Θέμα: Εξοικονόμηση ενέργειας από ανακύκλωση, αλουμινίου και μολύβδου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θέμα: Εξοικονόμηση ενέργειας από ανακύκλωση, αλουμινίου και μολύβδου"

Transcript

1 ~~--- Νοέμβρ.-Δεκ Τεχνικά Χρονικά 15 Πρόεδρος: Ευχαριστούμε τον κύριο (Κιπλάινεν) για την ωραία παρουσίαση που μας έκανε. Εδώ στο προεδρείο ό πως είπα και πριν υπάρχουν ορισμένα αντίτυπα για να u ποβάλλετε να σας σταλούν τα διάφορα έντυπα. Η επόμενη ανακοίνωση είναι του καθηγητή κυρίου Κουμούτσου και των κυρίων Αλεξοπούλοu, Σπυροπούλου και Διακουλάκη. Την ανακοίνωση θα παρουσιάσει η κυρία Σπυροnούλου. Παρακαλώ την κυρία Σπυροπούλου στο βήμα. Θέμα: Εξοικονόμηση ενέργειας από ανακύκλωση, αλουμινίου και μολύβδου Εισηγητές: Στ. Αλεξοπούλου, Ν. Κουμούτσος, Ε. Σπυροπούλου, Δ. Χατζηϊωσήφ-Διακουλάκη Η εργασία αυτή αποτελεί τμήμα ερευνητικών προγραμμάτων με τίτλο «Ανακύκλωση μη σιδηρούχων μετάλλων ε ξοικονόμηση πρώτων υλών και ενέργειας» που εκπονήθηκε στο Ε.Μ.Π. για το Π.Α.ΕΤ του Υπ. Βιομ. Ερευνας και Τεχνολογίας. ξοικονόμηση ενέργειας που προκύπτει από την ανακύκλωση των μη σιδηρούχων μετάλλων. Πίνακας 1. Εξοινονόμηση ενέργειας από την ανακύκλωση Μ.Σ.Μ. Εισαγωγή Ανακύκλωση υλικών, είναι η επάνοδος στο παραγωγικό σύστημα και η αξιοποίηση απορριμμάτων και γενικότερα απρόβλεπτων από την παραγωγική διαδικασία ή την κατανάλωση. Οι τεχνικές ανακύκλωσης αναπτύχθηκαν σημαντικά τα τελευταία χρόνια με στόχους: την εξοικονόμηση υλικών και μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος. Ειδικότερα η ανακύκλωση των μη σιδηρούχων μετάλλων (Μ.Σ.Μ.) έχει αναπτυχθεί περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη κατηγορία υλικών γεγονός που οφείλεται στην υ ψηλή τιμή τους, και τη μεγάλη αντοχή τους στο χρόνο. Οι βιομηχανίες παραγωγής πρωτόχυτου μετάλλου είναι πολύ ενεργειοβόρες στην περίπτωση των μη σιδηρούχων μετάλλων. Έτσι η εξοικονόμηση ενέργειας από ανακύκλωσή τους είναι σημαντική, αφού τα απορρίμματα βρίσκονται ήδη σε μεταλλική κατάσταση και απαιτούν απλώς καθαρισμό και επαναχύτευση. Η εξοικονόμηση ενέργειας εκτός από τα συναλλαγματικά έχει και γενικότερα οικονομικά οφέλη. Στον παρακάτω πίνακα 1 δίνεται η ε- Ύψος εξοικονόμη- Ποσοστό εξοικονό- Μέταλλο σης ενέργειας μησης ενέργειας (10 6 Btυ/ton) (%) Αλουμiνιο Χαλκός Μόλυβδος Ψευδάργυρος Νικέλιο Πηγή: J. Ροweιι: Α Comparison οι the Energy Saνίng lrom the Use οι Secondary Materials. Τα απορρίμματα των μετάλλων, ανάλογα με την προέλευσή τους διακρίνονται σε: ~ Απορρίμματα από την παραγωγή 1. Home scrap: ανακυκλώνονται μέσα στην ίδια μονάδα από την οποία προέρχονται 2. New scrap: προέρχονται από ομοειδείς παραγωγικές δραστηριότητες και ανακυκλώνονται στην ίδια μονάδα. - Απορρίμματα από την κατανάλωση

2 16: Τ'-'ε,_,χ~ικά Χρο=-ν"'ικc:οά, Νοέμβρ.-Δεκ Old scrap: ανακυκλώνονται σε εξειδικευμένη μονάδα μετά τη συγκέντρωσή τους από τον τόπο χρήσης ή απόρριψης. 1. Παραγωγή αλουμινίου και μολύβδου στην Ελλάδα 1.1. Παραγωγή αλουμινίου Το κύριο μετόλλευμα παραγωγής αλουμινίου είναι ο βωξίτης πολu καλής ποιότητας και δε γίνονται εισαγωγές μεταλλεύματος. Το μονοπώλιο της επεξεργασίας βωξίτη για παραγωγή α λουμινίου κατέχει από το 1966 η εταιρεία «ΑΛΟΥΜΙ ΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.». Η κατεργασία περιλαμβάνει τα εξής στάδια: εξόρυξη, εμπλουτισμός και καθαρισμός του βωξίτη, παραγωγή αλουμίvας και στη συνέχεια αλουμινίου. Η παραγωγή του βωξίτη στη δεκαετία παρουσιάζει μικρές διακυμάνσεις με μέση τιμή 2800 χιλ. tn ετησίως, και η παραγωγή αλουμίνας και αλουμινίου παρουσιάζει σημαντική σταθερότητα (500 χιλ. tn και 145 χιλ. tn αντίστοιχα), γεγονός που οφείλεται στο όριο του υπάρχοντος παραγωγικού δυναμικού. Σημαντικές εξαγωγές γίνονται τόσο βωξίτη όσο και αλουμίνας και αλουμινίου, ενώ μικρές ποσότητες αλουμινίου (κυρίως ειδικά κράματα) εισάγονται. Η φαινόμενη κατανάλωση του μετάλλου τροφοδοτεί την εγχώρια μεταποίηση. Οι κλάδοι της εγχώριας μεταποιητικής βιομηχανίας είναι: έλαση, διέλαση, χυτήρια και καλώδια και τα προlόντα τους είναι είτε τελικά προίόντα (n.χ. καλώδια), είτε αποτελούν πρώτη ύλη για τις βιομηχανίες δεύτερης μεταποίησης. Τα τελικά προϊόντα αλουμινίου χρησιμοποιούνται στις οικοδομές και μεταφορές, στη συσκευασία, στις μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές και γεωργικές εφαρμογές καθώς και στις συσκευές οικιακού εξοπλισμού Παραγωγή μολύβδου Ο μόλυβδος προέρχεται βασικά από θειούχα μεταλλεύματά του (γαληνίτης). Τα μικτά θειούχα μεταλλεύματα στα οποία περιέχεται και ο γαληνίτης είναι πολύ διαδεδομένα στον ελληνικό χώρο. Από τα μεταλλεύματα του γαληνίτη προκύπτουν συμπυκνώματα - μετά από διαδικασίες εμπλουτισμού - τα οποία είτε εξάγονται, είτε τροφοδοτούν την εγχώρια μεταλλουργία μολύβδου. Η ε τήσια δυναμικότητα παραγωγής συμπυκνώματος μεταλλεύματος κυμαίνεται περίπου στους 35 χιλ. τόνους. Στην Ελλάδα λειτουργεί μια μονάδα μεταλλουργίας μολύβδου στην περιοχή Λαυρίου Αττικής (Ε Μ ΜΕΛ). Τα τελευταία 2 χρόνια η παραγωγή της μονάδας αυτής σε μέταλλο ήταν περίπου 15 χιλ. τόνοι. Χαρακτηριστικό είναι ότι η προέλευση του συμπυκνώματος το οποίο η ΕΜΜΕΛ επεξεργάζεται είναι κατά μικρό μόνο μέρος εγχώρια. Εκτός από τις εισαγωγές γαληνίτη, η Ελλάδα εισάγει και ποσότητες μολύβδου για να καλύψει τις ανάγκες της μεταποιητικής βιομηχανίας, στις οποίες αδυνατεί να ανταποκριθεί η εγχώρια μεταλλουργία. Οι εξαγωγές γαληνίτη είναι σημαντικές, ενώ αμελητέες χαρακτηρίζονται οι εξαγωγές του μετάλλου. Η φαινόμενη κατανάλωση του μολύβδου κατανέμεται στις διάφορες μονάδες μεταποίησης του μετάλλου. Τα κύρια προ'ίόντα μεταποίησης του μολύβδου είναι συσσωρευτές, καλώδια, χημικές ενώσεις (μίνιο, PbO), φύλλα, σωλήνες, κράματα, τυπογραφικά μέταλλα κ.ά., τα οποία χρησιμοποιούνται σε διάφορα πεδία εφαρμογών. 2. Προσδιορισμός Διαθέσιμης Ποσότητας Απορριμμάτων. Εξοικονόμηση υλικών Ο προσδιορισμός της διαθέσιμης ποσότητας απορριμμάτων αποτελεί το πρώτο απαραίτητο βi]μα σε μια προσπάθεια αξιολόγησης του σημερινού επιπέδου εφαρμογής της ανακύκλωσης για τα αναφερόμενα προϊόντα και ε πομένως για τον υπολογισμό της συνεπαγόμενης εξοικονόμησης ενέργειας. Είναι επομένως αρχικά αναγκαία η αναλυτική εξέταση της διακίνησης των αντίστοιχων μετάλλων μέσα στην οικονομία από την παραγωγή μέχρι και τη χρήση τους. Η πορεία αυτή μπορεί να διαχωρισθεί σε τρεις φάσεις (βλ. σχήμα 1 ): 1η φάση: παραγωγή-εμπορία μετάλλου 2η φάση: μεταποίηση-εμπορία μετάλλου (μεταλλικών προϊόντων) 3η φάση: τελική χρήση-απόρριψη μεταλλικών προιόντων. Στην πρώτη φάση αnό τη συνολική εγχώρια παραγωγή, τις εισαγωγές και τις εξαγωγές του μετάλλου προκύπτει η φαινόμενη κατανάλωση του καθαρού μετάλλου που α ποτελεί την τροφοδοσία στην επόμενη φάση του κυκλώματος. Στη δεύτερη φάση περιλαμβάνονται, όλες εκείνες οι κατεργασίες που γίνονται στην εγχώρια μεταποιητική Βιομηχανία, δίνοντας στο μέταλλο την τελική του μορφή - έτοιμο δηλαδή προς χρήση. Από τις διεργασίες μεταποίησης προκύπτουν απορρίμματα παραγωγής εκ των οποίων ένα μέρος αποτελεί το home scrap και ανακυκλώνεται εσωτερικά στη μεταποιητική μονάδα και το υπόλοιπο αποτελεί το new scrap που τροφοδοτεί τις μονάδες δευτερογενούς παραγωγής του κάθε μετάλλου. Στη δεύτερη επίσης αυτή φάση υπολογίζεται και η φαινόμενη κατανάλωση των προϊόντων του μετάλλου, η οποία κατανέμεται στην τρίτη φάση του κυκλώματος σε επιμέρους κατηγορίες, ανάλογα με τον τομέα χρήσης των προϊόντων (και με βάση στατιστικά και εμπειρικά δεδομένα). Μια ποσότητα από τα nροίόντα αυτά διασπείρεται κατά τη χρήση τους, οπότε το περιεχόμενο σ αυτά μέταλλο δεν είναι δυνατό να ανακυκλωθεί. Η υπόλοιπη ποσότητα μεταλλικών προϊόντων αποτελεί τα απορρίμματα της κατανάλωσης και είναι θεωρητικά διαθέσιμη για ανάκτηση του περιεχόμενου μετάλλου που γίνεται επίσης σε μονάδες δευτερογενούς παραγωγής. Οι παράγοντες αυτοί εκφράζονται από τους συντελεστές rρ, rc αντίστοιχα για απορρίμματα παραγωγής και κατανάλωσης. Ο δείκτης ανάκτησης RP και Rc του μετάλλου υπολογίζεται βάσει των παραπάνω αναφερόμενων συντελεστών. R = g.r Με βάση τα παραπάνω συμπεραίνεται ότι η συνολικά α-

3 Νοέμβρ.-Δεκ Τεχνικά Χρονικά 17 ~ ~~~~~~~dη 1 pοϊόντwν ετίιλλου ( c 2 } =-ΞLΞ -- c_~ I Χρήση I Πpο'ίόvτων ~1ετάλλου ~ 1 (C 2 =ΣC 2 ~ r t -1]R ί c c c Διot;rrnpά.. ι [Απομρ~~~ιατα κατα τη Καταναλωση(;,-W~} [XDriσr,(ό.C 2 J_~ - ΓΑ-;;~ε~~l v~~τι)1σr, J ,_,.::; Σχήμα 1. Διάγραμμα ροής μετάλλου στην οικονομiα.

4 _1~8~ τ~εχ~ν~ικ~ά~χ~ρο~ν~ικ~ά~ ~ν~ο~έ~μεβρ~-~-δ~ε~κ~-~19~8~9 νακτήσιμη ποσότητα μετάλλου από τα απορρίμματά του είναι: A(t) = Rp(t).Wp(t) + R,(t).W,(t) Οι δείκτες ανάκτησης Rp, Rc θεωρείται ότι εξαρτώνται από το χρόνο εφ όσον κατάλληλα οργανωτικά μέτρα και τεχνολογικές εξελίξεις μπορεί να αυξήσουν τους αντίστοιχους συντελεστές ανάκτησης. Για να εφαρμοστεί η παραπάνω μεθοδολογία, και για να υπολογιστεί η διαθέσιμη ποσότητα απορριμμάτων τα προσεχή χρόνια, είναι απαραίτητη η εκτίμηση της μελλοντικής εξέλιξης των όρων που ήδη αναφέρθηκαν ΑΑουμίνιο - Εξοικονόμηση πρώτων υαών Στην περίπτωση του αλουμινίου γίνεται αρχικά μια εκτίμηση της εξέλιξης στην παραγωγή και την κατανάλωση των προiόντων. Διαμορφώθηκαν τρία σενάρια για τον υ πολογισμό τους από τα οποία το λογικό σενάριο είναι αυτό που δίνει τις πιο αξιόπιστες τιμές. Ετσι για την ε πόμενη 15ετία οι μέσες ετήσιες μεταβολές δίνονται στον παρακάτω πίνακα 2. Πίνακας 2. Μέσες ετήσιες μεταβολές στην παραγωγή και την κατανάλωση α λουμινίου (%). Παραγωγή -- Κατανάλωση 'Ελαση 1,8 1 '1 Διέλαση 2,4 1,9 Καλώδια ο ο Χυτήρια ο ο Η εξέλιξη της παραγωγής στα επόμενα χρόνια χρειάζεται για τον υπολογισμό της διαθέσιμης ποσότητας new scrap, οι δε συντελεστές απώλειας fi στη μεταποίηση του αλουμινίου είναι αυτοί που φαίνονται στον πίνακα 3. Ο τεχνολογικός συντελεστής ανάκτησης του αλουμινίου από new scrap είναι 9Ρ :::::: 0,95 και δεν προβλέπεται να μεταβληθεί τα επόμενα χρόνια. Ο συντελεστής ανάκτησης που εκφράζει τους οργανωτικούς περιορισμούς στην ανάκτηση new scrap είναι ε πίσης πολύ υψηλός r, = 0,95 και δεν προβλέπεται να μεταβληθεί. Επομένως ο δείκτης ανάκτησης για το new scrap στο χρονικό διάστημα θα είναι σταθερός Rp = 0,9025. Πίνακας 3. Συντελεστές απώλειας κατά την παραγωγή (Fi)- Κλάδος Έλαση Διέλαση Καλώδια Χυτήρια Ποσοστό απορριμμάτων % 6,5* 25 * 3,5 5 * Στην έλαση και διέλαση περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα κατά τη διαδικασία επεξεργασίας των ημιπpο1όντων για την παραγωγή τελικών προϊόντων. Η εκτίμηση της κατανάλωσης τα επόμενα χρόνια είναι α παραίτητη για τον υπολογισμό της διαθέσιμης ποσότητας old scrap. Επίσης απαραίτητη είναι η κατανομή των προϊόντων σε χρήσεις καθώς και οι χρόνοι ζωής των nροιόντων αυτών. Πίνακας 4. Κατανομή φαινόμενης κατανάλωσης σε τομείς χρήσης και χρόνος ζωής των προϊόντων. Πρόβλεψη Χρόνος Χρήσεις 1985 (%) 2000 (%) ζωής Μεταφορές Οικοδομές Μηχανολογικές εφαρμογές Ηλεκτρολογικές εφαρμογές Συσκευασία Οικιακός εξοπλισμός Γεωργικές εφαρμογές Διάφορα Σύνολο Ο τεχνολογικός συντελεστής ανάκτησης αλουμινίου από old scrap είναι Qc=0,80 και εκτιμάται ότι θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα μέχρι το Ο οργανωτικός συντελεστής ανάκτησης old scrap το 1985 ήταν r c=0,35, και ο συνολικός συντελεστής ανάκτησης R,=0,28, τιμή την οποία δεχόμαστε ως ελάχιστη. Το 2000 προβλέπεται έτσι ότι η ποσότητα του old scraρ θα διπλασιαστεί και με μια οργανωμένη προσπάθεια συλλογής του scrap το 2000 μπορεί ο οργανωτικός συντελεστής ανάκτησης να φτάσει τη μέγιστη τιμή r~=0,65 οπότε ο συνολικός συντελεστής ανάκτησης θα είναι R~=0,52, τιμή που δεχόμαστε σαν μέγιστη. Έτσι υπολογίστηκε η εξοικονόμηση υλικών από ανακύκλωση αλουμινίου την επόμενη 15ετία Στον επόμενο πίνακα 5 δίνονται οι τιμές για τα έτη 1986 και Πίνακας 5. Εξοικονόμηση υλικών από ανακύκλωση απορριμμάτων αλουμινίου (χιλ. tn) New scrap 30,67 39,63 Old scrap ελάχιστη τιμή 3,98 7,33 μέγιστη τιμή 4,16 13,62 Σύνολο ελάχιστη τιμή 34,66 46,97 μέγιστη τιμή 34,83 53, ΜόΑυβδος - Εξοικονόμηση πρώτων υαών Στην περίπτωση του μολύβδου η παραπάνω μεθοδολογία εφαρμόζεται για τέσσερα μόνο προίόντα του μετάλλου. Επειδή τα προίόντα αυτά αποτελούν από μόνα τους πεδία εφαρμογών, θεωρείται ότι προϊόντα μολύβδου και και

5 Νοέμβp.-Δεκ Τεχνικά Χρονικά 19 χρήσεις τους ταυτίζονται. Τα παραπάνω αναφερόμενα προϊόντα είναι οι συσσωρευτές, τα καλώδια, τα φύλλα και οι σωλήνες. Βέβαια στην Ελλάδα και διεθνώς γίνεται α νακύκλωση και άλλων προϊόντων που όμως αποτελούν μικρές μόνο ποσότητες και είναι δύσκολο να υπολογισθούν. Για τον υπολογισμό της διαθέσιμης ποσότητας απορριμμμάτων από την παραγωγή στο χρονικό διάστημα διαμορφώνονται επίσης τρία σενάρια πρόβλεψης της εξέλιξης παραγωγής και κατανάλωσης των προίόντων μεταποίησης του μετάλλου. Οι προβλέψεις προκύmοuν από τις τάσεις που παρουσιάζουν οι χρονοσειρές των στατιστικών στοιχείων του παρελθόνη!)ς και από τις εκτιμήσεις για τις προοπτικές των κλάδων. (Οι εκτιμήσεις αυτές στηρίζονται στις απόψεις των βιομηχανικών για τις διαφαινόμενες εξελίξεις καθώς και σε βιβλιογραφικά στοιχεία για τις διεθνείς τάσεις). Όπως και στο αλουμίνιο, έτσι και στο μόλυβδο οι εκτιμώμενες μέσες ετήσιες μεταβολές στην παραγωγή και στην κατανάλωση των προϊόντων για το λογικό σενάριο δίνονται στον πίνακα 6. Πίνακας 6. Μέσες ετήσιες μεταβολές στην παραγωγή και στην κατανάλωση προϊόντων Pb, %. Παραγωγή Κατανάλωση Συσσωρευτές 3,5 3,5 Καλώδια -5 ο Φύλλα 2 ο Σωλήνες -3 ο Η χρησιμοποιούμενη ποσότητα μολύβδου για την παραγωγή των τεσσάρων αυτών προϊόντων aποτελεί το 60% περίπου της συνολικής ζήτησης μολύβδου. Τα προίόντα αυτά τα χρόνια απορρόφησαν περί τους τόνους μολύβδου ετησίως, για την παραγωγή τους. Τα ποσοστά συμμετοχής των προϊόντων σήμερα και το 2000 καθώς και οι χρόνοι ζωής τους, δίνονται στον πίνακα 7. Πίνακας 8. Συντελεστές απώλειας μετάλλου f; Συσσωρευτές Καλώδια Φύλλα Σωλήνες Οι 9Pi συντελεστές για το 9. f, (%) 2,5 6 0,7 2,6 μόλυβδο δίνονται στον πίνακα Συσσωρευτές Καλώδια Φύλλα Σωλήνες Πίνακας 9. Τεχνολογικός συντελεστής ανάκτησης g 0 ; του μολύβδου από new scrap -Δείκτης ανάκτησης Ro;. Qpj 0,7 0,97 0,98 0,98 R~ 0,67 0,92 0,93 0,93 Οι τιμές των g, 1 είναι σύμφωνα και με τα διεθνή δεδομένα αρκετά ικανοποιητικές. Ετσι στην πεpίmωση του μολύβδου δεν προβλέπεται αύξησή του στην Ελλάδα, τουλάχιστον για τα προσεχή χρόνια. Οι συντελεστές r Pi παpουσιάζονται πολύ ψηλοί r Pi 0,95. Η τιμή του δείκτη ανάκτησης μολύβδου από new scrap Rρi φαίνεται επίσης στον πίνακα 9. Οι συντελεστές 9c 1 θεωρούνται στην περίπτωση του μολύβδου ίσοι με τους αντίστοιχους 9ΡΙ Οι συντελεστές r ci καθώς και οι δείκτες ανάκτησης Rci δίνονται στον πίνακα 1 Ο που ακολουθεί. Πίνακας 10. Τιμές των συντελεστών r c; για το μόλυβδο - Δείκτης ανάκτησης Rc;. Πίνακας 7. Κατανομή προιοντων μολύβδου Συσσωρευτές Καλώδια Φύλλα Σωλήνες σε χρήσεις και χρόνοι ζωής. Ποσοστό συμ/χής για % 54% 20% 50% 30% 20% Χρόνοι ζωής Οι συντελεστές f 1 για την περίπτωση του μολύβδου δίνονται στον πίνακα 8. Γcj Rcι Συσσωρευτές 0,75 0,5 Καλώδια 0,65 0,63 Φύλλα 0,65 0,62 Σωλήνες 0,65 0,62 Οι τιμές του r cj. για το μόλυβδο κρίνονται ικανοποιητικές σε σχέση και με τα ευρωπα"ίκά δεδομένα, και γίνεται έτσι η παραδοχή ότι δε θα αυξηθούν σημαντικά στο προσεχές μέλλον. Με εφαρμογή των παραπάνω παραδοχών και επεξεργασία των δεδομένων στοιχείων, σύμφωνα με την παραπάνω αναφερόμενη μεθοδολογία, προκύπτει η συνολική ε ξοικονόμηση υλικών, που δίνεται στον πίνακα 11.

6 20 Τεχvικά Χρονικά Νοέμβρ.-Δεκ scrap Πίνακας 11. Εξοικονόμηση υλικών από ανακύκλωση απορριμμάτων μολύβδου σε χιλ. τόννους. 'Ετος Από New scrap 0,53 8,39 Από Old scrap 3,47 0,34 Σύνολο 4,00 8,73 3. Εξοικονόμηση ενέργειας Η συνολική εξοικονόμηση ενέργειας από την ανακύκλωση των απορριμμάτων της παραγωγικής διαδικασίας απ όλους τους κλάδους μεταποίησης του μετάλλου που ε πεξεργάζεται, καθορίζεται από το ύψος της ανακτήσιμης ποσότητας του μετάλλου και από τη διαφορά Δε, μεταξύ ενεργειακής κατανάλωσης προϊόντος κατά την πρωτογενή και δευτερογενή παραγωγή του μετάλλου. Α ντίστοιχα η συνολική εξοικονόμηση ενέργειας από την ανακύκλωση των aπορριμμάτων κατανάλωσης εξαρτάται από το ύψος της ανακlήσιμης ποσότητας του μετάλλου και από τη διαφορά Δεc μεταξύ ενεργειακής κωανάλωσης κατά την πρωτογενή παραγωγή του μετάλλου και κατά τη δευτερογενή την προερχόμενη από τα απορρίμματα της κατανάλωσης. Τα Δερ και Δεc είναι γενικά διαφορετικά μεταξύ τους. Τ ο Δερ μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με το είδος του παραγόμενου προiόντος και το είδος του aπορρίμματος αντίστοιχα. Για τον υπολογισμό των Δεp, Δεc είναι απαραίτητος ο υ πολογισμός της ενεργειακής κατανάλωσης σε όλες τις διαδοχικές φάσεις της παραγωγής του μετάλλου, οι ο ποίες γενικά περιλαμβάνουν διαδικασίες εξόρυξης μεταλλεύματος εμπλουτισμού και άλλες, που καθορίζονται από την τεχνολογία παραγωγής του μετάλλου που εξετάζεται Ομοίως απαιτείται και ο υπολογισμός της ενεργειακής κατανάλωσης κατά τη δευτερογενή παραγωγή του μεγάλλου. Επίσης απαραίτητη είναι η αναγωγή των ενεργειακών α παιτήσεων σε μονάδες πρωτογενούς ενέργειας, γεγονός που προϋποθέτει τη γνώση του βαθμού απόδοσης στην παραγωγή κάθε ενεργειακής μορφής Αλουμίνιο- Εξοικόνομηση ενέργειας Οι σημαντικότερες διεργασίες που ακολουθούνται στο παραγωγικό σύστημα του αλουμινίου είναι: 1. Εξόρυξη βωξίτη 2. Παραγωγή αλουμίνας 3. Παραγωγή αλουμινίου 4. Μεταποίηση αλουμινίου Η ανακύκλωση των απορριμμάτων από τη μεταποίηση και την κατανάλωση γίνεται σε μονάδες δευτερογενούς παραγωγής που αποτελούν το 5ο στάδιο του συστήματος. Η ενεργειακή κατανάλωση διαφοροποιείται σε κάθε κλάδο μεταποίησης, καθώς και στις μονάδες δευτερογενούς παραγωγής ανάλογα αν η πρώτη ύλη σ αυτές είναι new ή old scrap. Η αναγωγή της δευτερογενούς (άμεσης) σε πρωτογενή ενεργειακή κατανάλωση βασίστηκε στην απόδοση των ε νεργειακών βιομηχανικών, όπως αυτή έχει υπολογιστεί με ενεργειακή ανάλυση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Συγκεκριμένα οι αποδόσεις αυτές είναι για την παραγωγή πετρελαιοειδών 91% και για την παραγωγή ηλεκτρισμού από τη ΔΕΗ 28%. Για το ποσοστό (40%) ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιείται στην παραγωγή αλουμίνας και προέρχεται από συστήματα συμπαραγωγής θερμικής /ηλεκτρικής ενέργειας υπολογίστηκε ένας συντελεστής απόδοσης 60%. Με δεδομένο τέλος ότι για την παραγωγή 1 tn αλουμινίου απαιτούνται 2 tn αλουμίvας και 4 tn βωξίτη υπολογίζονται οι ενεργειακές καταναλώσεις ε, ανά tn ΑΙ (πίνακας 12). Από τα στοιχεία του πίνακα προκύπτει: Δε, = 212,44 GJ/tn Δε, = 208,40 GJ/tn Δε, = 5,073 τι π /tn Δε, = 4,977 τιπιtn Πίνακας 12. Ενεργειακές καταναλώσεις στο παραγωγικό σύστημα αλουμινίου Δευτερ. ενεργ. Πρωτογ. ενεργ. ε, Διεργασία (MJ/tn) (MJ/th) (MJ/th ΑΙ) Θερμική Ηλεκ/κή Συνολική Συνολική 1. Εξόρυξη βωξίτη Παραγωγή ΑΙ,ο, Παραγωγή Α Ι Μεταποίηση ΑΙ * * * Ανακύκλωση 5.1. New scrap Old scrap * Η ενεργειακή κατανάλωση ποικίλει από κλάδο σε κλάδο και σε μικρότερο βαθμό από βιομηχανία σε βιομηχανία, τόσο ως προς το συνολικό της ύψος, όσο και ως προς τη σχετική συμμετοχή θερμικής και η λεκτρικής ενέργειας.

7 Νοέμβρ.-Δεκ Τεχνικά Χρονικά 21 Για τον υπολογισμό των ενεργειακών καταναλώσεων του συστήματος δεν πάρθηκε υπόψη το ενεργειακό κόστος για τη μεταφορά των απορριμμάτων στις μονάδες δευτερογενούς παραγωγής. Αυτό οφείλεται: - Η ενεργειακή αυτή δαπάνη για το μεγαλύτερο ποσο~ ατό απορριμμάτων, είναι αντίστοιχη της απαιτούμενης για τη μεταφορά τους στη χωματερή ή/και για τη μεταφορά πρωτογενούς ΑΙ από τη μονάδα παραγωγής τους. - Ακόμη και αν υποτεθεί - για new scrap από τις λίγες μονάδες μεταποίησης που είναι απομακρυσμένες σε σχέση με τις μονάδες δευτερογενούς χύτευσης ή για ορισμένα είδη old scrap- ότι η ενεργειακή δαπάνη μεταφοράς κατά την ανακύκλωση είναι μεταλύτερη, υπολογίζεται ότι η αύξηση αυτή θα είναι της τάξης του 0,05-0,1 %(για απόσταση μεταφοράς Km) ως προς τις τιμές Δε, και Δε, Η διαφορά μεταξύ μεγίστης και ελαχίστης εξοικονόμησης ενέργειας οδηγεί σε μείωση του ενεργειακού κόστους των προιόντων μεταποίησης σε σχέση με τη σημερινή τιμή του, που ορίζεται από το σημερινό (και εκτιμώμενο ελάχιστο στο μέλλον) επίπεδο ανάκτησης old scrap. Η μείωση αυτή εξαρτάται από το ύψος της χρήσης του εni πλέον ανακτώμενου scrap σε κάθε κλάδο μεταποίησης. Με βάση όμως μια μέση τιμή ενεργειακής κατανάλωσης κατά τη μεταποίηση (από τον πίνακα 12) υ πολογίζεται ότι κατά μ. ο. θα είναι της τάξης του 5-10%. Ετσι υπολογίστηκε ότι η εξοικονόμηση της ενέργειας που προκύmει από την ανακύκλωση αλουμινίου είναι: Ελάχιστη εξοικονόμηση Μέγιστη εξοικονόμηση Πίνακας 13. Ελάχιστη και μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας από ανακύκλωση αλουμινίου (χιλ. GJ) Η ελάχιστη εξοικονόμηση της ενέργειας υπολογίζεται αν θεωρηθεί ότι ο οργανωτικός συντελεστής θα παραμείνει στα ίδια με τα σημερινά επίπεδα (r c :::: 0,35) ενώ με αύξηση αυτού, φτάνοντας την τιμή r~ = 0,65 υπολογίζεται η μέγιστη δυνατή εξοικονόμηση Μόλυβδος - Εξοικονόμηση ενέργειας Η παραγωγή του καθαρού μολύβδου είναι αποτέλεσμα των παρακάτω διαδοχικών διεργασιών. 1. Εξόρυξη γαληνίτη 2. Παραγωγή συμπυκνώματος γαληνίτη 3. Παραγωγή πρωτογενούς μολύβδου 4. Μεταποίηση μολύβδου Η ενεργειακή κατανάλωση στο στάδιο της μεταποίησης είναι διαφορετική για κάθε προϊόν. Η παραγωγή δευτερογενούς μολύβδου χαρακτηρίζεται επίσης από διαφορετική κατανάλωση ενέργειας για κάθε προίόν, που είναι η ίδια όμως για κάθε συγκεκριμένο προίόν ανεξάρτητα από το αν αυτό αποτελεί διαθέσιμο προς ανακύκλωση υλικό, σαν new ή old scrap. Από τα στοιχεία του παρακάτω πίνακα 14 προκύπτει: Δε,, = 31,57 GJ/tn Δε,, = 40,65 GJ/tn Δε,, = 40,91 GJ/tn Δε,. = 40,91 GJ/tn ή Δε,, = 0,754 τiπ/tn Δε,,= 0,971 τiπ/tn Δερ3 = 0,977 τiπ/tn Δε,, = 0,977 τiπ/tn Για την εξοικονόμηση ενέργειας από ανακύκλωση ισχύει όπως ήδη αναφέρθηκε Δεcί :::: ΔεΡί όπου οι δείκτες i :::: 1, 2, 3, 4 αναφέρονται αντίστοιχα στους συσσωρευτές, τα καλώδια, τα φύλλα και τους σωλήνες. Για τον υπολογισμό της ενεργειακής κατανάλωσης του συστήματος δεν πάρθηκε υπόψη το ενεργειακό κόστος της μεταφοράς των απορριμμάτων στις μονάδες παραγωγής δευτερογενούς μολύβδου. Ετσι υπολογίστηκε ότι η εξοικονόμηση ενέργειας από ανακύκλωση μολύβδου θα είναι: Εξοικονόμηση ενέργειας (χιλ. GJ) Πίνακας 14. Ενεργειακές καταναλώσεις για τα στάδια παραγωγής και επεξεργασίας του μολύβδου* Διεργασία i. ii. iii. Ιν. ν. Εξόρυξη γαληνίτη Εμπλουτισμός γαληνίτη Παραγωγή μολύβδου Μεταποίηση μολύβδου - Συσσωρευτές - Καλώδια - Φύλλα - Σωλήνες (Οχετοί) Ανακύκλωση μολύβδου - Συσσωρευτές -Καλώδια - Φύλλα - Σωλήνες ει** Mj/tπ Pb * Η ενεργειακή απαίτηση για την ανακύκλωση φύλλων και σωλή~ νων είναι για την aπλή τήξη αυτών και υπολογίζεται θεωρητικά από δεδομf:να της βιβλιογραφίας. Πρακτικά αυτή κυμαίνεται στα ίδια επίπεδα, όπως προέκυψε από στοιχεία των μονάδων παραγωγής δευτερογενούς μολύβδου. Συμπεράσματα Με βάση τα στοιχεία αυτά συμπεραίνεται ότι: η εξοικονόμηση της ενέργειας που θα προκύψει το 2000 θα είναι από μεν την ανακύκλωση αλουμινίου θα κυμαίνεται από 9950 ως χιλ. FJ. Η μέγιστη αντιστοιχεί στο εκτιμούμενο μέγιστο δυνατό ποσοστό ανάκτησης. Από δε την ανακύκλωση του μολύβδου η ενέργεια που θα εξοικονομηθεί θα ανέρχεται σε 305 χιλ. GJ.

8 22 Τεχνικά Χρονικά Νοέμβρ.-Δεκ Η ενέργεια αυτή δε θα εξοικονομηθεί σε εθνικό επίπεδο. Κι αυτό γιατί η μείωση της παραγωγής των μετάλλων θα οδηγούσε στην υποαπασχόληση του μεγάλου ύψους των επενδεδυμένων κεφαλαίων στις αντίστοιχες μονάδες με σοβαρές οικονομικές επιmώσεις για την αποδοτική λειτουργία τους αλλά και για την εθνική οικονομία. Το γεγονός όμως ότι το αυξανόμενο ύψος παραγωγής της εγχώριας μεταποιητικής βιομηχανίας θα καλύπτεται σε όλο και μεγαλύτερο βαθμό από δευτερόχυτο μέταλλο, ενώ η πλεονάζουσα παραγωγή πρωτόχυτου θα κατευθύνεται σε εξαγωγές, σημαίνει ότι αυτή η εξοικονόμηση ενέργειας οδηγεί στη μείωση του ενεργειακού κόστους των εγχώριων προϊόντων μεταποίησης. Η εξοικονόμηση της ενέργειας από ανακύκλωση απορριμμάτων αλουμινίου ανέρχεται στο 1,8% επί της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης στη χώρα και στο 4,4% επί της βιομηχανικής κατανάλωσης στο βιομηχανικό τομέα, ενώ αντίστοιχα χαμηλότερα ποσοστά εξοικονομούνται από την ανακύκλωση μολύβδου. Βιβλιογραφία 1. Chaρman P.F.: 'Έnergy conserνation and recycling of Copper and Aluminίum", Metals and Meterials, 6/ Beνer Μ.Β.: "Recyclίng ίn the materίals system", Materials and Society, Vol. 1, p. 167, Beνer Μ. Β.: ''rhe recyclίng of metals- 11. Nonferrous metals", Conserνation and Recyclίng, Vol. 1, Ρ. 137, Powell J.: "Α comparίson of the energy saνίngs from the use of secondary materίals", Conserνation and Recyclίng, Vol. 6, Νο 1/2, ρ. 27, Οργανισμός προωθήσεως (ΟΠΕ): «Προϊόντα αλουμινίου. Ερευνα για τις ελληνικές εξαγωγές στην ΕΟΚ>>, Αθήνα ΙΟΒΕ: «Η ελληνική βιομηχανία πρώτης μεταποίησης αλουμινίου το 1983» Ιανουάριος Commissίon of the European Communίtίes: "Raw Materίals", Researsch and Deνelopment, Stυdies on Secondary Raw materίals, 11, Recycling of non-ferrous metals" February Ρ. Chapman:" Energy cost: Α reνίew of methods", Energy Polίcy, June Ρ. Chapman, G. Leach, Μ. Slesser: ''rhe energy cost of fuels", Energy Policy, Sept., Μελέτη σπουδαστών: <<Ενεργειακό κόστος της ε νέργειας στην Ελλάδα», ΕΜΠ, Φλεβάρης Γ. Ιωαννίδη, Μ. Μιχαηλίδη, Α. Ορφανού-Δενιόζου, Γ. Παντέκη: «Οικονομοτεχνική μελέτη για την μεταλλουργική αξιοποίηση των μικτών μεταλλευμάτων μολύβδου - ψευδαργύρου. της Ελλάδος», ΤΕΕ, Μάίος ΚΕΠΕ: «Η αυτοκινητοβιομηχανία στην Ελλάδα». 13. R. Doνe, ΜΒΜ staff, reports: "Secondary smeltίng υnder dίscυssίon" Lead-Metal Bυlletίn Monthly March Ευχαριστώ Πρόεδρος: Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Σπυροπούλου. Η επόμενη ανακοίνωση είναι του καθηγητού κυρίου Κουμούτσου και της κυρίας Διακοuλάκη. Την ανακοίνωση θα παρουσιάσει η κυρία Διακουλάκη, χημικός μηχανικός και επιστημονικός συνεργάτης του Ε.Μ.Π.

Προοπτικές ανάπτυξης της βιομηχανίας υλικών στην Ελλάδα

Προοπτικές ανάπτυξης της βιομηχανίας υλικών στην Ελλάδα 0. Εισαγωγή Προοπτικές ανάπτυξης της βιομηχανίας υλικών στην Ελλάδα Το θέμα που προτείνεται για μελέτη εδώ, είναι τεράστιο και δε μπορεί να αναπτυχθεί ικανοποιητικά σε μια και μόνη εργασία. Αποτελεί δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

Μεταλλουργικά προιόντα Μεταλλουργικές πρώτες ύλες Ιδιότητες Μετάλλων

Μεταλλουργικά προιόντα Μεταλλουργικές πρώτες ύλες Ιδιότητες Μετάλλων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ 157 80 ΖΩΓΡΑΦΟΥ Παραγωγικές Διεργασίες Eξαγωγική Μεταλλουργία

Διαβάστε περισσότερα

Παντελής Παντελάρας Χημικός Μηχανικός Μέλος ΜΕΠΑΑ ΤΕΕ

Παντελής Παντελάρας Χημικός Μηχανικός Μέλος ΜΕΠΑΑ ΤΕΕ Παντελής Παντελάρας Χημικός Μηχανικός Μέλος ΜΕΠΑΑ ΤΕΕ Η συνέπεια της ανάπτυξης σε μιά παγκόσμια οικονομία, είναι η αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής και της κατανάλωσης. Αποτέλεσμα : υπερβολική αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανία Χάλυβα Σημερινή πραγματικότητα και προοπτικές ανάπτυξης. Ιωάννης Νικολάου ρ. Μεταλλουργός Μηχανικός Ε.Μ.Π. ιευθυντής ιασφάλισης Ποιότητας

Βιομηχανία Χάλυβα Σημερινή πραγματικότητα και προοπτικές ανάπτυξης. Ιωάννης Νικολάου ρ. Μεταλλουργός Μηχανικός Ε.Μ.Π. ιευθυντής ιασφάλισης Ποιότητας Βιομηχανία Χάλυβα Σημερινή πραγματικότητα και προοπτικές ανάπτυξης Ιωάννης Νικολάου ρ. Μεταλλουργός Μηχανικός Ε.Μ.Π. ιευθυντής ιασφάλισης Ποιότητας Βιομηχανία Χάλυβα Στοιχεία Βιομηχανικής ραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ;

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ; ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Ορισμός: Είναι η διαδικασία με την οποία επαναχρησιμοποιείται εν μέρει ή ολικά οτιδήποτε αποτελεί έμμεσα ή άμεσα αποτέλεσμα της ανθρώπινης δραστηριότητας και το οποίο στην μορφή που είναι δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Μια εταιρεία αλουμινίου έχει αποθέματα βωξίτη στην περιοχή G, στην S και στην A. Επίσης, υπάρχουν εργοστάσια μετάλλου, όπου ο βωξίτης

Διαβάστε περισσότερα

Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;»

Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Λέξεις κλειδιά: Απορρίμματα, ανακύκλωση, ρύπανση, υγεία, προστασία περιβάλλοντος, ΧΥΤΥ, ΧΑΔΑ Εισαγωγή Απόβλητα ένα επίκαιρο ζήτημα, που αποτελεί διαχρονικά

Διαβάστε περισσότερα

ENDESA HELLAS Η ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ENDESA HELLAS Η ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ENDESA HELLAS Η ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΙΕΝΕ 13 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ι.Ν. ΔΕΣΥΠΡΗΣ ENDESA HELLAS H Νέα Πολιτική της Ε.Ε. Αναγνωρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΗ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ

ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΗ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΗ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ...είναι το σπίτι μας και το μέλλον των παιδιών μας Τι είναι η βιώσιμη ανάπτυξη και γιατί ΜΑσ αφορα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ: www.4design.gr Η βιώσιµη ή αειφόρος ανάπτυξη αποσκοπεί στο να βελτιώσει

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μ ε τ σ ό β ι ο Π ο λ υ τ ε χ ν ε ί ο Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών. Η Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών

Εθνικό Μ ε τ σ ό β ι ο Π ο λ υ τ ε χ ν ε ί ο Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών. Η Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών Εθνικό Μ ε τ σ ό β ι ο Π ο λ υ τ ε χ ν ε ί ο Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών Η Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών Δ. Καλιαμπάκος Κοσμήτορας Lion cave, Swaziland, 43.000 πριν, εξόρυξη αιματίτη.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α Αρφανάκου Αναστασία ΥΠΕΚΑ Γραφείο Εναλλακτικής ιαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων Θεσμικό Πλαίσιο για την Ανακύκλωση Νόμος 4042/ 2012 (ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΑΙ ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Λύσεις και αντιμετώπιση της ρύπανσης από βαριά μέταλλα) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ σ.

ΒΑΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΑΙ ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Λύσεις και αντιμετώπιση της ρύπανσης από βαριά μέταλλα) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ σ. ΒΑΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΑΙ ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Λύσεις και αντιμετώπιση της ρύπανσης από βαριά μέταλλα) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ σ. 2 ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ.σ.3 Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική παρουσίαση της ελληνικής εξορυκτικής βιομηχανίας, του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων και των εταιρειών μελών του

Συνοπτική παρουσίαση της ελληνικής εξορυκτικής βιομηχανίας, του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων και των εταιρειών μελών του Συνοπτική παρουσίαση της ελληνικής εξορυκτικής βιομηχανίας, του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων και των εταιρειών μελών του Παραγωγή ενέργειας Τσιμεντοβιομηχανία Κατασκευές Βιομηχανία αλουμινίου,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΙ ΗΡΟΝΙΚΕΛΙΟΥ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΙ ΗΡΟΝΙΚΕΛΙΟΥ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΙ ΗΡΟΝΙΚΕΛΙΟΥ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ρ Ιωάννης Κοντός Μηχανικός Μεταλλείων - Μεταλλουργός ΛΑΡΚΟ ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕ ΓΕΝΙΚΑ 1963: Ίδρυση της εταιρίας από τον

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων. Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός

Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων. Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός 1 Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός Η διαχείριση των στερεών απορριμμάτων αποτελεί ένα σύνθετο πρόβλημα, δεν είναι μόνο περιβαλλοντικό, αλλά πολιτικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Παράδειγµα κριτηρίου αξιολόγησης σύντοµης διάρκειας στην Ενότητα 2.3 (Σχέση Βιοµηχανίας και Ενέργειας)

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Παράδειγµα κριτηρίου αξιολόγησης σύντοµης διάρκειας στην Ενότητα 2.3 (Σχέση Βιοµηχανίας και Ενέργειας) ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Παράδειγµα κριτηρίου αξιολόγησης σύντοµης διάρκειας στην Ενότητα 2.3 (Σχέση Βιοµηχανίας και Ενέργειας) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:... ΤΑΞΗ:... ΤΜΗΜΑ:...

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανακύκλωση Αποβλήτων στην Ελλάδα.

Η Ανακύκλωση Αποβλήτων στην Ελλάδα. Η Ανακύκλωση Αποβλήτων στην Ελλάδα. Δρα Αδαμάντιου Δ. Σκορδίλη Γεν. Δ/ντή Ε.Ο.ΑΝ. ΕΛ.ΙΝ.Υ.ΑΕ. ΑΘΗΝΑ 2012 Παραγωγή Αποβλήτων στην ΕΕ Οικιακά 241 εκατ τον. Βιομηχανικά 427» Κατασκευές 510» Ενέργεια - Δραστ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Κ.Ε. Κιουλάφας Επιχειρησιακός Ερευνητής Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών ΔΠΜΣ Οικονομική & Διοίκηση Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

5585 ' ' Κ.Δ.Π. 511/2002

5585 ' ' Κ.Δ.Π. 511/2002 E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 5584 Κ.Δ.Π. 511/2002 Αρ. 3647, 25.10.2002 Αριθμός 511 Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Απόρριψη Υδραργύρου από Τομείς Εκτός του Βιομηχανικού Τομέα της Ηλεκτρόλυσης των Χλωριούχων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ «ΟΡΥΚΤΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΕΣ. «Εξορυκτική ή βιομηχανία και βώ βιώσιμη ανάπτυξη»

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ «ΟΡΥΚΤΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΕΣ. «Εξορυκτική ή βιομηχανία και βώ βιώσιμη ανάπτυξη» ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ «ΟΡΥΚΤΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «Εξορυκτική ή βιομηχανία και βώ βιώσιμη ανάπτυξη» Η σημασία του εξορυκτικού κλάδου για την ελληνική οικονομία Ο

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες τεχνολογίες στην παραγωγή και τον έλεγχο ποιότητας χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος. Βασίλης Σκαράκης, Διευθυντής Παραγωγής

Σύγχρονες τεχνολογίες στην παραγωγή και τον έλεγχο ποιότητας χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος. Βασίλης Σκαράκης, Διευθυντής Παραγωγής Σύγχρονες τεχνολογίες στην παραγωγή και τον έλεγχο ποιότητας χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος Βασίλης Σκαράκης, Διευθυντής Παραγωγής στην ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΕΙΟ Η Χαλυβουργική Α.Ε. με μια σειρά νέων επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ. Ειρήνη Βασιλάκη. αρχιτέκτων μηχανικός χωροτάκτης Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ. Ειρήνη Βασιλάκη. αρχιτέκτων μηχανικός χωροτάκτης Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 2008/98/ ΕΚ "ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ" Ειρήνη Βασιλάκη αρχιτέκτων μηχανικός χωροτάκτης Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚEς ΠΡΟΟΠΤΙΚEς ΤΗς ΧΗΜΙΚHς ΒΙΟΜΗΧΑΝIΑς. OΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘEΣΕΙς ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠIΤΕΥΞH ΤΟΥς

ΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚEς ΠΡΟΟΠΤΙΚEς ΤΗς ΧΗΜΙΚHς ΒΙΟΜΗΧΑΝIΑς. OΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘEΣΕΙς ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠIΤΕΥΞH ΤΟΥς ΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚEς ΠΡΟΟΠΤΙΚEς ΤΗς ΧΗΜΙΚHς ΒΙΟΜΗΧΑΝIΑς OΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘEΣΕΙς ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠIΤΕΥΞH ΤΟΥς Π. ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ Χημικός Μηχανικός Γενικός Διευθυντής ΣΕΧΒ 1 Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΧΗΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 2 Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας 4η Ενότητα: «Βιοκαύσιμα 2ης Γενιάς» Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Δ.Σ. Ελληνικής Εταιρείας Βιοµάζας ΕΛ.Ε.Α.ΒΙΟΜ ΒΙΟΜΑΖΑ Η αδικημένη μορφή ΑΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ) ('Αποτελέσματα της έρευνας Οικονομικής Συγκυρίας στη Βιομηχανία) Του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 1. ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή της εξορυκτικής βιομηχανίας στην ελληνική οικονομία Νίκος Βέττας

Η συμβολή της εξορυκτικής βιομηχανίας στην ελληνική οικονομία Νίκος Βέττας Η συμβολή της εξορυκτικής βιομηχανίας στην ελληνική οικονομία Νίκος Βέττας Καθηγητής Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, ΟΠΑ Γενικός Διευθυντής ΙΟΒΕ (http://www.aueb.gr/users/vettas, vettas@iobe.gr, www.iobe.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος. Ενότητα 10η: Εξαντλήσιμοι-Ανακυκλωσιμοι Φυσικοί Πόροι Δημήτριος Σκούρας Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Τίτλος Μαθήματος. Ενότητα 10η: Εξαντλήσιμοι-Ανακυκλωσιμοι Φυσικοί Πόροι Δημήτριος Σκούρας Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Τίτλος Μαθήματος Ενότητα 10η: Εξαντλήσιμοι-Ανακυκλωσιμοι Φυσικοί Πόροι Δημήτριος Σκούρας Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών 1 Σκοποί ενότητας Κατανόηση των ειδών και τον χαρακτηριστικών

Διαβάστε περισσότερα

For Zeme Eco Fuels & Alloys Ltd ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

For Zeme Eco Fuels & Alloys Ltd ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ For Zeme Eco Fuels & Alloys Ltd ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 2 Η εταιρεία ZEME ECO FUELS & ALLOYS LTD πρόκειται να προβεί στην κατασκευή και λειτουργία μονάδας που θα περιλαμβάνει την παραγωγή υψηλής αξίας κραμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΑΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη

Διαβάστε περισσότερα

4. Κοστολόγηση Συνεχούς Παραγωγής. Cost Accounting

4. Κοστολόγηση Συνεχούς Παραγωγής. Cost Accounting 4. Κοστολόγηση Συνεχούς Παραγωγής Cost Accounting 1 Συστήματα Κοστολόγησης Εξατομικευμένης και Συνεχής Παραγωγής Οι επιχειρηματικοί οργανισμοί συνήθως υιοθετούν δύο βασικούς τύπους κοστολογικών συστημάτων:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ: ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Εισαγωγή Στο παρόν κεφάλαιο θα γίνει

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή Διατριβή

Μεταπτυχιακή Διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μεταπτυχιακή Διατριβή ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΑΡΤΕΜΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Υδάτινων Πόρων στη Βιομηχανική Δραστηριότητα. Δρ. Σπύρος Ι. Κιαρτζής Πρόεδρος Μόνιμης Επιτροπής Βιομηχανίας & Νέων Υλικών ΤΕΕ/ΤΚΜ

Διαχείριση Υδάτινων Πόρων στη Βιομηχανική Δραστηριότητα. Δρ. Σπύρος Ι. Κιαρτζής Πρόεδρος Μόνιμης Επιτροπής Βιομηχανίας & Νέων Υλικών ΤΕΕ/ΤΚΜ Διαχείριση Υδάτινων Πόρων στη Βιομηχανική Δραστηριότητα Δρ. Σπύρος Ι. Κιαρτζής Πρόεδρος Μόνιμης Επιτροπής Βιομηχανίας & Νέων Υλικών ΤΕΕ/ΤΚΜ Διαχείριση Υδάτινων Πόρων αύξηση του πληθυσμού του πλανήτη κλιματικές

Διαβάστε περισσότερα

Μεταλλευτική Οικονομία

Μεταλλευτική Οικονομία Μεταλλευτική Οικονομία Ενότητα 1: Εισαγωγή Δ. Καλιαμπάκος - Δ. Δαμίγος Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Cretive Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

8. ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ & ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

8. ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ & ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 8. ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ & ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 8.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η εξοικονόμηση ενέργειας είναι η πλέον ήπια, καθαρή και φτηνή «μορφή» ενέργειας και δεν πρέπει να ταυτίζεται με την υποβάθμιση των συνθηκών εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Εισαγωγή

ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Εισαγωγή ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Εισαγωγή Ι. Γιαννατσής Τμ. Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας Πανεπιστήμιο Πειραιώς ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Βασικές κατασκευαστικές (manufacturing) μέθοδοι/τεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Τα ορυκτά και η σημασία τους στην καθημερινότητά μας

Τα ορυκτά και η σημασία τους στην καθημερινότητά μας Συνέντευξη Τύπου Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων (ΣΜΕ) Τα ορυκτά και η σημασία τους στην καθημερινότητά μας Ευθύμιος Ο. Βιδάλης, Πρόεδρος ΣΜΕ Αθήνα, 3 Δεκεμβρίου 2008 Γιατί ΓΥΡΩΓΥΡΩΟΛΑ; Παγκόσμιες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Έρευνα Μαρτίου Απριλίου 2017 Μάιος 2017 Βάσει των εκτιμήσεων των επιχειρήσεων, οι επενδυτικές τους

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση των απορριμμάτων και επιπτώσεις

Διαχείριση των απορριμμάτων και επιπτώσεις Διαχείριση των απορριμμάτων και επιπτώσεις Κώστας Νικολάου Δρ. Χημικός Περιβαλλοντολόγος Καθηγητής-Σύμβουλος Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού Πόλεων, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 1 ΑΣΑ: Κυρίαρχο πρόβλημα Τα

Διαβάστε περισσότερα

3. Πρώτες Ύλες και Απόβλητα

3. Πρώτες Ύλες και Απόβλητα Ε. Ελέγχουμε την κατανάλωση ρεύματος στα Καταστήματα Το πρόγραμμα ανακατασκευής των καταστημάτων μας το 1, είχε ως αποτέλεσμα, τη μείωση της κατανάλωσης ρεύματος στα καταστήματά μας, η οποία μειώθηκε το

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση των Απορριμμάτων και βιώσιμη Ανάπτυξη

Διαχείριση των Απορριμμάτων και βιώσιμη Ανάπτυξη Διαχείριση των Απορριμμάτων και βιώσιμη Ανάπτυξη Δρα Αδαμάντιου Δ. Σκορδίλη Γεν. Δ/ντή Ε.Ο.ΑΝ. ΕΔΕΣΣΑ 2013 Πολιτική πρώτων υλών Ιδια πολιτική σημαινει το 2050 140 δισ.τόνοι δηλ 3πλάσιο του 2000 45% του

Διαβάστε περισσότερα

3. Κοστολόγηση Συνεχούς Παραγωγής. Cost Accounting

3. Κοστολόγηση Συνεχούς Παραγωγής. Cost Accounting 3. Κοστολόγηση Συνεχούς Παραγωγής Cost Accounting 1 Συστήματα Κοστολόγησης Εξατομικευμένης και Συνεχής Παραγωγής Οι επιχειρηματικοί οργανισμοί συνήθως υιοθετούν δύο βασικούς τύπους κοστολογικών συστημάτων:

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη Παρουσίαση Ερευνητικών Επιτευγμάτων ΣΧΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ. ζωής» «Ποιότητα. Ημερίδα, 7 Δεκεμβρίου 2011

Σύντομη Παρουσίαση Ερευνητικών Επιτευγμάτων ΣΧΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ. ζωής» «Ποιότητα. Ημερίδα, 7 Δεκεμβρίου 2011 Σύντομη Παρουσίαση Ερευνητικών Επιτευγμάτων ΣΧΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ «Ποιότητα ζωής» Τα επιτεύγματα του ΕΜΠ ως Συμβολή στην Αειφόρο Ανάπτυξη: Ενέργεια Περιβάλλον Ποιότητα Ζωής Ερευνητική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ορυκτός πλούτος παρούσα κατάσταση και προοπτικές ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ορυκτός πλούτος παρούσα κατάσταση και προοπτικές ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ορυκτός πλούτος παρούσα κατάσταση και προοπτικές ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Η σημασία του εξορυκτικού κλάδου για την ελληνική οικονομία Ο ελληνικός ορυκτός πλούτος αποτελείται από

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ Ι Μεταλλουργία Σιδήρου Χυτοσιδήρου Θεωρία και Τεχνολογία Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών

ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ Ι Μεταλλουργία Σιδήρου Χυτοσιδήρου Θεωρία και Τεχνολογία Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ Ι Μεταλλουργία Σιδήρου Χυτοσιδήρου Θεωρία και Τεχνολογία Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών ΔΡ. Α. ΞΕΝΙΔΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2 Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Εξόρυξη αποβλήτων: μια πολλά υποσχόμενη μέθοδος για τη διαχείριση ΑΣΑ στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας

Εξόρυξη αποβλήτων: μια πολλά υποσχόμενη μέθοδος για τη διαχείριση ΑΣΑ στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας Εξόρυξη αποβλήτων: μια πολλά υποσχόμενη μέθοδος για τη διαχείριση ΑΣΑ στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας Δ. Δαμίγος, Σχολή Μηχ. Μεταλλείων Μετ/γών, ΕΜΠ N. Σελλάς, ΕΠΕΜ Διαχείριση αποβλήτων Σε διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

BIOMHXANIKH ΑΝΑΠΤΥΞΗ και ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Click to edit Master subtitle style Βλυσίδης Απόστολος Καθηγητής ΕΜΠ

BIOMHXANIKH ΑΝΑΠΤΥΞΗ και ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Click to edit Master subtitle style Βλυσίδης Απόστολος Καθηγητής ΕΜΠ BIOMHXANIKH ΑΝΑΠΤΥΞΗ και ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Click to edit Master subtitle style Βλυσίδης Απόστολος Καθηγητής ΕΜΠ Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτες ύλες. Πιθανοί κίνδυνοι σε όλα τα στάδια της παραγωγής. Καθορισµός πιθανότητας επιβίωσης µικροοργανισµών. Εκτίµηση επικινδυνότητας

Πρώτες ύλες. Πιθανοί κίνδυνοι σε όλα τα στάδια της παραγωγής. Καθορισµός πιθανότητας επιβίωσης µικροοργανισµών. Εκτίµηση επικινδυνότητας 1 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ HACCP Αρχή 1η: Προσδιορισµός των πιθανών κινδύνων που σχετίζονται µε την παραγωγή τροφίµων σε όλα τα στάδια, από την ανάπτυξη και τη συγκοµιδή των πρώτων υλών, την παραγωγική διαδικασία, την

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακές προτεραιότητες για την Ευρώπη Παρουσίαση του Ζ. M. Μπαρόζο,

Ενεργειακές προτεραιότητες για την Ευρώπη Παρουσίαση του Ζ. M. Μπαρόζο, Ενεργειακές προτεραιότητες για την Ευρώπη Παρουσίαση του Ζ. M. Μπαρόζο, Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 22 Mαΐου 2013 Νέες πραγματικότητες στην παγκόσμια αγορά ενέργειας Αντίκτυπος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗ 2.0 30.10.2009 Α. Πεδίο Εφαρμογής Ο Οδηγός Αξιολόγησης εφαρμόζεται κατά την αξιολόγηση αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΟΝΑ ΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ. Γεώργιος Σ. Νικολαΐδης

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΟΝΑ ΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ. Γεώργιος Σ. Νικολαΐδης Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Χηµικών Μηχανικών Εργαστήριο Τεχνολογίας Χηµικών Εγκαταστάσεων ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΟΝΑ ΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ Γεώργιος Σ. Νικολαΐδης

Διαβάστε περισσότερα

CO 2. Προκλήσεις που καλείται να αντιµετωπίσει η Ελληνική Βιοµηχανία. ρ. Κ. Συµεωνίδης

CO 2. Προκλήσεις που καλείται να αντιµετωπίσει η Ελληνική Βιοµηχανία. ρ. Κ. Συµεωνίδης ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ CO 2 Προκλήσεις που καλείται να αντιµετωπίσει η Ελληνική Βιοµηχανία ρ. Κ. Συµεωνίδης σηµεία κλειδιά Οικουµενικότητα του προβλήµατος Ενιαία και διεθνοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ελληνικός ορυκτός πλούτος

Ο Ελληνικός ορυκτός πλούτος Ο Ελληνικός ορυκτός πλούτος Οι πρώτες ύλες που υπάρχουν στο υπέδαφος μιας χώρας αποτελούν τον ορυκτό της πλούτο. Ο ορυκτός πλούτος περιλαμβάνει τα μεταλλεύματα, ορυκτά καύσιμα και τα προϊόντα λατομείου.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΩΝ ΕΙΚΤΩΝ. Τµήµα εικτών Παραγωγής

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΩΝ ΕΙΚΤΩΝ. Τµήµα εικτών Παραγωγής ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΩΝ ΕΙΚΤΩΝ Τµήµα εικτών Παραγωγής ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για την αναθεώρηση του είκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιοµηχανία Έτος βάσης 2010 = 100,0 Πειραιάς, Φεβρουάριος 2015 Αναθεωρηµένοι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ!

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ: Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΟΥ ΜΟΙΡΑΖΕΤΑΙ - Μια εταιρία δεν μπορεί να θεωρείται «πράσινη» αν δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ (ORE DEPOSIT GEOLOGY)

ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ (ORE DEPOSIT GEOLOGY) ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ (ORE DEPOSIT GEOLOGY) 7.3.05.4 Τομέας Γεωλογικών Επιστημών Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών ΜΑΘΗΜΑ 1 ο. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Σταύρος Τριανταφυλλίδης, 2015 Λέκτορας Κοιτασματολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΔΙΕΛΑΣΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βιώσιμες πρακτικές ολοκληρωμένης διαχείρισης στερεών αποβλήτων

Βιώσιμες πρακτικές ολοκληρωμένης διαχείρισης στερεών αποβλήτων Βιώσιμες πρακτικές ολοκληρωμένης διαχείρισης στερεών αποβλήτων ΕΠ.ΑΝ.Α. Α.Ε. Επεξεργασία Ανάκτηση Αποβλήτων Α.Ε. Α.Ε. Corporate Waste & Recycling Conference, Conference, 26.06.2012, Αμφιθέατρο ΟΤΕ Academy,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εξέλιξη ετήσιων μεταβολών (%) Δείκτη Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία: Σύνολο Αγοράς, Εγχώρια και Εξωτερική Αγορά

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εξέλιξη ετήσιων μεταβολών (%) Δείκτη Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία: Σύνολο Αγοράς, Εγχώρια και Εξωτερική Αγορά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 30 Μαρτίου 2017 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Φεβρουάριος 2017 ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Φεβρουάριος 2017, ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΔΕΙΚΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ : Ιανουάριος 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΔΕΙΚΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ : Ιανουάριος 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πειραιάς, 12 Μαρτίου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής μειώθηκε κατά 2,5%

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία αιχµής στην υπηρεσία της Αειφόρου Ανάπτυξης. Χρηματιστήριο Αθηνών 14/6/17

Τεχνολογία αιχµής στην υπηρεσία της Αειφόρου Ανάπτυξης. Χρηματιστήριο Αθηνών 14/6/17 Τεχνολογία αιχµής στην υπηρεσία της Αειφόρου Ανάπτυξης Χρηματιστήριο Αθηνών 14/6/17 Όμιλος Πάνου Γερμανού 1 Όμιλος 7 Εταιρείες 6 Χώρες 5800 Εργαζόμενοι Systems Sunlight Αποτελέσματα 2016 2 Pb Pb Η SYSTEMS

Διαβάστε περισσότερα

Ονομάζεται και οξείδωση Τα μέταλλα τείνουν να επιστρέφουν στη μορφή του οξειδίου Τρεις βασικές μορφές: 1. αλλοίωση μάζας 2. αποφλοίωση 3.

Ονομάζεται και οξείδωση Τα μέταλλα τείνουν να επιστρέφουν στη μορφή του οξειδίου Τρεις βασικές μορφές: 1. αλλοίωση μάζας 2. αποφλοίωση 3. Α. Λόγοι συντήρησης Ονομάζεται και οξείδωση Τα μέταλλα τείνουν να επιστρέφουν στη μορφή του οξειδίου Τρεις βασικές μορφές: 1. αλλοίωση μάζας 2. αποφλοίωση 3. ευλογίαση Είδος διάβρωσης Επιστημονικά ονομάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα ΤΕΕ, 8/11/2013 Ηλεκτρική ενέργεια, βιομηχανία, ανταγωνισμός,ανάπτυξη. Εισηγητής : Ζητούνης Θεόδωρος, MMM Tεχνικός διευθυντής ομίλου ΓΙΟΥΛΑ

Ημερίδα ΤΕΕ, 8/11/2013 Ηλεκτρική ενέργεια, βιομηχανία, ανταγωνισμός,ανάπτυξη. Εισηγητής : Ζητούνης Θεόδωρος, MMM Tεχνικός διευθυντής ομίλου ΓΙΟΥΛΑ Ημερίδα ΤΕΕ, 8/11/2013 Ηλεκτρική ενέργεια, βιομηχανία, ανταγωνισμός,ανάπτυξη Εισηγητής : Ζητούνης Θεόδωρος, MMM Tεχνικός διευθυντής ομίλου ΓΙΟΥΛΑ 1 Εισαγωγή θέματα 1. Εξέλιξη της Ελληνικής βιομηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Η Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Η

Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Η Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 7/04/2006 Agenda I. Επισκόπηση II. Προφίλ Ομίλου III. Οικονομικά Στοιχεία IV. Στόχοι Ομίλου Επισκόπηση Ποσοστά Συμμετοχής & Αριθ. Μετοχών ΒΙΟΧΑΛΚΟ Α.Ε....64,13% Λοιποί Μέτοχοι...35,87%

Διαβάστε περισσότερα

Υπόγειες μεταλλευτικές εκμεταλλεύσεις στην Ελλάδα

Υπόγειες μεταλλευτικές εκμεταλλεύσεις στην Ελλάδα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών Υπόγειες μεταλλευτικές εκμεταλλεύσεις στην Ελλάδα Ανδρέας Μπενάρδος Δρ. Μηχανικός Μεταλλείων Μεταλλουργός Ε.Μ.Π. Αρχαίες Υπόγειες Εκμεταλλεύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚ ΟΣΗ 1.0 20.12.2007 Α. Πεδίο Εφαρµογής Ο Οδηγός Αξιολόγησης εφαρµόζεται κατά την αξιολόγηση αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Όλοι νοιαζόμαστε, όλοι συμμετέχουμε Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;»

ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Όλοι νοιαζόμαστε, όλοι συμμετέχουμε Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Λέξεις κλειδιά: Απορρίμματα, ανακύκλωση, ρύπανση, υγεία, προστασία περιβάλλοντος, ΧΥΤΥ, ΧΑΔΑ Εισαγωγή Απόβλητα ένα επίκαιρο ζήτημα, που αποτελεί διαχρονικά ένα κρίσιμο περιβαλλοντικό, κοινωνικό και οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακή υποβοή θήσή θέ ρμανσής και ζέστο νέρο χρή σής

Ηλιακή υποβοή θήσή θέ ρμανσής και ζέστο νέρο χρή σής Λ. Λαυρίου 49 ΠΑλλήνη Ηλιακή υποβοή θήσή θέ ρμανσής και ζέστο νέρο χρή σής Στην παρούσα μελέτη θα παρουσιάσουμε εφαρμογή για την κάλυψη μέρους των αναγκών μιας οικίας σε θέρμανση και ζεστό νερό χρήσης,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και προώθηση στην αγορά οικολογικών καινοτόμων διεργασιών επεξεργασίας πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων

Ανάπτυξη και προώθηση στην αγορά οικολογικών καινοτόμων διεργασιών επεξεργασίας πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων Ανάπτυξη και προώθηση στην αγορά οικολογικών καινοτόμων διεργασιών επεξεργασίας πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων Τεχνικές Προδιαγραφές Απαιτούμενων Υποδομών & Δημιουργία Θέσεων Εργασίας για τη Βιώσιμη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Ιανουάριος 2017 ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Ιανουάριος 2017, ετήσια αύξηση κατά 9,7%

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Ιανουάριος 2017 ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Ιανουάριος 2017, ετήσια αύξηση κατά 9,7% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 24 Φεβρουαρίου 2017 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Ιανουάριος 2017 ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Ιανουάριος 2017, ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

Επικαιροποιημένος Ετήσιος Σχεδιασμός Εξισορρόπησης Φορτίου για το έτος 2010

Επικαιροποιημένος Ετήσιος Σχεδιασμός Εξισορρόπησης Φορτίου για το έτος 2010 Επικαιροποιημένος Ετήσιος Σχεδιασμός Εξισορρόπησης Φορτίου για το έτος 2010 Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε Φεβρουάριος 2010 1. Εισαγωγή Το παρόν πρόγραμμα συντάσσεται βάσει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: εκέµβριος 2016 ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Δεκέμβριος 2016 ετήσια αύξηση 5,1%

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: εκέµβριος 2016 ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Δεκέμβριος 2016 ετήσια αύξηση 5,1% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 30 Ιανουαρίου 2017 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: εκέµβριος 20 ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Δεκέμβριος 20 ετήσια αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

Έργα ανάπτυξης προπαρασκευής υπογείων εκμεταλλεύσεων

Έργα ανάπτυξης προπαρασκευής υπογείων εκμεταλλεύσεων Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών Έργα ανάπτυξης προπαρασκευής υπογείων εκμεταλλεύσεων Ανδρέας Μπενάρδος Δρ. Μηχανικός Μεταλλείων Μεταλλουργός Ε.Μ.Π. Έργα προσπέλασης

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 19 Απριλίου 2007 ΔΕΙΚΤΗΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 1,2,3,4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2007 Η Δ/νση Οικονομικών και Βραχυχρόνιων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Κυρίες και Κύριοι, Η στροφή στην οικολογία εμφανίζεται σήμερα σαν μία νέα τάση, απόρροια της απομάκρυνσης του ανθρώπου από το φυσικό του περιβάλλον. Συγκεκριμένα ο τομέας

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση Ενεργειακή πολιτική για την Ελλάδα: σύγκλιση ή απόκλιση από την Ευρωπαϊκή προοπτική; Π. Κάπρου, Καθηγητή ΕΜΠ Εισαγωγή Πρόσφατα δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ Θεσσαλονίκη, 15 Οκτωβρίου 2013 Νίκος Μαρίου Γενικός Διευθυντής Όμιλος Σιδενόρ Παραγωγή χάλυβα Συνέργειες στη σύγχρονη κοινωνία Χρήσεις και σημασία για την κοινωνία Τεχνολογίες/κατανάλωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2 η Ημερίδα Έργου ENERGY WASTE Ενεργειακή Αξιοποίηση Κλάσματος Μη Ανακυκλώσιμων Αστικών Απορριμμάτων σε μία Βιώσιμη Αγορά Παραγωγής Ενέργειας από Απορρίμματα

Διαβάστε περισσότερα

514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη)

514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) 514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) Το Τμήμα Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας συστάθηκε στα πλαίσια της Ενέργειας "Διεύρυνση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης" του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Ε.Δ.Σ.Ν.Α Περιβαλλοντικό Αποτύπωμα και Αξιολόγηση Παραγωγικής Λειτουργίας Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης (Ε.Μ.Α.), Άνω Λιοσίων ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Ενεργειακή Αποδοτικότητα με Α.Π.Ε.»

«Ενεργειακή Αποδοτικότητα με Α.Π.Ε.» «Ενεργειακή Αποδοτικότητα με Α.Π.Ε.» Δρ. Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός Διευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Κ.Α.Π.Ε. Πρόεδρος Ελληνικού Ινστιτούτου

Διαβάστε περισσότερα

Οι νέες συνθήκες άσκησης ενεργειακής πολιτικής στην Ευρώπη και οι επιπτώσεις γιά την Ελλάδα

Οι νέες συνθήκες άσκησης ενεργειακής πολιτικής στην Ευρώπη και οι επιπτώσεις γιά την Ελλάδα Συνέδριο Ενέργεια και Ανάπτυξη 97, Αθήνα 19-20 Ιουνίου 1997 Οι νέες συνθήκες άσκησης ενεργειακής πολιτικής στην Ευρώπη και οι επιπτώσεις γιά την Ελλάδα Παντελής ΚΑΠΡΟΣ, Καθηγητής Ε.Μ.Π. Εκτεταμένη Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμική ενέργεια και Τοπική Αυτοδιοίκηση Το παράδειγμα του γεωθερμικού πεδίου Αρίστηνου-Αλεξανδρούπολης

Γεωθερμική ενέργεια και Τοπική Αυτοδιοίκηση Το παράδειγμα του γεωθερμικού πεδίου Αρίστηνου-Αλεξανδρούπολης Σχεδιάζοντας τη Μετάβαση προς Ενεργειακά Αποδοτικές Πόλεις Εξοικονόμηση Ενέργειας σε επίπεδο Δήμων και Δημοτών 11 12 Ιουνίου 2015, Αθήνα Γεωθερμική ενέργεια και Τοπική Αυτοδιοίκηση Το παράδειγμα του γεωθερμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Μάιος 2017 ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Μάιος 2017, ετήσια αύξηση 3,9%

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Μάιος 2017 ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Μάιος 2017, ετήσια αύξηση 3,9% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 30 Ιουνίου 2017 ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Μάιος 2017 ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Μάιος 2017, ετήσια αύξηση 3,9% http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/dkt15/-

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Ελληνικός Ορυκτός Πλούτος-σημασία-προοπτικές, θέσεις και βασικά αιτήματα»

«Ο Ελληνικός Ορυκτός Πλούτος-σημασία-προοπτικές, θέσεις και βασικά αιτήματα» «Ο Ελληνικός Ορυκτός Πλούτος-σημασία-προοπτικές, θέσεις και βασικά αιτήματα» του κ. Χρ. Καβαλόπουλου, Γεν. Δν/ντή ΣΜΕ «Η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες της ΕΕ που διαθέτει σημαντικό ορυκτό πλούτο, τόσο

Διαβάστε περισσότερα

Κύριε Πρόεδρε, κύριοι Υπουργοί σας ευχαριστώ εκ μέρους του Ομίλου για την πρόσκληση.

Κύριε Πρόεδρε, κύριοι Υπουργοί σας ευχαριστώ εκ μέρους του Ομίλου για την πρόσκληση. ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ «Η ΚΡΙΣΗ ΩΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑ: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ» Πέμπτη 7 Απριλίου 2011, Hilton, Athens Ι.Ν. Δεσύπρης Διευθυντής Ρυθμιστικών Θεμάτων ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε Κύριε

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε φωτοβολταϊκό σύστημα αποτελείται από κάποια επί μέρους στοιχεία όπως αυτά παρουσιάζονται και περιγράφονται αμέσως μετά.

Κάθε φωτοβολταϊκό σύστημα αποτελείται από κάποια επί μέρους στοιχεία όπως αυτά παρουσιάζονται και περιγράφονται αμέσως μετά. Εισαγωγικά Η εταιρεία Nobel, με 35 χρονη παρουσία στο χώρο των ηλιακών θερμοσιφώνων, εισέρχεται δυναμικά στο χώρο των οικιακών φωτοβολταϊκών συστημάτων έχοντας συνάψει στρατηγικές συμμαχίες με αναγνωρισμένους

Διαβάστε περισσότερα

Αλέξανδρος Φλάμος. Δανάη Μανωλή

Αλέξανδρος Φλάμος. Δανάη Μανωλή Ανάλυση του κύκλου ζωής Αποτύπωμα Άνθρακα Αλέξανδρος Φλάμος Επίκουρος Καθηγητής e-mail: aflamos@unipi.gr Δανάη Μανωλή e-mail: danai@unipi.gr Researcher FP7 GreenEcoNet Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΜΣ: «Τεχνοοικονομικά Συστήματα» Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων

ΔΠΜΣ: «Τεχνοοικονομικά Συστήματα» Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων ΔΠΜΣ: «Τεχνοοικονομικά Συστήματα» Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων 10. Μελέτη Περίπτωσης: Ενεργειακή Επιθεώρηση σε Βιομηχανία Προϊόντων Αλουμινίου Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς e-mail: john@epu.ntua.gr Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Action A1: Preliminary activities for the development of the innovative carbon footprint software tool

Action A1: Preliminary activities for the development of the innovative carbon footprint software tool An initiative of the Food Sector for the protection of the environment LIFE+ FOODPRINT LIFE13 ENV/GR/000958 Action A1: Preliminary activities for the development of the innovative carbon footprint software

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΤΑΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΤΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΤΑΣ Το κοινοτικό συμβούλιο Γαλάτας με τη στήριξη τεχνογνωσίας από την Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου κατασκεύασε

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικά απόβλητα και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων

Βιομηχανικά απόβλητα και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Βιομηχανικά απόβλητα και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δ. Καλλιδρομίτου 1, Κ. Κορυζή 1, Κ. Αραβώσης 2 1 Εψιλον ΑΕ, Μονεμβασίας 27, 15125, Μαρούσι 2 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Μηχανολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Ενεργειακά Ισοζύγια ιαγράµµατα Sankey ΦΑΝΗ Γ. ΛΑΥΡΕΝΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βασικές Αρχές Ενεργειακοί Συντελεστές ιαγράµµατα

Διαβάστε περισσότερα

Μια µατιά στις περιοχές που παράγουν,

Μια µατιά στις περιοχές που παράγουν, Primary aluminium flows A report prepared by James F. King for FACE. Its purpose is to provide information on the flows of primary aluminium between regions of the world, with particular reference to the

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 29 Μαρτίου 2007 ΔΕΙΚΤΗΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 1,2,3,4 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2007 Η Δ/νση Οικονομικών και Βραχυχρόνιων

Διαβάστε περισσότερα

ZA5470. Flash Eurobarometer 315 (Attitudes of European Entrepreneurs Towards Eco-innovation) Country Specific Questionnaire Greece

ZA5470. Flash Eurobarometer 315 (Attitudes of European Entrepreneurs Towards Eco-innovation) Country Specific Questionnaire Greece ZA5470 Flash Eurobarometer 315 (Attitudes of European Entrepreneurs Towards Eco-innovation) Country Specific Questionnaire Greece FL315 Attitudes of European entrepreneurs towards eco innovation Flash

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΜΒΑΘΥΝΣΕΙΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΜΒΑΘΥΝΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Επιτροπή Σπουδών ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΜΒΑΘΥΝΣΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 ΟΙ ΕΜΒΑΘΥΝΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΜ ΕΜΠ Η Σχολή Χημικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Μάρτιος 2017 ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Μάρτιος 2017, ετήσια αύξηση 7,7%

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Μάρτιος 2017 ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Μάρτιος 2017, ετήσια αύξηση 7,7% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 28 Απριλίου 2017 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Μάρτιος 2017 ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Μάρτιος 2017, ετήσια αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

Είναι μια καταγραφή/υπολογισμός των ποσοτήτων

Είναι μια καταγραφή/υπολογισμός των ποσοτήτων Απογραφές Εκπομπών: α) Γενικά, β) Ειδικά για τις ανάγκες απογραφής CO 2 σε αστική περιοχή Θεόδωρος Ζαχαριάδης Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Περιβάλλοντος Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου τηλ. 25 002304,

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρόλος της Ανακύκλωσης στην Ανάπτυξη

Η Ρόλος της Ανακύκλωσης στην Ανάπτυξη Η Ρόλος της Ανακύκλωσης στην Ανάπτυξη Δρα Αδαμάντιου Δ. Σκορδίλη Γεν. Δ/ντή Ε.Ο.ΑΝ. Μέλος ΜΕΠΑΑ ΤΕΕ Αθήνα Δεκέμβριος 2012 ΕΕ Τα τελευταία 15 χρόνια η Ανακύκλωση αναπτύχθηκε στις 27 χώρες της ΕΕ κατά 100%

Διαβάστε περισσότερα