ενεργοποίησης του συναγερμού ενώ αυξάνουν παράλληλα την ευχρηστία του συστήματος. Η επιλογή αξιόπιστων και επώνυμων προϊόντων για την σωστή λειτουργία. Μην ξεχνάτε, το σύστημα αποτελείται από σύνολο συσκευών που εργάζεται καθ όλο το 24ωρο. Ο σωστός χειρισμός και έλεγχος του συστήματος από σας, τον τελικό χρήστη του. Σε αυτό το σημείο, το παρόν εγχειρίδιο θα είναι ο απαραίτητος οδηγός σας. Η συντήρηση και ο έλεγχος της καλής λειτουργίας του σε τακτά χρονικά διαστήματα από τον εγκαταστάτη του συστήματος ασφαλείας. Πέραν των παραπάνω παραγόντων, η παρεχόμενη από ένα σύστημα συναγερμού προστασία, περιορίζεται από: Ένα σύστημα συναγερμού είναι ηλεκτρονική συσκευή και είναι δυνατόν να παρουσιάσει βλάβη ή δυσλειτουργία. εν θα πρέπει να βασίζεστε σε αυτό σαν απόλυτη πηγή προστασίας. Ο συχνός έλεγχος της κατάστασης του θα ελαχιστοποιήσει τις περιπτώσεις βλάβης. Σαν ηλεκτρονική συσκευή, δεν μπορεί να εργαστεί χωρίς ρεύμα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι μπαταρίες που περιλαμβάνει παρέχουν τροφοδοσία για διάστημα που ποικίλει ανάλογα την εφαρμογή. Η χρήση συνδυασμού τερματικών μονάδων όπως εξωτερικές και εσωτερικές σειρήνες, φάροι αναλαμπών, σύνδεση με 24ωρο κέντρο λήψης σημάτων συναγερμού, αναφορά σε προσωπικά τηλέφωνα, χρήση GSM εφεδρείας στην τηλεφωνική γραμμή κλπ, αυξάνουν την αποτελεσματικότητα του συστήματος ασφαλείας. Εγγύηση καλής λειτουργίας Τα προϊόντα της σειράς SmartLiving καλύπτονται από εργοστασιακή εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία αγοράς τους. Οι όροι και οι περιορισμοί της εγγύησης αναφέρονται στο Αγγλικό εγχειρίδιο χρήστη, το οποίο παρέχεται με κάθε πίνακα SmartLiving. Σελίδα 3 από 18

5 Πληκτρολόγια συστήματος SmartLiving Σε ένα σύστημα συναγερμού SmartLiving, μπορεί να υπάρχουν οι ακόλουθοι τύποι πληκτρολογίων. (είναι δυνατόν σε ένα σύστημα να υπάρχουν συγχρόνως όλοι οι τύποι πληκτρολογίων). Ο μόνος περιορισμός είναι ο συνολικός αριθμός των πληκτρολογίων, που διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο του πίνακα: Ο πίνακας 515 δέχεται μέχρι και 5 πληκτρολόγια, ο πίνακας 1050 μέχρι 10 ενώ ο μέχρι και 15 πληκτρολόγια. Παρακάτω αναφέρονται οι διαθέσιμοι τύποι πληκτρολογίων με τα χαρακτηριστικά τους: Πληκτρολόγιο Joy/GR Χαρακτηριστικά 1. Φωτιζόμενη οθόνη γραφικών με ρυθμιζόμενη φωτεινότητα και αντίθεση, για εμφάνιση πληροφοριών κατάστασης συστήματος μέσω εικονιδίων και μενού επιλογών. 2. Μενού και πληροφορίες οθόνης σε 2 γλώσσες (επιλεγόμενο): Ελληνικά ή Αγγλικά πλήκτρα με νυχτερινό φωτισμό για εισαγωγή κωδικών και εντολών, καθώς και για τον προγραμματισμό του συστήματος ενδεικτικά κατάστασης συστήματος (κόκκινο, κίτρινο, μπλε και πράσινο). 5. Βομβητή με ρυθμιζόμενη ένταση ήχου, για ηχητική ενημέρωση λειτουργιών. 6. Αποσπώμενη πόρτα προστασίας πλήκτρων (εκτός 4 πλήκτρων άμεσης πρόσβασης) Πληκτρολόγιο Joy/Max Χαρακτηριστικά Όλα τα χαρακτηριστικά του Joy/GR πληκτρολογίου και επιπλέον: 1. Ενσωματωμένο αναγνώστη proximity (για ψηφιακά κλειδιά, κάρτες ή μπρελόκ) για τον χειρισμό του συστήματος. 2. Μικρόφωνο και μεγάφωνο για τις λειτουργίες φωνής του συστήματος, όπως φωνητικός οδηγός εντολών, εγγραφή και αναπαραγωγή φωνητικών μηνυμάτων του συστήματος και ακόμη για την λειτουργία φωνητικής ενδοεπικοινωνίας μεταξύ πληκτρολογίων Joy/MAX. 3. Αισθητήρα θερμοκρασίας για έλεγχο της θερμοκρασίας του χώρου με εμφάνιση μέτρησης στην οθόνη του πληκτρολογίου. Πληκτρολόγιο ncode/g Χαρακτηριστικά Όμοια χαρακτηριστικά με το πληκτρολόγιο Joy/GR, αλλά δεν περιλαμβάνει πόρτα προστασίας πλήκτρων. Σε μοντέρνο παραλληλόγραμμο περίβλημα χαμηλού προφίλ. Το πληκτρολόγιο διατίθεται σε δύο χρωματισμούς, μαύρο και άσπρο. Ενδείξεις Πληκτρολογίων - Οθόνη Οι ενδείξεις κατάστασης και λειτουργίας ενός συστήματος συναγερμού SmartLiving, παρέχονται ως επί το πλείστον από την οθόνη των πληκτρολογίων. Παρακάτω επεξηγούνται οι βασικές ενδείξεις που εμφανίζονται στην οθόνη ενός πληκτρολογίου: Στη πρώτη γραμμή: Εμφάνιση τρέχουσας ημερομηνίας και ώρας του συστήματος. Στα πληκτρολόγια τύπου Joy/MAX εμφανίζεται εναλλακτικά η θερμοκρασία του χώρου. Στη δεύτερη γραμμή: Χαρακτήρες εμφάνισης κατάστασης οπλισμού κάθε τμήματος: Ένα σύστημα SmartLiving, μπορεί να διαχωριστεί σε επί μέρους τμήματα ή υποσυστήματα. Το μοντέλο 515 μπορεί να χωριστεί ως 5 τμήματα, το μοντέλο 1050 μέχρι 10 ενώ το μέχρι και σε 15 τμήματα. (Στο μοντέλο εμφανίζονται τα 10 πρώτα τμήματα και εναλλάσσονται ανά 3 δευτερόλεπτα με τα υπόλοιπα 5 τμήματα). Οι παύλες δείχνουν τμήματα που δεν ανήκουν στο τρέχον πληκτρολόγιο, ενώ τα τμήματα που ανήκουν σε αυτό, εμφανίζουν την κατάσταση τους ως ακολούθως: Α= Αφοπλισμένο, Ο= Οπλισμένο, Π= Οπλισμένο περιμετρικά, και Χ= Οπλισμένο χωρίς χρόνους καθυστέρησης. Αν σε ένα τμήμα υπάρχει μνήμη συναγερμού, τότε ο αντίστοιχος χαρακτήρας κατάστασης του τμήματος θα αναβοσβήνει. Στη τρίτη γραμμή: Εμφάνιση των εικονιδίων συντομεύσεων για τον χειρισμό του συστήματος. Στα δεξιά της δεύτερης γραμμής, εμφανίζονται επίσης διάφορα σύμβολα που αφορούν τη λειτουργία ή προβλήματα του συστήματος, ως ακολούθως: Σύμβολο Ονομασία Μη ορατό Σταθερά ορατό Αναβοσβήνει ή μεταβάλλεται Τηλεφωνική γραμμή Τηλεφωνική επικοινωνία σε εξέλιξη. Πρόβλημα τηλεφωνικής γραμμής Τάμπερ περιφερειακού Απώλεια περιφερειακού Τηλεφωνική απάντηση Τηλεσέρβις Όλες οι περιφερειακές συσκευές είναι τοποθετημένες σωστά και τα κουτιά τους κλειστά. Όλες οι περιφερειακές συσκευές είναι συνδεδεμένες και σε λειτουργία Η λειτουργία τηλεφωνικής απάντησης είναι απενεργοποιημένη Η λειτουργία τηλεσέρβις είναι απενεργοποιημένη Τουλάχιστον ενός περιφερειακού (πληκτρολόγιο, αναγνώστης, επέκταση) το κουτί είναι ανοικτό Τουλάχιστον ένα περιφερειακό (πληκτρολόγιο, αναγνώστης, επέκταση) δεν επικοινωνεί σωστά. Η λειτουργία τηλεφωνικής απάντησης είναι ενεργοποιημένη Η λειτουργία τηλεσέρβις είναι ενεργοποιημένη Όλες οι περιφερειακές συσκευές είναι τοποθετημένες σωστά αλλά υπάρχει μνήμη προηγούμενης παραβίασης Όλες οι περιφερειακές συσκευές είναι συνδεδεμένες και σε λειτουργία, αλλά υπάρχει μνήμη προηγούμενου προβλήματος Ψηφιακό κλειδί Λάθος ψηφιακό κλειδί Τάμπερ πίνακα Το κουτί του πίνακα είναι κλειστό και τοποθετημένο σωστά. Το κουτί του πίνακα είναι ανοιχτό ή λάθος τοποθετημένο. Το κουτί του πίνακα είναι κλειστό, αλλά υπάρχει μνήμη προηγούμενης παραβίασης. Σελίδα 4 από 18

6 Ενδείξεις Πληκτρολογίων Ενδεικτικά Led Παράλληλα με την οθόνη των πληκτρολογίων, υπάρχουν και τέσσερα ενδεικτικά για την άμεση αναγνώριση της κατάστασης ή προβλημάτων του συστήματος. Η βασική λειτουργία κάθε ενδεικτικού αναφέρεται παρακάτω: Κόκκινο ενδεικτικό: Ενδεικτικό κατάστασης οπλισμού του συστήματος και μνήμης συναγερμών ή προβλημάτων Κίτρινο ενδεικτικό: Ενδεικτικό προβλημάτων συστήματος (υπάρχοντα προβλήματα) Μπλε ενδεικτικό: Ενδεικτικό κατάστασης ζωνών και (παρουσίας μηνυμάτων, μόνο στα πληκτρολόγια Joy/MAX) Πράσινο ενδεικτικό: Ενδεικτικό τροφοδοσίας του πίνακα Ενδεικτικό Σβηστό Αναμμένο Αργό αναβόσβημα Γρήγορο αναβόσβημα Όλα τα τμήματα που ανήκουν στο πληκτρολόγιο είναι αφοπλισμένα Τουλάχιστον ένα τμήμα που ανήκει στο πληκτρολόγιο είναι οπλισμένο Όλα τα τμήματα που ανήκουν στο πληκτρολόγιο είναι αφοπλισμένα αλλά υπάρχει μνήμη συναγερμού ή τάμπερ Τουλάχιστον ένα τμήμα που ανήκει στο πληκτρολόγιο είναι οπλισμένο αλλά υπάρχει μνήμη συναγερμού ή τάμπερ Κόκκινο Κίτρινο Μπλε Πράσινο Υπάρχουν ανοιχτές (μη έτοιμες Υπάρχει διακοπή τροφοδοσίας ζώνες) σε τμήμα που ανήκει στο ρεύματος στον πίνακα πληκτρολόγιο Δεν έχει εντοπιστεί πρόβλημα στο σύστημα Έχει εντοπιστεί τουλάχιστον ένα πρόβλημα στο σύστημα Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα ενεργό στο σύστημα. Υπάρχει τουλάχιστον μια απομονωμένη ζώνη σε τμήμα που ανήκει στο πληκτρολόγιο Έχει ανιχνευθεί τουλάχιστον ένα πρόβλημα στο σύστημα και υπάρχει τουλάχιστον μια απομονωμένη ζώνη σε τμήμα που ανήκει στο πληκτρολόγιο Όλες οι ζώνες είναι κλειστές. Το σύστημα είναι έτοιμο για όπλιση Όλες οι ζώνες είναι κλειστές. (Στα πληκτρολόγια Joy/MAX: υπάρχει μήνυμα που δεν έχει αναπαραχθεί) Υπάρχουν ανοιχτές (μη έτοιμες ζώνες. (Στα πληκτρολόγια Joy/MAX: υπάρχει μήνυμα που δεν έχει αναπαραχθεί) Η κύρια τροφοδοσία ρεύματος είναι ενεργή (230VAC) Συμβάντα συναγερμού που κάνουν το κόκκινο ενδεικτικό να αναβοσβήνει: Τάμπερ πίνακα Τάμπερ πληκτρολογίου Τάμπερ επέκτασης Τάμπερ αναγνώστη κλειδιών Απώλεια επέκτασης Απώλεια πληκτρολογίου Απώλεια αναγνώστη Λάθος κλειδί (μπρελόκ/κάρτα) Πίνακας προβλημάτων που κάνουν το κίτρινο ενδεικτικό να ανάψει: Πρόβλημα Μενού χρήστη: ΠΡΟΒΟΛΗ>ΜΝΗΜΗ ΒΛΑΒΩΝ Πιθανή αιτία προβλήματος Πρόβλημα ασφάλειας ζωνών BΛABH AΣΦ.ZΩNHΣ Υπερκατανάλωση στα τερματικά +AUX του πίνακα Πρόβλημα ασφάλειας IBUS BΛABH AΣΦ.IBUS Υπερκατανάλωση στο τερματικό (+) του πίνακα Απουσία ή χαμηλή μπαταρία XAMHΛH MΠATAPIA Η μπαταρία εφεδρείας έχει αδειάσει ή δεν έχει τοποθετηθεί σωστά Διακοπή ρεύματος ΔIAKOΠH 220V Η κύρια τροφοδοσία ρεύματος 230VAC έχει διακοπεί Διακοπή τηλεφωνικής γραμμής BΛABH T/Φ ΓPAMM. Η τηλεφωνική γραμμή είναι εκτός λειτουργίας Θόρυβος σε ασύρματο σύστημα ΠAPEMBOΛH Ισχυρή εκπομπή ραδιοσήματος Χαμηλή μπαταρία ασύρματου ανιχνευτή XAMHΛH MΠAT.AΣYP Η μπαταρία ασύρματου ανιχνευτή είναι χαμηλή Απώλεια ασύρματου ανιχνευτή AΠΩΛEIA ZΩN.AΣYP Τουλάχιστον ένας ασύρματος ανιχνευτής δεν ανταποκρίνεται Λύση προβλήματος Καλέστε τον εγκαταστάτη σας Καλέστε τον εγκαταστάτη σας Καλέστε τον εγκαταστάτη σας Ελέγξτε την κύρια τροφοδοσία ρεύματος του χώρου σας Καλέστε τον εγκαταστάτη σας ή τον τηλεφωνικό πάροχο σας Απομακρύνετε ισχυρές πηγές ραδιοσυχνοτήτων από το χώρο σας Αντικαταστήστε την μπαταρία του ασύρματου ανιχνευτή Καλέστε τον εγκαταστάτη σας Σημείωση: Στη περίπτωση (ΧΑΜΗΛΗ ΜΠΑΤ.ΑΣΥΡΜ) και (ΑΠΩΛΕΙΑ ΖΩΝ.ΑΣΥΡ) του μενού χρήστη, πατήστε το πλήκτρο (ΟΚ) για να δείτε ποιος ασύρματος ανιχνευτής έχει πρόβλημα. Ενδείξεις Πληκτρολογίων Βομβητής Ο βομβητής των πληκτρολογίων παρέχει επιπλέον ενδείξεις (ηχητικές) για την λειτουργία του συστήματος. Ο βομβητής ηχεί σε κάθε πάτημα πλήκτρου σαν επιβεβαίωση, αλλά και στις παρακάτω περιπτώσεις: Σήμα βομβητή Περιγραφή 8 ήχοι με παύση 5 δευτερολέπτων Χρόνος εισόδου 3 ήχοι με παύση 5 δευτερολέπτων 4 σύντομοι ήχοι με παύση 5 δευτερολέπτων Χρόνος εξόδου (κατά τα τελευταία 20 δευτερόλεπτα του χρόνου εξόδου) 1 ήχος με παύση 5 δευτερολέπτων Χρόνος προ-όπλισης Σελίδα 5 από 18

7 Χρήση Πληκτρολογίων - Πλήκτρα Ένα σύστημα συναγερμού SmartLiving μπορεί να χειρισθεί με διάφορους τρόπους όπως πληκτρολόγια, ψηφιακά κλειδιά (μπρελόκ/κάρτες), ασύρματα χειριστήρια, μέσω τηλεφώνου κλπ. Όμως, μόνο μέσω των πληκτρολογίων παρέχεται πλήρη πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες του συστήματος. Παρακάτω αναφέρονται οι λειτουργίες των πλήκτρων του πληκτρολογίου. Πλήκτρα Ονομασία Τυπική λειτουργία Αριθμητικά πλήκτρα Χρησιμοποιούνται για την εισαγωγή των κωδικών χρήστη και την ονομασία των ζωνών, τμημάτων, κωδικών κλπ. Εντάξει / οκ Επιβεβαιώνει το επιλεγμένο αντικείμενο (π.χ. παράμετρο, κλπ) Πάνω, κάτω βέλη Μετακίνηση στη λίστα των μενού ή ρύθμιση της έντασης μεγαφώνου του πληκτρολογίου Αριστερά, δεξιά βέλη C ESC (έξοδος) Ενεργοποίηση Ακύρωση / Απενεργοποίηση F1, F2, F3, F4 (Λειτουργικά πλήκτρα) Μετακίνηση της γραμμής δεδομένων αριστερά ή δεξιά (π.χ. πληροφορίες συμβάντων, τμημάτων κλπ) Σας μεταφέρει σε προηγούμενο μενού, χωρίς να αλλαχθεί η τρέχουσα παράμετρος, δίνεται μετά τον κωδικό χρήστη, σας μεταφέρει μεταξύ των 3 οθονών του μενού χρήστη, εκκινεί τον φωνητικό οδηγό των επιπλέον εντολών χρήστη Έξοδος από το μενού χρήστη ή ακύρωση της επιλεγμένης παραμέτρου, εντολής ή επιλογής Ενεργοποίηση σε επιλογές (π.χ. ζώνες, έξοδοι κλπ) Απενεργοποίηση ή ακύρωση σε επιλογές Ενεργοποιούν τις συντομεύσεις, στα αντίστοιχα από πάνω τους εικονίδια και ενεργοποιούν τις εντολές άμεσης ανάγκης Πλήκτρα Εντολές άμεσης ανάγκης Το σύστημα συναγερμού SmartLiving παρέχει 3 εντολές για ενεργοποίηση κλήσεων άμεσης ανάγκης, μέσω των πλήκτρων F1, F2, F3 και F4. Για την ενεργοποίηση των εντολών αυτών, θα πρέπει να πατήσετε συγχρόνως για 3 δευτερόλεπτα, τους παρακάτω συνδυασμούς πλήκτρων: Αναγγελία πυρκαγιάς: Πατήστε για αναφορά αναγγελίας πυρκαγιάς, στο κέντρο λήψης σημάτων Ιατρική βοήθεια: Πατήστε για αίτηση ιατρικής βοήθειας, στο κέντρο λήψης σημάτων Προσωπικής απειλής: Πατήστε για αναγγελία προσωπικής απειλής στο κέντρο λήψης σημάτων Πλήκτρα Κωδικοί χρήστη Για να μπορεί ένας χρήστης να χειριστεί ένα σύστημα συναγερμού SmartLiving, θα πρέπει να διαθέτει ένα κωδικό χρήστη. Οι κωδικοί χρήστη μπορεί να αποτελούνται από 4, 5 ή και 6 ψηφία και διέπονται από μια σειρά παραμέτρων που καθορίζουν τις δυνατότητες πρόσβασης στο σύστημα. Ο εγκαταστάτης του συστήματος, μπορεί να ενεργοποιήσει τους κωδικούς και τα επίπεδα πρόσβασης του κάθε κωδικού χρήστη, αλλά ο πραγματικός κωδικός, δηλαδή η ακολουθία των αριθμών που τον αποτελούν, καθορίζεται μόνο από ένα άλλο κωδικό χρήστη. Ο αρχικός κύριος κωδικός χρήστη, στη θέση κωδικού 1, είναι (0001). Οι παράμετροι που διέπουν τους κωδικούς χρήστη είναι: Επίπεδο πρόσβασης: Υπάρχουν δύο επίπεδα πρόσβασης κωδικών: Οι κύριοι και οι απλοί κωδικοί. Οι κύριοι κωδικοί χρήστη, μπορούν να αλλάξουν τον εαυτό τους και να αλλάξουν ή να απενεργοποιήσουν τους υπόλοιπους απλούς κωδικούς, ενώ οι απλοί κωδικοί χρήστη μπορούν να αλλάξουν μόνο τον εαυτό τους. Σημείωση: Ένας κύριος κωδικός χρήστη δεν μπορεί να απενεργοποιήσει άλλο κύριο κωδικό. Πρόσβαση σε τμήματα και πληκτρολόγια: Οι κωδικοί χρήστη, ανεξάρτητα από το επίπεδο πρόσβασης τους, είναι ενεργοί μόνο στα τμήματα στα οποία έχουν καθοριστεί. Για παράδειγμα αν ένας κωδικός έχει πρόσβαση στα τμήματα 1, 2, 3, 4, 5 και το πληκτρολόγιο στο οποίο δόθηκε έχει πρόσβαση στα τμήματα 4, 5, 6 και 7, τότε ο κωδικός χρήστη θα μπορεί να χειριστεί μόνο τα τμήματα 4 και 5. Πρόσβαση σε μενού επιλογών: Κάθε κωδικός χρήστη, μπορεί να έχει πρόσβαση στο μενού επιλογών χειρισμού του συστήματος με 3 διαφορετικούς τρόπους: α) Μέσω του μενού χρήστη β) μέσω των συντομεύσεων χρήστη και γ) μέσω του μενού συντομεύσεων χρήστη. Η εναλλαγή μεταξύ των τρόπων αυτών γίνεται μέσω του πλήκτρου (C), μετά την εισαγωγή του κωδικού. Πρόσβαση μέσω τηλεφώνου: Η δυνατότητα ενός κωδικού χρήστη να μπορεί να τηλεχειριστεί το σύστημα συναγερμού μέσω τηλεφωνικής γραμμής με εντολές από το πληκτρολόγιο μιας τηλεφωνικής συσκευής. Πρόσβαση βάσει χρονιστή: Μπορεί να περιοριστεί η πρόσβαση ενός κωδικού χρήστη με την ενεργοποίηση ενός χρονικού προγράμματος πρόσβασης, που μπορεί να διαμορφωθεί ανάλογα με τις απαιτήσεις της εφαρμογής. Υπάρχουν διαθέσιμα μέχρι 10 τέτοια προγράμματα. Σελίδα 6 από 18

8 Συντομεύσεις και Μενού επιλογών Οι συντομεύσεις στο σύστημα συναγερμού SmartLiving, είναι ο ευκολότερος και συντομότερος τρόπος στο να χειριστεί ένας χρήστης το σύστημα και να δώσει διάφορες εντολές σε αυτό. Κάθε μια διαθέσιμη συντόμευση, είναι ένα εικονίδιο στην οθόνη του πληκτρολογίου που συμβολίζει την εντολή ή την λειτουργία που θα δοθεί στο σύστημα. Για να εκτελέσετε μια συντόμευση, κρατήστε πατημένο (για 1 δευτερόλεπτο) το αντίστοιχο πλήκτρο συντόμευσης F1, F2, F3 ή F4, που βρίσκεται ακριβώς κάτω από το εικονίδιο. Μερικές συντομεύσεις κατά την εκτέλεση τους και ανάλογα με το επίπεδο ασφαλείας τους, μπορεί να ζητήσουν την εισαγωγή κωδικού χρήστη ή απλά το πάτημα του πλήκτρου OK σαν επιβεβαίωση, ενώ άλλες απλά εκτελούν την εντολή ή την λειτουργία που τους έχει ανατεθεί. Συντομεύσεις Πληκτρολογίου Υπάρχουν 12 διαθέσιμες συντομεύσεις σε κάθε πληκτρολόγιο, έτοιμες προς εκτέλεση, κρατώντας πατημένο το αντίστοιχο πλήκτρο F1, F2, F3 και F4 που βρίσκεται κάτω ακριβώς από το εικονίδιο συντόμευσης της οθόνης. Στην οθόνη εμφανίζονται οι συντομεύσεις ανά ομάδες των τεσσάρων. Χρησιμοποιήστε τα βέλη (αριστερό και δεξιό βέλος) για να μετακινηθείτε μεταξύ των 3 ομάδων των 4 συντομεύσεων. Οι συντομεύσεις πληκτρολογίου, μπορεί να είναι είτε όμοιες, είτε διαφορετικές για κάθε πληκτρολόγιο και φυσικά μπορούν να προσαρμοστούν από τον εγκαταστάτη σας, ανάλογα με τις απαιτήσεις της εφαρμογής. Παρακάτω φαίνονται οι αρχικές διαθέσιμες συντομεύσεις πληκτρολογίου και οι λειτουργίες τους. F1: Κανονικός οπλισμός συστήματος. Πλήρης οπλισμός όλων των ζωνών με διαθέσιμους χρόνους εισόδου/εξόδου. F2: Αφοπλισμός συστήματος. F3: Τερματίζει την τρέχουσα τηλεφωνική κλήση (στα τηλέφωνα φωνής) και ακυρώνει όλες τις τηλεφωνικές κλήσεις που υπάρχουν κατά σειρά. F4: Απενεργοποιεί τον ενεργό συναγερμό και διαγράφει την μνήμη συναγερμών. F1: Είσοδος στο μενού χρήστη για απομόνωση και ενεργοποίηση ζωνών. F2: Είσοδος στο μενού χρήστη για προβολή της μνήμης συναγερμών. F3: Είσοδος στο μενού χρήστη για προβολή της μνήμης προβλημάτων/βλαβών. F4: Είσοδος στο μενού χρήστη ημερομηνίας και ώρας. F1: Είσοδος στο μενού χρήστη για φωνητικές λειτουργίες. F2: Είσοδος στο μενού χρήστη για ενδοεπικοινωνία μεταξύ πληκτρολογίων. F3: Είσοδος στο μενού χρήστη για αλλαγή κωδικών χρήστη. F4: Είσοδος στο μενού χρήστη για τις ρυθμίσεις πληκτρολογίου. Μενού επιλογών του χρήστη Για τον χειρισμό του συστήματος συναγερμού SmartLiving, πέρα από τις παραπάνω συντομεύσεις πληκτρολογίου, ο χρήστης μπορεί να εισέλθει στο μενού επιλογών χρήστη, στο οποίο παρέχεται πρόσβαση σε περισσότερες λειτουργίες του συστήματος. Οι διαθέσιμες αρχικές επιλογές του μενού κύριου χρήστη αναφέρονται παρακάτω και είναι δυνατόν να διαμορφωθούν, ανάλογα με το επίπεδο πρόσβασης του κάθε χρήστη. Για να εισέλθετε στο μενού επιλογών του χρήστη, ώστε να χειριστείτε ή να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του συστήματος σας, πληκτρολογήστε τον κωδικό σας χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα. Ο αρχικός κύριος κωδικός του 1 ου χρήστη είναι (0001). ΚΩΔΙΚΟΣ 001 ΟΠΛΙΣΗ/ΑΦΟΠΛΙΣΗ ΛΕΙΤ/ΡΓΙΕΣ ΦΩΝΗΣ ΔΩΣΤΕ ΚΩΔΙΚΟ *----- ΚΩΔΙΚΟΣ 001 ΔΙΑΧ.ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ ΟΠΛΙΣΗ/ΑΦΟΠΛΙΣΗ ΛΕΙΤ/ΡΓΙΕΣ ΦΩΝΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ/ΩΡΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΛΗΚΤΡΟΛ ΑΛΛΑΓΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΑΙΤΗΣ.ΤΗΛΕΣΕΡΒΙΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ Σημείωση: Η επιλογή (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΦΩΝΗΣ), εμφανίζεται μόνο όταν το πληκτρολόγιο είναι τύπου Joy/Max, το οποίο παρέχει δυνατότητα διαχείρισης λειτουργίας φωνητικών μηνυμάτων και ενδοεπικοινωνίας μεταξύ των πληκτρολογίων. Σημειώσεις Με την εισαγωγή ενός αποδεκτού κωδικού χρήστη (ο αύξων αριθμός φαίνεται στο πάνω μέρος της οθόνης π.χ ΚΩΔΙΚΟΣ 001), εμφανίζεται το μενού χρήστη. Για να μετακινηθείτε σε μια από τις διαθέσιμες επιλογές, χρησιμοποιείστε τα (πάνω & κάτω) βέλη. Η επιλεγμένη λειτουργία εμφανίζεται με ανάστροφο χρώμα. Για να μπείτε σε αυτή πατήστε το πλήκτρο OK. Για να βγείτε από μια επιλογή και να επανέλθετε στο αρχικό μενού επιλογών, πατήστε το πλήκτρο C ενώ για να εξέλθετε τελείως από το μενού επιλογών χρήστη πατήστε το πλήκτρο Esc. Έξοδος από το μενού επιλογών χρήστη πραγματοποιείται και αυτόματα, αν δεν πατηθεί κάποιο πλήκτρο για 30 δευτερόλεπτα. Σελίδα 7 από 18

9 Επεξήγηση επιλογών του μενού χρήστη Μενού επιλογών χρήστη > Επιλογές ιαχείρισης Συναγερμών. ΔΙΑΧ.ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ ΛΗΞΗ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΛΗΞΗ Τ/Φ ΚΛΗΣΕΩΝ ΔΙΑΓΡ.ΜΝΗΜ.ΣΥΝΑΓ Μέσω της επιλογής διαχείρισης συναγερμών, μπορείτε να δώσετε τις ακόλουθες εντολές στο σύστημα: 1) Πατήστε το πλήκτρο ΟΚ στην εντολή λήξης συναγερμού για να σταματήσουν να ηχούν οι σειρήνες. 2) Πατήστε το πλήκτρο ΟΚ στην εντολή λήξης τηλεφωνικών κλήσεων για να σταματήσουν οι τηλεφωνικές κλήσεις. 3) Πατήστε το πλήκτρο ΟΚ στην εντολή διαγραφή μνήμης συναγερμού για τον καθαρισμό της μνήμης συναγερμών. Μενού επιλογών χρήστη > Επιλογές Όπλισης / Αφόπλισης ΟΠΛΙΣΗ/ΑΦΟΠΛΙΣΗ ΤΜΗΜΑ 001 ΑΦΟΠΛΙΣΗ (Α) ΧΩΡΙΣ ΧΡΟΝΟ (Χ) ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ (Π) ΟΠΛΙΣΗ (Ο) ΩΣ ΕΧΕΙ (Ω) Μέσω της επιλογής όπλισης/αφόπλισης, μπορείτε να χειριστείτε το σύστημα συναγερμού ή το επιλεγμένο τμήμα (π.χ. τμήμα 1), στην περίπτωση που το σύστημα έχει διαιρεθεί σε πολλαπλά τμήματα (υποσυστήματα): Με την επιλογή αφόπλιση, θα αφοπλιστεί το σύστημα συναγερμού. Με την επιλογή χωρίς χρόνο, θα οπλιστεί το σύστημα χωρίς χρόνους καθυστέρησης, εισόδου και εξόδου. Με την επιλογή περιμετρική, θα οπλιστεί το σύστημα, απομονώνοντας τις προκαθορισμένες εσωτερικές ζώνες (π.χ ανιχνευτές εσωτερικού χώρου). Επιλέγοντας όπλιση, θα οπλιστεί πλήρως το σύστημα, με διαθέσιμους χρόνους εισόδου και εξόδου. Επιλέγοντας ως έχει, το σύστημα θα παραμείνει στην τρέχουσα κατάσταση όπλισης. Σημείωση: Τα γράμματα σε παρένθεση, θα υποδηλώνουν στο πληκτρολόγιο, την κατάσταση όπλισης του κάθε τμήματος Μενού επιλογών χρήστη > Επιλογές Ενεργοποιήσεων ΖΩΝΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΟΠΛΙΣΗ ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΛΕΙΔΙΑ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΧΡΟΝΙΣΤΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝ.ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΛΕΣΕΡΒΙΣ ΙΝTERNET ΖΩΝΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΟΠΛΙΣΗ ΚΩΔΙΚΟΙ Μέσω της επιλογής ενεργοποιήσεις, μπορείτε να απομονώσετε, να ενεργοποιήσετε ή να ακυρώσετε, διάφορες λειτουργίες στο σύστημα, όπως ζώνες, κωδικούς, πληκτρολόγια κλπ, ως ακολούθως: ΕΝΕΡΓΟΠ. ΖΩΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑ Τ01 ΠΙΝΑΚΑ Τ02 ΠΙΝΑΚΑ Τ03 ΠΙΝΑΚΑ Τ04 ΠΙΝΑΚΑ Τ05 ΕΠΕΚ. 01 Τ01 ΕΠΕΚ. 01 Τ02... ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΟΠΛΙΣΗ ΤΜΗΜΑ 001 ΤΜΗΜΑ 002 ΤΜΗΜΑ 003 Επιλέξτε ζώνες και πατήστε OK. Θα εισέλθετε στο μενού επιλεκτικής ενεργοποίησης και απομόνωσης ζωνών στο σύστημα. Χρησιμοποιείστε τα πάνω/κάτω βέλη για να μετακινηθείτε μεταξύ των ζωνών του συστήματος. Πατήστε τα πλήκτρα (*) ή (#) για ενεργοποιήσετε ή να απομονώσετε την επιλεγμένη ζώνη. Η επιλεγμένη ζώνη εμφανίζεται με ανάστροφη αντίθεση. Μια ενεργοποιημένη ζώνη έχει στα αριστερά της την ένδειξη,ενώ μια απομονωμένη ζώνη την ένδειξη. Στο διπλανό παράδειγμα, οι ζώνες του πίνακα Τ03 και Τ04 φαίνονται απομονωμένες, ενώ οι υπόλοιπες ενεργοποιημένες. Πατήστε C για επιστροφή στο μενού ενεργοποιήσεων ή Esc για έξοδο από το μενού επιλογών χρήστη. Προσοχή: Αν απομονώσετε μια ζώνη με τον τρόπο αυτό, θα παραμείνει απομονωμένη μέχρι να την ενεργοποιήσετε ξανά χειροκίνητα. Επιλέξτε αυτόματη όπλιση και πατήστε OK. Στο μενού αυτό καθορίστε αν κάποιο από τα τμήματα του συστήματος θα οπλίζει αυτόματα ή όχι, σε προκαθορισμένο από τον εγκαταστάτη χρονικό πρόγραμμα. Πατήστε τα πλήκτρα (*) ή (#) για αλλαγή. Στο διπλανό παράδειγμα, το τμήμα 1 θα οπλίζει αυτόματα ενώ τα τμήματα 2 και 3 όχι. Πατήστε C για επιστροφή στο μενού ενεργοποιήσεων ή Esc για έξοδο από το μενού επιλογών χρήστη. ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΟΠΛΙΣΗ ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΛΕΙΔΙΑ ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΛΕΙΔΙΑ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΧΡΟΝΙΣΤΕΣ ΕΝΕΡΓΟΠ. ΚΩΔΙΚΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ 002 ΚΩΔΙΚΟΣ 003 ΕΝΕΡΓΟΠ.ΚΛΕΙΔΙΩΝ ΚΑΡΤΑ 001 ΚΑΡΤΑ 002 ΚΑΡΤΑ 003 ΕΝΕΡΓ. ΠΛΗΚΤΡΟΛ. ΠΛΗΚΤΡΟ002ΙΟ ΠΛΗΚΤΡΟ003ΙΟ ΠΛΗΚΤΡΟ004ΙΟ ΕΝΕΡΓ.ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ001 ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ002 ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ003 Επιλέξτε κωδικοί και πατήστε OK. Στην επιλογή αυτή, μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε ένα κωδικό από το σύστημα με τα πλήκτρα (*) ή (#) για αλλαγή. Στο διπλανό παράδειγμα, ο κωδικός 2 είναι ενεργός ενώ ο κωδικός 3 ακυρωμένος. Σημείωση: Ο 1 ος κωδικός χρήστη δεν μπορεί να καταργηθεί. Επιλέξτε κλειδιά και πατήστε OK. Στην επιλογή αυτή μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε ένα κλειδί ή κάρτα από το σύστημα, με τα πλήκτρα (*) ή (#) για αλλαγή. Επιλέξτε πληκτρολόγια και πατήστε OK. Στην επιλογή αυτή μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να ακυρώσετε ένα πληκτρολόγιο από το σύστημα, με τα πλήκτρα (*) ή (#) για αλλαγή. Σημείωση: Το 1 ο πληκτρολόγιο δεν μπορεί να καταργηθεί. Επιλέξτε αναγνώστες και πατήστε OK. Στην επιλογή αυτή μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να ακυρώσετε ένα αναγνώστη κλειδιών και καρτών proximity από το σύστημα, με τα πλήκτρα (*) ή (#) για αλλαγή. Σελίδα 8 από 18

10 Μενού επιλογών χρήστη > Επιλογές Ενεργοποιήσεων συνέχεια ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΧΡΟΝΙΣΤΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓ. ΧΡΟΝΙΣΤΩΝ ΧΡΟΝΙΣΤΗΣ 001 ΧΡΟΝΙΣΤΗΣ 002 ΧΡΟΝΙΣΤΗΣ 003 Επιλέξτε χρονιστές και πατήστε OK. Στην επιλογή αυτή μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να ακυρώσετε ένα χρονιστή (χρονικό πρόγραμμα) από το σύστημα, με τα πλήκτρα (*) ή (#) για αλλαγή. ΧΡΟΝΙΣΤΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝ.ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓ.ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ Επιλέξτε τηλεφωνητής και πατήστε OK. Στην επιλογή αυτή μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να ακυρώσετε τη λειτουργία του τηλεφωνητή του συστήματος, με τα πλήκτρα (*) ή (#) για αλλαγή. ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝ.ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΛΕΣΕΡΒΙΣ ΤΗΛΕΦΩΝ.ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΛΕΣΕΡΒΙΣ ΙΝTERNET ΕΝΕΡΓ.Τ/Φ ΑΠΑΝΤ. ΤΗΛΕΦ.ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓ.ΤΗΛΕΣΕΡΒΙΣ ΤΗΛΕΣΕΡΒΙΣ Επιλέξτε τηλεφωνική απάντηση και πατήστε OK. Στην επιλογή αυτή μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να ακυρώσετε την δυνατότητα του πίνακα να απαντά σε εισερχόμενες τηλεφωνικές κλήσεις (σε προκαθορισμένο αριθμό κουδουνισμάτων), για τηλεχειρισμό ή τηλε προγραμματισμό του συστήματος συναγερμού. Επιλέξτε τηλεσέρβις και πατήστε OK. Στην επιλογή αυτή μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να ακυρώσετε την δυνατότητα του πίνακα να προγραμματιστεί απομακρυσμένα μέσω τηλεφώνου από τον εγκαταστάτη του συστήματος συναγερμού. ΤΗΛΕΦΩΝ.ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΛΕΣΕΡΒΙΣ ΙΝTERNET ΕΝΕΡΓ.INTERNET INTERNET Επιλέξτε internet και πατήστε OK. Στην επιλογή αυτή μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να ακυρώσετε την δυνατότητα του πίνακα να χειριστεί απομακρυσμένα μέσω internet. (Η λειτουργία αυτή προϋποθέτει χρήσης επιπλέον εξαρτημάτων και την ύπαρξη broadband σύνδεσης. Μενού επιλογών χρήστη > Επιλογές Προβολής ΠΡΟΒΟΛΗ ΜΝΗΜΗ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΜΝΗΜΗ ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ ΜΝΗΜΗ ΒΛΑΒΩΝ ΜΝΗΜΗ ΧΕΙΡΙΣΜΩΝ ΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΩΝΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΝΑΚΑ Μέσω της επιλογής προβολή, στο μενού επιλογών χρήστη, μπορείτε να ενημερωθείτε για διάφορα συμβάντα του συστήματος συναγερμού όπως τη μνήμη συναγερμών ή βλαβών, την κατάσταση των ζωνών κλπ: ΑΠΩΛΕΙΑ 220V 02:26 25/08/2009 Επιλέξτε μνήμη συμβάντων και πατήστε OK. Θα εμφανιστεί το πιο πρόσφατο συμβάν που έχει καταχωρηθεί στη μνήμη συμβάντων του συστήματος, με διάφορες πληροφορίες που αφορούν το συμβάν όπως ημερομηνία και ώρα ή ακόμη και χρήστη, πληκτρολόγιο, ζώνη ή τμήμα που συνδέονται με το συμβάν. Αν οι πληροφορίες του συμβάντος είναι περισσότερες από αυτές που μπορεί να εμφανίσει η οθόνη του πληκτρολογίου, πατήστε το δεξί βέλος για να εμφανιστούν οι υπόλοιπες. Κατόπιν πατήστε το αριστερό βέλος για επαναφορά στην 1 η οθόνη του συμβάντος. Για να πάτε σε παλαιότερο συμβάν πατήστε το πάνω βέλος. Για να πάτε σε νεώτερο πατήστε το κάτω βέλος. ΠΡΟΒΟΛΗ ΜΝΗΜΗ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΜΝΗΜΗ ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ ΜΝΗΜΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΖΩΝΗΣ 15:12 20/08/2009 ΠΙΝΑΚΑ Τ1 Επιλέξτε μνήμη συναγερμών και πατήστε OK. Θα εμφανιστεί το πιο πρόσφατο συμβάν συναγερμού που έχει καταχωρηθεί στη μνήμη του συστήματος, με διάφορες πληροφορίες που αφορούν το συμβάν όπως ημερομηνία και ώρα, πληκτρολόγιο, ζώνη ή τμήμα που συνδέονται με το συμβάν. Για μετακίνηση μεταξύ των συμβάντων, χρησιμοποιήστε τα βέλη. ΠΡΟΒΟΛΗ ΜΝΗΜΗ ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ ΜΝΗΜΗ ΒΛΑΒΩΝ ΜΝΗΜΗ ΧΕΙΡΙΣΜΩΝ ΑΠΩΛΕΙΑ 220V 10:30 21/08/2009 Επιλέξτε μνήμη βλαβών και πατήστε OK. Θα εμφανιστεί το πιο πρόσφατο συμβάν προβλήματος που έχει καταχωρηθεί στη μνήμη του συστήματος, με διάφορες πληροφορίες που αφορούν το συμβάν όπως ημερομηνία και ώρα, πληκτρολόγιο, ζώνη ή τμήμα που συνδέονται με το συμβάν. Για μετακίνηση μεταξύ των συμβάντων, χρησιμοποιήστε τα βέλη. ΠΡΟΒΟΛΗ ΜΝΗΜΗ ΒΛΑΒΩΝ ΜΝΗΜΗ ΧΕΙΡΙΣΜΩΝ ΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΦΟΠΛ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ 22:00 23/08/2009 Επιλέξτε μνήμη χειρισμών και πατήστε OK. Θα εμφανιστεί το πιο πρόσφατο συμβάν χειρισμού που έχει καταχωρηθεί στη μνήμη του συστήματος, με διάφορες πληροφορίες που αφορούν το συμβάν όπως ημερομηνία και ώρα, χρήστης, πληκτρολόγιο, ζώνη ή τμήμα που συνδέονται με το συμβάν. Για μετακίνηση μεταξύ των συμβάντων, χρησιμοποιήστε τα βέλη. Σελίδα 9 από 18

11 Μενού επιλογών χρήστη > Επιλογές Προβολής συνέχεια ΠΡΟΒΟΛΗ ΜΝΗΜΗ ΧΕΙΡΙΣΜΩΝ ΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΩΝΩΝ ΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ 12,5V Επιλέξτε τάση συστήματος και πατήστε OK. Θα εμφανιστεί η τάση της μπαταρίας εφεδρείας του συστήματος συναγερμού. ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΩΝΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΩΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑ Τ01 ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΝΕΡΓΗ Επιλέξτε κατάσταση ζωνών και πατήστε OK. Θα εμφανιστεί με αριθμητική σειρά η κατάσταση της 1 ης ζώνης του συστήματος με διάφορες πληροφορίες που αφορούν την τρέχουσα κατάσταση της, όπως: ΑΝΟΙΚΤΗ, ΚΛΕΙΣΤΗ, ΕΝΕΡΓΗ, ΑΠΟΜΟΝΩΜΕΝΗ κλπ. Για να πάτε στην επόμενη ζώνη πατήστε το πάνω βέλος. Για προηγούμενη ζώνη πατήστε το κάτω βέλος. ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΩΝΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΒΟΛΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΑΚΟΠΗ 220V ΒΛΑΒΗ Τ/Φ ΓΡΑΜΜ. Επιλέξτε προβολή βλαβών και πατήστε OK. Θα εμφανιστούν οι τρέχουσες βλάβες ή προβλήματα του συστήματος όπως διακοπή ρεύματος, διακοπή τηλεφωνικής γραμμής, πτώση τάσης μπαταρίας κλπ. ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΩΝΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΝΑΚΑ Επιλέξτε έκδοση πίνακα και πατήστε OK. Θα εμφανιστεί ο αριθμός έκδοσης λογισμικού του πίνακα SmartLiving. Μενού επιλογών χρήστη > Επιλογές Χειρισμού Εξόδων ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΕΞΟΔΟΣ 002 Μέσω της επιλογής χειρισμού εξόδων του μενού επιλογών χρήστη, μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις εξόδους του συστήματος. Προϋπόθεση είναι τουλάχιστον μια από τις διαθέσιμες εξόδους του συστήματος να έχουν αντιστοιχηθεί στον χρήστη (μέσω του προγραμματισμού του συστήματος). Μια έξοδος μπορεί να αντιστοιχηθεί σε κάποια φυσική συσκευή του οικήματος, όπως φωτισμός, θέρμανση, αυτόματο πότισμα κλπ. Πατήστε τα πάνω και κάτω βέλη για να επιλέξτε μια έξοδο και τα πλήκτρα (*) ή (#) για αλλαγή της κατάστασης της. Το σύμβολο σημαίνει ενεργοποίηση ενώ το απενεργοποίηση της αντίστοιχης εξόδου. Μενού επιλογών χρήστη > Επιλογές Ημερομηνίας και Ώρας 11:30 24/08/2009 EU dd/mm/yyyy Μέσω της επιλογής ημερομηνία/ώρα του μενού επιλογών χρήστη, μπορείτε να ρυθμίσετε την ημερομηνία και ώρα του συστήματος. Χρησιμοποιήστε το αριστερό ή δεξί βέλος για να μετακινηθείτε μεταξύ των πεδίων της ημερομηνίας και ώρας, ενώ με τα πάνω και κάτω βέλη αλλάξτε τα πεδία αυτά. Πατήστε το πλήκτρο (1) για να επιλέξετε την επιθυμητή μορφή ημερομηνίας και ώρας μεταξύ των α) EU dd/mm/yyyy, β) USA mm/dd/yyyy και γ) ISO yyyy/mm/dd όπου dd=ημέρα 01~31, mm=μήνας 01~12 και yyyy=έτος π.χ Μενού επιλογών χρήστη > Επιλογές Ρυθμίσεων Πληκτρολογίου ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΛΗΚΤΡΟΛ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ ΦΩΤΕΙΝ.ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΕΝΤΑΣΗ ΒΟΜΒΗΤΗ Μέσω της επιλογής ρύθμιση πληκτρολογίου του μενού επιλογών χρήστη, μπορείτε να ρυθμίσετε την οθόνη και τον βομβητή του πληκτρολογίου ως ακολούθως: ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ Μέσω της επιλογής φωτεινότητας, μπορείτε να ρυθμίσετε την φωτεινότητα της οθόνης. Με το πάνω βέλος αυξάνεται η φωτεινότητα και με το κάτω βέλος μειώνεται. Τέλος πατήστε OK για έξοδο. ΦΩΤΕΙΝ.ΑΝΑΜΟΝΗΣ Μέσω της επιλογής φωτεινότητας αναμονής, μπορείτε να ρυθμίσετε την φωτεινότητα της οθόνης, όταν το πληκτρολόγιο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής. Με το πάνω βέλος αυξάνεται η φωτεινότητα και με το κάτω βέλος μειώνεται. Τέλος πατήστε OK για έξοδο. ΑΝΤΙΘΕΣΗ Μέσω της επιλογής αντίθεσης, μπορείτε να ρυθμίσετε την αντίθεση της οθόνης. Με το πάνω βέλος αυξάνεται η αντίθεση και με το κάτω βέλος μειώνεται. Τέλος πατήστε OK για έξοδο. ΕΝΤΑΣΗ ΒΟΜΒΗΤΗ Μέσω της επιλογής έντασης βομβητή, μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του βομβητή πληκτρολογίου. Με το πάνω βέλος αυξάνεται η ένταση και με το κάτω βέλος μειώνεται. Τέλος πατήστε OK για έξοδο. Σελίδα 10 από 18

12 Μενού επιλογών χρήστη > Επιλογή Αλλαγής Κωδικών ΑΛΛΑΓΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ 001 ΚΩΔΙΚΟΣ 001 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ 001 ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΩΔ Μέσω της επιλογής αλλαγής κωδικού στο μενού επιλογών χρήστη, μπορείτε να αλλάξετε έναν κωδικό χρήστη. Επιλέξτε έναν από τους διαθέσιμους κωδικούς για αλλαγή. Το μέγεθος του κωδικού μπορεί να είναι μέχρι και 6 ψηφία, τα οποία θα πρέπει να δοθούν δύο φόρες, μια φορά στην οθόνη εισαγωγής κωδικού και πάλι στην οθόνη επιβεβαίωσης κωδικού. Μετά από κάθε εισαγωγή των ψηφίων του κωδικού, πατήστε το πλήκτρο OK. Τέλος πατήστε Esc για έξοδο. Μενού επιλογών χρήστη > Επιλογή Αίτησης Τηλεσέρβις ΑΙΤΗΣ.ΤΗΛΕΣΕΡΒΙΣ Επιλέξτε την εντολή αυτή, για την αυτόματη έναρξη τηλε συντήρησης, εφ όσον αυτό έχει καθοριστεί ως διαθέσιμο από τον εγκαταστάτη του συστήματος συναγερμού σας. Μενού επιλογών χρήστη > Επιλογή Παράτασης Χρόνου ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ Επιλέξτε την εντολή αυτή, για να παρατείνετε τον χρόνο, πριν το αυτόματο οπλισμό του συστήματος. Ισχύει μόνο αν έχει ενεργοποιηθεί ο αυτόματος οπλισμός του συστήματος συναγερμού. Μενού επιλογών χρήστη > Επιλογές Λειτουργιών Φωνής ΛΕΙΤ/ΡΓΙΕΣ ΦΩΝΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ 0035 sec. ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ 0035 sec. ΛΕΙΤ/ΡΓΙΕΣ ΦΩΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Με τις επιλογές λειτουργιών φωνής (ισχύουν μόνο σε πληκτρολόγια τύπου Joy/Max), μπορείτε να κάνετε τα ακόλουθα: Με την επιλογή Εγγραφή μπορείτε να ηχογραφήσετε ένα μήνυμα σημείωση διάρκειας μέχρι και 60 δευτερολέπτων, απαγγέλλοντας το στο μικρόφωνο του πληκτρολογίου. Το μήνυμα αυτό μπορεί να ακουστεί από το μεγάφωνο του πληκτρολογίου από ένα άλλο χρήστη, με την επιλογή Αναπαραγωγή. ΣΥΝΕΧΕΙΑ; ΟΚ=ΝΑΙ Με την επιλογή Διαγραφή μπορείτε να διαγράψετε ένα υπάρχον μήνυμασημείωση. Πατήστε το πλήκτρο OK για επιβεβαίωση της διαγραφής του μηνύματος. ΛΕΙΤ/ΡΓΙΕΣ ΦΩΝΗΣ ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Με την επιλογή Ενδοεπικοινωνία μπορείτε να καλέσετε ένα άλλο πληκτρολόγιο ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΕΝΟ ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ του συστήματος (θα πρέπει να είναι και αυτό τύπου Joy/Max) για να επικοινωνήσετε φωνητικά με έναν άλλο χρήστη. Η λειτουργία αυτή προϋποθέτει την ύπαρξη τουλάχιστον 2 πληκτρολογίων στο ίδιο σύστημα συναγερμού. Σελίδα 11 από 18

13 Συντομεύσεις Χρήστη Εκτός από τις 12 διαθέσιμες συντομεύσεις πληκτρολογίου που προαναφέραμε, υπάρχουν ακόμη 12 διαθέσιμες συντομεύσεις, εκτελέσιμες με τα πλήκτρα F1 έως F4 και επιπλέον 10, εκτελέσιμες με το πάτημα των αριθμητικών πλήκτρων 0 έως 9, για κάθε κωδικό χρήστη. Συνολικά λοιπόν, για ένα χρήστη, θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπάρχουν μέχρι και 34 διαθέσιμες συντομεύσεις χειρισμού του συστήματος. Συντομεύσεις Χρήστη με τα πλήκτρα F1 έως F4 Για να αποκτήσει ένας χρήστης πρόσβαση στις επιπλέον συντομεύσεις του, θα πρέπει πρώτα να δοθεί ο κωδικός χρήστη. Μετά την είσοδο στο μενού χρήστη, πατήστε το πλήκτρο C, για να εμφανιστούν οι συντομεύσεις που υπάρχουν διαθέσιμες για τον τρέχοντα κωδικό χρήστη. Εργοστασιακά για τον 1 ο κωδικό χρήστη έχουν καθοριστεί 8 συντομεύσεις, οι οποίες μπορεί να διαφοροποιηθούν από τον εγκαταστάτη του συστήματος, ανάλογα με τις ανάγκες και το επίπεδο πρόσβασης του κάθε χρήστη. ΔΩΣΤΕ ΚΩΔΙΚΟ *----- Οι αρχικές συντομεύσεις χρήστη με τις λειτουργίες τους, είναι οι παρακάτω: F1: Τερματίζει την τρέχουσα τηλεφωνική κλήση (στα τηλέφωνα φωνής) και ακυρώνει όλες τις τηλεφωνικές κλήσεις που υπάρχουν στην ουρά. F2: Ενεργοποιεί τις εξόδους που έχουν καθοριστεί για χειρισμό από το χρήστη. F3: Απενεργοποιεί τις εξόδους που έχουν καθοριστεί για χειρισμό από το χρήστη. F4: Εμφανίζει την κατάσταση των ζωνών του συστήματος συναγερμού. Χρησιμοποιείστε τα πάνω και κάτω βέλη για μετακίνηση μεταξύ των ζωνών. Για έξοδο πατήστε Esc. Οι συντομεύσεις εμφανίζονται σε ομάδες των τεσσάρων. Χρησιμοποιήστε τα δεξιά και αριστερά βέλη για να μετακινηθείτε μεταξύ των ομάδων. Για να ενεργοποιήσετε μια συντόμευση, κρατήστε πατημένο το αντίστοιχο πλήκτρο F1, F2, F3 ή F4. Σημείωση: Αν πατήσετε ξανά το πλήκτρο C, οι συντομεύσεις αυτές θα εμφανιστούν και υπό μορφή μενού χρήστη. Στη περίπτωση αυτή για ενεργοποίηση, επιλέξτε με τα πάνω και κάτω βέλη μια επιλογή και πατήστε το πλήκτρο OK. F1: Εμφανίζει πληροφορίες για την τάση του συστήματος (μπαταρία). F2: Ενεργοποιεί ή ακυρώνει την τηλεφωνική απάντηση από το σύστημα. ΚΩΔΙΚΟΣ 001 F3: Ενεργοποιεί ή ακυρώνει την τηλεφωνική συντήρηση. F4: Ενεργοποιεί την αίτηση για τηλεσυντήρηση. Μόνο στα πληκτρολόγια Joy/MAX Μετά την είσοδο στο μενού χρήστη, πατώντας το πλήκτρο C, μπορείτε να έχετε και παράλληλη φωνητική καθοδήγηση στις υπόλοιπες 10 διαθέσιμες συντομεύσεις του χρήστη, που αφορούν τα αριθμητικά πλήκτρα 0 έως 9. (εφ όσον έχει καθοριστεί από τον εγκαταστάτη σας). Με τα πάνω & κάτω βέλη, αυξομειώνετε την ένταση του ήχου. ΔΙΑΓΡ.ΜΝΗΜ.ΚΛΗΣ. ΕΝΕΡΓΟΠ. ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΕΝΕΡΓ. ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΩΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤ.ΣΥΣΤΗΜΑΤ. ΕΝΕΡΓ.Τ/Φ ΑΠΑΝΤ. ΕΝΕΡΓ.ΤΗΛΕΣΕΡΒΙΣ ΑΙΤΗΣΗ ΤΗΛΕΣΕΡΒ. Συντομεύσεις Χρήστη με τα πλήκτρα 0 έως 9 Οι επιπλέον 10 συντομεύσεις χρήστη, που μπορεί να δοθούν μέσω των αριθμητικών πλήκτρων, είναι διαθέσιμες μέσω του πληκτρολογίου είτε μέσω τηλεφωνικής συσκευής, μετά από εισερχόμενη ή εξερχόμενη κλήση στον πίνακα συνεγερμού (βλέπε τηλεχειρισμός συστήματος). Οι συντομεύσεις αυτές δεν είναι ορατές στο πληκτρολόγιο, αν όμως το σύστημα σας διαθέτει πληκτρολόγιο τύπου Joy/Max, είναι δυνατή η φωνητική απαγγελία των διαθέσιμων αυτών συντομεύσεων. Για να αποκτήσει ένας χρήστης πρόσβαση στις επιπλέον 10 συντομεύσεις του, όπως και προηγούμενα, θα πρέπει να δοθεί ο κωδικός χρήστη. Μετά την είσοδο στο μενού χρήστη, πατήστε το πλήκτρο C. Θα εμφανιστούν οι συντομεύσεις των πλήκτρων F1 F4. Τώρα όμως, πατώντας τα αριθμητικά πλήκτρα του πληκτρολογίου, μπορείτε να δώσετε τις επιπλέον διαθέσιμες εντολές στο σύστημα. Από τον αρχικό εργοστασιακό προγραμματισμό, ο 1 ος κωδικός χρήστη, διαθέτει τις ακόλουθες 8 συντομεύσεις αριθμητικών πλήκτρων: Πλήκτρο 0: - (κενό) Καμία καθορισμένη συντόμευση Πλήκτρο 1: Έναρξη ακρόασης χώρου (μέσω τηλεφώνου) Πλήκτρο 2: Κανονικός Οπλισμός συστήματος (Σενάριο 1) Πλήκτρο 3: Αφοπλισμός συστήματος (Σενάριο 2) Πλήκτρο 4: Τερματισμός συναγερμού Πλήκτρο 5: Ενεργοποίηση εξόδου 2 Πλήκτρο 6: Απενεργοποίηση εξόδου 2 Πλήκτρο 7: Τερματισμός τηλεφωνικών κλήσεων Πλήκτρο 8: Αναφορά κατάστασης συστήματος (φωνητική αναφορά κατάστασης οπλισμού) Πλήκτρο 9: - (κενό) Καμία καθορισμένη συντόμευση Σημείωση (μόνο για τα πληκτρολόγια Joy/MAX) Μετά την είσοδο στο μενού χρήστη, πατώντας το πλήκτρο C, όπως προαναφέρθηκε, έχετε φωνητική καθοδήγηση στις διαθέσιμες συντομεύσεις χρήστη που αφορούν τα αριθμητικά πλήκτρα 0 έως 9. (εφ όσον έχει καθοριστεί από τον εγκαταστάτη σας). Με τα πάνω & κάτω βέλη, αυξομειώνετε την ένταση του ήχου. Για έξοδο, χωρίς να δώσετε εντολή πατήστε το πλήκτρο Esc, η αυτόματα μετά από μερικά δευτερόλεπτα. Οι παραπάνω εντολές χρήστη, εφ όσον αυτό έχει καθοριστεί, θα είναι διαθέσιμες και για τηλεχειρισμό μέσω τηλεφωνικής γραμμής. ώστε τον κωδικό χρήστη (χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα της τηλεφωνικής συσκευής και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο με τη δίεση (#). Έπειτα πατήστε το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο (0~9), για να δώσετε την επιθυμητή εντολή. Σελίδα 12 από 18

14 Χειρισμός συστήματος - Ψηφιακά κλειδιά Το σύστημα συναγερμού SmartLiving, πέρα από τα πληκτρολόγια του, παρέχει και εναλλακτικές επιλογές χειρισμού του, που αυξάνουν την ευχρηστία αλλά και το επίπεδο ασφαλείας του συστήματος. Με τον όρο ψηφιακά κλειδιά εννοούμε κάρτες ή μπρελόκ proximity αλλά ασύρματα χειριστήρια. Για να είναι δυνατή η χρήση τέτοιων κλειδιών στο σύστημα, θα πρέπει να έχουν εγκατασταθεί αναγνώστες proximity ή πληκτρολόγια τύπου Joy/Max (τα οποία περιλαμβάνουν αναγνώστη proximity) ή τον ασύρματο δέκτη της σειράς SmartLiving-Air2. Αναγνώστες κλειδιά proximity Υπάρχουν διαθέσιμα 3 είδη αναγνωστών proximity. Ο αναγνώστης που υπάρχει ενσωματωμένος σε ένα πληκτρολόγιο Joy/MAX, ο αναγνώστης nby/s για επίτοιχη τοποθέτηση και ο αναγνώστης nby/x για εντοιχισμένη τοποθέτηση. Παράλληλα υπάρχουν και 2 τύποι κλειδιών proximity, το nkey (μπρελόκ) και το ncard (κάρτα). Όλες οι παραπάνω επιλογές παρέχουν όμοιο τρόπο χειρισμού. nby/s Αναγνώστης nby/χ Αναγνώστης σε ηλεκτρολογικό διακόπτη nby/χ Αναγνώστης nkey Μπρελόκ ncard Κάρτα Οι αναγνώστες proximity είναι εξοπλισμένοι με 4 ενδεικτικά (κόκκινο, μπλε, πράσινο και κίτρινο) καθώς και βομβητή. Σε κάθε καρταναγνώστη μπορούν να καθοριστούν (από τον εγκαταστάτη) μέχρι και 4 συντομεύσεις χειρισμού, ενώ σε κάθε κάρτα ή μπρελόκ μπορεί να καθοριστεί μια επιπλέον συντόμευση χειρισμού. Το μοντέλο SmartLiving 515 μπορεί να δεχτεί μέχρι και 50 ψηφιακά κλειδιά, το 1050 μέχρι 100, ενώ το μοντέλο μέχρι 150. Χειρισμός - Ενδείξεις Αναγνωστών Για να χειριστείτε το σύστημα συναγερμού μέσω ψηφιακού κλειδιού, απλά πλησιάστε το μπρελόκ ή την κάρτα proximity κοντά στον αναγνώστη. Τα ενδεικτικά των αναγνωστών proximity παρέχουν δύο διαφορετικούς τρόπους λειτουργίας. Ο πρώτος τρόπος είναι χωρίς την παρουσία κλειδιού, κατά τον οποίο δείχνουν την τρέχουσα κατάσταση των τμημάτων στα οποία ανήκει ο αναγνώστης ενώ ο δεύτερος τρόπος είναι με την παρουσία κλειδιού, κατά τον οποίο εμφανίζονται οι διαθέσιμες συντομεύσεις χειρισμού (για χρονική διάρκεια 3 δευτερολέπτων, η μια μετά την άλλη). Στους παρακάτω πίνακες αναφέρονται οι ενδείξεις και οι λειτουργίες των αναγνωστών (σύμφωνα με τον αρχικό εργοστασιακό προγραμματισμό). Ενδεικτικά χωρίς την παρουσία κλειδιού Ενδεικτικό Κόκκινο Μπλε Πράσινο Κίτρινο Σβηστό Όλα τα τμήματα στα οποία ανήκει ο αναγνώστης είναι αφοπλισμένα. Δεν υπάρχει μνήμη προηγούμενου συναγερμού. Αναμμένο Το σενάριο όπλισης που έχει καθοριστεί στο κόκκινο ενδεικτικό είναι ενεργό Το σενάριο όπλισης που έχει καθοριστεί στο μπλε ενδεικτικό είναι ενεργό Το σενάριο όπλισης που έχει καθοριστεί στο πράσινο ενδεικτικό είναι ενεργό Το σενάριο όπλισης που έχει καθοριστεί στο κίτρινο ενδεικτικό είναι ενεργό ιακοπτόμενο αναβόσβημα Αργό αναβόσβημα Γρήγορο αναβόσβημα Τουλάχιστον ένα τμήμα είναι οπλισμένο Όλα τα τμήματα είναι αφοπλισμένα αλλά υπάρχει μνήμη συναγερμού Τουλάχιστον ένα τμήμα είναι οπλισμένο και υπάρχει μνήμη συναγερμού Το σενάριο όπλισης που έχει καθοριστεί με το τελευταία χρησιμοποιημένο κλειδί είναι ενεργό Ενδεικτικά με την παρουσία κλειδιού Ενδεικτικό Κόκκινο Μπλε Πράσινο Κίτρινο Σβηστό Αίτηση Αφόπλισης όλων των τμημάτων που ανήκουν στον αναγνώστη και στο παρουσιαζόμενο ψηφιακό κλειδί Αναμμένο (μόνο ένα ενδεικτικό) Αναμμένο (όλα τα ενδεικτικά) Γρήγορο αναβόσβημα (μόνο ένα ενδεικτικό) Γρήγορο αναβόσβημα (όλα τα ενδεικτικά) Αίτηση ενεργοποίησης της συντόμευσης χειρισμού που έχει καθοριστεί κόκκινο ενδεικτικό του αναγνώστη ή στην 1 η συντόμευση του κλειδιού Αν η συντόμευση που αφορά το κόκκινο ενδεικτικό είναι χειρισμός όπλισης, σε κάποιο από τα τμήματα υπάρχουν ανοικτές ζώνες Αίτηση ενεργοποίησης της συντόμευσης χειρισμού που έχει καθοριστεί μπλε ενδεικτικό του αναγνώστη ή στην 2 η συντόμευση του κλειδιού Αίτηση ενεργοποίησης της συντόμευσης χειρισμού που έχει καθοριστεί πράσινο ενδεικτικό του αναγνώστη ή στην 3 η συντόμευση του κλειδιού Αίτηση ενεργοποίησης της καθορισμένης επιπλέον συντόμευσης χειρισμού του παρουσιαζόμενου κλειδιού Αν η συντόμευση που αφορά το μπλε ενδεικτικό είναι χειρισμός όπλισης, σε κάποιο από τα τμήματα υπάρχουν ανοικτές ζώνες Αν η συντόμευση που αφορά το πράσινο ενδεικτικό είναι χειρισμός όπλισης, σε κάποιο από τα τμήματα υπάρχουν ανοικτές ζώνες Αίτηση ενεργοποίησης της συντόμευσης χειρισμού που έχει καθοριστεί κίτρινο ενδεικτικό του αναγνώστη ή στην 4 η συντόμευση του κλειδιού Αν η συντόμευση που αφορά το κίτρινο ενδεικτικό είναι χειρισμός όπλισης, σε κάποιο από τα τμήματα υπάρχουν ανοικτές ζώνες Αν η συντόμευση που αφορά το κλειδί είναι χειρισμός όπλισης, σε κάποιο από τα τμήματα υπάρχουν ανοικτές ζώνες Βομβητής αναγνωστών Ο βομβητής των αναγνωστών λειτουργεί όπως και ο βομβητής των πληκτρολογίων, δηλαδή ηχεί κατά τους χρόνους εισόδου, εξόδου και προ-όπλισης. Σελίδα 13 από 18

15 Χειρισμός - Ενδείξεις Αναγνωστών σε Πληκτρολόγιο Joy/MAX Όπως αναφέραμε, τα πληκτρλόγια Joy/MAX περιλαμβάνουν ενσωματωμένο αναγνώστη proximity. Η λειτουργία των μπρελόκ/καρτών proximity είναι όμοια με αυτή στους αναγνώστες nby/s και nby/x με μόνη διαφορά ότι αντί για ενδείξεις λειτουργίας και χειρισμού από ενδεικτικά, υπάρχει αναφορά χειρισμού στην οθόνη του πληκτρολογίου. Όταν λοιπόν παρουσιαστεί ένα κλειδί proximity στο πληκτρολόγιο, στην οθόνη θα εμφανιστούν οι ακόλουθες 6 συντομεύσεις χειρισμού, οι οποίες θα επαναλαμβάνονται με τη σειρά, η μια μετά την άλλη και όσο χρόνο διαρκεί η παρουσία του κλειδιού στο πληκτρολόγιο. Απομακρύνεται το κλειδί στην εντολή που θέλετε να εκτελεστεί: 1. Εμφάνιση περιγραφής της 1 ης συντόμευσης του αναγνώστη για 3 δευτερόλεπτα 2. Εμφάνιση περιγραφής της 2 ης συντόμευσης του αναγνώστη για 3 δευτερόλεπτα 3. Εμφάνιση περιγραφής της 3 ης συντόμευσης του αναγνώστη για 3 δευτερόλεπτα 4. Εμφάνιση περιγραφής της 4 ης συντόμευσης του αναγνώστη για 3 δευτερόλεπτα 5. Εμφάνιση περιγραφής της συντόμευσης του κλειδιού για 3 δευτερόλεπτα 6. Εμφάνιση περιγραφής Αφόπλισης όλων των τμημάτων για 3 δευτερόλεπτα Χειρισμός συστήματος Ασύρματα χειριστήρια Πέρα των κλειδιών proximity, υπάρχουν διαθέσιμα και ασύρματα χειριστήρια που παρέχουν χειρισμό του συστήματος εξ αποστάσεως. Τα ασύρματα χειριστήρια, όπως και τα κλειδιά proximity παρέχουν 4 προγραμματιζόμενες συντομεύσεις χειρισμού μέσω των 4 πλήκτρων που διαθέτουν. Τα χειριστήρια παρέχουν δύο εναλλακτικές επιλογές πλήκτρων, μια με πλήκτρα F1, F2, F3 & F4 και μια με εικονίδια. Επιπλέον παρέχουν βομβητή και ενδείξεις επιβεβαίωσης χειρισμού: Σε κάθε πάτημα πλήκτρου, το αντίστοιχο πλήκτρο φωτίζεται και παράλληλα υπάρχει πραγματική ανταπόκριση από το σύστημα συναγερμού. Αν η δοθείσα εντολή γίνει αποδεκτή, ανάβει το πράσινο ενδεικτικό, ενώ αν η εντολή δεν γίνει αποδεκτή ή δεν υπάρχει επικοινωνία με τον πίνακα, ανάβει κόκκινο ενδεικτικό. Στο παρακάτω πίνακα αναφέρονται οι ενδείξεις σε ένα ασύρματο χειριστήριο. Ενδείξεις ασύρματου χειριστηρίου σε πάτημα πλήκτρων Πλήκτρο Εικονίδιο Ενδεικτικό 1 Ενδεικτικό 2 Ενδεικτικό 3 Ενδεικτικό 4 Βομβητής Χειρισμός F1 1 Αναλαμπή Ήχος Ενεργοποίηση 1 ης συντόμευσης F2 1 Αναλαμπή Ήχος F3 1 Αναλαμπή Ήχος F4 1 Αναλαμπή Ήχος F2 + F3 1 Αναλαμπή 1 Αναλαμπή Ήχος Ενεργοποίηση 2 ης συντόμευσης Ενεργοποίηση 3 ης συντόμευσης Ενεργοποίηση 4 ης συντόμευσης Κλείδωμα/ξεκλείδωμα πλήκτρων Οποιοδήποτε 4 Αναλαμπές 4 Αναλαμπές Κλειδωμένα πλήκτρα Σημείωση: Αν μετά από ένα αποδεκτό χειρισμό, δεν ανάψει κανένα ενδεικτικό, σημαίνει ότι η μπαταρία του χειριστηρίου είναι χαμηλή και θα πρέπει να αντικατασταθεί. Ενδείξεις ασύρματου χειριστηρίου σε απόκριση συστήματος Απόκριση πίνακα Πράσινο ενδεικτικό επιβεβαίωσης Κόκκινο ενδεικτικό επιβεβαίωσης Ήχος Βομβητή Η εντολή δεν παραλείφθηκε 1 Αναλαμπή Ο χειρισμός δεν έγινε 4 Αναλαμπές Ήχος λάθους Ο χειρισμός εκτελέστηκε 3 Αναλαμπές Ήχος μεγάλης διάρκειας Χειρισμός συστήματος Χειρισμός μέσω τηλεφώνου Ένα σύστημα συναγερμού SmartLiving, παρέχει την δυνατότητα χειρισμού του μέσω τηλεφωνικής γραμμής. Προϋπόθεση είναι να δοθεί σε ένα κωδικό χρήστη η δυνατότητα να χειρίζεται το σύστημα μέσω τηλεφώνου και στον πίνακα να είναι τοποθετημένη η μονάδα φωνητικών μηνυμάτων SmartLogos30M. Το σύστημα συναγερμού μπορεί να τηλεχειριστεί είτε με εξερχόμενη είτε με εισερχόμενη κλήση. Εξερχόμενη κλήση πραγματοποιείται όταν ο πίνακας καλεί κάποιο τηλέφωνο του χρήστη για την αναφορά συμβάντος, ενώ εισερχόμενη κλήση γίνεται όταν ένας χρήστης καλεί το τηλέφωνο στο οποίο είναι συνδεδεμένο το σύστημα συναγερμού. Χειρισμός μέσω τηλεφώνου Με εξερχόμενη κλήση Αν λάβετε τηλεφωνική κλήση από το σύστημα συναγερμού, προφανώς για αναφορά κάποιου συμβάντος συναγερμού ή προβλήματος, αφού ακούσετε το μήνυμα πατήστε στην τηλεφωνική σας συσκευή τον αστερίσκο (*) για να ακούσετε το επόμενο μήνυμα (αν υπάρχει) ή να τερματίσετε την κλήση. Αν θέλετε να τηλεχειριστείτε το σύστημα συναγερμού, κατά την διάρκεια του μηνύματος ή με την λήξη του, δώστε τον κωδικό σας και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο με τη δίεση (#). Το σύστημα συναγερμού θα αναφέρει τις διαθέσιμες εντολές για το χειρισμό του συστήματος. Πατήστε το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο 0 έως 9 για ενεργοποίηση της εντολής. Χειρισμός μέσω τηλεφώνου Με εισερχόμενη κλήση 1. Καλέστε το τηλέφωνο στο οποίο είναι συνδεδεμένο το σύστημα συναγερμού. 2. Περιμένετε μέχρι ο πίνακας να κάνει ανάληψη γραμμής (σε προκαθορισμένο αριθμός κουδουνισμάτων). Μόλις απαντήσει ο πίνακας, θα ακουστεί το μήνυμα υποδοχής 3. ώστε το κωδικό σας και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο με τη δίεση (#) 4. Το σύστημα συναγερμού θα αναφέρει τις διαθέσιμες εντολές για το χειρισμό του συστήματος. Πατήστε το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο 0 έως 9 για ενεργοποίηση της εντολής. Σελίδα 14 από 18

16 Χειρισμός συστήματος ιαθέσιμες εργοστασιακές συντομεύσεις Οι παρακάτω συντομεύσεις και εικονίδια είναι διαθέσιμα για καθορισμό σε πληκτρολόγια, αναγνώστες, κωδικούς χρήστη ή σε ψηφιακά κλειδιά. Ο εγκαταστάτης του συστήματος μπορεί να τα διαθέσει ανάλογα με τις απαιτήσεις και τις ανάγκες κάθε εγκατάστασης. α/α Εικονίδιο Περιγραφή Λειτουργία α/α Εικονίδιο Περιγραφή Λειτουργία 1 Οπλισμός/Αφοπλισμός Μπορεί να εφαρμοστεί σε ένα σενάριο Όπλισης Συστήματος 19 Μενού Απομόνωσης Ζωνών χρήστη: >ΖΩΝΕΣ 2 Λήξη Συναγερμών Σταματά αμέσως τις σειρήνες σε περίπτωση συναγερμού 20 Φωνητική Σημείωση ή Μήνυμα χρήστη: ΛΕΙΤ/ΡΓΙΕΣ ΦΩΝΗΣ 3 4 Λήξη Τηλεφωνικών Κλήσεων Διαγραφή Μνήμης Συναγερμών 5 Ενεργοποίηση Εξόδων 6 Απενεργοποίηση Εξόδων 7 Χρονική Παράταση 8 Αίτηση Τηλεσέρβις 9 Φωνητικός Οδηγός 10 Ακρόαση Χώρου 11 Ενδοεπικοινωνία Μενού Όπλισης/Αφόπλισης Μενού Διαχείρισης Συναγερμών Μενού Φωνητικών Λειτουργιών Μενού Ενεργοποιήσεων & Απενεργοποιήσεων 16 Μενού Προβολής 17 Φωνητική Αναφορά Κατάστασης Οπλισμού 18 Μενού Ρυθμίσεων Πληκτρολογίου Σταματά αμέσως τις τηλεφωνικές κλήσεις αναφοράς στα τηλέφωνα χρήστη Σταματά αμέσως τις σειρήνες σε περίπτωση συναγερμού και συγχρόνως διαγράφη τη μνήμη συναγερμών 21 Χειρισμός Εξόδων 22 Ενεργοποιεί μια προκαθορισμένη έξοδο 23 Απενεργοποιεί μια προκαθορισμένη έξοδο 24 Καθυστερεί την αυτόματη όπλιση του συστήματος για 30 λεπτά 25 Πραγματοποιεί κλήση για προγραμματισμό, στην εταιρεία συντήρησης του συστήματος Αναπαράγει τα φωνητικά μηνύματα των συντομεύσεων χειρισμού (0 έως 9) του χρήστη Ενεργοποιεί την δυνατότητα ακρόασης του χώρου μέσω τηλεφωνικής γραμμής χρήστη: ΛΕΙΤ/ΡΓΙΕΣ ΦΩΝΗΣ>ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ χρήστη: ΟΠΛΙΣΗ/ΑΦΟΠΛΙΣΗ 30 χρήστη: ΔΙΑΧ.ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ 31 χρήστη: ΛΕΙΤ/ΡΓΙΕΣ ΦΩΝΗΣ 32 χρήστη: 33 χρήστη: ΠΡΟΒΟΛΗ 34 Παρέχει φωνητικές πληροφορίες για την κατάσταση όπλισης & αφόπλισης του συστήματος χρήστη: ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΛΗΚΤΡΟΛ 35 Ενεργοποίηση Τηλεφωνικής Απάντησης Ενεργοποίηση Τηλεσέρβις Ενεργοποίηση Κωδικών Ενεργοποίηση Ψηφιακών Κλειδιών Ενεργοποίηση Χρονιστών Ενεργοποίηση Αυτό- Όπλισης Εμφάνιση Μνήμης Συμβάντων Εμφάνιση Μνήμης Συναγερμών Εμφάνιση Μνήμης Προβλημάτων Εμφάνιση Μνήμης Όπλισης/Αφόπλισης Εμφάνιση Τάσης Μπαταρίας Εμφάνιση Κατάστασης Ζωνών Μενού Αλλαγής Κωδικών Ρύθμιση Ημερομηνίας & Ώρας 36 Εμφάνιση Τρεχόντων Προβλημάτων χρήστη: ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ χρήστη: > ΤΗΛΕΦΩΝ.ΑΠΑΝΤΗΣΗ χρήστη: > ΤΗΛΕΣΕΡΒΙΣ χρήστη: > ΚΩΔΙΚΟΙ χρήστη: > ΚΛΕΙΔΙΑ χρήστη: > ΧΡΟΝΙΣΤΕΣ χρήστη: > ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΟΠΛΙΣΗ χρήστη: ΠΡΟΒΟΛΗ > ΜΝΗΜΗ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ χρήστη: ΠΡΟΒΟΛΗ > ΜΝΗΜΗ ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ χρήστη: ΠΡΟΒΟΛΗ > ΜΝΗΜΗ ΒΛΑΒΩΝ χρήστη: ΠΡΟΒΟΛΗ > ΜΝΗΜΗ ΧΕΙΡΙΣΜΩΝ χρήστη: ΠΡΟΒΟΛΗ > ΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ χρήστη: ΠΡΟΒΟΛΗ > ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΩΝΩΝ χρήστη: ΑΛΛΑΓΗ ΚΩΔΙΚΟΥ χρήστη: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ/ΩΡΑ χρήστη: ΠΡΟΒΟΛΗ > ΠΡΟΒΟΛΗ ΒΛΑΒΩΝ Πέρα από τις παραπάνω διαθέσιμες συντομεύσεις, υπάρχουν και τα παρακάτω εικονίδια, τα οποία μπορούν να ανατεθούν σε συντομεύσεις, ανάλογα πάντα με τις απαιτήσεις της κάθε εφαρμογής. Ο εγκαταστάτης του συστήματος, μπορεί να τα ενσωματώσει στον χειρισμό και τη λειτουργία του συστήματος συναγερμού σας. Αφοπλισμός Συστήματος Οπλισμός χωρίς Χρόνους Καθυστέρησης (Οπλισμός με παραμονή στο χώρο) Περιμετρικός Οπλισμός Συστήματος (Οπλισμός με παραμονή στο χώρο) Κανονικός Οπλισμός Συστήματος (Πλήρης Οπλισμός με απομάκρυνση από το χώρο) Χρονικός έλεγχος κλειδώματος ψηφιακών κλειδιών/κωδικών) Άνοιγμα πόρτας Κλείσιμο πόρτας Ενεργοποίηση αυτόματου ποτίσματος Απενεργοποίηση ποτίσματος Μενού τηλεφώνων Σελίδα 15 από 18 Σημείωση: Υπάρχει η δυνατότητα ακόμη και ο σχεδιασμός νέων εικονιδίων συντομεύσεων ή και η προσαρμογή των ήδη υπαρχόντων. Συνενωθείτε πάντα με τον εγκαταστάτη σας για την προσαρμογή του συστήματος στις ανάγκες σας.

17 Τεχνικές ορολογίες - Λεξιλόγιο Παρακάτω αναφέρονται και επεξηγούνται οι διάφορες ορολογίες που μπορεί να συναντήσετε στο παρόν εγχειρίδιο και αφορούν τόσο συγκεκριμένες επεξηγήσεις ως προς τον χειρισμό ενός συστήματος συναγερμού SmartLiving, όσο και γενικά ένα σύστημα συναγερμού. Με αλφαβητική σειρά: 24ωρη Ζώνη: Μια τέτοια ζώνη θα δώσει συναγερμό σε παραβίαση της, ανεξάρτητα από την κατάσταση οπλισμού του συστήματος συναγερμού. Για να ελευθερωθεί μια 24ωρη ζώνη, θα πρέπει προηγούμενα να απομονωθεί από εξουσιοδοτημένο χρήστη. Ψηφιακά Κλειδιά: Συσκευές που παρέχουν πρόσβαση στο χειρισμό του συστήματος παρόμοια με τους κωδικούς χρήστη. Τέτοια μπορεί να είναι κάρτες, μπρελόκ proximity ή ασύρματα χειριστήρια. Απομόνωση Ζώνης: Η εξαίρεση μιας ζώνης από το σύστημα συναγερμού. Μια απομονωμένη ζώνη, δεν θα δώσει συναγερμό σε περίπτωση παραβίασης της. Απομόνωση ζώνης μπορεί να γίνει αυτόματα από το σύστημα συναγερμού ή από εξουσιοδοτημένο χρήστη. Μια ζώνη που έχει απομονωθεί από χρήστη, θα πρέπει να επαναφερθεί χειροκίνητα στο σύστημα. Οι αυτόματα απομονωμένες ζώνες, επαναφέρονται αυτόματα με κάθε αφοπλισμό του συστήματος συναγερμού. Αυτόματος Οπλισμός: Λειτουργία που οπλίζει αυτόματα το σύστημα συναγερμού ή τμήμα αυτού, βάζει προκαθορισμένου χρονοδιαγράμματος (βλέπε χρονιστές). Αφοπλισμός: Η απενεργοποίηση του συστήματος συναγερμού ή τμήματος αυτού. Κατάσταση κατά την οποία οι ζώνες διάρρηξης δεν ελέγχονται για παραβίαση). Εντούτοις μπορεί στο σύστημα να υπάρχουν ζώνες που ελέγχονται πάντα από το σύστημα συναγερμού, ανεξάρτητα από την κατάσταση οπλισμού του (βλέπε 24ωρες ζώνες). Εσωτερική Ζώνη: Μια ζώνη που ελέγχει τον εσωτερικό χώρο ενός οικήματος. Οι ζώνες αυτές συνήθως απομονώνονται αυτόματα όταν το σύστημα οπλίζεται με την λειτουργία περιμετρικού οπλισμού, επιτρέποντας στους χρήστες του οικήματος να κυκλοφορούν ελεύθερα στο εσωτερικό ενός προστατευμένου οικήματος (π.χ. κατά τις νυχτερινές ώρες). Έξοδοι: Συσκευές που συνδέονται στο σύστημα συναγερμού για την αυτοματοποίηση ή τον έλεγχο της λειτουργίας τους, όπως σειρήνες, ηλεκτρικά ελεγχόμενες πόρτες εισόδου / εξόδου ή ακόμη και οικιακές συσκευές όπως φωτισμός, θέρμανση, κλιματισμός, αυτόματο πότισμα κλπ. Οι έξοδοι μπορούν να ελέγχονται από το σύστημα συναγερμού SmartLiving βάσει χρονικού προγράμματος, βάσει συμβάντων π.χ. συναγερμός, προβλήματα ή και με εντολή από εξουσιοδοτημένους χρήστες. Ζώνη Καθυστέρησης ή Εισόδου/Εξόδου: Συνήθως η κύρια πόρτα εισόδου ενός οικήματος. Μέσω της ζώνης αυτής διατίθεται ο απαιτούμενος χρόνος εισόδου και χρόνος εξόδου κατά τον οπλισμό και αφοπλισμό του συστήματος συναγερμού. Ζώνη Συναγερμού: Μια είσοδος ελέγχου του συστήματος συναγερμού. Μια ζώνη μπορεί να αντιστοιχεί σε μια παγίδα ή ένα ανιχνευτή εν γένει που ελέγχει την πρόσβαση σε μια πόρτα, παράθυρο, χώρο ή συσκευή που προστατεύεται από το σύστημα συναγερμού. Μια ζώνη μπορεί να περιλαμβάνει όμως περισσότερες της μιας παγίδας ή ανιχνευτή, ανάλογα με την καλωδίωση, την διαμόρφωση και τις ανάγκες της εφαρμογής και εγκατάστασης. Οι ζώνες χωρίζονται σε διάφορους τύπους και αναφέρονται παρακάτω: Κέντρο Λήψης Σημάτων (ΚΛΣ): Εταιρεία που λαμβάνει, διαχειρίζεται και διεκπεραιώνει σε 24ωρη βάση, κωδικοποιημένα σήματα από συστήματα συναγερμού, συνήθως μέσω τηλεφωνικής γραμμής. Ένα σύστημα SmartLiving παρέχει την δυνατότητα σύνδεσης με ένα ή και περισσότερα τέτοια κέντρα λήψης σημάτων. Ενημερωθείτε από τον εγκαταστάτη σας για τα πλεονεκτήματα της σύνδεσης του συστήματος συναγερμού με Κ ΛΣ. Κωδικός τεχνικού: Πέραν των κωδικών χρήστη, υπάρχει και ο κωδικός εγκαταστάτη ή κωδικός τεχνικού, που επιτρέπει την πρόσβαση στον προγραμματισμό του συστήματος συναγερμού. Ο κωδικός εγκαταστάτη δεν μπορεί να χειριστεί το σύστημα συναγερμού, ούτε να προγραμματίσει του κωδικούς χρήστη. Η πρόσβαση στις ρυθμίσεις του συστήματος μέσω του κωδικού εγκαταστάτη θα πρέπει να γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένο, έμπειρο τεχνικό προσωπικό, ειδάλλως θα δημιουργηθεί πρόβλημα στην σωστή λειτουργία του συστήματος αλλά και στο επίπεδο ασφαλείας που αυτό παρέχει. Κωδικός χρήστη: Ακολουθία αριθμών από 4, 5 ή 6 ψηφία που επιτρέπουν την πρόσβαση σε ένα χρήστη, στον χειρισμό και τις λειτουργίες του συστήματος συναγερμού. Οι κωδικοί χρήστη χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες. Τους Κύριους κωδικούς χρήστη και τους Απλούς κωδικούς χρήστη. Ένας Κύριος κωδικός χρήστη μπορεί να αλλάζει τον εαυτό του και τους απλούς κωδικούς ή ακόμη και να τους ενεργοποιεί στο σύστημα ή να τους καταργεί, ενώ ο απλός κωδικός μπορεί να αλλάξει μόνο τον εαυτό του. Όλοι οι κωδικοί χρήστη μπορεί να διέπονται από κανόνες πρόσβασης, όπως περιορισμοί ως προς τα τμήματα που μπορεί να έχουν πρόσβαση, τις εντολές και λειτουργίες που μπορούν να εκτελούν στο σύστημα ή ακόμη και χρονικοί περιορισμοί ως προς την πρόσβαση τους. Μενού Χρήστη: Η λίστα των διαθέσιμων επιλογών ενός κωδικού χρήστη, για τον χειρισμό του συστήματος συναγερμού. Για την είσοδο στο μενού χρήστη, απαιτείται η εισαγωγή ενός αποδεκτού κωδικού χρήστη. Μνήμη συναγερμού: Κάθε παραβίαση (συναγερμός), καταχωρείτε στη μνήμη συμβάντων του πίνακα και είναι διαθέσιμη, μαζί με τις πληροφορίες που την αφορούν (π.χ. χρονική στιγμή συμβάντος, ζώνη ή συσκευή που το αφορά κλπ). Μνήμη προβλήματος: Παρόμοια λειτουργία με τη μνήμη συναγερμού Οπλισμός ή Κανονικός Οπλισμός ή Πλήρης Οπλισμός ή Οπλισμός με Απομάκρυνση: Η λειτουργία κατά την οποία το σύστημα συναγερμού ή τμήμα αυτού, μπαίνει σε ετοιμότητα ελέγχου παραβίασης για τις κανονικές ζώνες συναγερμού. Κατά τον οπλισμό του συστήματος, είναι διαθέσιμοι οι προκαθορισμένοι χρόνοι καθυστέρησης ώστε να είναι δυνατή απομάκρυνση από τον χώρο μέσω των ζωνών εισόδου / εξόδου. Σελίδα 16 από 18

18 Οπλισμός Χωρίς Χρόνους ή Άμεσος Οπλισμός: Παρόμοια λειτουργία με τον περιμετρικό οπλισμό του συστήματος με τη διαφορά ότι παύουν να ισχύουν οι χρόνοι καθυστέρησης, αυξάνοντας έτσι το επίπεδο ασφαλείας του συστήματος. Περιμετρική Ζώνη: Μια ζώνη που παρέχει περιμετρική κάλυψη σε ένα οίκημα. Μπορεί να είναι οι πόρτες και τα παράθυρα ενός οικήματος ή η εξωτερική κάλυψη μέσω ανιχνευτών της περιμέτρου ενός οικήματος. Η παραβίαση αυτών των ζωνών (όταν το σύστημα είναι οπλισμένο) ενεργοποιεί αμέσως το σύστημα συναγερμού. Περιμετρικό Οπλισμός: Παρόμοια λειτουργία με τον οπλισμό του συστήματος με τη διαφορά ότι οι εσωτερικές ζώνες του οικήματος απομονώνονται αυτόματα ώστε ο χρήστης να μπορεί να παραμείνει εντός του προστατευόμενου οικήματος. Περιμετρικός οπλισμός συνήθως χρησιμοποιείται κατά τις νυχτερινές ώρες. Περιφερειακά: Συσκευές που συνδέονται στον κεντρικό πίνακα του συστήματος συναγερμού, ολοκληρώνοντας ή επεκτείνοντας την λειτουργία του. Περιφερειακές συσκευές θεωρούνται τα πληκτρολόγια, αναγνώστες, επεκτάσεις ζωνών, ασύρματοι ανιχνευτές και χειριστήρια κλπ. Οι περιφερειακές συσκευές ελέγχονται αυτόματα από τον πίνακα SmartLiving ως προς τη σωστή λειτουργία τους. Πρόβλημα: Κατάσταση που επηρεάζει την σωστή λειτουργία του συστήματος συναγερμού, όπως διακοπή ρεύματος, χαμηλή μπαταρία πίνακα ή ασύρματης συσκευής, διακοπή τηλεφωνικής γραμμής, απώλεια επικοινωνίας μεταξύ συσκευών του συστήματος συναγερμού κλπ. Σενάρια: Προκαθορισμένοι τρόποι όπλισης, αφόπλισης ή αυτοματισμού στο σύστημα συναγερμού. Ένα σενάριο συνήθως ανατίθεται για εκτέλεση σε μια συντόμευση και μπορεί να αναπαρασταθεί με ένα ανάλογο εικονίδιο συντόμευσης. Συναγερμός: Η παραβίαση μιας ζώνης ή ανίχνευση μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στο προστατευόμενο από στο σύστημα συναγερμού χώρο. Μπορεί να είναι το άνοιγμα πόρτας ή παραθύρου, ανίχνευση κίνησης σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο από ανιχνευτή, θραύση τζαμιού, παραβίαση ή αποκόλληση μιας προστατευμένης συσκευής, εντολή κλήσης ανάγκης από χρήστη κλπ. Συναγερμός μπορεί να δοθεί είτε όταν το σύστημα είναι οπλισμένο, είτε αφοπλισμένο, ανάλογα με τον τύπο της ζώνης (ζώνη διάρρηξης ή ζώνη 24ωρης λειτουργίας). Συντομεύσεις: Οι διαθέσιμες γρήγορες εντολές που μπορεί να δόσει ένας χρήστης για τον χειρισμό του συστήματος. Συντόμευση είναι η καινοτομία ενός συστήματος SmartLiving ώστε να δοθούν με το πάτημα ενός πλήκτρου, πολλαπλές και πολύπλοκες εντολές στο σύστημα συναγερμού. Συντομεύσεις υπάρχουν διαθέσιμες και μπορεί να είναι διαφορετικές και προσαρμόσιμες για κάθε πληκτρολόγιο, ψηφιακό κλειδί ή ακόμη και χρήστη. Τηλεφωνική Απάντηση ή Ανάληψη Γραμμής: Η λειτουργία κατά την οποία ο πίνακας συναγερμού απαντά σε εισερχόμενη τηλεφωνική κλήση για λειτουργίες όπως απομακρυσμένο προγραμματισμό από εξουσιοδοτημένο τεχνικό ή για τηλεχειρισμό από εξουσιοδοτημένο χρήστη. Συνήθως ο πίνακας ρυθμίζεται να απαντά σε εισερχόμενες κλήσεις μετά από 8 κουδουνίσματα ώστε να μην παρενοχλείται η κανονική τηλεφωνική επικοινωνία. Τμήματα ή Υποσυστήματα: Ένα σύστημα συναγερμού SmartLiving, μπορεί να διαιρεθεί σε επί μέρους συστήματα συναγερμού που ονομάζονται τμήματα ή υποσυστήματα. Για παράδειγμα ένα τριώροφο οίκημα θα μπορούσε να διαχωριστεί σε 3 τμήματα, ένα τμήμα για κάθε όροφο. Κάθε τμήμα μπορεί να περιλαμβάνει το δικό του πληκτρολόγιο, τις δικές του ζώνες, τους δικούς χρόνους καθυστέρησης ή ακόμη και τους δικούς του κωδικούς χρήστη. Ο διαχωρισμός ενός συστήματος σε τμήματα είναι χρήσιμος όταν απαιτείται ανεξάρτητη λειτουργία όπλισης σε διαφορετικά τμήματα ενός οικήματος. Χρονιστής: Χρονοδιάγραμμα σύμφωνα με το οποίο αυτοματοποιούνται κάποιες από τις λειτουργίες του συστήματος, όπως αυτόματη όπλιση, αυτόματη λειτουργία συσκευών ελεγχόμενες από το σύστημα ή ακόμη και περιορισμός στην πρόσβαση χρηστών. Χρόνος Εισόδου: Η χρονική καθυστέρηση που παρέχεται σε ένα χρήστη για να αφοπλίσει το σύστημα συναγερμού, μετά από την είσοδο του στο προστατευόμενο οίκημα μέσω μιας ζώνης καθυστέρησης. Αν ο προκαθορισμένος χρόνος εισόδου τελειώσει και δεν αφοπλιστεί το σύστημα, θα ενεργοποιηθεί συναγερμός. Τέτοιες ζώνες καθυστέρησης είναι συνήθως οι κύριες πόρτες εισόδου ενός οικήματος. Κατά τον χρόνο εισόδου υπάρχει ηχητική ένδειξη από τον βομβητή των πληκτρολογίων ή των αναγνωστών proximity. Χρόνος Εξόδου: Η χρονική καθυστέρηση που δίνεται σε ένα χρήστη για την απομάκρυνση του από το χώρο μετά τον οπλισμό του συστήματος. Ο χρήστης θα πρέπει να απομακρυνθεί από τον χώρο εντός του προκαθορισμένου χρόνου εξόδου και μέσω μιας ζώνης καθυστέρησης, ειδάλλως θα ενεργοποιηθεί ο συναγερμός. Κατά τον χρόνο εξόδου υπάρχει ηχητική ένδειξη από τον βομβητή των πληκτρολογίων ή των αναγνωστών proximity. Χρόνος προ-όπλισης & Χρονική παράταση: Ο χρονική καθυστέρηση (5 λεπτών) πριν το αυτόματο οπλισμό του συστήματος (βάσει προκαθορισμένου χρονοδιαγράμματος ή χρονιστή). Κατά τον χρόνο αυτό παρέχεται ηχητική προειδοποίηση από το πληκτρολόγιο για την έγκαιρη απομάκρυνση από τον χώρο. Χρονική παράταση είναι η εντολή από εξουσιοδοτημένο χρήστη για την αναβολή (30 λεπτών) της αυτόματης όπλισης του συστήματος. Σελίδα 17 από 18

19 Σημειώσεις Σελίδα 18 από 18

20 Σελίδα 19 από 18

Οδηγίες χρήσης. Έκδοση Φεβρουάριος 98

Οδηγίες χρήσης. Έκδοση Φεβρουάριος 98 Οδηγίες χρήσης Έκδοση Φεβρουάριος 98 Περιεχόμενα Εισαγωγή - Παρουσίαση - Γρήγορη αναφορά στις λειτουργίες του συστήματος 1,2 Ενδείξεις πληκτρολογίων - Πλήκτρα - Βομβητής πληκτρολογίων 2,3 Οπλισμός συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Σύστηµα Συναγερµού Matrix- 6/816. Περιεχόµενα

Οδηγίες χρήσης. Σύστηµα Συναγερµού Matrix- 6/816. Περιεχόµενα Αντιπροσωπεία Ελλάδας: AMIS SECURITY PRODUCTS Σύστηµα Συναγερµού Matrix- 6/816 Οδηγίες χρήσης Περιεχόµενα Εισαγωγή Επεξήγηση πλήκτρων χειρισµού σελίδα 2 Επεξήγηση ενδείξεων πληκτρολογίου σελίδα 3 Εµφάνιση

Διαβάστε περισσότερα

KARAGIANNIS-SECURITY.GR

KARAGIANNIS-SECURITY.GR KARAGIANNIS-SECURITY.GR Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ARTEC AR-64 ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ ΚΑΙ LED ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ POWER : TROUBLE : ARM DISARM : Είναι αναμμένο όταν έχουμε τροφοδοσία 220V και μπαταρία. Αναβοσβήνει όταν δεν

Διαβάστε περισσότερα

ICP-CP508. Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP508

ICP-CP508. Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP508 ICP-CP508 EL Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP508 ICP-CP508 Οδηγός χρήστη 1.0 Επισκόπηση πληκτρολογίων της σειράς ICP-CP508 EL 2 1.0 Επισκόπηση πληκτρολογίων της σειράς ICP-CP508 Το πληκτρολόγιο είναι

Διαβάστε περισσότερα

"APOLLO RTM-1" ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ "RTM-1"

APOLLO RTM-1 ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ RTM-1 "APOLLO RTM-1" Το "RTM-1" είναι μία συσκευή η οποία συνεργάζεται με τον πίνακα Apollo και σας δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνείτε και να ελέγχετε το σύστημα συναγερμού με ασφάλεια, από οποιαδήποτε απόσταση,

Διαβάστε περισσότερα

A ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 020 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

A ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 020 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ AΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 020 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.... 3 1.2 Τοποθέτηση της κάρτας SIM......4 1.3 Λειτουργία...4 3 Ρυθµίσεις της συσκευής.....4 3.1 Ρυθµίσεις µέσω του πληκτρολογίου.....4

Διαβάστε περισσότερα

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Copyright Huawei Technologies Co., Ltd. 2011. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή και η μετάδοση οποιουδήποτε τμήματος της παρούσας, σε οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Ο H Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Τ Η SP-5500

Ο H Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Τ Η SP-5500 ALKO Security ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΕΩΦ. ΒΑΡΗΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 10 ΤΗΛ. 2109655805 ΚΙΝ. 6944662835-6974719687 E-mail: alko_security@pathfinder.gr Ο H Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Τ Η SP-5500 ΟΠΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ Όσα πρέπει να γνωρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ GSM TCS-3

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ GSM TCS-3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ GSM TCS-3 GSM TCS-3 ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΕΝ ΕΙΞΕΙΣ ΟΘΟΝΗΣ ΕΙΚΟΝΑ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ Στάθμη σήματος GSM Αναβοσβήνει σε διακοπή τηλ.γραμμής Σταθερά αναμμένο όταν η τηλ.γραμμή είναι ΟΚ Χαμηλή μπαταρία ασύρματου

Διαβάστε περισσότερα

Για να ενεργοποιήσετε εκ νέου το συναγερµό διακοπής τηλεφωνικής γραµµής

Για να ενεργοποιήσετε εκ νέου το συναγερµό διακοπής τηλεφωνικής γραµµής ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΗΧ-TEL99 Οδηγίες χρήσης Αρχικές ενέργειες Ο συναγερµός ΗΧ-TEL99 πρέπει να είναι συνδεδεµένος µε µια τηλεφωνική γραµµή σε λειτουργία προκειµένου να προγραµµατιστεί αρχικά. Για να σταµατήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ V I S I O N - 6 4

ΣΥΝΤΟΜΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ V I S I O N - 6 4 ΣΥΝΤΟΜΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ V I S I O N - 6 4 Πλήρης Οπλισµός Συστήµατος 1) Πατήστε τον κωδικό σας και µια φορά το πλήκτρο [ΟΝ] (Κωδικός + ΟΝ). Οπλισµός Ενός Μόνο Υποσυστήµατος: Με τα βελάκια δεξιά-αριστερά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ML 300K ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ML 300K ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ www.shopalarm.net ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ML 300K ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ ML-300K... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΡΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ...

Διαβάστε περισσότερα

HX-TEL 999. ΗΧ-TEL999 rev1_1 www.tele.gr

HX-TEL 999. ΗΧ-TEL999 rev1_1 www.tele.gr ΜΟΝΑ Α ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ HX-TEL 999 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Χρησιµοποιείτε πάντα µόνο το τροφοδοτικό που συνοδεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ : Με ΙΤ-4Ν Με τηλέφωνο συνδεδεμένο στις εξόδους τηλεφωνικής γραμμής του ΙΤ-4Ν. Μπείτε στο μενού προγραμματισμού. Αν έχετε μπουτονιέρα στο σύστημα, τοποθετείστε

Διαβάστε περισσότερα

U R Safe. GSM Emergency Alarm System URS-007EG. Εγχειρίδιο χρήσης

U R Safe. GSM Emergency Alarm System URS-007EG. Εγχειρίδιο χρήσης U R Safe GSM Emergency Alarm System URS-007EG Εγχειρίδιο χρήσης Για την καλύτερη κατανόηση των λειτουργιών της συσκευής, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλο το παρόν εγχειρίδιο, πριν χρησιμοποιήσετε τη

Διαβάστε περισσότερα

VOICE MODULE Πλακέτα χειρισμού / τηλεφωνητή Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ IDS HELLAS www.idshellas.

VOICE MODULE Πλακέτα χειρισμού / τηλεφωνητή Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ IDS HELLAS www.idshellas. ΑΣΦΑΛΕΙΑ HELLAS ΕΓΓΥΗΣΗ ΛΥΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ VOICE MODULE Πλακέτα χειρισμού / τηλεφωνητή Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

TM40 Οδηγίες τελικού χρήστη

TM40 Οδηγίες τελικού χρήστη MG5000 MG5050 SP5500 SP6000 SP7000 TM40 δηγίες τελικού χρήστη Ρυθμίσεις χρηστών Για λόγους ασφάλειας, γράψτε μόνο το όνομα του χρήστη και όχι τον κωδικό του. 4-ψηφίων κωδικός 6-ψηφίων κωδικός Χρήστης

Διαβάστε περισσότερα

A ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 060 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

A ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 060 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ AΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 060 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.... 3 1.2 Τοποθέτηση της κάρτας SIM......4 1.3 Λειτουργία...4 3 Ρυθµίσεις της συσκευής.....4 3.1 Ρυθµίσεις µέσω του πληκτρολογίου.....4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ BS-468

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ BS-468 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ BS-468 Περιεχόμενα 1. Περιγραφή... 3 2. Οδηγίες για τον χρήστη... 4 2.1. Βασικοί χειρισμοί... 4 Ενιαίο σύστημα.... 4 Διαχωρισμένο σύστημα.... 4 2.2. Ένδειξη Οπλισμένου

Διαβάστε περισσότερα

SAW 4800 με κωδικοποιητή

SAW 4800 με κωδικοποιητή ΕΝΔΕΙΞΗ ΖΩΝΗΣ (ΚΙΤΡΙΝΟ) Εμφανίζει την κατάσταση των ζωνών. ΚΟΥΜΠΙ ΑΣΤΕΡΑΚΙ Χρησιμοποιείται για να προγραμματίσει παρακαμφθείσες ζώνες και ζώνες παραμονής (stay). ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΦΩΤΙΑΣ ZONE 1 ZONE 2 ZONE 3

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧ-GSM 02 www.tele.gr

ΗΧ-GSM 02 www.tele.gr ΗΧ -GSM02Β/W Ασύρµατο σύστηµα συναγερµού µε ειδοποίηση µέσω GSM Οδηγίες χρήσης Λειτουργία και συνδεσµολογία ακροδεκτών Στο πίσω µέρος της κεντρικής µονάδας υπάρχει µια σειρά ακροδεκτών σύνδεσης, οι λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

JA-63 PROFI ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

JA-63 PROFI ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ISNet Intelligent Systems Networks JA-63 PROFI ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ISNet Intelligent Systems Networks ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Ενδείκτες 2 2 Έλεγχος Συστήματος 4 2.1 Οπλισμός Συναγερμού 4 2.2 Αφοπλισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΤΗ AR-7664

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΤΗ AR-7664 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΤΗ AR-7664 ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ ΚΑΙ LED ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ POWER : TROUBLE : ARM DISARM : Είναι αναµµένο όταν έχουµε τροφοδοσία 220V και µπαταρία. Αναβοσβήνει όταν δεν υπάρχει µπαταρία. Είναι σβηστό

Διαβάστε περισσότερα

Burglar alarm central unit with communicator

Burglar alarm central unit with communicator Burglar alarm central unit with communicator Εγχειρίδιο χρήστη 675 20 11/09-01 PC Índice 1. Εισαγωγή 5 Η Μονάδα Αντιδιαρρηκτικoύ συστήματος συναγερμού 6 Το πληκτρολόγιο 7 Πλήκτρα περιήγησης 7 Η οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΩΝΩΝ ΚΩ ΙΚΟΙ ΧΡΗΣΤΗ. Κωδικός υνατότητες χειρισμού ΧΡΟΝΟΙ ΕΙΣΟ ΟΥ ΕΞΟ ΟΥ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΩΝΩΝ ΚΩ ΙΚΟΙ ΧΡΗΣΤΗ. Κωδικός υνατότητες χειρισμού ΧΡΟΝΟΙ ΕΙΣΟ ΟΥ ΕΞΟ ΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΩΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 01 17 33 02 18 34 03 19 35 04 20 36 05 21 37 06 22 38 07 23 39 08 24 40 09 25 41 10 26 42 11 27 43 12 28 44 13 29 45 14 30 46 15 31 47 16 32 48 ΚΩ ΙΚΟΙ ΧΡΗΣΤΗ Κωδικός υνατότητες

Διαβάστε περισσότερα

Motorola O1. Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο. Για τα μοντέλα O101, O102, O103 και O104. Προειδοποίηση Φορτίστε τις μπαταρίες για 24 ώρες πριν τη χρήση.

Motorola O1. Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο. Για τα μοντέλα O101, O102, O103 και O104. Προειδοποίηση Φορτίστε τις μπαταρίες για 24 ώρες πριν τη χρήση. Motorola O1 Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο Για τα μοντέλα O101, O102, O103 και O104 Προειδοποίηση Φορτίστε τις μπαταρίες για 24 ώρες πριν τη χρήση. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ώρα και Ημερομηνία 3 1.1 Ημερομηνία 3 1.2 Ώρα.

Διαβάστε περισσότερα

Ενδείξεις και χρήση του πληκτρολογίου... 8 Ενδεικτικά LED's... 10

Ενδείξεις και χρήση του πληκτρολογίου... 8 Ενδεικτικά LED's... 10 Apollo Plus... 5... 5... 7 Ενδείξεις και χρήση του πληκτρολογίου... 8 Ενδεικτικά LED's... 10... 11... 12 Επιλογή της γλώσσας... 12 Επιλογή του τύπου απεικόνισης... 12 Ρύθμιση έντασης ήχου του βομβητή...

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12.

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12. Α Τ Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Μοντέλα: L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12 Σ Υ Σ Τ Η Μ Τηλεχειριστήριο Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη μονάδα κλιματισμού της INVENTOR. Για τη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

GE Security NX-10. Σύστημα συναγερμού - εγχειρίδιο χρήσης. GE φαντασία στην εργασία

GE Security NX-10. Σύστημα συναγερμού - εγχειρίδιο χρήσης. GE φαντασία στην εργασία GE Security NX-10 Σύστημα συναγερμού - εγχειρίδιο χρήσης GE φαντασία στην εργασία Η Ευρωπαϊκή οδηγία 2002/96/ΕΚ "Απόρριψη Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού" (WEEE) αποσκοπεί στην ελαχιστοποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ HX-TEL-99 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. Γενικά.3 Βασικές Λειτουργίες..3 Τεχνικά Χαρακτηριστικά...3 Περιεχόµενα Συσκευασίας.4 ΙΙ. Μορφή και Εγκατάσταση Συστήµατος.4 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

www.tele.gr ΗΧ-GSM02 rev1.2 www.tele.gr

www.tele.gr ΗΧ-GSM02 rev1.2 www.tele.gr ΗΧ -GSM02 Β/W Ασύρµατο σύστηµα συναγερµού µε ειδοποίηση µέσω GSM Οδηγίες χρήσης H δήλωση συµµόρφωσης CE της συσκευής είναι αναρτηµένη στην ιστοσελίδα Λειτουργία και συνδεσµολογία ακροδεκτών Στο πίσω µέρος

Διαβάστε περισσότερα

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Αρχικό τηλεχειριστήριο αυτοκινήτου Οδηγός ρύθμισης - Greek Αγαπητέ πελάτη, Στο εγχειρίδιο αυτό θα βρείτε τις πληροφορίες που χρειάζονται για να ενεργοποιήσετε/

Διαβάστε περισσότερα

Όπλιση του συστήματος συναγερμού... 2. Παράκαμψη ζώνης... 3. Μνήμη παραβίασης ζωνών συστήματος... 3. Προγραμματισμός κωδικού χρήστη...

Όπλιση του συστήματος συναγερμού... 2. Παράκαμψη ζώνης... 3. Μνήμη παραβίασης ζωνών συστήματος... 3. Προγραμματισμός κωδικού χρήστη... Χ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ IDS ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ X Όπλιση του συστήματος συναγερμού... Παράκαμψη ζώνης... 3 Μνήμη παραβίασης ζωνών συστήματος... 3 Προγραμματισμός κωδικού χρήστη... Ανάγνωση προβλημάτων συστήματος... Ζώνη

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεφωνικό Σύστημα Έκτακτης Αναγκης με Μπουτόν Βοηθείας. U R Safe DAS1100

Τηλεφωνικό Σύστημα Έκτακτης Αναγκης με Μπουτόν Βοηθείας. U R Safe DAS1100 Τηλεφωνικό Σύστημα Έκτακτης Αναγκης με Μπουτόν Βοηθείας U R Safe DAS1100 Οδηγίες Χρήσης Σύστημα Συναγερμού Κινδύνου - Ειδοποιεί φίλους και οικογένεια με το πάτημα ενός κουμπιού - Προσφέρει ανεξαρτησία

Διαβάστε περισσότερα

ICP-VR8488. Οδηγός χρήστη Σύστημα αντιδιαρρηκτικού συναγερμού

ICP-VR8488. Οδηγός χρήστη Σύστημα αντιδιαρρηκτικού συναγερμού ICP-VR8488 EL Οδηγός χρήστη Σύστημα αντιδιαρρηκτικού συναγερμού ICP-VR8488 Οδηγός χρήστη Σημειώσεις EL 2 Σημείωση για τα πνευματικά δικαιώματα Η παρούσα έκδοση είναι πνευματική ιδιοκτησία της Bosch Security

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη Πίνακας περιεχομένων 1. Θερμοστάτης 02950 2 2. Οθόνη 2 2.1 Λειτουργίες πλήκτρων 2 2.2 Σύμβολα 3 2.3 Ecometer 3 2.4 Κλείδωμα interface μέσω PIN 4

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήστη. Θυροτηλεόραση με μόνιτορ 3,5".

Εγχειρίδιο χρήστη. Θυροτηλεόραση με μόνιτορ 3,5. Εγχειρίδιο χρήστη Θυροτηλεόραση με μόνιτορ 3,5". 2 Περιεχόμενα 1. ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ... 4 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ... 6 2.1 Απάντηση κλήσεων 6 2.2 Λειτουργία αυτόματης ενεργοποίησης 7 2.3 Απόρρητο συνομιλίας

Διαβάστε περισσότερα

Ενδείξεις και χρήση του πληκτρολογίου... 9 Πλήκτρα... 9 Ενδεικτικά LED's... 10

Ενδείξεις και χρήση του πληκτρολογίου... 9 Πλήκτρα... 9 Ενδεικτικά LED's... 10 Ενδείξεις και χρήση του πληκτρολογίου... 9 Πλήκτρα... 9 Ενδεικτικά LED's... 10 Επιλογή του τύπου απεικόνισης... 13 Αυτόματο κλείδωμα πληκτρολογίου... 15 Ρύθμιση έντασης ήχου του βομβητή... 16 Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

Έξυπνο Σύστηµα Συναγερµού Ασφαλείας

Έξυπνο Σύστηµα Συναγερµού Ασφαλείας Έξυπνο Σύστηµα Συναγερµού Ασφαλείας Οδηγίες Λειτουργίας Σας ευχαριστούµε που χρησιµοποιείτε το έξυπνο σύστηµα συναγερµού της εταιρίας µας. Τα προϊόντα µας είναι ιδανικά για οικογένειες, τράπεζας, µικρές

Διαβάστε περισσότερα

Εντοπισμός GPS, GSM τηλεειδοποίηση συναγερμού, τηλεχειρισμός GSM YACHT GUARD GPS

Εντοπισμός GPS, GSM τηλεειδοποίηση συναγερμού, τηλεχειρισμός GSM YACHT GUARD GPS Εντοπισμός GPS, GSM τηλεειδοποίηση συναγερμού, τηλεχειρισμός GSM YACHT GUARD GPS Το Yacht Guard είναι ένα πολυσύστημα ελέγχου και συναγερμού σχεδιασμένο ειδικά για σκάφη. Συνδυάζει τις παρακατω λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήστη. Έκδοση 1.02 VISION-64. Σύγχρονο Σύστηµα Ασφάλειας

Οδηγίες Χρήστη. Έκδοση 1.02 VISION-64. Σύγχρονο Σύστηµα Ασφάλειας Οδηγίες Χρήστη VISION-64 Σύγχρονο Σύστηµα Ασφάλειας 2 Vision-64 - Οδηγίες Χρήστη VISION-64 Σύγχρονο Σύστηµα Ασφάλειας Αριθμός Εγγράφου MACC110U Ημερομηνία Έκδοσης 10 Νοεμβρίου 2004 Έκδοση Συστήματος Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Microcomputer Automatic Alarm device CCTV SECURITY AUTOMATIC ALARM SYSTEΜ

Microcomputer Automatic Alarm device CCTV SECURITY AUTOMATIC ALARM SYSTEΜ AUTO-DIALER 911 Microcomputer Automatic Alarm device CCTV SECURITY AUTOMATIC ALARM SYSTEΜ Χαρακτηριστικά: Τάση Λειτουργίας: DC11V TO 15V Στατικό Ρεύµα: 20mA (MAX) Ρεύµα Λειτουργίας: 150mA (MAX) Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εµπνευσµένη σχεδίαση. Εντυπωσιακές δυνατότητες.

Εµπνευσµένη σχεδίαση. Εντυπωσιακές δυνατότητες. Εµπνευσµένη σχεδίαση. Εντυπωσιακές δυνατότητες. Το Orpheus συνδυάζει την κοµψότητα µε την ασφάλεια. Οι λιτές γραµµές, ο επίπεδος σχεδιασµός και η πρόσοψη από γυαλί καθιστούν το πληκτρολόγιο του µοναδικό,

Διαβάστε περισσότερα

A ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 12 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ GSM 12 1

A ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 12 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ GSM 12 1 AΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 12 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ GSM 12 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.... 3 1.2 Τοποθέτηση της κάρτας SIM........3 1.3 Λειτουργία...3 3 Ρυθµίσεις της συσκευής......3 4 Προγραµµατισµός µέσω εντολών

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

SIGMA "APOLLO" APOLLO Οδηγίες Χρήσης Σελίδα 1

SIGMA APOLLO APOLLO Οδηγίες Χρήσης Σελίδα 1 SIGMA "APOLLO" Ο κεντρικός πίνακας "APOLLO" είναι ένα σύγχρονο σύστημα ασφαλείας, το οποίο μπορεί να καλύψει με ασφάλεια τις ανάγκες ενός σπιτιού, ενός γραφείου ή μιας επιχείρησης. Έχει σχεδιασθεί με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ AVS XTREAM 6 XTREAM 32 XTREAM 64

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ AVS XTREAM 6 XTREAM 32 XTREAM 64 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ AVS XTREAM 6 XTREAM 32 XTREAM 64 ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ Εισάγουμε τον κωδικό προγραμματιστή (000000) και αν έχει εισαχθεί σωστά θα εμφανιστεί στην οθόνη του πληκτρολογίου η λέξη Xtream

Διαβάστε περισσότερα

ICP-CC408 ICP-CC408 EL. Πίνακας ελέγχου. Οδηγός χρήστη

ICP-CC408 ICP-CC408 EL. Πίνακας ελέγχου. Οδηγός χρήστη ICP-CC408 EL Οδηγός χρήστη ICP-CC408 Πίνακας ελέγχου ICP-CC408 Οδηγός χρήστη Σημειώσεις EL 2 Σημείωση για τα πνευματικά δικαιώματα Η παρούσα έκδοση είναι πνευματική ιδιοκτησία της Bosch Security Systems,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ FOCUS MTECH FC 300 ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ FOCUS MTECH FC 300 ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ FOCUS MTECH FC 300 ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ www.nextsystems.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ STARTKIT... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Σύστηµα Συναγερµού Matrix-424. µε πληκτρολόγιο MX-LCD. Περιεχόµενα. Στοιχεία Εγκαταστάτη συστήµατος: Στοιχεία Κέντρου Λήψης Σηµάτων:

Οδηγίες χρήσης. Σύστηµα Συναγερµού Matrix-424. µε πληκτρολόγιο MX-LCD. Περιεχόµενα. Στοιχεία Εγκαταστάτη συστήµατος: Στοιχεία Κέντρου Λήψης Σηµάτων: Αντιπροσωπεία Ελλάδας: AMIS SECURITY PRODUCTS Σύστηµα Συναγερµού Matrix-424 Οδηγίες χρήσης µε πληκτρολόγιο MX-LCD Περιεχόµενα Εισαγωγή Επεξήγηση πλήκτρων χειρισµού σελίδα 2 Επεξήγηση ενδείξεων πληκτρολογίου

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Γενικά.... 1 Επεξήγηση τεχνικών όρων.....1 Ενδείξεις και χρήση του πληκτρολογίου...3 Ενδεικτικά LED s...4 Πλήκτρα......5 Έλεγχος του συστήματος....6 Έλεγχος ανοικτών ζωνών.......7

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ MT - DFC - 300 ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ MT - DFC - 300 ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ MT - DFC - 300 ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ... 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

2. Εισάγεται τον τετραψήφιο κωδικό χρήστη και βεβαιωθείτε ότι ανάβει το κόκκινο λαμπάκι (ARMED).

2. Εισάγεται τον τετραψήφιο κωδικό χρήστη και βεβαιωθείτε ότι ανάβει το κόκκινο λαμπάκι (ARMED). ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ HONEYWELL OMNI 624 / OMNI 624 EU - 848 ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΛΙΣΜΟ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1. Βεβαιωθείτε ότι το σύστημα είναι έτοιμο και η πράσινη λυχνία READYείναι αναμμένη (δηλαδή όλες οι πόρτες είναι

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Περιεχόμενα 1. Θερμοστάτης 02905 2 2. Τοποθέτηση/Αντικατάσταση μπαταριών τροφοδοσίας 2 3. Οθόνη 3 3.1 Λειτουργίες πλήκτρων 4 3.2 Σύμβολα 4 3.3 Ecometer

Διαβάστε περισσότερα

[ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ]

[ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ] Ελληνικό Εγχειρίδιο για το ολοκληρωμένο σύστημα συναγερμού GS-007M2C [ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ] 1. Προετοιμασία της Συσκευής Τοποθετήστε την κάρτα SIM (Σημείωση: Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχετε αφαιρέσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001 : 2008. www.olympia-electronics.gr

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001 : 2008. www.olympia-electronics.gr S R CERT ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001 : 2008 www.olympia-electronics.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓH 2. ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ. 3. ΣΥΝΘΕΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 3.1. Σύστημα 48 ζωνών

Διαβάστε περισσότερα

MG5000 MG5050 SP5500 SP6000 SP7000. Οδηγίες τελικού χρήστη

MG5000 MG5050 SP5500 SP6000 SP7000. Οδηγίες τελικού χρήστη MG5000 MG5050 SP5500 SP6000 SP7000 Οδηγίες τελικού χρήστη Ρυθμίσεις χρήστών Για λόγους ασφάλειας, γράψτε μόνο το όνομα του χρήστη και όχι τον κωδικό του. 4-ψηφίων κωδικός 6-ψηφίων κωδικός Χρήστης # και

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακός Εντοιχιζόμενος Ελεγκτής Υδροθερμικών Τζακιών

Ψηφιακός Εντοιχιζόμενος Ελεγκτής Υδροθερμικών Τζακιών VARIO S-Max Ψηφιακός Εντοιχιζόμενος Ελεγκτής Υδροθερμικών Τζακιών Γενικά Ο ελεγκτής VARIO S-Max προορίζεται να ελέγχει υδροθερμικά τζάκια (καλοριφέρ) και βοηθάει στην ενσωμάτωσή τους στο υπάρχον σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ FOCUS FC-300 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ FOCUS FC-300 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η εγγύηση παύει να ισχύει αν η συσκευή χρησιμοποιηθεί με τρόπο ή σκοπό διαφορετικό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7 Περιεχόμενα Οδηγίες ασφάλειας 3 Θερμοστάτης Χώρου 4 Εικονίδιο οθόνης LCD 5 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6 Ρύθμιση ρολογιού 7 Ρύθμιση θερμοκρασίας δωματίου 8 Έλεγχος θερμοκρασίας παροχής 9 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧ-GD30+ Συσκευή τηλεφωνητή μέσω GSM και PSTN

ΗΧ-GD30+ Συσκευή τηλεφωνητή μέσω GSM και PSTN ΗΧ-GD30+ Συσκευή τηλεφωνητή μέσω GSM και PSTN Οδηγίες χρήσης και προγραμματισμού Εγκατάσταση Ξεβιδώστε την βίδα που υπάρχει στο κάτω μέρος της συσκευής και αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα. Πριν τοποθετήσετε

Διαβάστε περισσότερα

IC60 Σύστημα Ασφαλείας. Εγχειρίδιο Χρήσης. Building Technologies. www.shopalarm.net Τηλέφωνα 210 2515125. Fire Safety & Security Products

IC60 Σύστημα Ασφαλείας. Εγχειρίδιο Χρήσης. Building Technologies. www.shopalarm.net Τηλέφωνα 210 2515125. Fire Safety & Security Products IC60 Σύστημα Ασφαλείας Εγχειρίδιο Χρήσης Building Technologies Fire Safety & Security Products 1 Γενικά...5 1.1 Ειδικά κριτήρια / χαρακτηριστικά ανά κράτος...5 1.2 Οδηγίες Ασφαλείας...5 1.3 Σημειώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσεως και εγκατάσταση

Οδηγίες χρήσεως και εγκατάσταση Οδηγίες χρήσεως και εγκατάσταση Σύστημα συναγερμού 8/16 ζωνών Τεχνικός Ασφαλείας από 08:30 μέχρι 23:00, στο τηλέφωνο 6948 278 268 365 ημέρες τον χρόνο στην διάθεση σας, να δώσει λύσεις τόσο σε εσάς όσο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ FAS 40 FAS 80

ΚΕΝΤΡΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ FAS 40 FAS 80 ΚΕΝΤΡΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ FAS 40 FAS 80 ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣEIΣ & ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ. ΜΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ gr ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ηλεκτρική παροχή: Ο.Τ. (Open Therm protocol) για τον πομπό και μπαταρίες ΑΑ LR06 για το δέκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ FOCUS MTECH FC 300 ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ FOCUS MTECH FC 300 ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ FOCUS MTECH FC 300 ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ STARTKIT... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ... 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Τεχνικά χαρακτηριστικά Τροφοδοσία Αριθμός επιπέδων θερμοκρασίας Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας ΗΜΕΡΑ Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας ΝΥΧΤΑ Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ AG-GD20 GSM & PSTN

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ AG-GD20 GSM & PSTN ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ AG-GD20 GSM & PSTN Τρόποι ενεργοποίησης Trigger Τρόπος 1 : Με αυτό το τρόπο µόλις το σήµα στο trigger σταµατήσει (ο χρόνος της σειρήνας τελειώσει), ο τηλεφωνητής θα σταµατήσει να καλεί. Τρόπος

Διαβάστε περισσότερα

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ Κεραία οθόνη ON/OFF Αλλαγή ταχύτητας συντονισµού Σίγαση Αύξηση έντασης φωνής Πλήκτρο FM ιαγραφή/επιστροφή Μείωση έντασης φωνής Εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

www.sat-alarm.gr www.shopalarm.net Τηλέφωνα 210 2515125

www.sat-alarm.gr www.shopalarm.net Τηλέφωνα 210 2515125 Runner Series 4-8 /8-16 Οδηγίες Εγκατάστασης και προγραμματισμού Συνοπτικός οδηγός Runner Series Οδηγίες Εγκατάστασης και προγραμματισμού Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις αυτού του πίνακα έχουν επιλεχτεί έτσι

Διαβάστε περισσότερα

:αναμμενο κατά την οπλιση,σβηστο κατά την αφοπλιση. Αναβοσβηνει κατά τον συναγερμο.

:αναμμενο κατά την οπλιση,σβηστο κατά την αφοπλιση. Αναβοσβηνει κατά τον συναγερμο. Συνοπτικός πίνακας I n f i n i t e P r i m e Οδηγίες χρήστη Λειτουργια Πιεστέ Προσθετές πληροφορίες Όπλιση Αν εχει απενεργοποιηθει η λειτουργια η η «οπλιση ενός πληκτρου», τοτε χρησιμοποιειστε τον κωδικο

Διαβάστε περισσότερα

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND 1. Ένδειξη συχνότητας/ ώρας 2. Ένδειξη μπάσου 3. Ένδειξη FM 4. Ένδειξη έντασης σήματος 5. Ένδειξη λειτουργίας για το ξυπνητήρι 6. Ένδειξη λειτουργίας αυτόματης

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήστη 24849002-04_09

Εγχειρίδιο Χρήστη 24849002-04_09 24849002-04_09 ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ................................................................. Pag. 4 Τεχνικά χαρακτηριστικά.............................................................................

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Καλώς ήρθατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 1 Απαιτήσεις συστήματος 2 Γενική επισκόπηση συσκευής 3 Γρήγορο ξεκίνημα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G Εγχειρίδιο χρήσης Ασύρματα ακουστικά 2.4G Κατάλληλα για PC,MP3 και άλλες συσκευές ήχου. Χαρακτηριστικά. Ψηφιακή τεχνολογία 2.4GHz δύο κατευθύνσεων 2. Εμβέλεια μεγαλύτερη των 0 μέτρων χωρίς εμπόδια. 3.

Διαβάστε περισσότερα

Marmitek UltraViewPro 1

Marmitek UltraViewPro 1 IP CAMERA SERIES IP Eye Anywhere 10 11 20 21 470 IP RoboCam 10 11 21 541 641 ULTRAVIEW PRO ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1..1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ....1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.. 2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ......3 ΧΡΗΣΗ MARMITEK Ultraview

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ. Εντυπωσιακό design, εκπληκτική αφή

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ. Εντυπωσιακό design, εκπληκτική αφή ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Εντυπωσιακό design, εκπληκτική αφή Το λεπτό και μοντέρνο πληκτρολόγιο του Proteus θα ομορφύνει τον χώρο σας. Τα ενσωματωμένα πλήκτρα αφής που διαθέτει καθώς και το ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ι Ν Η Τ Ο Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ο G S 5 0 3

Κ Ι Ν Η Τ Ο Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ο G S 5 0 3 Κ Ι Ν Η Τ Ο Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ο G S 5 0 3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΜΟΝΤΕΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΚΑΙ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ. ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΚΑΡΤΑ SIM ΜΕ GPRS ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Περιεχόμενο 1. Επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

Matrix-6/816. έκδοση πίνακα: 1.34G. Οδηγίες Εγκατάστασης & Προγραμματισμού έκδοση εγχειριδίου 02/2006/1.1G

Matrix-6/816. έκδοση πίνακα: 1.34G. Οδηγίες Εγκατάστασης & Προγραμματισμού έκδοση εγχειριδίου 02/2006/1.1G Matrix-6/816 έκδοση πίνακα: 1.34G Οδηγίες Εγκατάστασης & Προγραμματισμού έκδοση εγχειριδίου 02/2006/1.1G Περιεχόμενα Θέμα Σελίδα Εγκατάσταση Συστήματος - Συναρμολόγηση - Διευθυνσιοδότηση & συνδεσμολογία

Διαβάστε περισσότερα

IC60 Σύστημα Ασφαλείας. Εγχειρίδιο Χρήσης. Building Technologies. Fire Safety & Security Products

IC60 Σύστημα Ασφαλείας. Εγχειρίδιο Χρήσης. Building Technologies. Fire Safety & Security Products IC60 Σύστημα Ασφαλείας Εγχειρίδιο Χρήσης Fire Safety & Security Products Δεδομένα και σχεδίαση μπορούν να αλλάξουν χωρίς πρωθύστερη ενημέρωση. Προσφορά βάση διαθεσιμότητας. 2007 Σήμα Κατατεθέν: Siemens

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεφωνικό Σύστηµα Έκτακτης Αναγκης µε Μπουτόν Βοηθείας YALE DAS1100

Τηλεφωνικό Σύστηµα Έκτακτης Αναγκης µε Μπουτόν Βοηθείας YALE DAS1100 Τηλεφωνικό Σύστηµα Έκτακτης Αναγκης µε Μπουτόν Βοηθείας YALE DAS1100 Οδηγίες Χρήσης Σύστηµα Συναγερµού Κινδύνου - Ειδοποιεί φίλους και οικογένεια µε το πάτηµα ενός κουµπιού - Προσφέρει ανεξαρτησία και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart

Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart Προφυλάξεις ασφαλείας Πριν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας, διαβάστε προσεκτικά αυτές τις προφυλάξεις ασφαλείας. Διαβάστε τον οδηγό "Πληροφορίες ασφαλείας"

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης JSE-606

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης JSE-606 Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης JSE-606 Ευχαριστούµε που προτιµήσατε ένα από τα προϊόντα µας. Βασικές λειτουργίες: Φωτιζόµενη οθόνη LCD µε Οπτική και ακουστική ένδειξη της κατάστασης της µηχανής στην οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

Συναγερμός μοτοσυκλέτας

Συναγερμός μοτοσυκλέτας Συναγερμός μοτοσυκλέτας Με επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Το εμπορικό σήμα, η ευρεσιτεχνία και τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στη Steelmate Co., Ltd. Διατηρείται το δικαίωμα αλλαγής σχεδίων και προδιαγραφών.

Διαβάστε περισσότερα

MΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟ USB

MΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟ USB ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Περιεχόμενα πακέτου Ξεκινώντας Περιγραφή συσκευής Εισαγωγή κάρτας SIM & MicroSD Συνδέσεις 3G και Wi-Fi Το περιβάλλον Android Εργασία με το Android Επίλυση προβλημάτων για περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

Networx Series. NX-8-EUR Control Panel Προγραμματισμός

Networx Series. NX-8-EUR Control Panel Προγραμματισμός Networx Series NX-8-EUR Control Panel Προγραμματισμός Γενική Περιγραφή Ο πίνακας NetworX NX-8 EUR της CADDX, αντιπροσωπεύει μια νέα προσέγγιση στο σχεδιασμό συστημάτων ασφαλείας. Δια μέσου της εμπειρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. CS322-R 2020323B1656 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας

Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας Ασύρµατο Τηλέφωνο DECT µε αναγνώριση κλήσης Σύντοµη περιγραφή λειτουργιών ακουστικού Λειτουργία Κλείδωµα / ξεκλείδωµα πλήκτρων Εξωτερική κλήση Εσωτερική κλήση Επανάκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ DECT

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ DECT ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ DECT 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗ 2 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 2 ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΣΑΣ 3 ΟΘΟΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 3 ΕΙΚΟΝΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ 4 ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 4 ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΝΟΥ 4 ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 5 ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

KX-PRW110 KX-PRW120. Οδηγός εφαρμογής Smartphone Connect. Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με Smartphone Connect. Αρ. μοντέλου

KX-PRW110 KX-PRW120. Οδηγός εφαρμογής Smartphone Connect. Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με Smartphone Connect. Αρ. μοντέλου Οδηγός εφαρμογής Smartphone Connect Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με Smartphone Connect Αρ. μοντέλου KX-PRW110 KX-PRW120 Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic. Στο παρόν έντυπο επεξηγείται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ DYL -007- M 3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ DYL -007- M 3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ DOORADO Site: www.doorado.eu Τηλ: 210 55 51 680 Φαξ: 21 21 21 9038 Διεύθ: Παπαθανασίου 5 19600 Μάνδρα Αττικής E-mail: doorado@gmail.com ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ DYL -007- M 3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200. Μοντέλο EX6150

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200. Μοντέλο EX6150 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200 Μοντέλο EX6150 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR.

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Έναρξη χρήσης Υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε

Διαβάστε περισσότερα

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω;

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Ερωτήσεις 1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Απαντήσεις Υπάρχουν 3 κύριοι πιθανοί λόγοι για αυτό το πρόβλημα: κακή σύνδεση, ακατάλληλη θερμοκρασία, κατεστραμμένη μπαταρία ή τροφοδοτικό. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας

Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας Ασύρματο Τηλέφωνο DECT με αναγνώριση κλήσης Σύντομη περιγραφή λειτουργιών ακουστικού Λειτουργία Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση ακουστικού Συνδυασμός πλήκτρων Μενού Κάτω

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης και Εγκατάστασης RP 208CN

Οδηγίες Χρήσης και Εγκατάστασης RP 208CN Οδηγίες Χρήσης και Εγκατάστασης RP 208CN Κεφάλαιο 1 Περίληψη εντολών Στο πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι εντολές που συνήθως χρησιµοποιεί ο εγκαταστάτης ή ο χρήστης της συσκευής προκειµένου να λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης και Εγκατάστασης RP 205CN

Οδηγίες Χρήσης και Εγκατάστασης RP 205CN Οδηγίες Χρήσης και Εγκατάστασης RP 205CN Κεφάλαιο 1 Περίληψη εντολών Στο πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι εντολές που συνήθως χρησιµοποιεί ο εγκαταστάτης ή ο χρήστης της συσκευής προκειµένου να λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τον ανιχνευτή δακτυλικών αποτυπωµάτων

Οδηγίες για τον ανιχνευτή δακτυλικών αποτυπωµάτων Οδηγίες για τον ανιχνευτή δακτυλικών αποτυπωµάτων 1 Για χρηµατοκιβώτια που διαθέτουν κλειδαριά µε ανιχνευτή δακτυλικών αποτυπωµάτων ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Για ορισµένα µοντέλα που διαθέτουν κλειδαριά ανιχνευτή δακτυλικών

Διαβάστε περισσότερα