Πρόταση Χρήσης Τεχνολογίας Υπολογιστικού Νέφους στην Εκπαίδευση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρόταση Χρήσης Τεχνολογίας Υπολογιστικού Νέφους στην Εκπαίδευση"

Transcript

1 Πρόταση Χρήσης Τεχνολογίας Υπολογιστικού Νέφους στην Εκπαίδευση Μαρία Χρόνη, Βασίλειος Μποζιάρης, Σταύρος Νικολόπουλος Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Περίληψη Στην μελέτη αυτή θέτουμε το ερώτημα της δυνατότητας εξάλειψης ή περιορισμού των προβλημάτων της υφιστάμενης τεχνολογικής οργάνωσης για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας χωρίς την υποβάθμιση της ποιότητας της παρερχομένης εκπαίδευσης. Η απάντηση δίδεται μέσω της αποτελεσματικής εφαρμογής της τεχνολογίας του Υπολογιστικού Νέφους (Cloud Computing), η οποία διαθέτει και προσφέρει την τεχνολογική οργάνωση που όχι μόνο περιορίζει τα προβλήματα της παραδοσιακής υλοποίησης και λειτουργίας των εκπαιδευτικών μονάδων Η/Υ αλλά υποβοηθά σε μεγάλο βαθμό πολλούς τομείς ενός σύγχρονου εκπαιδευτικού συστήματος. Συνδυάζοντας τα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας του Υπολογιστικού Νέφους και τις διαθέσιμες τεχνολογικές υποδομές των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της χώρας, προτείνουμε ένα σύνθετο μοντέλο δημιουργίας ενός Υπολογιστικού Νέφους το οποίο αποτελείται: (α) από ένα Υπολογιστικό Νέφος που το διαχειρίζεται ένας Εθνικός Φορέας, (β) ένα σύνολο από Υπολογιστικά Νέφη τα οποία διαχειρίζονται επιλεγμένα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της χώρας, και (γ) σύνολα Σχολικών Μονάδων (εκπαιδευτικά εργαστήρια Η/Υ), κάθε ένα από τα οποία έχει πρόσβαση στο λογισμικό και τους πόρους ενός πανεπιστημιακού Υπολογιστικού Νέφους. Το προτεινόμενο μοντέλο Υπολογιστικού Νέφους προσφέρει πολλαπλά επιστημονικά οφέλη και συμβάλλει ενεργά στη διείσδυση και την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Λέξεις κλειδιά: υπολογιστικό νέφος, Διαδίκτυο, εκπαιδευτικό λογισμικό, εργαστήριο πληροφορικής Εισαγωγή Η εκπαιδευτική διαδικασία, κυρίως τα τελευταία χρόνια, τείνει να υποστηρίζεται σε σημαντικό βαθμό από τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), και η τάση αυτή είναι διαρκώς ανοδική, καθώς η χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ) αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο μιας σύγχρονης εκπαιδευτικής δομής. Ωστόσο, ενώ η ενσωμάτωση των ΤΠΕ σε όλους τους τομείς του Δημοσίου έχει καταστεί αναγκαία, σύμφωνα με της οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 2000), η διείσδυση των ΤΠΕ στην ελληνική εκπαίδευση δεν είναι σε ικανοποιητικά επίπεδα σε σχέση και με τους υπόλοιπους εταίρους μας (Μπίκος, 1993; Γρηγοριάδου κ.α., 2004; Παναγιωτακόπουλος & Ρηγάλου, 2007; Κουστουράκης, 2008). Οι λόγοι είναι πολλοί (οικονομικοί, κοινωνικοί, δομής, πολιτικοί, οργάνωσης, προγραμματισμού) και πολυεπίπεδοι. Η τρέχουσα κατάσταση ανάπτυξης υπολογιστικής τεχνολογίας για την υποβοήθηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας βασίζεται κυρίως στη χρησιμοποίηση μεμονωμένων ή συνδεδεμένων σε τοπικό δίκτυο Η/Υ. Μια τέτοια τεχνολογική δομή οργάνωσης παρουσιάζει δυσκολίες συντήρησης και υποστήριξης, ενώ στην πλειονότητα των περιπτώσεων η χρησιμοποίησή της είναι «αντιοικονομική» αφενός μεν λόγω του μικρού κύκλου ζωής τόσο του υλικού (hardware) όσο και του λογισμικού (software), και αφετέρου Α. Τζιμογιάννης (επιμ.), Πρακτικά Εργασιών 7 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση», τόμος ΙΙ, σ Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Κόρινθος, Σεπτεμβρίου 2010

2 36 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή λόγω της περιορισμένης αξιοποιήσεώς της (utilization) δεδομένου του χρόνου ημερήσιας λειτουργίας των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Επομένως η υφιστάμενη τεχνολογική οργάνωση παρουσιάζει μια σειρά από δυσλειτουργίες και αναποτελεσματικότητες (εκπαιδευτικές, οικονομικές, τεχνολογικές, κλπ), με συνέπεια να δυσχεραίνεται η εκπαιδευτική διαδικασία και να αποκλείεται η εκπαιδευτική κοινότητα από τις σύγχρονες εξελίξεις που ίσως οδηγούν στο σχολείο του μέλλοντος. Στην παρούσα μελέτη, δεδομένου των παραπάνω προβλημάτων, θέτουμε το ερώτημα εάν υπάρχει δυνατότητα εξάλειψης ή περιορισμού των προβλημάτων αυτών χωρίς την υποβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Η απάντηση πιστεύουμε ότι μπορεί να δοθεί μέσω της αποτελεσματικής εφαρμογής της τεχνολογίας του Υπολογιστικού Νέφους (ΥΝ) (Cloud Computing), η οποία διαθέτει και προσφέρει αυτή την τεχνολογική οργάνωση που όχι μόνο περιορίζει τα αναφερθέντα προβλήματα της παραδοσιακής υλοποίησης και λειτουργίας των εκπαιδευτικών μονάδων Η/Υ αλλά υποβοηθά σε μέγιστο βαθμό πολλούς τομείς ενός σύγχρονου εκπαιδευτικού συστήματος. Αλλά τι είναι ένα Υπολογιστικό Νέφος; Στη βιβλιογραφία, ανάλογα από την οπτική γωνία που βλέπει κάποιος το θέμα, έχουν προταθεί διάφοροι ορισμοί (Vaquero et al., 2009) Στην μελέτη μας, θεωρούμε ότι ένα Υπολογιστικό Νέφος είναι ένα σύνολο υπολογιστών, προγραμμάτων και διαδικασιών τα οποία ο χρήστης (στην δική μας μελέτη ένα εκπαιδευτικό εργαστήριο Η/Υ) μπορεί να ενοικιάσει, για χρήση σε πραγματικό χρόνο, και στα οποία η πρόσβαση μπορεί να γίνει από οποιοδήποτε μέλος της εκπαιδευτικής κοινότητας, οποιαδήποτε στιγμή και, δεδομένης της ύπαρξης διαδικτυακής υποδομής, από οποιαδήποτε γεωγραφική θέση. Υπό αυτό το πρίσμα, η υλικοτεχνική υποδομή των σχολικών εργαστηρίων παύει να έχει την παραδοσιακή μορφή του πάγιου στοιχείου για τον οργανισμό και παίρνει την μορφή υπηρεσίας. Η προτεινόμενη μεταβολή στο πρότυπο χρησιμοποίησης των τεχνολογιών υποστήριξης της εκπαιδευτικής διαδικασίας θα επηρεάσει θεμελιωδώς τον τρόπο που αντιμετωπίζονται οι επενδύσεις στον τομέα της πληροφορικής, αλλά κυρίως θα επηρεάσει τον τρόπο που χρησιμοποιείται η υπολογιστική τεχνολογία στην εκπαίδευση (αξιοποίηση υπολογιστικών πόρων, αποτελεσματική και αξιόπιστη λειτουργία μονάδων Η/Υ, μείωση των λειτουργικών δαπανών που απαιτούνται για τη συντήρηση και αναβάθμιση των εκπαιδευτικών εργαστηρίων Η/Υ). Έτσι, η χρησιμοποίηση της τεχνολογίας του υπολογιστικού νέφους θα μπορούσε να θεωρηθεί σαν το μέσο που επιτρέπει την ομοιόμορφη διάχυση της γνώσης, μιας και όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας θα έχουν ίδιες ευκαιρίες χρησιμοποίησης της διαθέσιμης υλικοτεχνικής υποδομής. Η κατανεμημένη αποθήκευση και διαχείριση των εκπαιδευτικών βοηθημάτων (βιβλία, σημειώσεις, εργαστηριακές ασκήσεις, εκπαιδευτικό λογισμικό, κα.) θα δίδει την δυνατότητα και την ευκαιρία στους εκπαιδευόμενους να τα προσεγγίζουν ισότιμα μεταξύ τους, από οποιανδήποτε χώρο, για οσοδήποτε χρόνο, και με οποιοδήποτε μέσο είναι διαθέσιμο (π.χ. desktop, laptop, notebook, mobile phone, κλπ). Από την άλλη πλευρά, οι εκπαιδευτές θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται άμεσα για τις εξελίξεις του επιστημονικού τους αντικειμένου, να αντλούν εκπαιδευτικό υλικό και, κυρίως, θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνουν σε πραγματικό χρόνο το εκπαιδευτικό τους υλικό με τρόπο που παρακάμπτουν εύκολα προβλήματα χρονικής απαξίωσης αρκετών παραδοσιακών βοηθημάτων. Αξίζει να σημειωθεί ότι, σε άλλες χώρες έχουν ήδη αρχίσει να σκέφτονται τη δημιουργία τεχνολογιών ΥΝ στο χώρο της εκπαίδευσης, ενώ τα πρώτα σχετικά άρθρα που γράφονται μιλούν για τα οφέλη και τις προκλήσεις από τη χρήση του ΥΝ στην εκπαίδευση (Campus Technology, 2009; Katz, 2009). Επίσης, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 2009), στόχος της

3 Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση 37 Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καλύτερη αξιοποίηση των ΤΠΕ είναι η χρήση της τεχνολογίας του ΥΝ, ενώ σύμφωνα με τις εκθέσεις Horizon (Horizon, 2009; 2010), μία από τις τάσεις της τεχνολογίας στην εκπαίδευση είναι η αξιοποίηση των τεχνολογιών ΥΝ. Υφιστάμενη κατάσταση εκπαιδευτικών εργαστηρίων πληροφορικής Οι Νέες Τεχνολογίες έχουν καταστεί αναπόσπαστο κομμάτι της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Σε όλες πλέον τις βαθμίδες της εκπαίδευσης υπάρχουν Εργαστήρια Η/Υ με μεγάλο πλήθος και εύρος ερευνητικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Η συντήρηση των εργαστηρίων αυτών είναι μία δύσκολη, απαιτητική και επίπονη εργασία, απαραίτητη όμως προκειμένου να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία τους και, μέσω αυτής, να αποκομίζει η εκπαιδευτική κοινότητα στο ακέραιο τα οφέλη από τη χρήση τους. Ο Κανονισμός Λειτουργίας Σχολικού Εργαστηρίου Πληροφορικής και Εφαρμογών Η/Υ του Υπουργείου Παιδείας (ΥΠΕΠΘ, 2005), καθορίζει το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας, διαχείρισης και συντήρησης των εργαστηρίων Πληροφορικής και Εφαρμογών Η/Υ των σχολικών μονάδων της χώρας. Από τον κανονισμό αυτό, προκύπτει ο πολυδιάστατος ρόλος των εργαστηρίων στην εκπαιδευτική διαδικασία καθώς αυτά χρησιμοποιούνται από εκπαιδευτές και εκπαιδευομένους διαφορετικών ειδικοτήτων με διαφορετικές ανάγκες. Ο υπεύθυνος εργαστηρίου σε κάθε σχολική μονάδα Β/θμιας Εκπαίδευσης, όπως ορίζει ο παραπάνω κανονισμός, σε συνεργασία με το αρμόδιο ΚΕ ΠΛΗ.ΝΕ.Τ., ασχολείται με τη διαχείριση, τη συντήρηση και την αποκατάσταση των προβλημάτων του εξοπλισμού των εργαστηρίων (υλικό και λογισμικό), προκειμένου να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία τους. Μεταξύ άλλων, αναλαμβάνει την εγκατάσταση και τη διαχείριση (ενημέρωση, αναβάθμιση, επιδιόρθωση) των πακέτων λογισμικού που χρησιμοποιούνται στο εργαστήριο, το οποίο γίνεται είτε σε κάθε τερματικό υπολογιστή, είτε κεντρικά στο διακομιστή (server) του εργαστηρίου. Επίσης, αναλαμβάνει να διατηρεί αντίγραφα ασφαλείας και αρχεία με σημαντικούς κωδικούς, να ελέγχει για την ισχύ των αδειών χρήσης και να υποστηρίζει αποδοτικά τη χρήση λογισμικού προστασίας από ιούς και άλλες απειλές. Δυστυχώς, η υφιστάμενη κατάσταση των εργαστηρίων πληροφορικής παρουσιάζει προβλήματα με τα οποία έρχονται αντιμέτωποι τόσο ο υπεύθυνος του εργαστηρίου όσο και οι εκπαιδευτές και οι εκπαιδευόμενοι. Τα αίτια μπορούν να αναζητηθούν αφενός μεν στη μη τήρηση του κανονισμού λειτουργίας και αφετέρου στους εξής δύο βασικούς παράγοντες: (i) στο γεγονός ότι οι Η/Υ είναι μηχανές ευαίσθητες σε βλάβες, και (ii) στο γεγονός ότι οι Η/Υ βάλλονται καθημερινά από τις ταχύτατες εξελίξεις στην επιστήμη της Πληροφορικής τόσο σε επίπεδο υλικού όσο και σε επίπεδο λογισμικού. Επί αυτών, και πρέπει να επισημανθεί αυτό, προστίθενται και οι σημαντικές ελλείψεις του εν λόγω κανονισμού, όπως για παράδειγμα το γεγονός ότι δεν προβλέπει την ανάθεση της συντήρησης των σχολικών εργαστηρίων Η/Υ των Δημοτικών σχολείων σε κάποιον υπεύθυνο και τις ανάγκες καλύπτει το ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Ένα άλλο σημαντικό γεγονός είναι ότι στους Η/Υ όλων των σχολικών εργαστηρίων της χώρας (συχνά και εντός του ίδιου σχολείου) υπάρχουν διαφορετικές εκδόσεις των λογισμικών που χρησιμοποιούνται και διδάσκονται. Για παράδειγμα το λειτουργικό σύστημα κάποιων Η/Υ είναι Windows XP, ενώ κάποιων άλλων είναι Windows 98. Επίσης, οι Η/Υ των σχολικών εργαστηρίων της χώρας έχουν διαφορετικές δυνατότητες όσον αφορά στο υλικό τους (π.χ., 89.2% έχουν επεξεργαστή Pentium, 6.1% έχουν επεξεργαστή Celeron, ενώ το 3.7% είναι τεχνολογίας από 386 μέχρι και 486 (ΕΣΠΑ, 2007)). Αυτό συμβαίνει διότι τα σχολεία έχουν προμηθευτεί τον εξοπλισμό των εργαστηρίων τους από διαφορετικές εταιρείες, με διαφορετικούς διαγωνισμούς και σε διαφορετικές χρονικές περιόδους κατά τις οποίες επικρατούσαν διαφορετικά πρότυπα τεχνολογίας. Έτσι, υπάρχουν Η/Υ στους

4 38 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή οποίους δεν είναι δυνατή η εγκατάσταση ορισμένων πακέτων λογισμικού, γιατί δεν τα υποστηρίζει το υλικό τους. Επιπλέον, σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας (ΥΠΕΠΘ, 2006), υπάρχουν διαθέσιμα εκπαιδευτικά λογισμικά τα οποία δεν έχουν διανεμηθεί σε όλα τα σχολεία. Όλα τα παραπάνω συντέλεσαν στη δημιουργία μίας εργαστηριακής υποδομής η οποία δεν διαθέτει τα ίδια λογισμικά σε όλους τους εκπαιδευτές, δυσχεραίνοντας έτσι το έργο τους, ενώ παράλληλα δεν παρέχει ίσες ευκαιρίες μάθησης σε όλους τους εκπαιδευομένους, ούτε και ίσες ευκαιρίες στην αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών. Σύμφωνα με στοιχεία του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ, 2007), το ποσοστό των σχολείων με Η/Υ, το ποσοστό των μαθητών που αντιστοιχούν σε έναν Η/Υ καθώς και το ποσοστό των Η/Υ με δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο, παρουσιάζουν σημαντικές αποκλίσεις ανάλογα με την εκπαιδευτική βαθμίδα. Ενδεικτικά, η αναλογία μαθητών ανά Η/Υ είναι 23,7 μαθητές στα δημοτικά και 11,4 μαθητές κατά μέσο όρο στα γυμνάσια, λύκεια και ΤΕΕ. Από τα στοιχεία που αναφέρονται στο (ΕΣΠΑ, 2007) προκύπτει και η υστέρηση διείσδυσης της Α/θμιας Εκπαίδευσης σε ΤΠΕ συγκριτικά με την αντίστοιχη της Β/θμιας Εκπαίδευσης καθώς επίσης και ότι μεταξύ των περιφερειών της χώρας υπάρχουν ανισότητες αναφορικά με την κατοχή και την πρόσβαση σε ΤΠΕ. Στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση η κατάσταση όσον αφορά στο υλικό και στο λογισμικό των Η/Υ των Πανεπιστημιακών εργαστηρίων είναι σε αρκετά υψηλό επίπεδο. Οι παράγοντες για το γεγονός αυτό είναι αρκετοί, ωστόσο αξίζει να σημειωθεί ότι τα Πανεπιστημιακά εργαστήρια και δίκτυα συνήθως υποστηρίζονται από επαγγελματίες μηχανικούς Πληροφορικής οι οποίοι έχουν προσληφθεί για αυτήν ακριβώς την εργασία. Έτσι λοιπόν, είναι επιτακτική ανάγκη να θωρακιστεί το σχολικό εργαστήριο από δυσλειτουργίες λόγω βλαβών του υλικού και του λογισμικού, να αποδεσμευτεί από τις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις στο χώρο της Πληροφορικής, οι οποίες απαξιώνουν τους Η/Υ σε σύντομα χρονικά διαστήματα και απαιτούν σημαντικά κόστη για τη συντήρηση και αντικατάστασή τους, και να παρέχει ίσες ευκαιρίες μάθησης στους εκπαιδευομένους καθώς και τα ίδια εργαλεία μάθησης στους εκπαιδευτές. Επίσης, η πρόσβαση όλων των μαθητών σε Η/Υ και στο Διαδίκτυο είναι μείζον θέμα για την αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και για τη δημιουργία ενός ενιαίου περιβάλλοντος μάθησης. Με βάσει την υφισταμένη κατάσταση των Εκπαιδευτικών Εργαστηρίων Πληροφορικής, γεννάται το ερώτημα εάν υπάρχει σήμερα η δυνατότητα χρήσης ευέλικτων ΤΠΕ που μπορούν να παρέχουν λύσεις στα προβλήματα των εργαστηρίων Η/Υ όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, κυρίως όμως της Α/θμιας και της Β/θμιας εκπαίδευσης, χωρίς μακροπρόθεσμη επιπρόσθετη οικονομική επιβάρυνση για το δημόσιο, οι οποίες εξασφαλίζουν συνθήκες για ίσες ευκαιρίες μάθησης και πρόσβασης σε ΤΠΕ τόσο στους εκπαιδευτές όσο και στους εκπαιδευομένους. Η απάντηση μας στο παραπάνω ερώτημα είναι θετική και η πρότασή μας για την επίλυση των υφιστάμενων προβλημάτων, και γενικότερα για τη βελτίωση της υφιστάμενης κατάστασης, συνίσταται στη χρήση της τεχνολογίας του Υπολογιστικού Νέφους Υπολογιστικό νέφος Ο όρος Υπολογιστικό Νέφος (ΥΝ) χαρακτηρίζει ένα δικτυακό μοντέλο οργάνωσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ) που έχουν τη δυνατότητα να ικανοποιούν, σε πραγματικό χρόνο, τις ανάγκες των χρηστών για αποθήκευση (storage), υπολογιστική ισχύ

5 Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση 39 (computer power), και εφαρμογές (applications). Ένα λογικό διάγραμμα οργάνωσης ενός ΥΝ δίδεται στο Σχήμα 1(α). Η ιδέα του ΥΝ προωθείται σαν μια καινοτόμος τεχνολογία κλιμακωτής (scalable) ανάπτυξης διαδικτυακών εφαρμογών (Armbrust et al., 2009), στην οποία, με βάση την ζήτηση, κατανέμονται δυναμικά και εικονικά, υπολογιστικές υποδομές υπό την μορφή υπηρεσίας (Gruman & Knorr, 2008; Haynie, 2009), χωρίς να απαιτείται από τους χρήστες να έχουν γνώση, εμπειρία ή έλεγχο της υποδομής του ΥΝ που χρησιμοποιούν. Εφαρμογές όπως οι Google App Engine, Flickr, YouTube, κλπ, έχουν αναπτυχθεί και διατίθενται μέσω τεχνολογιών ΥΝ. Το χαρακτηριστικό τους είναι ότι δεν εκτελούνται (τρέχουν run) σε έναν υπολογιστή αλλά ανατίθενται σε μια κατανεμημένη συστοιχία (distributed cluster), η οποία ανάλογα με τις απαιτήσεις, χρησιμοποιεί αποθηκευτικό χώρο και υπολογιστική ισχύ από πολλαπλές μηχανές (υπολογιστές). Ένα άλλο χαρακτηριστικό τους είναι ότι παρέχει πλήρη ελευθερία σχετικά με την γεωγραφική θέση και τον ιδιοκτήτη του ΥΝ. Για παράδειγμα, το Amazon s cloud, που είναι γνωστό σαν Elastic Compute Cloud (EC2) (Amazon, 2009), χρησιμοποιείται για την υποστήριξη του Amazon.com, αλλά μπορεί να ενοικιαστεί από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου για διαφορετικούς σκοπούς. Σύμφωνα με μελέτες που διεξήχθησαν από την εταιρεία Gartner το 2009 (Gartner Inc., 2009) σχετικά με τις ανερχόμενες τεχνολογίες, το ΥΝ βρέθηκε στην κορυφή των προσδοκιών και του ενδιαφέροντος για τα επόμενα χρόνια, όπως φαίνεται στο Σχήμα 1(β). (α) (β) Σχήμα 1. (α) Λογικό διάγραμμα οργάνωσης ενός ΥΝ; (β) Αναδυόμενες τεχνολογίες Η τεχνολογία του ΥΝ προωθεί ουσιαστικά τη διαθεσιμότητα και περιγράφεται από (NIST Working Definition, 2009): (α) πέντε βασικά χαρακτηριστικά (On-demand self-service, Broad network access, Resource pooling, Rapid elasticity, και Measured Service.), (β) τρία μοντέλα παροχής υπηρεσιών (Cloud Software as a Service (SaaS), Platform as a Service (PaaS), Infrastructure as a Service (IaaS) και (γ) τέσσερα μοντέλα ανάπτυξης, τα οποία αναφέρονται παρακάτω εν συντομία: Private cloud: Το private (ιδιωτικό) ΥΝ δεν είναι διαθέσιμο στο ευρύ κοινό αλλά αποτελεί ιδιωτική υπηρεσία μίας εταιρείας ή ενός οργανισμού. Public cloud: Το public (δημόσιο) ΥΝ είναι διαθέσιμο επί πληρωμή στο καταναλωτικό κοινό, με κυριότερα παραδείγματα τα Amazon Web Services (Amazon, 2009) και Google AppEngine (Google, 2009). Hybrid cloud: Το hybrid (υβριδικό) ΥΝ αποτελεί ένα συνδυασμό πολλαπλών ιδιωτικών και/ή δημοσίων ΥΝ (όταν ένα ιδιωτικό ΥΝ αδυνατεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις

6 40 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή των χρηστών του μια δεδομένη χρονική περίοδο, τότε χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες ή δεσμεύει προς στιγμήν μέρος των πόρων ενός δημόσιου ΥΝ). Community cloud: Το Community (κοινοτικό) ΥΝ δημιουργείται για να εξυπηρετήσει χρήστες με κοινά ενδιαφέρονται και διαμοιράζεται σε διάφορους οργανισμούς. Η διαχείριση του Community ΥΝ μπορεί να γίνει από τους ίδιους τους οργανισμούς είτε από εξωτερικούς οργανισμούς (π.χ. Google). Να σημειώσουμε ότι το Δημόσιο ΥΝ διατίθεται από παρόχους υπηρεσιών και δίδει στους χρήστες την δυνατότητα να αναπτύξουν ή να καταναλώσουν υπηρεσίες. Αυτό το ΥΝ μπορεί να είναι δωρεάν (π.χ. Google, 2009) ή επί πληρωμή με βάση ένα μοντέλο πωλήσεων χρήσης (pay-per-usage model) (π.χ. Microsoft, 2009). Υπολογιστικό νέφος στην εκπαίδευση: μια εφικτή πρόταση Το Υπολογιστικό Νέφος (ΥΝ) μπορεί να δώσει λύσεις σε αρκετά από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η εκπαίδευση στην Ελλάδα και να συμβάλλει ενεργά στη διείσδυση και την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές μπορούν να αποκομίσουν σημαντικά οφέλη από την τεχνολογία του ΥΝ. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν μεγάλο πλήθος εκπαιδευτικών λογισμικών, τα οποία είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμα από οποιοδήποτε Η/Υ με πρόσβαση στο δίκτυο, και έτσι να παρακάμψουν τις γραφειοκρατικές διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν για να αποκτήσουν τα λογισμικά που χρησιμοποιούν στα εργαστήριά τους. Οι μαθητές, από την άλλη πλευρά, μπορούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και να βιώσουν την εμπειρία της αλληλεπίδρασης με μια πληθώρα λογισμικών, ενώ τους δίνεται η δυνατότητα να δουλεύουν τις εργασίες τους εκτός σχολικού ωραρίου και να συνεργάζονται με ομάδες μαθητών από άλλα σχολεία. Όλοι έχουν πρόσβαση σε ανεξάντλητους αποθηκευτικούς χώρους και ανεξάντλητη υπολογιστική ισχύ. Άλλα πλεονεκτήματα της χρήσης της τεχνολογίας του ΥΝ είναι και τα εξής: Μείωση του χρόνου που απαιτείται από τους υπεύθυνους των σχολικών εργαστηρίων Η/Υ για εγκατάσταση, αναβάθμιση, και ενημέρωση των λογισμικών. Τα λογισμικά πλέον θα διατίθενται από το ΥΝ. Εξάλειψη της διατήρησης και συντήρησης υψηλής τεχνολογίας σε τοπικό επίπεδο (π.χ. ερευνητικά και εκπαιδευτικά λογισμικά, νέοι επεξεργαστές, μεγαλύτερες μνήμες, κλπ). Το ΥΝ δίνει τη δυνατότητα χρήσης εφαρμογών και πόρων που δε διαθέτουμε τοπικά και έτσι μπορούμε πλέον να αξιοποιούμε Η/Υ με υποτυπώδεις δυνατότητες κάτι που συνεπάγεται άμεσα μείωση των δαπανών για την αναβάθμιση και συντήρηση υλικού και λογισμικού των εργαστηρίων Η/Υ (π.χ., μητρικές, σκληροί δίσκοι, μνήμες κλπ). Διαθεσιμότητα λογισμικού και δεδομένων. Το λογισμικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποτεδήποτε και από οποιαδήποτε φορητή συσκευή με δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο, ενώ εκπαιδευτικοί και εκπαιδευόμενοι έχουν άμεση πρόσβαση στα δεδομένα τους (σημειώσεις, εργασίες, φωτογραφίες, βίντεο), χωρίς να μεριμνούν για τη μεταφορά τους με συσκευές προσωρινής αποθήκευσης (CD s, DVD s, USB flash μνήμες κ.λπ.). Ασφάλεια δεδομένων. Στην αρχιτεκτονική του ΥΝ τα δεδομένα αποθηκεύονται σε πολλά αντίγραφα ασφαλείας και σε διαφορετικές τοποθεσίες. Προστασία περιβάλλοντος. Το ΥΝ συμβάλλει ενεργά στην προστασία του περιβάλλοντος λόγω της μείωσης της συνολικής χρήσης των υλικών υπολογιστικών πόρων που συνεπάγεται μείωση και της απαιτούμενης ηλεκτρικής ενέργειας και ως εκ

7 Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση 41 τούτου μείωση των παραγόμενων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (Keith & Burkhard, 2009). Στην παρούσα εργασία προτείνονται αρχικά δύο επιλογές όσον αφορά στη δομή οργάνωσης και χρήσης της τεχνολογίας του ΥΝ καθώς και στο καθεστώς ιδιοκτησίας του ΥΝ για χρήση του στην εκπαίδευση. Η πρώτη επιλογή είναι να μισθωθεί από έναν Εθνικό Φορέα (π.χ., το Υπουργείο Παιδείας) ένα δημόσιο ΥΝ μίας εταιρείας (πάροχος). Τα πλεονεκτήματα αυτής της πρότασης θα ήταν ότι η συντήρηση του ΥΝ θα ήταν ευθύνη εξολοκλήρου του παρόχου του ΥΝ, ενώ το ΥΝ θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί αμέσως μετά τη σύναψη της σχετικής σύμβασης. Από την άλλη όμως πλευρά υπάρχει ο φόβος της εξάρτησης των χρηστών του ΥΝ (σχολικές μονάδες) από τις μεγάλες εταιρίες, η οποία σταδιακά αυξανόμενη ίσως οδηγήσει τελικά στον εγκλωβισμό όλων στις προσφερόμενες υπηρεσίες. Αυτό θα οδηγήσει με τη σειρά του στην ενίσχυση της ανάγκης για καταβολή όλο και μεγαλύτερων χρηματικών ποσών για τη διατήρηση της δυνατότητας πρόσβασης στις παρεχόμενες υπηρεσίες. Επίσης υπάρχει και η ανησυχία για την διαρροή των δεδομένων μας τα οποία θα αποθηκεύονται στο ΥΝ. Η δεύτερη επιλογή είναι να αναλάβει ένας Εθνικός Φορέας (π.χ. το Υπουργείο Παιδείας) τη δημιουργία ενός ιδιωτικού ΥΝ που θα ανήκει στην ελληνική εκπαιδευτική κοινότητα. Το ΥΝ θα μπορεί να αποτελεί το χώρο συγκέντρωσης όλων των εγκεκριμένων εκπαιδευτικών λογισμικών. Ως εκ τούτου δε θα διανέμονται στις σχολικές μονάδες με οπτικούς δίσκους (CD s) ή από συγκεκριμένους δικτυακούς τόπους (ΥΠΕΠΘ, 2006). Επίσης, θα είναι διαθέσιμα σε όλα τα σχολεία της χώρας που έχουν δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο, ενώ τα νέα εκπαιδευτικά λογισμικά θα μπορούν να δοκιμαστούν και να αξιολογηθούν από το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας με απώτερο στόχο την περαιτέρω βελτίωσή τους. Σχήμα 2. Προτεινόμενο μοντέλο τεχνολογίας ΥΝ στην εκπαίδευση Η δεύτερη πρόταση απαιτεί χρόνο για να μπορέσει να υλοποιηθεί και να τεθεί σε αποτελεσματική λειτουργία, λόγω της κεντρικής οργάνωσής της, πλην όμως αποτελεί καινοτόμο πρόκληση και ίσως την πιο ενδεδειγμένη προσέγγιση. Όμως, ο προβληματισμός και το ερώτημα που τίθεται είναι εάν μεταξύ των «σχολικών μονάδων» και του «ΥΝ» του εθνικού φορέα, θα μπορούσε να υπάρξει μια «τεχνολογική υποδομή» που θα συνέβαλε στην αρτιότερη και επιστημονικότερη διάχυση και αξιοποίηση της τεχνολογικής πληροφορίας.

8 42 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή Οι τεχνολογικές υποδομές των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της χώρας είναι σε αρκετά υψηλό επίπεδο. Επίσης, το επιστημονικό προσωπικό που στελεχώνει τα ιδρύματα αυτά είναι στην πλειοψηφία του υψηλού επιπέδου με άρτιες τεχνολογικές γνώσεις. Επομένως, θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν οι υπολογιστικοί πόροι που ανήκουν στα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας (δίκτυα, εξυπηρετητές, αποθηκευτικοί χώροι, κλπ) και οι γνώσεις του επιστημονικού δυναμικού τους, στην κατεύθυνση του να αποτελέσουν τη βάση για τη δημιουργία ενός ΥΝ για τις ανάγκες της εκπαιδευτικής κοινότητας. Συνδυάζοντας τα πλεονεκτήματα της δεύτερης προτεινομένης επιλογής (ΥΝ Εθνικού Φορέα) και τις υποδομές των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της χώρας προτείνουμε ένα σύνθετο μοντέλο δημιουργίας ενός ΥΝ (βλέπε Σχήμα 2), το οποίο αποτελείται από τρία συστατικά: (1) Ένα Υπολογιστικό Νέφος που το διαχειρίζεται ένας Εθνικός Φορέας (π.χ., το Υπουργείο Παιδείας), και το οποίο ονομάζουμε «Κεντρικό» (ΚΥΝ). (2) Ένα σύνολο από Υπολογιστικά Νέφη τα οποία διαχειρίζονται επιλεγμένα πανεπιστημιακά ιδρύματα τις χώρας, το καθένα από τα οποία έχει πρόσβαση στο λογισμικό και τους πόρους του ΚΥΝ, και τα οποία ονομάζουμε «Πανεπιστημιακά Υπολογιστικά Νέφη» (ΠΥΝ). (3) Σύνολα Σχολικών Μονάδων (εκπαιδευτικά εργαστήρια Η/Υ), κάθε ένα από τα οποία έχει πρόσβαση στο λογισμικό και τους πόρους ενός ΠΥΝ. Οι σχολικές μονάδες ενός ΠΥΝ επιλέγονται με γεωγραφικά κριτήρια (και δυνατότητα σύνδεσής τους στο δίκτυο) για να αποτελέσουν πυρήνες εκπαιδευτικής τεχνολογικής ανάπτυξης υπό την τεχνολογική υποστήριξη ενός πανεπιστημιακού ιδρύματος. Συμπεράσματα και Επεκτάσεις Το προτεινόμενο, σε αυτή την εργασία, μοντέλο ΥΝ (Κεντρικό ΥΝ Πανεπιστημιακά ΥΝ) μπορεί να δώσει λύσεις σε αρκετά από τα προβλήματα τεχνολογικής υποδομής που αντιμετωπίζει σήμερα το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και να συμβάλλει ενεργά στη διείσδυση και την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Το προτεινόμενο εγχείρημα έχει πολλαπλά επιστημονικά οφέλη, σημαντικότερα των οποίων είναι η επιστημονική αλληλεπίδραση μεταξύ του διδακτικού δυναμικού των σχολικών μονάδων της Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης και του διδακτικού και ερευνητικού δυναμικού του πανεπιστημίου που καλύπτει την αντίστοιχη γεωγραφική περιοχή. Η αλληλεπίδραση αυτή θα έχει ως αποτέλεσμα τη συνεχή επιμόρφωση του διδακτικού δυναμικού των σχολικών μονάδων, τη συνεχή ενημέρωσή του για τις τρέχουσες εξελίξεις της επιστήμης, και τη γρήγορη «μετάλλαξη» των μελών του σε «ενεργούς επιστήμονες». Επίσης, το τεχνικό προσωπικό και οι υπεύθυνοι των σχολικών εργαστηρίων, μέσω της συνεργασίας τους με τους υπευθύνους των τοπικών Πανεπιστημιακών ΥΝ, θα αναπτύξουν δεξιότητες και θα έχουν άμεση και συνεχή πρόσβαση στις τεχνολογικές εξελίξεις. Επιπλέον, θα μειωθεί ο φόρτος απασχόλησής τους σε τετριμμένα και μη-δημιουργικά θέματα τοπικής συντήρησης. Όσον αφορά την υλοποίηση του εγχειρήματος, θα μπορούσε αρχικά να αναπτυχθούν τα τοπικά Πανεπιστημιακά ΥΝ, με χρήση της υφιστάμενης τεχνολογίας, και στην συνέχεια να αναπτυχθεί το Κεντρικό ΥΝ του Εθνικού Φορέα. Σε πλήρη εφαρμογή του συστήματος, τα τοπικά Πανεπιστημιακά ΥΝ θα μπορούσαν να αναπτύξουν δραστηριότητες (παροχή υπηρεσιών σε ιδιωτικές σχολικές μονάδες) οι οποίες θα απέφεραν μακροπρόθεσμα έσοδα μέσω των οποίων θα κάλυπταν τις ανάγκες αναβάθμισης και επέκταση της υφιστάμενης υποδομής τους προς όφελος των παρερχόμενων υπηρεσιών εκπαίδευσης των σχολικών μονάδων.

9 Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση 43 Θα πρέπει να επισημανθεί, με ιδιαίτερη αυστηρότητα, ότι η παρούσα εργασία προτείνει ένα μοντέλο ΥΝ (Κεντρικό ΥΝ Πανεπιστημιακά ΥΝ), περιγράφει τα χαρακτηριστικά του και εκτιμάει τα εκπαιδευτικά οφέλη από την εφαρμογή του με βάσει την υπάρχουσα τεχνολογική υποδομή των σχολικών μονάδων και τις υπολογιστικές δυνατότητες της αρχιτεκτονικής του ΥΝ. Ωστόσο, για να υπάρξει μια σαφής εκτίμηση της πολυπλοκότητας υλοποίησης του εγχειρήματος αλλά και της ακριβούς μέτρησης, μέσω δεικτών, των ωφελειών της υιοθέτησή της, θα πρέπει να σχεδιαστεί μελέτη οικονομοτεχνικού χαρακτήρα όπου εκεί θα εκτιμηθεί το οικονομικό κόστος εφαρμογής της πρότασης σε σχέση με τα αναμενόμενα οφέλη (ποιοτικά και ποσοτικά) που αυτή θα αποφέρει. Τα ποιοτικά οφέλη, σε σχέση με τα οικονομικά (ανάλυση κόστους-ωφέλειας), πιστεύουμε ότι θα καταδείξουν όχι μόνο την χρησιμότητα αλλά και την βιωσιμότητα της προτεινόμενης τεχνολογικής δομής στην εκπαίδευση. Αναφορές Amazon (2009). Amazon Elastic Compute Cloud (EC2). Retrieved from Armbrust, Μ., Fox, Α., Griffith, R., Joseph, A., Katz, R., Konwinski, A., Lee, G., Patterson, D., Rabkin, A., Stoica, I., & Zaharia, M. (2009). Above the Clouds: A Berkeley view of Cloud Computing, University of California, Berkeley, Tech. Rep Retrieved from abovetheclouds.pdf Campus Technology (2009). Is cloud computing a credible solution for education? Retrieved 2 April 2010 from Gartner Inc. (2009). Gartner's 2009 Hype Cycle Special Report Evaluates Maturity of 1,650 Technologies. Retrieved 2 April 2010 from Google (2009). Google App Engine: Run your web apps on Google s infrastructure. Retrieved 2 May 2010 from Gruman, G., & Knorr, E. (2008). What Cloud Computing really means. Retrieved 2 May 2010 from 1.html Haynie, M. (2009). Enterprise cloud services: Deriving business value from Cloud Computing. Micro Focus. Horizon Report (2009). Ετήσια έκθεση Horizon 2009 The K-12 Edition, The New Media Consortium. Retrieved 15 March 2010 from Horizon Report (2010). Ετήσια έκθεση Horizon 2010, The New Media Consortium. Retrieved 25 Jan 2010 from Katz, R. (2009). The Tower and the Cloud: Higher Education in the Age of Cloud Computing, Educause. Retrieved 20 May 2010 from Keith, J., & Burkhard, N.L. (2009). The future of cloud computing: Opportunities for European cloud computing beyond Retrieved 20 May 2010 from Microsoft (2009). Windows Azure Platform. Retrieved 12 May 2010 from windowsazure NIST Working Definition (2009). The NIST Definition of Cloud Computing. Retrieved 12 May 2010 from Vaquero, L.M, Rodero-Merino, L., Caseres, J., & Lindner, M. (2009). A break in the clouds: towards a cloud definition, ACM SIGCOMM Computer Communication. 39(1), Γρηγοριάδου, Μ., Γόγουλου, Α., Γουλή, Ε., Δαγδιλέλης, Β., Κόμης, Β., Κορδάκη, Μ., Μικρόπουλος, Α., Μπακογιάννης, Σ., Παπαδόπουλος, Γ., Πολίτης, Π., Σφηκόπουλος, Θ., & Τζιμογιάννης, Α. (2004). Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση: Υπάρχουσα κατάσταση, προβλήματα, προτάσεις, Στο Π. Πολίτης (επιμ.), Πρακτικά 2 ης Πανελλήνιας Διημερίδας με Διεθνή Συμμετοχή «Διδακτική της Πληροφορικής» (σ ), Βόλος. Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (2000). Να σκεφτούμε την εκπαίδευση του αύριο να προωθήσουμε την καινοτομία με τις νέες τεχνολογίες. Βρυξέλλες, COM (2000). Ανακτήθηκε από

10 44 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (2009). Σύμπραξη δημόσιου-ιδιωτικού τομέα για το μελλοντικό Διαδίκτυο. Ανακτήθηκε 2 Μαΐου 2010 από ficommunication_el.pdf ΕΣΠΑ (2007). Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», Υπουργείο Παιδείας, Ανακτήθηκε 2 Μαΐου 2010 από DiaBiou_Mathisi.pdf Κόμης, Β. (2005). Εισαγωγή στη Διδακτική της Πληροφορικής. Εκδόσεις Κλειδάριθμος. Κουστουράκης, Γ., & Παναγιωτακόπουλος, Χ. (2008). Η εισαγωγή των ΤΠΕ στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση: επιδράσεις και προβλήματα. Στο Β. Κόμης (επιμ.), Πρακτικά 4 ου Συνεδρίου «Διδακτική της Πληροφορικής» (σ ). Πάτρα. Μπίκος, Γ. (1993). Εκπαιδευτικοί και υπολογιστές: Στάσεις Ελλήνων εκπαιδευτικών απέναντι στην εισαγωγή ηλεκτρονικών υπολογιστών στη Γενική Εκπαίδευση. Εκδόσεις Α. Κυριακίδη. Παναγιωτακόπουλος, Χ., & Κουστουράκης, Γ. (2005). Η εφαρμογή των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας στην εκπαίδευση: Διεθνείς, ευρωπαϊκές και εθνικές εξελίξεις. Επιστημονική Επετηρίδα Π.Τ.Δ.Ε. Αρέθας (τ.3, σ ). Παναγιωτακόπουλος, Χ., & Ρηγάλου, Χ. (2007). Γνώσεις, στάσεις και αντιλήψεις δείγματος εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής για τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών. Επιστημονική Επετηρίδα Π.Τ.Δ.Ε. Αρέθας (σ ) ΥΠΕΠΘ (2005). Κανονισμός Λειτουργίας Σχολικού Εργαστηρίου Πληροφορικής & Εφαρμογών Η/Υ. Ανακτήθηκε στις 19 Μαρτίου 2010 από kanonismos_s_e_p_e_h_y_ pdf ΥΠΕΠΘ (2006). Στοιχεία Προϊόντων Εκπαιδευτικού Λογισμικού (Κατάλογος 3). Ανακτήθηκε στις 19 Μαρτίου 2010 από

Information Technology for Business

Information Technology for Business Information Technology for Business Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Computer System Hardware Υποδομή του Information Technology Υλικό Υπολογιστών (Hardware) Λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Cloud Computing και Ζητήματα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Λ. Μήτρου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Cloud Computing και Ζητήματα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Λ. Μήτρου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Αιγαίου Cloud Computing και Ζητήματα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Λ. Μήτρου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Αιγαίου 1 Περί τίνος πρόκειται Κατά NIST πρόκειται για ένα μοντέλο που ενεργοποιεί ευχερή, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστική Νέφους Cloud computing

Υπολογιστική Νέφους Cloud computing Υπολογιστική Νέφους Cloud computing Χρ. Ηλιούδης Clouds Cloud computing??? Διείσδυση του Cloud Ορισμός - χαρακτηριστικά Ο όρος cloud έχει τις ρίζες στου στην αρχή του internet όπου συνήθιζαν να το αναπαριστούν

Διαβάστε περισσότερα

Η Νεφο-Πληροφορική στην Εκπαίδευση

Η Νεφο-Πληροφορική στην Εκπαίδευση Η Νεφο-Πληροφορική στην Εκπαίδευση Ε. Χριστοπούλου, Δ. Ρίγγας Τμήμα Πληροφορικής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο {hristope; riggas}@ionio.gr Περίληψη Η νεφο-πληροφορική (cloud computing) είναι μια νέα προσέγγιση της

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. mobile CRM ΔΩΣΤΕ ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ

ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. mobile CRM ΔΩΣΤΕ ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ mobile CRM ΔΩΣΤΕ ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ Για µια ανοικτή επιχείρηση Σήµερα περισσότερο από ποτέ, µια επιχείρηση που θέλει να ανοίξει νέους δρόµους ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

«Η Ελλάδα μπορεί να αναδειχθεί σε μία χώρα start up»

«Η Ελλάδα μπορεί να αναδειχθεί σε μία χώρα start up» «Η Ελλάδα μπορεί να αναδειχθεί σε μία χώρα start up» Σπύρος Ιγνατιάδης Γ. Διευθυντής Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος Ο ΣΕΠΒΕ ιστορικό Ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 1994. Έχει έδρα στην Θεσσαλονίκη.

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας Web & Mobile apps Για µια ανοικτή επιχείρηση Σήµερα περισσότερο από ποτέ, µια επιχείρηση που θέλει να ανοίξει νέους δρόµους ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕΚΑΠ 2015

9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕΚΑΠ 2015 9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕΚΑΠ 2015 (5η ανακοίνωση) Αρ.Πρωτ.183708/Δ2/13-11-2014/ΥΠΑΙΘ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Now available!!! Microsoft Dynamics NAV & Microsoft Dynamics CRM Also in Cosmos Cloud!

Now available!!! Microsoft Dynamics NAV & Microsoft Dynamics CRM Also in Cosmos Cloud! Now available!!! Microsoft Dynamics NAV & Microsoft Dynamics CRM Also in Cosmos Cloud! H ελληνική έκδοση του Microsoft Dynamics NAV είναι ένα ολοκληρωμένο λογισμικό διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP).

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία Β Λυκείου Γενικής Παιδείας: Όλα τα πειράματα σε προσομοίωση

Χημεία Β Λυκείου Γενικής Παιδείας: Όλα τα πειράματα σε προσομοίωση ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 5 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ Γ Διδασκαλία τη Χημείας Με Νέες Τεχνολογίες Χημεία Β Λυκείου Γενικής Παιδείας: Όλα τα πειράματα σε προσομοίωση Γεώργιος Ξεντές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. «Το Υλικό του Υπολογιστή»

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. «Το Υλικό του Υπολογιστή» ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ «Το Υλικό του Υπολογιστή» 1.Τίτλος Διδακτικού Σεναρίου Το Υλικό του Υπολογιστή. 2. Εκτιμώμενη Διάρκεια Προβλέπεται να διαρκέσει συνολικά 2 διδακτικές ώρες. 3. Ένταξη στο πρόγραμμα σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση και Διαχείριση εξοπλισμού Πληροφορικής στο δημόσιο σχολείο σε περίοδο οικονομικής κρίσης

Διοίκηση και Διαχείριση εξοπλισμού Πληροφορικής στο δημόσιο σχολείο σε περίοδο οικονομικής κρίσης Διοίκηση και Διαχείριση εξοπλισμού Πληροφορικής στο δημόσιο σχολείο σε περίοδο οικονομικής κρίσης Δρ. Ιωάννης A. Αποστολάκης Υπεύθυνος ΚΕΠΛΗΝΕΤ Α Αθήνας e-mail: apost@sch.gr Διεύθυνση: Κηφισίας 16 Αμπελόκηποι,

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Παράλληλης & Κατανεμημένης Επεξεργασίας

Συστήματα Παράλληλης & Κατανεμημένης Επεξεργασίας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Συστήματα Παράλληλης & Κατανεμημένης Επεξεργασίας Ενότητα 14: Cloud Computing Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού»

Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού» Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού» Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1. Μέρος Γ., Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική Προσέγγιση για τη τοπολογία τοπικού δικτύου και υπηρεσιών σε Client Server περιβάλλον, με το πρόγραμμα Filius

Διδακτική Προσέγγιση για τη τοπολογία τοπικού δικτύου και υπηρεσιών σε Client Server περιβάλλον, με το πρόγραμμα Filius Διδακτική Προσέγγιση για τη τοπολογία τοπικού δικτύου και υπηρεσιών σε Client Server περιβάλλον, με το πρόγραμμα Filius Ζευγίτης Θεόδωρος 1, Καλτσίδης Χρήστος 2, Μακράκη Καλλιόπη 3 tzevgit@gmail.com, ckaltsidis@sch.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική Παιδεία. Web Site: http://www.epe.org.gr. Email: info@epe.org.gr

Πληροφορική Παιδεία. Web Site: http://www.epe.org.gr. Email: info@epe.org.gr Πληροφορική Παιδεία Email: info@epe.org.gr Δημήτρης Κυριακός MSc, MBA Καθηγητής Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Εργαστηριακός Συνεργάτης ΤΕΙ Πειραιά Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Ε.Π.Ε. antiproedros@epe.org.gr

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση ΕΛΛΑΚ σε περιβάλλον ασύγχρονης & εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Χρήση ΕΛΛΑΚ σε περιβάλλον ασύγχρονης & εξ αποστάσεως εκπαίδευσης http:// e-learning.sch.gr Χρήση ΕΛΛΑΚ σε περιβάλλον ασύγχρονης & εξ αποστάσεως εκπαίδευσης Καθηγητής Κωνσταντίνος Μαργαρίτης Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής kmarg@uom.gr Κάργα Σουλτάνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΠΡΟΣ: Περ/κές

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) Γιώργος Μανής Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τι είναι οι Τεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

1) ΑΦΟΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ (πίνακας 1)

1) ΑΦΟΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ (πίνακας 1) 1) ΑΦΟΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ (πίνακας 1) Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.): «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» Έργο: «Ψηφιακές Υπηρεσίες Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων» Πράξη: «Πρόγραμμα Πιλοτικής

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14. ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η

Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14. ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14 ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργασία στο Μαθήμα Σχεδίαση Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι το Cloud; Είναι κάτι διαφορετικό ανάλογα ποιος το βλέπει. Administrator Technical Salesman MarkeHng Boss User

Τι είναι το Cloud; Είναι κάτι διαφορετικό ανάλογα ποιος το βλέπει. Administrator Technical Salesman MarkeHng Boss User Τι είναι το Cloud; Είναι κάτι διαφορετικό ανάλογα ποιος το βλέπει Administrator Technical Salesman MarkeHng Boss User Γιατί Cloud; Είναι μόδα? Ακούγετε ωραία? Λειτουργικότητα & Χρηστικότητα Δεν έχουµε

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Βερονίκης Σπύρος Τμήμα Αρχειονομίας- Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο spver@ionio.gr Stoica Adrian Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία Πρότυπα-πειραματικά σχολεία 1. Τα πρότυπα-πειραματικά: ένα ιστορικό Τα πειραματικά σχολεία (στα οποία εντάχθηκαν με το Ν. 1566/85 και τα ιστορικά πρότυπα σχολεία) έχουν μακρά ιστορία στον τόπο μας. Τα

Διαβάστε περισσότερα

τομείς δραστηριότητας η Διάδρασις δραστηριοποιείται σε δύο βασικούς άξονες:

τομείς δραστηριότητας η Διάδρασις δραστηριοποιείται σε δύο βασικούς άξονες: Διάδρασις Ο.Ε. Υπηρεσίες Συμβουλευτικής & Πληροφορικής Ζήνωνος 18 104 37 Αθήνα 210 5233244 - info@diadrasis.gr - www.diadrasis.gr Εταιρική Παρουσίαση ποιοι είμαστε η Διάδρασις είναι εταιρία που δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 15 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νίκος Τζιμόπουλος Υπεύθυνος ΠΛΗΝΕΤ Ν. Κυκλάδων

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος

Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος Πάσχου Αικατερίνη 1 katpas@sch.gr 1 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, 2 ο ΕΠΑ.Λ. Καρδίτσας Περίληψη Το μάθημα Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7. 91 Βάσεις δεδομένων και Microsoft Access... 9. 92 Microsoft Access... 22

Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7. 91 Βάσεις δεδομένων και Microsoft Access... 9. 92 Microsoft Access... 22 ΕΝΟΤΗΤΑ 5 Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 91 Βάσεις δεδομένων και Microsoft Access... 9 92 Microsoft Access... 22 93 Το σύστημα Βοήθειας του Microsoft Office... 32 94 Σχεδιασμός βάσης δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

«Λογισμικές εφαρμογές στην Επαγγελματική Εκπαίδευση. Το παράδειγμα του Τομέα Οχημάτων»

«Λογισμικές εφαρμογές στην Επαγγελματική Εκπαίδευση. Το παράδειγμα του Τομέα Οχημάτων» «Λογισμικές εφαρμογές στην Επαγγελματική Εκπαίδευση. Το παράδειγμα του Τομέα Οχημάτων» Ευστράτιος Ντουμανάκης Τεχνολόγος Οχημάτων, Εκπαιδευτικός, 12 ο Επαγγελματικό Λύκειο Θεσσαλονίκης entoum@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ----- Αθήνα, 18-09-2015 Αρ. Πρωτ. 146908/Δ2 -----

Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ----- Αθήνα, 18-09-2015 Αρ. Πρωτ. 146908/Δ2 ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

e-εκπαιδευτησ gakis_kostas@yahoo.gr, arispaliouras@yahoo.gr Περίληψη Η παρούσα εισήγηση αφορά την παρουσίαση του εκπαιδευτικού λογισμικού με τίτλο

e-εκπαιδευτησ gakis_kostas@yahoo.gr, arispaliouras@yahoo.gr Περίληψη Η παρούσα εισήγηση αφορά την παρουσίαση του εκπαιδευτικού λογισμικού με τίτλο e-εκπαιδευτησ K. Γάκης 1 και Α. Παλιούρας 2 1 3ο ΣΕΚ Ανατ. Αττικής 2 Γενικό Λύκειο Αρτέμιδος gakis_kostas@yahoo.gr, arispaliouras@yahoo.gr Περίληψη Η παρούσα εισήγηση αφορά την παρουσίαση του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

«Γνωρίζοντας το Υλικό του Υπολογιστή μέσω της Εννοιολογικής Χαρτογράφησης Χρήση του CmapTools»

«Γνωρίζοντας το Υλικό του Υπολογιστή μέσω της Εννοιολογικής Χαρτογράφησης Χρήση του CmapTools» 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Γνωρίζοντας το Υλικό του Υπολογιστή μέσω της Εννοιολογικής Χαρτογράφησης Χρήση του CmapTools» Αβραμίδου Μαργαρίτα Καθηγήτρια Πληροφορικής, 1 ο Γυμνάσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ ΤΠΕ. Τομεακό Σχέδιο

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ ΤΠΕ. Τομεακό Σχέδιο ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ ΤΠΕ Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους και Εμπειρογνώμονες στο

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπές Συνεδρίου Συντονιστές Διοργάνωσης Συνεδρίου Συντονιστές Θεματικών Περιοχών

Επιτροπές Συνεδρίου Συντονιστές Διοργάνωσης Συνεδρίου Συντονιστές Θεματικών Περιοχών 3 η Ανακοίνωση 3ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία» Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

«Στρατηγικές Κινήσεις για τη Μετάβαση στις Ψηφιακές Πόλεις»

«Στρατηγικές Κινήσεις για τη Μετάβαση στις Ψηφιακές Πόλεις» «Στρατηγικές Κινήσεις για τη Μετάβαση στις Ψηφιακές Πόλεις» Γιάννης Καλογήρου Αν. Καθηγητής, ΕΜΠ, Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG),

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 -Οριζόντια Πράξη» Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση Αθανάσιος Τζιμογιάννης Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

: ΧΑΤΖΗΣ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 29 Σεπτεμβρίου 1969 : ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ Δ/θμιας Εκπαίδευσης ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : Έγγαμος με τρία παιδιά

: ΧΑΤΖΗΣ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 29 Σεπτεμβρίου 1969 : ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ Δ/θμιας Εκπαίδευσης ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : Έγγαμος με τρία παιδιά ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Όνομα ΠΑΤΕΡΑ : ΧΑΤΖΗΣ : ΙΩΑΝΝΗΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 29 Σεπτεμβρίου 1969 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ : ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ Δ/θμιας Εκπαίδευσης ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : Έγγαμος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Β ή Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Β ή Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι Σεπτέμβριος 007 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Β ή Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι Περίγραμμα Ενότητα-Κεφάλαιο Δ.Π.(*). Λογισμικό Εφαρμογών 9. Εφαρμογές Διαδικτύου 3. Επεξεργαστής

Διαβάστε περισσότερα

Symantec Backup Exec System Recovery 7.0 Server Edition. Πλήρης Επαναφορά Συστημάτων Windows Μέσα σε Λίγα Λεπτά και όχι σε Ώρες ή Ημέρες

Symantec Backup Exec System Recovery 7.0 Server Edition. Πλήρης Επαναφορά Συστημάτων Windows Μέσα σε Λίγα Λεπτά και όχι σε Ώρες ή Ημέρες ΒΑΣΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Πλήρης Επαναφορά Συστημάτων Windows Μέσα σε Λίγα Λεπτά και όχι σε Ώρες ή Ημέρες Η Symantec έχει επανειλημμένα καταδείξει δημόσια ότι το Backup Exec System Recovery μπορεί να εκτελέσει

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου Περιεχόμενα Περίληψη. 3 Εισαγωγή..4 Το Τμήμα Πληροφορικής Σπουδές...... 4 Θέσεις Εργασίας για τους Αποφοίτους του Τμήματος Πληροφορικής....

Διαβάστε περισσότερα

hel-col@otenet.gr Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Καθηγητής Πληροφορικής (ΠΕ19 MSc) Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης kparask@hellenic-college.

hel-col@otenet.gr Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Καθηγητής Πληροφορικής (ΠΕ19 MSc) Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης kparask@hellenic-college. Χρήση της Διεπαφής Προγραμματισμού Εφαρμογής Google Maps για τη δημιουργία διαδραστικού χάρτη με τα Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της ΟΥΝΕΣΚΟ στη Θεσσαλονίκη Εμμανουήλ Τσάμης 1, Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 1 - ΠΑΙ ΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΟ: 1.3 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Back to School Offer!

Back to School Offer! Back to School Αποκτήστε σήμερα το καλύτερο λογισμικό σε Ακαδημαϊκές τιμές! Ενημερωθείτε για τα Ακαδημαϊκά Προγράμματα της Microsoft και κερδίστε, εσείς, οι καθηγητές και οι μαθητές ή οι σπουδαστές σας!

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009 Νέες ευκαιρίες για αλλαγή επιχειρηματικού προφίλ των ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων μέσα από την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) Η Ελλάδα καταλαμβάνει την 24η θέση στο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της Ασφάλειας Πληροφοριών στην ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και συνεργειών

Ο ρόλος της Ασφάλειας Πληροφοριών στην ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και συνεργειών Ο ρόλος της Ασφάλειας Πληροφοριών στην ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και συνεργειών Δρ. Εμμανουήλ Σερρέλης, CISM, BEng, MSc, MBA, PhD Ειδικός Σύμβουλος Ασφάλειας Πληροφοριών Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στάθης Ραγκούσης Διευθύνων Σύµβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Δρ. Βασίλειος Σάλτας 1, Αλέξης Ηλιάδης 2, Ιωάννης Μουστακέας 3 1 Διδάκτωρ Διδακτικής Μαθηματικών, Επιστημονικός Συνεργάτης ΑΣΠΑΙΤΕ Σαπών coin_kav@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

«Το υλικό του υπολογιστή»

«Το υλικό του υπολογιστή» «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» «Το υλικό του υπολογιστή» Σεραλίδου Ελένη Καθηγήτρια Πληροφορικής, 5 ο Γενικό Λύκειο Νίκαιας eseralid@gmail.com ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΕΚΦΕ : Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΕΚΦΕ : Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 211-212 ΕΚΦΕ : Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ 1.Επικαιροποιημένα στοιχεία του ΕΚΦΕ. Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα Είδος

Διαβάστε περισσότερα

Technological Impact on Accounting Profession

Technological Impact on Accounting Profession Technological Impact on Accounting Profession Dr Sotiris Nikolopoulos Accounting Department Technological Educational Institute of Larissa s.nikolopoulos@teilar.gr Paraskevi Tsoutsa Accounting Department

Διαβάστε περισσότερα

Προσβλέπουμε στη συνεργασία σας για να καταστήσουμε και την εξέταση αυτή ως θεσμό στην Κύπρο προς όφελος των υποψηφίων και της οικονομίας.

Προσβλέπουμε στη συνεργασία σας για να καταστήσουμε και την εξέταση αυτή ως θεσμό στην Κύπρο προς όφελος των υποψηφίων και της οικονομίας. 21 Νοεμβρίου 2008 Αγαπητοί συνεργάτες, Εισαγωγή Επικοινωνούμε μαζί σας και σας ενημερώνουμε για την εισαγωγή της νέας εξέτασης «Πιστοποίηση Δεξιοτήτων Λογιστικής με τη Χρήση. Στο κείμενο που ακολουθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγικά στοιχεία 2. Ένταξη του διδακτικού σεναρίου στο πρόγραμμα σπουδών 3. Οργάνωση της τάξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο

ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ Open Discovery Space «Ανοιχτές Εκπαιδευτικές

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Dynamics NAV & Verticals

Microsoft Dynamics NAV & Verticals Microsoft Dynamics NAV & Verticals 1 Cosmos Business Systems SA Cosmos Consulting SA Software Solutions Microsoft Dynamics NAV ERP Τι είναι; Το Enterprise Resource Planning (ERP) είναι μια λύση λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities. Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr

The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities. Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr MOODLE Modular Object- Oriented Dynamic Learning Environment 2 What is Online σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-2010 ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

MOOCs: Τάσεις της ακαδημαϊκής κοινότητας στην online γνώση

MOOCs: Τάσεις της ακαδημαϊκής κοινότητας στην online γνώση ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ MOOCs: Τάσεις της ακαδημαϊκής κοινότητας στην online γνώση Γιάννης Σαλματζίδης Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΑΠΘ Τι είναι τα MOOCs

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Προϊόντα... 4 Υπηρεσίες...

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή ισοδύναμων ερωτημάτων για το αυτοματοποιημένο σύστημα πιστοποίησης εκπαιδευτικών στις βασικές δεξιότητες πληροφορικής

Κατασκευή ισοδύναμων ερωτημάτων για το αυτοματοποιημένο σύστημα πιστοποίησης εκπαιδευτικών στις βασικές δεξιότητες πληροφορικής Κατασκευή ισοδύναμων ερωτημάτων για το αυτοματοποιημένο σύστημα πιστοποίησης εκπαιδευτικών στις βασικές δεξιότητες πληροφορικής Χρήστος Χριστακούδης 1, Γεώργιος Ανδρουλάκης 2, Μπάμπης Ζαγούρας 1 christak@cti.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση επιμορφωτικού σεμιναρίου για τη συντήρηση σχολικών εργαστηρίων Πληροφορικής με χρήση εργαλείων λογισμικού δωρεάν διανομής

Αποτίμηση επιμορφωτικού σεμιναρίου για τη συντήρηση σχολικών εργαστηρίων Πληροφορικής με χρήση εργαλείων λογισμικού δωρεάν διανομής Αποτίμηση επιμορφωτικού σεμιναρίου για τη συντήρηση σχολικών εργαστηρίων Πληροφορικής με χρήση εργαλείων λογισμικού δωρεάν διανομής K. Ζάχος, Δ. Μωράκης, Γ. Χορόζογλου, Τ. Λιάσκας, Ι. Αποστολάκης ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) 1. 9 Εκπαιδευτική χρήση βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυµεσικών εργαλείων και του διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική μελέτη & οικονομική προσφορά

Τεχνική μελέτη & οικονομική προσφορά Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Τεχνική μελέτη & οικονομική προσφορά REFLEXIS RETAIL: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 10-2011 ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα σύγχρονο εκπαιδευτήριο προσανατολισμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

Information Technology for Business

Information Technology for Business Information Technology for Business! Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate!! e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Διαχείριση Επιχειρηματικών Δεδομένων - Databases Ορισμός Βάσης Δεδομένων Συλλογή συναφών αρχείων

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μέτρο 3.1: Ενθάρρυνση Επιχειρηματικής Δράσης (Ενέργεια 3.1.1) Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η ελληνική εκπαίδευση δεν έχει δώσει, μέχρι σήμερα την απαιτούμενη βαρύτητα στα θέματα απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα. Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com. Στόχος Σκοπός μαθήματος

Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα. Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com. Στόχος Σκοπός μαθήματος Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα Διδάσκων: Αγγελόπουλος Γιάννης Δευτέρα 3-5 Τρίτη 4-6 Εργαστήριο Α Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com 1 Στόχος Σκοπός μαθήματος Σκοπός:

Διαβάστε περισσότερα

Crowdsourcing, Eφαρμογές για τον εμπλουτισμό δημόσιου περιεχομένου Ανοιχτά δεδομένα - Η διάσταση της ανάπτυξης μέσα από ψηφιακή καινοτομία

Crowdsourcing, Eφαρμογές για τον εμπλουτισμό δημόσιου περιεχομένου Ανοιχτά δεδομένα - Η διάσταση της ανάπτυξης μέσα από ψηφιακή καινοτομία Crowdsourcing, Eφαρμογές για τον εμπλουτισμό δημόσιου περιεχομένου Ανοιχτά δεδομένα - Η διάσταση της ανάπτυξης μέσα από ψηφιακή καινοτομία Γιώργος Καραμανώλης, Crowdpolicy, Co-Founder & CTO Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 180 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΟΑΕ ΜΕ ΝΕΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ (PACS) ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (WEB BASED)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ (PACS) ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (WEB BASED) ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ (PACS) ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (WEB BASED) Σύστημα Αρχειοθέτησης & Επεξεργασίας Εικόνων (PACS) για την κάλυψη των αναγκών του Ακτινολογικού Τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής

Διαβάστε περισσότερα

Προς μια Εθνική Στρατηγική Ανάπτυξης Υποδομής Υπολογιστών Υψηλών Επιδόσεων

Προς μια Εθνική Στρατηγική Ανάπτυξης Υποδομής Υπολογιστών Υψηλών Επιδόσεων Προς μια Εθνική Στρατηγική Ανάπτυξης Υποδομής Υπολογιστών Υψηλών Επιδόσεων Βαγγέλης Φλώρος, ΕΔΕΤ A.E. Συντονιστής έργου HellasHPC efloros@grnet.gr www.hellashpc.gr Στόχος ομιλίας Παρουσίαση μια προτεινόμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2014 1 1. Τι είναι το e-learning; Το e-learning, η ηλεκτρονική μάθηση, είναι μια διαδικασία μάθησης και ταυτόχρονα μια μεθοδολογία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαµπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy info@cardet.org Ανασκόπηση Σύγχρονες τάσεις Στοιχεία από ΕΕ Προκλήσεις Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων επιµορφωτών Β Επιπέδου

Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων επιµορφωτών Β Επιπέδου «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

1. Ταυτότητα της Έρευνας. Βασικός σκοπός της έρευνας είναι η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του θεσμού μέσα από τις

1. Ταυτότητα της Έρευνας. Βασικός σκοπός της έρευνας είναι η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του θεσμού μέσα από τις Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης Αξιολόγηση Πιλοτικού θεσμού παραχώρησης διδακτικού χρόνου στις σχολικές μονάδες για συντονισμό της ενσωμάτωσης παραχώρησης Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών

Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΟΝΟΛΟΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Προστασία του Περιβάλλοντος με τη χρήση Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Βασίλης Κουρμπέτης Γιώργος Αλεβίζος

Βασίλης Κουρμπέτης Γιώργος Αλεβίζος «Υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες με τη χρήση ΤΠΕ και Ανοιχτού Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού» Βασίλης Κουρμπέτης Γιώργος Αλεβίζος «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της υλικοτεχνικής υποδομής για την χρήση των ΤΠΕ στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Η περίπτωση της Γ' Αθήνας

Αξιολόγηση της υλικοτεχνικής υποδομής για την χρήση των ΤΠΕ στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Η περίπτωση της Γ' Αθήνας Αξιολόγηση της υλικοτεχνικής υποδομής για την χρήση των ΤΠΕ στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Η περίπτωση της Γ' Αθήνας Αναστόπουλος Ιωάννης 1, Ανδρινοπούλου Παναγιώτα 2, Δροσούλη Ιφιγένεια 3,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3114 Μέσα από ένα τετραετές πρόγραμμα σπουδών, το Τμήμα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων επιτρέποντας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ για την ανάπτυξη λειτουργία Κεντρικών Υπολογιστικών Υποδομών (G-Data Centers / G-Cloud) του Ελληνικού Δημοσίου Μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΗ «Δ» ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΡΟΗ «Δ» ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ - ΕΜΠ ΝATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS - NTUA ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Τομέας Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής & Συστημάτων Πληροφορικής ΡΟΗ «Δ» ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΤΙΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΛΑΤΙΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δημιουργία ψηφιακής τάξης για μαθητές Γυμνασίου με την αξιοποίηση δικτύου ασύρματης πρόσβασης τεχνολογίας Open Mesh, μαθητικών φορητών υπολογιστών και του λογισμικού Simple Machine Forum ΠΛΑΤΙΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ειρήνη Τζοβλά, Δασκάλα ΣΧΟΛΕΙΟ 4 ο Δημοτικό Σχολείο Πεύκης Πεύκη, Φεβρουάριος 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής Η συγκεκριμένη

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter. 14o ΤΕΥΧΟΣ

Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter. 14o ΤΕΥΧΟΣ Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter 14o ΤΕΥΧΟΣ Πληροφορίες: Ευαγγελία Ίσαρη Evangelia.Isari@adecco.com 210 6930490 Αγαπητοί συνεργάτες, Το 14o τεύχος του HR Newsletter της Adecco είναι αφιερωμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

Ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη

Ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη ΣΦΑΙΡΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Αχιλλέας Καμέας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο & Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών Ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη 2 1 Mobile devices / tablets 3 Μικρές, φορητές συσκευές

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση και πιστοποίηση. των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ

Η αξιολόγηση και πιστοποίηση. των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Η αξιολόγηση και πιστοποίηση των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Περιγραφή του συστήματος αξιολόγησης των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Η αξιολόγηση των εκπαιδευομένων βασίζεται σε μια συστηματικά

Διαβάστε περισσότερα

Άρης Ασλανίδης 1, Αδάμ Δαμιανάκης 2, Κατερίνα Τσαδήμα 2 info@educationplace.gr, ad@conceptum.gr, katerina@conceptum.gr 1

Άρης Ασλανίδης 1, Αδάμ Δαμιανάκης 2, Κατερίνα Τσαδήμα 2 info@educationplace.gr, ad@conceptum.gr, katerina@conceptum.gr 1 Το εκπαιδευτικό λογισμικό «Μαθαίνουμε Γεωλογία- Γεωγραφία Α Γυμνασίου στον Διαδραστικό Πίνακα» και η αξιοποίησή του στη διδασκαλία του μαθήματος «Ο πλανήτης Γη» Άρης Ασλανίδης 1, Αδάμ Δαμιανάκης 2, Κατερίνα

Διαβάστε περισσότερα

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 1 Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Δημήτρης Σπανός 1 dimitris.spanos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Άρθρο 5.1 - Γενικά Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Στο ΕΜΠ εφαρμόζεται σύστημα διασφάλισης ποιότητας, καθώς και πλαίσιο αρχών και διαδικασιών μέσω των οποίων επιτυγχάνεται διαφάνεια στις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής Η Πληροφορική ως αντικείμενο και ως εργαλείο μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορική Αναδρομή Λειτουργικών Συστημάτων (ΛΣ) Εισαγωγή : ο πυρήνας (kernel) / ο φλοιός (shell) Β ΕΠΑΛ

Ιστορική Αναδρομή Λειτουργικών Συστημάτων (ΛΣ) Εισαγωγή : ο πυρήνας (kernel) / ο φλοιός (shell) Β ΕΠΑΛ Ιστορική Αναδρομή Λειτουργικών Συστημάτων (ΛΣ) Εισαγωγή : ο πυρήνας (kernel) / ο φλοιός (shell) Β ΕΠΑΛ http://leitourgika-systhmata-epal-b.ggia.info/ Σύγχρονο Λειτουργικό Σύστημα - ΛΣ Λειτουργικό Σύστημα:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ-ENOTHTAΣ: ΜΑΘΗΜΑ WORD

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ-ENOTHTAΣ: ΜΑΘΗΜΑ WORD ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ-ENOTHTAΣ: ΜΑΘΗΜΑ WORD (Μορφοποίηση κειμένου έντονα, πλάγια, υπογραμμισμένα γράμματα, στοίχιση κειμένου) 1 ως 2 διδακτικές ώρες. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΩΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

1. Αναγκαιότητα συμπλήρωσης του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου - Σκοπός των Αποθηκευτικών Σταθμών (ΑΣ)

1. Αναγκαιότητα συμπλήρωσης του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου - Σκοπός των Αποθηκευτικών Σταθμών (ΑΣ) Κ Υ Ρ Ι Α Σ Η Μ Ε Ι Α Τ Η Σ Π Ρ Ο Τ Α Σ Η Σ Τ Η Σ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Η Σ Α Ρ Χ Η Σ Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Σ Π Ρ Ο Σ Τ Ο Υ Π Ε Κ Α Γ Ι Α Τ Η Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Σ Η Τ Ο Υ Θ Ε Σ Μ Ι Κ Ο Υ Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Υ Σ Χ Ε Τ Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

PERFORMANCE Technologies Α.Ε.

PERFORMANCE Technologies Α.Ε. PERFORMANCE Technologies Α.Ε. Δομή παρουσίασης στοιχεία εταιρίας απολογισμός 2011 & επιτεύγματα στόχοι στρατηγικές πελατολόγιο συνεργασίες ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα επόμενα βήματα Η Εταιρία Η PERFORMANCE

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ Το Medicon Pro είναι ένα σύγχρονο εύχρηστο πρόγραμμα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για τη δημιουργία Ιατρικού Φακέλου. Παρέχει τη δυνατότητα αρχειοθέτησης ασθενών,

Διαβάστε περισσότερα

«Ένας χρόνος μετά την επιμόρφωση: Οι εκπαιδευτικοί πληροφορικής αξιοποιούν νέες γνώσεις και δεξιότητες μέσα στην τάξη»

«Ένας χρόνος μετά την επιμόρφωση: Οι εκπαιδευτικοί πληροφορικής αξιοποιούν νέες γνώσεις και δεξιότητες μέσα στην τάξη» «Ένας χρόνος μετά την επιμόρφωση: Οι εκπαιδευτικοί πληροφορικής αξιοποιούν νέες γνώσεις και δεξιότητες μέσα στην τάξη» Αθηνά Τραψιώτη Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, Τεχνικός ΚΕΠΛΗΝΕΤ Ημαθίας trapsiot@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα