Εκτυπωτής HP Officejet H470 series

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εκτυπωτής HP Officejet H470 series"

Transcript

1 Εκτυπωτής HP Officejet H470 series Οδηγός χρήσης Podręcznik użytkownika

2 Εκτυπωτής HP Officejet H470 series Οδηγός χρήσης

3 Πληροφορίες για τα πνευματικά δικαιώματα 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Έκδοση 1, 2/2007 Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η διασκευή ή η μετάφραση χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια, εκτός απ' όσα επιτρέπονται σύμφωνα με τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορούν να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση. Οι μόνες εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της ΗΡ διατυπώνονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και αυτές τις υπηρεσίες. Τίποτα απ' όσα αναφέρονται στο παρόν δεν πρέπει να θεωρηθούν ότι αποτελούν πρόσθετη εγγύηση. Η ΗΡ δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά σφάλματα ή παραλείψεις στο παρόν. Copyright (C) , RSA Data Security, Inc. Created Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η άδεια αντιγραφής και χρήσης αυτού του λογισμικού παραχωρείται υπό τον όρο ότι φέρει την ένδειξη "RSA Data Security, Inc. MD4 Message-Digest Algorithm" σε όλα τα υλικά που αναφέρονται ή παραπέμπουν σε αυτό το λογισμικό ή σε αυτή τη λειτουργία. Άδεια παραχωρείται επίσης και για τη δημιουργία και χρήση παράγωγων εργασιών, υπό τον όρο ότι παρόμοιες εργασίες φέρουν την ένδειξη "derived from the RSA Data Security, Inc. MD4 Message-Digest Algorithm" σε όλα τα υλικά που αναφέρονται ή παραπέμπουν στην παραγόμενη εργασία. Η RSA Data Security, Inc. δεν αντιπροσωπεύει την εμπορευσιμότητα του παρόντος λογισμικού ή την καταλληλότητα του για συγκεκριμένο σκοπό. Το προϊόν παρέχεται "ως έχει" χωρίς κανενός είδους ρητής ή υπονοούμενης εγγύησης. Οι σημειώσεις αυτές, τυχόν αντίγραφα ή τμήματα της παρούσας τεκμηρίωσης και/ή του λογισμικού πρέπει να φυλάσσονται. Προειδοποιήσεις της Hewlett-Packard Company Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έντυπο ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η προσαρμογή ή η μετάφραση του παρόντος υλικού, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της Hewlett-Packard, με εξαίρεση τα όσα επιτρέπονται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων. Οι μόνες εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες της HP αναφέρονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν τα εν λόγω προϊόντα και υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο στο παρόν δεν πρέπει να εκληφθεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν θα είναι υπεύθυνη για τυχόν τεχνικά σφάλματα, συντακτικά σφάλματα ή παραλείψεις στο παρόν. Εμπορικές ονομασίες Οι ονομασίες Windows και Windows XP είναι σήματα κατατεθέντα στις Η.Π.Α. της Microsoft Corporation. Η ονομασία Windows Vista είναι σήμα κατατεθέν ή εμπορικό σήμα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες. Οι ονομασίες Adobe και Acrobat είναι εμπορικά σήματα της Adobe Systems Incorporated. Τα εμπορικά σήματα Bluetooth ανήκουν στον κάτοχό τους και χρησιμοποιούνται από τη Hewlett- Packard Company κατόπιν αδείας. Πληροφορίες ασφαλείας Ακολουθείτε πάντα τα βασικά προληπτικά μέτρα ασφαλείας όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν, προκειμένου να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού από φωτιά ή ηλεκτροπληξία. 1. Διαβάστε και κατανοήστε όλες τις οδηγίες της τεκμηρίωσης που συνοδεύει το Εκτυπωτής HP. 2. Χρησιμοποιείτε μόνο καλά γειωμένη πρίζα όταν συνδέετε αυτό το προϊόν στην πηγή τροφοδοσίας. Σε περίπτωση που δεν γνωρίζετε αν η πρίζα είναι γειωμένη, ρωτήστε έναν ειδικευμένο ηλεκτρολόγο. 3. Να λαμβάνετε υπόψη τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες που συνοδεύουν το προϊόν. 4. Αποσυνδέστε το προϊόν από την πρίζα πριν τον καθαρισμό. 5. Μην εγκαθιστάτε ή χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν κοντά σε νερό ή όταν τα χέρια σας είναι υγρά. 6. Εγκαταστήστε το προϊόν με ασφάλεια σε μια σταθερή επιφάνεια. 7. Τοποθετήστε το προϊόν σε προστατευμένη θέση, όπου το καλώδιο δεν αποτελεί εμπόδιο και δε μπορεί να πάθει βλάβη. 8. Αν το προϊόν δε λειτουργεί σωστά, δείτε την ενότητα Συντήρηση και αντιμετώπιση προβλημάτων. 9. Δεν υπάρχει κανένα τμήμα στο εσωτερικό του εκτυπωτή που να μπορεί να επισκευαστεί από το χρήστη. Αναθέσετε τη συντήρηση και την επισκευή σε ειδικευμένο προσωπικό τεχνικής υποστήριξης.

4

5 Περιεχόμενα 1 Τα πρώτα βήματα Εύρεση άλλων πηγών για το προϊόν...6 Άτομα με ειδικές ανάγκες...8 Κατανόηση εξαρτημάτων συσκευής...8 Πρόσοψη...9 Πίσω και πλαϊνή πλευρά...10 Πίνακας ελέγχου...10 Κάτω πλευρά...11 Συμβουλές για τα ταξίδια Εγκατάσταση εξαρτημάτων Τοποθέτηση και χρήση της μπαταρίας...14 Ασφάλεια μπαταρίας...14 Κατανόηση της μπαταρίας...16 Φόρτιση και χρήση της μπαταρίας...16 Τοποθέτηση και χρήση εξαρτημάτων και Bluetooth...18 Τοποθέτηση ασύρματου εξαρτήματος USB ή Bluetooth...18 Ασύρματη εκτύπωση και Bluetooth...18 Πληροφορίες για τη λειτουργία Πληροφορίες για την τεχνολογία Bluetooth Χρήση της συσκευής Επιλογή μέσων εκτύπωσης...21 Συμβουλές για την επιλογή και χρήση των μέσων εκτύπωσης...21 Κατανόηση προδιαγραφών υποστηριζόμενων μέσων...23 Κατανόηση υποστηριζόμενων μεγεθών...24 Κατανόηση υποστηριζόμενων τύπων και βαρών μέσων...25 Ρύθμιση ελάχιστων περιθωρίων...26 Τοποθέτηση μέσων...26 Αλλαγή ρυθμίσεων εκτύπωσης...27 Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για τις τρέχουσες εργασίες από μια εφαρμογή (Windows)...28 Για να αλλάξετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για όλες τις επόμενες εργασίες (Windows)...28 Για να αλλάξετε ρυθμίσεις (Mac OS)...28 Χρήση του Κέντρου λειτουργιών HP (Windows)...29 Εκτύπωση δύο όψεων (εκτύπωση διπλής όψης)...29 Οδηγίες για εκτύπωση και στις δύο όψεις μιας σελίδας...29 Για να πραγματοποιήσετε εκτύπωση διπλής όψης (Windows)...30 Για εκτύπωση διπλής όψης (Mac OS)...30 Εκτύπωση σε ειδικό μέσο και μέσο προσαρμοσμένου μεγέθους...30 Για εκτύπωση σε ειδικό μέσο ή μέσο προσαρμοσμένου μεγέθους (Windows)...30 Για εκτύπωση σε ειδικό μέσο ή μέσο προσαρμοσμένου μεγέθους (Mac OS)

6 Εκτύπωση χωρίς περιθώρια...32 Για να εκτυπώσετε ένα έγγραφο χωρίς περιθώρια (Windows) Για να εκτυπώσετε ένα έγγραφο χωρίς περιθώρια (Mac OS)...33 Εκτύπωση από φορητές συσκευές...33 Εκτύπωση ψηφιακών φωτογραφιών...33 Για έγχρωμη εκτύπωση με έξι μελάνες...34 Οδηγίες για την εκτύπωση φωτογραφιών...34 Για να εκτυπώσετε από φωτογραφική μηχανή συμβατή με PictBridge...35 Για να μεταφέρετε φωτογραφίες στον υπολογιστή...35 Εκτύπωση από κινητά τηλέφωνα Για να εγκαταστήσετε το λογισμικό Mobile Printing Application στο τηλέφωνο...36 Για να εκτυπώσετε από κινητό τηλέφωνο...37 Εκτύπωση από συσκευές Pocket PC...37 Για να εγκαταστήσετε το λογισμικό HP Mobile Printing για Pocket PC...38 Για να εκτυπώσετε από συσκευές Pocket PC...38 Εκτύπωση από συσκευές Palm OS...39 Για να εγκαταστήσετε το Printboy...39 Για να τοποθετήσετε μια κάρτα ασύρματης επικοινωνίας...40 Για να εκτυπώσετε με τυπικές εφαρμογές Palm OS...40 Για να επιλέξετε προεπιλεγμένο εκτυπωτή (προαιρετικό)...40 Για να εκτυπώσετε με το Documents To Go...40 Χρήση συσκευών μνήμης...40 Εκτύπωση από κάρτες μνήμης και μονάδες Flash USB...41 Ακύρωση εργασίας εκτύπωσης Διαμόρφωση και διαχείριση Διαχείριση της συσκευής...44 Παρακολούθηση συσκευής...44 Διαχείριση συσκευής...45 Χρήση εργαλείων διαχείρισης συσκευής...46 Εργαλειοθήκη (Windows) Για να ανοίξετε την Εργαλειοθήκη...46 Καρτέλες Εργαλειοθήκης...47 HP Printer Utility (Mac OS)...48 Για να ανοίξετε το HP Printer Utility Καρτέλες του HP Printer Utility...48 Network Printer Setup Utility (Mac OS)...49 Λογισμικό Εργαλειοθήκη για PDA (Pocket PC και Palm OS) HP Instant Support...50 Ασφάλεια και ιδιωτικό απόρρητο...50 Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο HP Instant Support...50 myprintmileage...50 Κατανόηση των σελίδων πληροφοριών συσκευής...51 Εκτύπωση σελίδων πληροφοριών της συσκευής από τον πίνακα ελέγχου...51 Εκτύπωση σελίδων πληροφοριών της συσκευής από το λογισμικό...52 Διαμόρφωση συσκευής (Windows)...53 Απευθείας σύνδεση...53 Για να εγκαταστήσετε το λογισμικό πριν από τη σύνδεση της συσκευής (συνιστάται)...53 Για να συνδέσετε τη συσκευή πριν την εγκατάσταση του λογισμικού...54 Για να χρησιμοποιείτε από κοινού τη συσκευή σε ένα τοπικά κοινόχρηστο δίκτυο

7 Περιεχόμενα Διαμόρφωση συσκευής (Mac OS)...55 Για να εγκαταστήσετε το λογισμικό...55 Για να έχετε κοινόχρηστη τη συσκευή σε ένα τοπικά κοινόχρηστο δίκτυο...56 Κατάργηση εγκατάστασης και επανεγκατάσταση λογισμικού...57 Ασύρματη σύνδεση Πληροφορίες για το διακόπτη προφίλ ασύρματης λειτουργίας...59 Πληροφορίες για τις ρυθμίσεις ασύρματου δικτύου Ρύθμιση για με εργοστασιακές προεπιλογές...61 Για εγκατάσταση με τη λειτουργία ad hoc και τις εργοστασιακές προεπιλογές με καλώδιο USB (Windows και Mac OS)...61 Για εγκατάσταση με τη λειτουργία ad hoc και τις εργοστασιακές προεπιλογές χωρίς καλώδιο USB (Windows)...62 Για δημιουργία σύνδεσης υπολογιστή προς υπολογιστή (ad hoc) με τις εργοστασιακές προεπιλογές με καλώδιο χωρίς καλώδιο USB (Mac OS)...63 Εγκατάσταση για σε υπάρχοντα (μη προεπιλεγμένα) δίκτυα...64 Για εγκατάσταση σε υπάρχον δίκτυο με καλώδιο USB (Windows ή Mac OS)...64 Για εγκατάσταση σε υπάρχον δίκτυο χωρίς καλώδιο USB...65 Διαμόρφωση και χρήση προφίλ ασύρματης λειτουργίας Για να διαμορφώσετε προφίλ ασύρματης λειτουργίας (Windows)...66 Για να διαμορφώσετε προφίλ ασύρματης λειτουργίας (Mac OS)...67 Χρήση του διακόπτη προφίλ ασύρματης λειτουργίας...67 Επαναφορά των προφίλ ασύρματης λειτουργίας στις εργοστασιακές προεπιλογές...69 Διαμόρφωση πολλών εκτυπωτών για (Windows)...69 Ασύρματη σύνδεση Bluetooth...70 Δημιουργία ασύρματης σύνδεσης Bluetooth...71 Διαμόρφωση ρυθμίσεων ασύρματης σύνδεσης Bluetooth...72 Επιλογές ρυθμίσεων ασύρματης σύνδεσης Bluetooth...73 Διεύθυνση συσκευής Bluetooth...73 Όνομα συσκευής Bluetooth...73 Κωδικός ΡΙΝ (κλειδί πρόσβασης)...74 Επαναφορά πρόσβασης συσκευής...75 Για να επαναφέρετε τις εργοστασιακές προεπιλογές...76 Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth...76 Εντοπισμός Bluetooth...76 Γραμματοσειρές Bluetooth...76 Σελίδα διαμόρφωσης ασύρματης σύνδεσης...76 Σύνδεση...76 Προφίλ ασύρματης λειτουργίας Bluetooth Συντήρηση και αντιμετώπιση προβλημάτων Χειρισμός δοχείων μελάνης...79 Αντικατάσταση των δοχείων μελάνης...79 Ευθυγράμμιση δοχείων μελάνης...82 Εκτύπωση με ένα δοχείο μελάνης...83 Βαθμονόμηση χρωμάτων...83 Συντήρηση της συσκευής...84 Καθαρισμός της συσκευής...84 Καθαρισμός των κεφαλώς εκτύπωσης...84 Αποθήκευση αναλωσίμων εκτύπωσης...87 Φύλαξη των δοχείων μελάνης

8 Αντικατάσταση της μονάδας σέρβις μελάνης...88 Συμβουλές και πηγές αντιμετώπισης προβλημάτων Επίλυση προβλημάτων εκτύπωσης...90 Μη αναμενόμενη απενεργοποίηση της συσκευής...90 Όλες οι φωτεινές ενδείξεις της συσκευής είναι αναμμένες ή αναβοσβήνουν...90 Η συσκευή δεν αποκρίνεται (δεν εκτυπώνεται τίποτα)...91 Η συσκευή δεν δέχεται το δοχείο μελάνης...92 Η συσκευή χρειάζεται πολύ χρόνο για να εκτυπώσει...92 Εκτύπωση κενής σελίδας ή μέρους της σελίδας...93 Κάτι λείπει ή είναι λάθος στη σελίδα...93 Η τοποθέτηση του κειμένου ή των γραφικών είναι λανθασμένη...95 Κακή ποιότητα εκτύπωσης και μη αναμενόμενες εκτυπώσεις...95 Γενικές συμβουλές...96 Εκτύπωση ακατανόητων χαρακτήρων...97 Το μελάνι απλώνεται...98 Το μελάνι δεν γεμίζει πλήρως το κείμενο ή τα γραφικά...99 Η εκτύπωση είναι αχνή ή με θαμπά χρώματα Τα χρώματα εκτυπώνονται σαν ασπρόμαυρα Εκτυπώνονται λάθος χρώματα Στην εκτύπωση τα χρώματα είναι ανακατεμένα Τα χρώματα δεν είναι σωστά ευθυγραμμισμένα Γραμμές ή κουκίδες λείπουν από κείμενο ή γραφικά Επίλυση προβλημάτων τροφοδοσίας χαρτιού Τα μέσα εκτύπωσης δεν υποστηρίζονται από τη συσκευή Ο εκτυπωτής δεν μπορεί να τραβήξει το μέσο εκτύπωσης Τα μέσα εκτύπωσης δεν βγαίνουν σωστά Οι σελίδες είναι λοξές Τροφοδοτούνται πολλές σελίδες Αντιμετώπιση προβλημάτων ζητημάτων εγκατάστασης Συμβουλές εγκατάστασης υλικού Συμβουλές εγκατάστασης λογισμικού Προβλήματα στη ρύθμιση ασύρματης επικοινωνίας ή Bluetooth Ελέγξτε το εξάρτημα ασύρματης εκτύπωσης Ελέγξτε τις ρυθμίσειςασύρματης σύνδεσης Ελέγξτε την επικοινωνία δικτύου Ελέγξτε το σήμα ασύρματης επικοινωνίας Διόρθωση εμπλοκών Αποκατάσταση εμπλοκής στη συσκευή Συμβουλές για να αποφύγετε εμπλοκές Αναφορά λυχνιών πίνακα ελέγχου Επεξήγηση φωτεινών ενδείξων πίνακα ελέγχου Α Αναλώσιμα και εξαρτήματα HP Ηλεκτρονική παραγγελία αναλώσιμων εκτύπωσης Εξαρτήματα Αναλώσιμα Δοχεία μελάνης Μέσα εκτύπωσης HP

9 Περιεχόμενα Β Γ Υποστήριξη και εγγύηση Δήλωση περιορισμένης εγγύησης της Hewlett-Packard Λήψη ηλεκτρονικής βοήθειας Λήψη τηλεφωνικής υποστήριξης από την HP Πριν καλέσετε Διαδικασία υποστήριξης Τηλεφωνική υποστήριξη της HP Χρονική περίοδος τηλεφωνικής υποστήριξης Αριθμοί τηλεφωνικής υποστήριξης Πραγματοποίηση κλήσης Μετά την περίοδο τηλεφωνικής υποστήριξης Επιπλέον επιλογές εγγύησης HP Quick Exchange Service (Ιαπωνία) Προετοιμασία συσκευής για μεταφορά Αφαίρεση των δοχείων μελάνης πριν από την αποστολή Συσκευασία της συσκευής Προδιαγραφές συσκευής Φυσικές προδιαγραφές Λειτουργίες και δυνατότητες προϊόντος Προδιαγραφές επεξεργαστή και μνήμης Aπαιτήσεις συστήματος Ανάλυση εκτύπωσης Προδιαγραφές περιβάλλοντος Προδιαγραφές ηλεκτρικής σύνδεσης Προδιαγραφές εκπομπής ήχου (επίπεδα θορύβου σύμφωνα με ISO 7779) Προδιαγραφές καρτών μνήμης Δ Πληροφορίες κανονισμών Πρόγραμμα περιβαλλοντικής αειφορίας Μείωση και εξάλειψη Κατανάλωση ενέργειας Σημείωση για το Energy Star Φύλλα δεδομένων ασφάλειας υλικών Ανακύκλωση Συσκευασία προϊόντος Πλαστικά εξαρτήματα Προϊόντα και αναλώσιμα της HP Απόρριψη άχρηστου εξοπλισμού από χρήστες σε ιδιωτικά νοικοκυριά στην Ευρωπαϊκή Ένωση Δήλωση FCC Άλλες πληροφορίες κανονισμών Σημείωση για χρήστες στην Κορέα Δήλωση συμμόρφωσης VCCI (Class B) για χρήστες στην Ιαπωνία Σημείωση για τους χρήστες στην Ιαπωνία σχετικά με το καλώδιο τροφοδοσίας Δήλωση για τις εκπομπές θορύβου για τη Γερμανία Σημειώσεις RoHS (μόνο στην Κίνα) Δήλωση για τις ενδείξεις LED Κανονιστικός αριθμός μοντέλου Δήλωση συμμόρφωσης Ευρετήριο

10 1 Τα πρώτα βήματα Σε αυτόν τον οδηγό παρέχονται λεπτομέρειες για τον τρόπο χρήσης της συσκευής και την επίλυση προβλημάτων. Εύρεση άλλων πηγών για το προϊόν Άτομα με ειδικές ανάγκες Κατανόηση εξαρτημάτων συσκευής Συμβουλές για τα ταξίδια Εύρεση άλλων πηγών για το προϊόν Μπορείτε να λάβετε πληροφορίες σχετικά με το προϊόν και επιπλέον πληροφορίες αντιμετώπισης προβλημάτων που δεν περιλαμβάνονται σε αυτόν τον οδηγό από τις παρακάτω πηγές: Πηγή Περιγραφή Θέση Αρχείο readme και σημειώσεις έκδοσης Εργαλειοθήκη (Microsoft Windows ) HP Printer Utility (Mac OS) Λογισμικό Εργαλειοθήκη για PDA (Pocket PC και Palm OS) Παρέχουν τις πιο πρόσφατες πληροφορίες και συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων. Παρέχει πληροφορίες για την κατάσταση των δοχείων μελάνης και την πρόσβαση στις υπηρεσίες συντήρησης. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε Εργαλειοθήκη (Windows). Περιέχει εργαλεία για τη διαμόρφωση των ρυθμίσεων εκτύπωσης, τη βαθμονόμηση της συσκευής, τον καθαρισμό των κεφαλών εκτύπωσης, την εκτύπωση της σελίδας αυτόματου διαγνωστικού ελέγχου, την online παραγγελία αναλωσίμων και την εύρεση πληροφοριών υποστήριξης στην τοποθεσία web. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε HP Printer Utility (Mac OS). Παρέχει πληροφορίες κατάστασης και συντήρησης για τη συσκευή. Μπορείτε να δείτε τα επίπεδα μελάνης και το επίπεδο της μπαταρίας, να κατανοήσετε τις φωτεινές ενδείξεις της συσκευής, να Περιλαμβάνεται στο Starter CD. Εγκαθίσταται τυπικά με το λογισμικό της συσκευής. Εγκαθίσταται τυπικά με το λογισμικό της συσκευής. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την ενότητα Λογισμικό Εργαλειοθήκη για PDA (Pocket PC και Palm OS). 6 Τα πρώτα βήματα

11 (συνέχεια) Πηγή Περιγραφή Θέση ευθυγραμμίσετε τα δοχεία μελάνης και, επίσης, να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις ασύρματης λειτουργίας και Bluetooth για ασύρματη εκτύπωση. Πίνακας ελέγχου Αρχεία καταγραφής και αναφορές Σελίδα αυτοδιαγνωστικού ελέγχου Τοποθεσίες Web της HP Τηλεφωνική υποστήριξη της HP Βοήθεια λογισμικού φωτογραφιών και απεικόνισης HP Κέντρο λειτουργιών HP (Windows) Παρέχει πληροφορίες κατάστασης, σφαλμάτων και προειδοποιήσεων σχετικά με λειτουργίες. Παρέχουν πληροφορίες σχετικά με συμβάντα που έχουν παρουσιαστεί. Πληροφορίες συσκευής: Όνομα προϊόντος Αριθμός μοντέλου Αριθμός σειράς Αριθμός έκδοσης firmware Εγκατεστημένα εξαρτήματα (για παράδειγμα, μονάδα αυτόματης εκτύπωσης διπλής όψης) Αριθμός σελίδων που έχουν εκτυπωθεί από τους δίσκους και τα εξαρτήματα Εκτύπωση κατάστασης αναλωσίμων Παρέχουν τις τελευταίες πληροφορίες σχετικά με το λογισμικό του εκτυπωτή, τα προϊόντα και την υποστήριξη. Παρέχει πληροφορίες για επικοινωνία με την HP. Κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, αυτή η υποστήριξη παρέχεται συχνά χωρίς χρέωση. Παρέχει πληροφορίες για τη χρήση του λογισμικού. Σας επιτρέπει να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της συσκευής, να παραγγείλετε αναλώσιμα και να αποκτήσετε πρόσβαση στην ηλεκτρονική Βοήθεια. Ανάλογα με τις συσκευές που έχετε εγκαταστήσει, το Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την ενότητα Αναφορά λυχνιών πίνακα ελέγχου. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε Παρακολούθηση συσκευής. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε Κατανόηση των σελίδων πληροφοριών συσκευής. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε Λήψη τηλεφωνικής υποστήριξης από την HP. Εγκαθίσταται τυπικά με το λογισμικό της συσκευής. Εύρεση άλλων πηγών για το προϊόν 7

12 Κεφάλαιο 1 Πηγή Περιγραφή Θέση Κέντρο λειτουργιών ΗΡ παρέχει πρόσθετες δυνατότητες, όπως πρόσβαση στο λογισμικό φωτογραφιών και απεικόνισης ΗΡ καθώς και στον Οδηγό ρύθμισης φαξ. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε Χρήση του Κέντρου λειτουργιών HP (Windows). Άτομα με ειδικές ανάγκες Η συσκευή παρέχει διάφορες λειτουργίες πρόσβασης για άτομα με ειδικές ανάγκες. Προβλήματα όρασης Η πρόσβαση στο λογισμικό της συσκευής για άτομα με προβλήματα όρασης είναι δυνατή μέσω των επιλογών και λειτουργιών για άτομα με ειδικές ανάγκες του λειτουργικού σας συστήματος'. Επιπλέον, υποστηρίζει τεχνολογία, όπως ανάγνωση οθόνης, σύστημα ανάγνωσης Μπράιγ και εφαρμογές υπαγόρευσης. Για τους χρήστες με αχρωματοψία, τα έγχρωμα κουμπιά και οι καρτέλες που χρησιμοποιούνται στο λογισμικό και στον εκτυπωτή HP, διαθέτουν απλό κείμενο ή ετικέτες με εικονίδια που αποδίδουν την κατάλληλη ενέργεια. Κινητικά προβλήματα Για τους χρήστε με κινητικά προβλήματα, οι λειτουργίες του λογισμικού της συσκευής μπορούν να εκτελεστούν με εντολές στο πληκτρολόγιο. Το λογισμικό υποστηρίζει και επιλογές των Windows για άτομα με ειδικές ανάγκες, όπως ασύγχρονα πλήκτρα, εναλλαγή πλήκτρων, φίλτρο πλήκτρων και πλήκτρα ποντικού. Η χρήση των θυρών, των κουμπιών, των δίσκων και των οδηγών χαρτιού της συσκευής μπορεί να γίνει από χρήστες με δυνατότητες περιορισμένης πρόσβασης. Υποστήριξη Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση αυτού του προϊόντος και τη δέσμευση της HP' για τη δημιουργία προϊόντων για άτομα με ειδικές ανάγκες, επισκεφθείτε την τοποθεσία της HP' στο Web στη διεύθυνση Για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος από άτομα με ειδικές ανάγκες σε λειτουργικά συστήματα Mac OS, επισκεφθείτε την τοποθεσία web της Apple στη διεύθυνση Κατανόηση εξαρτημάτων συσκευής Πρόσοψη Πίσω και πλαϊνή πλευρά Πίνακας ελέγχου Κάτω πλευρά 8 Τα πρώτα βήματα

13 Πρόσοψη 1 Προέκταση δίσκου εισόδου (δεν περιλαμβάνεται στα μοντέλα για ορισμένες χώρες/ περιοχές) Σύρεται προς τα πάνω για υποστήριξη μέσων εκτύπωσης μεγέθους Legal. Έτσι, αποτρέπονται πιθανά προβλήματα στην τροφοδοσία των μέσων εκτύπωσης. 2 Δίσκος εισόδου Περιέχει τα μέσα εκτύπωσης. Όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται, αφαιρέστε τα μέσα εκτύπωσης και κλείστε το δίσκο. 3 Οδηγός χαρτιού μεγάλου πλάτους Τα μέσα εκτύπωσης μεγέθους Letter, Legal και A4 ευθυγραμμίζονται με αυτόν τον οδηγό. 4 Οδηγός πλάτους μέσων Ρυθμίζεται για να χωράει διάφορα μεγέθη μέσων. Σύρετε προς τα δεξιά για να τοποθετήσετε στενά μέσα εκτύπωσης. Με τον τρόπο αυτό ο οδηγός στενών μέσων εκτύπωσης σύρεται αυτόματα προς τα αριστερά για να εξασφαλιστεί ότι τα μέσα εκτύπωσης θα είναι ευθυγραμμισμένα για τα σωστά περιθώρια εκτύπωσης. 5 Οδηγός στενών μέσων εκτύπωσης Όταν μετακινείτε τον οδηγό πλάτους μέσων προς τα δεξιά, ο οδηγός αυτός σύρεται αυτόματα προς τα αριστερά για να τοποθετηθούν πιο στενά μέσα. 6 Ασφάλειες δοχείων μελάνης Ανασηκώστε αυτές τις ασφάλειες για εύκολη αφαίρεση και τοποθέτηση των δοχείων μελάνης. 7 Θέσεις βάσης για τα δοχεία μελάνης Συγκρατούν τα δοχεία μελάνης. 8 Μπροστινό κάλυμμα πρόσβασης Παρέχει πρόσβαση στα δοχεία μελάνης και για διόρθωση εμπλοκών χαρτιού. Για να ξεκινήσει η εκτύπωση πρέπει να κλείσετε αυτό το κάλυμμα. 9 Σχισμή εξόδου Τα μέσα εκτύπωσης εξέρχονται από τη συσκευή από εδώ. 10 Θύρα εξόδου Ανοίγει αυτόματα όταν ενεργοποιείται η συσκευή. Επιτρέπει την έξοδο των μέσων από τη συσκευή. Κατανόηση εξαρτημάτων συσκευής 9

14 Κεφάλαιο 1 Πίσω και πλαϊνή πλευρά 1 Επαφές μπαταρίας Παρέχουν επαφή για τροφοδοσία από την προαιρετική μπαταρία. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Αναλώσιμα και εξαρτήματα HP. 2 Κάλυμμα επαφών μπαταρίας Καλύπτει τις επαφές της μπαταρίας όταν δεν έχει τοποθετηθεί η προαιρετική μπαταρία. 3 Υποδοχή μπαταρίας Εδώ τοποθετείτε τη μπαταρία. 4 Θύρα PictBridge/USB Συνδέει μια συσκευή PictBridge, όπως μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή, μια μονάδα Flash USB ή μια συσκευή ή USB. 5 Θύρα USB Εδώ συνδέετε καλώδιο USB. 6 Διακόπτης προφίλ ασύρματης λειτουργίας Αποθηκεύει ρυθμίσεις έως και για τρεις υπολογιστές ή δίκτυα Έτσι μπορείτε να μετακινείτε εύκολα τη συσκευή από το σπίτι στο γραφείο ή μεταξύ οποιωνδήποτε τριών περιβαλλόντων ασύρματου δικτύου. 7 Υποδοχή τροφοδοσίας Εδώ συνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας. 8 Υποδοχή κλειδαριάς ασφαλείας Εδώ συνδέετε μια κλειδαριά ασφαλείας. 9 Υποδοχές καρτών SD, MMC Δέχεται κάρτα Secure Digital (SD) ή Multimedia Card (MMC) για εκτύπωση ψηφιακών εικόνων. 10 Υποδοχή USB Δέχεται ασύρματο εξάρτημα USB ή Bluetooth. Πίνακας ελέγχου 10 Τα πρώτα βήματα

15 1 (Κουμπί Ακύρωση) Ακυρώνει την τρέχουσα εργασία εκτύπωσης. Ο χρόνος που απαιτείται για την ακύρωση εξαρτάται από το μέγεθος της εργασίας εκτύπωσης. Πατήστε αυτό το πλήκτρο μόνο μία φορά για να ακυρώσετε μια εργασία που βρίσκεται στην ουρά εκτύπωσης. 2 (Κουμπί Συνέχεια) Συνεχίζει μια εργασία εκτύπωσης που είναι σε αναμονή ή έχει διακοπεί προσωρινά (για παράδειγμα, όταν προσθέτετε μέσα εκτύπωσης στον εκτυπωτή). 3 Φωτεινή ένδειξη συνέχειας Ανάβει πορτοκαλί όταν μια εργασία εκτύπωσης είναι σε αναμονή και αναβοσβήνει ή ανάβει για να υποδείξει κατάσταση ή ανάγκη για παρέμβαση. 4 Φωτεινή ένδειξη φόρτισης μπαταρίας Ανάβει πράσινη όταν φορτίζεται η μπαταρία. 5 Φωτεινή ένδειξη αριστερού δοχείου μελάνης Αναβοσβήνει όταν το αριστερό δοχείο μελάνης λείπει ή δεν λειτουργεί σωστά. Είναι σταθερά αναμμένη όταν το δοχείο έχει λίγη ή καθόλου μελάνη. 6 Φωτεινή ένδειξη δεξιού δοχείου μελάνης Αναβοσβήνει όταν το δεξί δοχείο μελάνης λείπει ή δεν λειτουργεί σωστά. Είναι σταθερά αναμμένη όταν το δοχείο έχει λίγη ή καθόλου μελάνη. 7 (Κουμπί Τροφοδοσία) Απενεργοποιεί ή ενεργοποιεί τον εκτυπωτή. 8 Φωτεινή ένδειξη τροφοδοσίας ρεύματος Ανάβει πράσινη όταν ο εκτυπωτής ενεργοποιείται με το τροφοδοτικό AC ή με μπαταρία σε επίπεδο φόρτισης %. Όταν η τροφοδοσία γίνεται με μπαταρία και το επίπεδο φόρτισης είναι 10-40% ανάβει πορτοκαλί και όταν το επίπεδο φόρτισης είναι κάτω από 10% ανάβει κόκκινη. Αναβοσβήνει κατά τη διάρκεια της εκτύπωσης. Κάτω πλευρά 1 Θήκη κάρτας Δέχεται μια κάρτα ονόματος ή μια επαγγελματική κάρτα. 2 Κάλυμμα αντικαταστάσιμης μονάδας σέρβις μελάνης Παρέχει πρόσβαση στη μονάδα σέρβις μελάνης. (Δείτε Αντικατάσταση της μονάδας σέρβις μελάνης). Κατανόηση εξαρτημάτων συσκευής 11

16 Κεφάλαιο 1 Συμβουλές για τα ταξίδια Οι παρακάτω συμβουλές θα σας βοηθήσουν να προετοιμάσετε τη συσκευή για ταξίδι: Εάν έχετε ένα επιπλέον δοχείο μαύρης μελάνης ή δοχείο μελάνης φωτογραφικής εκτύπωσης, ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες: Εάν έχετε ένα μερικώς χρησιμοποιημένο δοχείο μαύρης μελάνης ή ένα μερικώς χρησιμοποιημένο ή γεμάτο δοχείο μελάνης φωτογραφικής εκτύπωσης, αποθηκεύστε το στη θήκη ταξιδίου για να αποφύγετε τη διαρροή μελάνης (δείτε Αποθήκευση αναλωσίμων εκτύπωσης). Ένα καινούργιο δοχείο μαύρης μελάνης που το ανοίξατε πρόσφατα, θα έχει μικρή διαρροή σε μεγάλα υψόμετρα (όπως σε αεροπλάνα). Για να το αποφύγετε, μην τοποθετήσετε καινούργια δοχεία μαύρης μελάνης μέχρι να φτάσετε στον προορισμό σας. Μέχρι τότε, κρατήστε τα μέσα στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία τους. Μπορείτε να μεταφέρετε τη συσκευή σε ειδική τσάντα μεταφοράς. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Αναλώσιμα και εξαρτήματα HP. Η τσάντα μεταφοράς έχει θήκες τόσο για το φορητό υπολογιστή όσο και για τη συσκευή. Επίσης, μπορείτε να διαχωρίσετε τις θήκες, εάν θέλετε να μεταφέρετε ξεχωριστά το φορητό υπολογιστή και τη συσκευή. Απενεργοποιήστε τη συσκευή με το (κουμπί Τροφοδοσία). Έτσι, διασφαλίζεται ότι τα δοχεία μελάνης θα επιστρέψουν στην αρχική τους θέση στην αριστερή πλευρά της συσκευής και θα ασφαλίσουν στη θέση τους. Προειδοποίηση Για να αποφύγετε την πρόκληση βλάβης στη συσκευή, πριν αφαιρέσετε τη μπαταρία ή το καλώδιο ρεύματος, περιμένετε έως ότου σβήσουν εντελώς όλες οι φωτεινές ενδείξεις. Η διαδικασία αυτή ενδέχεται να διαρκέσει 16 δευτερόλεπτα περίπου. Αποσυνδέστε το καλώδιο της συσκευής και το τροφοδοτικό από τη συσκευή. Σύρετε προς τα κάτω την επέκταση του δίσκου εισόδου και κλείστε το δίσκο. Εάν ταξιδεύετε σε άλλη χώρα/περιοχή, πρέπει να έχετε μαζί σας τον απαραίτητο προσαρμογέα βύσματος. Εάν πρέπει να αγοράσετε δοχεία μελάνης κατά τη διάρκεια του ταξιδιού σε άλλη χώρα/περιοχή, ανατρέξτε στην ηλεκτρονική βοήθεια με τίτλο Traveling with your HP Mobile Printer (Ταξιδέψτε με το φορητό εκτυπωτή σας ΗΡ) για τοπικές πληροφορίες συμβατότητας των δοχείων μελάνης. Αυτή η βοήθεια είναι διαθέσιμη μέσα από την Εργαλειοθήκη (Windows), το HP Printer Utility (Mac OS) ή το λογισμικό Εργαλειοθήκη για PDA (Pocket PC και Palm OS). Χρησιμοποιείτε μόνο το τροφοδοτικό που παρέχεται με τη συσκευή. Μην χρησιμοποιείτε άλλο μετασχηματιστή ή μετατροπέα τάσης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τροφοδοτικό σε πηγές τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος 100 ως 240 volt, 50 ή 60 Hz. 12 Τα πρώτα βήματα

17 Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για διάστημα μεγαλύτερο του ενός μήνα, αφαιρέστε τη μπαταρία. Όταν ταξιδεύετε έχοντας μαζί σας φωτογραφικό χαρτί, συσκευάστε το σε επίπεδη θέση ώστε να μην τυλίγεται ή γυρίζει. Για να γίνει σωστά η εκτύπωση, το φωτογραφικό χαρτί πρέπει να είναι επίπεδο. Αν οι γωνίες του φωτογραφικού χαρτιού λυγίζουν περισσότερο από 10 mm (3/8 in), ισιώστε το χαρτί τοποθετώντας το στην επανασφραγιζόμενη σακούλα αποθήκευσης και κυλώντας τη σακούλα πάνω στην άκρη ενός τραπεζιού μέχρι να ισιώσει το χαρτί. Συμβουλές για τα ταξίδια 13

18 2 Εγκατάσταση εξαρτημάτων Στο κεφάλαιο αυτό δίνονται πληροφορίες για προαιρετικά εξαρτήματα, όπως η μπαταρία και τα εξαρτήματα ασύρματης εκτύπωσης, τα οποία περιλαμβάνονται σε ορισμένα μοντέλα συσκευών. Για να παραγγείλετε εξαρτήματα, δείτε Ηλεκτρονική παραγγελία αναλώσιμων εκτύπωσης. Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα: Τοποθέτηση και χρήση της μπαταρίας Τοποθέτηση και χρήση εξαρτημάτων και Bluetooth Τοποθέτηση και χρήση της μπαταρίας Η επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου συνοδεύει τους εκτυπωτές HP Officejet H470b και HP Officejet H470wbt. Επίσης, μπορείτε να την προμηθευτείτε ως προαιρετικό εξάρτημα. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την ενότητα Αναλώσιμα και εξαρτήματα HP. Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα: Ασφάλεια μπαταρίας Κατανόηση της μπαταρίας Φόρτιση και χρήση της μπαταρίας Ασφάλεια μπαταρίας Χρησιμοποιείτε μόνο τη μπαταρία που έχει σχεδιαστεί ειδικά για τη συσκευή. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τις ενότητες Αναλώσιμα και εξαρτήματα HP και Προδιαγραφές συσκευής. Κατά την απόρριψη της μπαταρίας, επικοινωνήστε με την τοπική υπηρεσία απόρριψης άχρηστου εξοπλισμού για πληροφορίες σχετικά με τους περιορισμούς που ισχύουν στην περιοχή σας για την απόρριψη ή ανακύκλωση μπαταριών. Αν και η επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου δεν περιέχει υδράργυρο, ενδέχεται να απαιτείται ανακύκλωση ή κατάλληλη απόρριψη στο τέλος του κύκλου ζωής της. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την ενότητα Ανακύκλωση. Εάν δεν αντικαταστήσετε σωστά τη μπαταρία ή τη ρίξετε στη φωτιά, μπορεί να εκραγεί. Μην τη βραχυκυκλώνετε. Για να αγοράσετε μια μπαταρία αντικατάστασης, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο ή το γραφείο πωλήσεων της HP στην περιοχή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την ενότητα Αναλώσιμα και εξαρτήματα HP. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, εγκαυμάτων ή βλάβης της μπαταρίας, μην αφήνετε μεταλλικά αντικείμενα να αγγίζουν τις επαφές της μπαταρίας. Μην αποσυναρμολογείτε τη μπαταρία. Κανένα από τα εσωτερικά της μέρη δεν επισκευάζεται. 14 Εγκατάσταση εξαρτημάτων

19 Χειριστείτε μια μπαταρία με βλάβη ή διαρροή με εξαιρετική προσοχή. Εάν έρθετε σε επαφή με τον ηλεκτρολύτη, ξεπλύνετε την εκτεθειμένη περιοχή με σαπούνι και νερό. Εάν έρθει σε επαφή με τα μάτια σας, ξεπλύνετέ τα με νερό για 15 λεπτά και επισκεφθείτε γιατρό. Μην εκθέτετε τη μπαταρία σε θερμοκρασίες αποθήκευσης πάνω από 50 C (122 F) ή κάτω από -20 C (4 F). Σημαντικές σημειώσεις Κατά τη φόρτιση ή χρήση της μπαταρίας, προσέξτε τα παρακάτω: Φορτίστε τη μπαταρία για 4 ώρες πριν τη χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά. Στις επόμενες φορτίσεις, η πλήρης φόρτιση της μπαταρίας διαρκεί περίπου 2 ώρες. Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, η φωτεινή ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας είναι πράσινη. Εάν είναι κόκκινη, ενδέχεται η μπαταρία να είναι ελαττωματική και να πρέπει να την αντικαταστήσετε. Η φωτεινή ένδειξη τροφοδοσίας είναι πράσινη όταν το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας είναι %, πορτοκαλί όταν το επίπεδο φόρτισης είναι 10-40% και κόκκινη όταν το επίπεδο φόρτισης είναι κάτω από 10%. Όταν η φωτεινή ένδειξη τροφοδοσίας γίνει πορτοκαλί, φορτίστε τη μπαταρία. Εάν γίνει κόκκινη, φορτίστε τη μπαταρία το συντομότερο δυνατό. Η κατάσταση της μπαταρίας εμφανίζεται επίσης στην καρτέλα "Κατάσταση εκτυπωτή" της Εργαλειοθήκης (Windows) και στην καρτέλα Power Management του HP Printer Utility (Mac OS). Εάν χρησιμοποιείτε συσκευή Pocket PC ή Palm OS, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό Εργαλειοθήκη για PDA. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την ενότητα Λογισμικό Εργαλειοθήκη για PDA (Pocket PC και Palm OS). Εάν το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας είναι χαμηλό, συνδέστε το τροφοδοτικό για να τη φορτίσετε ή αντικαταστήστε τη μπαταρία με μια φορτισμένη. Με μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία μπορείτε να εκτυπώσετε περίπου 450 σελίδες, ανάλογα με την πολυπλοκότητα των εργασιών εκτύπωσης. Από προεπιλογή, εάν η συσκευή χρησιμοποιεί τροφοδοσία μπαταρίας και έχει μείνει σε αδράνεια για 15 λεπτά, απενεργοποιείται για να διατηρηθεί η ισχύς της μπαταρίας. Μπορείτε να διαμορφώσετε αυτή τη λειτουργία στην Εργαλειοθήκη (Windows), στο HP Printer Utility (Mac OS) ή στο λογισμικό Εργαλειοθήκη για PDA (Pocket PC και Palm OS). Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την ενότητα Λογισμικό Εργαλειοθήκη για PDA (Pocket PC και Palm OS). Πριν από μακροχρόνια αποθήκευση, φορτίστε πλήρως τη μπαταρία. Μην αφήνετε τη μπαταρία αποφορτισμένη (άδεια) για περισσότερο από 6 μήνες. Για να μεγιστοποιήσετε τον κύκλο ζωής και τη χωρητικότητα της μπαταρίας, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για τη θερμοκρασία: Φόρτιση: 0 έως 40 C (32 έως 104 F) Χρήση και αποθήκευση: -20 έως 50 C (-4 έως 122 F) Τοποθέτηση και χρήση της μπαταρίας 15

20 Κεφάλαιο 2 Κατανόηση της μπαταρίας 1 Μπαταρία Τροφοδοτεί τη συσκευή. 2 Συρόμενη ασφάλεια απελευθέρωσης της μπαταρίας Σύρετε για να απελευθερώσετε τη μπαταρία. Φόρτιση και χρήση της μπαταρίας Προειδοποίηση Φορτίστε τη μπαταρία για 4 ώρες πριν τη χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά. Επειδή η μπαταρία θερμαίνεται φυσιολογικά κατά τη φόρτιση, μην τη φορτίζετε μέσα σε χαρτοφύλακα ή σε άλλο περιορισμένο χώρο, καθώς κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση της μπαταρίας. Σημείωση Όταν το τροφοδοτικό AC είναι συνδεδεμένο σε πρίζα AC, είναι φυσιολογικά ζεστό. Σημείωση Η ασύρματη εκτύπωση χρησιμοποιεί περισσότερη ισχύ μπαταρίας από την ενσύρματη εκτύπωση. Για πληροφορίες σχετικά με τον έλεγχο του επιπέδου φόρτισης της μπαταρίας, δείτε την ενότητα Τοποθέτηση και χρήση της μπαταρίας. Για να τοποθετήσετε τη μπαταρία Σημείωση Μπορείτε να τοποθετήσετε τη μπαταρία είτε η συσκευή είναι ενεργοποιημένη είτε είναι απενεργοποιημένη. 16 Εγκατάσταση εξαρτημάτων

HP Officejet Pro L7400 All-in-One series. Οδηγός χρήσης

HP Officejet Pro L7400 All-in-One series. Οδηγός χρήσης HP Officejet Pro L7400 All-in-One series Οδηγός χρήσης HP Officejet Pro L7400 All-in- One series Οδηγός χρήσης Πληροφορίες για τα πνευματικά δικαιώματα 2007 Πνευματικά δικαιώματα Hewlett-Packard Development

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Καλώς ήρθατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 1 Απαιτήσεις συστήματος 2 Γενική επισκόπηση συσκευής 3 Γρήγορο ξεκίνημα

Διαβάστε περισσότερα

Φορητός εκτυπωτής HP Officejet 100 (L411) Οδηγός χρήσης

Φορητός εκτυπωτής HP Officejet 100 (L411) Οδηγός χρήσης HP Officejet 100 Φορητός εκτυπωτής HP Officejet 100 (L411) Οδηγός χρήσης Πληροφορίες για τα πνευματικά δικαιώματα 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Έκδοση 2, 1/2014 Προειδοποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

OFFICEJET PRO 8000. Οδηγός χρήσης A809

OFFICEJET PRO 8000. Οδηγός χρήσης A809 OFFICEJET PRO 8000 Οδηγός χρήσης A809 Εκτυπωτής HP Officejet Pro 8000 (A809) Series Οδηγός χρήσης Πληροφορίες για τα πνευματικά δικαιώματα 2009 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Προειδοποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εκτυπωτής HP Color LaserJet CP1210 Series

Εκτυπωτής HP Color LaserJet CP1210 Series Εκτυπωτής HP Color LaserJet CP1210 Series Οδηγός χρήσης χαρτιού και μέσων εκτύπωσης Πνευματικά δικαιώματα και άδεια χρήσης 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή,

Διαβάστε περισσότερα

HP Officejet All-in-One σειρές J4500/J4660/J4680

HP Officejet All-in-One σειρές J4500/J4660/J4680 1 2 abc 3 def 4 ghi 5 jkl 7 pqrs 8 tuv 9 wxyz # * 0 # - 6 mno OK HP Officejet All-in-One σειρές J4500/J4660/J4680 Οδηγός χρήσης Podręcznik użytkownika HP Officejet All-in-One σειρές J4500/J4660/J4680 Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια

Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια Aυτος ο οδηγος περιλαµβανει: "Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια" στη σελιδα 23. "Αντιµετωπιση προβληµατων εγκαταστασης" στη σελιδα 24. "Ευρεση περισσοτερων πληροφοριων" στη σελιδα 28. Πληροφοριες σχετικα

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015

Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015 Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015 Πνευµατικά δικαιώµατα και Άδεια χρήσης 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, προσαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ευθυγράµµιση των κασετών εκτύπωσης χωρίς υπολογιστή Ολοκληρώστε την εγκατάσταση του υλικού εξοπλισµού σύµφωνα µε τα βήµατα που περιγράφονται στο Φυλλάδιο εγκατάστασης. Συνεχίστε

Διαβάστε περισσότερα

HP Officejet All-in-One σειρά J4500

HP Officejet All-in-One σειρά J4500 1 2 abc 3 def 4 ghi 5 jkl 7 pqrs 8 tuv 9 wxyz # * 0 # - 6 mno OK HP Officejet All-in-One σειρά J4500 Οδηγός χρήσης Podręcznik użytkownika HP Officejet All-in-One σειρά J4500 Οδηγός χρήσης Πληροφορίες για

Διαβάστε περισσότερα

HP Officejet Pro K550 Series. Οδηγός χρήσης

HP Officejet Pro K550 Series. Οδηγός χρήσης HP Officejet Pro K550 Series Οδηγός χρήσης HP Officejet Pro K550 Series Οδηγός χρήσης Πληροφορίες πνευµατικής ιδιοκτησίας 2005 Πνευµατικά δικαιώµατα Hewlett- Packard Development Company, L.P. Έκδοση 1,

Διαβάστε περισσότερα

OFFICEJET PRO 8500. Οδηγός χρήσης. Podręcznik użytkownika A909

OFFICEJET PRO 8500. Οδηγός χρήσης. Podręcznik użytkownika A909 OFFICEJET PRO 8500 Οδηγός χρήσης Podręcznik użytkownika A909 HP Officejet Pro 8500 (A909) All-in-One Series Οδηγός χρήσης Πληροφορίες για τα πνευματικά δικαιώματα Copyright 2008 Hewlett-Packard Development

Διαβάστε περισσότερα

Φορητός εκτυπωτής All-in- One HP Officejet 150 (L511) Οδηγός χρήσης

Φορητός εκτυπωτής All-in- One HP Officejet 150 (L511) Οδηγός χρήσης HP Officejet 150 Φορητός εκτυπωτής All-in- One HP Officejet 150 (L511) Οδηγός χρήσης Πληροφορίες για τα πνευματικά δικαιώματα 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Έκδοση 2, 1/2014 Σημειώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση. Επέκταση εμβέλειας WiFi N600. Μοντέλο WN3500RP

Εγκατάσταση. Επέκταση εμβέλειας WiFi N600. Μοντέλο WN3500RP Εγκατάσταση Επέκταση εμβέλειας WiFi N600 Μοντέλο WN3500RP Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

HP Officejet 7110 Wide Format. Οδηγός χρήσης

HP Officejet 7110 Wide Format. Οδηγός χρήσης HP Officejet 7110 Wide Format Οδηγός χρήσης Πληροφορίες για τα πνευματικά δικαιώματα 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Έκδοση 2, 1/2014 Σημειώσεις της Hewlett-Packard Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750 Μοντέλο EX3700 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης

Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης Το εγχειρίδιο αυτό σας βοηθά να εγκαταστήσετε μια ασύρματη σύνδεση μεταξύ του εκτυπωτή και των υπολογιστών σας. Ανατρέξτε στον "Οδηγό Δικτύωσης" στις ηλεκτρονικές Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ρομολογητής WiFi N300 (N300R)

ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Easy, Reliable & Secure Οδηγός εγκατάστασης ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Εμπορικά σήματα Οι επωνυμίες και τα ονόματα προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300. Μοντέλο WN3000RPv3

Εγκατάσταση. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300. Μοντέλο WN3000RPv3 Εγκατάσταση Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο WN3000RPv3 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά. Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N

Ελληνικά. Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N Ελληνικά Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N 1 Ελληνικά Ευρετήριο 1. Επισκόπηση....3 2. Έναρξη χρήσης...5 3. Σύνδεση του κεφαλόφωνου Bluetooth.....6 4. Χρήση του κεφαλόφωνου Bluetooth... 9 5. Τεχνικές προδιαγραφές.

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200. Μοντέλο EX6150

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200. Μοντέλο EX6150 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200 Μοντέλο EX6150 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

HP Officejet Pro 8100

HP Officejet Pro 8100 HP Officejet Pro 8100 HP Officejet Pro 8100 eprinter Οδηγός χρήσης Πληροφορίες για τα πνευματικά δικαιώματα 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Έκδοση 2, 1/2014 Σημειώσεις της Hewlett-

Διαβάστε περισσότερα

HP Deskjet 1010 series

HP Deskjet 1010 series HP Deskjet 1010 series Πίνακας περιεχομένων 1 Βοήθεια για το HP Deskjet 1010 series... 1 2 Εξοικείωση με τον HP Deskjet 1010 series... 3 Μέρη εκτυπωτή... 4 Φωτεινή ένδειξη κουμπιού ενεργοποίησης... 5

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία. Οδηγός χρήσης

Λειτουργία. Οδηγός χρήσης Λειτουργία Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα κατατεθέντα της εταιρίας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Η επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρµατη λειτουργία( Μόνο σε επιλεγµένα µοντέλα)

Ασύρµατη λειτουργία( Μόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Ασύρµατη λειτουργία( Μόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα της εταιρίας Microsoft Corporation.

Διαβάστε περισσότερα

HP Deskjet 1510 series

HP Deskjet 1510 series HP Deskjet 1510 series Πίνακας περιεχομένων 1 Βοήθεια για το HP Deskjet 1510 series... 1 2 Εξοικείωση με τον HP Deskjet 1510 series... 3 Μέρη εκτυπωτή... 4 Λειτουργίες πίνακα ελέγχου... 5 Φωτεινή ένδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Δρομολογητής WiFi N150 (N150R)

Δρομολογητής WiFi N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Οδηγός εγκατάστασης Δρομολογητής WiFi N150 (N150R) Εμπορικά σήματα Οι επωνυμίες και τα ονόματα προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter Powerline Adapter Παρακαλούμε σημειώστε! Μην εκθέτετε τον Powerline Adapter σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου ή σε άμεση εγγύτητα με συσκευές ακτινοβολίας.

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

1 Εκτυπωτής HP Deskjet 3740 series

1 Εκτυπωτής HP Deskjet 3740 series 1 Εκτυπωτής HP Deskjet 3740 series Για να βρείτε την απάντηση σε μια ερώτηση, επιλέξτε ένα από τα παρακάτω θέματα: Ανακοινώσεις Ειδικά χαρακτηριστικά Για να ξεκινήσετε Σύνδεση του εκτυπωτή Εκτύπωση φωτογραφιών

Διαβάστε περισσότερα

Xerox WorkCentre 3655 Πολυλειτουργικός εκτυπωτής Πίνακας ελέγχου

Xerox WorkCentre 3655 Πολυλειτουργικός εκτυπωτής Πίνακας ελέγχου Πίνακας ελέγχου Οι διαθέσιμες υπηρεσίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη διαμόρφωση του εκτυπωτή σας. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις υπηρεσίες και τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε στον Οδηγό χρήσης. 3 4 5 Οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα του λογισμικού με άλλα λειτουργικά συστήματα, επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης πελατών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα του λογισμικού με άλλα λειτουργικά συστήματα, επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης πελατών. Σελίδα 1 από 5 Οδηγός σύνδεσης Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Μπορείτε να πραγματοποιήσετε εγκατάσταση του λογισμικού του εκτυπωτή χρησιμοποιώντας το CD Λογισμικό και τεκμηρίωση για τα ακόλουθα λειτουργικά

Διαβάστε περισσότερα

hp psc 1310 series all-in-one

hp psc 1310 series all-in-one hp psc 1310 series all-in-one οδηγός χρήσης hp psc 1310 series all-in-one Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν µπορούν να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης

Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης Γρήγορη Εκκίνηση 1 Γρήγορη Εκκίνηση Βεβαιωθείτε ότι έχετε όλα τα αντικείμενα που παρουσιάζονται στην Εικόνα 1. (Οι ετικέτες που συμπεριλαμβάνονται στη συσκευασία μπορεί να ποικίλουν.)

Διαβάστε περισσότερα

1 Εκτυπωτές HP Deskjet 6500 series

1 Εκτυπωτές HP Deskjet 6500 series 1 Εκτυπωτές HP Deskjet 6500 series Για να βρείτε την απάντηση σε μια ερώτηση, επιλέξτε ένα από τα παρακάτω θέματα: HP Deskjet 6540-50 series Ανακοινώσεις Ειδικά χαρακτηριστικά Για να ξεκινήσετε Σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

nüvi 2300 series εγχειρίδιο γρήγορης εκκίνησης για χρήση με αυτά τα μοντέλα nüvi: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370

nüvi 2300 series εγχειρίδιο γρήγορης εκκίνησης για χρήση με αυτά τα μοντέλα nüvi: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 nüvi 2300 series εγχειρίδιο γρήγορης εκκίνησης για χρήση με αυτά τα μοντέλα nüvi: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 Έναρξη χρήσης ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Ανατρέξτε στον οδηγό Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα συσκευασίας

Περιεχόμενα συσκευασίας Εμπορικά σήματα Το NETGEAR, το λογότυπο NETGEAR και το Connect with Innovation είναι εμπορικά σήματα ή/και σήματα κατατεθέντα της NETGEAR, Inc. ή/και των θυγατρικών της στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWNB5201 Οδηγός εγκατάστασης

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWNB5201 Οδηγός εγκατάστασης Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWNB5201 Οδηγός εγκατάστασης Τεχνική υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον αριθμό σειράς στην

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. NETGEAR Trek Δρομολογητής ταξιδίου N300 και Επέκταση εμβέλειας Μοντέλο PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN

Γρήγορη έναρξη. NETGEAR Trek Δρομολογητής ταξιδίου N300 και Επέκταση εμβέλειας Μοντέλο PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN Γρήγορη έναρξη NETGEAR Trek Δρομολογητής ταξιδίου N300 και Επέκταση εμβέλειας Μοντέλο PR2000 NETGEAR Reset Internet/LAN LAN USB WiFi Internet Power USB Έναρξη χρήσης Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το Δρομολογητή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ HERCULES DJCONTROLWAVE Το Hercules DJControlWave είναι ένας ελεγκτής για DJ με 2 πλατό με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης. 1. Συσκευασία. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό

Οδηγός εγκατάστασης. 1. Συσκευασία. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό Οδηγός εγκατάστασης Color Management LCD Monitor Σημαντικό Διαβάστε προσεκτικά τις ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ, αυτόν τον Οδηγό εγκατάστασης και το Εγχειρίδιο χρήστη που θα βρείτε στο CD-ROM προκειμένου να εξοικειωθείτε

Διαβάστε περισσότερα

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω;

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Ερωτήσεις 1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Απαντήσεις Υπάρχουν 3 κύριοι πιθανοί λόγοι για αυτό το πρόβλημα: κακή σύνδεση, ακατάλληλη θερμοκρασία, κατεστραμμένη μπαταρία ή τροφοδοτικό. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης

Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης Περιεχόμενα 3 Εισαγωγή 4 Επισκόπηση εγκατάστασης 4 Βήμα 1: Έλεγχος για ενημερώσεις 4 Βήμα 2: Προετοιμασία του Mac για τα Windows 4 Βήμα 3: Εγκατάσταση των

Διαβάστε περισσότερα

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWN5001 Οδηγός εγκατάστασης

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWN5001 Οδηγός εγκατάστασης Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWN5001 Οδηγός εγκατάστασης Τεχνική υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον αριθμό σειράς στην

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης του Powerline 500 Nano PassThru (διπλή συσκευασία) XAVB5602

Οδηγός εγκατάστασης του Powerline 500 Nano PassThru (διπλή συσκευασία) XAVB5602 Οδηγός εγκατάστασης του Powerline 500 Nano PassThru (διπλή συσκευασία) XAVB5602 2012 NETGEAR, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η μετάδοση, η μετεγγραφή, η αποθήκευση

Διαβάστε περισσότερα

Smart TV stick D2. GR Εγχειρίδιο χρήστη. Android HDMI SmartTV dongle

Smart TV stick D2. GR Εγχειρίδιο χρήστη. Android HDMI SmartTV dongle Smart TV stick D2 Android HDMI SmartTV dongle Διπύρηνο έως 1.6 GHz - RAM: 1 GB, ROM: 4 GB - Android JellyBean 4.2 - WiFi 802.11 b/g/n - Υποστήριξη για κάρτα microsdhc - Google Play - Υποστήριξη ασύρματου

Διαβάστε περισσότερα

Μονόχρωμος HP Officejet Pro 3610/3620 e-all-in-one. Οδηγός χρήσης

Μονόχρωμος HP Officejet Pro 3610/3620 e-all-in-one. Οδηγός χρήσης Μονόχρωμος HP Officejet Pro 3610/3620 e-all-in-one Οδηγός χρήσης Πληροφορίες για τα πνευματικά δικαιώματα 2013 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Έκδοση 1, 4/2013 Σημειώσεις της Hewlett-Packard

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR.

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Έναρξη χρήσης Υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε

Διαβάστε περισσότερα

1 Συσκευασία. Οδηγός εγκατάστασης. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό

1 Συσκευασία. Οδηγός εγκατάστασης. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό Οδηγός εγκατάστασης Color Management LCD Monitor Σημαντικό Διαβάστε προσεκτικά τις ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ, αυτόν τον Οδηγό εγκατάστασης και το Εγχειρίδιο χρήστη που είναι στο CD-ROM για να εξοικειωθείτε με την ασφαλή

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Γρήγορη έναρξη Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Πλήκτρα και µέρη 9 ευτερεύουσα κάµερα 10 Πλήκτρο Έντασης/Ζουµ 11 Πλήκτρο πολυµέσων 12 ιακόπτης κλειδώµατος οθόνης και πλήκτρων

Διαβάστε περισσότερα

3500-4500 Series. Οδηγός Χρήσης

3500-4500 Series. Οδηγός Χρήσης 3500-4500 Series Οδηγός Χρήσης Μάρτιος 2007 www.lexmark.com Οι ονομασίες Lexmark και Lexmark με το λογότυπο με σχήμα ρόμβου είναι σήματα κατατεθέντα της Lexmark International, Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογέας USB N150 Wireless Micro WNA1000M Οδηγός εγκατάστασης

Προσαρμογέας USB N150 Wireless Micro WNA1000M Οδηγός εγκατάστασης Προσαρμογέας USB N150 Wireless Micro WNA1000M Οδηγός εγκατάστασης Αυτός ο οδηγός περιγράφει την γρήγορη εγκατάσταση με τον οδηγό Smart Wizard της NETGEAR καθώς και την εγκατάσταση μεμονωμένου προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

HDD Password Tool. Εγχειρίδιο χρήσης. Ελληνικά

HDD Password Tool. Εγχειρίδιο χρήσης. Ελληνικά HDD Password Tool Εγχειρίδιο χρήσης Ελληνικά 1 Πίνακας περιεχομένων Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή... 3 Εμπορικά σήματα... 4 Κεφάλαιο 2: Απαιτούμενο λειτουργικό σύστημα... 5 - HDD Password Tool για Windows... 5

Διαβάστε περισσότερα

HP Officejet Pro 6830

HP Officejet Pro 6830 HP Officejet Pro 6830 HP Officejet Pro 6830 Οδηγός χρήσης Πληροφορίες για τα πνευματικά δικαιώματα 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Έκδοση 1, 7/2014 Σημειώσεις της Hewlett-Packard

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180

Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180 Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Χρησιμοποιείτε μόνο την τροφοδοσία ρεύματος που αναγράφεται στα τεχνικά στοιχεία. Μην αφήνετε το προϊόν να έρχεται σε επαφή με υγρά. Εάν η μπαταρία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΙΝΙ DV 100 WP

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΙΝΙ DV 100 WP ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΙΝΙ DV 100 WP 0 Mini Αδιάβροχη Βιντεοκάμερα Εισαγωγή Η DV 100 WP είναι μια πολύ μικρή βιντεοκάμερα η οποία χρησιμεύει κυρίως για την εγγραφή βίντεο σε εξωτερικούς χώρους. Λόγω της εύκολης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης 3600-4600 Series

Οδηγός χρήσης 3600-4600 Series Οδηγός χρήσης 3600-4600 Series 2008 www.lexmark.com Περιεχόμενα Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια...9 Εισαγωγή...10 Εύρεση πληροφοριών σχετικά με τον εκτυπωτή...10 Εγκατάσταση του εκτυπωτή...14 Παράκαμψη

Διαβάστε περισσότερα

HP Officejet Pro L7300/L7500/L7600/L7700 Οδηγός χρήσης

HP Officejet Pro L7300/L7500/L7600/L7700 Οδηγός χρήσης HP Officejet Pro L7300/L7500/L7600/L7700 Οδηγός χρήσης HP Officejet Pro L7300/L7500/ L7600/L7700 All-in-One series Οδηγός χρήσης Πληροφορίες για τα πνευµατικά δικαιώµατα 2007 Πνευµατικά δικαιώµατα Hewlett-Packard

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G Εγχειρίδιο χρήσης Ασύρματα ακουστικά 2.4G Κατάλληλα για PC,MP3 και άλλες συσκευές ήχου. Χαρακτηριστικά. Ψηφιακή τεχνολογία 2.4GHz δύο κατευθύνσεων 2. Εμβέλεια μεγαλύτερη των 0 μέτρων χωρίς εμπόδια. 3.

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση του εκτυπωτή από το CD λογισμικού και τεκμηρίωσης

Εγκατάσταση του εκτυπωτή από το CD λογισμικού και τεκμηρίωσης Σελίδα 1 από 6 Οδηγός σύνδεσης Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Μπορείτε να εγκαταστήσετε το λογισμικό του εκτυπωτή χρησιμοποιώντας το CD λογισμικού στα ακόλουθα λειτουργικά συστήματα: Windows 8.1

Διαβάστε περισσότερα

HP Deskjet 2510 All-in-One series

HP Deskjet 2510 All-in-One series HP Deskjet 2510 All-in-One series Περιεχόμενα 1 Πώς μπορώ να...3 2 Γνωριμία με το HP Deskjet 2510 Εξαρτήματα του εκτυπωτή...5 Χαρακτηριστικά του πίνακα ελέγχου...6 Φωτεινές ενδείξεις κατάστασης...6 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

1 Εκτυπωτής HP Deskjet 3840 series

1 Εκτυπωτής HP Deskjet 3840 series 1 Εκτυπωτής HP Deskjet 3840 series Για να βρείτε την απάντηση σε μια ερώτηση, επιλέξτε ένα από τα παρακάτω θέματα: Ανακοινώσεις Ειδικά χαρακτηριστικά Για να ξεκινήσετε Σύνδεση του εκτυπωτή Εκτύπωση φωτογραφιών

Διαβάστε περισσότερα

HP Officejet 7300/7400 series all-in-one

HP Officejet 7300/7400 series all-in-one HP Officejet 7300/7400 series all-in-one HP Officejet 7300/7400 series all-in-one Οδηγός χρήσης Πνευµατικά δικαιώµατα 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης υλικού

Οδηγός εγκατάστασης υλικού Αφαίρεση συσκευασίας Αφαιρέστε όλο το προστατευτικό υλικό. Οι εικόνες του παρόντος εγχειριδίου αφορούν ένα παρόμοιο μοντέλο. Παρόλο που ενδέχεται να υπάρχουν διαφορές με το δικό σας μοντέλο, ο τρόπος λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση 1.0 Ιούλιος 2008. Τελικός επεξεργαστής γραφείου LX. Οδηγός χρήσης

Έκδοση 1.0 Ιούλιος 2008. Τελικός επεξεργαστής γραφείου LX. Οδηγός χρήσης Έκδοση 1.0 Ιούλιος 2008 Τελικός επεξεργαστής γραφείου LX Οδηγός χρήσης Τα Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Microsoft Network και Windows Server είναι είτε εμπορικά σήματα είτε σήματα κατατεθέντα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης 2600 Series

Οδηγός χρήσης 2600 Series Οδηγός χρήσης 2600 Series Ιανουάριος 2009 www.lexmark.com Τύπος(-οι) μηχανήματος: 4433, 4445 Μοντέλο(α): Διάφορα, xxx, όπου"x" είναι οποιοσδήποτε αλφαριθμητικός χαρακτήρας Περιεχόμενα Πληροφορίες σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers Περιεχόμενα 1. Εισαγωγη...1 2. Τι πρέπει να διαθέτετε...1 3. Εγκατασταση Των Προγραμματων Οδηγησησ Nokia Connectivity

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers Περιεχόμενα 1. Εισαγωγη...1 2. Τι πρέπει να διαθέτετε...1 3. Εγκατασταση Των Προγραμματων Οδηγησησ Nokia Connectivity

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης S300 Series

Οδηγός χρήσης S300 Series Οδηγός χρήσης S300 Series Απρίλιος 2009 www.lexmark.com Τύπος(-οι) μηχανήματος: 4443 Μοντέλο(α): 101, 10E Περιεχόμενα Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια...5 Πληροφορίες σχετικά με τον εκτυπωτή...6 Σας

Διαβάστε περισσότερα

S ATA T O U S B 2. 0 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο

S ATA T O U S B 2. 0 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 3. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο S I - 7 0 7 1 2 7 S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 3. 5 S T O

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Owner s Guide. December 6, 2010 NSOG-1.0-100

Οδηγός χρήστη. Owner s Guide. December 6, 2010 NSOG-1.0-100 Οδηγός χρήστη Owner s Guide December 6, 2010 NSOG-1.0-100 2 2 Νομικές πληροφορίες Legal Πνευματικά δικαιώματα 2011 Google Inc. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Copyright 2010 Google Inc. All rights reserved.

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομος οδηγός χρήσης Vodafone Mobile Wi-Fi R209-Z

Σύντομος οδηγός χρήσης Vodafone Mobile Wi-Fi R209-Z Σύντομος οδηγός χρήσης Vodafone Mobile Wi-Fi R209-Z Καλώς ήρθατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 2 Επισκόπηση συσκευής 3 Γρήγορο ξεκίνημα 5 Εφαρμογή Mobile Wi-Fi Web 6 Επισκόπηση εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Το Microsoft Word 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Γι αυτό το λόγο, δημιουργήσαμε αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης. Γραμμή

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικός Εκτυπωτής Ετικετών Avery

Προσωπικός Εκτυπωτής Ετικετών Avery Προσωπικός Εκτυπωτής Ετικετών Avery Πίνακας Περιεχομένων Σελίδα 1. Εισαγωγή 2 2. Απαιτήσεις Συστήματος 2 3. Χαρακτηριστικά Προσωπικού Εκτυπωτή Ετικετών Avery 2 4. Περιγραφή τμημάτων Προσωπικού Εκτυπωτή

Διαβάστε περισσότερα

Αντιγραφή με χρήση της γυάλινης επιφάνειας σάρωσης

Αντιγραφή με χρήση της γυάλινης επιφάνειας σάρωσης Γρήγορη αναφορά Αντιγραφή Δημιουργία αντιγράφων Γρήγορη δημιουργία αντιγράφου 3 Στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή πατήστε το κουμπί αντίγραφο 4 Εάν τοποθετήσατε το έγγραφο στη γυάλινη επιφάνεια σάρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινώντας. 9247677, Τεύχος 2 ΕL. Nokia N73-1

Ξεκινώντας. 9247677, Τεύχος 2 ΕL. Nokia N73-1 Ξεκινώντας 9247677, Τεύχος 2 ΕL Nokia N73-1 Πλήκτρα και τμήματα (μπροστά και πλάι) Αριθμός μοντέλου: Nokia N73-1 Στο εξής θα αναφέρεται ως Nokia N73. 1 Αισθητήρας φωτός 2 Δευτερεύουσα κάμερα με χαμηλότερη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης Powerline 500 PassThru Adapter (XAVB5401)

Οδηγός εγκατάστασης Powerline 500 PassThru Adapter (XAVB5401) Οδηγός εγκατάστασης Powerline 500 PassThru Adapter (XAVB5401) Περιεχόμενα Περιεχόμενα συσκευασίας............................... 3 Λειτουργίες υλικού...................................... 4 Περιγραφή των

Διαβάστε περισσότερα

Reflecta Σαρωτής Super 8

Reflecta Σαρωτής Super 8 Reflecta Σαρωτής Super 8 Εγχειρίδιο χρήσης 1 ΔΗΛΩΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION) Ο παρών εξοπλισμός έχει ελεγχθεί και διαπιστώθηκε ότι συμμορφώνεται με τα όρια

Διαβάστε περισσότερα

Dell Latitude E7240/E7440

Dell Latitude E7240/E7440 Dell Latitude E7240/E7440 Πληροφορίες για τη ρύθμιση και τις δυνατότητες Σχετικά με τις προειδοποιήσεις ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ επισημαίνει ενδεχόμενο κίνδυνο για υλική ζημιά, τραυματισμό ή θάνατο.

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων NeoTV 350 NTV350

Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων NeoTV 350 NTV350 Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων NeoTV 350 NTV350 2011 NETGEAR, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η μετάδοση, η μετεγγραφή, η αποθήκευση σε σύστημα ανάκτησης ή η μετάφραση

Διαβάστε περισσότερα

LASERJET PRO 200 COLOR. Οδηγός Χρήσης

LASERJET PRO 200 COLOR. Οδηγός Χρήσης LASERJET PRO 200 COLOR Οδηγός Χρήσης M251n M251nw Έγχρωμος εκτυπωτής HP LaserJet Pro 200 M251 Series Οδηγός Χρήσης Πνευματικά δικαιώματα και άδεια χρήσης 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Διαβάστε περισσότερα

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα του λογισμικού με άλλα λειτουργικά συστήματα, επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης πελατών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα του λογισμικού με άλλα λειτουργικά συστήματα, επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης πελατών. Σελίδα 1 από 7 Οδηγός σύνδεσης Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Μπορείτε να πραγματοποιήσετε εγκατάσταση του λογισμικού του εκτυπωτή χρησιμοποιώντας το CD Λογισμικό και τεκμηρίωση για τα ακόλουθα λειτουργικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ Σημειώσεις και ειδοποιήσεις ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει σημαντικές πληροφορίες που σας βοηθούν να χρησιμοποιείτε καλύτερα τον υπολογιστή σας. ΠΡΟΣΟΧΗ:

Διαβάστε περισσότερα

HP Officejet 4630 e-all-in-one series

HP Officejet 4630 e-all-in-one series HP Officejet 4630 e-all-in-one series Πίνακας περιεχομένων 1 Βοήθεια για τον εκτυπωτή HP Officejet 4630 e-all-in-one series... 1 2 Εξοικείωση με τον εκτυπωτή HP Officejet 4630 series... 3 Τα μέρη του

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης 2600 Series

Οδηγός χρήσης 2600 Series Οδηγός χρήσης 2600 Series 2008 www.lexmark.com Περιεχόμενα Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια...7 Εισαγωγή...8 Εύρεση πληροφοριών σχετικά με τον εκτυπωτή...8 Εγκατάσταση του εκτυπωτή...11 Παράκαμψη των

Διαβάστε περισσότερα

HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT

HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT 200 MBPS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ NI-707525 ΕΛΛΗΝΙΚΑ HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT 200 MBPS Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε τον προσαρμογέα Homeplug ICIDU. Με τον προσαρμογέα Homeplug 200

Διαβάστε περισσότερα

BlackBerry Desktop Software. Έκδοση: 7.1. Οδηγός χρήσης

BlackBerry Desktop Software. Έκδοση: 7.1. Οδηγός χρήσης BlackBerry Desktop Software Έκδοση: 7.1 Οδηγός χρήσης Δημοσίευση: 2012-06-05 SWD-20120605130440069 Περιεχόμενα Βασικά στοιχεία... 7 Πληροφορίες σχετικά με το BlackBerry Desktop Software... 7 Ρύθμιση του

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία 3D για λογισμικό SMART Notebook 11.1. Οδηγός χρήστη

Εργαλεία 3D για λογισμικό SMART Notebook 11.1. Οδηγός χρήστη Εργαλεία 3D για λογισμικό SMART Notebook 11.1 Οδηγός χρήστη Δήλωση προϊόντος Αν δηλώσετε το προϊόν SMART, θα σας ειδοποιήσουμε για νέα χαρακτηριστικά και αναβαθμίσεις λογισμικού. Κάντε τη δήλωση online

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Powerline 1200 + Επιπλέον πρίζα. Μοντέλο PLP1200

Γρήγορη έναρξη. Powerline 1200 + Επιπλέον πρίζα. Μοντέλο PLP1200 Γρήγορη έναρξη Powerline 1200 + Επιπλέον πρίζα Μοντέλο PLP1200 Περιεχόμενα συσκευασίας Σε ορισμένες περιοχές, το προϊόν συνοδεύεται από ένα CD πόρων. 2 Έναρξη χρήσης Οι προσαρμογείς Powerline προσφέρουν

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογέας οικιακού δικτύου Powerline 500 Plus (PL500P)

Προσαρμογέας οικιακού δικτύου Powerline 500 Plus (PL500P) Easy, Reliable & Secure Προσαρμογέας οικιακού δικτύου Powerline 500 Plus (PL500P) Οδηγός εγκατάστασης Περιγραφή ενδεικτικών λυχνιών LED Στοιχείο Λυχνία LED λειτουργίας Λυχνία LED απόδοσης Λυχνία LED Ethernet

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομος οδηγός χρήσης Vodafone Mobile Broadband USB Stick Κ4607-Ζ. Σχεδιάστηκε από τη Vodafone

Σύντομος οδηγός χρήσης Vodafone Mobile Broadband USB Stick Κ4607-Ζ. Σχεδιάστηκε από τη Vodafone Σύντομος οδηγός χρήσης Vodafone Mobile Broadband USB Stick Κ4607-Ζ Σχεδιάστηκε από τη Vodafone Καλώς ήρθατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 2 Εγκατάσταση του USB Stick 4 Windows 7, Windows

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης 5600-6600 Series

Οδηγός χρήσης 5600-6600 Series Οδηγός χρήσης 5600-6600 Series 2008 www.lexmark.com Περιεχόμενα Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια...9 Εισαγωγή...10 Εύρεση πληροφοριών σχετικά με τον εκτυπωτή...10 Εγκατάσταση του εκτυπωτή...14 Εκχώρηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης. HP Officejet Pro 8600

Οδηγός χρήσης. HP Officejet Pro 8600 Οδηγός χρήσης HP Officejet Pro 8600 HP Officejet Pro σειράς 8600 e-all-in-one Οδηγός χρήσης Πληροφορίες για τα πνευματικά δικαιώματα 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Έκδοση 2, 1/2014

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Intuition S500 Series

Οδηγός χρήσης Intuition S500 Series Οδηγός χρήσης Intuition S500 Series Απρίλιος 2009 www.lexmark.com Τύπος(-οι) μηχανήματος: 4443 Μοντέλο(α): 301, 30E Περιεχόμενα Πληροφορίες ασφαλείας...5 Πληροφορίες για τον εκτυπωτή...6 Σας ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

MΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟ USB

MΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟ USB ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Περιεχόμενα πακέτου Ξεκινώντας Περιγραφή συσκευής Εισαγωγή κάρτας SIM & MicroSD Συνδέσεις 3G και Wi-Fi Το περιβάλλον Android Εργασία με το Android Επίλυση προβλημάτων για περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική υποστήριξη. Περιεχόμενα συσκευασίας. Δρομολογητής Dual Band 11ac WiFi R6200 Οδηγός εγκατάστασης

Τεχνική υποστήριξη. Περιεχόμενα συσκευασίας. Δρομολογητής Dual Band 11ac WiFi R6200 Οδηγός εγκατάστασης Τεχνική υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε το σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε το

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα