Το πρόγραμμα Erasmus+

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το πρόγραμμα Erasmus+"

Transcript

1 «ΚΑΤΑΡΤ ΙΙΣΗ ΚΑ ΙΙ Δ ΙΙΚΤΥΩΣΗ ΝΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ» I.I.E.K. MORFI, Εφόδου 3 (Μέγαρο Χάνδαξ), 71303, Ηράκλειο Κρήτης, Τηλ: (2810) , Το πρόγραμμα Erasmus+ πηγή: Το Erasmus+ είναι το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, που στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας καθώς και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας, σε όλους τους τομείς της Δια Βίου Μάθησης (Ανώτατη Εκπαίδευση, Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, Εκπαίδευση Ενηλίκων, Σχολική Εκπαίδευση, δραστηριότητες νεολαίας, κτλ). Το πρόγραμμα Erasmus+ δομείται σε 3 βασικές Δράσεις (Key Actions) για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη νεολαία οι οποίες είναι: Βασική Δράση 1 (KA1/ΒΔ1): Κινητικότητα των ατόμων Βασική Δράση 2 (ΚΑ2/ΒΔ2): Συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών Βασική Δράση 3 (KA3/ΒΔ3): Ενίσχυση σε θέματα μεταρρυθμίσεων πολιτικής Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών είναι η Εθνική Μονάδα διαχείρισης του προγράμματος Erasmus+ πλην του τομέα της Νεολαίας. Εθνική Μονάδα για τον τομέα της Νεολαίας είναι το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης. Το Σχέδιο Το Σχέδιο «Κατάρτιση και Δικτύωση νέων στους δρόμους της Ευρώπης» περιελάμβανε 2 ροές μετακινήσεων, μία στην Καρλσρούη της Γερμανίας, και μία στο Ρέντε της Ιταλίας. Οι συμμετέχοντες στο Σχέδιο επιλέχθηκαν βάσει συγκεκριμένης διαδικασίας με αξιοκρατικά κριτήρια. Οι σπουδαστές ταξίδεψαν στη Γερμανία και στην Ιταλία, όπου καταρτίστηκαν σε θέματα του αντικειμένου τους για τα οποία πιστοποιήθηκαν από τον Οργανισμό υποδοχής, έκαναν επαγγελματικές επισκέψεις αλλά και πολιτιστικές επισκέψεις-εκδρομές. H κινητικότητa των Σ αυτό το τεύχος Το πρόγραμμα Erasmus+ 1 Το Σχέδιο 1 Οι στόχοι του Σχεδίου 2 Οι Οργανισμοί: Αποστολής-Υποδοχής 2 Ροή 1: Καρλσρούη Γερμανίας 3 Ροή 2: Ρέντε Ιταλίας 3 Αποτελέσματα του Σχεδίου 4 Βασική Δράση 1 (KA1/ΒΔ1): Κινητικότητα των ατόμων H Δράση της κινητικότητας αποτελεί μια εμπνευσμένη δράση και ένα ευρωπαϊκό όραμα που στηρίζει σημαντικά την εκπαίδευση και την κατάρτιση ατόμων. H Δράση αναδεικνύει ευκαιρίες και δυνατότητες βελτίωσης των γνώσεων και δεξιοτήτων των ατόμων που εργάζονται ή μαθητεύουν στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Τα σχέδια προωθούν δραστηριότητες διακρατικής κινητικότητας με σκοπό την τεχνική εκπαίδευση, κατάρτιση, μαθητεία, πρακτική άσκηση, job shadowing, σε φορείς υποδοχής που εδρεύουν σε χώρες που μετέχουν στο πρόγραμμα. Μέσω των σχεδίων κινητικότητας, οι ωφελούμενοι μπορούν να αποκτήσουν νέες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες με στόχο την προσωπική τους ανάπτυξη, να βελτιώσουν τις γλωσσικές τους δεξιότητες, να έρθουν σε επαφή με μια νέα κουλτούρα και πολιτισμό και να αναπτύξουν το αίσθημα της ευρωπαϊκής ταυτότητας. σπουδαστών πιστοποιήθηκε με τα σχετικά έγγραφα Europass (Europass MOB, Europass CV, κλπ). Τα έγγραφα Europass θα χρησιμοποιηθούν στο βιογραφικό portfolio των συμμετεχόντων ως απόδειξη της κατάρτισης που έλαβαν κατά την ευρωπαϊκή κινητικότητά τους. Ο αντίκτυπος του Σχεδίου αναμένεται να είναι σημαντικός, όχι μόνο για τους σπουδαστές, αλλά και για τους εμπλεκόμενους φορείς και αναμένεται να συμβάλει στην προώθηση της ιδέας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

2 ΣΣεελλί ίδδαα 22 Οι στόχοι του Σχεδίου Το σχέδιο είχε ως βασικό στόχο να ικανοποιήσει την ανάγκη για επαγγελματική και προσωπική ενδυνάμωση των νέων σπουδαστών και σπουδαστριών "στους δρόμους της Ευρώπης", ώστε να αποκτήσουν συγκριτικά πλεονεκτήματα στο περιβάλλον οικονομικής κρίσης και υψηλού ποσοστού ανεργίας της χώρας μας. Επιπλέον, στόχευε στην αναβάθμιση των επαγγελματικών τους προσόντων, αλλά και στην ενίσχυση της γλωσσομάθειας και του ψηφιακού γραμματισμού των συμμετεχόντων σε θέματα εκπαίδευσης και επαγγελματικής δραστηριότητας. Ακόμα, το Σχέδιο στόχευε στο μετασχηματισμό των πεποιθήσεών τους σχετικά με τις ευκαιρίες στην απασχόληση αλλά και τη διεθνή εργασιακή εμπειρία και δικτύωση. Τέλος με το Σχέδιο οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση, να ενθαρρυνθούν και να κατανοήσουν την πολυπολιτισμική ευρωπαϊκή διάσταση της εκπαίδευσης και της εργασίας με ανεκτικότητα και σεβασμό στην ετερότητα. ΚΚααττάάρρττι ισσηη κκααι ι ΔΔι ικκττύύωσσηη ννέέωνν Οι σπουδαστές του ΙΙΕΚ MORFI στη φαρμακο- βιομηχανία Boehringer Ingelheim στην Καρλσρούη της Γερμανίας. Οι Οργανισμοί Για την υλοποίηση Σχεδίων της Δράσης ΚΑ1 συμπράττουν ένας Οργανισμός αποστολής και τουλάχιστον ένας Οργανισμός Υποδοχής. Για τις ανάγκες του Σχεδίου «Κατάρτιση και Δικτύωση νέων στους δρόμους της Ευρώπης» συνεργάστηκαν το Ι.Ι.Ε.Κ. MORFI (Οργανισμός Αποστολής) και οι "alfatraining Bildungszentrum " (Οργανισμός Υποδοχής στην Καρλσρούη της Γερμανίας) και "Euroform RFS" (Οργανισμός Υποδοχής στο Ρέντε της Ιταλίας). Ο κάθε Οργανισμός έχει διακριτό ρόλο και σαφώς καθορισμένες υποχρεώσεις σχετικά με τις μετακινήσεις και την κατάρτιση των σπουδαστών. Οργανισμός Αποστολής και Οργανισμοί Υποδοχής Οργανισμός Αποστολής: ΙΙΕΚ MORFI Το ΙΙΕΚ MORFI δραστηριοποιείται στον τομέα της Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης σε μεταδευτεροβάθμιο επίπεδο από το Συμμετέχει και υλοποιεί ευρωπαϊκά προγράμματα κινητικότητας από το 2009, αναγνωρίζοντας τα πολύ θετικά αποτελέσματα που αυτά έχουν για τους σπουδαστές του. Οργανισμός Υποδοχής: alfatraining Bildungszentrum Το alfatraining Bildungszentrum είναι Κέντρο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στην Καρλσρούη της Γερμανίας με παραρτήματα σε όλη τη Γερμανία (Βερολίνο, Στουτγάρδη, Φρανκφούρτη, Αμβούργο κ.α.). Έχει μεγάλη εμπειρία στην υλοποίηση Σχεδίων κινητικότητας, όντας φορέας υποδοχής, με πολλούς διαφορετικούς εταίρους από Τουρκία, Βουλγαρία, Ελλάδα, Ιταλία, Ρουμανία. Οργανισμός Υποδοχής: Euroform RFS Το Euroform RFS είναι Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης και Προσανατολισμού στο Ρέντε της Καλαβρίας (Ιταλία). Έχει υλοποιήσει πληθώρα Σχεδίων κινητικότητας, τόσο ως φορέας υποδοχής όσο και ως φορέας αποστολής. Από το 2004 είναι μέλος του Δικτύου EURODESK, το οποίο συνεισφέρει στην προώθηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων που σχετίζονται με τη νεολαία. Ιταλία. Παρουσίαση περιβαλλοντικού project από σπουδάστριες του ΙΙΕΚ MORFI, μαζί με τις εκπαιδεύτριές τους.

3 ΚΚααττάάρρττι ισσηη κκααι ι ΔΔι ικκττύύωσσηη ννέέωνν ΣΣεελλί ίδδαα 33 Ροή 1: Καρλσρούη Γερμανίας Στην Καρλσρούη της Γερμανίας ταξίδεψαν 10 σπουδαστές του Ι.Ι.Ε.Κ. MORFI, ειδικότητας «Τεχνικός Φαρμάκων, Καλλυντικών και Παρεμφερών Προϊόντων». Η μετακίνηση πραγματοποιήθηκε από 15/3/2015 έως 28/3/2015. Οι σπουδαστές καταρτίστηκαν στη χρήση εφαρμογών και υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου για παραφαρμακευτικά σκευάσματα, ενώ έκαναν επαγγελματικές επισκέψεις σε φαρμακοβιομηχανίες, φαρμακεία και εταιρίες ομοιοπαθητικών φαρμάκων αλλά και πολιτιστικές επισκέψεις-εκδρομές. Η μετακίνηση είχε ως στόχο να ικανοποιήσει την ανάγκη για εκπαίδευση των σπουδαστών στη σχεδίαση, ανάπτυξη και χρήση εφαρμογών και υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου, το οποίο μπορεί να αποτελέσει σημαντικό πεδίο επαγγελματικής δραστηριοποίησής τους. Ακόμα, οι σπουδαστές ξεναγήθηκαν σε φαρμακεία, μεγάλες φαρμακοβιομηχανίες, ως κατεξοχήν χώρους παρασκευής, ελέγχου ποιότητας και ασφάλειας, προδιαγραφών, τυποποίησης και διάθεσης Ροή 2: Ρέντε Ιταλίας Η δεύτερη ροή αφορούσε στη μετακίνηση 10 σπουδαστριών της ειδικότητας "Προσχολικής αγωγής δραστηριοτήτων δημιουργίας και έκφρασης" στο Ρέντε της Ιταλίας από 17/5/2015 έως 30/5/2015. Οι σπουδάστριες καταρτίστηκαν στην Περιβαλλοντική εκπαίδευση και εμπειρική μάθηση στο πεδίο. Η κατάρτιση είχε ως στόχο να ικανοποιήσει την ανάγκη για εκπαίδευση στη χρήση ερεθισμάτων του περιβάλλοντος για διδασκαλία μέσω της εμπειρικής μάθησης, την ανάγκη για κατανόηση των χαρακτηριστικών του νέου μαθησιακού οικοσυστήματος που περιλαμβάνει τυπική, μη τυπική και άτυπη εκπαίδευση αλλά και την γνωριμία με την κουλτούρα εκπαίδευσης εκτός σχολικής τάξης, που υλοποιείται στο πεδίο, η οποία δεν υποστηρίζεται επαρκώς από το δικό μας εκπαιδευτικό σύστημα. Ακόμα, οι σπουδάστριες πραγματοποίησαν επαγγελματικές επισκέψεις σε βρεφονηπιακούς σταθμούς αλλά και πολιτιστικές Οι σπουδαστές του ΙΙΕΚ MORFI ξεναγήθηκαν στο Κέντρο Ομοιοπαθητικής Καρλσρούης. φαρμάκων και καλλυντικών. Συγκεκριμένα, οι σπουδαστές επισκέφθηκαν το φαρμακείο DRAIS Apotheke, το Κέντρο Ομοιοπαθητικής Καρλσρούης, αλλά και τη φαρμακοβιομηχανία Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG. Ακόμα, οι σπουδαστές επισκέφθηκαν το Μουσείο της Mercedes-Benz στην Στουτγάρδη, την πόλη της Χαιδελβέργης, το Baden-Baden κ.α. επισκέψεις-εκδρομές. Συγκεκριμένα, οι σπουδάστριες επισκέφτηκαν τον πρότυπο ιδιωτικό βρεφονηπιακό σταθμό Il grillo Parlante αλλά και τον δημόσιο, citta deiraggazzi. Οι σπουδάστριες επισκέφθηκαν το Εθνικό Πάρκο Sila, την πόλη της Cosenza, το τουριστικό θέρετρο Tropea, το πολύ ιδιαίτερο παραδοσιακό χωριό Alberobello κ.α. Οι σπουδάστριες στον παιδικό σταθμό Il Grillo Parlante.

4 ΣΣεε ΚΚααττάάρρττι λλί ίδδαα 44 ισσηη κκααι ι ΔΔι ικκττύύωσσηη ννέέωνν Τα αποτελέσματα του Σχεδίου ΚΚααττάάρρττι ισσηη κκααι ι ΔΔι ικκττύύωσσηη ννέέωνν ΣΣεελλί ίδδαα 55 Οι συμμετέχοντες του σχεδίου κινητικότητας στη Γερμανία, από το θεωρητικό/εργαστηριακό μέρος της κατάρτισης, έλαβαν γνώσεις και απόκτησαν δεξιότητες σε εφαρμογές και υπηρεσίες ιστού για ηλεκτρονικό εμπόριο και η αξιολόγηση των συμμετεχόντων από τους εκπαιδευτές ήταν θετική. Από τις επαγγελματικές επισκέψεις κατανόησαν τις καλές πρακτικές, τις λειτουργίες και την οργάνωση φαρμακευτικών εταιρειών-βιομηχανιών και φαρμακίων στη Γερμανία και απόκτησαν έτσι ένα επαγγελματικό/εργασιακό παράδειγμα χρήσιμο για τη δική τους επαγγελματική ανάπτυξη. Παράλληλα ενθαρρύνθηκαν στη χρήση της αγγλικής γλώσσας και τονώθηκε το τουριστικό τους ενδιαφέρον από τις επισκέψεις σε χώρους πολιτιστικής αναφοράς. Οι συμμετέχοντες του σχεδίου στην Ιταλία, εκπαιδεύτηκαν σε μεθοδολογίες και διδακτικές προσεγγίσεις που εφαρμόζονται στην περιβαλλοντική αγωγή της προσχολικής ηλικίας με έμφαση στην ανάπτυξη δεξιοτήτων διδασκαλίας και εκπαίδευσης στο πεδίο. Στιγμές κατάρτισης στην Ιταλία. Στιγμές κατάρτισης στη Γερμανία. Οι σπουδάστριες στο Εθνικό Πάρκο & Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Sila Ασκήθηκαν σε δεξιότητες εμπειρικής μάθησης μέσω των αισθήσεων, έπαιξαν παιχνίδια στη φύση και έκαναν καλλιτεχνικές κατασκευές με υλικά από αυτήν. Σχεδίασαν project για το περιβάλλον και επισκέφτηκαν βρεφονηπιακούς σταθμούς και απέκτησαν επαγγελματικά παραδείγματα οργάνωσης και λειτουργίας τους. Αντάλλαξαν απόψεις με συναδέλφους και ενίσχυσαν την πεποίθησή τους για την αξία της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στο πεδίο ως μεθοδολογία βελτίωσης της μάθησης αλλά και της σχέσης ανθρώπου και περιβάλλοντος. Ταξίδεψαν σε πόλεις της Ιταλίας και επισκέφτηκαν χώρους πολιτιστικής αναφοράς. Πιστεύουμε ότι όλοι οι συμμετέχοντες ενδυναμώθηκαν προσωπικά και επαγγελματικά ώστε να έχουν συγκριτικά πλεονεκτήματα στο περιβάλλον οικονομικής κρίσης και υψηλού ποσοστού ανεργίας των νέων στη χώρα μας. Ασκήθηκαν στη συνεργασία, την ομαδικότητα και στο σεβασμό. Δε θα ξεχάσω ποτέ την εμπειρία Erasmus+. Πέρασα υπέροχα και έμαθα τόσα πολλά! -Καβουσανάκη Βλασία, σπουδάστρια ΙΙΕΚ MORFI, μετακινήθηκε στην Καρλσρούη μέσω Erasmus+

5 Ι.Ι.Ε.Κ. MORFI Εφόδου 3, (Μέγαρο Χάνδαξ) 71303, Ηράκλειο Κρήτης Τηλέφωνο: (2810) Φαξ: (2810) Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Ζήσε την εμπειρία Erasmus+! Είμαστε στο Web! Επισκεφθείτε μας στη διεύθυνση:

Ενημερωτική Ημερίδα Τετάρτη 20-05-2015 Αίθουσα εκδηλώσεων ΕΠΑΛ Λαγκαδά 14:00

Ενημερωτική Ημερίδα Τετάρτη 20-05-2015 Αίθουσα εκδηλώσεων ΕΠΑΛ Λαγκαδά 14:00 Ενημερωτική Ημερίδα Τετάρτη 20-05-2015 Αίθουσα εκδηλώσεων ΕΠΑΛ Λαγκαδά 14:00 Το Erasmus+ είναι το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό,

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η έκδοση αυτή εκφράζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν είναι

Το έργο χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η έκδοση αυτή εκφράζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν είναι Το έργο χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η έκδοση αυτή εκφράζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν είναι υπεύθυνη για τον τρόπο χρήσης των πληροφοριών που περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Ανοίγει δρόμους, αλλάζει ζωές

Ανοίγει δρόμους, αλλάζει ζωές Ανοίγει δρόμους, αλλάζει ζωές Εθνικές Υπηρεσίες Διαχείρισης του Προγράμματος Erasmus+ στην Κύπρο ΤΟΜΕΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ: ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου Προδρόμου

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Επαγγελματικών Δεξιοτήτων του Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Ανάπτυξη Επαγγελματικών Δεξιοτήτων του Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ανάπτυξη Επαγγελματικών Δεξιοτήτων του Εκπαιδευτικού Προσωπικού DG Education and Culture Leonardo Εταιρικές Σχέσεις Centro Andaluz de Programas Europeos - SPAIN ΕΡΓΟΝ Κ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ. Erasmus+ Οδηγός Προγράμματος. Βόλος

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ. Erasmus+ Οδηγός Προγράμματος. Βόλος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Erasmus+ Οδηγός Προγράμματος Βόλος Μάρτιος 2014 Περιεχόμενα Μέρος Πρώτο: Γενικές Πληροφορίες για το Πρόγραμμα Erasmus+... 3 Εισαγωγή... 3 Σκοπός του Προγράμματος...

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού. info. Πληροφοριακό Δελτίο-Τεύχος 5

Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού. info. Πληροφοριακό Δελτίο-Τεύχος 5 Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού info Πληροφοριακό Δελτίο-Τεύχος 5 ΔΡΑΣΕΙΣ 2008 ΜΗΝΥΜΑ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Στη σημερινή πραγματικότητα, οι υπηρεσίες συμβουλευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοινωθέν της Μπριζ σχετικά με την ενισχυμένη ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης περίοδος 2011-2020

Ανακοινωθέν της Μπριζ σχετικά με την ενισχυμένη ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης περίοδος 2011-2020 Ανακοινωθέν της Μπριζ σχετικά με την ενισχυμένη ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης περίοδος 2011-2020 Ανακοινωθέν των ευρωπαίων Υπουργών Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες που προσφέρει η ΕΕ στην εκπαίδευση, στον πολιτισμό και τη νεολαία

Ευκαιρίες που προσφέρει η ΕΕ στην εκπαίδευση, στον πολιτισμό και τη νεολαία «Τι υπάρχει για μένα;» Ευκαιρίες που προσφέρει η ΕΕ στην εκπαίδευση, στον πολιτισμό και τη νεολαία EUROPEAN COMMISSION EΕυρωπαϊκή U R O P E A N Επιτροπή U N I O N Ευκαιρίες που προσφέρει η ΕΕ στην εκπαίδευση,

Διαβάστε περισσότερα

TEFNFE- A NEW CHANCE / Training Educators for Non-Formal Education

TEFNFE- A NEW CHANCE / Training Educators for Non-Formal Education TEFNFE- A NEW CHANCE / Training Educators for Non-Formal Education ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ: - EIΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΗ ΤΥΠΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΜΗ ΤΥΠΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Συγγραφείς: Lubica Cerna, Άννα Πηλαβάκη, Rumen Valchev

Διαβάστε περισσότερα

Erasmus+ Οδηγός προγράμματος

Erasmus+ Οδηγός προγράμματος Erasmus+ Οδηγός προγράμματος Στην περίπτωση αντικρουόμενων νοημάτων μεταξύ γλωσσικών εκδόσεων, υπερισχύει η αγγλική έκδοση. Έκδοση 3: 19/12/2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 ΜΕΡΟΣ A - ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

αντιμετώπιση των υψηλών ποσοστών ανεργίας των νέων αποτελεί κεντρική προτεραιότητα των θεσμικών οργάνων και των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

αντιμετώπιση των υψηλών ποσοστών ανεργίας των νέων αποτελεί κεντρική προτεραιότητα των θεσμικών οργάνων και των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκή Ένωση ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ αντιμετώπιση των υψηλών ποσοστών ανεργίας των νέων αποτελεί κεντρική προτεραιότητα των θεσμικών οργάνων και των

Διαβάστε περισσότερα

Νεανική. Mobilize Youth Employability Initiative ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Νεανική. Mobilize Youth Employability Initiative ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Νεανική Απασχολησιμότητα στην Ελλάδα Mobilize Youth Employability Initiative ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 04-05 Η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ MOBILIZE YOUTH EMPLOYABILITY IN GREECE 06-07 Πρόλογοι 08-09 Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΠΥΡΟΣ ΓΚΟΥΜΑΣ, ΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΟΥΛΑΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΙΟΝΑΡΑΚΗΣ Έργο συγχρηματοδοτούμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΩΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΩΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ DEAFVOC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΩΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Π 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο για τη Βιώσιμη Εκπαίδευση Ενηλίκων στην Κοινότητα μέσω τεχνικών αυτοβοήθειας

Μοντέλο για τη Βιώσιμη Εκπαίδευση Ενηλίκων στην Κοινότητα μέσω τεχνικών αυτοβοήθειας Μοντέλο για τη Βιώσιμη Εκπαίδευση Ενηλίκων στην Κοινότητα μέσω τεχνικών αυτοβοήθειας Copyright SUSCOM Partnership 2012 1 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 Εισαγωγή... 3 Στάδιο 0. Επαφή και Σύνδεση με την Κοινότητα...

Διαβάστε περισσότερα

mydasta news Διασφαλίζουμε Ακούμε Στηρίζουμε

mydasta news Διασφαλίζουμε Ακούμε Στηρίζουμε mydasta news Μια έκδοση της Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Ακούμε...και μελετάμε την υπάρχουσα κατάσταση, τις ανάγκες των φοιτητών και των αποφοίτων μας και την αγορά εργασίας.

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 1.3 - Σχέδια Νέων για την Δημοκρατία

Δράση 1.3 - Σχέδια Νέων για την Δημοκρατία Μέρος B - Δράση 1.3 Σχέδια Νέων για την Δημοκρατία Δράση 1.3 - Σχέδια Νέων για την Δημοκρατία Στόχοι Αυτή η επιμέρους Δράση υποστηρίζει τη συμμετοχή των νέων στη δημοκρατική ζωή. Στόχος της είναι να ενθαρρύνει

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΡΑΣΚΩ Δ ΑΕΙ ΠΟΛΛΑ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΟΣ Σόλωνας από Αθήνα (περ. 640-560 Π.Χ.)

ΓΗΡΑΣΚΩ Δ ΑΕΙ ΠΟΛΛΑ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΟΣ Σόλωνας από Αθήνα (περ. 640-560 Π.Χ.) ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ική Σταδιοδρομίας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Επιστημονικό Υποστηρικτικό

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματοποιώντας τη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας

Επαγγελματοποιώντας τη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Επαγγελματοποιώντας τη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας Δεξιότητες των επαγγελματιών και Διαδρομές απόκτησης προσόντων στην Ευρώπη Επαγγελματοποιώντας τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2011-2013 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2011-2013 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2011-2013 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 1. Οι γενικοί και ειδικοί στόχοι του προγράμματος διά βίου μάθησης...5 2. Γενικό πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ETOS PROJECT Effective Training for Outsiders of the Society Grundtvig Multilateral Project

ETOS PROJECT Effective Training for Outsiders of the Society Grundtvig Multilateral Project ETOS PROJECT Effective Training for Outsiders of the Society Grundtvig Multilateral Project Ενημερωτικό δελτίο αριθ. 2 Οκτώβριος 2012 Καλωσορίσατε στο δεύτερο ειδησεογραφικό δελτίο του έργου ETOS! Το δεύτερο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΕΤΗΣΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΗΣΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σεπτέμβριος, 2010 UK/09/LLP-LdV/TOI-163_285 ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ Καλώς ήλθατε στην πρώτη έκδοση του ενημερωτικού δελτίου του Q4S Εδώ θα βρείτε τα πάντα σχετικά με αυτό το ευρωπαϊκό πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

IMPROVE Οδηγός για την Πιστοποίηση Συμβούλων Επαγγελματικού Προσανατολισμού (2 η Έκδοση)

IMPROVE Οδηγός για την Πιστοποίηση Συμβούλων Επαγγελματικού Προσανατολισμού (2 η Έκδοση) IMPROVE Improving Validation of Not-Formal Learning in European Career Guidance Practitioners IMPROVE Οδηγός για την Πιστοποίηση Συμβούλων Επαγγελματικού Προσανατολισμού (2 η Έκδοση) Επιμέλεια: Peter Weber

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013 αρχική εκδοχή (18.01.2013) αναθεωρημένη εκδοχή

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση στην Ευρώπη: Κύπρος 2011

Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση στην Ευρώπη: Κύπρος 2011 Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση στην Ευρώπη: Κύπρος 2011 Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση στην Ευρώπη Κ ύ π ρ ο ς 2 0 1 1 ISBN 978-9963-43-948-5 Υπεύθυνος Λειτουργός Γιάννα Κορέλλη, Λειτουργός

Διαβάστε περισσότερα

Κοινές Πρωτοβουλίες του Ευρωπαϊκού Δικτύου για την Προαγωγή της Υγείας στους Χώρους Εργασίας - Ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών

Κοινές Πρωτοβουλίες του Ευρωπαϊκού Δικτύου για την Προαγωγή της Υγείας στους Χώρους Εργασίας - Ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών Κοινές Πρωτοβουλίες του Ευρωπαϊκού Δικτύου για την Προαγωγή της Υγείας στους Χώρους Εργασίας - Ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών Παράγοντες Επιτυχίας και Ποιότητας στην Προαγωγή της Υγείας στους Χώρους Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.. 3... 3... Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών και Τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»

«ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ «ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης

Προγράμματα απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης 18 Στο πλευρό των νέων Προγράμματα απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης Η στήριξη των νέων στη μετάβαση από την εκπαίδευση στην απασχόληση μέσω πρακτικής άσκησης, ο επαγγελματικός προσανατολισμός μέσα

Διαβάστε περισσότερα