ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΦΗΒΩΝ: ΕΝΑ ΣΥΝΘΕΤΟ ΕΡΓΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΦΗΒΩΝ: ΕΝΑ ΣΥΝΘΕΤΟ ΕΡΓΟ"

Transcript

1 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΦΗΒΩΝ: ΕΝΑ ΣΥΝΘΕΤΟ ΕΡΓΟ Επαγγελµατική Συµβουλευτική Εφήβων: Το σύνολο των υπηρεσιών που υποστηρίζει, ενηµερώνει, καθοδηγεί και εξοπλίζει τους εφήβους και τους γονείς στην διαδικασία της σωστής επαγγελµατικής επιλογής και επιτυχηµένης σταδιοδροµίας. Οι παγκόσµιες οικονοµικές και κοινωνικές συνθήκες βρίσκονται στην φάση ραγδαίων µεταβολών, µε αποτέλεσµα την δηµιουργία έντονων αισθηµάτων αβεβαιότητας και ανασφάλειας σχετικά µε την επαγγελµατική επιλογή και εξασφάλιση, ειδικά των νέων. Παραδοσιακά επαγγέλµατα πεθαίνουν και νέα επαγγέλµατα αναδύονται συνεχώς, µε αφοπλιστικούς ρυθµούς. Υπάρχει έντονη η ανάγκη του να µπορεί κανείς να δει τις µακροχρόνιες επαγγελµατικές προοπτικές, αν δεν θέλει να βρεθεί στο περιθώριο. Ο κίνδυνος του να κάνει ένας νέος λάθος εκτιµήσεις όσον αφορά την επαγγελµατική του κατεύθυνση είναι τεράστιος, διότι εµπλέκεται πλέον ένας πολύ µεγάλος αριθµός παραγόντων, όπως: 1. Οι δεξιότητες και οι επιθυµίες του ατόµου, οι οποίες πρέπει να αναδυθούν, και να µελετηθούν διεξοδικά. Κατόπιν, πρέπει ο νέος να βοηθηθεί να αναπτύξει και να βελτιώσει τις δεξιότητες που χρειάζεται για να πετύχει στην πορεία της επαγγελµατικής του επιλογής, και να πιστέψει σε αυτές. Επιτυχηµένη επαγγελµατική επιλογή σηµαίνει κάνω αυτό που θέλω και που έχω τις ικανότητες να το κάνω σωστά. 2. Ο µεγάλος αριθµός πληροφοριών που πρέπει κάποιος να επεξεργαστεί σχετικά µε επαγγέλµατα, ειδικότητες, προοπτικές, κλάδους σπουδών, κλπ. Είναι απαραίτητο να διερευνηθεί µεθοδικά η προσδοκώµενη ζήτηση του κάθε επαγγέλµατος, όχι µόνο στο παρόν, αλλά κυρίως στον χρόνο που ο νέος θα ενταχθεί στην αγορά εργασίας, δηλαδή σε µια προοπτική 5-10 ετών. 3. Το άµεσο κοινωνικό του περιβάλλον και οι επιρροές που αυτό επιβάλλει έµ- µεσα ή άµεσα στο µυαλό του νέου. Οι γονείς καλούνται να βαθύνουν και να βελτιστοποιήσουν την επικοινωνία µε τα παιδιά τους. Υπάρχει ανάγκη ενηµέρωσης και συµβουλευτικής των γονέων, στον τοµέα της επικοινωνιακής σχέση τους µε τα παιδιά. 4. Οι ξέφρενοι και αγχωτικοί ρυθµοί που επιβάλει ένα ραγδαία µεταβαλλόµενο και έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον, από την προετοιµασία για εισαγωγή στο Πανεπιστήµιο, την φοίτηση, µέχρι και την επαγγελµατική ζωή. Αυτό δη- µιουργεί την επιτακτική ανάγκη απόκτησης δεξιοτήτων, όπως είναι η ικανότητα διαχείρισης του χρόνου και του άγχους. V C.0 1(12) 2/24/2004 1:25 AM

2 Βλέπουµε ότι η επιτυχηµένη επαγγελµατική επιλογή είναι πραγµατικά µια πολύπλοκη και πολυσύνθετη διαδικασία. Η σωστή και πλήρης αντιµετώπιση της απαιτεί σφαιρική και συστηµατική απάντηση σε όλες τις επιµέρους παραµέτρους, από συµβούλους που καλύπτουν όλους τους τοµείς αναγκών. Τα αποτελέσµατα της σωστής Επαγγελµατικής Συµβουλευτικής είναι: Η θέσπιση σωστών µακρόπνοων στόχων επιτυχηµένης Επαγγελµατικής Πορείας και Ανάπτυξης Η χάραξη κατάλληλης στρατηγικής για την επίτευξη των στόχων Ο συντονισµός όλων των δυνάµεων του έφηβου και των γονέων του για την επίτευξη τους V C.0 2(12) 2/24/2004 1:25 AM

3 Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΛΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ Σκοπός της ΣΕΑΝ είναι η ενδυνάµωση των ανθρώπων στην πορεία τους για µια επιτυχηµένη και αρµονική επαγγελµατική και προσωπική εξέλιξη. Η ΣΕΑΝ ειδικεύεται στην παροχή ολοκληρωµένων υπηρεσιών στον χώρο της Επαγγελµατικής Συµβουλευτικής και της Ανάπτυξης προσωπικών εξιοτήτων και Ι- κανοτήτων. Στόχος της είναι η πλήρης και σφαιρική κάλυψη των σύγχρονων αναγκών σε επαγγελµατικό και µαθησιακό επίπεδο, όλων των οµάδων ενδιαφεροµένων, από µαθητές µέχρι εργαζόµενους. Η <NC> έχει δηµιουργηθεί και απαρτίζεται από µια οµάδα επιστηµόνων µε ιδιαίτερη εµπειρία σε ένα φάσµα ειδικεύσεων: Dr Παναγιώτης Μήλιος, Ph.D, Υπεύθυνος Εκπαιδευτικού Τοµέα Πτυχιούχος Φυσικού τµήµατος Πανεπιστηµίου Αθηνών. ιδακτορική διατριβή στην Βιοµετεωρολογία. Καθηγητής και µέλος της ιεύθυνσης της «Σχολής Μωραϊτη ΑΕ» επί 19 χρόνια και ιευθυντής της θυγατρικής της «Επιµόρφωση ΕΠΕ», επί 13 χρόνια, µε αντικείµενο την συνεργασία µε ξένα Πανεπιστήµια. ιευθυντής Γυµνασίου της Σχολής «Ι.Μ. Παναγιωτόπουλος» επί 3 χρόνια Γενικός ιευθυντής του Οργανισµού Πολιτιστικής Ανάπτυξης Βοιωτίας επί 2 χρόνια Γενικός ιευθυντής της Εκπαιδευτικής, Εκδοτικής και Συµβουλευτικής Εταιρίας DIAN, επί 3 χρόνια. Συγγραφέας 10 Λυκειακών βιβλίων και 5 βιβλίων µε θέµα την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκτεταµένη αρθρογραφία σε εκπαιδευτικά και Ευρωπαϊκά θέµατα. Εκ του σύνεγγυς µελέτη του εκπαιδευτικού συστήµατος 8 Ευρωπαϊκών χωρών Εκπονήσεις πολλών προτάσεων Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων και µελετών κυρίως Εκπαιδευτικού περιεχοµένου και υλοποίηση των περισσοτέρων. Πατέρας 2 παιδιών. Αντώνης Αποστολίδης, M.Sc. Υπεύθυνος Επαγγελµατικού Τοµέα Πτυχιούχος Φυσικού τµήµατος Πανεπιστηµίου Αθηνών, κάτοχος 2 µεταπτυχιακών τίτλων στην Πληροφορική από το University of Essex, Μ. Βρετανία. Manager σε Πολυεθνικές Εταιρίες του χώρου Υψηλής Τεχνολογίας επί 16 χρόνια: Hewlett Packard Corp, Digital EC, Microsoft Corp, Intel Corp, Ericsson Telecommunications. ιευθύνων Σύµβουλος της ASP-Ericsson Enterprise επί 4 χρόνια. Έχει παρακολουθήσει πλήθος σεµιναρίων σε θέµατα: Τεχνολογίας, Εκπαίδευσης, Ανάπτυξης εξιοτήτων V C.0 3(12) 2/24/2004 1:25 AM

4 Εκπαιδευτική εµπειρία σε Λυκειακό, Μεταλυκειακό, Στελεχιακό και Ενδοεταιρικό επίπεδο επί 20 χρόνια. Εκπόνηση µελετών σε θέµατα Management Information Systems (MIS). Εκπόνηση και υλοποίηση 10 µελετών Επιχειρηµατικού Σχεδιασµού στον Ι- διωτικό Τοµέα Σύµβουλος Επιχειρήσεων επί 5 χρόνια. Πατέρας 2 παιδιών. ηµήτρης Βιντζηλαίος, M.Sc. Υπεύθυνος Ανάπτυξης εξιοτήτων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού Πτυχιούχος Χηµικού τµήµατος Πανεπιστηµίου Αθηνών. Κάτοχος 2 µεταπτυχιακών τίτλων στην Πληροφορική και Οργανολογία από το University of Michigan, ΗΠΑ. ιετέλεσε Manager στην πολυεθνική εταιρία Hewlett-Packard επί 7 χρόνια, µε διεθνή εµπειρία. Γενικός ιευθυντής σε σειρά εταιριών και ειδικότερα Γενικός διευθυντής της CIN "Αλληλεπιδραστικά ίκτυα Συνέργειας Α.Ε.", µε αντικείµενο την ανάπτυξη συστηµάτων για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση (elearning), επί 3 έτη. Σύµβουλος και επιστηµονικός συνεργάτης στη Γραµµατεία Νέας Γενιάς του Υπουργείου Παιδείας. Τριετής εκπαίδευση στην θεατρική επικοινωνία, αυτοσχεδιασµό και θεατρικό παιχνίδι. Αποτελεί την βάση τόσο των επικοινωνιακών τεχνικών µε τις νέες ηλικίες, όσο και της Βιωµατικής Εκπαίδευσης. Εκτενής ερευνητική εργασία, από το 1992, σε θέµατα Ανάπτυξης εξιοτήτων και Βιωµατικής Μάθησης, και συγγραφή πολλών σχετικών άρθρων και τίτλων. Σχεδιασµός και ανάπτυξη εργαστηρίων βιωµατικής µάθησης, σε κλειστούς χώρους και υπαίθρια, όπως και εργαστηρίων ανάπτυξης παραγόντων της συναισθηµατικής νοηµοσύνης. Σχεδιασµός και ανάπτυξη περισσοτέρων από 20 σεµιναρίων στην Ανάπτυξη εξιοτήτων. Συγγραφέας και παραγωγός εκπαιδευτικών τίτλων για εκπαίδευση µε τη χρήση νέων τεχνολογιών, e-learning. Εκπαιδευτικός Σύµβουλος και Σύµβουλος Ανάπτυξης Ανθρώπινου παράγοντα σε πολλές εταιρίες, επί 12 έτη, όπως FIAT Auto Hellas, Kosmocar, BP Hellas, Hewlett-Packard, ABN AMRO BANK, κλπ Πατέρας 4 παιδιών. Οµάδα Ψυχολόγων Απαρτίζεται από ειδικούς ψυχολόγους και εµψυχωτές. V C.0 4(12) 2/24/2004 1:25 AM

5 Η ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Στην πραγµατικότητα, αυτό που προσφέρεται είναι ένα προσεκτικά επιλεγµένο και οργανωµένο πλέγµα υπηρεσιών, που αντιµετωπίζει µε τρόπο επιστηµονικό και µεθοδολογικό όλες τις παραµέτρους του ζητήµατος. Οι προσφερόµενες υπηρεσίες είναι συµβουλευτικές και εκπαιδευτικές. Καλύπτουν όλο το φάσµα της σύγχρονης Επαγγελµατικής Συµβουλευτικής και απευθύνονται στους εφήβους και τους γονείς. Χρησιµοποιούνται οι πιο σύγχρονες και δοκιµασµένες εκπαιδευτικές και συµβουλευτικές τεχνικές, ειδικά προσαρµοσµένες στην ευαίσθητη ηλικιακή οµάδα των εφήβων. ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Οι κατηγορίες υπηρεσιών της Επαγγελµατικής Συµβουλευτικής Εφήβων που απευθύνονται σε έφηβους και γονείς είναι: Συµβουλευτικά και ενηµερωτικά προγράµµατα εφήβων και γονέων. Επαγγελµατικές ηµερίδες Ατοµική Συµβουλευτική εφήβων και γονέων Σεµινάρια Ανάπτυξης εξιοτήτων Βιωµατική εκπαίδευση: o Βιωµατικές ράσεις και Εργαστήρια ανάπτυξης εξιοτήτων και Αυτογνωσίας o Βιωµατικές Κατασκηνώσεις Σχεδιασµού Καριέρας (Career Camps) Σχεδιασµός προγραµµάτων για εξατοµικευµένες και ειδικές περιπτώσεις. V C.0 5(12) 2/24/2004 1:25 AM

6 Στο διάγραµµα που ακολουθεί φαίνεται σχηµατικά το πλέγµα των προσφερόµενων υπηρεσιών της Επαγγελµατικής Συµβουλευτικής Εφήβων. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΦΗΒΩΝ Ο ΕΦΗΒΟΣ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ Ερωτηµατολόγια ΕΠΑΓΓ ΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝ ΛΙΣΜΟΣ ΑΤΟ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΟΝΕΩΝ Συνέντευξη µαθητή ΗΜΕΡΙ ΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ Συνέντευξη µαθητή - γονέα ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΦΗΒΟΥ ΗΜΕΡΙ ΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΟΝΕΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ιαχείριση Χρόνου ιαχείριση Άγχους Λήψη Απόφασης ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Ποιος Είµαι και Τι θέλω να γίνω στην ζωή. Λήψη Απόφασης ιαχείριση Άγχους ιαχείριση Χρόνου Career Camps V C.0 6(12) 2/24/2004 1:25 AM

7 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α. Συµβουλευτικά και ενηµερωτικά προγράµµατα εφήβων και γονέων. Ε101: Παρουσίαση Επαγγελµατικών Προοπτικών Πλήρης παρουσίαση των ιεθνών και Ελληνικών τάσεων στον τοµέα των µακροχρόνιων ε- παγγελµατικών προοπτικών. Η παρουσίαση ενηµερώνεται συνεχώς. Ε102: Επαγγελµατικός Προσανατολισµός Ανάλυση των δεξιοτήτων και επιθυµιών του εφήβου µέσα από ειδικά διαγνωστικά ερωτηµατολόγια και συνεντεύξεις. Γ101: Συµβουλευτική Υποστήριξη Γονέων Ειδικό πρόγραµµα τακτικών συνεδριών Υποστήριξης και Εκπαίδευσης των γονέων για την αντιµετώπιση των ζητηµάτων της εφηβικής ηλικίας. Β. Επαγγελµατικές ηµερίδες Ε103: Ηµερίδες Επαγγελµάτων ιεξοδικές και λεπτοµερείς παρουσιάσεις συγκεκριµένων επαγγελµάτων και των προοπτικών τους από ειδικούς επαγγελµατίες του κάθε κλάδου. Γ. Ατοµική Συµβουλευτική εφήβων και γονέων Ε104: Ατοµική Συµβουλευτική Εφήβων Εξατοµικευµένη συµβουλευτική από ειδικούς επαγγελµατίες. Επειδή η Επαγγελµατική Συµβουλευτική είναι προσωπική υπόθεση, ο ενδιαφερόµενος βοηθείται µέσω της Ατοµικής Ε- παγγελµατικής Συµβουλευτικής να επιλέξει τις υπηρεσίες που πραγµατικά ταιριάζουν στην δική του προσωπική περίπτωση Γ102 Ατοµική Συµβουλευτική Γονέων Εξατοµικευµένη Συµβουλευτική γονέων σε θέµατα Επαγγελµατικής Ανάπτυξης των παιδιών καθώς και σε γενικότερα θέµατα υποστήριξης.. Σεµινάρια Ανάπτυξης εξιοτήτων Ε204: Σεµινάριο ιαχείρισης Χρόνου Εκπαίδευση στις τεχνικές βέλτιστης και παραγωγικής διαχείρισης του χρόνου. Απευθύνεται σε εφήβους. Ε205: Σεµινάριο ιαχείρισης Χρόνου Εκπαίδευση στις τεχνικές µετατροπής του άγχους σε δηµιουργική ενέργεια Ε206: Η ιαδικασία Λήψης Απόφασης και ο Σχεδιασµός της πορείας προς την Επιτυχία Εκπαίδευση στις τεχνικές λήψης αποφάσεων, στην στοχοθεσία και στην χάραξη στρατηγικής επίτευξης στόχων V C.0 7(12) 2/24/2004 1:25 AM

8 Ε. Βιωµατική εκπαίδευση Σειρά βιωµατικών δράσεων µε στόχο την αυτογνωσία και την βιωµατική ανάπτυξη δεξιοτήτων. Ε301: Βιωµατικό Εργαστήριο «Ποιος είµαι και τι θέλω να γίνω στην ζωή» Ε302: Βιωµατικό Εργαστήριο Λήψης Απόφασης Ε303: Βιωµατικό Εργαστήριο ιαχείρισης Άγχους Ε304: Βιωµατικό Εργαστήριο ιαχείρισης Χρόνου Ε305: Βιωµατικές Κατασκηνώσεις Σχεδιασµού Καριέρας (Career Summer Camps). V C.0 8(12) 2/24/2004 1:25 AM

9 ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Ε102: Συµβουλευτική στον Επαγγελµατικό Προσανατολισµό Περιλαµβάνει τα εξής στάδια: 1. Συµπλήρωση από τους συµµετέχοντες ειδικών ερωτηµατολογίων και τεστ, µέσω των οποίων ερευνώνται: Η προσωπικότητα Τα ενδιαφέροντα Τα εργασιακά κίνητρα (υποκίνηση, «πάθη»), Γενικές και επί µέρους ικανότητες. 2. Ειδική επεξεργασία και αξιολόγηση των αποτελεσµάτων µε βάση διεθνείς ψυχο- µετρικές νόρµες, προσαρµοσµένες στην Ελληνική πραγµατικότητα. Τα αποτελέσµατα αυτά αποτελούν την βάση που στηρίζεται η οµάδα συµβούλων, για την αξιολόγηση. 3. ύο ατοµικές συνεντεύξεις, µία του εφήβου και µία του εφήβου και του γονέα. Κατά την διάρκεια των ατοµικών συνεντεύξεων, γίνεται ανάλυση και ερµηνεία των αποτελεσµάτων, και κατόπιν συζήτησης προτείνονται οι βασικοί τοµείς, επαγγελµατικοί και εκπαιδευτικοί, που ταιριάζουν στην προσωπικότητα, τις ικανότητες και τις επιθυµίες του ενδιαφερόµενου. Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται: Στις µακροπρόθεσµες προοπτικές κάθε κλάδου, και στις απαιτούµενες ικανότητες για επιτυχηµένη καριέρα, από συµβούλους προερχόµενους από τον επαγγελµατικό χώρο. Στην απαιτούµενη στρατηγική προετοιµασίας και ανάπτυξης ικανοτήτων, από εκπαιδευτικούς και ειδικούς ψυχολόγους. Επίσης, ο ενδιαφερόµενος µπορεί να συζητήσει µε τους ειδικούς συµβούλους διεξοδικά τις παραµέτρους κάθε τοµέα, ή να συµµετάσχει στις ειδικές επαγγελµατικές ηµερίδες που διοργανώνει η εταιρία µας. Επίσης µπορεί να ανατρέξει στην πληροφοριακή βάση σχετικά µε σχολές, εξετάσεις, σπουδές, κλπ Γ101: Πρόγραµµα Συµβουλευτικής Υποστήριξης Γονέων Το πλέγµα υπηρεσιών της Επαγγελµατικής Συµβουλευτικής θα ήταν ατελές αν δεν περιλάµβανε έναν ιδιαίτερα σηµαντικό κρίκο, αυτόν της σχέσης γονέα παιδιού και της συνεργασίας των δύο µερών, απόλυτα απαραίτητης για την επιτυχία!! V C.0 9(12) 2/24/2004 1:25 AM

10 Όλοι οι γονείς των σηµερινών εφήβων καταβάλουν επίπονες προσπάθειες να κτίσουν µια σωστή επικοινωνία µε τα παιδιά τους, για να µπορέσουν να τα βοηθήσουν ουσιαστικά στον πολύ δύσκολο τοµέα της επαγγελµατικής επιλογής και επιτυχίας. Από την άλλη πλευρά, µια τέτοια επικοινωνία είναι απόλυτα απαραίτητη στο παιδί διότι του παρέχει την στέρεα βάση που στηρίζει την προσωπική του ανάπτυξη Οι γονείς χρειάζονται υποστήριξη και πληροφόρηση για να µπορέσουν να καταλάβουν τα κίνητρα και τις ανάγκες των παιδιών τους. Με ένα ειδικά σχεδιασµένο πρόγραµµα συστηµατικής και τακτικής συγκέντρωσης σε οµάδες γονέων, τους δίνουµε την δυνατότητα να κατανοήσουν τις δυσκολίες τους και να αντιµετωπίσουν την αρνητική συµπεριφορά των εφήβων θετικά, µε αποτέλεσµα την ανοικτή επικοινωνία και το πέρασµα από την σύγκρουση στην συνεργασία. Το πρόγραµµα αυτό γίνεται από ειδικούς συµβούλους µε πολύ µεγάλη εµπειρία στην συµβουλευτική σχέσεων γονέων παιδιών. Ε204, Ε205 & Ε206: Σεµινάρια Ανάπτυξης εξιοτήτων Με σεµιναριακό τρόπο, από έµπειρους εκπαιδευτές, διδάσκονται οι ικανότητες που είναι απαραίτητες πλέον για την επιτυχία! Το µυστικό επιτυχίας των σεµιναρίων αυτών είναι ότι δεν παρέχονται υπό τύπο διάλεξης, αλλά αποτελούν workshops (εργαστήρια µάθησης) όπου απαιτείται η ενεργός συµµετοχή των εφήβων σε όλη την διαδικασία της µάθησης, στις ασκήσεις, στις προσοµοιώσεις, κλπ. Οι τεχνικές προσέγγισης των θεµάτων που διαπραγµατεύονται τα σεµινάρια, έχουν δοκιµαστεί εδώ και πολλά χρόνια σε περιβάλλοντα µεγάλης ψυχολογικής έντασης και χρονικής πίεσης σε πολλές χώρες του κόσµου και έχουν αποδειχθεί πολύ αποτελεσµατικά. Σεµινάρια ιαχείρισης Χρόνου και Άγχους Η αντιµετώπιση δυο καθοριστικών και ιδιαίτερα σηµαντικών θεµάτων που απασχολούν τους νέους. Οι πολλές υποχρεώσεις των µαθητών Λυκείου και το έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον αποτελούν σοβαρή πηγή άγχους, µε καταστροφικά αποτελέσµατα, τόσο σε επίπεδο ψυχολογικό όσο και πρακτικό. Από την άλλη πλευρά, η φράση «εν έχω χρόνο» ακούγεται πια όχι µόνο από τους ενήλικες αλλά και από τα παιδιά. Οι συµµετέχοντες στα σεµινάρια µαθαίνουν πώς να µετατρέπουν την αρνητική ένταση (άγχος, stress) σε δηµιουργική, και πώς να διαχειρίζονται τον χρόνο τους µε βέλτιστο τρόπο. Τα σεµινάρια προσαρµόζουν τις πιο σύγχρονες τεχνικές ανάπτυξης δεξιοτήτων στις ανάγκες της εφηβικής ηλικίας παρέχοντας στους νέους σηµαντικά εφόδια, τόσο βραχυπρόθεσµα (π.χ αντιµετώπιση άγχους εξετάσεων, διαχείριση χρόνου για την επίτευξη των στόχων, κλπ), όσο και µακροπρόθεσµα, διότι οι γνώσεις και οι δεξιότητες που αποκτούν τους βοηθούν σε όλη την ζωή τους. V C.0 10(12) 2/24/2004 1:25 AM

11 Η ιαδικασία Λήψης Απόφασης και ο Σχεδιασµός της πορείας προς την Επιτυχία Ένα πολύτιµο σεµινάριο που προσαρµόζει τις σηµαντικότερες τεχνικές που µέχρι τώρα ήταν προσβάσιµες µόνον σε υψηλόβαθµα στελέχη µεγάλων επιχειρήσεων, στις ανάγκες του σύγχρονου έφηβου. Οι συµµετέχοντες µαθαίνουν πώς να βάζουν στόχους και πώς να σχεδιάζουν τα βή- µατα για την επίτευξή τους. Επίσης, µαθαίνουν τις πιο αποτελεσµατικές τεχνικές για την λήψη αποφάσεων και την αντιµετώπιση διληµµάτων, πάντα προσαρµοσµένες στην ηλικιακή τους οµάδα. Ειδική Σειρά Βιωµατικής Εκπαίδευσης Ποια είναι η ανάγκη Οι έφηβοι πολύ νωρίς στην ζωή τους καλούνται να πάρουν σηµαντικές αποφάσεις που θα επηρεάσουν καθοριστικά την ζωή τους. Καλούνται να αποφασίσουν χωρίς να έχουν αρκετές απαντήσεις σε θέµατα που αφορούν τον εαυτό τους, τι είναι αυτό που τους παρακινεί και σε τι έχουν κλίση. Βεβαίως τα εργαλεία αξιολόγησης που χρησι- µοποιούνται στην διαδικασία του επαγγελµατικού προσανατολισµού δίνουν τις απαραίτητες απαντήσεις. Όµως αυτό δεν φθάνει!. Πολλές ο φορές ο έφηβος ή και ο γονέας αρνείται να δει αυτό που δείχνουν οι αξιολογήσεις, ή δεν κινητοποιείται ισχυρά γιατί δεν πιστεύει πραγµατικά ότι έχει αυτά τα ενδιαφέροντα και κλίσεις. Ο έφηβος θα πρέπει, πράγµατι, να ανακαλύψει µέσα του και να συνειδητοποιήσει αυτές τις α- παντήσεις. Οι απαντήσεις δεν θα πρέπει να είναι ένα φύλλο χαρτί ξένο προς αυτόν αλλά θα πρέπει να είναι µέρος του εαυτού του. O καλύτερος τρόπος για να οδηγηθούµε σε αυτό το αποτέλεσµα είναι η Βιωµατική Μάθηση. Η Βιωµατική µάθηση αποτελεί ένα πανίσχυρο εργαλείο ιάγνωσης, Αυτογνωσίας και Μάθησης µε εκπληκτικά αποτελέσµατα. Γιατί Βιωµατική Εκπαίδευση Η µεθοδολογία που ακολουθείται για το σχεδιασµό του προγράµµατος βασίζεται στην εσωτερική κινητοποίηση και τη συνεχή δηµιουργία ενέργειας µέσω δραστηριοτήτων βιωµατικής µάθησης σε συνδυασµό µε την ανάπτυξη και συζήτηση του θεωρητικού µέρους, για την πληρέστερη κατανόηση της εκάστοτε δράσης. γνώση Ατοµο Οµάδα Οργανισµός Συµπεριφορές & αξίες δεξιότητες Σε αντίθεση µε τους παραδοσιακούς τρόπους, όπου ο εκπαιδευτής-ειδικός παρουσιάζει πληροφορίες και γνώσεις, ο εµψυχωτής που χρησιµοποιεί αυτήν τη µέθοδο, θα δηµιουργήσει καταστάσεις, παρό- µοιες µε θέµατα που απασχολούν τον έφηβο και τον γονέα και που ζητούν λύσεις, στις οποίες θα κληθούν οι συµµετέχοντες να ανακαλύψουν τις δι- κές τους απαντήσεις. V C.0 11(12) 2/24/2004 1:25 AM

12 Η πληροφόρηση που παρέχεται από τον εµψυχωτή προτρέπει τους συµµετέχοντες να δράσουν βασισµένοι στις αποφάσεις τους, οι οποίες µπορεί να είναι αποτέλεσµα προσωπικής ή οµαδικής διαδικασίας επίλυσης προβληµάτων. Η βιωµατική µάθηση ακολουθεί έναν διαφορετικό δρόµο από τον τρόπο που η κατάρτιση και η παραδοσιακή εκπαίδευση προσπαθεί να µεταφέρει τις διδαχθείσες ικανότητες, από την αίθουσα στον χώρο που κινείται και ζει ο έφηβος ή ο γονέας. Η βιωµατική µάθηση χρησιµοποιεί την αλληγορία (παραλληλισµοί, αναλογία) σαν ένα άλλο τρόπο µεταφοράς των ικανοτήτων που αναπτύχθηκαν. Η µεταφορά των ι- κανοτήτων µέσα από την αλληγορία είναι ένας τρόπος να στενέψεις το χάσµα µεταξύ του προφανώς διαφορετικού περιβάλλοντος όπου λαµβάνει χώρα η µάθηση και του πραγµατικού περιβάλλοντος. Μια αλληγορία είναι µια ιδέα, ένα αντικείµενο, µια σύµβαση που χρησιµοποιείται στην θέση άλλων ιδεών, αντικειµένων, συµβάσεων έτσι ώστε να υπογραµµιστούν συγκρίσιµες οµοιότητες και αναλογίες µεταξύ των δύο. Βρίσκοντας αυτές τις οµοιότητες και αναλογίες οι συµµετέχοντες µπορούν να γεφυρώσουν το χάσµα ανάµεσα σε δύο διαφορετικά περιβάλλοντα. Ένα τέτοιο πρόγραµµα ανάλογα µε τη διάρκειά του µπορεί να σχεδιαστεί ώστε να φέρει αποτελέσµατα σε τρία διαφορετικά επίπεδα παρέµβασης: α) Συνειδητοποίηση β) Αλλαγές σε προσωπικό επίπεδο γ) Αλλαγές σε επίπεδο οµάδων. Τα βασικά Βιωµατικά εργαστήρια που χρησιµοποιούνται µε εντυπωσιακά αποτελέσµατα στο πλέγµα υπηρεσιών της Επαγγελµατικής Συµβουλευτικής είναι: Βιωµατικό Εργαστήριο «Ποιος είµαι και τι θέλω να γίνω στην ζωή» Βιωµατικό Εργαστήριο Λήψης Απόφασης Βιωµατικό Εργαστήριο ιαχείρισης Άγχους Βιωµατικό Εργαστήριο ιαχείρισης Χρόνου Βιωµατικές Κατασκηνώσεις Σχεδιασµού Καριέρας (Career Summer Camps). Όλα τα Βιωµατικά Εργαστήρια συνδυάζουν την διασκέδαση µε τα εντυπωσιακά α- ποτελέσµατα που παρέχει αυτού του τύπου η εκπαίδευση. Τα αποτελέσµατα είναι: Άµεσα: Φαίνονται από το χαµόγελο, την ενέργεια, το ηθικό και την διάθεση για δουλειά των εφήβων στο τέλος των δράσεων. Μέσο - µακροπρόθεσµα: Η βιωµατική προσέγγιση αναπτύσσει δεξιότητες που υ- πάρχουν κρυµµένες στον καθένα µας. Από την στιγµή που θα της ανακαλύψει κανείς, τις χρησιµοποιεί καθηµερινά βελτιώνοντας αποφασιστικά τον τρόπο εργασίας του και την αποτελεσµατικότητα του, σε όλους τους τοµείς της προετοιµασία του για την επιτυχία στην ζωή του. Η Οµάδα Βιωµατικής: Αποτελείται από επιστήµονες µε πολύ µεγάλη πείρα σε βιωµατική εκπαίδευση, ειδικούς εκπαιδευτικούς και εµψυχωτές µε γνώσεις και ε- µπειρία στο αντικείµενο. V C.0 12(12) 2/24/2004 1:25 AM

Σχολική Επαγγελματική Συμβουλευτική και χρήση των Τ.Π.Ε.

Σχολική Επαγγελματική Συμβουλευτική και χρήση των Τ.Π.Ε. Σχολική Επαγγελματική Συμβουλευτική και χρήση των Τ.Π.Ε. Καπογιαννόπουλος Γεώργιος 1, Καρλής Κωνσταντίνος 2, Σκίκος Νικόλαος 3 1 Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Αττικής gkapog@ath.forthnet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΜΑΘΗΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΜΑΘΗΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΜΑΘΗΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2013 2014 Αύγουστος 2013 «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΜΑΘΗΣΗ» ΔΥΟ ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΙΑ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (η οποία

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Νέες Τεχνικές Επιλογής Προσωπικού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή,

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου:

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου: Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου: «Παραγωγή Πολυχρηστικών Οδηγών» Πράξη «Υποστήριξη δράσεων διαχείρισης της ηλικίας στο ελληνικό εμπόριο» (Κωδικός ΟΠΣ: 296256) Παραδοτέο Π3:

Διαβάστε περισσότερα

της «Εισαγωγής στην Υγιεινή Εργονομία και Ασφάλεια Εργασίας»

της «Εισαγωγής στην Υγιεινή Εργονομία και Ασφάλεια Εργασίας» ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΥΛΛΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ για την διδασκαλία της «Εισαγωγής στην Υγιεινή Εργονομία και Ασφάλεια Εργασίας» Επιμέλεια Εργασίας: Χαρκιολάκης Μιχάλης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1 Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 7 «Σχεδίαση και εφαρμογή εξειδικευμένης εκπαίδευσης» της Πράξης «Δημιουργία γραφείων Επαγγελματικού Προσανατολισμού και σύνδεσης με την Αγορά Εργασίας» (Γ ΚΠΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ-ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ-ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ-ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ της ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Γ. ΚΑΛΑΪΤΖΙ ΟΥ Επιβλέπων : Τζήµας ηµήτριος Επιστηµονικός Συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ»

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ» ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ» Μιχάλης Αμοιραδάκης, Χρήστος Λέλης, Διονύσης Μπάλλας, Αντώνης Μπαλάφας, Μαρίνος Παπαδόπουλος, Ελένη Παπαλυμπέρη, Αναστασία Τάγκαλη Αμοιραδάκη ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014 2015

Διαβάστε περισσότερα

A ιεθνές Συνέδριο "Εξελίξεις στη συµβουλευτική και τον επαγγελµατικό προσανατολισµό στην αυγή του 21ου αιώνα"

A ιεθνές Συνέδριο Εξελίξεις στη συµβουλευτική και τον επαγγελµατικό προσανατολισµό στην αυγή του 21ου αιώνα Εθνικό Κέντρο Επαγγελµατικού Προσανατολισµού (Ε.Κ.Ε.Π.) A ιεθνές Συνέδριο "Εξελίξεις στη συµβουλευτική και τον επαγγελµατικό προσανατολισµό στην αυγή του 21ου αιώνα" 9, 10, 11 Μαίου 2001 Αθήνα, Ξενοδοχείο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ «ΠΡΟΦΙΛ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» 28 Ιανουαρίου 2005 ΣΥΝΕ ΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΥ ΛΕΒΑ ΕΩΝ

ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ «ΠΡΟΦΙΛ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» 28 Ιανουαρίου 2005 ΣΥΝΕ ΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΥ ΛΕΒΑ ΕΩΝ νέων δοµών και µετεξέλιξή τους σε one-stop shop ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ «ΠΡΟΦΙΛ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» 28 Ιανουαρίου 2005 ΣΥΝΕ ΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΥ ΛΕΒΑ ΕΩΝ Υλικό Εργαστηρίου Forum για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1 Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 7 «Σχεδίαση και εφαρμογή εξειδικευμένης εκπαίδευσης» της Πράξης «Δημιουργία γραφείων Επαγγελματικού Προσανατολισμού και σύνδεσης με την Αγορά Εργασίας» (Γ ΚΠΣ,

Διαβάστε περισσότερα

High Heels. Χτίζοντας ευκαιρίες για τις γυναίκες στον κατασκευαστικό κλάδο. ΠΕ3 Μεταφορά, προσαρμογή και αναβάθμιση του περιεχομένου

High Heels. Χτίζοντας ευκαιρίες για τις γυναίκες στον κατασκευαστικό κλάδο. ΠΕ3 Μεταφορά, προσαρμογή και αναβάθμιση του περιεχομένου High Heels Χτίζοντας ευκαιρίες για τις γυναίκες στον κατασκευαστικό κλάδο ΠΕ3 Μεταφορά, προσαρμογή και αναβάθμιση του περιεχομένου RNo 15 Συνολική δομή του προγράμματος κατάρτισης και μικτής μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της οικογένειας στις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές των μαθητών

Ο ρόλος της οικογένειας στις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές των μαθητών Ο ρόλος της οικογένειας στις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές των μαθητών Συμβουλεύοντας το μέλλον Υπηρεσία Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής Ο ρόλος της οικογένειας στις εκπαιδευτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Πληροφοριακό Σχέδιο Εκπαίδευση από Απόσταση στη Ρωσία μέσα στο Καινούργιο Πληροφοριακό Περιβάλλον (DESCOP) 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Πληροφοριακό Σχέδιο Εκπαίδευση από Απόσταση στη Ρωσία μέσα στο Καινούργιο Πληροφοριακό Περιβάλλον (DESCOP) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΕΛΙΔΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Πληροφοριακό Σχέδιο Εκπαίδευση από Απόσταση στη Ρωσία μέσα στο Καινούργιο Πληροφοριακό Περιβάλλον (DESCOP) 1 1. Εκπαίδευση από απόσταση βάση ανοιχτού εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο προτυποποίησης λειτουργίας συστήµατος Σ.Ε.Κ. του κλάδου ένδυσης

Εγχειρίδιο προτυποποίησης λειτουργίας συστήµατος Σ.Ε.Κ. του κλάδου ένδυσης Α.Σ. ΕΠ-ΕΝ ΥΣΗ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑ ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑ Ο ΤΗΣ ΕΝ ΥΣΗΣ ΡΑΣΗ 3 Προσδιορισµός λειτουργίας Συστήµατος Συνεχιζόµενης Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ. από το ικαιούχο/α.σ

ΣΧΕ ΙΟ. από το ικαιούχο/α.σ ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ Ι ΙΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ράσεις κοινωνικής ένταξης ευάλωτων οµάδων ήµων Αγρινίου, Θέρµου και Ξηροµέρου, περιφερειακής ενότητας Αιτωλοακαρνανίας» από το ικαιούχο/α.σ «ίκτυο Αλληλεγγύης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΗ ΚΑΙ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΑΝΟΙΚΤΗ ΚΑΙ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΚΑΙ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ Ιντζίδου Χρυσάνθη ΑΕΜ 1236 ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 Επόπτης Καθηγητής Δρ. Βασίλειος Σάλτας Σελ. 1 από

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Προπονητών Γ Κατηγορίας Γυμναστικής. Σημειώσεις Αθλητικής Ψυχολογίας

Σχολή Προπονητών Γ Κατηγορίας Γυμναστικής. Σημειώσεις Αθλητικής Ψυχολογίας Σχολή Προπονητών Γ Κατηγορίας Γυμναστικής Σημειώσεις Αθλητικής Ψυχολογίας Νεκτάριος Α.Μ. Σταύρου Λέκτορας Αθλητικής Ψυχολογίας & Κινητικής Συμπεριφοράς Εργαστήριο Αθλητικής Ψυχολογίας & Κινητικής Συμπεριφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕ ΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΤΟΥΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΝΕΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL ΕΡΓΟ " ΠΡΑΞΗ Αναπτυξιακή Σύµπραξη ΙΠΑ Σύστηµα Υποστήριξης Ανέργων Υποέργο 2

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL ΕΡΓΟ  ΠΡΑΞΗ Αναπτυξιακή Σύµπραξη ΙΠΑ Σύστηµα Υποστήριξης Ανέργων Υποέργο 2 ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL Αναπτυξιακή Σύµπραξη ΙΠΑ ΕΡΓΟ "ΠΡΑΞΗ Σύστηµα Υποστήριξης Ανέργων Υποέργο 2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ...2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 Σκοπός της µελέτης...5 Υλικά και µέθοδοι...5 Περίγραµµα της µελέτης...6

Διαβάστε περισσότερα

Y OYP EIO E NIKH AI EIA KAI PH KEYMATøN AI A ø IKO IN TITOYTO TOMEA XO IKOY E A E MATIKOY PO ANATO I MOY

Y OYP EIO E NIKH AI EIA KAI PH KEYMATøN AI A ø IKO IN TITOYTO TOMEA XO IKOY E A E MATIKOY PO ANATO I MOY Y OYP EIO E NIKH AI EIA KAI PH KEYMATøN AI A ø IKO IN TITOYTO TOMEA XO IKOY E A E MATIKOY PO ANATO I MOY A HNA ñ 2000 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ Το υλικό αυτό έχει παραχθεί στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwωψerβνtyuςiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπςπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghςj

qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwωψerβνtyuςiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπςπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghςj qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwωψerβνtyuςiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπςπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghςj Εποπτεία και διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Α ΜΕΡΟΣ... 3 Ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης... 3 1. Εννοιολογικές

Διαβάστε περισσότερα

Νεανική. Mobilize Youth Employability Initiative ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Νεανική. Mobilize Youth Employability Initiative ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Νεανική Απασχολησιμότητα στην Ελλάδα Mobilize Youth Employability Initiative ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 04-05 Η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ MOBILIZE YOUTH EMPLOYABILITY IN GREECE 06-07 Πρόλογοι 08-09 Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η Στρατηγική της ιοίκησης Ανθρώπινων Πόρων Ο Ρόλος της Εκπαίδευσης στις Επιχειρήσεις» ΛΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ι ΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ι ΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ι ΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ Η µελέτη αυτή έρχεται συνέχεια της προηγούµενης προµελέτης σκοπιµότητας που συντάχθηκε το Μάιο

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Βίβιαν Σαρλά, /330. Επιβλέπων: Νικόλαος Τριχάς

Εισηγητής: Βίβιαν Σαρλά, /330. Επιβλέπων: Νικόλαος Τριχάς ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα