ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΦΗΒΩΝ: ΕΝΑ ΣΥΝΘΕΤΟ ΕΡΓΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΦΗΒΩΝ: ΕΝΑ ΣΥΝΘΕΤΟ ΕΡΓΟ"

Transcript

1 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΦΗΒΩΝ: ΕΝΑ ΣΥΝΘΕΤΟ ΕΡΓΟ Επαγγελµατική Συµβουλευτική Εφήβων: Το σύνολο των υπηρεσιών που υποστηρίζει, ενηµερώνει, καθοδηγεί και εξοπλίζει τους εφήβους και τους γονείς στην διαδικασία της σωστής επαγγελµατικής επιλογής και επιτυχηµένης σταδιοδροµίας. Οι παγκόσµιες οικονοµικές και κοινωνικές συνθήκες βρίσκονται στην φάση ραγδαίων µεταβολών, µε αποτέλεσµα την δηµιουργία έντονων αισθηµάτων αβεβαιότητας και ανασφάλειας σχετικά µε την επαγγελµατική επιλογή και εξασφάλιση, ειδικά των νέων. Παραδοσιακά επαγγέλµατα πεθαίνουν και νέα επαγγέλµατα αναδύονται συνεχώς, µε αφοπλιστικούς ρυθµούς. Υπάρχει έντονη η ανάγκη του να µπορεί κανείς να δει τις µακροχρόνιες επαγγελµατικές προοπτικές, αν δεν θέλει να βρεθεί στο περιθώριο. Ο κίνδυνος του να κάνει ένας νέος λάθος εκτιµήσεις όσον αφορά την επαγγελµατική του κατεύθυνση είναι τεράστιος, διότι εµπλέκεται πλέον ένας πολύ µεγάλος αριθµός παραγόντων, όπως: 1. Οι δεξιότητες και οι επιθυµίες του ατόµου, οι οποίες πρέπει να αναδυθούν, και να µελετηθούν διεξοδικά. Κατόπιν, πρέπει ο νέος να βοηθηθεί να αναπτύξει και να βελτιώσει τις δεξιότητες που χρειάζεται για να πετύχει στην πορεία της επαγγελµατικής του επιλογής, και να πιστέψει σε αυτές. Επιτυχηµένη επαγγελµατική επιλογή σηµαίνει κάνω αυτό που θέλω και που έχω τις ικανότητες να το κάνω σωστά. 2. Ο µεγάλος αριθµός πληροφοριών που πρέπει κάποιος να επεξεργαστεί σχετικά µε επαγγέλµατα, ειδικότητες, προοπτικές, κλάδους σπουδών, κλπ. Είναι απαραίτητο να διερευνηθεί µεθοδικά η προσδοκώµενη ζήτηση του κάθε επαγγέλµατος, όχι µόνο στο παρόν, αλλά κυρίως στον χρόνο που ο νέος θα ενταχθεί στην αγορά εργασίας, δηλαδή σε µια προοπτική 5-10 ετών. 3. Το άµεσο κοινωνικό του περιβάλλον και οι επιρροές που αυτό επιβάλλει έµ- µεσα ή άµεσα στο µυαλό του νέου. Οι γονείς καλούνται να βαθύνουν και να βελτιστοποιήσουν την επικοινωνία µε τα παιδιά τους. Υπάρχει ανάγκη ενηµέρωσης και συµβουλευτικής των γονέων, στον τοµέα της επικοινωνιακής σχέση τους µε τα παιδιά. 4. Οι ξέφρενοι και αγχωτικοί ρυθµοί που επιβάλει ένα ραγδαία µεταβαλλόµενο και έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον, από την προετοιµασία για εισαγωγή στο Πανεπιστήµιο, την φοίτηση, µέχρι και την επαγγελµατική ζωή. Αυτό δη- µιουργεί την επιτακτική ανάγκη απόκτησης δεξιοτήτων, όπως είναι η ικανότητα διαχείρισης του χρόνου και του άγχους. V C.0 1(12) 2/24/2004 1:25 AM

2 Βλέπουµε ότι η επιτυχηµένη επαγγελµατική επιλογή είναι πραγµατικά µια πολύπλοκη και πολυσύνθετη διαδικασία. Η σωστή και πλήρης αντιµετώπιση της απαιτεί σφαιρική και συστηµατική απάντηση σε όλες τις επιµέρους παραµέτρους, από συµβούλους που καλύπτουν όλους τους τοµείς αναγκών. Τα αποτελέσµατα της σωστής Επαγγελµατικής Συµβουλευτικής είναι: Η θέσπιση σωστών µακρόπνοων στόχων επιτυχηµένης Επαγγελµατικής Πορείας και Ανάπτυξης Η χάραξη κατάλληλης στρατηγικής για την επίτευξη των στόχων Ο συντονισµός όλων των δυνάµεων του έφηβου και των γονέων του για την επίτευξη τους V C.0 2(12) 2/24/2004 1:25 AM

3 Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΛΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ Σκοπός της ΣΕΑΝ είναι η ενδυνάµωση των ανθρώπων στην πορεία τους για µια επιτυχηµένη και αρµονική επαγγελµατική και προσωπική εξέλιξη. Η ΣΕΑΝ ειδικεύεται στην παροχή ολοκληρωµένων υπηρεσιών στον χώρο της Επαγγελµατικής Συµβουλευτικής και της Ανάπτυξης προσωπικών εξιοτήτων και Ι- κανοτήτων. Στόχος της είναι η πλήρης και σφαιρική κάλυψη των σύγχρονων αναγκών σε επαγγελµατικό και µαθησιακό επίπεδο, όλων των οµάδων ενδιαφεροµένων, από µαθητές µέχρι εργαζόµενους. Η <NC> έχει δηµιουργηθεί και απαρτίζεται από µια οµάδα επιστηµόνων µε ιδιαίτερη εµπειρία σε ένα φάσµα ειδικεύσεων: Dr Παναγιώτης Μήλιος, Ph.D, Υπεύθυνος Εκπαιδευτικού Τοµέα Πτυχιούχος Φυσικού τµήµατος Πανεπιστηµίου Αθηνών. ιδακτορική διατριβή στην Βιοµετεωρολογία. Καθηγητής και µέλος της ιεύθυνσης της «Σχολής Μωραϊτη ΑΕ» επί 19 χρόνια και ιευθυντής της θυγατρικής της «Επιµόρφωση ΕΠΕ», επί 13 χρόνια, µε αντικείµενο την συνεργασία µε ξένα Πανεπιστήµια. ιευθυντής Γυµνασίου της Σχολής «Ι.Μ. Παναγιωτόπουλος» επί 3 χρόνια Γενικός ιευθυντής του Οργανισµού Πολιτιστικής Ανάπτυξης Βοιωτίας επί 2 χρόνια Γενικός ιευθυντής της Εκπαιδευτικής, Εκδοτικής και Συµβουλευτικής Εταιρίας DIAN, επί 3 χρόνια. Συγγραφέας 10 Λυκειακών βιβλίων και 5 βιβλίων µε θέµα την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκτεταµένη αρθρογραφία σε εκπαιδευτικά και Ευρωπαϊκά θέµατα. Εκ του σύνεγγυς µελέτη του εκπαιδευτικού συστήµατος 8 Ευρωπαϊκών χωρών Εκπονήσεις πολλών προτάσεων Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων και µελετών κυρίως Εκπαιδευτικού περιεχοµένου και υλοποίηση των περισσοτέρων. Πατέρας 2 παιδιών. Αντώνης Αποστολίδης, M.Sc. Υπεύθυνος Επαγγελµατικού Τοµέα Πτυχιούχος Φυσικού τµήµατος Πανεπιστηµίου Αθηνών, κάτοχος 2 µεταπτυχιακών τίτλων στην Πληροφορική από το University of Essex, Μ. Βρετανία. Manager σε Πολυεθνικές Εταιρίες του χώρου Υψηλής Τεχνολογίας επί 16 χρόνια: Hewlett Packard Corp, Digital EC, Microsoft Corp, Intel Corp, Ericsson Telecommunications. ιευθύνων Σύµβουλος της ASP-Ericsson Enterprise επί 4 χρόνια. Έχει παρακολουθήσει πλήθος σεµιναρίων σε θέµατα: Τεχνολογίας, Εκπαίδευσης, Ανάπτυξης εξιοτήτων V C.0 3(12) 2/24/2004 1:25 AM

4 Εκπαιδευτική εµπειρία σε Λυκειακό, Μεταλυκειακό, Στελεχιακό και Ενδοεταιρικό επίπεδο επί 20 χρόνια. Εκπόνηση µελετών σε θέµατα Management Information Systems (MIS). Εκπόνηση και υλοποίηση 10 µελετών Επιχειρηµατικού Σχεδιασµού στον Ι- διωτικό Τοµέα Σύµβουλος Επιχειρήσεων επί 5 χρόνια. Πατέρας 2 παιδιών. ηµήτρης Βιντζηλαίος, M.Sc. Υπεύθυνος Ανάπτυξης εξιοτήτων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού Πτυχιούχος Χηµικού τµήµατος Πανεπιστηµίου Αθηνών. Κάτοχος 2 µεταπτυχιακών τίτλων στην Πληροφορική και Οργανολογία από το University of Michigan, ΗΠΑ. ιετέλεσε Manager στην πολυεθνική εταιρία Hewlett-Packard επί 7 χρόνια, µε διεθνή εµπειρία. Γενικός ιευθυντής σε σειρά εταιριών και ειδικότερα Γενικός διευθυντής της CIN "Αλληλεπιδραστικά ίκτυα Συνέργειας Α.Ε.", µε αντικείµενο την ανάπτυξη συστηµάτων για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση (elearning), επί 3 έτη. Σύµβουλος και επιστηµονικός συνεργάτης στη Γραµµατεία Νέας Γενιάς του Υπουργείου Παιδείας. Τριετής εκπαίδευση στην θεατρική επικοινωνία, αυτοσχεδιασµό και θεατρικό παιχνίδι. Αποτελεί την βάση τόσο των επικοινωνιακών τεχνικών µε τις νέες ηλικίες, όσο και της Βιωµατικής Εκπαίδευσης. Εκτενής ερευνητική εργασία, από το 1992, σε θέµατα Ανάπτυξης εξιοτήτων και Βιωµατικής Μάθησης, και συγγραφή πολλών σχετικών άρθρων και τίτλων. Σχεδιασµός και ανάπτυξη εργαστηρίων βιωµατικής µάθησης, σε κλειστούς χώρους και υπαίθρια, όπως και εργαστηρίων ανάπτυξης παραγόντων της συναισθηµατικής νοηµοσύνης. Σχεδιασµός και ανάπτυξη περισσοτέρων από 20 σεµιναρίων στην Ανάπτυξη εξιοτήτων. Συγγραφέας και παραγωγός εκπαιδευτικών τίτλων για εκπαίδευση µε τη χρήση νέων τεχνολογιών, e-learning. Εκπαιδευτικός Σύµβουλος και Σύµβουλος Ανάπτυξης Ανθρώπινου παράγοντα σε πολλές εταιρίες, επί 12 έτη, όπως FIAT Auto Hellas, Kosmocar, BP Hellas, Hewlett-Packard, ABN AMRO BANK, κλπ Πατέρας 4 παιδιών. Οµάδα Ψυχολόγων Απαρτίζεται από ειδικούς ψυχολόγους και εµψυχωτές. V C.0 4(12) 2/24/2004 1:25 AM

5 Η ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Στην πραγµατικότητα, αυτό που προσφέρεται είναι ένα προσεκτικά επιλεγµένο και οργανωµένο πλέγµα υπηρεσιών, που αντιµετωπίζει µε τρόπο επιστηµονικό και µεθοδολογικό όλες τις παραµέτρους του ζητήµατος. Οι προσφερόµενες υπηρεσίες είναι συµβουλευτικές και εκπαιδευτικές. Καλύπτουν όλο το φάσµα της σύγχρονης Επαγγελµατικής Συµβουλευτικής και απευθύνονται στους εφήβους και τους γονείς. Χρησιµοποιούνται οι πιο σύγχρονες και δοκιµασµένες εκπαιδευτικές και συµβουλευτικές τεχνικές, ειδικά προσαρµοσµένες στην ευαίσθητη ηλικιακή οµάδα των εφήβων. ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Οι κατηγορίες υπηρεσιών της Επαγγελµατικής Συµβουλευτικής Εφήβων που απευθύνονται σε έφηβους και γονείς είναι: Συµβουλευτικά και ενηµερωτικά προγράµµατα εφήβων και γονέων. Επαγγελµατικές ηµερίδες Ατοµική Συµβουλευτική εφήβων και γονέων Σεµινάρια Ανάπτυξης εξιοτήτων Βιωµατική εκπαίδευση: o Βιωµατικές ράσεις και Εργαστήρια ανάπτυξης εξιοτήτων και Αυτογνωσίας o Βιωµατικές Κατασκηνώσεις Σχεδιασµού Καριέρας (Career Camps) Σχεδιασµός προγραµµάτων για εξατοµικευµένες και ειδικές περιπτώσεις. V C.0 5(12) 2/24/2004 1:25 AM

6 Στο διάγραµµα που ακολουθεί φαίνεται σχηµατικά το πλέγµα των προσφερόµενων υπηρεσιών της Επαγγελµατικής Συµβουλευτικής Εφήβων. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΦΗΒΩΝ Ο ΕΦΗΒΟΣ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ Ερωτηµατολόγια ΕΠΑΓΓ ΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝ ΛΙΣΜΟΣ ΑΤΟ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΟΝΕΩΝ Συνέντευξη µαθητή ΗΜΕΡΙ ΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ Συνέντευξη µαθητή - γονέα ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΦΗΒΟΥ ΗΜΕΡΙ ΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΟΝΕΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ιαχείριση Χρόνου ιαχείριση Άγχους Λήψη Απόφασης ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Ποιος Είµαι και Τι θέλω να γίνω στην ζωή. Λήψη Απόφασης ιαχείριση Άγχους ιαχείριση Χρόνου Career Camps V C.0 6(12) 2/24/2004 1:25 AM

7 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α. Συµβουλευτικά και ενηµερωτικά προγράµµατα εφήβων και γονέων. Ε101: Παρουσίαση Επαγγελµατικών Προοπτικών Πλήρης παρουσίαση των ιεθνών και Ελληνικών τάσεων στον τοµέα των µακροχρόνιων ε- παγγελµατικών προοπτικών. Η παρουσίαση ενηµερώνεται συνεχώς. Ε102: Επαγγελµατικός Προσανατολισµός Ανάλυση των δεξιοτήτων και επιθυµιών του εφήβου µέσα από ειδικά διαγνωστικά ερωτηµατολόγια και συνεντεύξεις. Γ101: Συµβουλευτική Υποστήριξη Γονέων Ειδικό πρόγραµµα τακτικών συνεδριών Υποστήριξης και Εκπαίδευσης των γονέων για την αντιµετώπιση των ζητηµάτων της εφηβικής ηλικίας. Β. Επαγγελµατικές ηµερίδες Ε103: Ηµερίδες Επαγγελµάτων ιεξοδικές και λεπτοµερείς παρουσιάσεις συγκεκριµένων επαγγελµάτων και των προοπτικών τους από ειδικούς επαγγελµατίες του κάθε κλάδου. Γ. Ατοµική Συµβουλευτική εφήβων και γονέων Ε104: Ατοµική Συµβουλευτική Εφήβων Εξατοµικευµένη συµβουλευτική από ειδικούς επαγγελµατίες. Επειδή η Επαγγελµατική Συµβουλευτική είναι προσωπική υπόθεση, ο ενδιαφερόµενος βοηθείται µέσω της Ατοµικής Ε- παγγελµατικής Συµβουλευτικής να επιλέξει τις υπηρεσίες που πραγµατικά ταιριάζουν στην δική του προσωπική περίπτωση Γ102 Ατοµική Συµβουλευτική Γονέων Εξατοµικευµένη Συµβουλευτική γονέων σε θέµατα Επαγγελµατικής Ανάπτυξης των παιδιών καθώς και σε γενικότερα θέµατα υποστήριξης.. Σεµινάρια Ανάπτυξης εξιοτήτων Ε204: Σεµινάριο ιαχείρισης Χρόνου Εκπαίδευση στις τεχνικές βέλτιστης και παραγωγικής διαχείρισης του χρόνου. Απευθύνεται σε εφήβους. Ε205: Σεµινάριο ιαχείρισης Χρόνου Εκπαίδευση στις τεχνικές µετατροπής του άγχους σε δηµιουργική ενέργεια Ε206: Η ιαδικασία Λήψης Απόφασης και ο Σχεδιασµός της πορείας προς την Επιτυχία Εκπαίδευση στις τεχνικές λήψης αποφάσεων, στην στοχοθεσία και στην χάραξη στρατηγικής επίτευξης στόχων V C.0 7(12) 2/24/2004 1:25 AM

8 Ε. Βιωµατική εκπαίδευση Σειρά βιωµατικών δράσεων µε στόχο την αυτογνωσία και την βιωµατική ανάπτυξη δεξιοτήτων. Ε301: Βιωµατικό Εργαστήριο «Ποιος είµαι και τι θέλω να γίνω στην ζωή» Ε302: Βιωµατικό Εργαστήριο Λήψης Απόφασης Ε303: Βιωµατικό Εργαστήριο ιαχείρισης Άγχους Ε304: Βιωµατικό Εργαστήριο ιαχείρισης Χρόνου Ε305: Βιωµατικές Κατασκηνώσεις Σχεδιασµού Καριέρας (Career Summer Camps). V C.0 8(12) 2/24/2004 1:25 AM

9 ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Ε102: Συµβουλευτική στον Επαγγελµατικό Προσανατολισµό Περιλαµβάνει τα εξής στάδια: 1. Συµπλήρωση από τους συµµετέχοντες ειδικών ερωτηµατολογίων και τεστ, µέσω των οποίων ερευνώνται: Η προσωπικότητα Τα ενδιαφέροντα Τα εργασιακά κίνητρα (υποκίνηση, «πάθη»), Γενικές και επί µέρους ικανότητες. 2. Ειδική επεξεργασία και αξιολόγηση των αποτελεσµάτων µε βάση διεθνείς ψυχο- µετρικές νόρµες, προσαρµοσµένες στην Ελληνική πραγµατικότητα. Τα αποτελέσµατα αυτά αποτελούν την βάση που στηρίζεται η οµάδα συµβούλων, για την αξιολόγηση. 3. ύο ατοµικές συνεντεύξεις, µία του εφήβου και µία του εφήβου και του γονέα. Κατά την διάρκεια των ατοµικών συνεντεύξεων, γίνεται ανάλυση και ερµηνεία των αποτελεσµάτων, και κατόπιν συζήτησης προτείνονται οι βασικοί τοµείς, επαγγελµατικοί και εκπαιδευτικοί, που ταιριάζουν στην προσωπικότητα, τις ικανότητες και τις επιθυµίες του ενδιαφερόµενου. Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται: Στις µακροπρόθεσµες προοπτικές κάθε κλάδου, και στις απαιτούµενες ικανότητες για επιτυχηµένη καριέρα, από συµβούλους προερχόµενους από τον επαγγελµατικό χώρο. Στην απαιτούµενη στρατηγική προετοιµασίας και ανάπτυξης ικανοτήτων, από εκπαιδευτικούς και ειδικούς ψυχολόγους. Επίσης, ο ενδιαφερόµενος µπορεί να συζητήσει µε τους ειδικούς συµβούλους διεξοδικά τις παραµέτρους κάθε τοµέα, ή να συµµετάσχει στις ειδικές επαγγελµατικές ηµερίδες που διοργανώνει η εταιρία µας. Επίσης µπορεί να ανατρέξει στην πληροφοριακή βάση σχετικά µε σχολές, εξετάσεις, σπουδές, κλπ Γ101: Πρόγραµµα Συµβουλευτικής Υποστήριξης Γονέων Το πλέγµα υπηρεσιών της Επαγγελµατικής Συµβουλευτικής θα ήταν ατελές αν δεν περιλάµβανε έναν ιδιαίτερα σηµαντικό κρίκο, αυτόν της σχέσης γονέα παιδιού και της συνεργασίας των δύο µερών, απόλυτα απαραίτητης για την επιτυχία!! V C.0 9(12) 2/24/2004 1:25 AM

10 Όλοι οι γονείς των σηµερινών εφήβων καταβάλουν επίπονες προσπάθειες να κτίσουν µια σωστή επικοινωνία µε τα παιδιά τους, για να µπορέσουν να τα βοηθήσουν ουσιαστικά στον πολύ δύσκολο τοµέα της επαγγελµατικής επιλογής και επιτυχίας. Από την άλλη πλευρά, µια τέτοια επικοινωνία είναι απόλυτα απαραίτητη στο παιδί διότι του παρέχει την στέρεα βάση που στηρίζει την προσωπική του ανάπτυξη Οι γονείς χρειάζονται υποστήριξη και πληροφόρηση για να µπορέσουν να καταλάβουν τα κίνητρα και τις ανάγκες των παιδιών τους. Με ένα ειδικά σχεδιασµένο πρόγραµµα συστηµατικής και τακτικής συγκέντρωσης σε οµάδες γονέων, τους δίνουµε την δυνατότητα να κατανοήσουν τις δυσκολίες τους και να αντιµετωπίσουν την αρνητική συµπεριφορά των εφήβων θετικά, µε αποτέλεσµα την ανοικτή επικοινωνία και το πέρασµα από την σύγκρουση στην συνεργασία. Το πρόγραµµα αυτό γίνεται από ειδικούς συµβούλους µε πολύ µεγάλη εµπειρία στην συµβουλευτική σχέσεων γονέων παιδιών. Ε204, Ε205 & Ε206: Σεµινάρια Ανάπτυξης εξιοτήτων Με σεµιναριακό τρόπο, από έµπειρους εκπαιδευτές, διδάσκονται οι ικανότητες που είναι απαραίτητες πλέον για την επιτυχία! Το µυστικό επιτυχίας των σεµιναρίων αυτών είναι ότι δεν παρέχονται υπό τύπο διάλεξης, αλλά αποτελούν workshops (εργαστήρια µάθησης) όπου απαιτείται η ενεργός συµµετοχή των εφήβων σε όλη την διαδικασία της µάθησης, στις ασκήσεις, στις προσοµοιώσεις, κλπ. Οι τεχνικές προσέγγισης των θεµάτων που διαπραγµατεύονται τα σεµινάρια, έχουν δοκιµαστεί εδώ και πολλά χρόνια σε περιβάλλοντα µεγάλης ψυχολογικής έντασης και χρονικής πίεσης σε πολλές χώρες του κόσµου και έχουν αποδειχθεί πολύ αποτελεσµατικά. Σεµινάρια ιαχείρισης Χρόνου και Άγχους Η αντιµετώπιση δυο καθοριστικών και ιδιαίτερα σηµαντικών θεµάτων που απασχολούν τους νέους. Οι πολλές υποχρεώσεις των µαθητών Λυκείου και το έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον αποτελούν σοβαρή πηγή άγχους, µε καταστροφικά αποτελέσµατα, τόσο σε επίπεδο ψυχολογικό όσο και πρακτικό. Από την άλλη πλευρά, η φράση «εν έχω χρόνο» ακούγεται πια όχι µόνο από τους ενήλικες αλλά και από τα παιδιά. Οι συµµετέχοντες στα σεµινάρια µαθαίνουν πώς να µετατρέπουν την αρνητική ένταση (άγχος, stress) σε δηµιουργική, και πώς να διαχειρίζονται τον χρόνο τους µε βέλτιστο τρόπο. Τα σεµινάρια προσαρµόζουν τις πιο σύγχρονες τεχνικές ανάπτυξης δεξιοτήτων στις ανάγκες της εφηβικής ηλικίας παρέχοντας στους νέους σηµαντικά εφόδια, τόσο βραχυπρόθεσµα (π.χ αντιµετώπιση άγχους εξετάσεων, διαχείριση χρόνου για την επίτευξη των στόχων, κλπ), όσο και µακροπρόθεσµα, διότι οι γνώσεις και οι δεξιότητες που αποκτούν τους βοηθούν σε όλη την ζωή τους. V C.0 10(12) 2/24/2004 1:25 AM

11 Η ιαδικασία Λήψης Απόφασης και ο Σχεδιασµός της πορείας προς την Επιτυχία Ένα πολύτιµο σεµινάριο που προσαρµόζει τις σηµαντικότερες τεχνικές που µέχρι τώρα ήταν προσβάσιµες µόνον σε υψηλόβαθµα στελέχη µεγάλων επιχειρήσεων, στις ανάγκες του σύγχρονου έφηβου. Οι συµµετέχοντες µαθαίνουν πώς να βάζουν στόχους και πώς να σχεδιάζουν τα βή- µατα για την επίτευξή τους. Επίσης, µαθαίνουν τις πιο αποτελεσµατικές τεχνικές για την λήψη αποφάσεων και την αντιµετώπιση διληµµάτων, πάντα προσαρµοσµένες στην ηλικιακή τους οµάδα. Ειδική Σειρά Βιωµατικής Εκπαίδευσης Ποια είναι η ανάγκη Οι έφηβοι πολύ νωρίς στην ζωή τους καλούνται να πάρουν σηµαντικές αποφάσεις που θα επηρεάσουν καθοριστικά την ζωή τους. Καλούνται να αποφασίσουν χωρίς να έχουν αρκετές απαντήσεις σε θέµατα που αφορούν τον εαυτό τους, τι είναι αυτό που τους παρακινεί και σε τι έχουν κλίση. Βεβαίως τα εργαλεία αξιολόγησης που χρησι- µοποιούνται στην διαδικασία του επαγγελµατικού προσανατολισµού δίνουν τις απαραίτητες απαντήσεις. Όµως αυτό δεν φθάνει!. Πολλές ο φορές ο έφηβος ή και ο γονέας αρνείται να δει αυτό που δείχνουν οι αξιολογήσεις, ή δεν κινητοποιείται ισχυρά γιατί δεν πιστεύει πραγµατικά ότι έχει αυτά τα ενδιαφέροντα και κλίσεις. Ο έφηβος θα πρέπει, πράγµατι, να ανακαλύψει µέσα του και να συνειδητοποιήσει αυτές τις α- παντήσεις. Οι απαντήσεις δεν θα πρέπει να είναι ένα φύλλο χαρτί ξένο προς αυτόν αλλά θα πρέπει να είναι µέρος του εαυτού του. O καλύτερος τρόπος για να οδηγηθούµε σε αυτό το αποτέλεσµα είναι η Βιωµατική Μάθηση. Η Βιωµατική µάθηση αποτελεί ένα πανίσχυρο εργαλείο ιάγνωσης, Αυτογνωσίας και Μάθησης µε εκπληκτικά αποτελέσµατα. Γιατί Βιωµατική Εκπαίδευση Η µεθοδολογία που ακολουθείται για το σχεδιασµό του προγράµµατος βασίζεται στην εσωτερική κινητοποίηση και τη συνεχή δηµιουργία ενέργειας µέσω δραστηριοτήτων βιωµατικής µάθησης σε συνδυασµό µε την ανάπτυξη και συζήτηση του θεωρητικού µέρους, για την πληρέστερη κατανόηση της εκάστοτε δράσης. γνώση Ατοµο Οµάδα Οργανισµός Συµπεριφορές & αξίες δεξιότητες Σε αντίθεση µε τους παραδοσιακούς τρόπους, όπου ο εκπαιδευτής-ειδικός παρουσιάζει πληροφορίες και γνώσεις, ο εµψυχωτής που χρησιµοποιεί αυτήν τη µέθοδο, θα δηµιουργήσει καταστάσεις, παρό- µοιες µε θέµατα που απασχολούν τον έφηβο και τον γονέα και που ζητούν λύσεις, στις οποίες θα κληθούν οι συµµετέχοντες να ανακαλύψουν τις δι- κές τους απαντήσεις. V C.0 11(12) 2/24/2004 1:25 AM

12 Η πληροφόρηση που παρέχεται από τον εµψυχωτή προτρέπει τους συµµετέχοντες να δράσουν βασισµένοι στις αποφάσεις τους, οι οποίες µπορεί να είναι αποτέλεσµα προσωπικής ή οµαδικής διαδικασίας επίλυσης προβληµάτων. Η βιωµατική µάθηση ακολουθεί έναν διαφορετικό δρόµο από τον τρόπο που η κατάρτιση και η παραδοσιακή εκπαίδευση προσπαθεί να µεταφέρει τις διδαχθείσες ικανότητες, από την αίθουσα στον χώρο που κινείται και ζει ο έφηβος ή ο γονέας. Η βιωµατική µάθηση χρησιµοποιεί την αλληγορία (παραλληλισµοί, αναλογία) σαν ένα άλλο τρόπο µεταφοράς των ικανοτήτων που αναπτύχθηκαν. Η µεταφορά των ι- κανοτήτων µέσα από την αλληγορία είναι ένας τρόπος να στενέψεις το χάσµα µεταξύ του προφανώς διαφορετικού περιβάλλοντος όπου λαµβάνει χώρα η µάθηση και του πραγµατικού περιβάλλοντος. Μια αλληγορία είναι µια ιδέα, ένα αντικείµενο, µια σύµβαση που χρησιµοποιείται στην θέση άλλων ιδεών, αντικειµένων, συµβάσεων έτσι ώστε να υπογραµµιστούν συγκρίσιµες οµοιότητες και αναλογίες µεταξύ των δύο. Βρίσκοντας αυτές τις οµοιότητες και αναλογίες οι συµµετέχοντες µπορούν να γεφυρώσουν το χάσµα ανάµεσα σε δύο διαφορετικά περιβάλλοντα. Ένα τέτοιο πρόγραµµα ανάλογα µε τη διάρκειά του µπορεί να σχεδιαστεί ώστε να φέρει αποτελέσµατα σε τρία διαφορετικά επίπεδα παρέµβασης: α) Συνειδητοποίηση β) Αλλαγές σε προσωπικό επίπεδο γ) Αλλαγές σε επίπεδο οµάδων. Τα βασικά Βιωµατικά εργαστήρια που χρησιµοποιούνται µε εντυπωσιακά αποτελέσµατα στο πλέγµα υπηρεσιών της Επαγγελµατικής Συµβουλευτικής είναι: Βιωµατικό Εργαστήριο «Ποιος είµαι και τι θέλω να γίνω στην ζωή» Βιωµατικό Εργαστήριο Λήψης Απόφασης Βιωµατικό Εργαστήριο ιαχείρισης Άγχους Βιωµατικό Εργαστήριο ιαχείρισης Χρόνου Βιωµατικές Κατασκηνώσεις Σχεδιασµού Καριέρας (Career Summer Camps). Όλα τα Βιωµατικά Εργαστήρια συνδυάζουν την διασκέδαση µε τα εντυπωσιακά α- ποτελέσµατα που παρέχει αυτού του τύπου η εκπαίδευση. Τα αποτελέσµατα είναι: Άµεσα: Φαίνονται από το χαµόγελο, την ενέργεια, το ηθικό και την διάθεση για δουλειά των εφήβων στο τέλος των δράσεων. Μέσο - µακροπρόθεσµα: Η βιωµατική προσέγγιση αναπτύσσει δεξιότητες που υ- πάρχουν κρυµµένες στον καθένα µας. Από την στιγµή που θα της ανακαλύψει κανείς, τις χρησιµοποιεί καθηµερινά βελτιώνοντας αποφασιστικά τον τρόπο εργασίας του και την αποτελεσµατικότητα του, σε όλους τους τοµείς της προετοιµασία του για την επιτυχία στην ζωή του. Η Οµάδα Βιωµατικής: Αποτελείται από επιστήµονες µε πολύ µεγάλη πείρα σε βιωµατική εκπαίδευση, ειδικούς εκπαιδευτικούς και εµψυχωτές µε γνώσεις και ε- µπειρία στο αντικείµενο. V C.0 12(12) 2/24/2004 1:25 AM

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Το Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» των δήµων Ιλίου, Πετρούπολης, Καµατερού, Αγίων Αναργύρων σε συνεργασία µε τον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών,

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Το Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» των δήµων Ιλίου, Πετρούπολης, Καµατερού, Αγίων Αναργύρων σε συνεργασία µε τον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών, ΙΛΙΟΝ,16/09/2009 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Το Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» των δήµων Ιλίου, Πετρούπολης, Καµατερού, Αγίων Αναργύρων σε συνεργασία µε τον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών, ΟΚΑΝΑ, συνεχίζει τις δράσεις στη τοπική

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400.01 Δύο ημέρες 16 ώρες Επιλογή Στελεχών: Ξεχωρίζοντας τους Καλύτερους Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν σχηματίσει ολοκληρωμένη αντίληψη όλων

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικό Σεμινάριο: ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ, ΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Επιμορφωτικό Σεμινάριο: ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ, ΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ-ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Τομέας Παιδαγωγικής Εργαστήριο Πειραματικής Παιδαγωγικής Ακαδημαϊκό έτος: 2015-2016

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Υποέργο 1: «Εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οδηγών για τον εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδηµαϊκή Εκπαίδευση Χαρίσης-

Ακαδηµαϊκή Εκπαίδευση Χαρίσης- Ακαδηµαϊκή Εκπαίδευση Χαρίσης- ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙ ΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ ΑΠΟ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ, ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΠΑΙ ΙΟΥ-ΕΦΗΒΟΥ Έλσα ηµοπούλου-ψυχολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα ΥΠΑΙΘΠΑ / ΙΕΠ ΕΡΓΟ : Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης (ΑΕΕ) Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί να κάνω. µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα?

Γιατί να κάνω. µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα? Γιατί να κάνω µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα? Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα ΓιατίΤΠΕ? (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών) -ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ευπωπαϊκό ππόηυπο Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας Έκθεση Συστηματικής Διερεύνησης

ευπωπαϊκό ππόηυπο Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας Έκθεση Συστηματικής Διερεύνησης ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΚΔΝΣΡΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας ευπωπαϊκό ππόηυπο Κλίμα & Σχέσεις στο Σχολείο Σχέσεις μεταξύ Σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 10-2011 ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα σύγχρονο εκπαιδευτήριο προσανατολισμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

INTERactive EDucation & Be YourSelf. Be IN Business. Πρόγραμμα διαχείρισης σταδιοδρομίας. και για όσους θέλουν να ε παναπροσδιορίσουν την καριέρα

INTERactive EDucation & Be YourSelf. Be IN Business. Πρόγραμμα διαχείρισης σταδιοδρομίας. και για όσους θέλουν να ε παναπροσδιορίσουν την καριέρα INTERactive EDucation & Be YourSelf Be IN Business Πρόγραμμα διαχείρισης σταδιοδρομίας για σπουδαστές και για όσους θέλουν να ε παναπροσδιορίσουν την καριέρα τους! Η INTERactive EDucation σε συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Μοναδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για τη συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών

Μοναδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για τη συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών Μοναδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για τη συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών Γιατί ακόμα και όταν η αγάπη είναι δεδομένη, η επικοινωνία είναι κάτι που μαθαίνεται* *Προγράμματα βασισμένα στην «Επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Συνεργασία με το Σωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων/Junior Achievement Greece (ΣΕΝ/JA Greece)

Θέμα: Συνεργασία με το Σωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων/Junior Achievement Greece (ΣΕΝ/JA Greece) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικές Διαπραγματεύσεις

Αποτελεσματικές Διαπραγματεύσεις Αποτελεσματικές Διαπραγματεύσεις NDI Training & Consulting 1 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Στον σημερινό πολύπλοκο και γεμάτο προκλήσεις κόσμο στον οποίο ζούμε, οι εταιρίες δεν έχουν πλέον την πολυτέλεια να

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΥΝΑΜΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΩΙΜΗΣ EΝΤΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΥΤΙΣΜΟ

ΚΕΝΤΡΟ ΥΝΑΜΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΩΙΜΗΣ EΝΤΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΥΤΙΣΜΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΝΑΜΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΩΙΜΗΣ EΝΤΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΥΤΙΣΜΟ Κύκλος σεµιναρίων στην Ανάλυσης της Συµπεριφοράς όπως αυτή εφαρµόζεται στις ιαταραχές Αυτιστικού Φάσµατος Το

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Περιγραφή Συμβουλευτικής ανήκει στην ευρύτερη κατηγορία των Συμβουλευτικών Κέντρων. Τα Συμβουλευτικά Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

«Βασικά Μάιος 2011 ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Ελένη Άννα Καλούδη Σύµβουλος Σταδιοδροµίας Γ..

«Βασικά Μάιος 2011 ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Ελένη Άννα Καλούδη Σύµβουλος Σταδιοδροµίας Γ.. Εκπαιδευτικά Εργαστήρια Συµβουλευτικής Σταδιοδροµίας µε γενικό τίτλο «Βασικά Θέµατα για τη µετάβαση των νέων στην παραγωγική διαδικασία» Μάιος 2011 ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ. ΠΩΣ Η ΑΥΤΟΕΙΚΟΝΑ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-2010 ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο και ιδιότητα επιμορφωτή: Χρηστίδου Χριστίνα Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας Δ.Δ.Ε.Δ.Θ.

Ονοματεπώνυμο και ιδιότητα επιμορφωτή: Χρηστίδου Χριστίνα Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας Δ.Δ.Ε.Δ.Θ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1 ο και 2 ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Βενετία Κουσία. Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της ManpowerGroup

Βενετία Κουσία. Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της ManpowerGroup Beyond coaching Στην Εποχή του Ανθρώπου όπου η πιο κρίσιμη επένδυση που μπορούμε να κάνουμε είναι σε εμάς και στην ομάδα μας, στο Talent Lab αναδεικνύουμε και συνθέτουμε τρόπους ώστε να ανακαλύψουμε, να

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

CAREER MANAGEMENT Διοίκηση Καριέρας

CAREER MANAGEMENT Διοίκηση Καριέρας CAREER MANAGEMENT Διοίκηση Καριέρας Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα για την Διοίκηση Καριέρας (Career Management) είναι μα πλήρης, αυτόνομη και ολοκληρωμένη εκπαιδευτική ενότητα με στόχο την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη: 8-11-2013 Αριθµ. Πρωτ.: 1492 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηµατολόγιο για στελέχη-υπαλλήλους φορέα, υπηρεσίας, οργάνωσης, ή ΜΚΟ. Ερωτηµατολόγιο

Ερωτηµατολόγιο για στελέχη-υπαλλήλους φορέα, υπηρεσίας, οργάνωσης, ή ΜΚΟ. Ερωτηµατολόγιο ράση «Εθελοντισµός και ικαιώµατα του Παιδιού» Ερωτηµατολόγιο για στελέχη-υπαλλήλους φορέα, υπηρεσίας, οργάνωσης, ή ΜΚΟ Ερωτηµατολόγιο Προσωπικά στοιχεία Επωνυµία φορέων/μκο:... Όνοµα (αριθµός τόµων που

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήµατα

Πληροφοριακά Συστήµατα Παρουσίαση ιατµηµατικού Μεταπτυχιακού στα Πληροφοριακά Συστήµατα Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα Γιατί ΤΠΕ? (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών) ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία

Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία Στόχοι του Προγράμματος Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη επιστημονικής γνώσης στη θεωρία και στην εφαρμογή των ψυχολογικών και κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα Αρετή Κυπραίου. Ψυχολόγος

Βιογραφικό Σημείωμα Αρετή Κυπραίου. Ψυχολόγος Βιογραφικό Σημείωμα Αρετή Κυπραίου Ψυχολόγος Προσωπικά Στοιχεία Διεύθυνση: Σίφνου 12, Αγία Παρασκευή και Γαμβέτα 4, Αθήνα Τηλέφωνα: 211 7507337, 210 6397236, 693 6740308 Ε-mail : aretikypreou@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη ψυχολογικών δεξιοτήτων μέσα από τον αθλητισμό. Ψούνη Λίνα ΚΦΑ, Ψυχολόγος. MSc, υποψήφια διδάκτωρ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Ανάπτυξη ψυχολογικών δεξιοτήτων μέσα από τον αθλητισμό. Ψούνη Λίνα ΚΦΑ, Ψυχολόγος. MSc, υποψήφια διδάκτωρ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Ανάπτυξη ψυχολογικών δεξιοτήτων μέσα από τον αθλητισμό Ψούνη Λίνα ΚΦΑ, Ψυχολόγος. MSc, υποψήφια διδάκτωρ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Ποιες είναι οι ψυχολογικές Ο όρος «Εξάσκηση Ψυχολογικών Δεξιοτήτων» χρησιμοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ = O ΚΛΑ ΟΣ ΤΟΥ MANAGEMENT ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ

Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ Μάιος 2012 Είναι ένα πρόγραμμα που φέρνει κοντά τα πεδία της επιστήμης των υπολογιστών και της τεχνολογίας της πληροφορίας με τη διοίκηση και την

Διαβάστε περισσότερα

Δ ρ. Εµµανουηλίδου Καλλιόπη

Δ ρ. Εµµανουηλίδου Καλλιόπη Πρακτικό-βιωµατικό σεµινάριο για εκπαιδευτικούς: ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 5 Ιουνίου 2010 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Επιστηµονικά υπεύθυνη: Δ ρ. Εµµανουηλίδου Καλλιόπη MEd, MEd, MSc, Cert.Couns., PhD Επιστηµονική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΜΕΝΤΟΡΑΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΜΕΝΤΟΡΑΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΜΕΝΤΟΡΑΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF Πρόγραμμα LLP LDV TOI 12 AT 0015 Συντονιστής προγράμματος: Schulungszentrum Fhnsdrf Εταίροι: University f Gthenburg Municipality f Tjörns

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Ξένων Γλωσσών

Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέντρο Ξένων Γλωσσών Αυτή η περίοδος για τους κηδεμόνες των μαθητών/τριών είναι περίοδος σχολαστικής αναζήτησης και έρευνας. Είναι περίοδος άγχους ποιο Κέντρο Ξένων Γλωσσών θα διαλέξουν προκειμένου τα

Διαβάστε περισσότερα

Bachelor in Computer Engineering Mnxανικός Η/Υ

Bachelor in Computer Engineering Mnxανικός Η/Υ Bachelor in Computer Engineering Mnxανικός Η/Υ The Best and Brightest World-class education It s closer than you think Bachelor in Computer Engineering Mnxανικός Η/Υ www.ait.gr/bsc Σκέψου από τώρα... Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας Σελίδα 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ: 1. Αξιολόγηση της προσωπικής

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών Ανάπτυξη µεθόδων και εργαλείων έρευνας Από τα σχολεία που συµµετείχαν στην ΑΕΕ: Οργάνωσε οµάδες εργασίας το 66% Αξιοποίησε σχετική βιβλιογραφία το 66% Συγκέντρωσε δεδοµένα από: τα αρχεία του σχολείου το

Διαβάστε περισσότερα

Οµάδα Γονέων µε παιδιά στην εφηβεία στο ήµο Ελευθερίου-Κορδελιού.

Οµάδα Γονέων µε παιδιά στην εφηβεία στο ήµο Ελευθερίου-Κορδελιού. ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ «ΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ» ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005 ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ.. Αποδέκτες ~ 400 γονείίς = 800 παιιδιιά ΟΜΑ ΕΣ ΓΟΝΕΩΝ µε θέµατα «Επικοινωνία στην οικογένεια» ή «Γονέας και Έφηβος»

Διαβάστε περισσότερα

8 Μαϊου 2010 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Δ ρ. Εµµανουηλίδου Καλλιόπη. Βιωµατικό σεµινάριο: Δ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΧΟΥΣ

8 Μαϊου 2010 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Δ ρ. Εµµανουηλίδου Καλλιόπη. Βιωµατικό σεµινάριο: Δ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΧΟΥΣ Βιωµατικό σεµινάριο: Δ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΧΟΥΣ 8 Μαϊου 2010 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Επιστηµονικά υπεύθυνη: Δ ρ. Εµµανουηλίδου Καλλιόπη MEd, MEd, MSc, Cert.Couns., PhD Επιστηµονική συνεργάτης Α.Π.Θ.! Δ ιοργάνωση: Χορηγός

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

πιxειρ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ

πιxειρ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ πιxειρ ν Γραφείο Επιχειρηµατικότητας ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Τα Γραφεία ιασύνδεσης λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να ζει και να μεγαλώνει σ ένα υγιές περιβάλλον, το οποίο θα διασφαλίζει και θα προάγει την σωματική και ψυχική

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Προγράμματος Αγωγής Στοματικής Υγείας»

Εφαρμογή Προγράμματος Αγωγής Στοματικής Υγείας» «Πρακτική Εφαρμογή Προγράμματος Αγωγής Στοματικής Υγείας» Ματίνα Στάππα, Οδοντίατρος Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών Πάρεδρος Αγωγής Υγείας Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Η εφαρμογή των προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

2 Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου

2 Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου 2 Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου 3 4 Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου Προσωπική Αναφορά για εύρεση ΜΒΑ Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου 5 Το παρόν αποτελεί προϊόν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ «ΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ»

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ «ΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ» ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ «ΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ» ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΡΑΣΕΙΙΣ ΓΙΙΑ ΓΟΝΕΙΙΣ.. Αποδέκττεςς ~300 γονείίςς = 600 παιιδιιά ΟΜΑ ΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ( ιάρκεια κάθε Οµάδας: 7-10 δίωρες εβδοµαδιαίες συναντήσεις).

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ

Διαβάστε περισσότερα

ιεξαγωγή Εκπαιδευτικού Προγράµµατος Γραµµατειακής Υποστήριξης

ιεξαγωγή Εκπαιδευτικού Προγράµµατος Γραµµατειακής Υποστήριξης ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 2009 ιεξαγωγή Εκπαιδευτικού Προγράµµατος Γραµµατειακής Υποστήριξης Τα Εκπαιδευτικά Κέντρα Κατάρτισης και Πιστοποίησης InfoQuality παρέχουν ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

(4 συναντήσεις για την ολοκλήρωση της Οµάδας που ξεκίνησε το προηγούµενο

(4 συναντήσεις για την ολοκλήρωση της Οµάδας που ξεκίνησε το προηγούµενο ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ «ΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ» ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΡΑΣΕΙΙΣ ΓΙΙΑ ΓΟΝΕΙΙΣ.. Αποδέκττεςς ~500 γονείίςς = 1000 παιδιιά ΟΜΑ ΕΣ ΓΟΝΕΩΝ µε παιδιά προσχολικής, παιδικής και εφηβικής ηλικίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 450 γονείς ~ 650 παιδιά

ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 450 γονείς ~ 650 παιδιά ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ «ΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ» ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 450 γονείς ~ 650 παιδιά ΟΜΑ ΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ( ιάρκεια κάθε Οµάδας: 8 δίωρες εβδοµαδιαίες συναντήσεις). Οµάδα

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσάρι Το γλωσσάρι του MATURE Ανδραγωγική Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας Δεξιότητες Δέσμευση

Γλωσσάρι Το γλωσσάρι του MATURE Ανδραγωγική Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας Δεξιότητες Δέσμευση Γλωσσάρι Η ομάδα MATURE διαθέτει σημαντική εμπειρία στη διαχείριση και υλοποίηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και γνωρίζει ότι τα ζητήματα επικοινωνίας ενδέχεται να προκαλέσουν σύγχυση. Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Ασπασία Τασίου και Τίνα Γκουντή

Εισηγήτρια: Ασπασία Τασίου και Τίνα Γκουντή Ινστιτούτο Έρευνας & Θεραπείας της Συµπεριφοράς ΤΜΗΜΑ Παιδιών και Εφήβων του ΙΕΘΣ Γλάδστωνος 10, (5 ος ορ.), Πλ. Κάνιγγος, 106 77 Αθήνα Τηλ. 210 3840129 Fax 210 3840803 http://www.ibrt.gr, e-mail: ibrt@ibrt.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ- ΣΥΝΕΧΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ H αντίληψή μας για τον εθελοντισμό Τι προσφέρουν οι εθελοντές Δούναι και λαβείν Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Παραδόσεις 4 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ. Δεν υφίστανται προϋποθέσεις ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Παραδόσεις 4 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ. Δεν υφίστανται προϋποθέσεις ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ DP2021 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Τρίτο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδιο Ετήσιας Έκθεσης Αυτοαξιoλόγησης Υλοποίηση, Παρακολούθηση και

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009)

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Το πρόβλημα του λειτουργικού αναλφαβητισμού στην Κύπρο στις ηλικίες των 12 με 15 χρόνων

Διαβάστε περισσότερα

CERTIFICATE IN COACHING - AC ACCREDITED Διεθνώς Πιστοποιημένη εκπαίδευση επιπέδου Certificate από τον Association for Coaching

CERTIFICATE IN COACHING - AC ACCREDITED Διεθνώς Πιστοποιημένη εκπαίδευση επιπέδου Certificate από τον Association for Coaching CERTIFICATE IN COACHING - AC ACCREDITED Διεθνώς Πιστοποιημένη εκπαίδευση επιπέδου Certificate από τον Association for Coaching Certificate in Coaching AC Accredited διεθνής αναγνώριση Ανάλυση προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το Σύντομη περιγραφή Το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

Οι δεξιότητες πέρα από τη χαρισματικότητα

Οι δεξιότητες πέρα από τη χαρισματικότητα Οι δεξιότητες πέρα από τη χαρισματικότητα Βίκη Παυλίδη Εκπαιδευτική Ψυχολόγος, ΜΑ,MSc Τμήμα Συμβουλευτικής & Ψυχολογίας Εκπαιδευτήρια Γείτονα Χαρακτηριστικά της χαρισματικότητας Γνωστικές Δεξιότητες Τρόποι

Διαβάστε περισσότερα

Το Cedefop με λίγα λόγια. Ο οργανισμός που στηρίζει την ευρωπαϊκή πολιτική για την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων

Το Cedefop με λίγα λόγια. Ο οργανισμός που στηρίζει την ευρωπαϊκή πολιτική για την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων Το Cedefop με λίγα λόγια Ο οργανισμός που στηρίζει την ευρωπαϊκή πολιτική για την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων Περισσότερες πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν να αναζητηθούν στο διαδίκτυο,

Διαβάστε περισσότερα

Διοργανωτής: Δήμος Ερέτριας

Διοργανωτής: Δήμος Ερέτριας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΑΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ Για την Πράξη «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας στο Νομό Εύβοιας» 1 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015, ΕΡΕΤΡΙΑ Αίθουσα εκδηλώσεων 2 ου Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 2013 Εισαγωγή Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο και ιδιαιτέρα ανταγωνιστικό εκπαιδευτικό περιβάλλον, η δια βίου μάθηση

Διαβάστε περισσότερα

mail: syllogosepistrofi@yahoo.gr site: www.alkoologia.gr Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

mail: syllogosepistrofi@yahoo.gr site: www.alkoologia.gr Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ mail: syllogosepistrofi@yahoo.gr site: www.alkoologia.gr Σύλλογος ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Μή κερδοσκοπικός Σύλλογος Στο Ηράκλειο, από το 1999 Μέλη: εθελοντές, κυρίως επαγγελµατίες υγείας, αλλά και από κάθε τάξη της

Διαβάστε περισσότερα

Τα πάντα αλλάζουν γύρω μας Εμείς τι κάνουμε ; 20/11/2013 18:00 22:00 (4 ώρες)

Τα πάντα αλλάζουν γύρω μας Εμείς τι κάνουμε ; 20/11/2013 18:00 22:00 (4 ώρες) Οι Θεματικές ενότητες του diploma Ψ works for you : Τα πάντα αλλάζουν γύρω μας Εμείς τι κάνουμε ; 20/11/2013 18:00 22:00 (4 ώρες) Σκοπός της πρώτης ενότητας του προγράμματος είναι να μάθουν οι συμμετέχοντες

Διαβάστε περισσότερα

«ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»

«ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» «ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : Κωνσταντινίδου Εύα Επιβλέπουσα καθηγήτρια : ηµητριάδου Αλεξάνδρα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2007 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στις µέρες µας επικρατεί µια παγκόσµια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Ψυχοκοινωνικές διαστάσεις των εργασιακών σχέσεων Ανάπτυξη δεξιοτήτων χειρισµού τους»

ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Ψυχοκοινωνικές διαστάσεις των εργασιακών σχέσεων Ανάπτυξη δεξιοτήτων χειρισµού τους» ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Ψυχοκοινωνικές διαστάσεις των εργασιακών σχέσεων Ανάπτυξη δεξιοτήτων χειρισµού τους» Σύντοµη περιγραφή Μέσα στο τρέχον εργασιακό περιβάλλον, κάτω από συνθήκες διαρκούς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ( σελίδες σχολικού βιβλίου 123 127, έκδοση 2014 : σελίδες 118 122 ) 3.3 ιεύθυνση 3.3.1 Ηγεσία Βασικές έννοιες Οι επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ (ΔΜΥΠ) Η Πρακτιική Άσκηση των Φοιιτητών του Τμήματος Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εγγραφή στο Μητρώο Επιστημονικών Συνεργατών του ΙΝΕ ΓΣΕΕ ΜΕΣΙΝΕ εξειδικευμένων επιστημονικών συνεργατών στα πεδία της αγοράς εργασίας ή της συμβουλευτικής υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Διασύνδεσης. Λαμίας ως γέφυρα πληροφόρησης & επικοινωνίας με την αγορά εργασίας. Δρ. Θ. Γκανέτσος Επιστημονικός Υπεύθυνος του Γραφείου

Διασύνδεσης. Λαμίας ως γέφυρα πληροφόρησης & επικοινωνίας με την αγορά εργασίας. Δρ. Θ. Γκανέτσος Επιστημονικός Υπεύθυνος του Γραφείου Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Τ.Ε.I. ΛΑΜΙΑΣ «ΤοΤο Γραφείο Διασύνδεσης του Τ.Ε.Ι. Λαμίας ως γέφυρα πληροφόρησης & επικοινωνίας με την αγορά εργασίας Δρ. Θ. Γκανέτσος Επιστημονικός Υπεύθυνος του Γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

«Μαθαίνω την αλήθεια, λέω όχι στο τσιγάρο»

«Μαθαίνω την αλήθεια, λέω όχι στο τσιγάρο» EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π.Ε. & Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ Δ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Καλαµακίου 97 174 55 - Άλιµος Τηλ. : 2109925518 Πληροφ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ειδικότητα του Μηχανικού Παραγωγής & Διοίκησης και η συμβολή του στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας

Η ειδικότητα του Μηχανικού Παραγωγής & Διοίκησης και η συμβολή του στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας Ημερίδα TEE "Η Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα και ο ρόλος των Ελλήνων Μηχανικών" Η ειδικότητα του Μηχανικού Παραγωγής & Διοίκησης και η συμβολή του στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας Γ.

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός του Προγράμματος

2. Σκοπός του Προγράμματος 1. Εισαγωγή Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σας καλωσορίζει στα Προγράμματα εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης για Δημοσίους Υπαλλήλους και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Ανάπτυξη Διαπραγματευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ «Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: το μέλλον της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στην προοπτική της Διά Βίου Μάθησης». δρ. Κιουλάνης Σπύρος, Δ/ντής

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Εκτελεστικών Λειτουργιών

Αξιολόγηση Εκτελεστικών Λειτουργιών Αξιολόγηση Εκτελεστικών Λειτουργιών Εισαγωγή: οκιμασίες Εκτελεστικών Λειτουργιών και η Συμβολή τους στην Επαγγελματική σας Επιλογή Η σημασία της αξιολόγησης των γνωστικών δεξιοτήτων Οι γνωστικές ικανότητες

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΚΥΚΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ ΣΤΑ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ----------------------------------------------------------------

Α. ΚΥΚΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ ΣΤΑ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ---------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------- Α. ΚΥΚΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ ΣΤΑ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ---------------------------------------------------------------- A1. Εκπαίδευση στη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Δευτέρα 15 Ιουνίου 2015 /Αθήνα. Χρήστος Ταουσάνης ΜΑ, Διδάκτωρ Α.Π.Θ. Σύμβουλος Σταδιοδρομίας Employ

Δευτέρα 15 Ιουνίου 2015 /Αθήνα. Χρήστος Ταουσάνης ΜΑ, Διδάκτωρ Α.Π.Θ. Σύμβουλος Σταδιοδρομίας Employ Επιμορφωτικό σεμινάριο Ενημέρωση-Εκπαίδευση για τη Συμπλήρωση του Μηχανογραφικού & το Νέο Εξεταστικό Σύστημα Δευτέρα 15 Ιουνίου 2015 /Αθήνα Εισηγητής: Χρήστος Ταουσάνης ΜΑ, Διδάκτωρ Α.Π.Θ. Σύμβουλος Σταδιοδρομίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ 1 ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Το πρόγραμμα ειδίκευσης στη συστημική διάγνωση που προσφέρει το Λόγω Ψυχής Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

School of Continuing and Professional studies Σεµιναριακοί κύκλοι καλοκαιρινής περιόδου 2010

School of Continuing and Professional studies Σεµιναριακοί κύκλοι καλοκαιρινής περιόδου 2010 School of Continuing and Professional studies Σεµιναριακοί κύκλοι καλοκαιρινής περιόδου 2010 Κύκλος: Αντιµετωπίζοντας τις Νέες Προκλήσεις Εισηγητής: Σπυρίδων εσύλλας AMA-MBA-PhD Cand. Καθηγητής / Σύµβουλος

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη θέσεων υποτροφιών για το πρόγραμμα Global Citizen της AIESEC στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Προκήρυξη θέσεων υποτροφιών για το πρόγραμμα Global Citizen της AIESEC στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Προκήρυξη θέσεων υποτροφιών για το πρόγραμμα Global Citizen της AIESEC στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Η AIESEC σε συνεργασία με τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) ανοίγει συγκεκριμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙ ΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Υποστηρικτική Καριέρας. Ένα Πρόγραμμα της ΕΕΦΑΜ Αναγκαίο σε Στελέχη και Εταιρείες Σε συνεργασία με την Professional Team

Υποστηρικτική Καριέρας. Ένα Πρόγραμμα της ΕΕΦΑΜ Αναγκαίο σε Στελέχη και Εταιρείες Σε συνεργασία με την Professional Team Υποστηρικτική Καριέρας Ένα Πρόγραμμα της ΕΕΦΑΜ Αναγκαίο σε Στελέχη και Εταιρείες Σε συνεργασία με την Professional Team Η Υποστήριξη των Στελεχών που Αντιμετωπίζουν Δυσχέρειες Είναι Μέρος της Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Διδασκαλίας για Παιδιά & Εφήβους με Νοητική Καθυστέρηση

Στρατηγικές Διδασκαλίας για Παιδιά & Εφήβους με Νοητική Καθυστέρηση Επιμορφωτικό Σεμινάριο Στρατηγικές Διδασκαλίας για Παιδιά & Εφήβους με Νοητική Καθυστέρηση Εισηγήτρια: Δήμητρα Β. Κατσαρού Φιλόλογος, Msc, Med, MAst, PhDst Ερευνήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής

Διαβάστε περισσότερα

AMC Career Office. Ξεκίνα δυναµικά! Απογείωσε την Καριέρα σου! www.amc.edu.gr

AMC Career Office. Ξεκίνα δυναµικά! Απογείωσε την Καριέρα σου! www.amc.edu.gr AMC Career Office Ξεκίνα δυναµικά! Απογείωσε την Καριέρα σου! www.amc.edu.gr AMC Career Office: τι είναι; Οι πανεπιστημιακές σπουδές δεν είναι απλά θέμα απόκτησης ενός καλού πτυχίου, από ένα αξιόλογο

Διαβάστε περισσότερα

Βιωματικό Πρόγραμμα Κατάρτισης στις Διαπραγματεύσεις

Βιωματικό Πρόγραμμα Κατάρτισης στις Διαπραγματεύσεις Βιωματικό Πρόγραμμα Κατάρτισης στις Διαπραγματεύσεις Κ.Ε.Κ. / Ο.Π.Α. Υπό την αιγίδα: 1 Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ο.Π.Α.) Ίδρυση: 1920 3 ο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ελλάδος (σειρά αρχαιότητας) 1

Διαβάστε περισσότερα

Μπορώ να συνεργάζομαι και να επικοινωνώ αποτελεσματικά; Ένα εργαστήρι βιωματικών ασκήσεων αυτο-αξιολόγησης Φαίη Ορφανού - Σοφία Μακρή

Μπορώ να συνεργάζομαι και να επικοινωνώ αποτελεσματικά; Ένα εργαστήρι βιωματικών ασκήσεων αυτο-αξιολόγησης Φαίη Ορφανού - Σοφία Μακρή Εργαστήρι για την επαγγελματική ζωή Μπορώ να συνεργάζομαι και να επικοινωνώ αποτελεσματικά; Ένα εργαστήρι βιωματικών ασκήσεων αυτο-αξιολόγησης Φαίη Ορφανού - Σοφία Μακρή 4 0 Θ Ε Ρ Ι Ν Ο Σ Χ Ο Λ Ε Ι Ο Ν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΤΥΠΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ

Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ Χριστίνα Τσακαρδάνου Εκπαιδευτικός Πανθομολογείται πως η ανάπτυξη του παιδιού ορίζεται τόσο από τα γενετικά χαρακτηριστικά του, όσο και από το πλήθος των ερεθισμάτων που δέχεται

Διαβάστε περισσότερα

VELLUM CERTIFIED CAREER MENTORING SPECIALIST

VELLUM CERTIFIED CAREER MENTORING SPECIALIST Αγαπητοί συνεργάτες, Όπως σας είναι ήδη γνωστό η παροχή υπηρεσιών συµβουλευτικής και Mentoring για τους καταρτιζόµενους στα προγράµµατα Voucher είναι υποχρεωτική. Πέραν όµως της υποχρεωτικότητας, για την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΟΜΕΝΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΟΜΕΝΟΥ Α.Π. Ηµερ... ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΚΕΝΤΡΟ ΙΑ ΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΟΜΕΝΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΤΑΘΕΡΟ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ ΦΥΛΟ Άνδρας Γυναίκα ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Business Life Management System

Business Life Management System Business Life Management System Ολοκληρωμένο σύστημα επαγγελματικής αυτοβελτίωσης. Νέα προοπτική εργασίας και ζωής. Eνδο-επιχειρησιακά Εκπαιδευτικά Προγράμματα Το Βusiness Life Management System δημιουργήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχολογική προσέγγιση του ασθενή 26 Σεπτεµβρίου 2009,Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης

Ψυχολογική προσέγγιση του ασθενή 26 Σεπτεµβρίου 2009,Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης employ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΣΡΟΜΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Ψυχολογική προσέγγιση του ασθενή 26 Σεπτεµβρίου 2009,Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Επιστηµονική Επιµέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας ΕΚΠΑ

Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας ΕΚΠΑ Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας ΕΚΠΑ Για την εξυπηρέτηση εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών στην επιχειρηματικότητα, ιδρύθηκε και λειτουργεί στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Τ.Ε.Φ.Α.Α.

ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Τ.Ε.Φ.Α.Α. Η δυνατότητα για εργασιακή απασχόληση αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους δείκτες κοινωνικής καταξίωσης και αποδοχής του ατόμου από το κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ. Negative feelings management

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ. Negative feelings management ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ Negative feelings management Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα για την Διαχείριση Αρνητικών Συναισθημάτων είναι μα πλήρης, αυτόνομη και ολοκληρωμένη εκπαιδευτική ενότητα

Διαβάστε περισσότερα