Υιοθέτηση των ΤΠΕ και ψηφιακή ανάπτυξη στην Ελλάδα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Υιοθέτηση των ΤΠΕ και ψηφιακή ανάπτυξη στην Ελλάδα"

Transcript

1 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τ. Καρατάσου 11, Αθήνα, Tηλ.: , Fax: , 11 T. Karatassou, Athens, Greece, Tel.: , Fax: Υιοθέτηση των ΤΠΕ και ψηφιακή ανάπτυξη στην Ελλάδα Άγγελος Τσακανίκας, Επίκουρος Καθηγητής Οικονομικής Αξιολόγησης Τεχνολογικών Συστημάτων ΕΜΠ, Επιστημονικός Σύμβουλος ΙΟΒΕ Ερευνητική ομάδα: Α. Τσακανίκας, S. Danchev, Ι. Γιωτόπουλος, Ε. Κόρρα, Γ. Παύλου 10 Ιουνίου 2015

2 2 Μελέτες για τον κλάδο των ΤΠΕ και τη διάχυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας Ειδική Γραμματεία για την ΚτΠ (2004) Παρατηρητήριο για την ΚτΠ ( ) Στέγη Ελληνικής Βιομηχανίας ( ) Εσωτερικά έργα: Κλαδική μελέτη για τη σχέση Καινοτομίας και Κλάδων Υψηλής Τεχνολογίας Μελέτη για τα εμπόδια στη διάδοση του Internet στην Ελλάδα (Google, 2012) Μελέτη για το mobile communication (ΕΕΚΤ, 2012) Μελέτη για το Cloud computing (Microsoft, 2011)

3 Τόσο ως κλαδικό οικοσύστημα (πλευρά της προσφοράς) Όσο και ως διαδικασία ενσωμάτωσης / διάχυσης της χρήσης τους σε Δημόσιο (e-government) Επιχειρήσεις (σχέσεις με e-gov, αλλά και B2C, B2B) Πολίτες (χρήση ΤΠΕ) Απτά οφέλη σε όρους παραγωγικότητας, εξωστρέφειας και ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, εξοικονόμησης κόστους, αλλά και ποιότητας ζωής πολιτών και ενίσχυση της διαφάνειας 3

4 Η Ελλάδα έχει βελτιωθεί σημαντικά σε συνδεσιμότητα όμως οι επιδόσεις της εξακολουθούν να είναι χαμηλότερες από αυτές των περισσότερων χωρών ΕΕ 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% Households with a broadband connection - All households (in % of households) 72,0% 67,0% 61,0% 57,0% 55,0% 51,0% 48,0% 42,0% 41,0% 33,0% 22,0% 76,0% 65,0% 4 10,0% 0,0% 7,0% EL_household connectivity EU_household connectivity

5 Ο ρυθμός αύξησης του % των επιχειρήσεων στην Ελλάδα που πραγματοποιούν πωλήσεις μέσω διαδικτύου είναι αντίστοιχος με την ΕΕ Η Ελλάδα εξακολουθεί να απέχει από τον Μ.Ο. στην ΕΕ. Enterprises selling online - SMEs ( persons employed) (in % of enterprises) 16,0% 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% 15,0% 15,0% 15,0% 14,0% 13,0% 13,0% 12,0% 11,0% 9,0% 8,0% 8,0% 7,0% 7,0% 6,0% 6,0% 5,0% EL_entreprises_selling online EU_entreprises_selling online

6 100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 82,0% 83,0% 65,0% Use of egovernment services - enterprises - All enterprises (in % of enterprises) 68,0% 78,0% 77,0% 70,0% 76,0% 91,0% 84,0% 88,0% 87,0% 88,0% 84,0% 0,0% EU_egov services-entreprises EL_egov services-entreprises 6

7 Συνδεσιμότητα: Σταθερή ευρυζωνική σύνδεση Η Ελλάδα έχει βελτιωθεί σημαντικά σε ευρυζωνικότητα όμως οι επιδόσεις της εξακολουθούν να υστερούν σε σχέση με τις περισσότερες χώρες της ΕΕ Fixed broadband penetration at EU level, January July 2014 Fixed broadband penetration (subscriptions as a % of population), July % 45% 30% 25% 20% 18,1% 21,5% 23,8% 25,4% 27,0% 22,2% 28,2% 24,3% 29,2% 26,5% 30,9% 27,5% 40% 35% 30% 27,5% 30,9% 20,3% 25% 15% 17,1% 10% 13,5% 20% 9,1% 15% 5% 10% 0% Jul-07 Jul-08 Jul-09 Jul-10 Jul-11 Jul-12 Jul-13 Jul-14 5% EU Penetration % EL Penetration % 0% RO BG SK HR PL IT LV HU PT AT ES IE CY SI EL CZ EE LT EU FI SE BE LU MT DE UK FR NL DK 7

8 Συνδεσιμότητα: Δίκτυα υψηλής ταχύτητας(>=30 Μbps) Χαμηλή κάλυψη δικτύων υψηλής ταχύτητας (NGA): χαμηλότερη από το ήμισυ του Μ.Ο της ΕΕ Ακόμα χαμηλότερη η διείσδυση σε δίκτυα υψηλής ταχύτητας στην Ελλάδα 80% % συνδρομών υψηλής ταχύτητας (>=30Mbps από το σύνολο των συνδρομών σταθ ευρωζ σύνδεσης, Ιουλ % 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2,6% 22,5% HR IT EL CY SI FR PL AT DE ES EU EE CZ FI SK UK DK LU HU IE SE BG NL MT PT LT LV RO BE 8

9 Συνδεσιμότητα: Διείσδυση κινητών ευρυζωνικών υπηρεσιών (συνδρομητές ανά 100 άτομα) Ο ρυθμός αύξησης της διείσδυσης σε κινητά ευρυζωνικά δίκτυα διορθώθηκε βίαια το 2013 με αποτέλεσμα το 2014 να βρισκόμαστε στις χαμηλότερες θέσεις της κατάταξης 80% 70% 60% 50% 40% Mobile broadband penetration at EU level, ,9% 57,6% 37,1% 45,9% 36,5% 66,7% 38,5% 140% 120% 100% 80% Mobile Broadband penetration - all active users, July ,7% 30% 25,1% 34,0% 60% 17,3% 20% 12,2% 22,3% 40% 38,5% 10% 20% 0% Jul-09 Jul-10 Jul-11 Jul-12 Jul-13 Jul-14 EU Mobile penetration EL Mobile penetration 0% HU PT EL RO SI CY BE LT LV SK MT BG FR CZ DE AT IT EU NL HR IE ES UK LU PL EE DK SE FI 9

10 Το % των ατόμων που χρησιμοποιούν Η/Υ στην εργασία τους δεν σημειώνει τα τελευταία χρόνια αξιοσημείωτη μεταβολή 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Persons employed using computers at work - All enterprises (in % of total employment) 40,0% 43,0% 43,0% 45,0% 47,0% 48,0% 32,0% 34,0% 33,0% 33,0% 37,0% 37,0% EU computer at work EL computer at work 10

11 11 Προγραμματική ευφράδεια, στην ανάγκη τόνωσης της ψηφιακής ανάπτυξης και της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, αλλά όχι ικανοποιητικά αποτελέσματα Ανεπαρκής σχεδιασμός και χρηματοδότηση (συντήρηση) καθ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής των πληροφοριακών συστημάτων Περιορισμένες δράσεις σχετικές με τη διάθεση και αξιοποίηση δημοσίων πληροφοριών και δεδομένων Έλλειψη συνέχειας των υιοθετούμενων πολιτικών

12 12 Έλλειψη διαλειτουργικότητας και διασύνδεσης στα διάφορα λειτουργικά συστήματα του δημοσίου τομέα Ελλειψη κοινής αρχιτεκτονικής στον δημόσιο τομέα της πληροφορικής, απουσία κοινών προτύπων και πολιτικές συμμόρφωσης για τη χρήση των ΤΠΕ Χαμηλή αξιοποίηση υποδομών ΤΠΕ, κατακερματισμός συστημάτων, μεγάλη διασπορά και επικαλύψεις στα λειτουργικά συστήματα της δημόσιας διοίκησης. Πολυπλοκότητα στο θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο Χρονοβόρες διαδικασίες για δημόσιες συμβάσεις (σημαντικές καθυστερήσεις στα στάδια του διαγωνισμού, της δημοπρασίας, της ανάθεσης κλπ) ξεπερνώντας τη διάρκεια ζωής των προμηθευόμενων προϊόντων/ υπηρεσιών ΤΠΕ, οδηγώντας έτσι στην υιοθέτηση τελικά ξεπερασμένων ως ένα βαθμό προϊόντων/λύσεων

13 Εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης Απλοποίηση διαδικασιών μέσω της χρήσης ΤΠΕ Ηλεκτρονική διαχείριση των εγγράφων-ψηφιοποίηση των διαδικασιών Επανασύνδεση των πολιτών με την δημόσια διοίκηση Ενοποιημένη διαχείριση των σχέσεων μεταξύ του κράτους, των πολιτών και της δημόσιας διοίκησης Δημιουργία ενός κοινού σημείου επαφής με τη δημόσια διοίκηση Ταυτοποίηση των πολιτών Συμπερίληψη ψηφιακής τεχνολογίας και ψηφιακή εκπαίδευση Συνεργασία οριζόντιων πολιτικών ΤΠΕ στη δημόσια διοίκηση Διαλειτουργικότητα των βασικών μητρώων της δημόσιας διοίκησης Ανοικτή πρόσβαση στη δημόσια πληροφορία 13 Source: Ministry of Administrative Reform and E-Governance

14 Cloud computing Κόστος εξοπλισμού IT Παραγωγικότητα εργασίας Κόστος ενέργειας Επιπλέον δαπάνες για CC Εξοικονόμηση δαπανών Διαχείριση αιχμών ζήτησης Ευελιξία (Scalability) Νέες επιχειρήσεις Ανταγωνιστικότητα Επιπλέον παραγωγή 14

15 δισεκ. Επιπλέον ΑΠΑ λόγω CC ΑΕΠ το 2020: +1.1% χιλ. νέες θέσεις εργασίας Εξοικονόμηση κόστους Αύξηση παραγωγής (Άμεσο αποτέλεσμα) Πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα Σύνολο

16 εκατ. εκατ εκατ. εκατ Εξοικονόμηση κόστους 1,3B 2,7B Εξαγωγές (Άμεση επίδραση) 650Μ 1,2Β Γρήγορη διείσδυση Βασικό σενάριο Καθυστερημένη διείσδυση Γρήγορη διείσδυση Βασικό σενάριο Καθυστερημένη διείσδυση Επιπλέον παραγωγή (Άμεσο αποτέλεσμα) Επιπλέον παραγωγή (Συνολικό αποτέλεσμα) ,3B 6,0B ,4B 11,5B Γρήγορη διείσδυση Βασικό σενάριο Καθυστερημένη διείσδυση Γρήγορη διείσδυση Βασικό σενάριο Καθυστερημένη διείσδυση 16

17 17 Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης ως προς την ψηφιακή σύγκλιση Χαρτογράφηση εμποδίων στην Αποτελεσματική Εφαρμογή των Ψηφιακών Δράσεων στην Ελλάδα Αποτύπωση στρατηγικού πλασίου πολιτικών για την προώθηση των ΤΠΕ στην Ευρώπη και την Ελλάδα Ποσοτικοποίηση ωφελειών για επιχειρήσεις, δημόσιο τομέα και ευρύτερα για την οικονομία από την υλοποίηση κομβικών για τη λειτουργία της οικονομίας εφαρμογών ΤΠΕ με ισχυρά και μετρήσιμα οφέλη σε όρους Εξοικονόμησης κόστους Παραγωγικότητα και εξωστρέφεια των επιχειρήσεων Επιχειρηματικότητας Προώθησης της καινοτομίας Εξαγωγών Δημιουργίας θέσεων απασχόλησης Ανταγωνιστικότητας

18 Κριτήριο επιλογής: Προτεραιοποίηση δράσεων στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδίου για τη ψηφιακή ανάπτυξη Έμφαση στην υλοποίηση τεσσάρων μεγάλων «ψηφιακών» παρεμβάσεων στην οικονομία. «Προώθηση των ψηφιακών υπογραφών στο δημόσιο τομέα» «Ανάπτυξη ανοιχτών δεδομένων» «Βελτίωση των ηλεκτρονικών δεξιοτήτων (e-skills) του πληθυσμού» «Ενδυνάμωση του επιχειρηματικού και καινοτόμου οικοσυστήματος Η ποσοτική ανάλυση ενθυλακώνει μέρος μόνο των ωφελειών που μπορούν να επιτευχθούν με τη γρήγορη υλοποίηση τέτοιων ψηφιακών έργων. Προτεραιότητες και μέτρα πολιτικής 18

19 Οικονομική Επίδραση Χρήσης Ψηφιακών Υπογραφών στο δημόσιο 19

20 Οφέλη για τη δημόσια διοίκηση Οφέλη για τον ιδιωτικό τομέα Οφέλη για τις πολίτες/ κοινωνία Διάδοση των εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης Ευρύτερη χρήση εφαρμογών e-commerce Αύξηση της εμπιστοσύνης στον ψηφιακό κόσμο Διάδοση εφαρμογών ηλεκτρονικής τραπέζης Αύξηση ικανοποίησης των χρηστών λόγω μειωμένου κόστους, ευκολίας χρήσης και αυξημένης αποδοτικότητας Αυξημένη εξοικονόμηση κόστους λόγω ελαχιστοποίησης ταχυδρομικών εξόδων και εκτύπωσης Βελτίωση αποτελεσματικότητας μέσω της ψηφιοποίησης και της αυτοματοποίησης των διαδικασιών Νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες και διευκόλυνση επιχειρησιακής εργασίας 20

21 Εφαρμογή και άλλων πρόσθετων υπηρεσιών για εδραίωση εμπιστοσύνης και καθιέρωση ασφάλειας, γνησιότητας και νομικής εγκυρότητας μιας ηλεκτρονικής συναλλαγής, όπως: 21 Χρονική σήμανση (time stamping): ημερομηνία και ώρα σε ένα ηλεκτρονικό έγγραφο, που αποδεικνύουν ότι το έγγραφο υπήρχε σε μια δεδομένη χρονική στιγμή και ότι δεν έχει τροποποιηθεί έκτοτε Ηλεκτρονική σφραγίδα: ηλεκτρονικό ισοδύναμο της σφραγίδας πάνω σε ένα έγγραφο που να πιστοποιεί την προέλευση και την ακεραιότητα του Ηλεκτρονική παράδοση, δηλαδή μια υπηρεσία αντίστοιχη της συστημένης επιστολής στον φυσικό κόσμο Νομική και θεσμική αποδοχή των ηλεκτρονικών εγγράφων που θα διασφαλίζει τη γνησιότητα και την ακεραιότητα τους Πιστοποίηση αυθεντικότητας ιστοσελίδας, πχ αξιόπιστη πληροφόρηση για τον ιστότοπο (βλπ πιστοποιητικό) η οποία θα επιτρέπει στους χρήστες να επιβεβαιώσουν τη γνησιότητα της ιστοσελίδας και τη σύνδεση της με το άτομο/οργανισμό που κατέχει την ιστοσελίδα

22 22 Υπάλληλοι δημοσίου τομέα (2013) Αριθμός υπογραφόντων άτομα 65% των υπαλλήλων του δημοσίου τομέα (2013) εκτυπώνει και υπογράφει έγγραφα Μικτός μισθός των υπαλλήλων χαμηλής εκπαίδευσης που εκτελούν την αποστολή φαξ, ευρώ/μήνα έκδοση αντιτύπων κ.λ.π. Αριθμός εργάσιμων ημερών το χρόνο 220 Κόστος εκτύπωσης ανά σελίδα Κόστος για αποστολή φαξ, σκανάρισμα και αρχειοθέτηση ανά έγγραφο Με βάση τις πραγματικές δαπάνες του δημοσίου σε χαρτί και μελάνι (Δημόσια Σύμβαση 2009) προσαρμοσμένη για το έτος 2013 Εκτιμώμενο πραγματικό κόστος βασιζόμενο στον χρόνο που απαιτείται και στον μικτό μισθό των υπαλλήλων χαμηλής εκπαίδευσης που εκτελούν αυτές τις ενέργειες ΕΛΤΑ 3 μέρες παράδοση, κόστος ανά έγγραφο 0,830 Courier παράδοση σε μια μέρα, κόστος αποστολής ανά έγγραφο 5 Χρόνος για αποστολή φαξ, σκανάρισμα, και αρχειοθέτησης ανά έγγραφο 3 λεπτά Χρόνος ανάκτησης εγγράφου, ανά έγγραφο 30 λεπτά Χρόνος αντικατάστασης χαμένων εγγράφων ανά έγγραφο 60 λεπτά

23 Εξωτερική Δρομ/γηση Βάση Γενικά Αριθμός εγγράφων ανά υπογράφοντα ανά 6 εργάσιμη μέρα Αριθμός σελίδων ανά υπογεγραμμένο 3.5 έγγραφο Αριθμός υπογραφών ανά υπογεγραμμένο 2 έγγραφο Σκανάρισμα % εγγράφων που σκανάρονται 1% Αρχειοθέτηση % εγγράφων που αρχειοθετούνται 50% Αποστολή φαξ % εγγράφων που αποστέλλονται με φαξ 1% Αποστολή την ίδια % εγγράφων που αποστέλλονται 5% μέρα Αποστολή την % εγγράφων που αποστέλλονται 3% επόμενη μέρα % ανάκτησης χαμένων εγγράφων 50% % αντικατάστασης χαμένων εγγράφων 30% 23

24 Εξωτερική Δρομολόγηση 24 Βάση Ετήσιο κόστος (εκατ. ) Αριθμός υπογραφόντων Αριθμός εγγράφων ανά υπογράφοντα ανά εργάσιμη ημέρα 6 Αριθμός εγγράφων ανά υπογράφοντα ανά έτος Γενικό Αριθμός σελίδων ανά τυπικό υπογεγραμμένο 3.5 έγγραφο Αριθμός υπογραφών ανά τυπικό υπογραμμένο έγγραφο 2 Εκτύπωση Κόστος / Σελίδα 0,007 12,1 εκατ. Σκανάρισμα % εγγράφων που σκανάρονται 1% Κόστος / Έγγραφο 0,688 3,6 εκατ. Αρχειοθέτηση % εγγράφων που αρχειοθετούνται 50% Κόστος αρχειοθέτησης /έγγραφο 0, ,5 εκατ. Αποστολή φαξ % εγγράφων που αποστέλλονται με φαξ 1% Κόστος / σελίδα φαξ 0,688 3,63 εκατ. Αποστολή με % εγγράφων που αποστέλλονται ταχυδρομικά 5% ταχυδρομείο ΕΛΤΑ παράδοση σε 3 μέρες, κόστος 0, εκατ. Παράδοση σε 2 μέρες Χαμένα Έγγραφα % εγγράφων που αποστέλλονται 3% Courier παράδοση σε μια μέρα, κόστος 5 79,2εκατ. % εγγράφων που χάνονται 3% % χαμένων εγγράφων που ανακτούνται 50% Κόστος ανάκτησης εγγράφου 6,9 54,5 εκατ. % χαμένων εγγράφων που αντικαταστάθηκαν 30% Κόστος αντικατάστασης χαμένων εγγράφων 13,8 65,3 εκατ. Συνολικό Κόστος Κόστος ανά υπογεγραμμένο έγγραφο: 0,80 421,7 εκατ

25 Υπολογισμός κόστους υιοθέτησης μιας έτοιμης λύσης (CoSign) Ψηφιακή Λύση (κόστος 1 ο έτος) Ψηφιακή Λύση S&M (ετήσιο κόστος) Ψηφιακή Λύση ΤΠ κόστος διαχείρισης (4 χρόνια) Συνολικό κόστος ηλεκτρισμού (4 χρόνια) χρόνια ΣΚΚ (Συνολικό κόστος κυριότητας) Πηγή: How to Calculate the Return on Investment (ROI) on a Digital Signature Solution, Cosign by ARX 25

26 Η προώθηση των ψηφιακών υπογραφών στη δημόσια διοίκηση μπορεί να οδηγήσει σε εξοικονόμηση έως και 380 εκ ευρώ, ετησίως Υπενθυμίζεται: η δημοσιονομική επίδραση προγραμμάτων κινητικότητας / απολύσεων ατόμων στο Δημόσιο ήταν περίπου 100 εκ ετησίως. Διάδοση τέτοιων λύσεων στο δημόσιο τομέα ακόμα και αν εφαρμοστούν εν μέρει: πολύ πιο αποτελεσματική από μειώσεις προσωπικού. Αν σχεδιαστεί σωστά, το έργο των ψηφιακών υπογραφών μπορεί να παρέχει στους ιθύνοντες χάραξης οικονομικής πολιτικής ένα μεγαλύτερο εύρος επιλογών κατά την εισαγωγή πολιτικών διοίκησης ανθρωπίνων πόρων στο δημόσιο τομέα. 26

27 Οικονομική Επίδραση των Ανοικτών Δεδομένων (Οpen data) 27

28 Κάθε λεπτό στον κόσμο δημιουργούνται 1,7 τρισεκατ. bytes δεδομένων, ( DVD). Περισσότερα ψηφιακά δεδομένα δημιουργήθηκαν τα τελευταία δυο χρόνια από ότι την υπόλοιπη ανθρώπινη ιστορία. Big Data : αύξηση με ρυθμό 40% το χρόνο. Αντίστοιχα, ο δημόσιος τομέας παράγει συνέχεια δεδομένα, σε όλες τις δραστηριότητες του και τα επίπεδα διοίκησης. Ανοιχτή παροχή αυτών των πληροφοριών: Ανοιχτά (Κυβερνητικά) Δεδομένα (Open Government Data-OGD). 28

29 29 Επιχειρηματική πληροφόρηση (Μητρώα, πληροφορίες εμπορικών σημάτων, ευρεσιτεχνιών και διαγωνισμών του δημοσίου) Γεωγραφικές πληροφορίες (πληροφορίες διεύθυνσης, αεροφωτογραφίες, κτίρια, κτηματολογικές πληροφορίες, γεωδαιτικά δίκτυα, γεωλογικά, υδρογραφικά στοιχεία και τοπογραφικές πληροφορίες) Νομικές πληροφορίες (αποφάσεις εθνικών, ξένων και διεθνών δικαστηρίων, εθνική νομοθεσία) Μετεωρολογικές πληροφορίες (κλιματικά δεδομένα και μοντέλα, καιρικές προβλέψεις) Κοινωνικά στοιχεία (στατιστικά στοιχεία στα οικονομικά, στην απασχόληση, στην υγεία, στον πληθυσμό και στη δημόσια διοίκηση) Πληροφορίες μεταφορών (κυκλοφοριακή συμφόρηση, τα έργα σε εξέλιξη στους δρόμους, μέσα μαζικής μεταφοράς και άδεια κυκλοφορίας των οχημάτων)

30 UK Sweden Norway Denmark Germany France Netherlands Iceland Estonia Finland Spain Austria Italy Czech Republic Switzerland Portugal Ireland Belgium Turkey Greece Hungary Open Data Barometer- Scaled Source: Open data barometer index, Selection of countries in Europe (2013) 30

31 Υπόθεση: Βελτίωση κατά 100% στο δείκτη στο βαρόμετρο ανοιχτών δεδομένων στην Ελλάδα Επίδραση σε: Δείκτη συνολικής ανταγωνιστικότητας κατά WEF Δείκτη Αντίληψης Διαφθοράς Διεθνούς Διαφάνειας Δημιουργία νέων επιχειρήσεων 31

32 Αποτελέσματα από οικονομετρικές εκτιμήσεις (συντελεστές επίδρασης) με τη μέθοδο OLS Εξαρτημένη Μεταβλητή: Ανταγωνιστικότητα Υπόδειγμα 1 Υπόδειγμα 2 Υπόδειγμα 3 Ανοικτά δεδομένα 0,145 0,121 0,097 Κατά Κεφαλήν ΑΕΠ Δημοσιεύσεις Σταθερός όρος - 0,025 0, ,016 1,004 1,012 1,06 R2 0,549 0,572 0,585 Μια 100% αύξηση στη διάχυση των ανοικτών δεδομένων στην Ελλάδα μπορεί δυνητικά να βελτιώσει τη θέση της χώρας στο δείκτη ανταγωνιστικότητας κατά 25 περίπου θέσεις εφόσον όλοι οι υπόλοιποι παράγοντες παραμείνουν σταθεροί 32 Επεξήγηση: Θετική επίδραση Αρνητική επίδραση Στατιστικά ασήμαντη επίδραση

33 Αποτελέσματα από οικονομετρικές εκτιμήσεις (συντελεστές επίδρασης) με τη μέθοδο OLS Εξαρτημένη Μεταβλητή: Διαφάνεια Ανοικτά δεδομένα Κατά κεφαλήν ΑΕΠ Χρόνος προετοιμασίας και πληρωμής φόρων Σταθερός όρος Υπόδειγμα 4 Υπόδειγμα 5 Υπόδειγμα 6 0,362 0,300 0,215-0,065 0, ,223 2,694 2,714 4,099 R 2 0,480 0,505 0,644 Μια 100% αύξηση στη διάχυση των ανοικτών δεδομένων στην Ελλάδα μπορεί δυνητικά να βελτιώσει τη θέση της χώρας στο δείκτη διαφάνειας κατά 25 περίπου θέσεις εφόσον όλοι οι υπόλοιποι παράγοντες παραμείνουν σταθεροί 33 Επεξήγηση: Θετική επίδραση Αρνητική επίδραση Στατιστικά ασήμαντη επίδραση

34 Αποτελέσματα από οικονομετρικές εκτιμήσεις (συντελεστές επίδρασης) με τη μέθοδο OLS Εξαρτημένη Μεταβλητή: Πυκνότητα Νέων Επιχειρήσεων Υπόδειγμα 7 Υπόδειγμα 8 Υπόδειγμα 9 Ανοικτά δεδομένα 1,102 0,703 0,572 Κατά κεφαλήν ΑΕΠ Χρόνος προετοιμασίας και πληρωμής φόρων - 0,411 0, ,390 Σταθερός όρος -3,245-3,083-0,62 R 2 0,334 0,414 0,452 Μια 100% αύξηση στη διάχυση των ανοικτών δεδομένων στην Ελλάδα μπορεί δυνητικά να έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία 6000 περίπου νέων επιχειρήσεων, εφόσον όλοι οι άλλοι παράγοντες παραμείνουν σταθεροί 34 Επεξήγηση: Θετική επίδραση Αρνητική επίδραση Στατιστικά ασήμαντη επίδραση

35 Μια αύξηση κατά 100% στη διάδοση των ανοιχτών δεδομένων στην Ελλάδα μπορεί να οδηγήσει ceteris paribus σε: σημαντική βελτίωση κατάταξης χώρας σε όρους ανταγωνιστικότητας κατά 25 θέσεις, σημαντική βελτίωση κατάταξής της σε όρους διαφάνειας κατά 33 θέσεις (από την 80η στη 47η). στη δημιουργία πάνω από νέων επιχειρήσεων Ανοιχτά δεδομένα: μπορούν να προσφέρουν ένα νέο πεδίο ανάπτυξης υπηρεσιών για νέα επιχειρηματικότητα, νέες δραστηριότητες, προϊόντα και υπηρεσίες που μπορούν να αναπτυχθούν σε ένα ευρύ πεδίο πιθανών χρήσεων μεταδεδομένων 35

36 Οικονομική Επίδραση των Ψηφιακών Δεξιοτήτων 36

37 Βασικό στρατηγικό εργαλείο ώστε η ευρωπαϊκή οικονομία να προσανατολιστεί προς μια δυναμική, έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Τα άτομα με ισχυρές ψηφιακές δεξιότητες αναμένεται να παίξουν βασικό ρόλο στην ενίσχυση της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας στην ευρωπαϊκή οικονομία. Παρά την αυξανόμενη ζήτηση για άτομα με καλές γνώσεις στις ΤΠΕ, πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο βρίσκονται αντιμέτωπες με ελλείψεις σε ηλεκτρονικές δεξιότητες, αλλά και με μικρό αριθμό επαρκώς καταρτισμένων επαγγελματιών ΤΠΕ για να αντιμετωπίσουν τις αυξανόμενες ανάγκες των οργανισμών 37

38 38 Πηγή: Eurostat

39 Υπόθεση: Βελτίωση στο επίπεδο των e-skills στην Ελλάδα Επίδραση σε: Εξαγωγικές δραστηριότητες Δημιουργία νέων επιχειρήσεων 39

40 Αποτελέσματα από τις οικονομετρικές εκτιμήσεις (συντελεστές επίδρασης) μ τη μέθοδο GLS panel random effects Εξαρτημένη Μεταβλητή: Εξαγωγές/ΑΕΠ Υπόδειγμα 10 Υπόδειγμα 11 Υπόδειγμα 12 Ηλεκτρονικές δεξιότητες 0,652 0,642 0,398 Μεταβολή ΑΕΠ - -0,043 0,059 Σταθερός όρος 0,525 0,526 0,557 Εάν εκπαιδευτούν 1000 άτομα για την απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων, τότε δυνητικά μπορεί να προκληθεί μία αύξηση στην εξαγωγική δραστηριότητα της χώρας κατά περίπου 13 εκ. ευρώ, εφόσον όλοι οι υπόλοιποι παράγοντες παραμείνουν σταθεροί 40 Επεξήγηση: Θετική επίδραση Αρνητική επίδραση Στατιστικά ασήμαντη επίδραση

41 Αποτελέσματα από τις οικονομετρικές εκτιμήσεις (συντελεστές επίδρασης) με τη μέθοδο GLS panel random effects Εξαρτημένη Μεταβλητή: Πυκνότητα Νέων Επιχειρήσεων Υπόδειγμα 13 Υπόδειγμα 14 Υπόδειγμα 15 Ηλεκτρονικές δεξιότητες 0,137 0,171 0,125 Μεταβολή ΑΕΠ - 2,851 1,933 Σταθερός όρος 1,665 1,653 1,560 Εάν περισσότερα από 1000 άτομα αποκτήσουν ψηφιακές δεξιότητες, τότε δυνητικά μπορεί να προκαλέσει τη δημιουργία 70 περίπου επιχειρήσεων, εφόσον όλοι οι υπόλοιποι παράγοντες παραμείνουν σταθεροί 41 Επεξήγηση: Θετική επίδραση Αρνητική επίδραση Στατιστικά ασήμαντη επίδραση

42 Για κάθε 1000 άτομα που βελτιώνουν το επίπεδο e-skills που διαθέτουν, θα μπορούσαν να ενισχυθούν οι εξαγωγές από την Ελλάδα κατά 13,9 εκ ευρώ θα μπορούσαν να δημιουργηθούν 72 νέες επιχειρήσεις στην Ελλάδα Νέο πρότυπο ανάπτυξης στην Ελλάδα που πρέπει να επικεντρωθεί σε εξαγωγές και επενδύσεις. Αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να επενδύσουμε σε ικανότητες, δεξιότητες και τεχνολογία, έτσι ώστε οι επιχειρηματικές πρακτικές να μπορούν να υποστηρίξουν αυτό το σχέδιο εξαγωγικού προσανατολισμού. Η ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων (e-skills) μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο σε αυτή τη διαδικασία, καθώς οικοδομούν εκείνες τις δυναμικές ικανότητες που είναι απαραίτητες για να αποκτήσουν ευρείες ομάδες του πληθυσμού επαρκή εικόνα για πιθανές αγορές, πελάτες, αλλά και τους ανταγωνιστές 42

43 Οικονομική Επίδραση ψηφιακής επιχειρηματικότητας και καινοτομίας στις ΜΜΕ 43

44 Βασικός άξονας της ευρωπαϊκής πολιτικής για την επιχειρηματικότητα 2020 Στόχος: ανάδειξη νέων ευκαιριών για επιχειρηματίες και επιχειρήσεις μέσω της διείσδυσης και διάδοσης νέων ψηφιακών τεχνολογιών ώστε να τονωθεί η είσοδος νέων επιχειρήσεων, η επιβίωση υφιστάμενων, με δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας. 44

45 45 Οφέλη για Δημόσιο τομέα Οφέλη για επιχειρήσεις Οφέλη για κοινωνία / πολίτες Ενθάρρυνση συνεργασιών Διευκόλυνση της εισόδου στην μεταξύ δημοσίου τομέαεπιχειρήσεων - εργασίας Δημιουργία θέσεων αγορά των νέων και δυναμικών παικτών πανεπιστημίων Ενίσχυση της μεταφοράς τεχνολογίας Αύξηση και διασφάλιση των φορολογικών δηλώσεων Αύξηση του ΑΕΠ και βελτίωση της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας της οικονομίας Ενίσχυση επιχειρησιακών δικτύων ανάμεσα στις μικρομεσαίες και τις μεγάλες επιχειρήσεις Είναι δυνατόν οι ΜΜΕ να γίνουν πλήρως ολοκληρωμένοι διεθνείς επιχειρηματικοί εταίροι Εξορθολογισμός επιχειρηματικών διαδικασιών Αυξημένες αποδόσεις των επενδύσεων σε ΤΠΕ Βελτίωση επιχειρηματικών συναλλαγών Μείωση διοικητικού κόστους και λαθών Μείωση ποσοστών ανεργίας Διάχυση γνώσης ανάμεσα στις περιφέρειες Βελτίωση ικανοτήτων ανθρώπινου κεφαλαίου

46 Αποτελέσματα από τις οικονομετρικές εκτιμήσεις (συντελεστές επίδρασης) με τη μέθοδο probit Εξαρτημένη Μεταβλητή: Καινοτομία Υπόδειγμα 16 Υπόδειγμα 17 Υπόδειγμα 18 Υιοθέτηση ΤΠΕ από τις ΜΜΕ 0,090 0,074 0,041 Μέγεθος επιχείρησης - 0,172 0,115 Τοποθεσία - -0,040-0,025 Οικονομική δραστηριότητα - 0,013 0,012 Ε&Α - - 0,068 Επιχειρηματική δικτύωση - - 0,015 Κουλτούρα και πρωτοβουλίες απασχολούμενων για ανάληψη ρίσκου - - 0, Η υιοθέτηση των ΤΠΕ από τις ΜΜΕ αυξάνει την πιθανότητα να καινοτομήσουν περίπου από 4 έως 9 ποσοστιαίες μονάδες, εφόσον όλοι οι άλλοι παράγοντες παραμείνουν σταθεροί Επεξήγηση: Θετική επίδραση Αρνητική επίδραση Στατιστικά ασήμαντη επίδραση

47 Αποτελέσματα από τις οικονομετρικές εκτιμήσεις (συντελεστές επίδρασης) με τη μέθοδο probit Εξαρτημένη Μεταβλητή: Εξωστρέφεια Υπόδειγμα 19 Υπόδειγμα 20 Υπόδειγμα 21 Υιοθέτηση ΤΠΕ από τις ΜΜΕ 0,039 0,022 0,013 Μέγεθος επιχείρησης - 0,197 0,185 Τοποθεσία - 0,017 0,022 Οικονομική δραστηριότητα - -0,006-0,004 Επιχειρηματική δικτύωση - - 0,021 Σύνδεση στόχων managers με ανάπτυξη των επιχειρήσεων Πρακτική παροχής μπόνους με παραγωγικότητα απασχολούμενων - - 0, , Η υιοθέτηση των ΤΠΕ από τις ΜΜΕ αυξάνει την πιθανότητα να γίνουν εξωστρεφείς περίπου από 1,5 έως 4 ποσοστιαίες μονάδες, εφόσον όλοι οι άλλοι παράγοντες παραμείνουν σταθεροί Επεξήγηση: Θετική επίδραση Αρνητική επίδραση Στατιστικά ασήμαντη επίδραση

48 48 Η ευρύτερη υιοθέτηση ΤΠΕ από ελληνικές ΜΜΕ αυξάνει την πιθανότητα να καινοτομήσουν κατά 4-9 ποσοστιαίες μονάδες. αυξάνει την πιθανότητα να κάνουν εξαγωγές κατά 1,5-4 ποσοστιαίες μονάδες. Βελτίωση προστιθέμενης αξίας προϊόντων/ υπηρεσιών από το ελληνικό παραγωγικό σύστημα: βασικό συστατικό για βελτίωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας. Η Ελλάδα δε μπορεί ούτε και πρέπει να ανταγωνιστεί τις οικονομίες χαμηλού κόστους, που εστιάζουν στην ανειδίκευτη εργασία, καθώς αυτή η στρατηγική είναι μυωπική και δεν οικοδομεί πάνω στις ικανότητες που το ανθρώπινο δυναμικό της χώρας διαθέτει. Προκειμένου όμως να αυξηθεί η προστιθέμενη αξίας παραγωγής, θα πρέπει να τονωθεί η καινοτομία, και η βασιζόμενη στη γνώση επιχειρηματικότητα. Η υιοθέτηση και διάδοση των ΤΠΕ στη παραγωγική διαδικασία μπορεί να παρέχει πλεονεκτήματα κόστους και καινοτομίας που υπερβαίνουν το κόστος εργασίας. Για αυτό η επένδυση σε ΤΠΕ δεν είναι πολυτελής επένδυση, ακόμα και σε καιρούς αυστηρής δημοσιονομικής κατάστασης, αλλά προϋπόθεση για ανάπτυξη που βασίζεται στην καινοτομία.

49 49 Καθιέρωση ενός καθαρού και απλού ρυθμιστικού/ νομικού πλαισίου για ψηφιακές υπογραφές και ευρεία χρήση της ηλεκτρονικής σφραγίδας, ιδίως σε θέματα που σχετίζονται με τον τρόπο με τον οποίο διασφαλίζεται η ηλεκτρονική ταυτοποίηση των ατόμων, οι διαδικασίες ανάθεσης των προνομίων υπογραφής και η μέθοδος πιστοποίησης για ένα άτομο Διευκόλυνση ηλεκτρονικής επικοινωνίας ανάμεσα στο δημόσιο τομέα και τις επιχειρήσεις/ πολίτες Διατήρηση της ακεραιότητας του εγγράφου, αναφοράς στο οποίο χρησιμοποιήθηκε η ηλεκτρονική σφραγίδα Εξασφάλιση συμβατότητας με διάφορες εφαρμογές και φορείς παραγωγής περιεχομένου

50 50 Βελτίωση της επικαιροποίησης και της πρόσβασης σε ψηφιακό υλικό Δημιουργία ψηφιακού υλικού δημόσιων αρχείων Καθιέρωση μιας ενιαίας υπηρεσίας μητρώου Παρακολούθηση της προόδου που έχει σημειωθεί σε σχέση με τα ανοιχτά δεδομένα για κάθε δημόσιο οργανισμό Υποστήριξη συνεργασιών μεταξύ του δημοσίου τομέα και ιδιωτικών κέντρων δεδομένων (datacenters) Δημιουργία πλατφόρμας επικοινωνίας για μέλη της Δημόσιας Διοίκησης που να διευκολύνει την ανταλλαγή ιδεών ή/ και εμπειριών στα έργα ανοιχτών δεδομένων Ανάπτυξη ενός οδηγού για τα μέλη της Δημόσιας Διοίκησης για την προώθηση και επαναχρησιμοποίηση των δεδομένων του Δημόσιου τομέα Εκπαίδευση και ενημέρωση των μελών της Δημόσιας Διοίκησης μέσω σεμιναρίων στο πως να δημοσιεύουν δημόσια δεδομένα online

51 51 Επέκταση προγραμμάτων δια βίου μάθησης των ΤΠΕ Ενίσχυση εκπαίδευσης των ΤΠΕ σε νέους, γυναίκες και μετανάστες Ανάπτυξη μαθημάτων e-learning Παρακολούθηση της προσφοράς και ζήτησης e-skills Παρακίνηση κινητικότητας επαγγελματιών ΤΠΕ σε διάφορους κλάδους της οικονομίας

52 52 Εναρμόνιση σχετικών νόμων και κανονισμών με διεθνή πρότυπα, σε θέματα που σχετίζονται με διεθνοποίηση των ΜΜΕ, την εμπορική αξιοποίηση καινοτομίας και προστασία δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας Κίνητρα (π.χ. φορολογικά) για δημιουργία κοινών ερευνητικών εργαστηρίων ΤΠΕ Δημιουργία γραφείων μεταφοράς τεχνολογίας στα πανεπιστήμια Τόνωση σχημάτων συνεργασίας δημοσίου-ιδιωτικού τομέα για την προώθηση της επένδυσης και της συμμετοχής των επιχειρήσεων στην εμπορευματοποίηση και στη μεταφορά τεχνολογίας Διευκόλυνση πρόσβασης σε εξωτερική χρηματοδότηση για start-ups που δίνουν έμφαση στη καινοτομία π.χ. μέσω της δημιουργίας δικτύου business angels σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, υβριδίων δημόσιωνιδιωτικών κεφαλαίων, του crowd-sourcing κ.α. Εντοπισμός και διάδοση καλών διεθνών πρακτικών για το πως να προωθηθούν οι ψηφιακοί επιχειρηματίες

53 Ανάγκη ταχύτερης προώθησης στοχευμένων πολιτικών στους τομείς αυτούς Επιτυχημένο παράδειγμα: όλοι στο TAXISNET Με προτεραιότητες, καθώς οι πόροι είναι περιορισμένοι και υιοθέτηση της λογικής της «αγοράς υπηρεσίας» και όχι απλώς εξοπλισμού Παρεμβάσεις όχι στο όνομα «τεχνολογικής τέρψης», αλλά γιατί προκύπτουν απτά οφέλη που βοηθούν στη δημιουργία διατηρήσιμης μεγέθυνσης που αξιοποιεί το ανθρώπινο δυναμικό αυτής της χώρας και υπερβαίνει τη συζήτηση περί εργατικού κόστους

54 54 Ευχαριστούμε για την προσοχή σας

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμου Τμημα Α Προγραμματισμου 1η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΠΡΟΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού

Διαβάστε περισσότερα

H ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Συγκριτική αξιολόγηση με διεθνείς δείκτες, πολιτικές, προτάσεις στρατηγικής

H ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Συγκριτική αξιολόγηση με διεθνείς δείκτες, πολιτικές, προτάσεις στρατηγικής H ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Συγκριτική αξιολόγηση με διεθνείς δείκτες, πολιτικές, προτάσεις στρατηγικής ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΚΚΑΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ H ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Συγκριτική αξιολόγηση με διεθνείς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 -

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «ΕΥΡΩΠΗ 2020» ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ...6 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά

Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά McKinsey&Company, Athens Office WORK IN PROGRESS Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας Σύνοψη Σεπτέμβριος 2011 2 Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά: Προσδιορίζοντας το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2020 "Καθένας έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Η διευκόλυνση της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Ν.Α. ΕΥΒΟΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Ν.Α. ΕΥΒΟΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Ν.Α. ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΊΑ Ψαχνά, Μάρτιος 2005 ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΚΟΣ ΗΜ 00025 ΝΤΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΙ 98001 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τσάµη Καρατάσου 11, 11742 Αθήνα Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τσάµη Καρατάσου 11, 11742 Αθήνα Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977 Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τσάµη Καρατάσου 11, 11742 Αθήνα Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλον Ανάπτυξης - Στόχοι - Υπηρεσίες

Περιβάλλον Ανάπτυξης - Στόχοι - Υπηρεσίες Περιβάλλον Ανάπτυξης - Στόχοι - Υπηρεσίες Περιβάλλον Ανάπτυξης - Στόχοι - Υπηρεσίες ΕΠΣΕΤ Κοινωνικά Δίκτυα - Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες 1 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» Άξονας Προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2011 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών

Copyright 2011 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών Κύριο Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Στρατηγική και Πολιτικές για Ταχεία Περιφερειακή Ανάπτυξη, Ισχυρές Επιχειρήσεις και Αποτελεσματικό Ανθρώπινο Δυναμικό ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ

Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ Θέσεις της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) για την αντιμετώπιση της Οικονομικής Κρίσης και για την ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας. ΑΘΗΝΑ - ΜΑΡΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020. Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020. Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.3.2010 COM(2010) 2020 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη EL EL Πρόλογος Το 2010 πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Διείσδυση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στον Τομέα του Τουρισμού: Τάσεις και εξελίξεις & Υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα

Διείσδυση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στον Τομέα του Τουρισμού: Τάσεις και εξελίξεις & Υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα Διείσδυση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στον Τομέα του Τουρισμού: Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας Σταδίου 33, 105 59, Αθήνα Τηλ.: +302103313080, Fax: +302103313086 http://www.observatory.gr

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Αττικής Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Αττικής. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Αττικής

Περιφέρεια Αττικής Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Αττικής. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Αττικής Περιφέρεια Αττικής Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Αττικής Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Αττικής Σύνοψη Ιδεών - 28--3-2014 1 Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης Η έξυπνη εξειδίκευση δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2015

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2015 Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2015 Απρίλιος 2015 Το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων του 2015 Συντονίστηκε από το Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Οικονομικών σε συνεργασία με τα Υπουργεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΣΥΝΟΨΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 2011 ICAP GROUP Α.Ε. Ανάδοχος: ICAP GROUP A.E. [Επιλογή ημερομηνίας] ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Έκθεση: Ηλεκτρονική τιμολόγηση στις συναλλαγές. Απρίλιος 2011. Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος

Ειδική Έκθεση: Ηλεκτρονική τιμολόγηση στις συναλλαγές. Απρίλιος 2011. Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Ηλεκτρονική τιμολόγηση στις συναλλαγές Απρίλιος 2011 Μια πρωτοβουλία του Η παρούσα έκθεση τελεί υπό την αιγίδα του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ π À ª π π À ª ƒπ À ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κείμενο πολιτικής ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ π À ª π π À ª ƒπ À ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιεχόµενα 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ: ΣΥΝΟΨΗ Ι ΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες και

Διαβάστε περισσότερα

ρογραμματα 2014-2020 ΔΙΕΥΡΥΝΟΝΤΑΙ ΤΑ LEADER Τοπική ανάπτυξη Σύσταση Ομάδων ΜΈΣΑ ΌΛΟΙ ΟΙ ΚΛΆΔΟΙ

ρογραμματα 2014-2020 ΔΙΕΥΡΥΝΟΝΤΑΙ ΤΑ LEADER Τοπική ανάπτυξη Σύσταση Ομάδων ΜΈΣΑ ΌΛΟΙ ΟΙ ΚΛΆΔΟΙ IOYΛΙΟΣ 2014 ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ AGRENDA 2014-2020 AgroNews.gr ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΑΓΟΡΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ρογραμματα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020 Έμφαση σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 5.10.1999 COM(1999) 464 ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Η Στρατηγική για την Εσωτερική Αγορά της Ευρώπης ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Υπηρεσία Υποστήριξης για τις ΜΜ εμπορικές επιχειρήσεις» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

«Υπηρεσία Υποστήριξης για τις ΜΜ εμπορικές επιχειρήσεις» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «Υπηρεσία Υποστήριξης για τις ΜΜ εμπορικές επιχειρήσεις» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Στρατηγική και Οδικός. Χάρτης για τη Διευκόλυνση του. Εξωτερικού Εμπορίου

Εθνική Στρατηγική και Οδικός. Χάρτης για τη Διευκόλυνση του. Εξωτερικού Εμπορίου Φ092.22/6842 Εθνική Στρατηγική και Οδικός Greece Trade Facilitation Roadmap Χάρτης για τη Διευκόλυνση του September 2012 Εξωτερικού Εμπορίου Draft Οκτώβριος Version 0.1 2012 " 25 δράσεις για τη μείωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ)

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Π.Ε. 3 Περιφερειακά και Μακρο Περιφερειακό / Διασυνοριακό Σχέδιο Δράσης για Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» CCI 2014GR16M2OP006 Τίτλος Δυτική Μακεδονία Έκδοση 1.4 Πρώτο έτος 2014 Τελευταίο έτος 2020 Επιλέξιμο από 1 Ιαν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ MARKETING ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ MARKETING ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ MARKETING ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΓΡΗΓΟΡΗ

Διαβάστε περισσότερα