ιερεύνηση εφαρµογής του Μοντέλου Επιχειρηµατικής Αριστείας EFQM στην αυτοαξιολόγηση σχολικών µονάδων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ιερεύνηση εφαρµογής του Μοντέλου Επιχειρηµατικής Αριστείας EFQM στην αυτοαξιολόγηση σχολικών µονάδων"

Transcript

1 ιερεύνηση εφαρµογής του Μοντέλου Επιχειρηµατικής Αριστείας EFQM στην αυτοαξιολόγηση σχολικών µονάδων Ευστάθιος Αθ. Ζωγόπουλος, ρ., Μηχανικός Ε.Μ.Π, Σχολικός Σύµβουλος.Ε Περίληψη: Η εκπαίδευση στις σύγχρονες κοινωνίες είναι θεσµός µείζονος σηµασίας που έχει τη δύναµη της διαµόρφωσης και αναδιάρθρωσής τους. Οι ραγδαίες και ριζοσπαστικές αλλαγές στο περιβάλλον της εκπαίδευσης ως συνέπεια των κοινωνικών µεταβολών, υπαγορεύουν, σε σχέση µε το παρελθόν, αναθεωρήσεις και αποτελεσµατικούς επαναπροσδιορισµούς, ενώ επιβάλλουν συνολικότερες και συνθετότερες προσεγγίσεις στη διαχείριση εκπαιδευτικών θεµάτων. Η εκπαίδευση δεν αποτελεί απλά ένα βασικό δικαίωµα του κάθε ατόµου στη µόρφωση, αλλά συνιστά θεµελιώδη συνταγµατική υποχρέωση λόγω της πρωταρχικής της σηµασίας στην εξέλιξη και ολοκλήρωση της ανάπτυξης και ταυτότητας του ατόµου και κατά προέκταση της ευρύτερης κοινωνίας. Η εκπαιδευτική διαδικασία θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις πολλαπλές απαιτήσεις που διαµορφώνονται στο µικροσύστηµα της σχολικής τάξης αλλά και στο ευρύτερο περιβάλλον της παγκοσµιοποιηµένης κοινωνίας. Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να διερευνήσει µέσα από την πρόσφατη βιβλιογραφία, κατά πόσο η υιοθέτηση και η εφαρµογή ενός µοντέλου ποιότητας δύναται να οδηγήσει στη βελτίωση των εκπαιδευτικών διεργασιών. Λέξεις-κλειδιά: µοντέλα εκπαίδευσης, επιχειρηµατική αριστεία, EFQM 1. Εισαγωγή Οι έντονοι ρυθµοί που καταγράφονται τα τελευταία χρόνια στις επιστηµονικές και κοινωνικές εξελίξεις, έχουν σαν αποτέλεσµα να εντείνονται οι συζητήσεις για τη βελτίωση της εκπαίδευσης. Οι περισσότερες χώρες έχουν αρχίσει τον εκσυγχρονισµό των εκπαιδευτικών συστηµάτων τους, ενώ από τους κυρίαρχους στρατηγικούς στόχους στο διευρυµένο κοινωνικοπολιτικό περιβάλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι τα κράτη-µέλη της να αναπτύξουν και να εφαρµόσουν πολιτικές για τη διασφάλιση της βιώσιµης ανάπτυξης των εκπαιδευτικών τους συστηµάτων. Οι παράγοντες ποιότητας ενός εκπαιδευτικού συστήµατος δεν λειτουργούν και δεν επηρεάζουν το εκπαιδευτικό σύστηµα αυτόνοµα αλλά αλληλεπιδρούν µεταξύ τους, αναπτύσσοντας µε τη συσχέτιση αυτή ένα δυναµικό σύστηµα το οποίο διαµορφώνει την ποιότητα της παρεχόµενης εκπαίδευσης (Ζωγόπουλος, 2011). Ο παράγοντας που εξετάζεται στην παρούσα εργασία εάν δύναται να συµβάλει αποτελεσµατικά στη βελτίωση των εκπαιδευτικών διαδικασιών υπό τις κατάλληλες πάντοτε προϋποθέσεις, είναι η εφαρµογή βραβείων µοντέλων ποιότητας. Τα τελευταία χρόνια παρατηρούµε τη συνεχή υιοθέτηση και δηµιουργία βραβείων - µοντέλων ποιότητας, σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, αλλά και από εµπορικά και επαγγελµατικά σωµατεία, καθώς και από µεγάλες εταιρίες. Σύµφωνα µε το Ινστιτούτο για την ιασφάλιση Ποιότητας (Institute of Quality Assurance), τα βραβεία ποιότητας ορίζονται ως έπαινοι οι οποίοι απονέµονται σε έναν οργανισµό για κάποια συγκεκριµένη διάσταση απόδοσης σχετικής µε την ποιότητα. ISSN

2 Υπό τη γενικότερη προσπάθεια για την προώθηση της ποιότητας, δηµιουργήθηκαν και οι κυριότεροι οργανισµοί που εκπροσωπούν ορισµένα από τα πιο γνωστά βραβεία ποιότητας όπως το National Institute for Science and Technology στις Η.Π.Α, το Ευρωπαϊκό ίκτυο ιασφάλισης Ποιότητας ENQA (European Network of Quality Assurance), κ.ά. (Dedhia, 2001). Σε εθνική κλίµακα οι προσπάθειες πολλών κρατών κατευθύνθηκαν προς την δηµιουργία βραβείων ποιότητας, µε στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της χώρας τους. Παράλληλα µε την εµφάνιση των βραβείων ποιότητας στον παγκόσµιο χάρτη, δηµιουργήθηκε και η ανάγκη για εξατοµίκευση των κλάδων ή τοµέων στους οποίους απευθύνονται. Η ανάγκη για επέκταση των βραβείων ποιότητας και στον δηµόσιο τοµέα άρχισε να γίνεται επιτακτική. Η δηµιουργία όµως, βραβείων ποιότητας που να αφορούν στον δηµόσιο τοµέα και κυρίως ο σχεδιασµός τους επηρεάζεται από παράγοντες όπως, το επίπεδο της διοίκησης ποιότητας που ασκείται στον τοµέα αυτό και το επίπεδο αναγνωρισιµότητας. Η καθαρή αξία ενός βραβείου ποιότητας είναι µηδενική αν δεν επιτυγχάνονται θετικά αποτελέσµατα σε µια χώρα (Loffler, 2001), ενώ η ανάπτυξη και εφαρµογή ενός Παγκοσµίου Μοντέλου Επιχειρηµατικής Αριστείας είναι απόλυτα δικαιολογηµένη και απαραίτητη (Sharma & Talwar, 2007). Με τη θέσπιση των βραβείων ποιότητας επιδιώκεται ο αναγκαίος για επιβίωση και ανάπτυξη των επιχειρήσεων αναπροσανατολισµός της διοίκησης (Evans & Lindsay, 2002). Μερικά από τα πιο σηµαντικά είναι τα ακόλουθα: Το Βραβείο Deming-Deming Application Prize (1951). Το Αµερικανικό Εθνικό Βραβείο Ποιότητας - Malcolm Baldrige National Quality Award (1987), Η.Π.Α. Το Βραβείο Ποιότητας της Αυστραλίας - Australian Business Excellence Award (1988), Αυστραλία. Το Ευρωπαϊκό Βραβείο Ποιότητας - European Quality Award (1992), Ευρώπη. Το Ινδικό Βραβείο Ποιότητας - CII-EXIM Bank Business Excellence Award (1994), Ινδία. Το Βραβείο Ποιότητας της Σιγκαπούρης - Singapore Quality Award (1994), Σιγκαπούρη. Το Βραβείο Ποιότητας του Καναδά - Canada Award for Excellence (1984), Καναδάς. 2. Το Ευρωπαϊκό Μοντέλο Επιχειρηµατικής Αριστείας Το Ευρωπαϊκό Μοντέλο Επιχειρηµατικής Αριστείας είναι το πιο διαδεδοµένο επιχειρησιακό πλαίσιο στην Ευρώπη. Το έναυσµα για τη σύστασή του δόθηκε από την πρωτοβουλία ορισµένων µεγάλων επιχειρήσεων και την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που τον Οκτώβριο του 1989 ίδρυσε έναν οργανισµό υπεύθυνο για θέµατα ποιότητας µε την επωνυµία Ευρωπαϊκό Ίδρυµα ιοίκησης της Ποιότητας - European Foundation for Quality Management (EFQM). Το Ίδρυµα αυτό, το οποίο εδρεύει στις Βρυξέλλες, ιδρύθηκε µε στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των Ευρωπαϊκών οργανισµών. Βασικό του µέληµα ήταν η δηµιουργία ενός Ευρωπαϊκού βραβείου Ποιότητας, το οποίο και θα αποτελούσε το αντίπαλο δέος στο ήδη διαδεδοµένο αντίστοιχο Αµερικανικό βραβείο, το Malcolm Baldrige National Quality Award. Σύµφωνα µε το ίδρυµα, η ποιοτική διαχείριση πρέπει να στραφεί προς όλες τις δραστηριότητες, σε όλα τα επίπεδα ενός οργανισµού και πρέπει να είναι µια συνεχής διαδικασία προς βελτίωση. ISSN

3 Η βασικότερη αρχή της προσέγγισης είναι ότι η απόδοση πρέπει να ικανοποιεί τις προσδοκίες, τις ανάγκες και τα αιτήµατα όλων των εχόντων οφέλη (Nabitz, et.al., 2000). Ιδρυτικά µέλη του ήταν 14 από τις πιο επιφανείς επιχειρήσεις και οργανισµούς της Ευρώπης, ενώ σήµερα έχει µέλη περισσότερους από 900 οργανισµούς, τόσο από τον ιδιωτικό όσο και από τον δηµόσιο τοµέα σε 30 χώρες. Σε κάθε χώρα διατηρεί εθνικό εκπρόσωπο (National Partner Organization-NPO). Στη χώρα µας τον επίσηµο αυτό ρόλο κατέχει η Ελληνική Εταιρία ιοίκησης Επιχειρήσεων (ΕΕ Ε). Τα ιδρυτικά µέλη ανέπτυξαν ένα πολυδιάστατο ποιοτικό πρότυπο που σήµερα είναι ευρέως διαδεδοµένο στην Ευρώπη και είναι γνωστό ως το µοντέλο του Ευρωπαϊκού Οργανισµού ιοίκησης Ολικής Ποιότητας (EFQM), ενώ εξελίχτηκε ως The EFQM Excellence Model. Το Ευρωπαϊκό Ίδρυµα ιοίκησης της Ποιότητας (EFQM) σε συνεργασία µε τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό Ποιότητας-European Organization for Quality (EOQ), ο οποίος πραγµατεύεται θέµατα τυποποίησης για την υλοποίηση ενιαίας αγοράς, δηµιούργησαν και το Ευρωπαϊκό Βραβείο Ποιότητας-European Quality Award, το οποίο απονέµεται από το 1992 ετησίως, αρχικά σε µεγάλες και εκ των υστέρων και σε µικροµεσαίες ιδιωτικές επιχειρήσεις, ενώ από το 1996 θεσπίστηκε επίσης και για οργανισµούς και επιχειρήσεις στο δηµόσιο τοµέα. Το Ευρωπαϊκό Βραβείο Ποιότητας αποτελεί ένα αυστηρό και απαιτητικό διαγωνισµό, σχεδιασµένο για οργανισµούς ή επιχειρησιακές µονάδες, που θεωρούνται εθνικά ή ευρωπαϊκά πρότυπα οργανισµών και διαθέτουν πενταετές τουλάχιστον ιστορικό συνεχούς βελτίωσης (Conti, 2002). Οι συµµετέχοντες οργανισµοί έχουν διενεργήσει αυτοαξιολόγηση µε βάση το µοντέλο EFQM περισσότερες από µία φορές και έχουν συγκεντρώσει τουλάχιστον 450 βαθµούς σε κλίµακα βαθµολογίας Τα κριτήρια του Ευρωπαϊκού Μοντέλου Επιχειρηµατικής Αριστείας, βάσει των οποίων αξιολογείται µία επιχείρηση, εµπεριέχουν ένα ευρύ πεδίο χαρακτηριστικών τα οποία αποτελούν συστατικά της ιοίκησης Ποιότητας. Τα εννέα κριτήρια του Μοντέλου Επιχειρηµατικής Αριστείας απεικονίζονται στο παρακάτω σχήµα: (πηγή ISSN

4 Σχήµα 1. Το Ευρωπαϊκό µοντέλο επιχειρηµατικής αριστείας Τα κριτήρια των ιευκολυντών- υναµικών Προϋποθέσεων (enablers criteria) αποτελούν η ηγεσία, η πολιτική και η στρατηγική, το ανθρώπινο δυναµικό, οι συνεργασίες και πόροι και οι διαδικασίες, καλύπτουν δε το τι κάνει µία επιχείρηση. Τα κριτήρια των Αποτελεσµάτων (results criteria) αποτελούν τα αποτελέσµατα του ανθρώπινου δυναµικού, τα αποτελέσµατα των πελατών, τα αποτελέσµατα της κοινωνίας και τα οικονοµικά αποτελέσµατα, καλύπτουν τι µια επιχείρηση επιτυγχάνει. Αναλυτικότερα, τα κριτήρια αυτά είναι: 1. Ηγεσία (10%) Αφορά τον τρόπο µε τον οποίο τα ανώτερα στελέχη αναπτύσσουν το όραµα και την αποστολή της επιχείρησης, καθώς και τις αξίες που τη διέπουν, µε σκοπό τη µακροπρόθεσµη επιτυχία. Εφαρµόζουν τις κατάλληλες δράσεις και συµπεριφορές, συµµετέχοντας ενεργά για τη διασφάλιση της επιχειρηµατικής αριστείας. Η συµπεριφορά και οι δραστηριότητες της διοίκησης θα πρέπει να προάγουν την κουλτούρα της επιχείρησης και να λειτουργούν µε βάση τις αρχές και τη φιλοσοφία της ιοίκησης Ολικής Ποιότητας. Ο ρόλος της ηγεσίας πρέπει να εστιάζεται στην ανάπτυξη της αποστολής, του οράµατος και των αξιών (υποκριτήριο 1), στην εξασφάλιση της ανάπτυξης, υλοποίησης και διαρκούς βελτίωσης του συστήµατος διοίκησης (υποκριτήριο 2), στην προσωπική επαφή µε τους πελάτες, εταίρους και αντιπροσώπους της κοινωνίας (υποκριτήριο 3), στην παρακίνηση, αναγνώριση και υποστήριξη των προσπαθειών του προσωπικού (υποκριτήριο 4). 2. Πολιτική & Στρατηγική (8%) Καθορίζει τους στρατηγικούς στόχους και εφαρµόζει την αποστολή και το όραµα που έχει διοχετεύσει η εκάστοτε επιχείρηση µέσα από µια στρατηγική, υποστηριζόµενη από τις κατάλληλες δράσεις, πολιτικές και διαδικασίες που θα πρέπει να αναπτύξει. Εξετάζει πώς η στρατηγική του οργανισµού είναι προσανατολισµένη στις ανάγκες του και υποστηριζόµενη από πολιτικές, σχέδια και διεργασίες προωθεί την υλοποίηση του οράµατος και της αποστολής του οργανισµού. Ειδικότερα, εξετάζεται πώς η πολιτική και στρατηγική βασίζονται στις παρούσες και µελλοντικές ανάγκες και προσδοκίες των εµπλεκοµένων (υποκριτήριο 1), βασίζονται σε πληροφορίες αναφορικά µε µετρήσεις απόδοσης, έρευνας, δραστηριότητες σχετικές µε τη µάθηση και τη δηµιουργικότητα (υποκριτήριο 2), αναπτύσσονται, ανασκοπούνται και ενηµερώνονται (υποκριτήριο 3), εφαρµόζονται µέσα από ένα πλαίσιο βασικών διαδικασιών, γνωστοποιούνται σε όλους στον οργανισµό και υλοποιούνται (υποκριτήριο 4). 3. ιοίκηση Ανθρώπινου υναµικού (9%) Εξετάζει πώς διοικείται και σχεδιάζεται η ανάπτυξη των γνώσεων και δυνατοτήτων του προσωπικού σε ατοµικό και οµαδικό επίπεδο µέσα στον οργανισµό και η αξιοποίησή τους για την υποστήριξη της πολιτικής και στρατηγικής και την αποτελεσµατική λειτουργία των διαδικασιών. Ειδικότερα, εξετάζεται πώς ο οργανισµός σχεδιάζει, διαχειρίζεται και βελτιώνει τους ανθρώπινους πόρους (υποκριτήριο 1), εντοπίζει, αναπτύσσει και διατηρεί τις γνώσεις και ικανότητες του προσωπικού (υποκριτήριο 2), ενδυναµώνει και υποστηρίζει την εµπλοκή του προσωπικού σε δραστηριότητες (υποκριτήριο 3), αναπτύσσει το διάλογο µε τους υπαλλήλους (υποκριτήριο 4), επιβραβεύει, αναγνωρίζει και προστατεύει τους εργαζοµένους, (υποκριτήριο 5). ISSN

5 4. Συνεργασίες & Πόροι (9%) Προσδιορίζει τον τρόπο µε τον οποίο οργανώνονται και διαχειρίζονται οι εξωτερικές συνεργασίες και οι εσωτερικοί πόροι για την αποτελεσµατικότερη απόδοση των διαδικασιών και για την υλοποίηση της στρατηγικής. Ειδικότερα, εξετάζεται πώς γίνεται η διαχείριση των εξωτερικών συνεργασιών (υποκριτήριο 1), των χρηµατοοικονοµικών (υποκριτήριο 2), των κτιρίων, του εξοπλισµού και των υλικών (υποκριτήριο 3), της τεχνολογίας (υποκριτήριο 4), των γνώσεων και πληροφοριών (υποκριτήριο 5). 5. ιαδικασίες (14%) Εξετάζει πώς σχεδιάζονται, διαχειρίζονται και βελτιώνονται οι διαδικασίες ώστε να υποστηρίζεται η πολιτική και η στρατηγική και να δηµιουργείται αυξανόµενη προστιθέµενη αξία για τους πελάτες και τους έχοντες οφέλη. Ειδικότερα, εξετάζεται εάν: Ο οργανισµός σχεδιάζει και διαχειρίζεται τις διαδικασίες µε συστηµατικό τρόπο (υποκριτήριο 1). Βελτιώνει όταν είναι απαραίτητο τις διαδικασίες προκειµένου να ικανοποιηθούν οι πελάτες και γενικά οι έχοντες οφέλη (υποκριτήριο 2). Σχεδιάζει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σύµφωνα µε τις ανάγκες και προσδοκίες των πελατών (υποκριτήριο 3). Παράγει, παραδίδει τα προϊόντα και παρέχει υπηρεσίες ώστε οι πελάτες να µένουν ικανοποιηµένοι (υποκριτήριο 4). ιαχειρίζεται και προάγει τις σχέσεις του µε πελάτες (υποκριτήριο 5). Οι διαδικασίες αποτελούν τους µηχανισµούς για την επίτευξη των στόχων, σχετικά µε την διαχείριση, τον έλεγχο και τις αλλαγές που οδηγούν σε συνεχή βελτίωση. 6. Αποτελέσµατα Ανθρώπινου υναµικού (9%) Αφορά την πολιτική που ακολουθεί η επιχείρηση σχετικά µε το ανθρώπινο δυναµικό στο βαθµό στον οποίο ικανοποιεί τις ανάγκες και τις προσδοκίες των εργαζοµένων. Η αξιολόγηση εστιάζεται στον τρόπο µε τον οποίο η διοίκηση ενδιαφέρεται για τις πραγµατικές ανάγκες του προσωπικού, στη συλλογή και στην αξιολόγηση στοιχείων, που µετρούν την ικανοποίησή τους. Ειδικότερα, περιλαµβάνει τα αποτελέσµατα µετρήσεων που είναι σχετικά µε αντιλήψεις του προσωπικού για τον οργανισµό όπως αυτές προκύπτουν για παράδειγµα από έρευνες, συνεντεύξεις, δοµηµένες αξιολογήσεις (υποκριτήριο 1), αλλά και από την εσωτερική παρακολούθηση της απόδοσης του προσωπικού, ώστε να λαµβάνονται υπόψη και οι αντιλήψεις του (υποκριτήριο 2). 7. Αποτελέσµατα Πελατών (20%) Μετρούν το βαθµό ικανοποίησης των εξωτερικών πελατών που καλύπτει η επιχείρηση. Η αξιολόγηση αυτή αφορά τον τρόπο µε τον οποίο η διοίκηση εστιάζεται στις πραγµατικές ανάγκες των πελατών της, στη συλλογή και στην αξιολόγηση στοιχείων, που µετρούν την ικανοποίησή τους. Είναι το κριτήριο µε το µεγαλύτερο συντελεστή βαρύτητας. Ειδικότερα, περιλαµβάνει τα αποτελέσµατα µετρήσεων που είναι σχετικά µε αντιλήψεις πελατών για τον οργανισµό (υποκριτήριο 1), αλλά και από εσωτερική παρακολούθηση της απόδοσης του οργανισµού ώστε να προβλέπονται και οι αντιλήψεις των εξωτερικών πελατών (υποκριτήριο 2). 8. Κοινωνικά αποτελέσµατα (6%) Το κριτήριο αυτό αναφέρεται στις επιπτώσεις που έχει η επιχείρηση όχι µόνο στους εξωτερικούς και εσωτερικούς πελάτες, αλλά και στο ευρύτερο τοπικό και διεθνές κοινωνικό σύνολο στο οποίο δραστηριοποιείται, καθώς επίσης τις συνέπειες ISSN

6 στην ποιότητα ζωής και στο φυσικό περιβάλλον. Είναι το κριτήριο µε το µικρότερο συντελεστή βαρύτητας. Ειδικότερα, περιλαµβάνει τα αποτελέσµατα µετρήσεων που είναι σχετικά µε: αντιλήψεις της κοινωνίας για τον οργανισµό όπως αυτές προκύπτουν από έρευνες, αναφορές, δηµόσιες συγκεντρώσεις, κυβερνητικές αρχές (υποκριτήριο 1), καθώς και µε την εσωτερική παρακολούθηση της απόδοσης του οργανισµού µε σκοπό τη βελτίωση και την πρόβλεψη των αντιλήψεων της κοινωνίας (υποκριτήριο 2). 9. Οικονοµικά Αποτελέσµατα (15%) Παρουσιάζει τις επιδόσεις της επιχείρησης, την οικονοµική της κατάσταση, το οποίο καθορίζει την µακροπρόθεσµη επιβίωσή της στο µέλλον. Καθορίζει τι έχει επιτύχει η επιχείρηση, σε σχέση µε τις σχεδιαζόµενες αποδόσεις. Ειδικότερα περιλαµβάνει τα αποτελέσµατα µετρήσεων που είναι σχετικά µε: την απόδοση της επιχείρησης σε βασικές περιοχές χρηµατοοικονοµικές ή µη όπως για παράδειγµα οι πωλήσεις και το µερίδιο αγοράς (υποκριτήριο 1), καθώς και λειτουργικούς δείκτες που παρακολουθούν τα βασικά αποτελέσµατα σχετικά µε την απόδοση της επιχείρησης (υποκριτήριο 2), µε σκοπό την πρόβλεψη βελτιώσεων, όπως ποσοστό ελαττωµάτων, στοιχεία ισολογισµού, βαθµός καινοτοµίας, προσβασιµότητα στις πληροφορίες και γνώσεις (Russell, 2000). Τα κριτήρια αυτά έχουν συγκεκριµένη βαρύτητα το καθένα (ανάλογα µε το ποσοστό που έχει σηµειωθεί παραπάνω) και συµµετέχουν στη διαµόρφωση µιας συνολικής εικόνας για την επιχείρηση έναντι του βέλτιστου αποτελέσµατος, το οποίο ποσοτικοποιείται µε το µέγιστο των 1000 βαθµών (κλίµακα ). Τα βασικά κριτήρια του µοντέλου υποδιαιρούνται στη συνέχεια σε υποκριτήρια, βάσει των οποίων αξιολογείται η επιχείρηση. Κάθε επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να προσαρµόσει το µοντέλο στις ιδιαίτερες ανάγκες της. Συνεπώς, µε τη χρήση ενός προσεκτικά σχεδιασµένου συστήµατος βαθµολόγησης είναι δυνατόν να µετρηθεί και να συγκριθεί κάθε τοµέας της απόδοσης, από τις σχέσεις των εργαζοµένων και πελατών µέχρι την επιρροή της εταιρίας στην κοινωνία και τα επιχειρηµατικά της αποτελέσµατα. Στα τέλη του 2001 το Ευρωπαϊκό Ίδρυµα θέσπισε τα επονοµαζόµενα Επίπεδα Επιχειρηµατικής Αριστείας, τα οποία αποτελούν ένα σχήµα αναγνώρισης συνεπές µε τα ευρύτερα ευρωπαϊκά πρότυπα, τα οποία είναι εφαρµόσιµα σε οργανισµούς ή επιχειρησιακές µονάδες οργανισµών ασχέτως µεγέθους, τοµέα ή επιπέδου ωριµότητας. Τα επίπεδα Επιχειρηµατικής Αριστείας όπως έχουν σχεδιαστεί είναι τα εξής: έσµευση στην Επιχειρηµατική Αριστεία (Committed to Excellence) Αναγνώριση στην Επιχειρηµατική Αριστεία (Recognized for Excellence) Το Ευρωπαϊκό Βραβείο Ποιότητας (European Quality Award-EQA) Η αυτοαξιολόγηση αποτελεί µια διαδικασία διαγνωστικού χαρακτήρα και επιτρέπει στην επιχείρηση να διαχωρίζει αποτελεσµατικά περιοχές όπου είναι ισχυρή καθώς και περιοχές στις οποίες επιδέχεται ενέργειες βελτίωσης. Στη συνέχεια της διαδικασίας υπάρχει η δυνατότητα µέσα από την αποτύπωση της κατάστασης, να σχεδιάζονται ενέργειες βελτίωσης. Η υπόθεση στην οποία στηρίζεται το Ευρωπαϊκό αυτό µοντέλο αυτοαξιολόγησης είναι ότι τα αποτελέσµατα του οργανισµού έχουν επιτευχθεί µέσω των άριστων επιδόσεων των κριτηρίων. Σε αντίθεση µε τους καθιερωµένους συµβατικούς τρόπους αξιολόγησης µιας επιχείρησης µε οικονοµικά κριτήρια ή δείκτες, η αξιολόγηση µε βάση το µοντέλο για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Ποιότητας λαµβάνει υπόψη ρητά και άµεσα και άλλους ISSN

7 σηµαντικούς παράγοντες που επηρεάζουν όχι µόνο την παρούσα, αλλά και τη µελλοντική αποτελεσµατικότητα µιας επιχείρησης Η αναθεώρηση του µοντέλου Το 1999 στη Γενεύη πραγµατοποιήθηκε από τα µέλη του οργανισµού η αναθεώρηση του µοντέλου. Η αναθεώρηση εξασφαλίζει την δυνατότητα για περισσότερη επικέντρωση στις διαδικασίες της επιχείρησης προσθέτοντας αξία στον γνωστό κύκλο του Deming "Plan (Σχεδίασε), Do (Κάνε), Check (Έλεγξε), Act ( ράσε)" για συνεχή βελτίωση και περισσότερη συσχέτιση µε οτιδήποτε πραγµατοποιείται στον εκάστοτε οργανισµό, τα µέτρα που θα παρθούν και την πολιτική και στρατηγική θα ακολουθηθεί για ένα επιτυχηµένο επιχειρηµατικό µοντέλο. Το αναθεωρηµένο αυτό πρότυπο συνδράµει και στην ανάπτυξη των µικροµεσαίων επιχειρήσεων, µε µια σειρά από χρήσιµα εργαλεία που αναπτύχθηκαν βάσει του µοντέλου της επιχειρηµατικής αριστείας (European Foundation for Quality Management, 2001). Επίσης, η ανάγκη για βαθµολόγηση των κριτηρίων και υποκριτηρίων του EFQM excellence Model, είναι διάχυτη και ανεξάρτητη από τον λόγο χρησιµοποίησής του από µια συγκεκριµένη επιχείρηση. Έτσι, δηµιουργήθηκε και η ανάγκη για το σχεδιασµό ενός συγκεκριµένου πλαισίου αξιολόγησης και βαθµολόγησης αυτών, το οποίο θα γινόταν καθολικά αποδεκτό και θα ήταν σε θέση να συνδυάσει µε τον πλέον αποδοτικό τρόπο τα κριτήρια του µοντέλου, καθώς επίσης και να αποκαλύψει το εύρος και τα επίπεδα της Αριστείας που επιτευχθήκαν σε κάθε ένα από αυτά (Lee, 2002). Έτσι, το 1999 το Ευρωπαϊκό Ίδρυµα ιοίκησης της Ποιότητας (EFQM) καθιέρωσε ένα αναθεωρηµένο πρότυπο, µε την ίδια βασική δοµή σε αριθµό και είδη κριτηρίων. Το Ευρωπαϊκό Βραβείο Ποιότητας στηρίζεται στο µοντέλο επιχειρηµατικής αριστείας του EFQM, το οποίο χρησιµοποιείται µε τη σειρά του ως σηµείο αναφοράς για πολλά εθνικά και τοπικά βραβεία ποιότητας. Για την συµµετοχή στον διαγωνισµό αυτό απαιτείται η υποβολή µίας αναφοράς, µέσα σε προκαθορισµένη χρονική περίοδο, η οποία αξιολογείται και βαθµολογείται από οµάδα αξιολογητών του Ευρωπαϊκού Ιδρύµατος. Η αξιολόγηση γίνεται βάση της έκδοσης του µοντέλου επιχειρηµατικής αριστείας για το 2003 που περιέχει 32 υποκριτήρια και τη λογική RADAR για την βαθµολόγηση. Τα βραβεία/διακρίσεις που δίνονται σε αυτό το επίπεδο επιχειρηµατικής αριστείας είναι τα εξής: Το Ευρωπαϊκό Βραβείο Ποιότητας (EQA Winner) Ο Ευρωπαϊκός Έπαινος Ποιότητας (EQA Prize Winner) Φιναλίστ του Ευρωπαϊκού Βραβείου Ποιότητας (EQA Finalist) Οι αλλαγές αφορούν την εισαγωγή µίας καινοτοµικής µεθόδου αξιολόγησης, που λειτουργεί σαν ένα κυκλικό σύστηµα συνεχούς βελτίωσης για τη µέτρηση των αποδόσεων των προδιαγραφών που οδηγούν στην τελειότητα των επιχειρήσεων, γνωστή ως κάρτα RADAR (Results-Αποτελέσµατα, Approach-Προσέγγιση, Deployment-Ανάπτυξη, Assessment-Αξιολόγηση & Review-Επιθεώρηση). Για την επιτυχή εφαρµογή της λογικής του RADAR απαιτείται o κάθε οργανισµός (Jackson, 1999): 1. Να καθορίζει τα οικονοµικά αποτελέσµατα, τα αποτελέσµατα των εσωτερικών και εξωτερικών πελατών καθώς και τον αντίκτυπο που έχει στην κοινωνία. 2. Να σχεδιάζει και να αναπτύσσει µια εκτενή προσέγγιση για την επίτευξη των προτεινόµενων αποτελεσµάτων. ISSN

8 3. Να αναπτύσσει τις προσεγγίσεις µε ένα συστηµατικό τρόπο που να επιτυγχάνει πλήρη ενσωµάτωση. 4. Να αξιολογεί και να επιθεωρεί τις προσεγγίσεις µέσω των µετρήσεων, οι οποίες προάγουν τη µάθηση και οδηγούν στη βελτίωση των λειτουργιών. Συνεπώς, το Ευρωπαϊκό Μοντέλο Επιχειρηµατικής Αριστείας αποτελεί ένα συστηµατικό πλαίσιο αξιολόγησης σχετικά µε το πώς κάθε οργανισµός προσεγγίζει κάθε κριτήριο, το οποίο ενσωµατώνεται στις λειτουργίες της εκάστοτε επιχείρησης, το βαθµό ανάπτυξης κάθε προσέγγισης, το βαθµό αριστείας καθώς και το εύρος των αποτελεσµάτων που επιτυγχάνει. Η χρήση και η εξάπλωση του Ευρωπαϊκού Μοντέλου Επιχειρηµατικής Αριστείας έχει συνδράµει δυναµικά στην εξάπλωση των αρχών της ποιότητας στις σύγχρονες επιχειρήσεις. Ενισχύεται επίσης, η φιλοσοφία της ιοίκησης Ολικής Ποιότητας ως ο βέλτιστος τρόπος διοίκησης των σύγχρονων επιχειρήσεων, ενώ το Ευρωπαϊκό µοντέλο αποδεικνύεται ότι είναι το καταλληλότερο υπόβαθρο για την αξιολόγηση των επιχειρήσεων. Με αυτόν τον τρόπο χρησιµεύει ως εργαλείο που βρίσκει εφαρµογές τόσο στις εσωτερικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε θέµατα ποιότητας όσο και στις διαδικασίες ελέγχου και επιθεώρησης των επιχειρήσεων. 3. Το Ευρωπαϊκό Μοντέλο Επιχειρηµατικής Αριστείας στην εκπαίδευση Από διάφορες έρευνες προκύπτει ότι τα Μοντέλα Επιχειρηµατικής Αριστείας έχουν ευεργετικά οφέλη για τους οργανισµούς που τα υιοθετούν (Przasnyski & Tai, 2002). Επιπλέον, συµβάλλουν στην απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος, που οδηγεί στην διαφοροποίηση στην απόδοση (Stading & Vokurka, 2003). Τα κριτήρια των εθνικών βραβείων µοντέλων ποιότητας στοχεύουν στην παροχή αµερόληπτων βάσεων για σύγκριση της προόδου που σηµειώνεται στην εφαρµογή των πρακτικών διοίκησης ολικής ποιότητας σε διάφορους οργανισµούς. Τέτοιου είδους κριτήρια ποικίλλουν στις διάφορες χώρες και εξελίσσονται, καθώς η διοίκηση ολικής ποιότητας δεν αποτελείται µόνο από ένα σύνολο ποιοτικών τεχνικών και εργαλείων, αλλά και από µεθόδους διοίκησης, οι οποίες µεταβάλλονται εξαιτίας των πολιτιστικών διαφορών και της προόδου. Η εφαρµογή συγκεκριµένων µεθόδων διοίκησης ολικής ποιότητας σε κάθε επιχείρηση εξαρτάται από το επιχειρηµατικό περιβάλλον και την οργανωσιακή κουλτούρα (Laszlo, 1996). Το µοντέλο επιχειρηµατικής αριστείας EFQM δύναται υπό τις απαραίτητες προϋποθέσεις να αποτελέσει σε πρώτη φάση ένα διαγνωστικό εργαλείο και στη συνέχεια ένα ολοκληρωµένο οδηγό για αυτοαξιολόγηση και βελτίωση της σχολικής µονάδας. Το µοντέλο αποτελεί µία ολιστική αντιµετώπιση του εκπαιδευτικού οργανισµού µε παραµέτρους που καθορίζονται σε στρατηγικό επίπεδο και διαχέονται σε όλα τα επίπεδα διοίκησης και λειτουργίας. Η αυτοαξιολόγηση στην εκπαίδευση στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου και βασίζεται στην αντίληψη ότι το εκπαιδευτικό έργο είναι αποτέλεσµα συνεχούς και δυναµικής αλληλεπίδρασης πολλών παραγόντων που απαρτίζουν τον εκπαιδευτικό οργανισµό (υλικοτεχνική υποδοµή, πόροι, κλίµα και σχέσεις στη σχολική κοινότητα, κτλ.). Η διαδικασία αυτοαξιολόγησης επιτρέπει σε µια σχολική µονάδα να εντοπίσει τα δυνατά της σηµεία αλλά και εκείνα τα οποία χρήζουν βελτίωσης και να προχωρήσει συστηµατικά µε ένα πρόγραµµα συνεχούς αυτοβελτίωσης. Τα ίδια τα άτοµα - µέλη της σχολικής κοινότητας θεωρούνται άξια εµπιστοσύνης, πρόθυµα και ικανά να αντιµετωπίσουν κριτικά το συνολικό εκπαιδευτικό έργο και να προχωρήσουν στην υιοθέτηση όσων µέτρων οι ίδιοι αποφασίσουν ότι το βελτιώνουν. ISSN

9 Η αυτοαξιολόγηση δηµόσιων σχολικών µονάδων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ξεκίνησε πιλοτικά το σχολικό έτος και συµµετείχαν σχολικές µονάδες που επιθυµούσαν να αυτοαξιολογηθούν, ενώ από το επόµενο σχολικό έτος θα είναι υποχρεωτική. Από τα πρώτα πορίσµατα που προέκυψαν διαπιστώθηκε πως η αυτοαξιολόγηση: 1. Ενθάρρυνε δηµιουργικές πρωτοβουλίες, γόνιµες συζητήσεις και δράσεις στη σχολική µονάδα. 2. ιαµόρφωσε κλίµα συνεργασίας και συναντίληψης µεταξύ των µελών της σχολικής κοινότητας. 3. Κινητοποίησε το ενδιαφέρον αδρανών µελών της σχολικής κοινότητας ενεργοποιώντας λανθάνουσες δυνάµεις τους. 4. Ενίσχυσε το κύρος των εκπαιδευτικών και τους διευκόλυνε να συνειδητοποιήσουν άγνωστες για αυτούς πτυχές της επαγγελµατικής τους ταυτότητας. 5. Ενίσχυσε την αυτοαντίληψη και αυτοπεποίθηση των µαθητών. Στον οδηγό αυτοαξιολόγησης του ΥΠ ΒΜΘ περιγράφονται τα βασικά κριτήρια αυτοαξιολόγησης, τα οποία όµως δεν είναι απόρροια ενός ολοκληρωµένου µοντέλου ολικής ποιότητας ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, η αναγκαιότητα ύπαρξης του οποίου είναι άµεσα επιτακτική. Το αναθεωρηµένο µοντέλο E.F.Q.M. µπορεί να απεικονίσει συστηµατικά το επίπεδο απόδοσης της σχολικής µονάδας, να προσδιορίσει σε ποιους τοµείς θα έπρεπε να επικεντρωθούν οι βελτιωτικές κινήσεις, να εντάξει σε ένα ενιαίο οργανωτικό πλαίσιο διάφορες δραστηριότητες και να ενθαρρύνει τη διάχυση και εµπέδωση βέλτιστων πρακτικών. Σηµαντικό στοιχείο του µοντέλου είναι η συνεχής αναθεώρηση και βελτίωση. Η εφαρµογή του Μοντέλου EFQM, δύναται να παρέχει σηµαντικά οφέλη όπως: Συστηµατική αυτοαξιολόγηση, µέσα από την οποία µπορούν να εντοπιστούν και να ιεραρχηθούν οι περιοχές βελτίωσης Συστηµατική παρακολούθηση µετρήσιµων στόχων Εκπαίδευση και εξοικείωση στη µεθοδολογία επίτευξης της αριστείας σε όλες τις δραστηριότητες της σχολικής µονάδας (κουλτούρα) Βέλτιστη διαχείριση πόρων Καλύτερη εσωτερική επικοινωνία και στην εκπαίδευση του προσωπικού Ορθολογικότερη προσέγγιση των γονέων των µαθητών και της τοπικής κοινωνίας Βελτίωση των υπηρεσιών της σχολικής µονάδας σε κάθε επίπεδο Ως προς τη µεθοδολογία, αρχικά εντοπίζονται οι προς βελτίωση περιοχές. Οι ενέργειες βελτίωσης µπορούν να επιλεχθούν µε τη χρήση κριτηρίων ιεράρχησης. Στη συνέχεια µπορούν να δηµιουργηθούν οµάδες εργασίες για τις δραστηριότητες και να ορισθούν τα προγράµµατα δράσεων και υλοποίησης αυτών µε σκοπό την αποτελεσµατική παρακολούθηση και διαχείριση έργου και την αναβάθµιση του υφιστάµενου πλαισίου λειτουργίας µέσω της προστιθέµενης αξίας ενός Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου. Κατόπιν, στο στάδιο της ανάπτυξης (καταγραφή των υφισταµένων διαδικασιών λειτουργίας και αξιολόγηση του υφιστάµενου συστήµατος διαδικασιών λειτουργίας) επισηµαίνονται τα σηµαντικότερα προβλήµατα, προτείνονται διαδικασίες ανασχεδιασµού των διαδικασιών λειτουργίας βάση της αναθεωρηµένης οργανωτικής δοµής και των αρχών που διέπουν ένα αποτελεσµατικό σύστηµα εσωτερικού ελέγχου ISSN

10 και µπορεί να συνταχθεί Εγχειρίδιο ιαδικασιών Λειτουργίας το οποίο µεταξύ των άλλων µπορεί να περιλαµβάνει : Αναλυτικό οργανόγραµµα Περιγραφή θέσεων εργασίας και καταµερισµός καθηκόντων, ευθυνών και αρµοδιοτήτων Περιγραφές διαδικασιών Απαιτούµενα τυποποιηµένα έντυπα Η εφαρµογή του µοντέλου ολοκληρώνεται µε την αξιολόγηση αποτελεσµάτων και την πιθανή αναθεώρηση, καθώς το µοντέλο είναι δυναµικό και χαρακτηρίζεται από ευελιξία και προσαρµοστικότητα. 4. Συµπεράσµατα-προτάσεις Το Μοντέλο EFQM αποτελεί ένα δυναµικό πλαίσιο, βελτιώσεων, αλλαγών και διοίκησης σε όλα τα επίπεδα του οργανισµού (Sandbrook, 2001) και µπορεί να αποτελέσει ένα αποτελεσµατικό εργαλείο ανάπτυξης και διάχυσης της κουλτούρας επιχειρηµατικής αριστείας στην εκπαιδευτική διαδικασία. Απαιτείται διαρκής συλλογική και συντονισµένη προσπάθεια από όλους τους εµπλεκόµενους στην εκπαιδευτική διαδικασία φορείς καθώς και αναδιάρθρωση και επαναπροσδιορισµός των κριτήριων όταν και εφόσον κρίνεται από τις εξελίξεις αναγκαίο έτσι ώστε να επιτευχθούν οι βελτιωτικές ενέργειες που θα οδηγήσουν τη σχολική µονάδα στην ουσιαστική αυτοβελτίωσή της. Απαιτείται η υλοποίηση σε κάθε βαθµίδα εκπαίδευσης µοντέλου βελτίωσης ποιότητας εκπαίδευσης που θα περιλαµβάνει και θα έχει την ευελιξία να αναπροσαρµόζει όλους εκείνους τους παράγοντες και τα κριτήρια που συντελούν στη βελτίωση της παρεχόµενης ποιότητας στις εκπαιδευτικές διαδικασίες. Ολοκληρώνοντας, οι λόγοι αποτυχίας από την εφαρµογή των µοντέλων αριστείας συνοψίζονται στην έλλειψη δοµηµένης προσέγγισης και στην ανορθόδοξη ευθυγράµµιση του στρατηγικού σχεδιασµού, της συνεχούς βελτίωσης και της µεταφοράς γνώσης (Hermel & Ramis-Pujol, 2002). Βιβλιογραφικές παραποµπές Ζωγόπουλος Ε. (2011). Ανάλυση Παραγόντων και Κριτηρίων και Υλοποίηση Μοντέλου βελτίωσης Ολικής Ποιότητας στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση. Αθήνα: Αυτοέκδοση. Conti, T. (2002). Human and social implications of excellence models: are they really accepted by the business community?. Managing service quality, 12 (3), Dedhia, N.S. (2001). Global perspectives on quality. Total Quality Management, 12 (6), Evans, J. R & Lindsay, W. M. (2002). The Management and Control of Quality. South-Western Thomson Learning, fifth edition (pp.11-72). USA. European Foundation for Quality Management. (2001). Moving from the SME Model to the EFQM Excellence Model (pp. 1-12). EFQM Publications. Hermel P., Ramis-Pujol J. (2002). An evolution of excellence: some main trends. The TQM Magazine, 14 (3), Jackson, S. (1999). Exploring the possible reasons why the UK Government commended the EFQM excellence model as a framework for delivering governance in ISSN

11 the new NHS. International Journal of Health Care Quality Assurance, 12 (6), Laszlo, G.P. (1996). Quality awards-recognition or model?.the TQM Magazine,8 (5), Lee, P.M. (2002). Sustaining Business Excellence through a framework of best practices in TQM. The TQM Magazine, 15 (4), Loffler, E. (2001). Quality Awards as a Public Sector Benchmarking Concept in OECD Member Countries: some Guidelines for Quality award organizers. Public Administration & Development, 21 (1), Nabitz, U., Klazinga, N., Walburg, J. (2000). The Efqm excellence Model European and Dutch experiences with the Efqm approach in healthcare. International Journal for quality in healthcare, 12 (3), Przasnyski, Z.H. & Tai L.S. (2002). Stock performance of Malcolm Baldrige National Quality Award winning companies. Total Quality Management, 13 (4), Sandbrook, M. (2001). Using the EFQM Excellence Model as a framework for improvement and change. Journal of Change Management, 2 (1), Russell, S., (2000). ISO 9000: 2000 and the EFQM Excellence Model: competition or co-operation?. Total Quality Management, 4, Sharma, A.K. & Talwar, B. (2007). Evolution of Universal Business Excellence Model incorporating Vedic philosophy. Measuring Business Excellence, 11, Stading, G.L. & Vokurka R.J. (2003). Building quality strategy content using the process from national and international quality awards. TQM & Business Excellence, 14 (8), ISSN

BUSINESS EXCELLENCE ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑ

BUSINESS EXCELLENCE ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑ EUROPEAN FOUNDATION FOR QUALITY MANAGEMENT ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ BUSINESS EXCELLENCE ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑ Στόχος μας... Να δοθεί στον καθένα η ευκαιρία Να εξοικειωθεί με τις

Διαβάστε περισσότερα

Η Eπιχειρηµατική Αριστεία χρειάζεται Εξέλιξη.

Η Eπιχειρηµατική Αριστεία χρειάζεται Εξέλιξη. ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Business Excellence ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ EFQM Η Eπιχειρηµατική Αριστεία χρειάζεται Εξέλιξη. Βιωσιµότητα και Επιχειρηµατική Αριστεία Κάθε επιχειρηµατίας έχει στόχο να έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ Ελληνικό Μοντέλο Επιχειρηµατικής Αριστείας από την ΕΕ Ε Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Επιτυγχάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Η Ποιότητα στο «Σχολείο του Μέλλοντος»

Η Ποιότητα στο «Σχολείο του Μέλλοντος» Η Ποιότητα στο «Σχολείο του Μέλλοντος» Αγγελόπουλος Θωμάς, Υπεύθυνος Γραφείου Ποιότητας Οικονόμου Βασίλης, Υπεύθυνος Συστημάτων Πληροφορικής και μέλος του Γρ. Ποιότητας Ποιοι είμαστε Έτος ίδρυσης: 1917

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Ευρετήριο διαγραμμάτων-πινάκων... 17. Πρόλογος στην 1η έκδοση... 19. Πρόλογος στη 2η έκδοση... 23. Εισαγωγή στη 2η έκδοση...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Ευρετήριο διαγραμμάτων-πινάκων... 17. Πρόλογος στην 1η έκδοση... 19. Πρόλογος στη 2η έκδοση... 23. Εισαγωγή στη 2η έκδοση... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ευρετήριο διαγραμμάτων-πινάκων.......................... 17 Πρόλογος στην 1η έκδοση................................ 19 Πρόλογος στη 2η έκδοση................................. 23 Εισαγωγή στη

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής I

Case Study. Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής I Case Study Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής I ΛΟΓΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΗ Οι σηµαντικότερες αιτίες που οδηγούν στην ανάγκη µέτρησης

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP)

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) Ιανουάριος 2012 Περιεχόμενα 1. H Εταιρία 2. Δήλωση Δέσμευσης Διοίκησης 3. Δέσμευση προς την Αγορά 4. Ανθρώπινα Δικαιώματα- Συνθήκες Εργασίας 5. Περιβάλλον 6. Καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

«Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων»

«Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων» «Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων» ρ. Ευάγγελος Ευµορφόπουλος, Επιθεωρητής του ΕΦΕΤ, Επιστηµονικός Συνεργάτης του ΤΕΙ Αθηνών Σε ένα ανταγωνιστικό παγκόσµιο περιβάλλον,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

[ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ]

[ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ] [ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ευρετήριο διαγραμμάτων-πινάκων... Πρόλογος... Εισαγωγή στη 2η έκδοση... Κυριότερες συντομογραφίες... ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1.1 Εισαγωγή... 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Σχεδιαστής Ιστοσελίδων 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Γνωστό και ως Συνοπτική Ένας σχεδιαστής ιστοσελίδων κατασκευάζει και ενημερώνει ιστοσελίδες ως προς τη σχεδίαση και τη διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχε Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator Γνωστό και ως Ειδικός Σχεδιασμού 2Δ- 3Δ γραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΕΕ ΤΠΔΠ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Θέμα εισήγησης: «ΕΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Τυποποίηση και ποιότητα στη σύγχρονη κοινωνία ΜΕ-ΤΠ Π ΤΕΕ, 2008

Τυποποίηση και ποιότητα στη σύγχρονη κοινωνία ΜΕ-ΤΠ Π ΤΕΕ, 2008 12. Συστήµατα ιαχείρισης Ποιότητας Οργανισµών 12.1 Ιστορική αναδροµή Το 1979 το Βρετανικό Ινστιτούτο Τυποποίησης (British Standards Institution BSί) εκδίδει το πρότυπο BS 5750, Quality systems, που αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Συστήματα Πιστοποίησης & Διαπίστευσης Υπηρεσιών Υγείας

Διεθνή Συστήματα Πιστοποίησης & Διαπίστευσης Υπηρεσιών Υγείας Διεθνή Συστήματα Πιστοποίησης & Διαπίστευσης Υπηρεσιών Υγείας Δρ Παναγιώτα Ν.Τ. Λαζάρου Τμήμα Ποιότητας Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο ΑΤΤΙΚΟΝ 21 Ιουνίου 2012 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008 ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Eνισχύει άμεσα την εμπιστοσύνη των πελατών στην εταιρεία Αναβαθμίζει το κύρος της επιχείρησης προς αρχές, δανειστές, επενδυτές Αποτελεί αναγνωρίσιμο

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ.

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ. 2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες Έχει παρατηρηθεί ότι δεν υπάρχει σαφής αντίληψη της σηµασίας του όρου "διοίκηση ή management επιχειρήσεων", ακόµη κι από άτοµα που

Διαβάστε περισσότερα

και επιχειρήσεις Μελέτη περίπτωσης : PriceWaterHouseCoopers»

και επιχειρήσεις Μελέτη περίπτωσης : PriceWaterHouseCoopers» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ε-Learning και επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία του Έργου. Διαχείριση Έργου Κύκλος Ζωής. Μαρίνα Α.Τσιρώνη Πολιτικός Μηχανικός, MSc ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Θεωρία του Έργου. Διαχείριση Έργου Κύκλος Ζωής. Μαρίνα Α.Τσιρώνη Πολιτικός Μηχανικός, MSc ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Θεωρία του Έργου Διαχείριση Έργου Κύκλος Ζωής Μαρίνα Α.Τσιρώνη Πολιτικός Μηχανικός, MSc ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Οκτώβριος 2009 Διαχείριση του Έργου (Project Management) Ορισμοί Κάθε μιά όχι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΣΗΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Βιβλίο: «Βελτίωση Ποιότητας» Γ. Τσιότρα Σηµειώσεις κ. Καθ. Ν. Μπλέσιου

ΙΟΙΚΗΣΗΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Βιβλίο: «Βελτίωση Ποιότητας» Γ. Τσιότρα Σηµειώσεις κ. Καθ. Ν. Μπλέσιου ΙΟΙΚΗΣΗΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Βιβλίο: «Βελτίωση Ποιότητας» Γ. Τσιότρα Σηµειώσεις κ. Καθ. Ν. Μπλέσιου ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Τα τελευταία χρόνια η ποιότητα καθιερώνεται ως βασικό κριτήριο καταναλωτικής και επιχειρηµατικής

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - Κ.Δ.Π.../2006 Αριθμός. Οι περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών ( Προγράμματα Κατάρτισης Υποψηφίων για Προαγωγή) Κανονισμοί του 2006.

- 1 - Κ.Δ.Π.../2006 Αριθμός. Οι περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών ( Προγράμματα Κατάρτισης Υποψηφίων για Προαγωγή) Κανονισμοί του 2006. - 1 - Κ.Δ.Π.../2006 Αριθμός Οι περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών ( Προγράμματα Κατάρτισης Υποψηφίων για Προαγωγή) Κανονισμοί του 2006 O ΠΕPΙ ΤHΣ ΔHΜOΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚHΣ ΥΠHPΕΣΙΑΣ ΝOΜOΣ ΤOΥ 1969 (10 ΤOΥ 1969)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1. Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1. Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1 Ο ΗΓΟΣ Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2013 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ Α. Σ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ Α. Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΧΕΠΑ, ΑΠΘ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ SARA «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ SARA «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ SARA «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» Σεπτέμβριος 2005 1 ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ o Ανάπτυξη, προώθηση καινοτομίας, o Αξιοποίηση εμπειρίας, o Διάχυση βέλτιστων πρακτικών,

Διαβάστε περισσότερα

ISO 9001:2015 - Τι αλλάζει. στο νέο Πρότυπο; Τι είναι το ISO 9001; Οι βασικές Αρχές της Ποιότητας: Πως εφαρμόζεται το ISO 9001;

ISO 9001:2015 - Τι αλλάζει. στο νέο Πρότυπο; Τι είναι το ISO 9001; Οι βασικές Αρχές της Ποιότητας: Πως εφαρμόζεται το ISO 9001; ISO 9001:2015 - Τι αλλάζει στο νέο Πρότυπο; Τι είναι το ISO 9001; Το πρότυπο ISO 9001 είναι το πλέον διαδεδομένο πρότυπο διαχείρισης της ποιότητας, που θέτει τις απαιτήσεις με τις οποίες πρέπει να λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου

Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου Ηγέτες με Όραμα Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου Αγαπητοί φοιτητές, Εκ μέρους του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων σας καλωσορίζουμε στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

«Leading for Results»

«Leading for Results» Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα Προϊσταµένων Τµηµάτων «Leading for Results» Βασικοί Στόχοι του Προγράµµατος Το πρόγραµµα «Leading for Results» απευθύνεται σε προισταµένους της εταιρείας, µε σκοπό την εξοικείωση

Διαβάστε περισσότερα

13.1 Γιατί ένα Σύστηµα ιαχείρισης;

13.1 Γιατί ένα Σύστηµα ιαχείρισης; 13. ιαχείριση της Ποιότητας µε βάση το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2000 13.1 Γιατί ένα Σύστηµα ιαχείρισης; Όπως αναπτύχθηκε στα προηγούµενα, ένα Σύστηµα ιαχείρισης αποτελεί ένα από τα πλέον κατάλληλα εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα Συστημάτων Διαχείρισης :

Πρότυπα Συστημάτων Διαχείρισης : Πρότυπα Συστημάτων Διαχείρισης : Οφέλη από την εφαρμογή τους Εκδήλωση ΤΕΕ / ΤΚΜ : 7 Νοεμβρίου 2008 αμφιθέατρο Τοπογράφων «Αλ. Τσιούμης» Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ - Μηχανικός Μεταλλείων

Διαβάστε περισσότερα

Δηλώσεις επίσημων προσκεκλημένων

Δηλώσεις επίσημων προσκεκλημένων Δηλώσεις επίσημων προσκεκλημένων Δήλωση κ. Peter Bakker, President, World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) «Το Action2020 είναι η πλατφόρμα, βάση της οποίας το WBCSD και τα μέλη του

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Η κοινωνία εµπιστεύεται το σχολείο ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑ Α Η πολιτεία εµπιστεύεται τον εκπαιδευτικό ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΕΕ 1/2 ΤΟΜΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτή Πλατφόρµα Ηλεκτρονικής Μάθησης. ΕΛ/ΛΑΚ Πλατφόρµες Ηλεκτρονικής Μάθησης

Ανοικτή Πλατφόρµα Ηλεκτρονικής Μάθησης. ΕΛ/ΛΑΚ Πλατφόρµες Ηλεκτρονικής Μάθησης Open eclass - GUnet Ανοικτή Πλατφόρµα Ηλεκτρονικής Μάθησης Ηµέρες Συνεργασίας ΕΛ/ΛΑΚ Πλατφόρµες Ηλεκτρονικής Μάθησης Τσιµπάνης Κωνσταντίνος, Ράπτης Τηλέµαχος Οµάδας Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet Νοέµβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΟΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΠΛΑΚΙ ΙΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΗ Α.Ε. ΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗ ΗΜΗΤΡΑ ΟΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην Ελλάδα Μία Εμπειρική Μελέτη

Αναφορές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην Ελλάδα Μία Εμπειρική Μελέτη Αναφορές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην Ελλάδα Μία Εμπειρική Μελέτη Tων Νικόλαου Α. Παναγιώτου Λέκτορα ΕΜΠ, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Eρευνας* και Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Η σύγχρονη εποχή χαρακτηρίζεται από την ένταξη της επιστημονικής γνώσης στη διαδικασία ανάπτυξης προϊόντων. Η έρευνα ενσωματώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Ανάθεση του ΥΠΟΙΟ στον ΕΛΟΤ τον Αύγ. 07 για την ανάπτυξη Ελληνικών Προτύπων ιαχείρισης Έργων µέχρι το τέλος του 2008. Τα πρότυπα & οι προδιαγραφές θα

Ανάθεση του ΥΠΟΙΟ στον ΕΛΟΤ τον Αύγ. 07 για την ανάπτυξη Ελληνικών Προτύπων ιαχείρισης Έργων µέχρι το τέλος του 2008. Τα πρότυπα & οι προδιαγραφές θα Το νέο πρότυπο για τη διαχειριστική επάρκεια ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1429 Γρηγόρης Γρηγορόπουλος Καθηγητής ΕΜΠ Η παρουσίαση θα αναφερθεί στα εξής: Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΟΙ & ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΡΟΣ 3-4 ΙΩΑΝΝΗΣ Λ. ΣΟΥΦΛΗΣ Δρ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (isouflis@otenet.gr) ΜΑΙΟΣ 2013 ΔΟΜΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΑΡΧΕΣ, ΟΡΟΛΟΓΙΑ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ, ΤΑΣΕΙΣ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση Ποιότητας (quality management)

ιοίκηση Ποιότητας (quality management) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ιοίκηση Ποιότητας (quality management) ρ. Ευάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων 2.1. Εισαγωγικές έννοιες Ο επιστημονικός κλάδος

Διαβάστε περισσότερα

«Οργανωτική Βελτίωση και Διοικητική Αυτοαξιολόγηση: ο ρόλος του Κ.Π.Α.»

«Οργανωτική Βελτίωση και Διοικητική Αυτοαξιολόγηση: ο ρόλος του Κ.Π.Α.» «Οργανωτική Βελτίωση και Διοικητική Αυτοαξιολόγηση: ο ρόλος του Κ.Π.Α.» Δρ. Νίκος Μιχαλόπουλος Προϊστάμενος Διεύθυνσης Οργανωτικής Ανάπτυξης Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Σύστηµα Αξιολόγησης Κινδύνων Στα πλαίσια της πρακτικής εφαρµογής της ιαδικασίας Εποπτικής Εξέτασης και Αξιολόγησης (SREP), όπως προκύπτει από την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ EFQM ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02 Αθήνα, 26/5/2011 Σελίδα 2 από11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ... 4 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ... 5 ΓΕΝΙΚΑ... 5 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ

Διαβάστε περισσότερα

THE EUROPEAN FOUNDATION FOR QUALITY MANAGEMENT - EFQM

THE EUROPEAN FOUNDATION FOR QUALITY MANAGEMENT - EFQM PROJECT MANAGEMENT AS A TOOL BUSINESS EXCELLENCE ANTHONY SPANOS EUROPEAN FOUNDATION FOR QUALITY MANAGEMENT (EFQM) Είναι µη κερδοσκοπικός οργανισµός υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Iδρύθηκε το Σεπτέµβριο

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διπλωματική Εργασία με θέμα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διπλωματική Εργασία με θέμα ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία με θέμα ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ: Η περίπτωση του Ελληνικού Δημόσιου Νοσοκομείου της ΟΛΓΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Διπλωματική εργασία της: Πρωιμάδη Σταματίας Τίτλος: Η αναζήτηση της αριστείας σε διαδικασίες διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΑΝ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΣ ΥΝΑΜΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001

Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΑΝ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΣ ΥΝΑΜΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001 Αθήνα 30-6-08 Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΑΝ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΣ ΥΝΑΜΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001 Από Γεώργιο Παπαλόη i H εσωτερική επιθεώρηση ενός συστήµατος διαχείρισης ποιότητας ISO 9001

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μέτρο 3.1: Ενθάρρυνση Επιχειρηματικής Δράσης (Ενέργεια 3.1.1) Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η ελληνική εκπαίδευση δεν έχει δώσει, μέχρι σήμερα την απαιτούμενη βαρύτητα στα θέματα απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης 0.1 Σύσταση Υψηλού Επιπέδου Ομάδας Αναδιάρθρωσης της Δημόσιας Διοίκησης 0.2 Σύσταση Ομάδας Υποστήριξης της

Διαβάστε περισσότερα

Τη μελέτη του βαθμού ικανοποίησης των εργαζομένων και πελατών - Amb InECSB

Τη μελέτη του βαθμού ικανοποίησης των εργαζομένων και πελατών - Amb InECSB H Amb InBI-Tools, είναι μία εξειδικευμένη σουίτα συστημάτων που προσαρμόζονται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε μικρομεσαίας επιχείρησης με στόχο τη βελτίωση της απόδοσής της. Με σημείο αναφοράς το επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

Το σύστημα ISO9000. Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000.

Το σύστημα ISO9000. Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000. Το σύστημα ISO9000 Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000. Με τις αλλαγές δόθηκε έμφαση στην εφαρμογή της πολιτικής της ποιότητας και σε πιο πλήρεις διορθωτικές ενέργειες. Σε όλο τον κόσμο,

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Ποιότητας & Σ.Ο.Π.Ε.Π Αξιολόγηση Έργου

Πολιτική Ποιότητας & Σ.Ο.Π.Ε.Π Αξιολόγηση Έργου Πολιτική Ποιότητας & Σ.Ο.Π.Ε.Π Αξιολόγηση Έργου Σύνταξη Δημήτριος Τσέλιος Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ Λάρισας Υποέργο 02 Ε 2.21 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 Ι. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ Π.Α 2

Διαβάστε περισσότερα

modus & Amplio ˇ building smiles consulting "Ποιοτικοί έλεγχοι για τις µη Ιατρικές υπηρεσίες."

modus & Amplio ˇ building smiles consulting Ποιοτικοί έλεγχοι για τις µη Ιατρικές υπηρεσίες. Θάσου 4. Βάρκιζα 166 72. Αττική Τηλ: + 30 210 8976 196 Φαξ: +30 210 8976 198 info@modus-amplio.com www.modus-amplio.com Healthcare solutions "Ποιοτικοί έλεγχοι για τις µη Ιατρικές υπηρεσίες." Επιθυµείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Παρουσίαση: Βάσος Βασιλείου Αναπληρωτής Διευθυντής Πιστοποίησης Εκπρόσωπος CYS στην Διεθνή Τεχνική Επιτροπή ISO/TC 176/SC 2

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ OUTSOURCING LOGISTICS ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΡ.ΠΑΠΑΛΟΗ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ OUTSOURCING LOGISTICS ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΡ.ΠΑΠΑΛΟΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ OUTSOURCING LOGISTICS ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΡ.ΠΑΠΑΛΟΗ ΙΕΥΘΥΝΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΨΥΓΕΙΑ ΑΛΑΣΚΑ Α.ΕΒ.Τ.Ε ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, Μ.Β.Α. ΑΘΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2006 Η παρακάτω αναφορά αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΙ. Σύστηµα: το σύνολο αλληλοσχετιζόµενων ή αλληλεπιδρώντων στοιχείων

ΟΡΙΣΜΟΙ. Σύστηµα: το σύνολο αλληλοσχετιζόµενων ή αλληλεπιδρώντων στοιχείων ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σεμινάριο ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ -ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ Θέμα: «Πιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ Σ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ Σ SESSION 5 ΧΡΗΣΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2014 1 1. Τι είναι το e-learning; Το e-learning, η ηλεκτρονική μάθηση, είναι μια διαδικασία μάθησης και ταυτόχρονα μια μεθοδολογία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων Μέθοδοι και Τεχνικές για τον Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων (SISP) Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων Μάθηµα 2 No 1 Δοµή της Παρουσίασης l 1. Εισαγωγή l 2. Μεθοδολογία SISP

Διαβάστε περισσότερα

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Έκθεση της ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Photovoltaic Technology Research Advisory Council, PV-TRAC). ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

Η Εφαρµογή της Αξιολόγησης στη Συνεκπαίδευση 1

Η Εφαρµογή της Αξιολόγησης στη Συνεκπαίδευση 1 Η Εφαρµογή της Αξιολόγησης στη Συνεκπαίδευση Το τελικό στάδιο της πρώτης φάσης του Προγράµµατος του Φορέα για την Αξιολόγηση στο Πλαίσιο της Συνεκπαίδευσης περιλάµβανε µια συζήτηση και κατόπιν επεξήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016. Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016. Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016 Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Διαφανής Αποτελεσματική Υπεύθυνη Διακυβέρνηση Ζήτημα πρωτεύουσας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία

ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ Νίκη Βγόντζα Διευθύντρια Αιμοδοσίας Κωνσταντοπούλειο Γ.Ν.Ν. Ιωνίας Σημαίνει : ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία μετάγγιση σωστού και ασφαλούς αίματος στο σωστό ασθενή τη κατάλληλη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σεμινάριο ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ -ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ Θέμα: «Τεχνικές Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Ηγεσία

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Ηγεσία ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ηγεσία Διδάσκουσα: Αφροδίτη Δαλακούρα ΔΙΟΙΚΗΣΗ: ΟΙ ΡΟΛΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΗΓΕΤΗΣ MANAGER COACH 1 Κλασική-μηχανιστική αντίληψη Το παλιό μοντέλο διοίκησης: οικονομικές-υλικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ MANAGEMENT

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ MANAGEMENT MANAGEMENT ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΣΩΣΤΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΜΕΣΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ MANAGEMENT 1.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η αλληλεπίδραση. µεταξύ. Επιχειρήσεων & Κοινωνίας

Η αλληλεπίδραση. µεταξύ. Επιχειρήσεων & Κοινωνίας Η αλληλεπίδραση µεταξύ Επιχειρήσεων & Κοινωνίας Μάρτιος 2013 Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ΕΚΕ Τονίζει H σηµερινή παγκόσµια οικονοµική κρίση οφείλεται στην έλλειψη διαφάνειας, λογοδοσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ)

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 1 ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Πολιτικές και Δέσμη Νομοθετικών Παρεμβάσεων Για μία Ελλάδα φιλική στις Επιχειρήσεις

Σχέδιο Δράσης Πολιτικές και Δέσμη Νομοθετικών Παρεμβάσεων Για μία Ελλάδα φιλική στις Επιχειρήσεις Σχέδιο Δράσης Πολιτικές και Δέσμη Νομοθετικών Παρεμβάσεων Για μία φιλική στις Επιχειρήσεις 1. Η Πρωτοβουλία για την Άρση των Εμποδίων στην Επιχειρηματική Δραστηριότητα Η αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας

Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας ειγµατοληψία αποδοχής, µε τη λήψη αντιπροσωπευτικών δειγµάτων σύµφωνα µε την στατιστική θεωρία της δειγµατοληψίας. ιαγράµµατα ελέγχου, όπου τα αποτελέσµατα

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΜΒΑ

Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΜΒΑ Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΜΒΑ (Master in Business Administration) Αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ To MBA πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας έχει ως στόχο να παρέχει στους φοιτητές μια στερεή

Διαβάστε περισσότερα

Total Banking Solution

Total Banking Solution Natech CSB2 Total Banking Solution Σχεδιάστε την τραπεζική σας στρατηγική Η NATECH EINAI Ο ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΣΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ Οι τράπεζες δε δύνανται πλέον να επαναπαύονται σε τραπεζικές εφαρμογές του παρελθόντος.

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση Έργων Προτυποποίηση - Πιστοποίηση Τριαντάφυλλος ΚΑΤΣΑΡΕΛΗΣ Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ - ΜΒΑ

ιοίκηση Έργων Προτυποποίηση - Πιστοποίηση Τριαντάφυλλος ΚΑΤΣΑΡΕΛΗΣ Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ - ΜΒΑ ιοίκηση Έργων Προτυποποίηση - Πιστοποίηση Τριαντάφυλλος ΚΑΤΣΑΡΕΛΗΣ Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ - ΜΒΑ Εκδηλώσεις των περιφερειακού τµηµάτων του ΤΕΕ - Οκτώβριος / Νοέµβριος 2008 Περίγραµµα της Παρουσίασης Έργα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 Οι εισηγήσεις, που παρουσιάζονται πιο κάτω είναι ενδεικτικές και δεν

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση «Μίλητος Συµβουλευτική Α.Ε.»

Παρουσίαση «Μίλητος Συµβουλευτική Α.Ε.» Παρουσίαση «Μίλητος Συµβουλευτική Α.Ε.» Η ΜΙΛΗΤΟΣ Α.Ε. είναι µια ξεχωριστή, δυναµική, ευρηµατική και σύγχρονη ελληνική εταιρεία συµβούλων, µε µακρά εµπειρία, που ήδη µετρά πολλές επιτυχίες και διακρίσεις

Διαβάστε περισσότερα

I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού)

I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού) I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού) Ετοιµάστε µια αναφορά προς τη διοίκηση, µε µέγιστο αριθµό λέξεων 3000 (+/- %), χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Ρόλος των ΑΝ.ΕΤ. στα πλαίσια της 4 ης Προγραµµατικής Περιόδου

Ρόλος των ΑΝ.ΕΤ. στα πλαίσια της 4 ης Προγραµµατικής Περιόδου Ρόλος των ΑΝ.ΕΤ. στα πλαίσια της 4 ης Προγραµµατικής Περιόδου [202/Η72/ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΝΕΤ(1).DOC Σελ. 1/12 Οι Αναπτυξιακές Εταιρείες µπορούν να δράσουν ως τοπικοί πολλαπλασιαστές επιταχυντές, σε εφαρµογή της

Διαβάστε περισσότερα

Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού

Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού Στο τέλος του 1999, ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός ξεκίνησε ένα σηµαντικό πρόγραµµα έρευνας στο θέµα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ MANAGEMENT

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ MANAGEMENT ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ MANAGEMENT Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η κατάρτιση των ανέργων υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ = O ΚΛΑ ΟΣ ΤΟΥ MANAGEMENT ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑ «ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ» ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑ «ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ» ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΝΔΟ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διαθεσιμότητα ιστοσελίδας Ασφάλεια ιστοσελίδας Λειτουργία και συντήρηση ιστοσελίδας Συλλογή αναλυτικών δεδομένων

Διαθεσιμότητα ιστοσελίδας Ασφάλεια ιστοσελίδας Λειτουργία και συντήρηση ιστοσελίδας Συλλογή αναλυτικών δεδομένων Webmaster 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Webmaster Γνωστό και ως Αρχιτέκτονας διαδικτύου, υπεύθυνος ανάπτυξης ιστοσελίδας, συγγραφέας ιστοσελίδας, διαχειριστής ιστοσελίδας Συνοπτική Ο webmaster ή webmistress

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στάθης Ραγκούσης Διευθύνων Σύµβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Δρ Αραβέλλα Ζαχαρίου, Συντονίστρια ΠΕ/ΕΑΑ, ΠΙ aravella@cytanet.com.cy zachariou.a@cyearn.pi.ac.cy Ημερίδα: Πολιτικές

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα Επιχειρηματικότητας

Μάθημα Επιχειρηματικότητας Μάθημα Επιχειρηματικότητας Τίτλος Μαθήματος: «Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις & Καινοτομία» Έτος Διδασκαλίας: 4ο έτος σπουδών, εαρινό εξάμηνο Διδάσκεται σε συνδιδασκαλία με όλα τα τμήματα του Π.Κ. Διδάσκοντες:

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Ποιότητας

Εγχειρίδιο Ποιότητας ΚΩΔΙΚΟΣ: ΕΓΧΠ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΔΟΤΗΣ: ΜΟΔΙΠ Εγχειρίδιο Ποιότητας Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 ΑΝΤΙΤΥΠΟ 1 ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ Περιεχόμενα 1. Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής... 3

Διαβάστε περισσότερα

Tetris Built Environment. Consultants Construction Renewable energy Tourism Investment Finance

Tetris Built Environment. Consultants Construction Renewable energy Tourism Investment Finance Tetris Built Environment Consultants Construction Renewable energy Tourism Investment Finance Προφίλ Η TETRIS Built Environment είναι εταιρεία παροχής Συμβουλευτικών υπηρεσιών Τεχνική εταιρεία, και δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ISO 9001:2000 - Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ

ISO 9001:2000 - Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 9001:2000 - ΡΟΕΓΓΙ ΤΟ ΝΕΟ ΡΟΤΥΟ Γεώργιος. τυλιανάκης, Χηµικός Μηχανικός M.Sc. ύµβουλος Επιχειρήσεων-Q.A. Systems Καθηγητής οιότητας στο Global University 1. Γενικά Τα υστήµατα ιαχείρισης οιότητας εµφανίσθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορικό υπόβαθρο ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΤΥΠΑ ISO. Οµιλητής: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΙΖΓΚΗΣ Χηµικός, MSc, Σύµβουλος Συστηµάτων ιαχείρισης

Ιστορικό υπόβαθρο ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΤΥΠΑ ISO. Οµιλητής: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΙΖΓΚΗΣ Χηµικός, MSc, Σύµβουλος Συστηµάτων ιαχείρισης ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΤΥΠΑ ISO Οµιλητής: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΙΖΓΚΗΣ Χηµικός, MSc, Σύµβουλος Συστηµάτων ιαχείρισης Ιστορικό υπόβαθρο Το παλαιότερο παράδειγµα πιστοποίησης ήταν πρότυπα µέτρα και σταθµά

Διαβάστε περισσότερα

«Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα»

«Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα» «Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα» του Andrea Campagna, τεχνικού & επιστημονικού συντονιστή του έργου FutureMed Project n 2S-MED11-29 Project co-funded by the European Regional Development Fund (ERDF)

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας Διασφάλιση ποιότητας Εργαλεία πιστοποίησης

Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας Διασφάλιση ποιότητας Εργαλεία πιστοποίησης Αθήνα, 17 Μαΐου 2012 Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας Διασφάλιση ποιότητας Εργαλεία πιστοποίησης Αγγελίνα Κουρούμπαλη Διδάκτωρ Πανεπιστημίου του Cambridge Συνεργαζόμενη Ερευνήτρια ΙΤΕ-ΙΠ Πρόγραμμα Προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα