Ενότητα 4 Δεσπότης δύσκολος καὶ οἰκέτης. Σ τ ό χ ο ι

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ενότητα 4 Δεσπότης δύσκολος καὶ οἰκέτης. Σ τ ό χ ο ι"

Transcript

1 Ενότητα 4 Δεσπότης δύσκολος καὶ οἰκέτης Σ τ ό χ ο ι Το κείμενο παρουσιάζει μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας λόγω ορισμένων ιδιωματικών εκφράσεων του προφορικού λόγου, και ορισμένων συνθετότερων προτάσεων, μέρος των οποίων προέρχονται από την κωμωδία του Μενάνδρου Δύσκολος (πρώτη νίκη στα Λήναια του 316 π.χ.) και άλλα κείμενα. Η δυσκολία αυτή αντισταθμίζεται από τη ζωντάνια και την κωμικότητα των χαρακτήρων και του ύφους που τους χαρακτηρίζει. Στο επίκεντρο βρίσκεται "η μορφή του περιφρονητή των ανθρώπων, του γκρινιάρη, μοναχικού παράξενου, που και τη ζωή του και των άλλων την κάμνει δύσκολη" (A. Lesky, Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Λογοτεχνίας, σ. 896) Διευρύνεται η εξοικείωση με συντακτικά και γραμματικά φαινόμενα που ήδη έχουν εμφανισθεί και γίνεται εμπεριστατωμένη αναφορά σε επιλεγμένα φαινόμενα όπως η δοτική προσωπική, η χρήση των μόριων ἄν και μή, το φαινόμενο της έγκλισης και ο νόμος της τρισυλλαβίας σε συσχετισμό με τα αντίστοιχα φαινόμενα στη Νέα Ελληνική. Στόχοι εκμάθησης: - Νόμος τρισυλλαβίας. - Έγκλιση τόνου. - Λεξιλόγιο σχετικό με διατροφή. - Διάκριση εἰμί ως υπαρκτικού και συνδετικού. - ἄπειμι, φησί, ἕστηκεν. - Νέα πρόθεση: πλήν. - Σύνδεσμοι: ἵνα, ὡς (ειδικός και αναφορικός) ἕως (ἄν), χρήση των μορίων ἄν και μή, το μόριο δή. - Επιρρήματα: ἔνδον, δεῦρο, σφόδρα, θᾶττον, οἴκαδε, λάθρα. - Αριθμητικό εἷς. - Κλητική ενικού αρσενικών πρώτης κλίσης σε ης. - Β πρόσωπο ενικού και πληθυντικού προστακτικής β αορίστου - Δοτική προσωπική κτητική. Αναμένεται αναγνώριση των παρακάτω φαινομένων που είτε έχουν εμφανισθεί σε προηγούμενες ενότητες είτε μπορούν να αναγνωρισθούν λόγω της σχέσης με τη Νέα Ελληνική: - Αναφορική αντωνυμία ὅς και λοιπές αντωνυμίες του κειμένου, ερωτηματικές αντωνυμίες και επιρρήματα (ποδαπός). - Ερωτηματικές και αναφορικές προτάσεις. - Μορφολογία α και β κλίσης ουσιαστικών και επιθέτων. - Μορφολογικά στοιχεία ρήματος οικεία από τα Νέα Ελληνικά. - Οριστική ενεστώτος μέσης φωνής συνηρημένων ρημάτων

2 Περαιτέρω επιδιώκεται η εξοικείωση με σειρά φαινομένων (σε μεγάλο βαθμό πρόκειται για διεύρυνση εμπειρίας μέσω νέων παραδειγμάτων για φαινόμενα που έχουν ήδη εμφανισθεί σε προηγούμενες ενότητες): - Δάσυνση. - Μορφολογία γ κλίσης ουσιαστικών και επιθέτων. - Τύποι της οριστικής ενεστώτος του ρ. εἰμί. - Σύνταξη εμπρόθετων προσδιορισμών: πλήν + γενική. - Μετοχή. - Χρήσεις γενικής ως ετερόπτωτου προσδιορισμού (με το ἄξιος). - Σύστοιχο αντικείμενο (νέα παραδείγματα). - Γενική διαιρετική (νέα παραδείγματα). - Η υποτακτική σε δευτερεύουσες προτάσεις. Μορφολογία της υποτακτικής (ενεργητική φωνή, ενικός αριθμός). Στερητικό α-. Δεικτικό πρόσφυμα ί. Σχήμα λιτότητος (οὐ μετρίαν). Έκφραση πρὸς ταῖς θύραις.

3 Π ε ρ ί ο δ ο ς 1 η Διδακτικό σενάριο Ο διάλογος της ενότητας αυτής είναι μεγαλύτερος και θα είναι δύσκολο να διδαχθεί σε μία περίοδο. Ειδικά λοιπόν στην περίπτωση αυτή μπορούμε να περιορίσουμε την εισαγωγική συζήτηση όσο μπορούμε. Διατηρούμε τον γοργό ρυθμό στη συζήτηση, και διαμορφώνουμε τη στρατηγική των ερωτήσεων ανάλογα με την πρόοδο της κατανόησης. Ενδέχεται να δούμε ότι ο διάλογος μπορεί να ολοκληρωθεί στη μία περίοδο και αυτό σίγουρα είναι προτιμότερο. Μπορούμε ως αφόρμηση να πάρουμε τον τίτλο του βιβλίου «οὐ φέρω τύχην ἐμήν» με την πρόσθετη επισήμανση ότι η φράση προέρχεται από τον συγκεκριμένο διάλογο. Με βάση τις εικόνες του εξωφύλλου που προέρχονται από τους πρώτους δύο διαλόγους, μπορούμε να ζητήσουμε να διατυπωθούν υποθέσεις ως προς το ακριβές νόημα (οι λέξεις είναι γνωστές, η ακριβής σημασία του όμως μένει να προσδιορισθεί). Οι υποθέσεις αυτές θα ελεγχθούν στη συνέχεια, βάσει του συγκεκριμένου χωρίου από το διάλογο. Μετά την ανάγνωση μπορούμε να ρωτήσουμε: Ποια ακριβώς φαίνεται να είναι η σημασία του ουσιαστικού «δεσπότης» και του επιθέτου «δύσκολος»; [επιβεβαίωση κατανόησης ουσιαστικού (εμφανίστηκε στην ενότητα 2), - δύσκολος = δύστροπος. /Προαιρετικά: Υπάρχει μια κωμωδία του Μενάνδρου, Αθηναίου ποιητή του 4 ου αιώνα π.χ., με αυτόν ακριβώς τον τίτλο. Ο χαρακτήρας της ιστορίας μας (αλλά και κάποιες φράσεις που θα διαβάσουμε, έχουν άμεση σχέση με το έργο αυτό). ] Πρώτη υποενότητα (σκίτσα 1-5): Εισαγωγή: Το χτύπημα της πόρτας φέρνει αναστάτωση 1 Τίς κόπτει τὴν θύραν; 2 Ἢ οὐκ ἀκούεις ὅτι φωνεῖ τις «παῖ, παῖ»; Λέγε, τίς πρὸς ταῖς θύραις ἕστηκεν; Από άποψη γλωσσική η αποστροφή του κυρίου παρουσιάζει συγκεκριμένα σημεία που απαιτούν προσεκτικό χειρισμό. - Το σκίτσο και τα συμφραζόμενα υποβάλλουν την ορθή κατανόηση του κόπτει. (Υπάρχει όμως ο κίνδυνος παρανόησης, λόγω του ΝΕ κόβω). - Το «φωνεῖ» εύκολα κατανοείται (ρίζα φων-, νόημα πρότασης), με την προϋπόθεση ότι αναγνωρίζεται η κατάληξη του συνηρημένου ρήματος. - Το παῖ εγείρει απορίες. - Η σύνταξη «πρὸς ταῖς θύραις» ενδεχομένως να γεννήσει τη σκέψη ότι υπάρχει κάποια κίνηση. - Ωστόσο το «ἕστηκεν», στο βαθμό που μπορεί να γίνει κατανοητό, αντιστρατεύεται μια τέτοια υπόθεση. Μια συζήτηση που θα βεβαιώσει την ορθή κατανόηση των σημείων αυτών, διαψεύδοντας παράλληλα εσφαλμένες αρχικές υποθέσεις, θα μπορούσε να έχει την ακόλουθη μορφή :

4 1. Εμείς όταν πηγαίνουμε επίσκεψη σε κάποιον τι κάνουμε; Υπάρχει κάποια διαφορά με ό,τι κάνει ο επισκέπτης της ιστορίας μας; Τελικά όλη αυτή την ώρα ο επισκέπτης βρίσκεται ή πηγαίνει κάπου; κλπ. [Μέσα από ερωταποκρίσεις που κατευθύνουμε ανάλογα, εκμαιεύουμε την απάντηση ότι κάποιος χτυπά την πόρτα, και φωνάζει κάποιον, ο οποίος με βάση το συγκείμενο (συνέχεια διαλόγου: ο δούλος είναι αυτός που ανοίγει, δεν υπάρχουν παιδιά), δεν μπορεί παρά να είναι ο δούλος. Ο επισκέπτης στέκεται έξω από την πόρτα (δεν κινείται) περιμένοντας. Σχολιάζουμε ότι «παῖ» είναι κλητική του παῖς, με την επιβεβαίωση ότι έτσι αποκαλούσαν τους δούλους (αρχικά, προφανώς, τους νεότερους που έκαναν τις ελαφρές δουλειές οι ενήλικες εργάζονταν και οι ηλικιωμένοι είχαν άλλα καθήκοντα όπως παιδαγωγοί, επιστάτες) και ότι το «ἕστηκεν πρὸς ταῖς θύραις» είναι έκφραση που ισοδυναμεί με το ΝΕ «είναι στην πόρτα». (Έχοντας απλώς εξηγήσει ότι ἕστηκεν = στέκεται, αντιμετωπίζουμε ολόκληρη τη φράση ἕστηκεν πρὸς ταῖς θύραις ως στερεότυπη έκφραση]. Τι δεν σημαίνει λοιπόν κόπτω; [κόβω. Η σημασία έχει αλλάξει. Όμως χρησιμοποιούμε το παθητικό ρήμα κόπτομαι, με την έννοια επιμένω πολύ, ως ισοδύναμο του «χτυπιέμαι» (μεταφορικά). «Κόπτεται ότι είναι αθώος»= «χτυπιέται ότι»] 3 Πάλιν καθεύδεις, ὦ μιαρέ, σύ; Ὁρῶ σ ἐγὼ ἄδειπνον σήμερον. 2. Τι κάνει ο παῖς; [«καθεύδει»]. Πόσο ενοχλείται από αυτό ο δεσπότης; Από πού φαίνεται; (Ποια τιμωρία σχεδιάζει); [Τον βρίζει («βρωμιάρη»). Απειλεί να τον αφήσει νηστικό, χωρίς δείπνο, δηλ. βραδινό φαγητό]. 4 Μαίνεθ ὁ δεσπότης, τελέως μαίνεται. Οὐ μόνον δύσκολος ἀλλὰ καὶ φιλάργυρός ἐστι σφόδρα. 3. Αν ήσασταν σκηνοθέτης, πώς θα σκηνοθετούσατε στο θέατρο αυτή τη σκηνή; [Ο δούλος μονολογεί.] Γιατί δεν μπορεί να μιλά φωναχτά ; [Διότι κατηγορεί τον δεσπότην]. Πώς τον χαρακτηρίζει; [Τρελό, δύστροπο, φιλάργυρο.] Σε ποιο βαθμό του αποδίδει αυτές τις ιδιότητες; [τελέως μαίνεται, φιλάργυρος σφόδρα)]. 4. Τι έχει συμβεί με τη λέξη μαίνεθ και παρουσιάζει αυτή τη μορφή; [Έκθλιψη για ευφωνικούς λόγους, δάσυνση του τ μπροστά από το δασύ πνεύμα]. 5 Ἰδού, ὡς ὁ Βορέας θέω, ὦ δέσποτα.

5 5. Ποιος είναι ο Βορέας; [ Βοριάς, ο άνεμος]. Τι κάνει δηλαδή ο δούλος εδώ; [Τρέχει γρήγορα (προσοχή: η αναφορά στο Βοριά θα μπορούσε να δημιουργήσει εσφαλμένους συνειρμούς: πετώ, φυσώ)]. Δεύτερη υποενότητα (σκίτσα 6-9): Το σχέδιο 6 Εἴ τις γείτων ἐστί, ὃς αἰτεῖται κρόμμυον, σκόροδον, ἀρτίσκους, ὄξος, τάριχος, σταφυλάς, αἴγειον τυρόν, λέγε ὡς ὁ δεσπότης ἄπεστι. 6. Τίνος αἰτεῖται γείτων τις; [Τα διάφορα είδη διατροφής θα πρέπει να αναγνωρίζονται με τη σειρά της εικόνας. Διευκρινίζουμε ότι τάριχος (τό, άλλα κάποτε και ὁ, είναι το παστό ψάρι, αλλά η λέξη χρησιμοποιείται και για το παστό κρέας)] Τι είναι επομένως τα ἐπιτήδεια; [Τα βασικά, τα χρειώδη (απαραίτητα)]. 7. Ποιος άλλος σύνδεσμος θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί εδώ αντί του ὡς; [ὅτι]. Τι ιδιαίτερο παρουσιάζει το συγκεκριμένο παράδειγμα, που ίσως εξηγεί την προτίμηση του ὡς; [Η ειδική πρόταση που εισάγεται με το ὅτι κατά κανόνα περιέχει πληροφορίες που ο ομιλητής προσυπογράφει, θεωρεί αληθινές. Το «ὡς» εισάγει τα λόγια κάποιου, αλλά ταυτόχρονα μας ειδοποιεί ότι ο ομιλητής δεν θεωρεί απαραιτήτως ότι οι ισχυρισμοί που παραθέτει είναι αληθείς]. Το ὡς εμφανίστηκε και στην προηγούμενη πρόταση. Συγκρίνετε το νόημά του (τη λειτουργία του) και στις δύο προτάσεις. Θα μπορούσε και εκεί να αντικατασταθεί από το ὅτι; [όπως: ομοιωματικό, αναφορικό (Δεν χρειάζεται να υπεισέλθουμε στο στάδιο αυτό σε χαρακτηρισμό του, είναι σύνδεσμος αν και κατέληξε να χρησιμοποιείται χωρίς το ρήμα, ελλειπτικά προερχόμενος από αντίστοιχο επίρρημα) ότι: ειδικό]. 8. Ποια συνθετικά διακρίνετε στο ἄπεστι; [ ] Με ποιον τρόπο επιδρά η πρόθεση ἀπό στη σημασία του ἐστί; [Δηλώνει απομάκρυνση, απόσταση, απουσία από τον συγκεκριμένο τόπο. (Να επισημανθεί ότι και στα ΝΕ οι τρεις όροι που προτείναμε για την διασάφηση του νοήματος είναι σύνθετοι με το ἀπό-). ] 7 Οὐδὲν ἔχομεν τῶν ἐπιτηδείων ἐν τῷ οἴκῳ, διὰ πονηρόν τινα οἰκέτην, ὃς τὸν βίον μου κατέκλεψε καὶ λάθρᾳ ἐπώλησεν. 9. Τι δείχνει η φράση «διὰ πονηρόν τινα οἰκέτην»: χρόνο, μέσον, αιτία, τόπο, συμφωνία;

6 [αιτία παράλληλα με την αναγνώριση της λειτουργίας υποβάλλεται η υπαγωγή της αιτίας σε μια κατηγορία σχέσεων μαζί με άλλες σχέσεις που δηλώνονται με επιρρηματικούς προσδιορισμούς] Ποια νεοελληνική λέξη προέρχεται και ταιριάζει με την σημασία του «βίον», όπως χρησιμοποιείται εδώ; [βιος, περιουσία. (Θυμόμαστε και τα λόγια της Μεγάρας «ὅτι ὁ βίος ἐν Δελφοῖς οὐ πάνυ ῥᾴδιος ἦν». Με ποια σημασία είχε εκεί η λέξη βίος;) Έχουμε μπροστά μας μια ενδιαφέρουσα περίπτωση λέξης που διατηρεί στα Νέα Ελληνικά ακριβώς και τις δύο χρήσεις/σημασίες που είχε στα Αρχαία]. 10. Θυμάστε κάτι άλλο που έχει συμβεί «λάθρα» στις προηγούμενες ιστορίες μας; Στην πρώτη; (οι εικόνες βοηθούν); Στην τρίτη; [Η έξοδος του Ηρακλή από το σπίτι για να παίξει ζάρια, η αρπαγή της Ελένης ]. Ενώ στη δεύτερη ιστορία πώς διδάσκει ο Σωκράτης; [φανερῶς. Στο σημείο μάλιστα αυτό επιμένει ιδιαίτερα ο Ξενοφών στα Απομνημονεύματα, θέλοντας να δείξει ότι ο Σωκράτης είναι αθώος ως προς την κατηγορία της διαφθοράς των νέων: ό,τι έκανε το έκανε φανερά]. 8 Οὐδὲν λέγεις, ὦ δέσποτα. Οὐκ ἦν ποτέ σοι θεράπων ἕτερος πλὴν ἐμοῦ. 11. Ποια εντελώς αντίθετη έκφραση με το οὐδὲν λέγεις έχουμε συναντήσει; [ἀληθῆ λέγεις (2..8) Κατά λέξη θα σήμαινε: «δεν λες τίποτε». Το νόημα είναι: «Λες ανοησίες»]. [Στο σημείο αυτό εμφανίζεται η δοτική προσωπική, και ειδικότερα η κτητική, σε περιβάλλον που διευκολύνει την κατανόηση της λειτουργίας της, σύμφωνα με την ακόλουθη μεθόδευση]: 12. Πώς καταλαβαίνετε τη φράση οὐκ ἦν ποτέ θεράπων; [.. - Υπενθυμίζουμε ότι ἔστι σημαίνει και «υπάρχει» (βλ. προηγούμενη ενότητα, 3.9), άρα ἦν σημαίνει «υπήρχε»]. Τι δεν μας λέει η πρόταση αυτή; [ (Ένας δούλος κάπου πρέπει να ανήκει, είναι πλήρως εξαρτημένος, δεν είναι ελεύθερος, δεν έχει δικαιώματα κλπ. κλπ.) Σε ποιον ανήκει ο δούλος. Αυτό ακριβώς το κενό έρχεται να καλύψει το σοι. Φανερώνει τον ιδιοκτήτη, το πρόσωπο στο οποίο ανήκει ο δούλος. Η δοτική συχνά δηλώνει ένα πρόσωπο, στο οποίο αναφέρεται η πρόταση (αν δεν υπάρχει άλλος τρόπος, λ.χ. αν η σύνταξη δεν επιτρέπει να υπάρχει αντικείμενο). Πρέπει να γνωρίζουμε για ποιον γίνεται λόγος. Έτσι: - «ἔστι θεράπων» σημαίνει ; [«υπάρχει ένας δούλος»]. - «ἔστι μοι θεράπων» σημαίνει ; («υπάρχει ένας δούλος, που έχει κάποια σχέση με εμένα, δηλ. που ανήκει σε εμένα», επομένως «έχω έναν δούλο»). Η δοτική που δηλώνει το πρόσωπο που πρέπει να συνδέσουμε με το νόημα της πρότασης λέγεται δοτική προσωπική. Αν το ειδικότερο νόημα είναι, όπως εδώ, να μας δηλώσει τον ιδιοκτήτη ενός πράγματος, λέγεται δοτική προσωπική κτητική]. Επομένως: Οὐκ ἦν ποτέ σοι θεράπων ἕτερος πλὴν ἐμοῦ σημαίνει.

7 Με κινήσεις θα πρέπει να υποδηλώσουμε τη σημασία των «ἕτερος» (αν και εμφανίστηκε στο 1.1), «πλὴν ἐμοῦ» (λ.χ. κοφτή κίνηση απομάκρυνσης με το δάχτυλο που δείχνει εξαίρεση) [«Δεν είχες ποτέ άλλο δούλο εκτός από μένα»]. 9 Ταῦτα τοῖς ξένοις λέξομεν, ὦ ἐμβρόντητε! -Μανθάνω. Λέξω οὖν. -Ἐγὼ δ ἔνδον κρύπτομαι. 13. Όχι λέγομεν, αλλά λέξομεν. Όχι λέγω, αλλά λέξω. Δηλαδή; [ Όπως πείσεις (2.20), δώσεις (3.2)]. 14. ἐμβρόντητε: Διακρίνετε ποια μπορεί να είναι η αρχική σημασία και ποια η μεταφορική που έχει εδώ; (βοηθά η εικονογράφηση). [Χτυπημένος από κεραυνό, ηλίθιος]. 15. Προσοχή: Μανθάνω δεν σημαίνει «μαθαίνω», αλλά [καταλαβαίνω]. Τρίτη υποενότητα (σκίτσα 10-16): Η συνάντηση με τους ληστές Αφήνουμε την ιστορία (που βρίσκεται σε δραματική κορύφωση) να προχωρήσει γρήγορα, με τις ελάχιστες παρεμβάσεις. Σε περίπτωση που η ιστορία δεν ολοκληρωθεί σε μία περίοδο, συνιστάται να διακοπεί μετά από αυτήν την υποενότητα. Ο χρόνος που τυχόν θα περισσέψει στο τέλος της διδακτικής περιόδου, μπορεί να διατεθεί για ανάγνωση, και ενδεχομένως ανάπτυξη του φαινομένου της έγκλισης τόνου και του νόμου της τρισυλλαβίας (βλ. επόμενη διδακτική περίοδο). 10 Θεοί! Οὐχ εἷς, ἀλλὰ πολλοί εἰσι καὶ δὴ μεθύοντες. Δίνουμε τη γλωσσική πληροφορία: καὶ δὴ: «και μάλιστα», το χρησιμοποιούμε κι εμείς κάποτε. Το δή είναι μόριο που χρησιμοποιείται για περισσότερη έμφαση σε κάποιον όρο που περιέχεται στην ίδια την πρόταση (την προηγούμενη ή, συνηθέστερα, την επόμενη λέξη, όπως εδώ στο μεθύοντες). 11 Χαίρετ ὦ ξένοι. Τίνες ἐστέ; Ποδαποὶ δέ; Μάθετε ὡς ὁ δεσπότης ἀπ οἴκου ἐστί, φησὶ δ ὡς. 16. [Ποδαποί:] Ο Σωκράτης ήταν [ἡμεδαπός] ένας Συρακούσιος στην Αθήνα είναι... [ἀλλοδαπός] Σημασία του ποδαπός; [είναι ερωτηματικό: από ποιο μέρος;] 17. ἀπ οἴκου ἐστί: ποια εναλλακτική διατύπωση συναντήσαμε; [Βλέπουμε ότι η πρόθεση έχει την ίδια σημασία σε έναν εμπρόθετο προσδιορισμό και σ ένα σύνθετο ρήμα]. 18. φησὶ δ ὡς : χρησιμοποιείται αντί του ; [λέγει δ ὡς

8 Ενδέχεται η απάντηση να καθυστερήσει, ή να μη δοθεί. Ο δεσπότης είχε πει λέξομεν, ο δούλος τώρα αποδίδει τα λόγια (που δεν θα προλάβει να πει) στον δεσπότην. Μπορούμε να αναφέρουμε το πρώτο πρόσωπο του ρήματος (φημί), προσθέτοντας ότι μαζί με το εἰμί και ένα-δύο άλλα που θα συναντήσουμε, παρουσιάζουν ιδιόμορφη κλίση, η οποία (εκτός από το εἰμί) δεν θα μας απασχολήσει φέτος]. 12 Ἄπελθ ἐκ τοῦ μέσου, τρισάθλιε. Κόμιζε δεῦρο τοὺς ἀσκούς, ἵν ἀποσωθῇς. Ποῦ δὲ πίθοι, οἶνος τ ἀνθοσμίας; Ἀκρατίσματος ὥρα ἐστί. 19. Ποια η διαφορά ανάμεσα στο «ἐλθέ» και το «ἄπελθε»; Πού οφείλεται; [στην πρόθεση ἀπό]. Το «δεῦρο» καλό είναι να επεξηγηθεί κατά την ανάγνωση με κίνηση που να δείχνει το «προς τα εδώ». Θα χρειαστεί να γίνουν στη συνέχεια αρκετές λεξιλογικές διευκρινίσεις (με λιγότερες ερωτήσεις, αν μπορεί να επιτευχθεί ο στόχος της ολοκλήρωσης εντός μιας περιόδου. Αν επιλεγεί η μέθοδος των ερωτήσεων, προτάσεις δίδονται σε παρένθεση). 20. Η φράση κόμιζε δεῦρο τοὺς ἀσκούς, ἵν ἀποσωθῇς περιέχει προφανώς μια προσταγή. Περιέχει και κάτι άλλο; Με έμμεσο τρόπο; [απειλή συχνά διατυπώνουμε τις απειλές μας έμμεσα, βλ. και παραπάνω 4.3] Τι του λέει του δούλου, και τί υπονεί ο ξένος; [ Επιδιώκουμε να πάρουμε απάντηση που να περιέχει ορθή απόδοση του ἵν ἀποσωθῇς. Προσθέτουμε τις απαραίτητες πληροφορίες και διευκρινίσεις. - Το ἵνα είναι σύνδεσμος από τον οποίον κατάγεται ένα πολύ συνηθισμένο ΝΕ μόριο, το να. Σημασία «για να». - το ἀποσωθῇς είναι ο πρώτος τύπος της υποτακτικής που συναντάμε. Αρκεί να αναφέρουμε ότι πρόκειται για τη συγκεκριμένη έγκλιση και να παραπέμψουμε σε μελλοντική συζήτηση]. [- πίθοι=πιθάρια - οἶνος ἀνθοσμίας; Κρασί αρωματισμένο με λουλούδια - Ἀκράτισμα: Κολατσιό, όπου βουτούσαν ψωμί στο κρασί (ἄκρατος οἶνος). Βλ. παρακάτω τις αρχαιογνωστικές πληροφορίες στο βιβλίο του καθηγητή] 13 Ἀντιβολῶ ὑμᾶς, ὦ μακάριοι, μή μοι παρέχετε πράγματα, 14 ὅτι πληγὰς λαμβάνω ἀεὶ διὰ τὰς κλοπάς. 21. Οι ληστές σύστησαν στο δούλο να ικανοποιήσει αμέσως τα αιτήματά τους, προκειμένου να γλιτώσει. Αυτός ποια στρατηγική ακολουθεί; Κατευθύνουμε την απάντηση/συζήτηση με τρόπο που να λεχθούν σαφώς, από μαθήτριες και μαθητές, και επικουρικά από εμάς, όσα χρειάζεται για να διασφαλισθεί η κατανόηση του κειμένου. [-παρακαλεί: ἀντιβολῶ (θα πρέπει να έχει δειχθεί παραστατικά η σημασία του με παρακλητική κίνηση των χεριών, δηλ. ενωμένες παλάμες, τα δάχτυλα να δείχνουν προς τα επάνω)

9 - καλοπιάνει (προσφώνηση μακάριοι δεν αρμόζει εδώ, μακάριοι χαρακτηρίζονται οι θεοί κλπ., κάποιοι τους οποίους θεωρούμε πρότυπα, - επικαλείται το συναίσθημα, μειώνει τον εαυτό του: «μη με βάζετε σε μπελάδες, μη μου προκαλείτε φασαρίες, διότι.»]. [Επισημαίνουμε ότι: - ὅτι: Το έχουμε συναντήσει να εισάγει ειδική πρόταση (ότι), εδώ όμως κοντά στο ΝΕ διότι, αιτιολογικό. - πληγὰς λαμβάνω. ΝΕ «πληγή»: το αποτέλεσμα του χτυπήματος. ΑΕ: το ίδιο το χτύπημα]. 22. Διὰ τὰς κλοπάς : Τι δηλώνει; Συνοδεία, όργανο, αιτία, χρόνο ; [...] 15 Οὐδέν ἐστιν ἐν τῇ οἰκίᾳ λόγου ἄξιον. Ἀργύριον μέντοι, ἐν τῷ οἰκίσκῳ ἐκείνῳ ζητεῖτε. 23. Τι σημαίνει το ἐστίν; [υπάρχει υπαρκτικό, όχι συνδετικό (επεξηγούμε σύντομα και αυτόν τον όρο με ένα-δύο παραδείγματα)]. Τι δεν υπάρχει ἐν τῇ οἰκίᾳ; [τίποτε άξιο λόγου, αξιόλογο]. 24. Στο άκουσμα της πρώτης πρότασης (οὐδέν ἐστιν ἐν τῇ οἰκίᾳ λόγου ἄξιον) πώς θα μπορούσαν να αντιδράσουν οι ληστές; Τι φροντίζει λοιπόν να κάνει ο δούλος; [Προχωρεί αμέσως σε αντιπρόταση, και μάλιστα φροντίζει οι πρώτες λέξεις να προδιαθέτουν ανάλογα τους ληστές: - Ἀργύριον. Χρήματα, προέρχεται από τα αργυρά (ασημένια) νομίσματα (η Αθήνα είχε στο Σούνιο κοιτάσματα αργύρου) - Μέντοι: τους προετοιμάζουν να ακούσουν κάτι (σχετικό με χρήματα), που έρχεται σε αντίθεση με το πρώτο, αρνητικό μήνυμα (οὐδέν ἐστιν ἐν τῇ οἰκίᾳ λόγου ἄξιον)]. 25. ζητεῖτε. Ποια η διαφορά στη σημασία του άραγε από τα ΝΕ; [Στα ΑΕ έχει τη σημασία «αναζητώ», δηλ. ψάχνω κάτι μόνος μου, ενώ στα ΝΕ χρησιμοποιείται όταν απευθύνουμε ένα αίτημα σε κάποιον]. 16 Εὐθύς, εὐθὺς ἐπὶ τὰ χρήματα! Τέταρτη υποενότητα (σκίτσα 10-16): Η καταδίωξη των ληστών και οι απορίες του δούλου Θα χρειαστεί να δώσουμε κάποιες δύσκολες λέξεις, για άλλες θα προτρέψουμε τους μαθητές και μαθήτριες να ανατρέξουν στο Λεξιλόγιο. Αυτό μπορεί να ζητηθεί και προκαταβολικά, ως κατ οίκον καθήκον, εάν η επεξεργασία κατά την πρώτη διδακτική περίοδο σταματήσει στο τέλος της τρίτης υποενότητας. 17 Πάντα κατήκουσα, ὦ κατάρατε, καὶ νὴ Δία κατέδομαί σε ζῶντα. Πᾶσι τοῖς ἐν τῷ τόπῳ παράδειγμα ποιήσω. 26. Κατήκουσα: όχι απλώς ἤκουσα. Ποια η διαφορά ανάμεσα στα δύο; [ ] Μπορείτε να ανατρέξετε στο Λεξιλόγιο για να δείτε ποια ακριβώς είναι η σημασία του ρήματος;

10 [«Ἄκουσα καλά», αλλά και η σημασία «κρυφακούω» συνυπάρχει - Με τον τρόπο αυτό γίνεται εξάσκηση στη χρήση του λεξιλογίου και στην επιλογή της κατάλληλης σημασίας]. 27. Κατέδομαί σε ζῶντα: Για τις λέξεις αυτές θα χρειαστεί να ανατρέξουμε πρώτα στα λεξιλογικά στοιχεία μετά το κείμενο, τα οποία ίσως μας παραπέμψουν στο Λεξιλόγιο. [«ἐσθίω», μέλλων «ἔδομαι» (ανώμαλο), από τη ρίζα προέρχονται: έδεσμα, εδώδιμος. Σημασία της φράσης: «θα σε φάω ζωντανό»]. [ζώντα: Είναι μετοχή, ένας τύπος που παράγεται από ρήματα, αλλά έχει τρία γένη και πτώσεις, όπως τα επίθετα (θυμίζουμε: κρατουμένη, καλούμενος)]. Ποια μπορεί να είναι η διαφορά που επιφέρει η σύνθεση με την πρόθεση κατά; [ενισχύει τη σημασία, επιτείνει. Διατηρείται στα Νέα Ελληνικά: «κατακομματιάζω», «καταχρεωμένος», «κατακουράστηκα»]. [Για τη φράση πᾶσι τοῖς ἐν τῷ τόπῳ παράδειγμα ποιήσω αρκούμαστε σε απόδοση του νοήματος, ξεκινώντας αυτή τη φορά από τη γενική σημασία που μπορεί να αναγνωρισθεί χάρη στις γνωστές λέξεις]. Εμείς λέμε «θα σε τιμωρήσω παραδειγματικά» - «θα σε κάνω παράδειγμα για όλους σ αυτό το μέρος, στο χωριό». 18 Ὄφιν ἐν κόλπῳ εἶχον τὸν Πυρρίαν, οὐκ εἰδώς! 28. Ὄφιν ἐν κόλπῳ εἶχον: Σας θυμίζει κάποια ΝΕ παροιμία; [«Είχα ένα φίδι στον κόρφο μου». Βοηθά και η εικόνα]. οὐκ εἰδώς: «χωρίς να το ξέρω». Εἰδώς είναι μετοχή, και σημαίνει «αυτός που γνωρίζει». Από την ίδια ρίζα η λέξη είδηση. 19 Προσέλθετε, γείτονες, δέομαι ὑμῶν! Δώσω δίκην ἐκείνοις ἀξίαν τῶν ἔργων. δέομαι ὑμῶν: σας παρακαλώ δώσω δίκην: θα τιμωρήσω (πρόκειται για έκφραση) ἀξίαν τῶν ἔργων: ποια παραπλήσια έκφραση συναντήσαμε; (ἄξιον λόγου) = «αντάξια των πράξεών τους» 20 Οὐ φέρω τύχην ἐμήν. Πῶς οὐκ αἰσθάνεται ὁ δεσπότης ὅτι δόλῳ τοὺς μεθύοντας πόρρω τῆς οἰκίας ἐξέπεμψα, ἵνα σῴσω τὰ ἔνδον; 29. Οὐ φέρω τύχην ἐμήν: ποια αντίστοιχη και συγγενής έκφραση υπάρχει στα ΝΕ (ρήμα αντί του φέρω): υποφέρω [Θα χρειαστεί ίσως κατά την ανάλυση της φράσης να παραπέμψουμε στην κυριολεκτική σημασία του ρήματος (όπως το συναντήσαμε στην ενότητα 1) και επίσης να προαγάγουμε την καλύτερη κατανόηση του νοήματος χρησιμοποιώντας σε μια προσωρινή απόδοση το ρήμα μπορώ: «δεν μπορώ να υποφέρω, να αντέξω την τύχη μου», «δεν αντέχω την μοίρα μου» κλπ.]. 30. Ποια είναι η απορία του κακόμοιρου του δούλου; Γιατί αγανακτεί; [Η απάντηση επιδιώκεται να οδηγήσει σε διαλεύκανση του νοήματος επιμέρους λέξεων ή εκφράσεων: αἰσθάνεται («με τη σημασία «αντιλαμβάνεται, καταλαβαίνει»)

11 ἐξέπεμψα («έστειλα μακριά από εδώ, έξω από το σπίτι») κλπ. Οι λέξεις ἵνα, μεθύοντες, πόρρω, ἔνδον θεωρούνται γνωστές από προηγούμενες ενότητες (πόρρω) ή από τα προηγούμενα αυτού του διαλόγου]. 31. δόλῳ: Ποια πτώση είναι αυτή; [δοτική] Με ποια σημασία χρησιμοποιείται; [δείχνει τον τρόπο, «με δόλο», «με κόλπο», «χρησιμοποιώντας τέχνασμα»]. 21 Τουτὶ τὸ κακὸν τί βούλεται; Φεύγετε, βαλλόμεθα λίθοις τε καὶ ὀστράκοις. [Δίνουμε ή εκμαιεύουμε τα εξής γλωσσικά: τουτὶ: το ί (οὑτοσί) επιτείνει τη δεικτική λειτουργία, προσδίδει παραστατικότητα («αυτό εδώ») τὸ κακὸν: «η συμφορά», «το κακό που μας βρήκε» τί βούλεται: έκφραση για το «τί είναι» βαλλόμεθα: βάλλω = πετώ, ρίχνω, χτυπώ λίθοις ὀστράκοις: δοτική του μέσου]. 22 Ἀπάγετ ἐς κόρακας, ἀνδροφόνα θηρία. Κακοὺς κακῶς ἀπολέσω. [Δίνουμε ή εκμαιεύουμε τα εξής γλωσσικά: ἀπάγετ ἐς κόρακας = «πηγαίνετε/τραβάτε στον κόρακα/στον αγύριστο κλπ.» ἀπολέσω: κατά λέξη «θα σας εξοντώσω, θα σας εξαφανίσω». (Σημειώνεται ότι προτιμήθηκε ο απλούστερος τύπος του μέλλοντος, έναντι του συχνότερου αττικού ἀπολῶ). κακοὺς κακῶς: συνηθισμένη φράση, από την οποία βγήκε το νεοελληνικό επίρρημα «κακήν κακώς». Αρχικά επίρρημα είναι μόνο το κακῶς, ενώ το κακούς, σε αιτιατική, είναι αντικείμενο του ρήματος, ενν. «εσάς τους κακούς, εσάς που είστε κακοί»] 23 Σύ δ, ὦ Πυρρία, θᾶττον πορεύου οἴκαδε καὶ παρασκεύαζέ μοι ἄριστον. Καὶ τὴν θύραν ἄνοιγε μηδενί, ἕως ἂν ἔλθω δεῦρ ἐγὼ πάλιν. 32. Ποια λέξη προσδιορίζει, με ποια λέξη πάει μαζί το θᾶττον; [πορεύου] Τι πρέπει να σημαίνει; [«Γρήγορα». Για την ακρίβεια είναι συγκριτικός βαθμός του επιρρήματος (ταχέως). Βλέπουμε ότι ο συγκριτικός βαθμός δεν έχει την συνηθισμένη κατάληξη των επιρρημάτων ( ; -ως), αλλά ον, όπως ( ; -μᾶλλον)]. 33. Ποια γνωστή λέξη αναγνωρίζουμε στο οἴκαδε; [οἶκος, οἰκία] Το νόημα του οἴκαδε πώς το αντιλαμβάνεστε, τι θέλει να πει ο δεσπότης; [να πάει στο σπίτι] Ο τύπος με τη συγκεκριμένη κατάληξη σας θυμίζει κάτι; [Ἀθήναζε] 34. Του λέει λοιπόν να επιστρέψει γρήγορα στο σπίτι, και να κάνει τι; [Για το ἄριστον που μπορεί εύκολα να παρετυμολογηθεί και να παρεξηγηθεί, στηρίγματα για την κατανόηση θα αναζητήσουμε στο γενικό νόημα και στην εικονογράφηση].

12 [Δίνουμε απευθείας την πληροφορία ότι το ἂν είναι μόριο που χρησιμοποιείται σε ορισμένες προτάσεις που αναφέρονται όχι σε κάτι πραγματικό (δηλ. γεγονός που έχει συμβεί), αλλά σε κάτι που περιμένουμε να συμβεί, θέλουμε, υποθέτουμε, σκοπεύουμε, προσπαθούμε, ευχόμαστε κλπ. να συμβεί στο μέλλον. Το ἕως είναι από τους συνδέσμους που κανονικά απαιτούν την παρουσία του. Και το γνωστό μας ἐάν, δεν είναι παρά εἰ + ἄν σε περιπτώσεις που η υπόθεσή μας αναφέρεται σε κάτι μελλοντικό. Και το υποθετικό ἄν (που τελικά επικράτησε και το χρησιμοποιούμε και στα Νέα Ελληνικά, είναι η απλουστευμένη μορφή του ἐάν)]. 35. Γιατί ο δεσπότης λέει ἄνοιγε μηδενί και όχι ἄνοιγε οὐδενί; [Το μὴ και το μηδείς κλπ. χρησιμοποιούνται αντί για το οὐ και για το οὐδείς σε ανάλογες περιπτώσεις με αυτές που αναφέραμε προηγουμένως για το ἄν. Έτσι εδώ δεν αναφέρεται σε κάτι πραγματικό, που έχει γίνει, αλλά αναφέρεται στο μέλλον, και μάλιστα σε κάτι που δεν θέλει να γίνει]. 24 Χάριν οὐ μετρίαν προσοφείλει τοῖς γείτοσι, ὃς γειτόνων προσαγορεύει πρότερος οὐδένα, πλὴν ἐξ ἀνάγκης. Χάριν τοῖς γείτοσι, ὃς γειτόνων οὐδένα, πλὴν ἐξ ἀνάγκης. Επιχειρούμε να καθοδηγήσουμε με ερωτήσεις μια συζήτηση που θα αποφέρει διατυπώσεις που αντιστοιχούν τόσο στο γενικό νόημα, όσο και στο νόημα επιμέρους λέξεων και εκφράσεων. 36. Πώς είδαμε μέχρι στιγμής στο διάλογο τις σχέσεις του πρωταγωνιστή με τους γείτονες; [Τους κάλεσε, ανταποκρίθηκαν]. Πώς ξέρουμε ότι ανταποκρίθηκαν; Τους είδαμε; [Το συμπεραίνουμε, κυρίως από εδώ]. Δηλαδή; [Λέγεται ότι τους χρωστά χάρη κλπ., διευκρινίζουμε τη σημασία των προσοφείλει, οὐ μετρίαν, και στη συνέχεια των προσαγορεύει, πρότερος]. Ποιες ήταν μέχρι τώρα οι σχέσεις του πρωταγωνιστή με τους γείτονες; [Δεν τους μιλούσε, παρά μόνο όταν τους είχε ανάγκη].

13 Αρχαιογνωστικές πληροφορίες (Η αναφορά τους είναι προαιρετική, μπορεί να γίνει τμηματικά, σε σημεία που θα κριθεί πρόσφορο) Δούλος - Οἰκέτης Στην αρχαία Αθήνα οι δούλοι ήταν αιχμάλωτοι πολέμου, θύματα δουλεμπορίου ή πολίτες που αδυνατούσαν να πληρώσουν τα χρέη τους και έχαναν τα πολιτικά τους δικαιώματα. Υπήρχαν διάφορες κατηγορίες δούλων: αυτοί που εργάζονταν στα μεταλλεία του Λαυρίου, οι δημόσιοι δούλοι (αστυνομικοί με δικαίωμα να ραβδίζουν τους πολίτες, εργάτες και υπάλληλοι) και οι οικιακοί δούλοι (οἰκέτες). Κάποιες κατηγορίες δούλων αμείβονταν (και έδιναν μέρος της αμοιβής στους κυρίους τους), είχαν δικό τους σπίτι, ενώ κάποιοι κατάφεραν να εξαγοράσουν την ελευθερία τους. Οι δούλοι δεν ξεχώριζαν εξωτερικά από τους Αθηναίους πολίτες, είχαν ελευθερία συμπεριφοράς απέναντι στα αφεντικά τους και προστατεύονταν από τον νόμο. Οι οἰκέτες θεωρούνταν μέλη της οικογένειας. Έναν νέο οικέτη τον υποδέχονταν στο σπίτι με ξηρούς καρπούς, που συμβόλιζε ότι στο εξής η ζωή του θα ήταν γλυκιά. Ο οικιακός δούλος έκανε όλες τις εργασίες του σπιτιού (καθάρισμα, μαγείρεμα κ.λπ.), βοηθούσε στα κτήματα της οικογένειας, αναλάμβανε τη συνοδεία των παιδιών στο σχολείο (παιδαγωγός) και συμμετείχε στις θρησκευτικές τελετές της οικογένειας. Ο γέρος δούλος έχαιρε σεβασμού. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν η Ευρύκλεια και ο Εύμαιος στα ομηρικά έπη. Διατροφή Η διατροφή των αρχαίων Ελλήνων ήταν ιδιαίτερα λιτή και βασιζόταν στο ελαιόλαδο, το σιτάρι και το κρασί (αναμεμειγμένο με νερό). Οι αρχαίοι Έλληνες κατανάλωναν επίσης λαχανικά, φρούτα, όσπρια, γαλακτοκομικά - κυρίως τυρί-, μέλι (η ζάχαρη ήταν άγνωστη), ξηρούς καρπούς και καρυκεύματα. Πλούσια ήταν η κατανάλωση ψαριού και πιο περιορισμένη αυτή του κρέατος (εξαρτιόταν από την οικονομική κατάσταση της οικογένειας, αλλά και τον τόπο διαμονής της - κοντά ή μακριά από τη θάλασσα). Οι αρχαίοι Έλληνες έτρωγαν τρεις φορές τη μέρα: πρωινό (ἀκράτισμα), συνήθως κριθαρένιο ψωμί βουτηγμένο σε κρασί (ἄκρατος οἶνος) και ίσως ελιές, σύκα, ξηρούς καρπούς μεσημεριανό (ἄριστον), σύντομο γεύμα με ψωμί, τυρί, ελιές, σύκα και ξηρά φρούτα βραδινό (δεῖπνον), το οποίο ήταν το πιο σημαντικό και πλούσιο γεύμα της ημέρας. Ιδιαίτερη θέση στην κοινωνική ζωή των αρχαίων Ελλήνων κατείχαν οι συνεστιάσεις με φίλους, τα γνωστά συμπόσια. Σε αυτά, το σύντομο φαγητό ακολουθούσε παρατεταμένο ποτό (συν-πόσιον) και διασκέδαση (παιχνίδια, μουσική, χορός). Α ν ά θ ε σ η κ α τ ο ί κ ο ν ε ρ γ α σ ί α ς 1. Προετοιμασία για ορθή και εκφραστική ανάγνωση του κειμένου μεγαλοφώνως. 2. Ασκήσεις βιβλίου 6, 8 και 9. (Επιλέγονται ασκήσεις που μπορούν να λυθούν ακόμη κι αν δεν έχει ολοκληρωθεί η επεξεργασία του κειμένου).

14 Π ε ρ ί ο δ ο ς 2 η Ανάγνωση (μέχρι το σημείο όπου έχουμε φθάσει) Γλωσσική διευκρίνιση Εγκλιτικές λέξεις - Νόμος τρισυλλαβίας. Με αφορμή την ανάγνωση και ενδεχόμενα σφάλματα, εξηγούμε ότι ορισμένες λέξεις δεν τονίζονται, αλλά ο τόνος τους είτε χάνεται είτε μεταφέρεται στην προηγούμενη λέξη. Νεοελληνικά παραδείγματα: Ασθενείς τύποι προσωπικής και κτητικής αντωνυμίας. «Με φώναξε η αδελφή μου». «Δώσε μου το μολύβι σου». (ο τόνος χάνεται). Και στα νέα ελληνικά ο τόνος μπορεί να μεταφέρεται: «Κοίταξέ το», «ο δάσκαλός μας». Πότε μεταφέρεται ο τόνος; Όταν η προηγούμενη λέξη τονίζεται στην τρίτη συλλαβή από το τέλος, είναι δηλαδή προπαροξύτονη. Αυτό συμβαίνει διότι υπάρχει ένας φωνητικός νόμος που ζητά κάθε λέξη να τονίζεται σε μία από τις τρεις τελευταίες συλλαβές όχι πιο πριν. Γι αυτό και καμία πολυσύλλαβη λέξη δεν τονίζεται πριν την προπαραλήγουσα. Δεν μπορεί δηλαδή η γλώσσα να ανεχθεί έναν τόνο στη φράση (που φωνητικά προφέρεται σαν ενιαίο σύνολο, δηλ. σαν μία λέξη, καθώς χάνεται ο τόνος της αντωνυμίας) «το κατάστημα σας» (τέταρτη συλλαβή από το τέλος), αλλά προφέρει τον τόνο της αντωνυμίας στην τελευταία συλλαβή του ουσιαστικού: «το κατάστημά σας» (Στα Κυπριακά πάντως το φαινόμενο παρουσιάζει εξασθένηση)! Ο φωνητικός αυτός νόμος ονομάζεται νόμος της τρισυλλαβίας. Στα αρχαία ελληνικά τα πράγματα είναι εντελώς αντίστοιχα. Θυμηθείτε ακόμη ότι η προπαραλήγουσα δεν τονίζεται, όταν η λήγουσα είναι μακρά. Τώρα καταλαβαίνουμε τον λόγο: Η μακρά λήγουσα προφέρεται κατά κάποιο τρόπο σαν δύο συλλαβές, έτσι η προπαραλήγουσα φωνητικά είναι σαν τέταρτη συλλαβή από το τέλος. Επαναλαμβάνονται και τονίζονται κάποια σημεία για τα φαινόμενα που αντιστοιχούν στους στόχους εκμάθησης της ενότητας. Ολοκλήρωση επεξεργασίας κειμένου Διόρθωση ασκήσεων Εργασίες στην τάξη: Άσκηση 4 και 7 Α ν ά θ ε σ η κ α τ ο ί κ ο ν ε ρ γ α σ ί α ς Άσκηση 3 Άσκηση 5 Άσκηση 10 Άσκηση 11 Γραμματική άσκηση Να βρεθούν στα κείμενα 2, 3 και 4 και να καταγραφούν όλες οι περιπτώσεις έγκλισης τόνου.

15 Π ε ρ ί ο δ ο ς 3 η Ανάγνωση Διόρθωση ασκήσεων Κατά τη διόρθωση της πρόσθετης γραμματικής άσκησης: Να γίνει στην τάξη προσπάθεια οργάνωσης των εγκλιτικών λέξεων σε ομάδες (εἰμί, αόριστη αντωνυμία τις, ασθενείς τύποι της προσωπικής αντωνυμίας, μόρια). Ασκήσεις στην τάξη Άσκηση 1 Άσκηση 2 Άσκηση 13 Γραμματική άσκηση Να βρεθούν στο κείμενο όλες οι εκφράσεις που δηλώνουν τόπο. Να καθαρογραφούν στο τετράδιο (δεν θα εξεταστεί στο επόμενο μάθημα). Στο μέλλον μπορεί ο κατάλογος να συμπληρώνεται από άλλους τρόπους έκφρασης (λ.χ. στο επόμενο κείμενο εμφανίζεται ο εμπρόθετος παρά + αιτιατική).

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου. Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο. Α Τετράμηνο

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου. Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο. Α Τετράμηνο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο Α Τετράμηνο Το δειγματικό δοκίμιο αξιολόγησης που ακολουθεί βασίζεται στον γενικό τύπο διαγωνίσματος που

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα Ενότητα 15 Α. Κείμενο Η Αθήνα προπύργιο της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 03-04 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προγραμματισμός κατά ενότητα Ενότητα Α. Κείμενο Θυσία για την πατρίδα ½ Εκμάθηση λεξιλογίου: εὐδαίμων,

Διαβάστε περισσότερα

3ο Νηπ/γείο Κορδελιού Τμήμα Ένταξης

3ο Νηπ/γείο Κορδελιού Τμήμα Ένταξης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ Περιεχόμενα Α ΕΠΙΠΕΔΟ (λεξιλόγιο) 1 ο ΣΤΑΔΙΟ : Ονοματοποίηση αντικειμένων και προσώπων 2 Ο ΣΤΑΔΙΟ: Ονοματοποίηση πράξεων 3 ο ΣΤΑΔΙΟ : Καθημερινές εκφράσεις και χαιρετισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΣΩΝΤΜΙΕ Είναι κλιτές λέξεις που αντικαθιστούν ονοματικές φράσεις και κάνουν την ίδια «δουλειά» με αυτές.

ΑΝΣΩΝΤΜΙΕ Είναι κλιτές λέξεις που αντικαθιστούν ονοματικές φράσεις και κάνουν την ίδια «δουλειά» με αυτές. ΑΝΣΩΝΤΜΙΕ Είναι κλιτές λέξεις που αντικαθιστούν ονοματικές φράσεις και κάνουν την ίδια «δουλειά» με αυτές. Οι αντωνυμίες δίνουν στον λόγο μας συντομία και σαφήνεια. Μας βοηθούν να μιλάμε πιο εύκολα για

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα

Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα Από το εγχειρίδιο της Α Γυμνασίου Ενότητα 12 Α. Κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να διαβάζεις στο σπίτι γρήγορα και αποτελεσματικά για μαθητές τάξης Teens 2 & 3 (B & C Senior)

Πώς να διαβάζεις στο σπίτι γρήγορα και αποτελεσματικά για μαθητές τάξης Teens 2 & 3 (B & C Senior) Πώς να διαβάζεις στο σπίτι γρήγορα και αποτελεσματικά για μαθητές τάξης Teens 2 & 3 (B & C Senior) Να ξεκινάς πάντα απο το κείμενο μέσα στο οποίο βρίσκεται η ιστορία (coursebook), το λεξιλόγιο και η γραμματική

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματικές προτάσεις. Ερωτηματικές λέγονται οι προτάσεις που στον προφορικό λόγο συνοδεύονται από ανέβασμα της φωνής και στο γραπτό με ερωτηματικό.

Ερωτηματικές προτάσεις. Ερωτηματικές λέγονται οι προτάσεις που στον προφορικό λόγο συνοδεύονται από ανέβασμα της φωνής και στο γραπτό με ερωτηματικό. ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ - ΕΥΘΥΣ ΚΑΙ ΠΛΑΓΙΟΣ ΛΟΓΟΣ Β Ερωτηματικές προτάσεις Ερωτηματικές λέγονται οι προτάσεις που στον προφορικό λόγο συνοδεύονται από ανέβασμα της φωνής και στο γραπτό με ερωτηματικό. Με

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα

Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα Ενότητα 1 Το ταξίδι των λέξεων στον χρόνο Η επιβίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΤΑΣΗ. Η οργανωμένη ομάδα λέξεων που εκφράζει μόνο ένα νόημα, με σύντομη συνήθως διατύπωση, λέγεται πρόταση.

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΤΑΣΗ. Η οργανωμένη ομάδα λέξεων που εκφράζει μόνο ένα νόημα, με σύντομη συνήθως διατύπωση, λέγεται πρόταση. ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΤΑΣΗ Η οργανωμένη ομάδα λέξεων που εκφράζει μόνο ένα νόημα, με σύντομη συνήθως διατύπωση, λέγεται πρόταση. Ως προς το περιεχόμενό τους 1) κρίσεως ο ομιλητής θέλει να πληροφορήσει, να δηλώσει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ Ο. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΥ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ Ο. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΥ Περίοδος ονομάζεται το κομμάτι του λόγου που αρχίζει και τελειώνει σε ισχυρό σημείο στίξης (τελεία, ερωτηματικό, θαυμαστικό). Όταν στην αρχή ή στο τέλος έχουμε άνω τελεία, μιλάμε τώρα πια για ημιπερίοδο.

Διαβάστε περισσότερα

Γραμματική και Συντακτικό Γ Δημοτικού ανά ενότητα - Παρασκευή Αντωνίου

Γραμματική και Συντακτικό Γ Δημοτικού ανά ενότητα - Παρασκευή Αντωνίου Ενότητα 1η: «Πάλι μαζί!» Σημεία στίξης: τελεία ερωτηματικό...4 Η δομή της πρότασης: ρήμα υποκείμενο αντικείμενο...5 Ουσιαστικά: αριθμοί γένη...6 Ονομαστική πτώση ουσιαστικών...6 Οριστικό άρθρο...7 Ερωτηματικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΑΓΟΡΑ 322Α - 323Α

ΠΡΩΤΑΓΟΡΑ 322Α - 323Α ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Αµυραδάκη 20, Νίκαια (210-4903576) ΤΑΞΗ... Γ ΛΥΚΕΙΟΥ... ΜΑΘΗΜΑ...ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ... Α] ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Βασικέ Οδηγίε : ίνεται ιδιαίτερη σηµασία στην εισαγωγή στα ρητορικά κείµενα (Βιβλίο Ρητορικών Κειµένων Μαθητή, Βιβλίο εκπαιδευτικού). Σε κάθε περίοδο διδασκαλία θα πρέπει να γίνεται ανάγνωση ολόκληρη τη

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η καλλιέργεια της ικανότητας για γραπτή έκφραση πρέπει να αρχίζει από την πρώτη τάξη. Ο γραπτός λόγος χρειάζεται ως μέσο έκφρασης. Βέβαια,

Διαβάστε περισσότερα

Με την προσδοκία ότι το βιβλίο αυτό θα αποβεί χρήσιμο σε μαθητές και συναδέλφους φιλολόγους, εύχομαι καλή επιτυχία στο έργο τους.

Με την προσδοκία ότι το βιβλίο αυτό θα αποβεί χρήσιμο σε μαθητές και συναδέλφους φιλολόγους, εύχομαι καλή επιτυχία στο έργο τους. 5 Πρόλογος Το βιβλίο αυτό αποτελεί μια βελτιωμένη έκδοση του Συντακτικού της αρχαίας ελληνικής γλώσσας σε πίνακες που κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2000. Η επανέκδοσή του κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να

Διαβάστε περισσότερα

The G C School of Careers

The G C School of Careers The G C School of Careers ΔΕΙΓΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ Στ ΤΑΞΗ Χρόνος: 1 ώρα Αυτό το γραπτό αποτελείται από 8 σελίδες, συμπεριλαμβανομένης και αυτής. Να απαντήσεις σε ΟΛΕΣ τις ερωτήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Το μάθημα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας στην Α Γυμνασίου διδάσκεται τρεις (3) περιόδους την εβδομάδα. Συνεπώς, το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόταση. Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα.

Η πρόταση. Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα. Η πρόταση Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα. Ορθογραφικές παρατηρήσεις 1. Το πρώτο γράμμα κάθε πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 202-203 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα η Ενότητα Οι πρώτες μέρες σε ένα σχολείο Διδακτικές : 9

Διαβάστε περισσότερα

ΡΗΜΑΤΑ. Στην πρώτη περίπτωση κάποιος ενεργεί (ρήμα) και η ενέργειά του αυτή ασκείται σε ένα άλλο πρόσωπο ή πράγμα έξω από αυτόν.

ΡΗΜΑΤΑ. Στην πρώτη περίπτωση κάποιος ενεργεί (ρήμα) και η ενέργειά του αυτή ασκείται σε ένα άλλο πρόσωπο ή πράγμα έξω από αυτόν. ΡΗΜΑΤΑ Τα ρήματα είναι η δεύτερη μεγαλύτερη σε πλήθος ομάδα λέξεων μετά τα ουσιαστικά. Τα ρήματα δείχνουν πράξεις. Όπως δείχνουν και τα παρακάτω σχήματα έχουμε τις εξής περιπτώσεις. Στην πρώτη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Πώς Διηγούμαστε ή Αφηγούμαστε ένα γεγονός που ζήσαμε

Πώς Διηγούμαστε ή Αφηγούμαστε ένα γεγονός που ζήσαμε ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΤΗ: http //blgs.sch.gr/anianiuris ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Νιανιούρης Αντώνης (email: anianiuris@sch.gr) Πώς Διηγούμαστε ή Αφηγούμαστε ένα γεγονός που ζήσαμε Διηγούμαστε ή αφηγούμαστε ένα γεγονότος, πραγματικό

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Β ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Β ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Β ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Το μάθημα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας στην Β Γυμνασίου διδάσκεται δυόμισι (2,5) περιόδους την εβδομάδα. Συνεπώς, το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 2015 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗ 5/2/2015 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτό το portfolio φτιάχτηκε

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Ένα Επίπεδο 1 Στόχοι και Περιεχόμενο

Κεφάλαιο Ένα Επίπεδο 1 Στόχοι και Περιεχόμενο Κεφάλαιο Ένα Επίπεδο 1 Στόχοι και Περιεχόμενο 1.1 Στόχοι Οι σπουδαστές στο Επίπεδο 1 του ICCLE είναι ικανοί να κατανοούν βασικά γλωσσικά στοιχεία που σχετίζονται με συνήθη καθημερινά θέματα. Είναι ικανοί

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Διδασκαλίας. Ενότητα: Γ Γυμνασίου. Θέμα: Δραστηριότητες Παραγωγής Λόγου Διάρκεια: Μία διδακτική περίοδος. Α: Στόχοι. Οι μαθητές/ τριες:

Πρόταση Διδασκαλίας. Ενότητα: Γ Γυμνασίου. Θέμα: Δραστηριότητες Παραγωγής Λόγου Διάρκεια: Μία διδακτική περίοδος. Α: Στόχοι. Οι μαθητές/ τριες: Πρόταση Διδασκαλίας Ενότητα: Τάξη: 7 η - Τέχνη: Μια γλώσσα για όλους, σε όλες τις εποχές Γ Γυμνασίου Θέμα: Δραστηριότητες Παραγωγής Λόγου Διάρκεια: Μία διδακτική περίοδος Α: Στόχοι Οι μαθητές/ τριες: Να

Διαβάστε περισσότερα

Δείγμα εξέτασης. Ο νέος σχεδιασμός

Δείγμα εξέτασης. Ο νέος σχεδιασμός Δείγμα εξέτασης Ο νέος σχεδιασμός Περιεχόμενα I. Εισαγωγή και γενικές οδηγίες II. Προετοιμασία: θεματικές ενότητες, λεξιλόγιο και Γραμματική 1. Δομή της γραπτής εξέτασης 1.1 Κατανόηση γραπτού λόγου 1.2

Διαβάστε περισσότερα

«Tα 14 Πράγματα που Κάνουν οι Καταπληκτικοί Γονείς», από την ψυχολόγο-συγγραφέα Dr. Λίζα Βάρβογλη!

«Tα 14 Πράγματα που Κάνουν οι Καταπληκτικοί Γονείς», από την ψυχολόγο-συγγραφέα Dr. Λίζα Βάρβογλη! «Tα 14 Πράγματα που Κάνουν οι Καταπληκτικοί Γονείς», από την ψυχολόγο-συγγραφέα Dr. Λίζα Βάρβογλη! Οι καταπληκτικοί γονείς κάνουν καταπληκτικά πράγματα! Και δεν εννοώ περίπλοκα, δύσκολα, ή κάτι τέτοιο,

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια Ανάπτυξης Λόγου και Οµιλίας

Στάδια Ανάπτυξης Λόγου και Οµιλίας Στάδια Ανάπτυξης Λόγου και Οµιλίας Το παιδί ξεδιπλώνει τις γλωσσικές ικανότητες του µε το χρόνο. Όλα τα παιδιά είναι διαφορετικά µεταξύ τους και το κάθε ένα έχει το δικό του ρυθµό. Τα στάδια ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Δεύτερη διδακτική πρόταση Έλεγχος επίδοσης στο σχολείο. 1 φωτοτυπία ανά μαθητή με τον έλεγχο παραγωγή προφορικού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου

Δεύτερη διδακτική πρόταση Έλεγχος επίδοσης στο σχολείο. 1 φωτοτυπία ανά μαθητή με τον έλεγχο παραγωγή προφορικού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου Κατανόηση προφορικού λόγου Επίπεδο B Δεύτερη διδακτική πρόταση Έλεγχος επίδοσης στο σχολείο Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα-στόχος: Διδακτικός στόχος: Στρατηγικές: Υλικό: Ενσωμάτωση δραστηριοτήτων: 1 διδακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Προγραμματισμός κατά ενότητα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Προγραμματισμός κατά ενότητα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 203-204 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προγραμματισμός κατά ενότητα Ενότητα Α. Κείμενο Πατρική δικαιοσύνη 2 Εμπλουτισμός λεξιλογίου: ἄκων,

Διαβάστε περισσότερα

Απλές ασκήσεις για αρχάριους μαθητές 5

Απλές ασκήσεις για αρχάριους μαθητές 5 Περιεχόμενα Το ελληνικό αλφάβητο... 9 Ενεστώτας (το βοηθητικό ρήμα είμαι) Γραμματική...10 Ενεστώτας (ενεργητική φωνή, α συζυγία) Γραμματική...10 Ενεστώτας (ενεργητική φωνή, α συζυγία και βοηθητικό ρήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2007 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΘΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΤΑΛΑ Α ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2007 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΘΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΤΑΛΑ Α ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2007 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΘΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΤΑΛΑ Α ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Μετά την αλλαγή των σχολικών εγχειριδίων το σχολικό έτος 2006-2007 και επειδή, λόγω της εφαρμογής κύκλων συνδιδασκαλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α Κείμενο Ἀκούσας ταῦτα ὁ Θηραμένης, ἀνεπήδησεν ἐπί τήν ἑστίαν καί εἶπεν: «Ἐγώ δ ἔφη, ὦ ἄνδρες, ἱκευεύω τά πάντων ἐννομώτατα, μή ἐπί Κριτίᾳ εἶναι ἐξαλείφειν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Αριστοτέλους Πολιτικά, Θ 2, 1 4)

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Αριστοτέλους Πολιτικά, Θ 2, 1 4) 53 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΑΒΒΑΪΔΗ-ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Φιλολάου & Εκφαντίδου 26 : Τηλ.: 2107601470 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2013 ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Πολιτικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΠΑ 2007 2013, Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό: Αρχαία με Νόημα Κατηγορία αναπηρίας: Κώφωση Βαρηκοΐα Μάθημα: Αρχαία Ελληνικά Τάξη/εις: Α, Β Γυμνασίου

Λογισμικό: Αρχαία με Νόημα Κατηγορία αναπηρίας: Κώφωση Βαρηκοΐα Μάθημα: Αρχαία Ελληνικά Τάξη/εις: Α, Β Γυμνασίου Λογισμικό: Αρχαία με Νόημα Κατηγορία αναπηρίας: Κώφωση Βαρηκοΐα Μάθημα: Αρχαία Ελληνικά Τάξη/εις: Α, Β Γυμνασίου Παρουσίαση Λογισμικού: Κατερίνα Αραμπατζή Προμηθευτής: Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου Προσβασιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Χρόνος: 1 ώρα. Οδηγίες

ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Χρόνος: 1 ώρα. Οδηγίες ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΤΑΞΗ Α ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 17/05/2014 Χρόνος: 1 ώρα Οδηγίες 1. Έλεγξε ότι το γραπτό που έχεις μπροστά σου αποτελείται από τις σελίδες 1-8. 2. Όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

Περιληπτικά, τα βήματα που ακολουθούμε γενικά είναι τα εξής:

Περιληπτικά, τα βήματα που ακολουθούμε γενικά είναι τα εξής: Αυτό που πρέπει να θυμόμαστε, για να μη στεναχωριόμαστε, είναι πως τόσο στις εξισώσεις, όσο και στις ανισώσεις 1ου βαθμού, που θέλουμε να λύσουμε, ακολουθούμε ακριβώς τα ίδια βήματα! Εκεί που πρεπει να

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Παράσχου. «Το χάνουμε!»

Σοφία Παράσχου. «Το χάνουμε!» 1 Σειρά Σπουργιτάκια Εκδόσεις Πατάκη «Το χάνουμε!» Σοφία Παράσχου Εικονογράφηση: Βαγγέλης Ελευθερίου Σελ. 52 Δραστηριότητες για Α & Β τάξη Συγγραφέας: Η Σοφία Παράσχου γεννήθηκε στην Κάρπαθο και ζει στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ Για την αξιολόγηση του μαθήματος των Αρχαίων Ελληνικών Α Γυμνασίου με τη χρήση εξεταστικού δοκιμίου προτείνεται όπως: Για κάθε μέρος του

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΑΞΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΣ Δειγματικές ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ δραστηριότητες ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. 5η Ενότητα: Συζητώντας για την εργασία και το επάγγελμα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Εισαγωγικά κείμενα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. 5η Ενότητα: Συζητώντας για την εργασία και το επάγγελμα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Εισαγωγικά κείμενα ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγικά κείμενα 2. Βαθμοί επιθέτων και επιρρημάτων Η σύγκριση 3. Το β συνθετικό Λεξιλόγιο 4. Οργάνωση και συνοχή της περιγραφής και της αφήγησης 5. Δραστηριότητες παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά. Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά. Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Εισαγωγή Η χώρα μας απέκτησε Νέα Προγράμματα Σπουδών και Νέα

Διαβάστε περισσότερα

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007 1 / 15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Έρευνα υποστηριζόµενη από τη Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού της Ε.Ε., στο πλαίσιο του προγράµµατος Σωκράτης «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματικές προτάσεις ( Μέρος 2 ο )

Ερωτηματικές προτάσεις ( Μέρος 2 ο ) Ν. ΓΛΩΣΣΑ Γ -3 η Ενότητα 66 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχ. Έτ. 2014-15 1 Διακρίνονται σε : Ερωτηματικές προτάσεις ( Μέρος 2 ο ) Α. Ευθείες ερωτήσεις ή κύριες ερωτηματικές προτάσεις διατυπώνονται άμεσα ή απευθείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Κείµενο ιδαγµένο: ηµοσθένους, Υπέρ τῆς Ῥοδίων ἐλευθερίας, (18-20) 18 Ὥστ ἔγωγ οὐκ ἄν ὀκνήσαιµ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Μ 7 ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΤΡΟΠΟΙ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Μ 7 ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΤΡΟΠΟΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Μ 7 ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2016-2017 ΤΡΟΠΟΙ ΜΕΛΕΤΗΣ Πιο κάτω προσφέρουμε κάποιους τρόπους μελέτης που θα σας βοηθήσουν να μαθαίνετε πιο εύκολα και να θυμάστε καλύτερα τις γνώσεις που

Διαβάστε περισσότερα

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. ''

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. '' 1. '' Τίποτα δεν είναι δεδομένο. '' 2. '' Η μουσική είναι η τροφή της ψυχής. '' 3. '' Να κάνεις οτι έχει νόημα για σένα, χωρίς όμως να παραβιάζεις την ελευθερία του άλλου. '' 4. '' Την πραγματική μόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Πώς γράφεις αυτές τις φράσεις;

Πώς γράφεις αυτές τις φράσεις; Πρόλογος Όταν ήμουν μικρός, ούτε που γνώριζα πως ήμουν παιδί με ειδικές ανάγκες. Πώς το ανακάλυψα; Από τους άλλους ανθρώπους που μου έλεγαν ότι ήμουν διαφορετικός, και ότι αυτό ήταν πρόβλημα. Δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

Δείγμα εξέτασης. Ο νέος σχεδιασμός

Δείγμα εξέτασης. Ο νέος σχεδιασμός Δείγμα εξέτασης Ο νέος σχεδιασμός Περιεχόμενα I. Εισαγωγή και γενικές οδηγίες II. Προετοιμασία: θεματικές ενότητες, λεξιλόγιο και Γραμματική 1. Δομή της γραπτής εξέτασης 1.1 Κατανόηση γραπτού λόγου 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 2015 ΘΕΜΑΤΑ ΓΛΩΣΣΑΣ. Γενναίος Εκκλησία Άμμος Κομπολόι Ναύτης. Όσφρηση Αδειούχος Ξένοιαστος Αειθαλή Κάστρο

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 2015 ΘΕΜΑΤΑ ΓΛΩΣΣΑΣ. Γενναίος Εκκλησία Άμμος Κομπολόι Ναύτης. Όσφρηση Αδειούχος Ξένοιαστος Αειθαλή Κάστρο ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΟ ΚΟΛΕΓΙΟ «ΔΕΛΑΣΑΛ» Τ. Θ. 06 Τ.Κ. 57010, Πεύκα Θεσσαλονίκης Τηλ. 2310 673252, 673191 Fax 2310 673348 info@delasalle.gr www.delasalle.gr ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 2015 ΘΕΜΑΤΑ ΓΛΩΣΣΑΣ Πεύκα, 20 Απριλίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

5 Ο Δ. Σ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΣΤ ΤΑΞΗ 26-04- 2013

5 Ο Δ. Σ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΣΤ ΤΑΞΗ 26-04- 2013 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑ ΓΛΩΣΣΑ 1. Στις παρακάτω προτάσεις να υπογραμμίσεις το αντικείμενο και να γράψεις μέσα στις παρενθέσεις σε ποια πτώση βρίσκεται, σε ποιον αριθμό και ποιο γένος Ο Βασίλης

Διαβάστε περισσότερα

Ξενοφώντος Κύρου Παιδεία 3, 2, 12

Ξενοφώντος Κύρου Παιδεία 3, 2, 12 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Αρχαία (άγνωστο) Θεωρητική Β Λυκείου 1 ο τετράμηνο Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Ξενοφώντος Κύρου Παιδεία 3, 2, 12 Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1) Να μεταφραστεί στη Νέα Ελληνική το παραπάνω κείμενο. (20 μονάδες)

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να μάθετε το παιδί, να προστατεύει τον εαυτό του!

Πώς να μάθετε το παιδί, να προστατεύει τον εαυτό του! Πώς να μάθετε το παιδί, να προστατεύει τον εαυτό του! Όλοι οι γονείς, αλλά ιδιαίτερα οι μονογονείς, έχουν ένα άγχος παραπάνω σε ό,τι αφορά την ασφάλεια του παιδιού τους. Μία φίλη διαζευγμένη με ένα κοριτσάκι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ Βασισμένο στην ύλη του σχολικού βιβλίου ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Γρήγορα τεστ Γλώσσα Στ Δημοτικού Στ 3 ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ Βασικό λεξιλόγιο Ενότητα 13η Τρόποι ζωής και επαγγέλματα νησί,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Η σύνταξη μιας πρότασης

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Η σύνταξη μιας πρότασης ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Η σύνταξη μιας πρότασης Τα δύο πιο βασικά στοιχεία σε κάθε πρόταση είναι το ρήμα και το ουσιαστικό. Το κομμάτι της πρότασης που αναφέρεται στο ρήμα το λέμε ρηματικό σύνολο (ΡΣ) ή ρηματικό

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1,5-8

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1,5-8 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 28 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ ΦΩΝΗ ΣΥΖΥΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΠΟΙΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ ΦΩΝΗ ΣΥΖΥΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΠΟΙΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ ΦΩΝΗ ΣΥΖΥΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΠΟΙΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ Α.1. ΦΩΝΗ Τα ρήματα σχηματίζουν δύο φωνές. α. Ενεργητική Φωνή β. Παθητική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ Καταρχάς, βασική προϋπόθεση για το κλείσιμο μιας συνάντησης είναι να έχουμε εξακριβώσει και πιστοποιήσει ότι μιλάμε με τον υπεύθυνο που λαμβάνει μια απόφαση συνεργασίας ή επηρεάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΜΙ= είμαι, υπάρχω. ΥΠΟΤΑ- ΚΤΙΚΗ ω ης η ωμεν. ισθι εστω. εσοίμην εσοιο εσοιτο εσοίμεθα εσοισθε εσοιντο ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΘΗΛΥΚΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟ. ο υσης ο υσ η ο υσαν

ΕΙΜΙ= είμαι, υπάρχω. ΥΠΟΤΑ- ΚΤΙΚΗ ω ης η ωμεν. ισθι εστω. εσοίμην εσοιο εσοιτο εσοίμεθα εσοισθε εσοιντο ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΘΗΛΥΚΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟ. ο υσης ο υσ η ο υσαν ΕΙΜΙ= είμαι, υπάρχω Ε- ΝΕ- ΣΤΩ- ΤΑΣ ΠΑ- ΡΑ- ΤΑ- ΤΙ- ΚΟΣ ΜΕΛ- ΛΟ- ΝΤΑΣ ΚΛΙΣΗ ΟΡΙΣΤΙ- ΚΗ ε ιμί ε ι εστί(ν) εσμέν εστέ ε ισί(ν) η/ ην ησθα ην ημεν ησαν εσομαι εσ η/ εσει εσται εσόμεθα εσεσθε εσονται ΥΠΟΤΑ-

Διαβάστε περισσότερα

Pos matome Griko: Το εκπαιδευτικό υλικό. Β Επίπεδο για ενηλίκους. Μαριάννα Κατσογιάννου, Γλωσσολόγος, Καθηγήτρια, Παν/μιο Κύπρου

Pos matome Griko: Το εκπαιδευτικό υλικό. Β Επίπεδο για ενηλίκους. Μαριάννα Κατσογιάννου, Γλωσσολόγος, Καθηγήτρια, Παν/μιο Κύπρου Pos matome Griko: Το εκπαιδευτικό υλικό. Β Επίπεδο για ενηλίκους Μαριάννα Κατσογιάννου, Γλωσσολόγος, Καθηγήτρια, Παν/μιο Κύπρου Χαιρετίζοντας την σημερινή εκδήλωση εκ μέρους του Πανεπιστημίου Κύπρου, θα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ β ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ β ΛΥΚΕΙΟΥ Ξενοφῶντος, Ἑλληνικά, 1,1,27-28 Ἐν δὲ τῷ χρόνῳ τούτῳ ἠγγέλθη τοῖς τῶν Συρακοσίων στρατηγοῖς οἴκοθεν ὅτι φεύγοιεν ὑπὸ τοῦ δήμου. Συγκαλέσαντες οὖν τοὺς ἑαυτῶν στρατιώτας Ἑρμοκράτους

Διαβάστε περισσότερα

The G C School of Careers

The G C School of Careers The G C School of Careers ΔΕΙΓΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ Ε ΤΑΞΗ Χρόνος: 1 ώρα Αυτό το γραπτό αποτελείται από 7 σελίδες, συμπεριλαμβανομένης και αυτής. Να απαντήσεις σε ΟΛΕΣ τις ερωτήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΥΘΥ ΣΤΟΝ ΠΛΑΓΙΟ ΛΟΓΟ

ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΥΘΥ ΣΤΟΝ ΠΛΑΓΙΟ ΛΟΓΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ α) Ο προφορικός και ο γραπτός λόγος κατά τη σύνταξη είναι δύο ειδών: ευθύς και πλάγιος. β) Ευθύς ονομάζεται ο λόγος που μεταδίδεται σε κάποιον αμετάβλητος και με τις ίδιες λέξεις, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα.

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα. Ήρθε ένας νέος μαθητής στην τάξη. Όλοι τον αποκαλούν ο «καινούριος». Συμφωνείς; 1 Δεν είναι σωστό να μη φωνάζουμε κάποιον με το όνομά του. Είναι σαν να μην τον αναγνωρίζουμε. Σωστά. Έχει όνομα και με αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε!

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε! 20 Χειμώνας σε μια πλατεία. Χιονίζει σιωπηλά. Την ησυχία του τοπίου διαταράσσουν φωνές και γέλια παιδιών. Μπαίνουν στη σκηνή τρία παιδιά: τα δίδυμα, ο Θανούλης και ο Φανούλης, και η αδελφή τους η Μαριάννα.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΓΡΑΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο γραπτός λόγος είναι μια βασική μορφή επικοινωνίας του ανθρώπου που τον βοηθά να αντλήσει, αλλά και να μεταδώσει γνώσεις και πληροφορίες. Απαραίτητη για το σκοπό αυτό είναι η κατάκτηση των δεξιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Ρήματα λέγονται οι λέξεις που φανερώνουν ότι ένα πρόσωπο, ζώο ή πράγμα ενεργεί ή παθαίνει κάτι ή βρίσκεται σε μία κατάσταση.

Ρήματα λέγονται οι λέξεις που φανερώνουν ότι ένα πρόσωπο, ζώο ή πράγμα ενεργεί ή παθαίνει κάτι ή βρίσκεται σε μία κατάσταση. Τι είναι ρήμα; Παραδείγματα: α) Ο εργάτης δουλεύει β) Ο ήλιος σκεπάστηκε από τα σύννεφα γ) Το μωρό κοιμάται Οι λέξεις «δουλεύει», «σκεπάστηκε», «κοιμάται», λέγονται ρήματα γιατί φανερώνουν ότι ο εργάτης

Διαβάστε περισσότερα

Νέα ελληνικά- Πανεπιστήμιο Stendhal Grenoble 3 επίπεδο A1 εξάμηνο Β - επιλογή /επιμέλεια Μ. Ζουμπουλίδου Γραμματικό Κοινωνικοπολιτιστικά.

Νέα ελληνικά- Πανεπιστήμιο Stendhal Grenoble 3 επίπεδο A1 εξάμηνο Β - επιλογή /επιμέλεια Μ. Ζουμπουλίδου Γραμματικό Κοινωνικοπολιτιστικά. Μάθημα 13 Περιεχόμενο Επικοινωνιακός στόχος Λεξιλόγιο Δ1-Κ.Γ.Λ: Αγορές στο περίπτερο, στο κατάστημα ψιλικών. Δ2-Κ.Γ.Λ : Στον φούρνο Δ3-Κ.Π.Λ : Στο περίπτερο Στον φούρνο. Δ5-Π.Π.Λ: παιχνίδι Λεξιλόγιο :

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 014-015 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 014-15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού του Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλο βραβείο, μεγάλοι μπελάδες. Μάνος Κοντολέων. Εικονογράφηση: Τέτη Σώλου

Μεγάλο βραβείο, μεγάλοι μπελάδες. Μάνος Κοντολέων. Εικονογράφηση: Τέτη Σώλου Συλλογή Περιστέρια 148 Εικονογράφηση εξωφύλλου: Εύη Τσακνιά 1. Το σωστό γράψιμο Έχεις προσέξει πως κάποια βιβλία παρακαλούμε να μην τελειώσουν ποτέ κι άλλα, πάλι, από την πρώτη κιόλας σελίδα τα βαριόμαστε;

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούλης Δημήτρης EXCELLENT Ετήσια Αξιολόγηση του ΚΞΓ Μαρούλης Δημήτρης

Μαρούλης Δημήτρης EXCELLENT Ετήσια Αξιολόγηση του ΚΞΓ Μαρούλης Δημήτρης EXCELLENT 3 Εκδόσεις Λευκή Σελίδα ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Αγγλική Γλώσσα Μαρούλης Δημήτρης EXCELLENT Ετήσια Αξιολόγηση του ΚΞΓ Μαρούλης Δημήτρης Διορθώσεις: Ελένη Ζαφειρούλη Σελιδοποίηση: Γιάννης Χατζηχαραλάμπους Μακέτα

Διαβάστε περισσότερα

Η γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών.

Η γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών. Η γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών. Κανείς δεν φαντάζεται ότι ο λόγος θα εμφανισθεί απότομα, στην τελική του μορφή μ ένα χτύπημα μιας μαγικής ράβδου, σαν μια μηχανή έτοιμη για χρήση. Η εγκατάσταση του πολύπλοκού

Διαβάστε περισσότερα

Λούντβιχ Βιτγκενστάιν

Λούντβιχ Βιτγκενστάιν Λούντβιχ Βιτγκενστάιν Ο τάφος του Βίτγκεντάιν στο Κέιμπριτζ κοσμείται από το ομοίωμα μιας ανεμόσκαλας: «Οι προτάσεις μου αποτελούν διευκρινίσεις, όταν αυτός που με καταλαβαίνει, τελικά τις αναγνωρίσει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ. 5η ΕΝΟΤΗΤΑ: Περίοδοι διδασκαλίας: 7

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ. 5η ΕΝΟΤΗΤΑ: Περίοδοι διδασκαλίας: 7 5η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΙΡΗΝΗ -ΠΟΛΕΜΟΣ Περίοδοι διδασκαλίας: 7 1 η περίοδος: Μέρος Α - Εισαγωγικά κείμενα Μέσα από τα κείμενα οι μαθητές: Να αναπτύξουν προβληματισμούς γύρω από τα θέματα της ειρήνης και του πολέμου.

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεσε με μια γραμμή καθένα από αυτά με μια από τις σημασίες της δεξιάς στήλης.

Σύνδεσε με μια γραμμή καθένα από αυτά με μια από τις σημασίες της δεξιάς στήλης. Αρχαία Ελληνικά Ενότητα 6. Λύσεις ασκήσεων 1. Συμπλήρωσε τις προτάσεις επιλέγοντας τη σωστή λέξη από το εξωτερικό πλαίσιο. 1) Πρίαμος ἢ Μενέλαος ἄρχει Σπάρτης; 2) Οὐχ ὁρῶ τὸ ἐμὸν ἀργύριον. Κλέπτης εἶ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ικανότητα για προφορική έκφραση σε συνδυασμό με την ικανότητα για προσεκτική και κριτική ακρόαση αποτελούν τους σημαντικότερους παράγοντες για αποτελεσματική επικοινωνία. Τα Ελληνόπουλα της

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ -

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ - ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ - Τάξη Δείκτες Επιτυχίας Κατανόηση Γραπτού Λόγου Δείκτες Επάρκειας Στ Τα παιδιά 1. Τοποθετούν ένα κείμενο σε πλαίσιο (θεματικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Αγαπητέ μαθητή/ αγαπητή μαθήτρια, Διεξάγουμε μια έρευνα και θα θέλαμε να μάθουμε την άποψή σου για τo περιβάλλον μάθησης που επικρατεί στην τάξη σου. Σε παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

1 / 13 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 5 ης ηµοτικού. Μάρτιος 2007

1 / 13 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 5 ης ηµοτικού. Μάρτιος 2007 1 / 13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Έρευνα υποστηριζόµενη από τη Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού της Ε.Ε., στο πλαίσιο του προγράµµατος Σωκράτης «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Ουσιαστικά. Ενικός αριθµός Πληθυντικός αριθµός

Ουσιαστικά. Ενικός αριθµός Πληθυντικός αριθµός Ουσιαστικά Ανισοσύλλαβα ουσιαστικά λέµε τα ουσιαστικά που στον πληθυντικό έχουν µια παραπάνω συλλαβή, ενώ ισοσύλλαβα αυτά που έχουν στον ενικό και τον πληθυντικό τον ίδιο αριθµό συλλαβών. Τα ουδέτερα ανισοσύλλαβα

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Τι κάνεις στον ελεύθερο χρόνο σου;

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Τι κάνεις στον ελεύθερο χρόνο σου; Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Τι κάνεις στον ελεύθερο χρόνο σου; Ενότητα: Ελεύθερος χρόνος διασκέδαση (2 Φύλλα εργασίας) Επίπεδο: Α1, Α2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες ιάρκεια: 4 ώρες (2 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή:

Διαβάστε περισσότερα

Νέα ελληνικά Πανεπιστήμιο Stendhal Grenoble 3 Επίπεδο A2 Α εξάμηνο-επιλογή / επιμέλεια Μ. Ζουμπουλίδου Γραμματικό Κοινωνικοπολιτιστικά.

Νέα ελληνικά Πανεπιστήμιο Stendhal Grenoble 3 Επίπεδο A2 Α εξάμηνο-επιλογή / επιμέλεια Μ. Ζουμπουλίδου Γραμματικό Κοινωνικοπολιτιστικά. Μάθημα Περιεχόμενο Επικοινωνιακός στόχος Λεξιλόγιο Νέα ελληνικά Πανεπιστήμιο Stendhal Grenoble 3 Επίπεδο A2 Α εξάμηνο-επιλογή / επιμέλεια Μ. Ζουμπουλίδου Γραμματικό Κοινωνικοπολιτιστικά περιεχόμενο Βιβλία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ Γ1 ΤΟΥ 10 ΟΥ Δ.Σ. ΤΣΕΣΜΕ ( ) ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. ΜΑΘΗΜΑ: Μελέτη Περιβάλλοντος. ( Ενότητα 3: Μέσα συγκοινωνίας και μεταφοράς

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ Γ1 ΤΟΥ 10 ΟΥ Δ.Σ. ΤΣΕΣΜΕ ( ) ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. ΜΑΘΗΜΑ: Μελέτη Περιβάλλοντος. ( Ενότητα 3: Μέσα συγκοινωνίας και μεταφοράς ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ Γ1 ΤΟΥ 10 ΟΥ Δ.Σ. ΤΣΕΣΜΕ (10.11.2010) ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: Μελέτη Περιβάλλοντος ( Ενότητα 3: Μέσα συγκοινωνίας και μεταφοράς Κεφάλαιο 3: Κυκλοφορούμε με ασφάλεια) ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ -

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ - ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ - Τάξη Δείκτες Επιτυχίας Κατανόηση Γραπτού Λόγου Δείκτες Επάρκειας Β Τα παιδιά 1. Τοποθετούν ένα κείμενο σε πλαίσιο (θεματικό,

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσιάσεις με Αντίκτυπο (High Impact Presentations) Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 19/10/2015

Παρουσιάσεις με Αντίκτυπο (High Impact Presentations) Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 19/10/2015 Παρουσιάσεις με Αντίκτυπο (High Impact Presentations) Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 19/10/2015 Τι Είναι μια Παρουσίαση Επικοινωνία σε προφορικό λόγο Η Σημασία του Προφορικού Λόγου (1) Έχει μεγαλύτερη δύναμη από

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Σχέδιο Διδασκαλίας Τάξη: Γ Γυμνασίου Ενότητα: 4 η Ενωμένη Ευρώπη και Ευρωπαίοι πολίτες Θέμα: Δραστηριότητες Παραγωγής Λόγου Διάρκεια: Δύο περίοδοι Για τη διδασκαλία ολόκληρης της ενότητας διατίθενται 7

Διαβάστε περισσότερα

A. ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

A. ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ A. ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Α, Β ΤΑΞΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Για τη διδασκαλία του μαθήματος της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας

Διαβάστε περισσότερα

«Το πρωινό γεύμα για τους μαθητές του δημοτικού. Αντιλήψεις και καθημερινή πρακτική των παιδιών.»

«Το πρωινό γεύμα για τους μαθητές του δημοτικού. Αντιλήψεις και καθημερινή πρακτική των παιδιών.» «Το πρωινό γεύμα για τους μαθητές του δημοτικού. Αντιλήψεις και καθημερινή πρακτική των παιδιών.» Το πρωινό είναι το πρώτο γεύμα της ημέρας, έπειτα από μία «κοπιαστική νύχτα» για τον οργανισμό μας, κατά

Διαβάστε περισσότερα

MULTICOM 112. Οδηγίες χρήσης

MULTICOM 112. Οδηγίες χρήσης MULTICOM 112 Οδηγίες χρήσης Σκοπός Στόχος του προγράμματος Multicom-112 είναι να βοηθήσει το προσωπικό των επιχειρησιακών κέντρων να αναπτύξουν βασικές γλωσσικές δεξιότητες μέχρι το σημείο όπου θα είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιαιτερότητες και δυσκολίες στη διδακτική της ελληνικής: η άρνηση

Ιδιαιτερότητες και δυσκολίες στη διδακτική της ελληνικής: η άρνηση Ιδιαιτερότητες και δυσκολίες στη διδακτική της ελληνικής: η άρνηση Gustavo Figarola: gugafig@adinet.com.uy Soraya Ochoviet: soraocho@hotmail.com Μοντεβιδέο, Ουρουγουάη Από την πείρα μας, σαν δάσκαλοι του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΤΥΠΟΥΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΤΥΠΟΥΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΤΥΠΟΥΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ https://sym.pblogs.gr ΕΙΔΗ ΛΟΓΟΥ ΤΙ ΣΤΟΧΕΥΩ ; ΑΝΑΦΟΡΙΚΟΣ Κειμενικό είδος ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΙΚΟΣ Κειμενικό είδος ΤΙ ΣΤΟΧΕΥΩ ; Αφήγηση, περιγραφή,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΟΝΟΜΑΖΟΥΜΕ ΓΝΩΣΗ; ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ; Το ερώτημα για το τι είναι η γνώση (τι εννοούμε όταν λέμε ότι κάποιος γνωρίζει κάτι ή ποια

ΤΙ ΟΝΟΜΑΖΟΥΜΕ ΓΝΩΣΗ; ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ; Το ερώτημα για το τι είναι η γνώση (τι εννοούμε όταν λέμε ότι κάποιος γνωρίζει κάτι ή ποια 18 ΤΙ ΟΝΟΜΑΖΟΥΜΕ ΓΝΩΣΗ; ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ; Το ερώτημα για το τι είναι η γνώση (τι εννοούμε όταν λέμε ότι κάποιος γνωρίζει κάτι ή ποια χαρακτηριστικά αποδίδουμε σε ένα πρόσωπο το οποίο λέμε

Διαβάστε περισσότερα

Το Μάθημα της Γλώσσας στο Δημοτικό του Κολλεγίου Αθηνών

Το Μάθημα της Γλώσσας στο Δημοτικό του Κολλεγίου Αθηνών Το Μάθημα της Γλώσσας στο Δημοτικό του Κολλεγίου Αθηνών 1 η Τάξη Στόχοι Τα παιδιά: Αναπτύσσουν, σε κάθε ευκαιρία, τον προφορικό λόγο. Ως ομιλητές απαντούν σε απλές ερωτήσεις, ανακοινώνουν, περιγράφουν,

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτες Επικοινωνιακής Επάρκειας Κατανόησης και Παραγωγής Γραπτού και Προφορικού Λόγου Α1/Α2

Δείκτες Επικοινωνιακής Επάρκειας Κατανόησης και Παραγωγής Γραπτού και Προφορικού Λόγου Α1/Α2 Δείκτες Επικοινωνιακής Επάρκειας Κατανόησης και Παραγωγής Γραπτού και Προφορικού Λόγου Α1/Α2 Επίπεδο Α1 Κατανόηση γραπτού λόγου Οι υποψήφιοι του επιπέδου Α1 πρέπει να είναι σε θέση να κατανοούν το γενικό

Διαβάστε περισσότερα

Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, Αγαπητοί μου

Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, Αγαπητοί μου Αρχαία Ελληνική Γλώσσα: η βασική μέθοδος διδασκαλίας της Νεοελληνικής ως ξένης γλώσσας ΤΑΤΙΑ ΜΤΒΑΡΕΛΙΤΖΕ Υποψήφια διδάκτωρ του Ινστιτούτου Κλασσικής Φιλολογίας, Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧ.ΕΤΟΥΣ 2008-2009. Τάξη Β Τμήμα: Β θεωρητική 1 Μάθημα: Λατινικά Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ. ρωμαϊκής λογοτεχνίας, γενικά χαρακτηριστικά της ρωμαϊκής λογοτεχνίας

ΣΧ.ΕΤΟΥΣ 2008-2009. Τάξη Β Τμήμα: Β θεωρητική 1 Μάθημα: Λατινικά Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ. ρωμαϊκής λογοτεχνίας, γενικά χαρακτηριστικά της ρωμαϊκής λογοτεχνίας ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΛΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΧ.ΕΤΟΥΣ 008-009 Σχ. Μονάδα: ο Γενικό Λύκειο ιαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Τάξη Β Τμήμα: Β θεωρητική 1 Μάθημα: Λατινικά Διδάσκουσα Καθηγήτρια: Γιακουμάτου Μαρία-Θηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα