Ηαπόκτηση θηλυκού απογόνου στο Βυζάντιο χαιρετίζεται

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ηαπόκτηση θηλυκού απογόνου στο Βυζάντιο χαιρετίζεται"

Transcript

1 Γαµήλιες πρακτικές και η θέση της γυναίκας στο γάµο στο Βυζάντιο Μαρία Γκιρτζή ρ Αρχαιολογίας Ο Απόστολος Παύλος στην Προς Εφεσίους Επιστολή ( ) δηλώνει ότι «αι γυναίκες τοις ιδίοις ανδράσιν υποτάσσεσθαι ως τω Κυρίω, ότι ο ανήρ εστί κεφαλή της γυναικός», παραπέµποντας εµφανώς στα αρχαιοελληνικά πιστεύω. Αντίθετα, ο Μέγας Βασίλειος διδάσκει ότι «η γυναίκα είναι δεκτική στην αρετή οµότιµα µε τον άνδρα. Τι άλλο παρά συγγενείς στα πάντα µε τους άνδρες είναι;» (PG A). Εύλογα δηµιουργούνται ερωτηµατικά για το ποια ήταν τελικά η θέση των γυναικών στο Βυζάντιο τόσο στον πατρικό όσο και στον συζυγικό οίκο. Ηαπόκτηση θηλυκού απογόνου στο Βυζάντιο χαιρετίζεται µε τα ίδια ανάµεικτα έως και αρνητικά συναισθήµατα όπως στην αρχαιότητα, καθώς στους αυτοκρατορικούς κύκλους και τις ανώτερες τάξεις στερεί τη δυνατότητα της διαδοχής στα αξιώµατα (αφού οι περιπτώσεις των γυναικών που στέφονται αυτοκράτειρες συνιστούν σπανιότατες εξαιρέσεις), ενώ στις µεσαίες και κατώτερες τάξεις δηµιουργούν την ανάγκη συγκέντρωσης περιουσίας για τον υποχρεωτικό προικισµό τους. Συνεπώς η εγκατάλειψη και η εκµετάλλευση (µέχρι και πώληση) της κόρης αποτελούν συχνό φαινόµενο, ιδιαίτερα στα φτωχότερα στρώµατα. Η κατάσταση αυτή προκαλεί την επέµβαση της νοµοθεσίας, στο πλαίσιο της οποίας ο Ιουστινιανός, για παράδειγµα, ιδρύει πολλά βρεφοτροφεία και θεσπίζει νόµο που απαγορεύει την πώληση ή τη διάθεση βρέφους ως ενέχυρου, γεγονός όµως που δεν διασφαλίζει πάντα την προστασία του ανήλικου. Εφόσον το κοριτσάκι παραµείνει στην οικογένεια, προετοιµάζεται για να ακολουθήσει έναν από τους δύο δρόµους: το γάµο ή το µοναστήρι, και για τούτο µυείται από τη µητέρα κυρίως στις οικιακές ασχολίες. Η µόρφωσή της που λαµβάνει χώρα είτε κατ οίκον από τους γονείς, είτε σε σχολείο ή γυναικεία µονή ξεκινά στα έξι της χρόνια και περιορίζεται στη στοιχειώδη εκµάθηση ανάγνωσης, γραφής, αριθµητικής, ωδικής και τη διδασκαλία ιερής ιστορίας, χωρίς να απουσιάζουν βέβαια οι λαµπρές περιπτώσεις των ιδιαίτερα µορφωµένων κορών της αριστοκρατίας (π.χ. Ειρήνη Αθηναία, Άννα Κοµνηνή κ.ά.). Όπως εύστοχα παρατηρεί η Ιµβριώτη, 1 «η βυζαντινή µιµείται τη σκιατραφία των παρθένων της αρχαίας Αθήνας», καθώς ένα από τα κυριότερα προσόντα της υποψήφιας νύφης του Βυζαντίου είναι να έχει ζήσει «κεκρυµµένη» και από τον ίδιο τον ήλιο (Θεόδωρος Στουδίτης, PG ) στο άδυτο του γυναικωνίτη, συναναστρεφόµενη µόνο στενούς συγγενείς και κληρικούς. Οι έξοδοι των κοριτσιών, πάντα µε την κάλυψη του πέπλου που άφηνε ορατά µόνο τα µάτια και τη µύτη και την απαραίτητη συνοδεία, είναι περιορισµένες και προορισµένες συνήθως ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ & ΤΕΧΝΕΣ τχ. 110 για τις εκκλησιαστικές υποχρεώσεις και σπάνια για ψυχαγωγία (µε εξαίρεση τις ενήλικες γυναίκες που όφειλαν να εργαστούν, και στις οποίες γίνεται αναφορά παρακάτω). 2 Ο εγκλεισµός της βυζαντινής κόρης παραπέµπει φυσικά στα αρχαιοελληνικά δεδοµένα, επιτείνεται όµως από τις συστάσεις της Εκκλησίας, η οποία διά στόµατος Ιωάννου Χρυσόστοµου (PG και ) συµβουλεύει για τη διατήρηση της σωφροσύνης και της αρετής των νέων που πρόκειται να διάγουν κοσµικό βίο «ταχέως υπό του γάµου ζυγόν αυτούς έλκετε». Συνεπώς, οι γονείς σπεύδουν να δεσµεύσουν τα παιδιά τους συνήθως «διά της µνηστείας» σε πολύ µικρή ηλικία (πολύ συχνά από επτά ετών) ή ακόµα και να τα παντρέψουν. Η επιλογή 3 συζύγου δεν ανήκει σίγουρα σε κανέναν από 1. Κατ οίκον µόρφωση (σχ. Φ. Τσίτσος, Στα Βυζαντινά Χρόνια, ΟΕ Β, Αθήνα 2006, σ. 120). 53

2 τους δύο άµεσα ενδιαφερόµενους, καθώς, δεδοµένου του επιβεβληµένου «περιορισµού» των κοριτσιών και του νεαρού της ηλικίας και των δύο, οι πιθανότητες δύο νέοι να συναντηθούν και να συναναστραφούν ώστε να οδηγηθούν στον έρωτα και να επιδιώξουν το γάµο είναι σχεδόν ανύπαρκτες, αφού ο Ι. Χρυσόστοµος, για παράδειγµα, θεωρεί δεδοµένο ότι η κοπέλα «µηδέποτε τον νυµφίον εωρακυία» (PG ). Ούτως ή άλλως το εθιµικό δικαίωµα του πατέρα να διαλέξει το γαµπρό το διασφαλίζει έµµεσα και η νοµοθεσία από τα χρόνια του Ιουστινιανού και εξής, η οποία ορίζει την πατρική συναίνεση ως απαραίτητη προϋπόθεση για την τέλεση γά- µου. Μια µεγάλη καινοτοµία εισάγεται από την Εκλογή των Ισαύρων, όπου αναβαθµίζεται η θέση της γυναίκας-µητέρας, εφόσον απαιτείται η συγκατάθεση και των δύο γονέων ακόµη και για τη µνηστεία. Η ρύθµιση όµως αυτή βρίσκεται σε ισχύ για λιγότερο από έναν αιώνα, δεδοµένου ότι η νοµοθεσία της δυναστείας των Μακεδόνων στερεί ξανά από τη δέσποινα του σπιτιού το δικαίωµα λόγου στην επιλογή συζύγου του παιδιού της. Η µοναδική περίπτωση, που η κόρη δύναται να επιλέξει τον µέλλοντα σύζυγό της και να προβεί σε νόµιµο γάµο αυτεξούσια, είναι να έχει φτάσει στα 25 έτη και να µην την έχει παντρέψει ο πατέρας της. Τούτο όµως συνιστά σπάνια εξαίρεση, που δεν υποβιβάζει τον παραδοσιακό ρόλο του άρρενα γονιού. Αρωγός στο έργο του βυζαντινού πατρός έρχεται συχνά η «νυµφαγωγός» (ή: «νυµφεύτρια», «προµνήστρια», «προξενήτρια», «κουρκουσούρα», «µεσάζων», «µεσολαβών», «µεσιτεύων»), που αναλαµβάνει την τακτοποίηση του συνοικεσίου έναντι αµοιβής, κάποιες φορές παράλογης. Το τελευταίο γεγονός οδήγησε τους Μακεδόνες αυτοκράτορες να εισαγάγουν νοµοθετική ρύθµιση, βάσει της οποίας «τον προξενούντα γάµον µη υπέρ την εικοστήν µοίραν της προικός και της προγαµιαίας δωρεάς επιζητείν» (Πρόχειρον 4.1 και Επαναγωγή 15.11), ποσό το οποίο δεν µπορεί να ξεπερνά τα δέκα λίτρα χρυσού. Στα πρώτα χριστιανικά χρόνια η «προξενήτρια» έπρεπε, όπως µνηµονεύει ο Μέγας Βασίλειος, να συγκαταλέγεται στην τάξη των παρθένων («το παρθένον γάµου προµνήστριαν γίνεσθαι», PG ). Αργότερα όµως επικρατεί η συνήθεια ο ρόλος να δίνεται σε άτοµα κάποιας ηλικίας, που καταφέρνουν να εντοπίσουν το κατάλληλο έτερον ήµισυ βάσει των προδιαγραφών, οι οποίες, αν και ποικίλλουν ανάλογα µε την κοινωνική τάξη, εντούτοις προσανατολίζονται περισσότερο στις αρετές παρά στα αναµενόµενα πλούτη. Έτσι, για παράδειγµα, η Α. Βακαλούδη συνοψίζει τα βασικά γνωρίσµατα µιας υποψήφιας αυτοκράτειρας «στην ανυπέρβλητη ωραιότητα, την παρθενία, την ευγένεια καταγωγής και την άµεµπτη ηθική», ενώ ο Ιωάννης Χρυσόστοµος αναφερόµενος στις µεσαίες και χαµηλότερες τάξεις επαινεί αφενός τον άνδρα που ενώ µπορούσε να διαλέξει σύζυγο ευπορότερη και από καλύτερη γενιά προτίµησε κάποια µε ανατροφή, κοσµιότητα και σωφροσύνη και αφετέρου εκείνον 54 που του έδιναν πλούσια κόρη, αλλά επέλεξε την αρετή της ψυχής, που είναι προτιµότερη από όλο το χρυσάφι του κόσµου. 4 Στις ανωτέρω προδιαγραφές για τη σύναψη συνοικεσίου οφείλουν να ληφθούν υπόψη εκκλησιαστικές και νοµικές απαγορεύσεις, όπως αυτές που δεν επιτρέπουν γάµο ανάµεσα σε άτοµα διαφορετικής θρησκείας και δόγµατος, σε άτοµα µε κάποια συγγένεια, αλλά και το γάµο µε µοναχό/- ή ή ευνούχο. 5 Μετά την επιλογή του υποψήφιου γαµπρού, για την οποία σπάνια, όπως µνηµονεύεται στο Μαρτύριο της Αγίας Μάρτυρος Ευγενίας, ζητούνταν η άποψη της νύφης («ει κατά νουν ο γάµος αυτή και αρεστός ο νυµφίος», PG ), πρέπει να επιλεγεί το είδος του γάµου, καθώς όπως δηλώνεται στην Εκλογή των Ισαύρων «συνίσταται γάµος χριστιανών µεταξύ ανδρός και γυναικός είτε αγράφως είτε εγγράφως» (PG ). Στο Βυζάντιο, τουλάχιστον στα πρώτα χριστιανικά χρόνια, σύµφωνα και προς την αρχαιοελληνική παράδοση όπου η «εγγύη» (=αρραβώνας) αποτελεί προφορική συµφωνία, συνηθίζεται ο «άγραφος» γάµος («ο γάµος και χωρίς προικώων συµβολαίων συνίσταται», Επαναγωγή 14.16, JGR 4.222), όπου απαιτείται µόνο η προφορική συναίνεση των γονέων και των ενδιαφεροµένων, χωρίς να είναι απαραίτητη θρησκευτική ή πολιτική τελετή (πρακτική από την οποία στα πρώτα χρόνια του Βυζαντίου εξαιρούνται µόνο οι ανώτεροι αξιω- µατούχοι, για τους οποίους η ιουστινιάνεια νοµοθεσία επιβάλλει σύναψη γαµήλιου συµβολαίου). Παράλληλα όµως, και µε βάση τα ρωµαϊκά πρότυπα, υπάρχει και ο «έγγραφος» γά- µος, τον οποίο συστήνει και ο Ιωάννης Χρυσόστοµος («ανάγκη τα της φερνής συντελείσθαι γραµµατεία», Varia Graeca Sacra 173.3), ο οποίος από τον 9ο αιώνα και εξής κατακτά έδαφος. 6 Αµέσως λοιπόν µετά την επιλογή του γαµπρού τελείται η προκαταρκτική πράξη του γάµου, η οποία συνίσταται είτε σε απλό «δεσµό» είτε σε «αρραβώνα». Στον «έγγραφο» γάµο, και στις δύο ανωτέρω περιπτώσεις, είναι προαπαιτούµενη η επισφράγιση της συµφωνίας µε την υπογραφή δεσµευτικών εγγράφων, όπου ορίζεται και ρήτρα σε περίπτωση αθέτησης. Στο «προικοσύµφωνο» (ή «προικοσυµβόλαιο», ή «πράξη νυµφαγωγίας»), το οποίο είναι συνταγµένο από τον «νοτάριο» ενώπιον µαρτύρων, δηλώνεται το µέγεθος και το περιεχόµενο της «προίκας» (ή «φερνής») που δίνεται από την οικογένεια της νέας (η οποία αναλόγως προς την κοινωνική τάξη δύναται να αποτελείται από µετρητά, ενδύµατα, υφαντά φτιαγµένα από την κοπέλα, κοσµήµατα, οικοσκευή, δούλους, ζώα κ.λπ.), η «προίκα» από την πλευρά των γονέων του νέου προς την οικογένεια της κόρης, αλλά και η «προγαµιαία δωρεά» (το «θεώρετρο», ή «υπόβολο») του γαµπρού προς τη νύφη (χρήµατα ή γη) που υπολογίζεται κατ αναλογία της προίκας και προορίζεται για την εξασφάλιση της γυναίκας σε περίπτωση θανάτου του συζύγου. Η συµµετοχή της Εκκλησίας στη βυζαντινή µνηστεία είναι εµφανής σε διάφορα σητχ. 110 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ & ΤΕΧΝΕΣ

3 2. Εργαστήριο υφαντικής (µικρογραφία χειρογράφου 14ου αι., στο Α. Λαΐου, «Κοινωνία και οικονοµία», Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. Θ, Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1980, σ. 239). µεία, καθώς αφενός από κάποια εποχή και µετά ο αρραβώνας οφείλει να συνοδεύεται από ιερή ευλογία (η οποία επιβάλλεται από τη Νεαρά 89 του Λέοντος του Σοφού) όπου µπορεί να ανταλλάσσεται και δακτυλίδι (συνήθεια που ανάγεται στα ρωµαϊκά χρόνια), αφετέρου δε στο «προικοσύµφωνο» η συγγραφή ξεκινά µε το σύµβολο του Σταυρού ενώ είναι συχνές και οι επικλήσεις στη βοήθεια της Παναγίας, του Ιησού, του Ιωάννου του Προδρόµου και άλλων αγίων. Αφού ολοκληρωθεί ο «αρραβών», ο µνηστήρας πλέον δύναται να επισκέπτεται τη µέλλουσα γυναίκα του στο σπίτι της φέρνοντάς της τα ανάλογα δώρα. Ο γάµος τελείται έπειτα από κάποιο εύλογο χρονικό διάστηµα και εφόσον οι µελλόνυµφοι πληρούν τις προϋποθέσεις των ορίων ηλικίας. Συγκεκριµένα, το βυζαντινό δίκαιο επιβάλλει η κόρη να έχει συ- µπληρώσει τουλάχιστον το 12ο ή 13ο έτος και το αγόρι το 14ο ή 15ο, ρύθµιση βέβαια που κάποιες φορές καταστρατηγείται, κυρίως από τον πατέρα της κοπέλας που επιθυµεί να εξασφαλίσει από νωρίς το µέλλον της. εσµεύσεις όµως τίθενται, κυρίως από την Εκκλησία (Μέγας Βασίλειος, PG ), σχετικά και µε το ανώτατο όριο ηλικίας, το οποίο ορίζεται ως το 60ό έτος για τις γυναίκες και το 70ό για τους άνδρες. 7 Την κατάλληλη εποχή 8 για την τέλεση του γάµου καθορίζουν οι εκκλησιαστικές επιταγές και οι λαϊκές προλήψεις. Έτσι, για παράδειγµα, η Εκκλησία απαγορεύει τους γάµους την περίοδο της Σαρακοστής και των µεγάλων εορτών. Η ρω- µαϊκή παράδοση από την άλλη θέλει το µήνα Μάιο ως ακατάλληλο για γάµο, ενώ άλλες προλήψεις συνδέονται µε τις θέσεις της Σελήνης (θυµίζοντας τις αρχαίες λακωνικές προλήψεις που σχετίζονται µε την πανσέληνο) και τον ζωδιακό κύκλο (π.χ. οι περίοδοι που η σελήνη βρίσκεται στον Καρκίνο, τον Λέοντα ή την Παρθένο δεν θεωρούνται ευνοϊκές). Αφού καθοριστεί, µε βάση τα παραπάνω, η ηµεροµηνία της τελετής γίνεται το «κάλεσµα εις την χαράν» ή «κλητώριον», ήτοι η πρόσκληση στο γάµο από τους γονείς των νέων ή και µε την επιστράτευση «λαλετών» ή «καλεστών» που αφήνουν στα σπίτια των καλεσµένων µήλο, λεµόνι, µοσχοκάρφια ή παστέλι. Οι γαµήλιες τελετές 9 λάµβαναν χώρα πάντα ηµέρα Κυριακή. Όπως και στην αρχαιότητα όµως, της κυρίως τελετής του γάµου προηγούνται τα προεόρτια, που στην περίπτωση των Βυζαντινών καλούνται «παστοπήγια» και θυµίζουν έντονα και το σύγχρονο έθιµο του «στρωσίµατος του κρεβατιού». Συγκεκριµένα, µερικές µέρες πριν από το γάµο συχνότερα την Πέµπτη, σπανιότερα την παραµονή συγγενείς και φίλες της νύφης στολίζουν τον «παστό» (=νυφικός κοιτώνας) µε παντός είδους όµορφα στολίδια (π.χ. πολύτιµα υφάσµατα, βαρύτιµα υφαντά, κοσµήµατα), τακτοποιούν τα έπιπλα και ραίνουν το κρεβάτι µε άνθη ψάλλοντας χαρούµενα τραγούδια που επαινούν τις αρετές των µελλονύµφων. Την ηµέρα του γάµου ξεκινά από νωρίς ο στολισµός της νύφης. Η κοπέλα ετοιµάζεται µε τη βοήθεια των «νυµφοστό- ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ & ΤΕΧΝΕΣ τχ

4 λων», που καθήκον έχουν να την ντύσουν µε τη λεπτοκεντη- µένη µπλούζα και το λευκό χρυσοκόσµητο φόρεµα, να της κάνουν κάποιο περίτεχνο χτένισµα, να τη µακιγιάρουν ειδικά για την περίσταση (τονίζοντας φρύδια και µάτια και εφαρµόζοντάς της ένα «µέικ απ» που καλύπτει όλο το πρόσωπο χρω- µατίζοντας χείλη και µάγουλα), να της φορέσουν τα κοσµή- µατα και να βεβαιωθούν ότι δεν θα φορέσει τίποτα µαύρο ούτε καν παπούτσια, χρώµα που απαγορεύεται ακόµα και για τους προσκεκληµένους. Στο τέλος, πρέπει απαραιτήτως να φροντίσουν να καλύψουν την κόρη από την κορυφή ως τα νύχια µε το πέπλο, συνήθεια που κληροδοτήθηκε από τα αρχαία αλλά και τα ρωµαϊκά έθιµα. Την προκαθορισµένη ώρα η οποία, ακολουθώντας την αρχαιοελληνική συνήθεια, ήταν νυκτερινή φτάνουν στην οικία της νύφης µουσικοί και «δαδούχοι», που µε όργανα και εορταστικά άσµατα αναγγέλλουν την άφιξη του γαµπρού, τον οποίο οι παριστάµενοι φίλοι και συγγενείς ραίνουν µε µήλα (σύµβολο του έρωτα) και τριαντάφυλλα. Ο τελευταίος 3. Γυναίκα που κουβαλά νερό (τµήµα ψηφιδωτού δαπέδου 6ου αι., στο Γ. Γαλάβαρης, «Πρωτοβυζαντινή Τέχνη», Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. Ζ, Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1980, σ. 392). 56 εµφανίζεται µε καινούργια ρούχα και παπούτσια, φρεσκοξυρισµένος, µακιγιαρισµένος και µε φρεσκοβαµµένα µαλλιά (αν αυτά έχουν αρχίσει να ασπρίζουν). Σχηµατίζεται η γαµήλια ποµπή (ή «οψίκιον» ή «οι επί τούτω τεταγµένοι»), στην οποία προπορεύονται οι µουσικοί και οι δαδούχοι, ακολουθεί η οµάδα του γαµπρού µε τους φίλους και συγγενείς του, και στο τέλος η νύφη πεζή ή «επί οχήµατος καταστέγου», η οποία είναι καλυµµένη µε το πέπλο και οδεύει αργά αργά ανάµεσα στους «νυµφαγωγούς» (στους οποίους συγκαταλέγονται οι γονείς της, φίλες και συγγενείς, άνδρες και γυναίκες). Η νυφική ποµπή πορεύεται υπό τους ήχους των γαµήλιων ύµνων ενώ στο πέρασµα κάποιοι τη ραίνουν µε τριαντάφυλλα και άλλα λουλούδια και άλλοι καίνε αρωµατικά ξύλα. Ο προορισµός της ποµπής τα πρώτα χριστιανικά χρόνια είναι ίσως το σπίτι του γαµπρού, καθώς τη στέψη τελούσε ο πατέρας του, ενώ η ευλογία του κλήρου, η οποία δινόταν κατ οίκον, ήταν προαιρετική. Η Νεαρά 89 όµως του Λέοντος Σοφού επιβάλλει την ευλογία για την εγκυρότητα του γάµου, µε συνέπεια από τον 9ο αιώνα και εξής να τελούνται οι γάµοι υποχρεωτικά στην εκκλησία. Όταν η ποµπή φτάσει στο ναό, ο ιερέας οδηγεί τους µελλόνυµφους στο εσωτερικό και, αφού επιβεβαιώσει την απουσία παντός κωλύµατος (ρωτώντας τους αν έρχονται εκούσια «εις γάµου κοινωνία»), ενώνει τα χέρια των νέων και ανταλλάσσονται δαχτυλίδια. Σηµαντική θέση στο µυστήριο έχει ο «παράνυµφος» (ή «στεφανοκράτωρ» ή «σύντεκνος»), ρόλο που καλείται συνήθως να παίξει ο ανάδοχος. Αυτός στέκεται πίσω από το ζευγάρι κρατώντας τους τα στέφανα, που είναι µεταλλικά ή φτιαγµένα από κλήµα (ή στην περίπτωση των αυτοκρατορικών γάµων από χρυσοκέντητες ταινίες), κατά την περιφορά, οπότε ο κόσµος τούς ραίνει µε σουσάµι ή κριθάρι (σύµβολα πολυτεκνίας). Για τη θρησκευτική ολοκλήρωση της διαδικασίας ο γαµπρός και η νύφη µεταλαµβάνουν τη Θεία Κοινωνία, προκειµένου να ταυτιστεί η ένωσή τους µε το σώµα και το αίµα του Χριστού, ενώ για τη νοµική κατοχύρωση από τον 11ο αιώνα και µετά υπογράφουν και «συµβόλαιο γάµου» παρουσία µαρτύρων. Αφού ολοκληρωθεί το µυστήριο, οι γονείς, ο παράνυµφος, οι συγγενείς και οι καλεσµένοι εύχονται στο ζευγάρι, ασπάζονται τα στέφανα τα οποία, προς αποφυγή κακοτυχίας, θα πρέπει να παραµείνουν δεµένα στα κεφάλια του ζευγαριού. Εν συνεχεία, ξανασχηµατίζεται ποµπή και οι νεόνυµφοι οδεύουν στην οικία του γαµπρού «συν κρότω, λαλαγαίς, χοροίς και κυµβάλοις». Τα λαϊκά τραγούδια µε τη συνοδεία αυλού και κιθάρας, που ακολουθούσαν αρχικά το ζευγάρι, αντικαθίστανται, κατόπιν έντονων προσπαθειών της Εκκλησίας, από θρησκευτικούς ύµνους, οι οποίοι ψάλλονται και από τους ιερείς που συµµετέχουν στην ποµπή. Στο νέο σπίτι υποδέχεται τη νύφη η µητέρα του νέου της συζύγου και την οδηγεί στον νυφικό κοιτώνα, όπου καταφθάνουν και οι προσκεκλη- µένοι, οι οποίοι απαγγέλλοντας αυτοσχέδια τραγούδια («πατχ. 110 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ & ΤΕΧΝΕΣ

5 4. Γυναίκες στην αγορά (σχ. Φ. Τσίτσος, Στα Βυζαντινά Χρόνια, ΟΕ Β, Αθήνα 2006, σ. 120). στικά άσµατα»), που εξυµνούν τις αρετές της νύφης και του γαµπρού, αφήνουν επιθαλάµια δώρα. Εκεί ο γαµπρός σηκώνει το πέπλο της νέας του γυναίκας και την αντικρίζει για πρώτη φορά. Από τον 7ο αιώνα και εξής σε αυτή τη φάση της προσφέρει και δώρα, ένα γαµήλιο δαχτυλίδι (χρυσό ή µπρούντζινο κοσµηµένο µε βιβλικές σκηνές, ή πιο συχνά µε το ζευγάρι που έχει ανάµεσά του τον Χριστό ή το σύµβολο του Σταυρού) ή/και µια ζώνη (αποτελούµενη από νοµίσµατα ή µικρούς στρογγυλούς δίσκους που εικόνιζαν κοσµικές σκηνές αλλά και τον Χριστό µε τους νεόνυµφους). Ακολουθεί ολονύκτιο γαµήλιο συµπόσιο, στο οποίο άνδρες και γυναίκες παρακάθονται σε χωριστά τραπέζια. Η ποιότητα των επιτραπέζιων σκευών και το πλήθος των εδεσµάτων ποικίλλει µε βάση τις οικονοµικές δυνατότητες των οικογενειών, αλλά στα γλυκίσµατα περιλαµβάνεται πάντα ο παραδοσιακός «σησαµούς» (ή «εκ µέλιτος πλακούς»), ενώ έπεται και γλέντι µε διάφορες διασκεδάσεις, για τις οποίες επιστρατεύονται ορχήστρες, γυναίκες του θεάτρου, µίµοι κ.λπ., λόγος που επιβάλλει την αποχώρηση των κληρικών από το γλέντι. Τις πρώτες πρωινές ώρες ψάλλεται το «κατακοιµητικό άσµα» και το ζευγάρι οδηγείται στον νυφικό θάλαµο, ενώ οι καλεσµένοι αποχωρούν. Το πρωί λαµβάνει χώρα το «παραξύπνηµα» των νιόπαντρων από συγγενείς και φίλους. Οι γαµήλιοι εορτασµοί όµως συνεχίζονται για επτά και στους αυτοκρατορικούς γάµους σαράντα ηµέρες, οπότε καλείται ο ιερέας στην οικία του ζεύγους για το διάβασµα της ευχής, της λύσης του «παστού» και της «στεφάνων επίλυσις». Πόσο αλλάζει όµως η ζωή της νεαρής Βυζαντινής µετά το γάµο και πόσο διαφοροποιείται από εκείνη της κλασικής Αθηναίας; Η γυναίκα συνήθως περνά τον περισσότερο χρόνο της στα όρια του οίκου της, συχνά στο γυναικωνίτη, στον οποίο εισέρχονται µόνο µέλη της οικογένειας, ενώ και η ίδια δεν δύναται να παρίσταται στο δωµάτιο υποδοχής όταν ο σύζυγός της έχει επισκέψεις, συνήθεια που παραπέµπει στα αρχαιοελληνικά δεδοµένα. Κύριο καθήκον της και εδώ είναι οι βασικές οικιακές ασχολίες της «καλής νοικοκυράς» (ύφανση στον αργαλειό, πλύσιµο ρούχων, άλεσµα σιταριού, ζύ- µωµα και µαγείρεµα), η ανατροφή των παιδιών (διατροφή και διαπαιδαγώγηση, ειδικά των κορών) αλλά και η ανάγνωση των Γραφών. Όπως εύστοχα παρατηρεί η Ρ. Ιµβριώτη, 10 «µέσα στο σπίτι η Βυζαντινή, ανεξαρτήτως κοινωνικής τάξης, είναι βασίλισσα και φέρεται δεσποτικά σε όλους». Στο νοικοκυριό τη βοηθούν συχνά οικιακοί δούλοι ή ευνούχοι, δεν είναι όµως σπάνιες οι περιπτώσεις που οι οικονοµικές συνθήκες δεν επιτρέπουν κάτι τέτοιο, επιβάλλοντάς της να ασχολείται µόνη της µε όλα αυτά για τα οποία παραπονιέται η σύζυγος του Πτωχοπρόδροµου («Φροντίζω το σπίτι και κάνω όλες τις δουλειές [ ] Φροντίζω τα παιδιά καλύτερα κι από την καλύτερη παραµάνα [ ] Υφαίνω µόνη µου τη ρόµπα που φορώ [ ] Φτιάχνω τα πουκάµισα και τα παντελόνια», Πτωχοπροδροµικά). Οι οικονοµικές δυσκολίες βέβαια και σπανιότερα η υψηλή µόρφωση και η ιδία επιθυµία είναι αυτές που υποχρεώνουν κάποιες γυναίκες να εργαστούν. Άλλες απασχολούνται ως βοηθοί του συζύγου (π.χ. «κάπηλος», «σταθµούχος»), άλλες δουλεύουν αυτόνοµα (π.χ. «αρτοπράτισσα», «ασπροπώλισσα», «ναυκλήρισσα», «καλιγράφισσα», µαία, ιατρός), άλλες εργάζονται στην εκκλησία έναντι µισθού και εκκλησιαστικού βαθµού (ως «διακόνισσες» ή «κανονικές»), και άλλες, τέλος, αναγκάζονται να γίνουν «εταίρες» σε πολυτελείς οίκους ή ακόµα χειρότερα υποχείρια των «πορνοβοσκών», που τις στέλνουν στον ιππόδροµο και στο θέατρο. Αρκετές παντρεµένες (εύπορες συνήθως), από την άλλη, επιδίδονται σε έργα ευποιίας (ίδρυση γηροκοµείων, συγκέντρωση χρηµατικών εισφορών για ανέγερση ναών και άλλων κτισµάτων). Οι γυναίκες που δεν εργάζονται βγαίνουν από την οικία τους µε µέτρο, πάντα µε το πρόσωπο καλυµµένο και µε συγκριµένους προορισµούς (εκκλησία, συγγενικά σπίτια, λουτρά, εορτές). Παρά τους περιορισµούς που συνεχίζουν να υπάρχουν και µετά το γάµο για τη γυναίκα, εντούτοις η σύζυγος της µεσαίας συνήθως και ως επί το πλείστον της ανώτερης τάξης αποκτά ένα βασικό πλεονέκτηµα, την κυριότητα ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ & ΤΕΧΝΕΣ τχ

6 5. Οι γάµοι του αβίδ (αργυρός δίσκος, αρχές 7ου αι., στο Ε. Γλύκατζη- Αρβελέρ, «Ελληνισµός και Βυζάντιο», Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. Ζ, Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1980, σ. 18). περιουσίας, το οποίο αναβαθµίζει το ρόλο της στην κοινωνία. Συγκεκριµένα, έχει δικαιώµατα στην προίκα της και την «προγαµιαία δωρεά». Αναφορικά µε την προίκα, η διαχείριση και η επικαρπία ανήκει στο σύζυγο αλλά υφίσταται για τη συντήρηση των τέκνων, στα οποία και ανήκει µετά το θάνατο της µητέρας. Αν και η Εκλογή των Ισαύρων επιβάλλει τη διάθεσή της σε περίπτωση οικονοµικών δυσχερειών του συζύγου, εντούτοις, αν ο άνδρας αποδειχθεί κακός διαχειριστής ή άσωτος, η γυναίκα κατοχυρώνεται νοµικά να διεκδικήσει δικαστικά τη διαχείριση της προίκας ή και την επανόρθωσή της στο ακέραιο εφόσον έχει κατασπαταληθεί. Όσον αφορά τη γαµήλια δωρεά, αφετέρου, αυτή υπάρχει για την κατοχύρωση της γυναίκας µετά το θάνατο του συζύγου. Η χήρα αναλαµβάνει επιπλέον τη διαχείριση όλης της περιουσίας (της οποίας όταν υπάρχουν ανήλικα τέκνα έχει την επιτροπεία, ενώ η δεσποτεία ανήκει στα παιδιά) µε την προϋπόθεση να µην ξαναπαντρευτεί, αναγνωριζόµενη τοιουτοτρόπως ως αρχηγός της οικογένειας και του νοικοκυριού. 11 Εκτός από το θάνατο όµως υπάρχουν και πολλές άλλες αιτίες που µπορεί να επιβάλλουν το χωρισµό του ζευγαριού οδηγώντας στο «ρεπούδιο» (=διαζύγιο). 12 Οι κυριότεροι λόγοι διαζυγίου είναι οι εξής: α. φυσική ανικανότητα του ανδρός ή στειρότητα της γυναίκας, β. γνώση και απόκρυψη συνωµοσίας ενάντια στο Κράτος ή και συµµετοχή σε αυτήν, γ. 58 απόπειρα δολοφονίας του ενός συζύγου από τον άλλο ή και απόπειρα από τρίτο εν γνώσει του ενός συζύγου, δ. φρενοβλάβεια για πάνω από τρία έτη, ε. «αφάνεια» (=απουσία) χωρίς ειδήσεις για διάστηµα µεγαλύτερο της πενταετίας, στ. αυτοεγκλεισµός σε µοναστήρι ή προσχώρηση σε θρησκευτική αίρεση, ζ. διαπίστωση ύπαρξης µίσους (από τη σύζυγο λόγω κακοµεταχείρισης, από το σύζυγο λόγω φυσικών ελαττωµάτων ή και µίσος αµοιβαίο λόγω υποψιών απιστίας), η. προσβολή της κοσµιότητας των σεξουαλικών σχέσεων (αν ο σύζυγος είναι παιδεραστής), θ. παραβιάσεις συζυγικής πίστης, όπου συγκαταλέγονται διάφορες περιπτώσεις ξεχωριστά για τον άνδρα (όπως η εγκατάσταση παλλακίδας από το σύζυγο στην οικογενειακή εστία που συνιστά αιτία διαζυγίου, αντίθετα µε τη µοιχεία, η οποία απλά τιµωρείται µε αποκοπή της µύτης) και τη γυναίκα (για παράδειγµα: η γέννηση εξώγαµου τέκνου, διανυκτέρευση εκτός της οικίας, επ αυτοφώρω σύλληψη στα λουτρά µε άλλον άνδρα ή σε διασκέδαση µε άνδρες ύποπτης ηθικής, παρουσία στον ιππόδροµο ή στο θέατρο χωρίς τη συνοδεία και την άδεια του συζύγου, αιτίες που επιτρέπουν στο σύζυγο να κρατήσει την προίκα). Από την ανωτέρω απαρίθµηση καθίσταται εµφανές ότι η Βυζαντινή σε πλήρη αντίθεση προς την αρχαία πρόγονό της έχει σχεδόν ίσα δικαιώµατα µε τον άνδρα της στην αίτηση διαζυγίου. Στα πρώτα χρόνια του Βυζαντίου υπάρχουν δύο είδη διαζυγίων, το «κατά πρόφασιν άµεµπτον» (το οποίο χορηγούνταν από δικαστή σε περίπτωση που τεκµηριώνεται κάποια από τις ανωτέρω αιτίες) και το «κατά συναίνεσιν» (που ήταν προϊόν αµοιβαίας απόφασης και όπου αρκούσε µια απλή δήλωση). Ο δεύτερος τύπος διαζυγίου όµως, που ήταν εµφανώς ασύµβατος µε τους εκκλησιαστικούς κανόνες, καταργείται µε τη νοµοθεσία του Ιουστινιανού (µε εξαίρεση την περίπτωση επιλογής του µοναχικού βίου), επανέρχεται για λίγο από τον Ιουστίνο Β, για να καταργηθεί και πάλι µε την Εκλογή των Ισαύρων και τις νοµοθετικές ρυθµίσεις των Μακεδόνων. Τον 10ο αιώνα το διαζύγιο αυτό παύει να υπάρχει, µε συνέπεια οι «ενδιαφερόµενοι» να στραφούν σε έµµεσες λύσεις (π.χ. σύναψη ιδιωτικών συµβολαίων, που όµως δεν αναγνωρίζονται από την Εκκλησία και συνήθως και από το Κράτος). Το αν µετά το διαζύγιο επιτρέπεται να παντρευτεί κάποιος από τους συζύγους είναι υπό συζήτηση. Ούτως ή άλλως η σύναψη δεύτερου γάµου δεν χαιρετίζεται µε ιδιαίτερη χαρά από Κράτος και Εκκλησία. Μια χήρα βέβαια δύναται να ξαναπαντρευτεί, αλλά αφού περάσει το εύλογο χρονικό διάστηµα ενός έτους και δεν έχει ανήλικα τέκνα. Η Εκκλησία όµως θεωρεί τον δεύτερο γάµο «ευπρεπή µοιχεία» και δεν επιτρέπει κατά το µυστήριο το στεφάνωµα και τη Θεία Μετάληψη, ενώ αφορίζει τον συνάπτοντα τρίτο γάµο. τχ. 110 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ & ΤΕΧΝΕΣ

7 Όπως έγινε εµφανές, δύο είναι οι δυνάµεις που κατευθύνουν τις κινήσεις ανδρών και γυναικών πριν αλλά και κατά τη διάρκεια του γάµου, η Εκκλησία και το Κράτος, κάτι που δηλώνεται εύγλωττα και από τον Μοδεστίνο: «(nuptiae sunt) coniunctio maris et feminae et consortium omnis vitae, divini et humani iuris communicatio» (ο γάµος είναι η ένωση ενός άνδρα και µιας γυναίκας, µια συνεργασία για όλη τους τη ζωή υπό την καθοδήγηση του νόµου του Θεού και των ανθρώπων) (Ιουστινιανού Πανδέκτης, ). Εδώ συνίσταται και η ειδοποιός διαφορά από τις αρχαιοελληνικές και ρωµαϊκές παραδόσεις, µε τις οποίες τόσες οµοιότητες εντοπίστηκαν παραπάνω. Το Βυζάντιο υπήρξε ένα κρατικό µόρφωµα, το οποίο διήλθε πολλές αλλαγές (πολιτικές, διοικητικές, θρησκευτικές κ.ά.) προκειµένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες της πανσπερµίας των λαών που φιλοξενούσε στα απέραντα όριά του. Η επίδραση όµως του Χριστιανισµού µε την ανοχή και άλλοτε και τη στήριξη των αυτοκρατορικών νόµων ήταν αυτή που επηρέασε σηµαντικά τη θέση της γυναίκας, διαφοροποιώντας την από εκείνη του παρελθόντος. Η γυναίκα δεν είναι πλέον «όργανο αναπαραγωγής», αφού η τεκνοποίηση είναι ένας από τους λόγους του γάµου κι όχι «αυτοσκοπός», όπως επέβαλλε το αρχαίο δίκαιο. 13 Η βυζαντινή νοµοθεσία µε τις ανωτέρω ρυθµίσεις καθιερώνει τη µονογαµία και αναγνωρίζει ισότητα δικαιωµάτων της γυναίκας µε τον άνδρα, ο οποίος όπως απαιτεί η Εκκλησία οφείλει να «καταλείψει τον πατέρα αυτού και την µητέρα και κολληθήσεται τη γυναικί αυτού και έσονται οι δύο εις σάρκαν µίαν» (Κατά Μάρκον και Κατά Ματθαίον 19.5). Φυσικά στην ουσία η γυναίκα δεν εξισώνεται µε τον άνδρα και συνεχίζει να ζει µε περιορισµούς, αλλά αυτοί είναι πλέον λιγότεροι ή αίρονται ευκολότερα. Συνεπώς είναι εύκολο να συµφωνήσουµε µε τον Κάρολο Ντιλ, ο οποίος υποστηρίζει ότι «ελάχιστα κράτη άφησαν στη γυναίκα περισσότερη θέση, της έδωσαν σηµαντικότερο ρόλο, της εξασφάλισαν πλατύτερη επιρροή στα ζητή- µατα της πολιτικής και στα κρατικά πεπρωµένα, από τη βυζαντινή αυτοκρατορία»! ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1 Ρ. Ιµβριώτη, Η γυναίκα στο Βυζάντιο, εκδόσεις Περίπλους, Αθήνα 2002, σ Στο ίδιο, σ Φ. Κουκουλές, Βυζαντινών βίος και πολιτισµός, τ., Αθήνα 1951, σ Κ. Νικολάου, Η θέση της γυναίκας στη βυζαντινή κοινωνία, Ίδρυµα Γουλανδρή-Χορν, Αθήνα 1994, σ , 33-34, Ιµβριώτη, ό.π., σ. 18, 56 Θ. Καρζής, Η γυναίκα στο Μεσαίωνα, εκδόσεις Φιλιππότη, Αθήνα 1989, σ. 48 Κουκουλές, ό.π., σ Νικολάου, ό.π., σ. 18, Α. Βακαλούδη, Καλλιστεία και γάµος στο Βυζάντιο, εκδόσεις Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 1998, σ Ιµβριώτη, ό.π., σ Συγκεκριµένα, οι απαγορευµένοι γάµοι στο Βυζάντιο ήταν: α) ο «νεφάριος» (µεταξύ κηδεµόνος και κηδεµονευοµένης ), β) ο «δαµνάτος» (µε µοναχή) και γ) ο «ίγκεστος» µεταξύ συγγενικών προσώπων. Κουκουλές, ό.π., σ Κουκουλές, ό.π., σ Νικολάου, ό.π., σ Κουκουλές, ό.π., σ Νικολάου, ό.π., σ T.T. Rice, Ο δηµόσιος και ιδιωτικός βίος των Βυζαντινών, µτφρ. Φ.Κ. Βώρου, εκδόσεις Παπαδήµα, Αθήνα 2000, σ Βακαλούδη, ό.π., σ Κουκουλές, ό.π., σ Rice, ό.π., σ Βακαλούδη, ό.π., σ Κουκουλές, ό.π., σ Rice, ό.π., σ Ιµβριώτη, ό.π., σ Οι γάµοι του Όθωνα Β, διαδόχου του γερµανικού θρόνου, και της Θεοφανώς, ανιψιάς του Ιωάννη Τζιµισκή (ελεφαντοστό 10ου αι., στο Ν. Οικονοµίδης, «Ενοποίηση Ευρασιατικού χώρου ( )», Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. Η, Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1980, σ.128). 11 Στο ίδιο, σ , Κ. Νικολάου, «Η γυναίκα στο Βυζάντιο», Αρχαιολογία 21 (1986), σ Νικολάου, Η θέση της γυναίκας, σ , Rice, ό.π., σ. 214 G. Walter, Η καθηµερινή ζωή στο Βυζάντιο, µτφρ. Κ. Παναγιώτου, εκδόσεις Παπαδήµα, Αθήνα 1999, σ Ιµβριώτη, ό.π., σ Καρζής, Η γυναίκα στο Μεσαίωνα, σ. 65 Νικολάου, Η θέση της γυναίκας, σ B. Stolte, «Desires denied: marriage, adultery and divorce in early Byzantine law», στο L. James (επιµ.), Desire and Denial in Byzantium, Ashgate, Brighton 1997, σ Walter, ό.π., σ Βακαλούδη, ό.π., σ Ιµβριώτη, ό.π., σ Νικολάου, Η θέση της γυναίκας, σ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ & ΤΕΧΝΕΣ τχ

8 7. Ο «εν Κανά Γάµος» (τοιχογραφία 14ου αι., στο Μ. Χατζηδάκης, «Τέχνη», Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. Θ, Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1980, σ. 444). ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ANGOLD M., «The wedding of Digenes Akrites: Love and marriage in Byzantium in the 11th and 12th centuries», στο Χ. Αγγελίδη (επιµ.), Η καθηµερινή Ζωή στο Βυζάντιο, Πρακτικά του Α ιεθνούς Συµποσίου, Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών, Αθήνα 1989, σ ΒΑΚΑΛΟΥ Η Α., Καλλιστεία και γάµος στο Βυζάντιο, εκδόσεις Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη ΓΑΛΑΒΑΡΗΣ Γ., «Πρωτοβυζαντινή Τέχνη», Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. Ζ, Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα ΓΛΥΚΑΤΖΗ-ΑΡΒΕΛΕΡ Ε., «Ελληνισµός και Βυζάντιο», Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. Ζ, Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα ΙΜΒΡΙΩΤΗ Ρ., Η γυναίκα στο Βυζάντιο, εκδόσεις Περίπλους, Αθήνα ΚΑΡΖΗΣ Θ., Η γυναίκα στο Μεσαίωνα, εκδόσεις Φιλιππότη, Αθήνα ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ Φ., Βυζαντινών βίος και πολιτισµός, τ., Αθήνα ΛΑΪΟΥ Α., «Κοινωνία και οικονοµία», Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. Θ, Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1980 ΝΙΚΟΛΑΟΥ Κ., «Η γυναίκα στο Βυζάντιο», Αρχαιολογία 21 (1986), σ , Η θέση της γυναίκας στη βυζαντινή κοινωνία, Ίδρυµα Γουλανδρή- Χορν, Αθήνα ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΗΣ Ν., «Ενοποίηση Ευρασιατικού χώρου ( )», Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. Η, Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα RICE T.T., Ο δηµόσιος και ιδιωτικός βίος των Βυζαντινών, µτφρ. Φ.Κ. Βώρου, εκδόσεις Παπαδήµα, Αθήνα STOLTE B., «Desires denied: marriage, adultery and divorce in early Byzantine law», στο L. James (επιµ.), Desire and Denial in Byzantium, Ashgate, Brighton 1997, σ WALTER G., Η καθηµερινή ζωή στο Βυζάντιο, µτφρ. Κ. Παναγιώτου, εκδόσεις Παπαδήµα, Αθήνα ΧΑΤΖΗ ΑΚΗΣ Μ., «Τέχνη», Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. Θ, Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα Byzantine Nuptial Practices and the Status of Woman in Marriage Maria Girtzi Our knowledge on the marriage in Byzantium and the status of woman first in the parental and later in the marital hearth is limited, since historical sources referring directly to the private life of the Byzantines have not survived. Nevertheless, the study of historical and hagiological texts, legislation and private documents, chronicles, novels, works of poetry and satire, etc, offers indirectly relevant information, which however is either fragmentary and inconsistent, presenting lacunae in time and place, or quite partial, since the existing host of data refers to upper class women or royalties, the living conditions of whom could not be the common standard or represent the rule. Regardless of the practical difficulties, effort is made so that the status of woman and the nuptial practices in Byzantium to be roughly outlined. 60 τχ. 110 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ & ΤΕΧΝΕΣ

Ο ΓΑΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

Ο ΓΑΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ Ο ΓΑΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ Ο γάμος στην αρχαία Ελλάδα σε όλες τις πόλεις-κράτη κατοχυρωνόταν με νόμο, είχε δε πρωτεύοντα ρόλο την κοινωνία. Αν και δεν ήταν υποχρεωτικός, οι νέοι έπρεπε να παντρευτούν,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΗ 1 ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Να απαντηθούν τέσσερις από τις έξι ερωτήσεις) Οκτώβριος 2010 Η 17χρονη σήμερα Α, δημοσιεύει,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (Ε1) ΣΤΗΝ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (Ε1) ΣΤΗΝ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (Ε1) ΣΤΗΝ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΤΑ ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ Την ημέρα του γάμου μαζεύονται οι κοπέλες στο σπίτι της νύφης και την ντύνουν. Μετά η μάνα της, της πλένει τα πόδια για να

Διαβάστε περισσότερα

1 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

1 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΟΙΜΙΟ Στην 1 η Ενότητα ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - αναφέρουμε βασικές αλλά σημαντικές πληροφορίες για την επιχειρηματική και την κοινωνική ζωή στην Ελλάδα. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΛΟΝΥΜΦΩΝ ΓΙΑ ΤΕΛΕΣΗ ΓΑΜΟΥ (Οι μελλόνυμφοι είναι υποχρεωμένοι να συμπληρώσουν ξεχωριστή φόρμα)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΛΟΝΥΜΦΩΝ ΓΙΑ ΤΕΛΕΣΗ ΓΑΜΟΥ (Οι μελλόνυμφοι είναι υποχρεωμένοι να συμπληρώσουν ξεχωριστή φόρμα) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΙΑΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΛΟΝΥΜΦΩΝ ΓΙΑ ΤΕΛΕΣΗ ΓΑΜΟΥ (Οι μελλόνυμφοι είναι υποχρεωμένοι να συμπληρώσουν ξεχωριστή φόρμα) ΕΠΩΝΥΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

1. Έκδοση Άδειας Γάμου. 2. Πιστοποιητικό Ελευθερίας. 3. Τέλεση Γάμου - Ενημέρωση. 4. Έκδοση Άδειας Γάμου (Στην αγγλική)

1. Έκδοση Άδειας Γάμου. 2. Πιστοποιητικό Ελευθερίας. 3. Τέλεση Γάμου - Ενημέρωση. 4. Έκδοση Άδειας Γάμου (Στην αγγλική) 1. Έκδοση Άδειας Γάμου 2. Πιστοποιητικό Ελευθερίας 3. Τέλεση Γάμου - Ενημέρωση 4. Έκδοση Άδειας Γάμου (Στην αγγλική) 5. Λύση Γάμου 6. Πιστοποιητικό Τελέσεως Γάμου 7. Επικοινωνία 1.Έκδοση Άδειας Γάμου Α.

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

Το Μυστήριο του αγίου Βαπτίσματος

Το Μυστήριο του αγίου Βαπτίσματος Το Μυστήριο του αγίου Βαπτίσματος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το άγιο Βάπτισμα είναι το πρώτο Μυστήριο της Εκκλησίας, διά του οποίου ο άνθρωπος αναγεννάται στην αιώνια ζωή, γίνεται μέλος του σώματος του σταυρωμένου και

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 α) Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5 επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας,

Διαβάστε περισσότερα

θα χαμογελάσουν και θα κλάψουν, θα φάνε και θα πιούν, θα χαρούν και θα αναπολήσουν. Οι επισκέπτες

θα χαμογελάσουν και θα κλάψουν, θα φάνε και θα πιούν, θα χαρούν και θα αναπολήσουν. Οι επισκέπτες We make it... a day to remember Make it a day to remember. Λέγεται ότι είναι η Αλλά το νυφικό φόρεμα, το πέπλο και τα λουλούδια θα χαμογελάσουν και θα κλάψουν, θα φάνε και θα θα βλέπουν τη γαμήλια δεξίωση,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΗΘΗ ΚΑΙ ΤΑ ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

ΤΑ ΗΘΗ ΚΑΙ ΤΑ ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΤΑ ΗΘΗ ΚΑΙ ΤΑ ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ Ο Θεός είπε ότι "δεν είναι καλό να είναι μόνος ο Αδάμ", και έπλασε την πρώτη γυναίκα από τα πλευρά του, για να είναι βοηθός του (Βιβλίο της

Διαβάστε περισσότερα

Τα κύρια συστατικά του ψωμιού είναι : αλεύρι, νερό, αλάτι, μαγιά ή προζύμι.

Τα κύρια συστατικά του ψωμιού είναι : αλεύρι, νερό, αλάτι, μαγιά ή προζύμι. Το ψωμί (άρτος) είναι βασικό είδος τροφίμου με ιδιαίτερη θρεπτική αξία. Ανήκει στην παραδοσιακή διατροφή, ιδιαίτερα αυτής των φτωχών. Το ψωμί είναι η βασική τροφή στην Ευρώπη, αλλά και στους πολιτισμούς

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Να απαντηθούν τέσσερις από τις έξι ερωτήσεις) ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΕΡΩΤΗΣΗ 1 Α. Ο Α και η Β τέλεσαν το γάμο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ

ΔΙΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΔΙΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ti ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ενηλικίωση - Γάμος, σελ. 8 2. Σχέσεις των συζύγων που προκύπτουν απ' το γάμο, σελ. 14 3. Περιουσιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΆΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΆΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΆΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ Α) Μεταξύ Ελλήνων και ορθοδόξων Χριστιανών Απαιτούνται τα εξής έγγραφα: α) πιστοποιητικό αγαμίας του Γαμπρού, β)πιστοποιητικό αγαμίας της Νύφης το πιστοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα. του Παιδιού. με απλά λόγια

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα. του Παιδιού. με απλά λόγια Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού με απλά λόγια Όλα τα παιδιά έχουν δικαιώματα που προβλέπονται από νόμους και διεθνείς συμβάσεις. Το σημαντικότερο κείμενο για τα δικαιώματα των παιδιών,

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΠΑ.Λ. ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2011 Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ

1 ΕΠΑ.Λ. ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2011 Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 1 ΕΠΑ.Λ. ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ο ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2011 Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΑΘΗΝΑ ΤΩΝ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΚΑΡΥΑΤΙΔΕΣ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εφηβεία και Πρότυπα. 2)Τη στάση του απέναντι στους άλλους, ενήλικες και συνομηλίκους

Εφηβεία και Πρότυπα. 2)Τη στάση του απέναντι στους άλλους, ενήλικες και συνομηλίκους Εφηβεία και Πρότυπα Τι σημαίνει εφηβεία; Η εφηβεία είναι η περίοδος της ζωής του ανθρώπου που αρχίζει με το τέλος της παιδικής ηλικίας και οδηγεί στην ενηλικίωση. Είναι μια εξελικτική φάση που κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΑΔΙΑΒΑΙΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ. Πολιτιστικό πρόγραμμα με βάση την Ιστορία της Ε Δημοτικού

ΠΕΡΙΑΔΙΑΒΑΙΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ. Πολιτιστικό πρόγραμμα με βάση την Ιστορία της Ε Δημοτικού ΠΕΡΙΑΔΙΑΒΑΙΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ Πολιτιστικό πρόγραμμα με βάση την Ιστορία της Ε Δημοτικού Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός: Χρύσα Κουράκη, Δασκάλα, Δρ. Παιδικής Λογοτεχνίας Παν/μίου Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Ικανότητα δικαίου έχει κάθε πρόσωπο, φυσικό και νομικό. Η φράση αυτή σημαίνει ότι όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ /ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Διδακτική πρόταση

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ /ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Διδακτική πρόταση ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ /ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Διδακτική πρόταση Διδακτικό πλαίσιο Θέμα: Πάρτι γενεθλίων Σχολείο: Γυμνάσιο Φανερωμένης, Λάρνακα Επίπεδο ελληνομάθειας: Α2 - αρχάριοι (9 μαθητές) Διδακτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ Αστρολογικές συμβουλές για την ερμηνεία ενός ωριαίου χάρτη

ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ Αστρολογικές συμβουλές για την ερμηνεία ενός ωριαίου χάρτη ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ Αστρολογικές συμβουλές για την ερμηνεία ενός ωριαίου χάρτη Κατά τη διάρκεια των αιώνων, πολλοί αξιόλογοι μελετητές της αστρολογίας παρατήρησαν ότι ορισμένα αποτελέσματα επαναλαμβάνονταν κάτω

Διαβάστε περισσότερα

Αυξάνονται τα µονοµελή νοικοκυριά

Αυξάνονται τα µονοµελή νοικοκυριά Το Βήµα 13/01/2002 Αυξάνονται τα µονοµελή νοικοκυριά * Η γήρανση του πληθυσµού και οι αλλαγές στην αγορά εργασίας αποθαρρύνουν τους νέους για τη δηµιουργία οικογένειας Της ΜΑΡΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Η ηρωίδα στην

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα Λόγια Για Την Αγιογράφο

Λίγα Λόγια Για Την Αγιογράφο Αγιογράφος Ραλλού Λιόλιου Κούση Βυζαντινές Εικόνες Οι βυζαντινές εικόνες είναι ιεροί πνευματικοί θησαυροί του Ανατολικού Ορθόδοξου Χριστιανισμού. Η βυζαντινή ζωγραφική είναι ένα από τα πιο σημαντικά επιτεύγματα

Διαβάστε περισσότερα

Πέρασαν 101 χρόνια από την καθιέρωση της 8 ης ημέρας της γυναίκας.

Πέρασαν 101 χρόνια από την καθιέρωση της 8 ης ημέρας της γυναίκας. Αθήνα Μάρτιος 2011 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ & ΨΥΛΛΑ 2 105 57 ΑΘΗΝΑ Τηλ 213.16.16.900 Fax 2103246165 Email: adedy@adedy.gr, adedy1@adedy.gr ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Πέρασαν 101 χρόνια από την καθιέρωση

Διαβάστε περισσότερα

Plan it!!!!! Έξι μήνες πριν

Plan it!!!!! Έξι μήνες πριν Plan it!!!!! ΣΕΛΙΔΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Στις επόμενες σελίδες που ακολουθούν, θα βρείτε όλες τις απαραίτητες λεπτομέρειες για την οργάνωση του γάμου σας. Από το χρονοδιάγραμμα, το πλάνο των καλεσμένων, τον προϋπολογισμό

Διαβάστε περισσότερα

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Η ενότητα σώματος και ψυχής: το μυστήριο του Ευχελαίου (κεφ.27) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής: Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951

Διαβάστε περισσότερα

Περπατώντας τις εποχές του Βυζαντίου

Περπατώντας τις εποχές του Βυζαντίου Στην Αγορά των αρχαίων Αθηναίων (με τον Κ. Βέτση), Γνώση, Αθήνα 19893, Καλειδοσκόπιο, Αθήνα 20064 (έκδοση αναθεωρημένη και εμπλουτισμένη) Αρχαιολογία Ένα ταξίδι στο παρελθόν, οδηγός για παιδιά, Κέδρος,

Διαβάστε περισσότερα

Οι Γάμοι Της Χρονιάς... Ποιοι παντρεύτηκαν το 2010 Πληροφορίες από το site www.yupi.gr& www.kontra.gr

Οι Γάμοι Της Χρονιάς... Ποιοι παντρεύτηκαν το 2010 Πληροφορίες από το site www.yupi.gr& www.kontra.gr Οι Γάμοι Της Χρονιάς... Ποιοι παντρεύτηκαν το 2010 Πληροφορίες από το site www.yupi.gr& www.kontra.gr Μιχάλης Μουρουτσος - Αναστασία Περράκη Την Κυριακή, 5 Σεπτεμβρίου, η Αναστασία Περράκη και ο Μιχάλης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ- ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Χρήσιµες Οδηγίες για την τέλεση του Γάµου Α) ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΡΘΟ ΟΞΩΝ Όταν και οι δύο Μελλόνυµφοι θέλουν να τελεστεί το Μυστήριον του Γάµου στο Ναό µας,για να εκδοθεί η Άδεια

Διαβάστε περισσότερα

Τί πρέπει να προσέχει κανείς σε µια σύµβαση έκδοσης έργου σε ψηφιακό περιβάλλον; ΜΑΡΙΑ ΑΦΝΗ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ,.Ν. ΙΚΗΓΟΡΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΟΠΙ 9 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΥΠΠΟΤ Μερικά νούµερα αντί εισαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ. Στους οικογενειακούς λόγους περιλαµβάνεται και η φροντίδα παιδιών ή άλλων εξαρτώµενων µελών της οικογένειας.

Ο ΗΓΙΕΣ. Στους οικογενειακούς λόγους περιλαµβάνεται και η φροντίδα παιδιών ή άλλων εξαρτώµενων µελών της οικογένειας. Ο ΗΓΙΕΣ Το πρώτο ερώτηµα (Ερώτηµα 83) λειτουργεί σαν «φίλτρο» για να ξεχωρίσουµε τους εργαζόµενους και µπορούµε να το συµπληρώσουµε βάσει των απαντήσεων στο κυρίως ερωτηµατολόγιο. Αν ο ερευνόµενος είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Η ετυµολογία της λέξης µας µεταφέρει στην αρχαιότητα όπου άγγελοι ονοµάζονταν οι αγγελιαφόροι, οι µεταφορείς µηνυµάτων. Τέτοιους αγγέλους έχει κι ο θεός για να κάνει γνωστό το θέληµά

Διαβάστε περισσότερα

κόσμου τους θυσαυρούς που δεν

κόσμου τους θυσαυρούς που δεν μες στο μουσείο, μες στο μουσείο μια μερα μπήκα με φόρα κι εγω, μη με τραβάτε μη μου κολλάτε, απ το μουσείο δεν θέλω Στο Μουσείο να βγω. Τρέχω Οδηγίες προς τους εκπαιδευτικούς τρέχω μές στα δωμάτια, μ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ Οι κοινωνικοί θεσμοί αποτελούν για κάθε κοινωνία το βασικότερο ίσως συστατικό στοιχείο της. Η δομή τους, οι λειτουργίες που επιτελούν και οι κοινωνικοί ρόλοι που απορρέουν απ' αυτούς

Διαβάστε περισσότερα

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÊÁÉ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÇÓ ÏÉÊÏÄÏÌÇÓ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ÄÅËÖÙÍ - ÌÉÁÏÕËÇ ÔÇË. 2310-828989 Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΔΥΟ ΦΥΛΑ... Η άποψη της Εκκλησίας Η κοινωνική, ιατρική άποψη

ΤΑ ΔΥΟ ΦΥΛΑ... Η άποψη της Εκκλησίας Η κοινωνική, ιατρική άποψη ΤΑ ΔΥΟ ΦΥΛΑ... Η άποψη της Εκκλησίας Η κοινωνική, ιατρική άποψη 1 ΤΑ ΦΥΛΑ ΠΡΟ ΤΗΣ ΠΤΩΣΗΣ Η συγκλίνουσα άποψη των ερμηνευτών πατέρων της εκκλησίας μας είναι ότι κατά το σχέδιο του Θεού, αν δεν συνέβαινε

Διαβάστε περισσότερα

Ληξιαρχείο Δήμο Λαρισαίων

Ληξιαρχείο Δήμο Λαρισαίων Ληξιαρχείο Δήμο Λαρισαίων 1. Ληξιαρχική πράξη Γέννησης (Δήλωση εντός 10 ημερών, αλλιώς απαιτούνται παράβολα) Υπόχρεοι προς δήλωση: Ο πατέρας ή η μητέρα, ο γιατρός, η μαία ή οποιοσδήποτε παραστάς κατά τον

Διαβάστε περισσότερα

37η ιδακτική Ενότητα ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ( ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΙΚΑΙΟ) Παρατηρήσεις, Σχόλια, Επεξηγήσεις

37η ιδακτική Ενότητα ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ( ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΙΚΑΙΟ) Παρατηρήσεις, Σχόλια, Επεξηγήσεις 37η ιδακτική Ενότητα ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕ ΧΕΕΙ ( ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΙΚΑΙΟ) ΓΑΜΟ - ΧΕΕΙ ΥΖΥΓΩΝ - ΙΑΖΥΓΙΟ Παρατηρήσεις, χόλια, Επεξηγήσεις τις οικογενειακές σχέσεις είναι ενδιαφέρουσα η αναφορά και σύγκριση των νοµικών

Διαβάστε περισσότερα

Η κοινωνική και πολιτική διάσταση του γάμου από το Μεσαίωνα μέχρι σήμερα

Η κοινωνική και πολιτική διάσταση του γάμου από το Μεσαίωνα μέχρι σήμερα 3 ΛΥΚΕΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012 2013 γίνεται... Σήμερα γάμος Η κοινωνική και πολιτική διάσταση του γάμου από το Μεσαίωνα μέχρι σήμερα ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΟΛΟΠΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΠΑΣ Τομέας Χριστ. Λατρείας, Αγωγής και Διαποιμάνσεως

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΟΛΟΠΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΠΑΣ Τομέας Χριστ. Λατρείας, Αγωγής και Διαποιμάνσεως ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΟΛΟΠΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΠΑΣ Τομέας Χριστ. Λατρείας, Αγωγής και Διαποιμάνσεως ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ» Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεωτικά Εξ. Διδ. Μον. Πιστ.Μον. Διδάσκων. 31Υ006 Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη 1ο 4 4 Σωτ. Δεσπότης

Υποχρεωτικά Εξ. Διδ. Μον. Πιστ.Μον. Διδάσκων. 31Υ006 Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη 1ο 4 4 Σωτ. Δεσπότης 1 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2014 2015 Α ΕΞΑΜΗΝΟ 31Υ006 Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη 1ο 4 4 Σωτ. Δεσπότης 31Υ007 Εισαγωγή στην Καινή Διαθήκη & 1ο 4 4 Σωτ. Δεσπότης Ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ «ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ» Άρθρο 1 Σύσταση. Άρθρο 2 Προϋποθέσεις

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ «ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ» Άρθρο 1 Σύσταση. Άρθρο 2 Προϋποθέσεις ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ «ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ» Άρθρο 1 Σύσταση Η συμφωνία δύο ενηλίκων προσώπων, διαφορετικού ή του ιδίου φύλου, με την οποία οργανώνουν τη συμβίωσή τους (σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης) καταρτίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Συμβουλές για τους γονείς

Συμβουλές για τους γονείς Συμβουλές για τους γονείς Για τα παιδιά του Δημοτικού κάθε διαδρομή από το σπίτι προς στο σχολείο αποτελεί μια σημαντική μαθησιακή εμπειρία και ένα μάθημα κυκλοφοριακής αγωγής. Μέσω αυτής της καθημερινής

Διαβάστε περισσότερα

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις ΜΑΘΗΜΑ 10 Ο ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΜΕΝ ΣΟΥ ΤΑ ΠΑΘΗ,ΧΡΙΣΤΕ Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί μια λέξη. «Η Μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ Τρίγωνα, κάλαντα, σκόρπισαν παντού κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού, τρίγωνα κάλαντα μες στη γειτονιά ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά Άστρο φωτεινό, θα βγει γιορτινό μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΕΙ "ΆΡΙΣΤΑ"

Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΕΙ ΆΡΙΣΤΑ 1 Μια πρωτοβουλία: Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΕΙ "ΆΡΙΣΤΑ" Το όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, ενημερώνει όλους τους χρήστες του Οδικού δικτύου και συγκεκριμένα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Καταστατικός Χάρτης της Γης

Ο Καταστατικός Χάρτης της Γης Ο Καταστατικός Χάρτης της Γης Προσαρµογή για παιδιά Εισαγωγή Η γη είναι το σπίτι µας - Ζούµε σε µια πολύ σηµαντική εποχή και πρέπει να προστατεύσουµε τη Γη. - Όλοι οι λαοί του κοσµού φτιάχνουν µια µεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ. Ελλάδος ή και Κύπρου άνω των 18 ετών β) το τέκνο τους ή οι τελούντες υπό

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ. Ελλάδος ή και Κύπρου άνω των 18 ετών β) το τέκνο τους ή οι τελούντες υπό ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ 1. Ο διαγωνισµός ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ διοργανώνεται από την εταιρεία, ΤΗΛΕΚΙΝΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Αποστόλου Παύλου 4, Μαρούσι,

Διαβάστε περισσότερα

Τα νοσοκομεία στο Βυζάντιο

Τα νοσοκομεία στο Βυζάντιο Τα νοσοκομεία στο Βυζάντιο Στον αρχαίο ελληνικό κόσμο, όπως και στην μεσαιωνική βυζαντινή αυτοκρατορία η πίστη και η ιατρική ήσαν ανέκαθεν στενά συνδεδεμένες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν τα Ασκληπιεία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Dies Domini ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της Ποιμαντικής Ενότητας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου Αρ. 30 5-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Προσφιλείς

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ

Η ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ Η ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΖΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ, ΑΝ Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΦΡΟΝΗΣΗ, ΟΜΟΡΦΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΚΑΙ ΟΥΤΕ ΠΑΛΙ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Αστικής Ανάπτυξης της παλιάς πόλης Ρεθύμνου. Δράσεις Συγχρηματοδοτούμενες από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Αστικής Ανάπτυξης της παλιάς πόλης Ρεθύμνου. Δράσεις Συγχρηματοδοτούμενες από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Αστικής Ανάπτυξης της παλιάς πόλης Ρεθύμνου Δράσεις Συγχρηματοδοτούμενες από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ Δράσεις Συγχρηματοδοτούμενες από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ

Διαβάστε περισσότερα

Αρραβωνιάστηκαν και θα παντρευτούν Πού βρίσκονται οι άνθρωποι στη φωτογραφία; Τι φοράνε και τι κάνουν;

Αρραβωνιάστηκαν και θα παντρευτούν Πού βρίσκονται οι άνθρωποι στη φωτογραφία; Τι φοράνε και τι κάνουν; 5. Αρραβωνιάστηκαν και θα παντρευτούν Πού βρίσκονται οι άνθρωποι στη φωτογραφία; Τι φοράνε και τι κάνουν; Η Χριστίνα πήγε στο γάμο μιας θείας της με τους γονείς της, αλλά ο Δημήτρης δεν πήγε μαζί τους.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ

Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ Η σημερινή βασιλική «Αγ. Σοφία» βρίσκεται στο κέντρο της κύριας νεκρόπολης της αρχαίας πόλης Σέρντικα. Σ αυτή την περιοχή έχουν ανακαλυφθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ A : ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ KATA ΘΕΜΑ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ A : ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ KATA ΘΕΜΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ A : ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ KATA ΘΕΜΑ ΘΕΟΙ - ΛΑΤΡΕΙΑ: Αφροδίτη: Πεζογραφία, Β3, σ. 100. Πεζογραφία, Β16, σ. 116. Λατρεία Αφροδίτη : Κύπρια έπη, σ. 37. Κινύρα, Α12, σ. 42. ΔΙΑΤΡΟΦΗ: Αλάτι: Διατροφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΗ ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΔΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

ΑΔΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΗ ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΔΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΟΙΚΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΟΙΚ. ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 2 ΕΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 2 ΕΤΩΝ Οικογένειες με παιδιά κάτω των 2 ετών στις οποίες εργάζονται και οι δύο γονείς Μονογονεϊκές οικογένειες με παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (2015-2016)

ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (2015-2016) ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Οίκος Ανδρέου & Μαρίας Καλοκαιρινού Σοφοκλή Βενιζέλου 27 / Λυσιμάχου Καλοκαιρινού 7 71202 Ηράκλειο, Κρήτη Τηλ.: (2810) 283219-288708 Fax: 283754 e-mail: info@historical-museum.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ

Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ Όλοι έχουν δικαιώματα. Επιπλέον, σαν αγόρι ή κορίτσι ηλικίας κάτω των 18 ετών, έχεις ορισμένα

Διαβάστε περισσότερα

Το βιβλίο αυτό ανήκει στην:...

Το βιβλίο αυτό ανήκει στην:... 20 κλασικά αλλά και καινούρια παραμύθια με πριγκίπισσες Το βιβλίο αυτό ανήκει στην:... ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ: PRINCESS STORIES Από τις Εκδόσεις Igloo Books, Μεγάλη Βρετανία 2009 ΤΙΤΛΟΣ BIBΛΙΟΥ: Ιστορίες για

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΕΝΝΗΘΕΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΕΝΝΗΘΕΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΕΝΝΗΘΕΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥΣ (AD HOC ΕΝΟΤΗΤΑ Ε.Ε., ΕΤΟΥΣ 2008) Η ad hoc έρευνα εργατικού δυναµικού έχει στόχο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2014 2015

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2014 2015 09:00-12:00 Μεσαία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2014 2015 ΔΕΥΤΕΡΑ, 08-06-2015 ΤΡΙΤΗ, 09-06-2015 ΤΕΤΑΡΤΗ, 10-06-2015

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Σ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ 1. Στόχοι της έρευνας Η ad-hoc έρευνα για τη µετάβαση από την αγορά εργασίας στη σύνταξη έχει τέσσερις βασικούς στόχους: Να διερευνήσει τον

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ Μαρτυρία της νεαρής Σοφίας από την Αθήνα για το θαύμα που έζησε, στο οποίο ξαφνικά βρέθηκε να τρώει χώμα στο περιστατικό που περιγράφει αναλυτικά η ίδια, επιβεβαιβεώνοντας τα προφητικά

Διαβάστε περισσότερα

8 ο ΛΥΚΕΙΟΠΑΤΡΩΝ Όνοµαοµάδας : AVEC Ονόµαταµελών : ΑνδρικοπούλουΚωνσταντίνα, ΑβραµοπούλουΝικολέτα, ΜίντζαΕρµιόνη, Παπακωστοπούλου Βασιλική Όνοµα

8 ο ΛΥΚΕΙΟΠΑΤΡΩΝ Όνοµαοµάδας : AVEC Ονόµαταµελών : ΑνδρικοπούλουΚωνσταντίνα, ΑβραµοπούλουΝικολέτα, ΜίντζαΕρµιόνη, Παπακωστοπούλου Βασιλική Όνοµα 8 ο ΛΥΚΕΙΟΠΑΤΡΩΝ Όνοµαοµάδας : AVEC Ονόµαταµελών : ΑνδρικοπούλουΚωνσταντίνα, ΑβραµοπούλουΝικολέτα, ΜίντζαΕρµιόνη, Παπακωστοπούλου Βασιλική Όνοµα υπεύθυνου τµήµατος : Γλαρού Άννα ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΑΙΓΥΠΤΟ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέµα: υνατότητα διαφήµισης διδασκαλίας κατ οίκον Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη Σπανού Ειδικός Επιστήµονας: Ευάγγελος Θωµόπουλος Αθήνα, Μάρτιος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΞΙΜΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

ΜΑΞΙΜΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΜΑΞΙΜΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ Πρόκειται για ένα «όραμα ζωής του Σεβ. Μητροπολίτου μας για τη νεολαία». Η πρωτοβουλία, αλλά και οι δαπάνες για την ανέγερση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΝΟΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΝΟΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΝΟΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ο ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ/ Ο ΠΕΡΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΔΟΧΗΣ ΝΟΜΟΣ Φεβρουάριος 2012 ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΦΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΦΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 1. Ο διαγωνισµός «ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ» διοργανώνεται από την εταιρεία ΤΗΛΕΚΙΝΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Αποστόλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ ΓΑΜΟΣ ΚΑΙ ΒΑΠΤΙΣΗ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ ΓΑΜΟΣ ΚΑΙ ΒΑΠΤΙΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ ΓΑΜΟΣ ΚΑΙ ΒΑΠΤΙΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αναμφισβήτητα, η παράδοση αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο της εθνικής ιδιοπροσωπίας ενός λαού, της εθνικής σύστασης της κάθε χώρας αλλά και κάθε τόπου.

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης. Συνταξιοδότηση γονέων αναπήρων τέκνων

Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης. Συνταξιοδότηση γονέων αναπήρων τέκνων Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης Συνταξιοδότηση γονέων αναπήρων τέκνων Φεβρουάριος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Συνταξιοδότηση γονέων αναπήρων τέκνων... 2 2. Πλασματικοί χρόνοι που αναγνωρίζονται... 4 3. Οι ισχύουσες

Διαβάστε περισσότερα

V/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ.

V/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. V/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. Η συμβολή της οικογένειας στην άσκηση κοινωνικής πολιτικής είναι μεγάλη και διαχρονική. Η μορφή και το περιεχόμενο, όμως, αυτής της συμβολής

Διαβάστε περισσότερα

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2011 Ύμνος της ομάδας «Υπακοή» Σιγανά βαδίζεις πάντα σιωπηλή άγρυπνη ν ακούσεις των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝ ΚΙΝΗΣΙΣ- ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΣΥΝ ΚΙΝΗΣΙΣ- ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Επικοινωνία ΣυνΚίνησις 2155304973, 6973933877 info@sinkinisis.com www.sinkinisis.com ΣΥΝ ΚΙΝΗΣΙΣ- ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές του νηπιαγωγείου για το σχολικό έτος 201., - 201..

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές του νηπιαγωγείου για το σχολικό έτος 201., - 201.. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές του νηπιαγωγείου για το σχολικό έτος 201., - 201.. θα πραγματοποιούνται από την. έως τις. Ιουνίου 201. τις παρακάτω ώρες:.... Δικαίωμα εγγραφής έχουν όσα παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015. Ονοματεπώνυμο:. Α.Μ.: /..

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015. Ονοματεπώνυμο:. Α.Μ.: /.. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 01.09.2015 ΟΜΑΔΑ Α Ονοματεπώνυμο:. Α.Μ.: /.. ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι απαντήσεις δίνονται κάτω από κάθε ζήτημα. Δεν επιτρέπεται η χρήση άλλης κόλλας και δεν παραλαμβάνεται παρά

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήρι 3: Οι νόμοι στην πορεία της ζωής μας Ιστοριογραμμή.

Εργαστήρι 3: Οι νόμοι στην πορεία της ζωής μας Ιστοριογραμμή. Εργαστήρι 3: Οι νόμοι στην πορεία της ζωής μας Ιστοριογραμμή. Η ιστοριογραμμή (ή γραμμή του χρόνου) αποτελεί εργαλείο καταγραφής γεγονότων σε χρονολογική σειρά, πολύ χρήσιμο για το μάθημα της Ιστορίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Μ Ν Α Δ Ε Σ Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η

Διαβάστε περισσότερα

Γαμήλια Πακέτα. Όλα τα πακέτα πειλαμβάνουν ένα δώρο γάμου έκπληξη. Οι τιμές είναι σε Ευρώ ( ), για δύο άτομα.

Γαμήλια Πακέτα. Όλα τα πακέτα πειλαμβάνουν ένα δώρο γάμου έκπληξη. Οι τιμές είναι σε Ευρώ ( ), για δύο άτομα. Heart Beat Γαμήλια Πακέτα Όλα τα πακέτα πειλαμβάνουν ένα δώρο γάμου έκπληξη. Οι τιμές είναι σε Ευρώ ( ), για δύο άτομα. επόμενη του γάμου Τιμή: 1.670,00 Bright Smile επόμενη του γάμου Τιμή: 2.980,00 Tear

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ Η ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ Η φιλοξενία - ετυμολoγικά από το ρήμα «φιλώ (=αγαπώ) + ξένος» - αναφέρεται στην πράξη της περίθαλψης και φροντίδας ενός ξένου στο σπίτι κάποιου. Ήταν θεσμός για τους αρχαίους

Διαβάστε περισσότερα

5ήµερη προσκυνηµατική εκδροµή στην Αµοργό

5ήµερη προσκυνηµατική εκδροµή στην Αµοργό 5ήµερη προσκυνηµατική εκδροµή στην Αµοργό Η Αµοργός, το νησί του ''Απέραντου Γαλάζιου'', βρίσκεται στο νοτιοανατολικό άκρο των Κυκλάδων, σε απόσταση 136 ναυτικών µιλίων από τον Πειραιά. Είναι µακρόστενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΑΝΕΛΑΒΑΝ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 1) Θωμάη Ξανθάκη 2) Ελένη Γκαγκάρη ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ: Ζωγραφιά Μπουγά. Αριθμός Νηπίων: 33

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΑΝΕΛΑΒΑΝ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 1) Θωμάη Ξανθάκη 2) Ελένη Γκαγκάρη ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ: Ζωγραφιά Μπουγά. Αριθμός Νηπίων: 33 2//Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΙΑΓΩΓΕΙΙΟ ΠΡΙΙΝΟΥ «ΚΑΛΤΣΑ» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΑΝΕΛΑΒΑΝ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 1) Θωμάη Ξανθάκη 2) Ελένη Γκαγκάρη ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ: Ζωγραφιά Μπουγά Αριθμός Νηπίων: 33 ΕΝΑ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΗ ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

ΑΔΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΗ ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 12 ΕΤΩΝ Οικογένειες με παιδιά κάτω των 12 ετών στις οποίες εργάζονται και οι δύο γονείς Μονογονεϊκές οικογένειες με παιδιά κάτω των 12 ετών στις οποίες ο γονέας εργάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1948 ΠΡΟΟΙΜΙΟ Επειδή η αναγνώριση της αξιοπρέπειας, που είναι σύμφυτη σε όλα τα μέλη της ανθρώπινης οικογένειας, καθώς και των ίσων και αναπαλλοτρίωτων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. 1. Το ζήτημα της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής (ΙΥΑ) παρά το γεγονός ότι απασχολεί τη

ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. 1. Το ζήτημα της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής (ΙΥΑ) παρά το γεγονός ότι απασχολεί τη ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι. ΓΕΝΙΚΑ 1. Το ζήτημα της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής (ΙΥΑ) παρά το γεγονός ότι απασχολεί τη χώρα μας τα τελευταία 30 χρόνια τουλάχιστον,

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»;

Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»; Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»; Ο όρος«βυζαντινόν» αναφέρεται στο Μεσαιωνικό κράτος που εδιοικείτο από την Κωνσταντινούπολη, τη μεγάλη πόλη των ακτών του Βοσπόρου. Οι ιστορικοί χρησιμοποιούν τον όρο αυτόν

Διαβάστε περισσότερα

Α Κύκλος: 1 14 Ιουλίου 2013

Α Κύκλος: 1 14 Ιουλίου 2013 Α Κύκλος: 1 14 Ιουλίου 2013 ΔΕΥΤΕΡΑ, 1 Ιουλίου Άφιξη στο ξενοδοχείο Ιλισός και τακτοποίηση στα δωμάτια 17:30 Κέρασμα και συνάντηση με τους υπεύθυνους των Θερινών Σχολείων 20:30-23:00 ΤΡΙΤΗ, 2 Ιουλίου 09:30-10:00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ Τι σηµαίνει ότι θεµελιώνω συνταξιοδοτικό δικαίωµα; Θεµελιώνω σηµαίνει ότι κατοχυρώνω δικαίωµα για σύνταξη, αφού συµπληρώσω τα απαιτούµενα έτη ασφάλισης που

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου)

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) Οκτώβριος 2011 ΟΝΟΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ο ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ/ Ο ΠΕΡΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΔΟΧΗΣ ΝΟΜΟΣ ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

3.2 Η εμπειρική προσέγγιση της προσφοράς εργασίας - Η επίδραση της ζήτησης επί της προσφοράς εργασίας

3.2 Η εμπειρική προσέγγιση της προσφοράς εργασίας - Η επίδραση της ζήτησης επί της προσφοράς εργασίας 3.2 Η εμπειρική προσέγγιση της προσφοράς εργασίας - Η επίδραση της ζήτησης επί της προσφοράς εργασίας Η νεοκλασική θεωρία της προσφοράς εργασίας που αναπτύξαμε προηγουμένως υποστηρίζει ότι οι επιλογές

Διαβάστε περισσότερα

Α. Στοιχεία που συμπληρώνονται από τον αιτούντα Στοιχεία ταυτοποίησης

Α. Στοιχεία που συμπληρώνονται από τον αιτούντα Στοιχεία ταυτοποίησης 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Πληροφοριακό έντυπο για οικογενειακή επανένωση πολίτη τρίτης χώρας που κατοικεί νομίμως στην Ελλάδα με σύζυγο και τέκνα Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αριθμός Πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Αγαπητοί συνεργάτες, Το γραφείο µας σε συνεργασία µε την Ένωση Ξενοδοχείων Αρκαδίας και µε τη στήριξη των ήµων Τρίπολης, Γορτυνίας και του Επιµελητήριο Αρκαδίας σας προσκαλούν να συµµετέχετε

Διαβάστε περισσότερα

Προσχέδιο έργου Ανάδειξης των Καταλόγων και της Βιβλιοθήκης της Ιεράς Μονής Καρακάλλου (Δεκέμβριος 2008)

Προσχέδιο έργου Ανάδειξης των Καταλόγων και της Βιβλιοθήκης της Ιεράς Μονής Καρακάλλου (Δεκέμβριος 2008) Προσχέδιο έργου Ανάδειξης των Καταλόγων και της Βιβλιοθήκης της Ιεράς Μονής Καρακάλλου (Δεκέμβριος 2008)

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟ ΜΟ Σ 1483/1984. Άρθρο 2 Εξαρτώµενα µέλη

ΝΟ ΜΟ Σ 1483/1984. Άρθρο 2 Εξαρτώµενα µέλη ΝΟ ΜΟ Σ 1483/1984 Προστασία και διευκόλυνση των εργαζοµένων µε οικογενειακές υποχρεώσεις -Τροποποιήσεις και βελτιώσεις εργατικών νόµων (ΦΕΚ 153 Α /8.10.1984) Άρθρο 1 Έκταση εφαρµογής 1. Οι διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΓΙΝΕ ΤΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΚΡΟΜΜΥΔΑ» ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔ. ΔΙΟΠΤΡΑ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΓΙΝΕ ΤΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΚΡΟΜΜΥΔΑ» ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔ. ΔΙΟΠΤΡΑ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΓΙΝΕ ΤΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΚΡΟΜΜΥΔΑ» ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔ. ΔΙΟΠΤΡΑ 1] Οι πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο συμμετοχής και την απονομή των επάθλων αποτελούν μέρος των παρόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Το δίκαιο και οι διακρίσεις του... 15 2. Οι πηγές γνώσης του Ρωμαϊκού ίκαιου... 20 3. ιαίρεση της Ιστορίας του Ρωμαϊκού πολιτεύματος και του Ρωμαϊκού ικαίου... 32 4. Χαρακτήρας

Διαβάστε περισσότερα

http://www.iek-akmi.gr/iek_akmi/media/html/draft_online/june06/islam.html DRAFT: Η ηλεκτρονική εφηµερίδα των σπουδαστών του ΙΕΚ ΑΚΜΗ

http://www.iek-akmi.gr/iek_akmi/media/html/draft_online/june06/islam.html DRAFT: Η ηλεκτρονική εφηµερίδα των σπουδαστών του ΙΕΚ ΑΚΜΗ Πηγή: http://www.iek-akmi.gr/iek_akmi/media/html/draft_online/june06/islam.html DRAFT: Η ηλεκτρονική εφηµερίδα των σπουδαστών του ΙΕΚ ΑΚΜΗ Η γυναίκα στο Ισλάµ Επιµέλεια: Έφη Χαντσούλη «Αν δεν νιώθεις δίκαιος

Διαβάστε περισσότερα