Πρόταση Χρήσης Τεχνολογίας Υπολογιστικού Νέφους στην Εκπαίδευση

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρόταση Χρήσης Τεχνολογίας Υπολογιστικού Νέφους στην Εκπαίδευση"

Transcript

1 Πρόταση Χρήσης Τεχνολογίας Υπολογιστικού Νέφους στην Εκπαίδευση Μαρία Χρόνη, Βασίλειος Μποζιάρης, Σταύρος Νικολόπουλος Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Περίληψη Στην μελέτη αυτή θέτουμε το ερώτημα της δυνατότητας εξάλειψης ή περιορισμού των προβλημάτων της υφιστάμενης τεχνολογικής οργάνωσης για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας χωρίς την υποβάθμιση της ποιότητας της παρερχομένης εκπαίδευσης. Η απάντηση δίδεται μέσω της αποτελεσματικής εφαρμογής της τεχνολογίας του Υπολογιστικού Νέφους (Cloud Computing), η οποία διαθέτει και προσφέρει την τεχνολογική οργάνωση που όχι μόνο περιορίζει τα προβλήματα της παραδοσιακής υλοποίησης και λειτουργίας των εκπαιδευτικών μονάδων Η/Υ αλλά υποβοηθά σε μεγάλο βαθμό πολλούς τομείς ενός σύγχρονου εκπαιδευτικού συστήματος. Συνδυάζοντας τα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας του Υπολογιστικού Νέφους και τις διαθέσιμες τεχνολογικές υποδομές των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της χώρας, προτείνουμε ένα σύνθετο μοντέλο δημιουργίας ενός Υπολογιστικού Νέφους το οποίο αποτελείται: (α) από ένα Υπολογιστικό Νέφος που το διαχειρίζεται ένας Εθνικός Φορέας, (β) ένα σύνολο από Υπολογιστικά Νέφη τα οποία διαχειρίζονται επιλεγμένα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της χώρας, και (γ) σύνολα Σχολικών Μονάδων (εκπαιδευτικά εργαστήρια Η/Υ), κάθε ένα από τα οποία έχει πρόσβαση στο λογισμικό και τους πόρους ενός πανεπιστημιακού Υπολογιστικού Νέφους. Το προτεινόμενο μοντέλο Υπολογιστικού Νέφους προσφέρει πολλαπλά επιστημονικά οφέλη και συμβάλλει ενεργά στη διείσδυση και την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Λέξεις κλειδιά: υπολογιστικό νέφος, Διαδίκτυο, εκπαιδευτικό λογισμικό, εργαστήριο πληροφορικής Εισαγωγή Η εκπαιδευτική διαδικασία, κυρίως τα τελευταία χρόνια, τείνει να υποστηρίζεται σε σημαντικό βαθμό από τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), και η τάση αυτή είναι διαρκώς ανοδική, καθώς η χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ) αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο μιας σύγχρονης εκπαιδευτικής δομής. Ωστόσο, ενώ η ενσωμάτωση των ΤΠΕ σε όλους τους τομείς του Δημοσίου έχει καταστεί αναγκαία, σύμφωνα με της οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 2000), η διείσδυση των ΤΠΕ στην ελληνική εκπαίδευση δεν είναι σε ικανοποιητικά επίπεδα σε σχέση και με τους υπόλοιπους εταίρους μας (Μπίκος, 1993; Γρηγοριάδου κ.α., 2004; Παναγιωτακόπουλος & Ρηγάλου, 2007; Κουστουράκης, 2008). Οι λόγοι είναι πολλοί (οικονομικοί, κοινωνικοί, δομής, πολιτικοί, οργάνωσης, προγραμματισμού) και πολυεπίπεδοι. Η τρέχουσα κατάσταση ανάπτυξης υπολογιστικής τεχνολογίας για την υποβοήθηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας βασίζεται κυρίως στη χρησιμοποίηση μεμονωμένων ή συνδεδεμένων σε τοπικό δίκτυο Η/Υ. Μια τέτοια τεχνολογική δομή οργάνωσης παρουσιάζει δυσκολίες συντήρησης και υποστήριξης, ενώ στην πλειονότητα των περιπτώσεων η χρησιμοποίησή της είναι «αντιοικονομική» αφενός μεν λόγω του μικρού κύκλου ζωής τόσο του υλικού (hardware) όσο και του λογισμικού (software), και αφετέρου Α. Τζιμογιάννης (επιμ.), Πρακτικά Εργασιών 7 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση», τόμος ΙΙ, σ Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Κόρινθος, Σεπτεμβρίου 2010

2 36 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή λόγω της περιορισμένης αξιοποιήσεώς της (utilization) δεδομένου του χρόνου ημερήσιας λειτουργίας των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Επομένως η υφιστάμενη τεχνολογική οργάνωση παρουσιάζει μια σειρά από δυσλειτουργίες και αναποτελεσματικότητες (εκπαιδευτικές, οικονομικές, τεχνολογικές, κλπ), με συνέπεια να δυσχεραίνεται η εκπαιδευτική διαδικασία και να αποκλείεται η εκπαιδευτική κοινότητα από τις σύγχρονες εξελίξεις που ίσως οδηγούν στο σχολείο του μέλλοντος. Στην παρούσα μελέτη, δεδομένου των παραπάνω προβλημάτων, θέτουμε το ερώτημα εάν υπάρχει δυνατότητα εξάλειψης ή περιορισμού των προβλημάτων αυτών χωρίς την υποβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Η απάντηση πιστεύουμε ότι μπορεί να δοθεί μέσω της αποτελεσματικής εφαρμογής της τεχνολογίας του Υπολογιστικού Νέφους (ΥΝ) (Cloud Computing), η οποία διαθέτει και προσφέρει αυτή την τεχνολογική οργάνωση που όχι μόνο περιορίζει τα αναφερθέντα προβλήματα της παραδοσιακής υλοποίησης και λειτουργίας των εκπαιδευτικών μονάδων Η/Υ αλλά υποβοηθά σε μέγιστο βαθμό πολλούς τομείς ενός σύγχρονου εκπαιδευτικού συστήματος. Αλλά τι είναι ένα Υπολογιστικό Νέφος; Στη βιβλιογραφία, ανάλογα από την οπτική γωνία που βλέπει κάποιος το θέμα, έχουν προταθεί διάφοροι ορισμοί (Vaquero et al., 2009) Στην μελέτη μας, θεωρούμε ότι ένα Υπολογιστικό Νέφος είναι ένα σύνολο υπολογιστών, προγραμμάτων και διαδικασιών τα οποία ο χρήστης (στην δική μας μελέτη ένα εκπαιδευτικό εργαστήριο Η/Υ) μπορεί να ενοικιάσει, για χρήση σε πραγματικό χρόνο, και στα οποία η πρόσβαση μπορεί να γίνει από οποιοδήποτε μέλος της εκπαιδευτικής κοινότητας, οποιαδήποτε στιγμή και, δεδομένης της ύπαρξης διαδικτυακής υποδομής, από οποιαδήποτε γεωγραφική θέση. Υπό αυτό το πρίσμα, η υλικοτεχνική υποδομή των σχολικών εργαστηρίων παύει να έχει την παραδοσιακή μορφή του πάγιου στοιχείου για τον οργανισμό και παίρνει την μορφή υπηρεσίας. Η προτεινόμενη μεταβολή στο πρότυπο χρησιμοποίησης των τεχνολογιών υποστήριξης της εκπαιδευτικής διαδικασίας θα επηρεάσει θεμελιωδώς τον τρόπο που αντιμετωπίζονται οι επενδύσεις στον τομέα της πληροφορικής, αλλά κυρίως θα επηρεάσει τον τρόπο που χρησιμοποιείται η υπολογιστική τεχνολογία στην εκπαίδευση (αξιοποίηση υπολογιστικών πόρων, αποτελεσματική και αξιόπιστη λειτουργία μονάδων Η/Υ, μείωση των λειτουργικών δαπανών που απαιτούνται για τη συντήρηση και αναβάθμιση των εκπαιδευτικών εργαστηρίων Η/Υ). Έτσι, η χρησιμοποίηση της τεχνολογίας του υπολογιστικού νέφους θα μπορούσε να θεωρηθεί σαν το μέσο που επιτρέπει την ομοιόμορφη διάχυση της γνώσης, μιας και όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας θα έχουν ίδιες ευκαιρίες χρησιμοποίησης της διαθέσιμης υλικοτεχνικής υποδομής. Η κατανεμημένη αποθήκευση και διαχείριση των εκπαιδευτικών βοηθημάτων (βιβλία, σημειώσεις, εργαστηριακές ασκήσεις, εκπαιδευτικό λογισμικό, κα.) θα δίδει την δυνατότητα και την ευκαιρία στους εκπαιδευόμενους να τα προσεγγίζουν ισότιμα μεταξύ τους, από οποιανδήποτε χώρο, για οσοδήποτε χρόνο, και με οποιοδήποτε μέσο είναι διαθέσιμο (π.χ. desktop, laptop, notebook, mobile phone, κλπ). Από την άλλη πλευρά, οι εκπαιδευτές θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται άμεσα για τις εξελίξεις του επιστημονικού τους αντικειμένου, να αντλούν εκπαιδευτικό υλικό και, κυρίως, θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνουν σε πραγματικό χρόνο το εκπαιδευτικό τους υλικό με τρόπο που παρακάμπτουν εύκολα προβλήματα χρονικής απαξίωσης αρκετών παραδοσιακών βοηθημάτων. Αξίζει να σημειωθεί ότι, σε άλλες χώρες έχουν ήδη αρχίσει να σκέφτονται τη δημιουργία τεχνολογιών ΥΝ στο χώρο της εκπαίδευσης, ενώ τα πρώτα σχετικά άρθρα που γράφονται μιλούν για τα οφέλη και τις προκλήσεις από τη χρήση του ΥΝ στην εκπαίδευση (Campus Technology, 2009; Katz, 2009). Επίσης, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 2009), στόχος της

3 Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση 37 Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καλύτερη αξιοποίηση των ΤΠΕ είναι η χρήση της τεχνολογίας του ΥΝ, ενώ σύμφωνα με τις εκθέσεις Horizon (Horizon, 2009; 2010), μία από τις τάσεις της τεχνολογίας στην εκπαίδευση είναι η αξιοποίηση των τεχνολογιών ΥΝ. Υφιστάμενη κατάσταση εκπαιδευτικών εργαστηρίων πληροφορικής Οι Νέες Τεχνολογίες έχουν καταστεί αναπόσπαστο κομμάτι της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Σε όλες πλέον τις βαθμίδες της εκπαίδευσης υπάρχουν Εργαστήρια Η/Υ με μεγάλο πλήθος και εύρος ερευνητικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Η συντήρηση των εργαστηρίων αυτών είναι μία δύσκολη, απαιτητική και επίπονη εργασία, απαραίτητη όμως προκειμένου να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία τους και, μέσω αυτής, να αποκομίζει η εκπαιδευτική κοινότητα στο ακέραιο τα οφέλη από τη χρήση τους. Ο Κανονισμός Λειτουργίας Σχολικού Εργαστηρίου Πληροφορικής και Εφαρμογών Η/Υ του Υπουργείου Παιδείας (ΥΠΕΠΘ, 2005), καθορίζει το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας, διαχείρισης και συντήρησης των εργαστηρίων Πληροφορικής και Εφαρμογών Η/Υ των σχολικών μονάδων της χώρας. Από τον κανονισμό αυτό, προκύπτει ο πολυδιάστατος ρόλος των εργαστηρίων στην εκπαιδευτική διαδικασία καθώς αυτά χρησιμοποιούνται από εκπαιδευτές και εκπαιδευομένους διαφορετικών ειδικοτήτων με διαφορετικές ανάγκες. Ο υπεύθυνος εργαστηρίου σε κάθε σχολική μονάδα Β/θμιας Εκπαίδευσης, όπως ορίζει ο παραπάνω κανονισμός, σε συνεργασία με το αρμόδιο ΚΕ ΠΛΗ.ΝΕ.Τ., ασχολείται με τη διαχείριση, τη συντήρηση και την αποκατάσταση των προβλημάτων του εξοπλισμού των εργαστηρίων (υλικό και λογισμικό), προκειμένου να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία τους. Μεταξύ άλλων, αναλαμβάνει την εγκατάσταση και τη διαχείριση (ενημέρωση, αναβάθμιση, επιδιόρθωση) των πακέτων λογισμικού που χρησιμοποιούνται στο εργαστήριο, το οποίο γίνεται είτε σε κάθε τερματικό υπολογιστή, είτε κεντρικά στο διακομιστή (server) του εργαστηρίου. Επίσης, αναλαμβάνει να διατηρεί αντίγραφα ασφαλείας και αρχεία με σημαντικούς κωδικούς, να ελέγχει για την ισχύ των αδειών χρήσης και να υποστηρίζει αποδοτικά τη χρήση λογισμικού προστασίας από ιούς και άλλες απειλές. Δυστυχώς, η υφιστάμενη κατάσταση των εργαστηρίων πληροφορικής παρουσιάζει προβλήματα με τα οποία έρχονται αντιμέτωποι τόσο ο υπεύθυνος του εργαστηρίου όσο και οι εκπαιδευτές και οι εκπαιδευόμενοι. Τα αίτια μπορούν να αναζητηθούν αφενός μεν στη μη τήρηση του κανονισμού λειτουργίας και αφετέρου στους εξής δύο βασικούς παράγοντες: (i) στο γεγονός ότι οι Η/Υ είναι μηχανές ευαίσθητες σε βλάβες, και (ii) στο γεγονός ότι οι Η/Υ βάλλονται καθημερινά από τις ταχύτατες εξελίξεις στην επιστήμη της Πληροφορικής τόσο σε επίπεδο υλικού όσο και σε επίπεδο λογισμικού. Επί αυτών, και πρέπει να επισημανθεί αυτό, προστίθενται και οι σημαντικές ελλείψεις του εν λόγω κανονισμού, όπως για παράδειγμα το γεγονός ότι δεν προβλέπει την ανάθεση της συντήρησης των σχολικών εργαστηρίων Η/Υ των Δημοτικών σχολείων σε κάποιον υπεύθυνο και τις ανάγκες καλύπτει το ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Ένα άλλο σημαντικό γεγονός είναι ότι στους Η/Υ όλων των σχολικών εργαστηρίων της χώρας (συχνά και εντός του ίδιου σχολείου) υπάρχουν διαφορετικές εκδόσεις των λογισμικών που χρησιμοποιούνται και διδάσκονται. Για παράδειγμα το λειτουργικό σύστημα κάποιων Η/Υ είναι Windows XP, ενώ κάποιων άλλων είναι Windows 98. Επίσης, οι Η/Υ των σχολικών εργαστηρίων της χώρας έχουν διαφορετικές δυνατότητες όσον αφορά στο υλικό τους (π.χ., 89.2% έχουν επεξεργαστή Pentium, 6.1% έχουν επεξεργαστή Celeron, ενώ το 3.7% είναι τεχνολογίας από 386 μέχρι και 486 (ΕΣΠΑ, 2007)). Αυτό συμβαίνει διότι τα σχολεία έχουν προμηθευτεί τον εξοπλισμό των εργαστηρίων τους από διαφορετικές εταιρείες, με διαφορετικούς διαγωνισμούς και σε διαφορετικές χρονικές περιόδους κατά τις οποίες επικρατούσαν διαφορετικά πρότυπα τεχνολογίας. Έτσι, υπάρχουν Η/Υ στους

4 38 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή οποίους δεν είναι δυνατή η εγκατάσταση ορισμένων πακέτων λογισμικού, γιατί δεν τα υποστηρίζει το υλικό τους. Επιπλέον, σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας (ΥΠΕΠΘ, 2006), υπάρχουν διαθέσιμα εκπαιδευτικά λογισμικά τα οποία δεν έχουν διανεμηθεί σε όλα τα σχολεία. Όλα τα παραπάνω συντέλεσαν στη δημιουργία μίας εργαστηριακής υποδομής η οποία δεν διαθέτει τα ίδια λογισμικά σε όλους τους εκπαιδευτές, δυσχεραίνοντας έτσι το έργο τους, ενώ παράλληλα δεν παρέχει ίσες ευκαιρίες μάθησης σε όλους τους εκπαιδευομένους, ούτε και ίσες ευκαιρίες στην αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών. Σύμφωνα με στοιχεία του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ, 2007), το ποσοστό των σχολείων με Η/Υ, το ποσοστό των μαθητών που αντιστοιχούν σε έναν Η/Υ καθώς και το ποσοστό των Η/Υ με δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο, παρουσιάζουν σημαντικές αποκλίσεις ανάλογα με την εκπαιδευτική βαθμίδα. Ενδεικτικά, η αναλογία μαθητών ανά Η/Υ είναι 23,7 μαθητές στα δημοτικά και 11,4 μαθητές κατά μέσο όρο στα γυμνάσια, λύκεια και ΤΕΕ. Από τα στοιχεία που αναφέρονται στο (ΕΣΠΑ, 2007) προκύπτει και η υστέρηση διείσδυσης της Α/θμιας Εκπαίδευσης σε ΤΠΕ συγκριτικά με την αντίστοιχη της Β/θμιας Εκπαίδευσης καθώς επίσης και ότι μεταξύ των περιφερειών της χώρας υπάρχουν ανισότητες αναφορικά με την κατοχή και την πρόσβαση σε ΤΠΕ. Στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση η κατάσταση όσον αφορά στο υλικό και στο λογισμικό των Η/Υ των Πανεπιστημιακών εργαστηρίων είναι σε αρκετά υψηλό επίπεδο. Οι παράγοντες για το γεγονός αυτό είναι αρκετοί, ωστόσο αξίζει να σημειωθεί ότι τα Πανεπιστημιακά εργαστήρια και δίκτυα συνήθως υποστηρίζονται από επαγγελματίες μηχανικούς Πληροφορικής οι οποίοι έχουν προσληφθεί για αυτήν ακριβώς την εργασία. Έτσι λοιπόν, είναι επιτακτική ανάγκη να θωρακιστεί το σχολικό εργαστήριο από δυσλειτουργίες λόγω βλαβών του υλικού και του λογισμικού, να αποδεσμευτεί από τις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις στο χώρο της Πληροφορικής, οι οποίες απαξιώνουν τους Η/Υ σε σύντομα χρονικά διαστήματα και απαιτούν σημαντικά κόστη για τη συντήρηση και αντικατάστασή τους, και να παρέχει ίσες ευκαιρίες μάθησης στους εκπαιδευομένους καθώς και τα ίδια εργαλεία μάθησης στους εκπαιδευτές. Επίσης, η πρόσβαση όλων των μαθητών σε Η/Υ και στο Διαδίκτυο είναι μείζον θέμα για την αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και για τη δημιουργία ενός ενιαίου περιβάλλοντος μάθησης. Με βάσει την υφισταμένη κατάσταση των Εκπαιδευτικών Εργαστηρίων Πληροφορικής, γεννάται το ερώτημα εάν υπάρχει σήμερα η δυνατότητα χρήσης ευέλικτων ΤΠΕ που μπορούν να παρέχουν λύσεις στα προβλήματα των εργαστηρίων Η/Υ όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, κυρίως όμως της Α/θμιας και της Β/θμιας εκπαίδευσης, χωρίς μακροπρόθεσμη επιπρόσθετη οικονομική επιβάρυνση για το δημόσιο, οι οποίες εξασφαλίζουν συνθήκες για ίσες ευκαιρίες μάθησης και πρόσβασης σε ΤΠΕ τόσο στους εκπαιδευτές όσο και στους εκπαιδευομένους. Η απάντηση μας στο παραπάνω ερώτημα είναι θετική και η πρότασή μας για την επίλυση των υφιστάμενων προβλημάτων, και γενικότερα για τη βελτίωση της υφιστάμενης κατάστασης, συνίσταται στη χρήση της τεχνολογίας του Υπολογιστικού Νέφους Υπολογιστικό νέφος Ο όρος Υπολογιστικό Νέφος (ΥΝ) χαρακτηρίζει ένα δικτυακό μοντέλο οργάνωσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ) που έχουν τη δυνατότητα να ικανοποιούν, σε πραγματικό χρόνο, τις ανάγκες των χρηστών για αποθήκευση (storage), υπολογιστική ισχύ

5 Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση 39 (computer power), και εφαρμογές (applications). Ένα λογικό διάγραμμα οργάνωσης ενός ΥΝ δίδεται στο Σχήμα 1(α). Η ιδέα του ΥΝ προωθείται σαν μια καινοτόμος τεχνολογία κλιμακωτής (scalable) ανάπτυξης διαδικτυακών εφαρμογών (Armbrust et al., 2009), στην οποία, με βάση την ζήτηση, κατανέμονται δυναμικά και εικονικά, υπολογιστικές υποδομές υπό την μορφή υπηρεσίας (Gruman & Knorr, 2008; Haynie, 2009), χωρίς να απαιτείται από τους χρήστες να έχουν γνώση, εμπειρία ή έλεγχο της υποδομής του ΥΝ που χρησιμοποιούν. Εφαρμογές όπως οι Google App Engine, Flickr, YouTube, κλπ, έχουν αναπτυχθεί και διατίθενται μέσω τεχνολογιών ΥΝ. Το χαρακτηριστικό τους είναι ότι δεν εκτελούνται (τρέχουν run) σε έναν υπολογιστή αλλά ανατίθενται σε μια κατανεμημένη συστοιχία (distributed cluster), η οποία ανάλογα με τις απαιτήσεις, χρησιμοποιεί αποθηκευτικό χώρο και υπολογιστική ισχύ από πολλαπλές μηχανές (υπολογιστές). Ένα άλλο χαρακτηριστικό τους είναι ότι παρέχει πλήρη ελευθερία σχετικά με την γεωγραφική θέση και τον ιδιοκτήτη του ΥΝ. Για παράδειγμα, το Amazon s cloud, που είναι γνωστό σαν Elastic Compute Cloud (EC2) (Amazon, 2009), χρησιμοποιείται για την υποστήριξη του Amazon.com, αλλά μπορεί να ενοικιαστεί από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου για διαφορετικούς σκοπούς. Σύμφωνα με μελέτες που διεξήχθησαν από την εταιρεία Gartner το 2009 (Gartner Inc., 2009) σχετικά με τις ανερχόμενες τεχνολογίες, το ΥΝ βρέθηκε στην κορυφή των προσδοκιών και του ενδιαφέροντος για τα επόμενα χρόνια, όπως φαίνεται στο Σχήμα 1(β). (α) (β) Σχήμα 1. (α) Λογικό διάγραμμα οργάνωσης ενός ΥΝ; (β) Αναδυόμενες τεχνολογίες Η τεχνολογία του ΥΝ προωθεί ουσιαστικά τη διαθεσιμότητα και περιγράφεται από (NIST Working Definition, 2009): (α) πέντε βασικά χαρακτηριστικά (On-demand self-service, Broad network access, Resource pooling, Rapid elasticity, και Measured Service.), (β) τρία μοντέλα παροχής υπηρεσιών (Cloud Software as a Service (SaaS), Platform as a Service (PaaS), Infrastructure as a Service (IaaS) και (γ) τέσσερα μοντέλα ανάπτυξης, τα οποία αναφέρονται παρακάτω εν συντομία: Private cloud: Το private (ιδιωτικό) ΥΝ δεν είναι διαθέσιμο στο ευρύ κοινό αλλά αποτελεί ιδιωτική υπηρεσία μίας εταιρείας ή ενός οργανισμού. Public cloud: Το public (δημόσιο) ΥΝ είναι διαθέσιμο επί πληρωμή στο καταναλωτικό κοινό, με κυριότερα παραδείγματα τα Amazon Web Services (Amazon, 2009) και Google AppEngine (Google, 2009). Hybrid cloud: Το hybrid (υβριδικό) ΥΝ αποτελεί ένα συνδυασμό πολλαπλών ιδιωτικών και/ή δημοσίων ΥΝ (όταν ένα ιδιωτικό ΥΝ αδυνατεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις

6 40 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή των χρηστών του μια δεδομένη χρονική περίοδο, τότε χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες ή δεσμεύει προς στιγμήν μέρος των πόρων ενός δημόσιου ΥΝ). Community cloud: Το Community (κοινοτικό) ΥΝ δημιουργείται για να εξυπηρετήσει χρήστες με κοινά ενδιαφέρονται και διαμοιράζεται σε διάφορους οργανισμούς. Η διαχείριση του Community ΥΝ μπορεί να γίνει από τους ίδιους τους οργανισμούς είτε από εξωτερικούς οργανισμούς (π.χ. Google). Να σημειώσουμε ότι το Δημόσιο ΥΝ διατίθεται από παρόχους υπηρεσιών και δίδει στους χρήστες την δυνατότητα να αναπτύξουν ή να καταναλώσουν υπηρεσίες. Αυτό το ΥΝ μπορεί να είναι δωρεάν (π.χ. Google, 2009) ή επί πληρωμή με βάση ένα μοντέλο πωλήσεων χρήσης (pay-per-usage model) (π.χ. Microsoft, 2009). Υπολογιστικό νέφος στην εκπαίδευση: μια εφικτή πρόταση Το Υπολογιστικό Νέφος (ΥΝ) μπορεί να δώσει λύσεις σε αρκετά από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η εκπαίδευση στην Ελλάδα και να συμβάλλει ενεργά στη διείσδυση και την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές μπορούν να αποκομίσουν σημαντικά οφέλη από την τεχνολογία του ΥΝ. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν μεγάλο πλήθος εκπαιδευτικών λογισμικών, τα οποία είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμα από οποιοδήποτε Η/Υ με πρόσβαση στο δίκτυο, και έτσι να παρακάμψουν τις γραφειοκρατικές διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν για να αποκτήσουν τα λογισμικά που χρησιμοποιούν στα εργαστήριά τους. Οι μαθητές, από την άλλη πλευρά, μπορούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και να βιώσουν την εμπειρία της αλληλεπίδρασης με μια πληθώρα λογισμικών, ενώ τους δίνεται η δυνατότητα να δουλεύουν τις εργασίες τους εκτός σχολικού ωραρίου και να συνεργάζονται με ομάδες μαθητών από άλλα σχολεία. Όλοι έχουν πρόσβαση σε ανεξάντλητους αποθηκευτικούς χώρους και ανεξάντλητη υπολογιστική ισχύ. Άλλα πλεονεκτήματα της χρήσης της τεχνολογίας του ΥΝ είναι και τα εξής: Μείωση του χρόνου που απαιτείται από τους υπεύθυνους των σχολικών εργαστηρίων Η/Υ για εγκατάσταση, αναβάθμιση, και ενημέρωση των λογισμικών. Τα λογισμικά πλέον θα διατίθενται από το ΥΝ. Εξάλειψη της διατήρησης και συντήρησης υψηλής τεχνολογίας σε τοπικό επίπεδο (π.χ. ερευνητικά και εκπαιδευτικά λογισμικά, νέοι επεξεργαστές, μεγαλύτερες μνήμες, κλπ). Το ΥΝ δίνει τη δυνατότητα χρήσης εφαρμογών και πόρων που δε διαθέτουμε τοπικά και έτσι μπορούμε πλέον να αξιοποιούμε Η/Υ με υποτυπώδεις δυνατότητες κάτι που συνεπάγεται άμεσα μείωση των δαπανών για την αναβάθμιση και συντήρηση υλικού και λογισμικού των εργαστηρίων Η/Υ (π.χ., μητρικές, σκληροί δίσκοι, μνήμες κλπ). Διαθεσιμότητα λογισμικού και δεδομένων. Το λογισμικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποτεδήποτε και από οποιαδήποτε φορητή συσκευή με δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο, ενώ εκπαιδευτικοί και εκπαιδευόμενοι έχουν άμεση πρόσβαση στα δεδομένα τους (σημειώσεις, εργασίες, φωτογραφίες, βίντεο), χωρίς να μεριμνούν για τη μεταφορά τους με συσκευές προσωρινής αποθήκευσης (CD s, DVD s, USB flash μνήμες κ.λπ.). Ασφάλεια δεδομένων. Στην αρχιτεκτονική του ΥΝ τα δεδομένα αποθηκεύονται σε πολλά αντίγραφα ασφαλείας και σε διαφορετικές τοποθεσίες. Προστασία περιβάλλοντος. Το ΥΝ συμβάλλει ενεργά στην προστασία του περιβάλλοντος λόγω της μείωσης της συνολικής χρήσης των υλικών υπολογιστικών πόρων που συνεπάγεται μείωση και της απαιτούμενης ηλεκτρικής ενέργειας και ως εκ

7 Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση 41 τούτου μείωση των παραγόμενων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (Keith & Burkhard, 2009). Στην παρούσα εργασία προτείνονται αρχικά δύο επιλογές όσον αφορά στη δομή οργάνωσης και χρήσης της τεχνολογίας του ΥΝ καθώς και στο καθεστώς ιδιοκτησίας του ΥΝ για χρήση του στην εκπαίδευση. Η πρώτη επιλογή είναι να μισθωθεί από έναν Εθνικό Φορέα (π.χ., το Υπουργείο Παιδείας) ένα δημόσιο ΥΝ μίας εταιρείας (πάροχος). Τα πλεονεκτήματα αυτής της πρότασης θα ήταν ότι η συντήρηση του ΥΝ θα ήταν ευθύνη εξολοκλήρου του παρόχου του ΥΝ, ενώ το ΥΝ θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί αμέσως μετά τη σύναψη της σχετικής σύμβασης. Από την άλλη όμως πλευρά υπάρχει ο φόβος της εξάρτησης των χρηστών του ΥΝ (σχολικές μονάδες) από τις μεγάλες εταιρίες, η οποία σταδιακά αυξανόμενη ίσως οδηγήσει τελικά στον εγκλωβισμό όλων στις προσφερόμενες υπηρεσίες. Αυτό θα οδηγήσει με τη σειρά του στην ενίσχυση της ανάγκης για καταβολή όλο και μεγαλύτερων χρηματικών ποσών για τη διατήρηση της δυνατότητας πρόσβασης στις παρεχόμενες υπηρεσίες. Επίσης υπάρχει και η ανησυχία για την διαρροή των δεδομένων μας τα οποία θα αποθηκεύονται στο ΥΝ. Η δεύτερη επιλογή είναι να αναλάβει ένας Εθνικός Φορέας (π.χ. το Υπουργείο Παιδείας) τη δημιουργία ενός ιδιωτικού ΥΝ που θα ανήκει στην ελληνική εκπαιδευτική κοινότητα. Το ΥΝ θα μπορεί να αποτελεί το χώρο συγκέντρωσης όλων των εγκεκριμένων εκπαιδευτικών λογισμικών. Ως εκ τούτου δε θα διανέμονται στις σχολικές μονάδες με οπτικούς δίσκους (CD s) ή από συγκεκριμένους δικτυακούς τόπους (ΥΠΕΠΘ, 2006). Επίσης, θα είναι διαθέσιμα σε όλα τα σχολεία της χώρας που έχουν δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο, ενώ τα νέα εκπαιδευτικά λογισμικά θα μπορούν να δοκιμαστούν και να αξιολογηθούν από το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας με απώτερο στόχο την περαιτέρω βελτίωσή τους. Σχήμα 2. Προτεινόμενο μοντέλο τεχνολογίας ΥΝ στην εκπαίδευση Η δεύτερη πρόταση απαιτεί χρόνο για να μπορέσει να υλοποιηθεί και να τεθεί σε αποτελεσματική λειτουργία, λόγω της κεντρικής οργάνωσής της, πλην όμως αποτελεί καινοτόμο πρόκληση και ίσως την πιο ενδεδειγμένη προσέγγιση. Όμως, ο προβληματισμός και το ερώτημα που τίθεται είναι εάν μεταξύ των «σχολικών μονάδων» και του «ΥΝ» του εθνικού φορέα, θα μπορούσε να υπάρξει μια «τεχνολογική υποδομή» που θα συνέβαλε στην αρτιότερη και επιστημονικότερη διάχυση και αξιοποίηση της τεχνολογικής πληροφορίας.

8 42 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή Οι τεχνολογικές υποδομές των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της χώρας είναι σε αρκετά υψηλό επίπεδο. Επίσης, το επιστημονικό προσωπικό που στελεχώνει τα ιδρύματα αυτά είναι στην πλειοψηφία του υψηλού επιπέδου με άρτιες τεχνολογικές γνώσεις. Επομένως, θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν οι υπολογιστικοί πόροι που ανήκουν στα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας (δίκτυα, εξυπηρετητές, αποθηκευτικοί χώροι, κλπ) και οι γνώσεις του επιστημονικού δυναμικού τους, στην κατεύθυνση του να αποτελέσουν τη βάση για τη δημιουργία ενός ΥΝ για τις ανάγκες της εκπαιδευτικής κοινότητας. Συνδυάζοντας τα πλεονεκτήματα της δεύτερης προτεινομένης επιλογής (ΥΝ Εθνικού Φορέα) και τις υποδομές των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της χώρας προτείνουμε ένα σύνθετο μοντέλο δημιουργίας ενός ΥΝ (βλέπε Σχήμα 2), το οποίο αποτελείται από τρία συστατικά: (1) Ένα Υπολογιστικό Νέφος που το διαχειρίζεται ένας Εθνικός Φορέας (π.χ., το Υπουργείο Παιδείας), και το οποίο ονομάζουμε «Κεντρικό» (ΚΥΝ). (2) Ένα σύνολο από Υπολογιστικά Νέφη τα οποία διαχειρίζονται επιλεγμένα πανεπιστημιακά ιδρύματα τις χώρας, το καθένα από τα οποία έχει πρόσβαση στο λογισμικό και τους πόρους του ΚΥΝ, και τα οποία ονομάζουμε «Πανεπιστημιακά Υπολογιστικά Νέφη» (ΠΥΝ). (3) Σύνολα Σχολικών Μονάδων (εκπαιδευτικά εργαστήρια Η/Υ), κάθε ένα από τα οποία έχει πρόσβαση στο λογισμικό και τους πόρους ενός ΠΥΝ. Οι σχολικές μονάδες ενός ΠΥΝ επιλέγονται με γεωγραφικά κριτήρια (και δυνατότητα σύνδεσής τους στο δίκτυο) για να αποτελέσουν πυρήνες εκπαιδευτικής τεχνολογικής ανάπτυξης υπό την τεχνολογική υποστήριξη ενός πανεπιστημιακού ιδρύματος. Συμπεράσματα και Επεκτάσεις Το προτεινόμενο, σε αυτή την εργασία, μοντέλο ΥΝ (Κεντρικό ΥΝ Πανεπιστημιακά ΥΝ) μπορεί να δώσει λύσεις σε αρκετά από τα προβλήματα τεχνολογικής υποδομής που αντιμετωπίζει σήμερα το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και να συμβάλλει ενεργά στη διείσδυση και την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Το προτεινόμενο εγχείρημα έχει πολλαπλά επιστημονικά οφέλη, σημαντικότερα των οποίων είναι η επιστημονική αλληλεπίδραση μεταξύ του διδακτικού δυναμικού των σχολικών μονάδων της Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης και του διδακτικού και ερευνητικού δυναμικού του πανεπιστημίου που καλύπτει την αντίστοιχη γεωγραφική περιοχή. Η αλληλεπίδραση αυτή θα έχει ως αποτέλεσμα τη συνεχή επιμόρφωση του διδακτικού δυναμικού των σχολικών μονάδων, τη συνεχή ενημέρωσή του για τις τρέχουσες εξελίξεις της επιστήμης, και τη γρήγορη «μετάλλαξη» των μελών του σε «ενεργούς επιστήμονες». Επίσης, το τεχνικό προσωπικό και οι υπεύθυνοι των σχολικών εργαστηρίων, μέσω της συνεργασίας τους με τους υπευθύνους των τοπικών Πανεπιστημιακών ΥΝ, θα αναπτύξουν δεξιότητες και θα έχουν άμεση και συνεχή πρόσβαση στις τεχνολογικές εξελίξεις. Επιπλέον, θα μειωθεί ο φόρτος απασχόλησής τους σε τετριμμένα και μη-δημιουργικά θέματα τοπικής συντήρησης. Όσον αφορά την υλοποίηση του εγχειρήματος, θα μπορούσε αρχικά να αναπτυχθούν τα τοπικά Πανεπιστημιακά ΥΝ, με χρήση της υφιστάμενης τεχνολογίας, και στην συνέχεια να αναπτυχθεί το Κεντρικό ΥΝ του Εθνικού Φορέα. Σε πλήρη εφαρμογή του συστήματος, τα τοπικά Πανεπιστημιακά ΥΝ θα μπορούσαν να αναπτύξουν δραστηριότητες (παροχή υπηρεσιών σε ιδιωτικές σχολικές μονάδες) οι οποίες θα απέφεραν μακροπρόθεσμα έσοδα μέσω των οποίων θα κάλυπταν τις ανάγκες αναβάθμισης και επέκταση της υφιστάμενης υποδομής τους προς όφελος των παρερχόμενων υπηρεσιών εκπαίδευσης των σχολικών μονάδων.

9 Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση 43 Θα πρέπει να επισημανθεί, με ιδιαίτερη αυστηρότητα, ότι η παρούσα εργασία προτείνει ένα μοντέλο ΥΝ (Κεντρικό ΥΝ Πανεπιστημιακά ΥΝ), περιγράφει τα χαρακτηριστικά του και εκτιμάει τα εκπαιδευτικά οφέλη από την εφαρμογή του με βάσει την υπάρχουσα τεχνολογική υποδομή των σχολικών μονάδων και τις υπολογιστικές δυνατότητες της αρχιτεκτονικής του ΥΝ. Ωστόσο, για να υπάρξει μια σαφής εκτίμηση της πολυπλοκότητας υλοποίησης του εγχειρήματος αλλά και της ακριβούς μέτρησης, μέσω δεικτών, των ωφελειών της υιοθέτησή της, θα πρέπει να σχεδιαστεί μελέτη οικονομοτεχνικού χαρακτήρα όπου εκεί θα εκτιμηθεί το οικονομικό κόστος εφαρμογής της πρότασης σε σχέση με τα αναμενόμενα οφέλη (ποιοτικά και ποσοτικά) που αυτή θα αποφέρει. Τα ποιοτικά οφέλη, σε σχέση με τα οικονομικά (ανάλυση κόστους-ωφέλειας), πιστεύουμε ότι θα καταδείξουν όχι μόνο την χρησιμότητα αλλά και την βιωσιμότητα της προτεινόμενης τεχνολογικής δομής στην εκπαίδευση. Αναφορές Amazon (2009). Amazon Elastic Compute Cloud (EC2). Retrieved from Armbrust, Μ., Fox, Α., Griffith, R., Joseph, A., Katz, R., Konwinski, A., Lee, G., Patterson, D., Rabkin, A., Stoica, I., & Zaharia, M. (2009). Above the Clouds: A Berkeley view of Cloud Computing, University of California, Berkeley, Tech. Rep Retrieved from abovetheclouds.pdf Campus Technology (2009). Is cloud computing a credible solution for education? Retrieved 2 April 2010 from Gartner Inc. (2009). Gartner's 2009 Hype Cycle Special Report Evaluates Maturity of 1,650 Technologies. Retrieved 2 April 2010 from Google (2009). Google App Engine: Run your web apps on Google s infrastructure. Retrieved 2 May 2010 from Gruman, G., & Knorr, E. (2008). What Cloud Computing really means. Retrieved 2 May 2010 from 1.html Haynie, M. (2009). Enterprise cloud services: Deriving business value from Cloud Computing. Micro Focus. Horizon Report (2009). Ετήσια έκθεση Horizon 2009 The K-12 Edition, The New Media Consortium. Retrieved 15 March 2010 from Horizon Report (2010). Ετήσια έκθεση Horizon 2010, The New Media Consortium. Retrieved 25 Jan 2010 from Katz, R. (2009). The Tower and the Cloud: Higher Education in the Age of Cloud Computing, Educause. Retrieved 20 May 2010 from Keith, J., & Burkhard, N.L. (2009). The future of cloud computing: Opportunities for European cloud computing beyond Retrieved 20 May 2010 from Microsoft (2009). Windows Azure Platform. Retrieved 12 May 2010 from windowsazure NIST Working Definition (2009). The NIST Definition of Cloud Computing. Retrieved 12 May 2010 from Vaquero, L.M, Rodero-Merino, L., Caseres, J., & Lindner, M. (2009). A break in the clouds: towards a cloud definition, ACM SIGCOMM Computer Communication. 39(1), Γρηγοριάδου, Μ., Γόγουλου, Α., Γουλή, Ε., Δαγδιλέλης, Β., Κόμης, Β., Κορδάκη, Μ., Μικρόπουλος, Α., Μπακογιάννης, Σ., Παπαδόπουλος, Γ., Πολίτης, Π., Σφηκόπουλος, Θ., & Τζιμογιάννης, Α. (2004). Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση: Υπάρχουσα κατάσταση, προβλήματα, προτάσεις, Στο Π. Πολίτης (επιμ.), Πρακτικά 2 ης Πανελλήνιας Διημερίδας με Διεθνή Συμμετοχή «Διδακτική της Πληροφορικής» (σ ), Βόλος. Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (2000). Να σκεφτούμε την εκπαίδευση του αύριο να προωθήσουμε την καινοτομία με τις νέες τεχνολογίες. Βρυξέλλες, COM (2000). Ανακτήθηκε από

10 44 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (2009). Σύμπραξη δημόσιου-ιδιωτικού τομέα για το μελλοντικό Διαδίκτυο. Ανακτήθηκε 2 Μαΐου 2010 από ficommunication_el.pdf ΕΣΠΑ (2007). Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», Υπουργείο Παιδείας, Ανακτήθηκε 2 Μαΐου 2010 από DiaBiou_Mathisi.pdf Κόμης, Β. (2005). Εισαγωγή στη Διδακτική της Πληροφορικής. Εκδόσεις Κλειδάριθμος. Κουστουράκης, Γ., & Παναγιωτακόπουλος, Χ. (2008). Η εισαγωγή των ΤΠΕ στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση: επιδράσεις και προβλήματα. Στο Β. Κόμης (επιμ.), Πρακτικά 4 ου Συνεδρίου «Διδακτική της Πληροφορικής» (σ ). Πάτρα. Μπίκος, Γ. (1993). Εκπαιδευτικοί και υπολογιστές: Στάσεις Ελλήνων εκπαιδευτικών απέναντι στην εισαγωγή ηλεκτρονικών υπολογιστών στη Γενική Εκπαίδευση. Εκδόσεις Α. Κυριακίδη. Παναγιωτακόπουλος, Χ., & Κουστουράκης, Γ. (2005). Η εφαρμογή των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας στην εκπαίδευση: Διεθνείς, ευρωπαϊκές και εθνικές εξελίξεις. Επιστημονική Επετηρίδα Π.Τ.Δ.Ε. Αρέθας (τ.3, σ ). Παναγιωτακόπουλος, Χ., & Ρηγάλου, Χ. (2007). Γνώσεις, στάσεις και αντιλήψεις δείγματος εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής για τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών. Επιστημονική Επετηρίδα Π.Τ.Δ.Ε. Αρέθας (σ ) ΥΠΕΠΘ (2005). Κανονισμός Λειτουργίας Σχολικού Εργαστηρίου Πληροφορικής & Εφαρμογών Η/Υ. Ανακτήθηκε στις 19 Μαρτίου 2010 από kanonismos_s_e_p_e_h_y_ pdf ΥΠΕΠΘ (2006). Στοιχεία Προϊόντων Εκπαιδευτικού Λογισμικού (Κατάλογος 3). Ανακτήθηκε στις 19 Μαρτίου 2010 από

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΝΕΦΟΣ (CLOUD COMPUTING) ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΝΤΡΩΝ.

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΝΕΦΟΣ (CLOUD COMPUTING) ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΝΤΡΩΝ. ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΗΥΣ Θέμα: ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΝΕΦΟΣ (CLOUD COMPUTING) ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΝΤΡΩΝ. Εισηγητής: Δ. Ν. Καλλέργης, MSc. Φοιτήτρια: Κοντζοπούλου Παναγιώτα Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Information Technology for Business

Information Technology for Business Information Technology for Business Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Computer System Hardware Υποδομή του Information Technology Υλικό Υπολογιστών (Hardware) Λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Πολιτική ηγεσία Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων

ΠΡΟΣ: Πολιτική ηγεσία Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας Κοδριγκτώνος 33, 5ος όροφος ΤΚ 10434, Αθήνα http://www.epe.org.gr e-mail: info@epe.org.gr ΠΡΟΣ: Πολιτική ηγεσία Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων ΚΟΙΝ: Βουλευτές

Διαβάστε περισσότερα

Όλες οι υπηρεσίες είναι διαθέσιμες μέσω διαδικτύου.

Όλες οι υπηρεσίες είναι διαθέσιμες μέσω διαδικτύου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 Όλες οι υπηρεσίες είναι διαθέσιμες μέσω διαδικτύου. Οι υπηρεσίες νέφους παρέχονται με τέτοιο τρόπο ώστε ο τελικός χρήστης δεν μπορεί να διακρίνει τεχνικές λεπτομέρειες. Η χρηστικότητα, η διαθεσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστική Νέφους Cloud computing

Υπολογιστική Νέφους Cloud computing Υπολογιστική Νέφους Cloud computing Χρ. Ηλιούδης Clouds Cloud computing??? Διείσδυση του Cloud Ορισμός - χαρακτηριστικά Ο όρος cloud έχει τις ρίζες στου στην αρχή του internet όπου συνήθιζαν να το αναπαριστούν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΝΕΦΟΣ (CLOUD COMPUTING) ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ

ΤΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΝΕΦΟΣ (CLOUD COMPUTING) ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΤΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΝΕΦΟΣ (CLOUD COMPUTING) ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ Βέλτιστο Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Πληροφορική Δημιουργός: Αθανασία Πασιαλή ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Cloud Computing with Google and Microsoft. Despoina Trikomitou Andreas Diavastos Class: EPL425

Cloud Computing with Google and Microsoft. Despoina Trikomitou Andreas Diavastos Class: EPL425 Cloud Computing with Google and Microsoft Despoina Trikomitou Andreas Diavastos Class: EPL425 Σχεδιάγραμμα Εισαγωγή Τεχνολογίες Cloud Computing Περιγραφή Εργασίας Επιτεύγματα Εργασίας Συμπεράσματα Cloud

Διαβάστε περισσότερα

Cloud Computing και Ζητήματα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Λ. Μήτρου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Cloud Computing και Ζητήματα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Λ. Μήτρου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Αιγαίου Cloud Computing και Ζητήματα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Λ. Μήτρου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Αιγαίου 1 Περί τίνος πρόκειται Κατά NIST πρόκειται για ένα μοντέλο που ενεργοποιεί ευχερή, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Η θέση της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Πληροφορικής Επιμέλεια κειμένου: Δ.Σ. ΠΕΚαΠ κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης των μελών της Ένωσης από 20/07/2010. Τελική έκδοση κειμένου:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ425 : Τεχνολογίες Διαδικτύου Εργαστήρια

ΕΠΛ425 : Τεχνολογίες Διαδικτύου Εργαστήρια ΕΠΛ425 : Τεχνολογίες Διαδικτύου Εργαστήρια Δημήτρης Πασχαλίδης Χειμερινό Εξάμηνο 2016 1 Εργαστήριο 1 Εισαγωγή στους Virtual Servers και AWS Τι θα μελετήσουμε; Τί είναι οι Virtual Servers Κατανόηση Virtualization

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη : 15180 Μαρούσι Ιστοσελίδα : http://www.minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα. Ενότητα 11: Αρχιτεκτονική Cloud

Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα. Ενότητα 11: Αρχιτεκτονική Cloud Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα Ενότητα 11: Κωνσταντίνος Ταραμπάνης Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Κωνσταντίνος Ταραμπάνης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 6: Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ. Θέμα: «Σχεδιάζεται κατάργηση της Επιμόρφωσης Β Επιπέδου στις Τ.Π.Ε.;»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ. Θέμα: «Σχεδιάζεται κατάργηση της Επιμόρφωσης Β Επιπέδου στις Τ.Π.Ε.;» Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΡΟΣ: Τον Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων ΚΟΙΝ.: Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δ.Ο.Ε., Ο.Λ.Μ.Ε. Εκπαιδευτικά Δίκτυα Ενημέρωσης:

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1: Παρουσίαση μαθήματος. Διδάσκων: Βασίλης Κόμης, Καθηγητής

Ενότητα 1: Παρουσίαση μαθήματος. Διδάσκων: Βασίλης Κόμης, Καθηγητής Διδακτική της Πληροφορικής: Ερευνητικές προσεγγίσεις στη μάθηση και τη διδασκαλία Μάθημα επιλογής B εξάμηνο, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανική Λογισμικού για Διαδικτυακές & Φορητές Εφαρμογές

Μηχανική Λογισμικού για Διαδικτυακές & Φορητές Εφαρμογές Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Μηχανική Λογισμικού για Διαδικτυακές & Φορητές Εφαρμογές Δρ. Κακαρόντζας Γεώργιος Επίκουρος Καθηγητής Τμ. Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Μηχανική Λογισμικού για Διαδικτυακές

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής

Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής Ε. Κολέζα, Γ. Βρέταρος, θ. Δρίγκας, Κ. Σκορδούλης Εισαγωγή Ο εκπαιδευτικός κατά τη διάρκεια της σχολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ & ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΑ ΤΕΕ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ & ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΑ ΤΕΕ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 543 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ & ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΑ ΤΕΕ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Καρτσιώτης Θόδωρος Συντονιστής Επιμόρφωσης έργου Λαέρτη kartsiot@auth.gr Ρενιέρη Νικολίνα Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

«Η Ελλάδα μπορεί να αναδειχθεί σε μία χώρα start up»

«Η Ελλάδα μπορεί να αναδειχθεί σε μία χώρα start up» «Η Ελλάδα μπορεί να αναδειχθεί σε μία χώρα start up» Σπύρος Ιγνατιάδης Γ. Διευθυντής Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος Ο ΣΕΠΒΕ ιστορικό Ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 1994. Έχει έδρα στην Θεσσαλονίκη.

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικός Ιατρικός Φάκελος: Νέες Τάσεις, Κατανεµηµένες Αρχιτεκτονικές και Κινητές

Ηλεκτρονικός Ιατρικός Φάκελος: Νέες Τάσεις, Κατανεµηµένες Αρχιτεκτονικές και Κινητές Ηλεκτρονικός Ιατρικός Φάκελος: Νέες Τάσεις, Κατανεµηµένες Αρχιτεκτονικές και Κινητές Εφαρµογές ρ. Μαγκλογιάννης Ηλίας Πανεπιστήµιο Στερεάς Ελλάδας Τµήµα Πληροφορικής µε Εφαρµογές στη Βιοϊατρική 13 Ημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. mobile CRM ΔΩΣΤΕ ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ

ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. mobile CRM ΔΩΣΤΕ ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ mobile CRM ΔΩΣΤΕ ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ Για µια ανοικτή επιχείρηση Σήµερα περισσότερο από ποτέ, µια επιχείρηση που θέλει να ανοίξει νέους δρόµους ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΟ CLOUD COMPUTING ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΟ CLOUD COMPUTING ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΟ CLOUD COMPUTING ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ -Καθορισµός του πλαισίου µετάβασης στο περιβάλλον του cloud computing - Αναγνώριση ευκαιριών και ανάλυση κερδών/κόστους από την µετάβαση

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογική Υποδομή Πληροφοριακών Συστημάτων

Τεχνολογική Υποδομή Πληροφοριακών Συστημάτων Τεχνολογική Υποδομή Πληροφοριακών Συστημάτων Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Παρουσίαση βασισμένη στο βιβλίο Διοίκησης, 6 η εκδ., K. Laudon, J. Laudon,

Διαβάστε περισσότερα

Το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο etwinning τον Νοέμβριο στην Πάτρα

Το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο etwinning τον Νοέμβριο στην Πάτρα Το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο etwinning τον Νοέμβριο στην Πάτρα Το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο etwinning για τα συνεργατικά προγράμματα στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, με τίτλο «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 1: Εισαγωγή Ένταξη Ενσωμάτωση της Πληροφορικής στην Εκπαίδευση, Φάσεις και Μοντέλα Ένταξης Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3121 Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων αποκτούν

Διαβάστε περισσότερα

Cloud ERP. Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας

Cloud ERP. Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας Cloud ERP Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας για µια ανοικτή επιχείρηση... Με τις προκλήσεις της αγοράς να αυξάνονται διαρκώς, κάθε επιχείρηση, ανεξαρτήτως μεγέθους και κλάδου δραστηριοποίησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού

Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού Α. Βρακόπουλος 1, Θ.Καρτσιώτης 2 1 Καθηγητής Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Vraa8@sch.gr 2 Σχολικός

Διαβάστε περισσότερα

Για να φτάσεις ψηλά, στοχεύεις ψηλότερα

Για να φτάσεις ψηλά, στοχεύεις ψηλότερα Cloud ERP Για να φτάσεις ψηλά, στοχεύεις ψηλότερα Για µια «ανοικτή» επιχείρηση Μπροστά στις σηµερινές απαιτήσεις και προκλήσεις Σήµερα περισσότερο από ποτέ, µια επιχείρηση που θέλει να ανοίξει νέους δρόµους

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας Web & Mobile apps Για µια ανοικτή επιχείρηση Σήµερα περισσότερο από ποτέ, µια επιχείρηση που θέλει να ανοίξει νέους δρόµους ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΟ CLOUD COMPUTING ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΟ CLOUD COMPUTING ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΟ CLOUD COMPUTING ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ -Καθορισµός του πλαισίου µετάβασης στο περιβάλλον του cloud computing - Αναγνώριση ευκαιριών και ανάλυση κερδών/κόστους από την µετάβαση

Διαβάστε περισσότερα

Back to School Offer!

Back to School Offer! Back to School Αποκτήστε σήμερα το καλύτερο λογισμικό σε Ακαδημαϊκές τιμές! Ενημερωθείτε για τα Ακαδημαϊκά Προγράμματα της Microsoft και κερδίστε, εσείς, οι καθηγητές και οι μαθητές ή οι σπουδαστές σας!

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σχολικό Έτος: 2014-2015 Σχολική Μονάδα: ΓΕΛ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ Τίτλος Ερευνητικής Εργασίας: Εργαλεία Web 2.0 για την τάξη ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑ Α Α 1 Ταx. /νση : Ξενοφώντος 15 Α 105 57 Αθήνα e-mail : eye-ypepth@mou.gr Ιστοσελίδα: www.eye-ypepth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής. Περιγραφή μαθήματος. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Παρασκευή 17:00-20:00

Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής. Περιγραφή μαθήματος. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Παρασκευή 17:00-20:00 Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Παρασκευή 17:00-20:00 email: gpalegeo@gmail.com Περιγραφή μαθήματος Με τον όρο "Διδακτική της Πληροφορικής" εννοούμε τη μελέτη,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Χρήση Εργαστηρίων Πληροφορικής και Εφαρμογών Η/Υ.

ΘΕΜΑ : Χρήση Εργαστηρίων Πληροφορικής και Εφαρμογών Η/Υ. Nα διατηρηθεί μέχρι... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Δ Βαθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ Υλοποίηση Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πληροφορικής

ΕΡΓΟ Υλοποίηση Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πληροφορικής ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής» ΠΡΑΞΗ «Δράσεις Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πληροφορικής» ΜΕΤΡΟ 1.2 «Εισαγωγή & Αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ. Συμβολή στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ. Συμβολή στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ Συμβολή στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σωτηρίου Σοφία. Εκπαιδευτικός ΠΕ0401, Πειραματικό Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης

Σωτηρίου Σοφία. Εκπαιδευτικός ΠΕ0401, Πειραματικό Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης «Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη Διδακτική Πράξη» «Ανάκλαση-Διάθλαση, Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή, Κίνηση-Ταχύτητα: τρία υποδειγματικά ψηφιακά διδακτικά σενάρια για τη Φυσική Γενικού Λυκείου στην πλατφόρμα "Αίσωπος"»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΚΕΠΛΗΝΕΤ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΚΕΠΛΗΝΕΤ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΚΕΠΛΗΝΕΤ ΚΟΖΑΝΗΣ Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 3 2. Περιγραφή αίθουσας τηλεδιάσκεψης... 3 3. Παρεχόμενες Υπηρεσίες... 4 4. Τεχνική Υποστήριξη... 5 5. Κανονισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία Β Λυκείου Γενικής Παιδείας: Όλα τα πειράματα σε προσομοίωση

Χημεία Β Λυκείου Γενικής Παιδείας: Όλα τα πειράματα σε προσομοίωση ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 5 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ Γ Διδασκαλία τη Χημείας Με Νέες Τεχνολογίες Χημεία Β Λυκείου Γενικής Παιδείας: Όλα τα πειράματα σε προσομοίωση Γεώργιος Ξεντές

Διαβάστε περισσότερα

«Αναβαθμισμένη υπηρεσία ασύγχρονης dτηλεκπαίδευσ ης ΠΣΔ:

«Αναβαθμισμένη υπηρεσία ασύγχρονης dτηλεκπαίδευσ ης ΠΣΔ: «Αναβαθμισμένη υπηρεσία ασύγχρονης dτηλεκπαίδευσ ης ΠΣΔ: http://e-learning.sch.gr/» Κάργα Σουλτάνα Κατσάνα Αικατερίνη Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Τηλεκπαίδευσης Η υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης του Πανελλήνιου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΠΡΟΣ: Περ/κές

Διαβάστε περισσότερα

Linux Terminal Server Project

Linux Terminal Server Project Linux Terminal Server Project Ένα κεντρικό σύστημα διαχείρισης των τερματικών κοινού της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Κολοβός Φίλιππος filippos@uom.gr Ευάγγελος Μπάνος

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλής Χρήση του Διαδικτύου Ο ρόλος της εκπαίδευσης

Ασφαλής Χρήση του Διαδικτύου Ο ρόλος της εκπαίδευσης Διαφάνεια 1 Ασφαλής Χρήση του Διαδικτύου Ο ρόλος της εκπαίδευσης Δρ. Ναλμπάντη Θεοδώρα Σχολική Σύμβουλος Πληροφορικής Θράκης Σελ. 1 από 50 Διαφάνεια 2 Τα παιδιά σήμερα. Κινητό Κονσόλα παιχνιδιού Ποντίκι

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία Πρότυπα-πειραματικά σχολεία 1. Τα πρότυπα-πειραματικά: ένα ιστορικό Τα πειραματικά σχολεία (στα οποία εντάχθηκαν με το Ν. 1566/85 και τα ιστορικά πρότυπα σχολεία) έχουν μακρά ιστορία στον τόπο μας. Τα

Διαβάστε περισσότερα

Cloud Computing & Data Management (Υπολογιστικά Νέφη & Διαχείριση Δεδομένων)

Cloud Computing & Data Management (Υπολογιστικά Νέφη & Διαχείριση Δεδομένων) Cloud Computing & Data Management (Υπολογιστικά Νέφη & Διαχείριση Δεδομένων) Δημήτρης Ζεϊναλιπούρ Λέκτορας Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Κύπρου Αξιοποίηση Νέων Τεχνολογιών και η Εφαρμογή τους στα Κυπριακά

Διαβάστε περισσότερα

Ελεύθερο, Ανοιχτό Λογισμικό. Ελεύθερα, Ανοιχτά Σχολεία. Ελεύθερες, Ανοιχτές Προσωπικότητες

Ελεύθερο, Ανοιχτό Λογισμικό. Ελεύθερα, Ανοιχτά Σχολεία. Ελεύθερες, Ανοιχτές Προσωπικότητες Η τεχνολογία Ubuntu Ltsp στα σχολικά εργαστήρια Πληροφορικής Ελεύθερο, Ανοιχτό Λογισμικό Ελεύθερα, Ανοιχτά Σχολεία Ελεύθερες, Ανοιχτές Προσωπικότητες Τι είναι το Ubuntu LTSP ; Ελεύθερο, Ανοιχτό Λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική και Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών: Συνύπαρξη και παιδαγωγική πρακτική. Τάσος Μικρόπουλος Ιωάννα Μπέλλου Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Πληροφορική και Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών: Συνύπαρξη και παιδαγωγική πρακτική. Τάσος Μικρόπουλος Ιωάννα Μπέλλου Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Πληροφορική και Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών: Συνύπαρξη και παιδαγωγική πρακτική Τάσος Μικρόπουλος Ιωάννα Μπέλλου Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Πληροφορική και ΤΠΕ Η Πληροφορική και οι Τεχνολογίες της

Διαβάστε περισσότερα

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρμας Η πλατφόρμα eclass είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και αποτελεί την πρόταση του Ακαδημαϊκού Διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14. ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η

Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14. ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14 ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργασία στο Μαθήμα Σχεδίαση Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Symantec Backup Exec System Recovery 7.0 Server Edition. Πλήρης Επαναφορά Συστημάτων Windows Μέσα σε Λίγα Λεπτά και όχι σε Ώρες ή Ημέρες

Symantec Backup Exec System Recovery 7.0 Server Edition. Πλήρης Επαναφορά Συστημάτων Windows Μέσα σε Λίγα Λεπτά και όχι σε Ώρες ή Ημέρες ΒΑΣΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Πλήρης Επαναφορά Συστημάτων Windows Μέσα σε Λίγα Λεπτά και όχι σε Ώρες ή Ημέρες Η Symantec έχει επανειλημμένα καταδείξει δημόσια ότι το Backup Exec System Recovery μπορεί να εκτελέσει

Διαβάστε περισσότερα

9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕΚΑΠ 2015

9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕΚΑΠ 2015 9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕΚΑΠ 2015 (5η ανακοίνωση) Αρ.Πρωτ.183708/Δ2/13-11-2014/ΥΠΑΙΘ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή μαθήματος. Εαρινό εξάμηνο 2009-2010. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail.

Περιγραφή μαθήματος. Εαρινό εξάμηνο 2009-2010. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail. Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής I Εαρινό εξάμηνο 2009-2010 Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail.com Περιγραφή μαθήματος Με τον όρο "Διδακτική της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Κύκλος Ζωής Εφαρμογών ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Εφαρμογές Πληροφορικής. Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Κύκλος Ζωής Εφαρμογών ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Εφαρμογές Πληροφορικής. Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών 44 Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών Διδακτικοί στόχοι Σκοπός του κεφαλαίου είναι οι μαθητές να κατανοήσουν τα βήματα που ακολουθούνται κατά την ανάπτυξη μιας εφαρμογής.

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Υπηρεσιών Νέφους

Εφαρμογές Υπηρεσιών Νέφους Εφαρμογές Υπηρεσιών Νέφους Υποδειγματικό Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Πληροφορική Δημιουργός: ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Σημείωση

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάπτυξη εφαρμογής Cloud Computing - SaaS»

«Ανάπτυξη εφαρμογής Cloud Computing - SaaS» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ονοματεπώνυμο : Κωνσταντινίδης Νίκος ΑΜ : ΜΕ10088 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών : «Δικτυοκεντρικά Συστήματα» Διπλωματική Εργασία «Ανάπτυξη εφαρμογής Cloud

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ. Υπ. Αριθμ /ΚΚΚ/ εγκύκλιος του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Σχετ. Υπ. Αριθμ /ΚΚΚ/ εγκύκλιος του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Θέμα: «Αναβάθμιση Ψηφιακών Υποδομών Σχολείων» Σχετ. Υπ. Αριθμ. 9999999/ΚΚΚ/00-00-2016 εγκύκλιος του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Σε συνέχεια του παραπάνω σχετικού σας ενημερώνουμε ότι το

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών MA in Education (Education Sciences) ΑΣΠΑΙΤΕ-Roehampton ΠΜΣ MA in Education (Education Sciences) Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Εκπαίδευση (Επιστήμες της Αγωγής),

Διαβάστε περισσότερα

Διευθύνσεις Δ.Ε. της Τ.Κ. Πόλη: Μαρούσι. χώρας Ιστοσελίδα: ΚΟΙΝ:

Διευθύνσεις Δ.Ε. της Τ.Κ. Πόλη: Μαρούσι. χώρας Ιστοσελίδα:  ΚΟΙΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Εφαρμογές του Office 365 στην ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση» Ονοματεπώνυμο Σπουδαστή:

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση ΕΛΛΑΚ σε περιβάλλον ασύγχρονης & εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Χρήση ΕΛΛΑΚ σε περιβάλλον ασύγχρονης & εξ αποστάσεως εκπαίδευσης http:// e-learning.sch.gr Χρήση ΕΛΛΑΚ σε περιβάλλον ασύγχρονης & εξ αποστάσεως εκπαίδευσης Καθηγητής Κωνσταντίνος Μαργαρίτης Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής kmarg@uom.gr Κάργα Σουλτάνα

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση Εκπαιδευτικού Λογισμικού. Εργασία 2 - Α' φάση. Σενάριο/Σχέδιο μαθήματος. Σταματία Κορρέ Μ1430

Σχεδίαση Εκπαιδευτικού Λογισμικού. Εργασία 2 - Α' φάση. Σενάριο/Σχέδιο μαθήματος. Σταματία Κορρέ Μ1430 Σχεδίαση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Εργασία 2 - Α' φάση Σενάριο/Σχέδιο μαθήματος Σταματία Κορρέ Μ1430 2 Περιεχόμενα Τίτλος... 2 Γνωστικό αντικείμενο... 2 Βαθμίδα εκπαίδευσης... 3 Διδακτικοί στόχοι... 3 Αναμενόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική

Εισαγωγή στην Πληροφορική Εισαγωγή στην Πληροφορική Λογισμικό Συστήματος & Εφαρμογών ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς Γενική Δομή Υπολογιστών Λειτουργικό σύστημα Υπολογιστής

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη ιστολογίου. Γνωστικό αντικείμενο: Ερευνητική Εργασία - Project. Δημιουργός: ΦΩΤΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΝΗΣ

Ανάπτυξη ιστολογίου. Γνωστικό αντικείμενο: Ερευνητική Εργασία - Project. Δημιουργός: ΦΩΤΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΝΗΣ Ανάπτυξη ιστολογίου Υποδειγματικό Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Ερευνητική Εργασία - Project Δημιουργός: ΦΩΤΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΝΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα. Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com. Στόχος Σκοπός μαθήματος

Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα. Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com. Στόχος Σκοπός μαθήματος Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα Διδάσκων: Αγγελόπουλος Γιάννης Δευτέρα 3-5 Τρίτη 4-6 Εργαστήριο Α Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com 1 Στόχος Σκοπός μαθήματος Σκοπός:

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε)

Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Μάθησης Learning Technologies 2015 Τι είναι; Πρόκειται για διεπιστημονική Κατεύθυνση σπουδών που εστιάζει στις Τεχνολογίες Μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

«Λογισμικές εφαρμογές στην Επαγγελματική Εκπαίδευση. Το παράδειγμα του Τομέα Οχημάτων»

«Λογισμικές εφαρμογές στην Επαγγελματική Εκπαίδευση. Το παράδειγμα του Τομέα Οχημάτων» «Λογισμικές εφαρμογές στην Επαγγελματική Εκπαίδευση. Το παράδειγμα του Τομέα Οχημάτων» Ευστράτιος Ντουμανάκης Τεχνολόγος Οχημάτων, Εκπαιδευτικός, 12 ο Επαγγελματικό Λύκειο Θεσσαλονίκης entoum@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) Γιώργος Μανής Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τι είναι οι Τεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών σε θέματα Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας Ερευνητικές-Πιλοτικές Εφαρμογές ΗΜΕΡΙΔΑ - 6 Φεβρουαρίου 2010 Καλές πρακτικές ενσωμάτωσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο

ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ Open Discovery Space «Ανοιχτές Εκπαιδευτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Διπλωματική Εργασία ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΙΛΚΟΥ Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 -Οριζόντια Πράξη» Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση Αθανάσιος Τζιμογιάννης Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

Η Ενέργεια περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες κατηγορίες Πράξεων:

Η Ενέργεια περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες κατηγορίες Πράξεων: Ενέργεια 2.1.2 : Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου Για να βελτιωθεί η ποιότητα του εκπαιδευτικού συστήματος, η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου που αφορά την πρωτοβάθμια, την δευτεροβάθμια γενική και τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Βερονίκης Σπύρος Τμήμα Αρχειονομίας- Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο spver@ionio.gr Stoica Adrian Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικά και εργονοµικά χαρακτηριστικά των σχολικών εργαστηρίων Πληροφορικής. Μία µελέτη περίπτωσης.

Τεχνικά και εργονοµικά χαρακτηριστικά των σχολικών εργαστηρίων Πληροφορικής. Μία µελέτη περίπτωσης. 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο µε ιεθνή Συµµετοχή 145 Τεχνικά και εργονοµικά χαρακτηριστικά των σχολικών εργαστηρίων Πληροφορικής. Μία µελέτη περίπτωσης. Αθανάσιος Τζιµογιάννης 1 & Ευάγγελος Θεοδώρου 2 1 ιδάκτωρ

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο CloudingSMEs για τελικούς χρήστες (ΜΜΕ) υπηρεσιών Cloud

Ερωτηματολόγιο CloudingSMEs για τελικούς χρήστες (ΜΜΕ) υπηρεσιών Cloud Ερωτηματολόγιο CloudingSMEs για τελικούς χρήστες (ΜΜΕ) υπηρεσιών Cloud Τα πεδία που σημειώνονται με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά. 1 Γενικές πληροφορίες και στοιχεία Επικοινωνίας 1.1 Επιχείρηση 1.2 Είναι

Διαβάστε περισσότερα

Επέκταση Υπηρεσιών Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης και Δικτυακής πύλης για το ΕΛ/ΛΑΚ του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου

Επέκταση Υπηρεσιών Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης και Δικτυακής πύλης για το ΕΛ/ΛΑΚ του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου http:// e-learning.sch.gr http://opensoft.sch.gr Επέκταση Υπηρεσιών Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης και Δικτυακής πύλης για το ΕΛ/ΛΑΚ του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου Καθηγητής Κωνσταντίνος Μαργαρίτης Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού»

Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού» Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού» Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1. Μέρος Γ., Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

«Η Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Β επιπέδου: η περίπτωση του κλάδου ΠΕ19/20»

«Η Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Β επιπέδου: η περίπτωση του κλάδου ΠΕ19/20» «Η Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Β επιπέδου: η περίπτωση του κλάδου ΠΕ19/20» Βασίλης Κόμης, Καθηγητής Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης, ΙΤΥΕ «Διόφαντος» http://www.cti.gr/ http://b-epipedo2.cti.gr/ Ερευνητική

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Πληροφοριακές Υποδομές Δημοσίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Βασικές Πληροφοριακές Υποδομές Δημοσίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Βασικές Πληροφοριακές Υποδομές Δημοσίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Στρατηγική για τις Βασικές Πληροφοριακές Υποδομές του Δημοσίου Τι είναι οι Βασικές Πληροφοριακές Υποδομές; Υφιστάμενη κατάσταση Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση Εκπαιδευομένων στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης (ΠΑΚΕ)

Πρακτική Άσκηση Εκπαιδευομένων στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης (ΠΑΚΕ) Ε.Π. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, ΕΣΠΑ (2007 2013) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Πρακτική Άσκηση Εκπαιδευομένων στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΝΕΦΟΣ: Ο ΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ

ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΝΕΦΟΣ: Ο ΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΝΕΦΟΣ: Ο ΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ Ο στόχος της συγκεκριµένης µαθησιακής ενότητας είναι να παρουσιάσει στους σπουδαστές το µεθοδολογικό πλαίσιο και τα εργαλεία για την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3114 Μέσα από ένα τετραετές πρόγραμμα σπουδών, το Τμήμα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων επιτρέποντας

Διαβάστε περισσότερα

«Στρατηγικές Κινήσεις για τη Μετάβαση στις Ψηφιακές Πόλεις»

«Στρατηγικές Κινήσεις για τη Μετάβαση στις Ψηφιακές Πόλεις» «Στρατηγικές Κινήσεις για τη Μετάβαση στις Ψηφιακές Πόλεις» Γιάννης Καλογήρου Αν. Καθηγητής, ΕΜΠ, Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG),

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Πολυτεχνική Σχολή Κοζάνης Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Cloud Computing

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Πολυτεχνική Σχολή Κοζάνης Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Cloud Computing Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Πολυτεχνική Σχολή Κοζάνης Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Cloud Computing Συστήματα Παρ. & Κατ. Επεξεργασίας Επιβλέπων καθηγητής : Δρ. Δασυγένης Μηνάς Κοντόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Η Νεφο-Πληροφορική στην Εκπαίδευση

Η Νεφο-Πληροφορική στην Εκπαίδευση Η Νεφο-Πληροφορική στην Εκπαίδευση Ε. Χριστοπούλου, Δ. Ρίγγας Τμήμα Πληροφορικής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο {hristope; riggas}@ionio.gr Περίληψη Η νεφο-πληροφορική (cloud computing) είναι μια νέα προσέγγιση της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ειρήνη Τζοβλά, Δασκάλα ΣΧΟΛΕΙΟ 4 ο Δημοτικό Σχολείο Πεύκης Πεύκη, Φεβρουάριος 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής Η συγκεκριμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρμας Η πλατφόρμα η-τάξη είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και υποστηρίζει την Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής Η Πληροφορική ως αντικείμενο και ως εργαλείο μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Τα εργαστήρια Πληροφορικής και η διδασκαλία του μαθήματος στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Τα εργαστήρια Πληροφορικής και η διδασκαλία του μαθήματος στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Τα εργαστήρια Πληροφορικής και η διδασκαλία του μαθήματος στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Ν. Δαπόντες, Σ. Ιωάννου, Χ. Κουνιάκης, Α. Χαρχαρίδου 1.Εισαγωγή Η παρουσίαση μας βασίζεται στη μελέτη και στην επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Στάσεις καθηγητών της περιοχής των Ιωαννίνων σχετικά με την Πληροφορική και τις Νέες Τεχνολογίες στο Ενιαίο Λύκειο

Στάσεις καθηγητών της περιοχής των Ιωαννίνων σχετικά με την Πληροφορική και τις Νέες Τεχνολογίες στο Ενιαίο Λύκειο Στάσεις καθηγητών της περιοχής των Ιωαννίνων σχετικά με την Πληροφορική και τις Νέες Τεχνολογίες στο Ενιαίο Λύκειο Α. Εμβαλωτής, Α. Τζιμογιάννης 1. Εισαγωγή Είναι ευρύτατα αποδεκτό ότι η σημερινή εποχή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Β ή Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Β ή Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι Σεπτέμβριος 007 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Β ή Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι Περίγραμμα Ενότητα-Κεφάλαιο Δ.Π.(*). Λογισμικό Εφαρμογών 9. Εφαρμογές Διαδικτύου 3. Επεξεργαστής

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις άμεσης εφαρμογής Σχολικών Συμβούλων Πληροφορικής (Μάιος 2008)

Προτάσεις άμεσης εφαρμογής Σχολικών Συμβούλων Πληροφορικής (Μάιος 2008) Ευάγγελος Κανίδης, Γ Δ/νση ΔΕ Αθήνας Αναστάσιος Λαδιάς, Β Δ/νση ΔΕ Αθήνας Ιωάννης Λιγνός, Δ/νση ΔΕ Πειραιά Βασίλειος Σωτ. Μπελεσιώτης, Α Δ/νση ΔΕ Αθήνας ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΕ19-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου

Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Έκθεση Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Ταυτότητα του σχολείου Καταγράφονται στοιχεία της ταυτότητας της Σχολικής Μονάδας. Α. Διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα