«Νεοελληνική Λογοτεχνία & Ψηφιακές Τεχνολογίες»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Νεοελληνική Λογοτεχνία & Ψηφιακές Τεχνολογίες»"

Transcript

1 Οδηγός Σπουδών 2015 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Νεοελληνική Λογοτεχνία & Ψηφιακές Τεχνολογίες» ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

2 Εισαγωγικά Στοιχεία Το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σας καλωσορίζει στο εξ αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα «Νεοελληνική Λογοτεχνία και Ψηφιακές Τεχνολογίες». Πρόκειται για ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης το οποίο θα διευρύνει τις γνώσεις σας αναφορικά με τη μελέτη της νεοελληνικής λογοτεχνίας, όπως αυτή συνδέεται με τις ολοένα αναπτυσσόμενες τεχνολογικές δυνατότητες της εποχής μας. Στη διάρκεια της εκπαίδευσής σας θα έχετε τη δυνατότητα της σύνδεσης της θεωρητικής γνώσης με την πρακτική εφαρμογή, κάτι που θα αποτελέσει ένα πρόσθετο προσόν τόσο στην προσωπική σας κατάρτιση όσο και στην τρέχουσα ή μελλοντική επαγγελματική σας δραστηριότητα. Στον ανά χείρας οδηγό σπουδών θα βρείτε αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα σπουδών, τις προϋποθέσεις συμμετοχής και την εκπαιδευτική μεθοδολογία, ούτως ώστε να σχηματίσετε μια πλήρη εικόνα του εκπαιδευτικού αντικειμένου. Για κάθε επιπρόσθετη πληροφορία, παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος (www.digilit-edu.net) ή επικοινωνήστε με τη Γραμματεία στα τηλέφωνα , ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση Στόχοι του Προγράμματος Το Πρόγραμμα προσεγγίζει ένα καινοτόμο αντικείμενο, με εξαιρετικό θεωρητικό ενδιαφέρον και πολυάριθμες εκπαιδευτικές και πρακτικές εφαρμογές. Οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις και οι αλλαγές στη διδακτική και την εφαρμοσμένη διδασκαλία της λογοτεχνίας καθιστούν τη διαρκή επιμόρφωση και την επικαιροποίηση των γνώσεων μια σημαντική παράμετρο, που διασφαλίζει τη βελτίωση της μελέτης και της διδασκαλίας της νεοελληνικής φιλολογίας. Στο τέλος του Προγράμματος οι συμμετέχοντες θα έχουν αναπτύξει γνώσεις και δεξιότητες που αφορούν στη συστηματική έρευνα σε διαδικτυακές/ψηφιακές βιβλιοθήκες, πύλες και βάσεις δεδομένων, την αξιολόγηση και δημιουργική αξιοποίηση ψηφιακού και πολυμεσικού υλικού, τη δημιουργία ειδικού λογισμικού για τη φιλολογική έρευνα, τη χρήση ψηφιακών εφαρμογών στη λογοτεχνική εκπαίδευση, την Ψηφιακή Λογοτεχνία και άλλα συναφή αντικείμενα. Πέρα από το προαιρετικό υλικό που προσφέρει σε πιο εξειδικευμένους εκπαιδευόμενους, το πρόγραμμα είναι ειδικά διαμορφωμένο ώστε να παραμένει προσιτό σε κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να εμπλουτίσει τις γνώσεις του πάνω σε αυτό το ενδιαφέρον νέο πεδίο που συνδέει ένα «παραδοσιακό» αντικείμενο σαν τη νεοελληνική φιλολογία με τις τεχνολογίες αιχμής που διατρέχουν κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης σήμερα. Σε Ποιους Απευθύνεται Το πρόγραμμα απευθύνεται : Σε φιλολόγους Σε εκπαιδευτικούς και εργαζόμενους στον χώρο της εκπαίδευσης Σε φοιτητές και αποφοίτους φιλοσοφικών σχολών, σχολών ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών & επιστημών της αγωγής Σε αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με συναφή ενδιαφέροντα Η αίτηση συμμετοχής μπορεί να αναζητηθεί στην ιστοσελίδα του Προγράμματος (www.digilit-edu.net) και αποστέλλεται ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης. [1]

3 Η αποδοχή της αίτησης συμμετοχής από την Επιστημονική Επιτροπή του προγράμματος ανακοινώνεται στον/στην υποψήφιο/α εκπαιδευόμενο/η ατομικά, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών. Προαπαιτούμενα Παρακολούθησης Πιστοποίηση Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Τα προαπαιτούμενα για την παρακολούθηση του Προγράμματος είναι: Πρόσβαση στο Διαδίκτυο Κατοχή προσωπικού Βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών (λεπτομερής καθοδήγηση και διαρκείς υπηρεσίες υποστήριξης παρέχονται σε λιγότερο εξοικειωμένους χρήστες) Το Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πιστοποίηση της συμμετοχής σας στο πρόγραμμα, τόσο στην ανεύρεση εργασίας όσο και στην επιδίωξη περαιτέρω σπουδών. Το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων διαθέτει πιστοποίηση δομών & υπηρεσιών από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) και τα μέλη της επιστημονικής/συγγραφικής ομάδας έχουν αναγνωρισμένη εμπειρία στο αντικείμενο του προγράμματος καθώς και στον σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων εξ αποστάσεως μάθησης. Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης Η επιτυχής ολοκλήρωση των τεσσάρων Διδακτικών Ενοτήτων που περιλαμβάνει το συγκεκριμένο πρόγραμμα οδηγεί στη χορήγηση Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης στο γνωστικό αντικείμενο «Νεοελληνική Λογοτεχνία και Ψηφιακές Τεχνολογίες». Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 12 διδακτικές εβδομάδες με εκτιμώμενο χρόνο μελέτης ώρες εβδομαδιαίως (διάρκεια προγράμματος που αναγράφεται στο Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης: 240 ώρες). Παρακάτω παρουσιάζεται αναλυτικά ο τρόπος αξιολόγησης των εκπαιδευομένων. Τρόπος Διεξαγωγής του Προγράμματος Η διδασκαλία του προγράμματος γίνεται αποκλειστικά με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με τη χρήση του διαδικτύου (e-learning), χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία του εκπαιδευόμενου σε συγκεκριμένο χώρο και χρόνο. Το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος διατίθεται σταδιακά, ανά διδακτική ενότητα, μέσω της ειδικά σχεδιασμένης εκπαιδευτικής πλατφόρμας, η οποία δεν απαιτεί πρότερη εξοικείωση με τις διαδικασίες της ηλεκτρονικής/εξ αποστάσεως μάθησης. Εκτός από τη διάθεση του εκπαιδευτικού υλικού, στην πλατφόρμα αναρτώνται ανακοινώσεις, χρονοδιαγράμματα και οδηγοί μελέτης, ενημερωτικά σημειώματα καθώς και λεπτομερείς οδηγίες για τη χρήση της πλατφόρμας και τη συμμετοχή στα τεστ αξιολόγησης. Επίσης, η πλατφόρμα του προγράμματος περιλαμβάνει εσωτερικό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για την άμεση επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευόμενων και εκπαιδευτών ή υποστηρικτικών υπηρεσιών. [2]

4 Μέθοδος και Περιεχόμενο Επιμόρφωσης Το περιεχόμενο της κάθε ενότητας είναι ειδικά σχεδιασμένο για περιβάλλοντα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και απευθύνεται σε ενήλικες φοιτητές, οι οποίοι μπορούν να προσαρμόσουν τη μελέτη τους στον ατομικό τους χώρο, χρόνο και ρυθμό. Το εκπαιδευτικό υλικό που βρίσκεται αναρτημένο στην εκπαιδευτική πλατφόρμα περιλαμβάνει: Διδακτικό υλικό με τη μορφή κειμένου Οπτικοακουστικό διδακτικό υλικό Ποικίλα παραδείγματα Δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης Βασική και πρόσθετη βιβλιογραφία Καταλόγους πρόσθετων ψηφιακών πηγών/παραπομπών Παράλληλα, το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο ούτως ώστε ο/η κάθε εκπαιδευόμενος/η: Να έχει τη δυνατότητα να αναπτύξει τις ατομικές του δεξιότητες και ενδιαφέροντα Να μπορεί να αυτοαξιολογείται και να λαμβάνει ανατροφοδότηση από τους διδάσκοντες Να μη χρειάζεται καθοδήγηση, πέραν των συμβουλών και των χρονοδιαγραμμάτων που του παρέχονται Να συμμετέχει σε εβδομαδιαία τεστ αξιολόγησης, τα οποία διατίθενται μετά την ολοκλήρωση κάθε διδακτικής υποενότητας/κεφαλαίου μελέτης. Η επιτυχής αξιολόγηση του εκπαιδευόμενου κατοχυρώνεται με βαθμολόγηση ίση ή μεγαλύτερη του 60% επί του συνόλου των ασκήσεων που περιλαμβάνονται στο εβδομαδιαίο τεστ αξιολόγησης. Τα τεστ περιλαμβάνουν ερωτήσεις κατανόησης και ασκήσεις εφαρμογής του εκπαιδευτικού υλικού (αντιστοίχισης, ορθών απαντήσεων, πολλαπλής επιλογής, ελεύθερης ανάπτυξης κ.ά.). Υπηρεσίες Υποστήριξης Χορήγηση Πιστοποιητικού Μέσω του ενσωματωμένου στην εκπαιδευτική πλατφόρμα συστήματος επικοινωνίας, ο εκπαιδευόμενος έχει ανά πάσα στιγμή τη δυνατότητα να απευθυνθεί στη Διοικητική ή Τεχνική Υποστήριξη του προγράμματος, ανάλογα με τη φύση του ζητήματος που τον απασχολεί, ενώ για θέματα που αφορούν στην εκπαιδευτική διαδικασία, ο σπουδαστής βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τον/την εκπαιδευτή/τρια. Το προσωπικό της Γραμματείας του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης βρίσκεται επίσης στη διάθεση των εκπαιδευομένων καθ όλη τη διάρκεια του προγράμματος. Η χορήγηση του Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης πραγματοποιείται, όταν ο εκπαιδευόμενος κατοχυρώσει βαθμολόγηση ίση ή μεγαλύτερη του 60% επί του συνόλου των ασκήσεων στα τεστ αξιολόγησης που διατίθενται μετά την ολοκλήρωση κάθε διδακτικής υποενότητας/ κεφαλαίου. Σε περίπτωση που η συνολική βαθμολογία μίας ή περισσοτέρων ενοτήτων δεν ξεπερνά το 60%, ο εκπαιδευόμενος έχει τη δυνατότητα επανεξέτασης των ενοτήτων αυτών μετά την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας του προγράμματος. Οι εκπαιδευόμενοι/ες που δεν υπέβαλαν κάποιο τεστ ή δεν συγκέντρωσαν το 60 % στη βαθμολογία του, έχουν το δικαίωμα να επανεξεταστούν σε [3]

5 τέσσερις (4) εβδομαδιαίες ενότητες κατ' ανώτατο όριο. Συνεπώς η μη υποβολή ή η αποτυχία σε περισσότερα από 4 εβδομαδιαία τεστ κατά τη διάρκεια του επιμορφωτικού κύκλου των 12 εβδομάδων επιτρέπει μεν την πρόσβαση στο σύνολο του εκπαιδευτικού υλικού, αλλά χωρίς δικαίωμα επανεξέτασης και χωρίς τη δυνατότητα απόκτησης Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης. Επιπλέον, για τη χορήγηση του πιστοποιητικού ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να μην έχει οικονομικές εκκρεμότητες. Σε περίπτωση που υπάρχουν τέτοιες, το πιστοποιητικό σπουδών διατηρείται στο αρχείο της Γραμματείας, για εύλογο χρονικό διάστημα και μέχρι την κάλυψη της οικονομικής εκκρεμότητας. Χρονική Διάρκεια & Κόστος Φοίτησης Η χρονική διάρκεια του Προγράμματος είναι τρεις (3) μήνες, ενώ ο απαιτούμενος χρόνος μελέτης εκτιμάται στις 240 ώρες, ανάλογα πάντα με τα προσωπικά χαρακτηριστικά και το εκπαιδευτικό υπόβαθρο του εκπαιδευόμενου. Το συνολικό κόστος φοίτησης είναι 350 ευρώ. Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε τραπεζικό λογαριασμό και εκδίδεται απόδειξη είσπραξης ή τιμολόγιο. Ωστόσο, σημαντική μείωση του κόστους προσφέρεται σε πολλές κατηγορίες εκπαιδευομένων (ανέργους, φοιτητές, κατόχους κάρτας νέων, ΑμεΑ, πολύτεκνους, οικονομικά ασθενείς κ.α.). Επιστημονικά Υπεύθυνος Επιστημονικά Υπεύθυνος του Προγράμματος είναι ο Καθηγητής Νεοελληνικής Φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, κ. Τάκης Καγιαλής, ο οποίος έχει την ευθύνη για τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση της ακαδημαϊκής λειτουργίας του προγράμματος. Μπορείτε να διαβάσετε το αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του Ε.Υ. στην ιστοσελίδα του προγράμματος (www.digilit-edu.net). Επιστημονική Επιτροπή Τάκης Καγιαλής, Καθηγητής Νεοελληνικής Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Λάμπρος Βαρελάς, Επίκουρος Καθηγητής Νεοελληνικής Φιλολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Δημήτρης Καργιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής Συγκριτικής Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Αναστασία Νάτσινα, Λέκτορας Νεοελληνικής Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης Γιάννης Παπαθεοδώρου, Αναπληρωτής Καθηγητής Νεοελληνικής Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Φίλιππος Παππάς, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Νεοελληνικής Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Συγγραφείς του Εκπαιδευτικού Υλικού Οι συγγραφείς του εκπαιδευτικού υλικού είναι μέλη ΔΕΠ Ελληνικών Πανεπιστημίων ή ειδικοί επιστήμονες με μεγάλη εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο, οι οποίοι κατέχουν πολύ βασικό ρόλο στην υλοποίηση του προγράμματος. Συγγράφουν το υλικό που μελετούν οι εκπαιδευόμενοι, αναλαμβάνουν την επιστημονική ευθύνη για τη μετατροπή του εκπαιδευτικού υλικού σε μορφή e- learning και παρέχουν στενή εποπτεία και συντονισμό στα τμήματα εκπαιδευομένων που συγκροτούνται. [4]

6 Εκπαιδευτικοί Σύμβουλοι Η εκπαίδευση διεξάγεται εξ αποστάσεως, σε ολιγομελή τμήματα εκπαιδευομένων και οι εκπαιδευτικοί σύμβουλοι αναλαμβάνουν τη συμβουλευτική καθοδήγηση, την αξιολόγηση/ανατροφοδότηση των εκπαιδευόμενων και τη βαθμολόγηση των ασκήσεών τους, καθώς και την επίλυση τυχόν ζητημάτων που προκύπτουν στο πλαίσιο της μελέτης τους. Η Υλη του Προγράμματος Αναλυτικά Διδακτική Ενότητα 1 (3 εβδομάδες) Η ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (Ι): ΓΕΝΙΚΕΣ/ΧΡΗΣΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 1. Πολυμεσικό περιεχόμενο (multimedia): προσωπογραφίες, απαγγελίες, μελοποιήσεις, συνεντεύξεις, ντοκιμαντέρ, διαλέξεις κ.ά. 2. Κείμενα και συγγραφείς 3. Η νεοελληνική λογοτεχνία στην Πύλη του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας Διδακτική Ενότητα 2 (3 εβδομάδες) Η ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΙΙ): ΠΗΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ 4. Ψηφιακές Βιβλιοθήκες & Ψηφιοποιημένο επιστημονικό περιεχόμενο 5. Ψηφιοποιημένα παλαιότερα περιοδικά και εφημερίδες Αρχειακές συλλογές - Διαδικτυακά λογοτεχνικά περιοδικά 6. Το λογοτεχνικό διαδίκτυο: Η διεθνής διάσταση Προσφέρεται ένα επιπλέον κεφάλαιο ως ελεύθερο ανάγνωσμα (προαιρετικό υλικό): Παράδειγμα φιλολογικής μελέτης με αξιοποίηση διαδικτυακού υλικού: Υπερρεαλισμός και πρωτοπορία (avant-garde) Διδακτική Ενότητα 3 (4 εβδομάδες) Η ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΠΗΓΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 7. Η λογοτεχνία στην εκπαίδευση: Αξιοποίηση ψηφιακού υλικού και εφαρμογών (Ι). Πριν την ανάγνωση 8. Η λογοτεχνία στην εκπαίδευση: Αξιοποίηση ψηφιακού υλικού και εφαρμογών (ΙΙ). Ανάγνωση - μετά την ανάγνωση 9. Εκπαιδευτικές εφαρμογές υπερκειμένου (Ι) 10. Εκπαιδευτικές εφαρμογές υπερκειμένου (ΙΙ) [5]

7 Διδακτική Ενότητα 4 (2 εβδομάδες) ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 11. Ψηφιακά εργαλεία και εφαρμογές για τη μελέτη της λογοτεχνίας 12. Οι εκπαιδευόμενοι έχουν τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ δύο κεφαλαίων: Hλεκτρονικές εκδόσεις λογοτεχνικών κειμένων και κειμενικών τεκμηρίων Ψηφιακή λογοτεχνία ή ΛΗΞΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ - ΑΠΟΝΟΜΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ [6]

1/. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης «ΟΡΑΜΑ» Σύγχρονα συστήματα οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων. Mediasuite

1/. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης «ΟΡΑΜΑ» Σύγχρονα συστήματα οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων. Mediasuite 1/. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης «ΟΡΑΜΑ» σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (e-learning) και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό αντικείμενο Σύγχρονα συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ E-LEARNING ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ. Εκπαίδευση Ειδική Αγωγή

ΤΟΜΕΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ. Εκπαίδευση Ειδική Αγωγή ΤΟΜΕΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Εκπαίδευση Ειδική Αγωγή ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ... 2 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE of PELOPONNESE ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (πρώην ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς, 210-4142000. www.unipi.gr

Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς, 210-4142000. www.unipi.gr Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς, 210-4142000 www.unipi.gr Οδηγός Σπουδών 2014-2015 - Τμήμα Πληροφορικής 2 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ WWW.CS.UNIPI.GR ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 3 Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ. Εκπαίδευση Ειδική Αγωγή

ΤΟΜΕΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ. Εκπαίδευση Ειδική Αγωγή ΤΟΜΕΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Εκπαίδευση Ειδική Αγωγή ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ... 2 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://www.elemedu.upatras.gr ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ακαδημαϊκού Έτους 2012-201 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2003-2010 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος Η διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΟΙΛΑ, 50100 ΚΟΖΑΝΗ ΤΗΛ. 2461068207 ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 2013 Εισαγωγή Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο και ιδιαιτέρα ανταγωνιστικό εκπαιδευτικό περιβάλλον, η δια βίου μάθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ. Εκπαίδευση Ειδική Αγωγή

ΤΟΜΕΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ. Εκπαίδευση Ειδική Αγωγή ΤΟΜΕΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Εκπαίδευση Ειδική Αγωγή ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ... 2 TEACCH, PECS, MAKATON: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014-2015

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014-2015 ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014-2015 ΑΘΗΝΑ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 2 Πληροφορίες Επικοινωνίας Τμήμα Διεύθυνση: Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Διεύθυνση: Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα. Τηλέφωνο Τμήματος: +30-210-8203314-6

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.»

ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ» www.epimorfosi.edu.gr Τελικός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ -206- -207-

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ -206- -207- ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ -206- -207- ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Διδακτορικά Προγράμματα της Σχολή Επιστημών της Αγωγής PhD Programs - School of Education Η Σχολή Επιστημών της Αγωγής προσφέρει προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑTΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2012-2013

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑTΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2012-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑTΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2012-2013 Συντελεστές Την έντυπη έκδοση του οδηγού επιμελείται συστηματικά κάθε χρόνο η Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος, την οποία ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς

Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς 2010-2011 Παρουσίαση του Τµήµατος Το Τµήµα ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Τρόποι διδασκαλίας και μέσα. Μια διδακτική πρόταση για τη διδασκαλία των λογοτεχνικών κειμένων.

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Τρόποι διδασκαλίας και μέσα. Μια διδακτική πρόταση για τη διδασκαλία των λογοτεχνικών κειμένων. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Τρόποι διδασκαλίας και μέσα. Μια διδακτική πρόταση για τη διδασκαλία των λογοτεχνικών κειμένων. Πασιόπουλος Γιώργος, Εκπαιδευτικός ΠΕ, Μεταπτυχιακός φοιτητής Η κινούμενη εικόνα

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Ενηλίκων & Δια Βίου Μάθηση:

Εκπαίδευση Ενηλίκων & Δια Βίου Μάθηση: Επιμορφωτικό Πρόγραμμα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Εκπαίδευση Ενηλίκων & Δια Βίου Μάθηση: Αρχές, Φιλοσοφία & Μεθοδολογία για ΣΔΕ, ΙΕΚ, ΚΕΚ, ΚΔΒΜ Προσκεκλημένη Επιμορφώτρια Ρούσου Σοφία MA, MSc, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων Πιστοποιημένο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2002-2006)

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2002-2006) ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΖΑΧΟΣ, Δρ. Βιβλιοθηκονομίας Διευθυντής της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2002-2006) ΑΘΗΝΑ 2002 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με τις

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση και συνδυασμένη μάθηση στην Ελλάδα.

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση και συνδυασμένη μάθηση στην Ελλάδα. Εξ αποστάσεως εκπαίδευση και συνδυασμένη μάθηση στην Ελλάδα. Κωνσταντίνα Ιωακειμίδου για το Κέντρο Έρευνας και Δράσης για την Ειρήνη (ΚΕΔΕ) «Η μόρφωση συνιστά δικαίωμα όλων των ανθρώπων. Δικαιούνται να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

ȪɁɄɀɟɑ ȭɏɍɓɂɣɋ 2014-2015

ȪɁɄɀɟɑ ȭɏɍɓɂɣɋ 2014-2015 2014-2015 2014-2015 TMHMA ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛHPOΦOPIKHΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 4 ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ... 5 Ιστορία και Πλαίσιο Λειτουργίας... 7 Διάρθρωση... 10 Όργανα Διοίκησης του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Λάρισα 2010 Επιμέλεια Έκδοσης 2010 Δρ. Γκαράνη Γεωργία, Επίκουρος Καθηγήτρια Δρ. Αδάμ Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Προϊστάμενος Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ»

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ» ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ» Μιχάλης Αμοιραδάκης, Χρήστος Λέλης, Διονύσης Μπάλλας, Αντώνης Μπαλάφας, Μαρίνος Παπαδόπουλος, Ελένη Παπαλυμπέρη, Αναστασία Τάγκαλη Αμοιραδάκη ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ μεταξύ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Ελλάδα) και του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ JOSEPH FOURIER GRENOBLE I (Γαλλία) ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Βόλος ΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Οδηγός εκπαιδευτή 1.1. Εισαγωγή 1.2. Εκπαιδευτικό υλικό για τις δραστηριότητες πρόληψης του άγχους 1.3. Περιγραφή του οδηγού εκπαιδευτή

Διαβάστε περισσότερα