Προς μια ολοκληρωμένη Διαχείριση των Δασικών Πυρκαγιών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προς μια ολοκληρωμένη Διαχείριση των Δασικών Πυρκαγιών"

Transcript

1 EFI Policy Brief 4 Francisco Rego Eric Rigolot Paulo Fernandes Cristina Montiel Joaquim Sande Silva Προς μια ολοκληρωμένη Διαχείριση των Δασικών Πυρκαγιών EFI Policy Brief

2 Πρόλογος Η αλλαγή του κλίματος είναι πιθανό να προκαλέσει περισσότερη ξηρασία, υψηλότερες θερμοκρασίες και περιόδους με ισχυρότερους ανέμους, ειδικά στη Νότια Ευρώπη. Η κατάσταση αυτή θα αυξήσει την πιθανότητα έναρξης και τη δριμύτητα των πυρκαγιών, που σημαίνει ότι οι μελλοντικές καιρικές συνθήκες στην περιοχή της ευρωπαϊκής Μεσογείου ενδέχεται να οδηγήσουν στην αύξηση του κινδύνου καταστροφικών πυρκαγιών και συνεπώς καμένων περιοχών. Περισσότερες από δασικές πυρκαγιές εκδηλώνονται κάθε χρόνο στα περισσότερο επηρεαζόμενα από αυτές Κράτη Μέλη της Ε.Ε., με μέσο όρο εκτάρια κατ έτος καμένων δασών και τις σχετιζόμενες με αυτές τις πυρκαγιές, εκπομπές CO 2 και άλλων αερίων και σωματιδίων. Ο υψηλότερος κίνδυνος έναρξης και το αυξανόμενο μέγεθος των δασικών πυρκαγιών είχαν ως αποτέλεσμα τις τεράστιες καμένες εκτάσεις στην Πορτογαλία το 2003 και το 2005 (περισσότερο από εκτάρια) και στην Ισπανία το 1985, 1989 και Το 2007, όταν οι θερμοκρασίες στην Ελλάδα έφθασαν τους 46 βαθμούς, πέντε μεγάλες πυρκαγιές έκαψαν εκτάρια, μόνο στην περιοχή της Πελοποννήσου. Επιπλέον της πρόκλησης ανθρωπίνων απωλειών, των υλικών ζημιών και της μείωσης της γονιμότητας του εδάφους μέσω της απώλειας οργανικής ουσίας, οι μεγάλες πυρκαγιές υπονομεύουν την προστασία του περιβάλλοντος. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού του 2009, τουλάχιστον το 30% των καμένων εκτάσεων ανήκαν σε περιοχές του Δικτύου «Φύση 2000» σε Βουλγαρία, Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία Πορτογαλία, Ισπανία και Σουηδία. Τα δάση που επηρεάστηκαν σοβαρά στις περιοχές του Δικτύου «Φύση 2000», βρίσκονται αντιμέτωπα με τη σοβαρή πρόκληση να επανέλθουν στην προ της πυρκαγιάς κατάσταση, ιδίως όσον αφορά τη βιοποικιλότητα. Η προσπάθεια της Ε.Ε. όσο και εκείνη των Κρατών Μελών της για αντιμετώπιση του θέματος της πρόληψης των δασικών πυρκαγιών υπήρξε σημαντική και έχει επικεντρωθεί στην εκπαίδευση, την έρευνα, τις πρωτοβουλίες ευαισθητοποίησης και στην πρόληψη αυτή καθεαυτή. Ωστόσο, αυτές οι προσπάθειες πρέπει να ενισχυθούν ως συνέπεια της κλιματικής αλλαγής, καθώς υφίσταται ένας καθαρός συσχετισμός μεταξύ της ενεργούς διαχείρισης των δασών και της ελάττωσης των κινδύνων από τις δασικές πυρκαγιές. Μια καλώς λειτουργούσα αγορά ενέργειας από βιομάζα, παρόλο που συχνά παρεμποδίζεται από την έλλειψη ορθής διαχείρισης λόγω του κατακερματισμού των δασικών ιδιοκτησιών, μπορεί να διαδραματίσει ένα σημαντικό ρόλο στην πρόληψη των πυρκαγιών, προσφέροντας οικονομικά κίνητρα για την αφαίρεση της δασικής βιομάζας, η οποία επί του παρόντος τροφοδοτεί δασικές πυρκαγιές, σε εγκαταλελειμμένα από τη διαχείριση, δάση. Στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος της Ε.Ε. «Fire Paradox», αναπτύχθηκαν συγκεκριμένες ιδέες και τρόποι για τη Διαχείριση των Δασικών Πυρκαγιών, οι οποίοι είναι απαραίτητοι ώστε να εξασφαλιστεί η ικανότητα της Ευρώπης να αποτρέψει και να αντιμετωπίσει τις δασικές πυρκαγιές με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. Αυτό το Πρόγραμμα προσφέρει μια διαφορετική, από την παραδοσιακή, αντίληψη Διαχείρισης Δασικών Πυρκαγιών καθώς βασίζεται σε βελτιωμένες επιστημονικές γνώσεις σχετικές με τις εφαρμογές προδιαγεγραμμένου πυρός. Παρουσιάζει επίσης μια εξισορροπημένη προσέγγιση στη διαχείριση μη αναδασωτέας και αναδασωτέας γης, καθώς επίσης στη διαχείριση ανεπιθύμητων πυρκαγιών γενικώς. Συνεπώς ενθαρρύνω τη διεθνή κοινότητα να χρησιμοποιήσει όσο γίνεται καλύτερα τα αποτελέσματα του «Fire Paradox». Ernst Schulte Προϊστάμενος του Τομέα Δασών Ευρωπαϊκή Επιτροπή DG ENV.B1 Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος 2

3 Το Παράδοξο της Φωτιάς (Fire Paradox) Για πολλά χρόνια οι πυρκαγιές ήταν στην ημερήσια διάταξη της πολιτικής ατζέντας στην Ευρώπη, τόσο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας «Δάση της Ευρώπης» (Υπουργική Συνδιάσκεψη για την Προστασία των Δασών της Ευρώπης), όσο και ως θέμα στις συζητήσεις που γίνονται και στις αποφάσεις που λαμβάνονται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. «Η φωτιά είναι ένας κακός αφέντης, αλλά και ένας καλός υπηρέτης» (Φιλανδική παροιμία) Οι πυρκαγιές ήταν επίσης ένα σημαντικό αντικείμενο του δημοσίου διαλόγου και μια μόνιμη πηγή παραδοξολογιών οι οποίες προέκυπταν από την ελεγχόμενη χρήση του πυρός στην καθημερινή ζωή και τις απειλές από τη χρήση αυτή κατά της ζωής και της ιδιοκτησίας, όταν αυτές οι ελεγχόμενες καύσεις μετατρέπονταν σε ανεξέλεγκτες δασικές πυρκαγιές. Ωστόσο, παρά τις συζητήσεις, παραμένει το έλλειμμα στην ενσωμάτωση των διαφόρων πτυχών των πυρκαγιών σε ένα συνεκτικό εννοιολογικό πλαίσιο το οποίο να επιτρέπει την ανάπτυξη αποτελεσματικών επιχειρησιακών συστημάτων. Η ολοκληρωμένη Διαχείριση των Δασικών Πυρκαγιών μπορεί να παρέχει ένα τέτοιο εννοιολογικό πλαίσιο, ενώ η πρωτοβουλία για την έκδοση μιας Οδηγίας Πλαίσιο σχετικά με τις Δασικές Πυρκαγιές μπορεί να συνεισφέρει στην υιοθέτηση και εφαρμογή της στην Ευρώπη. 3

4 GFMC Ιστορική μαρτυρία καψίματος των υπολειμμάτων των υλοτομιών στο Μέλανα Δρυμό της Γερμανίας κοντά στο Freiburg. Η διαδικασία της εκ περιτροπής υλοτομίας και χρήσης πρεμνοφυών δένδρων, το κάψιμο των υπολειμμάτων της υλοτομίας, ακολουθούμενο από σπορά και συγκομιδή σιταριού, με εφαρμογή στη συνέχεια περιόδων αγρανάπαυσης και ανάπτυξης ξανά του δάσους, διαμόρφωσε ιστορικά πολλές εκτάσεις σε όλη την Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή παράδοση στη χρήση της φωτιάς. 4 Στην Ευρώπη η χρήση της φωτιάς από τον άνθρωπο έχει αναγνωριστεί από καιρό ως ένα από τα πιο σημαντικά αίτια στη διαμόρφωση των τρόπων εκδήλωσης των δασικών πυρκαγιών στη φύση. Αυτές οι επιδράσεις εμφανίζονται ήδη από τη Νεολιθική εποχή, όταν η φωτιά έγινε ένα ουσιώδες μέσο για την επέκταση των βοσκοτόπων και των γεωργικών εκτάσεων. Η χρήση της φωτιάς στη διαχείριση των βοσκοτόπων συνεχίζεται καθ όλη τη διάρκεια της ιστο- ρίας μέχρι σήμερα, διαμορφώνοντας επί παραδείγματι τα μεσογειακά τοπία. Στις βόρειες και εύκρατες περιοχές της Ευρώπης, η φωτιά έγινε ένα ουσιώδες μέσο για την αξιοποίηση νέων εκτάσεων. Στις παράκτιες του Ατλαντικού χώρες, οι κάτοικοι των αγροτικών περιοχών, καίνε ερεικώνες και τυρφώδεις εκτάσεις για πάνω από πέντε χιλιάδες χρόνια. Στις Μεσογειακές χώρες, είναι ευρύτατα διαδεδομένες οι παραδοσιακές πρακτικές χρήσης της φωτιάς και εφαρμόζονται για διαφορετικούς διαχειριστικούς σκοπούς όπως η βοσκή, το κάψιμο των υπολειμμάτων από την άσκηση της γεωργίας και της δασοπονίας, καθώς επίσης και για σκοπούς σχετικούς με τη διαχείριση της θήρας. Στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη, κατά το πλείστον έχει σταματήσει η παραδοσιακή χρήση της φωτιάς.

5 Γεωγραφική κατανομή του δείκτη έναρξης πυρκαγιών στην Ευρώπη για δύο χαρακτηριστικές καταστάσεις καιρού το 2008: Την 9η Ιουνίου, όταν ακραία καιρικά φαινόμενα στη Σουηδία είχαν ως αποτέλεσμα να καούν εκτάρια, με μερικές δασικές πυρκαγιές να απειλούν κατοικίες τις οποίες οι οικογένειες εκκένωσαν και την 21η Αυγούστου, με μια τυπική συγκέντρωση υψηλότερων τιμών κινδύνου κοντά στη Μεσόγειο. Πηγή: Joint Research Centre. Τα πρότυπα δασικών πυρκαγιών αλλάζουν στην Ευρώπη Οι Δασικές πυρκαγιές είναι ιδιαίτερα προβληματικές στις Μεσογειακές χώρες, όπου ξηρά και θερμά καλοκαίρια αποξηραίνουν τη βλάστηση και κατ αυτό τον τρόπο δημιουργούν ιδανικές συνθήκες για την έναρξη των πυρκαγιών και τη διάδοσή τους. Παρόλο που το καλοκαίρι οι μετεωρολογικοί δείκτες, οι σχετικοί με τον κίνδυνο έναρξης πυρκαγιάς, υποδεικνύουν συνήθως ένα υψηλότερο κίνδυνο δασικών πυρκαγιών στις Μεσογειακές χώρες, περιστασιακές θερμές και ξηρές περίοδοι μπορούν επίσης να παρουσιαστούν και σε άλλες περιοχές της Ευρώπης. Τα σενάρια κλιματικής αλλαγής υποδεικνύουν ότι αυτές οι επικίνδυνες περίοδοι είναι πιθανόν να επιδεινωθούν και να προκύπτουν πιο συχνά στο μέλλον. Αριθμός πυρκαγιών μήνες Μεσογειακές χώρες Άλλες χώρες Λόγω των διαφορετικών καιρικών συνθηκών, οι περισσότερες εκδηλώσεις πυρκαγιών στις Μεσογειακές χώρες συντελούνται το καλοκαίρι ενώ σε άλλες χώρες παρουσιάζονται κυρίως την άνοιξη. Πηγή: Joint Research Centre 5

6 Milos Bicanski/Getty Images/All Over Press Οι κάτοικοι καλύπτουν τα πρόσωπά τους με βρεγμένα ρούχα καθώς τρέχουν να βοηθήσουν τους πυροσβέστες να σβήσουν τις δασικές πυρκαγιές στο Πικέρμι της Αττικής (Ελλάδα), στις 24η Αυγούστου Οι αρχές κήρυξαν την περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης καθώς η μεγάλη δασική πυρκαγιά μαίνονταν, καταστρέφοντας κατοικίες και υποχρεώνοντας χιλιάδες κατοίκους να τραπούν σε φυγή. Η πυρκαγιά ήταν η χειρότερη που υπέστη η ηπειρωτική Ελλάδα από το Χάρτης σε μία ζώνη μίξης δασών-κατοικιών στη νότια Γαλλία που καταδεικνύει τη σημασία του καθαρισμού από τη βλάστηση, στο χώρο γύρω από τις κατοικίες, ως μέτρο για την προστασία τους από τις δασικές πυρκαγιές. Χάρτης: Corinne Lampin 6 Η αύξηση των περιοχών μίξης δασών-κατοικιών, δημιουργεί μεγαλύτερο κίνδυνο θανατηφόρων ατυχημάτων και υλικών ζημιών. Η πιο σοβαρή συνέπεια των μεγάλων δασικών πυρκαγιών είναι η απώλεια ζωής. Οι υλικές ζημίες προκαλούν επίσης έντονο προβληματισμό, όπως για παράδειγμα το καλοκαίρι 2003, όταν 192 άτομα έχασαν τις κατοικίες τους στην Πορτογαλία, αξίας 12,8 εκατομμυρίων ευρώ και προκλήθηκαν ζημιές σε άλλα κτίρια οι οποίες εκτιμήθηκαν σε επιπλέον 15,8 εκατομμύρια ευρώ. Έτη με Χώρες που Συνολική καμένη Αριθμός καταστροφικές επηρεάστηκαν έκταση θυμάτων δασικές πυρκαγιές (x1000 εκτάρια) 2000 Γαλλία: Ελλάδα: Ισπανία Ελλάδα: Ιταλία: Γαλλία: Ιταλία: 92 7 Πορτογαλία: Πορτογαλία: Ισπανία Ελλάδα: Ιταλία:

7 Το «Παράδοξο της Φωτιάς» (fire paradox) λέει ότι η πυρκαγιά μπορεί να είναι τόσο καταστρεπτική όσο και ωφέλιμη και ότι η χρήση της φωτιάς μπορεί να κυμαίνεται από παραδοσιακές πρακτικές χρήσης της φωτιάς έως περισσότερο εξειδικευμένες τεχνικές. Η συνεκτίμηση των θετικών και αρνητικών επιπτώσεων από τη χρήση της φωτιάς μπορεί να επιτευχθεί μέσω της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης των Δασικών Πυρκαγιών. Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Δασικών Πυρκαγιών. Μια έννοια που οδηγεί στη μείωση των ζημιών και στη μεγιστοποίηση των θετικών επιπτώσεων από τη χρήση της φωτιάς. 7

8 Carlos Loureiro Προδιαγεγραμμένο πυρ στο Marão της Πορτογαλίας. Σημαντικές έννοιες 8 Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Δασικών Πυρκαγιών: Μια έννοια που οδηγεί στην ανάπτυξη συστημάτων σχεδιασμού και επιχειρησιακής λειτουργίας, τα οποία ενσωματώνουν κοινωνικούς, οικονομικούς και πολιτιστικούς προβληματισμούς με αντικειμενικούς σκοπούς την ελαχιστοποίηση των ζημιών και την μεγιστοποίηση των θετικών επιπτώσεων από τη χρήση της φωτιάς. Αυτά τα συστήματα περιλαμβάνουν ένα συνδυασμό από στρατηγικές πρόληψης και καταστολής των πυρ- καγιών, καθώς και από τεχνικές που ενσωματώνουν τη χρήση του πυρός και ρυθμίζουν την παραδοσιακή χρήση της φωτιάς. Διαχείριση Δασικών Πυρκαγιών: Κάθε δραστηριότητα που απαιτείται για την προστασία των δασών και των άλλων οικοσυστημάτων από τον κίνδυνο των δασικών πυρκαγιών, έτσι ώστε να μπορούν να επιτευχθούν οι στόχοι της διαχείρισης των φυσικών αυτών πόρων. Παραδοσιακή χρήση της φωτιάς: Η χρήση της φωτιάς από κατοίκους αγροτικών περιοχών για λόγους διαχείρισης των φυσικών πόρων και της γης, η οποία γίνεται με βάση την παραδοσιακή τεχνογνωσία. Ορθές πρακτικές παραδοσιακής χρήσης της φωτιάς: Η παραδοσιακή χρήσης της φωτιάς σύμφωνα με νομικούς κανόνες και καλές πρακτικές.

9 Τεχνικές χρήσης της φωτιάς: Η ελεγχόμενη χρήση της φωτιάς που πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό κάτω από ειδικές περιβαλλοντικές συνθήκες και με βάση την ανάλυση της συμπεριφοράς της φωτιάς. Οι τεχνικές χρήσης της φωτιάς διακρίνονται σε προδιαγεγραμμένο πυρ, ελεγχόμενες δασικές πυρκαγιές και αντίπυρ. Προδιαγεγραμμένο πυρ (ή προδιαγεγραμμένη καύση): Η εφαρμογή ελεγχόμενης φωτιάς, κάτω από ειδικές περιβαλλοντικές συνθήκες, που επιτρέπουν τη φωτιά να περιοριστεί σε μια προκαθορισμένη περιοχή και να επιτευχθούν με τον τρόπο αυτό, προκαθορισμένοι στόχοι της διαχείρισης των φυσικών πόρων. Ελεγχόμενη δασική πυρκαγιά: Μια δασική πυρκαγιά που είναι περιορισμένη σε μια προκαθορισμένη περιοχή και η οποία συμβάλλει με τη συμπεριφορά της και τις επιπτώσεις που επιφέρει στην επίτευξη των στόχων, είτε αυτοί αφορούν στη δημιουργία μεταπυρικών συνθηκών και προϋποθέσεων για ελεγχόμενη συμπεριφορά μελλοντικών δασικών πυρκαγιών, είτε αφορούν στη διαχείριση των φυσικών πόρων. Δασική πυρκαγιά: Οποιαδήποτε μη ελεγχόμενη και ανεξέλεγκτη πυρκαγιά στη βλάστηση η οποία ανεξαρτήτως της πηγής ανάφλεξης χρήζει καταστολής ή την εκτέλεση άλλων ενεργειών σύμφωνα με την πολιτική των αρμόδιων υπηρεσιών. Αντίπυρ: Η χρήση του πυρός προκειμένου να επιταχυνθεί ή να ενισχυθεί η προσπάθεια καταστολής των δασικών πυρκαγιών. Αυτό το σχήμα δείχνει ότι η Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Δασικών Πυρκαγιών συνδυάζει τις στρατηγικές της πρόληψης και της καταστολής των πυρκαγιών. Οι στρατηγικές αυτές περιλαμβάνουν τη χρήση του πυρός με τις μορφές της παραδοσιακής χρήσης της φωτιάς, του προδιαγεγραμμένου πυρός και του αντίπυρος. Στο σχήμα επεξηγείται επίσης η σημασία να λαμβάνονται υπ όψιν όλα τα είδη των πυρκαγιών από τις ωφέλιμες έως τις καταστρεπτικές (οριζόντιος άξονας), καθώς και όλες οι κατηγορίες των εμπλεκομένων - από τους αγρότες μέχρι τους επαγγελματίες της καταστολής των πυρκαγιών (κάθετος άξονας) 9

10 ollirg/fotolia.com Καμένη περιοχή (%) Κτηνοτροφία Άλλοι σκοποί Γεωργία Δάση Θαμνώδη λιβάδια Τύποι χρήσεων γης, μετά από πυρκαγιές για κτηνοτροφικούς και άλλους σκοπούς στην Πορτογαλία. Σχήμα από F. Catry Βόσκηση προβάτων στην Ιταλία. Οι βοσκοί παραδοσιακά χρησιμοποιούν τη φωτιά για βελτίωση των βοσκοτόπων. Κατανοώντας την παραδοσιακή χρήση της φωτιάς 10 Περισσότερο από το 95% των πυρκαγιών στην Ευρώπη προκαλούνται άμεσα ή έμμεσα από τους ανθρώπους. Μερικά από τα κυριότερα ανθρωπογενή αίτια των δασικών πυρκαγιών σχετίζονται με τις οικονομικές δραστηριότητες και τις χρήσεις γης, όπως η καύση των αγροτικών και δασικών υπολειμμάτων ή οι πυρκαγιές για τη δημιουργία βοσκότοπων. Οι μεταβαλλόμενες κοινωνικοοικονομικές και περιβαλλοντικές συνθήκες σε πολλές Ευρωπαϊκές αγροτικές περιοχές (π.χ. η εκχέρσωση της φυσικής βλάστησης και η γήρανση του αγροτικού πληθυσμού) έχουν αυξήσει τον κίνδυνο που παρουσιάζουν οι παραδοσιακές πρακτικές χρήσης της φωτιάς, να μετατραπούν με τη σειρά τους σε καταστροφικές δασικές πυρκαγιές. Η ανάγκη λοιπόν να υπαχθεί σε κανόνες η χρήση της φωτιάς με παραδοσιακούς τρόπους είναι προφανής. Σε μερικές περιοχές, οι παραδοσιακές πρακτικές χρήσης της φωτιάς έχουν διατηρηθεί ή επανέλθει σε χρήση με βάση ιστορικά δεδομένα και την ενσωμάτωση της παραδοσιακής τεχνογνωσίας. Το ενδιαφέρον και η δυνατότητα για την ανάπτυξη προγραμμάτων με στόχο την προώθηση των καλυτέρων παραδοσιακών πρακτικών χρήσης της φωτιάς, είναι σημαντική. Η μελέτη περισσοτέρων από επτά χιλιάδες πυρκαγιών στη Πορτογαλία ( ) κατέληξε στο συμπέρασμα ότι σε σύγκριση με τις πυρκαγιές οι οποίες προκλήθηκαν με άλλους τρόπους, οι πυρκαγιές που προκλήθηκαν από βοσκούς ήταν περισσότερο επικεντρωμένες σε λιβάδια με θαμνώδη βλάστηση. Σε αυτές τις περιπτώσεις, τα οφέλη από τις πυρκαγιές αυτές μπορούν κάλλιστα να υπερισχύσουν των κινδύνων, με την προϋπόθεση ότι η παραδοσιακή χρήση της φωτιάς υπόκειται σε κανόνες και ακολουθεί ορθές πρακτικές.

11 GFMC Χάρτης των βασικών στόχων προδιαγεγραμμένης καύσης στην Ευρώπη. Προδιαγεγραμμένη καύση σε ερεικώνα από Καλούνα (Calluna ssp.) στη Γερμανία. Η χρήση προδιαγεγραμμένου πυρός για τη διατήρηση και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας των πρώην καλλιεργήσιμων εδαφών ή για τη συντήρηση των ανοικτών τοπίων με αισθητική ή ιστορική αξία, συμπεριλαμβάνονται στις δραστηριότητες που εκτελούνται στο πλαίσιο λειτουργίας του Δικτύου «Eurasian Fire for Nature Conservation Network». Χάρτης των βασικών στόχων του προδιαγεγραμμένου πυρός στην Ευρώπη. Conservation and Global Fire Monitoring Center (http://www.fire.uni-freiburg.de) Ενισχύοντας τη χρήση του προδιαγεγραμμένου πυρός Το προδιαγεγραμμένο πυρ μπορεί να εφαρμοστεί για την επίτευξη ποικίλων στόχων της διαχείρισης με βάση τις διαφορετικές περιβαλλοντολογικές και κοινωνικοοικονομικές συνθήκες που υπάρχουν στα διάφορα σημεία της επικράτειας της Ευρώπης. Στις χώρες της νότιας Ευρώπης, το προδιαγεγραμμένο πυρ πρώτο-χρησιμοποιήθηκε στη δεκαετία του 80, κυρίως ως μέσο για τη μείωση της καύσιμης ύλης και συνεπώς για τη μείωση του κινδύνου έναρξης μιας δασικής πυρκαγιάς. Καθώς αποκτήθηκε περισσότερη πείρα, οι στόχοι της εφαρμογής του διευρύνθηκαν προς άλλες κατευθύνσεις, όπως για παράδειγμα η προστασία της φύσης, η διαχείριση των δασών ή η διαχείριση της θήρας. Αυτό συμβαίνει σε μερικές περιοχές της Γαλλίας, της Ισπανίας και της Πορτογαλίας. Οι ανταλλαγές εμπειριών μεταξύ των επαγγελματιών στην καταστολή της φωτιάς, στα πλαίσια του προγράμματος «Fire Paradox», έκαναν εφικτή την εισαγωγή και χρησιμοποίηση της προδιαγεγραμμένης καύσης σε μερικές περιοχές στην Ιταλία (Σαρδηνία και Καμπανία) με σκοπό τον περιορισμό στη συσσώρευση καύσιμης ύλης σε πευκοδάση και θαμνώδη λιβάδια. Μολονότι το προδιαγεγραμμένο πυρ απαγορεύεται ακόμη με νόμο στην Ελλάδα, πρόσφατες εξελίξεις υποδεικνύουν ότι η κατάσταση μπορεί να αλλάξει. Στις χώρες της κεντρικής Ευρώπης καθώς και τις παράκτιες του Ατλαντικού περιοχές, η προδιαγεγραμμένη καύση χρησιμοποιείται για τη διαχείριση απειλουμένων τύπων οικοτόπων, ενδιαιτημάτων θηραμάτων, καθώς επίσης και για την διατήρηση ανοικτών τοπίων. Αυτό συμβαίνει σε μερικές περιοχές της Γερμανίας, της Ολλανδίας, της Δανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου. Στη βόρεια Ευρώπη-Νορβηγία, Σουηδία και Φιλανδία- το προδιαγεγραμμένο πυρ προωθείται ως αειφόρος πρακτική για την πιστοποίηση των δασών και για τη διαχείριση της βιοποικιλότητας σε προστατευόμενες περιοχές. 11

12 Pedro Palheiro GAUF/DGRF Portugal 2007 Η χρήση του αντίπυρος και η αλληλεπίδρασή του με το μέτωπο της δασικής πυρκαγιάς Η επαγγελματική πρακτική στη χρήση της φωτιάς για καταστολή των πυρκαγιών, συμπεριλαμβάνει διάφορες τεχνικές (αντίπυρ, απόκαυση) και έχει διαφορετική ιστορική εξέλιξη στην Ευρωπαϊκή επικράτεια. Η προώθηση του αντίπυρος ως ένα επιπλέον εργαλείο πυρόσβεσης 12 Η χρήση του αντίπυρος για την κατάσβεση των δασικών πυρκαγιών έχει μακρά παράδοση στην Ευρώπη. Πολύ πριν την οργάνωση των Υπηρεσιών καταστολής, το αντίπυρ χρησιμοποιούνταν από τα κοινωνικά σύνολα για την προστασία της ζωή και των περιουσιακών τους στοιχείων. Τα τελευταία χρόνια οι οργανισμοί πυρόσβεσης αντιμετωπίζουν συχνά ακραίες συνθήκες, όπου το μέγεθος των δασικών πυρκαγιών υπερνικά την ικανότητα κατάσβεσης με συμβατικά μέσα. Υπάρχει λοιπόν αυξανόμενο ενδιαφέρον για τη χρήση του αντίπυρος ως συμπληρωματικού εργαλείου για την κατάσβεση των πυρκαγιών. Ο κύριος λόγος για τη χρήση του αντίπυρος είναι η καταστροφή της άκαυτης βλάστησης μεταξύ μιας γραμμής ελέγχου και του μετώπου της δασικής πυρκαγιάς. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για να αλλάξει την κατεύθυνση ή το δυναμικό της επαγωγικής στήλης της δασικής πυρκαγιάς. Το αντίπυρ εκμεταλλεύεται το ρεύμα αέρος που δημιουργείται εξαιτίας και κινείται προς την επερχόμενη δασική πυρκαγιά. Σε αυτή την περίπτωση ο χρονισμός της ανάφλεξης είναι κρίσιμος ώστε το αντίπυρ να εκμεταλλευτεί πράγματι τις μεταβολές αυτές στην κατεύθυνση του ανέμου. Αυτή η πολύπλοκη τεχνική πρέπει να πραγματοποιείται από πολύ πεπειραμένους και καλά εκπαιδευμένους επαγγελματίες οι οποίοι έχουν εκτεταμένες γνώσεις στις διεργασίες που επιτελούνται εξαιτίας της συμπεριφοράς των αλληλοεπηρεαζόμενων μετώπων πυρκαγιάς. Το πρόγραμμα Fire Paradox παρέχει σημαντικά αποτελέσματα για την καλύτερη κατανόηση αυτών των διαδικασιών.

13 Hermínio Botelho Εκπαίδευση στη χρήση του αντίπυρος στην Πορτογαλία. Η ανάγκη για μια Ευρωπαϊκή Οδηγία Πλαίσιο για τις Δασικές Πυρκαγιές Η Ευρωπαϊκή διάσταση του θέματος των δασικών πυρκαγιών και η ποικιλότητα στη διαχείριση των πυρκαγιών και στη χρήση του πυρός, καθιστά επιβεβλημένη την ανάληψη δράσης κάτω από ένα ενιαίο αλλά ευέλικτο πλαίσιο. Θεωρούμε ότι η Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Δασικών Πυρκαγιών παρέχει μια ενιαία αντίληψη γι αυτό το πλαίσιο, επιτρέποντας στις διάφορες παραμέτρους της διαχείρισης αυτής, να έχουν διαφορετικά επίπεδα σημαντικότητας, σύμφωνα με τις ειδικές κάθε φορά περιστάσεις. 1 EFFIS European Forest Fire Information System 2 MIC Monitoring and Information Centre Φρονούμε επίσης ότι μια οδηγία πλαίσιο είναι το κατάλληλο νομικό κείμενο σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, το οποίο επιτρέπει μια κοινή προσέγγιση με βάση την οποία καθορίζονται οι στόχοι και τα ενδεδειγμένα, από το κάθε Κράτος Μέλος, μέσα για την επίτευξή τους. Η Ευρωπαϊκή Οδηγία Πλαίσιο για τις Πυρκαγιές θα επιτρέψει την υλοποίηση των ενεργειών εκείνων που θεωρούνται ενδεδειγμένες σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Τέτοιες ενέργειες είναι κυρίως οι σχετικές με την ανάπτυξη συστημάτων πληροφοριών (EFFIS 1 ) και παρέμβασης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης (MIC 2 ). Μπορεί επίσης να είναι ενέργειες, οι οποίες να γίνονται με ευθύνη των χωρών ή των περιφερειών και να αφορούν στην αξιολόγηση του κινδύνου και των απειλών, ιδιαίτερα σε ευπαθείς περιοχές όπως είναι οι περιοχές μίξης δασών-κατοικιών, στην εκπόνηση Σχεδίων Διαχείρισης Δασικών Πυρκαγιών, στην εκπόνηση και εφαρμογή Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης καθώς και σε ενέργειες σχετικές με την αποκατάσταση των περιοχών που υποβαθμίστηκαν εξαιτίας καταστρεπτικών πυρκαγιών. 13

14 Υποστηρίζοντας την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Δασικών Πυρκαγιών στην Ευρώπη. Πρωτοβουλίες στην εκπαίδευση και την κατάρτιση Η ολοκληρωμένη Διαχείριση των Δασικών Πυρκαγιών στην Ευρώπη μπορεί να υποστηριχθεί από μια Οδηγία η οποία οφείλει, μεταξύ των άλλων, να συμπεριλάβει τις κυριότερες απόψεις σχετικά με την παραδοσιακή χρήση της φωτιάς και τη χρήση του προδιαγεγραμμένου πυρός, οι οποίες στοχεύουν στη μείωση του κινδύνου δασικής πυρκαγιάς, στην προστασία της φύσης και στην επίτευξη άλλων στόχων διαχείρισης της γης, καθώς επίσης να συμπεριλάβει και τις απόψεις τις σχετικές με τη χρήση του αντίπυρος. Τέλος, η Οδηγία θα πρέπει να λάβει υπ όψιν τις κοινωνικές ευαισθησίες σχετικά με τους κινδύνους από τις δασικές πυρκαγιές και την ανάγκη να χρησιμοποιηθούν κοινά Ευρωπαϊκά πρότυπα και κοινές ευκαιρίες, προκειμένου να θεσπιστεί ένα σύστημα συνεργασίας στην επαγγελματική εκπαίδευση και στην ακαδημαϊκή μόρφωση στην Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Ομάδα Εμπειρογνωμόνων για τη Φωτιά (European Fire Expert Group) μπορεί να αποτελέσει το μέσον επίτευξης αυτών των πρωτοβουλιών. 14

15 Η Ευρωπαϊκή συνεισφορά στην επίλυση του Global Paradox Το Fire Paradox είναι ένα Ευρωπαϊκό Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα το οποίο περιλαμβάνει 30 Ευρωπαίους εταίρους και 6 εταίρους από Αργεντινή, Μογγολία, Μαρόκο, Ρωσία, Νότιο Αφρική και Τυνησία. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: int, και Η εργασία μεγάλου αριθμού ερευνητών συνέβαλε σημαντικά και απετέλεσε τη βάση των συζητήσεων και των προτάσεων που παρατίθενται σε αυτή τη Συνοπτική Έκθεση Πολιτικής. Ευχαριστούμε για την υποστήριξη την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τους επιστημονικούς υπεύθυνους και εξωτερικούς αξιολογητές του Προγράμματος, καθώς επίσης και τη διεθνική Συμβουλευτική Επιτροπή για τις απόψεις τους και την καθοδήγησή τους. Τέλος ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον του το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δασών, ιδιαίτερα για τη δημοσίευση του Εγγράφου Εργασίας «Ζώντας με τις Δασικές Πυρκαγιές - Τι μπορεί να μας πει η Επιστήμη», καθώς και τη δημοσίευση της αναλυτικής Έκθεσης Έρευνας, σχετικά με το τρέχον έργο, με τον τίτλο «Προς μια Ολοκληρωμένη Διαχείριση Δασικών Πυρκαγιών». Ευχαριστούμε τον Andrea Schuck και την ομάδα του που συνεισέφεραν ως συνεργάτες, καθώς επίσης τους Ilpo Tikkanen, Risto Päivinen και Minna Korhonen οι οποίοι υποστήριξαν την ιδέα και την παραγωγή αυτής της Συνοπτικής Έκθεσης Πολιτικής. Συγγραφείς: Francisco Rego, Eric Rigolot, Paulo Fernandes, Cristina Montiel, Joaquim Sande Silva. Κύριος Συγραφέας: Francisco Rego Επιμελητές σειράς: Ilpo Tikkanen, Risto Päivinen και Minna Korhonen ISBN: European Forest Institute 2010 Φωτογραφία εξώφυλλου: Saku Ruusila Η παρούσα δημοσίευση έχει παραχθεί με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα περιεχόμενα αυτής της δημοσίευσης είναι αποκλειστική ευθύνη των συγγραφέων και με κανένα τρόπο δεν μπορούν να εκληφθούν ότι αντικατοπτρίζουν της απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

16 EFI Policy Briefs Η λήψη ορθών αποφάσεων στηρίζεται απαραίτητα στην αντικειμενική επιστημονική πληροφόρηση η οποία οφείλει να είναι συναφής με τις σχεδιαζόμενες πολιτικές. Η Συνοπτική Έκθεση Πολιτικής του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Δασών (EFI) εκφράζει τα σύγχρονα ερωτηματικά και προκλήσεις του τρόπου διαχείρισης των δασών και σκιαγραφεί ενέργειες για την επίλυσή τους με τη βοήθεια της επιστήμης. Torikatu 34, FI Joensuu, Finland Tel , Fax Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δασών είναι το ηγετικό Ευρωπαϊκό δίκτυο δασικής έρευνας. Είναι ένας διεθνής οργανισμός που ιδρύθηκε από τα Ευρωπαϊκά κράτη για να διενεργεί και να υποστηρίζει τη δασική έρευνα και να προωθεί τα δίκτυα δασικής έρευνας από άκρου εις άκρο σε όλη την Ευρώπη. Είναι ένα αναγνωρισμένο σημείο επαφής το οποίο παρέχει αντικειμενική πληροφόρηση, σε συνάφεια με τις αναπτυσσόμενες πολιτικές για τα δάση και τη δασοπονία.

Απόψεις για τη διαχείριση των δασικών πυρκαγιών στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής

Απόψεις για τη διαχείριση των δασικών πυρκαγιών στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής Απόψεις για τη διαχείριση των δασικών πυρκαγιών στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής Ιωάννης Ραυτογιάννης, Susanna Nocentini and Enrico Marchi, Rafael Calama Sainz and Carlos Garcia Guemes, Ivan Pilas and

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές Ορθής Διαχείρισης Στερεών Γεωργικών Υπολειμμάτων

Πρακτικές Ορθής Διαχείρισης Στερεών Γεωργικών Υπολειμμάτων Πρακτικές Ορθής Διαχείρισης Στερεών Γεωργικών Υπολειμμάτων ΚΑΤΣΑΜΠΑΣ ΗΛΙΑΣ Δρ. Χημικός Μηχανικός Προϊστάμενος Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας Περιφέρειας Πελοποννήσου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ (2014-2020)

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ (2014-2020) ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΑ ΔΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ) Το 2015 θεωρείται μια πολύ σημαντική χρονιά για τα δάση σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς τουλάχιστον τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε.

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε. ΑΑΑ Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση A global sustainability framework and initiative of the United Nations Environment Programme Finance Initiative Ένα παγκόσμιο πλαίσιο και μια πρωτοβουλία της Πρωτοβουλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ

ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 Κυριακή 18 Μαρτίου 2012, ώρα 11:00 ενδροφύτευση - Τριάδι Θέρµης ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ: Τετάρτη 21 Μαρτίου 2012, ώρα 18:00 ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Α.Π.Θ - Αίθουσα Τελετών Σχολή ασολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός διαχείρισης άλλων δασικών πόρων

Σχεδιασμός διαχείρισης άλλων δασικών πόρων Σχεδιασμός διαχείρισης άλλων δασικών πόρων Δρ. Βασιλική Καζάνα Αναπλ. Καθηγήτρια ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Δράμας Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής Τηλ. & Φαξ: 25210

Διαβάστε περισσότερα

Eκτίμηση πλημμυρικού κινδύνου πριν και μετά από πυρκαγιά

Eκτίμηση πλημμυρικού κινδύνου πριν και μετά από πυρκαγιά Eκτίμηση πλημμυρικού κινδύνου πριν και μετά από πυρκαγιά Υπηρεσίες και προϊόντα υποστήριξης προληπτικού σχεδιασμού αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών και πλημμυρών μετά την πυρκαγιά 3 ο Συμμετοχικό Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» Άρθρο 1 Ορισμός Για τις ανάγκες του παρόντος νόμου, βοσκήσιμες γαίες καλούνται οι εκτάσεις που δύνανται να χρησιμοποιηθούν για βόσκηση ζώων, στις οποίες αναπτύσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα EF6: Μέρος 1.1: Μέρος 1.2:

Ενότητα EF6: Μέρος 1.1: Μέρος 1.2: Ενότητα EF6: Μέρος 1.1: Μέρος 1.2: Εφαρµόστε τεχνικές ελεγχόµενης καύσης της βλάστησης Ετοιµάστε συσκευές ανάφλεξης και βοηθητικό εξοπλισµό για να χρησιµοποιηθούν στην κατάσβεση πυρκαγιών Ενεργοποιήστε

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Τρίκαλα, 27/12/2011. Συνεντεύξεις. «Μεγαλύτερες σε διάρκεια ξηρασίες»

Τρίκαλα, 27/12/2011. Συνεντεύξεις. «Μεγαλύτερες σε διάρκεια ξηρασίες» Τρίκαλα, 27/12/2011 Συνεντεύξεις «Μεγαλύτερες σε διάρκεια ξηρασίες» Τι επισημαίνει στην ΕΡΕΥΝΑ για την περιοχή μας ο κ. Σοφοκλής Ε. Δρίτσας, ερευνητής στο Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ShMILE 2. «Από τον πειραματισμό στη διάδοση του οικολογικού σήματος στη Μεσόγειο»

ShMILE 2. «Από τον πειραματισμό στη διάδοση του οικολογικού σήματος στη Μεσόγειο» ShMILE 2 «Από τον πειραματισμό στη διάδοση του οικολογικού σήματος στη Μεσόγειο» ρηματοδοτικό Μέσο Έχει εγκριθεί στον Άξονα Προτεραιότητας Ειδικότερα στο Μέτρο Τίτλος Έργου Στόχος του Έργου 2 2.1 EUROPEAN

Διαβάστε περισσότερα

Πιλοτική Μελέτη. Διατήρηση και προσαρμογή των υγροτόπων της Περιφέρειας Αττικής στην κλιματική αλλαγή

Πιλοτική Μελέτη. Διατήρηση και προσαρμογή των υγροτόπων της Περιφέρειας Αττικής στην κλιματική αλλαγή ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ξηρασία, Νερό και Ακτές Πιλοτική Μελέτη Διατήρηση και προσαρμογή των υγροτόπων της Περιφέρειας Αττικής στην κλιματική αλλαγή Τρεις πιλοτικές μελέτες υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του έργου OrientGate

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 2 Μαΐου 2013 Αρ. Πρωτ. 702 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «ΔΗΜΗΤΡΑ» ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Αθήνα, 2 Μαΐου 2013 Αρ. Πρωτ. 702 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «ΔΗΜΗΤΡΑ» ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «ΔΗΜΗΤΡΑ» ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Τομέας Προστασίας Δασών Εργαστήριο Δασικών Πυρκαγιών

Διαβάστε περισσότερα

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά Νότια Ευρώπη Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός Η πρόσφατη οικονομική κρίση επηρέασε εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών με πολλούς να χάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Δασικές Πυρκαγιές στις Περιοχές Μίξης Δασών-Οικισμών και το Φαινόμενο των Μέγα-Πυρκαγιών

Δασικές Πυρκαγιές στις Περιοχές Μίξης Δασών-Οικισμών και το Φαινόμενο των Μέγα-Πυρκαγιών Δασικές Πυρκαγιές στις Περιοχές Μίξης Δασών-Οικισμών και το Φαινόμενο των Μέγα-Πυρκαγιών Γαβριήλ Ξανθόπουλος ΕΘΙΑΓΕ - Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων Τέρμα

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο Δράσεων και Μέτρων Προσαρμογής της διαχείρισης των δασών στην κλιματική αλλαγή

Πλαίσιο Δράσεων και Μέτρων Προσαρμογής της διαχείρισης των δασών στην κλιματική αλλαγή Πλαίσιο Δράσεων και Μέτρων Προσαρμογής της διαχείρισης των δασών στην κλιματική αλλαγή Βασιλική Χρυσοπολίτου και Πέτρος Κακούρος, ΕΚΒΥ Το κλίμα και τα δάση στο μέλλον Υπάρχουν αβεβαιότητες σχετικά με:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Αργυρώ Ζέρβα, ΥΠΕΚΑ/Ειδική Γραμματεία Δασών Σοφία Πουρνάρα, Διαχειριστική Αρχή ΥΠΑΑΤ 1η Συνάντηση ομάδας ΘΟΣΣ 5, Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

Η Ζωή Μας με τις Δασικές Πυρκαγιές: Η Άποψη της Επιστήμης

Η Ζωή Μας με τις Δασικές Πυρκαγιές: Η Άποψη της Επιστήμης EFI Discussion Paper 15, 2009 Η Ζωή Μας με τις Δασικές Πυρκαγιές: Η Άποψη της Επιστήμης Μία Συνεισφορά στο Διάλογο Επιστήμης-Πολιτικής Yves Birot (συντ.) Η Ζωή Μας με τις Δασικές Πυρκαγιές: Η Άποψη της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΡ. ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ SKEPSIS Παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πλαστήρα, Νοέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Δασικών Πυρκαγιών

Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Δασικών Πυρκαγιών Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Δασικών Πυρκαγιών Γιώργος Ευτυχίδης ασολόγος Τι είναι τα ΠΣΔΠ? Συστήματα πληροφορικής που χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη του έργου της διαχείρισης των πυρκαγιών.

Διαβάστε περισσότερα

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Έκθεση της ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Photovoltaic Technology Research Advisory Council, PV-TRAC). ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΦΛΟΓΕΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΦΛΟΓΕΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΦΛΟΓΕΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η επιστηµονική κοινότητα επισηµαίνει ότι τα χαρακτηριστικά των δασικών πυρκαγιών στην Ισπανία µεταβάλλονται. Σε αυτό συµβάλλουν οι κλιµατικές αλλαγές, οι οποίες προκαλούνται

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα: Από το παρελθόν στο μέλλον

Εθνικό Πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα: Από το παρελθόν στο μέλλον Εθνικό Πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα: Από το παρελθόν στο μέλλον Δρ. Δρ. MSc Νίκη Ευελπίδου, ΕΚΠΑ Για την πιο αποτελεσματική χωροταξική απεικόνιση αλλά κυρίως για τη βέλτιστη διοίκηση και διαχείριση του Πάρκου,

Διαβάστε περισσότερα

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις 8. Συµπεράσµατα Προτάσεις Όπως φάνηκε από όλα τα παραπάνω ο οικότοπος των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτηµα των περιοχών µελέτης και η διατήρηση του µπορεί να συνδυαστεί άµεσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. Περιβαλλοντική ρβ Ευθύνη και

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. Περιβαλλοντική ρβ Ευθύνη και Περιβαλλοντική ρβ Ευθύνη και Ασφαλιστική Αγορά Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας 30 Ιουνίου 2010 / Αθήνα Μαρία Φαράντου Νομικός Σύμβουλος Ε.Α.Ε.Ε. Ε Ε Οδηγία 2004/35/ΕΚ & Π.Δ. 148/2009 ΕΝΩΣΗ «Σκοπός»: η προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007-2013 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης «Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μέτρο 3.1: Ενθάρρυνση Επιχειρηματικής Δράσης (Ενέργεια 3.1.1) Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η ελληνική εκπαίδευση δεν έχει δώσει, μέχρι σήμερα την απαιτούμενη βαρύτητα στα θέματα απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Κεφάλαιο 02-04 σελ. 1 02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Όπως επισημάνθηκε στο κεφάλαιο 01-04, η πρώτη ύλη για τα «ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας είναι μη επικίνδυνα απόβλητα, κυρίως παραγόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ»... 2 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 «ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»... 3 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 «ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ»... 4 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κ ι λ µα µ τι τ κές έ Α λλ λ α λ γές Επι π πτ π ώ τ σει ε ς στη τ β ιοπο π ικιλό λ τη τ τα τ κ αι τ η τ ν ν ά γρια ζ ωή

Κ ι λ µα µ τι τ κές έ Α λλ λ α λ γές Επι π πτ π ώ τ σει ε ς στη τ β ιοπο π ικιλό λ τη τ τα τ κ αι τ η τ ν ν ά γρια ζ ωή Επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα και την άγρια ζωή Η παγκόσµια κλιµατική αλλαγή θεωρείται ως η σηµαντικότερη τρέχουσα απειλή για τη βιοποικιλότητα του πλανήτη. Παραδείγµατα από την Κυπριακή Φύση Μερικές από

Διαβάστε περισσότερα

LAYMAN S ΑΝΑΦΟΡΑ LIFE08 NAT/GR/000533

LAYMAN S ΑΝΑΦΟΡΑ LIFE08 NAT/GR/000533 LIFE08 NAT/GR/000533 ΑΝΑΦΟΡΑ LAYMAN S Μεθοδολογία Αποκατάστασης Πυρόπληκτων Μεσογειακών Δασών Ασφάλεια & Αποδοτικότητα 4 Παρεμβάσεων στην NATURA 2000 της Ρόδου FRAMME Σεπτέμβριος 2013 1 Περιεχόμενα Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ENTANGLE Ενημερωτικό Δελτίο #1

ENTANGLE Ενημερωτικό Δελτίο #1 Πλαίσιο του ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έργου.. 1 Περιγραφή του έργου. 2 Εταίροι... 3 Εναρκτήρια συνάντηση στις Βρυξέλλες 4 Επανεξετάζοντας την εκπαίδευση.4 Επαφές χρηματοδότηση.5 Πρόσθετες εθνικές διεθνείς έρευνες έδειξαν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εργασιών. «Αποκατάσταση Δασικού Οικοσυστήματος & Τοπίου μετά από Φυσικές Καταστροφές ή άλλες Επεμβάσεις Επίδειξη Καλών Πρακτικών»

Πρόγραμμα Εργασιών. «Αποκατάσταση Δασικού Οικοσυστήματος & Τοπίου μετά από Φυσικές Καταστροφές ή άλλες Επεμβάσεις Επίδειξη Καλών Πρακτικών» Πρόγραμμα Εργασιών «Αποκατάσταση Δασικού Οικοσυστήματος & Τοπίου μετά από Φυσικές Καταστροφές ή άλλες Επεμβάσεις Επίδειξη Καλών Πρακτικών» Αθήνα 14 Οκτωβρίου 2013, Ξενοδοχείο Divani Caravel 8:30-9:00 Εγγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Λίγα λόγια για εμάς...σελ.2. Επιχειρηματικότητα: έννοια και σημασία σελ.3. Επιχειρηματίας: γεννιέσαι ή γίνεσαι?...σελ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Λίγα λόγια για εμάς...σελ.2. Επιχειρηματικότητα: έννοια και σημασία σελ.3. Επιχειρηματίας: γεννιέσαι ή γίνεσαι?...σελ. Ιουστινιανού 3, 41222, Λάρισα Τηλ:2410-626945 e-mail: info@entre.gr web site: www.entre.gr ΜΗΝΙΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΜΑΙΟΣ 2006 ΤΕΥΧΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Λίγα λόγια για εμάς...σελ.2 Επιχειρηματικότητα: έννοια

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη Διαδικασία Ενεργειακής Ανακαίνισης της Κοινωνικής Κατοικίας

Ολοκληρωμένη Διαδικασία Ενεργειακής Ανακαίνισης της Κοινωνικής Κατοικίας Εύη Τζανακάκη Τμήμα Κτιρίων Διεύθυνση Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Ολοκληρωμένη Διαδικασία Ενεργειακής Ανακαίνισης της Κοινωνικής Κατοικίας New Integrated Renovation Strategy

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις

Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις Πολιτικές προώθησης Θέρμανσης & Ψύξης από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις Συγγραφείς: Austrian Energy Agency: Nina Pickl, Johannes Schmidl, Lorenz Strimitzer

Διαβάστε περισσότερα

Το περιβάλλον και ο άνθρωπος, πέρα από τη Δασολογία, στο έργο του αείμνηστου Καθηγητή Νίκου Στάμου

Το περιβάλλον και ο άνθρωπος, πέρα από τη Δασολογία, στο έργο του αείμνηστου Καθηγητή Νίκου Στάμου Το περιβάλλον και ο άνθρωπος, πέρα από τη Δασολογία, στο έργο του αείμνηστου Καθηγητή Νίκου Στάμου Ημερίδα στη μνήμη του Νικόλαου Στάμου Περτούλι Τρικάλων, 5 Ιούνη 2012 Ημερίδα στη μνήμη του Ν. Στάμου

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Γενικά σχόλια Το κείµενο παρουσιάζεται σε γενικές γραµµές ικανοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

Το αγροδασικό μέτρο στα πλαίσια της νέας ΚΑΠ και οι προοπτικές εφαρμογής του στην Ελλάδα

Το αγροδασικό μέτρο στα πλαίσια της νέας ΚΑΠ και οι προοπτικές εφαρμογής του στην Ελλάδα ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΓΕΩΤΕΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΓΡΟΔΑΣΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Η Αγροδασοπονία στα Πλαίσια της Νέας ΚΑΠ 2014 2020 Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2014 Το αγροδασικό μέτρο στα πλαίσια

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα Προστατεύει από τα Απόβλητα Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ ενισχύει την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων βελτιώνει την Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μέτρο 2.6: Προγράμματα Προστασίας Περιβάλλοντος & Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Ενέργεια: 2.6.1) Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Το παρόν Μέτρο έχει οριζόντια δομή και διατρέχει όλες τις βαθμίδες

Διαβάστε περισσότερα

Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Ινστιτούτο Αστικής & Αγροτικής Kοινωνιολογίας Ομάδα Περιβάλλοντος

Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Ινστιτούτο Αστικής & Αγροτικής Kοινωνιολογίας Ομάδα Περιβάλλοντος Ερευνητιικό Έργο MIRAGE (Mediiterranean Intermiittent Riiver ManAGEment) Διιαχείίριιση Ποταμών Διιαλείίπουσας Ροής στη Μεσόγειιο Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ....3 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1. Ακαθάριστος κύκλος εργασιών....4 2. Λειτουργικό Κέρδος....7 3. Άποψη για την οικονομική κρίση... 10 4. Τα περισσότερο σημαντικά επιχειρησιακά

Διαβάστε περισσότερα

ShMILE Project Από τον πειραματισμό στην διάδοση του οικολογικού σήματος στην Μεσόγειο. Πώς θα ωφεληθούμε;

ShMILE Project Από τον πειραματισμό στην διάδοση του οικολογικού σήματος στην Μεσόγειο. Πώς θα ωφεληθούμε; ShMILE II ShMILE Project Από τον πειραματισμό στην διάδοση του οικολογικού σήματος στην Μεσόγειο. Πώς θα ωφεληθούμε; Alpha MENTOR Αναστασία Χατζηνικολάου Αρχιτέκτων Περιβαλλοντολόγος Σοφία Ναταλία Μποέμη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015 Αντικείμενο: «Μελέτη Σχεδίου Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η αγροτική Βιομάζα και οι δυνατότητες αξιοποίησής της στην Ελλάδα. Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Ανάπτυξης Βιομάζας

Η αγροτική Βιομάζα και οι δυνατότητες αξιοποίησής της στην Ελλάδα. Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Ανάπτυξης Βιομάζας Η αγροτική Βιομάζα και οι δυνατότητες αξιοποίησής της στην Ελλάδα Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Ανάπτυξης Βιομάζας 1 Η ΕΛΕΑΒΙΟΜ και ο ρόλος της Η Ελληνική Εταιρία (Σύνδεσμος) Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΟΙ Σ.Α.Δ.Φ. ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Η αναγκαιότητα για την εναρμόνιση της άμεσης φορολογίας των επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

H ANEK σε μια ματιά: 12 Ιδιόκτητα πλοία 13 υπό διαχείρηση. 50 Λιμάνια σε προσέγγιση. >100 διαφορετικοί προορισμοί και εξυπηρετούμενες γραμμές.

H ANEK σε μια ματιά: 12 Ιδιόκτητα πλοία 13 υπό διαχείρηση. 50 Λιμάνια σε προσέγγιση. >100 διαφορετικοί προορισμοί και εξυπηρετούμενες γραμμές. Παρουσίαση έργου, Πάτρα 2 Οκτωβρίου 2012 H ANEK σε μια ματιά: Ο Όμιλος εταιρειών ΑΝΕΚ LINES ασχολείται, κυρίως, με τη διαχείριση ιδιόκτητων και ναυλωμένων πλοίων επιβατηγού και φορτηγού ναυτιλίας για 44

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

Για να περιγράψουμε την ατμοσφαιρική κατάσταση, χρησιμοποιούμε τις έννοιες: ΚΑΙΡΟΣ. και ΚΛΙΜΑ

Για να περιγράψουμε την ατμοσφαιρική κατάσταση, χρησιμοποιούμε τις έννοιες: ΚΑΙΡΟΣ. και ΚΛΙΜΑ Το κλίμα της Ευρώπης Το κλίμα της Ευρώπης Για να περιγράψουμε την ατμοσφαιρική κατάσταση, χρησιμοποιούμε τις έννοιες: ΚΑΙΡΟΣ και ΚΛΙΜΑ Καιρός: Οι ατμοσφαιρικές συνθήκες που επικρατούν σε μια περιοχή, σε

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορία και σύγχρονες τάσεις (αειφορικής) διαχείρισης των δασών

Αειφορία και σύγχρονες τάσεις (αειφορικής) διαχείρισης των δασών ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΘΙΑΓΕ) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΣΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Αειφορία και σύγχρονες τάσεις (αειφορικής) διαχείρισης των δασών ρ. Σ. Γκατζογιάννης, Τακτικός ερευνητής Ι Ε/ ΕΘΙΑΓΕ 1. Το σύστηµα αξιών

Διαβάστε περισσότερα

INRES. Συνεργασία νησιωτικών περιφερειών για τη μεγιστοποίηση των περιβαλλοντικών και οικονομικών ωφελειών από την έρευνα στις ΑΠΕ

INRES. Συνεργασία νησιωτικών περιφερειών για τη μεγιστοποίηση των περιβαλλοντικών και οικονομικών ωφελειών από την έρευνα στις ΑΠΕ Regions of Knowledge FP7 229947 INRES Συνεργασία νησιωτικών περιφερειών για τη μεγιστοποίηση των περιβαλλοντικών και οικονομικών ωφελειών από την έρευνα στις ΑΠΕ Αρτέμης Σαϊτάκης Διευθυντής Επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος

Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος Στην Πρόταση Κανονισμού για τη στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης μετά το 2013, δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην καινοτομία αφού, όπως φαίνεται και στο παρακάτω διάγραμμα,

Διαβάστε περισσότερα

«Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα»

«Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα» «Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα» του Andrea Campagna, τεχνικού & επιστημονικού συντονιστή του έργου FutureMed Project n 2S-MED11-29 Project co-funded by the European Regional Development Fund (ERDF)

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1: Ελαχιστοποίηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Minimising Environmental Impact)

Ενότητα 1: Ελαχιστοποίηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Minimising Environmental Impact) Το παρόν αποτελεί την ακριβή μετάφραση του κειμένου του Οδηγού Καλών Πρακτικών που υπάρχει στο site του έργου http://www.project-gpwind.eu/ και ακολουθεί την δομή του site. Για κάθε μία από τις τρεις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά εύτερης Κατοικίας

Αγορά εύτερης Κατοικίας Αγορά εύτερης Κατοικίας Rhodes Tourism Forum 2006 10-11 Νοεµβρίου Θάλεια ρουσιώτου 1 Η Αγορά της εύτερης Κατοικίας στην Ευρώπη Ιστορικό Χρονολογείται από τη δεκαετία του 70 και συνδέεται άµεσα µε την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Η καινοτομία στο ΠΑΑ 2014-2020

Η καινοτομία στο ΠΑΑ 2014-2020 Η καινοτομία στο ΠΑΑ 2014-2020 Σημαντικότερα εργαλεία καινοτομίας και μεταφοράς γνώσης Μέτρο «Δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης» (αρθ. 15) Μέτρο «Συμβουλευτικές υπηρεσίες» (αρθ. 16) Μέτρο «Συνεργασία»

Διαβάστε περισσότερα

Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού

Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού Στο τέλος του 1999, ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός ξεκίνησε ένα σηµαντικό πρόγραµµα έρευνας στο θέµα

Διαβάστε περισσότερα

Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών

Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών IP/04/84 Βρυξέλλες, 22 Ιανουάριος 2004 Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλαµβάνει ευρέως φάσµατος νοµική δράση µε στόχο να

Διαβάστε περισσότερα

www.share-project.org Αποτελέσματα από την έρευνα 50+ στην Ευρώπη

www.share-project.org Αποτελέσματα από την έρευνα 50+ στην Ευρώπη www.share-project.org Αποτελέσματα από την έρευνα 50+ στην Ευρώπη Τι συμβαίνει από εδώ και πέρα Το αμέσως επόμενο βήμα της έρευνας 50+ στην Ευρώπη είναι η προσθήκη, στην υπάρχουσα βάση δεδομένων, πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ- ΜΑΘΗΜΑ 1. Σχολείο: Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείου Καλού Χωριού Λεμεσού

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ- ΜΑΘΗΜΑ 1. Σχολείο: Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείου Καλού Χωριού Λεμεσού ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ- ΜΑΘΗΜΑ 1 Όνομα Εκπαιδευτικού: Θεοδοσία Βασιλείου Σχολείο: Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείου Καλού Χωριού Λεμεσού Ζήτημα της Αειφόρου Περιβαλλοντικής Εκπαιδευτικής Πολιτικής: Ανάληψη

Διαβάστε περισσότερα

Κλιματική αλλαγή & Πρόληψη Δασικών Πυρκαγιών

Κλιματική αλλαγή & Πρόληψη Δασικών Πυρκαγιών Κλιματική αλλαγή & Πρόληψη Δασικών Πυρκαγιών Δρ. Νικήτας Υραγκισκάκης Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης Γενική Δ/νση Δασών & Αγροτικών Τποθέσεων Με τον όρο κλιματική αλλαγή αναφερόμαστε στη μεταβολή

Διαβάστε περισσότερα

Αγρανάπαυση. Κομισιόν: Τέλος στην αγρανάπαυση στα δημητριακά λόγω ανόδου των τιμών. Αμειψισπορά

Αγρανάπαυση. Κομισιόν: Τέλος στην αγρανάπαυση στα δημητριακά λόγω ανόδου των τιμών. Αμειψισπορά Αγρανάπαυση Αγρανάπαυση ονομάζεται η προσωρινή διακοπή της καλλιέργειας ενός αγρού για να αποκτήσει ξανά την παραγωγικότητα του. Συνήθως διαρκεί ένα χρόνο και εξαρτάται από το είδος του εδάφους και τις

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Είναι πολυσυνέδριο γιατί πλαισιώνεται και συμπληρώνεται από άλλες ΕυρωπαΪκές προσπάθειες συνεργασίας σε αυτόν τον τομέα.

Είναι πολυσυνέδριο γιατί πλαισιώνεται και συμπληρώνεται από άλλες ΕυρωπαΪκές προσπάθειες συνεργασίας σε αυτόν τον τομέα. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, Σας καλωσορίζω σε ένα ιδιαίτερο συνέδριο, το πολυ-συνέδριο του Ecopol. Ένα συνέδριο που συζητά την προώθηση των πολιτικών που ενισχύουν την πράσινη καινοτομία. Σε αυτό το τελικό

Διαβάστε περισσότερα

Η υγιεινή και ασφάλεια, μετρήσιμος στόχος βελτίωσης της απόδοσης και μέτρο επιτυχίας στο νοσοκομείο

Η υγιεινή και ασφάλεια, μετρήσιμος στόχος βελτίωσης της απόδοσης και μέτρο επιτυχίας στο νοσοκομείο ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ - EDITORIAL Η υγιεινή και ασφάλεια, μετρήσιμος στόχος βελτίωσης της απόδοσης και μέτρο επιτυχίας στο νοσοκομείο Ο όρος υγεία και ασφάλεια στην εργασία αφορά τις συνθήκες και τους παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της Πολιτικής Προστασίας στη Διαχείριση Καταστροφών από πλημμυρικά

Ο ρόλος της Πολιτικής Προστασίας στη Διαχείριση Καταστροφών από πλημμυρικά «Ο ρόλος της Πολιτικής Προστασίας στη Διαχείριση Καταστροφών από πλημμυρικά φαινόμενα Σχεδιασμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την πρόληψη & την αντιμετώπιση του πλημμυρικού κινδύνου» Κατερίνα

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2020

Στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2020 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 EL Η βιοποικιλότητα Στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2020 Στην Ευρώπη, σχεδόν το ένα τέταρτο των αγρίων ειδών απειλούνται σήμερα με εξαφάνιση. Η βιοποικιλότητα η εξαιρετική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΜΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΑ ΜΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ Είναι ήδη ευρέως γνωστά τα ατυχήματα με τα πλοία ΕRΙΚΑ, Don Pedro, Prestige, καθώς και τα καταστροφικά

Διαβάστε περισσότερα

Πέτρος Κακούρος και Αντώνης Αποστολάκης

Πέτρος Κακούρος και Αντώνης Αποστολάκης Εγκατάσταση και αποτελέσματα παρακολούθησης της φυσικής και τεχνητής αποκατάστασης των δασών μαύρης πεύκης στον Πάρνωνα, προοπτικές έρευνας και τεκμηρίωσης Πέτρος Κακούρος και Αντώνης Αποστολάκης Ο σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants Training Session Ευκαιρίες χρηµατοδότησης για έργα σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και στην Περιφέρεια Ηπείρου γενικότερα Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012 «Ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο. Περιεχόμενα:

Ενημερωτικό Δελτίο. Περιεχόμενα: Ενημερωτικό Δελτίο Περιεχόμενα: Συνοπτική Παρουσίαση του Προγράμματος WASMAN Διακρατικές Συναντήσεις των Εταίρων του Προγράμματος Σύσταση τοπικής ομάδας (Waste Management Partnership) διαχείρισης αποβλήτων.

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστικά προϊόντα σύνταξης. Tα προβλήματα και οι δυνατότητες ανταπόκρισης της ασφαλιστικής αγοράς.

Ασφαλιστικά προϊόντα σύνταξης. Tα προβλήματα και οι δυνατότητες ανταπόκρισης της ασφαλιστικής αγοράς. Ασφαλιστικά προϊόντα σύνταξης. Tα προβλήματα και οι δυνατότητες ανταπόκρισης της ασφαλιστικής αγοράς. Θέλω να συγχαρώ το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο για την οργάνωση του Συνεδρίου αυτού που

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο : πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D.

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο : πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο : πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. LSE) ΜΕΡΟΣ 1 Ο χωρικός σχεδιασµός στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο Διαβούλευσης. Ανάπτυξη νέου πλαισίου τεχνικών μέτρων σε συνέχεια της μεταρρύθμισης της KATT

Έγγραφο Διαβούλευσης. Ανάπτυξη νέου πλαισίου τεχνικών μέτρων σε συνέχεια της μεταρρύθμισης της KATT Ref. Ares(2014)359866-13/02/2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ Έγγραφο Διαβούλευσης Ανάπτυξη νέου πλαισίου τεχνικών μέτρων σε συνέχεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ 2007

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ 2007 ΑΠΑΝΤΗΣΗ κυρίου Γιώργου Παπανδρέου 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ!

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ: Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΟΥ ΜΟΙΡΑΖΕΤΑΙ - Μια εταιρία δεν μπορεί να θεωρείται «πράσινη» αν δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 9.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 9.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 9.1 Εισαγωγή Η βιώσιµη ανάπτυξη είναι µία πολυδιάστατη έννοια, η οποία αποτελεί µία εναλλακτική αντίληψη της ανάπτυξης, µε κύριο γνώµονα το καθαρότερο περιβάλλον και επιδρά στην

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας 4η Ενότητα: «Βιοκαύσιμα 2ης Γενιάς» Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Δ.Σ. Ελληνικής Εταιρείας Βιοµάζας ΕΛ.Ε.Α.ΒΙΟΜ ΒΙΟΜΑΖΑ Η αδικημένη μορφή ΑΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικά απόβλητα και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων

Βιομηχανικά απόβλητα και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Βιομηχανικά απόβλητα και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δ. Καλλιδρομίτου 1, Κ. Κορυζή 1, Κ. Αραβώσης 2 1 Εψιλον ΑΕ, Μονεμβασίας 27, 15125, Μαρούσι 2 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Μηχανολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Leonardo da Vinci A EUROPEAN OBSERVATORY OF THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFELONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES & THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3: ΕΡΕΥΝΑ ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη - Σχεδιάζοντας αειφόρα κριτήρια για τον προορισμό και τις τουριστικές επιχειρήσεις. Σ. Μυλωνάς s.milonas@msolutions.

Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη - Σχεδιάζοντας αειφόρα κριτήρια για τον προορισμό και τις τουριστικές επιχειρήσεις. Σ. Μυλωνάς s.milonas@msolutions. Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη - Σχεδιάζοντας αειφόρα κριτήρια για τον προορισμό και τις τουριστικές επιχειρήσεις Σ. Μυλωνάς s.milonas@msolutions.gr Τουρισμός στη πράξη Περισσότερα από 900 εκ τουρίστες ταξίδεψαν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ. Βιο-καύσιμα. Κείμενο Θέσεων

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ. Βιο-καύσιμα. Κείμενο Θέσεων ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ Βιο-καύσιμα Κείμενο Θέσεων Αθήνα, Νοέμβριος 2007 1. Εισαγωγή Η βιομηχανία τροφίμων και ποτών είναι o μεγαλύτερος

Διαβάστε περισσότερα

Το Όραμα μας για μια καινούργια Κοινή Αγροτική Πολιτική της ΕΕ

Το Όραμα μας για μια καινούργια Κοινή Αγροτική Πολιτική της ΕΕ Το Όραμα μας για μια καινούργια Κοινή Αγροτική Πολιτική της ΕΕ ESC Η γεωργία αποτελεί ένα από τους σημαντικότερους τομείς για την ευημερία της κοινωνίας μας, καθώς εκτός από την συμβολή της στην οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ- ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ- ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ- ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Το ΚΕΠΠ που, ως γνωστόν, λειτουργεί σε μόνιμη βάση και καθ όλη τη διάρκεια του έτους, επί 24ώρου βάσεως, κατά το έτος 2006 ανέλαβε την κινητοποίηση και το

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Εσωτερική Αγορά, Βιομηχανία, Επιχειρηματικότη τα και ΜΜΕ ΣΥΝΟΨΗ Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης για την Καινοτομία το

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ο χώρος µπορεί να διακριθεί σε 2 κατηγορίες το δοµηµένοαστικόχώρο και το µη αστικό, µη δοµηµένο ύπαιθρο αγροτικό ή δασικό χώρο. Αστικός χώρος = ήλιος, αέρας, το νερό, η πανίδα, η χλωρίδα,

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους

Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους Αξίες και προκλήσεις στον τομέα της αιγο-προβατοτροφίας. Ποιες είναι οι προοπτικές για την ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας;

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ. Έξυπνος σχεδιασμός αρθρωτών UPS

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ. Έξυπνος σχεδιασμός αρθρωτών UPS ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ Έξυπνος σχεδιασμός αρθρωτών UPS Με την απόκτηση της εταιρείας Newave Energy, καινοτόμος εταιρεία στον τομέα της αδιάλειπτης παροχής ισχύος (UPS) με βάση της την Ελβετία, η ΑΒΒ έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Γενικές διαπιστώσεις. ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Η ανάγκη για συνεχή βελτίωση. ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Βασικές αρχές-στόχοι

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Γενικές διαπιστώσεις. ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Η ανάγκη για συνεχή βελτίωση. ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Βασικές αρχές-στόχοι SEVESO ΙΙΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΣΚΕΨΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ REACH, CLP-2015 & Εθνική Συνάντηση Εργασίας (Workshop) Ευρωπαϊκού Προγράμματος PROTEAS ΑΘΗΝΑ, 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Βίκυ Φλέγγα Οικονομολόγος, Μ sc περιφερειακή ανάπτυξη Στέλεχος διεύθυνσης οργάνωσης και πληροφορικής Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ 9 ΒΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δεκάλογος της πρόληψης ή έστω της μείωσης του κινδύνου μιας πυρκαγιάς :

Δεκάλογος της πρόληψης ή έστω της μείωσης του κινδύνου μιας πυρκαγιάς : ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ --------------- ΣΧΕΔΙΟ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ «ΛΟΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΕΤΩΝ» ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΠΡΟΛΟΓΟΣ: Σε περίπτωση που εκδηλωθεί πυρκαγιά στην κατασκήνωση ή κάπου κοντά

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE)

Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE) Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE) ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΣΒΕΑΚ-ISEAP CRETE) Η Περιφέρεια Κρήτης και το Ενεργειακό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα