ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ (e-culture): ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ (e-culture): ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ"

Transcript

1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ (e-culture): ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ρ Αθανάσιος Σ. ρίγκας, Επιστηµονικός Υπεύθυνος Net Media Lab Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ) [1],[2],[3], επιδρούν και διεισδύουν σήµερα στο σύνολο της ανθρώπινης δραστηριότητας, ατοµικής και κοινωνικής, και δηµιουργούν αυτό που ονοµάζεται Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ) και κοινωνία της γνώσης. Το σύνολο των ανθρώπινων δοµών και δραστηριοτήτων, όπως τις ξέραµε µέχρι σήµερα, τόσο σε ατοµικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο, αλλάζουν µέσα στο πλαίσιο της Κοινωνίας της Πληροφορίας. Αυτή η αλλαγή έρχεται τόσο µέσα από de jure διαδικασίες που προωθούνται και επιβάλλονται από διάφορες πολιτικές, βλέπε e-europe πολιτικές, αποφάσεις συνόδου Λισσαβόνας, κλπ, όπως επίσης και µέσα από de facto διαδικασίες, οι οποίες στηρίζονται κυρίως στην διείσδυση και στην αυθόρµητη υιοθέτηση από το τελικό πολίτη καταναλωτή των ΤΠΕ προϊόντων και υπηρεσιών στην καθηµερινή του ζωή, την επαγγελµατική αλλά και την ιδιωτική. Σήµερα πλέον στα πλαίσια της Κοινωνίας της Πληροφορίας έχουµε µία πραγµατικότητα από υπηρεσίες και τοµείς δραστηριότητας που άπτεται παντός ατοµικού και κοινωνικού επιστητού. Σ αυτή την πραγµατικότητα συµπεριλαµβάνονται υπηρεσίες και τοµείς δραστηριότητας όπως e-commerce (ηλεκτρονικό εµπόριο), e-procurement (ηλεκτρονικές προµήθειες), e-learning (ηλεκτρονική µάθηση), e-government (ηλεκτρονική διακυβέρνηση), e-health (ηλεκτρονική υγεία), e-inclusion [6],[12],[16] (ηλεκτρονική ενσωµάτωση ειδικών κοινωνικών οµάδων), e-culture (ηλεκτρονικός πολιτισµός), κλπ. Ο ηλεκτρονικός ψηφιακός πολιτισµός (e-culture) προέρχεται από την σύγκλιση των ΤΠΕ µε την παραδοσιακή µορφή του πολιτισµικού τοµέα της ανθρώπινης δραστηριότητας. Στο e- culture περιλαµβάνονται όλοι οι άξονες και οι εκφάνσεις του πολιτισµού µε την αυστηρή ή την χαλαρότερη έννοια του όρου, που όµως τώρα δηµιουργούνται, παρουσιάζονται, αποθηκεύονται, ανακτούνται, µεταδίδονται, προβάλλονται, δέχονται πρόσβαση κλπ, µέσα από την χρήση των υπηρεσιών και ευκολιών των ΤΠΕ. Στους σηµαντικούς άξονες µέσα στο e-culture συµπεριλαµβάνονται και οι: ψηφιοποίηση πολιτιστικού αποθέµατος, δηµιουργία πολιτισµικού ψηφιακού περιεχοµένου, δηµιουργία υποδοµών εύκολης πρόσβασης στο ηλεκτρονικό πολιτισµικό περιεχόµενο, δηµιουργία συστηµάτων διανοµής - προβολής του πολιτισµικού αποθέµατος, δηµιουργία πολιτισµικών πόρταλ, "ψηφιακή" καλλιτεχνική δηµιουργία, "ψηφιακή" τέχνη, εικονικές περιηγήσεις σε µουσεία, εικονικά µουσεία και αίθουσες τέχνης, κλπ. ΓΕΝΙΚΑ Η ανάπτυξη των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών ΤΠΕ (Information and Communication Technologies (ICT)) επηρέασε το σύνολο της ανθρώπινης δραστηριότητας και η σύγκλιση - διείσδυση των ΤΠΕ µε τις ποικίλες ανθρώπινες δραστηριότητες δηµιούργησαν αυτό που σήµερα ονοµάζουµε e-services. Τα e-services όπως e-learning [6],[11],[12], e-government [13],[14], e-health, e-psychology [4], e-commerce [5], e-business [15], e-culture [7],[8],[9],[17],[18],[19],[20],[21],[22] προέκυψαν από τη διείσδυση των ΤΠΕ µέσα στις διάφορες ανθρώπινες δραστηριότητες και από την µετάλλαξη εξέλιξη αυτών σε

2 νέες µορφές κατάλληλες για την εποχή της Κοινωνίας της Πληροφορίας ή της Κοινωνίας της Γνώσης. Στην αρχή ο όρος e-culture, ηλεκτρονικός πολιτισµός ήταν κυρίως ένας ρητορικός όρος που χρησιµοποιείτο κυρίως σαν εργαλείο για να αλλάξει τα δεδοµένα, τις στάσεις και το υπόβαθρο στον χώρο των πολιτικών για τον πολιτισµό, αναγνωρίζοντας αυτή την ανάγκη σαν αποτέλεσµα της διείσδυσης των ΤΠΕ σε όλες τις ανθρώπινες δραστηριότητες και της ανάπτυξης των e-services. Στην συνέχεια όµως και µέχρι σήµερα ο όρος e-culture είναι µία εγκαθιδρυµένη φράση στο χώρο του πολιτισµού, των ανθρώπων του και της πολιτικής του, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το σηµαντικότερο όµως είναι ότι οι πολιτικές για τον ηλεκτρονικό πολιτισµό έχουν αρχίσει να διαµορφώνουν το σχήµα, και τις προτεραιότητες των στρατηγικών, οι οποίες ανοίγουν νέες ευκαιρίες και πεδία εφαρµογής για τις τέχνες και το τον πολιτισµό, για τους δηµιουργούς, ακόµη και για νέες µορφές επιχειρηµατικής δραστηριότητας, η οποία αναδύεται µέσα από τις νέες δυνατότητες και τις νέες µορφές του πολιτισµού στην εποχή της κοινωνίας της πληροφορίας και της γνώσης. Το e-culture και οι πολιτικές γύρω από αυτό έχουν ξοδέψει και επενδύσει µεγάλο ενδιαφέρον, χρόνο και δραστηριότητα, στην µετατροπή της πολιτιστικής πληροφορίας σε ψηφιακή µορφή, µέσα στις υπάρχουσες πολιτιστικές πρακτικές. Ένα παράδειγµα αυτής της δραστηριότητας είναι τα διάφορα µουσεία και η µετατροπή των συλλογών τους σε ψηφιακή µορφή ώστε να είναι ψηφιακά ή on line διαθέσιµα στο κοινό. Κάνοντας δηλαδή τα ίδια πράγµατα µε διαφορετικό τρόπο µέσω της ψηφιακής τεχνολογίας, αυτός είναι ο ένας κύριος άξονας του ηλεκτρονικού πολιτισµού. Σταδιακά και σταθερά όµως, η προσοχή στον ηλεκτρονικό πολιτισµό µετακινήθηκε σε ένα πιο θεµελιώδες αντικείµενο της πολιτιστικής καινοτοµίας. Εδώ η ψηφιοποίηση αναδεικνύει νέες µορφές περιεχοµένου και καινοφανείς µορφές έκφρασης. ηλαδή εδώ κάνουµε όχι απλώς τα ίδια πράγµατα µε νέο τρόπο αλλά, κάνουµε νέα πράγµατα, ανακαλύπτουµε νέους δρόµους καλλιτεχνικής και πολιτιστικής δηµιουργίας και αξιοποιούµε τις δυνατότητες της τεχνολογίας για να δώσουµε νέα µορφή και διάσταση της προσέγγισης των ιδεών στο πολιτισµικό πεδίο. Η τέχνη και ο πολιτισµός µέσα από την διείσδυση των ΤΠΕ στον χώρο τους έχουν µετεξελιχθεί σε ηλεκτρονική τέχνη και ηλεκτρονικό πολιτισµό (e-art & e-culture). Καθώς οι ΤΠΕ και το Ίντερνετ αναπτύχθηκαν από την δεκαετία του 60 και εντεύθεν, η τέχνη και ο πολιτισµός ανακάλυψαν όχι µόνο ένα νέο πεδίο για την καλλιτεχνική δηµιουργία (σαν ένα ψηφιακό χαρτί, ψηφιακό µάρµαρο, ή ψηφιακό καµβά), όχι µόνο ένα πολύ ισχυρό εργαλείο για την ανάπτυξη της καλλιτεχνικής δηµιουργίας (σαν ένα ψηφιακό σκαρπέλο, ηλεκτρονικό πινέλο ή ιδεατή πένα γραφής), αλλά και ένα πολύ ισχυρό µέσο για την προβολή της καλλιτεχνικής και πολιτιστικής δηµιουργίας (σαν µία παγκόσµια αίθουσα τέχνης, σαν ένα απο-υλοποιηµένο µουσείο ή σαν µία virtual gallery). Η τέχνη και πολιτισµός ακόµη και στην παραδοσιακή τους µορφή όπως είναι η ζωγραφική, η γλυπτική, η ποίηση, η λογοτεχνία, ο χορός, η µουσική, το θέατρο, η φωτογραφία κλπ, ανακάλυψαν το Ίντερνετ, την ψηφιοποίηση, την απο-υλοποίηση, την δυνατότητα της ψηφιακής προφύλαξης και διατήρησης, την δυνατότητα της παγκόσµιας προβολής, την δυνατότητα της on line παρουσίασης, την δυνατότητα της on line αποδοχής των επισκεπτών, την δυνατότητα της on line πώλησης είτε των ίδιων των αντικειµένων τέχνης, είτε αντιγράφων, είτε και φωτογραφιών τους, καθώς και άλλες δυνατότητες οι οποίες γεννήθηκαν µαζί µε την είσοδο και την σύζευξη των ΤΠΕ µε τον χώρο της τέχνης και του πολιτισµού. ΟΙ ΙΑΦΟΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥ E-CULTURE ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΣΥΖΕΥΞΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΤΠΕ Ο ηλεκτρονικό πολιτισµός σύµφωνα µε τα προλεγόµενα, κινείται σε δύο γενικούς άξονες.

3 Στον πρώτο άξονα συµπεριλαµβάνεται η ψηφιοποίηση του πολιτιστικού περιεχοµένου στα µουσεία, στις αίθουσες τέχνης και στους χώρους παρουσίασης και έκθεσης των διαφόρων αντικειµένων τέχνης, αλλά επίσης και η ψηφιοποίηση του πολιτιστικού προϊόντος στις διάφορες τέχνες, όπως χορός, µουσική, θέατρο, ποίηση λογοτεχνία κλπ, στις οποίες το προϊόν τους συνήθως δεν εκτίθεται αλλά διατίθεται και προωθείται κυκλοφορεί µέσα από άλλες παραδοσιακές µορφές και φόρµες. Σ αυτό τον άξονα είναι που συνεχίζουµε να κάνουµε τα ίδια πράγµατα στον τοµέα της πολιτιστικής δηµιουργίας, αλλά µε νέο τρόπο, δηλαδή µε την χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Στην πραγµατικότητα όµως η έννοια κάνω τα ίδια πράγµατα µε νέο τρόπο σε όλες τις περιπτώσεις που έχουµε σύζευξη των ΤΠΕ µε κάποια µορφή ατοµικής ή κοινωνικής δραστηριότητας, σηµαίνει ότι ναι µεν τα κάνω τα "ίδια" πράγµατα µε νέο τρόπο σαν κεντρική ιδέα ή κεντρική διαδικασία, αλλά τα πράγµατα γίνονται ταυτόχρονα και πολύ διαφορετικά. Αυτό το τελευταίο προκύπτει από την αναγκαιότητα της λεγόµενης αναδιάρθρωσης των διαδικασιών (reengineering), σε όλες τις περιπτώσεις κατά τις οποίες κάνω τα ίδια πράγµατα "µε νέο τρόπο", σε κάποιο τοµέα ατοµικής είτε κοινωνικής δραστηριότητας, όπως πχ. είναι ο τοµέας της εκπαίδευσης, ο τοµέας της δηµόσιας διοίκησης, ο τοµέας του εµπορίου, ο τοµέας της υγείας, της ψυχολογίας, της διαφήµισης, όπως επίσης και ο τοµέας του πολιτισµού. Η αναδιάρθρωση των διαδικασιών προκύπτει σαν φυσική ανάγκη καθώς τώρα χρησιµοποιώ νέα µέσα για να κάνω ίδια πράγµατα, αλλά τα νέα µέσα έχουν άλλες δυνατότητες, άλλους περιορισµούς και άλλους βαθµούς ελευθερίας, συνήθως πολύ περισσότερους από τα παραδοσιακά µέσα. Έτσι ενώ ένα µουσείο συνεχίζει να εκθέτει τα αντικείµενά του, η έκθεση που τώρα γίνεται και στον χώρο του Ίντερνετ αλλάζει την µορφή και την διαδικασία της έκθεσης, που τώρα πια απαιτεί τον ηλεκτρονικό σχεδιασµό του ιδεατού ή οιονεί µουσείου (virtual museum) ή του πολιτιστικού "Πόρταλ" (cultural portal), απαιτεί την ψηφιοποίηση του πολιτιστικού περιεχοµένου και την δηµιουργία πολιτιστικού ψηφιακού αποθέµατος, και φυσικά αλλάζει και την διαδικασία αποθήκευσης αλλά και την διαδικασία προβολής. Η έννοια της αναδιάρθρωσης των διαδικασιών φέρνει µαζί της και µία νέα έννοια η οποία παρουσιάζεται είτε ως ανάγκη είτε ως αποτέλεσµα της αναδιάρθρωσης, που είναι η απλοποίηση των διαδικασιών. Η απλοποίηση των διαδικασιών σηµαίνει ότι κάποιες διαδικασίες οι οποίες γίνονταν µε συγκεκριµένο αριθµό βηµάτων, ή µε συγκεκριµένο τρόπο τώρα γίνονται µε µικρότερο απαιτούµενο αριθµό βηµάτων και απλούστερες απαιτούµενες µεθόδους. Έτσι ενώ ένα µουσείο θα έπρεπε να αγοράσει ένα αντικείµενο έναντι µεγάλου τιµήµατος, να το µεταφέρει, να το συντηρήσει, να το ασφαλίσει και να το εκθέσει, τώρα ένα οιονεί ή ιδεατό µουσείο που ειδικεύεται σε κάποια θεµατολογία αρκεί να αγοράσει τα δικαιώµατα χρήσης φωτογραφιών του αντικειµένου, και να τις εντάξει στην ηλεκτρονική µορφή της παρουσίασης των εκθεµάτων του που διατηρεί. Η έννοια της αναδιάρθρωσης και της απλοποίησης των διαδικασιών, εισέρχεται επίσης και στον τρόπο µε τον οποίο ο τελικός χρήστης καταναλωτής των πολιτιστικών προϊόντων και υπηρεσιών έχει πλέον πρόσβαση σ αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Έτσι ενώ ο επισκέπτης ενός µουσείου πρέπει να το επισκεφθεί στην πόλη που βρίσκεται, κατά τις ώρες λειτουργίας του, να ξοδέψει χρόνο και χρήµα, ο οιονεί επισκέπτης του ιδεατού µουσείου, µπορεί να το επισκεφθεί από το σπίτι του ή ακόµη και από το γραφείο του κατά το διάλειµµα της εργασίας του, χωρίς να δαπανήσει ιδιαίτερο χρόνο και πιθανώς χωρίς να δαπανήσει και κάποιο ποσό ή το ίδιο ποσό που θα δαπανούσε αν το επισκεπτόταν µε τον παραδοσιακό τρόπο. ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΝΕΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΤΠΕ Η σύζευξη των ΤΠΕ µε τον πολιτισµό και την τέχνη πέρα από την αναδιάρθρωση και την απλοποίηση των διαδικασιών, εισάγει και µία ισχυρή βελτίωση και τροποποίησή τους, γεγονός που επίσης αλλάζει τις εκτελούµενες διαδικασίες και πράγµατα, καθώς αρχίζουµε να

4 περνάµε από τον άξονα "κάνω τα ίδια πράγµατα µε νέο τρόπο" στον άξονα "κάνω νέα πράγµατα και µε νέους τρόπους" και αξιοποιώ τις δυνατότητες των ΤΠΕ και της τεχνολογίας για να ανακαλύψω νέους τρόπους καλλιτεχνικής και πολιτισµικής δηµιουργίας. Εδώ έχουµε την έννοια της βελτιωµένης και εύκολης διάχυσης της πολιτιστικής πληροφορίας, µέσω των δυνατοτήτων των ΤΠΕ και του Ίντερνετ, την δυνατότητα της παγκόσµιας προβολής, την δυνατότητα της 24 ώρες το 24ωρο και 365 µέρες το χρόνο λειτουργίας των πολιτιστικών εκθέσεων και των οιονεί µουσείων, τη δυνατότητα της διαλογικής (interactive) αλληλοσυσχέτισης του τελικού καταναλωτή χρήστη της πολιτιστικής διαδικασίας και προϊόντος µε το ίδιο το πολιτιστικό αντικείµενο γνώσης, την δυνατότητα της πολύ οικονοµικής ανάπτυξης πολιτιστικών δράσεων ευρείας κλίµακας µε πολλές τάξεις µεγέθους χαµηλότερη χρέωση, για ανάπτυξη δράσεων ηλεκτρονικού πολιτισµού σε σύγκριση µε τις παραδοσιακές µεθόδους, την δυνατότητα της γρήγορης διάχυσης των νέων πολιτιστικών προϊόντων και υπηρεσιών, κλπ. Όλα τα ανωτέρω προκύπτουν από τα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες των ΤΠΕ και ιδιαίτερα του Ίντερνετ και ιδιαίτερα από εκείνα τα χαρακτηριστικά που κάνουν το Ίντερνετ να προσιδιάζει µε Μέσο Μαζικής Ενηµέρωσης, αν το δούµε κάτω από την οπτική και το πρίσµα των συγκεκριµένων δυνατοτήτων του. Στον δεύτερο µεγάλο άξονα του ηλεκτρονικού πολιτισµού, στο "κάνω νέα πράγµατα και µε νέους τρόπους" οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών χρησιµοποιούνται σαν το εργαλείο αλλά και το µέσο για την ίδια την πολιτιστική δηµιουργία και όχι µόνο σαν το εργαλείο για να προβάλλω τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του πολιτισµού που παράγονται µε τις παραδοσιακές µεθόδους, που πολύ χαρακτηριστικά έχουν προσδιοριστεί και παγιωθεί µέσα από τις διαδικασίες που αναπτύχθηκαν σε κάθε τέχνη µε την πάροδο των χρόνων από την γένεση του ανθρώπου και επέκεινα. Οι ΤΠΕ στην σύζευξή τους µε το πολιτισµό και την τέχνη, και µέσα στο e-γίγνεσθαι του ηλεκτρονικού πολιτισµού έδωσαν την αφορµή στους ανθρώπους του πολιτισµού και της τέχνης να πειραµατιστούν µε τα εργαλεία των ΤΠΕ, χρησιµοποιώντας τα σαν ψηφιακό σκαρπέλο, ηλεκτρονικό πινέλο ή ιδεατή πένα γραφής, χρησιµοποιώντας τα δηλαδή σαν εργαλεία ανάπτυξης της τέχνης και του πολιτισµού. Ακόµη τους έδωσαν την δυνατότητα να χρησιµοποιήσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της τεχνολογίας, σαν το µέσο για την έκφραση και την παρουσίαση της καλλιτεχνικής δηµιουργίας δηλαδή σαν ψηφιακό χαρτί, ψηφιακό µάρµαρο, ή ψηφιακό καµβά. Έτσι σαν αποτέλεσµα σήµερα βλέπουµε τέχνη που σχεδιάζεται και παράγεται µε την βοήθεια προγραµµάτων επεξεργασίας εικόνας, µιλάµε για την αισθητική στον σχεδιασµό ενός Portal ακόµη και όταν αυτό το Portal δεν αφορά την παρουσίαση πολιτιστικού περιεχοµένου[10], χρησιµοποιούµε τις οθόνες των υπολογιστών σαν το νέο και µερικές φορές µοναδικό µέσο στο οποίο παρουσιάζεται το πολιτιστικό προϊόν, και ακόµη χρησιµοποιούµε τις οθόνες που παίζουν συγκεκριµένα βίντεο, σαν µέρος µεγαλύτερων εικαστικών συνθέσεων, χρησιµοποιούµε ειδικά προγράµµατα για τον αρχιτεκτονικό σχεδιασµό, χρησιµοποιούµε ειδική τεχνολογία για την αξιολόγηση και την αποκατάσταση έργων τέχνης, κλπ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Ο ηλεκτρονικός πολιτισµός είναι το αποτέλεσµα της προσέγγισης, της σύγκλισης και της διείσδυσης των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, µε την πολιτιστική δραστηριότητα και την τέχνη. Από την σύγκλιση αυτή προκύπτουν νέες δυνατότητες, ευκολίες, και µορφές πολιτιστικής έκφρασης. Οι µορφές αυτές ταξινοµούνται µέσα σε δύο κύριους άξονες. Στον πρώτο άξονα συνεχίζουµε να υλοποιούµε την τέχνη και την πολιτιστική δηµιουργία όπως την κάναµε µέχρι σήµερα, αλλά χρησιµοποιούµε τις ΤΠΕ σαν υποστηρικτικό εργαλείο και κυρίως σαν ένα πολύ ισχυρό µέσο προβολής και διάχυσης. Στον δεύτερο άξονα χρησιµοποιούµε τις ΤΠΕ, τις υπηρεσίες τους και τα προϊόντα τους σαν ένα νέο µέσο και εργαλείο για την ίδια την δηµιουργία της τέχνης και του πολιτισµού. Έτσι προκύπτουν νέες µορφές δηµιουργίας και πολιτιστικής έκφρασης, γεγονός που εµφανίζεται

5 και στους δύο άξονες του ηλεκτρονικού πολιτισµού. Τα αίτια του φαινοµένου αυτού, προέρχονται από την καταλυτική επίδραση των ΤΠΕ, στον ίδιο το πολιτισµό, όπως και σε όλες τις µορφές της ανθρώπινης δραστηριότητας και δηµιουργίας. ΑΝΑΦΟΡΕΣ 1. Α.Σ. ρίγκας. "Τηλεδιάσκεψη και Πολυµέσα στο ίκτυο Ίντερνετ". Βιβλίο. Αθήνα Έκδοση Τ.Ε.Ε. 2. Α.Σ. ρίγκας. " ΙΚΤΥΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΑΡΙΑ ΝΗ". Αθήνα Έκδοση Τ.Ε.Ε. 3. Α.Σ. ρίγκας & συνεργάτες. " Ολοκληρωµένος Οδηγός Υπηρεσιών Internet". Αθήνα Εκπαιδευτικό CD-ROM. Έκδοση Net Media Lab. 4. Α.Σ. ρίγκας & συνεργάτες. " TELEPSYCHOLOGY". Αθήνα Εκπαιδευτικό CD- ROM. Έκδοση Net Media Lab. 5. Α.Σ. ρίγκας & συνεργάτες. " Το Ηλεκτρονικό Εµπόριο". Αθήνα Εκπαιδευτικό CD-ROM. Έκδοση Net Media Lab. 6. Α.Σ. ρίγκας & συνεργάτες. " ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ". Αθήνα Εκπαιδευτικό CD-ROM. Έκδοση Net Media Lab. 7. Α.Σ. ρίγκας & συνεργάτες. "Museums & Galleries of Greece and Cyprus" Α.Σ. ρίγκας & συνεργάτες. "Network Acquisition On line Service" Α.Σ. ρίγκας & συνεργάτες. "Hellenic Literature" Α.Σ. ρίγκας & συνεργάτες. "ΕΚΕΦΕ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" Α.Σ. ρίγκας & συνεργάτες. "E-learning for Disabled People" Α.Σ. ρίγκας & συνεργάτες. "E-learning for Deaf People" Α.Σ. ρίγκας & συνεργάτες. "Υπηρεσία Αποκατάστασης Σεισµοπαθών" Α.Σ. ρίγκας & συνεργάτες. "Κέντρα Πληροφόρησης Νέων" Α.Σ. ρίγκας & συνεργάτες. " Ανάπτυξη ικτύου Κέντρων Τηλεεικονοδιάσκεψης, Τηλεεργασίας και Ανάπτυξη Ευφυούς Συστήµατος και Περιβάλλοντος Τηλεεκπαίδευσης για ΜΜΕ" Α.Σ. ρίγκας & συνεργάτες. "E-learning for Deaf People" Α.Σ. ρίγκας & συνεργάτες. "Internet Music Server" Α.Σ. ρίγκας & συνεργάτες. "Olympics" Α.Σ. ρίγκας & συνεργάτες. "Internet Art Gallery" Α.Σ. ρίγκας & συνεργάτες. "Journey to Greek Aegean Islands" Α.Σ. ρίγκας & συνεργάτες. "Mountains, Rivers and National Forests of Greece" Α.Σ. ρίγκας & συνεργάτες. "The Birds"

ΜΕΛΕΤΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Ν.Α. ΕΥΒΟΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Ν.Α. ΕΥΒΟΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Ν.Α. ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΊΑ Ψαχνά, Μάρτιος 2005 ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΚΟΣ ΗΜ 00025 ΝΤΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΙ 98001 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΜΟΔΑΣ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΜΟΔΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:

ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Τ.Ε.Ι ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 7. Οι Νέες Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 7. Οι Νέες Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 7. Οι Νέες Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας Ελληνική ηµοκρατία Ευρωπαϊκή Ένωση Έργο συγχρηµατοδοτούµενο κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» Άξονας 5 - Μέτρο 5.3 Μελέτη µε αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Leonardo Partnership Project ΙΣΠΑΝΙΑ ASSOCIATION GRENADINE FOR THE INFORMATION, FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE NEW TECHNOLOGIES ΤΟΥΡΚΙΑ TÜRKİYE ÖRGÜN VE

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΝΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2006 Επιμέλεια και συντονισμός: Σωκράτης Δημητριάδης Μιχάλης Μανιαδάκης Ομάδα σύνταξης: Χάρης Γεωργίου Σωκράτης Δημητριάδης Γεωργία

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Τμήμα Εφαρμογών της Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία

Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Τμήμα Εφαρμογών της Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Τμήμα Εφαρμογών της Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικότητας Πτυχιακή Εργασία Θέμα: «Το ηλεκτρονικό εμπόριο και τα παραδοσιακά τυριά.

Διαβάστε περισσότερα

2. Οριοθέτηση της Πληροφορικής

2. Οριοθέτηση της Πληροφορικής 2. Οριοθέτηση της Πληροφορικής Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται μια προσπάθεια ορισμού του αντικειμένου της Πληροφορικής ώστε να γίνει σαφές τι εννοούμε σήμερα με αυτόν τον όρο, και κατά συνέπεια να γίνει σαφές

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας

Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας Στα πλαίσια του έργου ανάπτυξης κόμβου ηλεκτρονικού εμπορίου για τον Εμπορικό Σύλλογο Ελασσόνας το

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αστρολάβος, Τεύχος Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αντώνιος Π. Κωστάκος Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Στερεάς Ελλάδος ankostakos@sch.gr Βασιλική Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Ελευθέριος Αθ. Παπαθανασίου Καθηγητής Επιχειρηµατικής Πληροφορικής. Τµήµα Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

Διείσδυση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στον Τομέα του Τουρισμού: Τάσεις και εξελίξεις & Υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα

Διείσδυση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στον Τομέα του Τουρισμού: Τάσεις και εξελίξεις & Υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα Διείσδυση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στον Τομέα του Τουρισμού: Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας Σταδίου 33, 105 59, Αθήνα Τηλ.: +302103313080, Fax: +302103313086 http://www.observatory.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ WORD, INTERNET EXPLORER & OUTLOOK EXPRESS ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ E-LEARNING.

ΤΙΤΛΟΣ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ WORD, INTERNET EXPLORER & OUTLOOK EXPRESS ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ E-LEARNING. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Σ Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα: Εφαρμοσμένης Πληροφορικής &Πολυμέσων ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ WORD,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών

Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - ΑΤΕΙ Ηπείρου Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Ακαδημαϊκό Έτος 2008-2009 Σελίδα 1 από 22 Εισαγωγή Τα πολυμέσα είναι μία από τις πιο πολυσυζητημένες

Διαβάστε περισσότερα

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.1. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1.1. Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο 1 και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Mentoring AE ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2005 Το παρόν αποτελεί µέρος του υποέργου «Μελέτες ζήτησης και ανάπτυξης Ευρυζωνικών Υπηρεσιών στο Νοµό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1. Σκοπός της διδασκαλίας του µαθήµατος Η ραγδαία εξέλιξη των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) 1 που χαρακτηρίζει την εποχή

Διαβάστε περισσότερα

Phone : +30 26610 42843 Fax : +30 26610 42843 E.mail : mixalas@forthnet.gr

Phone : +30 26610 42843 Fax : +30 26610 42843 E.mail : mixalas@forthnet.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΤΗΣ ΚΤΠ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΕΥΧΟΣ Β ΚΕΡΚΥΡΑ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2002 - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2003 εκ 2003 Β 1 of 258 Τεύχος Β ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της γλώσσας και της λογοτεχνίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση:

Μελέτη για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της γλώσσας και της λογοτεχνίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Π3.1.2. Ανάπτυξη μεθοδολογίας για τη διδασκαλία των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων στο μάθημα της Ελληνικής Γλώσσας με τη δημιουργική αξιοποίηση της επιστήμης και των εργαλείων ΤΠΕ Μελέτη για την αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟ Ο ΚΡΙΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟ Ο ΚΡΙΣΗΣ Τ. Ε. Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟ Ο ΚΡΙΣΗΣ ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION IN A TIME OF FINANCIAL CRISIS Εισηγήτριες : Κουλουριώτη

Διαβάστε περισσότερα

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )»

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site

Διαβάστε περισσότερα

Εξωστρέφεια και πελατοκεντρικότητα στα επιχειρησιακά μοντέλα

Εξωστρέφεια και πελατοκεντρικότητα στα επιχειρησιακά μοντέλα Βασίλης Τραπεζάνογλου ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Εξωστρέφεια και πελατοκεντρικότητα στα επιχειρησιακά μοντέλα Ο ρόλος των Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών EΚΔΟΣΗ ΠΡΩΤΗ - 30-04-2010 Αφιερώνεται στους

Διαβάστε περισσότερα

Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης

Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΙΩΝ Κόνσολας Νικόλαος Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης Παπαδασκαλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΠΟΛΥΜΕΣΑ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΠΟΛΥΜΕΣΑ «ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕ» ΜΑΡΙΑ ΜΟΥΝΤΡΙ ΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1. Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1. Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1. Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση είναι η εκπαιδευτική διαδικασία που ασχολείται με τη σχέση του ανθρώπου με το φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Α ΜΕΡΟΣ... 3 Ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης... 3 1. Εννοιολογικές

Διαβάστε περισσότερα

Η εισαγωγή της Πληροφορικής στο σχολείο Μια κοινωνιολογική προσέγγιση

Η εισαγωγή της Πληροφορικής στο σχολείο Μια κοινωνιολογική προσέγγιση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μπρίκα Ελένη Η εισαγωγή της Πληροφορικής στο σχολείο Μια κοινωνιολογική προσέγγιση Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Χ. Κωνσταντοπούλου Μέλη τριµελούς :. Μπούσιου

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιεχόµενα 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ: ΣΥΝΟΨΗ Ι ΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα