Αποτελεσματική Διαχείριση Προβλημάτων Συμπεριφοράς στο Σχολείο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αποτελεσματική Διαχείριση Προβλημάτων Συμπεριφοράς στο Σχολείο"

Transcript

1 Αποτελεσματική Διαχείριση Προβλημάτων Συμπεριφοράς στο Σχολείο Τα προβλήματα παραβατικής συμπεριφοράς που παρουσιάζουν οι μαθητές σημειώνουν αυξητικές τάσεις, στις οποίες ο Διευθυντής του σχολείου και ο εκπαιδευτικός της κάθε τάξης χρειάζεται να προσαρμοστούν. Παράλληλα, η μετάδοση των γνώσεων στο μαθητή γίνεται μέσα από την ανάπτυξη ποιοτικής σχέσης εκπαιδευτικού-μαθητή και την αποδοχή της διαφορετικότητας του κάθε μαθητή. Η εξέλιξη των μαθητών, η καλή σχολική τους επίδοση και η προσαρμοστικότητα τους ως η βασικότερη προϋπόθεση της συμπεριφοράς τους, εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την παιδαγωγική σχέση ανάμεσα στο μαθητή και τον εκπαιδευτικό. Το σχολείο, με τα πιο πάνω σύγχρονα δεδομένα, για να είναι αποτελεσματικό έχει ένα νέο ρόλο να διαδραματίσει, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τον χειρισμό παραβατικών συμπεριφορών των μαθητών του καθώς επίσης και τις πιθανές ενδοσχολικές συγκρούσεις. Σύμφωνα με το περιεχόμενο της εγκυκλίου 2922 με αρ. φακ ημερ , τα δημοτικά σχολεία, ορίζουν Επιτροπή Αγωγής Υγείας και Πρόληψης της Παραβατικότητας, με στόχο την ανάπτυξη προληπτικών δράσεων που αφορούν στην παραβατικότητα στη σχολική μονάδα. Σε παραρτήματα της ίδιας εγκυκλίου περιλαμβάνονται έντυπο σχεδίου δράσης και παραδείγματα καλών πρακτικών Αγωγής Υγείας και πρόληψης της παραβατικότητας, καθώς, επίσης, ένα ενδεικτικό δοκίμιο αξιολόγησης του σχεδίου δράσης. Για τη διαχείριση παραβατικών συμπεριφορών οι σχολικές μονάδες μπορούν να ακολουθήσουν τις εξής διαδικασίες: 1. Η διεύθυνση του σχολείου, σε συνεργασία με τον/την εκπαιδευτικό της τάξης, την Επιτροπή Αγωγής Υγείας και Πρόληψης της Παραβατικότητας, αποφασίζει και εφαρμόζει μια σειρά μέτρων τα οποία συνάδουν με τους κανονισμούς λειτουργίας των σχολείων. Η παραβατική συμπεριφορά δεν αντικρίζεται ως πρόβλημα που αφορά μόνο στον ίδιο το μαθητή ή το δάσκαλο της τάξης του μαθητή, αλλά αφορά όλη την παιδαγωγική ομάδα του σχολείου. Η κουλτούρα συνεργασίας του προσωπικού του σχολείου, με βάση τη διεθνή βιβλιογραφία βοηθά στην αποτελεσματική αντιμετώπιση τέτοιων περιπτώσεων. 2. Κατά τη διαχείριση των περιπτώσεων το σχολείο ενημερώνει και επιδιώκει τη συνεργασία των γονέων των μαθητών. 3. Σε περίπτωση που η διαχείριση δεν επιφέρει ικανοποιητικά αποτελέσματα, καλείται ο οικείος Εκπαιδευτικός Ψυχολόγος, ο οποίος 1

2 μετά από αξιολόγηση της περίπτωσης εισηγείται πλάνο δράσης που μπορεί να περιλαμβάνει συμβουλευτική γονιών και εκπαιδευτικών, περαιτέρω αξιολόγηση με ψυχομετρικό δοκίμιο ή παραπομπή σε άλλο ειδικό της Ψυχικής Υγείας ή στην Επαρχιακή Επιτροπή Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, κ.τ.λ. 4. Παράλληλα, ενημερώνεται και εμπλέκεται ο οικείος Επιθεωρητής του σχολείου ο οποίος, μπορεί να συμβάλει στον περιορισμό του φαινομένου μέσα από το ρόλο του (πχ. συμβουλευτική, διοικητικές αποφάσεις). 5. Η εμπλοκή του Συνδέσμου Γονέων του σχολείου μπορεί να βοηθήσει στον περιορισμό της βίας στο σχολείο. Τονίζεται η εμπιστευτικότητα των προσωπικών δεδομένων των μαθητών. 6. Το σχολείο παράλληλα μπορεί να εμπλέξει κι άλλους φορείς, οι οποίοι μπορούν να λειτουργήσουν υποστηρικτικά (Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, Κοινοτικός Αστυνομικός, Κοινοτικές Αρχές, Εκκλησία, Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς όπως ο Οργανισμός Νεολαίας και οι Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Πρόταση που παρέχει υπηρεσίες σε γονείς και μαθητές, κτλ.). 7. Σε περίπτωση που το φαινόμενο παραβατικής συμπεριφοράς, είτε από άτομα είτε από ομάδες μαθητών, εξακολουθεί να είναι έντονο, τότε η σχολική μονάδα μπορεί να απευθυνθεί στην Ομάδα Άμεσης Παρέμβασης για στήριξη. Το αίτημα γίνεται γραπτώς, όπως καθορίζεται στην Εγκύκλιο 2923, αρ. φακ , ημερ Σημειώνεται ότι η ολοκληρωμένη συμπλήρωση του εντύπου είναι βοηθητική στην όλη διαδικασία. Με την παραλαβή του αιτήματος, η ΟΑΠ προβαίνει σε διερεύνηση και επικοινωνία με το σχολείο. Η παρέμβαση της ΟΑΠ πραγματοποιείται νοουμένου ότι έχουν τηρηθεί οι πιο πάνω διαδικασίες. Η παρέμβαση αυτή μπορεί να περιλαμβάνει: - Σύγκληση πολυθεματικής συνάντησης - Ενεργοποίηση και συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων - Αξιοποίηση δικτύου συνεργατών της ΟΑΠ - Ανάπτυξη σχεδίου δράσης - Προώθηση επιχορήγησης δράσεων - Επίσπευση διαδικασιών - Επιμορφώσεις εκπαιδευτικών - Συμβουλευτική γονέων Το κάθε σχέδιο δράσης προκύπτει από τις ιδιαίτερες ανάγκες και τη μοναδικότητα της κάθε περίπτωσης. Λόγω της πολυπαραγοντικής αιτιολογίας της παραβατικής συμπεριφοράς, οι προσδοκίες για την αποτελεσματικότητά 2

3 του είναι σημαντικό να παραμένουν ρεαλιστικές. Ο ρόλος της ΟΑΠ είναι υποστηρικτικός, συντονιστικός και τάσσεται προς την όσο το δυνατό αποτελεσματικότερη επίτευξη των στόχων του σχεδίου δράσης και γενικότερα τον περιορισμό του φαινομένου. Ο ρόλος της Διεύθυνσης είναι πολύ σημαντικός για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων συμπεριφοράς που παρουσιάζουν οι μαθητές στο σχολείο. Ακολουθούν πληροφορίες οι οποίες αφορούν το ρόλο του Διευθυντή ως προς την συνεργασία του με την Ομάδα Άμεσης Παρέμβασης και οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως οδηγός για το Δημοτικό σχολείο. Διεύθυνση Δημοτικού Σχολείου και Ομάδα Άμεσης Παρέμβασης Ερωτήματα 1. Πότε ο διευθυντής απευθύνεται στην Ομάδα Άμεσης Παρέμβασης (ΟΑΠ); Προηγείται η εφαρμογή των προνοιών και των διαδικασιών όπως περιγράφονται στην εγκύκλιο 2922 (Α.Φ ) και η ανάπτυξη δράσεων που αντιστοιχούν στις συγκεκριμένες συνθήκες και ανάγκες της σχολική μονάδας. Ο διευθυντής απευθύνεται στην ΟΑΠ, όταν α) παρουσιάζονται παραβατικές συμπεριφορές ή φαινόμενα στη σχολική μονάδα που αφορούν συγκεκριμένο μαθητή ή τάξη ή ομάδα μαθητών και θέτουν σε άμεσο κίνδυνο την ασφάλεια, τη σωματική και ψυχική υγεία των μαθητών του σχολείου, και β) δεν παρουσιάστηκε βελτίωση λόγω της σοβαρότητας της περίπτωσης με οποιονδήποτε σχεδιασμό διαχείρισης του προβλήματος (από δάσκαλο/α τάξης, εμπλοκή γονέων, διδασκαλικού συλλόγου, άλλων υποστηρικτικών φορέων, εφαρμογή εισηγήσεων οικείου εκπαιδευτικού ψυχολόγου). 2. Πώς προετοιμάζεται ο διευθυντής για τη συμπλήρωση αίτησης για παρέμβαση της ΟΑΠ; α) Συλλέγει και καταγράφει πληροφορίες από διαφορετικές πηγές για ό,τι αφορά στο αίτημα στην ΟΑΠ και τις αξιολογεί. β) Ενημερώνει για την πρόθεση αιτήματος στην ΟΑΠ και επεξηγεί τους λόγους: 3

4 στον/στην δάσκαλο/α της τάξης, αν πρόκειται για συγκεκριμένη ατομική περίπτωση μαθητή στο σύνολο του διδασκαλικού συλλόγου σε συνεδρία προσωπικού αν το αίτημα αφορά τάξη, ομάδα μαθητών ή φαινόμενο που επηρεάζει μέρος ή το σύνολο του μαθητικού πληθυσμού στον οικείο επιθεωρητή στον οικείο εκπαιδευτικό ψυχολόγο στους γονείς του μαθητή/των μαθητών (επιδιώκοντας τη συναίνεσή τους, χωρίς αυτή να είναι απαραίτητη) γ) Προετοιμάζεται για αντιπροσωπευτική προφορική (ίσως τηλεφωνικά) συνοπτική περιγραφή του αιτήματος (περιγραφή του προβλήματος και τι αρχικά αναμένεται από την εμπλοκή της ΟΑΠ). 3. Πώς προετοιμάζεται ο διευθυντής για τη συνεδρίαση της ΟΑΠ; α) Συστηματοποιεί τις πληροφορίες που συνελέγησαν. β) Αποσαφηνίζει και κωδικοποιεί τι αρχικά αναμένει, σε σχέση με τα δεδομένα που υπάρχουν σε αυτό το σημείο της διαδικασίας, από τον κάθε εμπλεκόμενο φορέα (ανάλογα πάντοτε με τη συγκεκριμένη ιδιότητα που αυτός μετέχει στην πολυθεματική). γ) Συντάσσει προφίλ μαθητή, τάξης, σχολείου, ώστε να δώσει κατά τη συνεδρία της πολυθεματικής μια ολοκληρωμένη εικόνα τόσο του μαθητή όσο και του περιβάλλοντος στο οποίο εκδηλώνεται η παραβατική συμπεριφορά. δ) Προσκαλεί γραπτά (για τους γονείς) ή τηλεφωνικά (όλους όσους μετέχουν) για την ακριβή ημερομηνία, χώρο και ώρα συνεδρίασης της πολυθεματικής. Η σύσταση της πολυθεματικής ορίζεται από την ΟΑΠ σε συνεννόηση με το διευθυντή του σχολείου. ε) Προβαίνει σε διευθετήσεις στο ωρολόγιο πρόγραμμα, ώστε ο δάσκαλος της τάξης να είναι στη διάθεση της πολυθεματικής. Ζητείται από το δάσκαλο να ετοιμάσει σύντομο προφίλ του μαθητή στο οποίο να δίνεται μια συνολική εικόνα (ικανότητες, αδυναμίες, περιγραφή παραβατικής συμπεριφοράς). 4

5 4. Ποιος ο ρόλος του διευθυντή μετά το τέλος της συνεδρίαση της ΟΑΠ; α) Φροντίζει για τη σχολαστική τήρηση του σχεδίου δράσης που εκπονήθηκε και διασφαλίζει τη διαρκή επικοινωνία με όλα τα μέλη της πολυθεματικής, ώστε να γίνεται συντρέχουσα αξιολόγηση και διαχείριση προβλημάτων που προκύπτουν. β) Τηρεί ημερολόγιο με παρατηρήσεις για την εφαρμογή του σχεδίου δράσης. Αυτό αποτελεί τεκμήριο αξιολόγησης αλλά και γνώμονα περαιτέρω ενεργειών σε πιθανή επόμενη συνεδρίαση της πολυθεματικής. 5. Ποιο είναι το πλαίσιο συνεργασίας σχολείου-οαπ; α) Η ΟΑΠ θέλει και μπορεί να βοηθήσει. β) Η ΟΑΠ είναι ειδικός συνεργάτης συντονιστής και όχι κριτής. γ) Η διεύθυνση και το προσωπικό του σχολείου δεν «απαλλάσσονται» ή «μεταθέτουν το πρόβλημα» με την εμπλοκή της ΟΑΠ. δ) Η ευθύνη για αντιμετώπιση/επίλυση του προβλήματος είναι συλλογική και δεν βαραίνει αποκλειστικά ή κυρίως μέλη της πολυθεματικής ή την ΟΑΠ, γι αυτό και καταρτίζεται από κοινού το Σχέδιο Δράσης, το οποίο και δεσμεύει όλα τα μέλη της πολυθεματικής. 6. Υπάρχουν άλλες ωφέλιμες, για τη σχολική μονάδα, παράμετροι; Είναι μια πρώτη καλή αρχή για μια σχολική μονάδα με εντοπισμένα προβλήματα παραβατικότητας και δυσλειτουργίας να επανεκκινήσει σε άλλη βάση, ενισχύοντας συνακόλουθα το παιδαγωγικό της έργο και εστιάζοντας στη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων. Η στήριξη της σχολικής μονάδας από πολυθεματικές επιτροπές, για στην επίλυση προβλημάτων που αφορούν στην ασφάλεια και τη μάθηση των παιδιών, είναι ένα πάγιο αίτημα των οργανωμένων εκπαιδευτικών. Ενισχύεται η δυναμική της σχολικής μονάδας προσφέροντας νέες προοπτικές ανάπτυξης και βελτίωσης την κουλτούρας και της αποτελεσματικότερης λειτουργίας τής. 5

6 Το όλο πλαίσιο λειτουργίας της ΟΑΠ είναι μια πρότυπη καλή πρακτική, με αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα αλλά και συνέπεια σε μια συνεχή και αναδιαμορφούμενη, πολύπλευρη συμβολή στην εξομάλυνση και εξυγίανση παθογόνων καταστάσεων στη σχολική μονάδα. Χριστίνα Ιωάννου Εκπαιδευτικός Ψυχολόγος Α Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας Μέλος της Ομάδας Άμεσης Παρέμβασης Σοφία Μαυρίδου Κωνσταντίνου Διευθύντρια Δημοτικού Σχολείου 6

Πρόταση για ένα νέο σύστημα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών λειτουργών

Πρόταση για ένα νέο σύστημα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών λειτουργών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πρόταση για ένα νέο σύστημα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών λειτουργών Σεπτέμβριος 2012 1 Περιεχόμενα Προοίμιο 3 Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ NOEMBΡΙΟΣ 2014 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος 2 Περίληψη Πρότασης 4 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας

Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας IΙΙ Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας Ορισμός και Φιλοσοφία της Αυτοαξιολόγησης Η αυτοαξιολόγηση μπορεί να θεωρηθεί ως μια διαδικασία που επιτελεί η σχολική μονάδα για τη συστηματική συλλογή πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ

ΣΥΝΟΨΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ ΣΥΝΟΨΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ Μέλη Επιτροπής Πρόεδρος Αντρέας Καπαρδής, Καθηγητής Νομικής Ψυχολογίας, Τμήμα Νομικής, Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μέλη Prof. David Farrington, Καθηγητής Εγκληματολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨ49-ΔΩΖ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΨ49-ΔΩΖ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 Οι εισηγήσεις, που παρουσιάζονται πιο κάτω είναι ενδεικτικές και δεν

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ» (Διευθυντική Περίληψη)

«ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ» (Διευθυντική Περίληψη) «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ» (Διευθυντική Περίληψη) Συμβουλευτική Επιτροπή για την Πρόληψη και Καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 2010-2011 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2010 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΤΕΑ: Θέσεις και προτάσεις για το σχέδιο. και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) (μετά από συγκεκριμένα άρθρα βρίσκονται σχόλια-θέσεις των ΣΑΤΕΑ)

ΣΑΤΕΑ: Θέσεις και προτάσεις για το σχέδιο. και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) (μετά από συγκεκριμένα άρθρα βρίσκονται σχόλια-θέσεις των ΣΑΤΕΑ) ΣΑΤΕΑ: Θέσεις και προτάσεις για το σχέδιο νόμου της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) (μετά από συγκεκριμένα άρθρα βρίσκονται σχόλια-θέσεις των ΣΑΤΕΑ) Αναπληρωτές Εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής της Πρωτοβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Οι Απόψεις των Εκπαιδευτικών για την Εφαρμογή της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στη Δημοτική Εκπαίδευση

Οι Απόψεις των Εκπαιδευτικών για την Εφαρμογή της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στη Δημοτική Εκπαίδευση Οι Απόψεις των Εκπαιδευτικών για την Εφαρμογή της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στη Δημοτική Εκπαίδευση Ιλιάδα Ηλία, Σοφία Βλάμη & Κωνσταντίνος Λουκαΐδης Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα Εργασίας. Πρόταση. για ένα σύστημα αξιολόγησης της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου

Ομάδα Εργασίας. Πρόταση. για ένα σύστημα αξιολόγησης της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ομάδα Εργασίας Πρόταση για ένα σύστημα αξιολόγησης της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου (δομών, εκπαιδευτικού υλικού,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

E-mail: edekiagogi@gmail.com

E-mail: edekiagogi@gmail.com ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ. Φακ.: 7.1.10.2/4 Αρ. Τηλ.:22800632, 22809521 Αρ. Φαξ:22806326 E-mail: edekiagogi@gmail.com 04 Σεπτεµβρίου 2013 /ντες, /ντριες Σχολείων Μέσης Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια (2008-2013)

Σχέδιο Δράσης για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια (2008-2013) Σχέδιο Δράσης για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια (2008-2013) Συμβουλευτική Επιτροπή για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια www.familyviolence.gov.cy Μάιος 2008

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Πρόεδρος: Απόστολος Κορδελάς (νόνιμος εκπρόσωπος) Α Αντιπρόεδρος: Αθανάσιος Κούγκουλος. Β Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Χατζηκώστας

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Πρόεδρος: Απόστολος Κορδελάς (νόνιμος εκπρόσωπος) Α Αντιπρόεδρος: Αθανάσιος Κούγκουλος. Β Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Χατζηκώστας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΣΟΥ ΑΛΤΣΧΑΪΜΕΡ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΒΟΛΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΝΟΣΟΥ ΑΛΤΣΧΑΙΜΕΡ Τοπάλη 7, Τ.Κ. 382 21, Βόλος Τηλ. : 24210 31227/ 87267 Fax : 24210 31229 e-mail: alzheimervolos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. Σκοπός. Προσδοκώμενα αποτελέσματα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. Σκοπός. Προσδοκώμενα αποτελέσματα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΕ ΜΙΚΡΟ, ΜΕΣΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Η πρόληψη και η αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Αξιολόγησης της Εφαρμογής των Διατμηματικών Διαδικασιών για το Χειρισμό Περιστατικών Βίας στην Οικογένεια

Έκθεση Αξιολόγησης της Εφαρμογής των Διατμηματικών Διαδικασιών για το Χειρισμό Περιστατικών Βίας στην Οικογένεια Έκθεση Αξιολόγησης της Εφαρμογής των Διατμηματικών Διαδικασιών για το Χειρισμό Περιστατικών Βίας στην Οικογένεια Ετοιμάστηκε από τη Δρα Μάρθα Αποστολίδου Μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Πρόληψη

Διαβάστε περισσότερα

Äà Ļ» ¹»Ãļ ª ª Á à ÄÃ Ì ÁÆ Á ¹ Ë ËÁÆ Á ªÌà ¹ Á

Äà Ļ» ¹»Ãļ ª ª Á à ÄÃ Ì ÁÆ Á ¹ Ë ËÁÆ Á ªÌà ¹ Á 2013 Diefthides Mesis Genikis cover.pdf 1 10/4/13 10:32 AM ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Äà Ļ» ¹»Ãļ ª ª Á à ÄÃ Ì ÁÆ Á ¹ Ë ËÁÆ Á ªÌà ¹ Á» ª ª Á¹º ª º ¹» ª ª Æ ÌÁ¹º ª º ¹» ƹº

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΥ ΕΤΟΙΜΑΣΤΗΚΑΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ/ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΥ ΕΤΟΙΜΑΣΤΗΚΑΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ/ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΥ ΕΤΟΙΜΑΣΤΗΚΑΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ/ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (25 και 26 Σεπτεμβρίου 2012) Τα σχέδια δράσης που ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Α. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Τομέας 1. Μέσα και Πόροι Α. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Δείκτης 1.1 Κριτήρια Σχολικός χώρος, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Επάρκεια και καταλληλότητα σχολικών χώρων Επάρκεια και καταλληλότητα εξοπλισμού

Διαβάστε περισσότερα

Α. Υπουργικές Αποφάσεις/Νόμοι σχετικοί με τη λειτουργία του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου

Α. Υπουργικές Αποφάσεις/Νόμοι σχετικοί με τη λειτουργία του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Δ Α. Παπανδρέου 37 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ Πληροφορίες: Αλέξανδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 1/19 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Η Διεύθυνση στην προσπάθεια της, για την καλύτερη και πιο εύρυθμη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ασφαλές σχολείο για το διαδίκτυο. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου. Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Δεκέμβριος 2013

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ασφαλές σχολείο για το διαδίκτυο. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου. Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Δεκέμβριος 2013 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ασφαλές σχολείο για το διαδίκτυο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Δεκέμβριος 2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τις Βιωματικές Δράσεις της Α τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού Γυμνασίου για το σχ. έτος 2013-2014

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τις Βιωματικές Δράσεις της Α τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού Γυμνασίου για το σχ. έτος 2013-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Συμπεριφοράς κατά του Ρατσισμού

Κώδικας Συμπεριφοράς κατά του Ρατσισμού ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ Ι ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κώδικας Συμπεριφοράς κατά του Ρατσισμού KAI Οδηγός Διαχείρισης και Καταγραφής Ρατσιστικών Περιστατικών

Διαβάστε περισσότερα