EROINE IN CONTROCANTO FEDRA CASSANDRA MEDEA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "EROINE IN CONTROCANTO FEDRA CASSANDRA MEDEA"

Transcript

1 EROINE IN CONTROCANTO FEDRA CASSANDRA MEDEA LA FEDRA DI EURIPIDE L in-lusione di Ippolito ὅσοις διδακτὸν μηδέν, ἀλλ ἐν τῇ φύσει τὸ σωφρονεῖν εἴληχεν ἐς τὰ πάντ ἀεί, τούτοις δρέπεσθαι, τοῖς κακοῖσι δ οὐ θέμις Fedra: da un delirio consapevole ad una inconsapevole cognizione ποῖ παρεπλάγχθην γνώμης ἀγαθῆς; ἐμάνην, ἔπεσον δαίμονος ἄτῃ... χειμάζομαι... χεῖρες μὲν ἁγναί, φρὴν δ ἔχει μίασμῇ τι... φίλος μ ἀπόλλυσ οὐχ ἑκοῦσαν οὐχ ἑκών Un terribile riandare col pensiero all origine della sventura ὦ τλῆμον, οἷον, μῆτερ, ἠράσθης ἔρον... σύ τ, ὦ τάλαιν ὅμαιμε, Διονύσου δάμαρ... τρίτη δ ἐγὼ δύστηνος ὡς ἀπόλλυμαι... ἐκεῖθεν ἡμεῖς, οὐ νεωστί, δυστυχεῖς Una domanda la cui unica risposta può essere solo una non risposta Fedra τί τοῦθ ὃ δὴ λέγουσιν ἀνθρώπους ἐρᾶν; Nutrice ἥδιστον, ὦ παῖ, ταὐτὸν ἀλγεινόν θ ἅμα Euripide parla per bocca di Fedra καί μοι δοκοῦσιν οὐ κατὰ γνώμης φύσιν πράσσειν κάκιον. ἔστι γὰρ τό γ εὖ φρονεῖν πολλοῖσιν. ἀλλὰ τῇδ ἀθρητέον τόδε. τὰ χρήστ ἐπιστάμεσθα καὶ γιγνώσκομεν, οὐκ ἐκπονοῦμεν La decisione di Fedra e la sua motivazione.. ἐπειδὴ... οὐκ ἐξήνυτον Κύπριν κρατῆσαι, κατθανεῖν ἔδοξέ μοι κράτιστον... βουλευμάτων... γυνή τε πρὸς τοῖσδ οὖσ ἐγίγνωσκον καλῶς μίσημα πᾶσιν... θανεῖν. ὅπως δέ, τοῦτ ἐγὼ βουλεύσομαι Amore e morte; dall amore all odio... πικροῦ δ ἔρωτος ἡσσηθήσομαι. ἀτὰρ κακόν γε χἀτέρῳ γενήσομαι θανοῦσ, ἵν εἰδῇ μὴ πὶ τοῖς ἐμοῖς κακοῖς ὑψηλὸς εἶναι. τῆς νόσου δὲ τῆσδέ μοι κοινῇ μετασχὼν σωφρονεῖν μαθήσεται

2 LA FEDRA DI OVIDIO Fedra, puella inesperta, seduttrice smaliziata e amorevole, vittima di maledizione divina, innamorata supplichevole, scrive ad Ippolito una lettera di perfide suggestioni e di lussuria (V. Ussani) Perlege quodcumque est. Quid epistula lecta nocebit?... Ter tecum conata loqui, ter inutilis haesit lingua, ter in primo destitit ore sonus Dicere quae puduit, scribere iussit Amor. Quidquid Amor iussit, non est contemnere tutum; regnat et in dominos ius habet ille deos. Ille mihi primo dubitanti scribere dixit En ego nunc, ne forte parum Minoia credar, in socias leges ultima gentis eo Ut tenuit domus una duos, domus una tenebit, oscula aperta dabas, oscula aperta dabis Non ego dedignor supplex humilisque precari Victa precor genibusque tuis regalia tendo brachia. Quid deceat non videt ullus amans Addimus his precibus lacrimas quoque. Verba peccantis perlegis et lacrimas finge videre meas. LA FEDRA DI SENECA L invasamento di Ippolito Ades en comiti, diva virago En, diva, faves: signum arguti misere canes. Vocor in silvas Hac, hac pergam qua via longum compensat iter. Fedra consapevole della sua mostruosa passione senza rimedio Anche la Fedra di Seneca va col pensiero alle origini della sua sventura Quo tendis, anime? Quid furens saltus amas? Fatale miserae matris agnosco malum: peccare noster novit in silvis amor. Genetrix, tui me miseret: infando malo correpta pecoris efferum saevi ducem audax amasti; torvus, impatiens iugi adulter ille, ductor indomiti gregis - sed amabat aliquid. Quis meas miserae deus aut quis iuvare Daedalus flammas queat?..... furor cogit sequi peiora. Vadit animus in praeceps sciens. Il λόγος sopraffatto dal θυμός Quid ratio possit? Vicit ac regnat furor, potensque tota mente dominatur deus.

3 La soluzione è morte Decreta mors est: quaeritur fati genus. La rischiosissima confessione Sed ora coeptis transitum verbis negant; vis magna vocem mittit et maior tenet. Vos testor omnes, caelites, hoc quod volo me nolle.... Pectus insanum vapor amorque torret. Intimis saevus furit penitus medullis atque per venas meat visceribus ignis mersus et venis latens ut agilis altas flamma percurrit trabes Hippolyte, sic est: Thesei vultus amo illos priores quos tulit quondam puer, cum prima puras barba signaret genas Quis tum ille fulsit!... In te magis refulget incomptus décor; in ore Graio Scythicus apparet rigor. Fedra prima incolpa poi si umilia Respersa nulla labe et intacta, innocens tibi mutor uni. Certa descendi ad preces: finem hic dolori faciet aut vitae dies. Miserere amantis! Se non l amore la morte: i due fratelli, i due conforti d ogni saggio core (G.Leopardi) Et ipsa nostrae fata cognosco domus: fugienda petimus; sed mei non sum potens Hippolyte, nunc me compotem voti facis, sanas furentem. Maius hoc voto meo est, salvo ut pudore manibus immoriar tuis. LA CASSANDRA DI ESCHILO Cassandra risponde con il suo silenzio a Cliternestra τρόπος δὲ θηρὸς ὡς νεαιρέτου Cassandra rompe il silenzio invocando Apollo ὀτοτοτοτοῖ πόποι δᾶ ὤπολλον ὤπολλον Apollo sua rovina un tempo sua rovina ora ὤπολλον ὤπολλον ἀγυιᾶτ, ἀπόλλων ἐμός. ἀπώλεσας γὰρ οὐ μόλις τὸ δεύτερον. ἆ, ποῖ ποτ ἤγαγές με;

4 La casa degli Atridi ἆ ἆ μισόθεον μὲν οὖν, πολλὰ συνίστορα αὐτοφόνα κακὰ κάρτα. ναί, ἀνδροσφαγεῖον καὶ πέδον ῥαντήριον. Passato futuro presente nel visionario delirio di Cassandra κλαιόμενα τάδε βρέφη σφαγὰς ὀπτάς τε σάρκας πρὸς πατρὸς βεβρωμένας... ἰὼ πόποι, τί ποτε μήδεται; τί τόδε νέον ἄχος;... τὸν ὁμοδέμνιον πόσιν λουτροῖσι φαιδρύνασα, πῶς φράσω τέλος; τάχος γὰρ τόδ ἔσται... τύπτει. πίτνει δ ἐν ἐνύδρῳ τεύχει... ἰὼ ἰὼ ταλαίνας κακόποτμοι τύχαι. τὸ γὰρ ἐμὸν θροῶ πάθος... ἐμοὶ δὲ μίμνει σχισμὸς ἀμφήκει δορί Uno straziante umanissimo recupero memoriale ἰὼ γάμοι γάμοι Πάριδος ὀλέθριοι φίλων. ἰὼ Σκαμάνδρου πάτριον ποτόν ἰὼ πόνοι πόνοι πόλεος ὀλομένας τὸ πᾶν, ἰὼ πρόπυργοι θυσίαι πατρός... Un occulta forza consente a Cassandra di riprendersi dal delirio di vedere, raccontando, il suo destino καὶ μὴν φρενώσω δ οὐκέτ ἐξ αἰνιγμάτων... μάντις μ Ἀπόλλων τῷδ ἐπέστησεν τέλει... ἀλλ ἦν παλαιστὴς κάρτ ἐμοὶ πνέων χάριν... συναινέσασα Λοξίαν ἐψευσάμην... ἔπειθον οὐδέν οὐδέν, ὡς τάδ ἤμπλακον... La consapevolezza consente a Cassandra di fronteggiare l ultimo attacco di Apollo παπαῖ. οἷον τὸ πῦρ. ἐπέρχεται δέ μοι. ὀτοτοῖ Λύκει Ἄπολλον, οἲ ἐγὼ ἐγώ... τί δῆτ ἠμαυτῆς καταγέλωτ ἔχω τάδε, καὶ σκῆπτρα καὶ μαντεῖα περὶ δέρῃ στέφη; ἴτ ἐς φθόρον Cassandra ora una donna libera e quindi capace di affrontare impavida la morte ἰδοὺ δ Ἀπόλλων αὐτὸς ἐκδύων ἐμὲ χρηστηρίαν ἐσθῆτα... ἰοῦσα πράξω. τλήσομαι τὸ κατθανεῖν.

5 LA CASSANDRA DI EURIPIDE Cassandra irrompe sulla scena cantando danzando ἄνεχε, πάρεχε, φῶς φέρ, ὤ. σέβω. φλέγω - ἰδού, ἰδού λαμπάσι τόδ ἱερόν... ἐπεὶ σύ, μᾶτερ, ἐπὶ δάκρυσι καὶ γόοισι τὸν θανόντα πατέρα πατρίδα τε φίλαν καταστένουσ ἔχεις, ἐγὼ δ ἐπὶ γάμοις ἐμοῖς ἀναφλέγω πυρὸς φῶς ἐς αὐγάν, ἐς αἴγλαν Cassandra, non più in delirio, si rivolge ancora alla madre μῆτερ, πύκαζε κρᾶτ ἐμὸν νικηφόρον, καὶ χαῖρε τοῖς ἐμοῖσι βασιλικοῖς γάμοις Una potente formula di preterizione introduce la rapidissima lucida profezia ἀλλ ἄττ ἐάσω. πέλεκυν οὐχ ἑμνήσομεν, ὅς ἐς τράχηλον τὸν ἐμὸν εἶσι χἀτέρων, μητροκτόνους τ ἀγῶνας, οὓς οὑμοὶ γάμοι θῆσουσιν, οἴκων τ Ἀτρέως ἀνάστασιν Il totale rovesciamento della valutazione πόλιν δὲ δείξω τήνδε μακαριωτέραν ἢ τοὺς Ἀχαιούς... οἳ διὰ μίαν γυναῖκα καὶ μίαν Κύπριν, θηρῶντες Ἑλένην, μυρίους ἀπώλεσαν... Τρῶες δὲ πρῶτον μέν, τὸ κάλλιστον κλέος, ὑπὲρ πάτρας ἔθνῃσκον E tu onore di pianti, Ettore, avrai ove fia santo e lagrimato il sangue per la patria versato, e finché il Sole risplenderà su le sciagure umane τὰ δ Ἕκτορός σοι λύπρ ἄκουσον ὡς ἔχει δόξας ἀνὴρ ἄριστος οἴχεται θανών, καὶ τοῦτ Ἀχαιῶν ἵξις ἐξεργάζεται. εἰ δ ἦσαν οἴκοι, χρηστὸς ὢν ἐλάνθανε La Cassandra di Euripide a suo modo ama Apollo ὦ στέφη τοῦ φιλτάτου μοι θεῶν, ἀγάλματ εὔια χαίρετε ὡς ἔτ οὖσ ἁγνὴ χρόα δῶ θοαῖς αὔραις φέρεσθαί σου τάδ, ὦ μαντεῖ ἄναξ E giungerà vittoriosa fra i morti χαῖρέ μοι, μῆτερ. δακρύσῃς μηδέν. ὦ φίλη πατρίς, οἵ τε γῆς ἔνερθ ἀδελφοὶ χὡ τεκὼν ἡμᾶς πατήρ, οὐ μακρὰν δέξεσθέ μ. ἥξω δ ἐς νεκροὺς νικηφόρος

6 LA VERGINE CAMILLA Oceanum interea surgens Aurora reliquit La presentazione di Camilla nelle parole di Turno Est et Volscorum egregia de gente Camilla agmen agens equitum et florentis aere catervas L incontro di Camilla e Turno: un eroina e un eroe Obvia cui Volscorum acie comitante Camilla occurrit C. Me sine prima manu temptare pericula belli, tu pedes ad muros subsiste et moenia serva T. O decus Italiae virgo, quas dicere grates quasve referre parem? Sed nunc, est omnia quando iste animus supra, mecum partire laborem. Virgilio dà la parola a Diana: un unicum nell Eneide.. Graditur bellum ad crudele Camilla.. et nostris nequiquam cingitur armis cara mihi ante alias; neque enim novos iste Dianae venit amor subitaque animum dulcedine movit Camilla viene consacrata a Diana dal padre Metabo Alma, tibi hanc, nemorum cultrix, Latonia virgo, ipse pater famulam voveo; tua prima per auras tela tenens supplex hostem fugit; accipe, testor, diva tuam quae nunc dubiis committitur auris Camilla... sola contenta Diana aeternum telorum et virginitatis amorem intemerata colit Sorge una battaglia feroce adventusque virum fremitusque ardescit equorum implicuere inter se acies legitque virum vir..pugna aspera surgit feminea exsultant lunatis agmina peltis La commossa improvvisa apostrofe di Virgilio Quem telo primum, quem postremum, aspera virgo, deicis? aut quot humi morientia corpora fundis? Il valore di Camilla Quotque emissa manu contorsit spicula virgo, tot Phrygii cecidere viri

7 Si avvicina la fine fatale Il predestinato Arrunte segue Camilla Camilla si distrae Forte sacer Cybelo Chloreus olimque sacerdos insignis longe Phrygiis fulgebat in armis spumantemque agitabat ecum, quem pellis aenis in plumam squamis auro conserta tegebat. Ipse peregrina ferrugine clarus et ostro spicula torquebat Lycio Gortynia cornu; aureus ex umeris erat arcus et aurea vati cassida; tum croceam chlamydemque sinusque crepantis carbaseos fulvo in nodum collegerat auro, pictus acu tunicas et barbara tegmina crurum. Hunc virgo, sive ut templis praefigeret arma Troia, captivo sive ut se ferret in auro, venatrix unum ex omni certamine pugnae caeca sequebatur totumque incauta per agmen femineo predae et spoliorum ardebat amore Tutti s avvidero ella di nulla s avvide nihil ipsa nec aurae nec sonitus memor aut venientis ab aethere teli Virgilio con una sublime suspense vede Camilla colpita, sente le sue ultime parole, vede la sua vita fuggire dolente fra le ombre. Quindi le rende estremo omaggio: le madri, emulando Camilla, trepide lanciano dall alto dardi in difesa della città. Turno ed Enea si vedono si riconoscono, subito tenterebbero lo scontro ni roseus fessos iam in gurgite Phoebus Hibero tinguat equos noctemque die labente reducat.

8 TESTI CITATI Euripide, Ippolito 79-81, 240-1, 315, 317, 319, 337, 339, 341, 343, 347-8, , 400-2, 406-7, 723, Ovidio, Heroides, Fedra 3, 7-8, 10-13, 61-62, 143-4, 149, 153-4, Seneca, Fedra 54, 81-4, , 178-9, 184-5, 258, 602-4, 640-4, 646-8, 651, 657, 660, , 698-9, Eschilo, Agamennone 1063, , , 1087, , , , , 1128, , 1149, , , 1183, 1202, 1206, 1208, 1212, , , , 1289 Euripide, Troiane , , 353-4, 361-4, 365-6, 368-9, 386-7, 394-7, 451-2, 453-4, Virgilio, Eneide, XI 1, 432-3, 498-9, 505-6, , 535-8, , 582-4, 607,632, 635, 663-5, 676-7, , 801-2, 913-4

IL SÓPHISMA E L ARTE DELL INGANNO* 1

IL SÓPHISMA E L ARTE DELL INGANNO* 1 IL SÓPHISMA E L ARTE DELL INGANNO* 1 La tragedia dice Gorgia è un inganno, per il quale chi inganna (apatēsas) è più giusto di chi non inganna, e chi è ingannato (apatētheís) è più saggio di chi non si

Διαβάστε περισσότερα

Revisione ed integrazione dei Fontes Iuris Romani Anteiustiniani (FIRA)

Revisione ed integrazione dei Fontes Iuris Romani Anteiustiniani (FIRA) DIPARTIMENTO IURA SEZIONE STORIA DEL DIRITTO UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO Annali del seminario giuridico (Aupa) Fontes - 3.2 Revisione ed integrazione dei Fontes Iuris Romani Anteiustiniani (FIRA)

Διαβάστε περισσότερα

Aspetti del comico nel Corpus Lysiacum: il Witz

Aspetti del comico nel Corpus Lysiacum: il Witz Aspetti del comico nel Corpus Lysiacum: il Witz di Elena Colla Abstract Poiché, come già sottolineava Gorgia, il riso può essere un utile arma nelle mani di un abile oratore, l articolo indaga la presenza

Διαβάστε περισσότερα

EMANUELE DETTORI SU CALLIM. FR. 23 PF. (25 MASS.) aus: Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 187 (2013) 101 118. Dr. Rudolf Habelt GmbH, Bonn

EMANUELE DETTORI SU CALLIM. FR. 23 PF. (25 MASS.) aus: Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 187 (2013) 101 118. Dr. Rudolf Habelt GmbH, Bonn EMANUELE DETTORI SU CALLIM. FR. 23 PF. (25 MASS.) aus: Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 187 (2013) 101 118 Dr. Rudolf Habelt GmbH, Bonn 101 SU CALLIM. FR. 23 PF. (25 MASS.) In questo scritto

Διαβάστε περισσότερα

FIGURE DIVINE DELLA TERRA, DELLA GRANDE MADRE E DI CYBELE NELL'EPICA E NELLA LIRICA GRECA ARCAICA

FIGURE DIVINE DELLA TERRA, DELLA GRANDE MADRE E DI CYBELE NELL'EPICA E NELLA LIRICA GRECA ARCAICA Facoltà di Studi Umanistici Dipartimento di Studi sul Mondo Antico Dottorato in Civiltà e Tradizione Greca e Romana Ciclo XXVI FIGURE DIVINE DELLA TERRA, DELLA GRANDE MADRE E DI CYBELE NELL'EPICA E NELLA

Διαβάστε περισσότερα

PREGHIERE LITURGICHE. greco- italiano. nti. (Sabato precedente il Carnevale) VESPRO e MATTUTINO. del

PREGHIERE LITURGICHE. greco- italiano. nti. (Sabato precedente il Carnevale) VESPRO e MATTUTINO. del PREGHIERE LITURGICHE Patriarcato Ecumenico - Sacra Arcidiocesi Ortodossa di Italia e Malta Chiesa Greco- Ortodossa della Natività di San Giovanni Battista- Torino e Vicariato arcivescovile della Campania-

Διαβάστε περισσότερα

SCHEDA ANAGRAFICA SU ERODOTO

SCHEDA ANAGRAFICA SU ERODOTO SCHEDA ANAGRAFICA SU ERODOTO la firma : Hdt. I 1(pr.) Ἡροδότου Θουρίου ἱστορίης ἀπόδεξις ἥδε, ὡς µήτε τὰ γενόµενα ἐξ ἀνθρώπων τῷ χρόνῳ ἐξίτηλα γένηται, µήτε ἔργα µεγάλα τε καὶ θωµαστά, τὰ µὲν Ἕλλησι, τὰ

Διαβάστε περισσότερα

IL TEATRO DI ARISTOFANE TRADOTTO IN DIALETTO ROMANESCO DA MAURIZIO SONNINO

IL TEATRO DI ARISTOFANE TRADOTTO IN DIALETTO ROMANESCO DA MAURIZIO SONNINO IL TEATRO DI ARISTOFANE TRADOTTO IN DIALETTO ROMANESCO DA MAURIZIO SONNINO LA PACE [La skenè rippresenta la casa der protagonista. Sò ppresenti du' servi, riconoscibbili dar zinale tipico de li schiavi.

Διαβάστε περισσότερα

ministeria praestat: ut discimus e Plut. in Galba, (4, 4.) Τόν κίνδυνον προϋπτον έχοντες, Ante oculos

ministeria praestat: ut discimus e Plut. in Galba, (4, 4.) Τόν κίνδυνον προϋπτον έχοντες, Ante oculos 6843 ΟΠ [Τ. II. pp. 1382 1383.] ΟΠ 6844 6, 75. Valck. Phcen. p. 66. Athen. 1, 15. Casaub. 36." Schaef. Mss.] " "Ανοπτος, ό, ή, Non visibilis, " Non conspicuus, αθέατος, ap. Suid. Οί δέ"ελληνες " έπί θάτερα

Διαβάστε περισσότερα

UN ATTO EROICO DI TIMOLEONTE [da Plutarco]

UN ATTO EROICO DI TIMOLEONTE [da Plutarco] LA SCIMMIA E IL DELFINO [da Esopo] Ἔθος ἐστὶ τοῖς πλέουσιν ἐπάγεσθαι κύνας Μελιταίους καὶ πιθήκους πρὸς παραμυθίαν τοῦ πλοῦ. Καὶ δή τις μέλλων πλεῖν συνανήνεγκε πίθηκον. Γενομένων δὲ αὐτῶν κατὰ τὸ Σούνιον

Διαβάστε περισσότερα

La poesia di Michalis Pierìs a cura di Paola Maria Minucci

La poesia di Michalis Pierìs a cura di Paola Maria Minucci La poesia di Michalis Pierìs a cura di Paola Maria Minucci «Vengo da una patria piccola, dolce ma anche amara, segnata da guerre, distruzioni, esili. Quasi sempre conquistata, occupata e divisa, non ha

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ [ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ]

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ [ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ] ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ [ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ] Ἀποσπάσματα Ἐπιλογὴ - ἀπόδοση Θοδωρὴς Βοριᾶς Θεσσαλονίκη 2009 ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ [ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ] ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ [ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ] Ἀποσπάσματα Ἐπιλογὴ - ἀπόδοση Θοδωρὴς Βοριᾶς Θεσσαλονίκη 2009 ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Epistulae plenae querelarum sunt. Romam desiderat et fortunam. Poetam curae et miseriae excruciant. Epistulis contra iniuriam

Epistulae plenae querelarum sunt. Romam desiderat et fortunam. Poetam curae et miseriae excruciant. Epistulis contra iniuriam Ovidius poeta in terra Pontica exulat. Epistulas Romam scriptitat. ΛΑΤΙΝΙΚΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ, ΚΕΙΜΕΝΑ 1-20, σελ. 0 Epistulae plenae querelarum sunt. Romam desiderat et fortunam adversam deplorat. Narrat de incolis

Διαβάστε περισσότερα

δεῖ τοῦτο ποιεῖν αὐτή τε γὰρ ἄδηλός ἐστι τηνικαῦτα κἀκεῖνον ἀπέκρυψε καὶ ἠφάνισε πολλάκις, ἀπεσκέδασεν δέ οἱ αὐγάς, ὥς φησιν Ἐμπεδοκλῆς (B 42),

δεῖ τοῦτο ποιεῖν αὐτή τε γὰρ ἄδηλός ἐστι τηνικαῦτα κἀκεῖνον ἀπέκρυψε καὶ ἠφάνισε πολλάκις, ἀπεσκέδασεν δέ οἱ αὐγάς, ὥς φησιν Ἐμπεδοκλῆς (B 42), Euripides Trag., Fragmenta Fragment 1009, line 1 μῶν φόνον τιν' εἰργάσω; γλαυκῶπίς τε στρέφεται μήνη ἤπειρον εἰς ἄπειρον ἐκβάλλων πόδα τί χρέος ἔβα δῶμα; Plutarchus Biogr., Phil., Marcius Coriolanus Chapter

Διαβάστε περισσότερα

S. D. G. Last updated: 27 Dec. 2014

S. D. G. Last updated: 27 Dec. 2014 J. A. COMENII JANUA LINGUARUM RESERATA Cum Graeca versione THEODORI SIMONII HOLSATI, Innumeris in locis emendata a STEPHANO CURCELLAEO, MDCLXV. Quod opus electronice transcriptum a PHILIPPO VOLUCRE, Innumeris

Διαβάστε περισσότερα

A new fragment of Euripides Cresphontes

A new fragment of Euripides Cresphontes A new fragment of Euripides Cresphontes by Tom Keeline Tom Keeline Cresphontes Editorial preface: A remarkable late 9 th -century anthology of Athenian tragedy has recently emerged from the dusty shelves

Διαβάστε περισσότερα

Β Επεισόδιο Β ΣΚΗΝΗ: Κρέοντας-Αντιγόνη-Χορός (στ. 441-525)

Β Επεισόδιο Β ΣΚΗΝΗ: Κρέοντας-Αντιγόνη-Χορός (στ. 441-525) Β Επεισόδιο Β ΣΚΗΝΗ: Κρέοντας-Αντιγόνη-Χορός (στ. 441-525) ΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Σὲ δή, σὲ τὴν νεύουσαν εἰς πέδον κάρα, φῄς, ἢ καταρνῇ μὴ δεδρακέναι τάδε; Καὶ φημὶ δρᾶσαι κοὐκ ἀπαρνοῦμαι τὸ μή. Σὺ μὲν κομίζοις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΙΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Στρ. Καραϊσκάκη 62, Χαϊδάρι 12461, 210 5319707 708 E-mail : theriapraxis@htmail.cm, Α ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΟΠΟΥ Ο προσδιορισμός του τόπου εκφέρεται γενικά με εμπρόθετη

Διαβάστε περισσότερα

La justice divine ; le cas de Polycrate

La justice divine ; le cas de Polycrate La justice divine ; le cas de Polycrate Homère, Odyssée 1.28-43 τοῖσι δὲ μύθων ἦρχε πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε μνήσατο γὰρ κατὰ θυμὸν ἀμύμονος Αἰγίσθοιο, τόν ῥ Ἀγαμεμνονίδης τηλεκλυτὸς ἔκταν Ὀρέστης τοῦ ὅ

Διαβάστε περισσότερα

ad graecam linguam exercendam a magistris E. Calderón M. Díaz A. Martín J. Urrea A. Zamora collecta

ad graecam linguam exercendam a magistris E. Calderón M. Díaz A. Martín J. Urrea A. Zamora collecta ad graecam linguam exercendam a magistris E. Calderón M. Díaz A. Martín J. Urrea A. Zamora collecta Murciae anno MMIX 1 Proemio: la cólera de Aquiles. μῆνιν ἄειδε θεὰ Πηληϊάδεω Ἀχιλῆος οὐλομένην, ἣ μυρί'

Διαβάστε περισσότερα

Z ELEGII THEOGNISA. Σοὶ δ' ἐγὼ εὖ φρονέων ὑποθήσομαι, οἷά περ αὐτός, Katedra Języka i Cywilizacji Greckiej UMK Materiały dydaktyczne

Z ELEGII THEOGNISA. Σοὶ δ' ἐγὼ εὖ φρονέων ὑποθήσομαι, οἷά περ αὐτός, Katedra Języka i Cywilizacji Greckiej UMK Materiały dydaktyczne 1 Z ELEGII THEOGNISA Ὦ ἄνα, Λητοῦς υἱέ, Διὸς τέκος, οὔποτε σεῖο λήσομαι ἀρχόμενος οὐδ' ἀποπαυόμενος, ἀλλ' αἰεὶ πρῶτόν τε καὶ ὕστατον ἔν τε μέσοισιν ἀείσω σὺ δέ μοι κλῦθι καὶ ἐσθλὰ δίδου. 5 Φοῖβε ἄναξ,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΗΡΟΥ ΟΔΥΣΣΕΙΑ (ΟΛΟ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ Η ΝΕΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ)

ΟΜΗΡΟΥ ΟΔΥΣΣΕΙΑ (ΟΛΟ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ Η ΝΕΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ) ΟΜΗΡΟΥ ΟΔΥΣΣΕΙΑ (ΟΛΟ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ Η ΝΕΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ) 2 Ομήρου Οδυσσειάς Μετάφραση Ν. Καζαντζάκη - Ι. Κακριδή 1938 ( Όγδοη και τελική μορφή) 3 Περιεχόμενα 1. - α - 2. - β - 3. - γ - 4. -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΤΗΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ. Μετάφραση, προλεγόµενα: Αρ. Καµπάνης

ΕΠΙΚΤΗΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ. Μετάφραση, προλεγόµενα: Αρ. Καµπάνης ΕΠΙΚΤΗΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ Μετάφραση, προλεγόµενα: Αρ. Καµπάνης Το Εγχειρίδιον δεν είνε γραµµένον από τον ίδιον τον Επίκτητον. Όπως ο Σωκράτης, όπως ο Ιησούς, και ο Επίκτητος δεν αφήκε σύγγραµµα κανένα. Αι

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 9 Διόνυσος, Ἀπόλλων καὶ Ποσειδῶν ἐν Ἀττικῇ

Ενότητα 9 Διόνυσος, Ἀπόλλων καὶ Ποσειδῶν ἐν Ἀττικῇ Ενότητα 9 Διόνυσος, Ἀπόλλων καὶ Ποσειδῶν ἐν Ἀττικῇ Στην ενότητα επαναλαμβάνονται πολλά από τα φαινόμενα που έχουν ήδη παρουσιαστεί και μπορεί να λειτουργήσει επαναληπτικά. Το κείμενο είναι εύκολο στην

Διαβάστε περισσότερα

ΘΟΥΚΙ Ι ΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑ Β. Ο επιτάφιος λόγος του Περικλή

ΘΟΥΚΙ Ι ΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑ Β. Ο επιτάφιος λόγος του Περικλή ΘΟΥΚΙ Ι ΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑ Β Ο επιτάφιος λόγος του Περικλή 34. Τον ίδιο χειµώνα οι Αθηναίοι, ακολουθώντας την πατροπαράδοτη συνήθεια, τέλεσαν δηµόσια την ταφή εκείνων που πρώτοι σκοτώθηκαν σε αυτόν τον πόλεµο.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗ πολλὴ κοὐκ ἀνώνυμος Πόντου τερμόνων τ Ἀτλαντικῶν τερμόνων εἴσω πρεσβεύω φρονοῦσιν εἰς ἡμᾶς μέγα

ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗ πολλὴ κοὐκ ἀνώνυμος Πόντου τερμόνων τ Ἀτλαντικῶν τερμόνων εἴσω πρεσβεύω φρονοῦσιν εἰς ἡμᾶς μέγα ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ ΑΦΡΟΔΙΤ Η Πολλὴ μὲν ἐν βροτοῖσι κοὐκ ἀνώνυμος θεὰ κέκλημαι Κύπρις οὐρανοῦ τ ἔσω ὅσοι τε Πόντου τερμόνων τ Ἀτλαντικῶν ναίουσιν εἴσω, φῶς ὁρῶντες ἡλίου, τοὺς μὲν σέβοντας τἀμὰ πρεσβεύω κράτη, 5

Διαβάστε περισσότερα

ἐπικτήτου ἐγχειρίδιον γνωμολόγιον ἐπικτήτου τό καλούμενον

ἐπικτήτου ἐγχειρίδιον γνωμολόγιον ἐπικτήτου τό καλούμενον ἐπικτήτου ἐγχειρίδιον γνωμολόγιον ἐπικτήτου τό καλούμενον ἐπικτήτου ἐγχειρίδιον γνωμολόγιον ἐπικτήτου τό καλούμενον αʹ 1. Τῶν ὄντων τὰ μέν ἐστιν ἐφ' ἡμῖν, τὰ δὲ οὐκ ἐφ' ἡμῖν. ἐφ' ἡμῖν μὲν ὑπόληψις, ὁρμή,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΣ. (ed. D. B. Monro and T. W. Allen. Oxford, 1920) Μετάφραση: Ν. Καζαντζάκη - Ἰ. Θ. Κακριδῆ

ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΣ. (ed. D. B. Monro and T. W. Allen. Oxford, 1920) Μετάφραση: Ν. Καζαντζάκη - Ἰ. Θ. Κακριδῆ ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΣ (ed. D. B. Monro and T. W. Allen. Oxford, 1920) Μετάφραση: Ν. Καζαντζάκη - Ἰ. Θ. Κακριδῆ http://www.phys.uoa.gr/~nektar/arts/tributes/omhros/il.htm 1. -Α- 2. -Β- 3. -Γ- 4. - - 5. -Ε- 6. -Ζ-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΓΥΜΝΑΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΓΥΜΝΑΙΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΕ ΑΚΗΕΙ 1. Να τονίσετε τις παρακάτω λέξεις και να αιτιολογήσετε τον τονισμό: ο ἀνηλικος, το πληθος, ἐχω, ο θειος, των ὡραιων, οι ναυται, οι οικοι, τοις κηποις, τας ωρας, τους ἀνθρωπους, το ῥευμα.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ / 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ / 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΔΟΙΑΣΤΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ / 1 ὅτι (αντικειμενική- πραγματική κρίση) : Φανερόν ἐστί ὅτι οὐδέν δεινόν ἐγεγόνει ὡς (υποκειμενική κρίση) : Λέγει δ ὡς ὑβριστής εἰμι. ὡς ἄρα (κρίση

Διαβάστε περισσότερα