Ενότητα 4 Δεσπότης δύσκολος καὶ οἰκέτης. Σ τ ό χ ο ι

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ενότητα 4 Δεσπότης δύσκολος καὶ οἰκέτης. Σ τ ό χ ο ι"

Transcript

1 Ενότητα 4 Δεσπότης δύσκολος καὶ οἰκέτης Σ τ ό χ ο ι Το κείμενο παρουσιάζει μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας λόγω ορισμένων ιδιωματικών εκφράσεων του προφορικού λόγου, και ορισμένων συνθετότερων προτάσεων, μέρος των οποίων προέρχονται από την κωμωδία του Μενάνδρου Δύσκολος (πρώτη νίκη στα Λήναια του 316 π.χ.) και άλλα κείμενα. Η δυσκολία αυτή αντισταθμίζεται από τη ζωντάνια και την κωμικότητα των χαρακτήρων και του ύφους που τους χαρακτηρίζει. Στο επίκεντρο βρίσκεται "η μορφή του περιφρονητή των ανθρώπων, του γκρινιάρη, μοναχικού παράξενου, που και τη ζωή του και των άλλων την κάμνει δύσκολη" (A. Lesky, Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Λογοτεχνίας, σ. 896) Διευρύνεται η εξοικείωση με συντακτικά και γραμματικά φαινόμενα που ήδη έχουν εμφανισθεί και γίνεται εμπεριστατωμένη αναφορά σε επιλεγμένα φαινόμενα όπως η δοτική προσωπική, η χρήση των μόριων ἄν και μή, το φαινόμενο της έγκλισης και ο νόμος της τρισυλλαβίας σε συσχετισμό με τα αντίστοιχα φαινόμενα στη Νέα Ελληνική. Στόχοι εκμάθησης: - Νόμος τρισυλλαβίας. - Έγκλιση τόνου. - Λεξιλόγιο σχετικό με διατροφή. - Διάκριση εἰμί ως υπαρκτικού και συνδετικού. - ἄπειμι, φησί, ἕστηκεν. - Νέα πρόθεση: πλήν. - Σύνδεσμοι: ἵνα, ὡς (ειδικός και αναφορικός) ἕως (ἄν), χρήση των μορίων ἄν και μή, το μόριο δή. - Επιρρήματα: ἔνδον, δεῦρο, σφόδρα, θᾶττον, οἴκαδε, λάθρα. - Αριθμητικό εἷς. - Κλητική ενικού αρσενικών πρώτης κλίσης σε ης. - Β πρόσωπο ενικού και πληθυντικού προστακτικής β αορίστου - Δοτική προσωπική κτητική. Αναμένεται αναγνώριση των παρακάτω φαινομένων που είτε έχουν εμφανισθεί σε προηγούμενες ενότητες είτε μπορούν να αναγνωρισθούν λόγω της σχέσης με τη Νέα Ελληνική: - Αναφορική αντωνυμία ὅς και λοιπές αντωνυμίες του κειμένου, ερωτηματικές αντωνυμίες και επιρρήματα (ποδαπός). - Ερωτηματικές και αναφορικές προτάσεις. - Μορφολογία α και β κλίσης ουσιαστικών και επιθέτων. - Μορφολογικά στοιχεία ρήματος οικεία από τα Νέα Ελληνικά. - Οριστική ενεστώτος μέσης φωνής συνηρημένων ρημάτων

2 Περαιτέρω επιδιώκεται η εξοικείωση με σειρά φαινομένων (σε μεγάλο βαθμό πρόκειται για διεύρυνση εμπειρίας μέσω νέων παραδειγμάτων για φαινόμενα που έχουν ήδη εμφανισθεί σε προηγούμενες ενότητες): - Δάσυνση. - Μορφολογία γ κλίσης ουσιαστικών και επιθέτων. - Τύποι της οριστικής ενεστώτος του ρ. εἰμί. - Σύνταξη εμπρόθετων προσδιορισμών: πλήν + γενική. - Μετοχή. - Χρήσεις γενικής ως ετερόπτωτου προσδιορισμού (με το ἄξιος). - Σύστοιχο αντικείμενο (νέα παραδείγματα). - Γενική διαιρετική (νέα παραδείγματα). - Η υποτακτική σε δευτερεύουσες προτάσεις. Μορφολογία της υποτακτικής (ενεργητική φωνή, ενικός αριθμός). Στερητικό α-. Δεικτικό πρόσφυμα ί. Σχήμα λιτότητος (οὐ μετρίαν). Έκφραση πρὸς ταῖς θύραις.

3 Π ε ρ ί ο δ ο ς 1 η Διδακτικό σενάριο Ο διάλογος της ενότητας αυτής είναι μεγαλύτερος και θα είναι δύσκολο να διδαχθεί σε μία περίοδο. Ειδικά λοιπόν στην περίπτωση αυτή μπορούμε να περιορίσουμε την εισαγωγική συζήτηση όσο μπορούμε. Διατηρούμε τον γοργό ρυθμό στη συζήτηση, και διαμορφώνουμε τη στρατηγική των ερωτήσεων ανάλογα με την πρόοδο της κατανόησης. Ενδέχεται να δούμε ότι ο διάλογος μπορεί να ολοκληρωθεί στη μία περίοδο και αυτό σίγουρα είναι προτιμότερο. Μπορούμε ως αφόρμηση να πάρουμε τον τίτλο του βιβλίου «οὐ φέρω τύχην ἐμήν» με την πρόσθετη επισήμανση ότι η φράση προέρχεται από τον συγκεκριμένο διάλογο. Με βάση τις εικόνες του εξωφύλλου που προέρχονται από τους πρώτους δύο διαλόγους, μπορούμε να ζητήσουμε να διατυπωθούν υποθέσεις ως προς το ακριβές νόημα (οι λέξεις είναι γνωστές, η ακριβής σημασία του όμως μένει να προσδιορισθεί). Οι υποθέσεις αυτές θα ελεγχθούν στη συνέχεια, βάσει του συγκεκριμένου χωρίου από το διάλογο. Μετά την ανάγνωση μπορούμε να ρωτήσουμε: Ποια ακριβώς φαίνεται να είναι η σημασία του ουσιαστικού «δεσπότης» και του επιθέτου «δύσκολος»; [επιβεβαίωση κατανόησης ουσιαστικού (εμφανίστηκε στην ενότητα 2), - δύσκολος = δύστροπος. /Προαιρετικά: Υπάρχει μια κωμωδία του Μενάνδρου, Αθηναίου ποιητή του 4 ου αιώνα π.χ., με αυτόν ακριβώς τον τίτλο. Ο χαρακτήρας της ιστορίας μας (αλλά και κάποιες φράσεις που θα διαβάσουμε, έχουν άμεση σχέση με το έργο αυτό). ] Πρώτη υποενότητα (σκίτσα 1-5): Εισαγωγή: Το χτύπημα της πόρτας φέρνει αναστάτωση 1 Τίς κόπτει τὴν θύραν; 2 Ἢ οὐκ ἀκούεις ὅτι φωνεῖ τις «παῖ, παῖ»; Λέγε, τίς πρὸς ταῖς θύραις ἕστηκεν; Από άποψη γλωσσική η αποστροφή του κυρίου παρουσιάζει συγκεκριμένα σημεία που απαιτούν προσεκτικό χειρισμό. - Το σκίτσο και τα συμφραζόμενα υποβάλλουν την ορθή κατανόηση του κόπτει. (Υπάρχει όμως ο κίνδυνος παρανόησης, λόγω του ΝΕ κόβω). - Το «φωνεῖ» εύκολα κατανοείται (ρίζα φων-, νόημα πρότασης), με την προϋπόθεση ότι αναγνωρίζεται η κατάληξη του συνηρημένου ρήματος. - Το παῖ εγείρει απορίες. - Η σύνταξη «πρὸς ταῖς θύραις» ενδεχομένως να γεννήσει τη σκέψη ότι υπάρχει κάποια κίνηση. - Ωστόσο το «ἕστηκεν», στο βαθμό που μπορεί να γίνει κατανοητό, αντιστρατεύεται μια τέτοια υπόθεση. Μια συζήτηση που θα βεβαιώσει την ορθή κατανόηση των σημείων αυτών, διαψεύδοντας παράλληλα εσφαλμένες αρχικές υποθέσεις, θα μπορούσε να έχει την ακόλουθη μορφή :

4 1. Εμείς όταν πηγαίνουμε επίσκεψη σε κάποιον τι κάνουμε; Υπάρχει κάποια διαφορά με ό,τι κάνει ο επισκέπτης της ιστορίας μας; Τελικά όλη αυτή την ώρα ο επισκέπτης βρίσκεται ή πηγαίνει κάπου; κλπ. [Μέσα από ερωταποκρίσεις που κατευθύνουμε ανάλογα, εκμαιεύουμε την απάντηση ότι κάποιος χτυπά την πόρτα, και φωνάζει κάποιον, ο οποίος με βάση το συγκείμενο (συνέχεια διαλόγου: ο δούλος είναι αυτός που ανοίγει, δεν υπάρχουν παιδιά), δεν μπορεί παρά να είναι ο δούλος. Ο επισκέπτης στέκεται έξω από την πόρτα (δεν κινείται) περιμένοντας. Σχολιάζουμε ότι «παῖ» είναι κλητική του παῖς, με την επιβεβαίωση ότι έτσι αποκαλούσαν τους δούλους (αρχικά, προφανώς, τους νεότερους που έκαναν τις ελαφρές δουλειές οι ενήλικες εργάζονταν και οι ηλικιωμένοι είχαν άλλα καθήκοντα όπως παιδαγωγοί, επιστάτες) και ότι το «ἕστηκεν πρὸς ταῖς θύραις» είναι έκφραση που ισοδυναμεί με το ΝΕ «είναι στην πόρτα». (Έχοντας απλώς εξηγήσει ότι ἕστηκεν = στέκεται, αντιμετωπίζουμε ολόκληρη τη φράση ἕστηκεν πρὸς ταῖς θύραις ως στερεότυπη έκφραση]. Τι δεν σημαίνει λοιπόν κόπτω; [κόβω. Η σημασία έχει αλλάξει. Όμως χρησιμοποιούμε το παθητικό ρήμα κόπτομαι, με την έννοια επιμένω πολύ, ως ισοδύναμο του «χτυπιέμαι» (μεταφορικά). «Κόπτεται ότι είναι αθώος»= «χτυπιέται ότι»] 3 Πάλιν καθεύδεις, ὦ μιαρέ, σύ; Ὁρῶ σ ἐγὼ ἄδειπνον σήμερον. 2. Τι κάνει ο παῖς; [«καθεύδει»]. Πόσο ενοχλείται από αυτό ο δεσπότης; Από πού φαίνεται; (Ποια τιμωρία σχεδιάζει); [Τον βρίζει («βρωμιάρη»). Απειλεί να τον αφήσει νηστικό, χωρίς δείπνο, δηλ. βραδινό φαγητό]. 4 Μαίνεθ ὁ δεσπότης, τελέως μαίνεται. Οὐ μόνον δύσκολος ἀλλὰ καὶ φιλάργυρός ἐστι σφόδρα. 3. Αν ήσασταν σκηνοθέτης, πώς θα σκηνοθετούσατε στο θέατρο αυτή τη σκηνή; [Ο δούλος μονολογεί.] Γιατί δεν μπορεί να μιλά φωναχτά ; [Διότι κατηγορεί τον δεσπότην]. Πώς τον χαρακτηρίζει; [Τρελό, δύστροπο, φιλάργυρο.] Σε ποιο βαθμό του αποδίδει αυτές τις ιδιότητες; [τελέως μαίνεται, φιλάργυρος σφόδρα)]. 4. Τι έχει συμβεί με τη λέξη μαίνεθ και παρουσιάζει αυτή τη μορφή; [Έκθλιψη για ευφωνικούς λόγους, δάσυνση του τ μπροστά από το δασύ πνεύμα]. 5 Ἰδού, ὡς ὁ Βορέας θέω, ὦ δέσποτα.

5 5. Ποιος είναι ο Βορέας; [ Βοριάς, ο άνεμος]. Τι κάνει δηλαδή ο δούλος εδώ; [Τρέχει γρήγορα (προσοχή: η αναφορά στο Βοριά θα μπορούσε να δημιουργήσει εσφαλμένους συνειρμούς: πετώ, φυσώ)]. Δεύτερη υποενότητα (σκίτσα 6-9): Το σχέδιο 6 Εἴ τις γείτων ἐστί, ὃς αἰτεῖται κρόμμυον, σκόροδον, ἀρτίσκους, ὄξος, τάριχος, σταφυλάς, αἴγειον τυρόν, λέγε ὡς ὁ δεσπότης ἄπεστι. 6. Τίνος αἰτεῖται γείτων τις; [Τα διάφορα είδη διατροφής θα πρέπει να αναγνωρίζονται με τη σειρά της εικόνας. Διευκρινίζουμε ότι τάριχος (τό, άλλα κάποτε και ὁ, είναι το παστό ψάρι, αλλά η λέξη χρησιμοποιείται και για το παστό κρέας)] Τι είναι επομένως τα ἐπιτήδεια; [Τα βασικά, τα χρειώδη (απαραίτητα)]. 7. Ποιος άλλος σύνδεσμος θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί εδώ αντί του ὡς; [ὅτι]. Τι ιδιαίτερο παρουσιάζει το συγκεκριμένο παράδειγμα, που ίσως εξηγεί την προτίμηση του ὡς; [Η ειδική πρόταση που εισάγεται με το ὅτι κατά κανόνα περιέχει πληροφορίες που ο ομιλητής προσυπογράφει, θεωρεί αληθινές. Το «ὡς» εισάγει τα λόγια κάποιου, αλλά ταυτόχρονα μας ειδοποιεί ότι ο ομιλητής δεν θεωρεί απαραιτήτως ότι οι ισχυρισμοί που παραθέτει είναι αληθείς]. Το ὡς εμφανίστηκε και στην προηγούμενη πρόταση. Συγκρίνετε το νόημά του (τη λειτουργία του) και στις δύο προτάσεις. Θα μπορούσε και εκεί να αντικατασταθεί από το ὅτι; [όπως: ομοιωματικό, αναφορικό (Δεν χρειάζεται να υπεισέλθουμε στο στάδιο αυτό σε χαρακτηρισμό του, είναι σύνδεσμος αν και κατέληξε να χρησιμοποιείται χωρίς το ρήμα, ελλειπτικά προερχόμενος από αντίστοιχο επίρρημα) ότι: ειδικό]. 8. Ποια συνθετικά διακρίνετε στο ἄπεστι; [ ] Με ποιον τρόπο επιδρά η πρόθεση ἀπό στη σημασία του ἐστί; [Δηλώνει απομάκρυνση, απόσταση, απουσία από τον συγκεκριμένο τόπο. (Να επισημανθεί ότι και στα ΝΕ οι τρεις όροι που προτείναμε για την διασάφηση του νοήματος είναι σύνθετοι με το ἀπό-). ] 7 Οὐδὲν ἔχομεν τῶν ἐπιτηδείων ἐν τῷ οἴκῳ, διὰ πονηρόν τινα οἰκέτην, ὃς τὸν βίον μου κατέκλεψε καὶ λάθρᾳ ἐπώλησεν. 9. Τι δείχνει η φράση «διὰ πονηρόν τινα οἰκέτην»: χρόνο, μέσον, αιτία, τόπο, συμφωνία;

6 [αιτία παράλληλα με την αναγνώριση της λειτουργίας υποβάλλεται η υπαγωγή της αιτίας σε μια κατηγορία σχέσεων μαζί με άλλες σχέσεις που δηλώνονται με επιρρηματικούς προσδιορισμούς] Ποια νεοελληνική λέξη προέρχεται και ταιριάζει με την σημασία του «βίον», όπως χρησιμοποιείται εδώ; [βιος, περιουσία. (Θυμόμαστε και τα λόγια της Μεγάρας «ὅτι ὁ βίος ἐν Δελφοῖς οὐ πάνυ ῥᾴδιος ἦν». Με ποια σημασία είχε εκεί η λέξη βίος;) Έχουμε μπροστά μας μια ενδιαφέρουσα περίπτωση λέξης που διατηρεί στα Νέα Ελληνικά ακριβώς και τις δύο χρήσεις/σημασίες που είχε στα Αρχαία]. 10. Θυμάστε κάτι άλλο που έχει συμβεί «λάθρα» στις προηγούμενες ιστορίες μας; Στην πρώτη; (οι εικόνες βοηθούν); Στην τρίτη; [Η έξοδος του Ηρακλή από το σπίτι για να παίξει ζάρια, η αρπαγή της Ελένης ]. Ενώ στη δεύτερη ιστορία πώς διδάσκει ο Σωκράτης; [φανερῶς. Στο σημείο μάλιστα αυτό επιμένει ιδιαίτερα ο Ξενοφών στα Απομνημονεύματα, θέλοντας να δείξει ότι ο Σωκράτης είναι αθώος ως προς την κατηγορία της διαφθοράς των νέων: ό,τι έκανε το έκανε φανερά]. 8 Οὐδὲν λέγεις, ὦ δέσποτα. Οὐκ ἦν ποτέ σοι θεράπων ἕτερος πλὴν ἐμοῦ. 11. Ποια εντελώς αντίθετη έκφραση με το οὐδὲν λέγεις έχουμε συναντήσει; [ἀληθῆ λέγεις (2..8) Κατά λέξη θα σήμαινε: «δεν λες τίποτε». Το νόημα είναι: «Λες ανοησίες»]. [Στο σημείο αυτό εμφανίζεται η δοτική προσωπική, και ειδικότερα η κτητική, σε περιβάλλον που διευκολύνει την κατανόηση της λειτουργίας της, σύμφωνα με την ακόλουθη μεθόδευση]: 12. Πώς καταλαβαίνετε τη φράση οὐκ ἦν ποτέ θεράπων; [.. - Υπενθυμίζουμε ότι ἔστι σημαίνει και «υπάρχει» (βλ. προηγούμενη ενότητα, 3.9), άρα ἦν σημαίνει «υπήρχε»]. Τι δεν μας λέει η πρόταση αυτή; [ (Ένας δούλος κάπου πρέπει να ανήκει, είναι πλήρως εξαρτημένος, δεν είναι ελεύθερος, δεν έχει δικαιώματα κλπ. κλπ.) Σε ποιον ανήκει ο δούλος. Αυτό ακριβώς το κενό έρχεται να καλύψει το σοι. Φανερώνει τον ιδιοκτήτη, το πρόσωπο στο οποίο ανήκει ο δούλος. Η δοτική συχνά δηλώνει ένα πρόσωπο, στο οποίο αναφέρεται η πρόταση (αν δεν υπάρχει άλλος τρόπος, λ.χ. αν η σύνταξη δεν επιτρέπει να υπάρχει αντικείμενο). Πρέπει να γνωρίζουμε για ποιον γίνεται λόγος. Έτσι: - «ἔστι θεράπων» σημαίνει ; [«υπάρχει ένας δούλος»]. - «ἔστι μοι θεράπων» σημαίνει ; («υπάρχει ένας δούλος, που έχει κάποια σχέση με εμένα, δηλ. που ανήκει σε εμένα», επομένως «έχω έναν δούλο»). Η δοτική που δηλώνει το πρόσωπο που πρέπει να συνδέσουμε με το νόημα της πρότασης λέγεται δοτική προσωπική. Αν το ειδικότερο νόημα είναι, όπως εδώ, να μας δηλώσει τον ιδιοκτήτη ενός πράγματος, λέγεται δοτική προσωπική κτητική]. Επομένως: Οὐκ ἦν ποτέ σοι θεράπων ἕτερος πλὴν ἐμοῦ σημαίνει.

7 Με κινήσεις θα πρέπει να υποδηλώσουμε τη σημασία των «ἕτερος» (αν και εμφανίστηκε στο 1.1), «πλὴν ἐμοῦ» (λ.χ. κοφτή κίνηση απομάκρυνσης με το δάχτυλο που δείχνει εξαίρεση) [«Δεν είχες ποτέ άλλο δούλο εκτός από μένα»]. 9 Ταῦτα τοῖς ξένοις λέξομεν, ὦ ἐμβρόντητε! -Μανθάνω. Λέξω οὖν. -Ἐγὼ δ ἔνδον κρύπτομαι. 13. Όχι λέγομεν, αλλά λέξομεν. Όχι λέγω, αλλά λέξω. Δηλαδή; [ Όπως πείσεις (2.20), δώσεις (3.2)]. 14. ἐμβρόντητε: Διακρίνετε ποια μπορεί να είναι η αρχική σημασία και ποια η μεταφορική που έχει εδώ; (βοηθά η εικονογράφηση). [Χτυπημένος από κεραυνό, ηλίθιος]. 15. Προσοχή: Μανθάνω δεν σημαίνει «μαθαίνω», αλλά [καταλαβαίνω]. Τρίτη υποενότητα (σκίτσα 10-16): Η συνάντηση με τους ληστές Αφήνουμε την ιστορία (που βρίσκεται σε δραματική κορύφωση) να προχωρήσει γρήγορα, με τις ελάχιστες παρεμβάσεις. Σε περίπτωση που η ιστορία δεν ολοκληρωθεί σε μία περίοδο, συνιστάται να διακοπεί μετά από αυτήν την υποενότητα. Ο χρόνος που τυχόν θα περισσέψει στο τέλος της διδακτικής περιόδου, μπορεί να διατεθεί για ανάγνωση, και ενδεχομένως ανάπτυξη του φαινομένου της έγκλισης τόνου και του νόμου της τρισυλλαβίας (βλ. επόμενη διδακτική περίοδο). 10 Θεοί! Οὐχ εἷς, ἀλλὰ πολλοί εἰσι καὶ δὴ μεθύοντες. Δίνουμε τη γλωσσική πληροφορία: καὶ δὴ: «και μάλιστα», το χρησιμοποιούμε κι εμείς κάποτε. Το δή είναι μόριο που χρησιμοποιείται για περισσότερη έμφαση σε κάποιον όρο που περιέχεται στην ίδια την πρόταση (την προηγούμενη ή, συνηθέστερα, την επόμενη λέξη, όπως εδώ στο μεθύοντες). 11 Χαίρετ ὦ ξένοι. Τίνες ἐστέ; Ποδαποὶ δέ; Μάθετε ὡς ὁ δεσπότης ἀπ οἴκου ἐστί, φησὶ δ ὡς. 16. [Ποδαποί:] Ο Σωκράτης ήταν [ἡμεδαπός] ένας Συρακούσιος στην Αθήνα είναι... [ἀλλοδαπός] Σημασία του ποδαπός; [είναι ερωτηματικό: από ποιο μέρος;] 17. ἀπ οἴκου ἐστί: ποια εναλλακτική διατύπωση συναντήσαμε; [Βλέπουμε ότι η πρόθεση έχει την ίδια σημασία σε έναν εμπρόθετο προσδιορισμό και σ ένα σύνθετο ρήμα]. 18. φησὶ δ ὡς : χρησιμοποιείται αντί του ; [λέγει δ ὡς

8 Ενδέχεται η απάντηση να καθυστερήσει, ή να μη δοθεί. Ο δεσπότης είχε πει λέξομεν, ο δούλος τώρα αποδίδει τα λόγια (που δεν θα προλάβει να πει) στον δεσπότην. Μπορούμε να αναφέρουμε το πρώτο πρόσωπο του ρήματος (φημί), προσθέτοντας ότι μαζί με το εἰμί και ένα-δύο άλλα που θα συναντήσουμε, παρουσιάζουν ιδιόμορφη κλίση, η οποία (εκτός από το εἰμί) δεν θα μας απασχολήσει φέτος]. 12 Ἄπελθ ἐκ τοῦ μέσου, τρισάθλιε. Κόμιζε δεῦρο τοὺς ἀσκούς, ἵν ἀποσωθῇς. Ποῦ δὲ πίθοι, οἶνος τ ἀνθοσμίας; Ἀκρατίσματος ὥρα ἐστί. 19. Ποια η διαφορά ανάμεσα στο «ἐλθέ» και το «ἄπελθε»; Πού οφείλεται; [στην πρόθεση ἀπό]. Το «δεῦρο» καλό είναι να επεξηγηθεί κατά την ανάγνωση με κίνηση που να δείχνει το «προς τα εδώ». Θα χρειαστεί να γίνουν στη συνέχεια αρκετές λεξιλογικές διευκρινίσεις (με λιγότερες ερωτήσεις, αν μπορεί να επιτευχθεί ο στόχος της ολοκλήρωσης εντός μιας περιόδου. Αν επιλεγεί η μέθοδος των ερωτήσεων, προτάσεις δίδονται σε παρένθεση). 20. Η φράση κόμιζε δεῦρο τοὺς ἀσκούς, ἵν ἀποσωθῇς περιέχει προφανώς μια προσταγή. Περιέχει και κάτι άλλο; Με έμμεσο τρόπο; [απειλή συχνά διατυπώνουμε τις απειλές μας έμμεσα, βλ. και παραπάνω 4.3] Τι του λέει του δούλου, και τί υπονεί ο ξένος; [ Επιδιώκουμε να πάρουμε απάντηση που να περιέχει ορθή απόδοση του ἵν ἀποσωθῇς. Προσθέτουμε τις απαραίτητες πληροφορίες και διευκρινίσεις. - Το ἵνα είναι σύνδεσμος από τον οποίον κατάγεται ένα πολύ συνηθισμένο ΝΕ μόριο, το να. Σημασία «για να». - το ἀποσωθῇς είναι ο πρώτος τύπος της υποτακτικής που συναντάμε. Αρκεί να αναφέρουμε ότι πρόκειται για τη συγκεκριμένη έγκλιση και να παραπέμψουμε σε μελλοντική συζήτηση]. [- πίθοι=πιθάρια - οἶνος ἀνθοσμίας; Κρασί αρωματισμένο με λουλούδια - Ἀκράτισμα: Κολατσιό, όπου βουτούσαν ψωμί στο κρασί (ἄκρατος οἶνος). Βλ. παρακάτω τις αρχαιογνωστικές πληροφορίες στο βιβλίο του καθηγητή] 13 Ἀντιβολῶ ὑμᾶς, ὦ μακάριοι, μή μοι παρέχετε πράγματα, 14 ὅτι πληγὰς λαμβάνω ἀεὶ διὰ τὰς κλοπάς. 21. Οι ληστές σύστησαν στο δούλο να ικανοποιήσει αμέσως τα αιτήματά τους, προκειμένου να γλιτώσει. Αυτός ποια στρατηγική ακολουθεί; Κατευθύνουμε την απάντηση/συζήτηση με τρόπο που να λεχθούν σαφώς, από μαθήτριες και μαθητές, και επικουρικά από εμάς, όσα χρειάζεται για να διασφαλισθεί η κατανόηση του κειμένου. [-παρακαλεί: ἀντιβολῶ (θα πρέπει να έχει δειχθεί παραστατικά η σημασία του με παρακλητική κίνηση των χεριών, δηλ. ενωμένες παλάμες, τα δάχτυλα να δείχνουν προς τα επάνω)

9 - καλοπιάνει (προσφώνηση μακάριοι δεν αρμόζει εδώ, μακάριοι χαρακτηρίζονται οι θεοί κλπ., κάποιοι τους οποίους θεωρούμε πρότυπα, - επικαλείται το συναίσθημα, μειώνει τον εαυτό του: «μη με βάζετε σε μπελάδες, μη μου προκαλείτε φασαρίες, διότι.»]. [Επισημαίνουμε ότι: - ὅτι: Το έχουμε συναντήσει να εισάγει ειδική πρόταση (ότι), εδώ όμως κοντά στο ΝΕ διότι, αιτιολογικό. - πληγὰς λαμβάνω. ΝΕ «πληγή»: το αποτέλεσμα του χτυπήματος. ΑΕ: το ίδιο το χτύπημα]. 22. Διὰ τὰς κλοπάς : Τι δηλώνει; Συνοδεία, όργανο, αιτία, χρόνο ; [...] 15 Οὐδέν ἐστιν ἐν τῇ οἰκίᾳ λόγου ἄξιον. Ἀργύριον μέντοι, ἐν τῷ οἰκίσκῳ ἐκείνῳ ζητεῖτε. 23. Τι σημαίνει το ἐστίν; [υπάρχει υπαρκτικό, όχι συνδετικό (επεξηγούμε σύντομα και αυτόν τον όρο με ένα-δύο παραδείγματα)]. Τι δεν υπάρχει ἐν τῇ οἰκίᾳ; [τίποτε άξιο λόγου, αξιόλογο]. 24. Στο άκουσμα της πρώτης πρότασης (οὐδέν ἐστιν ἐν τῇ οἰκίᾳ λόγου ἄξιον) πώς θα μπορούσαν να αντιδράσουν οι ληστές; Τι φροντίζει λοιπόν να κάνει ο δούλος; [Προχωρεί αμέσως σε αντιπρόταση, και μάλιστα φροντίζει οι πρώτες λέξεις να προδιαθέτουν ανάλογα τους ληστές: - Ἀργύριον. Χρήματα, προέρχεται από τα αργυρά (ασημένια) νομίσματα (η Αθήνα είχε στο Σούνιο κοιτάσματα αργύρου) - Μέντοι: τους προετοιμάζουν να ακούσουν κάτι (σχετικό με χρήματα), που έρχεται σε αντίθεση με το πρώτο, αρνητικό μήνυμα (οὐδέν ἐστιν ἐν τῇ οἰκίᾳ λόγου ἄξιον)]. 25. ζητεῖτε. Ποια η διαφορά στη σημασία του άραγε από τα ΝΕ; [Στα ΑΕ έχει τη σημασία «αναζητώ», δηλ. ψάχνω κάτι μόνος μου, ενώ στα ΝΕ χρησιμοποιείται όταν απευθύνουμε ένα αίτημα σε κάποιον]. 16 Εὐθύς, εὐθὺς ἐπὶ τὰ χρήματα! Τέταρτη υποενότητα (σκίτσα 10-16): Η καταδίωξη των ληστών και οι απορίες του δούλου Θα χρειαστεί να δώσουμε κάποιες δύσκολες λέξεις, για άλλες θα προτρέψουμε τους μαθητές και μαθήτριες να ανατρέξουν στο Λεξιλόγιο. Αυτό μπορεί να ζητηθεί και προκαταβολικά, ως κατ οίκον καθήκον, εάν η επεξεργασία κατά την πρώτη διδακτική περίοδο σταματήσει στο τέλος της τρίτης υποενότητας. 17 Πάντα κατήκουσα, ὦ κατάρατε, καὶ νὴ Δία κατέδομαί σε ζῶντα. Πᾶσι τοῖς ἐν τῷ τόπῳ παράδειγμα ποιήσω. 26. Κατήκουσα: όχι απλώς ἤκουσα. Ποια η διαφορά ανάμεσα στα δύο; [ ] Μπορείτε να ανατρέξετε στο Λεξιλόγιο για να δείτε ποια ακριβώς είναι η σημασία του ρήματος;

10 [«Ἄκουσα καλά», αλλά και η σημασία «κρυφακούω» συνυπάρχει - Με τον τρόπο αυτό γίνεται εξάσκηση στη χρήση του λεξιλογίου και στην επιλογή της κατάλληλης σημασίας]. 27. Κατέδομαί σε ζῶντα: Για τις λέξεις αυτές θα χρειαστεί να ανατρέξουμε πρώτα στα λεξιλογικά στοιχεία μετά το κείμενο, τα οποία ίσως μας παραπέμψουν στο Λεξιλόγιο. [«ἐσθίω», μέλλων «ἔδομαι» (ανώμαλο), από τη ρίζα προέρχονται: έδεσμα, εδώδιμος. Σημασία της φράσης: «θα σε φάω ζωντανό»]. [ζώντα: Είναι μετοχή, ένας τύπος που παράγεται από ρήματα, αλλά έχει τρία γένη και πτώσεις, όπως τα επίθετα (θυμίζουμε: κρατουμένη, καλούμενος)]. Ποια μπορεί να είναι η διαφορά που επιφέρει η σύνθεση με την πρόθεση κατά; [ενισχύει τη σημασία, επιτείνει. Διατηρείται στα Νέα Ελληνικά: «κατακομματιάζω», «καταχρεωμένος», «κατακουράστηκα»]. [Για τη φράση πᾶσι τοῖς ἐν τῷ τόπῳ παράδειγμα ποιήσω αρκούμαστε σε απόδοση του νοήματος, ξεκινώντας αυτή τη φορά από τη γενική σημασία που μπορεί να αναγνωρισθεί χάρη στις γνωστές λέξεις]. Εμείς λέμε «θα σε τιμωρήσω παραδειγματικά» - «θα σε κάνω παράδειγμα για όλους σ αυτό το μέρος, στο χωριό». 18 Ὄφιν ἐν κόλπῳ εἶχον τὸν Πυρρίαν, οὐκ εἰδώς! 28. Ὄφιν ἐν κόλπῳ εἶχον: Σας θυμίζει κάποια ΝΕ παροιμία; [«Είχα ένα φίδι στον κόρφο μου». Βοηθά και η εικόνα]. οὐκ εἰδώς: «χωρίς να το ξέρω». Εἰδώς είναι μετοχή, και σημαίνει «αυτός που γνωρίζει». Από την ίδια ρίζα η λέξη είδηση. 19 Προσέλθετε, γείτονες, δέομαι ὑμῶν! Δώσω δίκην ἐκείνοις ἀξίαν τῶν ἔργων. δέομαι ὑμῶν: σας παρακαλώ δώσω δίκην: θα τιμωρήσω (πρόκειται για έκφραση) ἀξίαν τῶν ἔργων: ποια παραπλήσια έκφραση συναντήσαμε; (ἄξιον λόγου) = «αντάξια των πράξεών τους» 20 Οὐ φέρω τύχην ἐμήν. Πῶς οὐκ αἰσθάνεται ὁ δεσπότης ὅτι δόλῳ τοὺς μεθύοντας πόρρω τῆς οἰκίας ἐξέπεμψα, ἵνα σῴσω τὰ ἔνδον; 29. Οὐ φέρω τύχην ἐμήν: ποια αντίστοιχη και συγγενής έκφραση υπάρχει στα ΝΕ (ρήμα αντί του φέρω): υποφέρω [Θα χρειαστεί ίσως κατά την ανάλυση της φράσης να παραπέμψουμε στην κυριολεκτική σημασία του ρήματος (όπως το συναντήσαμε στην ενότητα 1) και επίσης να προαγάγουμε την καλύτερη κατανόηση του νοήματος χρησιμοποιώντας σε μια προσωρινή απόδοση το ρήμα μπορώ: «δεν μπορώ να υποφέρω, να αντέξω την τύχη μου», «δεν αντέχω την μοίρα μου» κλπ.]. 30. Ποια είναι η απορία του κακόμοιρου του δούλου; Γιατί αγανακτεί; [Η απάντηση επιδιώκεται να οδηγήσει σε διαλεύκανση του νοήματος επιμέρους λέξεων ή εκφράσεων: αἰσθάνεται («με τη σημασία «αντιλαμβάνεται, καταλαβαίνει»)

11 ἐξέπεμψα («έστειλα μακριά από εδώ, έξω από το σπίτι») κλπ. Οι λέξεις ἵνα, μεθύοντες, πόρρω, ἔνδον θεωρούνται γνωστές από προηγούμενες ενότητες (πόρρω) ή από τα προηγούμενα αυτού του διαλόγου]. 31. δόλῳ: Ποια πτώση είναι αυτή; [δοτική] Με ποια σημασία χρησιμοποιείται; [δείχνει τον τρόπο, «με δόλο», «με κόλπο», «χρησιμοποιώντας τέχνασμα»]. 21 Τουτὶ τὸ κακὸν τί βούλεται; Φεύγετε, βαλλόμεθα λίθοις τε καὶ ὀστράκοις. [Δίνουμε ή εκμαιεύουμε τα εξής γλωσσικά: τουτὶ: το ί (οὑτοσί) επιτείνει τη δεικτική λειτουργία, προσδίδει παραστατικότητα («αυτό εδώ») τὸ κακὸν: «η συμφορά», «το κακό που μας βρήκε» τί βούλεται: έκφραση για το «τί είναι» βαλλόμεθα: βάλλω = πετώ, ρίχνω, χτυπώ λίθοις ὀστράκοις: δοτική του μέσου]. 22 Ἀπάγετ ἐς κόρακας, ἀνδροφόνα θηρία. Κακοὺς κακῶς ἀπολέσω. [Δίνουμε ή εκμαιεύουμε τα εξής γλωσσικά: ἀπάγετ ἐς κόρακας = «πηγαίνετε/τραβάτε στον κόρακα/στον αγύριστο κλπ.» ἀπολέσω: κατά λέξη «θα σας εξοντώσω, θα σας εξαφανίσω». (Σημειώνεται ότι προτιμήθηκε ο απλούστερος τύπος του μέλλοντος, έναντι του συχνότερου αττικού ἀπολῶ). κακοὺς κακῶς: συνηθισμένη φράση, από την οποία βγήκε το νεοελληνικό επίρρημα «κακήν κακώς». Αρχικά επίρρημα είναι μόνο το κακῶς, ενώ το κακούς, σε αιτιατική, είναι αντικείμενο του ρήματος, ενν. «εσάς τους κακούς, εσάς που είστε κακοί»] 23 Σύ δ, ὦ Πυρρία, θᾶττον πορεύου οἴκαδε καὶ παρασκεύαζέ μοι ἄριστον. Καὶ τὴν θύραν ἄνοιγε μηδενί, ἕως ἂν ἔλθω δεῦρ ἐγὼ πάλιν. 32. Ποια λέξη προσδιορίζει, με ποια λέξη πάει μαζί το θᾶττον; [πορεύου] Τι πρέπει να σημαίνει; [«Γρήγορα». Για την ακρίβεια είναι συγκριτικός βαθμός του επιρρήματος (ταχέως). Βλέπουμε ότι ο συγκριτικός βαθμός δεν έχει την συνηθισμένη κατάληξη των επιρρημάτων ( ; -ως), αλλά ον, όπως ( ; -μᾶλλον)]. 33. Ποια γνωστή λέξη αναγνωρίζουμε στο οἴκαδε; [οἶκος, οἰκία] Το νόημα του οἴκαδε πώς το αντιλαμβάνεστε, τι θέλει να πει ο δεσπότης; [να πάει στο σπίτι] Ο τύπος με τη συγκεκριμένη κατάληξη σας θυμίζει κάτι; [Ἀθήναζε] 34. Του λέει λοιπόν να επιστρέψει γρήγορα στο σπίτι, και να κάνει τι; [Για το ἄριστον που μπορεί εύκολα να παρετυμολογηθεί και να παρεξηγηθεί, στηρίγματα για την κατανόηση θα αναζητήσουμε στο γενικό νόημα και στην εικονογράφηση].

12 [Δίνουμε απευθείας την πληροφορία ότι το ἂν είναι μόριο που χρησιμοποιείται σε ορισμένες προτάσεις που αναφέρονται όχι σε κάτι πραγματικό (δηλ. γεγονός που έχει συμβεί), αλλά σε κάτι που περιμένουμε να συμβεί, θέλουμε, υποθέτουμε, σκοπεύουμε, προσπαθούμε, ευχόμαστε κλπ. να συμβεί στο μέλλον. Το ἕως είναι από τους συνδέσμους που κανονικά απαιτούν την παρουσία του. Και το γνωστό μας ἐάν, δεν είναι παρά εἰ + ἄν σε περιπτώσεις που η υπόθεσή μας αναφέρεται σε κάτι μελλοντικό. Και το υποθετικό ἄν (που τελικά επικράτησε και το χρησιμοποιούμε και στα Νέα Ελληνικά, είναι η απλουστευμένη μορφή του ἐάν)]. 35. Γιατί ο δεσπότης λέει ἄνοιγε μηδενί και όχι ἄνοιγε οὐδενί; [Το μὴ και το μηδείς κλπ. χρησιμοποιούνται αντί για το οὐ και για το οὐδείς σε ανάλογες περιπτώσεις με αυτές που αναφέραμε προηγουμένως για το ἄν. Έτσι εδώ δεν αναφέρεται σε κάτι πραγματικό, που έχει γίνει, αλλά αναφέρεται στο μέλλον, και μάλιστα σε κάτι που δεν θέλει να γίνει]. 24 Χάριν οὐ μετρίαν προσοφείλει τοῖς γείτοσι, ὃς γειτόνων προσαγορεύει πρότερος οὐδένα, πλὴν ἐξ ἀνάγκης. Χάριν τοῖς γείτοσι, ὃς γειτόνων οὐδένα, πλὴν ἐξ ἀνάγκης. Επιχειρούμε να καθοδηγήσουμε με ερωτήσεις μια συζήτηση που θα αποφέρει διατυπώσεις που αντιστοιχούν τόσο στο γενικό νόημα, όσο και στο νόημα επιμέρους λέξεων και εκφράσεων. 36. Πώς είδαμε μέχρι στιγμής στο διάλογο τις σχέσεις του πρωταγωνιστή με τους γείτονες; [Τους κάλεσε, ανταποκρίθηκαν]. Πώς ξέρουμε ότι ανταποκρίθηκαν; Τους είδαμε; [Το συμπεραίνουμε, κυρίως από εδώ]. Δηλαδή; [Λέγεται ότι τους χρωστά χάρη κλπ., διευκρινίζουμε τη σημασία των προσοφείλει, οὐ μετρίαν, και στη συνέχεια των προσαγορεύει, πρότερος]. Ποιες ήταν μέχρι τώρα οι σχέσεις του πρωταγωνιστή με τους γείτονες; [Δεν τους μιλούσε, παρά μόνο όταν τους είχε ανάγκη].

13 Αρχαιογνωστικές πληροφορίες (Η αναφορά τους είναι προαιρετική, μπορεί να γίνει τμηματικά, σε σημεία που θα κριθεί πρόσφορο) Δούλος - Οἰκέτης Στην αρχαία Αθήνα οι δούλοι ήταν αιχμάλωτοι πολέμου, θύματα δουλεμπορίου ή πολίτες που αδυνατούσαν να πληρώσουν τα χρέη τους και έχαναν τα πολιτικά τους δικαιώματα. Υπήρχαν διάφορες κατηγορίες δούλων: αυτοί που εργάζονταν στα μεταλλεία του Λαυρίου, οι δημόσιοι δούλοι (αστυνομικοί με δικαίωμα να ραβδίζουν τους πολίτες, εργάτες και υπάλληλοι) και οι οικιακοί δούλοι (οἰκέτες). Κάποιες κατηγορίες δούλων αμείβονταν (και έδιναν μέρος της αμοιβής στους κυρίους τους), είχαν δικό τους σπίτι, ενώ κάποιοι κατάφεραν να εξαγοράσουν την ελευθερία τους. Οι δούλοι δεν ξεχώριζαν εξωτερικά από τους Αθηναίους πολίτες, είχαν ελευθερία συμπεριφοράς απέναντι στα αφεντικά τους και προστατεύονταν από τον νόμο. Οι οἰκέτες θεωρούνταν μέλη της οικογένειας. Έναν νέο οικέτη τον υποδέχονταν στο σπίτι με ξηρούς καρπούς, που συμβόλιζε ότι στο εξής η ζωή του θα ήταν γλυκιά. Ο οικιακός δούλος έκανε όλες τις εργασίες του σπιτιού (καθάρισμα, μαγείρεμα κ.λπ.), βοηθούσε στα κτήματα της οικογένειας, αναλάμβανε τη συνοδεία των παιδιών στο σχολείο (παιδαγωγός) και συμμετείχε στις θρησκευτικές τελετές της οικογένειας. Ο γέρος δούλος έχαιρε σεβασμού. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν η Ευρύκλεια και ο Εύμαιος στα ομηρικά έπη. Διατροφή Η διατροφή των αρχαίων Ελλήνων ήταν ιδιαίτερα λιτή και βασιζόταν στο ελαιόλαδο, το σιτάρι και το κρασί (αναμεμειγμένο με νερό). Οι αρχαίοι Έλληνες κατανάλωναν επίσης λαχανικά, φρούτα, όσπρια, γαλακτοκομικά - κυρίως τυρί-, μέλι (η ζάχαρη ήταν άγνωστη), ξηρούς καρπούς και καρυκεύματα. Πλούσια ήταν η κατανάλωση ψαριού και πιο περιορισμένη αυτή του κρέατος (εξαρτιόταν από την οικονομική κατάσταση της οικογένειας, αλλά και τον τόπο διαμονής της - κοντά ή μακριά από τη θάλασσα). Οι αρχαίοι Έλληνες έτρωγαν τρεις φορές τη μέρα: πρωινό (ἀκράτισμα), συνήθως κριθαρένιο ψωμί βουτηγμένο σε κρασί (ἄκρατος οἶνος) και ίσως ελιές, σύκα, ξηρούς καρπούς μεσημεριανό (ἄριστον), σύντομο γεύμα με ψωμί, τυρί, ελιές, σύκα και ξηρά φρούτα βραδινό (δεῖπνον), το οποίο ήταν το πιο σημαντικό και πλούσιο γεύμα της ημέρας. Ιδιαίτερη θέση στην κοινωνική ζωή των αρχαίων Ελλήνων κατείχαν οι συνεστιάσεις με φίλους, τα γνωστά συμπόσια. Σε αυτά, το σύντομο φαγητό ακολουθούσε παρατεταμένο ποτό (συν-πόσιον) και διασκέδαση (παιχνίδια, μουσική, χορός). Α ν ά θ ε σ η κ α τ ο ί κ ο ν ε ρ γ α σ ί α ς 1. Προετοιμασία για ορθή και εκφραστική ανάγνωση του κειμένου μεγαλοφώνως. 2. Ασκήσεις βιβλίου 6, 8 και 9. (Επιλέγονται ασκήσεις που μπορούν να λυθούν ακόμη κι αν δεν έχει ολοκληρωθεί η επεξεργασία του κειμένου).

14 Π ε ρ ί ο δ ο ς 2 η Ανάγνωση (μέχρι το σημείο όπου έχουμε φθάσει) Γλωσσική διευκρίνιση Εγκλιτικές λέξεις - Νόμος τρισυλλαβίας. Με αφορμή την ανάγνωση και ενδεχόμενα σφάλματα, εξηγούμε ότι ορισμένες λέξεις δεν τονίζονται, αλλά ο τόνος τους είτε χάνεται είτε μεταφέρεται στην προηγούμενη λέξη. Νεοελληνικά παραδείγματα: Ασθενείς τύποι προσωπικής και κτητικής αντωνυμίας. «Με φώναξε η αδελφή μου». «Δώσε μου το μολύβι σου». (ο τόνος χάνεται). Και στα νέα ελληνικά ο τόνος μπορεί να μεταφέρεται: «Κοίταξέ το», «ο δάσκαλός μας». Πότε μεταφέρεται ο τόνος; Όταν η προηγούμενη λέξη τονίζεται στην τρίτη συλλαβή από το τέλος, είναι δηλαδή προπαροξύτονη. Αυτό συμβαίνει διότι υπάρχει ένας φωνητικός νόμος που ζητά κάθε λέξη να τονίζεται σε μία από τις τρεις τελευταίες συλλαβές όχι πιο πριν. Γι αυτό και καμία πολυσύλλαβη λέξη δεν τονίζεται πριν την προπαραλήγουσα. Δεν μπορεί δηλαδή η γλώσσα να ανεχθεί έναν τόνο στη φράση (που φωνητικά προφέρεται σαν ενιαίο σύνολο, δηλ. σαν μία λέξη, καθώς χάνεται ο τόνος της αντωνυμίας) «το κατάστημα σας» (τέταρτη συλλαβή από το τέλος), αλλά προφέρει τον τόνο της αντωνυμίας στην τελευταία συλλαβή του ουσιαστικού: «το κατάστημά σας» (Στα Κυπριακά πάντως το φαινόμενο παρουσιάζει εξασθένηση)! Ο φωνητικός αυτός νόμος ονομάζεται νόμος της τρισυλλαβίας. Στα αρχαία ελληνικά τα πράγματα είναι εντελώς αντίστοιχα. Θυμηθείτε ακόμη ότι η προπαραλήγουσα δεν τονίζεται, όταν η λήγουσα είναι μακρά. Τώρα καταλαβαίνουμε τον λόγο: Η μακρά λήγουσα προφέρεται κατά κάποιο τρόπο σαν δύο συλλαβές, έτσι η προπαραλήγουσα φωνητικά είναι σαν τέταρτη συλλαβή από το τέλος. Επαναλαμβάνονται και τονίζονται κάποια σημεία για τα φαινόμενα που αντιστοιχούν στους στόχους εκμάθησης της ενότητας. Ολοκλήρωση επεξεργασίας κειμένου Διόρθωση ασκήσεων Εργασίες στην τάξη: Άσκηση 4 και 7 Α ν ά θ ε σ η κ α τ ο ί κ ο ν ε ρ γ α σ ί α ς Άσκηση 3 Άσκηση 5 Άσκηση 10 Άσκηση 11 Γραμματική άσκηση Να βρεθούν στα κείμενα 2, 3 και 4 και να καταγραφούν όλες οι περιπτώσεις έγκλισης τόνου.

15 Π ε ρ ί ο δ ο ς 3 η Ανάγνωση Διόρθωση ασκήσεων Κατά τη διόρθωση της πρόσθετης γραμματικής άσκησης: Να γίνει στην τάξη προσπάθεια οργάνωσης των εγκλιτικών λέξεων σε ομάδες (εἰμί, αόριστη αντωνυμία τις, ασθενείς τύποι της προσωπικής αντωνυμίας, μόρια). Ασκήσεις στην τάξη Άσκηση 1 Άσκηση 2 Άσκηση 13 Γραμματική άσκηση Να βρεθούν στο κείμενο όλες οι εκφράσεις που δηλώνουν τόπο. Να καθαρογραφούν στο τετράδιο (δεν θα εξεταστεί στο επόμενο μάθημα). Στο μέλλον μπορεί ο κατάλογος να συμπληρώνεται από άλλους τρόπους έκφρασης (λ.χ. στο επόμενο κείμενο εμφανίζεται ο εμπρόθετος παρά + αιτιατική).

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου. Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο. Α Τετράμηνο

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου. Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο. Α Τετράμηνο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο Α Τετράμηνο Το δειγματικό δοκίμιο αξιολόγησης που ακολουθεί βασίζεται στον γενικό τύπο διαγωνίσματος που

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα

Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα Ενότητα 1 Το ταξίδι των λέξεων στον χρόνο Η επιβίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Βασικέ Οδηγίε : ίνεται ιδιαίτερη σηµασία στην εισαγωγή στα ρητορικά κείµενα (Βιβλίο Ρητορικών Κειµένων Μαθητή, Βιβλίο εκπαιδευτικού). Σε κάθε περίοδο διδασκαλία θα πρέπει να γίνεται ανάγνωση ολόκληρη τη

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόταση. Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα.

Η πρόταση. Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα. Η πρόταση Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα. Ορθογραφικές παρατηρήσεις 1. Το πρώτο γράμμα κάθε πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

Με την προσδοκία ότι το βιβλίο αυτό θα αποβεί χρήσιμο σε μαθητές και συναδέλφους φιλολόγους, εύχομαι καλή επιτυχία στο έργο τους.

Με την προσδοκία ότι το βιβλίο αυτό θα αποβεί χρήσιμο σε μαθητές και συναδέλφους φιλολόγους, εύχομαι καλή επιτυχία στο έργο τους. 5 Πρόλογος Το βιβλίο αυτό αποτελεί μια βελτιωμένη έκδοση του Συντακτικού της αρχαίας ελληνικής γλώσσας σε πίνακες που κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2000. Η επανέκδοσή του κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια Ανάπτυξης Λόγου και Οµιλίας

Στάδια Ανάπτυξης Λόγου και Οµιλίας Στάδια Ανάπτυξης Λόγου και Οµιλίας Το παιδί ξεδιπλώνει τις γλωσσικές ικανότητες του µε το χρόνο. Όλα τα παιδιά είναι διαφορετικά µεταξύ τους και το κάθε ένα έχει το δικό του ρυθµό. Τα στάδια ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, Αγαπητοί μου

Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, Αγαπητοί μου Αρχαία Ελληνική Γλώσσα: η βασική μέθοδος διδασκαλίας της Νεοελληνικής ως ξένης γλώσσας ΤΑΤΙΑ ΜΤΒΑΡΕΛΙΤΖΕ Υποψήφια διδάκτωρ του Ινστιτούτου Κλασσικής Φιλολογίας, Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΜΙ= είμαι, υπάρχω. ΥΠΟΤΑ- ΚΤΙΚΗ ω ης η ωμεν. ισθι εστω. εσοίμην εσοιο εσοιτο εσοίμεθα εσοισθε εσοιντο ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΘΗΛΥΚΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟ. ο υσης ο υσ η ο υσαν

ΕΙΜΙ= είμαι, υπάρχω. ΥΠΟΤΑ- ΚΤΙΚΗ ω ης η ωμεν. ισθι εστω. εσοίμην εσοιο εσοιτο εσοίμεθα εσοισθε εσοιντο ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΘΗΛΥΚΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟ. ο υσης ο υσ η ο υσαν ΕΙΜΙ= είμαι, υπάρχω Ε- ΝΕ- ΣΤΩ- ΤΑΣ ΠΑ- ΡΑ- ΤΑ- ΤΙ- ΚΟΣ ΜΕΛ- ΛΟ- ΝΤΑΣ ΚΛΙΣΗ ΟΡΙΣΤΙ- ΚΗ ε ιμί ε ι εστί(ν) εσμέν εστέ ε ισί(ν) η/ ην ησθα ην ημεν ησαν εσομαι εσ η/ εσει εσται εσόμεθα εσεσθε εσονται ΥΠΟΤΑ-

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Παράσχου. «Το χάνουμε!»

Σοφία Παράσχου. «Το χάνουμε!» 1 Σειρά Σπουργιτάκια Εκδόσεις Πατάκη «Το χάνουμε!» Σοφία Παράσχου Εικονογράφηση: Βαγγέλης Ελευθερίου Σελ. 52 Δραστηριότητες για Α & Β τάξη Συγγραφέας: Η Σοφία Παράσχου γεννήθηκε στην Κάρπαθο και ζει στην

Διαβάστε περισσότερα

Pos matome Griko: Το εκπαιδευτικό υλικό. Β Επίπεδο για ενηλίκους. Μαριάννα Κατσογιάννου, Γλωσσολόγος, Καθηγήτρια, Παν/μιο Κύπρου

Pos matome Griko: Το εκπαιδευτικό υλικό. Β Επίπεδο για ενηλίκους. Μαριάννα Κατσογιάννου, Γλωσσολόγος, Καθηγήτρια, Παν/μιο Κύπρου Pos matome Griko: Το εκπαιδευτικό υλικό. Β Επίπεδο για ενηλίκους Μαριάννα Κατσογιάννου, Γλωσσολόγος, Καθηγήτρια, Παν/μιο Κύπρου Χαιρετίζοντας την σημερινή εκδήλωση εκ μέρους του Πανεπιστημίου Κύπρου, θα

Διαβάστε περισσότερα

Συντακτικό. χρόνου. Απρόσωπα ρήματα και εκφράσεις Προσοχή ουσιαστ.(σε ονομαστ.)+ἐστί ουδέτερο επιθέτου+ἐστί(π.χ. ἄξιον ἐστί) ουδέτερο μτχ.

Συντακτικό. χρόνου. Απρόσωπα ρήματα και εκφράσεις Προσοχή ουσιαστ.(σε ονομαστ.)+ἐστί ουδέτερο επιθέτου+ἐστί(π.χ. ἄξιον ἐστί) ουδέτερο μτχ. Συντακτικό Υποκείμενο -οτιδήποτε έχει άρθρο -εμπρόθετος προσδιορισμός(ἀμφί+αιτ.=ποσό κατά προσέγγιση) -Υποκ.απαρεμφάτου(ταυτοπροσωπία-ετεροπροσωπία) -Υποκ.μετοχής=ίδια πτώση,γένος,αριθμό με τη μετοχή (εκτός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ β ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ β ΛΥΚΕΙΟΥ Ξενοφῶντος, Ἑλληνικά, 1,1,27-28 Ἐν δὲ τῷ χρόνῳ τούτῳ ἠγγέλθη τοῖς τῶν Συρακοσίων στρατηγοῖς οἴκοθεν ὅτι φεύγοιεν ὑπὸ τοῦ δήμου. Συγκαλέσαντες οὖν τοὺς ἑαυτῶν στρατιώτας Ἑρμοκράτους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 1: Ἴσως οὖν εἴποιεν ἂν πολλοὶ τῶν φασκόντων φιλοσοφεῖν, ὅτι οὐκ ἄν ποτε ὁ δίκαιος ἄδικος γένοιτο, οὐδὲ ὁ σώφρων

Διαβάστε περισσότερα

Περιληπτικά, τα βήματα που ακολουθούμε γενικά είναι τα εξής:

Περιληπτικά, τα βήματα που ακολουθούμε γενικά είναι τα εξής: Αυτό που πρέπει να θυμόμαστε, για να μη στεναχωριόμαστε, είναι πως τόσο στις εξισώσεις, όσο και στις ανισώσεις 1ου βαθμού, που θέλουμε να λύσουμε, ακολουθούμε ακριβώς τα ίδια βήματα! Εκεί που πρεπει να

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να μάθετε το παιδί, να προστατεύει τον εαυτό του!

Πώς να μάθετε το παιδί, να προστατεύει τον εαυτό του! Πώς να μάθετε το παιδί, να προστατεύει τον εαυτό του! Όλοι οι γονείς, αλλά ιδιαίτερα οι μονογονείς, έχουν ένα άγχος παραπάνω σε ό,τι αφορά την ασφάλεια του παιδιού τους. Μία φίλη διαζευγμένη με ένα κοριτσάκι

Διαβάστε περισσότερα

για ξένους υ ISBN: 978-960-501-463-6 ΒΟΗΘ. ΚΩΔ. ΜΗΧ/ΣΗΣ 5463

για ξένους υ ISBN: 978-960-501-463-6 ΒΟΗΘ. ΚΩΔ. ΜΗΧ/ΣΗΣ 5463 για ξένους υ πέδο ι π ε υ ο σ μέ θειας ά μ ο ν η λ ελ ISBN: 978-960-501-463-6 ΒΟΗΘ. ΚΩΔ. ΜΗΧ/ΣΗΣ 5463 1980_011KP_COVERBAZTELIKO.indd 1 09/09/2011 1:17 μ.μ. Περιεχόμενα Πρόλογος σ. 11 Εισαγωγή σ. 13 Kοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΤΥΠΟΥΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΤΥΠΟΥΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΤΥΠΟΥΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ https://sym.pblogs.gr ΕΙΔΗ ΛΟΓΟΥ ΤΙ ΣΤΟΧΕΥΩ ; ΑΝΑΦΟΡΙΚΟΣ Κειμενικό είδος ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΙΚΟΣ Κειμενικό είδος ΤΙ ΣΤΟΧΕΥΩ ; Αφήγηση, περιγραφή,

Διαβάστε περισσότερα

Διδαγμένο κείμενο. Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12)

Διδαγμένο κείμενο. Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12) Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12) Ἐπειδὴ πᾶσαν πόλιν ὁρῶμεν κοινωνίαν τινὰ οὖσαν καὶ πᾶσαν κοινωνίαν ἀγαθοῦ τινος ἕνεκεν συνεστηκυῖαν (τοῦ γὰρ εἶναι δοκοῦντος ἀγαθοῦ χάριν

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Μαρία Παπαδοπούλου Αν. Καθηγήτρια, Π.Τ.Π.Ε., Π.Θ. mariapap@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο οργανόγραμμα ύλης.

Εβδομαδιαίο οργανόγραμμα ύλης. Πρόγραμμα θερινής περιόδου Γ Λυκείου 2015 2016 Από 18 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου 2015 Διάρκεια προγράμματος: έξι (6) εβδομάδες Εβδομαδιαίο οργανόγραμμα ύλης. συγκεκριμένος σχεδιασμός διδακτέας και εξεταστέας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 014-015 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 014-15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού του Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα θερινής περιόδου Γ Λυκείου 2015 2016. Από 22 Ιουνίου έως 24 Ιουλίου Διάρκεια προγράμματος: 5 εβδομάδες

Πρόγραμμα θερινής περιόδου Γ Λυκείου 2015 2016. Από 22 Ιουνίου έως 24 Ιουλίου Διάρκεια προγράμματος: 5 εβδομάδες Πρόγραμμα θερινής περιόδου Γ Λυκείου 2015 2016 Από 22 Ιουνίου έως 24 Ιουλίου Διάρκεια προγράμματος: 5 εβδομάδες Εβδομαδιαίο πρόγραμμα (διδακτική ώρα: 50 ) 1. Νεοελληνική Γλώσσα (για όλες τις ομάδες προσανατολισμού)

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Τι κάνεις στον ελεύθερο χρόνο σου;

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Τι κάνεις στον ελεύθερο χρόνο σου; Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Τι κάνεις στον ελεύθερο χρόνο σου; Ενότητα: Ελεύθερος χρόνος διασκέδαση (2 Φύλλα εργασίας) Επίπεδο: Α1, Α2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες ιάρκεια: 4 ώρες (2 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή:

Διαβάστε περισσότερα

5 Ο Δ. Σ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΣΤ ΤΑΞΗ 26-04- 2013

5 Ο Δ. Σ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΣΤ ΤΑΞΗ 26-04- 2013 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑ ΓΛΩΣΣΑ 1. Στις παρακάτω προτάσεις να υπογραμμίσεις το αντικείμενο και να γράψεις μέσα στις παρενθέσεις σε ποια πτώση βρίσκεται, σε ποιον αριθμό και ποιο γένος Ο Βασίλης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013. Χρόνος: 1 ώρα. Οδηγίες

ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013. Χρόνος: 1 ώρα. Οδηγίες ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΑΞΗ Α ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 19/05/2013 Χρόνος: 1 ώρα Οδηγίες 1. Έλεγξε ότι το γραπτό που έχεις μπροστά σου αποτελείται από τις σελίδες 1-11. 2. Όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

Το αληθινό παραμύθι της βίας. Από τον Ευγένιο Τριβιζά*

Το αληθινό παραμύθι της βίας. Από τον Ευγένιο Τριβιζά* Α. ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ Διαβάζουμε το κείμενο. Το αληθινό παραμύθι της βίας Από τον Ευγένιο Τριβιζά* Η εκφοβιστική και επιθετική συμπεριφορά παιδιών εναντίον συμμαθητών τους είναι ένα πολύμορφο και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΠΕΜΠΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε!

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε! 20 Χειμώνας σε μια πλατεία. Χιονίζει σιωπηλά. Την ησυχία του τοπίου διαταράσσουν φωνές και γέλια παιδιών. Μπαίνουν στη σκηνή τρία παιδιά: τα δίδυμα, ο Θανούλης και ο Φανούλης, και η αδελφή τους η Μαριάννα.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2009-2010 Μάθημα: Ελληνικά Επίπεδο: 4 Διάρκεια; 2.30 ώρες Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Πολιτικά Θ 2.1-4

ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Πολιτικά Θ 2.1-4 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

σόκ. Σιώπησε και έφυγε μετανιωμένος χωρίς να πει τίποτα, ούτε μια λέξη.» Σίμος Κάρμιος Λύκειο Λειβαδιών Σεπτέμβριος 2013

σόκ. Σιώπησε και έφυγε μετανιωμένος χωρίς να πει τίποτα, ούτε μια λέξη.» Σίμος Κάρμιος Λύκειο Λειβαδιών Σεπτέμβριος 2013 Εμπειρίες που αποκόμισα από το Διήμερο Σεμινάριο που αφορά στην ένταξη Παιδιών με Απώλεια Ακοής στη Μέση Γενική και Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση Είχα την τύχη να συμμετάσχω στο διήμερο σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικά σενάρια (Εργαστήριο)

Διδακτικά σενάρια (Εργαστήριο) Διδακτικά σενάρια (Εργαστήριο) Αξιοποιούμε το παρακάτω διδακτικό υλικό, για να παρουσιάσουμε διαγραμματικά ένα διδακτικό σενάριο 4-6 διδακτικών ωρών για τη θεματική Τα επαγγέλματα. Φροντίζουμε να προτείνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΛΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΧ.ΕΤΟΥΣ 2008-2009

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΛΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΧ.ΕΤΟΥΣ 2008-2009 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΛΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΧ.ΕΤΟΥΣ 008-009 Σχ. Μονάδα: ο Γενικό Λύκειο ιαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Τάξη Γ Τμήμα: Γ θεωρητική 1 Μάθημα: Λατινικά Διδάσκουσα Καθηγήτρια: Γιακουμάτου Μαρία-Θηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια εδώ Δεκαοχτώ ψωμιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 ( ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Π /2008) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδοι: ΠΕ 05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Εργασία Επαγγέλματα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Εργασία Επαγγέλματα ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Εργασία Επαγγέλματα Ενότητα: Εργασία Επαγγέλματα (2 Φύλλα εργασίας) Επίπεδο: A1, A2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες Διάρκεια: 4 ώρες (2 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή: Για τον διδάσκοντα: 1

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Θ2, 1-4)

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Θ2, 1-4) ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Θ2, 1-4) Ὅτι μὲν οὖν νομοθετητέον περὶ παιδείας καὶ ταύτην κοινὴν ποιητέον, φανερόν τίς δ ἔσται ἡ παιδεία καὶ πῶς χρὴ παιδεύεσθαι, δεῖ μὴ λανθάνειν.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Β ΤΑΞΗ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Β ΤΑΞΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΜΑΪΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΝΩΣΤΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Γιατί εγώ τόσο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για εκπαιδευόµενους

Οδηγός για εκπαιδευόµενους 0. Παρουσίαση του οδηγού Ο παρών οδηγός χρήσης του µαθήµατος ελληνικής γλώσσας για ενήλικες αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του προγράµµατος L-Pack το οποίο συντονίζει η ASEV (Agenzia per lo Sviluppo Empolese

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ Μαρίτσα Καμπούρογλου, Λογοπεδικός Ίδρυμα για το Παιδί «Η Παμμακάριστος» ΑΝ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΙ... Η γλωσσική παρέμβαση Είναι η διαδικασία μέσω της

Διαβάστε περισσότερα

Η διαµόρφωση των ονοµατικών και ρηµατικών συνταγµάτων στα ελληνικά από τον 5ο µ.χ. ως το 12ο αιώνα. Henri Tonnet*

Η διαµόρφωση των ονοµατικών και ρηµατικών συνταγµάτων στα ελληνικά από τον 5ο µ.χ. ως το 12ο αιώνα. Henri Tonnet* Η διαµόρφωση των ονοµατικών και ρηµατικών συνταγµάτων στα ελληνικά από τον 5ο µ.χ. ως το 12ο αιώνα Henri Tonnet* Παρ ότι η νέα ελληνική γλώσσα είναι κλιτική, η σειρά των λέξεων σ αυτή δεν είναι εντελώς

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Καλοκαιρινό CAMP Ποδοσφαίρου για παιδιά ηλικίας 6-14 ετών. Φρέσκα Φρούτα. Μπανάνα, νεκταρίνια κ.α. Παστέλι. Μπάρες Δημητριακών

1 ο Καλοκαιρινό CAMP Ποδοσφαίρου για παιδιά ηλικίας 6-14 ετών. Φρέσκα Φρούτα. Μπανάνα, νεκταρίνια κ.α. Παστέλι. Μπάρες Δημητριακών Menu 16-Ιουνίου έως 4-Ιουλίου 2014 1 ο Καλοκαιρινό CAMP Ποδοσφαίρου για παιδιά ηλικίας 6-14 ετών Συσκευασμένο κοκτέιλ Φρούτων σε χυμό. Ροδάκινο, Αχλάδι, Σταφύλι, Ανανάς,Κεράσι, Παπάγια σε χυμό φρούτων.

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική γλώσσα. α γυμνασίου. σχέδια μαθήματος. προτάσεις διδασκαλίας. Αναστασία Καστανά ΜΑΕd. sxediomathimatos.gr online publishing

Νεοελληνική γλώσσα. α γυμνασίου. σχέδια μαθήματος. προτάσεις διδασκαλίας. Αναστασία Καστανά ΜΑΕd. sxediomathimatos.gr online publishing Νεοελληνική γλώσσα α γυμνασίου σχέδια μαθήματος προτάσεις διδασκαλίας Αναστασία Καστανά ΜΑΕd sxediomathimatos.gr online publishing Νεοελληνική γλώσσα α γυμνασίου σχέδια μαθήματος προτάσεις διδασκαλίας

Διαβάστε περισσότερα

Ejercicios de Gramática

Ejercicios de Gramática 1. Γραψτε το σωστό άρθρο Παιδί Φοιτητής Ελλάδα Έλληνας Μαδρίτη Λολούδι Αναπτήρας Παλτό Νερό Άνθρωπος Βιβλίο Γυναίκα Άντρας Σχολείο Βιβλιοθήκη Μάθημα Λέξη Γλώσσα Σπίτι Λογαριασμός Λόγος Κόρη Ήλιος Παραλία

Διαβάστε περισσότερα

οὐ φέρω τύχην ἐμήν θεῶν, ἀνθρώπων, ἡρώων πάθη Αρχαία Ελληνική Γλώσσα για την Α τάξη του Γυμνασίου Μέρος Α

οὐ φέρω τύχην ἐμήν θεῶν, ἀνθρώπων, ἡρώων πάθη Αρχαία Ελληνική Γλώσσα για την Α τάξη του Γυμνασίου Μέρος Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρχαία Ελληνική Γλώσσα για την Α τάξη του Γυμνασίου Μέρος Α οὐ φέρω τύχην ἐμήν θεῶν, ἀνθρώπων, ἡρώων πάθη Ἀντώνιος Τσακμάκης ἐποίησε, Χρῆστος Γουσίδης ἔγραψε, ὙΑΠ ἐχορήγει

Διαβάστε περισσότερα

ιδαγμένο κείμενο Πλάτωνος Πρωταγόρας 324A C

ιδαγμένο κείμενο Πλάτωνος Πρωταγόρας 324A C ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ - ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Β Γυμνασίου. Ενότητα 2 : Γ. Γραμματική

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Β Γυμνασίου. Ενότητα 2 : Γ. Γραμματική Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Β Γυμνασίου Ενότητα 2 : Γ. Γραμματική 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Διαφάνειες Γραμματική: Συμφωνόληκτα 3 Κλήση αφωνόληκτων 4-6 Κλίση ημιφωνόληκτων 7-15 Ασκήσεις 16-23 Εργασία για το σπίτι 24 Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ Κυρία ΦΟΥΝΤΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Κύριο ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΜΑΡΓΙΑΝΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Προσκλήσεις και ευχές

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Προσκλήσεις και ευχές Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Προσκλήσεις και ευχές Ενότητα: Κοινωνικές σχέσεις (2 φύλλα εργασίας) Επίπεδο: Β1, Β2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες ιάρκεια: 4 ώρες (2 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή: Για τον διδάσκοντα: 1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ A.1. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Επομένως, ούτε εκ φύσεως, αλλά ούτε και αντίθετα προς τη φύση μας υπάρχουν μέσα μας οι αρετές, αλλά έχουμε από τη φύση

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα σχεδιασμού και παρουσίασης μικροδιδασκαλίας

Παράδειγμα σχεδιασμού και παρουσίασης μικροδιδασκαλίας Παράδειγμα σχεδιασμού και παρουσίασης μικροδιδασκαλίας Στο τρίτο άρθρο αυτής της σειράς, η οποία αποτελεί μια πρώτη, μικρή απάντηση στις ανάγκες των εκπαιδευτών του σεμιναρίου της 12 ης & 13 ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Θετικός Συγκριτικός Υπερθετικός τις λίγες απλώς παχιοί άνω. 3) Να συμπληρώσεις τα παρακάτω κενά ώστε το κείμενο να είναι σωστά ορθογραφημένο.

Θετικός Συγκριτικός Υπερθετικός τις λίγες απλώς παχιοί άνω. 3) Να συμπληρώσεις τα παρακάτω κενά ώστε το κείμενο να είναι σωστά ορθογραφημένο. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2014 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:... Όνομα πατρός:... Τηλέφωνα επικοινωνίας:.. Σχολείο προέλευσης:.. 1) Να γράψεις ένα σύνθετο επίθετο υπερθετικού βαθμού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2009 2010 Μάθημα: Ελληνικά Επίπεδο: 2 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Προς τους κ. Γονείς των μαθητών/τριών μας Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

Προς τους κ. Γονείς των μαθητών/τριών μας Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Εκπαιδευτήριο «ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ» σχολικό έτος 2014-2015 Αγαπητοί Γονείς, Προς τους κ. Γονείς των μαθητών/τριών μας Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ Με την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ - ΦΑΣΗ Β (2013-2014)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ - ΦΑΣΗ Β (2013-2014) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ - ΦΑΣΗ Β (2013-2014) Ενότητα που αφορά στη διδασκαλία (βάσει του σχολικού γλωσσικού εγχειριδίου): Σκανταλιές (5 η Ενότητα, Β.Μ., τεύχος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής θα διδάσκεται από φέτος στην Ε και Στ Δημοτικού. Πρόκειται για μάθημα βιωματικού χαρακτήρα, με κύριο

Διαβάστε περισσότερα

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Το παραμύθι της τάξης»

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Το παραμύθι της τάξης» Π.3.1.4 Ολοκληρωμένα παραδείγματα εκπαιδευτικών σεναρίων ανά γνωστικό αντικείμενο με εφαρμογή των αρχών σχεδίασης Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας «Το παραμύθι της τάξης» ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΛΗΤΙΚΗ: Λειτουργίες - Χρήσεις

Η ΚΛΗΤΙΚΗ: Λειτουργίες - Χρήσεις Η ΚΛΗΤΙΚΗ: Λειτουργίες - Χρήσεις Όταν φωνάζουμε κάποιον ή του απευθύνουμε το λόγο, λέμε το όνομα του στην ΚΛΗΤΙΚΗ. Γιώργο, μ' ακούς: Καθίστε, κύριε Παυλίδη! Παιδιά! Ησυχία! Συχνά τον αποκαλούμε όχι με

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας. Οδηγίες για την ανάπτυξη εξεταστικών ερωτημάτων

Πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας. Οδηγίες για την ανάπτυξη εξεταστικών ερωτημάτων Πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας. Οδηγίες για την ανάπτυξη εξεταστικών ερωτημάτων Εισαγωγή Από το Μάιο του 2011 έγιναν ουσιαστικές και ριζικές αλλαγές στο πιστοποιητικό ελληνομάθειας, που αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Ας γνωριστούμε

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Ας γνωριστούμε Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Ας γνωριστούμε Ενότητα: Χαιρετισμοί, συστάσεις, γνωριμία (2 φύλλα εργασίας) Επίπεδο: Α1, Α2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες ιάρκεια: 4 ώρες (2 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή: Για τον διδάσκοντα:

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Ακολούθως αναπτύσσονται ορισμένα διευκρινιστικά σχόλια για το Σχέδιο Μαθήματος. Αφετηρία για τον ακόλουθο σχολιασμό υπήρξαν οι σχετικές υποδείξεις που μας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Α1.

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Α1. ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Α1. Μετάφραση Γιατί η ηθική αρετή έχει σχέση με τα ευχάριστα και τα δυσάρεστα γιατί κάνουμε τα τιποτένια για την ευχαρίστηση, ενώ απέχουμε από τα όμορφα εξαιτίας της λύπης. Γι αυτό πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ Ή ΥΠΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ

ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ Ή ΥΠΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ Ή ΥΠΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ Έστω ότι επιθυμούμε να μελετήσουμε ένα τυχαίο πείραμα με δειγματικό χώρο Ω και έστω η πιθανότητα να συμβεί ένα ενδεχόμενο Α Ω Υπάρχουν περιπτώσεις όπου ενώ δεν γνωρίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4 η Ένα ταξίδι επιστημονικής φαντασίας

Ενότητα 4 η Ένα ταξίδι επιστημονικής φαντασίας Ενότητα 4 η Ένα ταξίδι επιστημονικής φαντασίας Πλέομεν οὖν ὅσον τριακοσίους Είχαμε διανύσει λοιπόν, κατά το θαλάσσιο σταδίους ταξίδι μας περίπου τριακόσια στάδια καὶ προσφερόμεθα νήσῳ μικρᾷ και πλησιάζαμε

Διαβάστε περισσότερα

Εμένα με νοιάζει. Επαναληπτικό μάθημα. Ήρθαν οι μπλε κάδοι. 1 Αντιστοίχισε τις πρώτες ύλες με τα παράγωγά τους:

Εμένα με νοιάζει. Επαναληπτικό μάθημα. Ήρθαν οι μπλε κάδοι. 1 Αντιστοίχισε τις πρώτες ύλες με τα παράγωγά τους: Z Επαναληπτικό μάθημα Ανακύκλωση τώρα Αν το σύνθημα αυτό είναι κάτι που είχαμε ξεχάσει τα τελευταία χρόνια, είναι καιρός να το θυμηθούμε και να ενεργοποιηθούμε. Όλοι. Και αυτό γιατί θα πρέπει να καταλάβουμε

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλα εργασίας για τη Γλώσσα

Φύλλα εργασίας για τη Γλώσσα ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΑΡΚΟΥ Φύλλα εργασίας για τη Γλώσσα Δ Δημοτικού ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Τα εκπαιδευτικά μου βιβλία / Δημοτικό / Γλώσσα Γιάννης Ζαχαρόπουλος Κωνσταντίνα Μάρκου, Φύλλα εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Θ.Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

Θ.Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Θ.Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΟ Β ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 Εισαγωγικό σηµείωµα Το ηλεκτρονικό αυτό βιβλίο «Ελληνικά» του Ξενοφώντος είναι

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοαξιολόγηση: Δήλωση γλωσσικών ικανοτήτων. Επίπεδο Α1 για παιδιά

Αυτοαξιολόγηση: Δήλωση γλωσσικών ικανοτήτων. Επίπεδο Α1 για παιδιά Αυτοαξιολόγηση: Δήλωση γλωσσικών ικανοτήτων ΜΠΟΡΩ ΝΑ Επίπεδο Α1 για παιδιά Κατανόηση προφορικού λόγου Μπορώ, όταν ο λόγος είναι αργός, καθαρός με μεγάλες παύσεις και επαναλήψεις και χρήση οπτικών μέσων:

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Αθλήματα σπορ

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Αθλήματα σπορ Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Αθλήματα σπορ Ενότητα: Αθλητισμός (3 Φύλλα εργασίας) Επίπεδο: Α1, Α2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες ιάρκεια: 6 ώρες (3 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή: 1. Για τον διδάσκοντα: 1 υπολογιστής με

Διαβάστε περισσότερα

μεσογειακή διατροφή και τα πλεονεκτήματα που αυτή έχει έναντι διατροφής άλλων λαών (π.χ. διατροφή άλλων λαών πλούσια σε λίπη).

μεσογειακή διατροφή και τα πλεονεκτήματα που αυτή έχει έναντι διατροφής άλλων λαών (π.χ. διατροφή άλλων λαών πλούσια σε λίπη). ΑΣΚΗΣΗ 1 Στην άσκηση αυτή ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός κάνει μια εισαγωγή στα παιδιά σχετικά με το πόσο απαραίτητη είναι η ισορροπημένη διατροφή στον οργανισμό μας. Προτείνεται να υπάρξει μια σύντομη αναφορά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ηλεκτρονικός σύντροφος μελέτης μου!

Ο ηλεκτρονικός σύντροφος μελέτης μου! Extra&Friends iebook leaflet_extra&friends iebook leaflet 09/12/2010 4:48 ΜΜ Page 1 Ο ηλεκτρονικός σύντροφος μελέτης μου! Extra&Friends iebook leaflet_extra&friends iebook leaflet 09/12/2010 4:48 ΜΜ Page

Διαβάστε περισσότερα

Για τα παιδιά (αλλά και για τους γονείς)...

Για τα παιδιά (αλλά και για τους γονείς)... Eισαγωγικό σημείωμα: «Οι κατ οίκον εργασίες στη διδασκαλία των μαθηματικών» Οι εργασίες «για το σπίτι» ή όπως λέγονται στις παιδαγωγικές επιστήμες οι κατ οίκον εργασίες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη διδασκαλία µαθηµάτων του Γενικού Λυκείου για το σχολ. έτος 2013-14

Οδηγίες για τη διδασκαλία µαθηµάτων του Γενικού Λυκείου για το σχολ. έτος 2013-14 Οδηγίες για τη διδασκαλία µαθηµάτων του Γενικού Λυκείου για το σχολ. έτος 2013-14 Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξεις 24/2013 και 32/2013 του.σ.) σας αποστέλλουµε

Διαβάστε περισσότερα

Ας µιλήσουµε Ελληνικά

Ας µιλήσουµε Ελληνικά Ας µιλήσουµε Ελληνικά I Το όνοµά µου: Πόσων χρονών είµαι: Σε ποια τάξη πηγαίνω: Σε ποιο σχολείο πηγαίνω: Η πόλη µου / Το χωριό µου: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 Μέρος Α Κατανόηση προφορικού λόγου 1 Άσκηση 1 Άκουσε

Διαβάστε περισσότερα

αντονυμ ίες ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΈΣ Α Ό Ρ Ι Σ Τ Ε Σ Κανίναζ Se* μ* αχαη&ω. Κανένας ε^ ρου

αντονυμ ίες ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΈΣ Α Ό Ρ Ι Σ Τ Ε Σ Κανίναζ Se* μ* αχαη&ω. Κανένας ε^ ρου αντονυμ ίες ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΈΣ Α Ό Ρ Ι Σ Τ Ε Σ Κανίναζ Se* μ* αχαη&ω. Κανένας ε^ ρου r $fr m - Ποιος είσαι; - Ποιοι είστε; - Ο Πέτρος. - Ο Αλέξανδρος και ο Τάσος. - Ποιον θέλεις; - Ποιους θέλετε; A - Τον Αλέξανδρο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ. ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ.

ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ. ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ. ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ. ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ. ΤΟ e-μαθημα Η Learn-era.gr σας καλωσορίζει στη σύγχρονη διαδικτυακή εκπαίδευση και σας υπόσχεται μία μοναδική εμπειρία παροχής γνώσης. Για να έχετε πρόσβαση

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί ν ασφαλιστώ; Τι είναι και πως λειτουργεί η ασφάλιση;

Γιατί ν ασφαλιστώ; Τι είναι και πως λειτουργεί η ασφάλιση; Γιατί ν ασφαλιστώ; Η απάντηση είναι απλή. Σου την προσφέρουν καθημερινά οι εφημερίδες, το ραδιόφωνο και η τηλεόραση. Τροχαία ατυχήματα, εργατικά ατυχήματα, πυρκαγιές, κλοπές, πλημμύρες, σεισμοί, αεροπορικά

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδρομο Asperger Το σύνδρομο του μικρού σοφού

Σύνδρομο Asperger Το σύνδρομο του μικρού σοφού Σύνδρομο Asperger Το σύνδρομο του μικρού σοφού Πώς γίνεται ένα παιδί να έχει ιδιαίτερη κλίση στα μαθηματικά, στη μουσική, στις ξένες γλώσσες, στη μετεωρολογία, να έχει ξεχωριστές ικανότητες και ενδιαφέροντα,

Διαβάστε περισσότερα

- Επιρρήματα: ὄπισθεν, ἐγγύς, αὐτίκα, πάλιν, πῇ, Ἀθήναζε. - Πτώσεις αρσενικών ουσιαστικών της α κλίσης σε ης.

- Επιρρήματα: ὄπισθεν, ἐγγύς, αὐτίκα, πάλιν, πῇ, Ἀθήναζε. - Πτώσεις αρσενικών ουσιαστικών της α κλίσης σε ης. Ενότητα 2 Ἀθηναῖος ἄμουσος καὶ Κορίνθιος Σ τ ό χ ο ι Οι στόχοι εκμάθησης συνεχίζουν και συμπληρώνουν τις γνώσεις που αποκτήθηκαν κατά την ενότητα 1, δηλαδή περιλαμβάνουν κυρίως μέρη του λόγου που είναι

Διαβάστε περισσότερα

Χειρισμός Παραπόνων. Παράπονα πελατών

Χειρισμός Παραπόνων. Παράπονα πελατών Χειρισμός Παραπόνων 1 / 9 Εκπαιδευτική Ενότητα Κάθε παράπονο είναι ένα δώρο 2 / 9 ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΠΕΛΑΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΝΑ ΛΑΜΨΕΙΣ Η ΝΑ ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΕΙΣ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ Όταν ένας πελάτης μας εκφράζει ένα παράπονο, τότε μας

Διαβάστε περισσότερα

Νέες τάσεις στη διδακτική των Μαθηματικών

Νέες τάσεις στη διδακτική των Μαθηματικών Νέες τάσεις στη διδακτική των Μαθηματικών Μέχρι πριν λίγα χρόνια ηαντίληψη που επικρατούσε ήταν ότι ημαθηματική γνώση είναι ένα αγαθό που έχει παραχθεί και καλούνται οι μαθητές να το καταναλώσουν αποστηθίζοντάς

Διαβάστε περισσότερα

Aνοίγει η αυλαία. Βρες λέξεις που να ανήκουν στην ίδια οικογένεια με τις λέξεις που βρίσκονται στα αστεράκια.

Aνοίγει η αυλαία. Βρες λέξεις που να ανήκουν στην ίδια οικογένεια με τις λέξεις που βρίσκονται στα αστεράκια. 3E ERGASION_XPress_Hamster_temp.qxp 27/04/2011 3:02 μ.μ. Page 1 Aνοίγει η αυλαία Βρες λέξεις που να ανήκουν στην ίδια οικογένεια με τις λέξεις που βρίσκονται στα αστεράκια. θέατρο παράσταση σκηνή χορός

Διαβάστε περισσότερα

Τρύπωνας ο φαφαγάλος

Τρύπωνας ο φαφαγάλος 10-0086_D3_GLOSSA_TEYXOS C GLOSSA 12/19/12 10:44 AM Page 20 Τρύπωνας ο φαφαγάλος Η κυρία Καλλιόπη έχει στο σπίτι της ένα καναρίνι και έναν παπαγάλο που τον λένε Τρύφωνα. Ο Τρύφωνας μιλάει αλλά μπερδεύει

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΝΑ» ΓΙΟΜΠΛΙΑΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΕΤΡΟΜΕΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΝΑ» ΓΙΟΜΠΛΙΑΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΕΤΡΟΜΕΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΝΑ» ΓΙΟΜΠΛΙΑΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΕΤΡΟΜΕΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΝΩΣΤΟ Κείµενο: Πρωταγόρας, ενότητα 6 η, (324A C) Α. Μετάφραση: Να µεταφραστεί το απόσπασµα

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 2014-2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 17448 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Κατσικογιώργου Ειρήνη Θέματα Α. Στο κείμενο καταγράφονται τα χαρακτηριστικά του δημοσιογραφικού

Διαβάστε περισσότερα

Το τελικό -ν- Γραφή και προφορά

Το τελικό -ν- Γραφή και προφορά 1 Το τελικό -ν- Γραφή και προφορά Σύμφωνα με την επίσημη Νεοελληνική Γραμματική, σελίδα 38, 47, το τελικό -ν- άλλοτε φυλάγεται και άλλοτε χάνεται σε μερικές λέξεις. Οι λέξεις αυτές είναι: Το άρθρο : τον,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ. Μαρίτσα Καμπούρογλου, Λογοπεδικός. Ίδρυμα για το Παιδί «Η Παμμακάριστος»

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ. Μαρίτσα Καμπούρογλου, Λογοπεδικός. Ίδρυμα για το Παιδί «Η Παμμακάριστος» ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Μαρίτσα Καμπούρογλου, Λογοπεδικός Ίδρυμα για το Παιδί «Η Παμμακάριστος» ΑΝ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΙ... Στόχοι της γλωσσικής παρέμβασης Νηπιακή ηλικία : Η ανάπτυξη να παραλληλιστεί με την

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαία Κατεύθυνσης Ενδεικτικές Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων 2012 ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Ἀριστοτέλους Ἠθικὰ Νικομάχεια (Β3, 1-2/Β6, 1-4) ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Αρχαία Κατεύθυνσης Ενδεικτικές Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων 2012 ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Ἀριστοτέλους Ἠθικὰ Νικομάχεια (Β3, 1-2/Β6, 1-4) ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Α1. ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἀριστοτέλους Ἠθικὰ Νικομάχεια (Β3, 1-2/Β6, 1-4) ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Γιατί η ηθική σχετίζεται με την ευχαρίστηση και τη δυσαρέσκεια, αφού εξαιτίας της ευχαρίστησης κάνουμε τα ευτελή πράγματα,

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Τρόφιμα και μαγειρική

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Τρόφιμα και μαγειρική Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Τρόφιμα και μαγειρική Ενότητα: ιατροφή (2 φύλλα εργασίας) Επίπεδο: Β1, Β2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες ιάρκεια: 4 ώρες (2 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή: Για τον διδάσκοντα: 1 υπολογιστής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ηλεκτρονικός σύντροφος μελέτης μου!

Ο ηλεκτρονικός σύντροφος μελέτης μου! FAIRYLAND iebook leaflet_fairyland iebook leaflet 02/12/2010 5:18 ΜΜ Page 1 Ο ηλεκτρονικός σύντροφος μελέτης μου! Τι είναι το iebook; Το iebook είναι το ηλεκτρονικό βιβλίο των αγγλικών μου, το οποίο με

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary. Κατανόηση γραπτού λόγου Μετάφραση Γραπτό κείμενο. Κατανόηση

Advanced Subsidiary. Κατανόηση γραπτού λόγου Μετάφραση Γραπτό κείμενο. Κατανόηση Advanced Subsidiary Advanced GCE Survival Δεξιότητες Α Β Γ Δ Κατανόηση γραπτού λόγου Μετάφραση Γραπτό κείμενο Κατανόηση γραπτού λόγου Κατανόηση κειμένων σε προεπιλεγμένα θέματα/κείμενα Functional Operational

Διαβάστε περισσότερα

Λένα Μαντά : «Προσπαθώ να μην πονέσω κάποιον, παρά να του οφείλω μια συγνώμη»

Λένα Μαντά : «Προσπαθώ να μην πονέσω κάποιον, παρά να του οφείλω μια συγνώμη» Λένα Μαντά : «Προσπαθώ να μην πονέσω κάποιον, παρά να του οφείλω μια συγνώμη» Συνέντευξη στην Ελευθερία Καμπούρογλου Το «Μια συγνώμη για το τέλος» είναι η νέα συγγραφική δουλειά της Λένας Μαντά, που μόλις

Διαβάστε περισσότερα

Hellas Alive Μάθε να το χρησιµοποιείς

Hellas Alive Μάθε να το χρησιµοποιείς Hellas Alive Μάθε να το χρησιµοποιείς Λίγα Λόγια Το Hellas Alive καλύπτει πέντε επίπεδα γλωσσοµάθειας της Ελληνικής.Το κάθε επίπεδο χωρίζεται σε 15 ενότητες µε κάθε ενότητα να αναπτύσσεται σε 4 µαθήµατα.

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο Σχεδιασμού και Οργάνωσης Διδασκαλίας

Πλαίσιο Σχεδιασμού και Οργάνωσης Διδασκαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΑΣΗ Β (2013-2014) Πλαίσιο Σχεδιασμού και Οργάνωσης Διδασκαλίας Ενότητα που αφορά στη διδασκαλία (βάσει του σχολικού γλωσσικού εγχειριδίου):

Διαβάστε περισσότερα

Ορθογραφία : Συλλαβές. Μονοσύλλαβη : το, και Δισύλλαβη : πό δι, ε- κεί. Τρισύλλαβη : πα τέ ρας, μη τέ ρα. Πολυσύλλαβη : πα ρα μύ θι, α στα μά τη τα

Ορθογραφία : Συλλαβές. Μονοσύλλαβη : το, και Δισύλλαβη : πό δι, ε- κεί. Τρισύλλαβη : πα τέ ρας, μη τέ ρα. Πολυσύλλαβη : πα ρα μύ θι, α στα μά τη τα Ορθογραφία : 1. Τα ρήματα σε εύω, - εύομαι, γράφονται με συνδυασμό π.χ. παιδεύω παιδεύομαι. Εξαιρείται το κλέβω και το σέβομαι. 2. Τα ρήματα σε άβω, - άβομαι, γράφονται με β. π.χ. ράβω ράβομαι. Εξαιρείται

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Υ.Α. 139610/Γ2/01-10-2013

Σύµφωνα µε την Υ.Α. 139610/Γ2/01-10-2013 Σύµφωνα µε την Υ.Α. 139610/Γ2/01-10-2013 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Α τάξη Γενικού Λυκείου και Α και Β τάξεις Εσπερινού Γενικού Λυκείου Για τη διδασκαλία του µαθήµατος της Αρχαίας Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

«Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr»

«Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr» Επεξήγηση web site με λογικό διάγραμμα «Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr» Web : www.e-base.gr E-mail : support@e-base.gr Facebook : Like Twitter : @ebasegr Πολλοί άνθρωποι

Διαβάστε περισσότερα