ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ"

Transcript

1 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΕΩΝ, ΚΟΙΝΩΝ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΗΛΘΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΛΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΥΨΟΥΣ 15 ΕΚΑΤ. ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 16/11/2007 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΥΞΗΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ,10, ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚ ΟΣΗ ΝΕΩΝ, ΚΟΙΝΩΝ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 0,30 Η ΚΑΘΕ ΜΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΙΜΗ ΙΑΘΕΣΗΣ 9,00 ΕΚΑΣΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ. Η ΑΥΞΗΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ. Η ΙΑΦΟΡΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΚΑΣΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΙΑΘΕΣΗΣ ΥΨΟΥΣ ,90 ΑΧΘΗΚΕ ΣΕ ΕΙ ΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚ ΟΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ. Το παρόν Σηµείωµα Κινητών Αξιών και Περιληπτικό Σηµείωµα αποτελούν σε συνδυασµό µε το Έγγραφο Αναφοράς του Ενηµερωτικού ελτίου που εγκρίθηκε κατά την συνεδρίαση του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς µε τη µορφή χωριστών εγγράφων σύµφωνα µε τα άρθρα 5, 9 και 12 του Ν. 3401/2005 και του άρθρου 25 του Κανονισµού (ΕΚ 809/2004) Ενηµερωτικό ελτίο για την εισαγωγή προς διαπραγµάτευση στο Χ.Α νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών της Εταιρείας ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΜΟΝΟΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) 809/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ Η ηµεροµηνία του Ενηµερωτικού ελτίου είναι η

2 ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΡΙΑ (3) ΧΩΡΙΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: α) Το «ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ», σελ. 1-7 β) Το «ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ», σελ γ) Το «ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ» του Ενηµερωτικού ελτίου που εγκρίθηκε κατά την 466/ συνεδρίαση του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς µε τη µορφή χωριστών εγγράφων σελ

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ 1 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Μετοχική Σύνθεση της MULTIRAMA Συνοπτικά Στοιχεία Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου Γενικά Στοιχεία Όροι της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου Προορισµός νέων κεφαλαίων Συνοπτικές χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες Επενδυτικοί κίνδυνοι...6 1

4 1 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το παρόν Ενηµερωτικό ελτίο αφορά στην εισαγωγή προς διαπραγµάτευση νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών της εταιρείας µε την επωνυµία «MULTIRAMA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (στο εξής η «Multirama» ή «η Εταιρεία» ή «ο Εκδότης») στην κατηγορία «Μεσαίας και µικρής κεφαλαιοποίησης» του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. Το παρόν Περιληπτικό Σηµείωµα περιλαµβάνει τις πλέον πρόσφατες πληροφορίες για την Εταιρεία που ανέκυψαν ή διαπιστώθηκαν κατά το χρόνο που µεσολάβησε από την έγκριση από το ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς του Ενηµερωτικού ελτίου κατά την 466/ συνεδρίαση του όπως προβλέπεται από τα άρθρα 16 και 12 του Ν. 3401/2005. Σηµειώνεται ότι το παρόν Περιληπτικό Σηµείωµα αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του Εγγράφου Αναφοράς του Ενηµερωτικού ελτίου που εγκρίθηκε κατά την 466/ συνεδρίαση του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς µε τη µορφή χωριστών εγγράφων και το οποίο τίθεται στη διάθεση του επεδνυτικού κοινού ως έγγραφο µέσω παραποµπής, σύµφωνα µε τα άρθρα 5, 9 και 12 του Ν. 3401/2005 καθώς και του άρθρου 25 του Κανονισµού (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαικών Κοινοτήτων. Το παρόν Σηµείωµα Κινητών Αξιών και Περιληπτικό Σηµείωµα σε συνδυασµό µε το Έγγραφο Αναφοράς του Ενηµερωτικού ελτίου που εγκρίθηκε κατά την 466/ συνεδρίαση του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς µε τη µορφή χωριστών εγγράφων σύµφωνα µε το άρθρο 12 του Ν. 3401/2005 αποτελούν Ενηµερωτικό ελτίο για την εισαγωγή προς διαπραγµάτευση νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών της Multirama. Κατά συνέπεια ως Ενηµερωτικό ελτίο ορίζεται εφεξής το παρόν Περιληπτικό Σηµείωµα, το παρόν Σηµείωµα κινητών Αξιών και το Έγγραφο Αναφοράς του Ενηµερωτικού ελτίου που εγκρίθηκε κατά την 466/ συνεδρίαση του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς µε τη µορφή χωριστών εγγράφων και το οποίο τίθεται στη διάθεση του επενδυτικού κοινού ως έγγραφο µέσω παραποµπής. Το παρόν Περιληπτικό Σηµείωµα αποτελεί εισαγωγή του Ενηµερωτικού ελτίου. Κάθε επενδυτής θα πρέπει να βασίσει οποιαδήποτε απόφασή του για κινητές αξίες στην εξέταση του Ενηµερωτικού ελτίου ως σύνολο. Εάν υπάρχει διαφορά µεταξύ α) των δηλώσεων που περιέχονται στο παρόν Περιληπτικό Σηµείωµα και β) των αντίστοιχων δηλώσεων που περιέχονται στο από Έγγραφο Αναφοράς οι δηλώσεις στο (α) υπερισχύουν ως πλέον πρόσφατες. Σε περίπτωση που αξίωση σχετική µε τις πληροφορίες, που περιέχονται στο Ενηµερωτικό ελτίο ασκείται ενώπιον αλλοδαπού δικαστηρίου, ο ενάγων επενδυτής ενδέχεται να επιβαρυνθεί µε τα έξοδα µετάφρασης µέρους ή του συνόλου του Ενηµερωτικού ελτίου πριν από την έναρξη της παραπάνω διαδικασίας. Στα πρόσωπα εκείνα που υπέβαλλαν το Περιληπτικό Σηµείωµα, συµπεριλαµβανόµενης οποιασδήποτε µετάφρασής του και ζήτησαν την κοινοποίησή του σύµφωνα µε το άρθρο 18 του Ν. 3401/2005, αποδίδεται αστική ευθύνη µόνον εφόσον το εν λόγω σηµείωµα είναι παραπλανητικό, ανακριβές ή δεν παρουσιάζει συνάφεια, όταν διαβάζεται σε συνδυασµό µε τα υπόλοιπα µέρη του Ενηµερωτικού ελτίου. Το παρόν Ενηµερωτικό ελτίο έχει συνταχθεί σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε κατά την συνεδρίαση του το περιεχόµενο του παρόντος Σηµειώµατος Κινητών Αξιών και Περιληπτικού Σηµειώµατος που σε συνδυασµό µε το Έγγραφο Αναφοράς του Ενηµερωτικού ελτίου που εγκρίθηκε κατά την 466/ συνεδρίαση του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς µε τη µορφή χωριστών εγγράφων σύµφωνα µε το άρθρο 12 του Ν. 3401/2005 αποτελούν Ενηµερωτικό ελτίο, µόνο όσο αφορά την κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του Κανονισµού (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και του Ν. 3401/2005. Το παρόν Περιληπτικό Σηµείωµα περιλαµβάνει συνοπτική περιγραφή της µετοχικής σύνθεσης της Εταιρείας, των επενδυτικών κινδύνων, καθώς και τα συνοπτικά στοιχεία της παρούσας αύξησης µετοχικού κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών και κατάργηση του δικαιώµατος προτίµησης των παλαιών µετόχων (στο εξής «ΑΜΚ») και τους λόγους της ΑΜΚ. 1.1 Μετοχική Σύνθεση της MULTIRAMA 2

5 Η µετοχική σύνθεση της Εταιρείας α) πριν την παρούσα ΑΜΚ, σύµφωνα µε το µετοχολόγιο της 16/11/2007 ηµεροµηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που αποφάσισε την παρούσα Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών και κατάργηση του δικαιώµατος προτίµησης των παλαιών µετόχων υπέρ της οικογένειας Ρέστη, β) πριν την παρούσα ΑΜΚ, σύµφωνα µε το µετοχολόγιο της 7/3/2008 και γ) µετά την παρούσα ΑΜΚ, είναι η ακόλουθη: ΙΚ Α ΙΩ Μ ΑΤ Α % ΕΠ Ι Τ Ο Υ ΙΚ ΑΙΩ Μ Α Τ Α % ΕΠ Ι Τ Ο Υ ΙΚ Α ΙΩ Μ Α Τ Α % ΕΠ Ι Τ Ο Υ Α ΡΙΘ Μ Ο Σ Α ΡΙΘ Μ Ο Σ Α ΡΙΘ Μ Ο Σ Μ ΕΤ Ο ΧΟ Σ ΨΗΦΟ Υ (β ά σει ΑΡΙΘ Μ Ο Υ ΨΗΦΟ Υ (β ά σει Α ΡΙΘ Μ Ο Υ Ψ Η ΦΟ Υ (β ά σει Α ΡΙΘ Μ Ο Υ Μ ΕΤ Ο ΧΏΝ Μ ΕΤ Ο ΧΏΝ Μ ΕΤ Ο ΧΏΝ το υ Ν. του Ν. 3556/2007) Μ ΕΤ Ο ΧΩ Ν του Ν. 3556/2007) Μ ΕΤ Ο ΧΩ Ν Μ ΕΤ Ο ΧΩ Ν 3556/2007) Πάνος Γερµανός ,48% ,40% ,58% LAKE F R O N T LT D (1 ) 0 0 0,00% 0 0 0,00% ,94% BO N AT EX LT D (2 ) 0 0 0,00% 0 0 0,00% ,47% ΕΠΕΝ ΥΤ ΙΚΟ ΚΟ ΙΝ Ο (3 ) ,52% ,60% ,00% ΣΥΝΟ ΛΟ ,00% ,00% ,00% Πηγή: Multirama Π ΡΙΝ Τ Η Ν Α Μ Κ (Γ.Σ ) Π ΡΙΝ Τ Η Ν Α Μ Κ (Μ ΕΤ Ο ΧΟ ΛΟ ΓΙΟ 7/3/2008) Μ ΕΤ Α Τ Η Ν Α Μ Κ (1) Συµφερόντων κ. Βίκτωρα Ρέστη. (2) Συµφερόντων της κας Μπέλας Ρέστη και των παιδιών αυτής Βίκτωρα, Κάτιας και Κλώντιας. (3) Μέτοχοι µε ποσοστό µικρότερο του 5%. 1.2 Συνοπτικά Στοιχεία Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου Γενικά Στοιχεία Όροι της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 16/11/2007 της Multirama αποφάσισε, µεταξύ άλλων, την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των ,10 µε κατάργηση του δικαιώµατος προτίµησης των παλαιών µετόχων σύµφωνα µε το άρθρο 13 παρ. 10 του ΚΝ 2190/1920, µε την έκδοση νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών, ονοµαστικής αξίας 0,30 Ευρώ και µε τιµή διάθεσης κάθε µετοχής 9,00. Η υπέρ το άρτιο διαφορά ανήλθε σε ,90. Η συνολική καταβολή µετρητών ανήλθε σε Επίσης, η ως άνω Γενική Συνέλευση αποφάσισε ότι η τιµή έκδοσης των νέων µετοχών της Εταιρείας να µπορεί να είναι ανώτερη από τη χρηµατιστηριακή τιµή των υφιστάµενων µετοχών της κατά το κρίσιµο χρόνο. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της ΑΜΚ µε καταβολή µετρητών, το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε ,30 διαιρούµενο σε κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 0,30 η κάθε µία. Συνοπτικά οι όροι της ανωτέρω αύξησης µετοχικού κεφαλαίου παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: ΑΡΙΘ Μ Ο Σ ΥΦΙΣΤΑΜ ΕΝΩΝ Μ ΕΤΟ ΧΩΝ ΕΚ Ο ΣΗ ΝΕΩΝ Μ ΕΤΟ ΧΩΝ Μ ε καταβολή µετρητών και κα τάρ γη ση του δικαιώµατο ς προτίµ ησης των παλαιών µετόχων ΣΥΝΟ ΛΟ Μ ΕΤΟ ΧΩΝ Μ ΕΤΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ Μ ΕΤΟ ΧΙΚΟ Υ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Υ Ο νοµαστική Αξία Μ ετοχής 0,30 ΤΙΜ Η ΙΑΘ ΕΣΗΣ ΑΝΑ Μ ΕΤΟ ΧΗ 9, Κο ινές ονοµ αστικές Κοινές ονοµα στικές Κοινές ονοµα στικές Μ ονάδα διαπραγµάτευσης στο Χ.Α. ΣΥΜ ΒΟ ΥΛΟ Σ Άυλος Τ ίτλος µίας (1) µετοχής EURO BANK EFG Telesis Fin ance Όλες οι νέες µετοχές θα δικαιούνται να συµµετάσχουν σε διανοµή µερίσµατος από τα τυχόν κέρδη της χρήσεως Όλες οι νέες µετοχές θα είναι άϋλες, ονοµαστικές, κοινές µε ψήφο. 3

6 Σηµειώνεται ότι η ανωτέρω αύξηση µετοχικού κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών και η σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού έχει εγκριθεί µε την από Κ (δις)/ απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, η οποία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Α.Ε. και Ε.Π.Ε. στις 6/12/2007 (ΦΕΚ 13875/ ). Η πιστοποίηση της καταβολής της εν λόγω αύξησης έλαβε χώρα στην από 18/3/2008 συνεδρίαση του Σ της Εταιρείας. Το πρακτικό της πιστοποίησης κατατέθηκε στο Υπουργείο Εµπορίου και έλαβε αριθµό πρωτοκόλλου κατάθεσης Κ2-3643/ , ενώ εκκρεµεί η δηµοσίευση στο ΦΕΚ Προορισµός νέων κεφαλαίων Σύµφωνα µε την από 19/10/2007 έκθεση του.σ. της Εταιρείας περί κατάργησης του δικαιώµατος προτίµησης των παλαιών µετόχων, το ιοικητικό Συµβούλιο της Multirama αξιολογώντας την κρισιµότητα της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου κατά την δεδοµένη χρονική συγκυρία, τη σπουδαιότητα της συµµετοχής στο µετοχικό κεφάλαιο ενός στρατηγικού εταίρου µεγάλης οικονοµικής επιφάνειας και εγνωσµένης επιχειρηµατικής ικανότητας, αποφάσισε την είσοδο στο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας στρατηγικού επενδυτή ο οποίος κατέχει µετά την ΑΜΚ ποσοστό περίπου 19,41% του µετοχικού της κεφαλαίου. Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν από την ΑΜΚ της Εταιρείας ύψους 15 εκατ. θα διατεθούν εντός 12 µηνών από την ολοκλήρωση της ΑΜΚ ως κατωτέρω: ΤΡΟΠΟΣ Ι ΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩ Ν ΚΕΦ ΑΛΑΙΩ Ν Β ΕΞΑΜΗΝΟ 2007 * ΧΡΟΝΟ Ι ΑΓΡΑΜΜΑ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩ Ν ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2008 ( 1/1/ /6/2008) Β ΕΞΑΜΗΝΟ 2008 ( 1/7/ /12/2008) Σύνολο Ποσά που καταβλήθηκαν για την Α.Μ.Κ. Ηµεροµην ία Ηµεροµηνία Ηµεροµηνία Νοέµβριος 2007 εκέµβριος 2007 Μάρτιος 2008 ποσά σε ποσά σε ποσά σε ποσά σε ποσά σε ποσά σε ποσά σε Έξοδα αύξησης µετοχικού κεφαλαίου , ,00 0, ,00 Επεν δύσεις σε Μηχανογραφ ικά συστήµατα και εξοπλισµό 0, , , ,00 Κεφ άλαιο κίνησης , ,00 0, ,00 Σύνο λο , , , , , , ,00 (*) Η πραγµατική διάρκεια αφορά στην περίοδο από τον Νοέµβριο του 2007 έως την 31/12/2007. (**) Το ποσό ύψους ,17 χιλ. που διατέθηκε για κεφάλαιο κίνησης µέχρι την 28/2/2008, αφορά κυρίως σε αποπληρωµή υποχρεώσεων σε προµηθευτές για αγορά αποθεµάτων και αποληρωµή υποχρώσεων σε πιστωτές διάφορους. 1.3 Συνοπτικές χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες Οι συνοπτικές ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες των χρήσεων προέρχονται από τις δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας για τη χρήση 2005, οι οποίες έχουν ελεγχθεί από τον κ. Αριστείδη-Αντώνιο Γ. Σφούνο (Α.Μ. ΣΟΕΛ 14851) της εταιρείας «BDO Πρότυπος Ελληνική Ελεγκτική Α.Ε.» (πρώην «BKR Πρότυπος Ελεγκτική Α.Ε.») (Πατησίων 81 & Χέυδεν, Αθήνα, τηλ ), καθώς και από τις δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας για τη χρήση 2006, οι οποίες έχουν ελεγχθεί από τον κ. Ανάγνο Θ. Λυµπέρη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 11241) της εταιρείας «BDO Πρότυπος Ελληνική Ελεγκτική Α.Ε.» (Πατησίων 81 & Χέυδεν, Αθήνα, τηλ ). Οι συνοπτικές ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες της χρήσης 2004 προέρχονται από τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της εν λόγω χρήσης που συντάχθηκαν για τους σκοπούς του Ενηµερωτικού ελτίου, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του παραρτήµατος Ι (ενότητα 20.1) του κανονισµού 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, βάσει των ιεθνών Λογιστικών Προτύπων/ ιεθνών προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (.Λ.Π./.Π.Χ.Π.) και του ΚΝ 2190/1920 και παρουσιάζονται στο παρόν Ενηµερωτικό ελτίο. Οι εν λόγω οικονοµικές καταστάσεις έχουν ελεγχθεί από τον κ. Αριστείδη Αντώνιο Γρηγ. Σφούνο (Α.Μ. ΣΟΕΛ 14851) της εταιρείας «BDO Πρότυπος Ελληνική Ελεγκτική Α.Ε.» (πρώην «BKR Πρότυπος Ελεγκτική Α.Ε.») (Πατησίων 81 & Χέυδεν, Αθήνα, τηλ ). Οι οικονοµικές καταστάσεις των χρήσεων 2004, 2005 και 2006 συντάχθηκαν από την Εταιρεία βάσει των.π.χ.π. και εγκρίθηκαν µε τις από 20/11/2007, 29/3/2006 και 21/3/2007 αντίστοιχα αποφάσεις του ιοικητικού Συµβουλίου της Multirama. Μεταβολές στη δοµή του Οµίλου Multirama εντός της χρήσης 2006 ιατεθέντα κεφάλαια µ έχρι την 28/2/2008 ** ποσά σε ,00 0, , ,07 4

7 Στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του οµίλου Multirama περιλαµβάνεται µέχρι την 22/06/2006, µε τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης και η εταιρεία «ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.Ε.», µε έδρα το Ηράκλειο Κρήτης και µε ποσοστό συµµετοχής έως την προαναφερόµενη ηµεροµηνία 99,00%. Η συµµετοχή της Εταιρείας στην προαναφερθείσα θυγατρική, πωλήθηκε την 22/06/2006 αντί του τιµήµατος των Επίσης, στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου Multirama περιλαµβάνεται µέχρι την 30/05/2006 µε την µέθοδο της ολικής ενοποίησης και η εταιρεία «PUBLICWORLD A.E.» µε ποσοστό συµµετοχής έως την προαναφερόµενη ηµεροµηνία 60%. Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 17ης Μαΐου 2006 οµόφωνα ενέκρινε την µείωση σε ποσοστό 3% της συµµετοχής της Multirama στη θυγατρική εταιρεία PUBLICWORLD δια της παραιτήσεως από δικαίωµα προτίµησης στην αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου. Η Γενική Συνέλευση, ακόµη, οµόφωνα χορήγησε ειδική έγκριση ώστε η παραίτηση να γίνει υπέρ του βασικού µετόχου της Multirama κ. Π. Γερµανού που υπάγεται στη διάταξη του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920 και µε τον οποίο το.σ. µπορεί να συµβληθεί καθ οιονδήποτε τρόπο για την υλοποίηση της άνω απόφασης. Το τίµηµα της παραπάνω συναλλαγής ανήλθε στο ποσό των και καταβλήθηκε σε µετρητά την 26/05/2006. Οι δραστηριότητες των παραπάνω εταιρειών παρουσιάζονται στις Οικονοµικές Καταστάσεις της 31/12/2006 ως ιακοπείσες ραστηριότητες, στο πλαίσιο εφαρµογής του.π.χ.π. 5. Επίσης, οι ακόλουθες χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες προέρχονται από τις ενοποιηµένες δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις περιόδου , οι οποίες συντάχθηκαν από την Εταιρεία βάσει των.π.χ.π., εγκρίθηκαν µε την από 27/11/2007 απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας, παρατίθενται στην ιστοσελίδα του Εκδότη και δεν έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΟΜΙΛΟΥ (σε χιλ. ) /1-30/9/2007 1/1-30/9/2006 Κύκλος Εργασιών ,10 Μικτό Κέρδος ,71 Αποτελέσµατα Προ Φόρων Χρηµατοδοτικών και επενδυτικών Αποτελεσµάτων ,75 Ζηµιές (Κέρδη) προ φόρων ,12 Ζηµιές (Κέρδη) µετά από φόρους από συνεχιζόµενες δραστηριότητες ,49 Αποτελέσµατα περιόδου από διακοπείσες δραστηριότητες ,64 Καθαρά Κέρδη / Ζηµιές χρήσης ,16 Καθαρά Κέρδη µετά από Φόρους & ικαιωµάτα Μειοψηφίας ,33 Μέρισµα ανά µετοχή σε Πηγή: ηµοσιευµένες Οικονοµικές καταστάσεις των χρήσεων 2005 και 2006, οι οποίες συντάχθηκαν κατά ΠΧΠ και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, καθώς και Οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2004, οι οποίες συντάχθηκαν από την Εταιρεία για τους σκοπούς του Ενηµερωτικού ελτίου, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του παραρτήµατος Ι (ενότητα 20.1) του κανονισµού 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, βάσει των.π.χ.π. και του ΚΝ 2190/1920 και έχουν επίσης ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Επίσης, δηµοσιευµένες Οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου , οι οποίες συντάχθηκαν κατά ΠΧΠ και δεν έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Σύµφωνα µε τα στοιχεία του ανωτέρω πίνακα, το σύνολο των πωλήσεων του Οµίλου Multirama αυξήθηκε κατά 25,9% κατά την περίοδο 1/1-30/9/2007 σε σύγκριση µε την αντίστοιχη περίοδο του 2006 προερχόµενο κυρίως τόσο από την αύξηση στις πωλήσεις των εµπορευµάτων, ως συνέπεια α) της αποτελεσµατικότερης λειτουργίας του τµήµατος πωλήσεων και β) του ανοίγµατος νέων καταστηµάτων. Το µικτό κέρδος του Οµίλου Multirama ανήλθε σε χιλ. κατά την περίοδο 1/1-30/9/2007 έναντι χιλ. κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2006, παρουσιάζοντας δηλαδή αύξηση της τάξης του 21,14%. Το µικτό περιθώριο κέρδους διακυµάνθηκε σε επίπεδα όπως τα περσινά (15,6% σε σχέση µε 16,2% την αντίστοιχη περίοδο του 2006). Τα αποτελέσµατα µετά από φόρους διαµορφώθηκαν σε ζηµίες ύψους χιλ. κατά την περίοδο 1/1-30/9/2007 έναντι κερδών ύψους χιλ. κατά την αντίστοιχη περίοδο του Η εν λόγω αξιοσηµείωτη µείωση των καθαρών κερδών παρά την βελτίωση των αποτελεσµάτων προ φόρων κατά την εξεταζόµενη περίοδο που αναλύεται ανωτέρω, οφείλεται στο γεγονός ότι κατά την περίοδο 1/1-30/9/2006 υφίσταντο αποτελέσµα από διακοπείσες δραστηριότητες ύψους χιλ., ενώ κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2007 το εν λόγω αποτέλεσµα από διακοπείσες δραστηριότητες ήταν µηδενικό. 5

8 Στο ιχεία Ισολογισµού (σε χιλ. ) /9/2007 Σύνολο µη Κυκλοφ ορούντος Ενεργητικού Κυκλοφ ορούντα Περιο υσιακά Στοιχεία Αποθέµατα Πελάτες & Λ οιπές Εµπορικές Απαιτήσεις Λ οιπά κυκλοφ ορούντα περιουσιακά στοιχεία ΣΥΝΟ ΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Υ Ίδ ια κεφά λαια αποδ ιδ όµ ενα στους µετό χους τη ς Εταιρείας ικαιώµατα Μ ειοψηφ ίας Σύνολο Ιδ ίων Κεφαλα ίων Σύνολο Μ ακροπρόθεσµων Υποχρεώσεων Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις ΣΥΝ Ο Π Τ ΙΚΑ ΣΤ Ο ΙΧΕΙΑ ΙΣΟ ΛΟ ΓΙΣΜ Ο Υ Ο Μ ΙΛΟ Υ Π ροµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις Λ οιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Σύνολο Ιδ ίων Κεφαλα ίων κα ι Υπο χρεώσεων Πηγή: ηµοσιευµένες Οικονοµικές καταστάσεις των χρήσεων 2005 και 2006, οι οποίες συντάχθηκαν κατά ΠΧΠ και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, καθώς και Οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2004, οι οποίες συντάχθηκαν από την Εταιρεία για τους σκοπούς του Ενηµερωτικού ελτίου, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του παραρτήµατος Ι (ενότητα 20.1) του κανονισµού 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, βάσει των.π.χ.π. και του ΚΝ 2190/1920 και έχουν επίσης ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Επίσης, δηµοσιευµένες Οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου , οι οποίες συντάχθηκαν κατά ΠΧΠ και δεν έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Τα αποθέµατα την 30/9/2007 ανήλθαν σε χιλ. έναντι χιλ. την 31/12/2006, παρουσιάζοντας δηλαδή αύξηση της τάξης του 21%. Η εν λόγω αύξηση των αποθεµάτων κατά την περίοδο 1/1-30/9/2007 σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο του 2006 είναι αποτέλεσµα της δηµιουργίας µεγάλων καταστηµάτων, καθώς και της διείσδυσης του Οµίλου σε νέες κατηγορίες προϊόντων όπως τηλεοράσεις και συσκευές κινητής τηλεφωνίας. Το υπόλοιπο του λογαριασµού «Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις» του Οµίλου την 30/9/2007 σηµείωσε µείωση κατά 16% σε σχέση µε την 31/12/2006 λόγω εποχικότητας. Σηµειώνεται ότι οι πωλήσεις του δ τρίµηνου του 2006 διαµορφώθηκαν σε 37,4% του ετήσιου κύκλου εργασιών, οι πωλήσεις του δ τρίµηνου του 2005 διαµορφώθηκαν σε 45,6% του ετήσιου κύκλου εργασιών και οι πωλήσεις του δ τρίµηνου του 2004 διαµορφώθηκαν σε 39,4 % του ετήσιου κύκλου εργασιών. Επίσης, το υπόλοιπο του λογαριασµού «Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις» του Οµίλου την 30/9/2007 σηµείωσε µείωση κατά 56% σε σχέση µε την 31/12/2006 λόγω εποχικότητας. Οι βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις του Οµίλου Multirama την 30/9/2007 ανήλθαν σε χιλ. έναντι χιλ. την 31/12/2006. Η αξιοσηµείωτη αυτή αύξηση των εν λόγω υποχρεώσεων οφείλεται κυρίως στις αυξηµένες ανάγκες της Εταιρείας σε κεφάλαιο κίνησης λόγω εποχικότητας και την συνέχιση της πολιτικής της Εταιρείας να εξοφλεί πρόωρα εµπορικές υποχρεώσεις ώστε να καρπωθεί επιπλέον εκπτώσεις. 1.4 Επενδυτικοί κίνδυνοι Στην συνέχεια παρατίθενται συνοπτικά οι κίνδυνοι που συνδέονται µε την επιχειρηµατική δραστηριότητα της Εταιρείας και του Οµίλου. Επισηµαίνεται ότι οι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που περιγράφονται παρακάτω µπορεί να µην είναι οι µόνοι που ενδεχοµένως να αντιµετωπίσει η Εταιρεία και ο Όµιλος. Πρόσθετοι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που επί παρόντος δεν είναι γνωστοί ή που θεωρούνται επουσιώδεις, µπορεί να επιδράσουν δυσµενώς στις επιχειρηµατικές δραστηριότητες της Εταιρείας και του Οµίλου. Κίνδυνοι που σχετίζονται µε την Εταιρεία και τον Όµιλο -Εξάρτηση από τον κύριο µέτοχο 6

9 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ 1 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΜΕΡΟΣ Α ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ (από 7/3/2008) ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Υπεύθυνα Πρόσωπα Παράγοντες κινδύνου Χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων της τελευταίας αύξησης Μέτοχοι Όροι Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου Κατάργηση του δικαιώµατος προτίµησης Λόγοι Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου Αναµενόµενο Χρονοδιάγραµµα Γενικά ικαιώµατα Μετόχων Φορολογία Μερισµάτων Προθέσεις Βασικών Μετόχων Μείωση ιασποράς Αραίωση (Dilution) Προορισµός Νέων Κεφαλαίων και Χρονοδιάγραµµα ιάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων Προορισµός Νέων Κεφαλαίων από την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου Χρονοδιάγραµµα ιάθεσης των Αντληθέντων Κεφαλαίων απάνες Έκδοσης Βασικές πληροφορίες Κεφαλαιακή ιάρθρωση και Συνολικό Καθαρό Χρηµατοοικονοµικό Χρέος ήλωση για την Επάρκεια του Κεφαλαίου Κίνησης Έγγραφα στη ιάθεση του Επενδυτικού Κοινού

10 1 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ 1.1 ΜΕΡΟΣ Α ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ (από 7/3/2008) ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Στο παρόν Σηµείωµα Κινητών Αξιών περιέχονται και παρουσιάζονται όλες οι πληροφορίες που κρίνονται απαραίτητες προκειµένου οι επενδυτές να είναι σε θέση µε εµπεριστατωµένο τρόπο να αξιολογούν τα περιουσιακά στοιχεία, τις υποχρεώσεις, τη χρηµατοοικονοµική κατάσταση, τα αποτελέσµατα και τις προοπτικές τόσο της «MULTIRAMA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (στο εξής η «Multirama» ή «η Εταιρεία» ή «ο Εκδότης») όσο και του Οµίλου του, καθώς και τα δικαιώµατα που απορρέουν από τις κοινές µετά ψήφου ονοµαστικές µετοχές της Εταιρείας. Το παρόν Σηµείωµα Κινητών Αξιών περιλαµβάνει τις πλέον πρόσφατες πληροφορίες για την Εταιρεία που ανέκυψαν ή διαπιστώθηκαν κατά το χρόνο που µεσολάβησε από την έγκριση από το ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς του Ενηµερωτικού ελτίου κατά την 466/ συνεδρίαση του όπως προβλέπεται από τα άρθρα 16 και 12 του Ν. 3401/2005. Σηµειώνεται ότι το παρόν Σηµείωµα Κινητών αξιών αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του Εγγράφου Αναφοράς του Ενηµερωτικού ελτίου που εγκρίθηκε κατά την 466/ συνεδρίαση του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς µε τη µορφή χωριστών εγγράφων και το οποίο τίθεται στη διάθεση του επενδυτικού κοινού ως έγγραφο µέσω παραποµπής (περισσότερες πληροφορίες στην ενότητα του παρόντος Σηµειώµατος Κινητών Αξιών) σύµφωνα µε τα άρθρα 5, 9 και 12 του Ν. 3401/2005, καθώς και του άρθρου 25 του Κανονισµού (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Το παρόν Σηµείωµα Κινητών Αξιών και Περιληπτικό Σηµείωµα αποτελούν σε συνδυασµό µε το Έγγραφο Αναφοράς του Ενηµερωτικού ελτίου που εγκρίθηκε κατά την 466/ συνεδρίαση του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς µε τη µορφή χωριστών εγγράφων σύµφωνα µε το άρθρο 12 του Ν. 3401/2005 Ενηµερωτικό ελτίο για την παρούσα ΑΜΚ. Κατά συνέπεια ως Ενηµερωτικό ελτίο ορίζεται εφεξής το παρόν Περιληπτικό Σηµείωµα, το παρόν Σηµείωµα Κινητών Αξιών και το «Έγγραφο Αναφοράς» του Ενηµερωτικού ελτίου που εγκρίθηκε κατά την 466/ συνεδρίαση του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς µε τη µορφή χωριστών εγγράφων και το οποίο τίθεται στη διάθεση του επενδυτικού κοινού ως έγγραφο µέσω παραποµπής. Εάν υπάρχει διαφορά µεταξύ α) των δηλώσεων που περιέχονται στο παρόν Σηµείωµα κινητών Αξιών και β) των αντίστοιχων δηλώσεων που περιέχονται στο από Έγγραφο Αναφοράς οι δηλώσεις στο (α) υπερισχύουν ως πλέον πρόσφατες. Το παρόν Ενηµερωτικό ελτίο της Multirama καταρτίστηκε και διατέθηκε µε βάση τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε µε την από 20/3/2008 απόφαση του το περιεχόµενο του παρόντος Σηµειώµατος Κινητών Αξιών και Περιληπτικού Σηµειώµατος που σε συνδυασµό µε το Έγγραφο Αναφοράς του Ενηµερωτικού ελτίου που εγκρίθηκε κατά την 466/ συνεδρίαση του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς µε τη µορφή χωριστών εγγράφων σύµφωνα µε το άρθρο 12 του Ν. 3401/2005 αποτελούν Ενηµερωτικό ελτίο, µόνο όσο αφορά την κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του Κανονισµού (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαικών Κοινοτήτων και του Ν. 3401/2005. Το παρόν Ενηµερωτικό ελτίο περιέχει κάθε πληροφορία της οποίας η δηµοσιοποίηση προβλέπεται από τον Κανονισµό (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαικών Κοινοτήτων και η οποία αφορά στην Εταιρεία και στην παρούσα έκδοση των νέων µετοχών της Εταιρείας συνεπεία της παρούσας αύξησης µετοχικού κεφαλαίου. 1.2 Υπεύθυνα Πρόσωπα Το παρόν Ενηµερωτικό ελτίο για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας, όπως αυτό εγκρίθηκε από το ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις 20/3/2008, θα είναι διαθέσιµο στο επενδυτικό κοινό, σύµφωνα µε το άρθρο 14, παρ. 2 του Ν. 3401/2005, όπως ισχύει, σε ηλεκτρονική µορφή στην ιστοσελίδα του Χρηµατιστηρίου Αθηνών στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στην 2

11 ιστοσελίδα της Εταιρείας και στην ιστοσελίδα του Συµβούλου Έκδοσης, EUROBANK EFG Telesis Finance AΕΠΕΥ, Επίσης, το Ενηµερωτικό ελτίο θα είναι διαθέσιµο δωρεάν στο επενδυτικό κοινό και σε έντυπη µορφή, εφόσον ζητηθεί, στα γραφεία της Εταιρείας, 23ο χλµ. Eθνικής οδού Aθηνών Λαµίας, , Άγ. Στέφανος Aττικής και στα γραφεία του Συµβούλου Έκδοσης «EUROBANK EFG Telesis Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ.», Οδός Φιλελλήνων 10, Αθήνα Αττικής. Η σύνταξη και η διάθεση του παρόντος Ενηµερωτικού ελτίου έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε µε την από 20/3/2008 απόφαση του το περιεχόµενο του παρόντος Σηµειώµατος Κινητών Αξιών και Περιληπτικού Σηµειώµατος που σε συνδυασµό µε το Έγγραφο Αναφοράς του Ενηµερωτικού ελτίου που εγκρίθηκε κατά την 466/ συνεδρίαση του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς µε τη µορφή χωριστών εγγράφων σύµφωνα µε το άρθρο 12 του Ν. 3401/2005 αποτελούν Ενηµερωτικό ελτίο, µόνο οδό αφορά την κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του Κανονισµού(ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και του Ν. 3401/2005. Η Εταιρεία και τα µέλη του ιοικητικού της Συµβουλίου είναι υπεύθυνοι για το περιεχόµενο του Ενηµερωτικού ελτίου. Τα φυσικά πρόσωπα που επιµελήθηκαν της σύνταξης του Ενηµερωτικού ελτίου είναι τα εξής: ο κ. Stephane Wagner, [ Γενικός ιευθυντής και Εκτελεστικό Μέλος Σ της Εταιρείας, τηλ ]. ο κ. Γεώργιος Κολέλης, [Οικονοµικός ιευθυντής της Εταιρείας, τηλ ]. Τα φυσικά πρόσωπα που επιµελήθηκαν της σύνταξης του Ενηµερωτικού ελτίου και τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας δηλώνουν ότι έχουν λάβει γνώση και συµφωνούν µε το περιεχόµενου του Ενηµερωτικού ελτίου που καθίσταται διαθέσιµο στο επενδυτικό κοινό και βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι αφού έλαβαν κάθε εύλογο µέτρο για το σκοπό αυτό, οι πληροφορίες που περιέχονται στο Ενηµερωτικό ελτίο είναι, καθόσον γνωρίζουν, αληθείς και δεν υπάρχουν παραλείψεις που να αλλοιώνουν το περιεχόµενό του. Η Εταιρεία, τα µέλη του ιοικητικού της Συµβουλίου, τα φυσικά πρόσωπα που επιµελήθηκαν της σύνταξης του Ενηµερωτικού ελτίου που καθίσταται διαθέσιµο στο επενδυτικό κοινό και ο Σύµβουλος Έκδοσης, EUROBANK EFG Telesis Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ., βεβαιώνουν ότι αυτό έχει συνταχθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού 809/2004 της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Σύµβουλος Έκδοσης για την παρούσα εισαγωγή προς διαπραγµάτευση νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών της Εταιρείας στην κατηγορία «Μεσαίας και µικρής κεφαλαιοποίησης» του Χρηµατιστηρίου Αθηνών είναι η EUROBANK EFG Telesis Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ. η οποία δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση και συµφωνεί µε το περιεχόµενου του παρόντος Ενηµερωτικού ελτίου που καθίσταται διαθέσιµο στο επενδυτικό κοινό και βεβαιώνει υπεύθυνα ότι αφού έλαβε κάθε εύλογο µέτρο για το σκοπό αυτό, οι πληροφορίες που περιέχονται στο Ενηµερωτικό ελτίο είναι, εξ όσων γνωρίζει είναι αληθείς και δεν υπάρχουν παραλείψεις που να αλλοιώνουν το περιεχόµενο του. Ο Σύµβουλος Έκδοσης EUROBANK EFG Telesis Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ., Φιλελλήνων 10, Αθήνα, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι δεν έχει διενεργήσει ανεξάρτητο νοµικό και οικονοµικό έλεγχο, και κάθε πληροφορία που περιλαµβάνεται στο παρόν Ενηµερωτικό ελτίο βασίζεται αποκλειστικά σε στοιχεία που ελήφθησαν από την Εταιρία ή σε δηλώσεις των εκπροσώπων της και των φυσικών προσώπων που επιµελήθηκαν τη σύνταξη του Ενηµερωτικού ελτίου. Η ιοίκηση της Εταιρείας δηλώνει ότι δεν υπάρχουν συµφέροντα των φυσικών και νοµικών προσώπων που συµµετέχουν στην παρούσα αύξηση µετοχικού κεφαλαίου, πέρα των κατωτέρω συµφερόντων του Συµβούλου Έκδοσης και των προσώπων που ενεργούν για λογαριασµό του. Ο Σύµβουλος Έκδοσης και τα πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασµό του, δηλώνουν ότι δεν έχουν συµφέροντα τα οποία δύνανται να επηρεάσουν την παρούσα αύξηση µετοχικού κεφαλαίου µε την εξαίρεση: α) την τραπεζική συνεργασία που διατηρεί η µητρική εταιρεία του Συµβούλου Έκδοσης Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E. µε τον Όµιλο Multirama για βραχυπρόθεσµες πιστοδοτήσεις συνολικού ύψους 35 εκατ. το υπόλοιπο των οποίων ανέρχεται σήµερα (22/2/2008) σε 23,9 εκατ., β) την συµµετοχή που έχει η θυγατρική της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias Α.Ε., EFG PRIVATE BANK (LUXEMBOURG) SA, στο µετοχικό κεφάλαιο του Εκδότη για λογαριασµό πελατών της (ποσοστό 4,5518% των µετοχών και των δικαιωµάτων ψήφου την 7/3/2008) και γ) της αµοιβής που θα λάβει η EUROBANK E.F.G. TELESIS FINANCE A.Ε.Π.Ε.Υ. ως Σύµβουλος Έκδοσης για την παρούσα εισαγωγή προς 3

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ. Ανώνυµος Βιοµηχανική Εµπορική Εταιρία ιοικήσεως Επιχειρήσεων και Συµµετοχών ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ. Ανώνυµος Βιοµηχανική Εµπορική Εταιρία ιοικήσεως Επιχειρήσεων και Συµµετοχών ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Ανώνυµος Βιοµηχανική Εµπορική Εταιρία ιοικήσεως Επιχειρήσεων και Συµµετοχών ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Για την εισαγωγή των 9.351.310 νέων κοινών µετοχών και 1.300.000 νέων προνοµιούχων µετοχών της

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ε.ΜΗ 115404337000 ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΘΕΣΗ ΣΤΑΝΟΤΟΠΙ, ΤΚ 200 01 ΤΗΛ.: 27410-58300, FAX:

Γ.Ε.ΜΗ 115404337000 ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΘΕΣΗ ΣΤΑΝΟΤΟΠΙ, ΤΚ 200 01 ΤΗΛ.: 27410-58300, FAX: ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Αρ.Μ.Α.Ε 1186/06/Β/86/28 Γ.Ε.ΜΗ 115404337000 ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΘΕΣΗ ΣΤΑΝΟΤΟΠΙ, ΤΚ 200 01 ΤΗΛ.: 27410-58300, FAX: 27410-58297 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ε.ΜΗ 115404337000 ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΘΕΣΗ ΣΤΑΝΟΤΟΠΙ, ΤΚ 200 01 ΤΗΛ.: 27410-58300, FAX:

Γ.Ε.ΜΗ 115404337000 ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΘΕΣΗ ΣΤΑΝΟΤΟΠΙ, ΤΚ 200 01 ΤΗΛ.: 27410-58300, FAX: ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Αρ.Μ.Α.Ε 1186/06/Β/86/28 Γ.Ε.ΜΗ 115404337000 ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΘΕΣΗ ΣΤΑΝΟΤΟΠΙ, ΤΚ 200 01 ΤΗΛ.: 27410-58300, FAX: 27410-58297 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1/1-31/12/2012 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Δηλώσεις Μελών Διοικητικού Συμβουλίου 4 -Ετήσια Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (η παρούσα ήλωση συντάσσεται σύµφωνα µε το άρθρο 43 α παρ. 3 περ. δ του κ.ν. 2190/1920) 1.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ * ΕΙΣΑΓΩΓΗ * 1. Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης 1.1 Γνωστοποίηση οικειοθελούς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 16601/06/Β/88/13 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 121561160000 ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΗ ΣΚΛΗΡΗ)

Διαβάστε περισσότερα

31 2014 .3556/2007, 4) EBITDA

31 2014 .3556/2007, 4)         EBITDA ALTEC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ A.B.E.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (Ν. 3556/2007, άρθρο 4) Μάρτιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ AE ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της εννιάµηνης περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2007 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 16601/06/Β/88/13 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 121561160000 ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΗ ΣΚΛΗΡΗ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΕΔΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ Περιεχόµενα 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Σελίδα Δηλώσεις Εκπροσώπων Διοικητικού Συµβουλίου 3 Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συµβουλίου 4 26 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Διαβάστε περισσότερα

Προς Χρηµατιστήριο Αθηνών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Προς Χρηµατιστήριο Αθηνών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Προς Χρηµατιστήριο Αθηνών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Η Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α. δηµιουργήθηκε για αναπτυσσόµενες ή µικρές επιχειρήσεις. Οι µετοχές των εταιρειών της Εναλλακτικής Αγοράς δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

Αστέριος Καντώνιας Πρόεδρος του Σ & ιευθύνων Σύµβουλος ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αστέριος Καντώνιας Πρόεδρος του Σ & ιευθύνων Σύµβουλος ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 (Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

(κατ άρθρο 5 του ν. 3556/2007)

(κατ άρθρο 5 του ν. 3556/2007) Αµαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20, 151 25 Μαρούσι THΛ. 210 6306000 - FAX 210 6306136 e-mail: mainof@aegek.gr - http://www.aegek.gr Α.Μ.Α.Ε. : 13262/06/Β/86/015 Εξαμηνιαία οικονομική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε.

Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε. Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της χρήσεως 2010 (περιλαμβάνει την περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2010) (Βάση του ν.3556/07) 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

EPSILON NET Ανώνυµη Βιοτεχνική και Εµπορική Εταιρία Πληροφορικής, Εκπαίδευσης και Προϊόντων Υψηλής Τεχνολογίας.Τ. EPSILON NET ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

CANDY HOOVER HELLAS A.E.

CANDY HOOVER HELLAS A.E. CANDY HOOVER HELLAS A.E. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2011 έως 31 Δεκεµβρίου 2011 σύµφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς Διεύθυνση έδρας: Παραδείσου 29, 151

Διαβάστε περισσότερα

4.000.000 4.000.000 4.000.000

4.000.000 4.000.000 4.000.000 ΣΕΛΜΑΝ ΕΛΛΗΝΟΕΛΒΕΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ Α.Ε. OMIΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την Οικονοµική Χρήση 1 ης Ιανουαρίου έως 31 ης εκεµβρίου 2011 (Σύµφωνα µε το Ν. 3556/2007) Οι συνηµµένες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 5/204/14-11-2000 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΑΠΟΦΑΣΗ 5/204/14-11-2000 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΠΟΦΑΣΗ 5/204/14-11-2000 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Θέµα: Κανόνες συµπεριφοράς των εταιριών που έχουν εισαγάγει τις µετοχές τους στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών και των συνδεοµένων µε αυτές προσώπων.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Θέματα Ημερήσιας Διάταξης Θέμα 1ο: Απολογισμός διαχειρίσεως της 35ης εταιρικής χρήσεως (1.1.2010 31.12.2010) και υποβολή

Διαβάστε περισσότερα

. 6620/06/ /86/23 455-188 63 - 2008 .3556/2007 H M 27.08.2008 www.marac.gr, 5.

. 6620/06/ /86/23 455-188 63 -  2008 .3556/2007 H M 27.08.2008 www.marac.gr, 5. ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ Ανώνυµη Βιοµηχανική Εµπορική Εταιρεία ΑΡ. Μ.Α.Ε. 6620/06/Β/86/23 Λεωφ. ηµοκρατίας 455-188 63 Πέραµα - Πειραιά, ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008 ΕΩΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008

ΟΜΙΛΟΣ ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008 ΕΩΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΟΜΙΛΟΣ ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ` ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008 ΕΩΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 Η Ετήσια Οικονοµική Έκθεση της χρήσεως 2008 καταρτίστηκε σύµφωνα µε το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. της περιόδου 1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014

ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. της περιόδου 1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της περιόδου 1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 και τις επ αυτού εκτελεστικές Αποφάσεις του Δ.Σ. της

Διαβάστε περισσότερα

J&P ΑΒΑΞ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση. 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012

J&P ΑΒΑΞ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση. 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 J&P ΑΒΑΞ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 J&P ΑΒΑΞ Α.Ε. Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 913601000 (πρώην αρ.μ.α.ε. 14303/06/Β/86/26) Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 16, 151 25, Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕN ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕN ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ EUROBANK NTT ΔΟΛΑΡΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (USD) ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000223001000 Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ» ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ-Ε ΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ- ΙΑΡΚΕΙΑ

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ» ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ-Ε ΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ- ΙΑΡΚΕΙΑ ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ» ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ-Ε ΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ- ΙΑΡΚΕΙΑ ΑΡΘΡΟ 1: ΕΠΩΝΥΜΙΑ Συνίσταται ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

01.07.2010 30.06.2011 ( )

01.07.2010 30.06.2011 ( ) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ 1 ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2010-30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.) Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

«ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 16132/06/Β/87/03. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 έως 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009

«ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 16132/06/Β/87/03. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 έως 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 «ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 16132/06/Β/87/03 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 έως 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 Περιεχόµενα I. ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ...3

Διαβάστε περισσότερα

Ενοποιηµένος Κανονισµός Λειτουργίας

Ενοποιηµένος Κανονισµός Λειτουργίας Ενοποιηµένος Κανονισµός Λειτουργίας Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά τη νοµοθεσία του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010

ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010 ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010 1. Αρχές Εταιρικής ιακυβέρνησης Η Εταιρία έχει υιοθετήσει τις Αρχές της Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ

Διαβάστε περισσότερα