Εκτυπωτής HP Officejet H470 series

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εκτυπωτής HP Officejet H470 series"

Transcript

1 Εκτυπωτής HP Officejet H470 series Οδηγός χρήσης Podręcznik użytkownika

2 Εκτυπωτής HP Officejet H470 series Οδηγός χρήσης

3 Πληροφορίες για τα πνευματικά δικαιώματα 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Έκδοση 1, 2/2007 Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η διασκευή ή η μετάφραση χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια, εκτός απ' όσα επιτρέπονται σύμφωνα με τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορούν να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση. Οι μόνες εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της ΗΡ διατυπώνονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και αυτές τις υπηρεσίες. Τίποτα απ' όσα αναφέρονται στο παρόν δεν πρέπει να θεωρηθούν ότι αποτελούν πρόσθετη εγγύηση. Η ΗΡ δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά σφάλματα ή παραλείψεις στο παρόν. Copyright (C) , RSA Data Security, Inc. Created Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η άδεια αντιγραφής και χρήσης αυτού του λογισμικού παραχωρείται υπό τον όρο ότι φέρει την ένδειξη "RSA Data Security, Inc. MD4 Message-Digest Algorithm" σε όλα τα υλικά που αναφέρονται ή παραπέμπουν σε αυτό το λογισμικό ή σε αυτή τη λειτουργία. Άδεια παραχωρείται επίσης και για τη δημιουργία και χρήση παράγωγων εργασιών, υπό τον όρο ότι παρόμοιες εργασίες φέρουν την ένδειξη "derived from the RSA Data Security, Inc. MD4 Message-Digest Algorithm" σε όλα τα υλικά που αναφέρονται ή παραπέμπουν στην παραγόμενη εργασία. Η RSA Data Security, Inc. δεν αντιπροσωπεύει την εμπορευσιμότητα του παρόντος λογισμικού ή την καταλληλότητα του για συγκεκριμένο σκοπό. Το προϊόν παρέχεται "ως έχει" χωρίς κανενός είδους ρητής ή υπονοούμενης εγγύησης. Οι σημειώσεις αυτές, τυχόν αντίγραφα ή τμήματα της παρούσας τεκμηρίωσης και/ή του λογισμικού πρέπει να φυλάσσονται. Προειδοποιήσεις της Hewlett-Packard Company Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έντυπο ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η προσαρμογή ή η μετάφραση του παρόντος υλικού, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της Hewlett-Packard, με εξαίρεση τα όσα επιτρέπονται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων. Οι μόνες εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες της HP αναφέρονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν τα εν λόγω προϊόντα και υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο στο παρόν δεν πρέπει να εκληφθεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν θα είναι υπεύθυνη για τυχόν τεχνικά σφάλματα, συντακτικά σφάλματα ή παραλείψεις στο παρόν. Εμπορικές ονομασίες Οι ονομασίες Windows και Windows XP είναι σήματα κατατεθέντα στις Η.Π.Α. της Microsoft Corporation. Η ονομασία Windows Vista είναι σήμα κατατεθέν ή εμπορικό σήμα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες. Οι ονομασίες Adobe και Acrobat είναι εμπορικά σήματα της Adobe Systems Incorporated. Τα εμπορικά σήματα Bluetooth ανήκουν στον κάτοχό τους και χρησιμοποιούνται από τη Hewlett- Packard Company κατόπιν αδείας. Πληροφορίες ασφαλείας Ακολουθείτε πάντα τα βασικά προληπτικά μέτρα ασφαλείας όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν, προκειμένου να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού από φωτιά ή ηλεκτροπληξία. 1. Διαβάστε και κατανοήστε όλες τις οδηγίες της τεκμηρίωσης που συνοδεύει το Εκτυπωτής HP. 2. Χρησιμοποιείτε μόνο καλά γειωμένη πρίζα όταν συνδέετε αυτό το προϊόν στην πηγή τροφοδοσίας. Σε περίπτωση που δεν γνωρίζετε αν η πρίζα είναι γειωμένη, ρωτήστε έναν ειδικευμένο ηλεκτρολόγο. 3. Να λαμβάνετε υπόψη τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες που συνοδεύουν το προϊόν. 4. Αποσυνδέστε το προϊόν από την πρίζα πριν τον καθαρισμό. 5. Μην εγκαθιστάτε ή χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν κοντά σε νερό ή όταν τα χέρια σας είναι υγρά. 6. Εγκαταστήστε το προϊόν με ασφάλεια σε μια σταθερή επιφάνεια. 7. Τοποθετήστε το προϊόν σε προστατευμένη θέση, όπου το καλώδιο δεν αποτελεί εμπόδιο και δε μπορεί να πάθει βλάβη. 8. Αν το προϊόν δε λειτουργεί σωστά, δείτε την ενότητα Συντήρηση και αντιμετώπιση προβλημάτων. 9. Δεν υπάρχει κανένα τμήμα στο εσωτερικό του εκτυπωτή που να μπορεί να επισκευαστεί από το χρήστη. Αναθέσετε τη συντήρηση και την επισκευή σε ειδικευμένο προσωπικό τεχνικής υποστήριξης.

4

5 Περιεχόμενα 1 Τα πρώτα βήματα Εύρεση άλλων πηγών για το προϊόν...6 Άτομα με ειδικές ανάγκες...8 Κατανόηση εξαρτημάτων συσκευής...8 Πρόσοψη...9 Πίσω και πλαϊνή πλευρά...10 Πίνακας ελέγχου...10 Κάτω πλευρά...11 Συμβουλές για τα ταξίδια Εγκατάσταση εξαρτημάτων Τοποθέτηση και χρήση της μπαταρίας...14 Ασφάλεια μπαταρίας...14 Κατανόηση της μπαταρίας...16 Φόρτιση και χρήση της μπαταρίας...16 Τοποθέτηση και χρήση εξαρτημάτων και Bluetooth...18 Τοποθέτηση ασύρματου εξαρτήματος USB ή Bluetooth...18 Ασύρματη εκτύπωση και Bluetooth...18 Πληροφορίες για τη λειτουργία Πληροφορίες για την τεχνολογία Bluetooth Χρήση της συσκευής Επιλογή μέσων εκτύπωσης...21 Συμβουλές για την επιλογή και χρήση των μέσων εκτύπωσης...21 Κατανόηση προδιαγραφών υποστηριζόμενων μέσων...23 Κατανόηση υποστηριζόμενων μεγεθών...24 Κατανόηση υποστηριζόμενων τύπων και βαρών μέσων...25 Ρύθμιση ελάχιστων περιθωρίων...26 Τοποθέτηση μέσων...26 Αλλαγή ρυθμίσεων εκτύπωσης...27 Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για τις τρέχουσες εργασίες από μια εφαρμογή (Windows)...28 Για να αλλάξετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για όλες τις επόμενες εργασίες (Windows)...28 Για να αλλάξετε ρυθμίσεις (Mac OS)...28 Χρήση του Κέντρου λειτουργιών HP (Windows)...29 Εκτύπωση δύο όψεων (εκτύπωση διπλής όψης)...29 Οδηγίες για εκτύπωση και στις δύο όψεις μιας σελίδας...29 Για να πραγματοποιήσετε εκτύπωση διπλής όψης (Windows)...30 Για εκτύπωση διπλής όψης (Mac OS)...30 Εκτύπωση σε ειδικό μέσο και μέσο προσαρμοσμένου μεγέθους...30 Για εκτύπωση σε ειδικό μέσο ή μέσο προσαρμοσμένου μεγέθους (Windows)...30 Για εκτύπωση σε ειδικό μέσο ή μέσο προσαρμοσμένου μεγέθους (Mac OS)

6 Εκτύπωση χωρίς περιθώρια...32 Για να εκτυπώσετε ένα έγγραφο χωρίς περιθώρια (Windows) Για να εκτυπώσετε ένα έγγραφο χωρίς περιθώρια (Mac OS)...33 Εκτύπωση από φορητές συσκευές...33 Εκτύπωση ψηφιακών φωτογραφιών...33 Για έγχρωμη εκτύπωση με έξι μελάνες...34 Οδηγίες για την εκτύπωση φωτογραφιών...34 Για να εκτυπώσετε από φωτογραφική μηχανή συμβατή με PictBridge...35 Για να μεταφέρετε φωτογραφίες στον υπολογιστή...35 Εκτύπωση από κινητά τηλέφωνα Για να εγκαταστήσετε το λογισμικό Mobile Printing Application στο τηλέφωνο...36 Για να εκτυπώσετε από κινητό τηλέφωνο...37 Εκτύπωση από συσκευές Pocket PC...37 Για να εγκαταστήσετε το λογισμικό HP Mobile Printing για Pocket PC...38 Για να εκτυπώσετε από συσκευές Pocket PC...38 Εκτύπωση από συσκευές Palm OS...39 Για να εγκαταστήσετε το Printboy...39 Για να τοποθετήσετε μια κάρτα ασύρματης επικοινωνίας...40 Για να εκτυπώσετε με τυπικές εφαρμογές Palm OS...40 Για να επιλέξετε προεπιλεγμένο εκτυπωτή (προαιρετικό)...40 Για να εκτυπώσετε με το Documents To Go...40 Χρήση συσκευών μνήμης...40 Εκτύπωση από κάρτες μνήμης και μονάδες Flash USB...41 Ακύρωση εργασίας εκτύπωσης Διαμόρφωση και διαχείριση Διαχείριση της συσκευής...44 Παρακολούθηση συσκευής...44 Διαχείριση συσκευής...45 Χρήση εργαλείων διαχείρισης συσκευής...46 Εργαλειοθήκη (Windows) Για να ανοίξετε την Εργαλειοθήκη...46 Καρτέλες Εργαλειοθήκης...47 HP Printer Utility (Mac OS)...48 Για να ανοίξετε το HP Printer Utility Καρτέλες του HP Printer Utility...48 Network Printer Setup Utility (Mac OS)...49 Λογισμικό Εργαλειοθήκη για PDA (Pocket PC και Palm OS) HP Instant Support...50 Ασφάλεια και ιδιωτικό απόρρητο...50 Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο HP Instant Support...50 myprintmileage...50 Κατανόηση των σελίδων πληροφοριών συσκευής...51 Εκτύπωση σελίδων πληροφοριών της συσκευής από τον πίνακα ελέγχου...51 Εκτύπωση σελίδων πληροφοριών της συσκευής από το λογισμικό...52 Διαμόρφωση συσκευής (Windows)...53 Απευθείας σύνδεση...53 Για να εγκαταστήσετε το λογισμικό πριν από τη σύνδεση της συσκευής (συνιστάται)...53 Για να συνδέσετε τη συσκευή πριν την εγκατάσταση του λογισμικού...54 Για να χρησιμοποιείτε από κοινού τη συσκευή σε ένα τοπικά κοινόχρηστο δίκτυο

7 Περιεχόμενα Διαμόρφωση συσκευής (Mac OS)...55 Για να εγκαταστήσετε το λογισμικό...55 Για να έχετε κοινόχρηστη τη συσκευή σε ένα τοπικά κοινόχρηστο δίκτυο...56 Κατάργηση εγκατάστασης και επανεγκατάσταση λογισμικού...57 Ασύρματη σύνδεση Πληροφορίες για το διακόπτη προφίλ ασύρματης λειτουργίας...59 Πληροφορίες για τις ρυθμίσεις ασύρματου δικτύου Ρύθμιση για με εργοστασιακές προεπιλογές...61 Για εγκατάσταση με τη λειτουργία ad hoc και τις εργοστασιακές προεπιλογές με καλώδιο USB (Windows και Mac OS)...61 Για εγκατάσταση με τη λειτουργία ad hoc και τις εργοστασιακές προεπιλογές χωρίς καλώδιο USB (Windows)...62 Για δημιουργία σύνδεσης υπολογιστή προς υπολογιστή (ad hoc) με τις εργοστασιακές προεπιλογές με καλώδιο χωρίς καλώδιο USB (Mac OS)...63 Εγκατάσταση για σε υπάρχοντα (μη προεπιλεγμένα) δίκτυα...64 Για εγκατάσταση σε υπάρχον δίκτυο με καλώδιο USB (Windows ή Mac OS)...64 Για εγκατάσταση σε υπάρχον δίκτυο χωρίς καλώδιο USB...65 Διαμόρφωση και χρήση προφίλ ασύρματης λειτουργίας Για να διαμορφώσετε προφίλ ασύρματης λειτουργίας (Windows)...66 Για να διαμορφώσετε προφίλ ασύρματης λειτουργίας (Mac OS)...67 Χρήση του διακόπτη προφίλ ασύρματης λειτουργίας...67 Επαναφορά των προφίλ ασύρματης λειτουργίας στις εργοστασιακές προεπιλογές...69 Διαμόρφωση πολλών εκτυπωτών για (Windows)...69 Ασύρματη σύνδεση Bluetooth...70 Δημιουργία ασύρματης σύνδεσης Bluetooth...71 Διαμόρφωση ρυθμίσεων ασύρματης σύνδεσης Bluetooth...72 Επιλογές ρυθμίσεων ασύρματης σύνδεσης Bluetooth...73 Διεύθυνση συσκευής Bluetooth...73 Όνομα συσκευής Bluetooth...73 Κωδικός ΡΙΝ (κλειδί πρόσβασης)...74 Επαναφορά πρόσβασης συσκευής...75 Για να επαναφέρετε τις εργοστασιακές προεπιλογές...76 Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth...76 Εντοπισμός Bluetooth...76 Γραμματοσειρές Bluetooth...76 Σελίδα διαμόρφωσης ασύρματης σύνδεσης...76 Σύνδεση...76 Προφίλ ασύρματης λειτουργίας Bluetooth Συντήρηση και αντιμετώπιση προβλημάτων Χειρισμός δοχείων μελάνης...79 Αντικατάσταση των δοχείων μελάνης...79 Ευθυγράμμιση δοχείων μελάνης...82 Εκτύπωση με ένα δοχείο μελάνης...83 Βαθμονόμηση χρωμάτων...83 Συντήρηση της συσκευής...84 Καθαρισμός της συσκευής...84 Καθαρισμός των κεφαλώς εκτύπωσης...84 Αποθήκευση αναλωσίμων εκτύπωσης...87 Φύλαξη των δοχείων μελάνης

8 Αντικατάσταση της μονάδας σέρβις μελάνης...88 Συμβουλές και πηγές αντιμετώπισης προβλημάτων Επίλυση προβλημάτων εκτύπωσης...90 Μη αναμενόμενη απενεργοποίηση της συσκευής...90 Όλες οι φωτεινές ενδείξεις της συσκευής είναι αναμμένες ή αναβοσβήνουν...90 Η συσκευή δεν αποκρίνεται (δεν εκτυπώνεται τίποτα)...91 Η συσκευή δεν δέχεται το δοχείο μελάνης...92 Η συσκευή χρειάζεται πολύ χρόνο για να εκτυπώσει...92 Εκτύπωση κενής σελίδας ή μέρους της σελίδας...93 Κάτι λείπει ή είναι λάθος στη σελίδα...93 Η τοποθέτηση του κειμένου ή των γραφικών είναι λανθασμένη...95 Κακή ποιότητα εκτύπωσης και μη αναμενόμενες εκτυπώσεις...95 Γενικές συμβουλές...96 Εκτύπωση ακατανόητων χαρακτήρων...97 Το μελάνι απλώνεται...98 Το μελάνι δεν γεμίζει πλήρως το κείμενο ή τα γραφικά...99 Η εκτύπωση είναι αχνή ή με θαμπά χρώματα Τα χρώματα εκτυπώνονται σαν ασπρόμαυρα Εκτυπώνονται λάθος χρώματα Στην εκτύπωση τα χρώματα είναι ανακατεμένα Τα χρώματα δεν είναι σωστά ευθυγραμμισμένα Γραμμές ή κουκίδες λείπουν από κείμενο ή γραφικά Επίλυση προβλημάτων τροφοδοσίας χαρτιού Τα μέσα εκτύπωσης δεν υποστηρίζονται από τη συσκευή Ο εκτυπωτής δεν μπορεί να τραβήξει το μέσο εκτύπωσης Τα μέσα εκτύπωσης δεν βγαίνουν σωστά Οι σελίδες είναι λοξές Τροφοδοτούνται πολλές σελίδες Αντιμετώπιση προβλημάτων ζητημάτων εγκατάστασης Συμβουλές εγκατάστασης υλικού Συμβουλές εγκατάστασης λογισμικού Προβλήματα στη ρύθμιση ασύρματης επικοινωνίας ή Bluetooth Ελέγξτε το εξάρτημα ασύρματης εκτύπωσης Ελέγξτε τις ρυθμίσειςασύρματης σύνδεσης Ελέγξτε την επικοινωνία δικτύου Ελέγξτε το σήμα ασύρματης επικοινωνίας Διόρθωση εμπλοκών Αποκατάσταση εμπλοκής στη συσκευή Συμβουλές για να αποφύγετε εμπλοκές Αναφορά λυχνιών πίνακα ελέγχου Επεξήγηση φωτεινών ενδείξων πίνακα ελέγχου Α Αναλώσιμα και εξαρτήματα HP Ηλεκτρονική παραγγελία αναλώσιμων εκτύπωσης Εξαρτήματα Αναλώσιμα Δοχεία μελάνης Μέσα εκτύπωσης HP

9 Περιεχόμενα Β Γ Υποστήριξη και εγγύηση Δήλωση περιορισμένης εγγύησης της Hewlett-Packard Λήψη ηλεκτρονικής βοήθειας Λήψη τηλεφωνικής υποστήριξης από την HP Πριν καλέσετε Διαδικασία υποστήριξης Τηλεφωνική υποστήριξη της HP Χρονική περίοδος τηλεφωνικής υποστήριξης Αριθμοί τηλεφωνικής υποστήριξης Πραγματοποίηση κλήσης Μετά την περίοδο τηλεφωνικής υποστήριξης Επιπλέον επιλογές εγγύησης HP Quick Exchange Service (Ιαπωνία) Προετοιμασία συσκευής για μεταφορά Αφαίρεση των δοχείων μελάνης πριν από την αποστολή Συσκευασία της συσκευής Προδιαγραφές συσκευής Φυσικές προδιαγραφές Λειτουργίες και δυνατότητες προϊόντος Προδιαγραφές επεξεργαστή και μνήμης Aπαιτήσεις συστήματος Ανάλυση εκτύπωσης Προδιαγραφές περιβάλλοντος Προδιαγραφές ηλεκτρικής σύνδεσης Προδιαγραφές εκπομπής ήχου (επίπεδα θορύβου σύμφωνα με ISO 7779) Προδιαγραφές καρτών μνήμης Δ Πληροφορίες κανονισμών Πρόγραμμα περιβαλλοντικής αειφορίας Μείωση και εξάλειψη Κατανάλωση ενέργειας Σημείωση για το Energy Star Φύλλα δεδομένων ασφάλειας υλικών Ανακύκλωση Συσκευασία προϊόντος Πλαστικά εξαρτήματα Προϊόντα και αναλώσιμα της HP Απόρριψη άχρηστου εξοπλισμού από χρήστες σε ιδιωτικά νοικοκυριά στην Ευρωπαϊκή Ένωση Δήλωση FCC Άλλες πληροφορίες κανονισμών Σημείωση για χρήστες στην Κορέα Δήλωση συμμόρφωσης VCCI (Class B) για χρήστες στην Ιαπωνία Σημείωση για τους χρήστες στην Ιαπωνία σχετικά με το καλώδιο τροφοδοσίας Δήλωση για τις εκπομπές θορύβου για τη Γερμανία Σημειώσεις RoHS (μόνο στην Κίνα) Δήλωση για τις ενδείξεις LED Κανονιστικός αριθμός μοντέλου Δήλωση συμμόρφωσης Ευρετήριο

10 1 Τα πρώτα βήματα Σε αυτόν τον οδηγό παρέχονται λεπτομέρειες για τον τρόπο χρήσης της συσκευής και την επίλυση προβλημάτων. Εύρεση άλλων πηγών για το προϊόν Άτομα με ειδικές ανάγκες Κατανόηση εξαρτημάτων συσκευής Συμβουλές για τα ταξίδια Εύρεση άλλων πηγών για το προϊόν Μπορείτε να λάβετε πληροφορίες σχετικά με το προϊόν και επιπλέον πληροφορίες αντιμετώπισης προβλημάτων που δεν περιλαμβάνονται σε αυτόν τον οδηγό από τις παρακάτω πηγές: Πηγή Περιγραφή Θέση Αρχείο readme και σημειώσεις έκδοσης Εργαλειοθήκη (Microsoft Windows ) HP Printer Utility (Mac OS) Λογισμικό Εργαλειοθήκη για PDA (Pocket PC και Palm OS) Παρέχουν τις πιο πρόσφατες πληροφορίες και συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων. Παρέχει πληροφορίες για την κατάσταση των δοχείων μελάνης και την πρόσβαση στις υπηρεσίες συντήρησης. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε Εργαλειοθήκη (Windows). Περιέχει εργαλεία για τη διαμόρφωση των ρυθμίσεων εκτύπωσης, τη βαθμονόμηση της συσκευής, τον καθαρισμό των κεφαλών εκτύπωσης, την εκτύπωση της σελίδας αυτόματου διαγνωστικού ελέγχου, την online παραγγελία αναλωσίμων και την εύρεση πληροφοριών υποστήριξης στην τοποθεσία web. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε HP Printer Utility (Mac OS). Παρέχει πληροφορίες κατάστασης και συντήρησης για τη συσκευή. Μπορείτε να δείτε τα επίπεδα μελάνης και το επίπεδο της μπαταρίας, να κατανοήσετε τις φωτεινές ενδείξεις της συσκευής, να Περιλαμβάνεται στο Starter CD. Εγκαθίσταται τυπικά με το λογισμικό της συσκευής. Εγκαθίσταται τυπικά με το λογισμικό της συσκευής. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την ενότητα Λογισμικό Εργαλειοθήκη για PDA (Pocket PC και Palm OS). 6 Τα πρώτα βήματα

11 (συνέχεια) Πηγή Περιγραφή Θέση ευθυγραμμίσετε τα δοχεία μελάνης και, επίσης, να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις ασύρματης λειτουργίας και Bluetooth για ασύρματη εκτύπωση. Πίνακας ελέγχου Αρχεία καταγραφής και αναφορές Σελίδα αυτοδιαγνωστικού ελέγχου Τοποθεσίες Web της HP Τηλεφωνική υποστήριξη της HP Βοήθεια λογισμικού φωτογραφιών και απεικόνισης HP Κέντρο λειτουργιών HP (Windows) Παρέχει πληροφορίες κατάστασης, σφαλμάτων και προειδοποιήσεων σχετικά με λειτουργίες. Παρέχουν πληροφορίες σχετικά με συμβάντα που έχουν παρουσιαστεί. Πληροφορίες συσκευής: Όνομα προϊόντος Αριθμός μοντέλου Αριθμός σειράς Αριθμός έκδοσης firmware Εγκατεστημένα εξαρτήματα (για παράδειγμα, μονάδα αυτόματης εκτύπωσης διπλής όψης) Αριθμός σελίδων που έχουν εκτυπωθεί από τους δίσκους και τα εξαρτήματα Εκτύπωση κατάστασης αναλωσίμων Παρέχουν τις τελευταίες πληροφορίες σχετικά με το λογισμικό του εκτυπωτή, τα προϊόντα και την υποστήριξη. Παρέχει πληροφορίες για επικοινωνία με την HP. Κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, αυτή η υποστήριξη παρέχεται συχνά χωρίς χρέωση. Παρέχει πληροφορίες για τη χρήση του λογισμικού. Σας επιτρέπει να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της συσκευής, να παραγγείλετε αναλώσιμα και να αποκτήσετε πρόσβαση στην ηλεκτρονική Βοήθεια. Ανάλογα με τις συσκευές που έχετε εγκαταστήσει, το Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την ενότητα Αναφορά λυχνιών πίνακα ελέγχου. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε Παρακολούθηση συσκευής. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε Κατανόηση των σελίδων πληροφοριών συσκευής. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε Λήψη τηλεφωνικής υποστήριξης από την HP. Εγκαθίσταται τυπικά με το λογισμικό της συσκευής. Εύρεση άλλων πηγών για το προϊόν 7

12 Κεφάλαιο 1 Πηγή Περιγραφή Θέση Κέντρο λειτουργιών ΗΡ παρέχει πρόσθετες δυνατότητες, όπως πρόσβαση στο λογισμικό φωτογραφιών και απεικόνισης ΗΡ καθώς και στον Οδηγό ρύθμισης φαξ. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε Χρήση του Κέντρου λειτουργιών HP (Windows). Άτομα με ειδικές ανάγκες Η συσκευή παρέχει διάφορες λειτουργίες πρόσβασης για άτομα με ειδικές ανάγκες. Προβλήματα όρασης Η πρόσβαση στο λογισμικό της συσκευής για άτομα με προβλήματα όρασης είναι δυνατή μέσω των επιλογών και λειτουργιών για άτομα με ειδικές ανάγκες του λειτουργικού σας συστήματος'. Επιπλέον, υποστηρίζει τεχνολογία, όπως ανάγνωση οθόνης, σύστημα ανάγνωσης Μπράιγ και εφαρμογές υπαγόρευσης. Για τους χρήστες με αχρωματοψία, τα έγχρωμα κουμπιά και οι καρτέλες που χρησιμοποιούνται στο λογισμικό και στον εκτυπωτή HP, διαθέτουν απλό κείμενο ή ετικέτες με εικονίδια που αποδίδουν την κατάλληλη ενέργεια. Κινητικά προβλήματα Για τους χρήστε με κινητικά προβλήματα, οι λειτουργίες του λογισμικού της συσκευής μπορούν να εκτελεστούν με εντολές στο πληκτρολόγιο. Το λογισμικό υποστηρίζει και επιλογές των Windows για άτομα με ειδικές ανάγκες, όπως ασύγχρονα πλήκτρα, εναλλαγή πλήκτρων, φίλτρο πλήκτρων και πλήκτρα ποντικού. Η χρήση των θυρών, των κουμπιών, των δίσκων και των οδηγών χαρτιού της συσκευής μπορεί να γίνει από χρήστες με δυνατότητες περιορισμένης πρόσβασης. Υποστήριξη Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση αυτού του προϊόντος και τη δέσμευση της HP' για τη δημιουργία προϊόντων για άτομα με ειδικές ανάγκες, επισκεφθείτε την τοποθεσία της HP' στο Web στη διεύθυνση Για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος από άτομα με ειδικές ανάγκες σε λειτουργικά συστήματα Mac OS, επισκεφθείτε την τοποθεσία web της Apple στη διεύθυνση Κατανόηση εξαρτημάτων συσκευής Πρόσοψη Πίσω και πλαϊνή πλευρά Πίνακας ελέγχου Κάτω πλευρά 8 Τα πρώτα βήματα

13 Πρόσοψη 1 Προέκταση δίσκου εισόδου (δεν περιλαμβάνεται στα μοντέλα για ορισμένες χώρες/ περιοχές) Σύρεται προς τα πάνω για υποστήριξη μέσων εκτύπωσης μεγέθους Legal. Έτσι, αποτρέπονται πιθανά προβλήματα στην τροφοδοσία των μέσων εκτύπωσης. 2 Δίσκος εισόδου Περιέχει τα μέσα εκτύπωσης. Όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται, αφαιρέστε τα μέσα εκτύπωσης και κλείστε το δίσκο. 3 Οδηγός χαρτιού μεγάλου πλάτους Τα μέσα εκτύπωσης μεγέθους Letter, Legal και A4 ευθυγραμμίζονται με αυτόν τον οδηγό. 4 Οδηγός πλάτους μέσων Ρυθμίζεται για να χωράει διάφορα μεγέθη μέσων. Σύρετε προς τα δεξιά για να τοποθετήσετε στενά μέσα εκτύπωσης. Με τον τρόπο αυτό ο οδηγός στενών μέσων εκτύπωσης σύρεται αυτόματα προς τα αριστερά για να εξασφαλιστεί ότι τα μέσα εκτύπωσης θα είναι ευθυγραμμισμένα για τα σωστά περιθώρια εκτύπωσης. 5 Οδηγός στενών μέσων εκτύπωσης Όταν μετακινείτε τον οδηγό πλάτους μέσων προς τα δεξιά, ο οδηγός αυτός σύρεται αυτόματα προς τα αριστερά για να τοποθετηθούν πιο στενά μέσα. 6 Ασφάλειες δοχείων μελάνης Ανασηκώστε αυτές τις ασφάλειες για εύκολη αφαίρεση και τοποθέτηση των δοχείων μελάνης. 7 Θέσεις βάσης για τα δοχεία μελάνης Συγκρατούν τα δοχεία μελάνης. 8 Μπροστινό κάλυμμα πρόσβασης Παρέχει πρόσβαση στα δοχεία μελάνης και για διόρθωση εμπλοκών χαρτιού. Για να ξεκινήσει η εκτύπωση πρέπει να κλείσετε αυτό το κάλυμμα. 9 Σχισμή εξόδου Τα μέσα εκτύπωσης εξέρχονται από τη συσκευή από εδώ. 10 Θύρα εξόδου Ανοίγει αυτόματα όταν ενεργοποιείται η συσκευή. Επιτρέπει την έξοδο των μέσων από τη συσκευή. Κατανόηση εξαρτημάτων συσκευής 9

14 Κεφάλαιο 1 Πίσω και πλαϊνή πλευρά 1 Επαφές μπαταρίας Παρέχουν επαφή για τροφοδοσία από την προαιρετική μπαταρία. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Αναλώσιμα και εξαρτήματα HP. 2 Κάλυμμα επαφών μπαταρίας Καλύπτει τις επαφές της μπαταρίας όταν δεν έχει τοποθετηθεί η προαιρετική μπαταρία. 3 Υποδοχή μπαταρίας Εδώ τοποθετείτε τη μπαταρία. 4 Θύρα PictBridge/USB Συνδέει μια συσκευή PictBridge, όπως μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή, μια μονάδα Flash USB ή μια συσκευή ή USB. 5 Θύρα USB Εδώ συνδέετε καλώδιο USB. 6 Διακόπτης προφίλ ασύρματης λειτουργίας Αποθηκεύει ρυθμίσεις έως και για τρεις υπολογιστές ή δίκτυα Έτσι μπορείτε να μετακινείτε εύκολα τη συσκευή από το σπίτι στο γραφείο ή μεταξύ οποιωνδήποτε τριών περιβαλλόντων ασύρματου δικτύου. 7 Υποδοχή τροφοδοσίας Εδώ συνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας. 8 Υποδοχή κλειδαριάς ασφαλείας Εδώ συνδέετε μια κλειδαριά ασφαλείας. 9 Υποδοχές καρτών SD, MMC Δέχεται κάρτα Secure Digital (SD) ή Multimedia Card (MMC) για εκτύπωση ψηφιακών εικόνων. 10 Υποδοχή USB Δέχεται ασύρματο εξάρτημα USB ή Bluetooth. Πίνακας ελέγχου 10 Τα πρώτα βήματα

15 1 (Κουμπί Ακύρωση) Ακυρώνει την τρέχουσα εργασία εκτύπωσης. Ο χρόνος που απαιτείται για την ακύρωση εξαρτάται από το μέγεθος της εργασίας εκτύπωσης. Πατήστε αυτό το πλήκτρο μόνο μία φορά για να ακυρώσετε μια εργασία που βρίσκεται στην ουρά εκτύπωσης. 2 (Κουμπί Συνέχεια) Συνεχίζει μια εργασία εκτύπωσης που είναι σε αναμονή ή έχει διακοπεί προσωρινά (για παράδειγμα, όταν προσθέτετε μέσα εκτύπωσης στον εκτυπωτή). 3 Φωτεινή ένδειξη συνέχειας Ανάβει πορτοκαλί όταν μια εργασία εκτύπωσης είναι σε αναμονή και αναβοσβήνει ή ανάβει για να υποδείξει κατάσταση ή ανάγκη για παρέμβαση. 4 Φωτεινή ένδειξη φόρτισης μπαταρίας Ανάβει πράσινη όταν φορτίζεται η μπαταρία. 5 Φωτεινή ένδειξη αριστερού δοχείου μελάνης Αναβοσβήνει όταν το αριστερό δοχείο μελάνης λείπει ή δεν λειτουργεί σωστά. Είναι σταθερά αναμμένη όταν το δοχείο έχει λίγη ή καθόλου μελάνη. 6 Φωτεινή ένδειξη δεξιού δοχείου μελάνης Αναβοσβήνει όταν το δεξί δοχείο μελάνης λείπει ή δεν λειτουργεί σωστά. Είναι σταθερά αναμμένη όταν το δοχείο έχει λίγη ή καθόλου μελάνη. 7 (Κουμπί Τροφοδοσία) Απενεργοποιεί ή ενεργοποιεί τον εκτυπωτή. 8 Φωτεινή ένδειξη τροφοδοσίας ρεύματος Ανάβει πράσινη όταν ο εκτυπωτής ενεργοποιείται με το τροφοδοτικό AC ή με μπαταρία σε επίπεδο φόρτισης %. Όταν η τροφοδοσία γίνεται με μπαταρία και το επίπεδο φόρτισης είναι 10-40% ανάβει πορτοκαλί και όταν το επίπεδο φόρτισης είναι κάτω από 10% ανάβει κόκκινη. Αναβοσβήνει κατά τη διάρκεια της εκτύπωσης. Κάτω πλευρά 1 Θήκη κάρτας Δέχεται μια κάρτα ονόματος ή μια επαγγελματική κάρτα. 2 Κάλυμμα αντικαταστάσιμης μονάδας σέρβις μελάνης Παρέχει πρόσβαση στη μονάδα σέρβις μελάνης. (Δείτε Αντικατάσταση της μονάδας σέρβις μελάνης). Κατανόηση εξαρτημάτων συσκευής 11

16 Κεφάλαιο 1 Συμβουλές για τα ταξίδια Οι παρακάτω συμβουλές θα σας βοηθήσουν να προετοιμάσετε τη συσκευή για ταξίδι: Εάν έχετε ένα επιπλέον δοχείο μαύρης μελάνης ή δοχείο μελάνης φωτογραφικής εκτύπωσης, ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες: Εάν έχετε ένα μερικώς χρησιμοποιημένο δοχείο μαύρης μελάνης ή ένα μερικώς χρησιμοποιημένο ή γεμάτο δοχείο μελάνης φωτογραφικής εκτύπωσης, αποθηκεύστε το στη θήκη ταξιδίου για να αποφύγετε τη διαρροή μελάνης (δείτε Αποθήκευση αναλωσίμων εκτύπωσης). Ένα καινούργιο δοχείο μαύρης μελάνης που το ανοίξατε πρόσφατα, θα έχει μικρή διαρροή σε μεγάλα υψόμετρα (όπως σε αεροπλάνα). Για να το αποφύγετε, μην τοποθετήσετε καινούργια δοχεία μαύρης μελάνης μέχρι να φτάσετε στον προορισμό σας. Μέχρι τότε, κρατήστε τα μέσα στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία τους. Μπορείτε να μεταφέρετε τη συσκευή σε ειδική τσάντα μεταφοράς. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Αναλώσιμα και εξαρτήματα HP. Η τσάντα μεταφοράς έχει θήκες τόσο για το φορητό υπολογιστή όσο και για τη συσκευή. Επίσης, μπορείτε να διαχωρίσετε τις θήκες, εάν θέλετε να μεταφέρετε ξεχωριστά το φορητό υπολογιστή και τη συσκευή. Απενεργοποιήστε τη συσκευή με το (κουμπί Τροφοδοσία). Έτσι, διασφαλίζεται ότι τα δοχεία μελάνης θα επιστρέψουν στην αρχική τους θέση στην αριστερή πλευρά της συσκευής και θα ασφαλίσουν στη θέση τους. Προειδοποίηση Για να αποφύγετε την πρόκληση βλάβης στη συσκευή, πριν αφαιρέσετε τη μπαταρία ή το καλώδιο ρεύματος, περιμένετε έως ότου σβήσουν εντελώς όλες οι φωτεινές ενδείξεις. Η διαδικασία αυτή ενδέχεται να διαρκέσει 16 δευτερόλεπτα περίπου. Αποσυνδέστε το καλώδιο της συσκευής και το τροφοδοτικό από τη συσκευή. Σύρετε προς τα κάτω την επέκταση του δίσκου εισόδου και κλείστε το δίσκο. Εάν ταξιδεύετε σε άλλη χώρα/περιοχή, πρέπει να έχετε μαζί σας τον απαραίτητο προσαρμογέα βύσματος. Εάν πρέπει να αγοράσετε δοχεία μελάνης κατά τη διάρκεια του ταξιδιού σε άλλη χώρα/περιοχή, ανατρέξτε στην ηλεκτρονική βοήθεια με τίτλο Traveling with your HP Mobile Printer (Ταξιδέψτε με το φορητό εκτυπωτή σας ΗΡ) για τοπικές πληροφορίες συμβατότητας των δοχείων μελάνης. Αυτή η βοήθεια είναι διαθέσιμη μέσα από την Εργαλειοθήκη (Windows), το HP Printer Utility (Mac OS) ή το λογισμικό Εργαλειοθήκη για PDA (Pocket PC και Palm OS). Χρησιμοποιείτε μόνο το τροφοδοτικό που παρέχεται με τη συσκευή. Μην χρησιμοποιείτε άλλο μετασχηματιστή ή μετατροπέα τάσης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τροφοδοτικό σε πηγές τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος 100 ως 240 volt, 50 ή 60 Hz. 12 Τα πρώτα βήματα

17 Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για διάστημα μεγαλύτερο του ενός μήνα, αφαιρέστε τη μπαταρία. Όταν ταξιδεύετε έχοντας μαζί σας φωτογραφικό χαρτί, συσκευάστε το σε επίπεδη θέση ώστε να μην τυλίγεται ή γυρίζει. Για να γίνει σωστά η εκτύπωση, το φωτογραφικό χαρτί πρέπει να είναι επίπεδο. Αν οι γωνίες του φωτογραφικού χαρτιού λυγίζουν περισσότερο από 10 mm (3/8 in), ισιώστε το χαρτί τοποθετώντας το στην επανασφραγιζόμενη σακούλα αποθήκευσης και κυλώντας τη σακούλα πάνω στην άκρη ενός τραπεζιού μέχρι να ισιώσει το χαρτί. Συμβουλές για τα ταξίδια 13

18 2 Εγκατάσταση εξαρτημάτων Στο κεφάλαιο αυτό δίνονται πληροφορίες για προαιρετικά εξαρτήματα, όπως η μπαταρία και τα εξαρτήματα ασύρματης εκτύπωσης, τα οποία περιλαμβάνονται σε ορισμένα μοντέλα συσκευών. Για να παραγγείλετε εξαρτήματα, δείτε Ηλεκτρονική παραγγελία αναλώσιμων εκτύπωσης. Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα: Τοποθέτηση και χρήση της μπαταρίας Τοποθέτηση και χρήση εξαρτημάτων και Bluetooth Τοποθέτηση και χρήση της μπαταρίας Η επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου συνοδεύει τους εκτυπωτές HP Officejet H470b και HP Officejet H470wbt. Επίσης, μπορείτε να την προμηθευτείτε ως προαιρετικό εξάρτημα. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την ενότητα Αναλώσιμα και εξαρτήματα HP. Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα: Ασφάλεια μπαταρίας Κατανόηση της μπαταρίας Φόρτιση και χρήση της μπαταρίας Ασφάλεια μπαταρίας Χρησιμοποιείτε μόνο τη μπαταρία που έχει σχεδιαστεί ειδικά για τη συσκευή. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τις ενότητες Αναλώσιμα και εξαρτήματα HP και Προδιαγραφές συσκευής. Κατά την απόρριψη της μπαταρίας, επικοινωνήστε με την τοπική υπηρεσία απόρριψης άχρηστου εξοπλισμού για πληροφορίες σχετικά με τους περιορισμούς που ισχύουν στην περιοχή σας για την απόρριψη ή ανακύκλωση μπαταριών. Αν και η επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου δεν περιέχει υδράργυρο, ενδέχεται να απαιτείται ανακύκλωση ή κατάλληλη απόρριψη στο τέλος του κύκλου ζωής της. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την ενότητα Ανακύκλωση. Εάν δεν αντικαταστήσετε σωστά τη μπαταρία ή τη ρίξετε στη φωτιά, μπορεί να εκραγεί. Μην τη βραχυκυκλώνετε. Για να αγοράσετε μια μπαταρία αντικατάστασης, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο ή το γραφείο πωλήσεων της HP στην περιοχή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την ενότητα Αναλώσιμα και εξαρτήματα HP. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, εγκαυμάτων ή βλάβης της μπαταρίας, μην αφήνετε μεταλλικά αντικείμενα να αγγίζουν τις επαφές της μπαταρίας. Μην αποσυναρμολογείτε τη μπαταρία. Κανένα από τα εσωτερικά της μέρη δεν επισκευάζεται. 14 Εγκατάσταση εξαρτημάτων

19 Χειριστείτε μια μπαταρία με βλάβη ή διαρροή με εξαιρετική προσοχή. Εάν έρθετε σε επαφή με τον ηλεκτρολύτη, ξεπλύνετε την εκτεθειμένη περιοχή με σαπούνι και νερό. Εάν έρθει σε επαφή με τα μάτια σας, ξεπλύνετέ τα με νερό για 15 λεπτά και επισκεφθείτε γιατρό. Μην εκθέτετε τη μπαταρία σε θερμοκρασίες αποθήκευσης πάνω από 50 C (122 F) ή κάτω από -20 C (4 F). Σημαντικές σημειώσεις Κατά τη φόρτιση ή χρήση της μπαταρίας, προσέξτε τα παρακάτω: Φορτίστε τη μπαταρία για 4 ώρες πριν τη χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά. Στις επόμενες φορτίσεις, η πλήρης φόρτιση της μπαταρίας διαρκεί περίπου 2 ώρες. Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, η φωτεινή ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας είναι πράσινη. Εάν είναι κόκκινη, ενδέχεται η μπαταρία να είναι ελαττωματική και να πρέπει να την αντικαταστήσετε. Η φωτεινή ένδειξη τροφοδοσίας είναι πράσινη όταν το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας είναι %, πορτοκαλί όταν το επίπεδο φόρτισης είναι 10-40% και κόκκινη όταν το επίπεδο φόρτισης είναι κάτω από 10%. Όταν η φωτεινή ένδειξη τροφοδοσίας γίνει πορτοκαλί, φορτίστε τη μπαταρία. Εάν γίνει κόκκινη, φορτίστε τη μπαταρία το συντομότερο δυνατό. Η κατάσταση της μπαταρίας εμφανίζεται επίσης στην καρτέλα "Κατάσταση εκτυπωτή" της Εργαλειοθήκης (Windows) και στην καρτέλα Power Management του HP Printer Utility (Mac OS). Εάν χρησιμοποιείτε συσκευή Pocket PC ή Palm OS, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό Εργαλειοθήκη για PDA. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την ενότητα Λογισμικό Εργαλειοθήκη για PDA (Pocket PC και Palm OS). Εάν το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας είναι χαμηλό, συνδέστε το τροφοδοτικό για να τη φορτίσετε ή αντικαταστήστε τη μπαταρία με μια φορτισμένη. Με μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία μπορείτε να εκτυπώσετε περίπου 450 σελίδες, ανάλογα με την πολυπλοκότητα των εργασιών εκτύπωσης. Από προεπιλογή, εάν η συσκευή χρησιμοποιεί τροφοδοσία μπαταρίας και έχει μείνει σε αδράνεια για 15 λεπτά, απενεργοποιείται για να διατηρηθεί η ισχύς της μπαταρίας. Μπορείτε να διαμορφώσετε αυτή τη λειτουργία στην Εργαλειοθήκη (Windows), στο HP Printer Utility (Mac OS) ή στο λογισμικό Εργαλειοθήκη για PDA (Pocket PC και Palm OS). Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την ενότητα Λογισμικό Εργαλειοθήκη για PDA (Pocket PC και Palm OS). Πριν από μακροχρόνια αποθήκευση, φορτίστε πλήρως τη μπαταρία. Μην αφήνετε τη μπαταρία αποφορτισμένη (άδεια) για περισσότερο από 6 μήνες. Για να μεγιστοποιήσετε τον κύκλο ζωής και τη χωρητικότητα της μπαταρίας, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για τη θερμοκρασία: Φόρτιση: 0 έως 40 C (32 έως 104 F) Χρήση και αποθήκευση: -20 έως 50 C (-4 έως 122 F) Τοποθέτηση και χρήση της μπαταρίας 15

20 Κεφάλαιο 2 Κατανόηση της μπαταρίας 1 Μπαταρία Τροφοδοτεί τη συσκευή. 2 Συρόμενη ασφάλεια απελευθέρωσης της μπαταρίας Σύρετε για να απελευθερώσετε τη μπαταρία. Φόρτιση και χρήση της μπαταρίας Προειδοποίηση Φορτίστε τη μπαταρία για 4 ώρες πριν τη χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά. Επειδή η μπαταρία θερμαίνεται φυσιολογικά κατά τη φόρτιση, μην τη φορτίζετε μέσα σε χαρτοφύλακα ή σε άλλο περιορισμένο χώρο, καθώς κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση της μπαταρίας. Σημείωση Όταν το τροφοδοτικό AC είναι συνδεδεμένο σε πρίζα AC, είναι φυσιολογικά ζεστό. Σημείωση Η ασύρματη εκτύπωση χρησιμοποιεί περισσότερη ισχύ μπαταρίας από την ενσύρματη εκτύπωση. Για πληροφορίες σχετικά με τον έλεγχο του επιπέδου φόρτισης της μπαταρίας, δείτε την ενότητα Τοποθέτηση και χρήση της μπαταρίας. Για να τοποθετήσετε τη μπαταρία Σημείωση Μπορείτε να τοποθετήσετε τη μπαταρία είτε η συσκευή είναι ενεργοποιημένη είτε είναι απενεργοποιημένη. 16 Εγκατάσταση εξαρτημάτων

DESKJET INK ADVANTAGE 4615/4625. Oδηγóς χρήσης

DESKJET INK ADVANTAGE 4615/4625. Oδηγóς χρήσης DESKJET INK ADVANTAGE 4615/4625 Oδηγóς χρήσης HP Deskjet Ink Advantage 4615 All-in-One series/hp Deskjet Ink Advantage 4625 e-all-in-one series Οδηγός χρήσης Πληροφορίες για τα πνευματικά δικαιώματα 2012

Διαβάστε περισσότερα

HP Officejet 7200 All-in-One series

HP Officejet 7200 All-in-One series HP Officejet 7200 All-in-One series HP Officejet 7200 All-in-One series Οδηγός χρήσης Πνευµατικά δικαιώµατα 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν µπορούν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήστη NPD4708-00 EL

Οδηγίες χρήστη NPD4708-00 EL NPD4708-00 EL Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η αποθήκευση σε σύστημα ανάκτησης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήστη. Έναρξη. Τοποθέτηση Χαρτιού. Αντιμετώπιση Προβλημάτων

Οδηγός Χρήστη. Έναρξη. Τοποθέτηση Χαρτιού. Αντιμετώπιση Προβλημάτων Οδηγός Χρήστη Έναρξη Τοποθέτηση Χαρτιού Αντιμετώπιση Προβλημάτων Για πληροφορίες που δεν υπάρχουν σε αυτό το εγχειρίδιο, ανατρέξτε στα αρχεία HTML/PDF στο παρεχόμενο CD-ROM. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία. Οδηγός χρήσης

Λειτουργία. Οδηγός χρήσης Λειτουργία Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα κατατεθέντα της εταιρίας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Η επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός βασικών λειτουργιών

Οδηγός βασικών λειτουργιών Οδηγός βασικών λειτουργιών Εισαγωγή... 2 Μέρη του EPSON STYLUS DX... 2 Πίνακας ελέγχου... 3 Τοποθέτηση χαρτιού... 5 Επιλογή χαρτιού... 5 Τοποθέτηση χαρτιού στον EPSON STYLUS DX... 5 Αντιγραφή φωτογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

HP Photosmart 7510 Series

HP Photosmart 7510 Series HP Photosmart 7510 Series Περιεχόμενα 1 Βοήθεια HP Photosmart 7510 Series...3 2 Εξοικείωση με τον εκτυπωτή HP Photosmart Εξαρτήματα του εκτυπωτή...5 Λειτουργίες πίνακα ελέγχου...6 Συμβουλές για να γνωρίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. 2. Βασική διαµόρφωση Εκτύπωση δοκιµαστικής σελίδας... 2.1 Χρήση της λειτουργίας εξοικονόµησης γραφίτη... 2.1

Περιεχόµενα. 2. Βασική διαµόρφωση Εκτύπωση δοκιµαστικής σελίδας... 2.1 Χρήση της λειτουργίας εξοικονόµησης γραφίτη... 2.1 Οδηγός χρήσης Το παρόν εγχειρίδιο διατίθεται µόνο για ενηµερωτικούς σκοπούς. Όλες οι πληροφορίες που περιλαµβάνονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Η Xerox Corporation δεν ευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Προσωπικός Υπολογιστής. Σειρά VGN-CR

Εγχειρίδιο χρήσης. Προσωπικός Υπολογιστής. Σειρά VGN-CR Εγχειρίδιο χρήσης Προσωπικός Υπολογιστής Σειρά VG-CR n 2 Περιεχόμενα Πριν από τη χρήση...6 Δήλωση...7 Τεκμηρίωση...8 Θέματα εργονομίας...12 Πρώτα βήματα...14 Εντοπισμός στοιχείων ελέγχου και θυρών...15

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Προσωπικός Υπολογιστής. Σειρά VPCE

Εγχειρίδιο χρήσης. Προσωπικός Υπολογιστής. Σειρά VPCE Εγχειρίδιο χρήσης Προσωπικός Υπολογιστής Σειρά VPCE n 2 Περιεχόµενα Πριν από τη χρήση... 4 Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον υπολογιστή VAIO... 5 Θέματα εργονομίας... 7 Πρώτα βήματα... 9 Εντοπισμός

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήστη NPD4934-02 EL

Οδηγίες χρήστη NPD4934-02 EL NPD4934-02 EL Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η αποθήκευση σε σύστημα ανάκτησης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήστη. Έναρξη. Εκτύπωση. Αντιμετώπιση Προβλημάτων. Αναπλήρωση και Αντικατάσταση Αναλωσίμων

Οδηγός Χρήστη. Έναρξη. Εκτύπωση. Αντιμετώπιση Προβλημάτων. Αναπλήρωση και Αντικατάσταση Αναλωσίμων Οδηγός Χρήστη Έναρξη Εκτύπωση Αντιμετώπιση Προβλημάτων Αναπλήρωση και Αντικατάσταση Αναλωσίμων Για πληροφορίες που δεν υπάρχουν σε αυτό το εγχειρίδιο, ανατρέξτε στα αρχεία HTML/PDF στο παρεχόμενο CD-ROM.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia X Dual SIM

Οδηγός χρήσης Nokia X Dual SIM Οδηγός χρήσης Nokia X Dual SIM Τεύχος 1.2 EL Οδηγός χρήσης Nokia X Dual SIM Περιεχόμενα Ασφάλεια 3 Ξεκινώντας 4 Πλήκτρα και μέρη 4 Τοποθέτηση της κάρτας SIM, της μπαταρίας και της κάρτας μνήμης 4 Επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

είναι σήµα κατατεθέν της RISO KAGAKU CORPORATION στην Ιαπωνία και σε άλλες χώρες. είναι σήµα κατατεθέν της RISO KAGAKU CORPORATION.

είναι σήµα κατατεθέν της RISO KAGAKU CORPORATION στην Ιαπωνία και σε άλλες χώρες. είναι σήµα κατατεθέν της RISO KAGAKU CORPORATION. Η εταιρεία Riso δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζηµιά ή δαπάνη µπορεί να προκληθεί από τη χρήση του παρόντος εγχειριδίου. Λόγω της διαρκούς βελτίωσης των προϊόντων µας, υπάρχει περίπτωση το µηχάνηµα να διαφέρει

Διαβάστε περισσότερα

magicolor Εγχειρίδιο χρήσης 2400W

magicolor Εγχειρίδιο χρήσης 2400W magicolor Εγχειρίδιο χρήσης 2400W 4139-7733-02U 1800767-035B Σας ευχαριστούµε Σας ευχαριστούµε που αγοράσατε τον magicolor 2400W. Κάνατε την καλύτερη επιλογή. Ο magicolor 2400W είναι ειδικά σχεδιασµένος

Διαβάστε περισσότερα

KX-PRX150GR. Οδηγίες χρήσης. Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής. Αρ. μοντέλου. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic.

KX-PRX150GR. Οδηγίες χρήσης. Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής. Αρ. μοντέλου. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic. Οδηγίες χρήσης Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής Αρ. μοντέλου KX-PRX150GR Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic. Διαβάστε το παρόν έντυπο και φυλάξτε το για να το συμβουλεύεστε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης και αντιμετώπισης προβλημάτων

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης και αντιμετώπισης προβλημάτων Οδηγός γρήγορης εκκίνησης και αντιμετώπισης προβλημάτων ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ 4 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΕΣΗ... 4 Προφυλάξεις ασφαλείας... 4 Προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Προβολέας L50W. Εγχειρίδιο χρήσης. Αρ. Μοντέλου NP-L50W

Προβολέας L50W. Εγχειρίδιο χρήσης. Αρ. Μοντέλου NP-L50W Προβολέας L50W Εγχειρίδιο χρήσης Αρ. Μοντέλου NP-L50W 2η έκδοση Νοέμβριος 2011 Οι όροι DLP και BrilliantColor είναι εμπορικά σήματα της Texas Instruments. Ο όρος IBM είναι εμπορικό σήμα ή καταχωρημένο

Διαβάστε περισσότερα

hp LaserJet 3300mfp series

hp LaserJet 3300mfp series hp LaserJet 3300mfp µ hp LaserJet 3300mfp series οδηγός «Ξεκινώντας» Πληροφορίες για τα πνευµατικά δικαιώµατα Πνευµατικά δικαιώµατα Hewlett-Packard Company 2002 Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia 208

Οδηγός χρήσης Nokia 208 Οδηγός χρήσης Nokia 208 Τεύχος 2.1 EL Πσσστ... Αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών δεν είναι το μοναδικό που υπάρχει... Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτές τις οδηγίες χρήσης βασίζονται στην πιο πρόσφατη διαθέσιμη

Διαβάστε περισσότερα

Εύρεση πληροφοριών στον υπολογιστή σας Μαζί με τον υπολογιστή σας Sony VAIO περιλαμβάνονται και τα ακόλουθα έγγραφα.

Εύρεση πληροφοριών στον υπολογιστή σας Μαζί με τον υπολογιστή σας Sony VAIO περιλαμβάνονται και τα ακόλουθα έγγραφα. Σημαντικό Φροντίστε να δημιουργήσετε δίσκους ανάκτησης όταν ο υπολογιστής σας είναι έτοιμος για χρήση, επειδή δεν παρέχονται δίσκοι ανάκτησης μαζί με τον υπολογιστή. Για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia C6-01

Οδηγός χρήσης Nokia C6-01 Οδηγός χρήσης Nokia C6-01 Τεύχος 3.0 2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα Ασφάλεια 6 Ξεκινώντας 8 Πλήκτρα και μέρη 8 Αλλαγή της έντασης ήχου κλήσης, τραγουδιού ή βίντεο 10 Κλείδωμα ή ξεκλείδωμα των πλήκτρων και της

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia C7 00

Οδηγός χρήσης Nokia C7 00 Οδηγός χρήσης Nokia C7 00 Τεύχος 2.0 2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα Ασφάλεια 6 Ξεκινώντας 8 Πλήκτρα και μέρη 8 Τοποθέτηση κάρτας SIM και μπαταρίας 10 Τοποθέτηση ή αφαίρεση κάρτας μνήμης 12 Φόρτιση 13 Ενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Εγχειρίδιο χρήστη Ελληνικά Ιούνιος 2010 Το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων με ρόδες σημαίνει ότι το προϊόν πρέπει να διατίθεται σε ειδικά σημεία συλλογής απορριμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia 7020

Οδηγός χρήσης Nokia 7020 Οδηγός χρήσης Nokia 7020 Τεύχος 2.0 2 www.nokia.com/support Περιεχόµενα Ασφάλεια 5 Γενικές πληροφορίες 7 Πληροφορίες για τη συσκευή 7 Υπηρεσίες δικτύου 8 Κοινόχρηστη µνήµη 10 Κωδικοί πρόσβασης 10 Υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia C5 03

Οδηγός χρήσης Nokia C5 03 Οδηγός χρήσης Nokia C5 03 Τεύχος 2.2 2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα Ασφάλεια 5 Αφαίρεση μπαταρίας 5 Ξεκινώντας 6 Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας 6 Τοποθέτηση της κάρτας μνήμης 8 Αφαίρεση της κάρτας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia C5 00

Οδηγός χρήσης Nokia C5 00 Οδηγός χρήσης Nokia C5 00 Τεύχος 3.0 2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα Ασφάλεια 5 Πληροφορίες για τη συσκευή 5 Εφαρμογές γραφείου 6 Υπηρεσίες δικτύου 6 Ξεκινώντας 8 Πλήκτρα και μέρη 8 Τοποθέτηση της κάρτας SIM

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia 5250

Οδηγός χρήσης Nokia 5250 Οδηγός χρήσης Nokia 5250 Τεύχος 3.0 2 Περιεχόµενα Περιεχόµενα Ασφάλεια 6 Πληροφορίες για τη συσκευή 7 Υπηρεσίες δικτύου 8 Εύρεση βοήθειας 10 Βοήθεια στη συσκευή 10 Υποστήριξη 10 Ενηµερώσεις λογισµικού

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή

Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης DSC-RX10 Ελληνικά Μάθετε περισσότερα για τη φωτογραφική μηχανή ( Οδηγός Βοήθειας ) Οδηγός Βοήθειας είναι ένα Online εγχειρίδιο. Ανατρέξτε σε αυτόν για

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Αναφοράς ΕΛΛΗΝΙΚA

Οδηγός Αναφοράς ΕΛΛΗΝΙΚA Οδηγός Αναφοράς Διαβάστε πρώτα αυτό το εγχειρίδιο. Παρακαλούµε διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιµοποιήσετε την συσκευή. Αφού διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο, φυλάξτε το σε µία ασφαλή θέση για µελλοντική

Διαβάστε περισσότερα