ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο"

Transcript

1 ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο «ιαδικτυακή Πύλη Πολιτιστικού Περιεχοµένου και Υπηρεσιών του ήµου Αλεξάνδρειας» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Αλεξάνδρειας Ηµεροµηνία ιενέργειας ιαγωνισµού: HH/MM/EEΕΕ Ηµεροµηνία Αποστολής ηµοσίευσης στο ΦΕΚ ηµοσίων Συµβάσεων: HH/MM/EEΕΕ Ηµεροµηνία ηµοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο: HH/MM/EEΕΕ Χρονική ιάρκεια Υλοποίησης: εκατέσσερις (14) µήνες από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης Προϋπολογισµός: ,36 (χωρίς ΦΠΑ) ΦΠΑ: ,64 (περιλαµβανοµένων των δικαιωµάτων προαίρεσης όπως ορίζονται στο άρθρο 21 του Π 118/07 και στο άρθρο 8 παρ. 1 του Π 60/2007) ιαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός ιεθνής ιαγωνισµός µε κριτήριο την οικονοµικά συµφερότερη προσφορά Κωδικός ΟΠΣ: Ταξινόµηση κατά CPV «Υπηρεσίες Πληροφορικής και συναφείς υπηρεσίες»

2 Μέρος Α: Αντικείµενο και Προδιαγραφές Έργου ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΈΡΓΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 9 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΈΡΓΟΥ... 9 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΈΡΓΟΥ ΟΡΙΣΜΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΜΕΡΟΣ A: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ A.1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ A.1.1 ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ A ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ( ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ) A ΆΛΛΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΗ ΕΚΒΑΣΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ A ΌΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ( ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ) A ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ A ΟΜΑ Α ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ A ΛΟΙΠΕΣ ΟΜΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ A.1.2 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ) A ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ A ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ A ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. 23 A.2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΜΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ A.2.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ A.2.2 ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ A.2.3 ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΈΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ Σελίδα 2 από 228

3 Μέρος Α: Αντικείµενο και Προδιαγραφές Έργου A.2.4 ΚΡΙΣΙΜΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ A.3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΈΡΓΟΥ A.3.1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ A.3.2 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ A.3.3 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΈΡΓΟΥ A ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ STANDARDS-PORTABILITY A ΧΡΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ/ ΟΚΙΜΑΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ A ΥΨΗΛΗ ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ A ΤΕΧΝΙΚΕΣ VIRTUALIZATION A.3.4 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ) A ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΠΥΛΗ A ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΥΛΗΣ A ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ A ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ A ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΕΙΣΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ A ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ A.3.5 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ A.3.6 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ A.3.7 ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ & ΙΑΣΥΝ ΕΣΙΜΟΤΗΤΑ A.3.8 ΠΟΛΥΚΑΝΑΛΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ A.3.9 ΑΝΟΙΧΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ A ΑΝΟΙΧΤΑ Ε ΟΜΕΝΑ A.3.10 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ A ΟΜΑ ΕΣ ΧΡΗΣΤΩΝ A ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ A.3.11 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΥΧΡΗΣΤΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ A.3.12 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Σελίδα 3 από 228

4 Μέρος Α: Αντικείµενο και Προδιαγραφές Έργου A.3.13 ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΦΑΣΕΙΣ ΈΡΓΟΥ A.3.14 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑ ΟΤΕΩΝ A.3.15 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΟΡΟΣΗΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΈΡΓΟΥ A.4 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ A.4.1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ A.4.2 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ A.4.3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ & ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ A.4.4 ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (ΠΕΣ) A ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ «ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ» A ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ A.4.5 ΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ A.4.6 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ A.5 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΈΡΓΟΥ A.5.1 ΜΕΘΟ ΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ A.5.2 ΣΧΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ A ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΈΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ A ΜΕΛΗ ΟΜΑ ΑΣ ΈΡΓΟΥ A.5.3 ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ A.5.4 ΤΡΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ ΈΡΓΟΥ ΜΕΡΟΣ B: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ B.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ B.1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ B.1.2 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΈΡΓΟΥ B.1.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ B.1.4 ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ B.1.5 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ B.1.6 ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ B.1.7 ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Σελίδα 4 από 228

5 Μέρος Α: Αντικείµενο και Προδιαγραφές Έργου B.1.8 ΠΑΡΟΧΗ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ B.2 ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ B.2.1 ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ B.2.2 ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ B.2.3 ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ B.2.4 ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ B ΟΙ ΈΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ B ΟΙ ΑΛΛΟ ΑΠΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ B ΤΑ ΗΜΕ ΑΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ B B ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΤΑ ΑΛΛΟ ΑΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ B ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ-ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ B.2.5 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ / ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ B.2.6 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ B.2.7 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ B.3 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ B.3.1 ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ B.3.2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ B ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» B ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» B ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΥΣΕΩΝ / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ / ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ B ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» B ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ» B.3.3 ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ B.3.4 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ B.3.5 ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΝΟΜΙΣΜΑ B.4 ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Σελίδα 5 από 228

6 Μέρος Α: Αντικείµενο και Προδιαγραφές Έργου B.4.1 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ B B ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ B ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ B ΟΜΑ ΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ B ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ B ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ B.4.2 ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ B.4.3 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟ ΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ B.4.4 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ B.5 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΌΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ B.5.1 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ B.5.2 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ B.5.3 ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΟΣ - ΦΟΡΟΙ - ΑΣΜΟΙ B.5.4 ΠΕΡΙΟ ΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ B.5.5 ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ B.5.6 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥ B.5.7 ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ B.5.8 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ B.5.9 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ B.5.10 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΙΚΑΙΟ ΙΑΙΤΗΣΙΑ ΜΕΡΟΣ C: ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ C.1 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ C.1.1 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ C.1.2 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ C.1.3 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ C.1.4 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Σελίδα 6 από 228

7 Μέρος Α: Αντικείµενο και Προδιαγραφές Έργου C.2 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ C.3 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ C.3.1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΑ C.3.2 ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΠΥΛΗ C ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΥ ΥΛΙΚΟΥ C ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ..174 C ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ C ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΝΤΕΟ (VIDEO) C ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ C ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΥΚΩΜΑΤΩΝ C ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ C.3.3 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ C ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ (VIDEO) ΜΗΚΟΥΣ 5 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ (360 Ο X360 Ο ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ) C ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 180 X C ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΜΗΚΟΥΣ 10 ΧΛΜ. ΜΕ ΣΦΑΙΡΙΚΑ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΑ ΑΝΑ 10Μ. 179 C ΤΡΙΣ ΙΑΣΤΑΤΕΣ (3D) ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ C ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΤΡΙΣ ΙΑΣΤΑΤΕΣ (3D) ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ C ΒΙΝΤΕΟ 25 ΛΕΠΤΩΝ ΜΕ ΑΦΗΓΗΣΗ (SPEAKAGE) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ C.3.4 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ C.3.5 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΕΙΣΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ C.3.6 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ C.4 ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ C.4.1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Σελίδα 7 από 228

8 Μέρος Α: Αντικείµενο και Προδιαγραφές Έργου C ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ C ΈΤΟΙΜΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ C ΕΦΑΡΜΟΓΗ/ΕΣ C ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ C ΆΛΛΕΣ ΑΠΑΝΕΣ C ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ C.4.2 ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ C.4.3 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΈΡΓΟΥ C.4.4 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ C.5 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Σελίδα 8 από 228

9 Μέρος Α: Αντικείµενο και Προδιαγραφές Έργου ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Συνοπτικά στοιχεία Έργου ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙ ΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΙ ΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ../../2011 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ «ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ» ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ Σύµβαση Υπηρεσιών. Κατηγορία υπηρεσίας 07 υπηρεσίες πληροφορικής και άλλες συναφείς υπηρεσίες. Ταξινόµηση κατά CPV «Υπηρεσίες Πληροφορικής και συναφείς υπηρεσίες» Ανοικτός ιαγωνισµός µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη Προσφορά Ο προϋπολογισµός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των εκατό σαράντα ενός χιλιάδων, εξακοσίων εξήντα δύο ευρώ ( ,00 ) συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ: 23 % (προϋπολογισµός χωρίς ΦΠΑ: ,36 ΦΠΑ: ,64 ) Το Έργο χρηµατοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ψηφιακή Σύγκλιση», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ την Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους. Οι δαπάνες του Έργου θα βαρύνουν το Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων, και την οικεία ΣΑΕ εκατέσσερις (14) µήνες από την υπογραφή της Σύµβασης../../2011../../2011 και ώρα..:.. Η έδρα του ήµου Αλεξάνδρειας: Εθνικής Αντίστασης 42, Αλεξάνδρεια, Τ.Κ.: /../2011 και ώρα..:.. Σελίδα 9 από 228

10 Μέρος Α: Αντικείµενο και Προδιαγραφές Έργου Συντοµογραφίες Γενικά ΕΕ ΕΟΧ ΕΠ ΨΣ ΕΥ ΨΣ ΚΠΣ ΝΠ ΝΠΙ ΣΑΕ ΤΠΕ ΕΣΠΑ ΕΠ Ο Ε ΨΣ WS Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκός Οικονοµικός Χώρος Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ψηφιακή Σύγκλιση» Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ψηφιακή Σύγκλιση» Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης/ πακέτο εθνικών προγραµµάτων κοινοτικού ενδιαφέροντος (για την Ελλάδα) Νοµικό Πρόσωπο ηµοσίου ικαίου σύµφωνα µε το ελληνικό δίκαιο Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ικαίου σύµφωνα µε το ελληνικό δίκαιο Συλλογική Απόφαση Έργου Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Οµάδα ιοίκησης Έργου Ψηφιακή Σύγκλιση Web Services Συντοµογραφίες Έργου ΠΕΣ Συνολική Περίοδος Εγγύησης και Συντήρησης του Έργου Ορισµοί ιακηρύξεων Ανάδοχος Αναθέτουσα Αρχή Αντίκλητος Αρµόδια Επιτροπή ιακήρυξη ΕΠΠΕ Ο προσφέρων που θα επιλεγεί και θα κληθεί να υπογράψει τη Σύµβαση και θα υλοποιήσει το σύνολο του Έργου. Ο ήµος Αλεξάνδρειας ο οποίος θα υπογράψει µε τον Ανάδοχο τη Σύµβαση για την εκτέλεση του Έργου. Το πρόσωπο που ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΝΑ ΟΧΟΣ µε έγγραφη δήλωσή του, στην οποία περιλαµβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοµατεπώνυµο, ταχυδροµική διεύθυνση, αριθµός τηλεφώνου, fax, κλπ.) ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόµενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής µε αυτόν. Η Επιτροπή που συστήνεται κάθε φορά µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου του ήµου Αλεξάνδρειας. Το παρόν έγγραφο που εκδίδεται για τους ενδιαφερόµενους/ υποψηφίους διαγωνιζόµενους από την Αναθέτουσα Αρχή και περιέχει την περιγραφή του αντικειµένου και τις προϋποθέσεις µε βάση τις οποίες διενεργείται ο ιαγωνισµός. Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου. Σελίδα 10 από 228

11 Μέρος Α: Αντικείµενο και Προδιαγραφές Έργου Η ΕΠΠΕ συστήνεται κάθε φορά µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου του ήµου Αλεξάνδρειας. Επίσηµη γλώσσα του ιαγωνισµού και της Σύµβασης Έργο Κύριος του Έργου Προϋπολογισµός Έργου Σύµβαση Συµβατικά τεύχη Συµβατικό Τίµηµα Φορέας Λειτουργίας Φορέας Υλοποίησης Επίσηµη γλώσσα της Σύµβασης είναι η ελληνική. Η παρούσα ιακήρυξη, τα έντυπα της Τεχνικής και Οικονοµικής Προσφοράς και η/οι Σύµβαση/εις είναι συνταγµένα στην ελληνική γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά και οι προσφορές των διαγωνιζοµένων που θα υποβληθούν θα είναι συνταγµένα στην ελληνική γλώσσα, εκτός από τα τεχνικά φυλλάδια/ εγχειρίδια που µπορεί να είναι στην αγγλική γλώσσα. Το σύνολο του υπό ανάθεση Έργου. ήµος Αλεξάνδρειας. Η εκτιµώµενη από την Αναθέτουσα Αρχή δαπάνη για την υλοποίηση του Έργου (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ). Το συµφωνητικό που θα υπογραφεί µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών για το σύνολο του Έργου, δηλαδή µεταξύ του ήµου Αλεξάνδρειας ως Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου του Έργου που θα επιλεγεί. Τα τεύχη της Σύµβασης µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συµπληρώνουν και περιλαµβάνουν κατά σειρά ισχύος: α. τη Σύµβαση, β. τη ιακήρυξη, γ. την Προσφορά του Αναδόχου. Το συνολικό τίµηµα της Σύµβασης (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ). ήµος Αλεξάνδρειας. ήµος Αλεξάνδρειας. Σελίδα 11 από 228

12 Μέρος Α: Αντικείµενο και Προδιαγραφές Έργου ΜΕΡΟΣ : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ.0 Περιβάλλον του Έργου.0.0 Εµπλεκόµενοι στην υλοποίηση του αντικειµένου του Έργου Για την υλοποίηση του Έργου της παρούσας ιακήρυξης εµπλέκονται οι ακόλουθοι: ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠ ΨΣ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΥ ΨΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΕΠΠΕ Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Υλοποίησης και Λειτουργίας ( ήµος Αλεξάνδρειας) Ο ήµος Αλεξάνδρειας αποτελεί τόσο το φορέα υλοποίησης όσο και το φορέα λειτουργίας του έργου. Ο νέος ήµος Αλεξάνδρειας ιδρύθηκε στο πλαίσιο του Ν.3852/2010 (Πρόγραµµα Καλλικράτης), ύστερα από τη συγχώνευση των Καποδιστριακών ήµων Αλεξάνδρειας, Πλατέος, Μελίκης και Αντιγονιδών. Έτσι, ο νέος δήµος Αλεξάνδρειας περιλαµβάνει τις ακόλουθες τέσσερις δηµοτικές ενότητες: ηµοτική Ενότητα Αλεξάνδρειας. ηµοτική Ενότητα Αντιγονιδών. ηµοτική Ενότητα Μελίκης. ηµοτική Ενότητα Πλατέος. Ως έδρα του νέου ήµου έχει οριστεί η πόλη της Αλεξάνδρειας. Στο σύνολό του, ο νέος δήµος έχει αποδείξει την τεχνογνωσία και την απόλυτη εµπειρία του στη διαχείριση, υλοποίηση και λειτουργία ανάλογων σε έκταση (φυσικού και οικονοµικού Σελίδα 12 από 228

13 Μέρος Α: Αντικείµενο και Προδιαγραφές Έργου αντικειµένου) έργων, σε σχέση αυτό που περιγράφεται στην παρούσα διακήρυξη. Ενδεικτικά, αναφέρονται τα παρακάτω έργα, τα οποία αφορούν στις διάφορες δηµοτικές ενότητες: Το έργο «ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ» µε κωδικό MIS (ΟΠΣ) και συνολικό προϋπολογισµό ,75, στο πλαίσιο του Γ ΚΠΣ, του Ε.Π. ΚτΠ και του µέτρου 4.2 «Ανάπτυξη Υποδοµών ικτύων Τοπικής Πρόσβασης». Το έργο «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ» µε κωδικό MIS (ΟΠΣ) και συνολικό προϋπολογισµό ,80, στο πλαίσιο του Γ ΚΠΣ, του Ε.Π. ΚτΠ και του µέτρου 4.2 «Ανάπτυξη Υποδοµών ικτύων Τοπικής Πρόσβασης». Το έργο «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΚΑΙ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» µε κωδικό MIS (ΟΠΣ) και συνολικό προϋπολογισµό ,00, στο πλαίσιο του ΚΠΣ (ΕΣΠΑ), Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αναβάθµιση των ηµόσιων Πολιτικών µέσω του εκσυγχρονισµού του ρυθµιστικού πλαισίου και των δοµών της ηµόσιας ιοίκησης», του Ε.Π. «ιοικητική Μεταρρύθµιση ». Το έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΛΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ και ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ» µε κωδικό MIS (ΟΠΣ) και συνολικό προϋπολογισµό ,00, στο πλαίσιο ΤΟΥ ΚΠΣ (ΕΣΠΑ), Άξονα Προτεραιότητας 4 «Ψηφιακή σύγκλιση και επιχειρηµατικότητα στην ΠΚΜ», του Ε.Π. «Μακεδονία Θράκη». Το έργο «ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΛΑΤΕΟΣ» µε κωδικό MIS (ΟΠΣ) και συνολικό προϋπολογισµό ,79, στο πλαίσιο ΤΟΥ Γ ΚΠΣ, Ε.Π. ΚτΠ, Μέτρο 4.2 «Ανάπτυξη Υποδοµών ικτύων Τοπικής Πρόσβασης». Το έργο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΟ ΠΛΑΤΕΟΣ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ» µε κωδικό MIS (ΟΠΣ) και συνολικό προϋπολογισµό ,68, στο πλαίσιο του Γ ΚΠΣ, του Ε.Π. ΚτΠ και του µέτρου 4.3 «Προηγµένες Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες για τον Πολίτη και τις Επιχειρήσεις». Το έργο «ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΠΛΑΤΕΟΣ» µε κωδικό MIS (ΟΠΣ) και συνολικό προϋπολογισµό ,00, στο πλαίσιο του Γ ΚΠΣ, του Ε.Π. ΚτΠ και του µέτρου 4.2 «Ανάπτυξη Υποδοµών ικτύων Τοπικής Πρόσβασης». Σελίδα 13 από 228

14 Μέρος Α: Αντικείµενο και Προδιαγραφές Έργου A Άλλοι Φορείς που εµπλέκονται στην επιτυχή έκβαση του Έργου Φορέας Λειτουργίας και Φορέας Υλοποίησης του έργου είναι ο ήµος Αλεξάνδρειας. εν υπάρχει εµπλοκή άλλων φορέων στην υλοποίηση του έργου. A Όργανα και Επιτροπές ( ιακυβέρνηση του Έργου) Τα βασικά όργανα και οι επιτροπές που θα επιφορτισθούν µε την διακυβέρνηση του έργου είναι τα παρακάτω: A Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου Για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου της παρούσας ιακήρυξης θα οριστεί «Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ)». Αρµοδιότητα της ΕΠΠΕ αποτελεί η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης και η τµηµατική και οριστική παραλαβή του παρόντος Έργου Οµάδα ιοίκησης και Συντονισµού του Έργου Με απόφαση ηµάρχου θα οριστεί ο υπεύθυνος του Έργου καθώς και η Οµάδα ιοίκησης του Έργου (Ο..Ε.), που θα έχουν την κύρια ευθύνη για την υλοποίηση του έργου και την επικοινωνία του Φορέα µε την Ειδική Υπηρεσία διαχείρισης (ΕΥ ) του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ψηφιακή Σύγκλιση» Λοιπές οµές Στήριξης Λειτουργίας του Έργου Ο ήµος Αλεξάνδρειας θέτοντας ως προτεραιότητα την ανάδειξη και προβολή του πλούσιου πολιτιστικού αποθέµατος της ευρύτερης περιοχής του, προέβη στη σύσταση (ΦΕΚ Β 757/ ) της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Αλεξάνδρειας (Κ.Ε..Α.), βασικοί καταστατικοί σκοποί της οποίας είναι: Η αξιοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων προς όφελος του ήµου και της τοπικής κοινωνίας. Η οργάνωση και λειτουργία δοµών καθώς και η εφαρµογή υπηρεσιών για την ανάδειξη και προστασία του τοπικού πολιτισµού και των τοπικών καλλιτεχνών, την προβολή των πολιτιστικών αγαθών και των σύγχρονων πολιτιστικών έργων που παράγονται σε τοπικό Σελίδα 14 από 228

15 Μέρος Α: Αντικείµενο και Προδιαγραφές Έργου επίπεδο, την εξοικείωση των πολιτών µε τις Τέχνες και την ενίσχυση της συµµέτοχής τους σε πολιτιστικές δραστηριότητες. Η προώθηση τοπικών, εθνικών ή διεθνών συνεργασιών, συµπεριλαµβανοµένων των πολιτιστικών ανταλλαγών, για την ανάδειξη πολιτιστικών και άλλων ενδιαφερόντων στοιχείων της περιοχής. Η οργάνωση και λειτουργία Πολιτιστικών και Πνευµατικών Κέντρων, Μουσείων, Πινακοθήκης, Κινηµατογράφου, Θεάτρου, Φιλαρµονικών, Ωδείου, Σχολών και Εργαστηρίων Χορού, Εικαστικών, Φωτογραφίας, Ζωγραφικής, Γλυπτικής, κλπ. Η ανάπτυξη της συνεργασίας µε τους πολιτιστικούς φορείς, τα ερασιτεχνικά συγκροτήµατα και την εκπαιδευτική κοινότητα του ήµου, καθώς και η παροχή, µε κάθε δυνατό τρόπο, ηθικής και υλικής βοήθειας και τεχνικής υποστήριξης, µε στόχο την ενίσχυση της ερασιτεχνικής δηµιουργίας και την διεύρυνση του πεδίου των πρωτοβουλιών και των παρεµβάσεών τους. Η συγκέντρωση και καταγραφή των παραδοσιακών πληροφοριών και η οργάνωση και λειτουργία Λαογραφικού Μουσείου. Η διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων. Η ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισµού. Η Κοινωφελής Επιχείρηση του ήµου Αλεξάνδρειας, µε τα τµήµατα που διαθέτει έχει ως στόχο αφενός τη συντήρηση, εκµετάλλευση, έρευνα σχετικά µε την τεκµηρίωση και προβολή της πλούσιας παράδοσης της περιοχής του ήµου Αλεξάνδρειας τόσο από πλευράς κτηριακού πλούτου, όσο και άλλων υλικών και προφορικών στοιχείων που συνθέτουν την έννοια της πολιτιστικής κληρονοµιάς και αφετέρου την προαγωγή του αθλητισµού, της παράδοσης και των εθίµων της περιοχής. Στο πλαίσιο των καταστατικών της σκοπών, η Κοινωφελής Επιχείρηση προχώρησε στη σύνταξη ιετούς Προγράµµατος ράσης, µε έναρξη τον εκέµβριο του 2010, που προβλέπει την υλοποίηση πληθώρας δράσεων στους τοµείς του Πολιτισµού, του Αθλητισµού και της Κοινωνικής Αλληλεγγύης, οι οποίες προβλέπεται να χρηµατοδοτηθούν από ιδίους πόρους της Επιχείρησης, από τον ήµο Αλεξάνδρειας και από επιχορηγήσεις που θα προέλθουν µέσω της υλοποίησης Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ Σελίδα 15 από 228

16 Μέρος Α: Αντικείµενο και Προδιαγραφές Έργου.0.0 Υφιστάµενη κατάσταση (σε σχέση µε τις απαιτήσεις του Έργου) Συνοπτική περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας του Φορέα Λειτουργίας Στην επικράτεια του ήµου Αλεξάνδρειας δραστηριοποιείται ένα µεγάλο σύνολο από πολιτιστικούς φορείς και συλλόγους, οι οποίοι συµβάλλουν στα πολιτιστικά δρώµενα, αξιοποιώντας τους πολιτιστικούς χώρους για την οργάνωση µιας µεγάλης γκάµας τακτικών και έκτακτων δραστηριοτήτων. Οι πολιτιστικοί φορείς της περιοχής του ήµου Αλεξάνδρειας είναι οι εξής: Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Ε ΡΑ 1 Σύλλογος Γυναικών Μελίκης Μελίκη 2 Σύλλογος Αιµοδοτών Μελίκης Μελίκη 3 Πολιτιστικός Σύλλογος «Το Κωστή» Μελίκη 4 Μορφωτικός Σύλλογος Ποντίων «Ο Ακρίτας» Νέου Προδρόµου Ν. Πρόδροµος 5 Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίας Τριάδας Αγία Τριάδα 6 Μορφωτικός-Πολιτιστικός Σύλλογος Νέων «Αστήρ» Αγκαθιάς Αγκαθιά 7 Κέντρο Έρευνας Ρουµλουκιώτικης Λαογραφίας & Παράδοσης Αγκαθιά 8 Εκπολιτιστικός-Λαογραφικός Σύλλογος «Μέλισσα» Κυψέλης Κυψέλη 9 Πολιτιστικός Σύλλογος Νέων Νεοκάστρου Νεόκαστρο 10 Πολιτιστικός Σύλλογος Νέων Παλαιού Προδρόµου Π. Πρόδροµος 11 Σύλλογος Προσκυνητών Αγίου Όρους Μελίκης και Περιχώρων Π. Πρόδροµος 12 Πολιτιστικός Σύλλογος «Ο Χαµαετός» Καβασίλων Καβάσιλα 13 Μορφωτικός-Αναπτυξιακός-Λαογραφικός Σύλλογος «Εστία» Σταυρός 14 Πολιτιστικός Σύλλογος Κεφαλοχωρίου «Η Ειρήνη» Κεφαλοχώρι 15 Πολιτιστικός-Λαογραφικός Σύλλογος Επισκοπής Επισκοπή 16 Εκπολιτιστικός Σύλλογος Ξεχασµένης «Γεώργιος Σεφέρης» Ξεχασµένη 17 Ένωση Βλάχων Περιβολιωτών και Φίλων Ν. Ηµαθίας Π. Σκυλίτσι 18 Λαογραφικός Όµιλος Ντόπιων Αλεξάνδρειας και Περιχώρων «Το Αλεξάνδρεια Ρουµλούκι» 19 Μουσικοχορευτικός Όµιλος Αλεξάνδρειας Αλεξάνδρεια 20 Σύλλογος Ποντίων Αλεξάνδρειας και Περιχώρων Αλεξάνδρεια 21 Σύλλογος Σερβιωτών Κοζάνης «Ο Αµάραντος» Αλεξάνδρεια 22 Σύλλογος Σαρακατσαναίων «Οι Σταυραετοί» Αλεξάνδρεια 23 Σύλλογος Κολινδρινών Αλεξάνδρειας «Παυσίλυπος» Αλεξάνδρεια 24 Σύλλογος Ηπειρωτών Αλεξάνδρειας «Η ωδώνη» Αλεξάνδρεια 25 Σύλλογος Γρεβενιωτών Αλεξάνδρειας Αλεξάνδρεια 26 Σύλλογος Προσκυνητών Αγίου Όρους Αλεξάνδρειας και Περιχώρων Αλεξάνδρεια 27 Σύλλογος Φίλων Ιστορικού Μουσείου Νησίου Ηµαθίας / Ενεργοί Πολίτες Φίλοι Περιβάλλοντος, Ιστορίας και Πολιτισµού Αλεξάνδρεια 28 Πολιτιστικός Σύλλογος Νησελίου Νησέλι 29 Πολιτιστικός Σύλλογος Σχοινά Σχοινά 30 Πολιτιστικός Σύλλογος Καψόχωρας «Ο Άγιος ηµήτριος» Καψόχωρα 31 Πολιτιστικός Σύλλογος Νεοχωρίου Νεοχώρι 32 Μορφωτικός-Εκπολιτιστικός Σύλλογος Νέων & Νεανίδων Λουτρού Λουτρός 33 Εκπολιτιστικός Σύλλογος Βρυσακίου Βρυσάκι 34 Πολιτιστικός Σύλλογος Νησίου Νησί Σελίδα 16 από 228

17 Μέρος Α: Αντικείµενο και Προδιαγραφές Έργου 35 Πολιτιστικός Σύλλογος Καµποχωρίου «Μέγας Αλέξανδρος» Καµποχώρι 36 Πολιτιστικός Σύλλογος Παλαιοχωρίου-Λιανοβεργίου «Ο Φίλιππος» Παλαιοχώρι 37 Σύλλογος Καππαδοκών Πλατέος «Ο Βαρασός» Πλατύ 38 Σύλλογος Ποντίων Πλατέος «Οι Κοµνηνοί» Πλατύ 39 Εκπολιτιστικός & Λαογραφικός Σύλλογος Τρικάλων Ηµαθίας «Η Ανατολική Ρωµυλία» Τρίκαλα 40 Εκπολιτιστικός-Μορφωτικός Σύλλογος Πλατάνου Πλάτανος 41 Σύλλογος Ποντίων Αράχου «Ο Πόντος» Άραχος 42 Μορφωτικός Σύλλογος «Μέγας Αλέξανδρος» Πρασινάδας Πρασινάδα 43 Πολιτιστικός Σύλλογος Νησελουδίου Ηµαθίας «Το Παλιό Σχολείο» Νησελούδι 44 Μορφωτικός Σύλλογος Κορυφής Κορυφή 45 Μορφωτικός Σύλλογος Νεοχωρόπουλου Νεοχωρόπουλο 46 Πολιτιστικός-Μορφωτικός-Αθλητικός Σύλλογος «Ο Φίλιππος» Κλειδί 47 Σύλλογος Αιµοδοτών Τρικάλων Ηµαθίας Τρίκαλα Επίσης αναφέρουµε ότι στο πλαίσιο της Κοινωφελούς Επιχείρησης Ανάπτυξης του ήµου λειτουργεί η ηµοτική Φιλαρµονική του ήµου Αλεξάνδρειας, το Χορωδιακό Εργαστήρι «Αλεξανδρινές Φωνές», που αποτελεί µεικτή πολυφωνική χορωδία και η παιδική-νεανική χορωδία «Μελισσάνθη». Ο ήµος Αλεξάνδρειας διαθέτει ένα σύνολο από αρχαιολογικούς χώρους, µνηµεία, παλαιούς Ιερούς Ναούς και πολιτιστικούς χώρους και καταβάλει συνεχείς προσπάθειες προς ανάδειξή τους. Οι κηρυγµένοι αρχαιολογικοί χώροι και µνηµεία που βρίσκονται στην περιοχή του ήµου Αλεξάνδρειας είναι τα εξής: Ονοµασία Μνηµείου Ναός Αγίων Αναργύρων, Κοσµά και αµιανού ηµοτική Ενότητα / Οικισµός Αλεξάνδρειας / Νησί Πρόκειται για τρίκλιτη ξυλόστεγη βασιλική, που κτίστηκε το Περιγραφή 1813 και αποτελεί αξιόλογο δείγµα εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής των αρχών του 19ου αιώνα. Τύπος Κήρυξης Αρχαίο Μνηµείο Είδος Μνηµείου Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί, Θρησκευτικοί Χώροι Χρονική Περίοδος Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Φορέας Προστασίας 11η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Έδρα Φορέα Προστασίας Βέροια ΥΑ 27702/ , ΦΕΚ 84/Β/ Υπουργική Απόφαση / ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ36/25767/656/ , ΦΕΚ 659/Β/ Ονοµασία Μνηµείου Τόξο Ρωµαϊκής Γέφυρας ηµοτική Ενότητα / Οικισµός Πλατέος / Κλειδί Στην απόφαση κηρύξεως της περιοχής ως αρχαιολογικού χώρου αναφέρεται: «Το τόξον της ρωµαϊκής γέφυρας, το ευρισκόµενον Περιγραφή παρά την Κοινότητα Κλειδίου του Νοµού Ηµαθίας, ως το µόνον γνωστόν του είδους εις τον χώρον της Μακεδονίας». Τύπος Κήρυξης Αρχαιολογικός Χώρος Είδος Μνηµείου Γέφυρες, Αρχαιολογικές Θέσεις Χρονική Περίοδος Ρωµαϊκή Φορέας Προστασίας ΙΖ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Έδρα Φορέα Προστασίας Έδεσσα Υπουργική Απόφαση / ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΕ/Α/Φ31/17222/1284/ , ΦΕΚ 1504/Β/ Σελίδα 17 από 228

18 Μέρος Α: Αντικείµενο και Προδιαγραφές Έργου 1976 Ονοµασία Μνηµείου Τούµπα Βασιλιά ηµοτική Ενότητα / Οικισµός Μελίκης / Κυψέλη Η θέση «Τούµπα του Βασιλιά» βρίσκεται σε δασική και χέρσα έκταση 172 στρεµµάτων περίπου της Τοπικής Κοινότητας Περιγραφή Κυψέλης της ηµοτικής Ενότητας Μελίκης και αποτελεί αρχαιολογικό χώρο, διότι έχει επανειληµµένα αποδειχθεί ότι ο χώρος είχε κατοικηθεί από τους προϊστορικούς µέχρι και τους ρωµαϊκούς χρόνους. Τύπος Κήρυξης Αρχαιολογικός Χώρος Είδος Μνηµείου Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα Χρονική Περίοδος Αρχαιότητα Φορέας Προστασίας ΙΖ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Έδρα Φορέα Προστασίας Έδεσσα Υπουργική Απόφαση / ΦΕΚ Α ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α1/Φ17/2315/15/ , ΦΕΚ 345/Β/ Ονοµασία Μνηµείου Ναός Αγίας Τριάδας ηµοτική Ενότητα / Οικισµός Μελίκης / Νέος Πρόδροµος Περιγραφή Παλαιός ιστορικός Ιερός Ναός Τύπος Κήρυξης Αρχαίο Μνηµείο Είδος Μνηµείου Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί, Θρησκευτικοί Χώροι Χρονική Περίοδος Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Φορέας Προστασίας 11η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Έδρα Φορέα Προστασίας Βέροια Υπουργική Απόφαση / ΦΕΚ Π , ΦΕΚ 303/Α/ Ονοµασία Μνηµείου Περιοχή Επισκοπής θέση Ρουντίνα ηµοτική Ενότητα / Οικισµός Αντιγονιδών / Επισκοπή Περιγραφή Τύπος Κήρυξης Αρχαιολογικός Χώρος, Αρχαίο Μνηµείο Είδος Μνηµείου Αρχαιολογικές Θέσεις Χρονική Περίοδος Αρχαιότητα, Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Φορέας Προστασίας ΙΖ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων (συναρµοδιότητα) 11η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Έδρα Φορέα Προστασίας Έδεσσα, Βέροια ΥΑ 15794/ , ΦΕΚ 35/Β/ Υπουργική Απόφαση / ΦΕΚ ΥΑ 2258/ , ΦΕΚ 175/Β/ Ονοµασία Μνηµείου Ιερός Ναός Αγίου ηµητρίου ηµοτική Ενότητα / Οικισµός Αντιγονιδών / Καβάσιλα Περιγραφή Τύπος Κήρυξης Αρχαίο Μνηµείο Είδος Μνηµείου Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί, Θρησκευτικοί Χώροι Χρονική Περίοδος Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Φορέας Προστασίας 11η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Έδρα Φορέα Προστασίας Βέροια ΥΑ 27702/ , ΦΕΚ 84/Β/ Υπουργική Απόφαση / ΦΕΚ ΥΑ 19654/1287/ , ΦΕΚ 847/Β/ Ονοµασία Μνηµείου Ιερός Ναός Αγίου ηµητρίου ηµοτική Ενότητα / Οικισµός Αντιγονιδών / Ξεχασµένη Στην απόφαση κηρύξεως αναφέρεται: «Xαρακτηρίζεται ο Iερός Nαός Aγίου ηµητρίου στον οικισµό της Kοινότητας Ξεχασµένης Περιγραφή Nοµού Hµαθίας, ως µνηµείο που έχει ανάγκη ειδικής κρατικής προστασίας. Πρόκειται για τρίκλιτη ξυλόστεγη βασιλική µε γυναικωνίτη και περίστωο στη υτική και Nότια πλευρά, που χρονολογείται µε επιγραφή στον νότιο τοίχο της εκκλησίας στα Σελίδα 18 από 228

19 Μέρος Α: Αντικείµενο και Προδιαγραφές Έργου 1756». Τύπος Κήρυξης Αρχαίο Μνηµείο Είδος Μνηµείου Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί, Θρησκευτικοί Χώροι Χρονική Περίοδος Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή Φορέας Προστασίας 11η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Έδρα Φορέα Προστασίας Βέροια Υπουργική Απόφαση / ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ32/39057/813/ , ΦΕΚ 713/Β/ Επίσης, σηµαντικά µνηµεία, αρχιτεκτονικά κτήρια και πολιτιστικοί χώροι του ήµου είναι: Η Μονή της Αγίας Κυριακής. Το εξωκλήσι του Αγίου Ιωάννου του Προδρόµου. Η Μονή Προφήτου Ηλία Νεόκαστρου. Κτίσµατα από την περίοδο της Τουρκοκρατίας: o Το "κονάκι του Τουρκαλβανού", στο χωριό Νησελούδι. o Το "κονάκι του Μπέη", στο χωριό Παλαιόχωρα. o το κονάκι του Μεχµέτ Σεφικ Πασά στην Αλεξάνδρεια. Τα «Σπίτια του εποικισµού», στο Πλατύ. Οι σιδηροδροµικοί Σταθµοί Πλατέος και Αλεξάνδρειας Το Συνεδριακό Κέντρο Ιστορίας και Λαογραφίας ( ηµοτικό Αµφιθέατρο) στην πόλη της Αλεξάνδρειας. Τα ηµοτικά Αµφιθέατρα Πλατέος και Μελίκης. Σε πολλούς από τους ανωτέρω αναφερθέντες χώρους, ο ήµος Αλεξάνδρειας και οι ανωτέρω αναφερθέντες πολιτιστικοί φορείς διοργανώνουν µια σειρά από τακτικές και έκτακτες πολιτιστικές δραστηριότητες. Ενδεικτικά, κάποιες πολιτιστικές δραστηριότητες είναι οι εξής: Το καρναβάλι Μελίκης. Η αναβίωση του εθίµου του Ρουµλουκιώτικου γάµου. Το ετήσιο Φεστιβάλ Γκάιντας. Το Χριστουγεννιάτικο τραπέζι µε τα εννιά φαγιά. Τα Ρουγκάτσια που σχετίζονται µε τους βυζαντινούς µισθοφόρους. Οι Ντουντουλίνες. Τα Αναστενάρια, που αναβιώνουν στη Μελίκη κάθε χρόνο στις 21 και 23 Μαΐου, στα πλαίσια του εορτασµού των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Οι φωτιές, που αναβιώνουν το βράδυ της 23ης Ιουνίου, την παραµονή των γενεθλίων του Αη Γιάννη του Κλείδωνα. Το «τραγούδι της Χελιδόνας», που αναβιώνει κάθε 1 η Μαρτίου. Ο «Τρανός Χορός», που αναβιώνει κάθε δεκαπενταύγουστο. Ο «Αράπης», έθιµο που αναβιώνει στις Απόκριες. Σελίδα 19 από 228

20 Μέρος Α: Αντικείµενο και Προδιαγραφές Έργου Θεατρικές παραστάσεις. Παραστάσεις θεάτρου σκιών. Ο ήµος Αλεξάνδρειας διαθέτει δύο ηµοτικές-δανειστικές βιβλιοθήκες, που διαθέτουν συνολικά περίπου τίτλους βιβλίων, τοπικά ιστορικά τεκµήρια, περιοδικό, οπτικο-ακουστικό υλικο, κ.ά., διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στην πολιτιστική αναβάθµιση της περιοχής καθώς επίσης και διαπαιδαγωγικό και επιµορφωτικό ρόλο στο ήµο Αλεξάνδρειας. Η Βιβλιοθήκη της πόλης της Αλεξάνδρειας ιδρύθηκε το έτος 1986 και στεγάζεται σε κτήριο επί της οδού Φιλίππου 61, στην πλατεία Ελευθερίας. ιαθέτει περί τόµους βιβλίων διαφόρων κατηγοριών (π.χ. ιστορία, κοινωνιολογία, λογοτεχνία ελληνική και ξένη, ποίηση, αρχαία ελληνική γραµµατεία, κλπ.), από τους οποίους οι είναι παιδικά βιβλία, αρχείο τοπικών και ηµερησίων εφηµερίδων, ιστορικό αρχείο της κοινότητας Γιδά, λεξικά, περιοδικά, και λοιπά έντυπα. Αριθµεί περίπου εγγεγραµµένα µέλη. Η βιβλιοθήκη εµπλουτίζεται συνεχώς µε νέα βιβλία, µεγάλο µέρος των οποίων προέρχεται από προσφορές πολιτών. Επίσης, οι Βιβλιοθήκες του ήµου Αλεξάνδρειας συνεργάζονται µε τη ηµόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας για τη λειτουργία κινητής δανειστικής βιβλιοθήκης (βιβλιο-αυτοκίνητο) που επισκέπτεται τακτικά τα σχολεία πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της περιοχής. Τέλος, στη βιβλιοθήκη διοργανώνονται συνεχώς εκδηλώσεις, όπως εκθέσεις βιβλίων, εκθέσεις παιδικής ζωγραφικής, έκθεση ντόπιων καλλιτεχνών, οµιλίες από συγγραφείς παιδικών βιβλίων, βραβεύσεις αριστούχων µαθητών, τουρνουά σκακιού, κλπ Οργανωτική οµή και Στελέχωση του Φορέα Το οργανόγραµµα του ήµου, σύµφωνα µε τον πρόσφατο Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ Β 1116/ ), περιλαµβάνει τις ακόλουθες διοικητικές ενότητες: ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΗΜΑΡΧΟ 0. Γενικός Γραµµατέας. 0. Ιδιαίτερο Γραφείο ηµάρχου. 0. Γραφείο Τύπου, Επικοινωνίας και ηµοσίων Σχέσεων. 0. Γραφείο Ειδικών Συµβούλων, Επιστηµονικών και Ειδικών Συνεργατών. 0. Νοµική Υπηρεσία. 0. Γραφείο ιαφάνειας. 0. Γραφείο ιοικητικής Βοήθειας. 0. Γραφείο Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας. ΕΝΟΤΗΤΑ Β: ΕΠΙΤΕΛΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, που περιλαµβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες: α) Γραφείο Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης. Σελίδα 20 από 228

21 Μέρος Α: Αντικείµενο και Προδιαγραφές Έργου β) Γραφείο Οργάνωσης, Ποιότητας και Αποδοτικότητας. γ) Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, που περιλαµβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες: α) Τµήµα Αγροτικής Ανάπτυξης. β) Τµήµα Αδειοδοτήσεων και Εµπορίου. γ) Τµήµα Απασχόλησης και Τουρισµού. ΕΝΟΤΗΤΑ : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 0. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, που περιλαµβάνει ειδικότερα τα παρακάτω Τµήµατα: α) Τµήµα Πολεοδοµίας. β) Τµήµα Περιβάλλοντος. 0. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, που περιλαµβάνει ειδικότερα τα παρακάτω Τµήµατα: α) Τµήµα Αποκοµιδής Απορριµµάτων και Ανακυκλώσιµων Υλικών. β) Τµήµα Καθαρισµού Κοινοχρήστων Χώρων και Ειδικών Συνεργείων. γ) Τµήµα Συντήρησης Πρασίνου. δ) Τµήµα ιαχείρισης και Συντήρησης Οχηµάτων. ΕΝΟΤΗΤΑ Ε: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 1. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, που περιλαµβάνει ειδικότερα τα παρακάτω Γραφεία: α) Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής. β) Γραφείο Ισότητας. γ) Γραφείο Εφαρµογής Κοινωνικών Προγραµµάτων. δ) Γραφείο Προστασίας και Προαγωγής της ηµόσιας Υγείας. 2. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, που περιλαµβάνει ειδικότερα τα παρακάτω Γραφεία: α) Γραφείο Παιδείας και ια Βίου Μάθησης. β) Γραφείο Πολιτισµού. γ) Γραφείο ηµοτικών Βιβλιοθηκών. δ) Γραφείο Νέας Γενιάς και Αθλητισµού. ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 0. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, που περιλαµβάνει ειδικότερα τα παρακάτω Τµήµατα: α) Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου. β) Τµήµα ηµοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου. γ) Τµήµα Αλλοδαπών και Μετανάστευσης. δ) Τµήµα Ανθρώπινου υναµικού. ε) Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας. Σελίδα 21 από 228

22 Μέρος Α: Αντικείµενο και Προδιαγραφές Έργου 0. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, που περιλαµβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες: α) Τµήµα Προϋπολογισµού, Λογιστηρίου και Προµηθειών. β) Τµήµα Εσόδων και Περιουσίας. γ) Τµήµα Ταµείου. 0. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, που περιλαµβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες: α) Τµήµα Συγκοινωνιακών και Κτηριακών Έργων. β) Τµήµα Ηλεκτροµηχανολογικών Έργων και Σηµατοδότησης. γ) Τµήµα Υδραυλικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων. δ) Τµήµα Συγκοινωνιών και Εγκαταστάσεων. 0. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΠ, που περιλαµβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες: α) Τµήµα Εξυπηρέτησης Πολιτών. β) Τµήµα Εσωτερικής Ανταπόκρισης. 0. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, που περιλαµβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες: α) Γραφείο Επιχειρησιακού Σχεδιασµού και Υποστήριξης. β) Γραφείο Ελέγχου Κυκλοφορίας και Στάθµευσης Οχηµάτων. γ) Γραφείο Ελέγχου Καταστηµάτων και Επιχειρήσεων, Κοινόχρηστων Χώρων και Πλανόδιου Εµπορίου Περιγραφή των κύριων επιχειρησιακών διαδικασιών Οι επιχειρησιακές διεργασίες στις οποίες στοχεύει το έργο και οι οποίες επηρεάζονται από τα αποτελέσµατα της υλοποίησης είναι οι παρακάτω: Ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονοµιάς του ήµου Αλεξάνδρειας µέσω των πλέον σύγχρονων τεχνικών ψηφιακής απεικόνισης και αναπαράστασης. Συγκεκριµένα, προστιθέµενη αξία στην πολιτιστική διαπαιδαγώγηση και επιµόρφωση του επισκέπτη της νέας πολιτιστικής πύλης αναµένεται να δοθεί από την αξιοποίηση των κάτωθι καινοτόµων τεχνολογιών: o Των πανοραµικών φωτογραφιών στα σηµεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος. o Της τρισδιάστατης εικονικής αναπαράστασης αντικειµένων πολιτιστικού ενδιαφέροντος, µε διαδραστικό χαρακτήρα. o o Της διαδραστικής, εσωτερικής και εξωτερικής πλοήγησης µνηµείων. Της δυνατότητας αναβάθµισης και εµπλουτισµού του πολιτιστικού περιεχοµένου της πύλης από τον ίδιο τον επισκέπτη πιστοποιηµένο (εγγεγραµµένο) χρήστη. Σελίδα 22 από 228

23 Μέρος Α: Αντικείµενο και Προδιαγραφές Έργου Αυτοµατοποίηση της διαδικασίας κρατήσεων θέσεων και εισιτηρίων για τις πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις του ήµου Αλεξάνδρειας. Προς το παρόν, ο δικτυακός τόπος του νέου ήµου Αλεξάνδρειας δε έχει ενηµερωθεί πλήρως, ενώ οι δικτυακοί τόποι των επιµέρους δηµοτικών κοινοτήτων αποτελούν τη µοναδική πηγή ενηµέρωσης, όσον αφορά στις εκδηλώσεις αυτές. Ως εκ τούτου, η παροχή της δυνατότητας για αυτοµατοποιηµένη διαδικασία στο κλείσιµο των εισιτηρίων προσδίδει ολοφάνερα µια προστιθέµενη αξία πάνω σε αυτόν τον τοµέα. Αυτοµατοποίηση της λειτουργίας των ηµοτικών Βιβλιοθηκών στην επικράτεια του ήµου Αλεξάνδρειας. Πρόκειται για τη δανειστική βιβλιοθήκη που λειτουργεί στην πόλη της Αλεξάνδρειας και τη δανειστική βιβλιοθήκη που λειτουργεί στο Πλατύ. Η αυτοµατοποίηση των διεργασιών που πραγµατοποιούνται στις βιβλιοθήκες του ήµου και η ψηφιοποίηση µέρους των αρχείων τους, που αφορούν ιδίως σπάνια τεκµήρια της τοπικής ιστορίας, αναµένεται µε την υλοποίηση του έργου να προσδώσει προστιθέµενη αξία στη λειτουργία τους Ανάλυση υποδοµών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Η υπάρχουσα υποδοµή σε ΤΠΕ στις εγκαταστάσεις του ήµου Αλεξάνδρειας κρίνεται ανεπαρκής για τη στέγαση του συστήµατος της διαδικτυακής πύλης που προτείνεται στην παρούσα διακήρυξη, ώστε να εξασφαλίσει υψηλό επίπεδο υπηρεσιών προς τον πολίτη. Ως εκ τούτου, η επιλογή της φιλοξενίας (Hosting) σε ανεξάρτητο data center της επιλογής του αναδόχου κρίνεται απαραίτητη και αναγκαία, µε σκοπό τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας και της αποδοτικότητας του προτεινόµενου συστήµατος της διαδικτυακής πύλης. Ο νέος ήµος Αλεξάνδρειας διαθέτει διαδικτυακή πύλη (http://www.alexandria.gr/), η οποία παρουσιάζει βασικές ελλείψεις και απουσία επικαιροποίησης, όσον αφορά στην ανάδειξη του συνολικού πολιτιστικού θησαυρού του. Προς το παρόν, στην ανάδειξη της συνολικής πολιτιστικής κληρονοµιάς συµβάλλουν αναγκαστικά και οι επιµέρους διαδικτυακοί τόποι των δηµοτικών ενοτήτων που συνθέτουν το νέο ήµο Αλεξάνδρειας (δηλ., και Αυτοί οι δικτυακοί τόποι στη σηµερινή τους µορφής παρέχουν πενιχρές υπηρεσίες ενηµέρωσης του επισκέπτη πάνω σε µια γκάµα θεµάτων π.χ. Πολιτιστικοί σύλλογοι, χώροι, δραστηριότητες, έντυπα, φωτογραφικό άλµπουµ, κλπ. ηλαδή, το επίπεδο ηλεκτρονικοποίησης, σε σχέση µε τις λειτουργίες των δικτυακών τόπων όσον αφορά στον πολιτισµό, θεωρείται χαµηλό (ουσιαστικά, πρώτου βαθµού). Όσον αφορά στη διαχείριση της λειτουργίας της ηµοτικής Βιβλιοθήκης, αυτή στηρίζεται στην απαρχαιωµένη έκδοση 4.0 της εφαρµογή ABEKT (Αυτοµατισµός Βιβλιοθηκών Εθνικού Κέντρου Σελίδα 23 από 228

24 Μέρος Α: Αντικείµενο και Προδιαγραφές Έργου Τεκµηρίωσης), που λειτουργεί σε περιβάλλον MS-DOS. Το εν λόγω λογισµικό προσφέρει τη δυνατότητα για: 1. Καταλογογράφηση, 2. Ευρετηρίαση / Απλή και σύνθετη αναζήτηση, 3. ανεισµό (µε χρήση γραµµικού κώδικα barcode), 4. Εκτύπωση δελτίων βιβλιοκαταλόγων, έντυπων καταλόγων σε διάταξη ISDB, αυτοκόλλητων ετικετών ταξιθέτησης κοκ., και 5. Εξαγωγή δεδοµένων σε ASCII. Επιπλέον, το ΑΒΕΚΤ 4.0 έχει τη δυνατότητα να εξάγει τα βιβλιογραφικές εγγραφές σε µορφή UMIMARC που ακολουθεί το πρότυπο ISO Αντικείµενο, στόχοι και κρίσιµοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου.0.0 Αντικείµενο του Έργου Το προτεινόµενο έργο έχει ως στόχο να αναδείξει και να προβάλλει την πολιτιστική ταυτότητα της περιοχής του νέου ήµου Αλεξάνδρειας µέσα από την ιστορία, τα µνηµεία, τη λαογραφία, τη µουσική, τη λογοτεχνία, τη θρησκεία, τις τέχνες κλπ. Αντικείµενο του έργου είναι ο σχεδιασµός, η ανάπτυξη, η υλοποίηση, η υποστήριξη και η συντήρηση µιας ολοκληρωµένης ιαδικτυακής Πύλης Πολιτιστικού Περιεχοµένου και Υπηρεσιών για λογαριασµό του ήµου Αλεξάνδρειας, µε πλούσιο υλικό αλλά και υπηρεσίες υψηλού επιπέδου προς τους δηµότες/πολίτες, τους µελετητές, τους επισκέπτες του ήµου και λοιπούς ενδιαφερόµενους. Μέσω του συστήµατος της διαδικτυακής πύλης πολιτιστικού περιεχοµένου και υπηρεσιών του ήµου Αλεξάνδρειας, ο επισκέπτης θα µπορεί: Να περιηγηθεί στην ιστορία και στα µνηµεία της περιοχής (αρχαίοι χρόνοι, ρωµαϊκή βυζαντινή περίοδος, νεότερα χρόνια κλπ). Η περιήγηση θα συνοδεύεται από φωτογραφίες, κείµενα, βίντεο, ηχητικά ντοκουµέντα, χάρτες, λευκώµατα, κλπ. Να περιηγηθεί ανά θεµατική ενότητα (µνηµεία, παράδοση, λαογραφία, εκδηλώσεις κλπ). Κατά τη διάρκεια της περιήγησης του θα µπορέσει µεταξύ πολλών άλλων να έρθει σε επαφή µε / θαυµάσει: o Επιλεγµένα σηµεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος και µνηµεία µέσα από τουλάχιστον πενήντα (50) πανοραµικές φωτογραφίες, των οποίων η δηµιουργία και ενσωµάτωση στην Πύλη αποτελεί επίσης αντικείµενο του έργου. Ενδεικτικά αναφέρονται τα παρακάτω σηµεία ενδιαφέροντος, τα οποία θα συγκεκριµενοποιηθούν κατά τη φάση 1 του έργου (σε παρένθεση φαίνεται o ενδεικτικός αριθµός πανοραµικών φωτογραφιών ανά σηµείο ενδιαφέροντος): Αρχαιολογικός Χώρος Κυψέλης (4). Ο µεγάλος τύµβος που είναι γνωστός ως «Μεγάλη Τούµπα» (2) Ρωµαϊκός Λουτρώνας Νησίου (3). Ρωµαϊκή Τοξωτή Γέφυρα Κλειδίου (3). Σελίδα 24 από 228

25 Μέρος Α: Αντικείµενο και Προδιαγραφές Έργου Το κονάκι του Τουρκαλβανού (3). Το κονάκι του Μπέη (3). Το κονάκι του Μεχµέτ Σεφίκ Πασά (3). Το Μοναστήρι Αγίων Αναργύρων (3). Το Μοναστήρι της Αγίας Κυριακής (3). Το εξωκλήσι του Αγίου Ιωάννου Θεολόγου (3). Η εκκλησία του Αγίου ηµητρίου (3). Κτήρια των σιδηροδροµικών Σταθµών Αλεξάνδρειας και Πλατέος (4). Ιερά Μονή Προφήτου Ηλία Νεόκαστρου (3). Ιερά Μονή Αγίου Αθανασίου Σφηνίστας (3). Ιερός Ναός Αγίου Αθανασίου (2). Ιερός Ναός Αγίας Τριάδας στα νότια της Μελίκης (3). Το αµφιθέατρο της πόλης της Αλεξάνδρειας (2). o Το ιστορικό αρχείο του ήµου Αλεξάνδρειας, τριών χιλιάδων, πεντακοσίων (3.500) σελίδων. o Πολιτιστικές εκδηλώσεις µέσω Βίντεο (Video) συνολικής διάρκειας πενήντα (50) ωρών. o Είκοσι (20) λευκώµατα και είκοσι (20) ιστορικούς χάρτες. o Πρόσθετο πολιτιστικό υλικό, επτακοσίων (700) φωτογραφιών. Να έχει πρόσβαση στο πολιτισµικό πλούτο αλλά και στη σύγχρονη εικόνα της περιοχής, µέσω προηγµένης Εφαρµογής Πολυµεσικής Παρουσίασης. Συγκεκριµένα, θα µπορέσει µεταξύ πολλών άλλων να έρθει σε επαφή µε / θαυµάσει: o Πανοραµικό βίντεο (video) συγκεκριµένων διαδροµών του οδικού δικτύου. Το σύνολο των διαδροµών θα είναι 5 χλµ. o Εικονική Περιήγηση µε σφαιρικά πανοράµατα ανά 10 µέτρα. Οι διαδροµές που θα καταγραφούν είναι συνολικά 10 χλµ., έτσι ώστε να καλύπτουν το σύνολο των πολιτιστικών σηµείων που αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη. o Πανοραµικές φωτογραφίες 180 x90 σε πέντε (5) επιλεγµένα σηµεία ενδιαφέροντος του ήµου µε ευρύτερη οπτική του ορίζοντα. o Επιλεγµένα αντικείµενα, µέσα από τουλάχιστον σαράντα (40) τρισδιάστατες (3D) αναπαραστάσεις. Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω κατηγορίες ευρηµάτωναντικειµένων, τα οποία θα συγκεκριµενοποιηθούν κατά τη φάση 1 του έργου (σε παρένθεση φαίνεται o ενδεικτικός αριθµός πανοραµικών φωτογραφιών ανά σηµείο ενδιαφέροντος): Αρχαιολογικά Ευρήµατα και Μνηµεία (10). Γεωργικά Εργαλεία Πολιτιστικού Ενδιαφέροντος (10). Παραδοσιακά Όργανα, π.χ. Νταούλι, Ζουρνάς, κλπ. (10). Σελίδα 25 από 228

26 Μέρος Α: Αντικείµενο και Προδιαγραφές Έργου Παραδοσιακές Φορεσιές (10). o Επιλεγµένα αντικείµενα, µέσα από τουλάχιστον είκοσι-πέντε (25) εικονικές τρισδιάστατες (3D) αναπαραστάσεις. Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω κατηγορίες ευρηµάτων-αντικειµένων, τα οποία θα συγκεκριµενοποιηθούν κατά τη φάση 1 του έργου (σε παρένθεση φαίνεται o ενδεικτικός αριθµός πανοραµικών φωτογραφιών ανά σηµείο ενδιαφέροντος): σχεδιαγράµµατα από παραδοσιακά εργαλεία (4). σχεδιαγράµµατα από παραδοσιακά όργανα (3). σχεδιαγράµµατα από παραδοσιακά σπίτια (3). σχεδιαγράµµατα από κτήρια που υπάρχουν µερικώς η δεν υπάρχουν πια (3). σχεδιαγράµµατα από παραδοσιακές τοπικές ενδυµασίες (4). σχεδιαγράµµατα από παραδοσιακά σκεύη καθηµερινής χρήσης (4). σχεδιαγράµµατα από λοιπά αντικείµενα πολιτιστικού ενδιαφέροντος (4). o Να ενηµερωθεί για την παράδοση (ήθη, έθιµα, χορούς, στολές, κλπ.) και την ιστορία του ήµου, µέσα από 25λεπτο ψηφιακό βίντεο σε δύο τουλάχιστον γλώσσες, την Ελληνική και την Αγγλική. Να µπορεί µέσω του κινητού του τηλεφώνου να έχει πρόσβαση στη ιαδικτυακή Πύλη, τουλάχιστον όσον αφορά στα κείµενα, τις εικόνες και τη λοιπή πληροφορία που µπορεί να παρουσιαστεί στο χρήστη µέσω smartphones. Να συµβάλλει στο εµπλουτισµό της ιαδικτυακής Πολιτισµικής Πύλης µε περιεχόµενο που θα δηµιουργήσει ο ίδιος και θα ανεβάσει σε αυτή. Να ενηµερωθεί και να σχολιάσει ή να βαθµολογήσει περιεχόµενο που έχουν ανεβάσει άλλοι επισκέπτες, ο ήµος ή έχει ανακτηθεί αυτόµατα µέσω εφαρµογής newsaggregator. Να κάνει κράτηση θέσης για να παρακολουθήσει κάποιος µια αθλητική ή πολιτιστική εκδήλωση του ήµου, µέσω εξειδικευµένης για αυτό το σκοπό Εφαρµογής. Η δηµιουργία και η σύνδεση (ενσωµάτωση και ολοκλήρωση) της σχετικής εφαρµογής µε το σύστηµα της Πύλης αποτελεί αντικείµενο του έργου. Να αναζητήσει βιβλία και τεκµήρια της τοπικής ιστορίας από τη ανειστική Βιβλιοθήκη του ήµου (όπου πέρα από τον τίτλο και τον συγγραφέα θα έχει τη δυνατότητα να δει και κάποιες σελίδες του βιβλίου π.χ. εσώφυλλο, εξώφυλλο, οπισθόφυλλο, αλλά και να κάνει αναζήτηση µε βάση τα περιεχόµενα) να ενηµερωθεί για τη διαθεσιµότητα στους και να κάνει σχετική κράτηση/δέσµευση κάποιου βιβλίου προς δανεισµό, µέσω εξειδικευµένης για αυτό το σκοπό Εφαρµογής Υποστήριξης Λειτουργίας ανειστικής Βιβλιοθήκης. Η δηµιουργία και η σύνδεση (ενσωµάτωση και ολοκλήρωση) του σχετικής Σελίδα 26 από 228

27 Μέρος Α: Αντικείµενο και Προδιαγραφές Έργου Εφαρµογής µε το σύστηµα της ιαδικτυακής Πύλης πολιτιστικού περιεχοµένου και υπηρεσιών του ήµου Αλεξάνδρειας αποτελεί αντικείµενο του Έργου. Τέλος, στο αντικείµενο του έργου ανήκουν και οι κάτωθι διακριτές/ά δραστηριότητες/στοιχεία: Η δηµιουργία ανεξάρτητης Εφαρµογής Κινητών Τηλεφώνων που θα δίνει στον πολίτη τη δυνατότητα γνωριµίας µε το ήµο και τα χαρακτηριστικά του, µέσω του κινητού του τηλεφώνου. Η ψηφιοποίηση ενδεικτικού περιεχοµένου πέντε (5) σελίδων µεταξύ των οποίων το εξώφυλλο και το εσώφυλλο τριακοσίων (300) βιβλίων για την εισαγωγή τους στη βάση δεδοµένων που αξιοποιεί η Εφαρµογή της υποστήριξης λειτουργίας της δανειστικής βιβλιοθήκης. Η φιλοξενία (hosting) του συστήµατος της πύλης σε data center της επιλογής του Αναδόχου για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον ενός (1) έτους. Η µετάφραση εκατό (100) σελίδων επιλεγµένου πολιτιστικού υλικού (επιλεγµένων και συνοδευτικών στο ανωτέρω αναφερθέν υλικό κειµένων) και του εισαγωγικού 25λεπτου βίντεο στην Αγγλική γλώσσα. Η εκπόνηση της σχετικής µελέτης (βλέπε παρ. Α.3.13) για την ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέµατος του δήµου και τα παρεπόµενά της, δηλαδή, επιλογή του πολιτιστικού υλικού (δηλ., φωτογραφίες, βίντεο εκδηλώσεων, ιστορικό αρχείο και χάρτες, λευκώµατα, κλπ.) προς χρήση και ψηφιοποίηση, η συγγραφή και η επιλογή των κειµένων προς τεκµηρίωση και µετάφραση, προτάσεις για συλλογή επιπρόσθετου υλικού, κλπ. Η εκπαίδευση των χρηστών που θα υποστηρίξουν τη λειτουργία του συστήµατος της Πύλης. Η πιλοτική λειτουργία του Έργου. ράσεις ευαισθητοποίησης του κοινού, όπως η διοργάνωση µιας ενηµερωτικής ηµερίδας και τύπωση και διανοµή χιλίων πεντακοσίων (1.500) ενηµερωτικών εντύπων για το έργο..0.0 Σκοπιµότητα και αναµενόµενα οφέλη Όσον αφορά στη σκοπιµότητα της προτεινόµενης πράξης για το ήµο Αλεξάνδρειας, αυτή συνοψίζεται στα εξής σηµεία: Το προτεινόµενο έργο θα αναδείξει στο µέγιστο βαθµό την πολιτιστική και λαογραφική κληρονοµιά, τα ήθη, τα έθιµα και την λαϊκή παράδοση του δήµου. Συγκεκριµένα: o Θα προσφέρει µία ολοκληρωµένη εµπειρία διαδικτυακής επίσκεψης στους πολιτιστικούς χώρους του ήµου. o Η επαφή του επισκέπτη µε τις τρισδιάστατες αναπαραστάσεις των αντικειµένων και των εκθεµάτων θα του δώσει την αίσθηση της επίσκεψης σε ένα εικονικό Σελίδα 27 από 228

28 Μέρος Α: Αντικείµενο και Προδιαγραφές Έργου µουσείο. Κάτι τέτοιο είναι πολύ χρήσιµο για άτοµα που αδυνατούν να επισκεφτούν τα πραγµατικά µουσεία, λόγω των ανυπέρβλητων αποστάσεων ή ανειληµµένων υποχρεώσεων. Χάρη στην υποστήριξη της Αγγλικής, τουλάχιστον, γλώσσας από τη νέα διαδικτυακή πύλη, άνθρωποι από όλο τον κόσµο θα έχουν τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή µε το πολιτιστικό γίγνεσθαι του δήµου, συµβάλλοντας έτσι στην προσέλκυση εν δυνάµει τουριστών από το εξωτερικό. Όσον αφορά στη λειτουργία της δανειστικής βιβλιοθήκης, η αυτοµατοποίησή της αποσκοπεί: o Στην προσέλκυση υποψηφίων µελών, µέσω της ενηµέρωσής τους ως προς την ποικιλία των βιβλίων που περιλαµβάνει. Μια ενδεχόµενη δυνατότητα ηλεκτρονικής εγγραφής θα έδινε επιπλέον κίνητρα στα υποψήφια µέλη, αναβαθµίζοντας σηµαντικά την ίδια την υπηρεσία. o Στη διευκόλυνση των ήδη εγγεγραµµένων µελών, µέσω της αυτοµατοποιηµένης διαδικασίας κράτησης βιβλίων προς δανεισµό. Έτσι, αναστέλλεται προσωρινά η αναγκαιότητα της φυσικής παρουσίας τους στο χώρο της βιβλιοθήκης, κάτι που είναι πολύ χρήσιµο σε περιπτώσεις αδυναµίας άµεσης επίσκεψης (λόγω π.χ. ανειληµµένων υποχρεώσεων). Στο σηµείο αυτό σηµειώνεται ότι µε κατάλληλη αλλαγή της πολιτικής δανεισµού από την πλευρά της βιβλιοθήκης (π.χ. παράδοση κατ οίκον µε επιβολή κάποιου αντιτίµου) απαλλάσσει εντελώς το µέλος από την αναγκαιότητα της φυσικής παρουσίας του στη βιβλιοθήκη, αναβαθµίζοντας ακόµη περισσότερο την ποιότητα της παρεχόµενη υπηρεσίας. Όσον αφορά στην κράτηση των εισιτηρίων για τα αθλητικά και λοιπά πολιτιστικά δρώµενα στο δήµο, επιτυγχάνεται ακριβώς παρόµοιος στόχος µε αυτόν που περιγράφηκε παραπάνω σχετικά µε την εξυπηρέτηση των εγγεγραµµένων µελών της δανειστικής βιβλιοθήκης. Σε γενικές γραµµές, οι ενέργειες ανάπτυξης, υλοποίησης και υποστήριξης της διαδικτυακής πύλης πολιτιστικού περιεχοµένου και υπηρεσιών του ήµου Αλεξάνδρειας θα λειτουργήσουν προς όφελος: του ίδιου του δήµου και της εικόνας του προς τους διαδικτυακούς επισκέπτες, εξελίσσοντάς τον σε ένα δυναµικό, µε σύγχρονες τεχνολογικές υποδοµές δήµο, ο οποίος θα είναι σε θέση (1) να προσφέρει µία ολοκληρωµένη εµπειρία εικονικής επίσκεψης σε πολιτιστικούς χώρους µε τη διαδραστική συµµετοχή των επισκεπτών και (2) να υποστηρίξει γνωστικά τη γνωριµία τους µε αντιπροσωπευτικά πολιτιστικά εκθέµατα του τόπου. των διαδικτυακών επισκεπτών του δήµου, στους οποίους θα προσφέρεται µία µοναδική εκπαιδευτική και ψυχαγωγική εµπειρία γνωριµίας µε την πολιτιστική και ιστορική Σελίδα 28 από 228

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Ανάδειξη & Προβολή Πολιτιστικού Ψηφιακού Περιεχομένου με τη Χρήση Σύγχρονων Εφαρμογών και Εργαλείων ΤΠΕ» Αναθέτουσα Αρχή : Δήμος Ηρωικής Πόλεως Νάουσας Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αποστολή του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2009-2010 2010 Α Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασµός Αύγουστος 2009 1 Εκπόνηση Επιχειρησιακού Προγράµµατος Μια από τις καινοτοµίες που εισάγει ο Νέος Κώδικας ήµων και Κοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Η παρούσα Μελέτη αφορά την και θα καλύψει ανάγκες όλων των υπηρεσιών του ήµου. Η προµήθεια περιλαµβάνει άδειες χρήσης για την τελευταία έκδοση του πακέτου λογισµικού Word, PowerPoint,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα: 16/02/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα:17-2-2015 Αρ. Πρωτ: 3099 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1. Τακτικό Ανοιχτό ιαγωνισµό (Αριθ. Πρωτ. ιαγωνισµού: 3098/17-02-2015)

Διαβάστε περισσότερα

Προσέγγιση LEADER Nομού Ημαθίας

Προσέγγιση LEADER Nομού Ημαθίας 3 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Έως 20 Ιουλίου 2015 Προσέγγιση LEADER Nομού Ημαθίας 1. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Επενδυτικά σχέδια φυσικών προσώπων ή/και πολύ μικρών επιχειρήσεων στην περιοχή παρέμβασης του τοπικού προγράμματος.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Προκηρύσσει

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Προκηρύσσει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου, Τ.Κ. 101 63, Καλλιθέα Αττικής Πληροφορίες Τηλέφωνο : 2109098381,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ (Ε.Μ.Π)

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ (Ε.Μ.Π) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου

ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου Μάρτιος 2015 Ι. Φορέας Υλοποίησης Φορέας Υλοποίησης: Διάζωμα Το ΔΙΑΖΩΜΑ είναι ένα σωματείο που ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του τέως Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Την αριθµ. 252/06-02-2008 απόφαση του.σ. της Αναπτυξιακής Ηρακλείου

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Την αριθµ. 252/06-02-2008 απόφαση του.σ. της Αναπτυξιακής Ηρακλείου ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΑΡΧΑΝΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Τ.Κ. 70 100 ΤΗΛ: 2810 752111, 2810 753300 FAX: 2810 752431, 2810 753310 e-mail: info@anher.gr Αριθµ. Πρωτ.: 503 Αρ. Πρακτικού.Σ.:252/06-02-2008

Διαβάστε περισσότερα

για όλους τους Φορείς ηµοσίου

για όλους τους Φορείς ηµοσίου Project Training & Consulting Ltd ιοργάνωση Σεµιναρίων Σύµβουλοι Επιχειρήσεων Για την Υπηρεσία σας Υπόψη Στελεχών που έχουν στην ευθύνη τους θέµατα Προκηρύξεων, ιαγωνισµών & Συµβάσεων Η πιο συµφέρουσα

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ /ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ /ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ /ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2011 ΥΠΠΟΤ/ ΙΟΙΚ/Α1/8104 Ταχ. /νση : Μπουµπουλίνας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΜΕΡΙ ΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΟΕΚΛΕΓΕΝΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΉΣ Η. Λίτσος, Μηχανικός Παραγωγής, στέλεχος Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΣ Ο.Ε.Υ. Άρθρο 10, Ν. 3584/07 (Κώδικας προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ί ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΘ. Κ. Γ. ΓΚΙΚΑ, ΠΡΟΕ ΡΟ ΚΑΘ. Κ. Ε. ΓΛΑΒΑ, ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟ ΚΑΘ. Κ. Ν. ΜΑΛΙΣΙΟΒΑ, ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΑΞΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ί ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΘ. Κ. Γ. ΓΚΙΚΑ, ΠΡΟΕ ΡΟ ΚΑΘ. Κ. Ε. ΓΛΑΒΑ, ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟ ΚΑΘ. Κ. Ν. ΜΑΛΙΣΙΟΒΑ, ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Οδυσσέα Ανδρούτσου 1 και Κανάρη Δραπετσώνα- Πειραιάς (18648)

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Οδυσσέα Ανδρούτσου 1 και Κανάρη Δραπετσώνα- Πειραιάς (18648) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Ταχυδρομική Διεύθυνση: Οδυσσέα Ανδρούτσου 1 και Κανάρη Δραπετσώνα- Πειραιάς (18648) Διακήρυξη Νο 3/08 Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου

Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου Άξονας 1 : Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής 1.1. Φυσικό και οικιστικό περιβάλλον 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 Βελτίωση, προστασία και αποκατάσταση του φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ (ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ) Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων Εθνικού Αρχείου, Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 6 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 57- ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΤΚ 40200 Τηλ. 2493350224, 2493022610 Fax 2493022310 Ιστοσελίδα:www.elassona.gov.gr Email: dimoselassonas@hol.gr ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙ Α ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΗΜΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙ Α ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΗΜΩΝ ΥΠ.ΕΣ ΕΣ. - Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙ Α ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΗΜΩΝ Εισήγηση µε θέµα: ΣΥΝΤΑΞΗ Ο.Ε.Υ. ΝΟΜΙΚΟΥ ΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΗΜΩΝ ΤΟΜΕΙΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΩΝ ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18 ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ ήµος Πάρου ιεύθυνση Τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το στρατηγικό - αναπτυξιακό όραµα του ήµου Χανίων για την προγραµµατική περίοδο 2015 2019 διαµορφώθηκε µε βάση τις τοπικές,

Διαβάστε περισσότερα

Combining abilities, creating synergies, enhancing performances. URL: www.pnai.gov.gr Email: a.dikaiou@rho.pnai.gov.gr

Combining abilities, creating synergies, enhancing performances. URL: www.pnai.gov.gr Email: a.dikaiou@rho.pnai.gov.gr Combining abilities, creating synergies, enhancing performances ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 16 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ. Πρωτ: 6181 Ταχ. /νση: Πλατεία Ελευθερίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 1. Προοίμιο Με το πρόγραμμα «Καλλικράτης» Ν3852/2010 επανασχεδιάζονται τα επίπεδα διακυβέρνησης, σε μια Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ( ΕΤΠΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΚΤ)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ( ΕΤΠΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΚΤ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ (Τ Π) ΕΤΠΑ - ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ - ΕΚΤ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΤΜΗΜΑ A: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ... 3 ΤΜΗΜΑ Β: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ... 5 ΤΜΗΜΑ Γ: ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ... 7 ΤΜΗΜΑ :

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ (31/12/2009) ΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΟΣ ΑΠΑΝΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩ ΣΗΣ ( )

Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ (31/12/2009) ΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΟΣ ΑΠΑΝΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩ ΣΗΣ ( ) Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ (31/12/2009) ΟΝΟΜΑ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ VELTI ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΝΟΜΟΥ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΝΟΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Bαθμός Προτεραιότητας: Bαθμός Aσφαλείας

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Bαθμός Προτεραιότητας: Bαθμός Aσφαλείας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΤΟ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΠOΛITIΣMOY ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς EΦOPEIA APXAIOTHTΩN ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Tαχ. Δ/νση: Oδός Iπποτών

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

Λεωφ. Ηλιουπόλεως 2-4, 172 37 - Υµηττός (Αττική) Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800-1 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.

Λεωφ. Ηλιουπόλεως 2-4, 172 37 - Υµηττός (Αττική) Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800-1 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae. ΤΟΜΕΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τµήµα Προµηθειών Πληροφορίες : Κουρτερίδου Αθανασία Τηλέφωνο : 213 13.00.744 Fax : 213 13.00. 801 e-mail : nkourt@ktpae.gr Υµηττός, 20 Απριλίου 2012 Αρ. Πρωτ.: 11888 Προς:

Διαβάστε περισσότερα

Από τη µηχανοργάνωση των υπηρεσιών στη ψηφιακή πόλη. Μοχιανάκης Κων/νος Προϊστάµενος Πληροφορικής ήµου Ηρακλείου

Από τη µηχανοργάνωση των υπηρεσιών στη ψηφιακή πόλη. Μοχιανάκης Κων/νος Προϊστάµενος Πληροφορικής ήµου Ηρακλείου Από τη µηχανοργάνωση των υπηρεσιών στη ψηφιακή πόλη Μοχιανάκης Κων/νος Προϊστάµενος Πληροφορικής ήµου Ηρακλείου Από την µηχανοργάνωση στις ψηφιακές δράσεις Ευρυζωνικότητα οπτικές ίνες 70 χιλ οπτικές ίνες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΝ. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ 37 ΜΑΡΟΥΣΙ 151 80 ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΤΑ ΟΣΗ ΡΑ ΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «+ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ» ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ «+ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2015-2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 5/2015 ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 169.674,81 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24/03/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 2359

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24/03/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 2359 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24/03/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 2359 Ταχ. /νση: Πλατεία Ελευθερίας 1, ιοικητήριο Ταχ.Κωδ: 85100, Ρόδος

Διαβάστε περισσότερα

ήµος Εµµανουήλ Παππά ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 22 /07 /2009

ήµος Εµµανουήλ Παππά ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 22 /07 /2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ήµος Εµµανουήλ Παππά ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 22 /07 /2009 Ταχ. /νση : ηµαρχείο Εµµανουήλ Παππά, Χρυσό Σερρών Σέρρες, Τ.Κ. 62046 Τηλέφωνο : 23213 52643, FAX: 2321352648 E-mail : texnep@0670.syzefxis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρ. 5/2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η - 1 -

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρ. 5/2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η - 1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΙΑΧ. ΥΛΙΚΟΥ Ιωάννινα, 15 Σεπτεµβρίου 2015 Αριθµ.Πρωτ. : οικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 Η Αποστολή του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης που αποτελεί τον λειτουργίας του ή αλλιώς τον υπέρτατο λόγο

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων με θέμα: «Εξυγίανση του ΠΕΠ Αττικής

Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων με θέμα: «Εξυγίανση του ΠΕΠ Αττικής ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Ημερομηνία: 02/09/2014 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αρ. πρωτ.: 152.228/ΨΣ4834-Α2 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ» ANAPARASTASIS - rendering - animation - VR - stereoscopic presentation

«ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ» ANAPARASTASIS - rendering - animation - VR - stereoscopic presentation Harvard Center for Hellenic Studies Κώδικας VENETUS A Studio Παράλληλο Κύκλωμα Ψηφιοποίηση, Τεκμηρίωση και Ανάδειξη κινηματογραφικών συλλογών από το αρχείο του STUDIO-παράλληλο κύκλωμα - Διάδοση της κινηματογραφικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ρόδος, 28 Αυγούστου 2013 /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ρόδος, 28 Αυγούστου 2013 /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ρόδος, 28 Αυγούστου 2013 /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 4976 Ταχ. /νση: Πλατεία Ελευθερίας 1, ιοικητήριο Ταχ.Κωδ: 85100,

Διαβάστε περισσότερα

1. ΤΜΗΜΑ Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Προϊσταμένη: Πασαλή Παρασκευή (ΠΕ11 Πληροφορικής) Τηλ: 23823 50803 email: passaliv@giannitsa.

1. ΤΜΗΜΑ Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Προϊσταμένη: Πασαλή Παρασκευή (ΠΕ11 Πληροφορικής) Τηλ: 23823 50803 email: passaliv@giannitsa. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ 1. Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου. 2. Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων 3. Νομική Υπηρεσία. 4. Αυτοτελές Γραφείο Διαφάνειας 5. Αυτοτελές Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια φωτοαντιγραφικού σχεδίων scanner για

Προμήθεια φωτοαντιγραφικού σχεδίων scanner για ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια φωτοαντιγραφικού σχεδίων scanner για την Τεχνική Υπηρεσία Κ.Μ: Π 76/2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την κάλυψη των αναγκών της

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτά εδοµένα. mtk@ekdd.gr ΜΟΝΑ Α ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ. Αναστασία Παπαστυλιανού apapas@ekdd.gr

Ανοικτά εδοµένα. mtk@ekdd.gr ΜΟΝΑ Α ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ. Αναστασία Παπαστυλιανού apapas@ekdd.gr Ανοικτά εδοµένα Αναστασία Παπαστυλιανού apapas@ekdd.gr Συντονίστρια Μονάδας Τεκµηρίωσης και Καινοτοµιών Εθνικό Κέντρο ηµόσια ιοίκησης Λόγοι Εφαρµογής; Πολιτική ΕΕ Ανάγκη προσαρµογής στις απαιτήσεις των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

www.rethymno.gr Τμήμα Πληροφορικής Λ. Κουντουριώτη 80, τ.κ. 74100, Ρέθυμνο Μαθηνός Παναγιώτης Τηλ: 28313 41310 e-mail: mathinos@rethymno.

www.rethymno.gr Τμήμα Πληροφορικής Λ. Κουντουριώτη 80, τ.κ. 74100, Ρέθυμνο Μαθηνός Παναγιώτης Τηλ: 28313 41310 e-mail: mathinos@rethymno. Ο Δήμος Ρεθύμνου στην Ψηφιακή Εποχή Έργα Τεχνολογιών Πληροφορικής& Επικοινωνιών με γνώμονα την βέλτιστη παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη Τμήμα Πληροφορικής Λ. Κουντουριώτη 80, τ.κ. 74100, Ρέθυμνο Μαθηνός Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Χανδρή 3, 18346, Μοσχάτo Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800-1 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr

Χανδρή 3, 18346, Μοσχάτo Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800-1 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΘΕΜΑ: : Περίληψη προκήρυξης για τη σύναψη σύμβασης με απευθείας ανάθεση για την Επιλογή Εξειδικευμένου Συμβούλου για το έργο «Δημιουργία και θέση σε λειτουργία πλήρους κόμβου φιλοξενίας προηγμένου υπολογιστικού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού''

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Οι παρακάτω προσκλήσεις εντάσσονται στο Έργο «ΠΑΝ ΕΚΤΗΣ Νο2- Ψηφιακός Θησαυρός Πρωτογενών

Διαβάστε περισσότερα

Με την συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Α Π Ο Φ Α Σ Η

Με την συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με την συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α. Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΑ 2007 2013 LEADER ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ»

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» Εισηγήτρια: Έφη Γουνελά Στέλεχος της ΕΕΤΑΑ ΑΠΟΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ & ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Η υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για

Διαβάστε περισσότερα

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος Η ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΟΪΟΥ

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος Η ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΟΪΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ /205 Ηµεροµηνία: 30-0-205 Αριθµ. Πρωτ: 58 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2006.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2006. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2006. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2006 ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΚΟΜΠΑΝΙΑ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 9.00 μ.μ. τιμή εισιτηρίου"!

Διαβάστε περισσότερα

Β.22.1 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ..84 Β.22.2 ΚΑΛΥΨΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΏΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ. 84 Β.22.2.1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΛΥΣΗ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Β.22.1 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ..84 Β.22.2 ΚΑΛΥΨΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΏΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ. 84 Β.22.2.1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΛΥΣΗ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περιφέρεια Αττικής ήµος Χαλανδρίου Αγ. Γεωργίου 30 & Αριστείδου Χαλάνδρι, 152-33 Χαλάνδρι 6/ 7/2009 Αρ. Πρ.: 11625 Μέτρο 4.2 : «Ανάπτυξη υποδοµών ικτύων Τοπικής πρόσβασης» Κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. «Προσδιορισµός. επικοινωνιακής στρατηγικής και εφαρµογή

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. «Προσδιορισµός. επικοινωνιακής στρατηγικής και εφαρµογή ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΠΣ 2000- ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΤΕΥΧΟΥΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Προσδιορισµός

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες εξυπηρέτησης άµεσης κλήσης για βοήθεια (τηλεβοήθεια/τηλε-υποστήριξη)

Υπηρεσίες εξυπηρέτησης άµεσης κλήσης για βοήθεια (τηλεβοήθεια/τηλε-υποστήριξη) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σέρρες, 11/08/2015 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Αρ. Πρωτ. : 38467 ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ταχ. /νση : Κ. Καραµανλή 1, Τ.Κ. 62100, Σέρρες Πληρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

«Υποστηρίξτε τη δράση µας»

«Υποστηρίξτε τη δράση µας» «Υποστηρίξτε τη δράση µας» 1 Λαιµός, 18 Φεβρουαρίου 2012 Αγαπητοί φίλοι, υποστηρικτές και συνεργάτες, Το Πολιτιστικό Τρίγωνο Πρεσπών είναι πάνω από 11 χρόνια σηµείο αναφοράς για νέους από την ευρύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ανάπτυξη εφαρµογής ΕΛ/ΛΑΚ, για την καταχώριση και εµφάνιση έργων και µελετών από εργολάβους

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ανάπτυξη εφαρµογής ΕΛ/ΛΑΚ, για την καταχώριση και εµφάνιση έργων και µελετών από εργολάβους ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 30 & ΑΡΙΣΤΕΙ ΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙ Τηλ.: 2132023888-9 Συντήρηση εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ..16859. 15-04-2014. ιακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία..συντηρησεισ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 2014

Αρ. Πρωτ..16859. 15-04-2014. ιακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία..συντηρησεισ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ: ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. ιεύθυνση:.π ΒΙΖΥΗΝΟΥ1... Πληροφορίες:.Γ.ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ... Τηλέφωνο:...2531352428... Fax:...2531082705... Αρ. Πρωτ..16859. 15-04-2014 ιακήρυξη Πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση»

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» «Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠ ΚΤΠ Ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Στο πλαίσιο του ΕΠ ΚτΠ ο Δήμος Ηρακλείου σχεδίασε και υλοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΗΜΟΤΗ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΗΜΟΤΗ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΗΜΟΤΗ Αγαπητή ηµότισσα, Αγαπητέ ηµότη, Η εφαρµογή σχεδιασµένης πολιτικής σε τοπικό επίπεδο αποτελεί πλέον επιτακτική ανάγκη για την ολοκληρωµένη ανάπτυξη του τόπου. Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΣΗ-ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΦΑΝΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΣΗ-ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΦΑΝΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΣΗ-ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΦΑΝΗΣ 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΘΕΤΟ: ΓΙΑΝΝΟΥΣΗ - ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΟΝΟΜΑ: ΦΑΝΗ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ 25-7-1963

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ( ΕΤΠΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΚΤ)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ( ΕΤΠΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΚΤ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) ΕΤΠΑ - ΤΑΜΕΙΟY ΣΥΝΟΧΗΣ - ΕΚΤ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΤΜΗΜΑ A: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ... 3 ΤΜΗΜΑ Β: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ... 5 ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΕΙΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΩ ΟΙΝΟΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑ ΟΣ «ΤΟ ΚΡΑΣΟΧΩΡΙ»

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΩ ΟΙΝΟΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑ ΟΣ «ΤΟ ΚΡΑΣΟΧΩΡΙ» ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΩ ΟΙΝΟΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑ ΟΣ «ΤΟ ΚΡΑΣΟΧΩΡΙ» Βιογραφικό του Συλλόγου Ο Λαογραφικός & Πολιτιστικό Σύλλογος Άνω Οινόης «Το Κρασοχώρι» ιδρύθηκε το 1991 και τα µέλη του κατοικούν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Αγίων Ασωμάτων 11 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ A.B.S ( Υ.Μ.Ε. 28366/2098/06 )»

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ A.B.S ( Υ.Μ.Ε. 28366/2098/06 )» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ A.B.S ( Υ.Μ.Ε. 28366/2098/06 )» Αριθ. Μελέτης: 76/2013 Aρ. Πρωτ. : 80502 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή επανάληψη σελ. 8

Ορθή επανάληψη σελ. 8 Ορθή επανάληψη σελ. 8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΜΕ ΑΠΟ ΕΙΞΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΜΕ ΑΠΟ ΕΙΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Η Κ Α Ι Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Γ Ε Ν Ι Κ Η Κ Α Ι Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφ. : Σοφοκλής Μαυροµµάτης Γρηγορίου Ε 50 & Κ. Σφακιανάκη Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 2821-3-41723 Fax: 2821-0-93300 www.chania.gr, email: dimos@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΘ. Κ. Θ. ΠΑΠΑΘΕΟ ΩΡΟΥ, ΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Π. ΛΙΑΡΓΚΟΒΑ, ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΘ. Κ. Θ. ΠΑΠΑΘΕΟ ΩΡΟΥ, ΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Π. ΛΙΑΡΓΚΟΒΑ, ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «Επιχειρησιακών Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΛ9-5ΞΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΕΛ9-5ΞΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Αριθ. Μελέτης: 3/2013 ΜΕΛΕΤΗ/ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Αριθ. Μελέτης: 3/2013 ΜΕΛΕΤΗ/ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Αριθ. Μελέτης: 3/2013 ΜΕΛΕΤΗ/ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ (Ε.Π. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) Προϋπολογισµός: 40.650,41 πλέον

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ιεξαγωγή Επιµορφωτικών Προγραµµάτων

ΘΕΜΑ: ιεξαγωγή Επιµορφωτικών Προγραµµάτων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ KAI ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Αθήνα, Αρ. Πρωτ.: Προς:Ως Πίνακας Αποδεκτών Κοιν:1. Ε.Μ..Y..A.Σ 2. Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε..Υ. ΘΕΜΑ: ιεξαγωγή Επιµορφωτικών Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου, Τ.Κ. 101 63, Καλλιθέα Αττικής Πληροφορίες : Αδαμαντία Κουτσολιάκου,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Προσαρμογή της αμιγούς δημοτικής επιχείρησης Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης και Πολιτισμού Ιεράπετρας σε κοινωφελή επιχείρηση σύμφωνα με το ν.3463/2006. Βασικές Κατευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 12 η Απόφαση υπ αριθ. 390/2015 Στην Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006 ΜΕΤΡΟ 1.2 Κοινοπραξίες Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης σε τοµείς Εθνικής Προτεραιότητας Παροχή υπηρεσιών τουριστικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος µέσω πλατφόρµας

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η Π.Δ. 28/80 «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΛΕΥΚΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ»

Μ Ε Λ Ε Τ Η Π.Δ. 28/80 «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΛΕΥΚΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ EΡΓΟ: «Δημιουργία Πολιτιστικού Ιστορικού Λευκώματος» ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Γ.Γ.Ν.Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων

Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων Υπουργείο Πολιτισµού - Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων Αγ. Ασωµάτων 11, 105 53 Αθήνα Τηλ: 210-3229820, 210-3225323 Φαξ: 210-3225628 E-mail: deam@culture.gr Ιστοσελίδες:

Διαβάστε περισσότερα

Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων ΥΠ.ΠΟ.Τ. Ψηφιακός πολιτισμός και επιμέλεια

Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων ΥΠ.ΠΟ.Τ. Ψηφιακός πολιτισμός και επιμέλεια Μουσειολογία και ψηφιακή επιμέλεια: το ευρωπαϊκό δίκτυο προβολής ATHENA-EUROPEANA στο πλαίσιο διεπιστημονικής συνεργασίας για την ανάδειξη του ψηφιακού πολιτισμού. Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ Ι : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ Ι : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΠΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο : ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ Ι : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49ΙΧ-ΥΗΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β49ΙΧ-ΥΗΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού

Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού Κ. Μ. : Π117/2014 ΠΡΟΫΠ. : 14.873,16 με το Φ. Π. Α. α/α Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό Κέντρο Λεμεσού Νέες προοπτικές στην αρχειακή και ιστορική έρευνα

Ερευνητικό Κέντρο Λεμεσού Νέες προοπτικές στην αρχειακή και ιστορική έρευνα Νέες προοπτικές στην αρχειακή και ιστορική έρευνα Με την έναρξη των εργασιών του Παττίχειου Δημοτικού Μουσείου, Ιστορικού Αρχείου και Κέντρου Μελετών Λεμεσού στην ανακαινισμένη πρώην Οικία Έπαρχου, ο Δήμος

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη: 8-11-2013 Αριθµ. Πρωτ.: 1492 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΨ9-ΧΛ8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΨΨ9-ΧΛ8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα Μάνθου Γιώτα Ψυχολόγος / Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Ε.Σ.Π.Α.) ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Καρπενήσι Ταχ. Κώδικας : 36100 Πληροφορίες :Κελέση Κων/ντία-Θανασιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 1/2015 MINI ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 1/2015 MINI ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.πρωτ.: 1357/27-01-2015 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νση: Νουφάρων και Τιμίου Σταυρού 14 14564 Καλυφτάκι, Ν.Κηφισιά Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) Ταχ. Διεύθυνση : Κυψέλης 101 Πόλη: Αθήνα Ταχ. Κώδικας : 11361 Ημερομηνία :02/05/2012 Πληροφορίες : Παναγιωτόπουλος Παναγιώτης Αρ. Πρωτ. 3Α Τηλέφωνο : 2108215853 Fax : 2108215853 E-mail : keaep@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Διακήρυξη διεθνούς δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού του υποέργου 6 «Ανάπτυξη Πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Μάθησης προσαρμοσμένη στις Απαιτήσεις του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ» της Πράξης «Εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER

ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Στα πλαίσια του Άξονα

Διαβάστε περισσότερα