ιερεύνηση εφαρµογής του Μοντέλου Επιχειρηµατικής Αριστείας EFQM στην αυτοαξιολόγηση σχολικών µονάδων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ιερεύνηση εφαρµογής του Μοντέλου Επιχειρηµατικής Αριστείας EFQM στην αυτοαξιολόγηση σχολικών µονάδων"

Transcript

1 ιερεύνηση εφαρµογής του Μοντέλου Επιχειρηµατικής Αριστείας EFQM στην αυτοαξιολόγηση σχολικών µονάδων Ευστάθιος Αθ. Ζωγόπουλος, ρ., Μηχανικός Ε.Μ.Π, Σχολικός Σύµβουλος.Ε Περίληψη: Η εκπαίδευση στις σύγχρονες κοινωνίες είναι θεσµός µείζονος σηµασίας που έχει τη δύναµη της διαµόρφωσης και αναδιάρθρωσής τους. Οι ραγδαίες και ριζοσπαστικές αλλαγές στο περιβάλλον της εκπαίδευσης ως συνέπεια των κοινωνικών µεταβολών, υπαγορεύουν, σε σχέση µε το παρελθόν, αναθεωρήσεις και αποτελεσµατικούς επαναπροσδιορισµούς, ενώ επιβάλλουν συνολικότερες και συνθετότερες προσεγγίσεις στη διαχείριση εκπαιδευτικών θεµάτων. Η εκπαίδευση δεν αποτελεί απλά ένα βασικό δικαίωµα του κάθε ατόµου στη µόρφωση, αλλά συνιστά θεµελιώδη συνταγµατική υποχρέωση λόγω της πρωταρχικής της σηµασίας στην εξέλιξη και ολοκλήρωση της ανάπτυξης και ταυτότητας του ατόµου και κατά προέκταση της ευρύτερης κοινωνίας. Η εκπαιδευτική διαδικασία θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις πολλαπλές απαιτήσεις που διαµορφώνονται στο µικροσύστηµα της σχολικής τάξης αλλά και στο ευρύτερο περιβάλλον της παγκοσµιοποιηµένης κοινωνίας. Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να διερευνήσει µέσα από την πρόσφατη βιβλιογραφία, κατά πόσο η υιοθέτηση και η εφαρµογή ενός µοντέλου ποιότητας δύναται να οδηγήσει στη βελτίωση των εκπαιδευτικών διεργασιών. Λέξεις-κλειδιά: µοντέλα εκπαίδευσης, επιχειρηµατική αριστεία, EFQM 1. Εισαγωγή Οι έντονοι ρυθµοί που καταγράφονται τα τελευταία χρόνια στις επιστηµονικές και κοινωνικές εξελίξεις, έχουν σαν αποτέλεσµα να εντείνονται οι συζητήσεις για τη βελτίωση της εκπαίδευσης. Οι περισσότερες χώρες έχουν αρχίσει τον εκσυγχρονισµό των εκπαιδευτικών συστηµάτων τους, ενώ από τους κυρίαρχους στρατηγικούς στόχους στο διευρυµένο κοινωνικοπολιτικό περιβάλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι τα κράτη-µέλη της να αναπτύξουν και να εφαρµόσουν πολιτικές για τη διασφάλιση της βιώσιµης ανάπτυξης των εκπαιδευτικών τους συστηµάτων. Οι παράγοντες ποιότητας ενός εκπαιδευτικού συστήµατος δεν λειτουργούν και δεν επηρεάζουν το εκπαιδευτικό σύστηµα αυτόνοµα αλλά αλληλεπιδρούν µεταξύ τους, αναπτύσσοντας µε τη συσχέτιση αυτή ένα δυναµικό σύστηµα το οποίο διαµορφώνει την ποιότητα της παρεχόµενης εκπαίδευσης (Ζωγόπουλος, 2011). Ο παράγοντας που εξετάζεται στην παρούσα εργασία εάν δύναται να συµβάλει αποτελεσµατικά στη βελτίωση των εκπαιδευτικών διαδικασιών υπό τις κατάλληλες πάντοτε προϋποθέσεις, είναι η εφαρµογή βραβείων µοντέλων ποιότητας. Τα τελευταία χρόνια παρατηρούµε τη συνεχή υιοθέτηση και δηµιουργία βραβείων - µοντέλων ποιότητας, σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, αλλά και από εµπορικά και επαγγελµατικά σωµατεία, καθώς και από µεγάλες εταιρίες. Σύµφωνα µε το Ινστιτούτο για την ιασφάλιση Ποιότητας (Institute of Quality Assurance), τα βραβεία ποιότητας ορίζονται ως έπαινοι οι οποίοι απονέµονται σε έναν οργανισµό για κάποια συγκεκριµένη διάσταση απόδοσης σχετικής µε την ποιότητα. ISSN

2 Υπό τη γενικότερη προσπάθεια για την προώθηση της ποιότητας, δηµιουργήθηκαν και οι κυριότεροι οργανισµοί που εκπροσωπούν ορισµένα από τα πιο γνωστά βραβεία ποιότητας όπως το National Institute for Science and Technology στις Η.Π.Α, το Ευρωπαϊκό ίκτυο ιασφάλισης Ποιότητας ENQA (European Network of Quality Assurance), κ.ά. (Dedhia, 2001). Σε εθνική κλίµακα οι προσπάθειες πολλών κρατών κατευθύνθηκαν προς την δηµιουργία βραβείων ποιότητας, µε στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της χώρας τους. Παράλληλα µε την εµφάνιση των βραβείων ποιότητας στον παγκόσµιο χάρτη, δηµιουργήθηκε και η ανάγκη για εξατοµίκευση των κλάδων ή τοµέων στους οποίους απευθύνονται. Η ανάγκη για επέκταση των βραβείων ποιότητας και στον δηµόσιο τοµέα άρχισε να γίνεται επιτακτική. Η δηµιουργία όµως, βραβείων ποιότητας που να αφορούν στον δηµόσιο τοµέα και κυρίως ο σχεδιασµός τους επηρεάζεται από παράγοντες όπως, το επίπεδο της διοίκησης ποιότητας που ασκείται στον τοµέα αυτό και το επίπεδο αναγνωρισιµότητας. Η καθαρή αξία ενός βραβείου ποιότητας είναι µηδενική αν δεν επιτυγχάνονται θετικά αποτελέσµατα σε µια χώρα (Loffler, 2001), ενώ η ανάπτυξη και εφαρµογή ενός Παγκοσµίου Μοντέλου Επιχειρηµατικής Αριστείας είναι απόλυτα δικαιολογηµένη και απαραίτητη (Sharma & Talwar, 2007). Με τη θέσπιση των βραβείων ποιότητας επιδιώκεται ο αναγκαίος για επιβίωση και ανάπτυξη των επιχειρήσεων αναπροσανατολισµός της διοίκησης (Evans & Lindsay, 2002). Μερικά από τα πιο σηµαντικά είναι τα ακόλουθα: Το Βραβείο Deming-Deming Application Prize (1951). Το Αµερικανικό Εθνικό Βραβείο Ποιότητας - Malcolm Baldrige National Quality Award (1987), Η.Π.Α. Το Βραβείο Ποιότητας της Αυστραλίας - Australian Business Excellence Award (1988), Αυστραλία. Το Ευρωπαϊκό Βραβείο Ποιότητας - European Quality Award (1992), Ευρώπη. Το Ινδικό Βραβείο Ποιότητας - CII-EXIM Bank Business Excellence Award (1994), Ινδία. Το Βραβείο Ποιότητας της Σιγκαπούρης - Singapore Quality Award (1994), Σιγκαπούρη. Το Βραβείο Ποιότητας του Καναδά - Canada Award for Excellence (1984), Καναδάς. 2. Το Ευρωπαϊκό Μοντέλο Επιχειρηµατικής Αριστείας Το Ευρωπαϊκό Μοντέλο Επιχειρηµατικής Αριστείας είναι το πιο διαδεδοµένο επιχειρησιακό πλαίσιο στην Ευρώπη. Το έναυσµα για τη σύστασή του δόθηκε από την πρωτοβουλία ορισµένων µεγάλων επιχειρήσεων και την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που τον Οκτώβριο του 1989 ίδρυσε έναν οργανισµό υπεύθυνο για θέµατα ποιότητας µε την επωνυµία Ευρωπαϊκό Ίδρυµα ιοίκησης της Ποιότητας - European Foundation for Quality Management (EFQM). Το Ίδρυµα αυτό, το οποίο εδρεύει στις Βρυξέλλες, ιδρύθηκε µε στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των Ευρωπαϊκών οργανισµών. Βασικό του µέληµα ήταν η δηµιουργία ενός Ευρωπαϊκού βραβείου Ποιότητας, το οποίο και θα αποτελούσε το αντίπαλο δέος στο ήδη διαδεδοµένο αντίστοιχο Αµερικανικό βραβείο, το Malcolm Baldrige National Quality Award. Σύµφωνα µε το ίδρυµα, η ποιοτική διαχείριση πρέπει να στραφεί προς όλες τις δραστηριότητες, σε όλα τα επίπεδα ενός οργανισµού και πρέπει να είναι µια συνεχής διαδικασία προς βελτίωση. ISSN

3 Η βασικότερη αρχή της προσέγγισης είναι ότι η απόδοση πρέπει να ικανοποιεί τις προσδοκίες, τις ανάγκες και τα αιτήµατα όλων των εχόντων οφέλη (Nabitz, et.al., 2000). Ιδρυτικά µέλη του ήταν 14 από τις πιο επιφανείς επιχειρήσεις και οργανισµούς της Ευρώπης, ενώ σήµερα έχει µέλη περισσότερους από 900 οργανισµούς, τόσο από τον ιδιωτικό όσο και από τον δηµόσιο τοµέα σε 30 χώρες. Σε κάθε χώρα διατηρεί εθνικό εκπρόσωπο (National Partner Organization-NPO). Στη χώρα µας τον επίσηµο αυτό ρόλο κατέχει η Ελληνική Εταιρία ιοίκησης Επιχειρήσεων (ΕΕ Ε). Τα ιδρυτικά µέλη ανέπτυξαν ένα πολυδιάστατο ποιοτικό πρότυπο που σήµερα είναι ευρέως διαδεδοµένο στην Ευρώπη και είναι γνωστό ως το µοντέλο του Ευρωπαϊκού Οργανισµού ιοίκησης Ολικής Ποιότητας (EFQM), ενώ εξελίχτηκε ως The EFQM Excellence Model. Το Ευρωπαϊκό Ίδρυµα ιοίκησης της Ποιότητας (EFQM) σε συνεργασία µε τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό Ποιότητας-European Organization for Quality (EOQ), ο οποίος πραγµατεύεται θέµατα τυποποίησης για την υλοποίηση ενιαίας αγοράς, δηµιούργησαν και το Ευρωπαϊκό Βραβείο Ποιότητας-European Quality Award, το οποίο απονέµεται από το 1992 ετησίως, αρχικά σε µεγάλες και εκ των υστέρων και σε µικροµεσαίες ιδιωτικές επιχειρήσεις, ενώ από το 1996 θεσπίστηκε επίσης και για οργανισµούς και επιχειρήσεις στο δηµόσιο τοµέα. Το Ευρωπαϊκό Βραβείο Ποιότητας αποτελεί ένα αυστηρό και απαιτητικό διαγωνισµό, σχεδιασµένο για οργανισµούς ή επιχειρησιακές µονάδες, που θεωρούνται εθνικά ή ευρωπαϊκά πρότυπα οργανισµών και διαθέτουν πενταετές τουλάχιστον ιστορικό συνεχούς βελτίωσης (Conti, 2002). Οι συµµετέχοντες οργανισµοί έχουν διενεργήσει αυτοαξιολόγηση µε βάση το µοντέλο EFQM περισσότερες από µία φορές και έχουν συγκεντρώσει τουλάχιστον 450 βαθµούς σε κλίµακα βαθµολογίας Τα κριτήρια του Ευρωπαϊκού Μοντέλου Επιχειρηµατικής Αριστείας, βάσει των οποίων αξιολογείται µία επιχείρηση, εµπεριέχουν ένα ευρύ πεδίο χαρακτηριστικών τα οποία αποτελούν συστατικά της ιοίκησης Ποιότητας. Τα εννέα κριτήρια του Μοντέλου Επιχειρηµατικής Αριστείας απεικονίζονται στο παρακάτω σχήµα: (πηγή ISSN

4 Σχήµα 1. Το Ευρωπαϊκό µοντέλο επιχειρηµατικής αριστείας Τα κριτήρια των ιευκολυντών- υναµικών Προϋποθέσεων (enablers criteria) αποτελούν η ηγεσία, η πολιτική και η στρατηγική, το ανθρώπινο δυναµικό, οι συνεργασίες και πόροι και οι διαδικασίες, καλύπτουν δε το τι κάνει µία επιχείρηση. Τα κριτήρια των Αποτελεσµάτων (results criteria) αποτελούν τα αποτελέσµατα του ανθρώπινου δυναµικού, τα αποτελέσµατα των πελατών, τα αποτελέσµατα της κοινωνίας και τα οικονοµικά αποτελέσµατα, καλύπτουν τι µια επιχείρηση επιτυγχάνει. Αναλυτικότερα, τα κριτήρια αυτά είναι: 1. Ηγεσία (10%) Αφορά τον τρόπο µε τον οποίο τα ανώτερα στελέχη αναπτύσσουν το όραµα και την αποστολή της επιχείρησης, καθώς και τις αξίες που τη διέπουν, µε σκοπό τη µακροπρόθεσµη επιτυχία. Εφαρµόζουν τις κατάλληλες δράσεις και συµπεριφορές, συµµετέχοντας ενεργά για τη διασφάλιση της επιχειρηµατικής αριστείας. Η συµπεριφορά και οι δραστηριότητες της διοίκησης θα πρέπει να προάγουν την κουλτούρα της επιχείρησης και να λειτουργούν µε βάση τις αρχές και τη φιλοσοφία της ιοίκησης Ολικής Ποιότητας. Ο ρόλος της ηγεσίας πρέπει να εστιάζεται στην ανάπτυξη της αποστολής, του οράµατος και των αξιών (υποκριτήριο 1), στην εξασφάλιση της ανάπτυξης, υλοποίησης και διαρκούς βελτίωσης του συστήµατος διοίκησης (υποκριτήριο 2), στην προσωπική επαφή µε τους πελάτες, εταίρους και αντιπροσώπους της κοινωνίας (υποκριτήριο 3), στην παρακίνηση, αναγνώριση και υποστήριξη των προσπαθειών του προσωπικού (υποκριτήριο 4). 2. Πολιτική & Στρατηγική (8%) Καθορίζει τους στρατηγικούς στόχους και εφαρµόζει την αποστολή και το όραµα που έχει διοχετεύσει η εκάστοτε επιχείρηση µέσα από µια στρατηγική, υποστηριζόµενη από τις κατάλληλες δράσεις, πολιτικές και διαδικασίες που θα πρέπει να αναπτύξει. Εξετάζει πώς η στρατηγική του οργανισµού είναι προσανατολισµένη στις ανάγκες του και υποστηριζόµενη από πολιτικές, σχέδια και διεργασίες προωθεί την υλοποίηση του οράµατος και της αποστολής του οργανισµού. Ειδικότερα, εξετάζεται πώς η πολιτική και στρατηγική βασίζονται στις παρούσες και µελλοντικές ανάγκες και προσδοκίες των εµπλεκοµένων (υποκριτήριο 1), βασίζονται σε πληροφορίες αναφορικά µε µετρήσεις απόδοσης, έρευνας, δραστηριότητες σχετικές µε τη µάθηση και τη δηµιουργικότητα (υποκριτήριο 2), αναπτύσσονται, ανασκοπούνται και ενηµερώνονται (υποκριτήριο 3), εφαρµόζονται µέσα από ένα πλαίσιο βασικών διαδικασιών, γνωστοποιούνται σε όλους στον οργανισµό και υλοποιούνται (υποκριτήριο 4). 3. ιοίκηση Ανθρώπινου υναµικού (9%) Εξετάζει πώς διοικείται και σχεδιάζεται η ανάπτυξη των γνώσεων και δυνατοτήτων του προσωπικού σε ατοµικό και οµαδικό επίπεδο µέσα στον οργανισµό και η αξιοποίησή τους για την υποστήριξη της πολιτικής και στρατηγικής και την αποτελεσµατική λειτουργία των διαδικασιών. Ειδικότερα, εξετάζεται πώς ο οργανισµός σχεδιάζει, διαχειρίζεται και βελτιώνει τους ανθρώπινους πόρους (υποκριτήριο 1), εντοπίζει, αναπτύσσει και διατηρεί τις γνώσεις και ικανότητες του προσωπικού (υποκριτήριο 2), ενδυναµώνει και υποστηρίζει την εµπλοκή του προσωπικού σε δραστηριότητες (υποκριτήριο 3), αναπτύσσει το διάλογο µε τους υπαλλήλους (υποκριτήριο 4), επιβραβεύει, αναγνωρίζει και προστατεύει τους εργαζοµένους, (υποκριτήριο 5). ISSN

5 4. Συνεργασίες & Πόροι (9%) Προσδιορίζει τον τρόπο µε τον οποίο οργανώνονται και διαχειρίζονται οι εξωτερικές συνεργασίες και οι εσωτερικοί πόροι για την αποτελεσµατικότερη απόδοση των διαδικασιών και για την υλοποίηση της στρατηγικής. Ειδικότερα, εξετάζεται πώς γίνεται η διαχείριση των εξωτερικών συνεργασιών (υποκριτήριο 1), των χρηµατοοικονοµικών (υποκριτήριο 2), των κτιρίων, του εξοπλισµού και των υλικών (υποκριτήριο 3), της τεχνολογίας (υποκριτήριο 4), των γνώσεων και πληροφοριών (υποκριτήριο 5). 5. ιαδικασίες (14%) Εξετάζει πώς σχεδιάζονται, διαχειρίζονται και βελτιώνονται οι διαδικασίες ώστε να υποστηρίζεται η πολιτική και η στρατηγική και να δηµιουργείται αυξανόµενη προστιθέµενη αξία για τους πελάτες και τους έχοντες οφέλη. Ειδικότερα, εξετάζεται εάν: Ο οργανισµός σχεδιάζει και διαχειρίζεται τις διαδικασίες µε συστηµατικό τρόπο (υποκριτήριο 1). Βελτιώνει όταν είναι απαραίτητο τις διαδικασίες προκειµένου να ικανοποιηθούν οι πελάτες και γενικά οι έχοντες οφέλη (υποκριτήριο 2). Σχεδιάζει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σύµφωνα µε τις ανάγκες και προσδοκίες των πελατών (υποκριτήριο 3). Παράγει, παραδίδει τα προϊόντα και παρέχει υπηρεσίες ώστε οι πελάτες να µένουν ικανοποιηµένοι (υποκριτήριο 4). ιαχειρίζεται και προάγει τις σχέσεις του µε πελάτες (υποκριτήριο 5). Οι διαδικασίες αποτελούν τους µηχανισµούς για την επίτευξη των στόχων, σχετικά µε την διαχείριση, τον έλεγχο και τις αλλαγές που οδηγούν σε συνεχή βελτίωση. 6. Αποτελέσµατα Ανθρώπινου υναµικού (9%) Αφορά την πολιτική που ακολουθεί η επιχείρηση σχετικά µε το ανθρώπινο δυναµικό στο βαθµό στον οποίο ικανοποιεί τις ανάγκες και τις προσδοκίες των εργαζοµένων. Η αξιολόγηση εστιάζεται στον τρόπο µε τον οποίο η διοίκηση ενδιαφέρεται για τις πραγµατικές ανάγκες του προσωπικού, στη συλλογή και στην αξιολόγηση στοιχείων, που µετρούν την ικανοποίησή τους. Ειδικότερα, περιλαµβάνει τα αποτελέσµατα µετρήσεων που είναι σχετικά µε αντιλήψεις του προσωπικού για τον οργανισµό όπως αυτές προκύπτουν για παράδειγµα από έρευνες, συνεντεύξεις, δοµηµένες αξιολογήσεις (υποκριτήριο 1), αλλά και από την εσωτερική παρακολούθηση της απόδοσης του προσωπικού, ώστε να λαµβάνονται υπόψη και οι αντιλήψεις του (υποκριτήριο 2). 7. Αποτελέσµατα Πελατών (20%) Μετρούν το βαθµό ικανοποίησης των εξωτερικών πελατών που καλύπτει η επιχείρηση. Η αξιολόγηση αυτή αφορά τον τρόπο µε τον οποίο η διοίκηση εστιάζεται στις πραγµατικές ανάγκες των πελατών της, στη συλλογή και στην αξιολόγηση στοιχείων, που µετρούν την ικανοποίησή τους. Είναι το κριτήριο µε το µεγαλύτερο συντελεστή βαρύτητας. Ειδικότερα, περιλαµβάνει τα αποτελέσµατα µετρήσεων που είναι σχετικά µε αντιλήψεις πελατών για τον οργανισµό (υποκριτήριο 1), αλλά και από εσωτερική παρακολούθηση της απόδοσης του οργανισµού ώστε να προβλέπονται και οι αντιλήψεις των εξωτερικών πελατών (υποκριτήριο 2). 8. Κοινωνικά αποτελέσµατα (6%) Το κριτήριο αυτό αναφέρεται στις επιπτώσεις που έχει η επιχείρηση όχι µόνο στους εξωτερικούς και εσωτερικούς πελάτες, αλλά και στο ευρύτερο τοπικό και διεθνές κοινωνικό σύνολο στο οποίο δραστηριοποιείται, καθώς επίσης τις συνέπειες ISSN

6 στην ποιότητα ζωής και στο φυσικό περιβάλλον. Είναι το κριτήριο µε το µικρότερο συντελεστή βαρύτητας. Ειδικότερα, περιλαµβάνει τα αποτελέσµατα µετρήσεων που είναι σχετικά µε: αντιλήψεις της κοινωνίας για τον οργανισµό όπως αυτές προκύπτουν από έρευνες, αναφορές, δηµόσιες συγκεντρώσεις, κυβερνητικές αρχές (υποκριτήριο 1), καθώς και µε την εσωτερική παρακολούθηση της απόδοσης του οργανισµού µε σκοπό τη βελτίωση και την πρόβλεψη των αντιλήψεων της κοινωνίας (υποκριτήριο 2). 9. Οικονοµικά Αποτελέσµατα (15%) Παρουσιάζει τις επιδόσεις της επιχείρησης, την οικονοµική της κατάσταση, το οποίο καθορίζει την µακροπρόθεσµη επιβίωσή της στο µέλλον. Καθορίζει τι έχει επιτύχει η επιχείρηση, σε σχέση µε τις σχεδιαζόµενες αποδόσεις. Ειδικότερα περιλαµβάνει τα αποτελέσµατα µετρήσεων που είναι σχετικά µε: την απόδοση της επιχείρησης σε βασικές περιοχές χρηµατοοικονοµικές ή µη όπως για παράδειγµα οι πωλήσεις και το µερίδιο αγοράς (υποκριτήριο 1), καθώς και λειτουργικούς δείκτες που παρακολουθούν τα βασικά αποτελέσµατα σχετικά µε την απόδοση της επιχείρησης (υποκριτήριο 2), µε σκοπό την πρόβλεψη βελτιώσεων, όπως ποσοστό ελαττωµάτων, στοιχεία ισολογισµού, βαθµός καινοτοµίας, προσβασιµότητα στις πληροφορίες και γνώσεις (Russell, 2000). Τα κριτήρια αυτά έχουν συγκεκριµένη βαρύτητα το καθένα (ανάλογα µε το ποσοστό που έχει σηµειωθεί παραπάνω) και συµµετέχουν στη διαµόρφωση µιας συνολικής εικόνας για την επιχείρηση έναντι του βέλτιστου αποτελέσµατος, το οποίο ποσοτικοποιείται µε το µέγιστο των 1000 βαθµών (κλίµακα ). Τα βασικά κριτήρια του µοντέλου υποδιαιρούνται στη συνέχεια σε υποκριτήρια, βάσει των οποίων αξιολογείται η επιχείρηση. Κάθε επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να προσαρµόσει το µοντέλο στις ιδιαίτερες ανάγκες της. Συνεπώς, µε τη χρήση ενός προσεκτικά σχεδιασµένου συστήµατος βαθµολόγησης είναι δυνατόν να µετρηθεί και να συγκριθεί κάθε τοµέας της απόδοσης, από τις σχέσεις των εργαζοµένων και πελατών µέχρι την επιρροή της εταιρίας στην κοινωνία και τα επιχειρηµατικά της αποτελέσµατα. Στα τέλη του 2001 το Ευρωπαϊκό Ίδρυµα θέσπισε τα επονοµαζόµενα Επίπεδα Επιχειρηµατικής Αριστείας, τα οποία αποτελούν ένα σχήµα αναγνώρισης συνεπές µε τα ευρύτερα ευρωπαϊκά πρότυπα, τα οποία είναι εφαρµόσιµα σε οργανισµούς ή επιχειρησιακές µονάδες οργανισµών ασχέτως µεγέθους, τοµέα ή επιπέδου ωριµότητας. Τα επίπεδα Επιχειρηµατικής Αριστείας όπως έχουν σχεδιαστεί είναι τα εξής: έσµευση στην Επιχειρηµατική Αριστεία (Committed to Excellence) Αναγνώριση στην Επιχειρηµατική Αριστεία (Recognized for Excellence) Το Ευρωπαϊκό Βραβείο Ποιότητας (European Quality Award-EQA) Η αυτοαξιολόγηση αποτελεί µια διαδικασία διαγνωστικού χαρακτήρα και επιτρέπει στην επιχείρηση να διαχωρίζει αποτελεσµατικά περιοχές όπου είναι ισχυρή καθώς και περιοχές στις οποίες επιδέχεται ενέργειες βελτίωσης. Στη συνέχεια της διαδικασίας υπάρχει η δυνατότητα µέσα από την αποτύπωση της κατάστασης, να σχεδιάζονται ενέργειες βελτίωσης. Η υπόθεση στην οποία στηρίζεται το Ευρωπαϊκό αυτό µοντέλο αυτοαξιολόγησης είναι ότι τα αποτελέσµατα του οργανισµού έχουν επιτευχθεί µέσω των άριστων επιδόσεων των κριτηρίων. Σε αντίθεση µε τους καθιερωµένους συµβατικούς τρόπους αξιολόγησης µιας επιχείρησης µε οικονοµικά κριτήρια ή δείκτες, η αξιολόγηση µε βάση το µοντέλο για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Ποιότητας λαµβάνει υπόψη ρητά και άµεσα και άλλους ISSN

7 σηµαντικούς παράγοντες που επηρεάζουν όχι µόνο την παρούσα, αλλά και τη µελλοντική αποτελεσµατικότητα µιας επιχείρησης Η αναθεώρηση του µοντέλου Το 1999 στη Γενεύη πραγµατοποιήθηκε από τα µέλη του οργανισµού η αναθεώρηση του µοντέλου. Η αναθεώρηση εξασφαλίζει την δυνατότητα για περισσότερη επικέντρωση στις διαδικασίες της επιχείρησης προσθέτοντας αξία στον γνωστό κύκλο του Deming "Plan (Σχεδίασε), Do (Κάνε), Check (Έλεγξε), Act ( ράσε)" για συνεχή βελτίωση και περισσότερη συσχέτιση µε οτιδήποτε πραγµατοποιείται στον εκάστοτε οργανισµό, τα µέτρα που θα παρθούν και την πολιτική και στρατηγική θα ακολουθηθεί για ένα επιτυχηµένο επιχειρηµατικό µοντέλο. Το αναθεωρηµένο αυτό πρότυπο συνδράµει και στην ανάπτυξη των µικροµεσαίων επιχειρήσεων, µε µια σειρά από χρήσιµα εργαλεία που αναπτύχθηκαν βάσει του µοντέλου της επιχειρηµατικής αριστείας (European Foundation for Quality Management, 2001). Επίσης, η ανάγκη για βαθµολόγηση των κριτηρίων και υποκριτηρίων του EFQM excellence Model, είναι διάχυτη και ανεξάρτητη από τον λόγο χρησιµοποίησής του από µια συγκεκριµένη επιχείρηση. Έτσι, δηµιουργήθηκε και η ανάγκη για το σχεδιασµό ενός συγκεκριµένου πλαισίου αξιολόγησης και βαθµολόγησης αυτών, το οποίο θα γινόταν καθολικά αποδεκτό και θα ήταν σε θέση να συνδυάσει µε τον πλέον αποδοτικό τρόπο τα κριτήρια του µοντέλου, καθώς επίσης και να αποκαλύψει το εύρος και τα επίπεδα της Αριστείας που επιτευχθήκαν σε κάθε ένα από αυτά (Lee, 2002). Έτσι, το 1999 το Ευρωπαϊκό Ίδρυµα ιοίκησης της Ποιότητας (EFQM) καθιέρωσε ένα αναθεωρηµένο πρότυπο, µε την ίδια βασική δοµή σε αριθµό και είδη κριτηρίων. Το Ευρωπαϊκό Βραβείο Ποιότητας στηρίζεται στο µοντέλο επιχειρηµατικής αριστείας του EFQM, το οποίο χρησιµοποιείται µε τη σειρά του ως σηµείο αναφοράς για πολλά εθνικά και τοπικά βραβεία ποιότητας. Για την συµµετοχή στον διαγωνισµό αυτό απαιτείται η υποβολή µίας αναφοράς, µέσα σε προκαθορισµένη χρονική περίοδο, η οποία αξιολογείται και βαθµολογείται από οµάδα αξιολογητών του Ευρωπαϊκού Ιδρύµατος. Η αξιολόγηση γίνεται βάση της έκδοσης του µοντέλου επιχειρηµατικής αριστείας για το 2003 που περιέχει 32 υποκριτήρια και τη λογική RADAR για την βαθµολόγηση. Τα βραβεία/διακρίσεις που δίνονται σε αυτό το επίπεδο επιχειρηµατικής αριστείας είναι τα εξής: Το Ευρωπαϊκό Βραβείο Ποιότητας (EQA Winner) Ο Ευρωπαϊκός Έπαινος Ποιότητας (EQA Prize Winner) Φιναλίστ του Ευρωπαϊκού Βραβείου Ποιότητας (EQA Finalist) Οι αλλαγές αφορούν την εισαγωγή µίας καινοτοµικής µεθόδου αξιολόγησης, που λειτουργεί σαν ένα κυκλικό σύστηµα συνεχούς βελτίωσης για τη µέτρηση των αποδόσεων των προδιαγραφών που οδηγούν στην τελειότητα των επιχειρήσεων, γνωστή ως κάρτα RADAR (Results-Αποτελέσµατα, Approach-Προσέγγιση, Deployment-Ανάπτυξη, Assessment-Αξιολόγηση & Review-Επιθεώρηση). Για την επιτυχή εφαρµογή της λογικής του RADAR απαιτείται o κάθε οργανισµός (Jackson, 1999): 1. Να καθορίζει τα οικονοµικά αποτελέσµατα, τα αποτελέσµατα των εσωτερικών και εξωτερικών πελατών καθώς και τον αντίκτυπο που έχει στην κοινωνία. 2. Να σχεδιάζει και να αναπτύσσει µια εκτενή προσέγγιση για την επίτευξη των προτεινόµενων αποτελεσµάτων. ISSN

8 3. Να αναπτύσσει τις προσεγγίσεις µε ένα συστηµατικό τρόπο που να επιτυγχάνει πλήρη ενσωµάτωση. 4. Να αξιολογεί και να επιθεωρεί τις προσεγγίσεις µέσω των µετρήσεων, οι οποίες προάγουν τη µάθηση και οδηγούν στη βελτίωση των λειτουργιών. Συνεπώς, το Ευρωπαϊκό Μοντέλο Επιχειρηµατικής Αριστείας αποτελεί ένα συστηµατικό πλαίσιο αξιολόγησης σχετικά µε το πώς κάθε οργανισµός προσεγγίζει κάθε κριτήριο, το οποίο ενσωµατώνεται στις λειτουργίες της εκάστοτε επιχείρησης, το βαθµό ανάπτυξης κάθε προσέγγισης, το βαθµό αριστείας καθώς και το εύρος των αποτελεσµάτων που επιτυγχάνει. Η χρήση και η εξάπλωση του Ευρωπαϊκού Μοντέλου Επιχειρηµατικής Αριστείας έχει συνδράµει δυναµικά στην εξάπλωση των αρχών της ποιότητας στις σύγχρονες επιχειρήσεις. Ενισχύεται επίσης, η φιλοσοφία της ιοίκησης Ολικής Ποιότητας ως ο βέλτιστος τρόπος διοίκησης των σύγχρονων επιχειρήσεων, ενώ το Ευρωπαϊκό µοντέλο αποδεικνύεται ότι είναι το καταλληλότερο υπόβαθρο για την αξιολόγηση των επιχειρήσεων. Με αυτόν τον τρόπο χρησιµεύει ως εργαλείο που βρίσκει εφαρµογές τόσο στις εσωτερικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε θέµατα ποιότητας όσο και στις διαδικασίες ελέγχου και επιθεώρησης των επιχειρήσεων. 3. Το Ευρωπαϊκό Μοντέλο Επιχειρηµατικής Αριστείας στην εκπαίδευση Από διάφορες έρευνες προκύπτει ότι τα Μοντέλα Επιχειρηµατικής Αριστείας έχουν ευεργετικά οφέλη για τους οργανισµούς που τα υιοθετούν (Przasnyski & Tai, 2002). Επιπλέον, συµβάλλουν στην απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος, που οδηγεί στην διαφοροποίηση στην απόδοση (Stading & Vokurka, 2003). Τα κριτήρια των εθνικών βραβείων µοντέλων ποιότητας στοχεύουν στην παροχή αµερόληπτων βάσεων για σύγκριση της προόδου που σηµειώνεται στην εφαρµογή των πρακτικών διοίκησης ολικής ποιότητας σε διάφορους οργανισµούς. Τέτοιου είδους κριτήρια ποικίλλουν στις διάφορες χώρες και εξελίσσονται, καθώς η διοίκηση ολικής ποιότητας δεν αποτελείται µόνο από ένα σύνολο ποιοτικών τεχνικών και εργαλείων, αλλά και από µεθόδους διοίκησης, οι οποίες µεταβάλλονται εξαιτίας των πολιτιστικών διαφορών και της προόδου. Η εφαρµογή συγκεκριµένων µεθόδων διοίκησης ολικής ποιότητας σε κάθε επιχείρηση εξαρτάται από το επιχειρηµατικό περιβάλλον και την οργανωσιακή κουλτούρα (Laszlo, 1996). Το µοντέλο επιχειρηµατικής αριστείας EFQM δύναται υπό τις απαραίτητες προϋποθέσεις να αποτελέσει σε πρώτη φάση ένα διαγνωστικό εργαλείο και στη συνέχεια ένα ολοκληρωµένο οδηγό για αυτοαξιολόγηση και βελτίωση της σχολικής µονάδας. Το µοντέλο αποτελεί µία ολιστική αντιµετώπιση του εκπαιδευτικού οργανισµού µε παραµέτρους που καθορίζονται σε στρατηγικό επίπεδο και διαχέονται σε όλα τα επίπεδα διοίκησης και λειτουργίας. Η αυτοαξιολόγηση στην εκπαίδευση στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου και βασίζεται στην αντίληψη ότι το εκπαιδευτικό έργο είναι αποτέλεσµα συνεχούς και δυναµικής αλληλεπίδρασης πολλών παραγόντων που απαρτίζουν τον εκπαιδευτικό οργανισµό (υλικοτεχνική υποδοµή, πόροι, κλίµα και σχέσεις στη σχολική κοινότητα, κτλ.). Η διαδικασία αυτοαξιολόγησης επιτρέπει σε µια σχολική µονάδα να εντοπίσει τα δυνατά της σηµεία αλλά και εκείνα τα οποία χρήζουν βελτίωσης και να προχωρήσει συστηµατικά µε ένα πρόγραµµα συνεχούς αυτοβελτίωσης. Τα ίδια τα άτοµα - µέλη της σχολικής κοινότητας θεωρούνται άξια εµπιστοσύνης, πρόθυµα και ικανά να αντιµετωπίσουν κριτικά το συνολικό εκπαιδευτικό έργο και να προχωρήσουν στην υιοθέτηση όσων µέτρων οι ίδιοι αποφασίσουν ότι το βελτιώνουν. ISSN

9 Η αυτοαξιολόγηση δηµόσιων σχολικών µονάδων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ξεκίνησε πιλοτικά το σχολικό έτος και συµµετείχαν σχολικές µονάδες που επιθυµούσαν να αυτοαξιολογηθούν, ενώ από το επόµενο σχολικό έτος θα είναι υποχρεωτική. Από τα πρώτα πορίσµατα που προέκυψαν διαπιστώθηκε πως η αυτοαξιολόγηση: 1. Ενθάρρυνε δηµιουργικές πρωτοβουλίες, γόνιµες συζητήσεις και δράσεις στη σχολική µονάδα. 2. ιαµόρφωσε κλίµα συνεργασίας και συναντίληψης µεταξύ των µελών της σχολικής κοινότητας. 3. Κινητοποίησε το ενδιαφέρον αδρανών µελών της σχολικής κοινότητας ενεργοποιώντας λανθάνουσες δυνάµεις τους. 4. Ενίσχυσε το κύρος των εκπαιδευτικών και τους διευκόλυνε να συνειδητοποιήσουν άγνωστες για αυτούς πτυχές της επαγγελµατικής τους ταυτότητας. 5. Ενίσχυσε την αυτοαντίληψη και αυτοπεποίθηση των µαθητών. Στον οδηγό αυτοαξιολόγησης του ΥΠ ΒΜΘ περιγράφονται τα βασικά κριτήρια αυτοαξιολόγησης, τα οποία όµως δεν είναι απόρροια ενός ολοκληρωµένου µοντέλου ολικής ποιότητας ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, η αναγκαιότητα ύπαρξης του οποίου είναι άµεσα επιτακτική. Το αναθεωρηµένο µοντέλο E.F.Q.M. µπορεί να απεικονίσει συστηµατικά το επίπεδο απόδοσης της σχολικής µονάδας, να προσδιορίσει σε ποιους τοµείς θα έπρεπε να επικεντρωθούν οι βελτιωτικές κινήσεις, να εντάξει σε ένα ενιαίο οργανωτικό πλαίσιο διάφορες δραστηριότητες και να ενθαρρύνει τη διάχυση και εµπέδωση βέλτιστων πρακτικών. Σηµαντικό στοιχείο του µοντέλου είναι η συνεχής αναθεώρηση και βελτίωση. Η εφαρµογή του Μοντέλου EFQM, δύναται να παρέχει σηµαντικά οφέλη όπως: Συστηµατική αυτοαξιολόγηση, µέσα από την οποία µπορούν να εντοπιστούν και να ιεραρχηθούν οι περιοχές βελτίωσης Συστηµατική παρακολούθηση µετρήσιµων στόχων Εκπαίδευση και εξοικείωση στη µεθοδολογία επίτευξης της αριστείας σε όλες τις δραστηριότητες της σχολικής µονάδας (κουλτούρα) Βέλτιστη διαχείριση πόρων Καλύτερη εσωτερική επικοινωνία και στην εκπαίδευση του προσωπικού Ορθολογικότερη προσέγγιση των γονέων των µαθητών και της τοπικής κοινωνίας Βελτίωση των υπηρεσιών της σχολικής µονάδας σε κάθε επίπεδο Ως προς τη µεθοδολογία, αρχικά εντοπίζονται οι προς βελτίωση περιοχές. Οι ενέργειες βελτίωσης µπορούν να επιλεχθούν µε τη χρήση κριτηρίων ιεράρχησης. Στη συνέχεια µπορούν να δηµιουργηθούν οµάδες εργασίες για τις δραστηριότητες και να ορισθούν τα προγράµµατα δράσεων και υλοποίησης αυτών µε σκοπό την αποτελεσµατική παρακολούθηση και διαχείριση έργου και την αναβάθµιση του υφιστάµενου πλαισίου λειτουργίας µέσω της προστιθέµενης αξίας ενός Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου. Κατόπιν, στο στάδιο της ανάπτυξης (καταγραφή των υφισταµένων διαδικασιών λειτουργίας και αξιολόγηση του υφιστάµενου συστήµατος διαδικασιών λειτουργίας) επισηµαίνονται τα σηµαντικότερα προβλήµατα, προτείνονται διαδικασίες ανασχεδιασµού των διαδικασιών λειτουργίας βάση της αναθεωρηµένης οργανωτικής δοµής και των αρχών που διέπουν ένα αποτελεσµατικό σύστηµα εσωτερικού ελέγχου ISSN

10 και µπορεί να συνταχθεί Εγχειρίδιο ιαδικασιών Λειτουργίας το οποίο µεταξύ των άλλων µπορεί να περιλαµβάνει : Αναλυτικό οργανόγραµµα Περιγραφή θέσεων εργασίας και καταµερισµός καθηκόντων, ευθυνών και αρµοδιοτήτων Περιγραφές διαδικασιών Απαιτούµενα τυποποιηµένα έντυπα Η εφαρµογή του µοντέλου ολοκληρώνεται µε την αξιολόγηση αποτελεσµάτων και την πιθανή αναθεώρηση, καθώς το µοντέλο είναι δυναµικό και χαρακτηρίζεται από ευελιξία και προσαρµοστικότητα. 4. Συµπεράσµατα-προτάσεις Το Μοντέλο EFQM αποτελεί ένα δυναµικό πλαίσιο, βελτιώσεων, αλλαγών και διοίκησης σε όλα τα επίπεδα του οργανισµού (Sandbrook, 2001) και µπορεί να αποτελέσει ένα αποτελεσµατικό εργαλείο ανάπτυξης και διάχυσης της κουλτούρας επιχειρηµατικής αριστείας στην εκπαιδευτική διαδικασία. Απαιτείται διαρκής συλλογική και συντονισµένη προσπάθεια από όλους τους εµπλεκόµενους στην εκπαιδευτική διαδικασία φορείς καθώς και αναδιάρθρωση και επαναπροσδιορισµός των κριτήριων όταν και εφόσον κρίνεται από τις εξελίξεις αναγκαίο έτσι ώστε να επιτευχθούν οι βελτιωτικές ενέργειες που θα οδηγήσουν τη σχολική µονάδα στην ουσιαστική αυτοβελτίωσή της. Απαιτείται η υλοποίηση σε κάθε βαθµίδα εκπαίδευσης µοντέλου βελτίωσης ποιότητας εκπαίδευσης που θα περιλαµβάνει και θα έχει την ευελιξία να αναπροσαρµόζει όλους εκείνους τους παράγοντες και τα κριτήρια που συντελούν στη βελτίωση της παρεχόµενης ποιότητας στις εκπαιδευτικές διαδικασίες. Ολοκληρώνοντας, οι λόγοι αποτυχίας από την εφαρµογή των µοντέλων αριστείας συνοψίζονται στην έλλειψη δοµηµένης προσέγγισης και στην ανορθόδοξη ευθυγράµµιση του στρατηγικού σχεδιασµού, της συνεχούς βελτίωσης και της µεταφοράς γνώσης (Hermel & Ramis-Pujol, 2002). Βιβλιογραφικές παραποµπές Ζωγόπουλος Ε. (2011). Ανάλυση Παραγόντων και Κριτηρίων και Υλοποίηση Μοντέλου βελτίωσης Ολικής Ποιότητας στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση. Αθήνα: Αυτοέκδοση. Conti, T. (2002). Human and social implications of excellence models: are they really accepted by the business community?. Managing service quality, 12 (3), Dedhia, N.S. (2001). Global perspectives on quality. Total Quality Management, 12 (6), Evans, J. R & Lindsay, W. M. (2002). The Management and Control of Quality. South-Western Thomson Learning, fifth edition (pp.11-72). USA. European Foundation for Quality Management. (2001). Moving from the SME Model to the EFQM Excellence Model (pp. 1-12). EFQM Publications. Hermel P., Ramis-Pujol J. (2002). An evolution of excellence: some main trends. The TQM Magazine, 14 (3), Jackson, S. (1999). Exploring the possible reasons why the UK Government commended the EFQM excellence model as a framework for delivering governance in ISSN

11 the new NHS. International Journal of Health Care Quality Assurance, 12 (6), Laszlo, G.P. (1996). Quality awards-recognition or model?.the TQM Magazine,8 (5), Lee, P.M. (2002). Sustaining Business Excellence through a framework of best practices in TQM. The TQM Magazine, 15 (4), Loffler, E. (2001). Quality Awards as a Public Sector Benchmarking Concept in OECD Member Countries: some Guidelines for Quality award organizers. Public Administration & Development, 21 (1), Nabitz, U., Klazinga, N., Walburg, J. (2000). The Efqm excellence Model European and Dutch experiences with the Efqm approach in healthcare. International Journal for quality in healthcare, 12 (3), Przasnyski, Z.H. & Tai L.S. (2002). Stock performance of Malcolm Baldrige National Quality Award winning companies. Total Quality Management, 13 (4), Sandbrook, M. (2001). Using the EFQM Excellence Model as a framework for improvement and change. Journal of Change Management, 2 (1), Russell, S., (2000). ISO 9000: 2000 and the EFQM Excellence Model: competition or co-operation?. Total Quality Management, 4, Sharma, A.K. & Talwar, B. (2007). Evolution of Universal Business Excellence Model incorporating Vedic philosophy. Measuring Business Excellence, 11, Stading, G.L. & Vokurka R.J. (2003). Building quality strategy content using the process from national and international quality awards. TQM & Business Excellence, 14 (8), ISSN

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ EFQM ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διπλωματική Εργασία με θέμα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διπλωματική Εργασία με θέμα ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία με θέμα ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ: Η περίπτωση του Ελληνικού Δημόσιου Νοσοκομείου της ΟΛΓΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Διπλωματική εργασία της: Πρωιμάδη Σταματίας Τίτλος: Η αναζήτηση της αριστείας σε διαδικασίες διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1. Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1. Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1 Ο ΗΓΟΣ Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2013 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία BENCHMARKS FOR EXCELLENCE IN HOTEL MANAGEMENT.

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία BENCHMARKS FOR EXCELLENCE IN HOTEL MANAGEMENT. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία BENCHMARKS FOR EXCELLENCE IN HOTEL MANAGEMENT της ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΚΑΠΝΙ ΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ Κριτική επισκόπηση των συστημάτων διαχείρισης και συγχώνευση τους στα πλαίσια του μοντέλου επιχειρηματικής αριστείας του EFQM: Η περίπτωση των κριτηρίων 2,4,5,6,8,9 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Κ.Π.Α.) COMMON ASSESSMENT FRAMEWORK (CAF)

ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Κ.Π.Α.) COMMON ASSESSMENT FRAMEWORK (CAF) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Κ.Π.Α.) COMMON

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Εργαστήριο Διοικητικών Συστημάτων

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Εργαστήριο Διοικητικών Συστημάτων ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Εργαστήριο Διοικητικών Συστημάτων ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΤΑΡ Η ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ. ΜΒΑ στη ΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΤΑΡ Η ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ. ΜΒΑ στη ΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΤΑΡ Η ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΜΒΑ στη ΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙΝ.ΕΠ. 2011 1 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Αρετή, ηθική, πνευµατική, φυσική υπεροχή του ανθρώπου Αξία (value based criteria)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001:2008, ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001:2008, ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001:2008, ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.- ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 1.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3 2. ΓΕΝΙΚΑ 5

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διπλωματική Εργασία

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διπλωματική Εργασία ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία Κοινό πλαίσιο αξιολόγησης (ΚΠΑ) Εργαλείο Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στη Δημόσια Διοίκηση Βελτιώνοντας μία δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ειρήνη Κορρέ Νάτση Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών του Simon Fraser University Vancouver Canada Υποβληθείσα για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Διοίκηση Τουριστικών

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή συστήματα διασφάλισης και διαχείρισης ποιότητας των υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διεθνή συστήματα διασφάλισης και διαχείρισης ποιότητας των υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού Διεθνή συστήματα διασφάλισης και διαχείρισης ποιότητας των υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού Επιστημονική Ομάδα Έργου Υπεύθυνη Έργου: Κασσάνδρα Ζαννή-Τελιοπούλου Υπεύθυνος ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Τυποποίηση Παραγωγικής Λειτουργίας - ISO 9000

Τυποποίηση Παραγωγικής Λειτουργίας - ISO 9000 Τυποποίηση Παραγωγικής Λειτουργίας - ISO 9000 Αγγελοπούλου Ασηµίνα, ΜΟΠ010 (mina@noc.uoa.gr) Ράπτης Τηλέµαχος, ΜΟΠ011, (traptis@noc.uoa.gr) Τσιµπάνης Κωνσταντίνος, ΜΟΠ012 (k.tsibanis@noc.uoa.gr) ΕΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής. Θέμα πτυχιακής εργασίας:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής. Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Θέμα πτυχιακής εργασίας: Η επίδραση της εφαρμογής ενός Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας(ΣΔΠ) στα χρηματοοικονομικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΟΥ EFQM KAI H ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΟΥ EFQM KAI H ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΟΥ EFQM KAI H ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν για την υλοποίησή της:

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν για την υλοποίησή της: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ BENCHMARKING. Γιώργος Βλαδίκας, Νίκος Χουσουρίδης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ BENCHMARKING. Γιώργος Βλαδίκας, Νίκος Χουσουρίδης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ BENCHMARKING Γιώργος Βλαδίκας, Νίκος Χουσουρίδης ΜΕΡΟΣ 1 Ο BENCHMARKING Ορισμός Benchmarking. 2 Είδη Benchmarking.. 2 Διαδικασία υλοποίησης. 3 Αποτελέσματα του Benchmarking.. 3 Που

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟ ΚΛΑ Ο ΣΕ ΠΕΡΙΟ ΟΥΣ ΥΦΕΣΗΣ

Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟ ΚΛΑ Ο ΣΕ ΠΕΡΙΟ ΟΥΣ ΥΦΕΣΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟ ΚΛΑ Ο ΣΕ ΠΕΡΙΟ ΟΥΣ ΥΦΕΣΗΣ του/της ΑΝΤΩΝΙΑ ΣΚΛΑΒΗ Υποβλήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και Περιβαλλοντική Διαχείριση:

Ποιότητα και Περιβαλλοντική Διαχείριση: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή: Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα: Διοίκησης Επιχειρήσεων Ποιότητα και Περιβαλλοντική Διαχείριση: Παρουσίαση του Προτύπου ISO 14001 & Εφαρμογή του Εισηγήτρια: Κοκολάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑ Α

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑ Α ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΤΥΧΙΑΚ ΣΟΥ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΙΧΕΙΡΗΣΕ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΟΧΗΣ ΥΗΡΕΣΙ ΜΟΑ ΥΓΕΙΑΣ ΙΛΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σχολική Μονάδα και Διοίκηση Ολικής Ποιότητας

Σχολική Μονάδα και Διοίκηση Ολικής Ποιότητας Σχολική Μονάδα και Διοίκηση Ολικής Ποιότητας Ευστάθιος Ζωγόπουλος, Εκπαιδευτικός - Δρ Μηχανικός Ε.Μ.Π Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ 12 Εισαγωγή Το σχολείο αποτελεί έναν κοινωνικοποιητικό θεσμό στο πλαίσιο του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑ ΟΤΕΑ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ

ΠΑΡΑ ΟΤΕΑ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΞΟΝΑΣ 4: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΡΟ 4.6: ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΠΟΛΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΖΩΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΡΑΣΗ 4.6.1.: ΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΠΟΛΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΠΠΚ) Περιφερειακός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. Quality Management Systems Training for SMEs Leonardo da Vinci Project ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001:2008, ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ISO 9001:2000 ΚΑΙ ΕΛΟΤ 1416 (HACCP) ΣΤΟ ISO 22000:2005

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ISO 9001:2000 ΚΑΙ ΕΛΟΤ 1416 (HACCP) ΣΤΟ ISO 22000:2005 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ISO 9001:2000 ΚΑΙ ΕΛΟΤ 1416 (HACCP) ΣΤΟ ISO 22000:2005 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δ. ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

η σύνδεσή της µε την αµοιβή»

η σύνδεσή της µε την αµοιβή» Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης Τµήµα Οικονοµικής ιαχείρισης 4 η Εκπαιδευτική Σειρά «Η αξιολόγηση της απόδοσης των δηµοσίων υπαλλήλων και η σύνδεσή της µε την αµοιβή» Μαυροµιχάλη Κωνσταντίνα Αθήνα 2011

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση και Επιμόρφωση Προσωπικού στον Δημόσιο Τομέα Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης- Μελέτη Περίπτωσης

Εκπαίδευση και Επιμόρφωση Προσωπικού στον Δημόσιο Τομέα Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης- Μελέτη Περίπτωσης Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας Διπλωματική Εργασία: Εκπαίδευση και Επιμόρφωση Προσωπικού στον Δημόσιο Τομέα Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ. Χρήση συστημάτων ποιότητας στις ξενοδοχειακές μονάδες της Κρήτης. Εισηγητής : ΠΕΤΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ (568/Β) ΡΙΦΟΥΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ (117/Β)

ΘΕΜΑ. Χρήση συστημάτων ποιότητας στις ξενοδοχειακές μονάδες της Κρήτης. Εισηγητής : ΠΕΤΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ (568/Β) ΡΙΦΟΥΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ (117/Β) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Χρήση συστημάτων ποιότητας στις ξενοδοχειακές μονάδες της Κρήτης. Εισηγητής : ΠΕΤΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα