Δ Ε Υ Α Ρ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : Π2 /2013 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δ Ε Υ Α Ρ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : Π2 /2013 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 30.659,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α."

Transcript

1 Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: FAX: Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Υ - Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Κ ΑΙ Μ Η Χ Α Ν Ο Ρ Γ Α Ν Ω Σ Η Σ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ, ΟΘΟΝΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, SCANNER, ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ, FAX & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ : Π2 /2013 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

2 Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: FAX: ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ-ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ, ΟΘΟΝΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, SCANNER, ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ, FAX & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : Π2/2013 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, οθόνων, εκτυπωτών, πολυμηχανημάτος, scanner, και αναλωσίμων για τις ανάγκες της ενιαίας ΔΕΥΑΡ και σύμφωνα με τα υπ. αρ.πρωτ. 2090/ , 2124/ , 3301/ έγγραφα των υπηρεσιών. Η συνολική δαπάνη της προμήθειας προϋπολογίζεται στο ποσό των τριάντα χιλιάδων εξακοσίων πενήντα εννέα ευρώ ( ,00 ) πλέον Φ.Π.Α, θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους της ΔΕΥΑΡ και θα βαρύνει τις πιστώσεις με Κ.Α , και Κ.Α (Η/Υ και Ηλεκτρονικά Συστήματα Δ.Ε Ρόδου και Πεταλουδών αντίστοιχα) του τρέχοντος προϋπολογισμού της ΔΕΥΑΡ. Η προμήθεια προτείνεται να γίνει με πρόχειρο διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ζητούμενων ειδών, μεταξύ των προσφορών που ικανοποιούν τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις της Υπ. Απόφασης 11389/93 «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Ο.Τ.Α.», του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α / ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης», του Ν.2286/95 «Προμήθειες Δημόσιου Τομέα κλπ.» όπως αυτές ισχύουν σήμερα. ΡΟΔΟΣ, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΠΡΟΒΑΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Ηλεκτρονικός Υπολ/κών Συστ/των ΔΕ ΔΙΑΚΟΜΑΝΩΛΗΣ ΝΙΚ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΙΠΛΧ/ΟΣ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 2

3 Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: FAX: ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ-ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ, ΟΘΟΝΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, SCANNER, ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ, FAX & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : Π2/2013 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ ΜΟΝ. ΤΙΜΗ ΕΙΔΟΣ ΤΕΜ. ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡ. ΠΡΟΎΠ/ΣΜΟΥ Η/Υ Ι7 TEM 1.150, ,00 Η/Υ Ι5 TEM 900, ,00 Η/Υ Ι3 TEM 415, ,00 830,00 LAPTOP TEM 410, ,00 ΟΘΟΝΗ TEM 85, ,00 170,00 TV-MONITOR TEM 245, ,00 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ TEM 230, ,00 230,00 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ Α3 ΤΕΜ 1.400, ,00 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ TEM 300, ,00 SCANNER TEM 420, ,00 SCANNER A0 TEM 5.750, ,00 BACK UP TEM 750, ,00 FAX TEM 210, ,00 210,00 MOUSE TEM 10, ,00

4 KEYBOARD TEM 10, ,00 ΚΑΛΩΔΙΑ USB TEM 2, ,00 H/D 500GB TEM 60, ,00 H/D 1TB TEM 70, ,00 140,00 MOTHERBOARD TEM 65, ,00 DVD/RW TEM 17, ,00 VGA 1GB TEM 30, ,00 VGA 4GB TEM 90, ,00 LINK SWITCH 24 TEM 150, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.825,00 ΡΟΔΟΣ, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΠΡΟΒΑΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Ηλεκτρονικός Υπολ/κών Συστ/των ΔΕ ΔΙΑΚΟΜΑΝΩΛΗΣ ΝΙΚ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΙΠΛΧ/ΟΣ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 4

5 Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: FAX: ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ, ΟΘΟΝΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, SCANNER, ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ, FAX & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : Π2/2013 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 5 ΜΟΝ. ΜΕΤΡ ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ ΤΙΜ. ΜΟΝ. ( ) ΔΑΠΑΝΗ ( ) 1. ΜΟΝΑΔΑ Η/Υ I7 (Όπως άρθρο 1 των ΤΕΜ , ,00 2. ΜΟΝΑΔΑ Η/Υ Ι5 (Όπως άρθρο 2 των ΤΕΜ 7 900, ,00 3. ΜΟΝΑΔΑ Η/Υ Ι3 (Όπως άρθρο 3 των ΤΕΜ , ,00 4. LAPTOP (Όπως άρθρο 4 των ΤΕΜ 1 410,00 410,00 5. ΟΘΟΝΗ (Όπως άρθρο 5 των ΤΕΜ 17 85, ,00 6. ΟΘΟΝΗ TV- MONITOR (Όπως άρθρο 6 των TEM 1 245,00 245,00 7. ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ LASER (Όπως άρθρο 7 των ΤΕΜ 8 230, ,00 8. ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ LASER A3 (Όπως άρθρο 8 των ΤΕΜ , ,00 9. ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ (Όπως άρθρο 9 των ΤΕΜ 2 300,00 600, SCANNER (Όπως άρθρο 10 των ΤΕΜ 1 420,00 420, SCANNER A0 (Όπως άρθρο 11 των TEM , , ΣΥΣΚΕΥΗ BACK-UP (Όπως άρθρο 12 των ΤΕΜ 1 750,00 750, FAX LASER (Όπως άρθρο 13 των TEM 4 210,00 840, OPTICAL MOUSE USB ΤΕΜ 10 10,00 100, KEYBOARD USB ΤΕΜ 10 10,00 100, ΚΑΛΩΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ USB ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ( 2 ΤΕΜ 10 2,00 20,00 Μ ) 17. H/D 500GB INTERNAL 7200/ SATA III ΤΕΜ 2 60,00 120, H/D ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ 1TB, USB 3,0, RPM ΤΕΜ 3 70,00 210,00

6 19. MOTHERBOARD SOCKET 775 DUAL DDR2- DDR3/VGA/S-ATA2/USB/G-LAN/AUDIO ΤΕΜ 2 65,00 130,00 6/MICRO ATX 20. DVD-RW 24X ΤΕΜ 2 17,00 34, ΚΑΡΤΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ VGA PCI-E 210-SL 1GB ΤΕΜ 1 30,00 30,00 ΜΝΗΜΗ DDR3 22. ΚΑΡΤΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ 4GB DDR3 PCI-E RETAIL TEM 1 90,00 90, LINK SWITCH 24 PORTS 10/100/1000 ΤΕΜ 1 150,00 150,00 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΡΟΔΟΣ, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (χωρίς ΦΠΑ) ΦΠΑ 16% ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ , , ,44 ΠΡΟΒΑΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Ηλεκτρονικός Υπολ/κών Συστ/των ΔΕ ΔΙΑΚΟΜΑΝΩΛΗΣ ΝΙΚ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΙΠΛΧ/ΟΣ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 6

7 Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: FAX: ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ-ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ, ΟΘΟΝΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, SCANNER, ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ, FAX & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : Π2/2013 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ο υπό προμήθεια εξοπλισμός θα είναι καινούργιος και θα πρέπει να πληρεί τουλάχιστον τις απαιτήσεις που αναφέρονται παρακάτω. ΑΡΘΡΟ 1 ΜΟΝΑΔΑ Η/Υ I7 MOTHERBOARD ΤΥΠΟΥ ASUS P8Z68-V PRO/GEN 3 CPU INTEL CORE I7 3770S 3,10GHZ LGA 1155-BOX CASE MIDI TOWER 2 CASE FAN BLACK EDITION RAM 16GB ( 2X8GB) DDR3 1600MHZ LOVO XMP HARD DISK1 120GB SSDNOW V+200 SATA 3 2,5 HARD DISK2 320GB WD 3200 BEKT SCORPIO BLACK SATA SOUND CARD ON BOARD 6 CHANNEL DVD-RECORDER DVD-RW BLACK RETAIL ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 750 WATT 80+ ΚΑΡΤΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ 4 GB DDR3 PCI-E RETAIL ETHERNET CARD ON BOARD 10/100/1000 KEYBOARD MICROSOFT PS/2/USB 2.0 MOUSE OPTICAL MICROSOFT USB 2.0 SOFTWARE ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΑ WINDOWS 7 HOME GR 64bit Χρόνος Εγγύησης 1 έτος ΑΡΘΡΟ 2 ΜΟΝΑΔΑ Η/Υ I5 MOTHERBOARD ΤΥΠΟΥ ASUS V PRO/GEN 3 CPU INTEL CORE I ,3GHZ LGA BOX CASE MIDI TOWER 2 CASE FAN BLACK EDITION RAM 16GB (2X8GB) DDR3 1600MHZ LOVO XMP HARD DISK 500GB AV-GP SATA 3 SOUND CARD ON BOARD 6 CHANNEL DVD-RECORDER DVD- RW BLACK RETAIL ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 750 WATT 80+ ΚΑΡΤΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ 4GB DDR3 PCI-E RETAIL ETHERNET CARD ON BOARD 10/100/1000 7

8 KEYBOARD MICROSOFT PS/2/USB 2.0 MOUSE OPTICAL MICROSOFT USB 2.0 SOFTWARE ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΑ WINDOWS 7 HOME GR 64bit ΧΡΌΝΟΣ ΕΓΓΎΗΣΗΣ 1 έτος ΑΡΘΡΟ 3 ΜΟΝΑΔΑ Η/Υ I3 MOTHERBOARD ΤΥΠΟΥ ASUS H61 GIGABIT LAN CPU INTEL CORE I MB LGA ,10GHZ CASE MIDDLE TOWER 2 CASE FAN RAM 4GB DDR3 1600MHZ-1333ΜΗΖ HARD DISK 500GB SATA RPM SOUND CARD ON BOARD 6 CHANNEL DVD-RECORDER DVDRW SATA ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 500 WATT ΚΑΡΤΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ONBOARD INTEL GMA HD 2000 ETHERNET CARD ON BOARD 10/100/1000 KEYBOARD MICROSOFT PS/2/USB 2.0 MOUSE OPTICAL MICROSOFT USB 2.0 SOFTWARE ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΑ WINDOWS 7 HOME GR 64bit ΧΡΌΝΟΣ ΕΓΓΎΗΣΗΣ 1 έτος ΑΡΘΡΟ 4 LAPTOP ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ INTEL CORE I ,20GHZ ΟΘΟΝΗ 15,5 ΜΝΗΜΗ 2GB DDR3 ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ H/D 320GB SATA ΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΣΚΟΣ DVD+/-RW ΕΝΣΥΡΜΑΤΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ETHERNET 10/100/1000 ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ BLUETOOTH EDR ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 2 έτη ΑΡΘΡΟ 5 ΟΘΟΝΗ ΤΎΠΟΣ ΟΘΌΝΗΣ. 19 Έγχρωμη TFT-LCD WIDE ΑΝΆΛΥΣΗ 1366Χ768 ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ. Κοντράστ Φωτεινότητα. 200cd/τμ, Χρόνο απόκρισης. 5ms ή κατώτερο ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΗΜΑΤΟΣ.15pin D-SUB(Αναλογική),( προαιρετικά μπορεί να έχει και DVI) Περιλαμβάνονται καλώδια σύνδεσης με Η/Υ και ρεύμα. ΕΓΓΎΗΣΗ. 2 Χρόνια τουλάχιστον. ΑΡΘΡΟ 6 ΟΘΟΝΗ TV. MONITOR ΤΥΠΟΣ ΟΘΟΝΗΣ. 27 LED FULL HD ΑΝΑΛΥΣΗ 1920Χ1080 ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ. Κοντράστ Φωτεινότητα. 250cd/τμ, Χρόνο απόκρισης. 5ms ή κατώτερο ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΗΜΑΤΟΣ.2X HDMI SUB 15 pin, 1x COMPONENT RGB, 1X SCART, 1X AUDIO RCA (L/R), 1X USB 2,0 Περιλαμβάνονται καλώδια σύνδεσης με Η/Υ και ρεύμα. ΕΓΓΎΗΣΗ. 2 Χρόνια τουλάχιστον. 8

9 ΑΡΘΡΟ 7 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ LASER ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ (σελίδες / λεπτό). 33ppm ΕΛΆΧΙΣΤΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΉ ΑΝΆΛΥΣΗ. 1200* 1200dpi ΕΊΔΟΣ ΕΚΤΎΠΩΣΗΣ. Ασπρόμαυρη ΕΛΑΧΙΣΤΟ/ΜΕΓΙΣΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ. Α6/Α4 ΤΡΟΦΟΔΟΤΕΣ συνολικής χωρητικότητας τουλάχιστον 250 φύλλων ΜΝΗΜΗ. Τουλάχιστον 64ΜΒ με δυνατότητα επέκτασης στα 320ΜΒ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ σε περιβάλλον Windows ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ σε USB 2.0 parallel ή Ethernet 10/100/1000 ΤΑΧΎΤΗΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΉ 600 MHz ΧΡΌΝΟΣ ΕΓΓΎΗΣΗΣ. 1 έτος ΑΡΘΡΟ 8 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ LASER A3 ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ (σελίδες / λεπτό). 31ppm ΕΛΆΧΙΣΤΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΉ ΑΝΆΛΥΣΗ. 600X600dpi ΕΊΔΟΣ ΕΚΤΎΠΩΣΗΣ. Έγχρωμη ΕΛΑΧΙΣΤΟ/ΜΕΓΙΣΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ. Α6/Α3 ΤΡΟΦΟΔΟΤΕΣ συνολικής χωρητικότητας τουλάχιστον 250 φύλλων ΜΝΗΜΗ. Τουλάχιστον 256MB ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ σε περιβάλλον Windows ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ σε USB 2.0 parallel ή Ethernet 10/100/1000 ΤΑΧΎΤΗΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΉ 600 MHz ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ Αυτόματη ΧΡΌΝΟΣ ΕΓΓΎΗΣΗΣ. 1 έτος ΑΡΘΡΟ 9 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΥΠΟΣ LASER. ΕΚΤΥΠΩΣΗ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ, ΣΑΡΩΣΗ. FAX Nαι ΤΥΠΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ Μονόχρωμη. ΕΚΤΥΠΩΣΗ 33σελ/λεπτό ΑΝΑΛΥΣΗ 1200Χ1200dpi ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ Αυτόματη ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ Ναι ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ 1ΧUSB 2.0 Θύρα ETHERNET ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ 50σελ. ΜΝΗΜΗ 128ΜΡ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ WIN XP, WIN 7 home. ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 1 έτος ΑΡΘΡΟ 10 SCANNER ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗ ΤΥΠΟΣ ΣΑΡΩΤΗ. Αυτόματος Τροφοδότης επίπεδος ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. Μac OS 10,2- Windows Vista XP Win 7. ΑΝΆΛΥΣΗ ΣΆΡΩΣΗΣ. Έως 2400Χ2400dpi ΑΥΤΌΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΟΔΌΤΗΣ. Έως 50 φύλλα. ΔΙΑΣΎΝΔΕΣΗ. USB 2.0 ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 1 έτος 9

10 ΑΡΘΡΟ 11 SCANNER A0 ΤΥΠΟΣ ΣΑΡΩΤΗ. Ασπρόμαυρη Έγχρωμη. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. Περιβάλλον Windows. ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΑΡΩΣΗΣ. Έως 600dpi ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΣΑΡΩΣΗΣ. 254mm/s ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΑΡΩΣΗΣ. Μέχρι 40 ίντσες ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ. USB 2.0 ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ. Να περιλαμβάνει βάση ( floor stand), καλώδια ρεύματος και σύνδεσης με Η/Υ. ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 1 έτος ΑΡΘΡΟ 12 ΣΥΣΚΕΥΗ BACK-UP ΜΝΗΜΗ. 1GB DDR3 INTERFACE ΔΙΣΚΟΥ. SERIAL ATA II, SERIAL ATA III. RAID LEVELS. Έως 5 ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΔΙΣΚΩΝ. 5 ΜΕΓΙΣΤΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ. 20ΤΒ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. 100mb/sec USD 2.0 ΘΥΡΕΣ. 5 ETHERNET ΘΥΡΕΣ. 2 ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 1 έτος ΑΡΘΡΟ 13 FAX LASER ΤΑΧ.ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ dps ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ. ΝΑΙ TRAY CAPACITY. 250 σελ. AUTOMATIC DOC FEEDER. ΝΑΙ SPEED DIALING. 250 ΕΓΓΥΗΣΗ. 1 Έτος ΑΡΘΡΟ 14 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ OPTICAL MOUSE USB KEYBOARD USB ΚΑΛΩΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ USB ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ (2Μ) ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ H/D 500GB INTERNAL 7200/SATA III ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ H/D 1TB, USB3,0, 54000RPM MOTHERBOARD. SOCKET 775 DUAL DDR2-DDR3/VGA/S-ATA2/USB/G-LAN/AUDIO 6/MICRO ATX DVD-RW 24X ΚΑΡΤΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ. VGA PCI-E 210-SL 1GB ΜΝΗΜΗ DDR3 ΚΑΡΤΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ. 4GB DDR3 PCI-E RETAIL LINK SWITCH 24 PORTS 10/100/1000 Με δυνατότητα διαχείρισης δικτύου. ΡΟΔΟΣ, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΠΡΟΒΑΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Ηλεκτρονικός Υπολ/κών Συστ/των ΔΕ 10 ΔΙΑΚΟΜΑΝΩΛΗΣ ΝΙΚ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΙΠΛ/ΧΟΣ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

11 Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: FAX: ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ, ΟΘΟΝΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, SCANNER, ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ, FAX & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : Π2/2013 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΡΘΡΟ 2 : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΑΡΘΡΟ 3 : ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΣΗΜΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ 4 : ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΠΕΡΒΑΣΗ - ΕΓΓΥΗΣΗ Άρθρο 1 ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Η παρούσα συγγραφή αφορά την προμήθεια με εγκατάσταση νέων πληροφοριακών συστημάτων (Η/Υ, servers, οθόνων, εκτυπωτών, περιφερειακών και δικτυακών στοιχείων), έτσι ώστε όλες οι υπηρεσίες της ΔΕΥΑΡ να περιέλθουν σε ενιαίο και σύγχρονο λειτουργικό περιβάλλον. Άρθρο 2 ο : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Ο ανάδοχος υποχρεούται: 1. για την προμήθεια με εγκατάσταση του ζητούμενου εξοπλισμού, ο οποίος θα αντικαταστήσει τον παλαιό εξοπλισμό και την μεταφορά των δεδομένων από τον παλαιό στο νέο εξοπλισμό. 2. για την εγκατάσταση των λογισμικών (λειτουργικών και εφαρμογών ) στο νέο εξοπλισμό. 3. για την ομαλή λειτουργική ένταξη του νέου εξοπλισμού στο υφιστάμενο σύστημα χωρίς να επηρεαστεί η εύρυθμη λειτουργία της ΔΕΥΑΡ. 4. να εκτελέσει οποιαδήποτε εργασία απαιτείται για την εγκατάσταση και καλή λειτουργία των παραπάνω σύμφωνα με τις προδιαγραφές στο υπάρχον δίκτυο των υπηρεσιών, χωρίς να διαταραχθεί η κανονική λειτουργία τους. 5. να διαθέτει αντιπρόσωπο με αποδεδειγμένα ικανή τεχνογνωσία για την υλοποίηση της προμήθειας και την αποκατάσταση τυχόν βλαβών. Σε περίπτωση που δεν διαθέτει αντιπρόσωπο πρέπει να δηλώσει με ποιο τρόπο θα καλύψει τις ανάγκες. 6. να διαθέσει, με δική του δαπάνη, οποιαδήποτε μικρούλικο ή αναλώσιμο απαιτηθεί για την εγκατάσταση του νέου εξοπλισμού ώστε να είναι συμβατός και λειτουργικός στο υπάρχον δίκτυο. 7. για την μεταφορά του εξοπλισμού -εφόσον απαιτηθεί - σε χώρο του με δική του ευθύνη, μέσα και δαπάνη, προκειμένου να αποκαταστήσει τυχόν βλάβες, εντός του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας και του εμπράγματου χρόνου εγγύησης του εξοπλισμού. 8. για την εγγύηση και τεχνική υποστήριξη του εξοπλισμού και λογισμικού έτσι ώστε το έργο της ΔΕΥΑΡ να επιτελείται απρόσκοπτα 11

12 9. να συνεργασθεί για την ένταξη του νέου εξοπλισμού στο υπάρχον δίκτυο : α) με τους αρμόδιους υπαλλήλους της ΔΕΥΑΡ και β) με την εταιρεία, η οποία βάσει σύμβασης έχει αναλάβει της τεχνική υποστήριξη και συντήρηση όλου του υφιστάμενου εξοπλισμού και λογισμικού της ΔΕΥΑΡ για το έτος Άρθρο 3 ο : ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ-ΣΗΜΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει και να εγκαταστήσει σε πλήρη λειτουργία το σύνολο του ζητούμενου εξοπλισμού και λογισμικού στα σημεία εγκατάστασης που θα του υποδειχθούν από την Υπηρεσία, τα οποία βρίσκονται στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΥΑΡ 2 ο χλμ Εθνικής Οδού Ρόδου- Λίνδου και στις περιφερειακές υπηρεσίες της εντός του Δήμου Ρόδου Ο ανάδοχος οφείλει να ενημερώνει την Υπηρεσία τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν, για την ακριβή ημερομηνία και ώρα που προτίθεται να πραγματοποιήσει τα παραπάνω ώστε να ενημερωθούν έγκαιρα οι αρμόδιοι υπάλληλοι και να εξασφαλισθεί η παρουσία και συνεργασία τους. Άρθρο 4 ο : ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ-ΥΠΕΡΒΑΣΗ-ΕΓΓΥΗΣΗ Ο χρόνος παράδοσης των ειδών ορίζεται σε είκοσι (20) ημέρες από την έγγραφη παραγγελία τους. Σε περίπτωση υπέρβασης της προθεσμίας παράδοσης με υπαιτιότητα του Αναδόχου, αυτός επιβαρύνεται με ποινική ρήτρα καθυστέρησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 33 του Ε.Κ.Π.ΟΤΑ. Η παράταση της πιο πάνω προθεσμίας παρέχεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΡ κατόπιν αιτιολογημένης αίτησης του αναδόχου. Ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας ορίζεται σε δύο (2) μήνες από την παραλαβή και θα καλύπτεται από την εγγύηση καλής εκτέλεσης του προμηθευτή. Ο προσφέρων με υπεύθυνη δήλωσή του θα αναφέρει (Διακήρυξη Άρθρο 9ο - Τεχνικά Στοιχεία Φακέλου) τον εμπράγματο χρόνο εγγύησης, μετρούμενο από την ημερομηνία της παραλαβής των ειδών, χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής. Αυτός δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τον καθοριζόμενο στις Τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. Κατά το διάστημα αυτό όποια βλάβη ή ελάττωμα παρουσιαστεί, που δεν οφείλεται σε κακή χρήση, θα επισκευάζεται από τον προμηθευτή, χωρίς καμία επιβάρυνση της ΔΕΥΑΡ, εντός δύο ημερών από την ειδοποίηση της Υπηρεσίας. Σε περίπτωση που δεν επιδιορθωθεί εντός της παραπάνω προθεσμίας επιβάλλεται στον προμηθευτή ποινική ρήτρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ε.Κ.Π.ΟΤΑ ΡΟΔΟΣ, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΠΡΟΒΑΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Ηλεκτρονικός Υπολ/κών Συστ/των ΔΕ ΔΙΑΚΟΜΑΝΩΛΗΣ ΝΙΚ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΙΠΛ/ΧΟΣ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 12

13 Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: FAX: ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ, ΟΘΟΝΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, SCANNER, ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ, FAX & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : Π2/2013 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ Η/Υ I7 (Όπως άρθρο 1 των ΜΟΝΑΔΑ Η/Υ Ι5 (Όπως άρθρο 2 των ΜΟΝΑΔΑ Η/Υ Ι3 (Όπως άρθρο 3 των LAPTOP (Όπως άρθρο 4 των ΟΘΟΝΗ (Όπως άρθρο 5 των ΟΘΟΝΗ TV- MONITOR (Όπως άρθρο 6 των ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ LASER (Όπως άρθρο 7 των ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ LASER A3 (Όπως άρθρο 8 των ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ (Όπως άρθρο 9 των SCANNER (Όπως άρθρο 10 των SCANNER A0 (Όπως άρθρο 11 των ΣΥΣΚΕΥΗ BACK-UP (Όπως άρθρο 12 των FAX LASER (Όπως άρθρο 13 των OPTICAL MOUSE USB KEYBOARD USB ΚΑΛΩΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ USB ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ( 2 Μ ) ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ Τεμ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΣΕ ( ) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ( αριθμητικώς) ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΙΔΟΥΣ ΣΕ ( ) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ( αριθμητικώς) 13

14 H/D 500GB INTERNAL 7200/ SATA III H/D ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ 1TB, USB 3,0, RPM MOTHERBOARD SOCKET 775 DUAL DDR2-DDR3/VGA/S-ATA2/USB/G- LAN/AUDIO 6/MICRO ATX DVD-RW 24X ΚΑΡΤΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ VGA PCI-E 210-SL 1 1GB ΜΝΗΜΗ DDR3 ΚΑΡΤΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ 4GB DDR3 PCI-E 1 RETAIL LINK SWITCH 24 PORTS 10/100/ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ χωρίς Φ.Π.Α. ( αριθμητικώς ) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ χωρίς Φ.Π.Α. ( ολογράφως ) ΠΟΣΟΣΤΟ ΦΠΑ 16% - ΠΟΣΟ ΦΠΑ ( αριθμητικώς) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ με Φ.Π.Α. (αριθμητικώς) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ με Φ.Π.Α. (ολογράφως) (Τόπος και ημερομηνία) Ο Προσφέρων (Ονοματεπώνυμο και σφραγίδα υπογραφόντων) 14

15 Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: FAX: ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ-ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ, ΟΘΟΝΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, SCANNER, ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ, FAX & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : Π2/2013 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Άρθρο 1ο : Συμβατικά Στοιχεία Άρθρο 2ο : Προϋπολογισμός, Χρηματοδότηση της Προμήθειας Άρθρο 4ο : Δικαιολογητικά συμμετοχής στον διαγωνισμό Άρθρο 3ο : Δεκτοί στον διαγωνισμό Άρθρο 4ο : Δικαιολογητικά συμμετοχής στον διαγωνισμό Άρθρο 5ο : Χρόνος & τόπος καθώς και τρόπος υποβολής προσφορών Άρθρο 6o : Ισχύς των Προσφορών Άρθρο 7ο : Φάκελος Προσφοράς Άρθρο 8ο : Τιμές προσφορών - Επιβαρύνσεις μειοδοτών Άρθρο 9ο : Τεχνικά Στοιχεία Φακέλου Τεχνική Αξιολόγηση Προσφορών Άρθρο10ο : Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού Διαδικασία Αποσφράγισης προσφορών Άρθρο 11ο : Κατακύρωση Προμήθειας Άρθρο 12 ο : Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύμβασης Άρθρο 14ο : Υπογραφή Σύμβασης Άρθρο 13ο : Ανακοίνωση Κατακύρωσης Άρθρο 15ο : Εγγυήσεις Άρθρο 14ο : Υπογραφή Σύμβασης Άρθρο 17ο : Πληρωμή Άρθρο 18ο : Χρόνος Τόπος παράδοσης Άρθρο 19ο : Γλώσσα Άρθρο 20ο : Πληροφορίες Άρθρο 21ο : Δημοσίευση της Διακήρυξης ΆΡΘΡΟ 22Ο : Διαφορές Διακήρυξης Νόμων. 15

16 Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: FAX: ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ, ΟΘΟΝΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, SCANNER, ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ, FAX & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : Π2/2013 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΡ, κ. Εμμ. Καμπουρόπουλος, έχοντας υπ όψη: Α/. Την υπ αρίθ. 353/ 2013 Απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΡ Β/. Τον προϋπολογισμό της ΔΕΥΑΡ έτους 2013, στον οποίο υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στους ΚΑΕ και «Η/Υ και Ηλεκτρονικά Συστήματα Δ.Ε Ρόδου» και «Η/Υ και Ηλεκτρονικά Συστήματα Δ.Ε Πεταλουδών» αντίστοιχα (CPV: «Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες») Γ/. Τις διατάξεις : 1. του Ν. 1069/80 (ΦΕΚ-191 Α ) «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως» 2. του Ν. 3463/06 Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων 3. της Υ. Α /93 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) 4. του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναπτών θεμάτων» 5. της υπ αρίθμ. Π1/3305/ Υπουργικής Απόφασης 6. του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» 7. του Π.Δ.166/03 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων στις εμπορικές συναλλαγές» 8. του Ν. 3548/07 για τις δημοσιεύσεις των προκηρύξεων στον νομαρχιακό και τοπικό τύπο ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές που αφορά την προμήθεια Η/Υ, ΟΘΟΝΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, SCANNER, ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ, FAX & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ενδεικτικού προϋπολογισμού ,00 χωρίς τον ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των ζητούμενων ειδών, μεταξύ των προσφορών που ικανοποιούν τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. Άρθρο 1ο - Συμβατικά Στοιχεία Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος είναι: α) Η Διακήρυξη του Διαγωνισμού β.) Η προσφορά του Αναδόχου ( Τεχνική και Οικονομική ) γ) Η Τεχνική Έκθεση της μελέτης δ) Η Συγγραφή Υποχρεώσεων ε) Οι Τεχνικές Προδιαγραφές 16

17 Τα τεύχη της μελέτης τα οποία και θα αποτελούν αναπόσπαστο παράρτημα της διακήρυξης είναι: Τεχνική Έκθεση Τεχνικές Προδιαγραφές Συγγραφή Υποχρεώσεων Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς Άρθρο 2ο - Προϋπολογισμός, Χρηματοδότηση της Προμήθειας Η δαπάνη για την προμήθεια των ανωτέρω έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά στις τριάντα χιλιάδες και εξακόσια πενήντα εννέα ευρώ (30.659,00 ) χωρίς τον ΦΠΑ, θα καλυφθεί από ιδίους πόρους της και θα βαρύνει τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του έτους 2013 της επιχείρησης Άρθρο 3ο - Δεκτοί στον διαγωνισμό Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές μπορούν να υποβάλουν προσφορά σύμφωνα με τα οριζόμενα στην σχετική διακήρυξη, οι οποίοι μπορεί να είναι: 1. Έλληνες και αλλοδαποί προμηθευτές 2. Νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά 3. Συνεταιρισμοί 4.Ενώσεις προμηθευτών Άρθρο 4ο - Δικαιολογητικά συμμετοχής στον διαγωνισμό Κάθε προμηθευτής που λαμβάνει μέρος στον διαγωνισμό οφείλει να προσκομίσει επί ποινή αποκλεισμού : α) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με πιστοποίηση της εγγραφής για το συγκεκριμένο επάγγελμα ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από δημόσια αρχή που να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία του διαγωνισμού. β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, για τον χρόνο ισχύος της προσφοράς. (Σύμφωνα με το άρθρο 6 της παρούσας) γ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι έλαβε γνώση όλων των όρων της διακήρυξης και των σχετικών με αυτήν διατάξεων και νόμων, καθώς και των τευχών δημοπράτησης της μελέτης και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. δ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι τα προσφερόμενα είδη, είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης, εγκεκριμένα και κατάλληλα για τη χρήση για την οποία προορίζονται. ε) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών καθώς και ότι ο τρόπος και ο χρόνος παράδοσης των προσφερόμενων ειδών θα είναι σύμφωνος με τα οριζόμενα στα τεύχη της μελέτης. στ) Τα Νομικά Πρόσωπα, οι Συνεταιρισμοί, και οι Ενώσεις Προμηθευτών απαιτείται να προσκομίσουν τα αναγκαία νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασής τους, όπως ισχύουν σήμερα καθώς και πρακτικό ΔΣ ή άλλο έγγραφο από το οποίο να προκύπτουν τα πρόσωπα που νόμιμα τα δεσμεύουν. ζ) Εφ όσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπροσώπους τους, υποβάλλουν βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιουμένου του γνησίου της υπογραφής του εκπροσωπούμενου από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο. Όλες οι υπεύθυνες δηλώσεις και τα δικαιολογητικά που δεν είναι πρωτότυπα πρέπει να είναι νομίμως επικυρωμένα. Τα κείμενα των υπεύθυνων δηλώσεων δύναται να συμπεριληφθούν σε ένα έντυπο. Άρθρο 5ο - Χρόνος & τόπος καθώς και τρόπος υποβολής προσφορών α) Οι προσφορές για το διαγωνισμό θα πρέπει να κατατεθούν, αυτοπροσώπως η από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού, που θα πραγματοποιηθεί στο κτίριο της ΔΕΥΑΡ 2ο χλμ. Εθνικής Οδού Ρόδου Λίνδου τηλ την 4 η Ιουνίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα από 10π.μ. έως 10.30π.μ β) Επίσης δύναται να σταλούν ταχυδρομικά ή με άλλο τρόπο μέχρι και της προηγουμένης του διαγωνισμού εργασίμου ημέρας, στο Πρωτόκολλο της επιχείρησης. γ) Προσφορές που περιέχονται στην ΔΕΥΑΡ με οποιονδήποτε τρόπο πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στη Επιτροπή πριν τη λήξη της προθεσμίας 17

18 που καθορίζονται από τη διακήρυξη, προκειμένου να αποσφραγιστούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερθείσα διαδικασία. δ) Προσφορές που κατατέθηκαν εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές. Άρθρο 6o Ισχύς των Προσφορών Οι προσφορές ισχύουν με ποινή αποκλεισμού χωρίς καμιά αλλαγή για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των τεσσάρων (4) μηνών απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ΔΕΥΑΡ μπορεί με έγγραφη γνωστοποίηση προς τους διαγωνιζόμενους να ζητήσει παράταση ισχύος των προσφορών. Αν η ΔΕΥΑΡ κρίνει ασύμφορες τις προσφορές μπορεί να επαναλάβει το διαγωνισμό, οπότε ο μειοδότης δεν μπορεί να προβάλει καμία αξίωση. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής μέχρι λήξεως της σύμβασης απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Άρθρο 7ο Φάκελος Προσφοράς Η μη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού μπορεί να επιφέρει ποινή αποκλεισμού της αντίστοιχης προσφοράς. Οι προσφορές θα επιδοθούν στην Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού μέσα σε καλά σφραγισμένο κυρίως φάκελο, όπου έξω από αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα: 1. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 2. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια 3. Ο αριθμός μελέτης της προμήθειας καθώς. 4. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 5. Τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντος (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο σταθερό, φαξ, κινητό τηλέφωνο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, διεύθυνση κ.λ.π) Ενδεικτικά ο ενιαίος σφραγισμένος κυρίως φάκελος θα φέρει εξωτερικά τις παρακάτω ενδείξεις: ΠΡΟΣΦΟΡΑ Αναθέτουσα Αρχή : Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Δήμου Ρόδου (Δ.Ε.Υ.Α.Ρ.) Αριθμός Μελέτης : Π2/2013 Για την επιλογή αναδόχου για την : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ, ΟΘΟΝΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, SCANNER, ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ, FAX & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού : 04/ 06 / 2013 Στοιχεία Αποστολέα (Προσφέροντος) : επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, αριθμός τηλεομοιοτυπίας (fax), ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ( ) «ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ - ΝΑ ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» Προσφορ ές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται δεκτές. Μέσα στον ενιαίο σφραγισμένο κυρίως φάκελο κάθε προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα : 1. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής 2. Σε κλειστό υποφάκελο τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», στο εξωτερικό μέρος του καθώς και τα λοιπά στοιχεία του κυρίως φακέλου προσφοράς. Στον υποφάκελο αυτό θα πρέπει να υποβληθούν τα αναφερόμενα στο Άρθρο 9ο 3. Σε κλειστό υποφάκελο η οικονομική προσφορά, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» στο 18

19 εξωτερικό μέρος του, καθώς και τα λοιπά στοιχεία του κυρίως φακέλου προσφοράς. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν παρατυπίες διορθώσεις ( π.χ ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις κ.λ.π) Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Όλες οι διορθώσεις θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της προσφοράς. Η Επιτροπή Διαγωνισμού της ΔΕΥΑΡ παραλαμβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές και κατά τον έλεγχο μονογράφει τις τυχόν διορθώσεις( π.χ. σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες κ.λ.π). Επίσης τις τυχόν διορθώσεις τις αναφέρει στο συντασσόμενο πρακτικό, ώστε να αποδεικνύεται αδιαφιλονίκητα ότι προϋπήρχαν της ημερομηνίας αποσφράγισης. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή. Ειδικά στην οικονομική προσφορά θα υπογράφονται και θα σφραγίζονται (στο περιθώριο κάθε σελίδας) με την σφραγίδα του προσφέροντας όλες οι σελίδες που την απαρτίζουν. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται δεκτή και απορρίπτεται ως απαράδεκτη, κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση, απόκρουση όρων της διακήρυξης. Διευκρινήσεις δίνονται μόνο από την Επιτροπή του Διαγωνισμού. Από τις διευκρινήσεις που δίνονται λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Οι απαντήσεις σε όλες τις απαιτήσεις της Προκήρυξης πρέπει να είναι σαφείς. Δεν επιτρέπονται ασαφείς απαντήσεις της μορφής «ελήφθη υπόψη», «συμφωνούμε και αποδεχόμεθα» κ.λ.π. Επιπλέον οι προσφορές δεν πρέπει να τοποθετούνται μέσα σε φακέλους (κύριο ή επί μέρους), οι οποίοι είναι δυνατόν να αποσφραγιστούν και να επανασφραγισθούν χωρίς να αφήσουν ίχνη Άρθρο 8ο - Τιμές προσφορών - Επιβαρύνσεις μειοδοτών α) Οι τιμές προσφοράς ανά είδος θα δοθούν αναλυτικά στο έντυπο της Υπηρεσίας «ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» (θα χορηγηθεί) και συγκεκριμένα θα αναγράφονται: 1) η τιμή μονάδας ανά είδος προμήθειας, χωρίς ΦΠΑ 2) η συνολική δαπάνης ανά είδος προμήθειας 3) η συνολική δαπάνη προσφοράς όλων των ποσοτήτων, χωρίς ΦΠΑ 4) ο συνολικός ΦΠΑ 5) η συνολική δαπάνη της προμήθειας Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε ΕΥΡΩ και μέχρι δύο δεκαδικά. Προσφορά σε άλλο νόμισμα ή ρήτρα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. β) Γίνονται αποδεκτές προσφορές για το σύνολο των αναφερόμενων ειδών προμήθειας. Προσφορά που δεν θα περιέχει έστω και ένα είδος θα απορρίπτεται. γ) Στην τιμή προσφοράς πρέπει να συμπεριλαμβάνονται οι τυχόν κρατήσεις υπέρ τρίτων ως και κάθε άλλη επιβάρυνση συμπεριλαμβανομένης και της δαπάνης δημοσίευσης και τυχόν επαναλήψεών της, εκτός από τον Φ.Π.Α., για παράδοση και εγκατάσταση του εξοπλισμού στον τόπο και με τον τρόπο που αναφέρεται στην διακήρυξη και οποιαδήποτε εργασία, μικροϋλικό ή αναλώσιμου απαιτηθεί για την εγκατάσταση του νέου εξοπλισμού ώστε να είναι συμβατός και λειτουργικός στο υπάρχον δίκτυο. δ) Προσφορά που δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Σε περίπτωση αριθμητικού λάθους στο γινόμενο ή στην άθροιση λαμβάνεται υπόψη η τιμή μονάδος. ε) Δεν γίνονται δεκτές προσφορές με τιμές μεγαλύτερες του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης συνολικά, ( όπως καθορίζεται στο κριτήριο κατακύρωσης στην αρχή της παρούσας διακήρυξης). Άρθρο 9ο - Τεχνικά Στοιχεία Φακέλου Τεχνική Αξιολόγηση Προσφορών Η αξιολόγηση των προσφορών (έλεγχος των προσφορών εάν ικανοποιούν τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης) γίνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης. Αποκλίσεις από όρους της διακήρυξης ή από σημεία των τεχνικών προδιαγραφών που έχουν χαρακτηριστεί ως απαράβατοι όροι ή επί ποινή αποκλεισμού είναι οπωσδήποτε ουσιώδεις και συνιστούν απόρριψη των προσφορών. Οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται- επί ποινή αποκλεισμού - να υποβάλλουν στον φάκελο «ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» : 19

20 1. Τεχνικά Φυλάδια ή Prospectus των ειδών που προσφέρονται, στα οποία περιγράφονται αναλυτικά τα ζητούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά. Τα Τεχνικά Φυλάδια και τα Prospectus θα είναι γραμμένα στα Ελληνικά ή στα Αγγλικά. 2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 στη οποία να αναφέρεται ο εμπράγματος χρόνος εγγύησης του εξοπλισμού, μετρούμενος από την ημερομηνία παραλαβής του εξοπλισμού. Ο εμπράγματος χρόνος εγγύησης δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τον καθοριζόμενο στις Τεχνικές Προδιαγραφές 3. Περιγραφή Τεχνικών στοιχείων προσφερόμενου εξοπλισμού κάθε άλλο στοιχείο η πληροφορία κρίνεται απαραίτητη για την ορθότερη αξιολόγηση των προσφορών. 4. Δήλωση ύπαρξης αντιπροσώπου (για τους συμμετέχοντες με έδρα εκτός του Δήμου Ρόδου) με αποδεδειγμένα ικανή τεχνογνωσία για την υλοποίηση της προμήθειας και την αποκατάσταση τυχόν βλαβών. Σε περίπτωση μη διάθεσης αντιπροσώπου να δηλωθεί ο τρόπος με τον οποίο θα καλύψει τα ανωτέρω. Άρθρο 10ο - Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού Διαδικασία Αποσφράγισης προσφορών Μετά τη λήξη της προθεσμίας παράδοσης των προσφορών, αριθμούνται και μονογράφονται εξωτερικά από την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού οι κυρίως φάκελοι των προσφορών με τη σειρά που επιδόθηκαν. Η αποσφράγιση γίνεται δημόσια από την αρμόδια Επιτροπή ενώπιον των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό. Η επιτροπή διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή ως εκπρόθεσμες. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία : α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος και αριθμούνται με τον ίδιο αριθμό και μονογράφονται από την επιτροπή, οι δύο υποφάκελοι που περιέχονται σ αυτόν. Ακολούθως μονογράφονται από την επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής. β) Ακολουθεί ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής από την επιτροπή. Το αποτέλεσμα του ελέγχου αυτού καταγράφεται στο πρακτικό διεξαγωγής του διαγωνισμού. Οι υποφάκελοι της «ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» επιστρέφονται στους διαγωνιζόμενους που αποκλείονται στο στάδιο αυτό, εφόσον αυτοί δηλώσουν ότι δεν προτίθενται να υποβάλουν ένσταση. γ) Αποσφραγίζεται ο υποφάκελος με ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και μονογράφονται από την επιτροπή τα περιεχόμενα του κατά φύλλο. δ) Ο φάκελος της «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» δεν αποσφραγίζεται. Η αποσφράγιση του θα γίνει μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των τεχνικών στοιχείων της προσφοράς, σύμφωνα με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί στους συμμετέχοντες με ανακοίνωση που θα τους αποσταλεί με τηλεομοιοτυπία (fax) και η οποία θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της επιχείρησης, τρεις (3) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία αποσφράγισης. Με την ανακοίνωση αυτή γνωστοποιείται επίσης στους συμμετέχοντες, το αποτέλεσμα της τεχνικής αξιολόγησης. ε) Οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίζονται δημόσια, παρουσία όσων συμμετεχόντων επιθυμούν. Το πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής γνωστοποιείται με τηλεμοιοτυπία στους συμμετέχοντες που δεν αποκλείστηκαν από τη διαδικασία σε προηγούμενο στάδιο Τα πρακτικά του διαγωνισμού διαβιβάζονται στο ΔΣ για την τελική κατακύρωση του αποτελέσματος. Άρθρο 11ο Κατακύρωση Προμήθειας Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προμηθευτή με τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ζητούμενων ειδών, επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού, μεταξύ των προσφορών που ικανοποιούν τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την αυτή ακριβώς τιμή και που είναι σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης Στην περίπτωση που θα υπάρξουν ισότιμες προσφορές η προς προμήθεια ποσότητα θα κατανεμηθεί, εφόσον πρόκειται για διαιρετό υλικό, στους μειοδότες με τις ισότιμες προσφορές ή θα διενεργηθεί κλήρωση μεταξύ αυτών. Εφόσον το υλικό δεν είναι διαιρετό ο προμηθευτής θα επιλεγεί με κλήρωση. Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΡ, μετά από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής 20

21 Άρθρο 12ο - Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύμβασης α) Ενστάσεις κατά της διακήρυξης, δεν γίνονται δεκτές. β) Ενστάσεις κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή κατά της συμμετοχής προμηθευτή σε αυτόν, υποβάλλονται μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στο διαγωνισμό και αποκλείστηκε από αυτόν σε οποιανδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο. γ) Ενστάσεις υποβάλλονται μόνο εγγράφως στην αρμόδια επιτροπή κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού και μέχρι της επόμενης εργάσιμης ημέρας μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος του αντίστοιχου σταδίου. δ) Οι ενστάσεις αυτές δεν επιφέρουν αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζονται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμόδιο όργανο. Το όργανο αυτό υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότησή του στο Δ.Σ. της ΔΕΥΑΡ, το οποίο αποφαίνεται τελικά. ε) Για το παραδεκτό της άσκησης οποιασδήποτε ένστασης προσκομίζονται μαζί με αυτήν, παράβολο κατάθεσης υπέρ της ΔΕΥΑΡ ποσού ίσου με το 0,10% επί της προϋπολογισθείσας αξίας των υλικών, το ύψος του οποίου δεν πρέπει να είναι μικρότερο των 1.000,00 ευρώ και μεγαλύτερο των 5.000,00 ευρώ. Το παράβολο αποτελεί έσοδο της ΔΕΥΑΡ και καταχωρείται σε κωδικό εσόδων του προϋπολογισμού της. Άρθρο 13ο - Ανακοίνωση Κατακύρωσης α) Στον προμηθευτή που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται ανακοίνωση σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ε.Κ.Π.O.T.A. β) Η κατακύρωση της προμήθειας γίνεται για το σύνολο των υπό προμήθεια υλικών με απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΡ, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης προσφορών. γ) Το Δ.Σ της ΔΕΥΑΡ διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού, για μέρος της υπό προμήθεια ποσότητας ή αξίας, όχι όμως λιγότερο του 50%, Η ποσότητα κατακύρωσης για κάθε υλικό δεν είναι υποχρεωτικό να παραγγελθεί ολόκληρη από τη ΔΕΥΑΡ. Η ακριβής ποσότητα θα εξαρτηθεί από τις ανάγκες της ΔΕΥΑΡ. δ) Ο παραπάνω όρος δύναται να μεταφερθεί αυτούσιος στη σύμβαση με το προμηθευτή με τα ανωτέρω ποσοστά. Άρθρο 14ο - Υπογραφή Σύμβασης Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια υποχρεούται εντός (10) ημερών από την ημερομηνία της ανακοίνωσης να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, η οποία ρυθμίζει όλες τις λεπτομέρειες για την εφαρμογή της κατακύρωσης και υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη προσκομίζοντας: 1. Εγγύηση καλής εκτέλεσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα. 2. Φορολογική ενημερότητα 3. Ασφαλιστική Ενημερότητα α) Η σύμβαση καταρτίζεται από την Υπηρεσία και υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη. β) Η σύμβαση συντάσσεται με βάση όρους της διακήρυξης, των τευχών που τη συνοδεύουν και την προσφορά του μειοδότη που έγινε αποδεκτή από την κατά νόμο Επιτροπή. γ) Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία και περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής : Τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύμβασης Τα συμβαλλόμενα μέρη, καθώς και τα πρόσωπα που δεσμεύουν τους συμβαλλόμενους Τις προβλεπόμενες από την νομοθεσία τυπικές διαδικασίες Το προς προμήθεια είδος και την ποσότητα Την συμφωνηθείσα τιμή Τον τόπο, τρόπο και τον χρόνο παράδοσης των προς προμήθεια ειδών Τον τρόπο παραλαβής Τον τρόπο πληρωμής Τις διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας Τον τρόπο επίλυσης διαφορών Τις προβλεπόμενες ρήτρες 21

22 Τον τρόπο αναπροσαρμογής του συμβατικού τμήματος δ) Η σύμβαση υπογράφεται για την ΔΕΥΑΡ από τον πρόεδρο του Δ.Σ. ε) Διάρκεια ισχύος της σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) μήνες από την υπογραφή της, δύναται δε να παραταθεί-κατόπιν σύμφωνης γνώμης των δύο μερών και αντίστοιχης παράτασης της εγγύησης καλής εκτέλεσης- μέχρι εξαντλήσεως των ζητούμενων ποσοτήτων της μελέτης, με τους ίδιους ακριβώς όρους της αρχικής σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου και του τιμήματος χωρίς την δυνατότητα προσαυξήσεων. στ) Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΡ, κατόπιν γνωμοδότησης του αρμόδιου οργάνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του ΕΚΠΟΤΑ. Άρθρο 15ο - Εγγυήσεις Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) που έχουν υπογράψει ευρωπαϊκές συμφωνίες ή Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997 και έχουν, σύμφωνα με την νομοθεσία των κρατών αυτών, αυτό το δικαίωμα. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης α) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε 10% της συμβατικής δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α. β) Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης γ) Η εγγύηση ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα να αναφέρουν και τα ακόλουθα: 1. Την ημερομηνία έκδοσης. 2. Τον εκδότη. 3. Τον Επιχείρηση προς τον οποίο απευθύνεται. 4. Τον αριθμό της εγγύησης. 5. Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση. 6. Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση. 7. Τον αριθμό της σχετικής σύμβασης και τα προς προμήθεια υλικά. 8. 'Οτι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως. 9. 'Οτι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της ΔΕΥΑΡ που έχει συνάψει τη σύμβαση και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από της απλής έγγραφης ειδοποίησης. 10. 'Οτι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 11. Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά το χρόνο που με βάση τη σύμβαση ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά, πλέον δύο (2) μήνες. 12. 'Οτι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο της ΔΕΥΑΡ που διενεργεί το διαγωνισμό. Το σχετικό αίτημα πρέπει να γίνει πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης. δ) Η εγγύηση επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. ε) Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης ορίζεται σε δύο επί πλέον μήνες από τον χρόνο λήξης της σύμβασης. στ). Η εγγυητική καλής εκτέλεσης θα επέχει και θέση εγγυητικής καλής λειτουργίας. Ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας ορίζεται σε δύο (2) μήνες από την παραλαβή και θα καλύπτεται από την εγγύηση καλής εκτέλεσης του προμηθευτή. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον Ανάδοχο της προμήθειας μετά την οριστική παραλαβή καλής λειτουργίας, από την αρμόδια επιτροπή. 22

23 Άρθρο 16ο - Παραλαβή Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υλικών θα γίνεται κατά την παράδοση, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ και ειδικότερα όπως αναφέρεται στα τεύχη της μελέτης της προμήθειας, βάσει των οποίων διεξήχθη ο διαγωνισμός, από την αρμόδια Επιτροπή της ΔΕΥΑΡ και θα συντάσσεται το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής. Άρθρο 17ο - Πληρωμή α/. Η πληρωμή της αξίας των υλικών της παρούσης θα γίνεται τμηματικά (αντίστοιχα με την τμηματική παράδοσή τους), και θα εκδίδεται τιμολόγιο για την ποσότητα που παραδίδεται, μετά από κάθε παραγγελία της ΔΕΥΑΡ και όχι για το συνολικό ποσό. β/. Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια οικονομική υπηρεσία της ΔΕΥΑΡ. γ/. Η πληρωμή θα γίνεται μετά την πάροδο τουλάχιστον 45 ημερών από την παραλαβή των υλικών Άρθρο 18ο - Χρόνος Τόπος παράδοσης Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει και να εγκαταστήσει σε πλήρη λειτουργία το σύνολο του ζητούμενου εξοπλισμού και λογισμικού στα σημεία εγκατάστασης που θα του υποδειχθούν από την Υπηρεσία, τα οποία βρίσκονται στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΥΑΡ 2ο χλμ Εθνικής Οδού Ρόδου-Λίνδου και στις περιφερειακές υπηρεσίες της εντός του Δήμου Ρόδου και οφείλει να ενημερώνει την Υπηρεσία τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν, για την ακριβή ημερομηνία και ώρα που προτίθεται να πραγματοποιήσει τα παραπάνω ώστε να ενημερωθούν έγκαιρα οι υπεύθυνοι παραλαβής και να εξασφαλισθεί η παρουσία και συνεργασία τους Ο εξοπλισμός θα παραδίδεται ως ανωτέρω εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της παραγγελίας. Άρθρο 19ο - Γλώσσα Οι προσφορές υποβάλλονται, επί ποινή αποκλεισμού, στην Ελληνική Γλώσσα ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνοδευόμενες από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Τα έγγραφα των Συμβάσεων καθώς και όλη η σχετική αλληλογραφία που είναι δυνατό να απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. Πιστοποιητικά αλλοδαπών αρχών ή δικαιολογητικά που εκδίδονται σε κράτος εκτός Ελλάδας γίνονται δεκτά, μόνο εφόσον συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Σε περίπτωση διαφωνίας υπερισχύει η επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Ειδικότερα τα Τεχνικά Φυλάδια και τα Prospectus θα υποβληθούν όπως ορίζεται στο Άρθρο 9ο - «Τεχνικά Στοιχεία Φακέλου Τεχνική Αξιολόγηση Προσφορών» της παρούσης. Άρθρο 20ο - Πληροφορίες Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν σχετικά με τη δημοπρασία, τον τρόπο κτήσης των εντύπων, κλπ από την κα. Τσ. Ζούρδη ή τον κ. Γιώτα Παναγιώτη, προσερχόμενοι όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο κτίριο της ΔΕΥΑΡ, 2 ο χλμ. Εθν. Οδού Ρόδου Λίνδου, Υπηρεσία Προμηθειών, στο τηλέφωνο και φαξ Η παρούσα, μαζί με τα τεύχη της ΜΕΛΕΤΗΣ και το ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΡ -από όπου μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να τα παραλαμβάνουν. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά τη λήψη των εντύπων από το δικτυακό τόπο της ΔΕΥΑΡ, οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι προτίθενται να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό, είναι απαραίτητο να γνωστοποιήσουν τα πλήρη στοιχεία τους και δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( ) στις δ/νσεις : προκειμένου να λαμβάνουν άμεσα-εφόσον απαιτηθεί-ανακοινώσεις, διευκρινήσεις κλπ για τον διαγωνισμό. Άρθρο 21ο Δημοσίευση της Προκήρυξης Η περίληψη της διακήρυξης του διαγωνισμού: 1. Θα δημοσιευθεί σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα που κυκλοφορεί στο Νομό, πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού 2. Θα αποσταλεί στο ΕΒΕ Δωδεκανήσου. 3. Θα αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων της ΔΕΥΑΡ. Επιπλέον η παρούσα Διακήρυξη, η Περίληψη Διακήρυξης και η Μελέτη, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΡ (www.deyar.gr). 23

24 Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης καθώς και τυχόν επαναλήψεων του διαγωνισμού θα βαρύνουν τον ανάδοχο. Άρθρο 22ο - Διαφορές Διακήρυξης Νόμων. Όταν η διακήρυξη έχει ασάφεια υπερισχύει ο ΕΚΠOΤΑ. Όταν η διακήρυξη δεν αναφέρεται σε συγκεκριμένο άρθρο εννοείται ότι ισχύει ο ΕΚΠOΤΑ ( Υ.Α /93 του ΥΠ.ΕΣ.) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. της ΔΕΥΑΡ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Αντιδήμαρχος Ρόδου 24

Δ Ε Υ Α Ρ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : Π12/2012 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

Δ Ε Υ Α Ρ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : Π12/2012 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΥΓΡΩΝ ΑΕΡΙΩΝ) ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΑΔ1 /2015

Δ Ε Υ Α Ρ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΥΓΡΩΝ ΑΕΡΙΩΝ) ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΑΔ1 /2015 Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕ ΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕ ΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕ ΤΕ ΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: prom.deyar@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός/ ΤΕΥΧΟΣ 4. Ιούλιος 2015 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ

Δ Ε Υ Α Ρ. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός/ ΤΕΥΧΟΣ 4. Ιούλιος 2015 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: prom.deyar@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (HARDWARE) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (HARDWARE) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΠΕ Αριθμ. Μελέτης 1/2013 ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (HARDWARE) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (HARDWARE) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΠΕ Ταχ. Δ/νση : Βερμίου 2 και 1ης Ιουλίου Ταχ. Κώδ. : 66100 Πληροφορίες : Μ.Σιδηροπούλου Τηλ. : 2521350613

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) ΓΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) ΓΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) ΓΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 208/16-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 11 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 51 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 11 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 51 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 11 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 51 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Ερμούπολη σήμερα 17/3/015, ημέρα Τρίτη και ώρα 1.00, η Οικονομική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Φωτιστικών στο Δ.Δ Χρυσούπολης Δήμου Νέστου»

Φωτιστικών στο Δ.Δ Χρυσούπολης Δήμου Νέστου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Μελέτης 5010/13 NOMOΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Διακήρυξη Διαγωνισμού Προμήθειας για το έργο: και Φωτιστικών στο Δ.Δ Χρυσούπολης Δήμου Νέστου» Προϋπολογισμός:113.825,00(χωρίς ΦΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική Επιτροπή Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..220/2012..

Οικονομική Επιτροπή Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..220/2012.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:..15η/2012.. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ της 14ης-6-2012 Οικονομική Επιτροπή Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..220/2012.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Xανιά 13/5/2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ - ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Αρ.Πρωτ: 37710 Ταχ. Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης, τ.κ.: 73135 Τηλ.: 28213.41600, Fax: 28210.93300 e-mail: dimos@chania.gr, url: www.chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002055766 2014-05-19

14PROC002055766 2014-05-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Xανιά 13/5/2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ - ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Αρ.Πρωτ: 37710 Ταχ. Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης, τ.κ.: 73135 Τηλ.: 28213.41600, Fax: 28210.93300 e-mail: dimos@chania.gr, url: www.chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ : 49314/03-09-2014 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ : 49314/03-09-2014 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ : 49314/03-09-2014 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η O ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια «Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά»

Προµήθεια «Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & G.I.S. ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 14/2015

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 14/2015 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 14/2015 για την προµήθεια πάγιου εξοπλισµού πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα, 24 Ιουνίου 2014 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ.: 34262 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα, 24 Ιουνίου 2014 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ.: 34262 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα, 24 Ιουνίου 2014 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ.: 34262 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ-

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002982407 2015-08-21

15PROC002982407 2015-08-21 5PROC002982407 205-08-2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αίγιο, 2 Αυγούστου 205 Αριθ. Πρωτ: 3233 ΘΕΜΑ: «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666243 2013-10-15

13PROC001666243 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-2ΝΞ 13PROC001666243 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΜΕΙΡΟΥ, ΑΤΤΑΒΥΡΟΥ & ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΩΝ ΕΕΛ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΑΔ7/2015

Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΜΕΙΡΟΥ, ΑΤΤΑΒΥΡΟΥ & ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΩΝ ΕΕΛ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΑΔ7/2015 Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: dls.deyar@gmail.com Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Hμ/νία: 27/04/2010 Αρ. Πρωτ: 6253 Αριθμ Διακήρυξης:2

Hμ/νία: 27/04/2010 Αρ. Πρωτ: 6253 Αριθμ Διακήρυξης:2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ: 22410-35445 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑ όπως κατωτέρω ΕΝΔ. ΠΡΟΫΠ: όπως τον

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 21/2015

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 21/2015 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 21/2015 για την προµήθεια πάγιου εξοπλισµού πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Τ. Κ.: Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666048 2013-10-15

13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-ΙΛΩ 13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Μαραθώνας 15/6/2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Μαραθώνας 15/6/2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Μαραθώνας 15/6/2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. 16332 Τμήμα Προμηθειών Ταχ. Δ/νση : Λεωφόρος Μαραθώνος 104 Ταχ. Κωδ. : 19005 Ν.Μάκρη Πληροφορίες : Σ. Βασταρδή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31-12- 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αριθ. Πρωτ. 62059 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Διακήρυξης: 14 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ: Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 14PROC001817524

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-02-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-02-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-02-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 49 ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002798913 2015-05-25

15PROC002798913 2015-05-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Κέρκυρα, 25/05/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθμ. : οικ. 48981/20028 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τ.Δ/νση: Σαμάρα 13, Κέρκυρα, ΤΚ:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ & ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ 07.02.2014 07.02.2014 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΕΚ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ & ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ 07.02.2014 07.02.2014 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Ζωγράφου, 23/072012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Αρ. Πρωτ. 10562

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Ζωγράφου, 23/072012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Αρ. Πρωτ. 10562 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Ζωγράφου, 23/072012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Αρ. Πρωτ. 10562 ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ KAI ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τ. 13, 49100 26613-62110/62250 FAX:

Τ. 13, 49100 26613-62110/62250 FAX: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Κέρκυρα, 30/07/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθμ. : οικ. 72306/29415/04-08-2015 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τ.Δ/νση: Σαμάρα 13, Κέρκυρα,

Διαβάστε περισσότερα