ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ"

Transcript

1 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΕΩΝ, ΚΟΙΝΩΝ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΗΛΘΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΛΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΥΨΟΥΣ 15 ΕΚΑΤ. ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 16/11/2007 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΥΞΗΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ,10, ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚ ΟΣΗ ΝΕΩΝ, ΚΟΙΝΩΝ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 0,30 Η ΚΑΘΕ ΜΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΙΜΗ ΙΑΘΕΣΗΣ 9,00 ΕΚΑΣΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ. Η ΑΥΞΗΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ. Η ΙΑΦΟΡΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΚΑΣΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΙΑΘΕΣΗΣ ΥΨΟΥΣ ,90 ΑΧΘΗΚΕ ΣΕ ΕΙ ΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚ ΟΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ. Το παρόν Σηµείωµα Κινητών Αξιών και Περιληπτικό Σηµείωµα αποτελούν σε συνδυασµό µε το Έγγραφο Αναφοράς του Ενηµερωτικού ελτίου που εγκρίθηκε κατά την συνεδρίαση του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς µε τη µορφή χωριστών εγγράφων σύµφωνα µε τα άρθρα 5, 9 και 12 του Ν. 3401/2005 και του άρθρου 25 του Κανονισµού (ΕΚ 809/2004) Ενηµερωτικό ελτίο για την εισαγωγή προς διαπραγµάτευση στο Χ.Α νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών της Εταιρείας ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΜΟΝΟΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) 809/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ Η ηµεροµηνία του Ενηµερωτικού ελτίου είναι η

2 ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΡΙΑ (3) ΧΩΡΙΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: α) Το «ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ», σελ. 1-7 β) Το «ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ», σελ γ) Το «ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ» του Ενηµερωτικού ελτίου που εγκρίθηκε κατά την 466/ συνεδρίαση του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς µε τη µορφή χωριστών εγγράφων σελ

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ 1 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Μετοχική Σύνθεση της MULTIRAMA Συνοπτικά Στοιχεία Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου Γενικά Στοιχεία Όροι της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου Προορισµός νέων κεφαλαίων Συνοπτικές χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες Επενδυτικοί κίνδυνοι...6 1

4 1 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το παρόν Ενηµερωτικό ελτίο αφορά στην εισαγωγή προς διαπραγµάτευση νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών της εταιρείας µε την επωνυµία «MULTIRAMA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (στο εξής η «Multirama» ή «η Εταιρεία» ή «ο Εκδότης») στην κατηγορία «Μεσαίας και µικρής κεφαλαιοποίησης» του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. Το παρόν Περιληπτικό Σηµείωµα περιλαµβάνει τις πλέον πρόσφατες πληροφορίες για την Εταιρεία που ανέκυψαν ή διαπιστώθηκαν κατά το χρόνο που µεσολάβησε από την έγκριση από το ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς του Ενηµερωτικού ελτίου κατά την 466/ συνεδρίαση του όπως προβλέπεται από τα άρθρα 16 και 12 του Ν. 3401/2005. Σηµειώνεται ότι το παρόν Περιληπτικό Σηµείωµα αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του Εγγράφου Αναφοράς του Ενηµερωτικού ελτίου που εγκρίθηκε κατά την 466/ συνεδρίαση του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς µε τη µορφή χωριστών εγγράφων και το οποίο τίθεται στη διάθεση του επεδνυτικού κοινού ως έγγραφο µέσω παραποµπής, σύµφωνα µε τα άρθρα 5, 9 και 12 του Ν. 3401/2005 καθώς και του άρθρου 25 του Κανονισµού (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαικών Κοινοτήτων. Το παρόν Σηµείωµα Κινητών Αξιών και Περιληπτικό Σηµείωµα σε συνδυασµό µε το Έγγραφο Αναφοράς του Ενηµερωτικού ελτίου που εγκρίθηκε κατά την 466/ συνεδρίαση του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς µε τη µορφή χωριστών εγγράφων σύµφωνα µε το άρθρο 12 του Ν. 3401/2005 αποτελούν Ενηµερωτικό ελτίο για την εισαγωγή προς διαπραγµάτευση νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών της Multirama. Κατά συνέπεια ως Ενηµερωτικό ελτίο ορίζεται εφεξής το παρόν Περιληπτικό Σηµείωµα, το παρόν Σηµείωµα κινητών Αξιών και το Έγγραφο Αναφοράς του Ενηµερωτικού ελτίου που εγκρίθηκε κατά την 466/ συνεδρίαση του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς µε τη µορφή χωριστών εγγράφων και το οποίο τίθεται στη διάθεση του επενδυτικού κοινού ως έγγραφο µέσω παραποµπής. Το παρόν Περιληπτικό Σηµείωµα αποτελεί εισαγωγή του Ενηµερωτικού ελτίου. Κάθε επενδυτής θα πρέπει να βασίσει οποιαδήποτε απόφασή του για κινητές αξίες στην εξέταση του Ενηµερωτικού ελτίου ως σύνολο. Εάν υπάρχει διαφορά µεταξύ α) των δηλώσεων που περιέχονται στο παρόν Περιληπτικό Σηµείωµα και β) των αντίστοιχων δηλώσεων που περιέχονται στο από Έγγραφο Αναφοράς οι δηλώσεις στο (α) υπερισχύουν ως πλέον πρόσφατες. Σε περίπτωση που αξίωση σχετική µε τις πληροφορίες, που περιέχονται στο Ενηµερωτικό ελτίο ασκείται ενώπιον αλλοδαπού δικαστηρίου, ο ενάγων επενδυτής ενδέχεται να επιβαρυνθεί µε τα έξοδα µετάφρασης µέρους ή του συνόλου του Ενηµερωτικού ελτίου πριν από την έναρξη της παραπάνω διαδικασίας. Στα πρόσωπα εκείνα που υπέβαλλαν το Περιληπτικό Σηµείωµα, συµπεριλαµβανόµενης οποιασδήποτε µετάφρασής του και ζήτησαν την κοινοποίησή του σύµφωνα µε το άρθρο 18 του Ν. 3401/2005, αποδίδεται αστική ευθύνη µόνον εφόσον το εν λόγω σηµείωµα είναι παραπλανητικό, ανακριβές ή δεν παρουσιάζει συνάφεια, όταν διαβάζεται σε συνδυασµό µε τα υπόλοιπα µέρη του Ενηµερωτικού ελτίου. Το παρόν Ενηµερωτικό ελτίο έχει συνταχθεί σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε κατά την συνεδρίαση του το περιεχόµενο του παρόντος Σηµειώµατος Κινητών Αξιών και Περιληπτικού Σηµειώµατος που σε συνδυασµό µε το Έγγραφο Αναφοράς του Ενηµερωτικού ελτίου που εγκρίθηκε κατά την 466/ συνεδρίαση του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς µε τη µορφή χωριστών εγγράφων σύµφωνα µε το άρθρο 12 του Ν. 3401/2005 αποτελούν Ενηµερωτικό ελτίο, µόνο όσο αφορά την κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του Κανονισµού (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και του Ν. 3401/2005. Το παρόν Περιληπτικό Σηµείωµα περιλαµβάνει συνοπτική περιγραφή της µετοχικής σύνθεσης της Εταιρείας, των επενδυτικών κινδύνων, καθώς και τα συνοπτικά στοιχεία της παρούσας αύξησης µετοχικού κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών και κατάργηση του δικαιώµατος προτίµησης των παλαιών µετόχων (στο εξής «ΑΜΚ») και τους λόγους της ΑΜΚ. 1.1 Μετοχική Σύνθεση της MULTIRAMA 2

5 Η µετοχική σύνθεση της Εταιρείας α) πριν την παρούσα ΑΜΚ, σύµφωνα µε το µετοχολόγιο της 16/11/2007 ηµεροµηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που αποφάσισε την παρούσα Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών και κατάργηση του δικαιώµατος προτίµησης των παλαιών µετόχων υπέρ της οικογένειας Ρέστη, β) πριν την παρούσα ΑΜΚ, σύµφωνα µε το µετοχολόγιο της 7/3/2008 και γ) µετά την παρούσα ΑΜΚ, είναι η ακόλουθη: ΙΚ Α ΙΩ Μ ΑΤ Α % ΕΠ Ι Τ Ο Υ ΙΚ ΑΙΩ Μ Α Τ Α % ΕΠ Ι Τ Ο Υ ΙΚ Α ΙΩ Μ Α Τ Α % ΕΠ Ι Τ Ο Υ Α ΡΙΘ Μ Ο Σ Α ΡΙΘ Μ Ο Σ Α ΡΙΘ Μ Ο Σ Μ ΕΤ Ο ΧΟ Σ ΨΗΦΟ Υ (β ά σει ΑΡΙΘ Μ Ο Υ ΨΗΦΟ Υ (β ά σει Α ΡΙΘ Μ Ο Υ Ψ Η ΦΟ Υ (β ά σει Α ΡΙΘ Μ Ο Υ Μ ΕΤ Ο ΧΏΝ Μ ΕΤ Ο ΧΏΝ Μ ΕΤ Ο ΧΏΝ το υ Ν. του Ν. 3556/2007) Μ ΕΤ Ο ΧΩ Ν του Ν. 3556/2007) Μ ΕΤ Ο ΧΩ Ν Μ ΕΤ Ο ΧΩ Ν 3556/2007) Πάνος Γερµανός ,48% ,40% ,58% LAKE F R O N T LT D (1 ) 0 0 0,00% 0 0 0,00% ,94% BO N AT EX LT D (2 ) 0 0 0,00% 0 0 0,00% ,47% ΕΠΕΝ ΥΤ ΙΚΟ ΚΟ ΙΝ Ο (3 ) ,52% ,60% ,00% ΣΥΝΟ ΛΟ ,00% ,00% ,00% Πηγή: Multirama Π ΡΙΝ Τ Η Ν Α Μ Κ (Γ.Σ ) Π ΡΙΝ Τ Η Ν Α Μ Κ (Μ ΕΤ Ο ΧΟ ΛΟ ΓΙΟ 7/3/2008) Μ ΕΤ Α Τ Η Ν Α Μ Κ (1) Συµφερόντων κ. Βίκτωρα Ρέστη. (2) Συµφερόντων της κας Μπέλας Ρέστη και των παιδιών αυτής Βίκτωρα, Κάτιας και Κλώντιας. (3) Μέτοχοι µε ποσοστό µικρότερο του 5%. 1.2 Συνοπτικά Στοιχεία Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου Γενικά Στοιχεία Όροι της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 16/11/2007 της Multirama αποφάσισε, µεταξύ άλλων, την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των ,10 µε κατάργηση του δικαιώµατος προτίµησης των παλαιών µετόχων σύµφωνα µε το άρθρο 13 παρ. 10 του ΚΝ 2190/1920, µε την έκδοση νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών, ονοµαστικής αξίας 0,30 Ευρώ και µε τιµή διάθεσης κάθε µετοχής 9,00. Η υπέρ το άρτιο διαφορά ανήλθε σε ,90. Η συνολική καταβολή µετρητών ανήλθε σε Επίσης, η ως άνω Γενική Συνέλευση αποφάσισε ότι η τιµή έκδοσης των νέων µετοχών της Εταιρείας να µπορεί να είναι ανώτερη από τη χρηµατιστηριακή τιµή των υφιστάµενων µετοχών της κατά το κρίσιµο χρόνο. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της ΑΜΚ µε καταβολή µετρητών, το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε ,30 διαιρούµενο σε κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 0,30 η κάθε µία. Συνοπτικά οι όροι της ανωτέρω αύξησης µετοχικού κεφαλαίου παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: ΑΡΙΘ Μ Ο Σ ΥΦΙΣΤΑΜ ΕΝΩΝ Μ ΕΤΟ ΧΩΝ ΕΚ Ο ΣΗ ΝΕΩΝ Μ ΕΤΟ ΧΩΝ Μ ε καταβολή µετρητών και κα τάρ γη ση του δικαιώµατο ς προτίµ ησης των παλαιών µετόχων ΣΥΝΟ ΛΟ Μ ΕΤΟ ΧΩΝ Μ ΕΤΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ Μ ΕΤΟ ΧΙΚΟ Υ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Υ Ο νοµαστική Αξία Μ ετοχής 0,30 ΤΙΜ Η ΙΑΘ ΕΣΗΣ ΑΝΑ Μ ΕΤΟ ΧΗ 9, Κο ινές ονοµ αστικές Κοινές ονοµα στικές Κοινές ονοµα στικές Μ ονάδα διαπραγµάτευσης στο Χ.Α. ΣΥΜ ΒΟ ΥΛΟ Σ Άυλος Τ ίτλος µίας (1) µετοχής EURO BANK EFG Telesis Fin ance Όλες οι νέες µετοχές θα δικαιούνται να συµµετάσχουν σε διανοµή µερίσµατος από τα τυχόν κέρδη της χρήσεως Όλες οι νέες µετοχές θα είναι άϋλες, ονοµαστικές, κοινές µε ψήφο. 3

6 Σηµειώνεται ότι η ανωτέρω αύξηση µετοχικού κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών και η σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού έχει εγκριθεί µε την από Κ (δις)/ απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, η οποία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Α.Ε. και Ε.Π.Ε. στις 6/12/2007 (ΦΕΚ 13875/ ). Η πιστοποίηση της καταβολής της εν λόγω αύξησης έλαβε χώρα στην από 18/3/2008 συνεδρίαση του Σ της Εταιρείας. Το πρακτικό της πιστοποίησης κατατέθηκε στο Υπουργείο Εµπορίου και έλαβε αριθµό πρωτοκόλλου κατάθεσης Κ2-3643/ , ενώ εκκρεµεί η δηµοσίευση στο ΦΕΚ Προορισµός νέων κεφαλαίων Σύµφωνα µε την από 19/10/2007 έκθεση του.σ. της Εταιρείας περί κατάργησης του δικαιώµατος προτίµησης των παλαιών µετόχων, το ιοικητικό Συµβούλιο της Multirama αξιολογώντας την κρισιµότητα της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου κατά την δεδοµένη χρονική συγκυρία, τη σπουδαιότητα της συµµετοχής στο µετοχικό κεφάλαιο ενός στρατηγικού εταίρου µεγάλης οικονοµικής επιφάνειας και εγνωσµένης επιχειρηµατικής ικανότητας, αποφάσισε την είσοδο στο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας στρατηγικού επενδυτή ο οποίος κατέχει µετά την ΑΜΚ ποσοστό περίπου 19,41% του µετοχικού της κεφαλαίου. Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν από την ΑΜΚ της Εταιρείας ύψους 15 εκατ. θα διατεθούν εντός 12 µηνών από την ολοκλήρωση της ΑΜΚ ως κατωτέρω: ΤΡΟΠΟΣ Ι ΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩ Ν ΚΕΦ ΑΛΑΙΩ Ν Β ΕΞΑΜΗΝΟ 2007 * ΧΡΟΝΟ Ι ΑΓΡΑΜΜΑ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩ Ν ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2008 ( 1/1/ /6/2008) Β ΕΞΑΜΗΝΟ 2008 ( 1/7/ /12/2008) Σύνολο Ποσά που καταβλήθηκαν για την Α.Μ.Κ. Ηµεροµην ία Ηµεροµηνία Ηµεροµηνία Νοέµβριος 2007 εκέµβριος 2007 Μάρτιος 2008 ποσά σε ποσά σε ποσά σε ποσά σε ποσά σε ποσά σε ποσά σε Έξοδα αύξησης µετοχικού κεφαλαίου , ,00 0, ,00 Επεν δύσεις σε Μηχανογραφ ικά συστήµατα και εξοπλισµό 0, , , ,00 Κεφ άλαιο κίνησης , ,00 0, ,00 Σύνο λο , , , , , , ,00 (*) Η πραγµατική διάρκεια αφορά στην περίοδο από τον Νοέµβριο του 2007 έως την 31/12/2007. (**) Το ποσό ύψους ,17 χιλ. που διατέθηκε για κεφάλαιο κίνησης µέχρι την 28/2/2008, αφορά κυρίως σε αποπληρωµή υποχρεώσεων σε προµηθευτές για αγορά αποθεµάτων και αποληρωµή υποχρώσεων σε πιστωτές διάφορους. 1.3 Συνοπτικές χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες Οι συνοπτικές ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες των χρήσεων προέρχονται από τις δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας για τη χρήση 2005, οι οποίες έχουν ελεγχθεί από τον κ. Αριστείδη-Αντώνιο Γ. Σφούνο (Α.Μ. ΣΟΕΛ 14851) της εταιρείας «BDO Πρότυπος Ελληνική Ελεγκτική Α.Ε.» (πρώην «BKR Πρότυπος Ελεγκτική Α.Ε.») (Πατησίων 81 & Χέυδεν, Αθήνα, τηλ ), καθώς και από τις δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας για τη χρήση 2006, οι οποίες έχουν ελεγχθεί από τον κ. Ανάγνο Θ. Λυµπέρη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 11241) της εταιρείας «BDO Πρότυπος Ελληνική Ελεγκτική Α.Ε.» (Πατησίων 81 & Χέυδεν, Αθήνα, τηλ ). Οι συνοπτικές ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες της χρήσης 2004 προέρχονται από τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της εν λόγω χρήσης που συντάχθηκαν για τους σκοπούς του Ενηµερωτικού ελτίου, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του παραρτήµατος Ι (ενότητα 20.1) του κανονισµού 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, βάσει των ιεθνών Λογιστικών Προτύπων/ ιεθνών προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (.Λ.Π./.Π.Χ.Π.) και του ΚΝ 2190/1920 και παρουσιάζονται στο παρόν Ενηµερωτικό ελτίο. Οι εν λόγω οικονοµικές καταστάσεις έχουν ελεγχθεί από τον κ. Αριστείδη Αντώνιο Γρηγ. Σφούνο (Α.Μ. ΣΟΕΛ 14851) της εταιρείας «BDO Πρότυπος Ελληνική Ελεγκτική Α.Ε.» (πρώην «BKR Πρότυπος Ελεγκτική Α.Ε.») (Πατησίων 81 & Χέυδεν, Αθήνα, τηλ ). Οι οικονοµικές καταστάσεις των χρήσεων 2004, 2005 και 2006 συντάχθηκαν από την Εταιρεία βάσει των.π.χ.π. και εγκρίθηκαν µε τις από 20/11/2007, 29/3/2006 και 21/3/2007 αντίστοιχα αποφάσεις του ιοικητικού Συµβουλίου της Multirama. Μεταβολές στη δοµή του Οµίλου Multirama εντός της χρήσης 2006 ιατεθέντα κεφάλαια µ έχρι την 28/2/2008 ** ποσά σε ,00 0, , ,07 4

7 Στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του οµίλου Multirama περιλαµβάνεται µέχρι την 22/06/2006, µε τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης και η εταιρεία «ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.Ε.», µε έδρα το Ηράκλειο Κρήτης και µε ποσοστό συµµετοχής έως την προαναφερόµενη ηµεροµηνία 99,00%. Η συµµετοχή της Εταιρείας στην προαναφερθείσα θυγατρική, πωλήθηκε την 22/06/2006 αντί του τιµήµατος των Επίσης, στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου Multirama περιλαµβάνεται µέχρι την 30/05/2006 µε την µέθοδο της ολικής ενοποίησης και η εταιρεία «PUBLICWORLD A.E.» µε ποσοστό συµµετοχής έως την προαναφερόµενη ηµεροµηνία 60%. Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 17ης Μαΐου 2006 οµόφωνα ενέκρινε την µείωση σε ποσοστό 3% της συµµετοχής της Multirama στη θυγατρική εταιρεία PUBLICWORLD δια της παραιτήσεως από δικαίωµα προτίµησης στην αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου. Η Γενική Συνέλευση, ακόµη, οµόφωνα χορήγησε ειδική έγκριση ώστε η παραίτηση να γίνει υπέρ του βασικού µετόχου της Multirama κ. Π. Γερµανού που υπάγεται στη διάταξη του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920 και µε τον οποίο το.σ. µπορεί να συµβληθεί καθ οιονδήποτε τρόπο για την υλοποίηση της άνω απόφασης. Το τίµηµα της παραπάνω συναλλαγής ανήλθε στο ποσό των και καταβλήθηκε σε µετρητά την 26/05/2006. Οι δραστηριότητες των παραπάνω εταιρειών παρουσιάζονται στις Οικονοµικές Καταστάσεις της 31/12/2006 ως ιακοπείσες ραστηριότητες, στο πλαίσιο εφαρµογής του.π.χ.π. 5. Επίσης, οι ακόλουθες χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες προέρχονται από τις ενοποιηµένες δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις περιόδου , οι οποίες συντάχθηκαν από την Εταιρεία βάσει των.π.χ.π., εγκρίθηκαν µε την από 27/11/2007 απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας, παρατίθενται στην ιστοσελίδα του Εκδότη και δεν έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΟΜΙΛΟΥ (σε χιλ. ) /1-30/9/2007 1/1-30/9/2006 Κύκλος Εργασιών ,10 Μικτό Κέρδος ,71 Αποτελέσµατα Προ Φόρων Χρηµατοδοτικών και επενδυτικών Αποτελεσµάτων ,75 Ζηµιές (Κέρδη) προ φόρων ,12 Ζηµιές (Κέρδη) µετά από φόρους από συνεχιζόµενες δραστηριότητες ,49 Αποτελέσµατα περιόδου από διακοπείσες δραστηριότητες ,64 Καθαρά Κέρδη / Ζηµιές χρήσης ,16 Καθαρά Κέρδη µετά από Φόρους & ικαιωµάτα Μειοψηφίας ,33 Μέρισµα ανά µετοχή σε Πηγή: ηµοσιευµένες Οικονοµικές καταστάσεις των χρήσεων 2005 και 2006, οι οποίες συντάχθηκαν κατά ΠΧΠ και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, καθώς και Οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2004, οι οποίες συντάχθηκαν από την Εταιρεία για τους σκοπούς του Ενηµερωτικού ελτίου, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του παραρτήµατος Ι (ενότητα 20.1) του κανονισµού 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, βάσει των.π.χ.π. και του ΚΝ 2190/1920 και έχουν επίσης ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Επίσης, δηµοσιευµένες Οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου , οι οποίες συντάχθηκαν κατά ΠΧΠ και δεν έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Σύµφωνα µε τα στοιχεία του ανωτέρω πίνακα, το σύνολο των πωλήσεων του Οµίλου Multirama αυξήθηκε κατά 25,9% κατά την περίοδο 1/1-30/9/2007 σε σύγκριση µε την αντίστοιχη περίοδο του 2006 προερχόµενο κυρίως τόσο από την αύξηση στις πωλήσεις των εµπορευµάτων, ως συνέπεια α) της αποτελεσµατικότερης λειτουργίας του τµήµατος πωλήσεων και β) του ανοίγµατος νέων καταστηµάτων. Το µικτό κέρδος του Οµίλου Multirama ανήλθε σε χιλ. κατά την περίοδο 1/1-30/9/2007 έναντι χιλ. κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2006, παρουσιάζοντας δηλαδή αύξηση της τάξης του 21,14%. Το µικτό περιθώριο κέρδους διακυµάνθηκε σε επίπεδα όπως τα περσινά (15,6% σε σχέση µε 16,2% την αντίστοιχη περίοδο του 2006). Τα αποτελέσµατα µετά από φόρους διαµορφώθηκαν σε ζηµίες ύψους χιλ. κατά την περίοδο 1/1-30/9/2007 έναντι κερδών ύψους χιλ. κατά την αντίστοιχη περίοδο του Η εν λόγω αξιοσηµείωτη µείωση των καθαρών κερδών παρά την βελτίωση των αποτελεσµάτων προ φόρων κατά την εξεταζόµενη περίοδο που αναλύεται ανωτέρω, οφείλεται στο γεγονός ότι κατά την περίοδο 1/1-30/9/2006 υφίσταντο αποτελέσµα από διακοπείσες δραστηριότητες ύψους χιλ., ενώ κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2007 το εν λόγω αποτέλεσµα από διακοπείσες δραστηριότητες ήταν µηδενικό. 5

8 Στο ιχεία Ισολογισµού (σε χιλ. ) /9/2007 Σύνολο µη Κυκλοφ ορούντος Ενεργητικού Κυκλοφ ορούντα Περιο υσιακά Στοιχεία Αποθέµατα Πελάτες & Λ οιπές Εµπορικές Απαιτήσεις Λ οιπά κυκλοφ ορούντα περιουσιακά στοιχεία ΣΥΝΟ ΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Υ Ίδ ια κεφά λαια αποδ ιδ όµ ενα στους µετό χους τη ς Εταιρείας ικαιώµατα Μ ειοψηφ ίας Σύνολο Ιδ ίων Κεφαλα ίων Σύνολο Μ ακροπρόθεσµων Υποχρεώσεων Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις ΣΥΝ Ο Π Τ ΙΚΑ ΣΤ Ο ΙΧΕΙΑ ΙΣΟ ΛΟ ΓΙΣΜ Ο Υ Ο Μ ΙΛΟ Υ Π ροµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις Λ οιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Σύνολο Ιδ ίων Κεφαλα ίων κα ι Υπο χρεώσεων Πηγή: ηµοσιευµένες Οικονοµικές καταστάσεις των χρήσεων 2005 και 2006, οι οποίες συντάχθηκαν κατά ΠΧΠ και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, καθώς και Οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2004, οι οποίες συντάχθηκαν από την Εταιρεία για τους σκοπούς του Ενηµερωτικού ελτίου, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του παραρτήµατος Ι (ενότητα 20.1) του κανονισµού 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, βάσει των.π.χ.π. και του ΚΝ 2190/1920 και έχουν επίσης ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Επίσης, δηµοσιευµένες Οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου , οι οποίες συντάχθηκαν κατά ΠΧΠ και δεν έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Τα αποθέµατα την 30/9/2007 ανήλθαν σε χιλ. έναντι χιλ. την 31/12/2006, παρουσιάζοντας δηλαδή αύξηση της τάξης του 21%. Η εν λόγω αύξηση των αποθεµάτων κατά την περίοδο 1/1-30/9/2007 σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο του 2006 είναι αποτέλεσµα της δηµιουργίας µεγάλων καταστηµάτων, καθώς και της διείσδυσης του Οµίλου σε νέες κατηγορίες προϊόντων όπως τηλεοράσεις και συσκευές κινητής τηλεφωνίας. Το υπόλοιπο του λογαριασµού «Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις» του Οµίλου την 30/9/2007 σηµείωσε µείωση κατά 16% σε σχέση µε την 31/12/2006 λόγω εποχικότητας. Σηµειώνεται ότι οι πωλήσεις του δ τρίµηνου του 2006 διαµορφώθηκαν σε 37,4% του ετήσιου κύκλου εργασιών, οι πωλήσεις του δ τρίµηνου του 2005 διαµορφώθηκαν σε 45,6% του ετήσιου κύκλου εργασιών και οι πωλήσεις του δ τρίµηνου του 2004 διαµορφώθηκαν σε 39,4 % του ετήσιου κύκλου εργασιών. Επίσης, το υπόλοιπο του λογαριασµού «Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις» του Οµίλου την 30/9/2007 σηµείωσε µείωση κατά 56% σε σχέση µε την 31/12/2006 λόγω εποχικότητας. Οι βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις του Οµίλου Multirama την 30/9/2007 ανήλθαν σε χιλ. έναντι χιλ. την 31/12/2006. Η αξιοσηµείωτη αυτή αύξηση των εν λόγω υποχρεώσεων οφείλεται κυρίως στις αυξηµένες ανάγκες της Εταιρείας σε κεφάλαιο κίνησης λόγω εποχικότητας και την συνέχιση της πολιτικής της Εταιρείας να εξοφλεί πρόωρα εµπορικές υποχρεώσεις ώστε να καρπωθεί επιπλέον εκπτώσεις. 1.4 Επενδυτικοί κίνδυνοι Στην συνέχεια παρατίθενται συνοπτικά οι κίνδυνοι που συνδέονται µε την επιχειρηµατική δραστηριότητα της Εταιρείας και του Οµίλου. Επισηµαίνεται ότι οι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που περιγράφονται παρακάτω µπορεί να µην είναι οι µόνοι που ενδεχοµένως να αντιµετωπίσει η Εταιρεία και ο Όµιλος. Πρόσθετοι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που επί παρόντος δεν είναι γνωστοί ή που θεωρούνται επουσιώδεις, µπορεί να επιδράσουν δυσµενώς στις επιχειρηµατικές δραστηριότητες της Εταιρείας και του Οµίλου. Κίνδυνοι που σχετίζονται µε την Εταιρεία και τον Όµιλο -Εξάρτηση από τον κύριο µέτοχο 6

9 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ 1 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΜΕΡΟΣ Α ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ (από 7/3/2008) ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Υπεύθυνα Πρόσωπα Παράγοντες κινδύνου Χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων της τελευταίας αύξησης Μέτοχοι Όροι Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου Κατάργηση του δικαιώµατος προτίµησης Λόγοι Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου Αναµενόµενο Χρονοδιάγραµµα Γενικά ικαιώµατα Μετόχων Φορολογία Μερισµάτων Προθέσεις Βασικών Μετόχων Μείωση ιασποράς Αραίωση (Dilution) Προορισµός Νέων Κεφαλαίων και Χρονοδιάγραµµα ιάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων Προορισµός Νέων Κεφαλαίων από την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου Χρονοδιάγραµµα ιάθεσης των Αντληθέντων Κεφαλαίων απάνες Έκδοσης Βασικές πληροφορίες Κεφαλαιακή ιάρθρωση και Συνολικό Καθαρό Χρηµατοοικονοµικό Χρέος ήλωση για την Επάρκεια του Κεφαλαίου Κίνησης Έγγραφα στη ιάθεση του Επενδυτικού Κοινού

10 1 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ 1.1 ΜΕΡΟΣ Α ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ (από 7/3/2008) ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Στο παρόν Σηµείωµα Κινητών Αξιών περιέχονται και παρουσιάζονται όλες οι πληροφορίες που κρίνονται απαραίτητες προκειµένου οι επενδυτές να είναι σε θέση µε εµπεριστατωµένο τρόπο να αξιολογούν τα περιουσιακά στοιχεία, τις υποχρεώσεις, τη χρηµατοοικονοµική κατάσταση, τα αποτελέσµατα και τις προοπτικές τόσο της «MULTIRAMA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (στο εξής η «Multirama» ή «η Εταιρεία» ή «ο Εκδότης») όσο και του Οµίλου του, καθώς και τα δικαιώµατα που απορρέουν από τις κοινές µετά ψήφου ονοµαστικές µετοχές της Εταιρείας. Το παρόν Σηµείωµα Κινητών Αξιών περιλαµβάνει τις πλέον πρόσφατες πληροφορίες για την Εταιρεία που ανέκυψαν ή διαπιστώθηκαν κατά το χρόνο που µεσολάβησε από την έγκριση από το ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς του Ενηµερωτικού ελτίου κατά την 466/ συνεδρίαση του όπως προβλέπεται από τα άρθρα 16 και 12 του Ν. 3401/2005. Σηµειώνεται ότι το παρόν Σηµείωµα Κινητών αξιών αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του Εγγράφου Αναφοράς του Ενηµερωτικού ελτίου που εγκρίθηκε κατά την 466/ συνεδρίαση του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς µε τη µορφή χωριστών εγγράφων και το οποίο τίθεται στη διάθεση του επενδυτικού κοινού ως έγγραφο µέσω παραποµπής (περισσότερες πληροφορίες στην ενότητα του παρόντος Σηµειώµατος Κινητών Αξιών) σύµφωνα µε τα άρθρα 5, 9 και 12 του Ν. 3401/2005, καθώς και του άρθρου 25 του Κανονισµού (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Το παρόν Σηµείωµα Κινητών Αξιών και Περιληπτικό Σηµείωµα αποτελούν σε συνδυασµό µε το Έγγραφο Αναφοράς του Ενηµερωτικού ελτίου που εγκρίθηκε κατά την 466/ συνεδρίαση του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς µε τη µορφή χωριστών εγγράφων σύµφωνα µε το άρθρο 12 του Ν. 3401/2005 Ενηµερωτικό ελτίο για την παρούσα ΑΜΚ. Κατά συνέπεια ως Ενηµερωτικό ελτίο ορίζεται εφεξής το παρόν Περιληπτικό Σηµείωµα, το παρόν Σηµείωµα Κινητών Αξιών και το «Έγγραφο Αναφοράς» του Ενηµερωτικού ελτίου που εγκρίθηκε κατά την 466/ συνεδρίαση του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς µε τη µορφή χωριστών εγγράφων και το οποίο τίθεται στη διάθεση του επενδυτικού κοινού ως έγγραφο µέσω παραποµπής. Εάν υπάρχει διαφορά µεταξύ α) των δηλώσεων που περιέχονται στο παρόν Σηµείωµα κινητών Αξιών και β) των αντίστοιχων δηλώσεων που περιέχονται στο από Έγγραφο Αναφοράς οι δηλώσεις στο (α) υπερισχύουν ως πλέον πρόσφατες. Το παρόν Ενηµερωτικό ελτίο της Multirama καταρτίστηκε και διατέθηκε µε βάση τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε µε την από 20/3/2008 απόφαση του το περιεχόµενο του παρόντος Σηµειώµατος Κινητών Αξιών και Περιληπτικού Σηµειώµατος που σε συνδυασµό µε το Έγγραφο Αναφοράς του Ενηµερωτικού ελτίου που εγκρίθηκε κατά την 466/ συνεδρίαση του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς µε τη µορφή χωριστών εγγράφων σύµφωνα µε το άρθρο 12 του Ν. 3401/2005 αποτελούν Ενηµερωτικό ελτίο, µόνο όσο αφορά την κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του Κανονισµού (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαικών Κοινοτήτων και του Ν. 3401/2005. Το παρόν Ενηµερωτικό ελτίο περιέχει κάθε πληροφορία της οποίας η δηµοσιοποίηση προβλέπεται από τον Κανονισµό (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαικών Κοινοτήτων και η οποία αφορά στην Εταιρεία και στην παρούσα έκδοση των νέων µετοχών της Εταιρείας συνεπεία της παρούσας αύξησης µετοχικού κεφαλαίου. 1.2 Υπεύθυνα Πρόσωπα Το παρόν Ενηµερωτικό ελτίο για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας, όπως αυτό εγκρίθηκε από το ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις 20/3/2008, θα είναι διαθέσιµο στο επενδυτικό κοινό, σύµφωνα µε το άρθρο 14, παρ. 2 του Ν. 3401/2005, όπως ισχύει, σε ηλεκτρονική µορφή στην ιστοσελίδα του Χρηµατιστηρίου Αθηνών στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στην 2

11 ιστοσελίδα της Εταιρείας και στην ιστοσελίδα του Συµβούλου Έκδοσης, EUROBANK EFG Telesis Finance AΕΠΕΥ, Επίσης, το Ενηµερωτικό ελτίο θα είναι διαθέσιµο δωρεάν στο επενδυτικό κοινό και σε έντυπη µορφή, εφόσον ζητηθεί, στα γραφεία της Εταιρείας, 23ο χλµ. Eθνικής οδού Aθηνών Λαµίας, , Άγ. Στέφανος Aττικής και στα γραφεία του Συµβούλου Έκδοσης «EUROBANK EFG Telesis Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ.», Οδός Φιλελλήνων 10, Αθήνα Αττικής. Η σύνταξη και η διάθεση του παρόντος Ενηµερωτικού ελτίου έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε µε την από 20/3/2008 απόφαση του το περιεχόµενο του παρόντος Σηµειώµατος Κινητών Αξιών και Περιληπτικού Σηµειώµατος που σε συνδυασµό µε το Έγγραφο Αναφοράς του Ενηµερωτικού ελτίου που εγκρίθηκε κατά την 466/ συνεδρίαση του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς µε τη µορφή χωριστών εγγράφων σύµφωνα µε το άρθρο 12 του Ν. 3401/2005 αποτελούν Ενηµερωτικό ελτίο, µόνο οδό αφορά την κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του Κανονισµού(ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και του Ν. 3401/2005. Η Εταιρεία και τα µέλη του ιοικητικού της Συµβουλίου είναι υπεύθυνοι για το περιεχόµενο του Ενηµερωτικού ελτίου. Τα φυσικά πρόσωπα που επιµελήθηκαν της σύνταξης του Ενηµερωτικού ελτίου είναι τα εξής: ο κ. Stephane Wagner, [ Γενικός ιευθυντής και Εκτελεστικό Μέλος Σ της Εταιρείας, τηλ ]. ο κ. Γεώργιος Κολέλης, [Οικονοµικός ιευθυντής της Εταιρείας, τηλ ]. Τα φυσικά πρόσωπα που επιµελήθηκαν της σύνταξης του Ενηµερωτικού ελτίου και τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας δηλώνουν ότι έχουν λάβει γνώση και συµφωνούν µε το περιεχόµενου του Ενηµερωτικού ελτίου που καθίσταται διαθέσιµο στο επενδυτικό κοινό και βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι αφού έλαβαν κάθε εύλογο µέτρο για το σκοπό αυτό, οι πληροφορίες που περιέχονται στο Ενηµερωτικό ελτίο είναι, καθόσον γνωρίζουν, αληθείς και δεν υπάρχουν παραλείψεις που να αλλοιώνουν το περιεχόµενό του. Η Εταιρεία, τα µέλη του ιοικητικού της Συµβουλίου, τα φυσικά πρόσωπα που επιµελήθηκαν της σύνταξης του Ενηµερωτικού ελτίου που καθίσταται διαθέσιµο στο επενδυτικό κοινό και ο Σύµβουλος Έκδοσης, EUROBANK EFG Telesis Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ., βεβαιώνουν ότι αυτό έχει συνταχθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού 809/2004 της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Σύµβουλος Έκδοσης για την παρούσα εισαγωγή προς διαπραγµάτευση νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών της Εταιρείας στην κατηγορία «Μεσαίας και µικρής κεφαλαιοποίησης» του Χρηµατιστηρίου Αθηνών είναι η EUROBANK EFG Telesis Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ. η οποία δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση και συµφωνεί µε το περιεχόµενου του παρόντος Ενηµερωτικού ελτίου που καθίσταται διαθέσιµο στο επενδυτικό κοινό και βεβαιώνει υπεύθυνα ότι αφού έλαβε κάθε εύλογο µέτρο για το σκοπό αυτό, οι πληροφορίες που περιέχονται στο Ενηµερωτικό ελτίο είναι, εξ όσων γνωρίζει είναι αληθείς και δεν υπάρχουν παραλείψεις που να αλλοιώνουν το περιεχόµενο του. Ο Σύµβουλος Έκδοσης EUROBANK EFG Telesis Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ., Φιλελλήνων 10, Αθήνα, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι δεν έχει διενεργήσει ανεξάρτητο νοµικό και οικονοµικό έλεγχο, και κάθε πληροφορία που περιλαµβάνεται στο παρόν Ενηµερωτικό ελτίο βασίζεται αποκλειστικά σε στοιχεία που ελήφθησαν από την Εταιρία ή σε δηλώσεις των εκπροσώπων της και των φυσικών προσώπων που επιµελήθηκαν τη σύνταξη του Ενηµερωτικού ελτίου. Η ιοίκηση της Εταιρείας δηλώνει ότι δεν υπάρχουν συµφέροντα των φυσικών και νοµικών προσώπων που συµµετέχουν στην παρούσα αύξηση µετοχικού κεφαλαίου, πέρα των κατωτέρω συµφερόντων του Συµβούλου Έκδοσης και των προσώπων που ενεργούν για λογαριασµό του. Ο Σύµβουλος Έκδοσης και τα πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασµό του, δηλώνουν ότι δεν έχουν συµφέροντα τα οποία δύνανται να επηρεάσουν την παρούσα αύξηση µετοχικού κεφαλαίου µε την εξαίρεση: α) την τραπεζική συνεργασία που διατηρεί η µητρική εταιρεία του Συµβούλου Έκδοσης Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E. µε τον Όµιλο Multirama για βραχυπρόθεσµες πιστοδοτήσεις συνολικού ύψους 35 εκατ. το υπόλοιπο των οποίων ανέρχεται σήµερα (22/2/2008) σε 23,9 εκατ., β) την συµµετοχή που έχει η θυγατρική της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias Α.Ε., EFG PRIVATE BANK (LUXEMBOURG) SA, στο µετοχικό κεφάλαιο του Εκδότη για λογαριασµό πελατών της (ποσοστό 4,5518% των µετοχών και των δικαιωµάτων ψήφου την 7/3/2008) και γ) της αµοιβής που θα λάβει η EUROBANK E.F.G. TELESIS FINANCE A.Ε.Π.Ε.Υ. ως Σύµβουλος Έκδοσης για την παρούσα εισαγωγή προς 3

12 διαπραγµάτευση νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών της Εταιρείας στην κατηγορία «Μεσαίας και µικρής κεφαλαιοποίησης» του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. 1.3 Παράγοντες κινδύνου Η παρούσα ενότητα επικαιροποιεί το Έγγραφο Αναφοράς του Ενηµερωτικού ελτίου που εγκρίθηκε κατά την 466/ συνεδρίαση του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς µε τη µορφή χωριστών εγγράφων και το οποίο τίθεται στη διάθεση του επενδυτικού κοινού ως έγγραφο µέσω παραποµπής ως εξής: Εξάρτηση από τον κύριο µέτοχο Ο κύριος µέτοχος της Εταιρείας κ. Πάνος Γερµανός κατέχει µετά την παρούσα αύξηση µετοχικού κεφαλαίου ποσοστό 36,58% του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Ως αποτέλεσµα, ο κύριος µέτοχος έχει τη δυνατότητα να επηρεάζει σηµαντικά τις υποθέσεις της Εταιρείας όσο αφορά τη λήψη σηµαντικών αποφάσεων που υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των µετόχων της (αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, συγχώνευση µε άλλη εταιρεία, έκδοση οµολογιακού δανείου κλπ). 1.4 Χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων της τελευταίας αύξησης Από την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας µε καταβολή µετρητών, που έγινε µε βάση την από 15/11/2002 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των µετόχων της Εταιρίας αντλήθηκαν κεφάλαια (συνολικά ευρώ ,00 µείον έξοδα ευρώ ,00) καθαρού ποσού ευρώ ,00 ευρώ, µε ηµεροµηνία συγκέντρωσης Κεφαλαίου την 14/04/2003, περίοδος άσκησης δικαιώµατος από 26/03/2003 έως 10/04/2003, ηµεροµηνία εισαγωγής νέων µετοχών 24/04/2003, αριθµός νέων µετοχών Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας µε την 14/04/2003 απόφαση του, προέβη σε πιστοποίηση της καταβολής των αντληθέντων νέων κεφαλαίων Τα ανωτέρω κεφάλαια σε σχέση µε τα αναφερόµενα στο ενηµερωτικό δελτίο, διατέθηκαν µέχρι ως ακολούθως: MULTIRAMA A.E.B.E. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ (σε χιλ. Ευρώ) ΤΡΟΠΟΣ ΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ.Σ. ΤΟΥ Χ.Α. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 2003 Σύνολο ΙΑΤΕΘΕΝΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1/4/ /6/2003 ΙΑΤΕΘΕΝΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1/7/ /9/2003 ΙΑΤΕΘΕΝΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1/10/ /12/2003 Α ΙΑΘΕΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 31/12/03 1. Εκσυγχρονισµός και βελτίωση των εγκαταστάσεων 500,00 500, Μείωση του τραπεζικού δανεισµού 1.865, , Κεφάλαιο κίνησης 2.934, , ,00 ΣΥΝΟΛΟ 5.299, , , ,00 Λοιπά στοιχεία Α. Περίοδος ασκήσεως δικαιώµατος προτιµήσεως 26/03/ /04/2003 Β. Μετοχές που εκδόθηκαν Γ. Ηµεροµηνία εισαγωγής των νέων µετοχών στο ΧΑ 24/04/2003. Ηµεροµηνία εισαγωγής καταβολής της αυξήσεως 14/04/ Μέτοχοι Η µετοχική σύνθεση της Εταιρείας α) πριν την παρούσα ΑΜΚ, σύµφωνα µε το µετοχολόγιο της 16/11/2007 ηµεροµηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που αποφάσισε την παρούσα Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου και κατάργηση του δικαιώµατος προτίµησης των παλαιών µετόχων υπέρ της οικογένειας Ρέστη, β) πριν την παρούσα ΑΜΚ, σύµφωνα µε το µετοχολόγιο της 7/3/2008 και γ) µετά την παρούσα ΑΜΚ, είναι η ακόλουθη: 4

13 ΙΚ Α ΙΩ Μ ΑΤ Α % ΕΠ Ι Τ Ο Υ ΙΚ ΑΙΩ Μ Α Τ Α % ΕΠ Ι Τ Ο Υ ΙΚ Α ΙΩ Μ Α Τ Α % ΕΠ Ι Τ Ο Υ Α ΡΙΘ Μ Ο Σ Α ΡΙΘ Μ Ο Σ Α ΡΙΘ Μ Ο Σ Μ ΕΤ Ο ΧΟ Σ ΨΗΦΟ Υ (β ά σει ΑΡΙΘ Μ Ο Υ ΨΗΦΟ Υ (β ά σει Α ΡΙΘ Μ Ο Υ Ψ Η ΦΟ Υ (β ά σει Α ΡΙΘ Μ Ο Υ Μ ΕΤ Ο ΧΏΝ Μ ΕΤ Ο ΧΏΝ Μ ΕΤ Ο ΧΏΝ το υ Ν. του Ν. 3556/2007) Μ ΕΤ Ο ΧΩ Ν του Ν. 3556/2007) Μ ΕΤ Ο ΧΩ Ν Μ ΕΤ Ο ΧΩ Ν 3556/2007) Πάνος Γερµανός ,48% ,40% ,58% LAKE F R O N T LT D (1 ) 0 0 0,00% 0 0 0,00% ,94% BO N AT EX LT D (2 ) 0 0 0,00% 0 0 0,00% ,47% ΕΠΕΝ ΥΤ ΙΚΟ ΚΟ ΙΝ Ο (3 ) ,52% ,60% ,00% ΣΥΝΟ ΛΟ ,00% ,00% ,00% Πηγή: Multirama Π ΡΙΝ Τ Η Ν Α Μ Κ (Γ.Σ ) Π ΡΙΝ Τ Η Ν Α Μ Κ (Μ ΕΤ Ο ΧΟ ΛΟ ΓΙΟ 7/3/2008) Μ ΕΤ Α Τ Η Ν Α Μ Κ (1) Συµφερόντων κ. Βίκτωρα Ρέστη. (2) Συµφερόντων της κας Μπέλας Ρέστη και των παιδιών αυτής Βίκτωρα, Κάτιας και Κλώντιας. (3) Μέτοχοι µε ποσοστό µικρότερο του 5%. Η Εταιρεία δηλώνει ότι σύµφωνα µε το µετοχολόγιο της 7/3/2008 της Εταιρείας, εκτός του κ. Πάνου Γερµανού δεν υπάρχει άλλος µέτοχος (φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) που να γνωρίζει η Εταιρεία και ο οποίος να κατέχει ποσοστό άνω του 5% του µετοχικού της κεφαλαίου και των δικαιωµάτων ψήφου της. Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε το µετοχολόγιο της 7/3/2008 της Εταιρείας, 2 µέτοχοι της Εταιρείας έχουν ενεχυριάσει συνολικά 130 µετοχές τους. Σηµειώνεται ότι δεν συντρέχουν λόγοι εφαρµογής των άρθρων 9 και 10 του N. 3556/2007 στο µετοχικό κεφάλαιο της Multirama. Η Εταιρεία δεν κατέχει ίδιες µετοχές και καµία από τις εταιρείες του Οµίλου Multirama δεν έχει αποκτήσει µετοχές της Εταιρείας για λογαριασµό της. Από την 1/1/2004 και µέχρι σήµερα, έχουν λάβει χώρα οι κάτωθι µεταβολές στη σύνθεση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας σε ποσοστό µεγαλύτερο ή ίσο του 3%: -Η εταιρεία Γρ. Σαράντης ΑΒΕΕ στις 1/1/2004 κατείχε µετοχές (ήτοι 5,19% του Μ.Κ.) της MULTIRAMA AEBE και ύστερα από διαδοχικές πωλήσεις, το ποσοστό συµµετοχής της είναι µηδέν. -Η εταιρεία SANITAS SANITAS AE στις 1/1/2004 κατείχε µετοχές (ήτοι 3,54% του Μ.Κ.) της MULTIRAMA AEBE και ύστερα από διαδοχικές πωλήσεις, το ποσοστό συµµετοχής της είναι µηδέν. -Ο Κος Χόρτης Χρήστος στις 1/1/2004 κατείχε µετοχές (ήτοι 3,85% του Μ.Κ.) της MULTIRAMA AEBE και ύστερα από διαδοχικές πωλήσεις, το ποσοστό συµµετοχής του είναι µηδέν. -Ο Κος Πατρονικόλας Ηλίας στις 1/1/2004 κατείχε µετοχές (ήτοι 4,4% του Μ.Κ.) της MULTIRAMA AEBE και ύστερα από διαδοχικές πωλήσεις, το ποσοστό συµµετοχής του είναι µηδέν. -Ο Κος Παναγιώτου Ανδρέας στις 1/1/2004 κατείχε µετοχές (ήτοι 3,83% του Μ.Κ.) της MULTIRAMA AEBE και ύστερα από διαδοχικές πωλήσεις, το ποσοστό συµµετοχής του είναι µηδέν. -Η εταιρεία EFG Private Bank (Luxemburg) SA στις 1/1/2004 δεν κατείχε µετοχές της MULTIRAMA AEBE. Σήµερα κατέχει µετοχές ήτοι 4,5517% του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. -Η εταιρεία SIS SEGAINTERSETTLE AG στις 1/1/2004 δεν κατείχε µετοχές της MULTIRAMA AEBE. Σήµερα κατέχει µετοχές ήτοι 4,6260% του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. -Η εταιρεία CITIBANK (SWITZERLAND) στις 1/1/2004 δεν κατείχε µετοχές της MULTIRAMA AEBE. Σήµερα κατέχει µετοχές ήτοι 4,6260% του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Το σύνολο των µετοχών της Multirama είναι ελεύθερα διαπραγµατεύσιµο. Σύµφωνα µε δήλωση του εκπροσώπου της Multirama: - Οι κύριοι µέτοχοι του Εκδότη δεν κατέχουν διαφορετικά δικαιώµατα ψήφου. - Η Εταιρεία ελέγχεται σήµερα σε ποσοστό 45,4% από τον κ. Πάνο Γερµανό, ο οποίος επηρεάζει σε ένα βαθµό τις αποφάσεις των εταιρικών οργάνων της. Σηµειώνεται ότι η ύπαρξη 2 ανεξάρτητων µη εκτελεστικών µελών στο Σ της Εταιρείας διασφαλίζει ότι ο ως άνω έλεγχος δεν ασκείται µε τρόπο καταχρηστικό. - εν υφίσταται καµία συµφωνία γνωστή στον Εκδότη, της οποίας η εφαρµογή θα µπορούσε, σε µια µεταγενέστερη ηµεροµηνία, να επιφέρει αλλαγές όσον αφορά τον έλεγχο του Εκδότη. - εν υφίστανται µετοχές που δεν αντιπροσωπεύουν κεφάλαιο. 5

14 - εν υφίστανται µετοχές που να κατέχονται από τον ίδιο τον Εκδότη ή για λογαριασµό του, ή από θυγατρικές του εταιρείες. - εν υφίστανται µετατρέψιµες κινητές αξίες, ανταλλάξιµες κινητές αξίες ή κινητές αξίες µε τίτλους επιλογής (warrants). - εν υφίσταται κανένα δικαίωµα και καµία υποχρέωση απόκτησης σε σχέση µε το εγκεκριµένο αλλά όχι εγγεγραµµένο κεφάλαιο ή δέσµευση αύξησης του κεφαλαίου, πλην της παρούσας αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου,. - εν υφίσταται δικαίωµα προαίρεσης ή συµφωνία υπό όρους ή άνευ όρων που να προβλέπει ότι το κεφάλαιο οποιουδήποτε µέλους του Οµίλου θα αποτελέσει το αντικείµενο δικαιώµατος προαίρεσης, 1.6 Όροι Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 16/11/2007 της Multirama αποφάσισε, µεταξύ άλλων, την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των ,10 µε κατάργηση του δικαιώµατος προτίµησης των παλαιών µετόχων σύµφωνα µε το άρθρο 13 παρ. 10 του ΚΝ 2190/1920, µε την έκδοση νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών, ονοµαστικής αξίας 0,30 Ευρώ και µε τιµή διάθεσης κάθε µετοχής 9,00. Η υπέρ το άρτιο διαφορά ανήλθε σε ,90. Η συνολική καταβολή µετρητών ανήλθε σε Επίσης, η ως άνω Γενική Συνέλευση αποφάσισε ότι η τιµή έκδοσης των νέων µετοχών της Εταιρείας να µπορεί να είναι ανώτερη από τη χρηµατιστηριακή τιµή των υφιστάµενων µετοχών της κατά το κρίσιµο χρόνο. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της ΑΜΚ µε καταβολή µετρητών, το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε ,30 διαιρούµενο σε κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 0,30 η κάθε µία. Συνοπτικά οι όροι της ανωτέρω αύξησης µετοχικού κεφαλαίου παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: ΑΡΙΘ Μ Ο Σ ΥΦΙΣΤΑΜ ΕΝΩΝ Μ ΕΤΟ ΧΩΝ ΕΚ Ο ΣΗ ΝΕΩΝ Μ ΕΤΟ ΧΩΝ Μ ε καταβολή µετρητών και κα τάρ γη ση του δικαιώµατο ς προτίµ ησης των παλαιών µετόχων ΣΥΝΟ ΛΟ Μ ΕΤΟ ΧΩΝ Μ ΕΤΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ Μ ΕΤΟ ΧΙΚΟ Υ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Υ Ο νοµαστική Αξία Μ ετοχής 0,30 ΤΙΜ Η ΙΑΘ ΕΣΗΣ ΑΝΑ Μ ΕΤΟ ΧΗ 9, Κο ινές ονοµ αστικές Κοινές ονοµα στικές Κοινές ονοµα στικές Μ ονάδα διαπραγµάτευσης στο Χ.Α. ΣΥΜ ΒΟ ΥΛΟ Σ Άυλος Τ ίτλος µίας (1) µετοχής EURO BANK EFG Telesis Fin ance Όλες οι νέες µετοχές θα δικαιούνται να συµµετάσχουν σε διανοµή µερίσµατος από τα τυχόν κέρδη της χρήσεως Όλες οι νέες µετοχές θα είναι άϋλες, ονοµαστικές, κοινές µε ψήφο. Σηµειώνεται ότι η ανωτέρω αύξηση µετοχικού κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών και η σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού έχει εγκριθεί µε την από Κ (δις)/ απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, η οποία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Α.Ε. και Ε.Π.Ε. στις 6/12/2007 (ΦΕΚ 13875/ ). Η πιστοποίηση της καταβολής της εν λόγω αύξησης έλαβε χώρα στην από 18/3/2008 συνεδρίαση του Σ της Εταιρείας. Το πρακτικό της πιστοποίησης κατατέθηκε στο Υπουργείο Εµπορίου και έλαβε αριθµό πρωτοκόλλου κατάθεσης Κ2-3643/ , ενώ εκκρεµεί η δηµοσίευση στο ΦΕΚ. Σύµφωνα µε την από 12/10/2007 έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας περί κατάργησης του δικαιώµατος προτίµησης των παλαιών µετόχων, η τιµή διάθεσης των νέων µετοχών που πρατάθηκε στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας της 16/11/2007 ύψους 9 είναι ανώτερη α) από τη µέση χρηµατιστηριακή τιµή του προηγούµενου της ως άνω απόφασης του ιοικητικού Συµβουλίου εξαµήνου κατά περίπου 1,9%, και β) από τη µέση χρηµατιστηριακή τιµή του προηγούµενου της ως άνω απόφασης του ιοικητικού Συµβουλίου δωδεκαµήνου κατά περίπου 7,74%. 1.7 Κατάργηση του δικαιώµατος προτίµησης 6

15 Το.Σ. της Εταιρείας πρότεινε στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας της 16/11/20007 την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας µε καταβολή µετρητών και την ταυτόχρονη κατάργηση του δικαιώµατος προτίµησης των παλαιών µετόχων κατά τα άρθρο 13 παρ. 10 του Ν. 2190/1920 µε σκοπό την είσοδο στο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας στρατηγικού επενδυτή. Ειδικότερα, σύµφωνα µε τα παρατιθέµενα στην έκθεση Σ της Εταιρείας περί κατάργησης του δικαιώµατος προτίµησης των παλαιών µετόχων στην εν λόγω αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας το Σ η συµφωνία στρατηγικής συµµετοχής στο µετοχικό κεφάλαιο της Multirama πραγµατοποιείται σε ένα κρίσιµο χρονικό σηµείο για την περαιτέρω ανάπτυξη της Εταιρίας. Η στρατηγική ανάπτυξης της Multirama θα βασιστεί στους ακόλουθους άξονες: - ηµιουργία νέων µεγάλων και σύγχρονων καταστηµάτων τ.µ. σε κοµβικά σηµεία µεγάλων αστικών κέντρων -Ανακαίνιση υπαρχόντων καταστηµάτων -Ποιοτική αναβάθµιση του δικτύου καταστηµάτων -Πλήρη αξιοποίηση της παραγωγικής δραστηριότητας της εταιρίας σε own label Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές υψηλής ποιότητας, σε ανταγωνιστικές τιµές -Επένδυση στα λειτουργικά και πληροφοριακά συστήµατα της Εταιρίας µε σκοπό τη µείωση του λειτουργικού κόστους. Η πραγµατοποίηση των ανωτέρω επενδύσεων σε νέα καταστήµατα αναµένεται να δηµιουργήσει αυξηµένες ανάγκες κεφαλαίου κίνησης, τόσο για τη χρηµατοδότηση των αποθεµάτων όσο και για την κάλυψη βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων. Η εισροή των ανωτέρω κεφαλαίων, θα επιτρέψει στην Εταιρία να υλοποιήσει απρόσκοπτα την στρατηγική ανάπτυξης που έχει επιλέξει, προσδίδοντας σηµαντική ρευστότητα και ευελιξία κινήσεων στη Εταιρία. Το ιοικητικό Συµβούλιο αξιολογώντας την κρισιµότητα της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου κατά την παρούσα χρονική συγκυρία, τη σπουδαιότητα της συµµετοχής στο µετοχικό κεφάλαιο ενός στρατηγικού εταίρου µεγάλης οικονοµικής επιφάνειας και εγνωσµένης επιχειρηµατικής ικανότητας, αποφάσισε να προτείνει στη Γενική Συνέλευση των µετόχων όπως αποκλειστεί το δικαίωµα προτίµησης των παλαιών µετόχων, µε σκοπό να παραχωρηθεί στον στρατηγικό επενδυτή το δικαίωµα να αναλάβει συνολικά νέες µετοχές ονοµαστικής αξίας 0,30 και τιµή διάθεσης κάθε νέας µετοχής 9. Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε το άρθρο 16 του Ν. 3401/2005 κάθε νέο σηµαντικό στοιχείο, ουσιώδης ανακρίβεια ή ουσιώδες σφάλµα σχετικά µε τις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Ενηµερωτικό ελτίο, που µπορεί να επηρεάσει την αξιολόγηση των κινητών αξιών και ανακύπτει ή διαπιστώνεται κατά το χρόνο που µεσολαβεί από την έγκριση του Ενηµερωτικού ελτίου έως την έναρξη διαπραγµάτευσης των νέων µετοχών της Εταιρείας στο Χ.Α. αναφέρεται σε συµπλήρωµα του Ενηµερωτικού ελτίου. Επενδυτές οι οποίοι έχουν ήδη συµφωνήσει να αγοράσουν τις κινητές αξίες ή έχουν εγγραφεί για την αγορά κινητών αξιών πριν από τη δηµοσίευση του συµπληρώµατος, µπορούν να υπαναχωρήσουν από την αγορά ή την εγγραφή το αργότερο εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από τη δηµοσίευση του συµπληρώµατος Λόγοι Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου Σύµφωνα µε την έκθεση του.σ. της Εταιρείας περί κατάργησης του δικαιώµατος προτίµησης των παλαιών µετόχων, σκοπό της εν λόγω ΑΜΚ αποτέλεσε η είσοδος στο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας στρατηγικού επενδυτή (οικογένεια Ρέστη) ο οποίος θα κατέχει µετά την ΑΜΚ ποσοστό περίπου 19,41% του µετοχικού κεφαλαίου. Η ιοίκηση της Εταιρείας δηλώνει ότι δεν έχει καταρτίσει άλλες δεσµευτικές συµφωνίες και δεν έχει αναλάβει καµία ισχυρή δέσµευση για την υλοποίηση µελλοντικών επενδύσεων, πλην αυτών που αναφέρονται στο παρόν Ενηµερωτικό ελτίο. 1.8 Αναµενόµενο Χρονοδιάγραµµα Το αναµενόµενο ενδεικτικό χρονοδιάγραµµα της ολοκλήρωσης της παρούσας ΑΜΚ είναι το ακόλουθο: 7

16 Ηµεροµηνία Ενέργεια 16/11/2007 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Multirama που αποφάσισε την ΑΜΚ 19/3/2008 Ανακοίνωση για την κάλυψη της ΑΜΚ της Εταιρείας 19/3/2008 Υποβολή δικαιολογητικών προς το ΧΑ για την έγκριση εισαγωγής των νέων µετοχών της Εταιρείας 20/3/2008 Έγκριση του περιεχοµένου του Ενηµερωτικού ελτίου από το.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 20/3/2008 Έγκριση από το Χ.Α. για την εισαγωγή προς διαπραγµάτευση των νέων µετοχών 21/3/2008 ηµοσίευση της ανακοίνωσης για τη διάθεση του Ενηµερωτικού ελτίου 24/3/2008 ηµοσίευση Ενηµερωτικού ελτίου (ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Χ.Α., της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, του Συµβούλου Έκδοσης Eurobank Efg Telesis Finance ΑΕΠΕΥ και της Εταιρείας) Εκτιµώµενη ηµεροµηνία έναρξης διαπραγµάτευσης των νέων µετοχών στην 27/3/2008 κατηγορία «Μεσαίας και Μικρής κεφαλαιοποίησης» στην Αγορά Αξιών του Χ.Α. Σηµειώνεται ότι το παραπάνω χρονοδιάγραµµα εξαρτάται από αρκετούς αστάθµητους παράγοντες και ενδέχεται να µεταβληθεί. Για την διαδικασία της αύξησης µετοχικού κεφαλαίου, καθώς και για το χρονοδιάγραµµα υλοποίησής του, θα υπάρξουν σχετικές ανακοινώσεις ενηµέρωσης του επενδυτικού κοινού όπως προβλέπεται. Για την εισαγωγή προς διαπραγµάτευση των νέων µετοχών απαιτείται η προηγούµενη έγκριση του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. Μετά την πιστοποίηση της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου από το.σ. της Εκδότριας και τη σχετική καταχώρηση στο Υπουργείο Ανάπτυξης, δεν είναι δυνατή η ανάκληση της αύξησης, για οποιοδήποτε λόγο. 1.9 Γενικά Οι µετοχές της Multirama είναι άυλες κοινές ονοµαστικές, διαπραγµατεύονται στην κατηγορία «Μεσαίας και µικρής κεφαλαιοποίησης» του Χρηµατιστηρίου Αθηνών και έχουν εκδοθεί βάσει των διατάξεων του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει και του καταστατικού της Multirama. Ο κωδικός ISIN (International Security Identification Number) της µετοχής της Multirama είναι GRS Αρµόδιος φορέας για την τήρηση του σχετικού αρχείου των άυλων µετοχών είναι η Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε., Λ. Αθηνών 110, Αθήνα. Οι µετοχές διαπραγµατεύονται σε ευρώ. Η µονάδα διαπραγµάτευσης στο Χ.Α. είναι ο άυλος τίτλος µίας (1) µετοχής. εν υφίστανται περιορισµοί στην ελεύθερη µεταβίβαση των κινητών αξιών. Η Εταιρεία δεν έχει συνάψει σύµβαση Ειδικής ιαπραγµάτευσης της µετοχής της και δεν θα υπάρξει σταθεροποίηση της τιµής της µετοχής. Σύµφωνα µε δήλωση του Εκπροσώπου της Εταιρείας δεν υπάρχουν κοινωνίες µετόχων, συµφωνίες µεταξύ µετόχων µε οποιοδήποτε περιεχόµενο, δικαστική επιδίωξη ή επιδίωξη δικαιωµάτων ή αξιώσεων µετόχων από διεταιρικές συµβάσεις, άσκηση δικαιωµάτων µειοψηφίας ικαιώµατα Μετόχων Οι µετοχές της Multirama είναι άυλες κοινές ονοµαστικές µετά ψήφου και διαπραγµατεύονται στην κατηγορία «Μεσαίας και µικρής Κεφαλαιοποίησης» στον κλάδο «Εµπορίου» και υποκλάδο «Εξειδικευµένου Λιανικού Εµπορίου» του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. Κάθε µετοχή του Εκδότη ενσωµατώνει όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που καθορίζονται από το Νόµο και το Καταστατικό της Εταιρείας, το οποίο όµως δεν περιέχει διατάξεις περισσότερο περιοριστικές από αυτές που προβλέπει ο Νόµος. Η κατοχή του τίτλου της µετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή από τον κύριο αυτής του Καταστατικού της Εταιρείας και των νοµίµων αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των µετόχων, έστω και εάν δεν έλαβαν µέρος σε αυτές οι µέτοχοι. 8

17 Το καταστατικό της Multirama δεν περιέχει ειδικά δικαιώµατα ή προνόµια υπέρ συγκεκριµένων µετόχων, ούτε περιορισµούς κατά συγκεκριµένων µετόχων. Η ευθύνη των µετόχων περιορίζεται στην ονοµαστική αξία των µετοχών που κατέχουν. Οι µέτοχοι συµµετέχουν στη διοίκηση και τα κέρδη της Εταιρείας σύµφωνα µε το Νόµο και τις διατάξεις του Καταστατικού. Τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από κάθε µετοχή ακολουθούν αυτή σε οποιονδήποτε καθολικό ή ειδικό διάδοχο του µετόχου. Οι δανειστές των µετόχων και οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοί του σε καµία περίπτωση δεν µπορούν να προκαλέσουν την κατάσχεση ή τη σφράγιση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου ή των βιβλίων της Εταιρείας, ούτε να ζητήσουν τη διανοµή ή εκκαθάρισή της, ούτε να αναµιχθούν κατά οποιοδήποτε τρόπο στη διοίκηση ή τη διαχείρισή της. Κάθε µέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, λογίζεται ότι έχει νόµιµη κατοικία την έδρα της Εταιρείας ως προς τις σχέσεις του µε αυτή και υπόκειται στην Ελληνική Νοµοθεσία. Κάθε διαφορά µεταξύ της Εταιρείας αφ ενός και των µετόχων ή οποιουδήποτε τρίτου αφ ετέρου, υπάγεται στην αποκλειστική αρµοδιότητα των τακτικών δικαστηρίων, η δε Εταιρεία ενάγεται µόνον ενώπιον των δικαστηρίων της έδρας της. Για τη µεταβολή των δικαιωµάτων των µετόχων, οι ενέργειες που απαιτούνται είναι αυτές της σχετικής ισχύουσας νοµοθεσίας. ικαίωµα Μερίσµατος: Σύµφωνα µε το άρθρο 32 του Καταστατικού της Εταιρείας τα καθαρά κέρδη της διανέµονται κατά την εξής σειρά: (α) Ποσοστό πέντε τοις εκατό ( 5% ) τουλάχιστον αφαιρείται για σχηµατισµό τακτικού αποθεµατικού. Η κράτηση αυτή µπορεί να διακοπεί µε απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, όταν το αποθεµατικό αυτό φτάσει το τρίτο ( 1/3 ) του εταιρικού κεφαλαίου. (β) Ποσοστό έξι τοις εκατό ( 6% ) τουλάχιστον του καταβεβληµένου εταιρικού κεφαλαίου διατίθεται για την καταβολή πρώτου µερίσµατος, µε παράλληλη εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/ /1967 και του άρθρου 1 του Ν.876/1979. (γ) Το υπόλοιπο διατίθεται για διανοµή πρόσθετου µερίσµατος ή για σχηµατισµό έκτακτου αποθεµατικού ή για αµοιβή των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου ή µεταφέρεται σε νέο µε απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων. Η Εταιρεία δύναται να µοιράσει προσωρινό µέρισµα µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου εφόσον 20 τουλάχιστον ηµέρες προηγουµένως έχει δηµοσιεύσει σχετική λογιστική κατάσταση. Το προσωρινό µέρισµα δεν µπορεί να υπερβεί το 50% των καθαρών κερδών της λογιστικής κατάστασης. Το µέρισµα κάθε µετοχής πληρώνεται στον κοµιστή της, µέσα σε 2 µήνες από την ηµεροµηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις. Ο τόπος και ο τρόπος καταβολής µερίσµατος ανακοινώνεται δια του Τύπου. Τα µερίσµατα που δεν ζητήθηκαν για µια πενταετία αφότου κατέστησαν απαιτητά, παραγράφονται σύµφωνα µε το νόµο. ικαιώµατα Ψήφου: Κάθε µετοχή παρέχει το δικαίωµα µίας ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις της Εταιρείας. Συγκύριοι µετοχής, για να έχουν το δικαίωµα ψήφου, πρέπει να υποδείξουν στην Εταιρεία εγγράφως ένα κοινό εκπρόσωπο για τη µετοχή αυτή, ο οποίος θα τους εκπροσωπήσει στη Γενική Συνέλευση, µέχρι δε τον καθορισµό αυτόν αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωµάτων τους. Οι µέτοχοι ασκούν τα δικαιώµατά τους σε σχέση µε τη ιοίκηση της Εταιρείας µόνο µέσω των Γενικών Συνελεύσεων. Κάθε µέτοχος δικαιούται να µετέχει στη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας είτε αυτοπροσώπως είτε µέσω πληρεξουσίου. Σε ότι αφορά την διαδικασία κατάθεσης των µετοχών προκειµένου να συµµετέχει ο µέτοχος στις Γενικές Συνελεύσεις των µετόχων της Εταιρείας, θα εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα στον Κανονισµό Λειτουργίας και Εκκαθάρισης του Συστήµατος Άυλων Τίτλων του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει. Μέτοχοι που δεν συµµορφώνονται µε τα παραπάνω θα µετέχουν στη Γενική Συνέλευση µόνο µε την ρητή άδειά της. 9

18 ικαίωµα Προτίµησης: Οι µέτοχοι έχουν δικαίωµα προτίµησης σε κάθε µελλοντική αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας, ανάλογα µε τη συµµετοχή τους στο υφιστάµενο µετοχικό κεφάλαιο, όπως ορίζεται στο άρθρο 13, 7, του Κωδικοποιηµένου Νόµου 2190/1920. ικαίωµα στο Προϊόν Εκκαθάρισης: Σε περίπτωση εκκαθάρισης της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση ορίζει δύο εκκαθαριστές οι οποίοι έχουν όλα τα δικαιώµατα του ιοικητικού Συµβουλίου. Το ιοικητικό Συµβούλιο παύει να υφίσταται µε τον ορισµό των εκκαθαριστών. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεµείς υποθέσεις της Εταιρείας, να µετατρέψουν σε χρήµα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον µε αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συµφέρον της Εταιρείας. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές αποδίδουν τις εισφορές των µετόχων και διανέµουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους µετόχους, κατά το λόγο της συµµετοχής τους στο καταβληµένο µετοχικό κεφάλαιο. ικαιώµατα Μειοψηφίας: Αναφορικά µε τα δικαιώµατα µειοψηφίας, το καταστατικό της Εταιρείας και συγκεκριµένα το άρθρο 30, προβλέπει τα εξής: 1. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του µετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, έχουν το δικαίωµα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το αρµόδιο ικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία δικάζοντας κατά τη νόµιµη διαδικασία. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται ότι µε τις καταγγελλόµενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόµων ή του Καταστατικού αυτού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Προϋπόθεση είναι οι καταγγελόµενες πράξεις να έγιναν σε χρόνο που δεν απέχει περισσότερο από διετία από τη χρονολογία της έγκρισης των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης µέσα στην οποία έγιναν οι πράξεις αυτές. 2. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του µετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, δικαιούνται να ζητήσουν από το αρµόδιο ικαστήριο της προηγούµενης παραγράφου έλεγχο της Εταιρείας, εφ' όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό, ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρµόζεται εφ' όσον η πιο πάνω µειοψηφία εκπροσωπείται στο ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας. 3. Οι αιτούντες µέτοχοι των προηγουµένων παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου οφείλουν να καταθέτουν σύµφωνα µε το άρθρο 21 του παρόντος καταστατικού σχετική βεβαίωση σύµφωνα µε το άρθρο 51 του Ν. 2396/96 της ανώνυµης εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. (Ε.Χ.Α.Ε.) (πρώην ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ Α.Ε ) ή αντίστοιχη µε την ανωτέρω, βεβαίωση, µε την οποία βεβαιώνεται η ιδιότητά τους ως µετόχων βάσει της οποίας ασκούν τ ανωτέρω δικαιώµατα τους, πάντως δε όχι λιγότερο των τριάντα ηµερών από την υποβολή της αιτήσεως. Τέλος, σύµφωνα µε το άρθρο 31 παρ. 8 του Καταστατικού της Εταιρείας, δέκα (10) ηµέρες πριν από κάθε Τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε µέτοχος µπορεί να ζητήσει, τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, τις σχετικές εκθέσεις του ιοικητικού Συµβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας. ιαπραγµατευσιµότητα των Μετοχών: Οι µετοχές της Εταιρείας είναι ελεύθερα διαπραγµατεύσιµες. Μονάδα διαπραγµάτευσης είναι ο τίτλος µίας (1) µετοχής. Προτάσεις Εξαγοράς: εν υφίστανται δεσµευτικές προτάσεις εξαγοράς ή/και κανόνες υποχρεωτικής εκχώρησης των µετοχών. Σύµφωνα µε το Νόµο 3461/ και εφόσον δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 8, οποιοδήποτε πρόσωπο αποκτά µετοχές και λόγω της απόκτησης αυτής το ποσοστό των δικαιωµάτων ψήφου που κατέχει υπερβαίνει το 1/3 του συνόλου των δικαιωµάτων ψήφου της Εταιρείας, υποχρεούται να απευθύνει υποχρεωτική δηµόσια πρόταση για το σύνολο των µετοχών της Εταιρείας. εν υφίστανται δηµόσιες προτάσεις τρίτων για την εξαγορά του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά την τελευταία και την τρέχουσα χρήση Φορολογία Μερισµάτων Εταιρικά κέρδη: Σύµφωνα µε την ισχύουσα Νοµοθεσία (Ν. 3296/2004, όπως ισχύει), τα φορολογητέα κέρδη των ανωνύµων εταιρειών υπόκεινται σε φόρο µε συντελεστή 32% για τα κέρδη της χρήσης 2005 και 29% για τα κέρδη της 10

19 χρήσης Αντιστοίχως, για τα κέρδη των υπόψη νοµικών προσώπων, τα οποία προκύπτουν από τις χρήσεις που αρχίζουν από την 1/1/2007 και µετά, ο συντελεστής φορολογίας ορίζεται σε 25%. Τα µερίσµατα διανέµονται από ήδη φορολογηθέντα στο νοµικό πρόσωπο κέρδη και εποµένως ο µέτοχος δεν έχει καµία φορολογική υποχρέωση επί του ποσού των µερισµάτων που εισπράττει. Ως χρόνος απόκτησης του εισοδήµατος από τα µερίσµατα λογίζεται η απόφαση έγκρισης αυτών από την Γενική Συνέλευση των µετόχων της Multirama, που στην πράξη λαµβάνεται συγχρόνως µε την απόφαση έγκρισης των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων. Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου από τα κέρδη που πραγµατοποιούν σε κάθε χρήση οι θυγατρικές εταιρείες και διανέµονται µερίσµατα, το µέρος των µερισµάτων που αντιστοιχεί στην µητρική εταιρεία καταβάλλεται κατά την επόµενη χρήση (εκτός αν δοθεί προµέρισµα) και συνεπώς περιέχεται στα κέρδη της µητρικής εταιρείας της επόµενης χρήσης. Τα δε µερίσµατα από τα κέρδη της µητρικής εταιρείας που σχηµατίζονται κατά ένα µέρος από τα διανεµόµενα κέρδη των εταιρειών στις οποίες συµµετέχει, εφόσον διανεµηθούν καταβάλλονται στην επόµενη από τη λήψη τους χρήση. Λοιπές φορολογικές κρατήσεις: Σύµφωνα µε την ισχύουσα ελληνική νοµοθεσία, δεν υπάρχει υποχρέωση φορολογικών κρατήσεων στην πηγή οποιωνδήποτε εισοδηµάτων απορρέουν από τις µετοχές Προθέσεις Βασικών Μετόχων Ο κύριος µέτοχος της Εταιρείας, κος Πάνος Γερµανός, ανακοίνωσε στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 16/11/2007 την πρόθεση και την δέσµευση του, υπό την έννοια του άρθρου 289 του Κανονισµού του Χ.Α. να διατηρήσει κατ ελάχιστο τον αριθµό των µετοχών που κατέχει στην Εταιρεία ι) έως την ολοκλήρωση της αύξησης και την εισαγωγή των νέων µετοχών και ιι) για χρονικό διάστηµα 6 µηνών µετά την έναρξη διαπραγµάτευσης των νέων µετοχών. Ειδικότερα, ο κύριος µέτοχος της Εταιρείας κ. Πάνος Γερµανός, ο οποίος κατέχει κοινές ονοµαστικές µετοχές της Εταιρείας, σύµφωνα µε την από 18/10/2007 επιστολή του προς την Εταιρία, αναφέρει τα εξής: «Αναφορικά µε την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της MULTIRAMA AEBE, µε την παρούσα επιστολή και ως µέτοχος που κατέχω κοινές ονοµαστικές µετοχές και δικαιώµατα ψήφου της Εταιρίας MULTIRAMA AEBE, δηλώνω ότι: εσµεύοµαι να διατηρήσω κατ ελάχιστο τον αριθµό των µετοχών που κατέχω σήµερα αλλά και θα κατέχω την 16/11/2007, ηµεροµηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της MULTIRAMA AEBE, µέχρι την ολοκλήρωση της αύξησης και την εισαγωγή των νέων µετοχών προς διαπραγµάτευση στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, επίσης δεσµεύοµαι να διατηρήσω κατ ελάχιστο τον αριθµό των µετοχών που κατέχω σήµερα αλλά και θα κατέχω στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 16/11/2007 για έξι µήνες µετά την εισαγωγή των νέων µετοχών προς διαπραγµάτευση στο Χρηµατιστήριο Αθηνών» Μείωση ιασποράς Αραίωση (Dilution) Η παρούσα αύξηση µετοχικού κεφαλαίου, περιλαµβάνει την έκδοση νέων µετοχών µε κατάργηση του δικαιώµατος προτίµησης για τους παλαιούς µετόχους. Η συµµετοχή εκάστου παλαιού µετόχου στο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας υπέστη άµβλυνση αναλογικά µε τον αριθµό µετοχών που κατείχε προ της ΑΜΚ. Η µετοχική σύνθεση της Εταιρείας α) πριν την παρούσα ΑΜΚ, σύµφωνα µε το µετοχολόγιο της 16/11/2007 ηµεροµηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που αποφάσισε την παρούσα Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών και κατάργηση του δικαιώµατος προτίµησης των παλαιών µετόχων υπέρ της οικογένειας Ρέστη, β) πριν την παρούσα ΑΜΚ, σύµφωνα µε το µετοχολόγιο της 7/3/2008 και γ) µετά την παρούσα ΑΜΚ, είναι η ακόλουθη: 11

20 ΙΚΑ ΙΩ Μ ΑΤ Α % ΕΠΙ Τ Ο Υ ΙΚ ΑΙΩ Μ Α Τ Α % ΕΠ Ι Τ Ο Υ ΙΚ ΑΙΩ Μ Α Τ Α % ΕΠ Ι Τ Ο Υ Α ΡΙΘ Μ Ο Σ Α ΡΙΘ Μ Ο Σ Α ΡΙΘ Μ Ο Σ Μ ΕΤ Ο ΧΟ Σ Ψ ΗΦΟ Υ (β ά σει ΑΡΙΘ Μ Ο Υ Ψ ΗΦΟ Υ (β ά σει ΑΡΙΘ Μ Ο Υ Ψ ΗΦΟ Υ (β ά σει Α ΡΙΘ Μ Ο Υ Μ ΕΤ Ο ΧΏΝ Μ ΕΤ Ο ΧΏΝ Μ ΕΤ Ο ΧΏΝ το υ Ν. του Ν. 3556/2007) Μ ΕΤ Ο ΧΩ Ν του Ν. 3556/2007) Μ ΕΤ Ο ΧΩ Ν Μ ΕΤ Ο ΧΩ Ν 3556/2007) Πάνος Γερµανός ,48% ,40% ,58% LAKE F R O N T LT D (1 ) 0 0 0,00% 0 0 0,00% ,94% BO N AT EX LT D (2 ) 0 0 0,00% 0 0 0,00% ,47% ΕΠ ΕΝ ΥΤ ΙΚΟ ΚΟ ΙΝ Ο (3 ) ,52% ,60% ,00% ΣΥΝΟ ΛΟ ,00% ,00% ,00% Πηγή: Multirama Π ΡΙΝ Τ ΗΝ ΑΜ Κ (Γ.Σ ) Π ΡΙΝ Τ Η Ν ΑΜ Κ (Μ ΕΤ Ο ΧΟ ΛΟ ΓΙΟ 7/3/2008) Μ ΕΤ Α Τ Η Ν Α Μ Κ (1) Συµφερόντων κ. Βίκτωρα Ρέστη. (2) Συµφερόντων της κας Μπέλας Ρέστη και των παιδιών αυτής Βίκτωρα, Κάτιας και Κλώντιας. (3) Μέτοχοι µε ποσοστό µικρότερο του 5% Προορισµός Νέων Κεφαλαίων και Χρονοδιάγραµµα ιάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων Προορισµός Νέων Κεφαλαίων από την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου Τα χρήµατα που θα αντληθούν από την παρούσα αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου µε µετρητά θα χρησιµοποιηθούν ως ακολούθως. Α) Επενδύσεις σε µηχανογραφικά συστήµατα και εξοπλισµό Ευρώ Ποσό ,00 θα διατεθεί για επενδύσεις σε µηχανογραφικά συστήµατα και εξοπλισµό. Η Εταιρεία έχοντας σαν στόχο τον εκσυγχρονισµό των µηχανογραφικών συστηµάτων ιοίκησης και λειτουργίας των καταστηµάτων της, θα προβεί στην αγορά εξοπλισµού Hardware, Software, αδειών χρήσης καθώς και σε αµοιβή συµβούλου για την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και ανάπτυξης. Ειδικότερα, το ποσό των χιλ. για επενδύσεις σε µηχανογραφικά συστήµατα και εξοπλισµό αναλύεται κατωτέρω: - ιαµόρφωση front system (λειτουργικό σύστηµα το οποίο υποστηρίζει τα καταστήµατα και τις τεχνικές υπηρεσίες) για την καλύτερη οργάνωση των ενοικιαζόµενων καταστηµάτων του Οµίλου 600 χιλ. - ηµιουργία εµπορικού website της Multirama και βελτίωση του υφιστάµενου εταιρικού website ύψους 270 χιλ. -Λοιπές επενδύσεις ύψους 130 χιλ. που αφορούν σε αναβαθµίσεις δικτυακού εξοπλισµού και εξοπλισµού πληροφορικής. Για όλα τα ανωτέρω απαιτούνται αγορές αδειών χρήσης, αγορά / αναβάθµιση ηλεκτρονικών υπολογιστών, αγορά / αναβάθµιση λογισµικού στα καταστήµατα και στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας, καθώς και χρήση υπηρεσιών παραµετροποίησης και ανάπτυξης. Β) Κεφάλαιο κίνησης Ευρώ Ποσό ύψους Ευρώ θα διατεθεί για την κάλυψη των αναγκών της Εταιρείας σε κεφάλαιο κίνησης και ειδικότερα για την κάλυψη των αυξηµένων αναγκών της Εταιρίας σε αποθέµατα, καθώς και για την κάλυψη βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων. Επισηµαίνεται ότι στα καταστήµατα Multirama διατίθενται προϊόντα, όπως ηλεκτρονικοί υπολογιστές(σταθεροί και φορητοί), Οθόνες, Εκτυπωτές, Περιφερειακά Υπολογιστών, gadgets, Mp3 Players, αυτοµατισµοί γραφείου, Τηλεοράσεις LCD και Plasma, συστήµατα Home Cinema, ψηφιακές φωτογραφικές µηχανές και βιντεοκάµερες, αναλώσιµα, κονσόλες, games και κινητά τηλέφωνα Χρονοδιάγραµµα ιάθεσης των Αντληθέντων Κεφαλαίων Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν από την ΑΜΚ της Εταιρείας ύψους 15 εκατ. θα διατεθούν εντός 12 µηνών από την ολοκλήρωση της ΑΜΚ ως κατωτέρω: 12

1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ α. ικαίωµα Παράστασης και Ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις Στην Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας, δικαιούται να συµµετέχει όποιος εµφανίζεται ως µέτοχος

Διαβάστε περισσότερα

Ερυθρού Σταυρού 4 & Κηφισίας, 151 23 Μαρούσι 210 686 7000 210 684 5089 ir@hygeia.gr www.hygeia.gr

Ερυθρού Σταυρού 4 & Κηφισίας, 151 23 Μαρούσι 210 686 7000 210 684 5089 ir@hygeia.gr www.hygeia.gr ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟΚΟΠΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ : 5.10.2009 ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 13.10.2009-27.10.2009 ΠΕΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, ΕΚΔΟΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝ ΟΛΩ Ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ, ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή/ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΗ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ, ΜΕ THN ΕΚ ΟΣΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΜΚ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ.

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ. Ε Κ Θ Ε Σ Η Το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας έχει υιοθετήσει ένα σχέδιο δράσης µε σκοπό την ανατροπή των αρνητικών αποτελεσµάτων της εταιρίας, τον τερµατισµό του καθεστώτος επιτήρησης, την αύξηση της

Διαβάστε περισσότερα

EUROBANK 3.1. EUROBANK (i) (ii) (iii) (iv) 3.2. PROTON

EUROBANK 3.1. EUROBANK (i) (ii) (iii) (iv) 3.2. PROTON ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ µε απορρόφηση της «Νέα PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την «Τράπεζα Eurobank Ergasias Aνώνυµη Eταιρεία» Στην Αθήνα, την 15 η Οκτωβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα τρία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α ΝΑ Θ Ε Ω Ρ Η Μ Ε Ν Η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την έκδοση του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου. περιόδου 10.01.2009 έως 30.06.2009

Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την έκδοση του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου. περιόδου 10.01.2009 έως 30.06.2009 Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την έκδοση του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου περιόδου 1.1.29 έως 3.6.29 Μαρούσι 7 Αυγούστου 29 Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την έκδοση Ομολογιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 22059150000 (πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38) Σε Εκτακτη Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ` ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡEIΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 255501000 - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύµφωνα µε τον κ. ν. 2190/1920 «περί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Τρίτη 22 Μαΐου 2012, ώρα 12:00 Ξενοδοχείο «Hilton» (Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας, αριθμός 46) Περιεχόμενα 1. Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων... 3 2. Σχέδιο αποφάσεων του

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΑΝΕΜΗΘΕΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΑΝΕΜΗΘΕΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΑΝΕΜΗΘΕΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ Για τη ηµόσια Προσφορά 102.941.176 κοινών ονοµαστικών µετοχών της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΩΠΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 7852901000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16399/06/Β/88/18) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΩΠΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 7852901000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16399/06/Β/88/18) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΩΠΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 7852901000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16399/06/Β/88/18) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η των Μετόχων σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το Νόμο και το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2006 Προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύµφωνα µε τον κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύµων Εταιρειών»,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών»,

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Έντυπο ηµεροµηνίας 15 Ιουνίου, 2009, σύµφωνα µε το άρθρο 7(1)(ε) του Κυπριακού Νόµου 114(Ι) του 2005 (ο περί ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ελτίου Νόµος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε (AP. Μ.Α.Ε 6073/06/Β/86/12) ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510 Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

«J&P-ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» σε

«J&P-ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» σε «J&P-ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ». AΡ. Μ.Α.Ε. 14303/06/Β/86/26 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων 29 Ιουνίου 2011, ηµέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ: 30.05.2013 13.06.2013 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 30.05.2013 07.06.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ: 30.05.2013 13.06.2013 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 30.05.2013 07.06. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Αθήνα, 22.05. ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΓ- ΓΡΑΦΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 22059150000 (πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38) Στην Ετήσια Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9988/06/Β/86/21

«ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9988/06/Β/86/21 «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9988/06/Β/86/21 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»,

ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», που εδρεύει στις Σέρρες (3 ο χλμ ΕΟ Σερρών Δράμας), με αρ. Μ.Α.Ε. 30276/06/Β/93/12

Διαβάστε περισσότερα

F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε.

F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 25177/06/Β/91/06 και Γ.Ε.ΜΗ 51231919000 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το Νόμο και

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ α) Ι ΡΥΣΗ ΑΕ [1] Στοιχεία ΑΕ Σελ. 3 [2] Ιδρυτική πράξη και καταστατικό ΑΕ Σελ. 5 [3] Ελάχιστο υποχρεωτικό περιεχόµενο καταστατικού ΑΕ - Τροποποίηση αυτού Σελ. 6 [4] Eπωνυµία AE και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την οµαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρµογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την οµαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρµογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10 Αθήνα, 21/6/2001 Θέµα: ιευκρινίσεις επί της Aποφάσεως 5/204/14.11.2000 (Φ.Ε.Κ. 1487Β / 6.12.2000) του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς "Κανόνες συµπεριφοράς των εταιριών

Διαβάστε περισσότερα

19 Αυγούστου 2014 ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

19 Αυγούστου 2014 ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ THΣ «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «MIG REAL ESTATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

(www.grivalia.com): GRIVALIA PROPERTIES. κ.ν. 2190/1920.

(www.grivalia.com): GRIVALIA PROPERTIES. κ.ν. 2190/1920. ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Πέµπτη 30 Ιουλίου 2015 Μέγαρο Ιδρύµατος Μποδοσάκη (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης») Λεωφ. Αµαλίας 20, Αθήνα 1 Περιεχόµενα 1. Θέµατα ηµερησίας διάταξης 3 2. Συνοπτική περιγραφή θεµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α/Α Περιγραφή Σελίδα 1 Κατάσταση οικονοµικής θέσης 3 2 Κατάσταση συνολικών εισοδηµάτων 4 3 Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 6 4 Κατάσταση ταµιακών ροών 7 5 Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6.

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6. ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 3 Ο ΧΛΜ. ΣΕΡΡΩΝ ΔΡΑΜΑΣ 62125 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ: +30 23210 68300 FAX: +30 23210 68311 Α.Φ.Μ.: 094289571 KRI-KRI S.A. MILK INDUSTRY 3RD KM. SERRES DRAMA 62125 SERRES TEL: +30 23210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. Των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε.) σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. Των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε.) σε Τακτική Γενική Συνέλευση Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε.) σε Τακτική Γενική Συνέλευση «ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ (Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε.)»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Η Εταιρεία «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο «ΠΛΑΙΣΙΟ A.E.Β.Ε.»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 31 Οκτωβρίου 2011, ώρα 11:00 π.μ. Στην έδρα της εταιρείας (Λεωφ. Κηφισίας 37 Α, Κτίριο Γραφείων Α, Golden Hall, Μαρούσι) 1 Περιεχόμενα 1. Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ με απορρόφηση της ανώνυμης εταιρίας «ΔΙΑΣ Ανώνυμη Εταιρία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου» από την «Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία» Στην Αθήνα, την εικοστή έκτη (26η)

Διαβάστε περισσότερα

Βιλτανιώτη 24, 145 64 Κ. Κηφισιά. Τηλ. 210 2846800, 211 8807100, Fax 210 2851207 www.paperpack.gr, info@paperpack.gr, Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η.

Βιλτανιώτη 24, 145 64 Κ. Κηφισιά. Τηλ. 210 2846800, 211 8807100, Fax 210 2851207 www.paperpack.gr, info@paperpack.gr, Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η. Κ4-01-003 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία ΠΕΪΠΕΡΠΑΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ, ΚΥΤΙΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ και δ.τ.

Διαβάστε περισσότερα

«Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ Ι. ΛΑΠΠΑΣ TEXNIKH ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Κατ άρθρο 6 παρ. 1β π.δ. 350/1985.

«Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ Ι. ΛΑΠΠΑΣ TEXNIKH ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Κατ άρθρο 6 παρ. 1β π.δ. 350/1985. «Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ Ι. ΛΑΠΠΑΣ TEXNIKH ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Κατ άρθρο 6 παρ. 1β π.δ. 350/1985. Η εταιρία ανακοινώνει τις αποφάσεις που ελήφθησαν από την

Διαβάστε περισσότερα

Προς τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 78445142000. Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε.

Προς τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 78445142000. Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. Προς τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 78445142000 Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 12470/06/Β/86/44 Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 11.06.2015

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «Εταιρεία

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «Εταιρεία Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» σε Τακτική Γενική Συνέλευση Αρ. Μ.Α.Ε. : 11314/06/B/86/13 Με βάση την από 29 Μαΐου 2013 απόφαση του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

H ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 29/12/2010 www.sate.gr. Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων

H ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 29/12/2010 www.sate.gr. Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων Οι ανώνυµες εταιρείες, οι ΕΠΕ, οι συνεταιρισµοί, καθώς και οι οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες εταιρείες πρέπει µέχρι 31.12.2010

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010 1 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Περιεχόµενα 1 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων 2 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 6013/06/Β/86/90)

Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 6013/06/Β/86/90) Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 6013/06/Β/86/90) Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας και την από 15.5.2014 απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «η Εταιρεία») κατ άρθρο 13 παρ. 10 του Κ.Ν. 2190/1920 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, ενόψει

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία συµβαλλοµένων - συγχωνευοµένων εταιριών

Στοιχεία συµβαλλοµένων - συγχωνευοµένων εταιριών ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΡΟΠΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΟΠ ΕΛΛΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της 30 Ιουνίου 2011 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 24ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 24ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 24ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 18435/06/Β/88/26 ΓΕΜΗ 4435650700)

Διαβάστε περισσότερα

H KAΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

H KAΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ H KAΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Η Ανώνυµη Εταιρία µε την επωνυµία Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚ ΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (εφεξής για λόγους συντοµίας καλουµένη

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Αριθμός ΓΕΜΗ : 57235404000 (τέως αριθμός Μ.Α.Ε. : 8514/06/Β/86/02) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Σύμφωνα με το Κ.Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ε.ΜΗ. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Κωδικός δημοσίευσης Ε 165149/ 01-12- 2014 για την Απορροφούσα Εταιρία («Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ Α.Ε.Ε.

Γ.Ε.ΜΗ. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Κωδικός δημοσίευσης Ε 165149/ 01-12- 2014 για την Απορροφούσα Εταιρία («Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ Α.Ε.Ε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.Ε.» Τα Διοικητικά

Διαβάστε περισσότερα

«MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.: 3467301000 - Αρ.Μ.Α.Ε.: 16836/06/Β/88/06

«MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.: 3467301000 - Αρ.Μ.Α.Ε.: 16836/06/Β/88/06 «MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.: 3467301000 - Αρ.Μ.Α.Ε.: 16836/06/Β/88/06 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ TAKTIKΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πιο αναλυτικά, το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ως για το ως άνω θέμα της ημερήσιας διάταξης είχε ως εξής: ΨΗΦΙΣΑΝ ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΛΕΥΚΑ/ΑΠΟΧ Η

Πιο αναλυτικά, το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ως για το ως άνω θέμα της ημερήσιας διάταξης είχε ως εξής: ΨΗΦΙΣΑΝ ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΛΕΥΚΑ/ΑΠΟΧ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. ανακοινώνει, σύμφωνα και με το άρθρο 19 παρ. 2 του Ν. 3556/2007, το σχέδιο τροποποίησης του Καταστατικού της, με σχετικές αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε Έκτακτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «EΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε.» προς την έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ξέρετε ότι ; Φεβρουάριος 2014. Athens Exchange

Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ξέρετε ότι ; Φεβρουάριος 2014. Athens Exchange Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών Ξέρετε ότι ; Athens Exchange Φεβρουάριος 2014 τα πρώτα ομόλογα διαπραγματεύθηκαν στο ΧΑ πριν από 134 χρόνια Στο πρώτο Δελτίο Τιμών που δημοσιεύθηκε στις 12 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ

EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ «EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ» Μεσογείων 2-4, Αθήνα ΑΡ. Μ.Α.Ε. 8429/06/B/86/50 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ ΜΕΧΡΙ 30/06/2006 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.;

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Κύρια Αγορά - Συχνές Ερωτήσεις Ποιός ασκεί εποπτεία στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα εισαγωγής στην Κύρια Αγορά; Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΤΗΣ 07.03.2008

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΤΗΣ 07.03.2008 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΤΗΣ 07.03.2008 ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΗ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 26/5/2015

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 26/5/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Πτώση στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 814,06 µονάδες, σηµειώνοντας απώλειες 3,11%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 30,02 εκατ. εκ των οποίων 0,70 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «Εταιρεία» 05η Ιουνίου 2015

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «Εταιρεία» 05η Ιουνίου 2015 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» σε Τακτική Γενική Συνέλευση Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. : 77083027000 Με βάση την από 13 Μαΐου 2015 απόφαση του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Συνέλευσης. 71,95% επί του. που. ελήφθησαν κατά. της 10.12.2014. κατά. της Τράπεζας, Συµ βούλιο όπως. του καταστατικού

Συνέλευσης. 71,95% επί του. που. ελήφθησαν κατά. της 10.12.2014. κατά. της Τράπεζας, Συµ βούλιο όπως. του καταστατικού ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ 22/11/2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η Attica Bank Ανώνυµη Τραπεζική Εταιρεία (εφεξής: «η Τράπεζα»), σύµφωνα µε το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Η πρόσκληση τοιχοκολλήθηκε προ 20 ηµερών σε εµφανή θέση των γραφείων της εταιρείας.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Η πρόσκληση τοιχοκολλήθηκε προ 20 ηµερών σε εµφανή θέση των γραφείων της εταιρείας. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Της Ετησίας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εδρεύουσας στην Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Να διαπραγματευθούν και να ορίσουν τους όρους για την υλοποίηση της αποφασισθείσας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένων

Να διαπραγματευθούν και να ορίσουν τους όρους για την υλοποίηση της αποφασισθείσας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένων Σχέδιο Εισηγήσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 30ης Σεπτεμβρίου 2014 των Μετόχων κατόχων κοινών μετοχών της ATTICA BANK Ανώνυμη

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.», ΑΡ.ΓΕΜΗ: 121570407000 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.», ΑΡ.ΓΕΜΗ: 121570407000 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ», με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.»,

Διαβάστε περισσότερα

MIG REAL ESTATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

MIG REAL ESTATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ MIG REAL ESTATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ 2.500.000 ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ( σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 β του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε.

ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε. με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9615/06/Β/86/41 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 121923260000 σε Α Επαναληπτική Τακτική Γενική

Διαβάστε περισσότερα

1. Ορισμός ΕΝ.Α; 2. Πού απευθύνεται η ΕΝ.Α;

1. Ορισμός ΕΝ.Α; 2. Πού απευθύνεται η ΕΝ.Α; 1. Ορισμός ΕΝ.Α; Είναι Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης, λειτουργεί σύμφωνα με τους Κανόνες Λειτουργίας που ορίζει το ΧΑ με την ονομασία «Εναλλακτική Αγορά» (ΕΝ.Α) και χαρακτηρίζεται ως «μη οργανωμένη».

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 11.3.2008 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ Β ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

I. Αντικείµενο Συγχώνευσης Ιστορικό

I. Αντικείµενο Συγχώνευσης Ιστορικό Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τη συγχώνευση µε απορρόφηση των «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «SUPERFAST

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7702/06/Β/86/128 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 5780001000 Έδρα: Αθήνα

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7702/06/Β/86/128 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 5780001000 Έδρα: Αθήνα ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7702/06/Β/86/128 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 5780001000 Έδρα: Αθήνα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Κατόπιν αποφάσεως

Διαβάστε περισσότερα

2 ΜΟΡΦΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΝΤΕRPESCA ΕΜΠΟΡΙΑ,ΕΙΣΑΓΩΓΗ,ΕΞΑΓΩΓΗ,ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΙΧΘΥΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΝΤΕRPESCA A.Ε.

2 ΜΟΡΦΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΝΤΕRPESCA ΕΜΠΟΡΙΑ,ΕΙΣΑΓΩΓΗ,ΕΞΑΓΩΓΗ,ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΙΧΘΥΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΝΤΕRPESCA A.Ε. ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 1)ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΦΩΚΙ ΑΣ 2)ΙΝΤΕRPESCA ΕΜΠΟΡΙΑ,ΕΙΣΑΓΩΓΗ,ΕΞΑΓΩΓΗ,ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΙΧΘΥΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 3)ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΜΥΛΟΚΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης προβλέπει, σε περίληψη, τα ακόλουθα:

Το Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης προβλέπει, σε περίληψη, τα ακόλουθα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ της «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «SUPERFAST FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Τα ιοικητικά

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ Α.Β.Ε.Ε." σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ Α.Β.Ε.Ε. σε Τακτική Γενική Συνέλευση Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ Α.Β.Ε.Ε." σε Τακτική Γενική Συνέλευση Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ HENKEL ΕΛΛΑΣ A.Β.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ HENKEL ΕΛΛΑΣ A.Β.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ HENKEL ΕΛΛΑΣ A.Β.Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΟΡΑ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ RILKEN BIOMHXANIΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) AΡ. Γ.Ε.ΜΗ 121557860000 (Αρ.Μ.Α.Ε.: 11946/06/Β/86/07) Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας,

Διαβάστε περισσότερα

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 21 ης Ιουνίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

Με την παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται περίληψη του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης ως εξής:

Με την παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται περίληψη του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης ως εξής: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ELPEDISON ENERGY ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ» 'Αρθρο 11 Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ» 'Αρθρο 11 Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ» 'Αρθρο 11 Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης 1. Η Γενική Συνέλευση προσκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν την οριζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 13564/06/B/86/123 ΕΔΡΑ : ΕΡΜΟΥ 25 Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ Τ.Κ. 145 64

ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 13564/06/B/86/123 ΕΔΡΑ : ΕΡΜΟΥ 25 Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ Τ.Κ. 145 64 Έδρα: Ερμού 25, 145 64 Νέα Κηφισιά ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 13564/06/Β/86/123 Tηλ: +30 210 81.84.800 Fax: +30 210 81.84.801 ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 13564/06/B/86/123 ΕΔΡΑ : ΕΡΜΟΥ 25 Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ Τ.Κ. 145 64 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Πέμπτη, 3 Απριλίου 2008, ώρα 10:00 Grand Ballroom, Ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετανία» (Βασ. Γεωργίου Α αρ. 1) ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 19/11/2013

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 19/11/2013 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Κέρδη στο Χ.Α. Στο +2,04% η ΕΗ, στο -2,40% η ΕΤΕ. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 1.141,33 µονάδες, σηµειώνοντας άνοδο 0,69%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 80,05 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός για τη λειτουργία και τη συµµετοχή στο πρόγραµµα ιάθεσης Μετοχών της AUTOHELLAS ATEE.

Κανονισµός για τη λειτουργία και τη συµµετοχή στο πρόγραµµα ιάθεσης Μετοχών της AUTOHELLAS ATEE. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΟΥ Ν.3401, άρθρο 4, παρ.1 ε. 2στ. AUTOHELLAS ATEE / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΘΕΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ( STOCK OPTIONS PLAN) Κανονισµός για τη λειτουργία και τη συµµετοχή στο πρόγραµµα ιάθεσης Μετοχών της

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 21/11/2012

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 21/11/2012 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Σχεδόν αµετάβλητο το Χ.Α. παρά την πτώση του τραπεζικού δείκτη (-2,37%). Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 821,23 µονάδες σηµειώνοντας κέρδη 0,04%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

«OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Πρακτικό αρ. 7 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 30 ης

Διαβάστε περισσότερα