Τίτλος Παραδοτέου: Κατάλογος Μελών Εθνικών Τεχνικών Επιτροπών Σχημάτων Κατάρτισης και Πιστοποίησης Προσόντων (ΠE 2 Task 2.1, D2.1)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τίτλος Παραδοτέου: Κατάλογος Μελών Εθνικών Τεχνικών Επιτροπών Σχημάτων Κατάρτισης και Πιστοποίησης Προσόντων (ΠE 2 Task 2.1, D2.1)"

Transcript

1 Αρ. Σύμβασης: IEE/13/BWI/715/SI Αναβάθμιση της κατάρτισης και των επαγγελματικών προσόντων του εργατικού δυναμικού του κατασκευαστικού κλάδου στην Ελλάδα Τίτλος Παραδοτέου: Κατάλογος Μελών Εθνικών Τεχνικών Επιτροπών Σχημάτων Κατάρτισης και Πιστοποίησης Προσόντων (ΠE 2 Task 2.1, D2.1) Επιμέλεια παραδοτέου: Δημιουργία: 21 Οκτωβρίου 2015 Αναθεώρηση: 10 Μαρτίου 2015 Συγγραφείς: Θεοχάρης Τσούτσος Σταυρούλα Τουρνάκη upswing.eu

2 BUILD UP Skills UPSWING Η δράση BUILD UP Skills UPSWING υλοποιούμενη στο πλαίσιο του Πυλώνα ΙΙ της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας BUILD UP Skills* στοχεύει στην ανάπτυξη και την πιλοτική εφαρμογή σχημάτων πιστοποίησης προσόντων και προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης και, στη συνέχεια, στην αναγνώριση και εφαρμογή τους σε μεγάλη κλίμακα για τους: i. τεχνικούς μόνωσης, ii. αλουμινοσιδηροκατασκευαστές, iii. εγκαταστάτες συντηρητές καυστήρων, σύμφωνα με τις προτεραιότητες και συστάσεις του Εθνικού Οδικού Χάρτη Προσόντων για την Ελλάδα, ο οποίος αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Πυλώνα I της Πρωτοβουλίας BUILD UP Skills. *Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία BUILD UP Skills: Αποτελεί στρατηγική Πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αναβάθμιση των επαγγελματικών προσόντων και δεξιοτήτων των εργατών και τεχνιτών του κατασκευαστικού κλάδου. Στόχος της είναι η επάρκεια το 2020 εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού, ικανό να υλοποιεί ανακαινίσεις υψηλής ενεργειακής απόδοσης και νέα σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας κτήρια, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι Αρχικά (Πυλώνας Ι), αναπτύχθηκαν οι Εθνικοί Οδικοί Χάρτες Προσόντων (ΕΟΧΠ) για το 2020 σε 30 Ευρωπαϊκές χώρες και στην Ελλάδα (έργο BUS GR) στους οποίους προσδιορίζονται μέτρα και δράσεις για την ενίσχυση της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και του πλαισίου για τα επαγγελματικά προσόντα των εργαζομένων στον κλάδο της οικοδομής στα θέματα ΕΞΕ και ΑΠΕ. Βασιζόμενος στους ΕΟΧΠ, ο Πυλώνας ΙΙ της Πρωτοβουλίας υποστηρίζει δράσεις για την ανάπτυξη νέων ή την αναβάθμιση υφιστάμενων σχημάτων κατάρτισης και πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων. Εταίροι του έργου BUILD UP Skills UPSWING Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) Συντονιστής του Έργου Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ, Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης Πολυτεχνείο Κρήτης (ΠΚ) Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Εργαστήριο Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) Ινστιτούτο Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΙΝΕ ΓΣΕΕ) Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) Το περιεχόμενο του παρόντος εντύπου αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των συντακτών. Δεν εκφράζει κατ ανάγκη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο Εκτελεστικός Οργανισμός για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (EASME) και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φέρουν ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν. Περαιτέρω πληροφορίες: Για την Πρωτοβουλία BUILD UP Skills στην ιστοσελίδα: Για το Πρόγραμμα ΕΕΕ στην ιστοσελίδα:

3 Πίνακας περιεχομένων 1 Εισαγωγή Σύσταση και λειτουργία των Εθνικών Τεχνικών Επιτροπών σχημάτων πιστοποίησης προσώπων Μέλη των Εθνικών Τεχνικών Επιτροπών σχημάτων πιστοποίησης προσώπων Χρονοδιάγραμμα Αναφορές Παράρτημα D2.1 Κατάλογος Μελών ΕΤΕ Σελίδα 1

4 1 Εισαγωγή Ο κτιριακός τομέας αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στην επίτευξη των ενεργειακών και κλιματικών στόχων του Στην Ελλάδα, ο κτιριακός τομέας ευθύνεται για το ένα τρίτο περίπου των εκπομπών CO 2 και για το 36% της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης. Ο κατασκευαστικός κλάδος καλείται να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις για ανακαινίσεις κτιρίων με υψηλές ενεργειακές επιδόσεις και για νέα κτίρια σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας. Γι αυτό το σκοπό χρειάζεται να γίνουν προσπάθειες για αύξηση του αριθμού των ειδικευμένων τεχνιτών που απαρτίζουν το εργατικό δυναμικό του κατασκευαστικού κλάδου. Η πρωτοβουλία BUILD UP Skills UPSWING, με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέσω του Προγράμματος «Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη», προτείνει την ανάπτυξη και πιλοτική εφαρμογή σχημάτων πιστοποίησης προσώπων, που θα ενισχύσουν τις ικανότητες και δεξιότητες των εργατών στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης και συστημάτων ΑΠΕ σε κτίρια για τους τεχνικούς μόνωσης κτιρίων, τους αλουμινοσιδηροκατασκευαστές και τους εγκαταστάτες/ συντηρητές καυστήρων. Το δίκτυο συνεργατών του BUILD UP Skills UPSWING αναγνωρίζει την ανάγκη για συνεργασία και διαβούλευση με όλες τις ενδιαφερόμενες ομάδες για την διαμόρφωση και ευρύτερη υιοθέτηση κατάλληλων σχημάτων πιστοποίησης και προγραμμάτων κατάρτισης του εργατικού δυναμικού στον κατασκευαστικό κλάδο. Έτσι, για την ανάπτυξη του κατάλληλου σχήματος πιστοποίησης για κάθε ένα από τα επαγγέλματα που αποτελούν αντικείμενο του έργου, τα οποία θα ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς, η συγκρότηση αρμόδιας Εθνικής Τεχνικής Επιτροπής (ΕΤΕ) είναι πρωταρχικής σημασίας. Τα μέλη των επιτροπών έχουν ενεργή συμβολή προσφέροντας τεχνογνωσία και καθοδήγηση καθ όλη τη διάρκεια του έργου. Η σύσταση και λειτουργία των τεχνικών επιτροπών σχημάτων πιστοποίησης είναι ο σκοπός της Εργασίας 2.1 (ΠΕ2) που συντονίζεται από το Πολυτεχνείο Κρήτης με την ενεργή συμμετοχή του δικτύου συνεργατών του BUILD UP Skills UPSWING. Η παρούσα έκθεση παρουσιάζει τις βασικές αρχές που διέπουν τη λειτουργία και καταγράφει τα μέλη των Εθνικών Τεχνικών Επιτροπών για τις 3 επαγγελματικές ομάδες που αποτελούν αντικείμενο εργασιών του BUILD UP Skills UPSWING. D2.1 Κατάλογος Μελών ΕΤΕ Σελίδα 2

5 2 Σύσταση και λειτουργία των Εθνικών Τεχνικών Επιτροπών σχημάτων πιστοποίησης προσώπων Στο πλαίσιο της Δράσης 2.1, Πακέτο Εργασίας 2, προβλέπεται η σύσταση και λειτουργία 3 Εθνικών Τεχνικών Επιτροπών (ΕΤΕ) για την ανάπτυξη κατάλληλων σχημάτων πιστοποίησης προσώπων των επαγγελματικών ομάδων που αποτελούν αντικείμενο του έργου, όπως φαίνονται στο παρακάτω σχήμα: Σχήμα 1. Επαγγελματικές ομάδες του BUILD UP Skills UPSWING Οι ΕΤΕ έχουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη των κατάλληλων σχημάτων πιστοποίησης προσώπων στα ειδικά θέματα της Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ) και Ενεργειακής Αποδοτικότητας (ΕνΑπ) 1, τη λειτουργία, τη συντήρηση και τη μελλοντική αναθεώρηση τους 1. μεταφέρουν γνώση / εμπειρία της αγοράς και βοηθούν στον προσδιορισμό των απαιτήσεων και κανόνων των υπό διαμόρφωση σχημάτων παρακολουθούν την εφαρμογή των σχημάτων, την αποτελεσματικότητα των μεθόδων/ υλικού κατάρτισης και των διαδικασιών υποστηρίζουν τη διάδοση των στόχων και αποτελεσμάτων του έργου μέσω των μελών και εντός της σφαίρας επιρροής του φορέα που εκπροσωπούν. 1 Αφορά νέες ικανότητες και δεξιότητες που θα αποτυπωθούν στο υπο αναθεώρηση Επαγγελματικό Περίγραμμα της κάθε επαγγελματικής ομάδας που διαπραγματεύεται το UPSWING. D2.1 Κατάλογος Μελών ΕΤΕ Σελίδα 3

6 Οι εργασίες των επιτροπών βασίζονται στο εθνικό θεσμοθετημένο πλαίσιο πιστοποίησης προσώπων και αναπτύσσονται με την καθοδήγηση / σύμφωνη γνώμη του ΕΟΠΠΕΠ (όπως ορίζεται και στο Annex I (Παράρτημα Ι) στο συμβόλαιο του BUILD UP Skills UPSWING, IEE/13/BWI/715/SI ), λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις κατευθυντήριες οδηγίες του ΕΣΥΔ / διεθνή πρότυπα ώστε να είναι βιώσιμο και με προοπτική στο μέλλον, να μπορεί να αξιοποιηθεί τόσο στα πλαίσια του ΕΣΠΑ ΣΕΣ, όσο και να καλύψει εθνικές ανάγκες εν όψει της διαρκούς ανάπτυξης τεχνικών επαγγελμάτων και των διεθνών τάσεων για πιστοποίηση της ικανότητας των επαγγελματιών και τις εθνικές δεσμεύσεις σε σχέση με τους στόχους Σχήμα 2. Μεθοδολογική προσέγγιση ΕΤΕ BUILD UP Skills UPSWING Προβλέπονται τουλάχιστον 3 συναντήσεις για κάθε ΕΤΕ, ενώ ταυτόχρονα θα υπάρχει τακτική επικοινωνία και συνεργασία καθ όλη τη διάρκεια του έργου. D2.1 Κατάλογος Μελών ΕΤΕ Σελίδα 4

7 3 Μέλη των Εθνικών Τεχνικών Επιτροπών σχημάτων πιστοποίησης προσώπων Οι ΕΤΕ περιλαμβάνουν τους ενδιαφερόμενους φορείς (stakeholders) 2, επιδιώκεται δηλαδή η εκπροσώπηση όλης της αλυσίδας (βλ. Σχήμα 3). Σχήμα 3. Ενδεικτική σύνθεση μελών ΕΤΕ Build Up Skills UPSWING Πιο συγκεκριμένα, κάθε ΕΤΕ αποτελείται από εκπροσώπους ομάδων ή οργανισμών που επηρεάζονται από την επίδοση του πιστοποιημένου προσώπου και εμπειρογνώμονες με επαγγελματική ενασχόληση με το αντικείμενο και πρέπει να εκπροσωπεί δίκαια και αντικειμενικά 2 Επιτροπή ενδιαφεροµένων µερών: οµάδα που αποτελείται από εκπροσώπους οµάδων ή οργανισµών που επηρεάζονται από την επίδοση του πιστοποιηµένου, φορείς οι οποίοι έχουν κύριο και άµεσο ενδιαφέρον στην αποδοτική λειτουργία και στην επιτυχία του σκοπού ύπαρξης του σχήµατος πιστοποίησης. Η επιτροπή πρέπει να εκπροσωπεί δίκαια και αντικειµενικά τα συµφέροντα όλων των ενδιαφεροµένων µερών, που σχετίζονται, εµπλέκονται ή επωφελούνται από την ύπαρξη του σχήµατος, χωρίς να υπερισχύει συγκεκριµένο συµφέρον. (ΕΣΥΔ ΚΟ ΣΧΠΡΟΣ/01/02/ ). D2.1 Κατάλογος Μελών ΕΤΕ Σελίδα 5

8 τα συμφέροντα όλων των ενδιαφερομένων μερών που σχετίζονται, εμπλέκονται ή επωφελούνται από την ύπαρξη του Σχήματος, χωρίς να υπερισχύει συγκεκριμένο συμφέρον 3. Συμμετέχουν μέλη της Εθνικής Πλατφόρμας Επαγγελματικών Προσόντων η οποία συστάθηκε στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας BUILD UP Skills, ενώ αναγκαία είναι η συμμετοχή των επαγγελματικών ενώσεων/ ομοσπονδιών που εκπροσωπούν το συγκεκριμένο κλάδο. Προκειμένου οι επιτροπές να είναι λειτουργικές, κρίνεται σκόπιμο να μην είναι πολυπληθείς (αρκεί να ικανοποιείται η παραπάνω συνθήκη), ενώ πρέπει να αξιοποιείται η υπάρχουσα τεχνογνωσία των εταίρων. Η συμμετοχή των άμεσα ενδιαφερόμενων φορέων του κλάδου είναι σημαντική για την αποδοχή και βιωσιμότητα των σχημάτων στην πράξη. H προτεινόμενη σύσταση λαμβάνει υπόψη τα παραπάνω, όπως αυτά σημειώνονται και στο συμβόλαιο της Ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας ΒUILD UP Skills UPSWING 4. Συντονιστής της δράσης 2.1 για τη σύσταση και λειτουργία των επιτροπών είναι το Πολυτεχνείο Κρήτης. Συμμετέχουν ενεργά όλοι οι εταίροι του BUILD UP Skills UPSWING. 3 Σημειώνεται ακόμα ότι, για την αναγνώριση του σχήματος από τον ΕΣΥΔ (ΕΣΥΔ ΚΟ ΣΧΠΡΟΣ/01/02/ ) πρέπει να τεκμηριώνεται οτι: I. η πρόθεση ανάπτυξης του σχήµατος προέρχεται από τεκµηριωµένη ανάγκη της αγοράς (αιτήµατα επαγγελµατικών συλλόγων, σωµατίων, επιµελητηρίων κτλ), II. η αποδοχή της ανάγκης ανάπτυξης του σχήµατος από συλλογικούς φορείς των τελικών χρηστών (καταναλωτές, εργοδοτικούς φορείς κτλ), III. υποστηρίζει σχετικές εθνικές προτεραιότητες ή/και σχετικές νοµοθετικές απαιτήσεις ή/και αν υφίστανται σχετικά εθνικά, ευρωπαϊκά, διεθνή πρότυπα, IV. ο σκοπός του σχήµατος είναι η ανάπτυξη, βελτίωση και η αναγνώριση του σχετικού επαγγέλµατος, η δηµιουργία αισθήµατος εµπιστοσύνης στην αγορά και γενικά το κοινωνικό καλό. 4 BUILD UP Skills UPSWING, Annex I: NTCs..., also fulfil one of the basic requirements when developing a qualification/certification scheme for professionals, which is that all parts of the value chain have to be represented at the schemes Technical Committees, including the employers (associations of the technologies involved industry actors), employees (i.e. association of workers of the respective professions), other relevant professional associations, chambers, continuous vocational training providers for technical professions, certification bodies, end the end users (associations representing potential users /beneficiaries of the services of the profession), social partners, etc. D2.1 Κατάλογος Μελών ΕΤΕ Σελίδα 6

9 Πίνακας 3.1: Σύσταση ΕΤΕ μονωτών ΜΕΛΗ ΕΤΕ ΜΟΝΩΤΩΝ 1 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΓΣΕΕ) 2 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΓΣΕΒΕΕ) 3 ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ & ΞΥΛΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΟΟΞΕ) 4 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΟΝΩΣΗΣ (ΠΣΕΜ) 5 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ (ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π) 6 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΤΕΕ), (εκπρόσωπος με εμπειρογνωμοσύνη από επαγγελματική ενασχόληση στο αντικείμενο) 7 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ (ΣΑΤΕ), έχει προσκληθεί 8 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΟΑΕΔ) 9 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ / ΚΑΠΕ / ΕΜΠ Πίνακας 3.2: Σύσταση ΕΤΕ Αλουμινοσιδηροκατασκευαστών ΜΕΛΗ ΕΤΕ ΑΛΟΥΜΙΝΟΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ 1 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΓΣΕΕ) 2 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΓΣΕΒΕΕ) 3 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΟΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ (ΠΟΒΑΣ) 4 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ (ΠΟΕΜ) 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (ΕΕΑ) 6 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΤΕΕ), (εκπρόσωπος με εμπειρογνωμοσύνη από επαγγελματική ενασχόληση στο αντικείμενο) 7 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ (ΣΑΤΕ), έχει προσκληθεί 8 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΟΑΕΔ) 9 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ (ΕΜΠ) /ΚΑΠΕ /ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ D2.1 Κατάλογος Μελών ΕΤΕ Σελίδα 7

10 Πίνακας 3.3: Σύσταση ΕΤΕ Εγκαταστατών Συντηρητών Καυστήρα ΜΕΛΗ ΕΤΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΚΑΥΣΤΗΡΑ 1 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΓΣΕΕ) 2 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΓΣΕΒΕΕ) 3 ΕΝΩΣΗ ΑΔΕΙΟΥΧΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΥΓΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΣΤΙΑ 4 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΔΕΙΟΥΧΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 5 ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΟΗΕ) 6 EΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΕΝ.Ε.ΕΠΙ.ΘΕ) 7 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΤΕΕ), (εκπρόσωπος με εμπειρογνωμοσύνη από επαγγελματική ενασχόληση στο αντικείμενο) 8 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΟΑΕΔ) 9 ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΑΠΕ)/ ΕΜΠ/ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Η αναλυτική λίστα με τους εκπροσώπους των οργανισμών μελών των ΕΤΕ και τα στοιχεία επικοινωνίας τους παρουσιάζεται στο Παράρτημα. D2.1 Κατάλογος Μελών ΕΤΕ Σελίδα 8

11 Πίνακας 3.4: ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΛΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ BUILD UP Skills UPSWING ΜΕΛΗ ETE ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΟΝΩΣΗΣ MONΩΤΩΝ ΜΕΛΗ ETE ΑΛΟΥΜΙΝΟΣΙΔΗΡΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΜΕΛΗ ETE ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΚΑΥΣΤΗΡΑ Φορείς εκπροσώπησης εργαζομένων εργοδοτών τριτοβάθμιoι, Κοινωνικοί Εταίροι ΓΣΕΕ ΓΣΕΒΕΕ ΓΣΕΕ ΓΣΕΒΕΕ ΓΣΕΕ ΓΣΕΒΕΕ Κλαδικό επίπεδο Φορείς εκπροσώπησης εργαζομένων και εργοδοτών Επαγγελματικές ενώσεις ΠΣΕΜ ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π ΟΟΞΕ ΠΟΒΑΣ ΕΕΑ ΠΟΕΜ ΕΣΤΙΑ, ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΟΗΕ ΕΝ.Ε.ΕΠΙ.ΘΕ Ερευνητικοί/επιστημονικοί φορείς εμπειρογνώμονες στα θέματα ΕΞΕ, ΕνΑπ ΚΑΠΕ/ ΠΟΛ.ΚΡ./ ΕΜΠ ΚΑΠΕ/ ΠΟΛ.ΚΡ./ ΕΜΠ ΚΑΠΕ/ ΠΟΛ.ΚΡ./ ΕΜΠ Οργανισμός (δημόσιος φορέας) για επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση Επιμελητήριο σχετικό με τα τεχνικά επαγγέλματα Άλλοι φορείς της αλυσίδας που επηρεάζονται από την επίδοση του πιστοποιηµένου, αγορά/τελικοί χρήστες ΟΑΕΔ ΟΑΕΔ ΟΑΕΔ ΤΕΕ ΤΕΕ ΤΕΕ ΣΑΤΕ ΣΑΤΕ Συντονισμός εργασιών επιτροπών: ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Συνεχής συνεργασία και καθοδήγηση από ΕΟΠΠΕΠ D2.1 Κατάλογος Μελών ΕΤΕ Σελίδα 9

12 4 Χρονοδιάγραμμα ΝΟΕ 14 ΔΕΚ 14 ΙAN 15 ΦΕΒ 15 ΜΑΡ 15 ΑΠΡ 15 ΜΑΙ 15 ΙΟΥΝ 15 ΙΟΥΛ 15 AΥΓ 15 ΣΕΠ 15 Καθορισμός ρόλου/ αρμοδιότητες ΕΤΕ Λίστα πιθανών μελών Επικοινωνία/ πρόσκληση Ολοκλήρωση λίστας μελών ΕΤΕ D2.1 1 η Συνάντηση ΕΤΕ 2 η Συνάντηση ΕΤΕ 3 η Συνάντηση ΕΤΕ Έγκριση Κανονισμού Πιστοποίησης Συγκέντρωση αποτελεσμάτων από ΕΤΕ D2.1 Κατάλογος Μελών ΕΤΕ Σελίδα 10

13 Αναφορές BUILD UP Skills UPSWING, UPgrading the construction Sector Workforce training and qualification in Greece, Contract N : IEE/13/BWI/715/SI Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού Θεσμικό πλαίσιο. Πρόσβαση μέσω της ιστοσελίδας: category/10 legal framework eoppep Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού Σχήματα πιστοποίησης προσόντων: certificate/figuresaccreditation ΕΣΥΔ ΚΟ ΣΧΗΠΡΟΣ/01/00/ : Κατευθυντήρια οδηγία για την ανάπτυξη και αναγνώριση σχημάτων πιστοποίησης προσώπων Σχέδιο Επιχειρησιακού Προγράμματος, Ανάπτυξη Ανθρώπινου δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Προτάσεις για τη διαμόρφωση κατευθύνσεων εθνικής αναπτυξιακής στρατηγικής ( ), Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλειας και Πρόνοιας, Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων πόρων BUILD UP Skills Greece, 2013β. Εθνικός Οδικός Χάρτης Προσόντων. Πρόσβαση μέσω της ιστοσελίδας: GR_National%20Roadmap_Greece %20%28EN%29.pdf D2.1 Κατάλογος Μελών ΕΤΕ Σελίδα 11

14 Παράρτημα D2.1 Κατάλογος Μελών ΕΤΕ Σελίδα 12

15 Αναλυτικός Κατάλογος Μελών της ΕΤΕ των Τεχνικών μόνωσης Μονωτών 1 2 Organization / Entity / Association Οργανισμός / Φορέας / Σύνδεσμος Short Name Εntity Name Ακρώνυμο Πλήρης Ονομασία GSEE ΓΣΕΕ GSEVEE ΓΣΕΒΕΕ General Confederation of Greek Workers Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος Hellenic Confederation of Professionals, Craftsmen & Merchants Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος Representative Εκπρόσωπος Ιάκωβος Καρατράσογλου (μέλος) Μαρία Τσουκαλά Αντώνης Αγγελάκης (μέλος) Χρήστος Χατζηάστρου Position Θέση Συνεργάτης ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Συνεργάτης ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ Εξωτερικός συνεργάτης Μember/Mέλος Contact Details Στοιχεία επικοινωνίας Tηλ: Tηλ: Webpage Ιστοσελίδα 3 HFBWWC ΟΟΞΕ Hellenic Federation of Building Workers & Wood Craftsmen Ομοσπονδία Οικοδόμων και Ξύλου Ελλάδος Γεώργιος Κόσσυφας Πρόεδρος Tηλ: PSEM ΠΣΕΜ EPS ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π. Hellenic Association of Insulation Companies Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης Hellenic Association of Expanded Polystyrene Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης Γιώργος Μαυρουλέας Βασίλης Σπυρόπουλος Παντελής Πατενιώτης Γενικός Διευθυντής Tηλ: Tel: Tηλ: D2.1 Κατάλογος Μελών ΕΤΕ Σελίδα 13

16 TCG 6 TEE SATE 7 ΣΑΤΕ ΟΑΕD 8 ΟΑΕΔ 9 TUC RESEL Technical Chamber of Greece Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Association of Greek Contracting Companies Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιρειών Manpower Employment Organisation Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού Technical University of Crete School of Environmental Engineering Renewable and Sustainable Energy Systems Lab Πολυτεχνείο Κρήτης, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Εργαστήριο Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων Γιώργος Παπαδάκος Γιώργος Βλάχος Απόστολος Πυργολιός (μέλος) Γεωργία Ανουσάκη Δρ. Θεοχάρης Τσούτσος Τεχνικός σύμβουλος Πρόεδρος Προϊστάμενος τμήματος Διδακτικών Βιβλίων και Διδακτικού Υλικού Υπάλληλος Διεύθυνσης Προγραμμάτων και Μέσων Διδασκαλίας Καθηγητής. Δ/ντης εργαστηρίου Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων Tηλ: Tηλ: Τηλ: Τηλ: Tηλ: web.tee.gr sate.gr/ D2.1 Κατάλογος Μελών ΕΤΕ Σελίδα 14

17 Αναλυτικός Κατάλογος Μελών της ΕΤΕ των Αλουμινοσιδηροκατασκευαστών 1 Organization/ Entity/ Association Οργανισμός/ Φορέας/ Σύνδεσμος Short Name Εntity Name Ακρώνυμο Πλήρης Ονομασία GSEE ΓΣΕΕ General Confederation of Greek Workers Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος Representative Εκπρόσωπος Ιάκωβος Καρατράσογλου (μέλος) Μαρία Τσουκαλά Μember/Mέλος Position Θέση Συνεργάτης ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Contact Details Στοιχεία επικοινωνίας Tηλ: Webpage Ιστοσελίδα 2 GSEVEE ΓΣΕΒΕΕ Hellenic Confederation of Professionals, Craftsmen & Merchants Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος Αντώνης Αγγελάκης (μέλος) Στυλιανός Λαμπρακόπουλος Συνεργάτης ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ Εξωτερικός συνεργάτης Tηλ: POVAS ΠΟΒΑΣ Hellenic Federation of Aluminium Metal Manufacturers Πανελλήνια Ομοσπονδία Βιοτεχνών Αλουμινοσιδηροκατασκευαστών Θεόφιλος Παγιάτης (μέλος) Στέλιος Λαμπρακόπουλος Γενικός Γραμματέας Επιστημονικός σύμβουλος Tηλ: pagiatis.gr 4 ΕΕΑ ΕΕΑ Aluminium Association of Greece Ελληνική Ένωση Αλουμινίου Έλλη Γκανάκου (μέλος) Μ. Βγόντζας Γενική Διευθύντρια Μέλος ΔΣ Tηλ: org.gr/ 5 TCG Technical Chamber of Greece Γιώργος Μαθιουδάκης Τεχνικός Tηλ: web.tee.gr D2.1 Κατάλογος Μελών ΕΤΕ Σελίδα

18 TEE Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας σύμβουλος Hellenic Federation of POEM Metalworkers ΠΟΕΜ SATE ΣΑΤΕ ΟΑΕD ΟΑΕΔ NTUA ΕΜΠ Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου Association of Greek Contracting Companies Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιρειών Manpower Employment Organisation Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού National Technical University of Athens Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Βασίλης Τσιμπίδης Γιώργος Βλάχος Απόστολος Πυργολιός (μέλος) Γεωργία Ανουσάκη Καθ. Ιωάννης Ψαράς Χάρης Δούκας Πρόεδρος Προϊστάμενος τμήματος Διδακτικών Βιβλίων και Διδακτικού Υλικού Υπάλληλος Διεύθυνσης Προγραμμάτων και Μέσων Διδασκαλίας Επικεφαλής εργαστηρίου ΕΣΑΔ Tηλ: Tηλ: Τηλ: Τηλ: ΕΜΠ (EPU NTUA) Tηλ: Λέκτορας εργαστηρίου ΕΣΑΔ ΕΜΠ (EPU NTUA) poem.gr sate.gr/ D2.1 Κατάλογος Μελών ΕΤΕ Σελίδα

19 Αναλυτικός Κατάλογος Μελών της ΕΤΕ των Εγκαταστατών Συντηρητών Καυστήρα 1 2 Organization/ Entity/ Association Οργανισμός/ Φορέας/ Σύνδεσμος Short Name Εntity Name Ακρώνυμο Πλήρης Ονομασία GSEE ΓΣΕΕ GSEVEE ΓΣΕΒΕΕ General Confederation of Greek Workers Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος Hellenic Confederation of Professionals, Craftsmen & Merchants Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος Representative Εκπρόσωπος Ιάκωβος Καρατράσογλου (μέλος) Μαρία Τσουκαλά Αντώνης Αγγελάκης (μέλος) Σοφία Ψυχογυιού Position Θέση Συνεργάτης ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Συνεργάτης ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ Εξωτερικός συνεργάτης Μember/Mέλος Contact Details Στοιχεία επικοινωνίας Tηλ: Tηλ: Webpage Ιστοσελίδα Estia Εστία Prometheus Προμηθέας Union of Licensed Installers Maintainers of Liquid, Solid &Gas Fuel Burners Ένωση Αδειούχων Εγκαταστατών Συντηρητών Καυστήρων Υγρών, Στερεών & Αερίων Καυσίμων Association of Licensed Burner Maintainers of N. Greece Σύνδεσμος Αδειούχων Συντηρητών Καυστήρων Β. Ελλάδος Δημήτριος Μπόμπος Ζάχος Σταμάτης Ηλίας Καλαντίδης Πρόεδρος Γεν. Γραμματέας Πρόεδρος Tηλ: Τηλ: Tηλ: somatioestia.gr org.gr 5 OHLE ΟΗΛΕ Hellenic Federation of Electro Technicians Ομοσπονδία Ηλεκτροτεχνιτών Ελλάδας Νικόλαος Κωστόπουλος Μέλος Tηλ: D2.1 Κατάλογος Μελών ΕΤΕ Σελίδα

20 6 7 UHHE ΕΝΕΕΠΙΘΕ TCG TEE Union of Hellenic Enterprises for Heating and Energy Ένωση Ελληνικών Επιχειρήσεων Θέρμανσης Ενέργειας Technical Chamber of Greece Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σωτήρης Κατσιμίχας Βασίλης Φουρλάς Σωτήρης Κατσιμίχας Γενικός Γραμματέας Tηλ: Μέλος ΔΣ Tηλ: web.tee.gr 8 9 ΟΑΕD ΟΑΕΔ CRES ΚΑΠΕ Manpower Employment Organisation Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού Centre for Renewable Energy Sources and Saving Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Απόστολος Πυργολιός (μέλος) Γεωργία Ανουσάκη Χαράλαμπος Μαλαματένιος Προϊστάμενος τμήματος Διδακτικών Βιβλίων και Διδακτικού Υλικού Υπάλληλος Διεύθυνσης Προγραμμάτων και Μέσων Διδασκαλίας Προϊστάμενος Τμήματος Εκπαίδευσης Τηλ: Τηλ: Tηλ: D2.1 Κατάλογος Μελών ΕΤΕ Σελίδα

21 upswing.eu Επικοινωνία: Δρ. Χαράλαμπος Μαλαματένιος Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) 19 ο Χλμ. Λεωφόρου Μαραθώνος, 19009, Πικέρμι Αττική Τηλ.: Fax: Mail: Το έργο BUILD UP Skills UPSWING υποστηρίζεται από το Πρόγραμμα Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το περιεχόμενο του παρόντος εντύπου αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των συντακτών. Δεν εκφράζει κατ ανάγκη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο Εκτελεστικός Οργανισμός για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (EASME) και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φέρουν ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο BUILD UP Skills Greece παρέχονται στην ιστοσελίδα http://greece.buildupskills.eu

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο BUILD UP Skills Greece παρέχονται στην ιστοσελίδα http://greece.buildupskills.eu BUILD UP Skills Greece Εθνικός Οδικός Χάρτης Προσόντων Αθήνα 2013 Την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόµενο αυτής της έκδοσης φέρουν οι συγγραφείς της. Οι απόψεις που εκφράζονται δεν απηχούν κατ ανάγκη

Διαβάστε περισσότερα

BUILD UP Skills Greece. D3.1 National Qualification Platform s List of members and KoM minutes

BUILD UP Skills Greece. D3.1 National Qualification Platform s List of members and KoM minutes BUILD UP Skills Greece D3.1 National Qualification Platform s List of members and KoM minutes The sole responsibility for the content of this publication etc lies with the authors. It does not necessarily

Διαβάστε περισσότερα

BUILD UP Skills Greece

BUILD UP Skills Greece BUILD UP Skills Greece Εθνικός Οδικός Χάρτης της Ελλάδας 1 η Έκδοση Σεπτέµβριος 2013 The sole responsibility for the content of this publication etc lies with the authors. It does not necessarily reflect

Διαβάστε περισσότερα

BUILD UP Skills Greece. Ανάλυση της παρούσας κατάστασης σε εθνικό επίπεδο

BUILD UP Skills Greece. Ανάλυση της παρούσας κατάστασης σε εθνικό επίπεδο BUILD UP Skills Greece Ανάλυση της παρούσας κατάστασης σε εθνικό επίπεδο D2.1 - Status Quo 1 st draft Chapters 3 6 of the report D2.2 - Skills Gap Analysis Chapters 7 & 8 of the report Φεβρουάριος 2013

Διαβάστε περισσότερα

BUILD UP Skills Greece. Ανάλυση της Υφιστάμενης Κατάστασης σε Εθνικό Επίπεδο

BUILD UP Skills Greece. Ανάλυση της Υφιστάμενης Κατάστασης σε Εθνικό Επίπεδο Ανάλυση της Υφιστάμενης Κατάστασης σε Εθνικό Επίπεδο Φεβρουάριος 2013 Την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο αυτής της έκθεσης φέρουν οι συγγραφείς. Δεν αντανακλά απαραίτητα τη γνώμη της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Συνάντηση Εργασίας της «Εθνικής Πλατφόρµας Επαγγελµατικών Προσόντων» Μέλη της ΕΠΕΠ α/α Ονοµατεπώνυµο Φορέας

Συνάντηση Εργασίας της «Εθνικής Πλατφόρµας Επαγγελµατικών Προσόντων» Μέλη της ΕΠΕΠ α/α Ονοµατεπώνυµο Φορέας Πρακτικά της 1 ης Συνάντησης Εργασίας της «Εθνικής Πλατφόρµας Επαγγελµατικών Προσόντων» της δράσης BUS-GR Την Παρασκευή, 5 Οκτωβρίου 2012, στο Αµφιθέατρο Πολυµέσων του Κτηρίου της Κεντρικής Βιβλιοθήκης

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική. 2. Στόχοι της Πρωτοβουλίας Build Up και η ελληνική συμμετοχή

Ελληνική. 2. Στόχοι της Πρωτοβουλίας Build Up και η ελληνική συμμετοχή Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕ ΦΑΞ & E-MAIL Αθήνα, 22 Ιουλίου 2013 Α.Π. 29521 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

IEE/12/BWI/430/SI2.622870

IEE/12/BWI/430/SI2.622870 ράσεις και αποτελέσµατα (µέχρι σήµερα) τουέργου Στόχος της 2 ης και 3 ης Συνεδρίας ιαβούλευσης της ΕΠΕΠ ρ. Χαράλαµπος Μαλαµατένιος Υπεύθυνος του Τµήµατος Εκπαίδευσης του ΚΑΠΕ, Συντονιστής του έργου 2 η

Διαβάστε περισσότερα

Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εγκαταστατών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων στις Ευρωπαϊκές χώρες Το έργο PVTRIN

Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εγκαταστατών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων στις Ευρωπαϊκές χώρες Το έργο PVTRIN Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εγκαταστατών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων στις Ευρωπαϊκές χώρες Το έργο PVTRIN Στ. Τουρνάκη Χημικός Μηχανικός MSc, Ειδικός Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Θ. Τσούτσος, Z. Γκούσκος Τμήμα Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Προκήρυξης: 3/2015 ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ ΠΡΑΞΗΣ: 485414

Αριθμός Προκήρυξης: 3/2015 ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ ΠΡΑΞΗΣ: 485414 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «Μελέτη Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας (Quality Management Systems) στον Τουριστικό Τομέα & Πιλοτική Εφαρμογή τους» Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Περί Απολογισμού 05. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 07

Περί Απολογισμού 05. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 07 Περιεχόμενα Περί Απολογισμού 05 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 07 1. Προφίλ Εταιρίας 09 1.1 Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ 09 1.2 Η Εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. 11 1.3 Όραμα, Αποστολή, Αξίες και Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ι. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ι. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΜΕ ΤΠΔΠ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ι. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Στη σημερινή παρουσίαση περιλαμβάνονται: ΟΝόμος3879 Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

www.cablel.com. E-mail: csr@cablel.vionet.gr www.cablel.com

www.cablel.com. E-mail: csr@cablel.vionet.gr www.cablel.com Περιεχόμενα Γενικές Πληροφορίες Σχετικά με τον Απολογισμό 2 Μήνυμα από τη Διοίκηση 4 1. Προφίλ Εταιρίας 6 1.1 Η παρουσία του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ 6 1.2 Η Εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ 8 1.3 Σημαντικοί Σταθμοί

Διαβάστε περισσότερα

Περί Απολογισμού 2. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 4

Περί Απολογισμού 2. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 4 Περιεχόμενα Περί Απολογισμού 2 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 4 1. Προφίλ Εταιρίας 6 1.1 Συνοπτική Παρουσίαση Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ 6 1.2 Συνοπτική Παρουσίαση της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. 8 1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής 1. Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η ανάπτυξη της διά βίου μάθησης, μέσω της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΕ ΤΕΕ Πιστοποίηση Επαγγελματικής Επάρκειας στα Τεχνικά Επαγγέλματα. Ομάδα Εργασίας ΤΕΕ. Απόφαση Διοικούσας Επιτροπής: Α11/Σ44/2008 της 16/12/2008

ΟΕ ΤΕΕ Πιστοποίηση Επαγγελματικής Επάρκειας στα Τεχνικά Επαγγέλματα. Ομάδα Εργασίας ΤΕΕ. Απόφαση Διοικούσας Επιτροπής: Α11/Σ44/2008 της 16/12/2008 Ομάδα Εργασίας ΤΕΕ Πιστοποίηση Επαγγελματικής Επάρκειας για την άσκηση Τεχνικών Επαγγελμάτων και Εξειδικεύσεων Απόφαση Διοικούσας Επιτροπής: Α11/Σ44/2008 της 16/12/2008 Η παρούσα Εργασία συντάχθηκε από

Διαβάστε περισσότερα

BUILD UP Skills Κύπρος. Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης

BUILD UP Skills Κύπρος. Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης BUILD UP Skills Κύπρος Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης Ιούλιος, 2012 Την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο της έκθεσης αυτής φέρουν οι συγγραφείς. Δεν εκφράζει απαραίτητα τις απόψεις της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού. Έκθεση 2012. για τη Διά Βίου Μάθηση.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού. Έκθεση 2012. για τη Διά Βίου Μάθηση. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού 2012 Έκθεση 2012 για τη Διά Βίου Μάθηση στην Ελλάδα ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ιανουάριος 2013 Συντονισμός έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΦΟΡΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΦΟΡΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΟΝΩΣΗΣ - ΜΟΝΩΤΗΣ» ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ, ΚΑΕΛΕ, ΙΟΒΕ, ΚΕΚ-ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΒ, ΓΣΕΕ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ)

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Π.Ε. 3 Περιφερειακά και Μακρο Περιφερειακό / Διασυνοριακό Σχέδιο Δράσης για Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Ορισµός του επαγγελµατικού πλαισίου του εγκαταστάτη Φ/Β και ανάπτυξη της µεθοδολογίας κατάρτισης Ανάλυση επαγγελµατικών καθηκόντων και επαγγελµατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΣΕΕ

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΣΕΕ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΣΕΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2010-2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013-2014 Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Σ ( Κ Α Ν Ε Π ) Γ Σ Ε

Διαβάστε περισσότερα

BUILD UP Skills Greece. D3.2 Consultation Methodology and Structure Plan

BUILD UP Skills Greece. D3.2 Consultation Methodology and Structure Plan BUILD UP Skills Greece D3.2 Consultation Methodology and Structure Plan 1 The sole responsibility for the content of this publication etc lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion

Διαβάστε περισσότερα

BUILD UP Skills Greece D4.2 Έκθεση σχετικά με τις προτεραιότητες για την κατάρτιση του εργατικού δυναμικού στον κτιριακό τομέα

BUILD UP Skills Greece D4.2 Έκθεση σχετικά με τις προτεραιότητες για την κατάρτιση του εργατικού δυναμικού στον κτιριακό τομέα BUILD UP Skills Greecee D.2 Έκθεση σχετικά με τιςς προτεραιότητεςς για τηνν κατάρτιση του εργατικού δυναμικού στον κτιριακό τομέα Την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο αυτής της έκθεσηςς φέρουν οι

Διαβάστε περισσότερα

EXEM ΠΡΟΦΙΛ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 2 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

EXEM ΠΡΟΦΙΛ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 2 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ EXEM ΠΡΟΦΙΛ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - CY EXEM ECVET Profile for European Expert in Energy Management Grant agreement n.2013-3844/001-001 EXEM ΠΡΟΦΙΛ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 2 - ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ»

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ» ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ» 1 ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Διεύθυνση: Κεφαλληνίας 46 TK 112 51 Αθήνα ΤΗΛ.: 2108665350 FAX: 2108676265 www.rc.aueb.gr Κείμενο Μελέτης Σύμφωνα με τις Εργασίες 6

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Πράξη: «Ανάπτυξη Δικτύου Παρακολούθησης και Υποστήριξης Επιχειρήσεων για τις Οικονομικές και Τεχνολογικές Μεταβολές» (κωδ.

ΑΠΟΦΑΣΗ. Πράξη: «Ανάπτυξη Δικτύου Παρακολούθησης και Υποστήριξης Επιχειρήσεων για τις Οικονομικές και Τεχνολογικές Μεταβολές» (κωδ. ΑΠΟΦΑΣΗ Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 2010 Α.Π.: 5285 Θέμα: Απόφαση εκτέλεσης υποέργου «Μηχανισμός Υποστήριξης και μεταφοράς τεχνογνωσίας για τη βελτίωση της προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων και του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

Σ Ε Π Ρ Α Σ Ι Ν Ε Σ Δ Ε Ξ Ι Ο Τ Η Τ Ε Σ Σ Τ Η Ν Κ Υ Π Ρ Ι Α Κ Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α 2 0 1 0-2 0 1 3 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Σ Ε Π Ρ Α Σ Ι Ν Ε Σ Δ Ε Ξ Ι Ο Τ Η Τ Ε Σ Σ Τ Η Ν Κ Υ Π Ρ Ι Α Κ Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α 2 0 1 0-2 0 1 3 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Ε Ν Τ Ο Π Ι Σ Μ Ο Σ Α Ν Α Γ Κ Ω Ν Σ Ε Π Ρ Α Σ Ι Ν Ε Σ Δ Ε Ξ Ι Ο Τ Η Τ Ε Σ Σ Τ Η Ν Κ Υ Π Ρ Ι Α Κ Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α 2 0 1 0-2 0 1 3 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα